Gebruiks- en montagehandleiding Keramische kookplaten

Gebruiks- en montagehandleiding
Keramische kookplaten
Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat
plaatst, installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.
nl - NL
M.-Nr. 07 580 280
2
Inhoud
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KM 5600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KM 5603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KM 5604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KM 5607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KM 5612 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KM 5613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KM 5617 / KM 5618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Eerste reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vóór gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Principe van de kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Principe van de bediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tabel vermogensstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Aankookautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kookzonevergroting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Uitschakelen en restwarmte-indicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
De juiste pannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kookwekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kookzone automatisch uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Timerfuncties tegelijk gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3
Inhoud
Beveiligingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Vergrendeling instellingen / apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Veiligheidsuitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vermogen kookzone controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Bij te bestellen accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kookplaten met randlijst / facetrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Inbouwmaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
KM 5600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
KM 5603 / KM 5612 / KM 5613. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
KM 5604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
KM 5607 / KM 5617 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Externe netaansluitkast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kookplaten zonder randlijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Inbouwmaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
KM 5618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Aansluitkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Aansluitschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Klantcontacten, typeplaatje, garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4
Algemeen
Modellen
KM 5600
abcd Gewone kookzones
e
Bedieningspaneel
5
Algemeen
KM 5603
b
c
a
a
Vario-kookzone
bd Gewone kookzones
c
Braadzone
e
Bedieningspaneel
6
e
d
Algemeen
KM 5604
a
Vario-kookzone (3-voudig)
bc Gewone kookzones
d
Bedieningspaneel
7
Algemeen
KM 5607
a
Vario-kookzone
bd Gewone kookzones
c
Braadzone
e
Bedieningspaneel
8
Algemeen
KM 5612
abd Gewone kookzones
c
Braadzone
e
Bedieningspaneel
9
Algemeen
KM 5613
a
Vario-kookzone
bd Gewone kookzones
c
Braadzone
e
Bedieningspaneel
10
Algemeen
KM 5617 / KM 5618
a
Vario-kookzone
bd Gewone kookzones
c
Braadzone
e
Bedieningspaneel
11
Algemeen
Bedieningspaneel
Kookplaten met kookzonevergroting
Kookplaten zonder kookzonevergroting
g
h
d
a
c
b
12
Algemeen
Sensortoetsen
a Aan/Uit-toets kookplaat
b - Toetsen voor het instellen van de vermogensstand
- Voor de vergrendeling (bij apparaten met kookzonevergroting)
- Voor het instellen van de tijd (bij apparaten met timer)
c n Toets voor het vergroten van een kookzone
$ Toets voor de vergrendeling
d Toets voor het kiezen van een kookzone
e - Toets voor het kiezen van de timer
- Voor het wisselen tussen de timerfuncties
- Voor het kiezen van een uitschakeltijd (zie "Kookzone automatisch uitschakelen")
Controlelampjes
f - Vergrendeling (bij apparaten zonder kookzonevergroting)
- Kookzonevergroting (bij apparaten met kookzonevergroting)
Kookzonedisplay
g
0
1 t/m 9
#
F
A
=
=
=
=
=
kookzone klaar voor gebruik
vermogensstand
restwarmte
foutmelding (zie "Veiligheidsuitschakeling")
aankookautomaat bij instelling extra vermogensstanden
h Controlelampje aankookautomaat of weergave extra vermogensstanden (zie
"Programmering"), bijvoorbeeld voor kookzone rechts achter
Timerdisplay
i Tijd
j Controlelampje toewijzing kookzone, bijvoorbeeld kookzone rechts achter
k Controlelampje kookwekker
l Controlelampje voor halve uren bij een kookwekkertijd van meer dan 99 minuten
13
Algemeen
Kookzones
Kookzone
KM 5600
KM 5612
C in cm
Vermogen in
Watt bij 230 V
C in cm
Vermogen in
Watt bij 230 V
y
18,0
1800
21,0
2200
w
14,5
1200
14,5
1200
x
21,0
2200
17,0 /
17,0 x 26,5
1500 /
2400
z
14,5
1200
14,5
1200
Totaal: 6400
Kookzone
KM 5603 / KM 5613
Totaal: 7000
KM 5607 / KM 5617 / KM 5618
C in cm
Vermogen in
Watt bij 230 V
C in cm
Vermogen in
Watt bij 230 V
y
12,0 / 21,0
750 / 2200
12,0 / 21,0
750 / 2200
w
14,5
1200
14,5
1200
x
17,0 /
17,0 x 26,5
1500 /
2400
17,0 /
17,0 x 26,5
1500 /
2400
z
14,5
1200
18,0
1800
Totaal: 7000
Kookzone
Totaal: 7600
KM 5604
C in cm
Vermogen in Watt bij 230 V
y
14,5 / 21,0 / 27,0
1050 / 1950 / 2700
x
18,0
1800
z
14,5
1200
Totaal: 5700
14
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadigingen
tot gevolg hebben.
Lees daarom de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig
door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. In de handleiding
vindt u belangrijke instructies met betrekking tot inbouw, veiligheid, gebruik en onderhoud.
Als de "Veiligheidsinstructies en waarschuwingen" niet worden
opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade die daarvan het gevolg is
Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door
aan een eventuele volgende eigenaar.
Verantwoord gebruik
~ Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk
gebruik (of daarmee vergelijkbaar).
~ Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.
~ Gebruik het apparaat voor het bereiden en warmhouden van gerechten.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.
~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in
staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de
hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!
De personen die het apparaat bedienen, moeten zich bewust zijn
van de gevaren van een foutieve bediening.
15
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Kinderen
~ Houd kinderen onder acht jaar op een afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
~ Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toe-
zicht gebruiken als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van
een foutieve bediening.
~ Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen.
~ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van het
apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
~ Het apparaat wordt tijdens het gebruik heet en blijft dat ook nog
enige tijd nadat het is uitgeschakeld. Houd kinderen op een afstand,
totdat het apparaat voldoende is afgekoeld en er geen
verbrandingsgevaar meer bestaat.
~ Verstikkingsgevaar!
Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal
wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken.
Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.
~ Verbrandingsgevaar!
Bewaar geen voorwerpen die voor kinderen interessant zijn in kastjes boven of achter het apparaat. De kinderen klimmen anders misschien op het apparaat.
~ Verbrandingsgevaar!
Draai de grepen van de pannen zo dat ze zich boven het werkblad
bevinden, zodat kinderen de pannen niet van het apparaat kunnen
trekken. Bij de vakhandel is een speciaal rek verkrijgbaar dat dit gevaar verkleint.
16
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Maak gebruik van de vergrendeling, zodat kinderen het apparaat
niet onbedoeld kunnen inschakelen of instellingen kunnen wijzigen.
Technische veiligheid
~ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen grote risico’s voor de gebruiker ontstaan. Laat installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
uitsluitend door vakmensen uitvoeren die door Miele zijn
geautoriseerd.
~ Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen.
Controleer het voor de inbouw op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.
~ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan.
Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman inspecteren.
~ De aansluitgegevens (frequentie en spanning) op het typeplaatje
moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen, om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Vergelijk deze gegevens voor de aansluiting.
Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
~ Met een stekkerdoos of verlengsnoer kan een veilig gebruik van
het apparaat niet worden gewaarborgd (brandgevaar). Sluit het apparaat hiermee niet op het elektriciteitsnet aan.
~ Gebruik het apparaat alleen als het is ingebouwd, zodat de veiligheid gewaarborgd is.
~ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een
boot) worden gebruikt.
17
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Wanneer onderdelen worden aangeraakt die onder spanning
staan of wanneer elektrische of mechanische onderdelen worden
veranderd, is dit gevaarlijk voor de gebruiker. Het kan er tevens toe
leiden dat het apparaat niet meer goed functioneert.
Open nooit de ommanteling van het apparaat.
~ De garantie vervalt als het apparaat niet door een technicus
wordt gerepareerd die door Miele is geautoriseerd.
~ Alleen van originele onderdelen garandeert Miele dat deze aan
de veiligheidseisen voldoen. Defecte onderdelen mogen alleen door
originele onderdelen worden vervangen.
~ De kookplaat mag niet worden gebruikt met een externe
schakelklok of een systeem dat op afstand werkt.
~ Het apparaat mag uitsluitend door een vakman op het net worden
aangesloten. Als een beschadigde kabel moet worden vervangen,
moet een speciale kabel worden gebruikt. Alleen een vakman mag
de kabel aansluiten (zie "Elektrische aansluiting").
~ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient het
apparaat spanningsvrij te worden gemaakt.
