Samsung DCB-B270R System information

DCB-9401R COVER(NED/GB)
10/22/04
4:09 PM
Page 1
DIGITAL CABLE RECEIVER
MF68-00340A
DCB-9401R
Gebruiksaanwijzing
NED
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . GB
GB
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . NED
Instructions for use
DCB-9401R
REV. 1.0
DIGITALE KABELONTVANGER
DCB-9401R_3-4(NED/GB)
10/22/04
4:10 PM
Page II
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . NED
DCB-9401R
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page b
DCB-9401R
Gebruiksaanwijzing
!"#"$&')*'&+,$-,#'.
NED
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page d
DCB-9401R
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Deze STB voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.
Lees de volgende veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door.
100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz
OVERBELASTING:
Voorkom overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren of adapters
om de kans op brand of elektrische schokken zoveel mogelijk uit te
sluiten.
VLOEISTOFFEN:
Zorg dat de STB niet met vloeistoffen in aanraking komt.
REINIGING:
Trek de stekker van de STB uit het stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Reinig de buitenkant met een doek die u licht bevochtigd hebt
met water (geen oplosmiddelen).
VENTILATIE:
Houd de ventilatieopeningen van de STB vrij. Zorg dat de lucht vrij rond
de STB kan circuleren. Plaats de STB nooit in direct zonlicht of in de
buurt van een verwarming.
Plaats nooit andere elektronische apparatuur op de STB.
Plaats de STB op ten minste 30 mm van de muur.
AANSLUITINGEN:
Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen aansluitingen om gevaarlijke
situaties of beschadiging van de apparatuur te voorkomen.
REPARATIES:
Probeer niet zelf reparaties uit te voeren.
De garantie vervalt als u dat toch doet.
Laat alle onderhoud over aan een gekwalificeerde technicus.
BLIKSEM:
Als de STB wordt gebruikt in een gebied waar het veel onweert, is het
essentieel de netaansluiting en de modemlijn van de STB op de juiste
manier te beveiligen. Respecteer tijdens onweer bovendien de
veiligheidsinstructies voor alle andere apparaten (tv, audiosysteem
enzovoort) die op de STB zijn aangesloten.
AARDING:
De CATV-kabel moet zijn geaard.
Het aardingssysteem moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften.
O p m e r k i n g : Werp gebruikte batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften.
NED-1
NED
NETSPANNING:
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page 2
ALGEMENE KENMERKEN
1. GEBRUIKERSGEDEELTE
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
De STB aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Beschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Voorpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Achterpaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Afstandsbediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Basisfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
De ontvanger bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
.......
.......
.......
.......
instellen
.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
16
17
17
18
18
2. TUNERGEDEELTE
VHF-, UHF-BAND 50~870 MHz
SYMBOOLFREQUENTIE VAN MAX 7MSPS
MODULATIE-INDELING VAN 16~256 QAM
LOOPOUT VOOR ANALOGE ONTVANGER
2. Kanalen indelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1 Vernieuw Lijst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Favoriete kanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3. VIDEOGEDEELTE
3. PIN-code wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. Systeeminstellingen . .
4.1 Taal selecteren . . .
4.2 OSD instellen . . . .
4.3 Media instellen . . .
4.4 Timer instellen . . .
4.5 Systeeminformatie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
COMPATIBEL MET DVB-C
MPEG-2 VIDEO(MP@ML)
GEGEVENSSNELHEID VAN 1~15 Mb/s
ONDERSTEUNT EEN HOOGTE-BREEDTEVERHOUDING VAN
4:3 (NORMAAL EN 16:9 (BREEDBEELD)
20
20
21
22
23
24
4. AUDIOGEDEELTE
MPEG 1 AUDIO LAYER I & II
AUDIOMODI MONO, DUBBEL, STEREO EN JOINT STEREO
SAMPLINGFREQUENTIES VAN 32, 44,1 AND 48 kHz
VOLUMEREGELING EN DEMPEN MET AFSTANDSBEDIENING
SPDIF DIGITALE AUDIO-UITGANG
5. Mail Box <Postvak> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6. Irdeto Menu . . . . .
6.1 CA Status . . .
6.2 IRD Status . . .
6.3 Loader Status
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
25
25
25
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wegwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Technische specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
NED-2
!
"
#
"
$

&
'

)

*
'
&
+
,
$
-

,
#
'
.
NED-3
NED
SOFTWAREDOWNLOADS VIA NETWERK EN PC (BEVEILIGD)
GEAVANCEERDE ELEKTRONISCHE PROGRAMMAHANDLEIDING
MEERTALIG SCHERMMENU
MEERTALIGE ONDERTITELING EN TELETEKST
VOLLEDIG FUNCTIONELE INFRARODE AFSTANDSBEDIENING
SCART-UITGANG
LAAG STROOMVERBRUIK
4 VOORKEURSLIJSTEN
AUTOMATISCH BIJGEWERKTE EPG
PASS-LOOP VOOR RGB-SIGNAAL
15 TIMERS OM PROGRAMMA’S (GEBEURTENISSEN) VOOR
IN-/UITSCHAKELEN TE RESERVEREN
Algemene kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hoofdmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Netwerk installatie . . . . . . . . .
1.2 Kinderslot . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Standaardinstellingen opnieuw
1.4 Software opwaarderen . . . . . .
DCB-9401R
DCB-9401R
INHOUD
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page 4
1. PLAATS VAN DE ONTVANGER
DCB-9401R
DCB-9401R
DE STB AANSLUITEN
DE STB AANSLUITEN
Aansluitingen
De STB moet goed kunnen worden geventileerd.
Plaats om oververhitting te voorkomen het apparaat niet in een volledig afgesloten kast
met beperkte luchtcirculatie. Bescherm de gekozen plaats tegen direct zonlicht,
overmatige vochtigheid, ruwe behandeling en huisdieren.
Plaats nooit andere elektronische apparatuur op de ontvanger.
De gekozen plaats moet goed toegankelijk zijn voor de kabel van uw antennesysteem.
Signaalkabel
2. DE ONTVANGER OP HET KABELSYSTEEM AANSLUITEN
NED
Nadat uw kabelsysteem is geïnstalleerd, sluit u de coaxkabel aan op de ingang
“CABLE IN” op de achterkant van de STB.
Draai kabelaansluitingen altijd alleen met hand aan. Gebruik hiervoor geen steek- of
andere sleutels. Gebruik een coaxkabel met een impedantie van 75 ohm.
3. DE ONTVANGER OP EEN TV AANSLUITEN
Gebruik een SCART-kabel om de ontvanger op een tv aan te sluiten.
Als u de tv met een SCART-kabel wilt aansluiten, sluit u de SCART-connector met de
aanduiding AV1 (TV) aan op de SCART-ingang van de tv.
4. DE ANALOGE ONTVANGER AANSLUITEN
Om het gebruik van de analoge ontvanger voor de weergave van analoge kanalen te
vereenvoudigen, is de STB voorzien van lus via de uitgang die gemarkeerd is als “LOOP”.
Sluit de coaxkabel van deze uitgang aan op de IF-ingang van de analoge ontvanger.
Door de STB standby te houden kunt u via uw analoge ontvanger afstemmen op
analoge kanalen en deze weergeven.
5. EEN VIDEORECORDER OF DVD-SPELER AANSLUITEN
Op de achterkant van de STB is voor de aansluiting van een videorecorder of dvd-speler
een SCART-aansluiting aanwezig. Deze is gemarkeerd als “AV2 (EXT)”.
U kunt de videorecorder of dvd-speler met een SCART-connector op de ontvanger
aansluiten.
7. SMARTCARDS VOOR IRDETO-PROGRAMMA’S AANBRENGEN
Als u een gecodeerd programma wilt bekijken, hebt u een geldige Smartcard nodig.
Deze STB heeft een Irdeto voor de weergave van Irdeto-programma's.
Opmerking : Breng de Smartcard zodanig aan dat de goudkleurige chip omlaag wijst.
6. EEN DIGITAAL AUDIOSYSTEEM AANSLUITEN
Gebruik een glasvezelkabel om de uitgang DIGITAL AUDIO OUT op de ontvanger en de
ingang Optical SPDIF op het digitale audiosysteem op elkaar aan te sluiten.
NED-4
!
"
#
"
$

&
'

)

*
'
&
+
,
$
-

,
#
'
.
NED-5
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page 6
Achterpaneel
Voorpaneel
2. Kaartsleuf
2
1
Wanneer het rode lampje brandt, wordt de set-top box (STB) in de
standby-stand gezet. Wanneer het groene lampje brandt, wordt de
gebruiksstand geactiveerd.
Wanneer het gele lampje brandt, treedt het apparaat in werking en
worden de interne systemen gecontroleerd.
1 sleuf voor een Irdeto-smartcard.
2
3
4
5
6
1. CABLE IN
Op deze connector sluit u de coaxkabel van uw kabelsysteem aan.
2. LOOP
Hierop kunt u een analoge ontvanger aansluiten.
De ontvanger wordt geleverd met deze “LOOP”-aansluiting.
3. AV1 (TV)
Hierop kunt u uw tv aansluiten.
4. AV2 (EXT)
Hierop kunt u een videorecorder of dvd-speler aansluiten.
5. DIGITAL AUDIO OUT
Op deze uitgang kunt u een digitale versterker aansluiten.
6. LICHTNETAANSLUITING Hier wordt het netsnoer aangesloten.
Het apparaat is geschikt voor 100-240 V, 50 Hz/60 Hz.
NED-6
!
"
#
"
$

