™
(CZ) Návod na použití / (DE) Gebrauchsanweisung / (EE) Kasutusjuhend /
(ES) Instrucciones de Uso / (FR) Mode
d’emploi / (GB) Instructions for Use /
(HU) Használati utasítás / (IT) Istruzioni
d’uso
/
(LT)
Naudojimo
instrukcija
/
(LV) Lietošanas pamācība / (NL) Gebruiksaanwijzing / (PL) Instrukcja użycia /
(PT)
Instruções
de
Utilização
PHOTOS NON CONTRACTUELLES / PHOTOS ARE NOT CONTRACTUALLY BINDING
© N° 142/2008
(RU) Руководство по применению
/ (SE) Användar instruktioner /
(SK) Návod na použitie
RED CASTLE et le logo est une marque enregistrée de la société RED CASTLE FRANCE
RED CASTLE and the device is a trademark belonging to RED CASTLE FRANCE
RED CASTLE FRANCE
13100 Aix-en-Provence
www.redcastle.fr
/
2
PLÁŠTENKA
1
2
- Rozložte pláštenku a položte ju na strechu.
- Zatvorte suchý zips ako na obrázku (20)
- Aby bola pláštenka napnutá, umiestnite malé remienky ako na obrázku (21).
SLNEČNÁ CLONA
- Položte clonu na strechu a pripnite cvočkami (22).
- Na napnutie clony použite elastické pásky ako na obrázku (23).
5. SKLADANIE KOČÍKA
DÔLEŽITÉ ! Zložte strechu pred skladaním kočíka.
- Rukou zdvihnite zaisťovaciu páku (24).
- Nohou stlačte bezpečnostnú páku a súčasne a súčasne tlačte rukoväte smerom
dopredu (25).
Poistka sa automaticky uzavrie pri tomto manévri (26).
3
a
4
UPOZORNENIE : Vždy odopnite autosedačku alebo vaničku PRED skladaním
kočíka.
b
6. ÚDRŽBA
- Kočík potrebuje pravidelnú údržbu majiteľom.
- Plastové a kovové časti môžete umyť mäkkou handrou a ihneď osušiť.
Používajte len jemné čistiace prostriedky.
- Textilné časti môžete prať ručne vo vode (nie pranie v práčke). Používajte len jemný
saponát. NEPOUŽÍVAJTE BIELIDLÁ. Nechajte všetky časti dobre usušiť. Nesušte na
priamom slnku.
- Pravidelne kontrolujte skrutky, švy a pracky. Všetky opotrebované diely musia byť
vymenené.
- Dlhšie vystavenie priamemu slnku môže spôsobiť vyblednutie tkaniny.
5
6
DÔLEŽITÉ ! Neodporúčame branie tohto kočíka do mora.
DÔLEŽITÉ ! Po použití kočíka na pláži alebo na zasneženej/slanej ceste vždy umyte
časti, ktoré prišli do kontaktu so soľou a pieskom, špeciálne kolesá, prevody a skoby.
SK
UPOZORNENIE : Používajte len súčiastky doporučené výrobcom.
UPOZORNENIE : Nikdy nepoužívajte kočík, keď je zničený alebo poškodený.
84
7
1
8
9
4. NASTAVENIA
RUKOVÄTE KOČÍKA
Sú výškovo nastaviteľné.
- Stlačte tlačidlo (12) a nastavte výšku podľa potreby.
OPIERKA CHRBTA
Je nastaviteľná.
- Ležanie: Naraz stlačte na oboch stranách poistky na polohovanie opierky chrbta (13).
- Sedenie: Jednoducho zdvihnite opierku chrbta.
OPIERKA NA NOHY
10
11
Je výškovo nastaviteľná.
- Na nastavenie polohy opierky na nohy stlačte obe páčky(14) na bokoch.
PREDNÉ KOLESÁ OTÁČAVÉ ALEBO ZAFIXOVANÉ
- Na ich zablokovanie, vyrovnajte predné kolieska, potom potiahnite hore blokovacie
páky (15).
- Na odblokovanie stlačte dolu blokovacie páky.
C
"CLI
12
UPOZORNENIE : Kočík nie je vhodný na športové aktivity ako sú beh alebo
"
korčuľovanie.
UPOZORNENIE : Otáčavé kolieska umožňujú lepšie manévrovať s kočíkom. Na
nerovnom povrchu odporúčame zablokovať kolieska.
13
STRECHA a VNÚTORNÁ STREŠNÁ SIEŤKA
Strechu nasadíte jednoducho:
- Nasaďte úchytky striešky ako na obrázku(16).
Na odstránenie striešky postupujte opačne.
- Strecha hore: páčky zdvihnuté (17a).
- Strecha dolu: páčky stlačené (17b).
Pre lepšiu ventiláciu počas teplého počasia, odzipsujte chrbát striešky a odopnite
vnútornú strešnú sieťku (18).
Strieška má tiež sklopnú slnečnú clonu (19).
14
15
KOŠÍK
SK
- Ľahko dostupný vďaka bočnému zipsu. Košík môžete odstrániť odopnutím cvočkov.
UPOZORNENIE : Maximálne zaťaženie košíka nesmie presiahnuť 2kg.
UPOZORNENIE : Maximálne zaťaženie iných úložných priestorov nesmie
presiahnuť 0,5kg.
UPOZORNENIE : Na odkladanie používajte iba vyhradené úložné priestory a
neprekračujte doporučenú váhu.
UPOZORNENIE : Úplne vyprázdnite košík PRED zložením kočíka.
2
83
1. ROZKLADANIE
16
17a
17b
18
19
20
21
22
- Uvoľnite bezpečnostný hák (1).
- Zdvihnite rukoväte (2) a súčasne stlačte rukou zaisťovací mechanizmus smerom dolu
(3a) alebo nohou (3b).
UPOZORNENIE : Uistite sa, že podvozok je pevne zaistený (Budete počuť kliknutie).
2. PARKOVACIA BRZDA
Táto brzda blokuje zadné kolesá.
- Stlačte nohou brzdový pedál na zablokovanie kolies (4).
- Na uvoľnenie brzdy zdvihnite pedál nohou.
UPOZORNENIE : Je nebezpečné nechať dieťa osamote bez dozoru aj keď je brzda
zabrzdená.
UPOZORNENIE : Vždy skontrolujte, či sú kolesá dobre zabrzdené.
3. POUŽÍVANIE KOČÍKA
AKO PRIPNÚŤ/ODOPNÚŤ SEDADLO
- Poloha ako na obrázku (5).
- Nastavte 4 remene na miesto ako ukazuje obrázok 9 a skontrolujte, či sú správne
zaistené. Na ich uvoľnenie stlačte kovový krúžok a potiahnite (6).
- Vložte spodnú časť sedačky do opory nôh (7).
- Pripevnite cvočky, vložte pracky sedadla do drážok pre ne pripravených, potom
upevnite popruhy pod sedadlom (8).
Na odopnutie sedadla postupujte opačne.
BEZPEČNOSTNÝ POPRUH
Kočík CITYLINK 2 obsahuje 5 bodové bezpečnostné popruhy.
- Na ich nastavenie, upravte dĺžku každého remienka, aby vyhovovala veľkosti dieťaťa.
Pripevnite brušné remene a ramenné remene na vidlicový remeň (9).
- Utiahnite bezpečnostné remene (10).
- Bezpečnostné popruhy sú výškovo nastaviteľné. Pre nastavenie výšky odopnite
ramenné vypchávky na remeňoch, odopnite remene z brušného popruhu a potom ich
nastavte na požadovanú veľkosť potiahnutím cez drážku (11). Aby ste tak mohli
urobiť, jemne potiahnite pracku.
SK
Môžete použiť aj extra bezpečnostné popruhy. Skontrolujte či vyhovujú norme
EN 13210.
UPOZORNENIE : VŽDY pripnite stredový remeň keď používate bezpečnostné
popruhy.
UPOZORNENIE : Používajte popruhy hneď ako dieťa vie sedieť bez pomoci.
UPOZORNENIE : Neodstraňujte pevnú podložku v zadnej časti opierky chrbta.
82
3
23
24
"CLI
VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE
C"
Nikdy nepoužívajte textilné sedadlo kočíka skôr ako je dieťa schopné samo sedieť bez dozoru. (od
6 mesiacov).
Nepoužívajte náhradné diely a doplnky iné než doporučené firmou RED CASTLE FRANCE.
Aby ste predišli riziku udusenia, všetky plastové tašky udržujte z dosahu detí.
Môžete pripnúť extra bezpečnostné popruhy. Skontrolujte, či tieto popruhy zodpovedajú norme
EN 13210.
Vždy keď používate kočík pripútajte vaše dieťa 5 bodovým bezpečnostným popruhom správne
nastaveným na jeho veľkosť.
25
Pokiaľ kočík nastavujete, otvárate alebo skladáte, dieťa by sa nemalo dostať k vdýchnuteľným
súčiastkam kočíka.
26
Keď je kočík zložený, uložte ho tak aby pri spadnutí kočíka nedošlo k zraneniu dieťa.
Vždy ukážte osobám používajúcim kočík, ako ho správne používať, pokiaľ nie sú s ním už
oboznámené.
Aby ste predošli riziku uškrtenia, NIKDY nepripájajte ku kočíku alebo dieťaťu šnúry, stužky, alebo
špagáty.
"CLI
C"
Kočík by sa mal vždy skladať a rozkladať jednoducho. Ak to nie je tak, netlačte na mechanizmus a
prečítajte si návod na použitie.
"CLI
C"
Zabezpečte, aby všetky bezpečnostné prvky boli správne nastavené pred použitím kočíka.
Nikdy nezdvíhajte kočík za autosedačku alebo vaničku, iba za konštrukciu.
Preťaženie, nesprávne skladanie a používanie výrobcom neschválených doplnkov môže spôsobiť
vážne škody (predovšetkým podvozku) alebo zlomiť kočík.
Nikdy neklaďte žiadne predmety na strechu kočíka.
Nikdy neklaďte náklad na opierku pre nohy.
Nedovoľte deťom stáť na opierke pre nohy.
Nepoužívajte pláštenku vo vnútri, v teplom počasí, keď svieti slnko a v blízkosti zdroja tepla. Dieťa
by sa mohlo prehriať.
Slnečná clona je navrhnutá tak, aby redukovala slnečné žiarenie a znížila účinok UV žiarenia.
Použitie slnečnej clony Vás nezbavuje nutnosti chrániť dieťa. Odporúčame pravidelné používanie
ochranného krému na opaľovanie. Pravidelne kontrolujte, či má dieťa dostatok tekutín.
VŽDY VYBERTE DIEŤA Z KOČÍKA ak idete hore alebo dolu schodmi, na eskalátore a pod.
Prechádzajte cez prekážky opatrne. Prekladanie hore a dolu opakovane môže poškodiť kočík.
4
81
SK
DÔLEŽITÉ: DEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Kočík CITYLINK 2 spĺňa Európsku Bezpečnostnú Normu EN 1888: 2003 a tiež
zodpovedá bezpečnostným požiadavkám. Bol laboratórne testovaný podľa protokolu
91-1992 (December 1991).
Kočárek CITYLINK 2 splňuje Evropskou Bezpečnostní Normu EN 1888: 2003 a také
odpovídá bezpečnostním požadavkům. Byl laboratorně testován podle protokolu
91-1992 (prosinec 1991).
UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM kočíka si prosím POZORNE PREČÍTAJTE návod
UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM kočárku si prosím POZORNĚ PROČTĚTE návod a
UPOZORNENIE: Nepoužívajte textilné sedadlo kočíka pred dovŕšením 6 mesiaca
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte textilní sedadlo kočárku před dovršením 6 měsíce
UPOZORNENIE: Ste zodpovedný za bezpečnosť Vášho dieťaťa.
UPOZORNENIE: Uistite sa, že všetky zaisťovacie mechanizmy sú nastavené pred
UPOZORNĚNÍ: Jste zodpovědní za bezpečnost Vašeho dítěte.
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že všechny zajišťovací mechanismy jsou nastaveny
UPOZORNENIE: Je nebezpečné nechať dieťa bez dozoru alebo samé v kočíku.
UPOZORNENIE: Správne nastavený 5 bodový bezpečnostný popruh používajte
UPOZORNĚNÍ: Je nebezpečné nechat dítě bez dozoru nebo samotné v kočárku.
UPOZORNĚNÍ: Správně nastavený 5 bodový popruh používejte vždy, když je dítě v
UPOZORNENIE: Tašky alebo iný náklad nevešajte na rúčky kočíka. Môže to
ovplyvniť jeho stabilitu.
UPOZORNĚNÍ: Tašky nebo jiný náklad nezavěšujte na rukojeti kočárku. Takovéto
UPOZORNENIE: Pri používaní tohto kočíka sa nevykonávajte športové aktivity
UPOZORNĚNÍ: Při použití tohoto kočárku nevykonávejte sportovní aktivity (běh,
UPOZORNENIE: Vždy používajte zadnú nožnú brzdu na znehybnenie kočíka.
UPOZORNENIE: Vždy skontrolujte kostru kočíka a zaisťovacie mechanizmy
UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte zadní nožní brzdu na znehybnění kočárku.
UPOZORNĚNÍ: Vždy zkontrolujete kostru kočárku a zajišťovací mechanismy
na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Ak nebudete postupovať podľa
návodu, môže byť ohrozená BEZPEČNOSŤ vášho dieťaťa.
dieťaťa.
použitím.
vždy, keď je dieťa v kočíku. Vždy použite stredový bezpečnostný popruh s ramennými
a bedernými popruhmi, aj keď používate fusak.
(beh, korčuľovanie...)
věku dítěte.
kočárku. Vždy použijte středový popruh s ramenními a bederními popruhy, i když
používáte fusak.
jednání by mohlo ovlivnit stabilitu kočárku.
jízda na kolečkových bruslích,…).
sedačky, zda jsou správně zapnuté před použitím kočárku.
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že všechny páčky, šroubky a podložky jsou správně
UPOZORNENIE: Vždy použite stredový bezpečnostný popruh v kombinácii s
UPOZORNĚNÍ: Vždy použijte středový bezpečnostní pás v kombinaci s bederním
VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE
CZ
před použitím.
sedačky, či sú správne zapnuté pred použitím kočíka.
bederným pásom.
80
pečlivě ho uschovejte pro příští použití. Pokud nebudete postupovat podle návodu,
může být ohrožena bezpečnost vašeho dítěte.
UPOZORNENIE: Uistite sa, že všetky páčky, skrutky a podložky sú správne
utiahnuté na kolesách, aby sa predišlo riziku, že dieťa prehltne nejakú malú časť alebo
súčiastku.
SK
DŮLEŽITÉ: BEZPEČNOSTNÍ UPOZRONĚNÍ
utáhnuté na kolečkách, aby se předešlo riziku, že dítě spolkne nějakou malou
součástku.
pásem.
VŠEOBECNÉ INSTRUKCE
Tento detský kočík je určený pre deti od 6 mesiacov do maximálnej hmotnosti 15 kg a
dodatočného nákladu 2 kg v košíku kočíka.
Tento dětský kočárek je určený pro děti od 6 měsíců do maximální hmotnosti 15 kg a
dodatečného nákladu 2 kg v koši kočárku.
Kočík môžete používať od narodenia dieťaťa s RED CASTLE / RECARO detskou autosedačkou
skupiny 0+ do maximálnej váhy dieťaťa 13 kg ALEBO s RC detskou autosedačkou skupiny 0 do 9kg
ALEBO s RED CASTLE vaničkou do maximálnej váhy 9 kg.
Kočárek můžete používat od narození dítěte s RED CASTLE / RECARO dětskou autosedačkou
skupiny 0+ do maximální váhy dítěte 13 kg NEBO s RC dětskou autosedačkou skupiny 0 do 9 kg
NEBO s RED CASTLE vaničkou do maximální váhy 9 kg.
Správne používanie kočíka je dôležité. RED CASTLE FRANCE ani distribútori značky RED CASTLE
nezodpovedajú za používanie kočíka. Nesprávne používanie kočíka môže poškodiť kočík a ohroziť
dieťa v kočíku.
Správné použití kočárku je důležité. RED CASTLE FRANCE ani distributoři značky RED CASTLE
nezodpovídají za používání kočárku. Nesprávné používání kočárku může poškodit kočárek a
ohrozit dítě v kočárku.
Nikdy nevozte viac než 1 dieťa v kočíku CITYLINK 2.
Nikdy nevozte víc než 1 dítě v kočárku CITYLINK 2.
5
VŠEOBECNÉ INSTRUKCE
Nikdy nepoužívejte textilní sedadlo kočárku dříve než je dítě schopné samo sedět bez dozoru. (od
6 měsíců).
- Veckla ut och placera regnskyddet på sufletten.
- Fäst med kardborrbanden på de avsedda ställena (20).
- Sträck det genom att placera gummibanden på de avsedda ställena (21).
Nepoužívejte náhradní díly a doplňky jiné než doporučené firmou RED CASTLE FRANCE.
SOLSKYDDET
Abyste předešli riziku udušení, všechny plastové tašky udržujte z dosahu dětí.
- Placera det på sufletten och stäng tryckknapparna (22).
- Sträck det genom att placera gummibanden på de avsedda ställena (23).
Můžete připnout extra bezpečnostní popruhy. Zkontrolujte, zda tyto popruhy odpovídají normě
EN 13210.
Vždy když používáte kočárek připoutejte vaše dítě 5 bodovým bezpečnostním popruhem správně
nastaveným na jeho velikost.
CZ
REGNSKYDDET
Pokud kočárek nastavujete, otevíráte nebo skládáte, dítě by se nemělo dostat k vdechnutelným
součástkám kočárku.
Když je kočárek složený, uložte ho tak, aby při spadnutí kočárku nedošlo ke zranění dítěte.
Vždy ukažte osobám používajícím kočárek, jak ho správně používat, pokud s těmito informacemi
nejsou již obeznámeni.
Abyste předešli riziku uškrcení, NIKDY nepřidělávejte ke kočárku nebo dítěti šňůry, stužky, nebo
špagáty.
Kočárek by se měl vždy skládat a rozkládat jednoduše. Jestli tomu tak není, netlačte na
mechanismus a přečtěte si návod na použití.
Zabezpečte, aby všechny bezpečnostní prvky byly správně nastavené před použitím kočárku.
Nikdy nezdvihejte kočárek za autosedačku nebo vaničku, zdvihejte pouze za konstrukci.
Přetížení, nesprávné skládání a používání výrobcem neschválených doplňků může způsobit vážné
škody (především podvozku) nebo zlomit kočárek.
Nikdy nedávejte žádné předměty na střechu kočárku.
Nikdy nedávejte náklad na opěrku pro nohy.
Nedovolte dětem stát na opěrce pro nohy.
Nepoužívejte pláštěnku ve vnitřních prostorách, v teplém počasí, když svítí sluníčko a v blízkosti
zdroje tepla. Dítě by se mohlo přehřát.
Sluneční clona je navrhnutá tak, aby redukovala sluneční záření a snížila účinek UV záření. Použití
sluneční clony Vás nezbavuje nutnosti chránit dítě. Doporučujeme pravidelné používání
ochranného krému na opalování. Pravidelně kontrolujte, zda má dítě dostatek tekutin.
5. FÄLLA IHOP BARNVAGNEN
VIKTIGT! Vik tillbaks sufletten innan Du fäller ihop barnvagnen.
- Lyft upp bromsspaken med handen (24).
- Tryck (med foten) på säkerhetsspaken samtidigt som Du trycker handtagen framåt.
VARNING ! Ta alltid bort bilbarnstolen eller hårdliften INNAN Du fäller ihop
barnvagnen.
6. SKÖTSEL
- Denna barnvagn kräver regelbunden skötsel av ägaren.
- Rengör barnvagnens plast- och metalldelar med en fuktig trasa och torka genast
torrt. Använd endast milda rengöringsmedel.
- Textildelarna ska torkas av med vatten (ej maskintvätt). Använd endast ett milt
tvättmedel. ANVÄND INTE BLEKMEDEL. Låt torka i skuggan.
- Kontrollera skruvar, nitar och bultar regelbundet. Ersätt utslitna delar.
- All långvarig exponering i direkt solljus kan missfärga vagnens tyg i förtid.
VIKTIGT! Det är inte rekommenderat att köra barnvagnen i havsvatten.
VIKTIGT! Efter användning på stranden ska de delar som kommit i kontakt med salt
och sand sköljas av, särskilt hjulen, fjädringen och nitarna (detsamma gäller för
promenad på sandad/saltad vinterväg).
VARNING! Använd endast delar som rekommenderats av tillverkaren.
VARNING! Använd aldrig barnvagnen om den är skadad eller sönder.
SE
VŽDY VYNDEJTE DÍTĚ Z KOČÁRKU pokud jdete po schodech nahoru nebo dolů, na eskalátorech a
pod.
Přejíždějte přes překážky opatrně. Neopatrné přejíždění může poškodit kočárek.
6
79
4. JUSTERINGAR
HANDTAGEN
De är reglerbara i höjd.
- Tryck på knappen (12) för att justera höjden.
RYGGSTÖDET
Det har flera positioner.
- Liggande och/eller lutande position: Tryck samtidigt på de rektangulära knapparna på
varje sida av ryggstödet och fäll ned ryggstödet till önskad position (13).
- Sittande position: Fäll upp ryggstödet.
BENSTÖDET
Det är reglerbart i höjd.
- Tryck på de små spakarna vid varje sida (14) för att ställa in benstödet till önskad
höjd.
1. ROZKLÁDÁNÍ
- Uvolněte bezpečnostní hák (1).
- Zdvihněte rukojeti (2) a současně stlačte rukou zajišťovací mechanismus směrem
dolu (3a) /nebo Vaší nohou. (3b)
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že podvozek je pevně zajištěn. (Uslyšíte cvaknutí).
2. PARKOVACÍ BRZDA
Tato brzda blokuje zadní kolečka.
CZ
- Stlačte nohou brzdový pedál na zablokování koleček (4).
- Na uvolnění brzdy zdvihněte pedál nahoru.
UPOZORNĚNÍ: Je nebezpečné nechat dítě samotné bez dozoru i když je brzda
zabrzděna.
UPOZORNĚNÍ: Vždy zkontrolujte, jestli jsou kolečka dobře zabrzděna.
FRAMHJULEN: FIXERADE ELLER FRITT SVÄNGANDE
- För att fixera dem: Rikta framhjulen rakt framåt och lyft upp blockeringsspakarna (15).
- För fritt svängande framhjul: Fäll ned blockeringsspakarna.
VARNING: Denna barnvagn är inte lämplig för jogging eller rollerskating.
VARNING: Fritt svängande hjul underlättar manövreringen. På mycket ojämn mark
rekommenderas att fixera hjulen.
SUFLETTEN OCH INRE NÄTHUVAN
Sufletten sätts på utan svårighet:
- Placera fästkrokarna på de utmärkta ställena (16) (de små upphöjda delarna på
insidan ska placeras i hålen på chassit).
Gör om proceduren i omvänd ordning för att ta loss dem.
- Uppfälld suflett: vikta sidokrokar (17a).
- Nedfälld suflett: raka sidokrokar (17b).
Den bakre delen av sufletten kan tas bort och innanför finns en näthuva för att
underlätta luftcirkulationen vid varmt väder (18).
Den är även utrustad med solskärm som kan fällas bak (19).
SE
KORGEN
- Lättåtkomlig tack vare dragkedjorna på sidorna.
Den kan tas bort genom att öppna tryckknapparna.
VARNING: Maxvikten i korgen bör inte överskrida 2 kg.
VARNING: Maxvikten i de andra facken bör inte överskrida 0,5 kg.
VARNING: Använd endast de existerande facken som förvaringsutrymme och
överskrid inte den indikerade maxvikten.
VARNING: Töm korgen INNAN Du fäller ihop vagnen.
78
3. POUŽÍVÁNÍ KOČÁRKU
JAK PŘIPNOUT / ODEPNOUT SEDADLO
- Poloha jako na obrázku (5).
- Nastavte 4 řemeny na místa, která ukazuje obrázek 9 a zkontrolujte, jestli jsou
správně zajištěny. K jejich uvolnění stlačte kovový kroužek a zatáhněte (6).
- Vložte spodní část sedačky do opory nohou (7).
- Připevněte cvočky, vložte pacičky sedadla do drážek pro ně připravených, potom
upevněte popruhy pod sedadlem (8).
Při odpoutání sedadla postupujte opačně.
BEZPEČNOSTNÍ POPRUHY
Kočárek CITYLINK 2 obsahuje 5 bodové bezpečnostní popruhy.
- Při jejich nastavení upravte délku každého ramínka, aby vyhovovala velikosti dítěte.
Připevněte popruhy na vidlicový řemen (9).
- Utáhněte bezpečnostní popruhy (10).
- Bezpečnostní popruhy jsou výškově nastavitelné. Pro nastavení výšky odepněte
ramenní vycpávky na řemenech , odepněte ramenní popruhy z břišního popruhu a
potom je nastavte na požadovanou velikost protáhnutím přes drážku (11). Abyste to
mohli udělat, trochu nadzdvihněte sponu.
Můžete použít i extra bezpečnostní popruhy. Zkontrolujte jestli vyhovují normě
EN 13210.
UPOZORNĚNÍ: VŽDY připněte středový řemen když používáte bezpečnostní
popruhy.