Ga daarvoor als volgt te werk:
– schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit of
– draai de zekeringen van de huisinstallatie er geheel uit of
– trek de stekker (indien aanwezig) uit de contactdoos.
Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
~ Is de kookplaat voorzien van een communicatiemodule, dan moet
bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de
kookplaat ook de communicatiemodule spanningsvrij worden gemaakt.
18
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Neem de kookplaat niet in gebruik bij een defect of bij breuken,
scheuren en barsten in de keramische plaat c.q. schakel het apparaat meteen uit. Maak de kookplaat spanningsvrij. U kunt anders
een elektrische schok krijgen!
Veilig gebruik
~ Olie en vet kunnen bij oververhitting vlam vatten. Houd het appa-
raat goed in de gaten als u met olie en/of vetten werkt.
Blus een brand met olie of vet nooit met water. Schakel het apparaat
uit en doof de vlammen voorzichtig met een deksel of een
blusdeken.
~ Flambeer nooit onder een afzuigkap. Door de vlammen kan de afzuigkap in brand vliegen.
~ Spuitbussen, licht ontvlambare vloeistoffen en brandbare materialen kunnen bij verhitting vlam vatten. Bewaar dergelijke producten
daarom niet in een schuiflade onder het apparaat. Een eventuele
bestekbak moet van hittebestendig materiaal zijn.
~ Verhit kookgerei nooit leeg.
~ In afgesloten blikken en dergelijke ontstaat tijdens het inmaken of
verwarmen overdruk. Hierdoor kunnen deze voorwerpen
openbarsten.
Gebruik het apparaat niet om voedingsmiddelen in afgesloten blikken en dergelijke in te maken of te verwarmen.
~ Dek het apparaat nooit af met een afdekplaat, een doek, folie of
iets dergelijks. Als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld of
nog heet is, kan het betreffende materiaal vlam vatten, barsten of
smelten.
~ Als u een elektrisch apparaat (bijvoorbeeld een mixer) in de buurt
van het apparaat gebruikt, mag de aansluitkabel niet in aanraking
komen met het hete apparaat. De isolatie van de kabel zou beschadigd kunnen raken.
19
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Gebruik geen serviesgoed van kunststof of aluminiumfolie. Dergelijke materialen smelten bij hoge temperaturen.
~ Als het apparaat achter een meubeldeur is ingebouwd, mag u het
alleen gebruiken als de deur geopend is.
Sluit de meubeldeur pas als de restwarmte-indicatie is gedoofd.
~ Wanneer u het apparaat gebruikt, wordt het zeer heet. Ook na het
uitschakelen blijft het dat nog enige tijd. De restwarmte-indicator
geeft aan of het apparaat nog heet is.
~ U kunt zich aan het hete apparaat branden. Gebruik daarom altijd
ovenhandschoenen of pannenlappen als u met het hete apparaat
werkt. Gebruik alleen droge handschoenen of pannenlappen. Nat of
vochtig textiel geleidt de warmte beter en kan door stoomvorming
verbrandingen veroorzaken.
~ Als het apparaat is ingeschakeld, onbedoeld wordt ingeschakeld
of bij restwarmte kunnen metalen voorwerpen op het apparaat heet
worden.
Andere materialen kunnen smelten of vlam vatten.
Vochtige pandeksels kunnen zich vastzuigen.
Gebruik het apparaat niet als werkblad.
Schakel de kookzones na gebruik uit!
~ Als suiker, suikerhoudend voedsel, kunststof of aluminiumfolie op
een hete kookzone terechtkomt en smelt, gaat u als volgt te werk:
Vermeng suikerhoudende stoffen onmiddellijk met water. Schakel
vervolgens de kookzone uit en verwijder de stoffen met een schraper, zolang de plaat nog heet is. Als u de stoffen eerst laat afkoelen,
kan de keramische plaat beschadigd raken. Draag tijdens de reiniging ovenhandschoenen.
Reinig de kookplaat met een reinigingsmiddel voor keramische platen, zodra de plaat is afgekoeld.
~ Door drooggekookte pannen kan de keramische plaat beschadigd raken. Houd daarom altijd toezicht op de kookplaat!
20
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Gebruik alleen pannen met een gladde bodem. Een ruwe bodem
kan krassen op de keramische plaat veroorzaken.
~ Til pannen op als u ze wilt verplaatsen. U voorkomt zo vlekken
door wrijving en krassen.
~ Zout, suiker of zandkorrels (bijvoorbeeld van groente) kunnen
krassen veroorzaken, als ze onder de pan komen. Zorg dat de keramische plaat en de panbodem schoon zijn, voordat u het kookgerei
op het apparaat plaatst.
~ Laat geen voorwerpen op de keramische plaat vallen. Zelfs een
licht voorwerp (zoals een zoutvaatje) kan scheuren of barsten veroorzaken.
~ Hete voorwerpen op de sensortoetsen en de displays kunnen de
elektronica eronder beschadigen. Zet nooit hete pannen op de sensortoetsen en de displays.
~ Voorwerpen in de buurt van het ingeschakelde apparaat kunnen
door de hoge temperaturen vlam vatten. Gebruik het apparaat nooit
om er een ruimte mee te verwarmen.
~ Het bedieningspaneel en de lijst c.q. de rand (bij kookplaten met
een facetrand) kunnen onder invloed van de volgende factoren heet
worden: lange bedrijfsduur, hoge vermogensstanden, grote pannen
en het aantal kookzones dat in gebruik is.
~ Pannen van aluminium of met een aluminium bodem kunnen
glimmende vlekken veroorzaken. Dergelijke vlekken kunt u met het
reinigingsmiddel voor keramische platen en roestvrij staal verwijderen (zie "Reiniging en onderhoud").
~ Om te voorkomen dat verontreinigingen inbranden, moet u deze
zo snel mogelijk verwijderen. Zorg dat ook de bodem van een te gebruiken pan schoon, vetvrij en droog is.
21
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Reiniging en onderhoud
~ De stoom van een stoomreiniger kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.
Gebruik voor de reiniging nooit een stoomreiniger.
22
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
Het verpakkingsmateriaal
Het afdanken van het apparaat
De verpakking beschermt het apparaat
tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
voor recycling.
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter
ook schadelijke stoffen die nodig zijn
geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw
oude apparaat bij het gewone afval
doet of er op een andere manier niet
goed mee omgaat, kunnen deze stoffen
schadelijk zijn voor de gezondheid en
het milieu.
Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de
leverancier de verpakking terug. Als u
de verpakking zelf wegdoet, informeer
dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.
Verwijder uw oude apparaat dan ook
nooit samen met het gewone afval,
maar lever het in bij een gemeentelijk
inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur. Vraag uw handelaar indien nodig om inlichtingen.
Het afgedankte apparaat moet tot die
tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.
23
Vóór het eerste gebruik
Bij het apparaat wordt een tweede typeplaatje geleverd. Plak
dit typeplaatje op de aangegeven plaats achter in uw gebruiksaanwijzing.
Eerste reiniging
^ Verwijder eventueel aanwezige beschermfolies en stickers.
^ Reinig het apparaat voor het eerste gebruik met een vochtige doek en wrijf het apparaat daarna weer droog.
Vóór gebruik
Alleen voor kookplaten met facetrand (geslepen rand):
Na het inbouwen kan de eerste dagen een spleet zichtbaar
zijn tussen de kookplaat en het werkblad. Deze spleet zal
door het gebruik kleiner worden. De elektrische veiligheid
van het apparaat is echter altijd gewaarborgd.
De metalen delen van het apparaat zijn voorzien van een
speciaal beschermlaagje, waardoor bij het eerste gebruik
geurtjes kunnen ontstaan.
Als er geurtjes en damp vrijkomen, betekent dat niet dat het
apparaat verkeerd is aangesloten of defect is. De geurtjes en
de damp zijn niet schadelijk voor de gezondheid.
24
Principe van de kookzones
De gewone kookzones hebben één verwarmingsspiraal. De
vario-kookzones en de braadzones hebben twee
verwarmingsspiralen. Afhankelijk van het model kunnen de
spiralen door een ring gescheiden zijn.
Alle kookzones hebben een oververhittingsbeveiliging
(temperatuurbegrenzer) die voorkomt dat de keramische
plaat oververhit raakt (zie ook de rubriek "Oververhittingsbeveiliging").
Als u een vermogensstand instelt, wordt de verwarming ingeschakeld en kunt u de verwarmingsspiraal door de keramische plaat heen zien.
Het vermogen van de kookzones is afhankelijk van de ingestelde vermogensstand en wordt elektronisch geregeld. De
verwarming wordt daarbij regelmatig in- en uitgeschakeld.
