Samsung Galaxy Note 10.1 3G 4G White

SM-P605
Brugervejledning
www.samsung.com
Om denne vejledning
Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet
takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning
indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.
• Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
• Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjenesteeller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste
version af vejledningen på Samsungs webside, www.samsung.com.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller
tjenesteudbyder.
• Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område
eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der
forårsages af programmer fra andre udbydere end Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine
applikationer ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet
i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller
bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige
for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, overførsel
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende
abonnementstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til din tjenesteudbyder.
2
Om denne vejledning
• Standardprogrammer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og
understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om et
program, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt
tjenesteudbyderen for brugerinstallerede programmer.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
Vejledningens symboler
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
Ophavsret
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
3
Om denne vejledning
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
4
Indhold
Kom godt i gang
40 Bruge applikationer
41Applikationsskærm
42Hjælp
42 Indtaste tekst
45 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
46 Oprette konti
47 Overføre filer
48 Sikre enheden
50 Opgradere enheden
7 Enhedens udseende
8Knapper
9 S Pen
9 Pakkens indhold
10 Isætte SIM- eller USIM-kortet
11 Oplade batteriet
14 Isætte et hukommelseskort
16 Udskiftning af spidsen på S Pennen
17 Tænde og slukke for enheden
17 Holde enheden
18 Justere lydstyrken
18 Skifte til lydløs tilstand
Kommunikation
51Telefon
56Kontakter
60Messages
62E-mail
63 Google Mail
65Hangouts
65Google+
66ChatON
66Twitter
Grundlæggende brug
19Indikatorikoner
20 Bruge den berøringsfølsomme skærm
24Kontrolbevægelser
27Håndfladebevægelser
28Bruge S Pen
32Luft-visning
32 Samsung smart-pause
33 Samsung smart-rul
33 Aktivering af multi-vindue
35Informationer
35 Notifications panel
36Startskærm
39 Låst skærm
Web og netværk
67Internet
68Chrome
69Bluetooth
70Skærmspejling
71 Samsung Link
5
Indhold
71 Group Play
72WatchON
105Dropbox
106Sky-tjeneste
107Alarm
108Verdensur
108Lommeregner
108S-oversætter
109 S Voice
110 S Finder
110Google
111Scrapbook
112Stemmesøgning
112 Mine filer
113Download
113TripAdvisor
114Evernote
114KNOX
Medie
73Music
75Kamera
82Galleri
86 Story Album
86Video
87 Video Editor
88YouTube
89 My Magazine
90Flipboard
90 SketchBook for Galaxy
91Businessweek+
91NYTimes
Rejse og lokal
Applikations- og
mediebutikker
92
93
93
94
94
94
95
95
115Kort
Play Butik
Samsung Hub
Samsung Apps
Play Bøger
Play Film
Play Musik
Play Magasiner
Play Games
Indstillinger
116 Om indstillinger
116Tilslutninger
120Enhed
127Knapper
132Generelt
136 Google Indstillinger
Fejlsøgning
Værktøjer
96 S Notat
101S-planlægger
103 POLARIS Office 5
6
Kom godt i gang
Enhedens udseende
Lydstyrkeknap
Tænd/sluk-knap
Forreste kamera
Lyssensor
Berøringsfølsom
skærm
Højttaler
Menuknap
Startskærmknap
Tilbageknap
Mikrofon
Indgang til
multifunktionsstik
Bageste kamera
S Pen-indgang
Indgang til
hovedtelefoner
Højttaler
Kameralys
GPS-antenne
Port til
hukommelses-kort
Port til SIM-kort
Hovedantenne
7
Kom godt i gang
Mikrofonen øverst på enheden er kun aktiveret, når du bruger højttalertelefonen eller optager
videoer.
• Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan
medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
• Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
• Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå
fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes
for vand.
Knapper
Knap
Funktion
• Tryk og hold inde for at tænde eller slukke enheden.
Tænd/sluk
Menu
• Tryk og hold inde i mere end 7 sekunder for at nulstille
enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke
reagerer eller går i baglås.
• Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i
låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
• Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den
aktuelle skærm.
• Tryk og hold inde på startskærmen for at starte S Finder.
• Tryk for at gå tilbage til startskærmen.
Startskærm
• Tryk og hold inde for at åbne listen over de senest anvendte
applikationer.
Tilbage
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
8
Kom godt i gang
S Pen
S Pen-knap
S Pen-spids
Navn
Funktion
S Pen-spids
• Udfør grundlæggende S Pen-handlinger. (s. 20)
S Pen-knap
• Udfør avancerede S Pen-handlinger. (s. 28)
Pakkens indhold
Kontrollér, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• Hurtigstart
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af
dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden inden købet.
• Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af
tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af
producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
9
Kom godt i gang
Isætte SIM- eller USIM-kortet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.
• Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
• Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
1 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.
• Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter
sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre
for at få fjernet hukommelseskortet.
• Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung
er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne
kort.
2 Tryk SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.
10
Kom godt i gang
Udtagning af SIM- eller USIM-kortet
Skub let til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra enheden, og træk det ud.
Oplade batteriet
Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden
ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og
meddelelsen for lavt batteriniveau vises.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er
tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller
applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt
op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at
undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en
dataoverførsel.
11
Kom godt i gang
Bruge opladeren
Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som
følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade
batteriet helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den
berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af
enheden.
• Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke
enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af
Samsungs servicecentre.
Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og
derefter ud af stikkontakten.
Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige
enheden.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har
en tænd/sluk-afbryder, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af
stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten
og være let tilgængelig under opladning.
12
Kom godt i gang
Kontrollere batteriets ladestatus
Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved
hjælp af følgende ikoner:
Oplader
Fuldt opladet
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse
disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem
længere tid mellem opladninger:
• Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/slukknappen.
• Luk unødvendige programmer ved brug af joblisten.
• Deaktivér Bluetooth-funktionen.
• Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
• Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
• Nedsæt tiden for bagbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
13
Kom godt i gang
Isætte et hukommelseskort
Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer
hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du
isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at
formatere hukommelseskortet.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du indsætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe
i mappen My Files → All → SD memory card.
1 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.
2 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.
14
Kom godt i gang
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På
startskærmen trykkes på → Settings → General → Storage → Unmount SD card.
Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.
Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør
dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung
er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort,
herunder tab af data.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.
På startskærmen trykkes på → Settings → General → Storage → Format SD card →
Format SD card → Erase everything.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der
skyldes brugerhandlinger.
15
Kom godt i gang
Udskiftning af spidsen på S Pennen
Når du bruger S Pennen, kan spidsen på S Pennen blive sløv. Hvis spidsen bliver sløv, skal du
udskifte den.
1 Hold spidsen fast med pincetten, og træk den ud.
2 Indsæt en ny spids i S Pennen, indtil du hører et klik.
Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme mellem pincetten og spidsen.
• Gamle spidser må ikke genbruges. Det kan medføre fejl i S Pennen.
• Tryk ikke for hårdt på spidsen, når du monterer den på S Pennen.
• Du må ikke indsætte den runde ende af spidsen i S Pennen. Det kan beskadige
S Pennen eller enheden.
Den sortfarvede spids har en hvid gummihætte på spidsen. Hvis gummihætten er slidt
ned, skal spidsen udskiftes med en ny.
16
Kom godt i gang
Tænde og slukke for enheden
Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.
Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde i nogle få sekunder for at tænde og slukke for
enheden.
• Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på
hospitaler.
• Tryk og hold tænd/sluk-knappen inde, og tryk på Flytilstand for at deaktivere de
trådløse funktioner.
Du kan slukke enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde og herefter
trykke på Sluk.
Holde enheden
Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre
tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
17
Kom godt i gang
Justere lydstyrken
Tryk op eller ned på lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved
afspilning af musik eller video.
Skifte til lydløs tilstand
Brug en af følgende metoder:
• Tryk og hold lydstyrkeknappen inde, indtil lydløs tilstand aktiveres.
• Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den inde, og tryk derefter på Lydløs eller Vibration.
• Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på Lyd eller Vibration.
18
Grundlæggende brug
Indikatorikoner
Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor
indeholder de mest almindelige ikoner.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
Forbundet til LTE-netværk
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
GPS aktiveret
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Smart-skærm aktiveret
Synkroniseret med internettet
Forbundet til computer
Intet SIM- eller USIM-kort
19
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
S Pennen afmonteret
Lydløs tilstand aktiveret
Vibration aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriniveau
Bruge den berøringsfølsomme skærm
Berør kun den berøringsfølsomme skærm med fingrene eller S Pennen.
• Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske
enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme
skærm.
• For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på
den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Enheden kan muligvis ikke genkende input tæt på kanten af skærmen, som er uden
for berøringsinputområdet.
• Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere
periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den
berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.
20
Grundlæggende brug
Fingerbevægelser
Trykke
Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste
et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.
Trykke og holde nede
Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.
21
Grundlæggende brug
Trække
Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og
holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende
tilbage.
22
Grundlæggende brug
Svirpe
Svirp mod højre eller venstre på startskærmen eller applikationsskærmen for at få vist et andet
panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.
Føre sammen
Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene
sammen for at zoome ud.
23
Grundlæggende brug
Kontrolbevægelser
Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.
Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På startskærmen
trykkes på → Settings → Controls → Motions og derefter trækkes kontakten Motions til
højre.
Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr
bevægelser korrekt.
Dreje skærmen
Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden,
tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.
Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge Skærmrotation.
• Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
• Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen.
24
Grundlæggende brug
Tage op
Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv i et stykke tid, eller når skærmen er
slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye meddelelser.
Vippe
Tryk og hold nede på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at
zoome ind eller ud.
25
Grundlæggende brug
Panorere for at flytte
Tryk og hold på et element, og bevæg derefter enheden mod venstre eller højre for at flytte
elementet til et andet panel på startskærmen eller applikationsskærmen.
Panorere for at gennemse
Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at holde et sted på skærmen
og bevæge enheden i en vilkårlig retning.
26
Grundlæggende brug
Håndfladebevægelser
Brug håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.
Håndfladebevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelserne. På
startskærmen trykkes på → Settings → Controls → Palm motion og derefter trækkes
kontakten Palm motion til højre.
Stryge
Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i Gallery →
Albums → Screenshots. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
Dække
Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.
27
Grundlæggende brug
Bruge S Pen
Du kan nemt vælge elementer eller udføre funktioner med den medfølgende S Pen. Med
knappen trykket ned kan du udføre ekstra S Pen-handlinger, såsom optagelse af skærmbilleder.
Tag S Pennen ud af indgangen for at bruge den.
Enheden registrerer, at du tager S Pennen ud af indgangen, og gør herefter følgende:
• Tænder for den berøringsfølsomme skærm (hvis den er slukket).
• Starter handlingsnotat eller viser luftkommando.
• Spidsen på S Pennen kan udskiftes. Hvis pennespidsen bliver sløv, skal du udskifte
den.
• Hvis S Pen ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den i et af Samsungs servicecentre.
Du kan finde flere oplysninger om S Pen på Samsungs webside.
• For bedste resultater skal du hovedsageligt holde S Pen lodret mod berøringsskærmen berøringsskærmen og undgå at bruge skarpe vinkler.
28
Grundlæggende brug
Optage skærmbilleder
Tryk på skærmen med S Pen-knappen trykket ned, indtil du hører et klik. Der gemmes et
skærmbillede i Gallery → ScreenshotsScreenshots.
Du kan tegne og skrive på eller beskære et skærmbillede. Det redigerede billede gemmes i
mappen Gallery → IMG_edited.
Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
Start af handlingsnotat
Dobbelttryk på skærmen med S Pen-knappen trykket ned for at påbegynde et handlingsnotat.
Skriv eller tegn en note, og vælg derefter notatet ved at trykke på
for at foretage forskellige
handlinger, f.eks. foretage et opkald, tilføje kontakter eller sende en meddelelse. Når du har
valgt notatet, skal du tegne en streg rundt omkring et område med S Pennen for at foretage
handlinger for det valgte område.
29
Grundlæggende brug
Vælge og optage et billede
Markér et område for at vælge det ved at tegne en linje omkring dette med S Pen-knappen
trykket ned.
Hvis det er nødvendigt, skal du bruge én af følgende:
• : Gendan den oprindelige markering.
• : Omdan markeringen til cirkelform.
• : Omdan markeringen til firkantform.
• : Tilpas markeringen.
Ved hjælp af ikonerne nederst på skærmen vælger du en applikation til brug sammen med det
markerede område.
30
Grundlæggende brug
Brug af luftkommando
Tryk på S Pen-knappen, når S Pennen holdes over skærmen.
I de fleste tilfælde vises der generelle luftkommandoer på skærmen, når der trykkes på S Penknappen.
Brug følgende handlinger:
• Action Memo: Start handlingsnotat.
• Scrapbooker: Vælg og tag et billede, og gem derefter billedet i Scrapbook.
• Screen Write: Tag et skærmbillede, og redigér det med S Pennen.
• S Finder: Start S Finder.
• Pen Window: Start flere applikationer i bestemte områder på skærmen.
Nogle elementer har kontekstmenuer, der får S Pen-markøren til at lyse. Tryk på S Pen-knappen
for at få vist menuen, mens S Pennen befinder sig over elementet.
31
Grundlæggende brug
Luft-visning
Brug denne funktion til at udføre forskellige funktioner, mens du holder S Pennen eller fingeren
over skærmen.