UPOZORNĚNÍ: Používejte popruhy hned, jakmile dítě dokáže sedět bez pomoci.
UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte pevnou podložku v zadní části opěrky zad.
7
4. NASTAVENÍ
RUKOJETI KOČÁRKU
Jsou výškově nastavitelné.
- Stiskněte tlačítko (12) a nastavte výšku podle potřeby.
OPĚRKA ZAD
Je nastavitelná.
- Ležení: Najednou stiskněte na obou stranách pojistky na polohování opěrky zad (13).
- Sezení: Jednoduše zdvihněte opěrku zad.
CZ
- Öppna låskroken (1).
- Dra upp handtagen (2) och tryck samtidigt ner blockeringsmekanismen med handen
(3a) o met foten (3b).
VARNING: Försäkra Dig om att chassit är ordentligt uppfällt (ett klick ska höras).
2. PARKERINGSBROMSEN
Blockerar bakhjulen
OPĚRKA NA NOHY
- Tryck med foten på en av knapparna på bromspinnen för att blockera hjulen (4).
Je výškově nastavitelná.
- Na nastavení polohy opěrky na nohy stlačte obě páčky (14) na bocích.
- För att frigöra bromsen: Lyft upp den horisontella bromspinnen med foten.
PŘEDNÍ KOLEČKA OTÁČIVÁ NEBO ZAFIXOVANÁ
- Na jejich zablokování, vyrovnejte přední kolečka , potom povytáhněte nahoru
blokovací páky (15).
- Na odblokování stlačte dolu blokovací páky.
UPOZORNĚNÍ: Kočárek není vhodný ke sportovním aktivitám jako je běh a jízda na
kolečkových bruslích.
UPOZORNĚNÍ: Otáčivá kolečka umožňují lepší manévrování s kočárkem. Na
nerovném povrchu doporučujeme zablokovat kolečka.
STŘECHA A VNITŘNÍ STŘEŠNÍ SÍŤKA
Střechu nasadíte jednoduše:
- Nasaďte úchyty stříšky jako na obrázku (16).
Na odstranění stříšky postupujte opačně.
- Střecha nahoře: páčky zdvihnuté (17a).
- Střech dole: páčky stlačené (17b).
Pro lepší větrání v horkém počasí rozepněte zadní část stříšky a odepněte vnitřní střešní
síťku (18).
Stříška má také sklopnou sluneční clonu (19).
KOŠÍK
- Lehce dostupný díky bočnímu zipu. Košík můžete odstranit odepnutím cvočků.
UPOZORNĚNÍ: Maximální zatížení košíku nesmí přesáhnout 2 kg.
UPOZORNĚNÍ: Maximální zatížení jiných úložných prostorů nesmí přesáhnout
0,5kg.
UPOZORNĚNÍ: Na odkládání používejte jen vyhrazené úložné prostory a
nepřekračujte doporučené váhy.
UPOZORNĚNÍ: Úplně vyprázdněte košík PŘED složením kočárku.
8
1. FÄLLA UPP BARNVAGNEN
VARNING: Det kan vara farligt att lämna Ditt barn ensamt och utan uppsikt, även
när bromsen ligger på.
VARNING: Kontrollera alltid att hjulen är ordentligt blockerade.
3. ANVÄNDNING AV BARNVAGNEN
HUR MAN SÄTTER FAST/TAR BORT BARNVAGNENS SITS
- Placera den enligt bilden (5).
- Tillslut de 4 låssystemen för att sätta på sitsen och kontrollera att de sitter ordentligt.
För att lossa på dem: tryck metallringarna inåt (6).
- Trä den nedre delen av sitsen över benstödet (7).
- Stäng tryckknapparna, sätt spännena runt chassit vid de utmärkta ställena och dra åt,
fäst sedan banden som är placerade under sitsen (8).
- Ta bort sitsen genom att utföra ovanstående procedur i omvänd ordning.
SÄKERHETSSELEN
- CITYLINK 2 är utrustad med en 5-punkts säkerhetssele.
- Justera varje bands längd efter barnets storlek, så de sitter ordentligt.
Fäst ihop banden som går över magen och axlarna med bandet mellan benen (9).
- Fäst säkerhetsselen (10).
- Säkerhetsselens band är reglerbara i längd. För att justera dem: Ta bort
axelbandsskydden, öppna spännena på midjebandet och justera dem sedan i önskad
längd genom att dra dem tillbaka genom skåran (11). Vrid spännet lite grann så går det
lättare.
Man kan fästa en extra säkerhetssele på D-ringarna. Kontrollera att selen uppfyller
normen EN 13210.
VARNING: Använd ALLTID bandet mellan benen varje gång Du använder
säkerhetsselen
VARNING: Använd säkerhetsselen så snart barnet kan sitta upp själv utan hjälp.
VARNING: Ta inte bort skivan innanför sitsens ryggstöd.
77
SE
ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
Håll alla plastemballage utom räckhåll för små barn för att undvika kvävningsrisk.
Du kan fästa en extra säkerhetssele på D-ringarna. Försäkra Dig om att den är godkänd enligt
säkerhetsnormen EN 13210.
Spänn fast Ditt barn med 5-punkts säkerhetsselen, korrekt justerad så det passar honom, varje
gång Du använder barnvagnen.
Barnet ska alltid hållas borta från löstagbara delar vid justeringar och när barnvagnen fälls upp
eller ihop.
Håll barnet borta när barnvagnen är ihopfälld och står upp för att undvika att han skadas om den
skulle råka falla omkull.
Om barnvagnen skall användas av någon som inte är van vid den, så visa honom hur den fungerar.
Fäst INTE snören, band eller rep på barnvagnen eller på Ditt barn för att undvika strypningsrisk.
Barnvagnen ska alltid gå att fälla upp och ihop utan svårighet. Om så inte är fallet, så tvinga inte
mekanismen och läs i Instruktionsfoldern.
PLÁŠTĚNKA
- Rozložte pláštěnku a položte ji na střechu.
- Zavřete suchý zip, viz. Obrázek (20)
- Aby byla pláštěnka napnutá, umístěte malé řemínky jako na obrázku (21).
SLUNEČNÍ CLONA
- Položte clonu na střechu a připněte cvočky (22).
- Na napnutí clony použijte elastické pásky jako na obrázku (23).
5. SKLÁDÁNÍ KOČÁRKU
CZ
DŮLEŽITÉ! Složte střechu před složením kočárku.
- Rukou zvedněte zajišťovací páku (24)
- Nohou stlačte bezpečnostní páku a současně tlačte rukojeť směrem dopředu (25).
Pojistka se automaticky uzavře při tomto pohybu (26).
UPOZORNĚNÍ: Vždy odepněte autosedačku nebo vaničku PŘED skládáním kočárku.
Försäkra Dig om att alla säkerhetsmekanismer är funktionella och används korrekt.
Lyft aldrig upp barnvagnen genom att hålla den i bilstolen eller hårdliften, utan genom att hålla i
chassit.
Överbelastning, inkorrekt ihopfällning och användning av tillbehör som ej godkänts av tillverkaren
kan allvarligt skada barnvagnen (särskilt användning av ”buggy boards”).
Placera aldrig något på barnvagnens suflett.
Placera ingen vikt på fotstödet.
Tillåt inte barn att klättra upp på fotstödet.
Använd inte regnskyddet inomhus, vid varmt väder eller nära en värmekälla. Ditt barn kan bli för
varmt.
Solskyddet är utformat för att reducera solljuset och begränsa UV-strålarnas effekt. Användandet
av detta solskydd fritar Dig inte från behovet att skydda Ditt barn. Vi rekommenderar en
systematisk användning av solkräm. Kontrollera regelbundet att Ditt barn har tillräckligt att dricka.
Ta ALLTID barnet UR barnvagnen om Du går upp eller nerför trappor, om Du åker rulltrappa eller
hiss.
SE
Gå försiktigt över hinder (trottoarer etc.), upprepade stötar kan skada barnvagnen.
76
6. ÚDRŽBA
-
Kočárek potřebuje provádět pravidelnou údržbu majitelem.
Plastové a kovové části můžete omýt měkkým hadříkem a hned osušit.
Používejte jen jemné čistící prostředky.
Textilní části můžete prát ručně nebo ve vodě (neperte v pračce). Používejte jen
jemný saponát. NEPOUŽÍVEJTE BĚLIDLA. Nechte všechny části dobře usušit. Nesušte
na přímém slunci.
- Pravidelně kontrolujte šroubky, švy a spony . Všechny opotřebované díly musí být
vyměněné.
- Delší pobyt na přímém slunci může způsobit vyblednutí tkaniny.
DŮLEŽITÉ! Nedoporučujeme brát tento kočárek do moře.
DŮLEŽITÉ! Po použití kočárku na pláži, nebo na zasněžené/slané cestě, vždy myjte
části, které přišli do kontaktu se solí, pískem, speciální kolečka, převody a skoby.
UPOZORNĚNÍ: Používejte jen součástky doporučené výrobcem.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte kočárek, když je zničený nebo poškozený.
9
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Der CITYLINK 2 Buggy entspricht sowohl dem Europäischen Sicherheitsstandard EN
1888 2003, als auch den gängigen Sicherheitsanforderungen. Gemäß der Verordnung
91-1992 (Dezember 1991) wurde er wissenschaftlich getestet.
Barnvagnen CITYLINK 2 uppfyller den europeiska säkerhetsstandarden EN 1888 2003,
och är testad enligt gällande säkerhetsföreskriter. Den har testats i laboratorium enligt
dekret 91-1992 (december 1991).
ACHTUNG: Bitte LESEN Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, BEVOR Sie
Ihren Buggy benutzen. Bewahren Sie sie zur späteren Einsichtnahme auf. Bei
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung könnte die SICHERHEIT IHRES KINDES
BEEINTRÄCHTIGEN.
VARNING: VÄNLIGEN LÄS dessa instruktioner NOGA INNAN Du börjar använda Din
vagn. Behåll dem för framtida behov. Om dessa instruktioner inte följs kan DITT BARNS
SÄKERHET PÅVERKAS.
ACHTUNG: Wir empfehlen ausdrücklich, nur Kinder mit einem Mindestalter von 6
Monaten mit diesem Buggy zu transportieren.
ACHTUNG: Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung.
ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass vor Gebrauch alle Sicherheitsvorkehrungen
DE
aktiviert sind.
ACHTUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt oder alleine im Buggy.
ACHTUNG: Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch des Buggys, dass Ihr Kind mit dem,
auf die entsprechende Größe Ihres Kindes eingestellten 5-Punkt-Gurt angeschnallt ist.
Benutzen Sie immer den Gurt zwischen den Beinen, auch, wenn Sie den Fußsack im
Buggy benutzen.
ACHTUNG: Das Anhängen von Taschen oder anderen Gegenständen an den Griffen
des Buggys beeinträchtigt seine Stabilität.
ACHTUNG: Dieses Produkt ist zum Joggen oder Skaten nicht geeignet.
ACHTUNG: Benutzen Sie immer die hintere Fußbremse, um Ihren Buggy zu sichern.
ACHTUNG: Prüfen Sie vor Inbetriebnahme und vor jeder Benutzung, ob alle
Sicherheitsmechanismen am Fahrgestell bzw. deren Zubehör wie der Babywanne, dem
Autositz oder dem Buggy-Sitz korrekt eingerastet und gesichert sind.
ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass alle Hebel, Muttern und Unterlegscheiben an den
Rädern festgezogen sind, um zu vermeiden, dass Kleinteile vom Kind verschluckt
werden können.
ACHTUNG: Benutzen Sie den Schrittgurt immer gemeinsam mit dem Hüftgurt.
ALLGEMEINE HINWEISE
Dieser Buggy ist für den Transport eines Kindes im Alter von 6 Monaten bis zu einem Gewicht von
15 kg mit einen Zusatzgewicht von 2kg im Einkaufskorb im unteren Teil des Buggys, sowie 0,5 kg
in den anderen Ablagefächern des Buggy ausgelegt.
Für den Transport von Neugeborenen benutzen Sie bitte den Buggy mit dem RED CASTLE /
RECARO RC Autositz Gruppe 0+ bis 13 kg, dem RC Autositz Gruppe 0 bis 9 kg, oder mit der RED
CASTLE Kinderwagenwanne bis 9 kg.
Die richtige Montage des Buggy ist unbedingt notwendig. Weder RED CASTLE FRANCE, noch
dessen Händler können zur Verantwortung gezogen werden, wenn der Buggy nicht richtig
montiert ist. Bitte beachten Sie, dass der unsachgemäße Gebrauch, den Buggy beschädigen kann
und damit Ihr Kind gefährdet werden könnte.
10
VIKTIGT: SÄKERHETS GUIDE
VARNING: Använd INTE denna sittvagn för ett barn under 6 månader.
VARNING: Du har ansvar för Ditt barns säkerhet.
VARNING: Försäkra Dig om att alla låsmekanismer är funktionsdugliga före
användning.
VARNING: Det kan vara farligt att lämna Ditt barn utan uppsikt eller ensam i
vagnen.
VARNING: Försäkra Dig alltid om att Ditt barn sitter fastspänt med 5-punkts
säkerhetsselen, korrekt justerad för honom, när Du använder vagnen. Använd alltid
säkerhetsselens band mellan benen, även när Du använder en åkpåse i vagnen.
VARNING: Att hänga en vikt på handtaget kan påverka barnvagnens/liggvagnens
stabilitet.
VARNING: Använ inte denna produkt när Du joggar eller åker rollerblades.
VARNING: Använd alltid den bakre fotbromsen när vagnen står stilla.
VARNING: Kontrollera att hårdliftens eller bilbarnstolens fästanordningar är korrekt
tillslutna före användning.
VARNING: Försäkra Dig om att alla reglage, muttrar och mellanbrickor är ordentligt
fastskruvade på hjulen för att undvika att barnet råkar svälja någon liten bit.
VARNING: Använd aldrig endast säkerhetsselens band mellan benen utan
säkerhetsselen.
ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
Denna barnvagn är gjord för transport av ett barn från 6 månader upp till en maxvikt på 15 kg plus
en tilläggsvikt på 2 kg i korgen under vagnen.
Från födseln bör barnvagnen användas med bilbarnstolen RED CASTLE / RECARO Grupp 0+ upptill
13 kg ELLER med bilbarnstolen RC Grupp 0 upp till 9 kg ELLER med RED CASTLE hårdlift upp till 9 kg.
Det är mycket viktigt att barnvagnen är korrekt ihopsatt. Varken RED CASTLE FRANCE eller deras
distributörer kan hållas ansvariga om så inte är fallet. Vänligen notera att en inkorrekt användning
av barnvagnen kan skada den och utgöra en fara för Ditt barn.
Transportera aldrig mer än ett barn i barnvagnen CITYLINK 2.
Sätt inte barnet i sittvagnen innan det är kapabelt att sitta upp själv utan hjälp (från 6 månaders
ålder).
Använd aldrig reservdelar och tillbehör som inte rekommenderats av RED CASTLE FRANCE.
75
SE
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ТЕМ как сложить коляску, полностью освободите
корзину для покупок.
ALLGEMEINE HINWEISE
ДОЖДЕВИК
Transportieren Sie niemals mehr als ein Kind mit dem CITYLINK 2 Buggy.
- Разверните дождевик и поместите его на дугообразном капюшоне.
- Застегните липучки, как показано на рисунке (20).
- Натяните и оберните маленькие ремешки, как показано на рисунке (21).
Benutzen Sie den Stoffsitz des Buggy nicht, bevor Ihr Kind ohne Hilfe selbständig sitzen kann (ab
ca. 6 Monaten).
ШИРМА ОТ СОЛНЦА
Halten Sie alle Plastiktaschen, zur Vermeidung der Erstickungsgefahr, von Ihrem Kind fern.
- Поместите ее на капюшон коляски и пристегните кнопками (22).
- Натяните и прикрепите резинками, как показано на рисунке (23).
Sie können einen zusätzlichen Sicherheitsgurt an den D-Ringen befestigen. Stellen Sie sicher, dass
der Gurt den EN-Standards 13210 entspricht.
5. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ
ВАЖНО! Перед тем, как складывать коляску, откиньте капюшон назад (сложите).
Verwenden nur Original RED CASTLE FRANCE Ersatz- oder Zusatzteile.
Schnallen Sie Ihr Kind bei jeder Fahrt mit dem korrekt, auf die Größe Ihres Kindes, eingestellten
5-Punkt-Sicherheitsgurt an.
Halten Sie, bei Reparatur und Montage, sowie beim Öffnen und Zusammenlegen des Buggys,
wegen der losen Kleinteile, Kinder immer außer Reichweite.
- Поднимите рукой рычаг тормоза (24)
- Нажмите ногой на безопасный замок и одновременно толкайте ручки коляски
вперед (25).
- Запорный рычажок автоматически защелкнется, когда вы проделаете все эти
действия (26).
Halten Sie Kinder vom zusammengefalteten und aufrecht abgestellten Buggy fern, um
Verletzungen durch einen umstürzenden Wagen zu vermeiden.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда снимайте автомобильную люльку или люльку для
коляски ПЕРЕД ТЕМ как сложить коляску.
Der Buggy sollte sich immer ohne Schwierigkeiten öffnen und zusammenlegen lassen. Wenden
Sie gegebenenfalls keine Gewalt an, sondern ziehen Sie die Bedienungsanleitung zu Rate.
Weisen Sie Personen, die mit dem Buggy nicht vertraut sind, vor der Verwendung sorgfältig ein.
Befestigen Sie, wegen der Strangulationsgefahr, NIEMALS Schnüre, Bänder oder Kordeln am Buggy
oder an Ihrem Kind.
Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen korrekt justiert sind.
6. УХОД
- Данная коляска требует от хозяина регулярного ухода.
- Очищайте пластиковые и металлические детали коляски влажной тряпкой и сразу же
высушивайте их. Используйте только нейтральные чистящие средства.
- Детали, выполненные из текстиля, можно чистить водой (не стирать в машине).
Использовать только нейтральные чистящие средства. НЕ ОТБЕЛИВАТЬ.
- Оставляйте коляску в разложенном виде до полного высыхания. Не сушите под
прямыми солнечными лучами.
- Регулярно проверяйте шурупы, болты и заклепки. Все износившиеся детали следует
заменять.
- Длительное воздействие солнечных лучей может обесцветить ткань коляски.
ВАЖНО! не рекомендуем завозить коляску в морскую воду.
ВАЖНО! После похода на пляж, прогулки по заснеженной или посыпанной солью
дороге всегда ополаскивайте соприкасавшиеся с песком и солью детали коляски,
особенно колеса, пружины и заклепки.
RU
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: используйте только детали, рекомендованные
производителем.
Heben Sie den Buggy niemals am Autositz oder der Kinderwagenwanne an, sondern
ausschließlich am Fahrgestell.
Überlastung, falsches Handling und der Gebrauch von Zubehör, das nicht vom Hersteller
vorgesehen ist, können den Buggy stark beschädigen oder zerstören (insbesondere der Gebrauch
von BuggyBoards).
Legen Sie nichts auf das Verdeck des Buggys ab.
Legen Sie keine Lasten auf die Fußstütze.
Erlauben Sie den Kindern nicht, auf die Fußstütze zu klettern oder auf ihr zu sitzen.
Benutzen Sie den Regenschutz nicht in Räumen, bei warmem, sonnigen Wetter oder an einer
Heizquelle. Ihrem Kind könnte zu heiß werden.
Der Sonnenschutz soll die Sonneneinstrahlung und den Effekt der UV-Strahlung reduzieren . Er
entbindet Sie nicht davon, Ihr Kind vor der Sonne zu schützen. Wir empfehlen den systematischen
Gebrauch von Sonnencreme. Prüfen Sie regelmäßig, dass Ihr Kind genug zu trinken hat.
NEHMEN SIE IHR KIND IMMER AUS DEM BUGGY, wenn Sie Treppen steigen, einen Aufzug oder eine
Rolltreppe benutzen.
Fahren Sie mit besonderer Achtsamkeit über Hindernisse (Gehsteigkanten etc.) Wiederholte Stöße
könnten den Kinderwagen beschädigen.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не используйте поврежденную или сломанную
коляску.
74
11
DE
1. AUFKLAPPEN DES BUGGYS
- Öffnen Sie den seitlichen Verschlusshaken (1)
- Ziehen Sie die Griffe nach oben (2), und drücken Sie gleichzeitig die Verriegelung mit
der Hand (3a) nach unten oder mit dem fuss (3b).
ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass das Fahrgestell richtig mit einem „Klick“ einrastet.
2. BREMSE
Sie blockiert die Hinterräder
- Drücken Sie das Bremspedal mit dem Fuß einen der Hebel nieder, um die Räder zu
blockieren (4).
- Zum Lösen der Bremse, heben Sie die Bremsstange mit dem Fuß an.
DE
ACHTUNG: Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt, auch nicht, wenn die
Bremse angezogen ist.
ACHTUNG: Prüfen Sie immer, ob die Räder sicher blockiert sind.
3. BENUTZUNG DES BUGGYS
MONTAGE/ENTFERNEN DES SITZES
- Legen Sie den Sitz auf den Buggy wie in Abbildung (5).
- Haken Sie die 4 Befestigungsriemen an den vorgesehenen Stellen ein und prüfen Sie,
ob sie ordnungsgemäß sitzen. Zum Öffnen, drücken Sie auf die Metallringe und
ziehen Sie daran (6).
- Ziehen Sie die Sitzfläche über die Stutzen am Fußende (7)
- Schließen Sie die Druckknöpfe und anschließend die Schnallen des Sitzes hinter dem
Fahrgestell. Ziehen Sie die Gurte fest. Dann sichern Sie die Gurte unterhalb des Sitzes (8)
Um den Sitz wieder zu entfernen, folgen Sie dieser Anweisung in umgekehrter Reihenfolge.
DER SICHERHEITSGURT
Der CITYLINK 2 ist mit einem 5-Punkt-Gurt ausgestattet.
- Zur Anpassung des Gurtes, stellen Sie die Länge jedes Gurtes auf die Größe Ihres
Kindes ein. Fixieren Sie den Bauchgurt und die Schultergurte mit dem Schrittgurt (9).
- Ziehen Sie den Sicherheitsgurt fest (10)
- Die Sicherheitsgurte sind größenverstellbar. Um sie einzustellen, entfernen Sie die
Schulterpolster an den Gurten, lösen die Schultergurte vom Hüftgurt und stellen
sie auf die gewünschte Größe ein, indem Sie sie durch den Schlitz zurückziehen
(11). Drehen Sie dabei die Schnalle leicht.
Sie können einen zusätzlichen Sicherheitsgurt an den D-Ringen befestigen. Stellen Sie
aber sicher, dass der Gurt der Norm EN 13210 entspricht.
ACHTUNG: Benutzen Sie IMMER den Schrittgurt, wenn Sie den Sicherheitsgurt verwenden.
ACHTUNG: Benutzen Sie den Gurt, sobald Ihr Kind sich ohne Hilfe aufsetzen kann.
ACHTUNG: Entfernen Sie niemals die Versteifung an der Rückseite des Rückenlehne.
12
4. РЕГУЛИРОВКИ
РУЧКИ КОЛЯСКИ
Высота ручек коляски регулируется.
- Для того чтобы изменить высоту ручек, нажмите на кнопки (12).
СПИНКА
Спинка регулируется.
- Лежачее положение: для достижения желаемого положения одновременно нажмите
на находящиеся с обеих сторон спинки кнопки (13).
- Сидячее положение: просто подтолкните спинку вверх.
ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ
Высота подставки для ног регулируется.
- Для получения желаемой высоты нажмите на маленькие рычажки (14).
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА ВРАЩАЮТСЯ ИЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ
- Для того чтобы заблокировать колеса, поставьте их прямо и поднимите запорные
рычаги (15).
- Для того чтобы освободить колеса, опустите рычаги вниз.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: эта коляска не подходит для занятий бегом или катания на
коньках.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вращающиеся колеса придают больше маневренности. При
движении по неровной поверхности колеса рекомендуется фиксировать.
ДУГООБРАЗНЫЙ КАПЮШОН и ВНУТРЕННИЙ СЕТЧАТЫЙ КАПЮШОН
Дугообразный капюшон устанавливается очень просто:
- Расположите зажимы, как показано на рисунке (маленькие поднятые детали внутри
зажимов должны входить в имеющиеся в раме соответствующие отверстия) (16).
Чтобы снять их, повторите процедуру в обратном порядке.
- Капюшон закрыт: рычаги подняты (17a).
- Капюшон открыт: рычаги в горизонтальном положении (17b).
Для обеспечения лучшей циркуляции воздуха в жаркую погоду заднюю часть
капюшона можно отстегнуть, поскольку под ней имеется сетчатая подкладка (18).
У капюшона есть козырек от солнца, который можно отвернуть назад (19).
RU
КОРЗИНА ДЛЯ ПОКУПОК
- Корзину для покупок легко использовать благодаря боковым застежкам. Для того
чтобы снять корзину, расстегните кнопки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: максимальный вес покупок в корзине не должен превышать
2 кг.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: максимальный вес груза в других карманах коляски не
должен превышать 0,5 кг.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для хранения вещей используйте только предназначенные
для этого карманы и не превышайте допустимые весовые нормы.
73
1. РАСКЛАДЫВАНИЕ
- Освободите запорный крючок (1).
