Zanussi ZI 9220 FF Technical information

KYL - OCH
FRYSSKÅP
JÄÄKAAPPIPAKASTIN
FRIDGE-FREEZER
ïéãéÑàãúçàäåéêéáàãúçàä
ZI 921/8 FF
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
INSTRUCTION BOOKLET
2223 208-42
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
àçëíêìäñàü èé ìëíÄçéÇäÖ à
ùäëèãìÄíÄñàà èêàÅéêÄ
•
Älä käytä mekaanisia apuvälineitä äläkää yritä
nopeuttaa sulamista keinotekoisesti muuten kuin
valmistajan suosittelemilla menetelmillä.
kohti.
•
Asennus
•
Normaalissa käytössä laitteen takana sijaitsevat
kondensaattori ja kompressori kuumenevat
huomattavasti. Turvallisuussyistä on
huolehdittava ao. kuvan mukaisesta
vähimmäistuuletuksesta.
HUOMIO: huolehdi, että tuuletusaukkojen
edessä ei ole ilman virtausta haittaavia esteitä
•
Käyttäjän tulee huolehtia, että laitetta ei ole
asetettu sähköjohdon päälle.
Tärkeää: jos sähköjohto vahingoittuu, se tulee
vaihtaa valmistajalta tai huoltopalvelusta
saatavaan erikoisjohtoon tai -sarjaan.
•
Laitteen tietyt osat kuumenevat huomattavasti.
Varmista aina riittävä tuuletus, sillä tämän
laiminlyöminen voi aiheuttaa osien rikkoutumisen
ja säilytettävän ruuan tuhoutumisen. Ks.
asennusohjeet.
•
Kuumenevia osia ei tule jättää avoimiksi. Mikäli
mahdollista, laitteen takaosa tulee asettaa seinää
Fix cover (Hd) on guide (Hb) until it clips into place.
Mikäli laitetta on kuljetettu vaakasuorassa
asennossa, saattaa moottorin kompressorin öljyä
valua jäähdytysainekiertoon. Kuljetuksen jälkeen
tulisi odottaa vähintään kaksi tuntia ennen
laitteen kytkemistä käyttöön, jotta öljy valuisi
takaisin kompressoriin.
Hb
Ympäristönsuojelu
•
Laitteen jäähdytyspiiri ja eristeet eivät sisällä
otsonikerrosta vahingoittavia kaasuja.
Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
Varo vahingoittamasta jäähdytysyksikköä,
erityisesti takana olevan lauhduttimen
ympäristöä. Pyydä paikallisilta viranomaisilta
lisätietoja alueen kaatopaikoista. Tässä
laitteessa käytetyt materiaalit, jotka on
merkitty symbolilla
Hd
PR167/1
In case of side fixing of the appliance, it will be
sufficient to loose the screws fixing the bracket (E)
and to position it as shown in figure.
ovat kierrätettäviä.
E
E
D735
<PSlULVW|QlN|NRKWLD
7LHWRMDODLWWHHQSDNNDXVPDWHULDDOHLVWD
‡ 7lVVlODLWWHHVVDNl\WHW\WPDWHULDDOLWMRWNDRQPHUNLWW\V\PEROLOOD
RYDWNLHUUlWHWWlYLl
!3( SRO\HWHHQLQ
!36 SXULVWHWXQSRO\VW\UHHQLQ
!33 SRO\SURSHHQLQ
.DLNNLNl\WHW\WPDWHULDDOLWRYDW\PSlULVW|OOHKDLWDWWRPLD7LHWRMDODLWWHHVLDVLDQPXNDLVHVWDKlYLWWlPLVHVWlVDDW
NXQWDVLMlWHDVLRLWDKRLWDYDOWDYLUDQRPDLVHOWD
After having reversed the opening direction of
the doors check that all the screws are properly
tightened and that the magnetic seal adheres to
the cabinet. If the ambient temperature is cold
(i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to
the cabinet. In that case, wait for the natural
fitting of the gasket or accelerate this process by
heating up the part involved with a normal
hairdrier.
SISÄLLYSLUETTELO
Tärkeää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Käyttö - Puhdistaminen - Toimintopaneeli - Käyttöönotto - Pikapakastus - Lämpötilahälytin - . . . . . . . .
Tuoreiden elintarvekkeiden pakastaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Käyttö - Pakasteiden säilytys - Lampötilan säätö - Elintarvikkeiden jäähdytys - Sulatus - Jääpalojen . . .
valmistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Säädettävät lasihyllyt - Ovilokeroiden korkeuden säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Ohjeita - Ohjeita jääkaappisäilytystä varten - Ohjeita pakastusta varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Huolto ja hoito - Tärkeää - Säännöllinen puhdistus - Kun kaappi on pois käytöstä - Valolamppu . . . . . . .
Sulatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Jos laite ei toimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
Huolto ja varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Tekniset tiedot - Asennus - Hyllyn kiinnittimet - Huom - Sijoitus - Sähköliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Asennus - Kalusteisiin asennettavan kaapin asennusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
18
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
43
Place guide (Ha) on the inside part of the furniture
door, up and down as shown in the figure and mark
the position of external holes. After having drilled
holes, fix the guide with the screws supplied.
KÄYTTÖ
ca. 50 mm
90
Puhdistaminen
21 m
m
ÄLÄ käytä synteettisiä pesuaineita tai
hankauspulveria, joka voi pilata pinnan ja aiheuttaa
naarmuja.
