Samsung SC20F70 Series User manual

SC20F70 Serisi
SC07F80 Serisi
Elektrik Süpürgesi
kullanıcı el kitabı
✻ Lütfen süpürgeyi kullanmadan önce Kullanıcı Kılavuzunu baştan sona
okuyun.
✻ Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.
Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha eksiksiz bir servis almak için,
lütfen aşağıdaki adresten ürününüzü kaydedin:
www.samsung.com/register
Türkçe
İçindekiler
ELEKTRİK SÜPÜRGENİZ
07
ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ
KULLANMADAN ÖNCE
08
SÜPÜRGEYİ ÇALIŞTIRMA
12
BAKIM
15
SORUN GİDERME
22
08
09
09
10
Montaj
UV fırçasını kullanma (Opsiyonel)
Toz Sensörünü (Opsiyonel) Takılması
Aksesuar kullanma
12
12
12
13
14
Güç kablosu
Filtre kontrolü
AÇMA/KAPAMA
Güç Kontrolü
Toz Sensörü (Opsiyonel)
15 Toz haznesinin ve ızgaranan temizlenmesi
18 Çıkış filtresinin temizlenmesi
19 Zemin araçları bakımı
Güvenlik bilgileri
GÜVENLİK BİLGİLERİ
UYARI
UYARI
• Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve gerektiğinde
başvurmak üzere saklayın.
• Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, elektrik süpürgenizin
özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir.
KULLANILAN İKAZ/UYARI SEMBOLLERİ
UYARI
İKAZ
Bir ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.
KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER
YAPMAMANIZ gereken bir durumu gösterir.
Uymanız gereken bir şeyi gösterir.
Fişi prizden çıkarmanız gerektiğini gösterir.
UYARI
Bu elektrik süpürgesi yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
Bu elektrik süpürgesini bina atıklarını veya enkazlarını temizlemek için kullanmayın.
İçlerinde toz birikmesini önlemek için filtrelerin düzenli olarak temiz bir durumda
olmasını sağlayın.
Elektrik süpürgesini filtrelerden herhangi birinin çıkarıldığı durumlarda kullanmayın.
Bu koşulların yerine getirilmemesi yaralanmaya sebep olabilir, elektrik
süpürgenize zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.
Güvenlik bilgileri _03
ÖNEMLİ UYARILAR
GENEL
• Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce,
elektrik şebekenizin voltajının elektrik süpürgesinin altındaki anma
plakasında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
• UYARI: Halı veya zemin ıslakken, elektrik süpürgesini
kullanmayın. Suyu çekmek için kullanmayın.
• Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir
cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Elektrik süpürgesinin bir
oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Elektrik süpürgesinin
hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin vermeyin. Elektrik
süpürgesini bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca amacına
yönelik olarak kullanın.
• Toz haznesi olmayan elektrik süpürgesini kullanmayın.
En iyi verimliliği sağlamak için, toz haznesini dolmadan boşaltın.
• Elektrik süpürgesini kibritleri, ateş olan külleri veya sigara
izmaritlerini toplamak için kullanmayın. Elektrik süpürgesini
sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı, ünitenin
plastik parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine
neden olabilir.
• Elektrik süpürgesi parçalarına hasar verebileceği için, sert, keskin
nesneleri elektrik süpürgesi ile toplamaktan kaçının.
Hortum düzeneğinin üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık
koymayın.
Emiş ya da çıkış ağzını tıkamayın.
• Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürgesini makine gövdesi
üzerinde kapatın. Toz haznesini boşaltmadan önce, fişi prizden
çıkarın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi
tutarak çıkarın.
• Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya
zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan
kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla
ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı
koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.
04_ Güvenlik bilgileri
•
•
•
•
•
•
•
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar
gözetilmelidir.
Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş
prizden çıkarılmış olmalıdır.
Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.
Elektrik süpürgesi düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını
kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici
veya servis acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi
tarafından değiştirilmelidir.
Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak taşımayın.
Elektrik süpürgesi setindeki tutacağı kullanın.
Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın.
Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
UV FIRÇASI
• UV fırçasının UV ışınları cilde ve göze zarar verebileceği için
ışınların cildiniz veya gözünüze temas etmesine asla izin vermeyin
ve çocukların ve yaşlıların UV Fırçasını kullanmasına izin vermeyin.