&
'

)

*
'
&
+
,
$
-

,
#
'
.
NED-7
NED
1
1. LED-scherm
DCB-9401R
DCB-9401R
BESCHRIJVING
BESCHRIJVING
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page 8
BESCHRIJVING
DCB-9401R
DCB-9401R
BESCHRIJVING
Afstandsbediening
10. ALT (GEEL)
1. POWER
Hiermee zet u de ontvanger in de modus
AAN/STANDBY.
Met deze toets kunt u de lijst met soundtracks voor de huidige dienst
selecteren.
De toets werkt op dezelfde manier als de GELE toets in het menu.
Druk er één keer op om de soundtrack weer te geven.
Druk er twee keer op om de videotrack weer te geven. De diensten voor
sound- en videotracks zijn niet voor elk kanaal beschikbaar.
Met deze toets kunt u het helpbericht in het submenu weergeven.
2. CIJFERTOETSEN (0 - 9)
Hiermee kunt u cijfers intoetsen en een
kanaal direct selecteren door het nummer
ervan op te geven.
11. AUDIO (BLAUW) Met deze toets kunt u de audio naar het linkerkanaal, rechterkanaal of
beide kanalen verplaatsen. De toets werkt op dezelfde manier als de
BLAUWE toets in het menu.
4. TV/RADIO
Met deze toets wisselt u tussen het tv-kanaal
en het radiokanaal.
12. i (INFORMATIE)
(ROOD)
Met deze toets kunt u het venster met programma-informatie op het
scherm weergeven. De toets werkt op dezelfde manier als de RODE toets
in het menu.
Druk één keer op de toets om korte programma-informatie weer te geven.
Druk twee keer op de toets om uitgebreide programma-informatie weer te
geven.
13. MENU
Met deze toets opent u het menu of gaat u terug naar het vorige menu.
14. EXIT
Met deze toets sluit u een menu af, gaat u terug naar het vorige menu of
sluit u een balk.
15. OK
Met deze toets bevestigt u informatie die u via het menusysteem opgeeft
voor de ontvanger. De toets dient om onderdelen te selecteren. Druk erop
wanneer u op uw tv een lijst met kanalen weergeeft.
16.
Met deze toetsen verplaatst u de selectiebalk om opties in het menu te
kiezen.
5. MUTE
Met deze toets wisselt u tussen normale
audio en gedempt.
6. FAV
Met deze toets wisselt u tussen
voorkeurslijsten.
7. EPG (elektronische programmagids)
Met deze toets geeft u de gids met radioen tv-programma’s weer.
8. LAST
Met deze toets gaat u direct naar het kanaal
dat u als laatste in de lijst bekeken hebt.
O p m e r k i n g : Plaats de batterijen met de ‘+’- en
‘-’-polen in de juiste richting.
9. TEXT (GROEN)
Met deze toets selecteert u de modus voor
ondertiteling en teletekst. De toets werkt
op dezelfde manier als de GROENE toets
in het menu. Druk er één keer op om het
teletekstscherm weer te geven.
Selecteer de gewenste taal met de toetsen
omhoog/omlaag. U kunt teletekst op het
scherm weergeven zonder de instellingen op
de tv te veranderen. Teletekst kan alleen
worden weergegeven op tv’s die teletekst
ondersteunen. Druk twee keer op de toets.
Teletekst wordt op de tv weergegeven.
Dit betekent dat u de teletekst met de
afstandsbediening van de tv kunt kiezen.
Druk drie keer op de knop om de balk met
ondertiteling weer te geven. Selecteer de
gewenste taal met de toetsen omhoog/omlaag.
NED-8
!
"
#
"
$

&
'

)
!
/"/#/$
17. CH

*
'
&
/CH
Met deze toetsen gaat u naar een ander kanaal.
18. VOL+/VOL-
Met deze toetsen zet u het geluid harder of zachter.
19. TIMER
Met deze toets reserveert u gebeurtenissen (programma’s) in timer(s) in
de EPG. Als een gebeurtenis in een timer is ingesteld, wordt deze op de
begin-/eindtijd van de gebeurtenis automatisch in-/uitgeschakeld. Met deze
toets worden timers in de EPG als schakeltype geactiveerd/gedeactiveerd.
Nadat u het EPG-scherm met de toets EPG hebt geactiveerd, kunt u de
gewenste gebeurtenis (het gewenste programma) selecteren met de
toetsen # / $ en ! / ". Druk vervolgens op de toets TIMER. Als deze
gebeurtenis in de timer is gereserveerd, wordt ® in de rechterhoek van
de gebeurtenisnaam weergegeven.
EPG bij Herhaalde gebeurtenis <Gebeurtenisherhaling> in het menu
Tijd en timer instellen wordt ook weergegeven.
Als er echter geen gebeurtenis in de EPG voor het kanaal voorkomt,
wordt deze TIMER-toets niet ondersteund.
+
,
$
-

,
#
'
.
NED-9
NED
3. PG+/PGHiermee kunt u omhoog en omlaag bladeren
in het menu en de lijst TV/Radio.
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page 10
1. Weergavescherm
2. Volumeregeling
Voordat u een tv-programma kunt weergeven, moet u het apparaat eerst configureren.
U krijgt daarom aanvankelijk alleen menuafbeeldingen te zien.
Nadat de tv-kanalen zijn geprogrammeerd, wordt de volgende informatie weergegeven wanneer u
een ander kanaal kiest:
Het volume regelen:
●
●
●
Druk op VOL- of VOL+ om het volumeniveau in te stellen.
Druk op MUTE <DEMPEN> om het geluid uit te schakelen.
Druk nogmaals op MUTE <DEMPEN> of op VOL- of VOL+ om de functie Dempen uit te
schakelen.
NED
3. Soundtrack selecteren
Signaalindicator
Tijdlijn gebeurtenis (Voortgang van huidige gebeurtenis)
●
Ouderlijke classificatie van gebeurtenis
●
●
Druk op de GELE toets (ALT) om de lijst met soundtracks
weer te geven.
Druk op # / $ en OK om een track te selecteren.
Druk in de weergavemodus op de RODE toets ( i ).
4. Videotrack selecteren
●
Druk op de afstandsbediening op TV/RADIO om te wisselen tussen tv- en radioprogramma’s
●
Uitgebreide programma-informatie
●
Druk twee keer op de GELE toets (ALT) om de lijst met
videotracks weer te geven.
Druk op # / $ en OK om een track te selecteren.
Druk twee keer op de RODE toets ( i ) terwijl u een programma bekijkt.
De hiervoor beschreven balk wordt eerst weergegeven.
Wanneer u nogmaals op de RODE toets ( i ) drukt, wordt er uitgebreide informatie op een andere
balk weergegeven als dergelijke informatie beschikbaar is. Als deze informatie op meer dan één
pagina staat, kunt u met de toetsen PG+/PG- omhoog en omlaag bladeren.
Opmerking : De serviceleverancier bepaalt of deze mogelijkheid beschikbaar is.
NED-10
!
"
#
"
$

&
'

)

