Gebruiks- en montageaanwijzing Gaskookvlakken KM 3034

Gebruiks- en montageaanwijzing
Gaskookvlakken
KM 3034
KM 3054
Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en
u voorkomt schade aan het toestel.
nl - BE
M.-Nr. 09 289 590
D Das Gerät ist auch für den Gebrauch in anderen als auf dem Gerät
angegebenen Bestimmungsländer zugelassen. Die landesspezifische
Ausführung und die Anschlussart des Gerätes haben wesentlichen Einfluss auf
den einwandfreien und sicheren Betrieb. Für den Betrieb in einem anderen als
auf dem Gerät angegebenen Bestimmungsland wenden Sie sich bitte an den
für das Land zuständigen Kundendienst.
E El aparato está autorizado para el uso en países diferentes a los países de
destino indicados. La ejecución específica para cada país y el tipo de
conexión del aparato influyen de forma decisiva en el funcionamiento correcto
y seguro. Para el funcionamiento en un país diferente al país de destino
indicado en el aparato, consulte al Servicio Post-venta autorizado para el país.
F Cet appareil est également homologué dans des pays différents de ceux
mentionnés sur l’appareil. Pour que l’appareil fonctionne parfaitement et en
toute sécurité, il est important de disposer de l’exécution spécifique au pays et
du type de raccordement approprié. Pour le fonctionnement dans un pays
autre que celui spécifié sur l’appareil, veuillez vous adresser au service
après-vente du pays où sera installé l’appareil.
G This appliance can be used in countries other than those specified on the
appliance. It is, however, set up for connection to the gas and electricity
supplies in the countries specified. For use in other countries please contact
the Miele spare parts or customer service department in your country.
I L’apparecchio può essere usato anche in paesi diversi da quello indicato
sull’apparecchio stesso. Tuttavia, le varianti specifiche di un determinato paese
e il tipo di allacciamento alla rete hanno un’importanza fondamentale per il suo
sicuro e corretto funzionamento. Per questo se si vuole usare l’apparecchio in
un paese diverso rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele del paese in
cui si intende usarlo.
M Het toestel is ook toegelaten voor gebruik in andere landen dan de landen
die op het toestel vermeld staan. De specifieke uitvoering en de aansluitwijze
zijn van groot belang voor het goed en veilig functioneren. Neem daarom
contact op met de Service After Sales van de fabrikant in uw land als u het
toestel in een land wilt gebruiken dat niet op het toestel vermeld staat.
2
Inhoud
Beschrijving van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KM 3034. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KM 3054. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bijgeleverd toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Opmerkingen omtrent uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Het afdanken van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Systeem voor snelle ontsteking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Bedieningsknop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Comfortabele uitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Controlelampje "in werking" / "resterende warmte" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kookwekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kookwekkertijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kookwekkertijd wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kookwekkertijd wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kookwekkertijd toewijzen aan een kookzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kookgerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Verkleinring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wokring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Veiligheidsvoorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Thermo-elektrische vlambeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Veiligheidsuitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Inschakelblokkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Wat gedaan als ...?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Inbouwafmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3
Inhoud
Gasaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Brandervermogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Aanpassen aan een andere gassoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tabel voor de inspuiters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Grote inspuiters vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kleine inspuiters vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Werking controleren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Dienst Herstellingen aan huis, typeplaatje, garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4
Beschrijving van het toestel
KM 3034
a Intensieve brander
Bedieningsknoppen voor het kookvlak
b Sudderbrander
k Vooraan rechts
c Wokbrander
l Achteraan rechts
de Normale branders
m Midden
f Pandrager (voor elke brander)
n Achteraan links
o Vooraan links
g Controlelampje "in werking" / "resterende warmte"
h Kookwekker
i Comfortabele uitschakeling
j Kookzonesymbool
5
Beschrijving van het toestel
KM 3054
a Wokbrander
Bedieningsknoppen voor het kookvlak
b Intensieve brander
g Vooraan rechts
c Sudderbrander
h Achteraan rechts
de Normale branders
i Achteraan links
f Pandrager (voor elke brander)
j Vooraan links
k Links
l Kookzonesymbool
m Controlelampje "in werking" / "resterende warmte"
n Kookwekker
o Comfortabele uitschakeling
6
Beschrijving van het toestel
Bijgeleverd toebehoren
U kunt het bijgeleverde toebehoren apart kopen (zie rubriek
"Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren"). Dit geldt ook voor ander toebehoren.
Wokring
De meegeleverde wokring zorgt voor extra stabiliteit van het
kookgerei. Deze is vooral geschikt voor wokken met een ronde bodem.
Verkleinring
(voor klein kookgerei)
Wanneer u kookgerei wilt gebruiken dat kleinere afmetingen
heeft dan deze die vermeld staan in de tabel in de rubriek
"Kookgerei", moet u de bijgeleverde verkleinring gebruiken.
7
Beschrijving van het toestel
Kookwekkerdisplay
a Vergrendeling / Tijd instellen
b Sensortoets
- Kookwekker selecteren
- Van functie veranderen
- Een kookzone selecteren
c Controlelampje van de kookwekker
d Controlelampje van de kookzone (geeft aan aan welke kookzone de kookwekkertijd is toegewezen), bijv. controlelampje rechtsboven = kookzone achteraan
rechts
e Tijdsdisplay
00 tot 99 = Tijd in minuten
0.^ tot 6.^ = Tijd in uren
f Controlelampje dat halve uren aangeeft wanneer u een kookwekkertijd van
meer dan 99 minuten instelt
8
Beschrijving van het toestel
Branders
Wokbrander
a Buitenste branderdop
b Binnenste branderdop
c Branderkop
d Brandervoet
e Thermisch element
f Ontstekingselektrode
Sudder-, normale, intensieve brander
a Branderdop
b Branderkop
c Brandervoet
d Thermisch element
e Ontstekingselektrode
9
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Dit gaskookvlak voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.
Lees de gebruiks- en montageaanwijzing daarom
aandachtig door voordat u het gaskookvlak in gebruik neemt.
U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent uw veiligheid, de installatie, het gebruik en het onderhoud van
uw toestel. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan het toestel.
Bewaar de gebruiks- en montageaanwijzing en geef
ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt.
10
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Juist gebruik
~ Dit gaskookvlak is bedoeld voor gebruik in het huishouden en gelijkaardige omgevingen zoals
– in winkels, kantoren en gelijkaardige
werkomgevingen,
– op boerderijen,
– door klanten in hotels, motels, bed-and-breakfasts en
andere typische woonomgevingen.
~ Gebruik het gaskookvlak uitsluitend in huishoudelijke
context voor het bereiden en warmhouden van gerechten.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten.
Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt
veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt
vermeld of door foutieve bediening.
~ Dit gaskookvlak is niet bestemd voor gebruik buiten.
~ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of
geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of
gebrek aan kennis niet in staat zijn om dit gaskookvlak
veilig te bedienen, mogen het toestel alleen onder het
toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk
iemand gebruiken.
11
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Kinderen in het huishouden
~ Maak gebruik van de inschakelblokkering om te vermijden dat kinderen het gaskookvlak per ongeluk inschakelen.
~ Laat kinderen nooit met het toestel spelen.
~ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van
het gaskookvlak worden gehouden, tenzij ze constant
in het oog worden gehouden.
~ Kinderen vanaf 8 jaar mogen het gaskookvlak alleen
maar gebruiken wanneer hun de bediening ervan zo
uitgelegd is dat ze het veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve
bediening kunnen beseffen.
~ Het gaskookvlak wordt heet wanneer het in gebruik
is en dat blijft het ook nog enige tijd na het uitschakelen. Hou kinderen van het toestel weg totdat het is afgekoeld en er geen gevaar meer bestaat dat ze er zich
aan verbranden.
~ Bewaar geen voorwerpen die voor kinderen interes-
sant zijn, boven of achter het gaskookvlak. Anders worden kinderen ertoe verleid op het toestel te klauteren.
