Samsung DVD-P245 Brugervejledning

DVD-Spelare
DVD-Afspiller
DVD-Spiller
DVD-Soitin
DVD-P244
DVD-P245
AK68-00419C
SWE
DEN
NOR
FIN
ENG
Säkerhet
Innan du startar
1. Placering
Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med
den som anges på etiketten på apparatens baksida.
Ställ DVD-spelaren plant, på ett lämpligt underlag
(möbel) och se till att den får god ventilation genom att
lämna (7-10 cm) fritt utrymme runt om. Kontrollera att
ventilations-springorna inte är övertäckta.
Placera ingenting på DVD-spelaren. Placera den inte på
förstärkare eller annan utrustning som kan bli varm.
Innan du flyttar spelaren måste du försäkra dig om att
skivfacket är tomt. DVD-spelaren arbetar kontinuerligt.
När den står i standby innebär det inte att den är skild
från nätet. Dra ur spelarens nätkontakt om du vill skija
den från nätet, vilket rekommenderas om du inte använder den under en viss tid.
5. Batteri
Batteriet som används i denna produkt innehåller
miljöfarliga kemikalier. Släng aldrig batteriet i de vanliga
hushållssoporna. Vi rekommenderar att en servicetekniker byter batteriet.
6. Underhåll av höljet
Av säkerhetsskäl bör du dra ut nätkontakten från
vägguttaget innan rengöring.
• Använd aldrig bensen, thinner eller andra kemiska lösningsmedel vid rengöring.
• Torka av höljet med en mjuk trasa.
4. DVD-skivan
Var försiktig när du hanterar dina skivor.
Håll skivorna med fingrarna runt kanten eller i hålet.
Lägg alltid in skivan med etiketten uppåt (gäller enkelsidig skiva). Vid behov skall du alltid använda en mjuk
trasa när du rengör skivan. Torka från mitten och utåt.
Lägg alltid tillbaka skivan i fodralet när du har spelat
den och placera fodralet vertikalt. Lägg alltid in skivan
korrekt i släden - använd styrklackarna. Använd aldrig
rengörningssprayer, bensin, vätskor som alstrar statisk
elektricitet eller andra lösningsmedel om skivytan är
smutsig. Torka försiktigt med en mjuk, fuktig trasa
(endast vatten). Torka aldrig av skivan med en
roterande rörelse, eftersom cirkulära repor då kan
uppstå och därmed orsaka störningar vid avspelningen.
Inställningar
Tillbehör
Fjärrkontroll
Säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Innan du startar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Skivfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Skivtyper och karakteristik . . . . . . . . . . . . . . . .5
Beskrivning - Framsidan . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Beskrivning - Baksidan . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Batterier till
fjärrkontroll
(AAA-storlek)
Anslutningar
Ansluta DVD-spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Basfunktioner
2. För säkerhetens skull
Öppna aldrig apparaten eller någon av dess delar.
Det kan vara farligt för dig eller för vissa känsliga delar.
Du utsätter dig för risk för elektriska stötar och för
laserstrålen. Försök inte titta in i apparaten genom att
se in i det öppnade skivfacket eller andra öppningar.
3. Obs
Skydda spelaren mot fuktighet och hetta (öppen spis),
liksom mot utrustning som avger starka magnetiska
eller elektriska fält (högtalare...). Dra ur nätkabeln om
spelaren inte fungerar riktigt. Spelaren är inte avsedd
för industriell användning utan endast för hemmabruk.
Denna produkt är endast avsedd att användas för privat
bruk. Att kopiera eller ladda ner musikfiler i avsikt att
avyttra dem, eller för all annan vinstgivande
verksamhet, innebär eller kan innebära ett brott mot
patent-och upphovsrättslagen.
GARANTINS UPPHÖRANDE: ENLIGT GÄLLANDE
LAGSTIFTNING I PATENT-OCH
UPPHOVSRÄTTSLAGEN OCH ALLA ANDRA
RÄTTIGHETER, UPPHÖR GARANTIN ATT GÄLLA
TILL FÖLJD AV PRODUKTENS ANVÄNDNING PÅ
ALLA ANDRA VILLKOR ÄN DE OVAN BESKRIVNA.
Kondensbildning : Om apparaten och/eller skivorna tas
in från kyla till värme, t.e.x. efter transport vintertid,
vänta då ungefär två timmar tills de uppnått
rumstemperatur. På så sätt undviker man allvarliga
skador.
Innehållsförteckning
Spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Söka och hoppa över kapitel eller låt . . . . . . .13
Använda visningsfunktionen (DISPLAY) . . . . .13
Använda skiv- och titelmenyn . . . . . . . . . . . . .14
Använda Function Meny (funktionsmenyn) . . .15
Repetering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Programmerad uppspelning (PROGRAM) . . .16
Repris i slow-motion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
VARNING: ANVÄNDNING AV KONTROLLER,
INSTÄLLNINGAR OCH ANDRA
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ÄN DE SOM
SPECIFICERAS HÄR KAN RESULTERA I FARLIG
STRÅLNING.
1
Bruksanvisning
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
Video/audiokabel
Avancerade Funktioner
LOADING
Justera bildförhållandet (EZ View) . . . . . . . . .17
Välja språk med AUDIO-knappen . . . . . . . . . .18
Välja textningsspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Välja önskad kameravinkel . . . . . . . . . . . . . . .19
Använda funktionen Instant Replay/Skip
(direkt repris/hoppa framåt) . . . . . . . . . . . . . .19
Använda bokmärkesfunktionen . . . . . . . . . . . .20
Använda funktioner för zoomning . . . . . . . . . .21
Visningsmeny (clip menu) för MP3/WMA/JPEG/MPEG4 .21
Val av mapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Uppspelning av MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . .22
Uppspelning av MPEG4 . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Visning av bild-cd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Installera batterier i fjärrkontrollen
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
1. Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida.
2. Lägg i två stycken batterier av AAA-typ.
Lägg i batterierna korrekt enligt polaritetmärkningen (+ och -).
3. Sätt tillbaka batteriluckan.
LOADING
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
Om fjärrkontrollen inte fungerar korrekt
2
3
STANDBY/ON
4
EZ VIEW
PLAY
LOADING
• Kontrollera polariteten (+ och -) på batterierna.
• Kontrollera att batterierna inte är slut.
• Kontrollera att det inte finns något hinder mellan
fjärrsensorn och fjärrkontrollen.
• Kontrollera att det inte finns någon
fluorescerande belysning i närheten.
Ändra Inställnings Menyn
Använda inställningsmenyn (SETUP MENU) . . .26
Inställning av språkfunktioner . . . . . . . . . . . . .26
Inställning av ljudalternativ . . . . . . . . . . . . . . .28
Inställning av visningsalternativ . . . . . . . . . . .29
Inställning av föräldraskydd . . . . . . . . . . . . . .31
5
Referens
Uppgradering av mjukvara . . . . . . . . . . . . . . .33
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
SWE-2
SWE-3
Skivfunktioner
Skivtyper och karakteristik
Utmärkt ljud
OBS
Dolby Digital-system utvecklat av Dolby Labs erbjuder kristallklar ljudreproduktion.
* Skivor som inte kan spelas upp på denna spelare.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• HD lager på super Audio CD
• CDG:er endast uppspelning av ljud, ej bilder.
TV-bild
Video med MPEG2-kompression. Både normal bild
och bredbild (16:9) kan visas.
Slow Motion
En viktig scen kan visas långsamt.
Programmerad uppspelning (CD)
Du kan programmera låtar att spelas upp i en
bestämd ordning.
Din DVD-spelare kan spela upp följande typer av skivor.
Skivtyp/ Märkning
Inspelningstyp Skivstorlek
DVD
Ljud
+
video
* Följande kan spelas upp beroende på hur
inspelningen gjorts.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
* Spelaren kan kanske inte spela upp vissa
cd-r-, cd-rw- och dvd-r-skivor beroende på det sätt
de är inspelade på.
VIDEO-CD
Ljud
+
video
Föräldraskydd (DVD)
Med föräldraskyddet kan användare välja en nivå
som hindrar barn från att visa vissa typer av filmer,
som t.ex. våldsfilmer, vuxenfilmer, etc.
Olika menyfunktioner på skärmen
Du kan välja olika språk (ljud/textning) och
kameravinklar när du tittar på film.
Många DVD-skivor är kodade med ett
kopieringsskydd. P.g.a. detta ska du endast
ansluta din DVD-spelare direkt till en TV, inte till
en videobandspelare. Om du ansluter spelaren
till en videobandspelare, kan bilden innehålla
störningar från kopieringsskyddet.
Du kan repetera en låt eller film genom att trycka på
REPEAT-knappen.
MP3/WMA
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p)
Easy View kan omvandla bilder i letterboxformat till
fullskärmsvisning på din vanliga TV.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan visa digitala foton på din TV.
Repetering
12 Cm
Enkelsidig 240 min
Dubbelsidig 480 min
8 Cm
Enkelsidig 80 min
Dubbelsidig 160 min
12 Cm
74 min.
Karakteristik
• DVD ger utmärkt ljud- och
videokvalitet tack vare Dolby
Digital- och MPEG2-systemet.
• Olika visnings- och ljudfunktioner
kan enkelt ställas in i
menysystemet.
• Video med CD-ljud, VHS-kvalitet
och MPEG1-kompression.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
KOPIERINGSSKYDD
Denna produkt innehåller en teknologi för
kopieringsskydd som bygger på vissa amerikanska
patent och andra rättigheter ägda av Macrovision
Corporation och andra företag. Användningen av
Macrovision teknologi för upphovsrättsskydd i denna
produkt måste auktoriseras av Macorovision och
gäller endast för hemmabruk och övriga begränsade
betalvisningar, såvida inte ytterligare rättigheter
erhålles från Macrovision.
Det är förbjudet att plocka isär produkten eller
använda reverse engineering.
EZ VIEW (fullskärmsvisning) (DVD)
Max. speltid
Denna apparat kan spela skivor som skapats från
MP3/WMA-filer.
”ANVÄNDARE SKA LÄGGA MÄRKE TILL ATT INTE ALLA
S K HÖGDEFINITIONSTEVEAPPARATER ÄR FULLT
KOMPATIBLA MED DENNA PRODUKT OCH KAN
FÖRORSAKA PROBLEM MED BILDEN. NÄR DET
GÄLLER 525 ELLER 625 PROGRESSIVE
SCAN-BILDPROBLEM REKOMMENDERAS ANVÄNDAREN
ATT SÄTTA ANSLUTNINGEN PÅ
”STANDARD DEFINITION”- UTMATNING. OM DET FINNS
FRÅGOR RÖRANDE VÅRA TEVEAPPARATERS
KOMPATIBILITET MED DENNA MODELL AV 525p OCH
625p DVD-SPELARE VAR VÄNLIG KONTAKTA VÅRT
KUNDSERVICECENTER.”
Direkt Repris (DVD)
Denna funktion används för att visa en repris
av de senaste 10 sekunderna av filmen från den
nuvarande positionen.
Instant Skip (direkt hopp) (DVD)
Denna funktion flyttar dig framåt 10 sekunder vid
uppspelning.
MPEG4
AUDIO-CD
Ljud
Skivmärkning
~
PAL
Kodningsregion
För PAL-system i Storbritannien, Frankrike,
Tyskland, etc.
Dolby Digital-skiva
STEREO
DIGITAL
SOUND
Kodningsregioner
Både DVD-spelare och skivor är kodade efter vilken region
de ska användas i.
Dessa regionkoder måste överensstämma för att en skiva
ska gå att spela.
Regionkoden för denna DVD-spelare visas på spelarens
baksida.
Stereoskiva
Digital ljudskiva
DTS-skiva
DivX Certifierad
DivX, DivX Certifierad och tillhörande
logotyper är licensierade och är
varumärken som tillhör
DivXNetworks, Inc.
MP3-skiva
Denna spelare kan spela upp MPEG4-format i form
av en avi-fil.
SWE-4
• En CD spelas in med digital signal,
vilket ger bättre, mindre störningar
och mindre försämring av
ljudkvaliteten efter lång lagringstid.
SWE-5
Beskrivning - Framsidan
Beskrivning - Framsidan
EZ VIEW
STANDBY/ON
1
2 3 4 5 6
PLAY
7
9
DVD-P245
DVD-P244
STANDBY/ON
LOADING
EZ VIEW
8 9 10
11
1
2
3
1. STANDBY/ON (
)
• När spelaren kopplas in, tänds nätlampan.
Om du trycker på STANDBY/ON för att stänga
av spelaren, släcks lampan.
2. SKIP (
)/SEARCH
• Ger dig möjlighet att söka bakåt på en skiva.
Använd för att utesluta titel, avsnitt eller spår.
6. EZ VIEW (fullskärmsvisning)
• Easy View kan omvandla bilder i letterboxformat
till fullskärmsvisning på din vanliga TV.
1. STANDBY/ON (
)
• När spelaren kopplas in, tänds nätlampan.
Om du trycker på STANDBY/ON för att stänga
av spelaren, släcks lampan.
7. OPEN/CLOSE (
)
• Tryck för att öppna eller stänga skivfacket.
2. SKIVFACK lampa
• Sätt in skivan här.
8. UPPSPELNING
• När du spelar upp en skiva, tänds lampan Play.
9. SEPARAT RECIVER
4. OPEN/CLOSE (
)
• Tryck för att öppna eller stänga skivfacket.
4. PLAY/PAUSE (
)
• Tryck för att starta eller pausa uppspelning.
10. LADDNING lampa
• När du laddar in en skiva, tänds lampan
Loading (laddning).
5. STOP (
)
• Stoppar skivuppspelningen.
5. SKIP (
)/SEARCH
• Ger dig möjlighet att söka framåt på en skiva.
Använd för att utesluta titel, avsnitt eller spår.
11. SKIVFACK lampa
• Sätt in skivan här.
7. PLAY/PAUSE (
)
• Tryck för att starta eller pausa uppspelning.
8. SKIP (
) / SEARCH
• Ger dig möjlighet att söka framåt på en skiva.
Använd för att utesluta titel, avsnitt eller spår.
9. SKIP (
) / SEARCH
• Ger dig möjlighet att söka bakåt på en skiva.
Använd för att utesluta titel, avsnitt eller spår.
Displayvisning
Avstängd/viloläge
Ingen skiva
Stopp
Laddning
Spela/hoppa över
Sök/paus
Fel
7
6. EZ VIEW (fullskärmsvisning)
• Easy View kan omvandla bilder i letterboxformat
till fullskärmsvisning på din vanliga TV.
3. DISPLAY
• Funktionsindikatorer visas här.
3. STOP (
)
• Stoppar skivuppspelningen
lampa
5 6
Framsidans kontroller
Framsidans kontroller
Funktion
4
Nätlampa
(röd)
Play-lampa
(blå)
Laddningslampa
(Orange)
O
X
X
X
X
X
Blinkar
X
X
X
X
O
Blinkar
Blinkar
X
O
O
Blinkar
X
X
Blinkar
1
2
3
Displayvisning
1. Skivtyps-indikator
2. Användnings-indikator
3. Visar olika meddelanden rörande olika operationer, t ex PLAY, STOP, LOAD..
no DISC : Skiva saknas.
OPEN : Släden är öppen.
LOAD : Skivinformationen läses till spelaren.
SWE-6
SWE-7
8
Beskrivning - Baksidan
Fjärrkontrollen
7. Knappen MENU
Pr
Pb
• Tar fram DVD-spelarens meny.
Y
1
COAXIAL
11
COMPONENT VIDEO OUT
2
R
9. REPEAT A-B -knapp
L
ANALOG AUDIO OUT
VIDEO OUT
• Används för att märka ut ett segment mellan A och
B som du vill repetera.
S-VIDEO OUT
12
13
14
3
4
1
2
8. RETURN-knapp
• Återvänder till föregående meny.
OPTICAL
3
4
5
6
Baksidan
1. DIGITAL AUDIO OUT JACKS
• Använd antingen en optisk kabel eller en
koaxialkabel för att ansluta till en kompatibel
Dolby Digital-mottagare. Används för att ansluta
till en A/V-förstärkare som innehåller Dolby
Digital-dekoder, MPEG-2 eller DTS-dekoder.
5. KOMPONENTVIDEOUTGÅNGAR
• Använd dessa utgångar om du har en teve med
komponentvideoingångar. De stöder Pr, Pb och
Y-video.
• Om du valt Component (P-SCAN) för
videoutgången i inställningsmenyn, används
progressivt radbyte.
• Om du valt Component (I-SCAN) för
videoutgången i inställningsmenyn, används
radsprång.
2. ANALOG AUDIO OUT
• Ansluts till audioingångarna på TV,
audio/videomottagare.
10. SUBTITLE-knapp
11. OPEN/CLOSE-knapp (
6
7
15
16
8
17
12. CLEAR-knapp
• Används för att ta bort menyer eller
statusvisningar från skärmen.
13. INSTANT REPLAY knapp
18
9
19
20
21
22
10
)
• Öppnar/stänger skivfacket.
5
• Denna funktion används för att visa en repris av
de senaste 10 sekunderna av filmen från den
nuvarande positionen.
14. INSTANT SKIP Knappen
• Denna funktion flyttar dig framåt 10 sekunder vid
uppspelning.
15. PLAY/PAUSE-knapp (
)
• Starta uppspelning/pausa uppspelning.
16. INFO-knapp
• Visar aktuellt information om skivan.
6. SCART AV
• Ansluts till TV med scartingång.
3. VIDEO OUT (VIDEOUTGÅNG)
• Använd en videokabel för att ansluta till
videoingången på en tv.
• Videoutgången i menyn Setup (inställningar)
måste sättas till Component (I-SCAN) eller
S-Video.
VIKTIGT ANMÄRKNING
• Titta efter i din teves bruksanvisning för att ta reda
på om teven stöder Progressive Scan. Om det är
så, följ instruktionerna i tevens bruksanvisning om
inställningar för Progressive Scan i tevens
menysystem.
4. S-VIDEO OUT (S-VIDEOUTGÅNG)
• Använd en S-videokabel för att ansluta denna till
S-videoingången på en TV för bättre
bildkvalitet.
• Videoutgången i inställningsmenyn måste vara
satt till S-Video.
• Om du valt Component (P-SCAN) för videoutgången i inställningsmenyn, kan du inte använda
Video och S-Video.
• Se sidan 30 för mera information om hur du
använder inställningsmenyn.
17. Knappen DISC MENU
• Visar skivans meny på skärmen.
18. ENTER/DIRECTION-knapp
(UPP/NED- eller VÄNSTER/HÖGER-knapp)
DVD-knappar
• Denna knapp fungerar som omkopplingsknapp.
1. DVD Av/På-knapp
19. EZ VIEW knapp
• Stänger av/på strömmen.
• Easy View kan omvandla bilder i letterboxformat till
fullskärmsvisning på din vanliga TV.
2. SIFFERKNAPPAR
20. REPEAT-knapp
3. Prog-knapp
21. ANGLE-knapp
4. STEP-knapp
• Används för att komma åt de olika kameravinklar
som finns på en DVD-skiva.
• Stegar framåt en bild i taget.
5. SEARCH/SKIP-knappar (
/
,
/
)
• Ger dig möjlighet att söka framåt/bakåt på en skiva.
Använd för att utesluta titel, avsnitt eller spår.
6. STOP-knapp (
SWE-8
• För repetering av en titel, kapitel, låt eller skiva.
• Ger dig möjlighet att programmera en speciell ordning.
22. AUDIO-knapp
• Använd denna knapp för att komma åt olika
audiofunktioner på en skiva.
)
SWE-9
Ansluta DVD-spelaren
Ansluta DVD-spelaren (fortsättning)
Följande diagram visar vanliga anslutningsexempel som kan användas för anslutning av din
DVD-spelare till en TV eller annan utrustning.
Ansluta till en TV
TV (normal, bredbild, projektionstyp, RGB, etc.)
Innan du ansluter DVD-spelaren
Metod 1
Metod 2
Metod 3
Metod 4
Metod 5
Bra bild
Bättre bild
Bäst bild
Bäst bild
Optimal
bild
• Stäng alltid av DVD-spelare, TV och annan utrustning innan du ansluter eller kopplar bort kablar.
Normal audio
• Om du har anslutit ett externt ljudsystem, sätt på detta och ställ in rätt ljudingångskanal.
• Se bruksanvisningen till den utrustning du ska ansluta för mer information om just den utrustningen.
TV
Anslutning till ljudanläggning
A/V- OR
kabel
Metod 1
Metod 2
S-video
kabel
SCARTkabel
(medföljer
inte)
Video
kabel
ELLER
ELLER
ELLER
DVDSpelare
LJUDANLÄGGNING
Pr
R
ANALOG AUDIO OUT
2ch-förstärkare
Dolby Digital-dekoder
Audioingångar
Digitala audioingångar
Pb
Y
Pr
Pb
Y
L
VIDEO OUT
Audioingångar Videoingång
S-VIDEO OUT
S-videoingång
COMPONENT VIDEO OUT
SCART-ingång
Component
Videoingång
(radsprång)
COMPONENT VIDEO OUT
Component
Videoingång
(progressiv)
Metod 1
DVD-spelare + TV med videoingång
(Videoutgången i menyn Setup (inställningar) måste sättas till S-Video eller SCART).
ELLER
Metod 2
DVD-spelare + TV med S-videoingång
(Videoutgången i menyn Setup (inställningar) måste sättas till S-Video).
Metod 3
DVD-spelare + TV med SCART-ingång (audio & video)
(Videoutgången i menyn Setup (inställningar) måste sättas till SCART).
DVDSpelare
Metod 4
DVD-spelare + TV med radsprångskomponent
(Videoutgången i menyn Setup (inställningar) måste sättas till Component (I-SCAN)).
OPTICAL
R
L
ANALOG AUDIO OUT
Analog audioutgång
COAXIAL
Digital audioutgång
Metod 5
DVD-spelare + TV med kontakterna för progressivt radbyte.
(Videoutgången i menyn Setup (inställningar) måste sättas till Component (P-SCAN)).
• Om du vill ändra videoutgången till Progressiv scanning, måste du välja Component (P-SCAN) videoutgång i
inställningsmenyn. Du måste välja ”Yes” inom 10 sekunder.
• Om du valt Component(P-Scan) för videoutgången i inställningsmenyn, kan du inte använda Video och S-Video.
VIKTIGT ANMÄRKNING
• Titta efter i din teves bruksanvisning för att ta reda på om teven stöder Progressive Scan. Om det är så, följ
instruktionerna i tevens bruksanvisning om inställningar för Progressive Scan i tevens menysystem.
• Beroende på vilken TV du har, kan anslutningsmetoden skilja sig från illustrationen ovan.
SWE-10
SWE-11
Spela en skiva
Innan uppspelning
Söka och hoppa över kapitel eller låt
7. Stegvis uppspelning (utom för musik-CD)
Tryck på knappen STEP på fjärrkontrollen när skivan
spelas.
- Varje gång du trycker på STEP-knappen eller vrider på
JOG-ratten, visas en ny bildruta.
- Inget ljud hörs under uppspelning bildruta-för-bildruta.
- Tryck på PLAY/PAUSE (
) -knappen för att återuppta
normal uppspelning.
(Du kan endast spela upp bildruta-för-bildruta i
framåtriktning.)
• Sätt på tv:n och ställ in rätt videoingångskanal
genom att trycka på TV/VIDEO på tv:ns
fjärrkontroll.
• Om du har anslutit ett externt ljudsystem, sätt på
detta och ställ in rätt ljudingångskanal.
Efter att du anslutit DVD-spelaren och tryckt på
POWER-knappen för första gången visas följande
meny:
Om du vill välja språk, tryck på en sifferknapp.
(Denna meny visas endast första gången du
ansluter DVD-spelaren.)
Om du inte väljer språk från början, förloras alla
inställningarna i Setup-menyn.
Under uppspelning kan du snabbt söka
genom ett kapitel eller en låt, eller använda
SKIP-funktionen för att hoppa vidare till nästa
val.
Söka framåt eller bakåt
Tryck på SEARCH (
eller
) på
fjärrkontrollen under längre tid än 1 sekund.
Om du vill söka med snabbare hastighet på dvd,
vcd eller cd-skivan, håller du inne knappen.
8. Slow motion-uppspelning (utom för musik-CD)
Tryck och håll inne knappen
för att välja mellan 1/8,
1/4 och 1/2 av normal hastighet för slow-motion i PAUSeller STEP-läget.
- Inget ljud hörs under uppspelning i slow motion.
- Tryck på PLAY/PAUSE (
)-knappen för att återuppta
normal uppspelning.
- Långsam avspelning bakåt fungerar inte på.
DVD 2X, 8X, 32X, 128X
VCD 4X, 8X
CD
Använda visningsfunktionen (DISPLAY)
Vid uppspelning av en DVD/VCD/CD
1. Tryck på knappen INFO på fjärrkontrollen under
uppspelning.
2. Använd knapparna UPP/NER för att markera
önskat objekt.
3. Använd piltangenterna HÖGER/VÄNSTER för att
utföra önskad inställning och tryck sedan på
ENTER.
• Du kan använda siffertangenterna på
fjärrkontrollen för att gå direkt till en titel eller
kapitel, eller starta uppspelningen från den
valda tiden.
4. Tryck på INFO igen för att ta bort skärmvisningen.
2X, 4X, 8X
DVD
DVD
Hoppa över låtar
RESUME-funktionen
När du stoppar skivuppspelning kommer spelaren
ihåg var du stoppade. När du sedan trycker på
PLAY/PAUSE (
)-knappen igen, återupptas
uppspelningen från det ställe där uppspelningen
stoppades (såvida inte skivan plockats ut, STOP
(
)-knappen tryckts ned två gånger eller om
nätkontakten dragits ut).
Uppspelning
1. Tryck på OPEN/CLOSE-knappen.
STANDBY-indikatorn tänds och skivfacket matas ut.
2. Lägg försiktigt i en skiva med etiketten uppåt.
3. Tryck på PLAY/PAUSE (
) - eller
OPEN/CLOSE-knappen för att stänga skivfacket.
4. Stoppa uppspelning
Tryck på STOP (
uppspelningen.
)-knappen när som helst under
5. Ta ur skiva
Tryck på OPEN/CLOSE-knappen.
OBS
• Om DVD-spelaren lämnas 5 minuter i pausläget,
stoppar den.
• Strömmen slås av automatiskt c:a 30 minuter efter
att spelaren ställts i stoppläget (automatisk
avstängningsfunktion).
• Om spelaren lämnas i stoppläge mer än en minut
utan någon handling från användarens sida
aktiveras en skärmsläckare.
Tryck på PLAY/PAUSE (
)-knappen för att
återuppta normal uppspelning.
•
-ikonen anger att fel knapp har tryckts in.
6. Pausa uppspelning
Tryck på PLAY/PAUSE (
) -eller STEP-knappen på
fjärrkontrollen när som helst under uppspelningen.
- Bilden fryses, inget ljud hörs.
- För att återuppta uppspelningen, tryck på PLAY/PAUSE
(
)-knappen igen.
SWE-12
Tryck på
- eller
uppspelning.
Title
-knappen under
01
Chapter 02
Time
Audio
• Vid uppspelning av en DVD-skiva, tryck på
-knappen
för att hoppa till nästa kapitel.
Om du trycker på
-knappen hoppar du till början av
kapitlet. Ytterligare en tryckning förflyttar dig till början av
föregående kapitel.
Subtitle
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
• Vid uppspelning av en VCD 2.0-skiva i läget MENU Off,
en VCD 1.1-skiva eller musik-CD, tryck på
-knappen
för att hoppa till nästa låt. Om du trycker på
-knappen
hoppar du till början av spåret Ytterligare en tryckning
förflyttar dig till början av föregående spår.
VCD
Track 01
Time 0 : 0 0 : 4 8
• Om ett spår överskrider 15 minuter vid uppspelning av en
VCD och du trycker på
-knappen, flyttar skivan framåt
5 minuter. Om du trycker på
-knappen, flyttar skivan
bakåt 5 minuter.
CD
OBS
* När du spelar upp en vcd-skiva av version 2.0, kan
du väljer Meny På eller Meny Av genom att använda knappen DISC MENU (meny från
skivan).
CD
Track 01
Time 0 : 0 0 : 4 8
SWE-13
Använda visningsfunktionen (DISPLAY)
Använda skiv- och titelmenyn
Uppspelning av önskad titel när det finns
Title mer än en på skivan. Om det finns mer
än en film på DVD-skivan, visas varje
film på listan.
De flesta DVD-skivor är inspelade i form
Chapter av kapitel, så du kan lätt finna en viss del
av skivan (som låtar på en musik-CD).
Använda skivmenyn
Använda Function Meny (funktionsmenyn)
1. Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen vid
uppspelning av en DVD-skiva.
1. Tryck på knappen MENU vid uppspelning.
2. Välj Disc Menu med knapparna UPP/NER och
tryck sedan på VÄNSTER/HÖGER.
Visar de språk för textremsan som finns
Subtitle på skivan.
Du kan välja textremsans språk, eller ta
bort den helt från skärmen om du
önskar det. En DVD-skiva kan ha upp till
32 olika språk på textremsan.
Använda titelmenyn
Repetering
Du kan repetera ett spår, ett kapitel, önskat
avsnitt i en titel (A-B) eller hela skivan.
2. Använd knapparna UPP/NER för att markera
Function och tryck sedan på VÄNSTER eller
HÖGER.
När knappen REPEAT används
3. Skärmen för funktionsval visas; Info, Zoom,
Bookmark, Repeat och EZ View.
2. Välj önskat kapitel, önskad titel eller A-B genom
att trycka på repeat vänster VÄNSTER/HÖGER.
-
Du kan spela upp en film från en viss
Time tidpunkt. Du måste ange starttiden som
en referens.
Visar språket på filmens ljudspår.
Audio I exemplet spelas ljudet upp på
engelska med 5.1 kanaler.
En DVD-skiva kan ha upp till åtta olika
ljudspår (språk).
Använda Function Meny
(funktionsmenyn)
Info (Se sidan 13~14)
Zoom (Se sidan 21)
Bookmark (bokmärke) (Se sidan 20)
Repeat (repetera) (Se sidan 15)
EZ View (Se sidorna 17)
1. Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen.
Indikeringen för repetering visas.
• Chapter ( ) : Upprepar det kapitel som spelas upp.
• Title ( T ) : Upprepar den titel som spelas upp.
• A-B : Repeterar ett segment som du valt på skivan.
DVD
4. Använd knapparna UPP/NER för att markera
någon av de 5 funktionerna. Tryck sedan på
HÖGER eller ENTER för att komma till
funktionen.
Off
1. Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen vid
uppspelning av en DVD-skiva.
01
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
01
D
01 A - B
REPEAT
ENTER
VCD/CD
2. Välj Title Menu med knapparna UPP/NER och
tryck sedan på VÄNSTER/HÖGER.
Off
T
3. Tryck på ENTER.
OBS
* I VCD 2.0-läget (Menu On) fungerar inte denna
funktion. (Se sidan 13)
OBS
• Du kan också välja dessa funktioner med sina
respektive knappar på fjärrkontrollen.
OBS
• På vissa skivor fungerar inte titel-/skivmenyerna.
• Titelmenyn visas bara om det finns minst två titlar
på skivan.
• Du kan också använda Disc Menu med DISC
MENU-knappen på fjärrkontrollen.
• För VCD2.0 fungerar knappen DISC MENU som
en omkopplare mellan lägena Menu On och Menu
Off (menyvisning på/av).
SWE-14
4. Tryck igen på REPEAT för att återgå till vanlig
uppspelning. Tryck sedan på vänster
VÄNSTER/HÖGER pil för att välja Off.
Tryck på ENTER.
* REPEAT A-B
• Tryck på REPEAT A-B vid läget för repeteringsstart (A).
B lyser upp automatiskt.
• Tryck på REPEAT A-B vid läget där repeteringen skall
sluta (B).
• Tryck på knappen CLEAR eller på REPEAT A-B igen
för att avbryta funktionen.
• A-B REPEAT låter dig inte sätta punkten (B) förrän det
gått minst 5 sekunder från det att punkt (A) har satts.
OBS
• För DVD-skivor repeteras uppspelningen efter
kapitel eller titel; för CD- eller VCD repeteras
uppspelningen efter skiva eller spår.
• Repeteringsfunktionen kanske inte fungerar för alla
skivor.
• I VCD 2.0-läget (Menu On) fungerar inte denna
funktion. (Se sidan 13)
SWE-15
Programmerad uppspelning
(PROGRAM)
Programmera CD-skiva
1. I stoppläget, tryck på PROG-knappen.
2. Använd VÄNSTER/HÖGER-knappen för att välja
CHAPTER. Tryck på ENTER-knappen.
Repris i Slow-motion
Justera bildförhållandet (EZ View)
Med den här funktionen kan du visa en repris
av scener i slow-motion för att närmare
studera t ex sportsekvenser, dansnummer
eller musikers teknik.
3. Använd VÄNSTER/HÖGER/UPP/NED-knappen
för att välja 05 och tryck på ENTER. Välj sedan
07 och tryck på ENTER-knappen.
Vid DVD/VCD-uppspelning
4. Tryck på PLAY/PAUSE (
)-knappen.
Skivan kommer att spelas upp i programmerad
ordning.
2. Tryck och håll inne knappen
för att välja
mellan 1/8, 1/4 och 1/2 av normal hastighet för
slow-motion i PAUS- eller STEP-läget.
PROGRAM
1. Tryck på knappen PLAY/PAUSE (
).
3. Tryck på REPEAT A-B på fjärrkontrollen för att
ställa in önskad startpunkt (A) för upprepad
uppspelning.
RANDOM
4. Tryck en gång till på REPEAT A-B för att ställa in
slutpunkten (B).
PROGRAM 01
Program Order
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
-----
------
------
------
CLEAR
Slumpmässig uppspelning (på CD)
OBS
• Spelaren kommer endast att spela upp sekvensen
från A till B i önskad hastighet.
• När du vill avsluta reprisen trycker du på knappen
CLEAR eller på REPEAT (A-B) på nytt.
• A-B REPEAT låter dig inte ställa in punkt (B) förrän
minst 5 sekunder gått efter att du satt punkt (A).
• I VCD 2.0-läget (Menu On) fungerar inte denna
funktion. (Se sidan 13)
1. I stoppläget, tryck på PROG-knappen.
2. Använd vänster VÄNSTER/HÖGER pil för att
välja RANDOM. Tryck på ENTER.
PROGRAM
RANDOM
OBS
• Beroende på skivan, kan det hända att
programmerad eller slumpmässig uppspelning inte
kan göras.
• Denna DVD-spelare kan programmeras för
maximalt 20 steg.
• Tryck på CLEAR på fjärrkontrollen i
uppspelningsläget för att stänga av programmerad
inspelning.
SWE-16
Uppspelning med ändrat bildförhållande (DVD)
Om du har en 4:3 TV
Tryck på knappen EZ VIEW.
• Bildstorleken (förhållandet) ändras varje gång du
trycker på knappen.
• Skärmens zoomläge används på olika sätt
beroende på hur du ställt in skärmvisningen i
inställningsmenyn.
• För att få rätt funktion på knappen EZ VIEW måste
du ställa in rätt bildförhållande i grundinställningen
(se sidan 29).
1. För skivor med 16:9 bildförhållande
• 4:3 Letter Box
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9
Svarta fält kommer att visas uppe och nere på
skärmen.
• 4:3 Pan Scan
Bildens vänstra och högra sidor skärs bort och
16:9 bildens mitt visas.
• Screen Fit (anpassa för skärmen)
Övre och undre delen av bilden skärs av och
den visas på hela skärmen. Bilden kommer att
se utsträckt ut vertikalt.
• Zoom Fit (zooma till mittpunkt)
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och
bildens mitt förstoras.
Om du har en 16:9 TV
1. För skivor med 16:9 bildförhållande
• Wide Screen
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9.
• Screen Fit (anpassa för skärmen)
Övre och undre delen av bilden skärs av. När du
spelar upp en skiva i bildförhållandet 2.35:1
kommer de svarta fälten på skärmens topp och
botten att försvinna. Bilden kommer att se
utsträckt ut vertikalt. (På vissa typer av skivor
försvinner de svarta fälten inte helt)
• Zoom Fit (zooma till mittpunkt)
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och
bildens mitt förstoras.
2. För skivor med 4:3 bildförhållande
• Normal Wide-screen
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 16:9 Bilden
kommer att se utsträckt ut horisontellt.
• Screen Fit (anpassa för skärmen)
Övre och undre delen av bilden skärs av och
den visas på hela skärmen. Bilder kommer att
se utsträckt ut vertikalt.
• Zoom Fit (zooma till mittpunkt)
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och
bildens mitt förstoras.
• Vertical Fit (anpassa vertikalt)
När du tittar på en 4:3 DVD-skiva på en 16:9 TV
visas svarta fält till höger och vänster på
skärmen för att förhindra att bilden sträcks ut
horisontellt.
2. För skivor med 4:3 bildförhållande
• Normal skärm
Visar DVD-filmen i bildförhållandet 4:3.
• Screen Fit (anpassa för skärmen)
Övre och undre delen av bilden skärs av och
den visas på hela skärmen. Bilden kommer att
se utsträckt ut vertikalt.
• Zoom Fit (zooma till mittpunkt)
Bildens topp, botten och sidor skärs bort och
bildens mitt förstoras.
OBS
• Denna funktion kan uppföra sig olika beroende på
skivans typ.
SWE-17
Välja språk med AUDIO-knappen
Du kan välja önskat ljudspråk snabbt och
enkelt med knappen AUDIO.
Använda AUDIO-knappen
1. Under uppspelning, tryck på AUDIO-knappen.
2. Ljudet ändras varje gång du trycker på knappen.
Tillgängliga språk för ljud visas som förkortningar.
Välja textningsspråk
När en DVD-skiva spelats in med textning, kan
du använda SUBTITLE-funktionen för att visa
textningen på skärmen. Om en meny finns
kodad på skivan, kan även den väljas med
MENU-knappen.
När en DVD-skiva innehåller flera olika
kameravinklar av en bestämd scen, kan du
använda ANGLE-funktionen för att välja en
bestämd kameravinkel.
Använda ANGLE-knappen
Använda SUBTITLE-knappen
1. Tryck på SUBTITLE-knappen.
Använda funktionen Instant Replay/Skip
(direkt repris/hoppa framåt)
Välja önskad kameravinkel
Om skivan innehåller flera kameravinklar, visas
symbolen för kameravinklar på skärmen.
Att använda funktionen direkt repris (DVD)
Om du missar en scen kan du se den igen
genom att använda denna funktion.
Om du trycker på knappen INSTANT REPLAY
backar du cirka 10 sekunder och spelar upp
automatiskt igen därifrån.
* Funktionen direkt repris fungerar inte på alla skivor.
- Tillgängliga språk för textning visas som förkortningar.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
2. Textremsans språk ändras vid varje nytt tryck på
SUBTITLE-knappen.
DVD
ENG
- När du använder vcd- eller cd-skivor kan du välja
mellan följande inställningar: Stereo, vänster eller
höger.
SUBTITLE
2. Tryck upprepade gånger på ANGLE för att
komma till önskad kameravinkel.
3. Tryck på CLEAR eller RETURN för att ta bort
kameravinkelsymbolen.
VCD/CD
Stereo
1. Tryck på knappen ANGLE (kameravinkel) så
visas symbolen för kameravinkel med numret för
den aktuella kameravinkeln samt antalet
tillgängliga kameravinklar.
- Använd knapparna VÄNSTER/HÖGER för att välja
önskat språk för textremsan för en MPEG4-fil och tryck
sedan på ENTER.
AUDIO
4/6
ANGLE
Använda funktionen Instant Skip
(hoppa framåt) (DVD)
MPEG4
- Använd knapparna VÄNSTER/HÖGER för att välja
önskat språk för en MPEG4-fil och tryck sedan på
ENTER.
Använd denna funktion för att direkt hoppa 10
sekunder framåt i den nuvarande scenen.
None
Tryck på knappen INSTANT SKIP.
- Uppspelningen hoppar 10 sekunder framåt.
- Detta fungerar inte på alla skivor.
MPEG4
MP3 1/8
3. Om du vill ta bort symbolen för textremsan,
trycker du på CLEAR eller RETURN.
OBS
• Om skivan bara innehåller en kameravinkel,
fungerar detta inte. I dagsläget innehåller väldigt få
skivor denna funktion.
3. Om du vill ta bort ljudsymbolen, trycker du på
CLEAR eller RETURN.
OBS
• Denna funktion är beroende på vilka språk som är
inspelade på skivan och fungerar kanske inte.
• En DVD-skiva kan innehålla upp till 8 ljudspår för
språk.
• Hur du alltid får samma ljudspråk när en
DVD-skiva spelas upp;
se ”Inställning av språkfunktioner” på sidan 27.
OBS
• Denna funktion är beroende på vilka textremsor
som är inspelade på skivan och fungerar kanske
inte.
• En DVD-skiva kan innehålla upp till 32
textningsspråk.
• Hur du alltid får samma textningsspråk när en
DVD-skiva spelas upp;
se ”Inställning av språkfunktioner” på sidan 28.
SWE-18
SWE-19
Använda bokmärkesfunktionen
Med bokmärkesfunktionen (BOOKMARK) kan
du välja delar av en DVD- eller VCD-skiva
(läget Menu Off) så att du snabbt kan hitta valt
parti vid ett senare tillfälle.
Använda BOOKMARK-funktionen (DVD/VCD)
1. Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen under
uppspelning.
Hämta en märkt scen
Använda zoomfunktionen (DVD/VCD)
1. Vid uppspelning trycker du på MENU på
fjärrkontrollen och väljer Bookmark.
1. Under uppspelning eller i pausläget, tryck på
MENU-knappen på fjärrkontrollen.
2. Använd VÄNSTER/HÖGER-knappen för att välja
en märkt scen.
2. Använd knapparna UPP/NER för att markera
Function och tryck sedan på VÄNSTER eller
HÖGER.
3. Tryck på PLAY/PAUSE (
hoppa till märkt scen.
) -knappen för att
2. Använd knapparna UPP/NER för att markera
Function och tryck sedan på VÄNSTER eller
HÖGER.
3. Välj Zoom med knapparna UPP/NER och tryck
sedan på HÖGER eller ENTER.
4. Använd UPP/NED- eller VÄNSTER/HÖGERknappen för att välja den del av scenen du vill
zooma in.
3. Välj Bookmark med knapparna UPP/NER och
tryck sedan på HÖGER eller ENTER.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4-skivor innehåller
individuella melodier, bilder eller filmer som
kan organiseras i mappar enligt nedan.
Dessa liknar de som du använder för att
placera filer i olika mappar på en dator.
1. Öppna skivfacket.
2. Stoppa in skivan i facket.
- Stoppa in skivan med etiketten uppåt.
3. Stäng facket.
- Facket stängs och du ser en skärm som ser ut
som den nedan.
5. Tryck på ENTER-knappen.
- Under DVD-uppspelning, tryck på ENTER-knappen för
att zooma in med förstoringen 2X/4X/2X/normal.
- Under VCD-uppspelning, tryck på ENTER-knappen för
att zooma in med förstoringen 2X/normal.
4. Använd VÄNSTER/HÖGER-knappen för att flytta
till önskad bokmärkesikon.
5. När du hittat den scen du vill märka, tryck på
ENTER-knappen. Ikonen ändras till en siffra
(1, 2 eller 3).
Visningsmeny (clip menu) för
MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Använda funktioner för zoomning
Radera ett bokmärke
1. Vid uppspelning trycker du på MENU på
fjärrkontrollen och väljer Bookmark.
Överliggande mapp, aktuell mapp Mappar och filer i den
och mappar på samma nivå
aktuella mappen
2. Använd VÄNSTER/HÖGER-knappen för att välja
det bokmärke du vill radera.
3. Tryck på CLEAR-knappen för att radera ett
bokmärkesnummer.
•
: Namnet på den fil som spelas just nu.
•
: Aktuell uppspelningstid.
•
: Aktuellt uppspelningsläge. Det finns 4
lägen. De kan välja dessa i tur och ordning
genom att trycka på REPEAT.
- Off : Normal uppspelning
- Track : Repeterar det nuvarande spåret.
- Folder : Repeterar den nuvarande mappen.
- Random : Filerna på skivan spelas upp i
slumpmässig ordning.
OBS
• Upp till tre scener samtidigt kan vara märkta med
bokmärke.
• Denna funktion fungerar inte i VCD 2.0-läget
(Menu On). (Se sidan 13)
• Bokmärkesfunktionen kanske inte fungerar på alla
skivor.
OBS Se sidan 23 om hur du spelar upp en
MPEG4 (AVI) fil.
SWE-20
•
: Symbol för MP3-fil.
•
: Symbol för WMA-fil.
•
: Symbol för JPEG-fil.
•
: Symbol för AVI-fil.
•
: Symbol för mapp.
•
: Symbol för aktuell mapp.
SWE-21
Val av mapp
Uppspelning av MP3/WMA
Mappar kan bara väljas i stoppläget.
• Så här väljer du överliggande mapp
Tryck på knappen RETURN för att flytta dig till den
överliggande mappen, eller använda piltangenterna UPP/NER för att välja ”..” och tryck sedan på
ENTER.
• Så här väljer du en mapp på samma nivå
Använd HÖGER/VÄNSTER piltangenter för att
markera det vänstra fönstret.
Använd piltangenterna UPP/NER för att välja
önskad mapp och tryck sedan på ENTER.
• Så här väljer du en undermapp
Använd HÖGER/VÄNSTER piltangenter för att
markera det högra fönstret.
Använd piltangenterna UPP/NER för att välja
önskad mapp och tryck sedan på ENTER.
1. Öppna skivfacket.
2. Stoppa in skivan i facket.
- Stoppa in skivan med etiketten uppåt.
3. Stäng facket.
- Facket stängs och du ser en skärm som ser ut
som den nedan.
MP3/WMA Uppspelningsfunktion
1. Välj önskad mapp.
2. Använd knapparna UPP/NER för att välja en
musikfil.
3. Tryck på ENTER för att börja uppspelningen av
musikfilen.
R o ot
WM A
Uppspelning av MP3/WMA
CD-R MP3/WMA-skivor
När du spelar in MP3/WMA-filer på vd-r,
observera följande:
• MP3/WMA-filerna måste vara i formatet ISO 9660 eller
JOLIET.
ISO 9660-format och Joliet MP3/WMA-filer är kompatibla
med Microsoft DOS och Windows, och med Apples Mac.
Dessa två format är de mest använda.
• När du namnger dina MP3/WMA-filer, använd inte fler
än 8 tecken och sätt ”.mp3, .wma” som filändelse.
Allmänt namnformat är: Titel.mp3. eller Titel.wma. När du
namnger din titel, försäkra dig om att du använder 8
tecken eller färre, använd inga mellanslag och undvik
specialtecken, inklusive: (.,/,\,=,+).
• Använd en dekomprimeringsfaktor på minst 128 Kbps
när du spelar in MP3-filer.
Ljudkvaliteten på MP3 beror i hög grad på den faktor för
komprimering/dekomprimering som du väljer. För att få
samma kvalitet som på en ljud-CD måste du ha en
analog/digital samplingsfaktor, alltså omvandling till MP3format, på minst 128 Kbps och upp till 160 Kbps. Att välja
ännu högre faktor, exempelvis 192 Kbps eller mera ger
endast en marginell förbättring av ljudkvaliteten.
På samma sätt kommer filer med samplingsfaktor under
128 Kbps inte att spelas upp korrekt.
Uppspelning av MPEG4
1. Öppna skivfacket.
2. Stoppa in skivan i facket.
- Stoppa in skivan med etiketten uppåt.
3. Stäng facket.
- Facket stängs och du ser en skärm som ser ut
som den nedan.
MPEG4 Uppspelningsfunktion
AVI-filer innehåller ljud- och videodata. Endast filer i
AVI-format med filändelsen “.avi” kan spelas upp.
1. Välj önskad mapp.
(Se sidan 22 hur man byter mapp)
2. Använd piltangenterna UPP/NER eller
VÄNSTER/HÖGER för att markera en avi-fil
(DivX/XviD) och tryck sedan på ENTER.
J PEG
Parent F o ld e r
M P3
M USIC
Cu rre n t F o ld e r
Programmerad/slumpmässig uppspelning
1s t
S u b -F o ld e rs
2nd
SONG FILE 1
P e e r F o ld e rs
SONG FILE 2
SONG FILE 3
M PEG4 FILES
Tryck på knappen REPEAT för att ändra
uppspelningsläge. Det finns fyra lägen; Off, Track,
Folder och Random.
- Off : Normal uppspelning
- Track : Repeterar den nuvarande musikfilen.
- Folder : Repeterar de musikfiler som har samma
filändelser i den aktuella mappen.
- Random : Musikfiler med samma filändelse spelas
upp i slumpmässig ordning.
* Återgå till normal uppspelning genom att trycka på
knappen CLEAR.
• Använd en dekomprimeringshastiget om minst 64
kBps när du spelar in WMA-filer.
Ljudkvaliteten på WMA-filer beror till största del på den
komprimerings-/dekomprimeringshastighet som du väljer.
För att få ljud i CD-kvalitet krävs en analog/digital
samplingsfrekvens, dvs omvandling till WMA-format, på
minst 64K bps och upp till 192 Kbps.I enlighet med detta
kommer filer med dekomprimeringshastighet under 64
Kbps eller över 192 Kbps inte att spelas upp på ett bra
sätt.
Repeterad uppspelning
Tryck på REPEAT för att ändra uppspelningsläge.
Det finns 4 lägen; av, mapp, titel och A-B (A och B
är 2 punkter som du själv väljer).
• Försök inte spela in copyrightskyddade MP3-filer.
Vissa ”securized” filer är krypterade och kodskyddade för
att förebygga illegal kopiering. Dessa filer är av följande
typer: Windows MediaTM (registrerat varumärke för
Microsoft Inc) och SDMITM (registrerat varumärke för The
SDMI Foundation). Du kan inte kopiera sådana filer.
• Viktigt: Ovanstående rekommendationer är vare sig
garantier för för ljudkvaliteten eller för att DVD-spelaren
spelar upp MP3-filerna. Du bör hålla i minnet att visa
teknologier och metoder för inspelning av MP3-filer
förhindrar optimal uppspelning av dessa på din DVDspelare (försämrad ljudkvalitet och i vissa fall blir det
omöjligt för spelaren att läsa filerna).
Off
• Folder (
FD
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
) : repeterar de AVI-filer som har samma
filändelser i den aktuella mappen.
• Title ( ) : repeterar den titel som spelas upp.
• A-B : repeterar den del av filen som du valt.
T
• Denna DVD-spelare kan spela upp maximalt 3000 filer
och 300 mappar per skiva.
SWE-22
F
SWE-23
F
Uppspelning av MPEG4
Använda displayfunktionen
Visning av bild-cd
Funktion
Beskrivning
Hoppa över
(
eller
)
2. Använd knapparna UPP/NER för att markera
önskat objekt.
3. Använd piltangenterna HÖGER/VÄNSTER för att
utföra önskad inställning och tryck sedan på
ENTER.
• Du kan använda siffertangenterna på
fjärrkontrollen för att gå direkt till en titel eller
starta uppspelningen från den valda tiden.
(
4. Tryck på INFO igen för att ta bort skärmvisningen.
Uppspelning i
Slow-motion
Sök
eller
)
DivX
Title
Time
Audio
Subtitle
Size
1. Välj önskad mapp. (Se sidan 22 hur man byter
mapp)
Beskrivning av MPEG4:s funktion
1. Tryck på knappen INFO på fjärrkontrollen under
uppspelning.
Uppspelning
bild för bild
01
0:0 0 : 1 3
MP3 1/8
ZOOM
None
Referenssida
Under uppspelning kan du
trycka på
eller
för att
hoppa bakåt eller framåt 5
minuter.
Tryck på SEARCH
eller
på fjärrkontrollen under
längre tid än 1 sekund.
Gör att du kan söka
snabbare med bild i en AVIfil. (2X, 4X, 8X)
Gör att du kan spela upp en
AVI-fil i långsammare
hastighet.
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Varje gång du trycker på
STEP (steg) visas en ny
bildruta.
2X/4X/2X/Normal i tur och
ordning.
-
ENTER RETURN
-
CD-R JPEG skivor
P 12
• Använd knapparna INFO på fjärrkontrollen för att välja
den bild som du önskar visa och tryck sedan på ENTER.
P 12
•
Du kan spela upp en film från en viss
Time tidpunkt. Du måste ange starttiden som
en referens.
Du kan välja önskat språk på titelns
: Återvänd till albumskärmen.
• Tryck på knappen
för att visa nästa 6 bilder.
• Tryck på knappen
för att visa föregående 6 bilder.
P 21
640x272
Uppspelning av önskad titel när det finns
Title mer än en på skivan.
2. Använd piltangenterna UPP/NER för att välja en bild
i menyn Clips och tryck sedan på ENTER.
Du bör nu se en skärm som ser ut som den nedan.
- Dessa funktioner kan kanske inte användas för
alla MPEG4-filer.
•
: Varje gång du trycker på ENTER, roteras
bilden 90 grader medurs.
Cd-r AVI-fil
•
: Varje gång du trycker på ENTER förstoras
bilden upp till 4 gånger.
(Normal ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
•
: Visning som bildspel.
Denna spelare kan spela upp AVI-filer som är
komprimerade i följande format:
- DivX 3.11 innehåll
- DivX 4 innehåll (baserat på MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 innehåll (MPEG-4 simple profile plus
tillkommande funktioner som tvåvägs bildrutor.
Qpel och GMC kan också användas)
- XviD MPEG-4 kompatibelt innehåll.
*Innan du kan börja köra bildspelet måste du ställa in
intervallet mellan bilderna.
TIMER:
ENTER RETURN
Audio ljudspår. Formaten MP3, AC3 och WMA
kan spelas upp.
Du kan använda denna funktion genom
att trycka på AUDIO. (Se sidan 18)
Denna spelare stöder alla upplösningar upp till max.
enligt nedan:
Visar de språk för textremsan som finns
Subtitle på skivan. Du kan välja textremsans
språk, eller ta bort den helt från
skärmen om du önskar det.
Du kan använda denna funktion genom
att trycka på SUBTITLE. (Se sidan 18)
Size
Filstorleken har ett direkt samband med
upplösningen på filmen. Ju större
filstorlek, desto högre upplösning visas.
Om filstorleken är liten, skalas bilden
upp automatiskt. Så att bilden täcker
hela tv-rutan.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Om bithastigheten
fluktuerar: Spelaren kan
sluta dekoda delar av hög
bithastighet och börja
dekoda igen när
bithastigheten återvänder
till normal.
720 x 480 @30 bilder/sek.
720 x 576 @25 bilder/sek.
: Maximum bithastighet
: 4Mbps
OBS
• Vissa MPEG-4 filer som skapats på en
persondator kan kanske inte spelas upp.
Det beror på att codec-typen, versionen och högre
upplösning över specifikationen inte stöds.
• Denna spelare stöder cd-r-/rw-skivor som är
skrivna i MPEG4 enligt formatet “ISO9660”.
SWE-24
OBS
• Om du inte trycker på någon knapp på
fjärrkontrollen inom 10 sekunder försvinner menyn.
Tryck på INFO på fjärrkontrollen för att visa menyn
igen.
• Tryck på knappen STOP för att återgå till visningsmenyn (clip menu).
• När du visar en Kodak Picture CD, visas bilden
direkt, inte visningsmenyn.
•
: När du väljer ikonen och trycker på ENTER
byts bilderna automatiskt med cirka 6
sekunders intervall.
•
: Bilderna byts automatiskt med ungefär 12
sekunders intervall.
•
: Bilderna byts automatiskt med ungefär 18
sekunders intervall.
• Endast filer med ändelserna ”.jpg” och ”.JPG” kan
spelas upp.
• Om skivan inte är avslutad, tar det längre tid innan
den startar och det går kanske inte att visa alla
inspelade filer.
• Endast CD-R skivor med JPEG-filer i ISO 9660
eller Joliet-format kan spelas upp.
• JPEG-filens namn får inte vara längre än 8 tecken
och får inte innehålla några blanktecken eller
specialtecken (. / = +).
• Endast kontinuerligt inspelade multisession-skivor
kan spelas upp. Om det finns ett tomt segment på
en multisession-skiva, kan den bara spelas upp
fram till detta segment.
• Maximalt 3000 bilder kan lagras på en cd-skiva.
• När du spelar upp en Kodak Picture CD kan du
endast visa JPEG-filer i bildmappen.
• Kodak Picture CD: JPEG-filerna i bildmappen
(pictures) kan visas automatiskt.
• Konica Picture CD: Om du vill visa bilderna väljer
du JPEG-filer i visningsmenyn (clip menu).
• Fuji Picture CD: Om du vill visa bilderna väljer du
JPEG-filer i visningsmenyn.
• QSS Picture CD: Denna spelare kan inte visa QSS
Picture CD.
• Om antalet filer på en skiva överstiger 3000, kan
bara 3000 av dessa visas.
• Om antalet mappar på en skiva överstiger 300,
kan bara JPEG-bilder i 300 mappar visas.
*Beroende på hur stor filen är, kan intervallet mellan
bilderna bli längre eller kortare.
*Om du inte trycker på någon knapp, startas bildspelet
automatiskt med 10 sekunders intervall mellan
bilderna som standard.
SWE-25
Använda inställningsmenyn
(SETUP MENU)
I inställningsmenyn kan du anpassa DVDspelaren genom att justera inställningar för
olika funktioner, som t.ex. språkval, föräldraskydd och vilken typ av TV som används.
1. Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen med
DVD-spelaren i stoppat läge. Välj Setup med
knapparna UPP/NER och tryck sedan på HÖGER
eller ENTER.
Language Setup (språkinställning) :
Inställning av språk.
Inställning av språkfunktioner
Du kan i förväg ställa in vilket språk som din
DVD-spelare ska använda.
Ställa in skivspråk
Inställning av språkfunktioner (fortsättning)
Denna funktion ställer in det språk som används för
skivmenytexter.
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på
knappen MENU på fjärrkontrollen.
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på
knappen MENU på fjärrkontrollen.
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på
knappen MENU på fjärrkontrollen.
2. Välj Setup med knapparna UPP/NER och tryck
sedan på HÖGER eller ENTER.
2. Välj Setup med knapparna UPP/NER och tryck
sedan på HÖGER eller ENTER.
2. Välj Setup med knapparna UPP/NER och tryck
sedan på HÖGER eller ENTER.
3. Välj Language Setup (språkinställning) med
knapparna UPP/NER och tryck sedan på HÖGER
eller ENTER.
3. Välj Language Setup (språkinställning) med
knapparna UPP/NER och tryck sedan på HÖGER
eller ENTER.
3. Välj Language Setup (språkinställning) med
knapparna UPP/NER och tryck sedan på HÖGER
eller ENTER.
Spelarens menyspråk
Audio Setup (inställning av ljudspår) :
Inställning av ljudalternativ
4. Välj Disc Menu (skivans meny) med knapparna
UPP/NER och tryck sedan på HÖGER eller
ENTER.
Display Setup (inställning av visning på
skärmen) : Inställning av visningsalternativ
används för att välja vilken typ av TV du vill
använda och andra typer av visningsalternativ.
Parental Setup (inställning av
föräldrakontroll) : Inställning av föräldraskydd
gör det möjligt att hindra barn från att titta på
olämpliga filmer.
DivX(R) Registration (DivX(R) Registrering)
: Använd registreringskoden för att registrera
denna spelare hos tjänsten DivX(R) Video on
Demand. Detta låter dig hyra och köpa videor i
formatet DivX(R) Video On Demand. Mera
information finns på www.divx.com/vod.
Inställning av språkfunktioner
4. Välj Audio (ljud) med knapparna UPP/NER och
tryck sedan på HÖGER eller ENTER.
5. Använd piltangenterna UPP/NER för att välja
önskat språk.
- Välj ”Original” om du vill att originalspråket ska
användas.
5. Använd piltangenterna UPP/NER för att välja
önskat språk.
- Välj ”Others” om det språk du vill använda inte finns
listat.
- Välj ”Others” om det språk du vill använda inte finns
listat.
AUDIO LANGUAGE
4. Välj Player Menu (DVD-spelarens meny) med
knapparna UPP/NER och tryck sedan på HÖGER
eller ENTER.
Audio
Original
Others
LANGUAGE SETUP
6. Tryck på ENTER-knappen.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
6. Tryck på ENTER-knappen.
Disc Menu
5. Använd piltangenterna UPP/NER för att välja
önskat språk.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
Title Menu
Function
Setup
2. Använd UPP/NED-knappen på fjärrkontrollen för
att komma åt de olika funktionerna.
3. Tryck på HÖGER eller ENTER-knappen för att
komma åt underfunktioner.
6. Tryck på ENTER-knappen.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
- För att stänga ned inställningsmenyn, tryck på
RETURN eller VÄNSTER-knappen.
För att stänga ned inställningsmenyn efter
inställningen, tryck på MENU-knappen igen.
OBS
Det är inte säkert att alla inställningsmöjligheter är
tillgängliga på alla skivor.
SWE-26
SWE-27
Inställning av språkfunktioner
Ställa in textningsspråk
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på
knappen MENU på fjärrkontrollen.
2. Välj Setup med knapparna UPP/NER och tryck
sedan på HÖGER eller ENTER.
3. Välj Language Setup (språkinställning) med
knapparna UPP/NER och tryck sedan på HÖGER
eller ENTER.
Inställning av ljudalternativ
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på knappen
MENU på fjärrkontrollen.
2. Välj Setup med knapparna UPP/NER och tryck
sedan på HÖGER eller ENTER.
3. Välj Audio Setup (ljudinställning) med
knapparna UPP/NER och tryck sedan på HÖGER
eller ENTER.
Inställning av visningsalternativ
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på knappen
MENU på fjärrkontrollen.
DTS
1. Off : Ingen utmatning av digital signal.
2. On : Matar endast ut DTS Bitstream via digital utgång.
Välj DTS vid anslutning till en DTS-dekoder.
2. Välj Setup med knapparna UPP/NER och tryck
sedan på HÖGER eller ENTER.
OBS När du spelar upp DTS-ljud, finn det inga signaler
på de analoga utgångarna.
3. Välj Display Setup (inställning av
skärmvisning) med knapparna UPP/NER och
tryck sedan på HÖGER eller ENTER.
Dynamic Compression
1. On : För att använda dynamisk kompression.
2. Off : För att välja standardomfång.
PCM Down Sampling
4. Välj Subtitle (textremsa) med knapparna
UPP/NER och tryck sedan på HÖGER eller
ENTER.
1. On : Väljs när förstärkaren som är ansluten till
spelaren inte är kompatibel med 96 kHz.
Då omvandlas 96 kHz-signalerna till 48 kHz.
2. Off : Väljs när förstärkaren som är ansluten till
spelaren är kompatibel med 96 kHz. Då matas de
oförändrade signalerna ut.
5. Använd piltangenterna UPP/NER för att välja
önskat språk.
- Välj ”Automatic” om du vill att textningsspråket ska vara
samma som det du valt för ljudspåret.
- Välj ”Others” om det språk du vill använda inte finns
listat. Vissa skivor kanske inte innehåller det språk du
valt i tidigare inställning; i detta fall används
originalspråket.
Inställning av ljudalternativ
4. Använd UPP/NED-knappen för att välja önskat
alternativ. Tryck sedan på ENTER eller HÖGERknappen.
SUBTITLE LANGUAGE
Automatic
Subtitle
Others
Dolby Digital Output
6. Tryck på ENTER-knappen.
OBS
• Hur SETUP MENU slås av eller på under
inställningar;
Tryck på RETURN eller VÄNSTER-knappen.
• Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby” och symbolen DD är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
• DTS är en standard för surrondljud som har sex
separata ljudkanaler som Dolby Digital. För att
lyssna på DTS-ljud, anslut en ljudprodukt som är
kompatibel med DTS-ljud till DIGITAL AUDIO OUT
på denna spelare.
4. Använd UPP/NED-knappen för att välja önskat
alternativ, tryck sedan på ENTER eller
VÄNSTER-knappen.
TV Aspect
Beroende på vilken typ av TV du har kan du behöva
justera skärminställningen (formatet).
1. PCM : Omvandlar till PCM (2CH) på 48kHz/16Bit.
Välj PCM när analoga audioutgångar används.
- Språket väljs och du återvänder till inställningsmenyn
(Setup).
1. 4:3 Letter Box : Välj om du vill se hela den bredbild
(16:9) som DVD-spelaren ger även om din TV endast
är av standardtyp (4:3). Svarta avmaskningar kommer
att visas överst och underst på skärmen
2. Bitstream : Omvandlar till Dolby Digital Bitstream
(1CH-5.1CH). Välj Bitstream när digital
audioutgång används.
OBS
• Om det valda språket inte finns inspelat på skivan,
kommer originalspråket att användas.
• För att stänga ned inställningsmenyn (SETUP
MENU) eller återvända till menyn under
inställning;
tryck på RETURN eller VÄNSTER-knappen.
2. 4:3 Pan-Scan : Välj detta läge för konventionella TVstorlekar när du vill se mittdelen av 16:9-skärmen.
(Extrema vänster- och högersidor av filmbilden
kommer att klippas bort.)
OBS • Kontrollera att korrekt digital utgång
används, annars kommer inget ljud att höras.
3. 16:9 Wide : Du kan visa hela bredbilden (16:9) på din
storbilds-TV.
MPEG-2 Digital Out
1. PCM : Omvandlar till PCM (2CH) på 48kHz/16Bit.
Välj PCM när analoga audioutgångar används.
TV ASPECT
4:3 Letter Box
2. Bitstream : Omvandlar till MPEG-2 Audio Bitstream
(5.1CH eller 7.1CH). Välj Bitstream när
digital audioutgång används.
SWE-28
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
SWE-29
Inställning av visningsalternativ
Inställning av föräldraskydd
Video Output
Välj Videoutgång.
Still Mode
Dessa alternativ förhindrar att bilden skakar i pausläge
och att liten text blir tydligare.
1. S-Video : Välj denna om du vill använda Video och
S-Video utgång.
1. Auto : När du väljer Auto, kommer FIELD/FRAMEläget automatiskt att omvandlas.
2. Component (I-SCAN) : Välj denna om du vill använda
Komponent med radsprång
(625i/525i) utgång.
2. Field : Välj denna funktion när skärmbilden skakar i
Auto-läget.
3. Frame : Välj denna funktion om du vill se små
bokstäver tydligare i Auto-läget.
3. Component (P-SCAN) : Välj denna om du vill använda
Komponent progressiv
(625i/525i) utgång.
4. SCART Output : Välj denna om du vill välja
SCART-utgång.
Screen Messages
Använd denna funktion för att välja om
skärmmeddelanden ska visas eller inte.
• RGB : Välj denna om du vill välja SCART
RGB-utgång.
• S-Video : Välj denna om du vill välja SCART
S-Video utgång.
• Video : Välj denna om du vill välja SCART videoutgång.
Black Level
Justerar skärmens ljusstyrka.
TV System
Föräldraskyddsfunktionen fungerar endast tillsammans med skivor som har tilldelats en bestämd
nivåbedömning - vilken hjälper dig att kontrollera
vilka typer av DVD-skivor din familj tittar på. Det
finns upp till åtta olika nivåbedömningar på en skiva.
5. Ange ditt lösenord. Skärmen Re-enter Password
visas där du bekräftar lösenordet.
Ange ditt lösenord på nytt.
Spelaren är låst ( ).
CREATE PASSWORD
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på
knappen MENU.
Enter Password
2. Välj Setup med knapparna UPP/NER och tryck
sedan på HÖGER eller ENTER.
- - - -
3. Välj Parental Setup (föräldrakontroll) med
knapparna UPP/NER och tryck sedan på HÖGER
eller ENTER.
0~9
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
* Om du inte har valt Ja/Nej i den undermeny som visas
inom 10 sekunder, återvänder du till den föregående
menyn.
1. NTSC-skiva: Om du använder en NTSC-skiva
• Om ditt TV-system bara har PAL videoingång, måste
du välja ”PAL”. När du väljer ”PAL”, är
utgångsformatet med radsprång PAL 60 Hz.
- - - -
0~9
• Om ditt TV-system bara har NTSC videoingång,
måste du välja ”NTSC utgång”.
2. PAL-skiva: Om du använder en PAL skiva
• Om ditt TV-system bara har NTSC videoingång,
måste du välja ”NTSC utgång”.
4. Använd VÄNSTER eller HÖGER för att välja Yes
om du vill använda ett lösenord. Tryck på ENTER.
Enter Password visas.
• Om ditt TV-system bara har PAL videoingång, måste
du välja ”PAL utgång”.
PARENTAL SETUP
Use Password
: No
VIKTIGT ANMÄRKNING
• Titta efter i din teves bruksanvisning för att ta reda
på om teven stöder Progressive Scan. Om det är
så, följ instruktionerna i tevens bruksanvisning om
inställningar för Progressive Scan i tevens
menysystem.
• Om skärmen blockeras av att du ställer in fel
videoutgång, se sidan 34.
SWE-30
SWE-31
Inställning av föräldraskydd
Inställning av graderingsnivå via
videokontakterna
1. När enheten är i STOP-läge trycker du på
knappen MENU.
Uppgradering av mjukvara
6. Välj den graderingsnivå du önskar med
UPP/NER. Om du exempelvis väljer upp till nivå
6, kommer skivor som innehåller nivå 7 och 8 inte
att spelas upp.
- Använd VÄNSTER, HÖGER eller ENTER för att välja
No till Password (Nej till lösenord) och låsa upp
spelaren.
2. Välj Setup med knapparna UPP/NER och tryck
sedan på HÖGER eller ENTER.
Spelaren är låst ( ).
Ex.) Installation i LEVEL6.
Speciellt beror detta på den nya codecen för
MPEG4 så att den ska gå att visa. Vilka förbättringar
som gjorts beror på vilken version du använder,
liksom vilken mjukvara din dvd-spelare innehåller
före uppgraderingen.
Skriv den nedladdade filen till en tom cd-r eller cdrw skiva med följande inställningar:
4. Ange ditt lösenord.
Skärmen Parental Control visas.
Om ändring av lösenordet ;
- Markera Ändra Lösenord med knapparna UPP/NER.
- Tryck på ENTER. Menyn Change Password visas.
- Mata in det nya lösenordet. Mata in det en gång till.
Uppgraderingen av mjukvaran startar
Samsung ger ofta ut uppgraderingar av mjukvaran
för att förbättra spelarens prestanda upp till senaste
versionen, via Samsungs internetplats
(www.samsung.com).
Så här skapar du en uppgraderingsskiva:
3. Välj Parental Setup (föräldrakontroll) med
knapparna UPP/NER och tryck sedan på HÖGER
eller ENTER.
4. Tryck på ENTER.
Introduktion
1. Du måste hämta en ny fil på ”Download Center”
på Samsungs internetplats (www.samsung.com)
2. Skriv den till en cd-rw-skiva på din dator.
5. I mitten av proceduren öppnas skivfacket
automatiskt. Vänta cirka 2 minuter efter att du
tagit ut skivan.
6. Om uppdateringen av spelaren lyckades, stängs
den av efter att skivfacket stängts automatiskt.
När den stängs av, visas denna skärmbild:
OBS
• Filsystem CD-ROM ISO Level
OBS
• Stängning av SETUP MENU eller återgång till
menyn under inställning ;
Tryck på RETURN eller VÄNSTER-knappen.
• Om du har glömt ditt lösenord går du till avsnittet
Forget Password i problemlösningshandboken.
• Teckenuppsättning ISO 9660
• Finaliserad, en session
• Låg skrivhastighet
7. Välj önskat språk.
Uppgraderingsprocedur
OBS • Om “Select Menu Language” inte visas
måste du kontakta Samsungs kundtjänst.
• Tryck inte på någon knapp och dra inte
ur nätsladden under uppgraderingen.
• Denna uppgraderingsprocedur kan
komma att ändras, se mera om detta på
vår webbplats (www.samsung.com).
1. Tryck på OPEN/CLOSE för att öppna skivfacket.
2. Sätt i uppgraderingsskivan (cd-r / cd-rw) med
etiketten uppåt.
5. Välj graderingsnivå med piltangenterna UPP/NER
och tryck sedan på HÖGER eller VÄNSTER.
3. Tryck på OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
“Firmware upgrade (uppgradering av mjukvara)”
visas på displayen
SWE-32
SWE-33
Felsökning
Tekniska data
Innan du ringer till en serviceverkstad (felsökning)
Problem
Inga funktioner kan styras
med fjärrkontrollen.
Lösning
• Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen, de kan behöva bytas.
• Fjärrkontrollen kan inte användas på längre avstånd än sex meter.
• Tag ur batterierna och håll ned en eller flera knappar under flera
minuter för att tömma mikroprocessorn inuti fjärrkontrollen för att
återställa den. Installera batterierna och prova igen.
Skivan spelas inte.
• Kontrollera att skivan ligger med etiketten uppåt.
• Kontrollera DVD-skivans regionkod.
5.1ch-ljud reproduceras
inte.
• 5.1ch-ljud reproduceras endast när följande krav uppfylls:
1) DVD-spelaren är ansluten till en kompatibel förstärkare.
2) Skivan är inspelad med 5.1ch-ljud.
• Kontrollera att skivan har märkningen ”Dolby 5.1ch”.
• Kontrollera att din ljudanläggning är inkopplad och fungerar korrekt.
• Är Ljudutgång inställd på Bitström i inställningsmenyn?
Ikonen
visas på
skärmen.
• Funktionen kan inte utföras p.g.a. att:
1) DVD-skivans programvara förhindrar det.
2) DVD-skivans programvara inte stöder den funktionen (t.ex. olika
kameravinklar).
3) Funktionen inte finns tillgänglig just nu.
4) Du har begärt ett ogiltigt titel/kapitelnummer eller söktid.
Strömkrav
Se sidan
Allmänt
12 W
Vikt
1.9 Kg
Mått
430mm X 207mm X 46mm : DVD-P244
430mm X 205mm X 50mm : DVD-P245
s3
s 10
Temperaturförhållanden
+5°C till +35°C
Luftfuktighetsförhållanden
10 % till 75 %
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
s5
Skiva
s 28~29
• Kontrollera om skivan har någon meny.
Uppspelningsläget är inte
samma som i inställningsmenyn.
• Vissa av de funktioner som i väljs inställningsmenyn (SETUP
MENU) kanske inte fungerar korrekt om inte skivan är kodad med
motsvarande funktion.
Läshastighet : 4.8 ~ 5.6 m/sek
Maximum Play Time : 74 min.
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Läshastighet : 4.8 ~ 5.6 m/sek
Maximal speltid : 20 min.
VCD : 12 Cm
(VIDEO COMPACT DISC)
Composite Video
s 12
s 25~32
Video
signal
Component Video
Skärmförhållandet (normal/
bredbild) kan inte ändras.
• Skärmförhållandet är fast på din skiva.
Inget ljud hörs.
• Förvissa dig om att du har valt korrekt Dolby Digital Out/MPEG-2
Digital Out i menyn Audio Options.
s 28~29
Skärmen är blockerad
• Ta ur skivan, slå av och på strömmen. Tryck på knapparna STOP
( ) och PLAY ( ) samtidigt på frontpanelen under 5 sekunder.
s 29~30
Du glömde att ställa in
nivån på barnlåset.
• Ta ur skivan, slå av och på strömmen. Tryck på knapparna STOP
( ) och PLAY ( ) samtidigt på frontpanelen under 5 sekunder.
Menyn Select Menu Language visas.
Tryck på lämpling sifferknapp för att välja Parental.
Nivån på barnlåset kan nu ställas in som anges på menyn.
Tryck på DOWN för att välja Parental.
Nu kan du ställa in klassificeringsnivån och ändra lösenordet.
s 29~30
S-VIDEO
SCART
2-ch
Audio
signal
s 31~32
Läshastighet : 3.49 ~ 4.06 m/sek
C:a speltid (enkelt lager) : 135 min.
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
SCART
Skivmenyn visas inte.
AC 230V, 50 Hz
Effektförbrukning
*Utsignalsnivå
Läshastighet : 4.8 ~ 5.6 m/sek
Maximal speltid : 74 min. (Video + Audio)
1-kanals : 1,0 Vp-p (75 ohms last)
R (Röd) : 0,7 Vp-p (75 ohms last)
G (Grön) : 0,7 Vp-p (75 ohms last)
B (Blå) : 0,7 Vp-p (75 ohms last)
Composite Video : 1,0 Vp-p (75 ohms last)
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 ohms last)
Färgsignal : 0,3 Vp-p (75 ohms last)
Y : 1.0 Vp-p (75 ohms last)
Pr : 0.70 Vp-p (75 ohms last)
Pb : 0.70 Vp-p (75 ohms last)
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 ohms last)
Färgsigna l: 0,3 Vp-p (75 ohms last)
2 Ch: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz till 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz till 44 kHz
*Signal/brusförhållande
110 dB
*Dynamiskt omfång
100 dB
*Total harmonisk distorsion
0.004 %
*: Nominella värden
Om du stöter på andra
problem.
• Gå till innehållsförteckningen och leta upp det avsnitt i bruksanvisningen som behandlar ditt problem och följ
proceduren igen.
• Om det fortfarande inte går att lösa problemet, kontakta service.
SWE-34
• Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.
• Uppgifterna om vikt och dimensioner är ungefärliga.
SWE-35
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv månader från den ursprungliga
inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel.
I händelse av att garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till den återförsäljare
från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända i andra länder kommer dock att uppfylla
garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare aktuella landet.
Vid problem, finns detaljer om våra godkända att få från:
Samsung Electronics Svenska AB
Johanneslundsvägen Box 713
194 27 Upplands Väsby
Tel: +46 8 590 96600 Fax: +46 8 590 96650
www.samsung.se
■ GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp
tillsammans med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen,
numret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller enligt eget avgörande, utbyte
av produkten eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända. Ingen ersättning kommer att ges för
reparationer som utförs av andra än. Reparationsarbete och skador på produkterna som
orsakas av sådant reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av
att den kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket produkten
ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti kommer inte att omfatta,
och ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller för någon skada som
kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal
förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de
avsedda, och oriktig installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, , krig, allmänna oroligheter, oriktig
nätspänning, otillbörlig ventilation eller av annan orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten
till produkten under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen
det rör sig om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra
rättigheter, påverkas inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning
som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter,
och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador
eller följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband
eller på annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS AB
SWE-36
Sikkerhedsregler
Før du Starter
1. Installation
5. Batterier
Batteriet i dette produkt indeholder kemikalier, der er
miljøskadelige. Batterierne bør derfor ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffaldet.
Det anbefales at overlade batteriudskiftning til en teknikker.
Kontrollér, at netspændingen i dit hjem svarer til den
spænding, der er anført identifikationsetiketten, der sidder
bag på apparatet. Installér apparatet på et plant og
velegnet underlag (møbel), og sørg for, at der er
tilstrækkelig meget plads omkring til at sikre korrekt
ventilation (7 til 10 cm). Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke tildækkes. Der må ikke stilles noget oven på dvdafspilleren. Stil ikke dvd-afspilleren på forstærkere eller
andet udstyr, der kan afgive varme. Før dvd-afspilleren
flyttes, skal det kontrolleres, at pladeskuffen er tom. Denne
dvd-afspiller er beregnet til kontinuerlig brug. Selv om den
er indstillet på standby, er den ikke afbrudt strømforsyningen. For at strømforsyningen til dvd-afspilleren bliver helt
afbrudt, skal den frakobles elstikket, hvilket anbefales at
gøre, hvis den ikke skal anvendes i længere tid.
Indholdsfortegnelse
Setup
Tilbehør
6. Vedligeholdelse af Kabinettet
Af sikkerhedsgrunde skal afspilleren altid frakobles under
rengøring.
• Brug IKKE benzin, fortynder eller andre opløsningsmidler
ved rengøring.
• Tør kabinettet af med en tør klud.
Fjernbetjening
Sikkerhedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Før du Starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Generelle Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Disktype og egenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Beskrivelse af Frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . .6
Beskrivelse af Bagpanelet . . . . . . . . . . . . . . . .8
Fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Batterier til
Fjernbetjeningen
(AAA størrelse)
Tilslutnings-Muligheder
Tilslutningsmuligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Grundlæggende Funktioner
Afspilning af en Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Søg og Skip-funktionerne . . . . . . . . . . . . . . . .13
Display-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Brug af disk- og titelmenu . . . . . . . . . . . . . . .14
Brug af funktionsmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Repeat afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Programmeret afspilning & tilfældig afspilning . .16
Slow Repeat-afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
2. For din sikkerheds skyld
Åbn aldrig hverken apparatet eller noget af dets tilbeør.
Det kan være farligt for dig og for visse sarte komponenter.
De risikerer at få elektrisk stød eller komme i berøring med
laserstrålen. Prøv ikke at se ind i apparatet hverken gennem
dvd-skuffens åbning eller nogen anden åbning.
ADVARSEL: BRUG AF KONTROLLER,
INDSTILLINGER OG ANDRE FREMGANGSMÅDER
END DE SOM SPECIFICERES HER KAN
FORÅRSAGE FARLIG STRÅLING.
Betjeningsvejledning
3. Obs!
1
Luk aldrig skuffen manuelt. Rør ikke ved skuffen eller ved
pladetallerkenen mens de er i bevægelse. Prøv ikke at få
pladetallerkenen til at dreje med hånden. Disse handlinger
kan medføre, at DVD-afspilleren ikke fungerer korrekt
og/eller beskadige pladerne. Beskyt dvd-afspilleren mod
fugt og stærk varme (kamin) og mod alt udstyr, der frembringer kraftige magnetfelter eller elektriske felter, f.eks.
højttalere mv. Netledningen skal frakobles netforsyningen,
hvis der er problemer med dvd-afspilleren. Denne dvdafspiller er ikke beregnet til industriel brug, men
udelukkende til brug i private hjem. Dette produkt er
udelukkende beregnet til privat brug. Kopiering eller hentning af musikfiler til handelsmæssigt eller andet lukrativt formål udgør eller kan udgøre et brud på loven om ophavsret.
UDELUKKELSE AF GARANTIEN :GARANTIEN BORTFALDER SÅFREMT PRODUKTET IKKE ANVENDES I
OVERENSSTEMMELSE MED LOVGIVNINGEN.
Kondensation : Vent i ca. 2 timer, før apparatet bruges, hvis
apparatet og/eller en dvd-plade har været opbevaret ved
kølig temperatur i et stykke tid. f.eks. under transport om
vinteren. Alle dele skal have stuetemperatur før brug for at
undgå alvorlige skader.
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
Video/Audio
Tilslutningskabel
Advancerede Funktioner
LOADING
Justering af størrelsesforhold (EZ View) . . . . .17
Vælg Audio-sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Vælg undertitel-sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Vælg kameravinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Brug af funktionerne Instant Replay/Skip
(gentag straks/hop over) . . . . . . . . . . . . . . . .19
Brug af bogmærke-funktionen . . . . . . . . . . . .20
Brug zoom lydfunktionerne . . . . . . . . . . . . . . .21
Clips-menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4 . . . .21
Valg af mappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
MP3/WMA Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
MPEG4 Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Visning af CD-billede . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Isætning af batterier i Fjernbetjeningen
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
1. Åbn for batterilåget på bagsiden af
fjernbetjeningen.
2. Isæt to AAA-batterier. Husk at vende polerne (+
eller -) rigtigt.
3. Sæt låget på plads.
LOADING
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
Hvis fjernbetjeningen ikke virker som den
skal:
2
3
STANDBY/ON
4. DVD-plader
Pas godt på dine plader. Hold pladerne med fingrene mod
hullet eller mod kanten. Læg altid pladen med etiketten
opad (ved enkeltsidede plader). Gør om nødvendigt pladen
ren med en blød klud, start i centrum af pladen og bevæg
kluden udad mod kanten. Læg altid pladen tilbage i etuiet
efter brug, og opbevar etuiet vertikalt. Læg altid pladen
rigtig på plads i holderens fordybning. Brug aldrig spray
beregnet til rengøring af grammofonplader, benzin, antistatisk væske eller anden opløsning, hvis pladens overflade er
snavset. Tør forsigtig pladen af med en blød fugtig klud (kun
vand), og tør aldrig pladen af med en roterende bevægelse,
eftersom det kan give cirkulære ridser i overfladen; disse
ridser kan forårsage støj ved afspilning.
4
EZ VIEW
PLAY
LOADING
• Tjek om polerne (+ -) på batterierne vender
rigtigt.
• Tjek om batterierne er for gamle.
• Tjek om sensoren på fjernbetjeningen kan være
blokeret.
• Tjek om der er lysstofrør i nærheden.
Indstilling af Setup-Menuen
Brug Setup menuen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Indstilling af sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Indstilling af Audio-options . . . . . . . . . . . . . . .28
Indstilling af displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Indstilling af censurniveauet . . . . . . . . . . . . . .31
5
Opslagsguide
Opgradering af firmware . . . . . . . . . . . . . . . .33
Guide til fejllokalisering . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
DEN-2
DEN-3
Generelle Features
Disktype og egenskaber
Fantastisk Lyd
BEMÆRK
Dolby Digital systemet udviklet af Dolby Labs giver
en krystalklar lydgengivelse.
* Disks som ikke kan spilles med denne afspiller.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• HD lag af super Audio CD
• CDG’er spiller kun lyd, ikke grafisk.
Skærm
Med MPEG2 kompressions-teknologi kan ses både
almindelige og widescreen (16:9) film.
Denne DVD-afspiller kan afspille Disks med følgende logoer:
Disktyper (Logoer)
Optagelses-typer Diskstørrelse
DVD
Lyd
+
Video
* Evnen til at spille tilbage kan afhænge af
optagelses konditionerne.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
Slow Motion
En vigtig scene kan ses i slow motion.
Programmeret afspilning (CD)
Du kan programmere spor til at spille i en fastsat
rækkefølge.
* Det kan være umuligt at afspille visse CD-R,
CD-RW og DVD-R på grund af disktypen eller
betingelserne, de er blevet optaget under.
Censur-kontrol (DVD)
Censur-kontrollen giver brugeren mulighed for at
vælge censur-niveau, så børn ikke kan se film, der
er forbudt for børn.
VIDEO-CD
Lyd
+
Video
12 Cm
8 Cm
Max. Spilletid
Egenskaber
• DVD-giver fantastisk lyd og
Ensidet 240 min.
videogengivelse takket være Dolby
Dobbeltsidet 480 min.
Digital og MPEG2 systemet.
•
Forskellige skærm- og
Ensidet 80 min.
audiofunktioner kan vælges ved
Dobbeltsidet 160 min.
hjælp af on-screen menuen.
74 min.
12 Cm
• Video med CD-lyd, VHS-kvalitet og
MPEG1 kompressionsteknologi.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
KOPIBESKYTTELSE
Mange DVD-disks er kodet med kopibeskyttelse.
På grund af dette bør du kun tilslutte din
DVD-afspiller direkte til dit TV, ikke til en
videomaskine. Tilslutning til en videomaskine
kan resultere i et forvrænget billede fra
kopibeskyttede DVD-disks.
Forskellige on-screen menufunktioner
Du kan vælge forskellige sprog (Audio/undertekst)
og kameravinkler, mens du ser filmen.
EZ VIEW (Fuldskærmsvisning) (DVD)
Easy View kan skifte fra letterboxformat til
fuldskærmsvisning på dit tv-apparat.
Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse af
copyright, og er beskyttet af U.S. patentnumre og
andre ejendomsrettigheder. Brug af Macrovision’s
kopibeskyttelsesteknologi skal autoriseres af
Macrovision og er kun til hjemme og andet pay-perview brug, hvis andet ikke er autoriseret skriftligt af
Macrovision.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Kan vise digitale fotos på dit tv.
Repeat (Gentag)
Du kan gentage et spor eller en film ved at trykke
på REPEAT-knappen.
AUDIO-CD
Lyd
Diskmarkeringer
~
PAL
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p)
MP3/WMA
“BRUGERE SKALBEMÆRKE AT IKKE ALLE
HØJDEFINITIONS-FJERSYNSAPPARATER ER
FULDT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG
KAN FORÅRSAGE BILLEDPROBLEMER. NÅR DET
DREJER SIG OM BILLEDPROBLEMER MED 525
ELLER 625 PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES
BRUGEREN AT SÆTTE TILSLUTNINGEN PÅ
”STANDARD DEFINITION”- UDSIGNAL. HVIS DER
ER SPØRGSMÅL OM VORES FJERNSYNSAPPRATERS KOMPABILITET MED DENNE MODEL
525p OG 625p DVD-SPILLER, VÆR SÅ VENLIG OG
KONTAKTE VORES KUNDESERVICECENTER.”
Dette apparat kan afspille discs med MP3/WMA
filer.
Instant Replay (DVD)
Denne funktion bruges til genafspilning af de
foregående 10 sekunder af filmen fra den
nuværende position.
Instant Skip (DVD)
Denne funktion hopper 10 sekunder frem i
afspilningen.
Regionsnummer for afspilning
Både DVD-afspilleren og Disks er indkodet med et
regionsnummer. Disse regionskoder skal stemme overens
for at disken skal virke. Hvis disse koder ikke stemmer
overens, vil disken ikke spille.
Playback Regions-nummer
PAL sendesystem i UK, Frankrig, Tyskland,
osv.
Regionsnummeret for denne afspiller står på
bagpanelet.
Dolby Digital-disk
STEREO
DIGITAL
SOUND
Stereodisk
DivX certifikation
Digital lyddisk
DivX, DivX certificeret og tilhørende
logoer er varemærker for
DivXNetworks, Inc anvendes under
licens.
DTS-disk
MP3-disk
MPEG4
Denne enhed kan afspille avi-filer optaget i MPEG4formater.
DEN-4
• En CD optages som et Digitalt
signal med bedre lydkvalitet og
giver bedre lydkvalitet i flere år.
DEN-5
Beskrivelse af Frontpanelet
Beskrivelse af Frontpanelet
EZ VIEW
STANDBY/ON
1
2 3 4 5 6
PLAY
7
STANDBY/ON
LOADING
EZ VIEW
8 9 10
1
11
6. EZ VIEW (Fuldskærmsvisning)
• Easy View kan skifte fra letterboxformat til
fuldskærmsvisning på dit tv-apparat.
1. STANDBY/ON (
)
• Når afspilleren er tilsluttet strømforsyning, lyser
lysdioden for tænd/sluk. Hvis du trykker på
knappen STANDBY/ON, for at tænde afspilleren,
går lysdioden ud.
7. OPEN/CLOSE (
)
• Åbner eller lukker for diskskuffen.
2. SKIP (
)/SEARCH
• Giver dig mulighed at søge tilbage på en plade.
Brug for at udelukke titel, kapitel eller spor.
8. AFSPIL
• Når der afspilles en disk, lyser lysdioden for
afspilning (Play)
3. STOP (
)
• Stopper afspilningen.
9. FJERNMODTAGER
10. Lysdiode INDLÆSNING
• Når der indlæses en disk, lyser lysdioden for
indlæsning (Loading)
4. PLAY/PAUSE (
)
• Starter afspilningen eller standser afspilningen
midlertidigt.
11. Lysdiode DISKSKUFFE
• Indlæs disken her.
5. SKIP (
)/SEARCH
• Giver dig mulighed at søge frem på en plade.
Brug for at udelukke titel, kapitel eller spor.
Lysdiode
Tænd/sluk på off/standby
Ingen disk.
Stop
Indlæser
Play/ Skip (Afspil/direkte hop)
Search/Pause (søg/pause)
Fejl
2
3
4
5 6
7
Frontpanel knapperne
Frontpanel knapperne
Funktion
9
DVD-P245
DVD-P244
6. EZ VIEW (Fuldskærmsvisning)
• Easy View kan skifte fra letterboxformat til
fuldskærmsvisning på dit tv-apparat.
7. PLAY/PAUSE (
)
• Starter afspilningen eller standser afspilningen
midlertidigt.
2. Lysdiode DISKSKUFFE
• Indlæs disken her.
8. SKIP (
) / SEARCH
• Giver dig mulighed at søge frem på en plade.
Brug for at udelukke titel, kapitel eller spor.
3. DISPLAY
• Betjeningsindikatorerne vises her.
9. SKIP (
) / SEARCH
• Giver dig mulighed at søge tilbage på en plade.
Brug for at udelukke titel, kapitel eller spor.
4. OPEN/CLOSE (
)
• Åbner eller lukker for diskskuffen.
5. STOP (
)
• Stopper afspilningen.
Fremvisnings-indikatorer
Lysdiode for
tænd/sluk (rød)
Lysdiode for
afspil (blå)
Lysdiode for
indlæsning (orange)
O
X
X
X
X
X
Blinker
X
X
X
X
O
Blinker
Blinker
X
O
O
Blinker
X
X
Blinker
DEN-6
1. STANDBY/ON (
)
• Når afspilleren er tilsluttet strømforsyning, lyser
lysdioden for tænd/sluk. Hvis du trykker på
knappen STANDBY/ON, for at tænde afspilleren,
går lysdioden ud.
1
2
3
Beskrivelse af Frontpanelet
1. Disctype indikator
2. Baglæns afspilning / Pause / Normal afspilning
3. Viser forskellige meddelelser om handlinger som PLAY, STOP, LOAD …
no DISC : Der er ikke indlæst en disk.
OPEN : Diskskuffen er åben.
LOAD : Afspiller og indlæser diskoplysningerne.
DEN-7
8
Beskrivelse af Bagpanelet
Fjernbetjeningen
6. STOP-knap (
Pr
Pb
7. MENU-knap
Y
1
COAXIAL
)
11
• Viser DVD-spillerens setupmenu.
COMPONENT VIDEO OUT
OPTICAL
8. RETURN-knappen
2
R
• Vender tilbage til den forrige menu.
L
ANALOG AUDIO OUT
VIDEO OUT
9. REPEAT A-B-knap
S-VIDEO OUT
• Bruges til at markere et udsnit mellem A og B.
12
13
14
3
4
1
2
3
4
5
6
Bagpanelet
1. DIGITAL AUDIO UDGANG
• Brug enten et optisk eller koaksialt kabel til
forbindelse med en kompatibel Dolby
Digitalkabel receiver. Bruges til at tilslutte en A/V
forstærker som har Dolby Digital dekoder,
MPEG-2 eller DTS dekoder.
5. KOMPONENTVIDEOUDGANGE
• Brug disse udgange hvis du har en fjernsyn
med komponentvideoindgange. De kan bruges
med Pr, Pb og Y-video.
• Hvis der vælges Component (P-SCAN)
videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer den
progressive scanningsmåde.
• Hvis der vælges Component (I-SCAN)
videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer
skærmskanderingsmåde.
2. ANALOG AUDIO OUT
• Tilslut til Audio indgangene på dit fjernsyn,
audio/video modtager.
5
10. SUBTITLE-knap
11. OPEN/CLOSE-knap (
)
• Sådan åbnes og lukkes diskbakken.
6
7
15
16
8
17
18
12. CLEAR-knap
• Fjerner menuer eller status-display fra skærmen.
13. INSTANT REPLAY-knap
• Denne funktion bruges til at afspille de foregående
10 sekunder af filmen fra nuværende position.
14. Knappen INSTANT SKIP
9
19
20
21
22
10
• Denne funktion hopper 10 sekunder frem i
afspilningen.
15. PLAY/PAUSE-knap (
)
• Begynd/pause diskafspilning.
16. Knappen INFO
• Viser oplysninger om den aktuelle disk.
6. SCART AV STIK
• Forbind til et TV med scart-indgang.
3. VIDEO UDGANG
• Brug et videokabel for tilslutning til Video
indgangen på dit fjernsyn.
• Videoudgangen i opsætningsmenuen skal
indstilles til Component (I-SCAN) eller S-Video.
17. Knappen DISC MENU
• Viser diskmenuen på skærmen.
18. ENTER/RETNING-knap
(OP/NED eller VENSTRE/HØJRE knap)
VIGTIG BEMÆRKNING
• Kontroller din fjernsyns brugsanvisning for at
undersøge om fjernsynsapparatet håndterer
Progressive Scan. I så fald, følg instruktionerne i
brugsanvisningen om indstillinger for Progressive
Scan i menusystemet.
4. S-VIDEO UDGANG
• Brug S-Videokablet til at forbinde denne kontakt
til S-Videoindgangen på dit fjernsyn, hvilket
giver et billede af højere kvalitet.
• Videoudgangen skal være sat til S-Video i
opsætningsmenuen.
DVD Funktionsknapper
• Denne knap fungerer som joystick.
1. DVD POWER-knap
19. EZ VIEW-knap
• Tænder og slukker for strømmen.
• Easy View kan skifte fra letterboxformat til
fuldskærmsvisning på dit tv-apparat.
2. NUMMER-knapper
• Hvis der vælges Component (P-SCAN)
videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer Video
og S-Video ikke.
3. PROG-knap
• Se side 30 for at få mere information om, hvordan
opsætningsmenuen bruges.
4. STEP-knap
20. REPEAT-knap
• Lader dig gentage en titel, kapitel, spor eller disc.
• Giver dig mulighed at programmere en vis rækkefølge.
21. ANGLE -knap
• Lader dig vælge forskellige kameravinkler på en
DVD.
• Afspiller et billede ad gangen.
5. SEARCH/SKIP-knapper (
/
,
/
)
22. AUDIO-knap
• Giver dig mulighed at søge frem/tilbage på en
plade. Brug for at udelukke titel, kapitel eller spor.
DEN-8
• Giver adgang til forskellige audio-funktioner på en
disc.
DEN-9
Tilslutningsmuligheder
Tilslutningsmuligheder
De følgende diagrammer viser eksempler på de mest anvendte tilslutningsmåder, hvorpå din DVDafspiller tilsluttes et TV eller andet udstyr.
Tilslutning til et TV (for video)
TV (Normal, Widescreen, Projektion, RGB, osv.)
Før tilslutning af DVD-afspilleren:
• Sluk altid for DVD-afspilleren, TV’et eller andre komponenter før tilslutning eller frakobling af kabler.
Grundlæggende lyd
• Tjek med brugsanvisningen til det udstyr du tilslutter for at få mere specifik information om det enkelte
komponent.
1. Metode
2. Metode
3. Metode
4. Metode
5. Metode
Godt
billede
Bedre
billede
Bedste
billede
Bedste
billede
Optimalt
billede
TV
Tilslutning til et Audio System
AV- OR S-Video
kabel
kabel
1. Metode
2. Metode
ELLER
AUDIO
Scartkabler
(medfølger
ikke)
Video
kabel
ELLER
ELLER
DVD
Pr
R
2ch Forstærker
Dolby Digital Dekoder
Audio Indgange
Digital Audio Indgange
Pb
Y
Pr
Pb
Y
L
ANALOG AUDIO OUT
VIDEO OUT
Audio
Indgang
Video
Indgang
S-VIDEO OUT
S-Video
Indgang
COMPONENT VIDEO OUT
Scart Indgang
Component Video
Indgang
(Interlace)
COMPONENT VIDEO OUT
Component Video
Indgang
(Progressiv)
1. Metode
DVD-afspiller + TV med Video Indgang
(Videoudgangen i opsætningsmenuen skal indstilles til S-Video eller scartstik-udgang (Scart output).
ELLER
2. Metode
DVD-afspiller + TV med S-Video Indgang
(Videoudgangen skal være sat til S-video i opsætningsmenuen.)
3. Metode
DVD-afspiller + TV med Scart Indgang (Audio & Video)
(Videoudgangen i opsætningsmenuen skal indstilles til scartstik-udgang (Scart output).
DVD
OPTICAL
R
L
ANALOG AUDIO OUT
Analog Audio Udgang
COAXIAL
Digital Audio Udgang
4. Metode
DVD-afspiller + TV med jackstik til interlace
(Videoudgangen i opsætningsmenuen skal indstilles til Component (I-SCAN).)
5. Metode
DVD-afspiller + tv med progressive scanningsstik.
(Videoudgangen i opsætningsmenuen skal indstilles til Component (P-SCAN).)
• Hvis du vil konvertere Video-udgang til progressiv scanning, skal du først vælge Component (P-SCAN)
Video-udgang i opsætningsmenuen. Derefter skal du vælge "Yes" inden for 10 sekunder.
• Hvis der vælges Component (P-SCAN) videoudgang i opsætningsmenuen, fungerer Video og S-Video ikke.
VIGTIG BEMÆRKNING
• Kontroller din fjernsyns brugsanvisning for at undersøge om fjernsynsapparatet håndterer Progressive Scan.
I så fald, følg instruktionerne i brugsanvisningen om indstillinger for Progressive Scan i menusystemet.
• Tilslutningsmetoden kan vœre forskellig fra illustrationen ovenfor, alt afhœngigt af dit tv.
DEN-10
DEN-11
Afspilning af en Disk
Søg og Skip-funktionerne
7. Step Motion Afspilning (ikke for CD)
Før Afspilning
Tryk på knappen STEP på fjernbetjeningen under
afspilning. (kun)
- Hver gang knappen trykkes, vises et nyt delbillede.
- Der høres ingen lyd under STEP-mode.
- Tryk på PLAY/PAUSE (
)-knappen for at vende
tilbage til normal afspilning.
(man kan kun springe fremad i delbillederne)
• Tænd for fjernsynet, og stil det ind på den korrekte
videoindgangskanal ved at trykke på knappen
TV/VIDEO på fjernsynets fjernbetjening.
• Hvis du har tilsluttet det eksterne audiosystem,
tændes for audiosystemet, og det stilles ind på
den korrekte audioindgangskanal.
Når afspilleren er tilsluttet, og du første gang trykker
på DVD POWER-knappen, vises denne skærm:
Du vælger et sprog ved at trykke på en NUMMERknap. (Denne skærm vises kun den første gang, du
tilslutter DVD-afspilleren).
Hvis du ikke vælger sprog ved begyndelsen, mistes
alle opsætningsmenuens indstillingsværdier.
8. Slow Motion Afspilning (ikke for CD)
Under PAUSE eller STEP-tilstand trykkes og holdes
nede på knappen
for at vælge afspilningshastighed
mellem 1/8, 1/4 og 1/2 af normal hastighed.
- Der høres ingen lyd under afspilning i slow motion.
- Tryk på PLAY/PAUSE (
) for at vende tilbage til
normal afspilningshastighed.
- Ved afspilning af en DVD vil langsom baglæns
afspilning ikke virke.
Under afspilningen kan du hurtigt søge igennem
et afsnit eller spor eller bruge skip-funktionen til
hurtigt at springe fremad i selektionen.
Søgning FORWARD eller REVERSE
Tryk på knappen SEARCH (
søg
) på
fjernbetjeningen i mere end 1 sekund.
Hvis du vil søge ved højere hastighed på DVD, VCD
eller CD, trykkes og holdes nede på knappen.
DVD 2X, 8X, 32X, 128X
VCD 4X, 8X
CD
Display-funktionen
Når en DVD/VCD/CD afspilles
1. Tryk på knappen INFO under afspilning.
2. Brug knapperne OP/NED for at vælge det
ønskede element.
3. Brug knapperne VENSTRE/HØJRE for at udføre
den ønskede opsætning, og tryk derefter på
ENTER.
• Talknapperne på fjernbetjeningen kan anvendes
til at få direkte adgang til en titel, et kapitel eller
til at begynde afspilningen på et ønsket
tidspunkt.
4. For at få skærmen til at forsvinde trykkes på
knappen INFO igen.
2X, 4X, 8X
DVD
Skip et spor
GENOPTAG AFSPILNING
Tryk på
Når du stopper afspilningen af en disk, husker DVD
(
)-afspilleren, hvor du stoppede og genoptager
afspilningen på det sted, du stoppede (undtagen,
hvis disken fjernes, hvis STOP (
)-knappen
trykkes to gange, eller hvis afspillerens netledning
tages ud af stikket).
• Under afspilning af en DVD kan du springe til næste afsnit
ved at trykke på
-knappen. Hvis du trykker på
knappen, rykkes hen til begyndelsen af afsnittet. Hvis du
trykker igen, rykkes hen til begyndelsen af forrige afsnit.
Afspilning
1. Tryk på OPEN/CLOSE-knappen.
STANDBY indikatorlyset slukkes og diskskuffen åbnes.
2. Læg disken forsigtigt ned i skuffen med dets label
opad.
3. Tryk på PLAY/PAUSE (
)-knappen eller
OPEN/CLOSE-knappen for at lukke for
diskskuffen.
4. Stop Afspilning
Tryk på STOP (
)-knappen.
BEMÆRK
• Afspilleren kan kun stå i pause-stilling i 5 minutter,
før den stopper.
• Afspilleren slukkes automatisk efter 30 minutter i
stop-mode (auto power-off feature).
• Hvis afspilleren er i stop-stilling i mere end et
minut uden nogen betjening fra brugeren aktiveres
en skærmslukker. Tryk PLAY/PAUSE (
) for at
gå tilbage til normal afspilning.
• Tryk
på PLAY-knappen for at vende tilbage til
normal afspilning.
5. Fjern Disken
eller
DVD
–knappen under afspilning.
Title
01
Chapter 02
Time
Audio
Subtitle
• Ved afspilning af en VCD 2.0 i MENU Off mode, en VCD
1.1 eller en CD, rykkes til næste spor, når du trykker
på
-knappen. Hvis du trykker på
-knappen, rykkes
tilbage til begyndelsen af det nuværende spor. Trykkes én
gang mere, rykkes der tilbage til begyndelsen af det
forrige spor.
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
VCD
Track 01
• Hvis et enkelt spor overstiger 15 minutter ved afspilning af
en VCD, og du trykker på
-knappen, rykkes der 5
minutter fremad. Hvis du trykker på
-knappen, rykkes
der 5 minutter tilbage.
Time 0 : 0 0 : 4 8
BEMÆRK
* Når der afspilles en VCD 2.0, kan du vælge Menu
On eller Menu Off ved brug af knappen DISC
MENU.
CD
CD
Track 01
Tryk på OPEN/CLOSE-knappen.
Time 0 : 0 0 : 4 8
6. Pause
Tryk på PLAY/PAUSE (
) eller STEP-knappen på
fjernbetjeningen.
- Skærmen “fryses” uden lyd.
- Tryk på PLAY/PAUSE (
)-knappen for at genstarte
afspilningen.
DEN-12
DEN-13
Display-funktionen
Sådan får du adgang til at afspille en
Title ønsket titel, når der er mere end én på
disken. Hvis der for eksempel er mere
end én film på en DVD, vil hver film blive
vist på listen.
De fleste DVD’er er optaget i kapitler,
Brug af disk- og titelmenu
Brug af diskmenu
Brug af funktionsmenu
1. Under afspilningen af en DVD-disk trykkes på
knappen MENU på fjernbetjeningen.
1. Tryk på knappen MENU under afspilning.
2. Vælg Disc Menu ved brug af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
Chapter således at man hurtigt kan finde en
ønsket passage (samme som spor eller
sange på en audio CD).
Giver mulighed for at afspille en film på
Begyndelsestidspunktet indtastes som
reference.
Henviser til tilgængelige undertekstsprog
Subtitle på disken.
Der kan vælges mellem undertekstsprogene, eller de kan slås fra, hvis man
ønsker det. En DVD-disk kan have op til
32 forskellige undertekster.
Repeat afspilning
Repeat Play lader dig gentage et spor, afsnit,
titel, en sektion (A-B) eller hele disken.
2. Brug knapperne OP/NED for at fremhæve
Function, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
Ved afspilning af en DVD/VCD/CD
3. Skærm til valg af funktion kommer frem, Info,
Zoom, Bookmark, Repeat og EZ View.
2. Vælg afsnit, titel eller A-B ved hjælp af
VENSTRE/HØJRE-knappen.
-
Time et ønsket tidspunkt.
Henviser til sproget for filmens lydspor.
Audio I eksemplet afspilles lydsporet på
engelsk 5.1 kanaler. En DVD-disk kan
have op til otte forskellige lydspor.
Brug af funktionsmenu
Info (Se side 13~14)
Zoom (Se side 21)
Bookmark (Se side 20)
Repeat (gentag), (Se side 15)
EZ View (Se side 17)
1. Tryk på REPEAT-knappen på fjernbetjeningen.
Repeat skærmen vises.
• Chapter ( ) : gentager det kapitel, der afspilles.
• Title ( T ) : gentager den titel, der afspilles.
• A-B : gentager et segment af disken, som du vælger.
DVD
4. Brug knappen OP/NED for at fremhæve en af de
5 funktioner. Tryk derefter på knappen HØJRE
eller ENTER for at få adgang til funktionen.
Off
01
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
01
D
01 A - B
REPEAT
ENTER
Brug af Titelmenu
1. Under afspilning af en DVD-disk trykkes på
knappen MENU på fjernbetjeningen.
VCD/CD
Off
2. Vælg Title Menu ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
T
3. Tryk på ENTER.
BEMÆRK
* Denne funktion virker ikke i VCD 2.0 mode
(Menu On mode). (Se side 13)
BEMÆRK
• Man kan også vælge disse funktioner direkte ved
brug af deres respektive knapper på
fjernbetjeningen.
BEMÆRK
• Der kan være disks, hvorpå titel- og diskmenu ikke
virker.
• Titelmenu bliver kun vist, hvis der er mindst to titler
på disken.
• Du kan også anvende Disc Menu med DISC
MENU-knappen på fjernkontrollen.
• I VCD2.0 fungerer knappen DISC MENU som
skifteknap mellem Menu On og Menu Off.
DEN-14
4. Du vender tilbage til normal afspilning ved at
trykke på REPEAT igen, og vælg Off ved hjælp af
VENSTRE/HØJRE-knappen. Tryk derefter på
ENTER.
* REPEAT A-B
• Tryk på REPEAT A-B i begyndelsen af det segment (A)
du ønsker at gennemse. B markeres automatisk
derefter.
• Tryk på REPEAT A-B i slutningen af segmentet.
Dette er slutningen på segmentet (B).
• For at afslutte funktionen trykkes på knappen 'CLEAR'
eller på 'REPEAT A-B' igen.
• A-B REPEAT giver dig ikke mulighed for at indstille
punkt (B), før der er gået mindst 5 sekunder, efter at
punkt (A) er blevet indstillet.
BEMÆRK
• En DVD gentager afspilning af afsnit eller titler.
En CD eller VCD gentager afspilning af hele
disken eller et spor.
• Alt efter disken, er det muligt at Repeat-funktionen
ikke virker.
• Denne funktion virker ikke i VCD 2.0 mode (Menu
On mode). (Se side 13)
DEN-15
Programmeret afspilning &
tilfældig afspilning
Afspilning af programmeret rækkefølge (CD)
1. Tryk på PROG-knappen.
2. Vælg PROGRAM ved hjælp af VENSTRE/
HØJRE-knappen. Tryk på ENTER-knappen.
3. Vælg det første afsnit (eller spor) til din
programmerede rækkefølge ved hjælp af
OP/NED/VENSTRE/HØJRE-knappen.
Tryk på ENTER-knappen. Rækkefølgen på dine
programvalg vises i Programrækkefølge-kassen.
4. Tryk på PLAY/PAUSE (
)-knappen.
Disken bliver nu afspillet i den programmerede
rækkefølge.
PROGRAM
Slow Repeat-afspilning
Med denne funktion kan du gengive scener,
der indeholder sport, dans, musikinstrumenter
etc. i slow motion, så du kan studere dem
nærmere.
Når du afspiller en DVD/VCD
1. Tryk på knappen PLAY/PAUSE (
).
2. Under PAUSE eller STEP-tilstand trykkes og
holdes nede på knappen
for at vælge
afspilningshastighed mellem 1/8, 1/4 og 1/2 af
normal hastighed.
3. Tryk REPEAT A-B på fjernbetjeningen én gang
ved første afsnit som skal gentages, hvis flere
hastigheder er valgt (valg af A-punktet).
RANDOM
4. Tryk REPEAT A-B -knappen igen
(valg af B-punktet).
PROGRAM 01
Program Order
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
-----
------
------
------
CLEAR
Afspilning i tilfældig rækkefølge (CD)
1. Tryk på PROG-knappen.
BEMÆRK
• Disken afspiller kun fra A til B gentagne gange ved
den valgte hastighed.
• Tryk på knappen 'CLEAR' eller 'REPEAT (A-B)' for
at afslutte funktionen.
• A-B REPEAT tillader dig ikke at stille punkt (B) før
der i det mindste er gået 5 sekunder efter punkt
(A) blev stillet.
• Denne funktion virker ikke i VCD 2.0 mode (Menu
On mode). (Se side 13)
2. Vælg RANDOM (tilfældig) ved hjælp af
VENSTRE/HØJRE-knappen.
Tryk på ENTER-knappen.
PROGRAM
RANDOM
BEMÆRK
• Afhængig af disken kan det forekomme at
afspilning i programmeret eller tilfældig rækkefølge
ikke er mulig.
• Denne enhed understøtter maksimalt 20
programmerede rækkefølger.
• Når man er i afspilningsmåde, trykkes på knappen
CLEAR på fjernbetjeningen for at annullere
programmeret afspilning.
DEN-16
Justering af størrelsesforhold (EZ View)
Afspilning med brug af størrelsesforhold (DVD)
Hvis du bruger et 4:3 tv
Tryk på knappen EZ VIEW.
• Skærmstørrelsen skifter, når der trykkes på
knappen gentagne gange.
• Skærmzoom fungerer forskelligt alt afhængig af
skærmindstillingen i den oprindelige
indstillingsmenu.
• For at sikre korrekt brug af knappen EZ VIEW bør
du indstille det korrekte størrelsesforhold i
indstillingsmenuen (Se side 29).
1. Til disks med 16:9 størrelsesforhold
• 4:3 letterbox
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. De sorte bjælker vil fremkomme
øverst og nederst på skærmen.
• 4:3 Pan Scan
Venstre og højre side af skærmen er skåret væk
og midten af 16:9 skærmen vises.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den
fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud,
som det er blevet strakt lodret.
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er
skåret væk og den centrale del af skærmen er
forstørret.
Hvis du bruger et 16:9 tv
1. Til disks med 16:9 størrelsesforhold
• Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret. Når der
afspilles en disk med størrelsesforholdet 2.35:1,
forsvinder skærmens sorte bjælker foroven og
forneden på skærmen. Billedet vil se ud, som
det er blevet strakt lodret. (Det kan være, at de
sorte bjælker ikke forsvinder helt alt afhængig af
disktypen.)
• Zoom Fit (Zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er
skåret væk, og den centrale del af skærmen er
forstørret.
2. Til disks med 4:3 størrelsesforhold
• Normal bredde
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 16:9. Billedet vil se ud, som det er
blevet strakt vandret.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den
fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud,
som det er blevet strakt lodret.
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er
skåret væk, og den centrale del af skærmen er
forstørret.
• Vertical Fit (lodret tilpasning)
Når en 4:3 DVD-disk vises på et 16:9 tv, vil der
fremkomme sorte bjælker til højre og venstre på
skærmen for at forhindre billedet i at se ud, som
om det er blevet strakt vandret.
2. Til disks med 4:3 størrelsesforhold
• Wide Screen
Viser indholdet af en DVD-titel i størrelsesforholdet 4:3.
• Screen Fit (tilpasning til skærmen)
Skærmens top og bund bliver afskåret, og den
fulde skærm kommer frem. Billedet vil se ud,
som det er blevet strakt lodret.
• Zoom Fit (zoomtilpasning)
Top, bund, venstre og højre side af skærmen er
skåret væk og den centrale del af skærmen er
forstørret.
BEMÆRK
• Hvordan denne funktion virker afhænger af
disktypen.
DEN-17
Vælg Audio-sprog
Vælg undertitel-sprog
Du kan vælge en ønsket audio hurtigt og let
ved brug af AUDIO-knappen.
Du kan nemt og hurtigt vælge at se undertitler
med SUBTITLE-knappen.
Brug AUDIO-knappen
Brug SUBTITLE-knappen
1. Tryk på AUDIO-knappen.
1. Tryk på SUBTITLE-knappen.
2. Lyden skifter, når der trykkes på knappen
gentagne gange.
Sprogene vises med forkortelser.
- Undertekst-sproget vises med forkortelser.
2. Underteksten skifter, når der trykkes på knappen
gentagne gange.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
ENG
AUDIO
Brug af Instant Afspilnings Funktion (DVD)
Brug ANGLE (vinkel)-knappen
Hvis du trykker på INSTANT REPLAY knappen
flyttes den nuværende scene ca. 10 sekunder
tilbage og afspilles igen.
Hvis disken indeholder flere vinkler, vises mærket
ANGLE (vinkel) på skærmen.
Hvis du ikke fik set en scene kan du se den igen
ved at bruge denne funktion.
* Afhængig af disken virker Instant Afspilnings-funktionen
måske ikke.
SUBTITLE
2. Tryk på knappen ANGLE gentagende gange for
at få den ønskede scenevinkel.
- Når der bruges video- eller CD-afspiller, kan der
vælges følgende indstillinger: Stereo, højre eller
venstre.
- Brug knapperne VENSTRE/HØJRE for at vælge det
ønskede undertekstsprog på en MPEG4, og tryk
derefter på ENTER.
VCD/CD
Stereo
Hvis en DVD indeholder forskellige
optagelsesvinkler af en speciel scene, kan du
bruge (Angle) vinkel-funktionen.
1. Tryk på knappen ANGLE (vinkel), og ikonet
ANGLE vises med aktuelt vinkelnummer og
antallet af tilgængelige vinkler.
DVD
Brug af funktionerne Instant
Replay/Skip (gentag straks/hop over)
Vælg kameravinkel
3. For at få ANGLE-ikonet væk, trykkes på knappen
CLEAR eller RETURN.
4/6
ANGLE
MPEG4
Brug af funktionerne Instant Skip (DVD)
AUDIO
None
Denne funktion bruges til at hoppe 10 sekunder
frem i afspilningen af den scene, der bliver vist.
- Brug knapperne VENSTRE/HØJRE for at vælge den
ønskede audio på en MPEG4, og tryk derefter på
ENTER.
Tryk på knappen INSTANT SKIP.
3. For at få SUBTITLE-ikonet væk, trykkes på
knappen CLEAR eller RETURN.
MPEG4
MP3 1/8
3. For at få AUDIO-ikonet væk, trykkes på knappen
CLEAR eller RETURN.
BEMÆRK
• Hvordan denne funktion virker, og om den virker i
det hele taget, afhænger af hvilke audios, der er
indkodede på disken.
• En DVD disk kan indeholde op til 8 sprog.
• Hvis du ønsker at bruge det samme
audio-sprog hver gang du afspiller en DVD;
så se s. 27 “Indstilling af sprog”.
BEMÆRK
• Hvis disken har en vinkel, virker denne funktion
ikke. Det er i øjeblikket kun meget få diske, der har
denne funktion.
- Afspilningen vil hoppe 10 sekunder frem i afspilningen.
- Der kan være disks, hvor denne funktion ikke virker.
BEMÆRK
• Hvordan denne funktion virker, og om den virker i
det hele taget, afhænger af hvilke undertekster,
der er indkodede på disken.
• En DVD disk kan indeholde op til 32
undertekstsprog.
• Hvis du ønsker at bruge det samme
undertekstsprog hver gang du afspiller en
DVD; så se s. 28 “Indstilling af sprog”.
DEN-18
DEN-19
Brug af bogmærke-funktionen
Bogmærke-funktionen lader dig udvælge dele
af en DVD eller VCD (Menu Off-mode), så du
hurtigt kan finde udsnittet senere.
Brug Bogmærke-funktionen (DVD/VCD)
1. Tryk på knappen MENU under afspilning.
2. Brug knapperne OP/NED for at fremhæve
Function, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
Brug zoom lydfunktionerne
Find en markeret scene frem
Brug Zoom-funktionen (DVD/VCD)
1. Under afspilningen trykkes på knappen MENU på
fjernbetjeningen, og der vælges Bookmark.
1. Tryk på MENU-knappen under afspilning eller i
pause mode.
2. Brug VENSTRE/HØJRE-knappen til at vælge en
markeret scene.
2. Brug knapperne OP/NED for at fremhæve
Function, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
3. Tryk på PLAY/PAUSE (
)-knappen for at
springe hen til den markerede scene.
3. Vælg Zoom ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
Clips-menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Disks med MP3/WMA/JPEG/MPEG4 indeholder
individuelle sange, billeder eller film, der kan ordnes
i mapper som vist nedenfor. Det gøres på samme
måde, som når du bruger din computer til at lægge
filer i forskellige mapper.
1. Åbn diskbakken.
2. Læg disken på bakken.
- Læg disken med tekstsiden med opad.
3. Luk diskbakken.
- Bakken lukkes og nedenstående skærmmenu vises.
4. Brug OP/NED eller VENSTRE/HØJRE-knappen til
at udvælge den del af skærmen, du ønsker at
zoome ind på.
3. Vælg Bookmark ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
5. Tryk på ENTER-knappen.
4. Brug VENSTRE/HØJRE-knappen til at flytte til det
ønskede bogmærke ikon.
- Under afspilning af en DVD trykkes på ENTER for at
zoome ind 2X/4X/2X/normal i den rækkefølge.
- Under afspilning af en VCD trykkes på ENTER for at
zoome ind 2X/normal i den rækkefølge.
5. Når du kommer til den scene, du ønsker at
markere, så tryk på ENTER-knappen. Ikonet vil
ændres til et nummer (1,2 eller 3).
Slet et bogmærke
1. Under afspilningen trykkes på knappen MENU på
fjernbetjeningen, og der vælges Bookmark.
2. Brug VENSTRE/HØJRE-knappen til at vælge det
bogmærkenummer du ønsker at slette.
3. Tryk på CLEAR-knappen for at slette et
bogmærkenummer.
Overordnet mappe, aktuel
mappe og peer-mapper
Mapper og filer i
aktuel mappe
•
: Filnavn for den der afspilles nu.
•
: Aktuel afspilningstid.
•
: Aktuel afspilningsmåde: Der er 4 funktionsmåder. De kan vælges i rækkefølge ved at
trykke på knappen REPEAT.
- Off : Normal afspilning
- Track : Gentag aktuelt spor.
- Folder : Gentag den aktuelle mappe.
- Random : Filerne på disken bliver
afspillet i tilfældig rækkefølge.
BEMÆRK
• Du kan markere op til 3 scener ad gangen.
• Denne funktion virker ikke i VCD 2.0 mode (Menu
On mode) (Se side 13)
• Alt efter disken er det nogle gange ikke muligt at
bruge Bogmærke-funktionen.
BEMÆRK Se side 23, når der afspilles en
MPEG4(AVI)-fil.
DEN-20
•
: MP3 filikon.
•
: WMA filikon.
•
: JPEG-filikon.
•
: AVI-filikon.
•
: Mappeikon.
•
: Aktuelt mappeikon.
DEN-21
Valg af mappe
MP3/WMA Afspilning
Mappen kan kun vælges i Stop-indstilling.
• Sådan vælges overordnet mappe
Tryk på knappen RETURN for at gå til overordnet
mappe, eller brug knapperne OP/NED for at vælge
“..”, og tryk på ENTER for at gå til overordnet
mappe.
• Sådan vælges peer-mappen
Brug knapperne HØJRE/VENSTRE til at
fremhæve venstre vindue. Brug knapperne
OP/NED for at vælge den ønskede mappe,
derefter trykkes på ENTER.
• Sådan vælges under-mappen
Brug knapperne HØJRE/VENSTRE til at
fremhæve højre vindue. Brug knapperne OP/NED
for at vælge den ønskede mappe, derefter trykkes
på ENTER.
1. Åbn diskbakken.
2. Læg disken på bakken.
- Læg disken med tekstsiden med opad.
3. Luk diskbakken.
- Bakken lukkes og nedenstående skærmmenu
vises.
MP3/WMA Afspilnings-Funktion
1. Vælg den ønskede mappe.
2. Brug knapperne OP/NED for at vælge en lydfil.
3. Tryk på ENTER for at begynde afspilning af en
lydfil.
R o ot
WM A
J PEG
Parent F o ld e r
M P3
M USIC
Cu rre n t F o ld e r
1s t
S u b -F o ld e rs
2nd
SONG FILE 1
P e e r F o ld e rs
SONG FILE 2
SONG FILE 3
M PEG4 FILES
Repeat/Random afspilning
Tryk på knappen REPEAT for at skifte
afspilningsmåde.
Der er 4 måder, Off, Track, Folder og RANDOM.
- Off : Normal afspilning
- Track : Gentager den aktuelle sangmappe.
- Folder : Gentager lydfiler, som er af samme filtype,
i den aktuelle mappe.
- Random : lydfilerne på disken, som er af samme
filtype, bliver afspillet i tilfældig
rækkefølge.
* For at genoptage normal afspilning, trykkes på
knappen CLEAR.
MP3/WMA Afspilning
CD-R MP3/WMA disks
Når der optages MP3/WMA-filer på CD-R, se
venligst følgende.
• Dine MP3/WMA filer skal være af formatet ISO 9660
eller JOLIET.
ISO 9660 format og Joliet MP3/WMA filer er kompatibel
med Microsofts DOS og Windows, og med Apples Mac.
Disse to formater er de mest brugte.
• Ved navngivning af dine MP3/WMA filer overskrid ikke
8 tegn, og placér ”.mp3, .wma” som fil forlængelse.
General navne format af: Titel.mp3. eller Titel.wma. Ved
komponering af din titel, så vær sikker på, at du bruger 8
tegn eller mindre, ikke har nogle mellemrum i navnet, og
undgår brugen af specielle tegn inklusiv: (.,/,\,=,+).
• Brug en dekompression overførelseshastighed på
mindst 128 Kbps ved optagelse af MP3 filer.
MP3 lydkvaliteten afhænger faktisk af hvilken
kompression/dekompressions-hastighed du vælger.
For at opnå audio CD kvalitets lyd, kræves en
analog/digital sampling hastighed, der er konvertibelt til
MP3 format, på mindst 128 Kbps og op til 160 Kbps. Det
giver kun sjældent bedre lydkvalitet, hvis der vælges et
højere niveau såsom 192 Kbps eller mere. Modsat, filer
med samplingshastighed under 128 Kbps vil ikke spille
korrekt.
• Brug en overførselsdekomprimering på mindst
64Kbps, når der optages WMA-filer.
Lydkvaliteten med WMA-filer afhænger i bund og grund af
størrelsen af komprimeringen/dekomprimeringen, som du
vælger. For at opnå audio CD-lydkvalitet kræves en
størrelse på analog/digital sampling, som stemmer
overens med WMA-formatet og mindst 64 Kbps og op til
192Kbps. Omvendt gælder det, at filer med
dekomprimeringsstørrelser under 64Kbps eller over
192Kbps heller ikke kan afspilles godt.
• Undgå at kopiere copyright beskyttede MP3 filer.
Visse “sikkerheds beskyttede” filer er krypteret og
kodebeskyttet for at hindre illegal kopiering. Disse filer er
af følgende typer: Windows MediaTM (registeret varemærke
af Microsoft Inc) og SDMITM (registeret varemærke af The
SDMI Foundation). Du kan ikke kopiere sådanne filer.
• Vigtigt: Ovennævnte anbefalinger kan ikke tages som en
garanti for, at DVD afspilleren vil spille MP3 optagelser,
eller som en forsikring af lydkvalitet. Du skal være
opmærksom på, at visse teknologier og metoder for MP3
filers optagelser på CD-R’er forhindrer optimal afspilning
af disse filer på din DVD afspiller (degraderet lydkvalitet
og i visse tilfælde afspillerens uformåenhed til at læse
filerne).
MPEG4 Afspilning
1. Åbn diskbakken.
2. Læg disken på bakken.
- Læg disken med tekstsiden med opad.
3. Luk diskbakken.
- Bakken lukkes og nedenstående skærmmenu
vises.
MPEG4 Afspilnings-Funktion
AVI-filer indeholder lyd- og videodata. Kun filer af
formatet AVI med filtypenavnet “.avi” kan afspilles.
1. Vælg den ønskede mappe.
(Se side 22 for at vælge mappe.)
2. Brug knapperne OP/NED eller HØJRE/VENSTRE
til at vælge en avi-fil (DivX/XviD), tryk derefter på
knappen ENTER.
Gentag afspilning
Tryk på knappen REPEAT for at ændre
afspilningsmåde. Der er 4 måder, Off, Folder, Titel
og A-B (en afstand mellem to punkter som du selv
vælger).
Off
• Folder (
FD
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
) : gentager AVI-filerne som har samme
fil-endelser i den aktuelle mappe.
• Title ( ) : gentager den titel, der afspilles.
• A-B : gentager et segment af filen, som du vælger.
T
• Denne enhed kan maksimalt afspille 3000 filer og 300
mapper per disk.
DEN-22
F
DEN-23
F
MPEG4 Afspilning
Brug af displayfunktionen
Visning af CD-billede
Beskrivelse af funktioner for MPEG4-filer
1. Tryk på knappen INFO under afspilning.
Funktion
2. Brug knapperne OP/NED for at vælge det
ønskede element.
3. Brug knapperne VENSTRE/HØJRE for at udføre
den ønskede opsætning, og tryk derefter på
ENTER.
• Talknapperne på fjernbetjeningen kan anvendes
til at få direkte adgang til en titel, et til at
begynde afspilningen på et ønsket
tidspunkt.
4. For at få skærmen til at forsvinde trykkes på
knappen INFO igen.
DivX
Title
Time
Audio
Subtitle
Size
Beskrivelse
Referenceside
Spring over Under afspilning trykkes på
knappen
eller
, og
(
eller
)
der flyttes 5 minutter frem
eller tilbage.
Tryk på knappen SEARCH
søg
på
Søg
fjernbetjeningen i mere end
(
eller
)
1 sekund. Giver mulighed for
at søge hurtigere I AVI-fil.
(2X, 4X, 8X)
Giver mulighed for langsom
Afspilning i afspilning af AVI-fil.
slow-motion (1/8X, 1/4X, 1/2X)
Afspilning Hver gang der trykkes på
billede efter knappen STEP, kommer en
ny billedramme frem.
billede
2X/4X/2X/Normal i
ZOOM
rækkefølge.
01
0:0 0 : 1 3
-
640x272
Giver mulighed for at afspille en film på
Time et ønsket tidspunkt.
Begyndelsestidspunktet indtastes som
reference.
Her kan vælges det ønskede sprog for
Audio titlens lydspor. MP3, AC3 og WMA kan
afspilles. Du kan bruge denne funktion
ved hjælp af AUDIO-knappen. (Se side
18)
CD-R JPEG Disks
P 12
P 12
P 21
- Det afhænger af MPEG4-filen, om disse funktioner
fungerer.
Denne enhed kan afspille AVI-filer i følgende
videokomprimeringsformater:
- DivX 3.11
- DivX 4 (baseret på MPEG-4 Simple Profile)
- DivX 5 MPEG-4 simple profile plus yderligere
funktioner så som tovejsvisning/-søgning af
rammer. Qpel og GMC kan også anvendes)
- kompatibel XviD MPEG-4.
Henviser til tilgængelige undertekstsprog
Size
Billedstørrelsen har relation til opløsningen af billedet. Jo større billedet er, jo
højere opløsning kræves der.
Hvis billedopløsning er lille, justeres det
automatisk. Således at du kan billedet
på fuld skærm.
• Brug knapperne INFO på fjernkontrollen for at vælge
det billede, som du ønsker at se, og tryk derefter på
knappen ENTER.
•
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bitrate kan variere:
Enheden kan hoppe over
afkodning af afsnit med
høje bitrater og begynde
afkodningen igen, når
bitraten er vendt tilbage til
normal.
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maksimal bitrate: 4Mbps
BEMÆRK
• Visse MPEG-4-filer som er oprettet på en PC kan
ikke afspilles. Kun Codec Type, hvis version og
opløsning er angivet i specifikationerne, er
understøttet.
• Denne enhed understøtter CD-R/CD-RW skrevet i
MPEG-4 i overensstemmelse med “ISO9660
standard”.
DEN-24
: Vend tilbage til albumskærmen.
• For at se de næste 6 billeder, trykkes på knappen
.
• For at se de forrige 6 billeder, trykkes på knappen
.
•
: Hver gang der trykkes på knappen ENTER,
roterer billedet 90 grader med uret.
•
: Hver gang der trykkes på knappen ENTER,
forstørres billedet op til 4X.
(Normal ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
•
: Enheden går i billedserie-mode.
*Før serievisningen kan begynde, skal man indstille
varigheden af intervallet mellem billederne.
Denne enhed understøtter alle opløsninger op til maks
nedenfor
Subtitle på disken. Der kan vælges mellem
undertekstsprogene, eller de kan slås
fra, hvis man ønsker det. Du kan bruge
denne funktion ved hjælp af SUBTITLEknappen. (Se side 18)
2. Brug knapperne OP/NED til at vælge en billedefil i
clipsmenuen, tryk derefter på ENTER. Der vil blive
vist en skærm, der ser ud som den her nedenfor.
-
CD-R AVI-fil
Sådan får du adgang til at afspille en
Title ønsket titel, når der er mere end én på
disken.
BEMÆRK
• Hvis der ikke trykkes på nogen knap på fjernbetjeningen i 10 sekunder, forsvinder menuen.
Tryk på knapperne INFO på fjernbetjeningen for at
få vist menuen igen.
• Tryk på knappen STOP for at vende tilbage til
clips-menuen.
• Når der afspilles en Kodak billede-cd, viser
enheden fotoet direkte, ikke i clips-menuen.
ENTER RETURN
MP3 1/8
None
1. Vælg den ønskede mappe. (Se side 22 for at
vælge mappe.)
TIMER:
ENTER RETURN
•
: Når dette ikon vælges, og der trykkes på
ENTER, skifter billedet automatisk med et
interval på ca. 6 sekunder.
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på
ca. 12 sekunder.
•
: Billedet skifter automatisk med et interval på
ca. 18 sekunder.
• Kun filer med tilføjelsen ".jpg" og ".JPG" kan vises.
• Hvis disken ikke er lukket, vil det tage længere tid at
starte afspilningen og ikke alle optagede filer kan vises.
• Kun CD-R disks med JPEG-filer i formatet ISO 9660 eller
Joliet kan vises.
• Navnet på JPEG-filen må ikke være længere end 8
karakterer og må ikke indeholde tomme pladser eller
særlige karakterer (. / = +).
• Kun konsekutivt indspillede multisession-disks kan vises.
Hvis der er et tomt segment i en multisession-disk, kan
disken kun vises hen til dette tomme segment.
• Der kan maksimalt lagres 3000 billeder på en enkelt CD.
• Når der vises en Kodak Picture CD, er det kun JPEGfilerne i billedmapperne, der kan vises.
• Kodak billed-cd: JPEG-filer i billedmappen kan afspilles
automatisk.
• Konica billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet, vælges
JPEG-filerne i clips-menuen.
• Fuji billed-cd: Hvis du ønsker at se Billedet, vælges
JPEG-filerne i clips-menuen.
• QSS billed-cd: Enheden kan ikke afspille QSS billedecd’er.
• Hvis antallet af filer på 1 disk er over 3000, er det kun de
3000 JPEG-filer, der kan vises.
• Hvis antallet af mapper på 1 disk er over 300, er det kun
de 300 JPEG-mapper, der kan vises.
*Afhængig af filstørrelsen, kan intervallet mellem billederne
være længere eller kortere.
*Hvis du ikke trykker på nogen knap, starter billedserien
automatisk med intervaller af 10 sekunder som standard.
DEN-25
Brug Setup menuen
Indstilling af sprog
Setup menuen lader dig “skræddersy” din
DVD-afspiller, så du kan vælge forskellige
sprogindstillinger, censurniveau, selv den
ønskede type fjernsynsskærm.
Du kan forindstille sproget på player menuen,
disk menuen, og undertekst menuen, så det
ønskede sprog vises, hver gang du ser en
film.
1. Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen, når
enheden er i tilstanden Stop. Vælg Setup ved
hjælp af knapperne OP/NED, tryk derefter på
knappen HØJRE eller ENTER.
Language Setup : Indstilling af sproget.
Audio Setup : Indstilling af audio options
Display Setup : Indstilling af Display options
Bruges til at vælge den type skærm du ønsker
at se og andre display options.
Disk Menu sprog
Audio sprog
Denne funktion ændrer kun tekstsproget på disk
menuskærmene.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
Brug af Player Menu Language
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
3. Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
3. Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
3. Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
Parental Setup : Indstilling af censur-niveauet
Lader brugeren sætte et censur-niveau, som
forhindrer børn i at se “forbudt-for-børn” film.
DivX(R) Registration : Brug venligst
registreringskoden til at registrere denne
afspiller med DivX(R)-video On Demandservice. Det vil give dig mulighed for at købe
og bruge videoer ved brug af DivX(R)-video
On Demand-format. For yderligere oplysninger
gå til www.divx.com/vod.
Indstilling af sprog
4. Vælg Disc Menu ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
4. Vælg Audio ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
5. Brug knapperne OP/NED for at vælge det ønskede
sprog.
- Vælg “Original” hvis diskens lydspor skal være det
originale sprog, som disken er optaget i.
5. Brug knapperne OP/NED for at vælge det ønskede
sprog.
- Vælg “Others” hvis det ønskede sprog ikke er nævnt.
- Vælg “Others” (andre), hvis det ønskede sprog ikke er
nævnt.
