Γνωρίστε από κοντά τη σειρά προϊόντων οικιακού, ημικεντρικού και κεντρικού κλιματισμού της Toshiba με τον Γενικό Κατάλογο του 2014-2015

Γνωρίστε από κοντά τη σειρά προϊόντων οικιακού, ημικεντρικού και κεντρικού κλιματισμού της Toshiba με τον Γενικό Κατάλογο του 2014-2015
I n d e x
Residential
09
Single split inverter
13
Multi split inverter
25
Residential heating
45
Light commercial
51
Super Digital Inverter
56
Digital Inverter
58
Big Digital Inverter
60
Indoor units SDI & DI
62
Toshiba Group
Toshiba’s origins go back to 1875 and two great inventors.
Today, more than 130 years after, Toshiba Group provides a wide range of products and services that feature the best in
innovative technologies and the finest quality.
By continually developing innovative technologies, we strive to create products and services that enhance human life,
and which lead to a thriving healthy society.
Toshiba air conditioning
Toshiba produced its first air conditioning units in the 1950’s, and immediately worked on introducing
improvements.
Its role as an innovator continued with the introduction of the rotary compressor and electronic controls.
By the 1980’s with a broad product offering, Toshiba was the first to introduce the inverter driven unit
(1981) and the twin rotary compressor (in 1988).
In 1999, Toshiba again led the industry with the launch of its product range operating with non-ozone
depleting refrigerants (R-410A and R-407C).
Toshiba’s spirit of innovation continues with its relentless drive for product and system improvements.
Every year from 1994 onward Toshiba has received a prestigious award for its great achievement in the
industry.
Corporate social responsibility
Toshiba signed the United Nations Global Compact in 2004 and since then has
implemented and promoted these basic principle concerning human rights,
labor, environment and anti-corruption within the organization and
towards its suppliers.
Corporate social responsibility is reviewed every year by third parties and
Toshiba has been awarded with several prizes for its success and commitment.
Quality commitment philosophy
Toshiba has been studying, designing and creating innovative air conditioning systems for more than 60 years and
always offers the highest performance on the market.
Quality has always been Toshiba’s strength and will remain the trademark that will differentiate Toshiba air conditioners
from the competition.
This is the philosophy behind every Toshiba product, developed and manufactured following strictly all the industry
regulations, the quality of processes certifications and higher internal Toshiba quality standards, which includes controls
on all finished products and supplied parts.
Toshiba products are certified with third parties institutes for quality, safety and performance (TUV, Eurovent, WEEE, RoHS,
REACH).
Environmental based management
Toshiba Group manages its business operations as a corporate citizen of planet.
Earth with the future of the world in mind. With compliance with laws and regulations the Toshiba Group has formulated
the Environmental Vision 2050.
A vision of a world in which “People lead richer lifestyles in harmony with the Earth” by 2050.
Under this vision, it is the mission of Toshiba to reduce environmental impacts and create new value by promoting the
development of Environmentally conscious products, which involves environmentally conscious product design, the
assessment of environmental impact and disclosure of the environmental performance.
Eurovent
certification program
Eurovent Certification certifies the performance ratings of air-conditioning and
refrigeration products according to European and international standards.
Toshiba participation in the Eurovent program is a guarantee to its customers
and users that our products will operate in accordance with the design
specifications, that the data published and communicated are real and
therefore the energy consumption and costs are correctly stated.
Toshiba solutions
Toshiba offers a solution for all applications: residential, light commercial and commercial applications.
Residential indoor units are designed to blend perfectly with all interiors and incorporate advanced
filtration systems to deliver optimum indoor air quality.
For small commercial premises, products are designed to deliver top performance combined with
energy efficiency.
For larger applications, VRF systems combine flexibility, energy efficiency and respect for the
environment, with a wide choice of stylish indoor units.
Absolute comfort
Toshiba commitment to people drives a focused attention for the details in every stage of the development process,
form design to user field tests. Therefore, the products and systems installed feature higher standard of indoor air quality,
sound levels, energy savings and environmental awareness.
Core technologies
Toshiba commitment to innovation led to the design of highly efficient and reliable components like:
IPDU inverter
DC Twin rotary compressor
IAQ filtration system
The New Energy Label
Since 1995, the label has helped customers to make an informed choice when purchasing an appliance.
In 2003, the success of the labeling scheme, led the European Union to introduce two new classes for refrigerating
appliances, A+ and A++. These new categories were placed on top of the A class to respond to a market-led demand for
environmental-friendly products and to incentivise suppliers to develop even more efficient products in this category.
Revision of the label is now necessary to ensure continued transparency and clarity of information for consumers. The
label has been a driver of technological progress in appliances. Advances in product design now means that the energy
label must be updated to remain informative and relevant. It will also continue to stimulate innovative efficiency gains.
The European Union has now approved new labels to indicate energy
efficiency beyond A. The new framework Directive entered into force
on 19 June 2010. It introduces a new energy label layout which has
nonetheless kept its uniform and simple design characteristics across
the different product categories.
The basic elements of the new label are:
• The initial A to G classification scale
• Colours from dark green (high energy efficiency) to red
(low energy efficiency);
• Size of the label.
Additional elements have been introduced:
• Depending on the product group up, to three additional classes (A+, A++, A+++) are added to the previous A-G
classification scale. But the seven-class structure of the old labeling system will be preserved: the introduction of new
classes above A will be accompanied by the removal of existing bottom classes, from G upward.
• The new label is language-neutral: this is achieved by replacing text with pictograms which inform consumers about
the characteristics and performance of the given product.
• Each single product will be supplied with the full new label. The current practice in some countries to provide the basic
label and the data strip separately will not be necessary any more.
• Where energy-related or price information is disclosed, any advertisement for a specific model will bear a reference to
the energy efficiency class of the product.
New European Eco Design Directive
The objective of the new European Eco Design Directive is the integration of environmental
aspects into product design with the aim of improving the environmental performance of the product throughout its
whole life cycle. Energy efficiency values, together with the sound levels of the units, will be reflected in the new Energy
label to allow end-customers to do better and environmentally sensible choice.
Apart from the user's behavior, there are two complementary ways of reducing the energy
consumed by products: the labeling to raise the awareness of consumers and the energy efficiency requirements
imposed to products on the design phase.
Stage 1: From 1 January 2013
Air conditioners, shall correspond to minimum energy efficiency requirements.
Requirements for minimum energy efficiency
SEER
SCOP (Aver. heating saeson)
If GWP of refrigerant > 150
3,6
3,24
If GWP of refrigerant ≤ 150
3,4
3,06
The requirements on sound power shall relate to the standard rating conditions are listed below:
REQUIREMENTS FOR MAXIMUM SOUND POWER LEVEL
Rated capacity ≤ 6kW
Indoor sound
Outdoor sound
power
power level in
level in db (A)
db (A)
30
65
6 < Rated capacity ≤ 12kW
Indoor sound
Outdoor sound power
power
level in db (A)
level in db (A)
65
70
Stage 2: From 1 January 2014
Air conditioners, shall correspond to minimum energy efficiency requirements.
REQUIREMENTS FOR MINIMUM ENERGY EFFICIENCY
Air conditioners, except double and
single duct air conditioners
Double duct air conditioners
Single duct air conditioners
SEER
SCOP
(Aver.
heating saeson)
EER rated
COP rated
EER rated
COP rated
If GWP of refrigerant > 150 for 6kW
4,6
3,8
2,6
2,6
2,6
2,04
If GWP of refrigerant ≤ 150 for 6kW
4,14
3,42
2,34
2,34
2,34
1,84
If GWP of refrigerant > 150 for 6-12kW
4,3
3,8
2,6
2,6
2,6
2,04
If GWP of refrigerant ≤ 150 for 6-12kW
3,87
3,42
2,34
2,34
2,34
1,84
New Energy labeling for air conditioners
Under the new labeling the energy efficiency of air conditioning systems will be calculated based on seasonal
performance.
Climate zones for calculating Heating (SCOP),for Heating mode a comprehensive temperature profile for the whole of
Europe could not be created, for this reason the EU is divided into three climate zones, this ensures the energy efficiency
calculation applies the actual regional ambient temperatures.
