Polar FS1/FS2c/FS3c Gebruiksaanwijzing

Polar FS1/FS2c/FS3c™
Gebruiksaanwijzing
Beste Polar gebruiker,
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Polar FS1/FS2c/FS3c™ Fitness hartslagmeter!
Deze gebruiksaanwijzing bevat alle informatie die u nodig hebt om dit product te gebruiken en te
onderhouden. Lees de gebruiksaanwijzing door, zodat u weet hoe u de functies kunt gebruiken en
maximaal rendement kunt halen uit de Polar hartslagmeter.
Bezoek onze website voor uw persoonlijke trainingsprogramma’s, on-line dagboek en veelzijdige
tips en achtergronden over de training:
www.polarpersonaltrainer.com
www.polar.fi
106
SNEL VAN START
Tijdweergave
In de functie
Exercise (Trainen)
meet u de
hartslag.
In de functie File
(Bestand) ziet
u een overzicht
van de laatste
trainingssessie.
In de functie Zone
(Zone) kunt u de
hartslaglimieten
handmatig
instellen.
In de functie
Time (Tijd)
kunt u de tijd
instellen.
In de functie
Date (Datum)
kunt u de
datum instellen.
(FS2c/FS3c)
In de functie
User (Gebruiker)
kunt u uw leeftijd
instellen. (FS3c)
Wacht 3
seconden.
Wacht 3
seconden.
Wacht 3
seconden.
Wacht 3
seconden.
Wacht 3
seconden.
Wacht 3
seconden.
Hartslag
Totale
trainingsduur
Alarm
aanbevolen
hartslagzone
AAN/UIT
12-/24uursnotatie
instellen
Maand/dag
instellen
of
Dag/maand
instellen
Leeftijd
instellen
Heart Touch*
Trainingsduur
Tijd
Actuele
hartslag
Gemiddelde
hartslag
Maximale
hartslag
Trainingsdatum
Bovenlimiet
instellen
Onderlimiet
instellen
AM/PM selecteren
(in 12uursnotatie)
Dag van de
week instellen
Uren instellen
Minuten instellen
U kunt vanuit elke functie terugkeren naar de tijdweergave door de knop aan de voorzijde ingedrukt te houden, behalve vanuit de functie
Exercise (Trainen).
*Met de Heart Touch-functie(breng de polsunit naar het Polar logo op de borstband) springt het display naar de Exercise functie.
NEDERLANDS
107
INHOUD
De grijze tekst is uitsluitend van toepassing op de FS2c/FS3c hartslagmeter.
De tekst uitsluitend van toepassing op de FS3c hartslagmeter staat in een kader.
Alle andere gegevens zijn van toepassing op alledrie de hartslagmeters: FS1, FS2c en FS3c.
1.
INLEIDING TOT DE FS1, FS2c EN FS3c
HARTSLAGMETERS ..................................................109
1.1 ONDERDELEN HARTSLAGMETER .....................109
1.2 KNOP OP DE POLSUNIT EN DISPLAYSYMBOLEN 110
5.
AANBEVOLEN HARTSLAGZONE .................................123
6.
ONDERHOUD ...........................................................124
7.
VOORZORGSMAATREGELEN .....................................125
7.1 DE POLAR HARTSLAGMETER EN
INTERFERENTIE ..............................................125
7.2 MOGELIJKE RISICO’S TIJDENS HET TRAINEN
BEPERKEN MET UW HARTSLAGMETER ............126
2.
TRAINEN ..................................................................112
2.1 UW HARTSLAG METEN ....................................112
2.2 FUNCTIES TIJDENS DE TRAINING ....................114
2.3 DE TRAINING BEËINDIGEN ..............................115
3.
OPGESLAGEN TRAININGSGEGEVENS BEKIJKEN .......116
8.
VEELGESTELDE VRAGEN ..........................................127
4.
INSTELLINGEN .........................................................117
4.1 TIJD INSTELLEN ..............................................117
4.2 DATUM INSTELLEN (FS2c/FS3c) .....................118
4.3 GEBRUIKERSINSTELLINGEN (FS3c) ................120
4.4 HARTSLAGLIMIETEN .......................................121
9.
TECHNISCHE GEGEVENS .........................................128
108
10. INTERNATIONALE GARANTIE ....................................129
11. AANSPRAKELIJKHEID ...............................................130
1. INLEIDING TOT DE FS1, FS2c EN FS3c HARTSLAGMETERS
Het volgende hoofdstuk bevat informatie over de onderdelen van de FS1/FS2c/FS3c hartslagmeters en hoe u snel aan de slag kunt.
1.1 ONDERDELEN HARTSLAGMETER
Polsunit
De polsunit geeft uw hartslag, de trainingsduur en de tijd weer.
U kunt de polsunit ook gebruiken als horloge.
Polar borstband
Draag de borstband wanneer u aan het sporten bent. De
elektroden bevinden zich aan de achterkant van de borstband.
De elektroden registreren constant uw hartslag en zenden deze
naar de polsunit.
Elastisch bandje
Het elastische bandje zorgt dat de borstband goed om uw borst
blijft zitten.
Webservices van Polar
www.polarpersonaltrainer.com is een volledige webservice die
speciaal is ontwikkeld om u te helpen uw trainingsdoelen te
bereiken. U kunt zich gratis registreren om toegang te krijgen
tot een trainingslogboek, tests en tabellen, rapporten en
nuttige artikelen. Ga naar www.polar.fi om on-line actuele tips
te lezen en antwoorden op vragen te krijgen.
NEDERLANDS
109
1.2 KNOP OP DE POLSUNIT EN DISPLAYSYMBOLEN
Deze paragraaf bevat informatie over de bediening van de polsunit en een overzicht van de symbolen, zodat u de gegevens op
het display kunt lezen.