Ze kunnen zich verbranden!
12
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Zorg ervoor dat kinderen geen hete kookpotten en
pannen omlaag kunnen trekken. Draai de handvaten
van de kookpotten en pannen over het werkblad. Hierdoor voorkomt u dat iemand zich verbrandt. In de handel vindt u een speciaal beveiligingshekje waardoor dit
risico wordt beperkt.
~ Delen van de verpakking, bijv. folie of piepschuim,
kunnen voor kinderen gevaar inhouden. Kinderen kunnen verstikken! Bewaar deze delen van de verpakking
buiten hun bereik en verwijder de verpakking ook zo
vlug mogelijk.
13
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Technische veiligheid
~ Controleer vóórdat het gaskookvlak wordt geplaatst
of het aan de buitenkant zichtbaar beschadigd is. Is
dat het geval, neem het toestel dan in geen geval in
gebruik. Een beschadigd toestel kan uw veiligheid in
gevaar brengen!
~ De elektrische veiligheid van het gaskookvlak is al-
leen gewaarborgd als het wordt aangesloten op een
volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem.
Het is belangrijk dat u dit controleert.
Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel
door een elektricien controleren. Miele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of
gewoon ontbrak. Er bestaat in dat geval onder andere
gevaar voor elektrische schokken.
~ Vergelijk zeker eerst de aansluitgegevens (spanning
en frequentie) op het typeplaatje met die van uw elektrische installatie. Sluit daarna pas uw gaskookvlak
aan.
Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen.
Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij
twijfel inlichtingen aan een elektricien.
~ Gebruik uw gaskookvlak enkel in ingebouwde toe-
stand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.
14
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Alleen een erkend installateur mag het toestel aan-
sluiten op het gasnet. Wordt de stekker verwijderd, dan
mag het toestel uitsluitend door een erkend elektricien
op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Laat dit
werk uitvoeren door vakmensen die goed op de hoogte
zijn van de nationale voorschriften en van de
bijkomende voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf; ze moeten deze voorschriften zorgvuldig
naleven. Wanneer er bij het inbouwen en aansluiten
van het toestel fouten worden gemaakt, kan Miele niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade die daar
eventueel het gevolg van is.
~ Open in geen geval de behuizing van het
gaskookvlak.
Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of
de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan
dat voor u gevaar opleveren. Het kan ook tot storingen
in de werking van het toestel leiden.
~ Installatie-, onderhouds- en herstellingswerken mo-
gen alleen worden uitgevoerd door vakmensen die
door Miele erkend zijn.
Door ondeskundig uitgevoerde installatie-,
onderhouds- of herstellingswerken kunnen er voor de
gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan waarvoor Miele
niet aansprakelijk kan worden gesteld.
15
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Tijdens installatie-, onderhouds- en
herstellingswerken moet het gaskookvlak van het
gasnet en het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn. Het
toestel is pas stroomloos als aan een van deze voorwaarden is voldaan:
– De zekeringen in uw zekeringkast zijn uitgeschakeld.
– De schroefzekeringen in uw zekeringkast zijn helemaal uitgedraaid.
– De stekker is uit het stopcontact getrokken.
Trek bij toestellen met stekker niet aan de kabel maar
aan de stekker om het toestel los te koppelen van het
elektriciteitsnet.
~ Laat u het gaskookvlak tijdens de garantieperiode
herstellen, dan mag dat enkel gebeuren door een
technicus die door Miele erkend is. Anders is er bij
schade achteraf geen aanspraak meer op garantie.
~ Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen
door originele Miele-wisselstukken. Enkel dan bent u
zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele
qua veiligheid stelt.
~ Het kookvlak is niet bestemd voor gebruik met een
externe schakelklok (timer) of een systeem voor besturing op afstand.
16
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Als de aansluitkabel beschadigd is, moet deze wor-
den vervangen door een speciale aansluitkabel van het
type H 05 VV-F (PVC-isolatie). Deze kabel is verkrijgbaar bij de fabrikant of via de Service After Sales.
~ Gebruik uit veiligheidsoverwegingen geen
stopcontactenblokken of verlengkabels om het
gaskookvlak op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Die
bieden niet voldoende veiligheidsgaranties. Er bestaat
onder andere gevaar voor oververhitting.
~ Als het gaskookvlak defect is of als de
glaskeramiekplaat barsten of spleten vertoont, mag u
het gaskookvlak niet in gebruik nemen en dient u het
toestel direct uit te schakelen. Ontkoppel het
gaskookvlak van het elektriciteitsnet en het gasnet.
Neem in dat geval contact op met de dienst
Herstellingen aan huis van Miele.
17
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
Veilig gebruik
~ Het gaskookvlak wordt heet wanneer het in gebruik
is en dat blijft het ook nog enige tijd na het uitschakelen. Pas zodra de restwarmte-indicatoren niet meer
branden, is het gevaar om u te verbranden geweken.
~ Zorg dat op een ontstoken brander altijd kookgerei
staat. Door de te sterke hitte van de vlammen kan een
erboven geplaatste dampkap schade oplopen of vlam
vatten.
~ Laat het gaskookvlak niet zonder toezicht achter ter-
wijl het in werking is! Door oververhitting kunnen olie en
vet in brand vliegen en kan vervolgens het toestel in
brand vliegen.
~ Als heet vet of hete olie in brand vliegt, probeer het
vuur dan niet met water te blussen! Doe het vuur
stikken, bijv. met een deken, een vochtige vaatdoek of
iets in die aard.
~ Gebruik het gaskookvlak niet om het vertrek te ver-
warmen. Door de hoge temperaturen bestaat er brandgevaar voor licht ontvlambare voorwerpen in de omgeving van het toestel. Bovendien vermindert hierdoor de
levensduur van het toestel.
18
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Flambeer nooit gerechten onder een dampkap. De
ventilator zuigt de vlammen aan zodat de dampkap in
brand kan vliegen.
~ Bescherm uw handen telkens als u met het hete
toestel omgaat. Maak gebruik van ovenwanten, pannenlappen of iets dergelijks. Zorg dat deze niet te dicht
bij de vlammen komen. Gebruik dus geen al te grote
pannenlappen, theedoeken of iets dergelijks.
De pannenlappen mogen niet nat of vochtig zijn. Anders wordt de warmte sterker overgedragen en kunt u
zich verbranden.
~ Vermijd dat er voorwerpen of kookgerei op de
glaskeramiekplaat vallen. Zelfs lichte voorwerpen zoals
zoutvaatjes kunnen in een minder gunstig geval barsten of spleten veroorzaken.
~ Gebruik het gaskookvlak niet om er voorwerpen op
neer te leggen.
Wanneer u het toestel per ongeluk inschakelt of wanneer het nog warm is van een kookproces, bestaat het
risico dat het materiaal van de voorwerpen verhit. U
kunt zich daaraan verbranden. Het materiaal zelf kan
ook smelten of vlam vatten.
19
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Dek het gaskookvlak nooit af, bijv. met een afdek-
plaat, doek of folie. Als u het toestel per ongeluk inschakelt of als het nog warm is van een bereiding, bestaat het risico dat het materiaal in brand vliegt, springt
of smelt.
~ Gebruik geen kookgerei van kunststof of aluminiumfolie. Dat smelt bij hogere temperaturen. Er is dan ook
brandgevaar!
~ Verwarm geen gesloten recipiënten, bijv. conserven-
blikjes, met dit toestel. Door de resulterende overdruk
kunnen de recipiënten of blikjes uiteenspatten. Er is
dan risico op verbrandingen en ander lichamelijk letsel!
~ Ontsteek een brander alleen wanneer alle branderdelen op de juiste wijze in elkaar zijn gezet.
