R46.0773.00 Router User Dutch.book

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER
GEBRUIKERSHANDLEIDING
rev 1.0
9-04
R24.0773.00
Handelsmerken:
Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
hun respectieve eigenaars.
INDHOUDSOPGAVE
De 802.11g 54Mbps Router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lampjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Voor- en achterpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Systeemvereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
De 802.11g 54Mbps Router installeren . . . . . . . . . . . . . 4
De 802.11g 54Mbps Router configureren . . . . . . . . . . . 9
Navigeren door de web-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Configuratie wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Setup Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Time Zone (Tijdzone). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Broadband Type (Breedbandtype) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen) . . . . . . . . . . . . . 17
System (systeem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
WAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Draadloos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
WDS (Wireless Distribution System) . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Firewall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
DDNS (Dynamic DNS) Settings (DDNS-instellingen) . . . 51
UPnP (Universal Plug and Play) Setting
(UPnP-instelling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tools (Extra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Reglementen en garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4
DE 802.11g 54Mbps Router
Hartelijk dank voor uw aankoop van de 802.11g 54Mbps Router.
U.S. Robotics biedt u een krachtig maar eenvoudig communicatieapparaat voor de verbinding van uw thuisnetwerk of local area
network (LAN) met het internet.
Lampjes
De 802.11g 54Mbps Router bevat de volgende lampjes die worden
beschreven in de onderstaande afbeelding en tabel.
802.11g 54Mbps Router
100
100
10
10
1
Lampje
2
3
4
Status
Omschrijving
Aan
De 802.11g 54Mbps Router krijgt stroom.
Aan
De 802.11g 54Mbps Router heeft een draadloze
verbinding tot stand gebracht.
PWR (groen)
WLAN
(groen)
Knipperend De WLAN-poort ontvangt of verzendt gegevens.
Aan
De WAN-poort heeft een draadloze verbinding tot
stand gebracht.
Aan
De aangegeven LAN-poort heeft een 100 Mbpsnetwerkverbinding tot stand gebracht.
WAN (groen)
LAN1-4 100
Knipperend De aangegeven WLAN-poort ontvangt of verzendt
gegevens.
Aan
LAN1-4 10
De aangegeven LAN-poort heeft een 10 Mbpsnetwerkverbinding tot stand gebracht.
Knipperend De aangegeven WLAN-poort ontvangt of verzendt
gegevens.
1
De 802.11g 54Mbps Router
Voor- en achterpanelen
De volgende afbeelding geeft de componenten van de 802.11g
54Mbps Router weer:
Afbeelding 1. Voor- en achterpanelen
802.11g 54Mbps Router
100
100
10
10
1
2
3
4
Voorwerp
Omschrijving
Lampjes
Statuslampjes stroom-, WLAN-, WAN- en LAN-poort.
(Zie het gedeelte Lampjes op pagina 1.)
Stroomaansluiting Sluit de bijgeleverde netvoedingsadapter aan op deze
aansluiting.
Waarschuwing: indien u het verkeerde type
netvoedingsadapter gebruikt, kan uw router beschadigd raken.
WAN-poort
WAN-poort (RJ-45). Sluit uw kabelmodem, DSL-modem of
een Ethernet-router aan op deze poort.
Reset-knop
Gebruik deze knop om de router opnieuw op te starten en de
standaardinstellingen te herstellen.
Fast Ethernet-poorten (RJ-45). Sluit LAN-apparaten
(zoals een pc, hub of switch) op deze poorten aan.
(LAN) Poorten
2
Systeemvereisten
U dient een ISP te hebben die aan de volgende minimale vereisten
voldoet:
•
Internettoegang vanaf uw plaatselijke telecombedrijf of Internet
Service Provider (ISP) met gebruik van een DSL-modem of een
kabelmodem.
•
Een computer met een 10 Mbps, 100 Mbps of een
10/100 Mbps Fast Ethernet-kaart of een USB-to-Ethernetadapter.
•
Het TCP/IP-netwerkprotocol dient op iedere pc te zijn
geïnstalleerd die toegang moet hebben tot het internet.
•
Op één pc van uw netwerk dient een webbrowser zoals
bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer 5.5 of hoger te zijn
geïnstalleerd om de 802.11g 54Mbps Router te configureren.
3
De 802.11g 54Mbps Router installeren
DE 802.11g 54Mbps Router
INSTALLEREN
Standaardinstallatieprocedure
Opmerking: het is belangrijk dat u uw serienummer opschrijft voordat u de
802.11g 54Mbps Router installeert. U vindt uw serienummer op het
onderste label van de 802.11g 54Mbps Router. U hebt dit nummer nodig
wanneer u contact opneemt met onze technische ondersteuning.
Modelnummer
Serienummer
USR5462
Opmerking: vergeet niet de stationsaanduiding van uw cd-rom-station te
achterhalen voordat u met de installatie begint. U hebt deze aanduiding
nodig om de software goed te kunnen installeren.
Stap één: sluit uw modem aan op de 802.11g 54Mbps Router.
• Schakel uw computer en uw kabel- of DSL-modem uit.
• Zoek de Ethernet-kabel tussen uw kabel- of DSL-modem en de Ethernetadapter van uw computer.
• Als uw breedbandverbinding actief is, dan dient u de Ethernet-kabel los
te maken van de Ethernet-adapter van uw computer.
• Gebruik de Ethernet-kabel om uw kabel of DSL-model aan te sluiten op de
WAN-poort op de achterzijde van de 802.11g 54Mbps Router.
4
De 802.11g 54Mbps Router installeren
Opmerking: bepaalde kabel- of DSL-modems kunnen worden aangesloten
met behulp van een USB-kabel of een Ethernet-kabel. Om uw kabel- of DSLmodem aan te sluiten op de 802.11g 54Mbps Router, hebt u een Ethernetkabel nodig.
Stap twee: sluit uw 802.11g 54Mbps Router aan op uw computer en op de
stroomtoevoer.
Sluit één uiteinde van de meegeleverde Ethernet-kabel aan op de Ethernetadapter van uw computer. Sluit het andere uiteinde aan op een van de LANpoorten van de 802.11g 54Mbps Router.
5
De 802.11g 54Mbps Router installeren
Schakel uw kabel- of DSL-modem in. Sluit de meegeleverde
elektriciteitsadapter aan op de aansluiting van de 802.11g 54Mbps Router.
Sluit de elektriciteitsadapter aan op een gewoon stopcontact. Schakel uw
computer in.
Stap drie: configureer de standaard verbindingsinstellingen.
Opmerking: u dient ook te controleren of de HTTP Proxy van uw
webbrowser is uitgeschakeld. Raadpleeg het
gedeelte Problemen oplossen op pagina 58.
Voer de stappen van de Setup Wizard uit om de standaard
verbindingsinstellingen van de 802.11g 54Mbps Router te configureren.
U hebt uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw internetverbinding
nodig voor de installatie van de 802.11g 54Mbps Router. Afhankelijk van uw
ISP hebt u misschien de volgende informatie nodig: IP-adres, subnetmasker,
gateway/router, DNS-servers/naamservers en servicenaam (optioneel).
Opmerking: kijk voor deze informatie eerst in uw aanmeldtoepassing. Als u
daar niet alle vereiste informatie vindt, dan kunt u contact opnemen met
uw ISP.
6
De 802.11g 54Mbps Router installeren
1.
Start een webbrowser. Typ http://192.168.2.1 in de locatie- of
adresregel van uw webbrowser voor toegang tot de web-interface.
Na het tot stand brengen van de verbinding ziet u de web-interface.
Het standaardwachtwoord is admin. Klik op Login (aanmelden).
Als u toegang krijgt tot de web-interface, klik dan op de Setup Wizard.
Opmerking: als u wordt gevraagd om verbinding te maken met het internet,
dan dient u afhankelijk van uw browser waarschijnlijk Opnieuw of
Verbinden te selecteren.
2.
3.
Selecteer uw tijdzone en klik op Next (volgende).
Selecteer uw type breedband. (Geef de betreffende informatie voor het
type internetverbinding dat u hebt gekozen.) Als u klaar bent, klikt u op
Next. Raadpleeg Broadband Type (Breedbandtype) op pagina 12 voor
meer informatie.
4.
Voer indien nodig het IP-adres in voor de 802.11g 54Mbps Router en
klik vervolgens op Finish (voltooien).
Indien de web-interface na het beëindigen van de Setup Wizard niet
aangeeft dat er een verbinding tot stand is gebracht (“Connected”), voer dan
de stappen van de Setup Wizard opnieuw uit.
Indien de web-interface nog steeds niet aangeeft dat er een verbinding is,
of indien u uw internetinstellingen wilt controleren, klik op dan op
Advanced Setup (geavanceerde instellingen) en selecteer vervolgens
Status.
7
De 802.11g 54Mbps Router installeren
Een draadloze verbinding tot stand brengen:
Controleer of de modus Infrastructure is ingesteld voor alle draadloze
adapters die worden aangesloten op het netwerk. Indien u de USR5470
Wireless Starter Kit hebt aangeschaft, kunt u het gedeelte Navigeren door
de Wireless Configuration Utility raadplegen van de gebruikershandleiding
van de 802.11g 54Mbps USB Adapter op de installatie-cd om te bepalen hoe
u deze instelling dient aan te passen of voor aanwijzingen voor het
verzamelen van uw configuratie-informatie. Als u een andere draadloze
adapter aansluit, dient u de documentatie van die adapter te raadplegen.
Als u de standaard verbindingsinstellingen heeft geconfigureerd, dan hebt
u toegang tot het internet. Start een webbrowser en registreer uw product
op www.usr.com/productreg. Als de pagina wordt geladen, is de
installatieprocedure voltooid. Als de pagina niet wordt geladen, raadpleeg
dan het gedeelte Problemen oplossen.
Opmerking: raadpleeg het gedeelte De 802.11g 54Mbps Router configureren
op pagina 9 voor meer informatie over de configuratie. Neem contact op met
uw ISP als u vragen hebt over uw type WAN of verbindingsgegevens.
De installatieprocedure voor de 802.11g 54Mbps Router is voltooid.