Polar FS1, FS2c en FS3c hartslagmeters hebben één knop voor op het display.
De functies van de knop:
• Hartslagmeting en stopwatchfunctie starten en stoppen.
• Naar het volgende menu gaan.
• De selectie/gewenste waarde vergrendelen.
• Terugkeren naar de tijdweergave vanuit elke functie, behalve de functie Exercise (Trainen), door de knop ingedrukt te houden.
• Het alarm van de aanbevolen hartslagzone in de functie Exercise (Trainen) activeren door de knop ingedrukt te houden.
• De verlichting (backlight) inschakelen (FS2c/FS3c).
- U kunt de nachtfunctie in de tijdweergave activeren door de knop ingedrukt te houden. Wanneer u op de knop drukt,
wordt de verlichting in elke functie ingeschakeld als de nachtfunctie actief is. De nachtfunctie wordt automatisch
uitgeschakeld na een time-out van vijf minuten als u niet op de knop drukt. Zodra u weer op de knop drukt voordat de
time-out optreedt, wordt de verlichting weer geactiveerd en wordt de time-out weer op nul gezet. Als u met de training
begint terwijl de nachtfunctie is ingeschakeld, blijft deze functie geactiveerd totdat u klaar bent met de training.
Gedurende de training kunt u de verlichting activeren met de Heart Touch-functie.
110
Displaysymbolen
Het kloksymbool geeft de tijd aan in de functie Excercise (Trainen) en de tijdsinstelling.
Het symbool voor het alarmsignaal voor de aanbevolen hartslagzone in de functie
Exercise (Trainen) geeft aan wanneer het alarmsignaal voor de aanbevolen hartslagzone
is ingeschakeld.
Het hartsymbool geeft aan dat uw hartslag wordt gemeten en dat de hartslag binnen de
aanbevolen hartslagzone zit.
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
De dagindicator geeft de dag van de week aan in de tijdweergave. De dagen van de week
worden weergegeven in het kader op het display (FS2c/FS3c).
Het batterijsymbool in de tijdweergave geeft aan dat de batterij van de polsunit bijna leeg
is. Zie voor meer informatie Onderhoud op pagina 124.
De menuniveau-indicator geeft het aantal menuonderdelen aan. Wanneer u de menu’s
doorloopt, geeft het symbool
aan waar u zich bevindt in het menuniveau.
NEDERLANDS
111
2. TRAINEN
Dit hoofdstuk bevat informatie over het activeren van de
hartslagmeter als u deze voor het eerst gebruikt en over het
dragen van de borstband.
Voordat u gaat trainen is het raadzaam uw
hartslaglimieten en het alarm in te stellen. Zie het
hoofdstuk “Hartslaglimieten” op pagina 121 voor meer
informatie.
2.1 UW HARTSLAG METEN
Als u uw hartslag wilt meten, moet u de borstband omdoen.
Door de hartslag te coderen, vermindert u interferentie van
andere hartslagmetergebruikers bij u in de buurt. Om er
zeker van te zijn dat het zoeken naar de gecodeerde
gegevens lukt en om problemen bij de de hartslagmeting
te voorkomen, houdt u de polsunit binnen een afstand van
1 meter van de borstband (FS2c/FS3c).
Controleer of zich in uw nabijheid geen mensen bevinden
die ook een hartslagmeter dragen, of dat er in uw omgeving
geen elektromagnetische storingsbronnen zijn (zie voor
meer informatie over interferentie “Voorzorgsmaatregelen”
op pagina 125).
112
1. Bevestig een uiteinde van de
borstband aan het elastische
bandje.
2. Stel de lengte van het
elastische bandje zo in dat
de borstband strak maar
comfortabel zit. Doe de
borstband om uw borst, net
onder de borstspieren en
bevestig het elastische
bandje aan de borstband.
3. Trek de borstband iets van
de borst af en maak de twee
geribbelde elektrodeplaten
aan de binnenkant vochtig.
Zorg ervoor dat de vochtige
elektroden dicht tegen de
huid liggen en dat het Polar
logo rechtop in het midden zit.
4. Draag de polsunit als een horloge.
5. Druk in de tijdweergave
op de knop om het menu
te openen. EXE (Trainen)
wordt weergegeven. Als u de
backlight tijdens de training
wilt gebruiken, activeert u
de nachtfunctie door de knop
ingedrukt te houden in de
tijdweergave.
6. Na drie seconden schakelt
de polsunit over op de functie
Exercise (Trainen) en gaat de
stopwatch lopen. De stopwatch wordt weergegeven en
de kader van het hartsymbool
blijft knipperen totdat
uw hartslag wordt waargenomen.
7. Binnen 15 seconden
verschijnen uw hartslag en
het hartsymbool op het
display.
Een knipperend hartsymbool geeft een permanente
hartslagmeting aan. Het hartsymbool knippert op het ritme
van uw hart. Het kader om het symbool geeft aan dat de
hartslag is gecodeerd (FS2c/FS3c).
Opmerking:
• Geef de hartslagmeter voldoende tijd om het signaal op
te vangen.
• Als de polsunit uw hartslag niet ontvangt, blijft de stopwatch
lopen en verdwijnt het knipperende kader van het
hartsymbool. Controleer of de elektroden van de borstband
vochtig zijn en of de elastische band goed vastzit.
