speakerphones

KXTDA100NE
$entry.getKey()
KXTDA200NE
$entry.getKey()