Raadpleeg het gedeelte Problemen oplossen op pagina 58 voor meer
informatie indien u meer problemen ondervindt.
8
De 802.11g 54Mbps Router configureren
DE 802.11G 54MBPS ROUTER
CONFIGUREREN
De 802.11g 54Mbps Router kan worden geconfigureerd door
Windows Internet Explorer 5.5 of hoger. Met gebruik van de webinterface kunt u de 802.11g 54Mbps Router configureren en de
statistieken bekijken om de netwerkactiviteit bij te houden.
Voordat u zich aanmeldt op het web-administratieprogramma, dient u
het volgende te controleren.
1. Uw browser is op de juiste wijze geconfigureerd (zie hieronder).
2. Actieve firewall- of beveiligingssoftware dient te worden
uitgeschakeld.
3. De kabel dient goed op uw computer en de 802.11g 54Mbps
Router (poort 1-4) te zijn aangesloten.
4. Het lampje dat overeenkomt met de poort die u gebruikt,
dient groen te zijn. Indien het lampje dat dat moet aangeven dat
u verbonden bent niet brandt, dient u een andere kabel te
proberen totdat u een goede verbinding hebt.
Navigeren door de web-interface
Om toegang te krijgen tot de
gebruikersinterface van de 802.11g 54Mbps
Router, dient u het IP-adres van de 802.11g
54Mbps Router in te voeren in uw
webbrowser (http://192.168.2.1).
Voer vervolgens het wachtwoord in en klik op LOGIN.
(Het standaardwachtwoord is admin.)
9
De 802.11g 54Mbps Router configureren
Opmerking: wachtwoorden kunnen minimaal drie en maximaal
twaalf alfanumerieke tekens bevatten en zijn
hoofdlettergevoelig.
De homepage geeft de Setup Wizard en de Advanced Setup-opties
weer.
De gebruikersinterface van de 802.11g 54Mbps Router bevat een
Setup Wizard en een Advanced Setup-gedeelte. Gebruik de Setup
Wizard wanneer u de 802.11g 54Mbps Router snel wilt instellen voor
gebruik met een kabelmodem of DSL-modem.
Met de Advanced Setup kunt u geavanceerde functies instellen zoals
detectie van hacker-aanvallen, filtering van IP- en MAC-adressen,
opsporing van indringers, virtuele server-setup, virtuele DMZ-hosts
en andere dergelijke functionaliteiten.
Configuratie wijzigen
Parameters die kunnen worden geconfigureerd, hebben een
dialoogvenster of een keuzelijst. Wanneer de configuratie op een
pagina is gewijzigd, dient u op de knop APPLY (toepassen) of NEXT
te drukken onderaan de pagina om de nieuwe instelling te activeren.
10
Setup Wizard
Setup Wizard
Time Zone (Tijdzone)
Klik op het Setup Wizard-pictogram. Het eerste item in de Setup
Wizard is Time Zone.
Voor de juiste timing van client filtering en gebeurtenissen dient u de
Time Zone (Tijdzone) in te stellen. Selecteer uw tijdzone uit de
keuzelijst en klik op NEXT.
11
Broadband Type (Breedbandtype)
Selecteer het type breedbandverbinding dat u gebruikt.
Opmerking: Als u vragen hebt met betrekking tot het type
service dat u gebruikt, dan dient u contact op te
nemen met uw Internet Service Provider (ISP) voor
meer informatie.
Zie de volgende pagina voor een kabelmodemverbinding. Raadpleeg
het gedeelte Fixed-IP xDSL op pagina 13 voor een Fixed-IP xDSLverbinding, PPPoE xDSL op pagina 14 voor een PPoE xDSLverbinding, Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) op pagina 15
voor een PPTP-verbinding en BigPond op pagina 16 voor een
BigPond-verbinding.
12
Cable Modem or xDSL Router
Uw Internet Service Provider heeft u wellicht voorzien van een
hostnaam. Indien dit het geval is, voer deze dan in in het veld.
Het kan zijn dat u uw MAC-adres moet klonen voor uw verbinding.
Indien dit het geval is, dient u het MAC-adres van de netwerkadapter
in te voeren dat is gebruikt om uw kabelverbinding in te stellen.
Klik vervolgens op Clone MAC address (MAC-adres klonen).
Klik op Finish om de setup te voltooien. De pagina Status wordt
weergegeven waarop u de status van de verbinding en andere
informatie kunt zien. Zie Status op pagina 57 voor meer informatie
hierover.
Fixed-IP xDSL
Sommige xDSL Internet Service Providers kunnen een vast (statisch)
IP-adres toewijzen. Indien u deze informatie hebt, kunt u deze optie
kiezen en het toegewezen IP-adres, subnetmasker, IP-adres van de
gateway en van de DNS invoeren. Klik op Finish om de setup te
voltooien.
13
De 802.11g 54Mbps Router configureren
PPPoE xDSL
Voer de PPPoE User Name (gebruikersnaam) en Password
(wachtwoord) in die uw ISP u heeft toegewezen. De Service Name
(servicenaam) is gewoonlijk optioneel maar kan door sommige ISP's
worden vereist.
Laat de Maximum Transmission Unit (MTU) op de standaard
ingestelde waarde (1454) staan, tenzij uw ISP een andere waarde
heeft aangegeven.
Voer de Maximum Idle Time (in minuten) in om het maximale aantal
minuten vast te stellen dat de internetverbinding wordt gehandhaafd
tijdens inactiviteit. Indien de verbinding langer inactief is dan de
Maximum Idle Time, wordt deze verbroken. (Standaardwaarde: 0)
Schakel de Auto-reconnect-optie in om de verbinding automatisch
opnieuw tot stand te brengen zodra u het internet weer wilt gebruiken.
Klik op Finish om de setup te voltooien.
14
Setup Wizard
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
Point-to-Point Tunneling Protocol is een verbindingsmethode die
wordt gebruikt voor xDSL-verbindingen in Europa. Dit protocol kan
worden gebruikt om verschillende fysieke netwerken te verbinden
waarbij het internet als een tussenschakel wordt gebruikt.
Indien u de informatie op het scherm in uw bezit hebt, dient u PPTP
Account en PPTP Password (PPTP-accountnaam en -wachtwoord),
Host Name, Service IP Address, My IP Address (het toegewezen
IP-adres) en My Subnet Mask in te vullen.
Laat de Maximum Transmission Unit (MTU) op de standaard
ingestelde waarde (1460) staan, tenzij uw ISP een andere waarde
heeft aangegeven.
Voer de Maximum Idle Time (in minuten) in om het maximale aantal
minuten vast te stellen dat de internetverbinding wordt gehandhaafd
tijdens inactiviteit. Indien de verbinding langer inactief is dan de
Maximum Idle Time, wordt deze verbroken. (Standaardwaarde: 10)
Schakel de Auto-reconnect-optie in om de verbinding automatisch
opnieuw tot stand te brengen zodra u het internet weer wilt
gebruiken. Klik op Finish om de setup te voltooien.
15
De 802.11g 54Mbps Router configureren
BigPond
Indien u gebruik maakt van de BigPond Internet Service (beschikbaar
in Australië) dient u de velden User Name, Password en
Authentication Service Name in te vullen voor BigPond-verificatie.
Klik op Finish om de setup te voltooien.
16
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
Gebruik de web-interface om systeemparameters in te stellen, de
802.11g 54Mbps Router en de poorten te beheren of de status van
het netwerk bij te houden. De volgende tabel geeft de parameters
weer die met dit programma kunnen worden ingesteld.
Menu
Omschrijving
System (systeem) Instellingen voor de lokale tijdzone, het wachtwoord voor
beheerderstoegang, systeemlog-server en het IP-adres van
een pc waarmee de 802.11g 54Mbps Router op afstand kan
worden beheerd.
WAN
• Specificatie van het type internetverbinding: (1) Dynamic IP,
(2) PPPoE-configuratie, (3) PPTP, (4) Static IP en ISPgateway-adres of (5) BigPond (Internet service beschikbaar
in Australië).
• Geeft aan welke DNS-servers dienen te worden gebruikt
voor de oplossing van domeinnamen.
LAN
TCP/IP-configuratie van de LAN-interface van de 802.11g
54Mbps Router en alle DHCP Clients.
Wireless
(draadloos)
Configuratie van de radiofrequentie, SSID, WPA/WEPcodering en 802.1x voor draadloze communicatie.
NAT
Deelt een enkele ISP-account met meerdere gebruikers,
instelling van virtuele servers.
Firewall
Configuratie van verschillende beveiligings- en speciale functies
waaronder Access Control, Hacker Prevention en DMZ.
DDNS
Dynamische DNS biedt internetgebruikers een methode
waarmee hun domeinnaam met een computer of een server
kan worden geassocieerd.
UPnP
Met Universal Plug and Play kan een apparaat automatisch op
het netwerk komen, een IP-adres verkrijgen, zijn capaciteiten
communiceren en informatie verkrijgen over de aanwezigheid
en mogelijkheden van andere apparaten. Apparaten kunnen
zo direct met elkaar communiceren wat peer-to-peer
networking mogelijk maakt.
Tools (extra)
Mogelijkheid om een back-up te maken van de huidige
configuratie en deze te herstellen, alle configuratie-instellingen
te herstellen naar de standaardinstellingen, de systeemfirmware bij te werken of de beginwaarden van het systeem in
te stellen.
17
De 802.11g 54Mbps Router configureren
Menu
Omschrijving
Status
Geeft de status van en het type WAN-verbinding, firmware- en
hardware-versienummers, IP-instellingen van het systeem en
informatie over DHCP, NAT en de Firewall.
Geeft het aantal verbonden clients, de firmware-versies,
het fysieke MAC-adres van elke interface en de hardwareversie en serienummer aan.
Toont de beveiligings- en DHCP Client-log.
System (systeem)
Time Zone (Tijdzone)
Hiermee kunt u de tijdzone en de tijdserver voor de 802.11g 54Mbps
Router instellen. Deze informatie wordt gebruikt voor logbestanden
en client-toegangsregeling.
