Samsung SC15H40E0V Kullanıcı Klavuzu (Windows 7)

SC15H40✴✴V SERİSİ
Elektrik Süpürgesi
kullanıcı kılavuzu
✻ Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
✻ Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.
Türkçe
imagine the possibilities
Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür
ederiz.
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 23
2015-01-22 오후 6:36:07
İçindekiler
03 Güvenlik bilgileri
08 Montaj
Her bir parçanın adı
süpürgesini kullanma
10 Elektrik
Tutacak kontrolünü kullanma / Gövdenin
kullanılması
kullanma
11 Fırçaları
Fırçaların nerede kullanılacağı
ve bakım
12 Temizleme
Toz haznesinin temizlenmesi / Toz
filtresini temizleme / Çıkış filtresinin
temizlenmesi / Boruyu temizleme / Hortumu
temizleme / Mini turba fırcanın bakımı /
Power pet fırçasını temizleme / 2 adımlı
fırçayı temizleme / Parke ustası fırçasını
temizleme / Elektrik süpürgesini saklama
18 Notlar ve uyarılar
Kullanım sırasında / Saklama hakkında / Temizleme
ve bakım
19 Sorun Giderme
21 Ürün Fişi
TÜRKÇE-02
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 2
2015-01-22 오후 6:35:59
Güvenlik bilgileri
Güvenlik bilgileri
•
Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve gerektiğinde
başvurmak üzere saklayın.
•
Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, elektrik süpürgenizin
özellikleri bu kılavuzda açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir.
UYARI
UYARI
KULLANILAN İKAZ/UYARI SEMBOLLERİ
UYARI
ikaz
Bir ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.
KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER
NOT
UYARI
Uymanız gereken bir hususu gösterir.
Bu elektrik süpürgesi yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
Bu elektrik süpürgesini bina atıklarını ve enkazlarını temizlemek için kullanmayın.
İçlerinde toz birikmesini önlemek için filtrelerin düzenli olarak temiz bir durumda
olmasını sağlayın.
Elektrik süpürgesini filtrelerden herhangi birinin çıkarıldığı durumlarda
kullanmayın.
Bu koşulların yerine getirilmemesi iç parçalarda hasara yol açabilir ve
garantinizi geçersiz kılabilir.
TÜRKÇE-03
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 3
2015-01-22 오후 6:35:59
Güvenlik bilgileri
ÖNEMLİ UYARILAR
GENEL
•Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının
elektrik süpürgesinin altındaki anma plakasında belirtilen değerle aynı olduğundan emin
olun.
•UYARI: Halı veya zemin ıslakken, elektrik süpürgesini kullanmayın.
•Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın
gözetim gerekir. Elektrik süpürgesinin bir oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin.
Elektrik süpürgesinin hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin vermeyin. Elektrik
süpürgesini bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
•Toz haznesi olmayan elektrik süpürgesini kullanmayın.
•En iyi verimliliği sağlamak için, toz haznesini dolmadan boşaltın.
•Elektrik süpürgesini kibritleri, ateş olan külleri veya sigara izmaritlerini toplamak için
kullanmayın. Elektrik süpürgesini sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
Isı, ünitenin plastik parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
•Temizleyici parçalarına hasar verebileceği için, sert, keskin nesneleri elektrik süpürgesi ile
toplamaktan kaçının.
Hortum düzeneğinin üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık koymayın.
Emiş ya da çıkış ağzını tıkamayın.
•Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürgesini makine gövdesi üzerinde kapatın. Toz
haznesini boşaltmadan önce, fişi prizden çıkarın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu
çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
•Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli
olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın
güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı
koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik ve kullanıcı bakımı
gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
•Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
•Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır.
•Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.
•Elektrik süpürgesi düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis
acentesine başvurun.
TÜRKÇE-04
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 4
2015-01-22 오후 6:35:59
•Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi
tarafından veya benzer kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
•Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak taşımayın. Elektrik süpürgesi setindeki tutacağı
kullanın.
•Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan
önce, güç düğmesini kapatın.
•Suyu çekmek için kullanmayın.
•Temizlemek için suya batırmayın.
•Hortum düzenli olarak kontrol edilmeli ve bir hasar olması halinde kullanılmamalıdır.
•Lütfen değişim için üretici veya servise danışın.
TÜRKÇE-05
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 5
2015-01-22 오후 6:35:59
Güvenlik bilgileri
UYARI
Güçle ilgili
UYARI
XXLütfen her türlü elektrik çarpması veya yangın
riskini engelleyin.
–– Güç kablosuna hasar vermeyin.
–– Güç kablosunu sert bir şekilde çekmeyin veya
fişe ıslak ellerle dokunmayın.
–– Bulunduğunuz ülkenin anma voltajı dışında bir
güç kaynağı kullanmayın ve ayrıca aynı anda
birden fazla cihaz için çoklu priz kullanmayın.
–– Hasar görmüş bir kablo, fiş veya gevşek bir priz
kullanmayın.
–– Güç fişini prize takmadan önce veya
prizden çıkarmadan önce gücü kapatın ve
parmaklarınızın, elektrik fişinin ucuyla temas
etmemesine dikkat edin.
–– Elektrik süpürgesini sökmeyin veya modifiye
etmeyin. Güç kablosu hasar gördüğünde, yetkili
bir tamirci tarafından değiştirilmesi için üreticiyle
veya servis yetkilisiyle iletişime geçin.
–– Elektrik fişinin ucunda ve temas parçasındaki
toz ve her türlü yabancı maddeyi temizleyin.
XXBir gaz kaçağı varsa veya toz giderici gibi
yanıcı spreyler kullanılıyorsa, elektrik prizine
dokunmayın ve pencereleri açarak odayı
havalandırın.
–– Patlama veya yangın riski vardır.
Kullanım ve bakım
esnasında
XXYalnızca ev kullanımı için tasarlandığından, bu
ürünü dış mekanlarda kullanmayın.
––
**
**
**
Arıza veya hasar riski vardır.
Dış mekan temizlemesi : Taş, çimento
Bir bilardo odası : Tebeşir tozu
Bir hastanenin steril odası
XXBu elektrik süpürgesini, su benzeri sıvıları,
bıçakları, iğne veya közleri çekmek için
kullanmayın.
–– Arıza veya hasar riski vardır.
XXKullanımınız esnasında, çocukların elektrik
süpürgesine dokunmadığından emin olun.
–– Süpürge gövdesi aşırı ısınırsa, çocuklarda
yanmaya neden olabilir.
XXGövdenin üzerine çıkmayın veya gövdeye
vurmayın.
–– Yaralanmaya veya hasara yol açabilir.
XXElektrik süpürgesini kaldırmak veya taşımak
için taşıma tutacağını kullanın.
XXElektrik süpürgesini, saklamak üzere yuvaya
fırça koyulmuş bir şekilde kaldırmayın veya
taşımayın.
XXGövdeyi temizlemek için kuru bir bez veya
havlu kullanın ve temizlemeden önce, fişini
çıkardığınızdan emin olun. Temizleme için
doğrudan su veya uçucu maddeler (benzin,
tiner veya alkol gibi) püskürtmeyin.
–– Ürüne su veya başka sıvılar girerse ve arızaya
neden olursa, gücü gövdeden kapatın, elektrik
fişini çıkarın ve ardından bir servis merkezine
danışın.
TÜRKÇE-06
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 6
2015-01-22 오후 6:35:59
XXElektrik süpürgesinin yıkanabilir parçalarını
temizlemek için alkalin veya endüstriyel
deterjanlar, oda parfümü veya (asetik) asit
kullanmayın. (Aşağıdaki tabloya bakın.)
İKAZ
XXBu boruyu kullanım amacının dışındaki hiçbir
şey için kullanmayın.
–– Hasara, deformasyona ve plastik parçaların
renginin bozulmasına yol açabilir.
Yıkanabilir parçalar
Kullanılabilir
deterjanlar
Nötr
deterjanlar
Kullanılmaması Alkalin
deterjanlar
gereken
deterjanlar
Asit
deterjanlar
Endüstriyel
deterjanlar
Kullanım sırasında
–– Yaralanmaya veya hasara yol açabilir.
Gövdenin toz
haznesi, Toz filtresi,
Sünger filtre,
Mutfak temizleyicileri
Çamaşır suyu, Küf
temizleyici, vb.
Parafin yağı,
Emülgatör, vb.
XXElektrik süpürgesini kullanırken toz haznesinin
tutacağını kaldırırsanız, güvenlik cihazı devreye
girer ve çalışması sesinde değişiklik olabilir.
–– Elektrik süpürgesini kullanırken toz haznesinin
tutacağını tutarsanız çalışması sesinde değişiklik
olabilir ancak toz haznesinin altındaki dairesel
tüp, tozun dökülmesini engeller.
XXUzun bir süre kullanmayacak olmanız halinde
elektrik süpürgesinin fişini çıkarın.
–– Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına
yol açabilir.
NV-I, PB-I, Opti,
Alkol, Aseton,
Benzin, Tiner, vb.
Oda parfümü Oda parfümü (Sprey)
Yağ
Hayvansal veya
bitkisel yağ
Vb.
Sofralık asetik asit,
Sirke, Glasiyel Asetik
Asit, vb.
XXSarı işarete geldikten sonra güç kablosunu
çekmeye devam etmeyin ve geri sararken güç
kablosunu tek elinizle tutun.
–– Eğer sarı işarete geldikten sonra kabloyu
çekmeye çalışırsanız, kablo zarar görebilir
ve eğer geri sararken kabloyu tutmazsanız,
kontrolden çıkabilir ve yaralanmaya neden
olabilir ya da etrafındaki kişi veya nesnelere
zarar verebilir.
XXEğer elektrik süpürgesinden anormal sesler,
kokular veya duman gelirse, derhal güç
kablosunu prizden çıkarın ve bir servis
merkezi ile iletişime geçin.
–– Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
XXElektrik süpürgesini soba gibi ısıtma
cihazlarının, yanıcı sprey veya parlayıcı
maddelerin yakınında kullanmayın.
–– Aksi takdirde yangın veya üründe deformasyon
meydana gelebilir.
TÜRKÇE-07
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 7
2015-01-22 오후 6:35:59
Montaj
②
①
③
Aksesuarlar
⑩
⑪
⑫
TÜRKÇE-08
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 8
2015-01-22 오후 6:36:00
Her bir parçanın adı
④
⑤
⑥⑦
⑧
⑨
①
Boru
②
Tutacak Kontrolü
③
Hortum
④
Toz haznesi
⑤
Kablo geri sarma düğmesi
⑥
Güç düğmesi
⑦
Filtre ışığı
⑧
Güç kablosu
⑨
Çıkış filtresi
⑩
2 adımlı fırça
⑪
2'si 1 arada aksesuar
⑫
Kullanıcı kılavuzu
⑬
Mini turbo
⑭
Power pet
⑮
Parke ustası
Seçenekler
⑬
⑭
⑮
TÜRKÇE-09
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 9
2015-01-22 오후 6:36:00
Elektrik süpürgesini kullanma
Tutacak kontrolünü kullanma
Kumaşları temizlerken emiş
gücünü azaltmak için kullanılır
Gövdenin kullanılması
AÇMA/KAPAMA
GÜÇ KABLOSU
MAX
MIN
MAX
EMİŞ
Daha düşük güç
MIN
Daha yüksek güç
MAX
MIN
MAX
TÜRKÇE-10
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 10
2015-01-22 오후 6:36:01
Fırçaları kullanma
❺
❻
❶ ❹
❺
❶ ❷ ❸
❸
Fırçaların nerede kullanılacağı
① 2 adımlı fırça
② Mini turbo
③ Power pet
④ Parke ustası
⑥ Toz fırçası
⑥ Oluk aracı
✻✻
Zemin /
Halı
TÜRKÇE-11
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 11
2015-01-22 오후 6:36:01
Temizleme ve bakım
Toz haznesi ne zaman temizlenir?
Toz haznesinin temizlenmesi
1
2
3
4
TÜRKÇE-12
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 12
2015-01-22 오후 6:36:03
Çıkarma
Yeniden Takma
'Klik'
Toz filtresini temizleme
1
4
5
2
3
6
7
TÜRKÇE-13
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 13
2015-01-22 오후 6:36:04
Temizleme ve bakım
Çıkış filtresinin temizlenmesi
1
2
3
4
5
6
Boruyu temizleme
Hortumu temizleme
Açık
TÜRKÇE-14
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 14
2015-01-22 오후 6:36:05
Mini turba fırcanın bakımı
Fırça silindirinin değiştirilmesi
Kayışın değiştirilmesi
TÜRKÇE-15
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 15
2015-01-22 오후 6:36:05
Temizleme ve bakım
Power pet fırçasını temizleme
1
2
3
4
5
6
TÜRKÇE-16
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 16
2015-01-22 오후 6:36:06
2 adımlı fırçayı temizleme
Parke ustası fırçasını temizleme
Elektrik süpürgesini saklama
TÜRKÇE-17
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 17
2015-01-22 오후 6:36:06
Notlar ve uyarılar
Kullanım sırasında
Temizleme ve bakım
Not
Not
XXElektrik süpürgesi, herhangi bir düğmesine
basılmadan 30 dakikadan uzun bir süre açık
olursa, güvenlik cihazı gücü kesecektir. Bu
durumda gövdedeki [Power] (Güç) düğmesine
basın veya güç kablosunu prizden çıkarıp
tekrar takın.
XXTor fırçası veya oluk aracını kullanırken elektrik
süpürgesinde bir titreşim hissedebilirsiniz.
XXElektrik süpürgesini taşırken, toz haznesi
tutacağının düğmesine lütfen basmayın.
XXToz haznesinin çıkmasını önlemek üzere
güvenlik cihazının devreye girmesiyle çalışma
sesi değişebilir.
–– Toz haznesinin altındaki dairesel tüp, tozun
dökülmesini engeller.
XXToz filtresinin daha temiz olması için, ılık suya
nötr bir deterjan ekleyin ve yıkamadan önce
filtreyi 30 dakika bu suda bekletin.
XXÇıkış filtresini su ile yıkamayın.
XXÇıkış filtresinden en iyi performansı almak için
yılda bir defa değiştirin.
XXZeminin çizilmesini önlemek için, fırçanın
durumunu kontrol edin ve aşınmış olması
halinde değiştirin.
XXMini turbodaki kayışın iyi durumda olup
olmadığını kontrol edin. Eğer kayış kırılmış
ya da çatlamışsa, "Kayışın Değiştirilmesi"
bölümündeki talimatlarına uygun bir şekilde
değiştirin.
XXYedek filtreler, yerel Samsung bayinizde
mevcuttur.
Dikkat
XXFişi prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun.
XXToz filtresi yanlış bir şekilde takılırsa emiş gücü
fark edilir seviyede azalabilir.
Saklama hakkında
Not
XXGeri sararken güç kablosunun
kontrolü yitirilebileceğinden ve sizi
yaralayabileceğinden, [Cord rewind] (Kablo
Geri Sarma) düğmesine basmadan önce güç
kablosunu tutun.
XXEğer güç kablosu düzgün sarılmazsa, kabloyu
1 ila 2 m çektikten sonra [Cord rewind] (Kablo
Geri Sarma) düğmesine yeniden basın.
Dikkat
XXDeformasyon ve renk bozulmalarını
engellemek için elektrik süpürgesini güneş
ışığı almayan bir yerde muhafaza edin.
Dikkat
XXTekrar elektrik süpürgesine yerleştirmeden
önce, filtrenin tamamen kurumuş olduğundan
emin olun. Kuruması için 12 saat bekleyin.
XXRenk bozulmalarını ve değişimlerini
engellemek için, filtreyi güneş ışığına maruz
kalacağı bir yerde değil gölgede kurutun.
XXToz haznesini soğuk su ile yıkayabilirsiniz.
XXEmiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak
düşüyorsa veya elektrik süpürgesi anormal
şekilde aşırı ısınıyorsa, lütfen çıkış filtresini
temizleyin.
XXHortumdan yabancı maddeleri çıkaramamanız
halinde, lütfen en yakın servis merkezi ile
iletişime geçin.
TÜRKÇE-18
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 18
2015-01-22 오후 6:36:06
Sorun Giderme
SORUN
Motor çalışmıyor.
Emiş gücü yavaş yavaş
azalıyor.
Düşük veya azalan
emiş.
Kablo tamamen geri
sarmıyor.
Elektrik süpürgesi kiri
toplamıyor
Gövde aşırı ısınıyor.
Statik elektrik
boşalması.
ÇÖZÜM
XX Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin.
XX Soğuması için bekleyin.
XX Tıkanma bakımından kontrol edin ve tıkanmayı giderin.
XX Lütfen filtreyi kontrol edin, gerekirse talimatlarda gösterildiği gibi temizleyin.
Filtreler kullanılamayacak durumdaysa, yenileriyle değiştirin.
XX Kabloyu 2-3 m dışarı doğru çekin ve [Cord rewind] (Kablo geri sarma)
düğmesine basın.
XX Hortumu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
XX Lütfen filtreleri kontrol edin, gerekirse talimatta belirtildiği şekilde temizleyin.
XX Lütfen emiş gücünü azaltın.
XX Bu, odadaki hava çok kuru olduğunda da gerçekleşebilir.
Havadaki nemin normale dönmesi için lütfen odayı havalandırın.
✻✻ Bu Elektrik süpürgesi aşağıdakiler bakımından onaylıdır.
–– Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi : 2004/108/EEC
–– Alçak Voltaj Direktifi: 2006/95/EC
Kullanım ömrü 10 yıldır.
Teknik Özellikler
MODEL NO
SC15H40E0V
Boyutlari
(E*B*Y)
265x436x314
Net
ağirlik
4.6
Maximum Nominal
güç
güç
1500W
1400W
Emiş
gücü
380
Toz
hacmi
1.5lt
Siklon
Boru Tipi
Filtre
Hayır teleskobik
TÜRKÇE-19
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 19
2015-01-22 오후 6:36:06
Sorun Giderme
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla
yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı
cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir
gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
TÜRKÇE-20
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 20
2015-01-22 오후 6:36:06
Ürün Fişi
[Türkçe]
665/2013 ve 666/2013 sayılı Komsiyon Yönetmeliği (AB) uyarınca
A
Sağlayıcı
B
Model
C
Enerji Sınıfı
F
D
Yıllık Enerji Sarfiyatı (kWh/yıl)
58
E
Halı Temizleme Performans Sınıfı
D
F
Sert Yüzey Temizleme Performans Sınıfı
D
G
Toz Tekrar Emisyon Sınıfı
A
H
Ses Gücü Seviyesi (dBA)
81
I
Nominal Güç Seviyesi (W)
1400
J
Tip
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC15H40E0V
Genel kullanım elektrikli süpürge
1. 50 temizlik görevine dayalı gösterge yıllık enerji tüketimi (yıllık kW saat). Gerçek yıllık enerji sarfiyatı, cihazın
nasıl kullanıldığına bağlıdır.
2. Güç sarfiyatı ve performans ölçümleri, EN 60312 - 1 ve EN 60704 yöntemlerini baz almaktadır.
TÜRKÇE-21
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 21
2015-01-22 오후 6:36:06
SC15H40@@V SERIES_TR_00724M-00.indd 22
2015-01-22 오후 6:36:06
SC15H40✴✴V SERIES
Vacuum Cleaner
user manual
✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.
English
imagine the possibilities
Thank you for purchasing a Samsung product.
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 23
2015-01-22 오후 6:35:58
Contents
03 Safety information
08 Assembling
Name of each part
the vacuum cleaner
10 Using
Using the handle control / Using the body
the brushes
11 Using
Where to use the brushes
and maintaining
12 Cleaning
Cleaning the dust bin / Cleaning the
dust filter / Cleaning the outlet filter /
Cleaning the pipe / Cleaning the hose /
Maintaining the mini turbo / Cleaning
the power pet / Cleaning the 2-step
brush / Cleaning the parquet master /
Storing the vacuum cleaner
18 Notes and cautions
In use / About storing / Cleaning and maintenance
20 Troubleshooting
21 Product fiche
ENGLISH-02
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 2
2015-01-22 오후 6:35:50
Safety information
Safety information
•
Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it
for your reference.
•
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in
this manual.
WARNING
WARNING
CAUTION/WARNING SYMBOLS USED
WARNING
caution
Indicates that a danger of death or serious injury exists.
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
OTHER SYMBOLS USED
note
WARNING
Represents something you must follow.
This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste and debris.
Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in
them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts
and void your warranty.
ENGLISH-03
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 3
2015-01-22 오후 6:35:50
Safety information
IMPORTANT SAFEGUARDS
GENERAL
•Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your
electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the
cleaner.
•WARNING : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
•Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not
allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run
unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described
in these instructions.
•Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
•Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
•Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep
the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and
discolour the plastic parts of the unit.
•Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the
cleaner parts.
Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
•Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the
electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust
bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling
on the cord.
•This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance
in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
•Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
•The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the
appliance.
•The use of an extension cord is not recommended.
•If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and
consult an authorized service agent.
ENGLISH-04
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 4
2015-01-22 오후 6:35:50
•If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
•Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum
cleaner set.
•Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
•Do not use to suck up water.
•Do not immerse in water for cleaning.
•The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
•Please contact the manufacturer or service center for a replacement.
ENGLISH-05
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 5
2015-01-22 오후 6:35:50
Safety information
WARNING
Power related
WARNING
XXPlease prevent any risk of electric shock or
fire.
–– Do not damage the power cord.
–– Do not pull the power cord too hard or touch
the power plug with wet hands.
–– Do not use a power source other than the
national rated voltage and also do not use
a multi outlet to supply power to number of
devices at the same time.
–– Do not use a damaged power plug, power cord
or a loose socket outlet.
–– Turn off the power before connecting or
disconnecting the power plug to the socket
outlet and make sure your fingers don’t come in
contact with the pin of the power plug.
–– Do not disassemble or modify the vacuum
cleaner. When power cord is damaged, contact
the manufacturer or service center to get it
replaced by certified repairman.
–– Clean dust or any foreign matters on the pin
and contact part of the power plug.
XXIf there’s any gas leak or when using
combustible sprays such as a dust remover,
do not touch the socket outlet and open the
windows to ventilate the room.
–– There is a risk of explosion or fire.
In use and
maintenance
XXDo not use this product outdoors since it’s
designed for household use only.
––
**
**
**
There is a risk of malfunction or damage.
Outdoor cleaning : A stone, Cement
A billiard room : Powder of a chalk
An aseptic room of a hospital
XXDo not use the vacuum cleaner to suck
up liquids(such as water), blades, pins or
embers.
–– There is a risk of malfunction or damage.
XXBe sure children do not touch the vacuum
cleaner when you use it.
–– The children can get burn if the body is
overheated.
XXDo not mount or make any physical impacts
on the body.
–– It may result in injury or damage.
XXUse the carrying handle for lifting or carrying
the vacuum cleaner.
XXDo not lift or carry the vacuum cleaner putting
a brush in the groove for storage.
XXUse a dry cloth or towel to clean the body
and make sure to unplug the vacuum cleaner
before cleaning. Do not spray water directly or
use volatile materials(such as benzen, thinner
or alcohol) or combustible sprays(such as a
dust remover) for cleaning.
–– If water or other liquid gets into the product and
cause malfunction, turn off the power button
on the body, unplug the power plug and then
consult a service center.
ENGLISH-06
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 6
2015-01-22 오후 6:35:51
XXDo not use alkaline or industrial detergents,
air fresheners or (acetic) acids to clean the
washable parts of the vacuum cleaner.(Refer
to the following table.)
–– It may cause damage, deformation or
discoloration of the plastic parts.
CAUTION
In use
XX Do not use the pipe for anything other than its
intended purpose.
–– It may result in injury or damage.
The washable parts
Dust bin of the
body, Dust filter,
Sponge filter,
Available
detergent
Neutral
detergent
Kitchen cleaner
Unavailable
detergent
Alkaline
detergent
Bleach, Mold
cleaner, etc.
Acid
detergent
Paraffin oil,
Emulsifier, etc.
Industrial
detergent
NV-I, PB-I, Opti,
Alcohol, Acetone,
Benzene, Thinner,
etc.
XXWhen you lift up the handle of dust bin while
using the vacuum cleaner, safety device will
be activated and there might be changes in
operating noise.
–– Operating noise may change when you hold the
handle of the dust bin while using the vacuum
cleaner, but the circular tube on bottom of the
dust bin prevents dust from spilling out.
XXUnplug the vacuum cleaner if you do not use
it for a long time.
–– It may cause electric shock or fire.
Air freshener
Air freshener(Spray)
Oil
Animal or vegetable
oil
Etc.
Edible acetic acid,
Vinegar, Glacial
acetic acid, etc.
XXDo not pull the power cord beyond the yellow
mark and hold the power cord with one hand
when rewinding it
–– If you try to pull it beyond the yellow mark,
power cord can be damaged and if you don’t
hold the power cord while rewinding, it may
lose control and cause injury or damage to
people or objects around it.
XXIf any abnormal sounds, smells or smoke
come from the vacuum cleaner, immediately
unplug the power plug and contact a service
center.
–– There is a risk of fire or electric shock.
XXDo not use the vacuum cleaner in any places
near heating appliances(such as stove),
combustible spray or flammable materials.
–– It may cause fire or deformation of the product.
ENGLISH-07
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 7
2015-01-22 오후 6:35:51
Assembling
②
①
③
Accessories
⑩
⑪
⑫
ENGLISH-08
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 8
2015-01-22 오후 6:35:51
Name of each part
④
⑤
⑥⑦
⑧
⑨
①
Pipe
②
Handle control
③
Hose
④
Dust bin
⑤
Cord rewind button
⑥
Power button
⑦
Filter light
⑧
Power cord
⑨
Outlet filter
⑩
2-step brush
⑪
2-in-1 accessory
⑫
User manual
⑬
Mini turbo
⑭
Power pet
⑮
Parquet master
Options
⑬
⑭
⑮
ENGLISH-09
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 9
2015-01-22 오후 6:35:51
Using the vacuum cleaner
Using the handle control
To reduce suction for
cleaning fabrics
Using the body
ON/OFF
POWER CORD
MAX
MIN
MAX
SUCTION
Lower power
MIN
MAX
Higher power
MIN
MAX
ENGLISH-10
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 10
2015-01-22 오후 6:35:52
Using the brushes
❺
❻
❺
❶ ❹
❶ ❷ ❸
❸
Where to use the brushes
① 2 adımlı fırça
② Mini turbo
③ Power pet
④ Parquet master
⑥ Dusting brush
⑥ Crevice tool
✻✻
Floor /
Carpet
ENGLISH-11
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 11
2015-01-22 오후 6:35:53
Cleaning and maintaining
When to empty the dust bin
Cleaning the dust bin
1
2
3
4
ENGLISH-12
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 12
2015-01-22 오후 6:35:55
Disassembling
Reassembling
"Click"
Cleaning the dust filter
1
4
5
2
3
6
7
ENGLISH-13
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 13
2015-01-22 오후 6:35:55
Cleaning and maintaining
Cleaning the outlet filter
1
2
3
4
5
6
Cleaning the pipe
Cleaning the hose
ON
ENGLISH-14
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 14
2015-01-22 오후 6:35:56
Maintaining the mini turbo
To replace the brush-roller
To replace the belt
ENGLISH-15
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 15
2015-01-22 오후 6:35:56
Cleaning and maintaining
Cleaning the power pet
1
2
3
4
5
6
ENGLISH-16
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 16
2015-01-22 오후 6:35:57
Cleaning the 2-step brush
Cleaning the parquet master
Storing the vacuum cleaner
ENGLISH-17
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 17
2015-01-22 오후 6:35:57
Notes and cautions
In use
About storing
Note
Note
XXSafety device will cut off the power when
the vacuum cleaner was on for more than
30 minutes without any button input. In this
case, press the [Power] button on the body or
unplug the power plug and then plug it again.
XXWhen you use the dusting brush or crevice
tool, you may feel vibration from the vacuum
cleaner.
XXPlease do not press the button of dust bin
handle when carrying the vacuum cleaner.
XXThe operating noise may change once the
safety device is activated to prevent the
dustbin from getting detached.
XXHold the power cord and then press the
[Cord rewind] button since you can get injured
if the power cord may lose control while
rewinding it.
XXIf the power cord is not rewinding well, press
the [Cord rewind] button again after pulling
the power cord about 1~2 m
Caution
XXStore the vacuum cleaner in the shade to
prevent deformation or discoloration.
–– The circular tube on bottom of the dustbin
prevents dust from spilling out.
Caution
XXWhen removing the power plug from the
electrical outlet, grasp the plug, not the cord.
ENGLISH-18
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 18
2015-01-22 오후 6:35:58
Cleaning and maintenance
Caution
Note
XXTo make the dust filter cleaner, add neutral
detergent into lukewarm water and soak the
filter for 30 minutes before washing it.
XXDo not wash the outlet filter with water.
XXTo maintain the best performance of the outlet
filter, replace them once a year.
XXTo prevent floors from scratches, inspect
condition of the brush and replace it if it is
worn down.
XXInspect the belt in the mini turbo to ensure
that it is in good condition. If the belt is broken
or cracked, replace it according to "To replace
the belt" instructions.
XXReplacement filters are available at your local
Samsung distributors.
XXSuction may reduce noticeably due to wrong
reassembling of the dust filter.
XXMake sure the dust filter is completely dry
before putting it back into the vacuum
cleaner. Allow 12 hours for it to dry.
XXDry the dust filter in the shade, not under
sunlight, to prevent transformation or
discoloration.
XXYou may wash the dust bin with cold water.
XXWhen suction is noticeably reduced
continuously or vacuum cleaner abnormally
overheats, please clean the outlet filter.
XXPlease contact a nearest service center if you
cannot remove foreign matters from the hose.
ENGLISH-19
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 19
2015-01-22 오후 6:35:58
Troubleshooting
PROBLEM
SOLUTION
Motor does not start.
XX Check cable, plug and socket.
XX Leave to cool.
Suction force is
gradually decreasing.
XX Check for blockage and remove.
Low or decreasing
suction.
XX Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if
filters are out of condition change them to new ones.
Cord does not rewind
fully.
XX Pull the cord out 2-3 m and push down the [Cord rewind] button.
Vacuum cleaner does
not pick up dirt.
XX Check hose and replace if required.
Body overheating.
Static electicity
discharge.
XX Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
XX Please decrease power suction.
XX This can also occur when air in the room is very dry.
Please ventilate the room to air humidity become a normal.
✻✻ This Vacuum cleaner is approved the following.
–– Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
–– Low Voltage Directive : 2006/95/EC
ENGLISH-20
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 20
2015-01-22 오후 6:35:58
Product fiche
[English]
According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013
A
Supplier
B
Model
C
Energy Efficiency Class
F
D
Annual Energy Consumption (kWh/yr)
58
E
Carpet Cleaning Performance Class
D
F
Hardfloor Cleaning Performance Class
D
G
Dust Re-Emission Class
A
H
Sound Power Level (dBA)
81
I
Rated Input Power (W)
J
Type
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC15H40E0V
1400
General purpose vacuum cleaner
1. Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks. Actual annual energy
consumption will depend on how the appliance is used.
2. Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312 - 1 and
EN 60704.
ENGLISH-21
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 21
2015-01-22 오후 6:35:58
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
Urunun kullanım omru : 10 yıldır.
SORU YA DA YORUM?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DJ68-00724M-00
DJ68-00724M
SC15H40@@V SERIES_EN_00724M-00.indd 22
2015-01-22 오후 6:35:58