Gebruiksaanwijzing voor de droogautomaat T 7734

Gebruiksaanwijzing voor de
droogautomaat
T 7734
Lees beslist de gebruiksaanwijzing
voordat u de droogautomaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
onnodige schade aan uw apparaat.
nl - NL
M.-Nr. 07 857 570
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu
Wat doen wij met
Tips om energie te besparen
. . . het verpakkingsmateriaal?
^ Voordat u het wasgoed gaat drogen
kunt u dit het beste met een zo hoog
mogelijk toerental in de wasautomaat
centrifugeren.
Zo bespaart u bij het drogen ca.
30 % energie en tijd, wanneer u bijv.
met 1600 omw/min centrifugeert in
plaats van met 800 omw/min.
De verpakking beschermt het apparaat
tegen transportschade.
Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen
omdat dit het milieu relatief weinig belast en kan worden hergebruikt.
Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard
en wordt er minder afval geproduceerd.
Uw vakhandelaar neemt de verpakking
over het algemeen terug.
. . . een afgedankt apparaat?
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen.
Ze bevatten echter ook schadelijke
stoffen die nodig zijn geweest om de
apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat
bij het gewone afval doet of er op een
andere manier niet goed mee omgaat,
kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor
de gezondheid en het milieu.
Verwijder uw oude apparaat dan ook
nooit samen met het gewone afval,
maar lever het in bij een gemeentelijk
inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur.
Vraag uw handelaar indien nodig om
inlichtingen.
Het afgedankte apparaat moet tot die
tijd buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen.
2
^ Benut voor ieder droogprogramma
de maximale beladingscapaciteit van
de trommel. Zie hiervoor het hoofdstuk: "Programma-overzicht". Het
energieverbruik is dan, gerelateerd
aan de totale hoeveelheid wasgoed,
het gunstigst.
^ Voorkom dat de droogprogramma’s
meer energie verbruiken en langer
duren dan nodig is en wel:
– door ervoor te zorgen dat er tijdens
het droogprogramma voldoende
lucht wordt toegevoerd;
– door iedere keer nadat u de droogautomaat heeft gebruikt het pluizenfilter te reinigen, dat in de pluizenfilterhouder van de deur zit;
– door de luchtafvoerleiding en de onderdelen daarvan regelmatig te controleren en eventuele pluisjes te verwijderen.
^ Hoe minder bochten en krommingen
de luchtafvoerbuis heeft, des te geringer de weerstand is wanneer de
lucht wordt afgevoerd.
Het drogen kost dan minder energie
en tijd.
Inhoud
Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bediening van de droogautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Functie van het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tips voor het drogen van textiel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Symbolen in het etiket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Verdere tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zo droogt u goed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Korte handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Temperatuur laag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zoemer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Voorprogrammering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Het wijzigen van het programmaverloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Wanneer het programma nog loopt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
- Het kiezen van een ander programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
- Het afbreken van het programma en het kiezen van een ander programma 24
- Het afbreken van het programma en het voortijdig verwijderen van wasgoed uit de
trommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
- Het aanvullen of voortijdig verwijderen van wasgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Resttijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Elektronische afsluitfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3
Inhoud
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Het reinigen zonder water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Het reinigen met water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Het reinigen van de roosterfilters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Het reinigen van de droogautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Het oplossen van problemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Controle- en foutmeldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Andere problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Het vervangen van het gloeilampje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Afdeling Klantcontacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Reparaties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Programma-actualisering (Update) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Miele Service Verzekering Certificaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Garantietermijn en garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Extra accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Het plaatsen en aansluiten van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Het apparaat van voren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Het apparaat van achteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Plaats van opstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Het transport van de droogautomaat naar de plaats van opstelling . . . . . . . . 37
Was-droogzuil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Het stellen van de droogautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Het ventileren van het vertrek waar de droger is geplaatst . . . . . . . . . . . . . . . 38
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Het installeren van de luchtafvoerleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Algemene regels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Het berekenen van de totale lengte van de luchtafvoerbuis . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Verschillende mogelijkheden om een buis op de droger aan te sluiten . . . . . . . . 42
a Luchtafvoersysteem met een flexibele buis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
b Luchtafvoersysteem met een harde buis met overgangsstukken . . . . . . . . . . 45
c Directe aansluiting op een muurdoorvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
d Luchtafvoersysteem voor meer dan 1 droogautomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Was-droogzuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4
Inhoud
Verbruiksgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Programmeerfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Restvocht in het programma "Witte / Bonte was". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Restvocht in het programma "Kreukherstellend" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kreukbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Geluidssterkte zoemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Restvocht in het programma "Automatic" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Afkoeltijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Controlelampje Filters/Afvoer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Akoestisch signaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Geleidingswaarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Droogtegraad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Efficiënt gebruik
~ Deze droogautomaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik.
~ Deze droogautomaat is alleen be~ Lees beslist deze gebruiksaanwij-
zing.
Deze droogautomaat voldoet aan de
voorgeschreven veiligheidsbepalingen.
Ondeskundig gebruik kan echter
persoonlijk letsel en schade aan het
apparaat tot gevolg hebben.
Lees de gebruiksaanwijzing daarom
eerst aandachtig door voordat u uw
apparaat voor het eerst gebruikt.
Hierin vindt u belangrijke instructies
betreffende veiligheid, gebruik en
onderhoud.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan uw apparaat.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing en
geef deze door aan de eventuele
volgende eigenaar van de automaat.
stemd voor gebruik binnenshuis.
~ Deze droogautomaat is uitsluitend
bestemd voor het drogen van textiel dat
in water is gewassen en volgens de
aanwijzingen van de fabrikant op het
onderhoudsetiket in de droogautomaat
mag worden gedroogd.
Gebruik voor andere doeleinden kan
gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt
veroorzaakt door een ander gebruik
dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.
~ Personen die op grond van hun
fysieke of psychische gesteldheid, hun
onervarenheid of gebrek aan kennis
van dit apparaat niet in staat zijn om het
veilig te bedienen, mogen het alleen
gebruiken als ze onder toezicht staan
van of worden geïnstrueerd door een
verantwoordelijk persoon.
Wanneer er kinderen in huis
zijn
~ Wanneer er kinderen in de buurt van
het apparaat zijn, houd ze dan goed in
de gaten.
Zorg ervoor dat ze er niet mee gaan
spelen.
~ Kinderen vanaf acht jaar mogen het
apparaat zonder toezicht gebruiken,
maar alleen als ze weten hoe het werkt
en wat voor gevaar zij lopen wanneer
ze het fout bedienen.
6
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Technische veiligheid
~ Controleer vóórdat het apparaat
wordt geplaatst of het zichtbaar beschadigd is.
Een beschadigde droogautomaat mag
niet worden geplaatst en niet in gebruik
genomen.
~ Voordat u de droogautomaat aan-
sluit dient u altijd de aansluitgegevens
(zekering, spanning en frequentie) op
het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet te vergelijken.
Deze moeten beslist overeenkomen.
Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
~ De elektrische veiligheid van de
droogautomaat is uitsluitend gegarandeerd als hij wordt aangesloten op een
aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd.
Laat de huisinstallatie bij twijfel door
een vakman/vakvrouw controleren.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad.
~ Gebruik om veiligheidsredenen
geen verlengsnoer.
Dit in verband met gevaar voor bijvoorbeeld oververhitting.
~ Defecte onderdelen mogen alleen
door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
Alleen van deze onderdelen kunnen wij
u garanderen dat zij volledig voldoen
aan de veiligheidseisen die wij aan
onze apparaten stellen.
~ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet de kabel door erkende
vakmensen worden vervangen.
~ Wanneer er een storing moet wor-
den verholpen of wanneer de droogautomaat moet worden gereinigd, mag er
geen elektrische spanning op het apparaat staan.
Dit is het geval als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
– als de hoofdschakelaar van de installatie is uitgeschakeld,
– of als de stekker uit de contactdoos
is getrokken.
~ Deze droogautomaat mag niet op
een niet-stationaire locatie (bijv. op een
schip) worden gebruikt.
~ Voer geen wijzigingen aan het apparaat uit die niet uitdrukkelijk door
Miele zijn toegestaan.
~ Reparaties mogen alleen door
Miele-vakmensen worden uitgevoerd.
Ondeskundig uitgevoerde reparaties
kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor Miele niet
aansprakelijk kan worden gesteld.
7
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Verdere tips voor het gebruik
~ In verband met brandgevaar mag
onderstaand textiel niet worden gedroogd.
– Textiel dat niet is gewassen.
– Textiel dat niet grondig genoeg is
gereinigd en daardoor nog olie-, vetof crèmeresten bevat.
Het gaat hier bij voorbeeld om textiel
uit keukens of schoonheidssalons.
Bij textiel dat niet voldoende gereinigd is bestaat zelfs na afloop van
het droogprogramma en zelfs buiten
de droogautomaat nog gevaar voor
brand.
– Textiel dat brandgevaarlijke reinigingsmiddelen bevat of resten van
aceton, alcohol, wasbenzine, petroleum, kerosine, vlekverwijderaar,
terpentine, was, wax remover of chemicaliën.
Het gaat hier bij voorbeeld om allerlei
soorten schoonmaakdoekjes.
– Textiel dat resten van haarversteviger, haarspray, nagellakremover en
dergelijke bevat.
Reinig dit soort sterk vervuild textiel
grondig en wel met extra wasmiddel
en op een hoge temperatuur.
Was dit textiel zonodig twee keer.
~ In verband met brandgevaar mogen
de volgende soorten textiel of producten nooit in de droogautomaat worden
gedroogd.
– Textiel en producten die met industriële chemicaliën zijn gereinigd, bijv.
in een stomerij.
– Textiel en producten die rubber of
schuimrubber bevatten, zoals waterdicht textiel, hoofdkussens en
douchemutsen.
– Textiel en producten die vullingen
bevatten en die beschadigd zijn, zodat de vullingen eruit kunnen vallen.
Het gaat hier bij voorbeeld om kussens en jacks.
~ Op de verwarmingsfase volgt bij
veel programma's de afkoelfase.
Daarmee kunt u er zeker van zijn dat
het wasgoed niet zo heet wordt dat het
verbrandt en beschadigd raakt.
Pas hierna is het programma afgelopen.
Haal alle stukken wasgoed dan direct
uit de automaat.
~ Waarschuwing: Schakel de droogautomaat nooit uit voordat het droogprogramma afgelopen is, tenzij u alle
stukken wasgoed direct uit de automaat haalt en zo ophangt dat de warmte eruit kan.
Gebruik wasverzachters en soortge~ Verwijder aanstekers, lucifers en alle ~
lijke producten altijd volgens de aanwij-
andere voorwerpen uit de zakken van
het textiel.
8
zingen van de fabrikant.
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Deze droogautomaat mag niet zonder pluizenfilter of met een beschadigd
pluizenfilter worden gebruikt.
~ Het pluizenfilter moet regelmatig
worden gereinigd!
~ Deze droogautomaat mag niet zonder luchtafvoerbuis worden gebruikt.
~ Deze droogautomaat mag niet op
een schoorsteen worden aangesloten
die voor andere doeleinden wordt gebruikt.
~ Plaats uw droogautomaat niet in
vorstgevoelige ruimten.
Temperaturen die duidelijk onder het
vriespunt liggen hebben een negatief
effect op de werking van het apparaat.
De kamertemperatuur mag tussen de
+2°C en de +35°C liggen.
~ Controleer regelmatig alle onderdelen van de luchtafvoerleiding (bijv.
muurdoorvoering, buitenrooster en
bochten) op luchtdoorlaatbaarheid.