Doğru kullanılmadığı takdirde kişilerin görme duyusuna zarar
gelebilir.
• Eğer şeffaf pencere kırılırsa ve UV ışınları doğrudan açığa çıkarsa,
elektriği kapatın ve servis merkezine danışın.
• Döşekleri, nevresimleri, yatakları, yastıkları ve benzerlerini
sterilize etmek dışında amaçlarla UV Fırçasını kullanmayın.
Şirket, UV Fırçasının yukarıdaki listede belirtilen amaçlar dışında
kullanımından kaynaklanan kazaların yol açtığı kayıplardan
sorumlu tutulamaz.
• UV Fırçasının üzerine oturmayın, fırçayı düşürmeyin veya ürüne
darbe yapmayın. Aksi takdirde yaralanma ve üründe hasar
meydana gelebilir.
• UV Fırçanın arkasındaki güç terminallerine metal iğne veya
çubukla dokunmayın. Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol
Güvenlik bilgileri _05
•
•
•
•
açabilir.
Eğer UV lambası arızalanırsa, ürünü asla kendi başınızı demonte
etmeyin ve değiştirmeyin.
Lütfen değişim için üretici veya servise danışın.
UV fırçasında dahili boşalma olduğu için, ürünü asla yanıcı bir
sprey veya madde yanında kullanmayın.
UV fırçasını uzun bir süre kullandıktan sonra, pencere yüzeyi
sıcak olabileceği için UV lambası penceresine dokunmamaya
dikkat edin.
UV lambalarının doğal özelliklerinden ötürü UV fırçası düşük
sıcaklıkta yavaş başlayabilir. Lütfen UV Fırçasını kapalı
mekanlarda tutun.
06_ Güvenlik bilgileri
Elektrik süpürgeniz
Tutacak
Birleştirme aksesuarı
Boru
2 Adımlı fırça
Siklon
OPSİYONEL (Modele bağlı) *
SC20F70U / SC07F80U Serisi
Power turbo plus *
Parke ustası *
Mini turbo *
Boru *
Tutacak *
Pil kapağı *
Toz sensörü *
Mobilya fırçası *
UV fırçası *
2'si 1 arada
aksesuar *
Elektrik süpürgeniz _07
01 ELEKTRİK SÜPÜRGENİZ
Hortum
Elektrik süpürgesini kullanmadan önce
MONTAJ
Hortumun takılması
Tutacak ve borunun takılması
Fırçanın takılması
08_ Elektrik süpürgesini kullanmadan önce
UV FIRÇASINI KULLANMA (OPSİYONEL)
Fırçayı hortum tutacağına yerleştirin
02 ELEKTRİKSÜPÜRGESİNİKULLANMADANÖNCE
UV fırçası hortum tutacağına sağlam bir
şekilde oturduğunda bir "klik" sesi duyulur.
Güvenlik nedenlerinden ötürü, UV fırçalaması yalnızca 30 dakika çalışır ve ardından
durur. İşleme devam etmek için [Brush ON/OFF] (Fırça AÇIK/KAPALI) düğmesine
tekrar basın.
İKAZ
Hortum tutacağına yerleştirilen (boruya doğrudan bağlanmayan) UV fırçası
nevresimler içindir.
TOZ SENSÖRÜNÜ (OPSİYONEL) TAKILMASI
Toz sensörünü
fırça ve boru arasına
boru ve hortum arasına takın
Elektrik süpürgesini kullanmadan önce _09
AKSESUAR KULLANMA
Birleştirme aksesuarı (Opsiyonel)
2
1
Toz fırçası
Oluk aracı
Aksesuarlar (Opsiyonel)
Aksesuarı tutacağa takın.
Toz fırçası
Oluk aracı
Toz fırçası - Pervazları, oymalı kısımları vb. temizlemek içindir.
Oluk aracı - Oyukları, olukları ve köşeleri temizlemek içindir.
10_ Elektrik süpürgesini kullanmadan önce
Boru
Teleskopik borunun ortasında bulunan
uzunluk kontrol düğmesini ileri ve geri
kaydırarak borunun uzunluğunu ayarlayın.
İKAZ
Zemin başlığı yuvasındayken makineyi
kaldırmayın.