~ Gebruik alleen kookgerei waarvan de diameter niet
groter of kleiner is dan de in de tabel aangegeven afmetingen (zie rubriek "Kookgerei"). Als de bodemdiameter te klein is, staat het kookgerei niet stevig genoeg. Is de bovendiameter te groot, dan worden de
hete verbrandingsgassen te ver naar de zijkant gevoerd en kunnen het werkblad, niet-hittebestendige
wanden (bijv. met panelen) of onderdelen van het
gaskookvlak beschadigd raken. Voor schade die op
deze wijze is ontstaan, kan Miele niet aansprakelijk
worden gesteld.
20
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Zorg dat de vlammen van de brander niet onder het
kookgerei vandaan komen en aan de rand
omhoogslaan.
~ Gebruik geen kookgerei met een te dunne bodem.
Verwarm nooit leeg kookgerei tenzij de fabrikant van
het kookgerei deze toepassing uitdrukkelijk toelaat. Als
u hiermee geen rekening houdt, kan het gaskookvlak
schade oplopen.
~ Gebruik altijd de bijgeleverde pandrager. U mag het
kookgerei niet rechtstreeks op de branders plaatsen.
~ Bewaar geen licht ontvlambare voorwerpen in de
buurt van het gaskookvlak.
~ Verwijder vetspatten en andere brandbare etensresten zo snel mogelijk van het gaskookvlak. Anders bestaat er brandgevaar.
~ Plaats de pandragers verticaal op het toestel, zodat
er geen krassen kunnen ontstaan.
~ Bij gebruik van een gaskookvlak ontstaan warmte,
vocht en verbrandingsproducten in het vertrek waar
het toestel is geplaatst. Vooral terwijl het toestel in werking is, moet het vertrek waar het toestel is geplaatst
goed worden verlucht: de natuurlijke ventilatieopeningen moeten open worden gehouden of er moet een
mechanische ventilatievoorziening (bijv. een dampkap)
aanwezig zijn.
21
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Als u het toestel intensief en lang aan één stuk door
gebruikt, is het aan te raden de ruimte extra te
verluchten, bijvoorbeeld door een raam te openen of
door de aanwezige mechanische ventilatievoorziening
(bijv. een dampkap) op een hogere stand in te schakelen.
~ Tijdens het gebruik van het gaskookvlak moet een
dampkap met luchtafvoer of een ventilatievoorziening
in uw woning ingeschakeld zijn.
~ Wanneer u een elektrisch toestel, bijv. een
handmixer, gebruikt in de buurt van het gaskookvlak,
zorgt u ervoor dat de aansluitkabel niet met het hete
gaskookvlak in contact komt. De isolatie van de kabel
kan beschadigd raken. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!
~ Als er onder het gaskookvlak een lade is aange-
bracht, mag u daarin geen spuitbussen, licht ontvlambare vloeistoffen of andere brandbare voorwerpen bewaren. Is die lade met een bestekinzet uitgerust, dan
dient die vervaardigd te zijn van materiaal dat tegen
hitte bestand is.
~ Gebruik geen braadpannen, andere pannen of
grillstenen die zo groot zijn dat ze meerdere branders
bedekken. Door de daardoor ontstane hitte zou het
toestel beschadigd kunnen raken.
22
Opmerkingen omtrent uw veiligheid
~ Als het gaskookvlak is ingebouwd achter een meu-
beldeur, mag het alleen worden gebruikt wanneer de
meubeldeur is geopend.
De meubeldeur mag pas worden gesloten wanneer het
toestel uitgeschakeld is en de restwarmte-indicatoren
niet meer branden.
~ Als het gaskookvlak gedurende een ongebruikelijk
lange tijd niet is gebruikt, is het aan te bevelen het
toestel grondig te reinigen voordat u het weer in gebruik neemt. Laat de correcte werking van het toestel
zo nodig door een vakman of vakvrouw controleren.
Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan
is doordat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.
23
Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu
Recycleerbare verpakking
De verpakking behoedt het toestel voor
transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.
Het recycleren van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en
het gebruik van grondstoffen. Uw handelaar neemt de verpakking terug.
Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met
– de handelaar bij wie u het kocht
of
– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
Het afdanken van het apparaat
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle
materialen. Ze bevatten echter ook
schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat
nodig waren. Als u het apparaat bij het
gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het
milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.
Bij de aankoop van uw nieuw toestel
heeft u een bijdrage betaald. Die wordt
volledig gebruikt voor de toekomstige
recyclage van dat toestel. Dat bevat
trouwens nog waardevol materiaal.
Door te recycleren wordt er dan ook
minder verspild en vervuild.
24
– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.
Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het
laat wegbrengen.
Vóór het eerste gebruik
Kleef het typeplaatje dat bij de documentatie bijgevoegd is
op de daarvoor bestemde plaats in de rubriek "Typeplaatje".
Eerste reiniging
^ Verwijder eventuele beschermfolies.
^ Reinig de afneembare delen van de branders vóór het
eerste gebruik met een sponsdoek, wat handafwasmiddel
en warm water. Vervolgens droogt u de delen en daarna
zet u de branders weer in elkaar (zie rubriek "Reiniging en
onderhoud").
^ Vóór het eerste gebruik gaat u met een vochtige doek over
het toestel. Vervolgens wrijft u het droog.
De metalen delen van het toestel zijn voorzien van een speciaal beschermlaagje. Daarom komt er een geur vrij als het
toestel voor het eerst wordt gebruikt.
Die geur en eventueel ook damp trekken gauw weg. Deze
verschijnselen wijzen niet op een verkeerde aansluiting noch
op een defect aan het toestel. Ze zijn niet schadelijk voor de
gezondheid.
25
Bediening
Systeem voor snelle ontsteking
Het toestel is uitgerust met een systeem voor snelle ontsteking. Dit heeft de volgende eigenschappen:
– Na het ontsteken van de brander kunt u de bedieningsknop onmiddellijk loslaten.
– Automatische herontsteking
Als de vlam door tocht etc. dooft, wordt de brander automatisch opnieuw ontstoken. Als dit niet lukt, wordt de gastoevoer automatisch afgesloten (zie rubriek
"Thermo-elektrische vlambeveiliging").
Bedieningsknop
Met de bedieningsknop ontsteekt u de brander en regelt u de
grootte van de vlam.
Sudder- / normale / intensieve brander
ß de gastoevoer is afgesloten
& grootste vlam
/ kleinste vlam
Wokbrander
ß de gastoevoer is afgesloten
&/ grootste vlam:
binnenste en buitenste brander
branden in de hoogste stand
&& grote vlam:
buitenste brander in de laagste stand,
binnenste brander in de hoogste stand
& kleine vlam:
buitenste brander uit,
binnenste brander in de hoogste stand
/ kleinste vlam:
buitenste brander uit,
binnenste brander in de laagste stand
26
Bediening
Inschakelen
Tijdens het gebruik van het gaskookvlak moet een
dampkap met luchtafvoer of een ventilatievoorziening in
uw woning ingeschakeld zijn.
^ Ontsteek de brander door de desbetreffende bedieningsknop in te drukken en naar links op het grootste vlamsymbool te draaien. De ontstekingselektrode maakt een klikkend geluid en ontsteekt het gas.
Als u de bedieningsknop bedient, wordt automatisch op
alle gaskookzones een vonk afgegeven. Dit is normaal en
wijst niet op een defect.
^ Als de brander niet wordt ontstoken, draait u de bedieningsknop op "ß". Verlucht de ruimte of wacht minstens
1 minuut voor u een tweede keer probeert om de brander
te ontsteken.
^ Als de brander ook deze keer niet wordt ontstoken, draait u
de bedieningsknop op "ß" en raadpleegt u de rubriek "Wat
gedaan als ...".
Het is mogelijk dat tijdens het inschakelen de brander kort
wordt herontstoken (1 tot 2 keer klikkend geluid) als de vlam
aan het thermische element kort dooft of het thermische element nog niet voldoende warm is (bijv. bij tocht).