Het is mogelijk dat zich pluisjes vastzetten waardoor de lucht niet meer goed
kan worden afgevoerd.
Wilt u een buis op het apparaat aansluiten die al eerder is gebruikt, controleer
deze dan eerst.
~ Wanneer geisers, gaskachels of kolenkachels met schoorsteenaansluiting
in dezelfde ruimte, in aangrenzende
ruimten of in dezelfde woning zijn geïnstalleerd en de onderdruk 4 Pa of meer
bedraagt, bestaat het gevaar dat gassen worden teruggezogen.
Daardoor bestaat gevaar voor verstikking en vergiftiging.
Voorkom onderdruk door voldoende te
ventileren. Dat kunt u doen door:
– openingen in de muur die niet kunnen worden afgesloten of door
– een raamschakelaar waarmee de
droger alleen kan worden ingeschakeld wanneer het raam openstaat.
Laat een vakman/vakvrouw controleren
of de onderdruk lager is dan 4 Pa en of
bovenstaande apparaten veilig kunnen
worden gebruikt.
~ Zorg ervoor dat de ruimte waar de
droogautomaat is opgesteld stof- en
pluisvrij is.
Vuildeeltjes in de aangezogen lucht
kunnen verstoppingen veroorzaken.
~ De uitgestoten lucht van de droogautomaat mag niet via een schoorsteen
of een schacht worden afgevoerd die
ook wordt gebruikt voor de afvoer van
rook en gas van hitteproducerende apparaten.
Gebeurt dat wel, dan bestaat het gevaar dat rook en gassen worden teruggezogen.
9
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Leun niet op de deur.
Doet u dat wel, dan gaat de droogautomaat kantelen.
~ Sluit de deur iedere keer nadat u de
droogautomaat heeft gebruikt.
Zo voorkomt u dat
– kinderen of huisdieren in het apparaat kruipen
– en dat kinderen er voorwerpen in
stoppen.
~ Spuit de droogautomaat niet nat.
Gebruik van toebehoren
~ Alleen originele Miele-toebehoren
mogen worden aan- of ingebouwd.
Wanneer er andere toebehoren worden
aan- of ingebouwd, kan Miele niet voor
de gevolgen instaan en kan er geen
beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en
productaansprakelijkheid.
Wanneer de veiligheidsinstructies
niet worden opgevolgd kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden
gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.
10
Bediening van de droogautomaat
Bedieningspaneel
a Display
Nadere bijzonderheden over het display kunt u op de volgende bladzijde
vinden.
Het controlelampje gaat knipperen
wanneer u een programma kiest en
gaat branden wanneer u het gekozen
programma start.
b Voorprogrammering - toets
Met deze toets kunt u:
- de duur instellen van de programma's Koude lucht / Warme lucht
- het tijdstip dat het door u gekozen
programma start max. 24 uur van
te voren instellen.
f Temperatuur laag - toets
Met deze toets kunt u gevoelig textiel
met een lage temperatuur drogen.
c Zoemer - toets
Met deze toets kunt u de zoemer inof uitschakelen.
Deze gaat na afloop van een programma.
d Andere controlelampjes
Nadere bijzonderheden hierover kunt
u vinden in het hoofdstuk: "Nuttige
tips".
e Start/Stop - toets
Met deze toets kunt u:
een gekozen droogprogramma
starten en een gestart programma
afbreken.
g Toets voor de droogtegraad
Met deze toets kunt u een droogtegraad bij het gekozen programma instellen.
h Programmakeuzeschakelaar
Met deze schakelaar kunt u het gewenste droogprogramma instellen.
Het controlelampje van het gekozen
programma licht op.
i Deur - toets
Met deze toets kunt u de deur van
de droogautomaat openen, ook als
er geen spanning op staat.
j Aan/Uit - toets jk
Met deze toets kunt u:
de droogautomaat in- en uitschakelen en een programma onderbreken.
11
Bediening van de droogautomaat
Functie van het display
Via het display kunt u het volgende
instellen:
– het starttijdstip van het door u gekozen programma;
– de duur van de programma's Koude
lucht / Warme lucht;
– de verschillende varianten die de
programmeerfuncties bieden.
Bovendien geeft het display ook aan:
– de duur van het gekozen programma;
– de fasen in het programmaverloop
Drogen
Koude lucht
Einde;
– controle- en foutmeldingen.
Programmaduur (resttijd) /
Resttijdprognose
Wanneer u een droogprogramma start
zonder gebruik te maken van de voorprogrammering, geeft het display de
tijd aan die een gekozen programma
ongeveer gaat duren, de zogenaamde
resttijd. Dit is dus een prognose.
De tijd die een droogprogramma nodig
heeft kan per droogbeurt verschillen en
wel door de volgende factoren:
–
–
–
–
–
restvocht na het centrifugeren;
textielsoort;
hoeveelheid wasgoed;
kamertemperatuur
verschillen in netspanning.
De droogautomaat beschikt over elektronica die zich instelt op het wasgoed
dat zich in de droogautomaat bevindt
en het wasgoed telkens controleert.
12
De resttijd wordt tijdens de droogbeurt
telkens opnieuw berekend en in het display aangepast. De tijd in het display
kan daardoor behoorlijke sprongen maken. De prognose wordt in de loop van
een droogbeurt steeds preciezer.
Ook de programma's Wol, Zijde en
Strijken rrr kunnen voortijdig worden
beëindigd, wanneer er een bepaalde
temperatuur is bereikt.
Dat kan het geval zijn wanneer het om
bijzonder fijn wasgoed gaat, wanneer
er weinig wasgoed in de trommel zit of
wanneer er al eerder is gedroogd.
Voorgeprogrammeerde starttijd
Wanneer u een droogprogramma kiest
en gebruik maakt van de voorprogrammering, dan geeft het display eerst de
voorgeprogrammeerde tijd aan, d.w.z.
geeft aan hoelang het nog duurt voordat het gekozen programma begint.
Nadat u op de Start/Stop - toets heeft
gedrukt, wordt de voorgeprogrammeerde tijd in het display afgeteld.
Na afloop van de voorgeprogrammeerde tijd start het programma automatisch.
Het display geeft aan hoe lang het programma vermoedelijk gaat duren.
Programmeerfuncties
Met deze programmeerfuncties kunt u
een aantal varianten programmeren om
het droogprogramma nog beter af te
stemmen op het soort wasgoed en de
manier waarop u dit wilt drogen.
Bij het programmeren ziet u de varianten in het display.
Tips voor het drogen van textiel
Symbolen in het etiket
Controleer voordat u wasgoed in de
droogautomaat wilt gaan drogen,
welke symbolen in het etiket zijn afgebeeld.
q Drogen op een normale temperatuur
r Drogen op een lage temperatuur
s Niet geschikt om in de droogautomaat te worden gedroogd
Verdere tips
– Benut voor ieder droogprogramma
de maximale beladingscapaciteit van
de trommel. Zorg er dus voor dat u
de trommel niet te licht, maar ook
niet te zwaar belaadt.
Zie hiervoor het hoofdstuk: "Programma-overzicht".
Een te zware belading is slecht voor
het wasgoed, heeft een negatief effect op het droogresultaat en werkt
kreukvorming in de hand.
– Droog geen textiel dat nog druipnat
is. Centrifugeer het wasgoed na het
wassen minstens nog 30 seconden.
– Droog gevoelig wasgoed met het
droogsymbool r met de extra functie Temperatuur laag.
– Droog een gemengde belading van
katoenen en kreukherstellend textiel
in het programma Automatic.
– Doe rits of knopen van jasjes dicht
voordat u ze gaat drogen.
Zo worden de jasjes gelijkmatig gedroogd.
– Wol en wolmengweefsels hebben de
neiging te vervilten en te krimpen.
Droog deze soorten textiel alleen in
het speciale programma Wol.
– Dons heeft afhankelijk van de kwaliteit de neiging om te krimpen.
Droog textiel met dons daarom alleen in het speciale programma Strijken rrr.
– Droog zuiver linnen alleen in de automaat als dat volgens het etiket geoorloofd is. Het kan nl. ruw worden.
Mag het worden gedroogd, doe dat
dan alleen in het programma Strijken
rrr.
– T-shirts en ondergoed krimpen vaak
wanneer ze voor het eerst worden
gewassen.
Droog ze dus niet te lang en te heet
om te voorkomen dat ze nog verder
krimpen.
Koop dit soort textiel eventueel één
of twee maten te groot.
– Kreukherstellend wasgoed gaat des
te meer kreuken, naarmate de automaat voller beladen is.
Dat geldt vooral voor zeer gevoelig
textiel, bijv. blouses en overhemden.
Verminder de belading of gebruik het
programma Overhemden.
– Gesteven wasgoed kunt u in de
droogautomaat drogen.
Doseer echter vóórdat u gaat wassen de dubbele hoeveelheid stijfsel
voor hetzelfde effect.
13
Tips voor het drogen van textiel
– Was nieuw, gekleurd textiel eerst
grondig uit voordat u het voor het
eerst droogt en droog het niet samen
met lichtgekleurd wasgoed.
Doet u dat wel, dan kan het nieuwe
wasgoed afgeven op het lichtgekleurde textiel en op kunststof onderdelen van de droger.
– Kledingstukken met beschadigde
vullingen (bijv. kussens of jacks) mogen niet in de automaat worden gedroogd.
Wanneer de vulling er uitkomt kan
dat brand veroorzaken.
14
Zo droogt u goed
Korte handleiding
Wanneer u een kort overzicht wilt hebben over hoe u de droogautomaat moet
bedienen, kunt u de met cijfers aangeduide stappen (A, B, C ...) aanhouden.
A Het sorteren en inspecteren van
het wasgoed
Het sorteren van het wasgoed
^ Haal het op elkaar gepropte gewassen wasgoed uit elkaar en sorteer het
naar:
. . . gewenste droogtegraad;
. . . textielsoort;
. . . grootte;
. . . restvocht na het centrifugeren.
Zo krijgt u een gelijkmatig droogresultaat.
^ Bind ceintuurs en schortenbandjes
aan elkaar.
^ Maak losgeraakte bh-beugels vast of
verwijder ze.
B Het inschakelen van de automaat
^ Schakel de automaat met de
jk - toets in.
U kunt de droger ook inschakelen nadat u de trommel heeft gevuld.
In dat geval gaat de trommelverlichting
niet aan.
Het inspecteren van het wasgoed
,Verwijder eventuele voorwerpen
uit het wasgoed die er niet horen,
zoals doseerbolletjes. Dit soort voorwerpen kunnen tijdens het droogprogramma smelten en het apparaat
en het wasgoed beschadigen.
^ Bekijk alle zomen en naden en controleer of er geen vullingen uit kunnen
komen.
^ Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht, zodat er geen
kleinere stukken wasgoed in kunnen
komen.
^ Sluit eventuele haakjes en oogjes.
15
Zo droogt u goed
C Het vullen van de trommel
^ Druk op de Deur - toets.
^ Doe de deur open.
^ Leg het wasgoed in de trommel.
Benut voor ieder droogprogramma
de maximale beladingscapaciteit
van de trommel. Zie hiervoor het
hoofdstuk: "Programma-overzicht".
Zorg er dus voor dat u de trommel
niet te licht maar ook niet te zwaar
belaadt. Een te zware belading is
slecht voor het wasgoed, heeft een
negatief effect op het droogresultaat
en werkt kreukvorming in de hand.
^ Controleer eerst of het pluizenfilter
goed in de pluizenfilterhouder in de
deur is geplaatst.
Let erop dat er geen stukken wasgoed tussen de deur kunnen komen,
want deze kunnen beschadigd raken.
