ADSL X6 - İskenderiye

ADSL X6
K U L L A N I M
K I L A V U Z U
Model 5590
İçindekiler
Genel Bakış .......................................................................................5
1. Kurulum Talimatları ......................................................................6
Ürün Kutusunda Bulunanlar...................................................................... 6
Başlamadan Önce ........................................................................................ 7
X6’nın Kurulması......................................................................................... 8
1. Adım: Yazılımın Kurulması ................................................................... 8
2. Adım: Donanımın Kurulması.............................................................. 10
3. Adım: Kablolu ve/veya Kablosuz Ağın Kurulması ........................ 12
Ek “Kablolu” Bilgisayarlar Bağlamak İçin........................................12
Ağ Cihazı Bağlamak İçin......................................................................13
Kablosuz Ağ Oluşturmak İçin ............................................................13
Universal Plug and Play (Tak ve Çalıştır) ................................................... 17
Yardıma İhtiyacınız Olursa ........................................................................... 18
2. Kablosuz Ağınızın Kurulması...................................................... 19
Kablosuz Özelliği Bulunan Bir Bilgisayarın X6’ya Bağlanması ......... 20
Dahili Kablosuz Bağlantı Özelliği Bulunan bir Windows XP
Bilgisayarın Bağlanması............................................................................. 22
Ayarlarınızın Kontrol Edilmesi ............................................................... 24
3. Kablosuz Güvenlik Ayarı ............................................................. 25
Genel Bakış ................................................................................................. 25
Zoom Yapılandırma yöneticisine girme................................................. 26
WPA Şifreleme (veya WPA Shared Key) Yoluyla Güvenliğin
Kurulması.................................................................................................... 26
WEP Şifreleme Yoluyla Güvenliğin Kurulması ................................... 28
4. X6 ve Online Oyun ...................................................................... 32
X6’nın Online Oyun İçin Ayarlanması .................................................. 33
1. Adım: Oyun İçin IP Adresinin Seçilmesi .......................................... 33
2. Adım: Sanal Sunucu veya DMZ Ayarının Yapılması ...................... 38
Bilgisayarınızın Sanal Sunucu veya DMZ Olarak Ayarlanması .....39
Xbox® Live Oyun Sisteminizin DMZ Olarak Ayarlanması .........41
Playstation® 2 Oyun Sisteminizin DMZ Olarak Ayarlanması .....43
İçindekiler
3
5. Gelişmiş Ayarın Kullanılması ...................................................... 44
Gelişmiş Ayar Seçeneklerinin İzlenmesi..................................................... 45
Yapılandırma Seçenekleri ......................................................................... 45
Durum Seçenekleri .................................................................................... 47
Yönetim Seçenekleri.................................................................................. 48
WAN Yapılandırma Ayarlarının Kullanılması........................................... 49
Ethernet Yapılandırma Ayarlarının Kullanılması...................................... 55
Sabit Routing Table Ayarının Yapılması..................................................... 57
Gelişmiş Güvenlik Duvarı Filtrelemesi ile Ekstra Güvenlik................... 59
Güvenlik Girişinin Ayarlanması................................................................... 64
İzinsiz Giriş Algılama Ayarının Yapılandırılması ...................................... 65
DNS Sunucu Adının Eklenmesi .................................................................. 68
Virtual Server (Sanal Sunucu) veya DMZ Oluşturulması........................ 69
ADSL Ayarlarının Kullanılması ................................................................... 71
LAN Ayarlarının Değiştirilmesi ................................................................... 73
Sabit Bir IP Adresinin Oluşturulması ......................................................... 75
Half Bridge Cihazının Atanması .................................................................. 76
ADSL, Kablosuz ve Ethernet Durumunun İzlenmesi ............................ 77
Şifrenizin Değiştirilmesi................................................................................. 80
Fabrika Ayarlarına Geri Dönülmesi ............................................................ 81
Yapılandırma Ayarlarının Yedeklenmesi ve Yeniden Kullanılması ....... 82
Sürüm Güncellenmesi.................................................................................... 83
Ek A: ADSL Internet Ayarları ......................................................... 84
Ek B: Ön ve Arka Paneller .............................................................. 86
Ek C: TCP/IP Ağ Ayarları .............................................................. 88
Macintosh TCP/IP Ayarları..................................................................... 89
Linux TCP/IP Ayarları............................................................................. 91
Windows TCP/IP Ayarları ...................................................................... 92
Ek D: Ariza Tespit .......................................................................... 95
Ek E: Web Tarayıcısının Yapılandırılması.....................................100
Ek F: Ülkelere Göre Kablosuz Kanallar .........................................104
Ek G: Yasal Bilgiler........................................................................105
4
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Genel Bakış
Bu Kullanım Kılavuzunda X6’nın kurulması, X6’nın ağ üzerindeki
kablolu veya kablosuz bilgisayarlara bağlanması ve ağ güvenliğinin
sağlanmasıyla ilgili bilgiler mevcuttur. Kılavuzda ayrıca X6’nın
online oyun ayarları ile ilgili talimatlar da bulunmaktadır.
Çoğu müşteri için, 1. Bölümde İnternete bağlanılması için yapılması
gerekenler anlatılmıştır. 2. Bölüm, ağ oluşturmak isteyen
kullanıcılara yönelik talimatlar içermektedir. 3. Bölümde güvenlik ile
ilgili bilgiler yer almaktadır. 4. Bölümde ise online oyun için
yapılması gerekenler anlatılmıştır.
5. Bölümde anlatılan Gelişmiş Ayarlar kısmı, öncelikle Sistem
Yöneticilerine yöneliktir. Bu bölümde güvenlik duvarı ile ekstra
güvenlik, yapılandırma ayarlarının yedeklenmesi ve yeniden
kullanılması, firmware’in güncellenmesi ve sabit bir IP adres
oluşturma gibi X6’ya yönelik gelişmiş özelliklerin nasıl
kullanılacağıyla ilgili bilgiler yer almaktadır.
X6 ile ilgili en yeni ve güncel haberler için Zoom’un web sitesini
ziyaret edin:
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml
Genel Bakış
5
1
Kurulum Talimatları
Bu bölümde X6’nın kurulumu ve Internet’e bağlanma ile ilgili
temel talimatlar mevcuttur. Bu talimatlar Macintosh, Linux veya
Windows işletim sistemi kullanıcılarına yöneliktir. X6’ınızı daha
önce kurduysanız (Windows kullanıcıları için hazırlanan ayrı bir
Hızlı Kurulum kitapçığı kullanarak), bu bölümü atlayıp Bölüm
2’den devam edebilirsiniz.
Ürün Kutusunda Bulunanlar
Ürün kutunuzda aşağıdaki parçalar bulunmaktadır:
•
Zoom ADSL X6 modem
•
Ethernet kablosu
•
Telefon fişi
•
Elektrik kablosu
•
CD
CD’de kurulum yazılımı, ilgili kitapçıklar, garanti belgesi ve Teknik
Destek bilgileri bulunmaktadır.
Eğer eksik veya hasarlı bir parça varsa, Oluşum Bilgisayar Müşteri
Destek hattına veya modemi satın aldığınız yere başvurunuz.
6
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Ayrıca, bazı modellerde ürün kutusunda aşağıdaki parçalar da
bulunmaktadır:
•
Splitter (Frekans ayrıştırıcı); aynı ADSL prizini kullanarak hem
İnternet’e bağlanmak hem de telefon konuşması yapmak için
(sadece belirli ülkelerde)
•
Telefon fiş adaptörü; telefon kablosunu belirli bir fişe
takabilmeniz için (sadece belli ülkelerde)
•
ADSL hat filtre(si)leri (sadece belli modellerde).
Başlamadan Önce
X6 modemi kurmaya başlamdan önce, aşağıdaki koşulların yerine
getirilmesi gerekmektedir:
•
Telefon hattınızın ADSL hattı açık olmalıdır. Bunun için, Türk
Telekom ADSL servisine abone olmanız gerekmektedir. ADSL
hattı kurulduktan sonra, X5’i bağlamak için ADSL-hattı açık bir
telefon prizi almanız gerekmektedir. (Servis sağlayıcınız
“ADSL servisi” yerine “DSL servisi” ifadesini kullanıyor
olabilir.)
•
İnternete bağlanmak istediğiniz bir veya birden fazla bilgisayar
veya dizüstü bilgisayar. X6; Macintosh, Linux ve Windows
98/Me/2000/XP işletim sistemlerini desteklemektedir.
•
Ağınıza kablosuz olarak bağlayacağınız herhangi bir bilgisayar
veya dizüstü bilgisayar. Bu bilgisayarların kablosuz adaptörü
olmalı veya dahili kablosuz özelliği bulunmalıdır. X6; 802.11b
ve 802.11g uyumlu ağ adaptörlerini desteklemektedir.
•
X6’nızın direkt olarak LAN girişine bağlayacağınız herhangi bir
bilgisayar. X6’nın dört adet LAN girişi bulunur. Bu girişlerden
birine bilgisayar bağlayabilmek için söz konusu bilgisayarın
Ethernet girişinin bulunması gerekir.
•
Ek Ethernet kabloları. Eğer modeme direkt olarak birden fazla
bilgisayar bağlamayı düşünüyorsanız, bunun için ek Ethernet
kablolarına ihtiyacınız olacaktır. Dört adet LAN girişi bulunan
modem, maksimum dört adet direkt bağlantıyı
desteklemektedir.
Bölüm 1: Kurulum Talimatları
7
X6’nın Kurulması
X6’yı kurmak üç adımdan oluşur: Yazılımı Kurmak, Donanımı
kurmak, ve Kablolu ve/veya Kablosuz Ağınızı Kurmak.
1. Adım: Yazılımın Kurulması
Önemli Uyarı!
Bu bölümde Windows bilgisayar kullanıcılarına yönelik bilgiler
mevcuttur. Eğer bir Macintosh veya Linux bilgisayar
kullanıcısıysanız, bu kısmı atlayın ve sayfa 10’daki 2. Adım:
Donanımın Kurulması konulu bölüm ile devam edin.
X6’ya bağlayacağınız bilgisayar sayısı birden fazla olsa bile yazılım
yalnızca bir bilgisayar üzerinde kurulmalıdır.
Yazılımı X6’ya direkt olarak bağlayacağınız Windows bilgisayara
kurun. Yazılımın kurulacağı bilgisayarın bir Ethernet girişi
bulunmalıdır. Eğer yoksa böyle bir Ethernet girişi eklemek için bir
Ethernet kartı (Ağ Arayüz Kartı veya NIC olarak da bilinir) satın
alabilirsiniz.
Önemli Uyarı!
Mümkünse ev veya iş yeriniz içerisinde merkezi konumda bulunan
ve ADSL hattına yakın olan bir bilgisayar seçin. Merkezi bir
konum, kablosuz performansın iyi olması bakımından önemlidir.
Eğer evinizde merkezi bir konumda bulunan bir masaüstü
bilgisayar yoksa (örneğin, bilgisayar zemin kattaysa) veya yalnızca
dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, o zaman X6’yı yapılandırmak için
modeme yine bu masaüstü bilgisayarı veya dizüstü
bilgisayarlarınızdan birini bağlamalısınız. X6 kurulduktan ve
İnternet’e bağlandıktan sonra, modem ünitesine bağlı olan
bilgisayarı çıkarabilir ve X6’yı bulunduğunuz yerden daha merkezi
bir konuma taşıyabilirsiniz.
8
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
1 Bilgisayarınızı açın.
2 Ürün kutusuyla gelen CD’yi CD sürücüsüne yerleştirin. CD
otomatik olarak çalışacak ve Dili Seç ekranı açılacaktır. (Eğer
CD otomatik olarak çalışmazsa, Windows masaüstünde, Başlat
düğmesine tıklayın, Çalıştır tıklayın, sonra da D:\setup.exe
yazın; D, CD sürücünüze karşılık gelir.)
3 Dili seçin. Ana Menü ekranı açılır.
4 Yazılımı kurmaya başlamak için Kurma Sihirbazı tıklayın ve
daha sonra Next’e (İleri) tıklayın.
5 Kurulum tamamlandıktan sonra, Finish’e (Son) ve daha sonra
Exit’e (Kapat) tıklayın.
6 Bilgisayarınızda açık olan tüm uygulamaları kapatın, daha
sonra CD’yi CD sürücüsünden çıkartın.
7 Bilgisayarı kapatın ve fişten çekin.
Tebrikler! Yazılımı başarıyla yüklediniz. Şimdi, bir sonraki
bölüme, 2. Adım: Donanımın Kurulması’na geçin.
Bölüm 1: Kurulum Talimatları
9
2. Adım: Donanımın Kurulması
Yalnızca Windows kullanıcıları için: Donanımın kurulmasına
başlamadan ÖNCE yazılımı kurduğunuzdan emin olun.
Macintosh ve Linux bilgisayar kullanıcılarının yazılımı
kurmalarına gerek yoktur.
1 Bilgisayarı kapatın ve fişten çekin.
! Windows kullanıcıları için, donanımın kurulacağı bilgisayar
az önce yazlımı kurduğunuz bilgisayar ile aynıdır.
! Macintosh veya Linux kullanıcıları için, donanımın
kurulacağı bilgisayar X6 ile kullanmayı düşündüğünüz
bilgisayarlardan biridir. Genelde bu bilgisayar ADSL duvar
prizine en yakın olan bilgisayardır.
2 Modemin arkasındaki anteni dikey konuma gelecek şekilde
çevirin.
3 Modemi bilgisayarın Ethernet girişine bağlayın.
Ethernet kablosunun bir ucunu
X6’nın LAN girişlerinden
herhangi birine (LAN 1, LAN 2, LAN 3 veya LAN 4), diğer
ucunu ise bilgisayarınızın Ethernet girişine takın.
4 Ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunun bir ucunu anahtarlı
uzatma kablosuna veya duvar prizine, diğer ucunu ise modemin
güç (PWR) girişine takın.
Önemli Uyarı!
Sadece X6 kutusuyla gelen elektrik kablosunu kullanın. Diğer
elektrik kabloları donanımınıza zarar verebilir.
Elektrik kablosunu taktıktan sonra, Ön paneldeki PWR ve
WLAN ışığı yanmaya başlayacak ve LINK ışığı yanıp
sönecektir. PWR ışığı yanmadığı takdirde, elektrik kablosunu
bağlamış olduğunuz prizin veya anahtarlı uzatma kablosunun
çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
10
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
5 Bilgisayarı açın.
6 Ürün ile birlikte gelen telefon kablosunun
bir ucunu
modemin ADSL girişine, diğer ucunu ise ADSL duvar prizine
takın. Yanıp sönen LINK ışığı yanmaya başlayacaktır. Işık
yanmadığı takdirde sayfa 95’deki Arıza Tespit Bilgi
İpuçlarına bakın.
İpucu!
X6 modeminiz ADSL splitter (frekans ayrıştırıcı) ile birlikte
teslim edildiyse, bunu duvardaki ADSL prizine takabilirsiniz.
Bu sayede aynı prizi kullanarak hem ADSL bağlantısı kurabilir
hem de telefon konuşması yapabilirsiniz. Splitter (frekans
ayrıştırıcı) üzerinde iki priz girişi bulunur. Bu girişlerden biri
ADSL modeminizi, diğeri ise telefonunuzu bağlamak içindir.
7 Telefon filtreleri olmazsa olmaz değildir, ama ADSL telefon
hattını paylaşan HER telefona bir telefon filtresi
takmanızı ÖNEMLE TAVSİYE EDİYORUZ. (Duvardaki
telefon prizi ile X6 arasına herhangi bir filtre bağlamayın.)
Telefon filtreleri ADSL frekansları bloke eder. Bu sayede, aynı
hatla telefon görüşmesi yaparken cızırtı sesi gelmez. Ayrıca,
telefon görüşmelerinin ADSL performansına olumsuz etki
yapmasını da engeller.
X6 ürün kutunuzdan ADSL telefon filtreleri çıkabilir. Eğer
çıkmadıysa veya daha fazla filtreye ihtiyacınız olursa, bu
filtreleri elektronik cihaz satan pek çok mağazada bulabilirsiniz.
Normal olarak, her filtre için telefonun veya faks makinesinin
kablosunu filtrenin PHONE çıkışına takın, filtrenin LINE
çıkışını ise duvardaki telefon prizine bağlayın.
Tebrikler! Kurulumunuz tamamlandı. Şimdi Kablolu ve/veya
Kablosuz Ağın Kurulması kısmına devam edebilirsiniz.
Bölüm 1: Kurulum Talimatları
11
3. Adım: Kablolu ve/veya
Kablosuz Ağın Kurulması
X6’ya direkt olarak bağlanan bilgisayar İnternet’e bağlandığında
İnterenet bağlantınızın çalıştığından kesin olarak emin olursunuz.
Artık kablolu ve/veya kablosuz ağınızı kurmaya devam
edebilirsiniz.
X6’ya direkt veya kablosuz olarak bilgisayar bağlayabilirsiniz. X6
hem kablolu hem de kablosuz bağlantıyı desteklemektedir. Böylece
dördü ünitenin LAN girişleri kullanılacak şekilde olmak üzere
maksimum 253 bağlantı oluşturulabilir. LAN girişlerinden birine
herhangi bir ağ cihazı da (hub, anahtar veya router gibi)
bağlayabilirsiniz.
Ağınızı kurnak için aşağıda anlatılanlardan birini veya tümünü
istediğiniz sırayı takip ederek uygulayabilirsiniz:
•
Eğer X6’ya direkt olarak ek bilgisayarlar bağlamak istiyorsanız,
aşağıda anlatılan Ek “Kablolu” Bilgisayarlar Bağlamak İçin
konusuna bakın.
•
Eğer X6’ya direkt olarak bir hub, anahtar veya router bağlamak
istiyorsanız, sayfa 13’de anlatılan Ağ Cihazı Bağlamak İçin
konusuna bakın.
•
Eğer kablosuz bir ağ kurmak istiyorsanız, sayfa 13’de anlatılan
Kablosuz Ağ Oluşturmak İçin konusuna bakın.
Ek “Kablolu” Bilgisayarlar
Bağlamak İçin
X6’ya Ethernet girişi bulunan maksimum dört adet bilgisayarı direkt
olarak bağlayabilirsiniz.
1 X6’ya bağlamayı düşündüğünüz bilgisayarı kapatın. (Bu
bilgisayarın modem için doğru IP adresini bulması açısından
önemlidir. Bunun için bilgisayar 3. adımda anlatuldığı gibi geri
açılmalıdır.)
2 Ethernet kablosunun bir ucunu modemin LAN girişlerinden
birine, diğer ucunu ise bilgisayarınızın Ethernet girişine takın.
12
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
3 Bilgisayarı açın.
4 Internet’e bağlanıp bağlanamadığınız kontrol edin. Web
tarayıcınızı açın (Internet Explorer veya Netscape Navigator)
ve bildiğiniz bir web adresine bağlanmaya çalışın.
5 Eklemek istediğiniz diğer bilgisayarlar için 1–4 arasındaki
adımları tekrarlayın.
Ağ Cihazı Bağlamak İçin
X6’ya herhangi bir ağ cihazı bağlamak (hub, anahtar veya router
gibi) için X6 üzerindeki LAN girişlerinden birini kullanabilirsiniz.
1 Ethernet kablosunun bir ucunu modemin LAN girişlerinden
birine, diğer ucunu ise ağ cihazının Ethernet girişine takın.
(Hub veya anahtar gibi ağ cihazlarında bu girişe Uplink veya
Çoklama girişi, routerlarda ise WAN girişi adı verilir.)
2 Ağınızı kurun. Kurulumla ilgili ayrıntılı talimatlar için, ağ cihazı
ile birlikte gelen dokümanlara bakın.
3 Ağı kurduktan sonra, ilgili bilgisayarı yeniden başlatın.
4 Internet’e bağlanıp bağlanamadığınız kontrol edin. Ağa bağlı
tüm bilgisayarların Web tarayıcılarını açın (Internet Explorer
veya Netscape Navigator) ve bildiğiniz bir web adresine
bağlanmaya çalışın.