- Поднимайте ручку (2), одновременно толкая рукой вниз запорную систему (3a) или
ногой (3b).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь, что рама стала на свое место (раздастся щелчок).
2. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Стояночный тормоз блокирует задние колеса.
- Для блокировки колес нажмите ногой на один из рычагов (4).
- Для того чтобы разблокировать колеса, поднимите ногой горизонтальный рычаг.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: может оказаться опасным оставление ребенка без присмотра
или одного в коляске, даже если коляска поставлена на стояночный тормоз.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: проверьте, чтобы колеса были безопасно заблокированы.
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛЯСКИ
КАК УСТАНАВЛИВАТЬ/СНИМАТЬ СИДЕНЬЕ КОЛЯСКИ
- Разместите, как показано на рисунке (5).
- Для установки сиденья закрепите 4 запорных системы и убедитесь, что они стали на свои
места. Для того чтобы освободить их, нажмите на металлические кольца и потяните (6).
- Натяните нижнюю часть сиденья на подножки (7).
- Защелкните кнопки, оберните лямки вокруг рамы, как показано, и натяните ремни,
имеющиеся под сиденьем (8).
Для того чтобы снять сиденье, повторите процедуру в обратном порядке.
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
CITYLINK 2 оснащена 5-точечными ремнями безопасности.
- Отрегулируйте каждый ремень в соответствии с ростом ребенка. Пристегните поясной
ремень и наплечные ремни к ремню, проходящему между ножек (9).
- Застегните ремни безопасности (10).
- Высота ремней безопасности регулируется. Для того чтобы изменить высоту, снимите
с наплечных ремней смягчающие подушечки, отсоедините ремни от поясного ремня,
затем отрегулируйте их по высоте, протянув их сквозь прорези в спинке (11). Чтобы
сделать это, слегка поверните зажимы.
RU
Вы можете прикреплять дополнительные ремни к D-кольцам. Убедитесь, что ремни
безопасности соответствуют стандарту EN 13210.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА используйте ремень, проходящий между ножек,
когда пользуетесь ремнями безопасности.
GRIFFE
Die Griffe sind höhenverstellbar.
- Drücken Sie den Knopf (12) um die gewünschte des Griffes einzustellen.
RÜCKENLEHNE
Die Rückenlehne ist verstellbar.
- Für die abgesenkte Lage, drücken Sie gleichzeitig auf die Knöpfe an beiden Seiten der
Rückenlehne, bis die gewünschte Position erreicht ist (13).
- Sitzposition: Ziehen Sie die Rückenlehne einfach nach vorne.
FUßSTÜTZE
VORDERRÄDER DREHBAR ODER FIXIERT
- Zum Blockieren, die Räder gerade ausrichten und die Blockierhebel anheben
- Zum Lösen die Blockierhebel senken (15)
ACHTUNG: Dieser Buggy ist nicht zum Skaten oder Joggen geeignet.
ACHTUNG: Die drehbaren Räder erlauben eine bessere Manövrierfähigkeit.
Auf unebenem Boden empfehlen wir dringend, die Räder zu fixieren.
VERDECK UND INNERES NETZVERDECK
Das Verdeck lässt sich leicht befestigen.
- Legen Sie die Klammern laut Abbildung an (die kleinen Haken auf der Innenseite
passen in die Schlitze am Fahrgestell. (16)
Zur Entfernung des Verdecks folgen Sie der Anweisung in umgekehrter Reihenfolge.
- geöffnetes Verdeck: Flachspannhebel hochziehen (17 a)
- geschlossenes Verdeck: Flachspannhebel nach unten drücken (17 b)
Für eine bessere Luftzirkulation an warmen Tagen, kann die Rückseite des Verdecks
mittels des Reißverschlusses entfernt werden, wodurch das innere Netzverdeck frei
wird, das für schönes Wetter besser geeignet ist (18).
Inklusive ausklappbare Sonnenschild, das zurück gefaltet werden kann. (19)
EINKAUFSKORB
ACHTUNG: Die maximale Gewichtsbelastung des Einkaufskorb beträgt 2kg.
ACHTUNG: Die maximale Gewichtsbelastung in den anderen Ablagefächern darf 0,5
kg nicht überschreiten.
ACHTUNG: Verwenden Sie zur Ablage nur die dafür vorgesehenen Fächer und
Ablagen, und überschreiten Sie das angegebene Maximalgewicht nicht.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: никогда не вынимайте находящуюся в задней части спинки
ACHTUNG: Leeren Sie den Einkaufskorb vollständig, BEVOR Sie den Buggy
zusammenlegen.
сиденья жесткую пластину.
DE
Die Fußstütze ist höhenverstellbar.
- Zur Einstellung der gewünschten Höhe der Fußstütze, drücken Sie auf die kleinen
Hebel an jeder Seite (14).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: используйте ремни безопасности, как только ребенок
начинает самостоятельно сидеть.
72
4. ANPASSUNGEN
13
REGENSCHUTZ
- Öffnen Sie den Regenschutz und ziehen Sie ihn über das Verdeck
- Schließen Sie die Klettverschlussbändern laut Abbildung (20).
- Zum Spannen fixieren Sie die kleinen Gurte laut Abbildung (21).
Никогда не используйте сиденье из текстиля до того, как ребенок научится самостоятельно
сидеть (начиная с 6 месяцев).
SONNENSCHUTZ
Используйте только запасные детали, рекомендованные RED CASTLE FRANCE.
- Legen Sie ihn auf das Verdeck und schließen Sie die Druckknöpfe laut Abbildung (22).
- Zum Spannen schließen Sie die Gummibänder laut Abbildung (23).
Во избежание удушения держите все пластиковые пакеты вне досягаемости ребенка.
5. ZUSAMMENKLAPPEN DES BUGGYS
WICHTIG! Falten Sie das Verdeck nach hinten, bevor Sie den Wagen zusammenlegen.
DE
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
- Ziehen Sie den Bremshebel mit der Hand nach oben (24)
- Lösen Sie die Blockierung mit dem Fuß und drücken Sie gleichzeitig die Griffe nach
vorne (25).
In der Folge arretiert der Verschlusshaken automatisch (26).
ACHTUNG: Entfernen Sie den RC Autositz oder die Babywanne immer, bevor
Sie den Buggy zusammenlegen.
6. INSTANDHALTUNG
Можно прикрепить дополнительные ремни безопасности к D-кольцам. Убедитесь, что ремни
соответствуют стандарту EN 13210.
Всегда при использовании коляски пристегивайте ребенка подходящими ему 5-точечными
ремнями безопасности.
Держите ребенка подальше от подвижных частей, когда вы открываете и складываете
коляску или производите какие-либо изменения.
Когда коляска сложена и стоит самостоятельно, держите ребенка подальше от коляски,
чтобы избежать возможных травм в результате опрокидывания коляски.
Если коляской пользуется не знакомый с ней человек, обязательно покажите, как ею
пользоваться.
Во избежание удушения НИКОГДА не привязывайте полоски ткани, шнурки или провода к
коляске или к своему ребенку.
Коляска всегда должна с легкостью открываться и складываться. Если это не так, не
применяйте силу, а снова прочтите инструкцию по эксплуатации.
- Der Buggy verlangt regelmäßige Pflege durch den Besitzer.
- Reinigen Sie die Plastik- und Metallteile des Buggy mit einem feuchten Tuch und
trocknen Sie sie anschließend. Benutzen Sie nur milde Reinigungsmittel.
- Die Stoffteile können mit Wasser abgewischt werden (nicht maschinenwaschbar).
Benutzen Sie nur milde Reinigungsmittel. BENUTZEN SIE KEINE BLEICHMITTEL.
Lassen Sie den Buggy zum Trocknen geöffnet. Trocknen Sie ihn nicht bei direkter
Sonneneinstrahlung.
- Prüfen Sie die Schrauben, Nieten und Riegel regelmäßig. Abgenutzte Teile müssen
ersetzt werden.
- Andauernde, direkte Sonneneinstrahlung kann das Gewebe des Buggy frühzeitig
ausbleichen lassen.
Перед тем, как пользоваться коляской, убедитесь, что все механизмы безопасности
правильно установлены и правильно используются.
WICHTIG! Wir empfehlen den Kinderwagen nicht ans Meer mit zunehmen.
Не используйте дождевик в помещениях, в солнечную жаркую погоду или вблизи
отопительных приборов. Вашему ребенку может быть слишком жарко.
WICHTIG! Reinigen Sie alle Teile des Kinderwagens, nachdem Sie ihn am Strand oder
auf salznassen Fahrwegen verwendet haben, insbesondere Räder, Federn und Nieten.
ACHTUNG: Verwenden Sie nur Elemente, die vom Hersteller empfohlen werden.
ACHTUNG: Verwenden Sie keinen beschädigten oder kaputten Buggy.
Никогда не поднимайте коляску, держа за автомобильную люльку или люльку коляски,
держите только за раму.
Чрезмерная нагрузка, неправильная сборка и использование не разрешенных
производителем принадлежностей могут серьезно повредить коляске или сломать ее
(особенно это касается очень легких прогулочных колясок).
Никогда не помещайте никаких предметов на капюшон коляски.
Никогда не ставьте ничего на подставку для ног.
RU
Никогда не позволяйте ребенку стоять на подставке для ног.
Навес от солнца изготовлен для защиты от солнечного излучения и воздействия
ультрафиолетовых лучей. Использование навеса от солнца не освобождает вас от
необходимости защищать ребенка. Рекомендуем регулярно использовать защитный крем от
солнца. Постоянно проверяйте, чтобы вашему ребенку хватало питья.
ВСЕГДА ВЫНИМАЙТЕ РЕБЕНКА из коляски, когда спускаетесь или поднимаетесь по лестнице
или пользуетесь эскалатором.
Будьте осторожны, преодолевая препятствия (пешеходная дорожка, мостовая и т.д.).
Постоянное дергание вверх-вниз может навредить коляске.
14
71
ВАЖНО: РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ
TÄHTIS: TURVAJUHIS
Коляска CITYLINK 2 отвечает Европейскому стандарту безопасности EN 1888: 2003.
Изделие протестировано в лабораторных условиях в соответствии с декретом 91-1992.
(Декабрь 1991).
CITYLINK 2 käru vastab Euroopa Turvastandardile EN 1888: 2003. Toodet on
laboratoorselt testitud vastavalt dekreedile 91-1992.
(Detsember 1991).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ данные указания ПЕРЕД
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ коляски. БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПОД
УГРОЗОЙ, если вы не будете следовать данным указаниям.
HOIATUS: LOE käesolevad juhised HOOLIKALT LÄBI ENNE käru KASUTAMIST.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сиденье нельзя использовать для ребенка младше 6 месяцев.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вы сами в ответе за безопасность своего ребенка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед эксплуатацией изделия убедитесь, что установлены все
HOIATUS: Isteosa ei tohi kasutada alla 6 kuu vanuse lapse jaoks.
HOIATUS: Sa oled vastutav oma lapse turvalisuse eest.
HOIATUS: Enne toote kasutamist veendu, et kõik lukustusseadmed on paigaldatud.
HOIATUS: On ohtlik jätta laps kärusse järelevalveta või üksi.
HOIATUS: Käru kasutamisel, ükskõik millistes tingimustes, kinnita laps alati 5-punkti EE
запорные системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасно оставлять ребенка без присмотра или одного в
коляске.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при эксплуатации коляски, в любых условиях, всегда
пристегивайте ребенка 5-точечными ремнями безопасности. Всегда используйте ремень,
проходящий между ножек, даже если используете мешок для ног.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: любой груз на ручке коляски влияет на стабильность коляски.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: это сиденье не подходит для бега или катания на роликах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда используйте задний ножной тормоз, чтобы
зафиксировать коляску на месте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед каждым использованием убедитесь, что рама коляски
или крепежи сиденья установлены правильно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для того чтобы предотвратить проглатывание ребенком
мелких деталей, убедитесь, что все рычажки, гайки и шайбы прочно прикручены к
колесам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда используйте ремень, проходящий между ножек, в
комбинации с поясным ремнем.
RU
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Эта коляска предназначена для детей в возрасте от 6 месяцев и до весом не более 15 кг, а
также для перевозки в имеющейся под коляской корзинке для покупок дополнительной
тяжести весом до 2 кг.
Для транспортировки новорожденного нужно использовать коляску вместе с
автомобильной люлькой RED CASTLE / RECARO, группы от 0+ до 13 кг ИЛИ автомобильной
люлькой RC, группы от 0 до 9 кг ИЛИ с люлькой для коляски RED CASTLE до 9 кг.
Корректная сборка коляски обязательна. Ни RED CASTLE France, ни дистрибьюторы не несут
ответственности за неправильную сборку коляски. Имейте в виду, что неправильная
эксплуатация может повредить коляске и представлять опасность для вашего ребенка.
Не перевозите в коляске CITYLINK 2 более одного ребенка.
Hoia juhised edaspidiseks kasutamiseks. SINU LAPSE TURVALISUS VÕIB OLLA
OHUSTATUD kui sa ei järgi antud juhiseid.
turvarihmadega. Kasuta alati jalgevaherihma koos turvarihmadega, isegi kui kasutad
kärus jalakotti.
HOIATUS: Käru lükkesangale pandud ükskõik milline raskus mõjutab käru/vankri
stabiilsust.
HOIATUS: See käru ei ole sobiv jooksmiseks või rulluisutamiseks.
HOIATUS: Kasuta alati tagumist jalgpidurit, et teha käru liikumisvõimetuks.
HOIATUS: Enne igakordset kasutamist veendu, et käru raam või isteosa
kinnitusseadmed on korrektselt paigaldatud.
HOIATUS: Vältimaks igasugust lapse poolt pisikeste osade allaneelamise ohtu,
veendu, et kõik hoovad, mutrid ja seibid on kindlalt rataste küljes kinni.
HOIATUS: Alati kasuta jalgevahe rihma kombinatsioonis vöörihmaga.
ÜLDISED JUHISED
See käru on mõeldud alates 6 elukuu vanusest lapsest kuni maksimaalselt 15kg kaaluva lapse
transportimiseks, samuti käru all olevas kaubakorvis 2kg lisaraskuse jaoks.
Vastsündinu transportimiseks kasuta käru koos RED CASTLE / RECARO turvahälliga, grupp 0+, kuni
13kg VÕI RC turvahälliga, grupp 0, kuni 9kg VÕI RED CASTLE vankrikorviga kuni 9kg.
Käru korrektne kokkupanek on hädavajalik. Ei RED CASTLE FRANCE ega edasimüüjad võta
vastutust käru vale kokkupaneku korral. Pane tähele, et käru vale kasutamine võib käru vigastada
ning olla su lapsele ohtlik.
Ära transpordi CITYLINK 2 kärus rohkemat kui ühte last.
Ära kunagi kasuta tekstiilist istet enne kui su laps on võimeline iseseisvalt istuma (alates 6
elukuust).
Kasuta ainult RED CASTLE FRANCE poolt soovitatud varuosi.
Lämbumisohu vältimiseks hoia kõik plastikkotid väljaspool lapse käeulatust.
Võid kinnitada lisaturvarihmad D-rõngastesse. Veendu, et rihmad vastaksid EN 13210 standardile.
70
15
ÜLDISED JUHISED
Alati kui käru kasutad, kinnita laps temale sobivate 5-punkti turvarihmadega.
Hoia laps käru avamisel ning kokkupanemisel või muudatuste tegemisel eemal käru liikuvatest
osadest.
Kui käru on kokku pandud ning seisab iseseisvalt, hoia laps kärust eemal, et vältida võimalikke
vigastusi käru ümberkukkumisel.
Kui käru kasutab keegi, kes ei ole sellega tuttav, näita talle alati kuidas toodet kasutada.
Lämbumisohu vältimiseks ÄRA KUNAGI kinnita riideribasid, paelu või juhtmeid käru või oma lapse
külge.
EE
CAPA PARA CHUVA, VENTO E FRIO
- Desdobre e coloque a capa
- Prenda com os Velcros como mostra em (20).
- Para manter esticado, coloque os elásticos como mostra em (21).
PROTECTOR PARA O SOL
- Coloque-o e pressione os botões (22).
- Para manter esticado, coloque os elásticos como mostra em (23).
5. FECHAR O CARRO DE PASSEIO
Käru peab alati avanema ning sulguma raskusteta. Kui mitte, ära kasuta jõudu vaid loe uuesti
kasutusjuhiseid.
- IMPORTANTE! Ponha para trás a capota antes de dobrar o carro do passeio.
Enne käru kasutamist veendu, et kõik turvamehhanismid on korralikult paigas ning on kasutatud
õigesti.
- Com seu pé pressione no fecho da segurança ao mesmo tempo em que empurra a
manivela para frente (25).
Ära kunagi tõsta käru hoides turvahällist või vankrikorvist, vaid alati hoides raamist.
Ülekoormamine, valesti kokkupanek ja tootja poolt mittelubatud tarvikute kasutamine võivad käru
tõsiselt vigastada või lõhkuda (eriti väga kergete jalutuskärude puhul).
Ära kunagi aseta midagi käru kaarvarjule.
Ära kunagi aseta midagi jalatoele.
Ära kunagi luba lastel seista jalatoel.
Ära kasuta vihmakilet siseruumides, päikeselise sooja ilmaga või küttekeha lähedal. Su lapsel võib
olla liiga kuum.
Päikesesirm on disainitud vähendamaks päikesekiirgust ning UV-kiirte efekti. Päikesesirmi
kasutamine ei vabasta sind vajadusest oma last kaitsta. Soovitame regulaarset päikesekreemi
kasutamist. Kontrolli pidevalt, et su lapsel oleks piisavalt juua.
ALATI VÕTA OMA LAPS kärust VÄLJA kui lähed trepist üles-alla või kasutad eskalaatorit.
Ole hoolikas üle takistuste (kõnnitee, sillutis jne) minnes. Pidev põrkamine üles ja alla võib käru
vigastada.
- Com sua mão, levante o travão (24).
O gancho de travamento se fixa em seu lugar automaticamente depois destas
manobras (26).
AVISO: Retire sempre a Cadeira Auto ou a alcofa antes de fechar o carro de passeio.
6. MANUTENÇÃO
- Este carro de passeio necessita manutenção regular pelo utilizador.
- Limpe as partes metálicas e de plástico do seu carro de passeio com um pano húmido
e seque imediatamente. Utilize detergentes ligeiros.
- As partes têxteis devem ser limpas com água (não lavar em máquina). Utilize um
detergente ligeiro. NÃO UTILIZE LIXIVIA. Deixe secar ao ar livre. Não seque à luz
solar directa.
- Verifique regularmente os parafusos, rebites e cavilhas. Qualquer parte danificada
deve ser substituída..
- Uma exposição prolongada ao sol pode descolorar o tecido do carro de passeio.
IMPORTANTE Não recomendamos a utilização deste carro de passeio no mar.
IMPORTANTE Depois de utilizar o seu carro de passeio na praia, um num pavimento
salgado em zonas de neve, limpe sempre as partes que estiveram em contacto com o
sal ou a areia, em especial as rodas, rebites e molas.
AVISO: Só utilize peças recomendadas pelo fabricante
AVISO: Nunca utilize o carro de passeio se estiver partido ou danificado.
16
69
PT
4. AJUSTES
1. LAHTIPAKKIMINE
PEGAS
- Vabasta lukustushaak (1).
São ajustáveis em altura
- Pressione o botão (12) e ajuste para mudar sua altura.
- Tõsta lükkesangu (2) samal ajal lükates käega lukustussüsteemi allapoole (3a) või
jalaga (3b).
COSTAS DO ASSENTO
Pode reclinar.
- Para reclinar, pressione simultaneamente nas peças localizadas em cada lado do
assento, até à posição pretendida (13).
- Posição sentado: Simplesmente levante as costas do assento.
HOIATUS : Veendu, et raam on kindlalt oma kohal (kuuled klõpsatust).
2. PARKIMISPIDUR
Parkimispidur blokeerib tagumised rattad.
APOIO PARA PÉS
- Rataste blokeerimiseks vajuta jalaga üks hoobadest alla (4).
- Lukustusest vabastamiseks tõsta jalaga horisontaalset kangi.
É ajustável em altura
- Pressione nos pequenos botões em ambos os lados (14) para procurar a posição
pretendida.
HOIATUS : Võib olla ohtlik jätta oma laps kärusse üksi või järelevalveta, isegi kui
parkimispidur on peal.
HOIATUS :Kontrolli, et rattad oleks turvaliselt lukustatud.
RODAS DIANTEIRAS FIXAS OU GIRATÓRIAS
- Para bloquear as rodas, alinhe as rodas da frente e suba as peças para travar (15).
- Para desbloquear, baixe as peças para travar.
AVISO: Este carro de passeio não é destinado para corrida ou patinagem.
AVISO: As rodas giratórias permitem uma maior mobilidade. Num piso irregular,
convém utilizar o sistema de rodas fixas.
CAPOTA E REDE INTERIOR
A capota monta-se fácilmente
- Coloque as peças de fixação como mostrado (as pequenas peças levantadas dentro
da ranhura dos suportes, nos orifícios feitos com esta finalidade no chassi) (16).
Para retirar, desmonte as peças.
- Para capota levantada: Levante as avalancas do capota (17a).
- Para capota baixada: Pressione as avalancas do capota (17b).
PT
Para uma melhor circulação de ar no tempo quente, a parte de trás da capota pode-se
retirar, ficando assim uma rede para correr o ar (18).
Está equipado também com uma pala para o sol que pode ser recolhida (19).
O CESTO
- Arrumação facilitada com os fechos de correr laterais.
Pode ser retirado, soltando todos os botões de pressão.
AVISO: O peso máximo aconselhado para o cesto não deve exceder os 2 Kgs.
AVISO: O peso máximo aconselhado para os outros compartimentos não deve
exceder 0,5 Kgs.
AVISO: Utilize sempre os compartimentos destinados a carga e acessórios não
excedendo os pesos máximos indicados
3. KÄRU KASUTAMINE
KUIDAS KINNITADA/EEMALDADA KÄRU ISTET
- Aseta nagu näidatud (5).
- Istme paigaldamiseks kinnita 4 lukustussüsteemi ja veendu, et need on kindlalt
paigal. Nende vabastamiseks, vajuta metallrõngaid ning tõmba (6).
- Libista istmepõhi jalatugedesse (7).
- Sulge trukid, pane pandlad ümber raami nagu näidatud ja pinguta, seejärel istme all
olevad rihmad (8).
Istme eemaldamiseks korda protseduuri vastupidises järjekorras.
TURVARIHMAD
CITYLINK 2 on varustatud 5-punkti turvarihmadega.
- Reguleeri iga rihm vastavalt lapse kasvule. Kinnita vöörihmad ja õlarihmad
jalgevaherihma külge (9).
- Kinnita turvarihmad (10).
- Turvarihmade kõrgus on reguleeritav. Kõrguse muutmiseks, võta ära rihmade küljes
olevad õlapadjad, võta rihmad vöörihma küljest lahti, seejärel reguleeri rihmad
parajale kõrgusele tõmmates need läbi pilu (11). Et seda teha keera klambrit natuke.
Sa võid lisaturvarihmad kinnitada D-rõngastesse. Veendu, et turvarihmad vastaksid EN
13210 standardile.
HOIATUS: Kinnita ALATI jalgevaherihm kui kasutad turvarihmu.
HOIATUS: Kasuta turvarihmu niipea kui laps suudab iseseisvalt istuda.
HOIATUS: Ära kunagi võta ära seljatoe tagumise osa sees olevat jäika plaati.
AVISO: Retire tudo que tem no carro de passeio antes de fechá-lo.
68
17
EE
4. KOHANDUSED
Lükkesangade kõrgus on reguleeritav.
- Kõrguse muutmiseks vajuta nuppu (12).
- Abra o fecho na lateral (1).
- Levante as pegas (2), empurrando para baixo ao mesmo tempo o sistema de
travamento com sua mão (3a) com seu pé (3b).
SELJATUGI
clique)
LÜKKESANGAD
Seljatugi on reguleeritav.
- Lamav asend: soovitud asendi saavutamiseks vajuta samaaegselt seljatoe mõlemal
küljel olevatele nuppudele (13).
- Istuv asend: lükka lihtsalt seljatugi üles.
JALATUGI
Jalatoe kõrgus on reguleeritav.
- Soovitud kõrguse saavutamiseks vajuta väikeseid kange (14).
EE
ESIRATAS PÖÖRLEV VÕI FIKSEERITUD
- Rataste blokeerimiseks, pane rattad otseks ja tõsta lukustushoovad (15).
- Ratase vabastamiseks lase lukustushoovad alla.
HOIATUS: See käru ei ole sobiv jooksmiseks või uisutamiseks.
HOIATUS: Pöörlevad rattad võimaldavad paremat manööverdamisvõimalust.
Mittetasasel pinnasel sõites on soovitav rattad fikseerida.
KAARVARI ning SISEMINE VÕRKVARI
Kaarvari sobitub lihtsalt:
- Aseta klambrid nagu näidatud (väikesed tõstetud osad klambrite sees peavad minema
raami sees olevatesse vastavatesse aukudesse) (16).
Nende eemaldamiseks, korda protseduuri vastupidises järjekorras.
- Kaarvari kinni: kangid on üleval (17a).
- Kaarvari lahti: kangid on vajutatud lamedaks (17b).
