Samsung SC4470 (Windows 7) User manual

SC44** Serisi
Elektrik Süpürgesi
kullanıcı el kitabı
Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır.
✻ Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
✻ Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.
Türkçe
imagine the possibilities
Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha eksiksiz bir servis almak için,
lütfen aşağıdaki adresten ürününüzü kaydedin:
www.samsung.com/register
DJ68-00643B.indb 01
2012.8.14 10:11:18 AM
güvenlik bilgileri
GÜVENLİK BİLGİLERİ
UYARI
UYARI
• Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve referans
olarak başvurmak üzere saklayın.
• Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, elektrik
süpürgenizin özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar
gösterebilir.
KULLANILAN DİKKAT/UYARI SEMBOLLERİ
Bir ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
UYARI
Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.
DİKKAT
KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER
YAPMAMANIZ gereken bir durumu gösterir.
Uymanız gereken bir şeyi gösterir.
Fişi prizden çıkarmanız gerektiğini gösterir.
02_ güvenlik bilgileri
DJ68-00643B.indb 02
2012.8.14 10:11:19 AM
güvenlik bilgileri
ÖNEMLİ UYARILAR
1. Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin
voltajının elektrik süpürgesinin altındaki anma plakasında belirtilen değerle aynı
olduğundan emin olun.
2. UYARI: Halı veya zemin ıslakken, elektrik süpürgesini kullanmayın.
Suyu çekmek için kullanmayın.
3. Toz torbası olmayan elektrik süpürgesini kullanmayın.
En iyi verimliliği sağlamak için, toz torbasını dolmadan boşaltın.
4. Elektrik süpürgesini kibritleri, ateş olan külleri veya sigara izmaritlerini toplamak
için kullanmayın.
5. Elektrik süpürgesini sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı
ünitenin plastik parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden
olabilir.
6. Temizleyici parçalarına hasar verebileceği için, sert, keskin nesneleri elektrik
süpürgesi ile toplamaktan kaçının. Hortum düzeneğinin üzerine basmayın.
Hortumun üzerine ağırlık koymayın.
Emiş ya da çıkış ağzını tıkamayın.
7. Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürgesini makine gövdesi üzerinde
kapatın. Toz torbasını veya toz kabını değiştirmeden önce, fişi prizden çıkarın.
Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
8. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi veya kontrolü dışında
fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili
olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
9. Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
10. Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış
olmalıdır.
11. Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.
12. Elektrik süpürgesi düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir
servis acentesine başvurun.
13. Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis
acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
14. Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak taşımayın.
Elektrik süpürgesi setindeki kolu kullanın.
15. Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın. Fişi prizden
çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
güvenlik bilgileri _03
DJ68-00643B.indb 03
2012.8.14 10:11:19 AM
içindekiler
ELEKTRIK SÜPÜRGESINI
TAKMA
05
ELEKTRIK SÜPÜRGESINI
ÇALIŞTIRMA
06
06
06
ON/OFF (açma/kapatma) düğmesi
Güç kablosu
Emiş Kontrolü
07
08
10
11
12
13
Aksesuar kullanma
Zemin araçlarının bakımı
Toz torbasını boşaltma
Toz paketi ne zaman temizlenir
Toz paketinin temizlenmesi
Çıkış filtresinin temizlenmesi
06
BAKIM ARAÇLARI VE FILTRE
07
SORUN GIDERME
14
04_ içindekiler
DJ68-00643B.indb 04
2012.8.14 10:11:19 AM
elektrik süpürgesini takma
SEÇENEK
01
TAKMA
SEÇENEK
•
Özellikler modele bağlı olarak değişebilir.
•
Makineyi taşırken, toz torbası kolunun
düğmesine lütfen basmayın.
•
Saklama için, zemin başlığını yuvasına
yerleştirin.
takma _05
DJ68-00643B.indb 05
2012.8.14 10:11:19 AM
elektrik süpürgesini çalıştırma
ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) DÜĞMESİ
• Fişi prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun.
DİKKAT
GÜÇ KABLOSU
EMİŞ KONTROLÜ
•
HORTUM
Eğik kumaşlar, küçük paspaslar ve diğer
hafif kumaşlar üzerinde emiş gücünü
azaltmak için, delik açılıncaya kadar hafif
hava çekin.