Elektrik süpürgesini kullanmadan önce _11
02 ELEKTRİKSÜPÜRGESİNİKULLANMADANÖNCE
Saklama için, zemin başlığını yuvasına yerleştirin
Süpürgeyi çalıştırma
GÜÇ KABLOSU
İKAZ
Fişi prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun.
FİLTRE KONTROLÜ
Toz kutusunun kontrol edilmesi veya
değiştirilmesi gerektiğinde, filtre ışığı yanar.
12_ Süpürgeyi çalıştırma
AÇMA/KAPAMA
GÜÇ KONTROLÜ
Hortum (radyo frekansı sinyalleri kullanılarak kontrol edilir)
AÇMA/KAPAMA
SC20F70H / SC07F80H Serisi
Gönderici
03 SÜPÜRGEYİ ÇALIŞTIRMA
Daha alçak / yüksek bir güç seçin
Sessiz bir mod seçin
-/+
SC20F70U / SC07F80U Serisi
Gönderici
Daha alçak / yüksek bir güç seçin
UV brush ON/OFF (UV fırçası AÇIK/
KAPALI)
• UV sterilizasyonu tek başına
etkinleştirilemez.
• Çalıştırmak için [SUCTION (-/+)]
[EMİŞ (-/+)] ve [BRUSH ON/
OFF] (FIRÇA AÇMA/KAPAMA)
düğmelerine basın.
• Bir tutacak kontrolünü kullanırken, tutacak göndericisinin üstünü kapatmayın.
• Temizlik esnasında 30 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, önlem olarak
düğmesine basın veya güç
elektrik kapatılır. Bu durumda ana ünitedeki
kablosunu prizden çıkarıp tekrar takın.
İKAZ
1. Pilleri kesinlikle parçalarına
ayırmayın veya yeniden şarj
etmeyin.
2. Pilleri kesinlikle ısıtmayın veya
ateşe atmayın.
3. Kutupları (+), (-) değiştirmeyin
4. Pilleri düzgün bir şekilde atın.
PİL TÜRÜ: AAA Boyutu
Süpürgeyi çalıştırma _13
TOZ SENSÖRÜ (OPSİYONEL)
Toz Sensörü İşlemleri
• Toplanan toz miktarını gösterir ve
kullanıcının daha etkin temizlik yapmasına
yardımcı olan sensöre iletir.
• Toz sensörü süpürge çalıştırıldığında
otomatik olarak açılır ve süpürge
durdurulduğunda otomatik olarak kapanır.
Yeşil : Sensöre iletilen toz miktarı
az.
Kırmızı : Sensöre iletilen toz
miktarı fazla.
Tozlu bir mekanın temizliği
esnasında kırmızı ışık
yanmıyorsa
- Sensörleri (2EA) kuru bir bez ile
silin.
- Süpürgeyi kullanırken dikkat
edin çünkü bir darbe toz
sensörünün arızalanmasına veya
kırılmasına neden olabilir.
Pilleri takma
Toz sensörü çalışmıyorsa, pilleri değiştirin.
PİL TÜRÜ: AAA Boyutu
14_ Süpürgeyi çalıştırma
Bakım
TOZ HAZNESİNİN VE IZGARANAN TEMİZLENMESİ
Eğer "MAX" seviyesine erişirse
veya filtre Kontrolü (
) yanıyorsa toz
haznesini boşaltın.
1
04 BAKIM
Tutacağını kaldırarak toz haznesini çıkarın
Düğmeyi yan tarafa doğru ittirin.
Izgara bölümünü döndürün ve çıkarın.
2
3
4
Bakım _15
Düğmeye basın.
Toz haznesini gövdeden ayırın.
Toz haznesini ve gövdeyi su ile temizleyin
Tamamen kuruyana kadar toz haznesini ve
gövdeyi gölgede kurutun.
İKAZ
5
6
7
Izgarayı takın ve saat yönünde
döndürün.
1
16_ Bakım
2
TOZ FİLTRESİNİ TEMİZLEME
1
2
04 BAKIM
Açmak için toz haznesi kapağını çekin.
3
Tozu gidermek için filtreyi silkeleyin ve
ardından yıkayın.
Filtreyi toz haznesinden çıkarın.