Kuuma ilmaga parema õhuliikuvuse tagamiseks saab kaarvarju tagumise osa lukuga
eraldada ning selle all on võrgust vari (18).
Kaarvarjul on päikesenokk, mille saab tagasi keerata (19).
PAKIKORV
- Pakikorvile on tänu küljelukkudele lihtne ligi pääseda. Korvi eemaldamiseks võta
trukid lahti.
HOIATUS: Maksimumraskus kaubakorvis ei tohi ületada 2kg.
HOIATUS: Maksimumraskus käru teistes taskutes ei tohi ületada 0,5kg.
HOIATUS: Hoiustamiseks kasuta ainult selleks ettenähtud taskuid ning ära ületa
lubatud maksimumraskusi.
HOIATUS: ENNE käru kokkupakkimist tühjenda pakikorv täielikult.
18
1. ABRIR
AVISO: Verifique que o chassi está fixado firme em seu lugar (até que você ouça um
2. TRAVÃO DE PARQUEAMENTO
Bloqueia as rodas traseiras.
- Pressione com seu pé o pedal de travão para bloquear as rodas (4).
- Para libertar o travão, levante o pedal com o seu pé
AVISO: Nunca deixe a criança sozinha sem vigilância, mesmo com o travão activado.
AVISO: Verifique sempre se as rodas estão bem presas.
3. UTILIZAÇÃO DO CARRO DE PASSEIO
COMO COLOCAR/RETIRAR O ASSENTO
- Coloque como mostrado (5).
- Encaixe as 4 partes para instalar do espaldar e verifique se estão bem presas. Para
retirá-los, pressione nos anéis do metal e puxe (6).
- Coloque a base do assento nos apoios dos pés (7).
- Feche os botões de pressão, coloque as fivelas ao redor de chassi como mostrado e
aperte-as, fixe então as cintas situadas abaixo do assento (8).
- Para retirar, faça todo o procedimento no inverso.
OS CINTOS DE SEGURANÇA
PT
O CITYLINK 2 ESTÁ equipado com cintos de segurança de 5 pontos.
- Para o ajuste, reajuste o tamanho de cada cinto para servir à estatura da criança.
Una os cintos do ventre, dos ombros e entre pernas (9).
- Prenda-os em conjunto (10).
- Os cintos são ajustáveis em altura. Para ajustar a altura, retire os protetores de
ombros que estão nos cintos, desprenda do cinto depois ajuste à altura pretendida
puxando-os pela ranhura (11). Para o fazer rode a fivela.
Você pode ajustar um arnês de segurança extra para os anéis em forma de D.
Verifique que o arnês cumpre a norma de segurança EN 13210
AVISO: Utilize sempre o cinto de entre pernas quando utilizar os cintos de segurança
AVISO: Utilize sempre os cintos de segurança.
AVISO: Não retire a parte rígida que se encontra nas costas do assento.
67
INSTRUÇÕES GERAIS
Não utilize peças ou acessórios que não sejam recomendados pela RED CASTLE FRANCE.
Para prevenir o risco de sufoco, mantenha longe da criança todos os sacos de plástico e
embalagens.
Pode colocar um cinto extra nos anéis-D. Verifique se cumpre as normas Standard EN 13210.
Prenda sempre a criança com o cinto de segurança de 5 pontos bem ajustado, quando utilizar o
carro de passeio.
Proteja sempre a criança de peças pequenas e soltas quando ajusta o carro de passeio ou ao
fechar ou abrir.
Quando o carro de passeio estiver fechado e reto, mantenha a criança afastada para não correr o
perigo de se aleijar.
- Võta vihmakile lahti ning aseta kaarvarjule.
- Sulge takjakinnitused nagu näidatud (20).
- Tõmba pingule ning pane pisikesed rihmad nagu näidatud (21).
PÄIKESESIRM
- Aseta see kaarvarjule ning sulge trukkidega (22).
- Tõmba pingule ning kinnita kummiribadega nagu näidatud (23).
5. KÄRU KOKKUPAKKIMINE
TÄHTIS! Enne kokkupakkimist lükka kaarvari tagasi.
Se o carro de passeio for utilizado por alguém que não está familiarizado com o produto,
mostre-lhe a maneira mais correcta de utilizá-lo.
- Tõsta käega piduri hoob üles (24)
- Vajuta jalaga turvalukku ning samal ajal lükka lükkesangu ettepoole (25).
Lukustushaak läheb automaatselt lukku kui oled eelnevad tegevuse läbi teinud (26).
Para prevenir o risco de estrangulamento, NUNCA prenda cordas, alças ou fios ao carro de passeio
ou à criança.
HOIATUS: Eemalda turvahäll või vankrikorv alati ENNE käru kokkupanekut.
O carro de passeio deve ser sempre aberto ou fechado sem dificuldade. Se tal não acontecer, não
force o mecanismo e consulte o manual de instruções
Assegure-se de que todos os mecanismos de segurança estão bem montados e a ser bem
utilizados
Nunca levante o carro de passeio pela cadeira auto ou alcofa, mas sim pelo chassis.
Carregar demasiado peso, uma incorrecta montagem e a utilização de acessórios não aprovados
pelo fabricante pode danificar ou partir o carro de passeio (em particular o uso de patins para
outra criança).
Não colocar nada na capota do carro de passeio.
Não coloque carga no apoio de pés.
Não permita que a criança salte ou se sente no apoio de pés.
PT
VIHMAKILE
Não utilize a capa de chuva em interiores, quando está calor, sol ou perto de uma fonte de calor. A
criança pode ficar demasiado quente.
A protecção do sol foi concebida para reduzir a intensidade da luz e limitar o efeito dos raios UV. A
utilização desta protecção não substitui uma adequada protecção na criança. Recomendamos o
uso sistemático de um creme protector e verifique regularmente se a criança necessita de líquidos.
EE
6. HOOLDUS
- Antud käru vajab regulaarset omanikupoolset hooldust.
- Puhasta käru plastik- ja metallosi niiske lapiga ning kuivata koheselt. Kasuta ainult
leebeid puhastusvahendeid.
- Tekstiilosad võib pühkida puhtaks veega (ära pese masinas). Kasuta ainult leebeid
puhastusvahendeid. ÄRA VALGENDA. Jäta käru avatuks kuni täieliku kuivamiseni.
Ära kuivata otsese päikesevalguse käes.
- Kontrolli regulaarselt kruve, polte ja neete. Kõik kulunud osad tuleb asendada.
- Pikaajaline päikesevalgus võib käru kangaid pleegitada.
TÄHTIS! Me ei soovita minna käruga merevette.
TÄHTIS! Pärast käru kasutamist rannas või lumisel/soolatud teel, loputa alati liiva ja
soolaga kokkupuutunud osad, eriti rattad, vedrud ja needid.
HOIATUS: Kasuta ainult tootja poolt soovitatud varuosi.
HOIATUS: Ära kunagi kasuta vigastatud või katkist käru.
RETIRE SEMPRE A CRIANÇA DO carro de passeio quando subir ou descer escadas ou andar de
elevador.
Passe sobre obstáculos (pavimentos, etc...) com cuidado. As colisões repetidas puderam causar os
danos em seu carro de passeio.
66
19
IMPORTANTE: GUÍA DE SEGURIDAD
La silla de paseo CITYLINK 2 cumple con la Norma Europea de Seguridad EN 1888
2003, y con sus requerimientos de seguridad. Probada clínicamente según el decreto
91-1992 (Diciembre 1991).
O carro de passeio CITYLINK 2 cumpre as Normas Europeias de Segurança Standard EN
1888 2003 e está conforme os requisitos de segurança. Foi testado em laboratório de acordo
com o decreto 91-1992 (Dezembro 1991).
PRECAUCIÓN: LEA ATENTAMENTE estas instrucciones de uso ANTES DE UTILIZAR
el producto. Guárdelas para futuras referencias. LA SEGURIDAD DE SU HIJO PUEDE
ESTAR EN PELIGRO si no sigue estas instrucciones.
AVISO: POR FAVOR LEIA estas instruções COM CUIDADO ANTES DE UTILIZAR o seu carro
de passeio. Guarde-as para futura consulta. A SEGURANÇA DO SEU FILHO PODE SER
AFECTADA se não seguir estas instruções
PRECAUCIÓN: Esta silla de paseo NO DEBE SER UTILIZADA con niños menores de
6 meses de edad.
PRECAUCIÓN: Usted es responsable de velar por la seguridad de su bebé.
PRECAUCIÓN: Asegúrese que todos los mecanismos de seguridad están activados
antes de utilizar el producto.
PRECAUCIÓN: Puede ser peligroso dejar a su hijo solo y sin atención en el cochecito.
PRECAUCIÓN: Al utilizar la silla de paseo, siempre y bajo cualquier circunstancia,
ES
asegure a su hijo con el arnés de 5 puntos de seguridad correctamente. Utilice siempre
la correa de la entrepierna con el arnés, aún cuando lleve también un saco cobertor en
la silla de paseo.
PRECAUCIÓN: Cualquier carga u objeto asegurado al manillar de la silla puede
afectar en la estabilidad de esta.
PRECAUCIÓN: Esta silla no es adecuada para actividades como correr o patinar.
PRECAUCIÓN: Utilice siempre el freno de parking trasero para inmovilizar la silla
de paseo.
PRECAUCIÓN: Antes de colocar al bebé y cada vez que utilice la silla, verifique que
todos los mecanismos de seguridad, tanto de la estructura de la silla como del asiento,
están correctamente activados y asegurados.
PRECAUCIÓN: Compruebe que todas las palancas, tuercas y anillos estén atornillados
firmemente en las ruedas para evitar que sean ingeridas accidentalmente por los niños.
PRECAUCIÓN: Siempre utilice la correa de la entrepierna en combinación con el
cinturón de seguridad.
INSTRUCCIONES GENERALES
20
IMPORTANTE: GUIA DE SEGURANÇA
AVISO: Recomendamos que NÃO UTILIZE este carro de passeio por uma criança com
menos de 6 meses de idade.
AVISO: A segurança do seu filho é de sua responsabilidade.
AVISO: Certifique se todas as peças de segurança estão bem montadas antes de utilizar
este produto.
AVISO: Nunca deixe a criança sozinha ou sem um adulto por perto quando ela estiver no
carro de passeio.
AVISO: Quando utilizar o carro de passeio, e em qualquer circunstância, utilize sempre
correctamente os cintos de segurança de 5 pontos e ajustados à criança. Use sempre a
correia de segurança que passa no meio das pernas, mesmo quando utiliza o saco tapa pés.
AVISO: Colocar malas ou similares na pega do carro de passeio pode afetar a sua
estabilidade
AVISO: Este produto não deve ser utilizado para corrida ou patinagem.
AVISO: Utilize sempre o travão traseiro para imobilizar o carro de passeio.
AVISO: Antes de utilizar o seu carro de passeio, e de cada vez que o utilize, verifique
sempre se todos os mecanismos de segurança dos encaixes da alcofa, cadeira auto ou
assento, estão montados correctamente e seguros
AVISO: Verifique se todas as alavancas, parafusos e porcas estão bem montados, para
evitar que pequenas peças sejam engolidas pela criança.
AVISO: Nunca utilize a correia que passa no meio das pernas sem o cinto de segurança.
INSTRUÇÕES GERAIS
Este carro de passeio é aconselhado para transportar crianças desde os 6 meses até um peso
máximo de 15 Kgs, o cesto inferior pode suportar 2 Kgs.
Esta silla de paseo es adecuada para llevar a un niño desde los 6 meses hasta un peso máximo de
15 kgs, además de un peso adicional de 2 kgs en la canastilla inferior.
No nascimento, utilize o carro de passeio com a Cadeira Auto RC Grupo 0 aos 9 Kgs, com a Cadeira
Auto RED CASTLE/ RECARO Grupo 0+ até aos 13 Kgs, OU com a alcofa RED CASTLE até aos 9 Kgs.
Es adecuada desde el nacimiento, si se utiliza con la Silla de Coche Grupo 0 RED CASTLE / RECARO
hasta los 13 kgs, o con la Silla de Coche Grupo 0 RED CASTLE hasta los 9 kgs, o bien con el Capazo
RED CASTLE hasta los 9 kgs.
A correcta montagem deste carro de passeio é muito importante. Nem a RED CASTLE FRANCE
nem os seus distribuidores podem ser responsabilizados se a montagem não for a correcta. Note
que a utilização incorrecta do carro de passeio pode danificá-lo e ser perigoso para a criança
El correcto montaje de esta silla es esencial. RED CASTLE FRANCE así como sus distribuidores no se
hacen responsables por el mal funcionamiento debido a un mal montaje. Por favor tenga en
cuenta que el mal uso de esta silla puede dañar a su hijo.
Nunca transporte mais do que uma criança no carro de passeio CITYLINK 2.
Nunca utilize o assento do carro de passeio antes da criança estar apta a sentar-se sozinha
(normalmente aos 6 meses de idade).
65
PT
OSŁONA PRZECIWDESZCZOWA, CHRONIĄCA PRZED ZIMNEM I WIATREM
- Rozłożyć osłonę przeciwdeszczową i przykryć nią budkę.
- Zapiąć paski Velcro tak, jak pokazano na (20).
- Aby naprężyć osłonę , należy założyć paski pod podpórką na nóżki jak na (21).
OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA
Aby zamocować osłonę przeciwsłoneczną:
- Umieścić osłonę na budce i zamocuj sprzączki (22).
- W celu naciągnięcia osłonki załóż elastyczne opaski, tak jak na rysunku (23).
5. SKŁADANIE WÓZKA WAŻNE!
UWAGA! Złożyć budkę zanim zaczniesz składać wózek.
- Ręką podnieść dźwignię hamulca (24).
- Nacisnąć stopą na dźwignię zabezpieczającą , jednocześnie przesuwając rączki wózka
do przodu (25).
- Zapinka zabezpieczająca powinna automatycznie zabezpieczyć się (26).
OSTRZEŻENIE! Przed złożeniem wózka należy wyjąć z niego fotelik samochodowy
lub nosidełko.
6. KONSERWACJA
PL
64
INSTRUCCIONES GENERALES
Nunca lleve más de un niño en la silla de paseo CITYLINK 2.
No utilice el asiento propio de la silla hasta que su hijo sea capaz de sentarse solo y sin ayuda (a
partir de los 6 meses).
No utilice partes o accesorios de reemplazo distintos a los recomendados por RED CASTLE FRANCE.
Para evitar el riesgo de ahogo, mantenga todas las bolsas de plástico lejos del alcance de los niños.
Puede ajustar un arnés de seguridad extra a las anillas con forma de D. Compruebe que el arnés
cumple con estándar de seguridad EN 13210.
Sujete siempre a su hijo con el arnés de 5 puntos de seguridad, correctamente ajustado a él, cada
vez que utilice la silla.
Mantenga al niño alejado de las partes de montaje e instalación cuando realice los ajustes o
cuando abra y cierre la silla de paseo.
Mantenga al niño alejado de la silla cuando esté plegada para evitar daños si esta llegara a caerse.
Si la silla será utilizada por alguien que no conoce su funcionamiento, muéstrele la forma correcta
de hacerlo.
Para evitar el riesgo de estrangulamiento, NUNCA coloque cordeles o lazos en la silla ni cerca de su hijo.
La silla debe poder abrirse y cerrarse siempre sin dificultad. Si no fuera así, no fuerce el mecanismo
y refiérase a las instrucciones.
Asegúrese que todos los mecanismos de seguridad estén bien enganchados antes de utilizar la silla.
- Wózek musi być regularnie sprawdzany przez użytkownika.
- Metalowe i plastikowe części wózka należy czyścić za pomocą wilgotnej szmatki, a
następnie wysuszyć. Stosować wyłącznie łagodne środki czyszczące.
- Części wykonane z materiału można czyścić z użyciem wody(nie prać w pralce).
Stosować wyłącznie łagodne środki piorące. Nie wybielać. Pozostaw do całkowitego
wyschnięcia. Nie suszyć bezpośrednio na słońcu.
- Regularnie sprawdzać śruby, nity i sworznie . Wymienić wszelkie zużyte części.
- Długotrwałe wystawienie na działanie światła słonecznego może doprowadzić do
wypłowienia części tekstylnych wózka.
UWAGA! Nie zaleca się użytkować wózka nad morzem.
UWAGA! Jeśli wózek był używany na plaży lub ośnieżonym/posypanym solą chodniku,
należy każdorazowo przemywać części, które miały kontakt z solą lub piaskiem,
zwłaszcza kółka, sprężyny i sworznie.
Nunca levante la silla de paseo por la silla de coche Grupo 0 ni por el capazo, únicamente por el chasis.
OSTRZEŻENIE! Stosować wyłącznie części zalecane przez producenta.
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie używać wózka, jeśli jest on uszkodzony lub połamany.
SIEMPRE QUITE AL NIÑO de la silla para subir y bajar escaleras, o al utilizar un ascensor o escalera móvil.
Sobrecargar, plegar incorrectamente o el uso de accesorios no descritos por el fabricante puede
causar serios daños o romper la silla (particularmente al anexar cochecitos o tableros a la silla de
paseo).
No coloque ningún objeto en la capota.
No coloque objetos pesados en el reposapiés.
No permita a los niños pararse o sentarse en el reposapiés.
Nunca utilice el protector de lluvia en interiores, con clima cálido, cuando hay sol ni cerca de una
fuente de calor. El niño podría acalorarse demasiado.
El protector solar está indicado para reducir el resplandor del sol y limitar los efectos de los rayos UV.
El uso de este protector no le exime de la necesidad de proteger a su hijo. Recomendamos el uso
constante de cremas solares. Verifique siempre que el niño está hidratado o tiene suficiente bebida.
Al pasar con la silla por terrenos dispares (o con obstáculos, bordes, etc.) hágalo con cuidado para
evitar dañar la silla de paseo.
21
ES
1. DESPLEGADO DE LA SILLA
- Abra la cerradura (1).
RĄCZKI WÓZKA
- Levante el manillar (2), y al mismo tiempo empuje el sistema de cierre hacia abajo
con su mano (3a) o con su pies (3b).
Możliwa jest regulacja rączek.
- Nacisnąć przycisk (12) i dostosować odpowiednio wysokość rączek
PRECAUCIÓN : Asegúrese que el chasis está asegurado firmemente en su sitio
(hasta que escuche un “clic”).
2. FRENO DE PARKING
Bloqueo las ruedas traseras.
- Presione con su pie sobre una de las palancas de la barra del freno para bloquear las
ruedas (4).
- Para desbloquearlas, levante la barra horizontal con su pie.
PRECAUCIÓN : Puede ser peligroso dejar a a su hijo solo y sin atención, aún
ES
4. REGULACJA
cuando haya accionado el freno de parking.
PRECAUCIÓN : Compruebe siempre que las ruedas están bloqueadas.
3. USO DE LA SILLA
CÓMO COLOCAR/EXTRAER EL ASIENTO
- Póngalo en la posición que se muestra (5).
- Enganche los 4 sistemas de cierre para instalar el asiento y compruebe que están
correctamente asegurados. Para quitarlos, presione en los anillos de metal y tire (6).
- Deslice la base del asiento sobre los soportes de las piernas (7).
- Cierre los botones de presión, coloque las hebillas alrededor del chasis como se
muestra y apriete, después asegure las correas ubicadas debajo del asiento. (8).
Para quitar el asiento, invierta el proceso anterior.
EL ARNÉS DE SEGURIDAD
La silla de paseo CITYLINK 2 á equipada con un arnés de 5 puntos de seguridad.
- Para acoplarlo, ajuste la longitud de las correas al tamaño del niño.
Una las correas de la cintura y la del hombro con la correa de la entrepierna (9).
- Asegure el arnés de seguridad (10).
- Las correas del arnés son regulables en altura. Para ajustar, quite los cojines de las correas
de los hombros, desabroche la correa de la cintura y regule entonces a la altura deseada
tirándolas a través de los orificios del textil (11). Para hacerlo, gire ligeramente la hebilla.
Puede ajustar un arnés de seguridad extra a las anillas con forma de D. Compruebe
que el arnés cumple con estándar de seguridad EN 13210.
PRECAUCIÓN : Asegure SIEMPRE la correa de la entrepierna cuando utilice el
arnés de seguridad.
PRECAUCIÓN : Utilice el arnés tan pronto como el niño sea capaz de sentarse por
OPARCIE SIEDZISKA
Regulacja oparcia siedziska
- Pozycja półleżąca : nacisnąć jednocześnie przyciski znajdujące się po obu stronach oparcia
siedziska do odpowiedniej pozycji (13).
- Pozycja siedząca: podnieś oparcie.
PODPÓRKA NA NÓŻKI
Regulacja wysokości podpórki na nóżki
- Aby zmienić pozycję, należy nacisnąć na dźwigienki (14) i ustawić odpowiednią wysokość.
USTAWIENIE PRZEDNICH KÓŁEK W POZYCJI OBROTOWEJ LUB ZABLOKOWANEJ
- Aby zablokować kółka, należy ustawić je równolegle do siebie, a następnie podnieść
dźwignie blokujące (15).
- Aby odblokować kółka, należy przesunąć dźwignie na dół.
OSTRZEŻENIE! Nie zaleca się wykonywania żadnych sportów (bieganie, jazda na
rolkach ...) podczas korzystania z wózka.
OSTRZEŻENIE! Ustawienie obrotowe kółek umożliwia lepsze manewrowanie wózkiem.
Na nierównych powierzchniach zaleca się zablokować koła.
OSŁONA (BUDKA) I WEWNĘTRZNA OSŁONA Z SIATKI
Mocowanie budki jest bardzo proste:
- Umocować klamry jak pokazano, sprawdzić, czy są odpowiednio umocowane (do otworów
znajdujących się po obu stronach stelażu), a następnie zablokować je (16)
Aby odbezpieczyć klamry, należy wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.
- Dźwignięcie budki: dźwigienki na budce podniesione (17a).
- Opuszczanie budki: dźwigienki na budce opuszczone (17b).
Podczas ciepłej, słonecznej pogody, tylną część budki można odpiąć i zdjąć, pozostawiając
samą wewnętrzną osłonę z siatki, co umożliwia lepszą wentylację powietrza (18) Budka
posiada także składany daszek przeciwsłoneczny (19).
KOSZYK
- Łatwy dostęp do koszyka; należy otworzyć zamki znajdujące się po obu jego stronach.
OSTRZEŻENIE! Maksymalne obciążenie koszyka nie powinno przekroczyć 2 kg.
OSTRZEŻENIE! Maksymalne obciążenie innych przegródek nie powinno przekroczyć 0,5 kg
OSTRZEŻENIE! Używać wyłącznie przegródek przeznaczonych do przechowywania
rzeczy. Nie należy przekraczać dozwolonych obciążeń.
OSTRZEŻENIE! Przez złożeniem wózka należy całkowicie opróżnić koszyk.
sí solo y sin ayuda.
22
63
PL
1. ROZKŁADANIE
- Odpiąć zapinkę zabezpieczającą znajdującą się na stelażu i unieść kierownicę (1).
- Podnieść rączki (2), naciskając jednocześnie na stopkę rozpieracza ręką (rys. 3a) lub
nogą (rys. 3b)
OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że podwozie jest odpowiednio zablokowane (słychać kliknięcie)
2. HAMULEC – PARKOWANIE
Blokuje tylne kółka wózka.
- Nacisnąć pedał hamulca w celu zablokowania kółek (4).
- Aby zwolnić hamulec i odblokować kółka, podnieść pedał nogą
OSTRZEŻENIE! Niebezpiecznie jest pozostawianie dziecka bez opieki, nawet w
wózku z zablokowanymi kółkami.
OSTRZEŻENIE! Każdorazowo sprawdzić czy kółka są dobrze zablokowane.
3. UŻYTKOWANIE WÓZKA SPACEROWEGO
MOCOWANIE/ZDJEMOWANIE SIEDZISKA
- Umieścić siedzenie tak, jak pokazano na rysunku (5)
- Ustawić 4 nakładki mocujące oraz sprawdzić, czy są prawidłowo zabezpieczone. Aby je
zwolnić naciśnij metalowe kółka i pociągnij (6)
- Wsunąć dolną część siedzenia do podpórek i zapiąć zatrzaski (7)
- Przeciągnąć sprzączki siedzenia przez przeznaczone do tego celu otwory; zabezpiecz je (8)
- Aby zdjąć siedzenie, należy wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.
PL
4. AJUSTES
MANILLAR
Es regulable en altura
- Presione el botón (12) y ajuste para cambiar la altura.
RESPALDO
Es regulable.
- Posición de reclinado: presione simultáneamente en los botones ubicados a cada lado
del respaldo hasta la posición que requiera (13).
- Posición normal: solo levante el asiento nuevamente.
SOPORTE PARA LAS PIERNAS
RUEDAS DELANTERAS FIJAS O GIRATORIAS
- Para bloquearlas, alinee las ruedas delanteras y levante las palancas de bloqueo (15).
- Para desbloquearlas, baje las palancas de bloqueo.
PRECAUCIÓN : Este producto no es adecuado para correr o patinar.
PRECAUCIÓN : Las ruedas giratorias permiten mayor manejabilidad de la silla.
Sobre terrenos no planos, es altamente recomendable utilizar la silla con las ruedas
delanteras bloqueadas.