På startskærmen trykkes på
kontakten Air view til højre.
→ Settings → Controls → S Pen → Air view og derefter trækkes
Peg på et element med S Pen eller din finger for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et
pop op-vindue.
Du kan rulle gennem paneler eller lister ved at bevæge S Pen-markøren ud til én af skærmens
kanter (øverste/nederste/venstre/højre).
Samsung smart-pause
Brug denne funktion til at sætte videoer på pause, når du kigger væk fra skærmen.
På startskærmen trykkes på → Settings → Controls → Smart screen og derefter markeres
afkrydsningsfeltet Smart pause.
Under afspilning af video, skal du se væk fra skærmen for at stoppe videoen midlertidigt. Kig på
skærmen igen for at genoptage afspilningen.
32
Grundlæggende brug
Samsung smart-rul
Brug denne funktion til at rulle skærmen op eller ned ved at vippe med hovedet eller enheden.
På startskærmen trykkes på → Settings → Controls → Smart screen → Smart scroll
og derefter trækkes kontakten Smart scroll til højre. Tryk på Smart scroll, og vælg derefter
rulletypen.
Når du får vist e-mails eller websider, vises rulletypeikonet (
genkendelsesstatus for bevægelserne.
for hovedretning), som angiver
Når enheden genkender dit hoveds eller enhedens bevægelser, skifter ikonet til
eller . Vip
derefter hovedet ned eller op, eller vip enheden fremad eller bagud for at rulle i den pågældende
retning.
Aktivering af multi-vindue
Brug denne funktion til at køre to applikationer på skærmen samtidigt.
• Kun applikationer i panelet multi-vindue kan køre.
• Når applikationer, der indeholder multimediefiler, som f.eks. musik eller videoer,
startes, afspilles der lyd fra begge filer.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
To use Multi Window, on the Applications screen, tap Settings → Device → Multi window, and
then drag the Multi window switch to the right.
33
Grundlæggende brug
Brug af panelet multi-vindue
Tryk på og hold
nede for at få vist panelet multi-vindue. Panelet multi-vindue vises i venstre
side af skærmen. Vælg en applikation, og træk derefter en anden applikation til en ny placering.
Du kan starte den samme applikation på de to vinduer på samme tid. Hold nede på
for at
skjule panelet multi-vindue igen.
Træk cirklen mellem applikationspanelerne venstre eller højre for at justere panelernes størrelse.
Tryk på panelhåndtaget for at skjule eller vise panelet. Når et panel er åbent, skal du trykke og
holde på håndtaget og trække det til venstre eller højre side af skærmen for at flytte panelet. Når
et panel er skjult, skal du trykke og holde på håndtaget og derefter trække det op eller ned for at
flytte håndtaget.
Brug af applikationer med multi-vindue
Mens du bruger applikationer med multi-vindue, skal du vælge et applikationsvindue, trykke på
cirklen mellem applikationsvinduerne og derefter bruge en af følgende:
• : Få vist en liste over applikationer, der er brugt for nylig, i det valgte vindue.
• : Skift placering mellem applikationer med multi-vindue.
• : Del elementer mellem applikationsvinduerne. Træk et element for at dele fra ét vindue til
et andet. Nogle applikationer understøtter ikke denne funktion.
• : Luk applikationen.
34
Grundlæggende brug
Dele filer
Træk et element, du vil dele, til det andet vindue for at dele elementet fra ét vindue til et andet.
Oprettelse af et parret vindue
Brug denne funktion til at gemme en kombination af aktuelt kørende applikationer med multivindue.
Tryk på
→ Create panelet multi-vindue, indtast en titel, og tryk derefter på OK.
Informationer
På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye
meddelelser, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne
informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at
trække linjen, der er nederst på skærmen, opad.
Notifications panel
Fra informationspanelet kan du få vist din enheds aktuelle indstillinger. Træk ned fra statuslinjen,
og tryk derefter på for at bruge følgende indstillinger:
• Wi-Fi: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
• GPS: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
• Lyd: Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i
lydløs tilstand.
• Skærmrotation: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
• Bluetooth: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
• Reading mode: Aktivér eller deaktivér læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden dig med
at beskytte øjnene, når du læser om aftenen. Vælg de applikationer, der skal bruges, ved at
trykke på Settings → Device → Display → Reading mode.
• Mobile data: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
• Blokeringstilstand: Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer
enheden for henvendelser. Tryk på Settings → Device → Blocking mode for at vælge,
hvilke henvendelser, der skal blokeres.
• Strømbesparelse: Aktivér eller deaktivér strømbesparende tilstand.
35
Grundlæggende brug
• Multi window: Angiv brug af panelet multi-vindue.
• Screen Mirroring: Aktivér eller deaktivér skærmspejlingsfunktionen.
• Wi-Fi hotspot: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-internetdelingsfunktionen.
• Air view: Aktivér eller deaktivér funktionen luft-visning.
• Smart stay: Aktivér eller deaktivér funktionen for smart skærm-standby.
• Smart pause: Aktivér eller deaktivér smart pause-funktionen.
• Smart scroll: Aktivér eller deaktivér funktionen Smart-rul.
• Synkronisering: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
• Flight mode: Aktivér eller deaktivér flytilstand.
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Hvis du vil flytte rundt på indstillingerne på informationspanelet, skal du åbne det og trykke på
→ og efterfølgende trykke på og holde et element nede og derefter trække elementet til
en anden placering.
Startskærm
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.
Startskærmen kan have flere paneler. Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.
Omarrangere elementer
Tilføje et applikationsikon
På startskærmen trykkes på
paneleksempel.
, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et
36
Grundlæggende brug
Tilføje et element
Tilpas startskærmen ved at tilføje widgets, mapper eller paneler.
På startskærmen trykkes og holdes nede på det tomme område, og derefter vælges en af
følgende kategorier:
• Apps og widgets: Føj widgets eller applikationer til startskærmen.
• Folder: Opret en ny mappe.
• Side: Føj et nyt panel til startskærmen.
Flytte et element
Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk den ud til siden af
skærmen for at flytte det til et andet panel.
Fjerne et element
Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på startskærmen. Slip
elementet, når affaldsspanden bliver rød.
Omarrangere paneler
Tilføje et nyt panel
Tryk på
→ Edit page →
.
Flytte et panel
→ Redigér side, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny
Tryk på
placering.
Fjerne et panel
→ Edit page, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affalds-spanden
Tryk på
øverst på skærmen.
37
Grundlæggende brug
Indstille baggrund
Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for startskærmen.
På startskærmen trykkes på
følgende:
→ Set wallpaper → Home screen, og derefter vælges et af
• Galleri: Få vist billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra
internettet.
• Animerede tapeter: Få vist animerede billeder.
• Baggrunde: Få vist baggrundsbilleder.
Vælg derefter et billede, og tryk på Indstil baggrund. Du kan også vælge et billede, tilpasse
størrelsen ved at trække rammen og derefter trykke på Udført.
Bruge widgets
Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen. Du
kan bruge widgets ved at føje dem til startskærmen fra widgetpanelet.
• Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere
gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
• De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Føje widgets til startskærmen
På startskærmen trykkes på → Widgets. Rul mod højre eller venstre på panelet, og tryk og
hold nede på en widget for at føje den til startskærmen.
38
Grundlæggende brug
Låst skærm
Den låste skærm forhindrer, at enheden bliver betjent, når den ikke er i brug, og giver dig
mulighed for at tilføje praktiske widgets.
Låse og oplåse enheden
Når du trykker på tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses
automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.
Du kan låse enheden op ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen og
svirpe fingeren i en vilkårlig retning inden for området til oplåsning af skærmen i højre side af
skærmbilledet.
Tilføje widgets
På applikationsskærmen trykkes på Settings → Device → Lock screen og markér derefter
Multiple widgets for at bruge widgets, når skærmen er låst.
Tap the widgets panel area at the left part of the screen. Rul mod venstre til den sidste side, tryk
på , og vælg derefter en widget, som du vil føje til den låste skærm.
39
Grundlæggende brug
Omarrangere paneler
Flytte et panel
Rul mod højre eller venstre på panelet, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en
ny placering.
Fjerne et panel
Rul mod højre eller venstre på panelet, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til
affalds-spanden øverst på skærmen.
Bruge applikationer
Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internetapplikationer.
Åbne en applikation
Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på startskærmen eller applikationsskærmen.
Åbne fra senest anvendte applikationer
Tryk og hold startskærmknappen inde for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.
Vælg det applikationsikon, du vil åbne.
Lukke en applikation
Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.
Tryk og hold inde på startskærmknappen, tryk på Task manager og derefter på End ud for en
applikation for at lukke den. Tryk på Afslut for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også
trykke og holde startskærmknappen inde og trykke på Close all.
40
Grundlæggende brug
Applikationsskærm
Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede
applikationer.
På startskærmen trykkes på
for at åbne applikationsskærmen.
Rul mod højre eller venstre for at få vist andre paneler.
Omarrangere applikationer
→ Redigér, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk
Tryk på
den ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Organisere i mapper
Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.
→ Edit, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til Create folder. Indtast et
Tryk på
mappenavn, og tryk på OK. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter
trykke på Gem.
Omarrangere paneler
Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny
placering.
Installere applikationer
Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. Samsung Apps, til at downloade og installere
applikationer.
Afinstallere applikationer
Tryk på
→ Uninstall/disable apps, og vælg derefter den applikation, du ønsker at fjerne.
Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.
41
Grundlæggende brug
Hjælp
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige
indstillinger.
På applikationsskærmen trykkes på Hjælp. Vælg en kategori for at få vist tip.
Tryk på
for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.
Tryk på
for at søge efter nøgleord.
Indtaste tekst
Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.
Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til ét af de understøttede sprog.
Skifte tastaturtype
Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på Vælg indtastningsmetode, og
vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.
Change the keyboard type
between floating and fixed
keyboards.
Slet tegnet til venstre.
Skift til ny linje.
Indtast store bogstaver.
Indtast store bogstaver.
Indsæt tegnsætningstegn.
Tilføj et element fra
udklipsholderen.
Indsæt et mellemrum.
Indtaste store bogstaver
Tryk på
, før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.
42
Grundlæggende brug
Skifte tastaturtype
Tryk på
hvis du vil ændre tastaturtypen.
Skifte tastatursprog
Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten mod venstre eller højre for at skifte
tastatursprog.
Håndskrift
Tryk og hold på , Tryk på
og skriv et ord med fingeren eller S Pennen. Der vises ordforslag
under skrivning. Vælg et foreslået ord.
Direkte peninput
På applikationsskærmen trykkes på Settings → Controls → S Pen → Direct pen input og
herefter trækkes kontakten Direct pen input til højre.
Når S Pen befinder sig over et tekstfelt, vises ikonet i øverste venstre hjørne af tekstfeltet. Tryk
på for at skrive med S Pen. Du kan lave enkle rettelser, ændre inputsprogene eller indtaste et
mellemrum mellem tegn ved at trykke på rettelsesværktøjet, der vises på håndskriftspladen.
43
Grundlæggende brug
Når denne funktion er aktiveret, kan du gøre følgende:
• Sende en håndskrevet meddelelse.
• Foretage et opkald ved at skrive navnet på en kontaktperson eller et telefonnummer på
tastaturet.
• Indstille en alarm blot ved at skrive tal.
Angive tekst via tale
Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.
Hvis enheden ikke genkender ordene, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et
andet ord eller en sætning på rullelisten.
Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle
sprog.
Kopiere og indsætte
Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og
tryk derefter på Kopiér for at kopiere eller Klip for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til
udklipsholderen.
Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal
indsættes, og derefter trykke på Indsæt.
44
Grundlæggende brug
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med
andre enheder. (s. 116)
Tænde og slukke Wi-Fi
Åbn informationspanelet, og tryk på Wi-Fi for at slå forbindelsen til eller fra.
• Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle
europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan
ikke lovligt anvendes udendørs.
• Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
Forbinde til Wi-Fi-netværk
På applikationsskærmen trykkes på Settings → Connections → Wi-Fi og derefter trækkes
kontakten Wi-Fi til højre.
Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på Tilslut. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er
oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til
netværket, når det er tilgængeligt.
Tilføje Wi-Fi-netværk
Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på Tilføj Wi-Fi-netværk
i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i Netværks-SSID, vælg sikkerhedstype, indtast
adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på Opret forbindelse.
Glemme Wi-Fi-netværk
Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk
opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på Glem netværk.
45
Grundlæggende brug
Oprette konti
Google-applikationer, såsom Play Butik, kræver en Google-konto, og Samsung Apps kræver en
Samsung-konto. Opret en Google-konto og en Samsung-konto for at få mest ud af enheden.
Tilføje konti
Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Googlekonto. Du skal ikke logge ind.
Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på applikationsskærmen at trykke
på Settings → General → Accounts → Add account → Google. Tryk efterfølgende på Ny for at
tilmelde dig eller tryk på Eksisterende, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre
kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.
Du bør også oprette en Samsung-konto.
Fjerne konti
På applikationsskærmen trykkes på Settings → General, vælg et kontonavn under Accounts,
vælg kontoen, der skal fjernes, og tryk derefter på Remove account.
46
Grundlæggende brug
Overføre filer
Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.
Følgende filformater understøttes af visse programmer. Afhængigt af enhedens
softwareversion eller computerens operativsystem er visse filformater muligvis ikke
understøttet.