16
^ Sluit de deur met een lichte klap.
U kunt de deur ook op een kier zetten
en dichtdrukken.
Zo droogt u goed
D Het kiezen van een programma
^ Kies met de programmakeuzeschakelaar het gewenste programma.
Het controlelampje van het gekozen
programma gaat branden.
Wanneer de Memory is ingeschakeld,
kan er ook nog een controlelampje van
een droogtegraad en/of extra functie
gaan branden en kunnen er tijden in
het display worden aangegeven.
Programma's Witte / Bonte was,
Kreukherstellend, Fijne was, Automatic, Overhemden, Jeans
^ Druk zo vaak op de toets voor de
droogtegraad, totdat het controlelampje gaat branden van de droogtegraad die u wilt hebben.
Bij Witte / Bonte was kunnen alle
droogtegraden worden gekozen.
Bij de overige programma's is dat niet
het geval.
Tip: De programmaduur die in het display wordt aangegeven kan iedere
keer wanneer u kiest weer anders zijn
(resttijdprognose).
Programma's Koude lucht / Warme
lucht
Wanneer u het programma Koude lucht
of Warme lucht kiest, gaat het controlelampje van de Voorprogrammering toets knipperen.
De duur van deze programma's kan
variëren van 15/20 minuten tot 1/2 uur
en moet u met de Voorprogrammering
- toets zelf instellen.
Iedere keer wanneer u op deze toets
drukt, verschuift de voor te programmeren tijd en wel in stappen van 10 minuten.
^ Druk zo vaak op de Voorprogrammering - toets, totdat de gewenste tijd in
het display verschijnt.
Overige programma's
Bij de programma's Wol en Strijken
rrr liggen de droogtegraad en de
duur vast.
E Het kiezen van (een) extra functie(s)
U kunt de volgende extra functies kiezen: Temperatuur laag, Zoemer, Voorprogrammering.
Zie het gelijknamige hoofdstuk.
^ Druk op de toets van de gewenste
extra functie.
Attentie: Voorprogrammering in combinatie met de programma's Warme
lucht / Koude lucht is niet mogelijk.
17
Zo droogt u goed
F Het starten van het programma
Wanneer u een programma heeft gekozen gaat het controlelampje van de
Start/Stop - toets knipperen.
Dat betekent dat u het gekozen programma kan starten.
^ Druk op de Start/Stop - toets.
Het controlelampje van deze toets gaat
nu branden.
In het display verschijnt Drogen.
Tevens wordt in het display de resttijd
aangegeven en afgeteld.
Afkoelfase
Op de verwarmingsfase volgt de afkoelfase. In het display verschijnt Koude lucht.
Het wasgoed wordt door een koude
luchtstroom afgekoeld.
Pas na afloop van de afkoelfase is het
programma afgelopen.
De programma's Wol en Strijken rrr
hebben geen afkoelfase.
Einde van het programma
Wanneer het display 0 en Einde aangeeft, is het eigenlijke programma afgelopen.
Wanneer u de extra functie Zoemer
hebt ingeschakeld, gaat bovendien de
zoemer met regelmatige tussenpozen.
18
Wanneer u het wasgoed niet direct na
afloop van het programma uit de trommel haalt, volgt de kreukbeveiliging.
"Kreukbeveiliging" houdt in dat de trommel met korte intervallen gaat draaien,
waardoor wordt voorkomen dat het
wasgoed gaat kreuken. Deze fase
duurt 2 h.
Dit geldt niet voor het programma Wol.
G Het leeghalen van de trommel
^ Druk op de Deur - toets.
^ Doe de deur open.
^ Haal het wasgoed uit de trommel.
^ Controleer of de trommel leeg is.
Wasgoed dat in de trommel blijft liggen wordt, wanneer het nog een
keer wordt gedroogd, overmatig gedroogd en kan daardoor beschadigen.
Ook wanneer de droger ingeschakeld
en de deur geopend is, gaat de trommelverlichting na enkele minuten uit. Dit
in het kader van de energiebesparing.
^ Schakel de droogautomaat met de
jk - toets uit.
^ Reinig het pluizenfilter.
^ Sluit de deur.
Extra functies
Wanneer u een extra functie inschakelt,
gaat het daarbij behorende lampje
branden.
Wanneer u deze functie weer uitschakelt, gaat het daarbij behorende lampje
uit.
Temperatuur laag
Gevoelig en kreukherstellend textiel
met het symbool r, bijv. acryl, wordt
met een lage temperatuur gedroogd.
Het programma duurt langer.
Bij enkele programma's is Temperatuur
laag al een vast onderdeel van het programma en kan niet worden uitgeschakeld.
Zoemer
Voorprogrammering
Het voorprogrammeren van de starttijd
Wanneer u een programma heeft gekozen, kunt u het tijdstip dat dit programma moet starten max. 24 uur
(24^) van te voren instellen.
De tijd voert u in met de Voorprogrammering - toets.
Iedere keer wanneer u op deze toets
drukt, verschuift de voor te programmeren tijd en wel:
– tot I0^ in stappen van 30 minuten;
– vanaf I0^ in stappen van 1 uur.
^ Druk zo vaak op de Voorprogrammering - toets, totdat de gewenste tijd in
het display verschijnt.
Na afloop van het programma klinkt
er max. 1 h met regelmatige tussenpozen een zoemer.
Wanneer u op de Voorprogrammering toets blijft drukken, loopt de tijd automatisch door tot 24^.
U kunt de geluidssterkte van de zoemer
veranderen.
Zie hoofdstuk: "Programmeerfuncties".
Het controlelampje Voorprogrammering
knippert.
De permanente zoemtoon bij storingen
heeft met deze zoemer niets te maken.
Het starten van de voorgeprogrammeerde tijd
^ Druk op de Start/Stop - toets.
Het controlelampje Voorprogrammering
gaat branden.
De voorgeprogrammeerde tijd wordt in
het display als volgt afgeteld:
– tot I0^ per minuut;
– vanaf I0^ per uur.
De trommel draait na ieder uur kort
rond om de kreukvorming te verminderen.
19
Extra functies
Het bijvullen van de trommel
Zolang de voorgeprogrammeerde tijd
wordt afgeteld, kunt u nog wasgoed in
de trommel leggen.
Voor dat laatste gaat u als volgt te
werk.
^ Schakel de droogautomaat uit.
^ Open de deur.
^ Vul de trommel bij.
^ Sluit de deur.
^ Schakel de droogautomaat in.
Het wissen/wijzigen van de voorgeprogrammeerde tijd
^ Druk op de Start/Stop - toets.
De voorgeprogrammeerde tijd is gewist.
^ Druk zo vaak op de Voorprogrammering - toets, totdat de gewenste tijd in
het display verschijnt.
^ Druk op de Start/Stop - toets.
De voorgeprogrammeerde tijd wordt in
het display opnieuw afgeteld.
20
Programma-overzicht
Belading: 6 kg*
Witte / Bonte was
Extra droog, Kastdroog**
Wasgoed
Wasgoed van dikker en dunner katoen zoals handdoeken,
badhanddoeken en badmantels van badstof, beddengoed
van flanel, T-shirts, ondergoed en babykleertjes
Tips
– Kies Extra droog voor wasgoed van dikker of zeer dik katoen.
– Droog T-shirts, ondergoed en babykleertjes niet met Extra
droog i.v.m. krimpgevaar.
Temperatuur laag Voor gevoelig wasgoed met het symbool r
Strijkdroog**, Mangeldroog
Wasgoed
Wasgoed van katoenen of linnen weefsels zoals tafellakens,
servetten, beddengoed en gesteven wasgoed
Tip
Rol het wasgoed op zolang het nog niet door de mangel
wordt gehaald. Zo wordt opdrogen voorkomen.
Temperatuur laag Voor gevoelig wasgoed met het symbool r
Belading: 3 kg*
Kreukherstellend
Kastdroog**, Strijkdroog
Wasgoed
Kreukherstellend wasgoed van synthetisch materiaal, katoen
of gemengde weefsels (truien, jurken, broeken, stofjassen,
tafellakens of servetten)
Tips
– Kies voor extra kreukarm drogen Strijkdroog en reduceer
de belading tot 1,5 kg*.
– Het wasgoed wordt bij Strijkdroog kreukarm gedroogd. De
mate waarin hangt natuurlijk ook af van de textielsoort en
de belading.
Temperatuur laag Voor gevoelig wasgoed met het symbool r
Belading: 2 kg*
Fijne was
Kastdroog, Strijkdroog
Wasgoed
Teer wasgoed van synthetische weefsels, gemengde weefsels, kunstzijde of kreukherstellend katoen (overhemden,
blouses, lingerie, textiel met applicaties)
Temperatuur laag Deze functie is vast onderdeel van dit droogprogramma.
* Gewicht van droog wasgoed
** Tips voor testbureaus:
Stel voor een test volgens norm EN 61121 een programma in zonder
Temperatuur laag.
21
Programma-overzicht
Belading: 2 kg*
Wol
Wasgoed
Wollen wasgoed
Tips
– Het wollen wasgoed wordt losgeschud en daarna weer
lekker zacht. Het wordt niet helemaal droog.
– Het wasgoed moet direct na het einde van het programma uit de trommel worden gehaald en ergens worden opgehangen waar het helemaal droog kan worden.
Temperatuur laag Deze functie is vast onderdeel van dit droogprogramma.
Strijken rrr
Belading: 3 kg*
Wasgoed
– Wasgoed van katoenen of linnen weefsels
– Kreukherstellend wasgoed van katoen, gemengde weefsels of synthetisch materiaal, bijv. katoenen broeken,
windjaks en hemden
Tips
– Dit programma vermindert de kreukels die er van het centrifugeren nog in zitten.
– Haal dit wasgoed direct na afloop van het programma uit
de trommel en hang het te drogen.
Temperatuur laag Deze functie is vast onderdeel van dit droogprogramma.
Belading: 3,5 kg*
Automatic
Kastdroog, Strijkdroog
Wasgoed
Een gemengde belading van wasgoed dat anders in de programma's Witte / Bonte was en Kreukherstellend wordt gedroogd
Belading: 2 kg*
Overhemden
Kastdroog, Strijkdroog
Wasgoed
Overhemden en overhemdblouses
Temperatuur laag Voor gevoelig wasgoed met het symbool r
Belading: 3 kg*
Jeans
Kastdroog, Strijkdroog
Wasgoed
Wasgoed van jeansstof (broeken, jasjes, rokken of overhemden)
Temperatuur laag Voor gevoelig wasgoed met het symbool r
* Gewicht van droog wasgoed
22
Programma-overzicht
Belading: 6 kg*
Koude lucht
Wasgoed
Wasgoed dat alleen moet worden doorgelucht
Belading: 6 kg*
Warme lucht
Wasgoed
– Dit programma is voor het nadrogen van wasgoed van dikkere stof dat niet gelijkmatig wordt gedroogd, zoals jacks of
kussens of ander wasgoed met veel volume.
– Een stuk wasgoed of een paar stukken wasgoed zoals een
badhanddoek, zwembroek, badpak en schoonmaakdoekjes
Tips
– Kies in het begin niet de langste tijd. Probeer eerst uit welke
tijd nodig is.
– Gebruik Warme lucht voor het verwijderen of verminderen
van geurtjes in gedragen, schone, katoenen kleding. Programmaduur: 1/2-1 uur. Het verfrissende effect wordt nog
versterkt wanneer u de kleding een beetje vochtig maakt.
Wanneer deze kleding echter voor een deel uit synthetisch
materiaal bestaat, is het verfrissende effect van dit programma minder.