Kablosuz Ağ Oluşturmak İçin
1 Kablosuz ağınız üzerinde kullanmayı düşündüğünüz tüm
bilgisayarların kablosuz 802.11b veya 802.11g özelliği
bulunmalıdır.
! Piyasaya çıkan yeni dizüstü bilgisyarların bazılarında dahili
kablosuz ağ bağlantısı özelliği bulunmaktadır ve bunun için
Bölüm 1: Kurulum Talimatları
13
harici bir kablosuz bileşene ihtiyaç yoktur. Eğer
kullanacağınız dizüstü bilgisayarın böyle bir özelliği
bulunuyorsa, bu bölümde anlatılanları dikkate almayın ve
bilgisayarın kablosuz ağ bağlantısını Windows XP
kullanarak kurun. Bunun için sayfa 16’daki Kablosuz
Ağınızın Windows XP Kullanılarak Kurulması
konusuna bakın.
İpucu!
Dizüstü bilgisayarınızın kablosuz ağ bağlantısı özelliği
bulunup bulunmadığını öğrenmek için şunu yapın:
Windows masaüstünde Başlat ve Bağlan tıklayın. Daha
sonra Kablosuz Ağ Bağlantısı seçeneğine gelin. Eğer
Bağlan veya Kablosuz Ağ Bağlantısı seçeneklerinden
hiçbiri görünmüyorsa, dizüstü bilgisyarınızın kablosuz ağ
bağlantısı özelliği bulunmuyor demektir.
! Bazı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara kablosuz ağ
adaptörü kurulması gerekebilir. Bu; USB adaptörü, PC kart
adaptörü veya PCI adaptörü olabilir. Bu adaptörü
kurduktan sonra adaptörün arayüzünü açın. Arayüz
infrastructure veya access point modunda ayarlanmış
olmalıdır (ad-hoc veya peer to peer modunda DEĞİL).
Kablosuz adaptörü kurarken veya mod ayarını yaparken
yardıma ihtiyacınız olursa adaptör ile birlikte teslim edilen
ilgili dokümanlara bakın.
2 Kablosuz bir bileşen yüklediyseniz, bu bileşenin yazılımının
“alan araması” yaparak bulunduğunuz alandaki kablosuz ağları
taramasını bekleyin. X6 kablosuz ağınızın Service Set
Identifier’ı (SSID) listede görünmeye başladığında – SSID
zoom’dur – bunu İnterenet’e bağlanmak için kullanacağınız ağ
olarak seçin.
İpucu!
Çoğu kablosuz adaptörlerde yukarıdaki tarama sürecini
başlatmak için ilgili adaptörün yapılandırma yöneticisi yazılımını
kullanmanız ve Tara (Scan) düğmesine tıklamanız veya Alan
Taraması (Site Scan), Ağların Taranması (Scan Networks)
ve benzeri başlıkları içeren sekmelerden birini seçmeniz
gerekecektir. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa kablosuz
adaptörünüzle birlikte teslim edilen ilgili dokümanlara bakın.
14
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Alan taramsı ile ilgili dikkat edilmesi geren birkaç önemli husus
vardır:
! Eğer Windows XP işletim sistemi ile çalışan bir masaüstü
veya dizüstü bilgisayara herhangi bir kablosuz adaptör
kurduysanız, işletim sisteminiz bu adaptörü kendi kendine
yapılandırmayı deneyebilir (kablosuz adaptörle birlikte
teslim edilen yazılımı kullanmanıza gerek kalmadan). Eğer
böyle olursa, ekrana bulunduğunuz yerde bir veya daha
fazla kablosuz ağ bulunduğunu söyleyen bir mesaj gelir ve
bu mesaj kutusunun üzerinde Kablosuz Ağ Bağlantısı
Özellikleri iletişim kutusunu açmanızı sağlayacak bir link
bulunur. Bu durumda söz konusu link’e tıklayın ve
Windows kullanarak kablosuz ağ ayarlarımı
yapılandır kutusundaki işareti kaldırın ve daha sonra
Tamam tıklayın. Böylece kablosuz adaptörünüzle birlikte
teslim edilen yazılımı Windows XP’den herhangi bir kesinti
olmadan doğrudan kullanabilirsiniz.
! Listede birden fazla kablosuz ağ görünebilir. Listede
görünen diğer ağlar komşularınızın kullandığı kablosuz
ağlardır. Her kablosuz ağın kendi kanal ayarı vardır. Kendi
ağınız ile komşu ağlar arasında en az beş kanal farkı
olmalıdır. Kanal farkının beşten az olması bağlantınızın
aksamasına neden olabilir. Varsayılan olarak, X6, kanal 10’u
kullanmaktadır. Kanal ayarını değiştirmek için, Zoom
Yapılandırma Yöneticisi’nin Kablosuz sayfasını
kullanın.
! Komşularınızın size ait olan kablosuz ağa erişmelerini
istemiyorsanız, ağınızın güvenlik ayarlarını yapabilir ve
kendi haricinizdeki kullanımlara kapatabilirsiniz.
(Varsayılan olarak, X6 modemin sunduğu kablosuz
İnternet bağlantılarının hiçbir güvenlik uygulaması yoktur.)
3 Kablosuz bağlantılarınızı kontrol edin. Kurulumunu
tamamladığınız her masaüstü veya dizüstü bilgisayarın Web
tarayıcısını açın (Internet Explorer veya Netscape Navigator
gibi) ve bildiğiniz bir Web adresine bağlanmaya çalışın.
Eğer bağlanabiliyorsanız, kablosuz ağınız açık ve
çalışıyor demektir. İnterenet’te gezinmeye hazırsınız!
Bölüm 1: Kurulum Talimatları
15
Önemli Uyarı!
Ağınızın güvenlik ayarlarını yapılandırmak istiyorsanız, sayfa 25’ye
bakın.
Kablosuz Ağınızın Windows XP Kullanılarak
Kurulması
Bu bölümde yalnızca dahili kablosuz ağ özelliği bulunan yeni
dizüstü bilgisyarlara yönelik talimatlar yer almaktadır.
Not:
Eğer dizüstü bilgisayarınızın dahili kablosuz ağ özelliği yoksa, sayfa
13’den itibaren başlayan bir önceki bölüme bakın.
1 Windows bilgisayarınızın masaüstünde Başlat tıklayın ve
Dnetim Masası girin.
2 Ağ Bağlantıları ikonuna çift tıklayın.
3 Kablosuz Ağ Bağlantısı ikonuna sağ tıklayın ve daha sonra
Özellikler seçin.
4 Kablosuz Ağ Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusundan
Kablosuz Ağlar sekmesini seçin. Windows XP, bulunduğunuz
bölgedeki mevcut kablosuz ağları otomatik olarak tarayacak ve
sonuçlar Mevcut Ağlar listesinde görünecektir. X6’nın
kablosuz ağı listede zoom olarak görünür. (Windows
kullanarak kablosuz ağ ayarkarımı yapılandır kutusu
varsayılan olarak seçili olduğundan kablosuz ağ taraması
otomatik oalrak gerçekleşmektedir.)
5 Mevcut Ağlar listesinden zoom’u seçin ve Yapılandır
düğmesine tıklayarak Tercih Edilen Ağlar listesine ekleyin.
Dizüstü bilgisayar bu listedeki kablosuz ağları sırayla deneyerek
İnternet’e bağlanmaya çalışacaktır. (Eğer listede daha önce
eklenmiş olan kablosuz ağlar varsa, bunları listeden silmenizi
veya Yukarı düğmesini kullanrak zoom’u listenin başına
taşımanızı öneririz.)
16
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
6 Tamam tıklayın.
7 Kablosuz bağlantınızı kontrol edin. Az önce kurulumunu
tamamladığınız dizüstü bilgisayarın Web tarayıcısını açın ve
bildiğiniz bir Web adresine (Internet Explorer veya Netscape
Navigator gibi) bağlanmaya çalışın.
Eğer bağlanabiliyorsanız, dizüstü bilgisayarınızın
kablosuz ağ özelliği yapılandırılmış demektir. İnternet’te
gezinmeye hazırsınız!
Önemli Uyarı!
Ağınızın güvenlik ayarlarını yapılandırmak istiyorsanız, sayfa 25’ye
bakın.
Universal Plug and Play (Tak
ve Çalıştır)
X6’nın Universal Plug and Play (UPnP™) özelliği bulunur. Bu
özellik sayesinde, bilgisayarınıza veya ağınıza bağlı olan ve UPnP
kullanan cihazlar (oyun uygulaması, router veya tek başına bir
güvenlik duvarı gibi) X6’yı otomatik olarak algılar ve hepsinin bir
arada çalışabilmesi için gerekli ayarlamalar otomatik yapılır. Bunun
dışında hiçbir ayar yapmanıza gerek yoktur.
Bölüm 1: Kurulum Talimatları
17
Yardıma İhtiyacınız Olursa
Zoom müşterilerine çeşitli Teknik Destek hizmetleri sunmaktadır.
Bu hizmetleri almanın birkaç yolu vardır:
•
Windows kullanıcıları: CD’yi sürücüye yerleştirin, dil seçimini
yapın ve daha sonra Customer Support (Teknik Destek) linkine
tıklayın. Teknik konularda uzmanlarımıza nasıl ulaşabileceğinizi
de söyleyen kapsamlı bir bilgi ekrana gelir.
•
Macintosh ve Linux kullanıcıları: CD’yi sürücüye yerleştirin ve
Mac_Linux dosyasını bulun. İlgili dokümanlar ve teknik destek
bilgileri bu dosyada mevcuttur.
•
www.zoom.com adresinden web sitemize girin ve Technical
Support linkini seçin. Bu link aracılığıyla teknik birimdeki
uzmanlarımıza e-posta yoluyla ulaşabilir veya SmartFacts™
veri tabanımızdan ihtiyacınız olan bilgileri alabilirsiniz.
İpucu:
Zaman zaman, Zoom geliştirilmiş firmware’ler (sistem
dosyaları) yayınlayabilir. Bu dosyalara ve güncelleme
talimatlarına da www.zoom.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Güncellemeleri alabilmek için bu web sitesini düzenli olarak
ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
•
Amerika’daki teknik destek hattımızdan (561) 241-7170 veya
İngiltere’deki teknik destek hattımızdan 44 (0)1276 704440
bizlere ulaşabilirsiniz.
•
Zoom ürünlerinin satıldığı bazı mağazalardan da teknik yardım
alabilir veya bunların yönlendirdiği teknik destek merkezlerini
arayabilirsiniz.
18
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
2
Kablosuz Ağınızın
Kurulması
Bu bölümde kablosuz adaptör ve/veya dahili kablosuz bağlantı
özelliği bulunan bilgisayarlar kullanılarak kablosuz ağ
oluşturmaya yönelik talimatlar verilmiştir. 3. Bölümde ise ağ
güvenliği uygulamalarıyla ilgili bilgiler yer almaktadır.
Kablosuz ağınıza eklediğiniz her bilgisayarın kurulumu için uygun
adımları takip edin. Bunun için, her bir bilgisayara yönelik aşağıda
sunulan birkaç yoldan birini seçin:
1. Piyasaya çıkan bazı yeni Windows XP dizüstü ve masaüstü
bilgisayarda dahili kablosuz ağ bağlantısı özelliği bulunmaktadır
ve bunun için harici bir kablosuz bileşenin kurulmasına gerek
yoktur. Eğer kullanacağınız bilgisayarın böyle bir özelliği
bulunuyorsa, bilgisayarın kablosuz ağ bağlantısını Windows XP
kullanarak kurun. Bunun için Dahili Kablosuz Bağlantı
Özelliği Bulunan Bir Windows XP Bilgisayarın
Bağlanması konusuna bakın.
İpucu!
Dizüstü bilgisayarınızın kablosuz ağ bağlantısı özelliği bulunup
bulunmadığını öğrenmek için şunu yapın: Windows
masaüstünde Başlat ve Bağlan tıklayın. Daha sonra Kablosuz
Ağ Bağlantısı seçeneğine gelin. Eğer Bağlan veya Kablosuz
Ağ Bağlantısı seçeneklerinden hiçbiri görünmüyorsa, dizüstü
bilgisayarınızın kablosuz ağ bağlantısı özelliği bulunmuyor
demektir.
2. Bazı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda dahili kablosuz bağlantı
özelliği olmasına rağmen Windows XP işletim sistemi
bulunmayabilir. Bu durumda bilgisayarınızın kablosuz bağlantı
kurulumunu sayfa 20’deki Kablosuz Özelliği Bulunan Bir
Bölüm 2: Kablosuz Ağınızın Kurulması
19
Bilgisayarın X6’ya Bağlanması konusuna bakın.
3. Bazı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara kablosuz ağ adaptörü
kurulması gerekebilir. Bu; USB adaptörü, PC kart adaptörü
veya PCI adaptörü olabilir. Bu adaptörü kurduktan sonra
adaptörün arayüzünü açın. Arayüz infrastructure veya access
point modunda ayarlanmış olmalıdır (ad-hoc veya peer to
peer modunda DEĞİL). Kablosuz adaptörü kurarken veya
mod ayarını yaparken yardıma ihtiyacınız olursa adaptör ile
birlikte teslim edilen ilgili dokümanlara bakın. Adaptörün
kurulumundan sonra Kablosuz Özelliği Bulunan Bir
Bilgisayarın X6’ya Bağlanması konusuna bakın.
Kablosuz Özelliği Bulunan Bir
Bilgisayarın X6’ya Bağlanması
1 Ağa eklemeyi düşündüğünüz ve kablosuz bağlantı özelliği
bulunan bilgisayara gidin. Bu bilgisayarın alan araması yaparak
bulunduğunuz alandaki kablosuz ağları taramasını sağlayan bir
yazılımı olmalıdır. X6 kablosuz ağınızın Service Set
Identifier’ı (SSID) listede görünmeye başladığında – SSID
zoom’dur – bunu İnternet’e bağlanmak için kullanacağınız ağ
olarak seçin.
İpucu!
Çoğu kablosuz adaptörlerde yukarıdaki tarama sürecini
başlatmak için ilgili adaptörün yapılandırma yöneticisi yazılımını
kullanmanız ve Scan (Tara) düğmesine tıklamanız veya Site
Scan (Alan Taraması), Scan Networks (Ağların Taranması) ve
benzeri başlıkları içeren sekmelerden birini seçmeniz
gerekecektir. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa kablosuz
adaptörünüzle birlikte teslim edilen ilgili dokümanlara bakın.
20
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Alan taraması ile ilgili dikkat edilmesi geren birkaç önemli
husus vardır:
! Eğer Windows XP işletim sistemiyle çalışan bir bilgisayara
herhangi bir kablosuz adaptör bağladıysanız, işletim
sisteminiz bu adaptörü kendi kendine yapılandırmayı
deneyebilir (kablosuz adaptörle birlikte teslim edilen
yazılımı kullanmanıza gerek kalmadan). Eğer böyle olursa,
ekrana bulunduğunuz yerde bir veya daha fazla kablosuz ağ
bulunduğunu söyleyen bir mesaj gelir ve bu mesaj
kutusunun üzerinde Kablosuz Ağ Bağlantısı Özellikleri
iletişim kutusunu açmanızı sağlayacak bir link bulunur. Bu
durumda söz konusu link’e tıklayın ve Windows
kullanarak kablosuz ağ ayarlarımı yapılandır
kutusundaki işareti kaldırın ve daha sonra Tamam tıklayın.
Böylece kablosuz adaptörünüzle birlikte teslim edilen
yazılımı Windows XP’den herhangi bir kesinti olmadan
doğrudan kullanabilirsiniz.
! Listede birden fazla kablosuz ağ görünebilir. Bunlar, sizin
ağ sınırlarınıza yakın olan diğer ağlardır. Örneğin,
komşularınızın kullandığı ağlar sizin ağ sınırlarınız
dahilinde yer alabilir. Her kablosuz ağın kendi kanal ayarı
vardır. Kendi ağınız ile komşu ağlar arasında en az beş
kanal farkı olmalıdır. Kanal farkının beşten az olması
bağlantınızın aksamasına neden olabilir. Varsayılan olarak,
X6, kanal 10’u kullanmaktadır. Kanal ayarını değiştirmek
için, Zoom Yapılandırma Yöneticisi’nin Kablosuz
Kurulum sayfasını kullanın.
! Eğer başkalarının kablosuz ağınızdan faydalanmalarını
istemiyorsanız, ağınızın güvenlik ayarlarını yapabilirsiniz.
Bunun için, sayfa 26’daki Kablosuz Güvenlik Ayarı
konusuna bakın. (Varsayılan olarak, X6 modemin sunduğu
kablosuz İnternet bağlantılarının hiçbir güvenlik
uygulaması yoktur.)
2 Kablosuz bağlantılarınızı kontrol edin. Kurulumunu
tamamladığınız her masaüstü veya dizüstü bilgisayarın Web
tarayıcısını açın (Internet Explorer veya Netscape Navigator
gibi) ve bildiğiniz bir Web adresine bağlanmaya çalışın.
Eğer bağlanabiliyorsanız, İnternet’te gezinmeye hazırsınız demektir!
Bölüm 2: Kablosuz Ağınızın Kurulması
21
Önemli Uyarı!
Ağınıza bir güvenlik ayarı eklemek istiyorsanız, bununla ilgili
ayrıntılı bilgi için sayfa 25’daki Kablosuz Güvenlik Ayarı
konusuna bakın.
Dahili Kablosuz Bağlantı
Özelliği Bulunan bir Windows
XP Bilgisayarın Bağlanması
Bu bölümde dahili kablosuz bağlantı özelliği bulunan Windows XP
dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara yönelik talimatlar yer almaktadır.
1 Windows bilgisayarınızın masaüstünde Başlat tıklayın ve
Denetim Masası girin.
2 Ağ Bağlantıları ikonuna çift tıklayın.
3 Kablosuz Ağ Bağlantısı ikonuna sağ tıklayın ve daha sonra
Özellikler seçin.
4 Kablosuz Ağ Bağlantısı Özellikleri iletişim kutusundan
Kablosuz Ağlar sekmesini seçin. Windows XP, bulunduğunuz
bölgedeki mevcut kablosuz ağları otomatik olarak tarayacak ve
sonuçlar Mevcut Ağlar listesinde görünecektir. X6’nın
kablosuz ağı listede zoom olarak görünür. (Use Windows to
configure my wireless network settings kutusu varsayılan
olarak seçili olduğundan kablosuz ağ taraması otomatik olarak
gerçekleşmektedir.)
5 Mevcut Ağlar listesinden zoom’u seçin ve Yapılandır
düğmesine tıklayarak Tercih Edilen Ağlar listesine ekleyin.
Dizüstü bilgisayar bu listedeki kablosuz ağları sırayla deneyerek
İnternet’e bağlanmaya çalışacaktır. (Eğer listede daha önce
eklenmiş olan kablosuz ağlar varsa, bunları listeden silmenizi
veya Yukarı düğmesini kullanarak zoom’u listenin başına
taşımanızı öneririz.)
22
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
6 Tamam tıklayın.
7 Kablosuz bağlantınızı kontrol edin. Az önce kurulumunu
tamamladığınız normal veya dizüstü bilgisayarın Web
tarayıcısını açın ve bildiğiniz bir Web adresine (Internet
Explorer veya Netscape Navigator gibi) bağlanmaya çalışın.
Eğer bağlanabiliyorsanız, dizüstü bilgisayarınızın kablosuz ağ
özelliği yapılandırılmış demektir. İnternet’te gezinmeye
hazırsınız!
Önemli Uyarı!
Ağınıza bir güvenlik ayarı eklemek istiyorsanız, bununla ilgili
ayrıntılı bilgi için sayfa 25’daki Kablosuz Güvenlik Ayarı
konusuna bakın.
Bölüm 2: Kablosuz Ağınızın Kurulması
23
Ayarlarınızın Kontrol Edilmesi
Kablosuz Kurulum sayfasını kullanarak dilediğiniz zaman
kablosuz ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz. Bu sayfayı açmak için
Zoom Yapılandırma Yöneticisi’ndeki Kablosuz ikonuna
tıklayın.
