de handleiding

HANDLEIDING
®
© 2013 V
VTech
Printed in China
91-002840-007 NL
Beste ouders,
Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat
is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten
speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te
ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om
vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten
maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat
aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk
uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve
producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech®
het beste in uw kind.
Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com
To learn more about VTech® toys, visit www.vtechuk.com
INLEIDING
Gefeliciteerd met uw aankoop van de KidiMagic® 2 van VTech®. Wij van
VTech® doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en
leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben,
neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer:
(0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtech.com
FUNCTIES
Kloktoets
Magische sensor
Spellen-toets
FM radio-toets
Muziek-toets
Wekker-toets
Volumetoets
Sfeerlicht-toets
Pijltjestoetsen
OK-toets
Ingang adapter
(niet inbegrepen)
Inleiding / Functies
De KidiMagic® 2 van VTech® is meer dan zomaar een wekker, het is een
magische bol met eindeloos veel mogelijkheden! Beweeg je hand boven
de magische sensor om de Kidmagic® 2 te bedienen. Luister naar je
favoriete muziek op de radio of via je mp3-speler. Speel 6 verschillende
spelletjes, verander de sfeerverlichting en bekijk elke dag je geluksstatus.
De KidiMagic® 2 geeft ook antwoord op jouw meest geheime vragen!
Audio-ingang
mp3-speler
(niet inbegrepen)
2
Scherm-icoontjes
Spellenicoontje
Muziekicoontje
FM radioicoontje
MP3-spelericoontje
Wekker 1
icoontje
Wekker 2
icoontje
Magische
sensoricoontje
Functies
Kloktoets
in de standby-stand te zetten.
Muziek-toets
deze toets wanneer er een mp3-speler (niet inbegrepen) is aangesloten
om naar de muziekspeler te gaan.
in te schakelen.
Spellen-toets
""zes spellen te spelen.
FM radio-toets
#$
#$
Wekker-toets
Sfeerlicht-toets
sfeerlicht in te stellen.
Volumetoets
Pijltjestoetsen
/
3
OK-toets
Audio-ingang mp3-speler
%
& '
* KidiMagic® 2 met
behulp van de bijgesloten audiokabel om naar je favoriete muziek te
luisteren.
Ingang adapter
%
+;<=+>?EEHHJ>J
'
verkrijgbaar).
Magische sensor
NKidiMagic® 2 om magische effecten te zien.
Deze functie werkt alleen wanneer dit icoontje
te zien is.
WAARSCHUWING:
Zet de KidiMagic® 2 niet in fel licht of direct zonlicht om storingen
met de magische sensor te voorkomen.
Zorg dat er geen obstakels in de buurt van de magische sensor van
de KidiMagic® 2 aanwezig zijn.
Wanneer er een obstakel aanwezig is dat de werking van de
magische sensor beïnvloedt, zal er een waarschuwings-icoontje
verschijnen op het scherm.
Functies
LET OP: De Magische Sensor heeft een bereik tot ongeveer 15 cm
boven de KidiMagic® 2.
SPECIALE WAARSCHUWINGS-ICOONTJES
Lege
batterijen
Wanneer de batterijen bijna leeg zijn zal
dit icoontje op het display verschijnen.
Zet het speelgoed uit en vervang de
batterijen.
Obstakel
boven
magische
sensor
Dit icoontje verschijnt wanneer er een
obstakel aanwezig is boven de magische
sensor. Dit kan ervoor zorgen dat de
KidiMagic® 2 niet goed functioneert.
4
INHOUD VAN DE DOOS
Q" VTech® KidiMagic® 2
Q"
Q"
WAARSCHUWING:
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic,
verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en
dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.
STARTEN
Starten
Hoe plaats je de batterijen?
De KidiMagic® 2 werkt op 4 ‘AA’ (LR6) batterijen of een 7.5V/400mA adapter
(apart verkrijgbaar). Wij raden het gebruik van een 7.5V VTech® adapter aan.
U
X
?YHH['\]^*
batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
X
_
Attentie
5
+
`
staan vermeld.
`
""
`
`
X
'qx*
+
{
x
bevelen de batterijen te verwijderen.
`
X
'
*
buiten het speelgoed op.
van een volwassene te gebeuren.
Milieu
het product en de batterijen niet met het normale huisafval
mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten
die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid.
Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun
|
Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale
plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen
en/of producten kunt inleveren.
Starten
Verwijdering van batterijen en product
xJX
'*x
cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de
]
}EE^>^^>QJ
De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de
markt werd gebracht.
>
manier weg te gooien.
Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl
6
AC/DC Adapter
Gebruik de VTech® adapter of een andere standaard adapter met
<=+>?EEH'Q_^~==J*
Het aansluiten van een AC/DC adapter
€
{;
€
%
%
€
HH_
Starten
‚{{
(gekenmerkt door het volgende symbool
)
Let op:
Als het speelgoed niet meer werkt of het geluid zachter wordt, kan dit aan
€
{;
even uit het stopcontact. Steek de adapter weer in het stopcontact en zet
HH_H
x
adapter mogelijk defect zijn.
Standaard richtlijnen voor speelgoed met een
adapter
&
`
$
\
x x langere periode aangesloten staan.
Bericht voor ouders
Controleer de adapter regelmatig op beschadigingen aan de kabel,
stekkers, het omhulsel en andere onderdelen. In geval van schade mag
de adapter niet op het speelgoed worden aangesloten totdat de schade
is hersteld.
7
Belangrijke opmerking
Om schade aan het speelgoed te voorkomen dient u de batterijen of AC/
DC adapter niet te verwijderen terwijl het speelgoed aan staat.
Waarschuwing
KidiMagic® 2 uit de buurt van magneten en andere
elektrostatische velden, dit kan namelijk storing op het display
veroorzaken.
Demo stand
Wanneer de KidiMagic® 2 wordt aangezet en er een demo-animatie
op het scherm verschijnt, druk dan op een toets om naar de normale
speelstand te gaan.
Druk op de Kloktoets om de KidiMagic® 2 aan te zetten. Wanneer het
speelgoed voor de eerste keer gebruikt wordt, wordt er gevraagd om de
tijd in te stellen.
Tijd instellen
De standaard ingestelde tijd is 08:00 uur in de 24-uur mode.
U‚
onderdeel te gaan en stel de uren, minuten, datum
(DD/MM/JJ) en de tijdsweergave (12/24u) in.
Starten
SPELEN
Standby-stand
Om batterijen te sparen, schakelt de KidiMagic® 2 automatisch naar de
standby-stand wanneer er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Druk op de
kloktoets om handmatig naar de standby-stand te gaan. In de standby
weer geactiveerd worden door op de kloktoets te drukken.
Magische sensor
De magische sensor reageert op bewegingen van je hand. Beweeg je
hand boven de KidiMagic® 2
„
magische sensor is ongeveer 15cm boven het speelgoed. Je kunt met
de magische sensor spelen wanneer het volgende icoontje
op het
scherm verschijnt.
8
Starten
N
en om spelletjes te spelen.
N
'H
je hand enkele seconden boven de magische sensor, beweeg omhoog
en omlaag en houd je hand enkele seconden stil om je keuze te
bevestigen).
Sfeerlicht
Druk op de sfeerlicht-toets om verschillende sfeerlichten te kiezen.
Geavanceerde lichtinstellingen
‘Geavanceerde lichtinstellingen’ te komen. Kies hier de gewenste
x #$
radio-stand naar de geavanceerde lichtinstellingen te gaan.
9
Effecten
`
en rechts boven de KidiMagic® 2 om verschillende
kleuren en effecten te kiezen.
op te slaan en terug te gaan.
Q ~} … kiezen die constant op het display en in de bol van de KidiMagic® 2 zal
Q aantal activiteiten.
Helderheid
U‚
Je kunt ook je hand enkele seconden boven de KidiMagic® 2 houden
om de helderheid in te stellen.
N sfeerlicht in te stellen.
Volume regelen
Druk op de volumetoets om het volume te regelen.
Druk op de pijltjestoetsen om het volume hoger of lager
te zetten. Druk nogmaals op de volumetoets om je
instellingen op te slaan.
Wanneer je op de OK-toets drukt als de tijd op het
scherm verschijnt (niet in standby-stand), kun je instellen
hoelang het duurt voordat de KidiMagic® 2 omschakelt
in de standby-stand. Wanneer je batterijen gebruikt zal
de instelling van 240 minuten niet mogelijk zijn. We
raden dan ook aan om een adapter te gebruiken.
ACTIVITEITEN
Activiteiten
Timer sfeerlicht
1. Klok
Druk op de kloktoets om naar de klokstand te gaan. Dit houd in dat de
klok zichtbaar is en het licht een korte periode brandt.
N x magische sensor, wanneer het
icoontje zichtbaar
is om het lichteffect te veranderen.
klok te veranderen.
Sfeerlicht - Standby Timer
Stel in hoelang het sfeerlicht blijft branden door op de
OK-toets te drukken in de klokstand.
k op de pijltjestoetsen om de gewenste tijdsduur
te kiezen: 8 seconden, 60 minuten, 120 minuten of
240 minuten. De tijdsduur 240 minuten is uitsluitend
mogelijk wanneer een adapter gebruikt wordt.
10
Stel de tijd in
en datum in te stellen.
U‚
onderdeel te gaan en stel de uren, minuten, datum
(DD/MM/JJ) en de tijdsweergave (12/24u) in.
Let op:
Wanneer de batterijen zijn vervangen of de adapter losgekoppeld is
geweest, dienen de tijd en datum opnieuw ingesteld te worden.
2. Wekker
Activiteiten
Druk op de wekker-toets om naar de wekkerstand te gaan. Kies uit twee
†""
""
.
‘s avonds
De wekker instellen
‚
en druk op de OK-toets om je keuze te bevestigen.
of uit te zetten.
U‚
†x
x>'~}
*x
wekker aan/uit en melodietje.
N voor de snooze optie
, bij de wekker voor ‘s avonds
is er geen snooze optie aanwezig.
Snooze optie
Beweeg met je hand boven de KidiMagic® 2 of druk op een toets (behalve
de wekker-toets) wanneer de wekker met snooze optie afgaat, om de
snooze optie in te schakelen. De wekker zal 5 minuten later opnieuw
klinken, dit kan tot drie keer herhaald worden.
Snooze optie uitschakelen
11
Kies dit icoontje
en druk vervolgens op de OK-toets
om de wekker uit te schakelen. De snooze optie kan ook
uitgeschakeld worden door op de wekker-toets te
drukken.
Standaard wekker uitschakelen
Druk op een toets of beweeg met je hand boven de
KidiMagic® 2 om de wekker uit te schakelen.
3. Rustgevende muziek
Rustgevende Muziek - Standby Timer
de rustgevende muziek - strandby timer in te stellen.
†
30 minuten, 60 minuten, 120 minuten of 240 minuten.
Wanneer 240 minuten gekozen wordt, is het gebruik
van een adapter noodzakelijk.
Rustgevende muziek - Lichteffecten
Q } vervolgens voor lichteffect 1 ( ) of 2 ( ).
Activiteiten
Druk op de muziek-toets om naar de muziekstand te
Q = een rustige sfeer te creeëren waardoor je lekker kunt
ontspannen of slapen.
‚ te drukken of met je hand naar links of rechts te
bewegen.
U‚
4. FM radio
Druk op de FM radio-toets om naar de radiostand te gaan. In deze stand
kun je naar je favoriete radiozenders luisteren. De frequentie gaat van
<=
~E$
#$
radiozenders te zoeken.
U‚
veranderen.
FM Radio - Standby Timer
#$
#$]
standby timer in te stellen.
12
†&E
x^E
minuten, 120 minuten of 240 minuten. Wanneer 240 minuten gekozen
wordt, is het gebruik van een adapter noodzakelijk.
Opmerking:
Q
#$
Activiteiten
5. Spellen
Druk op de spellen-toets om naar de spellenstand te gaan. De KidiMagic®
2 heeft 6 ingebouwde spellen. Gebruik de pijltjestoetsen om een spel te
kiezen en druk vervolgens op de OK-toets om te beginnen met spelen.
Waarzegster
Laat de KidiMagic® 2 jouw toekomst voorspellen!
Stel een vraag aan de waarzegster die met ‘ja’ of
‘nee’ beantwoord kan worden.
KidiMagic® 2 en stel je vraag.
Wanneer je je hand weghaalt, zal de waarzegster
antwoord geven op je vraag.
Gelukskoekjes
Q
jou! Kies een koekjespot en een gelukskoekje door
met je hand boven de KidiMagic® 2 te bewegen of
door op de OK-toets te drukken.
Geluksstatus
Ontdek hoeveel geluk jij vandaag zult hebben! Kies je
favoriete plaatje of voorwerp door op de pijltjestoetsen
te drukken. Druk op de OK-toets of beweeg je hand
boven de KidiMagic® 2 om je keuze te bevestigen.
Fruitsalade
Onthoud het fruit dat je aan het begin van het spel
ziet en snijd het elke keer dat het in beeld verschijnt
doormidden. Druk op de OK-toets of beweeg je hand
boven de KidiMagic® 2 om het fruit doormidden te
snijden.
13
Bubbelpret
Tijd voor bubbels! Knap de bubbels wanneer ze de
stippellijn raken. Druk op de OK-toets of beweeg
je hand boven de KidiMagic® 2 om de bubbels te
knappen, maar kijk uit voor andere objecten!
Toverdrank
Verzamel kruiden voor in je toverdrankje! Onthoud
het kruid dat aan het begin van het spel te zien is
en gooi alleen dit kruid in de ketel om je toverdrank
te maken. Druk op de OK-toets of beweeg je hand
boven de KidiMagic® 2 om de kruiden in de ketel te
gooien.
Sluit je mp3-speler (niet inbegrepen) aan op de
KidiMagic® 2 en luister naar jouw favoriete muziek!
Wanneer een mp3-speler aangesloten is, zal de
rustgevende muziek-stand niet beschikbaar zijn. Bekijk
de animaties wanneer je op de muziek-toets drukt.
Let op:
Koppel de mp3-speler (niet inbegrepen) en de audiokabel los, wanneer
je geen muziek wil luisteren.
Muziekspeler - Standby Timer
standby timer in te stellen.
†&E
x^E
minuten, 120 minuten of 240 minuten. Wanneer 240 minuten gekozen
wordt, is het gebruik van een adapter noodzakelijk.
Let op:
„
'&* uitsluitend de KidiMagic® 2 uitschakelen.
KidiMagic® 2 en niet
via aangesloten apparaten.
Activiteiten
6. Muziekspeler
Muziekspeler Lichteffecten
Kies je favoriete lichteffect door de sfeerlicht-toets enkele seconden
ingedrukt te houden.
14
ONDERHOUD EN VERZORGING
Onderhoud en verzorging
1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met
een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt
van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te
bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet
bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
PROBLEMEN OPLOSSEN
In geval van problemen met de KidiMagic® 2, probeer onderstaande
mogelijkheden om het probleem op te lossen.
Probleem
De KidiMagic® 2
doet het niet meer
of gaat niet meer
aan.
FM radio
onduidelijk of
storing.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Verkeerde batterijinstallatie
Controleer of de
batterijen op de juiste
manier geplaatst zijn.
Zwakke batterijen.
Vervang de batterijen.
Slechte adapter
verbinding.
Controleer of de
verbinding met de
adapter goed is.
Zwakke batterijen.
Vervang de batterijen.
Zwakke radio
ontvangst.
_
lade aan de achterkant
van het speelgoed.
Zet het speelgoed dicht
bij een raam met open en
vrij zicht.
15
Zwakke batterijen.
Vervang de batterijen.
Te sterk licht.
Zet de KidiMagic® 2 niet
in de buurt van sterke
lichtbronnen.
Q
zich voorwerpen
of obstakels te
dicht boven de
KidiMagic® 2.
Bijvoorbeeld een
boekenplank, kastje
of het plafond.
Zorg dat de KidiMagic® 2
op een plek staat waar
geen objecten boven
de magische sensor
geplaatst zijn.
Q
of beeld (of een
onjuist beeld)
Programma storing
Sluit alle
stroomvoorzieningen af
(batterijen en/of adapter)
en sluit deze vervolgens
na enkele minuten weer
aan.
Display
onduidelijk.
Zwakke batterijen.
Vervang de batterijen.
Magnetische storing
de buurt van magneten
en elektrostatische
velden.
Wanneer de KidiMagic® 2 na het uitvoeren van bovenstaande instructies
nog steeds niet naar behoren functioneert, kunt u contact opnemen met
onze klantenservice.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123
Q†
ˆ
Onderhoud en verzorging
De magische
sensor werkt niet
goed.
16
Onderhoud en verzorging
17
BELANGRIJKE MEDEDELING:
met een verantwoordelijkheid die wij bij VTech® uitermate serieus
opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de
informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat
belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en
u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien
u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij
staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
Q†
ˆ
Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie
over het product.
Download PDF
Similar pages
KidiMagic
V.Smile Motion
Handleiding Samsung YP-C1 - samsung-yp-c1
Philips SA1200 Ventilation Hood User Manual