27
Bediening
Regelen
Regel de vlam zodanig dat deze in geen geval boven het
kookgerei uitsteekt. Omdat de vlam aan de buitenkant heter
is dan in de kern moeten de punten van de vlam onder de
bodem van het kookgerei blijven. De warmte wordt anders
aan de lucht afgegeven. Bovendien kunnen de handvaten
van het kookgerei beschadigd raken en neemt de kans op
verbrandingen toe.
De branders kunnen traploos worden geregeld, van de grootste vlam tot de kleinste vlam.
Uitschakelen
^ Draai de bedieningsknop naar rechts op "ß".
De gastoevoer wordt afgesloten en de vlam wordt gedoofd.
Draai de bedieningsknop niet in wijzerzin over "ß" heen.
28
Bediening
Comfortabele uitschakeling
Als u de sensortoets voor de comfortabele uitschakeling f
aanraakt, worden alle actieve kookzones uitgeschakeld.
^ Raak de sensortoets f aan.
Het controlelampje "in werking" / "resterende warmte" van de
actieve kookzones knippert.
Een ingestelde kookwekkertijd loopt verder door, als deze
niet is toegewezen aan een kookzone.
Als de kookwekkertijd is toegewezen aan een kookzone,
wordt deze gewist.
Het controlelampje van de comfortabele uitschakeling blijft
branden totdat de bedieningsknoppen van alle actieve
branders op "ß" gedraaid zijn.
Controlelampje "in werking" / "resterende warmte"
Het controlelampje "in werking" / "resterende warmte" gaat
aan zodra de kookzone wordt ingeschakeld, en brandt terwijl
deze in werking is. Wanneer het toestel wordt uitgeschakeld,
gaat het controlelampje kort uit. Daarna gaat het weer aan en
brandt het zolang er nog resterende warmte is.
Raak het gaskookvlak niet aan zolang het controlelampje
"resterende warmte" brandt. Leg op het gaskookvlak ook
geen voorwerpen die geen hitte kunnen verdragen. Gevaar voor brandwonden en brand!
Als de controlelampjes knipperen, wijst dit op een foutmelding. Zie de rubriek "Wat gedaan als..."!
29
Kookwekker
U kunt een tijd instellen tussen 1 minuut (01) en 6 uren (6^).
Bij een tijd van meer dan 99 minuten (99) wordt de tijd in
stappen van een half uur ingesteld. De halve uren worden via
een punt naast het cijfer weergegeven.
Met de sensortoets - verlaagt u de tijd tot een waarde tussen
6^ en 00. Met de sensortoets + verhoogt u de tijd tot een
waarde tussen 00 en 6^. Bij 2 uur en 99 minuten worden het
instellen stopgezet. Om het instellen verder te zetten, laat u
de sensortoets even los en raakt u ze vervolgens opnieuw
aan.
Na afloop van de ingestelde tijd verschijnt gedurende enkele
seconden 00 op het display. Tegelijk weerklinkt er enkele seconden een geluidssignaal. Als u het geluidssignaal eerder
wilt uitzetten, raakt u de sensortoets m aan.
De kookwekkertijd kan worden toegewezen aan een kookzone.
Kookwekkertijd instellen
^ Raak de sensortoets m aan.
Op het display knippert 00 en het controlelampje van de
kookwekker knippert.
^ Raak de sensortoets - of + aan tot de gewenste tijd wordt
weergegeven, bijv. 15 minuten.
De ingestelde tijd wordt in stappen van een minuut afgeteld.
Op het display ziet u de resterende tijd.
Kookwekkertijd wijzigen
^ Raak de sensortoets m aan.
^ Stel de gewenste tijd in door de sensortoets - of + aan te
raken.
Kookwekkertijd wissen
^ Raak de sensortoets m aan.
^ Raak tegelijkertijd de sensortoetsen - en + aan.
30
Kookwekker
Kookwekkertijd toewijzen aan een kookzone
U kunt voor elke actieve kookzone een kookwekkertijd instellen.
U kunt alle kookzones tegelijk programmeren.
^ Schakel de gewenste kookzone in.
^ Raak de sensortoets m aan.
Op het display knippert 00 en het controlelampje van de
kookwekker knippert.
^ Raak opnieuw de sensortoets m aan.
Op het display gaat het controlelampje van de kookwekker uit
en knippert het controlelampje van de kookzone.
^ Als er meerdere kookzones ingeschakeld zijn, raakt u de
sensortoets m zo vaak aan tot het controlelampje van de
gewenste kookzone knippert (op de afbeelding links knippert het controlelampje van de kookzone achteraan
rechts).
De controlelampjes van de ingeschakelde kookzones verschijnen in wijzerzin, te beginnen vanaf vooraan rechts.
^ Raak de sensortoets - of + aan tot de gewenste tijd wordt
weergegeven, bijv. 15 minuten.
De ingestelde tijd wordt in stappen van een minuut afgeteld.
Op het display ziet u de resterende tijd.
Als u ook voor een andere kookzone een kookwekkertijd wilt
instellen, gaat u te werk zoals reeds beschreven.
Als meerdere kookwekkertijden geprogrammeerd zijn, wordt
de kortste resterende tijd weergegeven. Het controlelampje
van de desbetreffende kookzone knippert dan. De andere
controlelampjes branden continu. Wilt u de resterende tijden
weergeven die op de achtergrond aflopen, raak dan de sensortoets m zo vaak aan totdat het gewenste controlelampje
knippert.
31
Kookgerei
Branders
Sudderbrander
Normale brander
Intensieve brander
Wokbrander
Minimale bodemdiameter pannen/kookpotten (in cm)
10
12
14
14
Maximale bovendiameter pannen/kookpotten (in cm)
Sudderbrander
Normale brander
Intensieve brander
Wokbrander
20
22
24
26
– Neem de in de tabel vermelde afmetingen in acht. Als de
bodemdiameter te klein is, staat het kookgerei niet stevig
genoeg. Is de bovendiameter te groot, dan worden de
hete verbrandingsgassen te ver naar de zijkant gevoerd en
kunnen het werkblad, niet-hittebestendige wanden (bijv.
met panelen) of onderdelen van het gaskookvlak beschadigd raken. Voor schade die op deze wijze is ontstaan, kan
de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.
– Hou er bij het aankopen van kookpotten en pannen rekening mee dat meestal niet de bodemdiameter maar de
bovendiameter wordt aangegeven.
– Voor gas is geen speciaal kookgerei nodig. Het materiaal
moet alleen hittebestendig zijn.
– Gebruik bij voorkeur kookgerei met een dikke bodem, omdat de warmte hierdoor goed wordt verdeeld. Als de bodem te dun is, kan het voedsel op bepaalde plaatsen oververhit raken. Roer daarom regelmatiger om.
– Gebruik kookgerei dat qua diameter bij de brander past.
Algemene regel: grote diameter = grote brander, kleine diameter = kleine brander.
– Plaats het kookgerei altijd op de meegeleverde pandrager.
U mag het kookgerei niet rechtstreeks op de branders
plaatsen.
32
Kookgerei
– Zorg ervoor dat het kookgerei stevig op de pandrager
staat, zodat het niet kan omkantelen. Hou er rekening mee
dat het kookgerei altijd wat kan wankelen, zelfs als het
goed is geplaatst.
– Gebruik geen kookpotten of pannen met een bodem die
steunt op de rand.
Verkleinring
U moet de bijgeleverde verkleinring gebruiken wanneer u
kookgerei wilt gebruiken dat kleinere afmetingen heeft dan
deze die vermeld staan in de tabel. Op deze manier staat het
kookgerei stevig op het gaskookvlak en kan het niet kantelen.
Wokring
Gebruik de wokring voor extra stabiliteit van het kookgerei.
Deze is vooral geschikt voor wokken met een ronde bodem.
Zorg ervoor dat de wokring juist geplaatst is, zodat deze
vastzit en niet kan verschuiven.