Temperatuur
laag
Voor gevoelig wasgoed met het symbool r
* Gewicht van droog wasgoed
23
Het wijzigen van het programmaverloop
Wanneer het programma nog
loopt
- Het kiezen van een ander programma
Dit is niet mogelijk zonder dat het lopende programma wordt afgebroken.
Voorkomen moet worden dat er onopzettelijk aan de programmakeuzeschakelaar wordt gedraaid waardoor het
programmaverloop wordt verstoord.
- Het afbreken van het programma en
het kiezen van een ander programma
^ Druk op de Start/Stop - toets.
Het wasgoed wordt afgekoeld, als er
een bepaalde droogtijd en droogtemperatuur zijn bereikt.
Wanneer u tijdens de afkoelfase opnieuw op de Start/Stop - toets drukt,
verschijnt Einde.
^ Schakel het apparaat uit.
^ Schakel het apparaat in.
^ Kies en start meteen een ander programma.
- Het afbreken van het programma en
het voortijdig verwijderen van wasgoed
uit de trommel
^ Zie hieronder: "Het aanvullen of voortijdig verwijderen van wasgoed".
^ Schakel de droger uit na het sluiten
van de deur.
24
- Het aanvullen of voortijdig verwijderen
van wasgoed
^ Druk op de Deur - toets.
^ Open de deur.
,Raak de achterkant van de trommel niet aan. Door de hoge temperaturen loopt u het risico zich te verbranden.
^ Leg wasgoed in de trommel of haal
er wasgoed uit.
^ Sluit de deur.
^ Druk op de Start/Stop - toets.
Resttijd
De resttijd die daarna in het display
wordt aangegeven kan verschillen van
de werkelijke droogtijd.
Elektronische afsluitfunctie
Met het inschakelen van de elektronische afsluitfunctie voorkomt u dat uw
apparaat door anderen kan worden
gebruikt.
Wanneer deze functie is ingeschakeld
wordt de elektronica van de droogautomaat vergrendeld, d.w.z. dan kan de
droogautomaat wel worden ingeschakeld, maar kan er geen programma
worden gestart.
Wanneer u probeert een programma te
starten, gaat het controlelampje van de
Temperatuur laag - toets knipperen en
verschijnt in het display het sleutelsymbool 0-§.
De deur wordt niet vergrendeld en kan
altijd worden geopend.
Het inschakelen van de elektronische
afsluitfunctie
Daarvoor is nodig, dat
– de droger uitgeschakeld
– en de deur gesloten is.
A Druk op de Temperatuur laag - toets
en blijf daar tot en met stap E op
drukken.
B Druk op de jk - toets.
Het controlelampje van het programma
Automatic gaat branden.
D Draai de programmakeuzeschakelaar langzaam, stap voor stap 6 posities tegen de klok in.
De controlelampjes van de 6 programma's moeten achter elkaar gaan
branden.
Het controlelampje van de Temperatuur
laag - toets gaat knipperen en in het
display verschijnt het sleutelsymbool
0-§.
E Laat de Temperatuur laag - toets los.
De afsluitfunctie is ingeschakeld.
^ U kunt de droger nu uitschakelen.
Het uitschakelen van de elektronische afsluitfunctie
Daarvoor is nodig, dat
– de droger uitgeschakeld
– en de deur gesloten is.
^ Ga op dezelfde wijze te werk als bij
"Het inschakelen van de elektronische afsluitfunctie".
Neem de stappen A tot en met E.
Bij stap E knippert het controlelampje
van de Temperatuur laag - toets niet
meer en gaat het sleutelsymbool 0-§
uit.
De afsluitfunctie is uitgeschakeld.
C Draai de programmakeuzeschakelaar langzaam, stap voor stap 3 posities met de klok mee.
De controlelampjes van de 3 programma's moeten achter elkaar gaan branden.
25
Reiniging en onderhoud
Het reinigen van het pluizenfilter in de deur
Vrijkomende pluisjes worden opgevangen door het pluizenfilter in de
pluizenfilterhouder van de deur.
Reinig dit filter iedere keer nadat u de
droogautomaat heeft gebruikt.
Controleer het pluizenfilter ook altijd,
wanneer het controlelampje Filters /
Afvoer of Pluizen verwijderen (afhankelijk van het model) gaat branden.
Het reinigen zonder water
^ Open de deur.
^ Verwijder de pluisjes in de holle ruimte van de pluizenfilterhouder met een
reinigingsborsteltje of met de stofzuiger.
Een reinigingsborsteltje is verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij
Miele Nederland B.V.
^ Reinig de dichting (2) aan de pluizenfilterhouder met een vochtige
doek.
^ Schuif het grote filter in de pluizenfilterhouder totdat u weerstand voelt.
Het reinigen met water
^ Trek het pluizenfilter (1) uit de pluizenfilterhouder in de deur.
^ Verwijder de pluisjes van dit pluizenfilter met de hand of met een stofzuiger.
Gebruik geen spits of scherp voorwerp wanneer u de pluisjes met de
hand verwijdert.
26
Het pluizenfilter mag u alleen dan
met water reinigen, wanneer het erg
vervuild of zelfs verstopt is.
^ Reinig het pluizenfilter onder stromend warm water.
^ Droog het pluizenfilter grondig, maar
voorzichtig af.
Reiniging en onderhoud
Het reinigen van de roosterfilters
In de vulopening van de deur zitten
twee roosterfilters.
Deze filters vangen geen pluisjes op,
maar laten ze erdoor. De pluisjes komen via de luchtafvoerleiding buiten terecht.
Aangezien er zich pluisjes onder de
roosterfilters kunnen ophopen, moeten
de filters en ook het luchtafvoergedeelte daaronder regelmatig worden gereinigd.
^ Plaats de filters weer in de vulopening, door ze er aan de onderkant in
te zetten en aan de bovenkant aan te
drukken.
^ Draai de schakelaars weer terug totdat u een klik hoort.
Het reinigen van de droogautomaat
Haal de spanning van het apparaat.
^ Reinig de ommanteling en het bedieningspaneel met een mild reinigingsmiddel of sopje.
^ Reinig de trommel en andere delen
van roestvrij staal met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen, glas- of allesreinigers!
Deze kunnen namelijk door hun chemische samenstelling enorme beschadigingen aan het kunststof oppervlakte of aan de onderdelen van
het apparaat veroorzaken.
^ Draai de schakelaar a die in deze
roosterfilters zit om, totdat u een klik
hoort.
^ Wrijf de automaat en de onderdelen
daarvan met een zachte doek droog.
^ Trek de filters aan de schakelaar uit
de vulopening in de richting van de
pijl b.
^ Reinig de roosterfilters onder stromend warm water.
^ Droog de filters af.
^ Reinig eveneens het luchtafvoergedeelte onder de roosterfilters, bijv.
met de stofzuiger.
27
Nuttige tips
Het oplossen van problemen
De meeste problemen kunt u zelf oplossen.
In al die gevallen hoeft u onze technici niet te bellen en kunt u tijd en kosten besparen.
De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te vinden en uit de
wereld te helpen. Bedenk echter:
Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door erkende vakmensen
worden uitgevoerd. Gebeurt dit niet dan kan de gebruiker grote risico's lopen.
Controle- en foutmeldingen
Probleem
Het programma wordt
afgebroken.
In het display verschijnt
0.
De zoemer gaat.
Oorzaak
Dat is geen storing.
De elektronica heeft gemeten dat er geen wasgoed in de trommel zit en
breekt het programma af.
Een programma kan ook
worden afgebroken wanneer het wasgoed in de
trommel al droog was
voordat het in de trommel
werd gelegd of wanneer
er één stuk wasgoed in
de trommel werd gelegd.
Nadat de droger is inge- De afsluitfunctie is ingeschakeld begint het
schakeld.
controlelampje van de
Temperatuur laag - toets
te knipperen en verschijnt a in het display.
28
Oplossing
Aparte stukken wasgoed
moeten worden gedroogd
met het programma Warme lucht.
De controlemelding verdwijnt, wanneer u:
– de deur opent en weer
sluit.
Wanneer u wilt drogen
moet u de afsluitfunctie
uitschakelen.
Zie hoofdstuk: "Elektronische afsluitfunctie".
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak
Het programDe oorzaak is niet dima wordt afge- rect vast te stellen.
broken.
In het display
knippert Koude lucht of
Einde.
De zoemer
gaat.
Oplossing
– Schakel de droger uit en weer in.
– Start het programma opnieuw.
Wordt het programma met dezelfde
controlemelding weer afgebroken, is
er sprake van een technische storing.
Neem contact op met de afdeling
Klantcontacten van Miele Nederland
B.V.
29
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Het controlelampje Filters /
Afvoer of Pluizen verwijderen (afhankelijk van het
model) gaat
branden.
Het controlelampje
– In de regel is het voldoende om het
geeft aan dat de droogpluizenfilter te reinigen.
automaat niet optimaal
Mocht dat niet voldoende zijn, conof niet zuinig genoeg
troleer dan alle mogelijke oorzaken
functioneert.
die hierna beschreven zijn onder:
"Het droogprogramma duurt erg
Mogelijke oorzaken: verlang of wordt zelfs afgebroken".
stoppingen door pluizen
of resten wasmiddel.
De controlemelding verdwijnt, wanneer u:
– de deur opent en weer sluit.
Het is mogelijk dat de
luchtafvoerbuis te lang
is, wat echter geen storing is.
– Bereken de lengte en de diameter
van de luchtafvoerbuis.
Zie hoofdstuk: "Het installeren van
de luchtafvoerleiding".
– Wanneer de luchtafvoerbuis erg
lang is moet u er rekening mee
houden dat de programma's langer
duren en meer energie verbruiken
dan nodig is.
Het controlelampje kunt u deactiveren.
Zie hoofdstuk: "Programmeerfuncties".
Het program- Zie boven voor oorzaak
ma wordt afen oplossing.
gebroken.
Bovengenoemd controlelampje gaat
branden.
De zoemer
gaat.
De controlemelding verdwijnt, wanneer u:
– de deur opent en weer sluit.
– Start het programma daarna opnieuw.
Wordt het programma met dezelfde
controlemelding weer afgebroken, is
er sprake van een technische storing.
Neem contact op met de afdeling
Klantcontacten van Miele Nederland
B.V.
30
Nuttige tips
Andere problemen
Probleem
Het droogprogramma duurt erg lang
of wordt zelfs afgebroken.
Ook als het pluizenfilter is gereinigd, is het mogelijk dat het controlelampje Filters /
Afvoer gaat
branden.
Oorzaak
Oplossing
Ga alle mogelijke oorzaken na en schakel de droger uit en
weer in.
De luchttoevoer is niet
Open wanneer de droger
toereikend (bijv. in een
werkt een deur of een raam zokleine ruimte).
dat er lucht wordt toegevoerd.
Het pluizenfilter is verVerwijder de pluisjes.
stopt.
De luchtafvoerbuis of het
uiteinde daarvan is verstopt.
– Controleer alle onderdelen
van de luchtafvoerbuis (bijv.
muurdoorvoering, vensterrooster, bochten en krommingen) op luchtdoorlaatbaarheid.
– Verwijder de pluisjes.
Het wasgoed is niet voldoende gecentrifugeerd
geweest.
Centrifugeer het wasgoed
voortaan in de wasautomaat
met het maximale centrifugetoerental.
Neem bij ieder droogprogramma de maximale beladingscapaciteit van de trommel in
acht.
De trommel is overvol.
Het wasgoed heeft metalen ritssluitingen, waardoor de vochtigheidsgraad van het wasgoed
niet exact kon worden berekend.
