19 mars, 2013, www.brodit.se, © 2013 Brodit AB
Produkt 511420
511420 Passiv hållare med kulled
Med din smartphone i en passiv hållare har du den alltid inom bekvämt räckhåll! Du kan ansluta portabel
handsfree eller laddkabel när enheten är i hållaren. Hållaren är utrustad med kulled och kan justeras för att
undvika reflektion i skärmen. Monteras på ProClip Monteringsplattform.
EAN: 7320285114203
Artikel nr 511420 passar till:
HTC Desire C
1 (2)
MONTERINGSANVISNING
1.
2.
3.
4.
Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.
1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.
2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna.
3. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Skruva några varv på skruven,
bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren
dras fast mot kulleden. Dra först åt skruven hårt, lossa den sedan så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå
kan vinklas.
4. Hållaren färdigmonterad.
2 (2)