19
53903
53
8,5
320
39
6
42
440
Created 29-1-2010 © Dataflex International BV - Krimpen a/d IJssel, The Netherlands
Dimensions in mm - Dimensions en mm - Abmessungen in mm - Afmetingen in mm