Samsung Gelişmiş Emiş Gücüyle VCF500G Filtreli Elektrik Süpürgesi, 1500 W Kullanıcı Klavuzu (Windows 7)

SC21F50 serisi
SC19F50 serisi
SC15F50 serisi
Elektrik Süpürgesi
kullanıcı el kitabı
✻ Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
✻ Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.
Türkçe
Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
DJ68-00699M-05.indb 1
14. 12. 15. �� 1:37
güvenlik bilgileri
GÜVENLIK BILGILERI
UYARI
• Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve referans olarak
başvurmak üzere saklayın.
UYARI
• Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, elektrik süpürgenizin özellikleri
bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir.
KULLANILAN DİKKAT/UYARI SEMBOLLERİ
UYARI
DIKKAT
Bir ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.
KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER
YAPMAMANIZ gereken bir durumu gösterir.
Uymanız gereken bir şeyi gösterir.
Fişi prizden çıkarmanız gerektiğini gösterir.
UYARI
Bu elektrik süpürgesi yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
Bu elektrik süpürgesini bina atıklarını ve enkazlarını temizlemek için kullanmayın.
İçlerinde toz birikmesini önlemek için filtrelerin düzenli olarak temiz bir durumda olmasını sağlayın.
Elektrik süpürgesini filtrelerden herhangi birinin çıkarıldığı durumlarda kullanmayın.
Bu koşulların yerine getirilmemesi iç parçalarda hasara yol açabilir ve garantinizi
geçersiz kılabilir.
Türkçe - 2
DJ68-00699M-05.indb 2
14. 12. 15. �� 1:37
ÖNEMLİ UYARILAR
GENEL
• Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce,
elektrik şebekenizin voltajının elektrik süpürgesinin altındaki anma
plakasında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
• UYARI: H
alı veya zemin ıslakken, elektrik süpürgesini
kullanmayın. Suyu çekmek için kullanmayın.
• Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir
cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Elektrik süpürgesinin bir
oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Elektrik süpürgesinin
hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin vermeyin. Elektrik
süpürgesini bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca amacına
yönelik olarak kullanın.
• Toz haznesi olmayan elektrik süpürgesini kullanmayın.
En iyi verimliliği sağlamak için, toz haznesini dolmadan boşaltın.
• Elektrik süpürgesini kibritleri, ateş olan külleri veya sigara
izmaritlerini toplamak için kullanmayın. Elektrik süpürgesini
sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı, ünitenin
plastik parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine
neden olabilir.
• Elektrik süpürgesi parçalarına hasar verebileceği için, sert, keskin
nesneleri elektrik süpürgesi ile toplamaktan kaçının.
Hortum düzeneğinin üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık
koymayın.
Emiş ya da çıkış ağzını tıkamayın.
• Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürgesini makine gövdesi
üzerinde kapatın. Toz haznesini boşaltmadan önce, fişi prizden
çıkarın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi
tutarak çıkarın.
• Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya
zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan
Türkçe - 3
DJ68-00699M-05.indb 3
14. 12. 15. �� 1:37
güvenlik bilgileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla
ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı
koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar
gözetilmelidir.
Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş
prizden çıkarılmış olmalıdır.
Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.
Elektrik süpürgesi düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını
kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici
veya servis acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi
tarafından değiştirilmelidir.
Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak taşımayın.
Elektrik süpürgesi setindeki kolu kullanın.
Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın.
Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
Suyu çekmek için kullanmayın.
Ürünü, temizlemek için suya sokmayın.
Hortumun düzenli olarak kontrol edilmesi ve hasar gördüğünde
kullanılmaması gerekir.
Elektrikli süpürgenin kolunda elektrik kabloları bulunur ve bu,
tamir edilebilir bir parça değildir.
Hortum kolunda, akım taşıyıcı kablolar vardır ve bu kısım kullanıcı
tarafından onarılmamalıdır.
Lütfen değişim için üreticiyle veya yetkili servisle irtibat kurun.
Türkçe - 4
DJ68-00699M-05.indb 4
14. 12. 15. �� 1:37
UV FIRÇASI
• UV fırçasının UV ışınları cilde ve göze zarar verebileceği için
ışınların cildiniz veya gözünüze temas etmesine asla izin vermeyin
ve çocukların ve yaşlıların UV Fırçasını kullanmasına izin vermeyin.
Görme duyunuza zarar verebilir.
• Eğer şeffaf pencere kırılırsa ve UV ışınları doğrudan açığa çıkarsa,
elektriği kapatın ve servis merkezine danışın.
• Döşekler, nevresimleri, yatakları, yastıkları ve benzerlerini
sterilize etmek dışında amaçlarla UV Fırçasını kullanmayın.
Şirket, UV Fırçasının yukarıdaki listede belirtilen amaçlar dışında
kullanımından kaynaklanan kazaların yol açtığı kayıplardan
sorumlu tutulamaz.
• UV Fırçasının üzerine oturmayın, fırçayı düşürmeyin veya ürüne
darbe yapmayın. Aksi takdirde yaralanma ve üründe hasar
meydana gelebilir.
• UV Fırçanın arkasındaki güç terminallerine metal iğne veya
çubukla dokunmayın. Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol
açabilir.
• Eğer UV lambası arızalanırsa, ürünü asla kendi başınızı demonte
etmeyin ve değiştirmeyin.
