Samsung SC47F0 Kullanıcı Klavuzu (Windows 7)

SC478* serisi
SC47F* serisi
Elektrik Süpürgesi
kullanım kılavuzu
✻ Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
✻ Yalnızca iç mekanda kullanmak içindir.
Türkçe
imagine the possibilities
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
DJ68-00587G-06.indb 1
2014. 12. 22. �� 2:57
güvenlik bilgileri
GÜVENLIK BILGILERI
• Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha
sonra kullanmak üzere saklayın.
UYARI
• Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin elektrik
süpürgenizin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif farklılıklar gösterebilir.
UYARI
KULLANILAN DİKKAT/UYARI SEMBOLLERİ
Ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
UYARI
Kişisel yaralanma veya mülkiyet hasarı olduğunu gösterir.
DIKKAT
KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER

YAPMAMANIZ gereken şeyleri temsil eder.

Yapmanız gereken şeyleri temsil eder.

Fiş bağlantısını prizden kesmeniz gerektiğini gösterir.
Türkçe - 2
DJ68-00587G-06.indb 2
2014. 12. 22. �� 2:57
güvenlik bilgileri
ÖNEMLI GÜVENLIK TEDBIRLERI
1. Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
Güç düğmesini açmadan önce, elektrik
kaynağı voltajının süpürgenin altındaki
anma değeri plakasında gösterilenle aynı
olduğundan emin olun.
2. UYARI: Halı veya zemin ıslak olduğunda,
elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
Su emmek için kullanmayın.
3. Elektrikli süpürgeyi toz torbası olmadan
kullanmayın. En iyi etkililiği korumak için, toz
torbasını dolmadan önce boşaltın.
4. Prize fişi takmadan önce, Stop(veya Min)
(Durdur (veya Min)) konumuna kaydırın.
5. Elektrikli süpürgeyi kibritleri, yanan külleri veya
sigara izmaritlerini çekmek için kullanmayın.
Elektrikli süpürgeyi soba veya diğer ısı
kaynaklarından uzak tutun. Sıcaklık ünitenin
plastik parçalarının deforme olmasına veya
renk değiştirmesine neden olabilir.
6. Temizleyici parçalarına hasar verebileceği için,
sert, keskin nesneleri elektrikli süpürgeyle
toplamaya çalışmayın. Hortum kurulumunun
Türkçe - 3
DJ68-00587G-06.indb 3
2014. 12. 22. �� 2:57
üzerine basmayın. Hortum üzerine ağırlık
koymayın. Emme veya çıkış bağlantı noktasını
engellemeyin.
7. Fişi prizden çıkarmadan önce, elektrikli
süpürgeyi makinenin gövdesindeki
düğmeden kapatın. Toz torbasını veya toz
kabını değiştirmeden önce, fişi prizden
çıkarın. Hasar vermemek için, lütfen fişi
kabloyu tutarak değil, fişi tutarak çıkarın.
8. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve
fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli
olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan
kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın
güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği
ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı
koşullarda kullanılabilir.
9. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. Temizlik
ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
10.Cihazı temizlemeden veya bakımını
yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmalıdır.
11.Uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
12.Elektrik süpürgesi düzgün çalışmıyorsa, güç
kaynağını kapatın ve yetkili servis temsilcinizle
temasa geçin.
13.Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike
Türkçe - 4
DJ68-00587G-06.indb 4
2014. 12. 22. �� 2:57
gerçekleşmesini önlemek için üretici
veya servis temsilcisi tarafından veya
benzer şekilde yetkili bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
14.Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak
taşımayın.
Elektrikli süpürge setinin kolundan tutun.
15.Kullanmadığınızda, süpürgenin fişini prizden
çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç
düğmesini kapatın.
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne
maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen
kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su,
darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve
zarar görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle
zarar görmemesine dikkat ediniz.
Türkçe - 5
DJ68-00587G-06.indb 5
2014. 12. 22. �� 2:57
içindekiler
SÜPÜRGEYI KURMA
7
SÜPÜRGEYI ÇALIŞTIRMA
8
KORUMA ARAÇLARI VE
FILTRE
10
8 ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) Düğmesi
8 Güç Kablosu
9Güç-Kontrol
10
11
12
13
14
15
16
Aksesuarı kullanma
Zemin temizliği aletleri
Toz torbasını boşaltma
Toz paketi ne zaman temizlenir
Toz paketini temizleme
Dış filtreyi temizleme
Pili değiştirin (isteğe bağlı)
SORUN GIDERME
17
ÜRÜN FIŞI
18
Türkçe - 6
DJ68-00587G-06.indb 6
2014. 12. 22. �� 2:57
süpürgeyi kurma
İSTEĞE BAĞLI
montaj
İSTEĞE BAĞLI
• Özellikler modele göre farklılık gösterebilir.
