DIAMETER PÅ VALSEN 320 mm STRYKEMASKINER TIL INDUSTRIELL BRUK

STRYKEMASKINER TIL INDUSTRIELL BRUK
DIAMETER PÅ VALSEN 320 mm
STRYKEMASKINER MED INNFØRINGSBREDDE:
1600 mm
2000 mm
ORIGINAL INSTALLASJONS-, VEDLIKEHOLDS- OG
BRUKSANVISNING
549166 E
Dato: 10.12.2012
INNHOLD
1. GRUNNLEGGENDE INSTRUKSER OG OPPLYSNINGER ......................................... 6 1.1. INSTRUKSER TIL STRYKING – MASKINENS FORMÅL.......................................................................6 1.2. INSTRUKSER TIL STRYKING – UKORREKT BRUK AV MASKINEN ...................................................6 1.3. INSTRUKSER TIL STRYKING - BRUKERANBEFALINGER..................................................................7 2. SIKKERHETSINSTRUKSER......................................................................................... 8 2.1. VARSLER FOR BRUK OG DRIFT ..........................................................................................................8 2.2. VARSLER FOR TRANSPORT OG LAGRING ......................................................................................10 2.3. SYMBOLER PÅ MASKINEN .................................................................................................................10 2.4. PLASSERING AV TYPESKILTET PÅ MASKINEN ...............................................................................11 2.4.1. TYPESKILT FOR GASSOPPVARMING..........................................................................................12 3. INSTALLERING .......................................................................................................... 13 3.1. PARAMETRENE TIL MASKINEN I INNPAKKET TILSTAND – TRANSPORT .....................................13 3.2. PARAMETRENE TIL MASKINEN I UTPAKKET TILSTAND – TRANSPORT ......................................14 3.2.1. MASKIN PÅ PALL – TRANSPORT..................................................................................................14 3.2.2. DEMONTERING AV MASKINEN FRA PALLEN .............................................................................15 3.2.3. STRYKEMASKINENS BEVEGELSE PÅ GULV ..............................................................................16 3.3. INSTALLERINGSKRAV PÅ ROMMET..................................................................................................17 3.3.1. MASKINENS ARBEIDSBETINGELSER ..........................................................................................17 3.3.2. STØRRELSE PÅ ROMMET.............................................................................................................17 3.4. PLASSERING PÅ GULVET...................................................................................................................18 3.5. TILKOPLING TIL DAMPUTTAKET........................................................................................................19 3.5.1. INSTALLERING AV FLERE STRYKEMASKINER ..........................................................................21 3.6. ELEKTRISK TILKOPLING .....................................................................................................................22 3.7. GASSOPPVARMING (KUN FOR MASKINER MED GASSOPPVARMING) ........................................28 3.7.1. GASSTILKOPLING – INSTALLERING ............................................................................................28 3.7.2. TILKOPLING TIL UTTAKSSYSTEMET – INSTALLERING FOR MASKINER MED GASSOPPVARMING .29 3.7.3. BRUKSINSTRUKSER – FOR MASKINER MED GASSOPPVARMING .........................................30 3.7.4. OVERGANG TIL EN ANNEN GASSTYPE ......................................................................................32 3.8. FORBEREDELSE AV MASKINEN TIL DRIFT ......................................................................................33 3.9. OMSTILLING AV DAMPUTTAKET .......................................................................................................35 4. TEKNISKE PARAMETRE ........................................................................................... 36 4.1. MASKINENS YTRE MÅL.......................................................................................................................36 4.2. TEKNISKE PARAMETRE......................................................................................................................37 5. BRUK .......................................................................................................................... 38 5.1. HOVEDBRYTER....................................................................................................................................38 5.2. BETJENINGSPANEL/TASTATUR – STYRING ....................................................................................38 5.2.1. BRUK AV OPL .................................................................................................................................39 5.2.2. BRUK AV COIN-, CPS-VERSJONEN..............................................................................................41 5.2.3. MASKIN MED MYNTÅPNING (COIN) .............................................................................................43 5.2.4. SENTRALT BETALINGSSYSTEM (CPS)........................................................................................43 5.3. BETJENINGSPANEL/TASTATUR – BRUKERKONFIGURASJON ........................................................44 5.4. DRIFTSINSTRUKSER...........................................................................................................................46 549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
3
5.4.1. IGANGSETTING .............................................................................................................................. 46 5.4.2. SLÅ PÅ MATING.............................................................................................................................. 46 5.4.3. FASTSETTELSE AV STRYKEPARAMETRE.................................................................................. 46 5.4.4. IGANGSETTING AV STRYKING..................................................................................................... 46 5.4.5. OPPVARMINGSPROSESS – STRYKESTART............................................................................... 47 5.4.6. STRYKING ....................................................................................................................................... 47 5.4.7. AVSLUTNING AV STRYKING ......................................................................................................... 47 5.5. FINGERBESKYTTELSE........................................................................................................................ 48 5.6. SVEIV .................................................................................................................................................... 49 5.7. FOTPEDAL FOR STOPP/START AV INNFØRINGSBORDET * .......................................................... 50 5.8. OCS-SYSTEM – KONTROLL MED OVEROPPHETING AV ENDENE PÅ VALSEN * ........................ 51 5.9. FREMGANGSMÅTE VED VISNING AV FEILMELDINGER ................................................................. 52 5.9.1. FEILMELDING E7 – FEIL VED TENNINGSENHETEN – BARE G-VERSJONEN.......................... 53 5.9.2. FEILMELDING E9 – FEIL VED UNDERTRYKKBRYTER – BARE G-VERSJONEN ...................... 53 5.10. NØDSTOPP......................................................................................................................................... 54 5.11. TA UT TØY SOM SITTER FAST......................................................................................................... 54 5.12. STRØMBRUDD ................................................................................................................................... 54 6. VEDLIKEHOLD OG JUSTERING................................................................................55 6.1. SIKKERHETSINSTRUKSER FOR VEDLIKEHOLD.............................................................................. 55 6.2. RENSING AV MASKINEN..................................................................................................................... 55 6.3. VALSEN................................................................................................................................................. 56 6.3.1. KORTVARIG AVSLUTNING AV DRIFTEN, DAGLIG VEDLIKEHOLD ........................................... 56 6.3.2. POLERT STÅLVALSE ..................................................................................................................... 56 6.3.3. POLERT STÅLVALSE MED ET LAG AV HARDT KROM ............................................................... 56 6.3.4. RENSING AV VALSEN.................................................................................................................... 56 6.4. STRYKEBÅND ...................................................................................................................................... 58 6.4.1. SPENNING AV STRYKEBÅNDENE................................................................................................ 58 6.4.2. BYTTE AV STRYKEBÅNDENE....................................................................................................... 58 6.5. INNFØRINGSBÅNDENE I INNFØRINGSBORDET .............................................................................. 59 6.5.1. SPENNING AV INNFØRINGSBÅNDENE I INNFØRINGSBORDET............................................... 59 6.6. SNORER I ØVRE TRYKKVALSE ......................................................................................................... 60 6.7. ØVRE TRYKKVALSE ............................................................................................................................ 60 6.7.1. BYTTE AV OVERFLATESTOFFET PÅ ØVRE TRYKKVALSE ....................................................... 60 6.8. KJEDEOVERFØRING ........................................................................................................................... 61 6.9. LAGRE................................................................................................................................................... 61 6.10. TØYFJERNING ................................................................................................................................... 62 6.11. TEMPERATURSENSORER – DRIFTS- OG SIKKERHETSSENSORER .......................................... 63 6.12. ELEKTROINSTALLASJON – VEDLIKEHOLD .................................................................................... 64 6.13. FREKVENSVEKSLER......................................................................................................................... 64 6.14. MOTOR FOR HOVEDDRIFT .............................................................................................................. 64 6.15. UTTAKSVENTILATOR ........................................................................................................................ 65 6.16. STYREENHETEN ESYS – KUN GASSOPPVARMING...................................................................... 65 6.17. HØYSPENNINGSKABEL – KUN GASSOPPVARMING..................................................................... 65 6.18. TENNINGS- OG IONISERINGSELEKTRODE – KUN GASSOPPVARMING .................................... 66 6.19. UNDERTRYKKSBRYTER – KUN GASSOPPVARMING.................................................................... 66 4
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
6.20. INNFØRINGSBORDETS DRIVKRAFT – CLUTCH * ..........................................................................67 6.21. STRØMBESKYTTER PÅ VASKEROMMET - OVERPRØVING .........................................................67 6.22. STRYKEMASKINENS HVILETILSTAND ............................................................................................67 7. MASKINEN SETTES UT AV DRIFT............................................................................ 68 7.1. AVKOPLING ..........................................................................................................................................68 7.2. SKROTING ............................................................................................................................................68 7.2.1. MULIG SKROTING AV AUTORISERT FIRMA................................................................................68 7.2.2. SKROTING MED EGNE KREFTER ................................................................................................68 549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
5
1. GRUNNLEGGENDE INSTRUKSER OG OPPLYSNINGER
1.1. INSTRUKSER TIL STRYKING – MASKINENS FORMÅL
 Maskinen er beregnet bare for stryking av tøy som sengetøy, duk, oppvaskhåndklær, håndklær,
lommetørklær og liknende tøy, produsert av lin, bomull, ull, silke, polyakryl- og polyesterfiber.
 Legg inn tøy med den optimale restfuktigheten på 50 % ± 10 %.
Strykemaskinen sørger for at tøyet blir helt tørt. Tøy med høyere restfuktighet må sentrifugeres eller
tørkes. Altfor tørt tøy skal dynkes før stryking, ellers kan et altfor tørt tøy festes på strykebåndene ved
utgangsrinnen og statisk strøm blir til.
 Tøyet må være ordentlig skylt, ellers kan tøyet bli gult, hhv. kan vaskemiddelrester og urenheter lagres på
strykevalsen.
 Tøyet må deles opp alt etter type og stryketemperatur. Ta alt ut fra lommene, fjerne fremmede
gjenstander fra tøyet som kunne skade maskinen eller tøyet.
 Vær spesiell oppmerksom under stryking av syntetiske stoffer og tøy med påpressede bilder slik at stoffet
ikke settes fast på valsen.
 Vi anbefaler ikke å stryke tepper og pledd.
 Kontroller om tøyet orker stryking, og hvis ja, under hvilken temperatur da.
 Produsenten er ikke ansvarlig for skader på tøy som er påført av upassende strykeprosess.
1.2. INSTRUKSER TIL STRYKING – UKORREKT BRUK AV MASKINEN
! OBS!
DENNE MASKINEN ER KONSTRUERT FOR INDUSTRIELL STRYKING OG TØRKING AV RETT TØY
SOM ER VASKET I VANN.
ET ANNET BRUK SOM IKKE TILSVARER DET SOM NEVNES HER OG SOM PRODUSENTEN IKKE
TILLATER SKRIFTLIG, BETRAKTES SOM UKORREKT BRUK.
 Stryk ikke tøy med en sammensetning som ikke gjør det mulig å beholde fuktighet.
 Maskinen er ikke beregnet for stryking av tøy som inneholder metall-, plast-, glassfiber- eller
skumgummideler.
 Maskinen er ikke beregnet for stryking av tøy som inneholder harde komponenter som kan skade
strykebåndene eller overflaten på strykevalsen.
 Maskinen er ikke beregnet for stryking av tøy med knapper.
 La aldri tøy ligge i maskinen!
 Hvis tøyet som skal strykes, ikke er bredt nok til å dekke hele maskinbredden, husk å dekke både
strykeflatens høyre og venstre del vekselvis.
 Ikke slå av strømtilkopling hvis maskinen har en større temperatur enn 80 °C, unntatt ekstraordinære
tilfeller.
 Maskinen skal ikke være i full hastighet mens maskinen vaskes eller kjøles av.
 Maskinen skal ikke slås av dersom strykebåndene ikke er helt tørre, og det skal ikke strykes under lavere
temperaturer enn 80 °C fordi det kan volde oksidering av strykevalsen.
 Syntetiske stoffer skal ikke strykes under høye temperaturer.
6
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
1.3. INSTRUKSER TIL STRYKING - BRUKERANBEFALINGER
 Maskinene som beskrives i denne bruksanvisningen, har følgende strykeevne:
o
Opptil en tøybredde på 1,655 m (modell 160).
o
Opptil en tøybredde på 2,070 m (modell 200).
 Strykehastigheten kan innstilles alt etter tøytype og tøyfuktighet på 1 - 6 m/min.
 Temperaturen på strykevalsen kan innstilles alt etter tøytype på opptil 180 °C, for stryking av tøytypene
som nevnes ovenfor, skal man innstille en temperatur på maks. 160 °C.
 Strykeparametrene vises på betjeningspanelets display.
 Maskiner leveres sammen med følgende betjening:
o
OPL-versjon – betjeningspanel med mulighet til å endre alle valgbare parametre, beregnet for
autorisert personale.
o
COIN-versjon – med betalingssystem i maskinen, med delvis tilgjengelig betjeningspanel (start, stopp,
tidsindikasjon for slutten av strykeprosess), med foranstilte strykeparametre og med mulighet til å endre
alle valgbare parametre, men denne muligheten er bare gitt autorisert personale.
o
CPS-versjon – med betalingssystem utenfor maskinen, med delvis tilgjengelig betjeningspanel (start,
stopp, tidsindikasjon for slutten av strykeprosess), med foranstilte strykeparametre og med mulighet til
å endre alle valgbare parametre, men denne muligheten er bare gitt autorisert personale.
 Maskiner leveres med følgende oppvarmingstype:
o
E – elektrisk oppvarming.
o
G – gassoppvarming.
 Minimal temperaturvariasjon kan påvirkes av autorisert personale som endrer den innstilte temperaturen
og strykehastigheten på betjeningspanelet alt etter tøytype og restfuktighet i tøyet.
 For å nå strykemaskinens maksimale effekt, bør man:
o
Forebygge temperatursenking med egnet stryking, velge den minimale mulige strykehastigheten.
o
Begynne å stryke først etter at den innstilte temperaturen er nådd (kontrollampen "start” blinker ikke).
o
Sørge for at strykeprosessen løper flytende, det bør ikke være større avstand mellom de enkelte plaggene
enn lengden på innføringstransportøren.
o
Redusere tiden når man ikke bruker maskinen til å stryke selv om den er i gang og har nådd
arbeidstemperaturen.
o
Dele opp plagg alt etter deres sammensetning eller etter restfuktigheten.
o
Tilpasse hastigheten og temperaturen tøyets spesifikke behov.
o
Slå av strykemaskinen (kontrollampen ”stopp” blinker = avkjølingsmodus) tilstrekkelig lenge før det siste
stykke skal strykes – hermed reduseres energiforbruk ved å utnytte valsens akkumulerte varme, og
avkjølingstiden reduseres også da.
 Tøyet skal legges inn på innføringstransportøren vekselvis til venstre og til høyre (dersom plagget er
bredere enn halvparten av maskinens inngangsbredde) eller skrittvis fra venstre til høyre slik at hele
valsen blir belastet jevnt under varmefordeling i strøket tøy.
 Tøyet som skal strykes, skal føres inn i strykemaskinen forsiktig fordi et feil innført plagg ikke kan løsnes.
 For å nå det beste strykeresultatet anbefales det å begynne å stryke flate plagg fra nedre side (håndklær,
laken osv.).
 Dersom tøyet må strykes to ganger for å bli tørt, er det fare for at tøyet blir gult; det samme kan skje når
omdreininger reduseres.
 Hvis tøyet ikke er tørt etter en stryking, kan det skyldes det faktum at:
o
Din arbeidsmaskin har en liten sentrifugeringseffekt; er det tilfelle, anbefales det kort (5-10 min.) tørking
i trommeltørkemaskin.
o
Plagget er for tykt.
o
Strykeomdreininger er for høye.
 Kontroller at plaggene som skal strykes, ikke er bredere enn den maksimale mulige bredden som kan
føres inn.
o
I slike tilfeller bør du ikke stryke plagg som er brettet fire ganger; plagget er for tykt, og da kan tørke/strykekvaliteten som du forventer av maskinen, ikke nås.
o
Er det mulig, utnytt valsens hele bredde.
 Dersom plaggene som går ut av strykemaskinen, er fortsatt fuktige, må strykeomdreiningene reduseres helt til
den ønskede strykekvaliteten er nådd.
o
Plagg som går ut av maskinen med en fuktighet på ca. 8 %, betraktes som optimalt strøket.
 Dersom tøyet stives, er det fare for at valsen blir skadet med stivelsen eller at tøyet blir sittende fast på
valsen.
 Strykeproduktiviteten og -kvaliteten er avhengig av vaskeprosessen. Forsikre deg om at alle betingelsene
er oppfylt.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
7
2. SIKKERHETSINSTRUKSER
2.1. VARSLER FOR BRUK OG DRIFT
!
OBS!
FOR Å MINIMALISERE BRANNFARE, FARE FOR HELSESKADE GRUNNET STRØM, ALVORLIG
HELSESKADE ELLER TINGSKADE, BØR MAN LESE OG OVERHOLDE FØLGENDE INSTRUKSER:
 Vennligst les nøye alle instruksene før du installerer, driver og vedlikeholder maskinen. Det gjelder denne
”Originale installerings-, vedlikeholds- og bruksanvisningen”.
 En del av instruksene er også Oversikt over reservedeler som ikke inngår i vanlig maskinleveranse.
Vennligst be din leverandør/produsenten om å få levert Oversikt over reservedeler.
 Hold deg til instruksene i anvisningene og ha anvisningene klare på et passende sted like ved maskinen.
 I tilfelle problemer som du ikke forstår, ta alltid kontakt med din leverandør, servicearbeider eller
produsent.
 Overhold sikkerhetsinstruksene i anvisningen og varslene på skiltene på maskinen.
 Alle gyldige sikkerhetstiltak og -lover skal overholdes.
 Denne maskinen får ikke betjenes av barn. Før maskinen slås på, skal det kontrolleres at det ikke finnes
mennesker (barn) eller dyr i maskinen eller ved den.
 Sørg for at løse klær, slips, tilhengere, armbånd og langt hår sitter tett.
 Maskinen skal ikke brukes med defekte eller manglende deler eller med åpnede deksler, maskinen skal
ikke slås på hvis ikke alle dekslene er på plass.
