Philips GOGEAR SA1210 User's Manual

SA11xx_IFU_tha4.qxd
17/4/2006
เครื่องเล่นเพลงฟิลิปส์ GoGear
คู่มือผู้ใช้
16:43
Page i
SA1200
SA1202
SA1210
SA11xx_IFU_tha4.qxd
17/4/2006
16:43
Page ii
ต้องการความช่วยเหลือ?
โปรดเยี่ยมชม
www.philips.com/support
ซึ่งคุณสามารถเรียกใช้วัสดุสนับสนุนที่สมบูรณ์แบบต่างๆ เช่น คู่มือผู้ใช้ การฝึก
อบรมแบบแฟลช ซอฟต์แวร์อัปเกรดล่าสุด และคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยๆ
หรือโทรไปยังสายช่วยเหลือลูกค้าของเราที่
66 2 652 8652
ซึ่งทีมสนับสนุนที่เป็นมืออาชีพของเราจะยินดีช่วยเหลือคุณแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
คุณมีกับเครื่องเล่นของคุณ
ii
SA11xx_IFU_tha4.qxd
17/4/2006
16:43
Page iii
Europe
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greek
0820 901115
070 253 010
3525 8761
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK
01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
2 1359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017
€0.20
€0.17
Lokal tarif
Paikallinen hinta
€0.23
€0.12
1 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Local tariff
Date of Purchase. Model number and Serial number
€0.25
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Tarification locale La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
€0.20
De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Lokal tariff
A data de compra, número do modelo e número de série
Preço local
€0.15
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Lokal kostnad
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Ortstarif
£0.15
Date of Purchase, Model number and Serial number
North America
Canada
USA
1-800-661-6162
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477
Free
Date of Purchase, Model number and Serial number
Free
Date of Purchase, Model number and Serial number
Tarifa local
Grátis
Fecha de compra e número del modelo e número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série
South America
Argentina
Brazil
Chile
Mexico
11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200
Asia
China
Hong Kong
Korea
Thailand
4008 800 008
2619 9663
02 709 1200
66 2 652 8652
Preço local
Tarifa local
Gratis
Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Fecha de compra e número del modelo e número de serie
SA11xx_IFU_tha4.qxd
17/4/2006
16:43
Page 1
สารบัญ
38
38
38
38
39
39
39
40
40
41
41
42
42
42
43
43
44
44
44
44
44
46
47
TH
เครื่องเล่นใหม่ของคุณ
อุปกรณ์เสริม
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ
เริ่มต้นการใช้งาน
ติดตั้ง
เชื่อมต่อ
