MF68-00398A_COVER(FIN/GB)
3/29/06
11:30 AM
Page 1
DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER
MF68-00398A
DTB-B260Z
Käyttöohjeet
FIN
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . GB
GB
Käyttöohjeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . FIN
Instructions for use
DTB-B260Z
REV. 1.0
DIGITAALINEN VASTAANOTIN
MF68-00398A_3-4(FIN/GB)
3/29/06
11:30 AM
Page II
Käyttöohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIN
DTB-B260Z
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:30 AM
Page II
DTB-B260Z
Käyttöohjeet
DIGITAALINEN VASTAANOTIN
FIN
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:30 AM
Page 2
Tämä digiboksi on valmistettu kansainvälisten turvallisuusstandardien mukaisesti.
Lue seuraavat suositeltavat turvatoimet huolellisesti.
DTB-B260Z
DTB-B260Z
TURVAOHJEET
TURVAOHJEET
VAROITUS!
1. Seuraa näitä ohjeita virtajohdon tai pistokkeen vaurioitumisen estämiseksi.
VERKKOSYÖTTÖ:
AC 100-240V~, 50/60Hz
YLIKUORMITUS:
Älä ylikuormita pistorasioita, jatkojohtoja tai sovittimia, sillä se saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
NESTEET:
Älä tuo nesteitä digiboksin lähelle.
PUHDISTUS:
Irroita digiboksin pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.
Käytä digiboksin ulkoiseen puhdistukseen kevyesti vedellä (ei liuottimilla)
kostutettua riepua.
TUULETUS:
Älä tuki digiboksin tuuletusreikiä. Varmista, että ilma virtaa vapaasti
digiboksin ympärillä. Älä koskaan säilytä digiboksia suorassa
auringonvalossa tai lähellä lämmityslaitteita (esim. lämpöpatteria).
Älä koskaan pinoa muita sähkölaitteita digiboksin päälle.
Sijoita digiboksi vähintään 30mm päähän seinästä.
2. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Älä avaa pääkehystä.
Älä työnnä metalleja tai helposti syttyviä esineitä laitteen sisälle.
Älä koske virtajohtoa märällä kädellä.
Irroita virtajohto pistorasiasta ukonilmalla.
Älä peitä vastaanottimen tuuletusaukkoja esineillä kuten sanomalehdillä, vaatteilla jne.
Älä aseta vastaanotinta lämpöä säteilevien kodinkoneiden päälle.
3. Älä käytä laitetta jos se on epäkunnossa. Jos jatkat viallisen tuotteen
käyttämistä, tuote voi vahingoittua vakavasti.
Ota yhteyttä paikalliseen laitteen jälleenmyyjään jos laite on epäkunnossa.
Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia varusteita vaaran ja
laitteen vahingoittumisen estämiseksi.
KYTKEMINEN KAAPELI-TV -SIGNAALIIN JA TELEVISIOON:
Kytke kaikki laitteet ennen virtajohtojen kytkemistä pistorasiaan. Kytke
aina digiboksi, TV ja muut laitteet pois päältä ennen kuin kytket tai irroitat
kaapeleita.
HUOLTO:
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
Älä yritä huoltaa tätä laitetta itse.
Takuun voimassaolo päättyy, jos yrität huoltaa laitetta itse.
Käänny huoltoasioissa pätevän huoltoedustajan puoleen.
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
SALAMOINTI:
Digiboksin verkkoliitin ja modeemin puhelinlinja on suojattava jos
digiboksi asennetaan alueelle, joka on altis ankaralle salamoinnille.
Yksittäisten valmistajien ohjeita muiden digiboksiin kytkettyjen laitteiden,
kuten television, stereoiden ym. laitteiden suojaamiseksi on noudatettava
ukonilman aikana.
MAADOITUS:
Signaalikaapeli ON MAADOITETTAVA.
Maadoitusjärjestelmän on noudatettava SABS 061 –säännöstä.
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa
merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää
kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä.
Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote
tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää
raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat
lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun
kaupallisen jätteen seassa.
H u o m i o ! Suojele ympäristöä viemällä käytetyt paristot määrättyyn keräyspisteeseen.
FIN-2
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
S
T
A
A
N
O
T
I
N
FIN-3
FIN
VARUSTEET:
Älä muuntele tai käsittele virtajohtoa tai pistoketta omavaltaisesti.
Älä taivuta tai väännä virtajohtoa liikaa.
Irroita virtajohto pitämällä pistokkeesta kiinni.
Pidä lämpölaitteet mahdollisimman kaukana virtajohdosta, jotta johdon kuori ei sula.
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:30 AM
Page 4
YLEISET OMINAISUUDET
1. KÄYTTÄJÄOSA
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Digiboksin kytkeminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Etupaneeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Takapaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kaukosäädin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Perustoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vastaanottimen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vastaanottimen ensikäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
18
18
19
19
19
2. Kanavien järjestely . . . . . . . . . . . .
2.1 Poista kaikki kanavat . . . . . . .
2.2 Lisää ja poista suosikkikanavia
2.3 Lisää suosikkikanavia . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
20
21
21
3. Käyttölukitus . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Aseta kanavalukko . . . . . . . .
3.2 Vaihda sovittimen PIN-koodi .
3.3 Sovittimen katselurajoitus . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
22
23
23
4. Järjestelmän asetukset . . . . . .
4.1 Kielen ja maan valinta . . . . .
4.2 OSD-asetukset . . . . . . . . .
4.3 Kuvan näyttöasetukset . . . .
4.4 Aika ja ajastimen asetukset.
4.5 Järjestelmätiedot . . . . . . . .
4.6 Ohjelmiston päivitys . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24
24
25
26
27
28
28
.
.
.
.
.
.
.
2. VIRITINOSA
50-860 MHz LAAJAKAISTAVIRITIN
RF LOOP-THROUGH -ULOSTULO(KOIRAS) ANALOGISELLE
VASTAANOTTIMELLE
3. VIDEO-OSA
DVB-T MUKAUTUVA
MPEG-2 VIDEO (MP@ML)
YHTEENSOPIVA SEKÄ SCPC:LLE ETTÄ MCPC:LLE
TUKEE KUVASUHDETTA 4:3 (NORMAALI) JA 16.9 (LAAJAKANGAS)
FFT: 2K TAI 8K
2 SCART
4. AUDIO-OSA
MPEG 1 AUDIO LAYER I & II
MONO, DUAL, STEREO JA YHDISTETTY STEREO (JOINT STEREO)
AUDIOTILA
32, 44.1 JA 48 KHz NÄYTTEISTYSTAJUUDET
KAUKOSÄÄTIMEN ÄÄNENVOIMAKKUUSSÄÄTÖ JA
VAIMENNUSTOIMINTA
SPDIF DIGITAALINEN AUDIOULOSTULO
5. Sisäinen Conax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FIN-4
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
S
T
A
A
N
O
T
I
N
FIN-5
FIN
400 OHJELMOITAVAA KANAVAA
SÄHKÖINEN OHJELMIEN LISÄOPAS
MULTI LANGUAGE -TUKI NÄYTÖLLE (OSD)
MULTI LANGUAGE -TUKI TEKSTITYKSELLE JA
TEKSTITELEVISIOLLE (OSD & VBI)
INFRAPUNAKAUKOSÄÄDIN
AUTOMAATTINEN JA MANUAALINEN SKANNAUSVALMIUS
KANAVIEN JÄRJESTÄMINEN (OHJELMOITAVA)
ALHAINEN VIRRANKULUTUS
AUTOMAATTISESTI PÄIVITTYVÄ SÄHKÖINEN OHJELMAOPAS (EPG)
Yleiset ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Päävalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Asennus . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Signaalin tila . . . . . . . . .
1.2 Manuaalinen haku . . . . .
1.3 Automaattinen haku . . . .
1.4 Palauta tehdasasetukset
DTB-B260Z
DTB-B260Z
SISÄLTÖ
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:30 AM
Page 6
DTB-B260Z
DTB-B260Z
DIGIBOKSIN KYTKEMINEN.
DIGIBOKSIN KYTKEMINEN.
1. VASTAANOTTIMEN SIJOITTAMINEN
Kytkennän kuva
DTB-B260Z pitää sijoittaa niin, että ilma kiertää laitteen ympärillä.
Älä laita laitetta suljettuun kaappiin, koska se rajoittaa ilmanvaihtoa ja johtaa laitteen
ylikuumenemiseen.
Laite pitää sijoittaa niin, että se on suojattu suoralta auringonvalolta, liialliselta
kosteudelta, kovalta käsittelyltä ja kotieläimiltä.
Vältä muiden sähkölaitteiden pinoamista virittimen päälle.
Antennijärjestelmän kaapelin on päästävä virittimen sijaintipaikkaan turvallisesti.
FIN
2. VASTAANOTTIMEN KYTKEMINEN ANTENNIIN
Vastaanotin voidaan kytkeä seuraavanlaisiin antenneihin:
Normaali ulkoinen kattoantenni VHF ja UHF -kanavien vastaanottoon.
Korkeampitaajuuksisten digitaalikanavien vastaanotto on vaikeaa tai mahdotonta
koska monet vanhemmat kattoantennit voivat vastaanottaa vain rajoitetun määrän
kanavia. Tässä tapauksessa kattoantenni voidaan vaihtaa.
Jotkin ulkoantennit on kohdistettu analogiseen lähettimeen.
Antenni on kohdistettava kohti digitaalista TV-lähetintä.
Sisä- tai ikkuna-antenneja ei suositella käytettäväksi, koska niillä on vaikeaa tai
mahdotonta vastaanottaa digitaalikanavia.
3. VASTAANOTTIMEN KYTKEMINEN TELEVISIOON
Vastaanotin voidaan kytkeä televisioon Scart-liittimellä.
Kytkettäessä televisio SCART-liittimen kautta, kytke AV1(TV) merkitty SCART-liitin
vastaavaan television SCART-liitäntäaukkoon.
Huomio!
Digitaalisignaali saattaa olla heikko joillain alueilla.
Heikkosignaalisten kanavien katseluun on paras käyttää antennia, johon on
rakennettu tehostin.
4. VIDEONAUHURIN KYTKEMINEN
Videonauhurin kytkemistä varten DTB-B260Z on varustettu takana olevalla
SCART-liitännällä, joka on merkitty “AV2(EXT)”.
Videonauhuri voidaan kytkeä vastaanottimeen SCART-liittimellä.
5. ÄLYKORTTIEN SYÖTTÄMINEN CONAX-PALVELUJA VARTEN
Salatun palvelun katselua varten on oltava sopiva salauksenpurkumoduuli (Conditional
Access Module) ja käypä älykortti. Tässä DTB-B260Z -laitteessa on sisäinen Conax CAS
Conax -ohjelmien katselua varten.
Huomio!
Syötä älykortti kullanvärinen siru alaspäin.
FIN-6
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
S
T
A
A
N
O
T
I
N
FIN-7
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:30 AM
Page 8
DTB-B260Z
DTB-B260Z
KUVAUS
KUVAUS
Etupaneeli
Takapaneeli
DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DTB-B260Z
2
3
1
1. Infrapunatunnistin
Vastaanottaa kaukosäätimen infrapunakomentoja.
2. LED
Digiboksi siirtyy valmiustilaan kun LED-valo on punainen.
Laite siirtyy toimintatilaan kun LED-valo on vihreä.
3. Älykortin aukko
Digiboksissa on sisäänrakennettu dekooderi Conax-salausta varten.
Huomio!
Älykortteja saa vain palveluntarjoajilta ja erityisjälleenmyyjiltä, ei SAMSUNGILTA.
FIN-8
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
2
3
4
5
6
1. ANT. IN
Käytetään antennin kytkentään.
2. ANT. LOOP
Käytetään toisen vastaanottimen kytkentään.
3. AV1(TV)
Käytetään television kytkentään.
4. AV2(EXT)
Käytetään videonauhurin kytkentään.
5. DIGITAL AUDIO OUT
Ulostulo digitaaliseen vahvistimeen kytkemistä varten.
6. PÄÄJOHTO
Pääjohto kytketään sähköverkkoon.
Sisääntulon vaihtovirran jännitealue on 100V-240V, 50Hz/60Hz
jännitelähde.
S
T
A
A
N
O
T
I
N
FIN-9
FIN
1
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:31 AM
Page 10
KUVAUS
DTB-B260Z
DTB-B260Z
KUVAUS
Kaukosäädin
10. ALT (KELTAINEN) Tällä painikkeella valitaan ääniraitalista tämänhetkiselle palvelulle.
Tällä painikkeella on sama toiminto kuin valikon KELTAISELLA painikkeella.
Ääniraita ilmestyy, kun painat painiketta kerran.
Kuvaraita ilmestyy, kun painat painiketta kerran.
Ääni- ja kuvaraitapalveluja ei välitetä kaikille kanaville ja ne riippuvat
televisio-operaattorin tilasta.
Tällä painikkeella näytetään alivalikon ohjesanoma.
1. POWER
Tällä kytketään vastaanotin
PÄÄLLE/VALMIUS -tilaan.
11. AUDIO (SININEN) Tällä painikkeella vaihdetaan ääni vasempaan, oikeaan tai molempiin
kanaviiin. Tällä painikkeella on sama toiminto kuin valikon SINISELLÄ
painikkeella.
3. PG+/PGNäillä painikkeilla siirrytään valikon ja
TV/Radio -luettelon sivuilla ylös tai alas.
12. i INFORMAATIO (PUNAINEN (INFORMATION))
Tällä painikkeella näytetään informaatiolaatikko ruudulla.
Tällä painikkeella on sama toiminto kuin valikon PUNAISELLA painikkeella.
Saat ohjelman lyhyet tiedot näkyviin, kun painat painiketta kerran.
Saat kanavan yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tekstilaatikkoon, kun painat
painiketta kaksi kertaa.
4. TV/RADIO
Tällä painikkeella siirrytään televisio- ja
radiokanavien välillä.
5. MUTE
Tällä painikkeella siirrytään normaalin ja
vaimennetun äänen välillä.
6. FAV
Käytä painiketta siirtyäksesi suosikkilistojen
välillä.
7. EPG
EPG-painike näyttää
TV/radio -ohjelmaoppaan.
Tällä painikkeella avataan valikko tai palataan edelliseen valikkoon.
14. EXIT
Tällä painikkeella poistutaan valikosta, palataan edelliseen valikkoon tai
poistutaan joistain kuvista.
15. OK
Tällä painikkeella syötetään ja vahvistetaan tietoa vastaanottimelle
valikkojärjestelmässä. Tällä painikkeella valitaan kohde. Kanavalista ilmestyy,
kun tätä painetaan television katselun yhteydessä.
16.
///
17. CH
8. LAST
Tämä painike tuo esille viimeisimmän
kanavan, jota katsoit luettelosta.
H u o m i o ! Varmista paristoja asetettaessa,
että napaisuus (+/-) on oikein.
13. MENU
Näillä painikkeilla siirretään palkkia valikkovalintojen valitsemiseksi.
/CH
Näillä painikkeilla vaihdetaan kanavia.
18. VOL+/VOL-
Näillä painikkeilla lisätään tai vähennetään äänenvoimakkuutta.
19. TIMER
Tällä painikkeella varataan tapahtumia (ohjelmia) ajastimelle/ajastimille
sähköisessä ohjelmaoppaassa (EPG). Jos tapahtuma ajastetaan, se
kytketään päälle/pois päältä automaattisesti perustuen tapahtuman
alkamis-/loppumisaikaan. Tämä painike aktivoi/kytkee pois päältä
ajastimen/ajastimet sähköisessä ohjelmaoppaassa (EPG). EPG-ruudun
aktivoinnin jälkeen voit valita mielenkiintoisen tapahtuman (ohjelman)
painamalla EPG-painiketta käyttämällä / ja / -painikkeita. Paina
tämän jälkeen AJASTIN (TIMER) -painiketta. Jos tämä tapahtuma on
varattu ajastimeen, ® näkyy tapahtuman nimen oikeassa kulmassa.
Valikko näkyy myös EPG “tapahtuman toistossa (Event Repetition)”
“valikon aika- ja ajastinasetuksissa (Time & Timer Settings)”.
Tätä ajastinta ei tueta jos kanavan sähköisessä ohjelmaoppaassa (EPG)
ei ole tapahtumaa tälle kanavalle.
9. TEKSTITYS (VIHREÄ (TEXT))
Tällä painikkeella valitaan tekstitystila.
Tällä painikkeella on sama toiminto kuin
valikon VIHREÄLLÄ painikkeella. Tekstitys
ilmestyy kun painat painiketta kerran. Voit
valita halutun kielen / -painikkeilla.
Paina sitä kahdesti. Tekstitelevisio ilmestyy
televisioruudulle. Tätä tekstitelevisiota
voidaan käyttää televisiolla, joka ei tue
tekstitelevisiotoimivuutta. Paina painiketta
kolme kertaa. Tekstitelevisio voidaan valita
televisiolle television kaukosäätimellä.
FIN-10
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
S
T
A
A
N
O
T
I
N
FIN-11
FIN
2. 0-9 NUMEROPAINIKKEET
Näillä painikkeilla syötetään numeerisia
arvoja ja valitaan kanava suoraan
syöttämällä sen numero.
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:31 AM
Page 12
1. Näyttöruutu
3. Ääniraidan valinta
Asennus on suoritettava ennen televisio-ohjelman katselua.
Tämän vuoksi näet ensin vain valikkokuvia.
Televisio-ohjelmien ohjelmoinnin jälkeen näet seuraavan kuvan joka kerta kun vaihdat kanavaa:
●
●
DTB-B260Z
DTB-B260Z
PERUSTOIMINNOT
PERUSTOIMINNOT
Katso ääniraitalista painamalla KELTAISTA (ALT) -painiketta.
Valitse ääniraita painamalla / ja OK -painikkeita.
Kanavan numero
FIN
4. Kuvaraidan valinta
Signaalin tila
●
●
Ohjelman tiedot
Nykyinen suosikki
●
Katso kuvaraitalista painamalla KELTAISTA (ALT) -painiketta
kahdesti.
● Valitse kuvaraita painamalla / ja OK -painikkeita.
Tämänhetkisen kanavan ääniraidan numero
Paina PUNAISTA ( i ) -painiketta katselutilassa.
Valitse kanava painamalla NUMEROPAINIKKEITA 0-9 tai KANAVA YLÖS/ALAS (CH UP/
DOWN) -painikkeita ja siirry televisio- tai radiokanavaan valitsemalla TV/RADIO -painike.
Näet tämän kuvan joka kerta kun vaihdat kanavia.
Televisio- ja radio-ohjelmien välillä voi siirtyä painamalla kaukosäätimen TV/RADIO -painiketta.
5. Palveluluettelo
Yksityiskohtaiset ohjelmatiedot
●
Paina PUNAISTA ( i ) -painiketta kahdesti ohjelmaa katsottaessa.
●
Näet ensin yllä kuvatun kuvan.
Kun PUNAISTA ( i ) -painiketta on painettu toisen kerran, meneillään olevan ohjelman
yksityiskohtaiset tiedot näkyvät toisessa kuvaikkunassa, jos ohjelman lisätietoa on saatavilla. Kun
tätä tietoa on enemmän kuin yhden sivun verran, PG+/PG- -painikkeilla voidaan siirtyä ylös ja alas.
Huomio!
●
Paina OK -painiketta kahdesti ohjelmaa katsottaessa.
Valitse luettelo painamalla TV/RADIO tai FAV -painiketta.
Kanavan nimen takana oleva kuva
kuvaa
salattua kanavaa ja kanavan nimen takana oleva
kuva
kuvaa lukittua kanavaa.
Tämä palvelu riippuu palveluntarjoajasta.
●
●
2. Äänenvoimakkuuden säätäminen
Valitse kanava painamalla / , PG+/PG-.
Katso valittua kanavaa painamalla OK -painiketta.
Värit vastaavat seuraavia palveluluetteloita.
Äänenvoimakkuuden hallinta:
●
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla / tai VOL +/- -painikkeita.
Siirry vaimennustilaan painamalla MUTE -painiketta.
● Peruuta vaimennus painamalla MUTE tai / -painikkeita uudelleen.
●
FIN-12
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
●
VIHREÄ (TEKSTI(TEXT)) -painike: Suosikit (Favorites)
●
KELTAINEN (ALT) -painike: Aakkosellinen (Alphabetical)
●
SININEN (ÄÄNI (AUDIO)) -painike: Palveluntarjoaja (Provider)
●
PUNAINEN ( i ) -painike: Taajuus (Frequency)
S
T
A
A
N
O
T
I
N
FIN-13
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:31 AM
Page 14
PERUSTOIMINNOT
5.1 Palvelusuosikit
6. Ohjelman tiedot
●
EPG - sähköinen ohjelmaopas
Sähköinen ohjelmaopas antaa kanavalistan.
Valitse suosikkiluettelo painamalla kaukosäätimen VIHREÄÄ
(TEKSTI (TEXT)) -painiketta.
● Siirry ryhmä- ja kanavalistan välillä painamalla VIHREÄÄ
(TEKSTI (TEXT)) -painiketta.
● Valitse / , PG+/PG- -painikkeilla haluttu suosikkiryhmä.
Huomio!
●
1. Tämä palvelu riippuu palveluntarjoajasta.
2. Vastaanotin näyttää oikeat EPG-tiedot sen jälkeen
kun se on tunnistanut GMT-ajan signaalista,
mikä kestää muutaman sekunnin.
Paina EPG-painiketta kahdesti ohjelmaa katsottaessa.
●
VIHREÄ (TEKSTI(TEXT)) -painike: Vihreällä painikkella liikutaan takaisin edelliseen
päivämäärään.
● KELTAINEN (ALT) -painike: Keltaisella painikkeella siirrytään seuraavaan tulevaan
päivämäärään.
● SININEN (ÄÄNI (AUDIO)) -painiketta voidaan käyttää siirtymään ylös jos tietoa on useammalla
kuin yhdellä sivulla.
● PUNAISTA ( i ) -painiketta voidaan käyttää siirtymään alas jos tietoa on useammalla kuin
yhdellä sivulla.
●
Valitse aakkosellinen luettelo painamalla kaukosäätimen
KELTAISTA (ALT) -painiketta.
● Siirry ryhmä- ja kanavalistan välillä painamalla
KELTAISTA (ALT) -painiketta.
● Valitse / , PG+/PG- -painikkeilla haluttu aakkosellinen
ryhmä.
Aikaväli voidaan säätää painamalla painikkeita EPG-ruudulla seuraavasti:
1 painike: 1 tunti ja 30 minuuttia 2 painiketta: 30 minuuttia 3 painiketta: 15 minuuttia
5.3 Palveluntarjoaja
Voit selata useita ohjelmaluetteloita TV/RADIO tai FAV -painikkeella.
●
Valitse palveluntarjoajaluettelo painamalla kaukosäätimen
SINISTÄ (AUDIO) -painiketta.
● Siirry ryhmä- ja kanavalistan välillä painamalla
SINISTÄ (AUDIO) -painiketta.
● Valitse / , PG+/PG- -painikkeilla haluttu
palveluntarjoajaryhmä.
Valitse kanava painamalla / , PG+/PG- -painikkeita ja katso tätä kanavaa painamalla
OK -painiketta. Nykyinen tapahtuma voidaan palauttaa painamalla VIIMEISIN (LAST) -painiketta
liikkuvan tapahtuman aikana tällä kanavalla.
● Jos tämänhetkisessä kanavassa on tapahtuma, ajastin asetetaan välittömästi ja asetettu ajastin näkyy
EPG-ruudulla kun kaukosäätimen AJASTIN (TIMER) -painiketta painetaan EPG-ruudussa. Tällä
tavoin asetettu ohjelma osoitetaan aika ja ajastinasetuksen ajastin -kentässä.
●
7. Tekstitys
5.4 Palvelun taajuus
Kun lähetysohjelmassa on tekstitys, näet tekstityskielen luettelon
painamalla VIHREÄÄ (TEKSTI (TEXT)) -painiketta. Jos
meneillään olevassa ohjelmassa on tekstitys,
näkyy kuvassa
ohjelman (kanavan) vaihdon tai PUNAISEN ( i ) -painikkeen
painamisen jälkeen.
●
Valitse taajuusluettelo painamalla kaukosäätimen
PUNAISTA ( i ) -painiketta.
● Siirry ryhmä- ja kanavalistan välillä painamalla
PUNAISTA ( i ) -painiketta.
● Valitse / , PG+/PG- -painikkeilla haluttu taajuusryhmä.
Tekstityskielen vaihtaminen:
●
Katso tekstityksen kieliluettelo painamalla VIHREÄÄ (TEKSTI
(TEXT)) -painiketta.
● Valitse haluttu tekstityskieli / -painikkeilla.
● Paina OK -painiketta ja haluttu tekstityskieli näkyy.
Valikkonäyttö on luotu käyttäjäystävälliseksi vastaanottimen helpon käytön takaamiseksi.
FIN-14
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
S
T
A
A
N
O
T
I
N
FIN-15
FIN
Tämä toiminto näkyy näytöllä vain aikaa käyttämällä.
5.2 Aakkosellinen palvelu
DTB-B260Z
DTB-B260Z
PERUSTOIMINNOT
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:31 AM
Page 16
VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ
8. Teksti-TV OSD
Vastaanottimen ensikäyttö
Kun lähetysohjelmassa on tekstityksen näyttö, näet tekstityksen
näyttöluettelon painamalla VIHREÄÄ (TEKSTI (TEXT)) -painiketta.
Asennus on suoritettava ennen televisio- tai radio-ohjelman
katselua.
Tämän vuoksi näet vain ”asennuksen” kun käynnistät
järjestelmän ensi kerran.
Helpon asennuksen avulla voit valita useista maista ja kielistä.
Valikko näkyy valitulla kielellä.
Teksti-TV OSD vaihtaminen:
Valitse haluttu Teksti-TV OSD / -painikkeilla.
● Paina OK-painiketta, minkä jälkeen haluttu Teksti-TV OSD
näkyy ruudulla.
●
Valitse maa painamalla / -painiketta.
Valittua kieltä sovelletaan koko valikkoon.
● Kun olet tyytyväinen asetuksiin, tee vahvistus painamalla
/ -painikkeita, minkä jalkeen paina OK -painiketta.
Viesti “Asennus käynnissä. Odota hetki…” näkyy ruudulla.
● Asennusprosessi päättyy automaattisesti, minkä jälkeen
päävalikko näkyy.
●
9. Teksti-TV VBI
Kun lähetysohjelmassa on Teksti-TV VBI, näet Teksti-TV VBI
painamalla VIHREÄÄ (TEKSTI (TEXT)) -painiketta.
Teksti-TV VBI vaihtaminen:
●
Valitse haluttu Teksti-TV VBI / -painikkeilla.
Paina OK-painiketta, minkä jälkeen haluttu Teksti-TV VBI
näkyy ruudulla.
Huomio!
Päävalikko
Järjestelmä toimii tekstitys pois päältä asetettuna.
Sen jälkeen kun antennijärjestelmä ja digiboksi on asennettu
sopivilla liittimillä:
●
●
10. Äänitila (Audio mode)
Kytke päävirta ja vastaanotin päälle.
Tuo päävalikko esiin painamalla MENU-painiketta.
Seuraava näyttö ilmestyy:
Voit valita vasen, oikea tai stereo -tilan SINISELLÄ (ÄÄNI
(AUDIO)) -painikkeella.
Alivalikkoaiheet 1–5 näkyvät.
Alivalikoille 1, 2 ja 3 tarvitaan PIN-koodi.
Äänitilan vaihtaminen:
●
Valitse vasen, oikea tai stereo painamalla SINISTÄ (ÄÄNI
(AUDIO)) -painiketta.
● Tallenna ja poistu tästä valikosta painamalla
POISTU (EXIT) -painiketta.
FIN-16
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
S
T
A
A
N
O
T
I
N
FIN-17
FIN
●
●
DTB-B260Z
DTB-B260Z
PERUSTOIMINNOT
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:31 AM
Page 18
VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ
1. Asennus
1.2 Manuaalinen haku
Tämä valikko koostuu neljästä alivalikosta:
Signaalin tila, manuaalinen skannaus, automaattinen skannaus ja
tehdasasetusten palautus.
Uusien kanavien ja heikkojen signaalien viritystä varten
digiboksissa on “manuaalinen haku”, jossa käyttäjä voi
syöttää kanavatiedot.
●
●
Valitse alivalikko valitsemalla “Asennus” päävalikosta.
● Syotä PIN-koodi.
●
Valitse kohdelähetyskanava manuaaliselle skannaukselle.
Aloita skannaustoiminto valinnan jälkeen painamalla
OK-painike.
FIN
Käytä PIN-koodina tehdasasetusta 0000 jos et ole asettanut
omaa PIN-koodia.
1.3 Automaattinen haku
1.1 Signaalin tila
Kanavat voidaan ladata automaattisesti alivalikon
“automaattinen haku” avulla.
Voit asettaa signaalin tilan haluamillesi lähetyskanaville.
Lataa kanavat automaattisesti:
Valitse kanava numeropainikkeilla (0–9) tai / -painikkeilla.
Voit valita kanavista 1–69.
● Nykyinen ja maksimisignaali näkyvät näytöllä.
●
●
Huomio!
●
“Signaalin tilassa” ilmoitettu taso on vain viitteellinen.
Signaalin laatu saattaa olla riittävä, vaikka osoitettu
taso ei ole maksimissa.
Paina OK-painiketta.
Automaattinen skannaus näkyy.
Tallenna kaikki kanavat digiboksiin painamalla OK-painiketta.
1.4 Palauta tehdasasetukset
Nykyinen ja maksimisignaali näkyvät näytön alaosassa.
Tällä palautetaan tehdasasetukset siltä varalta, että käyttäjä on
kohdannut ongelmia kanavatietojen arvoja tai muita arvoja
vaihtaessaan.
Vastaanottimen tehdasasetukset palautetaan automaattisesti
painamalla OK-painiketta kehoitusikkunassa.
Huomio!
FIN-18
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
S
DTB-B260Z
DTB-B260Z
VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ
T
A
Tämä poistaa aikaisemmat asetukset!
A
N
O
T
I
N
FIN-19
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:31 AM
Page 20
VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ
2. Kanavien järjestely
2.2 Lisää ja poista suosikkikanavia
“Kanavien järjestely” -valikossa on kolme toimintaa:
“Kanavien järjestely” -valikolla poistetaan kaikki kanavat tai
luodaan/siirretään suosikkikanavia.
Tämänhetkisen kanavan voi rekisteröidä välittömästi haluttuun
suosikkiryhmään.
Lisäksi voit rekisteröidä kanavan useaan suosikkiryhmään.
●
●
Valitse haluttu suosikkiryhmä (FAV1-FAV9) FAV -painikkeella.
Valitse haluttu kanavaluettelo / tai PG+/PG- -painikkeilla
TV tai RADIO -luetteloikkunassa.