CAPOTA y RECUBRIMIENTO INTERIOR
Wózek spacerowy CITYLINK 2 jest wyposażony w 5-punktowe szelki bezpieczeństwa.
- Aby dostosować szelki do dziecka należy dopasować długość każdego z pasków do
wielkości dziecka. Połączyć paski przechodzące przez brzuch dziecka (pas biodrowy) i pasy
naramienne do paska dolnego, przechodzącego między nóżkami dziecka (pas krokowy) (9)
- Zapnij szelki bezpieczeństwa (10).
- Szelki bezpieczeństwa mają regulowaną długość. W celu regulacji: zdjąć ochraniacze
naramienne założone na każdym z pasów, odłącz paski od pasa biodrowego , ustaw paski
na pożądanej wysokości poprzez ich przeciągnięcie przez usztywnioną część (11). W tym
celu należy klamrę ustawić pod odpowiednim kątem.
Można dołączyć dodatkowy pas bezpieczeństwa , zgodny z normą EN 13210.
La capota se fija fácilmente:
- Coloque los soportes como se muestra, (las pequeñas partes que sobresalen de los
soportes dentro de los agujeros que se encuentran en el chasis destinados a este
propósito) (16).
Para quitarla, invierta el proceso.
- Capota plegada: levante la palanca de la capota (17a).
- Capota desplegada: Presione la palanca de la capota hasta dejarla horizontal (17b).
Para una mejor circulación del aire en períodos cálidos, la parte trasera de la capota se
puede abrir y quitar, dejando una malla interior fina para temperaturas altas (18).
Incluye una visera para el sol que puede plegarse (19).
LA CANASTILLA
OSTRZEŻENIE! Szelki bezpieczeństwa należy zakładać dziecku, gdy tylko potrafi ono
- De fácil acceso gracias a sus cierres laterales con cremallera. Para extraerla
desabroche los botones de presión.
OSTRZEŻENIE! Nie należy wyciągać usztywnionej części ze środka oparcia siedzenia.
PRECAUCIÓN : La carga máxima en la canastilla no debe exceder los 2 kgs.
PRECAUCIÓN : La carga máxima en otros compartimientos no debe exceder los 0,5
samodzielnie siedzieć.
ES
Es regulable en altura
- Presione en las pequeñas palancas situadas a los lados (14) para colocar el soporte
para las piernas a la altura deseada.
SZELKI BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE! Szelki bezpieczeństwa należy zawsze zapinać razem z dolnym pasem
biegnącym między nóżkami dziecka(pas krokowy).
62
PRECAUCIÓN : No quite la parte rígida del respaldo del asiento.
23
PRECAUCIÓN Utilice sólo los compartimientos provistos para almacenar objetos y
no supere la cantidad recomendada de peso máximo.
PRECAUCIÓN : Vacíe la canastilla completamente ANTES de plegar la silla.
W wózku CITYLINK 2 wolno przewozić tylko jedno dziecko.
PROTECTOR DE LLUVIA
Na siedzeniu wykonanym z materiału nie wolno przewozić dziecka, które nie potrafi samodzielnie
siedzieć (poniżej 6 miesiąca życia).
- Extienda el protector de lluvia y colóquelo sobre la capota.
- Una los cierres de Velcro donde se indica (20).
- Para dejarlo rígido, coloque las pequeñas correas como se muestra (21).
PROTECTOR SOLAR
- Colóquelo sobre la capota y cierre con los botones de presión (22).
- Para dejarlo rígido, cierre con las cintas elásticas donde se indica (23).
5. PLEGADO DE LA SILLA
ES
IMPORTANTE! Doble la capota antes de plegar la silla.
- Con su mano, levante la palanca del freno (24).
- Con su pie, presione el cierre de seguridad y al mismo tiempo presione el manillar
hacia abajo (25).
La cerradura de gancho se asegura en su sitio automáticamente siguiendo estos pasos (26).
PRECAUCIÓN : Siempre quite la silla de coche Grupo 0 o el capazo ANTES de
plegar la silla.
6. MANTENIMIENTO
- Esta silla de paseo requiere mantenimiento regular por el usuario.
- Limpie las piezas de metal y plástico de su silla con un paño húmedo y séquelas
inmediatamente. Utilice solo detergentes suaves.
- Las partes textiles deben limpiarse con un trapo húmedo y un detergente suave (no
lavables en máquina). NO UTILICE LEJÍA. Extienda para un secado completo. No
secar a la luz directa del sol.
- Verifique regularmente tornillos, remaches y tuercas. Cualquier parte dañada o
gastada debe ser repuesta.
- La exposición prolongada a la luz directa del sol puede decolorar el tejido de la silla
anticipadamente.
IMPORTANTE! No es recomendable introducir esta silla al mar.
IMPORTANTE! Después de utilizar la silla en la playa, o en superficies saladas /o con
nieve, siempre enjuague las partes en contacto con la sal y la arena, especialmente las
ruedas, los resortes y los remaches.
PRECAUCIÓN : Use solamente piezas recomendadas por el fabricante.
PRECAUCIÓN : Nunca utilice la silla de paseo si está dañada o rota.
24
INFORMACJE OGÓLNE
Nie należy stosować innych części zamiennych niż te, które są rekomendowane przez firmę RED CASTLE
FRANCE.
Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dziecka. Aby uniknąć możliwości uduszenia należy je
usunąć wraz z wszystkimi jego elementami przed podaniem zabawki dziecku.
Istnieje możliwość dołączenia dodatkowego pasa bezpieczeństwa, zgodnego z normą EN 13210
Podczas użytkowania wózka należy się upewnić, że dziecko jest odpowiednio zabezpieczone
5-punktowymi szelkami bezpieczeństwa.
Podczas regulacji ruchomych części oraz podczas składania i rozkładania wózka dziecko należy trzymać
w bezpiecznej odległości.
Pomimo złożenia i postawienia w pozycji pionowej wózka może się on przewrócić, Trzymaj więc dziecko
w bezpiecznej odległości tak, by uniknąć urazu.
Jeśli wózek użytkuje osoba , która nie jest zaznajomiona z
zademonstrować jej prawidłowy sposób obsługi wózka.
jego instrukcją obsługi, należy
Aby uniknąć ryzyko uduszenia nie należy NIGDY mocować żadnych tasiemek, wstążek ani sznurków,
zarówno w wózku, jak i na ubrankach dziecka.
Wózek spacerowy powinien się rozkładać i składać bez żadnych trudności. Jeśli jest inaczej, nie należy
wywierać nacisku na mechanizm i przeczytać dokładnie wskazówki zawarte w instrukcji obsługi.
Przed użyciem wózka, należy się upewnić, że wszystkie mechanizmy zabezpieczające są dostępne i
działają prawidłowo.
Nigdy nie wolno podnosić wózka, chwytając za fotelik samochodowy lub gondolę; do podnoszenia
używaj stelaż.
Nadmiernie obciążenie i niewłaściwe składanie wózka a także użycie niezatwierdzonych przez
producenta części i osprzętu (zwłaszcza dwukołowej dostawki dla starszego dziecka - Buggy Board)
może doprowadzić do poważnego uszkodzenia lub złamania wózka.
Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na budce wózka.
Nie obciążaj podpórki na nóżki dziecka.
Nigdy nie pozwól dziecku na stawanie na podpórce
Nie zakładać osłony przeciwdeszczowej w domu, w czasie ciepłej, słonecznej pogody ani w pobliżu
źródeł ciepła. Dziecko może wtedy ulec przegrzaniu.
Osłona przeciwsłoneczna ma za zadanie zmniejszenie promieniowania słonecznego oraz redukcję
szkodliwych efektów promieniowania UV. Zastosowanie osłony przeciwsłonecznej nie zwalnia z
obowiązku zabezpieczenia samego dziecka. Zaleca się stosowanie kremu przeciwsłonecznego. Należy
regularnie sprawdzać czy dziecko ma wystarczającą ilość napoju.
Dziecko należy zawsze wyciągać z wózka podczas wchodzenia i schodzenia ze schodów; także na
ruchomych schodach.
Wszelkie przeszkody (chodniki itp.) przekraczaj bardzo ostrożnie. Częste uderzanie o przeszkody może
uszkodzić wózek
61
PL
WAŻNE! INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Wózek CITYLINK 2 spełnia europejskie standardy bezpieczeństwa EN 1888:2003 oraz wymogi
dotyczące bezpieczeństwa. Został przetestowany w laboratoriach, zgodnie z rozporządzeniem
91-1992 (grudzień 1991 r.).
OSTRZEŻENIE! PRZED użyciem wózka spacerowego należy DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ z
niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować ze względu na informacje, które zawiera.
Bezpieczeństwo dziecka może być zagrożone jeśli zalecenia niniejszej instrukcji nie będą stosowane.
OSTRZEŻENIE! Zaleca się aby nie przewozić w wózku dziecka poniżej 6 miesiąca życia.
OSTRZEŻENIE! Bezpieczeństwo dziecka zapewnia użytkownik wózka.
OSTRZEŻENIE! Przed użyciem wózka należy się upewnić, że działają wszystkie mechanizmy
zabezpieczające.
OSTRZEŻENIE! Pozostawienie dziecka w wózku bez opieki może grozić niebezpieczeństwem.
OSTRZEŻENIE! Podczas użytkowania wózka należy się upewnić, że dziecko jest odpowiednio
zabezpieczone dzięki 5-punktowym szelkom bezpieczeństwa. Szelki bezpieczeństwa należy zawsze
zapinać razem z dolnym pasem biegnącym między nóżkami dziecka(pas krokowy), nawet jeśli w
wózku znajduje się zimowy śpiworek.
OSTRZEŻENIE! Każde obciążenie zawieszone na prowadnicy wózka narusza jego stateczność.
OSTRZEŻENIE! Nie zaleca się wykonywania żadnych sportów (bieganie, jazda na rolkach...)
podczas korzystania z wózka.
OSTRZEŻENIE! Aby unieruchomić wózek, należy nacisnąć znajdujący się z tyłu wózka hamulec
nożny.
OSTRZEŻENIE! Przed użyciem wózka należy każdorazowo upewnić się, że działają oraz są
odpowiednio ustawione wszystkie mechanizmy zabezpieczające: nosidełka, fotelika samochodowego
oraz samego wózka.
PL
IMPORTANT : CONDITIONS GENERALES DE SECURITE
La CITYLINK 2 est conforme à la norme EN 1888 : 2003 et aux exigences de sécurité.
Testée en laboratoire agrée selon décret 91-1992 (décembre 1991).
AVERTISSEMENT : LISEZ ATTENTIVEMENT ces instructions AVANT d’utiliser votre
poussette. Conservez-les pour les futurs besoins de référence. Si vous ne respectiez
pas ces instructions, LA SECURITE DE VOTRE ENFANT POURRAIT EN ETRE AFFECTEE.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser ce siège pour des enfants de moins de 6 mois.
AVERTISSEMENT : Vous êtes responsable de la sécurité de votre enfant.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage soient
correctement enclenchés avant utilisation.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser votre enfant sans
surveillance et seul dans la poussette.
AVERTISSEMENT : En toutes circonstances, attachez l’enfant avec le harnais de
sécurité à 5 points ajusté à sa taille lorsque vous utilisez la poussette. Toujours utiliser la
sangle de l’entrejambe avec le harnais de sécurité, même si vous utilisez une chancelière.
AVERTISSEMENT : Le fait d’accrocher au poussoir une charge influe sur la
stabilité de la poussette / du landau.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser ce produit en faisant du jogging ou des
promenades en rollers.
AVERTISSEMENT : Utilisez toujours le frein arrière au pied pour immobiliser la
poussette.
AVERTISSEMENT : Vérifiez que les dispositifs de fixation de la nacelle ou du siège
soient correctement enclenchés avant usage.
OSTRZEŻENIE! W celu wyeliminowania ryzyka połknięcia małych części przez dziecko należy się
AVERTISSEMENT : Vous devez veiller à ce que les molettes et les bouchons des
OSTRZEŻENIE! Szelki bezpieczeństwa należy zawsze zapinać razem z dolnym pasem biegnącym
AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser l’entrejambe sans la ceinture de maintien.
upewnić, że wszystkie dźwigienki, nakrętki oraz uszczelki są dobrze przykręcone na kołach. Również
pompka musi się znajdować poza zasięgiem dziecka.
valves soient fermement vissés sur les roues pour éviter tout risque dû à la présence
de petits éléments susceptibles d’être ingérés.
między nóżkami dziecka(pas krokowy).
INFORMACJE OGÓLNE
Wózek jest przeznaczony dla dziecka w wieku powyżej 6 miesięcy do wagi maksymalnej 15 kg , oraz
dodatkowego obciążenia do 2 kg, znajdującego się w koszyku pod siedzeniem wózka.
Wózek może być użytkowany razem z fotelikiem samochodowym RED CASTLE / RECARO Grupy 0+
(przedział wiekowy - dla dzieci od chwili narodzin do osiągnięcia wagi 13 kg) lub z fotelikiem RC Grupy 0
( przedział wiekowy - dla dzieci od chwili narodzin do osiągnięcia wagi 9 kg) LUB z gondolą RED CASTLE
(przedział wiekowy - dla dzieci od chwili narodzin do osiągnięcia wagi 9 kg).
Należy się upewnić aby wózek został prawidłowo złożony. Firma RED CASTLE FRANCE ani jej
dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego złożenia wózka.
Nieprawidłowe użycie wózka może doprowadzić do jego uszkodzenia i stanowić zagrożenie dla dziecka.
60
INSTRUCTIONS GENERALES
Cette poussette est conçue pour transporter un enfant âgé de 6 mois et jusqu’à un poids
maximum de 15 kg, ainsi qu’une charge additionnelle de 2 kg dans le panier sous la poussette.
Dès la naissance, utilisez la poussette en combiné avec le Siège Auto RED CASTLE / RECARO
Groupe 0+ jusqu’à 13 kg OU avec le siège auto RC Groupe 0 jusqu’à 9 kg OU avec la nacelle RED
CASTLE jusqu’à 9 kg.
L’assemblage correct du produit est essentiel et n’engage la responsabilité ni du distributeur, ni
celle de RED CASTLE France. Notez qu’une utilisation incorrecte peut endommager votre
poussette et mettre en danger votre enfant.
25
FR
INSTRUCTIONS GENERALES
Ne transportez jamais plus d’un enfant dans la poussette CITYLINK 2.
N’utilisez pas cette poussette avant que votre enfant soit capable de se maintenir assis sans aide (à
partir de 6 mois).
N’utilisez aucun accessoire, ni pièces détachées, non recommandés par RED CASTLE FRANCE.
Mettez hors de portée des jeunes enfants tout emballage plastique afin d’éviter tout risque
d’étouffement.
Vous pouvez fixer un harnais de sécurité supplémentaire en utilisant les anneaux en D. Vérifiez que
ce harnais soit conforme à la norme EN 13210.
Attachez votre enfant avec le harnais à cinq points ajusté à sa taille lorsque vous utilisez la
poussette.
L’enfant doit toujours être tenu éloigné de toutes les parties mobiles pendant les réglages et lors
de l’ouverture ou du pliage de la poussette.
Lorsque la poussette est pliée et droite, gardez l’enfant éloigné pour qu’en cas de chute, il ne soit
pas blessé.
FR
Si la poussette est utilisée par quelqu’un qui n’en a pas l’habitude, montrez lui toujours son
fonctionnement.
Afin d’éviter tout risque d’étranglement, NE PAS accrocher de ficelles, rubans ou cordelettes à la
poussette ou sur votre enfant.
La poussette doit toujours s’ouvrir et se fermer sans difficulté. Dans le cas contraire, ne pas forcer le
mécanisme et consulter le mode d’emploi.
Vérifiez tous les dispositifs de sécurité et utilisez les correctement.
Ne jamais soulever la poussette en la prenant par le siège auto ou la nacelle mais uniquement par
le châssis.
Une surcharge ou un mauvais pliage et l’utilisation d’accessoires non approuvés par le fabricant
peuvent endommager gravement la poussette, (tout particulièrement les planches à roulettes).
Ne pas poser d’articles sur le dessus de la capote.
Ne jamais poser de charge sur le repose-pieds.
Ne jamais laisser les enfants monter sur le repose-pieds.
Ne pas utiliser le protège pluie dans une pièce, lorsqu’il fait chaud ou près d’une source de chaleur.
Votre enfant risquerait d’avoir trop chaud.
Le protège soleil est conçu pour diminuer l’éblouissement du soleil et limiter les effets des rayons
UV. Son utilisation ne vous dispense pas de protéger votre enfant. Aussi, nous vous recommandons
d’utiliser systématiquement une crème protectrice solaire et de veiller à l’hydratation de votre
enfant.
Lorsque vous devez monter ou descendre un escalier ou un escalier mécanique, ou prendre
l’ascenseur, TOUJOURS SORTIR l’enfant de la poussette.
REGENHOES
- Ontvouw het regenscherm en plaats deze op de kap
- Sluit de klittenband zoals aangegeven op de tekening (20)
- Om de regenhoes strak te trekken, trek de banden aan zoals op de tekening (21)
ZONNESCHERM
- Plaats deze op de kap en maak de drukkers vast zoals op de tekening (22)
- Om deze strak te trekken, plaats dan de elastieken zoals op de tekening (23)
5. WANDELWAGEN INKLAPPEN
BELANGRIJK: vouw eerst de kap naar achteren en klap dan pas de kinderwagen in.
- Til het rempedaal op met uw hand (24).
- Duw met uw voet de rempedalen nog verder omhoog en duw tegelijk de handvaten
naar voren (25).
- Maak de veiligheidshaak dicht (26)
WAARSCHUWING ! Verwijder altijd de autostoel of de reiswieg voordat u de
wandelwagen inklapt.
6. ONDERHOUD
- Deze wandelwagen moet goed onderhouden worden door de eigenaar.
- Maak de plastic en metalen onderdelen schoon met een vochtige doek en droog het
meteen. Gebruik alleen milde schoonmaakproducten.
- Het textile kan afgeveegd worden met water (Mag niet in de wasmachine)
- Gebruik alleen milde schoonmaakproducten. GEBRUIK GEEN BLEEKMIDDEL. Laat de
wandelwagen uitgeklapt staan om goed te drogen. Laat hem niet in direct zonlicht
drogen.
- Controleer regelmatig schroeven, moertjes en boutjes. Alle versleten onderdelen
moeten worden vervangen.
- Langdurige blootstelling aan zonlicht kan ervoor zorgen dat de stof blijvend van kleur
veranderd.
BELANGRIJK! Wij raden u niet aan om de wandelwagen mee in zee te nemen.
BELANGRIJK! Na gebruik op het strand of op een besneeuwde of zoute stoep moet u
de onderdelen die in contact zijn gekomen met het zand of zout goed schoonmaken,
vooral de wielen, veringen en moertjes.
WAARSCHUWING! Gebruik alleen onderdelen die worden aanbevolen door de
fabrikant
WAARSCHUWING! Gebruik de wandelwagen nooit als hij beschadigd of kapot is.
Franchissez les obstacles avec précaution (trottoirs, etc…) des coups répétés pouvant
endommager la poussette.
26
59
NL
4. AANDPASSINGEN
HANDVATEN
Ze zijn in hoogte verstelbaar
- Duw op de knop (12) en pas elke handvat aan de juiste hoogte aan.
RUGLEUNING
Is verstelbaar
- lig positie: duw tegelijker tijd de rechthoekige knoppen achter beide zijden van de
zitting tot de gewenste positie is bereikt (13).
- zit positie: Gewoon de zitting optillen.
BEENSTEUNTJES
- Débloquez le crochet de sécurité (1).
- Remontez les poignées (2) tout en poussant le système de tension vers le bas avec
la main (3a) ou avec le pied (3b).
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le châssis soit bien verrouillé (clic entendu).
2. FREIN PARKING
Il bloque les roues arrière.
- Appuyez avec votre pied sur l’un des boutons de la barre de frein pour bloquer les
roues (4).
In hoogte verstelbaar
- Duw op de knop aan de zijkant van de hefbomen (14) en draai tot de gewenste
positie bereikt is.
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser votre enfant seul et sans
surveillance, même si le frein est actionné.
VOORWIELEN DRAAIEND OF GEBLOKKEERD
AVERTISSEMENT : Vérifiez que les roues soient bien bloquées.
- Om te blokkeren, zet de voorwielen recht en duw het blokkeerhefboompje omhoog (15).
- Blokkering opheffen, doe de blokkeerhefboompjes weer omlaag.
WAARSCHUWING Deze wandelwagen is niet geschikt voor joggen, skeeleren of
soortgelijke sportieve activiteiten.
WAARSCHUWING Met draaiende wielen is de wandelwagen gemakkelijker
manoeuvreerbaar. Over ongelijke grond raden wij u aan om de wielen te blokkeren.
KAP EN NET
De kap kunt u gemakkelijk bevestigen
NL
1. DEPLIAGE
- Plaats de bevestigingshaken zoals op de tekening (de kleine palletjes aan de binnenkant
van de hakken moeten precies passen in de kleine gaatjes in het chassis) (16).
Om de kap te verwijderen, moet u deze instructie precies andersom volgen.
- Kap omhoog: zijhaken omhoog (17a)
- Kap omlaag: duw de zijhaken stevig naar beneden (17b)
Voor een betere luchtcirculatie bij warm weer kunt u de achterkant van de kap eraf
ritsen zodat er een net te voorschijn komt (18).
De kap is ook uitgerust met een zonnescherm die u terug kunt vouwen (19).
DE MAND
WAARSCHUWING : Het maximale gewicht die u in de mand kan doen mag niet
meer dan 2 kg zijn.
WAARSCHUWING : Het maximale gewicht voor overige compartimenten mag niet
meer zijn dan 0, 5 kg.
WAARSCHUWING : Gebruik voor opslag alleen de daarvoor geschikte
compartimenten en overschrijdt niet het maximale gewicht.
- Pour le débloquer, remontez la barre transversale avec votre pied.
FR
3. UTILISATION DE LA POUSSETTE
INSTALLATION / DÉMONTAGE DU HAMAC
- Le positionner comme indiqué (5).
- Enclenchez les 4 systèmes de verrouillage pour remettre l’assise et vérifiez leur
verrouillage. Pour les désenclencher, appuyer sur les anneaux métalliques et tirez (6).
- Enfilez le bas du hamac sur les supports de jambes (7).
- Fermez les boutons pression, les boucles autour du châssis à l’endroit indiqué et
serrez puis fixez les sangles située sous l’assise (8).
Pour ôter le hamac, procédez aux manœuvres inverses indiquées ci-dessus.
HARNAIS DE SÉCURITÉ
La CITYLINK 2 est dotée d’un harnais à 5 points.
- Pour le régler, ajustez la longueur de chaque sangle à la taille de l’enfant. Attachez les
bretelles abdominales et d’épaules à celle de l’entrejambe (9).
- Verrouillez le harnais de sécurité (10).
- Les bretelles du harnais sont réglables en hauteur. Pour la modifier, ôtez les protèges
épaules situés sur les bretelles, détachez les bretelles de la sangle de taille, puis placezles à la hauteur requise en les passant par les fentes (11). Pour cela, inclinez la boucle.
Vous pouvez fixer un harnais de sécurité supplémentaire en utilisant les anneaux en D.
Vérifiez que le harnais soit conforme à la norme EN 13210.
AVERTISSEMENT : Attachez le harnais en utilisant TOUJOURS l’entrejambe.
AVERTISSEMENT : Utilisez un harnais dès que l’enfant peut tenir assis tout seul.
AVERTISSEMENT : Ne jamais retirer la plaque rigide située dans le dossier.
WAARSCHUWING : Haal de mand leeg voordat u de wandelwagen inklapt.
58
27
4. RÉGLAGES
Elles sont réglables en hauteur.
- Appuyez sur le bouton (12) pour les remonter ou les baisser.
- Maak de veiligheidshaak aan de zijkant open (1).
- Til de handvaten op (2), en duw tegelijker tijd de voet-press naar beneden (3a) of
met uw voet of met uw voet (3b).
LE DOSSIER
duidelijke ‘klik’ horen).
LES POIGNÉES
Il est multi positions.
- Position inclinée : appuyez simultanément sur les boutons situés de chaque côté du
hamac jusqu’à l’inclinaison voulue (13).
- Position assise : relevez le dossier.
SUPPORT POUR LES JAMBES
FR
WAARSCHUWING: zorg ervoor dat het chassis goed vast klikt (u moet een
2. PARKEERREM
Deze rem blokkeert de achterwielen.
- Duw op het rempedaal om de wielen te blokkeren (4).
- Rem eraf halen, til het rempedaal op met uw voet.
Il est réglable en hauteur.
- Appuyez sur les boutons latéraux (14) pour positionner le support à la hauteur
désirée.
WAARSCHUWING Laat uw kind nooit alleen of zonder toezicht, ook niet wanneer
de wandelwagen op de rem staat.
ROUES AVANT PIVOTANTES OU FIXES
WAARSCHUWING Controleer altijd of de wielen goed geblokkeerd zijn.
- Pour les bloquer, alignez les roues avant et remontez les leviers de blocage (15).
- Pour les débloquer, abaissez les leviers de blocage.
AVERTISSEMENT : Cette poussette n’est pas conçue pour courir ou pour patiner.
AVERTISSEMENT : Les roues pivotantes assurent une plus grande maniabilité de
la poussette. Sur les terrains accidentés, il est recommandé d’utiliser les roues bloquées.