• Makineyi taşırken, lütfen toz torbası
kolunun düğmesine basmayın.
• Saklamak için, zemin emiş ağzını
sabitleyin.
Türkçe - 7
DJ68-00587G-06.indb 7
2014. 12. 22. �� 2:57
süpürgeyi çalıştırma
ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) DÜĞMESI
1) GÖVDE KONTROLÜ
TÜRÜ
2) AÇMA/KAPATMA
TÜRÜ
3) KOL KONTROLÜ
TÜRÜ
• Fişi prizden çıkarırken kabloyu değil, fişi tutun.
DIKKAT
GÜÇ KABLOSU
Türkçe - 8
DJ68-00587G-06.indb 8
2014. 12. 22. �� 2:57
GÜÇ-KONTROL
çalıştırma
GÖVDE-KONTROL TÜRÜ / AÇMA/KAPATMA TÜRÜ
• HORTUM
Perdeleri, küçük halıları ve diğer hafif
kumaşları temizlerken emme gücünü
azaltmak için, hortum açılıncaya kadar
tapa havasını çekin.
• GÖVDE (YALNIZCA GÖVDE KONTROLÜ
TÜRÜ)
MIN = Hassas yüzeyler için örn. tül
perdeler.
MAX (MAKS) = Sert yüzeyler veya ağır
olarak lekelenmiş halılar için.
KOL KONTROLÜ TÜRÜ
• HORTUM
gönderen
Elektrik süpürgesi MODU (MIN/
MID,MAX) ((MIN/ORTA,MAKS))
Doğru modu seçmek için, MODE
(MOD) düğmesine sürekli olarak
basın.
(ON) MIN ((AÇIK) MIN) → MID (ORTA)
→ MAX (MAKS)
Kol Kontrolü
Süpürge kızıl ötesi sinyaller
kullanılarak kontrol edilir.
Türkçe - 9
DJ68-00587G-06.indb 9
2014. 12. 22. �� 2:57
koruma araçları ve filtre
AKSESUARI KULLANMA
Boru (İsteğe Bağlı)
• Teleskopik borunun ortasında bulunan uzunluk
kontrol düğmesini geri ve ileri kaydırarak
teleskopik boru uzunluğunu ayarlayın.
• Tıkanmaları kontrol etmek için, teleskopik
boruyu ayırın ve kısaltacak şekilde ayarlayın.
Bu, boruyu tıkayan pisliğin daha kolay
temizlenmesini sağlar.
Aksesuarlar
• Mobilya, raflar ve kitaplar vb. için toz fırçası.
• Radyatörler, delikler, köşeler ve minderlerin
arası için rahne aracı.
Türkçe - 10
DJ68-00587G-06.indb 10
2014. 12. 22. �� 2:57
ZEMIN TEMIZLIĞI ALETLERI
2 Adımlı Fırça (İsteğe Bağlı)
• Giriş kolunu zemin yüzeyine göre ayarlayın.
• Giriş tıkanırsa, atık maddeyi
tamamen temizleyin.
bakım
Halı Temizleme
Zemin Temizleme
Ev Hayvanı Fırçası (İsteğe Bağlı)
Halılardaki evcil hayvan tüyünün ve iplerin daha iyi çekilmesi için.
Tüy veya hayvan tüyünün sık sık çekilmesi bu tür maddeler tambura dolandığı için dönüş
gücünün azalmasına neden olabilir. Bu durumda, tamburu dikkatli bir şekilde temizleyin.
Yorgan fırçası (İsteğe Bağlı)
Türbindeki tıkanıklıklar fırçanın dönmesini engelleyebilir, bu nedenle
aşağıda olduğu gibi tıkanıklığı gidermeniz gerekir. Döşeme ve yatak
takımındaki ıslak hayvan tüyü ve iplikleri toplamak için.
Giriş tıkandığında ıslak maddeleri tamamen giderin.
Kilit düğmesini ‘UNLOCK (KİLİT AÇIK)’ konumuna
getirin ve atık maddeyi temizleyin.
Türbin
Fırça
Yeniden birleştirmek için, kapağı ana gövdenin önüyle hizalatın
ve kapatın. Kapağı kapattıktan sonra, kilit düğmesinin “LOCK
(KİLİTLİ)” konumuna getirildiğinden emin olun.
UYARI
Yalnızca yatak takımları için kullanın. Tıkanıklık
giderme sırasında fırçaya hasar vermemek için dikkatli olun.
Türkçe - 11
DJ68-00587G-06.indb 11
2014. 12. 22. �� 2:57
koruma araçları ve filtre
TOZ TORBASINI BOŞALTMA
1. Toz torbası toz dolu
2. Toz torbasını düğmeye 3. Toz torbası kapağını
işaretine geldikten
basarak çıkartın.
ayırın.
sonra ve temizleme
sırasında emme belirgin
derecede azaldığında,
toz torbasını boşaltın.
4. Tozu torbadan dökün.
-
5. Toz torbası kapağını
kapatın.
6. Kullanmadan önce,
toz torbasını "klik"
sesi duyuncaya kadar
elektrikli süpürge ana
gövdesine itin.
Plastik bir torbaya boşaltın
(astım/alerji hastaları için
önerilmez)
Toz torbasını soğuk suyla yıkayabilirsiniz.
Türkçe - 12
DJ68-00587G-06.indb 12
2014. 12. 22. �� 2:57
TOZ PAKETI NE ZAMAN TEMIZLENIR
Emme temizlik sırasında belirgin ölçüde azaldığında, lütfen toz paketini aşağıda
gösterildiği gibi kontrol edin.
Elektrikli
süpürge
gücünü ‘MAX
(MAKS)”
derecesine
getirin.
KOL KONTROLÜ TÜRÜ
bakım
-
GÖVDE KONTROLÜ TÜRÜ
Emme düz zeminin 10 cm üzerindeki giriş ucunda belirgin
ölçüde düşmüşse, temizleyin.
Emme sürekli olarak belirgin ölçüde azalıyorsa, lütfen Toz Paketini aşağıda şekilde
gösterildiği gibi temizleyin.
Türkçe - 13
DJ68-00587G-06.indb 13
2014. 12. 22. �� 2:57
TOZ PAKETINI TEMIZLEME
1. Toz torbasını ve toz paketini aşağıda
gösterildiği gibi çıkartın.
2. Süngeri ve filtreyi toz paketinden çıkartın.
3. Toz paketinin süngerini ve filtresini suyla yıkayın.
4. Süngeri ve filtreyi en az 12 saat boyunca gölge bir
alanda kurutun.
5. Süngeri ve filtreyi toz paketine yerleştirin.
6. Birleştirilen toz paketini ana gövdeye yerleştirin.
Elektrikli süpürgeye tekrar
yerleştirmeden önce, filtrenin tamamen
kuruduğundan emin olun. Kuruması
için 12 saat bekleyin.
Türkçe - 14
DJ68-00587G-06.indb 14
2014. 12. 22. �� 2:57
koruma araçları ve filtre
DIŞ FILTREYI TEMIZLEME
bakım
SEÇENEK - MIKRO FILTRE
Tıkalı çıkış filtresini çıkarıp değiştirin.
Çıkarmak için lütfen ana
gövdenin arkasındaki sabit
çerçeve parçasına basın.
Yedek filtreler yerel Samsung bayinizden
alınabilir.
İSTEĞE BAĞLI
Türkçe - 15
DJ68-00587G-06.indb 15
2014. 12. 22. �� 2:57
koruma araçları ve filtre
PILI DEĞIŞTIRIN (ISTEĞE BAĞLI)
1. Elektrikli süpürge dovları çalışmıyorsa, pilleri
değiştirin. Sorun devam ederse, lütfen yetkili
bayinizle temasa geçin.
2. AA boyutunda 2 pil kullanın.
UYARI
1. Pilleri kesinlikle sökmeyin veya yeniden şarj etmeyin.
2. Pilleri kesinlikle ısıtmayın veya ateşe atmayın.
3. (+), (-) kutuplarını ters çevirmeyin
4. Pilleri uygun şekilde atın.
PİL TÜRÜ: AA Boyutu
Türkçe - 16
DJ68-00587G-06.indb 16
2014. 12. 22. �� 2:57
sorun giderme
SORUN
ÇÖZÜM
sorun giderme
Motor dovları çalışmıyor.
• Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin.
• Soğuyuncaya kadar bekleyin.
Emme gücü yavaş yavaş
azalıyor.
• Tıkanma olup olmadığını kontrol edin, varsa
giderin.
Kablo yerine tamamen
sarılmıyor.
• Kabloyu 2-3m dışarı çekin ve kablo geri sarma
düğmesine basın.
Elektrikli süpürge dovları kiri
toplamıyor.
• Hortumu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Düşük veya azalan emme gücü
• Lütfen filtreyi kontrol edin ve gerekirse
talimatlarda belirtildiği gibi temizleyin. Filtreler
kullanılamayacak durumdaysa, yenisiyle
değiştirin.
Gövde aşırı ısınıyor
• Lütfen filtreleri kontrol edin, gerekirse talimatlarda
belirtildiği gibi temizleyin.
Statik elektrik boşalması
• Lütfen emme gücünü azaltın.
Bu elektli süpürge aşağıdakilerle uyumludur.
EMC Direktifi : 2004/108/EEC
Alçak Gerilim Direktifi : 2006/95/EC
Kullanım ömrü 10 yıldır.
Teknik Özellikler
MODEL
NO
Boyutlari
(E*B*Y)
Net
ağirlik
Maximum Nominal
güç
güç
Emiş
gücü
Toz
hacmi
Siklon
Filtre
Boru Tipi
SC4780 272 x 398 x 232
4.6kg
2000W
1800W
370W
2.0lt
Hayir
teleskobik
SC4785 272 x 398 x 232
4.6kg
2000W
1800W
370W
2.0lt
Hayir
teleskobik
SC4787 272 x 398 x 232
4.6kg
2000W
1800W
370W
2.0lt
Hayir
teleskobik
SC47F0 272 x 398 x 232
4.6kg
1500W
1300W
310W
2.0lt
Hayir
teleskobik
Türkçe - 17
DJ68-00587G-06.indb 17
2014. 12. 22. �� 2:57
Ürün Fişi
[Türkçe]
665/2013 ve 666/2013 sayılı Komsiyon Yönetmeliği (AB) uyarınca
A
Sağlayıcı
B
Model
Samsung Electronics., Co. Ltd
C
Enerji Sınıfı
F
D
Yıllık Enerji Sarfiyatı (kWh/yıl)
58
E
Halı Temizleme Performans
Sınıfı
E
F
Sert Yüzey Temizleme
Performans Sınıfı
E
G
Toz Tekrar Emisyon Sınıfı
E
H
Ses Gücü Seviyesi (dBA)
81
I
Nominal Güç Seviyesi (W)
J
Tip
SC47F0
1300
Genel kullanım elektrikli süpürge
1) 50 temizlik görevine dayalı gösterge yıllık enerji tüketimi (yıllık kW saat).
Gerçek yıllık enerji sarfiyatı, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
2) Güç sarfiyatı ve performans ölçümleri, EN 60312 - 1 ve EN 60704
yöntemlerini baz almaktadır.
Türkçe - 18
DJ68-00587G-06.indb 18
2014. 12. 22. �� 2:57
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici
taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme
şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış
ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
DJ68-00587G-06.indb 19
2014. 12. 22. �� 2:57
DJ68-00587G-06.indb 20
2014. 12. 22. �� 2:57
SC478* Series
SC47F* Series
Vacuum Cleaner
user manual
✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.
English
imagine the possibilities
Thank you for purchasing a Samsung product.
DJ68-00587G-06.indb 1
2014. 12. 22. �� 2:57
safety information
SAFETY INFORMATION
WARNING
WARNING
• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and
retain it for your reference.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those
described in this manual.
CAUTION/WARNING SYMBOLS USED
Indicates that a danger of death or serious injury exists.
WARNING
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
CAUTION
OTHER SYMBOLS USED
Represents something you must NOT do.
Represents something you must follow.
Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
English - 2
DJ68-00587G-06.indb 2
2014. 12. 22. �� 2:57
safety information
IMPORTANT SAFEGUARDS
1. Read all instructions carefully. Before
switching on, make sure that the voltage of
your electricity supply is the same as that
indicated on the rating plate on the bottom
of the cleaner.
2. WARNING : Do not use the vacuum cleaner
when rug or floor is wet. Do not use to suck
up water.
3. Do not use the vacuum cleaner without a
dust bin. Empty the dust bin before it is full
in order to maintain the best efficiency.
4. Slide to the Stop(or Min)position before
inserting a plug into the electrical outlet.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up
matches, live ashes or cigarette butts.
Keep the vacuum cleaner away from stoves
and other heat sources. Heat can deform
and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with
the vacuum cleaner as they may damage
the cleaner parts. Do not stand on the hose
assembly. Do not put weight on the hose.
English - 3
DJ68-00587G-06.indb 3
2014. 12. 22. �� 2:57
Do not block the suction or the exhaust
port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body
of the machine before unplugging from the
electrical outlet. Disconnect the plug from
the electrical outlet before changing the dust
bag or dust container. To avoid damage,
please remove the plug by grasping the plug
itself, not by pulling on the cord.
8. This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved.
9. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.
10.The plug must be removed from the socket
outlet before cleaning or maintaining the
appliance.
11.The use of an extension cord is not
recommended.
12.If your vacuum cleaner is not operating
English - 4
DJ68-00587G-06.indb 4
2014. 12. 22. �� 2:57
correctly, switch off the power supply and
consult an authorized service agent.
13.If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly qualified person in order
to avoid a hazard.
14.Don’t carry the vacuum cleaner by holding
the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.
15.Unplug the cleaner when not in use. Turn off
the power switch before unplugging.
English - 5
DJ68-00587G-06.indb 5
2014. 12. 22. �� 2:57
contents
ASSEMBLING THE CLEANER
7
OPERATING THE CLEANER
8
MAINTAIN TOOLS AND FILTER
10
8 ON/OFF Switch
8 Power Cord
9Power-Control
10
11
12
13
14
15
16
Using accessory
Maintain floor tools
Emptying the dust bin
When to clean the dust pack
Cleaning the dust pack
Cleaning the outlet filter
Change the battery (option)
TROUBLESHOOTING
17
PRODUCT FICHE
18
English - 6
DJ68-00587G-06.indb 6
2014. 12. 22. �� 2:57
assembling the cleaner
OPTION
assembling
OPTION
• Features may vary according to model.
• Please do not press the button
of dust bin handle when carrying
machine.
• For storage, park the floor nozzle.
English - 7
DJ68-00587G-06.indb 7
2014. 12. 22. �� 2:57
operating the cleaner
ON/OFF SWITCH
1) BODY CONTROL
TYPE
CAUTION
2) ON/OFF TYPE
3) HANDLE CONTROL
TYPE
• When removing the plug from the electrical outlet, grasp
the plug, not the cord.
POWER CORD
English - 8
DJ68-00587G-06.indb 8
2014. 12. 22. �� 2:57
POWER-CONTROL
operating
BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE
• HOSE
To reduce suction for cleaning draperies,
small rugs, and other light fabrics, pull
the tap air until the hole is open.
• BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)
MIN = For delicate surface e.g. net
curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled
carpets.
HANDLE CONTROL TYPE
• HOSE
Vacuum cleaner MODE (MIN/MID,MAX)
sender
Press the MODE button repeatedly
to select the correct mode.
(ON) MIN → MID → MAX
Handle Control
The cleaner is controlled by
using infrared signals.
English - 9
DJ68-00587G-06.indb 9
2014. 12. 22. �� 2:57
maintain tools and filter
USING ACCESSORY
Pipe (Option)
• Adjust the length of the telescopic pipe by
sliding the length control button located in the
center of the telescopic pipe back and forth.
• To check for blockages, separate the
telescopic pipe and adjust to shorten. This
allows for easier removal of waste clogging the
tube.
Accessory
• Dusting brush for furniture. shelves, books,
etc.
• Crevice tool for radiators, crevices, corners,
between cushions.
English - 10
DJ68-00587G-06.indb 10
2014. 12. 22. �� 2:57
MAINTAIN FLOOR TOOLS
2-Step Brush (Option)
• Adjust the inlet lever according to the floor
surface.
maintain
Carpet Cleaning
• Remove waste matter
completely if the inlet is
blocked.
Floor Cleaning
Pet Brush (Option)
For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.
Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to
matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.
Blanket brush (Option)
Clogs on turbine keep brush from turning, thus need to be unclogged
as follows. For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed
linen.
Remove waste matter completely when inlet is blocked.
Turn the lock button to ‘UNLOCK’, and remove waste
matter.
Turbine
Brush
To reassemble, align the cover to the front of the main
body and close. After closing the cover, ensure that the
lock button is turned to the ‘LOCK’ position.
Use for bedclothes only. Be cautious not to
damage brush during unclogging.
WARNING
English - 11
DJ68-00587G-06.indb 11
2014. 12. 22. �� 2:57
maintain tools and filter
EMPTYING THE DUST BIN
1. Once dust reaches the 2. Take the dust bin out
3. Separate the dust bin
dust full mark, or sution
by pressing the button.
cover.
is noticeably reduced
during cleaning, empty
the dust bin.
4. Throw away dust into
the bin.
-
5. Close the dust bin
cover.
6. Before use, push the
dust bin into the main
body of the vacuum
cleaner until you hear
the “click” sound.
Empty into a plastic bag
(recommended for asthma/
allergy sufferers)
You may rinse the dust bin with cold water.
English - 12
DJ68-00587G-06.indb 12
2014. 12. 22. �� 2:58
WHEN TO CLEAN THE DUST PACK
If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as
indicated below.
Turn the
vacuum power
to ‘MAX’.
HANDLE CONTROL TYPE
maintain
-
BODY CONTROL TYPE
If suction is noticeably reduced with the inlet floating 10cm
above flat floor, clean it.
When suction is noticeably reduced continuously, please cleaning the Dust Pack as
shown in the following illustration.
English - 13
DJ68-00587G-06.indb 13
2014. 12. 22. �� 2:58
CLEANING THE DUST PACK
1. Remove the dust bin and dust pack as
shown.
2. Remove the sponge and filter from the dust pack.
3. Wash the sponge and the filter of the dust pack with
water.
4. Let the sponge and filter dry in the shade for more
than 12 hours.
5. Put the sponge and filter into the dust pack.
6. Put the assembled dust pack into the main
body.
Make sure the filter is completely dry
before putting it back into the vacuum
cleaner. Allow 12 hours for it to dry.
English - 14
DJ68-00587G-06.indb 14
2014. 12. 22. �� 2:58
maintain tools and filter
CLEANING THE OUTLET FILTER
Press the fixed frame part at
the back of the main body to
remove.
maintain
OPTION - MICRO FILTER
Remove and replace the blocked
outlet filter.
Replacement filters are available at your local
Samsung distributor.
OPTION
English - 15
DJ68-00587G-06.indb 15
2014. 12. 22. �� 2:58
maintain tools and filter
CHANGE THE BATTERY (OPTION)
1. When the vacuum cleaner dows not work, replace
the batteries. If the problem persists, please contact
our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AA.
WARNING
1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles
4. Dispose of the batteries property.
BATTERY TYPE : AA
Size
English - 16
DJ68-00587G-06.indb 16
2014. 12. 22. �� 2:58
troubleshooting
PROBLEM
SOLUTION
• Check cable, plug and socket.
• Leave to cool.
Suction force is gradually
decreasing.
• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.
• Pull the cord out 2-3m and push down the cord
rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick
up dirt.
• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction
• Please check filter and, if required, clean as
illustrated in the instructions. if filters are out of
condition change them to new ones.
Body overheating
• Please check filters, If required clean as
illustrated in the instruction.
Static electicity discharge
• Please decrease power suction.
troubleshooting
Motor dows not start.
This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC
English - 17
DJ68-00587G-06.indb 17
2014. 12. 22. �� 2:58
Product fiche
[English]
According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013
A
Supplier
B
Model
Samsung Electronics., Co. Ltd
C
Energy Efficiency Class
F
D
Annual Energy Consumption
(kWh/yr)
58
E
Carpet Cleaning Performance
Class
E
F
Hardfloor Cleaning
Performance Class
E
G
Dust Re-Emission Class
E
H
Sound Power Level (dBA)
81
I
Rated Input Power (W)
J
Type
SC47F0
1300
General purpose vacuum cleaner
1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50
cleaning tasks.Actual annual energy consumption will depend on how the
appliance is used.
2) Measurements for power consumption and performance are based on
methods in EN 60312-1 and EN 60704.
English - 18
DJ68-00587G-06.indb 18
2014. 12. 22. �� 2:58
memo
DJ68-00587G-06.indb 19
2014. 12. 22. �� 2:58
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
Urunun kullanım omru : 10 yıldır.
SORU YA DA YORUM?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DJ68-00587G-06
DJ68-00587G-06.indb 20
2014. 12. 22. �� 2:58