06_ çalıştırma
DJ68-00643B.indb 06
2012.8.14 10:11:19 AM
bakım araçları ve filtre
AKSESUAR KULLANMA
03
Boru (Seçenek)
Teleskopik borunun ortasında bulunan uzunluk
kontrol düğmesini ileri ve geri kaydırarak
teleskopik borunun uzunluğunu ayarlayın.
•
Tıkanmaları kontrol etmek için, teleskopik
boruyu ayırın ve kısaltmak için ayarlayın. Bu
boruda tıkanan atığın daha kolay çıkarılmasını
sağlar.
BAKIM
•
Aksesuar
•
Mobilyalar, raflar, kitaplar, vb için toz alma
fırçası.
•
Radyatörler, oluklar, köşeler ve yastık araları
için oluk başlığı.
bakım _07
DJ68-00643B.indb 07
2012.8.14 10:11:21 AM
ZEMİN ARAÇLARININ BAKIMI
2 Adımlı Fırça (Seçenek)
• Giriş kolunu zemin yüzeyine göre ayarlayın.
Halı Temizleme
• Giriş tıkalıysa, atık maddeyi
tamamen çıkarın.
Zemin Temizleme
Evcil Hayvan Fırçası (Seçenek)
Halı üzerindeki hayvan kılını ve fiberi daha iyi toplamak için.
Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi durumunda, tambura dolanan bu maddeler
dönüşün başarısız olmasına neden olabilir. Bu durumda, tamburu dikkatli bir şekilde
temizleyin.
Battaniye Fırçası (Seçenek)
Türbin içindeki tıkanmalar fırçanın dönmesini engeller, bu nedenle
aşağıda olduğu gibi tıkanıklığı giderin. Döşeme ve nevresim takımı
üzerindeki hayvan kılını ve fiberi toplamak için.
Giriş tıkalıysa, atık maddeyi tamamen çıkarın.
Kilitleme düğmesini ‘UNLOCK’ (KİLİT AÇIK) durumuna
getirin ve atık maddeyi çıkarın.
Türbin
Fırça
Yeniden takmak için, kapağı ana gövdenin önüyle hizalayın
ve kapatın. Kapağı kapattıktan sonra, kilitleme düğmesinin
‘KİLİTLİ’ konumda olduğundan emin olun.
UYARI
Yalnızca nevresim takımları için kullanın. Tıkanıklığı giderme sırasında fırçanın
hasar görmemesine dikkat edin.
08_ bakım
DJ68-00643B.indb 08
2012.8.14 10:11:22 AM
bakım araçları ve filtre
Mini turbo fırça (İsteğe bağlı)
03
- FIRÇA SİLİNDİRİNİ DEĞİŞTİRME
BAKIM
1. Eğer bir tıkanıklık veya görünürde kalıntılar varsa, ön
yüzü çıkarmak için Mini turbo fırçanın arkasındaki iki
vidayı çıkararak çıkarın ve tıkanıklığı temizleyin.
2. Fırça silindirinin durumunu kontrol edin.
Eğer fırçalar yıpranmış ise fırça silindirini değiştirin.
Fırça silindirini çıkarmak için başlık haznesinin
yuvalarından çekerek çıkarın.
Değiştirirken fırça silindirinin uçlarını aynı yuvalara
yerleştirin.
Kayışın iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.
Eğer kayış kırılmış ya da çatlamışsa, Kayışı
Değiştirme talimatlarına uygun bir şekilde
değiştirin.
3. MAKSİMUMDA Kullanım
Maksimum emiş için MAX düğmesine basın.
- KAYIŞI DEĞİŞTİRME
1. Alt tabakayı çıkarın.
Fırça Silindirini Değiştirme talimatlarındaki şekle
bakın.
2. Yeni kayışın bir ucunu makaranın miline sarın.
3. Kayışın diğer ucunu fırça silindiri üzerindeki ona
ayrılmış bölgeye sarın. Fırça silindirini başlık
haznesindeki yuvalara yerleştirin.
Fırça Silindirini Değiştirme talimatlarındaki şekle
bakın.