CAPOTE ET FILET D’AÉRATION
La capote s’installe facilement :
- Positionnez les crochets de fixation aux endroits indiqués en faisant correspondre le
picot du crochet avec le trou du châssis (16).
Pour l’ôter, tirez sur les crochets.
- Position rabattue : crochets latéraux soulevés (17a).
- Position dépliée : crochets latéraux enclenchés (17b).
Pour une meilleure ventilation, l’arrière de la capote est détachable grâce à sa
fermeture à glissière laissant place à un filet d’aération pour la saison estivale (18).
Elle possède également une visière rétractable (19).
PANIER
- Rangement facilité grâce aux fermetures à glissière situées sur les côtés.
Il peut être détaché en ouvrant les boutons pression.
AVERTISSEMENT : La charge maximale du panier ne doit pas excéder 2 kg.
AVERTISSEMENT : Le poids des autres compartiments ne doit pas excéder 0,5 kg.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les compartiments fournis pour le
rangement et ne dépassez pas le poids maximum indiqué.
AVERTISSEMENT : Videz complètement le panier AVANT de plier la poussette.
28
1. DE WANDELWAGEN UITKLAPPEN
3. GEBRUIK VAN DE WANDELWAGEN
PLAATSEN/VERWIJDEREN VAN DE WANDELWAGENZITTING
- Plaats de zitting zoals op de tekening (5).
- Plaats de 4 bevestigingsriemen van de achterzitting en controleer of ze goed vast
zitten.Om deze weer los te maken, druk de metalen ring in en trek (6).
- Schuif de basis van het zitje op de beensteuntjes (7).
- Sluit de drukkers, schuif de gespen rond het chassis zoals op de afbeelding en trek ze
goed aan en bevestig ze daarna onder de zitting (8).
Om de zitting te verwijderen, voer de bovenstaande stappen uit in omgekeerde volgorde.
HET VEILIGHEIDSTUIGJE
De CITYLINK 2 is uitgerust met een 5-punts veiligheidstuigje.
- Om het passend te maken, pas de lengte van elke riem aan de grootte van het kind aan.
- Bevestig de heupriemen en schouderriemen aan de kruisriem (9).
- Maak het veiligheidstuigje dicht (10).
- De riemen van het veiligheidstuigje zijn in hoogte verstelbaar. Om het aan te passen,
verwijder de schouderpads van de schouderriemen een maak ze los van de heupriem
en pas de hoogte aan door ze door de opening te halen die op de juiste hoogte zit
(11). Om de riem door de opening te halen moet u de gesp een beetje draaien.
U kunt een extra veiligheidstuigje aan de D-ringen bevestigen. Controleer of het
veiligheidstuigje voldoet aan de EN 13210 standaard.
WAARSCHUWING Gebruik ALTIJD de kruisriem wanneer u het veiligheidstuigje gebruikt
WAARSCHUWING Gebruik het tuigje wanneer uw kind zonder hulp rechtop kan zitten.
WAARSCHUWING Verwijder nooit het stevige gedeelte aan de achterkant van de zitting.
57
NL
ALGEMENE INSTRUCTIES
Vervoer nooit meer dan één kind in de CITYLINK 2 wandelwagen.
Gebruik alleen vervangende onderdelen of accessoires die aanbevolen worden door RED CASTLE
FRANCE.
Om verstikking te voorkomen moet u alle plastic tassen buiten het bereik van uw kinderen houden.
U kunt een extra veiligheidsharnas gebruiken op de D-ringen. Zorg er wel voor dat dit harnas voldoet
aan de veiligheidsnormen volgens de EN 13210 standaard.
Maak uw kind altijd correct vast met een goed afgesteld 5-punts veiligheidstuigje wanneer u de
wandelwagen gebruikt.
PROTÈGE SOLEIL
- Placez le sur la capote et fermez les boutons pression (22).
- Pour le tendre, attachez les élastiques aux endroits indiqués (23).
5. PLIAGE DE VOTRE POUSSETTE
ATTENTION ! Repliez la capote avant le pliage.
Houd uw kind uit de buurt van de ingeklapte en rechtopstaande wandelwagen. De wandelwagen
kan verwondingen veroorzaken wanneer hij valt.
- Remontez avec la main le mécanisme de tension (24)
- Appuyez (avec le pied) sur le levier de sécurité tout en repoussant les poignées
vers l’avant (25)
Le crochet de fermeture s’enclenche automatiquement après ces manœuvres (26).
Om verstikking te voorkomen, gebruik NOOIT touwtjes, linten of koorden aan de wandelwagen of uw
kind.
De wandelwagen moet altijd gemakkelijk in en uit te klappen zijn. Wanneer dit niet het geval is,
forceer de mechanismen niet en kijk de gebruiksaanwijzingen na.
Zorg ervoor dat voor gebruik alle veiligheidsmechanismen zijn ingesteld en dat ze correct gebruikt
worden.
FR
AVERTISSEMENT : Retirez toujours le siège auto ou la nacelle AVANT de plier la
poussette.
6. ENTRETIEN
Het zonnescherm is ontworpen om fel zonlicht en de effecten van UV stralen te reduceren. Het
gebruik van dit zonnescherm betekent niet dat u uw kind niet hoeft te beschermen. Wij adviseren u
om systematisch zonnecrème te gebruiken. Controleer regelmatig of uw kind voldoende drinkt.
- Cette poussette doit être régulièrement entretenue par l’utilisateur.
- Nettoyez les parties plastiques et métalliques de votre poussette avec un chiffon
humide et les essuyer immédiatement. Ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Les parties textiles doivent être nettoyées à l’eau (pas de lavage en machine). Veillez
à utiliser une poudre de lavage non agressive. NE PAS UTILISER D’EAU DE JAVEL.
Séchage à l’ombre.
- Vérifiez régulièrement vis, rivets et boulons. Remplacez les pièces qui seraient en
mauvais état.
- Toute exposition prolongée au soleil pourrait entraîner une décoloration prématurée
du tissu de la poussette.
ATTENTION ! Il est déconseillé de rouler dans l’eau de mer.
ATTENTION ! Après utilisation sur la plage, rincez systématiquement les parties en
contact avec le sel et le sable, en particulier les roues, les ressorts et les rivets (sablage
et salage hivernal également).
HAAL ALTIJD UW KIND UIT DE WANDELWAGEN wanneer u de trap op of af gaat, of wanneer u een
roltrap of lift gebruikt.
utilisées.
Stap voorzichtig over oneffenheden, zoals de stoep. Wanneer de kinderwagen veelvuldig en
hardhandig tegen dingen aanbotst, kan dit schade veroorzaken aan de kinderwagen.
cassée.
Til altijd de wandelwagen op aan het frame, nooit aan het autostoeltje of de reiswieg.
Te zware lading, verkeerd inklappen en het gebruik van accessoires die niet aanbevolen worden door
de fabrikant kunnen erge schade aanrichten of zelfs een breuk veroorzaken (vooral het gebruik van
buggy boards).
Plaats nooit iets op de kap van de wandelwagen.
Plaats nooit een lading op de voetensteun.
Sta nooit toe dat kinderen op de voetensteun klimmen of zitten.
Gebruik de regenhoes nooit indoors, tijdens warm weer, wanneer het zonnig is of dicht bij een
warmtebron. Uw kind kan oververhit raken.
56
- Dépliez et placez l’habillage pluie sur la capote.
- Fermez les attaches velcros aux endroits indiqués (20)
- Pour le tendre, placez les attaches aux endroits indiqués (21).
Houd uw kind uit de buurt van losse onderdelen wanneer u de kinderwagen aanpast.
Wanneer de wandelwagen gebruikt wordt door iemand die de wandelwagen niet kent, laat dan altijd
even zien hoe de wandelwagen gebruikt moet worden.
NL
HABILLAGE PLUIE
AVERTISSEMENT : Seules les pièces recommandées par le fabricant peuvent être
AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser la poussette si elle est endommagée ou
29
IMPORTANT: SAFETY GUIDANCE
The CITYLINK 2 stroller meets the European Safety Standard EN 1888: 2003 and
conforms to security requirements. It has been laboratory tested according to the
decree 91-1992 (December 1991).
De CITYLINK 2 wandelwagen voldoet aan de EN 1888 :2003 veiligheidsstandaard en de
veiligheidseisen. De wandelwagen is in het laboratorium getest volgens de graad 91-1992
(december 1991).
WARNING: READ these instructions CAREFULLY BEFORE USING your stroller.
WAARSCHUWING: VOORDAT u de draagzak gaat gebruiken, LEES zorgvuldig de
WARNING: The seat unit is not to be used for children under 6 months old.
WARNING: You are responsible for your child’s safety
WARNING: Ensure that all locking devices are engaged before use.
WARNING: It could be dangerous to leave your child unattended or alone in the
WAARSCHUWING: Wij raden u sterk aan om deze wandelwagen NIET TE
GEBRUIKEN voor kinderen onder de 6 maanden.
WARNING: When using your stroller, under all circumstances, attach the child with
WAARSCHUWING: Laat uw kind nooit alleen of zonder toezicht in de wandelwagen.
WAARSCHUWING: Wanneer u de wandelwagen gebruikt moet u ten alle tijden
Keep them for future reference. YOUR CHILD’S SAFETY COULD BE AFFECTED if you do
not follow these instructions.
stroller.
the 5-point safety harness adjusted to fit him correctly. Always use the crotch strap
with the safety harness, even when using a footmuff in the stroller.
WARNING: Any load attached to the handle affects the stability of the
GB
BELANGRIJK: VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
pram/pushchair.
WARNING: This seat is not suitable for running or roller skating.
WARNING: Always use the rear foot brake to immobilise the stroller.
WARNING: Every time, check that the pram body, or seat unit attachment devices
are correctly engaged before use.
WARNING: Ensure that all levers, nuts and washers are firmly screwed on the
wheels to avoid any risk of small parts being swallowed by the child.
WARNING: Always use the crotch strap in combination with the waist belt.
GENERAL INSTRUCTIONS
This stroller is intended to transport a child from age 6 months up to a maximum weight of 15kgs,
as well as an additional weight of 2kgs in the basket below the stroller.
gebruiksaanwijzingen. Als u de gebruiksaanwijzingen niet opvolgt, KUNT U DE
VEILIGHEID VAN UW KIND IN GEVAAR BRENGEN.
WAARSCHUWING: De veiligheid van uw kind is uw eigen verantwoordelijkheid.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u voor gebruik alle veiligheidsmechanismen
goed instelt.
ervoor zorgen dat uw kind vastzit met het 5-punts veiligheidstuigje die is aangepast aan
de grootte van uw kind. Gebruik altijd de kruisriem met het veiligheidstuigje, ook als u
een voetenzak in de wandelwagen gebruikt.
WAARSCHUWING: Wanneer u een tas of iets anders aan de wandelwagen hangt
kan dat de stabiliteit van de wandelwagen beïnvloeden.
WAARSCHUWING: Dit product is niet geschikt voor joggen, skeeleren of soortgelijke
sportieve activiteiten.
WAARSCHUWING: Gebruik altijd de voetenrem aan de achterkant wanneer u de
wandelwagen wil stoppen.
WAARSCHUWING: Controleer voordat u de wandelwagen gaat gebruiken altijd eerst NL
of alle veiligheidsmechanismen voor de reiswieg, het autostoeltje of de zitting van de
wandelwagen correct zijn bevestigd.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat alle kleine onderdelen van de wielen goed zijn
vastgeschroefd om te voorkomen dat uw kind de kleine onderdelen kan inslikken.
WAARSCHUWING: gebruik de 5 puntsgordel altijd in z’n totaliteit.
From birth, use the stroller with the RED CASTLE / RECARO Group 0 car seat up to 13kgs OR with
the RC car seat Group 0 up to 9kgs OR with the RED CASTLE carrycot up to 9kgs.
ALGEMENE INSTRUCTIES
The correct assembly of this stroller is essential. Neither RED CASTLE FRANCE nor their distributors
can be held responsible should this not be the case. Please note that incorrect use of the stroller
could damage the stroller and be dangerous for your child.
Deze wandelwagen is bedoeld voor het vervoeren van een kind van 6 maanden tot een maximum
gewicht van 15 kg en een extra gewicht van 2 kg voor in de mand onder de kinderwagen.
Never transport more than one child in the CITYLINK 2 stroller.
Never use the textile stroller seat before your child is able to sit up alone unaided (from 6 months
old).
Vanaf de geboorte kunt u de wandelwagen gebruiken in combinatie met de Red Castle / RECARO
groep 0+ tot 13 kg, de RC Autostoel Groep 0 tot 9 kg, OF met de RED CASTLE reiswieg tot 9 kg.
Een correct gebruik van deze wandelwagen is belangrijk. Zowel RED CASTLE FRANCE als hun
distributeurs zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik. Bij verkeerd gebruik van de
wandelwagen, kunt u de wandelwagen beschadigen en de veiligheid van uw kind in gevaar brengen.
Gebruik alleen het textiele wandelwagenzitje wanneer uw kind zonder hulp rechtop kan zitten (vanaf
6 maanden).
30
55
LIETUS PĀRSEGS
- Atlokiet lietus pārsegu un novietojiet to uz jumta.
- Aizveriet līpklipšu stiprinājumus norādītajās vietās (20).
- Lai to cieši savilktu, novietojiet lencītes saskaņā ar ilustrāciju (21).
SAULESSARGS
- Novietojiet to uz jumta un aizspiediet pogas (22).
- Lai to cieši savilktu, fiksējiet elastīgās lentes norādītajās vietās (23).
5. RATIŅU SALIKŠANA
SVARĪGI! Pirms ratiņu salikšanas atlokiet jumtu.
- Ar roku paceliet bremzes sviru (24).
- Ar kāju uzspiediet uz drošības fiksatora, vienlaicīgi spiežot rokturus uz priekšu (25).
Pēc šīm darbībām fiksācijas āķis tos automātiski nostiprinās vietā (26).
UZMANĪBU! PIRMS ratiņu salikšanas vienmēr izņemiet bērna autokrēsliņu vai
grozu.
6. KOPŠANA
LV
54
GENERAL INSTRUCTIONS
Do not use replacement parts or accessories other than those recommended by RED CASTLE FRANCE.
To avoid the risk of suffocation, keep all plastic bags away from and out of the reach of children .
You can attach an extra safety harness onto the D-rings. Check that the harness conforms to the EN
13210 standard.
Always attach your child with the 5 point safety harness correctly adjusted to fit him whenever you
use the stroller.
The child should always be kept clear of detachable parts when adjustments are made and when
opening and closing the stroller.
When the stroller is folded and upright, keep the child clear to avoid their being injured should the
stroller fall.
Should the stroller be used by someone unfamiliar with it, always show them the correct way to
use it.
To avoid the risk of strangulation, NEVER attach strings, ribbons or cords onto the stroller or onto
your child.
The stroller should always open and close without difficulty. If it doesn't, do not force the
mechanisms and refer to the Instruction manual.
Ensure that all safety mechanisms are engaged before use and that they are used correctly.
- Šiem ratiņiem ir nepieciešama regulāra kopšana.
- Ratiņu plastmasas un metāla detaļas notīriet ar mitru lupatu un uzreiz nosusiniet.
Lietojiet tikai saudzīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus.
- Tekstilmateriāla daļas var noslaucīt, lietojot ūdeni (nedrīkst mazgāt veļas mašīnā).
Lietojiet tikai saudzīgas iedarbības mazgāšanas līdzekli. NELIETOJIET BALINĀTĀJU.
Atstājiet nesaliktā veidā, lai pilnīgi nožūtu. Nežāvējiet tiešos saules staros.
- Regulāri pārbaudiet skrūves, kniedes un bultskrūves. Visas nolietojušās detaļas
jānomaina.
- Ilglaicīgas saules starojuma iedarbības rezultātā ratiņu auduma krāsa var priekšlaicīgi
izbalēt.
SVARĪGI! Nav ieteicams braukt ar šiem ratiņiem jūrā.
SVARĪGI! Pēc ratiņu lietošanas pludmalē vai uz sniega/sāls klātas virsmas vienmēr
noskalojiet daļas, kas ir saskārušās ar sāli un smiltīm, it īpaši riteņus, atsperes un
kniedes.
Never lift up the stroller by the Infant car seat or the carrycot but by the chassis only.
UZMANĪBU! Lietojiet vienīgi ražotāja ieteiktās detaļas.
UZMANĪBU! Nekad nelietojiet ratiņus, ja tie ir bojāti vai salūzuši.
Step over obstacles (pavements etc…) with care. Bumping it up and down repeatedly may
damage your stroller.
Overloading, incorrect folding and the use of accessories non-approved by the manufacturer may
seriously damage or break the stroller (in particular the use of buggy boards).
Never place any item on the stroller hood.
Never place a load on the foot-rest.
Never allow children to stand on the foot-rest.
Do not use the raincover indoors, during warm weather, when it is sunny or near a source of heat.
Your child may become too hot.
The sun screen has been designed to reduce the sun's glare and limit the effect of UV rays. The use
of this sun screen does not exempt you from the need to protect your child. We recommend the
systematic use of a sun cream. Regularly check that your child has enough to drink.
ALWAYS TAKE YOUR CHILD OUT of the stroller when going up or down stairs, or when using an
escalator.
31
GB
1. UNFOLDING
- Release the locking hook (1).
- Raise the handlebars (2) at the same time pushing the locking system downwards
with your hand (3a) or with your foot (3b).
WARNING : Make sure that the chassis is secured firmly in place (click heard).
2. PARKING BRAKE
It blocks the rear wheels.
- Push down with your foot on one of the levers on the brake bar to lock the wheels.
- To unlock, lift up the horizontal bar with your foot.
Rokturiem var noregulēt augstumu.
- Lai mainītu augstumu, jāuzspiež uz pogas (12).
ATZVELTNE
Atzveltnei var noregulēt augstumu.
- Slīpa pozīcija: vienlaicīgi jāuzspiež uz pogām, kas atrodas atzveltnes abās pusēs, lai
uzstādītu vēlamo pozīciju (13).
- Sēdus pozīcija: vienkārši paceliet atzveltni augšup.
KĀJU BALSTS
stroller, even if the parking brake is on.
WARNING : Check that the wheels are securely locked.
PRIEKŠĒJAIS RITENIS GROZĪŠANAS VAI FIKSĒTĀ POZĪCIJĀ
3. USING THE STROLLER
HOW TO ATTACH/REMOVE THE STROLLER SEAT
- Position it as shown (5).
- Engage the 4 locking systems to install the seat back and check that they are firmly
secured. To release them, press on the metal rings and pull (6).
- Slip the base of the seat onto the leg supports (7).
- Close the press studs, put the buckles around the chassis as shown and tighten, then
secure the straps located below the seat. (8).
To remove the stroller seat, inverse the above procedure.
THE SAFETY HARNESS
The CITYLINK 2 is equipped with a 5 point safety harness.
- To adjust it to fit, readjust the length of each strap to fit the child’s size.
Attach the waist straps and the shoulder straps to the crotch strap (9).
- Secure the safety harness (10).
- The harness straps are height adjustable. To adjust the height, remove the shoulder
pads located on the straps, unclip the straps from the waist belt then adjust them to
the required height by pulling them back through the slot (11). To do so, turn the
buckle slightly.
You can attach an extra safety harness onto the D-rings. Check that the harness
conforms to the EN 13210 standard.
WARNING: ALWAYS attach the crotch strap when using the safety harness.
WARNING: Use a harness as soon as the child can sit up alone unaided.
WARNING: Never remove the rigid board at the rear of the seat back.
32
ROKTURI
Kāju balstam var noregulēt augstumu.
- Nospiediet nelielās sviras sānos (14), lai novietotu kāju balstu vēlamajā augstumā.
WARNING : It may be dangerous to leave your child alone and unattended in the
GB
4. NOREGULĒJUMI
- Lai bloķētu, izlīdziniet priekšējos riteņus un paceliet bloķēšanas sviras (15).
- Lai atbrīvotu, nolaidiet bloķēšanas sviras.
UZMANĪBU! Šis izstrādājums nav piemērots skriešanai vai slidošanai.
UZMANĪBU! Grozāmi riteņi nodrošina ratiņiem lielāku manevrējamību. Uz
nelīdzenas virsmas ieteicams izmantot priekšējā riteņa fiksēto pozīciju.
JUMTS un IEKŠĒJAIS TĪKLVEIDA JUMTS
Jumts ir viegli uzstādāms.
- Novietojiet skavas saskaņā ar ilustrāciju (nelielas paaugstinātas detaļas skavu atverē
šim nolūkam rāmī izveidotajos caurumiņos) (16).
Lai tās izņemtu, rīkojieties pretējā secībā.
- Jumts pacelts: jumta sviras ir paceltas (17a).
- Jumts nolaists: jumta sviras ir izlīdzinātas (17b).
LV
Lai nodrošinātu labāku gaisa cirkulāciju karstā laikā, atvelciet rāvējslēdzēju jumta
aizmugurē un skatam atklāsies iekšējais tīklveida jumts, kas ir paredzēts lietošanai
labos laika apstākļos (18).
Tas ietver atlokāmu saulessardziņu (19).
GROZS
- Vieglu piekļūšanu nodrošina sānu rāvējslēdzēji. Grozs noņemams, atspiežot pogas.
UZMANĪBU! Maksimālais svars grozā nedrīkst pārsniegt 2 kg.
UZMANĪBU! Maksimālais svars citos nodalījumos nedrīkst pārsniegt 0,5 kg.
UZMANĪBU! Izmantojiet tikai glabāšanai paredzētos nodalījumus un nepārsniedziet
iepriekš ieteiktos svara parametrus.
UZMANĪBU! PIRMS ratiņu salikšanas pilnīgi iztukšojiet grozu.
53
1. ATVĒRŠANA
- Atbrīvojiet fiksācijas āķi (1).
- Paceliet rokturi (2), vienlaicīgi ar roku bīdot uz leju fiksatoru (3a) vai ar kāju (3b).
UZMANĪBU! Pārliecinieties, ka rāmis ir stingri fiksēts vietā (dzirdams klikšķis).
2. STĀVBREMZE
Stāvbremze bloķē aizmugurējos riteņus.
- Ar kāju spiediet uz leju vienu no bremzes stieņa svirām, lai bloķētu riteņus (4).
- Atbloķēšanai paceliet ar kāju horizontālo stieni augšup.
UZMANĪBU! Bērna atstāšana ratiņos bez uzraudzības var būt bīstama pat tad, kad ir
aktivizēta stāvbremze.
UZMANĪBU! Pārbaudiet, vai riteņi ir droši bloķēti.
3. RATIŅU LIETOŠANA
RATIŅU SĒDEKĻA UZSTĀDĪŠANA/NOŅEMŠANA
- Novietojiet ratiņus saskaņā ar ilustrāciju (5).
- Lai uzstādītu atzveltni, savienojiet 4 fiksatorus, un pārbaudiet, vai tie ir stingri fiksēti.
To atbrīvošanai jāuzspiež uz metāla griedzeniem un jāpavelk (6).
- Nobīdiet sēdekļa pamatni kāju balstos (7).
- Aizspiediet pogas, aplieciet sprādzes ap rāmi, kā tas ir norādīts, un pievelciet, pēc tam
nostipriniet lences, kas atrodas zem sēdekļa. (8).
LV
Lai noņemta ratiņu sēdekli, rīkojieties pretējā secībā.
DROŠĪBAS STIPRINĀJUMS
Ratiņi CITYLINK 2 ir aprīkoti ar 5 punktu drošības stiprinājumu.
- Lai to noregulētu atbilstīgi bērna lielumam, pielāgojiet katras lences garumu.
Pievienojiet vidukļa lences un plecu lences piepogājamai siksnai (9).
- Nostipriniet drošības stiprinājumu (10).
- Stiprinājuma lencēm var regulēt augstumu. Lai noregulētu augstumu, noņemiet plecu
polsterus, kas atrodas plecu lencēs, atbrīvojiet lences no vidukļa jostas, pēc tam tās
pielāgojiet vajadzīgajā augstumā, velkot atpakaļ caur atveri (11). Lai to izdarītu,
nedaudz pagrieziet sprādzi.
Jūs varat piestiprināt papildu drošības jostu D veida gredzenos. Jāpārbauda, vai
drošības josta atbilst standartam EN 13210.
UZMANĪBU! Lietojot drošības stiprinājumu, VIENMĒR pievienojiet piepogājamo
siksnu.
UZMANĪBU! Lietojiet stiprinājumu, kolīdz bērns spēj sēdēt patstāvīgi bez palīdzības.
UZMANĪBU! Nekad neizņemiet atzveltnes aizmugurē esošo stingro plātni.
52
4. ADJUSTMENTS
HANDLES
They are height adjustable.
- Press on the button (12) to change their height.
SEAT BACK
It is adjustable.
- Reclined position: press simultaneously on the buttons located either side of the seat
back, to the preferred position (13).
- Sitting position: simply raise the seat back.
LEG SUPPORT
It is height adjustable.
- Press on the small levers at the sides (14) to position the leg support at the desired
height.
FRONT WHEEL SWIVEL OR FIXED
- To block them, line up the front wheels and raise the blocking levers (15).
- To unblock them, lower the blocking levers.
GB
WARNING : This product is not suitable for running or skating.