• Musik: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy,
rtttl, rtx, og ota
• Billedfiler: bmp, gif, jpg og png
• Videofiler: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, og webm
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf og txt
Forbinde med Samsung Kies
Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer medieindhold og personlige
oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra
Samsungs webside.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du
dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.
Forbinde med Windows Media Player
Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.
47
Grundlæggende brug
Forbinde som en medieenhed
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn informationspanelet, og tryk på Forbundet som en medieenhed → Medieenhed
(MTP).
Tryk på Kamera (PTP), hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol),
eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
3 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Sikre enheden
Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til
personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse
enheden op.
Angive et mønster
På applikationsskærmen trykkes på Settings → Device → Lock screen → Screen lock →
Pattern.
Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for
at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme
mønsteret.
48
Grundlæggende brug
Angive en PIN-kode
På applikationsskærmen trykkes på Settings → Device → Lock screen → Screen lock → PIN.
Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.
Angive en adgangskode
På applikationsskærmen trykkes på Settings → Device → Lock screen → Screen lock →
Password.
Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at
bekræfte.
Låse enheden op
Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen, og indtast
oplåsningskoden.
Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs
servicecentre.
49
Grundlæggende brug
Opgradere enheden
Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Opgradere med Samsung Kies
Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk
enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér
i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering
i hjælpen til Samsung Kies.
• Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
• Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til
computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.
Trådløs opgradering
Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware
over-the-air).
På applikationsskærmen trykkes på Settings → General → About device → Software update
→ Update.
50
Kommunikation
Telefon
Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.
På applikationsskærmen trykkes på Telefon.
Foretage opkald
Foretage et opkald
Brug en af følgende metoder:
• Keypad: Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
• Logs: Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og meddelelser.
• Favourites: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
• Kontakter: Foretag et opkald fra kontaktlisten.
Hurtigopkaldsnumre
For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.
Nummerforslag
Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at
foretage et opkald.
51
Kommunikation
Finde kontakter
Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten.
Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til
vedkommende.
Foretage et internationalt opkald
Tryk og hold nede på 0, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer,
og tryk på .
Under et opkald
Du kan gøre følgende:
• Hold: Sæt et opkald på hold. Tryk på Unhold for at genoptage opkaldet.
• Add call: Foretag et andet opkald.
• Keypad: Åbn tastaturet.
• End call: Afslut det aktuelle opkald.
• Kontakter: Åbn kontaktlisten.
• Mute: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Headset: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
• Swap: Skift mellem to opkald.
• Merge: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag
dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten
flerpartssamtale er aktiveret.
• → Action Memo: Start handlingsnotat.
• → Message: Send en meddelelse.
• → Transfer: Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du
aktiverer denne funktion.
• → Manage conference call: Før en privat samtale med en person under et opkald
mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene deltager.
52
Kommunikation
Tilføje kontakter
Indtast et nummer, og tryk på
for at føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet.
Se opkaldslogger
Tryk på Logger for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.
→ View, og derefter foretage et valg.
Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på
FDN (fixed dialling number)
Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse
præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.
→ Call settings → Call settings → Additional settings → Fixed Dialling Numbers
Tryk på
→ Enable FDN, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på FDNliste, og tilføj numre.
Opkaldsspærring
Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til
internationale numre.
→ Call settings → Call settings → Additional settings → Call barring, vælg en
Tryk på
opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.
Modtage opkald
Besvare et opkald
Når der kommer et indgående opkald, skal du trække
uden for den store cirkel.
Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald
besvares, sættes det første opkald på hold.
53
Kommunikation
Afvise et opkald
Når der kommer et indgående opkald, skal du trække
uden for den store cirkel.
For at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald, skal du trække
afvisningsmeddelelseslinjen opad. Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at trykke på
→ Call settings → Call settings → Set up call reject messages.
Afvise opkald fra uønskede numre automatisk
→ Call settings → Call settings → Call rejection → Auto reject mode → Auto
Tryk på
reject numbers og tryk derefter på Auto reject list. Tryk på Opret, indtast et nummer, tildel en
kategori, og tryk på Gem.
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises
ubesvarede opkald.
på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over
Banke på
Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde
et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.
Du kan aktivere tjenesten ved at trykke på
settings og derefter markere Call waiting.
→ Call settings → Call settings → Additional
Viderestilling
Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.
→ Call settings → Call settings → Additional settings → Call forwarding, og vælg
Tryk på
opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på Aktivér.
54
Kommunikation
Videoopkald
Foretage et videoopkald
Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på
et videoopkald.
for at foretage
Under et videoopkald
Du kan gøre følgende:
• Hide me: Skjul dit billede for den anden person.
• Mute: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Headset: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
• Switch camera: Skift mellem forreste og bageste kamera.
• Keypad: Åbn tastaturet.
• End call: Afslut det aktuelle opkald.
• → Outgoing image: Vælg det billede, der skal vises for den anden person.
• → Animated emotions: Føj humørikoner til dit billede.
• → Theme view: Føj dekorative ikoner til dit billede.
• → Turn on cartoon view: Skift til visningstilstanden tegneserie.
• → Enable dual camera: Brug det forreste og det bageste kamera, så de andre deltagere
kan se dig og dine omgivelser.
Videoopkald med dobbelt kameratilstand muliggøres i op til 3 minutter. Efter 3 minutter
slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.
Tryk og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:
• Capture image: Gem den anden persons billede.
• Record video: Optag en video af billederne fra den anden person.
I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.
55
Kommunikation
Kontakter
Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser
m.m.
På applikationsskærmen trykkes på Kontakter.
Administrere kontakter
Tryk på Contacts.
Oprette en kontakt
Tryk på
, og indtast kontaktoplysninger.
• : Tilføj et billede.
• /
: Tilføj eller slet et kontaktfelt.
Redigere en kontakt
Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på
.
Slette en kontakt
Tryk på
→ Delete contacts.
Indstille et hurtigopkaldsnummer
→ Speed dial setting, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal
Tryk på
tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde det nede og derefter
trykke på Fjern.
56
Kommunikation
Søge efter kontakter
Tryk på Contacts.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Før en finger ned langs indekset i venstre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• /
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
• : Skriv en meddelelse.
• : Skriv en e-mail.
Visning af kontakter
Tryk på Contacts.
Som standard viser enheden alle gemte kontakter.
Tryk på
→ Contacts to display, og vælg derefter en placering, hvor kontakterne er gemt.
Flytning af kontakter
Tryk på Contacts.
Flytning af kontakter til Google
Tryk på
→ Merge accounts → Merge with Google.
Kontakter, der flyttes til Google Contacts, vises med
57
i kontaktlisten.
Kommunikation
Flytning af kontakter til Samsung
Tryk på
→ Merge accounts → Merge with Samsung.
Kontakter, der flyttes til Samsung Contacts, vises med
i kontaktlisten.
Importere og eksportere kontakter
Tryk på Contacts.
Importere kontakter
→ Import/Export → Import from SIM card, Import from USB storage eller Import
Tryk på
from SD card.
Eksportere kontakter
Tryk på
card.
→ Import/Export → Export to SIM card, Export to USB storage eller Export to SD
Dele kontakter
→ Share namecard via, vælg kontakter, tryk på Done, og vælg derefter en
Tryk på
delingsmetode.
Favoritkontakter
Tryk på Favourites.
Tryk på
, og gør derefter et af følgende:
• Søg: Søg efter kontakter.
• Føj til favoritter: Føj kontakter til favoritliste.
• Fjern fra favoritter: Fjern kontakter fra favoritliste.
• Grid view / List view: Se kontakter i gitter- eller listeform.
• Hjælp: Se oplysninger om brug af kontakter.
58
Kommunikation
Kontaktgrupper
Tryk på Groups.
Føje kontakter til en gruppe
. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på Udført.
Vælg en gruppe, og tryk på
Administrere grupper
Tryk på
, og gør derefter et af følgende:
• Søg: Søg efter kontakter.
• Edit: Skift indstillingerne for grupper.
• Opret: Opret en ny gruppe.
• Remove member: Fjern medlemmer fra gruppen.
• Send email: Send en e-mail til medlemmerne i en gruppe.
• Skift rækkefølge: Tryk og hold nede på
på Udført.
ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tryk
• Hjælp: Se oplysninger om brug af kontakter.
Sende en meddelelse eller e-mail til en gruppes medlemmer
Vælg en gruppe, tryk på
derefter på Udført.
→ Send meddelelse eller Send e-mail, vælg medlemmer, og tryk
Visitkort
Tryk på Contacts.
Opret et visitkort, og send det til andre.
Tryk på Konfigurér profil, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og
postadresse, og tryk derefter på Gem. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du
konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i MIG og redigere det ved at trykke på .
Tryk på
→ Del visitkort via, og vælg derefter en delingsmetode.
59
Kommunikation
Messages
Brug denne applikation til at sende tekstmeddelelser (sms) eller multimedia-meddelelser (mms).
På applikationsskærmen trykkes på Messages.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er
uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til din tjenesteudbyder.
Sende meddelelser
Tryk på
, tilføj modtagere, skriv en meddelelse, og tryk derefter på
.
Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:
• Indtast et telefonnummer.
• Tryk på
, vælg kontakter, og tryk på Udført.
• Hold S Pennen over , og tryk derefter på S Pen-knappen. Der vises en liste over kontakter,
der er brugt for nylig.
Brug følgende metoder til at oprette en mms:
• Tryk på
• Tryk på
, og vedhæft billeder, videoklip, kontakter, noter, begivenheder m.v.
→ Tilføj emne for at indtaste et emne.
• Hold S Pennen over
for nylig.
, og tryk derefter på S Pen-knappen. Der vises billeder, der er tilføjet
Afsendelse af håndskrevne meddelelser
Når S Pen befinder sig over et tekstfelt, vises ikonet i øverste venstre hjørne af tekstfeltet. Tryk
på , og tryk på for at skrive en håndskrevet meddelelse med S Pennen.
60
Kommunikation
Sende planlagte meddelelser
→ Scheduling. Angiv et klokkeslæt og en
Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på
dato, og tryk på OK. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden,
og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
Oversætte og sende meddelelser
→
For at bruge oversættelsesfunktionen når du skriver en meddelelse, skal du trykke på
Translate, trække kontakten Translate til højre, vælge et sprogpar og derefter trykke på OK.
Tryk på
for at oversætte meddelelsen, og tryk derefter på Udført. Den oversatte meddelelse
erstatter meddelelsen på kildesproget.
Få vist indgående meddelelser
Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.
Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelse.
Aflytte en telefonsvarermeddelelse
Tryk og hold nede på 1 på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.
61
Kommunikation
E-mail
Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.
På applikationsskærmen trykkes på E-mail.
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på Næste for en privat e-mailkonto, såsom
Google Mail, eller tryk på Manuel ops. for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på
skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på
→ Indstillinger → Tilføj konto.
Sende meddelelser
Tryk på den relevante e-mailkonto og derefter på
emne og meddelelse, og tryk derefter på Send.
øverst på skærmen. Indtast modtagere,
Tryk på
for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.
Tryk på
for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.
Tryk på →
for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og
andet i meddelelsen.
Sende planlagte meddelelser
→ Schedule sending, set a time and date, and then tap
While composing a message, tap
Done. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden,
og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
62
Kommunikation
Læse meddelelser
Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på
meddelelser manuelt.
, hvis du vil hente nye
Tryk på en meddelelse for at læse den.
Søg efter en meddelelse.
Hent nye meddelelser.
Videresend meddelelsen.
Slet meddelelsen.
Føj denne e-mailadresse til
kontaktlisten.
Markér meddelelsen som
en påmindelse.
Besvar meddelelsen.
Åbn vedhæftede filer.
Skriv en meddelelse.
Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på Gem for at gemme
den.
Google Mail
Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.
På applikationsskærmen trykkes på Google Mail.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
63
Kommunikation
Sende meddelelser
i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på Send.
Tryk på
Tryk på +CC/BCC for at tilføje flere modtagere.
Tryk på
for at vedhæfte billeder.
Tryk på
→ Gem udkast for at gemme meddelelsen til senere levering.
Tryk på
→ Attach video for at vedhæfte videoer.
Tryk på
→ Slet for at starte forfra.
Tryk på
→ Settings for at ændre Google Mail-indstillingerne.
Tryk på
→ Send feedback for at skrive dine bemærkninger til applikationsudvikling.
Tryk på
→ Help for at få vist hjælp til Google Mail.
Læse meddelelser
Skriv en meddelelse.
Søg efter en meddelelse.
Behold denne meddelelse i
arkivet.
Slet denne meddelelse.
Videresend denne
meddelelse til andre.
Svar alle modtagere.
Besvar denne meddelelse.
Markér meddelelsen som
en påmindelse.
Etiketter
Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises
meddelelser med etiketten Indbakke.
Du kan føje en etiket til en meddelelse ved at vælge meddelelsen, trykke på
labels, og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.
64
→ Change
Kommunikation
Hangouts
Brug denne applikation til at chatte med andre.
På applikationsskærmen trykkes på Hangouts.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at finde en ven ud fra resultaterne og begynde
en chatsamtale.
Google+
Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.
På applikationsskærmen trykkes på Google+.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Tryk på All for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.
Tryk på
for at bruge andre sociale netværksfunktioner.
65
Kommunikation
ChatON
Brug denne applikation til at chatte med enhver anden enhed. Du skal logge på din Samsungkonto eller bekræfte dit telefonnummer for at kunne bruge denne applikation.
På applikationsskærmen trykkes på ChatON.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Opret en venneliste ved at indtaste telefonnumre eller e-mailadresser fra Samsung-konti
→ Contact sync for at
eller vælge venner fra listen med forslag. Du kan også trykke på →
synkronisere kontakter fra enheden manuelt.
Tryk på
→ Start chat, og vælg en ven for at begynde at chatte.
For at skifte til stemme- eller videochat skal du trykke på
Video Chat.
→ ChatON Voice Chat eller ChatON
Videochat med dobbelt kameratilstand muliggøres i op til 3 minutter. Efter 3 minutter
slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.
Twitter
Use this application to access the Twitter social network site and keep in touch with people.
På applikationsskærmen trykkes på Twitter.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
66
Web og netværk
Internet
Brug denne applikation for at gå på internettet.
På applikationsskærmen trykkes på Internet.
Få vist websider
Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på Gå.
Tryk på
for at dele eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.
Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du klikke på adressefeltet og derefter trykke på ikonet for
søgemaskinen ved siden af webadressen.
Åbne en ny side
Tryk på
.
Du kan gå til en anden webside ved at rulle mod højre eller venstre og trykke på siden for at
vælge den.
Søge på internettet via stemmen
Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.
Bogmærker
Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på
.
Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.
67
Web og netværk
Historik
Tryk på → Historik for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan
→ Ryd historik.
rydde historikken ved at trykke på
Links
Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.
Tryk på Downloads for at se gemte links. (s. 113)
Dele websider
Tryk på
→ Share via for at dele en websideadresse med andre.
Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og
efterfølgende trykke på Del.
Chrome
Brug dette program til at søge efter informationer og gennemse websider.
På applikationsskærmen trykkes på Chrome.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Få vist websider
Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.
Åbne en ny side
Tryk på → Ny fane.
Du kan gå til en anden webside ved at rulle mod højre eller venstre og trykke på siden for at
vælge den.
68
Web og netværk
Bogmærker
Du kan markere den aktuelle webside med et bogmærke ved at trykke på
f.eks. navn og webadresse, og derefter trykke på Save.
, angive oplysninger,
Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på → Bogmærker, og vælge et bogmærke.
Søge på internettet via stemmen
Tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.
Synkronisere med andre enheder
Synkronisér åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er
logget på med den samme Google-konto.
Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på → Andre enheder. Vælg en
webside, du vil besøge.
Bluetooth
Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via
Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
For at aktivere Bluetooth skal du på applikationsskærmen trykke på Settings → Connections →
Bluetooth, og derefter trække kontakten Bluetooth til højre.
69
Web og netværk
Parre med andre Bluetooth-enheder
På applikationsskærmen trykkes på Settings → Connections → Bluetooth → Scan for at få
vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den
automatisk genererede adgangskode på begge enheder.
Sende og modtage data
Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er Galleri. Åbn
Gallery, vælg et billede, tryk på → Bluetooth, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne.
Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed for at
billedet kan modtages. Den overførte fil gemmes i mappen Bluetooth. Hvis der modtages en
kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.
Skærmspejling
Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller
HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder,
som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content
Protection (HDCP), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
• Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
• Deaktivér funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
• Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller
HomeSync muligvis ikke.
• Hvis du ser video eller spiller på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den
optimale oplevelse.
På applikationsskærmen trykkes på Settings → Connections → Screen Mirroring og derefter
trækkes kontakten Screen Mirroring til højre. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr
skærmen med knapperne på enheden. Opret forbindelse til en enhed ved at trykke på enhedens
navn og holde det nede for at indtaste din PIN-kode.
70
Web og netværk
Samsung Link
Brug denne applikation for at afspille indhold, der er gemt på eksterne enheder eller
weblagertjenester over internettet. Du kan afspille og sende multimediefiler på enheden til en
anden enhed eller weblagertjeneste.
På applikationsskærmen trykkes på Samsung Link.
For at starte Samsung Link skal du downloade og installere applikationen. Tryk på Install, og følg
derefter anvisningerne på skærmen.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne
applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere
omkostninger.
Group Play
Brug denne applikation til at nyde øjeblikke sammen med venner ved at dele og afspille indhold.
Opret eller deltag i en gruppeafspilningssession, og del derefter indhold, f.eks. billeder eller
musik.
På applikationsskærmen trykkes på Group Play.
For at starte Group Play skal du downloade og installere applikationen. Tryk på Install, og følg
derefter anvisningerne på skærmen.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Når du bruger denne applikation, kan du ikke benytte internettet.
• Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne
applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere
omkostninger.
71
Web og netværk
WatchON
Brug denne applikation til at oprette forbindelse til et tv for at se dine foretrukne programmer og
film.
På applikationsskærmen trykkes på WatchON.
Du skal først forbinde enheden til et netværk og sørge for, at enhedens infrarøde port er rettet
mod tv'et.
Forbinde til et tv
Slut til et tv for at få vist enhedsskærmen på en stor flade og fjernstyre tv'et med enheden.
Vælg et land, et område og en udsendelsestjeneste. Tap → Setup, select the TV brand, and
then follow on-screen instructions to register the TV with the device. Trinene varierer alt efter de
valgte indstillinger.
Opret forbindelse til andre enheder ved at trykke på
room.
→ Settings → Room settings → Add
Se tv
Vælg mellem tv-programmulighederne baseret på dit valg ved registrering af tv'et, eller vælg
en kategori øverst på skærmen. Select a TV programme or a movie, and then tap Watch on TV,
Watch this channel, or Watch now. Det valgte program vises på det tilsluttede tv.
Tryk på , og åbn kontrolpanelet for at betjene tv'et.
Indstilling af programpåmindelser
Tap Timeline at the bottom of the screen and select a time for a TV programme you want to
watch. Select a programme, and then tap .
The reminder for the selected programme is added to S Planner.
72
Medie
Music
Brug denne applikation til at lytte til musik.
På applikationsskærmen trykkes på Music.
• Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
• Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte
kodningsmetode.
Afspille musik
Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.
Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.
Søg efter DLNA-aktiverede
enheder.
Justér lydstyrken.
Angiv filen som din
yndlingssang.
Skift gentagelsestilstand.
Aktivér blanding.
Skjul musikafspillerskærmen.
Åbn afspilningslisten.
Genstart den sang, der
afspilles, eller spring til den
forrige sang. Tryk og hold
nede for at spole tilbage.
Spring til næste sang. Tryk
og hold nede for at spole
frem.
Sæt på pause, og genoptag
afspilningen.
73
Medie
For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på
Smart volume.
→ Settings → Advanced →
Smart volume er muligvis ikke aktiveret for alle filer.
Når Smart volume aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens
lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå
høreskader.
→
Indstil en personlig lyd under lytning til sange med høretelefoner ved at trykke på
Settings → Advanced → Adapt Sound → On. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller
højere, kan indstillingen Adapt Sound for tilpasning af lyden ikke anvendes på musikafspilning.
Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.
Indstille en sang som ringetone eller alarmtone
Du kan indstille den sang, du hører, som ringetone eller alarmtone, ved at trykke på
og vælge en indstilling.
→ Set as
Oprette afspilningslister
Sammensæt din egen afspilningsliste.
Tryk på → Create playlist. Indtast en titel, og tryk på OK. Vælg de sange, du vil inkludere, og
tryk derefter på Done.
Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på
afspilningsliste.
→ Føj til
Afspille musik efter humør
Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Når du har
tilføjet en ny sang, trykkes på Music square → .
Tryk på Musiktorv, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække
med fingeren.
74
Medie
Kamera
Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.
I Galleri kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 82)
På applikationsskærmen trykkes på Kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at objektivet er rent. I modsat fald vil kameraet måske ikke fungere korrekt i
visse tilstande, der kræver høj opløsning.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Tage billeder
Tage et billede
Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er
fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på
for at tage et billede.
Få vist flere valg.
Skift til Dobbelt
kamera-tilstand.
Skift mellem forreste og
bageste kamera.
Se aktuel tilstand.
Begynd at optage en video.
Skift optagetilstand.
Åbn Galleri for at se billeder
og videoklip.
Vælg mellem forskellige
tilgængelige effekter.
75
Medie
Fotograferingstilstand
Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.
Tryk på TILSTAND, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.
• Auto: Brug denne funktion for at lade kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den
ideelle tilstand til billedet.
• Beauty face: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
• Best photo: Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
• Best face: Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at
skabe det bedst mulige billede.
Tryk på
for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet i ro
og ikke bevæge dig, mens du tager billeder. Når Galleri åbnes, skal du trykke på den gule
ramme på hvert ansigt og vælge personens bedste individuelle positur. Når du har valgt
en positur for hver enkelt person, skal du trykke på Gem for at flette billederne til et enkelt
billede og gemme det.
• Sound & shot: Brug denne tilstand til at tage et billede med lyd.
Tryk på
billede.
for at tage et billede. Enheden optager få sekunders lyd, efter at den har taget et
Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.
• Drama: Brug denne funktion til at tage en serie billeder og kombinere dem i ét billede, der
viser bevægelsen.
Benyt disse tip for at få det bedste billede. Enheden tager muligvis ikke ordentlige billeder
under andre optagelsesforhold.
– – Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
– – Tag billeder at et motiv, der bevæger sig i én bestemt retning.
– – Tag billeder med baggrunde uden motiver i bevægelse.
– – Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
– – Undlad at tage billeder af motiver, der er for tæt på eller for langt væk til at kunne ses i
søgeren, eller som er for lange som f.eks. en bus eller et tog.
76
Medie
• Rich tone (HDR): Brug denne indstilling for at tage et billede med forbedret kontrastforhold.
• Eraser: Brug denne funktion til at slette bevægelser fra motiver i bevægelse i baggrunden.
Tryk på
for at tage en serie af billeder. Enheden sletter spor af bevægelser fra et motiv
i bevægelse. Tap på Vis objekter i bevægelse for at gendanne det originale billede, og tap
derefter på det markerede område.
Benyt disse tip for at få det bedste billede.
– – Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
– – Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
– – Når du tager fotos af et motiv, der bevæger sig meget lidt eller bevæger sig en hel del,
genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
– – Hvis der er flere forskellige motiver i bevægelse i baggrunden, genkender kameraet
muligvis ikke alle bevægelserne.
• Panorama: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.
Benyt disse tip for at få det bedste billede.
– – Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
– – Hold kameraets søger inden for guiderammen.
– – Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde såsom
en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
• Sports: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
• Night: Brug denne indstilling til billeder, der er taget under mørkere forhold.
Panoramabilleder
Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.
Tryk på MODE → Panorama.
Tryk på
, og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når den blå ramme flugter med
søgeren, tager kameraet automatisk et nyt billede i en panoramaserie. Tryk på
for at stoppe
optagelsen.
Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.
77
Medie
Anvendelse af filtereffekter
Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.
Tryk på
, og vælg en filtereffekt. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.
Optage videoer
Optage en video
Tryk på for at optage en video. Tryk på
stoppe optagelsen.
for at sætte optagelsen på pause. Tryk på
for at
Tryk på udløserknappen for at tage billeder, mens du optager en video.
Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:
• Du kan ændre fokus ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på
fokusere på midten af skærmen.
• Tryk på
for at
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
Optagelsestilstand
Tryk på
→
for at skifte optagelsestilstand.
• Normal: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
• Limit for MMS: Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via
mms.
• Fast motion: Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse. Enheden
afspiller videoen i hurtig bevægelse.
78
Medie
Zoome ind og ud
Brug en af følgende metoder:
• Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome
ud.
Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en
videooptagelse.
Dobbelt kamera-tilstand
Når du tager et landskabsbillede med det bageste kamera, vises billedet eller videoen, der er
optaget med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at
tage et smukt landskabsbillede, samtidig med, at du tager et selvportræt.
Tryk på
for at skifte til Dobbelt kamera-tilstand. Tryk på
for at optage en video.
for at tage et billede, eller tryk på
Tryk for at ændre størrelse
eller placering.
Vælg mellem forskellige
tilgængelige stilarter.
79
Medie
• Du kan optage video i dobbeltkameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til
10 minutter i HD.
• Under optagelse af videoer i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.
Dele billedet
Tryk på
→
, og vælg derefter en af følgende funktioner:
• Share shot: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct.
• Del billede af ven: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet
med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person.
• ChatON photo share: Send et billede til en anden enhed via ChatON.
• Remote viewfinder: Indstil en enhed til at fjernbetjene kameraet.
Fjernbetjening af kameraet
Indstil en enhed som søger for at fjernbetjene kameraet.
→ → Remote viewfinder, og forbind derefter enheden og kameraet ved hjælp
Tryk på
af Wi-Fi Direct eller NFC. Tryk på
for at tage et billede via fjernbetjening, hvor du bruger
enheden som søger.
Konfigurere indstillinger for Kamera
→ for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle
Tryk på
tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt
af den anvendte tilstand.
• Photo size / Video size: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette
bruger dog også mere hukommelse.
• Burst shot: Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
• Tap to take pics: Tryk på billedet på eksempelskærmen for at tage billeder.
• Ansigtsgenkendelse: Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med
at tage billeder af dem.
80
Medie
• Måling: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centreweighted måler baggrundslyset i midten af billedet. Punkt måler lysværdier på et bestemt
punkt. Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
• ISO: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i filmkamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere
værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
• Video stabilisation: Aktivér eller deaktivér billedstabilisator. Billedstabilisator hjælper med at
fokusere, når kameraet er i bevægelse.
• Auto night detection: Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold og justere
billedets lysstyrke uden brug af kameralys.
• Save as: Indstil enheden til at slette det originale billede ved optagelse af billeder i
kontastforbedringstilstand.
• Location tag: Føj et GPS-tag til billedet for at se den geografiske placering. Aktivér denne
funktion, når du tager billeder, for at oprette albums i Story Album.
• Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor
signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder
samt under dårlige vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at
undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
• Gennemse: Vis kortvarigt de billeder, du har taget.
• Volume key: Indstil enheden til at bruge lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller
zoomfunktionen.
• Selvudløser: Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
• White balance: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på
billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til
varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
• Exposure value: Redigér eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys
kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
• Guidelines: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
81
Medie
• Kameralys: Aktivér eller deaktivér kameralys.
• Voice control: Indstil kameraet til at tage billeder ved brug af stemmekommandoer.
• Contextual filename: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle koder. Brug denne indstilling
for at bruge funktionen Tag Buddy i Gallery og Story Album.
• Save as flipped: Invertér billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
• Lagring: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
• Nulstil: Nulstil kameraindstillingerne.
Genveje
Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.
Tryk på
→ Edit quick settings.
Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen. Du kan flytte de
eksisterende ikoner på listen ved at trykke på dem og herefter trække.
Galleri
Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.
På applikationsskærmen trykkes på Galleri.
• Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
• Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte
kodningsmetode.
Få vist billeder
Launching Gallery displays images by creation date. Når en anden applikation, såsom E-mail,
gemmer et billede, oprettes mappen Download automatisk til billedet. På samme måde oprettes
mappen Screenshots automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.
Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.
Rul mod venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.
82
Medie
Zoome ind og ud
Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:
• Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
• Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at
zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.
Få vist billeder ved hjælp af bevægelsesfunktionen
Ved hjælp af bevægelsesfunktionen kan du udføre en funktion med en bestemt bevægelse.
På applikationsskærmen trykkes på Settings → Controls → Motions herefter trækkes Motionskontakten til højre, og hvorefter der tændes for kontakten for hver enkelt funktion.
Hvis du vil stoppe med at bruge en bevægelsesfunktion, skal du trække kontakten Motions til
venstre.
Afspille videoklip
Videofiler vises med ikonet
i forhåndsvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på
.
Beskære segmenter i en video
Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det
ønskede slutsted, og gem derefter videoen.
Redigere billeder
Tryk på
, og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:
• Favourite: Føj til favoritlisten.
• Diasshow: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
• Photo frame: Brug denne funktion til at tilføje en ramme og et notat på et billede. Det
redigerede billede gemmes i mappen Photo frame.
• Photo note: Brug denne funktion til at skrive et notat bag på billedet. Tryk på
redigere notatet.
for at
• Kopiér til udklipsholder: Kopiér til udklipsholder.
• Udskriv: Udskriv billedet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Nogle printere er muligvis ikke
kompatible med enheden.
83
Medie
• Omdøb: Giv en fil et andet navn.
• Del billede af ven: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode
på billedet.
• Roter mod venstre: Rotér mod uret.
• Roter mod højre: Rotér med uret.
• Beskær: Tilpas den blå ramme for at beskære og gemme billedet i den.
• Angiv som: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
• Detaljer: Se billeddetaljer.
• Indstillinger: Skift galleriindstillinger.
Ændre billeder
Tryk på
, og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:
• Rotate: Rotér billedet.
• Beskær: Beskær billedet.
• Colour: Justér billedets farvemætning eller lysstyrke.
• Effect: Anvend effekter på billedet.
• Sticker: Sæt stickers på.
• Drawing: Tegn på billedet.
• Frame: Anvend rammer på billedet.
Foretrukne billeder
Når du får vist et billede, kan du trykke på
→ Favourite for at føje billedet til favoritlisten.
Slette billeder
Brug en af følgende metoder:
• Tryk på
• Tryk på
→ Vælg element i en mappe, markér billederne, og tryk på
, når du får vist et billede.
84
.
Medie
Dele billeder
Brug en af følgende metoder:
• Tryk på
→ Select item i en mappe, markér billederne, og tryk på
andre eller dele dem via sociale netværk.
for at sende dem til
• Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale
netværkstjenester.
Indstille som baggrund
→ Indstil som, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller
Tryk på
tildele det til en kontakt.
Forsyne ansigter med koder
→ Settings → Tags, og markér derefter Face tag. Der vises en gul ramme omkring
Tryk på
det genkendte ansigt. Tryk på ansigtet og på Tilføj navn, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.
Når ansigtskoden vises på et billede, skal du trykke på koden og vælge blandt de tilgængelige
muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende meddelelser.
Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve,
ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.
Brug af Markér ven
→ Settings → Tags → Tag buddy, og træk derefter kontakten Tag buddy til højre
Tryk på
for at få vist en kontekst-tag (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.
85
Medie
Story Album
Brug denne applikation til at oprette dit eget digitale album, hvor du kan gemme dine historier
og organisere billederne pænt og automatisk.
På applikationsskærmen trykkes på Story Album.
For at starte Story Album skal du downloade og installere applikationen. Tryk på Install, og følg
derefter anvisningerne på skærmen.
Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via
mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere omkostninger.
Video
Brug denne applikation til at afspille videofiler.
På applikationsskærmen trykkes på Video.
• Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
• Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte
kodningsmetode.
Afspille videoklip
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Justér lydstyrken.
Søg efter DLNA-aktiverede
enheder.
Spring frem eller tilbage
ved at trække i bjælken.
Spring til næste video. Tryk
og hold nede for at spole
frem.
Skift til flydende
skærmtilstand.
Skift skærmforhold.
Genstart den aktuelle
video, eller spring til den
forrige video. Tryk og hold
nede for at spole tilbage.
Sæt på pause, og genoptag
afspilningen.
86
Medie
Slette videoer
Tryk på
→ Slet, vælg videoer ved at markere dem, og tryk på Slet.
Dele videoklip
→ Share via, vælg videoklip ved at markere dem, tryk på Udført, og vælg derefter en
Tryk på
delingsmetode.
Brug af pop op-videoafspiller
Brug denne funktion til at bruge andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på
mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.
,
Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og før dem sammen for at
formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.
Købe videoklip
Rul skærmen til venstre eller højre, og vælg derefter en video.
Video Editor
Brug dette program til at redigere videoer og anvende forskellige effekter.
På applikationsskærmen skal du trykke på Video Editor.
For at starte Video Editor skal du downloade og installere applikationen. Tryk på Install, og følg
derefter anvisningerne på skærmen.
• Nogle videofiler i Galleri kan muligvis ikke vises afhængigt af videoopløsning og
codec.
• Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte
kodningsmetode.
• Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne
applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere
omkostninger.
87
Medie
YouTube
Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.
På applikationsskærmen trykkes på YouTube.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Se videoklip
Tryk på
, og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.
Tryk på
få at skifte til fuldskærm.
Føj videoen til
afspilningslisten.
Søg efter videoer.
Send URL-adressen til
andre.
Stop eller fortsæt
afspilningen.
Skift videokvalitet.
Afslut fuldskærm.
Spring frem eller tilbage
ved at trække i bjælken.
Dele videoklip
Vælg det relevante videoklip, tryk på
, og vælg derefter en delingsmetode.
Uploade videoklip
Vælg din konto, tryk på
UPLOAD.
, vælg et videoklip, indtast oplysninger om klippet, og tryk derefter på
88
Medie
My Magazine
Brug denne applikation til at lave dit eget sociale tidsskrift.
On the Home screen, flick your finger up from the bottom of the screen.
Når Mit tidsskrift kører første gang, skal du trykke på Next, læse og acceptere
betingelserne og derefter trykke på Start.
Tryk på for at konfigurere dit tidsskrift, og sæt derefter kryds ud for kategorierne. Tryk på ,
vælg nye emner, og tryk derefter på .
Svirp mod venstre eller højre for at ændre kategorien, svirp op eller ned for at bladre, og vælg
derefter en artikel, du vil læse.
Når du får vist en side, skal du trykke på
• for at bruge følgende applikation:
: Påbegynde et S-notat
• : Launch S Planner.
• : Send email.
• : Starte Google-søgning.
• : Åbne webbrowseren.
• : Åbne applikationsskærmen.
Brug følgende ikoner, mens du læser en artikel:
• : Gå til den forrige side.
• : Del artiklen med andre.
• : Angiv artiklen som "Synes godt om" på Facebook.
• : Se andres kommentarer til artiklen.
• : Angiv artiklen som "Synes godt om" i Flipboard.
• : Føj artiklen til dit Flipboard-tidsskrift.
89
Medie
Flipboard
Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.
På applikationsskærmen trykkes på Flipboard.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Du starter Flipboard ved at svirpe mod venstre på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og
derefter trykke på Build Your Flipboard.
Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en
artikel.
Brug følgende ikoner, mens du læser en artikel:
• : Gå til den forrige side.
• : Del artiklen med andre.
• : Angiv artiklen som "Synes godt om" i Flipboard.
• : Føj artiklen til dit Flipboard-tidsskrift.
SketchBook for Galaxy
Brug denne applikation til at oprette en hurtig model af eller skitsere din ide til et projekt.
Tryk på SketchBook for Galaxy på applikationsskærmen.
Brug kunstværktøjer til at tegne eller male din digitale kunst. Billedet gemmes i Gallery.
For at starte SketchBook for Galaxy skal du downloade og installere applikationen. Tryk på
Install, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne
applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere
omkostninger.
90
Medie
Businessweek+
Brug denne applikation for at få de seneste nyheder om økonomi, virksomheder, markedsdata
med mere.
På applikationsskærmen trykkes på Businessweek+.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
NYTimes
Use this application to browse and navigate some articles and more.
På applikationsskærmen trykkes på NYTimes.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
To search for articles, tap
, and then enter a keyword in the search field.
91
Applikations- og mediebutikker
Play Butik
Med denne applikation kan du købe og downloade programmer og spil, som kan bruges på
enheden.
På applikationsskærmen trykkes på Play Butik.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere applikationer
Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på
for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på INSTALLER for at hente den. Hvis det er
en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at
gennemføre købet.
• Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon
øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere
applikationen.
• Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på
applikationsskærmen at trykke på Settings → General → Security → Unknown
sources.
Afinstallere applikationer
Afinstallér applikationer købt i Play Butik.
Tryk på , vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk
derefter på UNINSTALL.
92
Applikations- og mediebutikker
Samsung Hub
Brug dette program til at købe, benytte og administrere digitalt medieindhold. Samsung Hub
fremhæver og anbefaler også indhold, som du måske kan lide.
På applikationsskærmen trykkes på Samsung Hub.
De leverede indholdstyper afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Køb af multimedieindhold
Vælg en tjenestekategori, vælg medieindhold, og gennemfør derefter købet.
Administrere indhold på enheden
Vælg en tjenestekategori, rul mod venstre, og administrér derefter indhold på enheden.
Samsung Apps
Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan
finde flere oplysninger på www.samsungapps.com.
På applikationsskærmen trykkes på Samsung apps.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere applikationer
Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på CATEGORY for at vælge en kategori.
Søg efter en applikation ved at trykke på
søgefeltet.
øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i
Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på Free for at hente den. Hvis det er en
betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at
gennemføre købet.
93
Applikations- og mediebutikker
Play Bøger
Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.
På applikationsskærmen trykkes på Play Bøger.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Play Film
Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.
På applikationsskærmen trykkes på Play Film.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Play Musik
Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Googleskytjenesten.
På applikationsskærmen trykkes på Play Music.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
94
Applikations- og mediebutikker
Play Magasiner
Brug denne applikation til at læse og downloade tidsskrifter.
På applikationsskærmen trykkes på Play Magasiner.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Play Games
Brug denne applikation til at downloade og spille spil.
På applikationsskærmen trykkes på Play Games.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
95
Værktøjer
S Notat
Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af multimediefiler eller
stemmeoptagelser.
Tryk på S-notat på applikationsskærmen.
Oprettelse af notater
Når du kører S Notat første gang, skal du trykke på Start for at angive standardforsiderne og en
skabelon. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Skrive noter
Opret notater med rigt indhold ved at tegne skitser med fingeren eller S Pennen eller ved at
tilføje multimediefiler eller stemmenotater.
Tryk på
for at skrive eller tegne på skærmen, eller tryk på
tastaturet.
for at indtaste tekst ved brug af
Fortryd og gendan den
seneste handling.
Vælg notatet.
Slet notatet.
Indtast en note.
Gem notatet.
Føj en anden side til den
aktuelle note.
Skift til S Pen-tilstand eller
fingertilstand.
Indsæt en multimediefil.
Skift sideindstillinger.
96
Værktøjer
Når du bruger skabelonerne med billedrammer, skal du trykke på og holde en billedramme og
derefter trykke på Images eller Take picture for at tilføje et billede.
Du kan slette en ramme ved at trykke på og holde rammen og derefter trykke på Delete.
Når du skriver et notat, kan du trykke på
penfarve.
én gang for at skifte pennetype, stregtykkelse eller
Når du sletter det håndskrevne notat, kan du trykke på og derefter på
størrelsen på viskelæderet eller trykke på Clear all for at slette notatet.
for at ændre
Gem den aktuelle indstilling som
en penprofil.
Skift pentype.
Skift linjetykkelsen.
Skift penfarven.
Tilføj en ny farve ved hjælp af
farvevælgeren.
Du kan zoome ind eller ud på skærmen ved at køre to fingre mod hinanden eller fra hinanden.
Du kan tilføje en ny side ved at trykke på
→ Add page.
Du kan slette siden ved at trykke på
→ Delete page.
Du kan tagge siden ved at trykke på
→ Add tag.
Du kan tilføje et indeks til siden ved at trykke på
→ Index page.
Du kan ændre sideskabelonen ved at trykke på
→ Add template.
Du kan ændre baggrunden for siden ved at trykke på
Du kan få vist et gitter på siden ved at trykke på
97
→ Background.
→ Show grid.
Værktøjer
Brug af markeringsværktøjet
Skriv en formel, eller tegn en form, og tryk derefter på . Tegn en streg omkring formlen eller
formen for at markere den, og tryk derefter på Transform into → Shape eller Formula for at
organisere den.
Indsættelse af multimediefiler
Tryk på
for at indsætte billeder, videoer, stemmenotater med mere.
Oprettelse af en tabel
Tryk på → Easy chart → Table, angiv antallet af række og kolonner for tabellen, og tryk
derefter på Done.
• Du kan indtaste data i tabellen ved at trykke på en tabelcelle.
• Du kan tilføje eller slette kolonner ved at trykke på
• Du kan tilføje eller slette rækker ved at trykke på
→ Add dataset eller Delete dataset.
→ Add item eller Delete item.
Oprettelse af et diagram
Du kan oprette et diagram ved at trykke på → Easy chart og derefter vælge en diagramtype.
Derefter kan du tegne søjler, streger eller delelinjer i diagrammet.
Du kan oprette et diagram ud fra dataene i tabellen ved at trykke på og holde tabellen, trykke på
Edit chart → og derefter vælge et diagram.
98
Værktøjer
Redigering af et diagram
Du kan redigere et diagram ved at trykke på og holde et diagram eller en tabel, → Edit chart, og
derefter bruge følgende indstillinger:
• Tryk på
øverst til venstre på skærmen for at ændre diagramtypen.
• Tryk på et element, og tryk på
S Pennen.
, og skriv derefter værdier for at rette med fingeren eller
De tilgængelige indstillinger kan afhænge af diagramtypen.
Brug af ideskitsen
Tryk på → Idea Sketch, og skriv derefter et nøgleord, eller vælg en kategori for at søge efter
billeder.
Du kan tilføje dine egne skitser til listen ved at trykke på
skitsepanelet.
og derefter tegne et billede i
Visning af notatsider
Når du får vist sider, skal du trykke på
for at bruge følgende indstillinger:
• Delete: Slet siden.
• Share via: Send siden til andre.
• Export: Save the page as an image file or a PDF file.
• Edit pages: Add or delete pages.
• Add tag: Indsæt en kode på siden.
• Index page: Tilføj et indeks til siden.
• Add shortcut to home: Tilføj en genvej til siden på startskærmen.
• Udskriv: Udskriv siden via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Nogle printere er muligvis ikke
kompatible med enheden.
• Save as: Gem siden med et andet navn.
• Angiv som: Set the note as wallpaper or assign it to a contact.
99
Værktøjer
Visning af sideeksempel
Træk et notat ned for at se et eksempel af siderne oven over notatet.
Tryk på
på notatforsiden for at få adgang til følgende indstillinger:
• Delete: Slet notatet.
• Share via: Del notatet med andre.
• Export: Eksportér notatet som en billedfil eller en PDF-fil.
• Omdøb: Giv notatet et andet navn.
• Edit cover: Skift notatforside.
• Føj til favoritter: Føj notatet til favoritlisten.
• Lock: Lås notatet, så andre ikke kan se det.
• Add shortcut to home: Tilføj en genvej til notatet på startskærmen.
Søgning efter notater
Brug denne funktion til at søge efter et notat ved at indtaste søgekriterier, f.eks. navne, koder,
tekst eller håndskrevne ord.
Tryk på
, tryk på søgefeltet øverst på skærmen, og indtast derefter søgekriterierne.
100
Værktøjer
S-planlægger
Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.
På applikationsskærmen trykkes på S-planlægger.
Oprette begivenheder eller opgaver
Tryk på
, og brug derefter en af følgende metoder:
• Tilføj begivenhed: Indtast en begivenhed, og angiv, om den skal gentages.
• Tilføj opgave: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.
Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke på
den igen.
Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk
efterfølgende på Redigér begivenhedsinfo eller Redigér opgavedetaljer for at tilføje flere
detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller
hvor den finder sted.
Inviter andre til begivenheden ved at sende en e-mail. Angiv e-mailadressen i feltet Participants,
eller tryk på for at åbne kontaktlisten.
Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet Placering,
tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på
det viste kort.
101
Værktøjer
Synkronisere med Google Calendar
På applikationsskærmen trykkes på Settings → General → Accounts → Google under My
accounts, vælg Google-kontoen, og markér Sync Calendar.
Du kan synkronisere manuelt ved på applikationsskærmen at trykke på S Planner →
Synkronisér.
Få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på
derefter Google-kontoen.
→
→ Calendars, og markér
Håndskrift på månedsvisning
Tryk på på månedsvisningsskærmen for at aktivere denne funktion. Denne er kun
tilgængelige i månedsvisning i Landskab tilstand.
Skifte kalendertype
Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, i øverst side af
skærmen.
Søge efter begivenheder
Tryk på
, og indtast et nøgleord.
Tryk på I dag øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder.
Slette begivenheder
Tryk på
→ Delete, vælg begivenheder ved at markere dem, og tryk på Delete.
Dele begivenheder
Vælg en begivenhed eller opgave, tryk på
→ Share via, og vælg derefter en delingsmetode.
102
Værktøjer
POLARIS Office 5
Brug denne applikation til at redigere dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og
præsentationer.
På applikationsskærmen trykkes på POLARIS Office 5.
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af filtypen.
Opret et dokument.
Få vist de seneste
dokumenter.
Gennemse mapper.
Share documents with
others.
Gennemse efter
dokumentformater.
Få vist favoritdokumenter.
Oprette dokumenter
Tryk på
, og vælg derefter en dokumenttype.
Brug værktøjslinjen til redigering øverst på skærmen for at redigere dokumentet.
To finish, tap the document icon at the top left of the screen, tap Save, enter a filename, select a
folder to save to, and then tap Save.
To save the document as a PDF file, tap the document icon at the top left of the screen, tap PDF
export, enter a filename, and then tap Export.
While editing the documents, tap
, and then use one of the following functions:
• Switch to View Mode: Preview the document.
• Slide note: Edit memos on slides.
• Find/Replace: Søg efter eller erstat tekst.
• Page layout: Redigér layout på sider.
103
Værktøjer
• Screen Conversion: Apply animation or transition effects to slides.
• View Settings: Skift visningstilstand.
• Read All: Læs dokumentet via tekst-til-tale-funktionen.
• Filter: Få vist celler, der er filtreret efter bestemte kriterier.
• Sort: Sortér celler efter bestemte kriterier.
• Protect worksheet: Lås arket, så andre ikke kan redigere det.
• Freeze frame: Behold den valgte række på dens nuværende placering.
• Recalculation: Genberegn funktionerne på arket.
• Screen capture: Capture the selected area.
• View Information: View the document details.
• Hjælp: Access help information for using the POLARIS Office.
Læse dokumenter
Tryk på en fil på skærmen med de seneste dokumenter. Eller tryk på File Browser, From type,
Favorites eller View Together, og vælg derefter en fil, du vil åbne.
To draw on the document, tap
.
To search for a text string in the document, tap
Tryk på
.
, og brug derefter en af følgende funktioner:
• Switch to Edit Mode: Open the editing toolbar.
• Bookmark: Open the Bookmark panel. Select a label to go to bookmarks point.
• View Settings: Change the view mode settings.
• Continuous view: Se dias kontinuerligt.
• Slide note: Edit memos on slides.
• Freeze frame: Behold den valgte række på dens nuværende placering.
• Screen capture: Capture the selected area.
• View Information: View the document details.
• Hjælp: Åbn hjælpen til brug af POLARIS Office.
104
Værktøjer
Sharing documents
Del dokumenter med flere enheder, der er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk. While sharing
documents, you can write a note or draw on the screen.
To create a sharing group, tap View Together → . Select a document to share, enter a name
and password for the sharing group, and then tap OK.
To join a sharing group, search for and join the sharing group with the password.
Dropbox
Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox-onlinelageret. Når
du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre
computere, der har Dropbox installeret.
På applikationsskærmen trykkes på Dropbox.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Tryk på Start for at aktivere Dropbox, første gang du bruger den. Følg anvisningerne på skærmen
for at fuldføre opsætningen.
Når Dropbox er aktiveret, uploades billeder og videoer, der optages med enhedens kamera,
automatisk til Dropbox. Tryk på for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller
slette filer eller oprette albums, skal du trykke på og derefter vælge filer.
→ Upload here → Photos or videos eller Other files for at uploade filer til
Tryk på →
Dropbox. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.
Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på
åbne filer på favoritlisten.
105
for at
Værktøjer
Sky-tjeneste
Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere indstillinger og
applikationsdata med din Samsung-konto eller Dropbox.
På applikationsskærmen trykkes på Settings → General → Cloud.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Synkronisere med Samsung-konto
Tryk på Samsung-konto eller Synkroniseringsindstillinger for at synkronisere filer.
Sikkerhedskopiere eller gendanne data
Tryk på Backup for at sikkerhedskopiere, eller tryk på Restore for at gendanne data med din
Samsung-konto.
Synkronisere med Dropbox
Tryk på Tilknyt Dropbox-konto, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på
skærmen for at fuldføre opsætningen.
Når du har logget på, skal du trykke på Allow, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer
med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.
106
Værktøjer
Alarm
Brug denne applikation til at indstille vækningsopkald og alarmer om vigtige begivenheder.
På applikationsskærmen trykkes på Alarm.
Slå denne alarm til eller fra.
Dato og tid
Indstille alarmer
Tryk på , indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk efterfølgende
på Save. Du kan også indstille en alarm ved at skrive tal med S Pennen.
• Location alarm: Angiv en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på den angivne
placering.
• Udsæt: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det
forudindstillede klokkeslæt.
• Intelligent alarm: Indstil et klokkeslet, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede
klokkeslæt.
Stoppe alarmer
Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk
gentage alarmen efter et angivet tidsrum.
Slette alarmer
Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på Slet.
107
uden for den store cirkel for at
Værktøjer
Verdensur
Brug denne applikation til at se, hvad klokken er i mange store byer overalt i verden.
På applikationsskærmen trykkes på World Clock.
Oprette ure
Tap
, and then enter a city name or select a city from the cities list or globe, and thentap
.
Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på Indstillinger for sommertid for at anvende
sommertid.
Slette ure
Tryk og hold nede på uret, og tryk derefter på Slet.
Lommeregner
Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.
På applikationsskærmen trykkes på Lommeregner.
Du kan rydde historikken ved at trykke på
→ Ryd historik.
S-oversætter
Brug denne applikation til at oversætte tekst til andre sprog.
På applikationsskærmen trykkes på S-oversætter.
For at starte S Translator skal du downloade og installere applikationen. Tryk på Install, og følg
derefter anvisningerne på skærmen.
Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne applikation via
mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere omkostninger.
108
Værktøjer
S Voice
Brug denne applikation til at ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat m.v. ved
hjælp af stemmekommandoer.
På applikationsskærmen trykkes på S Voice. Alternativt kan der trykkes på startskærmknappen
to gange.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Denne applikation understøttes ikke på visse sprog.
Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:
• Åbn musik
• Start lommeregner
• Ring til Lulu mobil
• Ring til Lulu arbejde
• Se plan
Tip til at forbedre stemmegenkendelsen
• Tal tydeligt.
• Sørg for, at der er ro omkring dig.
• Brug ikke stødende sprog eller slangord.
• Undgå dialekter.
Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede
kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.
Brug af vækningskommandoer på den låste skærm
Du kan bruge forskellige funktioner på den låste skærm med forudindstillede
vækningskommandoer.
Du kan aktivere denne funktion ved på applikationsskærmen at trykke på Settings → Device →
Lock screen og derefter trække kontakten Wake up in lock screen til højre.
109
Værktøjer
S Finder
Brug denne applikation til at søge efter en lang række elementer på enheden, herunder e-mails,
dokumenter, billeder, musik, applikationer med mere.
Tryk på og hold
for at starte S Finder.
Tryk på søgefeltet, og indtast derefter søgekriterierne. Alternativt kan du trykke på og sige et
nøgleord. Du kan også bruge denne funktion til at søge efter håndskrevet indhold på enheden.
Google
Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens
applikationer og i disses indhold.
På applikationsskærmen trykkes på Google.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Søge på enheden
Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på
og sige et nøgleord.
Hvis der ikke returneres nogen resultater fra applikationerne, vises søgeresultaterne i
webbrowseren.
Søgeområde
Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på
search og markere de elementer, der skal søges efter.
110
→ Settings → Tablet
Værktøjer
Google Nu
Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om
offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.
Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Du kan skifte indstillingerne for
→ Indstillinger → Google Now.
Google Nu ved at trykke på
Scrapbook
Brug denne applikation til at oprette din egen digitale scrapbog med indhold fra websider,
videoer med mere.
På applikationsskærmen trykkes på Scrapbook.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Oprettelse af kategorier
Tryk på
→ Create category, vælg et layout på listen, indtast et navn, og tryk derefter på OK.
Samling af elementer
Når du kigger på websider eller videoer, kan du holde knappen på S Pennen inde og tegne en
streg omkring et område for at markere det. Tryk på Scrapbook på applikationslisten nederst på
skærmen, og vælg derefter den kategori, du vil føje det valgte område til.
Du kan også trykke på Scrapbooker i luftkommandoen, tegne en streg omkring et område og
derefter trykke på .
Visning af elementer
Vælg en kategori og derefter et element. Mens du får vist et element, kan du trykke på Link for at
gå til den kilde, som det blev hentet fra.
111
Værktøjer
Stemmesøgning
Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.
På applikationsskærmen trykkes på Stemmesøgning.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Sig et nøgleord eller en sætning, når Tal nu vises på skærmen.
Mine filer
Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder,
videoer, sange og lydklip.
På applikationsskærmen trykkes på Mine filer.
Få vist filer
Vælg en kategori, og tryk derefter på en mappe for at åbne den. Du kan få vist de uploadede
billeder eller videoer i Dropbox ved at trykke på Dropbox og derefter logge ind på din Dropboxkonto.
Tryk på
i en mappe, og vælg derefter ét af følgende:
• Add FTP: Tilføj en genvej til en FTP-server til genvejsområdet.
• Select item: Vælg filer eller mapper.
• Sortér efter: Sortér filer eller mapper.
• Add shortcut: Tilføj en genvej for mappen til genvejsområdet.
• Scan for Nearby Devices: Søg efter enheder med mediedeling aktiveret.
• Indstillinger: Redigér indstillinger for filhåndtering.
Søgning efter en fil
Tryk på
, tryk på søgefeltet øverst på skærmen, og indtast derefter søgekriterierne.
112
Værktøjer
Føje genveje til mapper
Føj en genvej til ofte anvendte mapper til genvejsområdet. In a folder, tap
→ Add shortcut.
Tilføjelse af en genvej til en FTP-server til enheden
→ Add FTP, indtast oplysninger
Tilføj en genvej til en FTP-server til genvejsområdet. Tryk på
som f.eks. serveradresse, brugernavn og adgangskode, og tryk derefter på Done.
Download
Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.
På applikationsskærmen trykkes på Download.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.
Tryk på Sortér efter størrelse for at sortere filer efter størrelse.
Tryk på Sortér efter dato for at sortere filer efter dato.
TripAdvisor
Brug denne applikation for at få rejseoplysninger som f.eks. rejsemål, fly eller hotel. Du kan også
reservere et værelse og dele dine anmeldelser med andre.
På applikationsskærmen trykkes på TripAdvisor.
For at starte TripAdvisor skal du downloade og installere applikationen. Tryk på Install, og følg
derefter anvisningerne på skærmen.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne
applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere
omkostninger.
113
Værktøjer
Evernote
Brug denne applikation til at oprette, synkronisere og dele multimedienotater, du opretter. Du
kan tilføje koder til notaterne eller sortere notaterne i en notesbog, så du effektivt kan holde styr
på dine ideer.
På applikationsskærmen trykkes på Evernote.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
KNOX
Brug denne applikation frit for at bruge din enhed til både arbejde og privat brug.
På applikationsskærmen trykkes på KNOX.
For at starte KNOX skal du downloade og installere applikationen. Tryk på Install, og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
• Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• For at beskytte dine data slettes KNOX og tilknyttede data, hvis adgangskoden
indtastes forkert flere gange.
• Du kan pådrage dig yderligere omkostninger, hvis du downloader denne
applikation via mobilnetværket. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere
omkostninger.
114
Rejse og lokal
Kort
Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.
På applikationsskærmen trykkes på Maps.
Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Søge efter steder
Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et nøgleord. Når stedet er fundet, skal du vælge
et sted, hvor du vil have vist detaljerede oplysninger. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.
Få rutevejledninger til en destination
Tryk på for at angive start- og slutplacering, og vælg derefter rejsemetode. Enheden viser
ruterne, der fører til destinationen.
115
Indstillinger
Om indstillinger
Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje
konti.
På applikationsskærmen trykkes på Indstillinger.
Tilslutninger
Wi-Fi
Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Tryk på Wi-Fi →
for at bruge valgmuligheder.
• Avanceret: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
• WPS-knap: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
• WPS-angivelse af PIN-kode: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PINkode.
• Hjælp: Åbn hjælpen for Wi-Fi.
Angivelse af Wi-Fi-dvalepolitik
Tryk på Wi-Fi →
→ Advanced → Keep Wi-Fi on during sleep.
Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter
opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at
bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til
Altid for at undgå gebyrer for dataforbrug.
116
Indstillinger
Indstille netværksbesked
Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet
netværk.
Tryk på Wi-Fi →
→ Advanced på indstillingsskærmen, og markér Network notification.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct opretter forbindelse til to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for et
adgangspunkt.
Tryk på Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.
Tryk på
for at bruge flere funktioner.
• Visibility timeout: Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
• Received files: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
• Hjælp: Åbn hjælpen til Bluetooth.
Internetdeling og bærbart hotspot
• Bærbart Wi-Fi-hotspot: Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile
netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges
enheden som et trådløst modem for computeren.
• Bluetooth tethering: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
• Hjælp: Få mere at vide om USB-, Wi-Fi- og Bluetooth-internetdeling.
117
Indstillinger
Flytilstand
Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge
ikke-netværksbaserede tjenester.
Databrug
Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.
• Mobile data: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
• Angiv grænse for mobile data: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
• Cyklus for brug af data: Angiv den månedlige nulstillingsdato for at holde øje med dit
dataforbrug.
Tryk på
for at bruge flere funktioner.
• Dataroaming: Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
• Begræns baggrundsdata: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når
der bruges et mobilt netværk.
• Auto sync data: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer. Du kan
vælge, hvilke oplysninger du vil synkronisere for de enkelte konti, under Settings → General
→ Accounts.
• Vis Wi-Fi-brug: Indstil enheden til at vise dit forbrug af data via Wi-Fi.
• Mobile hotspot: Vælg Wi-Fi-hotspots for at forhindre, at applikationer, der kører i
baggrunden, bruger dem.
Placeringstjenester
Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Access to my location: Indstil enheden til lade applikationer bruge oplysninger om din
aktuelle placering.
• Brug GPS-satellitter: Indstil enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde den aktuelle
placering.
• Brug trådløse netværk: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata eller
bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi.
• My places: Indstil profiler, der bruges til bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- og/
eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.
118
Indstillinger
Flere netværk
Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.
Mobile netværk
• Mobile data: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
• Dataroaming: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer,
eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
• Navne på adgangspunkter: Opret adgangspunktnavne (APN'er).
• Network mode: Vælg en netværkstype.
• Netværksoperatører: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.
VPN
Konfigurér og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).
Enheder i nærheden
• Enhedsnavn: Indtast et navn på en medieserver for din enhed.
• Delt indhold: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
• Liste over tilladte enheder: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
• Liste over ikke tilladte enheder: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
• Download til: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler gemmes.
• Overfør fra andre enheder: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.
Skærmspejling
Aktivér skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.
119
Indstillinger
Enhed
Lyd
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
• Lydstyrke: Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
• Vibration intensity: Justér vibrationsniveauet for beskeder.
• Ringtones: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
• Vibrations: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
• Default notification sound: Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående
meddelelser og mistede opkald.
• Vibrate when ringing: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Dialling keypad tone: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på
tastaturet.
• Berøringslyde: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en
funktion på den berøringsfølsomme skærm.
• Lyd for skærmlås: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme
skærm, eller låser den op.
• Haptic feedback: Indstil enheden til at vibrere, når du berører tasterne.
• Pen attach/detach sound: Indstil enheden til at udsende en lyd, når S Pennen isættes eller
tages ud af indgangen.
• Tastelyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
• Key-tap vibration: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
• Lydoutput: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder.
Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surroundsound.
• Adapt Sound: Tilpas lyden til det øre, du oftest anvender, når du lytter til musik.
120
Indstillinger
Skærm
• Lysstyrke: Indstil skærmens lysstyrke.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Touch key light duration: Angiv varigheden af lyset på knappen.
• Skærmtilstand:
– – Adapt display: Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærmindstillingerne.
– – Dynamic: Brug denne tilstand til at gøre skærmens farvetone kraftigere.
– – Standard: Brug denne tilstand til normale omgivelser.
– – Movie: Brug denne tilstand til lyssvage omgivelser, f.eks. et mørkt lokale.
• Reading mode: Vælg de applikationer, der skal bruge læsetilstand. I læsetilstand hjælper
enheden dig med at beskytte øjnene, når du læser om aftenen.
• Daydream: Indstil enheden til at vise en pauseskærm, når din enhed er sluttet til en desktopdockingstation eller er i gang med at oplade.
• Se batteriprocent: Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.
• Edit after screen capture: Indstil enheden til at redigere skærmbilledet, når du har taget det.
Multi window
Angiv brug af panelet multi-vindue.
Låseskærm
Tilpas indstillingerne for den låste skærm.
• Skærmlås: Aktiverer skærmlåsfunktionen. De følgende valg kan variere alt afhængigt af den
valgte funktion til låsning af skærmen.
• Multiple widgets: Indstil enheden til at tillade brugen af widgets på den låste skærm.
121
Indstillinger
• Clock widget options: Angiv indstillinger for ur-widgetten.
– – Dobbelt-ur: Indstil enheden til at vise dobbelturet på den låste skærm.
– – Clock size: Skift størrelsen på uret.
– – Show date: Indstil enheden til at vise datoen sammen med uret.
• Genveje: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Personal message: Tilpas den personlige meddelelse.
• Ejeroplysninger: Indtast dine oplysninger, som vises sammen med uret.
• Unlock effect: Vælg en effekt, når du låser skærmen op.
• Ink effect: Skift farve for blækvirkningen. Blækvirkningen er kun tilgængelig med S Pennen.
• Vækning på låst skærm: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når
skærmen er låst.
• Action Memo on lock screen: Indstil enheden til at starte Action Memo, når du
dobbelttrykker på den låste skærm, mens der trykkes på S Pen-knappen.
• Hjælpetekst: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
Wallpaper
Skift indstillingerne for baggrunden.
• Startskærm: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
• Låseskærm: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
• Startskærm og låst skærm: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.
122
Indstillinger
Skrifttype
Skift indstillingerne for skrifttypen.
• Typografi: Skift skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
• Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
Notification panel
Tilpas de elementer, der vises på informationspanelet.
Tilgængelighed
Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til
og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.
• Auto rotate screen: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Sig adgangskoder: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp
af TalkBack.
• Answering/ending calls:
– – The home key answers calls: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du
trykker på startskærmknappen.
– – Answer calls by tapping: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du
trykker på opkaldsaccepteringsknappen to gange.
– – Voice control: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved hjælp af
stemmekommandoer.
– – The power key ends calls: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på
tænd/sluk-knappen.
• Easy touch mode: Indstil denne til at kontrollere indgående opkald eller notifikationer ved
at trykke på knappen i stedet for at trække den.
123
Indstillinger
• Show shortcut: Føj en genvej til Tilgængelighed på hurtigmenuen, der vises, når du trykker
og holder inde på tænd/sluk-knappen.
• Manage accessibility: Eksportér eller importér tilgængelighedsindstillingerne for at dele
dem med andre enheder.
• TalkBack: Aktivér Talkback, som gør det muligt at høre tale.
• Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Magnification gestures: Indstil enheden til at zoome ind og ud med fingerbevægelser.
• Negative farver: Vis skærmens farver modsat for at gøre skærmen mere tydelig.
• Colour adjustment: Tilpas skærmens farveskema, når enheden fastslår, at du er farveblind
eller har problemer med at læse indholdet.
• Notifications reminder: Aktivér eller deaktivér biplyde for nye notifikationer.
• Tilgængelighedsgenvej: Indstil enheden til at aktivere Talkback, når du trykker på tænd/
sluk-knappen og holder den inde og herefter trykker og holder nede på skærmen med to
fingre.
• Text-to-speech options:
– – Foretrukket TTS-program: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for
talesynteseprogrammer ved at trykke på .
– – Talehastighed: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
– – Hør et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
• Sound balance: Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
• Monolyd: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
• Deaktiver alle lyde: Slå alle enhedens lyde fra.
• Flash notification: Indstil meddelelseslyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye
meddelelser eller notifikationer.
• Assistant menu: Indstil enheden til at vise hjælpegenvejsikonet, der giver til adgang til
funktioner, der understøttes af eksterne knapper eller funktioner på informationspanelet. Du
kan også redigere menuen på genvejsikonet.
• Forsinkelse for tryk og hold: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
• Interaction control: Vælg et område på skærmen, der ikke skal omfattes af berøringsinput.
124
Indstillinger
Opkald
Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.
• Call rejection: Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen
med afviste.
• Set up call reject messages: Tilføj eller redigér den meddelelse, der sendes, når du afviser et
opkald.
• Answering/ending calls:
– – The home key answers calls: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du
trykker på startskærmknappen.
– – Voice control: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved hjælp af
stemmekommandoer.
– – The power key ends calls: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på
tænd/sluk-knappen.
• Call alerts:
– – Answer vibration: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
– – Call end vibration: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
– – Call connect tone: Aktivér eller deaktivér klartonen.
– – Minute minder: Aktivér eller deaktivér minutsignaltonen.
– – Call end tone: Aktivér eller deaktivér tonen ved afbrydelse af opkald.
– – Alerts during calls: Indstil enheden til at afgive alarmer under et opkald.
• Call accessories:
– – Automatic answering: Indstil, om enheden besvarer opkald automatisk efter en angiven
periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet høretelefoner).
– – Automatic answering timer: Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer
opkald.
– – Outgoing call conditions: Indstil enheden til at tillade udgående opkald med Bluetoothhøretelefoner, også selv om enheden er låst.
– – Outgoing call type: Vælg den type udgående opkald, der skal få dig til at bruge
Bluetooth-høretelefoner.
125
Indstillinger
• Additional settings:
– – Caller ID: Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
– – Call forwarding: Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
– – Auto area code: Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller
landekode) før et telefonnummer.
– – Call barring: Blokér indgående eller udgående opkald.
– – Call waiting: Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
– – Auto redial: Aktivér automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som
blev afbrudt.
– – Fixed Dialling Numbers: Aktivér eller deaktivér FDN-tilstand for at begrænse
opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIMeller USIM-kort.
• Ringtones and keypad tones:
– – Ringtones: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
– – Vibrations: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
– – Vibrate when ringing: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for
indgående opkald.
– – Keypad tones: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
• Increase volume in pocket: Indstil enheden til at øge ringetonens lydstyrke, når enheden er
i et tætlukket rum som f.eks. en taske eller en lomme.
• Video call image: Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
• Own video in received call: Set whether to show your live image or a preset image to the
other party.
• Use call fail options: Vælg, at der skal forsøges et stemmeopkald, når et videoopkald ikke får
forbindelse.
• Voicemail service: Vælg eller indstil din telefonsvarertjenesteudbyder.
• Voicemail settings: Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos
tjenesteudbyderen.
• Lyd: Vælg en ringetone, der kan varsle dig nye talebeskeder.
• Vibrate: Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.
• Accounts: Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IPopkaldstjenester.
• Use Internet calling: Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller
udelukkende for IP-opkald.
126
Indstillinger
Blokeringstilstand
Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser fra opkald fra
bestemte kontakter i blokeringstilstand.
Knapper
Sprog og input
Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger
muligvis ikke tilgængelige.
Sprog
Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.
Standard
Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.
Samsung-tastatur
Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på
.
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Input languages: Vælg sprog til tekstindtastning.
• Forudsigelse af tekst: Aktivér ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input
og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
• Auto replacement: Indstil enheden til at rette forkert stavede eller ufuldstændige ord ved at
trykke på mellemrum eller skilletegn.
• Automatiske store bogstaver: Indstil enheden til automatisk at skrive det første
bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum,
spørgsmålstegn eller udråbstegn.
127
Indstillinger
• Auto spacing: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
• Automatisk tegnsætning: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på
mellemrumstasten.
• None: Indstil enheden til at deaktivere swipe-funktionen for tastaturet.
• Kontinuerligt input: Indstil for at kunne angive tekst ved at stryge på tastaturet.
• Cursor control: Aktivér tastaturets intelligente navigationsfunktion for at flytte markøren ved
at rulle med tastaturet.
• Lyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
• Vibration: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
• Tegneksempel: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
• Pen detection: Indstil enheden til at åbne håndskriftspanelet, når du trykker på feltet med
S Pen.
• Hjælp: Åbn hjælpen til brug af Samsung-tastaturet.
• Nulstil indstillinger: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.
Google-stemmeindtastning
Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på
.
• Vælg inputsprog: Vælg sprog til tekstinput.
• Bloker stødende ord: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
• Hent offlinetalegenkendelse: Hent og installér sprogdata til offlinestemmeinput.
Genkendelse af håndskrift
Vælg et søgesprog for søgning efter håndskrift.
128
Indstillinger
Stemmesøgning
• Sprog: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
• Taleoutput: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af
stemmetilbagemeldinger.
• Bloker stødende ord: Skjul stødende ord fra stemmesøgningsresultater.
• Hent offlinetalegenkendelse: Hent og installér sprogdata til offlinestemmeinput.
• Bluetooth headset: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med Bluetoothhovedtelefoner, når de er forbundne til enheden.
TTS-indstillinger
• Foretrukket TTS-program: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for
talesynteseprogrammer ved at trykke på .
• Talehastighed: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
• Hør et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
Markørhastighed
Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.
Stemmestyring
Indstil enheden til at genkende stemmekommandoer til styring af enheden. Du kan vælge de
funktioner, der skal styres med stemmekommandoer.
Hvis Vibrate when ringing er aktiveret, vil enheden ikke kunne genkende stemmekommandoer, når der kommer et indgående opkald.
129
Indstillinger
S Pen
Skift indstillinger for brug af S Pennen.
• Disable pen detection: Indstil skærmen til ikke at reagere, når du isætter eller fjerner
S Pennen.
• Pointer: Indstil enheden til at vise S Pen-markøren, når S Pennen holdes over skærmen.
• Direct pen input: Indstil enheden til at starte håndskriftspladen, når S Pennen holdes over et
tekstindtastningsfelt.
• Air view: Indstil enheden til at vise S Pen-markøren, når S Pennen holdes over skærmen.
• Air command: Mens du holder S Pennen over et element, kan du trykke på penknappen for
at få vist en liste over indstillinger for elementet eller generelle luftkommandoer.
• Sound and haptic feedback: Indstil enheden til at afgive lyde og vibrere, når du peger på
elementer med fingeren.
• Pen detachment options: Set the device to launch Action Memo or Pen launcher when the
S Pen is pulled out from the slot.
• Pen attach/detach sound: Indstil enheden til at udsende en lyd, når S Pennen isættes eller
tages ud af indgangen.
Bevægelser
Aktivér funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på
enheden.
• Smart alert: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye meddelelser, når du tager enheden op.
• Zoom: Indstil enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i Gallery eller gennemser
websider, når du trykker og holder nede på to punkter med fingrene og herefter vipper
enheden frem og tilbage.
• Move an icon: Indstil enheden til at afgive lyde og vibrere, når du peger på elementer med
fingeren.
• Browse an image: Indstil enheden til at rulle gennem et billede ved at bevæge enheden i en
hvilken som helst retning, når billedet er zoomet ind.
130
Indstillinger
Palm motion
Aktivér håndfladebevægelsesfunktionen for at styre enheden ved at røre ved skærmen.
• Capture screen: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du fører håndfladen hen
over skærmen til venstre eller højre.
• Mute/Pause: Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause, når du berører skærmen
med håndfladen.
Smart screen
• Smart stay: Indstil enheden for at undgå, at skærmens baggrundslys slukkes, mens du ser på
skærmen.
• Smart rotation: Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
• Smart pause: Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra
skærmen.
• Smart scroll:
– – Scroll by: Vælg en metode, der skal bruges til at rulle skærmen op eller ned.
– – Speed: Justér hastigheden for rulning med skærmen.
– – Visual Feedback display: Indstil enheden til at vise et signalikon, når enheden genkender
din handling.
Denne funktion virker muligvis ikke korrekt i skarpt lys, under mørke forhold, eller når
enheden bevæges eller rystes.
131
Indstillinger
Generelt
Konti
Tilføj e-mail- eller SNS-konti.
Sky-tjeneste
Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung-konto eller Dropboxskylageret.
Sikkerhedskopiere og nulstille
Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.
• Sikkerhedskopiér mine data: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og
applikationsdata til Google-serveren.
• Sikkerhedskopi af konto: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
• Gendan automatisk: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når
applikationer geninstalleres på enheden.
• Nulstil til fabriksdata: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.
Dato og tid
Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og
dato.
Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Automatisk dato og klokkeslæt: Opdatér automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser
på tværs af tidszoner.
132
Indstillinger
• Angiv dato: Angiv den aktuelle dato manuelt.
• Angiv klokkeslæt: Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
• Automatisk tidszone: Indstil enheden, så du modtager oplysninger om tidszone fra
netværket, når du bevæger dig imellem forskellige tidszoner.
• Angiv tidszone: Angiv din egen tidszone.
• Brug 24-timersformat: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
• Angiv datoformat: Vælg et datoformat.
Tilbehør
Skift indstillinger for tilbehør.
• Dock-lyd: Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden tilsluttes eller fjernes fra en
desktop-dockingstation.
• Lydudgangstilstand: Indstil enheden til at bruge dockens højttaler, når din enhed er sluttet
til en desktop-dockingstation.
• Lydoutput: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder.
Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surroundsound.
• Daynote: Set the device to show the quick note pad when the cover is flipped open.
• Unit: Indstil valg for enheder.
Programmanager
Få vist og administrér applikationerne på enheden.
133
Indstillinger
Batteri
Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.
Strømsparetilstand
Aktivér strømsparetilstand og skift indstillingerne.
• CPU-strømbesparelse: Indstil enheden til at begrænse brugen af visse systemressourcer.
• Skærmstrømbesparelse: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
• Turn off haptic feedback: Indstil enheden til at slå vibrationer fra, når du berører tasterne.
• Learn about Power saving: Se, hvordan du kan reducere batteriforbruget.
Lagring
Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et
hukommelseskort.
Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af
hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet kan skifte, når du opgraderer enheden.
Sikkerhed
Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.
• Kryptér enhed: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal
indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.
Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time
at kryptere data.
134
Indstillinger
• Kryptér eksternt SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan
enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller
enheden.
• Kontrollér på afstand: Indstil enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet,
hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung-konto for
at kunne bruge denne funktion.
– – Account registration: Tilføj eller få vist din Samsung-konto.
– – Brug trådløse netværk: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata eller
bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi eller et mobilt netværk.
• Alarm for skift af SIM-kort: Aktivér eller deaktivér funktionen Find min mobil, der hjælper
med at finde enheden, hvis den er bortkommet eller er blevet stjålet.
• Go to the find my mobile webpage: Åbn webstedet Find min mobil
(findmymobile.samsung.com). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på
webstedet Find min mobil.
• Reactivation lock: Indstil enheden til at kræve din Samsung-konto, efter at enheden er
nulstillet, for at forhindre andre i at genaktivere enheden.
• Konfigurér SIM-kortlås:
– – Lås SIM-kort: Aktivér eller deaktivér funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode,
før enheden kan bruges.
– – Skift SIM PIN-kode: Skift den PIN-kode, der bruges til at få adgang til SIM- eller USIMdata.
• Gør adgangskoder synlige: Som standard skjuler enheden adgangskoder af hensyn til
sikkerheden. Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
• Enhedsadministratorer: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan
tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
• Ukendte kilder: Vælg denne indstilling for at kunne downloade programmer fra en hvilken
som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.
• Verify apps: Vælg denne indstilling for lade Google undersøge applikationen for skadelig
adfærd, inden du installerer den.
• Change security level: Vælg niveauet for handlinger under sikkerhedspolitik.
135
Indstillinger
• Auto update security: Indstil enheden til at kontrollere og downloade
sikkerhedsopdateringer automatisk.
• Via Wi-Fi only: Indstil enheden til kun at downloade sikkerhedsopdatering automatisk, når
enheden er tilsluttet et trådløst netværk.
• Storage type: Angiv en lagringstype for legitimationsfiler.
• Pålidelige legitimationsoplysninger: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at
opnå sikker brug af forskellige applikationer.
• Installer fra enhedens lager: Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
• Slet legitimationsoplysninger: Slet indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og
nulstil adgangskoden.
Om enheden
Få vist enhedsinformationer, og opdatér enhedssoftwaren.
Google Indstillinger
Brug denne applikation til at konfigurere indstillinger for visse funktioner fra Google.
På applikationsskærmen trykkes på Google Settings.
136
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere
oplysninger.
Din enhed tænder ikke
• Når batteriet er helt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
• Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
• Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.
137
Fejlsøgning
Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm,
fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme
skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan
der opstå fejl i den berøringsfølsomme skærm.
• Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den
udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
• Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, skal du kontakte et af
Samsungs servicecentre.
Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl
Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller
sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden
er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede på tænd/sluk-knappen i over
7 sekunder for at genstarte den.
Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På applikationsskærmen skal du trykke på Settings → General → Backup and reset → Factory data reset →
Reset device → Erase everything. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at
lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.
138
Fejlsøgning
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrkeknappen eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller
enheden kan slukker. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
• Batterierne i nogle enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs
servicecentre for at få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da jeg oprindelig købte det
• Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning
blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks.
spil eller internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
139
Fejlsøgning
Enheden føles varm
Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden
igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens
levetid eller ydelse.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge
kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve
følgende:
• Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
• Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra
enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have
prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i applikationens søger
• Kvaliteten af dine fotos kan variere afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
bruger.
• Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller indenfor, kan der forekomme
billedstøj, eller billerne kan være ude af fokus.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller filerne ikke afspilles, når du åbner multimediefiler på
enheden, skal du prøve følgende:
• Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra
enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.
140
Fejlsøgning
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Nogen indhold, der distribueres på internettet, f.eks.
ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
En anden Bluetooth-enhed registreres ikke
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
• Kontrollér, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på
computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. indenfor. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi
eller et mobilnetværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
141
Fejlsøgning
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse
eller vibration af delene.
• Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
142
Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område,
tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
www.samsung.com
Danish. 09/2013. Rev. 1.0