4. Fırça Silindirini Değiştirme talimatlarında anlatıldığı
gibi Mini turbo fırçasını bir araya getirin.
bakım _09
DJ68-00643B.indb 09
2012.8.14 10:11:22 AM
TOZ TORBASINI BOŞALTMA
1. Toz, toz dolu
2. Düğmeye basarak toz
göstergesine ulaştığında,
torbasını dışarı alın.
filtre kontrolü üzerinde
ışık yanar veya temizlik
sırasında emiş belirgin bir
biçimde azalır. Boşaltın.
3. Toz torbası kapağını
ayırın.
4. Torbadaki tozu atın.
6. Kullanmadan önce,
toz torbasını elektrik
süpürgesinin ana
gövdesine doğru "klik"
sesi duyuluncaya kadar
itin.
-
5. Toz haznesi kapağını
kapatın.
Plastik bir torbaya boşaltın
(recommended for asthma/
allergy sufferers)
Toz torbasını soğuk su ile yıkayabilirsiniz.
10_ bakım
DJ68-00643B.indb 10
2012.8.14 10:11:23 AM
bakım araçları ve filtre
TOZ PAKETI NE ZAMAN TEMIZLENIR
Temizlik sırasında emiş belirgin düzeyde azaldıysa, lütfen toz paketini aşağıda
gösterildiği gibi kontrol edin.
03
Çalıştırma düğmesine basın
BAKIM
-
Giriş akışı düz zemin üzerinde 10 cm iken, emiş belirgin bir
şekilde azalmışsa, temizleyin.
Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak düşüyorsa lütfen toz paketini resimde
gösterildiği gibi temizleyin.
bakım _11
DJ68-00643B.indb 11
2012.8.14 10:11:23 AM
TOZ PAKETININ TEMIZLENMESI
1. Toz torbasını ve toz paketini gösterildiği gibi
çıkarın.
2. Süngeri ve filtreyi toz paketinden çıkarın.
3. Süngeri ve toz kutusu filtresini suyla yıkayın.
4. Süngerin ve filtrenin 12 saatten daha uzun bir süre
gölge bir alanda kurumasını sağlayın.
5. Süngeri ve filtreyi tekrar toz paketine yerleştirin.
6. Takılan toz paketini ana gövdeye yerleştirin.
Tekrar elektrik süpürgesine yerleştirmeden
önce, filtrenin tamamen kurumuş olduğundan
emin olun. Kuruması için 12 saat bekleyin.
12_ bakım
DJ68-00643B.indb 12
2012.8.14 10:11:24 AM
bakım araçları ve filtre
ÇIKIŞ FILTRESININ TEMIZLENMESI
03
SEÇENEK - MİKRO FİLTRE
BAKIM
Çıkarmak için ana gövdenin
arkasındaki sabit çerçeve
parçasına basın.
Yedek filtreler, yerel Samsung bayinizde
mevcuttur.
Tıkalı çıkış filtresini çıkarın ve değiştirin.
SEÇENEK
bakım _13
DJ68-00643B.indb 13
2012.8.14 10:11:24 AM
sorun giderme
SORUN
ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor.
• Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin.
• Soğuması için bekleyin.
Emme gücü yavaş yavaş
azalıyor.
• Tıkanma bakımından kontrol edin ve tıkanmayı
giderin.
Kablo tamamen geri sarmıyor.
• Kabloyu 2-3m dışarı doğru çekin ve kablo geri
sarma düğmesine basın.
Elektrik süpürgesi kiri
toplamıyor.
• Hortumu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Düşük veya azalan emme
• Lütfen filtreyi kontrol edin, gerekirse
talimatlarda gösterildiği gibi temizleyin. Filtreler
kullanılamayacak durumdaysa, yenileriyle
değiştirin.
Gövde aşırı ısınıyor
• Lütfen filtreleri kontrol edin, gerekirse talimatta
belirtildiği şekilde temizleyin.
Statik elektrik boşalması
• Lütfen emiş gücünü azaltın.
Bu Elektrik süpürgesi aşağıdakiler bakımından onaylıdır.
EMC Direktifi: 2004/108/EEC
Alçak Voltaj Direktifi: 2006/95/EC
DJ68-00643B.indb 14
2012.8.14 10:11:25 AM
Kullanım ömrü 10 yıldır.
Teknik Özellikler
MODEL
NO
Boyutlari
(E*B*Y)
SC4470 272 x 398 x 243
DJ68-00643B.indb 15
Net
ağirlik
4.6kg
Maximum Nominal
güç
güç
2000W
1800W
Emiş
gücü
Toz
hacmi
Siklon
Filtre
Boru Tipi
370W
1.3lt
Hayir
teleskobik
2012.8.14 10:11:25 AM
DJ68-00643B.indb 16
2012.8.14 10:11:25 AM
SC44** Series
Vacuum Cleaner
user manual
This manual is made with 100% recycled paper.
✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.
English
imagine the possibilities
Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
DJ68-00643B.indb 01
2012.8.14 10:11:25 AM
safety information
SAFETY INFORMATION
WARNING
WARNING
• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and
retain it for your reference.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those
described in this manual.
CAUTION/WARNING SYMBOLS USED
Indicates that a danger of death or serious injury exists.
WARNING
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
CAUTION
OTHER SYMBOLS USED
Represents something you must NOT do.
Represents something you must follow.
Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
02_ safety information
DJ68-00643B.indb 02
2012.8.14 10:11:25 AM
safety information
IMPORTANT SAFEGUARDS
1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage
of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the
bottom of the cleaner.
2. WARNING : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
3. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
4. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts.
5. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can
deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may
damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put
weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging
from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before
changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the
plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for their safety.
9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining
the appliance.
11. The use of an extension cord is not recommended.
12. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and
consult an authorized service agent.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its
service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.
15. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
safety information _03
DJ68-00643B.indb 03
2012.8.14 10:11:25 AM
contents
ASSEMBLING THE CLEANER
05
OPERATING THE CLEANER
06
MAINTAIN TOOLS AND FILTER
07
06
06
06
ON/OFF Switch
Power Cord
Suction Control
07
08
10
11
12
13
Using accessory
Maintain floor tools
Emptying the dust bin
When to clean the dust pack
Cleaning the dust pack
Cleaning the outlet filter
TROUBLESHOOTING
14
04_ contents
DJ68-00643B.indb 04
2012.8.14 10:11:25 AM
assembling the cleaner
OPTION
01
ASSEMBLING
OPTION
•
Features may vary according to model.
•
Please do not press the button
of dust bin handle when carrying
machine.
•
For storage, park the floor nozzle.
assembling _05
DJ68-00643B.indb 05
2012.8.14 10:11:25 AM
operating the cleaner
ON/OFF SWITCH
CAUTION
• When removing the plug from the electrical outlet, grasp
the plug, not the cord.
POWER CORD
SUCTION CONTROL
•
HOSE
To reduce suction for cleaning draperies,
small rugs, and other light fabrics, pull
the tap air until the hole is open.
06_ operating
DJ68-00643B.indb 06
2012.8.14 10:11:26 AM
maintain tools and filter
USING ACCESSORY
03
Pipe (Option)
Adjust the length of the telescopic pipe by
sliding the length control button located in the
center of the telescopic pipe back and forth.
•
To check for blockages, separate the
telescopic pipe and adjust to shorten. This
allows for easier removal of waste clogging the
tube.
MAINTAIN
•
Accessory
•
Dusting brush for furniture. shelves, books,
etc.
•
Crevice tool for radiators, crevices, corners,
between cushions.
maintain _07
DJ68-00643B.indb 07
2012.8.14 10:11:28 AM
MAINTAIN FLOOR TOOLS
2-Step Brush (Option)
• Adjust the inlet lever according to the floor
surface.
Carpet Cleaning
• Remove waste matter
completely if the inlet is
blocked.
Floor Cleaning
Pet Brush (Option)
For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to
matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.
Blanket brush (Option)
Clogs on turbine keep brush from turning, thus need to be unclogged
as follows. For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed
linen.
Remove waste matter completely when inlet is blocked.
Turn the lock button to ‘UNLOCK’, and remove waste
matter.
Turbine
Brush
To reassemble, align the cover to the front of the main
body and close. After closing the cover, ensure that the
lock button is turned to the ‘LOCK’ position.