4
Filtrenin 12 saatten daha uzun bir süre
gölge bir alanda kurumasını sağlayın.
5
Filtreyi toz haznesine takın.
Tekrar elektrik süpürgesine yerleştirmeden önce, filtrenin tamamen kurumuş
olduğundan emin olun. Kuruması için 12 saat bekleyin.
Islak filtre kullanmayın.
Hasar görürse veya deforme olursa toz filtresini değiştirin.
Filtre doğru bir şekilde takılmazsa toz haznesi kapağı kapanmaz.
Bakım _17
ÇIKIŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
1
2
Tutacağını kaldırarak toz haznesini çıkarın.
3
HEPA filtresini dışarı çekin.
4
HEPA filtresini temizlemek için silkeleyin.
Filtre ve tutucuyu ana gövdeye takın.
• Filtre çekilerek tutucusundan
çıkarılabilir ve değiştirilebilir.
• Emiş gücü, fark edilir şekilde sürekli olarak azalıyorsa veya elektrik süpürgesi aşırı
bir şekilde ısınıyorsa çıkış filtresini temizleyin.
Not: Hepa Filtreler yıkanamaz.
Eğer temizlemek sorunu çözmüyorsa filtreyi değiştirin.
• HEPA Filtresini 6 ayda bir değiştirmeniz önerilmektedir.
18_ Bakım
ZEMİN ARAÇLARI BAKIMI
2 Adımlı Fırça
• Giriş kolunu zemin yüzeyine göre ayarlayın.
04 BAKIM
Halı
Zemin
• Giriş tıkalıysa, atık maddeyi tamamen
çıkarın.
Power Turbo Plus Fırça (Opsiyonel Aksesuar)
1
2
3
4
1
2
Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi durumunda, tambura dolanan bu maddeler temizliğin
etkinliğini azaltabilir. Bu durumda, tamburu dikkatli bir şekilde temizleyin.
Bakım _19
UV fırçasının toz haznesindeki tozu çıkarma (Opsiyonel)
Toz haznesinin dolduğunu fark ettiğinizde, toz
haznesini boşaltmak için [Dust Removal] (Toz
Çıkarma) düğmesine basın.
• Süpürge çalışırken (emiş), vakum toz
haznesindeki maddeyi ana üniteye
çekecektir.
• [Dust Removal] (Toz Çıkarma) düğmesi
konumda olduğunda, süpürgenin emiş
gücü azalır.
Toz haznesi
Toz Çıkarma
UV fırçasının temizlenmesi (Tamburun temizlenmesi) (Opsiyonel Aksesuar)
Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi
durumunda, tambura dolanan bu maddeler
temizliğin etkinliğini azaltabilir. Bu durumda,
tamburu dikkatli bir şekilde temizleyin.
20_ Bakım
Mini turbo fırça (Opsiyonel Aksesuar)
- Fırça silindirini kontrol etme
04 BAKIM
Bir tıkanıklık meydana geldiğinde veya
birikinti olduğu görüldüğünde fırça
silindirini kontrol edin.
- Kayışı kontrol etme
Kayışın iyi durumda olup olmadığını
kontrol edin.
Eğer kayış kırılmış ya da çatlamışsa,
Kayışı talimatlara uygun bir şekilde
değiştirin.
Bakım _21
Sorun Giderme
SORUN
ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor.
• Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin.
• Soğuması için bekleyin.
Emme gücü yavaş
yavaş azalıyor.
Çalıştırma esnasında,
elektrik süpürgesi arka • Tıkanma bakımından kontrol edin ve tıkanmayı giderin.
• Girişteki tıkanıklığı giderin.
arkaya çalıştırıldıktan
ve üç defa
durdurulduktan sonra
durur.
Kablo tamamen geri
sarmıyor.
• Kabloyu 2-3 m dışarı doğru çekin ve kablo geri sarma
düğmesine basın.
Elektrik süpürgesi kiri
toplamıyor.
• Hortumu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Düşük veya azalan
emme.
• Lütfen filtreyi kontrol edin, gerekirse talimatlarda gösterildiği gibi
temizleyin. Filtreler kullanılamayacak durumdaysa, yenileriyle
değiştirin.
Gövde aşırı ısınıyor.