*
'
&
+
DCB-9401R
DCB-9401R
BASISFUNCTIES
BASISFUNCTIES
,
$
-

,
#
'
.
NED-11
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page 12
BASISFUNCTIES
6. Programma-informatie
5. Dienstenlijst
●
●
EPG (elektronische programmagids)
De elektronische programmagids bevat informatie over de
kanalen.
Druk twee keer op de toets OK terwijl u een programma bekijkt.
Selecteer een lijst door op TV/RADIO of FAV te drukken.
Het pictogram
achter de naam van een kanaal geeft
aan dat het om een gecodeerd kanaal gaat.
Het pictogram
achter de naam van een kanaal geeft
aan dat het kanaal met het kinderslot is vergrendeld.
●
Opmerking : 1. De serviceleverancier bepaalt of deze
mogelijkheid beschikbaar is.
2. Nadat de ontvanger na een paar seconden
de GMT-tijd van het signaal heeft herkend,
wordt de juiste EPG-informatie weergegeven.
Selecteer een kanaal door te drukken op # / $, PG+/PG-.
Druk op OK om op het kanaal af te stemmen.
●
De kleurtoets komt overeen met de volgende dienstenlijst.
●
Groene toets (TEXT) : Voorkeuren
●
Gele toets (ALT)
●
: Alfabetisch
5.1 Dienstenvoorkeuren
●
●
●
Druk op de bedieningseenheid op de GROENE toets (TEXT)
om de lijst met voorkeuren te kiezen.
Druk op de GROENE toets (TEXT) om te wisselen tussen de
voorkeurenlijst en de kanalenlijst.
Gebruik # / $, PG+/PG- om een voorkeursgroep of -kanaal te
kiezen.
●
●
GELE toets (ALT) : Met de gele toets gaat u terug naar de volgende datum.
●
Met de BLAUWE toets (AUDIO) gaat u een pagina omhoog als de informatie op meer dan
één pagina staat.
●
Met de RODE toets ( i ) gaat u een pagina omlaag als de informatie op meer dan één pagina
staat.
1 toets: 1 uur en 30 minuten
2 toetsen: 30 minuten
3 toetsen: 15 minuten
Met de toets TV/RADIO of FAV kunt u wisselen tussen de verschillende programmalijsten.
●
Selecteer een kanaal door te drukken op # / $, PG+/PG-. Druk vervolgens op OK om op het
geselecteerde kanaal af te stemmen.
U gaat terug naar de huidige gebeurtenis door op de toets LAST te drukken tijdens lopende
gebeurtenissen op dit kanaal.
●
Als u in het EPG-scherm bent en op de TIMER-toets van de afstandsbediening drukt terwijl er voor
het huidige kanaal een gebeurtenis gaande is, wordt de timer onmiddellijk ingesteld en wordt de
ingestelde timer op het EPG-scherm weergegeven.
Een op deze manier ingesteld programma wordt weergegeven in het Timerveld van Tijd en timer
instellen.
Druk op de afstandsbediening op de GELE toets (ALT) om de
alfabetische lijst te kiezen.
Druk op de GELE toets (ALT) om te wisselen tussen de
alfabetisch lijst en de kanalenlijst.
Gebruik # / $, PG+/PG- om een alfabetisch groep of kanaal
te kiezen.
NED-12
GROENE toets (TEXT) : Met de groene toets gaat u terug naar de vorige datum.
●
U kunt het tijdinterval als volgt instellen met de toetsen op het EPG-scherm:
5.2 Alfabetisch
●
Druk op de toets EPG terwijl u een programma bekijkt.
Deze functie wordt alleen met de tijd op het scherm weergegeven.
!
"
#
"
$

&
'

)

*
'
&
+
,
$
-

,
#
'
.
NED-13
NED
●
DCB-9401R
DCB-9401R
BASISFUNCTIES
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page 14
BASISFUNCTIES
9. Teletekst VBI
Wanneer er voor het huidige programma ondertiteling beschikbaar
is, drukt u op de GROENE toets (TEXT) om de huidige lijst met
ondertiteling in verschillende talen weer te geven. Als er voor het
huidige programma ondertiteling beschikbaar is, wordt
op de
balk weergegeven nadat u een ander programma (kanaal) hebt
gekozen of op de RODE toets ( i ) hebt gedrukt.
Wanneer er voor het huidige programma Teletekst VBI
beschikbaar is, drukt u twee keer op de GROENE toets (TEXT)
om de huidige lijst met talen voor teletekst weer te geven.
De teletekst wordt op het tv-scherm weergegeven als de tv
teletekst ondersteunt.
Een [T] in de rechterhoek van de balk geeft aan dat teletekst
voor deze gebeurtenis (dit programma) beschikbaar is. Zelfs als
er op de balk een [T] wordt weergegeven, kan het zijn dat er als
gevolg van het type uitzending geen teletekst beschikbaar is.
Een andere taal voor de ondertiteling kiezen:
●
●
●
Druk drie keer op de GROENE toets (TEXT) om de lijst met
talen voor de ondertiteling weer te geven.
Selecteer de gewenste taal met # / $.
Druk op OK om de gewenste taal weer te geven.
Een andere teletekst VBI kiezen:
●
●
De ontvanger is dankzij het gebruiksvriendelijke menu eenvoudig
te bedienen.
Selecteer de gewenste Teletekst VBI met # / $.
Druk op OK om de gewenste Teletekst VBI op het scherm
weer te geven.
10. Geluidsmodus
8. Teletekst OSD
U kunt deze modus met de BLAUWE toets (AUDIO) instellen
op links, rechts of stereo.
Wanneer er voor het huidige programma teletekst beschikbaar is,
drukt u één keer op de GROENE toets (TEXT) om de huidige
talenlijst voor teletekst weer te geven en teletekst ongeacht het
type tv op het scherm af te beelden.
Een [T] in de rechterhoek van de balk geeft aan dat teletekst voor
deze gebeurtenis (dit programma) beschikbaar is. Zelfs als er op
de balk een [T] wordt weergegeven, kan het zijn dat er als gevolg
van het type uitzending geen teletekst beschikbaar is.
Een andere geluidsmodus kiezen:
●
●
Druk op de BLAUWE toets (AUDIO) om links, rechts of
stereo te kiezen.
Druk op EXIT om uw keus op te slaan en het menu te
verlaten.
Het teletekstscherm wijzigen:
●
●
11. Near Video on Demand (NVOD)
Selecteer het gewenste teletekstscherm met # / $.
Druk op OK om het gewenste teletekstscherm weer te geven.
NED-14
Als het gewijzigde kanaal een NVOD-kanaal is, wordt er rechts
op de balk een [N] weergegeven.
In dat geval kunt u op de GELE toets (ALT) drukken.
U kunt vervolgens alle NVOD-lijsten ophalen.
Selecteer in die lijsten een NVOD-programma.
Selecteer de gewenste kijktijd met # / $ en druk vervolgens
op OK om het gewenste programma te bekijken.
!
"
#
"
$

&
'

)

*
'
&
+
,
$
-

,
#
'
.
NED-15
NED
7. Ondertiteling <Subtitle>
DCB-9401R
DCB-9401R
BASISFUNCTIES
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page 16
Hoofdmenu
1.1 Netwerk installatie
Na installatie van het kabelsysteem en de juiste aansluiting van de STB.
Voor het toevoegen van nieuwe kanalen of kanalen met een
zwak signaal, is er een functie “Netwerk installatie” voorzien
waarmee de gebruiker kanaalgegevens kan invoeren. Wanneer
u in het menu Installatie de optie “Netwerk installatie” kiest,
wordt het volgende scherm weergegeven:
●
●
Steek de stekker in het stopcontact en zet de ontvanger aan.
Druk op de toets MENU om het hoofdmenu te openen.
Het volgende scherm verschijnt:
●
●
●
Voordat u naar het menu “Installatie” gaat, moet u in het
vierde menu “Systeeminstellingen” controleren of alle daar
verschafte informatie op u van toepassing is.
●
●
●
Druk op de GELE toets (ALT) om het helpbericht weer te
geven of te verbergen.
Het helpbericht wordt standaard weergegeven.
1.2 Kinderslot
Met het kinderslot kunt u voorkomen dat uw kinderen naar
programma’s voor volwassenen kunnen kijken.
U stelt deze optie in met het menu Installatie " Kinderslot.
1. Installatie
In dit menu kunt u instellingen aanpassen, nieuwe diensten
toevoegen en de status van de ontvanger weergeven.
●
●
Voer de frequentie in van het gezochte kanaal.
Voer de netwerk-id in van het gezochte kanaal.
Neem contact op met uw kabelmaatschappij.
Voer de modulatie in van het gezochte kanaal.
U kunt kiezen uit 16, 32, 64, 128, 256 of Automatisch.
Voer de symboolfrequentie in van het gezochte kanaal.
Nadat u een optie hebt geselecteerd, drukt u op OK om met
scannen te beginnen.
●
Selecteer in het hoofdmenu de optie “Installatie” om het
vervolgmenu te kiezen.
Geef de PIN-code op.
●
●
Als u geen eigen PIN-code hebt opgegeven, gebruikt u de
fabrieksinstelling 0000 als PIN-code.
●
Selecteer de leeftijd van uw jongste kind met ! / ".
Druk vervolgens op OK om deze instelling op te slaan.
Alle diensten voor oudere personen worden geblokkeerd en
er wordt gevraagd een PIN-code voor het kinderslot op te
geven.
Als u alle diensten wilt blokkeren, selecteert u “ALLES GEBLOKKEERD”.
De standaardinstelling voor alle diensten is “NIETS GEBLOKKEERD”.
Voer de PIN-code in.
●
NED-16
!
"
#
"
$

&
'

)

*
'
&
+
Deze melding wordt getoond als een dienst met het kinderslot is geblokkeerd.
Geef de PIN-code van vier cijfers op om het verzoek te sluiten en de programma-inhoud
weer te geven.
De PIN-code is in de fabriek op 0000 ingesteld. U kunt deze waarde wijzigen in het menu
PIN-code wijzigen.
,
$
-