• Als het zoeken naar de code is mislukt, verdwijnt het kader
om het hartsymbool na 15 seconden. Om het zoeken naar de
code te herhalen, brengt u de polsunit dichter bij het Polar
logo op de borstband. Als het zoeken naar de code dan nog
niet lukt, maar uw hartslag wel wordt weergegeven en het
zonder kader knippert, kunt u toch beginnen.
hartsymbool
Uw polsunit kan mogelijk worden gestoord door andere
hartslagmeters (FS2c/FS3c).
NEDERLANDS
113
2.2 FUNCTIES TIJDENS DE TRAINING
Trainingsgegevens bekijken
De Heart Touch-functie
Door de polsunit dicht bij het
Polar logo op de borstband te
houden, kunt u de informatie
(Hartslag / Trainingsduur / Tijd)
op het display tijdens het trainen wijzigen.
1. Actuele hartslag
Ook de hartslagwaarde knippert en de aanbevolen
hartslagzone laat een pieptoon horen (als het alarm is
ingeschakeld) als deze buiten de aanbevolen zone ligt.
2. Trainingsduur (Weergegeven
in minuten en seconden tot
één uur training, daarna in
uren en minuten)
3. Tijdweergave
Dit symbool geeft aan
dat uw hartslag zich binnen de
aanbevolen hartslagzone bevindt.
Het display verlichten (FS2c/FS3c)
Dit symbool geeft aan dat u zich onder de
aanbevolen hartslagzone bevindt.
Dit symbool geeft aan dat u zich boven de
aanbevolen hartslagzone bevindt.
114
Als u de nachtfunctie hebt ingeschakeld in de tijdweergave
voordat u met de training begint (door de knop ingedrukt
te houden), schakelt u de verlichting in door de Heart
Touch-functie.
Opmerking: Als u de nachtfunctie hebt ingeschakeld, activeert u de
backlight met de Heart Touch-functie. Om de displayinformatie te
wijzigen, dient u de polsunit dichtbij het Polar logo op de borstband
te houden totdat de gewenste informatie wordt weergegeven.
Indicatie voor de trainingsduur
Het alarm van de hartslagzone in- of uitschakelen
Alle zes de indicatoren voor de trainingsduur staan voor
10 minuten training. Zodra u begint met de training ziet
u op het display minuten en seconden; bovendien begint
de eerste indicator voor de trainingsduur te knipperen.
De trainingsduur wordt in elke trainingsfunctie constant
grafische weergegeven.
In de functie Exercise (Trainen) kunt u het geluid van
het alarm van de hartslagzone in- of uitschakelen
door de knop ingedrukt te houden. Het symbool voor het
alarmsignaal voor de aanbevolen hartslagzone naast
het hartsymbool wordt weergegeven/verdwijnt.
Opmerking: het is raadzaam om het alarm van de hartslagzone
in of uit te schakelen voordat u begint met de training om te
voorkomen dat de training per ongeluk wordt beëindigd.
2.3 DE TRAINING BEËINDIGEN
Na 10 minuten
training begint de
tweede indicator te
knipperen.
Druk op de knop om de
registratie van de training te
stoppen. STOP (Stoppen) wordt
weergegeven en de polsunit
keert automatisch terug naar de
tijdweergave.
Na één uur training
worden de indicatoren
geleidelijk weer zwart.
NEDERLANDS
115
3. OPGESLAGEN TRAININGSGEGEVENS BEKIJKEN
Uw trainingsgegevens bevinden zich in het geheugen van
de polsunit totdat u de stopwatch opnieuw aanzet. Uw
vorige trainingsgegevens worden dan vervangen door de
nieuwe gegevens. De functie FILE (Bestand) is beveiligd
tegen het per ongeluk opstarten. De trainingsgegevens
worden alleen bewaard als de trainingsregistratie langer
dan een minuut heeft geduurd.
1. Druk in de tijdweergave op de
knop totdat FILE (Bestand)
wordt weergegeven.
2. Wacht 3 seconden voordat u
naar de functie File (Bestand)
gaat. Uw totale trainingsduur
(TOTAL) wordt weergegeven.
3. Druk op de knop. Uw
gemiddelde hartslag (AVG)
tijdens de trainingssessie
wordt weergegeven.
4. Druk op de knop. Uw
maximale hartslag (MAX)
tijdens de trainingssessie
wordt weergegeven (FS2c/FS3c).
5. Druk op de knop. De tijd van
de laatste trainingssessie
wordt weergegeven (FS2c/FS3c).
6. Druk op de knop om terug te keren naar de tijdweergave.
116
4. INSTELLINGEN
4.1 TIJD INSTELLEN
3. Als u de tijdfunctie op 12u hebt gezet mode, knippert AM
of PM.
1. Druk in de tijdweergave op de knop totdat TIME (Tijd)
wordt weergegeven. Wacht 3 seconden voordat u naar
de tijdsinstellingen gaat.
2. 12h (12u) of 24h (24u)
knippert op het display.
Druk op de knop om 12h
(12u) of 24h (24u) te
selecteren.
Druk op de knop om AM of PM te
selecteren.
Wacht totdat OK? wordt
weergegeven.
Druk op de knop om uw keuze te
bevestigen.
4. De uren knipperen op het display.
Wanneer
op het display
verschijnt, gebruikt u de knop
om de waarde te verhogen.
Als u de waarde verhoogt,
schakelt de polsunit na twee
seconden over naar de functie
om de waarde te verlagen .
Wacht totdat OK? wordt
weergegeven.
Druk op de knop om uw keuze
te bevestigen.
Als u binnen drie seconden niet
instemt met uw keuze, springt
de polsunit terug naar de
selectie voor tijd.
Wanneer
op het display verschijnt, gebruikt u de knop
om de waarde te verlagen.
Als u de waarde verlaagt, schakelt de polsunit na twee
seconden over naar de functie om de waarde te verhogen
NEDERLANDS
.
