EDNord - Konica Minolta QMS magicolor 2300DL

magicolor 2300 DL
Installationsvejledning
®
1800686-012B
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
Tak!
Tak fordi du købte en magicolor 2300 DL. Du har truffet et godt valg. Din magicolor
2300 DL er specielt designet til optimal ydelse i Windows og TCP/IP netværksmiljøer.
Varemærker
Følgende er registrerede varemærker for MINOLTA-QMS, Inc.: QMS, MINOLTA-QMS
logo og magicolor.
Minolta er varemærke for Minolta Co., Ltd. Andre af de produktnavne, som nævnes i
denne vejledning, kan også være varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende deres respektive ejere.
Dette produkt bruger Peerless Systems Corporations Software Developer Kit.
Copyright © 2001 Peerless Systems Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette produkt bruger NEST Office SDK fra Novell, Inc. Copyright © 1999 for Novell,
Inc. NEST er et varemærke tilhørende Novell, Inc. i USA og andre lande.
Bekendtgørelse om ophavsret
Den digitalt kodede software, som følger med din printer, har fået Copyright © 2002
tilhørende MINOLTA-QMS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne software må
ikke reproduceres, ændres, vises, overføres eller kopieres i nogen form eller på
nogen måde eller til noget medie, helt eller delvis, uden forudgående skriftlig
tilladelse fra MINOLTA-QMS, Inc.
Bemærkning om copyright
Denne vejledning har fået Copyright © 2002 tilhørende MINOLTA-QMS, Inc., One
Magnum Pass, Mobile, AL 36618. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må
ikke kopieres, helt eller delvist, ej heller må det overføres til noget andet medie eller
sprog uden skriftlig tilladelse fra MINOLTA-QMS, Inc.
Bemærkning om vejledningen
MINOLTA-QMS, Inc. forbeholder sig ret til at ændre denne vejledning og udstyret,
som er beskrevet heri, uden varsel. Der er gjort meget for at gøre denne vejledning
komplet og præcis. Men MINOLTA-QMS, Inc. giver ingen garantier inklusive, men ikke
begrænset til, enhver underforstået forretningsgaranti og tilpasning til et specifikt
formål mht. denne vejledning. MINOLTA-QMS, Inc. er ikke ansvarlig for fejl, indeholdt
i denne vejledning, eller for pludselige, specielle eller afledte beskadigelser, der
opstår som følge af fremstillingen af denne vejledning eller brugen af denne
vejledning i forbindelse med brug af udstyret eller i forbindelse med udstyrets ydelse,
når det bruges i henhold til denne vejledning.
Registrering af printeren
Internet—Gå til www.onlineregister.com/minolta-qms/ og følg instruktionerne dér.
CD-ROM—Følg instruktionerne på CD-ROM'en.
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
Indhold
Lær din printer at kende ..............................................................................1
Dokumentationsindstilling ............................................................................1
Pladskrav .......................................................................................................2
Placering af din printer ................................................................................2
Printerdele ..................................................................................................... 3
Opsætning af din printer ..............................................................................5
Installation af tilbehør ................................................................................. 10
Tilslutning/Start af printeren .....................................................................10
Hvad så? ......................................................................................................11
Om interface-panelet .................................................................................. 11
Oversigt over konfigurationsmenu ...........................................................12
Om kontrolpanelet ......................................................................................13
Fejlfinding ....................................................................................................17
Tilbehør og forbrugsmaterialer ..................................................................18
Efterlevelse af regulativer ..........................................................................19
Sikkerhedsoplysninger ............................................................................... 20
Garantihensyn .............................................................................................22
Indhold
iii
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
iv
Indhold
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
Lær din printer at kende
Funktioner
Udskriftshastighed (A4 eller letter)
Opløsning
SDRAM
200-sider Bakke 1
Udføringsbakke til 200 sider med
forsiden nedad
500 sider nedre føderenhed med
Bakke 2
Duplex-funktion
IEEE-1284 parallel
Ethernet
USB
Detaljer
16 spm. monochrome sort/4 spm. farve
600 x 600, 1200 x 600 eller 2400 x 600 dpi
32 MB
Standard
Standard
Valgfri (der tillades kun én føder)
Valgfri
Standard
Standard
Standard
Dokumentationsindstilling
Hvis du benytter Acrobat PDF-versionen af denne vejledning, kan du
klikke på dette ikon for at afspille et QuickTime videoklip, der viser
den procedure, som er beskrevet i teksten. Acrobat Reader og et
download-link til QuickTime findes på Utilities and Documentation
(Hjælpeværktøjer og dokumentation) CD-ROM'en.