• Lütfen filtreleri kontrol edin, gerekirse talimatta belirtildiği şekilde
temizleyin.
• Lütfen emiş gücünü azaltın.
• Bu, odadaki hava çok kuru olduğunda da gerçekleşebilir.
Havadaki nemin normale dönmesi için lütfen odayı havalandırın.
• Süpürgenin moturu, koruma amaçlı olarak ilk açıldığında
yavaşça döner.
Elektrik süpürgesinden
(Motor stabilize olmadan önce) bu durum başlangıç aşamasında
tuhaf bir ses geliyor.
gürültülü bir sese sebep olur ve makinedeki bir arızaya işaret
etmez.
Statik elektrik
boşalması.
Bu elektrik süpürgesi aşağıdakiler bakımından onaylıdır:
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi : 2004/108/EEC
Alçak Voltaj Direktifi: 2006/95/EC
22_ Sorun Giderme
Kullanım ömrü 10 yıldır.
Teknik Özellikler
MODEL
NO
Boyutlari
(E*B*Y)
Net
ağirlik
Maximum
güç
Nominal
güç
Emiş
gücü
Toz
hacmi
Siklon
Filtre
Boru Tipi
SC20F70HA
308X481X342
9.6
2000W
1800W
360W
2.0 lt
Hayir
teleskobik
SC20F70HB
308X481X342
9.7
2000W
1800W
360W
2.0 lt
Hayir
teleskobik
SC20F70HC
308X481X342
10.3
2000W
1800W
360W
2.0 lt
Hayir
teleskobik
SC20F70HD
308X481X342
10.2
2000W
1800W
360W
2.0 lt
Hayir
teleskobik
SC20F70 Series
SC07F80 Series
Vacuum Cleaner
user manual
✻ Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.
✻ For indoor use only.
Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
English
Contents
YOUR VACUUM CLEANER
07
BEFORE USING THE VACUUM
CLEANER
08
OPERATING CLEANER
12
MAINTENANCE
15
TROUBLESHOOTING
22
08
09
09
10
Assembly
Using the UV brush (Option)
Installing the Dust Sensor (Option)
Using accessory
12
12
12
13
14
Power cord
Check filter
ON/OFF
Power control
Dust Sensor (Option)
15 Cleaning the dust bin and grille
18 Cleaning the outlet filter
19 Maintain floor tools
Safety information
SAFETY INFORMATION
WARNING
WARNING
• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it
for your reference.
• Because the following operating instructions cover various models, the
characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in
this manual.
CAUTION/WARNING SYMBOLS USED
WARNING
CAUTION
Indicates that a risk of death or serious injury exists.
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
OTHER SYMBOLS USED
Represents something you must NOT do.
Represents something you must follow.
Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
WARNING
This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.
Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in
them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum
cleaner and void your warranty.
Safety information _03
IMPORTANT SAFEGUARDS
GENERAL
• Read all instructions carefully. Before switching on, make sure
that the voltage of your electricity supply is the same as that
indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
• WARNING : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is
wet. Do not use to suck up water.
• Close supervision is necessary when any appliance is used by
or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used
as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at
any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as
described in these instructions.
• Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best
efficiency.
• Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or
cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and
other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic
parts of the unit.
• Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as
they may damage the cleaner parts.
Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the
hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
• Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine
before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug
from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid
damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not
by pulling on the cord.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and people with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
04_ Safety information
•
•
•
•
•
•
•
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be done by children without supervision.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
The plug must be removed from the socket outlet before
cleaning or maintaining the appliance.
The use of an extension cord is not recommended.
If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the
power supply and consult an authorized service agent.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in
order to avoid a hazard.
Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.
Unplug the cleaner when not in use.
Turn off the power switch before unplugging.
UV BRUSH
• Since the UV rays from the UV Brush damage skin and eyes,
never allow the rays to make contact with skin or eyes and
do not let children or the elderly use the UV Brush. If used
incorrectly it may cause damage to a persons eyesight.
• If the transparent window is broken and the UV rays are exposed
directly, turn the power off and contact the service center.
• Do not use the UV Brush for purposes other than the sterilization
of mattresses, bedclothes, beds, cushions and so on made from
material. The company will not be held liable for any loss due to
accidents from using the UV Brush for purposes other than its
original purpose as listed above.