AUDIO LANGUAGE
Audio
Original
Others
4. Vælg Player Menu ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
6. Tryk på ENTER-knappen.
LANGUAGE SETUP
Disc Menu
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
6. Tryk på ENTER-knappen.
Title Menu
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
Function
Setup
5. Brug knapperne OP/NED for at vælge det ønskede
sprog.
2. Brug OP/NED-knappen på fjernbetjeningen for
adgang til forskellige features.
3. Tryk på HØJRE eller ENTER-knappen for adgang
til under-features.
Setup-skærmen fjernes igen ved at trykke på
MENU-knappen efter indstilling.
6. Tryk på ENTER-knappen.
BEMÆRK
Afhængig af disken er nogle SETUP menu-valg ikke
tilgængelige.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
- Tryk på RETURN eller VENSTRE-knappen for at fjerne
SETUP MENU igen.
DEN-26
DEN-27
Indstilling af sprog
Undertekst sprog
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
3. Vælg Language Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
Indstilling af Audio-options
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
3. Vælg Audio Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
DTS
1. Off : Vælger standard opstilling.
2. On : Udsender DTS Bitstream kun via digital udgang.
Vælg DTS ved opkobling til en DTS Dekoder.
BEMÆRK
Der er ingen analog audioudgang, når du
afspiller DTS-lyd.
Dynamic Compression
1. On : Vælger dynamisk kompression.
2. Off : Vælger standard opstilling.
Indstilling af displayet
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden
Stop.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
3. Vælg Display Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
PCM Down Sampling
4. Vælg Subtitle ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
1. On : Vælg dette, når forstærkeren, der er forbundet til
afspilleren, ikke er kompatibel med 96KHz.
I dette tilfælde bliver 96KHz signalerne
nedkonverteret til 48 KHz.
5. Brug knapperne OP/NED for at vælge det ønskede
sprog.
2. Off : Vælg dette, når forstærkeren, der er forbundet til
afspilleren, er kompatibel med 96KHz.
I dette tilfælde bliver alle signaler udsendt uden
ændringer.
- Vælg “Automatic” hvis du ønsker at undertekstsproget
skal være det samme som det, du har valgt til audio
sprog.
- Vælg “Others” (andre) hvis det ønskede sprog ikke er
nævnt. Nogle disks indeholder ikke det sprog, du har
valgt som dit ønskede sprog. I disse tilfælde vil disken
bruge dets originale sprogindstilling.
Indstilling af Audio-options
4. Brug OP/NED-knappen til at vælge den ønskede
indstilling. Tryk derefter på HØJRE eller ENTERknappen.
SUBTITLE LANGUAGE
Automatic
Subtitle
Others
4. Brug OP/NED-knappen til at vælge den ønskede
indstilling. Tryk derefter på HØJRE eller ENTERknappen.
BEMÆRK
• Hvordan man fjerner SETUP MENUEN eller
vender tilbage til skærm-menuen under setup.
Tryk på RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Fremstillet under licenstilladelse af Dolby
Laboratories. “Dolby” og det dobbelte-D symbol er
Dolby Laboratories varemærker.
• “DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker af
Digital Theater Systems, Inc.
TV Aspect (format)
Afhængigt af fjernsynstypen kan det være nødvendigt at
justere skærmindstillingerne (aspektforhold).
Dolby Digital Output
6. Tryk på ENTER-knappen.
1. PCM : Omdannes til PCM (2CH) 48kHz/16Bit audio.
Vælg PCM når du bruger de analoge audio
udgange.
- Sproget bliver valgt, og skærmen vender tilbage til
opsætningsmenuen.
1. 4:3 Letter Box : Vælges hvis du ønsker at se det totale
16:9 skærmformat, som DVD’en har, også selv om du
har et TV med 4:3 skærmformat. Du vil nu se sorte
“bjælker” i toppen og bunden af skærmen.
2. Bitstream : Omdannes til Dolby Digital Bitstream –
5.1CH. Vælg Bitstream ved brug af de
digitale audio udgange.
BEMÆRK
• Hvis det valgte sprog ikke er indkodet på disken,
vælges det originale optagelsessprog.
• Tryk på RETURN eller VENSTRE-knappen for at
fjerne SETUP MENUEN eller for at vende tilbage
til skærmmenuen under setup.
BEMÆRK
2. 4:3 Pan-Scan : Vælges for normal TV-størrelse, når du
ønsker at se midtersektionen af en 16:9 skærm.
(Yderste venstre og højre side af filmen vil ikke kunne
ses).
• Hvis den rigtige digital udgang ikke er
valgt, høres ingen lyd.
3. 16:9 Wide : Lader dig se hele 16:9 filmen på dit
widescreen TV.
MPEG-2 Digital Out
1. PCM : Omdannes til PCM (2CH) 48kHz/16Bit audio.
Vælg PCM når du bruger de analoge audio
udgange.
TV ASPECT
4:3 Letter Box
2. Bitstream : Omdannes til MPEG-2 Dolby Digital
Bitstream – 5.1CH (ved MPEG-2 7.1CH).
Vælg Bitstream ved brug af de digital
audio udgange.
DEN-28
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
DEN-29
Indstilling af displayet
Indstilling af censurniveauet
Video Output
Vælg Videoudgang.
Still Mode
Indstillingerne vil afhjælpe, at billedet flimrer ved
stilstand og vil vise småt tekst mere tydeligt.
1. S-Video : Vælges, når du vil bruge video og S-video
Out.
1. Auto : Vælges Auto, vil Field/Frame automatisk
konverteres.
2. Component (I-SCAN) : Vælges, når du vil bruge
komponent skærmskandering
(625i/525i) Out.
2. Field : Vælg denne feature, hvis skærmen ryster i
Auto mode.
3. Frame : Vælg denne feature, hvis du ønsker at se små
bogstaver bedre i Auto mode.
3. Component (P-SCAN) : Vælges, når du vil bruge
komponent progressiv
(625p/525p) Out.
Screen Messages (skærmbeskeder)
4. SCART Output : Vælges, når du vil bruge Scart Out.
• RGB : Vælges, når du vil bruge SCART RGB Out.
• S-Video : Vælges, når du vil bruge SCART S-Video
Out.
• Video : Vælges, når du vil bruge SCART Video Out.
Brug denne feature til henholdsvis at tænde og slukke
for skærmdisplayet.
Black Level
Justerer skærmens lysniveau.
Censurniveau-funktionen virker i sammenhæng med
DVD’er, som er blevet tildelt et “censurniveau”. Dette
lader dig kontrollere hvilke typer DVD’er din familie
ser. Der kan være op til 8 censurniveauer på en
disk.
5. Indtast adgangskoden. Skærmbilledet til
genindtastning af adgangskode vises, så du kan
bekræfte adgangskoden.
Indtast adgangskoden igen.
Afspilleren er låst ( ).
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden Stop.
CREATE PASSWORD
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
Enter Password
- - - -
3. Vælg Parental Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
0~9
* Hvis valget Yes/No i undermenuen for
displayindstillinger (Display Setup sub Menu) ikke
foretages inden for 10 sekunder, vender skærmen
tilbage til forrige menu.
TV System
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
- - - -
1. NTSC-disk: I tilfælde hvor der bruges NTSC-disk.
• Hvis dit tv-system kun har PAL-Videoindgang, skal
du vælge "PAL". Når du vælger "PAL", er
skærmskanderingsudgangsformat PAL 69 Hzudgang.
0~9
• Hvis dit tv-system kun har NTSC-indgang, skal du
vælge "NTSC Output".
4. Brug VENSTRE/HØJRE-knappen og vælg Yes,
hvis du ønsker at indkode et kodeord.
Nu vises Indtast kodeord på skærmen.
2. PAL-disk: I tilfælde hvor der bruges PAL-disk.
• Hvis dit tv-system kun har NTSC-videoindgang, skal
du vælge "NTSC Output".
• Hvis dit tv-system kun har PAL-indgang, skal du
vælge "PAL Output".
PARENTAL SETUP
Use Password
: No
VIGTIG BEMÆRKNING
• Kontroller din fjernsyns brugsanvisning for at
undersøge om fjernsynsapparatet håndterer
Progressive Scan. I så fald, følg instruktionerne i
brugsanvisningen om indstillinger for Progressive
Scan i menusystemet.
• Hvis skærmen er blokeret, fordi der indstillet den
forkerte videoudgang, se side 34.
DEN-30
DEN-31
Indstilling af censurniveauet
Videoscanningskomponent Indstilling af
nominelt niveau
Opgradering af firmware
6. Vælg klassificeringsniveau ved brug af knapperne
OP/NED. Hvis du for eksempel vælger op til
niveau 6, vil niveau 7 og 8 ikke blive afspillet.
1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i
tilstanden Stop.
- Du ændrer censurniveauet igen ved at vælge ‘No’ ved
‘use password’ ved hjælp af HØJRE eller ENTERknapperne.
2. Vælg Setup ved hjælp af knapperne OP/NED,
tryk derefter på knappen HØJRE eller ENTER.
Afspilleren er låst ( ).
f.eks.) Opsætning i LEVEL6.
Indledning
Indlæs den downloadede fil på en tom CD-R- eller
CD-RW-disk med brug af følgende indstillinger:
3. Vælg Parental Setup ved hjælp af knapperne
OP/NED, tryk derefter på knappen HØJRE eller
ENTER.
4. Indtast adgangskoden.
Skærmbilledet til børnesikring vises.
- Fremhæv Ændring af adgangskode ved brug af
knapperne OP/NED.
- Tryk på ENTER.
Skærmen Change Password kommer frem.
- Indtast dit nye kodeord. Bekræft koden ved at indtaste den
igen.
Opgradering af firmware begynder
Samsung leverer af og til softwareopgraderinger for
at forbedre denne enheds ydeevne, da der jævnligt
oprettes nye codecs for MPEGfiler. Disse
opgraderinger kan findes på Samsungs Internetsite
(www.samsung.com).
Hvilke forbedringer der foretages afhænger af den
opgraderingssoftware du bruger, så vel som af
hvilken software din DVD-afspiller havde før
opgraderingen.
Hvordan laves en opgraderingsdisk
Ændring af kodeord ;
4. Tryk på knappen ENTER.
1. Du skal hente en ny fil fra “Download Center” på
Samsung Internetsite (www.samsung.com).
2. Skriv filen over på disken med din computer.
5. Midtvejs i proceduren åbnes bakken automatisk.
Vent ca. 2 minutter efter at disken er taget ud.
6. Hvis enheden blev vellykket opdateret, vil den
slukke og tænde, efter at bakken er blevet lukket
automatisk. Når enheden tændes, vises denne
skærm på displayet.
BEMÆRK
• Vælg ISO-format som filsystem for CD-ROM-disk
• Skrifttype skal være i overensstemmelse med ISO
9660
BEMÆRK
• Tryk på RETURN eller VENSTRE-knappen for at
fjerne SETUP MENUEN eller for at vende
tilbage til skærmmenuen under setup.
• Hvis du har glemt adgangskoden, skal du læse
afsnittet “Glemt kodeordet” i “Guide til
fejllokalisering” på side 34.
5. Vælg klassificeringsniveau ved hjælp af
knapperne OP/NED, tryk på knappen RIGHT eller
ENTER.
• Optagelse skal finaliseres og gøres i en enkelt
sæssion
• Lav skrivehastighed
7. Vælg det ønskede sprog.
BEMÆRK • Hvis “Select Menu Language” ikke
vises, kontaktes “Samsung Service
Center”.
• Tryk ikke på nogen knapper og
tag ikke netforsyningen ud under
opgraderingen.
• Opdateringsproceduren kan
ændre sig, se websiten
(www.samsung.com).
Fremgangsmåde for opgradering
1. Tryk på knappen OP/NED for at åbne diskbakken.
2. Indsæt opgraderingsdisken, med etiketten opad.
3. Tryk på knappen OP/NED for at lukke diskbakken.
Firmware upgrade' vises i displayet.
DEN-32
DEN-33
Guide til fejllokalisering
Specifikationer
Før du kontakter servicecenteret
Problem
Fjernbetjeningen virker
ikke
Disken vil ikke spille
Der er ingen 5.1
channel lyd
ikonet vises på
skærmen
Løsning
• Tjek om batterierne i fjernbetjeningen trænger til udskiftning.
• Brug ikke fjernbetjeningen på større afstand end 6 meter.
• Fjern batterierne og hold én eller flere knapper nede i et par
minutter, hvilket dræner mikroprocessoren inde i fjernbetjeningen
og nulstiller den. Sæt batterierne i og prøv igen.
• Disken skal vende med dets label opad, og den blanke side nedad.
• Tjek DVD’ens regionsnummer.
• 5.1 channel lyd gengives kun når de følgende krav opfyldes:
1) DVD-afspilleren er tilsluttet den rigtige forstærker
2) Disken er optaget med 5.1 channel lyd.
• Tjek om de afspillede disks er mærket “Dolby 5.1ch”
• Tjek om dit audio system er tilsluttet og virker tilfredsstillende.
• Er Audio Output sat til Bitstream i SETUP-menuen?
• Features og indstillinger kan ikke foretages pga.:
1) DVD’ens software forhindrer det.
2) DVD’ens software understøtter ikke den aktuelle feature
(f.eks. kameravinkler).
3) Den aktuelle feature er ikke tilgængelig i øjeblikket.
4) Du har foreslået en titel, kapitelnummer eller tid der er udenfor
rækkevidde.
Disk Menuen kommer ikke op
• Tjek om disken har en menu.
Playback mode er forskellig fra
valgene på Setup menuen
• Nogle funktioner valgt i Setup menuen virker ikke ordentligt hvis
disken ikke er indkodet med tilsvarende funktioner.
Se side
Generelt
S3
Strømforbrug
12 W
Vægt
1.9 Kg
Dimensioner
+5°C til + 35°C
Fugtighedsgrad for optimalt brug
10 % til 75 %
Afspilningstempo: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 74 min.
CD: 8 cm
(COMPACT DISC)
Afspilningstempo: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 20 min.
S 12
SCART STIK
Video
Udgange
S 25~32
Component Video
Ingen lyd
• Vær sikker på at den korrekte Dolby digital Udgang/MPEG-2 Digital
udgang er valgt i Audio Options menuen.
S 28~29
Skærmen er blokeret
• Tænd for afspilleren på power, uden en disk i. Tryk på knapperne
STOP ( ) og PLAY (
) samtidigt i fem sekunder på frontpanelet.
Vælg Menusprog displayet vises. Tryk på knappen for ønsket sprog.
S 29~30
• Tænd for afspilleren på power, uden en disk i. Tryk på knapperne
STOP ( ) og PLAY (
) samtidigt i fem sekunder på frontpanelet.
Vælg Menusprog displayet vises. Tryk på knappen for ønsket sprog.
Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen og vælg ‘Parental
Mode’ (censurniveau). Censurniveauet er nu “låst op” som indikeret
på displayet. Tryk på NED-knappen for at vælge ‘Parental’. Tryk på
ENTER, og du vil nu blive spurgt om at vælge et kodeord. Du kan
nu ændre censurniveauet og ændre dit kodeord.
• Kig i indholdsfortegnelsen og find den sektion af betjeningsvejledningen, som indeholder forklaringer vedrørende dit problem, og følg
proceduren én gang til.
• Hvis problemet stadig ikke kan løses, så kontakt butikken eller det
nærmeste autoriserede servicecenter.
DEN-34
S-VIDEO
SCART STIK
2 Kanal
Audio
Udgange
S 31~32
Afspilningstempo: 3.49 til 4.06 m/sek.
Ca. Afspilningstid (ensidet disk): 135 min.
CD: 12 cm
(COMPACT DISC)
Composite Video
S 29~30
430mm(W) X 207mm(D) X 46mm(H) : DVD-P244
430mm(W) X 205mm(D) X 50mm(H) : DVD-P245
Rumtemperatur for optimalt brug
VCD: 12 cm
(VIDEO COMPACT DISC)
• Skærmformatet er fastsat på dine DVD’er.
Andre problemer
Disk
S 28~29
Skærmformatet kan ikke
ændres
Glemt kodeordet
AC 230V, 50 Hz
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
S5
S 10
Strømbehov
*Frekvens respons
Afspilningstempo: 4.8 til 5.6 m/sek.
Maks. Afspilningstid: 74 min. (Video+Audio)
1 kanal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
R (rød): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
G (grøn): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
B (blå): 0,7 Vp-p (belastning 75 ohm)
Composite Video: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Luminans signal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Farve signal: 0,3 Vp-p (belastning 75 ohm)
Y : 1.0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Pr : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm)
Pb : 0.70 Vp-p (belastning 75 ohm)
Luminans signal: 1,0 Vp-p (belastning 75 ohm)
Farve signal: 0,3 Vp-p (belastning 75 ohm)
Luminance 2 L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz sampling: 4Hz til 22 kHz
96 kHz sampling: 4Hz til 44 kHz
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
*Total lydforvrængning
0.004 %
*: Nominel specifikation
• Samsung Electronics Co., Ltd reserverer rettighederne til at ændre specifikationerne uden varsel.
• Vægt og dimensioner er cirkamål.
DEN-35
DANMARK
På dette Samsung produkt ydes der seks (6) måneders garanti og atten (18) måneders reklamationsret fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan henvises til
garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet. Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få
oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
Samsung Nordic AB
Bredskifte Allé 7
8210 Åarhus V
Tlf: +45 87 45 46 00, Fax: + 45 87 45 46 20, Hotline +45 38 32 28 87
■ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og
såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af
defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret
servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder,
eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb,
omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der
kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande,
end netop det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne
tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert
forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, i garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det
modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og
Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab
eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet
tilhørende udstyr eller materiel.
EUROPÆISK GARANTI
DEN-36
Forholdsregler
1. Installering
Kontroller at spenningen i ditt hus stemmer overens med
spesifikasjonene på merket bak på spilleren.
Plasser spilleren horisontalt på en egnet flate (møbel),
med nok plass omkring til ventilasjon (7~10cm).
Kontroller at ventilasjonsspaltene ikke er dekket. Sett ikke
annet utstyr eller tungt utstyr oppå spilleren. Sett ikke
spilleren på forsterkeren eller annet utstyr som kan bli
varmt. Kontroller at plateskuffen er tom, før du flytter
spilleren. Denne spilleren er beregnet til kontinuerlig
bruk. Selv om DVD-spilleren står på standby er den ikke
spenningsløs. For å gjøre spilleren spenningsløs, skal
støpslet trekkes ut av stikkontakten, dette anbefales når
spilleren ikke skal brukes i en lengre periode.
Før du setter i gang
ADVARSEL: BRUK AV KONTROLLER,
INSTILLINGER OG ANDRE FREMGANGSMÅTER
ENN DE SOM SPESIFISERES HER KAN
FORÅRSAKE FARLIG STRÅLING.
4. Plate
Behandle platene forsiktig. Hold platene med fingrene
mot hullet eller mot kanten. Legg alltid platen med etiketten opp (ved enkeltsidige plater). Gjør om nødvendig platen ren med en myk klut, start i sentrum av platen og
beveg kluten utover mot kanten. Legg alltid platen tilbake
i etuiet etter bruk, og oppbevar etuiet vertikalt. Legg alltid
platen riktig på plass i holderens fordypning. Bruk aldri
spray beregnet til rengjøring av grammofonplater, benzen, antistatisk væske eller annen oppløsning hvis
platens overflate er skitten. Tørk forsiktig av platen med
en myk fuktig klut (kun vann), tørk aldri av platen med en
roterende bevegelse, siden det kan gi sirkulære riper i
overflaten; disse ripene kan forårsake støy ved avspilling.
5. Batteri
Batteriet i dette produktet inneholder kjemikalier som er
skadelige for miljøet.
Kast ikke batteriene sammen med husholdningsavfallet.
Det anbefales å la en tekniker bytte batteri i apparatet.
Setup
Tilbehør
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Før du setter i gang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Generelle funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Platetype og karakteristikker . . . . . . . . . . . . . .5
Beskrivelse – Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Beskrivelse – Bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Oversikt over fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . .9
1
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
Fjernkontroll
2. Av hensyn til din sikkerhet
Åpne aldri spilleren eller noen av dens komponenter.
Det kan være farlig for deg og kan skade ømfintlige
komponenter. Du kan bli utsatt for elektrisk støt eller berøre
laserstrålen. Plasser ikke øynene tett på åpningen i
plateskuffen eller noen annen åpning for å se inn i spilleren.
3. Forsiktig
Beskytt spilleren mot fukt (drypp eller damp; det må ikke
plasseres væskefylte gjenstander som f.eks. vaser oppå
spilleren), sterk varme (f.eks. en peis) og utstyr omgitt av
sterke magnetiske eller elektriske felt (f.eks. høyttalere
...). Trekk ut støpslet fra stikkontakten hvis det er feil på
spilleren. Spilleren er ikke beregnet til kommersielt bruk,
kun for husholdningsbruk.
Dette produktet er kun beregnet til personlig bruk.
Kondens: Hvis spilleren har vært oppbevart på et kaldt
sted, som f.eks. ved transport om vinteren, skal den stå i
ca. 2 timer til den har fått romtemperatur.
Innhold
Batterier for
jernkontroll
(størrelse AAA)
Tilkoplinger
Valg av tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Basis Funksjoner
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
Avspilling av en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Bruk av søke- og Neste spor-funksjonene . . .13
Bruk av displayfunksjonen . . . . . . . . . . . . . . .13
Bruk plate- og tittelmenyen . . . . . . . . . . . . . . .14
Bruk av funksjonsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Gjentatt avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Programmert avspilling og tilfeldig avspilling . .16
Slow Repeat-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
LOADING
STANDBY/ON
2
EZ VIEW
PLAY
LOADING
Brukerveiledning
Audio/Video-kabel
Spesial Funksjoner
Justere bildeforholdet (EZ View) . . . . . . . . . . .17
Valg av audiospråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Valg av tekstspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Endring av kameravinkelen . . . . . . . . . . . . . .19
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip
(direkte reprise/hopp over) . . . . . . . . . . . . . . .19
Bruk av Bookmark-funksjonen . . . . . . . . . . . .20
Bruk av funksjonene zoom . . . . . . . . . . . . . . .21
Clips-meny for MP3/WMA/JPEG/MPEG4 . . . .21
Mappeutvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
MP3/WMA-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
MPEG4-avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Visning av bilde-CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Sett inn batteriene i fjernkontrollen
1. Åpne batteridekslet på baksiden av
fjernkontrollen.
2. Sett inn to AAA-batterier. Kontroller at
polariteten (+ og –) er korrekt tilpasset.
3. Sett på batteridekslet.
3
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer skikkelig:
4
• Sjekk polariteten + – på batteriene (tørrelement).
• Sjekk om batteriene er utladd.
• Sjekk om noe sperrer veien for fjernsensoren.
• Sjekk om det er fluorescerende belysning i
nærheten.
Endring AV Setup Meny
Bruk av Setup Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Oppsetting av språkfunksjonen . . . . . . . . . . .26
Oppsetting av audiomulighetene . . . . . . . . . .28
Oppsetting av displaymulighetene . . . . . . . . .29
Oppsetting av foreldrekontrollen . . . . . . . . . . .31
5
6. Vedlikehold av kabinettet
For sikkerhetsskyld skal støpslet trekkes ut av stikkontakten.
• Bruk ikke benzen, tynner, eller andre løsemidler ved
rengjøring.
• Tørk av kabinettet med en myk, tørr klut.
Referanse
Oppgradering av fastvare . . . . . . . . . . . . . . . .33
Feilsøkingsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
NOR-2
NOR-3
Generelle funksjoner
Platetype og karakteristikker
Fremragende lyd
MERKNAD
Dolby Digital, en teknologi som er utviklet av Dolby
Laboratories, gir krystallklar lydgjengivelse.
* Plater som ikke kan avspilles med denne
spilleren.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• høytetthetslag av super Audio CD
• CDG-er spiller kun lyd, ikke grafikk.
Skjerm
Video med MPEG-2 kompresjonsteknologi. Både
vanlige bilder og widescreen (16:9)-bilder kan vises.
Slow motion
En viktig scene kan vises i saktefilm.
Programmert avspilling (CD)
Du kan programmere spor slik at de blir spilt i en
bestemt rekkefølge.
* Mulighet til avspilling kan avhenge av
opptaksbetingelser.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
Foreldrekontroll (DVD)
* Enheten kan ikke spille bestemte CD-R,
CD-RW og DVD-R pga. disktypen eller
opptaksbetingelser.
Med foreldrekontrollen kan brukeren stille inn et nivå
slik at barn ikke kan spille skadelige filmer med
f.eks. rå vold, saker som bare angår voksne osv.
KOPIBESKYTTELSE
Forskjellige funksjoner på skjermen
Du kan velge forskjellige audio- og tekstspråk og
skjermvinkler når du ser på film.
Denne DVD-spilleren kan spille følgende platetyper med tilsvarende logoer:
Platetyper (Logoer)
Opptaks-typer Platestørrelse
DVD
Audio
+
Video
VIDEO-CD
Audio
+
Video
AUDIO-CD
Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse.
Av den grunn må du bare kople din DVD-spiller
direkte til tv-apparatet, ikke til en VCR. Kopler du
en kopibeskyttet DVD-plate til en VCR, får du et
forvrengt bilde.
12 Cm
8 Cm
12 Cm
Maks. spilletid
Beskrivelse
• DVD gir fremragende lyd og video på
grunn av Dolby Digital og MPEGsystemet skjerm-og lydfunksjoner
velges enkelt fra skjermmenyen.
Single-sided 80 min.
• Forskjellige skjerm- og audiofunksjoner
Double-sided 160 min.
velges enkelt med skjermmenyer.
Ensidig 240 min
Tosidig 480 min
74 min.
• Video med CD-lyd, VHS-kvalitet og
MPEG-1 kompresjonsteknologi.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
• CD blir innspilt med bedre lydkvalitet, mindre forvrengning og
mindre forringelse av lydkvaliteten
over tid.
EZ VIEW (fullskjermsvisning) (DVD)
Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Du kan vise digitale bilder på din TV.
Gjentakelse
Du kan gjenta en sang eller en film ved ganske
enkelt å trykke på REPEAT-knappen.
MP3/WMA
Denne enheten kan spille av plater som er laget fra
MP3/WMA-filer.
Dette produktet innbefatter teknologi for beskyttelse
av opphavsretten som er beskyttet av U.S. patentkrav og andre lover om åndsverk eid av
Macrovision Corporation og andre rettighetshavere.
Bruk av denne teknologien for beskyttelse av
opphavsretten må godkjennes av Macrovision
Corporation og er beregnet for hjemmebruk og
framvisning i begrenset omfang med mindre
Macrovision Corporation har gitt tillatelse til noe
annet.
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p)
“BRUKERE MÅ VÆRE OPPMERKSOM PÅ AT IKKE
ALLE HØYDEFINISJONS-FJERNSYN ER FULLT
KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT OG KAN
FORÅRSAKE PROBLEM MED BILDET. NÅR DET
GJELDER BILDEPROBLEM MED 525 ELLER 625
PROGRESSIVE SCAN ANBEFALES BRUKEREN Å
SETTE TILSLUTNINGEN PÅ ”STANDARD
DEFINITION”-UTDATA. HVIS DET ER SPØRSMÅL OM
VÅRE FJERNSYNSAPPARATERS KOMPABILITET MED
DENNE MODELL 525p OG 625p DVD-SPILLER VÆR
SÅ SNILL OG KONTAKTE VÅRT
SUPPORTSENTER.”
Øyeblikkelig repetisjon (DVD)
Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
Instant Skip (direkte hopp) (DVD)
Denne funksjonen flytter deg fremover 10 sekunder
ved avspilling.
MPEG4
Denne enheten kan spille MPEG4-formater innen en
avi-fil.
NOR-4
Avspilling områdenummer
Platemerking
~
PAL
Avspilling område-numme
PAL kringkastingssystem i U.K.,
Frankrike, Tyskland osv.
Dolby Digital plate
STEREO
Både DVD-spilleren og platene er kodet etter område. Disse
områdekodene må matche hverandre for at platen skal
kunne spilles. Hvis kodene ikke matcher hverandre, kan ikke
platen spilles.
Områdenummeret til denne spilleren er angitt på
bakpanelet til spilleren.
Stereo-plate
DivX-sertifisering
DIGITAL
SOUND
Digital Audioplate
DTS-plate
DivX, DivX Certified og tilhørende
logoer er varemerker fra
DivXNetworks, Inc og brukes på
lisens.
MP3-plate
NOR-5
Beskrivelse – Frontpanel
Beskrivelse – Frontpanel
EZ VIEW
STANDBY/ON
1
2 3 4 5 6
PLAY
7
9
DVD-P245
DVD-P244
STANDBY/ON
LOADING
EZ VIEW
8 9 10
11
1
2
3
4
5 6
7
8
Kontroller på frontpanelet
Kontroller på frontpanelet
1. STANDBY/ON (
)
• Når spilleren er tilkoplet strømforsyningen,
lyser lysene for av/på. Hvis du trykker på
STANDBY/ON for å slå på spilleren, vil
lysdioden slukkes.
2. SKIP (
)/SEARCH
• Gjør det mulig å søke tilbake på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
3. STOP (
)
• Stopper avspillingen av platen.
5. SKIP (
)/SEARCH
• Gjør det mulig å søke frem på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
Lysdiode
Av/standby
Ingen plate
Stopp
Laster
Avspill/hopp over
Søk/pause
Feil
7. OPEN/CLOSE (
)
• Blir brukt til å åpne og lukke plateskuffen.
8. AVSPILL
• Ved avspilling av platen, lyser lysdioden for
avspilling.
9. FJERNMOTTAKER
4. PLAY/PAUSE (
)
• Starter avspillingen eller stopper den midlertidig.
Function
6. EZ VIEW (fullskjermsvisning)
• Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
10. Lysdiode LASTING
• Ved lasting av platen, lyser lysdioden for lasting.
11. Lysdiode PLATESKUFF
• Sett inn platen her.
Lysdiode for
på/av (rød)
Lysdiode for
avspilling (blå)
Lysdiode for
lasting (oransje)
O
X
X
X
X
X
Blinker
X
X
X
X
O
Blinker
Blinker
X
O
O
Blinker
X
X
Blinker
NOR-6
1. STANDBY/ON (
)
• Når spilleren er tilkoplet strømforsyningen,
lyser lysene for av/på. Hvis du trykker på STANDBY/ON for å slå på spilleren, vil
lysdioden slukkes.
6. EZ VIEW (fullskjermsvisning)
• Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
7. PLAY/PAUSE (
)
• Starter avspillingen eller stopper den midlertidig.
2. Lysdiode PLATESKUFF
• Sett inn platen her.
8. SKIP (
) / SEARCH
• Gjør det mulig å søke frem på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
3. DISPLAY
• Funksjonsindikatorene blir vist her.
9. SKIP (
) / SEARCH
• Gjør det mulig å søke tilbake på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
4. OPEN/CLOSE (
)
• Blir brukt til å åpne og lukke plateskuffen.
5. STOP (
)
• Stopper avspillingen av platen.
Displayindikatorer
1
2
3
Display på frontpanelet
1. Angir platetype
2. Reversert avspilling / Pause / vanlig avspilling
3. Viser forskjellige meldinger angående funksjoner som PLAY, STOP, LOAD …
no DISC : Ingen plate lagt inn.
OPEN : Plateskuffen er åpen.
LOAD : Spilleren laster plateinformasjon.
NOR-7
Beskrivelse – Bakpanel
Oversikt over fjernkontrollen
7. MENU-knapp
• Viser DVD-spillerens meny.
Pr
Pb
Y
1
COAXIAL
11
OPTICAL
• Stiller tilbake til forrige meny.
9. REPEAT A-B-knapp
2
R
• Blir brukt til å merke et segment A-B for gjentakelse.
L
ANALOG AUDIO OUT
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
10. SUBTITLE-knapp
12
13
14
3
4
1
8. RETURN-knapp
COMPONENT VIDEO OUT
2
3
4
5
6
Bakpanel
1. DIGITAL AUDIO UTGANGSKONTAKT
• Bruk enten en optisk eller en koaksial digital
kabel som tilkopling til en kompatibel Dolby
Digital mottaker. Bruk den som tilkopling til en
A/V-forsterker som inneholder en Dolby Digital
dekoder, MPEG-2 eller en DTS-dekoder.
5. KOMPONENTVIDEOUTGANGER
• Bruk disse utganger hvis du har et fjernsynsapparat med komponentvideoinnganger. De kan
brukes med Pr, Pb og Y-video.
• Hvis Component(P-SCAN) videouttak er valgt i
oppsettsmenyen, vil modus for progressiv
skanning virke.
• Hvis Component(I-SCAN) videouttak er valgt i
oppsettsmenyen, vil modus for linjesprang virke.
2. ANALOG AUDIO-UT KOBLING
• Koples til audio inngangskontakten på
tv-apparatet/audio/video-mottakeren.
5
6
7
15
16
8
17
18
11. OPEN/CLOSE-knapp (
)
• Åpner/stenger platebrettet.
12. CLEAR-knapp
• Blir brukt til å fjerne meny- eller statusdisplayer fra
skjermen.
13. INSTANT REPLAY-knapp
• Denne funksjonen brukes til å repetere de siste 10
sekundene av filmen fra aktuell posisjon.
14. Knappen INSTANT SKIP
• Denne funksjonen flytter deg fremover 10
sekunder ved avspilling.
9
19
20
21
22
10
15. SPILL/PAUSE-knapp (
)
• Starter/tar pause i avspillingen.
16. INFO-knapp
• Viser gjeldende platemodus.
17. Knappen DISC MENU
6. SCART AV KONTAKT
• Koples til et TV med en scart inngangskontakt.
3. VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk en videokabel for tilkopling til video
inngangskontakten på ditt tv-apparat.
• Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på
Component(I-SCAN) eller S-Video.
• Viser platens meny på skjermen.
18. ENTER/RETNINGS-knapp
(OPP/NED eller VENSTRE/HØYRE)
• Benyttes for å navigere i menyer.
VIKTIG BEMERKNING
4. S-VIDEO UTGANGSKONTAKT
• Bruk S-Video-kabelen for tilkopling av denne
kontakten til S-videokontakten på ditt tv-apparat
for å oppnå høyere kvalitet på bildet.
• Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på
S-Video.
• Kontroller ditt fjernsynsapparats bruksanvisning for
å finne ut om fjernsynsapparatet klarer
Progressive Scan. Hvis det er så, følg instruksene i
bruksanvisningen om innstillinger for Progressive
Scan i menysystemet.
DVD funksjonsknapper
• Hvis Component(P-SCAN) videouttak er valgt i
oppsettsmenyen, vil Video og S-Video ikke virke.
2. SIFFER-knapper
• Se side 30 for å få mer informasjon om hvordan
oppsettsmenyen brukes.
19. EZ VIEW-knapp
• Easy View kan gjøre om bilder i letterboxformat til
fullskjermsvisning på din vanlige TV.
1. DVD POWER-knapp
• Slå av/på strømmen.
20. REPEAT-knapp
• Bruk denne knappen hvis du vil gjenta en
tittel, et kapittel, et spor eller en plate.
3. PROG-knapp
• Gjør det mulig å programmere en viss rekkefølge.
21. ANGLE-knapp
• Blir brukt til å få adgang til forskjellige
kameravinkler på en DVD.
4. STEP-knapp
• Spill av en ramme om gangen.
5. SEARCH/SKIP-knapper (
22. AUDIO-knapp
/
,
/
• Bruk denne knappen for å få adgang til forskjellige
audiofunksjoner på platen.
)
• Gjør det mulig å søke frem/tilbake på en plate.
Bruk for å hoppe over titel, kapittel eller spor.
6. STOP-knapp (
NOR-8
)
NOR-9
Valg av tilkopling
Valg av tilkopling
Nedenfor viser vi eksempler på tilkoplinger som blir mye brukt for å kople DVD-spilleren til TV eller
andre komponenter.
Tilkopling til et tv-apparat (for video)
TV (vanlig, widescreen, projeksjon, RGB osv.)
Før du kopler til DVD-spilleren
• Slå alltid av DVD-spilleren, tv-apparatet og andre komponenter før du tilkopler eller frakopler kabler.
Basisaudio
• Hvis du tilkoplet det eksterne audiosystemet, slå på audiosystemet og still det på riktig audioinngangskanal.
• Slå opp i brukerveiledningen for tilleggskomponentene du skal kople til, for å få mer informasjon om disse
spesielle komponentene.
Metode 1
Metode 2
Metode 3
Metode 4
Metode 5
Godt
bilde
Bedre
bilde
Det beste
bildet
Det beste
bildet
Optimalt
bilde
TV
AV- OR S-Videokabel
kabel
Tilkopling til et audiosystem
ELLER
Metode 1
Scartkabler
(medfølger
ikke)
Video
Cables
ELLER
ELLER
Metode 2
DVD
Pr
R
ANALOG AUDIO OUT
AUDIO
Forsterker med to kanaler
Dolby Digital dekoder
Audio inngangskontakter
Digital Audio inngangskontakt
Pb
Y
Pr
Pb
Y
L
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
S-VideoVideo
Analoge Audio
inngangskontakter inngangskontakt kontakt
COMPONENT VIDEO OUT
Scart-kontakt
Component Video
kontakt
(Linjesprang)
COMPONENT VIDEO OUT
Component Video
kontakt
(Progressiv)
Metode 1
DVD-spiller + TV med Video inngangskontakt
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på S-Video eller SCART uttak.)
Metode 2
DVD-spiller + TV med S-Video inngangskontakt
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på S-Video.)
ELLER
Metode 3
DVD-spiller + TV med Scart inngangskontakt (audio og video)
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på SCART uttak.)
Metode 4
DVD-spiller + TV med videokontakter for linjesprangsskanningskomponent
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på Component(I-SCAN).)
DVD
OPTICAL
R
L
ANALOG AUDIO OUT
COAXIAL
Analoge Audio ut
Digital Audio ut
Metode 5
DVD-spiller + TV med progressive skanningskontakter.
(Videouttaket i oppsettsmenyen må være stilt på Component(P-SCAN).)
• Hvis du ønsker å konvertere videouttak til progressiv skanning, må du velge Component(P-SCAN) videouttak i
oppsettsmenyen. Deretter må du velge “Yes” innen 10 sekunder.
• Hvis Component(P-SCAN) videouttak er valgt i oppsettsmenyen, vil Video og S-Video ikke virke.
VIKTIG BEMERKNING
• Kontroller ditt fjernsynsapparats bruksanvisning for å finne uu hvis fjernsynsapparatet klarer Progressive Scan.
Hvis det er så, følg instruksene i bruksanvisningen om innstillinger for Progressive Scan i menysystemet.
• Avhengig av TV-apparatet ditt kan det hende at metoden for tilkopling varierer noe fra figuren ovenfor.
NOR-10
NOR-11
Bruk av søke- og neste
spor-funksjonene
Avspilling av en plate
Før du starter avspillingen
7. Trinnvis avspilling (unntatt CD)
Trykk på STEP-knappen på fjernkontrollen under
avspilling. (kun)
- Hver gang du trykker på knappen, kommer en ny
ramme fram.
- Det er ingen lyd i STEP-modus.
- Trykk SPILL/PAUSE (
) for å gå tilbake til normal
avspilling. (Du kan bare utføre trinnvis avspilling
framover.)
• Slå på TV-apparatet og still inn riktig videoinngangskanal ved å trykke på knappen TV/VIDEO
på fjernkontrollen.
• Hvis du tilkoplet det eksterne audiosystemet, slå
på audiosystemet og still det på riktig audioinngangskanal.
Etter at du har plugget inn spilleren, og den første
gangen du trykker på DVD POWER-knappen,
kommer dette skjermbildet opp:
Hvis du vil velge språk, trykker du på en sifferknapp.
(Dette skjermbildet blir bare vist når du plugger inn
spilleren for første gang.)
Hvis du ikke velger språk første gang, vil alle
innstilte verdier i menyen Innstillinger gå tapt.
Bruk av displayfunksjonen
Under avspilling kan du søke raskt gjennom et
kapittel eller et spor eller bruke neste sporfunksjonen og hoppe til ditt neste valg.
Ved avspilling av DVD/VCD/CD
Søker FORWARD eller REVERSE
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere ønsket
objekt.
1. Trykk på knappen INFO på fjernkontrollen under
avspilling.
Trykk på knappen SEARCH (
eller
) på
fjernkontrollen i mer enn 1 sekund.
Hvis du ønsker å søke med høyere hastighet på
DVD, VCD eller CD, trykk og hold nede knappen.
DVD 2X, 8X, 32X, 128X
3. Bruk knappene VENSTRE/HØYRE for å gjøre
ønsket innstilling, og trykk deretter på ENTER.
• Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for
å gå rett til en tittel eller et kapittel, eller starte
avspillingen fra den valgte tiden.
VCD 4X, 8X
4. Trykk på INFO igjen for å ta bort skjermvisningen.
8. Slow motion-avspilling (unntatt CD)
Trykk og hold nede
for å velge avspillingshastighet
mellom 1/8, 1/4 og 1/2 av normal under PAUSE- eller
STEP-modus.
- Det er ingen lyd under slow motion.
- Trykk SPILL/PAUSE (
) for å gå tilbake til normal
avspilling.
- Vil langsom baklengs avspilling ikke virke.
CD
2X, 4X, 8X
DVD
DVD
HOPPE over spor
Gjenopptakelsesfunksjon
Når du stopper en plate midlertidig under avspilling,
husker spilleren hvor du stoppet.
Når du trykker SPILL/PAUSE (
) på nytt, tar den
opp avspillingen fra der du stoppet (forutsatt at du
ikke har tatt ut platen, trykket to ganger på
STOP (
)-knappen eller frakoplet spilleren.)
Avspilling
1. Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
Standby-indikatoren slukker, og skuffen åpner.
2. Legg en plate forsiktig inn i skuffen med
plateetiketten opp.
3. Trykk på PLAY/PAUSE (
)-knappen eller
OPEN/CLOSE-knappen for å lukke plateskuffen.
4. Stopp avspillingen
Trykk på STOPP (
)-knappen under avspilling.
MERKNAD
• Hvis spilleren blir stående på pause i mer enn 5
minutter, stopper den.
• Strømmen blir automatisk slått av etter at spilleren
har stått ca. 30 minutter på stopp (automatisk
utkoplingsfunksjon).
• Hvis spilleren er i stoppmåte lengre enn en minut
uten noen handling fra brukeren aktiveres en
skjermslukker. Trykk på SPILL/PAUSE
-knappen
for å gjenoppta normal avspilling.
•
ikonet angir at du har trykt på en ugyldig
knapp.
Trykk på neste spor-knappene for å hoppe
under avspilling.
Title
eller
01
Chapter 02
Time
Audio
• Når du spiller en DVD og trykker på
-knappen, går
den til neste kapittel Hvis du trykker på
-knappen går
platen tilbake til begynnelsen av kapitlet. Trykker du en
gang til, går den til begynnelsen av forrige kapittel.
Subtitle
• Når du spiller en VCD 2.0 i MENU Off-modus, en VCD 1.1
eller en CD og trykker på
-knappen går platen til neste
spor. Hvis du trykker på
-knappen, går den til
begynnelsen av sporet. Trykker du en gang til, går den til
begynnelsen av forrige spor.
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
VCD
Track 01
Time 0 : 0 0 : 4 8
• Hvis et spor overstiger 15 minutter når du spiller en CD,
og du trykker på
-knappen, går platen 5 minutter
framover. Hvis du trykker på
-knappen går den 5
minutter tilbake.
MERKNAD
* Ved avspilling av VCD 2.0 kan du velge Menu On
eller Menu Off ved bruk av knappen DISC MENU.
CD
CD
Track 01
5. Ta ut platen
Time 0 : 0 0 : 4 8
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
6. Ta pause i avspillingen
Trykk på SPILL/PAUSE (
)- eller STEP-knappen på
fjernkontrollen under avspilling.
- Skjermen stopper, ingen lyd.
- For å gjenoppta avspillingen, trykk på SPILL/PAUSE
(
)-knappen på nytt.
NOR-12
NOR-13
Bruk av displayfunksjonen
Avspilling av ønsket tittel når det finnes
Title mer enn én på platen. Hvis det finnes
mer enn én film på DVD-platen, vises
hver film på listen.
De fleste DVD-plater er innspilt i form av
Chapter kapittel, så du kan lett finne en bestemt
del av platen (det samme som spor på
en audio-CD).
Bruk plate- og tittelmenyen
Bruk platemenyen
Bruk av funksjonsmeny
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen ved
avspilling av en DVD-plate.
1. Trykk på knappen MENU ved avspilling.
2. Velg Disc Menu med knappene OPP/NED,
og trykk deretter på VENSTRE/HØYRE.
Viser de språk for teksten som finnes på
Subtitle platen. Du kan velge språk på tekstingen, eller ta den helt bort fra skjermen
hvis du ønsker det. En DVD-plate kan ha
inntil 32 ulike språk på tekstingen.
Gjentatt avspilling
Gjenta gjeldende spor, kapittel, tittel, en valgt
seksjon (A-B) eller hele platen.
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere
Function, og trykk så på VENSTRE eller
HØYRE.
Under avspilling av en DVD/VCD/CD
3. Skjermen for funksjonsvalg vises; Info, Zoom,
Bookmark, Repeat og EZ View.
2. Velg kapittel, tittel eller A-B med
VENSTRE/HØYRE-knappen.
-
Du kan avspille en film fra et visst
Time tidspunkt. Du må angi starttiden som
referanse.
Viser språket på filmens lydspor.
Audio I eksemplet avspilles lyden på engelsk
med 5.1 kanaler.
En DVD-plate kan ha inntil åtte ulike
lydspor (språk).
Bruk av funksjonsmeny
Info (se side 13~14)
Zoom (se side 21)
Bookmark (bokmerke) (se side 20)
Repeat (gjenta) (se side 15)
EZ View (se sidene 17)
1. Trykk på REPEAT-knappen og skjermbildet for
gjentakelse blir vist.
• Chapter ( ) : gjentar det kapittelet som avspilles.
• Title ( T ) : gjentar den tittelen som avspilles.
• A-B : gjentar et segment av platen som du velger.
DVD
4. Bruk knappene OPP/NED for å markere en av de
5 funksjonene. Trykk deretter på HØYRE eller
ENTER for å komme til funksjonen.
Off
01
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
01
D
01 A - B
REPEAT
ENTER
Bruk tittelmenyen
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen ved
avspilling av en DVD-plate.
VCD/CD
2. Velg Title Menu med knappene OPP/NED,
og trykk deretter på VENSTRE/HØYRE.
Off
T
3. Trykk ENTER.
MERKNAD
* I VCD 2.0-modus (Menu On) virker ikke denne
funksjonen. (se side 13)
MERKNAD
• Du kan også velge disse funksjonene med de
respektive knapper på fjernkontrollen.
MERKNAD
• På enkelte plater virker ikke tittel-/platemenyene.
• Tittelmenyen vises kun hvis det finnes minst to
titler på platen.
• Du kan også bruge Disc Menu med DISC MENUknappen på fjernstyringen.
• I VCD2.0 virker DISC MENU-knappen som en
bryter mellom Menu On- og Menu Off-modus.
NOR-14
4. For å gå tilbake til normal avspilling trykker du
REPEAT på nytt. Deretter trykker du på
VENSTRE/HØYRE-knappen for å velge Off, og
trykker ENTER.
* REPEAT A-B
• Trykk REPEAT A-B på det punktet du vil at gjentatt
avspilling skal begynne (A). B blir automatisk uthevet.
• Den A-B-seksjonen du stiller inn, blir spilt til du slår
REPEAT av.
• Trykk på knappen ”CLEAR” eller på ”REPEAT A-B”
igjen for å avbryte funksjonen.
• A-B REPEAT lar deg ikke sette punkt (B) før det har
gått minst 5 sekunder fra punkt (A) er satt.
MERKNAD
• På DVD kan du gjenta avspilling av kapittel eller
tittel og på CD eller VCD plate eller spor.
• Gjentakelsesfunksjonen virker ikke på alle plater.
• I VCD 2.0-modus (Menu On) virker ikke denne
funksjonen. (se side 13)
NOR-15
Programmert avspilling og
tilfeldig avspilling
Programmert avspilling (CD)
1. Trykk på PROG-knappen.
2. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
PROGRAM. Trykk ENTER.
3. Bruk OPP/NED/VENSTRE/HØYRE-knappen og
velg det første kapitlet (eller sporet) som skal
legges inn i programmet. Trykk ENTER.
Det nummeret du har valgt, blir vist i boksen
Program Order.
4. Trykk på SPILL/PAUSE (
)-knappen. Platen vil
bli spilt i den programmerte rekkefølgen.
PROGRAM
Slow Repeat-avspilling
Denne funksjonen lar deg sakte repetere
scener som inneholder for eksempel sport,
musikkinstrumenter eller lignende, som du
ønsker å studere nærmere.
Når du spiller en DVD/VCD-plate
1. Trykk på PLAY/PAUSE (
)-knappen.
2. Trykk og hold nede
for å velge avspillingshastighet mellom 1/8, 1/4 og 1/2 av normal
under PAUSE- eller STEP-modus.
3. Trykk på REPEAT A-B på fjernkontrollen én gang
ved første avsnitt som skal gjentas hvis flere
hastigheter er valgt (valg av A-punktet).
RANDOM
4. Trykk på REPEAT A-B -knappen igjen
(valg av B-punktet).
PROGRAM 01
Program Order
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
-----
------
------
------
CLEAR
Tilfeldig avspilling (CD)
MERKNAD
• Platen vil bare spille fra A til B gjentatte ganger i
den hastigheten du velger.
• Hvis du vil avslutte denne funksjonen, trykker du
på CLEAR-knappen eller REPEAT (A-B)-knappen
igjen.
• A-B REPEAT tillater deg ikke å stille inn punkt (B)
før minst 5 sekunder har passert etter punkt (A) er
stilt inn.
• I VCD 2.0-modus (Menu On) virker ikke denne
funksjonen. (se side 13)
1. Trykk på PROG-knappen.
2. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
RANDOM. Trykk ENTER.
PROGRAM
RANDOM
MERKNAD
• Funksjonene programmert og tilfeldig avspilling
fungerer ikke på alle plater.
• Denne DVD-spilleren kan programmeres for
maksimalt 20 steg.
• Mens du er i avspillingsmodus trykker du på
CLEAR på fjernkontrollen for å slette programmert
avspilling.
NOR-16
Justere bildeforholdet (EZ View)
Avspilling med endret bildeforhold (DVD)
Hvis du har en 4:3 TV
Trykk på knappen EZ VIEW.
• Bildstørrelsen (forholdet) endres hver gang du
trykker på knappen.
• Skjermens zoomstilling brukes på ulik måte
avhengig av hvordan du har stilt inn
skjermvisningen i innstillingsmenyen.
• For å få rett funksjon på knappen EZ VIEW må du
stille inn rett bildeforhold i grunninnstillingen (se
side 29).
1. For plater med 16:9 bildeforhold
• 4:3 Letter Box
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9 Svarte felt
kommer til å vises oppe og nede på
skjermen.
• 4:3 Pan Scan
Bildets venstre og høyre sider kuttes bort, og
16:9 bildets senter vises.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det
vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se
utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
Hvis du har en 16:9 TV
1. For plater med 16:9 bildeforhold
• Wide Screen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes av. Når du
avspiller en plate i bildeforholdet 2.35:1 kommer
de svarte feltene øverst og nederst på skjermen
til å forsvinne. Bilder kommer til å se utstrekte ut
vertikalt. (På visse typer plater forsvinner de
svarte feltene ikke helt)
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
2. For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal Widescreen
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 16:9. Bilder
kommer til å synes strukket horisontalt.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det
vises på hele skjermen. Bilder kommer til å se
utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
• Vertical Fit (tilpasse vertikalt)
Når du titter på en 4:3 DVD-plate på en 16:9 TV,
vises svarte felt til høyre og venstre på
skjermen for å forhindre at bildet strekkes ut
horisontalt.
2. For plater med 4:3 bildeforhold
• Normal skjerm
Viser DVD-filmen i bildeforholdet 4:3.
• Screen Fit (tilpasse skjermen)
Øvre og nedre del av bildet kuttes bort, og det
vises på hele skjermen. Bildet kommer til å se
utstrekte ut vertikalt.
• Zoom Fit (zoome til midtpunkt)
Bildets topp, bunn og sider kuttes bort, og
bildets senter forstørres.
MERKNAD
• Denne funksjonen kan oppføre seg ulikt avhengig
av platetype.
NOR-17
Valg av audiospråk
Valg av tekstspråk
Du kan velge et ønsket audio hurtig og enkelt
med AUDIO-knappen.
Du kan velge den teksten du ønsker raskt og
enkelt med SUBTITLE-knappen.
Bruk av AUDIO-knappen
Bruk av SUBTITLE-knappen
1. Trykk på AUDIO-knappen.
1. Trykk på SUBTITLE-knappen.
- Tekstingsspråkene er representert ved forkortelser.
2. Lyden endres når knappen trykkes flere ganger.
Audio-språkene er representert ved forkortelser.
DVD
2. Tekstingen endres når knappen trykkes flere
ganger.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
ENG
Bruk funksjonen Instant Replay/Skip
(direkte reprise/hopp over)
Når en DVD inneholder en bestemt scene
som er vist fra flere kameravinkler, kan du
velge ANGLE-funksjonen.
Bruk av funksjonen øyeblikkelig repetisjon (DVD)
Bruk av ANGLE-knappen
Hvis du trykker på knappen INSTANT REPLAY, vil
den aktuelle scenen flyttes tilbake omtrent 10
sekunder og avspilles på nytt.
Hvis disken inneholder flere vinkler, vil merket
ANGLE vises på skjermen.
1. Trykk på knappen ANGLE, og ANGLE vil vises
med aktuelt vinkelnummer og antall vinkler
tilgjengelige.
Hvis du går glipp av en scene, kan du se denne
på nytt ved å bruke denne funksjonen.
* Avhengig av typen plate kan det hende at funksjonen
øyeblikkelig repetisjon ikke virker.
SUBTITLE
2. Trykk på knappen ANGLE igjen til ønsket vinkel
oppnås.
3. For å fjerne ANGLE-ikonet trykk på knappen
CLEAR eller RETURN.
- Ved bruk av VCD eller CD kan du velge følgende
innstillinger: Stereo, høyre eller venstre.
- Bruk VENSTRE/HØYRE-knappene for å velge ønsket
tekstingsspråk på en MPEG4, og trykk deretter på
ENTER.
VCD/CD
Stereo
Endring av kameravinkelen
4/6
ANGLE
AUDIO
MPEG4
Bruk funksjonen Instant Skip (hopp direkte) (DVD)
None
Bruk denne funksjonen for å hoppe 10 sekunder
fremover i den aktuelle scenen.
- Bruk VENSTRE/HØYRE-knappene for å velge ønsket
audio på en MPEG4, og trykk deretter på ENTER.
MPEG4
Tryck på knappen INSTANT SKIP.
3. For å fjerne TEKSTING-ikonet trykk på knappen
CLEAR eller RETURN.
MP3 1/8
3. For å fjerne AUDIO-ikonet trykk på knappen
CLEAR eller RETURN.
MERKNAD
• Denne funksjonen avhenger av hvilke lydspor som
er kodet på platen og virker kanskje ikke.
• En DVD kan inneholde opptil 8 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang
jeg spiller en DVD;
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på
side 27.
MERKNAD
• Hvis platen har én vinkel, vil ikke denne
funksjonen virke. For tiden er det svært få plater
som har denne funksjonen.
- Avspillingen hopper 10 sekunder fremover.
- Dette virker ikke på alle plater.
MERKNAD
• Denne funksjonen avhenger av hvilken teksting
som er kodet på platen og virker kanskje ikke.
• En DVD kan inneholde opptil 32 audiospråk.
• Hvordan får jeg samme audiospråk hver gang
jeg spiller en DVD;
Slå opp på ”Oppsetting av språkfunksjonen” på
side 28.
NOR-18
NOR-19
Bruk av Bookmark-funksjonen
Med bookmark-funksjonen kan du velge deler
av en DVD eller VCD (Menu Off) slik at du
senere finner raskt fram til delen.
Bruk av bokmerkefunksjonen (DVD/VCD)
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen under
avspilling.
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere Function,
og trykk så på VENSTRE eller HØYRE.
Bruk av funksjonene zoom
Clips-meny for MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Oppkalling av en merket scene
Bruk av zoom-funksjonen (DVD/VCD)
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen under
avspilling, og velg Bookmark.
1. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen under
avspilling eller pause.
2. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen til å velge en
merket scene.
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere Function,
og trykk så på VENSTRE eller HØYRE.
Disker med MP3/WMA/JPEG/MPEG4
inneholder individuelle sanger, bilder eller
filmer som kan ordnes i mapper som vist
nedenfor. Dette ligner på hvordan du benytter
din PC til å legge filer i ulike mapper.
3. Trykk på SPILL/PAUSE (
)-knappen for å
hoppe over den merkede scenen.
3. Velg Zoom med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
4. Bruk OPP/NED- eller VENSTRE/HØYRE-knappen og velg den delen av skjermen du vil zoome.
3. Velg Bookmark med knappene OPP/NED, og
trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
1. Åpne plateskuffen.
2. Legg platen i skuffen.
- Legg inn platen med den påskrevne siden opp.
3. Lukk plateskuffen.
- Skuffen lukkes, og du får opp en skjerm som ser
likedan ut som den nedenfor.
5. Trykk ENTER.
- Trykk ENTER under DVD-avspilling for å zoome inn
2X/4X/2X/normal i rekkefølge.
4. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen til du kommer
til det ønskede bokmerkeikonet.
- Trykk ENTER under VCD-avspilling for å zoome inn
2X/normal i rekkefølge.
5. Når du kommer til den scenen du vil merke,
trykker du ENTER. Ikonet vil endre seg til et tall
(1, 2 eller 3).
Sletting av et bokmerke
1. Trykk på knappen MENU på fjernkontrollen under
avspilling, og velg Bookmark.
2. Trykk på VENSTRE/HØYRE-knappen og velg
nummeret på det bokmerket du vil slette.
3. Trykk på CLEAR-knappen for å slette bokmerket.
Hovedmappe, aktuell mappe
og mapper på samme nivå
Mapper og filer i
aktuell mappe
•
: Navn på filen som avspilles.
•
: Aktuell avspillingstid.
•
: Aktuell avspillingsmodus: Det er 4 modi.
Disse kan velges i rekkefølge ved å trykke
REPEAT-knappen.
- Off : Vanlig avspilling
- Track : Gjentar aktuelt spor.
- Folder : Gjentar aktuell mappe.
- Random : Filene på platen vil avspilles i
tilfeldig rekkefølge.
MERKNAD
• Du kan merke opptil tre scener samtidig.
• Denne funksjonen virker ikke i VCD 2.0-modus
(Menu On). (se side 13)
• Bokmerkefunksjonen virker ikke på alle plater.
MERKNAD Når du spiller MPEG4(AVI)-fil, se side 23.
NOR-20
•
: MP3 filikon.
•
: WMA filikon.
•
: JPEG filikon.
•
: AVI filikon.
•
: Mappeikon.
•
: Aktuelt mappeikon.
NOR-21
Mappeutvalg
MP3/WMA-avspilling
Mappen kan kun velges i stoppmodus.
• Velge hovedmappe
Trykk på RETURN-knappen for å gå til
hovedmappen, eller bruk OPP/NED-knappene for
å velge “..”, og trykk deretter på ENTER for å gå til
hovedmappen.
• Velge mappe på samme nivå
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappene for å markere
venstre vindu. Bruk OPP/NED-knappene for å
velge ønsket mappe, og trykk så ENTER.
• Velge undermappe
Bruk VENSTRE/HØYRE-knappene for å markere
høyre vindu. Bruk OPP/NED-knappene for å velge
ønsket mappe, og trykk så ENTER.
1. Åpne plateskuffen.
2. Legg platen i skuffen.
- Legg inn platen med den påskrevne siden opp.
3. Lukk plateskuffen.
- Skuffen lukkes, og du får opp en skjerm som ser
likedan ut som den nedenfor.
MP3/WMA avspillingsfunksjon
1. Velg ønsket mappe.
2. Bruk OPP/NED-knappene eller
VENSTRE/HØYRE-knappene for å velge en
sangfil.
3. Trykk på ENTER for å begynne avspillingen av
sangfilen.
R o ot
WM A
J PEG
Parent F o ld e r
M P3
M USIC
Cu rre n t F o ld e r
1s t
S u b -F o ld e rs
2nd
Program/tilfeldig avspilling
SONG FILE 1
P e e r F o ld e rs
SONG FILE 2
SONG FILE 3
M PEG4 FILES
Trykk på REPEAT for å endre avspillingsmodus.
Det er 4 modi: normal, spor, mappe og tilfeldig.
- Off : Vanlig avspilling
- Track : Gjentar aktuell sangfil.
- Folder : Gjentar de sangfilene som har samme
filetypefelt i den aktuelle mappen.
- Random : Filene på platen av samme filtype vil
avspilles i tilfeldig rekkefølge.
* For å gjenoppta normal avspilling, trykk på
CLEAR-knappen.
MP3/WMA-avspilling
CD-R MP3/WMA-plater
Når du tar opp MP3- eller WMA-filer på CD-R,
vennligst merk følgende.
• MP3- eller WMA-filene må være i formatet ISO 9660
eller JOLIET.
ISO 9660-format og Joliet MP3-eller WMA-filer er
kompatible med Microsofts DOS og Windows og med
Apples Mac. Disse to formatene er de som er mest brukt.
• Ikke bruk mer enn 8 tegn når du navngir MP3- eller
WMA-filene dine, og sett inn ".mp3, .wma" som
filetternavn.
Allment navneformat: Tittel.mp3. eller Tittel.wma. Når du
lager tittelen, se til at du bruker 8 tegn eller mindre, navnet
skal ikke inneholde mellomrom, og unngå spesialtegnene,
inkludert (.,/,\,=,+).
• Benytt en dekomprimeringsoverføringshastighet på
minst 128 Kbps ved opptak av MP3-filer.
Lydkvalitet med MP3-filer avhenger hovedsakelig av
hvilken hastighet du velger på komprimering/
dekomprimering. For å få audio-CD kvalitetslyd kreves en
analog/digital prøvehastighet, det vil si konvertering til
MP3-format, til minst 160 Kbps. Ved valg av høyere
hastigheter, som for eksempel 192 Kbps eller mer, får
man sjelden bedre lydkvalitet. På den andre siden vil
prøvehastigheter på under 128 Kbps ikke avspilles riktig.
• Bruk en dekomprimeringshastiget på minst 64 kBps
når du spiller inn WMA-filer.
Lydkvaliteten på WMA-filer avhenger først og fremst på
den komprimerings-/dekomprimeringshastighet som du
velger. For å få lyd med CD-kvalitet kreves en
analog/digital samplingsfrekvens, dvs. konvertering til
WMA-format, på minst 64Kbps og inntil 192Kbps.
I overensstemmelse med dette kommer filer med
dekomprimeringshastighet under 64Kbps eller over
192Kbps ikke til å avspilles på en god måte.
• Ikke prøv å ta opp MP3-filer som er
opphavsrettbeskyttet.
Enkelte "sikrede" filer er kryptert og kodebeskyttet for å
forhindre ulovlig kopiering. Disse filene er av følgende
typer: Windows MediaTM (registrert varemerke av Microsoft
Inc) og SDMITM (registrert varemerke av SDMI
Foundation). Du kan ikke kopiere slike filer.
• Viktig: Anbefalingene ovenfor kan ikke anses som en
garanti for at DVD-spilleren avspiller MP3-opptak, eller
som en garanti for lydkvalitet. Du bør legge merke til at
visse teknikker og metoder for MP3-filopptak på CD-R
hindrer optimal avspilling av disse filene på din DVD-spiller
(redusert lydkvalitet, og i noen tilfeller er spilleren ikke i
stand til å lese filene).
MPEG4-avspilling
1. Åpne plateskuffen.
2. Legg platen i skuffen.
- Legg inn platen med den påskrevne siden opp.
3. Lukk plateskuffen.
- Skuffen lukkes, og du får opp en skjerm som ser
likedan ut som den nedenfor.
MPEG4 avspillingsfunksjon
AVI-filer brukes til oppbevaring av audio- og
videodata. Kun AVI-formatfiler med forlengelsen
".avi" kan avspilles.
1. Velg ønsket mappe. (Se side 22 for å velge
mappe)
2. Bruk knappene OPP/NED eller
VENSTRE/HØYRE for å velge en avi-fil
(DivX/XviD) og trykk på ENTER.
Gjenta avspilling
Trykk på REPEAT for å endre avspillingsmodus.
Det er 4 modi: Off, Folder, Title og A-B (en avstand
mellom to punkter tildelt av brukeren).
Off
• Folder (
FD
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
) : gjentar de AVI-filene som har samme filetypefelt i den aktuelle mappen.
• Title ( ) : gjentar tittelen som avspilles.
• A-B : gjentar et segment av filen du velger.
T
• Denne DVD-spilleren kan avspille maksimalt 3000 filer og
300 mapper pr. plate.
NOR-22
F
NOR-23
F
MPEG4-avspilling
Bruk av displayfunksjonen
1. Trykk på knappen INFO på fjernkontrollen under
avspilling.
2. Bruk knappene OPP/NED for å markere ønsket
objekt.
3. Bruk knappene VENSTRE/HØYRE for å gjøre
ønsket innstilling, og trykk deretter på ENTER.
• Du kan bruke tallknappene på fjernkontrollen for
å gå rett til en tittel eller starte avspillingen fra
den valgte tiden.
4. Trykk på INFO igjen for å ta bort skjermvisningen.
DivX
Title
Time
Audio
Subtitle
Size
01
0:0 0 : 1 3
Visning av bilde-CD
MPEG4-funksjonsbeskrivelse
Funksjon
Beskrivelse
Referanseside
Hopp over Under avspilling trykkes
eller
for å
eller
) knappen
hoppe 5 minutter fremover
eller bakover.
Trykk på knappen SEARCH
eller
på
Søk
(
eller
) fjernkontrollen i mer enn 1
sekund. Gjør at du kan søke
ved høyere hastighet i
AVI-fil. (2X, 4X, 8X)
Gjør at du kan søke ved
Slow Motionlavere hastighet i AVI-fil.
avspilling
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Hver gang knappen STEP
Step Motion- trykkes, vil det komme til
avspilling
syne en ny ramme.
(
MP3 1/8
ZOOM
None
2X/4X/2X/Normal i
rekkefølge.
-
P 12
P 21
CD-R AVI-fil
Du kan avspille en film fra et visst
Time tidspunkt. Du må angi starttiden som
referanse.
Velge ønsket språk på tittellydsporet.
Audio MP3, AC3 og WMA støttes. Du kan
bruke denne funksjonen ved å trykke på
AUDIO-knappen. (se side 18)
Denne enheten kan avspille følgende
videokomprimeringsformater innen AVI-filformatet:
- DivX 3.11-innhold
- DivX 4-innhold (basert på MPEG-4 enkel profil)
- DivX 5-innhold (MPEG-4 enkel profil pluss ekstra
funksjoner slik som toveis rammer. Qpel og GMC
støttes også)
- XviD MPEG-4 kompatibelt innhold.
Viser de språk for teksten som finnes på
tekstingen, eller ta den helt bort fra
skjermen hvis du ønsker det. Du kan
bruke denne funksjonen ved å trykke på
SUBTITLE-knappen. (se side 18)
Filstørrelsen har et forhold med oppløsningen av en tittel. Jo større filstørrelse,
desto høyere oppløsning vises.
Hvis filoppløsningen er liten, forstørres
den automatisk. Dermed kan du få et
større bilde.
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bithastighet kan variere:
Innretningen kan slutte å
dekode de høye
bithastighetsdelene og
begynne dekodingen igjen
når bithastigheten blir
normal igjen.
720 x 480 @30 bilder/sek.
720 x 576 @25 bilder/sek.
: Maks. bithastighet: 4Mbps
MERKNAD
• Noen MPEG-4-filer som er opprettet på en PC kan
ikke avspilles. Det er fordi codec-typen, versjon og
høyere oppløsning over spesifikasjonen ikke
støttes.
• Denne enheten støtter CD-R/RW skrevet i MPEG4
etter "ISO9660-formatet".
NOR-24
MERKNAD
• Hvis du ikke trykker på noen knapp på
fjernkontrollen innen 10 sekunder, forsvinner
menyen. Trykk på INFO på fjernkontrollen for å
vise menyen igjen.
• Trykk på STOP for å gå tilbake til clips-menyen.
• Ved avspilling av en Kodak bilde-CD vil enheten
vise bildet direkte, ikke clip-menyen.
CD-R JPEG plater
• Bruk knappene INFO på fjernkontrollen for å velge det
bildet som du ønsker å vise, og trykk så på ENTER.
• Kun filer med endingene “.jpg” og “.JPG” kan
avspilles.
•
• Hvis platen ikke er avsluttet, tar det lengre tid før den
starter, og det går kanskje ikke å vise alle innspilte
filer.
: Gå tilbake til albumskjermen.
• Trykk på knappen
for å vise de 6 neste bildene.
• Trykk på knappen
for å vise de 6 forrige bildene.
•
: Hver gang du trykker på ENTER, roteres
bildet 90 grader i klokkeretning.
•
: Hver gang du trykker på ENTER forstørres
bildet inntil 4 ganger.
(Normal ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
•
: Visning som slideshow.
*Innen du kan begynne å kjøre slideshowet må du stille
inn intervallet mellom bildene.
Denne enheten støtter alle oppløsninger inntil maks.
nedenfor.
Subtitle platen. Du kan velge språk på
Size
ENTER RETURN
P 12
- Det er mulig at disse funksjonene ikke virker,
avhengig av MPEG4-fil.
Avspilling av ønsket tittel når det finnes
2. Bruk OPP/NED-knappene for å velge en bildefil i
clipsmenyen, og trykk deretter ENTER.
Da skal du få opp en skjerm som ser ut som den
nedenfor.
-
640x272
Title mer enn én på platen.
1. Velg ønsket mappe. (Se side 22 for å velge
mappe)
TIMER:
ENTER RETURN
• Kun CD-R plater med JPEG filer i ISO 9660 eller
Joliet format kan avspilles.
• JPEG-filens navn skal ikke være lengre enn 8 tegn og
skal ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn
(. / = +).
• Kun konsekutivt innspilte multisession-plater kan
avspilles. Hvis det finnes et tomt segment på en
multisession-plate, kan den bare avspilles frem til
dette segmentet.
• Maksimalt 3000 bilder kan lagres på en CD-plate.
• Når du avspiller en Kodak Picture CD kan du kun vise
JPEG-filer i bildemappen.
• Kodak bilde-CD JPEG-filene i bildemappen kan
avspilles automatisk.
• Konica bilde-CD: Hvis du ønsker å se bildet, velg
JPEG-filene i clips-menyen.
•
: Når du velger ikonet og trykker på ENTER
byttes bildene automatisk med ca. 6
sekunders mellomrom.
•
: Bildene byttes automatisk med ca. 12
sekunders mellomrom.
•
: Bildene byttes automatisk med ca. 18
sekunders mellomrom.
• Fuji bilde-CD: Hvis du ønsker å se bildet, velg
JPEG-filene i clips-menyen.
• QSS bilde-CD: Enheten kan ikke avspille QSS
bilde-CD.
• Hvis antallet filer på en plate overstiger 3000, kan
bare 3000 av disse vises.
• Hvis antallet mapper på en plate overstiger 300, kan
bare JPEG-bilder i 300 mapper vises.
*Avhengig av filstørrelsen kan hvert intervall mellom
bildene være lenger eller kortere.
*Hvis du ikke trykker på noen knapp, vil
lysbildefremvisningen starte automatisk med 10
sekunders intervall som standard.
NOR-25
Bruk av Setup Menu
Oppsetting av språkfunksjonen
Med Setup Menu kan du tilpasse din DVDspiller ved å velge forskjellige språkreferanser,
sette opp et foreldrenivå og justere spilleren
etter den typen fjernsynsskjerm du har.
Hvis du setter opp menyen for spilleren og
platen og audio- og tekstspråket på forhånd,
kommer dette opp hver gang du ser på en
film.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
Language Setup (språkinnstilling) :
Innstilling av språk.
Audio Setup (innstilling av lydspor) :
Valg av audiomuligheter
Bruk av menyen for språket på platen
Bruk av audiospråket
Denne funksjonen endrer språket bare på teksten
på menyskjermene til platen.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
Bruke Player Menu Language
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg Language Setup (språkinnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
3. Velg Language Setup (språkinnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
3. Velg Language Setup (språkinnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
Display Setup (innstilling av visning på
skjermen) : Valg av displaymuligheter Blir
brukt til å velge hvilken type skjerm du vil se
på og forskjellige displaymuligheter.
4. Velg Disc Menu (platens meny) med knappene
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller
ENTER.
4. Velg Audio (lyd) med knappene OPP/NED, og
trykk deretter på HØYRE eller ENTER.
5. Bruk knappene OPP/NED for å velge ønsket
språk.
- Velg “Original” hvis du vil at standardspråket for
lydsporet skal være originalspråket platen er spilt inn
på.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på
listen.
5. Bruk knappene OPP/NED for å velge ønsket
språk.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker, ikke står på
listen.
Parental Setup (innstilling av foreldrekontroll)
: Valg av foreldrenivå Du kan sette et nivå som
hindrer at barn kan se på upassende filmer for
eksempel med rå vold eller saker som bare
angår voksne.
DivX(R) Registration (DivX(R)-registrering) :
Vennligst benytt registreringskoden for å
registrere denne spilleren hos DivX(R) Video on
Demand-service. Dette vil gjøre at du er i stand til
å leie og kjøpe videoer ved bruk av DivX(R) Video
On Demand- formatet. For ytterligere
opplysninger, besøk www.divx.com/vod.
Oppsetting av språkfunksjonen
AUDIO LANGUAGE
Audio
4. Velg Player Menu (DVD-spillerens meny) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
Original
Others
LANGUAGE SETUP
6. Trykk ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til
innretningsmenyen.
6. Trykk ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til
innretningsmenyen.
Disc Menu
Title Menu
5. Bruk knappene OPP/NED for å velge ønsket
språk.
Function
Setup
2. Bruk OPP/NED-knappen på fjernkontrollen for å
få adgang til de forskjellige funksjonene.
3. Trykk HØYRE eller ENTER for å adgang til
underfunksjonene.
For å få skjermbildet til å forsvinne etter at du har
stilt inn, trykker du på MENU-knappen på nytt.
6. Trykk ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til
innretningsmenyen.
- Hvis du vil at SETUP MENU skal forsvinne, trykker du
RETURN eller VENSTRE.
MERKNAD
Noen av valgene på oppsettingsmenyen virker ikke
på alle plater.
NOR-26
NOR-27
Oppsetting av språkfunksjonen
Bruk av tekstspråk
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på
MENU-knappen på fjernkontrollen.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg Language Setup (språkinnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
Oppsetting av audiomulighetene
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg Audio Setup (lydinnstilling) med knappene
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller
ENTER.
Oppsetting av displaymulighetene
DTS
1. Off : Gir ikke digitale signaler på utgangen.
2. On : Gir DTS Bitstream bare via digital utgang.
Velg DTS når du har koplet til en DTS-dekoder.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen på fjernkontrollen.
MERKNAD Det er ikke noen analog audioeffekt når
du spiller DTS-lyd.
Dynamic Compression
1. On : For å velge dynamisk kompresjon.
2. Off : For å velge standardområde.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
3. Velg Display Setup (skjerminnstilling) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
PCM Down Sampling (nedkonvertering)
4. Velg Subtitle (teksting) med knappene
OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE eller
ENTER.
1. On : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren ikke er 96KHz-kompatibel. I dette tilfellet
vil 96KHz-signaler nedkonverteres til 48KHZ.
2. Off : Velg denne når forsterkeren som er tilkoplet
spilleren er 96KHz-kompatibel. I dette tilfeller vil
alle signaler mates ut uten endringer.
5. Bruk knappene OPP/NED for å velge ønsket
språk.
- Velg “Automatic” hvis du vil at tekstspråket skal være
det samme som lydspråket du valgte som preferanse.
- Velg “Others” hvis det språket du ønsker ikke står på
listen. Noen plater inneholder ikke det språket du valgte
som utgangsspråk; i slike tilfeller vil platen bruke den
originale språkinnstillingen.
Oppsetting av audiomulighetene
4. Bruk OPP/NED-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på HØYRE-knappen.
SUBTITLE LANGUAGE
Automatic
Subtitle
Others
MERKNAD
• Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne
eller gå tilbake til menyskjermbildet under
innstillingen;
Trykk RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
”Dolby” og det doble D-symbolet er varemerker fra
Dolby Laboratories.
• “DTS” og ”DTS Digital Out” er varemerker eid av
Digital Theater Systems, Inc.
4. Bruk OPP/NED-knappen og velg alternativ.
Deretter trykker du på HØYRE-knappen.
TV Aspect
Avhengig av hva slags TV du har, vil du kanskje justere
skjerminnstillingen (visningsaspektet).
Dolby Digital Output
1. PCM : Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio.
Velg PCM når du bruker den analoge
audioutgangene.
6. Trykk ENTER.
- Språket velges, og skjermen går tilbake til
innretningsmenyen.
1. 4:3 Letter Box : Velg om du vil se den totale
16:9-skjermen DVD gir selv om du har en TV med
4:3-skjerm. Du vil få svarte felt øverst og nederst på
skjermen.
2. Bitstream : Konverterer til Dolby Digital Bitstream –
5.1CH. Velg Bitstream når du bruker de
digitale audioutgangene.
MERKNAD
• Hvis det språket du har valgt ikke er tatt opp på
platen, vil det originale forhåndsinnspilte språket bli
valgt.
• Hvordan får jeg SETUP-menyen til å forsvinne
eller gå tilbake til menyskjermen under
innstillingen;
Trykk RETURN eller VENSTRE.
2. 4:3 Pan-Scan : Velg denne muligheten for TV-er av
konvensjonell størrelse hvis du vil se den sentrale
delen av 16:9-skjermen. (Filmen blir noe beskåret på
venstre og høyre side.)
MERKNAD • Forsikre deg om at du velger den
korrekte digitale utgangen, eller hører
du ikke en lyd.
3. 16:9 Wide : Du kan se hele 16:9-bildet på en
widescreen-TV.
MPEG-2 Digital Out
TV ASPECT
1. PCM : Konverterer til PCM(2 CH) 48 kHZ/16 bit audio.
Velg PCM når du bruker den analoge
audioutgangene.
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
2. Bitstream : Konverterer til Dolby Digital Bitstream
(5.1CH eller 7.1CH). Velg Bitstream når du
bruker de digitale audioutgangene.
NOR-28
16:9 Wide
NOR-29
Oppsetting av displaymulighetene
Oppsetting av foreldrekontrollen
Still Mode
Disse alternativene vil hjelpe til med å forhindre at bildet
skjelver når du er i pause-modus, og de viser liten tekst
bedre.
Video Output
Velg Video Output.
1. S-Video : Velg når du vil anvende Video og S-Video
Out.
1. Auto : Når du velger Auto, blir Field/Frame-modus
konvertert automatisk.
Denne funksjonen virker i forbindelse med DVD-er
som har blitt tildelt en klasse. Det gjør at du kan
kontrollere de typene av DVD familien ser på.
Det kan være opptil 8 klasser (nivåer) på en plate.
2. Component (I-SCAN) : Velg når du vil anvende
Component Interlace
(625i/525i) Out.
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen. Setup Menu-skjermbildet vises.
3. Component (P-SCAN) : Velg når du vil anvende
Component Progressive
(625p/525p) Out.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
2. Field : Velg denne muligheten hvis skjermen er urolig i
Auto-modus.
3. Frame : Velg denne muligheten hvis du vil se små
bokstaver klarere enn i Auto-modus.
4. SCART Output : Velg når du vil anvende SCART Out.
Screen Messages
Blir brukt til å slå skjermmeldinger av eller på.
• RGB : Velg når du vil anvende SCART RGB Out.
• S-Video : Velg når du vil anvende SCART S-Video
Out.
• Video : Velg når du vil anvende SCART Video Out.
Black Level
Justerer lysstyrken på skjermen.
5. Skriv inn passordet ditt. Skjermbildet Re-enter
Password vises for å bekrefte passordet.
Skriv inn passordet ditt på nytt.
Spilleren er låst ( ).
CREATE PASSWORD
Enter Password
- - - -
3. Velg Parental Setup (foreldrekontroll) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
0~9
CREATE PASSWORD
* Hvis du ikke velger Ja/Nei i undermenyen
Displayinnstilling innen 10 sekunder, vil skjermen gå
tilbake til forrige meny.
Re-enter Password
TV System
- - - -
1. NTSC-plate: I tilfelle bruk av NTSC-plate
• Hvis TV-systemet ditt kun har PAL-Video-inngang,
må du velge “PAL”. Hvis du velger “PAL”, er
linjespranguttaksformat PAL 60 Hz uttak.
0~9
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-inngang, må du
velge “NTSC-uttak”.
4. Bruk VENSTRE/HØYRE-knappen og velg ‘Yes’
hvis du vil bruke passord. ‘Enter Password’ blir
vist på skjermen.
2. PAL-plate: I tilfelle bruk av PAL-plate
• Hvis TV-systemet ditt kun har NTSC-Video-inngang,
må du velge “NTSC-uttak”.
• Hvis TV-systemet ditt kun har PAL-inngang, må du
velge “PAL-uttak”.
PARENTAL SETUP
Use Password
: No
VIKTIG BEMERKNING
• Kontroller ditt fjernsynsapparats bruksanvisning for
å finne uu hvis fjernsynsapparatet klarer
Progressive Scan. Hvis det er så, følg instruksene i
bruksanvisningen om innstillinger for Progressive
Scan i menysystemet.
• Hvis skjermen er blokkert ved innstilling av feil
videouttak, se side 34.
NOR-30
NOR-31
Oppsetting av foreldrekontrollen
Innstilling av hastighetsnivået
1. Når enheten er i Stop-modus, trykker du på MENUknappen. Setup Menu-skjermbildet vises.
Oppgradering av fastvare
6. Velg ønsket klassifiseringsnivå ved bruk av
knappene OPP/NED. For eksempel, hvis du
velger inntil nivå 6, vil plater med nivå 7, 8 ikke
avspilles.
- Hvis du vil annullere oppsettingen av nivå, bruker du
HØYRE eller ENTER-knappen og svarer ‘No’ på ‘Use
password’.
2. Velg Setup med knappene OPP/NED, og trykk
deretter på HØYRE eller ENTER.
Spilleren er låst ( ).
f.eks.) Oppsetting i nivå 6
Innledning
Skriv den nedlastede filen på en tom CD-R- eller
CD-RW-disk ved bruk av følgende innstillinger:
4. Skriv inn passordet ditt.
Skjermbildet Parental Control vises.
Om endring av passord ;
- Merk CHANGE PASSWORD (endre passord) ved bruk av
OPP/NED-knappene.
- Trykk Enter. ‘Change Password’ blir vist på skjermen.
- Tast inn ditt nye passord. Tast inn passordet en gang til.
Oppgradering av programvare begynner
Samsung vil ofte støtte programvareoppgradering
for å forbedre ytelsen av denne enheten til siste
status gjennom Samsungs internettsider
(www.samsung.com). Spesielt avhenger dette av
den nye codecen til mpeg4 slik at denne skal vises.
Hvilke forbedringer som gjøres avhenger av
oppgraderingsprogramvaren som du bruker, samt
programvaren som din DVD-spiller hadde før
oppgraderingen.
Slik oppgraderes en disk
3. Velg Parental Setup (foreldrekontroll) med
knappene OPP/NED, og trykk deretter på HØYRE
eller ENTER.
4. Trykk på knappen ENTER.
1. Du må laste ned en ny fil gjennom Samsungs
nedlastingssenter på internettsidene
(www.samsung.com).
2. Skriv filen til disken ved bruk av CD-RW på din
PC.
5. Midt i skrivingen vil brettet åpnes automatisk.
Etter at disken er fjernet, vennligst vent i ca. 2
minutter.
6. Hvis oppdateringen av enheten var vellykket, vil
enheten slå seg av og på etter at brettet lukkes
automatisk. Når enheten slås på, vil denne
skjermen vises.
MERKNAD
• Filsystem CD-ROM ISO-nivå
MERKNAD
• Hvordan får jeg SETUP MENU til å forsvinne
eller komme tilbake på skjermen under
oppsettet;
Trykk RETURN eller VENSTRE-knappen.
• Hvis du har glemt passordet, leser du om å
glemme passord i feilsøkingshåndboken.
5. Velg klassifiseringsnivå ved bruk av knappene
OPP/NED, og trykk ENTER eller høyre knapp.
• Tegnsett ISO 9660
• Fullført, enkel sesjon
• Lav skrivehastighet.
7. Velg ønsket språk.
Oppgraderingsprosedyre
MERKNAD • Hvis "Velg menyspråk" ikke
kommer opp, vennligst ta kontakt
med Samsung servicesenter.
• Ikke trykk på noen knapp eller
trekk ut strømledningen under
oppgradering.
• Oppgraderingsprosedyren kan
endre seg, se nettsidene
(www.samsung.com).
1. Trykk på OPP/NED for å åpne platebrettet.
2. Sett inn oppgraderings-CD-R-disken med merket
opp.
3. Trykk på OPP/NED for å lukke platebrettet.
Programvareoppgradering vises på displayet
NOR-32
NOR-33
Feilsøkingsguide
Spesifikasjoner
Før du ber om service (feilsøking)
Problem
Løsning
Fjernkontrollen virker ikke.
• Sjekk batteriene i fjernkontrollen. Må kanskje skiftes ut.
• Betjen fjernkontrollen på en avstand som ikke overstiger 6 m.
• Ta ut batteriene og hold en eller flere knapper ned i noen minutter
for å drenere mikroprosessoren i fjernkontrollen slik at den blir nullstilt. Sett inn batteriene igjen og forsøk på nytt.
Platen blir ikke spilt.
• Kontroller at platen er lagt inn med etiketten opp.
• Sjekk regionnummeret til DVD-en.
5.1 kanallyd blir ikke gjengitt.
• 5.1-kanal lyd blir bare gjengitt når disse betingelsene er oppfylt:
1. DVD-spilleren er koplet til en korrekt forsterker.
2. Platen er spilt inn med 5.1-kanal lyd.
• Sjekk om platen du spiller har ”Dolby 5.1 ch”-merket på utsiden.
• Sjekk om ditt audiosystem er tilkoplet og virker som det skal.
• Er Audio Out satt til Bitstream i SETUP-menyen?
ikonet blir vist på skjermen.
• Funksjonen eller handlingen kan ikke utføres nå fordi:
1. Programvaren til DVD-en hindrer det.
2. Programvaren til DVD-en støtter ikke funksjonen (f.eks. vinkler).
3. Funksjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.
4. Du har bedt om et tittel- eller kapittelnummer eller en søketid
som ligger utenfor området.
Platemenyen blir ikke vist.
• Sjekk om platen har en meny
Avspillingsmodus er
forskjellig fra Setup Menuvalget.
• Noen av funksjonene valgt i oppsettmenyen virker ikke fordi platen
ikke er kodet med den tilsvarende funksjonen.
Det er ikke mulig å endre
skjermforholdet.
• Skjermforholdet er fast på din DVD.
Ingen lyd.
• Kontroller at du har valgt den korrekte digitale utgangen i menyen
AUDIO OPTIONS.
Side
Generelt
Nettspenning
AC 230V, 50 Hz
Effektforbruk
12 W
Vekt
1.9 Kg
Dimensjoner
P3
Driftstemperatur
Luftfuktighet
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
P5
P 10
Plate
P 28~29
P 12
P 25~32
Glemt passord.
Hvis du støter på andre
problemer.
• Trykk på strømbryteren fra kald start uten plate i enheten.
Trykk på knappene STOP og PLAY samtidig på frontpanelet i 5
sekunder. Select Menu Language blir vist. Velg den språkknappen
du ønsker.
• Trykk på strømbryteren fra kald start uten plate i enheten.
Trykk på knappene STOP og PLAY samtidig på frontpanelet i 5
sekunder. Select Menu Language blir vist. Velg den språkknappen
du ønsker. Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen og velg
Parental Mode. Parental Mode er nå åpen som angitt på skjermen.
Trykk på NED-knappen og velg Parental. Trykk ENTER og ‘Create
Password’ blir vist. Du kan nå stille inn nivået og endre ditt passord
til et nytt tall.
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 20 min.
VCD : 12 cm
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.(video og audio)
Komposittvideo
To kanaler : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
SCART-KONTAKT
R (rød) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
G (grønn) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
B (blå) : 0,7 Vp-p (75 Ω belastning)
Komposittvideo : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Fargesignal : 0,3 Vp-p (75 Ω belastning)
Komponent Video
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω belastning)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
• Gå til innholdsfortegnelsen og finn den delen av boka hvor det
aktuelle problemet blir behandlet. Følg framgangsmåten en gang til.
• Hvis du fremdeles ikke er i stand til å løse problemet, vennligst kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.
NOR-34
SCART-KONTAKT
2 TOKANALS
Audioutg
ang
P 31~32
*TOTAL
Avlesningshastigheta : 3.49 til 4.06 m/s.
Ca. avspillingstid (ensidig, ettlags plate) : 135 min
CD : 8 cm
(COMPACT DISC)
P 28~29
P 29~30
10 % til 75 %
Avlesningshastighet : 4.8 til 5.6 m/s.
Maks. spilletid : 74 min.
S-VIDEO
Skjermen er blokkert
+5°C til +35 °C
CD : 12 cm
(COMPACT DISC)
Videoutg
ang
P 29~30
430mm ✕ 207mm ✕ 46mm : DVD-P244
430mm ✕ 205mm ✕ 50mm : DVD-P245
Luminanssignal : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Kromatisk signal : 0,3 Vp-p (75 Ω belastning)
To kanaler : L (1/L), R (1/R)
L (1/L), R (1/R)
*FREKVENSRESPONS
48 kHz sampling : 4 Hz til 22 kHz
96 kHz sampling : 4 Hz til 44 kHz
*LYD/STØY-FORHOLD
110 dB
*DYNAMISK
100 dB
OMRÅDE
HARMONISK FORVRENGNING
0.004 %
*: Nominell spesifikasjon
• Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.
• Vekt og dimensjoner er tilnærmet riktige.
NOR-35
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse. Dersom
garantiservice blir forlangt, må
produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår
problemer, er mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Svenska AB
www.samsung.se
Johanneslundsvägen 4. Box 713
194 27 upplands Väsby
Tel: +46 8 590 96600 Fax: +46 8 590 96650
■ GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending
utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og
serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av
produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert
servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av andre
forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette
reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller
fagmessig utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller
lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst
annet land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne
garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som
den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt
installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter, gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen
årsak som er utenfor Samsungs kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot
forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av
denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene under denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller
enhver skade på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet
relatert utstyr eller materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
NOR-36
Turvatoimenpiteet
Ennenkuin aloitat
1. Asentaminen
VAROITUS: NÄIDEN OHJEIDEN VASTAINEN
KÄYTTÖ MISSÄ TAHANSA LAITTEEN
HALLINNASSA, SÄÄDÖSSÄ TAI MUISSA
TOIMINNOISSA SAATTAA JOHTAA
VAARALLISEEN ALTISTUMISEEN SÄTEILYLLE.
Varmista, että asuntosi verkkovirransyöttö on samanlainen
kuin laitteen takaosassa olevassa tunnistetarrassa. Aseta
soitin vaaka-asentoon sopivalle alustalle (esim. huonekalun
päälle) siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilman
kiertoa varten (7~10 cm). Varmista, että ilmastointiaukot
eivät ole peitossa. Älä laita muita laitteita tai raskaita
esineitä soittimen päälle. Älä laita soitinta vahvistimien tai
muiden kuumenevien laitteiden päälle. Varmista ennen
soittimen siirtämistä, että levyalusta (kelkka) on tyhjä.
Tämä soitin on suunniteltu toistuvaan käyttöön.
DVD -soittimen sammuttaminen valmiustilaan ei katkaise
virtaa laitteesta. Jos laitteen virransyöttö halutaan katkaista
kokonaan, virtajohto täytyy irrottaa pistokkeesta, varsinkin
silloin kun laite on pitkäaikaisesti pois käytöstä.
Sisällysluettelo
Asetukset
Oheistarvikkeet
Turvatoimenpiteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ennenkuin aloitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Yleiset ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Levytyypit ja ominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . .5
Etupanelin esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Takapanelin esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Kaukosäätimen esittely . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
Kaukosäädin
Kaukosäätimen
paristot
(koko AAA)
Yhteydet
Yhteyden valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Perus Toiminnot
2. Turvaohjeita
Älä koskaan avaa soitinta tai sen osia. Se voi aiheuttaa
henkilövahinkoja tai vaurioittaa tiettyjä herkkiä
komponentteja. Voit saada sähköiskun tai joutua alttiiksi
laser-säteilylle. Älä katso levyalustan aukkoon tai muihin
aukkoihin, joista näkyy laitteen sisälle.
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
Levyn soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö . . . . . . . .13
Display-toiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . .13
Disc- ja Title-valikon (Levy- tai Nimike-valikon)
käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Toimintovalikon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . .15
Uusintatoisto (Repeat Play) . . . . . . . . . . . . . .15
Ohjelman toisto ja satunnaistoisto . . . . . . . . .16
Hidastettu toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
LOADING
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
3. Varoitus
Suojaa soitin kosteudelta (vesipisaroilta ja roiskeilta, ja
huolehdi, ettei laitteen päälle aseteta nesteitä sisältäviä
esineitä, kuten maljakoita) ja kuumuudelta (esim.
takkatulelta) sekä laitteilta, jotka synnyttävät voimakkaita
magneetti- tai sähkökenttiä (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pistokkeesta, mikäli laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä.
Soitinta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön, vaan ainoastaan
kotikäyttöön. Tuote on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen
käyttöön. Kondensoituminen: Jos olet säilyttänyt soitinta tai
levyjä kylmässä paikassa, esimerkiksi kuljetus talvella,
odota noin kaksi tuntia kunnes laite ja levyt ovat saavuttaneet huoneenlämmön.
Käyttöopas
2
3
STANDBY/ON
4
4. Levy
Käsittele levyä varovasti. Pidä levyä kiinni sen reunoista tai
reiästä. Aseta levy laitteeseen aina etiketti ylöspäin
(yksipuoliset levyt). Käytä aina puhdasta kangasta levyn
puhdistamiseen, jos se on tarpeen. Pyyhi levy keskeltä
reunaan päin. Laita levyt aina takaisin koteloihinsa ja säilytä
ne pystyasennossa. Aseta levy aina huolellisesti oikeaan
kohtaan levyalustalle. Älä koskaan käytä levyjen puhdistamiseen suihkeita, bensiiniä, sähköstaattisia nesteitä tai
muita liuottimia. Pyyhi levy varovasti kostealla, pehmeällä
kankaalla (kostuta ainoastaan vedellä). Älä koskaan pyyhi
levyä pyörivällä liikkeellä. Siitä voi jäädä rengasmaisia naarmuja, jotka voivat aiheuttaa kohinaa levyn toistoon.
Video/Audiokaapeli
5
EZ VIEW
PLAY
LOADING
Kehittyneet Toiminnot
Kaukosäätimen paristojen asentaminen
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View) . . . . . . . .17
Audio-kielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Tekstityskielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Kamerakulman muuttaminen . . . . . . . . . . . . .19
Instant Replay- tai Skip-toiminnon käyttäminen . .19
Merkkaustoiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . .20
Zoom -toimintojen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . .21
MP3/WMA/JPEG/MPEG4-leikevalikko . . . . . .21
Kansion valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
MP3/WMA-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
MPEG4-toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Kuva-CD-levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . .25
1. Avaa paristorasian kansi kaukosäätimen
takaosasta.
2. Asenna kaksi AAA-paristoa. Varmista, että
paristojen navat (+ ja -) tulevat oikein.
3. Laita paristorasian kansi paikoilleen.
Ellei kaukosäädin toimi kunnolla:
• Tarkista paristojen navat + - (kuivaparistot).
• Tarkista, etteivät paristot ole tyhjät.
• Tarkista, ettei kaukosäätimen tunnistimen edessä
ole esteitä.
• Tarkista, onko läheisyydessä fluoresoivaa
säteilyä.
Asetusten Muuttaminen
Asetusvalikon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Kielivaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . . .26
Audiovaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . . .28
Näyttövaihtoehtojen asetus . . . . . . . . . . . . . .29
Ikärajavalvonnan asetus . . . . . . . . . . . . . . . . .31
5. Paristo
Tässä tuotteessa käytettävä paristo sisältää ympäristölle
haitallisia kemikaaleja.
Älä hävitä paristoja tavallisten talousjätteiden mukana.
Suosittelemme, että paristo vaihdetaan alan liikkeessä.
Lisäksi
6. Kotelon huoltaminen
Turvallisuutesi vuoksi irrota virtajohto pistokkeesta.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä, tai muita
liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä kankaalla.
Laitteisto-ohjelmiston päivitys . . . . . . . . . . . . .33
Vianetsintäopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Erittelyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Takapaneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
FIN-2
FIN-3
Yleiset ominaisuudet
Levytyypit ja ominaisuudet
Erinomainen ääni
HUOM!
Dolby Laboratories'n kehittämä Dolby Digital
teknologia tuottaa kristallinkirkkaan äänentoiston.
* Seuraavia levyjä ei voi toistaa tässä soittimessa:
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• Super Audio CD-levyn HD-kerros
• CDG-levyiltä toistetaan vain ääni, ei grafiikkaa.
Kuvaruutu
Video perustuu MPEG-2 pakkausteknologiaan.
Sekä tavalliset että laajakangaselokuvat (16:9)
käyvät.
Tällä DVD-soitimella voi soittaa seuraavanlaisia levyjä (levyjen logot selviävät myös
luettelosta):
Levytyypit (logot)
Taltiontity ypit
DVD
Audio
+
Video
* Toistomahdollisuus saattaa määräytyä
äänitysasetuksista.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
Hidastettu kuva
Tärkeät elokuvakohdat voidaan katsella
hidastettuina.
Ohjelmoitu toisto (CD)
* Tässä laitteessa ei ehkä voi toistaa tiettyjä
CD-R-, CD-RW- tai DVD-R-levyjä levyn tyypin tai
tallennusmenetelmän vuoksi.
Voit ohjelmoida urien toiston halutussa
järjestyksessä.
VIDEO-CD
Audio
+
Video
Vanhempain valvontamahdollisuus (DVD)
Vanhempain valvontatoiminto sallii käyttäjien
asettaa tarvittavan tason estämään lapsia
katselemasta vahingollisia elokuvia, kuten väkivaltaa
sisältäviä, aikuisille suunnattuja filmejä, jne.
Levyn koko Maksimi soittoaika
12 Cm
8 Cm
Yksipuolinen 240 min. • DVD sisältää erinomaiset ääni- ja
Kaksipuolinen 480 min. kuvaominaisuudet Dolby Digital ja
MPEG-2 järjestelmiensä ansiosta.
•
Erilaiset kuvaruutu- ja
Yksipuolinen 80 min.
audio-toiminnot voidaan helposti
Kaksipuolinen 160 min.
valita kuvaruudulta.
74 min.
12 Cm
• Video CD-äänellä, VHS-laatu &
MPEG-1 pakkaustekniikka.
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
KOPIOINTISUOJA
Monet DVD-levyt ovat kopiosuojattuja.
Siksi sinun kannattaa yhdistää DVD-laitteesi
suoraan televisioosi, eikä video-laitteeseesi.
Yhdistäminen VCR:ään aiheuttaa häiriöitä
kuvaan kopiosuojatuista DVD-levyistä.
Erilaisia kuvaruututoimintojen
valintamahdollisuuksia
Voit valita eri kieliä (ääni/tekstitys) ja kuvakulmia
samalla kun nautit elokuvista.
Voit katsella digitaalikuvia TV-ruudulla.
Tämä tuote sisältää tekijänoikeussuojauksen
yhdysvaltalaisen patenttilainsäädännön mukaisesti.
Tekijänoikeudet kuuluvat Macrovision Corporationille
ja muutamille muille omistajille. Tekijänoikeussuojan
teknologian käyttö vaatii Macrovisionin valtuutuksen
ja on tarkoitettu koti- ja muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovisionin kanssa ole sovittu muista
järjestelyistä. Laitteen purkaminen ja muuttaminen
on kielletty.
Toisto
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p)
EZ VIEW (kokonäyttökuva) (DVD)
Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter Box
-muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
Digital Photo Viewer (JPEG)
Voit toistaa laulun tai elokuvan uudestaan
yksinkertaisesti painamalla REPEAT-nappulaa.
“KULUTTAJIEN ON HUOMIOITVA ETTÄ KAIKKI
KORKEAN TOISTOTARKKUUDEN OMAAVAT
TELEVISIO VASTAANOTTIMET EIVÄT OLE TÄYSIN
YHTEENSOPIVIA TÄMÄN TUOTTEEN KANSSA JA
SAATTAVAT AIHEUTTAA HÄIRIÖITÄ NÄYTÖSSÄ.
MALLEIHIN 525 TAI 625 LIITTYVISSÄ KEHITTYNEEN
SKANNAUKSEN ONGELMATAPAUKSISSA,
KÄYTTÄJÄÄ SUOSITELLAAN KÄYTTÄMÄÄN ”STANDARD DEFINITION” KYTKENTÄÄ ULOSTULOSSA.
OTTAKAA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUMME MIKÄLI
TEILLÄ ON KYSYMYKSIÄ DVD
SOITTIMIEMME 525p TAI 625p YHTEENSOPIVUUDESTA ERI TV MALLIEN KANSSA.”
MP3/WMA
Tällä laitteella voi toistaa MP3/WMA-tiedostoista
luotuja levyjä.
Pikatoisto (DVD)
Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan
viimeiset 10 sekuntia.
Instant Skip (pikasiirtyminen) (DVD)
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin.
MPEG4
AUDIO-CD
Audio
Levyjen merkinnät
~
PAL
• LP-levy äänitetään analogisena
signaalina tuottaen jonkin verran
säröä. CD-levy äänittyy digitaalisena
signaalina tuloksena parempi äänen
laatu, vähemmän säröä ja
vähemmän äänenlaadun
heikkenemistä ajan myötä.
Alueellinen numerointi
Sekä DVD-laite että levyt on koodattu alueen mukaan.
Näiden alueellisten koodien on täsmättävä toisiinsa, jotta
levyn käyttö on mahdollista. Elleivät koodit vastaa toisiaan,
levyn soitto ei onnistu.
Aluenumerointi
PAL radiolähetysjärjestelmä Englannissa,
Ranskassa, Saksassa, jne.
Tämän laitteen alueellinen numero löytyy takapanelista.
Dolby Digital -levy
STEREO
Stereolevy
DivX-sertifiointi
DIGITAL
SOUND
Digitaalinen Audio-levy
DivX, DivX-sertifiointi ja niihin
liittyvät logot ovat
DivXNetworks, Inc:in
tavaramerkkejä. Niitä käytetään
lisenssin nojalla.
DTS-levy
MP3-levy
Tämä laite voi toistaa AVI-tiedostojen
MPEG4-jaksoja.
FIN-4
Ominaisuudet
FIN-5
Etupanelin esittely
Etupanelin esittely
STANDBY/ON
1
EZ VIEW
2 3 4 5 6
PLAY
7
9
DVD-P245
DVD-P244
STANDBY/ON
LOADING
EZ VIEW
8 9 10
11
1
2
3
4
5 6
7
Etupanelin säätimet
Etupanelin säätimet
1. STANDBY/ON (
)
• Kun soittimeen on kytketty virta, virran
LED-merkkivalo palaa. Kun käynnistät soittimen
painamalla STANDBY/ON-painiketta,
LED-merkkivalo sammuu.
2. SKIP (
)/SEARCH
• Sallii haun taaksepäin levyllä.
Ohittaa esityksen, kohtauksen tai raidan.
3. STOP (
)
• Paina tätä painiketta lopettaaksesi levyn soiton.
4. PLAY/PAUSE (
)
• Paina tätä painiketta aloittaaksesi tai
pysäyttääksesi väliaikaisesti levyn soiton.
5. SKIP (
)
• Sallii haun eteenpäin levyllä.
Ohittaa esityksen, kohtauksen tai raidan.
LED
Function
Virta poissa/valmiustila
Ei levyä
Pysäytys
Ladataan
Toisto/Ohita
Etsi/Tauko
Virhe
6. EZ VIEW (kokonäyttökuva)
• Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter
Box -muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
7. OPEN/CLOSE (
)
• Paina tätä painiketta aukaistaksesi ja sulkeaksesi
levylokeron.
1. STANDBY/ON (
)
• Kun yksikkö kytketään sähkörasiaan, merkkivalo
syttyy. Kun painetaan STANDBY/ON-painiketta,
valo sammuu ja laite käynnistyy.
6. EZ VIEW (kokonäyttökuva)
• Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter
Box -muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
2. DISC TRAY
• Aseta levy tähän.
7. PLAY/PAUSE (
)
• Paina tätä painiketta aloittaaksesi tai
pysäyttääksesi väliaikaisesti levyn soiton.
3. DISPLAY
• Toimintojen merkkivalot näkyvät tässä.
8. PLAY LED
• Kun soitin toistaa levyä, toiston LED-merkkivalo
palaa.
4. OPEN/CLOSE (
)
• Paina tätä painiketta aukaistaksesi ja sulkeaksesi
levylokeron.
9. ETÄVASTAANOTIN
5. STOP (
)
• Paina tätä painiketta lopettaaksesi levyn soiton.
10. LOADING LED
• Kun levyä ladataan, lataamisen LED-merkkivalo
palaa.
9. SKIP (
) / SEARCH
• Sallii haun taaksepäin levyllä.
Ohittaa esityksen, kohtauksen tai raidan.
Näytön ilmaisimet
11. DISC TRAY
• Aseta levy tähän.
Virta-LED
(punainen)
Toisto-LED
(sininen)
Lataus-LED
(oranssi)
O
X
X
X
X
X
Vilkkuu
X
X
X
X
O
Vilkkuu
Vilkkuu
X
O
O
Vilkkuu
X
X
Vilkkuu
FIN-6
8. SKIP (
) / SEARCH
• Sallii haun eteenpäin levyllä.
Ohittaa esityksen, kohtauksen tai raidan.
1
2
3
Etupanelin näyttö
1. Levytyypin osoitin
2. Toisto taaksepäin/ Tauko/ Toisto eteenpäin
3. Eri toiminnoista kertova näyttö, kuten PLAY, STOP, LOAD,...
no DISC : Laitteeseen ei ole syötetty levyä.
OPEN : Levylokero on auki.
LOAD : Laite lataa levyn sisältämää tietoa.
FIN-7
8
Takapanelin esittely
Kaukosäätimen esittely
6. Lopetuspainike (
Pr
Pb
7. MENU -painike
Y
1
COAXIAL
11
COMPONENT VIDEO OUT
• Tuo esille levyvalikot.
2
L
ANALOG AUDIO OUT
VIDEO OUT
9. Toista-uudelleen A-B-painike
S-VIDEO OUT
• Merkkaus A:n ja B:n välillä uudelleen toistettava
alue.
12
13
14
3
4
1
• Tuo esille DVD-laitteen asetuskokoelman.
8. Valikkopainike
OPTICAL
R
)
2
3
4
5
6
Takapaneli
1. DIGITAALISEN ÄÄNEN ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä joko optista tai koaksiaalikaapelia
yhdistämään yhteensopivaan Dolby Digital -vastaanottimeen. Käytä yhdistämään A/V-virittimeen, jossa on Dolby Digital -dekooderi,
MPEG-2 tai DTS-dekooderi.
5. KOMPONENTTI VIDEO ULOSTULO KANTA
(COMPONENT VIDEO OUT JACKS)
• Käytä näitä kantoja jos sinulla on TV, jossa on
komponentti video kannat. Nämä kannat
tarjoavat Pr, Pb ja Y videon.
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
Component(P-SCAN), progressiivinen skannaus
on käytössä.
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
Component(I-SCAN), lomitettu skannaus on
käytössä.
2. ANALOGISET AUDIO OUT -LIITÄNNÄT
• Yhdistä televisiosi, audio/video tai Audio
sisääntuloliitäntään.
3. VIDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä videokaapelia yhdistääksesi televisiosi
Video-sisääntuloliitäntään.
• Setup Menu -asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on
valittava Component(I-SCAN) tai S-Video.
6. SCART AV liitäntä
• Yhdistä televisioon scart-sisääntuloliitännällä.
5
Tärkeä huomautus
6
7
15
16
8
17
18
FIN-8
)
12. Tyhjennyspainike
• Käytä poistaaksesi näytön valikot tai
tilannekuvaukset kuvaruudulta.
13. INSTANT REPLAY -painike
• Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan
viimeiset 10 sekuntia.
9
19
20
21
22
10
14. INSTANT SKIP -painike
• Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin.
15. Toisto/tauko –painike (
)
• Aloittaa/lopettaa toistaiseksi levyn toiston.
16. INFO-painike
• Näyttää nykyisen levytilan.
17. DISC MENU -painike
• Tuo näkyviin levyvalikon.
18. Käytä/Suunta -painike (ylös/alas tai
vasemmalle/oikealle –painike)
DVD-toimintopainikkeet
• Tämä painike toimii vaihtokytkimenä.
• Käynnistää tai sammuttaa virran.
• Katso TV:n käyttöoppaasta jos TV vastaanottimesi
tukee kehittynyttä skannaus toimintoa.
Jos kehittynyttä skannaus toimitoa tuetaan, seuraa
TV:n käyttöoppaan ohjeita kuinka kyseinen
toiminto asetetaan TV:n valikkoihin.
2. Numeropainike
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output
(videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu
Component(P-SCAN), Video- ja S-Video-vaihtoehdot eivät ole käytössä.
4. STEP-painike
• Sivulla 30 on lisätietoja Setup-asetusvalikon
käyttämisestä.
11. OPEN/CLOSE-painike (
• Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
1. DVD käynnistyspainike
4. S-VISDEON ULOSTULOLIITÄNTÄ
• Käytä S-Videokaapelia yhdistäessäsi tämän
liitännän televisiosi S-Videoliitäntään korkeampi
laatuisen kuvan aikaansaamiseksi.
• Asetusvalikossa videoulostuloksi on valittava
S-Video.
10. Tekstityspainike
19. EZ VIEW -painike
• Voit Easy View -toiminnon avulla muuttaa Letter
Box -muodon tavallisessa televisiossa näkyvään
muotoon.
3. PROG -painike
• Tämä mahdollistaa sinun ohjelmoida haluamassasi
järjestyksessä.
20. Näyttöpainike
• Näyttää käytössä olevat levyn toiminnot.
21. Kulmapainike
• Toisto etenee kehys kerrallaan.
5. SEARCH/SKIP painikkeet (
• Käytä valitaksesi eri kamerakulmia DVD-laitteessasi.
/
,
/
)
22. Toimintopainike
• Mahdollistaa sinun etsiä (search) levyltä eteen- ja
taaksepäin. Käytä Skip-painiketta hypätäksesi
otsikon, kappaleen tai raidan yli.
• Mahdollistaa erikoiskäskyn ohjelmoinnin.
FIN-9
Yhteyden valinta
Yhteyden valinta
Seuraavassa nähdään usein käytettyjä yhteyksiä DVD-laitteen liittämiseksi televisioon ja muihin
komponentteihin.
Yhteys televisioon (videolle)
Televisio (tavallinen, laajakulma, projektio, RGB, jne.)
Menetelmä 1
Menetelmä 2
Menetelmä 3
Menetelmä 4
Menetelmä 5
Ennen kuin yhdistät DVD-laitteen
Perus Audio
• Kytke pois päältä aina DVD-laite, televisio ja muut komponentit ennen kuin liität tai irrotat yhtään kaapelia.
Hyvä kuva Parempi kuva
Paras kuva
Ihanteellinen kuva
Paras kuva
• Jos käytössä on ulkoinen äänijärjestelmä, kytke siihen virta ja viritä se oikealle äänen tulokanavalle.
• Tutki aina lisättävien komponenttien käsikirjat saadaksesi lisätietoa juuri kyseisistä komponenteista.
TV
AV- OR S-Video
kaapeli
kaapeli
Liittäminen Audiojärjestelmään
Scartkaapelit
(ei sisälly
toimitukseen)
TAI
Menetelmä 1
Video
kaapeli
TAI
TAI
Menetelmä 2
DVD
Pr
R
ANALOG AUDIO OUT
AUDIO
2ch-viritin
Dolby Digital dekooderi
Audio sisääntuloliitännät
Digitaaliset Audio sisääntuloliitännät
Pb
Y
Pr
Pb
Y
L
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
S-Video
Video
Analogiset Audio
sisääntuloliitännät sisääntuloliitäntä liitäntä
Scartliitäntä
Component Video
liitäntä
(Lomitettu)
COMPONENT VIDEO OUT
Component Video
liitäntä
(Progressiivinen)
Menetelmä 1
DVD-laite + TV video sisääntuloliitännällä
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava S-Video tai SCART Output.)
Menetelmä 2
DVD-laite + TV S-Video sisääntuloliitännällä
(Asetusvalikossa videoulostuloksi on valittava S-Video.)
TAI
Menetelmä 3
DVD-laite + TV Scart sisääntuloliitännällä (Audio & video)
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava SCART Output.)
Menetelmä 4
DVD-soitin ja televisio käytettäessä lomitetun skannauksen komponenttivideoliitäntöjä.
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava Component(I-SCAN).)
DVD
OPTICAL
R
L
ANALOG AUDIO OUT
COAXIAL
Analogiset Audio
ulostuloliitännät
Digitaaliset Audio
ulostuloliitännät
Menetelmä 5
DVD Player ja televisio käytettäessä progressiivisen skannauksen liitäntöjä.
(Setup Menu -asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittava Component(P-SCAN).)
• Jos haluat muuttaa Video Output -asetukseksi Progressive Scan -vaihtoehdon, valitse asetusvalikosta
Setup-asetusvalikosta Component (P-SCAN) -videolähtö. Vastaa tämän jälkeen myöntävästi 10 sekunnin
kuluessa.
• Jos Setup-asetusvalikossa Video Output (videosignaalin ulostulo) -asetukseksi on valittu Component(P-SCAN),
Video- ja S-Video-vaihtoehdot eivät ole käytössä.
Tärkeä huomautus
• Katso TV:n käyttöoppaasta jos TV vastaanottimesi tukee kehittynyttä skannaus toimintoa.
Jos kehittynyttä skannaus toimitoa tuetaan, seuraa TV:n käyttöoppaan ohjeita kuinka kyseinen toiminto
asetetaan TV:n valikkoihin.
• Yhdistämismenetelmä voi vaihdella television mukaan ja erota tästä kuvasta.
FIN-10
FIN-11
Levyn soittaminen
Haku- ja sivuutustoimintojen käyttö
7. Näkymä kerrallaan -toisto (paitsi CD)
Ennen toistoa
Paina kaukosäätimen STEP-painiketta toiston aikana.
- Joka kerta kun painiketta on painettu, uusi näkymä
ilmestyy.
- STEP-toiminnon aikana ei kuulu ääntä.
- Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta jatkaaksesi
normaalia toistoa. (Voit suorittaa STEP-toiminnon vain
toistaes sasi forward-asennossa.)
• Voit käynnistää television ja säätää sen oikealle
videokanavalle painamalla television
kaukosäätimen TV/VIDEO-painiketta.
• Jos käytössä on ulkoinen äänijärjestelmä, kytke
siihen virta ja viritä se oikealle äänen tulokanavalle.
• Lue AUDIO käyttäjän käsikirja.
Yhdistettyäsi laitteen seinärasiaan ensimmäisen
kerran painaessasi DVD POWER-painiketta
näyttöön ilmestyy: If you want to select the language, press a NUMBER button.
(Jos haluat valita kielen, paina NUMBER-painiketta).
(Tämä näkymä ilmestyy vain aivan ensimmäisellä
kerralla kun yhdistät laitteen seinärasiaan.)
Jos et valitse kieltä ensimmäisellä kerralla, kaikki
asetusvalikon asetusarvot menetetään.
8. Hidastettu toisto (paitsi CD)
Voit valita toistonopeudeksi 1/8, 1/4 tai 1/2 normaalista
pitämällä
-painikkeen painettuna PAUSE- (TAUKO)
tai STEP (VAIHE) -tilan aikana.
- Ääni ei kuulu hidastetun toiston aikana.
- Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta palataksesi nor
maaliin toistoon.
- Toiston aikana hidastettu kelaus taaksepäin ei toimi.
Kun lopetat levyn soiton laite muistaa mihin
pysähdyit, joten kun painat PLAY/PAUSE (
)
uudelleen, se etsii paikan, johon jäit (paitsi jos levy
on poistettu, STOP ( )-painiketta on painettu
kahdesti tai laite on kytketty irti seinärasiasta).
1. Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
STANDBY-merkkivalo sammuu ja levylokero aukeaa.
2. Aseta levy varovasti levylokeroon levyn nimipuoli
ylöspäin.
3. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta tai
OPEN/CLOSE-painiketta sulkeaksesi levylokeron.
HUOM!
• Jos laite on jätetty 5 minuutiksi tauko-toiminnolle,
se pysähtyy.
• Soitin sammuttaa virtansa automaattisesti oltuaan
puoli tuntia pysähtyneenä.
(Automaattinen sammuttaminen)
• Jos laite jätetään STOP-toiminnon alaiseksi
kauemmaksi kuin 1 minuutti ilman käyttäjän mitään
toimenpidettä. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta
palauttaaksesi normaalitilan.
• Tämä
merkki tarkoittaa, että olet painanut
painiketta, joka ei juuri ole voimassa.
Toistettaessa DVD/VCD/CD-levyä
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen INFOpainiketta.
2. Voit valita haluamasi kohteen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
FORWARD- ja REVERSE-hakutoiminnot
3. Voit määrittää asetukset käyttämällä
LEFT/RIGHT-painikkeita ja painamalla lopuksi
ENTER.
• Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla
aloittaa esityksen tai kohtauksen toiston aloittaa
toiston tietyn kellonajan kohdalta.
Paina kaukosäätimen SEARCH (
tai
)painiketta kauemmin kuin sekunnin ajan.
Voit etsiä DVD-, VCD tai CD-levyltä nopeammin
pitämällä painiketta painettuna.
DVD 2X, 8X, 32X, 128X
4. Voit piilottaa ikkunan painamalla INFO-painiketta
uudelleen.
VCD 4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
DVD
Urien sivuuttaminen
Paina
- tai
Title
–painiketta toiston aikana.
)-painiketta toiston aikana.
5. Levyn poistaminen
Time
• Mikäli painat
-painiketta DVD-levyn toiston aikana,
siirryt seuraavaan kappaleeseen. Mikäli painat
painiketta, toisto siirtyy kappaleen alkuun.
Yhden lisäpainalluksen seurauksena toisto siirtyy
edellisen kappaleen alkuun.
Audio
Subtitle
• Mikäli painat
-painiketta soittaessasi VCD 2.0 - levyä
MENU Off -tilassa, VCD 1.1 - tai CD-levyä, toisto siirtyy
seuraavaan uraan. Mikäli painat
- painiketta, toisto siirtyy uran alkuun. Yhden lisäpainalluksen seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
VCD
Track 01
Time 0 : 0 0 : 4 8
• Mikäli uran kesto on yli 15 minuuttia VCD-levyä
soitettaessa, toisto siirtyy 5 minuuttia eteenpäin.
Mikäli painat
-painiketta, toisto siirtyy 5 minuuttia
taaksepäin.
CD
CD
Track 01
Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
Time 0 : 0 0 : 4 8
6. Toiston keskeyttäminen
Paina kaukosäätimen PLAY/PAUSE (
STEP-painiketta toiston aikana.
- Kuvaruutu pysähtyy, ei ääntä.
- Jatkaaksesi, paina PLAY/PAUSE (
uudelleen.
01
Chapter 02
HUOM!
* Jos toistat VCD 2.0 .levyä, voit valita Menu On- tai
Menu Off -vaihtoehdon käyttämällä DISC MENU painiketta.
4. Toiston pysäytys
Paina STOP (
Toiston aikana voit nopeasti käyttää
hakutoimintoa kappaleen tai uran läpi tai
käyttää sivuutustoimintoa hypätäksesi
seuraavaan.
DVD
Jatka toiminto
Toisto
Display-toiminnon käyttö
)-painiketta tai
)-painiketta
FIN-12
FIN-13
Disc- ja Title-valikon (Levy- tai
Nimike-valikon) käyttäminen
Display-toiminnon käyttö
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain
Title levyllä sijaitsevista useista esityksistä,
esimerkiksi useista elokuvista.
Useimmat DVD-levyt on jaettu
Chapter kohtauksiin, jolloin voit löytää tietyn
kohdan helposti (kuten Audio CD-levyllä
olevat urat).
Toimintovalikon käyttäminen
Disc-valikon (Levy) käyttäminen
Toimintovalikon käyttäminen
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen
MENU-painiketta.
1. Paina MENU-painiketta toiston aikana.
2. Valitse Disc Menu käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Viittaa elokuvan ääniraidan kieleen.
Audio Se voi olla esimerkiksi English 5.1CH.
Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura,
kappale, nimike, valittu osuus (A-B) tai koko
levy.
2. Valitse Function käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
DVD/VCD/CD-levyn toistossa
1. Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta.
Uusintatoiminto ilmestyy näyttöön.
3. Toiminnonvalintaikkuna tulee näyttöön.
Se sisältää Info-, Zoom-, Bookmark-, Repeat- ja
EZ View -vaihtoehdot.
-
Voit aloittaa elokuvan toistamisen
Time haluamasi ajan kohdalta.
Syötä aloitusaika.
Uusintatoisto (Repeat Play)
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta kappaleen,
tai A-B -osuuden valitsemiseksi.
Info (lisätietoja on sivulla 13~14)
Zoom (lisätietoja on sivulla 21)
Bookmark (lisätietoja on sivulla 20)
Repeat (lisätietoja on sivulla 15)
EZ View (lisätietoja on sivuilla 17)
• Chapter (
) : aloittaa meneillään olevan kohtauksen
toiston alusta.
• Title ( T ) : aloittaa meneillään olevan ohjelman toiston
alusta.
• A-B : toistaa levyltä valitun osan.
4. Voit valita jonkin viidestä toiminnosta käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita. Voit käyttää toimintoa
painamalla RIGHT- tai ENTER-painiketta.
DVD-levyllä voi olla kahdeksan eri
ääniraitaa.
DVD
Title-valikon (Nimike) käyttäminen
Viittaa levyn tekstityskieleen.
Subtitle Voit valita haluamasi tekstityskielen tai
poistaa tekstityksen käytöstä.
DVD-levyllä voi olla 32 eri tekstitystä.
Off
01
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
01
D
01 A - B
REPEAT
ENTER
1. DVD-levyn toiston aikana paina kaukosäätimen
MENU-painiketta.
2. Valitse Title Menu käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
VCD/CD
Off
HUOM!
* Repeat-toiminto ei ole käytettävissä VCD 2.0tilassa (Menu On -tilassa).
(lisätietoja on sivulla 13)
T
3. Paina ENTER-painiketta.
4. Paina REPEAT-painiketta uudestaan, kun haluat
palata normaaliin toistoon. Paina sen jälkeen
LEFT/RIGHT-painiketta, valitse OFF ja paina
ENTER-painiketta.
HUOM!
• Voit myös valita nämä toiminnot suoraan
käyttämällä niitä vastaavia kaukosäätimen
painikkeita.
* REPEAT A-B
• Paina REPEAT A-B -painiketta siinä kohdassa, mistä
haluat uusintatoiston alkavan (A).
B-kirjain tulee automaattisesti näkyviin.
• Paina REPEAT A-B -painiketta siinä kohdassa, mihin
haluat uusintatoiston päättyvän (B).
• Voit lopettaa toiminnon painamalla CLEAR-painiketta
tai REPEAT A-B -painiketta uudelleen.
• Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla B-pisteen
vasta, kun A-pisteen asettamisesta on kulunut
vähintään viisi sekuntia.
HUOM!
• Title- ja Disc-valikot eivät toimi kaikkia levyjä
käytettäessä.
• Title-valikko tulee näkyviin, jos levy sisältää
vähintään kaksi esitystä.
• Voit myös käyttää levyn valikkoa kauko-ohjaimen
DISC MENU panikkeen avulla.
• VCD 2.0 -käytössä DISC MENU -painike toimii
muunnoskytkimenä Menu On- ja Menu Off -tilojen
välillä.
FIN-14
HUOM!
• DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai nimikkeittäin. CD- tai VCD-levyt uusivat toiston levyittäin tai
urittain.
• Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti ei
onnistu.
• Repeat-toiminto ei ole käytettävissä VCD 2.0-tilassa (Menu On -tilassa). (lisätietoja on sivulla 13)
FIN-15
Ohjelman toisto ja satunnaistoisto
Hidastettu Toisto
Program Playback (ohjelman toisto) (CD)
Tämän toiminnon avulla voidaan toistaa
hidastetussa muodossa esimerkiksi urheilua
tai tanssi- tai musiikkiesityksiä, mikä mahdollistaa kuvan yksityiskohtaisen tarkastelun.
1. Paina PROG-painiketta.
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta PROGRAM-tilan
valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
Kun laite toistaa DVD/VCD-levyä, toimi
seuraavasti:
3. Käytä UP/DOWN/LEFT/RIGHT-painiketta
ensimmäisen ohjelmaan lisättävän kappaleen (tai
uran) valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
Valintanumerot ilmestyvät Program Order laatikkoon.
1. Paina PLAY/PAUSE (
2. Voit valita toistonopeudeksi 1/8, 1/4 tai 1/2
normaalista pitämällä
-painikkeen painettuna
PAUSE- (TAUKO) tai STEP (VAIHE) -tilan aikana.
4. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta.
Levyn toisto tapahtuu ohjelmoidussa
järjestyksessä.
PROGRAM
)-painiketta.
3. Paina kauko-ohjaimen REPEAT A-B -painiketta,
kun haluat säätää halutun aloituskohdan (A)
uudelleentoistoa varten.
RANDOM
4. Paina toisen kerran REPEAT A-B -painiketta
lopetuskohdan (B) säätämiseksi.
PROGRAM 01
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
HUOM!
• Levyä toistetaan valitsemallasi nopeudella yhä
uudelleen kohdasta A kohtaan B.
• Kun haluat ottaa toiminnon pois käytöstä, paina
CLEAR-painiketta tai paina uudelleen
REPEAT (A-B) -painiketta.
• Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla
B-pisteen vasta, kun A-pisteen asettamisesta on
kulunut vähintään viisi sekuntia.
• Repeat-toiminto ei ole käytettävissä VCD 2.0-tilassa (Menu On -tilassa). (lisätietoja on sivulla 13)
Program Order
Track
04
08
12
16
-----
------
------
------
CLEAR
Random Playback (satunnainen toisto) (CD)
1. Paina PROG-painiketta.
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta RANDOM-tilan
valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
PROGRAM
RANDOM
HUOM!
• Levystä riippuen Program ja Random Playback toiminnot eivät mahdollisesti toimi.
• Tässä laitteessa voi toistaa vain enintään 20
tiedostoa sisältäviä ohjelmia.
• Voit toistotilassa peruuttaa ohjelmoidun toiston
painamalla kaukosäätimen CLEAR -painiketta.
FIN-16
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
Toisto käyttämällä kuvasuhdetta (DVD)
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 4:3
Paina EZ VIEW -painiketta.
• Ikkunan koko muuttuu, kun painiketta painetaan
toistuvasti.
• Ikkunan zoomaustila toimii eri tavoin asetusvalikon
ikkuna-asetusten mukaan.
• EZ VIEW -painikkeen oikean toiminnan
varmistamiseksi määritä alkuasetuksissa oikea
kuvasuhde. Lisätietoja on sivulla 29.
1. 16:9-kuvasuhteen levyt
• 4:3 Letter Box
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee mustat
palkit.
• 4:3 Pan Scan
Vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman,
jolloin keskiosa näytetään kuvasuhteessa 16:9.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva
täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty
korkeussuunnassa.
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 16:9
1. 16:9-kuvasuhteen levyt
• Wide Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman.
Toistettaessa kuvasuhteen 2.35:1 levyä ala- ja
yläosassa ei ole mustia palkkeja.
Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Levyn tyypin mukaan mustat palkit eivät poistu
kokonaan näytöstä.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
2. 4:3-kuvasuhteen levyt
• Normal Wide
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaa on venytetty sivusuunnassa.
• Screen Fit
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva
täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty
korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
• Vertical Fit (sovita pystysuunnassa)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä
kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan
vasemmalla ja oikealla puolella on mustat palkit.
Tällöin kuva ei näytä vaakasuunnassa
venytetyltä.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
2. 4:3-kuvasuhteen levyt
• Normal Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 4:3.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva
täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty
korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja
oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa
suurentuu.
HUOM!
• Tämä toiminto voi toimia eri lailla levyn tyypin
mukaan.
FIN-17
Audio-kielen valinta
Tekstityskielen valinta
Voit valita haluamasi äänen helposti ja
nopeasti käyttämällä AUDIO-painiketta.
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja
helposti SUBTITLE-painikkeella.
Studio-painikkeen käyttö
SUBTITLE-painikkeen käyttö
1. Paina AUDIO-painiketta.
1. Paina SUBTITLE-painiketta
- Tekstityskielet on esitetty lyhenteinä.
2. Audio-ääniasetus muuttuu, kun painiketta
painetaan toistuvasti.
2. Tekstitys muuttuu, kun painiketta painetaan
toistuvasti.
Äänentoistokielet on esitetty lyhenteinä.
DVD
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
ENG
SUBTITLE
Instant Replay- tai
Skip-toiminnon käyttäminen
Kamerakulman muuttaminen
Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn
kuvauskohdan useista kuvakulmista,
voit valita Angle-toiminnon.
Pikatoistotoiminnon käyttäminen (DVD-toisto)
ANGLE-painikkeen käyttö
Kun painat INSTANT REPLAY -painiketta, toisto
palaa noin 10 sekuntia taaksepäin ja alkaa
uudelleen.
Voit katsella ohi menneen kohtauksen
käyttämällä tätä toimintoa.
Jos levy sisältää useita kuvakulmia, kuvakulman
ANGLE-merkki tulee näkyviin.
* Instant Replay -toiminto ei toimi kaikkia levyjä
käytettäessä.
1. Kun painat ANGLE-näppäintä, ANGLE-kuvake
tulee näkyviin, samoin nykyisen kuvakulman
numero ja käytettävissä olevien kuvakulmien
määrä.
2. Voit valita haluamasi kuvakulman painamalla
ANGLE-painiketta.
- Ved bruk av VCD eller CD kan du velge følgende
innstillinger: Stereo, høyre eller venstre.
- Voit valita MPEG4-tiedoston tekstityksen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja painamalla lopuksi ENTER.
VCD/CD
Stereo
MPEG4
3. Voit poistaa ANGLE-kuvakkeen näkyvistä
painamalla CLEAR- tai RETURN-näppäintä.
4/6
ANGLE
AUDIO
None
Instant Skip -toiminnon käyttäminen (DVD-toisto)
Voit tämän toiminnon avulla siirtyä 10 sekuntia
eteenpäin nykyisessä kohtauksessa.
- Voit valita MPEG4-tiedoston äänen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja painamalla lopuksi ENTER.
Paina INSTANT SKIP-painiketta.
3. Voit poistaa SUBTITLE-kuvakkeen näkyvistä
painamalla CLEAR- tai RETURN-näppäintä.
- Toisto siirtyy 10 sekuntia eteenpäin.
- Kaikki levyt eivät tue tätä toimintoa.
MPEG4
HUOM!
• Jos levyllä on vain yksi kuvakulma, tämä
ominaisuus ei toimi. Tämä ominaisuus on
käytettävissä vain hyvin harvoilla levyillä.
MP3 1/8
3. Voit poistaa AUDIO-kuvakkeen näkyvistä
painamalla CLEAR- tai RETURN-näppäintä.
HUOM!
• Tämän toiminnon toiminta määräytyy levyyn
koodattujen tekstitysten mukaan, eikä se ole aina
käytettävissä.
• DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun
DVD-levy toistetaan:
Ks. "Kielivaihtoehtojen asetukset" sivulla 28.
HUOM!
• Tämän toiminnon toiminta määräytyy levyyn
koodattujen äänten mukaan, eikä se ole aina
käytettävissä.
• DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun
DVD-levy toistetaan:
Ks. "Kieliominaisuuksien asetukset" sivulla 27.
FIN-18
FIN-19
Merkkaustoiminnon käyttö
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen
osien valinnan DVD- tai VCD-levyltä (Menu Off
-tilassa). Toiminnon ansiosta valittu osuus
voidaan nopeasti löytää myöhemmin.
Bookmark-toiminnon käyttö (DVD/VCD)
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen MENUpainiketta.
Zoom -toimintojen käyttö
Merkatun kuvakohdan kutsuminen
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/VCD)
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen MENUpainiketta ja valitse Bookmark.
1. Paina kaukosäätimessä olevaa MENU-painiketta
toiston aikana tai taukotilassa.
2. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta merkatun
kuvakohdan valitsemiseksi.
2. Valitse Function käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Paina PLAY/PAUSE (
)-painiketta hypätäksesi
merkattuun kuvakohtaan.
3. Valitse Zoom käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
2. Valitse Function käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
MP3/WMA/JPEG/MPEG4-leikevalikko
Levyt, joilla on yksittäisiä musiikkikappaleita
sisältäviä MP3-, WMA-, JPEG- tai MPEG4tiedostoja, voidaan järjestää alla näkyvän
kaltaisiksi kansioiksi. Tämä järjestäminen vastaa
tietokoneen tiedostojen järjestämistä kansioiksi.
1. Avaa levytarjotin.
2. Aseta levy tarjottimelle.
- Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
3. Sulje tarjotin.
- Tarjotin sulkeutuu. Näyttöön tulee seuraava ikkuna.
4. Käytä UP/DOWN- tai LEFT/RIGHT-painiketta sen
näyttökohdan valitsemiseksi, jonka haluat
zoomaukseen.
3. Valitse Bookmark käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
5. Paina ENTER-painiketta.
- Paina ENTER-painiketta järjestyksessä
2X/4X/2X/normal zoomataksesi DVD-levyn toiston
aikana.
4. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta siirtyäksesi
haluamaasi kirjanmerkkikuvakkeeseen.
- Paina ENTER-painiketta järjestyksessä 2X/normal
zoomataksesi VCD-levyn toiston aikana.
5. Paina ENTER-painiketta, kun saavut
kuvakohtaan, jonka haluat merkata.
Kuvake muuttuu silloin numeroksi (1, 2 tai 3).
Kirjanmerkin poisto
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen
MENU-painiketta ja valitse Bookmark.
Pääkansio, nykyinen kansio ja
saman tason kansiot
2. Paina LEFT/RIGHT-painiketta sen kirjanmerkin
numeron valitsemiseksi, jonka haluat poistaa.
3. Paina CLEAR-painiketta kirjamerkin numeron
poistamiseksi.
•
: Parhaillaan toistettavan tiedoston nimi.
•
: Nykyinen toistoaika.
•
: Nykyinen toistotila. Käytettävissä on neljä
tilaa: Voit valita ne painamalla REPEAT
(toisto) -painiketta.
- Off : Tavallinen toisto
- Track : Toistaa nykyisen raidan.
- Folder : Toistaa nykyisen kansion.
- Random : Levyn tiedostot toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
HUOM!
• Jopa kolme kuvakohtaa voidaan merkata samalla
kertaa.
• VCD 2.0 -tilassa (Menu On -tila) toiminto ei toimi.
(lisätietoja on sivulla 13)
• Riippuen levystä Bookmark-toiminto ei
mahdollisesti toimi.
FIN-20
Nykyisen kansion
kansiot ja tiedostot
HUOM! MPEG4 (AVI) -tiedostojen
toistamisesta on lisätietoja sivulla 23.
FIN-21
•
: MP3-tiedoston kuvake.
•
: WMA-tiedoston kuvake.
•
: JPEG-tiedoston kuvake.
•
: AVI-tiedoston kuvake.
•
: Kansion kuvake.
•
: Nykyisen kansion kuvake.
Kansion valinta
MP3/WMA-toisto
1. Avaa levytarjotin.
Kansio voidaan valita ainoastaan
pysäytystilassa.
2. Aseta levy tarjottimelle.
- Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
• Päätason kansion valitseminen
Voit siirtyä päätason kansioon painamalla
RETURN-painiketta. Voit valita kohteen “..”
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja siirtyä
päätason kansioon painamalla ENTER.
3. Sulje tarjotin.
- Tarjotin sulkeutuu. Näyttöön tulee seuraava
ikkuna.
• Saman tason kansion valitseminen
Voit korostaa vasemman ikkunan käyttämällä
LEFT/RIGHT-painiketta. Voit valita haluamasi
kansion painamalla UP/DOWN-painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
MP3/WMA-toistotoiminto
• Alikansion valitseminen
Voit korostaa oikean ikkunan käyttämällä
LEFT/RIGHT-painiketta. Voit valita haluamasi
kansion painamalla UP/DOWN-painiketta.
Paina lopuksi ENTER.
3. Voit aloittaa musiikkitiedoston toiston painamalla
ENTER-painiketta.
1. Valitse haluamasi kansio.
2. Voit valita musiikkitiedoston painamalla
UP/DOWN-painikkeita.
R o ot
WM A
J PEG
Parent F o ld e r
M P3
M USIC
Cu rre n t F o ld e r
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
1s t
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla REPEATpainiketta. Tiloja on neljä: Off, Track, Folder ja
Random.
- Off : Tavallinen toisto
- Track : Soittaa nykyisen tiedoston uudelleen.
- Folder : Toistaa nykyisessä kansiossa olevat
saman laajennuksen omaavat
musiikkitiedostot.
- Random : Levyn saman laajennuksen omaavat
tiedostot toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä.
S u b -F o ld e rs
2nd
SONG FILE 1
P e e r F o ld e rs
SONG FILE 2
SONG FILE 3
M PEG4 FILES
* Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla CLEARpainiketta.
MP3/WMA-toisto
MPEG4-toisto
1. Avaa levytarjotin.
CD-R MP3- tai WMA-tiedosto
Kun tallennat MP3- tai WMA- tiedostoja CD-Rlevylle, ota seuraavat seikat huomioon.
2. Aseta levy tarjottimelle.
- Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
• MP3- tai WMA- tiedostojen pitäisi olla ISO 9660- tai
JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-MP3- tai WMA-tiedostot ovat
yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windowskäyttöjärjestelmien sekä Applen Mac-tietokoneiden
kanssa. Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
3. Sulje tarjotin.
- Tarjotin sulkeutuu. Näyttöön tulee seuraava
ikkuna.
MPEG4-toistotoiminto
• Anna MP3- tai WMA-tiedostoille korkeintaan
kahdeksan merkkiä pitkä nimi, ja anna
tiedostotunnisteeksi ".mp3- tai .wma".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3.- tai Nimi.wma.
Varmista, että nimen pituus on korkeintaan kahdeksan
merkkiä ja ettei siinä ole välilyöntejä. Vältä myös
seuraavien erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
Paina tämän jälkeen ENTER-painiketta. AVItiedostot sisältävät ääntä ja videokuvaa. Vain AVItiedostoja, joiden tunniste on .avi, voi toistaa.
1. Valitse haluamasi kansio. (Lisätietoja kansion
valitsemisesta on sivulla 22.)
2. Valitse AVI-tiedosto (DivX tai XviD) käyttämällä
UP/DOWN, LEFT tai RIGHT painikkeita.
• Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä,
joka on vähintään 128 Kbps.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti
valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen
laadun saavuttaminen edellyttää
analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli
muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon
näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128 Kbps ja
enintään 160 Kbps. Korkeammat näytteenottotaajuudet,
kuten 192 Kbps tai enemmän, eivät välttämättä paranna
äänenlaatua. Vastaavasti tiedostot, joiden
näytteenottotaajuus alittaa 128 Kbps, eivät soi kunnolla.
• Tallentaessasi WMA-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä,
joka on vähintään 64 Kbps (kilobittiä sekunnissa).
WMA-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti
valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen
laadun saavuttaminen edellyttää
analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli
muunnettaessa tiedostoa WMA-muotoon
näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 64 kbps ja
enintään 192 kbps. Vastaavasti tiedostot, joiden
näytteenottotaajuus alittaa 64 kbps tai ylittää 192 Kbps,
eivät soi kunnolla.
Toistaminen uudelleen
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla TOISTOpainiketta. Tiloja on neljä: Off (ei käytössä), Folder
(kansio), Title (esitys) ja A-B (käyttäjän määrittämä
kahden pisteen välinen etäisyys).
• Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä
tiedostot ovat seuraavantyyppisiä: Windows MediaTM
(Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai SDMITM (The
SDMI Foundationin rekisteröity tavaramerkki). Tällaisia
tiedostoja ei voi kopioida.
Off
• Folder (
FD
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
) : toistetaan nykyisessä kansiossa olevat
saman laajennuksen omaavat musiikkitiedostot.
• Title ( ) : meneillään olevan ohjelman toisto aloitetaan
alusta.
• A-B : tilassa toistetaan levyltä valittu osa.
• Tärkeää : Yllä olevat suositukset eivät ole takuu siitä, että
DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä äänenlaadulla.
Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-Rlevyille käyttämällä tiettyjä tallennustekniikoita ja menetelmiä tiedostoja ei voi toistaa parhaalla
mahdollisella tavalla DVD-soittimessa. Joissakin
tapauksissa äänenlaatu saattaa heiketä tai soitin ei pysty
lukemaan tiedostoja.
T
• Tässä laitteessa voi toistaa vain levyjä, jossa on enintään
3000 tiedostoa ja 300 kansiota.
FIN-22
F
FIN-23
F
MPEG4-toisto
Kuva-CD-levyjen toistaminen
Näyttötoimintojen käyttö
MPEG-toimintojen kuvaus
1. Paina toiston aikana kaukosäätimen INFOpainiketta.
Toiminto
2. Voit valita haluamasi kohteen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
3. Voit määrittää asetukset käyttämällä
LEFT/RIGHT-painikkeita ja painamalla lopuksi
ENTER.
• Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla
aloittaa esityksen tai kohtauksen toiston aloittaa
toiston tietyn kellonajan kohdalta.
4. Voit piilottaa ikkunan painamalla INFO-painiketta
uudelleen.
DivX
Title
Time
Audio
Subtitle
Size
Kuvaus
Katso sivu
Voit pikakelata eteen- tai
Ohitus
taaksepäin 5 minuuttia
(
tai
) painamalla toiston aikana
tai
-painiketta.
Paina kaukosäätimen
SEARCH
tai
painiketta kauemmin kuin
Hae
(
tai
) sekunnin ajan.
Sallii haun AVI-tiedostossa
suuremmalla nopeudella.
(2X, 4X, 8X)
Sallii haun AVI-tiedostossa
Hidastettu
suuremmalla nopeudella.
toisto
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Vaiheittainen Kun painat STEP-painiketta,
toisto
näyttöön tulee uusi ruutu.
01
0:0 0 : 1 3
ZOOM
MP3 1/8
2X/4X/2X/tavallinen tässä
järjestyksessä.
-
2. Voit valita kuvatiedoston leikevalikoista painamalla
UP/DOWN-painikkeita. Paina lopuksi ENTER.
Näyttöön tulee seuraava ikkuna.
-
Kuva-CD-levyjen toistaminen
P 12
• Valitse katseltava kuva käyttämällä kaukosäätimen
INFO-painikkeita. Paina ENTER-painiketta.
P 12
•
P 21
- Nämä toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä
kaikissa MPEG4-tiedostoissa.
Tämä laite voi toistaa seuraavia AVI-tiedostojen
pakattuja muotoja.
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain
- DivX 3.11 -sisältö
- DivX 4 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4profiiliin)
- DivX 5 -sisältö (perustuu yksinkertaiseen MPEG-4profiiliin ja lisätoimintoihin, kuten kaksisuuntaisiin
kehyksiin, lisäksi Qpel- ja GMC-muotoja tuetaaan)
- XviD-MPEG-4-yhteensopiva sisältö.
esimerkiksi useista elokuvista.
Voit aloittaa elokuvan toistamisen
Time haluamasi ajan kohdalta.
Syötä aloitusaika.
Voit valita esityksen ääniraidan kieleen.
• Vain .jpg- tai .JPG-tunnisteen omaavia tiedostoja
voi toistaa.
• Jos levyä ei suljettu, toiston aloittaminen kestää
kauemmin, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja
ehkä toisteta.
• Vain CD-R-levyt, joille on tallennettu JPEGtiedostoja ISO 9660- tai tai Joliet-muodossa,
voidaan toistaa.
• JPEG-tiedoston nimi voi olla enintään 8 merkkiä
pitkä, eikä siinä voi olla välilyöntejä ja tai
erikoismerkkejä (./=+).
• Vain yhdellä kertaa tallennetun moni-istuntolevyn
voi toistaa. Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä kohta,
levyn toisto keskeytyy, kun se saavutetaan.
• Yhdelle CD-levylle voi tallentaa enintään 3000
kuvaa.
• Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä vain
kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan.
• Kodak Picture CD: Kuvakansion sisältämät JPEGtiedostot toistetaan automaattisesti.
• Konica Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEGtiedostot leikevalikosta.
• Fuji Picture CD: Näet kuvan valitsemalla JPEGtiedostot leikevalikosta.
• QSS Picture CD: Tämä laite ei voi toistaa QSS
Picture CD -levyä.
• Jos levy sisältää yli 3000 tiedostoa, vain 3000
ensimmäistä JPEG-tiedostoa toistetaan.
• Jos levy sisältää yli 300 kansiota, vain 300
ensimmäisessa kansiossa olevat JPEG-tiedostot
toistetaan.
: Palaaminen albuminäkymään.
• Näet seuraavat kuusi kuvaa painamalla
-painiketta.
• Näet edelliset kuusi kuvaa painamalla
-painiketta.
•
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuvaa
käännetään 90 astetta myötäpäivään.
•
: Kun ENTER-painiketta painetaan, kuva
laajennetaan aina nelinkertaiseksi saakka:
(Normaali ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normaali)
•
: Laite siirtyy kuvaesitystilaan.
CD-R-levy ja AVI-tiedosto
Title levyllä sijaitsevista useista esityksistä,
HUOM!
• Jos mitään kaukosäätimen painiketta ei paineta 10
sekuntiin, valikko poistuu näytöstä. Saat valikon
takaisin näyttöön painamalla INFO-painikkeita.
• Palaa Leikkeet-valikkoon STOP-painikkeen avulla.
• Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä laite
näyttää vain kuvat, ei leikevalikkoa.
ENTER RETURN
None
640x272
1. Valitse haluamasi kansio. (Lisätietoja kansion
valitsemisesta on sivulla 22.)
*Kuvien vaihtumistiheys on määritettävä ennen
kuvaesityksen alkamista.
TIMER:
ENTER RETURN
Audio MP3-, AC3- ja WMA-muotoja tuetaan.
Tämä laite tukee kaikkia tarkkuuksia suurimpaan
tarkkuuteen saakka.
Voit käyttää tätä toimintoa
AUDIO-painikkeen avulla. (lisätietoja on
sivulla 18)
DivX3.11 & DivX4 & XviD
Bittinopeus voi vaihdella.
Laite voi ohittaa
dekoodaamisen korkean
bittinopeuden osat ja
aloittaa dekoodaamisen
uudelleen, kun bittinopeus
palaa normaaliksi.
Viittaa levyn tekstityskieleen.
Subtitle Voit valita haluamasi tekstityskielen tai
poistaa tekstityksen käytöstä. Voit käyttää tätä toimintoa SUBTITLE-painikkeen
avulla. (lisätietoja on sivulla 18)
Size
Tiedostokoko määräytyy esityksen
tarkkuuden mukaan. Mitä suurempi
tiedoston koko on, sitä suurempaa
tarkkuutta käytetään.
Jos tiedoston tarkkuus on pieni, se
skaalautuu suuremmaksi automaattisesti. Näin kuva näkyy suurempana.
DivX5
720 x 480 nopeudella 30
kehystä sekunnissa
720 x 576 nopeudella 25
kehystä sekunnissa
: Suurin bittinopeus: 4
Mbps
HUOM!
• Joitakin tietokoneessa luotuja MPEG-4-tiedostoja
ei ehkä toisteta. Siksi pakkaushallinnan tyyppiä,
versiota ja määritykset ylittävää tarkkuutta ei tueta.
• Tämä laite tukee ISO9660-muotoisille CD-R- ja
CD-RW-levyille MPEG-4-muodossa tallennettuja
tiedostoja.
FIN-24
•
: Kun tämä kuvake on valittuna ja ENTERpainiketta painetaan, kuvat vaihtuvat
automaattisesti kuuden sekunnin välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 12
sekunnin välein.
•
: Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 18
sekunnin välein.
*Kuvien vaihtuminen voi olla hitaampaa tai nopeampaa
tiedostokoon mukaan.
*Jos paina mitään painiketta, kuvaesitys alkaa ja kuvat
vaihtuvat oletusarvon mukaan viiden sekunnin välein.
FIN-25
Asetusvalikon käyttö
Kielivaihtoehtojen asetus
Kielivaihtoehtojen asetus
Setup-valikko mahdollistaa DVD-soittimen
räätälöinnin, koska voit valita erilaisia kieliversioita, rajoittaa lasten käyttömahdollisuuksia ja jopa
säätää soitinta oman televisiosi mukaisesti.
Mikäli asetat soitinvalikon, levyvalikon,
audio- ja tekstityskielet etukäteen, ilmestyvät
ne automaattisesti aina, kun katsot elokuvaa.
Disc Menu Language -toiminnon käyttö
Audio Language -toiminnon käyttö
Levynkielivalikko-toiminto muuttaa ainoastaan
levyvalikkonäyttöjen kielten tekstiä.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
Soittimen valikkokielen määrittäminen
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta. Valitse Setup
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
LEFT/RIGHT-painiketta.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
3. Valitse Language Setup (kielen valinta)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Language Setup (kielen valinta) : Kielen valinta.
3. Valitse Language Setup (kielen valinta)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Audio Setup (ääniasetukset) :
Audiovaihtoehtojen asetus
Display Setup (näyttöasetukset) :
Näyttövaihtoehtojen asetus.
Käytetään näyttömallien ja useiden
näyttövaihtoehtojen valitsemiseen.
3. Valitse Language Setup (kielen valinta)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
4. Valitse Audio (ääni) käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
4. Valitse Disc Menu (levyvalikko) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
5. Voit valita haluamasi kielen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
- Valitse "Original", mikäli haluat, että äänityksen
oletuskieli on alkuperäinen kieli, jolla levy on äänitetty.
5. Voit valita haluamasi kielen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
Parental Setup (lapsilukko) : Lapsille
tarkoitettujen rajoitusten asetus. Antaa
käyttäjille mahdollisuuden asettaa tarvittavat
tasot, joilla voidaan estää lapsia katsomasta
sopimattomia elokuvia, kuten
väkivaltaelokuvia, aikuisten elokuvia, jne.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
AUDIO LANGUAGE
Audio
4. Valitse Player Menu (soittimen valikko)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
DivX(R) Registration (DivX(R)-rekisteröinti) :
Rekisteröi tämä soitin DivX(R) Video on
Demand -palveluun käyttämällä
rekisteröintikoodia. Tällöin voit vuokrata ja
hankkia videoita käyttämällä DivX(R) Video On
Demand -muotoa. Lisätietoja on osoitteessa
www.divx.com/vod.
Original
Others
LANGUAGE SETUP
6. Paina ENTER-painiketta.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
6. Paina ENTER-painiketta.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
5. Voit valita haluamasi kielen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
Disc Menu
Title Menu
Function
Setup
2. Käytä kaukosäätimen UP/DOWN-painiketta, kun
haluat päästä erilaisiin ominaisuuksiin.
3. Paina ENTER-painiketta, kun haluat päästä
alaominaisuuksiin.
6. Paina ENTER-painiketta.
Paina MENU-painiketta uudestaan, jotta
asetusnäyttö häipyisi asetusten jälkeen.
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
- Paina RETURN- tai RIGHT-painiketta SETUP-valikon
poistamiseksi.
HUOM!
Levystä riippuen tietyt Setup-valikon valinnat eivät
mahdollisesti toimi.
FIN-26
FIN-27
Kielivaihtoehtojen asetus
Audiovaihtoehtojen asetus
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
Subtitle Language -toiminnon käyttö
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Audiovaihtoehtojen asetus
3. Valitse Language Setup (kielen valinta)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
4. Valitse Subtitle (tekstitys) käyttämällä UP/DOWNpainikkeita ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
DTS
1. Off : Digitaalisia signaaleja ei tule läpi.
2. On : DTS Bitstream toimii ainoastaan digitaalisen
lähdön kautta. Valitse DTS, kun liityt DTC
Decoder laitteeseen.
HUOM!
3. Valitse Audio Setup (ääniasetukset) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
Näyttövaihtoehtojen asetus
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Kun toistat DTS-ääntä, analogista äänen
ulostuloa ei ole.
3. Valitse Display Setup (näyttöasetukset)
käyttämällä UP/DOWN-painikkeita ja paina
RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Dynamic Compression
1. On : Dynaamisen pakkauksen valitsemiseksi.
2. Off : Standardialueen valitsemiseksi.
PCM Down Sampling
1. On : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin ei tue 96 kHz:n taajuutta. Tällöin 96
kHz:n signaali muunnetaan muotoon 48 kHZ.
5. Voit valita haluamasi kielen käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita.
2. Off : Valitse tämä vaihtoehto, jos soittimeen yhdistetty
vahvistin tukee 96 kHz:n taajuutta.
Tällöin signaali lähetetään muuttumattomana.
- Valitse “Automatic”, mikäli haluat, että tekstityskieli on
sama kuin audio-asetuksessa valittu kieli.
- Valitse “Others”, mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
Tietyt levyt eivät aina sisällä sitä kieltä, jonka valitset
alkukieleksi. Tässä tapauksessa levy käyttää
alkuperäisiä kieliasetuksiaan.
4. Paina UP/DOWN-painiketta halutun vaihtoehdon
valitsemiseksi. Paina sen jälkeen RIGHT-tai
ENTER-painiketta.
SUBTITLE LANGUAGE
Automatic
Subtitle
Others
4. Paina UP/DOWN-painiketta halutun vaihtoehdon
valitsemiseksi. Paina sen jälkeen RIGHT-tai
ENTER-painiketta.
HUOM!
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN- tai LEFT-painiketta.
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä
lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
• “DTS” ja “DTS Digital Out” ovat Digital Theater
Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
TV Aspect
Televisiomallin mukaan ruudun asetusten (kuvasuhteen)
säätäminen saattaa olla suositeltavaa.
6. Paina ENTER-painiketta.
Dolby Digital Output
- Kieli valitaan ja näkyviin tulee asetusvalikko.
1. PCM : Konvertointi PCM(2CH) 48 kHz/16 Bit audioon.
Valitse PCM, kun käytät analogisia audiolähtöjä.
HUOM!
• Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty levylle, valitsee
laite alkuperäisen äänitetyn kielen.
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:;
Paina RETURN- tai LEFT-painiketta.
1. 4:3 L-Box : Valitse tämä, kun haluat katsella koko
16:9-suhteen kuvaruutua, jonka DVD-levy tarjoaa,
vaikka olisi käytössä 4:3-suhteen TV-ruutu. Mustat
reunat ilmestyvät kuvaruudun ylä- ja alaosissa.
2. Bitstream : Konvertointi Dolby Digital Bitstream 5.1CH:on. Valitse Bitstream, kun käytät
digitaalista audio-lähtöä.
HUOM!
2. 4:3 Pan-Scan : Valitse tämä tavanomaista televisiota
varten, kun haluat nähda 16:9-suhteen kuvaruuden
keskimmäiset osuudet. (Elokuvan äärialueet
vasemmalla ja oikealla puolella jäävät näkymättömiin.)
• Valitse oikea digitaalinen lähtö,
muuten ääntä ei kuulu.
3. 16:9 Wide : Voit katsella koko 16:9-suhteen kuvaa
laajalla kuvaruudulla.
MPEG-2 Digital Out
1. PCM : Konvertointi PCM(2CH) 48 kHz/16 Bit audioon.
Valitse PCM, kun käytät analogisia audiolähtöjä.
TV ASPECT
4:3 Letter Box
2. Bitstream : Konvertointi Dolby Digital Bitstream (5.1CH tai 7.1CH): .
Valitse Bitstream, kun käytät digitaalista
audio-lähtöä.
FIN-28
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
FIN-29
Näyttövaihtoehtojen asetus
Ikärajavalvonnan asetus
Still Mode
Näiden asetusten avulla voidaan estää kuvan tärinä
pysäytystilassa ja esittää pienikokoinen teksti aiempaa
selvemmin.
Video Output
1. S-Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää Video- ja
S-Video Out -lähtöä.
1. Auto : Kun Auto valitaan, konvertoituu Field/Frame-tila
automaattisesti.
Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVDlevyillä. Luokitus antaa mahdollisuuden määrätä ne
DVD-typit, joita perheenjäsenet saa katsella.
Levyllä on jopa 8 luokitustasoa.
2. Component (I-SCAN) : Valitse tämä, jos haluat käyttää
Component Interlace
(625i/525i) -lähtöä.
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
3. Component (P-SCAN) : Valitse tämä, jos haluat
käyttää Component Interlace
(625p/525p) -lähtöä.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Valitse Video Output (videolähtö).
2. Field : Valitse tämä ominaisuus, jos kuvaruutu väreilee
Auto-tilassa.
3. Frame : Valitse tämä ominaisuus, kun haluat nähdä
pienet kirjaimet selvemmin kuin Auto-tilassa.
4. SCART Output : Valitse tämä, jos haluat käyttää
Scart-lähtöä.
Screen Messages
Käytetään kuvaruutuviestien näyttämiseen tai
poistamiseen näkyvistä.
• RGB : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART RGB
-lähtöä.
• S-Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART
S-Video -lähtöä.
• Video : Valitse tämä, jos haluat käyttää SCART
Video -lähtöä.
Black Level
Toiminto säätää kuvaruudun kirkkautta.
5. Kirjoita salasanasi. Sinua pyydetään
vahvistamaan salasanasi kirjoittamalla salasana
uudelleen. Kirjoita salasana uudelleen.
Soitin on lukittu ( ).
CREATE PASSWORD
Enter Password
- - - -
3. Valitse Parental Setup (lapsilukko) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
0~9
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
* Edellinen valikko palaa näkyviin, jos Display Setup
(Näyttöasetukset) -alivalikossa ei valita Yes/Novaihtoehtoa (ei/kyllä) 10 sekunnin kuluessa.
TV System
1. NTSC-levy: Jos käytössä on NTSC-levy
• Jos televisiossa on vain PAL-Video-tulo, valitse PALvaihtoehto. Kun valitset PAL-vaihtoehdon, lomitettu
tulomuoto on PAL 60 Hz -tulo.
- - - -
0~9
• Jos televisiossa on vain NTSC-tulo, valitse NTSClähtö-vaihtoehto.
4. Käytä LEFT/RIGHT-painiketta ja valitse Yes,
mikäli haluat käyttää salasanaa. Enter Password
-kuvaruutu ilmestyy näkyviin.
2. PAL-levy: Jos käytössä on PAL-levy
• Jos televisiossa on vain NTSC-VIDEO-tulo, valitse
NTSC Output -vaihtoehto.
• Jos televisiossa on vain PAL-tulo, valitse PAL lähtö vaihtoehto.
PARENTAL SETUP
Use Password
: No
Tärkeä huomautus
• Katso TV:n käyttöoppaasta jos TV vastaanottimesi
tukee kehittynyttä skannaus toimintoa.
Jos kehittynyttä skannaus toimitoa tuetaan, seuraa
TV:n käyttöoppaan ohjeita kuinka kyseinen
toiminto asetetaan TV:n valikkoihin.
• Jos näyttö menee pimeäksi valittuasi väärän
videolähtön, katso lisätietoja sivulta 34.
FIN-30
FIN-31
Ikärajavalvonnan asetus
Laitteisto-ohjelmiston päivitys
6. Valitse ikäraja käyttämällä UP/DOWN painikkeita.
Jos esimerkiksi valitset tason 6, tasojen 7 tai 8
aineistoa sisältäviä levyjä ei toisteta.
Lapsilukon tason määrittäminen
1. Kun laite on pysäytystilassa, paina
kaukosäätimen MENU-painiketta.
- Käytä RIGHT-tai RIGHT-painiketta ja valitse No
luokitustason kumoamiseksi.
2. Valitse Setup käyttämällä UP/DOWN-painikkeita
ja paina RIGHT- tai ENTER-painiketta.
Soitin on lukittu ( ).
e.g) LEVEL 6 -tason valitseminen
4. Paina ENTER-painiketta.
Johdanto
Laitteisto-ohjelmiston päivitys alkaa
Samsung tarjoaa säännöllisesti ohjelmistopäivityksiä
laitteen toiminnan tehostamiseksi Internetsivustossaan (www.samsung.com).
Koska mpeg4-pakkaushallinta on uutta tekniikkaa,
siihen tulee päivityksiä. Parannukset määräytyvät
käytettävän päivitysohjelmiston ja DVD-soittimesi
käyttämän ohjelmiston mukaan.
Päivityslevyn laatiminen
5. Tarjotin avautuu automaattisesti. Poista levy ja
odota kaksi minuuttia.
Tallenna ladattu tiedosto tyhjälle CD-R- tai CD-RWlevylle toimimalla seuraavasti:
Salasanan vaihto ;
3. Valitse Parental Setup (lapsilukko) käyttämällä
UP/DOWN-painikkeita ja paina RIGHT- tai
ENTER-painiketta.
- Korosta Change Password (Vaihda salasana) -vaihtoehto
käyttämällä YLÖS- ja ALAS-painikkeita.
- Paina ENTER-painiketta.
Change Password, jolloin salasanan vaihtoruutu ilmestyy.
- Anna uusi salasanasi. Anna uusi salasanasi uudestaan.
4. Kirjoita salasanasi.
Lapsilukkoasetukset tulevat ruutuun.
1. Lataa uusi tiedosto Samsungin Internet-sivuston
(www.samsung.com) Download Center
(latauskeskus) -osasta.
6. Jos laitteen päivitys onnistuu, virta sammuu
laitteesta automaattisesti, kun levytarjotin on
suljettu. Kun laite käynnistyy, näyttö tulee
näkyviin.
2. Tallenna tiedosto levylle tietokoneesi CD-RWasemassa.
HUOM!
• Valitse tiedostojärjestelmäksi CD-ROM ISO
HUOM!
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN-tai LEFT-painiketta.
• Jos olet unohtanut salasanasi, lue lisätietoja
Troubleshooting Guide -oppaan kohdasta Forget
Password.
• Valitse merkistöksi ISO 9660
• Käytä levyllä vain yhtä istuntoa ja viimeistele levy
• Käytä alhaista tallennusnopeutta
7. Valitse haluamasi kieli.
Päivittäminen
HUOM! • Jos Select Menu Language -ilmoitus ei
tule näkyviin, ota yhteys Samsungin
huoltopalveluun.
• Älä paina mitään painiketta äläkä
katkaise virtaa päivityksen ollessa
meneillään.
• Nämä päivitystoimet voivat
vaihdella. Lisätietoja on osoitteessa
www.samsung.com.
1. Avaa levytarjotin painamalla OPEN/CLOSEpainiketta.
5. Valitse ikäraja UP/DOWN-painikkeita ja paina
ENTER- tai RIGHT-painiketta.
2. Aseta päivitys-CD-R-asemaan tarra ylöspäin.
3. Sulje levytarjotin painamalla OPEN/CLOSEpainiketta.
Laitteisto-ohjelmistopäivitystiedot tulevat näkyviin
FIN-32
FIN-33
Vianetsintäopas
Erittelyt
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä)
Ongelma
Kaukosäätimellä ei voi
suorittaa mitään
toimintoja.
Ratkaisuehdotus
Jännitevaatimukset
Page
Yleistä
• Tarkista kaukosäätimen paristot. Ne voivat olla vaihdon tarpeessa.
• Älä käytä kaukosäädintä suuremmalta etäisyydeltä kuin 7 metriä.
• Poista paristot ja pidä yksi tai useampi painike alhaalla useita
minuutteja, jolloin sisällä oleva mikroprosessori tyhjenee.
Asenna paristot uudelleen ja yritä uudestaan.
P3
Levy ei soi.
• Varmista, että levy on asennettu nimipuoli ylöspäin.
• Tarkista DVD-levyn aluenumero.
P5
5.1 kanavaääni ei toistu.
• 5.1 kanavaääni toistuu ainoastaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
1) DVD-soitin on liitetty kunnolliseen vahvistimeen.
2) Levy on äänitetty 5.1 kanavaäänellä.
• Tarkista, onko soitettavassa levyssä merkintä "Dolby 5.1 ch).
• Tarkista, onko äänentoistojärjestelmäsi kytketty ja toimiiko se kunnolla.
• Onko asetusvalikon “Audio Output”-kohdassa tehty “Bitstream”-valinta?
(
) -kuvake ilmestyy
• Ominaisuuksia ei saada esille tai toimenpiteitä ei voida nyt
suorittaa, koska:
1. DVD:n ohjelmisto hylkää ne.
2. DVD:n ohjelmisto ei tuo ominaisuutta (esim. kulmia).
3. Ominaisuus ei ole käytettävissä juuri nyt.
4. Olet hakenut kappale- tai nimikenumeroa tai hakuaikaa, jotka ovat
alueen ulkopuolella.
Tehonkulutus
Evyt
P 28~29
1.9 kg
Mitat
W 430 mm x D 207 mm x H 46 mm : DVD-P244
W 430 mm x D 205 mm x H 50 mm : DVD-P245
Lämpötila-alue
+5°C to +35°C
Kosteusalue
10 % to 75 %
Levyvalikko ei ilmesty.
• Tarkista, onko levyllä valikkoa.
Soittotila on erilainen kuin
Setup -valikon valinta.
• Tietyt Setup-valikossa valitut toiminnot saattavat toimia huonosti, jos
levyä ei ole koodattu vastaavalla toiminnolla.
P 25~32
Kuvaruudun suhdetta ei
voi muuttaa.
• Kuvarudun suhde on kiinteästi määrätty DVD-levyilläsi.
P 29~30
Ei ääntä.
• Varmista, että olet valinnut oikean digitaalisen lähdön Audio Options -valikolta.
P 28~29
Näyttö pimenee.
• Käynnistä laite n.k. kylmäkäynnistyksellä ilman levyä laitteessa.
Paina etupaneelissa olevia STOP ( )- ja PLAY ( ) -painikkeita
samanaikaisesti viisi sekuntia. Näyttöön ilmestyy Select Menu Language.
Valitse haluamasi kielipainike.
Lukunopeus: 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maks. soittoaika: 74 min.
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
Lukunopeus: 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maks. soittoaika: 20 min.
1-kanava: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
SCART-LIITÄNTÄ
R (punainen): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
G (vihreä): 0.7 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
B (sininen): 0.7Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Composite video: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Värisignaali: 0.3 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Component Video
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
S-VIDEO
Salasanan unohtaminen.
Mikäli törmäät muihin
ongelmiin.
• Käynnistä laite n.k. kylmäkäynnistyksellä ilman levyä laitteessa.
Paina etupaneelissa olevia STOP ( )- ja PLAY ( ) -painikkeita
samanaikaisesti viisi sekuntia. Näyttöön ilmestyy Select Menu Language.
Valitse haluamasi kielipainike. Paina kaukosäätimen MENU-painiketta ja
valitse Parental-tila. Parental-tila on nyt vapautettu, kuten näyttö osoittaa.
Paina DOWN-painiketta ja valitse Parental.
Paina ENTER-painiketta, jolloin Create Password -toiminto ilmestyy.
Nyt voit asettaa luokitustason ja vaihtaa salasanaa.
• Tarkista sisällysluettelosta, onko löydettävissä sellainen kappale
käyttöoppaasta, joka selittää ajankohtaisen ogelman, ja noudata
ohjeita vielä kerran.
• Mikäli ongelma ei vieläkään selviä, ota yhteys lähimpään
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
FIN-34
SCART-liitäntä
2-kanava
Audiolähtöt
P 31~32
Lukunopeus: 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maks. soittoaika: 74 min. (Video + Audio)
Composite Video
Videolähtö
P 29~30
Lukunopeus: 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Soittoaika (noin)
(Yksipuolinen, yksikerroksinen levy): 135 min.
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12Cm
P 12
12W
Paino
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
P 10
AC 230V, 50 Hz
*Taajuusvaste
Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Krominanssisignaali: 0.3 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
2-kanava: L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
*S/N-suhde
110 dB
* Dynaaminen alue
100 dB
* Harmoninen kokonaissärö
0.004 %
*: Nimelliset arvot
• Samsung Electronics Co. Ltd pidättää itselleen oikeuden teknisten erittelyiden muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta.
• Paino ja mitat ovat noin-arvoja.
FIN-35
FINLAND
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
alkaen materiaali-tai valmistusvikojen varalta. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee
palautaa sen myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-Maissa toimivat
Samsungin valtuutetut myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa
EU-maassa myönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia,
yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme saa osoitteesta:
Samsung Electronics (U.K.) Ltd.,
Euro Service Centre, Stafford Park 12,
TELFORD, Shropshire TF3 3BJ,
Puh: 01952) 292262, Faksi: 01952) 292033
TAKUUEHDOT
1. Takuu on ainoastaan voimassa, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on täysin ja
oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan todisteen kanssa ja ellei tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen
osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin
valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan
jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia korjauksia eikä niiden Samsung-tuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali- eikä valmistusvikoja silloin kun se pitää
muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin
kanssa, joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvista kustannuksista myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, luonnonmullistusten, mellakoiden tai minkä muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan
seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden
takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin
minkään maan lainsäädännössa, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen
pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän
takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä
Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen,
video- tai audionauhojen tai minkään muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai seurannaisista menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS (U.K.) LTD.
FIN-36
Precautions
1. Setting up
* Refer to the identification label located on the back
panel of your player for its proper operating voltage.
* Install your player in a cabinet with adequate
ventilation holes. (7~10cm) Do not block ventilation
holes on any of the components for circulation of air.
* Do not push the disc tray by the hand.
* Do not stack components.
* Be sure to turn all components off before moving the
player.
* Before connecting other components to this player, be
sure to turn them off.
* Be sure to remove the disc and turn off the player
after use, especially if you don’t use it for a long time.
Before you start
CAUTION : USE OF ANY CONTROLS,
ADJUSTMENTS, OR PROCEDURES OTHER THAN
SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
Table of Contents
Setup
Accessories
Precautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Before you start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Disc Type and Characteristics . . . . . . . . . . . . .5
Description-Front Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Description-Rear Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Tour of the Remote Control . . . . . . . . . . . . . . .9
1
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
Remote Control
Batteries for
Remote Control
(AAA Size)
Connections
Choosing a Connection . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Basic Functions
2. For your safety
* This product utilizes a laser. Use of controls or
adjustments or performance of procedures other than
those specified herein may result in hazardous
radiation exposure.
* Do not open covers and do not repair yourself.
Refer servicing to qualified personal.
3. Caution
* Your player is not intended for industrial use but for
domestic purposes. Use of this product is for
personal use only.
* Do not put any container filled with liquid or any small
metal objects on the player.
* Exterior influences such as lightning and static
electricity can affect normal operation of this player.
If this occurs, turn the player off and on again with the
POWER button, or disconnect and then reconnect the
AC power cord to the AC power outlet. The player will
operate normally.
* When condensation forms inside the player due to
sharp changes in temperature, the player may not
operate correctly. If this occurs, leave the player at
room temperature until the inside of the player
becomes dry and operational.
4. Disc
* Do not clean record-cleaning sprays, benzene,
thinner, or other volatile solvents that may cause
damage to the disc surface.
* Do not touch the disc’s signal surface. Hold by the
edges or by one edge and the hole in the center.
* Wipe the dirt away gently; never wipe a cloth back and
forth over the disc.
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
User’s Manual
2
3
STANDBY/ON
EZ VIEW
Playing a Disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Using the Search & Skip Functions . . . . . . . .13
Using the Display Function . . . . . . . . . . . . . . .13
Using the Disc and Title Menu . . . . . . . . . . . .14
Using the Function Menu . . . . . . . . . . . . . . . .15
Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Program Play & Random Play . . . . . . . . . . . .16
Slow Repeat Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
LOADING
PLAY
Video/Audio Cable
Install Batteries in the Remote
Advanced Functions
1. Open the battery cover on the back of the
remote.
2. Insert two AAA batteries. Make sure that the
polarities (+ and -) are aligned correctly.
3. Replace the battery cover.
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View) . . . . . . .17
Selecting the Audio Language . . . . . . . . . . . .18
Selecting the Subtitle Language . . . . . . . . . . .18
Changing the Camera Angle . . . . . . . . . . . . .19
Using the Instant Replay/Skip Function . . . . .19
Using the Bookmark Function . . . . . . . . . . . .20
Using the Zoom Function . . . . . . . . . . . . . . . .21
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4 . . . .21
Folder Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
MP3/WMA Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
MPEG4 Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Picture CD Playback . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
LOADING
If remote doesn’t operate properly:
4
• Check the polarity + - of the batteries (DryCell)
• Check if the batteries are drained.
• Check if remote sensor is blocked by obstacles.
• Check if there is any fluorescent lighting nearby.
Changing Setup menu
Using the Setup Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Setting Up the Language Features . . . . . . . . .26
Setting Up the Audio Options . . . . . . . . . . . . .28
Setting Up the Display Options . . . . . . . . . . . .29
Setting Up the Parental Control . . . . . . . . . . .31
5
5. Environmental info
* The battery used in this product contains chemicals
that are harmful to the environment.
* So, dispose of batteries in the proper manner,
according to federal, state, and local regulations.
Reference
Firmware upgrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
ENG-2
ENG-3
General Features
Disc Type and Characteristics
Excellent Sound
Note
Dolby Digital, a technology developed by Dolby
Laboratories, provides crystal clear sound reproduction.
* Discs which cannot be played with this player.
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CDV
• CDI
• HD layer of super Audio CD
• CDGs play audio only, not graphics.
Screen
Both regular and widescreen(16:9) pictures can be
viewed.
Slow Motion
An important scene can be viewed in slow motion.
Programmed Play (CD)
You can program tracks to play in desired order.
Parental Control (DVD)
The parental control allows users to set the level
necessary to prohibit children from viewing harmful
movies such as those with violence, adult subject
matter, etc.
Various On-Screen Menu Functions
You can select various languages (Audio/Subtitle)
and screen angles while enjoying movies.
Progressive Scan
Progressive scanning creates an improved picture
with double the scan lines of a conventional
interlaced picture.
EZ VIEW (DVD)
Easy View can convert Letter Box images to full
screen viewing on your conventional TV.
Digital Photo Viewer (JPEG)
You can view Digital Photos on your TV.
This DVD player is capable of playing the following types of discs with the corresponding
logos:
Disc Types (Logos)
Recording Types
DVD
Audio
+
Video
* Ability to play back may depend on recording
conditions.
• DVD-R, +R
• CD-RW
• DVD+RW, -RW
* The unit may not play certain CD-R, CD-RW and
DVD-R due to the disc type or recording
conditions.
VIDEO-CD
Audio
+
Video
Disc Size
12 Cm
8 Cm
Max. Playing Time
Characteristics
Single-sided 240 min. • DVD contains excellent sound and
Double-sided 480 min. video due to Dolby Digital and
MPEG-2 system.
•
Various
screen and audio functions
Single-sided 80 min.
can be easily selected through the
Double-sided 160 min.
on-screen menu.
74 min.
12 Cm
8 Cm
20 min.
12 Cm
74 min.
8 Cm
20 min.
• Video with CD sound, VHS
quality & MPEG-1 compression
technology.
COPY PROTECTION
Many DVD discs are encoded with copy
protection. Because of this, you should only
connect your DVD player directly to your TV, not to
a VCR. Connecting to a VCR results in a
distorted picture from copy-protected DVD discs.
This product incorporates copyright protection
technology that is protected by methods claims of
certain U.S. patents and other intellectual property
rights owned by Macrovision Corporation and other
rights owners. Use of this copyright protection
technology must be authorized by Macrovision
Corporation, and is intended for home and other
limited viewing uses only unless otherwise
authorized by Macrovision Corporation.
Reverse engineering or disassembly is prohibited.
AUDIO-CD
Audio
Disc Markings
~
PAL
• CD is recorded as a Digital
Signal with better audio quality,
less distortion and less
deterioration of audio quality
over time.
Play Region Number
Play Region Number
Both the DVD player and the discs are coded by region.
These regional codes must match in order for the disc to
play. If the codes do not match, the disc will not play.
PAL broadcast system in U.K, France,
Germany, etc.
The Region Number for this player is described on the
rear panel of the player.
Dolby Digital disc
Repeat
PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS (525p/625p)
You can repeat a song or movie simply by pressing
the REPEAT button.
STEREO
“CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL
HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY
COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY
CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE
PICTURE, IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE
SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION
TO THE ‘STANDARD DEFINITION’ OUTPUT.
IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV
SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND
625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT OUR
CUSTOMER SERVICE CENTER.”
MP3/WMA
This unit can play discs created from MP3/WMA files.
Instant Replay (DVD)
This function is used to replay the previous
10 seconds of a movie from the current position.
Instant Skip (DVD)
This function skips playback ahead 10 seconds.
MPEG4
DIGITAL
SOUND
Stereo disc
Digital Audio disc
DTS disc
DivX Certification
DivX, DivX Certified, and
associated logos are
trademarks of DivXNetworks, Inc and
are used under license.
MP3 disc
This unit can play MPEG4 formats within an avi file.
ENG-4
ENG-5
Description-Front Panel
Description-Front Panel
EZ VIEW
STANDBY/ON
1
2 3 4 5 6
PLAY
7
STANDBY/ON
LOADING
EZ VIEW
8 9 10
11
1
2
3
1. STANDBY/ON (
)
• When the player is plugged in, the
Power LED lights. If you press the
STANDBY/ON button to turn on the player,
the LED goes out.
6. EZ VIEW
• Easy View can convert Letter Box images to full
screen viewing on your conventional TV.
1. STANDBY/ON (
)
• When the unit is first plugged in, the indicator
lights. When STANDBY/ON is pressed on again,
the light goes out and the player is turned on.
7. OPEN/CLOSE (
)
• Press to open and close the disc tray.
2. DISC TRAY
• Place the disc here.
2. SKIP (
) / SEARCH
• Allow you to search backward through a disc.
Use to skip the title, chapter or track.
8. PLAY LED
• When playing the disc, the Play LED lights.
3. DISPLAY
• Operation indicators are displayed here.
9. REMOCON RECEIVER
4. OPEN/CLOSE (
)
• Press to open and close the disc tray.
3. STOP (
)
• Stops disc play.
10. LOADING LED
• When loading the disc, the Loading LED lights.
4. PLAY/PAUSE (
)
• Begin or pause disc play.
7
7. PLAY/PAUSE (
)
• Begin or pause disc play.
8. SKIP (
) / SEARCH
• Allow you to search forward through a disc.
Use to skip the title, chapter or track.
9. SKIP (
) / SEARCH
• Allow you to search backward through a disc.
Use to skip the title, chapter or track.
5. STOP (
)
• Stops disc play.
Display Indicators
Power LED
(Red)
Play LED
(Blue)
Loading LED
(Yellow)
Power off/Standby
O
X
X
No disc
X
X
O
Stop
X
X
O
Loading
X
X
Blinks
Play/Skip
X
O
X
Search/Pause
X
Blinks
X
Blinks
Blinks
Blinks
Error
5 6
6. EZ VIEW
• Easy View can convert Letter Box images to full
screen viewing on your conventional TV.
11. DISC TRAY
• Place the disc here.
5. SKIP (
) / SEARCH
• Allow you to search forward through a disc.
Use to skip the title, chapter or track.
LED
4
Front Panel Controls
Front Panel Controls
Function
9
DVD-P245
DVD-P244
ENG-6
1
2
3
Front Panel Display
1. Disc type indicators
2. Play / Pause / Forward play
3. Displays various messages concerning operations such as PLAY, STOP, LOAD ...
no DISC : No disc loaded.
OPEN : The disc tray is open.
LOAD : Player is loading disc information.
ENG-7
8
Description-Rear Panel
Tour of the Remote Control
6. STOP Button (
Pr
Pb
7. MENU Button
Y
COMPONENT VIDEO OUT
OPTICAL
8. RETURN Button
2
R
• Brings up the DVD player’s menu.
11
1
COAXIAL
)
• Returns to a previous menu.
L
ANALOG AUDIO OUT
VIDEO OUT
9. REPEAT A-B Button
S-VIDEO OUT
• Use to mark a segment to repeat between A and B.
12
13
14
3
4
1
2
3
4
5
6
Rear Panel
1. DIGITAL AUDIO OUT JACKS
• Use either an optical or coaxial digital cable to
connect to a compatible Dolby Digital receiver.
Use to connect to an A/V Amplifier that contains
a Dolby Digital, MPEG-2 or DTS decoder.
5. COMPONENT VIDEO OUT JACKS
• Use these jacks if you have a TV with
Component Video in jacks. These jacks provide
Pr, Pb and Y video.
• If Component (P-SCAN) Video Output is
selected in Setup Menu, progressive scan mode
will work.
• If Component (I-SCAN) Video Output is selected
in Setup Menu, interlaced scan mode will work.
2. ANALOG AUDIO OUT JACKS
• Connect to the Audio input jacks of your
television, audio/video receiver.
10. SUBTITLE Button
11. OPEN/CLOSE (
5
) Button
• To open and close the disc tray.
6
7
15
16
8
17
18
12. CLEAR Button
• Use to remove menus or status displays from the
screen.
13. INSTANT REPLAY Button
• This function is used to replay the previous 10
seconds of a movie from the current position.
9
19
20
21
22
10
14. INSTANT SKIP Button
• This function skips playback ahead 10 seconds.
15. PLAY/PAUSE Button (
)
• Begin/Pause disc play.
16. INFO Button
• Displays the current disc mode.
6. SCART JACK
• Connect to a TV scart input jack.
3. VIDEO OUT JACK
• Use a video cable to connect to the Video input
jack on your television.
• The Video Output in Setup Menu must be set to
Component (I-SCAN) or S-Video.
17. DISC MENU Button
• Brings up the Disc menu.
18. ENTER/DIRECTION Button
(UP/DOWN or LEFT/RIGHT Buttons)
Important Note
• Consult your TV User’s Manual to find out if your
TV supports Progressive Scan.
If Progressive Scan is supported, follow the TV
User’s Manual’s instructions regarding Progressive
Scan settings in the TV’s menu system.
4. S-VIDEO OUT JACK
• Use the S-Video cable to connect this jack to
S-Video jack on your television for a higher
picture quality.
• The Video Output in Setup Menu must be set to
S-Video.
DVD Function Buttons
• This button functions as a toggle switch.
1. DVD POWER Button
19. EZ VIEW Button
• Turns the power on or off.
• Easy View can convert Letter Box images to full
screen viewing on your conventional TV.
2. NUMBER Buttons
• If Component (P-SCAN) Video Output is selected
in Setup Menu, Video and S-Video will not work.
3. PROG Button
• See page 30 to get more information on how to
use the setup menu.
4. STEP Button
20. REPEAT Button
• Allows you to repeat play a title, chapter, track, or
disc.
• Allows you to program a specific order.
21. ANGLE Button
• Advances play one frame at a time.
5. SEARCH/SKIP Buttons (
/
• Use to access various camera angles on a DVD.
,
/
• Allow you to search forward/backward through
a disc. Use to skip the title, chapter or track.
ENG-8
)
22. AUDIO Button
• Use this button to access various audio functions
on a disc.
ENG-9
Choosing a Connection
Choosing a Connection
The following shows examples of connections commonly used to connect the DVD player with a TV
and other components.
Connection to a TV (For Video)
TV (Normal, Widescreen, Projection, etc..)
Before Connecting the DVD Player
• Always turn off the DVD player, TV, and other components before you connect or disconnect any cables.
• If you connected an external Audio System, turn on your Audio System and set it to the correct Audio Input.
• Refer to the owner’s manual of the additional components you are connecting for more information on those
particular components.
Basic Audio
Method 1
Method 2
Method 3
Method 4
Method 5
Good
picture
Better
picture
Best
picture
Best
picture
Optimum
picture
TV
Connection to an Audio System
AV
Cable
Method 1
Scart
Cables
(not
supplied)
S-Video
Cable
Method 2
OR
Video
Cables
OR
OR
DVD
Player
AUDIO
SYSTEM
Pr
R
ANALOG AUDIO OUT
2ch Amplifier
Dolby Digital Decoder
Audio Input Jacks
Digital Audio Input Jack
Pb
Y
Pr
Pb
VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Audio Output Video Output S-Video
Jack
Jack
Jacks
COMPONENT VIDEO OUT
SCART Jack
Component Video
Jacks
(Interlace)
COMPONENT VIDEO OUT
Component Video
Jacks
(Progressive)
Method 1
DVD Player + TV with Video Input Jack
(The Video Output in Setup Menu must be set to S-Video or SCART Output.)
Method 2
DVD Player + TV with S-Video Input Jack
(The Video Output in Setup Menu must be set to S-Video.)
OR
DVD
Player
Method 3
DVD Player + TV with Scart Input Jacks (Audio & Video)
(The Video Output in Setup Menu must be set to SCART Output.)
Method 4
DVD Player + TV with interlace Scan Component Video Jacks
(The Video Output in Setup Menu must be set to Component (I-SCAN).)
OPTICAL
R
L
ANALOG AUDIO OUT
Analog Audio Output Jacks
COAXIAL
Digital Audio Output Jack
Method 5
DVD Player + TV with Progressive Scan Component Video Jacks.
(The Video Output in Setup Menu must be set to Component (P-SCAN).)
• If you want to convert Video Output to Progressive Scan, you have to select Component (P-SCAN) Video
Output in the Setup Menu. Then you have to select “Yes” within 10 seconds.
• If Component (P-SCAN) Video Output is selected in Setup Menu, Video and S-Video will not work.
Important Note
• Consult your TV User’s Manual to find out if your TV supports Progressive Scan.
If Progressive Scan is supported, follow the TV User’s Manual’s instructions regarding Progressive Scan
settings in the TV’s menu system.
• Depending on your TV, the Method of connection may differ from the illustration above.
ENG-10
Y
L
ENG-11
Playing a Disc
Using the Search & Skip Functions
7. Step Motion Play (Except CD)
Before Play
Press the STEP button on the remote during play.
- Each time the button is pressed, a new frame will
appear.
- No sound is heard during STEP mode.
- Press PLAY/PAUSE (
) button to resume normal
play. (You can only perform step motion play in the
forward direction.)
• Turn on your TV and set it to the correct Video
Input by pressing TV/VIDEO button on the TV
remote control.
• If you connected an external Audio System, turn
on your Audio System and set it to the correct
Audio Input.
After plugging in the player, the first time you press
the DVD POWER button, this screen comes up :
If you want to select a language, press a
NUMBER button. (This screen will only appear
when you plug in the player for the first time.)
If the language for the startup screen is not set,
the settings may change whenever you turn the
power on or off. Therefore, make sure that you
select the language you want to use.
8. Slow Motion Play (Except CD)
Press and hold the
button to choose the play speed
between 1/8, 1/4 and 1/2 of normal during PAUSE or
STEP mode.
- No sound is heard during slow mode.
- Press PLAY/PAUSE (
) button to resume normal
play.
- Reverse slow motion play will not work.
During play, you can search quickly through a
chapter or track, and use the skip function to
jump to the next selection.
Searching through a Chapter or Track
Press the SEARCH
or
button on the
remote for more than 1 second.
If you want to search at a faster speed on the DVD,
VCD or CD, press and hold the button.
DVD
2X, 8X, 32X, 128X
VCD
4X, 8X
CD
2X, 4X, 8X
Using the Display Function
When Playing a DVD/VCD/CD
1. During play, press the INFO button on the remote.
2. Use the UP/DOWN buttons to select the desired
item.
3. Use the LEFT/RIGHT buttons to make the
desired setup and then press ENTER.
• You may use the number buttons of the remote
control to directly access a title, chapter or to
start the playback from the desired time.
4. To make the screen disappear, press the INFO
button again.
DVD
DVD
Play
1. Press the OPEN/CLOSE button.
The STANDBY indicator light goes out and the tray
opens.
2. Place a disc gently into the tray with the disc’s
label facing up.
3. Press the PLAY/PAUSE (
) button or
OPEN/CLOSE button to close the disc tray.
RESUME function
Skipping Tracks
When you stop disc play, the player remembers
where you stopped, so when you press
PLAY/PAUSE (
) button again, it will pick up
where you left off. (unless the disc is removed or the
player is unplugged, or if you press the STOP (
)
button twice.)
During play, press the
Note
• If the player is left for about 5 minutes in pause
mode, it will stop.
• If the player is left in the stop mode for more than
about 30 minutes, the power will automatically shut
off. (Automatic Power-Off Function)
• If the player is left in the stop mode for more than
one minute without any user interaction, a screen
saver will be activated. Press the PLAY/PAUSE
(
) button to resume normal play.
• This
icon indicates an invalid button press.
4. Stopping Play
Press the STOP (
) button during play.
Title
or
01
Chapter 02
button.
Time
• When playing a DVD, if you press the
button, it
moves to the next chapter. If you press the
button, it
moves to the beginning of the chapter. One more press
makes it move to the beginning of the previous chapter.
Audio
Subtitle
• When playing a VCD 2.0 in Menu Off mode, or a VCD 1.1
or a CD, if you press the
button, it moves to the next
track. If you press the
button, it moves to the
beginning of the track. One more press makes it move to
the beginning of the previous track.
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
VCD
Track 01
Time 0 : 0 0 : 4 8
• If a track exceeds 15 minutes when playing a VCD and
you press the
button, it moves forward 5 minutes.
If you press the
button, it moves backward 5 minutes.
Note
* When playing a VCD 2.0, you can choose Menu
On or Menu Off by using the DISC MENU
button.
CD
CD
Track 01
Time 0 : 0 0 : 4 8
5. Removing Disc
Press the OPEN/CLOSE button.
6. Pausing Play
Press the PLAY/PAUSE (
) or STEP button on the
remote during play.
- Screen stops, no sound.
- To resume, press the PLAY/PAUSE (
) button once
again.
ENG-12
ENG-13
Using the Display Function
To access the desired title when there is
Title more than one in the disc.
For example, if there is more than one
movie on a DVD, each movie will be
identified.
Using the Disc and Title Menu
Using the Disc Menu
Using the Function Menu
1. During the playback of a DVD disc, press the
MENU button on the remote.
1. Press the MENU button during playback.
2. Select Disc Menu using the UP/DOWN buttons,
then press the RIGHT or ENTER button.
Most DVD discs are recorded in
Chapter chapters so that you can quickly find a
Allows playback of the film from a
Time desired time. You must enter the starting
time as a reference.
Refers to the subtitle languages
Subtitle available in the disc.
You will be able to choose the subtitle
languages or, if you prefer, turn them off
from the screen.
A DVD disc can have up to 32 different
subtitles.
2. Use the UP/DOWN buttons to highlight Function,
then press the RIGHT or ENTER button.
3. Function selection screen appears: Info, Zoom,
Bookmark, Repeat and EZ View.
-
specific passage (similar to tracks on an
audio CD).
Refers to the language of the film
Audio soundtrack. In the example, the
soundtrack is played in English 5.1CH. A
DVD disc can have up to eight
different soundtracks.
Using the Function Menu
Info (See Page 13~14)
Zoom (See Page 21)
Bookmark (See Page 20)
Repeat (See Page 15)
EZ View (See Page 17)
Repeat Play
Repeat the current track, chapter, title, a
chosen section (A-B), or all of the disc.
When playing a DVD/VCD/CD
1. Press the REPEAT button on the remote.
Repeat screen appears.
2. Select Chapter, Title or A-B using the
LEFT/RIGHT buttons.
• Chapter ( ) : repeats the chapter that is playing.
• Title ( T ) : repeats the title that is playing.
• A-B : repeats a segment of the disc that you select.
DVD
4. Use the UP/DOWN button to highlight one of the
5 functions. Then press the RIGHT or ENTER
button to access the function.
Off
01
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
01
D
01 A - B
REPEAT
ENTER
Using the Title Menu
1. During the playback of a DVD disc, press the
MENU button on the remote.
VCD/CD
2. Select Title Menu using the UP/DOWN buttons,
then press the RIGHT or ENTER button.
Off
T
3. Press ENTER.
Note
• You can also directly select these functions using
their respective buttons on the remote.
Note
* When in VCD 2.0 mode (Menu On mode), this
function does not work. (See page 13)
Note
• Depending on a disc, the Title and Disc Menus
may not work.
• Title Menu will only be displayed if there are at
least two titles in the disc.
• You can also use the Disc Menu, using the DISC
MENU button on the remote.
• In VCD 2.0, the DISC MENU button is used to
select Menu On or Menu Off mode.
ENG-14
4. To return to normal play, press REPEAT again,
then press the LEFT/RIGHT buttons to select Off
and press ENTER.
* REPEAT A-B button
• Press the REPEAT A-B button to select the point where
the function starts. (A)
The B is automatically highlighted.
• Press the REPEAT A-B button to select the point where
the function ends. (B)
• To terminate the function, press the 'CLEAR' button or
the 'REPEAT A-B' button again.
• A-B REPEAT does not allow you to set point (B) until at
least 5 seconds has elapsed after point (A) has been
set.
Note
• DVD repeats play by chapter or title, CD and VCD
repeat play by disc or track.
• Depending on a disc, the Repeat function may not
work.
• When in VCD 2.0 mode (Menu On mode), this
function does not work. (See page 13)
ENG-15
Program Play & Random Play
Program Play (CD)
1. Press the PROG button.
2. Use the LEFT/RIGHT buttons to select
PROGRAM. Press the ENTER button.
3. Use the LEFT/RIGHT/UP/DOWN buttons to select
the first track to add to the program.
Press the ENTER button. The selection numbers
appear in the Program Order box.
4. Press the PLAY/PAUSE (
) button.
The disc will be played in programmed order.
PROGRAM
Slow Repeat Play
Adjusting the Aspect Ratio (EZ View)
This feature allows you slowly to repeat
scenes containing sports, dancing, musical
instruments being played etc. so you can
study them more closely.
When playing a DVD/VCD
1. During play, press the PLAY/PAUSE (
button.
)
2. Press and hold the
button to choose the play
speed between 1/8, 1/4 and 1/2 of normal during
PAUSE or STEP mode.
3. Press the REPEAT A-B button to select the point
where the function starts. (A)
RANDOM
4. Press the REPEAT A-B button to select the point
where the function ends. (B)
PROGRAM 01
Program Order
Track
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
-----
------
------
------
CLEAR
Random Play (CD)
1. Press the PROG button.
Note
• The disc will play from A to B repeatedly at the
speed you chose.
• To terminate the function, press the 'CLEAR'
button or the 'REPEAT A-B' button again.
• A-B REPEAT does not allow you to set point (B)
until at least 5 seconds has elapsed after point (A)
has been set.
• When in VCD 2.0 mode (Menu On mode), this
function does not work. (See page 13)
2. Use the LEFT/RIGHT buttons to select RANDOM.
Press the ENTER button.
PROGRAM
RANDOM
To play back using aspect ratio (DVD)
If you are using a 4:3 TV
Press the EZ VIEW button.
• The screen size changes when the button is
pressed repeatedly.
• The screen zoom mode operates differently
depending on a screen setting in the initial setup
menu.
• To ensure correct operation of the EZ VIEW
button, you should set the correct aspect ratio in
the initial setup (See page 29).
1. For 16:9 aspect ratio discs
• 4:3 Letter Box
Displays the content of the DVD title in 16:9
aspect ratio. The black bars will appear at the
top and bottom of the screen.
• 4:3 Pan Scan
The left and right of the screen are cut off and
displays the central portion of the 16:9 screen.
• Screen Fit
The top and bottom of the screen are cut off
and the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
If you are using a 16:9 TV
1. For 16:9 aspect ratio discs
• Wide Screen
• Zoom Fit
The top, bottom, left and right of the screen are
cut off and the central portion of the screen is
enlarged.
Displays the content of the DVD title in 16:9
aspect ratio.
• Screen Fit
The top and bottom of the screen are cut off.
When playing a 2.35:1 aspect ratio disc, the
black bars at the top and bottom of the screen
will disappear. The picture will look vertically
stretched. (Depending on a type of disc, the
black bars may not disappear completely.)
2. For 4:3 aspect ratio discs
• Normal Screen
Displays the content of the DVD title in 4:3
aspect ratio.
• Screen Fit
The top and bottom of the screen are cut off
and the full screen appears.
The picture would look vertically stretched.
• Zoom Fit
The top, bottom, left and right of the screen are
cut off and the central portion of the screen is
enlarged.
• Zoom Fit
The top, bottom, left and right of the screen are
cut off and the central portion of the screen is
enlarged.
2. For 4:3 aspect ratio discs
• Normal Wide
Displays the content of the DVD title in 16:9
aspect ratio. The picture will look horizontally
stretched.
• Screen Fit
The top and bottom of the screen are cut off
and the full screen appears.
The picture will look vertically stretched.
Note
• This function may behave differently depending on
a type of disc.
• Zoom Fit
The top, bottom, left and right of the screen are
cut off and the central portion of the screen is
enlarged.
Note
• Depending on a disc, the Program and Random
Play functions may not work.
• This unit can support a maximum of 20
programmed tracks.
• While in playback mode, press the CLEAR button
on the remote control to cancel Programmed Play
or Random Play.
• Vertical Fit
When a 4:3 DVD is viewed on a 16:9 TV, black
bars will appear at the left and right of the
screen in order to prevent the picture from
looking horizontally stretched.
ENG-16
ENG-17
Selecting the Audio Language
Selecting the Subtitle Language
You can select a desired audio quickly and
easily with the AUDIO button.
You can select a desired subtitle quickly and
easily with the SUBTITLE button.
Using the AUDIO button
Using the SUBTITLE button
1. Press the AUDIO button.
1. Press the SUBTITLE button.
- The subtitle languages are represented by
abbreviations.
2. The Audio changes when the button is pressed
repeatedly.
The audio languages are represented by abbreviations.
DVD
2. The subtitle changes when the button is pressed
repeatedly.
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
ENG
Using the Instant Replay/Skip Function
When a DVD contains multiple angles of a
particular scene, you can use the ANGLE
function.
Using the Instant Replay function (DVD)
Using the ANGLE button
If you press the INSTANT REPLAY button, the
current scene moves backward about 10 seconds,
and plays back.
If the disc contains multiple angles, the ANGLE
appears on the screen.
1. Press the ANGLE button, then ANGLE icon will
appear with the current angle number and the
number of angles available.
If you miss a scene, you can see it again using
this function.
* Depending on a disc, the Instant Replay function may not
work.
2. Press the ANGLE button repeatedly to the
desired angle.
3. To remove the ANGLE icon, press the CLEAR or
RETURN button.
- In case of a VCD or CD, you can select among Stereo,
Right or Left.
- Use the LEFT/RIGHT buttons to select the desired
subtitle language on a MPEG4 then press the ENTER.
VCD/CD
Stereo
SUBTITLE
Changing the Camera Angle
4/6
ANGLE
MPEG4
AUDIO
Using the Instant Skip function (DVD)
None
Use this function to skip playback about 10
seconds ahead of the current scene.
- Use the LEFT/RIGHT buttons to select the desired
Audio on a MPEG4 then press the ENTER.
Press the INSTANT SKIP button.
3. To remove the SUBTITLE icon, press the CLEAR
or RETURN button.
MPEG4
MP3 1/8
3. To remove the AUDIO icon, press the CLEAR or
RETURN button.
Note
• This function depends on what audios are
encoded on the disc and may not work.
• A DVD disc can contain up to 8 audio languages.
• How to have the same audio language come up
whenever you play a DVD;
Refer to “Setting Up the Language Features” on
page 27.
Note
• If the disc has only one angle, this feature won’t
work. Currently, very few discs have this feature.
- Playback will skip ahead 10 seconds.
- Depending on a disc, this function may not work.
Note
• This function depends on what subtitles are
encoded on the disc and may not work.
• A DVD disc can contain up to 32 subtitle
languages.
• How to have the same subtitle language come
up whenever you play a DVD;
Refer to “Setting Up the Language Features” on
page 28.
ENG-18
ENG-19
Using the Bookmark Function
This feature lets you bookmark sections of a
DVD or VCD (Menu Off mode) so you can
quickly find them at a later time.
Using the Bookmark Function (DVD/VCD)
1. During play, press the MENU button on the
remote.
2. Use the UP/DOWN buttons to highlight Function,
then press the RIGHT or ENTER button.
Using the Zoom Function
Clips Menu for MP3/WMA/JPEG/MPEG4
Recalling a Marked Scene
Using the Zoom Function (DVD/VCD)
1. During play, press the MENU button on the
remote and select the Bookmark.
1. During play or pause mode, press the MENU
button on the remote.
2. Use the LEFT/RIGHT buttons to select a marked
scene.
2. Use the UP/DOWN buttons to highlight Function,
then press the RIGHT or ENTER button.
3. Press the PLAY/PAUSE (
the marked scene.
3. Select Zoom using the UP/DOWN buttons, then
press the RIGHT or ENTER button.
1. Open the disc tray.
2. Place the disc on the tray.
- Place the disc with the labeled side up.
4. Use the UP/DOWN or LEFT/RIGHT buttons to
select the part of the screen you want to zoom in
on.
3. Close the tray.
- The tray closes and you should get a screen
that looks like the one below.
) buttons to skip to
3. Select Bookmark using the UP/DOWN buttons,
then press the RIGHT or ENTER button.
Discs with MP3/WMA/JPEG/MPEG4 contain
individual songs, pictures or movies that can
be organized into folders as shown below.
They are similar to how you use your
computer to put files into different folders.
5. Press the ENTER button.
4. Use the LEFT/RIGHT buttons to move to the
desired bookmark icon.
- During DVD play, press ENTER to zoom in
2X/4X/2X/Normal in order.
- During VCD play, press ENTER to zoom in 2X/Normal
in order.
5. When you reach the scene you want to mark,
press the ENTER button. The icon will change to
a number (1, 2, or 3).
Clearing a Bookmark
1. During play, press the MENU button on the
remote and select the Bookmark.
2. Use the LEFT/RIGHT buttons to select the
bookmark number you want to delete.
3. Press the CLEAR button to delete a bookmark
number.
Note
• Up to three scenes may be marked at a time.
• When in VCD 2.0 mode (Menu On mode), this
function does not work. (See page 13)
• Depending on a disc, the Bookmark function may
not work.
Parent Folder, Current Folder
and Peer Folders
Folders and Files in
Current Folder
•
: Name of currently playing file.
•
: Current Playback Time.
•
: Current Playback Mode : There are 4
modes. They can be selected in order by
pressing the REPEAT button.
- Off : Normal Playback
- Track : Repeats the current track.
- Folder : Repeats the current folder.
- Random : Files in the disc will be played
in random order.
Note When you play a MPEG4(AVI) file, refer
to page 23.
ENG-20
•
: MP3 file icon.
•
: AVI file icon.
•
: WMA file icon.
•
: Folder icon.
•
: JPEG file icon.
•
: Current Folder
icon.
ENG-21
Folder Selection
MP3/WMA Playback
The folder can only be selected in the Stop
mode.
• To select the Parent Folder
Press the RETURN button to go to parent folder,
or use the UP/DOWN buttons to select “..” and
press ENTER to go to the parent folder.
• To select the Peer Folder
Use the LEFT/RIGHT buttons to highlight left
window. Use the UP/DOWN buttons to select the
desired folder, then press ENTER.
1. Open the disc tray.
2. Place the disc on the tray.
- Place the disc with the labeled side up.
3. Close the tray.
- The tray closes and you should get a screen
that looks like the one below.
MP3/WMA Play Function
1. Select the desired folder.
• To select the Sub-Folder
Use the LEFT/RIGHT buttons to highlight right
window. Use the UP/DOWN buttons to select the
desired folder, then press ENTER.
2. Use the UP/DOWN or LEFT/RIGHT buttons to
select a song file.
3. Press ENTER to begin playback of the song file.
Root
WMA
JPEG
Parent Folder
MP3
MUSIC
Current Folder
1st
Sub-Folders
2nd
Repeat/Random playback
SONG FILE 1
Peer Folders
SONG FILE 2
SONG FILE 3
MPEG4 FILES
Press the REPEAT button to change playback
mode. There are 4 modes, such as Off, Track,
Folder and Random.
- Off : Normal Playback
- Track : Repeats the current song file.
- Folder : Repeats the song files which have the
same extension in the current folder.
- Random : Song files which have the same
extension will be played in random
order.
* To resume normal play, press the CLEAR button.
MP3/WMA Playback
CD-R MP3/WMA file
When you record MP3 or WMA files on CD-R,
please refer to the following.
• Your MP3 or WMA files should be ISO 9660 or JOLIET
format.
ISO 9660 format and Joliet MP3 or WMA files are
compatible with Microsoft's DOS and Windows, and with
Apple's Mac. This format is the most widely used.
• When naming your MP3 or WMA files, do not exceed 8
characters, and enter “.mp3, .wma” as the file
extension.
General name format of: Title.mp3. or Title.wma.
When composing your title, make sure that you use 8
characters or less, have no spaces in the name, and avoid
the use of special characters including: (.,/,\,=,+).
• Use a decompression transfer rate of at least 128
Kbps when recording MP3 files.
Sound quality with MP3 files basically depends on the rate
of compression/decompression you choose. Getting CD
audio sound requires an analog/digital sampling rate, that
is conversion to MP3 format, of at least 128 Kbps and up
to 160 Kbps. However, choosing higher rates, like 192
Kbps or more, only rarely give better sound quality.
Conversely, files with decompression rates below 128
Kbps will not be played properly.
• Use a decompression transfer rate of at least 64Kbps
when recording WMA files.
Sound quality with WMA files basically depends on the
rate of compression/decompression you choose.
Getting CD audio sound requires an analog/digital
sampling rate, that is conversion to WMA format, of at
least 64Kbps and up to 192Kbps.
Conversely, files with decompression rates below 64Kbps
or over 192Kbps will not be played properly.
• Do not try recording copyright protected MP3 files.
Certain "secured" files are encrypted and code protected
to prevent illegal copying. These files are of the following
types: Windows MediaTM (registered trade mark of
Microsoft Inc) and SDMITM (registered trade mark of The
SDMI Foundation). You cannot copy such files.
• Important: The above recommendations cannot be taken
as a guarantee that the DVD player will play MP3
recordings, or as an assurance of sound quality. You
should note that certain technologies and methods for
MP3 file recording on CD-Rs prevent optimal playback of
these files on your DVD player (degraded sound quality
and in some cases, inability of the player to read the files).
MPEG4 Playback
1. Open the disc tray.
2. Place the disc on the tray.
- Place the disc with the labeled side up.
3. Close the tray.
- The tray closes and you should get a screen
that looks like the one below.
MPEG4 Play Function
AVI files are used to contain the audio and video
data. Only AVI format files with the “.avi” extensions
can be played.
1. Select the desired folder. (See page 22 to select
the folder)
2. Use the UP/DOWN or LEFT/RIGHT buttons to
select an avi file (DivX/XviD) and then press the
ENTER button.
Repeat Playback
Press the REPEAT button to change playback
mode. There are 4 modes, such as Off, Folder, Title
and A-B (a distance between two points appointed
by user).
Off
• Folder (
FD
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
) : repeats the AVI files which have the same
extension in the current folder.
• Title ( ) : repeats the title that is playing.
• A-B : repeats a segment of the file that you select.
T
• This unit can play a maximum of 3000 files and 300
folders per disc.
ENG-22
F
ENG-23
F
MPEG4 Playback
Using the Display Function
Picture CD Playback
MPEG4 Function Description
1. During play, press the INFO button on the remote.
2. Use the UP/DOWN buttons to select the desired
item.
(
3. Use the LEFT/RIGHT buttons to make the
desired setup and then press ENTER.
• You may use the number buttons of the remote
control to directly access a title or to start the
playback from the desired time.
(
4. To make the screen disappear, press the INFO
button again.
Time
Audio
Subtitle
Size
Description
Skip
or
During play, press the
or
button, it moves forward
or backward 5 minutes.
Press the SEARCH
or
button on the remote for
more than 1 second.
Allows you to search at a
faster speed in an AVI file.
(2X, 4X, 8X)
Allows you to search at a
slower speed in an AVI file.
(1/8X, 1/4X, 1/2X)
Each time the STEP button
is pressed, a new frame will
appear.
)
Search
or
)
Slow Motion
Play
DivX
Title
Function
Step Motion
Play
01
0:0 0 : 1 3
ZOOM
MP3 1/8
Reference page
2X/4X/2X/Normal in order
-
2. Use the UP/DOWN buttons to select a Picture file in
clips menu and then press the ENTER button. You
should get a screen that looks like the one below.
ENTER RETURN
CD-R JPEG Discs
P 12
P 12
P 21
- These functions may not work depending on
MPEG4 file.
• Use the INFO button on the remote control to select
the menu you want to view and then press the ENTER
button.
•
: Returns to the Album Screen.
• To see the next 6 pictures, press the
• To see the previous 6 pictures, press the
CD-R AVI file
To access the desired title when there is
Title more than one in the disc.
Allows playback of the film from a
Time desired time. You must enter the starting
time as a reference.
To select the desired language of the
Audio title soundtrack. The MP3, AC3 and
WMA are supported. You can use this
function using the AUDIO button.
(See page 18)
This unit can play the following video compression
formats within the AVI file format:
- DivX 3.11 contents
- DivX 4 contents (Based on MPEG-4 Simple
Profile)
- DivX 5 contents (MPEG-4 simple profile plus
additional features such as bi-directional frames.
Qpel and GMC are also supported)
- XviD MPEG-4 compliant Contents.
Size
File Size has a relationship with
resolution of a title. The larger file size
is, the higher resolution is displayed.
If the file resolution is small, it scales up
automatically. So you can see the larger
screen.
button.
button.
•
: Each time the ENTER button is pressed, the
picture rotates 90 degrees clockwise.
•
: Each time the ENTER button is pressed, the
picture is enlarged up to 4X.
(Normal ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
•
: The unit enters slide show mode.
*Before beginning the Slide Show, the picture interval
must be set.
TIMER:
ENTER RETURN
This unit supports all resolutions up to maximum below.
You will be able to choose the subtitle
Subtitle languages or, if you prefer, turn them off
from the screen. You can use this
function using the SUBTITLE button.
(See page 18)
DivX3.11 & DivX4 & XviD
DivX5
Bitrate may fluctuate:
Device may skip decoding
the high bitrate portions
and begin decoding again
when Bitrate returns to
normal.
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
: Maximum bitrate : 4Mbps
Note
• Some MPEG-4 files created on a personal
computer may not be play back. That is why Codec
Type, Version and Higher resolution over
specification is not supported.
• This unit supports CD-R/RW written in MPEG4 in
accordance with the “ISO9660 format”.
ENG-24
Note
• If no buttons on the remote control pressed for 10
seconds, the menu will disappear.
Press the INFO button on the remote control to
display the menu again.
• Press the STOP button to return to the clips menu.
• When playing a Kodak Picture CD, the unit
displays the Photo directly, not the clips menu.
-
None
640x272
1. Select the desired folder. (See page 22 to select
the folder)
•
: When this icon is selected and ENTER is
pressed, the pictures change automatically
with about a 6 second interval.
•
: The pictures change automatically with about
a 12 second interval.
•
: The pictures change automatically with about
a 18 second interval.
• Only files with the ".jpg" and ".JPG" extensions can
be played.
• If the disc is not closed, it will take longer to start
playing and not all of the recorded files may be
played.
• Only CD-R discs with JPEG files in ISO 9660 or Joliet
format can be played.
• The name of the JPEG file may not be longer than 8
characters and should contain no blank spaces or
special characters (. / = +).
• Only a consecutively written multisession disc can be
played. If there is a blank segment in the multisession
disc, the disc can be played only up to the blank
segment.
• A maximum of 3000 images can be stored on a single
CD.
• Kodak Picture CDs are recommended.
• When playing a Kodak Picture CD, only the JPEG
files in the pictures folder can be played.
• Kodak Picture CD : The JPEG files in the pictures
folder can be played automatically.
• Konica Picture CD : If you want to see the Picture,
select the JPEG files in the clips menu.
• Fuji Picture CD : If you want to see the Picture, select
the JPEG files in the clips menu.
• QSS Picture CD : The unit cannot play QSS Picture
CD.
• If the number of files in 1 Disc is over 3000, only 3000
JPEG files can be played.
• If the number of folders in 1 Disc is over 300, only
JPEG files in 300 folders can be played.
*Depending on a file size, the amount of time between
each picture may be different from the manual.
*If you don’t press any button, the slide show will start
automatically in about 10 seconds by default.
ENG-25
Using the Setup Menu
The Setup menu lets you customize your DVD
player by allowing you to select various
language preferences, set up a parental level,
even adjust the player to the type of television
screen you have.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU
button on the remote. Select Setup using
UP/DOWN buttons, then press the RIGHT or
ENTER button.
Setting Up the Language Features
If you set the player menu, disc menu, audio
and subtitle language in advance, they will
come up automatically every time you watch a
movie.
Using the Disc Menu Language
Using the Audio Language
This function changes the text language only on the
disc menu screens.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
Using the Player Menu Language
1. With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
2. Select Setup using UP/DOWN buttons, then
press the RIGHT or ENTER button.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
2. Select Setup using UP/DOWN buttons, then
press the RIGHT or ENTER button.
3. Select Language Setup using UP/DOWN
buttons, then press the RIGHT or ENTER button.
2. Select Setup using UP/DOWN buttons, then
press the RIGHT or ENTER button.
3. Select Language Setup using UP/DOWN
buttons, then press the RIGHT or ENTER button.
4. Select Audio using UP/DOWN buttons, then
press the RIGHT or ENTER button.
3. Select Language Setup using UP/DOWN
buttons, then press the RIGHT or ENTER button.
4. Select Disc Menu using UP/DOWN buttons, then
press the RIGHT or ENTER button.
5. Use the UP/DOWN buttons to select the desired
language.
5. Use the UP/DOWN buttons to select the desired
language.
- Select “Original” if you want the default soundtrack
language to be the original language the disc is
recorded in.
Language Setup : Setup of the Language.
Audio Setup : Setup of the Audio Options.
Setting Up the Language Features
Display Setup : Setup of the Display Options.
Use to select which type of screen you want to
watch and several display options.
- Select “Others” if the language you want is not listed.
- Select “Others” if the language you want is not listed.
Parental Setup : Setup of the Parental Level.
Allows users to set the level necessary to
prevent children from viewing unsuitable
movies such as those with violence, adult
subject matter, etc.
DivX(R) Registration : Please use the
Registration code to register this player with
the DivX(R) Video on Demand service.
This will allow you to rent and purchase videos
using the DivX(R) Video On Demand format.
To learn more go to www.divx.com/vod.
AUDIO LANGUAGE
Audio
4. Select Player Menu using UP/DOWN buttons,
then press the RIGHT or ENTER button.
Original
Others
LANGUAGE SETUP
6. Press the ENTER button.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
6. Press the ENTER button.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
Disc Menu
Title Menu
Function
Setup
5. Use the UP/DOWN buttons to select the desired
language.
2. Use the UP/DOWN buttons on the remote to
access the different features.
3. Press the ENTER or RIGHT button to access the
sub features.
To make the setup screen disappear after setting
up, press the MENU button again.
6. Press the ENTER button.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
- To make the SETUP menu disappear, press the
RETURN or LEFT button.
Note
Depending on a disc, some Setup Menu selections
may not work.
ENG-26
ENG-27
Setting Up the Language Features
Setting Up the Audio Options
Using the Subtitle Language
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
2. Select Setup using UP/DOWN buttons, then
press the RIGHT or ENTER button.
2. Select Setup using UP/DOWN buttons, then
press the RIGHT or ENTER button.
3. Select Audio Setup using UP/DOWN buttons,
then press the RIGHT or ENTER button.
4. Select Subtitle using UP/DOWN buttons, then
press the RIGHT or ENTER button.
Note There is no analog audio output when you play
DTS sound disc.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU button.
2. Select Setup using UP/DOWN buttons, then
press the RIGHT or ENTER button.
3. Select Display Setup using UP/DOWN buttons,
then press the RIGHT or ENTER button.
PCM Down Sampling
1. On : Select this when the amplifier connected to the
player is not 96KHz compatible. In this case, the
96KHz signals will be down converted to 48KHZ.
5. Use the UP/DOWN buttons to select the desired
language.
- Select “Others” if the language you want is not listed.
Some discs may not contain the language you select
as your initial language; in that case the disc will use its
original language setting.
DTS
1. Off : Doesn’t output digital signal.
2. On : Outputs DTS Bitstream via digital output only.
Select DTS when connecting to a DTS Decoder.
Setting Up the Display Options
Dynamic Compression
1. On : To select dynamic compression.
2. Off : To select the standard range.
3. Select Language Setup using UP/DOWN
buttons, then press the RIGHT or ENTER button.
- Select “Automatic” if you want the subtitle language to
be the same as the language selected as the audio
preference.
Setting Up the Audio Options
2. Off : Select this when the amplifier connected to the
player is 96KHz compatible. In this case, all
signals will be output without any changes.
4. Use the UP/DOWN buttons to select the desired
item. Then press the RIGHT or ENTER button.
SUBTITLE LANGUAGE
Automatic
Subtitle
Others
4. Use the UP/DOWN buttons to select the desired
item. Then press the RIGHT or ENTER button.
Note
• How to make the SETUP menu disappear or
return to menu screen during set up;
Press RETURN or LEFT button.
• Manufactured under license from Dolby
Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
• “DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of
Digital Theater Systems, Inc.
TV Aspect
Depending on a type of television you have, you may
want to adjust the screen setting (aspect ratio).
1. 4:3 Letter Box : Select when you want to see the total
16:9 ratio screen DVD supplies, even though you have
a TV with a 4:3 ratio screen. Black bars will appear at
the top and bottom of the screen.
2. 4:3 Pan Scan : Select this for conventional size TVs
when you want to see the central portion of the 16:9
screen. (Extreme left and right side of movie picture
will be cut off.)
3. 16:9 Wide : You can view the full 16:9 picture on your
widescreen TV.
Dolby Digital Output
1. PCM : Converts to PCM(2CH) 48kHz audio. Select
PCM when using the Analog Audio Outputs.
6. Press the ENTER button.
- The language is selected and the screen returns to
Language Setup menu.
2. Bitstream : Converts to Dolby Digital Bitstream
(5.1CH). Select Bitstream when using the
Digital Audio Output.
Note
• If the selected language is not recorded on the
disc, the original pre-recorded language is
selected.
• How to make the SETUP menu disappear or
return to menu screen during set up;
Press RETURN or LEFT button.
Note • Be sure to select the correct Digital Output or
no audio will be heard.
MPEG-2 Digital Out
TV ASPECT
1. PCM : Converts to PCM(2CH) audio. Select PCM
when using the Analog Audio Outputs.
4:3 Letter Box
2. Bitstream : Converts to MPEG-2 Digital Bitstream
(5.1CH or 7.1CH). Select Bitstream when
using the Digital Audio Output.
ENG-28
4:3 Pan Scan
16:9 Wide
ENG-29
Setting Up the Display Options
Setting Up the Parental Control
1. S-Video : Select when you want to use Video and
S-Video Out.
The Parental Control function works in conjunction
with DVDs that have been assigned a rating - which
helps you control the types of DVDs that your family
watches. There are up to 8 rating levels on a disc.
2. Component (I-SCAN) : Select when you want to use
Component Interlace
(625i/525i) Out.
1. With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
3. Frame : Select this feature when you want to see
small letters more clearly in the Auto mode.
3. Component (P-SCAN) : Select when you want to use
Component Progressive
(625p/525p) Out.
2. Select Setup using UP/DOWN buttons, then
press the RIGHT or ENTER button.
Screen Messages
Use to turn on-screen messages On or Off.
4. SCART Output : Select when you want to use Scart
Out.
Still Mode
These options will help prevent picture shake in still
mode and display small text clearer.
Video Output
Select Video Output.
1. Auto : When selecting Auto, Field/Frame mode will be
automatically converted.
2. Field : Select this feature when the screen shakes in
the Auto mode.
• RGB : Select when you want to use SCART RGB
Out.
• S-Video : Select when you want to use SCART
S-Video Out.
• Video : Select when you want to use SCART
Video Out.
Black Level
Adjusts the brightness of the screen.(On/Off)
TV System
5. Enter your password. The Re-enter Password
screen appears to confirm the password.
Enter your password again.
The player is locked ( ).
CREATE PASSWORD
Enter Password
- - - -
3. Select Parental Setup using UP/DOWN buttons,
then press the RIGHT or ENTER button.
0~9
CREATE PASSWORD
Re-enter Password
* If the Yes/No selection in the Display Setup sub Menu
is not made within 10 seconds, the screen returns to
the previous menu.
1. NTSC Disc : In case of using NTSC disc
• If your TV system only has PAL-Video input, you
must choose “PAL”. When you choose “PAL”,
Interlace output format is PAL 60 Hz output.
- - - -
0~9
• If your TV system only has NTSC, input you must
choose “NTSC Output”.
4. Use RIGHT or ENTER to select Yes if you want
to use a password. The Enter Password screen
appears.
2. PAL Disc : In case of using PAL disc
• If your TV system only has NTSC-Video input, you
must choose “NTSC Output”.
• If your TV system only has PAL input, you must
choose “PAL Output”.
PARENTAL SETUP
Use Password
: No
Important Note
• Consult your TV User’s Manual to find out if your
TV supports Progressive Scan. If Progressive
Scan is supported, follow the TV User’s Manual’s
instructions regarding Progressive Scan settings in
the TV’s menu system.
• If the screen is blocked by setting the wrong Video
Output, see page 34.
ENG-30
ENG-31
Setting Up the Parental Control
Setting Up the Rating Level
1. With the unit in Stop mode, press the MENU
button.
Firmware upgrade
6. Select the Rating Level you want using
UP/DOWN buttons.
For example, if you select up to Level 6, discs that
contain Level 7, 8 will not play.
- To cancel the Rating Level, select No using RIGHT or
ENTER in Use Password.
2. Select Setup using UP/DOWN buttons, then
press the RIGHT or ENTER button.
The player is locked ( ).
e.g) Setting up in LEVEL6.
Introduction
Write the downloaded file onto a blank CD-R or
CD-RW disc, using the following settings:
4. Enter your password.
The Parental Setup screen appears.
About the Change Password;
- Highlight Change Password using UP/DOWN buttons.
- Press ENTER button.
The Change Password screen appears.
- Enter your new password. Enter the new password again.
Firmware upgrade starts
Samsung will often support the software upgrade to
improve the performance of this unit to the latest
status, through Samsung Internet Site
(www.samsung.com).
Because the specially new mpeg4 codec continues
and it is appearing. What improvements are made
depends on the upgrade software you are using as
well as the software that your DVD-player contained
before the upgrade.
How to make an upgrade disc
3. Select Parental Setup using UP/DOWN buttons,
then press the RIGHT or ENTER button.
4. Press the ENTER button.
1. You have to download a new file through
Download Center of Samsung Internet Site
(www.samsung.com).
5. In the middle of the writing, the tray will open
automatically. After taking out the disc, please
wait for about 2 minutes.
6. If the unit was successfully updated, the unit will
turn off and on after closing the tray automatically.
When the unit turns on, this screen will display.
2. Write the file to Disc using CD-RW of your
computer.
Note
Note
• How to make the SETUP menu disappear or
return to menu screen during set up;
Press RETURN or LEFT button.
• If you have forgotten your password, see Forgot
Password in the Troubleshooting Guide.
5. Select Rating Level using UP/DOWN buttons,
and press ENTER or RIGHT button.
• File System CD-ROM ISO Level
• Character set ISO 9660
• Finalized, single session
• Write speed low
7. Select the desired language.
Note • If the “Select Menu Language” does't
appears, please contact to “Samsung
Service Center”.
• Do not press any button and unplug
the power code during upgrade.
Upgrade procedure
1. Press OPEN/CLOSE to open the disc tray.
2. Insert the upgrade CD-R disc, label facing up.
• The upgrade procedure may change,
refer to the web site
(www.samsung.com).
3. Press OPEN/CLOSE to close the disc tray.
Firmware upgrade appears on the display
ENG-32
ENG-33
Troubleshooting
Specifications
Before requesting service (troubleshooting), please check the following.
Problem
No operations can be
performed with the remote.
Action
• Check the batteries in the remote. They may need replacing.
• Operate the remote control at a distance of no more than 20 feet.
• Remove batteries and hold down one or more buttons for several
minutes to drain the microprocessor inside the remote to reset it.
Reinstall batteries and try to operate the remote again.
Disc does not play.
• Ensure that the disc is installed with the label side facing up.
• Check the region number of the DVD.
5.1 channel sound is not
being reproduced.
• 5.1 channel sound is reproduced only when the following conditions
are met. :
1) The DVD player is connected with the proper amplifier
2) The disc is recorded with 5.1 channel sound.
• Check whether the disc being played has the “Dolby 5.1 ch” mark
on the outside.
• Check if your audio system is connected and working properly.
• In a SETUP Menu, is the Audio Output set to Bitstream?
The
icon appears on
screen.
• The features or action cannot be completed at this time because:
1. The DVD’s software restricts it.
2. The DVD’s software doesn’t support the feature (e.g., angles).
3. The feature is not available at the moment.
4. You’ve requested a title or chapter number or search time that is
out of range.
Page
General
P10
Dimensions
• The Screen Ratio is fixed on your DVDs.
P29~30
No audio.
• Make sure you have selected the correct Digital Output in the Audio
Options Menu.
P28~29
The screen is blocked
• Press power on from a cold start with no disc in the unit.
Press the STOP (
) and PLAY (
) buttons simultaneously on
the front panel for 5 seconds. The SELECT MENU LANGUAGE display will appear.
Select the number button of the desired language.
P29~30
Component Video
S-VIDEO
SCART Jack
2 Channel
P31~32
Reading Speed : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Approx. Play Time
(Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 20 min.
Video
Output
Audio
Output
10 % to 75 %
CD : 8Cm
(COMPACT DISC)
SCART Jack
The screen ratio cannot
be changed.
+5°C to +35°C
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min.
Composite Video
P12
430mm (W) X 207mm (D) X 46mm (H) : DVD-P244
430mm (W) X 205mm (D) X 50mm (H) : DVD-P245
CD : 12Cm
(COMPACT DISC)
VCD : 12Cm
P25~32
ENG-34
Disc
P28~29
• Some of the functions selected in the Setup Menu may not work
properly if the disc is not encoded with the corresponding function.
• Go to the contents and find the section of the instruction book that
contains the explanations regarding the current problem, and follow
the procedure once again.
• If the problem still cannot be solved, please contact your nearest
authorized service center.
1.9 Kg
DVD
(DIGITAL VERSATILE DISC)
P5
Play mode differs from the
Setup Menu selection.
If you experience other
problems.
12 W
Weight
Operating Temperature Range
Operating Humidity Range
• Check if the disc has a Menu.
• Press power on from a cold start with no disc in the unit.
Press the STOP (
) and PLAY (
) buttons simultaneously on
the front panel for 5 seconds. The SELECT MENU LANGUAGE display will appear. Select the number button of the desired language.
Press the MENU button, and then press DOWN button to select the
Parental Setup. The Parental Setup is now unlocked as
indicated on the display. You can change your password.
AC 230 V, 50 Hz
Power Consumption
P3
Disc Menu doesn’t appear.
Forgot password
Power Requirements
*Frequency Response
Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Maximum Play Time : 74 min. (Video + Audio)
1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
R(Red) : 0.7 Vp-p (75 Ω load)
G(Green) : 0.7 Vp-p (75 Ω load)
B(Blue) : 0.7 Vp-p (75 Ω load)
Composite Video : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Luminance Signal : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Color Signal : 0.3 Vp-p (75 Ω load)
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)
Luminance Signal : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
Chrominance Signal : 0.3 Vp-p (75 Ω load)
2 Channel : L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
*S/N Ratio
110 dB
*Dynamic Range
100 dB
*Total Harmonic Distortion
0.004 %
*: Nominal specification
• Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
• Weight and dimensions are approximate.
ENG-35