Manual
Beskrivelse
Placering
Installations- Hardware-installation: Lige nu ser du på dette
vejledning
dokument. Denne vejledning giver information om
installation af printeren, interface-panelet og
kontrolpanelet.
Papirudgave
og Utilities and
Documentation
CD-ROM
Brugervejledning
Utilities and
Documentation
CD-ROM
Software-installation: Dette kapitel fører dig
gennem installation af software, driver og
statusdisplay.
Daglig betjening af din printer: Disse kapitler
fører dig gennem udskrift af filer, genopfyldning
med udskriftmedier og udskiftning af toner. Denne
vejledning inkluderer også information om ekstra
tilbehør, rengøring og vedligeholdelse af din
printer, forbedring af udskriftkvalitet, fejlfinding og
tekniske specifikationer og sikkerhedsinformation
om din printer.
Service &
Support
Guide
Her opregnes service- og supportkilder i Amerika. Utilities and
Den mest aktuelle information finder du på
Documentation
www.minolta-qms.com.
CD-ROM
Lær din printer at kende
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
1
Pladskrav
Visning ovenfra
Visning fra siden
Visning fra siden med tilbehør
Placering af din printer
Med disse karakteristika…
Men ikke i nærheden af…
På et hårdt, fladt, stabilt, plant (±1° eller
mindre hældning omkring maskinen)
underlag.
Direkte sollys. Varmende og kølende
elementer, vind og støv.
Tæt på en lettilgængelig, jordet strømkilde
(tilsluttet egen stikkontakt), som overholder
printerspecifikationerne. Tæt på din computer. Ikke længere end 2 m (6,5') for en IEEE
1284 bidirektional parallel-tilslutning.
En tilslutning til samme elektriske kredsløb
som højstrømmaskiner. Støjudviklende udstyr, såsom air-condition eller kopimaskine,
og stærke magnetiske eller elektromagnetiske felter, såsom et køleskab.
Med tilstrækkelig plads til at tillade passende
ventilation og let servicering.
Små, løse metalstykker, såsom papirclips og
hæfteklammer.
Med et omgivende temperaturområde på
10°–35° C (50°–95° F) og temperaturgradient på 10° C (50° F) pr. time eller mindre.
Vand, vandrør, væske- (drikkevare-)
beholdere og ætsende kemikalier eller
dampe, såsom ammoniak.
Med relativ luftfugtighedsområde på
15%-85% (ikke-kondenserende) og luftfugtighedgradient på 20% pr. time eller mindre.
Overdreven vibrering.
I en højde mellem 0 og 2.500 m
(0–8,202’ ) over havet.
Åben ild eller ting, som let brænder.
2
Pladskrav
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
ADVARSEL!
Tildækning af ventilationskanalen kan udgøre brandfare.
Bemærk
For produkter, installeret uden for Nordamerika, gælder det, at der ikke
må foretages jordtilslutning til gas- eller vandrør eller telefonjording.
Se Brugervejledning på Utilities and Documentation CD-ROM'en for
yderligere information.
Printerdele
Det følgende viser din printers dele, og der refereres dertil gennem hele
denne vejledning, så tag dig tid til at lære det at kende.
Visning forfra/visning fra højre side
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Udføringsbakke med
udføringsbakkeunderstøttelse
(udføringsbakkeunderstøttelse er i åben position)
Kontrolpanel og
meddelelsesvindue
Smæklås til frontlåge
Frontlåge
Bakke 1 medieunderstøttelse
1
2
3
12
7
4
11
10
9
8
6
Bakke 1
(multifunktionsbakke, til alle
understøttede
mediesstørrelser)
5
Mediestørrelsesguide
Stik til netledning
Tænd-/slukknap
Konnektor til parallel interface
13
Konnektor til USB-interface
Konnektor til
ethernet-netværksinterface
14
Højre låge
Udløser til højre låge
Printerdele
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
3
Visning forfra
15
16
17
18
19
Overførselsbånd
Udløserhåndtag til overførselsbånd
Resttoner
flaske fjernet
15
16
OPC-trumlepatron
Flaske til
resttoner
Tonerpatroner i
karrusel (cyan/
magenta/gul/
sort)
19
17
18
Visning indefra, højre
side
20
21
22
20
Fuser
21
Klaringsvælger ved
fejlfødning (manuel
papirfødningsvælger)
22
Overføringsvalse
Visning med tilbehør
23
24
25
26
Duplex-funktion
Duplex-funktionsdæksel
23
Valgfri nedre fødningsenhed
24
Bakke 2 mediebakke (kun A4
eller letter)
25
26
4
Printerdele
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
Opsætning af din printer
ADVARSEL!
Din printer vejer cirka 28 kg (62 lbs) inkl. forbrugsmaterialer. Sørg for at
have hjælp, når printeren skal løftes og flyttes.