• Warmer – annual temperature of Athens
• Average – annual temperature of Strasbourg
• Colder – annual temperature of Helsinki
WARMER (ATHENS)
Energy Efficiency Class
SEER
SCOP
A+++
SEER ≥ 8,50
SEER ≥ 5,10
A++
6,10 ≤ SEER < 8,50
4,60 ≤ SEER < 5,10
A+
5,60 ≤ SEER < 6,10
4,00 ≤ SEER < 4,60
A
5,10 ≤ SEER < 5,60
3,40 ≤ SEER < 4,00
B
4,60 ≤ SEER < 5,10
3,10 ≤ SEER < 3,40
C
4,10 ≤ SEER < 4,60
2,80 ≤ SEER < 3,10
D
3,60 ≤ SEER < 4,10
2,50 ≤ SEER < 2,80
AVERAGE (STRASBOURG)
Temperatures Conditions
Outdoors
Partial
Load
DB
WB
-
-
100%
COLDER (HELSINKI)
Temperatures Conditions
Indoors
Outdoors
DB
Partial
Load
DB
WB
-
20OC
88%
-2OC
2OC
1OC
20OC
54%
64%
7OC
6 OC
20OC
29%
12OC
11OC
20OC
Temperatures Conditions
Indoors
Outdoors
Indoors
DB
Partial
Load
DB
WB
DB
- 2OC
20OC
61%
-7OC
- 8OC
20OC
2OC
1OC
20OC
37%
2OC
1OC
20OC
35%
7OC
6 OC
20OC
24%
7OC
6 OC
20OC
15%
12OC
11OC
20OC
11%
12OC
11OC
20OC
Climate zones for calculating Cooling (SEER), only ONE climate zone for calculating Cooling efficiencies.The climate data
for Strasbourg is the single reference point for the whole of Europe.
SEER
Temperatures Conditions
Partial
Load
Outdoors
DB
Indoors
DB
WB
21%
20
OC
27OC
19OC
47%
25OC
27OC
19OC
74%
30OC
27OC
19OC
100%
35OC
27OC
19OC
Residential
THE RESIDENTIAL RANGE
ULTIMATE INVERTER TECHNOLOGY
ULTIMATE COMFORT
STYLISH NEW DESIGN
Toshiba’s modern and stylish look complements any interior, while the moon-white finish reflects sophistication
and taste.
Clearing the air for generations to come
As human activities accelerate the climatic change, scientists foresee limits of damage the ecology can take. The
sustainable solutions require stronger commitment to global priorities. How far and fast people are willing to lessen the
environment impact. Toshiba is making a positive difference to the ecology in a big way. We lead initiatives with
academic innovators, industries and government to think bigger, act bolder and move faster towards more
environmentally sustainable solutions. Thus, Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd., with heat-pump technology as its
backbone, will strive to become an environmentally creative company to contribute to the society and the global
environment and to grow globally by offering the highest-quality products and services which properly serves various
customer’s needs. In addition, the sustainable sales and profits growth has been driven by full line-up of Energy saving,
Environmental conscious and Eco-friendly (3E) climate control solutions.
Toshiba Airconditioning, we care about Better Air...
Our products comply with RoHS Regulations, ensuring prohibition of restricted substances in every material
of components.
With the fast increasing waste stream, we aim to minimize the impact of electronic goods on the
environment. Such inspiration leads us to limit the quantity of waste going to final disposal by applying
plastic that can be recycled.
Our commitment is to save the earth and increase savings with digital technology that provides superior
control and cost efficiency with the DC invertor compressor. Super-accurate rotation of an environmentally
sustainable compressor results in power savings of up to 50%* (compared to AC Fixed Speed compressors)
and quieter operation.
*13k Btu Inverter vs. 13k Btu Fixed Speed product
Toshiba DC Hybrid Inverter Technology and Useful Features
DC Hybrid Inverter
Fireproof
Electrical box
DC- Motor
Twin- rotary Cylinder
Fireproof electrical enclosure are
both indoor* and outdoor unit,
Flame must not be spread.
*Not applicable for size 10k Btu
Concave leading edge
Enlarged fan diameter
0360 - 0520
The concave leading edge
of the fan blades reduces
flow interference between
adjacent blades.
DC Twin-Rotary Compressor
Increased, wide range efficiency is realized.
This compressor enables the adoption of a high-pressure refrigerant. High efficiency is evident in low speed operation
ranges. It can reduce energy consumption when operated in a long stable conditions.
High Efficiency
Rotation with two rollers at the same time, makes accurate compressor rotation possible with less energy loss. As a result,
it offers a great reduction in energy consumption yet with very powerful operation
High reliability & Low Noise
The enhanced DC Twin-rotary compressor delivers stable performance with minimum friction. Ideal for noise-sensitive
applications. The sound of the outdoor unit is almost imperceptible.
Benefits of the Toshiba DC Hybrid Inverter system
Comparison of energy consumption
Energy saving
Digital technology provides superior control and cost
efficiency with the DC Inverter compressor when compared
to AC Fixed Speed compressors. Super-accurate rotation of
an environmentally sustainable compressor results in power
savings of up to 50%* and quieter operation.
Fixed Speed
50% Energy Saving
Inverter
Indoor temperature
Testing Condition
: Staring from 35ºC until it reaches
a set-point temperature 25ºC.
Ambient temperature : Vary between 28 and 30ºC
by every 2 hours period.
Testing period
: More than 8 hours.
Comfort
Toshiba’s DC Hybrid Inverter uses a Twin
Rotary compressor**, which ensures a
steadier rotation therefore reducing the
unwanted vibration sound.
High power
PAM drives high power to ensure the
fastest achievement of the set
temperature.
No ozone Depletion
At Toshiba, our concerns for the
environment have led us to use the
R-410a refrigerant, which is confirmed
to be non-ozone depleting, nonflammable and non-toxic.
*13k Btu Inverter vs. 13k Btu Fixed Speed product
**Applicable for 10, 13, 16N3AVP, 16, 18, 22N3AV2, 16, 18, 22N3AVR, 16, 18, 22, 24N3ACV and 18, 22N3AV Series
Toshiba DC Hybrid Inverter system
PAM
PWM
Superior power an percise
control for maximum
comfort and energy savings.
Set Temp.
DC HYBRID
INVERTER
Unique Hybrid Design
The Hybrid Inverter features PAM
(Pulse Amplitude Modulation) and
PWM (Pulse Width Modulation).
The former provides the highest levels of power while the latter ensures the desired room temperature and energy
efficiency. As a hybrid, the Toshiba Inverter System features the best of both.
Care for the environment
Toshiba has anticipated legislation on the control of refrigerant emissions to the atmosphere,
and pioneers solutions that our technological leadership enables us to offer.
Filtration, purification, innovation
True quality in the residential environment goes beyond control of the air filtration.
With Toshiba residential air conditioners, air quality is guaranteed by many stages of filtration.
Residential
INVERTER SYSTEMS
SINGLE SPLIT
RAS | Residential range
8
Νew Air Purifier
Higher standard in efficiency and comfort.
High energy efficiency class, both in cooling and heating
(A+++ for sizes 10 & 13).
Elegant design.
Impurities are ionized by the
plasma ion charger and absorbed
by heat exchanger
Low energy consumption in minimum capacity:
When demand is reduced, the unit reduces also its capacity and
achieves lower power consumption.
Wide operating range.
Improved airflow features
Super Ionizer with possibility to enhance humidity in air.
User friendly wireless remote control and optimal customization.
DAISEIKAI 8
G2KVP
INVERTER HIGH-WALL
INDOOR UNITS
OUTDOOR UNITS
REMOTE CONTROLS
RAS-10G2KVP-E
RAS-13G2KVP-E
RAS-16G2KVP-E
RAS-10G2AVP-E
RAS-13G2AVP-E
RAS-16G2AVP-E
WIRELESS
14 | TOSHIBA
Performance data
G2AVP +G2KVP
Outdoor unit
RAS-10G2AVP-E
RAS-13G2AVP-E
RAS-16G2AVP-E
Indoor unit
RAS-10G2KVP-E
RAS-13G2KVP-E
RAS-16G2KVP-E
Cooling capacity
kW
2,50
3,50
4,50
Cooling range (min. - max.)
kW
0,55 - 3,5
0,63 - 4,1
0,63 - 5,0
0,11 - 0,485 - 0,9
0,17 - 0,82 - 1,20
0,17 - 1,30 - 1,75
5,15
4,27
3,46
9,10
8,90
7,30
A+++
A+++
A++
96
138
216
243
410
650
Power input (min. - rated - max.)
kW
EER
W/W
C
SEER
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
C
kWh/a
C
Annual energy consumption
kWh
Heating capacity
kW
3,2
4,0
5,5
Heating range (min. - max.)
kW
0,45 - 5,8
0,65 - 6,3
0,65 - 6,8
0,09 - 0,58 - 1,65
0,14- 0,80 - 1,77
0,14 - 1,37 - 2,05
5,52
5,00
4,01
5,20
5,10
4,60
H
A+++
A+++
A++
H
808
988
1369
RAS-16G2KVP-E
Power input (min. - rated - max.)