Doe de ritssluitingen de volgende keer open.
Doet het probleem zich dan
toch weer voor, droog wasgoed met lange ritssluitingen
dan voortaan alleen nog in het
programma Warme lucht.
– Droog het wasgoed na met
Het wasgoed is
Het wasgoed bestaat uit
niet droog genoeg. verschillende soorten texprogramma Warme lucht.
tiel.
– Kies de volgende keer een
programma dat geschikt is
voor dit soort wasgoed.
31
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Wasgoed van synthetisch materiaal kan statisch zijn nadat het is
gedroogd.
Dit is bij synthetisch materiaal normaal.
Er is sprake van pluisvorming.
Pluizen ontstaan voornamelijk door wrijving tijdens het dragen.
Tijdens een droogprogramma raken deze
pluisjes los.
De wrijving in de droogautomaat daarentegen is
gering en heeft geen invloed op de kwaliteit van
het textiel.
Dit is uit onderzoek gebleken.
Door bij het wassen een
wasverzachter te gebruiken kunt u de statische lading van het wasgoed verminderen.
Vrijkomende pluisjes worden in het pluizenfilter opgevangen en kunnen
makkelijk worden verwijderd.
Zie hoofdstuk: "Reiniging
en onderhoud".
32
Nuttige tips
Probleem
Oorzaak
Er zijn een paar
programma's die u
ineens niet meer
kunt starten.
Het daarbij behorende controlelampje gaat ook
niet meer branden.
De oorzaak is niet direct – Schakel de droger uit en
vast te stellen.
weer in.
– Kies opnieuw het programma
dat u eerst gekozen had.
Lukt het u weer niet om dit programma te starten, dan is er
sprake van een defect.
– Neem contact op met de afdeling Klantcontacten van
Miele Nederland B.V.
De standby is ingescha- Zie hoofdstuk: "Programmeerfuncties".
keld.
Dat is geen storing,
maar een normale functie waarmee energie kan
worden bespaard.
De Start/Stop toets begint langzaam te knipperen
en het display is
donker.
De droger werkt
niet nadat hij is ingeschakeld.
De stroom is uitgevallen.
De trommelverlichting doet het niet.
Oplossing
De oorzaak is niet direct Controleer of:
vast te stellen.
– de droger is ingeschakeld;
– de stekker in het stopcontact
zit;
– de deur goed is gesloten;
– de hoofdschakelaar van de
huisinstallatie is ingeschakeld.
Wanneer het euvel is verholpen gaat het programma automatisch verder, zolang de koudeluchtfase niet is bereikt.
De trommelverlichting
Schakel de droger uit en weer
gaat na een tijdje auto- in.
matisch uit. Dat bespaart energie.
Zo ja, vervang het gloeilampje.
Misschien is het gloeilampje defect.
Zie einde van dit hoofdstuk.
33
Nuttige tips
Het vervangen van het gloeilampje
Haal de elektrische spanning van
het apparaat.
^ Open de deur.
Boven in de vulopening zit een klepje.
Daarachter bevindt zich het gloeilampje.
Het gloeilampje moet van hetzelfde
type zijn als, en het vermogen van
het gloeilampje mag niet hoger zijn
dan op het typeplaatje en op het
klepje aangegeven staat.
^ Vervang het gloeilampje.
^ Klap het klepje weer naar boven en
druk het links en rechts stevig aan
totdat het hoorbaar vastklikt.
Let erop dat het klepje goed vastzit.
Er kan anders vocht binnendringen
en dat kan kortsluiting veroorzaken.
^ Schuif een stuk gereedschap, bijv.
een brede sleufschroevendraaier, onder het lipje dat aan de zijkant van
het klepje van het gloeilampje zit.
Zorg ervoor dat het gereedschap stevig zit.
^ Open het klepje door het stuk gereedschap een slag te draaien.
Oefen daarbij enige druk op het gereedschap uit.
Het klepje klapt naar beneden.
Het gloeilampje, dat temperatuurbestendig is, kunt u het beste bij de
Miele-vakhandel of de afdeling Onderdelen van Miele kopen.
34
Nuttige tips
Afdeling Klantcontacten
Reparaties
Zijn er storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuw dan
– uw Miele-vakhandelaar of
– de afdeling Klantcontacten van Miele
Nederland B.V.
Adres en telefoonnummer van Miele
Nederland B.V. vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.
Voor een goede en vlotte afhandeling is
het noodzakelijk dat onze technici weten welk model droogautomaat u heeft
en welk nummer deze heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje boven de vulopening.
Programma-actualisering (Update)
Wasmiddelen, textiel, was- en drooggewoonten en was- en droogvoorschriften
zullen in de toekomst veranderingen
ondergaan.
De droogprogramma's zullen daaraan
moeten worden aangepast.
Via de optische interface "PC" kunnen
onze technici de droogprogramma's
controleren, updaten en in het geheugen van de droogautomaat opslaan.
Miele zal zelf aangeven wanneer de
programma's kunnen worden geactualiseerd.
Miele Service Verzekering Certificaat
Voor informatie over het Miele Service
Verzekering Certificaat kunt u zich
wenden tot uw Miele-vakhandelaar of
de bijgaande folder raadplegen.
Garantietermijn en garantievoorwaarden
De garantietermijn van de droogautomaat bedraagt 2 jaar.
Nadere bijzonderheden over de garantievoorwaarden treft u aan in bijgaande
folder.
Extra accessoires
Extra accessoires voor deze droger
kunnen worden bijbesteld bij de Mielevakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.
35
Het plaatsen en aansluiten van het apparaat
Het apparaat van voren
a Aansluiting voor de luchtafvoer (kan
aan de achterkant, rechts of links
worden geïnstalleerd; de luchtafvoer
is aan de achterkant standaard geopend)
b Aansluitkabel
c Bedieningspaneel
36
d Deur
e Vier in hoogte verstelbare machinevoeten
Het plaatsen en aansluiten van het apparaat
Het apparaat van achteren
Plaats van opstelling
Deze droger kan onder een werkblad
worden geschoven als dit hoog genoeg
is.
,De deur van de droger moet vrij
kunnen bewegen en mag dus, wanneer hij wordt opengeklapt, niet in
aanraking komen met een andere
deur.
Er mag daarom geen deur vlak voor
de droger worden geïnstalleerd.
a Rand van het bovenblad
Hier kunt u het apparaat vastpakken
wanneer u het wilt verplaatsen. Zie
pijlen.
b Aansluitkabel
c Luchtafvoeraansluiting aan de achterkant
,Het is niet mogelijk om het bo-
venblad van het apparaat te demonteren.
Het transport van de droogautomaat
naar de plaats van opstelling
Pak het apparaat wanneer u het hebt
uitgepakt en op zijn plaats wilt zetten
van achter aan de rand van het bovenblad en aan de voorste stelvoeten vast.
Was-droogzuil
U kunt een Miele-droogautomaat op
een Miele-wasautomaat plaatsen.
Daarvoor is een tussenstuk (WTV) nodig.
Dit is na te bestellen bij de Miele-vakhandel of bij de afdeling Onderdelen
van Miele Nederland B.V.
Het tussenstuk moet door een vakman / vakvrouw worden gemonteerd.
37
Het plaatsen en aansluiten van het apparaat
Het stellen van de droogautomaat
,Zorg ervoor dat er tussen de on-
derkant van de automaat en de vloer
een spleet zit van 10 mm.
Zorg er tevens voor dat deze spleet
in geen geval door plinten, hoogpolige tapijten etc. wordt geblokkeerd.
Want dan kan er niet voldoende
koele lucht worden aangevoerd.
Het ventileren van het vertrek waar
de droger is geplaatst
De droogautomaat moet waterpas
staan zodat een optimale werking gewaarborgd is.
^ Door aan de stelvoeten te draaien
kunt u de hoogteverschillen in de
vloer compenseren en de droogautomaat waterpas stellen.
38
De lucht die voor het drogen wordt
gebruikt wordt onttrokken aan het
vertrek waar het apparaat staat.
Zorg daarom vooral in kleine ruimten
voor een goede ventilatie, bij voorbeeld door een raam open te zetten.
Doet u dat niet, duren de droogprogramma's langer en wordt er meer
energie verbruikt dan nodig is.
Het plaatsen en aansluiten van het apparaat
Elektrische aansluiting
Deze droogautomaat mag alleen door
een erkend elektricien volgens de geldende NEN-normen op het elektriciteitsnet worden aangesloten.
Deze droogautomaat is voorzien van
een aansluitkabel (ca. 2 m) en een
stekker met beschermingscontact
(randaarde), geschikt voor aansluiting
op ~230 V 50 Hz.
Deze droogautomaat mag uitsluitend
worden aangesloten op een contactdoos met beschermingscontact (randaarde) of een daarvoor geschikte
2-polige schakelaar, bijv. voor in de
badkamer.
In de EU-richtlijnen geeft men ter verhoging van de veiligheid het advies om
de huisinstallatie van een aardlekschakelaar te voorzien.
De gegevens van de aansluitwaarden
vindt u op het typeplaatje. Vergelijk
deze waarden met de gegevens van
uw elektriciteitsnet.
39
Het installeren van de luchtafvoerleiding
Algemene regels
Attentie:
De droger mag alleen dan worden
gebruikt, wanneer de lucht die tijdens het droogproces vrijkomt naar
buiten wordt afgevoerd, en wel
door . . .
. . . een luchtafvoerbuis (een flexibele of hoogflexibele buis of een
harde buis met overgangsstukken)
of
. . . een directe aansluiting op een
muurdoorvoering.
– Steek pas na het installeren van de
luchtafvoerleiding de stekker in het
stopcontact.
– De monding van de luchtafvoerleiding (bijv. een muurdoorvoering)
moet zo worden geplaatst, dat de
vochtige lucht die wordt
afgevoerd . . .
. . . niet kan worden teruggezogen;
. . . geen schade aan muren etc. en
geen andere overlast kan veroorzaken.
– De lucht die bij het drogen nodig is
wordt onttrokken aan de ruimte waar
de droger wordt geplaatst.
Zorg daarom voor voldoende luchttoevoer in deze ruimte. Bijvoorbeeld
door één van de volgende maatregelen:
- Open een raam;
- Zorg voor openingen in de
buitenmuur waar de lucht doorheen kan en die niet kunnen
worden afgesloten;
- Zorg voor een speciale raamschakelaar waardoor de droog40
automaat alleen dan kan
worden ingeschakeld wanneer
er een raam openstaat.
Gebruik geen:
– lange luchtafvoerbuizen;
– buizen met veel en/of nauwe bochten of krommingen.
Gebruik u deze wel, dan vermindert de
droogcapaciteit, wordt er meer energie
verbruikt en duren de droogprogramma's langer dan nodig is.
Gebruik wél:
– voor de luchtafvoerbuis:
een flexibele luchtafvoerbuis* of een
kunststof luchtafvoerbuis met een minimum doorsnede van 100 mm.
– voor de luchtafvoer naar buiten:
een muurdoorvoering* of een vensteraansluiting*.
* Extra toebehoren (verkrijgbaar bij de
Miele vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V.).
Ga als volgt te werk:
^ Bereken eerst hoe lang uw luchtafvoerleiding moet zijn. Bereken op
grond daarvan de totale lengte van
de luchtafvoerbuis en de benodigde
buisdoorsnede. Zie volgende en
daaropvolgende bladzijde.
Hoe langer een buis is, des te groter
de doorsnede ervan moet zijn.
^ Kies daarna een luchtafvoersysteem
uit. Zie paragraaf: "Overzicht van de
luchtafvoersystemen" in dit hoofdstuk.