,
#
'
.
NED-17
NED
De onderwerpen van de submenu’s worden weergegeven.
U hebt een PIN-code nodig voor de submenu’s Installatie,
Kanalen indelen en PIN-code wijzigen.
DCB-9401R
DCB-9401R
DE ONTVANGER BEDIENEN
DE ONTVANGER BEDIENEN
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page 18
DE ONTVANGER BEDIENEN
1.3 Standaardinstellingen opnieuw instellen
2. Kanalen indelen
Hiermee kunt u de fabrieksinstellingen herstellen als u problemen
ondervindt nadat u kanaalgegevens en andere informatie hebt
gewijzigd.
Het menu “Kanalen indelen” heeft vijf functies.
Als u wijzigingen in de kanalenlijst opslaat door Service Update
te selecteren, kunt u desgewenst uw voorkeurenlijst bijstellen
en kanalen bijwerken.
Het volgende scherm wordt weergegeven:
●
Als u in het venster met de melding op OK drukt, worden de
fabrieksinstellingen van de ontvanger automatisch hersteld.
Geef de PIN-code op.
Als u geen eigen PIN-code hebt opgegeven, gebruikt u de
fabrieksinstelling 0000 als PIN-code.
2.1 Vernieuw Lijst
1.4 Software opwaarderen
Wanneer er nieuwe kanalen via uw kabelnetwerk worden
gedistribueerd, worden deze kanalen in een groengekleurde lijst
weergegeven. Sla deze kanalen op met Kanalen indelen "
Vernieuw Lijst.
Deze optie is alleen beschikbaar als uw kabelmaatschappij software voor uw STB verstuurt.
U werkt de software bij door met de cursor het menu Installatie " Software opwaarderen
aan
te wijzen en op OK te drukken.
Als er nieuwe software beschikbaar is, wordt het bericht “Start software opwaardeer procedure?”
weergegeven.
Er wordt bovendien aangegeven hoe lang het downloaden van de software ongeveer gaat duren.
Druk op OK om dit te bevestigen en de software bij te werken.
Als de recentste software al op uw STB is geïnstalleerd, wordt het bericht “Er is geen
software-update nodig!” weergegeven.
NED
Opmerking : Al uw eerdere instellingen worden gewist.
Alle instellingen en informatie, inclusief de
kanaalgegevens, worden verwijderd.
2.2 Favoriete kanalen
U kunt het huidige kanaal direct in de Voorkeurengroep
registreren. U kunt een kanaal bovendien in meerdere
voorkeurengroepen registreren.
●
●
●
●
Selecteer de gewenste Voorkeurengroep (FAV1~FAV4) met
de toets FAV.
Selecteer de gewenste kanalenlijst met de toetsen # / $ of
PG+/PG- of de cijfertoetsen in het venster TV of RADIO.
Druk op de RODE toets ( i ) en registreer vervolgens het
geselecteerde kanaal in de Voorkeurengroep.
Druk op OK om uw keus te bevestigen.
U kunt een andere tv- of radiolijst kiezen met de toets TV/RADIO,
en een andere Voorkeurenlijst met de toets FAV.
●
●
Wanneer u op de toets TV/RADIO drukt, wisselt u tussen de lijsten TV en Radio.
Druk op de toets FAV om een andere voorkeurenlijst te selecteren.
Kanalen uit een Voorkeurengroep verwijderen:
●
●
Selecteer de te verwijderen kanalenlijst met # / $ of PG+/PG- of met de cijfertoetsen.
Druk op de RODE toets ( i ) en verwijder het geselecteerde kanaal uit de
voorkeurskanalen.
Opmerking : één voorkeurenlijst kan maximaal 200 kanalen bevatten.
NED-18
DCB-9401R
DCB-9401R
DE ONTVANGER BEDIENEN
!
"
#
"
$

&
'

)

*
'
&
+
,
$
-

,
#
'
.
NED-19
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page 20
DE ONTVANGER BEDIENEN
3. PIN-code wijzigen
4.2 OSD instellen
Wijzig de PIN-code met de tweede optie, “PIN-code wijzigen”.
U kunt de transparantie, de weergavetijd, het kleurenschema en
de positie van het scherm instellen.
Hiermee gaat u naar het volgende menu:
●
U moet voor deze optie de huidige PIN-code bij de eerste cursor
opgeven, en de nieuwe PIN-code bij de tweede cursor.
Geef de PIN-code nogmaals op om de nieuwe code te bevestigen.
Denk eraan dat de PIN-code uit vier cijfers moet bestaan.
Selecteer een transparantieniveau.
Het transparantieniveau gaat van 0 tot 100%.
U kiest de gewenste waarde met ! / " of PG+/PG- of met
de cijfertoetsen.
Opmerking : Raadpleeg de paragraaf Systeemgegevens als u de PIN-code vergeten bent.
Bewaar uw wachtwoord op een veilige plaats nadat u het hebt gewijzigd.
Opmerking : Transparantie is op alle kleurenschema’s van toepassing.
●
4. Systeeminstellingen
Stel in hoe lang u informatievensters op het scherm wilt weergeven.
U kunt een periode instellen van 0,5 tot 60,0 seconden.
U kiest de gewenste waarde met ! / " of PG+/PG- of met de cijfertoetsen.
! / "-toetsen
: Bijstellen in stapjes van 0,5 seconden.
PG+/PG--toetsen : Bijstellen in stapjes van 1 seconde.
Met deze optie kunt u de vooraf ingestelde systeeminstellingen
aan uw eigen wensen aanpassen.
●
Het kleurenschema instellen:
U kunt kleuren naar uw eigen voorkeur instellen.
(bijv. achtergrond, tekst, symbolen, lijnen enzovoort)
/ "-toetsen : Selecteer een kleurenschema.
Kleurenschema 1 : Verandert het menu in hemelsblauw.
Kleurenschema 2 : Verandert het menu in groen.
Kleurenschema 3 : Verandert het menu in donkerblauw.
Aangepast : De gebruiker kiest zelf een kleur.
EPG-kleuren : Hiermee worden de kleuren in het EPG-menu
ingesteld.
!
4.1 Taal selecteren
Met de optie “Taal selecteren” kunt u een taal kiezen voor de
schermweergave, soundtracks, teletekst, ondertiteling of EPG
Welke talen beschikbaar zijn hangt af van het zendstation.
Als u bijvoorbeeld een andere taal voor Ondertiteling selecteert,
kan deze taal voor een bepaald programma niet beschikbaar zijn.
●
●
●
Opmerking : De kleurenschema’s 1, 2 en 3 kunnen in toekomstige
software-upgrades worden gewijzigd.
Ter wille van de gebruikersvriendelijkheid zijn er 2 schermtalen
en 37 talen beschikbaar voor soundtracks, ondertiteling en
EPG.
Als u een andere taal wilt kiezen, selecteert u deze met ! / "
en drukt u vervolgens op OK.
Voor soundtracks, teletekst en ondertiteling wordt daarna de
geselecteerde taal gebruikt.
NED-20
!
"
#
"
$

&
'

)

*
'
&
+
,
$
-

,
#
'
.
NED-21
NED
! / "-toetsen
: Bijstellen in stapjes van 1%.
PG+/PG--toetsen : Bijstellen in stapjes van 10%.
DE FABRIEKSINSTELLING VAN DE PIN-CODE : 0 0 0 0.
DCB-9401R
DCB-9401R
DE ONTVANGER BEDIENEN
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page 22
DE ONTVANGER BEDIENEN
4.4 Timer instellen
De door de gebruiker gedefinieerde modus of de EPG-kleurenmodus instellen
●
●
●
●
Druk op de GROENE toets (TEXT).
Het te wijzigen onderdeel verschijnt.
Verplaats het te wijzigen onderdeel met de toetsen # / $.
Stel de te gebruiken kleur in met de toetsen ! / ".
Bevestig uw keus door op OK te drukken.
1) Extra tijd
Met deze functie kunt u ervoor zorgen dat een gebeurtenis
volledig binnen de gestelde tijdsgrenzen valt.
Wanneer u een extra tijd instelt van 1 minuut, start de timer
1 minuut vóór de ingestelde tijd en stopt deze 1 minuut na de
ingestelde tijd.
Druk op de GELE toets (ALT) om het helpbericht weer te geven of
te verbergen.
2) Timer
●
Plaats de cursor op de gewenste positie. Druk vervolgens op
# / $ of ! / " totdat het scherm op de gewenste plaats staat.
Het scherm wordt naar de gewenste positie verplaatst.
●
●
4.3 Media instellen
U kunt eigen media-instellingen opgeven.
Plaats de cursor op dit submenu en druk op OK.
●
●
●
●
●
●
●
●
Verplaats de subonderdelen met # / $ en druk op ! / " om
de gewenste optie te selecteren.
Bevestig uw keus door op OK te drukken.
Druk op MENU/EXIT om het menu te verlaten.
Selecteer het gewenste type tv:
STANDAARD 4 : 3 of BREEDBEELD 16 : 9.
Selecteer een conversie voor de hoogte-breedteverhouding:
Letter Box, Pan & Scan, Gemengd of Volledig.
Selecteer het gewenste type videosignaal:
Composiet of Composiet + RGB.
NED-22
!
"
#
"
$

&
'

)