WARNING
Use for bedclothes only. Be cautious not to
damage brush during unclogging.
08_ maintain
DJ68-00643B.indb 08
2012.8.14 10:11:28 AM
maintain tools and filter
Mini turbo brush (Optional)
03
- TO REPLACE BRUSHROLL
MAINTAIN
1. If a clog is present or debris is visible, unscrew the
two screws on the back of the Mini turbo brush to
remove the faceplate and clear any obstructions.
2. Inspect condition of brushroll.
Replace brushroll if brushes are worn down.
To remove brushroll, pull up and out of end slots in
nozzle housing.
Insert ends of brushroll into same slots to replace.
Inspect belt to ensure that it is in good
condition.
If belt is broken or cracked, replace belt
according to To Replace Belt instructions.
3. Using at MAX.
Press the MAX button to operate the vacuum at
maximum intake.
- TO REPLACE BELT
1. Remove bottom plate.
See figure in To Replace Brushroll instructions.
2. Loop one end of new belt around shaft of pulley.
3. Loop other end of belt around designated area for
it on brushroll. Insert brushroll into slots in nozzle
housing.
See figure in To Replace Brushroll instructions.
4. Fit Mini turbo brush back together as described in
To Replace Brushroll instructions.
maintain _09
DJ68-00643B.indb 09
2012.8.14 10:11:28 AM
EMPTYING THE DUST BIN
1. Once dust reaches the 2. Take the dust bin out
3. Separate the dust bin
dust full mark, light on
by pressing the button.
cover.
the lamp of filter check,
or suction is noticeably
reduced during
cleaning. Empty.
4. Throw away dust into
the bin.
-
5. Close the dust bin
cover.
6. Before use, push the
dust bin into the main
body of the vacuum
cleaner until you hear
the “click” sound.
Empty into a plastic bag
(recommended for asthma/
allergy sufferers)
You may rinse the dust bin with cold water.
10_ maintain
DJ68-00643B.indb 10
2012.8.14 10:11:29 AM
maintain tools and filter
WHEN TO CLEAN THE DUST PACK
If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as
indicated below.
03
-
MAINTAIN
Push the button to working
If suction is noticeably reduced with the inlet floating 10cm
above flat floor, clean it.
When suction is noticeably reduced continuously, please cleaning the Dust Pack as
shown in the following illustration.
maintain _11
DJ68-00643B.indb 11
2012.8.14 10:11:30 AM
CLEANING THE DUST PACK
1. Remove the dust bin and dust pack as
shown.
2. Remove the sponge and filter from the dust pack.
3. Wash the sponge and the filter of the dust pack with
water.
4. Let the sponge and filter dry in the shade for more
than 12 hours.
5. Put the sponge and filter into the dust pack.
6. Put the assembled dust pack into the main
body.
Make sure the filter is completely dry before
putting it back into the vacuum cleaner. Allow
12 hours for it to dry.
12_ maintain
DJ68-00643B.indb 12
2012.8.14 10:11:31 AM
maintain tools and filter
CLEANING THE OUTLET FILTER
03
OPTION - MICRO FILTER
MAINTAIN
Press the fixed frame part at
the back of the main body to
remove.
Remove and replace the blocked
outlet filter.
Replacement filters are available at your local
Samsung distributor.
OPTION
maintain _13
DJ68-00643B.indb 13
2012.8.14 10:11:31 AM
troubleshooting
PROBLEM
SOLUTION
Motor dows not start.
• Check cable, pulg and socket.
• Leave to cool.
Suction force is gradually
decreasing.
• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.
• Pull the cord out 2-3m and push down the cord
rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick
up dirt.
• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction
• Please check filter and, if required, clean as
illustrated in the instructions. if filters are out of
condition change them to new ones.
Body overheating
• Please check filters, If required clean as
illustrated in the instruction.
Static electicity discharge
• Please decrease power suction.
This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC
DJ68-00643B.indb 14
2012.8.14 10:11:31 AM
memo
DJ68-00643B.indb 15
2012.8.14 10:11:31 AM
SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
Code No. DJ68-00643B REV(0.2)
DJ68-00643B.indb 16
2012.8.14 10:11:31 AM