VTech Mijn Eerste Smartphone

120423 IM.indd 1
HANDLEIDING
Mijn Eerste Smartphone
© 2011 VTech
Printed in China
91-002546-008
12/7/2010 2:50:10 PM
120423 IM.indd 2
Beste ouders,
Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.
Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal
ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en
hen zoveel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters
of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een
geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen
aan te moedigen zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat
om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen,
zien wij van VTech® het beste in uw kind.
Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com
12/7/2010 2:50:10 PM
INLEIDING
Mijn Eerste Smartphone van VTech® is een leuke, educatieve
speelgoedtelefoon met twee speelstanden! Tijdens de Telefoon
speelstand leer je cijfers en tellen door middel van een rollenspel.
Tijdens de Bericht speelstand leer je door middel van spelletjes
de letters op het abc-toetsenbord en kun je berichten ontvangen
en versturen. Deze Smartphone bevat een vriendentelefoonboek,
grappige standaard berichten en bekende melodietjes! De vrolijke en
wijze uil begeleidt je tijdens het spelen.
Aan/Uittoets
Lcdscherm
Groene
telefoon-toets
Rode
telefoon-toets
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van Mijn Eerste Smartphone van
VTech®. Wij van VTech® doen ons uiterste best goede producten te
maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen
of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze
klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail:
klantenservice@vtech.com
Telefoonboek-toets
Cijfertoetsen
Ringtone-toets
Achtergrondmuziek-toets
Spelletjes-toets
abc-toetsenbord
120423 IM.indd 3
Envelop-toets
Ok-toets
2
12/7/2010 2:50:10 PM
INHOUD VAN DE DOOS
Ŗ 'ÃP VTech® Mijn Eerste Smartphone
WAARSCHUWING:
Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic,
verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en
dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.
Verwijderen demo-label
Verwijder het demo-label aan de achterzijde van het product wanneer
u het uit de verpakking haalt.
ATTENTIE:
Het volume van dit product is in de Telefoon speelstand hoger
afgesteld voor de presentatie in de winkel. Na verwijdering van het
demo-label zal het volume in de Telefoon speelstand dalen naar het
wettelijk toegestane geluidsniveau. Verwijdering van het label dient
voor de veiligheid van uw kind. Het dalen van het volume is geen defect.
HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?
1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de
achterkant van het speelgoed. Gebruik
hiervoor een schroevendraaier.
Hoe plaats je de batterijen?
Ŗ 'ÃPJCPFNGKFKPI
3. Plaats 3 nieuwe ‘AAA’ (AM-4/LR03)
batterijen volgens de afbeelding in het
batterijenvak. Voor optimale prestaties
bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het
goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.
120423 IM.indd 4
3
12/7/2010 2:50:10 PM
Ŗ 8QQTQRVKOCNGRTGUVCVKGUDGXGNGPYKLCNMCNKPGDCVVGTKLGPCCP
Ŗ 2TQDGGTPQQKVIGYQPG
PKGVQRNCCFDCTGDCVVGTKLGPVGJGTNCFGP
Ŗ *CCNQRNCCFDCTGDCVVGTKLGPGGTUVWKVJGVURGGNIQGFGPNCCF\GFCCTPC
buiten het speelgoed op.
Ŗ *GVQRNCFGPQHXGTYKLFGTGPXCPDCVVGTKLGPFKGPVCNVKLFQPFGTVQG\KEJV
van een volwassene te gebeuren.
Ŗ )GDTWKMUNGEJVUÃÃPV[RGDCVVGTKLGPVGIGNKLM
Ŗ )GDTWKMPQQKVPKGWYGGPQWFGDCVVGTKLGPUCOGP
Ŗ )GDTWKMCNNGGPJGVV[RGGPFGUQQTVDCVVGTKLGPFKGKPFG\GJCPFNGKFKPI
staan vermeld.
Ŗ 2NCCVUFGDCVVGTKLGPXQNIGPUFGRQNGP
QONGMMCIGVGXQQTMQOGP
Ŗ 8GTYKLFGTNGIGQH\YCMMGDCVVGTKLGPWKVJGVURGGNIQGF
Ŗ &GEQPVCEVMNGOOGPXCPFGXQGFKPIOQIGPPKGVMQTVIGUNQVGP
worden.
Ŗ +PFKGPJGVURGGNIQGFNCPIGTGVKLFPKGV\CNYQTFGPIGDTWKMVKUJGVCCP
te bevelen de batterijen te verwijderen.
Ŗ )QQKWYDCVVGTKLGPPKGVYGIOGVJGVJWKUXWKNOCCTXGT\COGN\GKP
de daarvoor bestemde klein chemisch huisvuil containers.
Ŗ 5NWKVPQQKVOGGTUQQTVGPXQGFKPIUCRRCTCVGPCCPFCPYQTFV
aanbevolen.
120423 IM.indd 5
Hoe plaats je de batterijen?
Attentie
4
12/7/2010 2:50:10 PM
Milieu
Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl
FUNCTIES
Functies
Help het milieu door uw product op een verantwoordelijke
OCPKGTYGIVGIQQKGP*GVU[ODQQNXCPGGPFQQTIGMTWKUVG
container geeft aan dat het product en de batterijen niet
met het normale huisafval mogen worden weggegooid
omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn
voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/
QH FG DCVVGTKLGP CCP JGV GKPF XCP JWP NGXGPUE[ENWU KP DKL
GGP QHſEKGGN CCPIGYG\GP KP\COGNRWPV 9KP CFXKGU KP DKL
de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale
plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u
gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.
1. Aan/Uit-toets
Druk op de Aan/Uit-toets om het speelgoed
AAN te zetten. Druk nogmaals op deze toets
om het speelgoed UIT te zetten.
2. Telefoon/Bericht speelstand
120423 IM.indd 6
Wanneer het toetsenbord dichtgeschoven
is, is de Telefoon speelstand automatisch
ingeschakeld. Schuif het toetsenbord
open om de Bericht speelstand te kiezen.
Het scherm zal zich aanpassen aan de
gekozen speelstand.
5
12/7/2010 2:50:11 PM
3. Cijfertoetsen
Druk op de cijfertoetsen om cijfers
en voorwerpen te leren en vragen te
beantwoorden tijdens de spelletjes.
4. abc-toetsenbord
Druk op de letters op het toetsenbord om
letters te leren en vragen te beantwoorden
tijdens de spelletjes.
Functies
5. Ok-toets
Druk op de ok-toets om je antwoord te
bevestigen tijdens het cijferspel of om een
DGTKEJVVGUVWTGPFCVLGIGV[RVQHIGMQ\GP
hebt.
6. Achtergrondmuziek-toets
Druk op de achtergrondmuziek-toets om
de achtergrondmuziek aan of uit te zetten.
De achtergrondmuziek gaat automatisch
aan wanneer het speelgoed aan gezet wordt.
7. Automatische uitschakeling
120423 IM.indd 7
Als Mijn Eerste Smartphone niet geactiveerd wordt, schakelt
het product na enige tijd automatisch uit. Het speelgoed kan weer
geactiveerd worden door op de Aan/Uit-toets te drukken.
6
12/7/2010 2:50:13 PM
ACTIVITEITEN
Telefoon speelstand
1. Oproep ontvangen
Iemand belt! Druk op de groene telefoontoets om op te nemen wanneer de telefoon
rinkelt.
Bel een vriendje! Druk op de groene telefoontoetsQOÃÃPXCPFGXTKGPFLGUVGDGNNGP
3. Ringtone
Druk op de blauwe ringtone-toets om
bekende melodietjes te horen en de uil op
het scherm te zien dansen.
Activiteiten
2. Bellen
4. Telefoonboek
Druk op de groene telefoonboek-toets om
de vriendjes te zien en te horen!
5. Cijfers ontdekken
120423 IM.indd 8
Druk op de cijfertoetsen om cijfers en
voorwerpen te leren.
7
12/7/2010 2:50:15 PM
Bericht speelstand
1. Berichten
Onderhoud en verzorging
Je hebt een nieuw bericht ontvangen van
een vriendje! Bekijk het bericht en druk op
de rode envelop-toets om een standaard
bericht terug te sturen. Je kunt ook op de
lettertoetsen drukken om je eigen bericht te
V[RGP&TWMQRFGok-toets om het bericht
te versturen.
2. Letters bellen
Druk op de lettertoetsen om letters te leren
en de letters te bellen!
3. Spelletjes
Druk op de groene spelletjes-toets om
spelletjes te spelen! Tijdens het spelen leer
je letters, lettervolgorde, cijfers en tellen.
Gebruik de letter- en cijfertoetsen om de
vragen te beantwoorden.
ONDERHOUD EN VERZORGING
1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet
met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt
van een andere hittebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te
bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het
niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
120423 IM.indd 9
8
12/7/2010 2:50:17 PM
Als Mijn Eerste Smartphone opeens stopt of als het geluid slechter
wordt:
1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door
bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact
op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtech.com /
telefoonnummer: (0031) (0)495-459123
BELANGRIJKE MEDEDELING:
Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat
gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij VTech® uitermate
serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn
dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig
en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen.
Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze
producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze
klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft
voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /
E-mail: klantenservice@vtech.com
Onderhoud en verzorging
LET OP:
Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie
over het product.
120423 IM.indd 10
9
12/7/2010 2:50:17 PM
120423 IM.indd 11
12/7/2010 2:50:17 PM
120423 IM.indd 12
12/7/2010 2:50:17 PM