● Paina PUNAISTA ( i ) -painiketta ja rekisteröi haluttu kanava
suosikkiryhmässä.
● Vahvista painamalla OK -painiketta.
Syotä PIN-koodi.
●
Käytä PIN-koodina tehdasasetusta 0000 jos et ole asettanut
omaa PIN-koodia.
Voit vaihtaa TV- tai radioluettelon TV/RADIO -painikkeella ja vaihtaa suosikkiluettelon
FAV -painikkeella.
Poista kaikki kanavat painamalla OK -painiketta
kehoitusikkunassa ja poistu painamalla
MENU / EXIT -painiketta.
●
●
TV- ja radioluettelon välillä siirrytään painamalla TV/RADIO -painiketta.
Valitse toinen suosikkiluettelo painamalla FAV -painiketta.
Kanavien poistaminen suosikkiryhmästä:
Valitse poistettava kanavaluettelo painamalla / tai PG+/PG- -painikkeita.
● Poista valittu kanava suosikkikanavista painamalla PUNAISTA ( i ) -painiketta.
● Saat ohjeen painamalla KELTAISTA (ALT) -painiketta.
●
2.3 Lisää suosikkikanavia
Voit siirtää halutun suosikkikanavan sijaintia.
●
●
●
●
●
●
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
S
Valitse TV/RADIO -luettelo / -painikkeilla.
Keskitä TV/RADIO -kanava painamalla / tai
PG+/PG- -painikkeita.
Valitse kanava painamalla PUNAISTA ( i ) -painiketta.
Vaihda halutun kanavan sijaintia painamalla / tai
PG+/PG- -painikkeita ja vahvista painamalla OK -painiketta.
Jos haluat palauttaa kanavan alkuperäiseen sijaintiin,
älä paina OK -painiketta vaan SINISTÄ (ÄÄNI
(AUDIO)) -painiketta.
Saat ohjeen painamalla KELTAISTA (ALT) -painiketta.
T
A
A
N
O
T
I
N
FIN-21
FIN
2.1 Poista kaikki kanavat
FIN-20
DTB-B260Z
DTB-B260Z
VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:31 AM
Page 22
VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ
3. Käyttölukitus
3.2 Vaihda sovittimen PIN-koodi
“Käyttölukitus” -toiminto asettaa katselurajoituksia ja estää
luvattoman pääsyn digiboksiin 4-numeroisella PIN-koodilla.
(PIN-koodin tehdasasetus on: 0000)
Vaihda PIN-koodi valitsemalla toinen vaihtoehto “Vaihda
sovittimen PIN-koodi”.
Valitsemalla tämän valikon saat kolme vaihtoehtoa:
lukon asettaminen halutulle kanavalle ja PIN-koodin vaihtaminen.
Syötä tässä valinnassa nykyinen PIN-koodi ensimmäiseen
sarakkeeseen ja uusi PIN-koodi toiseen sarakkeeseen.
Vahvista syöttämällä uusi PIN-koodi uudelleen.
●
Tämä vie sinut seuraavaan valikkoon:
Syotä PIN-koodi.
TEHDASASETETTU PIN-KOODI: 0 0 0 0.
●
3.1 Aseta kanavalukko
Saat ohjeen painamalla KELTAISTA (ALT) -painiketta.
Huomio!
Valitse TV tai RADIO -kanavaikkuna painamalla / tai
TV/RADIO -painiketta.
● Keskitä kanava painamalla / tai PG+/PG- -painikkeita.
● Valitse kanavalukko painamalla PUNAISTA ( i ) -painiketta.
● Vahvista painamalla OK -painiketta.
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai palvelun tarjoajaan jos unohdat PIN-koodin.
Kun vaihdat salasanan, pidä se tallessa äläkä unohda sitä.
●
3.3 Sovittimen katselurajoitus
Digiboksin ikärajoitustoiminto lukitsee automaattisesti kaikki
ohjelmat, joita pidetään lapsille sopimattomina.
Käyttäjän on syötettävä PIN-koodi ennen kuin rajoituksia
voidaan asettaa tai muuttaa.
Tämä lukitsee kanavan. PIN-koodi on syötettävä kehoitusikkunaan
kun haluat katsoa lukittua kanavaa.
Kun olet syöttänyt PIN-koodin lapsilukitulle kanavalle, tämä toimii
kaikilla kanavilla.
Eli pääset kaikkiin lapsilukittuihin kanaviin syöttämällä oikean
PIN-koodin mille tahansa lapsilukitulle kanavalle.
Valitse katsojaikä painamalla / -painikkeita.
alle 3-vuotiaat, 4–17 -vuotiaat, yli 18-vuotiaat.
● Digiboksin ikäraja estää automaattisesti tietyt katsojaiät,
jotka ovat “rajoittavampia”.
Esimerkiksi, jos estät 4-vuotiaat katsojat, tällöin myös
alle 3-vuotiaat estetään automaattisesti.
●
Saat ohjeen painamalla KELTAISTA (ALT) -painiketta.
Lapsilukon peruuttaminen:
●
Peruuta lukko painamalla PUNAISTA ( i ) -painiketta uudelleen.
FIN-22
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
S
T
A
A
N
O
T
I
N
FIN-23
FIN
Muista, että PIN-koodin tulee olla nelinumeroinen luku.
Käytä PIN-koodina tehdasasetusta 0000 jos et ole asettanut
omaa PIN-koodia.
●
DTB-B260Z
DTB-B260Z
VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:31 AM
Page 24
VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ
4. Järjestelmän asetukset
4.2 OSD-asetukset
Tämän valinnan avulla voit vaihtaa tehdasasetettuja
järjestelmäasetuksia tarpeidesi mukaan.
Voit asettaa näytön läpikuultavuuden, näytön ajan, värikaavion ja
näytön sijainnin.
●
Valitse näytön läpikuultavuustaso.
Näytön läpikuultavuustaso välillä 0–100%.
Asetus tehdään numeropainikkeilla, / tai
PG+/PG- -painikkeilla.
Huomio!
●
“Kielen ja maan valinta” -valinnan avulla käyttäjä voi valita
maan ja halutun kielen digiboksille, ääniraidalle, tekstitykselle
tai sähköiselle ohjelmaoppaalle (EPG).
●
●
●
●
●
Läpikuultavuutta EI sovelleta värikaavioon
“käyttäjän määrittelemällä” valinnalla.
Aseta ruudulla olevan tietoikkunan näytön kesto.
Aikaväli on välillä 0,5–60 sekuntia.
Asetus tehdään numeropainikkeilla, / tai PG+/PG- -painikkeilla.
/ -painikkeet: Säätö 0,5 sekunnin lisäyksellä.
PG+/PG- -painikkeet : Säätö 1 sekunnin lisäyksellä.
Digiboksilla on viisi kielivaihtoehtoa eri alueilta oleville ja eri
kieltä puhuville käyttäjille.
Valitse maa / -painikkeilla.
(Maa pitää valita, sillä eri mailla on eri kanavataajuus.)
Vaihda kieli valitsemalla haluttu kielivalikko / -painikkeilla
ja paina OK -painiketta.
Digiboksin kieli, ääniraita, tekstitelevisio, tekstitys tai sähköinen
ohjelmaopas (EPG) vaihtelevat valitun kielen mukaan.
Saat ohjeen painamalla KELTAISTA (ALT) -painiketta.
●
Saat ohjeen painamalla KELTAISTA (ALT) -painiketta.
●
Värikaavion asettaminen:
Voit vaihtaa väria tarpeidesi mukaan.
(tausta, teksti, merkki, rivi jne.)
/ -painikkeet: valitse värikaavion tila.
Värikaavio 1: vaihtaa valikon värin taivaansiniseksi.
Värikaavio 2: vaihtaa valikon värin vihreäksi.
Värikaavio 3: vaihtaa valikon värin tummanruskeaksi.
Käyttäjän määrittelemä: Asettaa värin käyttäjän valinnan
mukaan.
Sähköisen ohjelmaoppaan (EPG) värit: Asettaa sähköisen
ohjelmaoppaan (EPG) värin.
Huomio!
FIN-24
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
S
T
A
Värikaaviot 1, 2 ja 3 voidaan muuttaa myöhemmin
ohjelmistopäivityksellä.
A
N
O
T
I
N
FIN-25
FIN
/ -painikkeet: Asetus 1%:n lisäyksellä.
PG+/PG- -painikkeet: Asetus 10%:n lisäyksellä.
4.1 Kielen ja maan valinta
DTB-B260Z
DTB-B260Z
VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:31 AM
Page 26
VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ
4.4 Aika ja ajastimen asetukset
Käyttäjän määrittämän tilan tai sähköisen ohjelmaoppaan (EPG) väritilan asettaminen.
●
Paina VIHREÄÄ (TEKSTI(TEXT)) -painiketta:
Kohde, jonka haluat vaihtaa, ilmestyy.
● Voit siirtää halutun kohteen / -painikkeilla.
● Voit asettaa halutun värin / -painikkeilla.
● Aseta painamalla OK-painiketta.
1) Aika
●
Aseta osoitin tähän alivalikkoon.
Siirry automaattisen ja manuaalisen aikavyöhykkeen
asetuksen välillä painamalla / -painikkeita.
● Jos valitset manuaalisen tilan, vaihda paikallisaika
aikavyöhykkeessä painamalla / -painikkeita.
●
Näet ohjesanoman painamalla KELTAISTA (ALT) -painiketta.
GMT viittaa Greenwichin yleisaikaan. Tätä ei voi muuttaa.
Aseta osoitin haluamaasi sijaintiin ja paina / -painikkeita tai
/ -painikkeita kunnes ruutu siirtyy haluamaasi sijaintiin.
Ruutu siirtyy haluamaasi sijaintiin.
2) Ajastin
15 ajastinta tuetaan mukaanlukien sähköisen ohjelmaoppaan (EPG) ajastin/ajastimet.
●
●
4.3 Kuvan näyttöasetukset
●
Voit asettaa useita media-asetuksia.
Aseta osoitin tämän alivalikon päälle ja paina OK-painiketta.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Siirrä alakohteita painamalla / -painikkeita ja tee valinta
painamalla / -painikkeita.
Vahvista painamalla OK-painiketta.
Poistu valikosta painamalla MENU / EXIT -painikkeita.
TV-järjestelmä: vain PAL.
Valitse TV-tyyppi televisiosi mukaan:
NORMAALI 4 : 3 suhde tai LAAJAKANGAS 16 : 9 -suhde.
Valitse kuvasuhdemuunnos:
Letter Box, Pan & Scan, Mixed tai Full.
Valitse videosignaalin tyyppi:
Komposiitti, komposiitti+RGB.
Valitse Dolby digital auto -valinta: Päälle tai pois päältä
Valitse tekstityksen automaattinen valinta:
Päälle, heikkokuuloinen tai pois päältä
Saat ohjeen painamalla KELTAISTA (ALT) -painiketta.
FIN-26
●
●
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
S
Valitse ajastimen numero “ajastimessa” käyttämällä / -painikkeita 1–15.
Valitse tapahtuman toisto, jonka haluat varata painamalla / -painikkeita: Päivittäin, joka
sunnuntai, joka maanantai, joka tiistai, joka keskiviikko, joka torstai, joka perjantai, joka lauantai,
kerran. Jos ajastin on asetettu EPG-ruudusta, EPG näkyy “tapahtuman toistona”.
Aseta haluttu aika painamalla numeropainikkeita (0–9) ja valitse kytkentäaika, jonka haluat
varata, painamalla / -painikkeita. Jos asetettu “päällekytkentäaika” on sama kuin “pois
päältä -kytkentäaika”, ajastin toimii 24 tunnin ajan.
Aseta tapahtuman ohjelma valitsemalla TV-ohjelma / -painikkeilla.
TV- ja radioluettelon välillä siirrytään painamalla TV/RADIO -painiketta.
Ajastimia voidaan asettaa joka päivälle tai joka maanantaille tai joka sunnuntaille jne.
Jos laitteeseen on asennettu päällekkäisiä ajastuksia, laite priorisoi "kerran" -ajastusta.
Esimerkiksi, asetettaessa ajastimia kerran ja päivittäin, “kerran” toimii “päivittäisen” asemesta
sinä päivänä. Jos ajastin on käynnissä, “käynnissä” -viesti ja ajastinnumero näkyy “ajastimessa”.
Saat ohjeen painamalla KELTAISTA (ALT) -painiketta.
T
A
A
N
O
T
I
N
FIN-27
FIN
Digiboksin sijainti
●
DTB-B260Z
DTB-B260Z
VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:31 AM
Page 28
VIANETSINTÄ
4.5 Järjestelmätiedot
Jos sinun tarvitsee ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan tai
palvelukeskukseen, he saattavat kysyä tietoa tästä valikosta.
Aseta osoitin tämän alivalikon päälle ja paina OK-painiketta.
Seuraava kuva näkyy näytöllä.
●
Ongelma
Mahdollinen syy
Ongelman ratkaisu
LED-valo ei pala
etupaneelissa;
ei virtalähdettä
Virtajohtoa ei ole kytketty
oikein
Kytke virtajohto oikein
Ei kuvaa näytöllä
Vastaanotin valmiustilassa;
SCART-liitintä ei ole kytketty
kunnolla videon ulostuloon
televisiossa; väärä kanavan tai
videon ulostulo valittu televisiossa
Aseta vastaanotin ”päälle”;
Tarkista liitäntä ja korjaa;
Saat ohjeen painamalla KELTAISTA (ALT) -painiketta.
Audiokaapeli kytketty
väärin;
Äänenvoimakkuus = 0;
Vaimennus käytössä
4.6 Ohjelmiston päivitys
Tarkista kanava ja videon ulostulo ja
korjaa (television ohjekirja)
Tarkista liitäntä ja korjaa;
Lisää television äänenvoimakkuutta;
Paina VAIMENNA (MUTE) -painiketta
Voit ladata ja päivittää vastaanottimen järjestelmän ohjelmistoa lähettäjän määräämän kanavan
kautta.
Jälleenmyyjä antaa tästä lisätietoa.
Jos valitset uuden ohjelmistoversion ladattavaksi, kaikki aiemmat asetukset, pääsykoodit ja
suosikkikanavat jne. poistetaan! Lataaminen voi kestää hetken. Älä kytke vastaanotinta pois päältä
lataamisen aikana.
Kaukosäädin ei toimi
kunnolla
Paristot ovat vanhoja tai ne
on asetettu väärin
Osoita kaukosäädin kohti
vastaanotinta.
Vaihda paristot tai aseta ne oikeinpäin
Huono kuvanlaatu
Signaalin voimakkuus
liian alhainen
Tarkista signaalin voimakkuus ja
“asennus” -valikosta,
korjaa antennin suuntaus
●
Näytöllä näkyvä virheilmoitus
“signaalia haetaan”
Antennikaapelia ei ole kytketty
oikein tai kytkentä löystynyt;
antenni on sijoitettu väärin;
Tarkista liitäntä ja korjaa;
Vastaanotinta ei ole vielä
asetettu
“Asennus” -valikon skannaus
Saat ohjeen painamalla KELTAISTA (ALT) -painiketta.
Näytöllä näkyvä
virheilmoitus “kanavatietoa
ei ole olemassa”
5. Sisäinen Conax
Tarkista sijainti ja korjaa;
Tarkista signaalinvoimakkuus
“asennus” -valikosta
Näet Conax-ohjelman kun syötät Conaxin kortin paikoilleen.
HÄVITTÄMINEN
Laitetta, pakkausmateriaalia (esim.vaahtomuovi) ja paristoja ei koskaan saa hävittää
talousjätteen mukana.
Hanki asianmukaista tietoa yhteisösi jätehuoltomääräyksistä ja hävitä kaikki jäte
määräysten mukaisesti eri keräyspisteisiin.
FIN-28
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
S
T
A
A
N
O
T
I
N
FIN-29
FIN
Ei ääntä
DTB-B260Z
DTB-B260Z
VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖ
MF68-00398A_FIN
3/29/06
11:31 AM
Page 30
Virtalähde
DTB-B260Z
DTB-B260Z
TEKNISET TIEDOT
TEKNISET TIEDOT
PERUSKAISTA AUDIO/VIDEO -ULOSTULO
Tyyppi:
Syöttöjännite:
Sulakkeiden kuormitus:
Virrankulutus:
Valmiustila:
SMPS
AC 100-240V~, 50/60Hz
250 V/T1.6 AH
Max. 10W
7W
VIDEO
Videotyyppi:
Liitännät:
Impedanssi:
Ulostulotaso:
PAL
2 SCART (AV1, AV2)
75Ω
1Vp-p
Demodulaattori
AUDIO
COFDM DEMODULAATIO (DVB-T)
2K TAI 8K
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
1/4, 1/8, 1/16 & 1/32
Liitännät:
Impedanssi:
Ulostulotaso:
Taajuusvaste:
DIGITAALINEN AUDIO (S/PDIF):
RF syöttö
Syöttöliitin:
Taajuusväli:
Syöttösignaalin taso:
Loop Through:
IEC, naaras
50 – 860 MHz
-78 – -20 dBm
50 – 860 MHz, IEC, koiras
MUISTI
Flash:
SDRAM:
Videodekooderi
Järjestelmän salauksenpurku:
Profiili ja taso:
Datanopeus:
Videoformaatit:
Kuvan resoluutio:
2 SCART (AV1, AV2)
600Ω
3.0Vp-p max (säädettävä)
3dB (20-15kHz)
Liitin: Kuituoptiikka
2Mt
8Mt
LAITTEEN MITAT
MPEG 2 ISO/IEC 13818
(kuljetusbittivirta)
MPEG 2 MP@ML (4:2:2)
1 – 15 Mt/s
4:3 (normaali) & 16:9 (laajakangas)
720(H) x 576(V) x 50 kuvakenttää/sekunti
Koko (L x S x K):
Paino (netto):
233 x 176 x 38 mm
0,95Kg
Audiodekooderi
Järjestelmän salauksenpurku:
Äänitila:
Näytteenottotaajuus:
Huomio!
MPEG 1 ISO/IEC 11172~3 kerros I & II
yksittäinen kanava, kaksoiskanava,
stereo, yhdistetty stereo
32, 44.1, 48 KHz
Digiboksin spesifikaatio voidaan vaihtaa erikseen ilmoittamatta.
FIN-30
D
I
G
I
T
A
A
L
I
N
E
N
V
A
S
T
A
A
N
O
T
I
N
FIN-31
FIN
Tyyppi:
FFT:
Koodin taso:
Suojausvälit:
MF68-00398A_3-4(FIN/GB)
3/29/06
11:30 AM
Page IV
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . GB
DTB-B260Z
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page II
DTB-B260Z
Instructions for use
GB
DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 2
This STB has been manufactured to satisfy international safety standards.
Please read the following recommended safety precautions carefully.
DTB-B260Z
DTB-B260Z
SAFETY INSTRUCTIONS
SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING!
1. Follow these directions in order not to damage the power cord or plug.
MAINS SUPPLY:
AC 100-240V~, 50/60Hz
OVERLOADING:
Do not overload wall outlets, extension cords or adapters
as this can result in fire or electrical shock.
LIQUIDS:
Keep liquids away from the STB.
CLEANING:
Before cleaning, disconnect the STB from the wall socket.
Use a cloth lightly dampened with water (no solvents) to
clean the exterior.
ATTACHMENTS:
Do not modify or process the power cord or plug arbitrarily.
Do not bend or twist the power cord too much.
Make sure to disconnect the power cord with holding the plug.
Separate heat appliances from the power cord as distantly as possible in order
to prevent the cover from being melted.
2. Failure to follow one of them may cause electrical shock.
Do not open the main body.
Do not insert metals or inflammable objects inside the product.
Do not touch the power plug with a wet hand.
Disconnect the power cord in case of lightning.
Do not cover the receiver’s ventilation openings with items such as newspapers,
clothes etc.
Do not place the receiver on top of household appliances that emit heat.
Do not block the STB ventilation holes. Ensure that free airflow
is maintained around the STB. Never store the STB where it is
exposed to direct sunlight or near heating equipment e.g. a
radiator.
Never stack other electronic equipment on top of the STB.
Place the STB at least 30mm from the wall.
3. Do not use the product when it is out of order. If you continue to use
the product with a defect, it can cause a serious damage to the product.
Make sure to contact your local product distributor when the product is
out of order.
Do not use any attachment that is not recommended by the
manufacturer; it may cause a hazard or damage the equipment.
CONNECTION TO THE CABLE TV SIGNAL AND TV:
Connect all components before plugging any power cords into the wall
outlet. Always turn off the STB, TV and other components before you
connect or disconnect any cables.
Correct Disposal of This Product
SERVICING:
Do not attempt to service this product yourself.
Any attempt to do so will make the warranty invalid.
Refer all servicing to a qualified service agent.
LIGHTNING:
If the STB is installed in an area subject to intense lightning
activity, protection devices for the STB mains connector and
modem telephone line are essential.
The individual manufacturer’s instruction for safeguarding other
equipment, such as TV set, Hi-Fi, etc., connected to the STB must
also be followed during lightning storms.
GROUNDING:
Signal cable MUST BE EARTHED.
The grounding system must comply with SABS 061.
Note :
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European
countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature,
indicates that it should not be disposed with other
household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm
to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly
to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased
this product, or their local government office, for details of where and
how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product should not be mixed
with other commercial wastes for disposal.
Dispose the used batteries at designated place for environment protection
GB-2
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-3
GB
VENTILATION:
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 4
GENERAL FEATURES
1. USER SECTION
Safety Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
400 PROGRAMMABLE CHANNELS
ADVANCED ELECTRONIC PROGRAM GUIDE
MULTI LANGUAGE SUPPORTED FOR OSD
SUBTITLE & TELETEXT (OSD & VBI) SUPPORTED
WITH MULTI LANGUAGE
FULL FUNCTION INFRARED REMOTE CONTROL UNIT
AUTO AND MANUAL SCAN FACILITY
CHANNEL ORGANIZING (PROGRAMMABLE)
LOW POWER CONSUMPTION
AUTO UPDATED EPG
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Connecting Your “STB” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Front Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rear Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Remote Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Basic Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Operating The Receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Get started for the first time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
18
18
19
19
19
2. Channel Organising . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Delete All Channels . . . . . . . . . . . .
2.2 Add and Remove Favorite Channels
2.3 Move Favorite Channels . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20
20
21
21
3. Parental Lock . . . . . . . . . . .
3.1 Set Channel Lock. . . . .
3.2 Change STB PIN code .
3.3 STB Maturity rating . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
22
23
23
4. System Setup . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Language & Country Selection
4.2 OSD Setting. . . . . . . . . . . . . .
4.3 Media Settings . . . . . . . . . . . .
4.4 Time & Timer Setting . . . . . . .
4.5 System Information . . . . . . . .
4.6 Software Upgrade . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
24
24
25
26
27
28
28
2. TUNER SECTION
50~860 MHz WIDE BAND TUNER
RF LOOP-THROUGH OUTPUT (MALE) FOR ANALOG RECEIVER
3. VIDEO SECTION
DVB-T COMPLIANT
MPEG-2 VIDEO (MP@ML)
COMPATIBLE FOR BOTH SCPC/MCPC
SUPPORTS ASPECT RATIO 4:3 (NORMAL) AND
16:9 (WIDE SCREEN)
FFT: 2K OR 8K
2 SCART
4. AUDIO SECTION
MPEG 1 AUDIO LAYER I & II
MONO, DUAL, STEREO AND JOINT STEREO AUDIO MODE
32, 44.1 AND 48 KHz SAMPLING FREQUENCIES
VOLUME CONTROL AND MUTE FUNCTION THROUGH
REMOTE CONTROL UNIT
SPDIF DIGITAL AUDIO OUTPUT
5. Embedded Conax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Troubleshooting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Technical Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
GB-4
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-5
GB
Main Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Installation . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Signal Status . . . . . . . . . .
1.2 Manual Scanning . . . . . . .
1.3 Auto Scanning . . . . . . . . .
1.4 Reset to Factory Defaults .
DTB-B260Z
DTB-B260Z
CONTENTS
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 6
DTB-B260Z
DTB-B260Z
CONNECTING YOUR “STB”
CONNECTING YOUR “STB”
1. LOCATION OF THE RECEIVER
Connecting Figure
Your DTB-B260Z should be placed under proper ventilation.
Don’t put in completely enclosed cabinet that will restrict the flow of air,
resulting in overheating.
The location should be safeguarded from direct sunlight, excess moisture,
rough handling or household pets.
Avoid stacking other electronic components on the top of the receiver.
The location should be safely accessible by the cable from your antenna system.
2. CONNECTING THE RECEIVER WITH AERIALS
GB
You can connect the receiver to the following type of aerials:
Use a standard outdoor roof aerial intended for receiving channels between
VHF and UHF.
Because many older roof-mounted aerials may only receive a limited number
of channels, it is difficult or impossible to receive digital channels transmitted
on higher frequencies. If so, you may replace the roof aerial.
Some outdoor aerials are directed towards an analogue transmitter.
The aerial must be directed towards a digital TV transmitter.
It is not desirable to use indoor or window mounted aerials,
as it will be difficult or impossible to receive digital channels.
3. CONNECTING THE RECEIVER TO TV
To connect the receiver with your television, you can use Scart Cable.
In the case of connecting your TV through SCART cable, connect the SCART
connector marked AV1(TV) to the respective SCART port on the TV.
Note : In some region, the digital terrestrial signal may be weak.
So you’d better use the antenna in which the booster was built, for watching
the weak signal channels.
4. CONNECTING YOUR VCR
To connect a VCR, the DTB-B260Z has been provided with SCART
at the rear marked “AV2(EXT)”.
Using a SCART connector, the VCR can be connected to the receiver.
5. INSERTING SMARTCARDS FOR CONAX SERVICES
In order to view a scrambled service, you need to have the appropriate
Conditional Access Module and a valid Smartcard. This DTB-B260Z has the
Conax CAS embedded to view Conax programmes.
N o t e : Insert the Smartcard with the gold coloured chip facing downwards.
GB-6
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-7
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 8
DTB-B260Z
DTB-B260Z
DESCRIPTION
DESCRIPTION
Front Panel
Rear Panel
DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER DTB-B260Z
1
2
3
1
2
3
4
5
6
GB
1. Infrared Sensor
This is to receive the IR commands from the Remote Control Unit.
2. LED
When the LED light Red, the set-top box enters the standby mode.
When the LED light Green, it enters the operation mode.
3. Smart Card Slot
The STB is equipped with a built in decoder for the Conax encryption.
Note : Smart Cards are only distributed by service providers and special distributors,
not by SAMSUNG.
GB-8
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
1. ANT. IN
This is used to connect a terrestrial antenna.
2. ANT. LOOP
This is used to connect other receiver.
3. AV1(TV)
This is used to connect to your TV.
4. AV2(EXT)
This is used to connect to your VCR.
5. DIGITAL AUDIO OUT
Output for connection to a digital amplifier.
6. AC MAINS
This is to plug in the AC mains power cord.
The input AC voltage range is 100V to 240V, 50Hz/60Hz supply.
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-9
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 10
DESCRIPTION
DTB-B260Z
DTB-B260Z
DESCRIPTION
Remote Control Unit
1. POWER
This is for switching the receiver
ON/STANDBY mode.
10. ALT (YELLOW)
This key is for selecting the soundtrack list for the current service.
This key functions same as the YELLOW key on the menu.
Press it once and sound track appears.
Press it twice and video track appears.
The sound and video track services are not provided for every
channel and depend on the conditions the operator is in.
This key is for displaying the help message in the sub-menu.
11. AUDIO (BLUE)
This key is for changing the Audio to the left, right or both channels,
This key functions same as the BLUE key on the menu.
2. 0-9 NUMERICAL keys
These keys are to enter numeric values
and to select the channel directly by
entering its number.
12. i (INFORMATION) This key is for displaying the program information box in the screen.
(RED)
This key functions same as the RED key on the menu.
Press it once and you can get simple information on the program.
Press it twice and you can get detailed information on the channel in
text box.
4. TV/RADIO
This key is for toggling between the TV
channel and Radio channel.
5. MUTE
This key is for toggling between
normal & muted audio.
13. MENU
This key is for opening up the menu or returning to the previous menu.
14. EXIT
6. FAV
Use the key to switch between favorite lists.
This key is for exiting a menu or returning to the previous menu or exiting
some banners.
15. OK
7. EPG
Electronic Program Guide key displays the
TV/Radio Program guide.
This key is for entering and confirming any data to the receiver in the
menu system. This key is for selecting the item. Press while viewing
TV and a list of channels is displayed.
16.
8. LAST
This key is for calling up directly whatever
channel you were watching from the list.
N o t e : When inserting batteries,
make sure that the polarity(+/-) is correct.
D
I
G
I
T
A
L
T
E
///
17. CH
9. TEXT (GREEN)
This key is for selecting the subtitle mode.
This key functions same as the GREEN
key on the menu.
Press it once and subtitle appears. You can
select the language you want using the
/ keys.
Press twice it. Then Teletext will be displayed
on TV Screen without operating anything
on TV. This Teletext can be displayed on TV
which doesn’t support Teletext functionality.
Press three times it. Then Teletext will be
available on TV. It means that Teletext can
be chosen by TV with TV RCU.
GB-10
R
R
E
S
T
R
I
These keys are for moving the highlight bar for selecting
options on the menu.
/CH
These keys are for changing channels.
18. VOL+/VOL-
These keys are for increasing or decreasing the volume.
19. TIMER
This key is for reserving events(programs) into timer(s) in EPG. If a event is
set in timer, it will be turned on/off automatically based on start/end time of
event. This key activates/deactivates timer(s) in EPG as toggle type.
After activating EPG screen by pressing ‘EPG’ key, you can select the
interesting event (program) using the / keys and / keys. Then,
press ‘TIMER’ key. If this event is reserved in the timer, ® is displayed
on the right corner of this event name. ‘EPG’ on ‘Event Repetition’ in
‘Time & Timer Settings’ menu is displayed, too.
However, if there is no event on EPG for the channel, this Timer can’t
be supported.
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-11
GB
3. PG+/PGThese keys are for moving up or down
pages on the menu and TV/Radio list.
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 12
1. Display Screen
3. Select Soundtrack
Before you can view the television program, you must perform the installation.
Therefore you will see only menu images at first.
After the television channels have been programmed, you will see the following picture (banner)
each time you switch channels:
●
●
DTB-B260Z
DTB-B260Z
BASIC FUNCTIONS
BASIC FUNCTIONS
Press the YELLOW (ALT) key to see the soundtrack list.
Press the / and OK key to select one.
Channel Number
4. Select Videotrack
●
Signal Status
●
●
Program Information
Current Favorite
Press the YELLOW (ALT) key twice to see the videotrack list.
Press the / and OK key to select one.
The number of soundtrack in current channel
Press the RED ( i ) key in view mode.
Select the channel by pressing the NUMERICAL 0~9 keys or CH UP/DOWN keys and select
the TV/RADIO key to move to TV or Radio channel.
You will also see this picture each time you change channels.
When you press the TV/RADIO key on the Remote Control Unit, TV and Radio program are
toggled.
5. Service List
Detailed program information
●
●
●
Press the RED ( i ) key twice while you are viewing a program.
Press the OK key to while you are viewing a program.
Select list by pressing the TV/RADIO or FAV key.
The icon
behind the channel name symbolises
scrambled channel, and the
icon behind the
channel name symbolises lock channel.
First you will see the banner described above.
After the RED ( i ) key is pressed in the second time, detailed information for current program can
be displayed on another banner, if there is more information. When this information is more than
one page, PG+/PG- can be used for page up and down.
●
●
Note : This service depends on service provider.
2. Volume Control
Select the channel by pressing the / , PG+/PG-.
Press the OK key to watch that channel.
The colour key corresponds the following service list.
To control the volume level :
Press the / or VOL +/- keys to adjust the volume level.
● Press the MUTE key to turn to silence mode.
● Press the MUTE key again or / keys in order to cancel the mute function.
●
GB-12
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
●
GREEN (TEXT) key
: Favorites
●
YELLOW (ALT) key
: Alphabetical
●
BLUE (AUDIO) key
: Provider
●
RED ( i ) key
: Frequency
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-13
GB
●
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 14
BASIC FUNCTIONS
5.1 Service Favorites
6. Program Information
●
Press the GREEN (TEXT) key on the remote control unit to
select the Favorites list.
● Press the GREEN (TEXT) key to toggle group and channel list.
● Use the / , PG+/PG- keys to select a favorite group that
you want.
EPG-Electronic Program Guide
The electronic program guide gives you a channel list for the
channels.
5.2 Service Alphabetical
●
DTB-B260Z
DTB-B260Z
BASIC FUNCTIONS
Note : 1. This service depends on service provider.
2. After receiver recognized the GMT-time from the
signal which takes few seconds, it can display
correct EPG information.
Press the EPG key while you are viewing a program.
This function is displayed on the screen by using only time.
Press the YELLOW (ALT) key on the remote control unit to
select the Alphabetical list.
● Press the YELLOW (ALT) key to toggle group and channel list.
● Use the / , PG+/PG- keys to select a Alphabetical group
that you want.
● GREEN
(TEXT) key: Green key is for moving back to the previous date.
● YELLOW
● BLUE
● RED
(ALT) key : Yellow key is for moving to the next coming date.
(AUDIO) key can be used for page up, if there is more information than one page.
( i ) key can be used for page down, if there is more information than one page.
Time interval can be adjusted by press keys as followings on EPG screen:
1 key: 1 hour and 30 minutes
2 key: 30 minutes
3 key: 15 minutes
With the TV/RADIO or FAV key you can browse among the various programs lists.
5.3 Service Provider
●
Select the channel by pressing / , PG+/PG- keys and press OK key to watch this channel.
Current event can be returned by pressing LAST key during moving events on this channel.
●
When the TIMER key on the remote control is pressed in the EPG screen, if the current channel
involves an event, timer is set immediately and the set timer is indicated on the EPG screen.
A program that has been set in this way is indicated on Timer Field of Time & Timer Setting.
●
Press the BLUE (AUDIO) key on the remote control
unit to select the Provider list.
● Press the BLUE (AUDIO) key to toggle group and channel list.
● Use the / , PG+/PG- keys to select a Provider group that
you want.
7. Subtitle
When the current broadcasting program provides subtitle,
press the GREEN (TEXT) key to see the current subtitle
language list. If Subtitle is available on current program,
is displayed on the banner after changing program(channel)
or pressing the RED ( i ) key.
5.4 Service Frequency
●
Press the RED ( i ) key on the remote control unit to select
the Frequency list.
● Press the RED ( i ) key to toggle group and channel list.
● Use the / , PG+/PG- keys to select a Frequency group
that you want.
To change the subtitle language:
●
Press the GREEN (TEXT) key to see the subtitle
language List.
● Use the / keys to select a subtitle language you want.
● Press the OK key and then the subtitle language you want is displayed.
The menu display is carefully created and user friendly to assure the easy operation
of the receiver by the user.
GB-14
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-15
GB
●
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 16
OPERATING THE RECEIVER
8. Teletext OSD
Get started for the first time
When the current broadcasting program provides Teletext OSD,
press the GREEN (TEXT) key twice to see the current
Teletext OSD list.
Before you can view the television or radio program, you must
perform the installation procedure first.
Therefore you will see only “Installation” at first when you plug in
your system.
The Easy Installation gives you the convenience of selecting
various country and language.
The menu will be displayed with the language you have selected.
To change the Teletext OSD:
●
●
Use the / keys to select a Teletext OSD you want.
Press the OK key and then the Teletext OSD you want is
displayed on the screen.
Select the country by pressing the / key.
The selected language will be applied on whole menu.
● When you are satisfied with the settings, select confirmation
by pressing / keys, then press the OK key. The message
“Installation procedure in progress. Please wait…” will be
displayed on the screen.
● The installation procedure will end automatically, then main
menu are displayed.
DTB-B260Z
DTB-B260Z
BASIC FUNCTIONS
●
●
When the current broadcasting program provides
Teletext VBI, press the GREEN (TEXT) key three times to see
the current Teletext VBI list.
To change the Teletext VBI:
Use the / keys to select a Teletext VBI you want.
● Press the OK key and then the Teletext VBI you want is
displayed on the screen.
Main Menu
Note : A television with TV functions supported shall be used.
The system shall operate with the subtitle turned off.
After installing your antenna system and STB with appropriate
connectors.
●
●
●
Plug in the AC main power and switch on the receiver.
Press the MENU key to bring up the main menu.
The following on screen display will appear:
10. Audio Mode
The sub menu topics will be displayed from 1 to 5.
For the sub-menus 1, 2 and 3 you need the PIN Code.
You can choose a mode among left, right or stereo using the
BLUE (AUDIO) key.
To change the audio mode:
●
●
Press the BLUE (AUDIO) key to select the left, right or stereo.
Press the EXIT key to save and escape from this menu.
GB-16
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-17
GB
9. Teletext VBI
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 18
OPERATING THE RECEIVER
1. Installation
1.2 Manual Scanning
This menu consists of 4 sub-menus:
Signal Status, Manual scanning, Auto scanning, and Reset to
Factory Default.
To tune-in new channels and weak signals, the STB has
been provided with the option “Manual Scanning” where
the channel data can be entered by the user.
●
●
Select “Installation” in the main menu mode to
select the sub menu.
● Enter the PIN Code.
●
If you have not entered your own PIN Code then the
PIN Code 0000 applies, which was set at the factory.
Select the target Broadcasting channel for manual scanning.
After select option, press OK key to start the scan process.
1.3 Auto Scanning
To download channels automatically:
You can see the signal status for broadcasting channel you want.
●
Select the channel with Numerical (0 ~ 9) or / keys.
You can select the channel from 1 to 69.
● Current and max. signal appear on the screen.
●
Note : The level indicated in the “Signal Status” is only for
reference.
The signal quality may be adequate even though the level
indicated is not maximum.
Press OK key.
Auto Scanning menu will be displayed.
You should press OK key to store all channels into STB.
1.4 Reset to Factory Defaults
This to restore the factory set values in case the user has
encountered some problems after changing any values of
channel data and others which may be in error.
At the request window, if you press the OK key, the receiver
will be reset to factory default settings automatically.
Current and max. signal appear on the bottom of the window.
Note : This cause your previous settings to be deleted!
GB-18
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-19
GB
The sub menu “Auto Scanning” will enable download the
channels automatically.
1.1 Signal Status
●
DTB-B260Z
DTB-B260Z
OPERATING THE RECEIVER
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 20
OPERATING THE RECEIVER
2.2 Add and Remove Favorite Channels
2. Channel Organising
You can immediately register the present channel to
the desired Favorite Group.
In addition, you can register a channel to multiple favorite
groups.
The “Channel Organising” menu has three functions:
The “Channel Organising” menu is used to delete All Channels
or to make Favorite channels or move Favorite channel as you
want.
●
DTB-B260Z
DTB-B260Z
OPERATING THE RECEIVER
●
If you have not entered your own PIN Code 0000 applies,
which was set at the factory.
2.1 Delete All Channels
You can change TV list or Radio list by the TV/RADIO key and
change favorite list by the FAV key.
At the request window, press the OK key to delete
all channels and press the MENU / EXIT to exit.
●
●
When you press the TV/RADIO key, TV list and Radio list are toggled.
Press the FAV key to select another favorite list.
To delete channels from Favorite Group:
Select a channel list to delete with / or PG+/PG- keys.
Press the RED ( i ) key to delete the selected channel from the favorite channels.
● Press YELLOW (ALT) key for help.
●
●
2.3 Move Favorite Channels
You can move the position of the favorite channel you want.
●
●
●
●
●
●
GB-20
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
Select the TV/RADIO list with / keys.
Focus the TV/RADIO channel with / or PG+/PG- keys.
Select channel by pressing the RED ( i ) key.
Press the / or PG+/PG- keys to change the
position of the channel you want, and press the
OK key for confirmation.
If you want to return the channel to the initial position,
do not press the OK key but press the BLUE (AUDIO) key.
Press YELLOW (ALT) key for help.
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-21
GB
Select the desired Favorite Group (FAV1~FAV9)
using the FAV key.
● Select the desired channel list using the / or
PG+/PG- keys at the TV or RADIO list window.
● Press the RED ( i ) key and then register the selected
channel at the Favorite Group.
● Then press the OK key for confirmation.
Enter the PIN Code.
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 22
OPERATING THE RECEIVER
3. Parental Lock
3.2 Change STB PIN code
This “Parental Lock” feature sets viewing restrictions and
prevents unauthorized access to your STB through the
PIN (Personal Identification Number), which is a 4 digit number.
(The factory preset PIN Code : 0000)
To change the PIN Code, select the second option
“Change STB PIN code”.
This will take you to the following menu:
In this option, you need to enter the current PIN Code at the first
cursor, and at the second cursor enter the desired PIN Code.
To confirm, you need to enter the new PIN Code again.
On selecting this menu, you will have three options:
to set lock for any desired channel and to change your PIN value.
●
Enter PIN Code.
Please remember the PIN Code should be a 4 digit numerical
value.
If you have not entered your own PIN Code then the
PIN Code 0000 applies, which was set at the factory.
3.1 Set Channel Lock
Press YELLOW (ALT) key for help.
Note : If you forget the PIN Code, contact your dealer or service provider.
Once you change password, please do not forget and keep well.
●
Select the TV or RADIO channel window by
pressing the / or TV/RADIO key.
● Focus the channel by pressing the / or PG+/PG- keys.
● Select the channel lock by pressing RED ( i ) key.
● Press the OK key for confirmation.
3.3 STB Maturity rating
This will lock the channel. Whenever you need to view
the channel, you will have to enter the PIN at the request
window.
After entering PIN Code to able to access a parental locked
channel, it will work on all parental locked channels.
It means that you can access all parental locked
channels with entering PIN Code on any parental locked
channel successfully.
The STB Maturity rating feature automatically locks out
programs that are deemed inappropriate for children.
The user must enter a PIN (Personal ID Number) before any
of the restrictions are set up or changed.
Press the / keys to select one of the viewer ages :
3 or less, from 4 to 17, 18 and more.
● The STB Maturity rating will automatically block certain
viewer age that are “more restrictive”.
For example, if you block “4” viewer age, then 3 or less
will automatically be blocked.
●
Press YELLOW (ALT) key for help.
To cancel the lock :
●
GB
THE FACTORY PRESET PIN CODE : 0 0 0 0.
●
●
Press the RED ( i ) key again in order to cancel the lock.
GB-22
DTB-B260Z
DTB-B260Z
OPERATING THE RECEIVER
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-23
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 24
OPERATING THE RECEIVER
4. System Setup
4.2 OSD Setting
This option enables you to change the factory preset system
settings as per your requirements.
You can set the OSD transparency, the display time,
Color Scheme and OSD Position.
●
DTB-B260Z
DTB-B260Z
OPERATING THE RECEIVER
Select OSD Transparency level.
The OSD Transparency level from 0 to 100%.
Setting is made with the numeric keys, / keys or
PG+/PG- keys.
/ keys
: Setting in increment of 1%.
PG+/PG- keys : Setting in increment of 10%.
●
The “Language & Country Selection” option allows the user to
select country and the desired language of the OSD, Soundtrack,
Teletext, Subtitle or EPG.
●
●
●
●
●
To accommodate user from different regions speaking
different languages, OSD languages are available
5 languages.
Select country with / keys.
(You should select your country. As selected country, Channel
Frequency is different.)
To select the desired language menu, press the / keys
to change language and press the OK.
The OSD Language, Soundtrack, Teletext, Subtitle, or EPG
will vary according to the selected language.
Press YELLOW (ALT) key for help.
Set the display duration of the information (banner) box
displayed in the screen.
The time ranges from 0.5 to 60.0 seconds.
Setting is made with the numeric keys, / keys or PG+/PG- keys.
/ keys
: Adjusting in increment of 0.5 sec.
PG+/PG- keys : Adjusting in increment of 1 sec.
●
Press YELLOW (ALT) key for help.
●
Set the Color Scheme :
You can change color according to your preference.
(i.e background, text, symbol, line, etc)
/ keys :
select the color scheme mode.
Color scheme 1: changes the menu to sky blue color.
Color scheme 2: changes the menu to green color.
Color scheme 3: changes the menu to dark brown color.
User defined: Sets the color according to user preference.
EPG colors:
Sets the color in the EPG menu.
Note : Color scheme 1, 2 and 3 may be changed in the future
by upgrading software.
GB-24
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-25
GB
Note : This transparency is NOT applied to color scheme with
“User Defined” option.
4.1 Language & Country Selection
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 26
OPERATING THE RECEIVER
4.4 Time & Timer Setting
To set User defined mode or EPG color mode
●
Press the GREEN (TEXT) key.
The item which you want to change will appear.
● Move the item which you want to change using the / keys.
● Set the color you want using the / keys.
● Press the OK key to set.
1) Time
●
Place the cursor on this sub menu.
Press / keys to toggle between Auto and Manual Time
Zone set mode.
● If you will select Manual mode, press / to change local
time in Time Zone.
●
To see the help message, press the YELLOW (ALT) key.
OSD Position
●
GMT is referred to the standard time of Greenwich by
broadcasting signal. This cannot be changed.
Place the cursor on the position you want, and press the
/ keys or / keys until the screen moves to the position you want.
The screen will move to the position you want.
2) Timer
●
4.3 Media Settings
You can set the various Media settings you want.
Place the cursor on this sub menu and press the OK key.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Press the / keys to move the sub items and
press the / keys to select the option.
Press the OK key to confirm.
Press the MENU/EXIT keys to exit the menu.
TV system : PAL only.
Select the TV type according to your TV :
STANDARD 4 : 3 ratio or WIDE SCREEN 16 : 9 ratio type.
Select the aspect ratio conversion :
Letter Box, Pan & Scan, Mixed or Full.
Select the Video Signal Type :
Composite, Composite+RGB.
Select the Dolby digital auto selection : On or Off
Select the Subtitle automatic selection : On, Hard of Hearing or Off
Press YELLOW (ALT) key for help.
GB-26
D
I
●
●
●
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
Select the timer number on ‘Timer’ using / keys from 1 to 15.
Press the / keys to choose event repetition you want to
reserve : Daily, Every Sunday, Every Monday, Every Tuesday,
Every Wednesday, Every Thursday, Every Friday, Every Saturday, Once.
If the timer is set from EPG screen, EPG is displayed on ‘Event Repetition’.
Press the Numerical (0~9) keys to set the time you want and press the
/ keys to choose a switch time you want to reserve. If set time on ‘Switch-on
Time’ is same as one on ’Switch-off Time’, this timer works for 24 hours.
Select TV program to set the event program by pressing / keys.
When you press the TV/RADIO key, TV program and Radio program are toggled.
Even you can set timers on Daily and Every Monday or Every Sunday, etc.
The priority has the repetition event which is less. For example, when you set timers
on Once and daily, ‘Once’ will work in stead of ‘Daily’ at that day. If the timer is
running, ‘Running’ message with a timer number is displayed on ‘Timer’.
Press YELLOW (ALT) key for help.
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-27
GB
15 timers are supported including timer(s) from EPG.
●
●
DTB-B260Z
DTB-B260Z
OPERATING THE RECEIVER
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 28
TROUBLESHOOTING
4.5 System Information
If you have to contact your service provider or a service center
they might ask for information available from this menu.
Place the cursor on this sub menu and press the OK key.
The following will be the on-screen display.
●
Problem
Possible cause
Solution of the problem
No display LED on
the front panel;
No power supply
Power cord
not plugged in correctly
Power cord plug in correctly
No pictures on the screen
Receiver in Standby mode;
SCART not connected tightly
to video output of television;
incorrect channel or video
output selected on television
Set receiver to “On”;
Check connection and correct;
Audio cord connected
incorrectly;
Volume level = 0;
Muting active
Check connection and correct;
Press YELLOW (ALT) key for help.
No sound
4.6 Software Upgrade
Check channel and video output and
correct (TV instruction manual)
Remote Control does not
operate directly
Batteries dead or inserted
incorrectly
Point remote control towards the
Receiver.
Replace batteries or insert correctly
Poor picture quality
Signal strength too low
Check the signal strength in
the “Installation” menu, correct
alignment of your antenna
●
On-Screen Error Message
“Searching for signal”
Antenna cable not connected
or not tight;
incorrect position of the
antenna;
Check connection and correct;
Receiver not yet set
Scanning of in “Installation” menu
On-Screen Error Message
“Channel data does not
exist.”
5. Embedded Conax
Check position and correct,
Check the signal strength in
the “Installation” menu
When you insert the card supplied from Conax, you can see
the program for Conax.
DISPOSAL
The device, packaging material (e.g. Styrofoam) and the batteries must never
be disposed of with household refuse.
Please obtain appropriate information about the regulations in your community,
and dispose of all refuse in accordance with regulations at the separate
locations provided.
GB-28
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-29
GB
Increase volume on television set;
Press the MUTE key
You can download and upgrade the system software of the receiver through a specific channel
through a specific channel designated by the broadcaster.
The distributor will provide you with more information about that.
If you select to download a new software version, all your previous settings, access code and
favorite channels etc. will be erased! Downloading may take a while. During downloading, don’t
turn off the receiver.
Press YELLOW (ALT) key for help.
DTB-B260Z
DTB-B260Z
OPERATING THE RECEIVER
MF68-00398A_GB
3/29/06
11:31 AM
Page 30
Power supply
Type :
Input Voltage :
Fuse rating :
Power Consumption :
Stand by :
DTB-B260Z
DTB-B260Z
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
BASE-BAND AUDIO/VIDEO OUTPUT
SMPS
AC 100 - 240V~, 50/60 Hz
250 V/T1.6 AH
Max. 10W
7W
VIDEO
Video Type :
Interface :
Impedance :
Output level :
PAL
2 SCART (AV1, AV2)
75Ω
1Vp-p
Demodulator
AUDIO
COFDM DEMODULATION (DVB-T)
2K OR 8K
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
1/4, 1/8, 1/16 & 1/32
Interface :
Impedance :
Output level :
Frequency response :
DIGITAL AUDIO (S/PDIF) :
RF Input
Input Connector :
Frequency range :
Input Signal Level :
Loop Through :
IEC, Female
50 ~ 860 MHz
-78 ~ -20 dBm
50 ~ 860 MHz, IEC, Male
MEMORY
Flash :
SDRAM :
Video decoder
System decoding :
Profile and level :
Data rate :
Video formats :
Picture resolution :
2 SCART (TV, VCR)
600Ω
3.0Vp-p max (controllable)
3dB (20~15kHz)
Connector : Fiber-Optic
2MB
8MB
PHISICAL SPECIFICATION
MPEG 2 ISO/IEC 13818
(Transport Stream)
MPEG 2 MP@ML (4:2:2)
1~ 15 Mb/s
4:3 (normal) & 16:9 (widescreen)
720(H) x 576(V) x 50 fields/sec
Size (W x D x H) :
Weight (Net) :
233 x 176 x 38 mm
0.95Kg
Audio Decoder
System decoding :
Audio mode :
Sampling frequency :
MPEG 1 ISO/IEC 11172~3 layer I & II
single channel, dual channel, stereo,
joint stereo
32, 44.1, 48 KHz
Note : The specification of the STB may be changed without notice in advance.
GB-30
D
I
G
I
T
A
L
T
E
R
R
E
S
T
R
I
A
L
R
E
C
E
I
V
E
R
GB-31
GB
Type :
FFT :
Code Rate :
Guard Intervals :