Tilslut ikke til strøm, inden du får besked på det.
Forsendelsens indhold
Printer (med fire tonerpatroner, OPC-trumlepatron og
udføringsbakkeunderstøttelse monteret)
En flaske til resttoner
Medieunderstøttelse til Bakke 1
Strømkabel
Utilities and Documentation CD-ROM
Der medfølger ikke interfacekabler. Hvis du mangler kabler, skal du kontakte
din lokale forhandler eller computerbutik.
Udpakning af printeren
Vi anbefaler kraftigt, at du gemmer
indpakningen i tilfælde af, at du får brug
for at flytte eller sende printeren.
Følg denne vejledning, når du pakker din printer
ud.
1
2
Åbn kassen fra oven og fjern den
beskyttende plastikindpakning.
Få en person til at hjælpe med at løfte
printeren ud af papkassen. Hæld ikke
printeren.
For at opnå den bedste kvalitet og længst levetid for
forbrugsmaterialerne, skal du placere printeren på et hårdt, fladt, plant og
stabilt underlag, som kan holde til vægten fra printeren.
3
Fjern tapen fra printerens
yderside.
Opsætning af din printer
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
5
4
5
Fjern pappet fra Bakke 1.
Træk i låsen til højre låge , og
åbn derefter højre låge .
6
Fjern klemmerne fra
undersiden af begge grønne
håndtag ovenpå fuser-enheden.
Kontrollér, at de grønne håndtag
vender nedad.
7
8
Vi anbefaler, at du gemmer
klemmerne i tilfælde af, at du
engang skal flytte eller sende
printeren.
Luk højre låge.
Tag fat i frontlågens smæklås
og åbn forsigtigt frontlågen .
6
Opsætning af din printer
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
9
10
Fjern tapen fra printerens inderside.
Ved at trykke på overføringsbåndet
med den ene hånd, kan du tage
klemmen på overføringsbåndets
enhedsfikstur med den anden hånd og
trække fiksturen lige ud mod dig selv.
Denne fikstur beskytter
overføringsbåndet under transport.
11
Afhænd fiksturen i henhold til
lokale regler.
Isæt resttonerflasken.
a Sæt bunden af resttonerflasken i
printeren.
b
Skub toppen af resttonerflasken
plads, så den sidder sikkert.
Hvis ikke resttonerflasken er monteret
korrekt, eller hvis overførselsbåndets
udløserhåndtag er i opadrettet position
(klokken 11), kan frontlågen ikke lukkes.
12
på
Luk frontlågen.
Opsætning af din printer
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
7
Montering af medieunderstøttelse for Bakke 1
Fjern medieunderstøttelsen fra
plastposen og sæt den derefter
på Bakke 1.
Isæt de tre klemmer
på
medieunderstøttelsen i de tre huller i
Bakke 1 og sænk derefter de to klemmer
ned i deres respektive huller under
Bakke 1.
Opfyldning af Bakke 1 (Multifunktionsbakke)
Multifunktionsbakken anvendes til alle understøttede medietyper, inklusive
konvolutter, labels, postkort, kraftigt papir og transparenter.
Se www.minolta-qms.com/support (klik på Answer Base) for aktuelt
godkendte medier. For at bestille godkendte medier, skal du gå til
www.q-shop.com. Se “Brug af medier” i Brugervejledningen for at få mere
information om ilægning af forskellige slags medier.
Bemærk
Sammenbland ikke medietyper/-størrelser i mediebakkerne.
1
Justér medieguiderne for at tilpasse til
størrelsen på det medie, du lægger i.
Klem den forreste medieguide og åbn
medieguiderne.
2
8
Luft en stak på cirka 200 sider
medie på 80 g/m² (22 lb bond).
Opsætning af din printer
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
3
Ilæg medierne med forsiden op, på den
smalle led.
Der er ofte en pil på mediets
pakningsmærkat, som indikerer, hvilken
side der er opad (printsiden).
4
Der findes et mærke for
maksimal mediemængde på
indersiden af medieguiderne. Bakke 1 kan indeholde 200 sider på
80 g/m² (22 lb bond) medie.
Justér medieguiderne til mediet.
Bemærk
Justér altid medieguiderne efter ilægning af mediet. Guider, som
ikke er ordentligt indstillet, kan forårsage dårlig udskriftkvalitet,
fastkøring af medier eller beskadigelse af printeren.
Opsætning af din printer
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
9
Installation af tilbehør
Bemærk
Installation af tilbehør kræver altid, at printeren er slukket og koblet fra.