*
'
&
+
Selecteer in ‘Timer’ met ! / " een timernummer van 1-15.
Druk op ! / " om de te reserveren gebeurtenisherhaling te selecteren:
Dagelijks, Elke zondag, Elke maandag, Elke dinsdag, Elke woensdag, Elke donderdag,
Elke vrijdag, Elke zaterdag, Eenmalig.
Als u de timer in het EPG-scherm instelt, wordt bij ‘Herhaalde gebeurtenis’ EPG weergegeven.
Druk op de cijfertoetsen (0-9) om de gewenste tijd in te stellen en druk op ! / " om een
te reserveren schakeltijd te kiezen. Als de ‘Inschakeltijd’ identiek is aan de ‘Uitschakeltijd’,
werkt de timer gedurende 24 uur.
Selecteer met ! / " een tv-programma om het gebeurtenisprogramma in te stellen.
Wanneer u op de toets TV/RADIO drukt, wisselt u tussen tv-programma en radioprogramma.
U kunt timers instellen op Dagelijks, Elke maandag, Elke dinsdag, enzovoort. De kortste
herhalingsgebeurtenis heeft voorrang. Wanneer u bijvoorbeeld timers instelt voor Eenmalig en
Dagelijks, wordt Eenmalig op de betreffende dag uitgevoerd. Als de timer loopt, wordt de
melding “Wordt uitgevoerd” samen met een timernummer weergegeven in Timer.
,
$
-

,
#
'
.
NED-23
NED
Er worden 15 timers ondersteund, inclusief de timer(s) van de EPG.
OSD-positie
●
DCB-9401R
DCB-9401R
DE ONTVANGER BEDIENEN
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page 24
DE ONTVANGER BEDIENEN
4.5 Systeeminformatie
6. Irdeto Menu
Als u contact moet opnemen met uw serviceleverancier of een
helpdesk, kan u gevraagd worden om de informatie in dit menu.
Plaats de cursor op dit submenu en druk op OK.
De volgende informatie wordt op het scherm weergegeven.
Met dit menu kunt u informatie weergeven over de smartcard
en de STB. Druk op OK om het submenu te openen.
NED
6.1 CA Status
5. Mail Box <Postvak>
Hiermee kunt u de CA-status weergeven (Smart Card
EMM/ECM-informatie).
U kunt berichten lezen die naar aparte decoders zijn verstuurd.
Er kunnen maximaal 10 berichten worden opgeslagen.
6.2 IRD Status
U kunt de IRD-status weergeven (technische informatie over
de IRD, CA, smartcard en erin geladen software).
6.3 Loader Status
U kunt informatie weergeven over de IRD en de erin geladen
software.
NED-24
!
"
#
"
$

&
'

)

*
'
&
+
,
$
-

,
DCB-9401R
DCB-9401R
DE ONTVANGER BEDIENEN
#
'
.
NED-25
MF68-00340A_NED
10/27/04
3:10 PM
Page 26
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Voeding
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De lampjes op het
voorpaneel branden niet.
Geen stroomtoevoer.
Het netsnoer is niet
goed aangesloten.
Sluit het netsnoer goed aan.
Er zijn geen beelden
op het scherm
zichtbaar
De ontvanger staat in de
standby-stand.
De RCA is niet goed op de
video-uitgang van de
televisie aangesloten.
Er is op de televisie een
onjuist kanaal of een
onjuiste video-uitgang
geselecteerd.
Zet de ontvanger op Aan.
Controleer de aansluiting.
Controleer het kanaal en de
video-uitgang (zie de handleiding
van uw tv).
Ingangsfrequentie :
DEMODULATIE :
SYMBOOLFREQUENTIE :
Constellatie :
KABELUITGANG :
De audiokabel is onjuist
aangesloten.
Het volume staat op 0.
De dempfunctie is ingeschakeld.
Controleer de aansluiting.
Videodecoder
De afstandsbediening
werkt niet
Onjuiste bediening.
De batterijen zijn leeg
of onjuist aangebracht.
Type :
Ingangsspanning :
Zekering :
SMPS
100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz
250 V/T1,6 AH
Tuner en demodulator
Systeemdecodering :
Profiel en niveau :
Gegevenssnelheid :
Video-indelingen :
Beeldresolutie :
Stel het volume op de tv hoger in.
Druk op MUTE <DEMPEN>.
Richt de afstandsbediening op de
ontvanger.
Vervang de batterijen of breng ze
juist aan.
VHF, UHF (50~870 MHz)
QAM DVB-C
MAX 7 Msps
16, 32, 64, 128, 256 QAM
LOOPOUT VOOR ANALOGE ONTVANGER
MPEG 2 ISO/TEC 13818 (Transport Stream)
MPEG 2 MP@ML (4:2:2)
1 ~ 15 Mb/s
4:3 (normaal) en 16:9 (breedbeeld)
720 (H) x 576 (B) x 50 velden/sec
Audiodecoder
Slechte beeldkwaliteit
Het signaal is te zwak.
Controleer alle kabelverbindingen.
Controleer het menu “Automatisch
scannen” of stel uw antenne bij.
Het bericht “Bezig met
zoeken naar signaal...”
wordt op het scherm
weergegeven
Kabel niet (goed) aangesloten.
Controleer de aansluiting.
Het bericht
“Kanaalgegevens bestaan
niet.” wordt op het scherm
weergegeven.
Er is geen kanalenlijst
geprogrammeerd.
Scan kanalen. Ga naar het menu
Installatie.
VIDEO
Interface :
Impedantie :
Outputniveau :
PAL
2 SCART (AV1, AV2)
75 
1Vp-p
Foutberichten op het
scherm: “Controleer de
Smart Card!”;
“Plaats de Smart Card!”.
Smartcard:
- De smartcard is niet
goed geplaatst.
- Er is geen smartcard
geplaatst.
(afhankelijk van het model)
Controleer de smartcard.
AUDIO-Interface :
Impedantie :
Outputniveau :
S/PDIF (digitale audio-uitgang)
SCART
600 gebalanceerd
2.0Vp-p max (instelbaar)
Systeemdecodering :
Geluidsmodus :
Samplingfrequentie :
MPEG 1 ISO/TEC 11172~3 layer I & II
MONO, DUBBEL, STEREO EN JOINT STEREO
32, 44.1, 48 kHz
AUDIO/VIDEO-OUTPUT VOOR BASISBAND
Plaats een smartcard
GEHEUGEN
Flash
SDRAM
WEGWERPEN
Het apparaat, het verpakkingsmateriaal (bijv. het piepschuim) en de batterijen moeten worden
gerecycleerd. Vraag hiervoor zo nodig om informatie bij de plaatselijke instanties en werp alle afval
weg in overeenstemming met de plaatselijke reglementen.
NED-26
!
"
#
"
$

&
'
2MB
8MB
Afmetingen en gewicht
Afmetingen (B x D x H)
Gewicht (netto)

)

*
'
&
+
,
$
-

,
#
'
.
233 x 176 x 38 mm
0.95 kg
NED-27
NED
Geen geluid
DCB-9401R
DCB-9401R
PROBLEMEN OPLOSSEN
DCB-9401R_3-4(NED/GB)
10/22/04
4:10 PM
Page IV
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . GB
DCB-9401R
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page b
DCB-9401R
Instructions for use
GB

MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page d
DCB-9401R
SAFETY INSTRUCTIONS
This STB has been manufactured to satisfy international safety standards.
Please read the following recommended safety precautions carefully.
AC 100-240V~, 50/60Hz
OVERLOADING:
Do not overload wall outlets, extension cords or adapters as this
can result in fire or electrical shock.
LIQUIDS:
Keep liquids away from the STB.
CLEANING:
Before cleaning, disconnect the STB from the wall socket.
Use a cloth lightly dampened with water(no solvents) to clean the
exterior.
VENTILATION:
Do not block the STB ventilation holes. Ensure that free airflow is
maintained around the STB. Never store the STB where it is exposed
to direct sunlight or near heating equipment e.g. a radiator.
Never stack other electronic equipment on top of the STB.
Place the STB at least 30mm from the wall.
ATTACHMENTS:
Do not use any attachment that is not recommended by the
manufacturer; it may cause a hazard or damage the equipment.
SERVICING:
Do not attempt to service this product yourself.
Any attempt to do so will make the warranty invalid.
Refer all servicing to a qualified service agent.
LIGHTNING:
If the STB is installed in an area subject to intense lightning activity,
protection devices for the STB mains connector and modem telephone
line are essential. The individual manufacturer’s instruction for
safeguarding other equipment, such as TV set, Hi-Fi, etc., connected
to the STB must also be followed during lightning storms.
GROUNDING:
CATV cable MUST BE EARTHED.
The grounding system must comply with local regulations.
Note :
Dispose the used batteries at designated place for environment protection.
GB-1
GB
MAINS SUPPLY:
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page 2
GENERAL FEATURES
1. USER SECTION
Safety Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Connecting Your “STB” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Front Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rear Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Remote Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Basic Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Operating The Receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
16
17
17
18
18
2. TUNER SECTION
VHF, UHF BAND 50~870 MHz
MAX 7 Msps SYMBOL RATE
16~256 QAM Modulation Format
LOOPOUT FOR ANALOG RECEIVER
2. Channel Organising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1 Update List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Favorite Channels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3. Change PIN Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. System Setup . . . . . . . .
4.1 Language Selection
4.2 OSD Setting. . . . . .
4.3 Media Settings . . . .
4.4 Timer Setting . . . . .
4.5 System Information
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3. VIDEO SECTION
20
20
21
22
23
24
DVB-C COMPLIANT
MPEG-2 VIDEO(MP@ML)
1~15 Mb/s DATA RATE
SUPPORTS ASPECT RATIO 4:3(NORMAL) AND
16:9(WIDE SCREEN)
4. AUDIO SECTION
5. Mail Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6. Irdeto Menu . . . . .
6.1 CA Status . . .
6.2 IRD Status . . .
6.3 Loader Status
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
MPEG 1 AUDIO LAYER I & II
MONO, DUAL, STEREO AND JOINT STEREO AUDIO MODE
32, 44.1 AND 48 kHz SAMPLING FREQUENCIES
VOLUME CONTROL AND MUTE FUNCTION THROUGH
REMOTE CONTROL UNIT
SPDIF DIGITAL AUDIO OUTPUT
25
25
25
25
Troubleshooting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Technical Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
GB-2






