117
Als de gewenste waarde op het display wordt weergegeven,
wacht u totdat de polsunit overschakelt naar het instellen
van de minuten.
4.2 DATUM INSTELLEN (FS2c/FS3c)
5. De minuten knipperen op het display.
12h:
MAAND - DAG
De datum wordt anders weergegeven, afhankelijk van de
tijdfunctie (12h of 24h) die u hebt gekozen.
Wanneer
op het display
verschijnt, gebruikt u de knop
om de waarde te verhogen.
Als u de waarde verhoogt,
schakelt de polsunit na twee
seconden over naar de functie
om de waarde te verlagen .
Wanneer
op het display verschijnt, gebruikt u de knop
om de waarde te verlagen.
Als u de waarde verlaagt, schakelt de polsunit na twee
seconden over naar de functie om de waarde te verhogen
Als de gewenste waarde op het display wordt weergegeven,
wacht u totdat OK? wordt weergegeven. Druk op de knop
om uw keuze te bevestigen. De polsunit keert terug naar het
display met de tijdweergave.
118
24h:
DAG - MAAND
1. Druk in de tijdweergave op de knop totdat DATE (Datum)
wordt weergegeven. Wacht 3 seconden voordat u naar de
funcie voor de datuminstelling gaat.
2. De waarde voor de maand (bij 12u) of voor de dag
(bij 24u) knippert.
.
Wanneer
op het display
verschijnt, gebruikt u de knop
om de waarde te verhogen.
Als u de waarde verhoogt,
schakelt de polsunit na twee
seconden over naar de functie
om de waarde te verlagen .
Wanneer
op het display verschijnt, gebruikt u de knop
om de waarde te verlagen.
Als u de waarde verlaagt, schakelt de polsunit na twee
seconden over naar de functie om de waarde te verhogen
.
Als de gewenste waarde op het display wordt weergegeven,
wacht u totdat de polsunit naar de instelling van de dag
(bij 12u) of maand (bij 24u) springt.
3. De waarde voor de dag (bij 12u) of voor de maand
(bij 24u) knippert.
4. DAY (Dag) wordt weergegeven. De dagindicator knippert.
De dagen van de week worden weergegeven in het kader
van het display.
Wanneer
op het display verschijnt, drukt u op de knop
om de dag te selecteren.
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Wanneer
op het display
verschijnt, gebruikt u de knop
om de waarde te verhogen.
Als u de waarde verhoogt,
schakelt de polsunit na twee
seconden over naar de functie
om de waarde te verlagen .
Afkortingen voor dagen van de week
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
=
=
=
=
=
=
=
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
Wanneer
op het display verschijnt, gebruikt u de knop om Als u de indicator moet verschuiven naar de vorige dag,
de waarde te verlagen.
op het display verschijnt.
wacht u totdat
Als u de waarde verlaagt, schakelt de polsunit na twee
Vervolgens drukt u op de knop.
seconden over naar de functie om de waarde te verhogen .
Wacht totdat OK? wordt weergegeven en druk vervolgens op
de knop om uw keuze te bevestigen.
Als de gewenste waarde op het display wordt weergegeven,
De polsunit keert terug naar de tijdweergave.
wacht u totdat OK? wordt weergegeven. Druk op de knop om
uw keuze te bevestigen.
Opmerking: In het schrikkeljaar slaat de polsunit 29 februari over.
Corrigeer de datum in de datuminstellingen.
NEDERLANDS
119
4.3 GEBRUIKERSINSTELLINGEN (FS3c)
3. Als de gewenste waarde op het display wordt
weergegeven, wacht u totdat OK? wordt weergegeven.
Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
Leeftijd instellen
1. Druk in de tijdweergave op de knop totdat USER
(Gebruiker) wordt weergegeven. Wacht 3 seconden
voordat u naar de gebruikersinstellingen gaat.
2. AGE (Leeftijd) wordt gedurende twee seconden
weergegeven.
ZONE SET (Zone ingesteld) wordt weergegeven om aan te
geven dat de hartslaglimieten op basis van leeftijd zijn
ingesteld.
De polsunit keert terug naar de tijdweergave.
De cijfers voor jaren knipperen.
Wanneer
op het display
verschijnt, gebruikt u de knop
om de waarde te verhogen.
Als u de waarde verhoogt,
schakelt de polsunit na twee
seconden over naar de functie
om de waarde te verlagen .
Wanneer
op het display verschijnt, gebruikt u de knop
om de waarde te verlagen.
Als u de waarde verlaat, schakelt de polsunit na twee
seconden over naar de functie om de waarde te verhogen
120
Opmerking: Als u uw leeftijd hebt ingesteld, worden uw huidige
hartslaglimieten overschreven door hartslaglimieten op basis
van leeftijd (als u eerder al handmatig hartslaglimieten hebt
ingesteld). Indien gewenst kunt u de hartslaglimieten op basis
van leeftijd achteraf wijzigen in de functie ZONE.
Opmerking: Als u de waarde niet binnen drie seconden wijzigt,
wordt OK? weergegeven. Druk op de knop om uw keuze te
bevestigen. Als u niet binnen drie seconden instemt met uw keuze,
keert de polsunit terug naar de selectiefunctie.
.
4.4 HARTSLAGLIMIETEN
Voordat u gaat trainen is het raadzaam uw hartslaglimieten
en het alarm in te stellen. Zo zorgt u ervoor dat u op het
juiste intensiteitsniveau traint. Zie voor meer informatie over
uw persoonlijke aanbevolen hartslagzone hoofdstuk 5 Aanbevolen hartslagzone.