•
Set your local time zone settings (uw lokale tijdzone instellen)
Selecteer uw tijdzone vanuit de keuzelijst en stel de begin- en
einddatums in indien uw gebied zomertijd kent.
18
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
Om de interne klok van de 802.11g 54Mbps Router automatisch te
updaten door deze te synchroniseren met een openbare tijdserver
op het internet, dient u een van de volgende methodes te kiezen.
•
Get date and time from online time servers (Network Time
Protocol) (datum en tijd van on line-tijdservers ophalen
(Network Time Protocol))
Selecteer de on line-standaardtijdserver voor uw gebied uit de
keuzelijst of voer het IP-adres van de tijdserver op uw netwerk in.
•
Set date and time using the PC's date and time (datum en tijd
instellen met behulp van de datum en tijd van de pc)
Selecteer het keuzerondje om de interne klok van de 802.11g
54Mbps Router met die van de host-pc te synchroniseren.
•
Set date and time manually (datum en tijd handmatig instellen)
Om de datum en tijd handmatig in te stellen, dient u de datum te
configureren door de opties uit de keuzelijst te selecteren en
getallen voor de tijd in te voeren.
19
De 802.11g 54Mbps Router configureren
Password Settings (Wachtwoordinstellingen)
Met dit menu kunt u toegang beperken door middel van een
wachtwoord. Om veiligheidsredenen dient u eerst uw eigen
wachtwoord toe te kennen voordat u de 802.11g 54Mbps Router met
het internet gebruikt. (Standaardwaarde: admin)
wachtwoorden kunnen minimaal drie en maximaal twaalf
alfanumerieke tekens bevatten en zijn hoofdlettergevoelig.
Opmerking: als u uw wachtwoord kwijt bent of geen toegang
krijgt tot de gebruikersinterface, dan kunt u op
de Reset-knop drukken op het achterpaneel
(houd deze minimaal 5 seconden ingedrukt) om
de standaardinstellingen te herstellen.
Voer een maximale Idle Time Out (in minuten) in om het maximale
aantal minuten te bepalen dat inactiviteit is toegestaan. Als de
verbinding langer inactief is dan de vastgestelde tijd, dan wordt het
systeem afgemeld.
(Standaardwaarde: 9 minuten)
20
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
Remote Management (Beheer op afstand)
Door middel van Remote Management kan een pc de 802.11g
54Mbps Router met een standaardwebbrowser op afstand
configureren, beheren, controleren en gebruiken. Klik op het
keuzerondje Enable en stel het IP-adres of IP-adresbereik van de
remote host in. Klik op APPLY. (Standaardwaarde: Disable)
Opmerking: indien u Any IP Address (alle IP-adressen)
selecteert in het veld Allow Access to (toegang
verlenen aan), dan kan elke host de 802.11g
54Mbps Router beheren.
Syslog Server
De Syslog Server downloadt het logbestand van de 802.11g 54Mbps
Router op de server met het IP-adres dat in dit venster wordt
weergegeven. (Standaardwaarde: Disabled)
21
De 802.11g 54Mbps Router configureren
WAN
Geef het type WAN-verbinding op dat uw ISP u heeft gegeven. Klik
vervolgens op More Configuration (meer configuratiemogelijkheden)
om gedetailleerde configuratieparameters in te voeren voor het
geselecteerde verbindingstype.
22
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
Dynamic IP
De Host Name is optioneel maar kan worden vereist door sommige
ISP's. Het standaard MAC-adres op de 802.11g 54Mbps Router is
ingesteld op de fysieke interface van de WAN. Gebruik dit adres bij
de registratie voor internetservice en verander het niet tenzij dit door
uw ISP wordt vereist. Als uw ISP het MAC-adres van een Ethernetadapter heeft gebruikt als identificatie toen deze uw breedbandaccount opzette, dient u alleen de pc met het geregistreerde MACadres met de 802.11g 54Mbps Router te verbinden en vervolgens op
de knop Clone MAC Address te klikken. Dit vervangt het huidige
MAC-adres van de 802.11g 54Mbps Router met het reeds
geregistreerde Ethernet-adapter-MAC-adres. Als u niet zeker bent
welke pc oorspronkelijk was opgezet door de breedbandtechnicus,
dan kunt u contact opnemen met uw ISP en een verzoek indienen om
een nieuw MAC-adres voor uw account te laten registreren.
Registreer het standaard MAC-adres van de 802.11g 54Mbps Router.
23
De 802.11g 54Mbps Router configureren
Point-to-Point Over Ethernet (PPPoE)
Voer de PPPoE User Name (gebruikersnaam) en Password
(wachtwoord) in die uw ISP u heeft toegewezen. De Service Name
(servicenaam) is gewoonlijk optioneel maar kan door sommige ISP's
worden vereist.
De MTU (Maximum Transmission Unit) bepaalt de maximale grootte
van de gegevenspakketten. Laat de standaard ingestelde waarde
(1454) staan, tenzij uw ISP een andere waarde heeft aangegeven.
Voer de Maximum Idle Time (in minuten) in om het maximale aantal
minuten vast te stellen dat de internetverbinding wordt gehandhaafd
tijdens inactiviteit. Indien de verbinding langer inactief is dan de
Maximum Idle Time, wordt deze verbroken. (Standaardwaarde:
10 minuten)
Schakel de optie Auto-reconnect in om de verbinding automatisch
opnieuw tot stand te brengen zodra u het internet weer wilt
gebruiken.
24
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
Het Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) kan worden gebruikt
om verschillende fysieke netwerken te verbinden waarbij het internet
als een tussenschakel wordt gebruikt. Met het bovenstaande venster
kan een client-pc een normale PPTP-sessie openen en is het
eenvoudig om de PPTP-client op elke client-pc te configureren.
Vul de velden PPTP Account, PPTP Password, Host Name,
en vervolgens Service IP Address (gewoonlijk aangegeven door
uw ISP), My IP address en My Subnet Mask in.
Laat de Maximum Transmission Unit (MTU) op de standaard
ingestelde waarde (1460) staan, tenzij uw ISP een andere waarde
heeft aangegeven.
Voer een maximale Idle Time Out (in minuten) in om het maximale
aantal minuten te bepalen dat de PPTP-verbinding wordt
gehandhaafd tijdens inactiviteit. Indien de verbinding langer inactief
25
De 802.11g 54Mbps Router configureren
is dan de Maximum Idle Time, wordt deze verbroken.
(Standaardwaarde: 0 minuten)
Static IP (Statische IP)
Als uw Internet Service Provider een vast IP-adres heeft toegewezen,
dan dient u eerst het toegewezen adres en het subnetmasker voor
de 802.11g 54Mbps Router in te voeren en vervolgens het gatewayadres van uw ISP.
Het kan zijn dat u een vast adres nodig hebt om internetservices aan
te kunnen bieden zoals een webserver of een FTP-server.
26
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
BigPond
BigPond is een service provider in Australië die een “heartbeat
system” gebruikt voor de internetverbinding. Configureer de
ingebouwde client met uw gebruikersnaam, wachtwoord en
servicenaam om on line te gaan.
27
De 802.11g 54Mbps Router configureren
DNS
Domain Name Servers wijzen numerieke IP-adressen toe aan de
equivalente domeinnaam (bijvoorbeeld www.usr.com). Uw ISP dient
u van het IP-adres van één of meer Domain Name Servers te
voorzien. Deze adressen kunt u in dit venster invoeren.
28
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
LAN
•
LAN IP - Gebruik het LAN-menu om het LAN IP-adres om de
802.11g 54Mbps Router te configureren en om de DHCP-server in
te schakelen voor dynamische toewijzing van client-adressen.
•
Stel indien nodig de Lease time in. Deze optie kan voor
thuisnetwerken worden ingesteld op Forever wat aangeeft dat er
geen limiet is voor de leasetijd van het IP-adres.
•
IP Address Pool (IP-adresgroep) - Er kan een dynamisch IPadresbereik worden opgegeven (192.168.2.2 254). IP-adressen
tussen 192.168.2.100 en 199 zijn de standaardwaarden. Wanneer
de IP-adressen, zoals 192.168.2.100 199, zijn toegewezen,
zijn deze adressen onderdeel van de dynamische IP-adresgroep.
IP-adressen vanaf 192.168.2.2 99 en tussen 192.168.2.200 en 254
zullen beschikbaar zijn als statische IP-adressen.
Zorg dat u het adres van de 802.11g 54Mbps Router niet aan de
client-adresgroep toevoegt. Vergeet ook niet om uw client-pc's te
configureren voor dynamische IP-adrestoewijzing.
29
De 802.11g 54Mbps Router configureren
Draadloos
Voor de configuratie van de 802.11g 54Mbps Router als een wireless
access point voor draadloze clients (ofwel stationair ofwel roaming)
dient u alleen maar het radiokanaal, de Service Set Identifier (SSID)
en de coderingsopties in te stellen.
Channel and SSID (Kanaal en SSID)
U dient een gemeenschappelijk radiokanaal en SSID (Service Set ID)
op te geven voor gebruik door zowel de 802.11g 54Mbps Router als
al uw draadloze clients. Stel al uw clients in op dezelfde waarden.
SSID (netwerknaam): de Service Set ID. Deze dient dezelfde waarde
te hebben als andere draadloze apparaten op uw netwerk.
(Standaardwaarde: USR5462)
Opmerking: de SSID is hoofdlettergevoelig en kan maximaal
32 alfanumerieke tekens bevatten.
30
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
SSID Broadcast: hiermee is de SSID beschikbaar op het draadloze
netwerk voor eenvoudige verbinding met client-pc's. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het aangeraden om SSID broadcast uit te
schakelen. (Standaardwaarde: Enable)
Opmerking: wanneer u SSID uitschakelt, zal deze niet worden
getoond in uw site survey en om er verbinding mee
te maken, moet een handmatig profiel worden
aangemaakt. Raadpleeg het gedeelte Navigeren door
de Wireless Configuration Utility van de gebruikershandleiding van de 802.11g 54Mbps USB Adapter op
de installatie-cd.
Wireless Mode: Hiermee stelt u de
communicatie-modus in voor de 802.11g
54Mbps Router. (Standaardwaarde: Long Range
Mixed (11b+11g))
Long Range Mixed (11b+11g) is een verbeterde operationele modus.