WARNING : The swivel wheels allow greater manoeuvrability of the stroller. Over
rough grounds it is strongly recommended that the front wheel be used in the fixed
position.
HOOD and INNER NETTING HOOD
The hood fits on easily:
- Position the brackets as shown, (the small raised parts inside the brackets slot into
the holes made for this purpose on the chassis) (16).
To remove them, inverse the procedure
- Hood up: levers on hood raised (17a).
- Hood down: levers on hood pushed flat (17b).
For better air circulation during warmer weather, the rear of the hood unzips and
detaches revealing an inner netting hood for finer weather (18).
It includes a sun visor which can fold back (19).
BASKET
- Easy access thanks to the side zips. Remove the basket by undoing the press studs.
WARNING : The maximum load in the basket should not exceed 2kgs.
WARNING : The maximum load in other compartments should not exceed 0,5kgs.
WARNING : Only use compartments provided for storage and do not go over and
above the recommended weight.
WARNING : Empty the basket completely BEFORE folding the stroller.
33
RAINCOVER
- Unfold the raincover and place it on the hood.
- Close the velcro fastenings where shown (20).
- To pull it taut, place the small straps as shown (21).
SUN SCREEN
- Place it on the hood and close the press studs (22).
- To pull it taut, fasten the elasticated bands where indicated (23).
5. FOLDING YOUR STROLLER
IMPORTANT! Fold back the hood before folding the stroller.
- With your hand, lift up the brake lever (24)
- With your foot, press on the security lock at the same time pressing the handles
forward (25)
The locking hook secures into place automatically following these manoeuvres (26).
WARNING: Always remove the car seat or the carrycot BEFORE folding the stroller.
GB
6. MAINTENANCE
- This stroller requires regular maintenance by the user.
- Clean the plastic and the metal parts of your stroller with a damp cloth and wipe
them dry immediately. Use only mild cleaning products.
- The textile parts can be wiped clean with water (not machine washable). Use only a
mild detergent. DO NOT USE BLEACH. Leave open to dry thoroughly. Do not dry in
direct sunlight.
- Regularly check screws, rivets and bolts. Any worn parts must be replaced.
- Prolonged exposure to direct sunlight may prematurely discolour the stroller fabric.
IMPORTANT ! We do not recommend taking this stroller into the sea.
IMPORTANT ! After using your stroller on a beach, or on a snowy/salted pavement,
always rinse the parts in contact with the salt and the sand, especially the wheels, the
springs and the rivets.
WARNING: Only use parts recommended by the manufacturer.
WARNING: Never use the stroller if it is damaged or broken.
34
VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI
Jūs varat piestiprināt papildu drošības jostu D veida gredzenos. Jāpārbauda, vai drošības josta
atbilst standartam EN 13210.
Vienmēr ratiņu lietošanas gadījumā aplieciet bērnam 5 punktu drošības stiprinājumu, kas ir
noregulēts atbilstīgi viņa augumam.
Ratiņu noregulēšanas, atvēršanas un salikšanas laikā bērns nedrīkst atrasties atdalāmo detaļu
tuvumā.
Kad ratiņi ir saliktā veidā, jāraugās, lai to tuvumā neatrastos bērns un viņš nevarētu savainoties
ratiņu krišanas gadījumā.
Ja ratiņus izmanto kāds, kas nepārzina to lietošanu, vienmēr parādiet, kā tie pareizi lietojami.
Lai novērstu sažņaugšanas risku, NEKAD nelieciet auklas, lentes vai virves ratiņos vai uz bērna.
Ratiņiem jāatveras un jāaizveras bez grūtībām. Ja tā nenotiek, nespiediet mehānismus ar varu, bet
ielūkojieties lietošanas pamācībā.
Nodrošiniet, lai pirms lietošanas tiktu uzstādīti visi drošības mehānismi, kā arī lai tie tiktu pareizi
lietoti.
Nekad neceliet ratiņus, turot aiz bērna sēdekļa vai groza, bet celiet, turot aiz rāmja.
Pārslogošana, nepareiza salikšana un ražotāja neakceptētu piederumu lietošana var nopietni bojāt
vai salauzt ratiņus (sevišķi ratiņu paneļu izmantošana).
Nekādā ziņā nedrīkst likt priekšmetus uz ratiņu jumta.
Nekādā ziņā nedrīkst likt smagumus uz kāju paliktņa.
Nekādā ziņā nedrīkst ļaut bērnam stāvēt uz kāju paliktņa.
Nelietojiet lietus pārsegu telpās, siltā laikā, saulainā laikā vai siltuma avota tuvumā. Bērns var
pārkarst.
Saulessargs ir paredzēts saules gaismas spilgtuma mazināšanai un UV starojuma iedarbības
ierobežošanai. Šī saulessarga lietošana nenozīmē, ka nebūtu jānodrošina bērna aizsardzība.
Ieteicams sistemātiski lietot pretiedeguma krēmu. Regulāri pārbaudiet, vai bērns ir pietiekami
daudz dzēris.
VIENMĒR IZŅEMIET BĒRNU no ratiņiem, dodoties augšup vai lejup pa kāpnēm vai lietojot
eskalatoru.
Uzmanīgi kāpiet pāri šķēršļiem (bruģis utt.). Atkārtota kratīšanās augšup un lejup var bojāt ratiņus.
51
LV
SVARĪGI! DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Ratiņi CITYLINK 2 atbilst Eiropas drošības standartam EN 1888: 2003, kā arī apmierina
drošības prasības. Izstrādājums ir pārbaudīts saskaņā ar lēmumu 91-1992 (decembris,
1991).
A CityLink 2: babakocsi az EN 1888 : 2003 szabvány szerint készült. Laboratóriumban
tesztelve a legszigorúbb biztonsági előírásoknak megfelelően 91-1992 (december 1991).
UZMANĪBU! PIRMS ratiņu lietošanas UZMANĪGI IZLASIET šo pamācību.
utasítást. A használati útmutatót őrízze meg, mert későbbiekben még szüksége lehet rá. A
GYERMEKE BIZTONSÁGA AZ ÖN FELELŐSÉGE, ezért kérjük tartsa be az alábbi utasításokat.
Saglabājet to vēlākai lietošanai. Neievērojot šos norādījumus, JŪSU BĒRNA DROŠĪBA
VAR TIKT APDRAUDĒTA.
UZMANĪBU! Krēsliņu nav paredzēts izmantot bērniem, kas ir jaunāki par 6
mēnešiem.
UZMANĪBU! Jūs atbildat par sava bērna drošību.
UZMANĪBU! Nodrošiniet, lai pirms lietošanas tiktu uzstādītas visas bloķēšanas
ierīces.
UZMANĪBU! Bērna atstāšana ratiņos bez uzraudzības var būt bīstama.
UZMANĪBU! Lietojot ratiņus, vienmēr jāgādā par to, lai bērnam tiktu aplikta pareizi
pielāgots 5 punktu drošības stiprinājums. Kopā ar drošības jostu lietojiet piepogājamo
siksnu, pat tad, kad ratiņos izmanto kāju uzmavu.
UZMANĪBU! Jebkāds pie roktura piestiprināts smagums ietekmē ratiņu/krēsliņa
stabilitāti.
LV
FONTOS : ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELMEZTETÉS : HASZNÁLAT ELŐTT kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati
FIGYELMEZTETÉS : 6 hónaposnál fiatalabb gyermek részére ne használja ezt a babakocsit.
FIGYELMEZTETÉS : A gyermeke biztonságáért Ön a felelős.
FIGYELMEZTETÉS : Használat előtt győződjön meg arról, hogy az összes zárszerkezet
jól össze legyen kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS : Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a babakocsiban, még
rövid időre sem.
FIGYELMEZTETÉS : A babakocsi használatakor minden esetben kösse be a gyermeket
az 5 pontos biztonsági övvel, az övet a gyermek méretének megfelelően állítsa be. Mindíg
bizonyosodjon meg arról, hogy a biztonsági öv feszessége megfelelő, mert a túl laza öv
balesetveszélyes! Mindíg kösse össze az oldalsó, a felső és az alsó (combok közötti)
biztonsági öveket, még akkor is amikor lábzsákot használ.
FIGYELMEZTETÉS : Ne akasszon nehéz szatyrot a tolókarra, mert a babakocsi HU
elveszítheti a stabilitását (a babakocsi felborulhat). Ne terhelje túl a babakocsiját !
UZMANĪBU! Šis izstrādājums nav piemērots skriešanai vai slidošanai.
UZMANĪBU! Ratiņu fiksācijai vienmēr izmantojiet aizmugurējo kājas bremzi.
UZMANĪBU! Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai ir pareizi uzstādītas ratiņu
FIGYELMEZTETÉS : Ne használja a babakocsit futáshoz, korcsolyázáshoz ! A babakocsi
felállításakor és összezárásakor mindíg fékezze be a babakocsit.
UZMANĪBU! Nodrošiniet, lai visas sviras, uzgriežņi un paplāksnes būtu stingri
hagyja a babakocsit és a benne lévő gyermeket csúszós felületen, még akkor sem ha a
kocsi befékezett állapotban van.
korpusa un sēdekļa stiprinājuma ierīces.
ieskrūvētas riteņos, lai novērstu jebkādu risku, ka bērns varētu norīt nelielās detaļas.
UZMANĪBU! Vienmēr kopā ar vidukļa jostu lietojiet piepogājamo siksnu.
VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI
Šie ratiņi ir paredzēti bērna vešanai, sākot no 6 mēnešu vecuma un līdz maksimāli 15 kg lielam
svaram, kā arī 2 kg papildu svaram ratiņu apakšā esošajā grozā.
No dzimšanas lietojami ratiņi ar RED CASTLE / RECARO 0 grupas autokrēsliņu līdz 13 kg svaram VAI
ar RC 0 grupas autokrēsliņu līdz 9 kg svaram, VAI ar RED CASTLE grozu līdz 9 kg svaram.
Liela nozīme ir šo ratiņu pareizai montāžai. Nedz RED CASTLE FRANCE, nedz izplatītāji neuzņemas
atbildību par nepareizu montāžu. Ņemiet vērā, ka ratiņu nepareiza lietošana var bojāt ratiņus un
radīt bīstamību bērnam.
FIGYELMEZTETÉS : Álló helyzetben mindíg fékezze le a babakocsit. Figyelem : soha ne
FIGYELMEZTETÉS : Minden használat előtt, ellenőrizze le, hogy a mózeskosár, az
autósülés illetve a sima sportülés megfelelő módon legyen összeállítva, rögzítve és kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS : Feltétlenül figyeljen arra, hogy a kerekeken található csavarok jól
belegyenek csavarozva mert a kis alaktrészek könnyen belélegezhetőek, ezért veszélyesek
lehetnek a gyermekekre nézve.
FIGYELMEZTETÉS : A biztonsági övet soha ne használja az alsó (lábak közti)öv nélkül !
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK
Ez a babakocsi egy gyermek szállítására készült, 6 hónapos kortól maximum 15 kg testsúlyig ajánlott, a
bevásárló kosár maximális terhelhetősége 2 kg.
Ratiņu tekstila sēdekli nedrīkst lietot, ja bērns nespēj pats sēdēt (sākot no 6 mēnešu vecuma).
Újszülött kortól kizárólag a következő termékekkel kombinálva használható : RED CASTLE/RECARO autósülés
Groupe 0+ maximum 13 kg-ig VAGY a RED CASTLE autósülés Groupe 0 maximum 9 kg-ig VAGY a RED CASTLE
mózeskosár maximum 9 kg-ig.
Lietojiet tikai RED CASTLE FRANCE ieteiktās rezerves detaļas un piederumus.
A CITYLINK 2. babakocsiban kizárólag egy gyermeket szállítson.
Ratiņos CITYLINK 2 nedrīkst vest vairāk nekā vienu bērnu.
Lai novērstu nosmakšanas risku, turiet visus plastmasas maisiņus bērnam neaizsniedzamā vietā.
50
35
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK
A termék megfelelő (korrekt) összeállítása nagyon lényeges; az importőr és a gyártó RED CASTLE FRANCE
nem vállalja a felelősséget a hibás öszeállításból fakadó sérülésekkel, meghibásodásokkal kapcsolatban. Nem
rendeltetésszerű használat esetén a babakocsi megsérülhet és ez balesetveszélyes lehet a gyermekre nézve.
6 hónaposnál fiatalabb gyermek részére ne használja a babakocsit, mert a gyermek gerince nem elég erős
ebben a korban és nem tudja saját magát megtartani !
Ne használjon olyan kiegészítőket és alkatrészeket amiket a Red Castle nem ajánl. Kizárólag csak eredeti RED
CASTLE kiegészítőket vagy alkatrészeket használjon.
Óvja a gyermeket a csomagolóanyagoktól és a kisebb alkatrészektől hiszen azok fulladást okozhatnak.
Használhat egy plussz biztonsági övet is, de csak akkor ha D karika van rajta és megfelel az EN 13210. számú
előírásnak.
- Išvyniokite apdangalą nuo lietaus ir uždėkite ant gaubto.
- Užspauskite lipnias juosteles, kaip parodyta paveikslėlyje (20).
- Įtempkite jį juostelėmis, kaip parodyta (21).
SAULĖS SKYDELIS
- Uždėkite saulės skydelį ant gaubto ir užspauskite spaustukus (22).
- Įtempkite jį gumelėmis, kaip parodyta (23).
5. VEŽIMĖLIO SULANKSTYMAS
DĖMESIO! Prieš sulankstydami vežimėlį atlenkite atgal gaubtą.
A babakocsi használatakor minden esetben kösse be a gyermeket az 5 pontos biztonsági övvel, az övet a
gyermek méretének megfelelően állítsa be.
- Ranka pakelkite stabdžio svirtelę (24).
- Koja spauskite apsauginį užraktą ir tuo pačiu metu į priekį spauskite rankenas (25).
Bármikor is állít valamit a babakocsin (háttámla, szétnyitás, összezárás, összeállítás) a gyermek legyen kellő
távolságban a mozgó alkatrészektől.
Atlikus šiuos veiksmus, automatiškai užsikabins fiksavimo kabliukas (26).
Ne engedje gyermekét az összecsukott és álló helyzetű babakocsi közelébe, mert az feldőlve balesetet
okozhat.
kėdutę arba lopšį.
Bizonyosodjon meg arról, hogy ha valaki más használja ezt a babakocsit az ismeri-e a használati utsításban
leírtakat.
HU
APDANGALAS NUO LIETAUS
Mindennemű fulladásos kockázat elkerülése végett, NE KÖSSÖN semmiféle madzagot, szalagot, kötelet a
babakocsira illetve a gyermekre !
A babakocsi szétnyitását és összezárását mindenféle nehézség nélkül kell elvégezni. Abban az esetben ha
valami nehézségbe ütközik a szétnyitásnál vagy összezárásnál ne erőltesse azt, hanem olvassa el a használati
utasítást.
Ellenőrízze le az összes biztonsági felszerelést és használja azokat előírás szerint.
Soha ne emelje meg a babakocsit a hordozónál vagy a mózeskosárnál fogva, kizárólag a vázszerkezetnél.
A gyártó által nem jóváhagyott túlterhelés, helytelen összecsukás vagy valamelyik tartozék helytelen
használata súlyosan károsíthatja a babakocsit. Ha a babakocsi benedvesedne, hagyja, hogy magától
megszáradjon, ne szárítsa semmilyen eszközzel (tűző napon sem szabad szárítani).
Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a tetőre (kupolás naptetőre) és a lábtartóra.
Soha ne terhelje túl a lábtartót, ne tegyen semmilyen tárgyat rá. Ne engedje, hogy más gyermekek játszanak a
kocsival, vagy felmásszanak rá.
Soha ne hagyja, hogy a gyermek a lábtartón keresztül másszon bele a babakocsiba.
Soha ne használja a pvc esővédőt zárt helyen, illetve sugárzó hő közelében, mert ez akadályozza a szellőzést
és a babakocsi belseje és a gyermek is túlmelegedhet.
A napvédő, a nap vakító erejének csökkentésére lett kifejlesztve, illetve megvéd a nap káros UV sugaraitól.
Azonban, használata nem zárja ki más napvédőszerek használatát. A gyermeke biztonsága érdekében
javasoljuk, hogy rendszeresen használjon napfényvédő krémet, kínálja meg a babát vízzel azért, hogy
elkerülje a kiszáradást.
ĮSPĖJIMAS. PRIEŠ sulankstydami vežimėlį visada nuimkite nuo jo automobilinę
6. PRIEŽIŪRA
- Vežimėlį reikia reguliariai prižiūrėti.
- Plastikines ir metalines vežimėlio dalis valykite drėgna šluoste ir iš karto nusausinkite.
Naudokite tik švelnius valiklius.
- Tekstilines dalis galima valyti vandeniu (negalima skalbti mašina). Naudokite tik
švelnius ploviklius. NENAUDOKITE BALINIMO PRIEMONIŲ. Palikite vežimėlį
išlankstytą, kol jis visiškai išdžius. Nedžiovinkite tiesioginėje saulės šviesoje.
- Reguliariai tikrinkite sraigtus, kniedes ir varžtus. Visos susidėvėjusios detalės turi būti
pakeistos.
- Dėl ilgalaikio vėžimėlio laikymo tiesioginėje saulės šviesoje gali greičiau nublukti
vežimėlio audinys.
DĖMESIO! Nerekomenduojame šio vežimėlio stumti į jūrą.
DĖMESIO! Po vežimėlio naudojimo pliaže, ant sniego arba ant druska padengto
šaligatvio, visada nuskalaukite dalis, ant kurių pateko druskos ir smėlio, ypač ratus,
spyruokles ir kniedes.
ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas dalis.
ĮSPĖJIMAS. Niekada nenaudokite vežimėlio, jei jis yra pažeistas arba sugadintas.
Liftben, lépcsőn, mozgólépcsőn MINDÍG VEGYE KI gyermekét a babakocsiból és kézben vigye, a babakocsit
pedig lehetőleg csukja össze.
Óvatosan közelítse meg az útpatkákat, a járádán lévő egyéb elváltozásokat, tárgyakat mert azok kárt tehetnek
a babakocsiban.
36
49
LT
4. REGULIAVIMAS
RANKENOS
Rankenų aukštį galima reguliuoti.
- Paspauskite mygtuką (12) ir nustatykite reikiamą rankenų aukštį.
ATLOŠAS
Atlošą galima reguliuoti.
- Nuleista padėtis: vienu metu spustelėkite abiejose atlošo pusėse esančius mygtukus ir
pasirinkite reikiamą padėtį (13).
- Sėdėjimo padėtis: paprasčiausiai pakelkite atlošą.
KOJŲ ATRAMA
Kojų atramos aukštį galima reguliuoti.
- Nustatykite reikiamą kojų atramos aukštį spausdami nedideles šonuose esančias
svirteles (14).
PRIEKINIŲ RATUKŲ ATLAISVINIMAS IR UŽFIKSAVIMAS
- Norint užfiksuoti priekinius ratukus taip, kad jie nesisukiotų į šonus, juos reikia pasukti
tiesiai ir nuleisti fiksatorius (15).
- Norint atlaisvinti ratukus, fiksatorius reikia pakelti.
ĮSPĖJIMAS. Šiuo vežimėliu negalima vežti vaiko bėgant ar važiuojat riedučiais.
ĮSPĖJIMAS. Į šonus besisukiojantys priekiniai ratukai suteikia daugiau manevringumo.
LT
Stumiant vežimėlį nelygiu paviršiumi, labai rekomenduojama priekinius ratukus užfiksuoti.
GAUBTAS IR VIDINIS TINKLELIS
Gaubtą uždėti labai paprasta:
- Uždėkite laikiklius kaip parodyta paveikslėlyje (mažos raudonos iškilusios laikiklių
dalys įsikiša į rėme esančias angas) (16).
Norėdami juos nuimti, viską padarykite priešinga tvarka.
- Gaubto pakėlimas: pakelkite gaubto svirteles (17a).
- Gaubto nuleidimas: paspauskite gaubto svirteles taip, kad jos būtų tiesios (17b).
Kad karštu oru geriau cirkuliuotų oras, galinę gaubto dalį galima atsegti ir palikti tik
vidinį tinklelį (18).
Tinklelis turi snapelį, kurį galima atlenkti (19).
KREPŠYS
- Patogu naudotis, nes šonuose yra užtrauktukai. Krepšį galima nuimti atsegus
spaustukus.
ĮSPĖJIMAS. Krepšyje laikomų daiktų svoris turi neviršyti 2 kg.
ĮSPĖJIMAS. Kitose vietose laikomų daiktų svoris turi neviršyti 0,5 kg.
ĮSPĖJIMAS. Daiktams susidėti naudokite tik tam skirtas vietas ir neviršykite leistino
svorio.
ĮSPĖJIMAS. PRIEŠ sulankstydami vežimėlį išimkite iš krepšio visus daiktus.
48
1. SZÉTNYITÁS
- Nyissa ki a kocsi oldalán lévő rögzítő kampót (1).
- Húzza felfele a babakocsi tolókarját (2) miközben a kifeszítő szerkezetet lefele nyomja
(3a) (3b).
FIGYELMEZTÉS : Ellenőrízze le, hogy a váz bezáródódott-e (bekell kattannia).
2. FÉKEK
A hátsó kerekek fékezhetőek.
- A fékezéshez elegendő lábbal lefelenyomni a fékrudat (4).
- A fékezés kioldásához nyomja előre a fékrudat.
FIGYELMEZTÉS : Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a babakocsiban, még
akkor sem ha az befékezett állapotban van.
FIGYELMEZTÉS : Ellenőrízze le, hogy a kerekek valóban lefékeződtek-e.
3. A BABAKOCSI HASZNÁLATA
A HÁTTÁMLA FEL / LESZERELÉSE
HU
- Az ábra szerint helyezze a babakocsi vázára (5).
- Nyomja össze a 4 rögzítőt, majd ellenőrízze le, hogy azok bezáródtak-e. Kivételéhez
nyomja meg a fém karikát és húzza kifele (6).
- A huzat lábtartó részét húzza a váz lábtartó szerkezetére (7).
- Rögzítse a patentgombokkal, fűzze át az ülésen lévő rögzítő szalagot az előre megjelölt
nyíláson, majd az ülés alatt rögzítse (8).
Az űlőrész szétszedéséhez ezeket a lépéseket ismételje meg, de ellenkező sorrendben.
BIZTONSÁGI ÖV
A CITYLINK 2. babakocsi 5 pontos biztonsági övvel van felszerelve.
- A biztonsági öv minden részét állítsa be a gyermek méretének megfelelően. Kapcsolja
össze az oldalsó (hasi) fő övrészt a vállrész öveivel (9).
- Bújtassa be az oldalsó (hasi) övcsatot a combok közti csatba és kapcsolja össze (10).
- A biztonsági övek magassága állítható. A magasság módósításához, vegye le a vállszíjakról a
vállvédőket, kapcsolja ki a hasi és a vállövszalagjait, majd helyezze a szíjakat a kívánt
magasságba úgy hogy a hátlemezen is áttudja dugni őket (11). Ehhez hajlítsa el a szíjvégi csomót.
Egy pót biztonsági öv felszerelésére is van lehetőség, használja a hasi főövrész szélein lévő
"D" formájú műanyag csatot. Győződjön meg arról, hogy a pót biztonsági öv megfelel-e az
EN 13210 számú biztonsági előírásnak.
FIGYELMEZTÉS : MINDÍG használja a combok közti övet (heveder).
FIGYELMEZTÉS : Amikor a gyermeket belehelyezi a babakocsiba mindíg használja a
biztonsági övet, különösen akkor amikor a gyermek már egyedül képes ülni.
FIGYELMEZTÉS : Soha ne vegye ki a merevítőt az ülésből.
37
4. BEÁLLÍTÁSOK
TOLÓKAR
A tolókar magassága állítható.
- Nyomja be a képen látható gombot (12) és válassza ki a megfelelő pozíciót .
HÁTTÁMLA
A háttámla több pozícióba állítható (multipozíció).
- Fektetett / vagy döntött pozíció : Nyomja be egyszerre a váz két oldalán található
gombot (13), majd válassza ki a megfelelő pozíciót (a gombot csak a megfelelő
pozíció kiválasztásáig tartsa nyomva)
- Ülőpozíció : nyomja fel teljesen a háttámlát.
LÁBTARTÓ
A lábtartó magassága állítható.
- Nyomja be az oldalsó gombokat (14 ) és válassza ki a megfelelő pozíciót.
1. IŠLANKSTYMAS
- Atkabinkite fiksavimo kabliuką (1).
- Pakelkite rankenas (2), tuo pačiu metu ranka spausdami žemyn fiksatorius (3a) arba
koja (3b).
ĮSPĖJIMAS. Patikrinkite, ar rėmas gerai užsifiksavo (turi pasigirsti spragtelėjimas).
2. STOVĖJIMO STABDYS
Stovėjimo stabdys blokuoja užpakalinius ratukus.
- Norėdami ratukus užblokuoti, koja nuspauskite vieną iš stabdžių strypelio svirtelių (4).
- Norint ratukus atblokuoti, reikia koja pakelti horizontalų strypelį.
ĮSPĖJIMAS. Gali būti pavojinga palikti vaiką vežimėlyje be priežiūros, net kai ratukai
yra užblokuoti.
ĮSPĖJIMAS. Patikrinkite, ar ratukai gerai užsiblokavo.