De Polar hartslagmeter berekent automatisch uw
hartslaglimieten op basis van uw leeftijd als u uw gegevens
hebt ingesteld (FS3c).
De polsunit gaat naar de handmatige instelling van de
hartslaglimieten.
De aanbevolen hartslaglimieten handmatig instellen
3. HIGH (Hoog) wordt gedurende twee seconden weergegeven.
De standaardinstelling van 160 als bovenlimiet knippert.
Als u uw gebruikersgegevens hebt ingesteld, kan er ook een
limiet worden weergegeven op basis van uw leeftijd (FS3c).
Het geluid van het alarm van de hartslagzone in- of
uitschakelen
Wanneer
op het display
verschijnt, gebruikt u de knop
om de waarde te verhogen.
Als u de waarde verhoogt,
schakelt de polsunit na twee
seconden over naar de functie
om de waarde te verlagen .
1. Druk in de tijdweergave op de knop totdat ZONE wordt
weergegeven. Wacht 3 seconden voordat u naar de
functie voor de alarminstelling van de hartslagzone gaat.
2. BEEP (Piep) wordt gedurende twee seconden
weergegeven. ON (Aan) of OFF (Uit) knippert.
Druk op de knop om ON (Aan) of
OFF (Uit) te selecteren.
Wacht totdat OK? wordt
weergegeven.Druk op de knop
om uw keuze te bevestigen.
Wanneer
op het display verschijnt, gebruikt u de knop
om de waarde te verlagen.
Als u de waarde verlaagt, schakelt de polsunit na twee
seconden over naar de functie om de waarde te verhogen
NEDERLANDS
121
.
4. Als de gewenste waarde op het display wordt
weergegeven, wacht u totdat OK? wordt weergegeven.
Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
5. LOW (Laag) wordt gedurende twee seconden
weergegeven.
6. Als de gewenste waarde op het display wordt
weergegeven, wacht u totdat OK? wordt
weergegeven. Druk op de knop om uw keuze
te bevestigen. De polsunit keert terug naar de
tijdweergave.
De standaardinstelling van 80 als onderlimiet knippert.
Als u uw gebruikersgegevens hebt ingesteld, kan er ook een
limiet worden weergegeven op basis van uw leeftijd (FS3c).
Wanneer
op het display
verschijnt, gebruikt u de knop
om de waarde te verhogen.
Als u de waarde verhoogt,
schakelt de polsunit na twee
seconden over naar de functie
om de waarde te verlagen .
op het display verschijnt, gebruikt u de knop
Wanneer
om de waarde te verlagen.
Als u de waarde verlaagt, schakelt de polsunit na twee
seconden over naar de functie om de waarde te verhogen
122
.
5. AANBEVOLEN HARTSLAGZONE
De hartslag is een nauwkeurige manier om de intensiteit van
een training te meten.
De maximale hartslag (HFmax) is het hoogste aantal
hartslagen per minuut (hsm) bij maximale inspanning.
De intensiteit van een training kan worden uitgedrukt
als een percentage van HFmax. Er zijn drie verschillende
trainingsniveaus: Intensief, Gemiddeld en Licht.
MODERATE (GEMIDDELD)
Voordelen: Verbetering van de aërobe conditie.
Gevoel: Goede en gemakkelijk ademhaling, matige
transpiratie.
Aanbevolen voor: Iedereen, voor gemiddeld lange sessies.
HFmax = maximale hartslag (220 min leeftijd).
Slagen per minuut
Percentage van
de maximale
hartslag
HFmax
200
HARD
80-90%
180
MODERATE
70-80%
160
LIGHT
60-70%
140
120
HFmax
190
171
152
133
114
HFmax
180
162
144
126
108
HFmax
170
153
136
119
102
HFmax
160
144
128
112
96
20
30
HARD (INTENSIEF)
Voordelen: Verbetering van de maximale
prestatiecapaciteit.
Gevoel: Buiten adem, hevige transpiratie, vermoeide
spieren.
Aanbevolen voor: Personen met een goede conditie en voor
korte trainingssessies.
40
50
LIGHT (LICHT)
Voordelen: Verbetering van het basisuithoudingsvermogen,
goed voor hersteloefeningen en gewichtscontrole.
Gevoel: Comfortabele en gemakkelijk ademhaling, lichte
transpiratie, lage belasting voor spieren.
Aanbevolen voor: Iedereen, voor lange sessies.
60 Leeftijd
NEDERLANDS
123
6. ONDERHOUD
Uw Polar hartslagmeter is een geavanceerd apparaat waarmee u
zorgvuldig moet omspringen. De onderstaande aanwijzingen helpen
u om te handelen in overeenstemming met de garantievoorwaarden.
Berg de hartslagmeter op een koele, droge plaats op. Berg deze
niet op in een vochtige omgeving, in luchtdicht materiaal (zoals
een plastic tas) of samen met geleidend materiaal, zoals een natte
handdoek.
Service
Het is raadzaam tijdens de garantieperiode van twee jaar servicewerkzaamheden te laten uitvoeren door een erkend Polar Service
Center. De garantie geldt niet voor schade of vervolgschade die is
veroorzaakt door service die niet is goedgekeurd door Polar Electro.
Onderhoud van de Polar hartslagmeter
• Zorg dat de hartslagmeter schoon blijft. Reinig deze met een
oplossing van water en een zachte zeep. Droog de unit
zorgvuldig af met een zachte handdoek. Gebruik nooit alcohol
of schurende materialen/middelen zoals staalwol of
chemische reinigingsmiddelen.
• Berg de borstband nooit vochtig op. Door zweet en vocht kan
de borstband actief blijven en de levensduur van de batterij
afnemen.