Gewone kookzone
a Oververhittingsbeveiliging
b Verwarmingsspiraal
Vario-kookzone
a Technisch onvermijdelijk, geen defect
b Oververhittingsbeveiliging
c Buitenste verwarmingsspiraal
d Isolatiering
e Binnenste verwarmingsspiraal
25
Bediening
Principe van de bediening
De kookplaat is voorzien van elektronische sensortoetsen.
Deze reageren op vingercontact.
U bedient de kookplaat door met uw vinger de juiste toetsen
aan te tippen. Het apparaat reageert daarop telkens met een
akoestisch signaal.
De kookzones en de timer moeten "actief" zijn als u een vermogensstand of tijd wilt instellen of wijzigen.
Om een kookzone of de timer te activeren, moet u de toets
van de betreffende kookzone of van de timer aantippen. Als u
de toets heeft aangetipt, begint het betreffende display te
knipperen. Zolang het display knippert, is de kookzone c.q.
de timer "actief" en kunt u een vermogensstand of tijd instellen.
Houd het bedieningspaneel altijd vrij en schoon, anders
reageren de toetsen niet of u activeert onbedoeld functies.
Ook kan de kookplaat automatisch worden uitgeschakeld
(zie de rubriek "Veiligheidsuitschakeling").
Zet nooit hete pannen op de toetsen om beschadiging
van de elektronische onderdelen te voorkomen.
26
Bediening
Inschakelen
Om de kookzones te kunnen gebruiken, moet u eerst de
kookplaat inschakelen.
Houd toezicht op het apparaat als het in gebruik is!
Kookplaat inschakelen
^ Druk op de toets s.
In de displays van alle kookzones verschijnt een 0, in het
timerdisplay 00. Voert u daarna geen waarden in, dan wordt
de kookplaat om veiligheidsredenen na enkele seconden
weer uitgeschakeld.
Kookzone inschakelen, vermogensstand instellen
^ Druk kort op de toets van de betreffende kookzone.
De 0 in het display van die kookzone begint te knipperen.
^ Zolang de 0 knippert, kunt u met de toets - of + een vermogensstand instellen.
Als u daarbij met - begint, kiest u koken met aankookautomaat. Als u met + begint, kiest u koken zonder aankookautomaat (zie de rubriek "Aankookautomaat").
De gekozen vermogensstand knippert gedurende enkele seconden en brandt daarna constant.
Vermogensstand wijzigen
^ Druk kort op de toets van de betreffende kookzone.
De vermogensstand knippert.
^ Kies met de toets - of + de gewenste vermogensstand.
27
Bediening
Tabel vermogensstanden
Het apparaat heeft af fabriek 9 vermogensstanden. Als u fijner afgestemde vermogensstanden wenst, kunt u het aantal standen vergroten (zie "Programmering"). Bij
de tussenstanden verschijnt een punt achter het getal.
Bereidingsproces
Vermogensstand*
instelling
af fabriek
(9 vermogensstanden)
gewijzigde
instelling
(17 vermogensstanden)
Boter, chocolade, etc. smelten
Gelatine oplossen
Yoghurt maken
1-2
1 - 2.
Saus maken van eigeel en boter
Kleine hoeveelheden vloeistof opwarmen
Gerechten warmhouden die snel aankoeken
Rijst wellen
1-3
1 - 3.
Gerechten verwarmen die veel vocht bevatten
Gebonden saus of roomsaus maken, bijv. witte-wijnsaus of
sauce hollandaise
Rijstepap, havermoutpap maken
Omelet, eieren zonder korstje bakken
Fruit blancheren
2-4
2 - 4.
Diepvriesproducten ontdooien
Groente, vis stoven
Deegwaren, noten wellen
Graan wellen
3-5
3 - 5.
5
5.
Vis, schnitzel, braadworst, eieren, etc. behoedzaam bakken
(zonder oververhitting van het vet)
6-7
6 - 7.
Pannenkoeken, rösti, etc. bakken
7-8
7 - 8.
Grote hoeveelheden water koken
Aankoken
8-9
8. - 9
Aankoken en doorkoken van grote hoeveelheden
* De aangegeven standen zijn slechts algemene richtlijnen. Ze hebben betrekking op normale porties voor 4 personen. Als u extra hoge pannen gebruikt, zonder deksel kookt of grotere hoeveelheden
bereidt, moet een hogere stand worden ingesteld. Kies een lagere stand, als u kleinere hoeveelheden
bereidt.
28
Bediening
Aankookautomaat
Als de aankookautomaat geactiveerd is, wordt de betreffende
kookzone een bepaalde tijd op het hoogste vermogen ingeschakeld. Daarna wordt naar de ingestelde vermogensstand
(doorkookstand) teruggeschakeld. De aankooktijd hangt af
van de ingestelde doorkookstand (zie tabel).
Bij een hoge doorkookstand is de aankooktijd relatief kort,
omdat bij deze vermogensstanden meestal leeg serviesgoed
voor het aanbraden wordt verhit.
Activeren
^ Druk kort op de toets van de betreffende kookzone.
Het display van de kookzone knippert.
^ Stel met de toets - de gewenste doorkookstand in, bijvoorbeeld 6.
Gedurende de aankooktijd brandt er een controlelampje (een
punt) rechts naast de doorkookstand. Daarna dooft dit lampje.
Als u het aantal vermogensstanden heeft vergroot (zie "Programmering"), knipperen in het display afwisselend een A en
de doorkookstand (gedurende de aankooktijd).
Als u de doorkookstand wijzigt, wordt de aankookautomaat
uitgeschakeld.
Deactiveren
U kunt de aankookautomaat voortijdig uitschakelen.
^ Druk kort op de toets van de betreffende kookzone.
De vermogensstand knippert.
^ Kies een andere vermogensstand.
29
Bediening
Doorkookstand*
Aankooktijd in
minuten en
seconden (ca.)
1
1 : 20
1.
2 : 00
2
2 : 45
2.
3 : 25
3
4 : 05
3.
4 : 45
4
5 : 30
4.
6 : 10
5
6 : 50
5.
7 : 10
6
1 : 20
6.
2 : 00
7
2 : 45
7.
2 : 45
8
2 : 45
8.
2 : 45
9
-
* De doorkookstanden met punt zijn alleen beschikbaar als
u het aantal vermogensstanden heeft vergroot (zie "Programmering").
30
Bediening
Kookzonevergroting
Bij gebruik van grote pannen kunt u bij sommige kookzones
(zie "Algemeen") een tweede of derde verwarmingsring inschakelen.
Als u de kookzone vergroot, brandt het betreffende controlelampje zo lang als de vermogensstand op het display knippert. Zodra de vermogensstand continu brandt, dooft het
controlelampje. Bij een 3-voudige vario-kookzone wordt geen
onderscheid gemaakt tussen de tweede en de derde ring.
Als u een kookzone uitschakelt, wordt ook de kookzonevergroting uitgeschakeld.
Vario-kookzone / braadzone
^ Druk op de toets van de betreffende kookzone.
^ Kies de gewenste vermogensstand.
^ Druk op de toets n. Doe dat zolang de vermogensstand
knippert.
Vario-kookzone (3-voudig)
^ Druk op de toets van de betreffende kookzone.
^ Kies de gewenste vermogensstand.
^ Druk op de toets n totdat het gewenste aantal
verwarmingsringen ingeschakeld is. Doe dat zolang de
vermogensstand knippert.
Kookzonevergroting uitschakelen
^ Druk op de toets van de betreffende kookzone.
De vermogensstand en het controlelampje van de kookzonevergroting knipperen.
^ Druk zo vaak op de toets n totdat het controlelampje uitgaat.
31
Bediening
Uitschakelen en restwarmte-indicatie
Het uitschakelen van een kookzone
^ Druk 2x op de toets van de betreffende kookzone.
In het kookzonedisplay knippert gedurende enkele seconden
een 0. Is de kookzone nog heet, dan wordt kort daarna de
restwarmte weergegeven.
Het uitschakelen van de kookplaat
^ Druk op de toets s.
Nu zijn alle kookzones uitgeschakeld. In de displays van de
kookzones die nog heet zijn, wordt de restwarmte weergegeven.
Restwarmte-indicator
De streepjes van de restwarmte-indicatie verdwijnen één voor
één als de kookzone afkoelt. Het laatste streepje verdwijnt als
de kookzone zover is afgekoeld dat u deze zonder gevaar
kunt aanraken.
Raak een kookzone niet aan zolang de restwarmteindicator brandt. Leg er ook geen hittegevoelige voorwerpen op. Doet u dat wel, dan bestaat het risico dat u
zich brandt of dat voorwerpen vlam vatten!
