electronic dictionaries

EW-B100C
User`s guide
EW-B2000C
User`s guide
EW-G5500V
Quick Reference Guide in English