kW
COP
W/W
H
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
Physical data Indoor unit
G2KVP
RAS-10G2KVP-E
RAS-13G2KVP-E
m3/h - l/s
C
648 - 180
672 -187
696 - 193
dB(A)
C
42/24 (20)
43/25 (21)
44/26 (23)
Indoor unit
Air Flow (max)
Sound pressure level (h/l (q))
Sound power level (h)
Air Flow (max)
dB(A)
C
57
58
59
m3/h - l/s
H
678 - 188
726 - 202
744 - 207
45/26 (23)
Sound pressure level (h/l (q))
dB(A)
H
43/24 (20)
44/25 (21)
Sound power level (h)
dB(A)
H
58
59
60
Dimensions (HxWxD)
mm
293x831x270
293x831x270
293x831x270
Weight
kg
14
14
14
Physical data Outdoor unit
G2AVP
RAS-10G2AVP-E
RAS-13G2AVP-E
RAS-16G2AVP-E
m3/h - l/s
C
1872 - 520
2160 - 600
2544 - 707
Sound pressure level (h)
dB(A)
C
46
48
49
Sound power level (h)
dB(A)
C
61
63
64
Outdoor unit
Air Flow (max)
Operating range
Air Flow (max)
°C
C
-10~46
-10~46
-10~46
m3/h - l/s
H
1872 - 520
2160 -600
2544 - 707
50
Sound pressure level (h)
dB(A)
H
47
49
Sound power level (h)
dBA
H
62
64
65
Operating range
°C
H
-15~24
-15~24
-15~24
Dimensions (HxWxD)
mm
630x800x300
630x800x300
630x800x300
Weight
kg
42
42
42
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
1/2" - 1/4"
Compressor type
Flare connections (gas-liquid)
3/8" - 1/4"
3/8" - 1/4"
Minimum pipe length
m
2
2
2
Maximum pipe length
m
25
25
25
Maximum height difference
m
10
10
10
Chargeless pipe length
m
15
15
15
V-ph-Hz
220/240-1-50, 220/230-1-60
220/240-1-50, 220/230-1-60
220/240-1-50, 220/230-1-60
Power supply
C = cooling mode
H = heating mode
h/l (q)= high / low speed (quiet)
TOSHIBA | 15
RAS | Residential range
Indoor Air Quality
High standards in efficiency and comfort.
• Plasma air purifier
• Ionizer
Power change button: reduce the power to 75 or 50%. Helps
preventing black-outs when other appliances are used.
New, modern aesthetic.
Self-cleaning with low density ozone will eliminate all bacteria
normally remaining after operation.
DC Hybrid Inverter technology with Twin Rotary compressor.
New ergonomic and practical remote control with easy access to main
buttons and a sliding panel to hide the control used less frequently.
Nordic version with heat on the base plate of outdoor unit and
winter operation mode.
DAISEIKAI 6,5
N 3 K V P
INDOOR UNITS
INVERTER HIGH-WALL
OUTDOOR UNITS
RAS-10N3AVP-E RAS-M14GAV-E
RAS-13N3AVP-E RAS-M18UAV-E
RAS-16N3AVP-E RAS-3M26UAV-E
RAS-4M27UAV-E
RAS-5M34UAV-E1
16 | TOSHIBA
REMOTE CONTROLS
WIRELESS
Performance data
N3KVP+N3AVP
Outdoor unit
RAS-10N3AVP-E
RAS-13N3AVP-E
RAS-16N3AVP-E
Indoor unit
RAS-B10N3KVP-E
RAS-B13N3KVP-E
RAS-B16N3KVP-E
Cooling capacity
kW
2,51
3,52
4,53
Cooling range (min. - max.)
kW
0,8 - 3,5
0,9 - 4,1
0,9 - 5,0
Power input (min. - rated - max.)
kW
0,14 - 0,49 - 0,9
0,16 - 0,84 - 1,37
0,16 - 1,34 - 1,82
EER
W/W
5,12
4,19
3,38
8,5
7,0
6,6
A+++
A++
A++
239
C
SEER
Energy efficiency class
C
Seasonal electricity consumption
kWh/a
82
175
Annual energy consumption
kWh
C
245
420
670
Heating capacity
kW
3,21
4,22
5,53
Heating range (min. - max.)
kW
Power input (min. - rated - max.)
kW
H
SCOP (South Europe)
Energy efficiency class (South Europe)
COP
W/W
Seasonal electricity consumption
kWh/a
0,8 - 5,9
0,8 - 6,7
0,16- 0,95 - 1,95
0,17 - 1,47 - 2,51
5,2
4,9
4,8
A+++
A++
A++
3,76
5,1
4,44
4,6
4,5
4,3
H
A++
A+
A+
H
852
933
1236
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
0,8 - 5,8
0,15 - 0,63 - 1,90
Physical data Indoor unit
N3KVP
RAS-B10N3KVP-E
RAS-B13N3KVP-E
RAS-B16N3KVP-E
Air Flow (max)
m3/h - l/s
C
630 - 175
660 -183
690 - 192
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
C
42/27
43/27
45/29
Sound power level (h)
dB(A)
C
57
58
60
Air Flow (max)
m3/h - l/s
H
708 - 197
732 - 203
756 - 210
45/29
Indoor unit
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
H
43/27
44/27
Sound power level (h)
dB(A)
H
58
59
60
Dimensions (HxWxD)
mm
275x790x225
275x790x225
275x790x225
Weight
kg
10
10
10
Physical data Outdoor unit
N3AVP
RAS-10N3AVP-E
RAS-13N3AVP-E
RAS-16N3AVP-E
Air Flow (max)
m3/h - l/s
C
1800 - 500
2160 - 600
2520 - 700
Sound pressure level (h)
dB(A)
C
46
48
49
Sound power level (h)
dB(A)
C
61
63
64
Operating range
°C
C
-10~46
-10~46
-10~46
Air Flow (max)
m3/h - l/s
H
1800 - 500
2160 - 600
2160 - 600
50
Outdoor unit
Sound pressure level (h)
dB(A)
H
47
50
Sound power level (h)
dB(A)
H
62
65
65
Operating range
°C
H
-15~24
-15~24
-15~24
Dimensions (HxWxD)
mm
630x800x300
630x800x300
630x800x300
Weight
kg
41
41
41
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
1/2" - 1/4"
Compressor type
Flare connections (gas-liquid)
3/8" - 1/4"
3/8" - 1/4"
Minimum pipe length
m
2
2
2
Maximum pipe length
m
25
25
25
Maximum height difference
m
10
10
10
Chargeless pipe length
m
15
15
15
V-ph-Hz
220/240-1-50, 220-1-60
220/240-1-50, 220-1-60
220/240-1-50, 220-1-60
Power supply
C = cooling mode
H = heating mode
h/l= high / low speed
TOSHIBA | 17
RAS | Residential range
IAQ filter
This elegant unit combines an improved energy efficiency
with indoor air quality in single and/or multi split
applications.
Memorization of the desired operation parameters with one touch of
'' my comfort'' button.
Self cleaning function to remove moist from the internal
components of the unit.
Toshiba IAQ
filtration system
Toshiba DC hybrid inverter technology controls and adjust the
capacity supplied by the air conditioner.
Modern stylish and compact design.
SUZUMI+
N 3 K V 2
INVERTER HIGH - WALL
INDOOR UNITS
OUTDOOR UNITS
REMOTE CONTROLS
RAS-B10N3KV2-E
RAS-B13N3KV2-E
RAS-B16N3KV2-E
RAS-18N3KV2-E
RAS-B22N3KV3-E
RAS-10N3AV2-E
RAS-13N3AV2-E
RAS-16N3AV2-E
RAS-18N3AV2-E
RAS-22N3AV2-E
WIRELESS
18 | TOSHIBA
RAS-M14GAV-E
RAS-M18UAV-E
RAS-3M26UAV-E
RAS-4M27UAV-E
RAS-5M34UAV-E1
Performance data
N3KV2+N3AV2
Outdoor unit
RAS-10N3AV2-E
RAS-13N3AV2-E
RAS-16N3AV2-E
RAS-18N3AV2-E
RAS-22N3AV2-E
Indoor unit
RAS-B10N3KV2-E
RAS-B13N3KV2-E
RAS-B16N3KV2-E
RAS-18N3KV2-E
RAS-B22N3KV2-E
Cooling capacity
kW
2,5
3,5
4,5
5,0
6,0
Cooling range (min. - max.)
kW
1,1 - 3,0
0,8 - 4,1
0,8 - 5,0
1,1 - 6,0
1,2 - 6,7
0,25 - 0,598 - 0,82
0,15 - 1,00 - 1,25
0,15 - 1,395 - 1,72
0,18 -1,42 - 2,00
0,20 - 1,995 - 2,65
4,18
3,50
3,23
3,52
3,01
6,7
6,2
6,1
7,0
6,5
A++
A++
A++
A++
A++
104
198
258
250
323
299
500
698
710
998
Power input (min. - rated - max.)
kW
EER
W/W
C
SEER
Energy efficiency class
C
Seasonal electricity consumption
kWh/a
Annual energy consumption
kWh
C
Heating capacity
kW
3,2
4,2
5,5
5,8
7,0
Heating range (min. - max.)
