Premise Branch Exchange (PBX) systems

KX-TDA30NE
Datasheet