De wok vormt een buitenbeentje onder het kookgerei. De wok
heeft een kleine bodemdiameter en een grote bovendiameter
(meestal 35-40 cm). De wokbrander is speciaal geschikt voor
de wok.
33
Tips om energie te besparen
– Kook bij voorkeur met een deksel op de kookpot of pan. Zo
vermijdt u dat er nodeloos warmte ontsnapt.
– Gebruik weinig water bij het bereiden.
– U kunt de bereidingstijd aanzienlijk verkorten door een
snelkookpan/snelkookpot te gebruiken.
– Stel na de kookstart of het aanbraden een kleinere vlam in.
– Kies liever brede, lage kookpotten dan smalle, hoge
kookpotten. Ze warmen immers sneller op.
34
Veiligheidsvoorzieningen
Thermo-elektrische vlambeveiliging
Uw gaskookvlak is uitgerust met een thermo-elektrische vlambeveiliging. Deze zorgt ervoor dat de gastoevoer wordt afgesloten wanneer de gasvlam uitgaat, bijvoorbeeld omdat deze
uitwaait of omdat een gerecht overkookt, en wanneer de
brander vervolgens zonder succes weer wordt ontstoken. Op
deze manier wordt voorkomen dat er verder gas naar buiten
stroomt.
^ Om het gaskookvlak weer in gebruik te nemen, draait u de
bedieningsknop naar rechts op "ß". Schakel de brander
vervolgens op de normale manier weer in.
Veiligheidsuitschakeling
Wanneer een kookzone gedurende een ongewoon lange tijd
wordt verwarmd (ca. 6 uur), wordt deze automatisch uitgeschakeld.
^ Om het gaskookvlak weer in gebruik te nemen, draait u de
bedieningsknop naar rechts op "ß". Schakel de brander
vervolgens op de normale manier weer in.
35
Veiligheidsvoorzieningen
Inschakelblokkering
De inschakelblokkering kan worden geactiveerd als het
kookvlak is uitgeschakeld. Als de inschakelblokkering geactiveerd is, kunnen de kookzones niet worden ingeschakeld en
kan de kookwekker niet worden bediend.
Als de inschakelblokkering geactiveerd is, gaat het controlelampje aan en verschijnt op het kookwekkerdisplay LC wanneer u een sensortoets aanraakt of een bedieningsknop aanraakt.
De inschakelblokkering wordt gedeactiveerd bij een
stroomonderbreking.
Activeren
^ Raak tegelijkertijd de sensortoetsen - en + aan totdat op het
kookwekkerdisplay LC verschijnt en er een geluidssignaal
weerklinkt.
Deactiveren
^ Raak tegelijkertijd de sensortoetsen - en + aan, totdat een
geluidssignaal weerklinkt.
36
Reiniging en onderhoud
,Gebruik nooit een stoomreiniger om het toestel schoon
te maken. De stoom kan in aanraking komen met onderdelen van het toestel die onder spanning staan en zo een
kortsluiting veroorzaken.
– Reinig het hele toestel na elk gebruik. Laat het toestel eerst
afkoelen.
– Wrijf het toestel na elke vochtige reiniging droog. Zo voorkomt u kalkafzetting.
– Hardnekkig vuil laat u eerst inweken.
– Als de inhoud van pannen of kookpotten overloopt op het
hete toestel, kan dit tot verkleuringen leiden op de
branderdelen. Verwijder vuil dus onmiddellijk!
– De oppervlakken van de branderdelen en de pandragers
worden na verloop van tijd iets matter. Dit is normaal en
heeft verder geen gevolgen voor het gebruik van het
gaskookvlak.
37
Reiniging en onderhoud
Om schade aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet worden gebruikt om de oppervlakken te reinigen:
– reinigingsmiddelen die soda, alkali, ammoniak, zuur of
chloor bevatten,
– kalkoplossende reinigingsmiddelen,
– vlek- en roestverwijderaars,
– schurende reinigingsproducten, zoals schuurpoeder,
schuurmelk, poetsstenen,
– reinigingsmiddelen met oplosmiddel,
– afwasmiddelen voor de afwasautomaat,
– grill- of ovensprays,
– glasreinigers,
– schurende harde borstels en sponsjes (bijv. schuursponsjes), of gebruikte sponsjes die nog resten van een schuurmiddel bevatten,
– scherpe voorwerpen
(om te vermijden dat de dichtingen tussen het frame en het
werkblad beschadigd raken).
38
Reiniging en onderhoud
Reiniging
Opmerkingen
Gebruik geen handafwasmiddel. Hiermee kunt u niet
al het vuil en alle resten verwijderen. Bovendien vormt
Maak het kookvlak grondig schoon met het specia- er zich dan een onzichtbare
film, die ervoor zorgt dat er
le reinigingsmiddel voor glaskeramiek en roestvrij
verkleuringen ontstaan op
staal van Miele (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgde glaskeramiek. U kunt
baar toebehoren") of een reinigingsmiddel voor
deze verkleuringen niet
keramische kookplaten dat in de handel verkrijgmeer verwijderen.
baar is. Gebruik daartoe wat keukenrolpapier of
een schone doek.
Volg bij gebruik van speciaBreng het reinigingsmiddel niet op een warm
kookvlak aan. Hierdoor kunnen er vlekken ontstaan. le reinigingsmiddelen voor
keramische kookplaten de
richtlijnen van de fabrikant.
Ga daarna met een vochtige doek over het
kookvlak en wrijf tot slot alles droog met een zachte
doek.
Glaskeramiek
Verwijder al het grove vuil met een vochtige doek.
Aangekoekt vuil schraapt u weg met een
glaskrabber.
Pandragers
Verwijder de pandragers.
Reinig deze in de afwasautomaat of met een
sponsdoek, een beetje handafwasmiddel en warm
water.
Indien nodig gebruikt u de ruwe kant van een
afwasspons.
Bedieningsknop- Reinig deze met een sponsdoek, een beetje handpen
afwasmiddel en warm water.
Niet geschikt voor de afwasautomaat.
Verwijder alle losse delen van de brander.
Reinig deze met een sponsdoek, een beetje handafwasmiddel en warm water.
Ga vervolgens met een vochtige doek over de
niet-afneembare branderdelen.
Niet geschikt voor de afwasautomaat.
Branders
Ontstekingselek- Ga hier voorzichtig over met een goed uitgewrongen vochtige doek.
trode
Thermisch element
Zorg dat ook de gleuven in
de brander na de reiniging
goed droog zijn.
De ontstekingselektrode
mag niet nat worden. Anders kan er geen vonk worden afgegeven.
39
Reiniging en onderhoud
Sudder-, normale, intensieve brander in elkaar zetten
^ Plaats de branderkop b zodanig op de brandervoet c dat
het thermische element d en de ontstekingselektrode e
door de gleuven van de branderkop heen steken. De
branderkop moet goed op de brandervoet liggen.
^ Plaats de branderdop a zodanig dat de nokjes in de uitsparingen van de branderkop b vallen.
Als de branderdop juist is geplaatst kan deze niet worden
verschoven.
Zorg ervoor dat u de branderdelen in de juiste volgorde in elkaar zet.
40
Reiniging en onderhoud
Wokbrander in elkaar zetten
^ Plaats de branderkop c zodanig op de brandervoet d dat
het thermische element e en de ontstekingselektrode f
door de gleuven van de branderkop heen steken. De
branderkop moet goed op de brandervoet liggen.
^ Plaats de branderdoppen a en b.
Zorg ervoor dat u de branderdelen in de juiste volgorde in elkaar zet.
41
Wat gedaan als ...?
De meeste problemen die zich bij het dagelijkse gebruik kunnen voordoen, kunt u zelf oplossen. Doordat u dan geen beroep hoeft te doen op de dienst Herstellingen aan huis van
Miele, bespaart u tijd en kosten.
