Philips AVENT Baby Bath and Room Thermometer SCH550/20

SCH550
2
3
1
2
4
SCH550
English 6
Dansk 9
Deutsch 12
Ελληνικα 15
Español 18
Suomi 21
Français 24
Italiano 27
Nederlands 30
Norsk 33
Português 36
Svenska 39
Türkçe 42
6
English
Your digital Bath and RoomThermometer SCH550
The Philips AVENT digital bath and room thermometer allows you to
conveniently determine the ideal temperature of your baby’s bath or
room. Your baby can also play with this product safely, since the
thermometer is designed to comply with all EU and USA toy-safety
standards.
Your baby will feel most comfortable in bath if the water temperature is
between 36.5°C and 38°C . A temperature of 39°C and above is too hot
and your baby could get burned! At a room temperature of about 18°C
babies feel most comfortable when sleeping.
Please read this guide carefully before using the product. Please keep this
guide and the product packaging, since they contain important
information.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Using your digital bath and room thermometer
The digital bath and room thermometer is always ready for use. Just let it
float in the water or let it sit on a shelf in baby’s room.
NOTE:
-- Mix the water thoroughly before measuring the water temperature.
-- Put the thermometer in the tub while filling it.This will ensure a fast
and accurate reading of the water temperature.
-- Stir the water while taking the temperature measurement.
After about 2 years the batteries may go flat. You can then replace the
batteries.
1 Push the measurement unit out of the rubber housing
2 Remove the battery housing cover
3 Carefully remove the empty batteries with a pair of tweezers
English
7
4 Insert the new batteries and replace the battery housing cover. Add
some silicon grease at the edge of the battery housing cover to
improve the water proof characteristics.
NOTE:
-- After replacing the batteries, the waterproof status is not guaranteed
anymore.
-- Dispose of used batteries in an environmentally friendly way.
-- Do not mix old and new batteries.
-- Do not mix different type of batteries: alkaline, standard or
rechargeable.
-- Remove batteries during long periods of nonuse. Leakage and
corrosion can damage the product.
-- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
-- Always dispose of batteries in an environmentally friendly way.
-- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are
to be used
-- Batteries are to be inserted with the correct polarity
-- Exhausted batteries are to be removed from the product
-- The supply terminals are not to be short circuited
Technical Data
Power Supply: 2 x LR44
Temp. display: Incremental 0.5°C
Accuracy: ±1°C
Temp. Range: 10-45°C
Complies with: EN 71,ASTM F963-96a Technical
Environment
-- Non-rechargeable batteries contain substances that may pollute the
environment. Do not throw away non-rechargeable batteries with the
normal household waste, but dispose of them at an official collection
point for batteries. Always remove the non-rechargeable batteries
before you discard and hand in the thermometers at an official
collection point (Fig. 1).
8
English
-- Do not throw away the thermometers with the normal household
waste at the end of their life, but hand them in at an official collection
point for recycling. By doing this, you help to preserve the
environment (Fig. 2).
Guarantee & service
If you need service or information or if you have a problem, please visit
the Philips AVENT website at www.philips.com/AVENT or contact the
Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer
Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
Dansk
9
Dit digitale bade- og rumtermometer SCH550
Det digitale Philips AVENT-bade- og rumtermometer gør det nemt at
bestemme den ideelle temperatur til din babys bad eller i din babys
værelse. Du kan roligt lade din baby lege med dette produkt, da
termometeret er designet til at overholde alle legetøjsstandarder i EU og
USA.
Din baby har det bedst i badet, hvis vandet har en temperatur på mellem
36,5° C og 38° C. En temperatur på 39° C og derover er for varmt og
kan skolde din baby! Ved en rumtemperatur på ca. 18° C har babyer det
bedst, når de sover.
Læs denne vejledning nøje, før du bruger dette produkt. Smid ikke denne
vejledning og produktemballagen væk, da de indeholder vigtige
oplysninger.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende,
ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Sådan bruger du dit digitale bade- og rumtermometer
Det digitale bade- og rumtermometer er altid klar til brug. Du skal blot
lade det flyde i vandet eller placere det på en hylde i babyens værelse.
Bemærk:
-- Bland vandet grundigt, før du måler dets temperatur.
-- Læg termometeret i badekarret, mens du fylder det. Herved får du en
hurtig og nøjagtig aflæsning af vandtemperaturen.
-- Rør i vandet, mens du måler temperaturen.
Batterierne kan løbe tør for strøm efter ca. 2 år. Så skal du udskifte dem.
1 Skub måleenheden ud af gummietuiet
2 Fjern dækslet til batterirummet
3 Tag forsigtigt de flade batterier ud med en pincet
10
Dansk
4 Indsæt de nye batterier, og monter dækslet til batterirummet. Smør
lidt silikonefedt på kanten af dækslet til batterirummet for at gøre
det vandtæt.
Bemærk:
-- Når du har udskiftet batterierne, garanteres det ikke længere, at
produktet er vandtæt.
-- Bortskaf brugte batterier på en miljøvenlig måde.
-- Brug ikke gamle og nye batterier sammen.
-- Bland ikke forskellige typer batterier: Alkaliske, standard eller
genopladelige
-- Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i lang tid. Lækage
og korrosion kan ødelægge produktet.
-- Du må ikke prøve at oplade ikke-genopladelige batterier.
-- Bortskaf altid batterier på en miljøvenlig måde.
-- Det anbefales kun at bruge batterier af den samme eller tilsvarende
type
-- Batterier skal indsættes med den korrekte polaritet
-- Flade batterier skal tages ud af produktet
-- Polerne må ikke kortsluttes
Tekniske data
Strømforsyning: 2 x LR44
Temperaturvisning: Interval på 0,5° C
Nøjagtighed: ±1° C
Temperaturområde: 10-45° C
Overholder: EN 71,ASTM F963-96a Technical
Miljøhensyn
-- Ikke-genopladelige batterier indeholder stoffer, der kan skade miljøet.
Smid aldrig brugte ikke-genopladelige batterier ud sammen med det
normale husholdningsaffald, men aflevér dem på et officielt
indsamlingssted for batterier. Fjern altid de ikke-genopladelige
batterier, inden apparatet til sin tid kasseres og afleveres på et officielt
indsamlingssted (fig. 1).
