Samsung Twin Chamber System™ özelliğiyle VCMA Filtreli Elektrik Süpürgesi, 1800 W Kullanıcı Klavuzu (Windows 7)

VCMA15 serisi
VCMA18 serisi
Elektrik Süpürgesi
kullanıcı el kitabı
✻ Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
✻ Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.
Türkçe
imagine the possibilities
Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
DJ68-00685G-02.indb 1
2015. 1. 7. �� 8:38
güvenlik bilgileri
GÜVENLIK BILGILERI
UYARI
UYARI
• Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve referans
olarak başvurmak üzere saklayın.
• Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, elektrik
süpürgenizin özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar
gösterebilir.
KULLANILAN DİKKAT/UYARI SEMBOLLERİ
UYARI
DIKKAT
Bir ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.
KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER
YAPMAMANIZ gereken bir durumu gösterir.
Uymanız gereken bir şeyi gösterir.
Fişi prizden çıkarmanız gerektiğini gösterir.
Türkçe - 2
DJ68-00685G-02.indb 2
2015. 1. 7. �� 8:38
güvenlik bilgileri
ÖNEMLI UYARILAR
1. Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce,
elektrik şebekenizin voltajının elektrik süpürgesinin altındaki
anma plakasında belirtilen değerle aynı olduğundan emin
olun.
2. UYARI: Halı veya zemin ıslakken, elektrik süpürgesini
kullanmayın. Suyu çekmek için kullanmayın.
3. Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir
cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Elektrik süpürgesinin
bir oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Elektrik
süpürgesinin hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin
vermeyin. Elektrik süpürgesini bu talimatlarda açıklandığı gibi
yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
4. Toz torbası olmayan elektrik süpürgesini kullanmayın.
En iyi verimliliği sağlamak için, toz torbasını dolmadan
boşaltın.
5. Fişi prize takmadan önce, Durdurma (veya Min) konumuna
kaydırın.
6. Elektrik süpürgesini kibritleri, ateş olan külleri veya sigara
izmaritlerini toplamak için kullanmayın.
Elektrik süpürgesini sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından
uzak tutun. Isı, ünitenin plastik parçalarının deforme olmasına
ve renk değiştirmesine neden olabilir.
7. Temizleyici parçalarına hasar verebileceği için, sert, keskin
nesneleri elektrik süpürgesi ile toplamaktan kaçının. Hortum
Türkçe - 3
DJ68-00685G-02.indb 3
2015. 1. 7. �� 8:38
güvenlik bilgileri
düzeneğinin üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık
koymayın.
Emiş ya da çıkış ağzını tıkamayın.
8. Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürgesini makine
gövdesi üzerinde kapatın. Toz torbasını veya toz kabını
değiştirmeden önce, fişi prizden çıkarın. Hasarı önlemek için,
lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
9. Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama
veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili
olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli
kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının
sağlandığı koşullarda kullanılabilir.
10. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.
11. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
12. Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.
13. Elektrik süpürgesi düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını
kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.
14. Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici
veya servis acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi
tarafından değiştirilmelidir.
15. Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak taşımayın. Elektrik
süpürgesi setindeki kolu kullanın.
16. Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın.
Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
Türkçe - 4
DJ68-00685G-02.indb 4
2015. 1. 7. �� 8:38
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR
Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile
yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne
maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen
kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su,
darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve
zarar görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler
nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.
Türkçe - 5
DJ68-00685G-02.indb 5
2015. 1. 7. �� 8:38
içindekiler
ELEKTRIK SÜPÜRGESINI
TAKMA
7
ELEKTRIK SÜPÜRGESINI
ÇALIŞTIRMA
8
ARAÇLARIN VE FILTRENIN
BAKIMI
10
8
8
9
ON/OFF (açma/kapatma) düğmesi
Güç kablosu
Güç Kontrolü
10
11
12
13
14
15
Aksesuar kullanma
Zemin araçları bakımı
Toz torbasını boşaltma
Toz paketi ne zaman temizlenir
Toz paketinin temizlenmesi
Çıkış filtresinin temizlenmesi
SORUN GIDERME
16
ÜRÜN FIŞI
17
Türkçe - 6
DJ68-00685G-02.indb 6
2015. 1. 7. �� 8:38
elektrik süpürgesini takma
SEÇENEK
elektrik süpürgesini takma
• Makineyi taşırken, toz torbası kolunun
düğmesine lütfen basmayın.
• Saklama için, zemin başlığını yuvasına
yerleştirin.
Türkçe - 7
DJ68-00685G-02.indb 7
2015. 1. 7. �� 8:38
elektrik süpürgesini çalıştırma
ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) DÜĞMESI
1) GÖVDEDEN KONTROLLÜ TÜR
2) ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) TÜRÜ
• Fişi prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun.
DIKKAT
GÜÇ KABLOSU
Türkçe - 8
DJ68-00685G-02.indb 8
2015. 1. 7. �� 8:38
GÜÇ KONTROLÜ
• HORTUM
Kumaşlar, küçük paspaslar ve diğer
hafif kumaşlar üzerinde emiş gücünü
azaltmak için, delik açılıncaya kadar
hava kapağını çekin.
• GÖVDE (SADECE GÖVDEDEN
KONTROLLÜ TÜR)
elektrik süpürgesini çalıştırma
GÖVDEDEN KONTROLLÜ TÜR / ON/OFF (AÇMA/KAPAMA)
TÜRÜ
MIN (MİN) = Hassas kumaşlar için, örn.
tüller.
MAX (MAKS) = Sert zeminler ve aşırı
kirlenmiş halılar için.
Türkçe - 9
DJ68-00685G-02.indb 9
2015. 1. 7. �� 8:38
araçların ve filtrenin bakımı
AKSESUAR KULLANMA
Boru (Seçenek)
• Teleskopik borunun ortasında bulunan uzunluk
kontrol düğmesini ileri ve geri kaydırarak
teleskopik borunun uzunluğunu ayarlayın.
• Tıkanmaları kontrol etmek için, teleskopik
boruyu ayırın ve kısaltmak için ayarlayın. Bu
boruda tıkanan atığın daha kolay çıkarılmasını
sağlar.
Aksesuar
• Mobilyalar, raflar, kitaplar, vb için toz alma
fırçası.
• Radyatörler, oluklar, köşeler ve yastık araları
için oluk başlığı.
Türkçe - 10
DJ68-00685G-02.indb 10
2015. 1. 7. �� 8:38
ZEMIN ARAÇLARI BAKIMI
2 Adımlı Fırça
Halı Temizleme
Zemin Temizleme
• Giriş tıkalıysa, atık maddeyi
tamamen çıkarın.
araçların ve filtrenin bakımı
• Giriş kolunu zemin yüzeyine göre ayarlayın.
Türkçe - 11
DJ68-00685G-02.indb 11
2015. 1. 7. �� 8:38
araçların ve filtrenin bakımı
TOZ TORBASINI BOŞALTMA
1. Toz, MAX (MAKSİMUM)
2. Düğmeye basarak toz
işaretine ulaştığında veya
torbasını dışarı alın.
temizlik sırasında emiş
farkedilir biçimde azaldığında
toz torbasını boşaltın.
3. Toz torbası kapağını
ayırın.
klik
4. Torbadaki tozu atın.
-
5. Toz haznesi kapağını
kapatın.
6. Kullanmadan önce,
toz torbasını elektrik
süpürgesinin ana
gövdesine doğru "klik" sesi
duyuluncaya kadar itin.
Plastik bir torbaya boşaltın
(astım/alerji hastaları için
önerilir)
Toz torbasını soğuk su ile yıkayabilirsiniz.
Türkçe - 12
DJ68-00685G-02.indb 12
2015. 1. 7. �� 8:38
TOZ PAKETI NE ZAMAN TEMIZLENIR
Temizlik sırasında emiş belirgin düzeyde azaldıysa, lütfen toz paketini aşağıda
gösterildiği gibi kontrol edin.
Vakum gücünü ‘MAX’ (MAKS)
konumuna getirin.
araçların ve filtrenin bakımı
-
Giriş akışı düz zemin üzerinde 10 cm iken, emiş belirgin bir
şekilde azalmışsa, temizleyin.
Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak düşüyorsa lütfen toz paketini resimde
gösterildiği gibi temizleyin.
Türkçe - 13
DJ68-00685G-02.indb 13
2015. 1. 7. �� 8:38
TOZ PAKETININ TEMIZLENMESI
1. Toz torbasını ve toz paketini gösterildiği gibi
çıkarın.
2. Süngeri ve filtreyi toz paketinden çıkarın.
3. Süngeri ve toz kutusu filtresini suyla yıkayın.
4. Süngerin ve filtrenin 12 saatten daha uzun bir süre
gölge bir alanda kurumasını sağlayın.
5. Süngeri ve filtreyi tekrar toz paketine yerleştirin.
6. Takılan toz paketini ana gövdeye yerleştirin.
Tekrar elektrik süpürgesine
yerleştirmeden önce, filtrenin tamamen
kurumuş olduğundan emin olun.
Kuruması için 12 saat bekleyin.
Türkçe - 14
DJ68-00685G-02.indb 14
2015. 1. 7. �� 8:38
araçların ve filtrenin bakımı
ÇIKIŞ FILTRESININ TEMIZLENMESI
Çıkarmak için ana gövdenin
arkasındaki sabit çerçeve parçasına
basın.
Tıkalı çıkış filtresini çıkarın ve değiştirin.
araçların ve filtrenin bakımı

Yedek filtreler, yerel Samsung bayinizde mevcuttur.
Türkçe - 15
DJ68-00685G-02.indb 15
2015. 1. 7. �� 8:38
sorun giderme
SORUN
ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor.
• Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin.
• Soğuması için bekleyin.
Emme gücü yavaş yavaş
azalıyor.
• Tıkanma bakımından kontrol edin ve tıkanmayı
giderin.
Kablo tamamen geri sarmıyor.
• Kabloyu 2-3m dışarı doğru çekin ve kablo geri
sarma düğmesine basın.
Elektrik süpürgesi kiri
toplamıyor.
• Hortumu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Düşük veya azalan emme
• Lütfen filtreyi kontrol edin, gerekirse
talimatlarda gösterildiği gibi temizleyin. Filtreler
kullanılamayacak durumdaysa, yenileriyle
değiştirin.
Gövde aşırı ısınıyor
• Lütfen filtreleri kontrol edin, gerekirse talimatta
belirtildiği şekilde temizleyin.
Statik elektrik boşalması
• Lütfen emiş gücünü azaltın.
Bu Elektrik süpürgesi aşağıdakiler bakımından onaylıdır.
EMC Direktifi: 2004/108/EEC
Alçak Voltaj Direktifi: 2006/95/EC
Kullanım ömrü 10 yıldır.
Teknik Özellikler
MODEL
NO
Boyutlari
(E*B*Y)
Net
ağirlik
Maximum Nominal
güç
güç
Emiş
gücü
Toz
hacmi
Siklon
Filtre
Boru Tipi
VCMA18AV 270 x 390 x 247
4.5kg
1800W
1600W
360W
1.5 lt
Hayır
teleskobik
VCMA15QS 270 x 390 x 247
4.5kg
1500W
1300W
340W
1.5 lt
Hayır
teleskobik
VCMA15RV 270 x 390 x 247
4.5kg
1500W
1300W
340W
1.5 lt
Hayır
teleskobik
Türkçe - 16
DJ68-00685G-02.indb 16
2015. 1. 7. �� 8:38
Ürün Fişi
[Türkçe]
665/2013 ve 666/2013 sayılı Komsiyon Yönetmeliği (AB) uyarınca
A
Sağlayıcı
B
Model
Samsung Electronics., Co. Ltd
C
Enerji Sınıfı
F
D
Yıllık Enerji Sarfiyatı (kWh/yıl)
58
E
Halı Temizleme Performans
Sınıfı
E
F
Sert Yüzey Temizleme
Performans Sınıfı
D
G
Toz Tekrar Emisyon Sınıfı
C
H
Ses Gücü Seviyesi (dBA)
82
I
Nominal Güç Seviyesi (W)
J
Tip
VCMA15QS
VCMA15RV
1300
Genel kullanım elektrikli süpürge
1) 50 temizlik görevine dayalı gösterge yıllık enerji tüketimi (yıllık kW saat).
Gerçek yıllık enerji sarfiyatı, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
2) Güç sarfiyatı ve performans ölçümleri, EN 60312 - 1 ve EN 60704
yöntemlerini baz almaktadır.
Türkçe - 17
DJ68-00685G-02.indb 17
2015. 1. 7. �� 8:38
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici
taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme
şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış
ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”
DJ68-00685G-02.indb 18
2015. 1. 7. �� 8:38
not
DJ68-00685G-02.indb 19
2015. 1. 7. �� 8:38
DJ68-00685G-02.indb 20
2015. 1. 7. �� 8:38
VCMA15 series
VCMA18 series
Vacuum Cleaner
user manual
✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.
English
imagine the possibilities
Thank you for purchasing a Samsung product.
DJ68-00685G-02.indb 1
2015. 1. 7. �� 8:38
safety information
SAFETY INFORMATION
WARNING
WARNING
• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and
retain it for your reference.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those
described in this manual.
CAUTION/WARNING SYMBOLS USED
WARNING
CAUTION
Indicates that a danger of death or serious injury exists.
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
OTHER SYMBOLS USED
Represents something you must NOT do.
Represents something you must follow.
Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
English - 2
DJ68-00685G-02.indb 2
2015. 1. 7. �� 8:38
safety information
IMPORTANT SAFEGUARDS
1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure
that the voltage of your electricity supply is the same as that
indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor
is wet. Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used
by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to
be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run
unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its
intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
Empty the dust bin before it is full in order to maintain the
best efficiency.
5. Slide to the Stop(or Min) position before inserting a plug into
the electrical outlet.
6. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live
ashes or cigarette butts.
Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat
sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of
the unit.
7. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner
as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the
hose assembly. Do not put weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
English - 3
DJ68-00685G-02.indb 3
2015. 1. 7. �� 8:38
safety information
8. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine
before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the
plug from the electrical outlet before changing the dust bag
or dust container. To avoid damage, please remove the plug
by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
9. This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
10. Children shall not play with the appliance.
11. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
12. The use of an extension cord is not recommended.
13. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off
the power supply and consult an authorized service agent.
14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly qualified
person in order to avoid a hazard.
15. Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the
handle on the vacuum cleaner set.
16. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power
switch before unplugging.
English - 4
DJ68-00685G-02.indb 4
2015. 1. 7. �� 8:38
contents
ASSEMBLING THE CLEANER
06
OPERATING THE CLEANER
07
MAINTAIN TOOLS AND FILTER
09
07 ON/OFF Switch
07 Power Cord
08Power-Control
09
10
11
12
13
14
Using accessory
Maintain floor tools
Emptying the dust bin
When to clean the dust pack
Cleaning the dust pack
Cleaning the outlet filter
TROUBLESHOOTING
15
PRODUCT FICHE
16
English - 5
DJ68-00685G-02.indb 5
2015. 1. 7. �� 8:38
assembling the cleaner
OPTION
• Please do not press the button
of dust bin handle when carrying
machine.
• For storage, park the floor nozzle.
English - 6
DJ68-00685G-02.indb 6
2015. 1. 7. �� 8:38
operating the cleaner
ON/OFF SWITCH
CAUTION
2) ON/OFF TYPE
operating the cleaner
1) BODY CONTROL TYPE
• When removing the plug from the electrical outlet, grasp
the plug, not the cord.
POWER CORD
English - 7
DJ68-00685G-02.indb 7
2015. 1. 7. �� 8:38
POWER-CONTROL
BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE
• HOSE
To reduce suction for cleaning draperies,
small rugs, and other light fabrics, pull
the tap air until the hole is open.
• BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)
MIN = For delicate surface e.g. net
curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled
carpets.
English - 8
DJ68-00685G-02.indb 8
2015. 1. 7. �� 8:38
maintain tools and filter
USING ACCESSORY
• Adjust the length of the telescopic pipe by
sliding the length control button located in the
center of the telescopic pipe back and forth.
• To check for blockages, separate the
telescopic pipe and adjust to shorten. This
allows for easier removal of waste clogging the
tube.
maintain tools and filter
Pipe (Option)
Accessory
• Dusting brush for furniture. shelves, books,
etc.
• Crevice tool for radiators, crevices, corners,
between cushions.
English - 9
DJ68-00685G-02.indb 9
2015. 1. 7. �� 8:38
MAINTAIN FLOOR TOOLS
2-Step Brush
• Adjust the inlet lever according to the floor
surface.
Carpet Cleaning
• Remove waste matter
completely if the inlet is
blocked.
Floor Cleaning
English - 10
DJ68-00685G-02.indb 10
2015. 1. 7. �� 8:38
maintain tools and filter
EMPTYING THE DUST BIN
maintain tools and filter
1. Once dust reaches the 2. Take the dust bin out
3. Separate the dust bin
MAX mark, or sution
by pressing the button.
cover.
is noticeably reduced
during cleaning, empty
the dust bin.
click
4. Throw away dust into
the bin.
-
5. Close the dust bin
cover.
6. Before use, push the
dust bin into the main
body of the vacuum
cleaner until you hear
the “click” sound.
Empty into a plastic bag
(recommended for asthma/
allergy sufferers)
You may rinse the dust bin with cold water.
English - 11
DJ68-00685G-02.indb 11
2015. 1. 7. �� 8:38
WHEN TO CLEAN THE DUST PACK
-
If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as
indicated below.
Turn the vacuum power to ‘MAX’.
If suction is noticeably reduced with the inlet floating 10cm
above flat floor, clean it.
When suction is noticeably reduced continuously, please cleaning the Dust Pack as
shown in the following illustration.
English - 12
DJ68-00685G-02.indb 12
2015. 1. 7. �� 8:38
CLEANING THE DUST PACK
1. Remove the dust bin and dust pack as
shown.
3. Wash the sponge and the filter of the dust pack
with water.
maintain tools and filter
2. Remove the sponge and filter from the dust pack.
4. Let the sponge and filter dry in the shade for more
than 12 hours.
5. Put the sponge and filter into the dust pack.
6. Put the assembled dust pack into the main
body.
Make sure the filter is completely dry
before putting it back into the vacuum
cleaner. Allow 12 hours for it to dry.
English - 13
DJ68-00685G-02.indb 13
2015. 1. 7. �� 8:38
maintain tools and filter
CLEANING THE OUTLET FILTER
Press the fixed frame part at the back
of the main body to remove.
Remove and replace the blocked
outlet filter.
Replacement filters are available at your local Samsung distributor.
English - 14
DJ68-00685G-02.indb 14
2015. 1. 7. �� 8:38
troubleshooting
PROBLEM
SOLUTION
• Check cable, plug and socket.
• Leave to cool.
Suction force is gradually
decreasing.
• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.
• Pull the cord out 2-3m and push down the cord
rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick
up dirt.
• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction
• Please check filter and, if required, clean as
illustrated in the instructions. if filters are out of
condition change them to new ones.
Body overheating
• Please check filters, If required clean as
illustrated in the instruction.
Static electicity discharge
• Please decrease power suction.
troubleshooting
Motor dows not start.
This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC
English - 15
DJ68-00685G-02.indb 15
2015. 1. 7. �� 8:38
Product fiche
[English]
According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013
A
Supplier
B
Model
Samsung Electronics., Co. Ltd
C
Energy Efficiency Class
F
D
Annual Energy Consumption
(kWh/yr)
58
E
Carpet Cleaning Performance
Class
E
F
Hardfloor Cleaning
Performance Class
D
G
Dust Re-Emission Class
C
H
Sound Power Level (dBA)
82
I
Rated Input Power (W)
J
Type
VCMA15QS
VCMA15RV
1300
General purpose vacuum cleaner
1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50
cleaning tasks.Actual annual energy consumption will depend on how the
appliance is used.
2) Measurements for power consumption and performance are based on
methods in EN 60312-1 and EN 60704.
English - 16
DJ68-00685G-02.indb 16
2015. 1. 7. �� 8:38
memo
DJ68-00685G-02.indb 17
2015. 1. 7. �� 8:38
memo
DJ68-00685G-02.indb 18
2015. 1. 7. �� 8:38
memo
DJ68-00685G-02.indb 19
2015. 1. 7. �� 8:38
ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117
“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.
Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com
Urunun kullanım omru : 10 yıldır.
SORU YA DA YORUM?
ÜLKE
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
DJ68-00685G-02
DJ68-00685G-02.indb 20
2015. 1. 7. �� 8:38