Het installeren van de luchtafvoerleiding
Het berekenen van de totale
lengte van de luchtafvoerbuis
Wanneer een luchtafvoerbuis bochten
heeft en uit verschillende onderdelen
bestaat ontstaat er wrijving in de buis,
waar de uitgestoten lucht weerstand
van ondervindt. Deze wrijvingsweerstand wordt uitgedrukt in de zogenaamde extra buislengte. Deze lengte
geeft de extra weerstand weer die bijv.
een kromming heeft vergeleken met
een rechte kunststof buis van 1 meter
(tabel I). Wanneer u de extra lengtes
van alle onderdelen van de buis bij elkaar optelt, krijgt u de totale buislengte. De totale buislengte is een rekenkundige waarde, die uitdrukt hoe groot
de weerstand van het totale luchtafvoersysteem is. Naarmate de buisdiameter groter is, wordt de wrijvingsweerstand minder. Een totale buislengte van
meer dan 20 m vereist daarom een
grotere buisdiameter. (tabel II).
1. Het berekenen van de totale
buislengte
^ Meet de lengte van de recht aan te
leggen luchtafvoerbuis. Vermenigvuldig deze lengte met de daarbijbehorende extra buislengte uit tabel I.
^ Ga na hoeveel bochten en onderdelen nodig zijn. Tel de extra buislengten van deze bochten en onderdelen
met behulp van tabel I bij elkaar op.
^ Tel de verschillende extra buislengten die u zojuist hebt berekend bij elkaar op. Dan krijgt u de totale buislengte.
2. Bereken de buisdiameter
^ Ga met behulp van tabel II na, welke
diameter vereist is voor de totale
buislengte die u zojuist hebt berekend.
Tabel I
Onderdelen
Extra buislengte
Hoogflexibele luchtafvoerbuis*
– 1 m recht aangelegd
– Bocht 45°
(buigradius = 0,25 m)
– Bocht 90°
(buigradius = 0,25 m)
1,8 m
1,5 m
2,5 m
Flexibele of flexibele aluminium luchtafvoerbuis* / Kunststof luchtafvoerbuis
–
–
–
1,0 m
1 m recht aangelegd / of
rechte buis van 1 m
Bocht/kromming 45°
(buigradius = 0,25 m)
Bocht/kromming 90°
(buigradius = 0,25 m)
0,6 m
0,8 m
Muurdoorvoering* of vensteraansluiting*
–
–
3,8 m
1,5 m
met roosterinzet
met terugslagklep (flexibele
klep)
Terugslagklep* die in de luchtafvoerbuis wordt ingebouwd
14,3 m
(Zie: "d Luchtafvoersysteem voor meer dan 1
droogautomaat")
11,0 m
Plat afvoerkanaal (voor
zuilopstelling)*
1,0 m
Linker of rechter luchtafvoeropening van de droger
*Deze onderdelen zijn verkrijgbaar bij de Miele
vakhandel of bij de afdeling Onderdelen van
Miele Nederland B.V.
Tabel II
Maximaal toelaatbare
totale buislengte
Vereiste diameter
20 m
40 m
100 m
100 mm
125 mm
150 mm
41
Het installeren van de luchtafvoerleiding
Verschillende mogelijkheden
om een buis op de droger aan
te sluiten
Rekenvoorbeeld
Achterkant
Hier bevindt zich standaard een opening waar de buis op kan worden aangesloten.
^ Installeer de luchtafvoerbuis zoals op
de volgende bladzijden is beschreven.
Linker of rechter zijkant
A
Muurdoorvoering met roosterinzet
B/D
2 krommingen, 90°
C
0,5 m kunststof luchtafvoerbuis
= 1 x 3,8 m extra buislengte
= 2 x 0,8 m extra buislengte
= 0,5 x 1 m extra buislengte
E
= 3,8 m
= 1,6 m
= 0,5 m
Linker luchtafvoeropening
= 1 m extra buislengte
= 1,0 m
Totale buislengte
= 6,9 m
Resultaat: De totale buislengte bedraagt minder dan 20 m (volgens tabel
II). Daarom is een buisdiameter van
100 mm voldoende.
^ Verwijder het deksel een sluit daarmee de luchafvoeropening aan de
achterkant af.
^ Druk het deksel goed vast zodat het
er niet afvalt.
^ Installeer de luchtafvoerbuis zoals op
de volgende bladzijden is beschreven.
42
Het installeren van de luchtafvoerleiding
Overzicht van de luchtafvoersystemen
Op deze en de volgende bladzijden
worden verschillende luchtafvoersystemen beschreven (a b c d) die aan
de droger kunnen worden geïnstalleerd.
a Luchtafvoersysteem met
een flexibele buis
De lucht kan op simpele wijze naar
buiten worden afgevoerd zonder uitgebreide installatie. U hoeft alleen
maar de bijgevoegde adapter in één
van de luchtafvoeropeningen te steken en de luchtafvoerbuis daarop
aan te sluiten.
^ U hebt het volgende nodig: . . .
. . . een hoogflexibele, flexibele of flexibele aluminium luchtafvoerbuis*
. . . een muurdoorvoering* of een
vensteraansluiting*.
* (Extra toebehoren)
A Steek de adapter (1) in de luchtafvoeropening van de droger.
B Installeer de luchtafvoerbuis (2).
^ Installatievoorbeelden vindt u op de
volgende bladzijde.
43
Het installeren van de luchtafvoerleiding
Voorbeelden
Schoorsteenaansluiting
Vensteraansluiting
1. Vensteraansluiting in plexiglas ruit
Een montage-aanwijzing is bijgevoegd.
2. Adapter voor flexibele luchtafvoerbuis
1. Buis met aansluittuit
(onderdelen van de Miele muurdoorvoering)
2. Adapter voor flexibele luchtafvoerbuis
3. Tegen vocht geïsoleerde schoorsteen
De uitgestoten lucht mag niet via
een schoorsteen worden afgevoerd
die voor gas- of kolenkachels wordt
gebruikt en ook niet via een kanaal
dat wordt gebruikt voor de ventilatie
van ruimtes met verbrandingsapparaten.
44
Het installeren van de luchtafvoerleiding
b Luchtafvoersysteem met
een harde buis met overgangsstukken
Voorbeeld
Het gebruik van een harde buis met
overgangsstukken is voordelig wanneer de buis een grote totale lengte
heeft.
De wrijvingsweerstand is in een harde luchtafvoerbuis minder dan in bijv.
een hoogflexibele luchtafvoerbuis.
Het droogprogramma duurt daardoor
korter en verbruikt minder energie.
^ U hebt het volgende nodig . . .
. . . een overgangsstuk*
. . . een muurdoorvoering* of een
vensteraansluiting*.
* (extra toebehoren)
. . . een kunststof luchtafvoerbuis uit
de vakhandel. Bij een buisdoorsnede
van meer dan 100 mm zijn extra
overgangsstukken nodig (bijv. van C
100 tot 125 mm).
1. Muurdoorvoering
(een montage-aanwijzing is bijgevoegd)
2. Overgangsstuk
3. Kunststof luchtafvoerbuis, doorsnede
DN 100
A Steek het overgangsstuk (1) in de
luchtafvoeropening van de droger.
B Installeer de harde luchtafvoerbuis
(2).
45
Het installeren van de luchtafvoerleiding
c Directe aansluiting op een
muurdoorvoering
Gezien van opzij:
Bestaat de mogelijkheid om de droger direct tegen een kamermuur te
zetten die tevens een buitenmuur is
dan is deze aansluitmogelijkheid optimaal. U moet in dat geval echter
een gat in de muur maken.
Doordat de totale buislengte klein is
duurt het droogprogramma korter en
verbruikt het minder energie.
^ U heeft een muurdoorvoering en een
flexibele distantiering nodig. Beide
voorwerpen zijn extra toebehoren.
A Neem wanneer u een gat in de muur
maakt het volgende in acht:. . .
. . . de montage-aanwijzing die bij de
muurdoorvoering wordt gevoegd
. . . de beide volgende maattekeningen.
1. Muurdoorvoering
2. Flexibele distantiering
Gezien van boven:
B Steek de flexibele distantiering (2) op
de aansluittuit (1) van de muurdoorvoering.
C Schuif de droger tegen de muur.
1. Muurdoorvoering
2. Flexibele distantiering
46
Het installeren van de luchtafvoerleiding
d Luchtafvoersysteem voor
meer dan 1 droogautomaat
Wanneer er verschillende droogautomaten op een verzamelbuis zijn aangesloten,
^ plaats dan een terugslagklep (R) tussen de luchtafvoerbuis van iedere
droogautomaat en de verzamelbuis.
Hiervoor zijn extra Miele-accessoires
nodig.
Met deze klep voorkomt u stank- en
condensontwikkeling bij die droogautomaat/-aten die op dat moment niet in
gebruik is/zijn.
Bij installatie van 3 tot max. 5 drogers moet de
buisdoorsnede D worden vergroot.
Droger
Vergrotingsfactor van de buisdoorsnede uit tabel II
1
2
1,25
3
1,5
4-5
1
2
3
4
Aansluitstuk voor de verzamelbuis
Miele-terugslagklep*
Extra Miele-adapter*
Hoogflexibele Miele-luchtafvoerbuis*
^ Druk de terugslagklep (2) helemaal in
de adapter (3).
47
Het installeren van de luchtafvoerleiding
Was-droogzuil
Tussenstuk* zonder werkblad:
A = 94,2 cm
B = 170 cm
Tussenstuk* met werkblad:
A = 96 cm
B = 172 cm
* Na te bestellen accessoire
48
Verbruiksgegevens
Programma
Belading
Eindcentrifugetoerental
in de wasautomaat
Energie
Duur
kg*
omw/min
kWh
minuten
Witte / Bonte was
Kastdroog
6,0
1000 (60 % restvocht)**
1200
1400
1600
1800
3,20
2,90
2,75
2,45
2,40
79
72
68
62
60
Witte / Bonte was
Strijkdroog
6,0
1000 (60 % restvocht)**
1200
1400
1600
1800
2,45
2,15
2,00
1,70
1,65
59
52
49
42
41
Kreukherstellend Kastdroog
3,0
1200 (40 % restvocht)**
1,05
30
Kreukherstellend Strijkdroog
3,0
1200
0,90
26
Fijne was Kastdroog
2,0
800
1,05
39
Automatic Kastdroog
3,5
800
1,80
52
Overhemden Kastdroog
2,0
600
1,05
29
Jeans Kastdroog
3,0
900
1,85
51
Wol
2,0
1000
0,15
4
Strijken rrr
3,0
1000
0,30
8
* Gewicht van droog wasgoed
** Testprogramma volgens EN 61121:2005
Alle niet aangegeven gebruiksgegevens zijn berekend volgens Norm EN 61121:2005
Wanneer er een test volgens EN 61121 moet worden uitgevoerd moet éérst volgens bovenstaande
norm 3 kg katoenen wasgoed worden gedroogd en wel met het droogprogramma Witte/Bonte was
Kastdroog, met 70 % restvocht en zonder extra functie.
Variaties in de aangegeven waarden zijn mogelijk, afhankelijk van het soort textiel, de hoeveelheid wasgoed, de hoeveelheid restvocht na het centrifugeren, de verschillen in de netspanning
en de gekozen extra functies.
49
Technische gegevens
Hoogte
850 mm
Breedte
595 mm
Diepte
Diepte bij geopende deur
634 mm
1074 mm
Plaatsbaar onder werkblad
Plaatsbaar op wasautomaat
ja
ja
Gewicht
Trommelinhoud
46 kg
111 l
Beladingscapaciteit
Lengte van de aansluitkabel
6 kg (Gewicht van droog wasgoed)
2m
Aansluitspanning
Aansluitwaarde
Zie typeplaatje
Zie typeplaatje
Zekering
Capaciteit van het gloeilampje
Zie typeplaatje
Zie typeplaatje
Energieverbruik
Keurmerk
Zie hoofdstuk: "Verbruiksgegevens"
Zie typeplaatje
50
Programmeerfuncties
voor de wijziging van
standaardwaarden
en de programmering
van varianten
51
Programmeerfuncties
Restvocht in het programma
"Witte / Bonte was"
Het Sensitiv-systeem is zo geconstrueerd dat het drogen zo effectief mogelijk verloopt en dat daarbij zoveel
mogelijk energie wordt bespaard.
Vanuit de fabriek is een standaardrestvocht voor bovenstaand programma ingesteld.
U kunt de hoeveelheid restvocht echter verhogen of verlagen.
Het programmeren van de varianten
gebeurt in stappen (A, B, C ...) en
wel met behulp van de toetsen.
Eerst moet aan twee voorwaarden
zijn voldaan:
Welke variant is ingesteld, wordt in
het display door een getal aangegeven, dat afwisselend met P verschijnt.
Knippert in het display in afwisseling
met P
– 0, dan wordt de hoeveelheid restvocht verhoogd;
– I, dan is de hoeveelheid restvocht
standaard,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma 1x knippert;
– 2, dan is de hoeveelheid restvocht
verlaagd,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma 2x knippert.
– De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
E Door op de Start/Stop - toets te drukken, kunt u tussen de varianten wisselen.
– De deur moet gesloten zijn.
F Schakel de droger uit.
A Druk op de Start/Stop - toets en blijf
daar gedurende de stappen B-C op
drukken.
De gekozen variant is nu geprogrammeerd en blijft dat totdat een andere
variant wordt gekozen en geprogrammeerd.
B Schakel de droger in.
C Wacht totdat de Start/Stop - toets
blijft branden . . .
Het controleren van de variant
D . . . en laat de Start/Stop - toets daarna los.
^ Schakel de droger uit.
Het controlelampje van de Temperatuur
laag - toets knippert 1x kort.
52
^ Voer de stappen A tot en met D uit.
Programmeerfuncties
Restvocht in het programma
"Kreukherstellend"
Het Sensitiv-systeem is zo geconstrueerd dat het drogen zo effectief mogelijk verloopt en dat daarbij zoveel
mogelijk energie wordt bespaard.
Vanuit de fabriek is een standaardrestvocht voor bovenstaand programma ingesteld.
U kunt de hoeveelheid restvocht echter verhogen of verlagen.
Het programmeren van de varianten
gebeurt in stappen (A, B, C ...) en
wel met behulp van de toetsen.
Eerst moet aan twee voorwaarden
zijn voldaan:
Welke variant is ingesteld, wordt in
het display door een getal aangegeven, dat afwisselend met P verschijnt.
Knippert in het display in afwisseling
met P
– 0, dan wordt de hoeveelheid restvocht verhoogd;
– I, dan is de hoeveelheid restvocht
standaard,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma 1x knippert;
– 2, dan is de hoeveelheid restvocht
verlaagd,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma 2x knippert.
– De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
F Door op de Start/Stop - toets te drukken, kunt u tussen de varianten wisselen.
– De deur moet gesloten zijn.
G Schakel de droger uit.
A Druk op de Start/Stop - toets en blijf
daar gedurende de stappen B-C op
drukken.
De gekozen variant is nu geprogrammeerd en blijft dat totdat een andere
variant wordt gekozen en geprogrammeerd.
B Schakel de droger in.
C Wacht totdat de Start/Stop - toets
blijft branden . . .
Het controleren van de variant
D . . . en laat de Start/Stop - toets daarna los.
^ Schakel de droger uit.
^ Voer de stappen A tot en met E uit.
E Druk 1x op de Temperatuur laag toets.
Het controlelampje van deze toets knippert 2x kort.
53
Programmeerfuncties
Kreukbeveiliging
Vanuit de fabriek is een kreukbeveiliging van 2 uur ingesteld.
Dat houdt in dat de trommel na afloop van een programma 2 uur lang
met korte intervallen blijft draaien,
wanneer u het wasgoed er niet direct
uit haalt.
Daarmee wordt voorkomen dat het
wasgoed gaat kreuken.
De kreukbeveiliging geldt niet voor
Wol.
U kunt de kreukbeveiliging uitschakelen of tot 1 uur verkorten.
Tip: U kunt de kreukbeveiliging het beste ingeschakeld laten.
Het programmeren van de varianten
gebeurt in stappen (A, B, C ...) en
wel met behulp van de toetsen.
Eerst moet aan twee voorwaarden
zijn voldaan:
– De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
– De deur moet gesloten zijn.
A Druk op de Start/Stop - toets en blijf
daar gedurende de stappen B-C op
drukken.
Het controlelampje van deze toets knippert 3x kort.
Welke variant is ingesteld, wordt in
het display door een getal aangegeven, dat afwisselend met P verschijnt.
Knippert in het display in afwisseling
met P
– 0, dan is de kreukbeveiliging uitgeschakeld;
– I, dan duurt de kreukbeveiliging
1 uur,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma 1x knippert;
– 2, dan duurt de kreukbeveiliging
2 uur (fabrieksinstelling),
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma 2x knippert.
F Door op de Start/Stop - toets te drukken, kunt u tussen de varianten wisselen.
G Schakel de droger uit.
De gekozen variant is nu geprogrammeerd en blijft dat totdat een andere
variant wordt gekozen en geprogrammeerd.
Het controleren van de variant
B Schakel de droger in.
^ Voer de stappen A tot en met E uit.
C Wacht totdat de Start/Stop - toets
blijft branden . . .
^ Schakel de droger uit.
D . . . en laat de Start/Stop - toets daarna los.
E Druk 2x op de Temperatuur laag toets.
54
Programmeerfuncties
Geluidssterkte zoemer
Wanneer de extra functie Zoemer is
ingeschakeld, dan gaat er een zoemer na afloop van elk programma.
Vanuit de fabriek is voor deze zoemer een normale geluidssterkte ingesteld.
U kunt echter ook een geluidssterkte
instellen die harder is dan normaal.
Welke variant is ingesteld, wordt in
het display door een getal aangegeven, dat afwisselend met P verschijnt.
Knippert in het display in afwisseling
met P
– 0, dan is de normale geluidssterkte
ingesteld (fabrieksinstelling);
Het programmeren van de varianten
gebeurt in stappen (A, B, C ...) en
wel met behulp van de toetsen.
– I, dan is de hardere geluidssterkte
ingesteld,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma knippert.
Eerst moet aan twee voorwaarden
zijn voldaan:
F Door op de Start/Stop - toets te drukken, kunt u tussen de varianten wisselen.
– De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
G Schakel de droger uit.
– De deur moet gesloten zijn.
A Druk op de Start/Stop - toets en blijf
daar gedurende de stappen B-C op
drukken.
B Schakel de droger in.
C Wacht totdat de Start/Stop - toets
blijft branden . . .
De gekozen variant is nu geprogrammeerd en blijft dat totdat een andere
variant wordt gekozen en geprogrammeerd.
Het controleren van de variant
^ Voer de stappen A tot en met E uit.
^ Schakel de droger uit.
D . . . en laat de Start/Stop - toets daarna los.
E Druk 3x op de Temperatuur laag toets.
Het controlelampje van deze toets knippert 4x kort.
55
Programmeerfuncties
Restvocht in het programma
"Automatic"
Het Sensitiv-systeem is zo geconstrueerd dat het drogen zo effectief mogelijk verloopt en dat daarbij zoveel
mogelijk energie wordt bespaard.
Vanuit de fabriek is een standaardrestvocht voor bovenstaand programma ingesteld.
U kunt de hoeveelheid restvocht echter verhogen of verlagen.
Het programmeren van de varianten
gebeurt in stappen (A, B, C ...) en
wel met behulp van de toetsen.
Eerst moet aan twee voorwaarden
zijn voldaan:
Welke variant is ingesteld, wordt in
het display door een getal aangegeven, dat afwisselend met P verschijnt.
Knippert in het display in afwisseling
met P
– 0, dan wordt de hoeveelheid restvocht verhoogd;
– I, dan is de hoeveelheid restvocht
standaard,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma 1x knippert;
– 2, dan is de hoeveelheid restvocht
verlaagd,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma 2x knippert.
– De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
F Door op de Start/Stop - toets te drukken, kunt u tussen de varianten wisselen.
– De deur moet gesloten zijn.
G Schakel de droger uit.
A Druk op de Start/Stop - toets en blijf
daar gedurende de stappen B-C op
drukken.
De gekozen variant is nu geprogrammeerd en blijft dat totdat een andere
variant wordt gekozen en geprogrammeerd.
B Schakel de droger in.
C Wacht totdat de Start/Stop - toets
blijft branden . . .
Het controleren van de variant
D . . . en laat de Start/Stop - toets daarna los.
^ Schakel de droger uit.
E Druk 4x op de Temperatuur laag toets.
Het controlelampje van deze toets knippert 6x kort.
56
^ Voer de stappen A tot en met E uit.
Programmeerfuncties
Afkoeltijd
Het wasgoed wordt na afloop van het
programma automatisch afgekoeld.
Dit is vanuit de fabriek ingesteld.
De afkoeltijd kunt u echter met 5 of
10 minuten verlengen. Het wasgoed
wordt dan sterker afgekoeld.
U kunt de afkoeltijd alleen verlengen
voor de programma's met droogtegraad.
Het programmeren van de varianten
gebeurt in stappen (A, B, C ...) en
wel met behulp van de toetsen.
Eerst moet aan twee voorwaarden
zijn voldaan:
Welke variant is ingesteld, wordt in
het display door een getal aangegeven, dat afwisselend met P verschijnt.
Knippert in het display in afwisseling
met P
– 0, dan is de afkoeltijd standaard;
– I, dan is de afkoeltijd met 5 minuten
verlengd,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma 1x knippert;
– 2, dan is de afkoeltijd met 10 minuten verlengd,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma 2x knippert.
– De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
F Door op de Start/Stop - toets te drukken, kunt u tussen de varianten wisselen.
– De deur moet gesloten zijn.
G Schakel de droger uit.
A Druk op de Start/Stop - toets en blijf
daar gedurende de stappen B-C op
drukken.
B Schakel de droger in.
C Wacht totdat de Start/Stop - toets
blijft branden . . .
D . . . en laat de Start/Stop - toets daarna los.
De gekozen variant is nu geprogrammeerd en blijft dat totdat een andere
variant wordt gekozen en geprogrammeerd.
Het controleren van de variant
^ Voer de stappen A tot en met E uit.
^ Schakel de droger uit.
E Druk 5x op de Temperatuur laag toets.
Het controlelampje van deze toets knippert 7x kort.
57
Programmeerfuncties
Standby
Standby is een energiebesparende
functie en houdt in dat na 10 minuten
het display donker wordt, de controlelampjes uitgaan en de Start/Stop toets langzaam begint te knipperen.
Vanuit de fabriek is de standby ingeschakeld, echter niet in het programmaverloop.
U kunt de standby ook zo instellen
dat deze ook tijdens het programmaverloop is ingeschakeld; u kunt de
standby ook uitschakelen.
Zie onder.
Wanneer u de droger uit de standby
wilt "wekken",
^ draai dan aan de programmakeuzeschakelaar of druk op èèn van de
toetsen.
Het lopende programma wordt daardoor niet beïnvloed.