GB-3
GB
SOFTWARE DOWNLOAD VIA Network & PC(Secured)
ADVANCED ELECTRONIC PROGRAM GUIDE
MULTI LANGUAGE SUPPORTED FOR OSD
SUBTITLE & TELETEXT(OSD & VBI) SUPPORTED
WITH MULTI LANGUAGE
FULL FUNCTION INFRARED REMOTE CONTROL UNIT
SCARTS OUTPUT
LOW POWER CONSUMPTION
4 FAVORITE LISTS
AUTO UPDATED EPG
PASS LOOP FOR RGB SIGNAL
15 TIMERS TO RESERVE PROGRAMS(EVENTS) FOR TURNING
ON/OFF
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Main Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Installation . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Scanning . . . . . . . . . . . . .
1.2 Parental Rating . . . . . . . .
1.3 Reset to Factory Defaults .
1.4 Software Update . . . . . . .
DCB-9401R
DCB-9401R
CONTENT
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page 4
1. LOCATION OF THE RECEIVER
DCB-9401R
DCB-9401R
CONNECTING YOUR "STB"
CONNECTING YOUR “STB”
Connecting Figure
Your STB should be placed under proper ventilation.
Don’t put in completely enclosed cabinet that will restrict the flow of air, resulting in
overheating. The location should be safeguarded from direct sunlight, excess moisture,
rough handling or household pets.
Avoid stacking other electronic components on the top of the receiver.
The location should be safely accessible by the cable from your antenna system.
Signal Cable
2. CONNECTING THE RECEIVER WITH CABLE SYSTEM
GB
After installing your cable system, connect the coaxial cable to “CABLE IN” terminal
marked at the rear of the STB.
All cable connectors should be finger tightened; do not use any kind of wrench while
tightening connectors. The cable should be 75ohm impedance coaxial cable.
3. CONNECTING THE RECEIVER TO TV
To connect the receiver with your television, you can use SCART Cable.
In the case of connecting your TV through SCART cable, connect the SCART
connector marked AV1 (TV) to the respective SCART port on the TV.
4. CONNECTING YOUR ANALOG RECEIVER
To facilitate the user using analog receiver to view analog channels, STB has
been provided with a loop through terminal marked as “LOOP”.
Connect the coaxial cable from this terminal to the IF input terminal of your analog
receiver. Now by keeping the STB in standby, you will be able to tune and view analog
channels from your analog receiver.
5. CONNECTING YOUR VCR or DVD
To connect a VCR or DVD player, the STB has been provided with SCART at the
rear marked “AV2 (EXT)”.
Using a SCART connector, the VCR or DVD player can be connected to the receiver.
7. INSERTING SMARTCARDS FOR IRDETO SERVICES
In order to view a scrambled service, you need to have a valid Smartcard.
This STB has the Irdeto embedded to view Irdeto programmes.
6. CONNECTING DIGITAL AUDIO SYSTEM
Connect a fiber optic cable between DIGITAL AUDIO OUT on the receiver and
Optical SPDIF on the Digital Audio System.
GB-4





N o t e : Insert the Smartcard with the gold coloured chip facing downwards.

















GB-5
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page 6
DCB-9401R
DCB-9401R
DESCRIPTION
DESCRIPTION
Rear Panel
Front Panel
1
2
1
2
3
4
5
6
GB
1. LED Display
2. Card Slot
When the Red LED lights, the set-top box enters standby mode.
When the Green LED lights, it enters the operation mode.
When the Yellow LED lights, it starts work and check internal systems.
1 Slot for Irdeto smartcard.
GB-6














1. CABLE IN
This port is to connect the coaxial cable from your Cable system.
2. LOOP
To enable the connection of an Analog receiver.
The receiver is provided with this “LOOP” port.
3. AV1 (TV)
This is used to connect to your TV.
4. AV2 (EXT)
This is used to connect to your VCR or DVD.
5. DIGITAL AUDIO OUT
Output for connection to a digital amplifier.
6. AC MAINS
This is to plug in the AC mains power cord.
The input AC voltage range is 100V to 240V, 50Hz/60Hz supply.








GB-7
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page 8
DESCRIPTION
DCB-9401R
DCB-9401R
DESCRIPTION
Remote Control Unit
1. POWER
This is for switching the receiver
ON/STANDBY mode.
10. ALT(YELLOW)
This key is for selecting the soundtrack list for the current service.
This key functions same as the YELLOW key on the menu.
Press it once and sound track appears.
Press it twice and video track appears.
The sound and video track services are not provided for every channel
and depend on the conditions the operator is in.
This key is for displaying the help message in the sub-menu.
11. AUDIO(BLUE)
This key is for changing the Audio to the left, right or both channels,
This key functions same as the BLUE key on the menu.
2. 0-9 NUMERICAL keys
These keys are to enter numeric values
and to select the channel directly by
entering its number.
12. i (INFORMATION) This key is for displaying the program information box in the screen.
(RED)
This key functions same as the RED key on the menu.
Press it once and you can get simple information on the program.
Press it twice and you can get detailed information on the channel in
text box.
4. TV/RADIO
This key is for toggling between the TV
channel and Radio channel.
5. MUTE
This key is for toggling between
normal & muted audio.
6. FAV
Use the key to switch between favorite lists.
7. EPG(Electronic Program Guide)
EPG key displays the TV/Radio Program
guide.
8. LAST
This key is for calling up directly whatever
channel you were watching from the list.
GB-8








This key is for opening up the menu or returning to the previous menu.
14. EXIT
This key is for exiting a menu or returning to the previous menu or exiting
some banners.
15. OK
This key is for entering and confirming any data to the receiver in the
menu system. This key is for selecting the item. Press while viewing
TV and a list of channels is displayed.
16.
These keys are for moving the highlight bar for selecting options on the
menu.
!
/"/#/$
17. CH
9. TEXT(GREEN)
This key is for selecting the subtitle and
Teletext mode. This key functions same as
the GREEN key on the menu. Press it once
and Teletext OSD banner appears.
You can select the language you want using
up/down keys. Teletext will be displayed on
TV Screen without operating anything on TV.
This Teletext can be displayed on TV which
doesn’t support Teletext functionality.
Press it twice. Then Teletext will be available
on TV. It means that Teletext can be chosen
by TV with TV RCU. Press it three times and
subtitle banner will be shown. You can select
the language you want using up/down keys.
N o t e : When inserting batteries,
make sure that the polarity(+/-) is correct.
13. MENU






/CH
These keys are for changing channels.
18. VOL+/VOL-
These keys are for increasing or decreasing the volume.
19. TIMER
This key is for reserving events(programs) into timer(s) in EPG.
If a event is set in timer, it will be turned on/off automatically based on
start/end time of event. This key activates/deactivates timer(s) in EPG
as toggle type. After activating EPG screen by pressing ‘EPG’ key, you
can select the interesting event (program) using the # / $ keys and
! / " keys. Then, press ‘TIMER’ key. If this event is reserved in the timer,
® is displayed on the right corner of this event name. ‘EPG’ on ‘event
Repetition’ in ‘Time & Timer Settings’ menu is displayed, too.
However, if there is no event on EPG for the channel, this TIMER key
can not be supported.








