Samsung CE287DN Felhasználói kézikönyv

jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGXGG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA ÉS FŐZÉSI TANÁCSADÓ
CE287DN
A sütésre, főzésre vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek.
A termék háztartási használatra készült.
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a készüléket ipari,
vendéglátóipari, kereskedelmi, stb. tevékenységre, nem
háztartási célra használják.
Code No.: DC68-02307E
Gyors emlékeztető útmutató .....................................................2
Sütő ...........................................................................................2
Kezelőegység............................................................................3
Tartozékok.................................................................................3
Hogyan kell ezt a füzetet használni?.........................................4
Biztonsági előírások ..................................................................4
A mikrohullámú sütő elhelyezése..............................................5
Az óra beállítása........................................................................6
Teendő probléma esetén ..........................................................6
Főzés / felmelegítés ..................................................................7
Főzési teljesítmények táblázata ................................................7
A főzés megszakítása ...............................................................8
A főzési idő módosítása főzés közben......................................8
Automatikus melegítés/főzés használata..................................8
Automatikus melegítés/főzés beállításai...................................9
Cafeteria funkció használata.....................................................9
Cafeteria beállítások ...............................................................10
Automatikus felolvasztás használata ......................................10
Az "Automatikus felolvasztás" beállításai................................11
Automatikus pirító sütés funkció használata...........................11
Manuális pirító sütés funkció használata ................................12
Fűtőelem helyzetének beállítása.............................................13
Tartozékok kiválasztása..........................................................13
Grilling .....................................................................................14
A mikrohullám és a grillezés kombinálása ..............................14
A sípjelzés kikadbolása...........................................................15
Biztonsági reteszelés ..............................................................15
Használható edények..............................................................16
Főzési útmutató.......................................................................17
A mikrohullámú sütő tisztítása ................................................23
A mikrohullámú sütő tárolása és javítása ...............................24
Műszaki adatok .......................................................................24
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGYGG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Gyors emlékeztető útmutató
H
Sütő
Ha Ön meg akar főzni vagy fel akar melegíteni egy ételt...
1. Rakja be az ételt a mikrohullámú sütőbe.
Állítsa be a főzési teljesítményt a
gomb
nyomogatásával.
Szellőzőnyílások
Világítás
Grill
Fogantyú
Kijelző
2. Állítsa be a kívánt főzési időt forgógombbal.
3. Nyomja meg a
gombot.
Kovetkezmeny: Elkezdődik a főzés, illetve a melegítés.
A főzés, illetve a felmelegítés végén a
sütő négyet sípol.
Ha Ön fel akar olvasztani egy ételt...
1. Rakja be a mélyhűtött ételt a sütőbe.
Válassza ki a felolvasztandó ételfajtát a Felolvasztá(
- Power Defrost - gomb nyomogatásával.
)
Forgótányér
2. Állítsa be a súlyt a forgógombbal.
Ajtónyelvek
3. Nyomja meg a
gombot.
Ha Ön 1 perccel tovább akar főzni...
Hagyja benn az ételt a sütőben.
Nyomja meg annyiszor a +30s gombot, ahányszor 30
másodperccel tovább akarja működtetni a sütőt.
Ha Ön grillezni akar...
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Állítsa be a grillezési időt a forgógombbal.
3. Nyomja meg a
Kezelőegység
Ajtó
gombot.
2
Görgősgyűrű
Csatlakozó
Biztonsági reteszelő
nyílások
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGZGG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Kezelőegység
Tartozékok
A mikrohullámú sütőnek, az ön által megvásárolt típustól függően,
számos tartozéka van, melyek különböző módon használhatók.
1. Csatlakozó, a gyárban már felhelyezték a mikrohullámú sütő
motorjának tengelyére.
Szerepe: A csatlakozó forgatja a forgótányért.
1
5
2. Görgősgyűrű, a sütű közepére kell helyezni.
Szerepe: A görgősgyűrű tartja a forgótányért.
6
3. Forgótányér, a görgősgyűrűre kell rárakni úgy, hogy a
közepe a csatlakozón legyen.
Szerepe: A forgótányér szolgál főzési felületként;
tisztításhoz könnyen kivehető.
7
8
2
4. Fémállvány, a forgótányérra kell rárakni.
Szerepe: A fémállvány grillezéshez és kombinált
főzéshez használható.
9
10
5. Pirítótányér, lásd a 11.-13. oldalt.
Szerepe: A pirítótányérra az Automatikus pirító sütés
funkciónál vagy a Manuális pirító sütés
funkciónál van szükség.
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kijelző
Grill
Automatikus pirító sütés választása
STOP/TÖRLÉS gomb
Óra beállítása
Automatikus felolvasztás
☛
11
7.
8.
9.
10.
11.
Automatikus melegítés/főzés
Cafeteria gomb
Mikrohullám/Főzési teljesítmény
Kombinált üzemmód
START gomb / Forgógomb (főzési
idő, súly és adagok száma)
3
TILOS működtetni a mikrohullámú sütőt a görgősgyűrű és a
forgótányér nélkül!
H
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒG[GG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
H
Hogyan kell ezt a füzetet használni?
Biztonsági előírások
A mikrohullámú sütő Használati utasítása sok hasznos információt
tartalmaz a mikrohullámú sütőről:
• Biztonsági óvintézkedéseket
• A megfelelő tartozékokat és edényzetet
• Hasznos főzési tanácsokat.
A fedőlap belsején egy Gyors emlékeztető útmutató található, mely
négy alapműveletet ismertet:
• Egy étel megfőzését
• Egy étel felolvasztását
• Egy étel grillezését
• A főzési idő meghosszabbítását.
E Használati utasítás elején található a sütő és a sütő
kezelőegységének ábrája, ezek segítségével ön könnyebben
megtalálhatja az egyes tartozékokat és kezelőgombokat.
A sütő beállítását lépésről-lépésre ismertető magyarázatoknál az alábbi
szimbólumok szerepelnek:
FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK.
KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET ÉS
ŐRIZZE MEG, HOGY KÉSŐBB IS MEGNÉZHESSE.
Mielőtt ételt vagy folyadékot melegít a mikrohullámú sütőben,
ellenőrizze az alábbi biztonsági előírások betartását1.
☛
✉
❉
Figyelmeztetés
Megjegyzés
Vigyázat
1. NE HASZNÁLJON fémedényt a mikrohullámú sütőben:
• fémdobozokat
• arany vagy ezüst csíkkal díszített porcelánt
• fémnyársat, villát, stb.!
Ok:
Ilyenkor villamos ív vagy szikrázás jön létre a sütőben, mely
tönkreteheti azt.
2. NE MELEGÍTSEN:
• hermetikusan lezárt palackokat, befőttes üvegeket, edényeket
Például: zárt bébiételes üvegeket
• zárt héjú ételeket
Például: tojást, héjában lévő mogyorót, paradicsomot!
Ok:
A keletkező belső nyomás fölrobbanthatja ezeket.
Tanács: Vegye le a fedelet, illetve szurkálja át egy villával a héjat!
3. NE MŰKÖDTESSE üresen a mikrohullámú sütőt!
Ok:
Tönkremehetnek a sütő falai.
Tanács: Hagyjon percdig egy pohár vizet a sütőben! A víz elnyeli a
mikrohullámokat, ha véletlenül üresen kadbolja be a sütőt.
4. NE TAKARJA LE az oldalsó vagy a hátsó szellőzőnyílásokat konyharuhával
vagy papírral!
Ok:
A rongy vagy a papír meggyulladhat a sütőből kilépő forró levegőtől.
5. percDIG használjon edényfogó kesztyűt, amikor kiveszi az edényt a sütőből!
Ok:
Egyes edények elnyelik a mikrohullámokat, ezenkívül az étel is
percdig fölmelegíti az edényt. Ezért az edény forró lehet!
6. NE ÉRINTSE meg a fűtőelemet vagy a sütő falait!
Ok:
A sütő falai forrók lehetnek, a sütés befejezése után is! Ne engedje,
hogy gyúlékony anyagok érintkezzenek a sütő belsejével, amig a
sütő ki nem hűl!
7. Hogy ne keletkezzék tűz a sütőben:
• ne tároljon gyúlékony anyagokat benne,
• vegye le a drótzárakat a papírzacskókról vagy a műanyagzacskókról,
• ne használja a sütőt ujságpapír szárítására,
• ha füstöt vesz észre, tartsa csukva az ajtót és kadbolja ki a sütőt vagy
szakítsa meg a sütő áramellátását!
8. Legyen nagyon óvatos, ha folyadékot vagy bébiételt melegít:
• percDIG hagyjon legalább 20 mp-nyi pihentetési időt a sütő kikadbolása
után, hogy kiegyenlítődhessék a hőmérséklet!
• Keverje meg melegítés közben, és percDIG keverje meg a melegítés után!
• Legyen óvatos, amikor megfogja az edényt a melegítés után. Megégetheti
magát, ha az edény túl forró!
• A folyadékok késleltetve, hirtelen felforrhatnak.
• A késleltetett forrás és az ezzel járó esetleges leforrázás megelőzése
végett rakjon egy műanyag kanalat vagy egy üvegrudat az italba, és
keverje meg a melegítés előtt, közben és után!
Ok: Melegítéskor a folyadék késleltetve, hirtelen forr fel, mégpedig
gyakran éppen akkor, amikor kiveszik a sütőből. Leforrázhatja
magát!
Elforgatni
A MIKROHULLÁMMAL KAdbOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
Az alábbi figyelmeztetések be nem tartása esetén sérülést okozhat a
mikrohullám!
(a) Sose próbálja a sütőt nyitott ajtóval működtetni, vagy ne próbálja kiiktatni az
ajtó biztonsági reteszelését, és ne dugjon semmit az ajtó reteszelő nyílásaiba!
(b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő ajtaja és előlapja közé, és ne hagyja,
hogy ételmaradványok vagy tisztítószermaradványok gyűljenek össze az ajtó
tömítőfelületein! Ügyeljen, hogy az ajtó és az ajtó tömítőfelületei percdig
tiszták legyenek, ezért törölje le ezeket használat után egy nedves ronggyal,
azután törölje szárazra!
(c) Ne használja a sütőt, ha megsérült, hanem először feltétlenül javíttassa meg
egy a gyártó által betanított szerelővel! Nagyon fontos, hogy a sütő ajtaja jól
csukódjék, és hogy ne legyen sérült:
(1) az ajtó, az ajtó tömítése és a tömítőfelület
(2) az ajtó forgópántja (ne legyen eltörve vagy meglazulva)
(3) a villamos csatlakozókábel!
(d) A sütőt kizárólag csak a mikrohullámú készülékek szervizelésére kiképzett, a
gyártó által betanított szerelőnek szabad javítania!
4
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒG\GG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Biztonsági előírások (folytatás)
A mikrohullámú sütő elhelyezése
•
9.
10.
11.
12.
13.
Ha leforrázná magát, kövesse az alábbi ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI UTASÍTÁST:
* Mártsa a kezét hideg vízbe legalább 10 percig!
* Kötözze be tiszta, száraz kötszerrel.
* Ne tegyen a sebre semmilyen krémet, olajat vagy oldatot!
• SOSE töltse meg színültig az edényt folyadékkal, és olyan edényt
használjon, mely fölül szélesebb, perct alul, nehogy kifuthasson a
folyadék! A szűknyakú palackok felrobbanhatnak, ha túlhevülnek!
• Ellenőrizze percDIG a bébiétel vagy a tej hőmérsékletét, mielőtt a
babának adja!
• SOSE melegítse a bébiétel lezárva, mert fölrobbanhat az üveg, ha
túlmelegszik!
Ügyeljen a hálózati csatlakozókábelre:
• Ne mártsa a kábelt vagy a hálózati csatlakozódugaszt vízbe, és tartsa
távol a hőforrásoktól!
• Ne használja a sütőt sérült csatlakozókábellel vagy a hálózati
csatlakozódugasszal!
Álljon karnyújtásnyira az sütőtől, amikor kinyitja az ajtót!
Ok:
A kiáramló forró levegő vagy gőz leforrázhatja Önt!
Tartsa tisztán a mikrohullámú sütő belsejét!
percden egyes használat után tisztitsa ki a sütőteret konyhai mosogatószerrel.
Az esetleges sérülések elkerülése miatt várja meg amíg a sütő teljesen kihül.
Ok:
A sütő falaira vagy aljára rásült élelmiszer darabok vagy zsírfoltok
károsíthatják a festékréteget, és csökkenthetik a sütő hatásfokát.
"Kattanó" hang hallható a sütő működése közben, különösen felolvasztás közben.
Ok:
A vezérlés módosította a sütő teljesítményét, ennek hangja hallható.
Ez normális.
Ha a mikrohullámú sütőt üresen, terhelés nélkül használják, a sütő automatikusan
kikadbol a biztonság érdekében. Kb. 30 perc múlva a sütő újra használható.
Helyezze el a sütőt egy sík, vízszintes és stabil felületen.
20 cm
felül
85 cm a
padlótól
10 cm
hátul
10 cm
oldalt
1. A mikrohullámú sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a
sütő megfelelően tudjon szellőzni, ezért hagyjon a sütő
mögött legalább 10 cm szabad távolságot, a sütő oldalainál
és a sütő fölött legalább 20 cm-t, és a sütő legalább 85 cmre legyen a padlótól.
2. Szedje ki az összes csomagolóanyagot a sütőből.
Rakja be a sütőbe a görgősgyűrűt és a forgótányért.
Ellenőrizze, hogy a forgótányér szabadon elforog-e..
3. Helyezze el úgy a mikrohullámú sütőt, hogy jól hozzáférhető
legyen a hálózati csatlakozódugasz.
❉
❉
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁS!
❉
Ha műanyag, papír vagy egyéb éghető csomagolású ételt melegít vagy főz,
nézzen be időnéknt a sütőbe!
FIGYELEM!
Ne engedje, hogy kisgyerekek használják vagy játsszanak a mikrohullámú
sütővel! Ne hagyjon kisgyerekeket felügyelet nélkül a működő mikrohullámú sütő
közelében! Ne tároljon, vagy dugjon el gyerekeket érdeklő tárgyakat közvetlenül
a sütő fölött!
VIGYÁZAT:
Ha az ajtó vagy az ajtótömítések megsérültek, a sütőt percdaddig tilos használni,
amíg azt egy szakképzett szerelő meg nem javította.
VIGYÁZAT:
A szakképzett szerelőn kívül percdenki más számára veszélyes olyan
karbantartási vagy javítási műveletet elvégezni, amely a mikrohullámos energia
kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár.
VIGYÁZAT:
Folyadékok és más élelmiszerek nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel
ezek könnyen felrobbanhatnak.
VIGYÁZAT:
Gyermekek csak akkor használhatják felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelő
útmutatást kaptak, melynek révén a gyermek képes biztonságos módon
használni a sütőt, és tisztában van a helytelen használat veszélyeivel.
5
Ne fedje le a sütő szellőzőnyílásait, mert a sütő túlhevülhet és
automatikusan kikadbolhatja magát. Ilyenkor nem működik, amíg
megfelelően le nem hűl.
Az Ön személyi biztonsága érdekében csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugaszt egy 230 V-os, 50 Hz-es, földelt
csatlakozóaljzathoz. Ha megsérül a sütő hálózati kábele, ki kell azt
azonnal cseréltetni a szakkereskedővel vagy a szervizzel, vagy egy
szakképzett villanyszerelővel.
Ne állítsa fel a mikrohullámú sütőt forró vagy párás környezetben,
például egy hagyományos kályha vagy egy radiátor közelében. A
sütő áramfelvételére tekintettel kell lenni, és az esetleges
hosszabbítókábelnek ugyanolyan amperszámúnak kell lennie, perct
a sütő csatlakozókábele. Törölje ki nedves ronggyal a sütő belsejét
és törölje le az ajtó tömítéseit, mielőtt először használja a sütőt.
H
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒG]GG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
H
Az óra beállítása
Teendő probléma esetén
A mikrohullámú sütőbe egy óra van beépítve. Ez az óra 24 órás vagy 12
órás üzemmódban használható. Be kell állítani az órát:
• A mikrohullámú sütő üzembe helyezésekor.
• percden hálózatkimaradás után.
Probléma esetén próbálkozzék az itt feltüntetett megoldásokkal.
✉
◆ Ezek normális jelenségek:
• Kondenzáció a sütőben
• Légáram az ajtó körül
• Fénykiszüremlés az ajtó körül
• Gőz lép ki az ajtónál és a szellőzőnyílásokból
Ne felejtse el átállítani az órát a nyári időszámításra, illetve a téli
időszámításra való áttérésnél.
1. Milyen kijelzést akar?
24 órást
12 órást
Nyomja meg a
◆ A sütő nem kezd el működni a
• Csukva van az ajtó?
gombot...
Egyszer
Kétszer
◆ Az étel egyáltalán nem fő meg.
• Jól állította be az időt és megnyomta a
gombot?
• Csukva van az ajtó?
• Nem terhelte túl a villamos hálózatot és ezért nem olvadt ki a biztosíték
vagy nem szakított meg a biztosító automata?
2. Állítsa be a forgógombbal az órák számát.
3. Nyomja meg a
megnyomásakor.
◆ Az étel vagy túlfő vagy nem fő meg eléggé
• A főzési időt az étel fajtájának megfelelően állította be?
• Megfelelő teljesítményt választott?
gombot.
4. Állítsa be a forgógombbal a perceket.
◆ Szikrázás van a sütőben
• Nem használ fémcsíkkal ellátott edényt?
• Nem hagyott egy villát vagy más fémtárgyat a sütőben?
• Nincs alumíniumfólia túl közel a belső falakhoz?
5. Nyomja meg a
gombot.
Kovetkezmeny: A pontos idő látható percdig, amikor Ön
nem használja a mikrohullámú sütőt.
◆ A sütő zavarja a tévé- és a rádióvételt
• Kismértékű zavarás normális, ha működik a sütő. A sütőt a tévétől, a
rádiótól vagy az antennáktól távol kell elhelyezni!
• Ha a zavarás a sütő mikroprocesszorára is hat, a kijelző elállítódhat.
Ilyenkor húzza ki a csatlakozódugaszt, majd dugja vissza. Állítsa be újra
az órát.
✉
6
Ha ön a fenti utasítások elolvasása után sem képes megoldani a
problémát, akkor forduljon a legközelebbi Samsung szervizhez.
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒG^GG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Főzés / felmelegítés
Főzési teljesítmények táblázata
Az alábbi egyszerű leírás elmagyarázza, hogyan főzhet meg vagy
melegíthet fel egy ételt. Ellenőrizze percDIG a sütő beállítását, mielőtt
felügyelet nélkül hagyja a sütőt!
Először is rakja be az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az ajtót.
Ön az alábbi főzési teljesítmények közül választhat:
Főzési teljesítmények táblázata
NAGY
KÖZÉPNAGY
KÖZEPES
KÖZÉPKICSI
FELOLVASZTÁS
KICSI/MELEGENTARTÁS
GRILL
KOMBINÁLT I(
)
KOMBINÁLT II(
)
KOMBINÁLT III(
)
1. Nyomja meg a
gombot.
Kovetkezmeny: A kijelzőn 850 W (ez a maximális főzési
teljesítmény) jelenik meg.
Állítsa be a kívánt teljesítményt a
gomb nyomogatásával. A lehetséges
teljesítményeket a Főzési teljesítmények
táblázata tartalmazza a következő
oldalon.
2. Állítsa be a főzési/felmelegítési időt a forgógombbal.
✉
✉
3. Nyomja meg a
gombot.
Kovetkezmeny: A sütő világítása kigyullad és a
forgótányér forogni kezd.
1) Elkezdődik a sütés, melynek végén a
sütő négyet sípol.
2) A memóriajelzés 3-szor sípol
(percenként egyet).
3) Újra megjelenik a pontos idő.
☛
✉
H
Teljesítmény
MIKROHULLÁM
GRILL
850 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
600 W
450 W
300 W
1100 W
1100 W
1100 W
1100 W
Nagyobb teljesítményhez rövidebb főzési idő tartozik.
Kisebb teljesítményhez hosszabb főzési idő tartozik.
Ha Ön módosítani akar a főzési időn a forgógombbal...
Tilos üresen működtetni a mikrohullámú sütőt.
Ha egy adag ételt rövid ideig a maximális teljesítménnyel (850 W)
akar melegíteni, akkor egyszerűen nyomja meg a +30s gombot
annyiszor, ahányszor 30 mp-ig tartson a melegítés. A sütő azonnal
bekadbol.
7
Idő
Lépésköz
Idő
Lépésköz
1 percnél rövidebb
1-3 perc
3-10 perc
5 mp.
10 mp.
30 mp.
10 - 20 perc
20 - 40 perc
40 - 99 perc
1 perc
2 perc
5 perc
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒG_GG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
H
A főzés megszakítása
Automatikus melegítés/főzés használata
Ön bármikor megszakíthatja a főzést, hogy ellenőrizze az ételt.
Az Automatikus melegítés/főzés funkciónak öt előre beprogrammozott
főzési ideje van.
Önnek nem kell beállítania sem a melegítési időt sem a főzési
teljesítményt.
Az adagok számát Ön az Automatikus melegítés/főzés gomb megfelelő
számú megnyomásával állíthatja be.
Rakja be az ételt a forgótányér közepére és csukja be az ajtót.
1. A főzés ideiglenes megszakításához:
Nyissa ki az ajtót.
Kovetkezmeny: Leáll a főzés. A főzés folytatásához
csukja be az ajtót és nyomja meg megint
gombot.
a
2. A főzés végleges megszakításához:
Nyomja meg a
gombot.
Kovetkezmeny: Leáll a főzés. Ha Ön törölni akarja a
főzési beállításokat, nyomja meg
mégegyszer a Törlés ( ) gombot.
☛
1. Válassza ki a melegítendő/főzendő étel fajtáját az
Automatikus főzés/melegítés (
) gomb
nyomogatásával.
A sütő bekadbolása előtt is törölhet ön minden beállítást a Törlés
( ) gombbal.
2. Állítsa be az adagok számát a forgógombbal.
(Lásd a táblázatot a következő oldalon).
A főzési idő módosítása főzés közben
3. Nyomja meg a
gombot.
Kovetkezmeny: Elkezdődik a melegítés.
Amikor az véget ér:
1) A sütő négyet sípol.
2) A memória jelzés háromszor sípol
(egy percenként).
3) A kijelzőn újra megjelenik a pontos
idő.
Ön növelheti a főzési időt a +30s gomb nyomogatásával. Ennek
minden megnyomására 30 mp-cel hosszabbodik meg a főzési idő.
Nyomja meg a +30s gombot annyiszor, ahányszor 30
másodperccel akar hosszabbítani.
✉
☛
A főzési idő a mikrohullámú sütő működése közben csak a
Mikrohullám, az tomatikus melegítés/főzés, a Cafeteria, az
Automatikus pirító sütés, a Grill és a Kombinált üzemmódban
módosítható.
Főzés közben a főzési időt a forgógombbal is módosítható.
8
Csak mikrohullámhoz alkalmas edényeket használjon!
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒG`GG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Automatikus melegítés/főzés beállításai
Cafeteria funkció használata
Az alábbi táblázat a különböző Automatikus melegítés/főzés
programokat ismerteti, a mennyiségekkel, a pihentetési időkkel és a
megfelelő tanácsokkal együtt.
A Cafeteria funkciónál automatikusan beállítódik a melegítési idő.
Önnek csak az adagok számát kell beállítania a forgógombbal.
Mindenekelőtt rakja be az ételt a forgótányér közepére és csukja be az
ajtót.
Kód/
Étel
Szimbólum
1
Készétel
(hűtött)
Adag
Pihentet- Tanácsok
ési idő
300-350 g 3 perc
400-450 g
2
Leves/
mártás
(hűtött)
200-250 g 3 perc
300-350 g
400-450 g
3
Csőbensült 200 g
400 g
tészta
(mélyhűtött)
3 perc
1. Válassza ki a melegítendő étel fajtáját a Cafeteria gomb
nyomoga-tásával.
Rakja rá egy porcelántányérra
és fedje le mikrohullámálló
fóliával. E program 3
komponensből álló
készételekhez alkalmas
(például hús, zöldség és egy
köret, például burgonya, rizs
vagy főtt tészta)
2. Állítsa be az adag nagyságát a forgógombbal.
Öntse be a levest/mártást egy
porcelán mélytányérba vagy
egy tálba. Fedje le melegítés és
a pihentetés közben. Keverje
meg a pihen-tetés előtt és
után.
3. Nyomja meg a
gombot.
Kovetkezmeny: Elkezdődik a melegítés. Ennek végén:
1) a sütő négyet sípol,
2) ezt követően a sütő 3-szor sípol
(percenként egyet).
3) újra megjelenik a pontos idő.
Pour the soup/sauce into a
deep ceramic soup plate or
bowl. Cover during heating and
standing time. Stir before and
after standing time.
Példa:
✉
9
Nyomja meg a Cafeteria gombot egyszer, ha egy csésze kávét
akar melegíteni, és állítsa be az adag nagyságát a
forgógombbal. További részleteket a következő oldalon lévő
táblázat tartalmaz.
Csak mikrohullámhoz használható edényeket használjon!
H
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGXWGG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
H
Cafeteria beállítások
Automatikus felolvasztás használata
Az alábbi táblázat az italok melegítésére és a mélyhűtött sütemények
felolvasztásá-ra és melegítésére szolgáló automatikus programokat
ismerteti.
A táblázat tartalmazza a mennyiségeket, a pihentetési időket és az
elkészítési taná-csokat.
Az 1. programhoz csak mikrohullámra van szükség. A 2. program a
mikrohullám és a grillezés kombinációjával működik.
Az Automatikus felolvasztás (Power Defrost) funkcióval húst,
baromfit, halat lehet felolvasztani. A felolvasztási idő és a teljesítmény
automatikusan beállítódik.
Önnek csak a programot kell kiválasztania és a súlyt kell beállítania.
Gomb Étel
1
2
Italok Kávé,
tej, tea, víz
(szobahőmérsékletű)
Mélyhűtött
süteményszeletek
Adag
nagysága
Pihentetési idő
Tanácsok
150 ml
(1 csésze)
250 ml
(1 bögre)
1-2 perc
Öntse be az italt egy
porceláncsészébe (150 ml) vagy
bögrébe (250 ml) és rakja be a
forgótányér közepére. Melegítse
lefedés nélkül. Keverje meg jól a
pihentetés előtt és után. Legyen
óvatos, amikor kiveszi a
csészéket (lásd a folyadékokra
vonatkozó biztonsági
figyelmeztetéseket).
100g (1 db) 5-15 perc
200g (2 db)
300g (2-3 db)
400g (3-4 db)
500g (4 db)
✉
Csak mikrohullámhoz alkalmas edényeket használjon!
Rakja be a mélyhűtött ételt a forgótányér közepére és csukja be az ajtót.
1. Állítsa be a felolvasztandó étel fajtáját a Felolvasztás (
Power Defrost - gomb nyomogatásával.
(Lásd a táblázatot a következő oldalon)
)-
2. Állítsa be az étel súlyát a forgógombbal.
Maximum 1500 g állítható be.
3. Nyomja meg a
Kovetkezmeny:
Rakja a mélyhűtött (-18°C)
süteményszeleteket közvetlenül
a fémállványra. A nagyobb
darabokat rakja a forgótányérra.
Ha 1 darabot melegít, rakja azt
középre, ha 2-t, akkor
egymással szembe, ha 3-4
süteményt, akkor körbe. A
fűtőelem segítségével a
sütemény felmelegszik és
ropogóssá válik. E program
használható süteményszeletekhez, például mázas
bevonatú süteményhez, mákos
süteményhez és kuglófhoz. Nem
használható egész tortához,
krémtöltetű süteményhez vagy
csokoládé bevonattal ellátott
süteményhez.
✉
10
gombot.
◆ Megkezdődik a felolvasztás.
◆ A sütő sípol a felolvasztás félidejénél,
hogy ön ne felejtse el megfordítani az
ételt.
◆ A felolvasztás befejezéséhez nyomja
gombot.
meg újra a
Az automatika nélkül is felolvaszthat Ön egy ételt. Ehhez válassza a
mikrohullámú főzés/melegítés üzemmódot és állítson be 180 W
teljesítményt. A további részleteket a "Főzés/melegítés" szakasz
tartalmazza, a 7. oldalt.
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGXXGG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Az "Automatikus felolvasztás" beállításai
Automatikus pirító sütés funkció használata
Az alábbi táblázat ismerteti a különböző AUTOMATIKUS
FELOLVASZTÁS programokat, a súlyokat, a pihentetési időket és a
vonatkozó tanácsokat.
A felolvasztás előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot. A húst, a
baromfit és a halat rakja egy kerámiatányérra.
Az Automatikus pirító sütés funkciónál automatikusan beállítódik a
sütési idő. Önnek csak az adagok számát kell beállítania a
forgógombbal.
Mindenekelőtt rakja be az ételt a forgótányér közepére és csukja be az
ajtót..
Kód Étel
Adag
200-1500g 20-60 perc Takarja le a széleit alumínium fóliával.
Fordítsa meg a húst a sípszónál.
E program jól használható
marhahúshoz, birkahúshoz,
sertéshúshoz, marhasze-lethez,
karajhoz és vagdalt húshoz.
Hús
Baromfi
2. Nyomja meg a
☛
200-1500g 20-60 perc Takarja be a láb és a szárny végét
alumínium fóliával. Fordítsa meg a
baromfit a sípszónál. Felolvaszthat
akár egész csirkét, akár pedig
csirkedarabokat is.
125-625g
Kenyér/
sütemény
5-20 perc
gombot.
Használjon mindig edényfogó kesztyűt, amikor
kiveszi a pirítótányért, mert az nagyon
felforrósodik.
3. Nyissa ki a sütő ajtaját.
Rakja rá az ételt a pirítótányérra.
Csukja be az ajtót.
✉
200-1500g 20-50 perc Takarja le a hal teljes farkát alumínium
fóliával. Fordítsa meg a halat a
sípszónál. E program jól használható
egész vagy szeletelt pisztráng,
lepényhal, lazac és tőkehal
felolvasztásához.
Hal
✉
1. Rakja a pirítótányért közvetlenül a forgótányérra és melegítse
elő a legnagyobb mikrohullám-grill-kombinációval.
Ehhez nyomja meg a Kombi (
) gombot és állítsa be
az elő-melegítési időt (3-5 percre) a forgógombbal.
Pihentetési Tanácsok
idő
Rakja rá a pirítótányért a mikrosütőbe behelyezett
fémáll-ványra (vagy forgótányérra).
4. Válassza ki a sütendő étel fajtáját a Pirító sütés gomb
nyomogatásával.
5. Állítsa be az adag nagyságát a forgógombbal.
(Lásd a táblázatot a következő oldalon).
A kenyeret rakja rá egy darab
konyhapapírra és fordítsa meg a
sípszónál. A süteményt rakja rá egy
kerámia-tányérra, és ha lehet, fordítsa
meg a sípszónál. (A sütő tovább
működik, és csak akkor áll le, amikor
ön kinyitja az ajtót). E program
használható mindenféle kenyérhez,
szeletelthez vagy egészhez, valamint
péksüteményhez és bagetthez. A
péksüteményeket rendezze el egy
körben. E program használható
mindenféle süteményhez, kekszhez,
vajas süteményhez és felfújthoz. Nem
alkalmas cukrászsüteményhez,
gyümölcsés krémes tortához, valamint
csokoládémázzal bevont tortához.
6. Nyomja meg a
gombot.
Kovetkezmeny: Elkezdődik a sütés. Amikor véget ér:
1) a sütő négyet sípol,
2) a sütő háromszor sípol (percenkét
egyet),
3) újra megjelenik a pontos idő.
✉
✉
❉
Válassza a Felolvasztás funkciót és állítson be 180 W teljesítményt,
ha kézi beállítással (automatika nélkül) akar felolvasztani. A kézi
beállítású felolvasztásra és a felolvasztási időre vonatkozó
részleteket a 20. oldalt ismerteti.
11
A pirítótányér tisztítása
A pirítótányér tisztításához használjon mosogatószeres meleg
vizet és azután öblítse le tiszta vízzel.
Ne használjon súrolókefét vagy kemény mosogatócsutakot, mert
megsérülhet a pirítótányér védőrétege.
Megjegyzés
A pirítótányér nem mosogatható mosogatógépben.
H
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGXYGG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Automatikus pirító sütés funkció használata
(folytatás)
H
Manuális pirító sütés funkció használata
A pirítótányérral a grillezéskor az étel nemcsak fölülről, hanem alulról
is barnává és ropogóssá válik a pirítótányér magas hőmérsékletének
köszönhetően.
A következő oldal a pirítótányérral elkészíthető néhány ételt ismerteti.
A pirítótányér használható szalonnához, tojáshoz, kolbászhoz stb-hez
is.
Az alábbi táblázat a Pirítás funkció különböző automatikus
programjait, a mennyi-ségeket, a pihentetési időket és az elkészítési
tanácsokat tartalmazza. E programok a mikrohullám és a grillezés
kombinációjával működnek. A Pirítás funkció használata előtt
ajánlatos előmelegíteni a pirítótányért a forgótá-nyéron 3-5 percig, a
mikrohullám (600 W) és a grill kombinációjával. Használjon
edényfogó kesztyűt, amikor kiveszi a pirítótányért!
Kód/étel
(-18°C)
Mélyhűtött
pizza
Mélyhűtött
bagettek
Adag
Előmelegínagysága tési idő
Pihentetési idő
Tanácsok
200 g
300 g
400 g
5 perc
-
Melegítse elő a pirítótányért
600 W +grill használatával.
Rakja rá a pizzát a
pirítótányérra. Állítsa a
pirítótányért az állványra.
150 g
(1 db)
250 g
(2 db)
4 perc
125 g
250 g
Mélyhűtött
csirke falatok
4 perc
2-3
-
1. Helyezze rá a pirítótányért közvetlenül a forgótányérra és
melegítse elő a legnagyobb mikrohullám-grillezés)), követve a táblázatban
kombinációval (600 W +grill (
megadott időket és utasításokat.
☛
Használjon edényfogó kesztyűt, mert a
pirítótányér nagyon felforrósodik!
2. Kenje be a tányért olajjal, ha például szalonnát vagy tojást süt,
hogy az étel szépen megbarnuljon.
❉
Melegítse elő a pirítótányért
600 W +grill alkalmazásával.
Kenje be a pirítótányért egy
evőkanálnyi olajjal. Ossza el
egyenletesen a csirkefalatokat
a pirítótányéron. Fordítsa meg
őket a sípszónál. Nyomja meg
a start gomSbot a sütés
folytatásához.
❉
A pirítótányérnak teflon bevonata van, ami nem
karcolásálló. Ne használjon éles tárgyakat,
például kést a pirítótányéron való vágáshoz.
Használjon műanyag kést a pirítótányéron való
vágáshoz, vagy vegye le az ételt a pirítótányérról,
mielőtt elvágja.
3. Rakja rá az ételt a pirítótányérra.
☛
☛
Melegítse elő a pirítótányért
600 W +grill alkalmazásával.
Kenje be a pirítótányért egy
evőkanálnyi olajjal. Ossza el
egyenletesen a csirkefalatokat
a pirítótányéron. Fordítsa meg
őket a sípszónál. Nyomja meg
a start gomSbot a sütés
folytatásához.
Ne rakjon a pirítótányérra olyan edényt, amely
nem hőálló, például műanyag edényt.
Tilos a pirítótányért berakni a sütőbe a forgótányér
nélkül.
4. Állítsa rá a pirítótányért a mikrohullámú sütőben lévő
fémállványra (vagy a forgótányérra).
5. Állítsa be a megfelelő sütési időt és teljesítményt.
Lásd a táblázatot a következő oldalon.
✉
✉
❉
12
A pirítótányér tisztítása
A pirítótányért meleg vízzel és mosogatószerrel kell tisztítani és
tiszta vízzel kell leöblíteni
Tilos a mosogatáshoz fémcsutakot vagy súrolóport használni, mert
megsérül a teflonréteg.
Megjegyzés
A pirítótányér nem mosogatható mosogatógépben..
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGXZGG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Manuális pirító sütés funkció használata
(folytatás)
Fűtőelem helyzetének beállítása
A fűtőelem a grillezéshez szolgál. Két helyzetbe állítható be:
• Vízszintes helyzetbe a grillezéshez és a kombinált főzéshez
(mikrohullám +grill).
Azt ajánljuk, hogy a pirítótányért közvetlenül a forgótányéron
melegítse elő.
A pirítótányért a 600 W+grill (
) funkcióval kell előmelegíteni, és
célszerű betartani az alábbi táblázatban szereplő időket és utasításokat.
Étel
Szalonna
Sült
Burger
(mélyhűtött)
Sültkrumpli
Adag
Előmele- Teljesít- Főzési
gítési idő mény
idő
3½-4
perc
Melegítse elő a pirítótányért.
Rakja egymás mellé a
szeleteket a pirítótányérra.
A pirítótányért rakja fel az
állványra.
A fűtőelem...
Teendő...
vízszintesbe állításához
(grillezés vagy kombinált
főzés)
◆ Húzza maga felé a
fűtőelemet.
◆ Tolja fel, hogy párhuzamos
legyen a sütő tetejével.
3 perc
450W+
grill
4½-5
perc
Melegítse elő a pirítótányért. Vágja félbe a
paradicso-mokat. Tegyen
sajtot rájuk. Rendezze el
őket körben a
pirítótányéron. A pirítótányért rakja rá az állványra.
A sütőtér felső részének tisztításakor állítsa 45°-os szögbe
a fűtőelemet.
3 perc
600W+
grill
7-7½
perc
Melegítse elő a pirítótányért.
Rendezze el körben a
mélyhűtött burgereket a
pirítótányéron. A pirítótányért rakja rá az állványra.
Fordítsa meg 4-5 perc
múlva.
3 perc
200g
(2db)
2 pieces
(125g)
3 perc
500 g
Halrudacskák
(mélyhűtött)
150g
(5 db)
300g
(10db)
Mini pizza 300-350 g
(hűtött)
Tanácsok
Csak akkor változtassa meg a fűtőelem helyzetét, ha már kihűlt és ne
fejtsen ki túl nagy erőt a függőleges helyzetbe való állításhoz!
600W+
grill
4szelet
(80g)
250 g
☛
4 perc
4 perc
Tartozékok kiválasztása
Csak mikrohullámhoz alkalmas edényeket használjon; ne használjon
műanyag edényeket, papírdobozokat, papírtörölközőket, stb.
600W+ 5-6 perc Melegítse elő a pirítótányért.
grill
Vágja félbe a krumplikat.
8-9 perc Rakja rá őket a
pirítótányérra a vágott
oldalukkal lefelé. Rendezze
el őket körben. A tányért
rakja rá az állványra.
600W+ 7-8 perc
grill
9-10
perc
450W+
grill
Ha kombinált főzési módot (mikrohullám +grill) választ, csak
olyan edényeket használjon, melyek mikrohullámhoz és
hagyományos sütőhöz is alakalmas. A fémedények vagy a
fémeszközök tönkretehetik a mikrohullámú sütőt.
Melegítse elő a pirítótányért.
Kenje meg a tányért egy
evőkanál olajjal. Rendezze
el a halrudacskákat körben
a tányéron. Fordítsa meg
4 perc (5 darabnál) vagy 6
perc (10 darabnál) múlva.
✉
6½-7½ Melegítse elő a pirítótányért.
perc
Rendezze el a hűtött pizzaszeleteket körben a
tányéron. A pirítótányért
rakja rá az állványra.
13
A használható edényekre és eszközökre vonatkozó további
részleteket a Használható edények című fejezet ismertetia 16. oldalt.
H
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGX[GG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
H
Grilling
A mikrohullám és a grillezés kombinálása
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using
microwaves. To this aim, a grill rack is supplied with your microwave
oven.
Ön kombinálhatja a mikrohullámú főzést a grillezéssel, hogy az étel
gyorsan megfőjön és egyúttal meg is barnuljon.
1. Melegítse elő a grillt a kívánt hőmérsékletre a Grill (
gombot megnyomva és az előmelegítési időt a
forgógombbal beállítva.
2. Nyomja meg a
☛
)
☛
1. Győződjék meg arról, hogy a fűtőelem vízszintes
helyzetben van; a további részleteket a 13.oldal ismerteti.
3. Nyissa ki az ajtót és rakja be az ételt az állványra.
Csukja be az ajtót.
2. Nyissa ki az ajtót.
Tegye be az ételt az állványra, az állványt a forgótányérra.
Csukja be az ajtót.r.
4. Nyomja meg a
gombot.
Kovetkezmeny: Megjelenik az alábbi kijelzés:
3. Nyomja meg a Kombinált üzemmód (
) gombot.
Kovetkezmeny: Következmény:Megjelennek az alábbi
kijelzések:
(mikrohullám és grillezés mód)
600W (teljesítmény)
✉
☛
Válassza ki a kívánt teljesítményt a Combi (
nyomogatásával.
A grillezés hőmérséklete nem állítható be.
4. Állítsa be a kívánt sütési időt a forgógombbal.
(A maximális főzési idő 60 perc.)
6. Nyomja meg a
gombot.
Kovetkezmeny: Elkezdődik a grillezés. Amikor véget ér:
1) A sütő négyet sípol.
2) A memóriajelzés 3-szor sípol
(percenként egyet).
3) Újra megjelenik a pontos idő.
☛
Használjon MINDIG edényfogó kesztyűt, mert az edény nagyon
felforrósodhat.
gombot.
5. Állítsa be a grillezési időt a forgógombbal.
(A maximális grillezési idő 60 perc.)
✉
Használjon MINDIG mikrohullámhoz és egyúttal hagyományos
sütőhöz való edényt. Az üveg- és a kerámiaedények ideálisak e
szempontból.
5. Nyomja meg a
gombot.
Kovetkezmeny: Elkezdődik a kombinált sütés. Amikor
véget ér:
1) A sütő négyet sípol.
2) A memóriajelzés 3-szor sípol
(percenként egyet).
3) Újra megjelenik a pontos idő.
Nem baj, ha a grillezés közben a sütő ki- majd bekadbol.
Ez a túlmelegedés megelőzését szolgálja.
✉
Használjon mindig edényfogó kesztyűt, amikor megfogja a sütőben
lévő edényt, mert az nagyon forró lehet.
Ellenőrizze, hogy a fűtőelem vízszintes helyzetben legyen.
14
A kombinált módban a mikrohullámú teljesítmény maximum 600W
lehet.
)
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGX\GG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
A sípjelzés kikadbolása
Biztonsági reteszelés
Ön bármikor kikadbolhatja a sípjelzést.
A mikrohullámú sütőnek egy speciális gyerekvédelmi programja van,
mellyel "reteszelhető" a sütő, hogy ne működtethessék azt a gyerekek.
1. Nyomja meg egyszerre a
és a
gombot.
Kovetkezmeny:
◆ uAz alábbi kijelzés jelenik meg:
A sütő bármikor reteszelhető.
1. Nyomja meg egyszerre a
az
gombot.
Következmény :
◆ A sütő reteszelődik (semmilyen funkció
sem állítható be).
◆ A kijelzőn egy "L" (Locked) jelenik meg:
◆ A sütő nem sípol ezentúl.
2. A sípjelzés visszakadbolásához nyomja meg megint
egyszerre a
és a
gombot.
Kovetkezmeny:
◆ Megjelenik a következő kijelzés:
1. A reteszelés feloldásához nyomja meg újra egyszerre a
és az
gombot.
Következmény : A sütő újra normálisan használható.
◆ A sütő újra sípolva üzemel.
15
H
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGX]GG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Használható edények
H
A mikrohullámú sütőben csak akkor fő meg az étel, ha a
mikrohullámok át tudnak hatolni az ételt tartalmazó edény falán, tehát
az edény nem veri vissza vagy nyeli el őket.
Ezért gondosan kell megválasztani az edényeket. Ha az edényen fel van
tüntetve, hogy mikrohullámú sütőhöz használható, akkor az biztosan
megfelelő.
Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edényfajtákat, és közli, hogy
azok miként használhatók a mikrohullámú sütőben.
Fém
•
•
Edény
Mikrohullám- Megjegyzés
állóság
Műanyag
• Dobozok
Alumíniumfólia
✓✗
Pirítótányér
China and earthenware
Porcelán- és cserépedény
Gyorsétel csomagolások
• Polisztirén csészék
és dobozok
•
•
Papírzacskók vagy
újságpapír
Újrahasznosított
papír vagy
fémszegélyek
Üvegáru
• Jénai edény
Ne melegítse elő 8 percnél tovább.
✓
A porcelán, a cserép, a mázas
porcelán általában használható, ha
nincs fémcsíkkal díszítve.
✓
✗
Használható az étel melegítéséhez.
Túlmelegítés esetén a polisztirén
megolvadhat.
Meggyulladhat.
✗
Szikrázást okozhat.
✓
Használható, ha nincs fémcsíkkal
díszítve.
Használható étel vagy folyadékok
melegítéséhez. A vékony üveg
megrepedhet, eltörhet, ha túl gyorsan
felmelegszik.
Le kell venni a fedelet. Csak
melegítéshez használhatók.
Finomüvegáru
✓
•
Üvegkancsók
✓
•
Kis mennyiségben használható a
túlsülés elleni védelemhez. Szikrázás
jöhet létre, ha a fólia túl közel van a
sütő falához, vagy ha túl sokat
használnak belőle.
✓
✓
•
Papír
•
Porcelain, pottery, glazed
earthenware and bone china are
usually suitable, unless decorated
with a metal trim.
Edények
Mélyhűtőzacskót
lezáró drót
Tálcák, csészék,
szalvéták
Újrahasznosított
papír
Szikrázást vagy tüzet okozhatnak.
Szikrázást vagy tüzet okoz.
✓
Rövid főzéshez és melegítéshez,
valamint a felesleges nedvesség
elnyeléséhez.
Szikrázást okozhat.
✗
✓
•
Takaró fólia
✓
•
Mélyhűtő zacskók
✓✗
Viaszolt vagy zsírpapír
16
✗
✗
✓
Különösen, ha hőálló anyagból
készültek. A többi műanyag
deformálódhat vagy elszíneződhet
magas hőmérsékleten. Ne
használjon melamin műanyagot!
A nedvesség visszatartásához
használható. Ne érjen a fólia az
ételhez! Legyen óvatos a fólia
eltávolításakor, mert forró gőz léphet
ki.
Csak ha forrás-állóak vagy
mikrohullám-állóak. Ne záródjanak
hermetikusan. Szükség esetén
lyukassza ki őket egy villával!
Használhatók a nedvesség
visszatartására és a fröcskölés
megelőzésére.
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGX^GG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Főzési útmutató
MIKROHULLÁM
Étel
A mikrohullám egy olyan energia, ami behatol az ételbe, és felmelegíti annak víz, zsír- és cukortartalmát.
A mikrohullám hatására az étel molekulái gyorsabban kezdenek mozogni. A
gyors mozgás súrlódást okoz és ennek hatására felmelegszik az étel.
Vegyes zöldség 300g
(sárgarépa,
borsó, kukorica)
600W 7½-8½
2-3
Öntsön hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg vizet.
FŐZÉS
Vegyes zöldség 300g
(kínai)
600W
2-3
Öntsön hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg vizet.
A mikrohullámhoz használható edények:
Az edényeknek olyanoknak kell lenniük, hogy a mikrohullám teljesen
áthaladhasson rajtuk. A mikrohullám visszaverődik a fémeken, például a
rozsdamentes acélon, az alumíniumon és a rézen, de áthatol a kerámián, az
üvegen, a porcelánon és a műanyagon, valamint a papíron és a fán. Ezért a
mikrohullámú sütőben sosem szabad fémedényt használni.
A mikrohullámhoz alkalmas ételek:
Sokféle étel alkalmas a mikrohullámú főzéshez, például friss vagy mélyhűtött
zöldség, gyümölcs, tészta, rizs, bab, hal, hús. Mártások, tejsodó, levesek,
pudingok, lekvárok szintén elkészíthetők a mikrohullámú sütőben. Általában
elmondható, hogy a mikrohullám ideálisan alkalmas minden olyan ételhez, amely
elkészíthető lenne egy hagyományos főzőlapon. Olvasztható vele vaj vagy
csokoládé is például (lásd a Különleges tippek című fejezetet).
Lefedés főzés közben
Az étel lefedése főzés közben nagyon fontos, mert az elpárolgott víz gőz
formájában felszáll, és elősegíti a főzési folyamatot. Az étel különböző módokon
fedhető le: például egy kerámia-tányérral, egy műanyagfedéllel vagy egy
mikrohullámú fóliával.
Pihentetési idők
A főzés után a pihentetési idő nagyon fontos, hogy egyenletes hőmérséklet
alakuljon ki az ételben.
Spenót
150g
600W 4½-5½
2-3
Öntsön hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg vizet.
Brokkoli
300g
600W
2-3
Öntsön hozzá 30 ml
(2 evőkanál) hideg vizet.
Borsó
300g
600W 7½-8½
2-3
Öntsön hozzá 15 ml
(1 evőkanál) hideg vizet.
Zöldbab
300g
600W
2-3
Öntsön hozzá 30 ml
(2 evőkanál) hideg vizet.
9-10
8-9
8-9
Rizs:
Használjon egy fedővel ellátott nagy pirex üvegedényt - a rizs dupla
térfogatúra duzzad főzés közben. Főzze lefedve.
A főzési idő letelte után keverje meg a pihentetés előtt és sózza meg
vagy fűszerezze és tegyen hozzá vajat.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a rizs nem szívja föl az összes vizet
a főzés végére.
Főtt tészta:
Használjon egy nagy pirex üvegedényt. Adjon hozzá forrásban lévő
vizet, egy csipet sót és keverje meg jól. Főzze lefedés nélkül.
Keverje meg néha a főzés közben és a főzés után. Pihentetés
közben fedje le és azután öntse le róla a vizet.
Étel
Használjon egy fedővel ellátott pirex üvegedényt. Főzze a zöldsége lefedve a
táblázatban megadott legrövidebb ideig. Utána kóstolja meg, és ha szükséges,
főzze még tovább.
Keverje meg kétszer a főzés közben és egyszer a főzés után. A főzés után sózza
meg, fűszerezze vagy tegyen hozzá vajat. A pihentetés közben fedje le.
Adag Teljesít- Idő
mény
(perc)
Pihentetési Utasítások
idő (perc)
Főzési útmutató rizshez és főtt tésztához
Főzési útmutató mélyhűtött zöldségekhez
Étel
Adag Teljesít- Idő
mény
(perc)
Pihentetési Utasítások
idő (perc)
17
Adag
Teljesít- Idő (perc) Pihentetési Utasítások
mény
idő (perc)
Fehér rizs
(előfőzött)
250g
850W
16-17
5
Öntsön hozzá 500
ml hideg vizet.
Barna rizs
(előfőzött)
250g
850W
21-22
5
Öntsön hozzá 500
ml hideg vizet.
Vegyes rizs
(rizs + vadrizs)
250g
850W
17-18
5
Öntsön hozzá 500
ml hideg vizet.
Vegyes gabona
(rizs + gabona)
250g
850W
18-19
5
Öntsön hozzá 400
ml hideg vizet.
Főtt tészta
250g
850W
11-12
5
Öntsön hozzá
1000 ml forró vizet.
H
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGX_GG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Fõzési útmutató (folytatás)
H
Főzési útmutató friss zöldséghez
FELMELEGÍTÉS
Használjon egy fedővel ellátott pirex üvegedényt. Öntsön hozzá 30-45 ml hideg
vizet (2-3 evőkanálnyit) minden 250 g-hoz, hacsak ettől eltérő vízmennyiséget
nem ír elő a táblázat. Főzze lefedve a táblázatban megadott legkisebb ideig.
Kóstolja meg, és ha szükséges, főzze tovább. Keverje meg egyszer a főzés
közben és egyszer a főzés után. A főzés után sózza meg, ízesítse vagy adjon
hozzá vajat. Fedje le a 3 perc pihentetés alatt.
Tanács: A friss zöldséget vágja egyenletes kockákra. Minél apróbbra vágja
őket, annál gyorsabban főnek meg.
Az összes friss zöldséget a maximális mikrohullámú teljesítménnyel (850 W)
kell főzni.
A mikrohullámú sütővel sokkal gyorsabban felmelegíthető egy étel, mint egy
hagyományos főzőlapon.
A teljesítményt és a melegítési időt az alábbi táblázat szerint célszerű beállítani.
A táblázat elkészítésénél feltételeztük, hogy a folyadékok szobahőmérsékletűek
(18-20°C), vagy hogy egy hűtőszekrényből vették éppen ki őket (5-7°C).
Étel
Adag Idő
(perc)
Brokkoli
250g
500g
Kelbimbó
Teljesítmény és keverés
Egyes ételek 850 W teljesítménnyel melegíthetők, mások csak 600 W, 450 W
vagy 300 W-tal.
A táblázatban megadott értékek csak iránymutatást jelentenek. A kényes, a nagy
darab vagy a gyorsan felmelegedő ételeket ajánlatos kisebb teljesítménnyel
melegíteni.
Keverje meg vagy fordítsa meg az ételt a melegítés közben. Ha lehet, keverje
meg tálalás előtt is.
Legyen nagyon óvatos folyadékok és bébiételek melegítésénél. A hirtelen
felforrás és az ezzel járó leforrázás veszélye miatt keverje meg őket a melegítés
előtt, közben és után. Pihentetés közben hagyja őket a mikrohullámú sütőben.
Ajánlatos egy műanyag kanalat vagy egy üvegrudat berakni a melegítendő
folyadékba.
Ne melegítse túl (és ezáltal forralja) az ételt.
Célszerű rövidebb melegítési időt választani, és szükség esetén
meghosszabbítani.
Pihentetési Utasítások
idő (perc)
3
Egyenlő méretű darabokat
válogasson ki. A száruk mutasson
középre.
250g 5½-6½
3
Öntsön hozzá 60-75 ml (5-6
evőkanálnyi) vizet.
Sárgarépa
250g
4½-5
3
Vágja fel egyenletes vastagságú
szeletekre.
Karfiol
250g
500g
5-5½
8½-9
3
Egyforma méretű darabokat
válogasson ki. A nagy darabokat
vágja ketté. A szárak középre
mutassanak.
Tök
250g
3½-4
3
Vágja a tököt szeletekre. Adjon hozzá
30 ml (2 evőkanál) vizet vagy egy
kiskanál vajat. Addig főzze, hogy
éppen megpuhuljon.
Padlizsán
4-4½
8-8½
250g
3½-4
3
Vágja a padlizsánt kis szeletekre és
fröcskölje be 1 evőkanál citromlével.
Póréhagyma 250g
4½-5
3
Vágja vékony szeletekre a
póréhagymát.
Gomba
125g
250g
1½-2
3-3½
3
Az apró gombát egészben, a
nagyokat szeletelve készítse el. Ne
adjon hozzá vizet. Fröcskölje be
citromlével. Ízesítse sóval és borssal.
Tálalás előtt öntse le a levet.
Hagyma
250g
5½-6
3
A hagymát vágja fel szeletekre vagy
vágja ketté. Adjon hozzá 15 ml (1
evőkanál) vizet.
Paprika
250g
4½-5
3
Vágja a paprikát vékony szeletekre.
Burgonya
250g
4-5
500g 7½-8½
3
Mérje meg a megtisztított burgonya
súlyát és vágja őket egyforma
nagyságú negyedekre.
Fehérrépa
250g
3
Vágja fel a fehérrépát apró kockákra.
5-5½
Elrendezés és lefedés
Ne melegítsen túl nagy darabokat, például egy kötözött sonkát - ezek túlsülnek
és kiszáradnak a szélükön, mielőtt a közepük felforrósodik. Kis darabok
melegítése sokkal célszerűbb.
Melegítési és pihentetési idők
Egy étel első ízben történő melegítésénél ajánlatos följegyezni a melegítési időt
- a későbbi felhasználáshoz.
Ügyeljen arra, hogy a felmelegített étel mindenütt tűzforró legyen.
Hagyja az ételt állni egy rövid ideig a melegítés után - hogy egyenletessé váljék
a hőmérséklet. Az ajánlott pihentetési idő 2-4 perc, hacsak nincs más megadva
a táblázatban.
Legyen nagyon óvatos folyadékok és bébiétel melegítésénél. Olvassa el a
biztonsági előírásokról szóló fejezetet is.
FOLYADÉKOK MELEGÍTÉSE
Hagyjon mindig legalább 20 mp pihentetési időt a sütő kikadbolásától számítva.
Ha szükséges, keverje meg melegítés közben és MINDIG keverje meg melegítés
után!
A hirtelen felforrás és a leforrázás megelőzése érdekében rakjon be egy kanalat
vagy egy üvegrudat a melegítendő folyadékba, és keverje meg a melegítés előtt,
közben és után.
18
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGX`GG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Fõzési útmutató (folytatás)
BÉBIÉTEL MELEGÍTÉSE
Folyadékok és ételek melegítése
BÉBIÉTEL:
Rakja be a bébiételt egy mély kerámiatányérba. Fedje le egy műanyag fedővel.
Keverje meg jól a melegítés után. Pihentesse 2 vagy 3 percig a felszolgálás előtt.
Keverje meg még egyszer és ellenőrizze a hőmérsékletét. Ajánlott tálalási
hőmérséklet 30-40°C között.
BÉBITEJ:
Öntse be a tejet egy sterilizált üvegedénybe. Melegítse fedő nélkül. Sose
melegítse fedővel, mert túlhevülés esetén a palack felrobbanhat. Rázza össze jól
a pihentetési idő előtt és még egyszer a felszolgálás előtt! Ellenőrizze mindig
gondosan a bébitej vagy a bébiétel hőmérsékletét, mielőtt odaadja a babának. Az
ajánlott tálalási hőmérséklet: kb. 37°C.
MEGJEGYZÉS:
A bébiételt gondosan ellenőrizni kell tálalás előtt, nehogy megégesse a babát. Az
alábbi táblázatban szereplő teljesítmény és melegítési idő csak irányértéknek
tekintendő.
Az alábbi teljesítmények és melegítési idők csak irányértéknek tekintendők.
Étel
Adag
Teljesít- Idő
mény
(perc)
Pihente- Utasítások
tési idő
(perc)
Italok
150ml
850W
(szobahőmér- (1csésze)
250ml
sékletű kávé,
(1bögre)
tej, tea, víz)
1-1½
1½ -2
1-2
Öntse be egy
porceláncsészébe és
melegítse lefedés nélkül.
Állítsa a csészét (150 ml)
vagy a bögrét (250 ml) az
üvegtányér közepére.
Keverje meg alaposan a
pihentetés előtt és után.
Leves (hűtött)
250g
850W
3-3½
2-3
Öntse be egy mély
kerámiatálba. Fedje le egy
műanyag fedővel. Keverje
meg jól a melegítés után.
Keverje meg még egyszer
tálalás előtt.
Pörkölt
(hűtött)
350g
600W 5½ -6½
2-3
Rakja a pörköltet egy
kerámia mélytányérba.
Fedje le egy műanyag
fedővel. Keverje meg néha
a melegítés közben és a
pihentetés és a tálalás
előtt.
Főtt tészta
mártással
(hűtött)
350g
600W 4½ -5½
3
Rakja rá a tésztát (pl.
spagettit vagy galuskát)
egy lapos tányérra. Fedje
le mikrohullámálló fóliával.
Keverje meg a tálalás
előtt.
Töltött főtt
tészta
mártással
(hűtött)
350g
600W
5-6
3
Rakja be a töltött tésztát
(pl. ravioli, tortellini) egy
mélytányérba. Fedje le
egy műanyag fedővel.
Keverje meg néha
melegítés közben és a
pihentetés és a tálalás
előtt.
Egytálétel
(hűtött)
350g
600W
5½-6½
3
Rakjon egy 2-3 hűtött
összetevőből álló ételt egy
kerámiatálra. Fedje le
mikrohullámálló fóliával.
Bébiétel és bébitej melegítése
Az alábbi táblázatban szereplő teljesítmények és melegítési idők csak
iránymutatóként értendők.
Étel
Adag
Bébiétel
(zöldség +
hús)
190g
Bébi
zabkása
(gabona +
tej +
gyümölcs)
190g
Bébitej
100ml
200ml
Teljesít- Idő
mény
600W
600W
300W
30mp
20mp
30-40mp
50 mp1perc
Pihentetési Utasítások
idő (perc)
2-3
2-3
2-3
Rakja be egy
mélytányérba. Melegítse
fedő nélkül. Keverje meg a
melegítés után. Pihentesse
2-3 percig. Tálalás előtt
keverje meg jól és
ellenőrizze a
hőmérsékletét.
Rakja be egy
mélytányérba. Melegítse
fedő nélkül. Keverje meg a
melegítés után. Pihentesse
2-3 percig. Tálalás előtt
keverje meg jól és
ellenőrizze a
hőmérsékletét.
Keverje meg vagy rázza fel
jól és öntse be egy
sterilizált üvegpalackba.
Rakja a forgótányér
közepére. Melegítse
fedetlenül. Rázza fel jól és
pihentesse legalább 3
percig. Felszolgálás előtt
rázza fel jól és ellenőrizze a
hőmérsékletét.
19
H
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGYWGG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Fõzési útmutató (folytatás)
H
FELOLVASZTÁS
Minden mélyhűtött ételt a felolvasztási teljesítménnyel (180W) kell
felolvasztani.
A mikrohullám kiválóan alkalmas mélyhűtött étel felolvasztására. A mikrohullám
gyorsan és kíméletesen olvasztja fel a mélyhűtött ételt. Ez nagy előny váratlan
vendégek érkezése esetén.
Étel
A mélyhűtött baromfit alaposan fel kell olvasztani a főzés előtt. Távolítson el róla
minden fémdarabot és vegye ki a csomagolásból, hogy a felolvasztáskor
keletkező víz eltávozhassék.
Adag
Hús
Fasírt
Rakja be a mélyhűtött ételt egy tálba, fedő nélkül. A félidőnél fordítsa meg, öntse
le az esetleges folyadékot és amint lehet vegye el az aprólékot.
Ellenőrizze néha az ételt, hogy ne melegedjék fel.
Ha a mélyhűtött étel vékonyabb és keskenyebb részei melegedni kezdenek,
burkolja be őket egy kis darab alumíniumfóliába.
Sertés
szeletek
Baromfi
Csirkedarabok
Ha a baromfi melegedni kezd a külső felületén, szakítsa meg a felolvasztást és
tartson 20 perc szünetet, mielőtt folytatja.
A felolvasztás befejezéséhez pihentesse a halat, a húst és a baromfit. A teljes
felolvasztáshoz szükséges pihentetési idő a felolvasztott mennyiségtől függ.
Részleteket az alábbi táblázat tartalmaz.
Idő
(perc)
250g
500g
6½-7½
13-14
250g
7½-8½
500g 14½-15½
(2 db)
Egész csirke
900g
28-30
Hal szeletek
200g
(2 db)
400g
(4 db)
6-7
Pihente- Utasítások
tési idő
(perc)
5-25
Rakja rá a húst egy lapos
tányérra. A vékonyabb
részeket takarja be
alumíniumfóliával. Fordítsa
meg a félidőnél.
15-40
A csirkedarabokat először a
bőrös oldalukkal lefelé, az
egész csirkét először a
mellével lefelé rakja rá egy
lapos tányérra. A vékonyabb
részeket, például a szárnyak
végét fedje le
alumíniumfóliával. Fordítsa
meg a félidőnél.
5-15
A mélyhűtött halat rakja rá egy
lapos tányér közepére.
A vékonyabb részek a
vastagabbak alatt legyenek.
A vékony széleket fedje le
alumíniumfóliával. Fordítsa
meg a félidőnél.
Tanács: A lapos étel gyorsabban felolvad, mint a vastag, és a kisebb
mennyiséghez rövidebb idő kell mint a nagyhoz.
Hal
Az alábbi táblázat -18 ~ -20°C hőmérsékletű mélyhűtött étel felolvasztásánál
használható iránymutatásként.
Gyümölcs
Bogyósok
Kenyér
Zsömle
(kb. 50 g/db)
Pirítós/
szendvics
Rozskenyér
20
12-13
250g
6-7
5-10
Terítse szét a gyümölcsöt egy
kerek, lapos üvegtálon (nagy
átmérőjűn).
2 db
4 db
250g
½-1
2-2½
4½-5
5-20
500g
8-10
A zsömléket rendezze el
körben vagy a kenyeret
vízszintesen egy
konyhapapíron a forgótányér
közepén. Fordítsa meg a
félidőnél.
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGYXGG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Fõzési útmutató (folytatás)
GRILLEZÉS
Mélyhűtött étel grillezési útmutatója
A grill fűtőeleme a sütőtérben található, a mennyezet alatt. Csak akkor működik,
ha csukva van az ajtó és forog a forgótányér. A forgótányér forgása által
egyenletesebben barnul meg az étel. A grillt 4 percig előmelegítve gyorsabban
megbarnul az étel.
Grillezéshez alkalmas edények:
Az edénynek tűzállónak kell lennie és fémet is tartalmazhat. Ne használjon
semmilyen műanyagot, mert megolvadhat.
Grillezhető ételek:
Karaj, kolbász, marhaszelet, hamburger, szalonnaszeletek, vékony haladagok,
szendvicsek és melegszendvicsek.
Az alábbi táblázat teljesítményszintjei és grillezési idői irányértékként szolgálnak.
Étel
Adag
Zsömlék
(kb. 50 g/db)
Teljesít- 1. oldal 2. oldal Utasítások
mény
ideje
ideje
(perc) (perc)
MW
+grill
2 db
4 db
FONTOS MEGJEGYZÉS:
A grillezés előtt győződjön meg arról, hogy a fűtőelem vízszintes helyzetben, a
mennyezet alatt van, és nem a hátsó falnál, függőleges helyzetben. Ügyeljen
arra, hogy az ételt a magas állványra kell rárakni, hacsak nincs más utasítás
előírva.
MIKROHULLÁM +grillEZÉS
Ez a főzési mód a grilltől jövő hősugárzást kombinálja a mikrohullámú főzés
gyorsaságával. Csak akkor működik, ha csukva van az ajtó és forog a
forgótányér. A forgótányér forgásának köszönhetően az étel egyenletesen barnul
meg. Három kombinált üzemmód lehetséges ennél a modellnél: 600W+grill,
450W+grill és 300W+grill.
A mikrohullám+grillezés üzemmódhoz alkalmas edények:
Olyan edényt kell használni, amin átmegy a mikrohullám. Az edény legyen
tűzálló. Fémedényt nem szabad használni. Ne használjon műanyag edényt sem,
mert megolvadhat.
A mikrohullám+grillezés üzemmódhoz alkalmas ételek:
A kombinált üzemmóddal készíthetők el mindazon ételek, melyeket melegíteni és
barnítani kell (pl. sült tészta), valamint azok az ételek, melyeket röviden kell
melegíteni, hogy megbarnuljon a tetejük. Továbbá ez az üzemmód használható
olyan vastag ételekhez is, melyeknél jó, ha barna és ropogós a tetejük (pl.
csirkedarabok, megfordítva őket a félidőnél). A részleteket az alábbi táblázat
tartalmazza.
FONTOS MEGJEGYZÉS:
A kombinált üzemmód (mikrohullám +grillezés) használata esetén győződjön
meg arról, hogy a fűtőelem a mennyezet alatt, vízszintes helyzetben legyen, és
ne a hátsó falnál, függőleges helyzetben. Az ételt a magas állványra kell állítani,
hacsak nincs más utasítás előírva. Egyébként pedig közvetlenül a forgótányérra
kell rárakni.
A részleteket az alábbi táblázat tartalmazza.
Fordítsa meg az ételt, ha mindkét oldalának barnára kell sülnie!
21
300W+ Csak Rendezze el körben a
grill
grill zsömléket az állványon.
1-1½
1-2 A zsömlék másik oldalát
2-2½
1-2 pirítsa meg ízlés szerint.
Pihentesse 2-5 percig.
Bagett+feltét
(paradicsom,
sajt, sonka,
gomba)
250300 g
(2db)
450 W
+grill
8-9
--
Rakja rá a mélyhűtött bagettet
egy sütőpapíron átlósan az
állványra. Grillezés után
pihentesse 2-3 percig.
Csőben sült
étel (zöldség
vagy
burgonya)
400 g
450 W
+grill
13-14
--
Rakja be a mélyhűtött
csőbensültet egy kis, kerek
pirex üvegtálba. A tálat rakja
rá az állványra. Sütés után
pihentesse 2-3 percig.
Főtt tészta
(canelloni,
makaróni,
lasagne))
400 g
600 W
+grill
14-15
--
Rakja be a mélyhűtött főtt
tésztát egy kis, lapos,
négyszögletes pirex
üvegtálba. A tálat rakja rá
közvetlenül a forgótányérra.
Sütés után pihentesse 2-3
percig.
Csirkedarabok 250 g
450 W
+grill
5-5½
Chips
450 W
+grill
9-11
250 g
3-3½ Rakja rá a csirkedarabokat az
állványra.
4-5
Terítse szét a chipset
egyenletesen egy az
állványon elhelyezett
sütőpapíron.
H
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGYYGG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Fõzési útmutató (folytatás)
H
Grillezési útmutató friss ételhez
Étel
Melegítse elő a grillsütőt a grillezés funkcióval 4 percig.
Az alábbi táblázatban szereplő teljesítmények és grillezési idők útmutatóként
szolgálnak.
Étel
Adag
Birka-borda
(közepes)
Teljesít- 1. oldal 2. oldal Utasítások
mény
ideje
ideje
(perc) (perc)
Pirított
kenyér
4 db
(each
25g)
Csak
grill
4-5
Zsömlék
(már
megsütöttek)
2-4
pieces
Csak
grill
2-3
Sült
paradicsom
200 g
(2db)
400 g
(4db)
Hawai pirítós
(ananász,
sonka,
sajtszeletek)
2 db
(300 g)
4½-5½ Rakja rá a pirítandó
szeleteket egymás mellé az
állványra.
2-3
Sültkrumpli
Csirkedarabok
250 g
500 g
Vágja félbe őket. Tegyen
sajtot rájuk. Rendezze el
őket egy körben egy lapos
pirex üvegtálon. Rakja rá az
állványra.
450 W
+grill
--
Először pirítsa meg a
kenyérszeleteket. Azután
rakja rá a
melegszendvicseket az
állványra. Két
melegszendvicset
egymással szemben az
állványra közvetlenül.
Pihentesse 2-3 percig.
--
Vágja félbe a krumplikat.
Rendezze el őket körben az
állványon, a vágott
oldalukkal a grill felé.
9-10
Kenje be olajjal és
fűszerezze a
csirkedarabokat. Rendezze
el őket körben, a csontok
középen legyenek. Ha csak
egy csirkedarab van, azt ne
rakja az állvány közepére.
Pihentesse 2-3 percig.
3½-4
600 W 4½-5½
8-9
+grill
450 - 500 300 W
g
+grill
(2 db)
8-9
Teljesít- 1. oldal 2. oldal Utasítások
mény
ideje
ideje
(perc) (perc)
Csak
grill
11-13
8-9
Kenje be a birka-bordákat
olajjal és fűszerezze.
Rendezze el őket körben az
állványon. Pihentesse 2-3
percig.
MW
+grill
300W+
grill
7-8
Csak
grill
6-7
Kenje be a sertésbordákat
olajjal és fűszerezze.
Rendezze el őket körben az
állványon. Pihentesse 2-3
percig.
4-4½
--
Távolítsa el a magházat és
töltse meg az almát szőlővel
és lekvárral. A tetejére
rakjon néhány szem
mandulát. Az almákat rakja
egy lapos pirex üvegtálra.
Az üveg-tálat rakja
közvetlenül a forgótányérra.
250 g
(2db)
Sült alma
--
400 g
(4db)
Sertésborda
Először az aljukkal fölfelé
rakja rá őket közvetlenül a
forgótányérra.
300 W 3½-4½
+grill
6-7
Adag
22
1alma
300 W
(kb.200g) +grill
2alma
(kb.400g)
6-7
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGYZGG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
Fõzési útmutató (folytatás)
A mikrohullámú sütő tisztítása
KÜLÖNLEGES TIPPEK
A mikrohullámú sütő alábbi részeit rendszeresen meg kell tisztítani,
hogy ne alakuljanak ki zsír- és étellerakódások:
• A belső és a külső felületeket
• Az ajtót és az ajtó tömítéseit
• A forgótányért és a görgősgyűrűt
VAJ OLVASZTÁSA
Rakjon be 50 g vajat egy kis, mély üvegtálba. Fedje le műanyag fedővel.
Melegítse 30-40 mp-ig 850 W-tal, míg meg nem olvad a vaj.
CSOKOLÁDÉ OLVASZTÁSA
Rakjon 100 g csokoládét egy kis, mély üvegtálba. Melegítse 3-5 percig 450 W-tal,
míg meg nem olvad a csokoládé. Keverje meg egyszer vagy kétszer olvasztás
közben.
☛
☛
KIKRISTÁLYOSODOTT MÉZ FELOLVASZTÁSA
Rakjon 20 g kikristályosodott mézet egy kis, mély üvegtálba. Melegítse 20-30
mp-ig 300 W-tal, míg meg nem olvad a méz.
ZSELATIN MEGOLVASZTÁSA
Rakjon száraz zselatinlapokat (10 g) 5 percre hideg vízbe. A megszárított
zselatint azután rakja be egy kis pirex üvegtálba. Melegítse 1 percig 300 W-tal.
Megolvasztás után keverje meg.
Ügyeljen MINDIG arra, hogy az ajtó tömítései tiszták legyenek és az
ajtó jól csukódjék!
A sütő tisztántartásának elmulasztása felületének károsodásához
vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék
teljesítményét, és esetlegesen veszélyes helyzet kialakulását
eredményezheti.
1. Tisztítsa meg a sütő külsejét egy meleg, szappanos vízbe mártott puha ronggyal.
Azután törölje szárazra.
2. Távolítsa el a felfröcskölődéseket és a szennyeződéseket a belső felületekről vagy
a görgősgyűrűről egy szappanos ronggyal. Azután törölje őket szárazra.
TORTAMÁZ KÉSZÍTÉSE (TORTÁHOZ)
Keverjen össze kb. 14 g instant tortamázat 40 g cukorral és 250 ml hideg vízzel.
Főzze fedő nélkül egy pirex üvegtálban 3½-4½ percig 850 W-tal, míg átlátszóvá
nem válik a tortamáz. Főzés közben keverje meg kétszer.
3. A megkeményedett ételrészecskék megpuhításához és a kellemetlen szag
megszüntetéséhez rakjon be egy pohár hígított citromlét a forgótányérra és
melegítse 10 percig a maximális teljesítménnyel.
LEKVÁR KÉSZÍTÉSE
Rakjon 600 g gyümölcsöt (pl. bogyós gyümölcsöket vegyesen) egy megfelelő
méretű pirex üvegtálba és fedje le. Adjon hozzá 300 g tartósítócukrot és keverje
meg jól. Főzze lefedve 10-12 percig 850 W-tal. Főzés közben keverje meg
többször. Azután töltse be közvetlenül csavaros fedelű kis lekváros üvegekbe.
Fölrakott fedővel pihentesse 5 percig.
4. Mosogassa el a forgótányért, ha szükséges! A forgótányér mosogatógépben is
mosogatható.
✉
PUDING KÉSZÍTÉSE
Keverjen össze pudingport cukorral és tejjel (500 ml) a gyártó utasításai szerint
és keverje el jól. Rakja be egy megfelelő méretű pirex üvegtálba és fedje le.
Főzze lefedve 6½-7½ percig, 850 W-tal. Főzés közben többször keverje meg.
✉
MANDULA PIRÍTÁSA
Terítsen szét 30 g hámozott mandulát egyenletesen egy közepes méretű
kerámia tányéron. Pirítsa 3½-4½ percig 600 W-tal. Eközben keverje meg
többször.
2-3 percig a sütőben. Használjon edényfogó kesztyűt, amikor kiveszi!
NE ÖNTSÖN vizet a szellőzőnyílásokba. NE használjon a
tisztításhoz súrolószert vagy oldószereket. Ügyeljen az ajtótömítések
tisztántartására, hogy a szennyeződések:
• ne gyűlhessenek össze
• ne akadályozhassák az ajtó csukódását.
Tisztítsa meg a mikrohullámú sütő belsejét közvetlenül minden
használat után mosogatószeres vízzel, de előtte hagyja kihűlni a
mikrohullámú sütőt, nehogy megégesse magát!
A sütőtér mennyezete kényelmesebben tisztítható, ha
45°-ban lehajlítja a fűtőelemet.
23
H
jlY_^ku†loTWYZW^l†o|U”GGwˆŽŒGY[GG{œ™š‹ˆ SGqœ•ŒGX]SGYWW\GGXWa[\Ght
H
A mikrohullámú sütő tárolása és javítása
Műszaki adatok
Az alábbiakra kell ügyelni a mikrohullámú sütő tárolásánál vagy
használatánál.
Nem szabad a sütőt használni, ha megsérült az ajtó vagy az ajtó
tömítése:
• Eltörött a forgópánt,
• Megrongálódtak a tömítések,
• Deformálódott a sütő háza.
A mikrohullámú sütőt csak szakképzett mikrohullámú-készülékszerelővel szabad javíttatni!
A Samsung folyamatosan törekszik a termékei tökéletesítésére. Ezért
fenntartja magának a jogot a műszaki adatok vagy a használati
utasítás előzetes értesítés nélkül történő módosítására.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. sz. együttes rendelet alapján, mint
forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú, CE287DN
mikrohullámú sütő megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.S
☛
✉
✉
NE szerelje le a sütőről a külső házat! Ha elromlott a sütő, akkor:
• Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt a fali konnektorból, és
• keresse fel a legközelebbi szervizt.
A sütőt száraz, pormentes helyen kell tárolni.
Ok: A por és a nedvesség káros hatással van a sütő
alkatrészeire.
E mikrohullámú sütő háztartási használatra készült.
Modell
CE287DN
Hálózati feszültség
230V ~ 50 Hz
Felvett teljesítmény
Mikrohullám
Grill
Kombinált üzemmód
1300 W
1100 W
2400 W
Leadott teljesítmény
100 W/850 W (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Magnetron
OM75P(31)
Hűtés módja
Ventilátorral
Méretek (szélesség x magasság x mélység)
489 x 275 x 398 mm
Külső
330 x 211 x 329 mm
Belső
24
Űrtartalom
23 liter
Tömeg
Nettó
kb. 15 kg
Zajszint
42 dBA