Hvis du købte ekstra printertilbehør (såsom en duplex-enhed eller ekstra
hukommelse), så installér dem nu. Hvis der er installationsvejledning med til
tilbehøret, skal den følges. Hvis ikke, er der inkluderet vejledninger i
Brugervejledningen (i PDF-format på Utilities and Documentation
CD-ROM’en).
Tilslutning/Start af printeren
1 Kontrollér, at printeren er slukket.
2
Sæt printerens netkabel i printeren og i en
passende, jordet overspændingsbeskyttet
stikkontakt.
3
I overensstemmelse med
UL-retningslinierne, “The appliance
inlet is considered to be the main
disconnect device.”
Tænd for printeren.
Efter cirka 180 sekunder, viser printeren
“IDLE/MAGICOLOR 2300DL” i
meddelelsesvinduet. Hvis “IDLE/
MAGICOLOR 2300DL” ikke vises i
meddelelsesvinduet, skal setup’en
kontrolleres igen.
Printeren skifter automatisk til strømspare-modus (Energy Saver) efter 30
minutters inaktivitet. Du kan ændre antallet af minutter i menuen Engine/
Energy Saver.
Bemærk
Sluk eller afbryd aldrig printeren, mens den modtager data eller skriver
ud.
10
Installation af tilbehør
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
Hvad så?
Nu er du færdig med hardwareopsætningen af din printer. Der er endnu tre
eller fire trin:
1
2
3
4
Se “Vælger sprog i meddelelsesvinduerne” på side 14, hvis du har brug
for et andet sprog end engelsk. Vælg det sprog, du ønsker i
meddelelsesvinduerne.
Hvis du udskriver via en parallel- eller en USB-port, skal du gå videre til
næste trin. Hvis din printer er tilsluttet via en ethernet-interface, skal du
normalt ændre printerens IP-adresse. Først skal du indtaste en unik
IP-adresse (Internet Protocol), som er kompatibel med dit lokale
netværksmiljø. Se “Vælg en ethernet IP-adresse manuelt” på side 15.
Tilslut printeren til din computer eller et netværk (se nedenstående
kapitel).
Isæt Utilities and Documentation CD-ROM’en og følg vejledningerne på
skærmen for at installere en printerdriver og printerprogrammer (se
“Software-installation” i Brugervejledningen).
Om interface-panelet
Ethernet-port
Brug twisted-pair (RJ45)
ethernet-kabel, når du
tilslutter ethernet-porten på
printeren til en 10BaseT/
100BaseTX
netværksforbindelse.
USB-port
Brug et USB-kabel (type
B), når du tilslutter USB-porten på printeren til USB-porten på din computer.
Parallel-port
Brug et Centronics IEEE 1284 bidirektional parallel-kabel ved tilslutning af
parellel-porten på printeren til parallel-porten på din computer.
Hvad så?
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
11
Oversigt over konfigurationsmenu
IDLE/MAGICOLOR 2300DL
MENU/
LANGUAGE
MENU/
SPECIAL
PAGES
MENU/
ENGINE
MENU/
NETWORK
MENU/
CONSUMABLE
USAGE
MENU/ LANGUAGE
SET
ENGLISH
SET
FRENCH
SET
GERMAN
SET
ITALIAN
SET
PORTUGUESE
SET
SPANISH
SET
CZECH
SET
JAPANESE
MENU/SPECIAL PAGES
PRINT CONFIG PAGE
PRINT DEMO PAGE
PRINT MENU MAP*
MENU/ ENGINE
CHANGE TONER SZ
REPLACE TONER
AUTO CONTINUE
ENERGY SAVER
CHAINING TRAY**
SERVICE
MENU/NETWORK
IP ADDRESS
Default:
192.168.1.2
SUBNET MASK
Default:
255.255.255.0
GATEWAY
Default:
192.168.1.1
HW ADDRESS
Default:
00206Bxxxxxx
DHCP***
BOOTP***
DHCP SET: ON
BOOTP SET: OFF
HTTP***
SNMP***
HTTP SET: ON
HTTP SET: OFF
SNMP SET: ON
SNMP SET: OFF
DHCP SET: OFF
BOOTP SET: ON
DHCP SET: OFF
BOOTP SET: OFF
MENU/
CONSUMABLE
USAGE
BLACK
TONER
YELLOW
TONER
MAGENTA
TONER
Beskrivelse
CYAN
TONER
DRUM UNIT
Standardindstillinger er med fed.
*Kun engelsk.
**Vises kun, når nedre føderenhed er monteret.
*** Indstilling træder i kraft efter der er tændt
12
Oversigt over konfigurationsmenu
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
Om kontrolpanelet
Kontrolpanelet, som findes ovenpå printeren, giver mulighed for at bestemme
printerens funktioner. Desuden viser det printerens aktuelle status inklusive
forhold, som kræver opmærksomhed.
