Samsung 12L Su Tüketimiyle M24 Bulaşık Makinesi Kullanıcı Klavuzu

DW-FN310T
DW-FN310W
Bulaşık Makinesi
kullanıcı kılavuzu
olanakları hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür
ederiz.
Daha kapsamlı hizmet almak için,
lütfen ürününüzü aşağıdaki adresten kaydedin:
www.samsung.com/register
DD81-01624A_TR_130612.indd 1
2013-06-13
11:32:08
Güvenlik bilgisi
Lütfen bu Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak üzere
saklayın. Kılavuzu cihazın sonraki sahiplerine verin.
Bu kılavuz; Güvenlik Bilgileri, Parçalar ve Özellikler, Bulaşık Makinesinin Kurulu ve
Sorun Giderme gibi bölümler içerir.
Bulaşık makinesini kullanmadan önce dikkatlice okumanız, makineyi doğru bir
biçimde kullanmanız ve muhafaza etmeniz açısından yardımcı olacaktır.
Üretici, ürünün sürekli olarak geliştirilmesi ve güncellenmesine yönelik bir politika izlemektedir, önceden
bildirmeksizin değişiklikler yapabilir.
UYARI: Bulaşık makinenizi kullanırken, aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel tedbirlere uyun:
DOĞRU KULLANIM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bulaşık makinesinin kapak veya bulaşık rafının üzerine oturmayın veya çıkmayın, bu parçaları yanlış bir
şekilde kullanmayın.
Bütün ek paneller düzgün bir şekilde yerlerinde olmadığı sürece bulaşık makinenizi çalıştırmayın. Çalıştığı
esnada, bulaşık makinesinin kapağını çok dikkatli bir biçimde açın. Aksi takdirde su sıçrayabilir.
Açıkken, kapak üzerine herhangi bir ağır nesne koymayın. Cihaz öne devrilebilir.
Yıkanacak öğeleri yerleştirirken:
- Keskin öğeleri, kapak contasına zarar vermeyecek şekilde yerleştirin;
- Keskin bıçakları, kesilmeden kaynaklı yaralanma riskini azaltmak için sapları yukarıda olacak şekilde
yerleştirin;
Uyarı: bıçaklar ve keskin kenarlı diğer mutfak eşyaları sepete keskin kenarlar aşağı bakacak şekilde veya
yatay bir konumda yerleştirilmelidir.
Yıkama döngüsünün tamamlanmasının ardından deterjan haznesinin boş olması gerektiğini unutmayın.
Plastik öğeleri, üzerlerinde bulaşık makinesinde yıkanabileceğin dair bir işaret olmadığı sürece yıkamayın.
Üzerinde böyle bir işaret bulunmayan plastik öğeler için üreticinin önerilerini kontrol edin.
Yalnızca otomatik bir bulaşık makinesi için tasarlanmış deterjan ve parlatıcıları kullanın. Bulaşık
makinenizde asla sabun, çamaşır deterjanı veya elde yıkama için kullanılan deterjanlardan kullanmayın.
Bağlantıyı güç kaynağından sökmek için diğer araçlar, tüm kutuplarda en az 3 mm'lik kontak ayırmasına
sahip sabit kabloda sağlanmalıdır.
Çocukları deterjan ve parlatıcılardan uzak tutun, içinde hala biraz deterjan kalmış olabileceği için bulaşık
makinesinin açık kapağından uzak tutun.
Cihazla oynamamaları için küçük çocuklar gözetilmelidir.
Küçük çocuklar ve engelli kişiler gözetim olmaksızın cihazı kullanılmamalıdır.
Bulaşık makinesi deterjanları güçlü alkalindir. Yutulduğunda son derece tehlikeli olabilir. Cilt ve gözle
temasından kaçının ve bulaşık makinesinin kapağı açıkken çocukları uzak tutun.
Takılma tehlikesinden dolayı kapak açık pozisyonda bırakılmamalıdır.
Makinenin elektrik kablosu zarar gördüğünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis
temsilcisi ya da benzer şekilde uzman bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
Lütfen ambalaj materyallerini doğru bir şekilde imha edin.
Bulaşık makinesini yalnızca amaçlanan fonksiyonu için kullanın.
Kurulum sırasında, fiş aşırı derecede veya tehlikeli bir şekilde bükülmemelidir veya sıkıştırılmamalıdır.
Kontrolleri kurcalamayın.
Cihaz, su şebekesine yeni hortum takımlarıyla bağlanmalıdır ve eski hortum takımları yeniden
kullanılmamalıdır.
BU GÜVENLİK BİLGİSİNİ DİKKATLE OKUYUP UYGULAYINIZ
VE BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ
2_ Güvenlik bilgisi
DD81-01624A_TR_130612.indd 2
2013-06-13
11:33:09
ATMA
Bulaşık makinesinin ambalaj materyallerini doğru bir şekilde atın.
Bütün ambalaj materyalleri geri dönüştürülebilirdir.
Plastik parçalar, uluslararası standart kısaltmalarla işaretlenmiştir:
PE
PS
POM
PP
ABS
polietilen için, örn. kağıt sargı malzemesi
polistiren için, örn. takviye malzemesi
polioksimetilen için, örn. plastik kelepçeler
polipropilen için, örn. Tuz dolgu maddesi
Akrinonitril Butadiyen Sitren, örn. Kontrol Paneli.
UYARI: Ambalajlama materyalleri çocuklar için tehlikeli olabilir!
Ambalaj ve cihazın atılması için bir geri dönüşüm merkezine gidin. Bu nedenle, elektrik kablosu
bağlantısını kesin ve kapak kapatma cihazını kullanılamaz hale getirin.
Karton ambalaj geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmiştir ve geri dönüşüm için atık kağıt toplama alanına
atılmalıdır.
Bu ürünün düzgün bir şekilde atılmasını sağlayarak, çevreye ve insan sağlığına karşı olası negatif
sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz, aksi halde bu ürünün uygun olmayan şekilde atılmasına yol
açabilirsiniz.
Bu ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel şehir ofisinizle ve ev atığı atma
hizmetiyle temasa geçin.
WEEE İŞARETİ HAKKINDA TALİMAT
Bu Ürünün Düzgün Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz)
(Ayrı toplama sistemleri olan ülkelerde geçerlidir)
Ürünün, aksesuarların ya da ilgili dokümanların üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj aleti, kulaklık, USB kablosu) kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde
diğer ev atıklarıyla beraber atılmaması gerektiğini gösterir. Atıkların kontrolsüz olarak imha
edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri
dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcılarının, çevre açısından güvenli geri dönüşüm amacıyla bu ürünü nereye ve nasıl
götürebilecekleri hakkında ayrıntılar için bu ürünü satın aldıkları yere veya yerel yönetim bürolarına
başvurmaları gerekir.
İşyeri kullanıcılarının, tedarikçilerine başvurmaları ve satın alma sözleşmesinin şartlarını ve
koşullarını kontrol etmeleri gerekir. Bu ürün ve onun elektronik aksesuarları imha için diğer ticari
atıklar ile karıştırılmamalıdır.
BU GÜVENLİK BİLGİSİNİ DİKKATLE OKUYUP UYGULAYINIZ
VE BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ
Güvenlik bilgisi _3
DD81-01624A_TR_130612.indd 3
2013-06-13
11:33:09
İçindekiler
PARÇALAR VE ÖZELLIKLER
5
BULAŞIK MAKINENIZIN KURULUMU
8
DETERJAN VE SU YUMUŞATICISINI
KULLANMA
11
BULAŞIK MAKINESI RAFLARINI
YÜKLEME
18
YIKAMA PROGRAMLARI
22
TEMIZLIK VE BAKIM
24
SORUN GIDERME
27
EK
30
5
6
7
Bulaşık makinesi özellikler
Kontrol paneli
Görüntü Ekranı
9
10
10
10
Su beslemesi ve boşaltma
Boşaltma hortumlarının bağlantısı
Cihazı konumlandırma
Bulaşık makinesi başlatma
11
12
13
15
17
Su yumuşatıcısı
Tuzu yumuşatıcıya ekleme
Parlatıcı dağıtıcısını doldurun
Deterjanın işlevi
3 in 1 (3'ü 1 arada) seçeneğini kullanma
18
19
19
20
21
Üst sepeti yükleme
Alt sepeti yükleme
Alt sepet katlanır telleri
Çatal bıçak (gümüş eşya) sepeti
Aşağıdaki çatal bıçakları/bulaşıkları bulaşık
makinesinde yıkamak için
22
22
23
23
Cihazı açma
Programı değiştirme...
Yıkama döngüsünün sonunda
Yıkama döngüsü tablosu
24
25
25
25
25
26
Filtreleri temizleme
Püskürtme kollarını temizleme
Kapağı temizleme
Bulaşık makinesinin bakımı
Donmaya karşı koruma
Bulaşık makinenizi koruma
27
29
Servisi aramadan önce
Hata kodları
30
30
Teknik özellikler
Ürün boyutu
4_ İçindekiler
DD81-01624A_TR_130612.indd 4
2013-06-13
11:33:09
Parçalar ve özellikler
BULAŞIK MAKİNESİ ÖZELLİKLER
Önden ve Arkadan görünüm
2
7
8
3
4
5
10
9
1 Üst Sepet
4 Tuz Haznesi
7 Püskürtme kolları
2 Boru ağızlığı
5 Dağıtıcı
8 Filtre kurulumu
3 Alt Sepet
6 Fincan Rafı
9 Giriş suyu valfi
01 PARÇALAR VE ÖZELLİKLERİ
6
1
10 Boşaltma hortumu
Aksesuar parçaları - Kullanıcı kılavuzu, Tuz hunisi, çatal bıçak sepeti.
Parçalar ve özellikler _5
DD81-01624A_TR_130612.indd 5
2013-06-13
11:33:10
Parçalar ve özellikler
KONTROL PANELİ
1
5
6
7
4
3
2
8
1
GÜÇ DÜĞMESİ
Bulaşık makinenizi açmak için bu düğmeye basın: ekranın ışığı yanacaktır.
2
3'Ü 1 ARADA SEÇENEĞİ
DÜĞMESİ
Tuz ve parlatıcı gerektirmeyen 3'ü 1 arada tablet kullanılan 3'ü bir arada
seçeneğini seçmek için. Bu seçenek yalnızca Yoğun ve Eco programlarında
kullanılabilir.
3
GECİKMELİ BAŞLATMA
DÜĞMESİ
Yıkamanın başlatılması için daha sonraki bir zamanı seçmek için bu düğmeye
basın. Yıkamayı 24 saat sonrasına kadar başlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Bu düğmeye bir defa basmak, yıkama başlangıcını bir saat erteler.
4
ÇOCUK KİLİDİ DÜĞMESİ
Bu seçenek çocukların panel üzerindeki düğmelere basarak, bulaşık makinesini
yanlışlıkla başlatmaması için kontrol panelinde düğmeleri kilitlemenize olanak
tanır.
Kontrol panelinde düğmeleri kilitlemek ve kilidi açmak için, üç (3) saniye
boyunca 3 in 1 (3'ü bir arada) ve Gecikmeli başlatma düğmelerine aynı
anda basın.
5
GÖRÜNTÜLEME
PENCERESİ
Çalışma göstergesi, gecikmeli başlatma zamanı, hata kodları, vb.
6
PROGRAM DÜĞMESİ
Yıkama programını seçmek için düğmeye basın.
7
BAŞLATMA/DURAKLATMA
DÜĞMESİ
Güç açık durumda iken, bulaşık makinenizin kapağını kapatın ve
döngüyü ve istenilen seçenekleri seçin. Döngüyü başlatmak için Başlat/Duraklat
düğmesine basın.
Çalıştığı esnada bulaşık makinesini durdurmak isterseniz, Başlat/Duraklat
düğmesine basın ve kapağı yavaş ve dikkatli bir biçimde açın.
Yıkama esnasında Başlat/Duraklat düğmesine 3 saniye boyunca basarak
makineyi sıfırlayabilirsiniz. Sıfırlamanın ardından, bulaşık makinesi, su
yumuşatıcısının tuz tüketimi ayarı dışında başlangıç durumuna döner.
8
YARIM YÜK DÜĞMESİ
Yarım yük fonksiyonunu seçmek için. (Bu Yarım Yük fonksiyonunu, yalnızca
yaklaşık 6 veya 6'dan daha az yer ayarı gerektiren bulaşığınız olduğunda
kullanabilirsiniz ve böylece daha az su ve enerji tüketimi sağlarsınız. Yalnızca
Yoğun, Eco ve Hassas programlar ile kullanılabilir.)
•
•
Kapak açıkken, yalnızca Güç düğmesi çalışacaktır.
Bir döngüyü başlatmadan önce seçenekleri [3 in 1 (3'ü bir arada),, Gecikmeli başlatma ve/veya
Yarım yük] seçebilirsiniz.
ÖNEMLİ: Bulaşık makinenizin en iyi performansı göstermesi için, ilk kullanımınızdan önce bütün çalıştırma
talimatlarını okuyun.
6_ Parçalar ve özellikler
DD81-01624A_TR_130612.indd 6
2013-06-13
11:33:10
GÖRÜNTÜ EKRANI
1
1
PROGRAM İKONU
Program düğmesine basıldığında, burada programlar seçilir.
2
3*8 PARÇALI GÖSTERGE
Kalan süreyi, hata kodunu veya erteleme süresini gösterir.
PARLATICI GÖSTERGESİ
Parlatıcının doldurulması gerektiğinde bu gösterge yanar. Dağıtıcıya parlatıcı
doldurun.
3'Ü 1 ARADA İKONU
3'ü 1 arada seçeneği seçildiğinde.
TUZ GÖSTERGESİ
Tuzun doldurulması gerektiğinde bu gösterge yanar. Su yumuşatıcısına tuz
doldurun.
ÇOCUK KİLİDİ İKONU
Çocuk kilidi fonksiyonunu seçmek için.
YARIM YÜK İKONU
Yarım yük seçeneğini seçmek için.
SU GİRİŞİ GÖSTERGESİ
Bir su girişi problemi meydana geldiğinde yanar. Musluğu veya su girişi
hortumunu kontrol edin.
01 PARÇALAR VE ÖZELLİKLERİ
2
Parçalar ve özellikler _7
DD81-01624A_TR_130612.indd 7
2013-06-13
11:33:10
Bulaşık makinenizin kurulumu
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi
Bulaşık makinenizi kurmadan önce elektriği kesin.
Aksi takdirde elektrik çarpması veya ölüme neden olabilir.
DİKKAT: Boruların ve elektrikli ekipmanların kurulumu, uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
Elektrik bağlantısı hakkında
UYARI, kişisel güvenlik için:
BU CİHAZLA BİRLİKTE BİR UZATMA KABLOSU VEYA ADAPTÖR FİŞ KULLANMAYIN.
HİÇBİR KOŞULDA ELEKTRİK KABLOSUNDAKİ ÜÇÜNCÜ TOPRAKLAMA ÇATALINI KESMEYİN VEYA
ÇIKARMAYIN.
Elektrik gereklilikleri
•
•
Bir AC 220-240 V / 50 Hz sigorta veya bir devre kesici.
Bulaşık makinenizde çalışan ayrı bir şebeke devresi.
Topraklama talimatları
Kullanımdan önce uygun topraklamanın olduğundan emin olun.
Bu cihaz topraklanmalıdır. Bulaşık makineniz arızalanırsa ya da bozulursa, topraklama, elektrik
akımı için en düşük direnci sunarak bir elektrik çarpması riskini azaltacaktır. Bu cihaz bir donanım
topraklama iletkeninin ve topraklama fişinin bulunduğu bir kabloya sahiptir. Fiş, tüm yerel yasalara ve
yönetmeliklere uygun şekilde takılmış ve topraklanmış uygun bir prize takılmalıdır.
UYARI: Donanımın topraklama iletkeninin yanlış bağlanması elektrik çarpması riskine neden olabilir.
Cihazın doğru biçimde topraklandığından emin değilseniz, kalifiye bir elektrikçi ya da servis temsilcisi ile
kontrol edin. Cihazla birlikte sağlanan fişi değiştirmeyin.
8_ Bulaşık makinenizin kurulumu
DD81-01624A_TR_130612.indd 8
2013-06-13
11:33:12
SU BESLEMESİ VE BOŞALTMA
Soğuk su bağlantısı
02 KURULUM
Soğuk su kaynağı hortumunu dişli 3/4 (inç) konektöre bağlayın ve yerine sıkı bir
şekilde sabitlendiğinden emin olun.
Su boruları yeniyse ve uzun bir süre kullanılmamışsa, suyun temiz olduğundan
emin olmak için suyun akmasını sağlayın. Bu önlem alınmazsa, su girişi tıkanabilir
ve cihazın hasar görebilir.
Sıcak su bağlantısı
Cihaza giden su kaynağı, 60 °C'lik sıcaklığı aşmadığı takdirde ev sıcak su hattına da bağlanabilir (merkezi
sistem, ısıtma sistemi). Bu durumda, yıkama döngüsü süresi yaklaşık 15 dakika kısalır ve yıkama verimliliği
bir parça düşer. Bağlantı, soğuk su hattına yapılan bağlantı prosedürlerinin aynısı izlenerek sıcak su hattına
yapılmalıdır.
Cihazı konumlandırma
Cihazı istediğiniz konuma yerleştirin. Arka kısım, arkasındaki duvara yaslanmalıdır ve yan kısımlar
dolaplara veya duvara bitişik olmalıdır. Bulaşık makinesi, uygun kurulumu sağlamak için sağa veya sola
konumlandırılabilen su kaynağına ve boşaltma hortumlarına sahiptir.
Fazlalık suyu hortumlardan boşaltma
Lavabo zeminden 1000 mm'den daha yüksekse, hortumlardaki fazlalık su doğrudan lavaboya boşaltılamaz.
Aşırıyı suyu hortumlardan dışarıda tutulan ve lavabodan aşağıda tutulan bir leğene veya uygun bir kaba
boşaltmak gerekir.
Su çıkışı
Su boşaltma hortumunu bağlayın. Su kaçaklarını önlemek için, boşaltma hortumu düzgün bir şekilde
takılmalıdır.
Su giriş hortumunun bükülmediğinden veya sıkışmadığından emin olun.
Uzatma hortumu
Bir boşaltma hortumu uzatmasına ihtiyaç duyarsanız, benzer boyutta ve kalitede boşaltma hortumu kullanın.
4 metreden daha uzun hortum kullanmamalısınız; aksi halde bulaşık makinesinin yıkama etkisi azalabilir.
Sifon bağlantısı
Atık bağlantısı, bulaşık makinesinin altından itibaren 40 cm (minimum) ve100 cm (maksimum) arasında bir
yükseklikte olmalıdır. Su boşaltma hortumu bir hortum klipsiyle sabitlenmelidir.
Bulaşık makinenizin kurulumu _9
DD81-01624A_TR_130612.indd 9
2013-06-13
11:33:12
Bulaşık makinenizin kurulumu
BOŞALTMA HORTUMLARININ BAĞLANTISI
Boşaltma hortumunu minimum çapı 4 cm olan bir boşaltma borusuna bağlayın veya bükülmediğinden veya
sıkışmadığından emin olarak lavaboya akmasını sağlayın. Hortumun üst kısmı 40 ila 100 cm aralığında bir yükseklikte
olmalıdır. Geri akışı önlemek için, hortumun serbest ucu suya batırılmamalıdır.
Min. 400 mm
Boşaltma borusu
Maks. 1000 mm
Tezgah
NOT:
Hortumun üst kısmı
40-100 cm yükseklikte
olmalıdır.
Hortumun serbest ucu
suya daldırılmamalıdır.
40 mm
CİHAZI KONUMLANDIRMA
Cihazı istediğiniz bir konuma yerleştirin. Arka kısım, arkasındaki duvara yaslanmalıdır ve yan kısımlar dolaplara veya
duvara bitişik olmalıdır. Bulaşık makinesi, uygun kurulumu sağlamak için sağa veya sola konumlandırılabilen su
kaynağına ve boşaltma hortumlarına sahiptir.
Cihazı Dengeleme
Cihaz dengelenmek için konumlandırıldıktan sonra, bulaşık makinesinin
yüksekliği ayaklardaki dengeleme vidaları ayarlanarak değiştirilebilir. Her
halükarda, cihaz 2°'den daha fazla eğimli olmamalıdır.
BULAŞIK MAKİNESİ BAŞLATMA
Bulaşık makinesini başlatmadan önce, aşağıdakiler kontrol edilmelidir.
1. bulaşık makinesi düzgün ve sabit.
2. giriş valfi açık.
3. iletim noktaları bağlantılarında kaçak yok.
4. kablolar sıkı bir şekilde bağlanmış.
5. güç açık
6. giriş ve boşaltma hortumları bükülmemiş.
7. Tüm ambalaj materyalleri ve baskılar bulaşık makinesinden çıkarılmalıdır.
DİKKAT: Kurulumdan sonra, lütfen bu kılavuzu güvenli bir yere koyun. Bu kılavuzun içinde bulunan bilgiler
kullanıcılar için faydalıdır.
10_ Bulaşık makinenizin kurulumu
DD81-01624A_TR_130612.indd 10
2013-06-13
11:33:12
Deterjan ve su yumuşatıcısını
kullanma
SU YUMUŞATICISI
Tuz tüketimini ayarlama
Bulaşık makinesi, kullanılan suyun sertliğine bağlı olarak tüketilen tuz miktarını ayarlayacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu, tuz tüketimi seviyesini yazım - optimize etme - özelleştirme şeklinde yapılır, böylece tuz
tüketimi aşağıdaki gibi ayarlanabilir:
1. Cihazı açın;
2. Cihaz açıldıktan sonraki 60 saniye içinde su yumuşatıcısı ayarlama modelini başlatmak için, 3 saniyeden
daha uzun bir süre Başlat/Duraklat düğmesine basın;
3. Yerel çevrenize göre uygun ayarı seçmek için, Başlat/Duraklat düğmesine basın, ayarlar şu sırada
değişir: H1  H2  H3  H4  H5  H6; Ayarların aşağıdaki tabloya uygun olarak yapılması önerilir.
* Fabrika ayarı: H4 (EN 50242)
4. Ayarlama modelini sonlandırmak için, 5 saniye bekleyin.
SU SERTLİĞİ
º dH
º fH
º Clark
mmol/l
Seçici Konumu
Tuz tüketici
(gram/döngü)
03 DETERJAN VE SU YUMUŞATICISI
Su yumuşatıcısı, su sertlik ibresi kullanılarak manuel olarak ayarlanmalıdır.
Su yumuşatıcısı, sudaki, cihazın çalışmasına zarar veren ve olumsuz etkileri olan mineralleri ve tuzları gidermek için
tasarlanmıştır. Bu minerallerin ve tuzların miktarı ne kadar fazlaysa, su o kadar sert olur. Yumuşatıcı, bölgenizdeki suyun
sertliğine göre ayarlanmalıdır. Yerel Su Yetkiliniz bölgenizdeki suyun sertliğine ilişkin size tavsiye verebilir.
Otonomi
(döngü/1 kg)
0~5
0~9
0~6
0~0,94
H1
0
/
6~11
10~20
7~14
1,0~2,0
H2
20
60
12~17
21~30
15~21
2,1~3,0
H3
30
50
18~22
31~40
22~28
3,1~4,0
H4
40
40
23~34
41~60
29~42
4,1~6,0
H5
50
30
35~55
61~98
43~69
6,1~9,8
H6
60
20
1 dH (Almanya derecesi) = 0,178 mmol/l
1 Clark (İngiltere derecesi) = 0,143 mmol/l
1 fH (Fransız derecesi) = 0,1 mmol/l
Su kaynağınızın sertliğine ilişkin bilgi almak için, yerel su kurumuna danışın.
SU YUMUŞATICISI
Suyun sertliği bölgeden bölgeye değişir. Bulaşık makinesinde sert su kullanılırsa, bulaşıklar ve mutfak
malzemeleri üzerinde kalıntı maddeler oluşabilir. Cihaz, sudaki kireci ve mineralleri yok etmek için özel
olarak tasarlanmış bir tuz kullanan özel bir yumuşatıcıya sahiptir.
Deterjan ve su yumuşatıcısını kullanma _11
DD81-01624A_TR_130612.indd 11
2013-06-13
11:33:12
Deterjan ve su yumuşatıcısını
kullanma
TUZU YUMUŞATICIYA EKLEME
Her zaman bulaşık makinesi ile kullanılmak üzere tasarlanmış tuz kullanın.
Tuz haznesi alt rafın altında bulunur ve aşağıdaki şekilde doldurulmalıdır:
DİKKAT
•
•
•
Yalnızca bulaşık makinelerinde kullanılmak için özel olarak tasarlanmış tuz kullanın! Bulaşık makinesinde
kullanım için özel olarak tasarlanmamış diğer tüm tuz türleri ve özellikle de sofra tuzu, su yumuşatıcısına zarar
verir. Uygun olmayan tuzun kullanımından kaynaklanan bir hasar olması durumunda, üretici hiçbir garanti
sağlamaz veya meydana gelen hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Yalnızca, tam yıkama programlarından birini başlatmadan önce tuzla doldurun. Bu tuzun veya tuzlu suyun tane
tane olmasını önler, aksi halde bu taneler bölünüp uzun süre makinenin altında kalarak aşınmaya neden olabilir.
İlk yıkama döngüsünden sonra, kontrol paneli ışığı söner.
1. Alt sepeti çıkarıp vidasını sökün ve kapağı tuz haznesinden çıkarın.
Açık
2. Hazneyi ilk kez dolduruyorsanız, hacminin 2/3'ünü suyla doldurun (yaklaşık 1 litre).
3. Huninin (tedarik edilmiştir) ucunu deliğe yerleştirin ve yaklaşık 1,5 kg tuz koyun.
Az miktarda suyun tuz haznesinden taşması Normaldir.
4. Kapağı tekrar dikkatli bir şekilde kapatın.
5. Genelde, tuz uyarı ışığı tuz haznesi tuzla doldurulduktan sonra söner.
•
•
Kontrol panelindeki tuz uyarı ışığı yandığında, tuz haznesinin yeniden doldurulması gerekir. Tuz haznesi
yeterince doldurulsa da, gösterge ışığı tuz tamamen çözününceye kadar kapanmayabilir.
Kontrol panelinde tuz uyarı ışığı yoksa, bulaşık makinesinin çalıştırıldığı döngülere göre tuzun yumuşatıcıya ne
zaman ekleneceğine siz karar verebilirsiniz.
Bulaşık makinesinin içinde çok fazla tuz dökülürse, dökülenleri temizlemek için bir ön yıkama programı
çalıştırın.
12_ Deterjan ve su yumuşatıcısını kullanma
DD81-01624A_TR_130612.indd 12
2013-06-13
11:33:13
PARLATICI DAĞITICISINI DOLDURUN
Parlatıcının işlevi
DİKKAT: Bulaşık makinesi için yalnızca markalı parlatıcı kullanın. Parlatıcı haznesini kesinlikle başka
bir maddeyle (örn., bulaşık makinesi temizleme maddesi, sıvı deterjan) doldurmayın. Bu cihaza zarar
verebilir.
Parlatıcı haznesi ne zaman doldurulur
Kontrol panelinde parlatıcı uyarı ışığı yoksa, kapağın yanında bulunan optik seviye göstergesi “D”nin rengine
göre parlatıcı miktarına siz karar verebilirsiniz. Parlatıcı haznesi dolu olduğunda, tüm gösterge koyu renkte
olur. Parlatıcı azaldıkça, koyu nokta boyutu küçülür. Parlatıcı doluluğunun hiçbir zaman 1/4'ten aşağı
inmesine izin vermemelisiniz.
Parlatıcı azaldıkça, parlatıcı seviye göstergesindeki siyah
nokta boyutu aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi değişir.
Dolu
3/4 dolu
1/2 dolu
1/4 dolu : Lekelenmeyi önlemek için yeniden
doldurulmalıdır
Boş
03 DETERJAN VE SU YUMUŞATICISI
Parlatıcı son durulama sırasında otomatik olarak eklenir ve tam durulama ve lekesiz ve suyun yol yol iz
bırakmadığı bir kurutma sağlar.
D (Parlatıcı Göstergesi)
Deterjan ve su yumuşatıcısını kullanma _13
DD81-01624A_TR_130612.indd 13
2013-06-13
11:33:13
Deterjan ve su yumuşatıcısını
kullanma
Parlatıcı dağıtıcısı
1. Dağıtıcıyı açmak için, kapağı “açık” “(sol) okuna getirin ve kaldırın.
2. Dağıtıcıya parlatıcı boşaltın, aşırı doldurmamaya dikkat edin.
3. Kapağı “açık” okunun konumuyla hizalayarak yeniden yerleştirin ve
kapalı (sağ) oka doğru döndürün.
Suyun bulaşıklarınız üzerinde suyun leke veya yol yol iz bırakmasın önlemek için, son durulama sırasında
parlatıcı akıtılır. Ayrıca, suyun bulaşıklarınız üzerinde birikmesini önleyerek daha iyi kurutma sağlar.
Bulaşık makineniz sıvı parlatıcılar kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Parlatıcı dağıtıcınız, kapağın içinde
deterjan dağıtıcısının yanında bulunmaktadır. Dağıtıcıyı doldurmak için, kapağı açın ve seviye göstergesi
tamamen siyah oluncaya kadar dağıtıcıya parlatıcı boşaltın. Parlatıcı haznesinin hacmi yaklaşık 130 ml'dir.
Dağıtıcıyı aşırı doldurmamaya dikkat edin, çünkü bu aşırı köpürmeye neden olabilir. Herhangi bir sıçramayı
nemli bir bezle silin. Bulaşık makinesi kapağını kapatmadan önce, kapağı yeniden takmayı unutmayın.
DİKKAT: Bir sonraki yıkama sırasında aşırı köpürmeyi önlemek için, doldururken sıçrayan parlatıcıyı
emici bir bezle temizleyin.
Parlatıcı dağıtıcısını ayarlama
Parlatıcı dağıtıcısı dört ayara sahiptir. Dağıtıcıyı her zaman “3” ayarında
başlatın. Lekelenme veya kötü kurutma sorunları mevcutsa, dağıtıcı
kapağını çıkarıp ibreyi “4” ayarına getirerek dağıtılan dağıtıcı miktarını
arttırın. “3” ayarında olmasını öneririz (Fabrika değeri “3”tür).
Yıkama sonrasında, bulaşıklar üzerinde su damlaları veya kireç noktaları varsa, miktarı arttırın.
Bulaşıklarda yapışkan beyazımsı çizikler veya cam veya bıçak gövdelerinde mavimsi bir film varsa
düşürün.
14_ Deterjan ve su yumuşatıcısını kullanma
DD81-01624A_TR_130612.indd 14
2013-06-13
11:33:13
DETERJANIN İŞLEVİ
İçeriğinde kimyasal maddeler bulunan deterjanlar, kiri temizlemek, kiri parçalamak ve bunları bulaşık makinesinden dışarı
atmak için gereklidir. Pek çok ticari kalitede deterjan, bu amaç için uygundur.
UYARI: Bulaşık makinesi deterjanı aşındırıcıdır! Çocuklardan uzak tutmaya dikkat edin.
Konsantre deterjan
Kimyasal bileşenlerine dayanarak, bulaşık makinesi deterjanı iki temel türe ayrılır:
• sıradan, aşındırıcı bileşenlerin bulunduğu alkalin deterjanlar
• doğal enzimler içeren düşük alkalinli konsantre deterjanlar
Konsantre deterjanlarla “normal” yıkama programlarının kullanılması kirlenmeyi önler ve bulaşıklarınız için
iyidir; bu yıkama programları özellikle konsantre deterjanın kir çözücü özelliklerine uygundur. Bu nedenden
ötürü, konsantre deterjanların kullanıldığı “normal” yıkama programları “yoğun” programların kullanılmasıyla
elde edilen sonuçların aynısını sağlayabilir.
Deterjan tabletleri
03 DETERJAN VE SU YUMUŞATICISI
Uygun Deterjan Kullanımı
Yalnızca, bulaşık makinelerinde kullanılmak için özel olarak yapılmış deterjanlar kullanın. Deterjanı taze ve temiz
tutun. Bulaşıkları yıkamaya hazır oluncaya kadar, dağıtıcıya tuz deterjan koymayın.
Farklı markaların deterjan tabletleri farklı hızlarda çözünür. Bu nedenden ötürü, bazı deterjan tabletleri
çözünemez ve kısa programlar sırasında tam temizleme gücü ortaya koyamaz. Bu yüzden, deterjan
kalıntılarının tamamen giderilmesini sağlamak için lütfen deterjan tabletleri kullanırken uzun programlar
kullanın.
Deterjan dağıtıcısı
Dağıtıcı, Yıkama Programı Tablosunda sağlanan talimatlar izlenerek her bir yıkama döngüsünün
başlangıcında yeniden doldurulmalıdır. Bulaşık makineniz, sıradan bulaşık makinelerinden daha az deterjan
ve parlatıcı kullanır. Genel olarak, bir normal yıkama yükü için yalnızca bir yemek kaşığı deterjan gerekir.
Ayrıca, daha yoğun kirlenmiş öğeler daha fazla deterjan gerektirir. Deterjanı, her zaman bulaşık makinesini
başlatmadan hemen önce ekleyin, aksi halde nemlenip uygun şekilde çözünmeyebilir.
Deterjan dağıtıcısını doldurma
1. Kapak kapalıysa: serbest bırakma düğmesine basın. Kapak
yayları açılır.
Açmak için kilide basın
2. Deterjanı her zaman bir yıkama döngüsünü başlatmadan
hemen önce ekleyin. Bulaşık makinesi için yalnızca markalı
deterjan kullanın.
Deterjan ve su yumuşatıcısını kullanma _15
DD81-01624A_TR_130612.indd 15
2013-06-13
11:33:14
Deterjan ve su yumuşatıcısını
kullanma
Kullanılacak deterjan miktarı
1. Deterjan dağıtıcısını deterjanla doldurun.
İşaret sağda gösterildiği gibi miktarın seviyesini gösterir:
A. Bu bölüm, yaklaşık 25 g'lik ana yıkama deterjanı içindir
B. Bu bölüm, yaklaşık 5 g'lik ön yıkama deterjanı içindir
Bulaşıklar yoğun olarak kirlenmişse, ön yıkama deterjan
haznesine ek deterjan miktarı ekleyin. Bu deterjan ön yıkama
aşamasında devreye girer.
A
“Yıkama döngüsü tablosu” bölümünde programların deterjan
miktarına ilişkin ayrı ayrı bilgilerini bulabilirsiniz. (Bkz. sayfa 23)
Lütfen, kirlenme seviyesine ve özel su sertliği göre, farklılıklarının
mümkün olduğunun farkında olun.
B
2. Kapağı kapatın ve yerine kilitleninceye kadar bastırın.
Lütfen, deterjan paketinde belirtilen üretici miktar ve saklama önerilerine uyun.
Deterjanlar
3 çeşit deterjan mevcuttur.
1. Fosfitli ve klorlu
2. Fosfitli ve klorsuz
3. Fosfitsiz ve klorlu.
Normalde, yeni ufalanmış deterjanlar fosftt içermez. Fosfitin su yumuşatma işlevi verilmemiştir. Bu durumda,
su sertliği yalnızca 6 dH olsa bile tuz haznesine tuz doldurmanızı öneririz. Sert su olması durumunda,
fosfitsiz deterjanlar kullanılmışsa, bulaşıklar ve bardaklar üzerinde beyaz noktalar görülebilir. Bu durumda,
lütfen daha iyi sonuç almak için daha fazla deterjan ekleyin. Klor içermeyen deterjanlar yalnızca çok az
beyazlatır. Güçlü ve renkli noktalar tamamen giderilmez. Bu durumda, lütfen daha yüksek sıcaklığı olan bir
program seçin.
16_ Deterjan ve su yumuşatıcısını kullanma
DD81-01624A_TR_130612.indd 16
2013-06-13
11:33:14
3 İN 1 (3'Ü 1 ARADA) SEÇENEĞİNİ KULLANMA
Bulaşık makineniz tuz ve parlatıcı değil, 3'ü 1 arada bir tablet gerektiren 3 in 1 (3'ü 1 arada) seçeneğine sahiptir. Bu
seçenek yalnızca Yoğun ve Eco programlarında kullanılabilir.
1. 3'ü 1 arada tablet, hazneye koyun ve ardından 3 in 1 (3'ü 1 arada)
seçeneğini başlatın.
2. Kapağı kapatın ve yerine kilitleninceye kadar bastırın.
3'ü 1 arada kompakt birleştirilmiş deterjan kullanırken, kapağın düzgün
şekilde kapatıldığından emin olun.
DİKKAT: Tüm deterjanları çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde
saklayın. Deterjanı dağıtıcıya her zaman bulaşık makinesini başlatmadan
hemen önce ekleyin.
03 DETERJAN VE SU YUMUŞATICISI
3 in 1 (3'ü 1 arada) ayarı yalnızca 3'ü 1 arada tabletlerle kullanılır. Bu seçenek olmadan 3'ü 1 arada tablet
kullanırsanız, cihaz en iyi performansı sağlamayabilir.
Deterjan ve su yumuşatıcısını kullanma _17
DD81-01624A_TR_130612.indd 17
2013-06-13
11:33:14
Bulaşık makinesi raflarını yükleme
Bulaşık makinesinden en iyi performansı elde etmek için, aşağıdaki doldurma yönergelerini
izleyin. Rafların ve çatal bıçak sepetinin özellikleri ve görünümleri modelden modele değişir.
Bulaşık makinesi raflarını doldurmadan önce ve sonra dikkat edin
Geriye kalan büyük miktarda yiyecek kalıntısını kazıyarak çıkarın. Bulaşıkları musluk suyu altında durulamak
gerekmez. Nesneleri bulaşık makinesine aşağıdaki sırada yerleştirin:
1. Fincanlar, bardaklar ve kap kacak gibi öğeler, ters duracak şekilde yerleştirilir.
2. Eğik veya oyukları olan öğeler eğimli olmalıdır, böylece su akabilir.
3. Bunlar sıkı bir şekilde tutulur ve baş aşağı devrilmez.
4. Yıkama gerçekleştirilirken püskürtme kollarının dönmesini engellemeyecek şekilde yerleştirilir.
Çok küçük öğeler, bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır, çünkü bunlar raflardan kolayca düşebilir.
Bulaşıkları çıkarma
Üst sepetten alt sepete su damlamasını önlemek için, önce alt sepeti boşaltmanızı ve ardından üst sepeti
boşaltmanızı öneririz.
ÜST SEPETİ YÜKLEME
Üst sepet; bardak, kahve ve çay fincanları ve altlıkları ve ayrıca tabaklar, küçük kaseler ve derin olmayan tavalar (çok kirli
olmadıkları sürece) gibi daha hassas ve hafif bulaşıkları tutacak şekilde tasarlanmıştır.
Bulaşıkları ve pişirme aletlerini su püskürtmesini engellemeyecek şekilde yerleştirin. Bardakları, fincanları ve kaseleri her
zaman ters duracak şekilde yerleştirin.
1
İÇERİ
3
1
4
5 6
2
3
3
Fincanlar
1
3
1
3
4
Fincan tabakları
Bardaklar
Küçük boy servis kasesi
5
6
Orta boy servis kasesi
Büyük boy servis kasesi
2
1
Üst Sepeti Ayarlama
Hem üst hem de alt sepette daha büyük bulaşıklara yer bırakmak için, üst sepetin yüksekliği ayarlanabilir.
Üst sepetin yüksekliği, tekerleri, farklı
yüksekliklerde olan raylara yerleştirilerek
ayarlanabilir. Uzun öğeler, servis çatal bıçakları,
salata servis tabakları ve bıçaklar, rafa, püskürtme
kollarının dönüşünü engellemeyecek şekilde
yerleştirilmelidir.
Uyarı: Üst sepetin yüksekliğini, sepet içine
bulaşıkları yerleştirmeden önce ayarlamanızı
öneririz. Bulaşıkları doldurduktan sonra
sepeti ayarlarsanız, bulaşıklara hasar
verebilirsiniz
Konumu alçaltmak için
Konumu yükseltmek için
18_ Bulaşık makinesi raflarını yükleme
DD81-01624A_TR_130612.indd 18
2013-06-13
11:33:15
ALT SEPETİ YÜKLEME
7
8
Tatlı tabakları
Yemek tabakları
9
10
Çorba kaseleri
Kayık tabaklar
İÇERİ
İÇERİ
04 RAFLARI YÜKLEME
Aşağıdakiler gibi temizlenmesi daha zor olan büyük öğeleri alt rafa yerleştirmenizi öneririz: sağdaki şekilde gösterildiği gibi
tabaklar, tavalar, kapaklar, servis tabakları ve kaseler.
Üst püskürtme kolunun dönmesini engellememek için, servis tabaklarını ve kapakları rafların yanına koymak tercih edilir.
Tabaklar, servis kaseleri vb. her zaman ters duracak şekilde yerleştirilmelidir.
Suyun akması için sağlamak için, derin tabaklar eğimli bir şekilde yerleştirilmelidir.
Alt far, büyük veya daha çok sayıda tabak ve tavanın doldurulabilmesi için aşağı katlanabilen dişli sıralara sahiptir.
Uzun öğeler, servis çatal bıçakları, salata servis tabakları ve büyük bıçaklar, rafa, püskürtme kollarının dönüşünü
engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
ALT SEPET KATLANIR TELLERİ
Tabakları ve tavaları daha iyi bir şekilde yığmak için, teller sağdaki şekilde
gösterildiği gibi aşağı doğru katlanabilir.
Bulaşık makinesi raflarını yükleme _19
DD81-01624A_TR_130612.indd 19
2013-06-13
11:33:18
Bulaşık makinesi raflarını yükleme
ÇATAL BIÇAK (GÜMÜŞ EŞYA) SEPETİ
Çatal bıçaklar, tutacakları aşağı bakacak şekilde çatal bıçak sepetine yerleştirilmelidir: Kaşıklar, uygun
yuvalara ayrı ayrı yerleştirilmelidir, özellikle de uzun mutfak eşyaları üst sepetin önüne yatay şekilde
yerleştirilmelidir.
1
Çorba kaşıkları
5
Tatlı kaşıkları
2
Çatallar
6
Servis kaşıkları
3
Bıçaklar
7
Servis çatalları
4
Çay kaşıkları
8
Sos kepçeleri
UYARI
•
•
Herhangi bir öğenin alttan çıkmasına izin vermeyin.
Keskin mutfak eşyalarını her zaman keskin taraf aşağı bakacak şekilde yerleştirin!
20_ Bulaşık makinesi raflarını yükleme
DD81-01624A_TR_130612.indd 20
2013-06-13
11:33:22
AŞAĞIDAKİ ÇATAL BIÇAKLARI/BULAŞIKLARI BULAŞIK
MAKİNESİNDE YIKAMAK İÇİN
Sınırlı seviyede uygundur
Tahta, porselen veya sedefli tutacakları olan çatal bıçaklar.
Isıya karşı dirençli olmayan plastik öğeler Sıcaklığa karşı
dirençli olmayan yapışkan parçaların olduğu eski çatal
bıçaklar Bağlanmış çatal bıçak öğeleri veya bulaşıklar
Kalaylı veya bakır öğeler Kurşunlu kristal cam Paslanabilen
çelik öğeler Tahta tabaklar Sentetik fiberden üretilmiş
öğeler.
Bazı cam tipleri çok sayıda yıkamadan sonra
donuklaşabilir.
Gümüş ve alüminyum parçaların yıkama sırasında renkleri
bozulabilir.
Makinede sık sık yıkandığında, sırlı desenler solabilir.
Sigara külü, bal mumu, lake veya boya ile kirlenmiş öğeleri yıkamaya çalışmayın. Yeni öğeler satın alırsanız, lütfen
bulaşık makinesi için uygun olduğundan emin olun.
04 RAFLARI YÜKLEME
Uygun değildir
Lütfen bulaşık makinenizi aşırı doldurmayın. Yalnızca 12 standart bulaşık için yer vardır. Bulaşık makineleri için
uygun olmayan bulaşıklar kullanmayın. Bu iyi sonuç almak ve makul enerji tüketimi sağlamak için önemlidir.
Bulaşıkları ve çatal bıçakları yüklerken
Bulaşıklar ve çatal bıçaklar püskürtme kollarının dönüşünü engellememelidir.
Fincan, bardak, tava gibi oyuk öğeleri açık tarafları aşağı bakacak şekilde yerleştirin, böylece su, kapta veya
derin kısımda birikmez.
Bulaşıklar ve çatal bıçak öğeleri birbirinin içine girmemeli veya birbirini kapatmamalıdır.
•
•
•
Bardaklar, hasar görmemeleri için, birbirine değmemelidir.
Temizlenmesi daha zor olan büyük öğeleri alt rafa yerleştirin.
Üst raf, bardaklar çay ve kahve fincanları gibi daha hassas ve hafif bulaşıklar için tasarlanmıştır.
UYARI
Dik konumda yerleştirilen uzun gövdeli bıçaklar potansiyel olarak tehlikelidir!
Et bıçağı gibi uzun ve/veya keskin çatal bıçak öğeleri üst sepete yatay olarak yerleştirilmelidir.
Cam veya diğer kap kaçak hasarları
Olası nedenler
Önerilen çözüm
•
•
•
Cam türü veya üretim işlemi. Deterjanın
kimyasal bileşimi.
Su sıcaklığı ve bulaşık makinesi programının
süresi.
•
•
•
Üretici tarafından bulaşık makinesine dayanıklı
olarak belirtilmiş cam ve porselen bulaşıklar
kullanın
Bulaşıkların tipine uygun olarak belirtilmiş
hafif bir deterjan kullanın Gerekirse, deterjan
üreticilerinden daha ayrıntılı bilgi alın.
Olabildiğince düşük sıcaklıkta bir program
seçin.
Hasarı önlemek için, program sona erdikten
sonra olabildiğince çabuk bir şekilde cam
kapları ve çatal bıçak takımını bulaşık
makinesinden çıkarın.
Bulaşık makinesi raflarını yükleme _21
DD81-01624A_TR_130612.indd 21
2013-06-13
11:33:23
Yıkama programları
CİHAZI AÇMA
Bir yıkama döngüsünü başlatma
1. Alt ve üst sepeti çekin, bulaşıkları yükleyip tekrar itin.
Önce alt sepeti ve ardından üst sepeti yüklemeniz önerilir (“Bulaşık makinesi raflarını yükleme” başlıklı bölüme
bakın).
2. Deterjanı dökün (“Deterjan ve su yumuşatıcısını kullanma” başlıklı bölüme bakın).
3. Fişi prize takın. Güç kaynağı 220-240 VAC / 50 HZ, prizin teknik özelliği 15A 250 VAC'dır. Su kaynağının uygun
basınçta açıldığını olduğunu kontrol edin.
4. Kapağı kapatın, makineyi açmak için Güç düğmesine basın.
Program düğmesine basın, yıkama programı aşağıdaki yönde değişir:
Yoğun  Eco  Hassas  Hızlı Yıkama  Ön Yıkama
Bir yıkama programı seçilirse, yanıt ışığı yanar. Ardından, Başlat/Duraklat düğmesine basın, bulaşık makinesi
çalışmaya başlayacaktır.
Yıkama sırasında duraklatmak için Başlat/Duraklat düğmesine bastığınızda, çalışma göstergesi yanıp sönmeyi
durdurur ve bulaşık makinesini çalıştırmak için Başlat/Duraklat düğmesine basmadığınız takdirde dakikada bir bip
sesi çıkarır.
PROGRAMI DEĞİŞTİRME...
Öncül:
1. Devam eden bir döngü, yalnızca kısa bir süre çalıştıysa değiştirilebilir. Aksi takdirde, deterjan zaten dağıtılmış
ve cihaz yıkama suyunu boşaltmış olabilir. Bu durumda, deterjan dağıtıcısı yeniden doldurulmalıdır (“Deterjan
dağıtıcısını doldurma” başlıklı bölüme bakın).
2. Başlat/Duraklat düğmesine basın, makine bekleme durumuna gelecektir, 3 saniyeden daha uzun bir süre
Program düğmesine basın, ardından programı istediğiniz döngü ayarına getirebilirsiniz.
Bir yıkama döngüsü sırasında kapağı açarsanız, makine duraklatılır. Program ışığı yanıp sönmeyi durdurur ve
kapağı kapatmadığınız takdirde sesli uyarı dakikada bir öter. Kapağı kapattıktan sonra, makine 3 saniye sonra
otomatik olarak çalışmaya devam eder.
Modeliniz kesilme bellek işlevine sahipse, makine güç kesintisinden sonra seçilen programı bitirmek için devam
eder.
Bir bulaşık ekleme
Deterjan dağıtıcısı açılmadan önce, unutulan bir bulaşık istediğiniz zaman eklenebilir.
1. Başlat/Duraklat düğmesine basın ve bulaşık makinesinin içindeki sıcak buhardan kaynaklanan
yaralanma olasılığı olduğundan, kapağı yavaşça ve dikkatli bir şekilde açtığınızdan emin olun.
2. Püskürtme kolları çalışmayı durdurduktan sonra, kapağı tamamen açabilirsiniz.
3. Unutulan bulaşıkları ekleyin.
4. Kapağı kapatın. Bulaşık makinesi 3 saniye sonra çalışır.
UYARI: Yıkama sırasında kapağı açmak tehlikelidir, çünkü sıcak su sıçrayabilir. Bulaşık makinesi
çalışırken kapak açılırsa, bir güvenlik mekanizması etkinleştirilir ve döngüyü durdurur.
22_ Yıkama programları
DD81-01624A_TR_130612.indd 22
2013-06-13
11:33:23
YIKAMA DÖNGÜSÜNÜN SONUNDA
Kapağı dikkatlice açın. Kapak açıldığında, sıcak buhar çıkabilir!
•
•
•
Sıcak bulaşıklar darbelere karşı hassastır. Cihazdan çıkarılmadan önce, bulaşıkların soğuması için yaklaşık 15
dakika beklenmelidir.
Bulaşık makinesinin kapağını açın, aralık bırakın ve bulaşıkları çıkarmadan önce birkaç dakika bekleyin. Bu
şekilde, daha soğuk olurlar ve kuruma daha iyi bir duruma gelir.
Bulaşık makinesini boşaltın.
Bulaşık makinesinin içinin ıslak olması normaldir.
Önce alt sepeti ve ardından üst sepeti boşaltın. Bu üst sepetteki bulaşıklardan alt sepetteki bulaşıklara su
damlamasını önler.
05 YIKAMA PROGRAMLARI
Çalışma döngüsü sona erdiğinde, bulaşık makinesinin sesli uyarısı kısaca öter ve ardından durur. Dijital ekranda, yalnızca
program sona erdiğinde “End” (Bitti) yazısı görüntülenir.
1. Güç düğmesine basarak bulaşık makinesini kapatın.
2. Su musluğunu kapatın!
YIKAMA DÖNGÜSÜ TABLOSU
Program
Yoğun
Eco
(*EN 50242)
Hassas
Hızlı Yıkama
Ön Yıkama
Döngü
Döngü seçim bilgisi
Döngü Tanımı
Ön Yıkama (50 °C)
Ön Yıkama
Yıkama (65 °C)
Durulama
Durulama (55 °C)
Kurutma
Ön Yıkama
Yıkama (47 °C)
Tabak, bardak, çanak ve hafif kirlenmiş
Durulama
tavalar gibi az kirli bulaşıklar.
Durulama (64 °C)
Kurutma
Ön Yıkama
Normal şekilde kirlenmiş ve bardak gibi Yıkama (40 °C)
kırılgan öğeler için.
Durulama (60 °C)
Kurutma
Yıkama (40 °C)
Kurutma gerektirmeyen hafif kirlenmiş
Durulama
bulaşıklar için daha kısa yıkama.
Durulama (45 °C)
Önceden temizlenmiş bulaşıklar veya
bardaklar. Hiç deterjan dağıtılmaz ve
Ön Yıkama
kurutma döngüsü başlatılmaz.
Yoğun olarak kirkenmiş tabak,
tava, güveç gibi bulaşıklar ve kuru
yiyeceklerin bir miktar bekleyerek
üzerinde kuruduğu bulaşıklar için.
Deterjan
ön/ana
Enerji
(Kw/saat)
Su (ℓ)
5/25 g
(veya 3'ü 1
arada)
1.4
17.5
5/25 g
(veya 3'ü 1
arada)
1.03
12
5/25 g
0.9
14.5
20 g
0.6
10.5
-
0.1
3.8
* EN 50242: Bu program test döngüsüdür. EN 50242 uyarınca uyumluluk testi bilgileri şöyledir:
•
•
•
Kapasite: 12 yer ayarı
Üst Sepetin Konumu: alt konuma
Parlatıcı ayarı: 4
Yıkama programları _23
DD81-01624A_TR_130612.indd 23
2013-06-13
11:33:23
Temizlik ve bakım
FİLTRELERİ TEMİZLEME
Filtreleme sistemi
Sizin için kolay olması amacıyla, borunun iç kısmına erişimi kolay boşaltma pompası ve filtreleme sistemi
yerleştirdik. Filtreleme sistemi üç bileşenden oluşur: ana filtre, kaba filtre ve ince filtre.
1. Ana filtre: Bu filtre tarafından tutulan yiyecek ve kir parçacıkları alt püskürtme
kolundaki özel bir fıskiye ile öğütülür ve boşaltma sırasında akıtılır.
2. Kaba filtre: Tahliyeyi tıkayabilecek kemik veya cam parçaları daha büyük
parçalar kaba filtrede tutulur. Bu filtre tarafından yakalanan bir öğeyi almak
için, bu filtrenin üstünde bulunan sekmeleri yavaşça sıkın ve kaldırın.
3. İnce filtre: Bu filtre hazne alanındaki kir ve yiyecek kalıntısını tutar ve bir
döngü sırasında bulaşıklarda birikmesini önler.
2
1
3
DİKKAT: İnce filtreyi baş aşağı tutmayın.
Filtre kurulumu
En iyi performans ve sonuçlar için, filtre kurulumu temizlenmelidir. Filtre yıkama suyundaki yiyecek
parçacıklarının, döngü sırasında devridaim edilmesini sağlayarak, bunları etkili bir biçimde temizler. Bu
nedenden ötürü yarı dairesel filtreyi ve akan suyun altındaki kapağı yıkayarak her bir döngüden sonra filtrede
tutulan büyük yiyecek parçacıklarını temizlemek iyi bir fikirdir. Filtre kurulumunu çıkarmak için, saatin tersi
yönde döndürün ve filtre kurulumunu yukarı doğru kaldırın. Tüm filtre kurulumu düzenli olarak temizlenmelidir.
Kaba filtreyi ve ince filtreyi temizlemek için, bir temizlik fırçası kullanın. Ardından, tüm kurulumu yerine
yerleştirip aşağı doğru bastırarak ve saat yönünde döndürerek bulaşık makinesine yeniden takın.
Açık
Bulaşık makinesi filtresiz kesinlikle kullanılmamalıdır. Filtrenin yanlış takılması cihazın performansını azaltabilir
ve bulaşıklara ve mutfak eşyalarına hasar verebilir.
UYARI: Bulaşık makinesini kesinlikle filtre yerinde değilken çalıştırmayın. Filtreleri temizlerken, bunlara
hasar vermeyin. Aksi halde, filtreler belirtildiği şekilde işlev görmez ve yetersiz yıkama sonuçlarıyla veya
dahili parçalarda hasarla karşılaşılabilir.
24_ Temizlik ve bakım
DD81-01624A_TR_130612.indd 24
2013-06-13
11:33:24
PÜSKÜRTME KOLLARINI TEMİZLEME
Açık
KAPAĞI TEMİZLEME
06 TEMİZLEME VE BAKIM
Sert su kimyasalları püskürtme kolları fıskiyelerini ve yataklarını tıkayabileceğinden,
püskürtme kollarının düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Orta püskürtme kolunu
çıkarmak için, somunu tutun ve çıkartmak için kolu saat yönünde döndürün. Alt
püskürtme kolunu çıkarmak için, püskürtme kolunu yukarı doğru çekin. Kolları sabunlu ve
sıcak suyla yıkayın ve fıskiyeleri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın. İyice yıkadıktan
sonra, bunları tekrar takın.
Kapağın çevresindeki kenarı temizlemek için, yalnızca yumuşak, sıcak ve nemli bir bez
parçası kullanın. Suyun kapak kilidine ve elektrikli bileşenlere sızmasını önlemek için,
herhangi bir türden sprey temizleyici kullanmayın.
Ayrıca, cilayı çizebileceğinden dış yüzeyler üzerinde kesinlikle aşındırıcı temizleyiciler veya
ovucu süngerler kullanmayın. Bazı kağıt havlular da çizik yapabilir veya yüzey üzerinde
lekeler bırakabilir.
UYARI: Kapak kilidine ve elektrikli bileşenlere hasar verebileceğinden, kapak panelini sprey bir temizleyiciyle
kesinlikle temizlemeyin. Paslanmaz çelik yüzey üzerinde çizik yapma ve leke bırakma riski olduğundan, aşındırıcı
maddelerin ve bazı kağıt havluların kullanılması önerilmez.
BULAŞIK MAKİNESİNİN BAKIMI
Kontrol panelini temizlemek için, hafif nemli bir bez kullanın ve ardından iyice kurulayın. Dış yüzeyi temizlemek için, iyi bir
cihaz mum cilası kullanın.
Bulaşık makinesinin herhangi bir kısmında keskin nesneler, ovucu süngerler veya sert temizleyiciler kullanmayın.
DONMAYA KARŞI KORUMA
Bulaşık makineniz kış boyunca ısıtılmayan bir alanda bırakılacaksa:
1. Bulaşık makinesinin elektrik bağlantısını kesin.
2. Su kaynağını kapatın ve su giriş borusunu su valfinden çıkarın.
3. Suyu giriş borusundan ve su valfinden boşaltın. (Suyun dökülmesi için bir kap kullanın.)
4. Su giriş borusunu ve su valfini yeniden bağlayın.
5. Filtreyi alttaki borudan çıkarın ve haznedeki suyu almak için bir sünger kullanın.
Temizlik ve bakım _25
DD81-01624A_TR_130612.indd 25
2013-06-13
11:33:24
Temizlik ve bakım
BULAŞIK MAKİNENİZİ KORUMA
•
•
•
•
•
•
Her Yıkamadan Sonra
Her yıkamadan sonra, cihaza giden su kaynağını kapatın ve içerideki nemin ve kokunun gitmesi için kapağı hafif
aralık bırakın.
Fişi Prizden Çıkarma
Temizlikten veya bakım gerçekleştirmeden önce, fişi prizden mutlaka çıkarın.
Çözücü veya Aşındırıcı Temizleme Yapmayın
Bulaşık makinenizin dış yüzeyini ve lastik parçalarını temizlemek için, çözücü veya aşındırıcı temizlik ürünleri
kullanmayın, yalnızca bir bez ve sıcak sabunlu su kullanın. İç kısmın yüzeyindeki noktaları veya lekeleri temizlemek
için, suyla ve çok az beyaz sirkeyle ya da özellikle bulaşık makineleri için yapılmış bir temizlik ürünü kullanın.
Tatile Giderken
Tatile giderken, boş bulaşık makinesinde bir yıkama döngüsü çalıştırmanız ve ardından fişi prizden çıkarmanız, su
kaynağını kapatmanız ve cihazın kapağını hafif açık bırakmanız önerilir. Bu contaların daha uzun ömürlü olmasını
sağlar ve cihaz içinde koku oluşumunu önler.
Cihazı Taşıma
Cihazın taşınması gerekiyorsa, dik konumda tutmaya çalışın. Kesinlikle gerekiyorsa, sırt üstü konumlandırılabilir.
Contalar
Bulaşık makinesinde koku oluşumuna neden olan faktörlerden birisi de contalarda kalan yiyecektir. Nemli bir
süngerle düzenli temizlik bunun gerçekleşmesini önler.
26_ Temizlik ve bakım
DD81-01624A_TR_130612.indd 26
2013-06-13
11:33:24
Sorun giderme
Üretici, ürünün sürekli olarak geliştirilmesi ve güncellenmesine yönelik bir politika
izlemektedir, önceden bildirmeksizin değişiklikler yapabilir.
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE
OLASI NEDEN
YAPILACAK ŞEY
•
Sigorta patlamıştır veya devre
kesici devreye girmiştir.
•
Sigortayı değiştirin veya devre kesiciyi sıfırlayın.
Bulaşık makinesiyle aynı devreyi paylaşan
diğer cihazların fişini prizden çıkarın.
•
Güç kaynağı açılmamıştır.
•
Bulaşık makinesinin açıldığından ve kapağın
sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.
Güç kablosunun prize düzgün bir şekilde
takıldığından emin olun
•
Suyun basıncı düşüktür.
•
Su kaynağının düzgün şekilde bağlanıp
bağlanmadığını ve suyun açılıp açılmadığını
kontrol edin.
Boşaltma pompası
durmuyor
•
Taşma.
•
Sistem taşmayı algılayacak şekilde
tasarlanmıştır. Bu meydana geldiğinde,
devridaim pompası kapatılır ve boşaltma
pompası çalıştırılır.
Gürültü
•
Bazı duyulabilir sesler
normaldir.
•
Ses, yumuşak yiyecek ufalama işleminden ve
deterjan haznesi deliğinden gelir.
•
Mutfak eşyaları sepetlerde
sabit değildir veya bazı küçük
bulaşıklar sepete düşmüştür.
•
Her şeyin bulaşık makinesi içinde sabit
olduğundan emin olun.
•
Motor uğulduyor.
•
Bulaşık makinesi düzenli olarak
kullanılmıyordur. Sık sık kullanmıyorsanız,
contaları nemli tutmak için haftada bir
doldurmayı ve geri boşaltmayı unutmayın.
•
Uygun olmayan deterjan.
•
Köpükleri önlemek için yalnızca özel bulaşık
makinesi deterjanı kullanın.
Bu gerçekleşirse, bulaşık makinesini açın ve
köpüğün uçmasını sağlayın.
Boruya 4 litre soğuk su ekleyin. Bulaşık
makinesini kapatıp kilitleyin, ardından suyu
boşaltmak için “suda bekletme” yıkama
döngüsünü başlatın. Gerekirse, tekrar edin.
Borunun içindeki
köpükler
•
•
•
Parlatıcı sıçraması.
•
Parlatıcı sıçrarsa her zaman hemen silin.
Boru içindeki lekeler
•
Renklendiricili deterjan
kullanılmıştır.
•
Deterjanın renklendiricisiz olduğundan emin
olun.
Bulaşıklar kuru değil
•
Parlatıcı dağıtıcısı boştur.
•
Parlatıcı dağıtıcısının doldurulduğundan emin
olun.
Bulaşıklar ve çatal
bıçaklar temiz değil
•
Uygun olmayan program.
•
Daya yoğun bir yıkama programı seçin.
•
Uygun olmayan raf yüklemesi.
•
Deterjan haznesi ve püskürtme kolları
hareketinin büyük bulaşıklar tarafından
engellenmediğinden emin olun
07 SORUN GİDERME
SORUN
Bulaşık makinesi
çalışmıyor
Sorun giderme _27
DD81-01624A_TR_130612.indd 27
2013-06-13
11:33:24
Sorun giderme
SORUN
OLASI NEDEN
YAPILACAK ŞEY
Camlarda ve çatal bıçak
takımında lekeler ve
tabakalar
1. Aşırı sert su.
2. Düşük giriş sıcaklığı.
3. Bulaşık makinesini aşırı
doldurma.
4. Uygun olmayan doldurma.
5. Eski veya nemli toz deterjan.
6. Parlatıcı dağıtıcısının boş
olması.
7. Yanlış deterjan miktarı.
Camlardaki noktaları gidermek için:
1. Metal çatal bıçakları bulaşık makinesinden
çıkarın.
2. Deterjan eklemeyin.
3. En uzun döngüyü seçin.
4. Bulaşık makinesini başlatın ve yaklaşık 18 ila
22 dakika çalışmasını sağlayın, ardından ana
yıkamaya geçecektir.
5. Bulaşık makinesinin altına 2 fincan beyaz sirke
dökmek için kapağı açın.
6. Kapağı kapatın ve bulaşık makinesinin
döngüyü tamamlamasını bekleyin. Sirke işe
yaramazsa: Sirke yerine 1/4 fincan (60 ml)
sitrik asit kristali ekleyerek yukarıdaki işlemi
tekrarlayın.
Camda bulanıklık
•
Yumuşak su ve çok fazla
deterjan birleşimi.
•
Suyunuz yumuşaksa daha az deterjan kullanın
ve camları yıkamak ve temizlemek için en kısa
döngüyü seçin.
İç yüzeylerde sarı veya
kahverengi tabaka
•
Çay veya kahve lekeleri.
•
Lekeleri elle temizlemek için, 1/2 fincan
çamaşır suyu çözeltisi ve 3 fincan sıcak su
kullanın.
UYARI: İç kısmı temizlemeden önce, ısıtma
öğelerinin soğumasını sağlamak için bir
döngüden sonra 20 dakika beklemeniz
gerekir. Bu talimatın yerine getirilmemesi
yanmaya neden olabilir.
•
Sudaki demir birikintileri genel
tabaka oluşumuna neden
olabilir.
•
Özel bir filtre için su yumuşatıcısı şirketini
aramanız gerekir.
İç yüzeyde beyaz tabaka
•
Sert su mineralleri.
•
İç kısmı temizlemek için, bulaşık makinesi
deterjanı ile nemli bir sünger kullanın ve lastik
eldiven takın. Köpük veya baloncuk riski
nedeniyle, asla bulaşık makinesi deterjanı hariç
başka bir temizleyici kullanmayın.
Deterjan haznesi kapağı
kilitlenmiyor
•
İbre KAPALI konumda değildir. •
İbreyi KAPALI konuma getirin ve kapak kilidini
sola doğru kaydırın.
Dağıtıcı haznelerinde
deterjan kalıyor
•
Bulaşıklar deterjan haznelerini
engelliyordur.
•
Bulaşıkları düzgün şekilde yeniden yükleyin.
Buhar
•
Normal bir durumdur.
•
Kurutma ve su boşaltma sırasında kapak kilidi
tarafından sağlanan havalandırma nedeniyle
biraz buhar gelir.
Bulaşıklarda siyah veya
gri işaretler
•
Alüminyum çatal bıçaklar
bulaşıklara sürtünmüştür.
•
Bu işaretleri gidermek için, hafif aşındırıcı
temizleyici kullanın.
Borunun altında su
kalıyor
•
Bu normaldir.
•
Borunun altındaki çıkış çevresinde az bir miktar
su kalması su contasının nemli kalmasını
sağlar.
28_ Sorun giderme
DD81-01624A_TR_130612.indd 28
2013-06-13
11:33:24
SORUN
Bulaşık makinesi kaçak
yapıyor
YAPILACAK ŞEY
Dağıtıcı aşırı doludur veya
parlatıcı sıçramıştır.
•
Parlatıcı dağıtıcısını aşırı doldurmamaya dikkat
edin.
Sıçrayan parlatıcı aşırı kullanıma neden olabilir
ve yüksek akışa yol açabilir.
Herhangi bir sıçramayı nemli bir bezle silin.
•
Bulaşık makinesi dengeli değil. •
Bulaşık makinesinin dengeli olduğundan emin
olun.
•
Kapak açıktır.
•
Kapak açık olduğunda, Güç düğmesi hariç
hiçbir düğme çalışmaz. Kapağı kapatın ve
düğmeye yeniden basın.
•
Çocuk kilidi fonksiyonu
seçilmiştir.
•
Çocuk kilidi fonksiyonu seçildiğinde, düğmeler
yanıt vermez. Bu fonksiyonun kilidini açmak
için, hem 3 in 1 (3'ü 1 arada) hem de
Gecikmeli başlatma düğmelerine üç (3)
saniye boyunca basın.
Ayrıca, güç kablosu yeniden bağlandığında,
Çocuk kilidi fonksiyonu açılır.
07 SORUN GİDERME
Düğmeler güç açık
durumunda çalışmıyor
OLASI NEDEN
•
Yıkama performansı sorunu bir güç kaynağı sorunundan kaynaklanabilir. Servisi aramadan önce başka
bir programı deneyin.
HATA KODLARI
Bir hata meydana geldiğinde, sizi bilgilendirmek için bir hata kodu görüntülenebilir:
KODLAR
ANLAMI
1. Musluklar kapalıdır veya su girişi
sınırlandırılmıştır.
2. Suyun basıncı düşüktür.
3. Su giriş valfi veya Akış ölçer
çalışmıyordur.
4. Boşaltma pompası çalışmıyordur.
(Su basıncı yazılımı yüksek seviye
algılamıştır, bu nedenle daha fazla su
alamıyordur.)
Isıtıcı hatası
• Daha uzun ısıtma süresi, ancak gerekli
sıcaklığa ulaşamama.
1. Isıtıcı veya sıcaklık sensörü
bozulmuştur.
2. Isıtıcı çalışma adımında Borudaki su
çok azdır.
3. Düşük seviye Koruma cihazı
çalışmıyor.
Kaçak hatası
• Kaçak sensörü herhangi bir su kaçağı
algılamıştır
Bulaşık makinesi aşırı doldurulmuştur.
Alt tepside bir yerlerden kaçak vardır.
Sıcaklık sensörü arızası
Kısa/Açık devre veya sıcaklık sensörü
arızası vardır.
4E
HE
LE
tE
OLASI NEDENLER
Su besleme hatası
• Daha uzun su giriş süresi
UYARI: Taşma gerçekleşirse, servisi aramadan önce ana su kaynağını kapatın. Aşırı doldurma veya küçük kaçak
nedeniyle altlık tepsisinde su varsa, bulaşık makinesi yeniden başlatılmadan önce su boşaltılmalıdır.
Sorun giderme _29
DD81-01624A_TR_130612.indd 29
2013-06-13
11:33:25
Ek
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model
DW-FN310T, DW-FN310W
Türü
Ayaklı Solo Bulaşık Makinesi
Yıkama kapasitesi
12 yer ayarı
Güç
yalnızca 220 - 240 V / 50 Hz AC
Su basıncı
0,04 ~ 1,0 MPa
Nominal güç kullanımı
1760-2100 W
Sıcak su bağlantısı
Maks.60 °C
Kurutma türü
Yoğun kurutma sistemi
Yıkama türü
Döner ağızlık spreyi
Boyutlar
598 x 600 x 845 mm (Genişlik×Derinlik×Yükseklik)
Ağırlık
Paketlenmemiş 47 kg
ÜRÜN BOYUTU
598
600
845
1175
30_ Ek
DD81-01624A_TR_130612.indd 30
2013-06-13
11:33:25
Standard test için
*EN 50242 uyarınca uyumluluk testi bilgileri şöyledir:
Aşağıdaki şekiller Avrupa Standartlarına (EN50242) bağlı olarak sepetlerin uygun şekilde yüklenmesini
göstermektedir
• Yıkama kapasitesi: 12 yer ayarı
• Test standardı: EN50242/IEC60436
• Üst sepetin konumu: alt konuma
• Yıkama döngüsü : Eco
• Ek seçenekler: Yok
• Parlatıcı ayarı: 4
• Su yumuşatıcısı ayarı : H4
• Standart deterjan miktarı : ön/yıkama 5 g + ana/yıkama 25 g
• Araçların düzenlenmesiyle ilgili aşağıdaki şekillere bakın
<Üst sepet>
1
İÇERİ
3
1
4
5 6
2
3
3
Fincanlar
1
3
1
3
4
Fincan tabakları
Bardaklar
Küçük boy servis kasesi
5
6
Orta boy servis kasesi
Büyük boy servis kasesi
2
1
<Alt sepet>
7
8
Tatlı tabakları
Yemek tabakları
9
10
Çorba kaseleri
Kayık tabaklar
İÇERİ
İÇERİ
<Çatal bıçak sepeti>
1
Çorba kaşıkları
5
Tatlı kaşıkları
2
Çatallar
6
Servis kaşıkları
3
Bıçaklar
7
Servis çatalları
4
Çay kaşıkları
8
Sos kepçeleri
Standard test için _31
DD81-01624A_TR_130612.indd 31
2013-06-13
11:33:25
Ürün fişi
YÖNETMELİK (AB) NO 1059/2010
Tedarikçi
SAMSUNG
Model adı
DW-FN310T
DW-FN310W
Nominal Kapasite (yer ayarı)
12
Enerji verimliliği sınıfı
A+
Yıllık enerji tüketimi, (AE c) (kWh/yıl) 1)
291
Standart döngü enerji tüketimi, (E t) (Kwh)
1.03
Kapalı modda güç tüketimi, P o (W)
0.46
Açık bırakma modunda güç tüketimi, P l (W)
0.58
Yıllık su tüketimi, (AE c) (L/yıl)
2)
Kurutma verimliliği sınıfı, A’dan (en yüksek verimlilik) G’ye
(en düşük verimlilik)
3360
A
Standart program 3)
Eco
Standart döngü için program süresi (dk)
175
Açık bırakma modunun süresi, (T l) (dk.)
Sınırsız
Hava kaynaklı akustik gürültü emisyonları (dBA re 1pW)
Ankastre
Kurulum
50
-
Tezgah Altı
Evet
Solo
Evet
1) soğuk su kullanılan standart 280 yıkama döngüsüne ve düşük güç tüketimi modlarına dayanmaktadır. Gerçek
enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
2) standart 280 yıkama döngüsüne dayanmaktadır. Gerçek su tüketimi cihazın kullanımına bağlı olarak değişebilir.
3) 'Standart program’ normal kirlilikteki sofra gereçlerini temizlemek için uygun olan standart yıkama döngüsüdür
ve su ve enerjinin bir arada tüketimi açısından en verimli programdır.
32_ Ürün fişi
DD81-01624A_TR_130612.indd 32
2013-06-13
11:33:31
Not
DD81-01624A_TR_130612.indd 33
2013-06-13
11:33:32
Not
DD81-01624A_TR_130612.indd 34
2013-06-13
11:33:32
Not
DD81-01624A_TR_130612.indd 35
2013-06-13
11:33:32
ÜRETİCİ:
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAKS: +82 31 200 6986
LVD:
Jiangsu T Ü V Product Service Ltd –
Guangzhou Branch 5F, Communication
Building,
163 Pingyun Rd, Huangpu Ave. West
Guangzhou 510656 P. R. China
EMC:
Jiangsu T Ü V Product Service Ltd –
Guangzhou Branch 5F, Communication
Building,
163 Pingyun Rd, Huangpu Ave. West
Guangzhou 510656 P. R. China
“EEE Yönetmeliğine Uygundur.”
“Bu EEE, RoHs ile uyumludur”
SORULAR VE YORUMLAR
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET
EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
IRAN
021-8255
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
JORDAN
800-22273
065777444
www.samsung.com
Kod No: DD81-01624A_TR
DD81-01624A_TR_130612.indd 36
2013-06-13
11:33:32
DW-FN310T
DW-FN310W
Dishwasher
user manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
DD81-01624A_EN_130612.indd 1
2013-06-12
3:51:57
Safety information
Please read this User Information carefully and keep it to refer to at a later date.
Pass it on to any subsequent owner of the appliance.
This manual contains sections of Safety Instructions, Part and Features,
Installation your dishwasher and Troubleshooting etc.
Carefully reading it before using the dishwasher will help you to use and maintain
the dishwasher properly.
The manufacturer, following a policy of constant development and up-dating of the product, may make
modifications without giving prior notice.
WARNING: When using your dishwasher, follow the below basic precautions including the following:
PROPER USE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place. Open the door very
carefully if the dishwasher is operating. There is a risk of water squirting out.
Do not place any heavy objects of stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
When loading items to be washed:
- Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
- Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cut-type injuries;
Warning : knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points
down or placed in a horizontal position.
Check that the detergent receptacle is empty after completion of the wash cycle.
Do not wash plastic items unless they are marked dishwasher safe or the equivalent. For plastic items
not so marked, check the manufacturer’s recommendations.
Use only detergent and rinse additives designed for an automatic dishwasher. Never use soap, laundry
detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
Other means for disconnection from the supply must be incorporated in the fixed wiring with at least 3
mm contact separation in all poles.
Keep children away from detergent and rinse aid, keep children away from the open door of the
dishwasher, there could still be some detergent left inside.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
Dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid
contact with skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.
The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly
qualified person in order to avoid a hazard.
Please dispose of packing materials properly.
Use the dishwasher only for its intended function.
During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
Do not tamper with controls.
The appliance is to be connected to the water mains using new hose sets and the old hose-sets should
not be reused.
READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION
CAREFULLY SAVE THESE INSTRUCTIONS
2_ Safety information
DD81-01624A_EN_130612.indd 2
2013-06-12
3:54:23
DISPOSAL
Dispose of the dishwasher packaging material correctly.
All packaging materials can be recycled.
Plastic parts are marked with the standard international abbreviations:
PE
PS
POM
PP
ABS
for polyethylene, e.g. sheet wrapping material
for polystyrene, e.g. padding material
polyoxymethylene, e.g. plastic clips
polypropylene, e.g. Salt filler
Acrylonitrile Butadiene Styrene, e.g. Control Panel.
WARNING: Packaging material could be dangerous for children!
For disposing of package and the appliance please go to a recycling centre. Therefore cut off the
power supply cable and make the door closing device unusable.
Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste
paper collection for recycling.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this product.
For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and
your household waste disposal service.
INSTRUCTION ABOUT THE WEEE MARK
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its
electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or
human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of
waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or
their local government office, for details of where and how they can take these items for
environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the
purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.
READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION
CAREFULLY SAVE THESE INSTRUCTIONS
Safety information _3
DD81-01624A_EN_130612.indd 3
2013-06-12
3:54:23
Contents
PART AND FEATURES
5
INSTALLING YOUR DISHWASHER
8
USING THE DETERGENT AND WATER
SOFTENER
11
LOADING THE DISHWASHER RACKS
18
WASHING PROGRAMMES
22
CLEANING AND CARE
24
TROUBLESHOOTING
27
APPENDIX
30
5
6
7
Dishwasher features
Control panel
Displays
9
10
10
10
Water supply and drain
Connection of drain hoses
Position the appliance
Start of dishwasher
11
12
13
15
17
Water softener
Loading the salt into the softener
Fill the rinse aid dispenser
Function of detergent
How to use the 3 in 1 option
18
19
19
20
21
Loading the upper basket
Loading the lower basket
Folding spikes of lower basket
Cutlery(silverware) basket
For washing in the dishwasher the following
cutlery/dishes
22
22
23
23
Turning on the appliance
Change the program...
At the end of the wash cycle
Wash cycle table
24
25
25
25
25
26
Cleaning the filters
Cleaning the spray arms
Cleaning the door
Caring for the dishwasher
Protect against freezing
How to keep your dishwasher in shape
27
29
Before calling for service
Error codes
30
30
Specifications
Product dimension
4_ Contents
DD81-01624A_EN_130612.indd 4
2013-06-12
3:54:23
Part and features
DISHWASHER FEATURES
Front & Rear view
01 PART AND FEATURES
6
1
2
7
8
3
4
5
10
9
1 Upper Basket
4 Salt Container
7 Spray arms
2 Duct nozzle
5 Dispenser
8 Filter assembly
3 Lower Basket
6 Cup Shelf
9 Inlet water valve
10 Drain hose
Accessory parts - User manual, Salt funnel, cutlery basket.
Part and features _5
DD81-01624A_EN_130612.indd 5
2013-06-12
3:54:24
Part and features
CONTROL PANEL
1
5
6
7
4
3
2
8
1
POWER BUTTON
Press this button to turn on your dishwasher: the screen lights up.
2
3 IN 1 OPTION BUTTON
To select 3 in 1 option which needs not salt and rinse aid but a 3 In1
tablet. This option can be selected on Intensive, Eco program only.
3
DELAY START BUTTON
Press this button to set the delayed hours for washing. You can delay
the start of washing up to 24 hours. One press on this button delays
the start of washing by one hour.
4
CHILD LOCK BUTTON
This option allows you to lock the buttons on the control panel so
children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the
buttons on the panel.
To lock and unlock the buttons on the control panel, hold down both
the 3 in 1 and Delay start buttons for three (3) seconds.
5
DISPLAY WINDOW
Running indicator, delay time, error codes and etc.
6
PROGRAM BUTTON
To select washing program press the button.
7
START/PAUSE BUTTON
In Power on condition, close the dishwasher door and select the cycle
and desired options. Press the Start/Pause button to begin the cycle.
Whenyouwanttopausethedishwasherwhilerunning,presstheStart/Pause
button and make sure to open the door slowly and carefully.
You can reset the machine by pressing the Start/Pause button for 3
seconds during washing. After reset, the dishwasher goes to the initial
state except salt consumption setting of water softener.
8
HALF LOAD BUTTON
To select Half load function. (With this Half load function you can only
use it when you have only about or less than 6 place setting dishware,
and you will see less water and energy consumption. It can only be
used with Intensive, Eco and Delicate.)
•
•
When the door is open only the Power button will operate.
You can select options (3 in 1, Delay start and/or Half load) before starting a cycle.
IMPORTANT: To get the best performance from your dishwasher, read all the operating instructions
before using it for the first time.
6_ Part and features
DD81-01624A_EN_130612.indd 6
2013-06-12
3:54:24
DISPLAYS
1
01 PART AND FEATURES
2
1
PROGRAM ICON
When press the Program button, each program is selected.
2
3*8 SEGMENT
Display the remaining time, error code, or delay time.
RINSE AID INDICATOR
When rinse aid is needed refill, this indicator is on. Refill the rinse aid
to dispenser.
3 IN 1 ICON
When select 3 in 1 option.
SALT INDICATOR
When salt is needed refill, this indicator is on. Refill the salt to water
softener.
CHILD LOCK ICON
When select Child lock function.
HALF LOAD ICON
When select Half load option.
WATER INLET
INDICATOR
When occur water inlet problem. Check the water faucet or water inlet
hose.
Part and features _7
DD81-01624A_EN_130612.indd 7
2013-06-12
3:54:24
Installing your dishwasher
WARNING : Electrical shock hazard
Disconnect electrical power before installing dishwasher.
Failure to do so could result in death or electrical shock.
ATTENTION: The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.
About electricity connecting
CAUTION, for personal safety:
DO NOT USE AN EXTENSION CORD OR AN ADAPTER PLUG WITH THIS APPLIANCE.
DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CUT OR REMOVE THE THIRD GROUNDING
PRONG FROM THE POWER CORD.
Electrical requirements
•
•
An AC 220-240 V / 50 Hz fuse or a circuit breaker.
An individual branch circuit serving your dishwasher.
Grounding instructions
Insure proper ground exists before use
This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding
will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance of electric
current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor
and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed
and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
WARNING: Improper connection of the equipment grounding conductor can result in the
risk of an electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you
are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided
with the appliance.
8_ Installing your dishwasher
DD81-01624A_EN_130612.indd 8
2013-06-12
3:54:25
WATER SUPPLY AND DRAIN
Cold water connection
02 INSTALLING
Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4 (inch) connector
and make sure that it is fastened tightly in place.
If the water pipes are new or have not been used for an extended period
of time, let the water run to make sure that the water is clear. This
precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked
and damage the appliance.
Hot water connection
The water supply to the appliance can also be connected to the house hot water line (centralized
system, heating system), as long as it does not exceed a temperature of 60 °C. In this case, the
wash cycle time will be shortened by about 15 minutes and the wash efficiency slightly reduced.
The connection must be made to the hot water line following the same procedures as those for
the connection to the cold water line.
Positioning the appliance
Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind
it, and the sides, along the adjacent cabinets or wall. The dishwasher is equipped with
water supply and drain hoses that can be positioned to the right or the left to facilitate
proper installation.
How to drain excess water from hoses
If the sink is 1000 mm higher from the floor, the excess water in hoses cannot be drained
directly into the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or suitable
container that is held outside and lower than the sink.
Water outlet
Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks.
Ensure that the water inlet hose is not kinked or squashed.
Extension hose
If you need a drain hose extension, Use a similar size and quality drain hose.
It must be no longer than 4 metres; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be
reduced.
Syphon connection
The waste connection must be at a height of between 40 cm (minimum) and 100 cm (maximum)
from the bottom of the dishwasher. The water drain hose should be fixed by a hose clip.
Installing your dishwasher _9
DD81-01624A_EN_130612.indd 9
2013-06-12
3:54:25
Installing your dishwasher
CONNECTION OF DRAIN HOSES
Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making
sure to avoid bending or crimping it. The top of the hose must be at a height between 40 and 100 cm. The
free end of the hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.
Max 1000 mm
Drain pipe
Min. 400 mm
Counter
NOTE
The top of the hose must
be at a height between 40
and 100cm.
The free end of the hose
must not be immersed in
water.
40 mm
POSITION THE APPLIANCE
Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides,
along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that
can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.
Levelling the Appliance
Once the appliance is positioned for levelling, the height of the
dishwasher may be altered via adjustment of the screwing level of the
feet. In any case, the appliance should not be inclined more than 2°.
START OF DISHWASHER
The followings should be checked before starting the dishwasher.
1. the dishwasher is level and fixed.
2. the inlet valve is opened.
3. there leakage at the connections of the conducts.
4. the wires are tightly connected.
5. the power is switched on.
6. the inlet and drain hoses are not knotted.
7. All packing materials and printings should be taken out from the dishwasher.
ATTENTION: After installation please put this manual in a safe place. The contents of this manual can
be useful to users.
10_ Installing your dishwasher
DD81-01624A_EN_130612.indd 10
2013-06-12
3:54:25
Using the detergent and water
softener
WATER SOFTENER
03 DETERGENT AND WATER SOFTENER
The water softener must be set manually, using the water hardness dial.
The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental
or adverse effect on the operation of the appliance. The higher the content of these minerals and salts, the
harder your water is. The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area.
Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.
Adjusting salt consumption
The dishwasher is designed to allow for adjusting the amount of salt consumed based on the
hardness of the water used. This is intended to Spelling - optimise - customise the level of salt
consumption so that the salt consumption could be set proceed as follows:
1. Switch on the appliance;
2. Press the Start/Pause button for more than 3 seconds to start the water softener set model
within 60seconds after the appliance was switched on;
3. Press the Start/Pause button to select the proper set according to your local environment,
the sets will change in the following sequence: H1  H2  H3  H4  H5  H6; It is
recommended that adjustments should be made in accordance with the following table.
* The manufactory setting: H4 (EN 50242)
4. Wait for 5 seconds to end the set up model.
WATER HARDNESS
º dH
º fH
º Clark
mmol/l
Selector Position
Salt consumption
(gram/cycle)
Autonomy
(cycles/1 kgs)
0~5
0~9
0~6
0~0.94
H1
0
/
6~11
10~20
7~14
1.0~2.0
H2
20
60
12~17
21~30
15~21
2.1~3.0
H3
30
50
18~22
31~40
22~28
3.1~4.0
H4
40
40
23~34
41~60
29~42
4.1~6.0
H5
50
30
35~55
61~98
43~69
6.1~9.8
H6
60
20
1 dH (German degree) = 0.178 mmol/l
1 Clark (British degree) = 0.143 mmol/l
1 fH (French degree) = 0.1 mmol/l
Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.
WATER SOFTENER
The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the
dishwasher, deposits may form on dishes and utensils. The appliance is equipped with a
special softener that uses a salt specifically designed to eliminate lime and minerals from the
water.
Using the detergent and water softener _11
DD81-01624A_EN_130612.indd 11
2013-06-12
3:54:25
Using the detergent and water
softener
LOADING THE SALT INTO THE SOFTENER
Always use salt intended for use with dishwasher.
The salt container is located beneath the lower rack and should be filled as follows:
ATTENTION
•
•
•
Only use salt specifically designed for use in dishwashers! All other types of salt not specifically
designed for use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. In case of
damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is
liable for any caused damages.
Only fill with salt just before starting one of the complete washing programs. This will prevent any
grains of salt or salty water, which may have been split, remaining of the bottom of the machine for
any period of time, which may cause corrosion.
After the first wash cycle the control panel light expires.
1. Remove the lower basket and then unscrew and remove the cap from
the salt container.
Open
2. If you are filling the container for the first time, fill 2/3 of its volume with water (around 1 liter).
3. Place the end of the funnel (supplied) into the hole and introduce about
1,5 kg of salt. It is Normal for a small amount of water to come out of
the salt container.
4. Carefully screw the cap back on.
5. Usually, the salt warning light will be off after the salt container be filled with salt.
•
•
The salt container must be refilled when the salt warning light in the control panel comes on.
Though the salt container is filled enough, the indicator light may not light may not switch off until
the salt fully dissolves.
If there is no salt warning light in the control panel, you can judge when to load the salt into the
softener by the cycles that the dishwasher has run.
If a lot of salt is spilt inside the dishwasher run a pre wash program to clan the spillage.
12_ Using the detergent and water softener
DD81-01624A_EN_130612.indd 12
2013-06-12
3:54:25
FILL THE RINSE AID DISPENSER
Function of rinse aid
03 DETERGENT AND WATER SOFTENER
Rinse aid is automatically added during the last rinse, ensuring thorough rinsing, and spot and
streak free drying.
ATTENTION: Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser
with any other substances (e.g. dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would
damage the appliance.
When to refill the rinse aid dispenser
If there is no rinse-aid warning light in the control panel, you can judge the amount of rinse-aid by
the Colour of the optical level indicator “D” located next to the cap. When the rinse-aid container
is full, the whole indicator will be dark. As the rinse-aid diminishes, the size of the dark dot
decreases. You should never let the rinse aid get below 1/4 full.
As the rinse aid diminishes, the size of the black dot
on the rinse aid level indicator changes, as illustrated
below.
Full
3/4 full
1/2 full
1/4 full : Should refill to eliminate spotting
Empty
D (Rinse-Aid indicator)
Using the detergent and water softener _13
DD81-01624A_EN_130612.indd 13
2013-06-12
3:54:26
Using the detergent and water
softener
Rinse Aid dispenser
1. To open the dispenser, turn the cap to the “open” (left) arrow
and lift it out.
2. Pour the rinse aid into the dispenser, being careful not to
overfill.
3. Replace the cap by inserting it aligned with “open” arrow
and turning it to the closed (right) arrow.
The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your
dishes that can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to water to run
off the dishes.
Your dishwashers is designed to use liquid rinse aids. The rinse aid dispenser is located inside
the door next to the detergent dispenser. To fill the dispenser, open the cap and pour the rinse
aid into the dispenser until the level indicator turns completely black. The volume of the rinse aid
container is about 130 ml.
Be careful not to overfill the dispenser, because this could cause over sudsing. Wipe away any
spills with a damp cloth. Don’t forget to replace the cap before you close dishwasher door.
ATTENTION: Clean up any rinse aid spilt during filling with an absorbent cloth to avoid
excess foaming during the next wash.
Adjusting rinse aid dispenser
The rinse aid dispenser has four settings. Always start with the
dispenser set on “3”. If spots and poor drying are problems,
increase the amount of rinse aid dispensed by removing the
dispenser lid and rotating the dial to “4”. We suggest you to set
on “3” (Factory value is “3”).
Increase the dose if there are drops of water or lime spots on the dishes after washing.
Reduce it if there are sticky whitish streaks on the dishes or a bluish film on glassware or
knife blades.
14_ Using the detergent and water softener
DD81-01624A_EN_130612.indd 14
2013-06-12
3:54:26
FUNCTION OF DETERGENT
Detergents with its chemical ingredients are necessary to remove dirt, crush dirt and transport it out of the
dishwasher. Most of commercial quality detergents are suitable for this purpose.
WARNING: Dishwasher detergent is corrosive! Take care to keep it out of reach of children.
03 DETERGENT AND WATER SOFTENER
Proper Use of Detergent
Use only detergent specifically made for use in dishwashers. Keep your detergent fresh and dry. Don’t
put powder detergent into the dispenser until you’re ready to wash dishes.
Concentrated detergent
Based on their chemical composition, dishwasher detergent can be split in two basic types:
• conventional, alkaline detergents with caustic components
• low alkaline concentrated detergents with natural enzymes
The use of “normal” washing programmes in conjunction with concentrated detergents reduces
pollution and is good for your dishes; these wash programmes are specially matched to the
dirt-dissolving properties of the enzymes of the concentrated detergent. For this reason “normal”
wash programmes in which concentrated detergents are used can achieve the same results that
can otherwise only be achieved using “intensive” programmes.
Detergent tablets
Detergent tablets of different brands dissolve at different speeds. For this reason some detergent
tablets cannot dissolve and develop their full cleaning power during short programmes.
Therefore please use long programmes when using detergent tablets, to unsure the complete
removal of detergent residuals.
Detergent dispenser
The dispenser must be refilled before the start of each wash cycle following the instructions
provided in the Wash Cycle Table. Your dishwasher uses less detergent and rinse aid then
conventional dishwashers. Generally, only one tablespoon of detergent is needed for a normal
wash load. Also, more heavily soiled items need more detergent. Always add the detergent just
before starting the dishwasher, otherwise it could get damp and will not dissolve properly.
Fill the detergent in dispenser
1. If the lid is closed: press release button. The lid springs
open.
Push latch to open
2. Always add the detergent just before starting each
wash cycle. Only use branded detergent aid for
dishwasher.
Using the detergent and water softener _15
DD81-01624A_EN_130612.indd 15
2013-06-12
3:54:26
Using the detergent and water
softener
Amount of detergent to use
1. Fill the detergent dispenser with detergent.
The marking indicates the dosing levels, as illustrated on
right:
A. This section is for main wash detergent, approximately
25 g
B. This section is for the pre wash detergent,
approximately 5 g
If the dishes are heavily soiled, place an additional
detergent dose in the pre-wash detergent chamber. This
detergent will take effect during the pre-wash phase.
You can find information about the amount of detergent
for the single programmes on the “Wash cycle table”.
(See page 23)
Please be aware, that according to the soiling level and
the specific hardness of water differences are possible.
A
B
2. Close the lid and press until it locks in place.
Please observe the manufacturers dosing and storage recommendations as stated on the
detergent packaging.
Detergents
There are 3 sorts of detergents.
1. With phosphate and with chlorine.
2. With phosphate and without chlorine.
3. Without phosphate and without chloride.
Normally new pulverised detergent is without phosphate. The water softener function of
phosphate is not given. In this case we recommend to fill salt in the salt container even when the
hardness of water is only 6 dH. If detergents without phosphate were used in case of hard water
often white spots appear at dishes and glasses. In this case please add more detergent to reach
better results. Detergents without chlorine do only bleach a little. Strong and coloured spots will
not removed completely. In this case please choose a programme with higher temperature.
16_ Using the detergent and water softener
DD81-01624A_EN_130612.indd 16
2013-06-12
3:54:26
HOW TO USE THE 3 IN 1 OPTION
Your dishwasher has a 3 in 1 option which does not need salt and rinse aid but a 3 In1 tablet. This option
can select on Intensive, Eco program only.
03 DETERGENT AND WATER SOFTENER
The 3 in 1 setting is only for use with 3 in 1 tablets. If using 3 in 1 tablet without this option, the
appliance will not get it’s best performance.
1. Put the 3 in 1 tablet into the container then start the 3 in 1 option.
2. Close the lid and press until it locks in place.
When using 3 in 1 compact combination detergents ensure that
the lid can be closed correctly.
ATTENTION: Keep all detergents in a safe place out of
children’s reach. Always add the detergent in the dispenser just
before starting the dishwasher.
Using the detergent and water softener _17
DD81-01624A_EN_130612.indd 17
2013-06-12
3:54:26
Loading the dishwasher racks
For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.
Features and appearance of racks and silverware baskets may vary from your
model.
Attention before or after loading the dishwasher racks
Scrape off any large amounts of leftover food. It is not necessary to rinse the dishes under running
water. Place objects in the dishwasher in the following order:
1. Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are stood upside down.
2. Curved items, or those with recesses, should be at a slant so that water can run off.
3. They are stacked securely and can not tip over.
4. They do not prevent the spray arms from rotating while washing takes place.
Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the racks.
Removing the dishes
To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty
the lower basket first and then the upper basket.
LOADING THE UPPER BASKET
The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea
cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty).
Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water. Always place
glasses, cups & bowls upside down.
1
IN
3
1
4
5 6
2
3
3
1
3
1
Cups
1
3
4
Saucers
Glasses
Small serving bowl
5
6
Medium serving bowl
Large serving bowl
2
Adjusting the Upper Basket
The height of the upper basket can be adjusted in order to create more space for large utensils
both for the upper/lower basket.
The height of the upper basket can be
adjusted by placing the wheels on different
height of the rails. Long items, serving
cutlery, salad servers and knives should
be placed on the shelf so that they do not
obstruct the rotation of the spray arms.
Caution: We recommend adjusting
the height of the upper basket before
loading dishes into the basket. If you
adjust the the basket after loading the
dishes, you may damage the dishes.
To lower position
To upper position
18_ Loading the dishwasher racks
DD81-01624A_EN_130612.indd 18
2013-06-12
3:54:28
LOADING THE LOWER BASKET
7
8
Dessert dishes
Dinner plates
9
10
Soup plates
Oval platter
IN
04 LOADING THE RACKS
We recommend that you place large items which are most difficult to clean in to the lower rack: pots, pans,
lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure to the right.
It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid blocking the
rotation of the top spray arm. Pots, serving bowls, etc. must always be placed top down.
Deep pots should be slanted to allow water to flow out.
The bottom rack feature fold down tine rows so that larger or more pots and pans can be loaded.
IN
Long items, serving cutlery, salad servers and big knives should be placed on the shelf so that they do
not obstruct the rotation of the spray arms.
FOLDING SPIKES OF LOWER BASKET
For better stacking of pots and pans, the spikes can be folded down
as show in the picture right.
Loading the dishwasher racks _19
DD81-01624A_EN_130612.indd 19
2013-06-12
3:54:30
Loading the dishwasher racks
CUTLERY(SILVERWARE) BASKET
Silverware should be placed in the cutlery basket with handles at the bottom: The spoon should be loaded
individually into the appropriate slots, especially long utensils should be placed in the horizontal position at
the front of the upper basket.
1
Soup spoons
5
Dessert spoons
2
Forks
6
Serving spoons
3
Knives
7
Serving forks
4
Teaspoons
8
Gravy ladles
WARNING
•
•
Do not let any item extend through the bottom.
Always load sharp utensils with the sharp point down!
20_ Loading the dishwasher racks
DD81-01624A_EN_130612.indd 20
2013-06-12
3:54:33
FOR WASHING IN THE DISHWASHER THE FOLLOWING CUTLERY/
DISHES
Are of limited suitability
Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl
handles.
Plastic items that are not heat resistant Older
cutlery with glued parts that is not temperature
resistant Bonded cutlery items or dishes Pewter
or cooper items Lead crystal glass Steel items
subject to rusting Wooden platters Items made from
synthetic fibres.
Some types of glasses can become dull after a
large number of washes.
Silver and aluminium parts have a tendency to
discolour during washing.
Glazed patterns may fade if machine washed
frequently.
04 LOADING THE RACKS
Are not suitable
Do not try and wash items soiled with cigarette ash, candle wax, lacquer or paint. If you buy new
dishes please make sure that they are suitable for dishwashers.
Please do not overload your dishwasher. There is only space for 12 standard dishes. Do not use dish
that are not suitable for dishwashers. This is important for good results and for reasonable energy
consumption.
When loading the dishes and cutlery
Dishes and cutlery must not impede the rotation of the spray arms.
Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. with the opening downwards so that water
cannot collect in the container or a deep base.
Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other
•
•
•
To avoid damage to glasses, they must not touch.
Load large items which are most difficult to clean into the lower rack.
The upper rack is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses,
coffee and tea cups.
ATTENTION
Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
Long and/or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in
the upper basket.
Damage to glassware and other dishes.
Possible causes
Suggested remedy
•
•
•
Type of glass or manufacturing process.
Chemical composition of detergent.
Water temperature and duration of
dishwasher programme.
•
•
•
Use glassware or porcelain dishes that
have been marked dishwasher-proof by
the manufacturer
Use a mild detergent that is described as
kind of dishes If necessary, seek further
information from detergent manufacturers.
Select a programme with as low a
temperature.
To prevent damage, take glass and cutlery
out of the dishwasher as soon as possible
after the programme has ended.
Loading the dishwasher racks _21
DD81-01624A_EN_130612.indd 21
2013-06-12
3:54:34
Washing programmes
TURNING ON THE APPLIANCE
Starting a cycle wash
1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back..
It is recommended to load the lower basket first, then the upper one (see the section entitled “Loading
the dishwasher racks”).
2. Pour in the detergent (see the section entitled “Using the detergent and water softener”).
3. Insert the plug into the socket. The power supply is 220-240 VAC / 50 HZ, the specification of the
socket is 15A 250 VAC. Make sure that the water supply is turned on to proper pressure.
4. Close the door, press the Power button, to switch on the machine.
5. Press the Program button, the wash program will be changed as follows direction:
Intensive  Eco  Delicate  Express Wash  Pre Wash
If a wash program is selected, the response light will light. Then press the Start/Pause button, the
dishwasher begins to start.
When you press the Start/Pause button to pause during washing, the running indicator will stop
blinking and the dishwasher will beep every minute unless you press the Start/Pause button to start.
CHANGE THE PROGRAM...
Premise:
1. A cycle that is underway can only be modified if it has only been running for a short time. Otherwise, the
detergent may have already been released, and the appliance may have already drained the wash water.
If this is the case, the detergent dispenser must be refilled (see the section entitled “Fill the detergent in
dispenser”).
2. Press the Start/Pausebutton, the machine will be in standby state, press the Program button more
than 3 seconds then you can change the program to the desired cycle setting.
If you open the door during a wash cycle, the machine will pause. The program light will stop blinking
and the buzzer will beep every minute unless you close the door. After you close the door, the machine
will keep on working after 3 seconds automatically.
If your model has broken memory function, the machine will go on to finish the selected program after
the power cut.
Add a dish
A forgotten dish can be added at any time before the detergent dispenser opens.
1. Press the Start/Pause button and make sure to open the door slowly and carefully as there
is a possibility of injury from the hot steam inside the dishwasher.
2. After the spray arms stop working, you can open the door completely.
3. Add forgotten dishes.
4. Close the door. The dishwasher will work after 3 seconds.
WARNING: It is dangerous to open the door when washing, because the hot water may
scald you. If the door is opened while the dishwasher is running, a safety mechanism is
activated and stops the cycle.
22_ Washing programmes
DD81-01624A_EN_130612.indd 22
2013-06-12
3:54:34
AT THE END OF THE WASH CYCLE
05 WASHING PROGRAMMES
When the working cycle has finished, the buzzer of dishwasher will beep shortly, then stop. In the digital
display appears “End”, only in this case the programme has ended.
1. Switch off the dishwasher by pressing the Power button.
2. Turn off the water tap!
Open the door carefully. Hot steam may escape when the door is opened!
•
•
•
Hot dishes are sensitive to knocks. The dishes should be allowed to cool down around 15 minutes
before removing from the appliance.
Open the dishwasher’s door, leave it ajar and wait a few minutes before removing the dishes. In
this way they will be cooler and the drying will be improved.
Unloading the dishwasher.
It is normal that the dishwasher is wet inside.
Empty the lower basket first and then the upper one. This will avoid water dripping from the upper
basket onto the dishes in the lower one.
WASH CYCLE TABLE
Program
Intensive
Eco
(*EN 50242)
Delicate
Express Wash
Pre Wash
Cycle
Description of
Cycle
Pre Wash (50 °C)
For the heaviest soiled loads, such
Pre Wash
as pots, pans, casserole dishes
Wash (65 °C)
and dishes that have been Sitting
Rinse
with dried food on Them for a
Rinse (55 °C)
while.
Drying
Pre Wash
For lightly soiled loads, such as
Wash (47 °C)
plates, glasses, bowls and lightly
Rinse
Rinse (64 °C)
soiled pans.
Drying
Pre Wash
For normally soiled dishes or fragile Wash (40 °C)
items such as glasses.
Rinse (60 °C)
Drying
Wash (40 °C)
A shorter wash for lightly soiled
Rinse
loads that do not need drying.
Rinse (45 °C)
For pre-cleaned dishes or glasses.
No detergent is dispensed and no Pre Wash
dry cycle is initiated.
Cycle selection information
Detergent
pre/main
Energy
(Kwh)
Water (ℓ)
5/25 g
(or 3 in 1)
1.4
17.5
5/25 g
(or 3 in 1)
1.03
12
5/25 g
0.9
14.5
20 g
0.6
10.5
-
0.1
3.8
* EN 50242: This program is the test cycle. The information for comparability test in accordance with
EN 50242, as follows:;
•
•
•
Capacity: 12 place setting
Position of Upper Basket: to lower position
Rinse aid setting: 4
Washing programmes _23
DD81-01624A_EN_130612.indd 23
2013-06-12
3:54:34
Cleaning and care
CLEANING THE FILTERS
Filtering system
For your convenience, we have placed the drain pump and filtering system within easy reach
inside the tub. There are three components of the filtering system: the main filter, the coarse filter,
and the fine filter.
1. Main filter: Food and soil particles trapped by this filter are
pulverized by a special jet on the lower spray arm and washed down
the drain.
2. Coarse filter: Larger items, such as pieces of bone or glass, that
could clog the drain are trapped in the coarse filter. To remove an
item caught in this filter, gently squeeze the tabs on top of this filter
and lift it out.
3. Fine filter: This filter holds soil and food residue in the sump area
and prevents it from being redeposited on the dishes during a cycle.
2
1
3
ATTENTION: Do not put the fine filter upside down.
Filter assembly
For best performance and results, the filter assembly must be cleaned. The filter efficiently
removes food particles from the wash water, allowing it to be recirculated during the cycle.
For this reason, it is a good idea to remove the larger food particles trapped in the filter after
each wash cycle by rinsing the semicircular filter and cup under running water. To remove the
filter assembly, turn it in anti-clockwise direction and lift the filter assembly up. The entire filter
assembly should be cleaned regularly.
To clean the coarse filter and the fine filter, use a cleaning brush. Then, reinsert the entire
assembly in the dishwasher, positioning in its seat, pressing downward, turning it clockwise
direction.
Open
The dishwasher must never be used without the filters. Improper replacement of the filter may
reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.
WARNING: Never run the dishwasher without the filters in place. When cleaning the filters,
do not damage them. Otherwise the filters may not perform as intended and poor wash
results or damage to the internal parts may be encountered.
24_ Cleaning and care
DD81-01624A_EN_130612.indd 24
2013-06-12
3:54:34
CLEANING THE SPRAY ARMS
06 CLEANING AND CARE
It is necessary to clean the spray arms regularly as hard water chemicals may
clog the spray arm jets and bearings. To remove the middle spray arm, hold the
nut, rotate the arm clockwise to remove it. To remove the lower spray arm, pull
out the spray arm upward. Wash the arms in soapy and warm water and use a
soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing them thoroughly.
Open
CLEANING THE DOOR
To clean the edge around the door, you should use only a soft warm, damp rag.
To prevent penetration of water into the door lock and electrical components,
do not use a spray cleaner of any kind.
Also, never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces
because they will scratch the finish. Some papers towels can also scratch or
leave marks on the surface.
WARNING: Never use a spray cleaner to clvean the door panel for it could damage the door lock and
electrical components. It is not advised to use the abrasive agent or some paper towel because of the
risk of scratching or leaving spots on the stainless steel surface.
CARING FOR THE DISHWASHER
To clean the control panel use a lightly damp cloth then dry thoroughly. To clean the exterior use a good
appliance polish wax.
Never use sharp objects, scouring pads or harsh cleaners on any part of the dishwasher.
PROTECT AGAINST FREEZING
If your dishwasher is left in an unheated place during the winter:
1. Cut off electrical power to the dishwasher.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to catch the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter in the tub the bottom and use a sponge to use up water in sump.
Cleaning and care _25
DD81-01624A_EN_130612.indd 25
2013-06-12
3:54:35
Cleaning and care
HOW TO KEEP YOUR DISHWASHER IN SHAPE
•
•
•
•
•
•
After Every Wash
After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly ajar so that
moisture and odours not trapped inside.
Remove the Plug
Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.
No Solvents or Abrasive cleaning
To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning
products. use only a cloth and warm soapy water. To remove spots or stains from the surface of
the interior, use a cloth dampened with water and a little white vinegar, or a cleaning product made
specifically for dishwashers.
When You Go on Holiday
When you go on holiday, it is recommened that you run a wash cycle with the dishwasher empty and
then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance
slightly ajar. This will help the seals last longer and prevent odours from forming within the appliance.
Moving the Appliance
If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be
positioned on its back.
Seals
One of the factors that cause odours to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals.
Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.
26_ Cleaning and care
DD81-01624A_EN_130612.indd 26
2013-06-12
3:54:35
Troubleshooting
The manufacturer, following a policy of constant development and up-dating of
the product, may make modifications without giving prior notice.
BEFORE CALLING FOR SERVICE
POSSIBLE CAUSE
WHAT TO DO
•
Fuse blown or the circuit
breaker acted.
•
Replace fuse or reset circuit breaker.
Remove any other appliances sharing the
same circuit with the dishwasher.
•
Power supply is not turned
on.
•
Make sure the dishwasher is turned on
and the door is closed securely.
Make sure the power cord is properly
plugged into the wall socket.
•
Water pressure is low.
•
Check that the water supply is connected
properly and the water is turned on.
Drain pump doesn’t
stop
•
Overflow.
•
The system is designed to detect an
overflow. When it does, it shuts off the
circulation pump and turns on the drain
pump.
Noise
•
Some audible sounds are
normal.
•
Sound from soft food shredding action
and detergent cup opening.
•
Utensils are not secure in
the baskets or something
small has dropped into the
basket.
•
To ensure everything is secured in the
dishwasher.
•
Motor hums.
•
Dishwasher has not been used regularly.
If you do not use it often, remember to
set it to fill and pump out every week,
which will help keep the seal moist.
•
Improper detergent.
•
Use only the special dishwasher
detergent to avoid suds.
If this occurs, open the dishwasher and
let suds evaporate.
Add 1 gallon of cold water to the tub.
Close and latch the dishwasher, then
Start the “soak” wash cycle to drain out
the water. Repeat if necessary.
Suds in the tub
•
•
•
Spilled rinse agent.
•
Always wipe up rinse agent spills
immediately.
Stained tub interior
•
Detergent with colorant
was used.
•
Make sure that the detergent is the one
without colorant.
Dishes are not dried
•
Rinse agent dispenser is
empty.
•
Make sure that the rinse agent dispense
is filled.
Dishes and flatware
not clean
•
Improper program.
•
Select a more intensive wash program.
•
Improper rack loading.
•
Make sure that the action of the detergent
dispenser and spray arms are not
blocked by large dishware.
07 TROUBLESHOOTING
PROBLEM
Dishwasher doesn’t
run
Troubleshooting _27
DD81-01624A_EN_130612.indd 27
2013-06-12
3:54:35
Troubleshooting
PROBLEM
POSSIBLE CAUSE
WHAT TO DO
Spots and filming on
glasses and flatware
1. Extremely hard water.
2. Low inlet temperature.
3. Overloading the
dishwasher.
4. Improper loading.
5. Old or damp powder
detergent.
6. Empty rinse agent
dispenser.
7. Incorrect dosage of
detergent.
To remove spots from glassware:
1. Take out all metal utensils out of the
dishwasher.
2. Do not add detergent.
3. Choose the longest cycle.
4. Start the dishwasher and allow it to run
for about 18 to 22 minutes, then it will be
in the main wash.
5. Open the door to pour 2 cups of white
vinegar into the bottom of the dishwasher.
6. Close the door and let the dishwasher
complete the cycle. If the vinegar does
not work: Repeat as above, except use
1/4 cup (60 ml) of citric acid crystals
instead of vinegar.
Cloudiness on
glassware
•
Combination of soft water
and too much detergent.
•
Use less detergent if you have soft water
and select a shortest cycle to wash the
glassware and to get them clean.
Tea or coffee stains.
•
Using a solution of 1/2 cup of bleach and
3 cups warm water to remove the stains
by hand.
Yellow or brown film on •
inside surfaces
WARNING: You have to wait for 20
minutes after a cycle to let the heating
elements cool down before cleaning
interior; Failing to follow this instruct may
result in the risk of burns.
•
Iron deposits in water can
cause an overall film.
•
You have to call a water softener
company for a special filter.
•
Hard water minerals.
•
To clean the interior, use a damp sponge
with dishwasher detergent and wear
rubber gloves. Never use any other
cleaner than dishwasher detergent for the
risk of foaming or suds.
Detergent cup lid won’t •
latch
Dial is not in the OFF
position.
•
Turn the Dial to OFF position and slide the
door latch to the left.
Detergent left in
dispenser cups
•
Dishes block detergent
cups.
•
Re-loading the dishes properly.
Steam
•
Normal phenomenon.
•
There is some steam coming through the
vent by the door latch during drying and
water draining.
Black or gray marks on
dishes
•
Aluminum utensils have
rubbed against dishes.
•
Use a mild abrasive cleaner to eliminate
those marks.
Water standing in the
bottom of the tub
•
This is normal.
•
A small amount of clean water around the
outlet on the tub bottom keeps the water
seal lubricated.
White film on inside
surface
28_ Troubleshooting
DD81-01624A_EN_130612.indd 28
2013-06-12
3:54:35
PROBLEM
Dishwasher leaks
WHAT TO DO
Overfill dispenser or rinse
aid spills.
•
Be careful not to overfill the rinse aid
dispenser.
Spilled rinse aid could cause overusing
and lead to overflowing.
Wipe away any spills with a damp cloth.
•
Dishwasher isn’t level.
•
Make sure the dishwasher is level.
•
Door is open.
•
When door is opened, buttons are not
working except Power button. Close the
door and press the button.
•
Child lock function is
selected.
•
When selected Child lock function,
buttons are not responded. To unlock
this function, hold down both the 3 in
1 and Delay start buttons for three (3)
seconds.
Also, Child lock function is released when
power cord is reconnected.
07 TROUBLESHOOTING
Buttons are not
working on power on
state
POSSIBLE CAUSE
•
The result of washing performance may be caused by a power supply issue. Try another program
before contacting for service.
ERROR CODES
If an error occurs an error code may be displayed to inform you:
CODES
MEANING
1. Faucets is closed or water intake
is restricted.
2. Water pressure is too low.
3. Water inlet valve or Flow-meter is
not working.
4. Drain-pump is not working. (Water
pressure SW detect high level. so,
can not fill any more water.)
Heater error
• Longer heating time, but not
reaching required temperature.
1. Heater or temperature sensor is
breakdown.
2. Water in Tub is too low on Heater
operation step.
3. Low level Protect device is not
working.
Leakage error
• Leakage sensor detect any
leakage water
Overfilled into the dishwasher.
Leak from somewhere to bottom tray.
Failure of temperature sensor
Short/Open circuit or break of
temperature sensor.
4E
HE
LE
tE
POSSIBLE CAUSES
Water supply error
• Longer water inlet time
WARNING: If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service. If there is water
in the base pan because of an over fill or small leak, the water should be removed before restarting the
dishwasher.
Troubleshooting _29
DD81-01624A_EN_130612.indd 29
2013-06-12
3:54:35
Appendix
SPECIFICATIONS
Model
DW-FN310T, DW-FN310W
Type
Freestanding Dishwasher
Wash capacity
12 place setting
Power
220 - 240 V / 50 Hz AC only
Water pressure
0.04 ~ 1.0 MPa
Rated power usage
1760-2100 W
Hot water connection
Max 60 °C
Dry type
Condensed dry system
Wash type
Rotating nozzle spray
Dimensions
598 x 600 x 845 mm (Width×Depth×Height)
Weight
Unpacked 47 kg
PRODUCT DIMENSION
598
600
845
1175
30_ Appendix
DD81-01624A_EN_130612.indd 30
2013-06-12
3:54:35
For standard test
The information for comparability test in accordance with EN 50242, as follows:
The diagrams below show the proper way to load the baskets based on the European
Standards(EN50242).
• Washing capacity: 12 place settings
• Test standard: EN50242/IEC60436
• Position of upper basket: to lower position
• Wash cycle : Eco
• Additional options: None
• Rinse aid setting: 4
• Water softener setting : H4
• Dosage of the standard detergent : pre/wash 5 g + main/wash 25 g
• For the arrangement of the items, refer below figures
<Upper basket>
1
IN
3
4
5 6
1
2
3
3
Cups
1
3
1
3
4
Saucers
Glasses
Small serving bowl
5
6
Medium serving bowl
Large serving bowl
2
1
<Lower basket>
7
8
Dessert dishes
Dinner plates
9
10
Soup plates
Oval platter
IN
IN
<Silverware basket>
1
Soup spoons
5
Dessert spoons
2
Forks
6
Serving spoons
3
Knives
7
Serving forks
4
Teaspoons
8
Gravy ladles
For standard test _31
DD81-01624A_EN_130612.indd 31
2013-06-12
3:54:35
Product fiche
REGULATION (EU) NO 1059/2010
Supplier
SAMSUNG
DW-FN310T
DW-FN310W
Model name
Rated Capacity (place setting)
12
Energy efficiency class
A+
Annual energy consumption, (AE c) (kWh/year) 1)
291
Standard cycle energy consumption, (E t) (kWh)
1.03
Power consumption in off mode, P o (W)
0.46
Power consumption in left-on mode, P l (W)
Annual water consumption, (AW c) (L/year)
2)
Drying efficiency class, A (most efficient) to G (least
efficient)
0.58
3360
A
Standard programme 3)
Eco
Programme time for the standard cycle, (min)
175
Duration of the left-on mode, (T l) (min)
Airborne acoustical noise emissions (dBA re 1pW)
Built-in
Installation
Unlimited
50
-
Built-under
Yes
Free standing
Yes
1) based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power
modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the
appliance is used.
3) ‘Standard programme’ is the standard cleaning cycle which is suitable to clean normally soiled
tableware, and that it is the most efficient programme in terms of combined energy and water
consumption.
32_ Product fiche
DD81-01624A_EN_130612.indd 32
2013-06-12
3:54:40
Note
DD81-01624A_EN_130612.indd 33
2013-06-12
3:54:40
Note
DD81-01624A_EN_130612.indd 34
2013-06-12
3:54:40
Note
DD81-01624A_EN_130612.indd 35
2013-06-12
3:54:40
QUESTIONS OR COMMENTS
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
IRAN
021-8255
www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
JORDAN
800-22273
065777444
www.samsung.com
Code No.: DD81-01624A_EN
DD81-01624A_EN_130612.indd 36
2013-06-12
3:54:40
‫‪DW-FN310T‬‬
‫‪DW-FN310W‬‬
‫ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ‬
‫ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ‬
‫ﻧﺸﻜﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ‪.Samsung‬‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻣﻼ ﹰ‪,‬‬
‫ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫‪3:56:04‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 1‬‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‬
‫ﻳﹸﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪ .‬ﻭﻗﺪﻣﻪ ﻷﻱ ﻣﺎﻟﻚ‬
‫ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ "ﺑﺈﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ" ﻭ"ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﺕ" ﻭ"ﺗﺮﻛﻴﺐ" ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﻭ"ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺣﻠﻬﺎ" ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻙ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻭﲢﺴﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻣﺴﺒﻖ‪.‬‬
‫ﲢﺬﻳﺮ‪ :‬ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ ،‬ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ‪ ،‬ﲟﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻻ ﺗﺴﻲﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺃﻭ ﲡﻠﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺭﻑ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﺿﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ .‬ﻭﺗﻮﺥ ﺍﳊﺬﺭ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺃﺛﻨﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﳋﺎﺭﺝ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻀﻊ ﺃﻱ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻓﻮﻕ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺎﺏ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺤﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻟﻼﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﻣﺎﻡ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﻐﺴﻠﻬﺎ‪:‬‬
‫ ﺿﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺳﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳌﻄﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ؛‬‫ ﺿﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺑﺾ ﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﻭﺟﺮﻭﺡ؛‬‫ﲢﺬﻳﺮ ‪ :‬ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻷﺳﻔﻞ ﺃﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻘﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﺩﺭﺝ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻓﺎﺭﻏﹰﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻐﺴﻞ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﲡﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺫﻟﻚ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ‪ ،‬ﺭﺍﺟﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺼﻨﹼﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺴﺤﻮﻗﹰﺎ ﻭﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺷﻄﻒ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻻ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺼﻤﻤﺔ ﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻷﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺃﻭ‬
‫ﻣﻨﻈﻒ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻘﻄﻊ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻌﺰﻝ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻼﻣﺲ ﻣﺴﺎﻓﺔ ‪ ٣‬ﱈ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﻄﺎﺏ‪.‬‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺘﺮﺍﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺤﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ‬
‫ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻋﺒﺜﻬﻢ ﺑﺎﳉﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺃﻭ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺷﺮﺍﻑ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻔﺎﺕ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﻠﻮﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﺑﺘﻼﻋﻬﺎ‪ .‬ﲡﻨﺐ ﺗﻼﻣﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻔﺎﺕ ﻟﻠﻌﲔ ﻭﺍﳉﻠﺪ ﻭﺃﺑﻌﺪ‬
‫ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻦ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮ ﹰﺣﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮ ﹰﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻔﺘﻮﺡ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﳉﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻒ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﹺﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺼﻨﹼﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻓﻨﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻷﻱ‬
‫ﺧﻄﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺇﻻ ﻟﻠﻐﺮﺽ ﺍ‪‬ﺼﺺ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺛﻨﻲ ﻣﻮﺭﹼﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺪﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻌﺒﺚ ﲟﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﳌﺎﺀ ﺑﺎﳉﻬﺎﺯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺮﺍﻃﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳋﺮﺍﻃﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ‬
‫‪ _٢‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‬
‫‪3:56:08‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 2‬‬
‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ‬
‫ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻐﻠﻴﻒ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫ﳝﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ‪.‬‬
‫ﲢﻤﻞ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ‪:‬‬
‫‪PE‬‬
‫‪PS‬‬
‫‪POM‬‬
‫‪PP‬‬
‫‪ABS‬‬
‫ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺩﺓ "ﺍﻟﺒﻮﻟﻲ ﺇﻳﺜﻴﻠﲔ" ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ "ﻭﺭﻕ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ"‬
‫ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺩﺓ "ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﻴﺮﻳﻦ" ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ "ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ"‬
‫ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺩﺓ "ﺍﻟﺒﻮﻟﻲ ﺃﺳﻴﺘﺎﻝ" ﺍﳌﺜﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ "ﺍﳌﺸﺎﺑﻚ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ"‬
‫ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺩﺓ "ﺍﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﻭﺑﻴﻠﲔ" ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ "ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻞﺀ ﺍﳌﻠﺢ"‬
‫ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺩﺓ "ﺃﻛﺮﻳﻠﻮﻧﺘﺮﻳﻞ ﺑﻴﻮﺗﺎﺩﺍﻳﲔ ﺳﺘﺎﻳﺮﻳﻦ" ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ "ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ"‬
‫ﲢﺬﻳﺮ‪ :‬ﻗﺪ ﺗﺸﻜﹼﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺧﻄﺮﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ!‬
‫ﻭﻋﻄﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻭﺍﳉﻬﺎﺯ‪ ،‬ﻳﹸﺮﺟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺮﻛﺰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻓﺼﻞ ﻛﺒﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﹼ‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‪.‬‬
‫ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﻕ ﹸﻣﻌﺎﺩ ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﲡﻤﻴﻊ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪.‬‬
‫ﻭﺑﺤﺮﺻﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪،‬‬
‫ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ‪ ،‬ﻳﹸﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍ‪‬ﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﻼﻣﺔ ‪WEEE‬‬
‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ‬
‫)ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ(‬
‫)ﻳﻄﺒﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﲡﻤﻴﻊ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ(‬
‫ﺗﺸﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻭﺳﻤﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﻛﺒﻞ ‪ (USB‬ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻔﻬﻢ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍ‪‬ﻠﻔﺎﺕ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﳌﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﺛﺮ‬
‫ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻳﹸﺮﺟﻰ ﻋﺰﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍ‪‬ﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻦ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﺮﻭﺍ ﻣﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﶈﻠﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ‬
‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳌﻮﺭﹼﺩ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪﻡ ﺧﻠﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ‬
‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺄﻱ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ _‪٣‬‬
‫‪3:56:09‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 3‬‬
‫ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬
‫ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﺕ‬
‫‪٥‬‬
‫‪٦‬‬
‫‪٧‬‬
‫ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ‬
‫ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫‪٩‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪١٠‬‬
‫ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺧﺮﺍﻃﻴﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ‬
‫ﻭﺿﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯ‬
‫ﺑﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫‪١١‬‬
‫‪١٢‬‬
‫‪١٣‬‬
‫‪١٥‬‬
‫‪١٧‬‬
‫ﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﳌﻨﻘﻲ ﺑﺎﳌﻠﺢ‬
‫ﻣﻠﺊ ﻣﻮﺯﱢﻉ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‬
‫ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳋﻴﺎﺭ ‪ ٣‬ﻓﻲ ‪١‬‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﺃﺭﻓﻒ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫‪١٨‬‬
‫‪١٩‬‬
‫‪١٩‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪٢١‬‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ‬
‫ﻃﻲ ﺃﺭﻓﻒ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ‬
‫ﹼ‬
‫ﺳﻠﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮﺓ‬
‫ﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ‪/‬ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ‬
‫‪٢٢‬‬
‫‪٢٢‬‬
‫‪٢٣‬‬
‫‪٢٣‬‬
‫ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪...‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻞ‬
‫ﺟﺪﻭﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺴﻞ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬
‫‪٢٤‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪٢٥‬‬
‫‪٢٦‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﳌﺮﺷﺤﺎﺕ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺃﺫﺭﻉ ﺍﻟﺮﺵ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺒﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻐﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﺪ‬
‫ﻛﻴﻒ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺣﻠﻬﺎ‬
‫‪٢٧‬‬
‫‪٢٩‬‬
‫ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬
‫ﺭﻣﻮﺯ ﺍﳋﻄﺄ‬
‫ﺍﳌﻠﺤﻖ‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ‬
‫ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﻨﺘﺞ‬
‫‪٥‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪١١‬‬
‫‪١٨‬‬
‫‪٢٢‬‬
‫‪٢٤‬‬
‫‪٢٧‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪ _٤‬ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬
‫‪3:56:09‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 4‬‬
‫ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﺕ‬
‫ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﻋﺮﺽ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﻭﺍﳋﻠﻔﻲ‬
‫‪ ٠١‬ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﺕ‬
‫‪٦‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪ ١‬ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ‬
‫‪ ٤‬ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﳌﻠﺢ‬
‫‪ ٧‬ﺃﺫﺭﻉ ﺍﻟﺮﺵ‬
‫‪ ٢‬ﻓﻮﻫﺔ ﺍﻷﻧﺒﻮﺏ‬
‫‪ ٥‬ﺍﳌﻮﺯﹼﻉ‬
‫‪ ٨‬ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﺮﺷﺢ‬
‫‪ ٣‬ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ‬
‫‪ ٦‬ﺭﻑ ﺍﻷﻛﻮﺍﺏ‬
‫‪ ٩‬ﺻﻤﻢ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫‪٩‬‬
‫‪ ١٠‬ﺧﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ‬
‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ‪ -‬ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﳌﻠﺢ ﻭﺳﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ‪.‬‬
‫ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﺕ _‪٥‬‬
‫‪3:56:09‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 5‬‬
‫ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﺕ‬
‫ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ‬
‫‪٦‬‬
‫‪١‬‬
‫‪٥‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪٤‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٣‬‬
‫‪١‬‬
‫ﺍﻟﺰﺭ ‪) POWER‬ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ(‬
‫ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺭ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ :‬ﺗﻀﻲﺀ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ‪.‬‬
‫‪٢‬‬
‫ﺍﻟﺰﺭ ‪3 IN 1 OPTION‬‬
‫)ﺍﳋﻴﺎﺭ ‪(١ × ٣‬‬
‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭ ‪ ١ × ٣‬ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻠﺢ ﻭﻣﺴﺤﻮﻕ ﻟﻠﺸﻄﻒ ﺑﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻒ ‪ ،١ × ٣‬ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪) Intensive‬ﻣﻜﺜﻒ( ﺃﻭ ‪) Eco‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ( ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫‪٣‬‬
‫ﺍﻟﺰﺭ ‪DELAY START‬‬
‫)ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ(‬
‫ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺭ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪ .‬ﳝﻜﻨﻚ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺣﺘﻰ‬
‫‪ ٢٤‬ﺳﺎﻋﺔ‪ .‬ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬
‫‪٤‬‬
‫ﺍﻟﺰﺭ ‪CHILD LOCK‬‬
‫)ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﻋﺒﺚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ(‬
‫ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺪ‪.‬‬
‫ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﻳﻦ‬
‫ﺛﻮﺍﻥ‪.‬‬
‫‪ (١ × ٣) 3 in 1‬ﻭ ‪) Delay start‬ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ( )ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ( ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ )‪ (٣‬ﹺ‬
‫‪٥‬‬
‫ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﻌﺮﺽ‬
‫ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻭﺭﻣﻮﺯ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫‪٦‬‬
‫ﺍﻟﺰﺭ ‪PROGRAM‬‬
‫)ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ(‬
‫ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺭ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪.‬‬
‫‪٧‬‬
‫ﺍﻟﺰﺭ ‪START/PAUSE‬‬
‫)ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ(‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ "ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ"‪ ،‬ﺃﻏﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺛﻢ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ‪ .‬ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ‬
‫‪) Start/Pause‬ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ( )ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ( ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻣﺆﻗ ﹰﺘﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺍﺿﻐﻂ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Start/Pause‬ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ(‬
‫)ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ( ﻭﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻭﻋﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻀﻼ ﹰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﳝﻜﻨﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺿﺒﻂ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Start/Pause‬ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ( ﳌﺪﺓ ‪٣‬‬
‫ﺛﻮﺍﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪ .‬ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺒﻂ‪ ،‬ﺗﺘﻢ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻋﺪﺍﺩ‬
‫ﹺ‬
‫ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻠﺢ ﺍﳋﺎﺹ ﲟﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫‪٨‬‬
‫ﺍﻟﺰﺭ ‪HALF LOAD‬‬
‫)ﻧﺼﻒ ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ(‬
‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ‪) Half load‬ﻧﺼﻒ ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ( )ﻧﺼﻒ ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ(‪) .‬ﳝﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻇﻴﻔﺔ ‪) Half load‬ﻧﺼﻒ‬
‫ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ( ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻚ ‪ ٦‬ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ ،‬ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ‬
‫ﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‪ .‬ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ‪) Intensive‬ﻣﻜﺜﻒ( ﻭ‪) Eco‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ( ﻭ‪Delicate‬‬
‫)ﺭﻗﻴﻖ(‪(.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ‪ ،‬ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Power‬ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ( )ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ( ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫ﳝﻜﻨﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ )‪) Delay start ،١ × ٣‬ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ( ﻭ‪/‬ﺃﻭ ‪) Half load‬ﻧﺼﻒ ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ(( ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺩﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻫﺎﻡ‪ :‬ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ ،‬ﻳﹸﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ‪.‬‬
‫‪ _٦‬ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﺕ‬
‫‪3:56:09‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 6‬‬
‫ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ‬
‫‪ ٠١‬ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﺕ‬
‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬
‫‪١‬‬
‫ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Program‬ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ(‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‪.‬‬
‫‪٢‬‬
‫ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ‪٨*٣‬‬
‫ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺘﺒﻘﻲ ﺃﻭ ﺭﻣﺰ ﺍﳋﻄﺄ ﺃﻭ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺸﻄﻒ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻞﺀ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‪ ،‬ﻳﻀﻲﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ‪ .‬ﺃﻋﺪ ﻣﻞﺀ ﺍﳌﻮﺯﹼﻉ ﺑﺈﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‪.‬‬
‫ﺭﻣﺰ ‪١ × ٣‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺭ ‪.١ × ٣‬‬
‫ﻣﺆﺷﺮ ﺍﳌﻠﺢ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﳌﻠﺢ‪ ،‬ﻳﻀﻲﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ‪ .‬ﺃﻋﺪ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﺎﺀ ﺑﺎﳌﻠﺢ‪.‬‬
‫ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﻋﺒﺚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‬
‫ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ‪) Child lock‬ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﻋﺒﺚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ( )ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﻋﺒﺚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ(‪.‬‬
‫ﺭﻣﺰ ﻧﺼﻒ ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ‬
‫ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ‪) Half load‬ﻧﺼﻒ ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ( )ﻧﺼﻒ ﺍﳊﻤﻮﻟﺔ(‪.‬‬
‫ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪ ،‬ﺍﻓﺤﺺ ﺻﻨﺒﻮﺭ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﺧﺮﻃﻮﻡ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﺕ _‪٧‬‬
‫‪3:56:09‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 7‬‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﲢﺬﻳﺮ ‪ :‬ﺧﻄﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﺍﻓﺼﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ‪ :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺳﻴﺮ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻨﻴﲔ ﻣﺤﺘﺮﻓﲔ‪.‬‬
‫ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻪ‪ ،‬ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪:‬‬
‫ﻣﺤﻮﻝ ﻗﺎﺑﺲ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﻳﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻠﻚ ﲤﺪﻳﺪ ﺃﻭ‬
‫ﹼ‬
‫ﻳﺤﻈﺮ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻗﺎﻃﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻛﻬﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺼﻬﺮ ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ ﺟﻬﺪﻩ ‪ ٢٢٠‬ﺇﻟﻰ ‪ ٢٤٠‬ﻓﻮﻟﻂ ‪ /‬ﺑﺘﺮﺩﺩ ‪ ٥٠‬ﻫﺮﺗﺰ‪.‬‬
‫ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻛﻬﺮﺑﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺗﺨﺪﻡ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻷﺭﺿﻲ‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺮﻑ ﺃﺭﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﻄﺮﻑ ﺃﺭﺿﻲ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻞ‪ ،‬ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻲ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺳﻠﻚ ﲟﻮﺻﻞ ﺃﺭﺿﻲ ﻭﻗﺎﺑﺲ ﺃﺭﺿﻲ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻞ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﻓﻲ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﰎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻭﺗﻮﺻﻴﻠﻪ‬
‫ﺃﺭﺿﻴﺎ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﹰ‬
‫ﲢﺬﻳﺮ‪ :‬ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮﺻﻞ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﹼﺽ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻓﻨﻲ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺆﻫﻞ ﺃﻭ‬
‫ﳑﺜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺄﻛ ﹰﺪﺍ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ‪ .‬ﻭﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﺍ‪‬ﺼﺺ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫‪ _٨‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫‪3:56:09‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 8‬‬
‫ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ‬
‫‪ ٠٢‬ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺧﺮﻃﻮﻡ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﺑﺎﻟﻮﺻﻠﺔ ﺍﻟﻠﻮﻟﺒﻴﺔ ‪) ٤/٣‬ﺑﻮﺻﺔ( ﻭﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‬
‫ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ‪.‬‬
‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺍﺳﻴﺮ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬ﺍﺟﻌﻞ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﲡﺮﻱ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﻘﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﺧﻠﻞ ﺑﺎﳉﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ‬
‫ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻮﺭﹼﺩ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﳉﻬﺎﺯ ﺑﺨﻂ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﳌﻨﺰﻝ )ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ(‪ ،‬ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺩﺭﺟﺔ‬
‫ﳝﻜﻦ ﹰ‬
‫ﺣﺮﺍﺭﺓ ‪ ٦٠‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺪﺓ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻧﺤﻮ ‪ ١٥‬ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺗﻨﺨﻔﺾ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﹰ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬
‫ﺑﺨﻂ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺧﻂ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ‪.‬‬
‫ﻭﺿﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯ‬
‫ﺿﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ‪ .‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳋﻠﻔﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﳊﺎﺋﻂ ﻭﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻭﺍﳋﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍ‪‬ﺎﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﺋﻂ‪.‬‬
‫ﰎ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﺨﺮﺍﻃﻴﻢ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ‬
‫ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺮﺍﻃﻴﻢ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﻮﺽ ﺃﻋﻠﻰ ﲟﻘﺪﺍﺭ ‪ ١٠٠٠‬ﱈ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ‪ ،‬ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﳋﺮﺍﻃﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﻮﺽ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓﹰ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺮﺍﻃﻴﻢ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺃﻭ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳊﻮﺽ ﻭﺃﻗﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﹰ ﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺨﺮﺝ ﺍﳌﺎﺀ‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺧﺮﻃﻮﻡ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺧﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﳌﻨﻊ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺀ ﺧﺮﻃﻮﻡ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺧﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻭﺻﻠﺔ ﺧﺮﻃﻮﻡ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻡ ﺧﺮﻃﻮﻡ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳊﺠﻢ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻮﺻﻠﺔ ﻋﻦ ‪ ٤‬ﺃﻣﺘﺎﺭ؛ ﻭﺇﻻ ﺳﺘﻘﻞ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﻔﻮﻥ‬
‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﲔ ‪ ٤٠‬ﺳﻢ )ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ( ﻭ‪ ١٠٠‬ﺳﻢ )ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ( ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ‬
‫ﺧﺮﻃﻮﻡ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺸﺒﻚ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ‪.‬‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ _‪٩‬‬
‫‪3:56:10‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 9‬‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺧﺮﺍﻃﻴﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ‬
‫ﺃﺩﺧﻞ ﺧﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺃﻧﺒﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺑﻘﻄﺮ ‪ ٤‬ﺳﻢ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺟﻌﻠﻪ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﻮﺽ ﺩﻭﻥ ﺛﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ‬
‫ﺑﲔ ‪ ٤٠‬ﻭ‪ ١٠٠‬ﺳﻢ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﻏﻤﺮ ﻃﺮﻑ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﳋﻠﻔﻲ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ‬
‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ‬
‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ ﺑﲔ‬
‫‪ ٤٠‬ﻭ‪ ١٠٠‬ﺳﻢ‪.‬‬
‫ﻭﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﻏﻤﺮ ﻃﺮﻑ ﺍﳋﺮﻃﻮﻡ ﺑﺎﳌﺎﺀ‪.‬‬
‫ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ‪ ١٠٠٠‬ﱈ‬
‫ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ‪ ٤٠٠‬ﱈ‬
‫ﻣﺎﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ‬
‫‪ ٤٠‬ﱈ‬
‫ﻭﺿﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯ‬
‫ﺿﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ‪ .‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳋﻠﻔﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﳊﺎﺋﻂ ﻭﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﻭﺍﳋﺰﺍﻧﺎﺕ ﺍ‪‬ﺎﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ‪ .‬ﰎ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﺑﺨﺮﺍﻃﻴﻢ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﳝﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ ﺍﳉﻬﺎﺯ‬
‫ﻣﺴﺘﻮ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺒﻂ‬
‫ﲟﺠﺮﺩ ﻭﺿﻊ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ‬
‫ﹺ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺭﺟﻞ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻣﺎﻟﺔ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺘﲔ‪.‬‬
‫ﺑﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫‪ .١‬ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻓﺘﺢ ﺻﻤﺎﻡ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺴﺮﺏ ﺑﲔ ﻭﺻﻼﺕ ﺍﳌﻮﺍﺳﻴﺮ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ‪.‬‬
‫‪ .٥‬ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ .٦‬ﻋﺪﻡ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﺧﺮﺍﻃﻴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ‪.‬‬
‫‪ .٧‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻭﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‪ ،‬ﻳﹸﺮﺟﻰ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ‪.‬‬
‫‪ _١٠‬ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫‪3:56:10‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 10‬‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﺿﺒﻂ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻠﺢ‬
‫ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﺤﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻠﺢ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﹸ ﺴﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬
‫ﻭﲢﺴﲔ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻠﺢ ﺑﺤﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ؛‬
‫ﺛﻮﺍﻥ ﻟﺒﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻃﺮﺍﺯ ﺿﺒﻂ ﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺧﻼﻝ ‪ ٦٠‬ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬
‫‪ .٢‬ﺍﺿﻐﻂ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Start/Pause‬ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ( ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٣‬ﹺ‬
‫ﺍﳉﻬﺎﺯ؛‬
‫‪ .٣‬ﺍﺿﻐﻂ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Start/Pause‬ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ( ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻚ‪ ،‬ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪H6  H5  H4  H3  H2  H1 :‬؛ ﻭﻳﹸﻨﺼﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻫﺬﻩ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫* ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺼﻨﻊ‪(EN50242) H4 :‬‬
‫ﺛﻮﺍﻥ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﺍﻧﺘﻈﺮ ﳌﺪﺓ ‪ ٥‬ﹺ‬
‫ﻋﺴﺮ ﺍﳌﺎﺀ‬
‫‪º dH‬‬
‫‪º fH‬‬
‫‪º Clark‬‬
‫‪mmol/l‬‬
‫ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻠﺢ‬
‫)ﺟﺮﺍﻡ‪/‬ﺩﻭﺭﺓ(‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ‬
‫)ﺩﻭﺭﺍﺕ‪ ١/‬ﻛﺠﻢ‪/‬ﺙ(‬
‫‪٥~٠‬‬
‫‪٩~٠‬‬
‫‪٦~٠‬‬
‫‪٠٫٩٤~٠‬‬
‫‪H1‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪/‬‬
‫‪١١~٦‬‬
‫‪٢٠~١٠‬‬
‫‪١٤~٧‬‬
‫‪٢٫٠~١٫٠‬‬
‫‪H2‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪٦٠‬‬
‫‪١٧~١٢‬‬
‫‪٣٠~٢١‬‬
‫‪٢١~١٥‬‬
‫‪٣٫٠~٢٫١‬‬
‫‪H3‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪٥٠‬‬
‫‪٢٢~١٨‬‬
‫‪٤٠~٣١‬‬
‫‪٢٨~٢٢‬‬
‫‪٤٫٠~٣٫١‬‬
‫‪H4‬‬
‫‪٤٠‬‬
‫‪٤٠‬‬
‫‪٣٤~٢٣‬‬
‫‪٦٠~٤١‬‬
‫‪٤٢~٢٩‬‬
‫‪٦٫٠~٤٫١‬‬
‫‪H5‬‬
‫‪٥٠‬‬
‫‪٣٠‬‬
‫‪٥٥~٣٥‬‬
‫‪٩٨~٦١‬‬
‫‪٦٩~٤٣‬‬
‫‪٩٫٨~٦٫١‬‬
‫‪H6‬‬
‫‪٦٠‬‬
‫‪٢٠‬‬
‫‪ ٠٣‬ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﻳﺠﺐ ﺿﺒﻂ ﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻳﺪﻭﻳﹰﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺮﺹ ﻋﹸ ﺴﺮﺓ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ‪ .‬ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ‪،‬‬
‫ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻷﻣﻼﺡ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﲢﺪﺙ ﺗﺄﺛﻴﺮﹰﺍ ﺿﺎﺭﹰﺍ ﺃﻭ‬
‫ﹰ‬
‫ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺪﻯ ﻋﹸ ﺴﺮ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ‪ .‬ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﹸ ﺴﺮ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ‪.‬‬
‫ﻳﺰﻳﺪ ﻋﹸ ﺴﺮ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪ .‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻨﻘﻲ ﹰ‬
‫‪) dH ١‬ﺩﺭﺟﺔ ﺃﳌﺎﻧﻴﺔ( = ‪mmol/l ٠٫١٧٨‬‬
‫‪) Clark ١‬ﺩﺭﺟﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ( = ‪mmol/l ٠٫١٤٣‬‬
‫‪) fH ١‬ﺩﺭﺟﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ( = ‪mmol/l ٠٫١‬‬
‫ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﹸ ﺴﺮ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﹸ ﺴﺮ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻵﺧﺮ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻣﻊ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﺍﻷﻭﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﰎ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﲟﻨﻘﻲ ﺧﺎﺹ ﻳﺴﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻠﺢ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ _‪١١‬‬
‫‪3:56:10‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 11‬‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﳌﻨﻘﻲ ﺑﺎﳌﻠﺢ‬
‫ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﳌﻠﺢ ﺍ‪‬ﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﹰ‬
‫ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﳌﻠﺢ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺮﻑ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻠﺢ ﺍ‪‬ﺼﺺ ﻓﻘﻂ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﻏﺴﺎﻻﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ! ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻠﺢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﻏﺴﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻠﺢ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻠﺢ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻐﻄﻲ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺼﻨﹼﻌﺔ ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﻟﻦ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﺗﻠﻒ ﻗﺪ ﺳﺒﺒﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﻠﺢ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺳﻴﻤﻨﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﻣﻠﺢ ﺃﻭ ﻣﺎﺀ ﻣﺎﻟﺢ ﻣﺘﺒﻘﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺴﻜﺎﺑﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺂﻛﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺗﻨﻄﻔﺊ ﺇﺿﺎﺀﺓ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫‪ .١‬ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﻔﻚ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻭﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﳌﻠﺢ‪.‬‬
‫ﻓﺘﺢ‬
‫‪ .٢‬ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﳊﺎﻭﻳﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ‪ ٣/٢‬ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺪﺍﺭ ﺑﺎﳌﺎﺀ )ﺣﻮﺍﻟﻲ ‪ ١‬ﻟﺘﺮ(‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺿﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ )ﺍﳌﺮﻓﻖ( ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺛﻢ ﺿﻊ ﺣﻮﺍﻟﻲ ‪ ١٫٥‬ﻛﺠﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﺢ‪ .‬ﻳﹸﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺎﺀ ﻗﻠﻴﻠﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﳌﻠﺢ ﺃﻣﺮﹰﺍ ﻋﺎﺩﻳﹰﺎ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﺍﺭﺑﻂ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .٥‬ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻠﺢ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳊﺎﻭﻳﺔ ﺑﺎﳌﻠﺢ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻛﺎﻑ‪،‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﳌﻠﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻲﺀ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻠﺢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺑﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻞﺀ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﳌﻠﺢ ﺑﻘﺪ ﹴ‬
‫ﻓﻘﺪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﺇﺫﺍﺑﺔ ﺍﳌﻠﺢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﲡﺪ ﺇﺿﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻠﺢ ﺑﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ‪ ،‬ﳝﻜﻨﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﻗﺖ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﳌﻠﺢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻘﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﻊ‬
‫ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻠﺢ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ‪.‬‬
‫‪ _١٢‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫‪3:56:10‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 12‬‬
‫ﻣﻠﺊ ﻣﻮﺯﱢﻉ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‬
‫ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‬
‫ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ‪ :‬ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺍﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ .‬ﻳﺤﻈﺮ ﻣﻞﺀ ﻣﻮﺯﱠﻉ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺑﺄﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ )ﻣﺜﻞ‬
‫ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ(‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻒ ﺍﳉﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻞﺀ ﻣﻮﺯﹼﻉ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‬
‫‪ ٠٣‬ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻄﻒ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﹰ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ‬
‫ﺗﺘﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‬
‫ﹰ‬
‫ﻳﺘﻢ ﺍﳌﺴﺢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻇﻬﻮﺭ ﺇﺿﺎﺀﺓ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻹﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺑﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ‪ ،‬ﳝﻜﻨﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ "ﻟﻮﻥ" ﻣﺆﺷﺮ‬
‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ "‪ "D‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ‪ .‬ﻭﻋﻨﺪ ﻣﻞﺀ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻈﻠﻴﻞ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪ .‬ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠﺔ‬
‫ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‪ ،‬ﻗﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﳌﻈﻠﻠﺔ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ٤/١‬ﻣﻄﻠﻘﹰ ﺎ‪.‬‬
‫ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‪ ،‬ﺗﻐﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺑﺎﳌﺆﺷﺮ ﺍﳋﺎﺹ‬
‫ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﳑﺘﻠﺊ‬
‫‪ ٤/٣‬ﳑﺘﻠﺊ‬
‫‪ ٢/١‬ﳑﺘﻠﺊ‬
‫‪ ٤/١‬ﳑﺘﻠﺊ ‪ :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﻊ‬
‫ﻓﺎﺭﻍ‬
‫‪) D‬ﻣﺆﺷﺮ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ(‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ _‪١٣‬‬
‫‪3:56:10‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 13‬‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﻣﻮﺯﻉ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‬
‫ﹼ‬
‫‪ .١‬ﻟﻔﺘﺢ ﺍﳌﻮﺯﱢﻉ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﻠﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻬﻢ "‪) open‬ﻓﺘﺢ(" )ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ( ﻭﻗﻢ‬
‫ﺑﺈﺧﺮﺍﺟﻪ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺍﺳﻜﺐ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻮﺯﱢﻉ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻼﺋﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺯﺍﺋﺪ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺿﻊ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺩﺧﺎﻟﻪ ﲟﺤﺎﺫﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻬﻢ "‪) open‬ﻓﺘﺢ(" ﻭﻗﻢ ﺑﻠﻔﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﻬﻢ‬
‫ﺍﻟﻐﻠﻖ )ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﲔ(‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﳌﻨﻊ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺗﺎﺭﻛﺔ ﺁﺛﺎﺭﹰﺍ ﻭﺑﻘﻊ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﺑﺪﻓﻖ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻏﺴﺎﻻﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﺤﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪ .‬ﻳﻘﻊ ﻣﻮﺯﱢﻉ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍ‪‬ﺎﻭﺭ ﳌﻮﺯﱢﻉ‬
‫ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ‪ .‬ﳌﻞﺀ ﺍﳌﻮﺯﱢﻉ‪ ،‬ﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻭﺍﺳﻜﺐ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻮﺯﱢﻉ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺳﻮﺩ‪ .‬ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ‬
‫ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺣﻮﺍﻟﻲ ‪ ١٣٠‬ﻣﻠﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻞﺀ ﺍﳌﻮﺯﱢﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﺯﺍﺋﺪ‪ ،‬ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺭﻏﻮﺓ ﺯﺍﺋﺪﺓ‪ .‬ﺍﻣﺴﺢ ﺃﻱ ﺍﻧﺴﻜﺎﺏ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺭﻃﺒﺔ‪ .‬ﻻ‬
‫ﺗﻨﺴﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﻏﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ‪ :‬ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﺃﻱ ﺍﻧﺴﻜﺎﺏ ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺿﻊ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺎﺻﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺮﻏﻮﺓ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻋﻨﺪ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺿﺒﻂ ﻣﻮﺯﱢﻉ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸﻄﻒ‬
‫ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﻀﺒﻂ ﺍﳌﻮﺯﱢﻉ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻣﻮﺯﱢﻉ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ‪ .‬ﺍﺑﺪﺃ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﹰ‬
‫"‪ ."٣‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻘﻊ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﻔﻴﻒ‪ ،‬ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ‬
‫ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻏﻄﺎﺀ ﺍﳌﻮﺯﱢﻉ ﻭﻟﻒ ﺍﻟﻘﺮﺹ ﺇﻟﻰ "‪ ."٤‬ﻧﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ "‪) "٣‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ ﻫﻲ "‪.("٣‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻣﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﻘﻊ ﺟﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪ .‬ﻭﻗﻢ ﺑﺘﻘﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﻴﻀﺎﺀ‬
‫ﻟﺰﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺃﻭ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺯﺭﻗﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ‪.‬‬
‫‪ _١٤‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫‪3:56:10‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 14‬‬
‫ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ‬
‫ﻳﻠﺰﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺴﺎﺣﻴﻖ ﺍﳌﺰﻭﹼﺩﺓ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﻭﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ .‬ﺗﻼﺋﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﻨﻈﻔﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪.‬‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻒ‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻘﻂ ﺍﳌﻨﻈﻒ ﺍ‪‬ﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﻏﺴﺎﻻﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ .‬ﻭﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻒ ﻧﻈﻴﻔﹰ ﺎ ﻭﺟﺎﻓﹰﺎ‪ .‬ﻭﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻮﺯﱢﻉ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ‬
‫ﻣﺴﺘﻌ ﹰﺪﺍ ﻟﻐﺴﻞ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﺍﳌﺮﻛﺰ‬
‫ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﺃﺳﺎﺳﲔ‪:‬‬
‫• ﻣﻨﻈﻔﺎﺕ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻗﻠﻮﻳﺔ ﲟﻜﻮﻧﺎﺕ ﻛﺎﻭﻳﺔ‬
‫• ﻣﻨﻈﻔﺎﺕ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﻗﻠﻮﻱ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﺈﻧﺰﳝﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ‬
‫ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ؛ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ‬
‫ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ "‪) normal‬ﻋﺎﺩﻱ(" ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻔﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﹼ‬
‫ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺧﻮﺍﺹ ﺇﺫﺍﺑﺔ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺰﳝﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻒ ﺍﳌﺮﻛﺰ‪ .‬ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ "‪) normal‬ﻋﺎﺩﻱ(" ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﻈﻔﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ "‪) intensive‬ﻣﻜﺜﻒ("‪.‬‬
‫‪ ٠٣‬ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﲢﺬﻳﺮ‪ :‬ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻣﻨﻈﻒ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺂﻛﻞ! ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﻌﻴ ﹰﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪.‬‬
‫ﺃﻗﺮﺍﺹ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ‬
‫ﺗﺬﻭﺏ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍ‪‬ﺘﻠﻔﺔ ﺑﺴﺮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ‪ ،‬ﻻ ﺗﺬﻭﺏ ﺑﻌﺾ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﺍﳌﻨﻈﻒ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ‪ .‬ﻟﺬﺍ‪ ،‬ﻳﹸﺮﺟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻗﺮﺍﺹ ﺍﳌﻨﻈﻒ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﳌﻨﻈﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫ﻣﻮﺯﱢﻉ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ‬
‫ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻞﺀ ﺍﳌﻮﺯﱢﻉ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺃﻱ ﺩﻭﺭﺓ ﻏﺴﻞ ﻣﻊ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪ .‬ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻚ‬
‫ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻨﻈﻒ ﻭﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺷﻄﻒ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻏﺴﺎﻻﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ‪ .‬ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻒ ﳊﻤﻮﻟﺔ‬
‫ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﳌﻨﻈﻒ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓﹰ‪ ،‬ﻭﺇﻻ‬
‫ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻛﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻻﺗﺴﺎﺥ‪ .‬ﺃﺿﻒ ﹰ‬
‫ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺒﻠﻼ ﹰ ﻭﻻ ﻳﺬﻭﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﻮﺯﱢﻉ ﺑﺎﳌﺴﺤﻮﻕ‬
‫‪ .١‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻣﻐﻠﻘﹰ ﺎ‪ :‬ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‪ ،‬ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ‪.‬‬
‫ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻟﻠﻔﺘﺢ‬
‫ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﳌﻨﻈﻒ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﻱ ﺩﻭﺭﺓ ﻏﺴﻞ‪ .‬ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ‬
‫‪ .٢‬ﺃﺿﻒ ﹰ‬
‫ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ _‪١٥‬‬
‫‪3:56:11‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 15‬‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ‬
‫‪ .١‬ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮﺯﹼﻉ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﺑﺎﳌﺴﺤﻮﻕ‪.‬‬
‫ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﳝﻦ‪:‬‬
‫‪ .A‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﺨﺼﺺ ﳌﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪ ٢٥ ،‬ﺟﺮﺍﻡ ﺗﻘﺮﻳ ﹰﺒﺎ‬
‫‪ .B‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻣﺨﺼﺺ ﳌﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻲ‪ ٥ ،‬ﺟﺮﺍﻡ ﺗﻘﺮﻳ ﹰﺒﺎ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻣﺘﺴﺨﺔ ﺑﺸﺪﺓ‪ ،‬ﺃﺿﻒ ﻛﻤﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻓﻲ ﻋﻠﺒﺔ‬
‫ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻲ‪ .‬ﻭﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻐﺴﻞ‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫ﲡﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ‬
‫"ﺟﺪﻭﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺴﻞ"‪) .‬ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ‪(٢٣‬‬
‫ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺗﺴﺎﺥ ﻭﻋﺴﺮ ﺍﳌﺎﺀ‬
‫ﺍﶈﺪﺩ‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ .٢‬ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫ﻣﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻑ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺼﻨﹼﻌﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﹼ‬
‫ﺍﳌﺴﺎﺣﻴﻖ‬
‫ﻳﻮﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺣﻴﻖ‪.‬‬
‫‪ .١‬ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻮﺭ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺕ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻛﻠﻮﺭ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺳﻔﺎﺕ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻛﻠﻮﺭ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺣﻴﻖ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺳﻔﺎﺕ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺕ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﳌﻠﺢ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﺢ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺴﺮ ﺍﳌﺎﺀ ‪ ٦‬ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺻﻼﺑﺔ ﻓﻘﻂ‪ .‬ﻭﺗﻈﻬﺮ‬
‫ﺑﻘﻊ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﺍﻷﻛﻮﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺎﺣﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﺮ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻣﺜﻞ‬
‫ﺑﻘﻌﺎ ﺑﻴﻀﺎﺀ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﺮﺟﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻓﻀﻞ‪ .‬ﺗﺴﺒﺐ ﺍﳌﺴﺎﺣﻴﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﹰ‬
‫ﲤﺎﻣﺎ‪ .‬ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﺴﻞ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺃﻋﻠﻰ‪.‬‬
‫ﺃﻗﻞ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﻊ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ ﹰ‬
‫‪ _١٦‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫‪3:56:11‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 16‬‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳋﻴﺎﺭ ‪ ٣‬ﻓﻲ ‪١‬‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺧﻴﺎﺭ ‪ ١ × ٣‬ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻠﺢ ﻭﻣﺎﺩﺓ ﺷﻄﻒ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺮﺹ ‪ .١ × ٣‬ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻴﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ‪Intensive‬‬
‫)ﻣﻜﺜﻒ( ﺃﻭ ‪) Eco‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ( ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫‪ .١‬ﺿﻊ ﺍﻟﻘﺮﺹ ‪ ٣‬ﻓﻲ ‪ ١‬ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻭﻳﺔ ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺒﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳋﻴﺎﺭ ‪ ٣‬ﻓﻲ ‪.١‬‬
‫‪ .٢‬ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰﺓ ‪ ٣‬ﻓﻲ ‪ ١‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫‪ ٠٣‬ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ‪ ٣‬ﻓﻲ ‪ ١‬ﺇﻻ ﻣﻊ ﺃﻗﺮﺍﺹ ‪ ٣‬ﻓﻲ ‪ .١‬ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺮﺹ ‪ ٣‬ﻓﻲ ‪ ١‬ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻟﻦ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﺩﺍﺋﻤﺎ‬
‫ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ‪ :‬ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﳌﺴﺎﺣﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﻭﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ‪ .‬ﻗﻢ ﹰ‬
‫ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﻮﺯﻉ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ _‪١٧‬‬
‫‪3:56:11‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 17‬‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﺃﺭﻓﻒ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﺍﺗﺒﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻷﺭﻓﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ .‬ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻷﺭﻓﻒ‬
‫ﻭﺳﻠﺔ ﺁﻧﻴﺔ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺯ ﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻧﺘﺒﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﲢﻤﻴﻞ ﺃﺭﻓﻒ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﻗﻢ ﺑﻜﺸﻂ ﺃﻱ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻓﻀﻼﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ‪ .‬ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺷﻄﻒ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺍﳉﺎﺭﻱ‪ .‬ﺿﻊ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ‬
‫ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﻭﺿﻊ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﺟﲔ ﻭﺍﻷﻛﻮﺍﺏ ﻭﺍﻷﺑﺎﺭﻳﻖ‪/‬ﺍﻟﻘﻼﻳﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻷﺳﻔﻞ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺎﺋﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﺭﺷﺎﺵ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﺐ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﻓﻒ‪.‬‬
‫ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﺛﻢ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﳌﻨﻊ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ‬
‫ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻟﻴﻮﺿﻊ ﺑﻬﺎ ﺃﻃﺒﺎﻕ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻬﺸﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻛﻮﺍﺏ ﻭﻓﻨﺎﺟﲔ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻭﺻﺤﻮﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﺟﲔ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ )ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺴﺨﺔ ﺑﺸﺪﺓ(‪.‬‬
‫ﺩﺍﺋﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺿﻊ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻬﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﲢﺮﻳﻜﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﺵ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪ .‬ﺿﻊ ﺍﻷﻛﻮﺍﺏ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺟﲔ ﻭﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻷﺳﻔﻞ ﹰ‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 6‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻓﻨﺎﺟﲔ‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‬
‫‪2‬‬
‫ﺻﺤﻮﻥ ﻓﻨﺎﺟﲔ‬
‫‪3‬‬
‫ﺃﻛﻮﺍﺏ‬
‫‪4‬‬
‫ﺃﻃﺒﺎﻕ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫ﺃﻃﺒﺎﻕ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﺃﻃﺒﺎﻕ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ‬
‫ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ‬
‫ﳝﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ‪/‬ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﳝﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺐ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻔﺮﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻑ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ‬
‫ﺗﻌﻮﻕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺃﺫﺭﻉ ﺭﺷﺎﺵ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺒﻴﻪ‪ :‬ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﺿﺒﻂ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺔ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺑﻌﺪ‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻠﻒ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﻟﻠﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ‬
‫ﻟﻠﻀﺒﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ‬
‫‪ _١٨‬ﲢﻤﻴﻞ ﺃﺭﻓﻒ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫‪3:56:12‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 18‬‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫ﺃﻃﺒﺎﻕ ﺍﳊﻠﻮﻯ‬
‫ﺃﻃﺒﺎﻕ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫ﺃﻭﺍﻧﻲ ﺍﳊﺴﺎﺀ‬
‫ﻃﺒﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻀﺎﻭﻱ‬
‫‪ ٠٤‬ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻷﺭﻓﻒ‬
‫ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ‪ :‬ﺍﻷﺑﺎﺭﻳﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻼﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻃﺒﺎﻕ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ‬
‫ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﳝﻦ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻀﻞ ﻭﺿﻊ ﺃﻃﺒﺎﻕ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻷﻏﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺭﻓﻒ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺃﺫﺭﻉ ﺭﺷﺎﺵ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺑﺎﺭﻳﻖ ﻭﺁﻧﻴﺔ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ‬
‫ﺩﺍﺋﻤﺎ‪.‬‬
‫ﻷﺳﻔﻞ ﹰ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺑﺎﺭﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﺪﻓﻖ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺮﻑ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺫﺍﺕ ﻧﺘﻮﺀﺍﺕ ﳝﻜﻦ ﻃﻴﻬﺎ ﻷﺳﻔﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺎﺭﻳﻖ ﻭﺍﻟﻘﻼﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻑ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﻮﻕ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺃﺫﺭﻉ ﺭﺷﺎﺵ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﻃﻲ ﺃﺭﻓﻒ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ‬
‫ﹼ‬
‫ﻃﻲ ﺍﻷﺭﻓﻒ ﻷﺳﻔﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ‬
‫ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻷﺑﺎﺭﻳﻖ ﻭﺍﻟﻘﻼﻳﺎﺕ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺃﻓﻀﻞ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﹼ‬
‫ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻷﳝﻦ‪.‬‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﺃﺭﻓﻒ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ _‪١٩‬‬
‫‪3:56:14‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 19‬‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﺃﺭﻓﻒ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﺳﻠﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮﺓ‬
‫ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻘﺎﺑﺾ ﻷﺳﻔﻞ‪ :‬ﻳﺠﺐ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﳌﻼﻋﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻘﻲ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪١‬‬
‫ﻣﻼﻋﻖ ﺍﳊﺴﺎﺀ‬
‫‪٥‬‬
‫ﻣﻼﻋﻖ ﺍﳊﻠﻮﻯ‬
‫‪٢‬‬
‫ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﺕ‬
‫‪٦‬‬
‫ﻣﻼﻋﻖ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬
‫‪٣‬‬
‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ‬
‫‪٧‬‬
‫ﺷﻮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬
‫‪٤‬‬
‫ﻣﻼﻋﻖ ﺍﻟﺸﺎﻱ‬
‫‪٨‬‬
‫ﻣﻐﺮﻓﺔ ﺍﳊﺴﺎﺀ‬
‫ﲢﺬﻳﺮ‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻷﻱ ﻋﻨﺼﺮ ﺃﻥ ﳝﺘﺪ ﻋﺒﺮ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﻔﺮﺗﻬﺎ ﻷﺳﻔﻞ!‬
‫‪ _٢٠‬ﲢﻤﻴﻞ ﺃﺭﻓﻒ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫‪3:56:18‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 20‬‬
‫ﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ‪/‬ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻘﺎﺑﺾ ﺍﳋﺸﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻷﺑﻮﺍﻕ‬
‫ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ‪.‬‬
‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﻠﺼﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻘﺎﻭﻡ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ‬
‫ﺍﳌﻠﺼﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻛﻮﺍﺏ‬
‫ﺍﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺼﺪﺃ‬
‫ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺟﻦ ﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﻛﻮﺍﺏ ﺑﺎﻫﺘﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﳌﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮﻡ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻟﻮﻧﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻐﺴﻞ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﺗﺒﻬﺖ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻼﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﰎ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﺘﻜﺮﺭ‪.‬‬
‫‪ ٠٤‬ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻷﺭﻓﻒ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ‬
‫ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‬
‫ﻻ ﲢﺎﻭﻝ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺘﺴﺨﺔ ﺑﺮﻣﺎﺩ ﺍﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺭﻧﻴﺶ ﺍﻟﻌﺎﺯﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻼﺀ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﻃﺒﺎﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﻐﺴﻞ ﻓﻲ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﲡﻨﺐ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ .‬ﻓﻬﻲ ﺳﻌﺔ ‪ ١٢‬ﻃﺒﻘﹰ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ‪ .‬ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻐﺴﻠﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮﻝ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ‬
‫ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﻕ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺃﺫﺭﻉ ﺭﺷﺎﺵ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺍ‪‬ﻮﻓﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﻨﺎﺟﲔ ﻭﺍﻷﻛﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻘﻼﻳﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ ﻷﺳﻔﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﲡﻤﻊ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺃﻭ‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﹼ‬
‫ﺑﺪﺍﺧﻞ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻻ ﻳﺠﺐ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺍﻷﻛﻮﺍﺏ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻠﻔﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻑ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ‪.‬‬
‫ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺃﻃﺒﺎﻕ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﺍﳋﻔﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻬﺸﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻛﻮﺍﺏ ﻭﻓﻨﺎﺟﲔ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﻭﺍﻟﻘﻬﻮﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻧﺘﺒﻪ‬
‫ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍ‪‬ﺰﹼﻧﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺧﻄﺮﹰﺍ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﹰ!‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﺍﳌﻨﺤﻮﺗﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻘﻲ ﺑﺎﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻠﻒ ﺃﻛﻮﺍﺏ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬
‫ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻧﻮﻉ ﺍﻷﻛﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪ .‬ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺤﻮﻕ‪.‬‬
‫ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﻣﺪﺓ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪.‬‬
‫ﺍﳊﻞ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺃﻛﻮﺍﺏ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ‬
‫"ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻟﻐﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ" ﻣﻦ ﹺﻗ ﹶﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‬
‫ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺴﺤﻮﻗﹰﺎ ﺧﻔﻴﻔﹰ ﺎ‬
‫ﹰ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻃﻠﺐ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻣﻦ‬
‫ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﺴﻞ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺃﺧﺮﺝ ﺍﻷﻛﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ ﻣﻦ ﻏﺴﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ‪.‬‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﺃﺭﻓﻒ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ _‪٢١‬‬
‫‪3:56:18‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 21‬‬
‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ‬
‫ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ‬
‫ﺑﺪﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻞ‬
‫ﺣﻤﻞ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﺍﺩﻓﻌﻬﻤﺎ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬
‫‪ .١‬ﻗﻢ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺛﻢ ﹼ‬
‫ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﺃﻭﻻﹰ‪ ،‬ﺛﻢ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﲢﻤﻴﻞ ﺃﺭﻓﻒ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ"(‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺃﺿﻒ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻭﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ"(‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﻗﻢ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻘﺒﺲ‪ .‬ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ‪ ٢٤٠-٢٢٠‬ﻓﻮﻟﻂ ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ‪ ٥٠/‬ﻫﺮﺗﺰ‪ ،‬ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻘﺒﺲ ﻫﻲ ‪ ١٥‬ﺃﻣﺒﻴﺮ ‪ ٢٥٠‬ﻓﻮﻟﻂ ﺗﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮﺩﺩ‪ .‬ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮﺭﹼﺩ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Power‬ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ( )ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ( ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩﺍﺕ‪:‬‬
‫‪ .٥‬ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Program‬ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ(‪ ،‬ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﹰ‬
‫‪) Intensive‬ﻣﻜﺜﻒ( )ﻣﻜﺜﻒ( ‪) Eco ‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ( ‪) Delicate ‬ﺭﻗﻴﻖ( ‪) Express Wash ‬ﻏﺴﻞ ﺳﺮﻳﻊ( ‪) Pre Wash ‬ﻏﺴﻞ ﺃﻭﻟﻲ(‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﺴﻴﻞ‪ ،‬ﺳﻴﻀﻲﺀ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‪ .‬ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Start/Pause‬ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ(‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺒﺪﺃ ﻏﺴﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Start/Pause‬ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ( )ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ( ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻣﺆﻗ ﹰﺘﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪ ،‬ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﺬﻱ‬
‫ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻣﻴﺾ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺻﻮﺕ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻛﻞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Start/Pause‬ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ(‬
‫)ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ( ﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪...‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﰎ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ‪ .‬ﻭﺇﻻ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﰎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ‬
‫ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮﺯﻉ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ )ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﻮﺯﱢﻉ ﺑﺎﳌﺴﺤﻮﻕ"(‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Start/Pause‬ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ( )ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ( ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ‪ ،‬ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ‬
‫ﺛﻮﺍﻥ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﳝﻜﻨﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫‪) Program‬ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ( )ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ( ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٣‬ﹴ‬
‫ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻣﺆﻗ ﹰﺘﺎ ﺇﺫﺍ ﰎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪ .‬ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻣﻴﺾ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺍﳉﺮﺱ ﺭﻧﻴﻨﹰﺎ ﻛﻞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ‬
‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ‪ .‬ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻳﻮﺍﺻﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺛﻼﺙ ﺛﻮﺍﻥ‬
‫ﹰ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻚ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﶈﺪﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬
‫ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻃﺒﻖ‬
‫ﳝﻜﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﻃﺒﻖ ﰎ ﻧﺴﻴﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﻣﻮﺯﹼﻉ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ‪.‬‬
‫‪ .١‬ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Start/Pause‬ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ( )ﺗﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺆﻗﺖ( ﻭﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﺒﻂﺀ ﻭﺣﺮﺹ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﶈﺘﻤﻞ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﲤﺎﻣﺎ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺃﺫﺭﻉ ﺭﺷﺎﺵ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﳝﻜﻨﻚ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﹰ‬
‫‪ .٣‬ﺃﺿﻒ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﺍﳌﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ﹼ‬
‫‪ .٤‬ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ‪ .‬ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ‪ ٣‬ﺛﻮﺍﻥ‪.‬‬
‫ﲢﺬﻳﺮ‪ :‬ﳝﺜﻞ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻧﻈﺮﹰﺍ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﳊﺮﻭﻕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﰎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﺛﻨﺎﺀ‬
‫ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﻭﺗﺘﻮﻗﻒ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪.‬‬
‫‪ _٢٢‬ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ‬
‫‪3:56:18‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 22‬‬
‫ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻞ‬
‫ﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺑﺤﺮﺹ‪ .‬ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﺨﺎﺭ ﺳﺎﺧﻦ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ!‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﺗﺮﻙ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻟﺘﺒﺮﺩ ﳌﺪﺓ ‪ ١٥‬ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻭﺍﻧﺘﻈﺮ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ .‬ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻭﺩﺓ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺍﺗﺮﻛﻪ ﻣﻔﺘﻮﺡ‬
‫ﹰ‬
‫ﲡﻔﻴﻔﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫‪ ٠٥‬ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪ ،‬ﻳﺼﺪﺭ ﺟﺮﺱ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺻﻮﺕ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻗﺼﻴﺮ ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ‪ .‬ﻭﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ "‪) End‬ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ(" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ‪.‬‬
‫‪ .١‬ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ‪) Power‬ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ( )ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ(‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺃﻏﻠﻖ ﺻﻨﺒﻮﺭ ﺍﳌﻴﺎﻩ!‬
‫ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻣﺒﻠﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‪.‬‬
‫ﻗﻢ ﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﹰ ﺛﻢ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺐ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﺴﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺟﺪﻭﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺴﻞ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ‬
‫ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻲ‪/‬‬
‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬
‫‪) Intensive‬ﻣﻜﺜﻒ(‬
‫ﻟﻐﺴﻞ ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻻﺗﺴﺎﺥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻼﻳﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻷﺑﺎﺭﻳﻖ ﻭﺍﻟﻜﺴﺮﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﺮﻙ‬
‫ﻃﻌﺎﻡ ﺟﺎﻑ ﺑﻬﺎ ﻟﻘﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬
‫‪) Pre Wash‬ﻏﺴﻞ ﺃﻭﻟﻲ( )‪ ٥٠‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬
‫‪) Pre Wash‬ﻏﺴﻞ ﺃﻭﻟﻲ(‬
‫‪) Wash‬ﻏﺴﻴﻞ( )‪ ٦٥‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬
‫‪) Rinse‬ﺷﻄﻒ(‬
‫‪) Rinse‬ﺷﻄﻒ( )‪ ٥٥‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬
‫‪) Drying‬ﲡﻔﻴﻒ(‬
‫‪ ٢٥/٥‬ﺟﺮﺍﻡ‬
‫)ﺃﻭ ‪(١ × ٣‬‬
‫‪١٫٤‬‬
‫‪) Eco‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ(‬
‫)*‪(EN50242‬‬
‫ﻟﻐﺴﻞ ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺍﳌﺘﺴﺨﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﹰ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺑﺎﺭﻳﻖ‬
‫ﺍ‪‬ﻮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻼﻳﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔﺔ‬
‫ﻭﺍﻷﻛﻮﺍﺏ ﻭﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﹼ‬
‫ﺍﻻﺗﺴﺎﺥ‪.‬‬
‫‪) Pre Wash‬ﻏﺴﻞ ﺃﻭﻟﻲ(‬
‫‪) Wash‬ﻏﺴﻴﻞ( )‪ ٤٧‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬
‫‪) Rinse‬ﺷﻄﻒ(‬
‫‪) Rinse‬ﺷﻄﻒ( )‪ ٦٤‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬
‫‪) Drying‬ﲡﻔﻴﻒ(‬
‫‪ ٢٥/٥‬ﺟﺮﺍﻡ‬
‫)ﺃﻭ ‪(١ × ٣‬‬
‫‪١٫٠٣‬‬
‫‪١٢‬‬
‫‪) Delicate‬ﺭﻗﻴﻖ(‬
‫ﻟﻸﻃﺒﺎﻕ ﺍﳌﺘﺴﺨﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺳﻬﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﺴﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻛﻮﺍﺏ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪) Pre Wash‬ﻏﺴﻞ ﺃﻭﻟﻲ(‬
‫‪) Wash‬ﻏﺴﻴﻞ( )‪ ٤٠‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬
‫‪) Rinse‬ﺷﻄﻒ( )‪ ٦٠‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬
‫‪) Drying‬ﲡﻔﻴﻒ(‬
‫‪ ٢٥/٥‬ﺟﺮﺍﻡ‬
‫‪٠٫٩‬‬
‫‪١٤٫٥‬‬
‫‪) Express Wash‬ﻏﺴﻞ ﺳﺮﻳﻊ(‬
‫ﺗﹸﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺴﻞ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻟﻠﺤﻤﻮﻟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ‬
‫ﺍﻻﺗﺴﺎﺥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲡﻔﻴﻒ‪.‬‬
‫‪) Wash‬ﻏﺴﻴﻞ( )‪ ٤٠‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬
‫‪) Rinse‬ﺷﻄﻒ(‬
‫‪) Rinse‬ﺷﻄﻒ( )‪ ٤٥‬ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ(‬
‫‪ ٢٠‬ﺟﺮﺍﻡ‬
‫‪٠٫٦‬‬
‫‪١٠٫٥‬‬
‫ﻟﻸﻃﺒﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﻛﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﹰ ﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﻈﻒ ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺩﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﻔﻴﻒ‪.‬‬
‫‪) Pre Wash‬ﻏﺴﻞ ﺃﻭﻟﻲ(‬
‫‪-‬‬
‫‪٠٫١‬‬
‫‪٣٫٨‬‬
‫‪) Program‬ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ(‬
‫‪) Pre Wash‬ﻏﺴﻞ ﺃﻭﻟﻲ(‬
‫ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫)ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﻁ‪/‬‬
‫ﺳﺎﻋﺔ(‬
‫ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫)ﺑﺎﻟﻠﺘﺮ(‬
‫‪١٧٫٥‬‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎﺭ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﳌﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ‪ EN50242‬ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬؛‬
‫* ‪ :EN50242‬ﻳﹸﻌﺪ ﻫﺬﺍ‬
‫ﹰ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺍﻟﺴﻌﺔ‪ ١٢ :‬ﻃﻘﻢ ﻣﺎﺋﺪﺓ‬
‫ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ‪ :‬ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ‬
‫ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‪٤ :‬‬
‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ _‪٢٣‬‬
‫‪3:56:19‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 23‬‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﳌﺮﺷﺤﺎﺕ‬
‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ‬
‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺍﺣﺘﻚ‪ ،‬ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻀﺨﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳊﻮﺽ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﺛﻼﺙ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ‬
‫ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ‪ :‬ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﳋﺸﻦ ﻭﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ‪.‬‬
‫‪ .١‬ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪ :‬ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺟﺰﻳﺌﺎﺕ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﻭﺍﻷﺗﺮﺑﺔ ﻳﻄﺤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬
‫ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ‪ ،‬ﺛﻢ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﳌﺼﺮﻑ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺮﻙ ﺧﺎﺹ ﻋﻨﺪ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺮﺵ ﹸ‬
‫‪ .٢‬ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﳋﺸﻦ‪ :‬ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﺍﻷﻛﺒﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻗﻄﻊ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺴﺪﺍﺩ ﺍﳌﺼﺮﻑ‪ .‬ﻭﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻟﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺷﺢ‪ ،‬ﺍﺿﻐﻂ‬
‫ﺑﺮﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﺑﺾ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﻭﺃﺭﻓﻌﻪ ﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ‪ :‬ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﻭﺍﻷﺗﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻮﻋﺔ‬
‫ﻭﳝﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺭﺃﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ‪.‬‬
‫ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ‪ :‬ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻘﻠﻮﺑﹰﺎ ﹰ‬
‫ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﺮﺷﺢ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻓﻀﻞ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺮﺷﺢ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ‬
‫ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ‪ .‬ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻄﻒ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺩﺍﺋﺮﻱ ﻭﺍﻟﻜﺄﺱ ﲢﺖ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ‪ .‬ﻟﻔﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺮﺷﺢ‪ ،‬ﺃﺩﺭﻩ ﻋﻜﺲ ﺍﲡﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺃﺭﻓﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ‪ .‬ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ‪.‬‬
‫ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﳌﺮﺷﺢ ﺍﳋﺸﻦ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺗﻨﻈﻴﻒ‪ .‬ﺛﻢ ﺃﻋﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ‬
‫ﺍ‪‬ﺼﺺ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﲡﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺘﺢ‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﻰﺀ ﺇﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳉﻬﺎﺯ‬
‫ﻗﻄﻌﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺮﺷﺤﺎﺕ‪ .‬ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﳌﺮﺷﺤﺎﺕ‬
‫ﻳﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﹴ‬
‫ﹰ‬
‫ﻭﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬
‫ﲢﺬﻳﺮ‪ :‬ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺸﻐﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻣﻄﻠﻘﹰ ﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﺮﺷﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪ .‬ﻭﻻ ﹸﲢ ﹺﺪﺙ ﺃﻯ ﺗﻠﻒ ﺑﺎﳌﺮﺷﺤﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‪ .‬ﻭﺇﻻ ﻟﻦ‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳌﺮﺷﺤﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺭﺩﻳ ﹰﺌﺎ ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﻠﻒ ﻟﻸﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ _٢٤‬ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ‬
‫‪3:56:19‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 24‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺃﺫﺭﻉ ﺍﻟﺮﺵ‬
‫‪ ٠٦‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻌ ﹺﺴﺮ ﻗﺪ ﺗﻌﻮﻕ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺃﺫﺭﻉ ﺍﻟﺮﺵ ﻭﺗﺴﺪ ﺍﳌﻜﺎﻥ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺃﺫﺭﻉ ﺍﻟﺮﺵ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﳌﺎﺀ ﹶ‬
‫ﺍﶈﻴﻂ ﺑﻬﻢ‪ .‬ﻭﻹﺯﺍﻟﺔ ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺮﺵ ﺍﻷﻭﺳﻂ‪ ،‬ﺍﻣﺴﻚ ﺍﻟﺼﺎﻣﻮﻟﺔ ﻭﺃﺩﹺﺭ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﲡﺎﻩ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻹﺯﺍﻟﺘﻪ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ‬
‫ﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺮﺵ ﺍﻷﺳﻔﻞ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺤﺐ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ‪ .‬ﺛﻢ ﺍﻏﺴﻞ ﺍﻷﺫﺭﻉ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﻓﻲﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﻧﺎﻋﻤﺔ‬
‫ﺃﻋﺪﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺷﻄﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﶈﺮﻛﺎﺕ‪ .‬ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﹺ‬
‫ﻓﺘﺢ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺒﺎﺏ‬
‫ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺮﻗﺔ ﺩﺍﻓﺌﺔ ﺭﻃﺒﺔ‪ .‬ﻭﳌﻨﻊ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﳌﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻻﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﻈﻒ ﺑﺨﺎﺥ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ‪.‬‬
‫ﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻛﺎﺷﻄﺔ ﺃﻭ ﻟﻮﻓﺔ ﺧﺸﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﳋﺪﻭﺵ‪ .‬ﻭﺭﲟﺎ‬
‫ﹰ‬
‫ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺎﺷﻒ ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﺪﺵ ﺃﻭ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ‪.‬‬
‫ﹰ‬
‫ﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎﺩﺓ‬
‫ﲢﺬﻳﺮ‪ :‬ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺑ ﹰﺪﺃ ﻣﻨﻈﻒ ﺑﺨﺎﺥ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻒ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳ ﹸ ﹶ‬
‫ﻛﺎﺷﻄﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﺷﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣﺪﻭﺙ‬
‫ﺧﺪﺵ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺑﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺴﺘﺎﻧﻠﺲ ﺳﺘﻴﻞ‪.‬‬
‫ﹴ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻐﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺧﺮﻗﺔ ﻟﻴﻨﺔ ﺭﻃﺒﺔ ﺛﻢ ﺟﻔﻒ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺟﻴ ﹰﺪﺃ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻡ ﻧﻮﻉ ﺟﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﻊ ﺗﻠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺃﺑ ﹰﺪﺍ ﺃﻭ ﻟﻮﻓﺔ ﺧﺸﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻔﺎﺕ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﺟﺰﺀ ﺑﻐﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﺪ‬
‫ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻛﺖ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺩﺍﻓﻲﺀ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﺍﻓﺼﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻗﹸﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺍﻓﺼﻞ ﻣﺎﺳﻮﺭﺓ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﺎﺀ ﻋﻦ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺻﺮﱢﻑ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻭﻣﻦ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪) .‬ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻭﻋﺎﺀ ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﳌﺎﺀ(‬
‫‪.٣‬‬
‫ﹶ‬
‫ﺃﻭﺻﻞ ﻣﺎﺳﻮﺭﺓ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺑﺼﻤﺎﻡ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫‪.٤‬‬
‫ﹺ‬
‫‪ .٥‬ﺃﺯﹺﻝ ﺍﳌﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺽ ﺑﺎﻷﺳﻔﻞ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺇﺳﻔﻨﺠﺔ ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻟﻮﻋﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ _‪٢٥‬‬
‫‪3:56:19‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 25‬‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‬
‫ﻛﻴﻒ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻏﺴﻠﺔ‬
‫ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻏﺴﻠﺔ‪ ،‬ﻗﹸﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﹸﻣﻮﺭﹺﺩ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻭﺍﺗﺮﻙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮ ﹰﺣﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﹰ ﺣﺘﻰ ﻻ ﲢﺘﻔﻆ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﺎﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‪.‬‬
‫ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ‬
‫ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺒﺲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻗﹸﻢ ﹶﹰ‬
‫ﻻ ﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﳌﺬﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺷﻄﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﻄﺎﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ ،‬ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﳌﺬﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺷﻄﺔ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ‬
‫ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺩﺍﻓﺌﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮﻥ‪ .‬ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻄﺨﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺮﻃﺒﺔ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺞ‬
‫ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻐﺴﺎﻻﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﺼﻨﻮﻉ‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ‬
‫ﻨﺼﺢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻰ ﻓﺎﺭﻏﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﻧﺰﻉ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ‪ ،‬ﻳ ﹸ ﹶ‬
‫ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻮﻑ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩﺍﺕ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﹸ ﻤﺮﹰﺍ ﺃﻃﻮﻝ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻨﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫ﻭﺗﺮﻙ ﺑﺎﺏ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻣﻔﺘﻮ ﹰﺣﺎ‬
‫ﹰ‬
‫ﲢﺮﻳﻚ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﻚ ﺍﳉﻬﺎﺯ‪ ،‬ﻓﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﹰﺎ ﺟ ﹰﺪﺍ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺴﺪﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﻳﻌﺪ ﺍﻧﺤﺸﺎﺭ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩﺍﺕ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﻭﺍﺋﺢ ﻓﻲ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺳﻔﻨﺠﺔ‬
‫ﺭﻃﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺣﺪﻭﺙ ﺫﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ _٢٦‬ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻐﺴﻞ‬
‫‪3:56:19‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 26‬‬
‫ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺣﻠﻬﺎ‬
‫ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻭﲢﺴﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﻣﺴﺒﻖ‪.‬‬
‫ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬
‫ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ‬
‫ﺳﺒﺐ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ‬
‫•‬
‫ﰎ ﺇﻃﻔﺎﺀ ﺍﳌﻨﺼﻬﺮ ﺃﻭ ﰎ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ‬
‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻗﹸﻢ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻨﺼﻬﺮ ﺃﻭ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﲔ ﻗﺎﻃﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‬
‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ‪ .‬ﺃﺯﹺﻝ ﺃﻱ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻓﻲ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﹸﻣﻐﻠﻖ‬
‫ﺑﺄﻣﺎﻥ‪.‬‬
‫ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬
‫ﹴ‬
‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﺎﳊﺎﺋﻂ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﹸﻣﻮﺭﹺﺩ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻮﺻﻮﻻ ﹰﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻥ‬
‫ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻀﺨﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ‬
‫•‬
‫ﻓﻴﺾ ﺍﳌﺎﺀ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺻﻤﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﻴﺾ ﺍﳌﺎﺀ‪ .‬ﻓﻬﻮ ﻳﻐﻠﻖ ﻣﻀﺨﺔ‬
‫ﹸ‬
‫ﺸﻐﻞ ﻣﻀﺨﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﻭﻳ ﹸ ﹺ‬
‫ﺍﻟﻀﻮﺿﺎﺀ‬
‫•‬
‫ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺗﻜﻮﻥ‬
‫ﻋﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺻﻮﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮﻡ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﻛﻮﺏ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﹸﻣﺜ ﹶﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﺔ ﺟﻴ ﹰﺪﺍ‬
‫ﺷﻲﺀ ﻣﺎ ﺻﻐﻴﺮ ﺩﺍﺧﻞ‬
‫ﺃﻭ ﺭﲟﺎ ﺳﻘﻂ‬
‫ﹲ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺛﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻃﻨﲔ ﺍﶈﺮﻙ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻻ‬
‫ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﺊ‬
‫ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺮﻃﻮﺑﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ‬
‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺴﺪﺍﺩﺍﺕ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﻐﺴﺎﻻﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺣﺘﻰ‬
‫ﺗﻜﻮﻥ ﺭﻏﺎﻭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ‪.‬‬
‫ﺗﺘﺠﻨﺐ ﹸ‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﺍﻓﺘﺢ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﺍﺗﺮﻙ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ ﺗﺘﺒﺨﺮ‪.‬‬
‫ﺃﺿﻒ ﺟﺎﻟﻮﻧ ﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﳊﻮﺽ‪ .‬ﺃﻏﻠﻖ ﻏﺴﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﺃﻗﻔﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺛﻢ ‪) Start‬ﺗﺸﻐﻴﻞ( ﺩﻭﺭﺓ ﻏﺴﻞ "‪"soak‬‬
‫)ﻧﻘﻊ( ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪ .‬ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻱ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻓﻴﺾ ﺑﺄﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﻄﻒ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﻓﻲ ﺍﳊﺎﻝ‪.‬‬
‫ﻧﻈﻒ ﹰ‬
‫ﺍﳊﻮﺽ ﺍﻟﺪﺧﻠﻲ ﹸﻣﻠﻄﺦ‬
‫•‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻳﺤﺘﻮﻱ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺻﺒﻐﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﳌﹸﺴﺘﺨ ﹶﺪﻡ ﻻ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺻﺒﻐﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﻃﻴﺐ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫•‬
‫ﹸﻣﻮﺯﹺﻉ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﻓﺎﺭﻍ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻼﺀ ﹸﻣﻮﺯﹺﻉ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﻄﻒ‪.‬‬
‫ﻋﺪﻡ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﺃﻭﺍﻧﻲ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬
‫•‬
‫ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺣﺪﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﺴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻷﺭﻓﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﹸﻣﻮﺯﹺﻉ ﻣﺴﺤﻮﻕ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﺃﺫﺭﻉ ﺍﻟﺮﺵ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻮﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ‪.‬‬
‫ﺭﻏﺎﻭﻯ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎﳊﻮﺽ‬
‫‪ ٠٧‬ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺣﻠﻬﺎ‬
‫ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ‬
‫ﺍﳊﻞ‬
‫ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺣﻠﻬﺎ _‪٢٧‬‬
‫‪3:56:19‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 27‬‬
‫ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺣﻠﻬﺎ‬
‫ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ‬
‫ﺑﻘﻊ ﻭﻟﻄﺨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻮﺍﺏ ﻭﺃﻭﺍﻧﻲ‬
‫ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬
‫ﺳﺒﺐ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ‬
‫‪.١‬‬
‫‪.٢‬‬
‫‪.٣‬‬
‫‪.٤‬‬
‫ﺍﳌﺎﺀ ﻋﹶ ﹺﺴﺮ ﺑﺸﺪﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳌﹸﻮﺭﹶﺩﺓ‪.‬‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﲢﻤﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻗﺪﱘ ﺃﻭ‬
‫ﺭﻃﺐ‪.‬‬
‫ﹸﻣﻮﺯﹺﻉ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﻓﺎﺭﻍ‪.‬‬
‫ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫‪.٥‬‬
‫‪.٦‬‬
‫‪.٧‬‬
‫ﺍﳊﻞ‬
‫ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﺃﹶﺧ ﹺﺮﺝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻻ ﺗﻀﻒ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺍﺧﺘﺮ ﺃﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﻏﹶﺴﻞ‪.‬‬
‫‪ .٤‬ﻗﹸﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﺍﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ‪ ١٨‬ﺇﻟﻰ‬
‫‪ ٢٢‬ﺩﻗﻴﻘﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺘﺒﺪﺃ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺍﻟﻐﺴﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .٥‬ﺍﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻜﺐ ﻛﻮﺑﲔ ﻣﻦ ﺍﳋﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﻗﺎﻉ ﻏﺴﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫‪ .٦‬ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺗﺮﻙ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺗﻜﻤﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ‬
‫ﻟﻢ ﲡﺪ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﹰ ﻟﻠﺨﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ‪ :‬ﻛﺮﺭ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ‪ ٤/١‬ﻛﻮﺏ )‪ ٦٠‬ﻣﻞ( ﻣﻦ ﺑﻠﻮﺭﺍﺕ ﺣﺎﻣﺾ‬
‫ﺍﻟﺴﺘﺮﻳﻚ ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ ﺍﳋﻞ‪.‬‬
‫ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ‬
‫•‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎﺀ ﻳﺴﻴﺮ ﻣﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺿﻊ ﻣﺴﺤﻮﻗﹰﺎ ﺃﻗﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ ﻭﺣﺪﺩ ﺩﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻐﺴﻞ ﺍﻷﻗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ‬
‫ﺣﺘﻰ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﻈﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻄﺨﺎﺕ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ‬
‫ﺻﻔﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻄﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬
‫•‬
‫ﺑﻘﻊ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺃﹶﺯﹺﻝ ﺍﻟﺒﻘﻊ ﺑﻴﺪﻳﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ‪ ٢/١‬ﻛﻮﺏ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﹸﻣ ﹶﺒﻴﺾ ﻭ‪٣‬‬
‫ﺃﻛﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﻓﻲﺀ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺃﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﳌﺎﺀ ﻗﺪ ﻳﻠﻄﺦ‬
‫ﻭﺿﻊ ﹴ‬
‫ﻛﻞ ﺷﻲﺀ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺢ‬
‫ﺧﺎﺹ‪.‬‬
‫ﺑﻘﻌﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ‬
‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬
‫•‬
‫ﺍﻟﻌ ﹺﺴﺮ‪.‬‬
‫ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﹶ‬
‫•‬
‫ﻟﺘﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺇﺳﻔﻨﺠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺤﻮﻕ‬
‫ﻏﺴﺎﻻﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﺍﺭﺗﺪﻯ ﻗﻔﺎﺯﺍﺕ ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ‪ .‬ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﺑ ﹰﺪﺍ‬
‫ﺃﻱ ﻣﻨﻈﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﺣﻴﻖ ﻏﺴﺎﻻﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻟﺘﺘﺠﻨﺐ ﺧﻄﺮ‬
‫ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻏﺎﻭﻯ‪.‬‬
‫ﹸ‬
‫ﻏﻄﺎﺀ ﻛﻮﺏ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﻻ ﻳﹸﻐﻠﹶﻖ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮﺹ "‪ "Dial‬ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ‪OFF‬‬
‫)ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ(‪.‬‬
‫•‬
‫ﺃﺩﹺﺭ ﻗﺮﺹ"‪ "Dial‬ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ‪) OFF‬ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ( ﻭﺣﺮﻙ‬
‫ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ‪.‬‬
‫ﲢﺬﻳﺮ‪ :‬ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺸﺮﻉ ﺑﺘﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻴﻚ‬
‫ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﳌﺪﺓ ‪ ٢٠‬ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻛﻲ ﺗﺘﺮﻙ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬
‫ﺍﻟﺘﺴﺨﲔ ﺗﺒﺮﺩ؛ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺧﻄﺮ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳊﺮﻭﻕ‪.‬‬
‫ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﺴﺤﻮﻕ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻛﻮﺍﺏ ﺍﳌﹸﻮﺯﹺﻉ‬
‫•‬
‫ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﺃﻛﻮﺍﺏ ﺍﳌﹸﻮﺯﹺﻉ ﺑﺎﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ‬
‫•‬
‫ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﻭﺗﺼﺮﻳﻒ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼﻝ ﺛﻘﺐ ﺑﺠﻮﺍﺭ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺒﺎﺏ‪.‬‬
‫ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻭﺭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫•‬
‫ﺍﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮﻡ ﺑﺎﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﻈﻒ ﻛﺎﺷﻂ ﺭﻗﻴﻖ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ‪.‬‬
‫ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻉ ﺍﳊﻮﺽ‬
‫•‬
‫ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ ﺣﻮﻝ ﺍ‪‬ﺮﺝ ﻓﻲ ﻗﺎﻉ‬
‫ﺍﳊﻮﺽ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺰﻻﻕ ﺳﺪﺍﺩﺓ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺑﻐﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫•‬
‫ﺍﻣﺘﻼﺀ ﺍﳌﹸﻮﺯﹺﻉ ﻋﻦ ﺁﺧﺮﻩ ﺃﻭ ﻓﻴﺾ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺸﻄﻒ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻠﻲﺀ ﹸﻣﻮﺯﹺﻉ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ ﻋﻦ ﺁﺧﺮﻩ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻀﺎ‪.‬‬
‫ﻷﻥ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﹰ‬
‫ﺛﻢ ﺃﹶﺯﹺﻝ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﺴﻜﻮﺏ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﺭﻃﺒﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻣﺴﺘﻮ‪.‬‬
‫ﺳﻄﺢ‬
‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﹴ‬
‫ﹴ‬
‫‪ _٢٨‬ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺣﻠﻬﺎ‬
‫‪3:56:19‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 28‬‬
‫ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ‬
‫ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﺍﳊﻞ‬
‫ﺳﺒﺐ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ‬
‫•‬
‫ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ‪) Child lock‬ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬
‫ﺿﺪ ﻋﺒﺚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ(‪.‬‬
‫•‬
‫ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ‪) Child lock‬ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﻋﺒﺚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ(‬
‫)ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﻋﺒﺚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ(‪ ،‬ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ‪ .‬ﻹﻟﻐﺎﺀ‬
‫ﻗﻔﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ‪(١ × ٣) 3 in 1‬‬
‫ﻭ‪) Delay start‬ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ( )ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ( ﳌﺪﺓ‬
‫ﺛﻮﺍﻥ‪.‬‬
‫‪ ٣‬ﹴ‬
‫ﺃﻳﻀﺎ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ‪) Child lock‬ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﻋﺒﺚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ(‬
‫ﹰ‬
‫)ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﻋﺒﺚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ( ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫‪ ٠٧‬ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺣﻠﻬﺎ‬
‫•‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺡ‪.‬‬
‫•‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮ ﹰﺣﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺯﺭﺍﺭ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﺰﺭ ‪) Power‬ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ( )ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ(‪ .‬ﻟﺬﺍ ﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺿﻐﻂ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ‪.‬‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺁﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﺼﺎﻟﻚ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪.‬‬
‫ﺭﲟﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‪ .‬ﺟﺮﺏ‬
‫ﹰ‬
‫ﺭﻣﻮﺯ ﺍﳋﻄﺄ‬
‫ﺭﲟﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺭﻣﺰ ﺍﳋﻄﺄ ﻹﻋﻼﻣﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻄﺄ ﻣﺎ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ‬
‫ﺍﳌﻌﻨﻰ‬
‫ﺧﻄﺄ ﲟﺰﻭﺩ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫• ﻭﻗﺖ ﺃﻃﻮﻝ ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫‪4E‬‬
‫ﹸﺘﻤﻠﺔ‬
‫ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﶈ ﹶ‬
‫‪.١‬‬
‫‪.٢‬‬
‫‪.٣‬‬
‫‪.٤‬‬
‫ﺻﻨﺒﻮﺭ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﹸﻣﻐﻠﹶﻖ ﺃﻭ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻣﺴﺪﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺿﻐﻂ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺻﻤﺎﻡ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ‪ Flow-meter‬ﻻ‬
‫ﻳﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻣﻀﺨﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ‪) .‬ﻳﻜﺸﻒ ﺿﻐﻂ ﺍﳌﻴﺎﻩ ‪SW‬‬
‫ﻋﻦ‪.‬ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‪ .‬ﻟﺬﺍ‪ ،‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻸ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺀ‪(.‬‬
‫‪HE‬‬
‫ﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﺴﺨﺎﻥ‬
‫• ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺨﲔ ﺃﻃﻮﻝ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ .١‬ﻋﹸ ﻄﻞ ﲟﺴﺘﺸﻌﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺨﺎﻥ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺷﺪﻳﺪ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﻋﻨﺪ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺴﺨﲔ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺨﻔﺾ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪LE‬‬
‫ﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﺘﺴﺮﺏ‬
‫• ﻳﻜﺸﻒ ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﻋﻦ‬
‫ﺃﻯ ﺗﺴﺮﺏ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ‬
‫ﻳﻐﻤﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺝ ﺍﻷﺳﻔﻞ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺴﺮﺏ ﺍﳌﺎﺀ ﻣﻦ‬
‫ﹴ‬
‫‪tE‬‬
‫ﻋﹸ ﻄﻞ ﲟﺴﺘﺸﻌﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺮﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﲟﺴﺘﺸﻌﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ‪.‬‬
‫ﲢﺬﻳﺮ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻭﻏﻤﺮ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳉﻬﺎﺯ‪ ،‬ﻓﺄﻏﻠﻖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻤﺮ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫ﺍﻧﺴﻜﺎﺏ ﺑﺴﻴﻂ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳌﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪.‬‬
‫ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫ﹴ‬
‫ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻭﺣﻠﻬﺎ _‪٢٩‬‬
‫‪3:56:19‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 29‬‬
‫ﺍﳌﻠﺤﻖ‬
‫ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ‬
‫‪DW-FN310W, DW-FN310T‬‬
‫ﺍﻟﻨﻮﻉ‬
‫ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺃﻃﺒﺎﻕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﺳﻌﺔ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‬
‫‪ ١٢‬ﻃﻘﻢ ﻣﺎﺋﺪﺓ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫‪ ٢٢٠‬ﺇﻟﻰ ‪ ٢٤٠‬ﻓﻮﻟﺖ ‪ /‬ﺑﺘﺮﺩﺩ ‪ ٥٠‬ﻫﺮﺗﺰ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫ﺿﻐﻂ ﺍﳌﻴﺎﻩ‬
‫‪MPa ١٫٠ ~ ٠٫٠٤‬‬
‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫‪ ١٧٦٠‬ﺇﻟﻰ ‪ ٢١٠٠‬ﻭﺍﻁ‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ‬
‫ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ ‪° ٦٠‬ﻣﺌﻮﻳﺔ‬
‫ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺠﻔﻴﻒ‬
‫ﻧﻈﺎﻡ ﲡﻔﻴﻒ ﻣﻜﺜﻒ‬
‫ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻐﺴﻞ‬
‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺵ‬
‫ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ‬
‫‪ ٨٤٥ × ٦٠٠ × ٥٩٨‬ﱈ )ﺍﻟﻌﺮﺽ × ﺍﻟﻌﻤﻖ × ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ(‬
‫ﺍﻟﻮﺯﻥ‬
‫‪ ٤٧‬ﻛﺠﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺒﺌﺔ‬
‫ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﻨﺘﺞ‬
‫‪٥٩٨‬‬
‫‪٦٠٠‬‬
‫‪٨٤٥‬‬
‫‪١١٧٥‬‬
‫‪ _٣٠‬ﺍﳌﻠﺤﻖ‬
‫‪3:56:19‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 30‬‬
‫ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ‪ EN50242‬ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺒﲔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻔﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻭﻓﻘﹰ ﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ)‪.(EN50242‬‬
‫• ﺳﻌﺔ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ‪ ١٢ :‬ﻃﻘﻢ ﻣﺎﺋﺪﺓ‬
‫• ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﻳﻴﺮ‪EN50242/IEC60436 :‬‬
‫• ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ‪ :‬ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ‬
‫• ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺴﻞ‪) Eco :‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ(‬
‫• ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ‪ :‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬
‫• ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻒ‪٤ :‬‬
‫• ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻨﻘﻲ ﺍﳌﻴﺎﻩ‪H4 :‬‬
‫• ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺤﻮﻕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ‪ :‬ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻐﺴﻞ ‪ ٥‬ﺟﻢ ‪ +‬ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻐﺴﻞ ‪ ٢٥‬ﺟﻢ‬
‫• ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻔﻞ‬
‫>ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ<‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 6‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻓﻨﺎﺟﲔ‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺃﻛﻮﺍﺏ‬
‫ﺃﻃﺒﺎﻕ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‬
‫ﺻﺤﻮﻥ ﻓﻨﺎﺟﲔ‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫ﺃﻃﺒﺎﻕ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‬
‫ﺃﻃﺒﺎﻕ ﻣﺎﺋﺪﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ‬
‫>ﺍﻟﺴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ<‬
‫ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫ﺃﻃﺒﺎﻕ ﺍﳊﻠﻮﻯ‬
‫ﺃﻃﺒﺎﻕ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫ﺃﻭﺍﻧﻲ ﺍﳊﺴﺎﺀ‬
‫ﻃﺒﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻀﺎﻭﻱ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ‬
‫>ﺳﻠﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ<‬
‫‪١‬‬
‫ﻣﻼﻋﻖ ﺍﳊﺴﺎﺀ‬
‫‪٥‬‬
‫ﻣﻼﻋﻖ ﺍﳊﻠﻮﻯ‬
‫‪٢‬‬
‫ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﺕ‬
‫‪٦‬‬
‫ﻣﻼﻋﻖ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬
‫‪٣‬‬
‫ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ‬
‫‪٧‬‬
‫ﺷﻮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ‬
‫‪٤‬‬
‫ﻣﻼﻋﻖ ﺍﻟﺸﺎﻱ‬
‫‪٨‬‬
‫ﻣﻐﺮﻓﺔ ﺍﳊﺴﺎﺀ‬
‫ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ _‪٣١‬‬
‫‪3:56:20‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 31‬‬
‫ﻭﺭﻗﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺞ‬
‫ﻻﺋﺤﺔ )ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ( ﺭﻗﻢ ‪٢٠١٠/١٠٥٩‬‬
‫ﺍﳌﻮﺭﹼﺩ‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪DW-FN310T‬‬
‫‪DW-FN310W‬‬
‫ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ‬
‫ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﶈﺪﺩﺓ )ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﳌﻜﺎﻥ(‬
‫‪١٢‬‬
‫ﻓﺌﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫‪A+‬‬
‫ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ )ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﻁ‪/‬ﺳﻨﺔ(‬
‫‪(١‬‬
‫ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ )ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﻁ‪/‬ﺳﺎﻋﺔ(‬
‫‪٢٩١‬‬
‫‪١٫٠٣‬‬
‫ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )ﻭﺍﻁ(‬
‫‪٠٫٤٦‬‬
‫ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )ﻭﺍﻁ(‬
‫‪٠٫٥٨‬‬
‫ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ )ﻟﺘﺮ‪/‬ﺳﻨﺔ(‬
‫‪(٢‬‬
‫‪٣٣٦٠‬‬
‫ﻓﺌﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺠﻔﻴﻒ‪ ،‬ﻣﻦ ‪) A‬ﺃﻗﺼﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ( ﺇﻟﻰ ‪) G‬ﺃﻗﻞ ﻛﻔﺎﺀﺓ(‬
‫ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ‬
‫‪(٣‬‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ )ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ(‬
‫‪١٧٥‬‬
‫ﻣﺪﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ )ﺑﺎﻟﺪﻗﺎﺋﻖ(‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ‬
‫ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺿﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ )ﺩﻳﺴﻴﺒﻞ ﻟﻜﻞ ﺍ ﺑﻴﻜﻮﻭﺍﻁ(‬
‫ﻣﻀﻤﻦ‬
‫ﹼ‬
‫ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬
‫‪A‬‬
‫‪٥٠‬‬
‫‪-‬‬
‫ﻣﻀﻤﻦ ﺳﻔﻠﻲ‬
‫ﹼ‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺎﻣﻞ‬
‫ﻧﻌﻢ‬
‫‪ (١‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ‪ ٢٨٠‬ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪ .‬ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳉﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫‪ (٢‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ‪ ٢٨٠‬ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳉﻬﺎﺯ‪.‬‬
‫‪ (٣‬ﳝﺜﻞ 'ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ' ﺩﻭﺭﺓ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺘﺴﺨﺔ ﻗﻠﻴﻼﹰ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬
‫‪ _٣٢‬ﻭﺭﻗﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺞ‬
‫‪3:56:25‬‬
‫‪2013-06-12‬‬
‫‪DD81-01624A_AR_130612.indd 32‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬
DD81-01624A_AR_130612.indd 33
2013-06-12
3:56:25
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬
DD81-01624A_AR_130612.indd 34
2013-06-12
3:56:25
‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬
DD81-01624A_AR_130612.indd 35
2013-06-12
3:56:25
‫ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ‬
‫ﺃﻭ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﺗﺼﻞ ﺏ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺪ‬
www.samsung.com
444 77 11
TURKEY
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
SOUTH AFRICA
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
U.A.E
www.samsung.com
021-8255
IRAN
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
8000-4726
BAHRAIN
www.samsung.com
800-22273
065777444
JORDAN
DD81-01624A_AR :‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻜﻮﺩ‬
DD81-01624A_AR_130612.indd 36
2013-06-12
3:56:25
154
155
FULLSIZE DISHWASHER
FULLSIZE DISHWASHER
INSTALLATION GUIDE
INSTALLATION GUIDE
DW-SG970T, DW-SG720T, DW-SG520W, DW-SG520T
DW5363PGBSL, DW5343TGBSL, DW5343TGBWQ, DW5363PGBWQ
GALA
DW-FG720L, DW-FG720S, DW-FG720W, DW-FG520S, DW-FG520L, DW-FG520W
DW-BG970B, DW-BG580B, DW-BG770B
156
157
FULLSIZE DISHWASHER
FULLSIZE DISHWASHER
INSTALLATION GUIDE
INSTALLATION GUIDE
DW-UG971T, DW-UG971T, DW-UG971T, DW-UG971T, DW-UG971T, DW-UG971T, DW-UG971T
DW80H9970US, DW80H9950US
DW-FN320T, DW-FN310T, DW-FN320W, DW-FN310W, DW60H6050FS
DW60H6050FW, DW60H5050FS, DW60H5050FW, DW60H3010FW
DW80H9930US