 Tøy som inneholder brennbare eller eksplosive midler, skal ikke legges inn i maskinen. Det skal ikke
lagres noen brennbare stoffer i nærheten av maskinen. Maskinens overflate skal holdes ren og uten
brennbare stoffer.
 Maskinen produserer damp som må suges ut av rommet på en effektiv måte.
 Det skal verken lagres eller sprøytes noen brennbare stoffer i nærheten av maskinen.
 Betjeningselementene på maskinen skal ikke håndteres utilsiktet. OPL-versjoner (uten myntåpningen) er
bare beregnet for autorisert personale.
 Det skal brukes vernehansker når man håndterer strøket hett tøy.
 Den høye temperaturen på valsen kan volde alvorlige brannskader. Unngå kontakt med de varme delene på
maskinen.
 Maskinen er beregnet for varig tilkopling til nettet.
 Elektrisk tilkopling, jording, ventilasjon og eventuelt gasstilkopling skal utføres i samsvar med
Installeringsanvisningen og i samsvar med lokale standarder, og tilkoplingen skal gjennomføres av
kvalifiserte medarbeidere med tilsvarende gyldig attest. Ved tilkopling til lokalt elektrisk nett (TT / TN /
IT,...) skal gyldige forskrifter overholdes.
 Maskinen er utstyrt med en frekvensveksler. Vennligst ikke endre innstillingen av parametrene på
frekvensveksleren. Ellers er det fare for helseskade, brann, skade på maskinen osv.
 Det skal utføres regelmessige kontroller med jordingen, ventilasjonen og fingerbeskyttelsen.
 Hvis sikkerhetslisten som står for fingerbeskyttelse, er skadet, skal det ikke strykes!
 En hvilken som helst endring i installasjonen i forhold til denne anvisningen må godkjennes av
produsenten. Ellers frasier seg både leverandøren og produsenten hvilken som helst ansvar for eventuelle
helse- eller tingskader.
 Inngrep og endringer i maskinkonstruksjonen er ikke tillatt, og produsenten avviser alt ansvar i slike
tilfeller.
8
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
! OBS!
FØR DET FORETAS NOE INNGREP I MASKINEN, SKAL DEN KOPLES FRA STRØMFORSYNING OG ALLE
ANDRE EVENTUELLE ENERGIKILDER. SLÅ AV BRYTEREN. VALSEN MÅ VÆRE AVKJØLT.
NÅR HOVEDBRYTEREN ER SLÅTT AV, ER TILFØRSELKLEMMENE TIL HOVEDBRYTEREN UNDER
SPENNING!
FOR VERSJON MED GASSOPPVARMING
 Dersom gass lekker fra maskinen, slå av gasstilførselen, luft rommet, ikke gjør noe med elektriske brytere
og ikke slå på noen elektriske anlegg, røyk ikke og bruk ikke åpen ild og ta kontakt med servicepersonale.
 Uttak/avsuging fra strykemaskinen med gassoppvarming skal ikke under noen omstendigheter forbindes
med avsuging fra en maskin for tørr rensing eller presser for tørr rensing.
 Ikke ta av og ikke endre innstillingen av gassoppvarmingskomponentene og alle apparatene som er blitt
innstilt av produsenten.
 Innstillingen, gasstypen, det tillatte gasstrykket og kategorien på gassapparatet oppgis på typeskiltet på
maskinen.
En eventuell omstilling til en annen type eller til et annet gasstrykk kan bare utføres med samtykke fra
produsenten og bare av autorisert servicepersonale.
 Det må sørges for minimal lufting av rommet i samsvar med produsentens anbefaling.
 Alle gassoppvarmingskomponenter behøver en spesiell godkjenning. I tilfelle skade kan de byttes bare
mot originale reservekomponenter som leveres av produsenten.
FOR ALLE VERSJONER
 Installering og reparasjoner får bare utføres av autorisert serviceorganisasjon med tilsvarende attest fra
produsenten.
 Hvis instruksene i denne anvisningen ikke overholdes, kan garantien oppheves.
 Som reservedeler for denne maskinen kan det bare brukes originale eller tilsvarende deler.
 Etter at reparasjonen er utført, skall alle panelene settes på plass og sikres på den originale måten.
Dette tiltaket brukes som beskyttelse mot elektrisk sjokk, helseskade, brann og/eller tingskade.
 Instruksene og varslene som beskrives i denne anvisningen, inneholder ikke alle mulige betingelser og
situasjoner som kan dukke opp under installeringen. De må forstås som generelle anvisninger. Det å være
varsom og presis er noe som ikke er avhengig av maskinens konstruksjon. De som installerer, driver eller
vedlikeholder maskinen, må være varsomme og presise.
 Bemerkninger:
o
Det ekvivalente støynivået på stedet hvor personale befinner seg, er lavere enn 70 dB (A).
o
Denne maskinen inneholder ikke noen komponenter med asbest.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
9
2.2. VARSLER FOR TRANSPORT OG LAGRING
! VARSEL
UNDER TRANSPORT OG LAGRING SKAL DET IKKE TRYKKES PÅ ELLER UTØVES TRYKK PÅ
KOMPONENTENE SOM STIKKER UT AV MASKINEN (STYREELEMENTER, KNAPPER, BRYTERE,
SKRUER FOR STRØMTILFØRSEL, FOR GASSTILFØRSEL OSV.).
SØRG FOR AT DISSE KOMPONENTENE ER SIKRET SLIK AT DE IKKE BLIR SKADET UNDER
HÅNDTERING OG INSTALLERING.
 Når kunden transporterer maskinen, må det overholdes produsentens instrukser for transport, håndtering
og lagring av maskinen. I dette tilfellet er produsenten ikke ansvarlig for eventuelle skader på maskinen
under transporten.
 Temperaturen under transport og lagring får ikke være lavere enn -25 °C og høyere enn +55 °C. Den
relative fuktigheten under transport og lagring får ikke overstige 50 %. Under lagring av produktet på et
åpent sted må det beskyttes for mekanisk skade og værforholdenes påvirkning.
 Er det mulig, bør du helst la maskinen stå i emballasjen eller minst på trepallen helt til maskinen blir
bygget inn på fundamentet på vaskerommet. Måten hvordan maskinen håndteres, er beskrevet i avsnitt
"3. INSTALLERING”.
2.3. SYMBOLER PÅ MASKINEN
 Hovedbryteren (for OPL-versjonen på det venstre stativets frontside) brukes også som
sikkerhetsbryter. I tilfelle fare velg posisjonen ”off”.
 OBS, farlig elektrisk spenning, elektrisk anlegg.
 Hete flater. Etter at maskinen er varmet opp, skal man ikke ta på flaten som er merket med
dette tegnet.
 Fare for kontakt med maskinens bevegelige deler. Ikke ta på stedet som er merket, under
håndtering med tøy.
 Instruksskilt for måten hvordan tøy legges inn.
Opplysninger om feil og korrekt innleggelse
av tøyet på bordet.
 Dersom du vanligvis stryker plagg som er
smalere enn maskinens innføringsbredde,
anbefales det alltid etter omtrent fem
minutter å ikke stryke på midten av valsen,
men å minst to ganger stryke vekselvis bare
ved den høyre, hhv. venstre enden av
bordet. Dermed avkjøles de overopphetede
endene med tøyet som strykes.
10
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
2.4. PLASSERING AV TYPESKILTET PÅ MASKINEN
Figur 2.4.
 Typeskiltet (figur 2.4., pos. 1) (for gassversjonen med opplysninger om gassinnstilling og -type) er plassert
på det venstre stativets bakre del.
o
Figuren viser COIN-versjonen eller CPS-versjonen med hovedbryteren på bakre panel.
Ved OPL-versjonen er hovedbryteren plassert på framre venstre stativ.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
11
2.4.1. TYPESKILT FOR GASSOPPVARMING
figur 2.4.1.
POS.
BESKRIVELSE
POS.
BESKRIVELSE
A
Modell
P
Gasstrykk (mbar)
B
Produsentens logo + adresse
Q
Produksjonsår
C
Godkjenning
R
Gassforbruk (m³/t eller kg/t)
D
Serienummer
S
Motoreffekt (kW)
E
Fase
T
Totalt strømforbruk (kW)
F
Spenning (V)
U
”Land” på kundens språk
G
Frekvens (Hz)
V
”Kategori” på kundens språk
H
Sikring (A)
W
”Gass” på kundens språk
I
Varmeforbruk (kW)
X
”Trykk” på kundens språk
J
Land
Y
Varmeforbruk
K
”Total” på kundens språk
Z
Gassforbruk
L
Tegningsnr.
1
”Type” på kundens språk
M
Kategori
2
IP - dekningsgrad
N
Gasstype
3
Koden på gassettet
O
Apparatets utførelse
4
Produktets ID-nummer
Tabell 2.4.1.
12
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
3. INSTALLERING
3.1. PARAMETRENE TIL MASKINEN I INNPAKKET TILSTAND – TRANSPORT
P_545092_02
Figur 3.1.
MÅL
MODELL
Maskin + pall
med kartonasje
(maks)
A (mm / inch)
160
B (mm / inch)
200
160
2190 / 86.22 2610 / 102.76
200
C (mm / inch)
160
1260 / 49.61
200
800 / 31.50
Tabell 3.1.A.
VEKT FOR TRANSPORTFORMÅL
OPPVARMING
MODELL
Maskin + pall
med kartonasje
(maks)
E (kg / lb)
G (kg / lb)
160
200
160
200
485 / 1070
560 / 1235
465 / 1026
540 / 1191
Tabell 3.1.B.
 Fullstendige krav på rommet for installering av systemer kan vanligvis bare gis med utgangspunkt i en
tegning som går ut fra objektets detaljerte planer. Alle steder som maskinen må transporteres gjennom,
må ha tilstrekkelige mål som er egnet for den innpakkede maskinen, se tabell 3.1.A.
 Alle disse operasjonene må utføres av en transportspesialist.
 Den innpakkede maskinen kan transporteres med hjelp av gaffeltruck eller manuell vogn, figur 3.1.
Opplysninger om vekten se tabell 3.1.B.
 Dersom maskinen transporteres utfra frontsiden (F), må skiene skyves inn i pallens midte, figur 3.1.
 Maskinen kan bli alternativt pakket i lukket treforskaling som er behandlet mot varme.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
13
3.2. PARAMETRENE TIL MASKINEN I UTPAKKET TILSTAND –
TRANSPORT
3.2.1. MASKIN PÅ PALL – TRANSPORT
P_545092_04
Figur 3.2.1.
MÅL
MODELL
Maskin + pall
A (mm / inch)
160
200
B (mm / inch)
160
200
2185 / 86.02 2600 / 102.36
1220 / 48.03
Tabell 3.2.1.A.
C (mm / inch)
160
200
755 / 29.72
VEKT FOR TRANSPORTFORMÅL
OPPVARMING
MODELL
Maskin + pall
(maks)
E (kg / lb)
G (kg / lb)
160
200
160
200
470 / 1037
535 / 1180
445 / 982
510 / 1125
Tabell 3.2.1.B.
 Fullstendige krav på rommet for installering av systemer kan vanligvis bare gis med utgangspunkt i en
tegning som går ut fra objektets detaljerte planer. Alle steder som maskinen må transporteres gjennom,
må ha tilstrekkelige mål som er egnet for maskinen på pall, se tabell 3.2.1.A.
 Alle disse operasjonene må utføres av en transportspesialist.
 Maskinen på pall kan transporteres med hjelp av gaffeltruck eller manuell vogn, figur 3.2.1. Opplysninger
om vekten se tabell 3.2.1.B.
 Dersom maskinen transporteres utfra frontsiden (F), må skiene skyves inn i pallens midte, figur 3.2.1.
14
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
3.2.2. DEMONTERING AV MASKINEN FRA PALLEN
P_545092_06
Figur 3.2.2.A.
 Figur 3.2.2.A – for demontering av maskinen fra pallen må festekonsollene (1) demonteres fra begge
maskinsidene, og de justerbare føttene (2)-4x må justeres i basisposisjonen for transport.
o
Demonter ankerskruene (3)-4x, løsne sikringsmutrene (4)-4x og fjern festekonsollene (1)-2x.
o
De justerbare føttene (2)-4x skal justeres i basisposisjonen for transport slik at høyden mellom
bærebjelkenes (5) nedre flate og støtteføttenes (2) nedre flate er omtrent 80 mm, hhv. at den tilsvarer høyden
på skiene på gaffeltrucken.
o
Skru fast sikringsmutrene (4)-4x og samtidig fikser posisjonen til foten (2)-4x.
P_545092_07
Figur 3.2.2.B.
 Figur 3.2.2.B – maskinen kan tas ut fra pallen med gaffeltruck som skyves inn fra frontsiden (F)
for begge bærebjelkene mellom maskinstativene.
 Denne operasjonen må utføres av en transportspesialist.
 Maskinen skal passeres på et ønsket sted i samsvar med betingelsene for installering.
o
Se avsnitt 3.4.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
15
! OBS!
NÅR STRYKEMASKINEN TRANSPORTERES PÅ SKIENE, MÅ MAN VÆRE VELDIG OPPMERKSOM PÅ
AT MASKINEN IKKE SKLIR. BÆREBJELKENE PÅ STRYKEMASKINEN OG SKIENE ER AV STÅL, ER
GLATTE, OG HAR DERFOR LAV FRIKSJONSKOEFFISIENT.
3.2.3. STRYKEMASKINENS BEVEGELSE PÅ GULV
 Siden maskinens underlag er laget som en fast helhet, kan maskinen beveges på gulvet også med hjelp
av valser, sklibrett eller vogn.
 Maskinens ytre dimensjoner oppgis i tabell 4.1.A og i avsnitt 4.1.
VEKT FOR TRANSPORTFORMÅL
OPPVARMING
MODELL
Maskin (maks)
16
E (kg / lb)
160
435 / 959
G (kg / lb)
200
490 / 1081
Tabell 3.2.3.
160
200
410 / 904
465 / 1026
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
3.3. INSTALLERINGSKRAV PÅ ROMMET
3.3.1. MASKINENS ARBEIDSBETINGELSER
 Temperaturen på rommet må være mellom +15 °C og +40 °C, og gjennomsnittstemperaturen på rommet får
ikke overskride +35 °C på 24 timer. Maks opptil 1000 m over havet. Relativ fuktighet må være mellom 30 %
og 70 % uten kondensering.
 Maskinen er ikke beregnet for bruk på de steder hvor den kan bli direkte sprøytet med vann. Maskinen
skal verken lagres eller installeres der hvor den kan bli utsatt for værforholdenes påvirkning eller for enorm
fuktighet. Hvis det blir dugg på maskinen pga. plutselig temperaturendring, får vannet ikke renne ned på
veggene og dekslene og får heller ikke dekke gulvet.
 Produsenten er ikke ansvarlig for korrosjon som voldes ved å ikke forskriftsmessig ventilere rommet,
(f.eks. damp, aggressive kjemiske elementer eller renseprosess).
! OBS!
DAMP FRA LØSEMIDLER FRA MASKINER FOR KJEMISK RENSING LAGER SYRER VED KONTAKT
MED HETE OVERFLATER. DISSE SYRENE ETSER OG STÅR FOR KORROSJON. SØRG FOR AT
LUFTEN PÅ ROMMET HVOR STRYKEMASKINEN DRIVES, ER UTEN SLIKE DAMPER.
 Dersom det er flere maskiner eller kjeler på samme rom med tvungen eller konvensjonslufting, må det
totale tverrsnittet i åpningen ut være minst summen av tverrsnittene for hver maskin.
 Trekk forebygges ved å ikke plassere maskinen med konvensjonslufting mellom maskiner med tvungen
avsuging og ventilasjonsåpninger.
3.3.2. STØRRELSE PÅ ROMMET
! OBS!
OVERHOLDER MAN IKKE MÅL OG AVSTANDER MELLOM MASKINEN OG VEGGENE PÅ ROMMET
SOM KREVES, KAN VEDLIKEHOLD AV MASKINEN GJØRES VANSKELIG ELLER UMULIG.
P_545092_08
Figur 3.3.2.
MÅL
MODELL
A (mm / inch)
160
B (mm / inch)
200
160
200
1200 / 47.24
Minimum
160
200
600 / 23.62
Optimum (1)
1500 / 59.05
1900 / 74.80
Optimum (2)
-
-
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
C (mm / inch)
Tabell 3.3.2.
800 / 31.49
600 / 23.62
-
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
200 / 7.87
17
 Tabell 3.3.2. – krav på mål iht. figur 3.3.2.
o
Optimum (1) er et optimalt mål med tanke på vedlikehold og service.
o
Optimum (2) er et mål som kan overholdes dersom maskinen kan skyves framover ved vedlikehold og
service.
Det betyr at C-målet blir større når maskinen skyves framover.
3.4. PLASSERING PÅ GULVET
! OBS!
MASKINEN MÅ STÅ PÅ EN JEVN OG FLAT OVERFLATE UTEN STØV, OG HELLINGEN PÅ
OVERFLATEN FÅR IKKE VÆRE STØRRE ENN 0,5 %.
P_545092_09
Figur 3.4.A.
 Figur 3.4.A. - kontroll med maskinens plassering i avlang og horisontal posisjon med hjelp av vaterpass.
o
Plassering i ønsket posisjon utføres ved eventuell justering av de justerbare føttene (2)-4x, figur 3.4.B.
o
Etter behov skal sikringsmutrene (4) løses og maskinen justeres i en posisjon slik den er foreskrevet på
figur 3.4.A, ved å dreie føttene i ønsket retning (trekke fast = maskinen synker der hvor foten står).
o
Skru fast sikringsmutrene (4) og samtidig fikser posisjonen til foten (2).
P_545092_10
Figur 3.4.B.
 Det er godt mulig at det blir nødvendig å justere føttene på nytt etter en prøvestart for å redusere valsens
eventuelle aksiale bevegelse.
o
Se avsnitt 3.8.
18
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
3.5.1. INSTALLERING AV FLERE STRYKEMASKINER
P_545092_13
Figur 3.5.1.
 Figur 3.5.1. – felles uttak for flere strykemaskiner.
 Dersom det installeres flere strykemaskiner med en felles uttaksrørledning, må rørledningen være i en slik
utførelse at hver maskin arbeider med lik (helst så lav som mulig) verdi på luftmotstand.