• Voorkom dat de hartslagmeter wordt blootgesteld aan extreem
lage temperaturen (onder -10 °C (14 °F)) of extreem hoge
temperaturen (boven +50 °C (122 °F)).
• Vermijd blootstelling aan direct zonlicht gedurende lange tijd.
Laat de hartslagmeter bijvoorbeeld niet in de auto liggen.
• De borstband mag niet worden gebogen of gevouwen.
De elektrodeplaten kunnen daardoor beschadigd raken.
124
• Droog de borstband uitsluitend af met een handdoek. Onjuiste
behandeling kan de borstband beschadigen.
Batterij van de borstband
De verwachte levensduur van de batterij in de borstband is 2500
gebruiksuren. Als u denkt dat de batterij bijna leeg is, neemt u
contact op met een erkend Polar Service Center om een nieuwe
borstband te bestellen. Gebruikte borstbanden worden door Polar
gerecycled.
Batterij van de polsunit
De verwachte levensduur van de batterij van de polsunit is bij
normaal gebruik 2 jaar (1 uur per dag, 7 dagen per week) Het
in de tijdweergave geeft aan dat de batterij bijna leeg is en dat deze
moet worden vervangen. Veelvuldig gebruik van het alarmsignaal
en de verlichting (FS2c/FS3c) leidt tot een kortere levensduur van
de batterij Maak de polsunit niet zelf open. De batterij mag alleen
worden vervangen door een erkend Polar Service Center, zodat de
waterdichtheid niet in gevaar komt en de juiste onderdelen worden
gebruikt. Tegelijkertijd wordt een volledige periodieke controle van
de Polar Fitness hartslagmeter uitgevoerd.
Opmerking:
• Onder koude omstandigheden kan het symbol voor een bijna
lege batterij verschijnen, maar dit verdwijnt weer bij een
normale temperatuur.
• Na service door derden wordt waterdichtheid niet gegarandeerd.
• De verlichting (FS2c/FS3c) en geluiden worden uitgeschakeld
als de batterij bijna leeg is. Dit wordt gedaan om de levensduur
van de batterij te optimaliseren.
7. VOORZORGSMAATREGELEN
7.1 DE POLAR HARTSLAGMETER EN
INTERFERENTIE
Elektromagnetische interferentie
Er kan zich interferentie voordoen in de buurt van hoogspanningskabels, verkeerslichten, de leidingen van een tram, trein of
trolleybus, televisietoestellen, auto’s, fietscomputers, fitnessapparatuur en mobiele telefoons, maar ook als u door een
elektronisch beveiligingspoortje loopt.
Fitnessapparatuur
Verschillende soorten fitnessapparaten met elektronische of
elektrische onderdelen zoals LED-displays, motoren of elektrische
remmen kunnen interferentie veroorzaken door hun diffuse straling.
U kunt dit probleem proberen op te lossen door de polsunit als volgt
te verplaatsen:
1. Doe de borstband af en gebruik het fitnessapparaat zoals u
gewend bent.
2. Verplaats de polsunit totdat u een positie vindt waar geen
ongewenste signalen worden ontvangen en waar het
hartsymbool niet vanzelf knippert. Interferentie is vaak het
sterkst recht voor het display van de apparatuur, terwijl links of
rechts van het display relatief weinig interferentie optreedt.
3. Doe de borstband weer om en houd de polsunit op de
storingsvrije positie.
4. Als de Polar hartslagmeter nog steeds niet goed werkt met het
fitnessapparaat, is de apparatuur wellicht elektronisch
ongeschikt voor toepassing van draadloze hartslagmeting.
Storing
vangt
De Polar polsunit in de ongecodeerde modus
borstbandsignalen op binnen een straal van 1 meter. Gelijktijdige
ongecodeerde signalen afkomstig van meerdere borstbanden
kunnen onjuiste meetwaarden veroorzaken.
De Polar hartslagmeter onder water gebruiken
De Polar hartslagmeter is waterdicht en kan tijdens het zwemmen
gebruikt worden. Druk onder water niet op de knoppen van de
polsunit, zodat de waterdichtheid behouden blijft.
Als u uw hartslag onder water wilt meten, kunt u last hebben van
interferentie om de volgende redenen:
• Zwembadwater met veel chloor en zeewater kan sterk geleidend
zijn. Dit kan kortsluiting in de elektrodeplaten van de Polar
borstband veroorzaken, waardoor de ECG-signalen niet worden
geregistreerd door de polsunit.
• Als u in het water springt of heftige spierbewegingen maakt
tijdens zwemwedstrijden, kan de borstband op het lichaam
verschuiven naar een positie waar geen ECG-signaal kan worden
opgevangen.
• De sterkte van het ECG-signaal varieert per persoon en is ook
afhankelijk van de samenstelling van het lichaamsweefsel.
In het water is het percentage mensen van wie de hartslag
moeilijk te meten is veel hoger dan daarbuiten.
NEDERLANDS
125
7.2 MOGELIJKE RISICO’S TIJDENS HET TRAINEN
BEPERKEN MET UW HARTSLAGMETER
Sporten kan risico’s met zich meebrengen, vooral als u een zittend
leven leidt.
Voordat u begint met actief sporten, is het raadzaam de volgende
vragen te beantwoorden om uw gezondheidstoestand te controleren.
Als u een van de vragen met ja beantwoordt, raden wij aan een arts
te raadplegen voordat u begint met sporten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hebt u de afgelopen vijf jaar niets aan sport gedaan?
Hebt u een hoge bloeddruk?
Hebt u een hoog cholesterolgehalte?
Vertoont u symptomen van een ziekte?
Gebruikt u medicijnen voor uw bloeddruk of uw hart?
Hebt u wel eens last van ademhalingsproblemen?
Bent u herstellende van een zware ziekte of medische ingreep?
Draagt u een pacemaker of een ander geïmplanteerd
elektronisch apparaat?
• Rookt u?
• Bent u zwanger?
Behalve de intensiteit van de training kunnen ook medicijnen
voor het hart, de bloeddruk, psychische aandoeningen, astma, de
luchtwegen, enz. en sommige energiedranken, alcohol en nicotine de
hartslag beïnvloeden.
126
Het is belangrijk te weten hoe uw lichaam tijdens het sporten
reageert. Als u een plotse pijn of overmatige vermoeidheid voelt
tijdens het sporten, raden wij u aan te stoppen of op een lager
inspanningsniveau verder te gaan.
Waarschuwing voor dragers van pacemakers. Dragers van
pacemakers gebruiken de Polar hartslagmeter op eigen risico. Het is
raadzaam vóór gebruik van de hartslagmeter een gezondheidstest
uit te voeren onder toezicht van een arts. Uit de test moet blijken
of het veilig en verantwoord is de pacemaker en de hartslagmeter
tegelijk te gebruiken.
Als u overgevoelig bent voor een stof die in contact komt met
de huid, of als u een allergische reactie voorziet bij gebruik van
het product, controleer dan de materialen die staan beschreven
in het hoofdstuk “Technische gegevens”. Om een huidreactie van
de borstband te voorkomen, draagt u de borstband over een shirt.
Maak het shirt onder de elektrodeplaten dan wel goed vochtig voor
een probleemloze werking.
Opmerking: Door de combinatie van vocht en het schuren van de
borstband kan deze afgeven en een zwarte vlek achterlaten op lichte
kleding.
8. VEELGESTELDE VRAGEN
Wat moet ik doen als...
...de hartslag niet wordt weergegeven (--)?
1. Controleer of de elektrodeplaten aan de binnenkant van de
borstband vochtig zijn en of u de borstband draagt volgens de
instructies.
2. Controleer of de borstband schoon is.
3. Controleer of er geen bronnen van elektromagnetische straling,
zoals televisies, mobiele telefoons, monitoren, enzovoort in de
buurt van de Polar polsunit zijn.
4. Hebt u hartproblemen waardoor de vorm van uw ECG-diagram is
veranderd? Raadpleeg in dat geval uw arts.
...het hartsymbool onregelmatig knippert?
1. Controleer of uw polsunit zich binnen het transmissiebereik
bevindt en niet meer dan 1 meter is verwijderd van de Polar
borstband die u draagt.
2. Controleer of het elastische bandje niet losser is gaan zitten
tijdens het sporten.
3. Controleer of de elektrodeplaten aan de binnenkant van de
borstband vochtig zijn.
4. Zorg ervoor dat er geen andere hartslagmeter binnen het
ontvangstbereik van 1 meter is.
5. Hartritmestoornissen kunnen onregelmatige meetresultaten
veroorzaken. Raadpleeg in dat geval uw arts.
...de hartslagmeting onregelmatig of buitengewoon hoog is?
Krachtige elektromagnetische signalen kunnen leiden tot
onregelmatige metingen. Blijf dus uit de buurt van mogelijke
storingsbronnen, zoals hoogspanningskabels, verkeerslichten,
bovenleidingen van treinen of trams, auto’s, fietscomputers,
bepaalde met een motor aangedreven trainingsapparatuur
(bijvoorbeeld conditietesters) en mobiele telefoons.
Als dit niet helpt en de hartslagmetingen onregelmatig blijven, gaat
u langzamer lopen en controleert u uw hartslag handmatig. Als de
waarde overeen lijkt te komen met de hoge waarde op het display,
hebt u mogelijk last van hartritmestoornissen. De meeste gevallen
van hartritmestoornissen zijn niet ernstig, maar u kunt beter toch
uw arts raadplegen.
...als de weergave van het display zwak is?
Het eerste teken dat de batterij bijna leeg is, is het symbool
voor een zwakke batterij of het vervagen van de cijfers als u de
verlichting gebruikt (FS2c/FS3c). Laat de batterij controleren.
...de batterij van de polsunit moet worden vervangen?
Het is raadzaam om alle onderhoud door een erkend Polar Service
Center te laten verrichten. De internationale garantie van 2 jaar
geldt niet voor schade of vervolgschade die is veroorzaakt door
service die niet is goedgekeurd door Polar Electro. Het Polar
Service Center test na het vervangen van de batterij of uw polsunit
waterdicht is en voert een volledige periodieke controle uit van de
hele Polar hartslagmeter.
NEDERLANDS
127
9. TECHNISCHE GEGEVENS
De FS1/FS2c/FS3c hartslagmeter is ontwikkeld om
• gebruikers te helpen bij het bereiken van hun persoonlijke conditiedoelen;
• het niveau van fysiologische inspanning en intensiteit weer te geven tijdens het trainen.
Geen andere toepassing is beoogd. De hartslag wordt weergegeven als het aantal hartslagen per minuut (hsm).
De waterdichtheid van de Polar producten is getest volgens de Internationale Standaard ISO 2281. De producten zijn onderverdeeld in drie
categorieën van waterdichtheid. Controleer op de achterzijde van uw Polar product de waterdichtheidcategorie en vergelijk deze met de
onderstaande tabel. Let op, de onderstaande definities hoeven niet noodzakelijk van toepassing te zijn op de waterdichtheid van andere
fabrikanten.