AZ ELSŐ KEREKEK BOLYGÓSÍTÁSA /FIXÁLÁSA
- Fixálás: állítsa egyenesen a két kereket majd nyomja felfele a rögzítőkart (15).
- Bolygósítás : nyomja lefele a rögzítőkart.
FIGYELMEZTÉS : Ezt a babakocsit ne használja futáshoz, korcsolyázáshoz.
FIGYELMEZTÉS : A bolygókerék használata megkönnyíti a babakocsival történő
HU
manőverezést, közlekedést. Gyengébb minőségű, zötyögős, rázkódós úton ajánlatos a
kereket rögzített helyzetben használni, fixálni.
A KUPOLÁS NAPTETŐ ÉS A LÉGÁTERESZTŐS SZELLŐZŐHÁLÓ
A kupolás naptető könnyen felszerelhető :
- Helyezze a rögzítő kampókat az erre kijelölt helyre úgy, hogy a rögzítőn lévő rudacska
a vázon lévő nyílásba illeszkedjen ( a rudacskának a nyílással szembe kell lennie) (16).
A levételhez forgassa el a rögzítő kampókat.
- Lehajtott pozíció : az oldalkampók felemelt helyzetben vannak (17a).
- Kinyitott pozíció : az oldalkampók összeillesztett (egyenes) állapotban vannak (17b).
Az optimális szellőzés érdekében a babakocsi tetejének hátsórésze lezippzározható,
helyet adván így a szellőzőhálónak, ami nyári szezonban igen kellemes (18).
A kupolás naptető elején egy kihajtható kisebb napvédő található (19).
HAJLÉKONY KOSÁR
- A bevásárló kosár mindkét oldalán cipzárat talált, mely megkönnyíti a pakolást.
- A babakocsihoz bevásárló kosár is tartozik, mely a patentok segítségével könnyedén
eltávolítható.
FIGYELMEZTÉS : A kosár maximális terhelhetősége 2 kg.
FIGYELMEZTÉS : A további rekeszek súlya nem haladhatja meg a 0,5 kg-t.
FIGYELMEZTÉS : Kizárólag a babakocsi tároló rekeszeit használja, ne haladja meg
az előírt maximális terhelhetőséget.
38
3. VEŽIMĖLIO NAUDOJIMAS
KAIP UŽDĖTI/NUIMTI VEŽIMĖLIO SĖDYNĘ
- Padėkite sėdynę, kaip parodyta (5).
- Sujunkite 4 įtvirtinimo sistemas ir uždėkite sėdynės atlošą. Patikrinkite, ar jis gerai
prisitvirtino. Norėdami jas atlaisvinti, paspauskite metalinius žiedus ir patraukite (6).
- Užmaukite pasostę ant kojų atramų (7).
- Užspauskite spaustukus, uždėkite ir užsekite aplink rėmą esančias sagtis, užsekite po
pasoste esančius dirželius (8).
LT
Norėdami sėdynę nuimti, visus šiuos veiksmus atlikite priešinga tvarka.
SAUGOS DIRŽAI
CITYLINK 2 vežimėlis turi 5 taškuose tvirtinamus saugos diržus.
- Kad jie gerai priglustų, reikia pagal vaiko ūgį ir apimtį sureguliuoti visų diržų ilgius.
Prikabinkite juosmens diržus ir pečių diržus prie tarpkojo diržo (9).
- Užsekite saugos diržą (10).
- Diržų ilgį galima reguliuoti. Norėdami sureguliuoti ilgį, nuo diržų nuimkite pečių
pagalvėles, atsekite juosmens diržo juosteles, tada nustatykite reikiamą diržų ilgį
prakišdami juos pro angą (11). Prakišant sagtį reikia šiek tiek pasukti.
Prie D žiedų galima prikabinti papildomą saugos diržą. Patikrinkite, ar šis diržas tenkina
EN 13210 standarto reikalavimus.
ĮSPĖJIMAS. Naudojant saugos diržus VISADA būtina užsegti tarpkojo diržą.
ĮSPĖJIMAS. Pradėkite naudoti diržus iš karto, kai tik vaikas išmoksta pats
nepadedamas atsisėsti.
ĮSPĖJIMAS. Niekada neišimkite galinėje atlošo pusėje esančios standžios plokštės.
47
BENDRI NURODYMAI
Prie D žiedų galima prikabinti papildomą saugos diržą. Patikrinkite, ar šis diržas tenkina EN 13210
standarto reikalavimus.
Vaikui esant vežimėlyje, visada turi būti užsegtas 5 tvirtinimo taškų saugos diržas, sureguliuotas
taip, kad gerai priglustų prie vaiko.
Reguliuojant bei išlankstant ir sulankstant vežimėlį, vaikus reikia laikyti atokiai nuo nuimamų dalių.
Kai vežimėlis yra sulankstytas ir pastatytas, neleiskite prie jo vaikų, kad jie vežimėlio nenuverstų ir
nesusižeistų.
Jei vežimėlį naudos žmogus, nežinantis, kaip jis veikia, būtinai parodykite, kaip teisingai naudoti
vežimėlį.
Kad išvengtumėte pasmaugimo pavojaus, NIEKADA prie vežimėlio ir vaiko nekabinkite jokių
virvelių, juostelių ar dirželių.
Vežimėlis visada turi lengvai išsilankstyti ir susilankstyti. Jei to padaryti nepavyksta, nenaudokite
per didelės jėgos ir pasiskaitykite instrukciją.
Prieš pradėdami naudoti vežimėlį, patikrinkite visus saugumo mechanizmus, ir ar jie teisingai
naudojami.
Niekada nekelkite vežimėlio paėmę už prie jo pritvirtintos automobilinės kėdutės ar lopšio,
vežimėlį kelkite tik paėmę už rėmo.
Prikrovus į vežimėlį per daug daiktų, neteisingai sulanksčius ar naudojant gamintojo neaprobuotus
priedus, vežimėlį galima labai sugadinti.
LT
Niekada nieko nedėkite ant vežimėlio gaubto.
Niekada nieko nedėkite ant kojų atramos.
Niekada neleiskite vaikui stotis ant kojų atramos.
Niekada nenaudokite apdangalo nuo lietaus patalpose, esant šiltam orui, šviečiant saulei arba šalia
karščio šaltinių. Vaikui gali būti per karšta.
Saulės skydelis skirtas apsaugoti nuo ryškios saulės šviesos ir sumažinti UV spindulių poveikį.
Naudojant saulės skydelį, vaiką reikia apsaugoti nuo saulės ir kitomis priemonėmis.
Rekomenduojama visada naudoti kremą nuo saulės. Nepamirškite pakankamai dažnai duoti
vaikui atsigerti.
VISADA IŠKELKITE VAIKĄ IŠ VEŽIMĖLIO, kai lipate laiptais ar važiuojate eskalatoriumi.
Atsargiai važiuokite per kliūtis (bordiūrus ir t.t.) Dėl dažno trankymo aukštyn žemyn vežimėlis gali
sugesti.
FIGYELMEZTÉS : Ürítse ki teljesen a bevásárló kosarat MIELŐTT összezárná a babakocsit.
ESŐVÉDŐ
- Nyissa ki és helyezze az esővédőt a kinyitott kupolás naptetőre.
- Zárja össze a tépőzárakat az előírt helyeken (20)
- Kifeszítéshez segítséget nyújt az elasztikus rögzítő (21).
Az esővédő használata közben kiemelt figyelemmel legyen gyermeke felé. A túlmelegedés
elkerülése érdekében ne hagyja az esővédővel felszerelt babakocsiban ülő gyermeket a
napon. Használat után a még vizes esővédőt ne tegye el, hanem hagyja a levegőn
megszáradni. Ne szárítsa a tűző napon.
NAPFÉNYVÉDŐ-HÁLÓ
- Helyezze a kupolás tetőre és a patentokkal rögzítse (22).
- Kifeszítéshez segítséget nyújt az elasztikus rögzítő (23).
5. A BABAKOCSI ÖSSZEZÁRÁSA
FIGYELEM ! A kupolás naptetőt hajtsa vissza, ürítse ki a bevásárló kosarat és ha szükséges
távolítsa el az adaptert (Gyors rögzítőt).
- Kézzel húzza felfele a feszítőkart (24)
- A lábával nyomja lefele a biztonsági kampót és ezzel egyidőben a tolókarokat nyomja
előre (25)
Az oldalsó zárókampó az összecsukást követően automatikusan bekattan a helyére (26).
FIGYELMEZTETÉS : A babakocsi összecsukása ELŐTT mindíg vegye le a vázról az
autósülést vagy a mózeskosarat.
6. KARBANTARTÁS
- A babakocsi rendszeres karbantartást igényel.
- A babakocsi fémes részeit egy nedves ruhadarabbal tisztítsa, majd azonnal törölje
szárazra. Ne használjon savó-maró anyagot.
- A babakocsi textilből készült részeit vízzel tisztítsa (mosógépben nem mosható). Ne
használjon agresszív mosószert ! NE HASZNÁLJON FEHÉRÍTŐSZERT.
Árnyékban szárítsa. A babakocsit száraz, hűvős, jól szellőző helyen tárolja.
- Ellenőrízze rendszeresen a csavarokat, szegecseket és csapszegeket. Cserélje ki a rossz
állapotban lévőket.
- Ha hosszú időn keresztül napfény éri a babakocsit, a huzat elszineződhet.
FIGYELEM ! A babakocsi tengervízben való használata nem ajánlott.
FIGYELEM ! A tengerparton való használat után mossa le azokat a részeket amelyek
érintkeztek a sós vízzel, illetve a homokkal ; különösen a kerekeket, a rugókat és a
szegecseket (tél idején való sózás, homokszóráskor egyaránt).
FIGYELMEZTETÉS : Kizárólag a gyártó cég által ajánlott alkatrészeket lehet használni.
FIGYELMEZTETÉS : Ne használja a készüléket abban az esetben ha a babakocsi
bármely része vagy tartozéka megsérült.
46
39
HU
IMPORTANTE : CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
Il CITYLINK 2 è conforme alla norma EN 1888 : 2003 e alle esigenze di sicurezza.Testato
in laboratorio in base al decreto 91-1992 (dicembre 1991).
AVVERTENZE : LEGGERE ATTENTAMENTE queste istruzioni PRIMA d’utilizzare il
vostro passeggino. Conservarle per future esigenze. Se non rispettate le istruzioni, LA
SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO POTREBBE ESSERE MINATA.
AVVERTENZE : Non utilizzare questo seggiolino per bambini di meno di 6 mesi.
AVVERTENZE : Siete responsabili della sicurezza del vostro bambino.
AVVERTENZE : Assicuratevi che tutti i sistemi di fissaggio siano correttamente
bloccati prima dell’uso.
AVVERTENZE : Puo’ essere pericoloso lasciare il vostro bambino senza sorveglianza e
solo sul passeggino.
AVVERTENZE : In tutti i casi, utilizzare le cinture di sicurezza a 5 punti adattate alla
taglia del vostro bambino quando utlizzate il passeggino.Utilizzare sempre lo spartigambe
con le cinture di sicurezza, anche nel caso utiliziate il coprigambe.
AVVERTENZE : Non appendere un carico importante sul passeggino, ne puo’ soffrire
la stabilità.
AVVERTENZE : Non utilizzare questo prodotto facendo jogging o passeggiando con i
pattini.
IT
AVVERTENZE : Utilizzare sempre il freno posteriore per immobilizzare il passeggino.
AVVERTENZE : Verificare che i dispositivi di fissaggio della navicella o del seggiolino
siano correttamente bloccati prima dell’uso.
AVVERTENZE : Dovete sorvegliare che i ganci e i bottoni delle valvole siano ben
ferme sulle ruote per evitare tutti i rischi dovuti alla presenza di piccoli elementi
suscettibili d’essere ingeriti.
AVVERTENZE : Non utilizzare mai lo spartigambe senza la cintura di sicurezza.
ISTRUZIONI GENERALI
Questo passeggino è nato per transportare un bambino dall’età di 6 mesi fino ad un peso
massimo di 15 kg, ed un peso di 2 kg nel cestello sotto il passeggino.
Dalla nascita, utilizzate il passeggino combinato con il seggiolino auto RED CASTLE / RECARO
Gruppo 0+ fino ai 13 kg OPPIRE con il seggiolino auto RC Gruppo 0 fino a 9 kg OPPURE con la
navicella RED CASTLE fino a 9 kg.
L’assemblaggio corretto del prodotto è essenziale e non implica la resposabilità nè del distributore
nè della RED CASTLE FRANCIA. Notare che un’utilizzo improprio puo’ danneggiare il passeggino e
l’incolumità del bambino.
Non trasportare mai che un bambino nel passeggino CITYLINK 2.
Non utilizzare questo passeggino prima che il vostro bambino sia capace di mantenersi seduto
senza aiuto (a partire dai 6 mesi).
Non utilizzare alcun accessorio, nè pezzi staccati, non raccomandati da RED CASTLE FRANCIA.
40
SVARBU: SAUGOS NURODYMAI
Šis CITYLINK 2 vežimėlis atitinka Europos saugos standartą EN 1888:2003 ir tenkina
saugumo reikalavimus. Jis yra išbandytas laboratorijos sąlygomis pagal 91-1992 nutartį
(1991 gruodis).
ĮSPĖJIMAS. PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTI vežimėlį ATIDŽIAI PERSKAITYKITE šią
instrukciją. Neišmeskite instrukcijos, nes jos gali prireikti ateityje. Nesilaikydami čia
pateiktų nurodymų RIZIKUOJATE SAVO VAIKO SAUGUMU.
ĮSPĖJIMAS. Negalima sodinti į vežimėlį jaunesnio nei 6 mėn. vaiko.
ĮSPĖJIMAS. Už savo vaiko saugumą atsakote jūs patys.
ĮSPĖJIMAS. Prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar nepažeistos ir gerai pritvirtintos
visos saugumą užtikrinančios detalės.
ĮSPĖJIMAS. Gali būti pavojinga palikti vaiką vežimėlyje be priežiūros.
ĮSPĖJIMAS. Vaikui esant vežimėlyje, visada turi būti užsegtas 5 tvirtinimo taškų
saugos diržas, sureguliuotas taip, kad gerai priglustų prie vaiko. Naudojant saugos diržą
visada būtina užsegti ir tarpkojo diržą, net kai vaiko kojos yra kojų maiše.
ĮSPĖJIMAS. Ant rankenos pakabintas krepšys sumažina vežimėlio stabilumą.
ĮSPĖJIMAS. Vežant vaiką vežimėlyje negalima bėgti ar važiuoti riedučiais.
ĮSPĖJIMAS. Kad vežimėlis nenuriedėtų, sustoję visada nuspauskite galinį stabdį.
ĮSPĖJIMAS. Prieš pradėdami naudoti vežimėlį patikrinkite, ar nepažeistos ir gerai
pritvirtintos visos jo tvirtinimo detalės.
ĮSPĖJIMAS. Pasirūpinkite, kad visos svirtelės, veržlės ir poveržlės būtų gerai
pritvirtintos, kad vaikas negalėtų šių mažų dalių praryti.
ĮSPĖJIMAS. Visada su juosmens diržu naudokite tarpkojo diržą.
BENDRI NURODYMAI
Šis vežimėlis skirtas vežti vyresnius kaip 6 mėnesių amžiaus vaikus, kurie sveria ne daugiau kaip 15
kg, ir iki 2 kg daiktų vežimėlio apačioje esančiame krepšyje.
Kūdikiams nuo gimimo naudokite vežimėlį su RED CASTLE / RECARO +0 grupės automobiline
kėdute, skirta iki 13 kg svorio vaikams, ARBA su RC 0 grupės automobiline kėdute, skirta vaikams iki
9 kg, ARBA su RED CASTLE lopšiu, skirtu vaikams iki 9 kg.
Labai svarbu vežimėlį teisingai sumontuoti. Jei vežimėlis sumontuotas neteisingai, nei RED CASTLE
FRANCE, nei pardavėjai negali būti laikomi atsakingais už jokias pasekmes. Atkreipkite dėmesį, kad
neteisingai naudojamas vežimėlis gali sugesti ir sukelti pavojų vaiko saugumui.
Niekada CITYLINK 2 vežimėliu nevežkite daugiau kaip vieno vaiko.
Niekada nenaudokite medžiaginės šio vežimėlio sėdynės, kol vaikas pats savarankiškai nesėdi (nuo
šešių mėnesių).
Nenaudokite jokių atsarginių dalių ar priedų, kurie nėra rekomenduoti RED CASTLE FRANCE.
Kad išvengtumėte uždusimo pavojaus, plastikinius maišus laikykite atokiai nuo vaikų, jiems
nepasiekiamoje vietoje.
45
LT
PARAPIOGGIA
- Aprire e posizionare il parapioggia sulla cappotta.
- Fissare gli attacchi in velcro agli angoli indicati (20)
- Per tenderlo, posizionare gli attacchi agli angoli indicati (21).
PROTEGGISOLE
- Posizionarlo sulla cappotta e agganciare gli automatici (22).
- Per tenderla, attaccare gli attacchi elastici agli angoli indicati (23).
5. CHIUSURA DEL PASSEGGINO
ATTENZIONE ! Piegare la cappotta prima della chiusura
- Risalire con le mani il meccanismo di chiusura (24)
- Schiacciare (con i piedi) le leve di sciurezza spingendo l’impugnatura in avanti (25)
I ganci di chiusura si sganciano automaticamente dopo queste manovre (26).
AVVERTENZE: togliere sempre il seggiolino auto o la navicella prima di piegare il
passeggino.
6. MANUTENZIONE
- Questo passeggino deve essere regolarmente mantenuto dall’utilizzatore.
- Pulire le parti in plastica e metalliche con un panno umido ed asciugarle
immediatamente. Non utilizzare prodotti abrasivi.
- Le parti in tessuto devono essere pulite con acqua (non usare la lavatrice). Utilizzare
un detersivo delicato. NON UTILIZZARE CANDEGGINA. Asciugare all’ombra.
- Vogliate regolarmente verificare viti, rivetti e bulloni. Rimpiazzare i pezzi che non sono
in buon stato.
- Una prolungata esposizione al sole puo’ causare lo scolorire prematuro del tessuto del
passeggino.
ATTENZIONE ! E’ sconsigliato passeggiare riva mare.
ATTENZIONE ! Dopo l’uso in spiaggia, pulire sistematicamente le parti in contatto con
sale e sabbia, in particolare le ruote, le molle e i rivetti (anche in inverno).
IT
AVVERTENZE: Solo i ricambi raccomandati dal produttore possono essere utilizzati.
AVVERTENZE: Non utilizzare mai il passeggino se danneggiato o rotto.
ISTRUZIONI GENERALI
Mettere fuori portata bambino tutti i pezzi di plastica dell’imballagio onde evitare rischi di
soffocamento.
Potete utilizzare una cintura di sicurezza supplementare fissandola negli anelli D. Verificare che
questa cintura sia conforme alle norme EN 13210.
Quando utilizzate il passeggino utilizzare sempre le cinture a 5 punti adeguate alla taglia del
vostro bambino.
Il bambino deve essere tenuto lontano dalle parti mobili durante l’apertura e chiusura del
passeggino.
Quando il passeggino è piegato o dritto, tenere il bambino lontano onde evitare in caso di caduta
che si ferisca.
Se il passeggino è utilizzato da una persona che non ha l’abitudine di usarlo, spiegarne il
funzionamento.
Al fine di evitare rischi di strangolamento, NON appendere lacci o corde al passeggino o al
bambino.
Il passeggino deve sempre aprirsi e chiudersi senza difficoltà. In caso contrario, non forzare il
meccanismo e consultare le istruzioni.
Verificare tutti i dispositivi di sicurezza ed utilizzarli correttamente.
Non sollevare mai il passeggino prendendolo per il seggiolino auto o la navicella ma unicamente
per il telaio.
Un sovraccarico o un mal piegamento e l’utilizzo di accessori non approvati dal produttore
possono danneggiare gravemente il passeggino, (in particolare l’asse delle ruote).
Non appoggiare oggetti sulla cappotta.
Non appoggiare mai del peso sull’appoggiapiedi.
Non lasciare mai montare i bambini sull’appoggiapiedi.
Non utilizzare il parapioggia in un luogo caldo o vicino a fonti di calore. Il vostro bambino
rischierebbe d’aver troppo caldo.
Il parasole è concepito per ridurre l’abbagliamento del sole e limitare gli effetti dei raggi UV. Il suo
utilizzo non vi dispensa di proteggere il vostro bambino. Inoltre, vi raccomandiamo di utilizzare
sistematicamente una crema protettiva solare e di vegliare l’idratazione del vostro bambino.
Nel caso dobbiate salie o scendere una scala o una scala mobile, o un’ascensore TOGLIERE SEMPRE
il bambino dal passeggino.
Affrontate gli ostacoli con precauzione (marciapiedi, ecc…) dei colpi ripetuti possono danneggiare
il passeggino.
44
41
IT
1. ISTRUZIONI
- Sbloccare il gancio di sicurezza (1).
L’IMPIGNATURA
- Rimontare l’impugnatura (2) facendo pressione verso il basso con le mani (3a) o con i
piedi (3b).
E’ regolabile in altezza.
- Schiacciare sul bottone (12) per alzare ed abbassare.
AVVERTENZE : Assicuratevi che il telaio sia ben bloccato (clic).
2. BLOCCO FRENI
- Blocco ruote posteriori.
- Spingere con un piede su uno dei bottoni della barra freni pr bloccare le ruote (4).
- Per sbloccarlo, rimontare la barra trasversale con un piede.
E’ multiposizioni.
- Posizione inclinata : schiacciare simultaneamente sui bottoni situati ai lati dell’amaca
fino all’inclinazione desiderata (13).
- Posizione seduta : rialzare lo schienale.
SUPPORTO PER LE GAMBE
sorveglianza , anche se il freno è azionato.
E’ regolabile in altezza.
- Schiacciare sui bottoni laterali (14) per posizionare il supporto all’altezza desiderata.
AVVERTENZE : Verificare che le ruote siano bloccate.
RUOTE ANTERIORI PIROETTANDI O FISSE
INSTALLAZIONE / SMONTAGGIO DELL’AMACA
- Posizionarlo come indicato (5).
- Bloccare i 4 sistemi per rimettere la seduta. Per sbloccarlo, schiacciare sugli anelli
metallici e tirare (6).
- Infilare il basso dell’amaca sui supporti della gambe (7).
- Fissare i bottoni a pressione, i bottoni intorno al telaio negli angoli indicati e poi
fissare le cinghie situate sotto la seduta (8).
Per togliere l’amaca, procedere alle manovre inverse indicate sopra.
CINTURE DI SICUREZZA
Il CITYLINK 2 è dotato di cinture a 5 punti.
- Per regolarle, modificare la lunghezza di ogni cintura secondo la taglia del bambino.
Attaccare le bretelle addominali e delle spale a quelle fra le gambe (9).
- Bloccare le cinture di sicurezza (10).
- Le bretelle delle cinture sono regolabili in altezza. Per modificarle, togliere il
proteggispalle situato sulle bretelle, staccare le bretelle dalla cinghia di misura, poi
posizionarle all’altezza richiesta passandole per le fessure (11). Per far questo,
inclinare la fibbia.
Potete fissare una cintura di sicurezza supplementare utilizzando gli anelli D.
Verificare che le cinture siano conformi alla norma EN 13210.
AVVERTENZE : Attaccare le cinture utilizzando SEMPRE lo spartigambe.
AVVERTENZE : Utilizzare le cinture da quando il bambino riesce a stare seduto da
solo.
AVVERTENZE : Non togliere mai la placca rigida situata sullo schienale.
42
LO SCHIENALE
AVVERTENZE : Puo’ essere pericoloso lasciare il vostro bambino solo senza
3. UTILIZZO DEL PASSEGGINO
IT
4. REGOLAZIONE
- Per bloccarle, allineare le ruote anteriori e rialzare le leve bloccanti (15).
- Per sbloccarle, abbassare le leve di bloccare
AVVERTENZE : Questo passeggino non è stato concepito per correre o pattinare.
AVVERTENZE : Le ruote piroettanti assicurano una grande manegievolezza al
passeggino. Sui terreni accidentati , si raccomanda di utilizzarlo con le ruote bloccate.
IT
CAPPOTTA AERATA
La cappotta s’installa facilmente :
- Posizionare i ganci di fissaggio agli angoli indicati facendo corrispondere il perno del
gancio con il foro sul telaio (16).
Per togliere, tirare i ganci.
- Posizione ribassata : ganci laterali sollevati (17a).
- Posizione ripiegata : ganci laterali agganciati (17b).
Per una migliore ventilazione, il retro della cappotta è staccabile grazie alla finestrella
d’aerazione utile per la stagione estiva (18).
E’ dotata di una visiera ripiegabile (19).
CESTELLO
- Di facile montaggio grazie agli agganci situati ai lati.
Puo’ essere staccato aganciando gli automatici.
AVVERTENZE : La portata massima del cestello non deve superare 2 kg.
AVVERTENZE : Il peso degli altri scomparti non devono eccedere di 0,5 kg.
AVVERTENZE : Utilizzare unicamente gli scomparti predisposti e non superare il
peso massimo indicato.
AVVERTENZE : Vuotare completamente il cestello PRIMA di chiudere il
passeggino.
43