Het onderstaande overzicht kan u helpen om de oorzaken
van een probleem te vinden en problemen te verhelpen. Vergeet echter niet:
,Herstellingen aan elektrische en gastoestellen mogen
alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er niet te
onderschatten risico's voor de gebruiker ontstaan.
42
Wat gedaan als ...?
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Mogelijk bevindt er zich lucht in de
De brander ontsteekt
gasleiding.
niet wanneer u het
toestel voor de eerste
keer gebruikt of wanneer
u het lange tijd niet hebt
gebruikt
Herhaal het ontstekingsproces
indien nodig meerdere keren.
De brander kan niet worden aangestoken na
meerdere pogingen
Draai alle bedieningsknoppen op
"ß" en ontkoppel het toestel enkele
seconden van het elektriciteitsnet
De brander is niet juist in elkaar gezet.
Zet de brander juist in elkaar.
De gaskraan is niet geopend.
Open de gaskraan.
De brander is nat en/of vuil.
Reinig en droog de brander.
De gleuven in de brander zijn verstopt en/of nat.
Reinig en droog de gleuven in de
brander
Draai alle bedieningsknoppen naar
rechts op "ß". Zodra de stroom weer
is hersteld, kunt u het toestel weer
gewoon bedienen.
Stroomonderbreking terwijl het toestel in werking
is
Gasvlam gaat uit na de
ontsteking
De gasvlam ziet er anders uit
De vlammen komen niet in contact
met het thermische element; het
wordt niet heet genoeg:
- De branderdelen zijn niet juist
geplaatst.
- Er bevindt zich vuil bij het
thermische element.
Zet de branderdelen juist op elkaar.
Verwijder het vuil.
De branderdelen zijn niet juist geplaatst.
Zet de branderdelen juist op elkaar.
De branderkop of de gleuven van
de branderdop zijn vuil.
Verwijder het vuil.
De gasvlam gaat uit ter- De branderdelen zijn niet juist gewijl het toestel in werking plaatst.
is
Stroomonderbreking
Het controlelampje "in
Stroomonderbreking
werking" / "resterende
warmte" van een kookzone knippert
Zet de branderdelen juist op elkaar.
Draai alle bedieningsknoppen naar
rechts op "ß". Zodra de stroom weer
is hersteld, kunt u het toestel weer
gewoon bedienen.
Draai alle bedieningsknoppen naar
rechts op "ß". Zodra de stroom weer
is hersteld, kunt u het toestel weer
gewoon bedienen.
43
Wat gedaan als ...?
Probleem
Oorzaak
Oplossing
De desbetreffende zekering Neem eventueel contact op met een elektricien
De elektrische
of de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
ontstekingsinrichting in uw zekeringkast is
van de brander functi- gesprongen.
oneert niet
- Er bevinden zich
etensresten tussen de
ontstekingselektrode
en de branderdop
- Etensresten bij het
thermische element
Verwijder het vuil. (Raadpleeg de rubriek "Reiniging en onderhoud".)
LC
De inschakelblokkering is
geactiveerd.
Deactiveer de inschakelblokkering (zie rubriek
"Inschakelblokkering").
FL
Sensorfout
Zorg er eerst voor dat er geen direct licht
(zonlicht of kunstlicht) op het kookvlak valt en dat
de omgeving van het kookvlak niet te donker is.
Zorg ervoor dat het kookvlak en de sensortoetsen niet bedekt zijn. Neem kookgerei weg en
verwijder eventuele restjes van het kookvlak.
Ontkoppel het toestel ca. 1 minuut van het elektriciteitsnet.
Als het probleem zich daarna nog steeds voordoet, neemt u contact op met de dienst
Herstellingen aan huis van Miele.
Op het
kookwekkerdisplay
verschijnt een van de
volgende foutmeldingen:
De beveiliging tegen overF2
(De controlelampjes
verhitting heeft gereageerd.
"in werking" / "resterende warmte" knipperen)
U hoeft niets te doen!
Draai alle bedieningsknoppen naar rechts op "ß".
Zodra F2 is verdwenen, kunt u de kookzones
weer gewoon gebruiken.
Elektronische storing
E0
(De controlelampjes
"in werking" / "resterende warmte" knipperen)
Reset: Raak de sensortoets voor de
comfortabele uitschakeling 3 seconden aan.
Als het probleem zich daarna nog steeds voordoet, neemt u contact op met de dienst
Herstellingen aan huis van Miele.
Alle andere
foutmeldingen
44
Er heeft zich een storing
Ontkoppel het toestel ca. 1 minuut van het elekvoorgedaan in de elektroni- triciteitsnet.
sche besturing.
Als het probleem nog niet verholpen is nadat u
het toestel weer op het elektriciteitsnet hebt aangesloten, neemt u contact op met de dienst
Herstellingen aan huis van Miele.
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
Miele biedt een uitgebreid gamma van Miele-toebehoren dat
geschikt is voor uw toestellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
reinigings- en onderhoudsproducten.
U kunt deze producten zeer gemakkelijk bestellen in de Miele
Online Shop:
U kunt deze producten ook verkrijgen via de Service After
Sales van Miele (zie omslag) of bij uw Miele-handelaar.
Onderhoudsproducten
Reinigingsmiddel voor glaskeramiek en roestvrij staal
250 ml
Hiermee verwijdert u hardnekkig vuil, kalkvlekken en
aluminiumresten (metaalachtige, glinsterende vlekken).
Microvezeldoek
Hiermee verwijdert u vingerafdrukken en normaal vuil.
45
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw
Om schade aan het toestel te vermijden, mag u het pas inbouwen nadat de wandkasten en de dampkap
zijn gemonteerd.
~ De lijsten en randen van het werkblad moeten met een hittebestendige
lijm (100 °C) zijn bevestigd, zodat ze
niet loskomen of vervormen.
Ook de wandafdichtstrips moeten hittebestendig zijn.
~ Dit toestel mag niet op niet-vaste
plaatsen (bijv. op een schip) worden
gebruikt.
~ Vanwege het risico op overslaande
vlammen mag een gaskookvlak niet direct naast een friteuse worden ingebouwd. Er dient tussen het gaskookvlak
en een friteuse een afstand van minstens 300 mm te worden aangehouden.
~ Gaskookvlakken mogen niet worden
ingebouwd boven koeltoestellen, afwasautomaten, wasautomaten en
droogautomaten.
~ De gasslang en de aansluitkabel
mogen na de inbouw niet in aanraking
komen met onderdelen van het toestel
die bij gebruik warm worden. Anders
kunnen de gasslang en de aansluitkabel beschadigd raken.
~ De aansluitkabel en een flexibele
gasaansluiting moeten zodanig aangebracht zijn dat deze niet in contact komen met beweegbare delen van de
keukenelementen (bijv. een lade) en
dat deze niet blootgesteld zijn aan mechanische belastingen.
46
~ Neem de veiligheidsafstanden op
de volgende pagina's strikt in acht.
~ Gebruik geen middel om de voegen
te dichten, tenzij dat uitdrukkelijk wordt
gevraagd. De dichtingsstrook van het
toestel zorgt al voor voldoende afdichting met het werkblad.
Alle afmetingen zijn opgegeven in mm.
Vertrek waar het toestel wordt geplaatst
Het vertrek waar het gaskookvlak wordt
geplaatst, moet
– minstens 25,2 m3 groot zijn
– minstens één buitendeur of één buitenraam hebben, die of dat kan worden geopend
– uitgerust zijn met een dampkap met
luchtafvoer of een gecontroleerde
ventilatievoorziening (geen werking
met luchtcirculatie) die een
ventilatievermogen biedt van minstens 189 m3/uur.
– geschikte openingen voor luchttoevoer hebben.
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw
Veilige afstand boven het toestel
Hou tussen het toestel en een dampkap
erboven de veiligheidsafstand aan die
door de fabrikant van de dampkap
wordt opgegeven.