To indikatorer (LED’er) giver information om printerstatus.
Et meddelelsesvindue viser status- og konfigurationsinformation.
Seks taster giver dig mulighed for at styre printerkonfigurationen gennem
adgang til printerfunktioner, der ofte benyttes.
5
4
1
6
Meddelelse
Vindue
2
3
8
7
Kontrolpanel-indikatorer og -taster
Nr.
LED-indikator
Off
On
1
Printeren er ikke klar til Printeren er klar til at
at acceptere data.
acceptere data.
2
Intet problem.
Nr.
Tast
Funktion
3
Printeren kræver eftersyn
(normalt efterfulgt af en
statusmeddelelse i
meddelelsesvinduet)
Giver dig mulighed for at annullere et eller alle
printerjob
Annullerer menuvalget eller -udvalget, hvis
brugeren er i menustrukturen på det tidspunkt
Om kontrolpanelet
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
13
Nr.
Tast
Funktion
4
5
6
7
8
Starter med at indlæse menusystemet
Hvis du er inden for menusystemet og på et
menuniveau flyttes ned i menustrukturen
Hvis du er inden for menusystemet og på et
valgbart element vælges det viste valg (uanset
hvilken position cursoren står i)
Flytter op i menustrukturen
Hvis du er inden for en valgbar menu, som kan
ændres tegn for tegn, scrolles opad gennem de
tilgængelige tegn
Flytter til højre i menustrukturen
Flytter til højre gennem scrollmenuens
valgmuligheder, når valgene er hele ord, ikke
tegn
Flytter ned i menustrukturen.
Hvis du er inden for en valgbar menu, som kan
ændres tegn for tegn, scrolles nedad gennem
de tilgængelige tegn
Flytter til venstre i menustrukturen
Flytter til venstre gennem scrollmenuens
valgmuligheder, når valgene er hele ord, ikke
tegn
Vælger sprog i meddelelsesvinduerne
Når du modtager printeren, er sproget i meddelelsesvinduet indstillet til
engelsk. Men statusmeddelelser og konfigurationsmenuer kan vises i
meddelelsesvinduerne på engelsk, tjekkisk, fransk, tysk, italiensk, japansk,
portugisisk og spansk.
Hvis du ønsker at ændre sprog i meddelelsesvinduerne, skal du benytte
følgende kontrolpanelsekvens:
Tryk tast
(Indtil) Displayet viser
IDLE/MAGICOLOR 2300DL
MENU/ LANGUAGE
14
Om kontrolpanelet
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
Tryk tast
(Indtil) Displayet viser
LANGUAGE SET/ENGLISH
Tryk på højre eller venstre tast, indtil det ønskede
sprog vises.
<LANGUAGE> vælges.
IDLE/MAGICOLOR 2300DL
Vælg en ethernet IP-adresse manuelt
Bemærk
Du skal altid advicere din netværksadministrator inden printerens
IP-adresse ændres.
Du skal indtaste en unik IP-adresse, der er kompatibel med dit lokale
ethernet-netværksmiljø. Brug følgende lyn-kontrolpanelsekvens til at ændre
din printers IP-adresse:
Tryk tast
(Indtil) Displayet viser
IDLE/MAGICOLOR 2300DL
MENU/ LANGUAGE
MENU/ NETWORK
IP ADDRESS/192.168.1.2
IP ADDRESS/192.168.1.2
Brug tasterne
og
for at flytte hver af de fire nummertripletter. Med
tasterne
og
kan du formindske/forøge hver nummertriplet.
Foranstående nuller i hver triplet udelades automatisk (".001." vises som
".1." etc.).
IP ADDRESS
IDLE/MAGICOLOR 2300DL
Om kontrolpanelet
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
15
Tryk tast
(Indtil) Displayet viser
Det anbefales, at du efterprøver den korrekte IP-adresse ved at udskrive en
testside på følgende måde:
IDLE/MAGICOLOR 2300DL
MENU/ LANGUAGE
MENU/ SPECIAL PAGES
PRINT/CONFIGURATION PAGE
Nu udskrives der en testside. Efterprøv IP-adressen på denne side.
IDLE/MAGICOLOR 2300DL
16
I særlige netværksmiljøer skal du måske også vælge printerens
Gateway-adresse, som skal være kompatibel med dit lokale
netværksmiljø. Spørg din netværksadministrator.
Om kontrolpanelet
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlfinding
Selvom din printer er fremstillet til at være meget pålidelig, så kan der nogle
gange opstå et problem. Følgende tabel hjælper med at identificere årsagen
til mulige installationsproblemer og foreslår nogle løsninger. Se detaljeret
fejlfindingsinformation i “Fejlfinding” i Brugervejledningen (i PDF-format på
Utilities and Documentation CD-ROM’en).