Aşağıdaki tabloda bu ayarlar açıklanmaktadır:
Bu ayar…
… anlamına gelir
Kablosuz
Durum
Devrede, kablosuz ağın açık olduğu anlamına
gelir. Devre dışı ise kablosuz ağınızın kapalı
olduğu anlamına gelir
SSID
Kablosuz ağınızın SSID adı bu kısımda yazar.
X6’nın varsayılan SSID ayarı zoom’dur. SSID adını
dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Varsayılan
Kanal
Kablosuz bağlantı için kullanılan varsayılan kanalı
gösterir. X6 varsayılan olarak 10 numaralı kanala
ayarlanmıştır.
Profil
Kablosuz adaptörünüzün kullandığı standardı
gösterir. Profil listesinde 802.11b Only, 802.11g
Only veya Mixed Mode bulunur.
Varsayılan standart Mixed Mode’dur. Bu sayede,
hem b hem de g kablosuz adaptörler bir aradadır.
Şifreleme
Kablosuz İnternet sinyaliniz için kullanılan
şifreleme türünü gösterir. Encryption listesinde
Hiçbiri, WEP-64 bit, WEP 128 bit ve WPA
bulunur.
Varsayılan şifreleme türü Hiçbiri dır. Bu, güvenliğin
etkin olmadığını gösterir.
Ülke
24
Bu kısımda bulunduğunuz ülkenin adı yazmıyorsa,
Diğer seçin.
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
3
Kablosuz Güvenlik Ayarı
X6’nın kablosuz ağı oluşturulur oluşturulmaz güvenlik ayarları
varsayılan olarak kapatılır. Ağınızın güvenlik devreleri kapalı
durumdayken kablosuz sinyalinizin üzerinde herhangi bir şifre
bulunmaz ve dolayısıyla uygun teknolojiye sahip herhangi biri
bilgisayar ağınıza erişim sağlayabilir ve kablosuz bağlantınızı
kullanarak İnternete bağlanabilir. Bu bölümde ağınızın ve İnternet
bağlantınızın güvenliğini sağlamak için yapmanız gereken kablosuz
güvenlik ayarları anlatılmıştır.
Genel Bakış
Kablosuz güvenliği kurmak için, size özel bir parola veya harf ve
sayılardan oluşan bir anahtar şifre oluşturursunuz. Söz konusu şifre
girildiğinde yalnızca bu anahtar şifre veya parolayı bilen cihazlar
ağınıza bağlanabilmektedir.
Parola veya anahtar şifreyi yapılandırmanın ve uygulamanın iki yolu
vardır. Bunlar WPA şifreleme (WiFi Protected Access, bazı
yerlerde WPA Shared Key olarak geçer) ve WEP şifreleme (Wired
Equivalent Privacy), 64 ve 128 bit olarak bilinmektedir. WPA
yoluyla şifreleme düğerine göre daha iyidir, fakat bunun için tüm
kablosuz cihazlarınızın WPA’yı desteklemesi şarttır.
Ağa eklemeyi düşündüğünüz tüm kullanıcıların WPA or WPA
Shared Key şifreleme yöntemlerini destekleyip desteklemediğini
kontrol edebilirsiniz. Bunun için, söz konusu cihaz ile birlikte teslim
edilen kullanım kılavuzuna bakabilir veya kurulmuş olan cihazın
yapılandırma yazılımını kontrol edebilirsiniz. Security (Güvenlik)
veya Encryption (Şifreleme) veya Setup (Ayar) veya Advanced
Features (Gelişmiş Özellikler) sekmelerinden kontrol edin. Eğer
tüm kullanıcılar WPA’yi destekliyorsa, WPA Şifreleme veya WPA
Shared Keys Yoluyla Güvenliğin Kurulması konusuyla devam
Bölüm 3: Kablosuz Güvenlik Ayarı
25
edin. Eğer desteklemiyorsa, WEP Şifreleme Yoluyla Güvenliğin
Kurulması konusuna geçiniz.
WPA veya WEP güvenliğinin hangisini seçerseniz seçin, öncelikle
Zoom Yapılandırma Yönetim penceresine girmelisiniz.
Zoom Yapılandırma
yöneticisine girme
X6 modemlerde Zoom Yapılandırma Yöneticisine girmek için:
1 Web tarayıcınızı açın, adres çubuğuna http://10.0.0.2 ve
klavyenizdeki Enter tuşuna basın.
İpucu!
Eğer Windows kullanıyorsanız, masaüstünde bir Zoom ikonu
otomatik olarak yer alacaktır. Yukardaki adresleri yazmak
yerine bu Zoom ikonunu kliklemek yeterli olacaktır.
2 Karşınıza gelen küçük pencereye kullanıcı adını ve Şifreyi girin,
sonra Tamam tuşuna basın. Bilgileri küçük harfle yazmalısınız.
Kullanıcı Adı: admin
Şifre: zoomadsl
Böyle bir kullanıcı adı ve şifre ekranı karşınıza gelmezse o
zaman şunları sırasıyla : Tüm bağlantılarınızı gözden geçirin;
modemi ve bilgisayarı yeniden başlatın; ve bir kağıt ataçı ile
modemin arka panelindeki Reset (Sıfırlama) deliğine 5 saniye
basılı tutarak modemi fabrika ayarlarına geri çevirin.
Not: Burada girdiğiniz Kullanıcı Adı ve Şifre Servis
Sağlayıcınızın verdiği Kullanıcı Adı ve Şifreden farklıdır..
WPA Şifreleme (veya WPA
Shared Key) Yoluyla Güvenliğin
Kurulması
WPA şifreleme önerilen bir güvenlik yöntemidir. Bu yöntemi
kullanarak güvenlik ayarı yaparken, bir parola seçer ve bunu ağ
üzerindeki diğer kablosuz cihazlara (kullanıcılara) girersiniz. WPA
26
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
yöntemini kullanabilmek için, ağ üzerindeki diğer tüm kablosuz
cihazların WPA şifreleme yöntemini desteklemesi şarttır.
1 Ağa eklemeyi düşündüğünüz tüm kullanıcıların WPA
veya WPA Shared Key şifreleme yöntemlerini destekleyip
desteklemediğini kontrol edin. Bunun için, söz konusu cihaz
ile birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna bakabilir veya
kurulmuş olan cihazın yapılandırma yazılımını kontrol
edebilirsiniz. Security (Güvenlik) veya Encryption (Şifreleme)
veya Setup (Ayar) veya Advanced Features (Gelişmiş
Özellikler) sekmelerinden kontrol edin. Eğer tüm kullanıcılar
WPA’yi destekliyorsa, 2. Adımı takip edin. Eğer
desteklemiyorsa, “WEP Şifreleme Yoluyla Güvenliğin
Kurulması” konusuna geçiniz.
2 Zoom Yapılandırma Yöneticisi’ndeki Kablosuz düğmesine
tıklayın. Kablosuz Ayar menüsü açılacaktır.
3 Şifreleme girin (“Hiçbiri”yazılı olmalıdır) ve menüden WPA’yi
seçin. Şifreleme kutusunun hemen altında WPA Parolası adlı
bir bilgi kutusu ekrana gelecektir.
4 En az sekiz karakterden oluşan bir Parola oluşturun. Parola için
bir sözcük, sözcük grubu veya daha güvenli olması açısından
Bölüm 3: Kablosuz Güvenlik Ayarı
27
harf ve sayılardan oluşan bir şifre seçebilirsiniz. Parola büyük
harflerle ve hatasız girilmelidir.
5 Değişiklikleri Kaydet ve daha sonra Ayarları flaş diske
yazdir tıklayın.
Ağ üzerindeki tüm kablosuz cihazlara bu Parolayı girin.
Kablosuz ağ kullanıcılarının her birinin ayarları ayrı ayrı
yapılmalıdır. Cihaz ile birlikte teslim edilen yazılımı açın. Bu
yazılıma cihazın kurulduğu bilgisayardan ulaşılabilir. Güvenlik için
yapılandırma menüsünü bulun, WPA’yi seçin ve Parola’yı girin. Bu
Parola, X6’nın Kablosuz Ayar sayfasına girdiğiniz parolayla aynı
olmalıdır. Güvenlik ayarını yapılandırdınız!
WEP Şifreleme Yoluyla
Güvenliğin Kurulması
Ağ cihazlarınızın tümü WPA’yi DESTEKLEMİYORSA, ağ
güvenliğinizi yapılandırmak için WEP şifreleme yöntemini
kullanabilirsiniz. WEP iki şekilde yapılandırılabilir: 64-bit ve 128-bit.
Her ikisi de aynı şekilde yapılandırma sunar. 128-bit 64-bit’e oranla
biraz daha güvenlidir. Bununla birlikte, ağ performansını olumsuz
yönde etkileyebilir. Çoğu kullanıcının WEP’i 64-bit güvenlikle
yapılandırmasını önermekteyiz.
1 Zoom Yapılandırma Yöneticisi’ndeki Kablosuz
düğmesine tıklayın. Kablosuz Ayar menüsü açılacaktır.
2 Şifreleme girin (“Hiçbiri” yazılı olmalıdır) ve menüden WEP64 bit’i seçin (veya daha fazla güvenlik, fakat daha düşük ağ
performansını tercih ediyorsanız WEP-128 bit’i de
seçebilirsiniz). Şifreleme kutusunun hemen altında altı yeni
kutu açılacaktır.
28
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
3 Parola adlı kutuyu kontrol edin ve en az sekiz karakterden
oluşan bir Parola seçip hemen sağ tarafındaki boşluğa girin.
Parola için bir sözcük, sözcük grubu veya daha güvenli olması
açısından harf ve sayılardan oluşan bir şifre seçebilirsiniz.
Parola büyük harflerle ve hatasız girilmelidir.
4 Değişiklikleri Kaydet ve daha sonra Ayarları flaş diske
yazdir tıklayın.
WEP 128-bit’I seçerseniz, dört Anahtar kutusunda da aynı
anahtar şifre görünecektir.
Bölüm 3: Kablosuz Güvenlik Ayarı
29
WEP 64-bit’I seçerseniz, dört Anahtar kutusunda da farklı
anahtar şifreler görünecektir. Bu anahtar şifrelerden biri
Varsayılan Anahtar olarak görünür, 6. Adım’da açıklanmıştır.
Bu örnekte,
Varsayılan
Anahtar dir.
(Bu ekranı kopyalayın veya anahtar şifreleri not edip saklayın.
Zoom harici bir cihazı yapılandırırken de bu şifrelere ihtiyacınız
olacaktır.)
5 Ağ üzerindeki kablosuz cihazların (kullanıcıların) TÜMÜ
Zoom ise, az önce her bir kullanıcı için girmiş olduğunuz
Parola’yı girin. Kablosuz ağ kullanıcılarının her birinin ayarları
ayrı ayrı yapılmalıdır. Cihaz ile birlikte teslim edilen yazılımı
açın. Bu yazılıma cihazın kurulduğu bilgisayardan ulaşılabilir.
Güvenlik için yapılandırma menüsünü bulun, WEP’i seçin ve
Parola’yı girin. Bu Parola, X6’nın Kablosuz Ayar sayfasına
girdiğiniz parolayla aynı olmalıdır. Güvenlik ayarını
yapılandırdınız!
Ağ üzerindeki kablosuz cihazlardan (kullanıcılardan) herhangi
biri veya tümü Zoom ise, 7. Adım’a geçin.
6 Ağ üzerindeki kablosuz cihazlardan (kullanıcılardan)
herhangi biri veya tümü Zoom ise, her kullanıcıya Parola
altında yazan “anahtarlardan” birini girin. Kullanıcıların
hepsine aynı anahtarı girmeniz gerekmektedir. Sizin
kullanmanız gereken anahtar Varsayılan Anahtar alanındaki
gördüğünüz anahtardır.
Varsayılan Anahtar kutusunda hangi rakamı görüyorsanız
buna karşılık gelen Şifre 1 kullanın (örneğin, 1 yazıyorsa, Şifre 1
kullanın). Varsayılan Anahtar menü kutusunu kullanarak
istediğiniz default key’i seçebilirsiniz.
30
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
7 Az önce her bir kullanıcı için seçmiş olduğunuz Anahtarı
girin. Kablosuz ağ kullanıcılarının her birinin ayarları ayrı ayrı
yapılmalıdır. Cihaz ile birlikte teslim edilen yazılımı açın. Bu
yazılıma cihazın kurulduğu bilgisayardan ulaşılabilir. Güvenlik
için yapılandırma menüsünü bulun, WEP’i (daha önce 64-bit
veya 128-bit’ten hangisini seçtiyseniz) seçin ve Varsayılan
Anahtar’i girin. Bu Varsayılan Anahtar, X6’nın Kablosuz
Ayar sayfasına girdiğiniz default key ile aynı olmalıdır.
(WEP 64-bit’i seçtiyseniz, cihaz sizden dört anahtarı de
girmenizi isteyebilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, her bir
anahtarı X6’da görülen şekliyle sıralayın.)
Güvenlik ayarını yapılandırdınız!
Bölüm 3: Kablosuz Güvenlik Ayarı
31
4
X6 ve Online Oyun
Bu bölümde X6’nın masaüstü, dizüstü, Xbox® Live, veya
Playstation® 2 üzerinde online oyun oynayacak şekilde
yapılandırılmasına yönelik bilgiler yer almaktadır.
Yapmam Gerekenler Nelerdir?
Modeminizin online oyun ayarlarını yapmanızın üç nedeni olabilir:
•
Eğer bilgisayarınızla Internet üzerinden peer-to-peer veya
head-to-head oyunlar oynuyorsanız, oyun arkadaşınıza bir web
sitesi üzerinden bağlanmadığınız müddetçe her seferinde
modeminizin ayarlarını yapmanız gerekir. Peer-to-peer oyunlar,
iki oyuncunun doğrudan birbiriyle yarıştığı oyunlardır. Popüler
peer-to-peer oyunlar arasında Age of Empires, Command
and Conquer, Dark Reign 2, ve Unreal Tournament
sayılabilir. Oynayacağınız oyunun peer-to-peer olduğundan
emin değilseniz oyunun kullanma kılavuzuna bakın.
•
Eğer bilgisayarınızda çok oyunculu (multiplayer) oyun oynamak
istiyorsanız ve oyunun ev sahipliğini (host) siz yapacaksanız.
Popüler çok oyunculu oyunlar arasında Half Life, Diablo II,
Delta Force, Hexen II, Myth, Quake II ve Warcraft II, III
sayılabilir.
•
Eğer Xbox® Live veya PlayStation® 2 kullanarak Online oyun
oynayacaksanız.
Her üç durumda da yapılması gerekenler X6’nın Online Oyun
İçin Ayarlanması konulu bir sonraki bölümde anlatılmıştır.
32
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
X6’nın Online Oyun İçin
Ayarlanması
X6’nın online oyun ayarlarının yapılabilmesi için iki temek adım
vardır: Oyun İçin Bir IP Adresinin Seçilmesi ve Sanal Sunucu
veya DMZ’nin Ayarlanması. Bu bölümde, bilgisayarınızda
Xbox® veya Playstation® 2’de bu ayarların nasıl yapılması gerektiği
anlatılmıştır.
1. Adım: Oyun İçin IP Adresinin
Seçilmesi
Oyun oynayacağınız bilgisayarın veya oyun sisteminin her zaman
aynı IP adresinin kullandığından emin olun. Varsayılan olarak, yerel
alan ağındaki cihazlar her yeniden başlatıldığında X6 bu cihazlara
adresleri dinamik olarak (DHCP kullanarak) atar. Bu nedenle
adresler her zaman aynı olmaz. Modem ise her defasında
bilgisayarınıza veya oyun sisteminize aynı adresi atayacak şekilde
ayarlanabilir.
Bilgisayarınızı veya oyun sisteminizi her zaman aynı adresi
kullanacak şekilde ayarlamak için şunları yapın:
1 Eğer Xbox veya PlayStation 2 kullanıyorsanız, bunu bir
Ethernet kablosuyla modeminize bağlayın. Televizyon
ekranınızda Network Settings’i (Ağ Ayarları) bulun ve
Connect’i (Bağlan) seçin.
2 Zoom Yapılandırma Yöneticisi’nde Gelişmiş Ayarlar
ikonuna tıklayın.
Bölüm 4: X6 ve Online Oyun
33
3
Gelişmiş Ayarlar sayfasında, LAN Yapılandırma düğmesine
tıklayın. Daha sonra DHCP Sabit host ekleme düğmesine
tıklayın. DHCP Sunucusu Sabit host yaratma sayfası ekrana
gelir:
4 Herhangi bir IP adresi girmeden önce, bilgisayarınızın veya
oyun sisteminizin MAC (Ortama Erişim Kontrolü) adresini
girmeniz gerekir. Oyun sisteminizin MAC adresini bulmak için
aşağıdaki talimatları takip edin.
Oyun oynamak için bilgisayar kullanıyorsanız:
! Eğer bilgisayarınızın adını biliyorsanız veya yalnızca bir
bilgisayarınız bağlıysa, MAC adresi bilgilerini DHCP
Sunucusu Sabit host yaratma sayfasının altındaki
DHCP İstemcileri kısmında bulabilirsiniz. MAC adresini
öğrenmek için Sistem Durumu sayfasını da
kullanabilirsiniz. Bunun için Sistem Durumu ikonuna
tıklayın ve listede DHCP İstemcisi Durumu görene
kadar ilerleyin.
34
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
! Eğer bilgisayarınızın adını bilmiyorsanız veya birden fazla
bilgisayar bağladıysanız, MAC adresi bilgilerine erişmek
için şunları yapın:
a Oyun oynamak istediğiniz bilgisayarın başına geçin.
b Başlat tıklayın ve Çalıştır seçin.
c Çalıştır iletişim kutusuna, command (Komut) yazın
ve Tamam tıklayın. Command (Komut) veya MSDOS penceresi açılır.
d Command Prompt (Komut İstemi) veya MS-DOS
penceresinde (C:\> veya C:\WINDOWS>’dan sonra)
ipconfig, yazın, bir boşluk bırakın ve daha sonra /all
yazın.
Şu şekilde görünmelidir: ipconfig /all
e Klavyenin Enter’ tuşuna basın. MAC adresi 12 haneli
Physical Address veya Internet Adapter adresi
olarak görünür. 5. Adım ile devam edin.
Oyun oynamak için Xbox® Live
kullanıyorsanız:
a MAC adresini Network Settings (Ağ Ayarları)
menüsünün en alt sağ köşesindeki Xbox Dashboard
üzerinde bulabilirsiniz. MAC=0050F24ADC29
türünden bir yazı göreceksiniz. Sizin adresiniz bundan
farklı olacaktır. Bu aşamada bir de IP address (IP
Adresi) atamanız gerekmektedir. Bunun için, Xbox
Network Settings (Xbox Ağ Ayarları) menüsünde IP
Addresses’i (IP Adresleri) seçin.
b IP Addresses ekranına şu değerleri girin:
Configuration
Manual
IP Address
10.0.0.50
Subnet Mask
255.255.255.0
Gateway
10.0.0.2
Bölüm 4: X6 ve Online Oyun
35
c Network Settings menüsüne geri dönmek için
klavyenin B tuşuna basın.
d Network Settings menüsünde DNS Servers’ı (DNS
Sunucuları) seçin.
e DNS Servers ekranına şu değerleri girin:
f
Configuration
Manual
Primary DNS
10.0.0.2
Alternate DNS
10.0.0.2
Ana menüye geri dönmek için klavyenin B tuşuna iki
kez basın. Daha sonra 5. Adıma ilerleyin.
Oyun Oynamak İçin PlayStation® 2
kullanıyorsanız:
a PlayStation’a Ağ Erişim Disketini yerleştirin.
b Ana menü ekranında, ISP Setup’ı (ISP Ayarı) seçin. Daha
sonra sırayla I have an ISP (İnternet Servis Sağlayıcım var)
ve Automatic Configuration (Otomatik Yapılandırma)
seçeneklerini seçin.
c
Select an Internet service provider (İnternet servis
sağlayıcısı seç) menüsünde Other’ı (Diğer) seçin.
d Connection Test (Bağlantı Testi) menüsünde Advanced’i
(Gelişmiş) seçin. MAC adresi Advanced Broadband
Settings (Gelişmiş Genişbant Ayarları) ekranında görünür.
e Şimdi Playstation 2 oyun sisteminin ağ ayarlarını
yapılandırmak için, ana menüden ISP Setup’ı tekrar seçin.
Eğer ekrana bir mesaj gelirse, İnternet bağlantısını kesmek
için X’e basın.
f
Edit Network Setting (Ağ Ayarını Düzenle) menüsünde
New Network Setting’ı (Yeni Ağ Ayarı) seçin.
g Connect to the Internet (İnternete Bağlan) menüsünde
Local Area Network’ı (Yerel Alan Ağı) seçin.
36
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
h Local Area Network Setup (Yerel Alan Ağı Ayarı)
menüsünde Automatic Configuration’ı (Otomatik
Yapılandırma) seçin.
5
i
Connection Test (Bağlantı Testi) menüsünde Test
Settings’i (Test Ayarları) seçin.
j
Erana gelen Test for connecting to your ISP was
successful (ISS’nize bağlanıp bağlanamadığınızı test edin)
mesajında Continue’ı (Devam et) seçin. Daha sonra
ayarlarınızı kaydetmek ve ana menüye dönmek için gerekli
talimatları takip edin. Şimdi 5. Adım ile devam edin.
MAC adresini belirlediniz. Şimdi bilgisayarınıza veya oyun
isteminize bir IP address atayabilirsiniz. DHCP Sunucusu
Sabit host yaratma sayfasına şu değerleri girin:
Ayar
Değer
IP
Address
(IP adresi)
10.0.0.50 yazın. Eğer birden fazla
bilgisayar veya oyun sistemi ayarı
yapacaksanız, farklı IP adresleri
kullanmalısınız. Örneğin, aynı anda bir
Xbox ve bir bilgisayarın ayarlarını
yaparken Xbox için 10.0.0.50, bilgisayar
için ise 10.0.0.51 değerlerini girin.
MAC
Address
(Mac
adresi)
4. Adımda elde ettiğiniz MAC adresini
girin.
Maximum
Lease
Time
Varsayılan ayar olarak bırakın.
6 IP adresini hafızaya kaydetmek için Değişiklikleri Kaydet ve
daha sonra da Ayarları flaş diske yazdir tıklayın. Bundan
sonra bilgisayarınıza veya oyun sisteminize bu adres atanacaktır.
Bölüm 4: X6 ve Online Oyun
37
2. Adım: Sanal Sunucu veya
DMZ Ayarının Yapılması
Oyun oynarken modemin güvenlik duvarının diğer oyuncuları
sisteminizden bloke etmemesi için, sanal sunucu veya DMZ
(Silahtan Arınmış Bölge) ayarı yapmanız gerekir. Sanal sunucu ve
DMZ arasındaki temek fark; farklı sistem girişi düzeyleri
sunmalarıdır.
Sanal sunucu bilgisayarınıza sadece belirli portlardan erişim
sağlanmasına izin verir. Port, bazı uygulamaların (oyunlar gibi)
iletişim kurmak için kullandığı bir tür kanaldır. Örneğin, İnternet
üzerinden oynamak istediğiniz bir oyun için 6000 adet port açmanız
gerekebilir.
DMZ ise sanal sunucudan farklı olarak bilgisayara tüm portlardan
erişim imkanı tanır. Bu nedenle DMZler sanal sunuculara oranla
daha az güvenlidir ve daha dikkatli kullanılmalıdır. Xbox® Live ve
Playstation®2 söz konusu olduğunda, DMZ kullanımında bir
sakınca yoktur. Çünkü bu tür oyun sistemlerinde güvenlik,
bilgisayarda olduğu kadar önem taşımaz.
•
Eğer bilgisayarınızda peer-to-peer veya multi-player game
(çok oyunculu) oyun oynuyorsanız, sayfa 39’daki
Bilgisayarınızın Sanal Sunucu veya DMZ Olarak
Ayarlanması konusuna bakın.
•
Eğer Xbox Live kullanıyorsanız, sayfa 41’deki Xbox® Live
Oyun Sisteminin DMZ Olarak Ayarlanması konusuna
bakın.
•
Eğer Playstation 2 kullanıyorsanız, sayfa 43’deki Playstation® 2
Oyun Sisteminin DMZ Olarak Ayarlanması konusuna
bakın.
38
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Bilgisayarınızın Sanal Sunucu veya
DMZ Olarak Ayarlanması
Not:
Eğer bilgisayarınızda Windows XP firewall gibi başka firmalara ait
kurulu bir güvenlik duvarı yazılımı varsa, virtual server veya DMZ
yöntemiyle portları açmadan önce bu yazılımı devreden (deactivate)
çıkarmanız gerekebilir. Aksi takdirde, bilgisayarınız açmaya
çalıştığınız portları bloke edebilir.
1 Gelişmiş Ayar ikonuna tıklayın. Daha sonra Sanal
Sunucu/DMZ düğmesine tıklayın:
2 Sanal Sunucu/DMZ sayfasında Sanal Sunucu/DMZ Ekle
linkine tıklayın. Sanal Sunucu/DMZ Ekle sayfası açılır:
Bölüm 4: X6 ve Online Oyun
39
3 Şu değerleri girin:
Ayar
Değer
IP Adresi
Bu alana DHCP Sunucusu Sabit host
yaratma sayfasında belirlemiş olduğunuz IP
Adresini girin.
Protokol
Eğer oyun talimatlarından protokol
(udp veya tcp) ve port numara(lar)nızı
biliyorsanız, listeden bu protokolü seçin.
Eğer protokol veya port numara(lar)nızı
bilmiyorsanız, bilgisayarınızı DMZ olarak
ayarlamanız gerekir. Bunun için Protokol
listesinden DMZ’yi seçin. Böylece
bilgisayarınızdaki tüm portlar İnternet
üzerinden iletişime açılacaktır.
Uyarı: Portlar DMZ yönetimiyle
açıldığında, ADSL Ethernet güvenlik
duvarının sağladığı güvenlik kalkar. Bu
nedenle DMZ’nin yalnızca gerekli olduğu
zamanlarda tercih edilmesini öneririz.
Ports
Eğer bilgisayarınızı DMZ olarak
ayarladıysanız, bu alana hiçbir şey
girmenize gerek yoktur.
Eğer bir başka peer-to-peer veya multiplayer oynuyorsanız, oyun talimatlarında
bu alana ne girmeniz gerektiği söylenecektir.
Buraya bir sayı girmek için, Protokol
kutusuna tcp veya udp girmeniz
gerekmektedir.
Eğer birden fazla port girecekseniz, her port
için yeni bir sanal sunucu ekleyin. Eğer
gireceğiniz birden fazla port bulunuyorsa,
bilgisayarınızı DMZ olarak ayarlayabilirsiniz.
Desteklenen maksimum port sayısı
65535’tir.
4 Değişiklikleri Kaydet ve daha sonra Ayarları flaş diske
yazdir tıklayın. Ayarlarınız tamamlandı!
40
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Xbox® Live Oyun Sisteminizin DMZ
Olarak Ayarlanması
1 Gelişmiş Ayar ikonuna tıklayın. Daha sonra Sanal
Sunucu/DMZ düğmesine tıklayın:
2 Sanal Sunucu/DMZ sayfasında Sanal Sunucu/DMZ Ekle
linkine tıklayın. Sanal Sunucu/DMZ Ekle sayfası açılır:
3 Şu değerleri girin:
Ayar
Değerler
IP Adresi
Bu alana DHCP Sunucusu Sabit host
yaratma sayfasında belirlemiş olduğunuz
IP Adresini girin.
Protokol
Xbox’ınızı DMZ olarak ayarlamak için
DMZ’yi seçin.
Ports
DMZ’yi seçtiğiniz için bu alan ekranda
görünmez. Bu alana hiçbir şey girmenize
gerek yoktur.
Bölüm 4: X6 ve Online Oyun
41
4 Değişiklikleri Kaydet ve daha sonra Ayarları flaş diske
yazdir tıklayın.
5 Xbox Dashboard’u güncelleyin:
Xbox Live Starter Kit’inizin yanınızda olduğundan emin olun.
Xbox Live CD’sini Xbox’a yerleştirin. Güncelleme
tamamlandığında ana menüde Xbox Live alanı görünecektir.
6 Xbox Communicator modülünü Xbox Controller çoklama
girişine (üst giriş) yerleştirin. Daha sonra headset fişini
Communicator modülüne takın.
7 Xbox Live hesabınızı aktive edin:
Xbox Live CD’si hala Xbox’ınızın içinde olmalıdır. Bu konuda
kurulum talimatlarını gösteren bir film izlemenizi tavsiye ederiz:
Menüden Xbox Live’ı seçin. daha sonra Dashboard’da Xbox
Live’ı seçin ve söylenenleri takip edin. Not: Hesabınızı aktive
edebilmeniz için abone koduna ihtiyacınız olacaktır—bu kodu
CD kapağında bulabilirsiniz. (Ayrıntılı bilgi için Xbox Live’ın
ilgili dokümanlarına bakın.)
Ayarlarınız tamamlandı!
42
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Playstation® 2 Oyun Sisteminizin
DMZ Olarak Ayarlanması
1 Gelişmiş Ayar ikonuna tıklayın. Daha sonra Sanal
Sunucu/DMZ düğmesine tıklayın:
2 Sanal Sunucu/DMZ sayfasında Sanal Sunucu/DMZ Ekle
linkine tıklayın. Sanal Sunucu/DMZ Ekle sayfası açılır:
3 Şu değerleri girin:
Ayar
Değerler
Dahili IP
Adresi
Bu alana DHCP Sunucusu Sabit host
yaratma sayfasında belirlemiş olduğunuz
IP Adresini girin.
Playstation’ınızı DMZ olarak ayarlamak için
DMZ’yi seçin.
DMZ’yi seçtiğiniz için bu alan ekranda
görünmez.
Protokol
Ports
4 Değişiklikleri Kaydet ve daha sonra Ayarları flaş diske
yazdir tıklayın. Ayarlarınız tamamlandı!
Bölüm 4: X6 ve Online Oyun
43
5
Gelişmiş Ayarın
Kullanılması
X6’nın kurulumu esnasında varsayılan olarak ayarlanan
seçenekler çoğu kullanıcı için yeterlidir. Ancak, isteyen Gelişmiş
Ayarlar sayfasını kullanarak X6’nın ayarlarını değiştirebilirler.
Bu bölümde X6 modeme ait gelişmiş seçenekler ve özellikler
açıklanmış ve bunları kendi ağınıza nasıl uygulayacağınız
anlatılmıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki durumlarda geçerlidir:
•
İnternet servis sağlayıcınız X6 modeminizin varsayılan
ayarlarını etkin kılmanızı, iptal etmenizi veya değiştirmenizi
söylerse
•
WAN (Geniş Alan Ağı) ayarlarınızı değiştirmeniz gerekirse
•
Bazı IP adreslerin ve izinsiz bilgisayarların ağınıza
girmelerini engellemek için varsayılan güvenlik duvarı
ayarlarını değiştirmek istediğinizde
•
ADSL şifrenizi değiştirmek istediğinizde
•
Yapılandırma ayarlarını değiştirdiğinizde ve bu ayarları
yedeklemek veya diğer modemlere uygulamak
istediğinizde
•
Bilgisayar(lar)ınız için sabit IP adresleri ayarı yapmak
istediğinizde
44
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Gelişmiş Ayar Seçeneklerinin
İzlenmesi
Zoom Yapılandırma Yöneticisi’nin üst tarafındaki Gelişmiş
Ayarlar ikonuna tıklayarak Gelişmiş Ayarlar sayfasını açın. Zoom
Yapılandırma Yöneticisi’ne nasıl giriş yapılacağını unuttuysanız
sayfa 26’ye bakın. Açılan sayfada üç gruba ayrılmış düğme
seçeneklerini göreceksiniz: Yapılandırma, Durum ve Yönetim
düğmeleri:
Yapılandırma Seçenekleri
Yapılandırma düğmesine tıkladığınızda, seçmiş olduğunuz
seçenekle ilgili bir sayfa açılır. Aşağıdaki tabloda bu seçenekler ve
ne işe yaradıkları anlatılmıştır
Bu düğme ile…
Şunları yapabilirsiniz…
WAN
Yapılandırma
Geniş Alan Ağı (WAN) ADSL ayarının nasıl
yapılandırılacağını belirler. Bu alandaki bazı
değerleri ISP/DSL sağlayıcınızdan almanız
gerekir.
Ethernet
Yapılandırma
X6 modeminizin Ethernet portları ile ilgili ayarları
görmenizi ve değiştirmenizi sağlar. Genel olarak
bu ayarları değiştirmeniz gerekmektedir.
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
45
Bu düğme ile…
Şunları yapabilirsiniz…
Yönlendirme
Tablosu
X6 modemin LAN veya Ethernet gibi belirli bir
arayüzden gelen verileri hangi yöne
göndereceğini ayarlar. Yönler verilerin
gönderileceği bir sonraki cihazın, arayüzün veya
İnternet noktasının IP adresini belirler. Verilerin
nereye gönderileceği verinin varış noktasına göre
belirlenir.
Güvenlik
duvarı
Ağınızdaki bilgisayarlar için ek bir güvenlik duvarı
tanımlar. Örneğin, Sanal sunucu/DMZ sayfasını
(altta) kullanarak bir DMZ arayüzü oluşturursanız,
güvenlik duvarı filtresini etkin hale getirir ve bazı
protokollerin DMZ makinesine ulaşmasını
engelleyecek bir güvenlik politikası
oluşturabilirsiniz.
DNS
Birden fazla DNS sunucusu belirlemenizi sağlar.
Genel olarak, çoğu kullanıcının İnternet servis
sağlayıcıları söylemediği sürece herhangi bir DNS
sunucusu girmesine gerek yoktur.
Sanal
sunucu/DMZ
Sanal sunucu veya DMZ (Silahtan Arınmış Bölge)
ayarı yaparak bilgisayarınızı erişime açmanızı
sağlar. Varsayılan olarak, modeminiz ağınızdaki
bilgisayarları İnternet üzerindeki kullanıcılardan
saklamak için NAT’ı kullanır. Ancak bazen
ağınızdaki bilgisayarlara dışarıdan erişim imkanı
vermek isteyebilirsiniz. Bu durumda harici
kullanıcıların ağınızdaki bilgisayarlara erişim
sağlayabilmesi için bir sanal sunucu veya DMZ
ayarı yapabilirsiniz. Örneğin, herhangi bir LAN
bilgisayarı İnternet oyunlarına host ise veya bu
bilgisayarda bir Web sunucusu çalışıyorsa, o
zaman erişim imkanı sunmak isteyebilirsiniz.
ADSL
Yapılandırma
Modeminizin ADSL ayarlarını yapmanızı sağlar.
Genel olarak, İnternet servis sağlayıcınız
söylemediği sürece bu ayarları değiştirmenize
gerek yoktur.
46
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
LAN
Yapılandırma
X6 modem ile Ethernet prizi arasındaki bağlantıyı
kontrol eden ayarları belirlemenizi sağlar.
Bilgisayarınız için sabit bir IP adresi ayarı
yapmanızı sağlar.
PPP Half
Bridge
İnternet servis sağlayıcınız tarafından atanan IP
adresini LAN üzerindeki tek bir PC ile
paylaşmanızı sağlar. Böylece NAT aracılığıyla
çalışan bazı uygulamaların (online oyunlar veya
FTP sunucuları gibi) yarattığı sorunları ortadan
kaldırır ve PC’deki PPP yazılımını çalıştırmaya
gerek kalmaz.
Durum Seçenekleri
Durumu düğmeleri sayesinde bağlantı ve ağlarınızın durumuyla
ilgili gerçek zamanlı bilgiler edinebilirsiniz. Bu bilgiler size en son
durumu raporlayacak şekilde sürekli güncellenmektedir.
Genel olarak, bu raporlar bakım ve arıza tespit amacıyla
kullanılmaktadır.
Aşağıdaki tabloda Durumu grubundaki raporların tanımları
verilmiştir:
Bu düğme
ile…
Şunu yaparsınız…
ADSL
Durumu
ADSL Hattının Durumu ile Upstream ve
Downstream hızı gibi bilgileri görmenizi sağlar.
Kablosuz
Durum
Link Hızı, SSID, Varsayılan Kanal ve kablosuz
bilgisayarınızın MAC adresi gibi bilgileri görmenizi
sağlar.
Ethernet
Durumu
Rx (Al) ve Tx (İlet) Paketleri ile ilgili bilgileri
görmenizi sağlar.
Bazı rapor örneklerini görmek için sayfa 77’e gidin.
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
47
Yönetim Seçenekleri
Yönetim grubunda yer alan düğmeler sayesinde modemin güvenlik
duvarını güncelleyebilir, Zoom Yapılandırma Yöneticinizin
şifresini değiştirebilir veya modeminizin yapılandırma dosyasını geri
yükleyebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda Yönetim grubunda yer alan düğmeler ve bunlara
ilişkin kısa tanımlar verilmiştir.
Bu düğme ile…
Şunları yapabilirsiniz…
Yönetici Şifresi
Zoom Yapılandırma Yöneticisi’nin
şifresini değiştirmenizi sağlar. Orijinal
kullanıcı adı ve şifre şunlardır:
Kullanıcı Adı: admin
Şifre: zoomadsl
Sürüm Güncelleme
Sürüm güncelleştirmek için ihtiyacınız olan
güncelleme dosyasına giden yolu
belirlemenizi sağlar. Dosyayı bulmak için
bu sayfadaki Göz at düğmesini kullanın ve
daha sonra güncelleştirmeyi başlatmak için
Güncelle düğmesine tıklayın.
Sistem Logu
Diğer cihazlarla kurulan rutin sistem
iletişimi sırasında elde edilen verileri
görmenizi sağlar. Bu bilgi her zaman
beklenmedik veya hatalı bir uygulamayı
göstermez ve alarm yaratabilecek sistem
tuzakları tarafından yakalanmaz. Sistem
logunu bir dosyaya kaydedebilirsiniz
Fabrika Ayarları
X6’yı yeniden başlatır ve modemin fabrika
ayarlarına geri dönmesini sağlar.
Yedek/Geri Yükleme
Konfig
Bu düğme ile mevcut yapılandırma
ayarlarınızı kaydedip gerektiğinde geri
yükleyebilirsiniz.
48
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
WAN Yapılandırma Ayarlarının
Kullanılması
WAN Yapılandırma sayfasına ne zaman
kullanırım?
WAN Yapılandırma sayfasında Geniş Alan Ağı (WAN), ADSL
ayarı ve İnternet erişimi ile ilgili önemli bilgiler yer alır. Bu
bilgilerden bazıları size ISP/DSL sağlayıcınız tarafından verilmiştir.
Dolayısıyla elinizde bulunan ilgili bilgileri bu kısma girmeniz
gerekmektedir. Girmeniz gereken başka değerler olup olmadığını
öğrenmek için, aşağıda resimden sonra verilen tabloyu inceleyin.
Protokol, Encapsulation, VPI, VCI, PPP ve NAT değerleri de
Temel Ayarlar sayfasında görünür. Muhtemelen bu ayarlara ilişkin
değerleri daha önce girmişsinizdir. Dolayısıyla, örneğin PPP
bağlantınızın süre ayarları gibi herhangi bir gelişmiş özellik ayarı
yapabilmek için sadece WAN Yapılandırma sayfasına girmeniz
gerekmektedir.
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
49
WAN Yapılandırma Sayfası
Bir sonraki sayfada verilen tabloda WAN Yapılandırma
sayfasındaki ayarlar ile girmeniz gereken değerler tanımlanmıştır.
İlgili değerleri girdikten sonra, Değişiklikleri Kaydet ve daha
sonra Ayarları flaş diske yazdir tıklayın.