Is er door de fabrikant van de dampkap
geen afstand vermeld of zijn er licht
ontvlambare materialen (bijv. een rekje)
boven het toestel geïnstalleerd, dan
dient de veiligheidsafstand minstens
760 mm te bedragen.
Als u verschillende toestellen (bijv. een
gaskookvlak en een elektrisch
kookvlak) naast elkaar inbouwt onder
een dampkap, neemt u de grootste afstand die wordt vermeld in de gebruiksen montageaanwijzing.
47
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw
Veiligheidsafstand opzij / naar achteren toe
Het gaskookvlak mag slechts aan één
zijkant (rechts of links) en aan de achterkant grenzen aan meubels of wanden die hoger zijn dan het toestel zelf
(zie de afbeeldingen).
Neem minstens de volgende afstanden
in acht:
Niet toegestaan!
a Achter het toestel: minstens 50 mm
tussen de uitsparing in het werkblad
en de achterkant van het werkblad.
b Rechts van het toestel: minstens
150 mm tussen de uitsparing in het
werkblad en een ernaast geplaatst
meubel (bijv. een hoge kast) of een
muur.
Zeker aan te bevelen!
c Links van het toestel: minstens
150 mm tussen de uitsparing in het
werkblad en een ernaast geplaatst
meubel (bijv. een hoge kast) of een
muur.
Niet aan te bevelen!
Niet aan te bevelen!
48
Inbouwafmetingen
KM 3034
a Vooraan
b Inbouwhoogte
c Aansluitkastje voor aansluiting op het elektriciteitsnet, L = 2000 mm
d Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
49
Inbouwafmetingen
KM 3054
a Vooraan
b Inbouwhoogte
c Aansluitkastje voor aansluiting op het elektriciteitsnet, L = 2000 mm
d Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
50
Inbouwen
^ Maak een uitsparing in het werkblad
zoals op de maatschets. Neem de
veiligheidsafstanden (zie rubriek
"Opmerkingen omtrent uw veiligheid
bij inbouw") in acht.
Na het inbouwen
^ Bescherm het zaagpatroon bij houten
werkbladen met speciale lak,
siliconenrubber of giethars om
opzwellen door vocht te verhinderen.
De gebruikte materialen moeten hittebestendig zijn.
Zorg ervoor dat deze materialen niet
in contact komen met het oppervlak
van het werkblad.
^ Voer de aansluitkabel van het toestel
naar onderen door de uitsparing in
het werkblad.
^ Plaats het toestel in de uitsparing.
Wordt bij het inbouwen geconstateerd dat de randafdichting bij de
hoeken niet goed op het werkblad
aansluit, dan kan de hoekradius (ß
R4) voorzichtig met een decoupeerzaag worden nabewerkt.
Controleer na het inbouwen de werking
van het gaskookvlak door alle branders
aan te steken.
Op de laagste stand mag de vlam niet
doven, ook niet wanneer u de bedieningsknop snel van de grote naar de
kleine vlam draait.
Op de hoogste stand moet de brander
een duidelijk zichtbare kern hebben.
^ Sluit het toestel aan op het elektriciteitsnet (zie "Elektrische aansluiting").
^ Sluit het toestel aan op gas (zie "Gasaansluiting").
^ Bevestig het toestel met de bijgeleverde draagprofielen a.
51
Inbouwen
Dichting tussen het toestel en het
werkblad
De dichtingsstrook onder de rand van
het bovenste deel van het toestel zorgt
reeds voor voldoende afdichting met
het werkblad.
Het toestel mag in geen geval met
voegdichtingsmiddel (bijv. silicone)
worden afgedicht.
Het toestel en het werkblad kunnen
beschadigd raken wanneer het
toestel moeten worden verwijderd.
52
Betegeld werkblad
De voegen a en het gearceerde deel
onder de ondersteuning van het
gaskookvlak moeten glad en effen zijn,
zodat het gaskookvlak er gelijkmatig op
ligt en de dichtingsstrook onder de
rand van het bovenste deel van het
toestel een voldoende goede afdichting
tot het werkblad garandeert.
Elektrische aansluiting
Het is aan te bevelen het toestel via een
stekker aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Daardoor worden onderhoudsen herstelwerken eenvoudiger.
Zorg ervoor dat het stopcontact na de
inbouw van uw toestel nog vlot toegankelijk is.
Als de aansluiting niet via een stopcontact gebeurt, dient u de aansluiting te
laten uitvoeren door een elektricien, die
goed op de hoogte is van de nationale
voorschriften en aanvullende voorschriften van de plaatselijke
elektriciteitsmaatschappij, en die deze
voorschriften nauwkeurig opvolgt.
Is het stopcontact voor de gebruiker
niet meer toegankelijk of is er een vaste
aansluiting voorzien, dan moet die
voor elke fase met een
stroomonderbreker uitgerust zijn. Als
stroomonderbrekers kunnen schakelaars worden gebruikt met een contactopening van minstens 3 mm. Bijvoorbeeld automatische uitschakelaars, zekeringen en contactsluiters.
De vereiste aansluitgegevens vindt u
op het typeplaatje. Deze gegevens
moeten overeenstemmen met de gegevens van het elektriciteitsnet.
De fabrikant wijst erop dat hij geen
aansprakelijkheid aanvaart voor
(on)rechtstreekse schade die
voortvloeit uit een ondeskundige inbouw of verkeerde aansluiting.
De fabrikant is niet aansprakelijk
voor schade die werd veroorzaakt
doordat de aardleiding onderbroken
was of gewoon ontbrak. Er zijn elektrische schokken mogelijk.
Na inbouw moet worden gewaarborgd dat onder spanning staande
delen niet kunnen worden aangeraakt.
Totaal vermogen
Zie typeplaatje.
Aansluiting en zekering
AC 230 V / 50 Hz
Zekering: 10 A
Onderbrekingskarakteristiek: type B of
C
Verliesstroomschakelaar
Om de veiligheid te verhogen wordt
aangeraden vóór het toestel een
veiligheidsschakelaar met een
uitschakelstroom van 30 mA te plaatsen.
53
Elektrische aansluiting
Van het elektriciteitsnet loskoppelen
Als het stroomcircuit van het toestel van
het elektriciteitsnet dient te worden losgekoppeld, gaat u afhankelijk van de
installatie als volgt te werk:
– Smeltzekeringen
Neem de inzetstukken helemaal uit
de schroefkappen.
of:
– Automaat met schroefzekeringen
Druk op de testknop (rood) tot de
middelste knop (zwart) uitspringt.
of:
– Inbouwzekeringsautomaat
(stroomonderbreker, min.
type B of C!):
Zet de tuimelschakelaar van 1 (aan)
op 0 (uit).
of:
– Aardlekschakelaar
(verliesstroomschakelaar) Zet de
hoofdschakelaar van 1 (aan) op 0
(uit) of druk op de testtoets.
Zorg dat de netspanning niet per
ongeluk weer kan worden ingeschakeld.
Aansluitkabel vervangen
Bij het vervangen van de aansluitkabel
mag alleen een speciale aansluitkabel
van het type H 05 VV-F (PVC-isolatie)
worden gebruikt. Deze kabel is verkrijgbaar bij de fabrikant of de Service After
Sales van Miele.
De kabel mag enkel worden vervangen
door de fabrikant van het toestel, de
door Miele erkende dienst Herstellingen
aan huis of een elektricien. De vereiste
aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje.
54
Gasaansluiting
,De aansluiting op gas of het
aanpassen aan een andere gassoort
mag uitsluitend worden uitgevoerd
door een installateur die erkend is
door het plaatselijke gasbedrijf. De
installateur is ervoor verantwoordelijk dat het toestel goed functioneert
op de plaats waar het toestel wordt
geplaatst.
De gasaansluiting moet zo zijn geplaatst dat een aansluiting binnen of
buiten het keukenmeubel mogelijk
is. De afsluitkraan moet, eventueel
na het openen van de meubeldeur,
toegankelijk en zichtbaar zijn.