Dansk 11
-- Termometeret må ikke smides ud sammen med det almindelige
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet (fig. 2).
Reklamationsret og service
Hvis der opstår behov for service eller oplysninger eller ved eventuelle
problemer henvises til Philips/ AVENTs hjemmeside på adressen www.
philips.com/AVENT eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre
findes i den vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes
et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
12
Deutsch
Ihr digitales Bad- und Raumthermometer SCH550
Mit dem digitalen Bad- und Raumthermometer Philips AVENT können
Sie ganz bequem die optimale Bad- oder Raumtemperatur für Ihr Baby
bestimmen. Sie können Ihr Baby auch ohne Bedenken mit dem
Thermometer spielen lassen, da es allen EU- und US-Sicherheitsnormen
für Spielzeug entspricht.
Ihr Baby fühlt sich am wohlsten bei einer Wassertemperatur zwischen
36,5° C und 38° C. Ab einer Temperatur von 39° C ist das Wasser zu
heiß und es besteht Verbrennungsgefahr für Ihr Baby! Bei einer
Raumtemperatur von ca. 18° C schlafen Babys am besten.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des
Thermometers aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Anleitung und die
Produktverpackung auf, da sie wichtige Informationen enthalten.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich
elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß
und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung
gehandhabt wird.
Das digitale Bad- und Raumthermometer benutzen
Das digitale Bad- und Raumthermometer ist allzeit einsatzbereit. Lassen
Sie es einfach im Wasser schwimmen bzw. auf einem Regal im
Kinderzimmer liegen.
HINWEIS:
-- Mischen Sie das Badewasser gründlich, bevor Sie die
Wassertemperatur messen.
-- Legen Sie das Thermometer beim Einfüllen von Wasser in die
Badewanne. Dadurch wird eine schnelle und exakte Messung der
Wassertemperatur gewährleistet.
-- Mischen Sie das Wasser weiter, wenn Sie die Temperatur messen.
Nach etwa 2 Jahren sind die Batterien leer. Tauschen Sie sie dann aus.
1 Drücken Sie die Messeinheit aus dem Kunststoffgehäuse.
2 Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab.
Deutsch 13
3 Entfernen Sie die leeren Batterien vorsichtig mit einer Pinzette.
4 Legen Sie die neuen Batterien ein und setzen Sie die Abdeckung
des Batteriefachs wieder ein. Geben Sie etwas Silikonöl auf die
Ränder der Batteriefachabdeckung, um das Gerät länger
wasserdicht zu halten.
HINWEIS:
-- Nach dem Austauschen der Batterien kann nicht mehr garantiert
werden, dass das Gerät wasserdicht ist.
-- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltgerecht.
-- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien.
-- Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Batterietypen: Alkali,
Standard oder wiederaufladbar.
-- Entfernen Sie Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht
benutzen. Lecks und Korrosion können das Gerät beschädigen.
-- Nicht wiederaufladbare Batterien sollten nicht wieder aufgeladen
werden.
-- Entsorgen Sie Batterien immer umweltgerecht.
-- Nur Batterien vom gleichen bzw. empfohlenen Typ sollten verwendet
werden.
-- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte Polung.
-- Leere Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen.
-- Die Anschlusspunkte dürfen nicht kurz geschlossen werden.
Technische Daten
Stromversorgung: 2 x LR44
Temperaturanzeige: Ansteigend in Stufen von 0,5° C
Genauigkeit: ±1° C
Temperaturbereich: 10-45° C
Erfüllt die Richtlinien: EN 71, ASTM F963-96a für technische Geräte
Umweltschutz
-- Nicht wiederaufladbare Batterien enthalten Substanzen, die die
Umwelt gefährden können. Entsorgen Sie nicht wiederaufladbare
Batterien nicht über den gewöhnlichen Hausmüll, sondern geben Sie
sie an einer offiziellen Sammelstelle für Batterien ab. Entfernen Sie die
14
Deutsch
nicht wiederaufladbaren Batterien, bevor Sie die Thermometer an
einer offiziellen Recyclingstelle abgeben (Abb. 1).
-- Werfen Sie die Thermometer am Ende der Lebensdauer nicht in den
normalen Hausmüll. Bringen Sie sie zum Recycling zu einer offiziellen
Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu
schonen (Abb. 2).
Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie bitte die Philips AVENT Website (www.philips.com/AVENT), oder
setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem
Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips
Händler.
Ελληνικα 15
Το ψηφιακό σας βρεφικό θερμόμετρο μπάνιου και δωματίου SCH550
Το ψηφιακό βρεφικό θερμόμετρο μπάνιου και δωματίου της Philips
AVENT σας επιτρέπει να υπολογίζετε εύκολα την ιδανική
θερμοκρασία του μπάνιου ή του δωματίου του μωρού σας. Επίσης, το
μωρό σας μπορεί με ασφάλεια να παίξει με το θερμόμετρο, αφού ο
σχεδιασμός του συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα ασφαλείας
παιχνιδιών που ισχύουν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Το μωρό σας θα αισθάνεται πιο άνετα στο μπάνιο εάν η θερμοκρασία
του νερού είναι μεταξύ 36,5° C και 38° C. Θερμοκρασία μεγαλύτερη
των 39° C είναι πολύ ζεστή και το μωρό σας μπορεί να καεί. Επίσης,
τα μωρά κοιμούνται πιο άνετα σε δωμάτιο με θερμοκρασία περίπου
18° C.
Διαβάστε αυτό τον οδηγό προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε το
προϊόν. Φυλάξτε αυτό τον οδηγό και τη συσκευασία του προϊόντος
καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει
σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος
εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των
επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.
Χρήση του ψηφιακού βρεφικού θερμομέτρου μπάνιου και δωματίου
Το ψηφιακό βρεφικό θερμόμετρο μπάνιου και δωματίου είναι πάντα
έτοιμο για χρήση. Απλά, αφήστε το να επιπλεύσει στο νερό ή
τοποθετήστε το σε ένα ράφι στο δωμάτιο του μωρού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
-- Προτού μετρήσετε τη θερμοκρασία του νερού, ανακατέψτε το
νερό πολύ καλά.
-- Τοποθετήστε το θερμόμετρο στη μπανιέρα ενώ τη γεμίζετε. Έτσι
θα διασφαλιστεί η γρήγορη και ακριβής μέτρηση της
θερμοκρασίας του νερού.
-- Ανακατέψτε το νερό ενώ πραγματοποιείται η μέτρηση της
θερμοκρασίας.
16
Ελληνικα
Μετά από περίπου 2 χρόνια, οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν
αδειάσει. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε τις.
1 Σπρώξτε τη μονάδα μέτρησης έξω από το ελαστικό περίβλημα
2 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
3 Αφαιρέστε προσεκτικά τις άδειες μπαταρίες με ένα τσιμπιδάκι
4 Εισαγάγετε τις νέες μπαταρίες και επανατοποθετήστε το
κάλυμμα της θήκης μπαταριών. Προσθέστε λίγη σιλικόνη στην
άκρη του καλύμματος της θήκης μπαταριών για να ενισχύσετε
την αδιάβροχη ιδιότητα του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
-- Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, η αδιάβροχη ιδιότητα
δεν είναι πλέον εγγυημένη.
-- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με τρόπο φιλικό
προς το περιβάλλον.
-- Μην συνδυάζετε παλιές με καινούργιες μπαταρίες.
-- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών: αλκαλικές,
τυπικές ή επαναφορτιζόμενες.
-- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν θα χρησιμοποιήσετε το
θερμόμετρο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διαρροή και η
διάβρωσή τους ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στο προϊόν.
-- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να
επαναφορτίζονται.
-- Απορρίπτετε πάντα τις μπαταρίες με τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον.
-- Συνιστάται η χρήση μόνο ίδιων ή αντίστοιχου τύπου μπαταριών
-- Οι μπαταρίες πρέπει να εισάγονται με τη σωστή πολικότητα
-- Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρούνται από
το προϊόν
-- Τα σημεία παροχής δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται
Τεχνικά στοιχεία
Παροχή Ισχύος: 2 x LR44
Προβολή θερμοκρασίας: σε διαβαθμίσεις 0,5° C
Ακρίβεια: ±1° C
Ελληνικα 17
Εύρος θερμοκρασίας: 10-45° C
Συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές: EN 71,ASTM F963-96a
Περιβάλλον
-- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες περιέχουν ουσίες που
ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τις μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα
απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά μόνο σε επίσημο σημείο
συλλογής για μπαταρίες. Αφαιρείτε πάντα τις μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν απορρίψετε και παραδώσετε
τα θερμόμετρα σε ένα επίσημο σημείο συλλογής (Εικ. 1).
-- Στο τέλος της ζωής των θερμόμετρων μην τα απορρίψετε μαζί με
τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας αλλά παραδώστε
τα σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν
τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία του
περιβάλλοντος (Εικ. 2).
Εγγύηση & σέρβις
Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips
AVENT στη διεύθυνση www.philips.com/AVENT ή επικοινωνήστε με
το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας
(θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν
υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας,
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας της Philips.
18
Español
Termómetro digital para baño y habitación SCH550
El termómetro digital Philips AVENT para baño y habitación le permite
determinar la temperatura ideal del agua del baño o de la habitación de
su bebé. El bebé también puede jugar con este producto de forma
segura, ya que el diseño del termómetro cumple todas las normas de
seguridad sobre juguetes de EE.UU. y de la UE.
Su bebé se sentirá más cómodo en la bañera si el agua está a una
temperatura entre 36,5 °C y 38 °C. Una temperatura de 39 °C o más es
demasiado caliente y el bebé podría quemarse. Los bebés duermen más
a gusto con una temperatura ambiente de unos 18 °C.
Lea detenidamente esta guía antes de utilizar este aparato. Conserve esta
guía y el embalaje del producto, ya que contienen información
importante.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos
electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.
Uso del termómetro para baño y habitación
El termómetro digital para baño y habitación siempre está listo para usar.
Sólo hay que dejarlo flotando en el agua o sobre un estante de la
habitación del bebé.
NOTA:
-- Mezcle bien el agua antes de medir la temperatura de la misma.
-- Ponga el termómetro en la bañera mientras la llena. De este modo
podrá medir la temperatura de forma rápida y precisa.
-- Remueva el agua mientras mide la temperatura.
Al cabo de unos 2 años es posible que las pilas se agoten. Cuando esto
ocurra puede sustituirlas.
1 Saque la unidad de medición de la carcasa de goma.
2 Quite la tapa del compartimento de las pilas.
3 Extraiga con cuidado las pilas gastadas con unas pinzas.
Español 19
4 Introduzca las pilas nuevas y vuelva a colocar la tapa del
compartimento de las pilas. Aplique un poco de grasa de silicona en
el borde de la tapa del compartimento de las pilas para aumentar la
estanqueidad del aparato.
NOTA:
-- Tras haber sustituido las pilas, la estanqueidad no está garantizada.
-- Deseche las pilas usadas de una forma no perjudicial para el medio
ambiente.
-- No mezcle pilas nuevas y antiguas.
-- No mezcle distintos tipos de pilas: alcalinas, estándar o recargables.
-- Quite las pilas cuando no vaya a utilizar el termómetro durante
mucho tiempo. Las fugas y la corrosión pueden dañarlo.
-- Las pilas no recargables no se pueden recargar.
-- Deseche siempre las pilas usadas de una forma no perjudicial para el
medio ambiente.
-- Sólo se pueden utilizar pilas del mismo tipo o similares a las
recomendadas.
-- Inserte las pilas teniendo en cuenta la polaridad correcta.
-- Las pilas agotadas deben extraerse del producto.
-- No provoque cortocircuitos en los terminales de alimentación.
Datos técnicos
Fuente de alimentación: 2 pilas LR44
Display de temperatura: incrementos de 0,5 °C
Precisión: ±1 °C
Rango de temperatura: 10-45 °C
Cumple la normativa: EN 71,ASTM F963-96a Technical
Medio ambiente
-- Las pilas no recargables contienen sustancias que pueden contaminar
el medio ambiente. No tire las pilas no recargables con la basura
normal del hogar, deposítelas en un punto de recogida oficial para
pilas. Quite siempre las pilas no recargables antes de deshacerse de
los termómetros y llevarlos a un punto de recogida oficial (fig. 1).
20
Español
-- Al final de su vida útil, no tire los termómetros junto con la basura
normal del hogar. Llévelos a un punto de recogida oficial para su
reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio
ambiente (fig. 2).
Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips AVENT en www.philips.com/AVENT, o póngase en contacto con
el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número
de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente en su país, diríjase a su distribuidor local de Philips.
Suomi 21
Digitaalinen kylpy- ja huonelämpömittari SCH550
Digitaalisen Philips AVENT kylpy- ja huonelämpömittarin avulla voit mitata
kätevästi lapsen kylvyn tai huoneen lämpötilan. Lapsen voi myös huoletta
antaa leikkiä tuotteella, sillä lämpömittari on kaikkien EU:ssa ja
Yhdysvalloissa voimassa olevien leikkikalujen turvallisuusstandardien
mukainen.
Lapsella on kylvyssä mukavin olo, kun veden lämpötila on 36,5 ° - 38 °C.
Yli 39 asteen lämpötila on liian kuuma, ja lapsi voi saada palovammoja.
Noin 18 asteen huonelämpötila on kaikkein sopivin nukkuvalle lapselle.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Säilytä tämä
käyttöohje sekä tuotteen pakkaus, sillä niissä on hyödyllistä tietoa.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten
tutkimusten perusteella.
Digitaalisen kylpy- ja huonelämpömittarin käyttäminen
Digitaalinen kylpy- ja huonelämpömittari on aina käyttövalmis. Aseta se
vain kellumaan veteen tai säilytä sitä hyllyllä lapsen huoneessa.
HUOMAUTUS:
-- Sekoita vesi huolellisesti ennen veden lämpötilan mittaamista.
-- Aseta lämpömittari ammeeseen, kun täytät sitä. Näin varmistat
nopean ja luotettavan lämpötilan mittaamisen.
-- Sekoita vettä, kun mittaat lämpötilaa.
Paristojen virta loppuu noin 2 vuoden kuluttua. Tällöin voit vaihtaa
paristot.
1 Työnnä mittariosa ulos kumisuojuksesta.
2 Irrota paristolokeron kansi.
3 Poista tyhjät paristot varovasti pinseteillä.
4 Aseta uudet paristot ja aseta paristolokeron kansi takaisin
paikalleen. Lämpömittari on vedenpitävämpi, kun lisäät silikonirasvaa
paristolokeron kannen reunaan.
22
Suomi
HUOMAUTUS:
-- Kun paristot on vaihdettu, vedenpitävyys ei ole enää taattu.
-- Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisellä tavalla.
-- älä käytä samanaikaisesti uusia ja vanhoja paristoja.
-- Älä käytä samanaikaisesti erilaisia paristoja, kuten alkaliparistoja,
tavallisia paristoja ja ladattavia paristoja.
-- Poista paristot, kun tuote on pitkään käyttämättä. Vuodot ja korroosio
voivat vahingoittaa laitetta.
-- Muita kuin ladattavia paristoja ei saa ladata.
-- Hävitä paristot ympäristöystävällisellä tavalla.
-- Käytä vain suositeltuja tai vastaavan tyyppisiä paristoja
-- Paristot on asetettava oikein päin.
-- Käytetyt paristot on poistettava laitteesta.
-- Napoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.
Tekniset tiedot
Virtalähde: 2 x LR44
Lämpötilanäyttö: 0,5 asteen tarkkuudella päivittyvä
Tarkkuus: ±1 °C
Lämpötila: 10 - 45 °C
Täyttää seuraavat standardit: EN 71,ASTM F963-96a Technical
Ympäristöasiaa
-- Kertakäyttöiset paristot sisältävät aineita, jotka saattavat olla
ympäristölle haitallisia. Älä hävitä paristoja talousjätteen mukana, vaan
toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Poista paristot aina
ennen kuumemittarin toimittamista valtuutettuun
keräyspisteeseen (Kuva 1).
-- Älä hävitä vanhoja kuumemittareita tavallisen talousjätteen mukana,
vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat
vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 2).
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philips
AVENT -verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com/AVENT tai kysy
Suomi 23
neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on
kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
24
Français
Thermomètre numérique pour la chambre et le bain SCH550
Le thermomètre numérique pour la chambre et le bain Philips AVENT
vous permet de mesurer facilement la température de la chambre ou du
bain de votre bébé. Votre bébé peut par ailleurs jouer avec ce produit en
toute sécurité car le thermomètre est conforme à toutes les normes de
sécurité de l’Union européenne et des États-Unis.
La température idéale du bain pour votre bébé se situe entre 36,5 °C et
38 °C. À partir de 39 °C, l’eau est trop chaude et votre bébé risque de
se brûler. La température idéale dans la chambre de votre bébé pour un
sommeil confortable se situe autour de 18 °C.
Veuillez lire ce guide attentivement avant d’utiliser le produit. Conservez
ce guide et l’emballage du produit car ils contiennent des informations
importantes.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode
d’emploi.
Utilisation du thermomètre numérique pour la chambre et le bain
Ce thermomètre numérique pour la chambre et le bain est prêt à
l’emploi. Il vous suffit de le laisser flotter dans l’eau ou de le poser sur une
étagère de la chambre de votre bébé.
REMARQUE :
-- Mélangez bien l’eau avant d’en mesurer la température.
-- Laissez le thermomètre dans la baignoire pendant que vous la
remplissez. De cette manière, vous obtiendrez un relevé rapide et
précis.
-- Mélangez l’eau pendant que vous mesurez la température.
Au bout de deux ans environ, les piles peuvent s’épuiser. Vous pouvez
alors les remplacer.
1 Extrayez l’unité de mesure du logement en caoutchouc.
2 Retirez le couvercle du compartiment à piles.
Français 25
3 Retirez doucement les piles usagées à l’aide d’une paire de pinces.
4 Insérez les nouvelles piles et réinstallez le couvercle du
compartiment. Ajoutez de la graisse de silicone sur le bord du
couvercle du compartiment à piles afin d’améliorer l’étanchéité.
REMARQUE :
-- Suite au remplacement des piles, l’étanchéité du compartiment n’est
plus garantie.
-- Jetez les piles usagées dans le respect de l’environnement.
-- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
-- Ne mélangez pas différents types de piles (alcalines, standard ou
rechargeables).
-- Retirez les piles en cas d’inutilisation prolongée. Le produit risque
d’être endommagé en cas de fuite ou de corrosion.
-- Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
-- Jetez les piles dans le respect de l’environnement.
-- Utilisez exclusivement des piles du même type ou d’un type
équivalent recommandé.
-- Respectez la polarité des piles lors de leur installation.
-- Retirez les piles usagées du produit.
-- Évitez tout court-circuit aux bornes d’alimentation.
Caractéristiques techniques
Alimentation : 2 x LR44
Affichage de la température : par incréments de 0,5 °C
Précision : ± 1 °C
Plage de température : 10-45 °C
Conformité : EN 71, ASTM F963-96a
Environnement
-- Les piles non rechargeables contiennent des substances qui peuvent
nuire à l’environnement. Ne jetez pas les piles non rechargeables avec
les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit prévu à cet
effet. Retirez toujours les piles non rechargeables avant de mettre les
thermomètres au rebut et de les déposer à un endroit prévu à cet
effet (fig. 1).
26
Français
-- Lorsqu’ils ne fonctionneront plus, ne jetez pas les thermomètres avec
les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit prévu à cet
effet, où ils pourront être recyclés. Vous contribuerez ainsi à la
protection de l’environnement (fig. 2).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire
réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le
site Web de Philips AVENT à l’adresse www.philips.com/AVENT ou
contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès
de votre revendeur Philips local.
Italiano 27
Termometro digitale SCH550 per la temperatura del bagno e della stanza
Il termometro digitale AVENT Philips vi consente di determinare la
temperatura ideale per la stanza o il bagno del vostro bambino. Inoltre,
poiché il termometro è stato progettato per soddisfare tutti gli standard
di sicurezza dei giocattoli in vigore nell’UE e negli USA, il bambino può
anche giocare con il prodotto.
Il vostro bambino si sentirà a suo agio nell’acqua se la temperatura è tra
36,5° C e 38° C. Una temperatura di 39° C o superiore è troppo calda e
il bambino potrebbe scottarsi! Una temperatura della stanza di circa
18° C è la temperatura ideale mentre i bambini dormono.
Leggete attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto. La
guida e l’imballaggio del prodotto contengono informazioni importanti:
non gettateli.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai
campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato
seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale utente,
l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati
scientifici attualmente disponibili.
Utilizzo del termometro digitale per la temperatura del bagno e della stanza
Il termometro digitale per la temperatura del bagno e della stanza è
sempre pronto per l’uso. Fatelo galleggiare nell’acqua del bagno o
appoggiatelo su uno scaffale nella stanza del bambino.
NOTA:
-- rimescolate bene l’acqua prima di misurare la temperatura.
-- Posizionate il termometro nella vasca durante il riempimento. In
questo modo potete ottenere una lettura veloce ed accurata della
temperatura dell’acqua.
-- Rimescolate bene l’acqua mentre misurate la temperatura.
Dopo circa 2 anni le batterie potrebbero scaricarsi. In tal caso sostituite le
batterie.
1 Spingete l’unità di misurazione al di fuori dell’alloggiamento in
gomma
28
Italiano
2 Rimuovete il coperchio dello scomparto batterie
3 Utilizzate un paio di pinzette per estrarre con cautela le batterie
scariche
4 Inserite le nuove batterie e chiudete il coperchio dello scomparto
batterie. Aggiungete del grasso sul bordo del coperchio per
migliorare l’impermeabilità del prodotto.
NOTA:
-- dopo la sostituzione delle batterie, l’impermeabilità del prodotto non
è più garantita.
-- Smaltite le batterie nel pieno rispetto dell’ambiente.
-- Non utilizzate contemporaneamente batterie nuove e usate.
-- Non utilizzate contemporaneamente diversi tipi di batterie: normali,
alcaline o ricaricabili.
-- Togliete le batterie durante i lunghi periodi di inutilizzo. Eventuali
perdite o corrosioni possono danneggiare il prodotto.
-- Non ricaricate mai le batterie non ricaricabili.
-- Smaltite sempre le batterie nel pieno rispetto dell’ambiente.
-- Utilizzate contemporaneamente solo batterie identiche o dello stesso
tipo
-- Assicuratevi sempre di inserire le batterie nel verso giusto
-- Rimuovete le batterie scariche dal prodotto
-- Non mettete mai i terminali di alimentazione in cortocircuito
Dati tecnici
Alimentazione: 2 batterie LR44
Visualizzazione temperatura: incrementale da 0,5° C
Precisione: ±1°C
Gamma temperatura: da 10°C a 45°C
Soddisfa gli standard: EN 71, ASTM F963-96a Technical
Tutela dell’ambiente
-- Le batterie non ricaricabili contengono sostanze potenzialmente
nocive per l’ambiente. Non smaltire le batterie non ricaricabili insieme
ai comuni rifiuti domestici, ma consegnarle ad un apposito centro di
Italiano 29
raccolta ufficiale. Rimuovere sempre le batterie non ricaricabili prima
dello smaltimento e consegnare i termometri a un centro di raccolta
ufficiale (fig. 1).
-- Per contribuire alla tutela dell’ambiente, non smaltite i termometri
con i rifiuti domestici, ma consegnateli a un centro di raccolta ufficiale
per il riciclaggio. In tal modo, potrete contribuire a mantenere
l’ambiente pulito (fig. 2).
Garanzia e assistenza
Per assistenza, informazioni, o per qualunque dubbio o richiesta, visitate il
sito web di Philips AVENT (www.philips.com/AVENT), oppure contattate
il Centro Assistenza Clienti Philips nel vostro paese (per conoscere il
numero di telefono, consultate il foglietto della garanzia). Se non esiste
alcun Centro Assistenza Clienti nel vostro paese, rivolgetevi direttamente
al vostro rivenditore autorizzato Philips.
30
Nederlands
SCH550 digitale bad- en kamerthermometer
Met de Philips AVENT digitale bad- en kamerthermometer kunt u op
eenvoudige wijze de ideale bad- of kamertemperatuur voor uw baby
bepalen. Uw baby kan ook veilig spelen met dit product, omdat de
thermometer zo is ontworpen dat hij voldoet aan alle veiligheidsnormen
voor speelgoed in Europa en de Verenigde Staten.
Uw baby voelt zich het lekkerst als het badwater een temperatuur heeft
tussen 36,5°C en 38°C. Bij een temperatuur van 39°C of hoger is het
water te heet en kan uw baby brandwonden oplopen! Bij een
kamertemperatuur van ongeveer 18°C slapen baby’s het lekkerst.
Lees deze leidraad aandachtig door voordat u het product gaat gebruiken.
Bewaar deze leidraad en de productverpakking zorgvuldig, omdat ze
belangrijke informatie bevatten.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en
volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het
veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
De digitale bad- en kamerthermometer gebruiken
De digitale bad- en kamerthermometer is altijd klaar voor gebruik. U kunt
hem laten drijven in het badwater of een plekje geven op een plank in de
babykamer.
OPMERKING:
-- Meng het water goed voordat u de watertemperatuur meet.
-- Plaats de thermometer in het badje terwijl u het laat vollopen. Op
deze manier kunt u snel en nauwkeurig de watertemperatuur aflezen.
-- Breng het water in beweging terwijl u de temperatuur meet.
Na ongeveer 2 jaar raken de batterijen mogelijk leeg. U kunt ze dan
vervangen.
1 Duw de meetunit uit de rubberen behuizing.
2 Verwijder het dekseltje van het batterijvak.
3 Verwijder de lege batterijen voorzichtig met een pincet.
Nederlands 31
4 Doe de nieuwe batterijen in het batterijvak en plaats het dekseltje
terug op het batterijvak. Breng wat siliconenvet aan op de randen
van het dekseltje om de waterdichtheid te verhogen.
OPMERKING:
-- Nadat de batterijen zijn vervangen, vervalt de garantie met betrekking
tot de waterdichtheid van dit product.
-- Houd u aan de milieuvoorschriften wanneer u gebruikte batterijen
wegdoet.
-- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
-- Gebruik nooit verschillende soorten batterijen tegelijk: alkaline,
normale of oplaadbare.
-- Verwijder de batterijen als u het apparaat voor langere tijd niet
gebruikt. Lekkage en corrosie kunnen schade aan het product
veroorzaken.
-- Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit worden opgeladen.
-- Houd u altijd aan de milieuvoorschriften wanneer u gebruikte
batterijen wegdoet.
-- Gebruik alleen het geadviseerde type batterijen of een gelijkwaardig
type.
-- Plaats de batterijen zo dat de polen in de juiste richting wijzen.
-- Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
-- Sluit de contactpunten niet kort.
Technische gegevens
Stroomvoorziening: 2 x LR44
Temperatuurdisplay: oplopend met 0,5°C
Nauwkeurigheid: ± 1°C
Temperatuurbereik: 10-45°C
Voldoet aan: EN 71, ASTM F963-96a Technical
Milieu
-- Niet-oplaadbare batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn
voor het milieu. Gooi niet-oplaadbare batterijen niet weg met het
normale huisvuil, maar lever ze apart in op een officieel aangewezen
inzamelpunt voor batterijen. Verwijder de niet-oplaadbare batterijen
32
Nederlands
altijd voordat u de thermometers afdankt en inlevert op een officieel
aangewezen inzamelpunt (fig. 1).
-- Gooi de thermometers aan het einde van hun levensduur niet weg
met het normale huisvuil, maar lever deze in op een door de
overheid aangewezen inzamelpunt om ze te laten recyclen. Op die
manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 2).
Garantie & service
Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek
dan de Philips AVENT-website op www.philips.com/AVENT, of neem
contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt
het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen
Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk 33
Digitalt bad- og romtermometer, SCH550
Med Philips AVENT digitalt bad- og romtermometer kan du på en enkel
måte finne den ideelle temperaturen på badevannet eller i rommet til
babyen. Babyen kan også leke med dette produktet siden termometeret
er laget i samsvar med alle sikkerhetsstandarder for leker i EU og USA.
Babyen har det best i badevannet hvis temperaturen er mellom 36,5 og
38 °C. En temperatur på 39 °C og høyere er for varmt, og babyen kan
brenne seg. Babyer har det mest komfortabelt hvis romtemperaturen
ligger på cirka 18 °C når de skal sove.
Les denne veiledningen nøye før du bruker produktet. Ta vare på denne
veiledningen og emballasjen siden de inneholder viktig informasjon.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med
instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra
den kunnskapen vi har per dags dato.
Bruke det digitale bad- og romtermometeret
Det digitale bad- og romtermometeret er alltid klart til bruk. La det flyte i
vannet, eller la det stå på en hylle på barnerommet.
MERK:
-- Bland vannet ordentlig før du måler vanntemperaturen.
-- Legg termometeret i karet mens du fyller det. På den måten får du en
rask og nøyaktig registrering av vanntemperaturen.
-- Rør rundt i vannet mens du måler temperaturen.
Batteriene kan slutte å fungere etter cirka to år. Du kan da bytte ut
batteriene.
1 Trykk måleenheten ut av gummibeskyttelsen.
2 Fjern dekselet på batterirommet.
3 Ta de tomme batteriene forsiktig ut med en pinsett.
4 Sett inn de nye batteriene og sett på plass dekselet på
batterirommet. Ha litt silikon rundt kanten av dekselet på
batterirommet for å gjøre termometeret mer vanntett.
34
Norsk
MERK:
-- Når du har byttet batteriene, er ikke termometeret garantert
vanntett lenger.
-- Avhend brukte batterier på en miljøvennlig måte.
-- Ikke bland gamle og nye batterier.
-- Ikke bland forskjellige typer batterier: alkaliske, standard eller
oppladbare.
-- Ta ut batteriene når du ikke bruker termometeret på en stund.
Lekkasje og etsing kan ødelegge produktet.
-- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp på nytt.
-- Avhend alltid brukte batterier på en miljøvennlig måte.
-- Vi anbefaler at du bare bruker batterier av samme eller tilsvarende
type.
-- Batteriene settes inn med riktig polaritet.
-- Tomme batterier må fjernes fra produktet.
-- Strømterminalene må ikke kortsluttes.
Tekniske data
Strøm: 2 x LR44
Temperaturvisning: Trinn på 0,5 °C
Nøyaktighet: ± 1 °C
Temperaturområde: 10–45 °C
Samsvar med: EN 71, ASTM F963-96a teknisk
Miljø
-- Engangsbatterier inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Ikke
kast engangsbatterier i restavfallet, men lever dem på et offentlig
innsamlingssted for batterier. Ta alltid ut batteriene før du kaster og
leverer inn termometrene på et offentlig innsamlingssted (fig. 1).
-- Ikke kast termometrene som restavfall når de ikke kan brukes lenger.
Lever dem inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette bidrar du til
å ta vare på miljøet (fig. 2).
Norsk 35
Garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem
med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips AVENT på www.philips.
com/AVENT. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der
du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes
noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philipsforhandler.
36
Português
O seu termómetro digital para casa de banho e quarto SCH550
O termómetro digital para casa de banho e quarto Philips AVENT
permite-lhe determinar de forma simples a temperatura ideal da água do
banho ou do quarto do seu bebé. O seu bebé pode também brincar
com este produto de forma segura, uma vez que o termómetro foi
fabricado em conformidade com todas as normas de segurança
relacionadas com brinquedos da UE e dos EUA.
O seu bebé sente-se mais confortável no banho se a água estiver a uma
temperatura entre 36,5° C e 38° C. Uma temperatura igual ou superior
a 39° é demasiado elevada e o seu bebé pode queimar-se! A uma
temperatura ambiente de cerca de 18° C os bebés sentem-se mais
confortáveis enquanto dormem.
Leia cuidadosamente este guia antes de utilizar o produto. Conserve este
guia e a embalagem do produto, uma vez que contêm informações
importantes.
Campos electromagnéticos (EMF)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas relacionadas com campos
electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo
com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho
proporciona uma utilização segura, como demonstrado pelas provas
científicas actualmente disponíveis.
Utilização do seu termómetro digital para casa de banho e quarto
O termómetro digital para casa de banho e quarto está sempre pronto a
utilizar. Deixe-o flutuar na água ou coloque-o numa prateleira no quarto
do bebé.
NOTA:
-- Mexa muito bem a água antes de medir a respectiva temperatura.
-- Coloque o termómetro na banheira enquanto estiver a encher. Desta
forma, garante uma leitura rápida e precisa da temperatura da água.
-- Mexa a água enquanto efectua a medição da temperatura.
Após cerca de 2 anos, as pilhas podem ficar vazias. Pode, então, proceder
à substituição das pilhas.
1 Retire a unidade de medição da estrutura de borracha
Português 37
2 Remova a tampa do compartimento das pilhas
3 Remova cuidadosamente as pilhas vazias com uma pinça
4 Introduza as pilhas novas e volte a colocar a tampa do
compartimento das pilhas. Aplique silicone na extremidade da
tampa do compartimento das pilhas para melhorar as
características de impermeabilidade.
NOTA:
-- Após a substituição das pilhas, o estado de impermeabilidade já não é
garantido.
-- Elimine as pilhas usadas de forma segura para o ambiente.
-- Não misture pilhas antigas com pilhas novas.
-- Não misture diferentes tipos de pilhas: alcalinas, convencionais ou
recarregáveis.
-- Remova as pilhas durante longos períodos de inutilização. Os
derrames e a corrosão podem danificar o produto.
-- Não deve recarregar pilhas não recarregáveis.
-- Elimine sempre as pilhas de forma segura para o ambiente.
-- Deve utilizar apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes ao tipo
recomendado
-- As pilhas devem ser introduzidas de acordo com a polaridade
correcta
-- As pilhas vazias devem ser retiradas do produto
-- Tenha atenção para não provocar um curto-circuito nos terminais de
alimentação
Dados técnicos
Alimentação: 2 pilhas LR44
Visualização da temperatura: em incrementos de 0,5° C
Precisão: ±1°C
Gama de temp.: 10-45°C
Em conformidade com as normas: EN 71, ASTM F963-96a Technical
38
Português
Meio ambiente
-- As pilhas não recarregáveis contêm substâncias que podem poluir o
ambiente. Não deite fora pilhas não recarregáveis com o lixo
doméstico normal; coloque-as num ponto de recolha oficial. Retire
sempre as pilhas não recarregáveis antes de se desfazer e entregar os
termómetros num ponto de recolha oficial (fig. 1).
-- Não deite fora os termómetros junto com o lixo doméstico normal
no final da sua vida útil, entregue-os num ponto de recolha oficial
para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente (fig. 2).
Garantia e assistência
Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o
Web site da Philips AVENT em www.philips.com/AVENT ou contacte o
Centro de Assistência ao Consumidor do seu país (pode encontrar o
número de telefone no folheto de garantia mundial). Se não existir um
Centro de Assistência no seu país, visite o seu representante Philips local.
Svenska 39
Din digitala bad- och rumstermometer SCH550
Med den digitala bad- och rumstermometern från Philips AVENT kan du
bekvämt mäta den perfekta temperaturen för ditt barns badvatten eller
sovrum. Termometern är även säker att leka med eftersom den är
utvecklad i enlighet med alla säkerhetsstandarder för leksaker i EU och
USA.
Det är behagligast för barnet om vattentemperaturen är mellan 36,5 °C
och 38 °C. Om temperaturen är 39 °C eller mer är det för varmt och
barnet kan bränna sig. Det är behagligast för barn att sova vid en
rumstemperatur på ca 18 °C.
Läs den här användarhandboken ordentligt innan du använder produkten.
Behåll handboken och förpackningen eftersom de innehåller viktig
information.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för
elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och
enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att
använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Använda den digitala bad- och rumstermometern
Den digitala bad- och rumstermometern är alltid klar att använda. Låt den
bara flyta i vattnet eller ligga på en hylla i barnets rum.
OBS!
-- Rör om ordentligt i vattnet innan du mäter temperaturen.
-- Lägg termometern i badbaljan när du fyller på vatten. På så sätt kan
du snabbt läsa av den exakta vattentemperaturen.
-- Rör om i vattnet när du mäter temperaturen.
Batterierna kan ta slut efter ca två år. Du kan då byta ut dem.
1 Tryck ut mätenheten ur gummihöljet.
2 Ta bort locket till batterifacket.
3 Ta försiktigt ut de tomma batterierna med en pincett.
40
Svenska
4 Sätt i de nya batterierna och sätt tillbaka locket till batterifacket.
Stryk på lite silikonfett på kanten av locket till batterifacket för att
förbättra vattentätheten.
OBS!
-- När du har bytt ut batterierna kan det inte längre garanteras att
termometern är vattentät.
-- Avyttra använda batterier på ett miljövänligt sätt.
-- Blanda inte gamla och nya batterier.
-- Blanda inte olika batterityper: alkaliska, vanliga och laddningsbara.
-- Ta ur batterierna om du inte ska använda termometern under en
längre tid. Läckage och korrosion kan skada produkten.
-- Ej laddningsbara batterier får inte laddas.
-- Avyttra alltid batterier på ett miljövänligt sätt.
-- Endast batterier av samma eller motsvarande typ som
rekommenderas ska användas.
-- Batterier ska sättas i med polerna åt rätt håll.
-- Tomma batterier ska tas ut ur produkten.
-- Strömtillförselterminalerna får inte kortslutas.
Tekniska data
Strömförsörjning: 2 x LR44
Temperaturvisning: steg om 0,5 °C
Exakthet: ±1 °C
Temperaturintervall: 10–45 °C
Överensstämmer med: EN 71,ASTM F963-96a Technical
Miljön
-- Batterier innehåller ämnen som kan vara skadliga för miljön. Släng inte
ej laddningsbara batterier i hushållssoporna, utan lämna in dem vid en
återvinningsstation för batterier. Ta alltid ut ej laddningsbara batterier
innan du kasserar termometrarna och lämnar in dem vid en
återvinningsstation (Bild 1).
-- Kasta inte termometrarna i hushållssoporna när de är förbrukade.
Lämna in dem för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så
hjälper du till att skydda miljön (Bild 2).
Svenska 41
Garanti och service
Om du behöver service eller information eller har problem med
apparaten kan du besöka Philips AVENT-webbplatsen på www.philips.
com/AVENT eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar
telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i
ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
42
Türkçe
SCH550 Dijital Banyo ve Oda Termometresi
Philips AVENT dijital banyo ve oda termometresi ile bebeğinizin
banyosunun ve odasının ideal sıcaklığını kolaylıkla belirleyebilirsiniz. Ayrıca
tüm AB ve ABD oyuncak güvenliği standartları ile uyumlu olduğundan
bebeğiniz, termometre ile güvenli bir biçimde oynayabilir.
Bebeğinizin banyo sırasında kendisini en rahat hissedeceği su sıcaklığı
36,5°C - 38°C arasıdır. 39°C veya üzeri çok sıcaktır ve bebeğiniz yanabilir!
Bebekler en rahat yaklaşık 18°C oda sıcaklığında uyuyabilirler.
Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. Üzerlerinde
önemli bilgiler bulunabileceğinden lütfen bu kılavuzu ve ambalajı saklayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla
uyumludur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde
kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
Dijital banyo ve oda termometresinin kullanılması
Dijital banyo ve oda termometresi her zaman kullanıma hazırdır. Sadece
suya ya da bebek odasındaki bir rafa bırakın.
NOT:
-- Su sıcaklığını ölçmeden önce suyu iyice karıştırın.
-- Küveti doldururken termometreyi içine koyun. Bu sayede su sıcaklığı
hızlı ve doğru bir şekilde belirlenecektir.
-- Sıcaklığı ölçümü alınırken suyu karıştırın.
Yaklaşık 2 yıl içinde piller bitebilir. Bu sürenin sonunda pilleri
değiştirebilirsiniz.
1 Ölçüm ünitesini plastik muhafazadan dışarıya çekin
2 Pil bölmesinin kapağını çıkarın
3 Cımbız kullanarak boş pilleri dikkatlice çıkarın
4 Yeni pilleri takın ve pil bölmesi kapağını yerine yerleştirin. Su
geçirmezlik özelliğini artırmak için pil bölmesinin kenarına bir
miktar silikon ekleyin.
Türkçe 43
NOT:
-- Piller değiştirildikten sonra su geçirmezlik durumu garanti
edilmemektedir.
-- Kullanılmış pilleri çevreye zarar vermeyecek bir şekilde atın.
-- Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
-- Farklı tip pilleri bir arada kullanmayın: alkalin, standart veya şarj
edilebilir.
-- Cihaz uzun süre kullanılmayacağında pilleri çıkarın. Sızıntı ve korozyon
ürüne zarar verebilir.
-- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye çalışmayın.
-- Pilleri mutlaka çevreye zarar vermeyecek bir şekilde atın.
-- Yalnızca önerilen pillerin aynıları ya da eşdeğer olanları kullanılmalıdır
-- Piller takılırken kutuplarına dikkat edilmelidir
-- Boşalmış piller üründen çıkarılmalıdır
-- Güç terminallerine kısa devre yaptırılmamalıdır
Teknik Veriler
Güç Kaynağı: 2 x LR44
Sıc. göstergesi: 0,5°C artışlarla
Hassaslık: ±1°C
Sıc. Aralığı: 10-45°C
EN 71,ASTM F963-96a ile uyumludur
Çevre
-- Şarj edilemeyen piller, çevre kirliliğine neden olabilecek maddeler
içermektedir. Şarj edilemeyen pilleri normal ev atıklarınızla birlikte
atmayın; bunun yerine resmi pil toplama noktalarına teslim edin.
Termometreleri resmi bir toplama noktasına teslim etmeden önce,
şarj edilemeyen pilleri mutlaka çıkarın (Şek. 1).
-- Kullanım ömrü sonunda, termometreleri normal ev atıklarınızla birlikte
atmayın; bunun yerine, geri dönüşüm için resmi toplama noktalarına
teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 2).
44
Türkçe
Garanti ve Servis
Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla
karşılaşırsanız, www.philips.com/AVENT adresindeki Philips AVENT
Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri
Merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli
garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde bir Müşteri Merkezi yoksa,
yerel Philips bayisine başvurun.
45
www.philips.com/AVENT
u
4222.002.6377.5