50
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Not: Tabloda yukarıdaki resimde gösterilen ayarlara ek olarak bazı
ayarlar gösterilmektedir. Protokol ayarınıza bağlı olarak, WAN
yapılandırma sayfanız tablodaki ayarların tümünü veya bir kısmını
gösteriyor olabilir.
Ayar
Tanımı
Protokol
İnternet Servis Sağlayıcınız size bu bilgiyi
vermektedir.
Eğer servis sağlayıcınız size 1483 Bridged
modunu kullanmanızı söylüyorsa, 1483
Bridged + NAT seçeneğini seçin. Böylece
modeminizin gelişmiş routing ve güvenlik
duvarı özelliklerinden yararlanmış
olursunuz.
Encapsulation
Buradaki encapsulation değeri DSL
sağlayıcınızın encapsulation değeri ile
örtüşmelidir. Bu değer, verinin İnternet
üzerinden geçtiği yolu gösterir. Örnek
olarak LLC (Mantıksal Bağlantı Kontrolü)
değeri verilebilir. DSL sağlayıcınız ADSL
hizmeti için başvurduğunuzda size bu
bilgiyi verir.
VPI
Virtual Path Identifier, 0 – 256 arasında
değişir. DSL sağlayıcınız ADSL hizmeti için
başvurduğunuzda size VPI değerlerini
verir.
VCI
Virtual Circuit Identifier, 0 – 65536 arasında
değişir. DSL sağlayıcınız ADSL hizmeti için
başvurduğunuzda size VCI değerlerini
verir.
Kullanıcı adı
DSL sağlayıcınız ADSL hizmeti için
başvurduğunuzda size bu Kullanıcı adı
bilgisini verir. (Bu kullanıcı adı Zoom
Yapılandırma Yöneticisi’ne giriş yaparken
kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile aynı
değildir.)
Şifre
DSL sağlayıcınız ADSL hizmeti için
başvurduğunuzda size bu şifre bilgisini
verir.
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
51
Ayar
Tanımı
Servis Adı
Bu bilgi servis sağlayıcınızın girmenizi
isteyebileceği opsiyonel bir bilgidir.
Kopma Zaman aşımı
Herhangi bir işlem olmadığı takdirde PPP
bağlantısının otomatik olarak kesileceği
süredir. Buraya 0 değeri girildiğinde,
bağlantının idle modundayken bile
kesilmeyeceği anlamına gelir.
Onaylama
PPP bağlantısı kurarken kullanılacak
doğrulama (authentication) protokolünün
türünü gösterir. Bu protokol servis
sağlayıcınız tarafından belirlenmiş olabilir.
Örneğin, CHAP (Challenge Handshake
Authentication Protocol) protokolünde
bağlantı kurulumu sırasında kullanıcı adı ve
şifreniz gizli tutulur. Password
Authentication Protokolünde ise böyle bir
durum söz konusu değildir.
NAT
Ağ Dres Dönüşümü. Varsayılan olarak bu
ayar Devrede. NAT, özel IP adreslerinin bir
listesini ağınızda tutar ve gelen istemler
söz konusu olduğunda bu listeye başvurur.
Eğer herhangi bir eşleştirme kuramazsa,
söz konusu veri ağınıza giremez. Devrede
ayarı IP adreslerinizi harici kullanıcılardan
gizler. Devre dışı seçeneği ise bazen
Public IP adresleri kullanmak istediğiniz
zamanlarda kullanılır.
MTU
Maksimum İleti birimi. Modemin
gönderebileceği en büyük bitteki paket
boyutudur. MTU’dan daha büyük mesajlar
gönderilmeden önce daha küçük boyutlara
bölünür.
IP Adresi Al
Servis sağlayıcınız DHCP kullanıyorsa ve
siz 1483 protocol’ü kullanıyorsanız, bu
düğmeyi Enable olarak seçin. Servis
sağlayıcınızın ne kullandığını bilmiyorsanız,
bu düğmeyi seçin.
IP Adresi Belirle
Sabit bir IP adresi ve 1483 protocol’ü
kullanıyorsanız, bu düğmeyi Enable olarak
seçin. Genel olarak sabit bir IP adresi
kullanmak için başvuru yapmanız ve ekstra
ücret ödemeniz gerekir.
52
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Ayar
Tanımı
IP Adresi, Alt ağ
maskesi, Varsayılan
ağ geçidi ve DNS
Sabit bir IP adres kullanıyorsanız, ilgili
alanlara servis sağlayıcınızın size vermiş
olduğu IP Adresi, Alt ağ maskesi, ,
Varsayılan ağ geçidi ve DNS sunucusu
değerlerini girin. Aynı zamanda 1483
protokolünü kullanıyor olmalısınız.
Ethernet Filtre Türü
Köprü arayüzü ile gerçekleştirilen Ethernet
filtreleme türünü belirler. All seçeneği, her
türlü Ethernet paketinin portlardan
geçmesine izin verir. IP seçeneği, yalnzıca
IP/ARP türü Ethernet paketlerinin
portlardan geçmesine izin verir. PPPoE
seçeneği ise yalnızca PPPoE türü Ethernet
paketlerinin portlardan geçmesine izin verir.
ATM
Bu ayarları kullanarak ağ üzerinden
gönderilecek olan verilerin hangisine
öncelik verileceğini belirleyebilirsiniz.
ATM Trafik Sınıfı
En yüksek hücre
oranı
Çoğuşma Toleransı
Maks. Hücre Oranı
Maks. Çoğuşma
büyüklüğü
Önemli Uyarı! Trafik Sınıfı ayarında UBR
(Unspecified Bit Rate) dışında bir seçenek
kullanmak için, DSL sağlayıcınızla temasa
geçmeniz gerekir. Servis sağlayıcınız size
aynı zamanda Cell, Burst ve Tolerance
Rates değerlerini de verecektir.
Sürdürülebilir Hücre
Oranı
RIP
RIP, size yönlendirme tablosu bilgilerini
aşağıdakilerle paylaşma imkanı veren bir
İnternet protokolüdür:
•
RIP’i destekleyen LAN cihazları ile
•
ADSL hattı aracılığıyla bağlantıya
geçen uzak ağlar ile
•
ISP’nizin bulunduğu yer ile
Çoğu küçük ev ve ofis ağlarında tek bir
router ve tek bir ISP path bulunduğundan
bunların RIP’i kullanmasına gerek yoktur.
Bu tür durumlarda, bütün İnternet verileri
aynı ISP ağ geçidine gönderildiğinden
route’ları paylaşmaya da gerek yoktur.
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
53
Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda
RIP ayarı yapmanız gerekebilir:
•
Ev ağınızda başka bir router ya da
RIP-destekli PC veya cihaz
bulunuyorsa. Bu durumda söz konusu
router’ların kendi router table bilgilerini
paylaşabilmeleri için RIP aracılığıyla
iletişim kurmaları gerekmektedir.
•
Ağınız ADSL hattını kullanarak
uzaktaki bir ağa (kurumsal ağ gibi)
bağlanıyorsa. Modeminizin kurumsal
ağınızın içerisinde kullanılan route’ları
öğrenebilmesi için her iki ağın da RIP
olarak ayarlanması gerekmektedir.
•
ISP’niz kendi ağı içindeki cihazlarla
iletişim kurabilmeniz için RIP’i
çalıştırmanızı isterse.
V1’ı Kabul et
RIP protokolünün 1 no.lu Sürümünü kabul
eder.
V2’ı Kabul et
RIP protokolünün 2 no.lu Sürümünü kabul
eder.
V1’ı Yolla
Yolla versiyon 1: RIP bilgilerini RIP-destekli
diğer cihazlara gönderir.
V2’ı Yolla
Yolla versiyon 1: RIP bilgilerini RIP-destekli
diğer cihazlara gönderir.
54
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Ethernet Yapılandırma
Ayarlarının Kullanılması
Ethernet ayarlarımı değiştirmem gerekiyor
mu?
Ethernet Yapılandırma sayfasından, ADSL modeminizin
Ethernet portları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Genel olarak, bu
ayarları değiştirmenize gerek yoktur. Ancak Ethernet bağlantınızla
ilgili bir sorun yaşıyorsanız, bilgisayarınızın Ethernet NIC ayarı ile
uyumlu olması için, Hız/Çift Yönlü değerini değiştirmeniz
gerekebilir. Aşağıdaki resimde Ethernet Yapılandırma sayfasının
bir örneğini görebilirsiniz:
Aşağıdaki tabloda Ethernet Yapılandırma ayarlarının tanımları
verilmiştir. Bu ayarları değiştirmek isterseniz, Değişiklikleri
Kaydet ve daha sonra Ayarları flaş diske yazdir tıklayın.
Ayar
Tanımı
Port
Modemin arkasındaki 1–4 numaralı
Ethernet Portlarıdır.
Yapılandırma
Ethernet portlarınızın nasıl
yapılandırıldığını gösterir.
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
55
Bağlı
Bu alanda bir onay işareti görürseniz bu,
Ethernet portunun bağlı olduğu anlamına
gelir.
Hız/Çift Yönlü
Ethernet bağlantınızla ilgili bir sorun
yaşıyorsanız, bilgisayarınızın Ethernet NIC
ayarı ile uyumlu olması için,Hız/Çift Yönlü
değerini değiştirebilirsiniz.
56
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Sabit Yönlendirme Tablosu
Ayarının Yapılması
Sabit yönlendirme ihtiyacım var mı?
Çoğu kullanıcının sabit route ayarı yapmasına gerek yoktur.
Modeminizdeki varsayılan route tüm paketleri doğru bir şekilde
yönlendirecektir. Ancak ağınızı farklı subnet’ler olarak ayarlarsanız,
paketlerinizin doğru bir şekilde iletildiğinden emin olmak için sabit
routing özelliğini kullanabilirsiniz.
Modeme belirli bir IP ağına nasıl ulaşacağını söylemek için, manuel
olarak sabit bir route oluşturabilirsiniz. Route değeri, varış ağının
(veya tek bir host’u), bununla birlikte söz konusu ağın hangi adres
aralığını kapsadığını gösteren mask’ı (maske) ve next-hop ağ geçidi
adresini veya arayüzünü belirler. next-hop Eğer varış için seçilmiş
olan route’lar varsa, en bilindik mask içeren route seçilir.
Herhangi bir yerel ağ üzerinde bulunmayan bir varış route’ı için ağ
geçidi (bir baka router) aracılığıyla bir başka route eklenebilir. Ağ
geçidinin IP adresi, router’ın arayüzlerindeki ile aynı subnet
üzerinde olmalıdır.
Aşağıda Statik Yönlendirme sayfasının bir örneği verilmiştir:
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
57
Aşağıdaki tabloda Yönlendirme Tablosu ayarları tanımlanmıştır.
Bu ayarlardan herhangi birini değiştirirseniz, Ekle ve daha sonra
Ayarları flaş diske yazdir tıklayın.
Ayar
Tanımı
Varolan Yollar
Bu alanda ADSL Modeminizde ayarlanmış
olan mevcut Sabit route’lar bulunur.
Hedef
Bu alana varış noktasının Alt ağ IP adresi
değerini girin.
Ağ geçidi
Varış noktanızın subneti’nin Ağ geçidi IP
adresi değerini girin. HOP ağ geçidi
modem ile aynı subnet üzerinde olmalıdır.
Alt ağ maskesi
Yukarıdaki varış noktasının subnet IP
adresi değerine bağlı olarak varış noktası
IP adresinin alt ağ maskesi (IP adres
aralığı) değerini girin.
Metric
Hop’ların sayısı. Bu alan, genellikle 1
olarak bırakılmalıdır.
Reklam
Bu route’ı ilan etmek için bu ayarı Enable
yapın.
58
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Gelişmiş Güvenlik Duvarı
Filtrelemesi ile Ekstra Güvenlik
Ekstra güvenliğe ihtiyacım var mı?
Gelişmiş güvenlik duvarı güvenliği özelliği sayesinde modem,
kullanıcıya ek güvenlik olanakları sunmaktadır. Örneğin, oyun
oynamak için Sanal Sunucu/DMZ sayfasını kullanarak bir DMZ
arayüzü oluşturursanız, güvenlik duvarı filtresini etkin hale getirmiş
olursunuz ve IP adreslerinin, portların ve bazı protokollerin DMZ
makinesine ulaşmasını engelleyen bir güvenlik politikası
oluşturursunuz.
Gelişmiş Güvenlik Duvarı Filtreleme özelliğini kullandığınızda,
çoklu ekranlar boyunca ilerlersiniz. Bu özellikle ilgili ayarları
yapmak için aşağıdaki talimatları takip edin.
1 Gelişmiş Ayar sayfasındaki Güvenlik Duvarı seçeneğine
tıklayarak Güvenlik Duvarı Yapılandırma sayfasını açın:
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
59
2 Önemli uyarı! Kendi güvenlik politikanızı oluşturana kadar
Güvenlik Duvarı Yapılandırma sayfasındaki Gelişmiş
Güvenlik Duvarı Filtresini Etkinleştir seçeneğini seçmeyin.
Aksi takdirde, güvenlik politikanızı henüz oluşturmadan
Güvenlik Duvarı Filtresini etkinleştirirseniz, tüm gelen ve giden
trafiğini engellemiş olursunuz. Kendi güvenlik politikası
ayarınızı yapmak için, Güvenlik Politikası Yapılandırma
linkine tıklayın.
3 Açılan sayfada istediğiniz Politika Tipi seçeneğini seçin ve
daha sonra Politika Kuralı linkine tıklayın. Üç adet Politika
Tipi seçeneğinden istediğiniz birini ayarlayabilirsiniz.
WAN’dan LAN’a yapılan gönderimlere izin vermek veya
bunları engellemek istiyorsanız, External – Internal seçeneğini
seçin. WAN’dan DMZ makinesine veya Virtual Server’a
yapılan gönderimlere izin vermek veya bunları engellemek
istiyorsanız, External –DMZ seçeneğini seçin. DMZ
cihazından LAN’ınıza gelen gönderimlere izin vermek veya
60
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
bunları engellemek istiyorsanız, DMZ-Internal seçeneğini
seçin.
4 Seçmek istediğiniz Politika Tipi seçeneğinin Politika Kuralı
linkine tıklayın. Güvenlik Duvarı Filtresi Kuralları sayfası
açılır. Bu sayfada Politika Kuralı Eklemek linkine tıklayın.
5 Söz konusu linke tıkladıktan sonra, Güvenlik Duvarı: Yeni
Politika Eklemek sayfası ekrana gelir:
Güvenlik duvarınızın güvenlik ayarlarını yapmak için, Güvenlik
Duvarı: Yeni Politika Eklemek sayfasını kullanın. Kendi güvenlik
kurallarınızı oluştururken, ağınızdaki trafiğe izin vermek veya bunu
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
61
engellemek isteyip istemediğinize karar vermelisiniz. Bunu, Gelen
Trafik ve Giden Trafik ayarlarına Müsaade etrmak veya
Engellemek diyerek kontrol edebilirsiniz. Ne yapmak istediğinize
karar verdikten sonra, izin vermek veya engellemek istediğiniz diğer
ayarları da ilgili alanlara yazarsınız.
Gelen Trafik ve Giden Trafik ayarlarına Müsaade etrmak
dediğinizi ve Kaynak Adresi ayarına da Herhangi Bir dedğinizi
farz edelim. Bu durumda güvenlik duvarınız ağınıza gelen trafiğe
izin verecek şekilde ayarlanmış olur. Tam tersi, Gelen Trafik
alanına Engellemek , Kaynak Adresi alanına Atamak dediğinizi
ve bir IP adresi aralığı belirlediğini düşünelim. Bu durumda ise
güvenlik duvarınız belirlemiş olduğunuz IP adresi aralığına sahip
tüm trafiği engeller.
Aşağıdaki tabloda söz konusu ayarların tanımları verilmiştir:
Ayar
Tanımı
Kaynak Adresi
Kaynak Adres, belirli bir kaynaktan gelen
tüm IP adresleri veya bir dizi IP adres
içinden herhangi birine izin vermenizi veya
bunu engellemenizi sağlar.
Hedef Adresi
Hedef Adresi, belirli bir hedefe giden tüm IP
adresleri veya bir dizi IP adres içinden
herhangi birine izin vermenizi veya bunu
engellemenizi sağlar.
Protokol
Protokol, herhangi bir protokolün
engellenmesini veya buna izin verilmesini
sağlar. Eq, eşit; neq ise eşit değil demektir.
Örneğin, eq TCP yazıyorsa bu sadece
TCP’ye izin veriyor demektir. neq TCP ise
TCP hariç her şeye izin veriyor demektir.
Kaynak Port
Belirli bir porttan gelen trafiğe izin
vermenizi veya bunu engellemenizi sağlar.
62
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Hedef Port
Hedef port’a giden trafiği engellemenizi
veya buna izin vermenizi sağlar.
Gelen Trafik
Güvenlik politikanızda belirlemiş olduğunuz
kurallar dahilinde Gelen Trafik
engellemenizi veya buna izin vermenizi
sağlar.
Giden Trafik
Güvenlik politikanızda belirlemiş olduğunuz
kurallar dahilinde Giden Trafik engellemenizi veya buna izin vermenizi sağlar.
6 Değişiklikleri Kaydet ve daha sonra Ayarları flaş diske
yazdir tıklatın.
7 Güvenlik Duvarı Yapılandırma sayfasına geri dönün ve Aç
seçin. Daha sonra Ayarları flaş diske yazdir tıklayın.
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
63
Güvenlik Girişinin Ayarlanması
Güvenlik girişi nedir?
Güvenlik girişi sizi potansiyel güvelik konularıyla ilgili olarak uyaran
bir çeşit listedir (bilgisayar faaliyetleri ve kullanıcı faaliyetlerinin
listesidir). Seçilen Seviye bağlı olarak, bu faaliyetlerin tümünü veya
bir kısmını kayıt edebilirsiniz. Bu kayıt aynı zamanda uyguladığınız
engelleme ve izin faaliyetlerinizin ne kadar etkili olduğunu gösterir.
Listeye girdiğiniz her faaliyet için bir önem seviyesi belirleyebilir ve
belirli IP adreslerinin ağınıza girmek istemesi durumunda bu
konuyla ilgili olarak uyarılabilirsiniz.
Güvenlik girişini ayarlamak için, aşağıdaki adımları takip edin:
1 Gelişmiş Ayar sayfasında, Güvenlik Duvarı tıklayın. Daha
sonra Güvenlik Girişi Yapılandırma linkine tıklayın.
Güvenlik Girişi sayfası açılır:
2 Dilediğiniz bir Oturum Açma Tipi seçeneğini Aç yapın ve
bunun için bir Seviye değeri girin. Ayrıca, bilgileri Çikan
konsolunuza veya bir dosyaya (Event Log) yazdırabilirsiniz.
64
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
İzinsiz Giriş Algılama Ayarının
Yapılandırılması
İzinsiz girişleri algılama özelliği nedir?
İzinsiz girişleri algılama özelliği sayesinde, ağınızı hacker’lara karşı
koruyabilirsiniz. Modeminizin varsayılan Intrusion Detection
ayarı ağınızı birçok hacker’a karşı koruyabilmektedir. Fakat bu ayara
bazı işlevsellikler kazandırmak isteyebilirsiniz. Modeminiz çeşitli
DOS saldırılarına karşı bilgisayarınızı korur, harici kullanıcıların
bilgisayarınıza girmek için portlarınızı izlemesini engeller ve ağınıza
zarar vermek isteyen herhangi bir host’u kara listeye alır.
İzinsiz giriş tespiti ayarını kendi isteğiniz doğrultusunda
yapılandırmak için, aşağıdaki adımları takip edin:
Gelişmiş Ayar sayfasında, Güvenlik Duvarı tıklayın. Daha sonra
Ihlal Yapılandırma Taramasi linkine tıklayın. Ihlal Taramasi
sayfası açılır:
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
65
Aşağıdaki tabloda bu ayara ilişkin girilebilecek değerlerden
bahsedilmiştir:
Ayar
Tanımı
Kara liste kullan
Kara liste yöntemiyle, harici bir host’un
bilgisayarınıza/ağınıza izinsiz girişi tespit
edilirse bu host reddedilir. Ağa erişim on
dakika süresince engellenir.
Kullanıcı
Güvenliğini Kullan
Sisteminizin broadcast ping’lerine karşı
korunmasıdır. Bu tür durumlarda saldırıyı
yapan kullanıcı, broadcast hedef adresli ve
spoof edilmiş kaynak adresli pingler
gönderir.
Yanıltma saldırısı için kullanıcıya
yönlendirilen paketlerin belirlenen süre
boyunca bloke edilir.
Kullanıcı Güvenliği
İçin Bloke Süresi
Yanıltma saldırısı için kullanıcıya
yönlendirilen paketlerin bloke edilme
süresidir.
DOS Saldırısı Bloke
Süresi
Herhangi bir DOS (Servis Reddi) saldırısı
tespit edildiği an host bilgisayarların bloke
edilme süresidir.
Scan Saldırısı Bloke
Süresi
Herhangi bir port taraması tespit edildiği an
port taraması yapan IP adreslerinden gelen
trafiğin bloke edilme süresidir. Port
taramasının amacı, erişim sağlanabilecek
açık bir port’unuz bulunup bulunmadığını
öğrenmektir.
Maksimum TCP
Open Handshaking
Sayısı
Herhangi bir SYN flood saldırısı tespit
edilmede önce, bir saniyede izin verilen
maksimum TCP açık oturum istemlerinin
sayıdır. SYN Flood bir çesit DOS
saldırısıdır.
Maksimum Ping
Sayısı
Herhangi bir Echo Storm tespit edilmeden
önce, bir saniyedeki maksimum ping
sayısıdır. Echo Storm, bir DOS saldırı
türüdür. Bu saldırı türünde saldırıyı yapan
bilgisayar ağa büyük boyutlu ICMP
datagramları gönderir.
66
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Ayar
Tanım
Maksimum ICMP
Sayısı
Herhangi bir ICMP Flood saldırısı tespit
edilmeden önce, bir saniyedeki maksimum
ICMP paketlerinin sayısıdır. ICMP Flood bir
DOS saldırı türüdür. Bu saldırı türünde
saldırıyı yapan bilgisayar ağa ICMP
paketleri yağdırarak yasal ağ trafiğini
engellemeye çalışır.
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
67
DNS Sunucu Adının Eklenmesi
DNS sunucu adı eklemem gerekiyor mu?
Genel olarak herhangi bir DNS sunucu adı girmenize gerek yoktur.
Çünkü bu sunucu bağlantı kurulduğunda otomatik olarak atanır.
Ancak İnternet servis sağlayıcınız bazı durumlarda DNS sunucu
adı alanına bir IP adresi değeri girmenizi isteyebilir. Aşağıda DNS
sayfasının bir örneği verilmiştir. Bu sayfayı kullanarak ilgili alana bir
IP adresi ekleyebilirsiniz:
Aşağıdaki tabloda, ilgili alanlara girilecek değerler verilmiştir. Söz
konusu değerleri girdikten sonra, sırasıyla Save Changes’e ve
Write Settings to Flash’e tıklayın.
Ayar
Tanımı
DNS Sunucu Listesi
Ayarlanmış olan DNS Sunucularının
listesini gösterir.
Yeni DNS Sunucu IP
Adresi
İnternet servis sağlayıcınızın söylediği DNS
sunucusu IP adres değerini girin.
68
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Sanal Sunucu veya DMZ
Oluşturulması
Sanal sunucu veya DMZ ayarı yapmam
gerekiyor mu?
Varsayılan olarak, modeminiz NAT ayarını kullanarak bilgisayarınızı
İnternet üzerindeki diğer kullanıcılardan gizler. Ancak bazı
durumlarda harici kullanıcıların ağınızdaki bilgisayarlara erişimine
izin vermek isteyebilirsiniz. Örneğin, İnternette oyun oynarken
ağınızdaki herhangi bir bilgisayara host bilgisayar konumundaysa
veya bu bilgisayar web tarayıcısı çalıştırıyorsa. Modemin Sanal
sunucu/DMZ özelliği ve bunlar arasındaki fark ile ilgili ayrıntılı
bilgi için, sayfa 38’e bakın. Oyun oynamak için Sanal sunucu veya
DMZ ayarı yapılması ile ilgili ayrıntılı bilgi içi sayfa 33’deki X6’nın
Online Oyun İçin Ayarlanması konusuna bakın.
Aşağıda Sanal sunucu/DMZ sayfasının bir örneği verilmiştir:
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
69
Sanal Sunucu/DMZ ekle linkine tıklayarak Sanal
Sunucu/DMZ ekle sayfasını açabilirsiniz:
Aşağıdaki tabloda, ilgili alanlara girilecek değerler verilmiştir. Söz
konusu değerleri girdikten sonra, sırasıyla Değişiklikleri Kaydet
ve daha sonra Ayarları flaş diske yazdir tıklatın.
Ayar
Tanımı
Dahili IP Adresi
Bilgisayarınızın sanal sunucu veya DMZ
ayarını yaparken kullanacağınız IP
adresidir.
Not: Modeminizin DHCP sunucusunun,
sanal sunucu veya DMZ ayarı yapacağınız
bilgisayara her zaman aynı IP adresi
atamasını sağlamak için fixed IP mapping
(sabit IP örtüştürme) yöntemini kullanın.
Sabit bir IP map atamak için sayfa 33’deki
1. Adım: Oyun İçin IP Adresinin
Seçilmesi konusuna bakın.
Protokol
İzin vermek istediğiniz protokolü seçin.
Tüm protokollere izin vermek ve
bilgisayarınızın tüm portlarını açmak
istiyorsanız, DMZ’yi seçin.
Port
TCP veya UDP’yi seçtiyseniz, erişime izin
vereceğiniz port’u belirlemeniz gerekir.
Birden fazla port açmak isterseniz, açmak
istediğiniz her port için bir sanal sunucu
ekleyin. DMZ’yi seçtiyseniz, herhangi bir
port belirleyemezseniz.
70
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
ADSL Ayarlarının Kullanılması
ADSL ayarlarımı değiştirmem gerekiyor mu?
Genelde ADSL ayarlarınızı değiştirmenize gerek yoktur. Ancak
servis sağlayıcınız bazı durumlarda bu ayarları değiştirmenizi
söyleyebilir. Bunun yanı sıra bağlantı kurma konusunda bir sorun
yaşarsanız, ADSL Yapılandırma sayfasında birkaç ayar değişikliği
yapmanız gerekebilir. Aşağıda söz konusu ayarları değiştireceğiniz
ADSL sayfasının bir örneği verilmiştir:
Aşağıdaki tabloda, ilgili alanlara girilecek değerler verilmiştir. Söz
konusu değerleri girdikten sonra, sırasıyla Değişiklikleri Kaydet
ve daha sonra Ayarları flaş diske yazdir tıklatın.
Ayar
Tanımı
Standart
Fiziksel bağlantı konusunda sorun
yaşıyorsanız, bu alandaki diğer ayarları
deneyerek bağlantıyı kurmaya çalışın.
(Modeminizin link ışığı yanıp sönüyorsa,
bağlantı kesilmiş demektir. Eğer link ışığı
sabit yanıyorsa, sorun başka bir yerde
demektir.)
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
71
Ayar
Tanımı
EC/FDM Modu
Fiziksel bağlantı konusunda sorun
yaşıyorsanız, bu alandaki değeri EC olarak
değiştirin.
Hattı aktif et
Mevcut modda hiçbir değişiklik yoksa,
Hiçbiri seçin.
Modemin bağlantısını durdurmak için, Kes
seçin. ADSL Durumu sayfasında durum
bekleme modu olarak görünecektir.
Bağlantıyı yeniden başlatmak için Başlat
tıklayın.
72
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
LAN Ayarlarının Değiştirilmesi
LAN ayarlarımı ne zaman değiştirmeliyim?
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) modeminizin
LAN ağınızdaki bilgisayar veya cihazlara IP adresi atamasını
sağlayan bir protokoldür. Modeminizin DHCP ayarını etkin kılarak
bilgisayarlarınıza ağa her bağlanışlarında geçici bir IP adresi
atayabilirsiniz. Yeni bir adres oluşturulana veya yenilenene kadar
geçen süreyi kontrol edebilirsiniz. Ağınıza yeni bir cihaz eklemeniz
durumunda, ağ cihazlarınıza atanacak olan IP adresi aralığını
genişletebilirsiniz. Ayrıca modeminizin varsayılan LAN IP adresi
ayarını değiştirebilirsiniz.
Aşağıda LAN Yapılandırması sayfasının bir örneği verilmiştir:
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
73
Aşağıdaki tabloda, ilgili alanlara girmeniz gereken değerler
verilmiştir. Söz konusu değerleri girdikten sonra sırayla
Değişiklikleri Kaydet ve daha sonra Ayarları flaş diske yazdir
tıklatın.
Ayar
Tanımı
IP Adresi
Modeminizin IP adresi.
Alt ag Maskesi
Modemin Alt ag Maskesi adresi.
Durum
Bu ayar Aç olarak bırakılmalıdır. Bu alanı
Disable yaptığınız takdirde ağınızdaki tüm
cihazların sabit IP adresi ayarlarını
yapmanız gerekecektir.
Maksimum Tutma
Zamani
Modemin DHCP sunucusu yeni bir adres
atayana kadar ağınızdaki herhangi bir
cihazın geçici IP adresini kullanacağı
saniye cinsinden maksimum süredir.
(86,400 saniye 24 saate eşittir)
Varsayilan Tutma
Zamani
Modeminizin DHCP sunucusunun IP adresi
atama süresidir. Bu varsayılan süredir.
Baslangiç IP Adresi
Baslangiç ve Bitis IP Adresi ayarlarını
kullanarak belirlediğiniz IP adresi dizisinin
ilkidir. Modeminizin DHCP sunucusu,
ağınızdaki bilgisayar veya cihazlara
atanacak olan IP adreslerini dizi içerisinden
gelişigüzel seçer.
Bitis IP Adresi
Baslangiç ve Bitis IP Adresi ayarlarını
kullanarak belirlediğiniz IP adresi dizisinin
sonuncusudur. Modeminizin DHCP
sunucusu ağınızdaki bilgisayar veya
cihazlara bu dizi içerisinden gelişigüzel
numaralar atar. Varsayılan olarak DHCP
sunucusunun atayacağı 12 adres vardır.
Ağa bağlamayı düşündüğünüz cihazların
sayısı 12’den fazlaysa, sondaki IP adresini
daha fazla cihaza izin verecek şekilde
değiştirin.
74
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Sabit Bir IP Adresinin
Oluşturulması
Nasıl sabit bir IP adresi oluşturabilirim?
DHCP Sabit host ekleme sayfasını kullanarak ağınızdaki bir
bilgisayar için sabit bir IP adres oluşturabilirsiniz. Bu sayfaya girmek
için LAN Yapılandırması sayfasındaki düğmeye tıklayın.
Eğer bilgisayar, Xbox veya Playstation’ı oyun oynamak için
kuruyorsanız, sabit bir IP adresi oluşturmak isteyeceksiniz. Bunun
için, sayfa 33’deki 1. Adım: Oyun Oynamak İçin IP Adresinin
Seçilmesi konusundaki 2-6 numaralı adımlara göz atın.
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
75
Half Bridge Cihazının Atanması
Half bridge cihazını ne zaman atamalıyım?
Bir PPP Half Bridge cihazı atayarak seçtiğiniz herhangi bir
bilgisayara public IP adresi atarsınız. Böylece modemin NAT
özelliğini bertaraf ederek bilgisayarınızın tüm portlarını açarsınız.
Bu atamayı ağınızdaki bir bilgisayarda çok portlu bir uygulama
çalıştırmanız gerektiğinde yapabilirsiniz. Bu uygulamalar arasında
video konferans, oyun ve hızlı mesajlaşma uygulamalarını örnek
verebiliriz.
Aşağıda Half Bridge Yapılandırması sayfasının bir örneği
verilmiştir:
Half bridge ayarı yapmak için, Half Bridge durumunu Aç yapın.
Listeden public IP adresini paylaşmak istediğiniz bilgisayarı seçin.
PPP Half Bridge’in varsayılan ayarı çoğu uygulama için yeterlidir.
Dolayısıyla Advanced PPP Half Bridge ayarını kullanarak ek
değişiklikler yapmanıza gerek yoktur.
76
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
ADSL, Kablosuz ve Ethernet
Durumunun İzlenmesi
ADSL, Kablosuz ve Ethernet Durumu
Raporlarını nasıl kullanmalıyım?
Bu raporlar sayesinde sistem değerlendirmesi yapabilir, arıza tespit
konularında yardım alabilirsiniz. Herhangi bir sorunla
karşılaşıldığında, konuyla ilgilenen Teknik Destek Temsilcisi sizden
bu raporlarla ilgili bilgileri öğrenmek isteyebilir. T
Kablosuz Kurulumu Raporu
Aşağıda Kablosuz Kurulumu raporunun bir örneği verilmiştir:
Kablosuz Kurulumu Raporunda, modemin bağlantı hızı, SSID
adı, varsayılan kanal, modemin MAC adresi ile alınan ve gönderilen
(Rx ve Tx Paketleri) paket sayısı gibi bilgiler yer alır. Aynı zamanda
modeminizin kablosuz şifrelemesinin etkin hale getirebilirsiniz.
(Bilgilerinizi şifrelemek için, Zoom Yapılandırma Yöneticisi’nin
Kablosuz ikonuna tıklayın).
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
77
ADSL Durum Raporu
Aşağıda ADSL Durumu Raporunun bir örneği verilmiştir:
ADSL Hat Durumu, size modem bağlantınızın durumu ile ilgili
bilgi verir. Bu alanla ilgili olarak üç durum aşaması vardır:
Training, Handshake ve ShowTime. Durum, ShowTime’ı
gösteriyorsa modeminiz DSLAM (DSL Access Multiplexer –
bilgisayarlarınızın ve/veya ağınızın İnternete bağlanması
aşamasında kullanılan bir cihaz) ile fiziksel bağlantı kurmuş
demektir. Training bağlantının başlangıcını; Handshake ise
Training’in hemen sonrasındaki bağlantı durumunu gösterir.
Iniş ve Çıkış değerleri, İnternet üzerinde bilginin alınma Iniş ve
gönderilme Çıkış hızını gösterir.
78
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Ethernet Durumu Raporu
Aşağıda Ethernet Durumu Raporunun bir örneği verilmiştir:
Ethernet Durumu Raporu, paketlerin alınma Rx ve gönderilme Tx
oranları hakkında bilgi verir.
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
79
Şifrenizin Değiştirilmesi
Şifremi ne zaman değiştirmeliyim?
X6 ayarlarınızın güvenliğini arttırmak için, Zoom Yapılandırma
Yöneticisi’ne girdikten sonra Zoom şifrenizi değiştirebilirsiniz.
Aşağıdaki sayfada Eski ve Yeni Şifrelerinizi girdiğiniz sayfanın bir
örneği verilmiştir:
Yeni şifrenizi hatırlamak için ayarlarınızı kaydetmeyi unutmayın.
Şifrenizi unutursanız, sayfa 81’deki Fabrika Ayarlarına Geri
Dönülmesi konusuna bakın.
80
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Fabrika Ayarlarına Geri
Dönülmesi
Fabrika ayarlarına ne zaman geri dönmem
gerekir?
Eğer şifrenizi unuttuysanız, modeminizin fabrika ayarlarına
dönebilirsiniz. Bu sayede Zoom Yapılandırma Yöneticisi’ne
varsayılan kullanıcı adı ve şifre olan admin/zoomadsl yazarak giriş
yapabilirsiniz. Bu şekilde giriş yaptıktan sonra şifrenizi yeniden
değiştirebilirsiniz. Aşağıda Fabrika Degerlerini Geri Yüklemek
sayfasının bir örneği verilmiştir:
ADSL modeminizi orijinal firmware şeklinde resetlemek için, bu
sayfadaki talimatları takip edin. Yedeklenmiş X6 ayarlarının yeniden
kullanılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için, sayfa 82’deki Yapılandırma
Ayarlarının Yedeklenmesi ve Yeniden Kullanılması konusuna
bakın.
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
81
Yapılandırma Ayarlarının
Yedeklenmesi ve Yeniden
Kullanılması
Yapılandırma ayarlarımı ne zaman
yedeklemeli ve yeniden kullanmalıyım?
X6 modemin ayarlarını değiştirdikten sonra ve yeni firmware’i
yüklemeden önce, yapılandırma ayarlarını yedeklemeniz iyi olur.
Dolayısıyla eğer güncelleme işleminde yapılan değişiklikler
kaydedilirse, Yeniden seçeneğini kullanarak eski ayarlarınızı
yeniden yükleyebilirsiniz. Ayarlarınızı yedekleyerek bunları diğer
modemlerin yapılandırılması sürecinde de kullanabilirsiniz.
Aşağıda Yedekleme/Yeniden Yükleme sayfasının bir örneği
verilmiştir:
Yapılandırma ayarlarınızı yedeklemek ve yeniden kullanmak için
sayfadaki talimatları takip edin.
82
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Sürüm Güncellenmesi
Sürüm nasıl güncellerim?
X6 modeminizin firmware’ini düzenli aralıklarla güncellemek
isteyebilirsiniz. Bunun için, Zoom’un Web sitesinden bilgisayarınıza
görüntü dosyası indirin. Daha sonra bu dosyayı modeminize
yüklemek için, Sürüm Güncellemesi seçeneğini kullanın.
Önemli Uyarı! Frimware’i yüklemeden önce, modem ayarlarınızı
yedeklemenizi öneririz. (Bkz. sayfa 82 Yapılandırma Ayarlarının
Yedeklenmesi ve Yeniden Kullanılması). Ayrıca, yükleme
sırasında modeminizi kapatmayın veya fişten çekmeyin.
Aşağıda Sürüm Güncellemesi sayfasının bir örneği verilmiştir:
Firmware güncelleme dosyasını bulmak için Browse (Gözat)
tıklayın. Daha sonra Imge Yükleme tıklayın.
Bölüm 5: Gelişmiş Ayarın Kullanılması
83
Ek A
ADSL Internet Ayarları
Aşağıda biri ABD diğeri ise diğer ülke kullanıcıları için hazırlanmış
iki tablo bulunmaktadır. Bu tablolar, Internet’e bağlanmak için
gereken ADSL ayarlarını servis ağlayıcılarından alamayan
müşterilerimiz içindir. Çoğunlukla, ADSL servis sağlayıcıları
bölgelere göre farklı ayarlar kullanır, dolayısıyla bir servis
sağlayıcının birden fazla ayarı olabilir. Tabloda sizin servis
sağlayıcınıza ilişkin birden fazla değer bulunuyorsa, en yaygın olarak
kullanılan değer (1) olarak işaretlenmiştir. Diğerleri (2) ve üstü
rakamlarla işaretlidir. Dolayısıyla 1 ile işaretlenmiş değerden
başlayarak denemenizi öneririz.
Web sitemizde bu tabloların güncel hallerini görebilirsiniz. Eğer
sizin servis sağlayıcınız veya ülkeniz bu listede yoksa lütfen
www.zoom.com’a danışın.
Servis Sağlayıcısı
VPI VCI Encapsulation
Almanya
Arjantin -Telefonica
Arjantin-Telecom
Avustralya-Telstra
Belçika -Turboline
Belçika-ADSL Office
Bolivya
Brezilya -South Region
Brezilya -Telefonica
Brezilya -Telmar
Brezilya-Brasil Telcom
DanimarkaCybercity, Tiscali
Fransa (2)
Fransa (3)
Fransa(1)
Hollanda -MX Stream
Hollanda-BBNED
İngiltere (1)
İngiltere (2)
İspanya -Colt Telecom, Ola
Internet
İspanya -EresMas, Retevision
İspanya -Telefonica (1)
İspanya -Telefonica (2), Terra
İspanya -Wanadoo (1)
1
8
0
8
8
8
0
1
8
0
0
0
8
8
8
8
0
0
0
0
32
35
33
35
35
35
34
32
35
33
35
35
67
35
35
48
35
38
38
35
PPPoE LLC
PPPoE LLC
PPPoE LLC
PPPoA LLC
PPPoA LLC
1483 Routed IP LLC
1483 Routed IP LLC
PPPoE LLC
PPPoE LLC
PPPoE LLC
PPPoE LLC
PPPoA VC-MUX
PPPoA LLC
PPPoA VC-MUX
PPPoE LLC
PPPoA VC-MUX
PPPoA VC-MUX
PPPoA VC-MUX
PPPoE LLC
PPPoA VC-MUX
8
8
8
8
35
32
32
35
PPPoA VC-MUX
PPPoE LLC
1483 Routed IP LLC
PPPoA VC-MUX
84
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Servis Sağlayıcısı
VPI VCI Encapsulation
İspanya -Wanadoo (2)
İspanya -Wanadoo (3)
İspanya-Albura, Tiscali
İsrail
İsveç-Telenordia
İsveç-Telia
İsviçre
İtalya
İzlanda -Siminn
İzlanda-Islandssimi
Jamaika (1)
Jamaika (2)
Jamaika (3)
Jamaika (4)
Kazakistan
Kolombiya-EMCALI
Macaristan-Sci-Network
Meksika
Portekiz
Suudi Arabistan (1)
Suudi Arabistan (2)
Suudi Arabistan (3)
Suudi Arabistan (4)
Suudi Arabistan (5)
Suudi Arabistan (6)
Türkiye (2)
Türkiye(1)
Venezuela-CANTV
Vietnam
8
8
1
8
8
8
8
8
8
0
8
0
8
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
8
8
0
0
32
32
32
48
35
35
35
35
48
35
35
35
35
35
33
33
35
35
35
33
35
33
33
35
35
35
35
33
35
Ek A: ADSL İnternet Ayarları Tabloları
PPPoE LLC
1483 Routed IP LLC
PPPoA VC-MUX
PPPoA VC-MUX
PPPoE
1483 Bridged IP LLC
PPPoE LLC
PPPoA VC-MUX
PPPoA VC-MUX
PPPoA VC-MUX
PPPoA VC-MUX
PPPoA VC-MUX
1483 Bridged IP LLC SNAP
1483 Bridged IP LLC SNAP
PPPoA VC-MUX
PPPoA VC-MUX
PPPoE LLC
PPPoE LLC
PPPoE LLC
PPPoE LLC
PPPoE LLC
1483 Bridged IP LLC
1483 Routed IP LLC
1483 Bridged IP LLC
1483 Routed IP LLC
PPPoA VC-MUX
PPPoE LLC
1483 Routed IP LLC
PPPoE LLC
85
Ek B
Ön ve Arka Paneller
X6’nın ön panelinde şunlar bulunur:
Aşağıdaki tabloda ön panelde bulunan bütün ışıklar açıklanmıştır.
Işık
Tanımı
LAN
X6’nın herhangi bir LAN girişi açık olan bilgisayarın
Ethernet girişine bağlandığında yanar. Veri transferi
sırasında ise yanıp söner. Diğer LAN ışıkları X6’nın arka
panelindedir.
WLAN
Kablosuz erişim noktası çalışıyorken yanar. Veri transferi
sırasında ise yanıp söner.
LINK
X6’nın açılışı sırasında yanıp söner. Cihaz ADSL
bağlantısını kurduğu zaman sabit yanmaya başlar.
Not: Eğer bu ışık bir iki dakika içinde yanıp sönmeyi
bırakıp sabit yanmaya geçmezse, ADSL servis
sağlayıcınızı arayıp ADSL bağlantısının aktif olup
olmadığını kontrol edin, veya sayfa 98’deki Ek D: Arıza
Tespit konusuna bakın.
STATUS
X6’nın açılışı esnasında bir kez kırmızı yanar. Bunun
haricinde modem ünitesiyle ilgili bir problem olduğu
zamanlarda yanar. Teknik Destek ile ilgili bilgi almak için
sayfa 19’daki Yardıma İhtiyacınız Olursa konusuna
bakın.
PWR
X6 bir elektrik kaynağına bağlandığı zaman yanar.
86
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
X6’nın arka panelinde şunlar bulunur:
Giriş
Tanımı
PWR
X6’nın elektrik kablosunun bir ucunun bağlandığı giriştir.
RESET Varsayılan ayarlara geri dönmek için modemi sıfırlar.
(Sıfırlama) Resetlemek için, bu deliğe bir ataç sokup üç kez basmanız
gerekmektedir.
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
ADSL
Üniteyi herhangi bir erişim noktasına, ağ hub’ına veya
bilgisayarın Ethernet girişine bağlar. X6’nın dört LAN girişi
bulunur.
Her LAN girişinin üzerinde sarı ve yeşil olmak üzere iki küçük
ışık vardır. Port, saniyede 100 megabit hızla bir Ethernet
portuna bağlandığında sarı ışık yanar. Hangi LAN girişi
üzerinde faaliyet söz konusuysa o LAN girişinin yeşil ışığı
yanıp söner.
Modemi ADSL telefon prizine bağlar.
Ek B: Ön ve Arka Paneller
87
Ek C
TCP/IP Ağ Ayarları
Eğer Macintosh veya Linux bilgisayarınız varsa o zaman
bilgisayarınızın TCP/IP ağ ayarlarının doğru bir biçimde
yapılandırıldığından emin olmalısınız. Aksi takdirde İnternet’e
bağlanamazsınız.
Not:
Windows bilgisayar kullanıyorsanız, TCP/IP ayarlarını
yapılandırmanıza gerek yoktur. Windows bilgisayarlar bu ayarları
sizin yerinize otomatik olarak yapılandıracaktır. Sadece X6
modemde arıza tespiti yapan Windows kullanıcılarının TCP/IP
ayarlarını doğrulaması gerekecektir.
TCP/IP ayarlarınızın doğru olduğundan emin olmak için
kullandığınız işletim sistemine karşılık gelen bölümde verilen
adımları uygulayın.
•
Macintosh bilgisayar kullanıyorsanız sayfa 89’deki Macintosh
TCP/IP Ayarları konusuna bakın.
•
Linux bilgisayar kullanıyorsanız sayfa 91’deki Linux TCP/IP
Ayarları konusuna bakın.
•
Windows bilgisayar kullanıyorsanız sayfa 95’ teki Windows
TCP/IP Ayarları konusuna bakın.
88
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Macintosh TCP/IP Ayarları
Macintosh ağ ayarlarınızı yapılandırmak için izleyeceğiniz talimatlar
Mac OS’unuza bağlı olarak değişiklik gösterir. OS X için aşağıdaki
talimatları takip edin. İşletim sisteminize uygun diğer talimatlar için
sayfa 90’e bakın.
Mac OS X
1 Dock’tan System Preferences’ı (Sistem Tercihleri) ve daha
sonra Network (Ağ) penceresini görüntülemek için
Network’u seçin. (OS X 3 için ayrıca Configure (Yapılandır)
düğmesine tıklamanız gerekir).
2 Location (Konum) listesinde Automatic (Otomatik) onay
kutusunun işaretli olduğundan emin olun.
3 Show (Göster) sekmesinden Built-in Ethernet’i (Dahili
Ethernet) seçin.
4 TCP/IP sekmesinde Configure listesinde Using DHCP’nin
(DHCP Kullanarak) seçili olduğundan emin olun. DHCP
Client ID (DHCP İstemci Kimliği) alanını boş bırakın.
5 Apply Now’a (Uygula) (ya da Save’e) tıklayın ve Network
penceresini kapatın.
6 Sayfa 26’deki Yapılandırma yöneticisine girme konusuyla
devam edin.
Ek C: TCP/IP Ağ Ayarları
89
Mac OS 7.6.1 - 9.2.2
1 Apple menüsünde Control Panels’ı (Denetim Masası) ve daha
sonra TCP/IP’yi seçin. TCP/IP Penceresi açılır.
2 Connect via sekmesinde Ethernet built-in’i (Dahili Ethernet)
seçin.
3 Configure sekmesinde Using DHCP Server’ı (DHCP
Sunucusu Kullanarak) seçin. DHCP Client ID (DHCP
İstemci Kimliği) alanını boş bırakın.
4 TCP/IP Penceresini kapatın. Yapılan değişiklikleri kaydetmek
isteyip istemediğinizi soran bir mesaj kutusu ekrana gelir.
Save’e (Kaydet) tıklayın.
5 Sayfa 26’deki Yapılandırma yöneticisine girme konusuyla
devam edin.
90
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Linux TCP/IP Ayarları
Boot-time DHCP ayarlarına yönelik talimatlar önemli ölçüde
değişiklik gösterir. Bu nedenle kendi sürümünüzle ilgili kitapçığa
bakınız.
Linux sistem ile ilgili talimatları takip ettikten sonra, sayfa 26’deki
Yapılandırma yöneticisine girme konusuyla devam edin
konusuyla devam edin.
Not:
Eğer birden fazla ağ kartı yüklüyse her biri için ayrı Ethernet
tanımlayıcısı almanız gerekecektir (eth0, eth1, eth2, vb.). ADSL
modeminiz için eth0’dan farklı bir tanımlayıcı seçerseniz her zaman
bu tanımlayıcıyı kullanmaya dikkat edin.
RedHat
Aşağıdaki üç satırı içerecek şekilde /etc/sysconfig/networkscripts/ifcfg-eth0 düzenleyin veya oluşturun:
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
SuSE
/etc/rc.config dosyası düzenleyin, NETCONFIG, NETDEV_0
ve IFCONFIG_0 değişkenlerini arayın.
Bunları aşağıdaki gibi ayarlayın (bkz. rc.config’deki talimatlar):
NETCONFIG="_0"
NETDEV_0="eth0"
IFCONFIG_0="dhcpclient"
/sbin/shutdown -r now komutuyla sistemi yeniden başlatın.
Debian
Şu satırı /etc/network/interfaces dosyasına ekleyin:
iface eth0 inet dhcp
/sbin/shutdown -r now komutuyla sistemi yeniden başlatın.
Ek C: TCP/IP Ağ Ayarları
91
Windows TCP/IP Ayarları
Windows ağ ayarlarınızı yapılandırırken izleyeceğiniz yol
kullandığınız işletim sistemiyle ilişkilidir. Kullandığınız Windows
işletim sistemi ile ilgili bölüme bakın.
Not:
Eğer Windows bilgisayar kullanıyorsanız, bilgisayarınızın TCP/IP
ayarlarını yapılandırmanıza gerek yoktur. Windows bilgisayarınız
sizin yerinize bu ayarları otomatik olarak yapılandıracaktır.
Windows kullanıcılarının yalnızca X6 modem ile ilgili bir sorun
olduğunda TCP/IP ayarlarını doğrulamaları gerekecektir.
Windows XP
1 İnternet Protokolü (TCP/IP) Özellikleri iletişim kutusunu
açın.
a Masaüstünde Başlat tıklayın, Denetim Masası gelin ve
daha sonra Ağ ve İnternet Bağlantıları seçin.
b Yerel Ağ Bağlantısı ikonuna sağ tıklayın. Daha sonra
Özellikler seçin.
c NIC kartınızın TCP/IP değerine bakın (“TCP/IP”
yazmalı ve “AOL,” “Dial-up,” veya “Adapter” gibi
sözcükler içermemelidir) ve Özellikler tıklayın.
92
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
2 Kullandığınız IP Adresi türüne göre, şunların seçili olup
olmadığını kontrol edin:
! Eğer DHCP kullanıyorsanız (çoğu kullanıcı gibi):
Otomatik IP adresi al alanı ve Otomatik DNS
sunucusu adresi al veya DNS’yi aç alanlarından biri
seçili olmalıdır. Diğer alanlar boş kalmalıdır.
! Eğer sabit IP adresi kullanıyorsanız: “Aşağıdaki IP
adresini kullan” ve “Aşağıdaki DNS sunucusu
adreslerini kullan” alanları seçili olmalıdır ve doğru IP
adresi, Alt ağ maskesi, Varsayılan ağ geçidi ve Birincil
DNS sunucusu de ğerleri görünmelidir.
Windows 2000
1 İnternet Protokolü (TCP/IP) Özellikleri iletişim kutusunu
açın:
a Masaüstünde Başlat tıklayın, Ayarlar gelin ve daha sonra
Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tıklayın.
b Yerel Ağ Bağlantısı ikonuna sağ tıklayın ve Özellikler
seçin.
c NIC kartınızın TCP/IP değerine bakın ( “TCP/IP”
yazmalı ve “AOL,” “Dial-up,” veya “Adapter” gibi
sözcükler içermemelidir) ve Özellikler tıklayın.
2 Kullandığınız IP Adresi türüne göre, şunların seçili olup
olmadığını kontrol edin:
! Eğer DHCP kullanıyorsanız (çoğu kullanıcı gibi): Obtain
an IP address automatically (Otomatik IP adresi al) alanı
ve Obtain a DNS server address automatically
(Otomatik DNS sunucusu adresi al) veya Enable DNS
(DNS’yi aç) alanlarından biri seçili olmalıdır. Diğer alanlar
boş kalmalıdır.
Ek C: TCP/IP Ağ Ayarları
93
! Eğer sabit IP adresi kullanıyorsanız: “Aşağıdaki IP
adresini kullan ve “Aşağıdaki DNS sunucusu
adreslerini kullan” alanları seçili olmalıdır ve doğru IP
address, Subnet mask, Default gateway ve Preferred
DNS server değerleri görünmelidir.
Windows 98/Me
1 İnternet Protokolü (TCP/IP) Özellikleri iletişim kutusunu
açın:
a Masaüstünde Başlat tıklayın, Ayarlar gelin ve daha sonra
Denetim Masası seçin.
b Ağ ikonuna çift tıklayın, Ağ iletişim kutusu açılır.
c NIC kartınızın TCP/IP değerine bakın ( “TCP/IP”
yazmalı ve “AOL,” “Dial-up,” veya “Adapter” gibi
sözcükler içermemelidir). Daha sonra Özellikler ve
Tamam tıklayın.
2 Kullandığınız IP Adresi türüne göre, şunların seçili olup
olmadığını kontrol edin:
! Eğer DHCP kullanıyorsanız (çoğu kullanıcı gibi):
Otomatik IP adresi al alanı ve Otomatik DNS
sunucusu adresi al veya DNS’yi aç alanlarından biri
seçili olmalıdır. Diğer alanlar boş kalmalıdır.
! Eğer sabit IP adresi kullanıyorsanız: Belirtilen IP adresini
kullan seçili olmalıdır ve doğru IP Adresi ve Alt ağ
maskesi değerleri görünmelidir. DNS Yapılandırması
sekmesinde, DNS’yi aç seçili olmalıdır ve Host kutusu
dolu görünmelidir. (Eğer dolu değilse, kutuya herhangi bir
ad, kelime veya harf ve rakamlardan oluşan bir yazı girin.)
DNS Sunucusu Arama Talimatı kutusunda 10.0.0.2
veya 10.0.0.3 yazmalıdır.
94
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Ek D
Ariza Tespit
Aşağıda modemi kullanırken karşılaşabileceğiniz bir takım sorunlar
ve bunlara ilişkin çözümler veriliştir.
Sorun
X4 modemimin ADSL ışığı sabit yanmak yerine, sürekli yanıp
sönüyor.
Çözüm
Bu sorunun birçok nedeni olabilir. Şunları kontrol edin:
•
Telefon kablosunun uçlarını duvar prizine ve X4’ün arka
panelindeki ADSL girişine (PHONE girişine değil) düzgün
taktınız mı?
•
Telefon kablosunun takılı olduğu prizin ADSL hattı açık mı?
Servis sağlayıcınıza sorun.
•
Telefon kablonuz arızalı mı? Arızalıysa kabloyu yenisiyle
değiştirin.
•
X6 ile aynı ADSL hattını kullanan tüm telefon ve fakslara
telefon filtresi taktınız mı? Eğer takmadıysanız, ahizeyi
kaldırdığınızda bu cihazlar cızırtı yapar ve ADSL bağlantısı
kesintiye uğrar.
Ek D: Arıza Tespit
95
Sorun
My X6’s ADSL ışığı sabit yanıyor, ancak İnternete
bağlanamıyorum.
Çözüm
Bu sorunun birçok nedeni olabilir. Şunları kontrol edin:
•
VPI, VCI ve Encapsulation ayarlarınızı doğru olarak girdiniz
mi? Sayfa 84’deki Ek: A’ya bakın.
•
Encapsulation ayarınız PPP ile başlıyorsa, ADSL Kullanıcı
adı ve Şifrenizi doğru olarak yazdınız mı? (Bu kullanıcı adı ve
şifre, sayfa 26’ de anlatıldığı gibi, Zoom Yapılandırma
Yöneticisi’ne giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı ve şifre
DEĞİLDİR.)
! Modem ayarlarının otomatik olarak yapılandırılmasını
seçtiyseniz, Temel Ayarlar sayfasını açın. MANUAL
seçili olmalıdır. Daha sonra Virtual Circuit listesinden 7’yi
seçin. Ekran otomatik yapılandırma ayarlarına
dönüldüğünü gösterdiğinde tekrar MANUAL’i seçin ve
ilgili alanlara doğru Kullanıcı adı ve Şifre bilgilerini girin.
Daha sonra Ayalar Kaydet ve Ayarları flaş diske yazdir
tıklayın.
! Eğer modeminizi manuel olarak yapılandırmayı seçtiyseniz,
Temel Ayarlar sayfasını açın. MANUAL seçili olmalıdır.
İlgili alanlara doğru Kullanıcı adı ve Şifre bilgilerini girin.
Daha sonra Ayalar Kaydet ve Ayarları flaş diske yazdir
tıklayın.
•
Servis sağlayıcınızın ADSL bağlantısında sorun olup olmadığını
kontrol edin. (Öğrenmek için servis sağlayıcınızın teknik destek
hattını arayın.)
•
Yalnızca Windows kullanıcıları için: Yazılımı kurduğunuz
bilgisayardaki Web tarayıcısının Ağ ve İnternet Bağlantıları
(Local Area Network veya broadband bağlantısı olarak da
geçebilir) olarak yapılandırıldığından emin olun. Web
tarayıcınızın yapılandırılmasıyla ilgili olarak yardıma ihtiyacınız
olursa, sayfa 100’teki Ek E: Web Tarayıcınızın
Yapılandırılması konusuna bakın.
96
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
•
Bilgisayarınızın TCP/IP ağ ayarları doğru olarak yapılandırılmış
mı? Bunu kontrol etmek için kılavuzun ilgili kısımlarına bakın.
! Macintosh kullanıyorsanız sayfa 89’deki Macintosh
TCP/IP Ayarları konusuna bakın.
! Linux kullanıyorsanız sayfa 91’deki Linux TCP/IP
Ayarları konusuna bakın.
! Windows kullanıyorsanız sayfa 92’teki Windows TCP/IP
Ayarları konusuna bakın.
Sorun
Zoom Yapılandırma Yöneticisine giriş yapamıyorum. Web adres
çubuğuna http://10.0.0.2 yazıyorum, fakat Kullanıcı Adı ve Şifre
bilgilerimi soran mesaj kutusu ekrana gelmiyor.
Çözüm
Bu sorunun birçok nedeni olabilir. Şunları kontrol edin:
•
Macintosh veya Linux bilgisayar kullanıyorsanız, TCP/IP
ayarlarını doğru bir biçimde yapılandırdınız mı? Ayrıntılı bilgi
için sayfa 88’e bakın.
•
Mac OS X 10.3 ve daha üst bir işletim sistemi kullanıyorsanız,
IP adresinizi yenilediniz mi? Bunun için Sistem Tercihleri
gelin, Ağ seçin. Yapılandır tıklayın ve daha sonra Renew
DHCP Lease’e tıklayın.
•
Windows bilgisayar kullanıyorsanız, Release/Renew işlemini
yaptınız mı?
! Windows 2000/XP için: Masaüstünde Başlat tıklayın,
Programlar gelin, Donatılar seçin ve daha sonra Komut
İstemi tıklayın. Ekrana ipconfig /all yazın ve klavyenin
Enter tuşuna basın. Açılan iletişim kutusundaki listede
NIC adaptörü seçili olmalıdır. Renew’a ve daha sonra da
Release’e tıklayın. Web adres çubuğuna 10.0.0.2 yazın. Ağ
Şifresi iletişim kutusu ekrana gelir.
! Windows 95/98/Me için: Masaüstünde Başlat tıklayın,
Çalıştır gelin. Kutuya winipcfg yazın ve Tamam tıklayın.
Açılan iletişim kutusundaki listede NIC adaptörü seçili
olmalıdır. Renew’e ve daha sonra da Release’e tıklayın.
Ek D: Arıza Tespit
97
Web adresi çubuğuna 10.0.02 yazın. Ağ Şifresi iletişim
kutusu ekrana gelir.
Sorun
X6 yazılımını kurduğum bilgisayar İnternete bağlanıyor, fakat
modeme direkt olarak bağladığım bilgisayarlardan bir veya birkaçı
İnternet erişimi sağlayamıyor.
Çözüm
Bu sorunun birçok nedeni olabilir. Şunları kontrol edin:
•
X6’nın LAN girişi ile İnternet’e erişim sağlayamayan bilgisayar
arasındaki bağlantı düzgün mü?
•
İnternet erişimi sağlayamayan bilgisayarları yeniden başlatın.
Böylece, bu bilgisayarların IP adresleri yenilenmiş olur.
•
İnternet erişimi sağlayamayan herhangi bir bilgisayar için
şunları yapın: Söz konusu bilgisayar Ethernet girişi kullanılarak
X6 modemin LAN girişine bağlanmış olmalıdır. Kurulum
CD’sini çalıştırın (sayfa 8’de Yazılımın Kurulması’nda
anlatıldığı gibi), bilgisayarı yeniden başlatın ve daha sonra
İnternet bağlantısını kontrol etmek için bildiğiniz bir Web
adresine bağlanmaya çalışın.
98
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Sorun
X6 yazılımını kurduğum bilgisayar İnternete bağlanıyor, fakat ağ
cihazım aracılığıyla (kablosuz erişim noktası, router, hub veya
anahtar gibi) bağlanan bilgisayarlar İnternet erişimi sağlayamıyor.
Çözüm
Sorun büyük ihtimalle ağ cihazınızla (kablosuz erişim noktası,
router, hub veya anahtar gibi) ilgili olmalıdır. Şunları kontrol edin:
•
Ağınız üzerindeki tüm bilgisayarları yeniden başlatın. Örneğin,
bir router kullanıyorsanız, bu router’a bağlı olan tüm
bilgisayarları yeniden başlatın. Böylece, bilgisayarlar IP
adreslerini yenileyecektir.
•
Kullandığınız kablosuz erişim noktası veya router cihazı DHCP
kullanıyor mu? DHCP aynı zamanda dinamik IP adresi olarak
bilinir. Bunu kontrol etmek için, kullandığınız ağ cihazına bağlı
olarak, cihazın yapılandırna menüsündeki Otomatik IP adresi
al seçeneği seçili olmalıdır. Konuyla ilgili yardım için ağ cihazı
ile birlikte teslim edilen ilgili dokümanlara bakın veya üretici
firmaya danışın.
•
Yardım için ağ cihazınız ile birlikte teslim edilen ilgili
dokümanlara bakın veya üretici firmaya danışın.
Ek D: Arıza Tespit
99
Ek E
Web Tarayıcısının
Yapılandırılması
Önemli Uyarı!
Bu bölümde yalnızca Windows bilgisayarlara yönelik talimatlar
bulunmaktadır. Eğer Macintosh veya Linux bilgisayar
kullanıyorsanız, web tarayıcınızın yapılandırması önceden
tamamlanmıştır. Bununla birlikte bilgisayarınızın TCP/IP
ayarlarının doğru yapılıp yapılmadığını kontrol edin. Bununla ilgili
talimatlar için sayfa 89’de Macintosh TCP/IP Ayarları’na veya
sayfa 91’de, Linux TCP/IP Ayarları’na bakın.
Windows bilgisayarlarla İnternet bağlantısı yapmak için
kullandığınız yazılım ağ bağlantısı kuracak şekilde ayarlanmalıdır,
çevirmeli bağlantı seçeneği seçilmemelidir. Bu ayar yazılımın
kurulumu esnasında otomatik olarak yapılandırılmış olmalıdır.
Web tarayıcınızı yapılandırmak isterseniz, bu bölümde iki popüler
tarayıcı yazılımın en son sürümlerine ilişkin talimatlar verilmiştir:
Internet Explorer Version 5.0 (veya bir sonraki sürüm) ve Netscape
Navigator Version 7.2. Yapılandırma ayarları, X6 modemin
yazılımını kurduğunuz bilgisayarda yapılır.
Windows bilgisayarınızda kullandığınız tarayıcı yazılıma göre
aşağıdaki talimatları takip edin.
Ipucu:
Eğer yukarıdaki tarayıcı yazılımların bir önceki sürümlerini
kullanıyorsanız, yapılandırma işlemi aşağıda anlatılandan biraz daha
farklı olabilir. Bu durumda—veya tamamen farklı bir tarayıcı
yazılım kullanıyorsanız—tarayıcı yazılımı bir ağ bağlantısı kuracak
biçimde yapılandırın (bu bağlantıya bilgisayarınızda Yerel Alan Ağı
veya Genişbant deniliyor olabilir).
100
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Internet Explorer’ın
Yapılandırılması
Aşağıda Internet Explorer Version 5.0 veya daha yeni sürümlere
yönelik talimatlar verilmiştir. (Kullandığınız sürüm eskiyse,
Microsoft Corp’dan ihtiyacınız olan yeni sürümü ücretsiz
edinebilirsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı yazılımın sürümünü
bilmiyorsanız, Internet Explorer’ı açın ve Yardım menüsüne gidin,
sonra da Internet Explorer Hakkında seçin. Sürüm numarası
Microsoft Internet Explorer logosunun hemen altında yazar. İlk
basamağın yanındaki noktadan sonra gelen rakamlar önemsizdir.)
1 Masaüstündeki Internet Explorer ikonunun üzerine sağ
tıklayın ve Özellikler seçin.
İpucu:
Internet Explorer’ı bu şekilde açamıyorsanız, bilgisayarınızda
Denetim Masası açın (Başlat tıklayın ve daha sonra,
bilgisayarınızın programına göre, Denetim Masası veya önce
Ayalar ve daha sonra Denetim Masası tıklayın). Denetim
Masası, Internet Seçenekleri ikonuna çift tıklayın. Eğer bu
ikon yoksa Ağ ve İnternet Seçenekleri ikonuna çift tıklayın ve
daha sonra İnternet Seçenekleri ikonuna çift tıklayın.
2 Internet Özellikler iletişim kutusunda, Bağlantılar sekmesine
girin, sonra Yeni Bağlantı Kurulum tıklayın.
Ek E: Web Tarayıcınızın Yapılandırılması
101
3 Kurulum işlemleri, kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak,
farklı şekillerde ilerler. Aşağıdaki tabloda Windows bilgisayara
ilişkin kurulum süreciyle ilgili ayrıntılar verilmiştir.
Windows XP
a.
Yeni Bağlantı Sihirbazına
Hoş Geldiniz iletişim
kutusunda Ileri tıklayın.
Eğer Konum Bilgisi
iletişim kutusunu
görürseniz, İptal tıklayın
ve iptal etmek
istediğinizden emin olup
olmadığınız sorulduğunda
Evet tıklatın ve
Hoşgeldiniz iletişim
kutusuna geri dönün.)
b.
Ağ Bağlantısı Türü
iletişim kutusunda
İnternet’e bağlan tıklayın,
daha sonra Ileri tıklayın.
c.
Hazırlanıyor bekleyin
iletişim kutusunda,
“Bağlantımı kendim
ayarlamak istiyorum”
seçin ve İleri tıklayın.
d.
Internet Connection
iletişim kutusunda,
“Daima açık olan bir
genişbant bağlantısı
kullanarak bağlan”
seçeneğini seçin ve Ileri
tıklayın.
e.
İnternet Bağlantı
Sihirbazı Tamamlanıyor)
iletişim kutusunda Son
tıklayın.
Windows 98/Me/2000
a.
Internet Bağlantı
Sihirbazı iletişim
kutusunda, “Internet
bağlantımı kendim
ayarlamak istiyorum
veya “Yerel alan ağını
kullanarak bağlanmak
istiyorum” seçeneklerini
seçin ve Ileri tıklayın.
b.
İnternet bağlantınız
kuruluyor iletişim
kutusunda, “Yerel alan
ağı kullanarak
bağlanıyorum”
seçeneğini seçin ve Ileri
tıklayın.
c.
Yerel alan ağı İnternet
ayarları iletişim
kutusunda, “Proxy
sunucusunu otomatik
bul” seçeneğini kaldırın.
Ileri tıklayın.
d.
İnternet mail hesabı kur
iletişim kutusunda
Hayır’yu seçin ve Ileri
tıklayın.
e. İnternet Bağlantı Sihirbazı
Tamamlanıyor) iletişim
kutusunda, İnternet’e
doğrudan bağlanmak için bu
kutuyu seçin onay kutusunu
iptal edin (eğer varsa) ve Son
tıklayın.
4 Internet Explorer ayarlarına Denetim Masası dan girdiyseniz
(1. adımdan hemen sonra gelen İpucu nda anlatıldığı şekilde),
Denetim Masası penceresi hala açık durumdadır. Devam
etmeden önce bu pencereyi kapatın.
102
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Netscape Navigator’ın
Yapılandırılması
Aşağıda Netscape Navigator Version 7.2’in yapılandırılması ile ilgili
talimatlar verilmiştir. (Eğer Version 7.2 kullanmıyorsanız, Netscape
Communication Corp’dan bu sürümü ücretsiz edinebilirsiniz. Eğer
kullandığınız tarayıcı yazılımın sürümünü bilmiyorsanız, Netscape
Navigator’ı açın ve Help (Yardım) menüsüne gidin, sonra da
About Netscape’ı (Netscape Hakkında) seçin. Sürüm numarası
ekranın üstünde yazar.
1 Masaüstündeki Netscape Navigator ikonuna çift tıklayın.
2 Edit (Düzen) menüsüne girin ve Preferences’ı (Seçenekler)
seçin. Preferences iletişim kutusu ekrana gelir.
3 Category (Kategori) listesinde Advanced alanının solundaki
üçgene tıklayın ve seçeneklerin bulunduğu listeyi görüntüleyin.
Listeden Proxies’i seçin. Preferences iletişim kutusu
Proxies’i görüntülemek üzere değişir.
4 Direct connection to the Internet’i (Doğrudan Internet’e
bağlan) ve OK’ye tıklayın.
Ek E: Web Tarayıcınızın Yapılandırılması
103
Ek F
Ülkelere Göre Kablosuz
Kanallar
Birçok ülkede özel kablosuz ağlar için 1-13 arasındaki kanallar
kullanılır. Aşağıdaki tabloda, özel kablosuz ağlar için 1-13 dışında
kanal kullanan ülkeler gösterilmektedir.
Ülke
Fransa
İsrail
Japonya
Tayvan
ABD
104
Kanallar
10-13
4-9
1-13
14
(yalnızca802.11b)
1-11
1-11
ADSL X6 Kullanım Kılavuzu
Ek G
Yasal Bilgiler
Avrupa Uyum Beyanatı
Bu ürünün imalatçısı tüm sorumluluk kendisinde olmak kaydıyla bu cihazın
aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde 1999/5/EC (R&TTE Yönetmeliği) no.lu
Yönetmeliğe uygun olduğunu beyan etmektedir. Bu ürün CE İşareti taşımaktadır.
Yönetmelik
73/23/EECDüşük Voltaj
89/336/EECEMC
Standart
EN 60950-1
IEC 60950-1
EN 55024
EN 55022
Test Raporu
Elektrik bakımından güvenli
EN300 328
EN301 489-01
EN301 489-17
Radyo Ekipmanı
EMC-imünite seviyesi
EMC-emisyon seviyesi
DİKKAT: Bu ürün AB ve EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere üretilmiştir.
Ürünün açık hava koşullarında kullanımı belirli frekans değerleriyle ve/veya bir
izin belgesiyle sınırlandırılmıştır. Gerekli prosedürleri taip etmek için
bulunduğunuz bölgedeki yetkili mercilere başvurun.
Not: 100 mW Eşdeğer İzotropik Yayılım Gücü’nü (EIRP) aşan değerlerde bir
yayılım gücüne sebep olabilecek güç seviye kombinasyonları ve antenler yukarıda
bahsedilen yönetmeliklere uygun olmayıp, bunların Avrupa R&TTE yönetmeliği
1999/5/EC’i uygulayan Avrupa topluluğunda ve ülkelerinde kullanılması yasaktır.
Elektrostatik Boşalma Uyarısı
Ciddi bir elektrostatik deşarj olayı meydana gelirse cihazın sıfırlanması
(resetlenmesi) gerekebilir.
Güvenlik Uyarıları
DİKKAT: Yangın rikini en aza indirmek için, yalnızca 26 Nolu AWG kablo veya
daha geniş bir telekominikasyon hattı kablosu kullanın.
Bu ürünü ıslak veya nemli ortamlarda - örneğin, ıslak zeminde veya havuz
kenarında – kullanmayın.
Bu ürünü yıldırım veya şimşek gibi hava koşulları söz konusuyken kullanmayın.
Şimşek çakması nedeniyle elektrik çarpması riski olabilir.
Uyum ile ilgili daha fazla bilgi için, CD’ye bakın.
Yasal Bilgiler
105
Kullanım Ülkeleri & Avrupa Birliği’nde Kullanım Şartları
Bu aygıtın tüm Avrupa Birliği ülkelerinde çalışması amaçlanmıştır.
Dahili veya dışarıda kullanım için tüm koşullar, lisans koşulları ve kullanım için izin
verilen kanallar aşağıda tarif edilen ülkeler için uygulanabilir:
Not: Kullanıcı bu ürünün aşağıda tanımlanan Avrupa Birliği ülkelerinin kullanım
kuralları yelpazesi ile uyum içinde çalışabilmesi için ürünle birlikte gelen
yapılandırma programını kullanması gerekir:
•
Bu aygıtı, kullanmaya başlamadan önce kullanan veya yükleyen tarafından,
bulunduğu ülkedeki operasyon komutlarının kullanıcı kılavuzunda tarif
edildiği gibi, aynı şekilde sisteme girilmesi gerekir.
•
Bu aygıt, otomatik olarak kullanımın yapıldığı ülke tarafından verilen karar
doğrultusunda kanalları kısıtlayacaktır. Kullanım yapılan ülkenin adını yanlış
yazmak yasa dışı kullanıma neden olacağı gibi, diğer sisteme de müdahele
etme gibi zararlı etkileri olabilir. Kullanıcı, dökümanda belirtilen her Avrupa
Birliği ülkesi için, aygıtın, kanal limitlemelerini, dahili ve dışarıda kullanımda
kısıtlamalarını ve lisans gerekliliklerini yerine getirmekle sorumludur.
•
Bu cihaz tüm Avrupa Birliği ülkelerinde dahili ve dışarıda kullanım için şu
şartlar altında çalışabilir: 2.3 GHz bandı, not edilen kanallar dışandaki 1-13
kanalları.
!
!
!
106
İtalya’da, son kullanıcı aygıtı dışarıda çalıştırabilmek için ulusal spektrum
dairesine mutlaka lisans için başvurmalıdır.
Belçika’da, dışarıda kullanıma ancak şu şartlar altında izin verilmektedir:
2.46 - 2.4835 GHz bandı, Kanal:13.
Fransa’da, dışarıda kullanıma ancak şu şartlar altında izin verilmektedir:
2.4 - 2.454 GHz bandı, kanal: 1-7.
ADSL X6 Hızlı Kurulum
Compliance Information
European Declaration of Conformity
The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is
compliant to Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive) via the following. This
product is CE Marked.
Directive
Standard
Test report
73/23/EEC-Low
Voltage
EN 60950-1
IEC 60950-1
Electrical safety
89/336/EEC-EMC
EN 55024
EN 55022
EMC-immunity
EMC-emissions
EN300 328
EN301 489-01
EN301 489-17
Radio Equipment
CAUTION: This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries.
Outdoor use may be restricted to certain frequencies and/or may require a license
for operation. Contact local Authority for procedure to follow.
Note: Combinations of power levels and antennas resulting in a radiated power
level of above 100 mW equivalent isotropic radiated power (EIRP) are considered
as not compliant with the above mentioned directive and are not allowed for use
within the European community and countries that have adopted the European
R&TTE directive 1999/5/EC.
Electrostatic Discharge Statement
The unit may require resetting after a severe electrostatic discharge event.
Safety Notices
CAUTION: To reduce the risk of fire, use only No.26 AWG or larger
telecommunication line cord.
Do not use this product near water, for example, in a wet basement, or near a
swimming pool.
Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of
electric shock from lightning.
Additional compliance information is located on the CD.
Countries of Operation & Conditions of Use in the European
Community
This device is intended to be operated in all countries of the European
Community.
Requirements for indoor vs. outdoor operation, license requirements and allowed
channels of operation apply in some countries as described below:
107
•
Note: The user must use the configuration utility provided with this product
to ensure the channels of operation are in conformance with the spectrum
usage rules for European Community countries as described below.
•
This device requires that the user or installer properly enter the current
country of operation in the command line interface as described in the user
guide, before operating this device.
•
This device will automatically limit the allowable channels determined by the
current country of operation. Incorrectly entering the country of operation
may result in illegal operation and may cause harmful interference to other
system. The user is obligated to ensure the device is operating according to
the channel limitations, indoor/outdoor restrictions and license requirements
for each European Community country as described in this document.
•
This device may be operated indoors or outdoors in all countries of the
European Community using the 2.4 GHz band: Channels 1 - 13, except
where noted below.
108
!
In Italy the end-user must apply for a license from the national spectrum
authority to operate this device outdoors.
!
In Belgium outdoor operation is only permitted using the 2.46 - 2.4835 GHz
band: Channel 13.
!
In France outdoor operation is only permitted using the 2.4 - 2.454 GHz band:
Channels 1 - 7.
ADSL X6 Hızlı Kurulum
AÇIKLAMA
Bu kullanım kılavuzu telif hakkı ile güvence altına alınmış bazı bilgiler
içermektedir. Söz konusu kitapçık ve beraberindeki tüm donanım,
yazılım ve ilgili dokümanlar için telif hakkı alınmıştır. Kılavuzun hiçbir
bölümü mekanik, elektronik veya diğer yollarla kopyalanamaz veya
çoğaltılamaz.
Ürünün imalatçısı donanımın her ortamda ve tüm uygulamalarda
düzgün çalışacağını garanti etmez ve açık veya zımnen yazılımın veya
dokümanların kalitesi, performansı, satılabilirliği veya herhangi bir
amaca uygunluğunu beyan etmez. İmalatçı, hiçbir kişi veya
organizasyona haber vermeden donanım, yazılım veya ilgili
dokümanlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Kılavuzda adı geçen tüm marka ve ürünler ait oldukları kişilerin ticari
markalarıdır.
© Telif Hakkı 2005
Her hakkı saklıdır.
Türkiye Tek Yetkili Distribütörü
Oluşum Bilgisayar İletişim
Yukarı Dudullu Mah.
Yeni Organize Sanayi Bölgesi
1.cadde No:8 Posta Kodu : 34775
Ümraniye - İstanbul
Teknik Destek : 0 216 540 43 90 (PBX)
Teknik Servis : 0 216 528 00 00 – 461 (Dahili)
Fax : 0 216 540 43 96
email : destek@olusum.com.tr
www.olusum.com.tr
2455-A
27377-42
©2005