Markering op de
bodemplaat
Waterspatten, zweet, Baden en
regen etc.
zwemmen
Water resistant
X
Water resistant 50m
X
X
Water resistant 100m
X
X
Snorkelen (zonder
zuurstofflessen)
Polsunit
Batterijtype:
CR 2025
Levensduur batterij:
gemiddeld 2 jaar (1 uur/dag, 7 dagen/week)
Gebruikstemperatuur: -10 °C tot +50 °C
Materiaal polsbandje: Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Materiaal van achterkant: roestvrijstaal conform de EU-richtlijnen over
het vrijkomen van nikkel (EU-richtlijn
94/27/EU en amendement 1999/C 205/05).
Nauwkeurigheid van
het horloge:
beter dan ± 2,0 seconden/dag
128
Duiken (met
Waterdicht
zuurstofflessen) kenmerken
Waterspatten, regen
etc.
Minimaal voor baden en
zwemmen
X
Nauwkeurigheid van
de hartslagmeting:
Voor frequent gebruik in het water,
met uitzondering van DUIKEN
± 1% of ± 1 hsm, welke het grootste is,
gedefinieerd bij gelijkmatige inspanning.
Meetbereik hartslag:
15 - 240 hsm
Horloge:
Trainingsduur:
Hartslaglimieten:
Display trainingsduur
Display trainingsduur
12 u of 24 u
0 - 23:59
30 - 199 hsm
< 1 u: mm:ss
> 1 u: uu:mm
10. INTERNATIONALE GARANTIE
Borstband
Batterijtype:
Levensduur batterij:
Gebruikstemperatuur:
Materiaal:
Waterdichtheid:
ingebouwde lithiumbatterij
gemiddeld 2500 gebruiksuren
-10 °C tot +50 °C
polyurethaan
Water resistant 100m
Elastisch bandje
Materiaal van de gesp: polyurethaan
Materiaal elastisch
bandje:
nylon, polyester en natuurlijk rubber,
inclusief een kleine hoeveelheid latex
• Deze beperkte internationale Polar garantie is uitgevaardigd
door Polar Electro Inc. voor klanten die dit product in de VS of
Canada hebben aangeschaft. Deze beperkte internationale Polar
garantie is uitgevaardigd door Polar Electro Oy voor klanten die
dit product in andere landen hebben aangeschaft.
• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy biedt de oorspronkelijke
gebruiker/koper van dit product garantie tegen materiaal- en
productiefouten gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.
• Bewaar uw kassabon of de gestempelde Servicekaart. Dat is uw
aankoopbewijs!
• De garantie geldt niet voor de batterij en schade als gevolg van
oneigenlijk gebruik, ongevallen, verwaarlozing, het niet voldoen
aan de voorzorgsmaatregelen, onjuist onderhoud, commercieel
gebruik en gebarsten of gebroken behuizingen en elastisch
bandje.
• De garantie geldt niet voor schade, verlies of kosten die direct,
indirect of incidenteel voortvloeien uit of samenhangen met het
product. Gedurende de garantieperiode kan het product kosteloos
worden gerepareerd of vervangen, dit naar keuze van de
importeur.
• Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de
klant volgens de geldende nationale en Europese regelgeving,
noch op de rechten van de klant ten opzichte van de dealer ten
gevolge van een verkoop- of aankoopovereenkomst.
NEDERLANDS
129
11. AANSPRAKELIJKHEID
0537
Deze CE-markering toont aan dat het product in
overeenstemming is met de richtlijn 93/42/EEC.
Het doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer symbool
geeft aan dat de Polar producten elektronische apparaten
zijn en vallen onder de richtlijn 2002/96/EC van het
Europese Parlement en de Raad van elektrische en elektronische
afvalproducten (WEEE). Deze producten dienen dus apart verwerkt te
worden in de EU-landen. Polar moedigt u aan de mogelijke effecten
op het milieu en de gezondheid te minimaliseren. Volg ook buiten de
Europese Unie de lokale afvalregeling en maak gebruik, daar waar
mogelijk, van de aparte inzameling van elektronische apparaten.
Copyright © 2006 Polar Electro Oy, 90440 Kempele, Finland.
Polar Electro Oy is een ISO 9001:2000 gecertificeerd bedrijf.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze gebruiksaanwijzing mag
worden gebruikt of gereproduceerd in welke vorm of op welke wijze
dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polar
Electro Oy.
De namen en logo’s die zijn gemarkeerd met het symbool ™ in
deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit product zijn
handelsmerken van Polar Electro Oy. De namen en logo’s die zijn
gemarkeerd met het symbool ® in deze gebruiksaanwijzing of op de
verpakking van dit product zijn geregistreerde handelsmerken van
Polar Electro Oy.
130
• De gegevens in deze gebruiksaanwijzing dienen uitsluitend
ter informatie. De hierin beschreven producten kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in verband met het
voortdurende ontwikkelingsprogramma van de fabrikant.
• Polar Electro Oy geeft geen garanties voor deze
gebruiksaanwijzing of de hierin beschreven producten. Op geen
enkele wijze kan Polar Electro Oy aansprakelijk worden gesteld
voor schade die direct of incidenteel, voortvloeit uit of
samenhangt met het gebruik van dit materiaal of de producten
die hierin worden beschreven.
Dit product is gepatenteerd door een van de volgende patenten:
FI 88223, DE 4215549, FR 92.06120, GB 2257523, HK 113/1996,
SG 9591671-4, US 5491474, FI 88972, FR 92.09150, GB 2258587,
HK 306/1996, SG 9592117-7, US 5486818, FI 96380, US 5611346,
EP 665947, DE 69414362, FI 4150, DE 20008882.3, FR 0006504,
US 6477397, F1 4069, DE 29910633, GB 2339833,
US 6272365, US 6361502. In afwachting van andere patenten.
Manufactured by
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi