Samsung SRD-480D 1TB digital video recorder

4 KANAALS HD-SDI-DVR
Gebruikershandleiding
SRD-480D
4-kanaals HD-SDI DVR
Gebruikershandleiding
Copyright
©2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Handelsmerk
is het gedeponeerde logo van Samsung Techwin Co., Ltd.
De naam van dit product is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Techwin Co., Ltd.
Alle andere in deze handleiding vermelde handelsmerken zijn gedeponeerde handelsmerken van hun desbetreffende eigenaars.
Beperking
Samsung Techwin Co., Ltd. is en blijft eigenaar van het auteursrecht met betrekking tot dit document. In geen geval mag dit document geheel of
gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, verspreid of gewijzigd zonder formele toestemming van Samsung Techwin.
Disclaimer
Samsung Techwin doet zijn uiterste best om de integriteit en juistheid van de inhoud van dit document te verifiëren, maar biedt geen formele garantie
hiervoor. Het gebruik van dit document en de daaruit voortvloeiende resultaten zijn volledig de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Samung Techwin
behoudt zich het recht voor de inhoud van dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
™ Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
™ Het standaardwachtwoord kan worden blootgesteld aan aanvallen van hackers, dus wordt het aanbevolen om het wachtwoord te
wijzigen nadat u het product hebt geïnstalleerd.
Opmerking: de gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheids- en andere problemen die worden veroorzaakt doordat het
wachtwoord niet is gewijzigd.
overzicht
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees deze bedieningsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.
Volg elk van onderstaande veiligheidsinstructies.
Houd deze instructies bij de hand voor toekomstig gebruik.
● OVERZICHT
1)
Lees deze instructies.
2)
Bewaar deze instructies.
3)
Let op alle waarschuwingen.
4)
Volg alle instructies.
5)
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6)
Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
7)
Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het apparaat in overeenstemming met de instructies van de
fabrikant.
8)
Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
verwarmingsroosters of andere apparaten die warmte afgeven (met inbegrip van versterkers).
9)
Vergeet het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker of aardlekstekker niet. Een gepolariseerde
stekker bevat twee pennen waarbij de ene pen iets breder is dan de andere. Een aardlekstekker bevat
twee pennen en een aardklem. De brede pen van de gepolariseerde stekker en de aardklem van de
aardlekstekker zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als een stekker niet in het stopcontact past, kunt u het
beste een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
10) Zorg ervoor dat niemand op het stroomsnoer kan staan of dat stroomsnoer beklemd kanraken, in het
bijzonder bij stekkers, adapters en op het punt waar het snoer het apparaat verlaat.
11) Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn opgegeven.
12) Gebruik het apparaat alleen op een karretje, standaard, driepoot, steun of tafel
die door de fabrikant is opgegeven of die bij het apparaat wordt verkocht. Wees
voorzichtig wanneer u een karretje gebruikt om het apparaat te verplaatsen om te
voorkomen dat het toestel of het karretje kantelt en eventueel tot verwondingen leidt.
13) Neem de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer met bliksem
of wanneer het apparaat langere tijd niet worden gebruikt.
14) Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde monteur. Reparaties zijn nodig
als het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld als het stroomsnoer of de stekker is beschadigd,
vloeistof op het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat
is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet normaal werkt of het apparaat is
gevallen.
Nederlands _3
overzicht
VOORDAT U BEGINT
In deze gebruikershandleiding wordt informatie gegeven voor het gebruik van de DVR: een beknopte inleiding, namen
van onderdelen, functies, aansluiting op andere apparatuur, menu-instellingen enzovoort.
U moet de volgende opmerkingen in gedachten houden:
• SAMSUNG behoudt het auteursrecht van deze handleiding.
• Deze handleiding mag niet worden gekopieerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SAMSUNG.
• We zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan het apparaat die is ontstaan door uw gebruik van nietstandaardproducten of schending van de instructies in deze handleiding.
• Voordat u de behuizing opent, moet u eerst een gekwalificeerde monteur raadplegen. Indien nodig, moet de
voeding van het apparaat worden uitgeschakeld.
• Voordat u een extra HDD installeert of een extern opslagapparaat (USB-geheugen of eSATA vaste schijf) aansluit op
deze DVR, moet u de compatibiliteit ervan controleren. Neem contact op met uw leverancier voor een lijst met
compatibele apparaten.
Waarschuwing
❖ Batterij
Wanneer de batterij in het apparaat wordt vervangen, is het belangrijk dat de nieuwe batterij van hetzelfde type
is als de oorspronkelijke batterij. Als dat niet het geval is, is er kans op ontploffing.
Hieronder worden de specificaties weergegeven van de batterij die momenteel wordt gebruikt.
• Normale spanning : 3V
• Normaal vermogen : 170 mAh
• Continue standaardbelasting : 0,2mA
• Temperatuur bij gebruik : -20°C – +85°C (-4°F ~ +185°F)
Let op
• Sluit de voedingskabel aan op een geaard stopcontact.
• De hoofdstekker wordt gebruikt als een ontkoppelapparaat en dient op ieder moment in gebruik te kunnen
worden genomen.
• Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zon, vuur of soortgelijke situaties.
• Als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type, bestaat er gevaar op ontploffing. Houd u bij
het afvoeren van gebruikte batterijen aan de instructies.
❖ Uitschakeling systeem
Het uitschakelen van het product terwijl dit in gebruik is of het uitvoeren van onjuiste acties kan leiden tot
schade of storingen aan de vaste schijf of het product.
Druk om veiligheidsredenen op de Aan/Uit-knop op het voorpaneel van de DVR om het systeem af te sluiten.
Koppel vervolgens de voedingskabel los.
U kunt een UPS-systeem installeren voor veilige bediening om schade door onverwachte stroomuitval te
voorkomen. (Raadpleeg bij vragen over UPS uw UPS-dealer.)
❖ Gebruikstemperatuur
De aanbevolen gebruikstemperatuur voor dit product is 0°C - 40°C (32°F ~ 104°F).
Dit product functioneert mogelijk niet goed als het wordt ingeschakeld na lange tijd te zijn opgeslagen bij
temperaturen die lager zijn dan wordt aanbevolen.
Voordat u een apparaat gebruikt dat lange tijd bij lage temperaturen is opgeslagen, moet u het een tijd in een
ruimte op kamertemperatuur plaatsen.
De aanbevolen temperatuur voor de in het apparaat ingebouwde HDD is 5°C - 55°C (41°F ~ 131°F). Wanneer dit
niet wordt gedaan, werkt de HDD mogelijk niet bij een temperatuur die lager ligt dan de aanbevolen temperatuur.
❖ Ethernetpoort
Deze apparatuur is bestemd voor gebruik binnenshuis. Alle communicatiekabels moeten binnen het pand blijven.
4_ overzicht
INHOUD
OVERZICHT
INSTALLATIE
14
AANSLUITEN OP ANDERE
APPARATUUR
18
LIVE
27
MENU-INSTELLINGEN
32
Belangrijke Veiligheidsinstructies
Voordat u begint
Inhoud
Belangrijkste kenmerken
Onderdelen en functies (voorzijde)
Onderdelen en functies (achterzijde)
Afstandsbediening
14
15
15
De installatieomgeving controleren
Rackinstallatie
Extra HDD's installeren
18
18
19
20
24
Bekabelingsdiagram voor externe apparaten
De camera, monitor en audio aansluiten
Aansluiten op een extern opslagapparaat
De I/O-poorten gebruiken
Netwerkverbinding
27
29
31
Aan de slag
Het livemenu gebruiken
Gebeurteniscontrole
32
33
34
38
43
48
52
Snelle installatie
Weergave instellen
Opname instellen
Gebeurtenis instellen
Netwerk
Systeeminstellingen
Afsluiten
Nederlands _5
● OVERZICHT
3
3
4
5
7
10
12
13
overzicht
ZOEKEN EN AFSPELEN
53
WEBVIEWER
61
SMARTVIEWER
72
BIJLAGE
86
6_ overzicht
53
54
56
Modus Afspelen
Zoekmodus
Kopiëren
61
62
63
69
Overzicht webviewer
Verbinden met de webviewer
De liveviewer gebruiken
De searchviewer gebruiken
72
72
79
81
85
Setupviewer
Systeeminstellingen
Apparaatinstellingen
Gebeurtenis instellen
Opnemen
86
89
90
93
Productspecificaties
Overzicht product
Problemen oplossen
Open Source License Report on the Product
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Controlescherm
Hierin kan een kwalitatief hoogwaardige video van elk kanaal worden geïmplementeerd en kunnen controlescènes
vanuit meerdere hoeken worden weergegeven.
• HD-SDI livevideo van hoge kwaliteit
• Modi voor controlescherm met camera's in meerdere hoeken
Volledig, 4-delig
• Automatische volgorde
• Allerlei uitgangssignalen van de monitor worden ondersteund (uitvoerresolutie: 1920x1080)
HDMI x1, VGA x1
• Zwenken/kantelen, Digitale zoom
Spraakopname
Realtime spraakinvoer en -opname
• Gelijktijdige opnamen van 4-kanaals geluidssignalen in realtime
Ingang: 4 (achterzijde RCA x 4), uitgang: x 1 (achterzijde)
• Opname ingeschakeld tijdens afspelen
Opnemen
Hiermee kan een kwalitatief hoogwaardige HD-SDI-video van maximaal 120 frames per seconde worden opgeslagen
en gedurende maximaal 15 seconden een opname van de gebeurtenisscène worden gemaakt voordat de
gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Met de functie Verborgen wordt uw privacy beschermd.
• HD-SDI-video-opnamen van hoge kwaliteit
• Voor 1080p kunt u de opslagruimte beheren door middel van kwaliteitsinstellingen op 7 niveau's
Voor 720p kunt u de opslagruimte beheren door middel van kwaliteitsinstellingen op 5 niveau's
• Meerdere opnamen maken van handmatige gebeurtenissen en geplande gebeurtenissen
• Gelijktijdig gebruik van alle vier functies voor opnemen/afspelen/kopiëren/netwerk
• De opnameresolutie aanpassen voor elk kanaal en het bewegingsdetectiegebied specificeren
• Maximaal 30 frames opnemen voor 720p
Maximaal 15 frames opnemen voor 1080p
• Detectie videoverlies
• Log van lijst met gebeurtenissen (sensor, videoverlies, bewegingsdetectie, tekst)
• Maken van opnamen vóór de gebeurtenis tot maximaal 15 minuten voor elk kanaal
Nederlands _7
● OVERZICHT
Deze DVR is een digitale recorder waarmee u een 4-kanaals digitale HD-video (high-definition) op de interne HDD
kunt opslaan en voor een bepaald doel kunt afspelen.
U kunt de muis of de knoppen aan de voorzijde gebruiken om uw instellingen te configureren en om de gewenste
instructie te maken.
Dit model is een afzonderlijke digitale videorecorder met uitstekende prestaties en bewezen stabiliteit die voor
beveiligingsdoeleinden wordt gebruikt in banken, appartementen en openbare kantoorruimten. Met de HDD kunt u
een video van hoge kwaliteit opslaan in een digitale bestandsindeling, waardoor zoeken naar materiaal mogelijk is.
Verder betekent het een digitale verbetering met functies voor het kwalitatief hoogwaardig afspelen van video's,
massaopslag en een gebruikersvriendelijke interface die onder meer alle mogelijke vereiste bewerkingen ondersteunt
voor opnemen/afspelen/kopiëren, bewegingsdetectie, PTZ-handelingen zwenken, kantelen, zoomen,
wachtwoordvergrendeling, realtime spraakopnamen, maximaal 10.000 lijsten met gebeurtenissen en logbestanden.
overzicht
Zoeken/Afspelen
Biedt verschillende functies om het zoeken en afspelen te vergemakkelijken.
• Afspelen op tijd, datum of kanaal
• Gebruikersvriendelijke zoekinterface met behulp van de muis
• Vooruit/achteruit navigeren in stilstaande videobeelden
• Afspelen op lijst met gebeurtenissen (sensor, videoverlies, bewegingsdetectie, tekst)
• Eenvoudig zoeken via de afstandsbediening
• Afspelen van volledige frames
Opslagmedia
Deze computer is uitgerust met een interne HDD. U kunt uw gegevens desgewenst ook opslaan op een dvd-r, cd-r of
USB-geheugen.
• Standaard inbegrepen: interne HDD
• Diverse media voor kopiëren: dvd-r, cd-r of USB-geheugen
• HDD-uitbreiding (extern opslagapparaat): SVS-5R (wordt afzonderlijk verkocht als een bijbehorend apparaat)
Netwerk
Het product ondersteunt verschillende netwerkomgevingen, waaronder LAN en xDSL, waarin u de pc-viewer kunt
gebruiken om het product op een externe locatie te gebruiken en te beheren.
• E-mailoverdracht met behulp van TCP/IP en DHCP wanneer een gebeurtenis plaatsvindt.
• De livevideo afspelen op een externe locatie (volledig scherm of 4-delige modus kan worden geselecteerd)
• Afspelen, opslaan of zoeken op de pc en de DVR beheren via de netwerkviewer
• Opnemen op tijd, zoeken en afspelen op een externe locatie
• 10/100 Mbps ethernet/xDSL ondersteund
• Op meerdere DVR's aansluiten
Overige
• Gebruikersvriendelijke configuratie van de gebruikersinterface in combinatie met de muis
• Eenvoudige software-upgrade met behulp van het USB-geheugen
• Kopiëren van de opgenomen video met behulp van de USB-poort
• PTZ-bediening (snelle domecamera) en voorinstellingen
• Ondersteuning in meerdere talen (22 talen)
• Beheer van maximaal 16 DVR's met behulp van één afstandsbediening
8_ overzicht
Inhoud van de verpakking
Verwijder de verpakking van het product en plaats het product op een vlakke ondergrond of op de plaats waar
het moet worden geïnstalleerd.
Controleer of de productverpakking het apparaat en alle hieronder genoemde accessoires bevat.
FUNC
MULTI
AUTO
STATUS
COPY
REC
HDD
EVENT
PLAY
MON
ZOOM
PIP
MULTI
MENU
AUTO
SEARCH
PTZ
COPY
ZOOM
FUNC
PTZ
2
3
5
6
8
9
NETWORK
0
1
FN1
REC
+10
FN2
REW
PAUSE
PLAY
ENTER
MENU
COPY
ESC
SEARCH
FWD
DVD RECORDER
DISP
1
4
7
1
DIGITAL VIDEO RECORDER SRD-480D
● OVERZICHT
ID
STOP
ESC
USB
P/T
DVR
LOAD PRESET
AUX ON
Afstandsbediening
Voedingskabel
Software voor netwerkviewer
Cd met gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
SATA-kabel
<wordt gebruikt in het apparaat>
Batterijen voor
afstandsbediening (AAA x 2)
Schroeven voor HDD
Schroeven voor steun
Steun voor rackmontage
Muis
Nederlands _9
overzicht
ONDERDELEN EN FUNCTIES (VOORZIJDE)
b c
1
DVD RECORDER
COPY
1
MULTI
MENU
AUTO
SEARCH
HDD
EVENT
PLAY
NETWORK
REC
PAUSE
REW
REC
PTZ
COPY
ZOOM
FUNC
PLAY
ENTER
FWD
DIGITAL VIDEO RECORDER SRD-480D
STOP
ESC
USB
Onderdelen
Functies
Multi Drive voor het
kopiëren op een DVD
Wordt gebruikt om opnamegegevens te kopiëren op DVD's/ CD's.
b
Kanaalindicator
De status van de video-ingang en gebeurtenisverwerking weergeven.
c
Systeem voor
ontvangst
afstandsbediening
Het signaal van de afstandsbediening ontvangen.
Statusindicator
De status van de DVR-be werking en netwerkverbinding weergeven.
Voeding
De netvoeding in- of uitschakelen.
</REW
Wordt gebruikt om te navigeren of een selectie in het menu te maken, of om de snelheid voor
achteruit afspelen in de afspeelmodus te wijzigen.
>/FWD
Wordt gebruikt om te navigeren of een selectie in het menu te maken, of om de snelheid voor
vooruit afspelen in de afspeelmodus te wijzigen.
,/PAUSE
Wordt gebruikt om te navigeren of een selectie in het menu te maken, of om het afspelen van de
livevideo tijdelijk te stoppen.
./STOP
Afspelen in afspeelmodus stoppen.
PLAY/ENTER
De afspeelmodus openen of een menu-item selecteren.
ESC
Wordt gebruikt om het menu of het pop-upvenster af te sluiten.
10_ overzicht
Onderdelen
Functies
Handmatige opname starten of stoppen.
MULTI
De schermsplitsingsmodus wijzigen in de livemodus of afspeelmodus.
MENU
Het hoofdmenu openen.
AUTO
De gebruikersvolgorde activeren of uitschakelen.
SEARCH
De zoekmodus openen.
PTZ
De PTZ-bewerkingen starten of beëindigen.
COPY
De kopieermodus openen.
ZOOM
Ga naar de digitale zoommodus vanuit de enkelvoudige schermweergave.
FUNC
De functiemodus openen.
Kanaal
Een kanaal selecteren in een livevideo of afspeelscherm.
USB 1, USB 2
Communicatiepoorten voor externe apparaten (muis, USB-geheugen)
● OVERZICHT
REC
Nederlands _11
overzicht
ONDERDELEN EN FUNCTIES (ACHTERZIJDE)
b
c GND
On
Off
1
2
AC 100-240~IN
G
CH 2
CH 3
CH 4
1
2
3
G COM 1 COM 2 COM 3 COM 4
4
ALARM IN
AUDIO IN
CH 1
ALARM OUT
G
+
_
+
_
COM2/COM3
RS485
Termination
Exter nal l/O
HD-SDI
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4
AUDIO OUT
COM1 / SERIAL
m
Onderdelen
b
c
m
VGA
HDMI
eSATA
NETWORK
Functies
Voedingsingang
Aansluiting voor voedingsbron tussen AC 100 V en AC 240 V.
CH 1-4
BNC-ingangspoort voor HD-SDI-bron.
AUDIO IN (RCA)
RCA-poort voor audio-ingang.
AUDIO OUT
Poort voor luidsprekeruitgang.
ALARM IN
Aansluiting voor alarmingang.
ALARM OUT
Poort voor alarmuitgang.
RS-485
Uitbreidingspoort voor externe RS-485-apparaten zoals een PTZ-camera of een extern toetsenbord.
GND
Aarding voor de DVR-eenheid en externe apparaten.
NETWORK
Poort voor netwerkverbinding. (RJ-45)
eSATA
Aansluitingspoort voor een externe HDD van eSATA.
HDMI
HDMI-poort voor het uitgangssignaal van de monitor.
VGA-uitgang
Aansluitingspoort voor VGA-monitor.
RS-232C
Aansluitingspoort voor het POS-apparaat.
12_ overzicht
AFSTANDSBEDIENING
STATUS
MON
Informatie over systeemconfiguratie weergeven
Niet gebruikt
PIP
ZOOM
Digitaal zoomen
ID
FUNC
DISP
MULTI
De schermsplitsingsmodus wijzigen
MULTI
STATUS
MON
DISP
Het selectiescherm van het kanaal en de schermsplitsmodus openen
PTZ
AUTO
Automatische volgorde
FUNC
Het functiemenu openen
Een ID voor de afstandsbediening selecteren
AUTO
ZOOM
PIP
PTZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+10
Naar de PTZ-modus schakelen
Kanaalknop
Een kanaal selecteren
Opnemen
+10
Gebruiken als u een groter getal dan 10 selecteert (+10 + 1)
Handmatig starten of stoppen
FN1/FN2
FN1
FN2
Niet gebruikt
MENU
MENU
COPY
Naar het menuscherm overschakelen
COPY
Het kopieermenu weergeven of de video-opname opslaan in
het USB-geheugen of op cd/dvd
De afspeelsnelheid verlagen of stoppen/
afspelen/pauze, de afspeelsnelheid verhogen
ESC
SEARCH
ESC
Uw werk annuleren of het menu afsluiten
SEARCH
Het zoekmenu weergeven
De afspeelsnelheid verlagen of vooruit/achteruit
afspelen, de afspeelsnelheid verhogen
Stoppen, langzaam achteruit/vooruit gaan, pauze
P/T
Bediening ZWENKEN/KANTELEN
AUX ON
P/T
LOAD PRESET
AUX ON
Niet gebruikt
LOAD PRESET
De voorinstellingen lezen
De cijferknoppen gebruiken
KANAAL 1-9
Druk op een knop van 1 tot 9.
KANAAL 10
Druk eerst op de knop [+10] en druk vervolgens binnen drie seconden nogmaals op de knop [0].
KANAAL 11-16
Druk eerst op de knop [+10] en druk vervolgens binnen drie seconden op een van de knoppen [1] tot [6].
De ID van de afstandsbediening wijzigen
1. Controleer de ID van de afstandsbediening die voor de DVR is opgegeven.
De standaardfabrieksinstelling voor de ID van de afstandsbediening is 00.
2. Druk op [ID] op de afstandsbediening en geef het nummer voor de ID van de afstandsbediening op (zoals
opgegeven voor de DVR).
3. Als de ID van de afstandsbediening overeenkomt met de afstandsbedienings-ID die is opgegeven voor DVR, geeft de
DVR het geluid van een zoemer weer.
M
 Als u de ID van de afstandsbediening wijzigt in 08: houd de systeemknop [ID] ingedrukt en druk op nummer [8].
Als u de ID van de afstandsbediening wijzigt in 12: houd de systeemknop [ID] ingedrukt en druk achtereenvolgens op de
nummers [+10] en [2].
De afstandsbediening wordt alleen geactiveerd als de ID van de afstandsbediening overeenkomt met die van het externe
apparaat van de DVR. Voor meer informatie raadpleegt u "Commnunicatie > Extern". (pagina 46)
Nederlands _13
● OVERZICHT
ID
Niet gebruikt
installatie
Houd voordat u dit product gebruikt rekening met het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik het product niet buitenshuis.
Mors geen water of vloeistof over het aansluitgedeelte van het product.
Stel het apparaat niet bloot aan harde schokken of druk.
Trek de stekker niet met geweld uit het stopcontact.
Demonteer het apparaat nooit zelf.
Het vastgestelde ingangs- of uitgangsbereik mag niet worden overschreden.
Gebruik alleen een goedgekeurde voedingskabel.
Gebruik voor producten met een aardeaansluiting een geaard stopcontact.
DE INSTALLATIEOMGEVING CONTROLEREN
Samsung Digital Video Recorder (‘DVR’) is een uiterst
geavanceerd beveiligingsapparaat dat een of meer vaste schijven
voor massaopslag en belangrijke elektronische circuits bevat.
Temperatuur van
het apparaat: ºC
Eén jaar: 24 UUR X 365 DAGEN = 8760 UUR
Als de temperatuur binnen het product oploopt, kan het product
kapot gaan of de levensduur van het product worden verkort.
Let op de volgende aanbevelingen voordat u met de installatie
begint.
Levensduur (apparaat: UUR)
[Afbeelding 1]
Bij installatie van de Samsung DVR in een rack gelden de onderstaande
aanbevelingen.
1. Controleer of de binnenkant van het rack niet is afgedicht.
2. Zorg ervoor dat de lucht vrij kan stromen via de inlaat/uitlaat, zoals wordt
aangegeven in de afbeelding.
3. Als de DVR of andere apparaten in het rack worden gestapeld, zoals wordt
aangegeven in de afbeelding, moet u ruimte vrijlaten of een ventilatieopening
aanbrengen ten behoeve van de luchtcirculatie.
4. Zorg voor een natuurlijke luchtstroom door de inlaat aan de onderkant te plaatsen
en de uitlaat aan de bovenkant.
5. Het wordt sterk aanbevolen een ventilatormotor bij de inlaat en de uitlaat te
plaatsen om de luchtcirculatie te bevorderen. (Voorzie de inlaat van een filter om
stof en ander materiaal buiten het systeem te houden.)
6. Houd de temperatuur binnen en rond het rack tussen 0°C en 40°C, zoals wordt
aangegeven in afbeelding 1.
[Afbeelding 2]
14_ installatie
RACKINSTALLATIE
Installeer het steunrack zoals aangegeven in de afbeelding en bevestig vervolgens de schroeven aan beide kanten
(2 schroeven aan elke kant).
 Draai de schroeven vast zodat deze niet door trillingen losraken.
U kunt extra HDD's installeren.
Haal de stekker uit het stopcontact om het risico op elektrische schokken, letsel of schade aan het product te vermijden.
Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie over het installeren van een HDD, aangezien het product
als gevolg van onjuiste installatie of instellingen mogelijk kan worden beschadigd.
 Aantal HDD's dat wordt ondersteund: maximaal vier geïnstalleerde HDD's
 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u verder gaat met de installatie.
J
 Waarschuwingen voor gegevensverlies (HDD voorzichtig behandelen)
Let op het volgende om te voorkomen dat de gegevens op de HDD niet worden beschadigd.
Voordat u een HDD toevoegt, moet u controleren of deze compatibel is met het DVR-product.
Een HDD is storingsgevoelig vanwege de gevoeligheid van dergelijke apparaten voor met name schokken tijdens gebruik.
Zorg ervoor dat de HDD wordt beschermd tegen dergelijke schokken.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan de HDD als gevolg van onachtzaamheid van of onjuist gebruik door de gebruiker.
 Behuizingen kunnen schade aan de HDD of de opgenomen gegevens veroorzaken
U kunt het risico op gegevensverlies als gevolg van een beschadigde HDD zoveel mogelijk beperken door regelmatig een
back-up van uw gegevens te maken.
Gegevens kunnen verloren gaan als gevolg van stoten tijdens het uit elkaar halen of installeren van de DVR.
De HDD kan beschadigd raken als de DVR plotseling wordt gestopt als gevolg van een stroomstoring terwijl het apparaat in
gebruik is.
De HDD of de bestanden die erop zijn opgeslagen, kunnen worden beschadigd als het toestel wordt verplaatst of
aangestoten terwijl de HDD wordt gebruikt.
Installatie-instructies voor de HDD
1. Let er bij het plaatsen van een extra HDD op dat de kabel niet klem komt te zitten en dat het
isolatiemateriaal van de kabel niet losraakt.
2. Zorg dat u de bevestigingsschroeven of accessoires niet kwijtraakt.
 Als de schroeven of accessoires niet op de juiste wijze zijn aangebracht, kan het product defect raken of niet goed werken.
3. Controleer voordat u een HDD plaatst of deze compatibel is met het apparaat.
 Neem contact op met de dichtstbijzijnde dealer voor een lijst met compatibele apparaten.
4. Indien een vaste schijf voor een andere apparaat werd gebruikt (pc of DVR), moeten eventuele partities
worden verwijderd voordat u ze kunt gebruiken op het huidige apparaat.
Nederlands _15
● INSTALLATIE
EXTRA HDD'S INSTALLEREN
installatie
De HDD installeren
1. Maak de schroeven van de steunen op het apparaat
los.
2. Haal het apparaat er enigszins achterwaarts uit zodat
u de steun kunt verwijderen.
3. Plaats en monteer de HDD-steun en draai de linkeren rechterschroeven van de HDD vast.
16_ installatie
4. Plaats de steun op de plaats waar de HDD in het
apparaat wordt bevestigd.
● INSTALLATIE
5. Draai de schroeven van de steun vast zodat de
HDD-steun aan het apparaat wordt bevestigd.
6. Sluit de SATA-kabel en de voedingskabel aan.
Voor de HDD-positie is rechtsonder IntA, linksonder
IntB, rechtsboven IntC en linksboven IntD.
M
 De SATA-kabel is aan de binnenkant al standaard
aangesloten.
DCB
AC 100-2
40~IN
HD-SD
CH 1
AUDIO
I
CH 1
CH 2
IN
G
2
A
3
ALAR
CH 2
CH 3
1
4
M IN
CH 4
G
COM
1 COM
2
COM
ALAR
Exter
CH 3
CH 4
nal l/O
3
On
Off
COM
M OUT
4
G
+
_
COM2
+
_
/COM1
1
GND
2
RS485
AUDIO
OUT
Term
COM1
inatio
n
/ SERIA
L
VGA
HDMI
eSATA
NETW
ORK
Nederlands _17
aansluiten op andere apparatuur
BEKABELINGSDIAGRAM VOOR EXTERNE APPARATEN
AC 100-
240~
IN
HD-S
CH 1
DI
AUD
CH 2
CH 1
CH 3
IO IN
G
CH 2
1
2
ALA
3
RM
CH 4
4
IN
G
COM
1
CH 3
Ext er
CH 4
AUDI
O OUT
nal
COM
2
ALA
l/O
COM
RM
3
4
G
+
1
_
+
COM2
IAL
GND
2
_
/COM3
RS485
1 / SER
On
Off
COM
OUT
COM
Ter min
atio n
VGA
HDMI
eSA
TA
NETW
ORK
DE CAMERA, MONITOR EN AUDIO AANSLUITEN
Een monitor aansluiten
De resolutie van de monitor kan van invloed zijn op de video-uitvoer. Controleer welke resoluties door de
monitor worden ondersteund voordat u de monitor aansluit.
• De HDMI-poort gebruiken: 1920 x 1080p (HDMI V1.2-standaard)
• De VGA-poort gebruiken: 1920 x 1080p RB (VESA-standaard)
J
 De HDMI- en VGA-monitor kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt voor video-uitvoer.
 Er zijn echter Samsung- of LG-monitoren die wel tegelijkertijd kunnen worden gebruikt voor video-uitvoer. Deze monitoren
ondersteunen beide resoluties van 1080p en 1920 x 1080p RB.
Voedingsaansluiting
• Wanneer de DVR is aangesloten op de voedingsbron, wordt deze van stoom voorzien en wordt deze
automatisch opgestart.
• Als de DVR is ingeschakeld, houdt u gedurende drie seconden de aan/uit-knop ingedrukt om het
dialoogvenster weer te geven. Klik op <JA> om de stroom uit te schakelen.
• Als u de DVR opnieuw wilt inschakelen, drukt u op de Aan/Uit-knop.
18_ aansluiten op andere apparatuur
De camera aansluiten
M
 Er is geen beperking op het aantal beschikbare kanalen wanneer er cameravideo’s in dezelfde resolutie worden verzonden.
Als echter verschillende video’s in 1080p en 720p tegelijkertijd worden ontvangen, moet kanaal 1,2 de video in 720p
ontvangen en kanaal 3,4 de video in 1080p. Anders zal de video niet goed worden afgespeeld.
Aanbevolen kabels
• 5C-FB(T), 5C-HFB(T), L-5CFB
• L-4.5CHD, L-6CHD : Kabel specifiek voor HD-SDI
• Belden : 543945 RG59U, RG-59/U 1505A, RG-6/U 1694A
J
 De overdrachtsafstand van een kabel kan verschillen, afhankelijk van de dempingsfactor van 750 MHz. (een dempingsgraad









van dB/100m < 25dB wordt aanbevolen.)
Het is aanbevolen om schuimisolatie of schuimisolatie met hoge densiteit te gebruiken.
Een kabel met dubbele of driedubbele afscherming is aanbevolen.
Raadpleeg voor aanbevolen kabelspecificaties KSC-3617, norm voor thuisgebruik (5C-FBT) en
RG-6/U.
DC LOOP-weerstand van 31.3/km of lager wordt aanbevolen.
Wanneer u een extra coaxkabel gebruikt en een connector bevestigt, moet u zorgen dat u onderdelen
gebruikt met een weerstand van 75.
Houd tijdens het werken de kabels goed in de gaten om vervorming van kabels door druk te voorkomen.
Oefen tijdens het bekabelen geen overmatige druk uit bij het trekken.
Zorg dat u tijdens het bekabelen van I/O-kabels aan de achterzijde van het rack het bandje niet te
strak vastmaakt. Wanneer u dat wel doet, kan de interne/externe isolatie worden vervormd als de
kabel wordt gedraaid na het vastmaken. Laat een opening van kabeldikte over wanneer u de bandjes
vastmaakt. Zorg dat u de kabel niet over de krommingsstraal van de kabel buigt.
De maximale transmissieafstand van HD-SDI kan worden beïnvloed door de kabelfabrikant en
installatieomstandigheden.
AANSLUITEN OP EEN EXTERN OPSLAGAPPARAAT
De USB-poort is bedoeld om het USB-opslagapparaat te gebruiken voor eenvoudig kopiëren (minder dan één uur
aan gegevensgrootte). Als u een USB-apparaat wilt gebruiken, mogen de specificaties van het USB-apparaat de
volgende specificaties niet overschrijden.
eSATA-poort
De DVR presenteert eSATA als interface bij het externe opslagapparaat, dat één eSATA-poort op het achterpaneel heeft.
Met behulp van de interne HDD en eSATA-poort kunt u een opslagapparaat van maximaal 12TB installeren.
M
 De eSATA-poort ondersteunt uitsluitend door Samsung Techwin vervaardigde externe HDD's (SVS-5R).
Nederlands _19
● AANSLUITEN OP ANDERE APPARATUUR
Gebruik de coaxkabel om de DVR en de HD-SDI-camera op elkaar aan te sluiten, zoals wordt weergegeven.
• Automatische instelling van de poortweerstand van 75 De poortweerstand van 75 is standaard ingesteld. Als de weerstand is aangesloten op de videouitgangspoort onder de video-ingangspoort, wordt de verbinding ermee verbroken en schakelt deze over
naar de hoge impedantie.
• Het ingevoerde videotype wordt automatisch herkend als de DVR wordt gestart.
Als wordt gestart met camera 1, herkent de DVR de camera's voor alle beschikbare kanalen. De prioriteit
wordt bepaald aan de hand van het signaaltype van de eerst gezochte camera.
aansluiten op andere apparatuur
Aansluiten op een eSATA-apparaat
Als u een SVS-5R externe HDD gebruikt, kunt u één poort op de achterzijde van de DVR gebruiken. De DVR heeft
echter geen afzonderlijke voedingsbron. U moet dus een externe voedingsbron gebruiken voor het gebruik van de HDD.
M
 De DVR kan een extra externe HDD doorgaans tijdens gebruik herkennen, maar er kan, afhankelijk van het model, een
herkenningsfout optreden.
Voer de onderstaande stappen uit om de verbinding tot stand te brengen.
1. Schakel de voeding uit.
2. Sluit de eSATA-interfacekabel aan op het externe opslagapparaat.
3. Schakel het externe opslagapparaat in.
4. Schakel de DVR in.
Compatibiliteit van HDD's
Voor informatie over compatibele HDD's neemt u contact op met de leverancier.
De HDD registreren en formatteren
Wanneer de HDD volledig is geïnstalleerd, schakelt u de DVR in om het opstarten te beginnen. <Schijfbeheer>
wordt automatisch op het scherm gestart. (pagina 50)
Als <Schijfbeheer> niet wordt gestart, controleert u of u de verbinding op juiste wijze tot stand hebt gebracht.
DE I/O-POORTEN GEBRUIKEN
Bekabeling aanbrengen en verwijderen
De kabels die voor het aansluitblok worden gebruikt, moeten als volgt worden aangebracht. Houd er rekening
mee dat de dikte van de massieve draden kan afwijken van de dikte van de litzedraden. Wees voorzichtig
wanneer u zowel massieve draden als litzedraden gebruikt.
m
m
8,
5
7,
5m
m
Solderen
(voor litzedraden)
Litzedraden (AWG 16-28)
Massief draad (AWG 16-28)
(Ø 0,9-Ø 0,5)
• Litzedraden: verwijder de huls zoals wordt aangegeven (7,5-8,5 mm) en soldeer de kerndraad. De litzedraad
is verkrijgbaar tussen 16 en 28 AWG.
• Massieve draad: verwijder de huls zoals wordt aangegeven (7,5-8,5 mm). De massieve draad is verkrijgbaar
tussen 16 en 28 AWG.
20_ aansluiten op andere apparatuur
Bedrading aanbrengen/verwijderen
Als u het draad in het aansluitblok wilt plaatsen of eruit wilt verwijderen, drukt op de hendel zoals wordt
weergegeven.
+
_
+
_
COM
2/CO
M
3
RS48
5
Alarm aansluiten en instellen
Specificaties
Het ingangssignaal van het alarm moet aan de onderstaande specificaties en gebruiksvoorwaarden voldoen.
Aantal ingangcircuits 4 transistoringangen
Type ingang
Specificatie
N.C, N.O
Beschikbare soorten
alarm
Alarm met droog contact
Aansluitingssysteem
Aangesloten op het aansluitblok met de huls verwijderd
Effectieve breedte van
Min. 200ms
ingangspuls
Elektrische
prestaties
Uitgangsspanning
Doorgaans 12 mA DC
Bij gebruik van de ingangspoort voor het alarm
Zie de onderstaande afbeelding voor het aansluiten van de alarmingangen [ALARM IN 1~4]. In de onderstaande
afbeelding wordt een voorbeeld gegeven van de aansluiting van alarmsoorten met droge contactpunten. Voor het
aanbrengen of verwijderen van bedrading raadpleegt u "Bekabeling aanbrengen en verwijderen". (pagina 20)
DVR
DVR
Switch
Switch
3.3VDC
AC 100-
240~
IN
10K
HD-S
CH 1
DI
AUD
CH 2
CH 1
CH 3
IO IN
G
CH 2
1
2
ALA
3
RM
CH 4
4
IN
G
COM
1 COM
CH 3
Ext er
CH 4
AUDI
nal
O OUT
2
ALA
l/O
COM
3
RM
On
Off
COM
OUT
4
G
+
1
_
+
COM2
/COM3
RS485
COM
1 / SER
GND
2
_
IAL
Term
inat ion
10K
VGA
HDMI
eSA
TA
1K
S
G
Externe
Exteml
switch
Switch
S#
GND
NET
WORK
G
1
2
3
ALA
4
RM
IN
Nederlands _21
● AANSLUITEN OP ANDERE APPARATUUR
G
aansluiten op andere apparatuur
Relais aansluiten en instellen
Specificaties
Het uitgangssignaal van het alarm moet aan de onderstaande specificaties en bedrijfsvoorwaarden voldoen.
Aantal ingangcircuits 4 relaisuitgangen
Uitgangstype
Specificatie
Droog contact
Aansluitingssysteem
Aanbevolen
voeding
Aangesloten op het aansluitblok met de huls verwijderd
DC
30V 1A
AC
125 V 0,5 A
Relaisaansluiting
Voor de uitgangen tussen R1 - R4 raadpleegt u de onderstaande afbeelding. Dit is een voorbeeld van het
aansluiten van het waarschuwinglampje. Voor het aanbrengen of verwijderen van de bedrading raadpleegt u
"Bekabeling aanbrengen en verwijderen". (pagina 20)
RELAY
RELAISOUT
UIT
Waring Light
Waarschuwingslampje
AC 100-
240~
IN
VDD
HD-S
CH 1
DI
AUD
CH 2
CH 1
CH 3
IO IN
G
CH 2
1
2
ALA
3
RM
CH 4
NC
G
NC
4
IN
G
CONTROL
COM
1 COM
CH 3
Ext er
CH 4
AUDI
nal
O OUT
2
ALA
l/O
COM
RM
3
On
Off
COM
OUT
4
G
1
+
_
+
COM2
RS485
COM
1 / SER
GND
2
_
Normal
OpenOpen
Type
Type Normaal
/COM3
Term
IAL
inat ion
Relay
Relais
VGA
HDMI
eSA
TA
NET
WORK
DC orofAC
Power
Gelijkstroom
wisselstroom
G
COM
1 COM
2
ALA
COM
RM
3
COM
OUT
4
G
+
_
+
_
COM
2/CO
M
3
RS48
5
22_ aansluiten op andere apparatuur
Aansluiten en instellen van de seriële communicatiepoort
De seriële communicatiepoort aansluiten voor PTZ.
In de onderstaande afbeelding wordt een voorbeeld gegeven van het aansluiten van de PTZ-camera op de
RS-485 (COM2/COM3)-communicatiepoort.
Voor overige seriële poorten raadpleegt u de onderstaande afbeelding en het bekabelingsdiagram.
Voor het aanbrengen of verwijderen van bedrading raadpleegt u "Bekabeling aanbrengen en verwijderen".
(pagina 20)
AC 100-
240~
IN
HD-S
CH 1
DI
AUD
CH 2
CH 1
CH 3
IO IN
G
1
CH 2
2
ALA
3
RM
CH 4
4
IN
G
COM
1 COM
CH 3
2
Ext er
CH 4
AUD
IO OUT
nal
COM
ALAR
l/O
3
On
Off
COM
M OU
4
T
G
1
+
_
+
GND
2
_
COM
2/COM
RS485
COM
1 / SER
3
IAL
Ter min
atio n
VGA
HDMI
eSA
TA
NETW
ORK
G
COM
1 COM
2
ALA
COM
RM
3
COM
OUT
4
G
+
_
+
_
COM
2/CO
M
3
RS48
5
Bekabelingsdiagram voor seriële communicatie
Bekabelingsdiagram voor COM1 (RS-232)
Text
COM1
Tekst
Transparent
Toetsenbord
Keyboard
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI
Tx
Rx
GND
Bekabelingsdiagram voor COM2/COM3 (RS-485)
COM2/COM3
Transparent
Toetsenbord
+/PTZ
+
+
GND
+
+
-
Nederlands _23
● AANSLUITEN OP ANDERE APPARATUUR
U kunt het PTZ-apparaat beheren via de COM-poort indien deze compatibel is met de DVR.
Voor informatie over compatibiliteit raadpleegt u "Compatibele PTZ-apparaten en toetsenborden". (pagina 24)
aansluiten op andere apparatuur
❖ Compatibele PTZ-apparaten en toetsenborden
Apparaat
Protocol/modelnaam
Fabrikant
SAMSUNG-T
Samsung Techwin
SAMSUNG-E
Samsung Techwin
PELCO-P
Pelco
PELCO-D
Pelco
SPC-6000
Samsung Techwin
PTZ-camera
Toetsenbord van het systeem
M
 Als u een protocol voor het toetsenbord wilt selecteren, moet u zorgen dat u <SVR/SRD-480D> kiest.
NETWERKVERBINDING
Maak via internet/intranet verbinding met een externe pc. Vervolgens kunt u met de pc de DVR beheren en voor
bewaking gebruiken alsof u ter plekke bent.
Netwerkverbinding via ethernet (10/100BaseT)
Stel het type in op <Ethernet> en geef het IP-adres, netmasker, de gateway en DNS op.
Selecteer de gewenste positie en gebruik de knoppen [▲▼] aan de voorzijde of het muiswiel om de positie in
te stellen.
AC 100
-240
~IN
HD-S
CH 1
DI
AUD
CH 2
CH 1
CH 3
IO IN
G
CH 2
1
2
ALA
3
RM
CH 4
4
IN
G
COM
1
CH 3
COM
2
Ex ter
CH 4
AUD
IO OUT
na l
COM
ALAR
l/O
3
On
Off
COM
M OU
4
T
G
+
1
_
+
GND
2
_
COM
2/COM
RS485
COM
1 / SER
IAL
3
Ter min
ati on
VGA
Netwerk
HDMI
eSA
TA
Backb
one
RJ-45-ethernetkabel
(Directe kabel)
NETW
ORK
Switch
Switch
Windowsnetwerkviewer
1. Schakel het apparaat uit.
2. Sluit de ethernetkabel aan op de DVR en de hub.
3. Schakel het apparaat opnieuw in.
24_ aansluiten op andere apparatuur
Netwerkverbinding via de router
-240
~IN
HD-S
CH 1
DI
AUD
CH 2
CH 1
IO IN
CH 3
G
CH 2
1
2
ALA
3
RM
CH 4
4
IN
G
COM
1
CH 3
COM
2
Ex ter
CH 4
AUD
IO OUT
na l
COM
ALAR
3
On
Off
COM
M OU
l/O
4
T
G
+
1
_
+
GND
2
_
COM
2/COM
RS485
COM
1 / SER
3
IAL
xDSL- of
kabelmodem
Ter min
atio n
VGA
HDMI
eSA
TA
NETW
ORK
Breedbandrouter
Netwerk
xDSL- of
kabelmodem
DDNS-server
(Data Center)
Externe pc
Netwerkverbinding via xDSL
Wijzig het type in <xDSL> voordat u naar het xDSL-menu gaat.
U moet eerst de poort voor de ethernetverbinding wijzigen. (U moet het poortnummer onthouden.)
Geef de gebruikers-ID en het wachtwoord op die u in het xDSL-menu hebt gekregen toen zich hebt aangemeld
voor de PPPoE-service.
AC 100
-240
~IN
HD-S
CH 1
DI
AUD
CH 2
CH 1
CH 3
IO IN
G
CH 2
1
2
ALA
3
RM
CH 4
4
IN
G
COM
1
CH 3
COM
2
Ex ter
CH 4
AUD
IO OUT
na l
COM
ALAR
l/O
3
On
Off
COM
M OU
4
T
G
+
1
_
+
GND
2
_
COM
2/COM
RS485
COM
1 / SER
IAL
3
Ter min
ati on
VGA
Netwerk
HDMI
eSA
TA
Telefo
o
nlijn (
RJ145-ethernetkabel
(directe kabel)
NETW
ORK
ADSL)
xDSL-modem
Switch
Windowsnetwerkviewer
Nederlands _25
● AANSLUITEN OP ANDERE APPARATUUR
AC 100
aansluiten op andere apparatuur
Verbinding via DDNS
Wijzig het interval in langer dan 1 minuut en geef het IP-adres van de DDNS-server op en de gebruikers-ID die
u hebt geregistreerd.
• Ter voorkoming van beschadigingen aan de DVR moet u de ethernetkabel aansluiten voordat u de stroom
inschakelt.
• Breng de ethernetkabel volledig in om een veilige verbinding te krijgen.
• Schakel de DVR in en controleer of de verbinding correct tot stand is gekomen.
M
 Raadpleeg "DDNS-instellingen". (pagina 44)
26_ aansluiten op andere apparatuur
live
AAN DE SLAG
Het systeem inschakelen
● LIVE
1. Sluit de voedingskabel aan op de voedingspoort aan de
achterzijde van de DVR.
2. Elk lampje knippert één keer.
Het opstartproces duurt ongeveer één minuut. Tijdens het
opstarten wordt het opstartlogo op het scherm weergegeven.
3. Het livescherm wordt weergegeven.
 Als u ooit het wachtwoord hebt opgegeven, voert u het wachtwoord in
01/01/2012 01:10:25
[54.44%]
ID = All
[ OOOO ]
het dialoogvenster voor het wachtwoord in.
Cam 1
Cam 2
Cam 3
Cam 4
Uitschakeling systeem
U kunt het systeem alleen uitschakelen als u zich hebt aangemeld bij de DVR.
Het systeem kan alleen met andere gebruikersaccounts dan het adminaccount worden afgesloten als deze
machtigingen voor <Uitschakelen> hebben.
1. Druk de knop Power op het voorpaneel langer dan
3 seconden ingedrukt.
01/01/2012 01:10:25
[54.44%]
ID = All
[ OOOO ]
2. Als u wordt gevraagd het afsluiten te bevestigen, selecteert u
<JA>.
Cam 1
Cam 2
Cam 3
Cam 4
Nederlands _27
live
Menu voor de livefunctie
Naast de knop aan de voorzijde of de knop op de afstandsbediening kunt u op elk gewenst gedeelte van het
livescherm dubbelklikken om de menubalk van deze functie weer te geven. Selecteer het gewenste item in de
functiemenubalk.
bc 01/01/2012 01:10:25
[54.44%]
ID = All
Menu-item
[ OOOO ]
Cam 1
Cam 2
Cam 3
Cam 4
Beschrijving
Hoofdmenu
Het hoofdmenu openen.
Dit is hetzelfde als de knop [MENU] op de afstandsbediening.
b
Systeeminformatie
De systeeminformatie weergeven.
Dit is hetzelfde als de knop [STATUS] op de afstandsbediening.
c
Weergave
U kunt de modus voor volledig scherm of meerdelig scherm selecteren.
Deze voeren dezelfde bewerkingen uit als die van de knoppen [DISP] op de afstandsbediening.
Volgorde
De volgorde uitvoeren in de volgorde die is gespecificeerd in "Volgorde".
Dit is hetzelfde als de knop [AUTO] op de afstandsbediening.
D-zoom
Het menu voor digitaal zoomen weergeven.
Dit is hetzelfde als de knop [ZOOM] op de afstandsbediening.
PTZ
Het PTZ-bedieningsmenu op het scherm weergeven.
Dit is hetzelfde als de knop [PTZ] op de afstandsbediening.
Zoeken
Naar het scherm van het zoekmenu gaan.
Dit is hetzelfde als de knop [SEARCH] op de afstandsbediening.
Kopiëren
Het kopieermenu weergeven.
Dit is hetzelfde als de knop [COPY] op de afstandsbediening.
Afspelen
De afspeelmodus openen.
Dit is hetzelfde als de knop [►] op de afstandsbediening.
Stilzetten
Het afspelen van de livevideo tijdelijk stoppen.
Dit is hetzelfde als de knop [] op de afstandsbediening.
28_ live
HET LIVEMENU GEBRUIKEN
Een schermsplitsingsmodus selecteren
Volledig scherm
Druk op een kanaalknop in de livemodus of plaats de cursor op het gewenste kanaal en klik erop met de
linkermuisknop.
Druk nogmaals op de knop [MULTI] of klik nogmaals op het scherm met kanalen om terug te schakelen naar
het gesplitste scherm.
Schermsplitsingsmodus
Druk in de modus voor volledig scherm op de knop [MULTI] of selecteer <4A> in het schermmenu.
Automatische volgorde
U kunt achtereenvolgens vier livevideo's weergeven met een gespecificeerde interval.
Druk op de knop [AUTO] aan de voorzijde of klik op de knop <> in de functiemenubalk.
Druk nogmaals op de knop of selecteer het item Automatische volgorde in de functiebalk om de
weergavevolgorde te stoppen.
4
CH1
CH1
CH1
Cam 1
Volledig scherm
M
1
 De wachttijd wordt weergegeven volgens het kanaal en de tijd die is gespecificeerd in "Weergave instellen > Monitor".
(pagina 34)
Overschakelen naar de modus voor volledig scherm
Verplaats de cursor naar het gewenste kanaal in de schermsplitsingsmodus en dubbelklik erop om over te
schakelen naar het volledige scherm voor dat kanaal.
Druk op de cijferknop aan de voorzijde of op de afstandsbediening voor het gewenste kanaal. Het scherm
schakelt over naar de modus Volledig scherm voor dat kanaal.
Raadpleeg "Afstandsbediening > De cijferknoppen gebruiken". (pagina 13)
 Bijv.) Wanneer u op kanaal nummer 3 klikt of op cijfer 3 op het voorpaneel of de afstandsbediening
Cam 1
Cam 2
Cam 3
Cam 4
Cam 1
Nederlands _29
● LIVE
Druk op de knop [MULTI] op de afstandsbediening of selecteer het weergavemenu in het venster van het
functiemenu om het schermmodusmenu weer te geven waarin u de gewenste schermmodus kunt selecteren.
live
Digitale zoom
1. In de modus voor volledig scherm drukt u op [FUNC] en selecteert u de knop <E> en [+]. Vervolgens drukt
u op [ENTER] of klikt u op de linkermuisknop om het scherm te vergroten.
2. Als u de knop <E> selecteert, wordt het midden van het scherm standaard vergroot. In het vergrote
scherm kunt u het vergrote scherm 48 niveaus horizontaal en 27 stappen verticaal verplaatsen.
3. U kunt de pijlknoppen gebruiken om in het scherm te navigeren.
4. Selecteer de knop [–] en druk op [ENTER] of klik er met de rechtermuisknop op om terug te keren naar de
vorige schermmodus.
Stilzetten
U kunt het livescherm stilzetten zoals u doet in de afspeelmodus.
Druk op de knop [PAUSE] op het voorpaneel om het livescherm stil te zetten. Druk er nogmaals op om terug te
keren naar het livescherm.
PTZ-beheer
Sluit de PTZ-controller aan op de DVR en specificeer het protocol in het menu "Serieel". U kunt vervolgens de
PTZ-bewerkingen beheren terwijl u de video in realtime bekijkt.
Druk op de knop [PTZ] op het voorpaneel of druk op [FUNC] om de gewenste PTZ-bewerking te selecteren.
Als u de PTZ-bewerkingen wilt beheren, moet u een kanaal selecteren voordat u de functie gebruikt. Het
geselecteerde kanaal wordt in een blauw kader weergegeven.
PTZ-beheer in een schermsplitsingsmodus.
In de schermsplitsingsmodus drukt u op de knop [PTZ] op het voorpaneel of klikt u op <F> in het functiemenu
om naar de modus PTZ-bediening te gaan.
Selecteer een kanaal en druk op de knop <P/T>. U ziet het symbool + in het midden van het geselecteerde kanaal.
Wanneer u de bewerkingen voor zwenken/kantelen voor kanaal 2 beheert, doet u dit in de gehele modus voor
4-delig scherm, niet in het scherm voor kanaal 2.
Daarom moet u de eigenlijke bewerkingen bedienen op basis van het midden van schermen in 4 delen.
Zwenken – links/rechts, Kantelen – omhoog/omlaag, Scherpstellen – omhoog/omlaag
1. Druk op de knop voor het kanaal dat u wilt beheren.
2. Druk op de knop [PTZ] aan de voorzijde of klik op <F> in de functiemenubalk.
3. De PTZ-menubalk (Pannen/Kantelen, Zoomen/Focus, Menu, Preset laden, Preset opslaan) verschijnt.
4. Selecteer het gewenste item en druk op de knop [ENTER] of klik erop.
M
 Als u de PTZ-bewerkingen wilt beheren in een schermsplitsingsmodus, wijkt, afhankelijk van het kanaal, de positie van de
PTZ-menubalk af.
 Als u met behulp van de knoppen [▲▼] op de afstandsbediening of het voorpaneel of met het muiswiel een kanaal met een
even nummer selecteert, wordt de menubalk links weergegeven. Als u een kanaal met een oneven nummer selecteert, wordt
de menubalk rechts weergegeven.
30_ live
Zwenken/kantelen
Wordt gebruikt om de bewerkingen voor zwenken en kantelen te beheren in de realtime controlemodus.
1. Selecteer "Zwenken/kantelen" in de PTZ-modus.
Zoomen/scherpstellen
Wordt gebruikt om de functies voor zoomen en scherpstellen te beheren in de realtime controlemodus.
1. Selecteer "Zoomen/scherpstellen" in de PTZ-modus.
2. Gebruik de knoppen [▲▼◄►] op het voorpaneel of gebruik de muis om de zoom- en scherpstelfuncties te
beheren.
Voorinstelling Laden
Wordt gebruikt om een vooraf ingesteld punt in de realtime controlemodus te verplaatsen.
1. Gebruik de knoppen [▲▼] op het voorpaneel of de afstandsbediening of gebruik het muiswiel om een
presetnummer te selecteren.
2. Wanneer de voorinstelling is bepaald, selecteert u <Load> en drukt u op [ENTER] of klikt u erop.
Voorinstelling Opslaan
Wordt gebruikt om een nieuw vooraf ingesteld punt in de realtime controlemodus te specificeren.
1. Gebruik de menu's ‘Zwenken/kantelen’ en ‘Zoomen/scherpstellen’ om de camerapositie aan te passen.
2. Gebruik de knoppen [▲▼] op het voorpaneel of de afstandsbediening of gebruik het muiswiel om een
presetnummer te selecteren.
3. Wanneer de voorinstelling is bepaald, selecteert u <Save> en drukt u op [ENTER] of klikt u erop.
Menu
Wordt gebruikt om het consolemenu van het aangesloten PTZ-apparaat te openen. U kunt [▲▼◄►] op het
voorpaneel of de knop [ENTER] gebruiken om een consolemenu te selecteren. Wanneer u gereed bent, drukt
u op [ESC] of [PTZ] op het voorpaneel om het consolemenu af te sluiten.
GEBEURTENISCONTROLE
U kunt instellen dat een pop-upvideo wordt weergegeven als er een gebeurtenis plaatsvindt.
• U kunt in de gebeurtenisbron een gebeurtenis selecteren voor de pop-upvideo. De gebeurtenisbron bevat
drie opties: sensor, bewegingsdetectie en tekst.
• Als gebeurtenissen tegelijk in meerdere kanalen plaatsvinden, wordt het scherm gesplitst in het aantal delen dat
overeenkomt met het aantal kanalen. Bijvoorbeeld: als een gebeurtenis plaatsvindt in drie kanalen, wordt het
scherm in vier delen gesplitst om elke afzonderlijke gebeurtenis weer te geven. Als u wilt terugkeren naar de
vorige schermmodus, drukt u op de knop van een willekeurig kanaal dat op het scherm wordt weergegeven.
• Druk op [ESC] om terug te keren naar het vorige scherm.
J
 Als u het gebeurtenisscherm instelt op <Uit> wordt de pop-upvideo voor de gebeurtenis uitgeschakeld.
 Als u het gebeurtenisscherm instelt op Houden, wordt de pop-upvideo afgespeeld totdat u op een knop drukt. Als u wilt
terugkeren naar de vorige schermmodus, drukt u op de knop van een willekeurig kanaal op het scherm.
Nederlands _31
● LIVE
2. Gebruik de knoppen [◄►] op het voorpaneel of klik op een linker- of rechtergedeelte in het scherm om het
zwenken te beheren.
Gebruik de knoppen [▲▼] op het voorpaneel of klik in een hoger of lager gedeelte in het scherm om het
kantelen te beheren.
menu-instellingen
SNELLE INSTALLATIE
Het menu Snelle installatie bevat alleen de belangrijkste functies voor eenvoudig gebruik van de DVR.
MENU - ENTER - ▼ - ▼ - ENTER
Opnamemodus
Hiermee wordt de opnamemethode ingesteld.
M
 Zie "Opname-instellingen" voor meer informatie. (pagina 34)
Gebeurtenisdetectie
Selecteer een van de volgende opties voor toepassing gebeurtenis: <Altijd>, <Uit> en <Planning>.
De details van de toepassing kunnen variëren afhankelijk van de optie.
M
 Raadpleeg voor meer informatie over gebeurtenisopname van "Gebeurtenisinstellingen instellen". (pagina 38)
Taal
Selecteer een gewenste schermweergavetaal.
M
 Raadpleeg voor meer informatie "Systeeminstellingen". (pagina 48)
Tijd
Hiermee wordt de tijd ingesteld die wordt toegepast op het systeem.
M
 Als u de tijd tijdens de opname wijzigt, hebt u mogelijk redundante gegevens.
Raadpleeg voor tijdinstellingen "De tijd opgeven". (pagina 49)
Geluidsopname
Geef het gebruik van geluidsopname op.
M
 Raadpleeg voor meer informatie over geluidsopname "De geluidsinstellingen configureren". (pagina 37)
32_ menu-instellingen
WEERGAVE INSTELLEN
Weergave-instellingen
U kunt de titel voor elk beschikbaar kanaal opgeven. U kunt ook het gebruik van de kanalen opgeven.
● MENU-INSTELLINGEN
MENU - ► - ENTER - ENTER
• Kanaalnummer : Selecteer een kanaal waarop u uw instellingen wilt toepassen.
• Titel : Gebruik het virtuele toetsenbord om de titel in te voeren die op het scherm moet worden weergegeven.
• Status : Geef het gebruik van het kanaal op.
M
 Als u niet van plan bent een opname te maken of (netwerk) te controleren, stelt u deze optie in op <Off>.
Werken met het virtuele toetsenbord
1. Indien u de titel van de camera, de naam van de DVR of het id/wachtwoord van de gebruiker wilt wijzigen,
kunt u het virtuele toetsenbord gebruiken.
2. Gebruik de richtingtoetsen vooraan om een teken te selecteren en druk op [ENTER]. U kunt ook op een
gewenst teken klikken, één voor één.
3. Wanneer u klaar bent, gebruikt u de richtingtoetsen vooraan om naar de knop <Enter> te gaan en drukt u
op [ENTER]. U kunt ook gewoon op <Enter> klikken.
 In de Engelse modus kunt u op [CapsLock] of [Shift] klikken om een speciaal teken in te voeren
 Druk op [Tab] om 3 tekens over te slaan.
 Druk op [BackSpace] om één teken tegelijk te verwijderen.
Nederlands _33
menu-instellingen
Monitorinstellingen
Als u een video op de monitor wilt weergeven, moet u eerst de juiste instellingen configureren.
MENU - ► - ENTER - ► - ENTER
• Volgorde : Wijzig de instellingen voor automatische sequentie naar behoeven.
U kunt tot 16 sequentiemodi opgeven. De wachttijd ligt tussen 1 en 60 seconden.
• Schermweergave (OSD) : Selecteer welke items u wilt weergeven op het livescherm of het afspeelscherm.
Voor een livevideo kunt u selecteren of de tijd, kanaalnaam, gebeurtenis of opnamestatus, HDD, ID
afstandsbediening en tekst worden weergegeven. Voor een opnamevideo kunt u selecteren of de tijd,
opdracht, kanaalnaam, gebeurtenis of tekst wordt weergegeven.
OPNAME INSTELLEN
Opname-instellingen
MENU - ► - ► - ENTER - ENTER
• Opnamemodus : een opnamemodus selecteren.
- Handmatige gebeurtenis : selecteer deze optie als u een handmatige opname wilt maken.
- Plannings&gebeurtenis : selecteer deze optie als u van tevoren een opnameplanning wilt maken.
M
 De handmatige opname wordt alleen ingeschakeld als u de opnamemodus instelt op <Handmatige gebeurtenis>.
Selecteer een kanaal en druk op [REC] op het paneel aan de voorzijde (alleen voor een gebruiker met de desbetreffende
rechten) om de opname te starten.
 Indien u <Schema en gebeurtenis> instelt, wijzigt de menubalk onderaan in <Schema> of <Programma>, afhankelijk
van de geselecteerde modus. Vervolgens begint de DVR op te nemen op basis van uw instellingen.
34_ menu-instellingen
• Gebeurtenisduur : Geef de opnametijd vóór en na gebeurtenis op.
 Uw instelling voor <Duur vóór gebeurtenis> en <Duur na gebeurtenis> is van toepassing op alle kanalen.
J
 Zorg er na het voltooien van de instellingen voor dat u een reservekopie van uw bestaande gegevens maakt voordat u de
instellingen opslaat. Deze gaan anders verloren.
• Audio : Voorbeelden van geluidsinstellingen zijn Geluidskanaal, Geluidsopname, Audioversterking,
Videokanaal synchr. en Audiomix.
 Raadpleeg voor meer informatie over geluidsinstellingen "De geluidsinstellingen configureren". (pagina 37)
Een geplande opname maken
De DVR begint met opnemen volgens de planning en programmering.
1. Stel <Opnamemodus> in op <Plannings&gebeurtenis> en druk op [ENTER].
2. Gebruik de pijlknop [▼] om naar <Planning> te gaan en druk op [ENTER].
Het instellingenscherm voor planning wordt weergegeven.
Geef naar behoeven een programma voor elke dag of de tijdbalk in.
3. Gebruik de knoppen [▲▼◄►] om alle items van het planningmenu op te geven en druk op [ENTER].
• Index : Planningseenheid tussen 1 en 50
• Dag : Geef de dag op
• Programma : Geef het op te nemen programma op (A~I)
• Tijd : Geef de tijd op
• Verwijderen : Verwijderen bij indexeenheid
4. Als u Index, Dag, Programma en Tijd opgeeft, worden uw instellingen weergegeven in de tabel.
Als u de muis beweegt om de start- en eindtijd voor opname te selecteren, worden details weergegeven in
Index, Dag, Programma en Tijd.
Nederlands _35
● MENU-INSTELLINGEN
• Overschrijven : Geef op of u wilt overschrijven als de HDD vol is.
• Waarschuwingsniveau : Controleert het gebruik van alle schijven die zijn aangesloten op de DVR en
waarschuwt u als het gebruik het opgegeven niveau bereikt.
• Automatisch verwijderen : Als u de automatische verwijderperiode opgeeft, worden de opgenomen gegevens
vóór de periode automatisch verwijderd.
menu-instellingen
Een bestaand schema verwijderen
Selecteer een index en druk op <Verwijderen>.
Als u op <Verwijderen> drukt zonder een index te selecteren, wordt de vorige index eerst verwijderd.
Het verwijderen wordt vervolgens uitgevoerd in aflopende volgorde vanaf het hoogste indexnummer.
Een bestaand schema wijzigen
Selecteer een index en wijzig de datum, het programma en de tijd.
Als alle indexen tot 50 al zijn opgegeven, klikt u op een tijdbalk in de tabel en selecteert u een tijd om te wijzigen.
De bestaande inhoud wordt nu verwijderd en uw nieuwe instellingen worden ingevoerd.
J
 Als u tegelijkertijd een dubbele instelling wilt invoeren, worden de dubbele items in de tabel gemarkeerd met '!'.
Als u de tijdbalkinstellingen configureert, kunnen de bestaande instellingen niet worden opgenomen.
Een gebeurtenisopname maken
U kunt instellen dat een opname wordt gemaakt wanneer een gebeurtenis plaatsvindt.
Als u een gebeurtenisopname wilt maken, geeft u de resolutie, framesnelheid en opnamekwaliteit op die in de
planning moeten worden opgenomen.
1. Stel <Opnamemodus> in op <Handmatige gebeurtenis> en druk op [ENTER].
2. Gebruik de pijlknop [▼] om naar <Programma> te gaan en druk op [ENTER].
3. Selecteer een programma om toe te passen voor de gebeurtenisopname.
 U kunt de resolutie voor elk programma opgeven in "Opname-instellingen > Programma". (pagina 37)
M
 Als u alleen de gebeurtenisopname wilt maken, stelt u de framesnelheid in op 0fps in de programma-instelling en geeft u de
framesnelheid alleen voor de gebeurtenis op.
36_ menu-instellingen
De geluidsinstellingen configureren
Programma-instellingen
U kunt de framesnelheid en videokwaliteit voor een opnameprogramma instellen om te worden gebruikt voor
Handmatig en gebeurtenis, en Planning en gebeurtenis. Selecteer een programma op basis van de
framesnelheid, gewenste kwaliteit, of pas de instellingen handmatig aan. Voor gebeurtenisopnamen kunt u de
maximale beeldsnelheid voor elk kanaal opgeven. Indien gebeurtenissen plaatsvinden op basis van meer dan één
kanaal, kan de beeldsnelheid van de opnamen daaraan worden aangepast.
MENU - ► - ► - ENTER - ► - ENTER
• Programma : U kunt in totaal 9 programma's selecteren, van A tot I, en de normale of gebeurtenisresolutie
voor elk programma opgeven.
• Kan : Het kanaalnummer weergeven.
Nederlands _37
● MENU-INSTELLINGEN
• Geluidskanaal : Een kanaal voor geluidsinstelling selecteren.
• Geluidsopname : Het opslaan van de bestaande geluidsinstellingen configureren. Als u deze optie op <Uit>
instelt, wordt het geluidssignaal alleen door de livevideo uitgevoerd. Als u de optie op <Aan> instelt, wordt
het geluidssignaal ook door de opgenomen video uitgevoerd.
• Audioversterking : Gebruik de knoppen +/– om het volume aan te passen.
• Videokanaal synchr. : Selecteer een kanaal om te synchroniseren met het invoergeluidssignaal. Als synchronisatie
van de video van kanaal 1 met kanaal 4 instelt, wordt de geluidsinvoer alleen naar kanaal 1 uitgevoerd als u kanaal
4 selecteert. Standaard wordt geluid van kanaal 1 uitgevoerd naar video van kanaal 1.
• Audiomix : Een geluidssignaal selecteren om te gebruiken in livevideo. Als u <Mix aan> inschakelt, worden
alle geluidssignalen gemixt voordat deze worden uitgevoerd. als u dus een specifiek geluidssignaal selecteert,
wordt deze uitgevoerd onafhankelijk van het geselecteerde kanaal.
menu-instellingen
• Invoerres.: De invoerresolutie weergeven.
• Rec. Res. : De opnameresolutie weergeven.
• F(FPS) : FPS staat voor frames per seconde. U kunt FPS tussen 0 en 30fps instellen. De maximale
framesnelheid kan afhangen van uw instelling.
In geval van een combinatie met instellingen van 720p en 1080p wordt 1 frame van 1080p geschat als 2 frames
van 720p. (In het DVR-menu moet de frametoewijzing aan deze limiet voldoen en kan die niet worden ingesteld op
een waarde die boven de maximale prestaties ligt.) Bijvoorbeeld: indien twee kanalen worden ingesteld op 720p
met 30 frames, kan de rest van de kanalen worden toegewezen met 1080p met 30 frames of 720p met 60 frames.
• Q(Kwaliteit) : Voor 1080p kunt u een opnamekwaliteit tussen Q1 en Q7 selecteren. Voor 720p kunt u een
opnamekwaliteit tussen Q1 en Q5 selecteren. Het wordt aanbevolen Q3 of hoger te selecteren voor
gebeurtenisopnamen.
 Hoe hoger de kwaliteit is, hoe korter te opnamekwaliteit wordt. Stel de optie dus in op Q1 als u de omvang van de opname wilt
verminderen.
M
 Als u de framesnelheid in de programma-instelling instelt op 0fps, kunnen de resterende 30fps niet worden gebruikt voor
andere kanalen. De reden is dat ten minste 2~3fps word gereserveerd voor bijvoorbeeld netwerkoverdracht, ook al stelt u de
framesnelheid in op 0fps. Daarom moet u ook als u de resterende 30fps voor een ander kanaal wilt gebruiken, het kanaal
instellen op <Uitschakelen> in de kanaalinstelling.
GEBEURTENIS INSTELLEN
Gebeurtenisinstellingen
Geef de tijd en wachttijd voor gebeurtenistoepassing op.
MENU - ► - ► - ► - ENTER - ENTER
• Gebeurtenisdetectie : Geef de toepassingsmethode voor gebeurtenisopnamen op.
- Altijd : De DVR herkent de gebeurtenis altijd wanneer het apparaat actief is.
- Planning : Herken en reageer op een gebeurtenis die op een specifiek tijdstip plaatsvindt.
Het <Planning>-item wordt onderaan gemaakt. Selecteer deze optie om het instellingenvenster weer te geven.
- Uit : De opnamegebeurtenis uitschakelen.
• Gebeurtenisscherm/Wachttijd : Geef de duur op om het kanaal weer te geven waar een gebeurtenis heeft
plaatsgevonden.
• Gebeurtenisbron : Selecteer een gebeurtenisbron om te gebruiken voor het pop-upvenster. De gebeurtenisbron
bevat drie opties: sensor, bewegingsdetectie en tekst.
• Actie gebeurtenis : Kies uit relais 1~4, zoemer, e-mail en FTP.
M
 Als gebeurtenissen tegelijkertijd op verschillende kanalen plaatsvinden, wordt het scherm gesplitst in evenveel kanalen.
Als een gebeurtenis bijvoorbeeld in drie kanalen plaatsvindt, wordt het scherm in vieren verdeeld om de afzonderlijke
gebeurtenis weer te geven. Druk op [ESC] om terug te keren naar het vorige scherm.
38_ menu-instellingen
Instelling Actie gebeurtenis
De bewerking opgeven op basis van de binnenkomende gebeurtenis.
MENU - ► - ► - ► - ENTER - ENTER - ▼ - ▼ - ▼ - ▼ - ▼ ENTER
● MENU-INSTELLINGEN
• Duur actie : Dit wordt gebruikt voor relais- en zoemerinstellingen. Zo blijft de werking zo lang als de
opgegeven tijd geactiveerd.
 De e-mail wordt met opgegeven interval overgedragen. FTP draagt het beeld over telkens wanneer een gebeurtenis wordt
geactiveerd.
• Bron normale gebeurtenis : U kunt de bron normale gebeurtenis instellen op een van de vier sensoren, vier
MD's, vier videoverliezen en tekst.
• Bron systeemgebeurtenis : Als bron systeemgebeurtenis kunt u een of meer van de volgende opties instellen:
HDD-storing, HDD bijna vol, Ventilatorstoring, Onjuist wachtwoord, DDNS-reg. fout en Abnormale
opnamestop.
De gebeurtenis via e-mail synchroniseren
Er zijn drie methoden voor het overdragen via e-mail : non-verificatie, SMTP-verificatie en TLS-verificatie.
1. Selecteer <E-mail> voor gebeurtenissynchronisatie.
2. Geef de duur op.
De e-mail wordt met een opgegeven interval overgedragen.
3. Selecteer <Bron normale gebeurtenis> of <Bron systeemgebeurtenis>.
4. Selecteer <E-mailinstellingen> en geef elk item op.
• E-mailadres : Geef het e-mailadres op waarop u berichten wilt ontvangen.
• Adres afzender : Geef een geldig (op dit moment gebruikt of bestaand) e-mailadres op.
Nederlands _39
menu-instellingen
• Inclusief beeld : Als u deze optie instelt op <Aan>, bevat de e-mail die wordt verzonden bij een gebeurtenis,
het gebeurtenisbeeld op het tijdstip dat de gebeurtenis plaatsvindt.
Als u de optie instelt op <Uit>, wordt de e-mail verzonden als een gebeurtenis plaatsvindt, maar zonder
aangehecht beeld.
• SMTP-server : Geef het SMTP-serveradres op voor het e-mailadres van de afzender.
 Als de server het verificatiesysteem overneemt, worden de items <Gebr.-ID> en <Wachtwoord> gemaakt.
- SMTP-poort : Selecteer een poort om in de SMTP-server te gebruiken.
- Verificatie : Verificatie wordt uitgevoerd met het protocol TLS (Transport Layer Security), of met SMTP met
behulp van e-mailadres en account. Gebruik een e-mailaccount in overeenstemming met TLS of SMTPAUTH.
- Testbericht verzenden : Dit is om te controleren of u de afzender en ontvanger van de e-mail en andere
noodzakelijke instellingen juist opgeeft.
De gebeurtenis via FTP synchroniseren
1. Selecteer <FTP> voor gebeurtenissynchronisatie.
2. Geef op of u wilt uploaden via FTP. Het beeld wordt elk moment dat de gebeurtenis actief is, verstuurd.
3. Selecteer <FTP-instellingen> en geef elk item op.
• URL van server : Geef het FTP-serveradres op.
• Gebr.-ID : Geef de ID op voor verbinding met de FTP-server.
• Wachtwoord : Geef het wachtwoord op voor verbinding met de FTP-server.
• FTP-directory : Stel het opslagpad in voor de afbeeldingen die naar de FTP-server worden overgedragen.
Als u dit veld leeg laat, worden de beelden overgedragen naar de map die in de serverinstellingen is
opgegeven. Als u een onjuist pad opgeeft, worden de beelden ook overgedragen naar de map die in de
serverinstellingen is opgegeven.
 Voorbeeld: Als u "Download" opgeeft, moet u de map "Download" hebben gemaakt in een submap van de server. Als een
gebeurtenis plaatsvindt, worden de beelden overgedragen naar de map "Download".
40_ menu-instellingen
Instellingen normale gebeurtenis
U kunt het bewegingsdetectiegebied, de sensor en de tekst opgeven.
MENU - ► - ► - ► - ENTER - ► - ENTER
● MENU-INSTELLINGEN
Instelling bewegingsdetectie
Het item Bewegingsdetectie wordt gebruikt om beweging in elk kanaal te detecteren en de gebruiker op de
hoogte te stellen wanneer een beweging plaatsvindt.
• MD : Selecteer een kanaal waarvoor u de instellingen voor bewegingsdetectie wilt configureren.
• Gevoeligheid : Selecteer een gevoeligheidsniveau voor elk kanaal tussen 1en 10 of schakel deze optie uit.
• Gebied : Geef het gebied op waarvoor u de bewegingsdetectie wilt uitvoeren.
Als u Alles instelt, hebt u twee opties: Alles instellen of Alles wissen. Als u deze optie voor elk kanaal instelt,
hebt u drie opties: Alles instellen, Alles wissen en Gebied selecteren.
• Sensor : U kunt vier sensoren gebruiken. Als u de optie instelt op <Alle>, worden alle kanalen op dezelfde
manier ingesteld op N.O. en N.C. U kunt ook een kanaal selecteren en instellen op: N.O., N.C. of Uit.
• Tekst : Geef het bericht op. U moet de tekstinstelling opgeven in "Gebeurtenis instellen" van het OSD-menu.
- Tekst synchr. met : Selecteer een kanaal om te synchroniseren met de tekst.
- Koptekst zoeken : Als de informatie (handmatig, VSI Pro, VSI Pro Hydra) van externe apparaten geen
protocoltype bevat, controleert deze optie waar elk item van de informatie uit bestaat.
De koptekst is een startitem van elk informatie-element dat ter verwijzing wordt ingevoerd.
Stel <Koptekst zoeken> in op <Aan> en geef de tekst op die moet worden herkend als koptekst.
 U kunt twee kopteksten voor elk apparaat opgeven omdat een enkel apparaat gegevens kan overdragen naar verschillende
externe apparaten.
- Scheidingsteken : Het scheidingsteken kan afwijken, afhankelijk van het hostapparaat. Raadpleeg de
gebruikershandleiding of neem contact op met uw verkoper voor het exacte scheidingsteken.
- Time-out (ms) : Ook als u minder informatie hebt opgegeven dan in <Lijnen>, wordt de laatst opgegeven
lijn ingesteld als de laatste lijn na een specifieke tijd.
- Lijnen : Geef op uit hoe veel lijnen een informatie-item bestaat.
J
 Sommige externe apparaten worden mogelijk niet herkend afhankelijk van het model. U moet contact opnemen met de
verkoper om de compatibiliteit te controleren voordat u het apparaat installeert.
Nederlands _41
menu-instellingen
Een bewegingsgebied opgeven
1. Selecteer een bewegingsdetectiekanaal.
Alleen als u een enkel kanaal selecteert, kunt u het bewegingsdetectiegebied opgeven.
2. Ga naar <Gebied> en selecteer <Gebied selecteren>.
3. Selecteer <Aangepast gebied>.
4. Wanneer het venster voor aangepast gebied wordt weergegeven, gebruikt u de richtingsknoppen om naar
een gewenst gebied te gaan en drukt u op [ENTER].
Het opgegeven bewegingsgebied wordt grijs weergegeven.
5. Druk wanneer u klaar bent op [ESC] of klik met de rechtermuisknop om naar het vorige menu te gaan.
Voorinstellingen
U kunt de preset bedienen die in de PTZ-functie is opgegeven, zodat die op basis van de gebeurtenisinvoer reageert.
MENU - ► - ► - ► - ENTER - ► - ► - ENTER
1. Geef een voorinstelling op om te gebruiken als PTZ-bewerking voor elk kanaal.
2. Selecteer in het voorinstellingenmenu een kanaal en geef de gebeurtenis op waarop de voorinstelling moet
reageren.
U kunt voor de gebeurtenis kiezen uit: sensor, bewegingsdetectie en tekst. U kunt maximaal 16
voorinstellingen opgeven.
42_ menu-instellingen
NETWERK
Netwerkinstellingen via ethernet
MENU - ► - ► - ► - ► - ENTER - ENTER
• Type : Stel het type netwerklijn in (aangesloten op de DVR) in op <Ethernet>.
Dit is geschikt als de DVR is aangesloten op de lijn voor DVR, kabelmodem of LAN.
• DHCP : Het gebruik van DHCP hangt af van hoe de IP-adressen van het netwerk worden gedeeld. DHCPserver wijst publieke IP-adressen aan de DVR toe. Stel daarom deze optie in op <Aan> in een LAN-omgeving
met behulp van de DHCP-server.
• IP-adres : Wordt gebruikt voor communicatie tussen DVR en Smart Viewer of voor toegang tot de webviewer
vanaf de DVR.
Als u <DHCP> instelt op <Uit>, wordt dit item actief. Voer het statische IP-adres in.
• Netmasker : Geef het IP-bereik op. Elk IP-adres binnen het bereik is geldig bij wederzijdse communicatie.
• Gateway : Dit is een vereist veld voor communicatie.
• DNS : U moet de DNS invoeren als u de DVR wilt registreren met DDNS
M
 Neem voor informatie over Netmasker, Gateway en DNS1 contact op met de netwerkbeheerder.
• Poort : Voer het poortnummer in dat u wilt gebruiken om de DVR te registreren bij DDNS of om verbinding te
maken met Smart Viewer of Web Viewer.
J
 Het standaardpoortnummer is 4000. U moet moet voorzichtig zijn bij het invoeren van het poortnummer als u een PPPoEmodem en breedbandrouter gebruikt.
• Limiet bandbreedte : Geef de maximale overdrachtssnelheid op die de DVR kan produceren. U hoeft de limiet
niet handmatig op te geven omdat deze al is opgegeven door de netwerkbeheerder.
• Netwerkstreaming : Geef de kwaliteit van het beeld op dat vanaf de DVR via het netwerk wordt verzonden.
In de volgende gevallen is het mogelijk dat de video wordt afgespeeld met een lagere beeldsnelheid dan
gevraagd:
- Onvoldoende bandbreedte, Aanbevolen pc-specificaties, 3 of meer gebruikers tegelijkertijd, of wanneer de
server wordt gebruikt voor afspelen/back-up
Nederlands _43
● MENU-INSTELLINGEN
Dit is een menu waarin u de netwerkinstellingen kunt configureren voor verbinding met een netwerk via het
ethernet.
menu-instellingen
Netwerkinstellingen via xDSL
Als de DVR is aangesloten op een xDSL-lijn die gebruikmaakt van PPPoE, wijzigt u het type xDSL en geeft u de
gebruikers-ID en het wachtwoord op. Gebruik de gebruikers-ID en het wachtwoord die zijn toegewezen toen u
zich registreerde bij de xDSL-service.
MENU - ► - ► - ► - ► - ENTER - ENTER
• Type : Als u PPPoE gebruikt, stelt u deze optie in op <xDSL>.
• Gebr.-ID/Wachtwoord : Geef de ID en het wachtwoord op voor de xDSL-service.
• Poort : Voer het poortnummer in dat u wilt gebruiken om u te registreren bij DDNS of om verbinding te maken
met Smart Viewer of Web Viewer.
J
 Het standaardpoortnummer is 4000. U moet moet voorzichtig zijn bij het invoeren van het poortnummer als u een PPPoEmodem en breedbandrouter gebruikt.
• Limiet bandbreedte : Geef de maximale overdrachtssnelheid op die de DVR kan produceren. U hoeft de limiet
niet handmatig op te geven omdat deze al is opgegeven door de netwerkbeheerder.
• Netwerkstreaming : Geef de kwaliteit van het beeld op dat vanaf de DVR via het netwerk wordt verzonden.
DDNS-instellingen
Selecteer de DDNS-server en geef het overdrachtsinterval op.
MENU - ► - ► - ► - ► - ENTER - ► - ENTER
• Interval : Geef de registratiefrequentie op voor continue registratie. De gegevens voor dynamisch IP-adres
worden met een opgegeven interval bijgewerkt met de DDNS server.
Als u deze optie instelt op <Uit> of als de DVR gedurende twee achtereenvolgende dagen geen gegevens
overdraagt, verwijdert de DDNS-server de intervalinstelling.
• Server : Geef hef adres op van de server die u wilt registreren. Het DDNS-adres is www.samsungipolis.com.
• ID : Geef de domeininformatie op die u hebt ingevoerd toen u het product bij de DDNS-server registreerde.
• Status : De status van de DVR-registratie weergeven.
44_ menu-instellingen
Wat is DDNS?
Registreren bij Samsung DDNS
1. Registreer uzelf bij de iPOLiS-homepage (www.samsungipolis.
com).
2. Selecteer in de bovenste menubalk <DDNS SERVICE>
- <MY DDNS>.
3. Klik op [PRODUCT REGISTRATION].
4. Voer het productID in.
 U moet de controle op dubbele items uitvoeren voor het ingevoerde ID.
5. Selecteer een <CLASSIFICATION> en geef het <MODEL
NUMBER> op.
6. Geef de productlocatie op, zo nodig met een beschrijving.
7. Klik op [REGISTRATION].
Het product wordt toegevoegd aan de productenlijst, die u
kunt controleren.
Nederlands _45
● MENU-INSTELLINGEN
Als de DVR is aangesloten op de kabel- of xDSL-modem, wordt het IP-adres elke keer dat de DVR ISP
probeert te openen, gewijzigd. Als dit het geval is, wordt u niet op de hoogte gebracht van het door DDNS
gewijzigde IP-adres. Zodra u een dynamische IP-DVR hebt geregistreerd bij de DDNS-server, kunt u het
gewijzigde IP-adres eenvoudig controleren wanneer u de DVR probeert te openen.
Als u de DDNS-functie wilt gebruiken, registreert u zich bij de DDNS-server en registreert u de DVR.
Meld u aan bij de DDNS-server en klik op Apparaat registreren om de domeininformatie door te geven die u
hebt ingevoerd.
menu-instellingen
NTP-instelling
NTP (Network Time Protocol) wordt gebruikt om te tijd tussen netwerkapparaten te synchroniseren. De server
geeft de standaardtijd in het netwerk en de client die is verbonden met de server, op voor het ontvangen van de
gesynchroniseerde tijd.
MENU - ► - ► - ► - ► - ENTER - ► - ► - ENTER
• Synchr. met NTP : Geef het gebruik van NTP op.
• NTP-modus : Stel de NTP-modus in op Client, Server of Beide.
• NTP-serverloc. : Deze optie is actief als de NTP-modus is ingesteld op Client. Geef op als de NTP-server in
het lokale netwerk of het internet (Publiek) is geplaatst.
• IP lokale NTP-server : Als u de lokale NTP-server op Lokaal instelt, is dit item actief. Geef het server-IP op.
Geef het IP van de DVR op waarvan de IP of NTP-modus van de NTP-server in het lokale netwerk is
ingesteld op Server.
• Interval : Geef het interval voor tijdsynchronisatie op.
J
 Als de NTP-modus is ingesteld op Client, moet de NTP-toepassing worden ingesteld op <Aan>.
 Als NTP-toepassing is ingesteld op <Aan>, kunt u echter de <Tijd> niet instellen. (pagina 48)
 Als u NTP inschakelt, wordt de tijd van alle opnamegegevens gewijzigd op basis van de toepassingstijd van NTP.
Externe instellingen
Configureer de RS-485-communicatie-instellingen om de DVR te synchroniseren met PTZ-camera en
systeemtoetsenbord.
MENU - ► - ► - ► - ► - ENTER - ► - ► - ► - ENTER
• ID systeemtoetsenbord : Als u wilt dat de controllerknoppen alle functies van de DVR beheren, geeft u de ID
van het toetsenbord op. Indien u één toetsenbord gebruikt om meerdere DVR’s te bedienen, is het mogelijk
dat een conflict ontstaat op het vlak van de kanalen. Indien dat zo is, moet u een andere id opgeven voor het
toetsenbord.
46_ menu-instellingen
• ID afstandsbediening : Geef de ID op van de afstandsbediening die is gesynchroniseerd met de DVR. U kunt
maximaal 16 ID's voor afstandsbedieningen opgeven. Elke afstandsbediening kan maximaal 16 DVR's beheren.
 Raadpleeg voor het registreren van een ID voor afstandsbediening "De ID van de afstandsbediening wijzigen". (pagina 13)
De seriële poort instellen
U kunt in totaal drie seriële poorten voor uw instellingen gebruiken. Een voor RS-232C (COM1) en twee voor
RS-232C (COM2, 3).
• Tekst : Aangezien alleen de COM1-poort (RS-232) tekst ondersteunt, selecteert u COM1 in het seriëlepoortmenu.
- Interface : Vast ingesteld op RS-232.
- Baudrate/Pariteitsbit/Stopbit/Databit : Configureer dezelfde instellingen met die van elk apparaat.
J
 Voor de invoertekst is zoeken op zoekterm niet beschikbaar.
• Toetsenbord : Als u het toetsenbord wilt gebruiken, stelt u het apparaat in op Toetsenbord en selecteert u een
toetsenbord om te gebruiken.
- Interface : Selecteer COM2 of COM3.
- Baudrate/Pariteitsbit/Stopbit/Databit : Configureer dezelfde instellingen met die van elk toetsenbord.
• PTZ : Als u de seriële poort wilt gebruiken om de PTZ-bewerkingen te beheren, selecteert u PTZ.
Nederlands _47
● MENU-INSTELLINGEN
• Serieel : Configureer de instellingen van de apparaten die op elke seriële poort zijn aangesloten, en de menu's
met betrekking tot overdracht.
• PTZ : Selecteer deze optie als u de seriële poort wilt gebruiken om PTZ-bewerkingen te beheren.
menu-instellingen
SYSTEEMINSTELLINGEN
Systeeminstellingen
U kunt systeemgerelateerde instellingen configureren en de software bijwerken.
MENU - ► - ► - ► - ► - ► - ENTER - ENTER
• Taal : Het OSD-menu wordt in verschillende talen geleverd. Selecteer een taal.
• Toetszoemer : Geef het gebruik van de toetstoon op als de knop aan de voorzijde voorpaneel wordt
ingedrukt.
• Standaard : Wordt gebruikt om de fabrieksinstellingen te herstellen.
• Configuratie laden/opslaan : Gebruik om DVR-instellingen over te dragen die zijn opgeslagen in het USBgeheugen van de DVR, of om de huidige instellingen van DVR in het USB-geheugen op te slaan.
• Software-upgrade : Voer de software-upgrade uit met behulp van de bij te werken bestanden in het USBgeheugen.
• DVR-alias : Gebruik het virtuele toetsenbord om een DVR-alias in te voeren.
• Systeemlog : Als u de menu-instellingen voor elke gebruiker wijzigt, het apparaat in- of uitschakelt, de
tijdsinstellingen wijzigt, de systeemgebeurtenis of HDD gebruikt of een kopie maakt, worden deze acties
opgenomen in het systeemlog.
• Tijd : Geef de tijd en datum op die moeten worden toegepast op uw systeem.
Om opnamegegevens te beschermen wordt het aanbevolen de tijd volgens het lokale gebied in te stellen.
J
 Wijzig de tijd niet tijdens de opname.
 Als u de tijd wijzigt, wordt de tijd van alle opnamegegevens op basis daarvan gewijzigd.
48_ menu-instellingen
De software bijwerken
De USB-updatebestanden worden geformatteerd in "*.dat".
2. Selecteer het software-update-item in het systeemmenu en druk op [ENTER].
3. Als u wordt gevraagd de update te bevestigen, klikt u op <JA> en drukt u op [ENTER].
Het systeem wordt over enkele ogenblikken opnieuw opgestart met een zoemsignaal.
De tijd opgeven
J
 Als u de tijd tijdens het opnameproces wijzigt, wordt de tijd van een bestaande opnamevideo gewijzigd. Het wordt daarom
aanbevolen belangrijke videogegevens te kopiëren voordat u de tijd wijzigt.
1. Druk op de toets [MENU] op het voorpaneel of selecteer <A> in het functiemenu.
2. Ga naar het menu <Systeem> en selecteer <Tijd>. Druk vervolgens op [ENTER].
3. Als naar een submenu-item gaat, gebruikt de richtingsknoppen of de muis om te selecteren en druk u op
[ENTER]. U kunt ook gewoon op het item klikken.
• Tijdzone : Gebruik [◄►] vooraan of het muiswiel om een tijdzone te selecteren. Elke keer als u op de
pijltjesknop drukt, verandert de tijdzone. (Druk op de knop [ESC] vooraan om naar het vorige menu terug te
keren, of klik er gewoon op met de rechtermuisknop. Deze methode is dezelfde in alle schermmenu’s.)
• Zomertijd : Dit is gesynchroniseerd met met uw tijdzone-instelling. Als u namelijk een gebied in het menu
Tijdzone selecteert waar zomertijd wordt toegepast, wordt zomertijd automatisch ingesteld op <Aan>.
Anders wordt deze optie ingesteld op <Uit>.
Selecteer <Aangepast> als u uw eigen zomertijd-instellingen onafhankelijk van de standaardtijdzone en
zomertijd wilt instellen. Als u <Aangepast> selecteert, wordt het aangepaste zomertijdmenu weergegeven.
- Aangepaste zomertijd bevat twee opties: <Gebruik dag van week> en <Gebruik dag van maand>.
In <Gebruik dag van week> geeft u de maand, week en dag en de tijd voor de start- en eindtijd van
zomertijd op.
Bij <Gebruik dag van maand> moet u de maand, dag en tijd voor de start- en eindtijd van zomertijd
opgeven.
Nederlands _49
● MENU-INSTELLINGEN
1. Download de USB-updatebestanden naar het USB-apparaat voordat u verbinding maakt met de DVR.
menu-instellingen
M
 Wanneer de zomertijd afloopt, kunnen er opnamen zijn met overlappende tijd. Eerst worden de zomertijdopnamen
afgespeeld en vervolgens de opnamen die buiten de zomertijd vallen.
 Raadpleeg voor meer informatie over NTP "NTP" in de netwerkinstallatie.
 Als NTP is ingesteld op <Aan>, kunt u echter de tijd niet instellen.
• Datumnotatie: Geef de datumindeling op. Gebruik de knoppen links en rechts of het muiswiel om een keuze
te maken tussen <MM/DD/JJJJ>, <JJJJ/MM/DD> en <DD/MM/JJJJ>.
• Tijd: Gebruik de knoppen [◄►] om achtereenvolgens naar Jaar, Maand, Dag en Uur te gaan. Gebruik voor
de tijdsinstelling de knoppen [▲▼] of het muiswiel.
• Datum/tijd toepassen: Als u de tijdsinstellingen wilt toepassen, moet u op de knop <Datum/tijd toepassen>
drukken. Als u op deze knop drukt, wordt het waarschuwingsbericht weergegeven.
J
 Anders dan de instellingen voor "Tijd/Datum" worden de instellingen automatisch opgeslagen wanneer u het menu afsluit.
De instelling "Tijd/Datum" kan echter van invloed zijn op uw HDD-opnamebestandssysteem en wordt dus niet automatisch
opgeslagen. Als u de wijzigingen wilt toepassen, moet u op de knop <Toepassen> drukken.
Schijf controleren
Hiermee worden de interne en externe HDD gecontroleerd en kunt u er naar behoeven een toevoegen,
verwijderen of formatteren.
MENU - ► - ► - ► - ► - ► - ENTER - ► - ENTER
• SCHIJFBEHEER : U kunt het schijfbeheer gebruiken om zowel interne als externe HDD's en externe
opslagapparaten te beheren. U kunt HDD-status, foutenblok, formaat en gebruik van HDD opgeven.
- Type : De locatie en het type van de schijf weergeven.
IntA (interne HDD A), IntB (interne HDD B), eSATA (externe opslag), Ext (externe opslag)
- Model : De modelnaam van de HDD weergeven.
- BesBlok : De HDD met een foutenblok weergeven. Als er geen fouten zijn, wordt "0" weergegeven.
Het foutenblok wordt niet weergegeven voor een ongebruikte HDD.
- Grootte (MB) : De HDD-grootte in MB weergeven.
- Actief : De HDD in- of uitschakelen.
Als u de HDD instelt op Yes
- Ingeschakeld: Als u deze optie hebt ingesteld op <No> en u [ENTER] indrukt of het muiswiel draait, wordt
een waarschuwingsbericht als onderstaand weergegeven:
"OPMERKING: deze schijf kan worden toegevoegd zonder formatteren. Wilt u deze schijf toch
formatteren?"
- Als u <NEE> selecteert, blijven de bestaande gegevens in de HDD intact en wordt de HDD ingeschakeld.
- Als u <JA> selecteert, worden de bestaande gegevens in de HDD verwijderd en wordt de HDD
ingeschakeld.
50_ menu-instellingen
Als u de HDD instelt op No
- Ingeschakeld: Als deze optie is ingesteld op <Yes> en als u op [ENTER] drukt of het muiswiel draait, wordt
een kennisgeving als de onderstaande weergegeven:
"OPMERKING: schijf wordt verwijderd."
- Als u <NEE> selecteert, blijft de HDD intact.
• Schijfstatus: U kunt de temperatuur en status controleren van de HDD die in het systeem is geïnstalleerd.
J
 Indien een vaste schijf voor een andere apparaat werd gebruikt (pc of DVR), moeten eventuele partities worden verwijderd
voordat u ze kunt gebruiken op het huidige apparaat.
Beveiliging
Beveiligingsinstelling
Er zijn twee soorten DVR-accounts: gebruiker en beheerder. Met de beheerdersaccount kunnen alle functies
van de DVR zonder beperking worden geopend.
U kunt maximaal 10 gebruikers toevoegen, waarvan elke binnen de verleende machtigingen toegang heeft tot
de DVR.
MENU - ► - ► - ► - ► - ► - ENTER - ► - ► - ENTER
• Contr. : Als u in het menu Machtigingsinstellingen alle items in de controleoptie instelt op <X> kunnen alle
gebruikers de DVR zonder beperking gebruiken.
Als u alle items daarentegen op <O> instelt, heeft elke gebruiker toegang tot de DVR binnen zijn respectieve
machtiging.
- Kanaal : Alleen de video van de kanalen die door de gebruiker zijn geselecteerd, worden afgespeeld. Niet
geselecteerde kanalen worden ingesteld als VERBORGEN.
Het wachtwoord wijzigen
Nederlands _51
● MENU-INSTELLINGEN
- Als u <JA> selecteert, wordt het bericht "Opnameschijf verwijderd." weergegeven en wordt de instelling
gewijzigd in <No>.
De HDD wordt niet ingeschakeld.
menu-instellingen
1. Selecteer WW wijz.
2. Als een dialoogvenster voor nieuw wachtwoord wordt weergegeven, geeft u een nieuw wachtwoord op.
 U kunt een wachtwoord van maximaal 12 cijfers invoeren.
3. Druk op de knop <Wijzigen>.
4. Als u wordt gevraagd de wijziging te bevestigen, klikt u op <JA>.
AFSLUITEN
Afsluiten
U kunt terugkeren naar het livescherm en de instellingen in andere menu's opslaan of niet.
MENU - ► - ► - ► - ► - ► - ► - ENTER
• Opslaan : Selecteer deze optie als u de instellingen in andere menu's wilt opslaan.
Als u wordt gevraagd uw selectie te bevestigen, klikt u op <JA>.
• Niet opslaan : Selecteer deze optie als u de instellingen in andere menu's niet wilt opslaan.
52_ menu-instellingen
zoeken en afspelen
MODUS AFSPELEN
Afspelen in standaardmodus (4-schermweergave)
M
 Als u in een schermsplitsing op Afspelen drukt, wordt het scherm in vieren gesplitst en wordt video voor alle vier kanalen
weergegeven.
Afspeelbeheer
bc
Onderdeel
b
c
Beschrijving
1/2 Vooruit (FWD)
Als u op <O> drukt in de functiemenubalk, speelt de DVR de video voorwaarts op halve snelheid af.
Zoeken
Ga naar het zoekmenuscherm.
Kopiëren
Opent het scherm met kopieerinstellingen.
Weergave
De enkelvoudige schermweergave of de knop voor 4-delige modus worden op het scherm weergegeven.
Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de afspeelsnelheid als volgt gewijzigd: (x1, x2, x4, x8,
x16, x32, x64, x1/2, x1, x2, x4 – in deze volgorde)
Als u in de livemodus op <N> drukt, wordt de video één minuut voor de huidige livemodustijd afgespeeld.
U kunt op <N> in de functiemenubalk om de snelheid te wijzigen.
Het afspelen van de video tijdelijk stopzetten. Als u de muis gebruikt, klikt u op <M> in de
functiemenubalk.
De video afspelen met snelheid x1. Als u de muis gebruikt, klikt u in de functiemenubalk op <L>.
Als u in de livemodus op [▶] drukt, worden altijd meerdere video's afgespeeld.
Als u op <L> drukt om de opnamegegevens af te spelen, speelt de DVR de video af, beginnend
bij de laatste afgespeelde video.
Vooruit (FWD)
Pauze
Afspelen
Stoppen
Stop met het afspelen van de video. Als u de muis gebruikt, klikt u op <K> in de functiemenubalk.
Terugspoelen (REW)
Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de afspeelsnelheid achterwaarts als volgt gewijzigd:
(x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1, x2, x4 – in deze volgorde)
Als u in de livemodus op <J> drukt, wordt de video 10 seconden voor de laatste opnamesectie
achterwaarts afgespeeld.
U kunt op <J> in de functiemenubalk drukken om de snelheid te wijzigen.
1/2 Terugspoelen
(REW)
Als u op <I> drukt in de functiemenubalk, speelt de DVR de video achterwaarts op halve snelheid af.
Nederlands _53
● ZOEKEN EN AFSPELEN
• Druk in de livemodus op de knop [►] of klik op <L> in de functiemenubalk.
• Als u op de knop Afspelen of Snelheid wijzigen drukt, wordt de video afgespeeld met de standaardsnelheid van x1.
• Als u op de knop Snelheid wijzigen drukt, wordt de video achterwaarts afgespeeld met de standaardsnelheid van x1.
zoeken en afspelen
ZOEKMODUS
In deze modus kunt u zoeken naar een specifieke tijd of een specifiek logboek voor het afspelen van een gewenste video.
Zoekmodus bevat tijd, agenda, gebeurtenis en miniatuur.
Als u de zoekmodus wilt openen, drukt u op [SEARCH] op het voorpaneel of de afstandsbediening of klikt u op <G> in
de functiemenubalk.
M
 Als u met de rechtermuisknop klikt tijdens de zoekopdracht, gaat u naar het vorige menu, net als met de toets [ESC], en niet
naar de functiemenubalk. Als u de functiemenubalk wilt gebruiken, drukt u op [FUNC] op het voorpaneel of sluit u het
zoekmenu af en klikt u met de rechtermuisknop op een willekeurig gebied.
Zoeken op tijd
Geef de tijd en datum voor uw zoekopdracht op en druk op Zoeken om de video te vinden op die specifieke
datum en tijd.
•
•
•
•
Begintijd opname : De tijd en datum van de eerste opname weergeven.
Eindtijd opname : De laatste opgenomen tijd en datum weergeven.
Tijd zoeken : Selecteer een tijd en datum voor uw zoekopdracht tussen eerste opnametijd en huidige tijd.
Zoeken : Met de opgegeven tijd zoeken naar de video.
Zoeken met agenda
U kunt deze kalender gebruiken om een gewenste datum/tijd te zoeken.
In de onderstaande afbeelding wordt een voorbeeld weergegeven van tijdinstellingen met: jaar, maand, datum en tijd.
54_ zoeken en afspelen
Zoeken op gebeurtenis
U kunt een specifiek bereik selecteren voor uw zoekopdracht door te sorteren op: alle kanalen, sommige
kanalen, volledige gebeurtenissen, bewegingsdetectie en sensor
Gebruik de knoppen [▲▼] op het voorpaneel om de tijd en datum te wijzigen. Als u de muis gebruikt, selecteert
u een item om te wijzigen en draait u het wiel om uw instelling te selecteren.
• Begintijd opname : De tijd en datum van de eerste opname weergeven.
• Eindtijd opname : De laatste opgenomen tijd en datum weergeven.
• Begintijd zoeken : Geef de starttijd en -datum van uw zoekopdracht op. Gebruik de pijlknoppen om naar het
gewenste item te gaan en druk op [ENTER]. Gebruik terwijl u de knop ingedrukt houdt, de knoppen [▲▼] om
de instelling te wijzigen.
Als u de muis gebruikt, klikt u op een item om het te wijzigen en gebruikt u het wiel om de instelling te wijzigen.
• Eindtijd zoeken : Geef de eindtijd en -datum van uw zoekopdracht op. Gebruik de pijlknoppen om naar het
gewenste item te gaan en druk op [ENTER]. Gebruik terwijl u de knop ingedrukt houdt, de knoppen [▲▼] om
de instelling te wijzigen.
Als u de muis gebruikt, klikt u op een item om het te wijzigen en gebruikt u het wiel om de instelling te wijzigen.
• Gebeurteniskanaal : Selecteer een kanaal voor uw zoekopdracht.
• Type gebeurtenis : Selecteer een type gebeurtenis waar u naar wilt zoeken.
U kunt kiezen uit : Alle, MD, Sensor, V-verlies, Tekst en Relais.
M
 De status van het plaatsvinden van de gebeurtenis kan alleen worden gecontroleerd in <Resultaat gebeurtenis zoeken>.
Het zoekresultaat controleren
1. Druk op de knop <Zoeken>.
2. Ga in de resultatenlijst naar de gewenste gebeurtenis en druk op [ENTER] of draai het muiswiel.
De DVR speelt de opnamegegevens op de opgegeven tijd en datum af.
Nederlands _55
● ZOEKEN EN AFSPELEN
Als u op een tijdslijn op basis van uur klikt, ziet u de opnamedetails op minuut.
Selecteer een specifieke minuut in de tijdslijn en druk op [ENTER].
• Jaar : Selecteer een jaar voor uw zoekopdracht. U kunt het muiswiel gebruiken om het jaar te wijzigen.
• Maand : Selecteer een maand voor uw zoekopdracht. U kunt het muiswiel gebruiken om de maand te
wijzigen.
• Datum : Ga naar een specifieke datum in de agenda en druk op [ENTER]. U kunt de muis gebruiken om een
datum te selecteren en het muiswiel om op uur te zoeken.
• Uur : Selecteer een gewenste tijdbalk en druk op [ENTER]. U kunt zoeken naar opnamegegevens op minuut.
• Minuut : De opnamegegevens worden op minuut weergegeven. Selecteer een gewenste tijdbalk en druk op
[ENTER] om de video af te spelen. Als u de muis gebruikt, selecteert u een video op minuut. Gebruik het
muiswiel om de video af te spelen.
zoeken en afspelen
Miniatuur
Gebruik de knop [▲▼] of het muiswiel om een specifieke tijd op te geven op welk interval u wilt zoeken.
Het zoekresultaat wordt weergegeven in miniaturen. Selecteer een miniatuur. De DVR speelt de
opnamegegevens op de opgegeven tijd en datum af.
• Kanaal : Selecteer een kanaal voor uw zoekopdracht. U kunt de knoppen [▲▼] of het muiswiel gebruiken om
de instelling te wijzigen.
• Begintijd : Geef de starttijd en -datum van uw zoekopdracht op. Gebruik de knoppen [◄►] om naar het
gewenste item te gaan en druk op [ENTER]. Gebruik vervolgens de knoppen [▲▼] of het muiswiel gebruiken
om de instelling te wijzigen.
• Interval : Uw zoekopdracht wordt met een bepaald interval gescheiden. Het zoekresultaat wordt weergegeven.
U kunt de knoppen [▲▼] of het muiswiel gebruiken om de instelling te wijzigen.
• Video weergeven : Druk op <Zoeken> om maximaal 16 opnamevideo's weer te geven vanaf de starttijd.
Als u terug naar het zoekvenster wilt gaan, drukt u op de knop [FUNC] of gebruikt u het muiswiel.
• Video selecteren : Klik op een miniatuurvideo-item om video's vanaf de geselecteerde tijdbalk af te spelen.
Druk op [ENTER] of klik op het item om de video af te spelen.
KOPIËREN
U kunt een opnamevideo kopiëren. Beschikbare opties zijn: Cd/dvd, EXE en AVI.
Alleen de gebruikers die bij de beveiligingsinstallatie de juiste machtigingen hebben gekregen, kunnen de video
kopiëren.
Als u een kopie wilt maken, drukt u op de knop [COPY] op het voorpaneel of op de afstandsbediening en klikt u op
<H> in de functiemenubalk.
M
 Bestanden die zijn gekopieerd in de indeling <EXE> of <Cd/dvd>, kunnen alleen worden afgespeeld met de Minispeler, die
automatisch met de bestanden worden gekopieerd.
CD/DVD
U kunt Cd/dvd gebruiken om een kopie te maken die automatisch wordt herkend door de DVR.
56_ zoeken en afspelen
EXE
U kunt het USB-geheugen gebruiken voor kopiëren.
U kunt de Minispeler gebruiken om het bestand af te spelen. Selecteer een kanaalpositie en druk op [ENTER]
of gebruik het muiswiel om een positie te selecteren.
J
 Het HDD-type USB wordt niet ondersteund.
• Type : Selecteer EXE. Selecteer deze optie met behulp van de knoppen [▲▼] of het muiswiel.
• Kanaal : Als u het dialoogvenster voor kanaalsectie wilt weergeven, gaat u naar een kanaal en drukt u op
[ENTER]. U kunt ook het muiswiel gebruiken om het dialoogvenster te openen.
• Kanalenlijst kopiëren : U kunt enkele of alle kanalen selecteren. Selecteer een kanaalpositie uit de lijst met
kanalen en druk op [ENTER]. U kunt ook het muiswiel voor hetzelfde doeleinde gebruiken.
• Van : Geef de starttijd en -datum voor het kopiëren op. Selecteer een item om te wijzigen en gebruik te
knoppen [▲▼] of het muiswiel om de instelling te wijzigen.
• Tot : Geef de eindtijd en -datum voor het kopiëren op. Dit is hetzelfde als het opgeven van de starttijd.
Nederlands _57
● ZOEKEN EN AFSPELEN
• Type : Selecteer Cd/dvd. Gebruik de knoppen [▲▼] of het muiswiel om Cd/dvd te selecteren. Houdt
[ENTER] ingedrukt en gebruik de knoppen [▲▼] of het muiswiel om de instelling te wijzigen.
• Kanaal : U kunt een of meer van de vier kanalen selecteren. Selecteer een gewenste positie en druk op
[ENTER]. U kunt voor hetzelfde doel ook het muiswiel gebruiken.
• Van : Geef de starttijd en -datum voor het kopiëren op. U kunt hiervoor de knoppen [▲▼] op het voorpaneel
of de afstandsbediening of het muiswiel gebruiken.
• Tot : Geef de eindtijd en -datum voor het kopiëren op. U kunt hiervoor de knoppen [▲▼] op het voorpaneel of
de afstandsbediening of het muiswiel gebruiken.
• Schijf selecteren : Selecteer een medium om te gebruiken voor het kopiëren.
• Starten : Kopiëren starten. Druk op [ENTER] als knop <Starten> of klik op het geselecteerde medium om te
beginnen met kopiëren.
• Grootte schatten : Deze functie benadert de grootte van de te kopiëren gegevens. Hiermee wordt de grootte
berekend per eenheid van 1 MB voor opnamen die korter duren dan 1 uur en worden eenheden van 256 MB
gebruikt voor opnamen die langer duren dan 1 uur.
zoeken en afspelen
• Schijf selecteren : Selecteer een medium om te gebruiken voor het kopiëren. Ga naar een gewenste schijf en
druk op [ENTER], of klik op de gewenste schijf.
• Starten : Kopiëren starten. Druk op [ENTER] of klik op de optie.
• FAT32-indeling : Formatteer voordat u doorgaat, het USB-geheugen of de eSATA HDD indien niet
geformatteerd in FAT32-indeling.
Druk op [ENTER] of klik op de optie om te beginnen met formatteren.
J
 Een kopiebestand dat niet 100% is voltooid, kan niet correct worden afgespeeld op de pc.
• Grootte schatten : Deze functie benadert de grootte van de te kopiëren gegevens. Hiermee wordt de grootte
berekend per eenheid van 1 MB voor opnamen die korter duren dan 1 uur en worden eenheden van 256 MB
gebruikt voor opnamen die langer duren dan 1 uur.
Minispeler
De Minispeler is een speciaal hulpmiddel dat samen met de kopie van cd, dvd of EXE wordt gekopieerd.
U kunt de schermsplitsing van de Minispeler naar behoeven wijzigen in Windows-modus. Dubbelklik op een
gesplitst scherm om naar de volledige modus te gaan.
Met de filterfunctie kunt u onder andere de weergave-instellingen aanpassen. U kunt de helderheid en het
contrast van het schermbeeld aanpassen. Daarnaast zijn er knoppen voor afspelen onder aan de speler.
58_ zoeken en afspelen
Cam 1
Cam 2
2012.09.02 08:50:17
2012.09.02 08:50:17
Cam 3
Cam 4
2012.09.02 08:50:17
2012.09.02 08:50:17
De Minispeler beheren
● ZOEKEN EN AFSPELEN
Onderdeel
Beschrijving
Stap terugspoelen
Eén stap terugspoelen
Terugspoelen
Achteruit afspelen op snelheid x1
Onderbreken
Het afspelen tijdelijk stoppen
Afspelen
Afspelen op snelheid x1
Stap vooruitspoelen
Eén stap vooruitspoelen
Beeld opslaan
Het beeld opslaan
Beeld afdrukken
Het beeld afdrukken
Bestand openen
Een geselecteerd bestand openen
Audio aan/uit
Afspelen van geluid inschakelen of stoppen
Vorige groep weergeven
Naar de vorige schermsplitsing of volledige modus gaan
Volgende groep
weergeven
Naar de volgende schermsplitsing of volledige modus gaan
Audiovolume
Het audiovolume beheren
Kopieertijd
De kopieertijd weergeven
Nederlands _59
zoeken en afspelen
AVI
Hiermee wordt een deel van het geselecteerde kanaal naar het USB-geheugen gekopieerd.
J
 Het HDD-type USB wordt niet ondersteund.
• Type : Selecteer AVI. Selecteer deze optie met behulp van de knoppen [▲▼] of het muiswiel.
• Kanaal : Selecteer een kanaal om te kopiëren. Selecteer deze optie met behulp van de knoppen [▲▼] of het
muiswiel.
• Van : Geef de starttijd en -datum voor het kopiëren op. Gebruik de knoppen [◄►] om naar het vorige item te
gaan. Gebruik de knoppen [▲▼] om de tijd/datum te wijzigen. Als u de muis gebruikt, klikt u op een punt om
te wijzigen en gebruikt u het wiel om de instelling te wijzigen.
• Duur : Geef de kopieerduur op. Kopieer vanaf de begintijd tot het opgegeven tijdstip. Gebruik de knoppen
[▲▼] of het muiswiel om de instelling te wijzigen.
• Schijf selecteren : Selecteer een medium om te gebruiken voor het kopiëren. Ga naar een gewenste schijf en
druk op [ENTER], of klik op de gewenste schijf.
• Starten : Kopiëren starten. Druk op [ENTER] of klik op de optie om te beginnen met kopiëren.
• FAT32-indeling : Formatteer voordat u doorgaat het USB-geheugen of de eSATA HDD indien deze niet is
geformatteerd in FAT32-indeling. Druk op [ENTER] of klik op de optie om te beginnen met formatteren.
• Grootte schatten : Deze functie benadert de grootte van de te kopiëren gegevens. Hiermee wordt de grootte
berekend per eenheid van 1 MB voor opnamen die korter duren dan 1 uur en worden eenheden van 256 MB
gebruikt voor opnamen die langer duren dan 1 uur.
J
 Als uw pc weigert een gekopieerd bestand af te spelen, moet u de geïntegreerde codec op uw pc installeren.
60_ zoeken en afspelen
webviewer
OVERZICHT WEBVIEWER
Wat is de webviewer?
● WEBVIEWER
Mobile Viewer is beheersoftware waarmee u op afstand
verbinding kunt maken met de DVR (Digital Video Recorder) en
de videoweergave en PTZ-bewerkingen (indien geconfigureerd)
in realtime kunt beheren.
Belangrijkste kenmerken
• Externe toegang via de standaardbrowser
• Ondersteuning van 1-4 camera's (maximaal 4 camera’s)
• Opslaan in JPEG- of BMP-indeling voor afdrukken of
opslaan. (Afspeelmodus)
• Opnemen in AVI-indeling die compatibel is met in de handel
verkrijgbare mediaspelers (geïntegreerde code vereist)
Systeemvereisten
De minimumvereisten voor het uitvoeren van de webviewer zijn:
Besturingssysteem
Webbrowser
Internet Explorer 6.0 of hoger
CPU
Core 2Duo 2,66 GHz
RAM
2GB of hoger
VGA Geheugen
HDD
M
Windows XP Professional
Windows Vista Home Basic / Premium
Windows 7
DirectX 9.0 of later
512MB
200GB of meer
In de volgende gevallen wordt dit bericht weergegeven "Onvoldoende bronnen". Totdat er opnieuw verbinding met webviewer
tot stand is gekomen, kunt u de controlevideo alleen in een lagere beeldsnelheid weergeven.
 Als de webviewer niet gegarandeerd correct werkt vanwege onvoldoende specificaties van de pc waarop de webviewer
wordt uitgevoerd
 Als een ander programma dat wordt uitgevoerd de prestatie van de webviewer verzwakt.
 Als de DVR geen stabiele verbinding met het netwerk heeft
 Als de netwerkprestatie niet is gegarandeerd vanwege een beperkte bandbreedte van de DVR
 Als de pc-specificatie lager is dan Core 2 Duo 2,66 GHz (minimumvereiste) kan de pc de normale afspeelsnelheid niet
uitvoeren.
Nederlands _61
webviewer
VERBINDEN MET DE WEBVIEWER
1. Open de webbrowser en geef in de adresbalk het IP-adres
en poortnummer op (die zijn gespecificeerd in de DVR).
Het adres heeft de volgende notatie: "http://192.168.1.200
:4000." Als u het standaardpoortnummer wijzigt (4000),
voert u het nieuwe poortnummer in het invoervak voor de
poort in. (pagina 43)
2. Voor het beheerdersaccount (admin) geeft u de beheerdersid en beheerderswachtwoord voor de DVR op.
Een geregistreerde gebruiker moet de gebruikers-id en het
gebruikerswachtwoord voor de DVR opgeven.
M
 De webviewer kan door maximaal 10 gebruikers gelijktijdig worden
gebruikt, inclusief de beheerder.
 Het standaardwachtwoord van het beheerdersaccount is "4321".
 De respectievelijke wachtwoorden voor de beheerder en geregistreerde gebruikers kunnen worden gewijzigd in het menu
<Beveiliging> van de DVR.
 De DVR-instellingen vervangen alle andere instellingen.
J
 Het standaardwachtwoord kan worden onthuld door hackers. Het wordt daarom aanbevolen het wachtwoord te wijzigen
nadat u het product hebt geïnstalleerd.
Opmerking: de gebruiker is verantwoordelijk voor veiligheids- en andere problemen die worden veroorzaakt doordat de id en
het wachtwoord niet zijn gewijzigd.
3. Download het <zipbestand> onderin het aanmeldingsscherm. Pak het bestand uit.
4. Kies een voor uw pc geschikt uitgepakt bestand uit <vcredist_IA64.EXE>, <vcredist_x64.EXE>,
<vcredist_x86.EXE>.
• vcredist_IA64.EXE : voor een pc met een Intel Itanium 64-bits processor.
• vcredist_x64.EXE : voor een pc met een Xeon 64-bits processor.
• vcredist_x86.EXE : voor reguliere pc's met een 32-bits processor.
5. Klik op <Install ActiveX control (C)>.
Het downloaden van het ActiveX-besturingselement kan
enige minuten duren, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen
op uw pc.
6. Klik op <Installeren (I)>.
7. De installatie is voltooid.
Het hoofdscherm van de liveviewer wordt weergegeven.
62_ webviewer
DE LIVEVIEWER GEBRUIKEN
Voer het gebruikers-id en het wachtwoord in op de aanmeldingspagina. Indien de informatie wordt geverifieerd, gaat u
over naar de bewakingspagina. Op de bewakingspagina kunt u de cameravideo in real time bekijken en de PTZ-camera,
de relays, het luisteren naar audiobestanden en de microfoon bedienen, die zijn aangesloten volgens uw machtigingen.
● WEBVIEWER
Liveviewer in een oogopslag
Als u de webviewer opent, wordt de liveviewer weergegeven in het startscherm.
Als u een andere viewer wilt openen, klikt u op <LIVE> in de rechterbovenhoek.
b
c
Onderdeel
Beschrijving
Verbindingsgegevens
De modelnaam van de DVR die via het IP-adres is verbonden, wordt weergegeven.
b
Viewer selecteren
Selecteer één viewer in <LIVE>, <SEARCH> en <ABOUT>.
c
Schermmodus
Hiermee schakelt u over naar een gesplitst of volledig scherm.
Verbindingsstatus
Het IP-adres en de modelnaam van de verbonden DVR worden weergegeven.
CHANNEL
Het kanaal van de video-ingang weergeven.
Nederlands _63
webviewer
Onderdeel
Beschrijving
SENSOR IN
Het kanaal van de sensoringang weergeven.
SENSOR OUT
Het kanaal van de sensoruitgang weergeven.
MIC
Het gebruik van de microfoon specificeren.
Logboek
Het gebeurtenislogboek weergeven.
Deelvenster
weergeven
De video weergeven van de camera die met de DVR is verbonden.
Scherminformatie
Plaats de cursor in het kanalenscherm en klik met de rechtermuisknop op een willekeurig gedeelte om het
contextmenu weer te geven, waarin u kunt kiezen de informatie op het OSD-scherm weer te geven of te verbergen.
b
c Onderdeel
Beschrijving
Channel #
Het kanaalnummer weergeven.
b
Channel Name
De kanaalnaam weergeven.
c
Show All
Alle OSD-informatie weergeven.
Hide All
Alle OSD-informatie verbergen.
Speed
De overdrachtssnelheid van netwerkststreaming weergeven.
Time
De systeemtijd van de DVR weergeven.
Event
Het pictogram weergeven dat van toepassing is op de gebeurtenis die heeft plaatsgevonden.
64_ webviewer
Schermsplitsingsmodus
Klik op het gewenste cijferpictogram om naar een andere schermsplitsingsmodus over te schakelen.
● WEBVIEWER
1-delige modus
4-delige modus
• Klik op <
>.
De "1-delige modus" geeft de video weer van de camera die met de DVR
is verbonden.
M
 <Show in Original Size> wordt weergegeven in de modus voor volledig scherm.
Wanneer u dit selecteert, wordt de stream in de oorspronkelijke resolutie op het
scherm weergegeven.
Als de resolutie groter is dan die van de monitor, past deze in de schermresolutie
van de modus voor volledig scherm.
• Klik op <
>.
De "4-delige modus" geeft de video weer van de camera die met de DVR
is verbonden.
• Klik op <
>.
De video van de camera die is verbonden met de DVR, wordt weergegeven
in de modus "Volledig scherm".
Volledig scherm
Klik met de rechtermuisknop om <Restore Window> te selecteren in het
contextmenu om naar de vorige modus terug te keren.
Nederlands _65
webviewer
Verbonden DVR
Het IP-adres en de bedrijfsstatus van de aangesloten DVR weergeven.
M
 Bericht verbindingsfout
Geen reactie : wordt weergegeven als de DVR niet reageert
Verbinding niet toegestaan : als het aantal gelijktijdige gebruikers de limiet
overschrijdt
 Het maximumaantal gelijktijdige gebruikers is 10.
Kanaalverbinding
U kunt de kanaalverbinding in- of uitschakelen.
De beschikbare kanalen worden blauw gemarkeerd. Als u een kanaal selecteert,
wordt de kanaalknop blauw en wordt de video van het kanaal afgespeeld.
M
 Als u op de knop van een verbonden kanaal klikt, wordt de verbinding met de
huidige video verbroken en wordt het scherm zwart.
Sensoringang
Dit pictogram wordt weergegeven als een sensorgebeurtenis plaatsvindt op
de DVR.
Als er een sensorgebeurtenis plaatsvindt, wordt het sensorpictogram rood en
wordt het nummer van de sensor op het scherm weergegeven. Als er geen
sensorgebeurtenis plaatsvindt, blijft het pictogram blauw.
Sensoruitgang
U kunt het relais in- of uitschakelen. Klik op de cijferknop van een relais dat u
wilt activeren. Het relais wordt INGESCHAKELD en de knop wordt blauw.
Als de sensoruitgangsknoppen niet zijn geactiveerd, worden ze niet door de
DVR ondersteund.
Als u het relais wilt inschakelen, moet u een machtiging daarvoor hebben.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruikersmachtigingen voor het relais.
(pagina 51)
66_ webviewer
Microfoon
U kunt de microfoon in- of uitschakelen. De microfoon is standaard ingesteld op UIT. Als u op de knop klikt,
wordt deze blauw, wat aangeeft dat deze gereed is voor gebruik.
Het audiosignaal dat wordt ontvangen door de microfoon, wordt naar de poort voor audio-uitvoer van de DVR
gestuurd.
De realtime informatie over een plaatsgevonden gebeurtenis onderin het scherm weergeven.
Een stream selecteren
1. Selecteer in het huidige controlescherm een kanaal om op
te nemen.
2. Klik met de rechtermuisknop om het contextmenu weer te
geven en selecteer <Stream>.
3. Selecteer de gewenste videostream.
J
 In de volgende gevallen is het mogelijk dat de video wordt
afgespeeld met een lagere beeldsnelheid dan gevraagd:
- Onvoldoende bandbreedte, Aanbevolen pc-specificaties, 3 of
meer gebruikers tegelijkertijd, of wanneer de server wordt
gebruikt voor afspelen/back-up
Een opname maken
1. Selecteer in het huidige controlescherm een kanaal om op
te nemen en klik er met de rechtermuisknop op.
2. Selecteer in het contextmenu <REC Start>.
U kunt een opname maken van maximaal 10 minuten. Voor
snel opnemen wordt de opnametijd weergegeven op het
scherm.
 De opname wordt 10 minuten na de start automatisch beëindigd.
3. Druk tijdens de opname op de rechtermuisknop om het contextmenu te openen en selecteer nogmaals
<REC Stop>.
De opname wordt beëindigd. U wordt ook gevraagd om het opgenomen bestand op te slaan. U kunt het
opgenomen bestand een nieuwe naam geven en opslaan in de door u gewenste map.
M
 Het bestand wordt opgenomen in "*.avi".
Nederlands _67
● WEBVIEWER
Gebeurtenisinformatie
webviewer
De video opslaan
Het videobeeld kan worden opgeslagen in twee jpg- en bmp-indelingen. Deze is namelijk een videoclip van het
huidige controlescherm die wordt opgeslagen in één beeld.
1. Indien u de video wilt opslaan, moet u een kanaal selecteren van waaruit u de video wilt opslaan en erop
klikken met de rechtermuisknop.
2. Selecteer <Save As> in het contextmenu, geef de opslaglocatie op en klik op <Save(S)>.
3. Als u de video wilt controleren, opent u de map waarin de video is opgeslagen en dubbelklikt u op een
video om deze af te spelen.
Luisteren naar het geluid
U kunt naar het audiosignaal van het kanaal luisteren als het audiosignaal is gesynchroniseerd met het kanaal.
1. Als u audio wilt afspelen, selecteert u een kanaal en klikt u er
met de rechtermuisknop op.
2. Selecteer in het contextmenu <Listen>.
Opslaan in buffer
Als u de functie voor het opslaan in een buffer selecteert, wordt de video vloeiend wanneer deze met dezelfde
beeldsnelheid wordt weergegeven als de oorspronkelijke video.
Door het opslaan in een buffer wordt de video vloeiend en wordt beeldvertraging geminimaliseerd.
Als de beeldsnelheid echter lager dan 15 is, maakt dat niet veel verschil qua vloeiende beelden.
Bovendien neemt door het opslaan in een buffer de beeldvertraging toe met circa 1 seconde.
Camera-instellingen
1. Als u de camera-instellingen wilt wijzigen, selecteert u een
kanaal en klikt u erop met de rechtermuisknop.
2. Selecteer in het pop-upmenu <Camera Setup>.
3. Klik op de knop voor menunavigatie die op het scherm
wordt weergegeven om naar een gewenst menu-item te
gaan.
M
 Het instellingenmenu voor de camera is uitsluitend beschikbaar
wanneer de seriële communicatie tot stand is gebracht tussen de
camera en de DVR. (pagina 23)
68_ webviewer
DE SEARCHVIEWER GEBRUIKEN
Met de searchviewer kunt u de opgenomen video afspelen. U moet echter een beheerdersaccount hebben of de
machtiging voor 'HDD' voor uw account hebben gekregen.
● WEBVIEWER
Search Viewer in een oogopslag
Als u naar de searchviewer wilt gaan, klikt u op <SEARCH> rechtsboven in het viewerscherm.
b
c
Onderdeel
b
c
Beschrijving
Verbindingsgegevens
De modelnaam van de DVR die via het IP-adres is verbonden, wordt weergegeven.
Viewer selecteren
Selecteer één viewer in <LIVE>, <SEARCH> en <ABOUT>.
Schermmodus
Hiermee schakelt u over naar een gesplitst of volledig scherm.
Verbindingsstatus
Het IP-adres en de modelnaam van de verbonden DVR worden weergegeven.
Beeld opslaan
Het huidige beeld vastleggen of afdrukken.
Agenda
Zoeken naar een datum die kan worden gemarkeerd als er opnamegegevens voor zijn.
Tijd
De tijd opgeven voor uw zoekopdracht en naar de toepasselijke tijdlijn gaan.
Kanaal
Het kanaal van de video-ingang weergeven.
Afspelen aanpassen
De instellingen van de huidige video aanpassen.
Deelvenster
weergeven
De video afspelen die door uw zoekopdracht is gevonden.
Nederlands _69
webviewer
Vastleggen
U kunt de huidige video vastleggen in .bmp-indeling.
1. Selecteer een kanaal waarin u de video wilt vastleggen.
2. Klik op <CAPTURE>.
Het dialoogvenster "Save Image" wordt weergegeven.
3. Voer een memo in of geef de kanaalnaam, datum en
gebeurtenisinformatie op.
4. Klik op <OK> en geef het pad voor het opslaan op.
Afdrukken
U kunt het huidige videobeeld afdrukken met behulp van de met de pc verbonden printer.
1. Selecteer een kanaal waarvoor u een beeld wilt afdrukken.
2. Klik op <PRINT>.
Het dialoogvenster "Print Image" wordt weergegeven.
3. Voer, indien noodzakelijk, een memo in en klik op <OK>.
Het videobeeld wordt afgedrukt en wordt voorzien van de
afdrukdatum, kanaalnaam, opnamedatum, gebeurtenis en
memo.
M
 Als Gebruikerstoegangsbeheer (UAC) is ingeschakeld, heeft de
webviewer geen toegang tot de printer. Als Gebruikerstoegangsbeheer
(UAC) is ingeschakeld en er wordt geprobeerd om een opname te af te
drukken door op de knop <PRINT> te drukken, wordt een bericht
weergegeven met "User Access Control is detected. To use the print
function, you should set the UAC low.”
Druk op OK om het bericht te sluiten. Het wordt niet afgedrukt.
Als u de afdrukfunctie wilt gebruiken, moet UAC zijn uitgeschakeld of
Internet Explorer zijn gestart als beheerder.
70_ webviewer
Naar de zoektijd en -datum gaan
De datum met de opnamegegevens is actief als deze zwart wordt weergegeven. U kunt een datum selecteren
die de opnamegegevens bevat en de video afspelen.
● WEBVIEWER
1. Met behulp van de agenda selecteert u een datum voor uw
zoekopdracht.
2. Geef de tijd op.
3. Klik op <Go to>.
Speel de video af op het desbetreffende tijdstip en de
desbetreffende datum.
Watermerk
• Niet gemanipuleerd: dit geeft aan dat de video de oorspronkelijke video is.
• Gemanipuleerd: dit geeft aan dat de oorspronkelijke video door iemand is gemanipuleerd.
De balk met afspeelknoppen gebruiken
b c Onderdeel
b
c
Beschrijving
Terugspoelen
Speel de video achterwaarts af.
Eén beeld teruggaan
Hiermee wordt beeld voor beeld achterstevoren afgespeeld.
Omkeren
De video achterstevoren afspelen.
Stilzetten
Het afspelen van de huidige video tijdelijk stopzetten.
Afspelen
De video op normale snelheid afspelen.
Eén beeld vooruit
gaan
Hiermee wordt beeld voor beeld vooruit afgespeeld.
Vooruitspoelen
Speel de video voorwaarts af.
Nederlands _71
SmartViewer
SETUPVIEWER
Open de Smart Viewer en klik op de knop [
] in de rechterbovenhoek.
Open de smartviewer en ga naar <Menu-instellingen apparaat> waar u de DVR-instellingen extern kunt
configureren.
De setupviewer gebruiken
Hiermee worden de menu-items van de DVR weergegeven. Als u
op een menu-item klikt, wordt u naar de instellingspagina van het
item geleid.
Als u een instelling in de
instellingenpagina wijzigt, wordt de knop
<Toepassen> onderin het scherm
geactiveerd. Druk op de knop om uw
wijzigingen toe te passen.
Zodra u wijzigingen in de
instellingenpagina's hebt gemaakt, moet
u op <Toepassen> drukken voordat uw
wijzigingen kunnen worden toegepast.
SYSTEEMINSTELLINGEN
Systeem
Systeeminformatie
De systeeminformatie van de DVR weergeven. U kunt op een
blauw weergegeven item dubbelklikken om de instellingen
ervan te wijzigen Wanneer dit gereed is, klikt u op
<Toepassen> om uw wijzigingen toe te passen.
72_ SmartViewer
Importeren en exporteren
M
 Voordat u het configuratiebestand importeert of exporteert, moet u de DVR's registreren bij de smartviewer.
De configuratie exporteren
Als u op <Save> klikt, wordt een venster weergegeven waarin u
het pad voor het opslaan van de configuratie kunt opgeven.
Geef het geëxporteerde bestand de door u gewenste naam.
De configuratie importeren
Klik op <Laden> om de wizard Importeren te openen.
Selecteer een bestand met de indeling "*.cci" in de
bestandenlijst. Vervolgens wordt de informatie van het
geselecteerde bestand, zoals het producttype, het
hardwaretype en de softwareversie, weergegeven. Controleer
de informatie en klik op <Volgende>.
Selecteer of u de configuratie van hetzelfde apparaat, zelfde
modeltype wilt importeren of exporteren.
Nederlands _73
● SMARTVIEWER
• Opslaan : u kunt de configuratiegegevens van de geselecteerde DVR als bestand opslaan.
• Laden : u kunt een opgenomen bestand gebruiken om de instellingen ervan voor andere DVR's te
configureren.
Dit is nuttig als u dezelfde instellingen wilt toepassen op meerdere DVR's.
Dit is echter alleen mogelijk voor de DVR’s met dezelfde softwareversie en hetzelfde modeltype.
SmartViewer
Als het hetzelfde apparaat is, wordt het configuratiebestand
onmiddellijk opgeslagen.
Geef het beheerderswachtwoord op en klik op <OK>. Het
configuratiebestand wordt geïmporteerd.
Wanneer dit gereed is, wordt het bericht "Voltooid"
weergegeven en wordt de knop <Voltooien> geactiveerd.
• Opnieuw starten : wordt gebruikt om de DVR opnieuw te
starten.
• Standaard : de instellingen terugzetten naar de
fabrieksinstellingen.
• IP-adres wijzigen : wordt gebruikt om het IP-adres van de
DVR te wijzigen.
M
 Zelfs wanneer u de DVR opnieuw instelt, is dit niet van invloed op
de systeemtijd en netwerkinstellingen.
Datum/tijd
Datum en tijd
• Tijdzone en zomertijd (DST) : Dit menu is gesynchroniseerd
met met uw tijdszone-instellingen. Als u namelijk een gebied
in het menu Tijdszone selecteert waar DST wordt toegepast,
wordt DST automatisch ingesteld op Aan. Als dat niet het
geval is, wordt DST ingesteld op Uit. Selecteer <Aangepaste
DST> als u uw eigen DST-instellingen wilt aanpassen
ongeacht de standaardtijdzone en DST. Als u <Aangepaste
DST> selecteert, wordt het menu-item Aangepaste DST
weergegeven.
• Systeemtijd : de systeemtijd en datum van de DVR
weergeven. De systeemtijd kan alleen worden gewijzigd in het
relevante menu van een afzonderlijke DVR.
74_ SmartViewer
• Aangepaste DST heeft twee opties : "Dag van de week" en
"Dag van de maand".
In "Dag van de week" geeft u op: de maand, week, dag van
de week en tijd voor de begin- en eindtijd van DST.
● SMARTVIEWER
• Voor "Dag van de maand" wordt vereist dat u opgeeft: de
maand, dag en tijdstip voor de begin- en eindtijd van DST.
NTP-instelling
NTP (Network Time Protocol) wordt gebruikt om de tijd tussen netwerkapparaten te synchroniseren op basis
van het basisapparaat.
- MODUS: selecteer een modus in Server/Client/Beide. In de modus Server is de DVR de basis voor het
opgeven van de tijd. In de modus Client wordt de tijd van de tijdserver doorgevoerd. In de modus Beide
worden de server en de client beide afgespeeld door de DVR.
- Interval: geef het interval op voor het ontvangen van de tijdgegevens als de NTP-modus in ingesteld op Client.
(1/3/6/12/24 uur.)
- Type IP-adres: selecteer Openbaar IP-adres als de DVR de tijdgegevens krijgt van een openbare NTP-server
op internet. Selecteer Lokaal IP-adres als de DVR tijdgegevens krijgt van de door u opgegeven NTP-server.
- Lokaal IP-adres: als het type IP-adres is ingesteld op Lokaal IP-adres, moet u het IP-adres van de NTP-server
opgeven.
Schijf
De DVR geeft de opslaggegevens van de interne HDD weer,
zoals de totale en resterende capaciteit van de HDD.
Nederlands _75
SmartViewer
Gebruiker
Account
Er zijn twee soorten DVR-accounts: gebruikers- en
beheerderaccount. Met het beheerdersaccount hebt u zonder
beperking toegang tot alle functies van de DVR. Er kunnen
maximaal tien gebruikers worden toegevoegd, waarbij elke
gebruiker de DVR kan gebruiken of er toegang tot heeft voor
zover dit in de verleende machtigingen is toegestaan.
• Beheerderswachtwoord : het standaard beheerderswachtwoord
is "4321", dat gewijzigd kan worden. Als u het wachtwoord wilt
wijzigen, geeft u een een 12-cijferig getal op voor een nieuw
wachtwoord.
• Gebruikerswachtwoord : Alle gebruikerswachtwoorden zijn
identiek aan "1111", wat kan worden gewijzigd.
• Wijzigen : selecteer het gebruikerswachtwoord dat u wilt
wijzigen.
J
 Het standaardwachtwoord kan worden onthuld door hackers. Het wordt daarom aanbevolen het wachtwoord te wijzigen
nadat u het product hebt geïnstalleerd.
Opmerking: de gebruiker is verantwoordelijk voor veiligheids- en andere problemen die worden veroorzaakt doordat de id en
het wachtwoord niet zijn gewijzigd.
Bevoegdheid
U kunt machtigingen instellen voor elke gebruiker, zodat de
gebruiker alleen de toegestane menu's kan gebruiken.
IP-filtering
Met de functie IP-filtering kunt u toegang tot bepaalde IPadressen toestaan of weigeren vanaf de DVR.
Toegang wordt alleen verleend aan IP-adressen die in een lijst
zijn opgenomen. Weigering betekent dat toegang wordt
verleend tot alle andere IP-adressen dan de IP-adressen die in
een lijst zijn opgenomen. U kunt maximaal tien IP-adressen
toevoegen aan de lijst. Deze kunnen worden ingesteld op
Toestaan of Weigeren.
76_ SmartViewer
Netwerk
Netwerkverbinding via ethernet
M
● SMARTVIEWER
Selecteer <DHCP gebruiken> als u een dynamisch IP-adres
gebruikt in een netwerkomgeving waar een statisch IP-adres
wordt gebruikt. Geef het toegewezen IP-adres, subnetmasker,
gateway en DNS-serveradres op.
 Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen voor statische
IP-adressen de netwerkbeheerder of uw IPS-provider.
xDSL-netwerkverbinding
Indien uw netwerkomgeving xDSL gebruikt, moet u xDSL
selecteren en het gebruikers-id en wachtwoord invoeren.
M
 xDSL is alleen beschikbaar met het PPPoE-protocol.
 Als u de netwerkinstellingen configureert in het xDSL-type moet u
de WRS opgeven.
(dit is echter niet van toepassing als u een statisch IP-adres gebruikt)
 De netwerkinstellingen wijzigen overeenkomstig het xDSL-type. Dat
is echter niet beschikbaar in een netwerkomgeving via ethernet.
 Het gebruikersaccount en -wachtwoord worden verstrekt door de
xDSL ISP-provider.
 Zelfs wanneer de netwerkverbinding van het type xDSL is, moet u
de netwerkomgeving instellen op Ethernet wanneer een modem
wordt gebruikt.
DDNS
Als de DVR via een dynamisch IP-adres met het netwerk is
verbonden, kan de gebruiker niet achter het IP-adres komen
dat is toegewezen aan de DVR. Als dit het geval is, registreert u
de DVR bij de DDNS-service. De DVR voegt het toegewezen
IP-adres bij elk interval toe aan de DDNS-server. U kunt de lijst
met dynamische IP-adressen voor de DDNS-server gebruiken
om verbinding te maken met de DVR.
• Interval : geef het tijdsinterval op voor het bijwerken van de
DDNS-server met het dynamische IP-adres.
Het wordt aanbevolen om het in een netwerkomgeving
waarin IP-adressen regelmatig worden gewijzigd, in te stellen
op één minuut. (Uit/1 min./1 u./3 u./6 u./12 u./24 u.)
• Server : De DDNS-server die wordt uitgevoerd door Samsung
Techwin is "www.samsungipolis.com".
• DDNS-ID : geef het IP-adres op dat u hebt geregistreerd bij de DDNS-server.
Nederlands _77
SmartViewer
M
 Dynamische IP-adressen toevoegen in de volgende gevallen:
- als ethernet gebruikmaakt van het DHCP-protocol
- als gebruik wordt gemaakt van xDSL (dit is echter niet van toepassing bij gebruik van een statisch IP-adres)
Optie
• Poort : u moet het poortnummer wijzigen als geen verbinding met
de DVR kan worden gemaakt vanwege bijvoorbeeld een firewall.
• Inactiviteit : dit wordt opgegeven om erachter te komen welke
client een afwijkende netwerkverbindingsstatus heeft.
Als het netwerk niet binnen de tijd van Inactiviteit wordt
hersteld, wordt de verbinding met de client door de DVR
verbroken. De standaardtijd is drie minuten. (0-3600 sec.)
• Limiet bandbreedte : als u deze optie selecteert, wordt
verkeer van gegevensoverdracht naar de smartviewer of
webviewer beperkt tot een bepaalde waarde.
M
 Als u de netwerkinstellingen wijzigt, wordt de verbinding
automatisch opnieuw tot stand gebracht door de DVR.
Netwerkstreaming
• Resolutie : u kunt een videoresolutie selecteren die wordt
gebruikt voor de gegevensoverdracht via het netwerk.
• Beeldsnelheid : het aantal beelden per seconde. Selecteer
een beeldsnelheid tussen de 0 fps en 30 fps.
• Kwaliteit : voor een video met 1080p kunt u een
opnamekwaliteit tussen Q1 en Q7 selecteren.
voor een video met 720p kunt u een opnamekwaliteit tussen
Q1 en Q5 selecteren.
Systeemlog
Wordt gebruikt om het systeemlog te controleren.
78_ SmartViewer
APPARAATINSTELLINGEN
Camera
● SMARTVIEWER
Instellingen voor het videokanaal
U kunt de basisinformatie, helderheid en contrast voor elk
kanaal opgeven.
Het tabbladnummer (KAN 1, KAN 2, KAN 3, KAN 4) geeft het
kanaalnummer van elke video aan.
Kanaalinformatie
• Activiteit : geef het gebruik van het kanaal op.
- Kanaalnaam : geef de kanaalnaam op.
Serieel Port
Op de pagina COM-poort configureert u de communicatie-instellingen voor elke COM-poort en selecteert u de te gebruiken apparaten.
Er zijn zoveel tabbladen als COM-poorten, waarbij het tabbladnummer overeenkomt met het nummer van de COM-poort.
Een apparaat selecteren om aan te sluiten op de seriële poort
Apparaattypen die op de seriële poort kunnen worden
aangesloten, zijn onder meer: PTZ-apparaat, toetsenbord en
tekstapparaat.
• PTZ : selecteer dit wanneer u een PTZ- apparaat wilt
aansluiten. Selecteer deze optie om de instellingsgegevens
onderin het scherm weer te geven. Selecteer het gewenste
PTZ-apparaat. Als u naar de pagina met PTZ-instellingen
gaat, klikt u op <Gaan>.
• Toetsenbord : selecteer deze optie als u het toetsenbord wilt
aansluiten. Als u dit selecteert, wordt het menu met
toetsenbordinstellingen onderin het scherm weergegeven.
Selecteer het gewenste toetsenbord.
• Tekst : selecteer dit als u het tekstapparaat wilt aansluiten. Als
u naar de pagina met instellingen voor tekstapparaten gaat, klikt u op <Gaan>.
Nederlands _79
SmartViewer
PTZ
Het tabnummer geeft het kanaalnummer aan. Overeenkomstig dit nummer wordt het PTZ-apparaat verbonden
met een bepaald kanaal.
PTZ-instellingen
U kunt de PTZ-instellingen alleen wijzigen nadat u het inschakelen
van PTZ hebt ingesteld in de pagina voor de COM-poort.
• Type : selecteer een seriële poort die is verbonden met het
PTZ-apparaat.
• Camera-ID : geef het adres van het PTZ-apparaat op. U moet
de instellingen van het PTZ-apparaat raadplegen voor het adres.
• Inactiviteit : als geen PTZ-bewerking wordt gedetecteerd bij
inactiviteit, moet u naar de voorinstelling gaan.
• Interface, baudsnelheid, databit, stopbit, pariteitsbit:
instellingen op alle apparaten configureren die overeenkomen
met de respectievelijke items.
M
 Als er verbinding is met een PTZ-apparaat, moet u de bijbehorende
instellingen configureren in de tabbladen"Kanaal" en "Apparaat".
Voorinstellingen instellen
Druk op de knop <Voorinstellingen> om het venster
Voorinstellingen te openen.
• Voorinstelling opnemen/verwijderen : selecteer in de lijst een
voorinstelling voor opname en ga naar het gewenste punt in de video.
Geef de naam van de voorinstelling op en druk op <Instellen>.
Selecteer een voorinstelling in de lijst en druk op de knop
<Wissen>. De voorinstelling wordt verwijderd.
M
 Als u de PTZ-bewerkingen wilt beheren, opent u het contextmenu
en selecteert u 'PTZ'.
 Als het PTZ-item is geactiveerd, plaatst u de cursor in de video.
Er wordt een dwarse streep op de video weergegeven. U kunt
vervolgens de bewerkingen voor zwenken/kantelen beheren.
 Verplaats de cursor naar de linker- of rechterkant van de video.
Het bedieningselement voor zoomen wordt links weergegeven en het
bedieningselement voor scherpstellen wordt rechts weergegeven.
• Voorinstelling activeren : als u een voorinstelling wilt activeren, schakelt u het selectievakje van voorinstelling in
om de voorinstelling te activeren.
Tekst
Schakel het selectievakje Opslaan in en selecteer het kanaal dat
u wilt synchroniseren.
Als het te synchroniseren apparaat "VSI Pro" is, stelt u alleen
dat apparaat in. Voor overige apparaten stelt u Apparaat in op
Handmatig en geeft u alle subitems op.
80_ SmartViewer
Audio
● SMARTVIEWER
Het audiosignaal kan worden gekoppeld aan elk kanaal dat
beschikbaar is.
• Geluidsk anaal : Hiermee wordt ingesteld aan welk kanaal de
audio-invoer wordt gekoppeld. Als de audio van kanaal 1 aan
videokanaal 4 wordt gekoppeld, wordt de audio-invoer van
kanaal 1 gerealiseerd als kanaal 4 is geselecteerd.
• Audio Gain : Gebruik +, – om het volume aan te passen.
• Audio Recording : Hiermee wordt ingesteld of de audioinstellingen wel of niet moeten worden opgeslagen.
GEBEURTENIS INSTELLEN
Bron
Beweging
Kies of u de functie Bewegingsdetectie voor elk kanaal wilt
instellen.
U kunt het niveau van gevoeligheid van de bewegingsdetectie
selecteren in het item MD-gevoeligheid.
Als u dit instelt op <Geen> wordt beweging in dat kanaal niet
gedetecteerd. Hoe hoger het niveau is, des te gevoeliger de
bewegingsdetectie wordt.
Sensor
Geef het type sensor op. U kunt maximaal vier typen sensoren
toevoegen.
(NG: Normaal gesloten, NO: Normaal open, Uit)
Nederlands _81
SmartViewer
Voorinstelling
U kunt de voorinstelling voor bewegings-, sensor- of
tekstgebeurtenissen opgeven.
U kunt de voorinstelling voor elk kanaal instellen.
Actie gebeurtenis
Op deze pagina specificeert u de bewerking overeenkomstig de binnenkomende gebeurtenis.
De DVR heeft standaard vier relais, een zoemer, e-mail en FTP-overdracht. Bovendien kunt u de DVR beheren
overeenkomstig gebeurtenissen zoals sensoringangen of bewegingsdetectie.
Normale gebeurtenis
U kunt de bron normale gebeurtenis instellen op een van de vier
sensoren, vier MD's, vier videoverliezen en tekst.
Systeemgebeurtenis
als bron systeemgebeurtenis kunt u de volgende opties geheel
of gedeeltelijk instellen: schijffout, schijf vol, ventilatorstoring,
verificatie mislukt en DDNS-registratie mislukt.
82_ SmartViewer
Tijd na
● SMARTVIEWER
er worden vier relais ondersteund die handmatig geactiveerd
kunnen worden of geactiveerd kunnen worden als er een
systeemgebeurtenis plaatsvindt.
Selecteer een gebeurtenisbron en geef de duur op.
Als u de relais handmatig wilt activeren, drukt u op de
relaisknop die wordt geactiveerd wanneer u de smartviewer of
webviewer opent.
• Zoemer (sec.) : u hoort de zoemer als een normale
gebeurtenis of systeemgebeurtenis plaatsvindt, zodat u de
gebeurtenis kunt controleren.
Selecteer een gebeurtenisbron en geef de duur op.
E-mail
E-mail betreffende het niet verifiëren
• E-mailadres : geef het e-mailadres op waarop u berichten wilt
ontvangen.
• Adres afzender : geef een geldig (op dit moment gebruikt of
bestaand) e-mailadres op.
• Inclusief beeld : als u deze optie selecteert, bevat de e-mail
die bij een gebeurtenis wordt verzonden het gebeurtenisbeeld
op het tijdstip dat de gebeurtenis plaatsvindt.
Als u de selectie van deze optie ongedaan maakt, wordt de
e-mail verzonden als een gebeurtenis plaatsvindt, maar wordt
geen beeld bijgevoegd.
SMTP-AUTH / TLS
Bij SMTP-verificatie wordt het op SMTP gebaseerde
e-mailadres of account gebruikt om de e-mailoverdracht te
verifiëren.
• E-mailadres : geef het e-mailadres op waarop u berichten wilt
ontvangen.
• Adres afzender : geef een geldig (op dit moment gebruikt of
bestaand) e-mailadres op.
• Inclusief beeld : als u deze optie selecteert, bevat de e-mail
die bij een gebeurtenis wordt verzonden het gebeurtenisbeeld
op het tijdstip dat de gebeurtenis plaatsvindt.
Als u de selectie van deze optie ongedaan maakt, wordt de
e-mail verzonden als een gebeurtenis plaatsvindt, maar wordt
geen beeld bijgevoegd.
• SMTP-server : geef het SMTP-serveradres op voor het e-mailadres van de afzender.
• SMTP-poort : selecteer een poort voor gebruik bij de SMTP-server.
Selecteer een poort tussen 25 en 587.
• SMTP-gebruikers-id : geef het SMTP-account (id) op van de afzender.
Nederlands _83
SmartViewer
FTP
• Inschak : selecteer deze optie als u FTP-overdracht wilt
gebruiken. Als dit niet het geval is, maakt u de selectie
ongedaan.
• URL van server : geef het adres op van een FTP-server
waarnaar u gebeurtenisbeelden wilt uploaden wanneer een
gebeurtenis plaatsvindt.
• Gebr.-ID : geef de gebruikers-id op die u hebt opgegeven
voor de FTP-server.
• Wachtwoord : selecteer deze optie als u onder de map die u
in de server hebt opgegeven een submap wilt maken, waarin
u de overgebrachte beelden wilt opslaan. Gebruik tekens of
numerieke tekens voor de mapnaam.
• FTP-directory : geef het wachtwoord op dat u hebt
opgegeven voor de FTP-server.
Gebeurtenistoepassing
Geef de tijd op voor het toepassen van de gebeurtenisopname.
Er zijn drie opties beschikbaar: Altijd, Uit, Planning.
<Altijd> binnenkomende gebeurtenissen worden voortdurend
herkend,
<Planning> de gebeurtenis wordt alleen op een opgegeven tijd
herkend.
Als u Planning selecteert, kunt u de tijd voor de
gebeurteniscontrole opgeven voor een bepaalde tijd of dag van
de week, net als bij het maken van een planning.
84_ SmartViewer
OPNEMEN
Opnemen
● SMARTVIEWER
Planning en gebeurtenis
Met Planning en gebeurtenis kunt u een opname maken aan de
hand van een bepaalde planning en gebeurtenis.
Geef de datum of tijd op en selecteer een programma voordat u
de planning opgeeft. U kunt A tot en met I selecteren.
De gebeurtenisopname kan worden geactiveerd door de
'sensor', door de 'bewegingsdetectie', door de 'tekst' en door
de 'digitale invoer'.
Handmatige gebeurtenis
In Handmatige gebeurtenis kunt u de opnamevoorwaarden en
activeringsgebeurtenis opgeven. De opname wordt gestart
wanneer u op de knop [REC] op het voorpaneel drukt.
U kunt programma A tot en met I opgeven, samen met de
instellingen die van toepassing zijn voorafgaand aan de
gebeurtenis en instellingen die van toepassing zijn na de
gebeurtenis.
• Duur vóór gebeurtenis : u kunt maximaal 15 seconden toewijzen.
• Duur na gebeurtenis : u kunt maximaal 60 seconden toewijzen.
Programma
Op deze pagina kunt u de resolutie, beeldsnelheid en kwaliteit
voor elk kanaal opgeven, voor programma A - I.
• Invoerres. : de invoerresolutie en de opnameresolutie
weergeven.
• Beeldsnelheid : beelden per seconde aangeven. Selecteer
een beeld tussen 0 fps en 30 fps.
• Kwaliteit : Voor 1080p kunt u een classificatie kiezen tussen
Q1 en Q7.
Voor 720p kunt u een classificatie kiezen tussen Q1 en Q5.
Nederlands _85
bijlage
PRODUCTSPECIFICATIES
Onderdeel
Details
Ingangen
4 KAN (HD-SDI SMPTE292M)
Resolutie
720p 30 fps / 720p 60 fps / 1080p 30 fps
Beeldsnelheid
120 fps
Resolutie
1920 x 1080p
Meervoudige
schermweergave
1/4/VOLGORDE
Geïntegreerd
Linux
Compressie
H.264
Opnamesnelheid
1280 x 720p : 120 fps
Video
Live
Prestaties
Besturingssysteem
1920 x 1080p : 60 fps
Modus
Handmatige gebeurtenis of Planning en gebeurtenis
Opnemen
Overschrijfmodi
Doorlopend
Pre-alarm
Maximaal 15 sec. (1/2/3/4/5/10/15 sec.)
Post-alarm
Maximaal 60 sec. (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 sec.)
Zoekmodus
Datum/tijd, Agenda, Gebeurtenis zoeken, Miniatuurweergaven zoeken
Vooruitspoelen (x2, x4, x8, x16, x32, x64)  alleen 1 beeld
Vooruitspoelen (x1, x1/2)  alle beelden
Zoeken en afspelen
Afspeelfunctie
Terugspoelen (x1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64)  alleen 1 beeld
Beeld voor beeld vooruitspoelen/terugspoelen op één kanaal (I+P-beeld)  alle
beelden
86_ bijlage
Onderdeel
Transmissiesnelheid
Opslag
Dubbele codec (CIF120fps/2CIF120fps/4CIF120fps)
Afzonderlijke codec (720p, 1080p)
Bandbreedte
Maximaal (15) Mbps,15 M-256 kbps
Bandbreedteregeling
Selecteerbaar
Streamen
720p, 1080p (opnamecodering), 4CIF/2CIF/CIF (dubbele codec) selecteerbaar
Externe gebruikers
tien gebruikers (twee gebruikers voor zoeken inbegrepen)
Protocolondersteuning
TCP/IP/DHCP/HTTP, PPPoE/DDNS(alleen iPOLiS)/NTP/SMTP/TLS
Controle
NET-i Viewer, SmartViewer, Webviewer
Interne HDD
Maximaal 4 SATA (Basis 1 TB, maximaal 2 TB x 4 EA)
Externe HDD
SVS-5R (alleen ondersteuning voor opslag), totaal 12 TB (intern + extern)
DVD Writer (kopiëren)
JA (ondersteuning voor DVD-R, CD-R)
USB (kopiëren)
USB 2.0 (maximaal 32 GB)
Bestandsformaat
(kopiëren)
AVI, EXE (inclusief speler), VFS4 (cd/dvd kopiëren)
Wachtwoordbeveiliging
1 beheerder, 10 gebruikers, gebruiker kan functiebevoegdheid krijgen toegewezen
Gegevensverificatie
Watermerk
VGA
resolutie 1920 x 1080p
HDMI
resolutie 1920 x 1080p
Primair composite
-
Spot composite
-
Looping-uitgangen
-
Ingangen / uitgang
4-KAN lijn in/1-KAN uit
Compressie
ADPCM
Samplingfrequentie
16 KHz
Ingangen / uitgangen
Terminal met 4 ingangen (NO/NC) / terminal met 4 relaisuitgangen (NO/NC)
Melding op afstand
Melding via e-mail
Beveiliging
Interface
Monitoren
Audio
Alarm
Nederlands _87
● BIJLAGE
Netwerk
Details
bijlage
Onderdeel
Verbindingen
Details
Ethernet
10/100 Mbps ethernet
Seriële interface
RS-485 voor PTZ, systeemtoetsenbord (SPC-6000)
USB
USB 2.0, 2 poorten voorzijde
e-SATA
1 externe SATA-poort
Toepassingsondersteuning
Muis, afstandsbediening, Samsung-systeemtoetsenbord (SPC-6000)
PTZprotocolondersteuning
SAMSUNG-E / SAMSUNG-T / PELCO-D / PELCO-P
Ingangsspanning /
-stroom
100 tot 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, Autoranging
Energieverbruik
Maximaal 85 W
Temperatuur /
luchtvochtigheid (bij
gebruik)
+0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) / 20% tot 85% RV
Algemeen
Elektrisch
Milieuaspecten
Afmeting (B x H x D)
B 445 X H 88 X D 412 mm (B 17.51" X H 3.46" X D 16.22")
H (poot niet inbegrepen)
Mechanisch
Taal
88_ bijlage
Gewicht (met vaste
schijven)
Circa 7,3 kg
Set voor rackmontage
2 stuks
Koreaans, Japans, Chinees, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Pools,
Tsjechisch, Turks, Nederlands, Portugees, Zweeds, Deens, Thais, Roemeens, Servisch,
Kroatisch, Hongaars, Grieks (22 talen)
OVERZICHT PRODUCT
eenheid: mm (inches)
● BIJLAGE
412 (16.22)
445 (17.51)
88 (3.46)
Nederlands _89
bijlage
PROBLEMEN OPLOSSEN
Symptoom
Maatregelen
Het systeem wordt niet ingeschakeld en de indicator op
het voorpaneel werkt helemaal niet.
• Controleer of de voedingseenheid naar behoren is aangesloten.
• Controleer of de ingangsspanning van het systeem overeenkomt met de
voedingsbron.
• Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande handelingen
hebt verricht, moet u de voedingseenheid controleren en zo nodig vervangen
door een nieuwe.
Sommige kanalen geven alleen een zwart scherm weer,
zelfs wanneer deze videobronnen ontvangen.
• Controleer of het beeld goed wordt weergegeven op de camera die op het
systeem is aangesloten. Dit probleem kan soms voorkomen bij een camera
die niet goed is aangesloten op de videobron.
• Controleer of de camera de juiste voeding ontvangt.
• Soms kan het voorkomen dat zich problemen voordoen bij kanalen met een
zwak beeldsignaal dat afkomstig is van een signaalverdeler die op meerdere
systemen is aangesloten. In dat geval moet de videobron van de camera
rechtstreeks worden aangesloten op de DVR. Zo kunt u mogelijk de oorzaak
van het probleem vinden en verhelpen.
Indien niets op het scherm wordt weergegeven
• Controleer of kabel van de DVR goed is aangesloten op de camera.
• Indien de camera is aangesloten op de HD-SDI BNC-invoerpoort van DVR:
controleer of de camera HD-SDI-uitvoer ondersteunt.
• Indien de HD-SDI BNC-kabel van de camera rechtstreeks op de BNC-poort van de
monitor is aangesloten: controleer of de monitor de HD-SDI-invoerbron ondersteunt.
• Indien de HD-SDI-video naar het DVI- of VGA-formaat is geconverteerd via de
videoconverter: controleer of het geconverteerde formaat (door de converter)
van de HD-SDI-invoervideo compatibel is met het uitvoerformaat van de DVR.
Wanneer ik op de knop [REC] op het voorpaneel druk,
gaat de REC-indicator niet knipperen en begint de
speler niet met de opname.
• Controleer of op de HDD ruimte vrij is voor opname.
• Controleer of de opnamemodus op AAN is gezet in de instellingen van de
opnamemodus.
Het logo wordt herhaaldelijk op het scherm
weergegeven.
• Dit kan zich voordoen vanwege een probleem met het moederbord of omdat
de bijbehorende software is beschadigd.
Neem voor meer informatie contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
De kanaalknop werkt niet in het livescherm.
• De kanaalknop werkt niet als het huidige scherm in de modus voor
gebeurteniscontrole wordt gebruikt.
In het scherm voor gebeurteniscontrole drukt u op de knop [ESC] om het
scherm af te sluiten en een kanaal te selecteren.
De cursor gaat niet naar de startknop wanneer ik een
kalenderzoekopdracht start.
• Controleer of het kanaal en de datum voor het afspelen zijn gemarkeerd met
het V-symbool.
Zowel het kanaal als de datum moeten zijn ingeschakeld voordat u kunt
afspelen door middel van de startknop.
Wanneer het alarm klinkt, druk ik op de knop [ESC] op
het voorpaneel om het alarm uit te schakelen, maar dit
werkt niet.
• Druk op de knop [MENU] op het voorpaneel en schakel het alarm als volgt uit:
1) De modus gebeurteniscontrole uitschakelen: modus Gebeurteniscontrole
– zet de duur van de gebeurteniscontrole op Uit.
2) Het alarmgeluid uitschakelen: modus Gebeurtenisopname - Alarm
(Bewegingsdetectie/Videoverlies) – schakel het alarmgeluid uit.
3) De gebeurtenis uitschakelen: modus Gebeurtenisopname - Alarm
(Bewegingsdetectie/Videoverlies) – zet de modus op Uit.
90_ bijlage
Symptoom
Maatregelen
• Menu ¬ Netwerk ¬ Bedieningsapparaat. Controleer of de huidige
protocollen en overige instellingen in het PTZ-apparaat juist zijn
geconfigureerd overeenkomstig de PTZ-camera.
Ik heb meerdere externe HDD's aangesloten op de DVR
en merk nu dat de DVR niet alle schijven herkent.
• Het duurt even voordat de DVR meerdere externe HDD's herkent.
Probeer het even later nog eens. Als het probleem (het niet herkennen van
alle aangesloten HDD's) aanhoudt, kan dit te wijten zijn aan een
mechanische storing bij een van de aangesloten HDD's. Probeer het nog
eens met een andere HDD.
Het bericht "Datum/tijd moeten opnieuw worden
ingesteld." wordt op het scherm weergegeven.
• Dit bericht wordt weergegeven als er problemen zijn met de tijdinstelling van
de interne klok of met de klok zelf.
Neem contact op met de winkelier of het servicecentrum voor meer
informatie.
Het pictogram "GEEN" en een foutbericht worden
weergegeven.
• Controleer de aansluiting van de HDD.
Als het probleem zich blijft voordoen in omstandigheden die verder normaal
zijn, moet u contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum om de
HDD door een monteur na te laten kijken.
Ik heb een extra HDD aangesloten op de DVR, maar
deze herkent de HDD niet.
• Raadpleeg de compatibiliteitslijst om te controleren of de HDD wordt
ondersteund door de DVR. Neem voor de compatibiliteitslijst contact op met
de winkelier waar u de DVR hebt gekocht.
Ik heb een extern opslagapparaat (USB-geheugenapparaat,
eSATA vaste schijf) aangesloten op de DVR, maar de DVR
lijkt deze niet te herkennen.
• Raadpleeg de compatibiliteitslijst van externe opslagapparaten om te
controleren of het aangesloten apparaat wordt ondersteund door de DVR.
Neem voor de compatibiliteitslijst contact op met de winkelier waar u de
DVR hebt gekocht.
Ik vind het moeilijk om de netwerkinstellingen te
configureren met de standaardinstellingen voor zoeken,
kopiëren en router.
• Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.
• Wanneer u de router voor de netwerkverbinding gebruikt, kunt u het
gedeelte "Met de router op internet aansluiten" in deze handleiding
raadplegen.
Ik ben het wachtwoord vergeten.
• Neem contact met de DVR-beheerder op voor hulp.
Gekopieerde gegevens worden niet afgespeeld door de
computer of de DVR.
• Verwijder tijdens het kopiëren de media niet en schakel de DVR niet uit.
• Gekopieerde bestanden die gebruikmaken van VFS4 (Alleen voor CD/
DVD-media) en exe kunnen alleen worden afgespeeld door een daarvoor
bestemde MiniPlayer.
• Een bestand dat in het avi-formaat is gekopieerd, kan alleen worden
afgespeeld op een pc waarop de geïntegreerde codec geïnstalleerd staat.
Mijn speler schakelt niet naar de livemodus tijdens het
afspelen.
• Als u rechtstreeks naar het livescherm wilt gaan, drukt u op de knop [] of
[ESC] op het voorpaneel van de DVR of op de afstandsbediening.
Nederlands _91
● BIJLAGE
Er is geen respons, zelfs niet wanneer ik in het
livescherm op de knop [PTZ] druk.
bijlage
Symptoom
Maatregelen
Het opnemen werkt niet.
• Zorg dat het kanaal dat moet worden opgenomen, is voorzien van
videobeelden van de camera.
• Controleer de instellingen voor de opnamemodus.
• Controleer of de HDD beschikbaar is voor opname.
• Wanneer de instelling Continu of Gebeurtenisopname wordt gebruikt, moet u
controleren of de huidige tijd in de opnameplanning is opgenomen.
• Druk voor handmatige opnamen op de knop [REC] om het opnemen te
starten.
• Als er geen opname wordt gemaakt bij gebeurtenisopname, moet u de
detectie-instellingen controleren.
De beeldkwaliteit van de opgenomen gegevens is niet
goed.
• Voor opnamen van 720p moet u de camera vervangen door een camera die
1080p ondersteunt.
• Indien de videokwaliteit van een kanaal op een lagere waarde is ingesteld,
moet u die wijzigen in Q7 voor een kanaal met camera met 1080p of in Q5
voor een kanaal met camera met 720p.
• Als u naar een hogere beeldresolutie en -kwaliteit overschakelt, heeft dat
een grotere gegevensomvang tot gevolg, waardoor de vaste schijf sneller vol
raakt. Het overschrijven van opnamegegevens leidt tot een kortere interval
voor het overschrijven van bestaande opnamen.
92_ bijlage
OPEN SOURCE LICENSE REPORT ON THE PRODUCT
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the GPL/LGPL. You may obtain the complete Corresponding
Source code from us for a period of three years after our last shipment of this product by sending email to <help.cctv@samsung.com>.
If you want to obtain the complete Corresponding Source code in the physical medium such as CD-ROM, the cost of physically performing source
distribution might be charged.
GPL Software : busybox, boa, CyaSSL, dosfstools, linux kernel, rp-pppoe, cdrtools, dvd+rw-tools, dhcpcd, iproute2, smartmontools
LGPL/GPL with exceptions : glibc, libgcc, libstdc++, FFMpeg, ftplib
Apache License : WenQuanYi Micro Hei
Copyright (c) 2007, Google Corp.; Copyright (c) 2008,2009 WenQuanYi Board of Trustees and Qianqian Fang.
Apache License : Apache Commons
http://commons.apache.org
BSD License : ash, miniupnpc, telnet-server, YUI Library, ppp
Freetype License : freetype2
Portions of this software included in this product are copyright (C) 2010 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.
IJG License : JPEG
The software included in this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
MIT License : c-ares, curl, liboauth, jcodec
OpenSSL License : OpenSSL
SIL Open Font License : Arimo
Copyright (c) 2010 Google Corporation.
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is copied in this manual, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom
to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software Foundation’s software and
to any other program whose authors commit to using it. (Some other
Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.
Our General Public Licenses are designed to make sure that you have
the freedom to distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can get it if you want
it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to
deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get the source code. And
you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2)
offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that
everyone understands that there is no warranty for this free software. If
the software is modified by someone else and passed on, we want its
recipients to know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original authors’
reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents.
We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must
be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a
notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under
the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to
any such program or work, and a “work based on the Program” means
either the Program or any derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term “modification”.) Each
licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of running
the Program is not restricted, and the output from the Program is
covered only if its contents constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running the Program). Whether
that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source
code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice
and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this
License and to the absence of any warranty; and give any other
recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you
may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of
it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided
that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in
whole or in part contains or is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties
under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively
when run, you must cause it, when started running for such
interactive use in the most ordinary way, to print or display an
announcement including an appropriate copyright notice and a
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a
warranty) and that users may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally
print such an announcement, your work based on the Program is
not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves,
then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the
same sections as part of a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your
rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on
the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under the
scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to
give any third party, for a charge no more than your cost of
physically performing source distribution, a complete machinereadable copy of the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to
distribute corresponding source code. (This alternative is allowed
only for noncommercial distribution and only if you received the
program in object code or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For an executable work, complete source
code means all the source code for all modules it contains, plus any
associated interface definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the executable. However, as a special
exception, the source code distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to
copy from a designated place, then offering equivalent access to copy
the source code from the same place counts as distribution of the
source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties
who have received copies, or rights, from you under this License will not
have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed
it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing
the Program (or any work based on the Program), you indicate your
acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible
for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute
so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and
any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive
copies directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents
or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be
a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so
that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the General Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and “any
later version”, you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number
of this License, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to the author
to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the
two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE
COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to
attach them to the start of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright”
line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but
WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See
the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 021101301, USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper
mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it
starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w’. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type `show c’
for details.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the
appropriate parts of the General Public License. Of course, the
commands you use may be called something other than `show w’ and
`show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever
suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision’
(which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program
into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you
may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for software
and other kinds of works.
The licenses for most software and other practical works are designed to
take away your freedom to share and change the works. By contrast, the
GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to
share and change all versions of a program--to make sure it remains free
software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the
GNU General Public License for most of our software; it applies also to
any other work released this way by its authors. You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.
Our General Public Licenses are designed to make sure that you have
the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if
you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in new free programs,
and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to prevent others from denying you these
rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain
responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it:
responsibilities to respect the freedom of others.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis
or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that
you received. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms so they know their
rights.
Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1)
assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you
legal permission to copy, distribute and/or modify it.
For the developers’ and authors’ protection, the GPL clearly explains that
there is no warranty for this free software. For both users’ and authors’
sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so
that their problems will not be attributed erroneously to authors of
previous versions.
Some devices are designed to deny users access to install or run
modified versions of the software inside them, although the manufacturer
can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting
users’ freedom to change the software. The systematic pattern of such
abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is
precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed
this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such
problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend
this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed
to protect the freedom of users.
Finally, every program is threatened constantly by software patents.
States should not allow patents to restrict development and use of
software on general-purpose computers, but in those that do, we wish
to avoid the special danger that patents applied to a free program could
make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that
patents cannot be used to render the program non-free.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.
TERMS AND CONDITIONS
• 0. Definitions.
“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.
“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of
works, such as semiconductor masks.
“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this
License. Each licensee is addressed as “you”. “Licensees” and
“recipients” may be individuals or organizations.
To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in
a fashion requiring copyright permission, other than the making of an
exact copy. The resulting work is called a “modified version” of the earlier
work or a work “based on” the earlier work.
A “covered work” means either the unmodified Program or a work based
on the Program.
To “propagate” a work means to do anything with it that, without
permission, would make you directly or secondarily liable for infringement
under applicable copyright law, except executing it on a computer or
modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with
or without modification), making available to the public, and in some
countries other activities as well.
To “convey” a work means any kind of propagation that enables other
parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a
computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.
An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the
extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1)
displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there
is no warranty for the work (except to the extent that warranties are
provided), that licensees may convey the work under this License, and
how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user
commands or options, such as a menu, a prominent item in the list
meets this criterion.
• 1. Source Code.
The “source code” for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. “Object code” means any non-source form of
a work.
A “Standard Interface” means an interface that either is an official
standard defined by a recognized standards body, or, in the case of
interfaces specified for a particular programming language, one that is
widely used among developers working in that language.
The “System Libraries” of an executable work include anything, other
than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of
packaging a Major Component, but which is not part of that Major
Component, and (b) serves only to enable use of the work with that
Major Component, or to implement a Standard Interface for which an
implementation is available to the public in source code form. A “Major
Component”, in this context, means a major essential component
(kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if
any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce
the work, or an object code interpreter used to run it.
The “Corresponding Source” for a work in object code form means all
the source code needed to generate, install, and (for an executable work)
run the object code and to modify the work, including scripts to control
those activities. However, it does not include the work’s System Libraries,
or general-purpose tools or generally available free programs which are
used unmodified in performing those activities but which are not part of
the work. For example, Corresponding Source includes interface
definition files associated with source files for the work, and the source
code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the
work is specifically designed to require, such as by intimate data
communication or control flow between those subprograms and other
parts of the work.
The Corresponding Source need not include anything that users can
regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.
The Corresponding Source for a work in source code form is that same
work.
• 2. Basic Permissions.
All rights granted under this License are granted for the term of copyright
on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are
met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the
unmodified Program. The output from running a covered work is covered
by this License only if the output, given its content, constitutes a covered
work. This License acknowledges your rights of fair use or other
equivalent, as provided by copyright law.
You may make, run and propagate covered works that you do not
convey, without conditions so long as your license otherwise remains in
force. You may convey covered works to others for the sole purpose of
having them make modifications exclusively for you, or provide you with
facilities for running those works, provided that you comply with the
terms of this License in conveying all material for which you do not
control copyright. Those thus making or running the covered works for
you must do so exclusively on your behalf, under your direction and
control, on terms that prohibit them from making any copies of your
copyrighted material outside their relationship with you.
Conveying under any other circumstances is permitted solely under the
conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it
unnecessary.
• 3. Protecting Users’ Legal Rights From Anti-Circumvention Law.
No covered work shall be deemed part of an effective technological
measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of
the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar
laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.
When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid
circumvention of technological measures to the extent such
circumvention is effected by exercising rights under this License with
respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit
operation or modification of the work as a means of enforcing, against
the work’s users, your or third parties’ legal rights to forbid circumvention
of technological measures.
• 4. Conveying Verbatim Copies.
You may convey verbatim copies of the Program’s source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice;
keep intact all notices stating that this License and any non-permissive
terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all
notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of
this License along with the Program.
You may charge any price or no price for each copy that you convey, and
you may offer support or warranty protection for a fee.
• 5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications to
produce it from the Program, in the form of source code under the terms
of section 4, provided that you also meet all of these conditions:
a) The work must carry prominent notices stating that you modified it,
and giving a relevant date.
b) The work must carry prominent notices stating that it is released
under this License and any conditions added under section 7. This
requirement modifies the requirement in section 4 to “keep intact all
notices”.
c) You must license the entire work, as a whole, under this License to
anyone who comes into possession of a copy. This License will
therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms,
to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are
packaged. This License gives no permission to license the work in any
other way, but it does not invalidate such permission if you have
separately received it.
d) If the work has interactive user interfaces, each must display
Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive
interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work
need not make them do so.
A compilation of a covered work with other separate and independent
works, which are not by their nature extensions of the covered work, and
which are not combined with it such as to form a larger program, in or on
a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if
the compilation and its resulting copyright are not used to limit the
access or legal rights of the compilation’s users beyond what the
individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate
does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.
• 6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form under the terms of
sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable
Corresponding Source under the terms of this License, in one of these
ways:
a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
(including a physical distribution medium), accompanied by the
Corresponding Source fixed on a durable physical medium
customarily used for software interchange.
b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
(including a physical distribution medium), accompanied by a written
offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer
spare parts or customer support for that product model, to give
anyone who possesses the object code either (1) a copy of the
Corresponding Source for all the software in the product that is
covered by this License, on a durable physical medium customarily
used for software interchange, for a price no more than your
reasonable cost of physically performing this conveying of source, or
(2) access to copy the Corresponding Source from a network server at
no charge.
c) Convey individual copies of the object code with a copy of the
written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is
allowed only occasionally and noncommercially, and only if you
received the object code with such an offer, in accord with subsection
6b.
d) Convey the object code by offering access from a designated place
(gratis or for a charge), and offer equivalent access to the
Corresponding Source in the same way through the same place at no
further charge. You need not require recipients to copy the
Corresponding Source along with the object code. If the place to copy
the object code is a network server, the Corresponding Source may
be on a different server (operated by you or a third party) that supports
equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions
next to the object code saying where to find the Corresponding
Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source,
you remain obligated to ensure that it is available for as long as
needed to satisfy these requirements.
e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided
you inform other peers where the object code and Corresponding
Source of the work are being offered to the general public at no
charge under subsection 6d.
A separable portion of the object code, whose source code is excluded
from the Corresponding Source as a System Library, need not be
included in conveying the object code work.
A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any
tangible personal property which is normally used for personal, family, or
household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation
into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product,
doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular
product received by a particular user, “normally used” refers to a typical
or common use of that class of product, regardless of the status of the
particular user or of the way in which the particular user actually uses, or
expects or is expected to use, the product. A product is a consumer
product regardless of whether the product has substantial commercial,
industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only
significant mode of use of the product.
“Installation Information” for a User Product means any methods,
procedures, authorization keys, or other information required to install
and execute modified versions of a covered work in that User Product
from a modified version of its Corresponding Source. The information
must suffice to ensure that the continued functioning of the modified
object code is in no case prevented or interfered with solely because
modification has been made.
If you convey an object code work under this section in, or with, or
specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part
of a transaction in which the right of possession and use of the User
Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term
(regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding
Source conveyed under this section must be accompanied by the
Installation Information. But this requirement does not apply if neither you
nor any third party retains the ability to install modified object code on the
User Product (for example, the work has been installed in ROM).
The requirement to provide Installation Information does not include a
requirement to continue to provide support service, warranty, or updates
for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the
User Product in which it has been modified or installed. Access to a
network may be denied when the modification itself materially and
adversely affects the operation of the network or violates the rules and
protocols for communication across the network.
Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided,
in accord with this section must be in a format that is publicly
documented (and with an implementation available to the public in
source code form), and must require no special password or key for
unpacking, reading or copying.
• 7. Additional Terms.
“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this
License by making exceptions from one or more of its conditions.
Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be
treated as though they were included in this License, to the extent that
they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to
part of the Program, that part may be used separately under those
permissions, but the entire Program remains governed by this License
without regard to the additional permissions.
When you convey a copy of a covered work, you may at your option
remove any additional permissions from that copy, or from any part of it.
(Additional permissions may be written to require their own removal in
certain cases when you modify the work.) You may place additional
permissions on material, added by you to a covered work, for which you
have or can give appropriate copyright permission.
Notwithstanding any other provision of this License, for material you add
to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that
material) supplement the terms of this License with terms:
a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of
sections 15 and 16 of this License; or
b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or
author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices
displayed by works containing it; or
c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or
requiring that modified versions of such material be marked in
reasonable ways as different from the original version; or
d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or
authors of the material; or
e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade
names, trademarks, or service marks; or
f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material
by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with
contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that
these contractual assumptions directly impose on those licensors and
authors.
All other non-permissive additional terms are considered “further
restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you
received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed
by this License along with a term that is a further restriction, you may
remove that term. If a license document contains a further restriction but
permits relicensing or conveying under this License, you may add to a
covered work material governed by the terms of that license document,
provided that the further restriction does not survive such relicensing or
conveying.
If you add terms to a covered work in accord with this section, you must
place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that
apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable
terms.
Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the
form of a separately written license, or stated as exceptions; the above
requirements apply either way.
• 8. Termination.
You may not propagate or modify a covered work except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or
modify it is void, and will automatically terminate your rights under this
License (including any patent licenses granted under the third paragraph
of section 11).
However, if you cease all violation of this License, then your license from
a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until
the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b)
permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by
some reasonable means prior to 60 days after the cessation.
Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated
permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some
reasonable means, this is the first time you have received notice of
violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you
cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.
Termination of your rights under this section does not terminate the
licenses of parties who have received copies or rights from you under
this License. If your rights have been terminated and not permanently
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same
material under section 10.
• 9. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in order to receive or run a
copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring
solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a
copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than
this License grants you permission to propagate or modify any covered
work. These actions infringe copyright if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate
your acceptance of this License to do so.
• 10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient automatically
receives a license from the original licensors, to run, modify and
propagate that work, subject to this License. You are not responsible for
enforcing compliance by third parties with this License.
An “entity transaction” is a transaction transferring control of an
organization, or substantially all assets of one, or subdividing an
organization, or merging organizations. If propagation of a covered work
results from an entity transaction, each party to that transaction who
receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work
the party’s predecessor in interest had or could give under the previous
paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of
the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or
can get it with reasonable efforts.
You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights
granted or affirmed under this License. For example, you may not
impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights
granted under this License, and you may not initiate litigation (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is
infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the
Program or any portion of it.
• 11. Patents.
A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this
License of the Program or a work on which the Program is based. The
work thus licensed is called the contributor’s “contributor version”.
A contributor’s “essential patent claims” are all patent claims owned or
controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter
acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this
License, of making, using, or selling its contributor version, but do not
include claims that would be infringed only as a consequence of further
modification of the contributor version. For purposes of this definition,
“control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner
consistent with the requirements of this License.
Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free
patent license under the contributor’s essential patent claims, to make,
use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate
the contents of its contributor version.
In the following three paragraphs, a “patent license” is any express
agreement or commitment, however denominated, not to enforce a
patent (such as an express permission to practice a patent or covenant
not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a
party means to make such an agreement or commitment not to enforce
a patent against the party.
If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and
the Corresponding Source of the work is not available for anyone to
copy, free of charge and under the terms of this License, through a
publicly available network server or other readily accessible means, then
you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available,
or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for
this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the
requirements of this License, to extend the patent license to downstream
recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that,
but for the patent license, your conveying the covered work in a country,
or your recipient’s use of the covered work in a country, would infringe
one or more identifiable patents in that country that you have reason to
believe are valid.
If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement,
you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work,
and grant a patent license to some of the parties receiving the covered
work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific
copy of the covered work, then the patent license you grant is
automatically extended to all recipients of the covered work and works
based on it.
A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope
of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the
non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted
under this License. You may not convey a covered work if you are a party
to an arrangement with a third party that is in the business of distributing
software, under which you make payment to the third party based on the
extent of your activity of conveying the work, and under which the third
party grants, to any of the parties who would receive the covered work
from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of
the covered work conveyed by you (or copies made from those copies),
or (b) primarily for and in connection with specific products or
compilations that contain the covered work, unless you entered into that
arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March
2007.
Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any
implied license or other defenses to infringement that may otherwise be
available to you under applicable patent law.
• 12. No Surrender of Others’ Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a
covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate
you to collect a royalty for further conveying from those to whom you
convey the Program, the only way you could satisfy both those terms
and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.
• 13. Use with the GNU Affero General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, you have permission
to link or combine any covered work with a work licensed under version
3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work,
and to convey the resulting work. The terms of this License will continue
to apply to the part which is the covered work, but the special
requirements of the GNU Affero General Public License, section 13,
concerning interaction through a network will apply to the combination
as such.
• 14. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
of the GNU General Public License from time to time. Such new versions
will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies that a certain numbered version of the GNU General Public
License “or any later version” applies to it, you have the option of
following the terms and conditions either of that numbered version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If the
Program does not specify a version number of the GNU General Public
License, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of
the GNU General Public License can be used, that proxy’s public
statement of acceptance of a version permanently authorizes you to
choose that version for the Program.
Later license versions may give you additional or different permissions.
However, no additional obligations are imposed on any author or
copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.
• 15. Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE
COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
• 16. Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR
DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO
OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER
OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
• 17. Interpretation of Sections 15 and 16.
If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above
cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing
courts shall apply local law that most closely approximates an absolute
waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a
warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in
return for a fee.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to
attach them to the start of each source file to most effectively state the
exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright”
line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
Also add information on how to contact you by electronic and paper
mail.
If the program does terminal interaction, make it output a short notice like
this when it starts in an interactive mode:
<program> Copyright (C) <year> <name of author>
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type `show w’.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c’ for details.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the
appropriate parts of the General Public License. Of course, your
program’s commands might be different; for a GUI interface, you would
use an “about box”.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or
school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if
necessary. For more information on this, and how to apply and follow the
GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
The GNU General Public License does not permit incorporating your
program into proprietary programs. If your program is a subroutine
library, you may consider it more useful to permit linking proprietary
applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU
Lesser General Public License instead of this License. But first, please
read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the
successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the
version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom
to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially
designated software packages--typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too,
but we suggest you first think carefully about whether this license or the
ordinary General Public License is the better strategy to use in any
particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish); that you receive source code or can get it if you
want it; that you can change the software and use pieces of it in new free
programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You
must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you
link other code with the library, you must provide complete object files to
the recipients, so that they can relink them with the library after making
changes to the library and recompiling it. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the
library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission
to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no
warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know that what they have is
not the original version, so that the original author’s reputation will not be
affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any
free program. We wish to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from
a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for
a version of the library must be consistent with the full freedom of use
specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary
GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated libraries, and is quite
different from the ordinary General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free
programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a
shared library, the combination of the two is legally speaking a combined
work, a derivative of the original library. The ordinary General Public
License therefore permits such linking only if the entire combination fits
its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more
lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does
Less to protect the user’s freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software developers Less of an
advantage over competing non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public License for many libraries.
However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to
encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes
a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed
to use the library. A more frequent case is that a free library does the
same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to
gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser
General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs
enables a greater number of people to use a large body of free software.
For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs
enables many more people to use the whole GNU operating system, as
well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the
users’ freedom, it does ensure that the user of a program that is linked
with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program
using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference between a “work
based on the library” and a “work that uses the library”. The former
contains code derived from the library, whereas the latter must be
combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other
program which contains a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed under the terms of this
Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee
is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared
so as to be conveniently linked with application programs (which use
some of those functions and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which
has been distributed under these terms. A “work based on the Library”
means either the Library or any derivative work under copyright law: that
is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim
or with modifications and/or translated straightforwardly into another
language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For a library, complete source code means all
the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation
of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and output from such a
program is covered only if its contents constitute a work based on the
Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it).
Whether that is true depends on what the Library does and what the
program that uses the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete
source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence of any warranty; and
distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you
may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it,
thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
a) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.
a) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge
to all third parties under the terms of this License.
a) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of
data to be supplied by an application program that uses the facility,
other than as an argument passed when the facility is invoked, then
you must make a good faith effort to ensure that, in the event an
application does not supply such function or table, the facility still
operates, and performs whatever part of its purpose remains
meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a
purpose that is entirely well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied
function or table used by this function must be optional: if the
application does not supply it, the square root function must still
compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Library, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves,
then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the
same sections as part of a whole which is a work based on the Library,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your
rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based on
the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library
with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring the other work under the
scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To do this,
you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer
to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this
License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General
Public License has appeared, then you can specify that version instead if
you wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy,
so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the
Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it,
under Section 2) in object code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the
complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but
is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is
called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this
License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates
an executable that is a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The
executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that
is part of the Library, the object code for the work may be a derivative
work of the Library even though the source code is not. Whether this is
true is especially significant if the work can be linked without the Library,
or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not
precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure
layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten
lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted,
regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables
containing this object code plus portions of the Library will still fall under
Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the
object code for the work under the terms of Section 6. Any executables
containing that work also fall under Section 6, whether or not they are
linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link
a “work that uses the Library” with the Library to produce a work
containing portions of the Library, and distribute that work under terms of
your choice, provided that the terms permit modification of the work for
the customer’s own use and reverse engineering for debugging such
modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License. If the work during
execution displays copyright notices, you must include the copyright
notice for the Library among them, as well as a reference directing the
user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machinereadable source code for the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2
above); and, if the work is an executable linked with the Library, with
the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object
code and/or source code, so that the user can modify the Library and
then relink to produce a modified executable containing the modified
Library. (It is understood that the user who changes the contents of
definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile
the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library.
A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user’s computer system, rather than
copying library functions into the executable, and (2) will operate
properly with a modified version of the library, if the user installs one,
as long as the modified version is interface-compatible with the version
that the work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three
years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of performing this
distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a
designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials
or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work that uses the Library”
must include any data and utility programs needed for reproducing the
executable from it. However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and
so on) of the operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of
other proprietary libraries that do not normally accompany the operating
system. Such a contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library
side-by-side in a single library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a combined library, provided
that the separate distribution of the work based on the Library and of the
other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do
these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library, uncombined with any other library facilities. This
must be distributed under the terms of the Sections above.
a) Give prominent notice with the combined library of the fact that part
of it is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the
Library except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is
void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under
this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed
it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library), you indicate your
acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to
these terms and conditions. You may not impose any further restrictions
on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute
so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and
any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Library at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive
copies directly or indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents
or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be
a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so
that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Lesser General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ
in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and “any
later version”, you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Library does not specify a license version
number, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE
IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU.
SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR
AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is
safest to attach them to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the
“copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
one line to give the library’s name and an idea of what it does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See
the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301
USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper
mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob’ (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE,
REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
• 1. Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and
distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the
copyright owner that is granting the License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other
entities that control, are controlled by, or are under common control with
that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the
power, direct or indirect, to cause the direction or management of such
entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent
(50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of
such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising
permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making modifications,
including but not limited to software source code, documentation source,
and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but not limited to
compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object
form, made available under the License, as indicated by a copyright
notice that is included in or attached to the work (an example is provided
in the Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object
form, that is based on (or derived from) the Work and for which the
editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes
of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the
Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original
version of the Work and any modifications or additions to that Work or
Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for
inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the
purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic,
verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic
mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems
that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is
conspicuously marked or otherwise designated in writing by the
copyright owner as “Not a Contribution.”
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on
behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and
subsequently incorporated within the Work.
• 2. Grant of Copyright License.
Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare
Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and
distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
• Grant of Patent License
Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge,
royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to
make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer
the Work, where such license applies only to those patent claims
licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the
Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a
lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the
Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any
patent licenses granted to You under this License for that Work shall
terminate as of the date such litigation is filed.
• 4. Redistribution.
You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative
Works thereof in any medium, with or without modifications, and in
Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a
copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating
that You changed the files; and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You
distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from
the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain
to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then
any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of
the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding
those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as
part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if
provided along with the Derivative Works; or, within a display generated
by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational
purposes only and do not modify the License. You may add Your own
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside
or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that
such additional attribution notices cannot be construed as modifying the
License. You may add Your own copyright statement to Your
modifications and may provide additional or different license terms and
conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or
for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the
conditions stated in this License.
• 5. Submission of Contributions.
Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under
the terms and conditions of this License, without any additional terms or
conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or
modify the terms of any separate license agreement you may have
executed with Licensor regarding such Contributions.
• 6. Trademarks.
This License does not grant permission to use the trade names,
trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as
required for reasonable and customary use in describing the origin of the
Work and reproducing the content of the NOTICE file.
• 7. Disclaimer of Warranty.
Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor
provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on
an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
KIND, either express or implied, including, without limitation, any
warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You
are solely responsible for determining the appropriateness of using or
redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
• 8. Limitation of Liability.
In no event and under no legal theory, whether in tort (including
negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law
(such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character
arising as a result of this License or out of the use or inability to use the
Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been
advised of the possibility of such damages.
• 9. Accepting Warranty or Additional Liability.
While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may
choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty,
indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this
License. However, in accepting such obligations, You may act only on
Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any
other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted
against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty
or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to
your work
To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets “[]” replaced with
your own identifying information. (Don’t include the brackets!) The text
should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file
format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same “printed page” as the copyright notice
for easier identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”);
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
ash license:
Copyright (c) 1989, 1991, 1993, 1994 The Regents of
the University of California.
All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth
Almquist
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND
CONTRIBUTORS ‘’AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
miniupnpc license:
Copyright (c) 2005-2009, Thomas BERNARD
All rights reserved.
Redistribution and use of this software in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
• Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the
following disclaimer.
• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
• Neither the name of the author may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
telnet-server license:
Copyright (c) 1989 Regents of the University of
California.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California,
Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND
CONTRIBUTORS ‘’AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
YUI License:
Copyright (c) 2011, Yahoo! Inc.
All rights reserved.
Redistribution and use of this software in source and binary forms, with
or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
• Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the
following disclaimer.
• Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
• Neither the name of Yahoo! Inc. nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission of Yahoo! Inc.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
ppp license:
Copyright (c) 1993 The Australian National
University.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided
that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all
such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the
software was developed by the Australian National University. The name
of the University may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS’’ AND WITHOUT ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
Copyright (c) 1989 Carnegie Mellon University.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided
that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all
such forms and that any documentation, advertising materials, and other
materials related to such distribution and use acknowledge that the
software was developed by Carnegie Mellon University. The name of the
University may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS’’ AND WITHOUT ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE.
c-res license:
Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of
Technology.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in
advertising or publicity pertaining to distribution of the software without
specific, written prior permission.
M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for
any purpose. It is provided “as is” without express or implied warranty.
curl license:
Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@
haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
copyright notice and this permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY
RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall
not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in this Software without prior written authorization of the
copyright holder.
liboauth license:
Copyright 2007, 2008 Robin Gareus <robin@gareus.
org>
Unless otherwise indicated, Source Code is licensed under MIT license.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the “Software”),
to deal in the Software without restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software
is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
jcodec license:
Copyright (c) 2011 The jcodec project. <http://code.
google.com/p/jcodec/>
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the
“Software”), to deal in the Software without restriction, including without
limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
OpenSSL License:
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All
rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”
4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be
used to endorse or promote products derived from this software without
prior written permission. For written permission, please contact opensslcore@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor
may “OpenSSL” appear in their names without prior written permission
of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS’’
AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@
cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.
com)
All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@
cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the
following conditions are aheared to. The following conditions apply to all
code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc.,
code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this
distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in
the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given
attribution as the author of the parts of the library used. This can be in
the form of a textual message at program startup or in documentation
(online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are
met:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software
must display the following acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library
being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
the apps directory (application code) you must include an
acknowledgement:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.
com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS’’ AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or
derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply
be copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
SIL OPEN FONT LICENSE
Version 1.1 - 26 February 2007
PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font creation
efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and
open framework in which fonts may be shared and improved in
partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts,
including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed
and/or sold with any software provided that any reserved names are not
used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be
released under any other type of license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
“Font Software” refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include
source files, build scripts and documentation.
“Reserved Font Name” refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
“Original Version” refers to the collection of Font Software components
as distributed by the Copyright Holder(s).
“Modified Version” refers to any derivative made by adding to, deleting,
or substituting — in part or in whole — any of the components of the
Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to
a new environment.
“Author” refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or
other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,
redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font
Software, subject to the following conditions:
1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or in
the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary
files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must
be distributed entirely under this license, and must not be distributed
under any other license. The requirement for fonts to remain under this
license does not apply to any document created using the Font
Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are not
met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT,
PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv.
lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke
schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van
andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen
om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen.
Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag
worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn
2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te scheiden
van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
VERKOOPNETWERK
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745
SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com
www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com
SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business
Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325