Symptom
Der kommer
ikke lys eller
meddelelser i
kontrolpanelet.
Årsag
Løsning
Der er ikke strøm til
stikkontakten.
Der skal være strøm til stikkontakten.
Netledningen er ikke sat
ordentligt i stikkontakten
og/eller printeren.
Sluk for printeren, sæt netledningen
ordentligt i og tænd derefter for
printeren igen.
Printeren er ikke
tændt.
Tænd for printeren.
Kontrollér, at spændingen passer til
Spændingen fra
stikkontakten passer ikke printerkravene. Se bilag A i
Brugervejledningen.
til printerkravene.
Der er ikke udskriftsmedie Kontrollér, at der er medier rigtigt
Du kan ikke
placeret i mediebakkerne.
udskrive en test i bakken.
side.
Mediet sidder fast.
Kontrollér mediefastkøring.
Der vises en
fejlmeddelelse.
Noget forbrugsmateriale
eller en bakke er ikke
korrekt installeret.
Følg meddelelsen på displayet.
Mediet sidder fast.
Der opstod et problem
inde i printeren.
Printeren
modtager ikke
data fra
computeren.
Printeren er ikke klar.
Kontrollér, at printeren er online
(Ready-indikatoren lyser) og i
meddelelsesvinduet står der IDLE/
MAGICOLOR 2300DL.
Kontrollér, at interfacekablet(erne) er
Interfacekablet(erne) er
måske ikke sat ordentligt sat rigtigt i.
i.
Udskrifterne er
blege på den
ene side.
Printeren står ikke på et
tilstrækkeligt plant
underlag.
Gør printerens underlag mere plant.
Underlagets hældning bør ikke
overstige ±1° i nogen retning (for
eksempel må en rund blyant, som
ligger på underlaget, ikke kunne rulle i
nogen retning).
Fejlfinding
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
17
Hvis du har fulgt alle vejledninger og stadig har nogle problemer, som du ikke
kan løse, så skal du se i Brugervejledningen eller se Service & Support Guide
for at få information om servicekilder og support i Amerika eller det
MINOLTA-QMS-kontor, som er tættest på dig. Ny og opdateret information
kan findes på www.minolta-qms.com
Tilbehør og forbrugsmaterialer
Kontakt din lokale forhandler eller www.minolta-qms.com for køb,
information, varenumre og priser. Gå til www.q-shop.com for at bestille
godkendte medier. Se www.minolta-qms.com/support og klik på Answer
Base, hvis du har spørgsmål.
Tilbehør
Beskrivelse
Dual In-Line Memory
Modules (DIMMs)
Bemærkning(er)
Ekstra hukommelse skal være 128 eller 256 MB,
PC-100 eller PC-133 kompatible SDRAM DIMM og
maksimum 288 MB (en tilgængelig port). Printeren
leveres med 32 MB installeret.
Duplex-funktion
Kun almindeligt papir, 60–90 g/m2 (16–24 lb), kan
bruges til auto-duplex.
Dette ekstraudstyr er en 500-siders mediebakke (kun
A4 eller letter).
Se mulighederne på www.minolta-qms.com.
Nedre føderenhed
Andet tilbehør
Forbrugsmaterialer
Levetiden for forbrugsmaterialer udtrykkes i simplex A4-/letter-sider ved
normal 5% dækning i uafbrudt udskrift. En duplex-side svarer til to
simplex-sider. Den fastslåede, forventede levetid for forbrugsmaterialer er
baseret på udskrift under specifikke forhold såsom medietype og –størrelse.
Den faktiske forventede levetid varierer (eller kan reduceres) afhængig af
disse og andre udskrivningsvariable forhold inklusive gennemsnitlig
udskriftjobstørrelse, omgivende temperatur og fugtighed. Den
gennemsnitlige uafbrudte udskriftjobstørrelse er defineret som et fire-siders
simplex-job. Den gennemsnitlige trinvise udskriftjobstørrelse er defineret
som et en-siders simplex-job.
Tonerpatron – standardkapacitet (cyan, magenta, gul og sort)
Tonerpatron – højkapacitet (cyan, magenta, gul og sort)
OPC-trumlepatron
Flaske til resttoner
Bemærkninger: Se Brugervejledningen i PDF-format på Utilities and
Documentation CD-ROM'en for forventet levetid for forbrugsmateriale. Din printer
leveres med standardkapcitet-tonerpatroner med cyan, magneta, gul og sort.
Udskiftelige sorte tonerpatroner er kun tilgængelige i højkapacitetsstørrelse.
18
Tilbehør og forbrugsmaterialer
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
Efterlevelse af regulativer
Til brugere i Europa—CE-mærkning (overensstemmelseserklæring)
Dette produkt efterlever følgende EU-direktiver: 89/336/EØF, 73/23/EØF og 93/68 EØF-direktiver. Denne
erklæring gælder kun for EU-området.
Denne enhed skal bruges med afskærmede interfacekabler. Brugen af uafskærmet kabel kan resultere i
interferens med radiokommunikation og er forbudt i henhold til EU-direktiverne.
Elektromagnetisk interferens for alle brugere (undtagen amerikanske og
canadiske brugere)
Dette er et Class B-produkt. I private hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren kan blive nødsaget til at iværksætte hensigtsmæssige foranstaltninger.
Standard for interferensskabende udstyr (ICES-003 ISSUE 3) for canadiske
brugere
Dette digitale Class B-apparat overholder canadiske ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Denne enhed skal bruges med afskærmede interfacekabler. Brugen af uafskærmet kabel kan resultere i
interferens med radiokommunikation og er forbudt i henhold til ICES-003.
cTick-mærke
ACA (Australia)
Elektromagnetiske
udledninger (EMI)
Energy Saver
Immunitetskrav (EU)
Produktsikkerhed
Lasersikkerhed
AS/NZS 3548
FCC (USA)
Class B ITE
Titel 47 CFR kap. I, styk 15
Industry Canada (Canada)
Class B digitalenhed
ICES-003 Udg. 3
International (EU)
Class B digitalenhed
EN 55022
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Japan
Class B ITE
Harmonispændingsudledning
Spændingsudsving og flicker
VCCI V-3/01.04
Harmonispændingsmåling
Retningslinie (2001) for JBMIA
ENERGY STAR (USA, EU og
Japan)
International (EU)
Class B ITE
Class A
EN 55024
UL (USA)
cUL (Canada)
International (EU)
CDRH (USA) International (EU)
Immunitetskarakteristika
UL 60950,
CAN/CSA C22.2 60950
EN 60950 og IEC 60950
Titel 21 CFR kap. I, underkap. J
EN 60825-1 og IEC 60825-1
ENERGY STAR kompatibilitet i
basiskonfiguration
Efterlevelse af regulativer
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
19
FCC efterlevelsesudsagn for amerikanske brugere
Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Class B digitalenhed i
henhold til Styk 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at yde rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens, når udstyret bruges i erhverssammenhæng. Dette udstyr udvikler, bruger og kan
udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret i overensstemmelse med vejledningen,
forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Men der er ingen garanti for,
at interferensen ikke opstår i en bestemt installation. Brug af dette udstyr i et beboelsesområde kan
forårsage skadelig interferens, i tilfælde af hvilket brugeren skal rette interferensen for egen regning.
Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås
ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen på en af
følgende måder:
Genindstil eller flyt den modtagende antenne.
Forøg adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet.
Søg hjælp hos forhandleren eller en uddannet radio/TV-tekniker.
Denne enhed skal bruges med afskærmede interfacekabler. Brugen af uafskærmet kabel kan resultere i
interferens med radiokommunikation og er forbudt i henhold til FCC-reglerne.
Bemærk
Enhver ændring af dette produkt, som ikke er udtrykkeligt, skriftligt godkendt af
den producent, der er ansvarlig for overholdelse af Federal Regulations, kan
fratage brugeren retten til at anvende dette produkt inden for Federal
Communications Commissions Laws and Regulations.
Sikkerhedsoplysninger
Toner
Kast ikke tonerpatron eller toner på åben ild. Den varme toner kan spredes og
forårsage forbrændinger eller anden skade.
FORSIGTIG: Opbevares utilgængeligt for børn.
Lasersikkerhed
Dette er en arkprinter, der benytter laser. Der er ingen risiko forbundet med laseren, hvis printeren betjenes
i henhold til anvisningerne i denne manual.
Da laserstrålen er fuldstændig indkapslet i et beskyttelseshus og eksterne kapper, kan den på intet
tidspunkt under brug slippe ud fra printeren.
Denne printer er certificeret som Class 1 laserprodukt af U.S. Department of Health and Human Services
(DHHS) under Radiation Performance Standard i henhold til Radiation Control for Health and Safety Act of
1968. Det betyder, at printeren ikke producerer farlig laserstråling.
Laserstråling i printeren
Maksimal gennemsnitsstrålingskraft: 4,68 mW ved overfladen af OPC-tromlen
Bølgelængde: 770-795 nm
Dette produkt anvender en Class IIIb laserdiode, som har en usynlig laserstråle. Laserdioden og det
polygone scanningsspejl er indbygget i printhovedet. Printhovedet er inde i printeren foran tonerpatronen.