Na een stroomstoring worden de streepjes knipperend
weergegeven.
32
De juiste pannen
– Het meest geschikt zijn metalen pannen met een dikke
bodem die koud iets naar binnen buigt. Als de bodem heet
wordt, zet het materiaal uit en staat de pan vlak op de
kookzone. De warmte wordt dan optimaal geleid.
koud
heet
– Minder geschikt is kookgerei van glas, keramiek of aardewerk. Deze materialen geleiden de warmte niet goed.
– Niet geschikt is kookgerei van kunststof of aluminiumfolie.
Deze materialen smelten bij hoge temperaturen.
– Pannen van aluminium of met een aluminium bodem kunnen glimmende vlekken veroorzaken. Dergelijke vlekken
kunt u met het reinigingsmiddel voor keramische platen en
roestvrij staal verwijderen (zie "Reiniging en onderhoud").
– Gebruik alleen pannen met een gladde bodem. Een ruwe
bodem kan krassen op de keramische plaat veroorzaken.
– Til pannen op als u ze wilt verplaatsen. U voorkomt zo vlekken door wrijving en krassen.
– Houd er bij de aanschaf rekening mee dat pannenfabrikanten vaak de maximale diameter of de diameter aan de
bovenkant vermelden. Van belang is echter alleen de
(meestal kleinere) bodemdiameter.
33
Tips om energie te besparen
– De diameter van de pan moet overeenkomen met die van
de kookzone of iets groter zijn, zodat geen energie verloren gaat.
te klein
goed
– Kook bij voorkeur met een deksel op de pan. Op die manier voorkomt u dat er onnodig warmte ontsnapt.
zonder deksel
met deksel
– Gebruik voor een kleine hoeveelheid een kleine pan. Voor
een kleine pan op een kleine kookzone is minder energie
nodig dan voor een grote, niet geheel gevulde pan op een
grote kookzone.
– Gebruik zo weinig mogelijk water en schakel na het
aankoken of aanbraden op tijd terug naar een lagere vermogensstand.
– Schakel bij een lange bereidingstijd de kookzone al 5 tot
10 minuten voor het einde uit. U maakt dan optimaal gebruik van de restwarmte.
– Met een snelkookpan kunt u de bereidingstijd aanzienlijk
verkorten.
34
Timer
De kookplaat moet ingeschakeld zijn, als u de timer wilt gebruiken.
De timer kan voor twee functies worden gebruikt:
- voor het instellen van een kookwekkertijd.
- voor het automatisch uitschakelen van een kookzone.
U kunt een tijd instellen van 1 minuut (01) tot 91/2 (9.^) uur. Bij
tijden boven 99 minuten (99) vindt de instelling plaats in stappen van een half uur. Een half uur wordt aangegeven met een
punt achter het cijfer.
Met de toets - verlaagt u de tijd van 9.^ tot 00. Met de toets +
verhoogt u de tijd van 00 tot 9.^. Bij 2h en bij 99 volgt een
stop. Om door te gaan, haalt u kort uw vinger van de toets en
tipt u de toets daarna weer aan.
Na afloop van de ingestelde tijd verschijnt gedurende enkele
seconden de waarde 00 in het timerdisplay. Tegelijk hoort u
enkele seconden een akoestisch signaal. Tip de toets m aan,
als u het signaal voortijdig wilt uitzetten.
Kookwekker
Instellen
^ Druk op de toets m.
In het timerdisplay knipperen 00 en het controlelampje van
de kookwekker.
^ Druk zo lang op de toets - of + tot de gewenste tijd wordt
weergegeven, bijvoorbeeld 15 minuten.
De ingestelde tijd loopt in minuten af. De resttijd kunt u in het
timerdisplay aflezen.
Wijzigen
^ Druk op de toets m.
^ Stel met de toets - of + de gewenste tijd in.
Wissen
^ Druk op de toets m.
^ Druk tegelijk op de toetsen - en +.
35
Timer
Kookzone automatisch uitschakelen
U kunt een tijd instellen waarna een kookzone automatisch
wordt uitgeschakeld.
Alle kookzones kunnen tegelijk worden geprogrammeerd.
Als de geprogrammeerde tijd langer is dan de maximaal
toegestane bedrijfsduur wordt de kookzone door de
veiligheidsuitschakeling uitgeschakeld (zie de betreffende
rubriek).
^ Stel voor de gewenste kookzone een vermogensstand in.
^ Druk op de toets m.
In het timerdisplay knipperen 00 en het controlelampje van
de kookwekker.
^ Druk opnieuw op de toets m.
In het timerdisplay dooft het controlelampje van de kookwekker en een controlelampje voor de kookzonetoewijzing knippert.
^ Zijn meerdere kookzones ingeschakeld, druk dan zo vaak
op toets m tot het controlelampje van de gewenste kookzone knippert, bijvoorbeeld rechts achter.
De controlelampjes van de ingeschakelde kookzones verschijnen met de wijzers van de klok mee, beginnend bij links
voor.
^ Druk zo lang op de toets - of + tot de gewenste tijd wordt
weergegeven, bijvoorbeeld 15 minuten.
De ingestelde tijd loopt in minuten af. De resttijd kunt u in het
timerdisplay aflezen.
Als u nog een kookzone automatisch wilt laten uitschakelen,
voert u de beschreven handelingen nog eens uit.
36
Timer
Als u meerdere uitschakeltijden heeft geprogrammeerd,
wordt de kortste resttijd weergegeven. Het controlelampje
van de betreffende kookzone knippert. De andere controlelampjes branden continu. Als u die resttijden wilt laten weergeven, tip dan de sensortoets m zo vaak aan totdat het gewenste controlelampje begint te knipperen.
Wijzigen
^ Tip de sensortoets m zo vaak aan totdat het betreffende
controlelampje begint te knipperen.
^ Stel met de toets - of + de gewenste tijd in.
Timerfuncties tegelijk gebruiken
U kunt de functies "kookwekker" en "automatisch uitschakelen" tegelijk gebruiken.
U heeft een of meer uitschakeltijden geprogrammeerd en wilt
ook de kookwekker instellen:
Tip de sensortoets m zo vaak aan totdat het controlelampje
van de kookwekker knippert.
U heeft de kookwekker ingesteld en wilt ook een of meer
uitschakeltijden programmeren:
Tip de sensortoets m zo vaak aan totdat het controlelampje
van de gewenste kookzone knippert.
Kort na de laatste invoer schakelt het timerdisplay over naar
de kortste resttijd.
Wilt u de resttijden laten weergeven die op de achtergrond
aflopen, tip dan de sensortoets m zo vaak aan totdat het gewenste controlelampje knippert.
Uitgaande van de kortste resttijd worden nu met de wijzers
van de klok mee alle ingeschakelde kookzones en de kookwekker geselecteerd.
37
Beveiligingen
Vergrendeling instellingen / apparaat
Om te voorkomen dat de kookplaat of kookzones per ongeluk
worden ingeschakeld of instellingen worden gewijzigd, is dit
apparaat voorzien van een vergrendeling.
De vergrendeling van de instellingen activeert u als de
kookplaat in gebruik is. Als de vergrendeling actief is, kan het
apparaat alleen nog beperkt worden bediend:
– De vermogensstanden van de kookzones en de instellingen van de timer kunnen niet worden gewijzigd.
– De kookzones, de kookplaat en de timer kunnen wel worden uitgeschakeld, maar daarna niet weer worden ingeschakeld.
De vergrendeling van het apparaat activeert u als de kookplaat uitgeschakeld is. Als de vergrendeling actief is, kan het
apparaat niet worden ingeschakeld en kan de timer niet worden bediend.
Het apparaat is zo geprogrammeerd dat u deze vergrendeling handmatig moet activeren. U kunt de instelling zo wijzigen dat de vergrendeling van het apparaat 5 minuten na
het uitschakelen van de kookplaat automatisch plaatsvindt
(zie ook "Programmering").
Als bij ingeschakelde vergrendeling een toets wordt aangeraakt die niet mag worden bediend, dan
– verschijnt gedurende ca. 3 seconden in het kookzonedisplay links voor L en rechts voor C.
– is het akoestische signaal iets langer dan normaal (bij
kookplaten met kookzonevergroting).
– verschijnt het controlelampje (bij kookplaten zonder kookzonevergroting).
Beide vergrendelingen zijn na een stroomonderbreking
uitgeschakeld.
38
Beveiligingen
Kookplaten zonder kookzonevergroting
Activeren
^ Druk zo lang op de sensortoets $ totdat het betreffende
controlelampje verschijnt en er een akoestisch signaal
klinkt.
Na korte tijd gaat het controlelampje automatisch uit.
Deactiveren
^ Druk zo lang op de sensortoets $ totdat het controlelampje
uitgaat.
Kookplaten met kookzonevergroting
Activeren
^ Druk tegelijk op de toetsen - en +. Druk zo lang totdat u
een lang akoestisch signaal hoort.
Deactiveren
^ Druk tegelijk op de toetsen - en +. Druk zo lang totdat u
een akoestisch signaal hoort.
39
Beveiligingen
Veiligheidsuitschakeling
Als een kookzone te lang aanstaat
Is een kookzone langdurig ingeschakeld geweest (zie tabel),
zonder dat de vermogensstand is gewijzigd, dan wordt de
kookzone automatisch uitgeschakeld. In het display verschijnt de restwarmte-indicator.
Als u een kookzone weer wilt inschakelen, doet u dat zoals
gebruikelijk.
Vermogensstand*
Maximale
bedrijfsduur in uren
1 / 1.
10
2 / 2.
5
3 / 3.
5
4 / 4.
4
5 / 5.
3
6 / 6.
2
7 / 7.
2
8 / 8.
2
9
1
* De vermogensstanden met punt zijn alleen beschikbaar
als u het aantal vermogensstanden heeft vergroot (zie
"Programmering").
Als er iets op het bedieningspaneel ligt
De kookplaat wordt automatisch uitgeschakeld als één of
meer sensortoetsen langer dan 13 seconden bedekt zijn, bijvoorbeeld als u uw hand erop legt, een gerecht overkookt of
als er voorwerpen op liggen.
In alle kookzonedisplays knippert een F. Tegelijk hoort u om
de 30 seconden een akoestisch signaal (gedurende maximaal 10 minuten).
^ Reinig het bedieningspaneel c.q. verwijder de voorwerpen.
Het signaal wordt uitgezet en de F dooft. U kunt de kookplaat
weer in gebruik nemen.
40
Beveiligingen
Oververhittingsbeveiliging
Kookzones
Alle kookzones zijn voorzien van een oververhittingsbeveiliging (temperatuurbegrenzer). Deze schakelt de kookzone automatisch uit als de keramische plaat te heet wordt.
Als de oververhittingsbeveiliging actief is, wordt de verwarming ook op de hoogste vermogensstand in- en uitgeschakeld.
Als de keramische plaat voldoende is afgekoeld, wordt de
verwarming automatisch weer ingeschakeld.
De oververhittingsbeveiliging reageert als
– u een kookzone inschakelt zonder dat er een pan op staat.
– u leeg kookgerei verhit.
– de bodem van de pan niet gelijkmatig op de kookzone
aansluit.
– de pan de warmte niet goed geleidt.
Bedieningspaneel
De elektronica van het bedieningspaneel is voorzien van een
oververhittingsbeveiliging. Deze beveiliging schakelt de
kookplaat automatisch uit voordat de elektronica oververhit
raakt.
In het display verschijnt de foutmelding FE37.
Als de elektronica voldoende is afgekoeld, verdwijnt de foutmelding en kunt u de kookplaat weer in gebruik nemen.
De oververhittingsbeveiliging kan reageren als u meerdere
kookzones gedurende lange tijd op een hoge vermogensstand gebruikt.
41
Reiniging en onderhoud
,Gebruik voor het reinigen van het apparaat nooit een
stoomreiniger. Stoom kan in aanraking komen met delen
die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.
Reinig het hele apparaat na elk gebruik. Laat het apparaat
eerst afkoelen.
Wrijf het apparaat na elke vochtige reiniging droog. U voorkomt zo kalkafzetting.
Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen,
mogen de volgende middelen niet worden gebruikt:
– afwasmiddelen.
– soda-, alkali-, ammoniak-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen.
– kalkoplossende reinigingsmiddelen.
– vlekken- en roestverwijderaars.
– schurende reinigingsmiddelen, zoals schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen.
– oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
– reinigingsmiddelen voor afwasautomaten.
– grill- en ovensprays.
– glasreinigers.
– schurende harde borstels en sponsjes (zoals pannensponsjes) en gebruikte sponsjes die nog resten schuurmiddel bevatten.
– vlekkensponsjes.
– puntige voorwerpen
(zodat de dichtingen tussen de keramische plaat en de lijst
dan wel tussen lijst en werkblad niet beschadigd raken).
42
Reiniging en onderhoud
Gebruik voor het reinigen geen afwasmiddel. Met afwasmiddel worden niet alle verontreinigingen verwijderd. Er
ontstaat dan een onzichtbaar laagje dat tot verkleuring van
de keramische plaat leidt. Die verkleuring kan niet meer
worden verwijderd.
Reinig de kookplaat regelmatig met een speciaal reinigingsmiddel voor keramische platen.
Verwijder alle grove verontreinigingen met een vochtige
doek. Vastgekoekte verontreinigingen verwijdert u met een
glasschraper.
Reinig de kookplaat vervolgens met het
Miele-reinigingsmiddel voor keramische platen en roestvrij
staal (zie ook "Bij te bestellen accessoires") of met een ander
geschikt reinigingsmiddel voor keramische platen. Gebruik
hierbij keukenpapier of een schone doek. Gebruik het reinigingsmiddel niet op een hete kookplaat, omdat daardoor
vlekken kunnen ontstaan. Houdt u zich aan de aanwijzingen
van de fabrikant van het reinigingsmiddel.
Wis de kookplaat ten slotte met een vochtige doek af en wrijf
de plaat weer droog. Verwijder alle reinigingsmiddelresten.
De resten kunnen anders inbranden en de keramische plaat
aantasten.
Vlekken van kalkresten, water en aluminium kunt u met het
reinigingsmiddel voor keramische platen en roestvrij staal
verwijderen.
Komt suiker, suikerhoudend voedsel, kunststof of aluminiumfolie op een hete kookzone terecht, vermeng de suikerhoudende stoffen dan onmiddellijk met water. Schakel vervolgens de kookzone uit en verwijder de resten met een
schraper, zolang de plaat nog heet is. Let op dat u daarbij uw
handen niet brandt.
Reinig de plaat verder als deze is afgekoeld. Ga daarbij te
werk zoals in het voorgaande is beschreven.
43
Extra functies
Reset
Uw apparaat heeft een reset-functie. Met deze functie kunt u
alle instellingen van de programmering weer op de fabrieksinstellingen zetten.
Reset activeren
^ Schakel de kookplaat in.
^ Druk 10 seconden lang tegelijk op de toetsen van de kookzones links voor en rechts voor.
44
Extra functies
Programmering
U kunt de programmering van uw apparaat wijzigen (zie tabel). U kunt meerdere instellingen na elkaar wijzigen.
Na het oproepen van de programmering verschijnen in de
kookzonedisplays P (programma), S (status) en getallen.
Hiermee wordt de huidige instelling aangegeven.
Programmering oproepen
^ Druk terwijl de kookplaat uitgeschakeld is tegelijk op de
toetsen s en $ dan wel s en n. Druk zo lang totdat het
betreffende controlelampje gaat knipperen.
Programma instellen, status instellen
^ Bij kookplaten met 4 of meer kookzones:
Druk op de toets van de kookzone links voor.
^ Bij kookplaten met 3 kookzones:
Druk op de toets van de kookzone links.
^ Kies met de toets + of - het gewenste programma.
^ Druk op de toets van de kookzone rechts voor.
^ Kies met de toets + of - de gewenste status (zie tabel).
Instellingen opslaan
^ Druk zo lang op de toets s totdat de weergave dooft.
Instellingen niet opslaan
^ Druk zo lang op de toets $ dan wel n totdat de weergave
dooft.
45
Extra functies
Programma*
P
P
P
P
P
P
*
0
2
4
5
7
Status** Instelling
Demo-stand en fabrieksin- S
stellingen
0
Demo-stand aan
(na het inschakelen van de kookplaat verschijnt gedurende enkele
seconden in het kookzonedisplay
links voor "d" en rechts voor "E").
S
1
Demo-stand uit
S
9
Fabrieksinstellingen herstellen
Aantal vermogensstanden S
0
9 vermogensstanden
(1, 2, 3 ... tot 9)
S
1
17 vermogensstanden
(1, 1., 2, 2., 3 ... tot 9)
Let op!
De aankookfunctie is nu te herkennen aan een A die afwisselend
met de doorkookstand verschijnt.
S
0
Uit
S
1
Zacht
S
2
Gemiddeld
S
3
Hard
S
0
Uit
S
1
Zacht, 10 seconden
S
2
Gemiddeld, 10 seconden
S
3
Hard, 10 seconden
S
0
Handmatige activering van de
vergrendeling
S
1
Automatische activering van de
vergrendeling
S
0
Langzaam
S
1
Normaal (300 ms)
S
2
Snel
Akoestisch signaal bij bediening sensortoetsen
Akoestisch signaal timer
Vergrendeling apparaat
6. Reactiesnelheid sensortoetsen
Een niet genoemd programma (een niet genoemde status) wordt niet gebruikt.
** De fabrieksinstellingen zijn vet gedrukt.
46
Nuttige tips
De meeste storingen en problemen die in de dagelijkse praktijk kunnen voorkomen, kunt u zelf verhelpen. Hierdoor bespaart u tijd en geld, omdat u niet de
hulp van een service-technicus hoeft in te roepen.
Het volgende overzicht helpt u de oorzaken van een probleem te vinden en het
probleem te verhelpen. Houdt u daarbij rekening met het volgende:
,Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties leveren gevaar op voor
de gebruiker.
Probleem
Oorzaak
De kookplaat respec- De vergrendeling is ingetievelijk de kookzoschakeld.
nes kunnen niet worden ingeschakeld.
De zekering heeft gereageerd.
Er is mogelijk een technische storing geweest.
Oplossing
Schakel de vergrendeling
uit (zie "Vergrendeling instellingen / apparaat").
Controleer de zekeringen
(minimale sterkte: zie typeplaatje).
Maak het apparaat ca. 1
minuut spanningsvrij. Doe
dat als volgt:
– Schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie
uit c.q. draai de desbetreffende stop eruit of
– schakel de aardlekschakelaar uit.
Nadat de zekering, de
hoofd- of de aardlekschakelaar weer is ingeschakeld, kunt u het apparaat
weer normaal gebruiken.
Waarschuw een elektricien
of Miele als u de storing
niet zelf kunt verhelpen.
47
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Na het inschakelen van De demo-functie is ingede kookplaat verschijnt schakeld.
gedurende enkele seconden in het kookzonedisplay links voor "d" en
rechts voor "E").
De kookzones worden
niet heet.
Schakel de demo-functie
uit (zie "Programmering").
Het apparaat wordt tijWaarschijnlijk was een
dens het gebruik vanzelf kookzone te lang ingeschakeld.
uitgeschakeld.
U hoeft niets te doen!
U kunt de kookzones gewoon weer in gebruik nemen (zie "Veiligheidsuitschakeling").
De verwarming van een
kookzone wordt in- en
uitgeschakeld.
Bij een vermogensstand U hoeft niets te doen!
tussen 1 en 8: Dit is geen Het in- en uitschakelen
storing!
van de verwarming is normaal. Het is het gevolg
van de elektronische regeling van het verwarmingsvermogen (zie ook
het hoofdstuk "Principe
van de kookzones").
Bij vermogensstand 9:
Dit is wel een storing! De
oververhittingsbeveiliging
van een kookzone is geactiveerd.
48
U hoeft niets te doen!
Zodra de keramische
plaat voldoende is afgekoeld, wordt de verwarming automatisch weer
ingeschakeld (zie "Oververhittingsbeveiliging").
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Het apparaat wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld. In alle kookzonedisplays verschijnt
een F en er klinkt een
akoestisch signaal.
Een of meer sensortoetsen zijn afgedekt,
bijvoorbeeld omdat u
uw hand erop legt, een
gerecht overkookt of
omdat er voorwerpen
op liggen.
Reinig het bedieningspaneel
c.q. verwijder de voorwerpen
(zie
"Veiligheidsuitschakeling").
De inhoud van een pan Er worden grote hoebegint niet of nauweveelheden verhit.
lijks te koken, terwijl de
aankookautomaat ingeschakeld is.
De pan geleidt de
warmte niet goed.
Gebruik voor het aankoken
de hoogste vermogensstand
en kies daarna handmatig
een lagere stand.
Er knipperen een of
Er is een stroomstoring U hoeft niets te doen!
meer
geweest. De kookplaat U kunt de kookplaat weer in
restwarmte-indicatoren. is uitgeschakeld.
gebruik nemen. Controleer
voordat u dat doet eerst hoe
ver de gerechten zijn.
De
restwarmte-indicatoren
brandden op het moment dat u de
programmeringsfunctie
activeerde.
U heeft de indruk dat
het te lang duurt totdat
de inhoud van een pan
begint te koken.
U hoeft niets te doen!
De weergave knippert totdat
restwarmte voldoende is
afgenomen of de kookzone
wordt ingeschakeld.
Controleer het vermogen van
de betreffende kookzone (zie
het hoofdstuk "Vermogen
kookzone controleren").
49
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak
De gevoeligheid
van de sensortoetsen is te
groot of te klein.
De gevoeligheid van de sen- Zorg eerst dat zon- of kunstsortoetsen is veranderd.
licht niet direct op de kookplaat valt. De omgeving van
de kookplaat mag echter ook
niet te donker zijn.
Er mogen zich geen voorwerpen op de kookplaat en
de sensortoetsen bevinden.
Verwijder eventueel kookgerei
en reinig de kookplaat indien
dat nodig is.
Onderbreek de stroomvoorziening van de kookplaat geNa het uitvoeren van een re- durende ca. 1 minuut.
set of na een stroomstoring
Mocht het probleem daarna
is de instelling veranderd.
nog niet zijn verholpen, neem
Dooft het display niet na 5
dan contact op met de afdeminuten, ga dan te werk zo- ling Klantcontacten.
als rechts beschreven.
In het kookzonedisplay links achter verschijnt een
F, in het display
rechts achter een
E en in de voorste
displays cijfers.
links
rechts
9
0
9
1
9
2
9
3
3
7
Alle andere
foutmeldingen.
50
Oplossing
De oververhittingsbeveiliging U hoeft niets te doen!
van het bedieningspaneel
Zodra de foutmelding verheeft gereageerd.
dwijnt, kunt u de kookplaat
weer in gebruik nemen (zie
"Oververhittingsbeveiliging").
Er is een storing opgetreden Onderbreek de stroomvoorin de elektronica.
ziening van de kookplaat gedurende ca. 1 minuut.
Neem contact op met de afdeling Klantcontacten als het
probleem zich na het herstellen van de stroomvoorziening
weer voordoet.
Vermogen kookzone controleren
U kunt het vermogen van een kookzone controleren. Hiervoor moet u een pan met
een bepaalde hoeveelheid water aan de kook brengen en de tijd meten.
Gebruik een roestvrijstalen of geëmailleerde pan (met deksel). De bodemdiameter
moet overeenkomen met de diameter van de kookzone. De panbodem moet vlak
of licht naar binnen gebogen zijn.
^ Bepaal de diameter en het vermogen van de te controleren kookzone (zie de rubriek "Kookzones").
^ Vul de pan met de hoeveelheid water uit de tabel. Het water moet een temperatuur van ca. 20 °C hebben.
^ Plaats het deksel en zet de pan op de kookzone.
^ Kies de hoogste vermogensstand.
^ Meet de tijd totdat het water kookt.
Het vermogen van een kookzone is in orde als het water kookt binnen de tijd die in
de tabel staat aangegeven.
De tijd kan aanzienlijk afwijken als
- er sprake is van onder- of
overspanning.
- zeer koud water wordt
gebruikt.
- een ongeschikte pan
wordt gebruikt.
- geen deksel wordt gebruikt.
51
Vermogen kookzone controleren
C kookzone
in cm
Vermogen bij 230 V
in Watt
Waterhoeveelheid
in liters
Tijd*
in minuten
10,0
600
0,5
11,0
12,0
700 / 750
1,0
13,0
14,5
1000 / 1100
1,0
9,0
14,5
1200
1,0
8,5
17,0
1500
1,5
9,5
18,0
1250
1,5
11,0
21,0
2000
2,0
10,5
21,0
2200 / 2300
2,0
9,5
23,0
2500
2,0
9,0
27,0
2700
3,0
13,0
27,0
3200
3,0
12,0
* Maximale tijd onder ongunstige omstandigheden.
52
Bij te bestellen accessoires
Speciaal voor uw apparatuur levert Miele een uitgebreid assortiment aan toebehoren, alsmede reinigings- en onderhoudsmiddelen.
U kunt deze producten heel eenvoudig via de Miele-webshop
bestellen:
De producten zijn ook verkrijgbaar bij Miele (zie omslag) en
bij uw Miele-vakhandelaar.
Reinigingsmiddel voor keramische platen en roestvrij staal
250 ml
Voor het verwijderen van verontreinigingen, kalk- en aluminiumvlekken
Universeel microvezeldoekje
Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
53
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Dit apparaat mag alleen door een
erkend vakman worden ingebouwd
en aangesloten.
Om te voorkomen dat het apparaat
beschadigd raakt, moet het pas na
de montage van de bovenkastjes en
de afzuigkap worden ingebouwd.
~ De lijsten en randen van het werkblad moeten met een hittebestendige
lijm (100 °C) zijn bevestigd, zodat ze
niet loslaten of vervormen. Ook de
wandafdichtstrip moet hittebestendig
zijn.
~ Dit apparaat mag niet op een
niet-stationaire locatie (zoals een boot)
worden gebruikt.
~ Het is niet toegestaan de kookplaat
boven koelapparatuur, afwas-, was- en
droogautomaten in te bouwen.
54
~ De aansluitkabel van de kookplaat
mag na het inbouwen niet in aanraking
komen met de bodemplaat van het apparaat en niet worden blootgesteld aan
mechanische belastingen.
~ De op de volgende bladzijden aangegeven veiligheidsafstanden dienen
nauwkeurig te worden aangehouden.
Alle maten zijn in mm aangegeven.
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Veiligheidsafstand tot de tussenbodem
Veiligheidsafstand boven het apparaat
Een tussenbodem onder de kookplaat
is niet noodzakelijk.
Als zich onder het apparaat een tussenbodem bevindt, moet de afstand
tussen de bovenkant van het werkblad
en de bovenkant van de tussenbodem
minimaal 110 mm zijn.
Tussen de achterkant van de tussenbodem en de achterwand van de kast
moet voor de doorvoer van de aansluitkabel een spleet van minimaal 10 mm
worden gerealiseerd.
Als de kookplaat een externe
netaansluitkast heeft, moet de spleet
minimaal 30 mm zijn.
Tussen het apparaat en een erboven
gemonteerde afzuigkap dient u de veiligheidsafstand aan te houden die door
de fabrikant is aangegeven.
Is de betreffende informatie niet beschikbaar (bijvoorbeeld bij een keukenplank), dan moet de afstand bij licht
ontvlambare materialen ten minste
760 mm bedragen.
Kies de grootste afstand als in de
gebruiksaanwijzing of montagehandleiding van verschillende apparaten (bijvoorbeeld een wokbrander
of een elektrische kookplaat) verschillende veiligheidsafstanden worden genoemd voor plaatsing onder
een afzuigkap.
55
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Veiligheidsafstand zijkant /
achterkant
Bij inbouw van de kookplaat mag zich
aan de achterkant en aan één kant
(rechts of links) een hoge keukenkast
of een wand bevinden (zie afbeeldingen).
a Tussen de uitsparing in het werkblad
en de achterkant van het werkblad
dient de afstand minimaal 50 mm te
zijn.
Niet toegestaan!
b Rechts van de uitsparing dient de
afstand tot een ernaast geplaatst
meubelstuk (bijvoorbeeld een hoge
kast) of een wand minimaal 50 mm te
zijn.
c Links van de uitsparing dient de afstand tot een ernaast geplaatst
meubelstuk (bijvoorbeeld een hoge
kast) of een wand minimaal 50 mm te
zijn.
Aan te bevelen!
Toegestaan maar niet aan te bevelen!
Toegestaan maar niet aan te bevelen!
56
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Veiligheidsafstand bij een beklede nis
Als er sprake is van een nisbekleding dient er een minimale afstand tussen de uitsparing in het werkblad en de bekleding te worden aangehouden. Bij te hoge
temperaturen kunnen materialen beschadigd raken.
Is de bekleding van brandbaar materiaal (zoals hout), dan moet de afstand
e tussen de uitsparing in het werkblad en de nisbekleding minimaal 50 mm zijn.
Is de bekleding van niet brandbaar materiaal (zoals metaal, natuursteen en keramische tegels), dan moet de afstand e tussen de uitsparing in het werkblad en
de nisbekleding minimaal 50 mm min de dikte van de bekleding zijn.
Als de nisbekleding bijvoorbeeld 15 mm dik is, moet de minimale afstand
50 mm - 15 mm = 35 mm zijn.
Kookplaten zonder randlijst
Kookplaten met randlijst/facetrand
a Wand
b Nisbekleding
maat x = dikte van de nisbekleding
c Werkblad
d Uitsparing in het werkblad
e Minimale afstand
bij brandbare materialen 50 mm
bij niet brandbare materialen 50 mm - maat x
57
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
Kookplaten met randlijst /
facetrand
Werkblad met tegels
Dichting tussen kookplaat en werkblad
De voegen a en het gearceerde gedeelte onder de rand moeten glad en
vlak zijn, zodat de kookplaat gelijkmatig
aansluit en de dichting onder de rand
van het apparaat voldoende afdicht.
De dichting onder de rand van het apparaat is toereikend als afdichting tussen apparaat en werkblad.
Gebruik voor het afdichten nooit kit
(bijvoorbeeld siliconenkit).
Als de kookplaat moet worden verwijderd, zouden het apparaat en het
werkblad beschadigd kunnen raken.
58
Kookplaten met randlijst / facetrand
Inbouwmaten
KM 5600
a Klemveren
b Inbouwhoogte
c Inbouwhoogte netaansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
d Voorkant
59
Kookplaten met randlijst / facetrand
KM 5603 / KM 5612 / KM 5613
a Klemveren
b Inbouwhoogte
c Inbouwhoogte netaansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
d Voorkant
60
Kookplaten met randlijst / facetrand
KM 5604
a Klemveren
b Inbouwhoogte
c Inbouwhoogte kabeluitgang
d Netaansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
e Kabelboom, L = 1550 mm
f Voorkant
61
Kookplaten met randlijst / facetrand
KM 5607 / KM 5617
a Klemveren
b Inbouwhoogte
c Inbouwhoogte netaansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
d Voorkant
62
Kookplaten met randlijst / facetrand
Inbouwen
De exacte positie van de klemveren
en steunprofielen (alleen bij kookplaten met facetrand) staan op de maatschets van de betreffende kookplaat.
Kookplaten met facetrand:
De speciale afdichttape zorgt ervoor
dat de kookplaat stevig in de uitsparing ligt en niet verschuift. De spleet
tussen de rand en het werkblad zal
na verloop van tijd kleiner worden.
Werkblad van hout
^ De snijvlakken van houten werkbladen moeten met speciale lak, siliconenkit of giethars worden afgewerkt om te voorkomen dat het werkblad door vocht wordt aangetast. De
gebruikte producten moeten hittebestendig zijn.
De producten mogen niet op het
werkblad terechtkomen.
^ Maak de uitsparing in het werkblad
volgens de maatschets. Neem daarbij veiligheidsafstanden in acht (zie
ook "Veiligheidsinstructies voor het
inbouwen").
^ Plaats de bijgeleverde klemveren en
steunprofielen (alleen bij kookplaten
met facetrand) op respectievelijk tegen de rand van de uitsparing (zie
afbeeldingen).
^ Bevestig de klemveren a en de
steunprofielen b met de bijgeleverde
houtschroeven 3,5 x 25 mm.
63
Kookplaten met randlijst / facetrand
Werkblad van natuursteen
Voor het inbouwen moeten dubbelzijdig plakband (met een sterke kleeflaag) en siliconenkit worden gebruikt
(niet bijgeleverd).
^ Breng langs de zijranden en de onderkant van de klemveren en de
steunprofielen siliconenkit aan.
^ Bevestig de klemveren en de
steunprofielen (alleen bij kookplaten
met facetrand) met dubbelzijdig plakband c.
De klemveren en steunprofielen moeten op respectievelijk tegen de rand
van de uitsparing worden geplaatst
(zie afbeeldingen).
64
Kookplaten met randlijst / facetrand
Kookplaat positioneren
^ Leid de aansluitkabel van de kookplaat door de uitsparing naar beneden.
^ Leg het apparaat losjes op de klemveren.
^ Druk de kookplaat met beide handen
op de rand gelijkmatig naar beneden
totdat het apparaat duidelijk vastklikt.
De dichting van de kookplaat moet
na het vastklikken goed op het werkblad aansluiten. Alleen zo kan een
correcte afdichting worden gegarandeerd.
Gebruik voor het afdichten nooit kit
(bijvoorbeeld siliconenkit)!
Als de dichting bij de hoeken niet
goed op het werkblad aansluit, kan
de hoekradius van het werkblad
(ß R4) voorzichtig met een decoupeerzaag worden nabewerkt.
^ Sluit de kookplaat aan.
^ Controleer of het apparaat goed
functioneert.
De kookplaat kan alleen met speciaal gereedschap weer uit het werkblad worden gelicht.
65
Kookplaten met randlijst / facetrand
Externe netaansluitkast
De aansluitkast kan op de volgende
plaatsen worden aangebracht:
– Los in de onderkast onder de kookplaat.
– Aan een zijwand in de onderkast.
– Aan de wand achter de onderkast.
– In een kast ernaast.
66
Tussen de aansluitkast en de kookplaat, alsmede een andere warmtebron (fornuis, oven, etc.), dient een
afstand te worden aangehouden
van minimaal 150 mm.
Bevindt zich onder de kookplaat een
tussenbodem, dan mag de aansluitkast beslist niet tussen de kookplaat
en de tussenbodem worden geplaatst.
Kookplaten zonder randlijst
Inbouwmaten
KM 5618
a Voorkant
b Inbouwhoogte
c Inbouwhoogte netaansluitkast met
aansluitkabel,
L = 1440 mm
Zie beslist de detailtekeningen voor
de afmetingen van de uitsparing voor
een natuurstenen werkblad.
d Getrapte freesrand
67
Kookplaten zonder randlijst
Inbouwen
Kookplaten zonder randlijst zijn alleen geschikt voor inbouw in natuurstenen (graniet, marmer), massief
houten en betegelde werkbladen.
Indien kookplaten ook geschikt zijn
voor inbouw in een glazen werkblad
is dit vermeld in de rubriek "Inbouwmaten".
Informeer bij werkbladen van andere materialen bij de betreffende
fabrikant of het werkblad geschikt is
voor inbouw van een kookplaat zonder randlijst.
De breedte (binnenwerks) van de
onderkast moet minimaal zo groot
zijn als de uitsparing in het werkblad
(zie "Inbouwmaten"), zodat de kookplaat ook na de inbouw van onderaf
goed toegankelijk is. Een technicus
moet de onderkant van de kookplaat
kunnen verwijderen.
Als de kookplaat niet van onderaf
toegankelijk is, moet de voegenkit
bij onderhoudswerkzaamheden worden verwijderd om de kookplaat te
kunnen verwijderen.
68
Deze kookplaat
– kan rechtstreeks in een correct voorbereid natuurstenen werkblad worden geplaatst.
– moet in een massief-houten, betegeld en glazen werkblad met houten
lijsten worden bevestigd. De lijsten
worden niet bij het apparaat geleverd.
Kookplaten zonder randlijst
Werkblad voorbereiden en
kookplaat bevestigen
Werkblad van natuursteen
^ Maak de uitsparing in het werkblad
volgens de afbeeldingen. Neem
daarbij de veiligheidsafstanden in
acht (zie ook "Veiligheidsinstructies
voor het inbouwen").
^ Leid de aansluitkabel van de kookplaat door de uitsparing naar beneden.
^ Plaats en centreer de kookplaat b in
de uitsparing.
^ Sluit de kookplaat aan.
^ Controleer of het apparaat goed
functioneert.
a Werkblad
^ Vul de voeg c met een geschikte,
hittebestendige siliconen-voegenkit
(minimaal 160 °C).
b Kookplaat
c Voeg
Omdat voor de keramische plaat en
de uitsparing in het werkblad een zekere tolerantie geldt, kan de voegbreedte c variëren (minimaal 1 mm).
Gebruik uitsluitend een voor natuursteen geschikte siliconen-voegenkit.
Neem de aanwijzingen van de
kitfabrikant in acht.
69
Kookplaten zonder randlijst
Massief-houten / betegeld / glazen
werkblad
^ Maak de uitsparing in het werkblad
volgens de afbeeldingen. Neem
daarbij de veiligheidsafstanden in
acht (zie ook "Veiligheidsinstructies
voor het inbouwen").
^ Bevestig de houten lijsten d 7 mm
onder de bovenkant van het werkblad (zie afbeelding).
^ Leid de aansluitkabel van de kookplaat door de uitsparing naar beneden.
^ Plaats en centreer de kookplaat b in
de uitsparing.
a Werkblad
b Kookplaat
c Voeg
d Houten lijsten 13 mm
(niet bijgeleverd)
Omdat voor de keramische plaat en
de uitsparing in het werkblad een zekere tolerantie geldt, kan de voegbreedte c variëren (minimaal 1 mm).
70
^ Sluit de kookplaat aan.
^ Controleer of het apparaat goed
functioneert.
^ Vul de voeg c met een geschikte,
hittebestendige siliconen-voegenkit
(minimaal 160 °C).
Neem de aanwijzingen van de
kitfabrikant in acht.
Gebruik bij natuurstenen tegels uitsluitend een voor natuursteen geschikte siliconen-voegenkit.
Elektrische aansluiting
Aansluitwaarde
Dit apparaat mag alleen door een
erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hierbij
moeten de landelijke voorschriften
en de voorschriften van het energiebedrijf in acht worden genomen.
Miele kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor directe of indirecte
schade als gevolg van ondeskundige installatie, onderhoudswerkzaamheden of reparaties.
Miele kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
die is veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad
(bijvoorbeeld een elektrische
schok).
Zie typeplaatje.
Aansluiting
Voordat u het apparaat aansluit, dient u
de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist
overeenkomen.
Spanning AC 230 V / 50 Hz.
Voor de aansluitmogelijkheden zie het
aansluitschema.
Aardlekschakelaar
Na plaatsing moet zijn gewaarborgd
dat onder spanning staande delen
niet kunnen worden aangeraakt.
Voor extra veiligheid wordt in de
EU-voorschriften en -richtlijnen voor Nederland geadviseerd om de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien (30 mA).
71
Elektrische aansluiting
Scheidingssysteem
Aansluitkabel
Het apparaat moet via een schakelaar
met alle polen van de netspanning
kunnen worden losgekoppeld. De contactopening in uitgeschakelde toestand moet ten minste 3 mm bedragen!
Geschikte schakelaars zijn
overbelastings- en aardlekschakelaars.
Het apparaat moet met een kabel van
het type H 05 VV-F (PVC-isolatie) volgens het aansluitschema worden aangesloten. De kabel moet voldoende
doorsnede hebben.
Spanningsvrij maken
De van toepassing zijnde aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje.
Moet het apparaat spanningsvrij worden gemaakt, ga dan, afhankelijk van
de situatie, als volgt te werk:
– Bij zekeringen:
Draai de zekering los en haal deze
uit de houder.
– Bij een zekeringsautomaat:
Druk op de testknop (rood) totdat
de middelste knop (zwart) eruitspringt.
– Bij een inbouwzekeringsautomaat:
(zelfuitschakelaar, min. type B of C)
Zet de tuimelschakelaar van 1 (Aan)
op 0 (Uit).
– Bij een aardlekschakelaar:
Zet de hoofdschakelaar van 1 (Aan)
op 0 (Uit) of druk op de testknop.
Zorg dat de netspanning niet per
ongeluk weer kan worden ingeschakeld.
72
Voor de aansluitmogelijkheden zie het
aansluitschema.
Aansluitkabel vervangen
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, mag hiervoor alleen een kabel
van het type H 05 VV-F (PVC-isolatie)
worden gebruikt. Een geschikte aansluitkabel is verkrijgbaar bij Miele.
De aansluitkabel mag uitsluitend door
een vakman worden vervangen. Deze
is precies op de hoogte van de landelijke voorschriften en van de voorschriften van het gemeentelijke energiebedrijf en houdt zich daar strikt aan.
De aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje.
De aarddraad moet worden vastgeschroefd aan de aansluiting met
symbool -.
Elektrische aansluiting
Aansluitschema
73
Klantcontacten, typeplaatje, garantie
Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u
– uw Miele-vakhandelaar of
– Miele.
De gegevens van Miele vindt u achter in deze gebruiksaanwijzing.
Voor een goede en vlotte afhandeling moet de afdeling Klantcontacten weten
welk type apparaat u heeft en welk serienummer het heeft. Beide gegevens vindt
u op het typeplaatje.
Voor informatie over het Miele-Service-Verzekering-Certificaat kunt u zich wenden
tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.
Plak hier het bijgevoegde typeplaatje. Controleer of de gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de gegevens op het titelblad van deze gebruiksaanwijzing.
Garantie en garantievoorwaarden
De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar. Voor meer informatie zie de
bijgevoegde garantievoorwaarden.
74
75
KM 5600 / KM 5603 / KM 5604
KM 5607 / KM 5612 / KM 5613
KM 5617 / KM 5618
nl - NL
M.-Nr. 07 580 280 / 03