• Do not sit on the UV Brush or drop it, and avoid imparting
impacts on the product. Failing to do so may result in injury or
product damage.
• Do not touch the power terminals on the back of the UV Brush
with a metal pin or rod. This may result in electric shock or fire.
Safety information _05
• When the UV lamp is out of order, never disassemble or modify
the product yourself.
Please contact the manufacturer or service center for a
replacement.
• Since an internal discharge occurs within the UV Brush, never
use the product near an inflammable spray or substance.
• Take care not to touch the UV lamp window after using the
UV Brush for an extended period of time as the surface of the
window may be hot.
• The UV Brush may start slowly at a low temperature due to the
inherent characteristics of UV lamps. Please keep the UV Brush
indoors.
06_ Safety information
Your vacuum cleaner
Handle
Combination accessory
Pipe
2-Step brush
Cyclone
OPTION (Depending on model) *
SC20F70U / SC07F80U Series
Power turbo plus * Parquet master *
Cover battery *
Dust sensor *
Mini turbo *
Pipe *
Handle *
Furniture brush *
UV brush *
2-in-1 accessory *
Your vacuum cleaner _07
01 YOUR VACUUM CLEANER
Hose
Before using the vacuum cleaner
ASSEMBLY
Connecting the Hose
Connecting the handle and pipe
Connecting the brush
08_ Before using the vacuum cleaner
USING THE UV BRUSH (OPTION)
Connecting the brush into the hose
handle
02 BEFORE USING THE VACUUM CLEANER
There will be a “clicking” sound when the UV
brush has been installed securely on the hose
handle.
For safety reasons, UV brushing only runs for 30 minutes and then stops operating.
To resume the operation, press the [BRUSH ON/OFF] button again.
CAUTION
The UV brush, which is assembled into the hose handle (not directly connected to
the pipe), is dedicated for bedclothes.
INSTALLING THE DUST SENSOR (OPTION)
Assemble the dust sensor
between the brush and the pipe
between the pipe and the hose
Before using the vacuum cleaner _09
USING ACCESSORY
Combination accessory (Option)
2
1
Dusting brush
Crevice tool
Accessories (Option)
Install the accessory to the handle.
Dusting brush
Crevice tool
Dusting brush - For cleaning moldings, carved articles. etc.
Crevice tool - For cleaning in folds, crevices and corners.
10_ Before using the vacuum cleaner
Pipe
Adjust the length of the pipe by sliding the
length control button located in the center of
the telescopic pipe.
02 BEFORE USING THE VACUUM CLEANER
For storage, park the floor nozzle
CAUTION
Do not pick up a machine while the
floor nozzle parked.
Before using the vacuum cleaner _11
Operating cleaner
POWER CORD
CAUTION
When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug,
not the cord.
CHECK FILTER
The filter light is illuminated when the dust
pack requires checking or emptying.
12_ Operating cleaner
ON/OFF
POWER CONTROL
Hose (controlled by radio frequency signals)
ON/OFF
SC20F70H / SC07F80H Series
Transmitter
03 OPERATING CLEANER
Select a lower power / higher power
Select a quiet mode
-/+
SC20F70U / SC07F80U Series
Transmitter
Select a lower power / higher power
UV brush ON/OFF
• UV sterilization cannot be
activated by itself.
• Press the [SUCTION (-/+)] and
[BRUSH ON/OFF] for operation.
• Don’t cover the handle transmitter when you use a handle control.
• If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the power will shut off as
button on the main unit or replug the
a precaution. If this happens, press the
power cord in again.
CAUTION
1. Never disassemble or recharge
the batteries.
2. Never heat up the batteries or
throw them into a fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles.
4. Dispose of the batteries property.
BATTERY TYPE : AAA Size
Operating cleaner _13
DUST SENSOR (OPTION)
Dust Sensor Operations
• Indicates the amount of dust being picked
up and passing by the sensor which assist
the user to clean more efficiently.
• The dust sensor is activated au tomatically
when the cleaner runs and is turned off
when the cleaner is stopped.
Green : Amount of dust passing
sensor is small.
Red : Amount of dust passing
sensor is large.
If the red light does not light
up when cleaning a dusty
location
- Clean the sensors (2EA) with a
dry cloth.
- Take care when you use the
cleaner because the dust
sensor may malfunction or may
break due to an impact.
Installing the Batteries
If the dest sensor does not work, change the
batteries.
BATTERY TYPE : AAA Size
14_ Operating cleaner
Maintenance
CLEANING THE DUST BIN AND GRILLE
Empty the dust bin, if dust reaches 'MAX'
or Check filter (
) light is illuminating.
Push the button aside.
Turn the grille and take out it.
04 MAINTENANCE
Take the dust bin out by lifting the handle.
1
2
3
4
Maintenance _15
Push the button.
Separate the dust bin from body.
Clean the dust bin and body with water.
Leave the dust bin and body in the shade
until completely dry.
CAUTION
5
6
7
Install the grille and turn to clockwise.
1
16_ Maintenance
2
CLEANING THE DUST FILTER
1
3
Shake the filter to remove dust, then wash
the filter.
Remove the filter from the dust bin.
4
Let the filter dry for more than 12 hours.
5
Put the filter into the dust bin.
Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner.
Allow 12 hours for it to dry.
Do not use wet filter.
Replace the dust filter if it becomes damaged or deformed.
The dust bin cover will not close if the filter is not installed correctly.
Maintenance _17
04 MAINTENANCE
Pull the dust bin cover to open.
2
CLEANING THE OUTLET FILTER
1
2
Take the dust bin out by lifting the handle.
3
Pull out the HEPA Filter.
4
Shake the HEPA Filter to clean.
Install the filter and holder in main body.
• The filter can be replaced and
separated from holder by pulling.
• Clean the outlet filter when suction is noticeably reduced continuously or the
vacuum cleaner abnormal overheads.
Note: HEPA Filters are not washable.
Replace filter if cleaning does not resolve the problem.
• Recommend that HEPA Filter should be changed once in 6 month.
18_ Maintenance
MAINTAIN FLOOR TOOLS
2-Step Brush
04 MAINTENANCE
• Adjust the inlet lever according to the floor
surface.
Carpet
Floor
• Remove waste matter completely if the
inlet is blocked.
Power Turbo Plus Brush (Optional Accessory)
1
2
3
4
1
2
Frequent vacuuming of hair or pet fur may reduce cleaning effectiveness over time due to
matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.
Maintenance _19
To remove dust from the dust bin of the UV brush (Option)
When the dust bin is filled, turn the [Dust
Removal] switch to empty the dust bin.
• While the cleaner is operating (suction),
the vacuum will suck the material from the
dust bin to the main unit.
• While the [Dust Removal] switch is in the
position, the suction power of the
cleaner is reduced.
Dust bin
Dust Removal
Cleaning the UV brush (Cleaning the drum) (Optional Accessory)
Frequent vacuuming of hair or pet fur may
reduce cleaning efficiency overtime due to
matters tangled around the drum. In this
case, clean the drum with care.
20_ Maintenance
Mini turbo brush (Optional Accessory)
- To check brushroll
04 MAINTENANCE
Check brushroll, when a clog is present
or debris is visible.
- To check belt
Inspect belt to ensure that it is in good
condition.
If belt is broken or cracked, replace belt
according to instructions.
Maintenance _21
Troubleshooting
PROBLEM
SOLUTION
Motor does not start.
• Check cable, pulg and socket.
• Leave to cool.
Suction force is
gradually decreasing.
• Check for blockage and remove.
In operation, the
vacuum cleaner stops • Please unclog the intake.
after repeating runs
and stops three times.
Cord does not rewind
fully.
• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows
not pick up dirt.
• Check hose and replace if required.
Low or decreasing
suction.
• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the
instructions. if filters are out of condition change them to new
ones.
Body overheating.
• Please check filters, if required clean as illustrated in the
instruction.
Static electicity
discharge.
The vacuum cleaner
makes a strange
noise.
• Please decrease power suction.
• This can also occur when air in the room is very dry.
Please ventilate the room till air humidity becomes normal.
• In order to protect the motor in the cleanr, it rotates slowly when
you just turn on the cleaner.
(Before the motor stabilizes,) this causes the loud noise at the
initial state and it is not failure in the machine.
This vacuum cleaner is approved by the following:
Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC
22_ Troubleshooting
Memo
SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
DJ68-00701Q-01