Laserstrålen udsendes fra printhovedet og sendes derefter gennem laseråbningen til printerens indre.
20
Sikkerhedsoplysninger
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
Komponenterne inden i printhovedet kan
IKKE REPARERES PÅ STEDET. Derfor må
printhovedet under ingen omstændigheder
åbnes.
1 - Printhoved
2 - Laseråbning
1
2
Laseradvarsel for amerikanske brugere – CDRH-regulativerne
Denne printer er klassificeret som et Class 1 laserprodukt i henhold til Regulation Performance Standard i
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Efterlevelse af denne standard er obligatorisk for laserprodukter,
der markedsføres i USA og er indberettet til Center for Devices and Radiological Health (CDRH) under den
amerikanske Food and Drug Administration under det amerikanske Department of Health and Human
Services (DHHS). Det betyder, at produktet ikke producerer farlig laserstråling.
Lasersikkerhedsmærkat – CDRH-krav
FORSIGTIG: Brug af andre betjeningsmåder, justeringer eller udførelse af andet end
det, der er præciseret i denne manual, kan medføre farlig bestråling.
Dette er en halvlederlaser. Maks. effekten på laserdioden er 5 mW og bølgelængden er 770–795 nm.
Internationale bemærkninger – netledning
Følgende krav til netledningen gælder for din 230V printer.
Minimum: 0,75 mm2
Minimum: H05 VV - F
Hanstikket er godkendt i det land, hvor udstyret skal installeres, og hunstikket er et IEC 60320 stik.
Internationale bemærkninger – spænding
Bemærkning til brugere i Norge: Dette udstyr er designet til brug inden for et IT-strømsystem, hvor
spændingen mellem linierne ikke overstiger 240V.
Ozonafgivelse
Under brug afgiver printeren en lille mængde ozon. Den afgivne mængde er så lille, at den er uskadelig.
Dog skal du sikre dig, at det lokale, som printeren bruges i, har passende ventilation, især hvis du udskriver
store mængder materiale, eller printeren bruges uafbrudt i længere tid.
Sikkerhedsoplysninger
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500
21
Garantihensyn
Forskellige faktorer kan påvirke garantien på printeren såsom elektrostatisk
beskadigelse, ikke-understøttede forbrugsmaterialer og andre ting, som kan
ses nedenfor. Læs printergarantien omhyggeligt. Gå til
www.minolta-qms.com/support og klik på Answer Base for at få information
om garantien.
Hvis fejl på eller beskadigelse af MINOLTA-QMS printeren direkte viser sig at
skyldes brugen af ikke-MINOLTA-QMS-godkendte forbrugsmaterialer,
printmedier og/eller tilbehør, vil MINOLTA-QMS ikke reparere printeren uden
beregning. Da anvendes standardtime- og -materialepriser i forbindelse med
service på din printer for at reparere den pågældende fejl eller beskadigelse.
Følgende handlinger gør din garanti ugyldig
Udskriftmedier
Brug af ikke-understøttede medier såsom inkjet-papir.
Se godkendte medier i “Brug af medier” i
Brugervejledningen. Kontakt din lokale forhandler eller
www.minolta-qms.com for information om køb.
Elektrostatisk
Manglende beskyttelse af printer-kontrollerkortet og et
afladning
associeret datterkort eller modul fra elektrostatisk
afladning eller beskadigelse, mens der udføres opgaver,
som involverer kontrollerkortet.
Instruktioner
Manglende overholdelse af instruktionerne i
printerdokumentationen.
Ændringer
Enhver ændring af dette produkt, som ikke er udtrykkeligt,
skriftligt godkendt af den producent, der er ansvarlig for
overholdelse af Federal Regulations, kan fratage dig
retten til at anvende dette produkt inden for Federal
Communications Commissions Laws and Regulations.
Forbrugsmateria Brug af forbrugsmaterialer, som ikke er fremstillet eller
ler
understøttet af MINOLTA-QMS. Enhver beskadigelse af
printeren eller kvalitetsproblemer, som skyldes brug af en
genopfyldt tonerpatron.
OPC-tromlepatr Enhver beskadigelse, der skyldes fejlagtig håndtering af
OPC eller tonerpatron.
on og
tonerpatron
Tilbehør
Brug af tilbehør, som ikke er fremstillet/understøttet af
MINOLTA-QMS.
Bemærk
Returnér ikke varer til MINOLTA-QMS uden at have bedt om et nummer
til Returvareautorisation (RMA). Hvis RMA-nummeret ikke er fuldt
synligt udenpå kassen med de returnerede elementer, accepterer
MINOLTA-QMS ikke modtagelsen.
22
Garantihensyn
EDNord - Istedgade 37A, 9000 Aalborg - telefon 96333500