Puhdista kaapin sisäosat käyttäen haaleaa vettä,
mietoa pesuainetta ja pehmeää riepua.
90
Toimintopaneeli
ca. 50 mm
Fix cover (Hc) on guide (Ha) until it clips into place
21 m
m
Ha
A
B
C
D
Hc
A - Pakastimen toiminnan merkkivalo
B - Pakastimen lämpötilanvalitsin
PR33
C - Pikapakastuksen merkkivalo
8mm
D - Pikapakastuskytkin
Open the appliance door and the furniture door at
90°. Insert the small square (Hb) into guide (Ha).
Put together the appliance door and the furniture
door and mark the holes as indicated in the figure. .
Ha
PR167
Hb
8mm
Remove the brackets and mark a distance of 8 mm
from the outer edge of the door where the nail must
be fitted (K).
Pakastimen käyttö
Käynnistys
Pikapakastus
Työnnä pistoke pistorasiaan. Merkkivalo syttyy ja
osoittaa, että pakastin on kytketty sähköverkkoon.
Käännä lämpötilansäädintä myötäpäivään pois
asennosta «O» (stop). Pakastin on kytketty
toimintaan.
Pakastin kytketään pois toiminnasta kääntämällä
lämpötilansäädin asentoon «O».
Pikapakastuksen merkkivalo syttyy (C).
Lämpötilan säätö
K
Ha
Place the small square on the guide again and fix it
with the screws supplied.
Should the lining up of the furniture door be
necessary, use the clearance of slots.
At the end of operations, it is necessary to check if
the door of the furniture closes properly.
Jääkaapin oikeaa lämpötilaa valittaessa on otettava
huomioon, että kaapin sisälämpötilaan vaikuttavat:
• ympäristön lämpötila
• oven avaamistiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• jääkaapin sijainti s.o. tarpeellinen ilmankierto
Lämpötila säädetään kääntämällä säätörengasta
myötäpäivään pienemmästä lukemasta
suurempaan.
Toisin sanoen: mitä suurempi lukema, sitä alempi
jääkaapin sisälämpötila (kylmempi säilytystila).
Säädä kytkin (D) asentoon “S” (=pikapakastus).
Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
pakastimet sopivat hyvin pakastukseen ja
pakasteiden pitkäaikaiseen säilytykseen.
Jos kaappi on ollut pois käytöstä, se on säädettävä
pikapakastukselle vähintään kolmeksi tunniksi
ennen kuin kaappiin voi laittaa tuoreita
elintarvikkeita. Jos kaappi on käytössä ja siinä on jo
pakasteita, se säädetään pikapakastukselle
vähintään 24 tunnin ajaksi kylmätehon lisäämiseksi
ennen kuin pakastettavia elintarvikkeita laitetaan
kaappiin.
Pakastettavat tuotteet laitetaan piirroksessa
merkittyihin paikkoihin.
Hb
PR168
42
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
19
Pakasteiden säilytys
Sulatus
Mikäli pakastin ei ole ollut päällä jonkun aikaa, on
pakastin käynnistettävä (lämpötilan säädin käännetään alhaisimpaan lämpötilaan) vähintään 2 tuntia
ennen, kuin pakastimeen laitetaan pakasteita, minkä
jälkeen katkaisin palautetaan keskiasentoon.
Pakastetut elintarvikkeet voidaan ennen käyttöä
sulattaa jääkaappiosassa tai huoneenlämmissä
riippuen sulatukseen käytettävissä olevasta ajasta.
Pienet annokset voidaan valmistaa ruoaksi
sulattamatta, suoraan pakastimesta: tällöin
valmistusaika luonnollisesti pitenee.
Fit the appliance in the niche by making sure that it
stands against the interior surface of the unit on the
side where the door hinges of the appliances are
fitted. Insert the appliance until the upper strip butts
up against the unit (1) and make sure that the lower
hinge is in line with the surface of the unit (2).
1
2
Jääpalojen valmistus
Tärkeää
Jos pakastin on pois päältä esim. sähkökatkon
vuoksi yli teknisten tietojen taulukon kohdassa
“lämpötilan kohoamisaika” annetun arvon, käytä
elintarvikkeet mahdollisimman pian tai valmista
ne välittömästi ja pakasta uudelleen
(jäähtyneinä).
Laitteessa on yksi tai useampi astia jääpalojen
valmistukseen.
Täytä astiat vedellä ja laita ne pakastimeen.
Älä käytä metalliesineitä astioiden irrottamiseen
pakastimesta.
D023
Fasten the appliance with 4 screws provided in the
kit included with the appliance.
(I = short) (P = long)
I
Jääkaapin lämpötilan säätö
Jääkaapin oikeaa lämpötilaa valittaessa on
muistettava, että kaapin sisälämpötilaan vaikuttavat
ympäristön lämpötila, oven avaamistiheys,
elintarvikkeiden määrä jä ilman kiertokulku.
Lämpötila säädetään kääntämällä valitsinta
myötäpäivään ja aina pienemmästä suurempaan
lukemaan-pienimmästä kylmyydestä suurimpaan
kylmyyteen. Toisin sanoen pienin lukema = pienin
sisäkylmyys; korkein lukema = suurin sisäkylmyys.
P
Apply the sealing strip pushing it between the
refrigerator and the adjacent cabinet.
Asteikon keskipaikka on useimmiten sopivin.
Jääkaapin toiminta keskeytetään kääntämällä
termostaatin väännintä asentoon «O».
Pakastin ei kytkeydy tällöin pois päältä.
Tärkeää!
Mikäli kaappi on täynnä elintarvikkeita ja kaappi on
säädetty suurimpaan kylmyyteen, ympäristön
lämpötilan ollessa korkeimmillaan, voi takimmaiseen
sisäseinään muodostua huurrekerros, jos kaappi on
jatkuvasti käynnissä.Kääntäkää siinä tapauksessa
termostaatin väännintä pienempään lukemaan
jääkaapin sulatusta varten, jolloin sähkön käyttö
pienenee.
D724
Apply covers (C-D) on joint cover lugs and into
hinge holes.
Snap vent grille (B) and hinge cover (E) into
position.
D
C
E
B
Elintarvikkeiden jäähdytys
Jääkaappi on tarkoitettu päivittäin käytettäviä juomia
ja elintarvikkeita varten. Jotta jääkaappi saataisiin
toimimaan mahdollisimman tehokkaasti, ei
jääkaappiin saa sijoittaa lämpimiä tai höyryäviä
nesteitä (kuten esim. keittoja ja liemiä).
Separate parts Ha, Hb, Hc, Hd as shown in the
figure.
Hb
Ha
Hc
Hd
PR266
20
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
41
Door reversibility
Säädettävät lasihyllyt
Lasihyllyt voidaan haluttaessa asettaa eri
korkeudelle. Irrota tällöin hylly ja aseta se
haluamallesi tasolle.
The appliance is supplied with the right
door opening. To change the opening
direction of the door proceed as in the
following instructions before installing it.
1. Unscrew the upper pin and remove the spacer
D338
2. Remove the upper door
C
3. Remove the hinge cover (A). Unscrew the pins
(B) and the spacers (C) and refit them on the
middle hinge of the opposite side. Snap the hinge
cover (A).
B
A
4. Refit the upper door, the upper pin and the
spacer on the opposite side
Ovilokeroiden korkeuden säätö
Ovilokeroiden korkeutta voidaan säätää
ruokatavaroiden pakkauskokojen mukaan.
5. Unscrew the lower pin and remove the spacer
and refit them on the opposite side.
50 mm
Instructions for totally built-in
appliances
min. 2
200 cm
Building-in instructions
Dimensions of housing
Height
(1)
1780 mm
Depth
(2)
550 mm
Width
(3)
560 mm
min.
200 cm
2
D567
For safety reasons, minimum ventilation must be as
shown in Fig.
540
Attention: keep ventilation openings clear of
obstruction.
3
It is necessary that the niche is provided with a
ventilation conduct having the following dimensions:
Depth
50 mm
Width
50
2
1
540 mm
PR01
40
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
21
INSTALLATION
OHJEITA
Location
Ohjeita jääkaappisäilytystä varten
•
Makujen tarttuminen ruoasta toiseen vältetään
suojaamalla ruoat esim. alumiini- tai
muovikelmulla.
•
Käytännöllisiä neuvoja:
•
Raaka liha, joka on suojattu muovikelmulla,
säilytetään lasihyllyllä.
•
Siten liha säilyy korkeintaan 1-2 päivää.
•
Keitetty liha, leikkeleet jne on peitettävä. Ne
voidaan säilyttää millä hyllyllä tahansa.
•
Hedelmät ja vihannekset: säilytetään
puhdistuksen ja pesun jälkeen
vihanneslaatikossa.
•
Laatikoissa olevat symbolit esittävät erilaisia
pakasteita.
Luvut kertovat, kuinka monta kuukautta eri
pakasteita on mahdollista säilyttää. Annettujen
säilytysaikojen ylempi tai alempi arvo on
voimassa sen mukaan, millainen elintarvikkeen
laatu ja esivalmistus ennen sen pakastamista on.
•
Hyviä neuvoja pakasteiden ostoon ja
säilytykseen:
•
Pakasteisiin merkittyä viimeistä käyttöpäivää ei
saa ylittää.
•
Tarkista pakasteiden laatu ennen pakastimeen
panemista.
•
Voi ja juustot: säilytetään ilmatiiviissä astioissa tai
alumiini-tai muovikelmuissa/muovipusseissa.
•
Pakasteet on tuotava liikkeestä suoraan kotiin ja
pakastimeen hyvin paketoituina.
•
Maito: säilytetään hyvin suljetuissa pakkauksissa
oven sisäpuolella,sijaitsevilla hyllyillä.
•
Kaappia ei tule avata sähkökatkon aikana.
Osittain sulaneita pakasteita ei saa pakastaa
uudelleen, vaan ne on käytettävä 24 tunnin
kuluessa.
Ohjeita pakastusta varten
•
Hyviä neuvoja pakastamiseen:
•
Pakasta ainoastaan tuoreita, puhdistettuja ja
korkealaatuisia elintarvikkeita.
•
Jaa elintarvikkeet annoksiin ennen pakastusta.
Tällöin pakastaminen käy nopeammin, eikä
tarvitse sulattaa suuria määriä kerrallaan.
•
Vähärasvainen liha säilyy paremmin kuin suolattu
tai rasvainen liha.
•
Eiintarvikkeet säilyvät parhaiten ilmatiiviissä
alumiini-tai muovipakkauksissa. Pakastimeen ei
koskaan saa panna hiilihappopitoisia juomia tai
suljettuja pulloja (räjähdysvaara), eikä lämpimiä
ruokia. Kannellisia astioita ei saa täyttää reunoja
myöten.
•
Suositamme pakastuspäivän kirjoittamista
pakasteisiin tai joissakin pakastuskoreissa oleviin
etiketteihin. Tällöin säilytysaikoja on helpompi
pitää silmällä.
•
Jos pakastimessa olevat elintarvikkeet sulavat
sähkökatkon aikana, ne on valmistettava heti ja
pakastettava sen jälkeen uudelleen. Jos
sähkökatko kestää vain hetken (korkeintaan 8
tuntia), ja pakastin on täynnä, pakastimen eristys
estää pakasteiden sulamisen.
22
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
The appliance should be installed well away from
sources of heat such as radiators, boilers, direct
sunlight etc.
Shelf holders
ATTENTION!
It must be possible to disconnect the appliance from
the mains power supply; the plug must therefore be
easily accessible after installation.
A
Yourappliance is equipped with shelf retainers that
make it possible to secure the shelves during
transportation.
To remove them proceed as follows:
Raise the shelf from the back, push it in the direction
of the arrow until it is freed and remove the
retainers.
B
Electrical connection
Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the serial number plate
correspond to your domestic power supply. Voltage
can vary by ±6% of the rated voltage.
This appliance complies with the following
E.E.C. Directives:
- 87/308 EEC of 2/6/87 relative to radio interference
suppression.
For operation with different voltages, a suitably sized
auto-transformer must be used.
- 73/23 EEC of 19.2.73 (Low Voltage Directive) and
subsequent modifications;
The appliance must be earthed.
- 89/336 EEC of 3.5.89 (Electromagnetic
Compatibility Directive) and subsequent
modifications.
The power supply cable plug is provided with a
contact for this purpose.
If the domestic power supply socket is not earthed,
connect the appliance to a separate conductor in
compliance with current regulations, consulting a
qualified technician.
The Manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
39
CUSTOMER SERVICE AND SPARE PARTS
If the appliance is not functioning properly, check
that:
•
the plug is firmly in the wall socket and the mains
power switch is on;
•
there is an electricity supply (find out by plugging
in another appliance);
•
the thermostat knob is in the correct position.
•
If there are water drops on the bottom of the
cabinet, check that the defrost water drain
opening is not obstructed (see “Defrosting”
section).
•
If your appliance is still not working properly after
making the above checks, contact the nearest
service centre.
To obtain fast service, it is essential that when you
apply for it you specify the model and serial number
of your appliance which can be found on the
guarantee certificate or on the rating plate located
inside the appliance, on the bottom left-hand side.
HUOLTO JA HOITO
Tärkeää
Tämän laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyjä.Tästä syystä ainoastaan valtuutettu
ammattilainen saa suorittaa laitteen huollon ja
täyttämisen.
Säännöllinen puhdistus
Puhdista jääkaapin ulko- ja sisäpinnat haalealla
vedellä ja miedolla käsitiskiaineella.
Jääkaapin takaosa puhdistetaan kerran vuodessa
joko harjalla tai imurilla. Siten säästyy energiaa ja
kaapin toiminta paranee.
Kun kaappi on pois käytöstä
Mikäli jääkaapin toiminta katkaistaan pidemmäksi
ajaksi kuten esim. Ioma-ajaksi, on toimittava
seuraavasti:
Irrota pistotulppa pistorasiasta;
Poista kaikki elintarvikkeet kaapista;
Puhdista sisävaippa;
Jätä ovi auki, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään
estäen epämiellyttävän hajun tai homeen
syntymisen.
TECHNICAL INFORMATION
Fridge Net Capacity lt.
210
Freezer Net Capacity lt.
55
Energy Consumption kWh/24h
1,1
Energy Consumption kWh/annuo
402
Freezing Capacity kg/24h
4
Rising Time
13
The Technical info are on the rating plate situated on the left inside the appliance.
Valolamppu
Paina takimmaista koukkua ja liu’uta kantta nuolen
osoittamaan suuntaan, mikäli joudut vaihtamaan
lampun.
Huomio:
Vaihda lamppu toiseen saman tehoiseen lamppuun
(maksimiteho on osoitettu valokuvulla).
Sulatus
Jääkaapin höyrystimeen muodostuva huurrekerros
sulaa automaattisesti kompressorin pysähtyessä.
Sulamisvesi valuu kourua pitkin kaapin takaosassa
olevaan sulamisvesiastiaan ja haihtuu ilmaan. On
hyvä puhdistua sulamisvesikourun keskellä oleva
aukko säännöllisesti, jolloin sulamisvesi ei pääse
valumaan yli ja tippumaan ruokatavaroille.
Puhdistukseen käytetään sulamisvesiaukossa
olevaa puhdistuspuikkoa.
Pakastusosan seinämiin muodostunut huurrekerros
on poistettava kun se on 4 mm:n paksuinen. Huurre
poistetaan muovilastalla. Laitetta ei tarvitse
huurteenpoiston aikana kytkeä pois päältä eikä
tyhjentää.
D037
Pakastimen sisäseinämien sulatus tapahtuu
automaattisesti.
38
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
23
JOS LAITE EI TOIMI
MAINTENANCE
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriöitä, tarkista:
• että pistotulppa on asianmukaisesti
pistorasiassa;
•
•
että laite saa sähköä;
•
että lämpötilanvalitsin on keskiasennossa.
Jos toimintahäiriö ei poistu yllä lueteltujen
tarkistusten jälkeen, ota yhteys lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeseen.
Lisäksi:
• jos laitteen toimintaääni on voimistunut, tarkista
etteivät sen sivut koske kalusteisiin, jotka
saattavat aiheuttaa melua tai tärinää;
jos jääkaapin pohjalle kerääntyy vettä, tarkista
ettei sulatuksesta syntyvän veden poistoaukko
ole tukossa.
Periods of non-operation
Unplug the appliance before carrying out
any maintenance operation.
Warning
This appliance contains hydrocarbons in its cooling
unit; maintenance and recharging must therefore
only be carried out by authorized technicians.
When the appliance is not in use for long periods,
take the following precautions:
remove the plug from the wall socket;
remove all food;
defrost and clean the interior and all accessories;
leave the door ajar to allow air to circulate to prevent
unpleasant smells.
Periodic cleaning
Clean the inside with warm water and bicarbonate of
soda. Rinse and dry thoroughly.
Clean the condenser (black grill) and the
compressor at the back of the appliance with a
brush or a vacuum cleaner. This operstion will
improve the performance of the appliance and save
electricity consumption.
Illumination lamp
If it becomes necessary to replace the lamp, press
on the rear hook and at the same time
slide the cover in the direction indicated by the arrow.
Attention:
Replace the lamp with one of the same power (the
maximum power is shown on the light diffuser).
Defrosting
Frost is automatically eliminated from the evaporator
of the refrigerator compartment every time the motor
compressor stops, during normal use. The defrost
water drains out through a trough into a special
container at the back of the appliance, over the
motor compressor, where it evaporates.
It is important to periodically clean the defrost
water drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water from
overflowing and dripping onto the food inside.
Use the special cleaner provided, which you will
find already inserted into the drain hole.
The inner walls of the freezer are automatically
defrosted.
D037
24
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
37
HUOLTO JA VARAOSAT
HINTS
Takuu
Hints for refrigeration
•
water ices, if consumed immediately after
removal from the freezer compartment, can
possibly cause frost burns;
•
it is advisable to show the freezing-in date on
each individual pack to enable you to keep a tab
of the storage time;
•
do not put carbonated liquids (fizzy drinks,
etc.) in the freezer compartment as they may
burst.
Useful hints:
Meat (all types): wrap in polythene bags and place
on the glass shelf above the vegetable drawer.
For safety, store in this way only one or two days
at the most.
Cooked foods, cold dishes, etc..: these should be
covered and may be placed on any shelf.
Fruit and vegetables: these should be thoroughly
cleaned and placed in the special drawer(s)
provided.
Butter and cheese: these should be placed in
special airtight containers or wrapped in aluminium
foil or polythene bags to exclude as much air as
possible.
Milk bottles: these should have a cap and should
be stored in the bottle rack on the door.
Bananas, potatoes, onions and garlic, if not
packed, must not be kept in the refrigerator.
Hints for freezing
To help you make the most of the freezing process,
here are some important hints:
•
the maximum quantity of food which can be
frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
•
the freezing process takes 24 hours. No further
food to be frozen should be added during this
period;
•
prepare food in small portions to enable it to be
rapidly and completely frozen and to make it
possible subsequently to thaw only the quantity
required;
•
wrap up the food in aluminium foil or polythene
and make sure that the packages are airtight;
•
do not allow fresh, unfrozen food to touch food
which is already frozen, this avoiding a rise in
temperature of the latter;
Hints for storage of frozen food
To obtain the best performance from this appliance,
you should:
• not open the door frequently or leave it open
longer than absolutely necessary.
• Once defrosted, food deteriorates rapidly and
cannot be refrozen.
• Do not exceed the storage period indicated by
the food manufacturer.
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei
takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan
vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön
mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
•
aiheettomasta huoltokäynnistä
•
ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä
ja hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
Maahantuoja
ELECTROLUX-KODINKONEET ZANUSSI
Osoite:
Pakkalankuja 6
01510 VANTAA
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597 /min). Voit olla
yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös
sähköpostitse osoitteessa carelux.fsh@electrolux.fi.
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset
on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron
löydät soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597
/min) tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta
kohdasta “kodinkoneiden huoltoa“. *)
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa. Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab - HUOLTOLUX,
Porissa, puh. (20) 622 33 00.
*
Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi
arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan,
niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa
yhteys huoltoliikkeeseen.
MOD (Malli):........................................................
PROD.NO (Tuotenumero):..................................
SER:NO (Sarjanumero):......................................
Ostopäivä............................................................
36
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
25
TEKNISET TIEDOT
Movable shelves
Jääkaapin nettotilavuus litroina
210
Pakastimen nettotilavuus litroina
55
Sähkönkulutus, kWh/24 h
1,1
Sähkönkulutus, kWh/vuosi
402
Pakastusteho, 24 h
4
Lämpötilan nousuaika -18°C -9°C:seen (tuntia)
13
The walls of the refrigerator are equipped with a
series of runners so that the shelves can be
positioned as desired.
For better use of space, the front half-shelves can lie
over the rear ones.
D338
Tekniset tiedot löytyvät arvokilvestä, joka on sijoitettu laitteen sisälle vasemmalle puolelle.
Positioning the door shelves
ASENNUS
To permit storage of food packages of various sizes,
the door shelves can be placed at different heights.
Huom
Tämän jääkaappi-pakastimen ovet sulkeutuvat
magneettitiivisteen avulla. Vanhan kaapin
romuttamisen yhteydessä varmista, että kaikki lukot
ja salvat on irrotettu estääksesi pikkulasten
joutumisen kaapin sisälle. Varminta on irrottaa koko
ovi.
Tärkeää
Laite tulee pystyä kytkemään irti sähköverkosta.
Koskettimen tulee olla helposti saavutettavassa
paikassa laitteen asentamisen jälkeen.
To make these adjustments proceed as follows:
Gradually pull the shelf in the direction of the arrows
until it comes free, then reposition as required.
Sijoitus
Kaappia ei saa sijoittaa lämpölähteiden läheisyyteen
(esim. lämpöpatterit, uunit, suora auringonvalo jne).
Mikäli kyseessä on kalusteisiin asennettava kaappi
ja mahdollinen oven aukeamissuunnan vaihto, lue
asiaa koskeva jakso.
Sähköliitäntä
Hyllyn kiinnittimet
Kaappisi hyllyt on kiinnitetty paikoilleen kuljetuksen
ajaksi erityisillä hyllyn kiinnittimillä.
Poista ne seuraavasti:
nosta hyllyn takaosaa, työnnä sitä nuolen
osoittamaan suuntaan kunnes se irtoaa ja poista
kiinnittimet.
Kytke kaappi maadoitettuun pistorasiaan.
Jännite: 230 V.
Sulake 10 A.
Tämä laite täyttää seuraavien EY- direktlivien
vaatimukset:
A
- 87/308 EEC/päiväys 2.ó.87 radiohäirintää
koskevan
- 73/23 EEC/päiväys 19.2.73 (pienjännite-direktiivi)
ja seurannaismuutokset;
B
- 89/336 EEC/päiväys 3.5.89 (direktiivi
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) ja
seurannaismuutokset.
Laite tulee pystyä kytkemään irti sähköverkosta.
Koskettimen tulee olla helposti saavutettavassa
paikassa laitteen asentamisen jälkeen.
26
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
35
Storage of frozen food
Use of the refrigerator
When first starting-up or after a period out of use,
before putting the products in the compartment let
the appliance run for at least two hours on the
coldest setting, then turn the thermostat knob to the
normal operating position.
The thermostat is valid for both freezer and
refrigerator compartments.
Important
In the event of accidental defrosting, for example
due to a power failure, if the power has been off
for longer that the value shown in the technical
characteristics chart under “rising time”, the
defrosted food must be consumed quickly or
cooked immediately and then refrozen (after
cooling).
Ice-cube production
Temperature regulation
The temperature is automatically regulated and can
be increased to achieve a higher temperature
(warmer) by rotating the thermostat knob toward
lower ● settings or reduced (colder) rotating the knob
towards higher ● settings.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
refrigerator depends on:
•
room temperature;
•
how often the door is opened;
•
the quantity of food stored;
•
location of appliance.
This appliance is equipped with one or more trays
for the production of ice-cubes. Fill these trays with
water, then put them in the freezer compartment.
Do not use metallic instruments to remove the
trays from the freezer.
Thawing
Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can
be thawed in the refrigerator compartment or at
room temperature, depending on the time available
for this operation.
Small pieces may even be cooked still frozen, directly
from the freezer: in this case, cooking will take longer.
Oven avautumissuunnan vaihto
Laitteisto toimititetaan ovilla jotka
avautuvat joko oikealle tai vasemalle.
Vaihtaaksesi ovien avaussuuntaa on
seuraavia ohjeita seurattava ennen
asennusta
1. Irrota yläsaranan tappi ruuvaamalla ja poista
yläsarana.
2. Irrota yläovi.
C
3. Piosta saranan suoja (A). Ruuvaa ruuvit (B) ja
välikkeet ( C ) auki ja asenna ne keskisaranaan
päinvastaiselle puolelle. Aseta saranan kansi (A)
paikalleen.
B
A
4. Aseta yläovi paikalleen, ruuvaa yläsaranan tappi
sekä yläsarana paikalleen vastapäiselle puolelle.
Important
If the ambient temperature is high or the
appliance is fully loaded, and the appliance is
set to the lowest temperatures, it may run
continuously causing frost to form on the rear
wall. In this case the dial must be set to a higher
temperature to allow automatic defrosting and
therefore reduced energy consumption.
5. Irrota alasaranan tappi ruuvaamalla tappi, irrota
alasarana ja asenna osat vastapäiselle puolelle.
Fresh food refrigeration
To obtain the best performance:
•
do not store warm food or evaporating liquids in
the refrigerator;
•
do cover or wrap the food, particularly if it has a
strong flavour.
•
Position food so that air can circulate freely round it.
Kalusteisiin asennettavan
kaapin asennusohjeet
50 mm
min. 2
200 cm
Upotusmitat
Korkeus
Syvyys
Leveys
(1) 1780 mm
(2) 550 mm
(3) 560 mm
min.
200 cm
2
Seuratkaa kuvassa 1 annettuja ohjeita, jolloin
varmistetaan riittävä ilmankierto.
D567
Tämän lisäksi on tärkeää, että jääkaapin
asennustilassa ilmankiertoaukko ja että sen mitat
ovat seuraavat:
syvyys
50 mm
leveys 540 mm
540
50
3
2
34
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
PR01
1
27
Sijoita jääkaappi tarkoitusta varten soveltuvaan
kaappiin siten, että jääkaapin aukaisupuoli asettuu
kaapin sisäseinämää vasten. Työnnä jääkaappia,
kunnes ylempi ilmaritilän suoja koskettaa kaapin
sisäseinämää (1). Varmista, että alempi sarana on
samansuuntainen kaapin seinämän kanssa.
USE
1
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash
the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove
the typical smell of a brand-new product, then dry
thoroughly.
2
Do not use detergents or abrasive
powders, as these will damage the finish.
D023
Kiinnittäkää kaappi niiden neljän ruuvin avulla, jotka
ovat kaapin mukana.
(I = Lyhyt) (P = Pitkä)
Control panel
I
P
Painakaa tiivistyslista kaapin ja kalusteen väliin.
A
B
C
D
A. Pilot light
B. Thermostat knob
C. Super control light
D. Normal/Super push button
Operation
D724
Kiinnittäkää suojakansi (C-D) sokkareikään ja
saranareikään. Ilmastointiritilä (B) ja saranan
peitelaatta (E) työnnetään paikalleen.
Use of the freezer
D
Insert the plug into the wall socket. The pilot light
(A) will light up, indicating that the appliance is
powered. Turn the thermostat knob (B), clockwise,
beyond the «O» (STOP) position.
C
Temperature regulation
E
B
Erota kappaleet Ha, Hb, Hc, Hd kuvan osoittamalla
tavalla.
Hb
Ha
Hc
Hd
The temperature is automatically regulated and can
be increased to achieve a higher temperature
(warmer) by rotating the thermostat knob toward
lower ● settings or reduced (colder) rotating the knob
towards higher ● settings.
However, the exact setting should be chosen
keeping in mind that the temperature inside the
refrigerator depends on:
•
room temperature;
•
how often the door is opened;
•
the quantity of food stored;
•
location of appliance.
Quick-freezing
For quick-freezing, push the Normal/Super button
(D). The super control light (C) will then light up.
The Quick-freezing function accelerates the
freezing of fresh food and, at the same time,
protects foodstuffs already stored from undesirable
warming.
If this function is not ended manually, the appliance
switches off the Quick-freezing function after 52
hours. The yellow light goes out.
This function can be ended manually at any time by
pressing the Normal/Super button again. The yellow
light goes out.
Freezing fresh food
The 4-star compartment is suitable for long term
storage of commercially frozen food and for freezing
fresh food.
To freeze fresh foods it is not necessary to move the
thermostat knob from the normal setting. Push the
Normal/Super push button at least 3 hours before
loading food.
Place the food to be frozen in the lower of the
freezer compartment as this is the coldest part.
PR266
28
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
33
•
Do not place carbonated or fizzy drinks in the
freezer as it creates pressure on the container,
which may cause it to explode, resulting in
damage to the appliance. Do not use a
mechanical device or any artificial means to
speed up the thawing process other than those
recommended by the manufacturer. Never use
metal objects for cleaning your appliance as it
may get damaged.
Installation
•
During normal operation, the condenser and
compressor at the back of the appliance heat up
considerably. For safety reasons, minimum
ventilation must be as shown in the instructions.
Attention: keep ventilation openings clear of
obstruction.
•
Care must be taken to ensure that the appliance
does not stand on the electrical supply cable.
Important: if the supply cord is damaged, it must
be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
•
•
•
There are working parts in this product which
heat up. Always ensure that there is adequate
ventilation as a failure to do this will result in
component failure and possible food loss. See
installation instructions.
Parts which heat up should not be exposed.
Wherever possible the back of the product
should be against a wall.
Aseta ohjain (Ha) kaapin oven ylä- ja alaosan
sisäpuolelle kuvan osoittamalla tavalla ja merkitse
ulkoisten reikien paikat. Poraa reiät ja kiinnitä ohjain
mukana toimitettavilla ruuveilla.
ca. 50 mm
90
Tarkista toimenpiteen päätyttyä, että laitteen ovi
sulkeutuu moitteettomasti.
21 m
m
90
Environment Protection
This appliance does not contain gasses which
could damage the ozone layer, in either its
refrigerant circuit or insulation materials. The
appliance shall not be discarded together with
the urban refuse and rubbish. Avoid damaging
the cooling unit, especially at the rear near the
heat exchanger. Information on your local
disposal sites may be obtained from municipal
authorities. The materials used on this appliance
marked by the symbol
are recyclable.
ca. 50 mm
Aseta kansi (Hc) ohjaimelle (Ha), kunnes se
naksahtaa.
21 m
m
Ha
Hc
PR33
If the appliance is transported horizontally, it is
possible that the oil contained in the compressor
flows in the refrigerant circuit. It is advisable to
wait at least two hours before connecting the
appliance to allow the oil to flow back in the
compressor.
8mm
Aukaise laitteen ja kaapin ovi noin 90°. Aseta
kulmamitta (Hb) ohjaimelle (Ha). Pidä laitteen ja
kaapin ovia yhdessä ja merkitse reiät kuvan
osoittamalla tavalla.
Ha
CONTENTS
Warnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Use - Cleaning the interior - Operation - Temperature regulation - Quick-freezing - Freezing fresh food - . . .
Use - Storage of frozen food - Ice-cube production - Operation - Temperatur regulation - . . . . . . . . . . . . . . .
Fresh food refrigeration - Thawing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Use - Movable shelves - Positioning the door shelves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hints - Hints for refrigeration - Hints for freezing - Hints for storage of frozen food . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maintenance - Periods of no operation - Periodic cleaning - Illumination lamp - Defrosting . . . . . . . . . . . .
Customer service and spare parts - Technical information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation - Location - Shelf-holders - Electrical connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation - Door reversibility - Building-in instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PR167
31
33
34
35
36
37
38
39
40
Hb
8mm
Poista kulmakappaleet ja merkitse naulalla (K)
kohta, joka on 8 mm oven ulkoreunasta.
K
Ha
Aseta kulmamitta uudelleen ohjaimen päälle ja
kiinnitä mukana toimitettavilla ruuveilla.
Voit tarvittaessa asettaa kaapin oven suoraan
käyttämällä uritettujen reikien välystä.
Tarkista toimenpiteen päätyttyä, että laitteen ovi
sulkeutuu moitteettomasti.
Hb
PR168
32
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
29
Aseta kansi (Hd) ohjaimelle (Hb), kunnes se
naksahtaa.
WARNINGS
It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future
reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, or should you move house
and leave the appliance, always ensure that the book is supplied with the appliance in order that the
new owner can be acquainted with the functioning of the appliance and the relevant warnings.
Hb
If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock
(latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old
appliance. This will prevent it from becoming a death-trap for a child.
Hd
PR167/1
These warnings are provided in the interest of safety. You must read them carefully before installing or
using the appliance.
General Safety
Pakastimessa on kaksi kulmarautaa (E). Niillä
pakastin kiinnitetään kalusteen reunaan.
E
D735
Tarkista oven avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen, että oven tiiviste myötäilee kaapin reunaa.
Jos ulkoilman lämpötila on alhainen (esim. talvella)
tiiviste ei ehkä asetu täydellisesti kaapin reunaa ;
vasten. Odota, kunnes tiiviste asettuu luonnostaan
oikeaan muotoon tai nopeuta sen asettumista
kuumentamalla kyseistä kohtaa tavallisella
hiustenkuivaajalla.
•
This appliance contains hydrocarbons in its
cooling unit; maintenance and recharging must
therefore only be carried out by authorized
technicians.
This appliance is designed to be operated by
adults. Children should not be allowed to tamper
with the controls or play with the product.
•
It is dangerous to alter the specifications or
modify this product in any way.
•
Before any cleaning or maintenance work is carried
out, be sure to switch off and unplug the appliance.
•
This appliance is heavy. Care should be taken
when moving it
Use
•
Ice lollies can cause frost burns if consumed
straight from the appliance.
•
•
Take utmost care when handling your
appliance so as not to cause any damages to
the cooling unit with consequent possible
fluid leakages.
The domestic refrigerators and freezers are
designed to be used specifically for the storage
of edible foodstuffs only.
•
Best performance is obtained with ambient
temperature between +18°C and +43°C (class
T); +18°C and +38°C (class ST); +16°C and
+32°C (class N); +10°C and +32°C (class SN).
The class of your appliance is shown on its rating
plate.
E
•
The appliance must not be located close to
radiators or gas cookers.
•
Avoid prolonged exposure of the appliance to
direct sunlight.
•
There must be adequate ventilation round the
back of the appliance and any damage to the
refrigerant circuit must be avoided.
•
For freezers only (except built-in models): an
ideal location is the cellar or basement.
•
Do not use other electrical appliances (such
as ice cream makers) inside of refrigerating
appliances.
•
•
Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals
Under no circumstances should you attempt to
repair the appliance yourself. Repairs carried out
by inexperienced persons may cause injury or
more serious malfunctioning. Refer to your local
Service Centre, and always insist on genuine
spare parts.
•
Service/Repair
30
•
Any electrical work required to install this
appliance should be carried out by a qualified
electrician or competent person
This product should be serviced by an authorized
Service Centre, and only genuine spare parts
should be used.
Warning: when the ambient temperature is not
included within the range indicated for the class
of this appliance, the following instructions must
be observed: when the ambient temperature
drops below the minimum level, the storage
temperature in the freezer compartment cannot
be guaranteed; therefore it is advisable to use
the food stored as soon as possible.
•
Frozen food must not be re-frozen once it has
been thawed out.
•
Manufacturers’ storage recommendations should
be strictly adhered to. Refer to relevant
instructions.
•
The inner lining of the appliance consists of
channels through which the refrigerant passes. If
these should be punctured this would damage the
appliance beyond repair and cause food loss. DO
NOT USE SHARP INSTRUMENTS to scrape off
frost or ice. Frost may be removed by using a
plastic scraper. Under no circumstances should
solid ice be forced off the liner. Solid ice should be
allowed to thaw when defrosting the appliance.
31