ANTALL
STRYKEMASKINER
Minimalt indre diameter - di
(mm)
1
2
3
4
5
150
220
280
350
400
Tabell 3.5.1.
 Tabell 3.5.1 – tabell med parametrene iht. figur 3.5.1.
! OBS!
KONTROLLER AT AVGASS IKKE LEKKER MELLOM FORBINDELSENE I UTTAKSSYSTEMET.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
21
3.6. ELEKTRISK TILKOPLING
! OBS!
ELEKTRISK TILKOPLING, JORDING, VENTILASJON OG EVENTUELT GASSTILKOPLING SKAL
UTFØRES I SAMSVAR MED INSTALLERINGSANVISNINGEN, I SAMSVAR MED LOKALE
STANDARDER, OG TILKOPLINGEN SKAL GJENNOMFØRES AV KVALIFISERTE MEDARBEIDERE
MED TILSVARENDE GYLDIG ATTEST. VED TILKOPLING TIL LOKALT ELEKTRISK NETT (TT / TN /
IT,...) MÅ GYLDIGE FORSKRIFTER OVERHOLDES.
TILKOPLING AV MASKINEN UTEN STRØMBESKYTTER PÅ VASKEROMMET
 Maskinen er konstruert for tilkopling til strømforsyningssystemet i samsvar med det som er definert i din
bestilling. Maskinen tilkoples elektriske trefasesystemer med fire ledere (TN-C) eller fem ledere (TN-S)
med en spenning på 380-415V 50/60Hz og 208-240V/50-60Hz. For maskiner med gassoppvarming er
også versjon med en fase for systemer 208-240V/50-60Hz mulig. Tilkopling til konkret elektrisk nett oppgis
på figur 3.6.A. Dersom maskinen ikke er utstyrt med hovedbryter, må alle strømforsyninger fra strømkilden
være utstyrt med et løskoplingsanlegg i samsvar med standarden EN 60204-1, avsnitt 5.3.
Figur 3.6.A.
 Figur 3.6.A. - tilkopling til nettet TN-C og TN-S uten strømbeskytter.
o
1 – Faseledere
o
2 – Verneleder
o
3 – Sikring av tilførsel
o
4 – Maskin
o
5 – Strømfordeling på vaskerommet
o
6 – Hovedbryter = klemmebrett for tilførsel
 Før tilkopling skal spenningen og frekvensen på typeskiltet kontrolleres, se figur 2.4., om de er i samsvar
med ditt nett. For hver maskin må det brukes egen krets.
 Sørg for at spenningen alltid og under alle omstendigheter er innen grensene som nevnes i tabell 4.2.
22
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
 Dersom det er store avstander i elektroinstallasjonen, så må nok kabler med større tverrsnitt brukes pga.
spenningsreduksjon.
 Dersom maskinen er tilkoplet nettet i nærheten av en effektiv transformator (500 kVA og mer i en avstand
på opptil 10 m) eller i nærheten av kapasitetskompensator, må man tilkople induksjonsbegrensning inn i
matingsforsyningen. Uten denne begrensningen kan frekvensveksleren bli ødelagt. Ta kontakt med din
forhandler for å få detaljerte opplysninger.
TILKOPLING AV MASKINEN MED STRØMBESKYTTER PÅ VASKEROMMET
 Det anbefales å montere strømbeskytter i fordeleren på vaskerommet for å øke personalets og
servicearbeidernes sikkerhet under vedlikehold og arbeid på de elektriske delene på maskinen.
 Hovedkontaktene til beskytteren må være i samsvar med maskinens effekt. Måten hvordan
strømbeskytteren tilkoples og hvordan maskinen tilkoples slikt elektrisk nett oppgis på figur 3.6.B.
Figur 3.6.B.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
23
 Figur 3.6.B. - tilkopling til nettet TN-C og TN-S med strømbeskytter.
o
1 – Faseledere
o
2 – Verneleder
o
3 – Sikring av tilførsel
o
4 – Maskin
o
5 – Strømfordeling på vaskerommet
o
6 – Hovedbryter = klemmebrett for tilførsel
o
7 – Strømbeskytter – se tabell 3.6.A.
! OBS!
DERSOM DET KREVES Å OVERHOLDE STANDARDEN EN 60519 PÅ INSTALLERINGSSTEDET, MÅ
MASKINDRIFTEN SIKRES MED EN TILKOPLET STRØMBESKYTTER.
OPPVARMING
E
MODELL
Spenning
Fyringseffekt
Maksimal strøm
Strømbeskytter,
minimal nominal
strøm
G
160
(V)
400
(kW)
200
230
400
24,3
160
200
230
400 / 230, 3 (1) AC
27,9
-
(A)
38
65
43
75
6
(A)
63
80
63
Tabell 3.6.A.
80
10
 Tabell 3.6.A. - verneledere.
STRØMBESKYTTER – RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD)
 I noen land er RCD kjent som ”earth leakage trip“ eller ”Ground Fault Circuit Interrupter“ (GFCI)
eller ”Appliance Leakage Current Interrupter“ (ALCI) eller ”earth (ground) leakage current breaker“.
 Spesifikasjon:
o
Utløserstrøm: 100 mA (dersom den ikke er tilgjengelig/tillatt, bruk strøm på 30 mA, helst den med liten
tidsforsinkelse.)
o
Installer maksimalt to maskiner på hver RCD (for 30 mA bare 1 maskin).
o
Type B. Inni maskinen er det komponenter som utnytter DC-spenning, og derfor er det nødvendig med:
”type B“ RCD.
(Type B har en større effektivitet enn type A, og type A er bedre enn type AC.)
o
Dersom det er tillatt på installeringsstedet, så må strømbeskytteren (RCD) alltid installeres. I noen
jordingssystemer (IT, TN-C,…) kan strømbeskytter (RCD) ikke være tillatt (se også IEC 60364).
o
Styrekretsene er vanligvis utstyrt med skilletransformator. Derfor er det godt mulig at strømbeskytter
(RCD) ikke avdekker feil i styrekretser (men sikring/er/ i skilletransformatoren kan avdekke disse
feilene).
! OBS!
JORDING: I TILFELLE FEIL, MANGEL ELLER STRØMLEKKASJE REDUSERER JORDING FARE FOR
HELSESKADE GRUNNET STRØM OG TJENER SOM BESKYTTELSE FORDI DEN FÅR STRØM TIL Å GÅ
VEIEN MED LAVEST MOTSTAND. DERFOR ER DET SVÆRT VIKTIG Å UTFØRE TILSVARENDE
JORDING AV MASKINEN PÅ INSTALLASJONSSTEDET, OG PERSONEN SOM UTFØRER JORDINGEN,
ER ANSVARLIG FOR DEN.
SAMTIDIG MÅ ALLE STATLIGE OG LOKALE STANDARDER OG KRAV OVERHOLDES.
24
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
FORSYNINGSLEDERE OG SIKRING
 Forsyningsledere, eventuelle snorer for tilkopling av maskinen til elektrisk nett må ha ledere med
kobberkjerner. Tverrsnittet på forsyningsledere er avhengig av måten hvordan strykemaskinen
oppvarmes, og hermed på maskinens totale strømeffekt.
 Sikring av forsyningskabelen mot kortslutning eller overbelastning må utføres med effektbrytere eller
sikringen i fordeleren på vaskerommet.
o
Anbefalte verdier for sikring av forsyning for de enkelte variantene oppgis i tabell 3.6.B.
OPPVARMING
E
MODELL
G
160
Spenning
(V)
Fyringseffekt
Sikring av tilførsel
380 - 415
(kW)
(A)
200
208 - 240
380 - 415
24,3
50
160
208 - 240
200
380 - 415 / 208 - 240
27,9
80
Tabell 3.6.B.
50
80
10
 Anbefalte gjennomsnitt på forsyningsledere oppgis i tabell 3.6.C.
Sikring av tilførsel (US)
Effektbryter
Sikringer
Min. diameter i
faseledere (mm2) (AWG)
Min. diameter i verneleder
(mm2) (AWG)
16 (15)
10 (10)
1,5 (AWG 15)
1,5 (AWG 15)
20 (20)
16 (15)
2,5 (AWG 13)
2,5 (AWG 13)
25 (-)
20 (20)
4 (AWG 11)
4 (AWG 11)
40 (40)
32 (30)
6 (AWG 9)
6 (AWG 9)
63 (-)
50 (50)
10 (AWG 7)
10 (AWG 7)
80
63
16
16
Tabell 3.6.C.
FORBEREDELSE AV KABELEN
! OBS!
MASKINEN ER BEREGNET FOR TILKOPLING TIL NETTET MED VARIG INNTAK!
 Det skal brukes kabel eller snor med kobberledere for tilkopling. Endene på lederne skal behandles i
samsvar med figur 3.6.C. Vernelederen med grønn-gul farge skal alltid være litt lengre slik at den løsner
sist dersom kabelen blir trukket ut utilsiktet! Dersom det brukes en kabel (harde kobberledere), skal de
enkelte årene avisoleres bare i den grad at den avisolerte delen (8 - kote ”X“) ikke stikker ut av klemmen
etter at lederen tilkoples apparatet.
Dersom det brukes snor (flertrådede kobberledere), kan de enkelte årene avisoleres på samme måte som
ved bruk av kabel eller man kan bruke påpressede endestykker (7). I dette tilfellet må det brukes
endestykker med isolert hals slik at kontakt med en del uten spenning blir umulig etter at lederen blir tilkoplet.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
25
1. Grønn-gul – verneleder.
2. Svart – faseleder.
3. Brun – faseleder (utførelse med tre faser).
4. Blå – nøytral leder (utførelse med en fase).
5. Svart – faseleder (utførelse med tre faser).
6. Blå – nøytral leder (utførelse med tre
faser, gjelder for gassoppvarming).
7. Hals på det påpressede endestykket må
være isolert slik at kontakt med en del
under spenning (leder) blir gjort umulig
når hovedbryteren er avslått.
8. Lengden på avisolering av lederne
i tilførselkabelen må oppfylle den
betingelsen at lederens avisolerte del
ikke stikker ut fra klemmen i
hovedbryteren (tilførselklemme).
P_545092_19
Figur 3.6.C.
BØYNING AV TILFØRSELKABELEN
 Kabel kan føres til maskinen på to måter:
o
Fra kabelkanalen (nedenfra).
o
Fra kabelristen (ovenfra).
 Dersom du fører kabelen ovenfra, bør kabelen henge slapt før den går inn i kabelboksen, se figur 3.6.D.
Hermed hindres det at det kondenserte vannet renner inn i kabelboksen, hhv. inn i maskinen.
MEKANISK KABELSIKRING
 Etter at kabelen føres gjennom kabelboksen (2), skal tetningsmutteren i kabelboksen trekkes fast. Hermed
trykker man på en gummiring i kabelboksen – når det trykkes på den, blir kabelen mekanisk sikret og
samtidig blir den vanntett.
Dersom den mekaniske sikringen er utilstrekkelig, bruk sikringsfeste (3).
TILKOPLINGSSTED
 Tilførselkabelen skal tilkoples hovedbryteren på maskinen (1).
Faseklemmer er merket med U, V, W. Vernelederen skal direkte koples til beskyttelsesklemmen som er
plassert på den indre siden på maskinens venstre stativ. Klemmen er merket med PE.
1. Hovedbryter
2. Kabelboks
3. Feste
4. Ytre beskyttelsesklemme
5. Indre beskyttelsesklemme
P_545092_20
Figur 3.6.D.
26
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
BESKYTTENDE FORBINDELSE MELLOM MASKINER
 Av sikkerhetsgrunner må maskinen koples til den beskyttende forbindelsen på vaskerommet. Derfor
brukes maskinens ytre beskyttelsesklemme (4) på figur 3.6.E som er plassert på bakre nedre del av
maskinens venstre stativ.
 Verneleder for denne forbindelsen leveres ikke sammen med maskinen.
 Tverrsnittet på beskyttelseslederen må tilsvare minst verdiene som oppgis i tabell 3.6.C.
 Ved tilførselkabelens tverrsnitt på mindre enn 2.5 mm² anbefales det å velge en leder med et tverrsnitt på
minst 4 mm².
 Den beskyttende forbindelsen reduserer samtidig den ugunstige påvirkningen som den statiske elektrisiteten
måtte ha på driften.
P_545092_21
Figur 3.6.E.
 Figur 3.6.E. - beskyttende forbindelse mellom maskiner.
o
1. Maskin, sett bakfra
o
2. Beskyttende forbindelse på vaskerommet
o
3. Ytre beskyttelsesklemme
o
4. Verneleder – forbindelse mellom maskiner
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
27
3.7. GASSOPPVARMING (KUN FOR MASKINER MED GASSOPPVARMING)
! OBS!
GASSINSTALLERING OG SENERE REPARASJONER MÅ ABSOLUTT FORETAS AV ET AUTORISERT
SELSKAP. ALT INSTALLERINGSMATERIALE (REDUKSJONSVENTIL, MANUELL VENTIL,
TILFØRSELRØRLEDNING OSV.) OG GASSINSTALLERINGEN MÅ OPPFYLLE STANDARDENE SOM
GJELDER I LANDET HVOR MASKINEN BRUKES.
 Maskinen er bare beregnet for den gasstypen som nevnes på typeskiltet på maskinen (avsnitt 2.4.).
 Det skal aldri brukes en annen gasstype og et annet tilkoplingsovertrykk enn det som oppgis på typeskiltet
(avsnitt 2.4).
 Det er ikke tillatt å installere gassapparater i kjellere eller på rom som ikke har tilstrekkelig ventilasjon, se
avsnitt 3.5. (i slike tilfeller er det nødvendig å drøfte det med et selskap som leverer gass).
 Maskinen må være installert i samsvar med standardene i landet.
 Gassapparatenes sikkerhet økes ved å installere detektor for gasslekkasje i nærheten av maskinen.
Det må plasseres et godt tilgjengelig og synlig brannslukningsapparat (pulver) med en størrelse på
minst 12 kg på rommet!
3.7.1. GASSTILKOPLING – INSTALLERING
 Selskapet som foretar installeringen, må kople maskinen til gassinntaket i samsvar med vaskerommets
prosjekt.
 Maskinen er blitt innstilt i produksjonsbedriften etter gasstypen som er oppgitt i bestillingen – mulighetene
oppgis i tabell 3.7.1.
o
Tabellen viser en basisoversikt. Produsenten forbeholder seg retten til å foreta endringer.
OPPVARMING
G
APPARATETS KATEGORI
GASSTYPE
EN 437:2003+A1:2009
I 1a
I 2E, I 2H
I 2H
I 2L
I 2LL
I 2S
I 2E+
I 3+
I 3B/P
I 3B/P
I 3P
I 3P
TILKOPLINGSTRYKK
Mbar
G110
8
G20
20
G20
25
G25
20, 25
G25
20
G25.1
25
G20 + G25
20 / 25
G30 + G31
28 - 30 / 37
G30 - G31
50
G30 - G31
28 - 30, 37
G31
50
G31
37
Tabell 3.7.1. Basistyper – apparatets kategorier
28
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
 På typeskiltet oppgis apparatets kategori (etter EN 437:2003+A1:2009) til og med i det tilfelle
når maskinen installeres utenfor områdene hvor CE-attest kreves.
 Gass tilkoples på bakre side av venstre stativ, se figur 4.1., tabell 4.2.
 Før montering, hhv. demontering av den ytre tilkoplingsrørledningen til/fra uttaket for gasstilkopling G ¾“
skal venstre sidedeksel demonteres, se avsnitt 3.8., og under montering, hhv. demontering av den ytre
tilkoplingsrørledningen til/fra uttaket for gasstilkopling G ¾“ må uttaksrøret (pos. 5, figur 3.7.3.A) sikres
mot en eventuell dreining. Dersom røret blir dreid utilsiktet, kan tetningen eller komponentene i
gassventilen bli skadet!
 Uttaket er bare beregnet for den ytre tilkoplingsrørledningen med mutteren G ¾“ med flat tetning som er
motstandsdyktig mot brukt gass.
 Korrekt arbeidstrykk sikres ved å installere en ytre reduksjonsventil i nærheten av maskinen – dvs. en
trykkregulator som justerer trykket i rørledningen til driftstrykk (ventilen leveres ikke sammen med
maskinen).
o
Det er nødvendig å installere reduksjonsventil hvis tilkoplingstrykket overstiger den tillatte verdien.
o
Tilkoplingstrykket som oppgis i tabell 3.7.1., er et gasstrykk ved åpen gassventil og stabil drift av
gassbrenneren.
 Det skal installeres en manuell stengbar gassventil på et godt tilgjengelig sted i en slik avstand at lengden
fra ventilen til maskinens tilkopling er mindre enn 2 m.
 Mellom reduksjonsventilen på maskinen og den manuelle ventilen skal det installeres en trykkmåler som
overprøver trykkverdien.
 Rørledningen mellom den manuelle ventilen og maskinen skal være fast og med tilstrekkelig gassflyt som
trenges for hver maskin. Det skal sørges for at indre diameter på tilkoplingsrørledningen som tilkoples
maskinen, ikke er mindre enn minst ½“ (min. 12.7 mm) på noe sted. Forbindelsene må være utstyrt med
ugjennomtrengelig tetning av et materiale som er motstandsdyktig overfor brukt gass.
3.7.2. TILKOPLING TIL UTTAKSSYSTEMET – INSTALLERING FOR MASKINER
MED GASSOPPVARMING
 Det gjelder prinsipper som nevnes i avsnitt 3.5. og i tabell 3.5.
 For maskiner med gassoppvarming gjelder det at det oppgitte tillatte trykktapet på eksossiden pz må
overholdes:
o
(2), (3) er en parameter som gjelder for maskinens drift i kald tilstand (målt og installert uten
oppvarming).
- Hele systemet er innstilt og godkjent med disse tillatte verdiene på motstand av eksossystemet,
og oppvarmingssystemet utviser da optimale parametre med tanke på gassforbruk, effektivitet,
eksos og sikkerhet.
- Dersom trykktapet etter installeringen og før maskinens første start med oppvarming er lavere enn det
som er tillatt, så må motstanden i eksossystemet økes (forlenge rørledningens lengde, installere
rørledningskomponenter med høyere motstand, installere blending på gassuttaksrøret osv.).