ถ่ายโอน
สนุกสนาน
โหมดดนตรี
ข้ามโฟลเดอร์
คุณสมบัติการเล่น
สิ่งที่บันทึก
การบันทึกเสียง
เล่นสิ่งที่บันทึก
อัปโหลดสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์
ลบสิ่งที่บันทึก
การตั้งค่า
เกี่ยวกับโปรแกรมจัดการเฟิร์มแวร์
ติดตั้งโปรแกรมจัดการเฟิร์มแวร์
อัปเดตเฟิร์มแวร์
การแก้ไขปัญหา
ข้อมูลด้านเทคนิค
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ
37
SA11xx_IFU_tha4.qxd
17/4/2006
16:43
Page 2
เครื่องเล่นใหม่ของคุณ
เมื่อคุณซื้อเครื่องเล่น GoGear มา คุณสามารถสนุกสนานกับสิ่งต่อไปนี้:
• การเล่น MP3 และ WMA
• การบันทึกเสียง
อุปกรณ์เสริม
แบตเตอรี่ AAA
หูฟัง
สายเคเบิล U S B
CD-ROM ที่บรรจุคู่มือผู้ใช้, ไดรเวอร์
และคำถามที่พบบ่อยๆ
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ
เราแนะนำให้คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อที่จะสามารถอัปเกรดสิ่งต่างๆ ได้ฟรี ในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ โปรดล็อกเข้าไปยังไซต์
www.philips.com/register เพื่อที่เราจะสามารถแจ้งให้คุณทราบทันทีที่มีการอัปเดตใหม่ออกมา
ภาพรวมของตัวควบคุม และการเชื่อมต่อต่างๆ
แจ็คหูฟัง
ไมโครโฟน
3 จอแสดงผล
แสดงเมนู ตัวเลือก และข้อมูลแทร็กแบบไดนามิก
4 J(
กดเพื่อข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า, กดค้างไว้เพื่อข้ามไปยังโฟลเดอร์
ก่อนหน้า
ในโหมดเมนู กดเพื่อเคลื่อนที่ภายในเมนู
5 2;
เปิด/ปิดเครื่อง และเล่น/หยุดชั่วคราว, ยืนยันการตั้งค่าเมนู
6 )K
กดเพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป, กดค้างไว้เพื่อข้ามไปยังโฟลเดอร์ถัดไป
ในโหมดเมนู กดเพื่อเคลื่อนที่ภายในเมนู
7 USB
ขั้วต่อ U S B
8 MENU/LOCK กดเพื่อเข้าไปยังเมนู
กดค้างไว้เพื่อปิดการทำงาน หรือเปิดทำงานการกดปุ่ม
9 +/ควบคุมระดับเสียง
10 R E C
เริ่มหรือหยุดการบันทึกเสียง
1 p
1
2
3
8
9
4
6
10
5
7
38
2 MIC
SA11xx_IFU_tha4.qxd
17/4/2006
16:43
Page 3
TH
เริ่มการใช้งาน
ติดตั้ง
1 ใส่แผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณลงในซีดีรอมไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรมจัดการเฟิร์มแวร์ให้สมบูรณ์ และถ้าจำเป็น ก็ติดตั้งไดรเวอร์ของอุปกรณ์ด้วย
3 ถ้าโปรแกรมติดตั้งไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้เรียกดูเนื้อหาในซีดีด้วย Windows Explorer และรันโปรแกรม โดยการดับเบิลคลิกไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .exe
ผู้ใช้ Windows 98SE: เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการติดตั้ง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งหลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
ทำแผ่นซีดีหาย? ไม่ต้องกังวล คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาบนซีดีได้จาก www.philips.com/support หรือ www.philips.com/usasupport (สำหรับผู้ที่อาศัย
ในสหรัฐอเมริกา)
เชื่อมต่อ
ใส่แบตเตอรี่
1 แกะฝาปิด USB ออก
2 แกะฝาปิดแบตเตอรี่โดยการเลื่อนไปใน
ทิศทางที่แสดงในลูกศร
3 ใส่แบตเตอรี่ AAA ที่ให้มาลงในช่องใส่แบตเตอรี่
อ่านตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่บนเครื่องเล่นของคุณ
ระดับพลังงานโดยประมาณของแบตเตอรี่ของคุณจะแสดงดังนี้:
เต็ม
สองในสาม
ครึ่งหนึ่ง
ต่ำ
หมด
เทคนิค เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด หน้าจอแบตเตอรี่ต่ำ
จะกะพริบ เครื่องเล่นของคุณจะปิดตัวเองลงในเวลาน้อยกว่า 60 วินาที เครื่องเล่นของคุณจะ
บันทึกการตั้งค่าทั้งหมด และสิ่งที่บันทึกยังไม่เสร็จก่อนที่จะปิดเครื่อง
39
SA11xx_IFU_tha4.qxd
17/4/2006
16:43
Page 4
ถ่ายโอน
เครื่องเล่นของคุณจะปรากฏเป็นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่แบบ USB ใน Windows Explorer ระหว่างการเชื่อมต่อ USB คุณสามารถจัดระเบียบไฟล์ และถ่ายโอน
เพลงไปยังเครื่องเล่นของคุณ
1 คลิกและไฮไลต์เพลงหนึ่งเพลง หรือหลายเพลงที่ต้องการถ่ายโอนระหว่างเครื่องเล่นและคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ใช้วิธีลากและปล่อย เพื่อทำการถ่ายโอนให้สมบูรณ์
เทคนิค จัดระเบียบเพลงของคุณในโฟลเดอร์ต่างๆ เครื่องเล่นของคุณจะเล่นเพลงทีละโฟลเดอร์ ดังนั้นคุณสามารถจัดระเบียบเพลงตามศิลปิน และอัลบั้มได้
คุณสามารถลากและปล่อยทั้งโฟลเดอร์ลงในเครื่องเล่นของคุณได้ เครื่องเล่นของคุณจะเล่นไฟล์เพลงที่ไม่ได้อยู่ภายในโฟลเดอร์ก่อน ตามด้วยไฟล์เพลงที่อยู่
ในโฟลเดอร์
ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
ออกจากแอปพลิเคชั่นที่ทำงานกับเครื่องเล่นของคุณ ถอดเครื่องเล่นของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยการคลิก
ผู้ใช้ Windows 98SE: บนพีซีของคุณไม่มี
ในถาดงานที่แสดงในพีซีของคุณ
ในถาดงาน
เพียงตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเมื่อแอนนิเมชั่น
หยุด ซึ่งหมายความว่าการถ่ายโอนสมบูรณ์แล้ว
สนุกสนาน
เปิด/ปิดเครื่อง
ในการเปิดเครื่อง, กด 2; จนกระทั่งหน้าจอสแปลช PHILIPS ปรากฏขึ้น
ในการปิดเครื่อง, กด 2; ค้างไว้; จนกระทั่งไม่มีอะไรแสดงบนหน้าจอ
เทคนิค เครื่องเล่นของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการทำงานใดๆ หรือไม่ได้เล่นเพลงเป็นเวลา 3 นาที
เคลื่อนที่ในเมนู
เครื่องเล่นมีระบบการจัดเรียงเมนูที่คุณสามารถเรียนรู้ได้เอง เพื่อแนะนำคุณตลอดการตั้งค่าและการทำงานต่างๆ ใช้ J( และ )K เพื่อเลื่อนภายในเมนูต่างๆ
กด 2; เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
เมื่อเครื่องเล่นเปิดขึ้นมา คุณจะเห็นเมนูราก นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด M E N U เพื่อเข้าไปยังเมนูรากได้ด้วย เมนูนี้ประกอบด้วย:
40
ดนตรี
เล่นแทร็กเพลงดิจิตอลของคุณ
สิ่งที่บันทึก
เล่นเสียงบันทึกของคุณ
การตั้งค่า
เปลี่ยนโหมดการเล่น, อีควอไลเซอร์ หรือการตั้งค่าภาษา, แสดงข้อมูลเครื่องเล่น
SA11xx_IFU_tha4.qxd
17/4/2006
16:43
Page 5
จากเมนูราก เลือก Music (ดนตรี) เพื่อเข้าไปยังโหมดดนตรี
เครื่องเล่นของคุณจะเล่นเพลงในโฟลเดอร์ในลำดับตามตัว
อักษร การทำงานพื้นฐานในโหมดดนตรีประกอบด้วย:
TH
โหมดดนตรี (ใช้ได้ในการเล่นสิ่งที่บันทึกด้วย)
การทำงานพื้นฐาน
ไปยังเพลงถัดไป
ไปยังเพลงก่อนหน้า
หยุดเพลงชั่วคราว
ไปยังโฟลเดอร์ถัดไป
ไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้า
ควบคุมระดับเสียง
ตัวควบคุมเพื่อกด
กด )K
กด J(
กด 2; ระหว่างการเล่นเพลง
กด )K ค้างไว้
กด J( ค้างไว้
กด +/-
เครื่องเล่นนี้ไม่สนับสนุนเพลง WMA ที่มีการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ (Digital Rights Management - DRM) ที่ซื้อจากอินเตอร์เน็ต
ข้ามโฟลเดอร์
ฟังก์ชั่น Folder skip (ข้ามโฟลเดอร์) อนุญาตให้คุณไปยังโฟลเดอร์ถัดไปหรือโฟลเดอร์ก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็ว
1 กด J( /)K ค้างไว้ เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชั่น Folder skip (ข้ามโฟลเดอร์)
> หน้าจอจะแสดงไอคอนโฟลเดอร์ และชื่อโฟลเดอร์ และเลื่อนภายในโฟลเดอร์ทั้งหมดบนเครื่องเล่นในลำดับที่เรียงตามตัวอักษร
2 ปล่อย J( /)K เมื่อคุณเห็นโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ
> เครือ่ งเล่นจะเริ่มเล่นเพลงแรกในโฟลเดอร์ที่คุณเลือก
Folder skip (ข้ามโฟลเดอร์) ใช้ได้กับโฟลเดอร์ในระดับสูงสุดเท่านั้น Folder skip (ข้ามโฟลเดอร์) ใช้ไม่ได้เมื่อโหมดการเล่นถูกตั้งค่าเป็น "Shuffle all
(สลับทั้งหมด)"
คุณสามารถปิดการทำงาน Folder skip (ข้ามโฟลเดอร์) ได้ในเมนู Settings (การตั้งค่า)
1 ไปยัง Settings (การตั้งค่า)
2 เลือก )K Function (ฟังก์ชั่น) และเลือก Fast forward/rewind (เดินหน้า/ถอยหลังอย่างเร็ว)
3 กด J( หรือ )K ค้างไว้ เพื่อถอยหลัง หรือเดินหน้าอย่างเร็วในเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบัน
41
SA11xx_IFU_tha4.qxd
17/4/2006
16:43
Page 6
คุณสมบัติการเล่น
โหมดการเล่น
คุณสามารถตั้งเครื่องเล่นของคุณให้เล่นเพลงในลำดับสุ่ม
และ/หรือเล่นซ้ำๆ ได้
1 กด M E N U,เลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้น
เลือกโหมดเล่น
2 กด J( /)K เพื่อเลื่อนในโหมดการเล่นต่างๆ (Off
(ปิด), Shuffle (สลับ), Repeat 1 (ซ้ำ 1), Repeat all
(ซ้ำทั้งหมด))
3 กด 2; เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
ไอคอน
ปิด
ซ้ำ 1
ซ้ำทั้งหมด
สลับ
ความหมาย
เล่นปกติ
เล่นหนึ่งเพลงซ้ำไปเรื่อยๆ
เล่นทุกเพลงซ้ำไปเรื่อยๆ
เล่นทุกเพลงแบบสุ่ม
โหมดการเล่นใช้ไม่ได้ในการเล่นสิ่งที่บันทึก
อีควอไลเซอร์
คุณสามารถตั้งค่าเครื่องเล่นของคุณให้เล่นเพลงโดยใช้การตั้งค่า EQ (อีควอไลเซอร์) ที่แตกต่างกันได้
1 กด M E N U,เลือก Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Equalizer (อีควอไลเซอร์)
2 กด J( /)K เพื่อเลือก Rock (ร็อค), Jazz (แจ๊ส), Pop (ป๊อป), Classical (คลาสสิก) หรือ Off (ปิด)
3 กด 2; เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
สิ่งที่บันทึก
เครื่องเล่นอนุญาตให้คุณอัดเสียง และเล่นเสียงที่คุณบันทึกไว้ได้
การบันทึกเสียง
1 กด R E C เพื่อเริ่มการบันทึกเสียง
> เครือ่ งเล่นของคุณจะแสดงสถานะการบันทึก
2 กด R E C อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึกเสียง
> เครือ่ งเล่นของคุณจะแสดงสถานะการบันทึก เสียงที่บันทึกไว้จะถูกเก็บลงบนเครื่องเล่นของคุณ (ชื่อไฟล์: VOICEXXX.WAV เมื่อ XXX คือหมายเลขการ
บันทึกซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ)
เทคนิค คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราว และเริ่มใหม่เมื่อใดก็ได้ ด้วยปุ่ม 2;
42
SA11xx_IFU_tha4.qxd
17/4/2006
16:43
Page 7
TH
เล่นสิ่งที่บันทึก
คุณสามารถพบสิ่งที่บันทึกไว้ได้ในโหมดสิ่งที่บันทึก
1 จากเมนูราก เลือก RECORDINGS (สิ่งที่บันทึก) เพื่อเข้าไปยังโหมดสิ่งที่บันทึก เครื่องเล่นของคุณจะเล่นสิ่งที่บันทึกไว้ทั้งหมดตามตัวอักษร และจะเริ่ม
ด้วยสิ่งที่บันทึกไว้ครั้งล่าสุด
2 กด 2; เพื่อหยุดการเล่นสิ่งที่บันทึกไว้ชั่วคราว
3 กด J( หรือ )K เพื่อเล่นสิ่งที่บันทึกถัดไปหรือก่อนหน้า
4 กด J( หรือ )K ค้างไว้ เพื่อเดินหน้าหรือถอยหลังสิ่งที่บันทึกที่กำลังเล่นอย่างเร็ว
อัปโหลดสิ่งที่บันทึกไปยังคอมพิวเตอร์
1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 เลือกเครื่องเล่นของคุณใน Windows Explorer
> คุณจะพบโฟลเดอร์ VOICE (เสียง) โฟลเดอร์นี้ประกอบด้วยเสียงที่บันทึกไว้
3 คัดลอกและวางสิ่งที่บันทึกไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
ลบสิ่งที่บันทึก
คุณสามารถลบสิ่งที่บันทึกได้จากบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 เลือกเครื่องเล่นของคุณใน Windows Explorer
3 ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ VOICE (เสียง)
4 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ และกด Delete บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ของคุณ
43
SA11xx_IFU_tha4.qxd
17/4/2006
16:43
Page 8
การตั้งค่า
คุณสามารถตั้งค่าคุณลักษณะในเครื่องเล่นให้เหมาะกับความ
ต้องการของคุณได้
1 กด M E N U และเลือก SETTINGS (การตั้งค่า)
2 กด J( /)K เพื่อเลื่อนภายในตัวเลือกต่างๆ และกด
2; เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
3 กด M E N U เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่าปัจจุบัน
การตั้งค่า
ตัวเลือกเพิ่มเติม
Playmode (โหมดเล่น)
Equalizer (อีควอไลเซอร์)
Language (ภาษา)
Information (ข้อมูล)
Function )K (ฟังก์ชั่น )K)
Off (ปิด) / Repeat 1 (ซ้ำ 1) / Repeat all (ซ้ำทั้งหมด) / Shuffle (สลับ)
Rock (ร็อค) / Jazz (แจ๊ส) / Pop (ป๊อป) / Classical (คลาสสิก) / Off (ปิด)
English (อังกฤษ) / French (ฝรั่งเศส) / German (เยอรมัน)
FW (Firmware) version (เวอร์ชั่น FW)) / Memory available (หน่วยความจำที่ใช้ได้)
Folder skip (ข้ามโฟลเดอร์) / Fast forward/rewind (เดินหน้า/ถอยหลังอย่างเร็ว)
เกี่ยวกับโปรแกรมจัดการเฟิร์มแวร์
เครื่องเล่นของคุณถูกควบคุมโดยโปรแกรมภายในที่เรียกว่า เฟิร์มแวร์ ด้วย โปรแกรมจัดการเฟิร์มแวร์ คุณสามารถอัปเดต และกู้คืนเครื่องเล่นของคุณด้วยการ
คลิกง่ายๆ สองถึงสามครั้ง
ติดตั้งโปรแกรมจัดการเฟิร์มแวร์
1 ใส่แผ่น CD ที่ให้มาลงในไดรฟ์ CD ROM ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
2 ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อเริ่มและทำการติดตั้งให้สมบูรณ์
อัปเดตเฟิร์มแวร์
ตรวจสอบ www.philips.com/support สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์อย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามขั้นตอนบนเว็บไซต์ เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องเล่นของคุณ
การแก้ไขปัญหา
ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น แรกสุดให้ตรวจสอบจุดต่างๆ ที่แสดงในหน้าต่อไปนี้ สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม และเทคนิคในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ
โปรดตรวจสอบหัวข้อ FAQ ที่ w w w.philips.com/support
ถ้าคุณไม่สามารถพบวิธีแก้ปัญหาด้วยคำแนะนำเหล่านี้ได้ ให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการของคุณ
คำเตือน ไม่มีสถานการณ์ใดที่คุณควรลองพยายามซ่อมด้วยตัวเอง เนื่องจากจะทำให้การรับประกันสิ้นสุด
44
อาการ
วางสาย
เครื่องเล่น "ค้าง"
ไม่มีเสียง
เครื่องเล่นของฉันไม่ตอบสนองต่อการ
กดปุ่มใดๆ และแสดง
ไม่สามารถเปิดเครื่อง
เครื่องเล่นแสดงคำว่า: "ปัญหาเครื่อง
เล่น! เชื่อมต่อไปยังพีซี"
17/4/2006
16:43
Page 9
วิธีแก้ปัญหา
ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
ตรวจดูให้แน่ใจว่าหูฟังใส่เข้าไปในแจ็คหูฟังจนสุด
กด MENU/LOCK ค้างไว้เพื่อเปิดการทำงานการกดปุ่ม
TH
SA11xx_IFU_tha4.qxd
ใส่แบตเตอรี่ใหม่
กด 2; และเครื่องเล่นจะเปิดขึ้นมา ถ้าการทำเช่นนี้ไม่ทำงาน: กด 2; ค้างไว้; ในขณะที่กำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ไป
ยังพีซี เริ่ม โปรแกรมจัดการเฟิร์มแวร์, อุปกรณ์ของคุณจะถูกกู้คืนโดยอัตโนมัติ
เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังพีซี, เปิด Windows Explorer, เปิด "My computer", เลือกเครื่องเล่นของคุณ, คลิกขวา
และเลือก "Format (ฟอร์แมต)" เลือกระบบไฟล์ FAT หรือ FAT32 และกด Start (เริ่ม) เพื่อฟอร์แมตเครื่องเล่น
ของคุณ
คำเตือน เนื้อหาสื่อทั้งหมดจะถูกลบ!
เครื่องเล่นแสดง
เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์ ลบไฟล์ที่ไม่ต้องการ, ถอดปลั๊กอย่างปลอดภัย และบันทึกอีกครั้ง
เครื่องเล่นแสดง "Maximum number
of files exceeded! (เกินจำนวน
ไฟล์สูงสุด!)"
เครื่องเล่นแสดง "File format not
supported! (ไม่สนับสนุนรูปแบบ
ไฟล์!)"
บางเพลงจะไม่แสดงขึ้น หรือเล่นบน
เครื่องเล่น
จำนวนไฟล์ สิ่งที่บันทึก และโฟลเดอร์สูงสุดบนเครื่องเล่นของคุณคือ 450 เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังคอมพิวเตอร์ของ
คุณ, ลบไฟล์ที่ไม่ต้องการ, ถอดปลั๊กอย่างปลอดภัย และบันทึกอีกครั้ง
เครื่องเล่นนี้ไม่สนับสนุนแทร็ก WMA ที่มีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ (DRM) ที่ซื้อจากอินเตอร์เน็ต เพลงอยู่ในรูปแบบ
ที่ไม่สนับสนุนโดยเครื่องเล่น เครื่องสนับสนุนเฉพาะไฟล์ MP3, WMA และ WAV
เครื่องเล่นนี้ไม่สนับสนุนแทร็ก WMA ที่มีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ (DRM) ที่ซื้อจากอินเตอร์เน็ต เพลงอยู่ในรูปแบบ
ที่ไม่สนับสนุนโดยเครื่องเล่น เครื่องสนับสนุนเฉพาะไฟล์ MP3, WMA และ WAV
ไฟล์เสียงอาจเสีย ลองเล่นไฟล์บนพีซีของคุณก่อน ถ้าเล่นไม่ได้ ให้ริพเพลงอีกครั้ง
จำนวนโฟลเดอร์ย่อยและเพลงรวมภายในโฟลเดอร์เดียวเกิน 50 ถ้าไม่ได้สร้างโฟลเดอร์ คุณจะสามารถมีแทร็กได้
สูงสุด 450 แทร็ก
เพลงและอัตราบิตที่สูงกว่า 320kbps ไม่สนับสนุนโดยเครื่องเล่น
45
SA11xx_IFU_tha4.qxd
17/4/2006
16:43
Page 10
ข้อมูลด้านเทคนิค
แหล่งพลังงาน
รูปภาพ / หน้าจอ
เสียง
การเล่นเสียง
รูปแบบการบีบขนาด
สนับสนุนแท็ก ID3
การอัดเสียง
สื่อเก็บข้อมูล
การเชื่อมต่อ
การถ่ายโอนเพลง
ความต้องการของระบบ
อัลคาไลน์ AAA*
จอแสดงผลโมโน, 32 x 128 พิกเซล
การแยกแชนเนล
การตั้งค่าอีควอไลเซอร์
การตอบสนองต่อความถี่
อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน
พลังงานออก (RMS)
40dB
Rock (ร็อค) / Jazz (แจ๊ส) / Pop (ป๊อป) / Classical (คลาสสิก) / Off (ปิด)
30-18000Hz
>85dB
2 x 5mW
MP3 (8-320 kbps และ VBR; อัตราการสุ่ม: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz)
WAV
WMA (5-192kbps)
ชื่อเพลงและชื่อศิลปิน
ไมโครโฟนในตัว
โมโน
แฟลช SA1200 512MB NAND **
แฟลช SA1202 256MB NAND **
แฟลช SA1210 1GB NAND **
หูฟัง 3.5 มม., USB 2.0+
ลากและปล่อยใน Windows Explorer
Windows® 98 SE, Me, 2000 หรือ XP
โปรเซสเซอร์ระดับ Pentium MMX 166MHz ขึ้นไป
RAM 96MB
พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 50MB
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
Microsoft Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป
การ์ดแสดงผลวิดีโอ
การ์ดเสียง
พอร์ต USB
* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า
** 1MB = 1 ล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
1GB = 1 พันล้านไบต์; พื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้จะลดลง
ไม่สามารถใช้ความจุหน่วยความจำเต็มได้ทั้งหมด เนื่องจากหน่วยความจำบางส่วนถูกสงวนไว้สำหรับเครื่องเล่น
พื้นที่จัดเก็บคิดจาก 4 นาทีต่อเพลง และการเข้ารหัสแบบ WMA 64 kbps
+ ความเร็วการถ่ายโอนจริงอาจต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันของคุณ
46
SA11xx_IFU_tha4.qxd
18/4/2006
20:26
Page 11
TH
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ
การบำรุงรักษาทั่วไป
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือการทำงานผิดพลาด:
• อย่าให้เครื่องเล่นสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป จากอุปกรณ์ทำความร้อน หรือแสงอาทิตย์โดยตรง
• อย่าทำเครื่องเล่นตกพื้น หรือให้วัตถุใดๆ หล่นใส่เครื่องเล่น
• อย่าปล่อยให้เครื่องเล่นแช่ในน้ำ อย่าให้ช่องเสียบหูฟัง หรือช่องใส่แบตเตอรี่ถูกน้ำ เนื่องจากถ้าน้ำเข้าไปในเครื่อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
• อย่าใช้สารทำความสะอาดใดๆ เช่น แอลกอฮอล์ แอมโนเนีย เบนซีน หรือวัตถุสำหรับขัด เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เครื่องได้รับความเสียหาย
• โทรศัพท์มือถือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงอาจทำให้เกิดการรบกวนได้
• สำรองไฟล์ของคุณ โปรดแน่ใจว่าคุณเก็บไฟล์ต้นฉบับที่คุณดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์ของคุณไว้ ฟิลิปส์ไม่รับผิดชอบการสูญหายของข้อมูล ถ้าผลิตภัณฑ์
เกิดเสียหาย หรือไม่สามารถอ่านได้ / ใช้งานได้
เกี่ยวกับอุณหภูมิขณะทำงานและขณะเก็บรักษา
• ใช้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0 ถึง 35 องศาเซลเซียส (32 ถึง 95 องศาฟาเรนไฮต์) เสมอ
• ใช้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง -20 ถึง 45 องศาเซลเซียส (-4 ถึง 113 องศาฟาเรนไฮต์) เสมอ
• อายุการทำงานของแบตเตอรี่อาจสั้นลงในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ
ความปลอดภัยในการฟัง
ฟังด้วยระดับเสียงปานกลาง การใช้หูฟังโดยเร่งเสียงในระดับที่สูง สามารถทำให้ระบบการรับฟังของคุณเสียได้ เราแนะนำให้คุณให้หูฟัง
หมายเลข AY3809/AY3810 สำหรับผลิตภัณฑ์นี้
สำคัญ (สำหรับรุ่นที่มาพร้อมกับหูฟัง):
ฟิลิปส์รับประกันถึงความสอดคล้องกับพลังงานเสียงสูงสุดของเครื่องเล่นเพลง ตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเมื่อใช้กับหูฟังของแท้ที่ให้มา
เท่านั้น
ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนหูฟังนี้ เราแนะนำให้คุณติดต่อร้านค้าปลีกของคุณเพื่อสั่งซื้อรุ่นที่เหมือนกับหูฟังของแท้ ที่จำหน่ายโดยฟิลิปส์
ความปลอดภัยเกี่ยวกับจราจร
อย่าใช้หูฟังในขณะที่ขับรถ หรือขี่จักรยาน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ชื่อยี่ห้อและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของ
การทำซ้ำเพลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต หรือสร้างขึ้นจากซีดีเพลง เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศ
การทำสำเนาสื่อที่มีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ไฟล์, สัญญาณออกอากาศ และเพลง อาจเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ และถือเป็นการกระทำผิดทางอาญา คุณไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
47
SA11xx_IFU_tha4.qxd
17/4/2006
10:26
Page 12
การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ
ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิล และนำกลับมาใช้ซ้ำได้
เมื่อมีสัญลักษณ์รูปถังขยะติดล้อกากบาทนี้อยู่บนผลิตภัณฑ์ หมายความว่า ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป
2002/96/EC
โปรดทราบเกี่ยวกับระบบการเก็บขยะที่แยกกันสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในท้องถิ่น และอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน การทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้อง
จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์
การแก้ไขดัดแปลง
การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ของผู้ใช้ถือเป็นโมฆะ
ประกาศสำหรับสหภาพยุโรป
ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดการรบกวนทางคลื่นวิทยุของสหภาพยุโรป
48
SA12xx_IFU_05nld.qxd
2006-11-02
16:28
Page 61
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Ko ninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com
wk6445
Printed in China