GB-9
GB
3. PG+/PGThese keys are for moving up or down
pages on the menu and TV/Radio list.
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page 10
1. Display Screen
2. Volume Control
Before you can view the television program, you must perform the installation.
Therefore you will see only menu images at first.
After the television channels have been programmed, you will see the following picture(banner)
each time you switch channels:
To control the volume level :
●
●
●
Press VOL- or VOL+ keys to adjust the volume level.
Press MUTE key to turn to silence mode.
Press MUTE key again or VOL- or VOL+ keys in order to cancel the mute function.
Event timelife (Progress of current event)
●
Parental rating of event
●
●
Press YELLOW(ALT) key to see the soundtrack list.
Press # / $ and OK key to select one.
Press the RED( i ) key in view mode.
4. Select Videotrack
●
When you press TV/RADIO key on the Remote Control Unit, TV and RADIO program are toggled.
●
Press YELLOW(ALT) key twice to see the videotrack list.
Press # / $ and OK key to select one.
Detailed program information
●
Press the RED( i ) key twice while you are viewing a program.
First you will see the banner described above.
After the RED( i ) key is pressed in the second time, detailed information for current program can
be displayed on another banner, if there is more information. When this information is more than
one page, PG+/PG- keys can be used for page up and down.
Note : This service depends on service provider.
GB-10






















GB-11
GB
3. Select Soundtrack
Signal indicator
DCB-9401R
DCB-9401R
BASIC FUNCTIONS
BASIC FUNCTIONS
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page 12
BASIC FUNCTIONS
6. Program Information
5. Service List
●
●
EPG-Electronic Program Guide
The electronic program guide gives you information
for the channels.
Press OK key to while you are viewing a program.
Select list by pressing TV/RADIO or FAV key.
The icon
behind the channel name symbolises
scrambled channel, and the
icon behind the
channel name shows parental lock channel.
●
●
Note : 1. This service depends on service provider.
2. After receiver recognized the GMT-time
from the signal which takes few seconds,
it can display correct EPG information.
Select the channel by pressing # / $, PG+/PG-.
Press OK key to watch that channel.
●
The colour key corresponds the following service list.
●
This function is displayed on the screen by using only time.
Green(TEXT) key : Favorites
Yellow(ALT) key : Alphabetical
5.1 Service Favorites
●
●
●
Press EPG key while you are viewing a program.
●
GREEN(TEXT) key: Green key is for moving back to the previous date.
●
YELLOW(ALT) key: Yellow key is for moving to the next coming date.
●
BLUE(AUDIO) key can be used for page up, if there is more information than one page.
●
RED( i ) key can be used for page down, if there is more information than one page.
Time interval can be adjusted by press keys as followings on EPG screen:
Press the GREEN(TEXT) key on the control unit to select the
Favorites list.
Press the GREEN(TEXT) key to switch between favorite list
and channel list.
Use the # / $, PG+/PG- keys to select a favorite group or a
channel that you want.
1 key: 1 hour and 30 minutes
2 key: 30 minutes
●
Select the channel by pressing # / $, PG+/PG- keys and press OK key to watch this channel.
Current event can be returned by pressing LAST key during moving events on this channel.
●
When the TIMER key on the remote control is pressed in the EPG screen, if the current channel
involves an event, timer is set immediately and the set timer is indicated on the EPG screen.
A program that has been set in this way is indicated on Timer Field of Time & Timer Setting.
5.2 Service Alphabetical
●
●
●
Press the YELLOW(ALT) key on the remote control unit to
select the Alphabetical list.
Press the YELLOW(ALT) key to switch between alphabet list
and channel list.
Use the # / $, PG+/PG- keys to select a Alphabetical group
or a channel that you want.
GB-12
3 key: 15 minutes
With the TV/RADIO or FAV key you can browse among the various programs lists.






















GB-13
GB
●
DCB-9401R
DCB-9401R
BASIC FUNCTIONS
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page 14
BASIC FUNCTIONS
7. Subtitle
9. Teletext VBI
When the current broadcasting program provides subtitle,
press the GREEN(TEXT) key to see the current subtitle
language list. If Subtitle is available on current program,
is displayed on the banner after changing program(channel)
or pressing RED( i ) key.
When the current broadcasting program provides
Teletext VBI, press the GREEN(TEXT) key two times to
see the current language list for Teletext.
This Teletext will be displayed to the screen by TV, which
supports Teletext.
[T] at the right corner on the banner shows that Teletext is
available on this event(program). Even [T] is displayed on the
banner, Teletext may not be available due to broadcasting.
To change the subtitle language:
●
●
●
Press the GREEN(TEXT) key three times to see the subtitle
language List.
Use the # / $ keys to select a subtitle language you want.
Press the OK key and then the subtitle language you want is
displayed.
To change the Teletext VBI:
●
Use the # / $ keys to select a Teletext VBI you want.
Press the OK key and then the Teletext VBI you want is
displayed on the screen.
10. Audio Mode
You can choose a mode among left, right or stereo using the
BLUE(AUDIO) key.
8. Teletext OSD
When the current broadcasting program provides Teletext, press
the GREEN(TEXT) key once to see the current language list for
Teletext in order to get teletext in OSD regardless of TV type.
[T] at the right corner on the banner shows that Teletext is
available on this event(program). Even [T] is displayed on the
banner, Teletext may not be available due to broadcasting.
To change the audio mode:
To change the Teletext OSD:
11. Near Video on Demand (NVOD)
●
●
●
Use the # / $ keys to select a Teletext OSD you want.
Press the OK key and then the Teletext OSD you want is
displayed on the screen.
GB-14
Press the BLUE(AUDIO) key to select the left, right or stereo.
Press the EXIT key to save and escape from this menu.
If the changed channel is a NVOD service channel,
[N] is displayed at the right corner on the banner.
In this case, press the YELLOW(ALT) key.
Then you can get all NVOD list.
Select NVOD program among those lists.
Select the desired time to watch using the # / $ keys,
and then press the OK key to watch the desired program.






















GB-15
GB
●
The menu display is carefully created and user friendly to assure
the easy operation of the receiver by the user.
●
DCB-9401R
DCB-9401R
BASIC FUNCTIONS
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page 16
Main Menu
1.1 Scanning
After installing your cable system and STB with appropriate connectors.
To tune-in new channels and weak signals, the STB has
been provided with “Scanning” where the channel data can
be entered by the user. After selecting the “Scanning” from
the Installation Menu, the following screen will be displayed:
●
●
Plug in the AC main power and switch on the receiver.
Press MENU key to bring up the main menu.
●
The sub menu topics will be displayed.
For the sub-menus Installation, Channel Organising and
Change PIN Code you need the PIN Code.
●
Before you begin with the “Installation” menu,
you should check in the 4th menu “System Setup”
whether all the information there is applicable for you.
●
●
●
●
To show and hide the help message, press the
YELLOW(ALT) key.
By default the help message is shown.
1.2 Parental Rating
Parental rating protects your children from adult content.
This option is set in Installation " Parental Control menu.
●
1. Installation
●
The menu provides settings for customizing, adding new
services and displaying the status of the receiver.
●
●
●
●
Select “Installation” in the main menu mode to select the
sub menu.
Enter the PIN Code.
Use the ! / " keys to select age of the youngest of yours
children then OK to save this setting.
All services sent for age greater than set, will be blocked and
request to enter Parental Rating PIN code will be shown.
If you want blocked all services select “ALL BLOCKED”.
By default all services are “UNBLOCKED”.
Please enter the PIN Code.
●
If you have not entered your own PIN Code then the
PIN Code 0000 applies, which was set at the factory.
GB-16
Input the frequency of the Channel you want to find.
Input the Network ID of the Channel you want to find.
Ask your cable operator.
Select the Modulation of the Channel you want to find.
You can select the value of 16, 32, 64, 128, 256 or Automatic.
Input the symbol rate of Channel you want to find.
After select option, press OK key to start the scan process.















This banner is shown if service is rated for age greater than
set in Parental Control menu. Enter four digits PIN code to
hide this banner and show service content.
Factory PIN Code is 0000, and you can change it in
Change PIN Code menu.







GB-17
GB
The following on screen display will appear:
DCB-9401R
DCB-9401R
OPERATING THE RECEIVER
OPERATING THE RECEIVER
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page 18
OPERATING THE RECEIVER
1.3 Reset to Factory Defaults
2. Channel Organising
This is to recover the Factory set values in case the user has
encountered some problems after changing any values of
channel data and others which may be in error.
The “Channel Organising” menu has five functions:
Saving changes on channel list by select Service Update and
it provides making four favourite lists and compose channels,
as you want.
The screen display will be as follows:
●
At the request window, if you press OK key, the receiver will be
reset to factory default settings automatically.
Enter the PIN Code.
If you have not entered your own PIN Code 0000 applies,
which was set at the factory.
Note : This cause your previous settings to be deleted!
All settings and information including channel data will
be deleted.
2.1 Update List
This option is enabled only if your cable provider sends software for your STB.
To upgrade the software, place the cursor on Installation " Software Update menu and
press OK.
If new software is available, banner “Start Software Updating Process ?” will be displayed.
There is also information about estimated time of software download. Press OK to confirm and
start Software Updating process.
If there is newest software on your STB “You don’t need to update software !” will be displayed.
2.2 Favorite Channels
You can immediately register the present channel to the
desired Favorite Group.
In addition, you can register a channel to multiple favorite
groups.
●
●
●
●
Select the desired Favorite Group(FAV1~FAV4) using
the FAV key.
Select the desired channel list using the # / $ or PG+/PGkeys or numeric keys at the TV or RADIO list window.
Press the RED( i ) key and then register the selected
channel at the Favorite Group.
Then press the OK key for confirmation.
You can change TV list or Radio list by the TV/RADIO key and change favorite list
by the FAV key.
●
●
When you press the TV/RADIO key, TV list and Radio list are toggled.
Press the FAV key to select another favorite list.
To delete channels from Favorite Group:
●
●
Select a channel list to delete with # / $ or PG+/PG- keys or numeric keys.
Press the RED( i ) key to delete the selected channel from the favorite channels.
Note : One favorite list can contain max. 200 channels.






