De 802.11g-standaarden combineren de IEEE 802.11a-snelheid met
54 Mbps. Dit biedt een draadloze connectiviteit met groot bereik
(100 m) zoals met de IEEE 802.11b-standaarden door hogere
snelheden en grotere afstanden vanaf een draadloos access point
naar een draadloze PC Card te bieden.
54g+: 54g+ is een technologie die gebruik maakt van standaarden
op basis van framebursting om een snellere doorvoer mogelijk te
maken. Als 54g+ is geactiveerd, dan kan de totale doorvoer van alle
clients op het netwerk worden verhoogd met maximaal 25% voor
netwerken die alleen gebruik maken van 802.11g en tot 75% als het
een gemengd netwerk met 802.11g- en 802.11b-apparatuur betreft.
(Standaardwaarde: Enable)
31
De 802.11g 54Mbps Router configureren
Transmission Rate (overdrachtssnelheid): hiermee stelt u
de snelheid in waarmee gegevens vanuit de 802.11g
54Mbps Router worden overgedragen. Hoe lager de
gegevenssnelheid, des te langer de overdrachtsafstand.
(Standaardwaarde: Auto)
Channel (kanaal): het radiokanaal dat de 802.11g 54Mbps
Router gebruikt om met pc's in de BSS te communiceren.
(Standaardwaarde: 11)
Opmerking: de beschikbare kanaalinstellingen worden beperkt
door plaatselijke voorschriften.
Security (Beveiliging)
Wanneer u vertrouwelijke gegevens via draadloze kanalen verstuurt,
dient u Wi-Fi Protected Access (WPA)- of Wired Equivalent Privacy
(WEP)-codering in te schakelen. Voor coderingsbeveiling is het
noodzakelijk dat u hetzelfde protocol (WPA of WEP) en dezelfde
coderings-/decoderingssleutels gebruikt voor de 802.11g 54Mbps
Router en al uw draadloze clients.
32
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
Voor een veiliger netwerk kan de 802.11g 54Mbps Router één of een
combinatie van de volgende beveiligingsmechanismen toepassen:
•
Wi-Fi Protected Access (WPA)
pagina 34
•
Wired Equivalent Privacy (WEP)
pagina 35
De beveiligingsmechanismen die kunnen worden gebruikt, zijn
afhankelijk van de hoeveelheid beveiliging die nodig is, het netwerk
en het beheer die beschikbaar zijn en de software-ondersteuning die
aanwezig is op draadloze clients. In de volgende tabel wordt een lijst
van draadloze beveiligingsmogelijkheden gegeven.
Beveiligings- Clientmechanisme ondersteuning
Overwegingen bij
implementatie
WEP
Ingebouwde
ondersteuning op alle
802.11b- en 802.11gapparaten.
• Biedt alleen algemene
beveiliging.
• Handmatig sleutelbeheer vereist.
WPA
Systeem met WPA en
• Biedt goede beveiliging op kleine
protocolstuurprogramma
netwerken.
voor netwerkadapter
• Geconfigureerde RADIUS-server
vereist.
of handmatig beheer van vooraf
gedeelde sleutel vereist.
(ondersteuning aanwezig
in Windows XP)
802.1x-modus
• Biedt krachtige beveiliging in de
modus WPA-only (alleen WPAclients).
• Geconfigureerde RADIUS-server
vereist.
(ondersteuning aanwezig • Voor het 802.1x Extensible
in Windows XP)
Authentication Protocol (EAP)
kan het beheer van digitale
certificaten voor clients en server
nodig zijn.
Systeem met WPA en
stuurprogramma voor
netwerkadapter vereist.
33
De 802.11g 54Mbps Router configureren
WPA Encryption Type (WPA-codering)
WPA is een krachtigere draadloze
beveiligingsoplossing dan WEP. WPA maakt
gebruik van een combinatie van 802.1x-verficatie en broadcast-/
sessiesleutels.
•
Pre-Shared Key/Passphrase
Indien er geen verficitatieserver aanwezig is op uw SOHO-netwerk,
kunt u de Pre-Shared Key (vooraf gedeelde sleutel) naar de clients
versturen die een verbinding maken met de 802.11g 54Mbps Router.
Zorg dat u dezelfde sleutel gebruikt voor de 802.11g 54Mbps Router
en de aangesloten clients.
Opmerkingen: 1. Manual Pre-Shared Key ondersteunt maximaal
64 Hex-tekens.
2. Voer 8~63 Hex-tekens in voor de Pre-Shared
Passphrase.
3. Gebruik geen sleutel die te lang en te ingewikkeld
is om juist te worden ingevoerd op de client.
4. Een Hex-getal (hexadecimaal) is een getal of een
letter dat tussen 0-9 of A-F ligt.
•
802.1x-modus
Met de 802.11g 54Mbps
Router kunt u 802.1xverificatie gebruiken
voor een bedrijfsmatige
netwerkomgeving met
een RADIUS-server.
In de 802.1x-modus
wordt toegang gecontroleerd met de verificatie-database op de
802.11g 54Mbps Router. U dient de verficatieperiode en de
bijbehorende parameters in het veld RADIUS Server Parameters op
te geven voor het verificatieprotocol voor beheer op afstand.
34
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
WEP Encryption Type (WEP-codering)
U kunt kiezen tussen standaard 40-bit/64-bitcodering of de krachtigere 128-bit-codering.
U kunt de sleutels handmatig invoeren of coderingssleutels
automatisch genereren. Om de sleutels handmatig te configureren,
dient u vijf hexadecimale paren voor elke 40/64-bit-sleutel in te
voeren of 13 paren voor de 128-bit-sleutel. Voor automatische 64-bitbeveiliging, dient u een passphrase in te voeren en op Generate
(genereren) te klikken. Er worden vier sleutels genereerd zoals
hieronder wordt aangegeven. Kies een sleutel uit het keuzemenu of
accepteer de standaardsleutel. Automatische 128-bit-beveiliging
genereert een enkele sleutel. (Standaardwaarde: Open)
Opmerking: actieve ASCII-sleutels moeten precies 5 tekens lang
zijn voor 40/64-bit WEP.
Actieve ASCII-sleutels moeten precies 13 tekens
lang zijn voor 128-bit WEP.
35
De 802.11g 54Mbps Router configureren
Wanneer u codering gebruikt, dient u dezelfde sleutels te
configureren voor de 802.11g 54Mbps Router op elk van uw draadloze
clients. Wired Equivalent Privacy (WEP) beschermt gegevens die
tussen draadloze nodes worden gezonden, maar beschermt geen
verzendingen via uw bekabelde netwerk of via het internet.
36
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
WDS (Wireless Distribution System)
Het WDS biedt de mogelijkheid om het bereik van een Wireless Local
Area Network (WLAN) uit te breiden. Met het WDS kan een access
point een directe link tot stand brengen met andere access points en
stations om vrij te kunnen bewegen in het gebied dat wordt gedekt
door het WDS. (Standaardwaarde: Disable)
Opmerkingen: 1. Zorg ervoor dat alle access points met dezelfde
WDS-links ook dezelfde modus gebruiken
(802.11b of 802.11g) en hetzelfde
radiokanaalnummer.
2. Het wordt niet aanbevolen om “Auto” te kiezen
voor het communicatiekanaal wanneer u het WDS
gebruikt. (Zie het gedeelte Channel and SSID
(Kanaal en SSID) op pagina 30.)
37
De 802.11g 54Mbps Router configureren
Om een WDS-verbinding tot stand te brengen tussen access points
dient u de volgende stappen te volgen.
1. Selecteer Enable Repeater (Repeater inschakelen).
2. Voer het MAC-adres in waarmee u een WDS-link tot stand wilt
brengen.
3. Klik op Apply.
38
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
NAT - Network Address Translation
In dit gedeelte kunt u de Address Mapping, Virtual Server en Special
Application-eigenschappen configureren die controle bieden over
het openen van de TCP/UDP-poorten in de firewall van de router.
Hier kunnen verschillende webtoepassingen zoals het internet,
e-mail, FTP en Telnet worden ondersteund.
Address Mapping (adrestoewijzing)
Hiermee kunnen één of meerdere openbare IP-adressen worden
gedeeld door verschillende interne gebruikers. Voer in het veld
Global IP het openbare IP-adres in dat u wilt delen. Voer een bereik
in voor de interne IP-addressen die het openbare IP-adres zullen
delen.
39
De 802.11g 54Mbps Router configureren
Virtual Server (Virtuele server)
Als u de 802.11g 54Mbps Router als een virtuele server configureert,
kunnen gebruikers die op afstand de services zoals internet of FTP van
uw branche via openbare IP-adressen gebruiken, automatisch worden
doorgestuurd naar plaatselijke servers die zijn geconfigureerd met
particuliere IP-adressen. Met andere woorden, afhankelijk van de
service die wordt verzocht (TCP/UDP-poortnummer), zal de 802.11g
54Mbps Router het externe serviceverzoek doorsturen naar de juiste
server (die een ander intern IP-adres heeft).
Voorbeeld: als u de Type/Public Port op TCP/80 (HTTP of web) instelt
en de Private IP/Port op 192.168.2.2/80, dan worden alle HTTPverzoeken van externe gebruikers doorgestuurd naar 192.168.2.2 op
poort 80. Met het IP-adres dat door de ISP is verstrekt, kunnen
internetgebruikers de service gebruiken die ze nodig hebben op het
lokale adres waarnaar u ze hebt doorgestuurd.
Dit zijn een aantal van de algemene TCP-servicepoorten:
HTTP: 80, FTP: 21, Telnet: 23 en POP3: 110
40
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
Special Applications (Speciale applicaties)
Sommige toepassingen zoals on line-gaming, videoconferenties en
internettelefonie vereisen meerdere verbindingen. Deze toepassingen
werken niet als Network Address Translation (NAT) is ingeschakeld.
Indien u toepassingen uit wilt voeren die meerdere verbindingen
vereisen, kunt u het volgende venster gebruiken om andere openbare
poorten op te geven die per toepassing zullen worden geopend.
Geef in het veld Trigger Port het openbarepoortnummer op dat
normaliter wordt geassocieerd met een toepassing. Stel het
protocoltype in op TCP of UDP en voer vervolgens de poort in die
door de toepassing wordt vereist.
41
De 802.11g 54Mbps Router configureren
Populaire toepassingen die meerdere poorten vereisen, staan in het
veld Popular Applications. Vanuit de keuzelijst, kunt u een
toepassing selecteren. Kies vervolgens een rijnummer om deze
gegevens in te kopiëren.
Opmerking: wanneer u een rij kiest waar reeds gegevens in
staan, zullen de huidige instellingen worden
overschreven.
Voorbeeld:
ID
Trigger
Port
Trigger
Type
Public Port Public Type Comment
1
6112
UDP
6112
UDP
Battle.net
2
28800
TCP
2300-2400,
TCP
MSN Game
Zone
47624
Ga naar www.iana.org/assignments/port-numbers voor een
volledige lijst van poorten en de services die deze poorten
gebruiken.
42
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
Firewall
De firewall van de 802.11g 54Mbps Router kan toegangsregeling
bieden van de verbonden client-pc's en veelvoorkomende aanvallen
van hackers blokkeren, waaronder IP Spoofing, Land Attack, Ping of
Death, IP with zero length, Smurf Attack, UDP port loopback,
Snork Attack, TCP null scan en TCP SYN flooding. De firewall
beïnvloedt het systeem niet noemenswaardig dus we adviseren om
deze ingeschakeld te laten om op zo uw netwerkgebruikers te
beschermen. (Firewall moet ingeschakeld zijn om toegang te krijgen
tot andere instellingen.)
Opmerking: klik op de knop Apply rechts onderin het venster om
de wijzigingen te activeren.
Access Control (Toegangsregeling)
Met deze optie kunt u verschillende rechten opgeven op basis van
het IP-adres voor de client-pc's. Selecteer bij Enable Filtering
Function het keuzerondje Yes om filters toe te staan.
Opmerking: pc's die zijn geconfigureerd met firewall-regels
moeten worden toegevoegd aan de tabel Access
Control.
43
De 802.11g 54Mbps Router configureren
Opmerking: klik op Add PC en stel de juiste instellingen in voor
de client-pc-services zoals in het volgende venster.
MAC Filtering Table (MAC-filtertabel)
De MAC Filtering-functie in de 802.11g 54Mbps Router staat u toe om
de toegang tot uw netwerk voor maximaal 32 clients te regelen
44
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
gebaseerd op het MAC-adres (Media Access Control) van de client.
Deze ID is uniek voor elke netwerkadapter. Als het MAC-adres in de
tabel staat, dan heeft die client-pc toegang tot het netwerk.
Selecteer bij MAC Address Control het keuzerondje Yes om deze
functie in te schakelen. Hierdoor zullen alleen de vermelde pc's
toegang hebben tot het netwerk. Voer de gewenste MAC-adressen in
en klik op Apply.
45
De 802.11g 54Mbps Router configureren
URL Blocking (URL-blokkering)
Om de URL-blokkering te configureren, dient u de onderstaande tabel
te gebruiken om de websites (bijvoorbeeld www.somesite.com)
en/of trefwoorden op te geven waarop u wilt filteren op uw netwerk.
Om deze configuratie te voltooien, dient u een toegangsregel aan
te maken of te wijzigen in Access Control (Toegangsregeling) op
pagina 43. Klik op de optie Edit naast een bestaande regel om deze
te wijzigen. Klik op de optie Add PC om een nieuwe regel aan te
maken.
Selecteer in het gedeelte Access Control Add PC de optie WWW with
URL Blocking in de tabel Client PC Service om op de websites en de
trefwoorden te filteren die u hebt aangegeven in de tabel in het
venster URL Blocking.
Gebruik het bovenstaande venster om websites of URL's met de
trefwoorden die zijn opgegeven in de trefwoordtabel te blokkeren.
46
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
Schedule Rule (Planningsregels)
De functie Schedule Rule biedt de mogelijkheid om bepaalde regels
in te stellen gebaseerd op tijd en datum. Deze regels kunnen
vervolgens worden gebruikt om specifiekere toegangsregelingen in
te stellen.
Schakel geplande internettoegangsregeling in.
1. Klik op Add Schedule Rule (planningsregel toevoegen).
2. Bepaal de instellingen voor de planningsregel in het volgende
venster.
3. Klik op OK en vervolgens op de knop APPLY om uw instellingen
op te slaan.
47
De 802.11g 54Mbps Router configureren
48
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
Intrusion Detection (Opsporing van indringers)
•
SPI and Anti-DoS (Denial-of-Service) firewall protection
(Standaardwaarde: Enable) - De functie Intrusion Detection
beperkt de toegang van inkomend verkeer via de WAN-poort.
Wanneer de SPI-functie (Stateful Packet Inspection) is
ingeschakeld, worden alle inkomende pakketten geblokkeerd
behalve de typen die zijn gemarkeerd in het gedeelte Stateful
Packet Inspection.
•
Discard Ping from WAN (Standaardwaarde: Enable) - Deze optie
voorkomt dat de router op een PING-verzoek van de WAN-poort
reageert.
•
E-mail Alert Configuration - Voer uw e-mailadres in. Geef uw
SMTP- en POP3-servers, gebruikersnaam en wachtwoord op.
49
De 802.11g 54Mbps Router configureren
DMZ (Demilitarized Zone)
Als u een client-pc hebt die met een firewall geen webtoepassing kan
laten draaien, dan kunt u de client openstellen voor onbeperkte
internettoegang met tweerichtingsverkeer. Voer in dit venster het
openbare IP-adres van de DMZ-host in. Voer het IP-adres van de clientpc's in die een verbinding willen maken. Wanneer u een client aan de
DMZ toevoegt, kan dit uw lokale netwerk kwetsbaar maken voor
veiligheidsrisico's. Gebruik deze optie alleen als het niet anders kan.
50
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
DDNS (Dynamic DNS) Settings (DDNS-instellingen)
Dynamische DNS (DDNS) biedt internetgebruikers een methode
waarmee hun domeinnaam met een computer of een server kan
worden geassocieerd. DDNS stelt uw domeinnaam in staat uw
IP-adres automatisch te gebruiken doordat uw DNS-gegevens
worden veranderd wanneer uw IP-adres verandert.
(Standaardwaarde: Disabled)
De DDNS-service werkt DNS-informatie dynamisch bij naar een
statische hostnaam (die wordt verschaft door de DDNS-service
provider) wanneer het IP-adres van een client verandert.
Opmerking: raadpleeg de websites van de individuele DDNSproviders voor meer informatie.
DDNS-service provider
Website
DynDNS.org
http://www.dyndns.org
No-IP.com
http://www.no-ip.com
51
De 802.11g 54Mbps Router configureren
DDNS-service provider
Website
TZO.com
http://www.tzo.com
DYNDNS.COM
http://www.dyndns.com
Selecteer het keuzerondje Enable en het type DDNS Service en voer
vervolgens de gebruikersnaam, het wachtwoord (key), de hostnaam,
het IP-adres van de server en het e-mailadres in om DDNS te
gebruiken.
Mail Exchanger (MX) en Backup MX biedt flexibele e-mailconfiguraties.
Hiermee kunt u de bezorging van uw mail voor een bepaald domein of
subdomein beheren. Door het jokerteken blijft uw hostnaam naar uw
IP-adres wijzen.
Met de door TZO.com aangestuurde DNS kunt u uw eigen website,
e-mail-server, FTP-site, e.d. hosten vanaf uw eigen locatie zelfs
wanneer u een dynamisch IP-adres hebt. Het gedeelte Server
Configuration opent de poortopties automatisch die zijn gemarkeerd
in het gedeelte Virtual Server.
52
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
UPnP (Universal Plug and Play) Setting (UPnP-instelling)
Schakel UPnP in door het keuzerondje ON te selecteren in het
bovenstaande venster. Met UPnP kan het apparaat automatisch:
•
dynamisch op een lokaal netwerk worden aangesloten;
•
een IP-adres verkrijgen;
•
zijn capaciteiten communiceren en informatie ontvangen over de
aanwezigheid en de capaciteiten van andere apparaten.
53
De 802.11g 54Mbps Router configureren
Tools (Extra)
Gebruik het menu Tools om een back-up te maken van de huidige
configuratie, de eerder opgeslagen configuratie te herstellen,
de standaardinstellingen te herstellen, firmware te bij te werken
en de 802.11g 54Mbps Router opnieuw in te stellen.
Configuration Tools
•
Backup Router Settings (back-up maken van router-instellingen) Hiermee wordt de configuratie van de 802.11g 54Mbps Router in
een bestand opgeslagen.
•
Restore Router Settings (router-instellingen herstellen) - Hiermee
worden de instellingen hersteld die eerder in een backupconfiguratiebestand werden opgeslagen.
1. Klik op de knop Browse om het opgeslagen bestand te
selecteren.
2. Klik op de knop Restore from config file....
•
54
Restore to factory defaults (standaardinstellingen herstellen) Herstelt de standaardinstellingen van de 802.11g 54Mbps Router.
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
Firmware Upgrade
Gebruik dit venster om de firmware of de gebruikersinterface naar de
laatste versie te updaten. Klik in het veld Firmware File op de knop
Browse om het gedownloade bestand te zoeken. Klik op APPLY.
Bekijk het gedeelte Information op de pagina Status om te
controleren of de upgrade is geslaagd.
55
De 802.11g 54Mbps Router configureren
Reset
Klik op APPLY om de 802.11g 54Mbps Router opnieuw in te stellen.
Deze handeling is pas voltooid wanneer het voedingslampje niet
meer knippert.
Opmerking: wanneer u de Reset-knop op de achterzijde indrukt,
wordt de 802.11g 54Mbps Router opnieuw
opgestart. Als de knop langer dan vijf seconden
wordt ingedrukt, zullen alle lampjes gaan branden
en worden de standaardinstellingen hersteld.