Lütfen değişim için üretici veya servise danışın.
• UV fırçasında dahili boşalma olduğu için, ürünü asla yanıcı bir
sprey veya madde yanında kullanmayın.
• UV fırçasını uzun bir süre kullandıktan sonra, pencere yüzeyi
sıcak olabileceği için UV lambası penceresine dokunmamaya
dikkat edin.
• UV lambalarının doğal özelliklerinden ötürü UV fırçası düşük
sıcaklıkca yavaş başlayabilir. Lütfen UV Fırçasını kapalı
mekanlarda tutun.
Türkçe - 5
DJ68-00699M-05.indb 5
14. 12. 15. �� 1:37
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat
gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan
emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere
karşı koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar
görmemesine dikkat ediniz.
Türkçe - 6
DJ68-00699M-05.indb 6
14. 12. 15. �� 1:37
içindekiler
ELEKTRIK SÜPÜRGESINI
TAKMA
8
ELEKTRIK SÜPÜRGESINI
ÇALIŞTIRMA
9
ARAÇLARIN VE FILTRENIN
BAKIMI
12
9 Güç kablosu
9 Güç Kontrolü
11 UV Fırçasının kullanımı (SC21F50U,
SC15F50U Serisi)
12
14
17
18
19
20
Aksesuar kullanma
Zemin araçları bakımı
Toz haznesini boşaltma
Toz filtresini temizleme
Toz filtresini temizleme
Çıkış filtresinin temizlenmesi
SORUN GIDERME
21
ÜRÜN FIŞI
24
Türkçe - 7
DJ68-00699M-05.indb 7
14. 12. 15. �� 1:37
elektrik süpürgesini takma
SEÇENEK
• Makineyi taşırken, toz haznesi kolunun düğmesine
lütfen basmayın.
•  Saklama için, zemin başlığını yuvasına yerleştirin.
Türkçe - 8
DJ68-00699M-05.indb 8
14. 12. 15. �� 1:38
elektrik süpürgesini çalıştırma
GÜÇ KABLOSU
elektrik süpürgesini çalıştırma
• Fişi prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun.
İKAZ
GÜÇ KONTROLÜ
Radyo frekanslu uzaktan kumanda (SC21F50H, SC21F50U, SC15F50U Serileri)
HORTUM (SC21F50H Serisi)
1. ON/OFF (açma/kapatma) [ ] Düğmesi
-- Elektrik süpürgesini çalıştırmak için [ ] düğmesine basın.
Elektrik süpürgesini durdurmak için tekrar basın.
2. Emiş [+], [-] Düğmesi
-- Elektrik süpürgesini yüksek emiş gücünde çalıştırmak için [+]
düğmesine basın. Elektrik süpürgesini düşük emiş gücünde
çalıştırmak için [-] düğmesine basın.
Saptan Kontrol
Elektrik süpürgesi radyo frekansı sinyalleri
kullanılarak kontrol edilir.
Temizlik esnasında 30 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, güvenlik cihazı devreye girer
ve elektrik kesilir.
Bu durumda ana ünitedeki [Power] (Güç) düğmesine basın veya güç kablosunu prizden çıkarıp
tekrar takın.
Türkçe - 9
DJ68-00699M-05.indb 9
14. 12. 15. �� 1:38
HORTUM (SC21F50U, SC15F50U Serisi)
1. ON/OFF (açma/kapatma) [ ] Düğmesi
-- Elektrik süpürgesini çalıştırmak için [ ] düğmesine basın.
Elektrik süpürgesini durdurmak için tekrar basın.
2. [SUCTION (-/+)] Düğmesi
-- Emiş gücünü arttırmak veya azaltmak için [SUCTION (-/+)]
düğmesine basın. Düğmeye her bastığınızda, emiş gücünü
kadameli olarak arttırırsınız. Emiş gücü maksimuma ulaştığında,
düğmeye tekrar basarsanız, emiş gücü minimuma döner.
Saptan Kontrol
Elektrik süpürgesi radyo frekansı sinyalleri
kullanılarak kontrol edilir.
3. [BRUSH ON/OFF] (FIRÇA AÇIK/KAPALI) Düğmesi
-- Elektrik süpürgesini çalıştırmak için [BRUSH ON/OFF] (FIRÇA AÇIK/KAPALI) düğmesine basın. UV
Fırçasını durdurmak için tekrar basın.
Temizlik esnasında 30 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, güvenlik cihazı devreye girer
ve elektrik kesilir.
Bu durumda ana ünitedeki [Power] (Güç) düğmesine basın veya güç kablosunu prizden çıkarıp
tekrar takın.
Pilleri değiştirme
• Elektrik süpürgesi çalışmıyorsa, pilleri değiştirin.
Sorun devam ederse, lütfen yetkili temsilci ile temasa geçin.
• AAA boyutunda 2 adet pil kullanın.
İKAZ
1.Pilleri kesinlikle parçalarına ayırmayın veya yeniden şarj etmeyin.
2. Pilleri kesinlikle ısıtmayın veya ateşe atmayın.
3. Kutupları (+), (-) değiştirmeyin
4. Pilleri düzgün bir şekilde atın.
PİL TÜRÜ: AAA Boyutu
GÖVDE
Elektrik süpürgesini çalıştırmak ve durdurmak için, ON/OFF
(AÇMA/KAPATMA) güç düğmesine tekrarlı bir şekilde basın. (OFF
(KAPALI) → ON (AÇIK)→ OFF (KAPALI))
1
2
Uzaktan kumanda kolu çalışmıyorsa, elektrik süpürgesi
makinenin gövdesindeki ON/OFF (AÇMA/KAPATMA)
düğmesi kullanılarak çalıştırılabilir.

ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) düğmesi elektrik süpürgesini çalıştırır veya durdurur.

Toz kutusunun kontrol edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde, filtre ışığı yanar.
Türkçe - 10
DJ68-00699M-05.indb 10
14. 12. 15. �� 1:38
Gövdeden kontrollü tür (SC21F50V, SC19F50V, SC15F50V Serisi)
-- HORTUM
Kumaşlar, küçük paspaslar ve diğer hafif kumaşlar üzerinde
emiş gücünü azaltmak için, delik açılıncaya kadar hava
kapağını çekin.
elektrik süpürgesini çalıştırma
-- GÖVDE
Güç seviyesini kontrol etmek için, güç kontrolünü basitçe aşağı
ve yukarı kaydırın.
MIN (MİN) = Hassas kumaşlar için, örn. tüller.
MAX (MAKS) = Sert zeminler ve aşırı kirlenmiş halılar için.
MAX
MIN
UV FIRÇASININ KULLANIMI (SC21F50U, SC15F50U SERISI)
1. Fırçayı hortum tutacağına yerleştirin.
• Klik sesini duyana kadar UV fırçasını hortumun içine yerleştirin.
2. Temizliğe başlamak için [BRUSH ON/OFF] (FIRÇA AÇIK/KAPALI)
düğmesine basın.
• [BRUSH ON/OFF] (FIRÇA AÇIK/KAPALI) düğmesine basın ve
temizleyici için uygun emiş gücünü seçin.
• (Max) emiş gücünün seçilmesi önerilmektedir.
• UV sterilizasyonu tek başına etkinleştirilemez.
3. UV temizliğini bitirdiğinizde [ ] düğmesine basın.
• Temizleyiciyi durdurmak için [ ] düğmesine basın.
-- Güvenlik nedenlerinden ötürü, UV fırçalaması yalnızca 30 dakika çalışır ve
ardından durur. İşleme devam etmek için [SUCTION (EMİŞ) (-/+)] düğmesine
tekrar basın.
İKAZ
Hortum tutacağına yerleştirilen (teleskopik boruya doğrudan bağlanmayan) UV fırçası nevresimler
içindir.
Türkçe - 11
DJ68-00699M-05.indb 11
14. 12. 15. �� 1:38
araçların ve filtrenin bakımı
AKSESUAR KULLANMA
Boru
• Teleskopik borunun ortasında bulunan uzunluk kontrol düğmesini ileri
ve geri kaydırarak teleskopik borunun uzunluğunu ayarlayın.
• Tıkanmaları kontrol etmek için, teleskopik boruyu ayırın ve kısaltmak
için ayarlayın. Bu boruda tıkanan atığın daha kolay çıkarılmasını sağlar.
Aksesuar (SC21F50H, SC21F50V, SC19F50V, SC15F50V Serisi)
• Döşeme aracını kullanmak için, aksesuarı hortum
kolunun ucuna takın.
• Toz alma fırçasını kullanmak için düğmeyi çekin.
• Oluk aracını kullanmak için aksesuarı, ters
yöndeki hortum kolunun ucuna takın.
Türkçe - 12
DJ68-00699M-05.indb 12
14. 12. 15. �� 1:38
araçların ve filtrenin bakımı
Aksesuarlar (SC21F50U, SC15F50U Series)
• Aksesuarı hortum tutacağının ucuna doğru itin.
araçların ve filtrenin bakımı
• Oluk aracını kullanmak için toz alma başlığını
çıkarın.
• Aksesuarı borunun ucuna doğru itin.
• Oluk aracını kullanmak için toz alma başlığını
çıkarın.
Türkçe - 13
DJ68-00699M-05.indb 13
14. 12. 15. �� 1:38
ZEMIN ARAÇLARI BAKIMI
2 Adımlı Fırça
Halı Temizleme
Zemin Temizleme
• Giriş kolunu zemin yüzeyine göre ayarlayın.
• Giriş tıkalıysa, atık maddeyi tamamen çıkarın.
Power Pet Plus Fırça (Opsiyonel)
Halı üzerindeki hayvan
kılını ve fiberi daha iyi
toplamak için.
1
2
3
4
5
6
Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi durumunda, tambura dolanan bu maddeler dönüşün başarısız
olmasına neden olabilir. Bu durumda, tamburu dikkatli bir şekilde temizleyin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kapağı ayırmak için, şeffaf elek kapağının Open (Aç) düğmesine basın.
Fırça çubuğunu şeffaf elekten çıkarın.
Makas kullanarak fırça çubuğu çevresine dolanmış toz ve saç gibi atık maddeleri çıkarın.
Kuru toz aracı veya oluk aracı kullanarak fırça yuvasının içine girmiş tozu çıkarın.
Fırça çubuğunu döner kayışa takın ve sabitleyin.
Yeniden takmak için şeffaf elek kapağını klik sesi çıkıncaya kadar yerine oturtun.
Parke Ana Fırçası (Seçenek)
• Bir seferde geniş alandaki tozu çekin.
• Giriş tıkalıysa, atık maddeyi tamamen çıkarın.
Türkçe - 14
DJ68-00699M-05.indb 14
14. 12. 15. �� 1:38
araçların ve filtrenin bakımı
Mini turbo fırça (İsteğe bağlı)
- Fırça silindirini değiştirme
2. Fırça silindirinin durumunu kontrol edin.
Eğer fırçalar yıpranmış ise fırça silindirini değiştirin.
Fırça silindirini çıkarmak için başlık haznesinin yuvalarından çekerek
çıkarın.
Değiştirirken fırça silindirinin uçlarını aynı yuvalara yerleştirin.
Kayışın iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.
Eğer kayış kırılmış ya da çatlamışsa, Kayışı Değiştirme
talimatlarına uygun bir şekilde değiştirin.
araçların ve filtrenin bakımı
1. Eğer bir tıkanıklık veya görünürde kalıntılar varsa, ön yüzü çıkarmak
için Mini turbo fırçanın arkasındaki iki vidayı çıkararak çıkarın ve
tıkanıklığı temizleyin.
3. Maksimum emiş için
MAX düğmesine basın.
- Kayışı değiştirme
1. Alt tabakayı çıkarın.
Fırça Silindirini Değiştirme talimatlarındaki şekle bakın.
2. Yeni kayışın bir ucunu makaranın miline sarın.
3. Kayışın diğer ucunu fırça silindiri üzerindeki ona ayrılmış bölgeye
sarın. Fırça silindirini başlık haznesindeki yuvalara yerleştirin.
Fırça Silindirini Değiştirme talimatlarındaki şekle bakın.
4. Fırça Silindirini Değiştirme talimatlarında anlatıldığı gibi Mini turbo
fırçasını bir araya getirin.
Türkçe - 15
DJ68-00699M-05.indb 15
14. 12. 15. �� 1:38
UV fırçasının toz haznesindeki tozu çıkarma (SC21F50U, SC15F50U Serisi)
Toz haznesinin dolduğunu farkettiğinizde, toz haznesini boşaltmak için [Dust Removal] (Toz Çıkarma)
düğmesine basın.
1. Toz haznesinden tozu çıkarmak için [Dust Removal] (Toz Çıkarma)
düğmesini "Open" (Açık) konumuna getirin.
-- Temizleyici çalışırken (emiş), [Dust Removal] (Toz Çıkarma)
düğmesini bu amaçla kullanın.
2. Bittiğinde, [Dust Removal] (Toz Çıkarma) düğmesini "Close" (Kapalı)
konumuna getirin.
-- [Dust Removal] (Toz Çıkarma) düğmesi "Açık" konumda olduğunda,
temizleyicinin emiş gücü azalır.
UV fırçasının temizlenmesi (Tamburun temizlenmesi) (SC21F50U, SC15F50U Serisi)
İnsan saçı veya hayvan tüyü sıklıkla tambura dolanır ve tamburun dönüş gücünde bir azalmaya neden olur.
Bunu önlemek için tamburu düzenli olarak temizleyin.
1. Kapağı çıkarmak için [Open Transparent Cover] (Şeffaf Kapağı Aç)
düğmesini içeri doğru itin.
2. Tamburun etrafındaki toz ve saç gibi kirleri gidermek için oluk aracını
kullanın.
3. Bittiğinde [Open Transparent Cover] (Şeffaf Kapağı Aç) düğmesini
dışarı doğru itin.
Türkçe - 16
DJ68-00699M-05.indb 16
14. 12. 15. �� 1:38
araçların ve filtrenin bakımı
TOZ HAZNESINI BOŞALTMA
1
2
3
2
Toz haznesi dolu işaretine
eriştikten sonra, toz haznesini
boşaltın.
Düğmeye basarak toz haznesini
dışarı alın.
4
5
Toz haznesi kapağını ayırın.
6
1
Klik
2
Haznedeki tozu atın.
Toz haznesi kapağını kapatın.
araçların ve filtrenin bakımı
1
Kullanmadan önce, toz haznesi
elektrik süpürgesinin ana
gövdesine doğru "klik" sesi
duyuluncaya kadar itin.
• Plastik bir torbaya boşaltın
(astım/alerji hastaları için önerilir)
Toz haznesini soğuk su ile
yıkayabilirsiniz.
Türkçe - 17
DJ68-00699M-05.indb 17
14. 12. 15. �� 1:38
TOZ FILTRESINI TEMIZLEME
Toz filtresi ne zaman temizlenir
• Emiş gücü düştüğünde, lamba
kırmızıya döner. Lamba yanarsa, lütfen
toz filtresini temizleyin.
• Vakum gücünü ‘MAX’ (MAKS) konumuna getirin.
Gövdeden Kontrol
Saptan Kontrol
• Emiş deliği düz zeminden 10 cm yukarıdayken filtre kontrol göstergesi
kırmızıya dönüyorsa, toz paketini temizleyin.
Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak düşüyorsa veya elektrik süpürgesi anormal şekilde aşırı
ısınıyorsa, lütfen toz paketini temizleyin.
Türkçe - 18
DJ68-00699M-05.indb 18
14. 12. 15. �� 1:38
araçların ve filtrenin bakımı
TOZ FILTRESINI TEMIZLEME
1
2
4
Açmak için toz haznesi kapağını
çekin.
5
Dökülen tozlardan kurtulmak için
filtreyi çöpün üzerinde silkeleyin ve
ardından su ile yıkayın.
Filtreyi toz haznesinden çıkarın.
6
Filtrenin 12 saatten daha
uzun bir süre gölge bir alanda
kurumasını sağlayın.
7
araçların ve filtrenin bakımı
Toz haznesini çıkarın.
3
Filtreyi toz haznesine takın.
8
Toz haznesi kapağını kapatın.
Toz haznesi kapağını
kağatmak için filtreyi
takmalısınız.
Kullanmadan önce, toz haznesi
elektrik süpürgesinin ana
gövdesine doğru "klik" sesi
duyuluncaya kadar itin.
Tekrar elektrik süpürgesine yerleştirmeden önce, filtrenin tamamen
kurumuş olduğundan emin olun. Kuruması için 12 saat bekleyin.
Türkçe - 19
DJ68-00699M-05.indb 19
14. 12. 15. �� 1:38
ÇIKIŞ FILTRESININ TEMIZLENMESI
1
2
Çıkarmak için ana gövdenin
arkasındaki sabit çerçeve
parçasını çıkarın.
4
3
Çıkıntıyı kullanarak HEPA Filtresini
Mikro filtreyi dışarı çekin
dışarı çekin.
5
Filtreyi temizleyin.
HEPA filtresini ve çerçeve parçasını ana gövdeye yerleştirin.
• Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak düşüyorsa veya elektrik süpürgesi anormal şekilde
ısınıyorsa, lütfen çıkış filtresini temizleyin. Not. HEPA filtresini yıkamayın.
Temizleme sorunu çözmezse, lütfen tıkalı filtreyi değiştirin.
• Yedek filtreler, yerel Samsung bayinizde mevcuttur.
Türkçe - 20
DJ68-00699M-05.indb 20
14. 12. 15. �� 1:38
sorun giderme
ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor.
• Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin.
• Soğuması için bekleyin.
Emme gücü yavaş yavaş
azalıyor.
• Tıkanma bakımından kontrol edin ve tıkanmayı giderin.
Kablo tamamen geri
sarmıyor.
• Kabloyu 2-3 m dışarı doğru çekin ve kablo geri sarma düğmesine basın.
Elektrik süpürgesi kiri
toplamıyor.
• Hortumu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Düşük veya azalan
emme.
• Lütfen filtreyi kontrol edin, gerekirse talimatlarda gösterildiği gibi
temizleyin. Filtreler kullanılamayacak durumdaysa, yenileriyle değiştirin.
Gövde aşırı ısınıyor.
• Lütfen filtreleri kontrol edin, gerekirse talimatta belirtildiği şekilde
temizleyin.
Statik elektrik boşalması.
• Lütfen emiş gücünü azaltın.
• Bu, odadaki hava çok kuru olduğunda da gerçekleşebilir.
Havadaki nemin normale dönmesi için lütfen odayı havalandırın.
sorun giderme
SORUN
Bu Elektrik süpürgesi aşağıdakiler bakımından onaylıdır.
Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi : 2004/108/EEC
Alçak Voltaj Direktifi: 2006/95/EC
Türkçe - 21
DJ68-00699M-05.indb 21
14. 12. 15. �� 1:38
Kullanım ömrü 10 yıldır.
Teknik Özellikler
MODEL
NO
Net
ağirlik
Maximum
güç
Nominal
güç
Emiş
gücü
Toz
hacmi
Siklon
Filtre
Boru Tipi
SC21F50VA 294x452x338
5.5
2100W
1900W
450
2.0lt
Hayır
teleskobik
SC21F50UG 294x452x338
5.5
2100W
1900W
440
2.0lt
Hayır
teleskobik
SC21F50HD 294x452x338
5.5
2100W
1900W
450
2.0lt
Hayır
teleskobik
SC19F50VC 294x452x338
5.5
1900W
1600W
380
2.0lt
Hayır
teleskobik
SC15F50VV 294x452x338
5.5
1500W
1300W
370
2.0lt
Hayır
teleskobik
SC15F50VR 294x452x338
5.5
1500W
1300W
370
2.0lt
Hayır
teleskobik
SC15F50UZ 294x452x338
5.5
1500W
1300W
370
2.0lt
Hayır
teleskobik
DJ68-00699M-05.indb 22
Boyutlari
(E*B*Y)
14. 12. 15. �� 1:38
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın
aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın
alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
DJ68-00699M-05.indb 23
14. 12. 15. �� 1:38
Ürün Fişi
[Türkçe]
665/2013 ve 666/2013 sayılı Komsiyon Yönetmeliği (AB) uyarınca
A
Sağlayıcı
B
Model
C
Enerji Sınıfı
E
D
Yıllık Enerji Sarfiyatı (kWh/yıl)
52
E
Halı Temizleme Performans Sınıfı
C
F
Sert Yüzey Temizleme Performans Sınıfı
C
G
Toz Tekrar Emisyon Sınıfı
A
H
Ses Gücü Seviyesi (dBA)
81
I
Nominal Güç Seviyesi (W)
1300
J
Tip
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC15F50VV
SC15F50VR
SC15F50UZ
Genel kullanım elektrikli süpürge
1) 50 temizlik görevine dayalı gösterge yıllık enerji tüketimi (yıllık kW saat).
Gerçek yıllık enerji sarfiyatı, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
2) Güç sarfiyatı ve performans ölçümleri, EN 60312 - 1 ve EN 60704 yöntemlerini baz almaktadır.
DJ68-00699M-05.indb 24
14. 12. 15. �� 1:38
Not
DJ68-00699M-05.indb 25
14. 12. 15. �� 1:38
Not
DJ68-00699M-05.indb 26
14. 12. 15. �� 1:38
Not
DJ68-00699M-05.indb 27
14. 12. 15. �� 1:38
DJ68-00699M-05.indb 28
14. 12. 15. �� 1:38
SC21F50 series
SC19F50 series
SC15F50 series
Vacuum Cleaner
user manual
✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.
English
Thank you for purchasing a Samsung product.
DJ68-00699M-05.indb 1
14. 12. 15. �� 1:38
safety information
SAFETY INFORMATION
WARNING
• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your
reference.
WARNING
• Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of
your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.
CAUTION/WARNING SYMBOLS USED
WARNING
CAUTION
Indicates that a danger of death or serious injury exists.
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
OTHER SYMBOLS USED
Represents something you must NOT do.
Represents something you must follow.
Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
WARNING
This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste and debris.
Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts and void
your warranty.
English - 2
DJ68-00699M-05.indb 2
14. 12. 15. �� 1:38
IMPORTANT SAFEGUARDS
GENERAL
• Read all instructions carefully. Before switching on, make sure
that the voltage of your electricity supply is the same as that
indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
• WARNING : D
o not use the vacuum cleaner when rug or floor is
wet. Do not use to suck up water.
• Close supervision is necessary when any appliance is used by
or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used
as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at
any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as
described in these instructions.
• Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best
efficiency.
• Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or
cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and
other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic
parts of the unit.
• Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as
they may damage the cleaner parts.
Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the
hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
• Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine
before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug
from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid
damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not
by pulling on the cord.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
English - 3
DJ68-00699M-05.indb 3
14. 12. 15. �� 1:38
safety information
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
The plug must be removed from the socket outlet before
cleaning or maintaining the appliance.
The use of an extension cord is not recommended.
If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the
power supply and consult an authorized service agent.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in
order to avoid a hazard.
Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.
Unplug the cleaner when not in use.
Turn off the power switch before unplugging.
Do not use to suck up water.
Do not immerse in water for cleaning.
The hose should be checked regularly and must not be used if
damaged.
The vacuum cleaner handle contains electrical connections the
handle is not a serviceable part.
The current carrying hose handle contains electrical connections
is not a serviceable part by user.
Please contact the manufacturer or service center for a
replacement.
English - 4
DJ68-00699M-05.indb 4
14. 12. 15. �� 1:38
UV BRUSH
• Since the UV rays from the UV Brush damage skin and eyes,
never allow the rays to make contact with skin or eyes and do
not let children or the elderly use the UV Brush. It may damage
your eyesight.
• If the transparent window is broken and the UV rays are exposed
directly, turn the power off and contact the service center.
• Do not use the UV Brush for purposes other than the sterilization
of mattresses, bedclothes, beds, cushions and so on made from
material. The company will not be held liable for any loss due to
accidents from using the UV Brush for purposes other than its
original purpose as listed above.
• Do not sit on the UV Brush or drop it, and avoid imparting
impacts on the product. Failing to do so may result in injury or
product damage.
• Do not touch the power terminals on the back of the UV Brush
with a metal pin or rod. This may result in electric shock or fire.
• When the UV lamp is out of order, never disassemble or modify
the product yourself.
Please contact the manufacturer or service center for a
replacement.
• Since an internal discharge occurs within the UV Brush, never
use the product near an inflammable spray or substance.
• Take care not to touch the UV lamp window after using the
UV Brush for an extended period of time as the surface of the
window may be hot.
• The UV Brush may start slowly at a low temperature due to the
inherent characteristics of UV lamps. Please keep the UV Brush
indoors.
English - 5
DJ68-00699M-05.indb 5
14. 12. 15. �� 1:38
contents
ASSEMBLING THE CLEANER
7
OPERATING THE CLEANER
8
MAINTAIN TOOLS AND FILTER
11
8 Power cord
8 Power control
10 Using the UV brush (SC21F50U, SC15F50U
Series)
11
13
16
17
18
19
Using accessory
Maintain floor tools
Emptying the dust bin
Cleaning the dust filter
Cleaning the dust filter
Cleaning the outlet filter
TROUBLESHOOTING
20
PRODUCT FICHE
21
English - 6
DJ68-00699M-05.indb 6
14. 12. 15. �� 1:38
assembling the cleaner
assembling the cleaner
OPTION
• Please do not press the button of dust bin handle
when carrying machine.
• For storage, park the floor nozzle.
English - 7
DJ68-00699M-05.indb 7
14. 12. 15. �� 1:38
operating the cleaner
POWER CORD
CAUTION
• When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the
cord.
POWER CONTROL
Radio frequency remote-control (SC21F50H, SC21F50U, SC15F50U Series)
HOSE (SC21F50H Series)
1. ON/OFF [ ] Button
-- Press the [ ] button to operate the vacuum cleaner. Press
again to stop the vacuum cleaner.
2. Suction [+], [-] Button
-- Press the [+] button to operate the vacuum to high suction
power. Press the [-] button to operate the vacuum to low
suction power.
Handle Control
The cleaner is controlled by radio
frequency signals.
If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the safety device is activated and the
power is cut off.
In this case, press the [Power] button on the main unit or unplug and then plug the power cord
in again.
English - 8
DJ68-00699M-05.indb 8
14. 12. 15. �� 1:38
HOSE (SC21F50U, SC15F50U Series)
1. ON/OFF [ ] Button
-- Press the [ ] button to operate the vacuum cleaner. Press
again to stop the vacuum cleaner.
Handle Control
The cleaner is controlled by radio
frequency signals.
3. [BRUSH ON/OFF] Button
-- Press the [BRUSH ON/OFF] button to operate the UV Brush. Press again to stop the UV Brush.
If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the safety device is activated and the
power is cut off.
In this case, press the [Power] button on the main unit or unplug and then plug the power cord
in again.
operating the cleaner
2. [SUCTION (-/+)] Button
-- Press the [SUCTION (-/+)] button to increase or decrease the
suction power. Each time you press the button, you gradually
increase the suction power. After the suction power reaches its
maximum, the next time you press the button, you return the
suction power to its minimum.
Change the battery
• When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries.
If the problem persists, please contact our authorized dealer.
• Use 2 batteries of size AAA.
CAUTION
1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles.
4. Dispose of the batteries property.
BATTERY TYPE : AAA Size
BODY
Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to stop
the vacuum cleaner. (OFF → ON → OFF)
If the remote handle control is not working, the cleaner
can be operated using the ON/OFF button on the body
of the machine.
1

The ON/OFF button operates the vacuum cleanner or stops it.

The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying.
2
English - 9
DJ68-00699M-05.indb 9
14. 12. 15. �� 1:38
Body-control type (SC21F50V, SC19F50V, SC15F50V Series)
-- HOSE
To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other
light fabrics, pull the tap air until the hole is open
-- BODY
To control power level, just slide the power control up and
down.
MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.
MAX
MIN
USING THE UV BRUSH (SC21F50U, SC15F50U SERIES)
1. Insert the brush into the hose handle.
• Insert the UV brush securely into the hose handle until you hear a “clicking”
sound.
2. Press the [BRUSH ON/OFF] button to start cleaning.
• Press the [BRUSH ON/OFF] button and choose the appropriate
suction strength for the cleaner.
• It is advisable to select the (Max) suction strength setting.
• UV sterilization cannot be activated by itself.
3. When you have finished UV cleaning, press the [ • Press the [ ] button to stop the cleaner.
] button.
-- For safety reasons, UV brushing only runs for 30 minutes and then stops
operating. To resume the operation, press the [SUCTION (-/+)] button again.
CAUTION
The UV brush, which is inserted into the hose handle (not directly connected to the telescopic
pipe), is dedicated for bedclothes.
English - 10
DJ68-00699M-05.indb 10
14. 12. 15. �� 1:38
maintain tools and filter
USING ACCESSORY
Pipe
• To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to
shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.
maintain tools and filter
• Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control
button located in the center of the telescopic pipe back and forth.
Accessory (SC21F50H, SC21F50V, SC19F50V, SC15F50V Series)
• To use the upholstery tool, push the accessory
on to the end of the hose handle.
• Pull out the button, to use the dusting brush.
• To use the crevice tool, push the accessory on
to the end of the hose handle in the opposite
direction.
English - 11
DJ68-00699M-05.indb 11
14. 12. 15. �� 1:38
maintain tools and filter
Accessories (SC21F50U, SC15F50U Series)
• Push the accessory onto the end of the hose
handle.
• Pull out the dusting brush to use the crevice tool.
• Push the accessory onto the end of the pipe.
• Pull out the dusting brush to use the crevice
tool.
English - 12
DJ68-00699M-05.indb 12
14. 12. 15. �� 1:38
MAINTAIN FLOOR TOOLS
2-Step Brush
maintain tools and filter
Carpet Cleaning
Floor Cleaning
• Adjust the inlet lever according to the floor surface.
• Remove waste matter completely if the inlet is blocked.
Power Pet Plus Brush (Option)
For improved pickup
of pet hair and fibre on
carpets.
1
2
3
4
5
6
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around
the drum. In this case, clean the drum with care.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.
Remove the brushbar from the transparent screen.
Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.
Insert brushbar into rotating belt and assemble.
Click the transparent screen cover back into place to reassemble.
Parquet Master Brush (Option)
• Vacuum dust in wide area at once.
• Remove waste matter completely if the inlet is
blocked.
English - 13
DJ68-00699M-05.indb 13
14. 12. 15. �� 1:39
maintain tools and filter
Mini turbo brush (Option)
- To replace brushroll
1. If a clog is present or debris is visible, unscrew the two screws on
the back of the Mini turbo brush to remove the faceplate and clear
any obstructions.
2. Inspect condition of brushroll.
Replace brushroll if brushes are worn down.
To remove brushroll, pull up and out of end slots in nozzle housing.
Insert ends of brushroll into same slots to replace.
Inspect belt to ensure that it is in good condition.
If belt is broken or cracked, replace belt according to To Replace
Belt instructions.
3. Using at MAX.
Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.
- To replace belt
1. Remove bottom plate.
See figure in To Replace Brushroll instructions.
2. Loop one end of new belt around shaft of pulley.
3. Loop other end of belt around designated area for it on brushroll.
Insert brushroll into slots in nozzle housing.
See figure in To Replace Brushroll instructions.
4. Fit Mini turbo brush back together as described in To Replace
Brushroll instructions.
English - 14
DJ68-00699M-05.indb 14
14. 12. 15. �� 1:39
To remove dust from the dust bin of the UV brush (SC21F50U, SC15F50U Series)
When you notice that the dust bin is filled, use the [Dust Removal] button to empty the dust bin.
maintain tools and filter
1. To remove dust from the dust bin, move the [Dust Removal] button
to the “Open” position.
-- While the cleaner is operating (suction), use the [Dust Removal]
button for this purpose.
2. When done, move the [Dust Removal] button to the “Close”
position.
-- When the [Dust Removal] button is in the “Open” position, the
suction power of the cleaner is reduced.
Cleaning the UV brush (Cleaning the drum) (SC21F50U, SC15F50U Series)
Human and pet hair often becomes tangled in the drum, causing a reduction in the rotary power of the
the drum. To prevent this, clean the drum on a regular basis.
1. Push the [Open Transparent Cover] button inward to remove the
cover.
2. Use the crevice tool to remove impurities such as dust and hair
from around the drum.
3. When done, push the [Open Transparent Cover] button outward to
close the cover.
English - 15
DJ68-00699M-05.indb 15
14. 12. 15. �� 1:39
maintain tools and filter
EMPTYING THE DUST BIN
1
2
3
2
1
Once dust reaches the dust full
mark, empty the dust bin.
4
Take the dust bin out by pushing
the button.
5
Separate the dust bin cover.
6
1
Click
2
Throw the dust away in the bin.
Close the dust bin cover.
Before use, push the dust
bin into the main body of the
vacuum cleaner until you hear
the “click” sound.
• Empty into a plastic bag.
(recommended for asthma/allergy sufferers)
You may rinse the dust bin with cold
water.
English - 16
DJ68-00699M-05.indb 16
14. 12. 15. �� 1:39
CLEANING THE DUST FILTER
When to clean the dust filter
maintain tools and filter
• The lamp will turn red when suction is
reduced. If the light comes on, please
clean the dust filter.
• Turn the vacuum power to ‘MAX’.
Body Control
Handle Control
• If the filter check indicator turns red with the inlet floating 10cm above
flat floor, clean the dust pack.
When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats,
please clean the dust pack.
English - 17
DJ68-00699M-05.indb 17
14. 12. 15. �� 1:39
maintain tools and filter
CLEANING THE DUST FILTER
1
2
Take the dust bin out.
4
3
Pull the dust bin cover to open.
5
Shake the filter over a garabage
can to remove loose dust, then
wash the filter with water.
Remove the filter from the dust
bin.
6
Let the filter dry in the shade for
more than 12 hours.
7
Put the filter into the dust bin.
8
Close the dust bin cover.
To close the dust bin cover,
filter should be assembled.
Before use, push the dust
bin into the main body of the
vacuum cleaner until you hear
the “click” sound.
Make sure the filter is completely dry before putting it back into the
vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.
English - 18
DJ68-00699M-05.indb 18
14. 12. 15. �� 1:39
CLEANING THE OUTLET FILTER
1
2
4
Pull out the HEPA filter using the
tab.
maintain tools and filter
Remove the fixed frame part at
the back of the main body.
3
Pull out the micro filter
5
Clean the filter.
Put the HEPA filter and frame part into the main body.
• When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats,
please clean the outlet filter. Note. Do not wash HEPA filter.
If cleaning does not resolve the problem Please replace blocked out filter.
• Replacement filters are available at your local Samsung distributor.
English - 19
DJ68-00699M-05.indb 19
14. 12. 15. �� 1:39
troubleshooting
PROBLEM
SOLUTION
Motor does not start.
• Check cable, plug and socket.
• Leave to cool.
Suction force is gradually
• Check for blockage and remove.
decreasing.
Cord does not rewind
fully.
• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not
• Check hose and replace if required.
pick up dirt.
Low or decreasing
suction.
• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the
instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.
• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity
discharge.
• Please decrease power suction.
• This can also occur when air in the room is very dry.
Please ventilate the room to air humidity become a normal.
This Vacuum cleaner is approved the following.
Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC
English - 20
DJ68-00699M-05.indb 20
14. 12. 15. �� 1:39
Product fiche
[English]
According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013
A
Supplier
B
Model
C
Energy Efficiency Class
E
D
Annual Energy Consumption (kWh/yr)
52
E
Carpet Cleaning Performance Class
C
F
Hard-floor Cleaning Performance Class
C
G
Dust Re-Emission Class
A
H
Sound Power Level (dBA)
81
I
Rated Input Power (W)
J
Type
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC15F50VV
SC15F50VR
SC15F50UZ
1300
General purpose vacuum cleaner
1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks.Actual
annual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 603121 and EN 60704.
DJ68-00699M-05.indb 21
14. 12. 15. �� 1:39
memo
DJ68-00699M-05.indb 22
14. 12. 15. �� 1:39
memo
DJ68-00699M-05.indb 23
14. 12. 15. �� 1:39
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
Urunun kullanım omru : 10 yıldır.
SORU YA DA YORUM?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DJ68-00699M-05
DJ68-00699M-05.indb 24
14. 12. 15. �� 1:39