GB-19
GB
When some new channels will be transmitted to your cable
network, these channels would be shown on channel list
green colored. To save these channels, use Channels
Organizing " Update List.
1.4 Software Upgrade
GB-18
DCB-9401R
DCB-9401R
OPERATING THE RECEIVER
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page 20
OPERATING THE RECEIVER
3. Change PIN Code
4.2 OSD Setting
To change the PIN Code, select the second option “Change
PIN Code”.
You can set the OSD transparency, the display time,
Color Scheme and OSD Position.
This will take you to the following menu:
●
In this option, you need to enter the current PIN Code at
the first cursor, and at the second cursor enter the desired
PIN Code.
To confirm, you need to enter the new PIN Code again.
Select OSD Transparency level.
The OSD Transparency level from 0 to 100%.
Setting is made with the numeric keys, ! / " keys or
PG+/PG- keys.
! / " keys
: Setting in increment of 1%.
PG+/PG- keys : Setting in increment of 10%.
Please remember the PIN Code should be a 4 digit numerical value.
Note : Transparency is applied to all color schemes.
THE FACTORY PRESET PIN Code : 0 0 0 0.
4. System Setup
Set the display duration of the information(banner) box
displayed in the screen.
The time ranges from 0.5 to 60.0 seconds.
Setting is made with the numeric keys, ! / " keys or PG+/PG- keys.
! / " keys
: Adjusting in increment of 0.5sec.
PG+/PG- keys : Adjusting in increment of 1 sec.
This option enables you to change the factory preset
system settings as per your requirements.
●
Set the Color Scheme :
You can change color according to your preference.
(i.e background, text, symbol, line, etc)
/ " keys :
select the color scheme mode.
Color scheme 1 : changes the menu to sky blue color.
Color scheme 2 : changes the menu to green color.
Color scheme 3 : changes the menu to dark brown color.
User defined : Sets the color according to user preference.
EPG colors :
Sets the color in the EPG menu.
!
4.1 Language Selection
The “Language Selection” option allows the user to select
the desired language of the OSD, Soundtrack, Teletext, Subtitle
or EPG. However, these languages for Soundtrack, Teletext,
Subtitle and EPG depend on broadcasting.
For example, even the language for Subtitle can be selected,
it may not be supported because of no Subtitle on the program.
●
●
Note : Color scheme 1, 2 and 3 may be changed in the future
by upgrading software.
To accommodate user there are 2 OSD languages available
and 37 languages supported for soundtracks, subtitles and
EPG.
To select the desired language menu, press ! / " keys to
change language and press OK.
The Soundtrack, Teletext, Subtitle will vary according to the
selected language.
GB-20






















GB-21
GB
●
Note : If you forget the PIN Code, refer to ‘System information’ part.
Once you change password, please do not forget and keep well.
●
DCB-9401R
DCB-9401R
OPERATING THE RECEIVER
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page 22
OPERATING THE RECEIVER
4.4 Timer Setting
To set User defined mode or EPG color mode
●
●
●
●
Press the GREEN(TEXT) key.
The item which you want to change will appear.
Move the item which you want to change using the # / $ keys.
Set the color you want using the ! / " keys.
Press the OK key to set.
1) Guard Band Time
Guard-Band time is a function to ensure, that whole event will
fit in set time boundaries.
1 minute of Guard-Band Time means, that STB will start this
timer operation 1 minute before set time and end 1 minute
after set time.
To show and hide the help message, press the YELLOW(ALT) key.
2) Timer
OSD Position
●
15 timers are supported including timer(s) from EPG.
●
●
●
You can set the various media settings you want.
Place the cursor on this sub menu and press OK.
●
●
●
●
●
●
Press the # / $ keys to move the sub items and press the
! / " keys to select the option.
Press the OK key to confirm.
Press the MENU/EXIT keys to exit the menu.
Select the TV type according to your TV :
STANDARD 4: 3 ratio or WIDE SCREEN 16 : 9 ratio type.
Select the aspect ratio conversion :
Letter box, Pan & Scan, Mixed or Full.
Select the Video Signal Type :
Composite, Composite + RGB
GB-22
●















Select the timer number on ‘Timer’ using ! / " keys from 1 to 15.
Press the ! / " keys to choose event repetition you want to reserve :
Daily, Every Sunday, Every Monday, Every Tuesday, Every Wednesday, Every Thursday,
Every Friday, Every Saturday, Once.
If the timer is set from EPG screen, EPG is displayed on ‘Event Repetition’.
Press the Numerical (0~9) keys to set the time you want and press the ! / " keys to
choose a switch time you want to reserve. If set time on ‘Switch-on Time’ is same as one
on ’Switch-off Time’, this timer works for 24 hours.
Select TV program to set the event program by pressing ! / " keys.
When you press the TV/RADIO key, TV program and Radio program are toggled.
Even you can set timers on Daily and Every Monday or Every Sunday, etc.
The priority has the repetition event which is less. For example, when you set timers on
Once and daily, ‘Once’ will work in stead of ‘Daily’ at that day. If the timer is running,
‘Running’ message with a timer number is displayed on ‘Timer’.







GB-23
GB
Place the cursor on the position you want, and press the
# / $ keys or ! / " keys until the screen moves to the position
you want. The screen will move to the position you want.
4.3 Media Settings
●
DCB-9401R
DCB-9401R
OPERATING THE RECEIVER
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page 24
OPERATING THE RECEIVER
4.5 System Information
6. Irdeto Menu
If you have to contact your service provider or a service center
they might ask for information available from this menu.
Place the cursor on this sub menu and press the OK key.
The following will be the on-screen display.
The menu provides the information of the smartcard and
the STB. Press the OK key to enter the sub menu.
DCB-9401R
DCB-9401R
OPERATING THE RECEIVER
6.1 CA Status
You can see the CA status (Smart Card EMM/ECM
information).
You can read the message sent to the individual decoders.
We can save the maximum 10mail messages.
6.2 IRD Status
You can see the IRD status (technical information about
the IRD, CA, Smart Card and software loaded into it).
6.3 Loader Status
You can see the information about the IRD, and software
loaded into it.
GB-24






















GB-25
GB
5. Mail Box
MF68-00340A_GB
10/22/04
5:00 PM
Page 26
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply
Possible cause
Solution of the problem
No display LED on
the front panel;
No power supply
Power cord
not plugged in correctly
Power cord plug in correctly
No pictures on the screen
Receiver in Standby mode;
RCA not connected tightly
to video output of television;
incorrect channel or video
output selected on television
Set receiver to “On”;
Check connection and correct;
Audio cord connected
incorrectly;
Loudness level = 0;
Muting active
Check connection and correct;
Remote Control does not
operate directly
incorrect operation;
Batteries dead or inserted
incorrectly
Type :
Input voltage :
Fuse rating :
SMPS
AC 100-240V~, 50/60 Hz
250 V/T1.6AH
Tuner & Demodulator
Input Frequency :
DEMODULATION :
SYMBOL RATE :
Constellation :
CABLE OUT :
Check channel and video output and
correct (TV instruction manual)
Increase loudness on television set;
Press the MUTE key
VHF,UHF BAND(50~870 MHz)
QAM DVB-C
MAX 7 Msps
16, 32, 64, 128, 256 QAM
LOOPOUT FOR ANALOG RECEIVER
Video decoder
System decoding :
Point remote control
towards the Receiver.
Replace batteries or insert correctly
MPEG 2 ISO/TEC 13818
(Transport Stream)
MPEG 2 MP@ML (4:2:2)
1 ~ 15 Mb/s
4:3 (normal) & 16:9 (widescreen)
720(H) x 576(V) x 50 fields/sec
Profile and level :
Data rate :
Video formats :
Picture resolution :
Poor picture quality
signal strength in
Signal strength to low
Check all wire connections. Check the
the “Auto Scanning” menu, correct
alignment of your antenna
On-Screen Error Message
“Searching for signal”
cable not connected or not
tight
Check connection and correct
On-Screen Error Message
“Channel data does not
exist.”
Channel lists not installed
Scan channels. Please go to Installation
menu
On-Screen Error Messages:
“Please check the
Smartcard”;
“Please insert the
Smartcard”.
Smartcard:
- not plugged in correctly;
- not plugged in.
(depend on model)
Check the Smartcard.
“Insert the Smartcard.”
Audio Decoder
System decoding :
Audio mode :
Sampling frequency :
MPEG 1 ISO/TEC 11172~3 layer I & II
MONO, DUAL, STEREO, JOINT STEREO
32, 44.1, 48 kHz
BASE-BAND AUDIO/VIDEO OUTPUT
DISPOSAL
VIDEO
Interface :
Impedance :
Output level :
PAL
2 SCART (AV1, AV2)
75 
1Vp-p
AUDIO Interface :
Impedance :
Output level :
S/PDIF (Digital Audio Output)
SCART
600 balance
2.0Vp-p max (controllable)
MEMORY
The device, packaging material (e.g. Styrofoam) and the batteries must never be disposed of with
household refuse. Please obtain appropriate information about the regulations in your community,
and dispose of all refuse in accordance with regulations at the separate locations provided.
Flash
SDRAM
2MB
8MB
PHISICAL SPECIFICATION
Size (W x D x H)
Weight (Net)
GB-26





















233 x 176 x 38 mm
0.95Kg

GB-27
GB
Problem
No sound
DCB-9401R
DCB-9401R
TROUBLESHOOTING