56
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)
Status
Het Status-venster toont de WAN/LAN-verbindingsstatus, de firmwareen hardware-versienummers, illegale toegangspogingen op uw
netwerk en informatie over de DHCP-clients die met uw netwerk zijn
verbonden.
De volgende items zijn op dit venster te vinden:
Onderdeel
Omschrijving
INTERNET
Geeft het verbindingstype en de status van het WAN
Release
Klik op deze knop om de verbinding met het WAN te
verbreken.
Renew
Klik op deze knop om een verbinding met het WAN tot stand
te brengen.
GATEWAY
Geeft de IP-instellingen van het systeem en de DHCP- en
Firewall-status weer.
INFORMATION
Geeft het aantal verbonden clients, de firmware-versies, het
fysieke MAC-adres van elke interface en de hardware-versie
en serienummer aan.
Security Log
Geeft illegale pogingen om toegang te verkrijgen tot uw
netwerk aan.
Save
Klik op deze knop om het security log-bestand op te slaan.
Clear
Klik op deze knop om het security log-bestand te wissen.
Refresh
DHCP Client Log
Klik op deze knop om het security log-bestand te vernieuwen.
Geeft informatie over al uw DHCP-clients op uw netwerk weer.
57
Problemen oplossen
PROBLEMEN OPLOSSEN
De informatie in dit gedeelte biedt een aantal handige stappen om
uw computer en de 802.11g 54Mbps Router on line te krijgen.
A. Controleer uw verbinding met de 802.11g 54Mbps Router.
Indien u geen toegang kunt krijgen tot de web-administratieprogramma van de 802.11g 54Mbps Router, dan kan het zijn dat de
verbinding of de configuratie niet goed zijn. De screenshots in dit
gedeelte zijn genomen op een pc met Windows 2000, maar dezelfde
stappen gelden voor een pc met Windows 95, 98, Me of XP.
(Windows 2000 en XP) Volg de volgende stappen om de status van
uw TCP/IP-configuratie vast te stellen:
1. Klik op Start en selecteer vervolgens Uitvoeren.
2. Typ cmd of command om een MS-DOS-prompt op te roepen.
3. Typ ipconfig in het DOS-venster en controleer de informatie die
wordt weergegeven.
4. Als uw computer is ingesteld voor DHCP, dan dient uw TCP/IPconfiguratie op de aangegeven informatie te lijken:
58
•
IP-adres: 192.168.2.x (x is standaard een getal tussen de 100
en 199.)
•
Subnet: 255.255.255.0
•
Gateway: 192.168.2.1
Problemen oplossen
Als u een IP-adres hebt dat begint met 169.254.xxx.xxx, lees dan het
volgende gedeelte.
Als u een ander IP-adres hebt geconfigureerd, lees dan gedeelte C.
(Windows 98 en ME) Volg de volgende stappen om de status van uw
TCP/IP-configuratie vast te stellen:
1. Klik in Windows eerst op Start en daarna op Uitvoeren.
2. Typ winipcfg en klik op OK. Selecteer uw 802.11g Wireless USB
Adapter en controleer of het IP-adres, subnetmasker, standaardgateway en gegevens over de DNS-server correct zijn.
3. Als dat niet het geval is, klikt u op Alles vrijgeven en daarna op
Alles vernieuwen.
Als u een ander IP-adres hebt geconfigureerd, lees dan gedeelte C.
B. Ik krijg een IP-adres dat begint met 169.254.xxx.xxx.
Als u dit IP-adres krijgt, dan dient u te controleren of u goed bent
verbonden met de 802.11g 54Mbps Router.
Controleer of het lampje op de 802.11g 54Mbps Router voor de poort
waarmee deze computer is verbonden, groen is. Als dit niet het geval
is, probeer dan een andere kabel.
59
Problemen oplossen
Als er een groen lampje brandt, open dan een MS-DOS-venster
zoals in het voorafgaande gedeelte werd beschreven en typ
ipconfig/renew.
Als u nog steeds geen IP-adres van de 802.11g 54Mbps Router kunt
krijgen, installeer dan uw netwerkadapter opnieuw. Raadpleeg de
handleiding van uw adapter voor meer informatie over hoe u dit
moet doen.
C. Er wordt een ander IP-adres weergegeven.
Als er een ander IP-adres wordt aangegeven, dan kan de pc niet
worden geconfigureerd voor een DHCP-verbinding.
Wanneer u hebt bevestigd dat uw computer voor een DHCPverbinding is geconfigureerd, volg dan de stappen hieronder.
1. Open een MS-DOS-venster zoals hierboven beschreven.
2. Typ ipconfig/release.
60
Problemen oplossen
3. Type vervolgens ipconfig/renew.
D. Het 10/100-lampje gaat niet branden nadat een verbinding tot
stand is gebracht.
1. Controleer of de host-computer en de 802.11g 54Mbps Router
allebei aanstaan.
2. Controleer of de netwerkkabel is aangesloten op beide
apparaten.
3. Controleer of er een Categorie 5-kabel wordt gebruikt als u een
100 Mbps-verbinding gebruikt en dat de lengte van de kabel niet
langer is dan 100 m.
4. Controleer de netwerkkaartverbindingen.
5. De 10BASE-T/100BASE-TX-poort, -netwerkkaart of -kabel kan
defect zijn.
61
Problemen oplossen
E. Als draadloze clients geen toegang kunnen krijgen tot het
netwerk, controleer dan het volgende:
1. Zijn de 802.11g 54Mbps Router en de draadloze clients met
dezelfde Service Set ID (SSID) geconfigureerd?
2. Als verificatie en codering zijn ingeschakeld, dienen de draadloze
clients te zijn ingesteld met de juiste verificatie- en
coderingssleutels.
3. Als de verificatie via een RADIUS-server wordt uitgevoerd, dienen
de clients op de juiste wijze te zijn geconfigureerd op de RADIUSserver.
4. Als de verficatie wordt uitgevoerd met IEEE 802.1x dienen de
draadloze gebruikers de 802.1x-clientsoftware op de juiste wijze
te hebben geïnstalleerd en geconfigureerd.
5. Als de filtering van MAC-adressen is ingeschakeld, dient het
adres van de client in de tabel Access Control te staan.
6. Als draadloze clients tussen verschillende 802.11g 54Mbps
Routers bewegen, dienen alle routers en draadloze apparaten in
de Extended Service Set (ESS) te zijn geconfigureerd met
dezelfde SSID en dezelfde verificatiemethode te gebruiken.
F. Als u het wachtwoord bent vergeten of kwijtgeraakt:
Herstel de standaardconfiguratie van de 802.11g 54Mbps Router
door vijf seconden of langer op de Reset-knop op het achterpaneel te
drukken. Het standaardwachtwoord is admin.
G. Als u de web-interface niet kunt zien:
Controleer of de HTTP Proxy van uw webbrowser is uitgeschakeld,
zodat uw webbrowser de configuratiepagina's van de 802.11g
54Mbps Router kan zien. Voor Internet Explorer gelden de volgende
stappen.
62
Problemen oplossen
Windows Internet Explorer 5.5 of hoger:
Om ervoor te zorgen dat het venster op de juiste manier wordt
vernieuwd na een commando, dient Internet Explorer 5.5 als volgt te
zijn geconfigureerd onder het menu Extra/Internet-opties/
Algemeen/
Opmerking: Tijdelijke Internet-bestanden/Instellingen,
de instelling van 'Controleren op nieuwere versies
van pagina's' moet 'Bij elk bezoek aan een pagina'
zijn.
1. Open Internet Explorer. Klik Extra en selecteer daarna Internetopties.
2. In het venster Internet Options klikt u op het tabblad
Verbindingen.
3. Klik op de knop LAN-instellingen.
4. Schakel alle selectievakjes uit en klik op OK om de wijzigingen in
de LAN-instellingen op te slaan.
5. Klik opnieuw op OK om het venster Internet-opties te sluiten.
Macintosh Internet Explorer
1. Open Internet Explorer. Klik op Explorer/Voorkeuren.
2. Selecteer Proxy's in het venster Internet Explorer-voorkeuren
onder Netwerk.
3. Schakel alle selectievakjes uit en klik op OK.
63
Problemen oplossen
H. Als alle andere manieren van herstel mislukken en de 802.11g
54Mbps Router nog steeds niet correct functioneert, neem dan
de volgende stappen:
1. Gebruik de web-interface om de hardware van de 802.11g
54Mbps Router opnieuw in te stellen of door hem opnieuw op te
starten.
2. Herstel de standaardconfiguratie van de 802.11g 54Mbps Router
door vijf seconden of langer op de Reset-knop op het
achterpaneel te drukken. Klik vervolgens op LOGIN om in de
gebruikersinterface te komen.
64
Specificaties
SPECIFICATIES
Hieronder volgen de technische specificaties van de USR5462.
Standaarden
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
WAN-interface
10BASE-T/100BASE-TX
LAN-interfaces
10BASE-T/100BASE-TX
4 RJ-45-poorten: LAN-gegevensoverdrachtsnelheid tot 10/20 Mbps
(10BASE-T half/full duplex) of 100/200 Mbps (100BASE-TX
half/full duplex)
Antenne
Twee ingebouwde antennas
Management
Web-managementprogramma
Met zowel DHCP Server als Client
Geavanceerde functionaliteit
Dynamische IP-adresconfiguratie - DHCP, DNS
Draadloze beveiliging - WPA, 802.1x, 40/64/128-bit WEP-codering,
SSID-broadcast uitgeschakeld, filtering van MAC-adressen
Firewall - Toegangsregeling, hacker-preventie, logging
Virtuele server via NAT en NAPT
Virtual Private Network - PPTP, L2TP, IPSec-pass-through
opsporing van indringers, e-mailwaarschuwingen, ouderlijke controle
65
Specificaties
LED-paneel
Stroom, WLAN, WAN (link, activiteit), LAN (link/activiteit,
snelheid - 10/100 Mbps)
Afmetingen
130 x 85 x 32 mm
Gewicht
370 g
Ingangsvermogen
12VDC, 1000 mA
Maximumspanning
maximaal 0,04 ARMS @ 110 V/240 V
Stroomverbruik
maximaal 5 watt @ 100-240 VAC
Internetstandaarden
RFC 826 ARP, RFC 791 IP, RFC 792 ICMP, RFC 768 UDP, RFC 793 TCP,
RFC 854-859 TELNET, RFC 1321 MD5, RFC 1497 BOOTP Extension,
RFC 1570 PPP LCP Extension, RFC 1631 NAT, RFC1661 PPP, RFC 1700
Assigned Numbers, RFC 1866 HTML, RFC 1945 HTTP, RFC 1994
CHAP, RFC 2131 DHCP, RFC 2637 PPTP
Temperatuur
In bedrijf 0 tot 40 °C
Opslag -40 to 70 °C
Vochtigheidsgraad
5% tot 95% (niet condenserend)
Conformiteit
CE-markering
Beperkingen
FCC Class B
VCCI Class B
Industry Canada Class B
EN55022 (CISPR 22) Class B
C-Tick - AS/NZS 3548 (1995) Class B
Immunity
66
Specificaties
EN 61000-3-2/3
EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11
Veiligheid
CSA/NRTL (UL1950, CSA 22.2.950)
GS (EN60950)
CB (IEC60950)
67
Specificaties
68
REGLEMENTEN EN GARANTIE
802.11g 54Mbps Router Gebruikershandleiding (Windows 95, 98, 2000, NT,
Me, XP en Macintosh)
Informatie betreffende voorschriften
FCC-overeenkomstverklaring
Dit apparaat voldoet aan de vereisten van deel 15 van de FCC-regels. De werking is derhalve onderhevig aan
twee voorwaarden:
Het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
het moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen kunnen
veroorzaken.
Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat
van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden dienen om een redelijke bescherming
te bieden tegen schadelijke storing in een particuliere installatie. Door deze apparatuur wordt
radiofrequentie-energie gegenereerd, gebruikt en mogelijk uitgestraald. De apparatuur dient volgens de
aanwijzingen van de fabrikant geïnstalleerd en gebruikt te worden, anders zou het schadelijke storing
kunnen veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen
storing zal optreden. Mocht het apparaat storing in radio- of televisieontvangst veroorzaken, hetgeen kan
worden vastgesteld wanneer de apparatuur uit en aan wordt gezet, dan kunt u met de volgende maatregelen
trachten de storing te verhelpen:
Verander de positie van de ontvangstantenne.
Zet de apparatuur en het ontvangende apparaat verder van elkaar.
Sluit de apparatuur niet aan op hetzelfde stopcontact als het ontvangende apparaat.
Bel de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
U dient het beeldscherm met afgeschermde kabels aan te sluiten op de grafische kaart om aan de vereisten
van de FCC-regels te voldoen. Wijzigingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partij die vaststelt of
de apparatuur aan de eisen voldoet, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de toestemming ontzegd wordt
om de apparatuur te gebruiken.
FCC-kanaalbeperking
U.S. Robotics verklaart dat USR5462 (FCC ID:RAXWG4005D-U5) beperkt is in CH1~CH11 door specifieke
firmware die beheerd wordt in de Verenigde Staten.
FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling
Deze apparatuur voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden voor blootstelling aan straling in een
niet-beheerde omgeving. De afstand tussen u en de zender dient minimaal 20 cm te bedragen.
UL Listing/CUL Listing
Deze informatietechnologische apparatuur is voorzien van een UL notering en een CUL notering voor de
gebruiken die beschreven worden in de gebruikershandleiding.
Verklaring Industry Canada
Deze apparatuur voldoet aan de Industry Canada Spectrum Management and
Telecommunications-beleidsregel RSS-210, standaard Low Power License-Exempt Radio Communication
Devices.
De werking is derhalve onderhevig aan twee voorwaarden:
1.Dit apparaat kan interferentie veroorzaken.
2.Dit apparaat moet alle storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen van het
apparaat kunnen veroorzaken.
CE-overeenkomstverklaring
69
0560
Wij, de U.S. Robotics Corporation, te 935 National parkway, Schaumburg, Illinois,
60173-5157, VS, verklaren algeheel verantwoordelijk te zijn dat de U.S. Robotics
802.11g 54Mbps Router waarop deze verklaring betrekking heeft, conformeert aan de volgende standaarden
en overige classificaties:
EN300 328-2
EN301 489-1
EN301 489-17
EN60950
Deze apparatuur voldoet aan het Europese voorschrift 1999/519/ECC voor blootstelling aan
elektromagnetische straling.
Wij, de U.S. Robotics Corporation, verklaren bij deze dat dit product voldoet aan alle essentiële vereisten en
andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Dit product kan worden gebruikt in de volgende landen:
Duitsland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Nederland, Luxemburg, Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk,
Ierland, Spanje, Portugal, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, IJsland, Polen, Hongarije, Tsjechië,
en Griekenland
Overeenkomstig IEEE 802.11g beschikken we momenteel over de volgende informatie betreffende
beperkingen in de R&TTE-landen:
Land
Frequentieband:
uitvoervermogen
Frankrijk
2454-2483.5 MHz
10 mW EIRP buiten
EU-gezondheidsbescherming
Dit apparaat voldoet aan Europese voorschriften voor blootstelling aan elektromagnetische straling.
De afstand tussen u en de zender dient minimaal 20 cm te bedragen. Dit draadloze apparaat is een zender/
ontvanger en is ontworpen en geproduceerd conform de blootstellingslimieten die worden aanbevolen door
de Raad van de Europese Unie en de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP, 1999) voor de gehele bevolking. De blootstellingsnorm voor draagbare apparatuur gebruikt het
specifieke absorptietempo als meeteenheid.
Operationele kanalen:
• Voldoet aan IEEE 802.11gstandaard
• 11 kanalen (VS, Canada)
• 13 kanalen (ETSI)
Op www.usr.com vindt u de meest recente gegevens over kanaalbeperkingen.
Afwijzingsverklaring van de fabrikant
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vormt op geen
enkele wijze een toezegging door de fabrikant. Er wordt geen enkele garantie geboden of uitspraak gedaan,
ofwel expliciet ofwel impliciet, met betrekking tot de kwaliteit, de nauwkeurigheid of de geschiktheid voor
een bepaald doel van dit document. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document
en/of de ermee verwante producten op een willekeurig tijdstip te veranderen zonder verplichting om wie dan
ook en welke organisatie dan ook van dergelijke veranderingen op de hoogte te stellen. In geen geval is de
fabrikant aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade of gevolgschade die voortkomt
70
uit het gebruik of de onmogelijkheid van dit product of de documentatie, zelfs als de fabrikant van de
mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld.
Neem contact op met een ondersteuningscentrum voor een RMA-nummer voor u het product naar het reparatie-adres stuurt. Producten die zonder RMA-nummer naar het reparatie-adres worden gestuurd, worden
ongeopend geretourneerd.
In Verenigde Staten:
U.S. Robotics
c/o Innovate -It
935 McLaughlin
San Jose, CA 95122
In Europa:
FRS Europe BV.
Draaibrugweg 2
1332 AC Almere
Nederland
In Canada:
U.S. Robotics
Unit-100
13751 Mayfield Place
Richmond, B.C. Canada V6V 2G9
802.11g 54Mbps Router Gebruikershandleiding (Windows 95, 98, 2000, NT,
Me, XP en Macintosh)
U.S. Robotics Corporation
1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN:
1.1 Deze beperkte garantie wordt alleen verstrekt aan de oorspronkelijke eindgebruiker (KLANT) en is niet
overdraagbaar.
1.2 Vertegenwoordigers, leveranciers of bedrijfspartners van U.S. Robotics Corporation (U.S. ROBOTICS) zijn
niet gerechtigd de inhoud van deze beperkte garantie te wijzigen namens U.S. ROBOTICS.
1.3 Deze beperkte garantie is nadrukkelijk niet van toepassing op producten die niet nieuw zijn gekocht van
U.S. ROBOTICS of bij een erkende leverancier.
1.4 Deze beperkte garantie is slechts van toepassing in het land of gebied waarvoor het product bestemd is
(zoals aangegeven door het modelnummer van het product en stickers met telecommunicatiegoedkeuring
op het product).
1.5 U.S. ROBOTICS garandeert de KLANT dat dit product bij normaal gebruik vrij blijft van fabricage- of
materiaalfouten gedurende een periode van TWEE (2) JAAR na aankoop van het product van U.S. ROBOTICS
of bij een erkende leverancier.
1.6 Volgens deze garantie is U.S. ROBOTICS slechts verplicht naar eigen goeddunken defecte producten of
onderdelen te repareren met nieuwe of gereconditioneerde onderdelen, het defecte product of onderdeel te
vervangen door eenzelfde of soortgelijk nieuw of gereconditioneerd product of onderdeel. Indien geen van
bovenstaande opties beschikbaar is, kan U.S. ROBOTICS naar eigen goeddunken de KLANT een vergoeding
geven die niet hoger is dan de door U.S. ROBOTICS laatst gepubliceerde adviesprijs voor het product minus
eventuele servicekosten. Alle producten of onderdelen waarvoor vervangende producten of onderdelen
worden gegeven, worden eigendom van U.S. ROBOTICS.
1.7 U.S. ROBOTICS geeft garantie op het vervangende product of onderdeel gedurende een periode van
NEGENTIG (90) DAGEN na de verzendingsdatum naar de KLANT.
71
1.8 U.S. ROBOTICS kan niet garanderen of uitspreken dat dit product voldoet aan de eisen van de KLANT of
functioneert in combinatie met hardware- of software-producten van derden.
1.9 U.S. ROBOTICS kan niet garanderen of uitspreken dat het functioneren van software-producten die
worden geleverd bij dit product onafgebroken of zonder storingen werken of dat alle defecten in
software-producten worden gecorrigeerd.
1.10 U.S. ROBOTICS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor software of andere gegevens of
informatie van de KLANT die dit product bevat.
2.0 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
2.1 De KLANT is volledig verantwoordelijk voor de verklaring dat het product aan de eisen en specificaties
van de KLANT voldoet.
2.2 De KLANT wordt uitdrukkelijk aanbevolen een reservekopie te maken van alle software die bij dit
product geleverd wordt.
2.3 De KLANT is volledig verantwoordelijk voor het behoorlijk installeren en configureren van dit product
voor behoorlijke installatie, configuratie, werking en compatibiliteit van de omgeving waarin dit product
moet functioneren.
2.4 De KLANT moet U.S. ROBOTICS voorzien van een aankoopbewijs met datum (kopie van een origineel
aankoopbewijs van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier) om aanspraak te kunnen maken op garantie.
3.0 RECHT OP GARANTIESERVICE
3.1 De KLANT dient binnen de garantieperiode contact op te nemen met de afdeling Technische
ondersteuning van U.S. ROBOTICS of een erkend Service Centre van U.S. ROBOTICS om aanspraak te kunnen
maken op de garantieservice.
3.2 De klant moet het modelnummer van het product, het serienummer van het product en een
aankoopbewijs met datum (kopie van een origineel aankoopbewijs van U.S. ROBOTICS of een erkende
leverancier) overleggen om recht te hebben op de garantieservice.
3.3 Voor informatie over contact opnemen met de afdeling Technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS of
een erkend Service Centre van U.S. ROBOTICS, verwijzen wij u naar de website van U.S. ROBOTICS:
www.usr.com
3.4 De KLANT wordt verzocht de volgende informatie/voorwerpen beschikbaar te houden wanneer contact
wordt opgenomen met de afdeling technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS:
· Modelnummer van het product;
· Serienummer van het product;
· Aankoopbewijs met datum;
· Naam en adres van de KLANT;
· Versie van het computerbesturingssysteem van de KLANT;
· Installatie-cd van U.S. ROBOTICS;
· Installatiegids van U.S. ROBOTICS.
4.0 VERVANGINGSGARANTIE:
4.1 In geval de afdeling Technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS of een erkend U.S. ROBOTICS Service
Centre bepaalt dat het product of onderdeel niet naar behoren functioneert of een storing bevat die direct te
wijten is aan fabricage- of materiaalfouten, het product binnen de garantietermijn van TWEE (2) JAAR valt en
de KLANT een kopie van het aankoopbewijs (origineel aankoopbewijs van U.S. ROBOTICS of een erkende
leverancier) meestuurt met het product of onderdeel, zal U.S. ROBOTICS de KLANT van een RMA (Return
Material Authorisation, Toestemming tot retourneren van materiaal) voorzien alsmede van instructies om
het product te retourneren naar de erkende U.S. ROBOTICS Drop Zone.
4.2 Elk product of onderdeel geretourneerd aan U.S. ROBOTICS zonder een RMA van U.S. ROBOTICS of een
erkend U.S. ROBOTICS Service Centre zal geretourneerd worden.
4.3 De KLANT gaat ermee akkoord de verzendkosten voor het retourneren van het product of onderdeel naar
het erkende U.S. ROBOTICS Return Centre te betalen, het product te verzekeren of de aansprakelijkheid op
zich te nemen voor verlies of schade die kan ontstaan tijdens het vervoer en een verpakking te gebruiken die
gelijkwaardig is aan de originele verpakking.
4.4 U.S. ROBOTICS is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of schade tot het product of
onderdeel is ontvangen en als geretourneerd is erkend bij een U.S. ROBOTICS Return Centre.
4.5 Erkende retourneringen van de KLANT worden uitgepakt, bekeken en gekoppeld aan het modelnummer
en het serienummer van het product waarvoor de RMA is uitgegeven. Het bijgesloten aankoopbewijs wordt
72
gecontroleerd op aankoopdatum en aankoopplaats. U.S. ROBOTICS is gerechtigd de garantie te weigeren
indien na het bekijken van het geretourneerde product of onderdeel de door de KLANT verstrekte informatie
niet overeen blijkt te komen met het product waarvoor de RMA is uitgegeven.
4.6 Wanneer een geretourneerd pakket is uitgepakt, bekeken en getest zal U.S. ROBOTICS naar eigen
goeddunken besluiten het product of onderdeel te repareren of te vervangen door nieuwe of
gereconditioneerde producten of onderdelen te gebruiken voor zover nodig om het product of onderdeel te
laten functioneren.
4.7 U.S. ROBOTICS zal doen wat redelijkerwijs mogelijk is om het gerepareerde of vernieuwde product of
onderdeel naar de KLANT te verzenden op kosten van U.S. ROBOTICS en niet meer dan EENENTWINTIG (21)
DAGEN nadat U.S. ROBOTICS het door de KLANT geretourneerde erkende pakket heeft ontvangen bij een
erkend U.S. ROBOTICS Return Centre.
4.8 U.S. ROBOTICS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade door vertraging
van levering of verzorging van het gerepareerde of vervangen product of onderdeel.
5.0 BEPERKINGEN
5.1 SOFTWARE VAN DERDEN: Dit product van U.S. ROBOTICS kan software van derden bevatten of daar bij
worden inbegrepen. Het gebruik hiervan is onderhevig aan een afzonderlijke licentieovereenkomst voor
eindgebruikers verstrekt door leveranciers van de software van derden. Deze beperkte garantie van U.S.
ROBOTICS is niet van toepassing op dergelijke software van derden. Zie de licentieovereenkomst voor
eindgebruikers voor de garantie die op het gebruik van zulke software van toepassing is.
5.2 SCHADE DOOR ONJUIST GEBRUIK, ONACHTZAAMHEID, ONVOLGZAAMHEID, ONJUISTE INSTALLATIE EN/
OF OMGEVINGSFACTOREN: Voor zover wettelijk is toegestaan, is deze beperkte garantie van U.S. ROBOTICS
niet van toepassing op slijtage; schade aan of verlies van gegevens door comptabiliteit met huidige en/of
toekomstige versies van het besturingssysteem of andere huidige en/of toekomstige software en hardware;
aanpassingen (door anderen dan U.S. ROBOTICS of erkende U.S. ROBOTICS Service Centres); schade door
fouten van de gebruiker of door het niet volgen van de instructies in de gebruikersdocumentatie of andere
bijbehorende documentatie; schade door natuurlijke omstandigheden zoals bliksem, storm,
overstromingen, brand, aardbevingen enz.; producten met een serienummer dat is veranderd of verwijderd;
onjuist gebruik of onachtzaamheid; schade door overmatige kabelbelasting, temperaturen of elektriciteit;
vervalsingen; schade aan of verlies van gegevens door een computervirus, -worm, Trojaans paard of door
verval van de geheugeninhoud; storingen van het product veroorzaakt door ongelukken, onjuist gebruik,
misbruik (met inbegrip van maar niet beperkt tot onjuiste installatie, verbinding met onjuiste voltages en
stopcontacten); storingen als gevolg van producten die niet zijn geleverd door U.S. ROBOTICS; schade door
vochtige, corroderende omgevingen, sterke elektriciteitsschommelingen, verzending, buitengewone
werkomstandigheden; of het gebruik van het product buiten de grenzen van het land of gebied waarvoor het
bedoeld is (zoals aangegeven door het modelnummer van het product en de stickers met
telecommunicatiegoedkeuring op het product).
5.3 VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN SLUITEN DE VOORGAANDE GARANTIES EN REDRESSEN ALLE
ANDERE GARANTIES, RECHTEN EN VOORWAARDEN UIT, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN
GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL, TOEREIKENDE KWALITEIT, CONFORMITEIT MET OMSCHRIJVINGEN EN INTEGRITEIT, EN
KOMEN ZE HIERVOOR IN DE PLAATS. U.S. ROBOTICS IS NIET AANSPRAKELIJK EN STAAT ANDERE PARTIJEN
NIET TOE NAMENS HAAR DE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH TE NEMEN VOOR DE VERKOOP, DE INSTALLATIE,
HET ONDERHOUD, DE GARANTIE OF HET GEBRUIK VAN HAAR PRODUCTEN.
5.4 BEPERKING VAN GARANTIE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUITEN U.S. ROBOTICS EN DE
ERKENDE LEVERANCIERS VAN U.S. ROBOTICS ELKE AANSPRAKELIJKHEID UIT, OP GROND VAN
WANPRESTATIE ALSMEDE ONRECHTMATIGE DAAD, VOOR INCIDENTELE SCHADE DANWEL GEVOLGSCHADE,
INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE, SCHADE DOOR UITBETALING VAN SCHADEVERGOEDING, OF VOOR
OMZET- EN WINSTDERVING, BEDRIJFSVERLIES, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS OF ANDERE
FINANCIËLE VERLIEZEN DIE VOORTKOMEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DE VERKOOP, DE INSTALLATIE,
HET ONDERHOUD, HET GEBRUIK, DE PRESTATIES, DE STORING OF DE ONDERBROKEN WERKING VAN HAAR
PRODUCTEN, ZELFS ALS U.S. ROBOTICS OF HAAR LEVERANCIER VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE
SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD, EN BLIJFT DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE REPARATIE, DE
VERVANGING OF DE TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT, NAAR KEUZE VAN U.S.
ROBOTICS. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE WORDT NIET BEÏNVLOED WANNEER
AANSPRAAK OP GARANTIE NIET HET BEOOGDE RESULTAAT OPLEVERT.
6.0 AFWIJZING: In sommige landen, staten, gebieden of provincies zijn uitsluitingen of beperkingen van
73
impliciete garanties of de beperking van incidentele of gevolgschade voor bepaalde producten die aan
klanten worden verstrekt, of beperkingen inzake de aansprakelijkheid bij persoonlijk letsel, niet toegestaan
waardoor de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op de situatie van de KLANT van
toepassing zijn. Wanneer de impliciete garanties wettelijk in hun geheel niet mogen worden uitgesloten, dan
zijn zij beperkt tot de duur van TWEE (2) JAAR van deze schriftelijke garantie. Deze garantie geeft de KLANT
bepaalde rechten die, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving, kunnen variëren.
7.0 TOEPASSELIJK RECHT: Deze beperkte garantie is onderhevig aan de wetgeving van de staat Illinois in de
Verenigde Staten voor zover deze niet in conflict is met wettelijke principes en met het VN-verdrag inzake het
recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, IL, 60173
V.S.
74
Modelnummer: USR 5462