Standby ingeschakeld
De standby is zo ingeschakeld dat na
10 minuten het display donker wordt en
de controlelampjes uitgaan:
– wanneer u na het inschakelen van de
droogautomaat geen programma
kiest
– en nadat het droogprogramma is gestart.
Echter: na afloop van de voorgeprogrammeerde tijd, na afloop van het programma of na afloop van de kreukbeveiligingsfase lichten het display en de
controlelampjes 10 minuten op.
Na afloop van het programma gaat de
zoemer 1 uur in regelmatige tussenpozen, als hij tenminste is ingeschakeld.
Fabrieksinstelling
De standby is ingeschakeld, maar niet
tijdens het programmaverloop, d.w.z.
het display en de controlelampjes blijven dan branden.
Standby uitgeschakeld
Is de droger ingeschakeld, wordt het
display niet donker en gaan de controlelampjes niet uit.
Het programmeren van de varianten
gebeurt in stappen (A, B, C ...) en
wel met behulp van de toetsen.
^ Zie volgende bladzijde.
58
Programmeerfuncties
Eerst moet aan twee voorwaarden
zijn voldaan:
– De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
– De deur moet gesloten zijn.
A Druk op de Start/Stop - toets en blijf
daar gedurende de stappen B-C op
drukken.
B Schakel de droger in.
C Wacht totdat de Start/Stop - toets
blijft branden . . .
D . . . en laat de Start/Stop - toets daarna los.
E Druk 6x op de Temperatuur laag toets.
Het controlelampje van deze toets knippert 8x kort.
Welke variant is ingesteld, wordt in
het display door een getal aangegeven, dat afwisselend met P verschijnt.
Knippert in het display in afwisseling
met P
– 0, dan is de standby ingeschakeld.
– I, dan is de standby volgens de fabrieksinstelling niet tijdens het
programmaverloop ingeschakeld.
Het controlelampje van het Automatic - programma knippert 1x.
– 2, dan is de standby uitgeschakeld.
Het controlelampje van het Automatic - programma knippert 2x.
F Door op de Start/Stop - toets te drukken, kunt u tussen de varianten wisselen.
G Schakel de droger uit.
De gekozen variant is nu geprogrammeerd en blijft dat totdat een andere
variant wordt gekozen en geprogrammeerd.
Het controleren van de variant
^ Voer de stappen A tot en met E uit.
^ Schakel de droger uit.
59
Programmeerfuncties
Memory
Wanneer de memory is ingeschakeld, slaat de elektronica van de
droogautomaat het gekozen programma met eventuele extra functies,
de duur van de programma's Koude
lucht en Warme lucht en eventueel
de voorgeprogrammeerde tijd op.
U kunt deze instellingen bij de volgende droogbeurt overnemen of wijzigen.
Vanuit de fabriek is de memory uitgeschakeld; u kunt de memory zelf inschakelen.
Het programmeren van de varianten
gebeurt in stappen (A, B, C ...) en
wel met behulp van de toetsen.
Welke variant is ingesteld, wordt in
het display door een getal aangegeven, dat afwisselend met P verschijnt.
Knippert in het display in afwisseling
met P
– 0, dan is de memory uitgeschakeld
(fabrieksinstelling);
– I, dan is de memory ingeschakeld,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma knippert.
F Door op de Start/Stop - toets te drukken, kunt u tussen de varianten wisselen.
G Schakel de droger uit.
Eerst moet aan twee voorwaarden
zijn voldaan:
De gekozen variant is nu geprogrammeerd en blijft dat totdat een andere
variant wordt gekozen en geprogrammeerd.
– De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
Het controleren van de variant
– De deur moet gesloten zijn.
^ Voer de stappen A tot en met E uit.
A Druk op de Start/Stop - toets en blijf
daar gedurende de stappen B-C op
drukken.
^ Schakel de droger uit.
B Schakel de droger in.
C Wacht totdat de Start/Stop - toets
blijft branden . . .
D . . . en laat de Start/Stop - toets daarna los.
E Druk 7x op de Temperatuur laag toets.
Het controlelampje van deze toets knippert 9x kort.
60
Programmeerfuncties
Controlelampje Filters/Afvoer
Pluizen moeten na iedere droogbeurt
worden verwijderd.
Het apparaat biedt een geheugensteuntje en wel in de vorm van het
controlelampje Filters/Afvoer.
Vanuit de fabriek is ingesteld dat het
lampje gaat branden bij normale
pluisvorming.
U kunt er echter voor kiezen, het
lampje te deactiveren of te laten
branden bij sterke of geringe pluisvorming.
Het programmeren van de varianten
gebeurt in stappen (A, B, C ...) en
wel met behulp van de toetsen.
Eerst moet aan twee voorwaarden
zijn voldaan:
– De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
– De deur moet gesloten zijn.
A Druk op de Start/Stop - toets en blijf
daar gedurende de stappen B-C op
drukken.
B Schakel de droger in.
C Wacht totdat de Start/Stop - toets
blijft branden . . .
D . . . en laat de Start/Stop - toets daarna los.
E Druk 8x op de Temperatuur laag toets.
Het controlelampje van deze toets knippert 1x lang.
Welke variant is ingesteld, wordt in
het display door een getal aangegeven, dat afwisselend met P verschijnt.
Knippert in het display in afwisseling
met P
– 0, dan is het controlelampje niet actief;
– I, dan brandt het controlelampje alleen bij sterke pluisvorming,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma 1x knippert;
– 2, dan brandt het controlelampje bij
normale pluisvorming (fabrieksinstelling),
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma 2x knippert;
– 3, dan brandt het controlelampje al
bij geringe pluisvorming,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma 3x knippert.
F Door op de Start/Stop - toets te drukken, kunt u tussen de varianten wisselen.
G Schakel de droger uit.
De gekozen variant is nu geprogrammeerd en blijft dat totdat een andere
variant wordt gekozen en geprogrammeerd.
Het controleren van de variant
^ Voer de stappen A tot en met E uit.
^ Schakel de droger uit.
61
Programmeerfuncties
Akoestisch signaal
Wanneer het akoestisch signaal is ingeschakeld, klinkt er iedere keer
wanneer u op een toets drukt een
akoestisch signaal.
Vanuit de fabriek is het akoestisch
signaal uitgeschakeld; u kunt het signaal zelf inschakelen.
Welke variant is ingesteld, wordt in
het display door een getal aangegeven, dat afwisselend met P verschijnt.
Knippert in het display in afwisseling
met P
– 0, dan is het akoestisch signaal uitgeschakeld (fabrieksinstelling);
Het programmeren van de varianten
gebeurt in stappen (A, B, C ...) en
wel met behulp van de toetsen.
– I, dan is het akoestisch signaal ingeschakeld,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma knippert.
Eerst moet aan twee voorwaarden
zijn voldaan:
F Door op de Start/Stop - toets te drukken, kunt u tussen de varianten wisselen.
– De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
– De deur moet gesloten zijn.
G Schakel de droger uit.
A Druk op de Start/Stop - toets en blijf
daar gedurende de stappen B-C op
drukken.
De gekozen variant is nu geprogrammeerd en blijft dat totdat een andere
variant wordt gekozen en geprogrammeerd.
B Schakel de droger in.
Het controleren van de variant
C Wacht totdat de Start/Stop - toets
blijft branden . . .
D . . . en laat de Start/Stop - toets daarna los.
E Druk 9x op de Temperatuur laag toets.
Het controlelampje van deze toets knippert 1x lang en 1x kort.
62
^ Voer de stappen A tot en met E uit.
^ Schakel de droger uit.
Programmeerfuncties
Geleidingswaarde
,Water heeft een bepaalde geleidingswaarde.
Is het water extreem zacht, lager
dan 3,5 dH, dan heeft het een lage
geleidingswaarde. Het is dan mogelijk dat het wasgoed niet goed droog
wordt.
Daarom kunt u de geleidingswaarde
zelf wijzigen.
Dit mag echter uitsluitend als van
bovenstaande situatie sprake is of
als u over een eigen onthardingsinstallatie beschikt.
De waterhardheid van het drinkwater
kan bij het waterleidingsbedrijf worden
nagevraagd.
Wijzigt u de geleidingswaarde, terwijl er geen sprake is van bovenstaande situatie, zijn de droogresultaten onvoldoende.
Eerst moet aan twee voorwaarden
zijn voldaan:
E Druk 10x op de Temperatuur laag toets.
Het controlelampje van deze toets knippert 1x lang en 2x kort.
Welke variant is ingesteld, wordt in
het display door een getal aangegeven, dat afwisselend met P verschijnt.
Knippert in het display in afwisseling
met P
– 0, dan is de geleidingswaarde niet
gewijzigd (fabrieksinstelling);
– I, dan is de geleidingswaarde wel
gewijzigd,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma knippert.
F Door op de Start/Stop - toets te drukken, kunt u tussen de varianten wisselen.
G Schakel de droger uit.
De gekozen variant is nu geprogrammeerd en blijft dat totdat een andere
variant wordt gekozen en geprogrammeerd.
– De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
Het controleren van de variant
– De deur moet gesloten zijn.
^ Voer de stappen A tot en met E uit.
A Druk op de Start/Stop - toets en blijf
daar gedurende de stappen B-C op
drukken.
^ Schakel de droger uit.
B Schakel de droger in.
C Wacht totdat de Start/Stop - toets
blijft branden . . .
D . . . en laat de Start/Stop - toets daarna los.
63
Programmeerfuncties
Droogtegraad
Bij de meeste programma's kan een
droogtegraad worden gekozen.
Dit is vanuit de fabriek ingesteld.
Bij deze programma's kunt u de
droogtegraad zelf nog verhogen:
Mangeldroog+
(droger dan Mangeldroog)
Strijkdroog+
(droger dan Strijkdroog)
Kastdroog+
(droger dan Kastdroog).
Het programmeren van de varianten
gebeurt in stappen (A, B, C ...) en
wel met behulp van de toetsen.
Eerst moet aan twee voorwaarden
zijn voldaan:
– De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn.
Welke variant is ingesteld, wordt in
het display door een getal aangegeven, dat afwisselend met P verschijnt.
Knippert in het display in afwisseling
met P
– 0, dan is de droogtegraad normaal
(fabrieksinstelling);
– I, dan is de droogtegraad verhoogd,
waarbij het controlelampje van het
Automatic - programma knippert.
F Door op de Start/Stop - toets te drukken, kunt u tussen de varianten wisselen.
G Schakel de droger uit.
De gekozen variant is nu geprogrammeerd en blijft dat totdat een andere
variant wordt gekozen en geprogrammeerd.
– De deur moet gesloten zijn.
Het controleren van de variant
A Druk op de Start/Stop - toets en blijf
daar gedurende de stappen B-C op
drukken.
^ Voer de stappen A tot en met E uit.
^ Schakel de droger uit.
B Schakel de droger in.
Het instellen van een hogere droogtegraad
C Wacht totdat de Start/Stop - toets
blijft branden . . .
D . . . en laat de Start/Stop - toets daarna los.
E Druk 11x op de Temperatuur laag toets.
Het controlelampje van deze toets knippert 1x lang en 3x kort.
64
^ Kies een programma.
^ Druk zo vaak op de toets voor de
droogtegraad, totdat telkens een of
twee controlelampjes gaan branden.
– Controlelampje Mangeldroog en
Strijkdroog = Mangeldroog+
– Controlelampje Strijkdroog en Kastdroog = Strijkdroog+
– Controlelampje Extra droog en Kastdroog = Kastdroog+
65
66
67
Wijzigingen voorbehouden /4111
M.-Nr. 07 857 570 / 01