Vraag aan het plaatselijke gasbedrijf
welke gassoort u hebt en vergelijk
dit met de gegevens op het typeplaatje.
Dit toestel mag niet op een afvoerleiding voor verbrandingsgassen worden aangesloten. Het moet volgens
de geldende installatievoorschriften
worden geplaatst en aangesloten.
De ruimte waarin het toestel wordt
geplaatst, moet voldoende worden
verlucht.
Het gaskookvlak moet volgens de
geldende voorschriften en richtlijnen
op het gasnet worden aangesloten.
Bij de gasaansluiting moeten ook de
speciale voorschriften van het plaatselijke gasbedrijf en die van de
bouwtoezichtsinstanties in acht worden genomen.
De gasaansluitingen moeten zodanig zijn aangebracht dat deze niet
worden beschadigd door de hitte
die het toestel afgeeft als het aan
staat.
Met name de gasleidingen en de
aansluitarmaturen mogen niet in
aanraking komen met hete verbrandingsgassen.
De gasslang en de aansluitkabel
mogen niet in aanraking komen met
onderdelen van het gaskookvlak die
bij gebruik warm worden, omdat de
slang en de kabel anders beschadigd kunnen raken.
Een flexibele aansluitleiding moeten
zodanig aangebracht zijn dat deze
niet in contact komt met
beweegbare delen van de
keukenelementen (bijv. een lade) en
dat deze niet blootgesteld is aan
mechanische belastingen.
Na het inbouwen van het toestel
moet het aan de plaatselijke
gasverhoudingen worden aangepast.
Tot slot moet de gasaansluiting op
dichtheid worden gecontroleerd.
55
Gasaansluiting
Het toestel is geschikt voor aardgas en
vloeibaar gas.
Gebruik van een bochtstuk van 90°
Categorie overeenkomstig EN 30:
BE II 2E+ 3+ 20/25, 28-30/37 mbar.
Het toestel is, afhankelijk van de
landspecifieke uitvoering, voorzien voor
aardgas of vloeibaar gas (zie sticker op
het toestel).
Voor het aanpassen aan een andere
gassoort is, afhankelijk van de
landspecifieke uitvoering, de
overeenkomstige set inspuiters bijgeleverd.
Als de voor uw installatie vereiste set inspuiters niet bijgeleverd is, dient u contact op te nemen met uw
Miele-handelaar of de Service After
Sales van Miele.
Het aanpassen aan een andere gassoort wordt beschreven in de rubriek
"Aanpassen aan een andere gassoort".
Schroefdraadaansluiting op het
toestel
De gasaansluiting van het toestel is met
kegelvormige schroefdraad (1/2 ") uitgerust. Er zijn twee
aansluitingsmogelijkheden:
– vaste aansluitleiding
– flexibele aansluitleiding
volgens DIN 3383 Teil 1
Een flexibele aansluitleiding mag niet
langer zijn dan 2 m.
Om dichte verbindingen te garanderen, moeten geschikte
dichtingsmiddelen worden gebruikt.
56
c Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1
(DIN EN 10226)
d Bochtstuk van 90°
Bij gebruik van een bochtstuk van 90°
wordt de inbouwhoogte voor de gasaansluiting ca. 60 mm hoger.
Brandervermogen
Continuvermogen
KM 3034 / KM 3054
Branders
Gassoort
Grote vlam
Kleine vlam
kW
g/h
kW
Sudderbrander
Aardgas H
Vloeibaar gas
1,0
0,95
69
0,25
0,20
Normale brander
Aardgas H
Vloeibaar gas
1,7
1,7
124
0,30
0,35
Intensieve brander
Aardgas H
Vloeibaar gas
2,7
2,55
186
0,50
0,60
Wok
Aardgas H
Vloeibaar gas
4,7
4,6
335
0,30
0,40
Totaal
Aardgas H
Vloeibaar gas
11,80
11,50
837
57
Aanpassen aan een andere gassoort
,Het aanpassen aan een andere gassoort mag uitsluitend worden uitgevoerd door een installateur die erkend is
door het plaatselijke gasbedrijf.
Bij het aanpassen aan een andere gassoort moeten de grote
inspuiters en de kleine inspuiters van de branders worden
vervangen.
Tabel voor de inspuiters
Grote inspuiter C
Kleine inspuiter C
0,76
0,94
1,20
2x 1,07 / 0,72
0,39
0,42
0,54
0,42
0,52
0,66
0,81
2x 0,70 / 0,46
0,23
0,36
0,42
0,25
Aardgas H
Sudderbrander
Normale brander
Intensieve brander
Wokbrander
Vloeibaar gas
Sudderbrander
Normale brander
Intensieve brander
Wokbrander
De boringsdiameter van de inspuiters is in mm aangegeven.
58
Aanpassen aan een andere gassoort
Inspuiters vervangen
Ontkoppel het gaskookvlak van het elektriciteitsnet en sluit
de gastoevoer af.
Grote inspuiters vervangen
Sudder-, normale, intensieve brander
^ Verwijder de pandrager, de branderdop a en de branderkop b.
^ Schroef met een steeksleutel (M7) de grote inspuiter f los.
^ Plaats de juiste inspuiter (zie tabel voor de inspuiters) en
draai deze vast.
^ Verzegel de inspuiter met zegellak, om te voorkomen dat
de inspuiter per ongeluk wordt losgedraaid.
59
Aanpassen aan een andere gassoort
Wokbrander
^ Verwijder de branderdoppen ab en de branderkop c.
^ Schroef met een steeksleutel (M7) de grote inspuiters d
los.
^ Plaats de juiste inspuiters (zie tabel voor de inspuiters) en
draai deze vast.
^ Verzegel de inspuiters met zegellak, om te voorkomen dat
de inspuiters per ongeluk worden losgedraaid.
60
Aanpassen aan een andere gassoort
Kleine inspuiters vervangen
Om de kleine inspuiters te vervangen moeten de bevestigingsschroeven van de branders worden losgemaakt en het
bovenblad van het toestel worden afgenomen.
^ Verwijder de bedieningsknoppen van boven af.
^ Verwijder de branderdelen.
^ Verwijder het bovenblad van het toestel (zie afbeelding).
^ Draai de kleine inspuiter a in de gasarmatuur met een
kleine schroevendraaier los.
^ Verwijder de inspuiter met een punttang.
^ Plaats de juiste inspuiter (zie tabel voor de inspuiters) en
draai deze vast.
^ Verzegel de inspuiters met zegellak, om te voorkomen dat
de inspuiters per ongeluk worden losgedraaid.
61
Aanpassen aan een andere gassoort
Werking controleren
Controleer alle delen waar gas doorloopt op dichtheid.
^ Zet het toestel weer in elkaar.
^ Controleer de werking van het gaskookvlak door alle
branders aan te steken.
Op de laagste stand mag de gasvlam niet doven, ook niet
wanneer u de knop snel van de grote naar de kleine vlam
draait.
Op de hoogste stand moet de brander een duidelijk zichtbare kern hebben.
^ Kleef de sticker die bij de inspuiterset hoort over de oude
sticker met de vermelde gassoort.
62
Dienst Herstellingen aan huis, typeplaatje, garantie
Neem bij storingen of problemen die u niet zelf kunt verhelpen contact op met:
– uw Miele-handelaar of
– de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
Het telefoonnummer van de dienst Herstellingen aan huis van Miele vindt u op
de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Neemt u contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele, geef dan altijd het toesteltype en -nummer op. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.
Kleef hier het bijgeleverde typeplaatje. Let erop dat de typebenaming
overeenstemt met de gegevens op de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing.
Duur en voorwaarden van de garantie
De duur van de garantie bedraagt 2 jaar. Meer informatie vindt u in de bijgeleverde garantievoorwaarden.
63
Wijzigingen voorbehouden / 0212
M.-Nr. 09 289 590 / 00