- Dersom trykktapet etter installeringen og før maskinens første start med oppvarming er høyere enn det
som er tillatt, så må motstanden i eksossystemet reduseres (forkorte rørledningens lengde, installere
rørledningskomponenter med lavere motstand, installere uttaksventilator på gassuttaksrøret osv.).
 Parameteren pz for maskiner med gassoppvarming har en grunnleggende betydning for maskinens
funksjon:
o
Dersom motstanden i eksossystemet er utenfor den tillatte verdien på pz, volder det endringer på
maskinens eksos- og forbruksparametre. Det kan dukke opp problemer med å tenne flamme, eller det
kan – ved for høy motstand i eksossystemet – automatisk hindre gassoppvarming fordi oppvarming blir
automatisk slått av ved at undertrykksbryteren aktiveres – se avsnitt 5.9.2.
- Undertrykkssensor aktiveres (slår av oppvarmingssystemet) når motstanden på eksossiden, målt
på punkt P – se avsnitt 3.5., figur 3.5.A., 3.5.B. – overskrider verdien pz max ~ 180 / 200 Pa ( 50 / 60 Hz)
mens maskinen har driftstemperatur.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
29
3.7.3. BRUKSINSTRUKSER – FOR MASKINER MED GASSOPPVARMING
 Maskinen er utstyrt med en overtrykksbrenner. Den kan fungere bare når det kommer fersk luft gjennom
gitteret i sidedekslet på venstre stativ. Minimal luftstrøm for gassoppvarming er:
 For lengdeversjonen 160: min. 36 m³/time
 For lengdeversjonen 200: min. 46 m³/time
 Gasstypen og gassovertrykket som tilsvarer denne gasstypen, behøver en presis innstilling av klaffen (2) i
Venturis rør (1) og et data-, parametersett til styreenheten ESYS (3) – se figur 3.7.3.A. Samtidig har hver
maskin separert en undertrykksbryter (4) som umuliggjør gassoppvarming i tilfelle at motstanden – det
maksimale trykktapet på eksossiden pz max, se tabell 3.5., overskrider den tillatte verdien, eller når den blir
skadet – se avsnitt 5.9.2.
 Det er ikke tillatt å gripe inn i innstillingen eller programmeringen av komponentene – se også overgang til
en annen gasstype – avsnitt 3.7.4.
Figur 3.7.3.A – gassoppvarming
30
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
 I høyre framre del av fyringsenheten, figur 3.7.3.B, er det et deksel for kortvarig visuell kontroll med
flammen.
o
Etter at høyre deksel er demontert, figur 3.8.A, kan dekslet (1), figur 3.7.3.B, åpnes etter at de to
skruene HEX8 (2) løses.
o
Maskinen kan ikke drives varig med åpent deksel!! Det ville påvirke eksos og maskinens effekt på en
betydelig måte.
o
Dekslet kan erstattes med et spesielt teknologisk deksel med en sonde for kontrollmåling av
forbrenningsprodukter.
Figur 3.7.3.B – deksel for visuell kontroll med flammen.
 I bakre vegg på høyre stativ er det uttak for resterende avfallsvarme (1) – figur 3.7.3.C.
o
Uttaket skal ikke dekkes til! - Det er fare for at maskinen blir overopphetet.
o
OBS – varm luft – temperaturen til luften kan overskride 100 °C, fare for brannskader!
Figur 3.7.3.C – uttak av resterende avfallsvarme
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
31
3.7.4. OVERGANG TIL EN ANNEN GASSTYPE
! OBS!
GASSINSTALLERING OG SENERE REPARASJONER MÅ ABSOLUTT FORETAS AV ET AUTORISERT
SELSKAP. ALT INSTALLERINGSMATERIALE (REDUKSJONSVENTIL, MANUELL VENTIL,
TILFØRSELRØRLEDNING OSV.) OG GASSINSTALLERINGEN MÅ OPPFYLLE STANDARDENE SOM
GJELDER I LANDET HVOR MASKINEN BRUKES.
DET ER FORBUDT Å ENDRE GASSTYPEN DERSOM DET IKKE ER GODKJENT TIL OMSTILLING OG
DERSOM OMSTILLINGEN IKKE UTFØRES AV EN PERSON/ET SELSKAP SOM PRODUSENTEN HAR
GITT BERETTIGELSE TIL.
OMSTILLINGER TIL ANDRE GASSKATEGORIER, -TYPER OG -TRYKK ENN DE SOM PRODUSENTEN
HAR SPESIFISERT OG GODKJENT OG OMSTILLINGER UTFØRT AV EN UBERETTIGET PERSON/ET
UBERETTIGET SELSKAP ER IKKE AKSEPTABLE, OG PRODUSENTEN KAN DA IKKE HOLDES
ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER.
 Maskinen er godkjent som maskin av 1. kategori som innebærer at kundens omstilling til en maskin av en
annen kategori ikke er mulig.
 Å omstille en gassmaskin til en maskin av en annen kategori er generelt mulig på to måter, og det kan
gjennomføres bare av en person som er berettiget til det av produsenten:
o
Overgang til en annen gasstype er mulig bare innenfor de godkjente kategoriene i tabell 3.7.1. ved å bytte
et annerledes innstilt, kodert Venturis rør (1) og ved å bytte en kodert styreenhet med andre
parametriske data ESYS (3) – se figur 3.7.3.A. Denne endringen må gjenspeiles også på typeskiltet –
det originale typeskiltet må da inneholde en ny del som opplyser om den nye kategorien, gasstypen, trykket og -forbruket.
o
Overgang til en annen gasstype er mulig bare innenfor godkjente kategorier, tabell 3.7.1., også ved ny
innstilling, hhv. ved bytte og ny kode til Venturis rør (1) og ved omprogrammering og ny kode til
styreenheten ESYS (3) – se figur 3.7.3.A. Denne endringen må gjenspeiles også på typeskiltet – det
originale typeskiltet må da inneholde en ny del som opplyser om den nye kategorien, gasstypen, det
nye gasstrykket og -forbruket. Det kan utføres bare av en person som produsenten gir berettigelse til
og som har:
- Spesielt kommunikasjons-softwareutstyr ESYS som gjør det mulig å omprogrammere styreenheten
ESYS.
- Datafiler med parametersett til konkrete versjoner for gassoppvarming.
- Analysator av forbrenningsstoff som trenges for innstilling av Venturis rør.
- Sett med originalt skilt for innstilling av nye koder til komponentene.
 Fullstendig informasjon med data om konfigurasjon av gasstyper er oppgitt i instruks 545159.
 Produsenten anbefaler å gå over til en annen gasstype bare gjennom den første måten, dvs. ved bytte.
32
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
3.8. FORBEREDELSE AV MASKINEN TIL DRIFT
 Før maskinen settes i gang, bør man kontrollere om maskinen er installert (forsyning med medier,
damputtak, plassering av maskinen, tilstrekkelig lufting på rommet osv.) i samsvar med
installeringsprinsippene og standardene i landet.
 Før maskinen settes i gang for første gang, må man fjerne papiret som beskytter stedet mellom valsen og
båndene (rullet som tøy). Papiret tas ut med hjelp av sveiven, se avsnitt 5.6.
o
Beveg sveiven sakte, se figur 5.6., for at strykevalsen kan gå rundt. Papiret kommer ut av maskinen
overfor utgangsrinnen. Ta ut hele papiret.
 Før strykemaskinen settes i gang for første gang, la noen stykker tørt tøy gå gjennom maskinen (manuelt)
- urenheter fra valsen kan settes fast på tøyet. Samme anbefaling gjelder også for første start av
maskinen når den er i varm tilstand.
! OBS!
DET ER FORBUDT Å BRUKE ÅPEN ILD, RØYKE, SPISE OG IKKE LUFTE NÅR MAN ARBEIDER MED
BRENNBARE STOFFER!
 Før maskinen settes i gang, demonter to sidedeksler, se figur 3.8.A.
P_545092_40
Figur 3.8.A.
 Figur 3.8.A. - Demontering av sidedeksler.
 Det er to åpninger i den øvre delen av sidedekslene – skyv en nøkkel (IMBUS HEX 4) skrittvis inn i dem
slik at den faller inn i en skjult skrue i stativet. Hver skrue skal løses med omtrent 3 gjenger.
o
Døren skal først løftes i pilretningen og så skyves ut fra maskinen.
 Sveiven skal skrues på bolten på, se avsnitt 5.6., figur 5.6. Trykk bolten inn (retning P) og hold på å skru
sveiven med høyre gjeng på gjengen på bolten så lenge at den blir trukket fast – med neste omdreining til
høyre settes maskinen i gang manuelt.
 Beveg sakte sveiven og kontroller begge ruller i den aksiale ledningen (1) til valsen, se figur 3.8.B.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
33
P_545092_41
Figur 3.8.B.
 Figur 3.8.B. - støtteruller og framre justerbare føtter.
o
Når valsen kjører fort til en av maskinsidene og lageret i støtterullen (1) begynner å snus, så må den
framre justerbare foten korrigeres veldig presist (med 1/4 gjeng):
- løsne = skru av = snu til venstre = løfte den justerbare foten på den maskinsiden hvor valsen kommer
i kontakt med lageret i støtterullen, eller:
- trekk fast = skru fast = snu til høyre = senk den justerbare foten på maskinens omvendte side enn på
siden hvor valsen kommer i kontakt med lageret i støtterullen.
 Maskinen kan bli på forespørsel om ekstrautsyr, utstyrt med et sett for fast fiksasjon til gulvet, (settkode:
549405). Installasjon og justering av justerbare føtter framkommer av tegningen som leveres sammen
med settet.
 Når man finner den nøytrale posisjonen til valsen ved å bruke de framre justerbare føttene (valsen er da
ikke i kontakt med lageret i støtterullen), så skal posisjonen til de framre støtteføttene sikres med mutter
(2).
 Vær svært forsiktig og slå på maskinen med demonterte sidedekslene (uten kontakt med maskinens indre
komponenter og uten oppvarming) og kontroller:
o
Kontroller visuelt at maskinen er i drift uten evidente feil.
 Så monteres døren med omvendt fremgangsmåte.
34
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
3.9. OMSTILLING AV DAMPUTTAKET
 Maskiner leveres i to mulige utførelser for damputtak – figur 3.9., avsnitt 3.5.
o
A – damputtak bakover: figur 3.9. – variant A og 3.5.A.
o
B – damputtak til høyre: figur 3.9. – variant B og 3.5.B.
o
Mål og andre parametre som gjelder installering av uttakssystemet, er beskrevet i avsnitt 3.5.
 Dersom maskinens utførelse ikke tilsvarer dine krav på utgangsrørledningen, kan det utføres omstilling fra
versjon A til versjon B eller fra versjon B til versjon A.
o
endring av posisjonen til blendingen (2)
o
bytte av posisjonene til skrueforbindelsene (5), (6) – 2x
o
gjensidig endring av posisjonen til delene (3) og (4)
B
A
Figur 3.9.
 Denne omstillingen får bare utføres av autorisert serviceselskap med tilsvarende attest fra produsenten.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
35
4. TEKNISKE PARAMETRE
4.1. MASKINENS YTRE MÅL
Figur 4.1.
 Figur 4.1. – maskinens ytre mål:
36
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
OPPVARMING
E
G
MODELL
160
200
160
200
A
2084
2500
2084
2500
B
1664
2080
1664
2080
D
978
1186
978
1186
(1)
GJELDER FOR DAMPUTTAK BAKOVER
(2)
GJELDER FOR DAMPUTTAK TIL HØYRE
(3)
BASISINNSTILLING / KAN ENDRES
Tabell 4.1.
 Tabell 4.1. – maskinens ytre mål.
4.2. TEKNISKE PARAMETRE
OPPVARMING
E
MODELL
Diameter på valsen
Strykehastighet
G
160
200
mm / inch
160
200
320
m / min
1.0 - 6.0 (1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0)
380 -415V 3AC + N 50/60 Hz
208 - 240V 3AC 50/60 Hz
Elektrisk system
380 - 415/440V 3AC ( - N) 50/60 Hz
-
Motoreffekt
kW
Ventilatoreffekt
kW
Effekt, andre
kW
Oppvarmingseffekt (1)
kW
Oppvarmingseffekt (1) (2)
kW
Total installert elektrisk effekt
kW
Maksimal luftgjennomstrøm
uten trykktap (3)
m³/t
Strykemaskinens kapasitet (4) kg/t
Strømforbruk (5)
kWh
Gasstilkopling
Gassforbruk (5) (6)
Gasstyper
Maksimalt gasstrykk
Støynivå
208 - 240V 1AC 50/60 Hz
0,18
0,095 / 0,125 (50 / 60 Hz)
0,08
24,3
0,17
27,9
24,7
28,3
605
62
21,4
650
70
27,3
25
0,5
30
0,5
650
58
700
72
-
m³/t
-
G ¾”
2,62
3,13
G20, G25, G30, G31, G110
mbar
-
60
dB (A)
< 57
Maskindekning
Utførelse i samsvar med > CEN/TR
1749:2005
IP42
B22
(1)
maksimal mulig effekt (uten regulering)
(2)
Qn(Hi) > gjelder for basisgassen G20, 20 mbar
(3)
inkl. luft for gassbrenner
(4)
ISO 9398-1
(5)
gjelder for 100% utnyttelse i samsvar med ISO 9398-1 (kapasitetstest)
(6)
Mn/Vn > gjelder for basisgassen G20, 20 mbar
Andre tekniske parametre
tabell: 3.5., 3.6.A., 4.1.
Tabell 4.2.
 Tabell 4.2 – maskinens tekniske parametre
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
37
5. BRUK
 Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner i denne anvisningen uten forvarsel.
 Alle opplysningene her tjener bare til å informere - det går ikke an å oppgi alle spesifikke detaljene.
 Denne anvisningen er gyldig for maskiner med softwareversjonen 1.06 og høyere.
o
Softwareversjonen vises på displayet alltid like etter at maskinen slås på med hovedbryteren.
! OBS!
UKORREKT BRUK AV STYRESYTEMET KAN VOLDE HELSESKADE, SKADE PÅ ELEKTRONISKE
KOMPONENTER ELLER SKADE PÅ SELVE MASKINEN.
 Betjening av maskinen inneholder som følger:
o
Hovedbryter - avsnitt 5.1.
- for OPL-versjonen på den framre delen av venstre stativ med integrert funksjon til sikkerhetsbryteren
- for COIN- eller CPS-versjonen på den bakre delen av venstre stativ.
o
Betjeningspanel/-tastatur - avsnitt 5.2, 5.3, 5.4.
- for OPL-versjonen helt tilgjengelig, i den øvre delen av venstre stativ.
- for COIN-versjonen delvis tilgjengelig under beskyttelsesdekslet, i den øvre delen av venstre stativ,
med myntåpningen og låsbar boks for mynter i den framre delen av venstre stativ.
- for CPS-versjonen delvis tilgjengelig under dekslet, i den øvre delen av venstre stativ.
o
Fingerbeskyttelse – avsnitt 5.5.
o
Sveiv – avsnitt 5.6.
- for OPL-versjonen på høyre sidevegg, vanligvis ikke avtakbar.
- for COIN- eller CPS-versjonen på høyre sidevegg, vanligvis avtakbar.
o
Fotpedal for stopp/start av innføringsbordet (spesielt utstyr) – avsnitt 5.7.
o
OCS – automatisk autonomt system som kontrollerer om endene på valsen overopphetes (spesielt
utstyr) – avsnitt 5.8.
5.1. HOVEDBRYTER
 Opplysninger om hovedbryteren er også oppgitt i følgende avsnitt: 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 4.1., 5.
 Hovedbryteren slås på i posisjonen ”ON“ – displayet begynner å lyse.
 Etter at maskinen slås på med hovedbryteren, vises det følgende opplysninger på displayet:
softwareversjon, oppvarmingstype og bredde.
o
OPL-versjon – det vises i tillegg hastigheten og temperaturen som er innstilte på forhånd.
Opplysningen om hastigheten og temperaturen forblir aktiv.
o
COIN-, CPS-versjon – det blinker null på displayet (ingen stryketid er betalt).
 For eventuell kommunikasjon med forhandleren eller produsenten skal følgende data oppgis: softwareversjon,
serienummer og maskinmodell.
5.2. BETJENINGSPANEL/TASTATUR – STYRING
 Hele styreenheten har fire styrenivåer med ulik autorisering til modifikasjon av styreparametrene.
o
1. nivå – inisialisering – produsentens konfigurasjon:
Inneholder opplysninger om den aktuelle softwareversjonen. Konfigurasjonen er innstilt hos
produsenten, og personalet hos kunden trenger ikke å ha kunnskap om den, derfor inneholder denne
anvisningen ikke detaljert beskrivelse av konfigurasjonen. Det er bare autorisert servicemedarbeidere
som får gripe inn i inisialiseringskonfigurasjonen, men bare i tilfelle installering av en ny
programmatorbrett, (se programmeringsinstruks 545088).
o
2. nivå – konfigurasjon – brukerkonfigurasjon:
Gjør det mulig å modifisere noen parametre direkte fra tastaturet, se avsnitt 5.3.
o
3. nivå – brukernivå, særlig for:
– OPL-versjon, se avsnitt 5.2.1.
– COIN-, CPS-versjon, se avsnitt 5.2.2.
o
4. nivå – brukernivå for COIN-, CPS-versjon, se avsnitt 5.2.2.
38
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
5.2.1. BRUK AV OPL
 COIN- og CPS-versjonen tilbyr brukeren bare de betjenings- og informasjonselementer som vises på figur
5.2.1.
 I tastaturets høyre nedre del er det 6 skjulte taster uten noen funksjon for brukeren.
2
1
4
7
3
6
8
5
9
11
10
Figur 5.2.1.

Figur 5.2.1. – tastatur, beskrivelse av funksjoner for OPL-versjon.
 1 – knapp START.
o
Brukes til å sette maskinen i gang, setter i gang alle maskinsystemer.
o
Brukes for ny start etter at feilmelding er bekreftet med knapp 10.
(Gjelder for tilfeller når maskinen blir stoppet pga. av en feilmelding, f.eks. melding E6).

2 – LED-kontrollampe til knapp START.
Hvis maskinen er slått på med hovedbryteren, har den tre moduser:
o
Avslått – maskinen er ikke i gang eller blir automatisk avkjølt.
Eller det blinker en feilmelding på displayet (meldingen deaktiveres ved trykk på knapp 10).
Eller maskinen er stoppet ved trykk på fingerbeskyttelse.
o
Blinker – maskinen er i gang, og oppvarmingssystemet er aktivt. Valsen blir nettopp oppvarmet til
temperaturen som er blitt innstilt.
o
Lyser – maskinen er i gang, og temperaturen på valsen tilsvarer den innstilte temperaturen.
 3 - knapp TEMPERATUR.
o
Brukes til å slå om indikasjon av temperaturen på displayet – indikeres med at LED-kontrollampen
begynner å lyse 4.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
39
 4 – LED-kontrollampe til knapp TEMPERATUR.
o
Hvis den lyser, oppgis opplysning om den innstilte temperaturen med punktum på displayet.
I OPL-versjonen kan temperaturen økes med taste 8 eller senkes med taste 9 innenfor verdiene 0 °C
– 180 °C skrittvis med 5 °C.
Etter at maskinen er slått på, er det automatisk innstilt 0 °C. Denne innstillingen kan endres i
brukerkonfigurasjonen, se avsnitt 5.3.
 5 – knapp HASTIGHET.
o
Brukes til å slå om indikasjon av hastigheten på displayet – indikeres med at LED-kontrollampen begynner å
lyse 6.
 6 – LED-kontrollampen til knapp HASTIGHET.
o
Hvis den lyser, oppgis opplysning om den innstilte hastigheten på displayet.
I OPL-versjonen kan hastigheten økes med taste 8 eller senkes med taste 9 innenfor verdiene 0 – 6
m/min i åtte skritt: (1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0 m/min).
Etter at maskinen er slått på, er hastigheten automatisk innstilt på 3.0 m/min. Denne innstillingen kan
endres i brukerkonfigurasjonen, se avsnitt 5.3.
 7 – DISPLAY med flere funksjoner.
o
I tillegg til opplysningene som automatisk vises etter at hovedbryteren slås på, se avsnitt 5.1., og i
tillegg til opplysningene som vises ved brukerkonfigurasjonen, se avsnitt 5.3., vises følgende
opplysninger på displayet:
o
Den innstilte temperaturen og LED-kontrollampen 4 lyser samtidig.
o
o
Den innstilte hastigheten og LED-kontrollampen 6 lyser samtidig.
Feilmeldinger, se avsnitt 5.9.
 8 – knapp ”+“.
o
Økning av verdier mens LED-kontrollampen 4 eller 6 lyser.
 9 – knapp ”-“.
o
o
Senkning av verdier mens LED-kontrollampen 4 eller 6 lyser.
Aktivering av brukerkonfigurasjonen, se avsnitt 5.3.
 10 - knapp STOPP.
o
Brukes til å stoppe maskinen, til å aktivere automatisk stans av stryking (automatisk avkjøling).
Etter aktivering av knappen 10 slås oppvarmingssystemet av, men alle de andre systemene arbeider.
Man kan fortsette å stryke. Systemet stopper maskinen automatisk, når valsen avkjøles under 80 °C.
Systemet for automatisk stopp kan slås av ved å aktivere knapp 1. Systemet arbeider da
i standardmodus med oppvarming.
o
Det brukes til å bekrefte/slette eventuelle feilmeldinger, og det blir ingen sirenelyd da.
 11 – LED-kontrollampe til knapp STOPP.
Hvis maskinen er slått på med hovedbryteren, har den tre moduser:
o
Avslått – maskinen er i gang.
o
Blinkende – maskinen er i gang i modus for automatisk avkjøling (etter at knapp 10 er aktivert).
o
Lyser – maskinen er ikke i gang, og temperaturen på valsen er lavere enn 80 °C.
40
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
5.2.2. BRUK AV COIN-, CPS-VERSJONEN
 COIN- og CPS-versjonen tilbyr brukeren bare de betjenings- og informasjonselementene som vises på figur
5.2.2.
 Når dekslet er på, har brukeren 12 tilgang til tastaturet som har samme utførelse som OPL-versjonen, se
figur 5.2.1., men funksjonene er annerledes.
 Brukeren kan ikke endre hastighet og temperatur, begge verdiene er innstilt på forhånd.
o
Hastighet - 3.0 m/min
o
Temperatur - 140 °C
 Brukeren kan endre følgende parametre innenfor brukerkonfigurasjonen, se avsnitt 5.3.
o
Den innstilte hastigheten.
o
Den innstilte temperaturen.
o
Stryketiden som tilsvarer 1 mynt, og den minimale tiden som må betales for å kunne starte stryking.
o
Aktivere, hhv. deaktivere CSC.
 I tastaturets høyre nedre del er det 6 skjulte taster uten noen funksjon for brukeren.
2
1
7
12
11
10
Figur 5.2.2.
 Figur 5.2.2. – tastaturet, beskrivelse av funksjoner for COIN- eller CPS-versjon, brukerutførelse.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
41
 1 – knapp START.
o
Knappen setter maskinen i gang etter at den minimale stryketiden er betalt, og setter alle maskinsystemer
i gang.
o
Brukes for ny start etter at feilmelding er bekreftet med knapp 10 (i tilfeller når feilmeldingen volder
maskinstans).
 2 – LED-kontrollampe til knapp START.
o
Identiske funksjoner som i avsnitt 5.2.1. + i tillegg for COIN/CPS.
o
Blinkende – maskinen er oppvarmet til den krevde temperaturen og venter på at knapp START – 1 blir
aktivert.
 7 – DISPLAY med flere funksjoner.
o
I tillegg til opplysningene som automatisk vises etter at hovedbryteren slås på, se avsnitt 5.1., og i
tillegg til opplysningene som vises ved brukerkonfigurasjonen, se avsnitt 5.3., vises følgende
opplysninger på displayet:
o
Den betalte tiden (i minutter) som er igjen. Hvis nedtellingen er aktiv, blinker desimaltegnet i tiden som
vises.
o
Feilmeldinger, se avsnitt 5.9.
 10 - knapp STOPP.
o
Brukes til å stoppe maskinen, til å aktivere automatisk stans av stryking (automatisk avkjøling).
Etter at knapp 10 blir aktivert, slås oppvarmingssystemet av.
- Nedtellingen av den betalte tiden blir ikke avbrutt med dette.
- Valsens hastighet blir redusert til minimum.
- hvis maskinen ikke er utstyrt med fotpedalen for stop / start – se avsnitt 5.7, beveges båndene i
innføringsbordet med en minimal hastighet.
– hvis maskinen er utstyrt med fotpedalen for stop / start - avsnitt 5.7., båndene i innføringsbordet
stanser.
- Systemet stopper maskinen automatisk, når valsen avkjøles under 80 °C.
- Systemet for automatisk stopp kan slås av ved å aktivere knapp 1. Systemet arbeider da
i standardmodus med oppvarming, med innstilt hastighet.
o
Det brukes til å bekrefte/slette eventuelle feilmeldinger, og det blir ingen sirenelyd da i løpet av 30 s.
o
Flere detaljer – se avsnitt 5.4.4., 5.4.5.
 11 – LED-kontrollampe til knapp STOPP
o
Identiske funksjoner som i avsnitt 5.2.1.
42
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
5.2.3. MASKIN MED MYNTÅPNING (COIN)
Figur 5.2.3.
 Figur 5.2.3. – maskin med myntåpning.
 Maskin med myntåpning (OPL) har komponenter som brukes til betaling, på framre side på venstre stativ.
 Brukeren kaster mynter inn i myntåpningen – se øvre pil på figur 5.2.3.
 Myntene faller inn i en låsbar og avtakbar boks – se nedre pil på figur 5.2.3.
o
Figuren viser myntåpningen for to mynter. Utførelsen varierer alt etter bestillingen fra kunden.
 Flere detaljer – se avsnitt 5.4.
5.2.4. SENTRALT BETALINGSSYSTEM (CPS)
Figur 5.2.4.
 Figur 5.2.4. – maskinutførelse for sentralt myntsystem.
 Strykemaskinen med sentralt betalingssystem (CPS) inneholder ikke noen komponenter som brukes til
betalingssystem.
 Eieren av vaskerommet sørger for å informere brukere om betalingsmåten.
 Flere detaljer – se avsnitt 5.4.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
43
5.3. BETJENINGSPANEL/TASTATUR – BRUKERKONFIGURASJON
 Man får inngang i brukerkonfigurasjonen bare like etter at maskinen er slått på med hovedbryteren
(omtrent innen 2 sekunder etter at maskinen blir slått på) ved å trykke på knapp 9.
 Enkelte skritt i brukerkonfigurasjonen vises i informasjonsmodus. Etter 1 sekund vises symbolet for det
aktuelle skrittet og dets aktuelle verdier vekselvis.
 Man kan editere det aktuelle skrittet ved å trykke på knapp START - 1.
Man kan endre den aktuelle verdien med ”+“ og ”-" og taster 8 og 9.
Man kan avslutte editeringsmodusen og komme tilbake i informasjonsmodus ved å trykke på knapp
STOPP - 10.
 Man kan bevege seg i brukerkonfigurasjonen i informasjonsmodusen med knapper ”+“ og ”-“ og taster 8 og 9.
 Man kan avslutte brukerkonfigurasjonen og fortsette med å sette maskinen i gang med å trykke på tast ”+“
- 8 i siste skritt i brukerkonfigurasjonen i informasjonsmodusen (HtH).
BRUKERKONFIGURASJON/MENY
BESKRIVELSE I MENYEN
VERDIER
VILKÅR
SYMBOL
MIN
MAKS
DEFAULT
-
tHy
4
20
15 (E) / 5 (G)
Mynt 1
(3)
Co1
1
99
1
Mynt 2
(3)
Co2
1
99
1
t min_mynt start
(3)
CSt
Kontroll med for tidlig start
(3)
CSC
1
Off
99
On
1
On
Temperaturen på valsen
-
tE
0
180
0 (1) / 140 (2)
Hastigheten på valsen
-
Spd
Total driftstid
INFO
oPH
1
-
6
-
3
-
Total oppvarmingstid
INFO
HtH
-
-
-
Temperaturhysterese
(1)
innstilling for OPL
(2)
innstilling for COIN/CPS
(3)
gjelder kun COIN-/CPS-versjon
INFO
informasjonsverdier, kan ikke endres
 Tabell 5.3. – tabell med parametre for brukerkonfigurasjon, (se programmeringsinstruks 545088)
44
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
 tHy – temperaturhysterese.
o
Verdien i °C som uttrykker reduksjon under den nominale temperaturverdien på 80 °C (for automatisk
strykestans, dvs. automatisk avkjøling) – ved denne verdien blir valsen stoppet.
Forklaring: er verdien tHy = 4, betyr det at maskinen slås av under temperatur 76 °C når systemet for
strykestans er aktivert (LED-kontrollampe 11 blinker). Det er godt mulig at temperaturen kan vokse
over 80 °C for kort tid etter at maskinen er stoppet – noe som utløser melding om at valsen er
overopphetet selv om maskinen ikke er i gang, se avsnitt 5.9. Da er det nødvendig å øke verdien på
tHy.
 Co1 – driftstiden for mynt 1.
o
Innstiller driftstiden (i minutter) for verdien på mynt 1.
 Co2 – driftstiden for mynt 2.
o
Er maskinen utstyrt med myntåpning for 2 ulike myntverdier, så innstilles driftstiden (i minutter) for
verdien på mynt 2.
 CSt – minimal tid for maskinstart.
o
Innstill den minimale tiden (dvs. den minimale verdien på de betalte myntene) som trenges til å starte
maskinen.
Maskinen vil ikke kunne settes i gang før den minimale innstilte tiden er betalt.
 CSC – Kontroll med for tidlig start på strykingen slått av, slått på (gjelder kun COIN- og CPS-versjon).
o
Når maskinen settes i gang for tidlig og den betalte tiden begynner å løpe, kan systemet for kontroll
med for tidlig start deaktiveres.
 tE – den fastsatte, ønskede temperaturen på valsen.
o
OPL-versjon – innstilles etter hver ny maskinstart, kan endres mens man stryker.
o
COIN-, CPS-versjon – kan ikke endres mens man stryker.
 SPd - den fastsatte, ønskede temperaturen på valsen
o
OPL-versjon – innstilles etter hver ny maskinstart, kan endres mens man stryker.
o
COIN-, CPS-versjon – kan ikke endres mens man stryker.
 oPH – total driftstid – informativ opplysning.
o
Visning av driftstimer i hundre timer.
 HtH – total tid på oppvarming – informativ opplysning.
o
Visning av den totale oppvarmingstiden i hundre timer.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
45
5.4. DRIFTSINSTRUKSER
5.4.1. IGANGSETTING
 Før første igangsetting skal man forsikre seg om at maskinen er korrekt installert og om den er i samsvar
med alle installeringsbetingelser som oppgis i denne anvisningen.
5.4.2. SLÅ PÅ MATING
 Se avsnitt 5.1.
5.4.3. FASTSETTELSE AV STRYKEPARAMETRE
 Når de første opplysningene vises på displayet, se avsnitt 5.1., kan man i:
 OPL-versjon – innstille begge strykeparametrene:
o
Hastighet
o
Temperatur
 COIN-, CPS-versjon – eieren kan – etter at dekselet er tatt av – endre begge strykeparametrene innenfor
brukerkonfigurasjonen som brukeren ikke får endre, se avsnitt 5.3.
o
Hastighet
o
Temperatur
 Arbeidstemperaturen velges etter tøytype i samsvar med følgende tabell (orienteringsverdier):
TEMPERATUR °C/° F
TEKSTILTYPE
85 / 185
Polyakryl, Polyamid
110 / 230
Polyester, Cellulose
135 / 275
Silke
150 / 302
Ull
170 / 338
Bomull
175 / 347
Lin
SYMBOL
 Tabell 5.4.3. – tabell med anbefalte temperaturer for noen tøytyper.
5.4.4. IGANGSETTING AV STRYKING
 OPL-versjon
Trykk knapp START - 1.
o
Maskinen settes i gang. Alle maskinsystemer blir satt i gang. Maskinen er i oppvarmingsfasen. Valsen
og båndene i innføringsbordet roterer med den innstilte hastigheten, se avsnitt 5.2.1, 5.3.
 COIN-, CPS-versjon
Kast det nødvendige antallet mynter inn i myntåpningen eller i vaskerommets sentrale betalingssystem.
Den betalte stryketiden i minutter vises på displayet. Hvis den betalte tiden ikke er tilstrekkelig for å starte
strykingen, blinker opplysningen på displayet. Når den minimale tiden for strykestart er betalt, piper sirenen.
Trykk knappen START - 1.
o
Maskinen settes i gang. Alle maskinsystemer blir satt i gang. Maskinen er i oppvarmingsfasen. Valsen
roterer med en minimal hastighet, se avsnitt 5.2.2, 5.3.
o
Softwarekontroll av for tidlig start – aktiv CSC – avsnitt 5.3.:
båndene i innføringsbordet beveges med minimal hastighet:
blir strykingen for tidlig startet eller skjer det et inngrep i sikkerhetslisten i oppvarmingsfasen, begynner
automatisk nedtellingen av den betalte stryketiden uten å ta hensyn til lavere strykekvalitet som følge
av for lav temperatur av strykevalsen.
o
Hardwarekontroll av for tidlig start – fotpedalen for stop / start – avsnitt 5.7.:
båndene i innføringsbordet står stille
o
Software- og hardwarekontroll av for tidlig start – aktiv CSC – avsnitt 5.3. og fotpedalen for stop / start –
avsnitt 5.7.: båndene i innføringsbordet står stille:
blir strykingen for tidlig startet i oppvarmingsfasen (tøyet blir skjøvet under sikkerhetslisten) eller skjer
det et inngrep i sikkerhetslisten, begynner automatisk nedtellingen av den betalte stryketiden uten å ta
hensyn til lavere strykekvalitet som følge av for lav temperatur av strykevalsen.
46
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
5.4.5. OPPVARMINGSPROSESS – STRYKESTART
 Når maskinen er satt i gang, må man vente på at valsen når den ønskede temperaturen.
 Orienteringstider som trenges til oppvarmingen fra 20 °C til 170 °C alt etter oppvarmingstype:
o
E – ca. innen 15 minutter.
o
G – ca. innen 10 minutter.
 OPL-versjon – maskinen er strykeklar når valsen er oppvarmet på den ønskede temperaturen, dvs. LEDkontrollampen 2 slutter å blinke og begynner å lyse.
o
Det gjelder generelt (men varierer alt etter oppvarmingstype) at oppvarmingstiden slutter alltid litt
tidligere enn den innstilte temperaturen er nådd fordi oppvarmingsregulasjonen tar i betraktning det
faktum at oppvarmingen arbeider med en viss treghet.
o
Det anbefales å vente ca. 1 minutt på at systemet blir stabilisert, og så kan man begynne å stryke.
 COIN-, CPS-versjon
Maskinen er strykeklar når den ønskede temperaturen er nådd, dvs. når oppvarmingsfasen er slutt.
Sirenen piper og nedtellingen av den betalte stryketiden begynner. Nedtellingen av den betalte stryketiden
indikeres med blinkende punktum i høyre nedre hjørne på displayet. Valsen roterer med en minimal
hastighet.
o
Er maskinen ikke utstyrt med fotpedalen for start/stopp – se avsnitt 5.7, beveges båndene i
innføringsbordet med en minimal hastighet.
o
Er maskinen utstyrt med fotpedalen for start/stopp – se avsnitt 5.7, står båndene i innføringsbordet
stille.
o
Maskinen venter på at knappen 1 – START blir aktivert.
o
Maskinen settes i gang i standardtilfelle (den ønskede hastigheten og bevegelsen av båndene i
innføringsbordet) når man trykker på knapp 1 – START. Hermed slutter sirenen å pipe.
5.4.6. STRYKING
 Når betingelsene for stryking er oppfylt, legges tøyet på innføringsbordet (retning ”IN“ på figur 5.5.), i samsvar med
anbefalingene som oppgis i konkrete avsnitt:
o
1.3 INSTRUKSER TIL STRYKING – BRUKERANBEFALINGER
o
2.3. SYMBOLER PÅ MASKINEN - instruksskilt for innleggelse av tøyet, opplysninger om feil og korrekt
bretting av tøyet på innføringsbordet.
o
Dersom det varig strykes plagg som er smalere enn innføringsbredden på maskinen, anbefales det
å ikke stryke på midten av valsen alltid etter omtrent fem minutter, men å minst to ganger stryke vekselvis
bare ved den høyre, hhv. venstre enden av bordet. Dermed avkjøles de overopphetede endene med
tøyet som strykes.
 COIN-, CPS-versjon
Under strykingen kan man når som helst forlenge den betalte stryketiden ved å legge inn flere mynter.
o
Er maskinen utstyrt med fotpedalen for start/stopp av innføringsbordet, kan pedalen brukes i denne
fasen, se avsnitt 5.7.
 Kontroller om tøyet orker stryking, og hvis ja, under hvilken temperatur da. Etter behov kan temperaturen
og hastigheten endres – gjelder kun for OPL-versjon.
 Tørt og strøket tøy kommer i utgangsrinnen, retning ”OUT“ på figur 5.5. Tøyet må tas av og kan brettes
sammen med en gang.
5.4.7. AVSLUTNING AV STRYKING
 OPL-versjon
Før du ønsker å avslutte stryking, slå av maskinen med knapp 10.
Hermed aktiveres automatisk avkjøling, se avsnitt 5.2.1., 5.2.2., 5.3. Energiforbruket reduseres da ved å
utnytte valsens varme, og avkjølingstiden reduseres. Valsen blir ikke overopphetet.
o
Når temperaturen synker under 80 °C, slutter maskindriften. Det er bare styresystemet som forblir
under spenning.
Maskinen slås av totalt med hovedbryteren. Valsen avkjøles raskere når man stryker flere plagg med en
større fuktighet enn 50 %.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
47
! OBS!
ER TEMPERATUREN PÅ VALSEN STØRRE ENN 80 °C, SKAL MASKINEN ALDRI SLÅS AV MED
HOVEDBRYTEREN ELLER FINGERBESKYTTELSEN. STRYKEBÅNDENE KAN DA SKADES!
 COIN-, CPS-versjon
Ett minutt før den betalte tiden er over, starter sirenen (1 signal – 1 s) som informerer brukeren om at tiden
snart er over.
o
Når den betalte tiden er over, slås oppvarmingen av, og maskinen blir avkjølt.
o
Strykevalsen roterer men en minimal hastighet. Er maskinen utstyrt med fotpedalen for start/stopp – se
avsnitt 5.7, står båndene i innføringsbordet stille.
o
Når temperaturen synker under 80 °C, slutter maskindriften automatisk. Mens maskinen avkjøles, kan
man legge inn flere mynter å komme tilbake i en av fasene som gjør det mulig å starte vanlig stryking
på nytt, se avsnitt 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6.
5.5. FINGERBESKYTTELSE
 Fingerbeskyttelse, figur 5.5., er en sikkerhetsinnretning som beskytter brukerens fingre for at de blir grepet
av maskinen mens man legger inn tøy på innføringsbordet.
Figur 5.5.
 Figur 5.5. – innføringsbord med fingerbeskyttelse, utgangsrinne.
 Blir fingerbeskyttelsen trykt inn (retningen ”P”) under strykingen, avsluttes maskindriften.
 Det kan komme til uttrykk på ulike måter, alt etter intensiteten og måten man trykker inn fingerbeskyttelsen på:
 Dersom inngrepet i listen er kort (kortere enn omtrent 10 s), ett, maks. to inngrep like etter hverandre, så:
o
blir maskinen slått av. Dersom oppvarmingen var i gang, slås den av (LED-kontrollampen 11 lyser).
Dersom temperaturen på valsen er større enn 80 °C, vises feilmelding 2 + sirene. Deaktiveres med
knapp 10. Maskinen er da klar til ny start.
o
Maskinen startes på nytt med knapp 1. Alle maskinsystemer settes i den tilstand som de var i før
inngrepet i listen.
 Dersom inngrepet i listen er langt (lengre enn ca. 10 s) eller tre inngrep like etter hverandre, da skjer det
samme, men maskinen settes i gang automatisk først etter at tidsforskjellen mellom avsluttet maskindrift
og maskinens nye start (knapp 1) overskrider 10 s.
 Dersom inngrepet i listen er fin og kort (kortere enn ca. 3 s), kan følgende situasjoner oppstå:
o
Maskinen blir slått av. Dersom oppvarmingen var i gang, blir den ikke slått av nå.
o
Når listen er løst, kommer maskinen automatisk tilbake i tilstanden som den var i før inngrepet i listen.
48
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
 COIN-, CPS-versjon
Hvis det skjer et inngrep i fingerbeskyttelsen i oppvarmings- eller avkjølingsfasen (avsnitt 5.4.4., 5.4.5.,
5.4.7.), blir maskinen slått av bare hvis det skjer et inngrep i listen.
Når brettet blir løst, settes maskinen automatisk i opprinnelig modus.
o
Hvis CSC (avsnitt 5.3.) er aktiv og hvis fingerbeskyttelsen blir berørt i oppvarmingsfasen, begynner
nedtellingen av den betalte tiden automatisk.
 Under inngrepet i fingerbeskyttelsen avbildes meldingen FPA på displayet 7, og sirenen piper en gang.
5.6. SVEIV
 Sveiv, figur 5.6., er en mekanisk innretning som brukes som manuell drivkraft til maskinen. Den er plassert
i høyre stativ.
Figur 5.6.
 Figur 5.6. – sveiv.
 Brukes som hjelpeinnretning for tilfelle at maskinen er het og det av forskjellige grunner (strømbrudd, mekanisk
feil osv..) ikke er mulig å ta ut tøyet fra maskinen eller avkjøle valsen på en naturlig måte for at båndene ikke blir
skadet med den høye temperaturen.
 Ved behov skal sveiven trykkes inn i maskinen (retning ”P“) og dreies i retning R.
På denne måten drives hele maskinen manuelt, og det er mulig:
o
Å ta ut tøyet som sitter fast i maskinen.
o
Å legge våte plagg inn i maskinen, og dermed avkjøle valsen vesentlig raskere i tilfelle at valsen er for varm.
 Sveiven er installert slik at den ikke er forbundet med maskinens drivkraft når den er i normal posisjon.
Den forbindes med maskinens drivkraft først etter at sveiven er trykket inn i retning ”P“, se figur 5.6.
Systemet er utstyrt med enveis-tannclutch. Hvis sveiven trykkes inn i maskinen mens den er i gang,
begynner sveiven å hoppe over tennene. Clutchen sørger for at sveiven skyves ut i posisjonen hvor den
ikke er i forbindelse med drivkraftsystemet – det gjelder slike tilfeller når sveiven er trykt inn og det ikke
utføres trykk ”P“ på sveiven, og maskinen er i gang.
 Konstruksjonen sørger for at det i alle versjonene (med fotpedalen for stopp/start av innføringsbordet- kap.
5.7.) er mulig å drive manuelt både valsen med strykebåndene og båndene i innføringsbordet.
 Sveiven (1) kan tas fra maskinen før en eventuell demontering av høyre deksel eller av andre grunner.
Sveiven (1) demonteres ved å skrue den ut i retning (L) fra den midterste delen (2) mens man har sikret
den (2) mot omdreining med den åpne nøkkelen HEX19.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
49
 OPL-versjon
Sveiven (1) forblir en del av maskinen.
 COIN-, CPS-versjon
Produsenten anbefaler å skrue ut sveiven fra bolten (2) slik at den eventuelt kan settes tilbake på bolten (2) og
brukes til manuell drift av maskinen.
5.7. FOTPEDAL FOR STOPP/START AV INNFØRINGSBORDET *
 Fotpedalen for stopp/start av innføringsbordet, figur 5.7., er en innretning som er beregnet for stopp og
start av båndene i innføringsbordet. I versjonene COIN og CPS stopper systemet i oppvarmings- og
avkjølingsfasen samtidig automatisk båndene av innføringsbordet. Fotpedalen er plassert nede framme
foran framre bærebjelke.
* Spesielt utstyr, levert etter behov – inngår i bare noen maskiner.
Figur 5.7.
 Figur 5.7 – fotpedal for stopp/start av innføringsbordet.
 Pedalenheten transporteres sammen med maskinen og pedalen (1) er demontert.
Pedalen (1) monteres med hjelp av de vedlagte skrueforbindelsene (3) til bærebjelken. Pedalen monteres
etter at maskinen er installert – avsnitt 3.

Fotpedalen for stopp/start brukes som en hjelpeinnretning som gjør det mulig å stoppe båndene (2) i
innføringsbordet så lenge det er nødvendig, og så sette dem i gang på nytt.
 Stopp av båndene (2) gjør det mulig å brette og glatte tøyet som skal strykes, på innføringsbordet før den
kommer inn i strykemaskinen.
o
Dersom båndene (2) beveger seg og man trykker kort på fotpedalen (1) i retning (P) og så løsner man
den med en gang, så stopper båndene (2).
o
Dersom båndene (2) står og man trykker kort på fotpedalen (1) i retning (P) og så løsner man den med
en gang, så settes båndene (2) i gang igjen.
! OBS!
BÅNDENE I INNFØRINGSBORDET SKAL BARE STOPPES FOR EN TID NÅR DET ABSOLUTT
TRENGES – LA DEM ALDRI STÅ VARIG. OPPVARMINGEN AV STRYKEMASKINEN ARBEIDER DA
NORMALT.
STRYKEBÅNDENE KAN DA SKADES!
50
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
 Fotpedalen fungerer ikke når det vises en feilmelding - avsnitt 5.9.
o
Er innføringsbordet ved en feilmelding i tilstanden STOPP, må det settes i gang så fort som mulig ved å
trå på FOTPEDALEN (1). Det kan gjøres like etter at feilmeldingen blir slettet (bekreftet) ved å trykke
på knapp 10 – STOPP.
 OPL-versjon
Fotpedalen for stopp/start fungerer i alle moduser bortsett fra den automatiske avkjølingsfasen (avsnitt
5.4.7.).
 COIN-, CPS-versjon
Fotpedalen for stopp/start fungerer bare i strykefasen (avsnitt 5.4.6.) og fungerer ikke i oppvarmings- og
avkjølingsfasen (avsnitt 5.4.4., 5.4.5., 5.4.7.).
5.8. OCS-SYSTEM – KONTROLL MED OVEROPPHETING AV ENDENE PÅ
VALSEN *
 OCS-systemet (Overheating check system) er en automatisk autonom elektronisk innretning som hindrer i
at temperaturen på 180 °C eller den innstilte stryketemperaturen (se instruks 545088 – parameter „tSS“)
overstiges på den siden av valsen som kan bli overopphetet fordi den ikke blir tilstrekkelig avkjølt med
strøket tøy – innretningen kontrollerer dette med to temperatursensorer.
* Spesielt utstyr, levert etter behov – inngår i bare noen maskiner.
 Den autonome elektroniske enheten OCS er installert ved styreplaten MCI10.
 Temperatursensorene er en del av bærebjelken.
 Systemet kan – avhengig av reguleringsmåten – påvirke strykemaskinens deklarerte kapasitet.
o
En eventuell deaktivering av OCS-systemet er mulig bare i hardwaren, og avkoplingen kan bare utføres
av skolert personale.
 Ved eventuell servicenedlasting av softwaren i styreenheten anbefaler produsenten å kople av
konnektoren PWR på OCS-modulen.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
51
5.9. FREMGANGSMÅTE VED VISNING AV FEILMELDINGER
 Eventuelle feilmeldinger vises på displayet 7 på betjeningstastaturet.
o
I noen tilfeller vises feilmeldingen, og sirenen begynner å pipe.
o
Hvis det går an, er strykemaskinen i gang selv om en feilmelding dukker opp. Oppvarmingen slås av.
FEILKODE PÅ
DISPLAYET
FEILBESKRIVELSE
BEMERKNING
E1
Temperaturen på valsen er 200 °C eller mer. Maskinen er i gang, oppvarmingen er slått av.
E2
Temperaturen på valsen er 80 °C eller
mer, og valsen roterer ikke.
Maskinen er stoppet, oppvarmingen er slått av.
Etter at feilen er slettet fra displayet, må
maskinen startes med knappen START.
E3
Overbelastning av ventilatormotoren.
Oppvarmingen er slått av. Hvis maskinen var i
gang før feilinntreden, er den fortsatt i gang, og
feilen kan slettes først etter at
ventilatormotoren er avkjølt.
E4
Kortslutning ved temperatursensoren.
Maskinen er i gang, oppvarmingen er slått av.
Maskinen kan slås av bare med hovedbryteren.
E5
Temperatursensoren løskoplet.
Maskinen er i gang, oppvarmingen er slått av.
Maskinen kan slås av bare med hovedbryteren.
E6
Feil ved drivkraften (frekvensveksleren
signaliserer ikke at den er i gang).
Maskinen er stoppet, oppvarmingen er slått av.
Etter at feilen er slettet fra displayet, må
maskinen startes med knappen START.
E7
Feil ved tenningsenheten.
Gjelder kun G-versjonen – se 5.9.1.
Maskinen er i gang, oppvarmingen er slått av.
E8
Feil ved fingerbeskyttelsen ved start.
Tastaturet er blokkert, maskinen er ikke i gang.
Maskinen kan bare slås av og slås på etter at
listen er reparert.
E9
Feil ved undertrykksbryteren – manostat
Gjelder kun G-versjonen – se 5.9.2.
Maskinen kan være i gang, oppvarmingen er
slått av.
Tabell 5.9.
 Tabell 5.9. – tabell med feilmeldinger.
! OBS!
DERSOM STRYKEMASKINEN STOPPES VED EN TEMPERATUR SOM ER HØYERE ENN 80 °C, MÅ
VALSEN AVKJØLES MED VÅTT TØY MENS MAN BRUKER SVEIVEN, SE AVSNITT 5.6.
 Feilmeldingen kan slettes (bekreftes) og eventuelle pipelyder slukner da også etter at man har trykket på
knapp 10 – STOPP.
o
Dersom feiltilstanden fortsatt er aktuell, vises meldingen igjen etter 30 sekunder.
o
I tilfelle feilmelding nr. 6 må maskinen startes på nytt med knapp 1 – START etter at meldingen er blitt
bekreftet med knapp 10.
o
I noen tilfeller (f.eks. feilmelding nr. 3) er det ikke mulig å slette (bekrefte) feilmeldingen med knapp 10.
Man må prøve flere ganger å bekrefte feilmeldingen før maskinen fjerner feilen selv, og gjør det mulig
da å bekrefte (slette) feilmeldingen med knapp 10.
 Maskinen er utstyrt med sikkerhetstermostat – en sensor som slår av oppvarmingen hvis grensetemperaturen
på valsen på 210 °C er nådd, se avsnitt 6.11.
o
Når oppvarmingen slås av av sikkerhetstermostaten, vises det ikke noen feilmelding. Man kan fortsette
med strykingen. Etter at valsen er tilstrekkelig avkjølt, fornyes oppvarmingen automatisk.
o
Eventuell skade på sikkerhetstermostaten indikeres ikke med noen feilmelding, oppvarmingen vil ikke
være aktiv.
 Meldingen om aktivering av fingerbeskyttelsen FPA vises på displayet 7. Det betraktes ikke som feilmelding.
52
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
5.9.1. FEILMELDING E7 – FEIL VED TENNINGSENHETEN – BARE G-VERSJONEN
 I samsvar med avsnitt 5.9. kan displayet på tastaturet avbilde en uspesifisert feil E7 når
gassoppvarmingen er på en eller annen måte skadet.
 Feilmeldingen kan slettes (bekreftes) ved å trykke på knapp 10 – STOPP.
o
Et eksempel på en slik feil som kan fjernes, er f.eks. situasjonen når brenneren ikke tenner for første
gang etter tilkoplingen til gassuttaket når gassforsyningen ikke luftes tilstrekkelig.
 Hvis feiltilstanden fortsatt finnes, vises meldingen igjen etter omtrent 30 sekunder – hvis feilmelding E7
gjentas 5x i løpet av en time, går det ikke an å slette (bekrefte) meldingen ved å trykke på knapp 10 –
STOPP.
o
Ved en slik feil som ikke kan fjernes automatisk, kan man prøve å starte maskinen på nytt ved å slå av
maskinen med hovedbryteren eller starte direkte den lysende knappen på styreenheten ESYS (3) –
figur 3.7.3.A.
o
Hvis gassuttaket er åpent med korrekt tilkoplingstrykk,
hvis det ikke er grepet inn i undertrykksbryteren (4) – figur 3.7.3.A.,
hvis sikkerhetstermostaten ikke er i gang (temperaturen på valsen over 210 °C),
hvis det maksimale trykktapet ikke er overskredet på eksossiden pz max som er indikert med feil E9,
hvis man ikke har endret innstillingen,
hvis displayet på tastaturet ikke avbilder en annen feilmelding,
og likevel er det ikke mulig å sette gassoppvarmingen i gang (E7 vises gjentatte ganger), så er det en
mer alvorlig feil ved gassoppvarmingen (f.eks. skade på anlegget for tenning og identifisering av
flammen osv.).
o
En mer alvorlig feil ved gassoppvarmingen som ikke kan fjernes automatisk, kan da diagnostiseres og
så fjernes bare ved å bruke det spesielle softwareutstyret ESYS som gjør det mulig å slå fast klar
spesifikasjon av feilen. Denne diagnostikken kan kun utføres av et selskap/et firma som er autorisert til
det av produsenten.
5.9.2. FEILMELDING E9 – FEIL VED UNDERTRYKKBRYTER – BARE G-VERSJONEN
 Etter at maskinen er slått på med hovedbryteren og før stryking kontrolleres posisjonen til undertrykksbryteren 4 –
se figur 3.7.3.A. – som indikerer at maskinen ikke er i gang.
o
Dersom feilmeldingen E9 vises, er undertrykksbryteren eller dens tilkopling skadet, og feilmeldingen
kan ikke slettes (bekreftes) med knapp 10 – STOPP.
o
I et slikt tilfelle må feilårsaken fjernes og maskinen må startes på nytt.
 I løpet av strykingen kontrolleres posisjonen til undertrykksbryteren 4 – se figur 3.7.3.A. som viser at den
tillatte motstanden pzmax ikke er overskredet – tabell 3.5., eksossystemet – avsnitt 3.7.2., 3.7.3.
o
Dersom det på den tid indikeres feilmelding E9, er undertrykksbryteren blitt koplet løs som skyldes
overskridelse av den tillatte motstanden til eksossystemet pzmax eller feil som henger sammen med
uttaksventilator – også feilmelding E3, eller feil ved funksjonen eller tilkoplingen av undertrykksbryteren
4 – se figur 3.7.3.A.
o
Feilmeldingen kan slettes (bekreftes) ved å trykke på knapp 10 – STOPP. Er feilen ikke fjernet, vises
feilmeldingen igjen innen ti sekunder.
 Etter at maskinen er slått av og før man slår av hovedbryteren, kontrolleres posisjonen til
undertrykksbryteren 4 – se figur 3.7.3.A. – som indikerer at maskinen ikke er i gang.
o
Dersom feilmeldingen E9 vises, er undertrykksbryteren eller dens tilkopling skadet, og feilmeldingen
kan ikke slettes (bekreftes) med knapp 10 – STOPP.
o
I et slikt tilfelle, når man forsøker å slå på maskinen med knapp 1 – START, vises feilmelding E9 igjen
hvis feilen ikke er fjernet.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
53
5.10. NØDSTOPP
 OPL-versjon – hvis det er fare for helseskade, kan maskinen stoppes med hovedbryteren
på den framre siden på venstre stativ, avsnitt 5 eller ved å trykke på fingerbeskyttelsen, avsnitt 5.5.
 COIN-, CPS-versjon – hvis det er fare for helseskade, kan maskinen stoppes i nødstilfeller ved å trykke på
fingerbeskyttelsen, avsnitt 5.5.
! OBS!
LIKE ETTER AT ÅRSAKEN FOR MASKINSTOPP ER FJERNET, MÅ MASKINEN STARTES PÅ NYTT OG
MAN MÅ EVENTUELT FJERNE TØYET SOM SITTER FAST I MASKINEN, MED SVEIVEN, SE AVSNITT
5.6.
ETTERPÅ SKAL VALSEN AVKJØLES PÅ EN TEMPERATUR UNDER 80 °C, BRANNFARE!
5.11. TA UT TØY SOM SITTER FAST
 Hvis det sitter noe tøy fast inni maskinen, skal maskinen slås av med hovedbryteren, og du skal bruke
sveiven for å ta ut tøyet.
o
Bruk av sveiven, se avsnitt 5.6.
5.12. STRØMBRUDD
! OBS!
OVERSKRIDER TEMPERATUREN PÅ VALSEN 80 °C, MÅ VALSEN DREIES MANUELT MED SVEIVEN,
SE AVSNITT 5.6. AVKJØL VALSEN - BRANNFARE!
o
o
o
54
Bruk av sveiven, se avsnitt 5.6.
Når strømforsyningen fortsetter på nytt, kan maskinen settes i gang øyeblikkelig.
COIN-, CPS-versjon – hvis temperaturen på valsen overskrider 80 °C etter strømbrudd, må det trykkes
på knappen 1 – START. Drivkraften til valsen blir slått på og båndene blir ikke skadet. (Det trenges
ikke å kaste inn noen mynter.) Når maskinen synker under 80 °C, stopper maskinen automatisk.
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
6. VEDLIKEHOLD OG JUSTERING
6.1. SIKKERHETSINSTRUKSER FOR VEDLIKEHOLD
! OBS!
MASKINEN KAN BARE VEDLIKEHOLDES AV EN AUTORISERT PERSON.
 Før maskinmekanismene håndteres, skal man forsikre seg om at:
o
hovedbryteren er slått av
o
hovedbryteren (strømbeskytter) på vaskerommets elektriske fordeler er slått av og blokkert mekanisk
o
en del ikke er i bevegelse pga. treghet
o
maskinen er avkjølt
o
det er et skilt med teksten ”INNRETNINGEN REPARERES“ på maskinen, hhv. på fordeleren, og at de
andre medarbeiderne er kjent med det
o
gassinntaket er stengt (gjelder maskiner med gassoppvarming)
! OBS!
INSTRUKSENE I AVSNITT 6. VEDLIKEHOLD OG JUSTERING SKAL OVERHOLDES.
! OBS!
BRUKERNE FÅR IKKE HÅNDTERE MASKINEN PÅ EN MÅTE SOM IKKE ER BESKREVET I
VEDLIKEHOLDSINSTRUKSENE – DET KAN BARE AUTORISERTE SERVICEMEDARBEIDERE GJØRE.
 Like etter at årsaken til maskinstopp er fjernet, skal maskinen startes på nytt og tøyet som eventuelt sitter
fast i maskinen, skal tas ut med sveiven – avsnitt 5.6, og så skal valsen avkjøles på en temperatur under
80 °C – brannfare!
 Dersom man overholder instruksene, kan maskinen arbeide veldig godt, risikoen for feil reduseres og
maskinens levetid blir større.
6.2. RENSING AV MASKINEN
! OBS!
MINIMALT TO GANGER ÅRLIG SKAL MASKINEN RENSES TOTALT OG TEKSTILSTØV OG
URENHETER SKAL FJERNES. ELLERS ER DET FARE FOR AT DE TENNER!
EN GANG MÅNEDLIG – FOR MASKINER MED GASSOPPVARMING
 Rensing (støvsuging) av silen i sugekammeret, hhv. av sugekammeret – pos. (6) figur 3.7.3.A. som er
plassert i venstre stativ og tilgjengelig etter at høyre maskindeksel er demontert.
ALLE 3 MÅNEDER – FOR ALLE MASKINVERSJONER
 Rensing (støvsuging) av elektriske komponenter, kontaktorer og frekvensmåler som er plassert på
fordelerbrettet i den nedre delen av venstre stativ; rensing (støvsuging) av luftegitteret i motoren og
styrebrettet.
 Rensing (støvsuging) av alle åpninger som luft strømmer inn eller ut gjennom.
 Rensing (støvsuging) av området i nærheten av kantene og temperatursensorene.
 Rensing (støvsuging) av området inni maskinen etter demontering av:
o
side- og bakdeksler
o
øvre framre deksel
o
øvre bakre deksel på sugetunellen
ALLE 6 MÅNEDER – FOR ALLE MASKINVERSJONER
 Rensing (støvsuging) av sugeområdet i ventilatoren etter at øvre deksel i ventilatorskapet midt på
maskinens nedre del er demontert, hhv. etter at bakre sugetunell er demontert.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
55
 Rensing (støvsuging) av utslippsområdet til ventilatoren etter at uttaksrørledningen, hhv. deksel er
demontert (alt etter om uttaksrørledningen er plassert bak, hhv. til høyre).
 Rensing (støvsuging) av skivene i hovedventilatoren.
6.3. VALSEN
 For at strykingen kan ha høy kvalitet, må valsen holdes ren og blank – derfor brukes parafin – beskyttende
behandling. Etter at maskinen er automatisk stoppet (etter avsluttet automatisk avkjøling når temperaturen på
valsen er omtrent 80 °C),
skal det brukes beskyttende voks med hjelp av sveiven, se avsnitt 5.6. :CLEANCOAT WAX (code: 502348)
med hjelp av et voksplagg (1600 x 1000 mm)
:WAX CLOTH (code: 372021160100)
Fremgangsmåte:
– Inn i lommen i vaksplagget påføres jevnt i hele lommens lengde omtrent 1 dcl voks (denne mengden er
tilstrekkelig for minst 5 behandlinger).
– Legg vaksplagget inn og trekk det gjennom ved hjelp av håndtaket slik at hele arbeidsbredden av valsen
blir behandlet.
– Legg plagget inn med lommen foran og oppe slik at den ugjennomtrengelige siden av plagget er i
kontakt med båndene og den gjennomtrengelige siden av plagget er i kontakt med valsen.
 Dersom kvaliteten på strykingen blir vesentlig verre pga. forurensning på valsen, skal vaskemiddel-,
stivelses- og saltrester fjernes fra valsen - avsnitt 6.3.4.
6.3.1. KORTVARIG AVSLUTNING AV DRIFTEN, DAGLIG VEDLIKEHOLD
 Vedlikehold ved hjelp av parafin, se avsnitt 6.3., må utføres minst 1 gang i måneden. Dessuten blir
vedlikeholdsbehandling utført også i tilfellene beskrevet i avsnittene 6.3.2., 6.3.3.
 Maskinene produseres med to typer valser:
o
Høypolert stålvalse som krever vedlikehold hver dag.
o
Høypolert stålvalse med beskyttende lag av hardt krom som krever vedlikehold bare ved lengre pause.
 Hvis du ikke er klar over hvilken type valse du har, kan du slå den fast:
o
direkte fra IPN-koden (inngår i maskinens identifikasjonsdokument, altså et papir på A4 som er en del av
maskinens utvendige emballasje) – det er den nittende posisjonen i IPN-koden.
S – polert stålvalse – se avsnitt 6.3.2.
C – polert stålvalse med et lag av hardt krom – se avsnitt 6.3.3.
o
indirekte fra maskinens serienummer som er oppgitt på maskinens typeskilt, med hjelp av din forhandler
eller produsent.
6.3.2. POLERT STÅLVALSE
 Valsen er utstyrt med et lag papir som beskyttelse, se avsnitt 3.8.
 Hvis maskinen ikke brukes til stryking minimálně på 8 timer etter avsluttet strykesyklus, må følgende
vedlikeholdsbehandling utføres, se avsnitt 6.3.
 Dersom det planlegges lengre pause enn 5 dager, så skal maskinen behandles med voks og så skal det
legges beskyttende vokspapir inn i maskinen med sveiven, avsnitt 5.6.
 Etter at maskinen er behandlet med voks og før den settes i gang, skal man først stryke noen stykker
gammelt tøy fordi det kan lagres urenheter og voks på det.
6.3.3. POLERT STÅLVALSE MED ET LAG AV HARDT KROM
 Etter avsluttet strykesyklus som blir fulgt av minst 5 dager når maskinen ikke blir brukt, er det nødvendig å
utføre vedlikeholdsbehandling – avsnitt 6.3.
6.3.4. RENSING AV VALSEN
! OBS!
SØRG FOR AT IKKE NOEN ANNEN PERSON SLÅR PÅ MASKINEN MENS DEN RENSES!
56
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
Figur 6.3.4.
 Figur 6.3.4. – Valsene i strykeenheten.
o
Stoppe maskinen og kople den løs fra strømforsyning.
o
Demontere sidedekslene og bakdekslene.
o
Heve og feste nedre valse (1) i øvre posisjon med hjelp av skruene M6x20 (2) eller lengre.
o
Demontere bakre sugetunell.
o
Kople løs alle strykebåndene (3) fra bakre side og la dem ligge fritt på maskinen.
o
Heve øvre valse (4) ved å legge underlag under lagrene til valsen (5).
o
Dekke båndene med et stoff slik at de er beskyttet mot forurensning.
o
Begynne å rense; vil man fjerne rester av vaskemidler og kalk, kan det anbefales å bruke veldig fint
sandpapir (kornstørrelse nr. 300) og bare i den retning som tøy beveger seg i; når strykebåndene er
løse, kan valsen ikke drives, derfor kan dens bevegelse utføres bare ved å trykke tangensialt på dens
overflate.
o
Man kan fjerne lagringer med en svak oksalsyreløsning eller varm eddikløsning (gjelder kun versjonen
med valsen med et lag av hardt krom – avsnitt 6.3.3.).
! OBS!
HUSK Å SKYLLE FLATENE SOM ER BLITT RENSET MED SVAKE SYRELØSNINGER, MED VANN SLIK
AT DET IKKE OPPSTÅR KORROSJON.
UNDER ARBEID MED SYRE SKAL DET BRUKES PERSONLIGE VERNEMIDLER (HANSKER,
BRILLER).
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
57
6.4. STRYKEBÅND
 Strykebåndene brukes til å spenne, tørre ferdig, stryke ferdig og til å transportere det strøkne tøyet.
 Strykebåndene er produsert av et spesielt varmebestandig stoff med to lag:
Polyester/m-Aramid – NOMEX ®, med en temperaturbestandighet varig opptil 190 °C, monteres med
Nomex-laget til valsen.
6.4.1. SPENNING AV STRYKEBÅNDENE
 Strykebåndene blir automatisk – med gravitasjon – spent med en valse (1) – figur 6.3.4., og krever ikke
noe vedlikehold.
6.4.2. BYTTE AV STRYKEBÅNDENE
 Enkelte strykebånd byttes bare når de blir skadet (sprukket).
Det anbefales å bytte alle båndene samtidig. Dersom båndene er forurenset med vaskemidler og støv,
anbefaler vi å vaske båndene i vanlige vaskemidler. Hermed forlenges deres levetid, og strykingen blir
bedre. Deres levetid er to år dersom de drives 40 timer ukentlig og alle instruksene i denne anvisningen
overholdes.
 Fremgangsmåten ved å bytte strykebåndene er å se på figur 6.4.2.:
Figur 6.4.2.
 Figur 6.4.2. – Bytte av strykebåndene
o
Slå av maskinen med hovedbryteren, sikre den, vente til at den blir avkjølt.
o
Demontere sidedekslene og bakdekslene og eventuelt også bakre sugetunell – se avsnitt 6.3.4.
o
Sette sveiven (avsnitt 5.6.) i arbeidsposisjonen og dreie strykebåndet (2) med hjelp av sveiven slik at
festene som forbinder endene på strykebåndene, er tilgjengelige.
o
Heve og feste nedre valse (3) i øvre posisjon med hjelp av skruene M6x20 eller lengre – se figur 6.3.4.
o
Kople løs det gamle båndet (2) og kople et nytt bånd (1) med festene til det gamle båndet.
o
Vikle hele det nye båndet oppå strykevalsen med hjelp av sveiven.
o
Kople løs det gamle båndet (2), forbinde det nye båndet (1) med festene.
o
Gjenta samme fremgangsmåte ved alle båndene.
o
Avblokker strekkvalsen (3) fra den øvre posisjonen og foreta montering av alle demonterte
komponenter i omvendt rekkefølge.
58
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
6.5. INNFØRINGSBÅNDENE I INNFØRINGSBORDET
 Innføringsbåndene i innføringsbordet (1) – figur 6.5.1. brukes til å transportere tøyet som skal strykes, til
strykeenheten i maskinen.
 Innføringsbåndene er produsert av et spesielt, varmebestandig stoff med 100% polyester, med kortvarig
varmebestandighet på opptil 180 °C og er forbundet med spesielle plaststenger.
6.5.1. SPENNING AV INNFØRINGSBÅNDENE I INNFØRINGSBORDET
 Innføringsbåndene (1) må være korrekt spent – de spennes med flat skrujern etter demontering av begge
sidedekslene – figur 6.5.1.
Figur 6.5.1.
 Figur 6.5.1. – Innføringsbåndene i innføringsbordet – spenning.
o
Innføringsbåndene (1) spennes med en mikrobevegelse til innføringsbordet (2) og må spennes med
minimal mulig forspenning slik at de ikke stanser når tøy føres inn.
o
Kontrollere stans av innføringsbåndet med lett håndtrykk på båndet. Dersom sveiven brukes, må
drivemomentet være < 15 Nm, uten avvik i løpet av omdreining, øvre del av innføringsbåndene må
ligge med hele sin flate på innføringsbordet.
o
Spenningen gjennomføres når skruene (3) er løsnet, ved å skyve flat skrujern inn i åpningen (4) og ved
å spake bordet (2) lett i retning P, jevnt på begge sider.
o
Skruene (3) trekkes fast og spenningen kontrolleres.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
59
6.6. SNORER I ØVRE TRYKKVALSE
 Snorer i øvre trykkvalse brukes til å separere tøy fra trykkvalsen.
 Snorer er produsert av et varmebestandig stoff på basis av NOMEX ®.
 Maskiner eksisterer i ulike versjoner – med en stang eller to stenger som styrer snorene, og de kan være
forbundet med knuter eller lim.
.
 Deres tilstand skal kontrolleres 1x ukentlig. Manglende snorer må erstattes. Nye snorer kan i verste fall
forbindes med knuter, men siden de kan trykkes inn på øvre valse, anbefaler produsenten å bruke original
teknologi, dvs. limet forbindelse – se figur 6.6.
2
3
1
Figur 6.6.
 Figur 6.6. – Snorer på øvre trykkvalse – liming.
o
Snoren (1) forbindes med limbåndet (2). Det limte stedet på endene er omtrent 15 mm.
o
Limt forbindelse utføres på overflaten på øvre trykkvalse når det mellom valsen og den limte
forbindelsen skyves en plate (3) av aluminiumblikk.
o
Forbindelsen strykes med strykejern med en temperatur på 180 °C i løpet av omtrent 30 sekunder.
o
(2) – Limbånd > FILM_FIT ADHESIVE (code: 549369).
6.7. ØVRE TRYKKVALSE
 Øvre trykkvalse (4) – figur 6.3.4. – sørger for at tøy inntas i strykemaskinen og trykkes til overflaten på
strykevalsen med et stort trykk. Det muliggjør at en betydelig vannmengde som er i tøyet, fordamper og
bremser (spenner) tøyet som blir beveget av strykebåndene.
 Overflaten av øvre trykkvalse består av et lag på 5 mm av NOMEX ® - se avsnitt 6.4.
 Laget/stoffet er viklet på spiralaktig og limt på den spesielt lakkerte overflaten på trykkvalsen og er sikret på
kanten med nagler.
6.7.1. BYTTE AV OVERFLATESTOFFET PÅ ØVRE TRYKKVALSE
 Trykkvalsen er konstruert for tilstrekkelig lang levetid. Overflatestoffet blir festet på valsen med en spesiell
teknologi. Hvis overflaten blir skadet og må skiftes, anbefaler produsenten å skifte hele trykkvalsen, ikke
bare overflatestoffet.
60
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
6.8. KJEDEOVERFØRING
 Kjedeoverføring er tilgjengelig når høyre deksel er demontert – figur 6.8 – og brukes til å drive valsen i
innføringsbordet, til bremsing av øvre trykkvalse, og den setter fast gjensidige hastighetsforhold mellom
enkelte elementer i strykeenheten.
 Kjeden (1) skal være spent hele tida. Kjeden er spent når ingen av grenene i kjeden henger løst og når
øvre gren (2) er lett, men synlig hevet i en svak trekantform med en glidende del (4).
 Korrekt spenning nås ved å bevege (spenne) tannhjulet (3).
 Kjeden må være passe smurt slik at smørefettet ikke renner ned.
o
Kjeden skal smøres 1x månedlig, produsenten anbefaler smørevæsker med molybden som tåler stor
belastning.
Figur 6.8.
 Figur 6.8. – Kjedeoverføring
6.9. LAGRE
 Alle rullelagre i maskinen er lagre som inneholder fett, og behøver ikke vedlikehold.
 Alle glidelagre i maskinen skal ikke smøres.
 Alle rullelagre er spesielt beregnet for stor varmebelastning og kan ikke byttes mot andre lagre med
samme mål. Hvis det er nødvendig, skal originale reservedeler brukes. Det gjelder:
o
Lagre i bærende trinser
o
Lagre i styrevalser
o
Lagre i støttetrinser
o
Lagre i elektromagnetisk clutch
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
61
6.10. TØYFJERNING
 Det er mekaniske innretninger i maskinen som brukes til å fjerne det strøkne tøyet fra overflaten på
strykevalsen i tilfelle at tøyet ikke faller ned fra strykevalsen inn i utgangsrinnen.
 Tøyfjerningsinnretninger – figur 6.10. består av noen enheter (2) som er montert på bærebjelken (1). Hver
enhet (2) inneholder tre tøyfjerningsinnretninger. De består en av finger av blikk (3) med et blad (4) som er
produsert av en spesiell, friksjonsbestandig og temperaturbestandig plast. Bladet trykkes til strykevalsen.
Figur 6.10.
 Figur 6.10. - Tøyfjerningsinnretninger
 Posisjonen til tøyfjerningsinnretningen i forhold til strykevalsen er innstilt av produsenten.
 Posisjonen er korrekt når minimalt, men varig trykk er til stede – kontakt mellom hvert blad (4)
og strykevalsen – og når de vertikale kantene på bladet (4) er parallelt med de vertikale kantene på
fingeren (3).
o
Trykket som bladet (4) utøver på strykevalsen, er avhengig av posisjonen til enheten (2) – retning P på
bærebjelken (1) som er sikret med to skruer (5).
o
Den korrekte posisjonen og renheten av kantene (3) skal kontrolleres 1 x ukentlig.
o
Dersom området i retning P for spenning av enheten er begrenset, kan bladet (4) dreies på fingerens
sentrale nagle (3) med 180° og innstilles i korrekt posisjon.
62
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
6.11. TEMPERATURSENSORER – DRIFTS- OG SIKKERHETSSENSORER
 Temperatursensorer er elektromekaniske innretninger som brukes til å ta av temperaturen på overflaten
av strykevalsen.
 Grunnleggende temperatursensorer – figur 6.11. er driftssensorer (1) som er tilkoplet strykebrettet, og
sikkerhetssensorer (2) – se avsnitt 5.9. Sensorene er plassert i vuggene til fingrene (3) som er direkte
skruet fast til bærebjelken på tøyfjerningsinnretningene (4) med skruene (5). Sensorene er trykket til
overflaten på strykevalsen.
Figur 6.11.
 Figur 6.11. – Grunnleggende temperatursensorer
 Temperatursensorene er plassert ved siden av hverandre midt på maskinen og er innstilt i korrekt posisjon
av produsenten.
o
Maskinen kan være utstyrt med to driftssensorer på kantene som har samme konstruksjon som
temperatursensoren (1). Disse sensorene inngår i OCS-systemet – se avsnitt 5.8. og er tilkoplet OCSenheten.
 Posisjonen er korrekt når det er tilstrekkelig, varig trykk av sensoren på overflaten av strykevalsen, og når
den avtakende flaten sitter med hele sin overflate på overflaten til valsen (både når valsen beveger seg og
ikke beveger seg og under alle driftstemperaturene).
o
Sensoren når den korrekte posisjonen ved at man stiller fingeren (3) i retning P – sensoren er i korrekt
posisjon når den henger litt – hele flaten må likevel sitte på valsen; for sensoren (1) gjelder det i tillegg at
den må komme i sin opprinnelige posisjon når den skyves innpå kanten.
o
Den korrekte posisjonen og renheten av flatene og kantene på sensorene (1) og (2) skal kontrolleres
1x ukentlig.
 Driftssensor (1) – sensor Pt 100 i bronsekropp.
Et element som ikke kan deles i mindre deler – må byttes når den er utslitt
o
ved feil > feilmelding E4 eller E5 – se avsnitt 5.9.
 Sikkerhetssensor (2) – Bimetallisk termostat av type R28, 210 °C ± 5 °C.
Et element som kan deles i deler, med varmebærende tetningsmasse – det bør byttes som en enhet.
o
ved feil > uten feilmelding – se avsnitt 5.9.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
63
6.12. ELEKTROINSTALLASJON – VEDLIKEHOLD
 Den elektriske installasjonen kan bare bli reparert av en person med tilsvarende gyldig attest.
 Ved feilsøking skal man alltid bruke elektrodokumentasjonen som inngår i maskinens dokumentasjon.
 Sørg for at installasjonen settes i opprinnelig tilstand etter reparasjonen.
Det er spesielt viktig å tilkople alle verneledere dersom de er blitt løskoplet under reparasjonen.
 Ved bytte av elektriske innretninger skal man sørge for at de blir merket korrekt i samsvar med skjemaet.
 Etter reparasjonen bør man overprøve samtlige sikkerhetselementer og deres innstilling (brytere,
sikkerhetstermostat osv.).
 Kontroller jordingen regelmessig. Ukorrekt jording volder statisk utslipp som igjen volder ukorrekt funksjon
av maskinen, og hermed en dårlig strykekvalitet.
 Kontroller tilstanden og posisjonen til skrueklemmene i hovedbryteren, kontaktorene og – i versjonen med
elektrisk oppvarming – også sikringene og fyringsenhetene. Denne kontrollen skal utføres etter at
maskinen er installert, og så alle 1000 driftstimer eller alle seks måneder.
6.13. FREKVENSVEKSLER
 Frekvensveksleren (FC) er en elektronisk innretning som muliggjør en varierende hastighet til strykevalsen som
brukeren velger.
 FC er installert i venstre stativ på fordelerbrettet nede til høyre.
 Parametrene til FC er innstilt av produsenten og kan bare endres av autoriserte personer.
 Autoriserte personer får – hvis nødvendig – laste ned et nytt parametersett i FC med hjelp av et spesielt
styrepanel:
o
I33_FC_PARAMETER LIST > code: 528333
o
CONTROL PANEL LCP 11 > code: 528334
 Fremgangsmåte for innspilling av parametrene 528333 i FC fra enheten LCP11 – gjelder kun service:
o
1. Slå på frekvensveksleren ved å slå på kontaktoren CFI manuelt.
o
2. Med knapp Meny velg Main Menu på displayet.
o
3. Bruk pilene og velg parametersett 1 – bekreft OK.
o
4. Bruk pilene og velg parameter 1-50 – bekreft OK.
o
5. Bruk pilene og innstill PR1-50 på 2 – bekreft OK > parametrene kopieres i veksleren.
o
6. Slå av veksleren.
 Ved feil > inngår i feilmelding E6 – se avsnitt 5.9.
6.14. MOTOR FOR HOVEDDRIFT
 Maskinen drives med en induksjonselektromotor med tre faser med en nominal effekt på 180 W som er
matet av frekvensveksleren (avsnitt 6.13.) med integrert snekkeoverføring med overføringsforholdet i = 70
og implementert friløpclutch med nominal overført dreiemoment 50 Nm.
 Motoren er plassert i driftvalsen i maskinens venstre stativ.
 På girkassen er det en pil som viser rotasjonsretning.
o
Ved tilkopling til hovedbryteren kan man ikke påvirke den korrekte rotasjonsretningen.
o
Hvis matingen tilkoples klemmebrettet i motoren, skal man kontrollere om rotasjonsendringer er
korrekte, ellers er det fare for at friløpet blir skadet.
 Girkassen er fylt med olje og trenger ikke vedlikehold.
 Ved kontrollundersøkelse 1 x ukentlig skal man kontrollere:
o
eventuell lekkasje av smøremiddelet fra girkassen
o
renheten ved motorens sugegitter i nedre del
o
tilstanden til begge silentblokkene som avspeiler motorens momentreaksjon
o
ved feil > inngår i feilmelding E6 – se avsnitt 5.9.
64
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
6.15. UTTAKSVENTILATOR
 Uttaksventilator brukes til damputtak ut av maskinen; i maskiner med gassoppvarming brukes den også til
uttak av forbrenningsprodukter.
 Uttaksventilatoren er plassert i ventilatorens sentrale skap, midt på maskinen, nede mellom nedre
bærebjelker, og ligger på en avisolert skyvedel.
 Uttaksventilatoren er radial og har skiver som er bøyd bakover med integrert elektromotor med en fase.
Varmebeskyttelse er integrert i motorens vikling – se skjema 6.15.
 Ventilatoren roterer til høyre (når man ser ovenfra), og rotasjonsretningen blir ikke annerledes selv om
man endrer rekkefølgen i fasene.
 Ventilatoren er vedlikeholdsfri, krever bare rensing i samsvar med instruksene – se avsnitt 6.2.
 Ved feil > feilmelding E3 – se avsnitt 5.9.
Figur 6.15.
 Figur 6.15. – Tilkopling av uttaksventilator.
6.16. STYREENHETEN ESYS – KUN GASSOPPVARMING
 Styreenheten ESYS (3) – figur 3.7.3.A., avsnitt 3.7.3. og 3.7.4. er en elektronisk innretning beregnet for
styring av gassoppvarming Premixengine ®.
 Styreenheten ESYS (3) – figur 3.7.3.A. – er plassert på en gassventil, elektromagnetisk ventil i venstre
stativ og er tilgjengelig etter demontering av venstre deksel.
 Styreenheten er vedlikeholdsfri; klemmebrettet til styreenheten skal alltid være utstyrt med deksel som
muliggjør en trygg elektrisk forbindelse med elektromagnetisk ventil.
 Til å diagnostisere ESYS – spesielt softwareutstyr – se også avsnitt 3.7.4., 5.9.1.:
o
COM_SET_ESYS_I33_G > code: 545156
 Ved feil > feilmelding E7 – se avsnitt 5.9., 5.9.1.
6.17. HØYSPENNINGSKABEL – KUN GASSOPPVARMING
 Høyspenningskabelen brukes i maskiner med gassoppvarming:
o
Til høyspenningsmating (~15 kV) av elektrode – se avsnitt 6.18. – som brukes til å tenne
gassbrenneren.
o
Til lavstrømtilkopling (~20 nA) til elektrode – se avsnitt 6.18. – som brukes til å identifisere ioniseringsstrøm
over elektrodespissene, og hermed også identifikasjon av flammen på gassbrenneren.
 Høyspenningskabelen forbinder styreenheten ESYS – avsnitt 6.16. – med tennings- og ioniseringselektroden –
avsnitt 6.18.
 Isolasjonen og endestykkene får ikke være skadet eller ødelagt.
 Ved feil > inngår i feilmelding E7 – se avsnitt 5.9., 5.9.1.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
65
6.18. TENNINGS- OG IONISERINGSELEKTRODE – KUN GASSOPPVARMING
 Tennings- og ioniseringselektroden brukes i maskiner med gassoppvarming til:
o
å tenne gassbrenneren der det tenner en gnist med høy spenning mellom elektrodespissene.
o
å identifisere flammen som fremkaller flyt av elektrisk strøm mellom elektrodespissene pga. ionisert luft.
 Tennings- og ioniseringselektrode (1) – figur 6.18. – er installert på brennerens venstre side under
dekselet på forbrenningskammeret og stikker ut i det åpne rommet med konnektorendestykke. Hele
elektroden er tilgjengelig til kontroll og bytte først etter at brenneren er skjøvet ut.
 Elektroden kan fungere korrekt hvis den keramiske isolatoren (2) ikke er skadet, konnektorendestykket er
trukket fast (3), kantene på kanthal-® elektroder er passe skarpe og det er viss avstand der hvor gnisten
(4) oppstår. Avstanden mellom elektrodene er ~ 3 mm.
o
Gnisten må bli til bare på tilsvarende sted (4).
Figur 6.18.
 Figur 6.18. – Tennings- og ioniseringselektrode.
 Ved feil > inngår i feilmelding E7 – se avsnitt 5.9., 5.9.1.
6.19. UNDERTRYKKSBRYTER – KUN GASSOPPVARMING
 Undertrykksbryter (4) – figur 3.7.3.A., avsnitt 3.7.3. og 3.7.4. er en elektromekanisk innretning som
overvåker tilstrekkelig undertrykk i uttakssystemet – avsnitt 3.5.
 Bryteren er plassert i venstre øvre del av fordelerbrettet og er tilgjengelig når venstre deksel demonteres.
 Bryteren er innstilt av produsenten og kan bare endres av autoriserte personer.
 Autoriserte personer får innstille bryteren hvis nødvendig:
o
finne ”ON“ på kontaktene, løsne (til venstre) reguleringsskruen
fra tilstanden ”OFF“, ved innstilt motstand ps (Pa) i uttaksrørledningen:
- maskin 50 Hz > ps (statisk trykk i kald tilstand) = 200 Pa
- maskin 60 Hz > ps (statisk trykk i kald tilstand) = 250 Pa
 Ved feil > feilmelding E9 – se avsnitt 5.9., 5.9.2.
66
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
6.20. INNFØRINGSBORDETS DRIVKRAFT – CLUTCH *
 Maskinene i COIN-, CPS-versjon og alle maskiner med fotpedalen for stopp/start av innføringsbordet –
avsnitt 5.7. har drivkraft på innføringsbordet med elektromagnetisk clutch.
* Gjelder ikke alle maskiner.
 Clutchen brukes til å slå på/av drivkraften til innføringsbordet som ikke er avhengig av bevegelsen til
strykevalsen.
 Clutchen er plassert i valsen i innføringsbordet i høyre stativ og er tilgjengelig når dekselet på høyre stativ
er demontert.
 Clutchen vedlikeholdes ved at man renser den med trykkluft som renser friksjonsflatene på lamellene – 1
x ukentlig.
6.21. STRØMBESKYTTER PÅ VASKEROMMET - OVERPRØVING
 Hvis en strømbeskytter er lagt inn foran ledere som forsyner maskinen med strøm, skal dens funksjon
regelmessig overprøves. Strømbeskytteren er en veldig sensitiv innretning og bidrar vesentlig til at
maskinen er sikker å bruke.
! OBS!
STRØMBESKYTTERENS FUNKSJON MÅ OVERPRØVES AV KVALIFISERTE MEDARBEIDERE MINST
1 X I 3 MÅNEDER. DET GJENNOMFØRES UNDER SPENNING VED Å TRYKKE PÅ KONTROLLTASTEN
PÅ BESKYTTEREN. BESKYTTEREN MÅ SLÅ AV!
6.22. STRYKEMASKINENS HVILETILSTAND
 Se avsnitt 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3.
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
67
7. MASKINEN SETTES UT AV DRIFT
7.1. AVKOPLING
 Skal maskinen brukes i framtida, må strykevalsen behandles i samsvar med avsnitt 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3.
 Slå av den ytre strømtilførselen til maskinen.
 Slå av hovedbryteren som er på maskinens bakre del.
! OBS!
VENT TIL AT MASKINEN OG FORSYNINGEN MED MEDIER BLIR AVKJØLT!
 Kople av alle strøm-, damp/gassforsyninger.
7.2. SKROTING
! OBS!
DEMONTER MASKINEN MENS DU HOLDER DEG TIL ALLE SIKKERHETSTILTAK SOM SKAL HINDRE
I AT GLASS ELLER SKARPE KANTER PÅ BLIKKDELER VOLDER HELSESKADE.
7.2.1. MULIG SKROTING AV AUTORISERT FIRMA
 Opplysninger som gjelder retningslinjen WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, gjelder kun de
land som er EU-medlemmer):
o
For maskinen som du har kjøpt, ble det brukt naturressurser som kan fornyes og brukes på nytt.
Maskinen kan inneholde materialer som er helse- og miljøfarlige.
o
Hvis du skroter maskinen, pass på at slike materialer ikke kommer inn i miljøet og vær oppmerksom på
naturressurser. Det anbefales å bruke autoriserte selskaper som driver med avfallshåndtering og
gjenvinning i din region eller i ditt land. Disse selskapene ordner med gjenvinning av komponentene.
o
o
o
o
o
Symbolet ”strøket søppelkasse med hjul“ (
) oppfordrer deg til å sortere avfall.
Trenger du flere opplysninger om avfallsdeponering og om deponering av maskiner, ta kontakt med
tilsvarende lokal forvaltning i din region eller i ditt land (avfallshåndtering).
Du kan gjerne ta kontakt med oss for å få vite mer om hvordan våre produkter påvirker miljø.
Vennligst ta i betraktning at retningslinjen WEEE er generelt gyldig bare for hjemmebruk. I noen land
brukes kategorien profesjonelle anlegg. I noen land finnes ikke denne kategorien.
Derfor må maskinen være utstyrt med symbolet (
).
Opplysninger for forhandlere: Siden nasjonale forskrifter er ulike, kan produsenten ikke treffe alle tiltak
for å ta hensyn til alle nasjonale forskrifter i hvert medlemsland. Vi antar at hver forhandler som leverer
våre produkter til et medlemsland (og lanserer dem der), gjør nødvendige skritt til å overholde
nasjonale forskrifter (som retningslinjen kreves).
7.2.2. SKROTING MED EGNE KREFTER
 Sorter delene alt etter brukte materialer: metall, ikke-metall, glass, plast osv. og lever delene til et selskap
som er autorisert til videre behandling. Materialet må sorteres i samsvar med vanlige avfallsgrupper. Det
sorterte materialet skal tilbys et selskap som er autorisert til videre behandling.
68
INSTALLERINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG BRUKSANVISNING
549166_E_Dato_10.12.2012.doc
VIKTIG!
MASKINTYPE:
PROGRAMMERER:
ELEKTRONISK PROGRAMMERER
INSTALLERINGSDATO:
INSTALLERT AV:
SERIENUMMER:
ELEKTRISK SPESIFIKASJON:
SPENNING ......... V ......... FASE ..........HZ
FYLL NØYE UT DETTE DOKUMENTET FOR KONTAKT
MED DIN FORHANDLER VEDR. SIKKERHET ELLER
RESERVEDELER.
OPPBEVAR ANVISNINGEN FOR SENERE
REFERANSER.
FORHANDLER: