Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
PR3723
PR3721
1
1
2
3
PR3723, PR3721
ENGLISH 6
DANSK 9
ESPAÑOL 12
SUOMI 15
NORSK 18
PORTUGUÊS 21
SVENSKA 24
6
ENGLISH
Introduction
Read this user manual carefully before you use the straps for the BlueTouch Pain Relief Patch
and save it for future reference.
Intended use
The BlueTouch Pain Relief Patch is a device that is intended to be used on the upper or lower back
and that can be positioned and adjusted on the treatment area by means of a fabric strap.
There are separate straps for upper back and lower back.
-- Lower back straps are available under type number PR3723.
-- Upper back straps are available under type number PR3721.
The straps are designed to be used with BlueTouch product types PR3092, PR3731, PR3733,
PR3741 and PR3743.
Important
-- Use the BlueTouch Pain Relief Patch in one of the Philips straps that has been specially
designed for it.
-- To prevent damage to the BlueTouch Pain Relief straps, wash them in a fine-mesh washing bag.
Product overview (Fig. 1)
1 Upper back strap PR3721
2 Lower back strap PR3723
3 Extension strap PR3723
Using your BlueTouch straps
You position the BlueTouch Pain Relief Patch on your body with one of the straps supplied with the
device. There is a special strap for treatment of the upper back and a special strap for treatment of
the lower back.
Note: Do not wear multiple layers of clothing or tight or thick clothing over the BlueTouch Pain Relief Patch.
Positioning the lower back strap
To place the BlueTouch Pain Relief Patch in the lower back strap, follow the steps below.
1Place the lower back strap and the BlueTouch Pain Relief Patch in front of you on a table.
Slide the left side of the BlueTouch Pain Relief Patch behind the elastic edge of the opening in
the strap.  (Fig. 2)
2Then slide the other end of the BlueTouch Pain Relief Patch behind the opposite elastic edge
of the opening so that the whole patch is inside the lower back strap. Check to make sure
that material of the strap does not cover the LEDs. If necessary, shift the BlueTouch Pain
Relief Patch a little (Fig. 3).
3Remove clothing from the area to be treated.
Note: Make sure the skin in the area to be treated is clean, entirely dry and free from creams,
lotions and other cosmetics.
4Wrap the lower back strap with the BlueTouch Pain Relief Patch in it around your waist with
the treatment area of the device facing your back (Fig. 4).
5Fasten the lower back strap with the Velcro strips on both ends of the lower back
strap (Fig. 5).
Note: Make sure the BlueTouch Pain Relief Patch in the strap is located on the area to be treated and
the treatment area is in contact with the skin.
ENGLISH
7
6If the lower back strap does not fit around your body, you can do the following.
1 Attach the extension strap to the Velcro strip on one end of the lower back strip (Fig. 6).
2 Then wrap the extended lower back strip around your body (Fig. 7).
3 Fasten the lower back strap with the Velcro strip at a width that feels comfortable (Fig. 8).
Positioning the upper back strap
1To put the BlueTouch Pain Relief Patch in the upper back strap, follow the same procedure as
described in steps 1 and 2 in section ‘Positioning the lower back strap’ above.
2Remove clothing from the area to be treated.
Note: Make sure the skin in the area to be treated is clean, entirely dry and free from creams,
lotions and other cosmetics.
3Put on the upper back strap like a backpack. First, put one arm through the shoulder sling on
one side. Then do the same on the other side (Fig. 9).
Note: Make sure the BlueTouch Pain Relief Patch in the strap is located on the area to be treated and
the LED area is in contact with the skin.
4Tighten the shoulder slings by pulling the elastic straps (Fig. 10).
Cleaning
Always remove the BlueTouch Pain Relief Patch from the strap before you put the strap in
the washing machine to clean it.
-- The BlueTouch Pain Relief straps can be washed in the washing machine (Fig. 11).
Caution: To prevent damage to the BlueTouch Pain Relief straps, wash them in a fine-mesh
washing bag.
-- Use a gentle cycle and a temperature of 30°C maximum. Dry the BlueTouch Pain Relief straps
on the air and not in the tumble dryer. Do not iron the straps.
Replacement
You can buy new straps from your dealer or in the online shop at
www.shop.philips.com/service.
Lower back straps
-- PR3723: Lower back strap
Upper back straps
-- PR3721: Upper back strap
8
ENGLISH
Guarantee and support
If you need service or information or if you have a problem, please visit our website at
www.philips.com/support or contact the Philips Consumer Care Centre. Its telephone number is:
-- Denmark: 35 44 41 30 (Monday to Friday 09:00 - 18:00)
-- Finland: 09 88 62 50 41 (Monday - Friday 09:00 - 18:00)
-- Norway: 22 97 19 50 (Monday to Friday 09:00 - 18:00)
-- Portugal: 800 780 903 (free of charge, Monday - Friday: 09:00 - 18:00)
-- Spain: 91 349 65 80 (Monday - Friday: 08:00 - 20:00; Saturday: 09:00 - 18:00)
-- Sweden: 08-5792 9067 (Monday to Friday 09:00 - 18:00)
-- United Kingdom: 0844 338 04 89 (5p/min. from a BT landline, other landline and mobile
providers may charge more).
Guarantee restrictions
The guarantee of the BlueTouch Pain Relief device does not cover the straps.
Manufacturer’s legal address
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Explanation of symbols
--------------
This symbol means: Wash at a temperature of 30°C max (Fig. 12).
This symbol means: Do not bleach (Fig. 13).
This symbol means: Do not tumble-dry (Fig. 14).
This symbol means: Do not iron (Fig. 15).
This symbol means: do not dry clean (Fig. 16).
This symbol means that the material has been tested for harmful substances according to
Oeko-Tex® standard 100.  (Fig. 17)
This symbol means that you have to use this strap on the lower back.  (Fig. 18)
This symbol means that you have to use this strap on the upper back (Fig. 19).
This symbol means: Conforms to EC Directives. CE stands for ‘Conformité Européenne’.
0344 indicates the notified body number (Fig. 20).
This symbol means ‘Manufactured by’ and appears next to the address of the legal
manufacturer (Fig. 21).
This symbol means: read the user manual before you start using the device (Fig. 22).
This symbol indicates the manufacturer’s batch code so that the batch or lot can be identified
(Fig. 23).
This symbol means that the packaging material is recyclable (Fig. 24).
DANSK
9
Introduktion
Læs denne brugervejledning nøje, før du bruger stropperne til BlueTouch-smertelindringsenheden,
og gem den, hvis du skal bruge den senere.
Beregnet anvendelse
BlueTouch-smertelindringsenheden er beregnet til brug på den øvre eller nedre del af ryggen,
og den kan placeres og justeres på behandlingsområdet ved hjælp af en stofstrop.
Der er særskilte stropper til den øvre og nedre del af ryggen.
-- Stropperne til den nedre ryg kan fås under typenummer PR3723.
-- Stropperne til den øvre ryg kan fås under typenummer PR3721.
Stropperne er udviklet til brug sammen med BlueTouch-produkttyperne PR3092, PR3731, PR3733,
PR3741 og PR3743.
Vigtigt
-- Brug BlueTouch-smertelindringsenheden i én af Philips-stropperne, der er specielt udviklet til
dette formål.
-- Beskadigelse af BlueTouch-smertelindringsstropperne undgås ved at vaske dem i en finmasket
vaskepose.
Produktoversigt (fig. 1)
1 Strop til den øvre ryg PR3721
2 Strop til den nedre ryg PR3723
3 Forlængerstrop PR3723
Sådan bruger du BlueTouch-stropperne
Du placerer BlueTouch-smertelindringsenheden på kroppen vha. én af stropperne, som følger med
enheden. Der findes en særlig strop til behandling af den øvre ryg og en særlig strop til behandling
af den nedre ryg.
Bemærk: Undlad at bære flere lag tøj eller stramt eller tykt tøj over BlueTouch-smertelindringsenheden.
Placering af stroppen til den nedre ryg
Følg nedenstående trin, hvis du vil placere BlueTouch-smertelindringsenheden i stroppen til den
nedre ryg.
1Placer stroppen til den nedre ryg og BlueTouch-smertelindringsenheden foran dig på et bord.
Skub venstre side af BlueTouch-smertelindringsenheden bag stropåbningens elastiske
kant.  (fig. 2)
2Skub derefter den anden ende af BlueTouch-smertelindringsenheden ind bag åbningens
modsatte elastiske kant, så hele enheden er inde i stroppen til den nedre ryg. Kontroller, at
stroppens materiale ikke dækker LED’erne. Hvis det er nødvendigt, kan du flytte BlueTouchsmertelindringsenheden en smule (fig. 3).
3Fjern tøj fra det område, der skal behandles.
Bemærk: Sørg for, at huden på det område, der skal behandles, er ren, helt tør og fri for cremer og andre
kosmetikprodukter.
4Vikl stroppen til den nedre ryg med BlueTouch-smertelindringsenheden inden i rundt om
livet med enhedens behandlingsområde vendt mod din ryg (fig. 4).
5Fastgør stroppen til den nedre ryg med velcrobåndene i begge ender af stroppen til den
nedre ryg (fig. 5).
10
DANSK
Bemærk: Sørg for, at BlueTouch-smertelindringsenheden i stroppen er placeret på det område,
der skal behandles, og at behandlingsområdet er i kontakt med huden.
6Hvis stroppen til den nedre ryg ikke kan nå rundt om din krop, kan du gøre følgende.
1 Sæt forlængerstroppen fast på velcrobåndet på den ene ende af stroppen til den nedre ryg (fig. 6).
2 Vikl forlængerstroppen til den nedre ryg rundt om kroppen (fig. 7).
3 Fastgør stroppen til den nedre ryg med velcrobåndet i en bredde, der føles behagelig (fig. 8).
Placering af stroppen til den øvre ryg
1Hvis du vil lægge BlueTouch-smertelindringsenheden i stroppen til den øvre ryg, skal du følge
samme procedure som beskrevet i trin 1 og 2 i afsnittet “Placering af stroppen til den nedre
ryg” ovenfor.
2Fjern tøj fra det område, der skal behandles.
Bemærk: Sørg for, at huden på det område, der skal behandles, er ren, helt tør og fri for cremer og andre
kosmetikprodukter.
3Tag stroppen til den øvre ryg på som en rygsæk. Før først én arm gennem skulderstroppen
på den ene side. Gør derefter det samme på den anden side (fig. 9).
Bemærk: Sørg for, at BlueTouch-smertelindringsenheden i stroppen er placeret på det område,
der skal behandles, og at LED-området er i kontakt med huden.
4Stram skulderremmene ved at trække i de elastiske stropper (fig. 10).
Rengøring
Fjern altid BlueTouch-smertelindringsenheden fra stroppen, før du vasker stroppen
i vaskemaskinen.
-- BlueTouch-smertelindringsstropperne kan vaskes i vaskemaskinen (fig. 11).
Forsigtig: Beskadigelse af BlueTouch-smertelindringsstropperne undgås ved at vaske dem
i en finmasket vaskepose.
-- Brug en skånsom cyklus og en temperatur på maks. 30 °C. Lad BlueTouch-smertelindringsstropperne
lufttørre – de må ikke tørres i tørretumbleren. Stropperne må ikke stryges.
Udskiftning
Du kan købe nye stropper hos din forhandler eller i onlinebutikken på www.shop.philips.com/
service.
Stropper til den nedre ryg
-- PR3723: Strop til den nedre ryg
Stropper til den øvre ryg
-- PR3721: Strop til den øvre ryg
DANSK 11
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, eller hvis der opstår et problem, kan du gå ind på vores
websted på www.philips.com/support, eller du kan kontakte Philips Kundecenter.
Telefonnummeret er:
-- Danmark: 35 44 41 30 (mandag til fredag 09:00 - 18:00)
-- Finland: 09 88 62 50 41 (mandag til fredag 09:00 - 18:00)
-- Norge: 22 97 19 50 (mandag til fredag 09:00 - 18:00)
-- Portugal: 800 780 903 (gratis, mandag til fredag: 09:00 - 18:00)
-- Spanien: 91 349 65 80 (mandag til fredag: 08:00 - 20:00; lørdag: 09:00 - 18:00)
-- Sverige: 08-5792 9067 (mandag til fredag 09:00 - 18:00)
-- Storbritannien: 0844 338 04 89 (5p/min. fra en BT-fastnettelefon, andre fastnet- og
mobiludbydere kan opkræve yderligere).
Gældende forbehold i reklamationsretten
Garantien for BlueTouch-smertelindringsenheden dækker ikke stropperne.
Producentens registrerede adresse
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Holland
Forklaring af symboler
--------------
Dette symbol betyder: Vask ved en temperatur på maks. 30 °C (fig. 12).
Dette symbol betyder: Må ikke bleges (fig. 13).
Dette symbol betyder: Må ikke tørretumbles (fig. 14).
Dette symbol betyder: Må ikke stryges (fig. 15).
Dette symbol betyder: Må ikke renses kemisk (fig. 16).
Dette symbol betyder, at materialet er blevet testet for skadelige stoffer i henhold til Oeko-Tex®
standard 100.  (fig. 17)
Dette symbol betyder, at du skal bruge denne strop på den nedre ryg.  (fig. 18)
Dette symbol betyder, at du skal bruge denne strop på den øvre ryg (fig. 19).
Dette symbol betyder: Overholder EU-direktiver. CE står for “Conformité Européenne”. 0344
angiver nummeret på det bemyndigende organ (fig. 20).
Dette symbol betyder “Fremstillet af ” og sidder ved siden af adressen på den juridiske
producent (fig. 21).
Dette symbol betyder: Læs brugervejledningen, inden apparatet tages i brug (fig. 22).
Dette symbol angiver producentens sendingskode, så sendingen eller partiet kan
identificeres (fig. 23).
Dette symbol betyder, at emballagen er genanvendelig (fig. 24).
12
ESPAÑOL
Introducción
Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar las bandas del parche de alivio del dolor
Philips BlueTouch y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
Uso indicado
El parche de alivio del dolor BlueTouch es un dispositivo que se ha diseñado para utilizarse en la
parte superior o inferior de la espalda. También se puede colocar y ajustar en la zona de tratamiento
por medio de una banda de tela. Hay bandas independientes tanto para la parte superior como
para la parte inferior de la espalda.
-- El número de modelo de las bandas para la parte inferior de la espalda es PR3723.
-- El número de modelo de las bandas para la parte superior de la espalda es PR3721.
Las bandas se han diseñado para utilizarse con los modelos de producto BlueTouch PR3092,
PR3731, PR3733, PR3741 y PR3743.
Importante
-- Utilice el parche de alivio del dolor BlueTouch con una de las bandas de Philips especialmente
diseñadas para este fin.
-- Para que las bandas de alivio del dolor BlueTouch no se estropeen al lavarlas, métalas en una
bolsa de malla fina para la lavadora.
Descripción del producto (fig. 1)
1 Banda para la parte superior de la espalda PR3721
2 Banda para la parte inferior de la espalda PR3723
3 Banda de extensión PR3723
Uso de las bandas BlueTouch
Colóquese el parche de alivio del dolor BlueTouch en el cuerpo con una de las bandas que se
suministran con el dispositivo. Hay una banda especial para el tratamiento de la parte superior de la
espalda y una banda especial para el tratamiento de la parte inferior de la espalda.
Nota: No lleve varias capas de ropa o ropa muy gruesa o ajustada sobre el parche de alivio del dolor
BlueTouch.
Colocación de la banda en la parte inferior de la espalda
Para colocar el parche de alivio del dolor BlueTouch en la banda para la parte inferior de la espalda,
siga los pasos que se indican a continuación.
1Coloque la banda para la parte inferior de la espalda y el parche de alivio del dolor
BlueTouch en una mesa delante de usted. Deslice el extremo izquierdo del parche de alivio
del dolor BlueTouch por detrás del borde elástico de la abertura de la banda.  (fig. 2)
2A continuación, deslice el otro extremo del parche de alivio del dolor BlueTouch por detrás
del borde elástico opuesto de la abertura para que todo el parche se encuentre dentro de la
banda para la parte inferior de la espalda. Compruebe que el material de la banda no tapa los
LED. Si es necesario, mueva un poco el parche de alivio del dolor BlueTouch (fig. 3).
3Quítese la ropa de la zona que vaya a tratar.
Nota: Asegúrese de que la zona de la piel que va a tratar esté limpia, completamente seca y sin cremas,
lociones u otros cosméticos.
4Colóquese la banda para la parte inferior de la espalda con el parche de alivio del dolor
BlueTouch alrededor de la cintura con la zona de tratamiento del dispositivo pegada a la
espalda (fig. 4).
ESPAÑOL 13
5Fije la banda para la parte inferior de la espalda con las tiras de velcro de ambos extremos de
las que dispone (fig. 5).
Nota: Asegúrese de que el parche de alivio del dolor BlueTouch en la banda se encuentra en la zona que
se va a tratar y de que esta zona está en contacto con la piel.
6Si la banda para la parte inferior de la espalda no se adapta a su cuerpo, puede hacer lo
siguiente.
1 Una la banda de extensión a un extremo de la tira de velcro de la banda para la parte inferior
de la espalda (fig. 6).
2 A continuación, colóquese la banda para la parte inferior de la espalda alrededor del
cuerpo (fig. 7).
3 Fije la banda para la parte inferior de la espalda con la tira de velcro hasta la anchura que le
resulte cómoda (fig. 8).
Colocación de la banda en la parte superior de la espalda
1Para colocar el parche de alivio del dolor BlueTouch en la banda para la parte superior de
la espalda, siga el mismo procedimiento que se describe en los pasos 1 y 2 de la sección
“Colocación de la banda en la parte inferior de la espalda” que aparece más arriba.
2Quítese la ropa de la zona que vaya a tratar.
Nota: Asegúrese de que la zona de la piel que va a tratar esté limpia, completamente seca y sin cremas,
lociones u otros cosméticos.
3Póngase la banda para la parte superior de la espalda como si fuera una mochila.
Primero pase un brazo por un asa y, a continuación, pase el otro brazo por la otra (fig. 9).
Nota: Asegúrese de que el parche de alivio del dolor BlueTouch en la banda se encuentra en la zona que
se va a tratar y de que la zona de los LED está en contacto con la piel.
4Apriete las asas tirando de las tiras elásticas (fig. 10).
Limpieza
Quite siempre el parche de alivio del dolor BlueTouch de la banda antes de meterla en la
lavadora.
-- Las bandas de alivio del dolor BlueTouch se pueden lavar en la lavadora (fig. 11).
Precaución: Para que las bandas de alivio del dolor BlueTouch no se estropeen al lavarlas,
métalas en una bolsa de malla fina para la lavadora.
-- Utilice un ciclo de lavado suave y una temperatura de 30 °C como máximo. Seque las bandas
de alivio del dolor BlueTouch al aire, y no en la secadora. No planche las bandas.
Sustitución
Puede comprar bandas nuevas en su distribuidor o en la tienda en línea
www.shop.philips.com/service.
Bandas para la parte inferior de la espalda
-- PR3723: banda para la parte inferior de la espalda
Bandas para la parte superior de la espalda
-- PR3721: banda para la parte superior de la espalda
14
ESPAÑOL
Garantía y asistencia
Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestro sitio web en www.philips.com/
support o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips. Su número de
teléfono es:
-- Dinamarca: 35 44 41 30 (de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h)
-- Finlandia: 09 88 62 50 41 (de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h)
-- Noruega: 22 97 19 50 (de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h)
-- Portugal: 800 780 903 (gratuita, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h)
-- España: 91 349 65 80 (de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 h; sábado de 09:00 a 18:00 h)
-- Suecia: 08-5792 9067 (de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h)
-- Reino Unido: 0844 338 04 89 (5 p/min desde una línea fija de BT, otros proveedores de líneas
fijas o móviles pueden ser más caros)
Restricciones de la garantía
La garantía del parche de alivio del dolor BlueTouch no cubre las bandas.
Domicilio fiscal de fabricante
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Países Bajos
Explicación de los símbolos
--------------
Este símbolo significa: lavar a una temperatura máxima de 30 °C (fig. 12)
Este símbolo significa: no utilizar lejía (fig. 13)
Este símbolo significa: no secar en secadora (fig. 14)
Este símbolo significa: no planchar (fig. 15)
Este símbolo significa: no limpiar en seco (fig. 16)
Este símbolo significa que se han realizado pruebas de sustancias peligrosas en el material según
el sistema Oeko-Tex® Standard 100.  (fig. 17)
Este símbolo significa que debe utilizar esta banda en la parte inferior de la espalda.  (fig. 18)
Este símbolo significa que debe utilizar esta banda en la parte superior de la espalda (fig. 19).
Este símbolo significa: conforme a las directivas de la CE. CE son las siglas de “Conformité
Européenne”. 0344 indica el número del organismo notificado (fig. 20).
Este símbolo significa “Fabricado por” y aparece junto a la dirección del fabricante legal (fig. 21).
Este símbolo significa: lea el manual de usuario antes de empezar a utilizar el dispositivo (fig. 22).
Este símbolo indica el código del lote del fabricante para que ese lote se pueda
identificar (fig. 23).
Este símbolo significa que el material de embalaje se puede reciclar (fig. 24).
SUOMI 15
Johdanto
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin käytät BlueTouch Pain Relief Patch -kivunlievitystyynyä
ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
Käyttötarkoitus
BlueTouch Pain Relief Patch -laite on tarkoitettu selän ylä- ja alaosan kivunlievitykseen. Se asetetaan
ja sovitetaan hoidettavalle alueelle kangashihnoilla. Ylä- ja alaselkää varten on erilliset hihnat.
-- Selän alaosan hihnoja on saatavana tyyppinumerolla PR3723.
-- Selän yläosan hihnoja on saatavana tyyppinumerolla PR3721.
Molemmat hihnat on suunniteltu käytettäväksi BlueTouch-tuotteiden PR3092, PR3731, PR3733,
PR3741 ja PR3743 kanssa.
Tärkeää
-- Käytä BlueTouch Pain Relief Patch -laitetta vain varta vasten sille suunnitellun Philipsin hihnan kanssa.
-- Aseta BlueTouch Pain Relief -hihnat pesun ajaksi tiheäverkkoiseen pesupussiin, jotta ne eivät
vahingoitu.
Tuotteen yleiskuvaus (Kuva 1)
1 Selän yläosan hihna PR3721
2 Selän alaosan hihna PR3723
3 Jatkohihna PR3723
BlueTouch-hihnojen käyttäminen
Aseta BlueTouch Pain Relief Patch vartalollesi laitteen mukana toimitettujen hihnojen avulla.
Selän yläosan ja alaosan käsittelyä varten on erilliset hihnat.
Huomautus: Älä aseta BlueTouch Pain Relief Patch -laitteen päälle useita vaatekerroksia tai paksuja tai
tiukkoja kankaita.
Selän alaosan hihnan kiinnittäminen
Aseta BlueTouch Pain Relief Patch selän alaosan hihnaan seuraavasti:
1Aseta selän alaosan hihna ja BlueTouch Pain Relief Patch eteesi pöydälle. Liu’uta BlueTouch
Pain Relief Patchin vasen puoli hihnan aukon elastisen reunan taakse.  (Kuva 2)
2Liu’uta sitten BlueTouch Pain Relief Patchin toinen pää aukon vastakkaisen elastisen reunan
taakse siten, että koko tyyny on selän alaosan hihnan sisäpuolella. Tarkista, että hihna ei peitä
merkkivaloja. Tarvittaessa muuta BlueTouch Pain Relief Patchin asentoa hieman (Kuva 3).
3Riisu vaatteet hoidettavalta alueelta.
Huomautus:Varmista, että käsiteltävä alue on puhdas ja kuiva ja ettei iholla ole meikkiä, voiteita tai
muita kauneudenhoitoaineita.
4Kääri selän alaosan hihna ja sen sisällä oleva BlueTouch Pain Relief Patch vyötärösi ympärille
siten, että laitteen hoitoalue on selkääsi vasten (Kuva 4).
5Kiristä selän alaosan hihna molemmista päistä tarranauhoilla (Kuva 5).
Huomautus:Varmista, että hihnan sisällä oleva BlueTouch Pain Relief Patch on hoidettavaa ihoaluetta
vasten ja koskettaa ihoa.
6Jos hihna ei yllä vyötärösi ympärille, voit kokeilla seuraavaa:
1 Kiinnitä jatkohihna selän alaosan hihnan toisen pään tarranauhaan (Kuva 6).
2 Kiedo sitten jatkohihna vartalosi ympäri (Kuva 7).
3 Kiristä selän alaosan hihna tarranauhalla sopivaan tiukkuuteen (Kuva 8).
16
SUOMI
Selän yläosan hihnan kiinnittäminen
1Voit asettaa BlueTouch Pain Relief Patchin selän yläosan hihnaan selän alaosan hihnan
kiinnittämistä koskevan ohjeen vaiheiden 1 ja 2 mukaan.
2Riisu vaatteet hoidettavalta alueelta.
Huomautus:Varmista, että käsiteltävä alue on puhdas ja kuiva ja ettei iholla ole meikkiä,
voiteita tai muita kauneudenhoitoaineita.
3Aseta selän yläosan hihna yllesi selkärepun tavoin. Ensin vie toinen kätesi läpi toisen puolen
olkahihnan välistä ja tee sitten samoin toisella puolella (Kuva 9).
Huomautus:Varmista, että hihnan sisällä oleva BlueTouch Pain Relief Patch on hoidettavaa ihoaluetta
vasten ja merkkivaloalue koskettaa ihoa.
4Kiristä olkahihnat vetämällä elastisista nauhoista (Kuva 10).
Puhdistaminen
Irrota aina BlueTouch Pain Relief Patch hihnasta ennen hihnan pesemistä pesukoneessa.
-- BlueTouch Pain Relief -hihnat ovat konepestäviä (Kuva 11).
Varoitus: Aseta BlueTouch Pain Relief -hihnat pesun ajaksi tiheäverkkoiseen pesupussiin,
jotta ne eivät vahingoitu.
-- Käytä hellävaraista pesuohjelmaa ja enintään 30 asteen lämpötilaa. Ripusta BlueTouch Pain Relief
-hihnat kuivumaan. Älä kuivaa niitä kuivausrummussa tai silitä niitä.
Varaosat
Voit ostaa uusia hihnoja jälleenmyyjältä tai verkkokaupastamme osoitteessa
www.shop.philips.com/service.
Selän alaosan hihnat
-- PR3723: selän alaosan hihna
Selän yläosan hihnat
-- PR3721: selän yläosan hihna
SUOMI 17
Takuu ja tuki
Jos tarvitset lisätietoja tai laitteen kanssa ilmenee ongelmia, tutustu sivustoomme osoitteessa
www.philips.com/support tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta,
jonka puhelinnumerot on listattu alla:
-- Tanska: 35 44 41 30 (ma–pe klo 9.00–18.00)
-- Suomi: 09 88 62 50 41 (ma–pe klo 9.00–18.00)
-- Norja: 22 97 19 50 (ma–pe klo 9.00–18:00)
-- Portugali: 800 780 903 (maksutta, ma–pe klo 9.00–18:00)
-- Espanja: 91 349 65 80 (ma–pe klo 8.00–20.00, la klo 9.00–18.00)
-- Ruotsi: 08-5792 on 9067 (ma–pe klo 9.00–18.00)
-- Iso-Britannia: 0844 338 04 89 (5 p/min BT-lankaliittymästä, muiden lanka- ja
matkapuhelinliittymien palveluntarjoajat voivat laskuttaa enemmän).
Takuun rajoitukset
BlueTouch Pain Relief -laitteen takuu ei koske hihnoja.
Valmistajan juridinen osoite
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Merkkien selitykset
--------------
Pesu enintään 30 °C:ssa (Kuva 12)
Ei valkaisua (Kuva 13)
Ei rumpukuivausta (Kuva 14)
Ei silitystä (Kuva 15)
Ei kuivapesua (Kuva 16)
Materiaali on testattu haitallisia aineita käsittelevän Oeko-Tex® 100 -standardin
mukaisesti.  (Kuva 17)
Hihnaa käytetään selän alaosaan.  (Kuva 18)
Hihnaa käytetään selän yläosaan (Kuva 19).
Euroopan yhteisön direktiivien mukainen. CE on lyhenne sanoista Conformité Européenne,
eurooppalainen yhdenmukaisuus. Koodi 0344 on tarkastuslaitoksen numero (Kuva 20).
Valmistaja. Tämä merkki on laillisen valmistajan osoitteen vieressä (Kuva 21).
Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä (Kuva 22).
Valmistajan koodi, jonka avulla valmistuserä voidaan tunnistaa (Kuva 23).
Pakkausmateriaali on kierrätettävä (Kuva 24).
18
NORSK
Innledning
Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker plasterbandasjene for BlueTouchsmertelindringsplasteret, og ta vare på den til senere referanse.
Beregnet bruk
BlueTouch-smertelindringsplasteret er en enhet som kan brukes på øvre og nedre del av ryggen,
og som kan plasseres og justeres på behandlingsområdet ved hjelp av en plasterbandasje i tøy.
Det finnes egne plasterbandasjer for øvre og nedre del av ryggen.
-- Plasterbandasjer for nedre del av ryggen er tilgjengelige under typenummeret PR3723.
-- Plasterbandasjer for øvre del av ryggen er tilgjengelige under typenummeret PR3721.
Plasterbandasjene er utformet for bruk med BlueTouch-produkttyper PR3092, PR3731, PR3733,
PR3741 og PR3743.
Viktig
-- Bruk BlueTouch-smertelindringsplasteret i en av plasterbandasjene fra Philips som er spesielt
utformet for det.
-- For å unngå skade på BlueTouch-plasterbandasjene for smertelindring bør de vaskes i en vaskepose.
Produktoversikt (fig. 1)
1 Plasterbandasje for øvre del av ryggen PR3721
2 Plasterbandasje for nedre del av ryggen PR3723
3 Utvidelsesbandasje PR3723
Bruke BlueTouch-plasterbandasjer
Du plasserer BlueTouch-smertelindringsplasteret på kroppen med en av plasterbandasjene som
følger med enheten. Det finnes en spesialbandasje for behandling av øvre del av ryggen og en
spesialbandasje for behandling av nedre del av ryggen.
Merk: Ikke ha på flere lag med klær eller stramme eller tykke klesplagg over
BlueTouch-smertelindringsplasteret.
Plassere plasterbandasjen på nedre del av ryggen
Følg trinnene nedenfor for å feste BlueTouch-smertelindringsplasteret på nedre del av ryggen.
1Legg plasterbandasjen for nedre del av ryggen og BlueTouch-smertelindringsplasteret på et
bord foran deg. Skyv den venstre siden av BlueTouch-smertelindringsplasteret inn bak den
elastiske kanten i plasterbandasjens åpning.  (fig. 2)
2Skyv deretter den andre enden av BlueTouch-smertelindringsplasteret inn bak den andre
elastiske kanten i åpningen, slik at hele plasteret er inni plasterbandasjen for nedre del av
ryggen. Kontroller at bandasjen ikke dekker LED-lysene. Du kan om nødvendig flytte litt på
BlueTouch-smertelindringsplasteret (fig. 3).
3Ta av klærne på området som skal behandles.
Merk: Pass på at huden i området som skal behandles, er ren, helt tørr og uten krem,
bodylotion og annen kosmetikk.
4Legg plasterbandasjen for nedre del av ryggen med BlueTouch-smertelindringsplasteret i
rundt midjen din. Ha enhetens behandlingsflate inn mot ryggen din (fig. 4).
5Fest plasterbandasjen for nedre del av ryggen med borrelåsen (fig. 5).
Merk: Pass på at BlueTouch-smertelindringsplasteret i bandasjen ligger over området som skal behandles,
og at behandlingsflaten er i kontakt med huden.
NORSK 19
6Hvis plasterbandasjen for nedre del av ryggen ikke rekker rundt midjen din, kan du gjøre
følgende.
1 Fest utvidelsesbandasjen i borrelåsen i den ene enden av plasterbandasjen for nedre del av
ryggen (fig. 6).
2 Ta den forlengede plasterbandasjen for nedre del av ryggen rundt midjen din (fig. 7).
3 Fest plasterbandasjen for nedre del av ryggen med borrelåsen slik at den sitter behagelig (fig. 8).
Plassere plasterbandasjen på øvre del av ryggen
1Følg fremgangsmåten i trinn 1 og 2 i avsnittet Plassere plasterbandasjen på nedre del av
ryggen ovenfor for å legge BlueTouch-smertelindringsplasteret i plasterbandasjen for øvre del
av ryggen.
2Ta av klærne på området som skal behandles.
Merk: Pass på at huden i området som skal behandles, er ren, helt tørr og uten krem,
bodylotion og annen kosmetikk.
3Ta på deg plasterbandasjen for øvre del av ryggen som en ryggsekk. Ta først en arm gjennom
skulderremmen på den ene siden. Gjør det samme på den andre siden (fig. 9).
Merk: Pass på at BlueTouch-smertelindringsplasteret i bandasjen ligger over området som skal behandles,
og at LED-flaten er i kontakt med huden.
4Stram skulderremmene ved å dra i de elastiske stroppene (fig. 10).
Rengjøring
Ta alltid BlueTouch-smertelindringsplasteret ut av plasterbandasjen før du vasker bandasjen i
vaskemaskinen.
-- BlueTouch-plasterbandasjene for smertelindring kan vaskes i vaskemaskinen (fig. 11).
Forsiktig: For å unngå skade på BlueTouch-plasterbandasjene for smertelindring bør de vaskes i
en vaskepose.
-- Bruk et skånsomt vaskeprogram, og vask på maks 30 °C. Lufttørk BlueTouch-plasterbandasjene
for smertelindring, og bruk ikke tørketrommelen. Plasterbandasjene må ikke strykes.
Utskiftning
Du kan kjøpe nye plasterbandasjer fra forhandleren din eller i nettbutikken vår på
www.shop.philips.com/service.
Plasterbandasjer for nedre del av ryggen
-- PR3723: plasterbandasje for nedre del av ryggen
Plasterbandasjer for øvre del av ryggen
-- PR3721: plasterbandasje for øvre del av ryggen
20
NORSK
Garanti og støtte
Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har problemer, kan du besøke nettstedet til
Philips på www.philips.com/support eller kontakte Philips’ forbrukerstøtte.
Telefonnummeret for kontakt er:
-- Danmark: 35 44 41 30 (mandag til fredag kl. 09.00–18.00)
-- Finland: 09 88 62 50 41 (mandag til fredag kl. 09.00–18.00)
-- Norge: 22 97 19 50 (mandag til fredag kl. 09.00–18.00)
-- Portugal: 800 780 903 (gratis, mandag til fredag kl. 09.00–18.00)
-- Spania: 91 349 65 80 (mandag til fredag kl. 08.00–20.00, lørdag kl. 09.00–18.00)
-- Sverige: 08-5792 9067 (mandag til fredag kl. 09.00–18.00)
-- Storbritannia: 0844 338 04 89 (5 p/min. fra en BT-fastlinje, andre fastlinje- og mobilleverandører
kan ta mer betalt)
Begrensninger i garantien
Garantien for BlueTouch-smertelindringsenheten gjelder ikke for plasterbandasjene.
Produsentens juridiske adresse
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Symbolforklaring
--------------
Dette symbolet betyr: Vasketemperatur maks 30 °C (fig. 12).
Dette symbolet betyr: Ikke bruk blekemidler (fig. 13).
Dette symbolet betyr: Må ikke tørkes i tørketrommelen (fig. 14).
Dette symbolet betyr: Må ikke strykes (fig. 15).
Dette symbolet betyr: Må ikke renses (fig. 16).
Dette symbolet betyr at materialet er testet for skadelige stoffer i henhold til
Oeko-Tex®-standard 100.  (fig. 17)
Dette symbolet betyr at du må bruke denne plasterbandasjen på nedre del av ryggen.  (fig. 18)
Dette symbolet betyr at du må bruke denne plasterbandasjen på øvre del av ryggen (fig. 19).
Dette symbolet betyr: Oppfyller EU-direktiver. CE står for Conformité Européenne (den
europeiske samsvarskomiteen). 0344 er nummeret til det notifiserte organet (fig. 20).
Dette symbolet betyr Produsert av, og vises ved siden av adressen til den juridiske
produsenten (fig. 21).
Dette symbolet betyr: Les brukerhåndboken før du begynner å bruke enheten (fig. 22).
Dette symbolet indikerer produsentens partikode, slik at partiet kan identifiseres (fig. 23).
Dette symbolet betyr at emballasjen kan resirkuleres (fig. 24).
PORTUGUÊS 21
Introdução
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar as faixas do BlueTouch Pain Relief
Patch e guarde-o para eventuais consultas futuras.
Utilização prevista
O BlueTouch Pain Relief Patch é um dispositivo que se destina a ser utilizado na parte superior ou
inferior das costas e que pode ser posicionado e ajustado na zona de tratamento com o auxílio de
uma faixa em tecido. Existem faixas em separado para as regiões superior e inferior das costas.
-- As faixas da região lombar estão disponíveis com a referência PR3723.
-- As faixas da região superior das costas estão disponíveis com a referência PR3721.
As faixas foram concebidas para serem utilizadas com os modelos BlueTouch PR3092, PR3731,
PR3733, PR3741 e PR3743.
Importante
-- Utilize o BlueTouch Pain Relief Patch com uma das faixas Philips concebidas especificamente
para o efeito.
-- Para evitar danos nas faixas BlueTouch Pain Relief, lave-as num saco de lavagem em rede fina.
Descrição do produto (fig. 1)
1 Faixa para a região superior das costas PR3721
2 Faixa para a região lombar PR3723
3 Faixa de extensão PR3723
Utilizar as suas faixas BlueTouch
Posicione o BlueTouch Pain Relief Patch no seu corpo com uma das faixas fornecidas com o
dispositivo. Existe uma faixa especial para o tratamento da região superior das costas e outra faixa
especial para o tratamento da região lombar.
Nota: Não utilize várias camadas de roupa nem roupa apertada ou grossa sobre o
BlueTouch Pain Relief Patch.
Posicionamento da faixa da região lombar
Para colocar o BlueTouch Pain Relief Patch na faixa da região lombar, siga os passos abaixo.
1Coloque a faixa da região lombar e o BlueTouch Pain Relief Patch à sua frente sobre uma
mesa. Deslize o lado esquerdo do BlueTouch Pain Relief Patch por trás do rebordo elástico
da abertura da faixa.  (fig. 2)
2Em seguida, deslize a outra extremidade do BlueTouch Pain Relief Patch por trás do rebordo
elástico do lado oposto da abertura para que todo o painel BlueTouch esteja no interior da
faixa da região lombar. Certifique-se de que material da faixa não tapa os LEDs. Se necessário,
desloque um pouco o BlueTouch Pain Relief Patch (fig. 3).
3Afaste as roupas da zona a tratar.
Nota: Certifique-se de que a pele na zona a ser tratada está limpa, totalmente seca e sem cremes,
loções e outros cosméticos.
4Enrole a faixa da região lombar — com o BlueTouch Pain Relief Patch dentro desta — à volta
da cintura com a área de tratamento do dispositivo voltada para as suas costas (fig. 4).
5Aperte a faixa da região lombar com as fitas de velcro em ambas as extremidades da faixa da
região lombar (fig. 5).
22
PORTUGUÊS
Nota: Certifique-se de que o BlueTouch Pain Relief Patch na faixa está localizado na zona a tratar e que
a área de tratamento está em contacto com a pele.
6Se a faixa da região lombar não se adaptar ao seu corpo, pode efectuar as operações
seguintes.
1 Fixe a faixa de extensão às fitas de velcro numa extremidade da faixa da região lombar (fig. 6).
2 Em seguida, enrole a faixa aumentada da região lombar à volta do seu corpo (fig. 7).
3 Aperte a faixa da região lombar com a fita de velcro a uma largura que seja confortável para
si (fig. 8).
Posicionamento da faixa da região superior das costas
1Para colocar o BlueTouch Pain Relief Patch na faixa da região superior das costas, siga o
procedimento descrito nos passos 1 e 2 da secção “Posicionamento da faixa da região
lombar” apresentada acima.
2Afaste as roupas da zona a tratar.
Nota: Certifique-se de que a pele na zona a ser tratada está limpa, totalmente seca e sem cremes,
loções e outros cosméticos.
3Coloque a faixa da região superior das costas como se fosse uma mochila. Primeiro, passe
um braço pela alça de um dos lados. Faça o mesmo do outro lado (fig. 9).
Nota: Certifique-se de que o BlueTouch Pain Relief Patch na faixa está localizado na zona a tratar e que
a área dos LEDs está em contacto com a pele.
4Aperte as alças, puxando as tiras elásticas (fig. 10).
Limpeza
Retire sempre o BlueTouch Pain Relief Patch da faixa antes de a colocar na máquina de lavar.
-- As faixas do BlueTouch Pain Relief Patch podem ser lavadas na máquina de lavar (fig. 11).
Atenção: Para evitar danos nas faixas BlueTouch Pain Relief, lave-as num saco de lavagem em rede
fina.
-- Utilize um ciclo para roupas delicadas e uma temperatura máxima de 30 °C. Seque as faixas do
BlueTouch Pain Relief Patch ao ar, não as coloque na máquina de secar roupa. Não passe as
faixas a ferro.
Substituição
Pode adquirir faixas novas no seu revendedor ou na loja online em www.shop.philips.com/
service.
Faixas da região lombar
-- PR3723: faixa da região lombar
Faixas da parte superior das costas
-- PR3721: faixa da parte superior das costas
PORTUGUÊS 23
Garantia e assistência
Se precisar de assistência ou informações, ou se surgir algum problema, visite o nosso Web site em
www.philips.com/support ou contacte o centro de apoio ao cliente da Philips. O número de
telefone é:
-- Dinamarca: 35 44 41 30 (segunda a sexta-feira 9:00 - 18:00)
-- Finlândia: 09 88 62 50 41 (segunda a sexta-feira 09:00 - 18:00)
-- Noruega: 22 97 19 50 (segunda a sexta-feira 9:00 - 18:00)
-- Portugal: 800 780 903 (número gratuito, segunda a sexta-feira: 9:00 - 18:00)
-- Espanha: 91 349 65 80 (segunda a sexta-feira: 8:00 - 20:00; sábado: 9:00 - 18:00)
-- Suécia: 08-5792 9067 (segunda a sexta-feira 9:00 - 18:00)
-- Reino Unido: 0844 338 04 89 (5p/min. de um telefone fixo BT, outros operadores fixos e
móveis podem cobrar mais).
Restrições à garantia
A garantia do dispositivo BlueTouch Pain Relief não abrange as faixas.
Endereço do fabricante
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Netherlands
Explicação dos símbolos
--------------
Este símbolo significa: lavar a uma temperatura máx. de 30 °C (fig. 12).
Este símbolo significa: não utilizar lixívia (fig. 13).
Este símbolo significa: não colocar na máquina de secar (fig. 14).
Este símbolo significa: não passar a ferro (fig. 15).
Este símbolo significa: não limpar a seco (fig. 16).
Este símbolo significa que o material foi testado quanto à presença de substâncias nocivas de
acordo com a norma Oeko-Tex® 100.  (fig. 17)
Este símbolo significa que tem de utilizar esta faixa na região lombar.  (fig. 18)
Este símbolo significa que tem de utilizar esta faixa na região superior das costas (fig. 19).
Este símbolo significa: está em conformidade com as directivas CE. A sigla CE significa
“Conformité Européenne”. 0344 indica o número do organismo notificado (fig. 20).
Este símbolo significa “Fabricado por” e é apresentado junto ao endereço do fabricante (fig. 21).
Este símbolo significa: ler o manual do utilizador antes de começar a utilizar o dispositivo (fig. 22).
Este símbolo indica o código de lote do fabricante para ser possível identificar o lote (fig. 23).
Este símbolo significa que o material de embalagem é reciclável (fig. 24).
24
SVENSKA
Introduktion
Läs användarhandboken noggrant innan du använder remmarna till BlueTouch-smärtlindringsplattan
och spara den för framtida bruk.
Avsedd användning
BlueTouch-smärtlindringsplattan är en enhet som är avsedd att användas på den övre eller nedre
delen av ryggen och som kan placeras och justeras på behandlingsområdet med hjälp av en tygrem.
Det finns separata remmar för övre och nedre delen av ryggen.
-- Remmar för nedre delen av ryggen finns under modellnummer PR3723.
-- Remmar för övre delen av ryggen finns under modellnummer PR3721.
Remmarna är utformade för användning med BlueTouch-produktmodellerna PR3092, PR3731,
PR3733, PR3741 och PR3743.
Viktigt
-- Använd BlueTouch-smärtlindringsplattan med en av Philips-remmarna som är särskilt utformade
för det.
-- Tvätta BlueTouch-smärtlindringsremmarna i en finmaskig tvättpåse så att de inte skadas.
Produktöversikt (Bild 1)
1 Rem för övre delen av ryggen PR3721
2 Rem för nedre delen av ryggen PR3723
3 Förlängningsrem PR3723
Använda BlueTouch-remmarna
Placera BlueTouch-smärtlindringsplattan på kroppen med en av remmarna som medföljer enheten.
Det finns en särskild rem för behandling av den övre delen av ryggen och en särskild rem för
behandling av den nedre delen av ryggen.
Obs! Bär inte flera lager kläder eller åtsmitande eller tjocka kläder över BlueTouch-smärtlindringsplattan.
Placera remmen för den nedre delen av ryggen
Följ stegen nedan för att placera BlueTouch-smärtlindringsplattan i remmen för den nedre
delen av ryggen.
1Placera remmen för den nedre delen av ryggen och BlueTouch-smärtlindringsplattan framför
dig på ett bord. Skjut in den vänstra sidan av BlueTouch-smärtlindringsplattan bakom den
elastiska kanten på öppningen i remmen.  (Bild 2)
2Skjut sedan in den andra änden av BlueTouch-smärtlindringsplattan bakom den motsatta
elastiska kanten på öppningen så att hela plattan ligger inuti remmen för den nedre delen av
ryggen. Kontrollera att remmen inte täcker lysdioderna. Om det behövs flyttar du BlueTouchsmärtlindringsplattan en aning (Bild 3).
3Ta av kläderna på den del av kroppen som ska behandlas.
Obs! Se till att huden i området som ska behandlas är ren, helt torr och fri från krämer och andra
skönhetsmedel.
4Linda remmen för den nedre delen av ryggen, med BlueTouch-smärtlindringsplattan inuti,
runt midjan med enhetens behandlingsområde vänt mot ryggen (Bild 4).
5Sätt fast remmen för den nedre delen av ryggen med kardborrebanden på båda ändarna av
remmen för den nedre delen av ryggen (Bild 5).
SVENSKA 25
Obs! Se till att BlueTouch-smärtlindringsplattan i remmen sitter på området som ska behandlas och att
behandlingsområdet är i kontakt med huden.
6Om remmen för den nedre delen av ryggen inte passar runt kroppen kan du göra följande.
1 Fäst förlängningsremmen till kardborrebandet på ena änden av remmen för den nedre delen av
ryggen (Bild 6).
2 Linda sedan förlängningsremmen för den nedre delen av ryggen runt kroppen (Bild 7).
3 Sätt fast remmen för den nedre delen av ryggen med kardborrebandet så att det känns
bekvämt (Bild 8).
Placera remmen för den övre delen av ryggen
1Om du vill sätta BlueTouch-smärtlindringsplattan i remmen för den övre delen av kroppen,
följer du samma procedur som beskrivs i steg 1 och 2 i avsnittet “Placera remmen för den
nedre delen av ryggen” ovan.
2Ta av kläderna på den del av kroppen som ska behandlas.
Obs! Se till att huden i området som ska behandlas är ren, helt torr och fri från krämer och andra
skönhetsmedel.
3Sätt på remmen för den övre delen av ryggen som en ryggsäck. Trä först en arm genom
axelremmen på ena sidan. Gör sedan samma sak på den andra sidan (Bild 9).
Obs! Se till att BlueTouch-smärtlindringsplattan i remmen sitter på området som ska behandlas och att
lysdiodområdet är i kontakt med huden.
4Dra åt axelremmarna genom att dra i de elastiska remmarna (Bild 10).
Rengöring
Ta alltid ur BlueTouch-smärtlindringsplattan ur remmen innan du lägger remmen i tvättmaskinen
för att tvätta den.
-- BlueTouch-smärtlindringsplattans rem kan tvättas i tvättmaskin (Bild 11).
Försiktighet: Tvätta BlueTouch-smärtlindringsremmarna i en finmaskig tvättpåse så att de inte skadas.
-- Använd ett skonsamt tvättprogram och max 30 °C. Lufttorka BlueTouch-smärtlindringsplattans
rem. Torktumla inte. Stryk inte remmarna.
Byten
Du kan köpa nya remmar av din återförsäljare eller i onlinebutiken på
www.shop.philips.com/service.
Remmar för nedre delen av ryggen
-- PR3723: Remmar för nedre delen av ryggen
Remmar för övre delen av ryggen
-- PR3721: Remmar för övre delen av ryggen
26
SVENSKA
Garanti och support
Om du behöver service eller information eller har problem kan du besöka vår webbplats på
www.philips.com/support. Du kan även kontakta Philips kundtjänst. Telefonnummer dit är:
-- Danmark: 35 44 41 30 (måndag till fredag 09.00–18.00)
-- Finland: 09 88 62 50 41 (måndag till fredag 09.00–18.00)
-- Norge: 22 97 19 50 (måndag till fredag 09.00–18.00)
-- Portugal: 800 780 903 (kostnadsfritt, måndag till fredag: 09.00–18.00)
-- Spanien: 91 349 65 80 (måndag till fredag: 08.00–20.00; lördag: 09.00–18.00)
-- Sverige: 08-5792 9067 (måndag till fredag 09.00–18.00)
-- Storbritannien: 0844 338 04 89 (5 p/min. från en fast telefon hos BT, avgifter kan tillkomma för
andra leverantörer av fast och mobil telefoni).
Garantibegränsningar
Garantin för BlueTouch-smärtlindringsenheten omfattar inte remmarna.
Tillverkarens adress
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Nederländerna
Förklaring av symboler
--------------
Den här symbolen betyder: Tvätta vid max. 30 °C (Bild 12).
Den här symbolen betyder: Får inte blekas (Bild 13).
Den här symbolen betyder: Får inte torktumlas (Bild 14).
Den här symbolen betyder: Stryk inte (Bild 15).
Den här symbolen betyder: Ej kemtvätt (Bild 16).
Den här symbolen betyder att materialet har testats för skadliga ämnen enligt Oeko-Tex®standard 100.  (Bild 17)
Den här symbolen betyder att du måste använda den här remmen på den nedre delen av
ryggen.  (Bild 18)
Den här symbolen betyder att du måste använda den här remmen på den övre delen av
ryggen (Bild 19).
Den här symbolen betyder: överensstämmer med EG-direktiven. CE står för Conformité
Européenne. 0344 är numret för det anmälda organet (Bild 20).
Den här symbolen betyder Tillverkas av och visas bredvid adressen till tillverkaren (Bild 21).
Den här symbolen betyder: läs användarhandboken innan du börjar använda apparaten (Bild 22).
Den här symbolen anger tillverkarens batchkod så att batchen eller partiet kan
identifieras (Bild 23).
Den här symbolen betyder att förpackningsmaterialet är återvinningsbart (Bild 24).
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
4659CIT
18
19
20
22
23
24
21
4222.100.3647.2