kW
0,9 - 4,8
0,9 - 5,6
0,9 - 6,9
0,8 - 6,3
1,0 - 7,5
Power input (min. - rated - max.)
kW
0,17 - 0,75 - 1,40
0,15 - 1,08 - 1,58
0,15 -1,52 -1,98
0,14 - 1,56 -1,70
0,18 - 2,05 - 2,21
4,6
4,4
4,1
4,7
4,6
A++
A+
A+
A++
A++
4,27
3,89
3,62
3,72
3,41
4,0
3,9
3,9
4,1
4,0
H
A+
A
A
A+
A+
H
980
1077
1362
1400
1645
H
SCOP (South Europe)
Energy efficiency class (South Europe)
COP
W/W
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
Physical data Indoor unit
N3KV2
RAS-B10N3KV2-E
RAS-B13N3KV2-E
RAS-B16N3KV2-E
RAS-18N3KV2-E
RAS-B22N3KV2-E
Air Flow (max)
m3/h - l/s
C
516 - 143
570 - 158
684 - 190
954 - 265
1080 - 300
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
C
38/26
39/26
45/30
44/32
47/35
Sound power level (h)
dB(A)
C
53
54
60
59
60
Air Flow (max)
m3/h - l/s
H
570 - 158
624 - 173
738 - 205
990-275
1098/305
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
H
39/28
40/28
45/31
44/32
47/35
Sound power level (h)
dB(A)
H
54
55
60
59
60
Dimensions (HxWxD)
mm
275x790x225
275x790x225
275x790x225
320x1050x243
320x1050x243
Weight
kg
10
10
10
13
13
Indoor unit
Physical data Outdoor unit
N3AV2
RAS-10N3AV2-E
RAS-13N3AV2-E
RAS-16N3AV2-E
RAS-18N3AV2-E
RAS-22N3AV2-E
Air Flow (max)
m3/h - l/s
C
1800 - 500
2250 - 625
2160 - 600
2178 - 605
2316 - 643
Sound pressure level (h)
dB(A)
C
46
48
49
49
53
Sound power level (h)
dB(A)
C
61
63
64
64
65
Operating range
°C
C
-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
Air Flow (max)
m3/h - l/s
H
1800 - 500
2250 - 625
1920 - 533
1914 -532
2232 - 620
Outdoor unit
Sound pressure level (h)
dB(A)
H
47
50
50
50
52
Sound power level (h)
dB(A)
H
62
65
65
65
65
Operating range
°C
H
Dimensions (HxWxD)
mm
Weight
kg
Compressor type
Flare connections (gas-liquid)
-15~24
-15~24
-15~24
-15~24
-15~24
550x780x290
550x780x290
550x780x290
550x780x290
550x780x290
33
33
38
39
41
DC Rotary
DC Rotary
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
1/2" - 1/4"
3/8" - 1/4"
3/8" - 1/4"
1/2" - 1/4"
1/2" - 1/4"
Minimum pipe length
m
2
2
2
2
2
Maximum pipe length
m
20
20
20
20
20
Maximum height difference
m
10
10
10
10
10
Chargeless pipe length
m
15
15
15
15
15
V-ph-Hz
220/240-1-50, 220-1-60
220/240-1-50, 220-1-60
220/240-1-50, 220-1-60
220/240-1-50, 220-1-60
220/240-1-50, 220-1-60
Power supply
C = cooling mode
H = heating mode
h/l= high / low speed
TOSHIBA | 19
RAS | Residential range
Self cleaning function
If your need is ideal temperature all year round, delivered with
high energy saving and extremely low noise, Toshiba AvAnt
Inverter is the solution.
Improved energy efficiency in cooling and heating.
Compact design fit easily into every room.
AvAnt is endowed with the selfcleaning function, that prevents
moisture and mould to be
formed in the indoor unit.
When the air conditioner is
turned off, the internal fan runs
and dries the moisture coil,
before turning off automatically.
7 S K V
INDOOR UNITS
RAS-107SKV-E5
RAS-107SKV-E6
RAS-137SKV-E3
RAS-167SKV-E3
20 | TOSHIBA
Wider usable operating range.
User friendly remote control.
Detachable front panel for regular maintenance routines.
AvAnt
INVERTER HIGH - WALL
OUTDOOR UNITS
RAS-107SAV-E5
RAS-107SAV-E6
RAS-137SAV-E3
RAS-167SAV-E3
REMOTE CONTROLS
WIRELESS
E3 Series
WIRELESS
E5 & E6 Series
Performance data
7SKV + 7SAV
Outdoor unit
RAS-107SAV-E5
RAS-107SAV-E6
RAS-137SAV-E3
RAS-167SAV-E3
Indoor unit
RAS-107SKV-E5
RAS-107SKV-E6
RAS-137SKV-E3
RAS-167SKV-E3
Cooling capacity
kW
2,5
2,5
3,5
4,4
Cooling range (min. - max.)
kW
1,1-3,0
1,2-3,0
1,1-4,0
1,1-5,0
0,28-0,77-1,05
0,29-0,77-1,05
0,25-1,08-1,33
0,26-1,56-1,90
3,25
3,25
3,24
2,82
5,1
5,1
5,9
5,8
A
A
A+
A+
Power input (min. -rated - max)
kW
EER
W/W
C
SEER
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
C
137
171
208
266
Annual energy consumption
kWh/a
kWh
385
385
540
780
Heating capacity
kW
3,2
3,2
4,2
5,2
Heating range (min. - max.)
kW
1,0-3,5
0,9-3,5
0,9-5,0
1,0-6,2
0,21-0,84-1,20
0,21-0,84-0,97
0,17-1,14-1,48
0,19-1,52-1,81
3,81
3,81
3,68
3,42
3,6
3,8
3,8
3,8
H
A
A
A
A
H
972
736
1106
1399
Power input (min. -rated - max)
kW
COP
W/W
C
H
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
Physical data Indoor unit
7SKV
RAS-107SKV-E5
RAS-107SKV-E6
RAS-137SKV-E3
RAS-167SKV-E3
m3/h - l/s
C
528 - 147
528 - 147
570 - 158
690 - 192
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
C
40/27
40/27
39/26
45/30
Sound power level (h)
dB(A)
C
55
55
54
58
m3/h - l/s
H
570 - 158
570 - 158
624 - 173
744 - 207
45/31
Indoor unit
Air Flow (max)
Air Flow (max)
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
H
41/28
41/28
40/28
Sound power level (h)
dB(A)
H
56
56
55
58
Dimensions (HxWxD)
mm
275x790x205
275x790x205
275x790x205
275x790x205
Weight
kg
9
9
9
9
Physical data Outdoor unit
7SAV
RAS-107SAV-E5
RAS-107SAV-E6
RAS-137SAV-E3
RAS-167SAV-E3
m3/h - l/s
C
1740 - 483
1740 - 483
2250 - 625
2250 - 625
Sound pressure level (h)
dB(A)
C
48
48
48
49
Sound power level (h)
dB(A)
C
63
63
63
62
Outdoor unit
Air Flow (max)
Operating range
Air Flow (max)
°C
C
-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
m3/h - l/s
H
1740 - 483
1740 - 483
2250 - 625
2250 - 625
50
Sound pressure level (h)
dB(A)
H
50
50
50
Sound power level (h)
dB(A)
H
65
65
65
63
Operating range
°C
H
-15~24
-15~24
-15~24
-15~24
Dimensions (HXWXD)
mm
530x660x240
530x660x240
550x780x290
550x780x290
Weight
kg
27
28
33
40
DC Rotary
DC Rotary
DC Rotary
DC Rotary
1/2" - 1/4"
Compressor type
3/8" - 1/4"
3/8" - 1/4"
3/8" - 1/4"
Minimum pipe length
Flare connections (gas-liquid)
m
2
2
2
2
Maximum pipe length
m
15
15
20
20
Maximum height difference
m
8
8
10
10
Chargeless pipe length
m
10
15
15
15
V-ph-Hz
220-240/1/50
220-230/1/60
220-240/1/50
220-230/1/60
220-240/1/50
220-230/1/60
220-240/1/50
220-230/1/60
Power supply
C = cooling mode
H = heating mode
h/l= high / low speed
TOSHIBA | 21
RAS | Residential range
Bi-flow air delivery
system
Innovative and compact unit to be installed on the floor and in
low wall applications, fit perfectly under the window sills or in
a low ceiling attic.
Compact and modern design in all three dimensions (60x70x22 cm).
Toshiba IAQ filtration system.
This feature enables users to
select the favorable air flow
outlet between the two available
positioned at the top and bottom
front of the unit.
The warm air distributed from
the bottom front is a Toshiba
original feature.
Child lock function on the unit display panel.
Brightness level control of the display unit to reduce the led
light glow.
Automatic restart function in case of unexpected electricity supply line
power cuts.
UFV
UFV
INDOOR UNITS
RAS-B10UFV-E
RAS-B13UFV-E
RAS-B18UFV-E
22 | TOSHIBA
INVERTER CONSOLE
OUTDOOR UNITS
REMOTE CONTROLS
RAS-10N3AV2-E RAS-M14GAV-E
RAS-13N3AV2-E RAS-M18UAV-E
RAS-18N3AV2-E RAS-3M26UAV-E
RAS-4M27UAV-E
RAS-5M34UAV-E1
WIRELESS
Performance data
B_UFV + N3AV2-E
Outdoor unit
RAS-10N3AV2-E
RAS-13N3AV2-E
RAS-18N3AV2-E
Indoor unit
RAS-B10UFV-E
RAS-B13UFV-E
RAS-B18UFV-E
Cooling capacity
kW
2,5
3,5
5,0
Cooling range (min. - max.)
kW
1,1 - 3,1
1,1 - 4,1
1,0 - 5,7
0,23 - 0,595 - 0,82
0,23 - 0,97 - 1,35
0,20 - 1,66 - 1,95
4,20
3,61
3,01
6,6
6,2
5,7
A++
A++
A+
Power input (min. - rated - max.)
kW
EER
W/W
C
SEER
Energy efficiency class
C
Seasonal electricity consumption
kWh/a
Annual energy consumption
kWh
C
106
198
307
298
485
830
Heating capacity
kW
3,2
4,2
5,8
Heating range (min. - max.)
kW
1,0 - 4,8
1,0 - 5,4
1,1 - 6,3
Power input (min. - rated - max.)
kW
0,18 - 0,75 - 1,40
0,18 - 1,125 - 1,70
0,20 - 1,805 - 2,20
4,6
4,4
4,3
A++
A+
A+
4,27
3,73
3,21
4,0
3,9
3,8
H
A+
A
A
H
980
1113
1474
H
SCOP (South Europe)
Energy efficiency class (South Europe)
COP
W/W
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
Physical data Indoor unit
B_UFV
RAS-B10UFV-E
RAS-B13UFV-E
RAS-B18UFV-E
Air Flow (max)
m3/h - l/s
C
468 - 130
510 - 142
600 - 167
Sound pressure level (h/q)
dB(A)
C
39/23
40/24
46/31
Sound power level (h)
dB(A)
C
54
55
60
Air Flow (max)
m3/h - l/s
H
510 - 142
552 - 153
642 - 178
46/31
Indoor unit
Sound pressure level (h/q)
dB(A)
H
39/23
40/24
Sound power level (h)
dB(A)
H
54
55
61
Dimensions (HxWxD)
mm
600x700x220
600x700x220
600x700x220
Weight
kg
16
16
16
Physical data Outdoor unit
N3AV2-E
RAS-10N3AV2-E
RAS-13N3AV2-E
RAS-18N3AV2-E
Air Flow (max)
m3/h - l/s
C
1800 - 500
2250 - 625
2178 - 605
Sound pressure level (h)
dB(A)
C
46
48
49
Sound power level (h)
dB(A)
C
59
61
64
Operating range
°C
C
-10~46
-10~46
-10~46
Air Flow (max)
m3/h - l/s
H
1800 - 500
2250 - 625
1914 - 532
Outdoor unit
Sound pressure level (h)
dB(A)
H
47
50
50
Sound power level (h)
dB(A)
H
60
63
64
Operating range
°C
H
Dimensions (HxWxD)
mm
Weight
kg
Compressor type
Flare connections (gas-liquid)
-15~24
-15~24
-15~24
550 x 780 x 290
550 x 780 x 290
550 x 780 x 290
33
33
39
DC Rotary
DC Rotary
DC Twin Rotary
1/2" - 1/4"
3/8" - 1/4"
3/8" - 1/4"
Minimum pipe length
m
2
2
2
Maximum pipe length
m
20
20
20
Maximum height difference
m
10
10
10
Chargeless pipe length
m
15
15
15
V-ph-Hz
220-240/1/50,
220-230/1/60
220-240/1/50,
220-230/1/60
220-240/1/50,
220-230/1/60
Power supply
C = cooling mode
H = heating mode
h/q= high speed / quiet
TOSHIBA |23
Technology in multisplit systems
When it is necessary to provide total comfort solution for a multi-room application,
Toshiba multisplit systems offer the perfect answer for any kind of requirement.
One outdoor unit is capable of operating 2, 3, 4 or 5 indoor units. They are compact and
elegant as they are designed to blend in with any room interior. In fact, Toshiba offers a
wide range of possibilities to create all the comfort you desire.
The full range of indoor units can satisfy every kind of need: it includes unobtrusive
ducted units, console units and modern high walls, that provide hi-tech and
sophisticated design and complete air filtration at the same time. Moreover, the
efficient inverter systems are composed of high quality components: control
electronics, motor, compressor etc.
Toshiba solutions are studied and verified in every tiny element and are recognised
universally by air conditioning professionals for their total reliability. In fact, for Toshiba
quality has always been a priority and today and into the future, the quality of Toshiba
products will continue to differentiate us from other manufacturers.
HI-WALL SKV
CONSOLE UFV
CASSETTE SMUV
DUCTED G3DV
Residential
INVERTER SYSTEMS
MULTI SPLIT
TOSHIBA MULTI-SYSTEM
Big Advantages Flexibility
Luxury through Flexibility &
Technology
Toshiba Multi system will deliver the ultimate in cooling and heating comfort. The very latest in air conditioning
technology ensures optimum performance to greatly enhance the quality of your life.
Small Unit - Big Advantages
Toshiba Multi-System exterior units are lightweight and compact. Just one outdoor unit takes up little space on a wall or
in a yard. It keeps the exterior of buildings neat with quieter operation.
Benefits of the Toshiba
Multi-System Flexibility
One external compressor can serve up to five
interior units for exceptional flexibility, economy
and reliability.
Heat Pump
Indoor unit
Hi-wall
Hi-wall
Console
Ducted
Cassette
N3KVP
N3KV2
UFV
G3DV
SMUV
HP
10
RAS-B10N3KVP-E*
RAS-B10N3KV2-E
RAS-B10UFV-E
*
-
HP
13
RAS-B13N3KVP-E*
RAS-B13N3KV2-E
RAS-B13UFV-E
*
-
HP
7
-
RAS-M07N3KV2-E
-
*
-
HP
10
RAS-B10N3KVP-E*
RAS-B10N3KV2-E
RAS-B10UFV-E
*
RAS-M10SMUV-E
HP
13
RAS-B13N3KVP-E*
RAS-B13N3KV2-E
RAS-B13UFV-E
*
RAS-M13SMUV-E
HP
16
RAS-B16N3KVP-E*
RAS-B16N3KV2-E*
*
RAS-M16SMUV-E
RAS-M14GAV-E
RAS-M18UAV-E
RAS-3M26UAV-E
RAS-4M27UAV-E
RAS-5M34UAV-E1
-
HP
7
-
RAS-M07N3KV2-E
-
-
-
HP
10
RAS-B10N3KVP-E
RAS-B10N3KV2-E
RAS-B10UFV-E
RAS-M10G3DV-E
RAS-M10SMUV-E
HP
13
RAS-B13N3KVP-E
RAS-B13N3KV2-E
RAS-B13UFV-E
RAS-M13G3DV-E
RAS-M13SMUV-E
HP
16
RAS-B16N3KVP-E
RAS-B16N3KV2-E*
-
RAS-M16G3DV-E
RAS-M16SMUV-E
HP
18
-
RAS-B18UFV-E
-
-
HP
22
-
-
-
-
HP
24
-
-
-
-
-
RAS-B22N3KV2-E*
HP
7
-
RAS-M07N3KV2-E
-
-
-
HP
10
RAS-B10N3KVP-E
RAS-B10N3KV2-E
RAS-B10UFV-E
RAS-M10G3DV-E
RAS-M10SMUV-E
HP
13
RAS-B13N3KVP-E
RAS-B13N3KV2-E
RAS-B13UFV-E
RAS-M13G3DV-E
RAS-M13SMUV-E
HP
16
RAS-B16N3KVP-E
RAS-B16N3KV2-E*
-
RAS-M16G3DV-E
RAS-M16SMUV-E
HP
18
-
RAS-B18UFV-E
-
-
HP
22
-
-
-
-
HP
24
-
-
-
-
-
RAS-B22N3KV2-E*
HP
7
-
RAS-M07N3KV2-E
-
-
-
HP
10
RAS-B10N3KVP-E
RAS-B10N3KV2-E
RAS-B10UFV-E
RAS-M10G3DV-E
RAS-M10SMUV-E
HP
13
RAS-B13N3KVP-E
RAS-B13N3KV2-E
RAS-B13UFV-E
RAS-M13G3DV-E
RAS-M13SMUV-E
HP
16
RAS-B16N3KVP-E
RAS-B16N3KV2-E*
-
RAS-M16G3DV-E
RAS-M16SMUV-E
HP
18
-
RAS-B18UFV-E
-
-
HP
22
-
RAS-B22N3KV2-E*
-
-
-
HP
24
-
RAS-M24N3KV2-E
-
-
-
Model name*…For European countries except Nordic area
Please make reference to details on lot 10 website
*For Ducted combinations pls contact to AHI CARRIER SEE
-
RAS | Residential range
Installation flexibility
80m
Toshiba new Super efficient DC Twin rotary compressor
enables top performance at low energy consumption. With
this efficient unit, operating costs decrease
dramatically, compare to other multisplit systems.
Toshiba multi-splits are equipped with Toshiba DC hybrid inverter, an
enhanced feature that ensures improved performance and reliability.
The multisplit system allow up
to 25m for one room installation
and 80m of total pipe length.
Wide range of indoor units available: High-walls, ducted, cassette 600x600
and the new Console from Toshiba.
Environmental conscious, with R-410A refrigerant and reduced
overall CO₂ emissions.
Superior reliability, due to the reduction of the compressor ON/ OFF cycles.
Low noise levels.
Pipe elevation up to 15 meters in installation height.
MULTI - SPLIT
U A V
OUTDOOR UNITS
28 | TOSHIBA
OUTDOOR UNIT
Performance data
UAV
Outdoor unit
2-room
3-room
4-room
5-room
RAS-M18UAV-E
RAS-3M26UAV-E
RAS-4M27UAV-E
RAS-5M34UAV-E1
Cooling capacity
kW
5,2
7,5
8,0
10,0
Cooling range (min. - max.)
kW
1,4 - 6,2
4,1 - 9,0
4,2 - 9,3
3,7 - 11,0
Power input
kW
1,44
2,0
2,29
2,92
EER
W/W
3,61
3,75
3,5
3,42
A
A
A
A
C
Energy efficiency class
Heating capacity
kW
5,6
9,0
9,0
12,0
Heating range (min. - max.)
kW
1,0 - 8,3
2,0 - 11,2
2,9 - 11,7
2,7 - 14,0
Power input
kW
1,19
2,20
1,93
2,83
COP
W/W
4,71
4,09
4,67
4,24
A
A
A
A
RAS-M18UAV-E
RAS-3M26UAV-E
RAS-4M27UAV-E
RAS-5M34UAV-E1
Energy efficiency class
Physical data Outdoor unit
UAV
Outdoor unit
Air Flow (max)
m3/h - l/s
C
1800 - 500
2507-696
2507-696
3245-901
Sound pressure level (h)
dB(A)
C
49
48
48
51
Sound power level (h)
dB(A)
C
64
63
63
66
Operating range
°C
C
5÷43
10÷43
10÷43
10÷43
Air Flow (max)
m3/h - l/s
H
1950-542
2507-696
2507-696
3562-989
Sound pressure level (h)
dB(A)
H
51
49
49
54
Sound power level (h)
dB(A)
H
66
64
63
69
Operating range
°C
H
-15÷24
-15÷22
-15÷22
-15÷22
Dimensions (HxWxD)
mm
550x780x290
890x900x320
890x900x320
890x900x320
Weight
kg
Compressor type
Flare connections - gas
Flare connections - liquid
41
69
69
75
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
3/8" + 1/2"
1/2" x 2 + 3/8" x 1
3/8" x 2 + 1/2" x 2
3/8" x 3 + 1/2" x 2
1/4" x 2
1/4" x 3
1/4" x 4
1/4" x 5
Maximum pipe length (per unit/total)
m
20 / 30
25 / 70
25 / 70
25 / 80
Maximum height difference
m
10
15
15
15
Chargeless pipe length
Power supply
m
20
40
40
40
V-ph-Hz
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
C= cooling mode
H = heating mode
h=high speed
TOSHIBA | 29
RAS | Residential range
DC Compressor
Toshiba multi-splits are equipped with Toshiba DC hybrid
Inverter technology, an enhanced feature that ensures
improved performance and reliability.
Wide range of indoor units available: High-walls, ducted, cassette 600x600
and console.
A perfect combination of DC twin rotary compressor, DC hybrid inverter
and R-410A refrigerant.
Superior reliability, due to the reduction of the compressor ON/ OFF cycles.
Fast and precise temperature
management, with energy savings
of 40 - 50% compared to
fixed-speed systems.
Low noise levels.
Flexibility: this system allows up to 20 m piping length for one room
ensuring the overall length is not exceeded.
MULTI - SPLIT
G AV
OUTDOOR UNITS
30 | TOSHIBA
OUTDOOR UNIT
Performance data
GAV
2-room
Outdoor unit
RAS-M14GAV-E
Cooling capacity
kW
4,0
Cooling range (min. - max.)
kW
1,1 - 4,5
Power input
kW
EER
W/W
Energy efficiency class
C
1,08
3,70
C
A
Heating capacity
kW
4,4
Heating range (min. - max.)
kW
0,5 - 5,2
Power input
kW
COP
W/W
Energy efficiency class
H
1,01
4,35
H
A
Physical data
GAV
RAS-M14GAV-E
Outdoor unit
Air Flow (max)
m3/h - l/s
C
1812 - 503
Sound pressure level (h)
dB(A)
C
46
Sound power level (h)
dB(A)
C
59
Operating range
°C
C
5÷43
Sound pressure level (h)
dB(A)
H
48
Sound power level (h)
dB(A)
H
61
Operating range
°C
H
Dimensions (HxWxD)
mm
550x780x290
Weight
kg
36
Compressor type
-15÷24
DC Twin Rotary
Flare connections - gas
3/8" x 2
Flare connections - liquid
1/4" x 2
Maximum pipe length (per unit/total)
m
Maximum height difference
m
10
Chargeless pipe length
m
20
V-ph-Hz
220/240-1-50
Power supply
20 / 30
C= cooling mode
H = heating mode
h=high speed
TOSHIBA | 31
RAS | Residential range
Standard size
Its compact and stylish panel design makes it discreet and
unobtrusive.
Complete range from 10 to 16 kW.
Easy maintenance: easy access to electrical box by simply removing the
suction grill.
Easy installation by panel adjust pocket.
Stylish design and compact dimensions to suit all standard
600 x 600 mm grid ceilings.
All units equipped with IR remotes as standard.
Corner pocket opening.
4-WAY CASSETTE
S M U V
INDOOR UNIT
Physical data Indoor unit
SMUV
RAS-M10SMUV-E
RAS-M13SMUV-E
RAS-M16SMUV-E
Air Flow (max)
m3/h - l/s
C
HP
588 - 163
618 - 172
660 - 183
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
C
37/30
38/30
40/31
Sound power level (h)
dB(A)
C
52
53
55
Air Flow (max)
m3/h
H
558 - 432
618 - 432
660 - 450
40/31
Indoor unit
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
H
37/30
38/30
Sound power level (h)
dB(A)
H
52
53
55
Dimensions (HxWxD)
mm
268x575x575
268x575x575
268x575x575
Weight
kg
Flare connections (gas - liquid)
C = cooling mode
32 | TOSHIBA
H = heating mode
h/l= high / low speed
15
15
15
3/8” - 1/4”
3/8” - 1/4”
1/2” - 1/4”
Slim design
The compact and quiet units are suitable for a wide range of
residential and light commercial applications, with one outdoor unit serving up to four indoor units.
Easy-to-use infrared remote control or wired remote control as an option.
Low noise level: the unit operates very quietly.
210mm
Flexible air inlet: rear or below the unit.
Drain pump kit available as an option.
Up to 63,7 Pa static pressure.
Very slim design and only 210mm
mm high, for easier and versatile
installations.
DUCTED
G 3 D V
INDOOR UNIT
Physical data Indoor unit
G3DV
RAS-M10G3DV-E
RAS-M13G3DV-E
RAS-M16G3DV-E
Air Flow
m3/h
C
HP
600
640
830
Sound pressure level (h)
dB(A)
C
36
37
38
Sound power level (h)
dB(A)
C
51
52
53
Air Flow
m3/h
H
600
640
830
38
Indoor unit
Sound pressure level (h)
dB(A)
H
36
37
Sound power level (h)
dB(A)
H
51
52
53
Dimensions (HxWxD)
mm
210×700×450
210×700×400
210×900×450
Weight
kg
Flare connections (gas - liquid)
External static pressure* (stand/upper limit) Pa
C = cooling mode
H = heating mode
16
16
19
3/8” - 1/4”
3/8” - 1/4”
1/2” - 1/4”
35
35
35
h = high speed
TOSHIBA | 33
RAS | Residential range
Indoor Air Quality
High standards in efficiency and comfort.
Power change button: reduce the power to 75 or 50%. Helps
preventing black-outs when other appliances are used.
• Plasma air purifier
• Ionizer
New, modern aesthetic.
Self-cleaning with low density ozone will eliminate all bacteria
normally remaining after operation.
DC Hybrid Inverter technology with Twin Rotary compressor.
New ergonomic and practical remote control with easy access to main
buttons and a sliding panel to hide the control used less frequently.
Nordic version with heat on the base plate of outdoor unit and
winter operation mode.
HI - WALL
N 3 K V P
INOOR UNIT
Physical data Indoor unit
N3KVP
RAS-B10N3KVP-E
RAS-B13N3KVP-E
RAS-B16N3KVP-E
Air Flow (max)
m3/h - l/s
C
HP
630 - 175
660 - 183
690 - 192
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
C
42/27
43/27
45/29
Sound power level (h/l)
dB(A)
C
57/42
58/42
60/44
750 - 208
Indoor unit
Air Flow (max)
m3/h - l/s
H
700 - 194
730 - 203
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
H
43/27
44/27
45/29
Sound power level (h)
dB(A)
H
58/42
59/42
60/44
Dimensions (HxWxD)
mm
275x790x225
275x790x225
275x790x225
Weight
kg
10
10
10
3/8” - 1/4”
3/8” - 1/4”
1/2" - 1/4"
Flare connections (gas - liquid)
C = cooling mode
34 | TOSHIBA
H = heating mode
h/l= high / low speed
IAQ Filter
This elegant unit combines an improved energy efficiency
with indoor air quality in single and/or multi split
applications.
Memorization of the desired operation parameters with one touch of
'' my comfort'' button.
Toshiba IAQ
filtration system.
Self cleaning function to remove moist from the internal
components of the unit.
Toshiba DC hybrid inverter technology controls and adjust the
capacity supplied by the air conditioner.
Modern stylish and compact design.
HI - WALL
N 3 K V 2
INDOOR UNIT
Physical data Indoor unit
N3KV2
Indoor unit
RAS-
M07N3KV2-E
B10N3KV2-E
B13N3KV2-E
B16N3KV2-E
B22N3KV2-E
M24N3KV2-E
Air Flow (max)
m3/h - l/s
C
516 - 143
516 - 143
563 - 156
684 - 190
1080 - 300
1134 - 315
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
C
38/25
38/25
39/26
45/30
47/35
49/37
Sound power level (h/l)
dB(A)
C
51/38
51/38
52/39
58/43
60/48
62/50
Air Flow (max)
m3/h - l/s
H
570 - 158
570 - 158
630 - 175
743 - 206
1098 - 305
1152 - 320
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
H
38/27
39/27
40/28
45/31
47/35
49/37
Sound power level (h/l)
dB(A)
H
51/40
52/40
53/41
58/44
60/48
62/50
320x1050x228
Dimensions (HxWxD)
mm
275x790x205
275x790x205
275x790x205
275x790x205
320x1050x228
Weight
kg
9
9
9
9
13
13
3/8” - 1/4”
3/8” - 1/4”
3/8" - 1/4"
1/2" - 1/4"
1/2" - 1/4"
1/2" - 1/4"
Flare connections (gas - liquid)
C = cooling mode
H = heating mode
h/l= high / low speed
TOSHIBA | 35
RAS | Residential range
Floor heating function
Innovative and compact unit to be installed on the floor and in
low wall applications, fit perfectly under the window sills or in
a low ceiling attic.
Compact and modern design in all three dimensions (60x70x22 cm).
Toshiba IAQ filtration system.
Child lock function on the unit display panel.
Unique floor heating function, to
deliver a powerful flow at floor
level for a uniform and
comfortable room heating.
Brightness level control of the display unit to reduce the led
light glow.
Automatic restart function in case of unexpected electricity supply line
power cuts.
CONSOLE
U F V
INDOOR UNIT
Physical data Indoor unit
UFV
HP
RAS-B10UFV-E
RAS-B13UFV-E
RAS-B18UFV-E
Air Flow (max)
m3/h - l/s
C
468 - 130
510 - 142
600 - 167
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
C
39/26
40/27
46/34
Sound power level (h)
dB(A)
C
54
55
61
Air Flow (max)
m3/h - l/s
H
510 - 142
552 - 153
642 - 178
46/34
Indoor unit
Sound pressure level (h/l)
dB(A)
H
39/26
40/27
Sound power level (h)
dB(A)
H
54
55
61
Dimensions (HxWxD)
mm
600x700x220
600x700x220
600x700x220
Weight
kg
Flare connections (gas - liquid)
C = cooling mode
36 | TOSHIBA
H = heating mode
h/l= high / low speed
16
16
16
3/8" - 1/4"
3/8" - 1/4"
1/2” - 1/4”
Indoor units combinations examples
Note: Differtent type of indoor units can be connected in the same system. Refer to the matching table to see the sizes available for each system combination.
TOSHIBA | 37
RAS | Residential range
Outdoor unit
Combination ratings (size 14) heat pump
RAS-M14GAV-E
Performances in Cooling mode
Operating status
Combination
Unit A
2 unit operation
Unit capacity (kW)
Unit B
Unit A
Unit B
Power input (W)
Cooling capacity (kW)
Min.
Rated
Max
Min.
Rated
Operating current (A)
Max
Min.
Max
Rated
SEER
label
10
10
1,95
1,95
1,4
3,9
4,4
230
1070
1290
1,43
4,9
5,84
5,80
A+
13
10
2,33
1,67
1,4
4
4,5
230
1080
1300
1,43
4,94
5,89
5,83
A+
SCOP
label
Max
Min.
Max
Min.
Performances in Heating mode
Operating status
Combination
Unit A
2 unit operation
Outdoor unit
Unit capacity (kW)
Heating capacity (kW)
Min.
Rated
Power input (W)
Rated
Operating current (A)
Unit B
Unit A
Unit B
10
10
2,15
2,15
0,8
4,3
5,1
179
980
1230
13
10
2,5
1,9
0,8
4,4
5,2
179
1010
1250
Rated
Max
1,11
4,39
5,51
3,84
A
1,11
4,53
5,6
3,84
A
SEER
label
Combination ratings (size 18) heat pump
RAS-M18UAV-E
Performances in Cooling mode
Operating status
2 unit operation
Combination
Unit capacity (kW)
Cooling capacity (kW)
Power input (W)
Operating current (A)
Unit A
07
Unit B
07
Unit A
2,00
Unit B
2,00
Min.
1,4
Rated
4,0
Max.
4,8
Min.
260
Rated
960
Max.
2150
Min.
1,61
Rated
4,50
Max.
9,54
10
07
2,64
1,96
1,4
4,6
6,0
260
1200
2150
1,61
5,61
9,54
5,95
A+
6,12
A++
10
10
2,55
2,55
1,4
5,1
6,1
260
1410
2150
1,61
6,45
9,54
6,25
A++
13
07
3,31
1,79
1,4
5,1
6,1
260
1411
2170
1,61
6,45
9,63
6,24
A++
13
10
2,95
2,15
1,4
5,1
6,2
260
1411
2170
1,61
6,45
9,63
6,24
A++
16
07
3,53
1,57
1,4
5,1
6,2
260
1411
2170
1,61
6,45
9,63
6,22
A++
16
10
3,19
1,91
1,4
5,1
6,2
260
1411
2170
1,61
6,45
9,63
6,22
A++
13
13
2,55
2,55
1,4
5,1
6,2
260
1411
2170
1,61
6,45
9,63
6,23
A++
16
16
2,85
2,35
1,4
5,2
6,2
260
1440
2170
1,61
6,45
9,63
6,23
A++
Max.
Min.
Rated
Max.
Min.
Rated
Performances in Heating mode
Operating status
Combination
Unit A
2 unit operation
38 | TOSHIBA
Unit B
Unit capacity (kW)
Unit A
Unit B
Heating capacity (kW)
Min.
Rated
Power input (W)
Operating current (A)
Max.
SCOP
label
A+
07
07
2,70
2,70
1,0
5,4
8,0
183
1190
2480
1,14
5,35
11,12
4,59
10
07
3,22
2,18
1,0
5,4
8,2
183
1190
2530
1,14
5,35
11,22
4,59
A+
10
10
2,70
2,70
1,0
5,4
8,2
183
1190
2530
1,14
5,35
11,22
4,59
A+
13
07
3,57
1,93
1,0
5,5
8,2
183
1168
2530
1,14
5,24
11,22
4,58
A+
13
10
3,06
2,44
1,0
5,5
8,3
183
1168
2530
1,14
5,24
11,22
4,58
A+
16
07
3,69
1,81
1,0
5,5
8,3
183
1168
2530
1,14
5,24
11,22
4,58
A+
16
10
3,18
2,32
1,0
5,5
8,3
183
1168
2530
1,14
5,24
11,22
4,58
A+
13
13
2,75
2,75
1,0
5,5
8,3
183
1168
2530
1,14
5,24
11,22
4,58
A+
16
16
2,93
2,67
1,0
5,6
8,3
183
1190
2530
1,14
5,35
11,22
4,59
A+
Outdoor unit
Combination ratings (size 26) heat pump
RAS-3M26UAV-E
Performances in Cooling mode
Operating status
Combination
Unit A
3 unit operation
Unit B
Unit capacity (kW)
Unit C
Unit A
Unit B
Cooling capacity (kW)
Unit C
Min.
Rated
Max
Power input (W)
Min.
Rated
Operating current (A)
Max
Min.
Rated
Max.
SEER
label
07
07
07
2,00
2,00
2,00
3,8
6,0
8,4
950
1400
2720
4,59
6,41
12,07
5,57
A
10
07
07
2,70
2,00
2,00
3,8
6,7
8,4
950
1660
2720
4,59
7,60
12,07
5,73
A+
13
07
07
3,56
1,92
1,92
3,9
7,4
8,6
960
1975
2750
4,64
9,04
12,20
5,79
A+
16
07
07
3,92
1,74
1,74
3,9
7,4
8,6
960
1975
2750
4,64
9,04
12,20
5,78
A+
18
07
07
4,11
1,64
1,64
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,80
A+
22
07
07
4,44
1,48
1,48
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,98
A+
24
07
07
4,73
1,33
1,33
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,96
A+
10
10
07
2,70
2,70
2,00
3,8
7,4
8,4
950
1850
2720
4,59
8,47
12,07
5,84
A+
13
10
07
3,26
2,38
1,76
3,9
7,4
8,6
960
1975
2750
4,64
9,04
12,20
5,79
A+
16
10
07
3,62
2,17
1,61
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,76
A+
18
10
07
3,81
2,06
1,53
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,80
A+
22
10
07
4,15
1,87
1,38
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,98
A+
24
10
07
4,45
1,69
1,25
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,96
A+
13
13
07
2,91
2,91
1,57
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,77
A+
16
13
07
3,26
2,68
1,45
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,76
A+
18
13
07
3,46
2,56
1,38
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,79
A+
22
13
07
3,79
2,34
1,26
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,97
A+
24
13
07
4,10
2,14
1,16
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,95
A+
16
16
07
3,03
3,03
1,35
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,87
A+
18
16
07
3,22
2,90
1,29
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
6,03
A+
22
16
07
3,60
2,70
1,20
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
5,97
A+
24
16
07
3,92
2,48
1,10
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
5,95
A+
10
10
10
2,47
2,47
2,47
3,9
7,4
8,6
960
1975
2750
4,64
9,04
12,20
5,79
A+
13
10
10
3,01
2,20
2,20
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,78
A+
16
10
10
3,36
2,02
2,02
4,0
7,4
8,8
970
1975
770
4,69
9,04
12,29
5,76
A+
18
10
10
3,56
1,92
1,92
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,80
A+
22
10
10
3,89
1,75
1,75
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,98
A+
24
10
10
4,20
1,60
1,60
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,96
A+
13
13
10
2,71
2,71
1,98
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,77
A+
16
13
10
3,06
2,51
1,83
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,76
A+
18
13
10
3,25
2,40
1,75
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,92
A+
22
13
10
3,63
2,24
1,63
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
5,98
A+
24
13
10
3,94
2,06
1,50
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
5,96
A+
16
16
10
2,85
2,85
1,71
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,99
A+
18
16
10
3,03
2,73
1,64
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
6,03
A+
22
16
10
3,41
2,56
1,53
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
5,97
A+
24
16
10
3,72
2,36
1,42
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
5,95
A+
13
13
13
2,47
2,47
2,47
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,76
A+
16
13
13
2,80
2,30
2,30
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,88
A+
18
13
13
2,98
2,21
2,21
4,0
7,4
8,8
970
1975
2770
4,69
9,04
12,29
5,91
A+
22
13
13
3,36
2,07
2,07
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
5,97
A+
24
13
13
3,67
1,91
1,91
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
5,96
A+
16
16
13
2,66
2,66
2,19
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
5,99
A+
18
16
13
2,84
2,56
2,10
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
6,03
A+
22
16
13
3,17
2,38
1,95
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
5,96
A+
24
16
13
3,48
2,21
1,81
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
5,95
A+
16
16
16
2,50
2,50
2,50
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
5,98
A+
18
16
16
2,68
2,41
2,41
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
6,02
A+
22
16
16
3,00
2,25
2,25
4,1
7,5
9,0
980
2000
2800
4,73
9,15
12,42
5,95
A+
TOSHIBA | 39
RAS | Residential range
Outdoor unit
RAS-3M26UAV-E
Combination ratings (size 26) heat pump
Performances in Heating mode
Combination
Operating status
3 unit operation
40 | TOSHIBA
Unit capacity (kW)
Heating capacity (kW)
Power input (W)
Operating current (A)
Unit A
Unit B
Unit C
Unit A
Unit B
Unit C
Min.
Rated
Max
Min.
Rated
Max
Min.
Rated
Max.
07
07
07
2,70
2,70
2,70
2,0
8,1
10,8
380
1800
2750
2,07
8,24
12,20
SCOP
label
4,41
A+
10
07
07
3,53
2,38
2,38
2,0
8,3
10,8
380
1900
2750
2,07
8,24
12,20
4,41
A+
13
07
07
4,28
2,31
2,31
2,0
8,9
10,8
380
2175
2750
2,07
9,95
12,20
4,41
A+
16
07
07
4,49
2,20
2,20
2,0
8,9
10,8
380
2175
2750
2,07
9,95
12,20
4,41
A+
18
07
07
4,68
2,11
2,11
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
22
07
07
5,02
1,94
1,94
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,27
A+
24
07
07
5,34
1,78
1,78
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,26
A+
10
10
07
3,18
3,18
2,14
2,0
8,5
10,8
380
2000
2750
2,07
9,15
12,20
4,41
A+
13
10
07
3,80
3,04
2,05
2,0
8,9
10,8
380
2175
2750
2,07
9,95
12,20
4,41
A+
16
10
07
4,01
2,92
1,97
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
18
10
07
4,20
2,80
1,89
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
22
10
07
4,55
2,60
1,75
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,27
A+
24
10
07
4,87
2,41
1,62
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,26
A+
13
13
07
3,50
3,50
1,89
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
16
13
07
3,71
3,37
1,82
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
18
13
07
3,90
3,25
1,75
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
22
13
07
4,24
3,03
1,63
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,26
A+
24
13
07
4,56
2,82
1,52
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,26
A+
16
16
07
3,57
3,57
1,75
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
18
16
07
3,76
3,45
1,69
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
22
16
07
4,14
3,26
1,60
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,56
4,27
A+
24
16
07
4,47
3,04
1,49
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,26
A+
10
10
10
2,97
2,97
2,97
2,0
8,9
10,8
380
2175
2750
2,07
9,95
12,20
4,41
A+
13
10
10
3,42
2,74
2,74
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
16
10
10
3,63
2,64
2,64
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
18
10
10
3,81
2,54
2,54
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
22
10
10
4,15
2,37
2,37
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
24
10
10
4,48
2,21
2,21
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,27
A+
13
13
10
3,18
3,18
2,54
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,26
A+
16
13
10
3,38
3,07
2,46
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
18
13
10
3,56
2,97
2,37
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
22
13
10
3,94
2,81
2,25
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,41
A+
24
13
10
4,26
2,63
2,11
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,26
A+
16
16
10
3,26
3,26
2,37
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,87
4,41
A+
18
16
10
3,45
3,16
2,30
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
22
16
10
3,82
3,00
2,18
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,27
A+
24
16
10
4,14
2,81
2,05
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,26
A+
13
13
13
2,97
2,97
2,97
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
16
13
13
3,16
2,87
2,87
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
18
13
13
3,34
2,78
2,78
2,0
8,9
11,0
380
2175
2830
2,07
9,95
12,56
4,41
A+
22
13
13
3,71
2,65
2,65
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,26
A+
24
13
13
4,03
2,49
2,49
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,26
A+
16
16
13
3,09
3,09
2,81
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,41
A+
18
16
13
3,27
3,00
2,73
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,41
A+
22
16
13
3,60
2,83
2,57
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,27
A+
24
16
13
3,92
2,66
2,42
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,26
A+
16
16
16
3,00
3,00
3,00
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,42
A+
18
16
16
3,18
2,91
2,91
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,42
A+
22
16
16
3,50
2,75
2,75
2,0
9,0
11,2
380
2200
2900
2,07
10,07
12,87
4,27
A+
Outdoor unit
Combination ratings (size 27) heat pump
RAS-4M27UAV-E
Performances in Cooling mode
Operating status
Combination
4 unit operation
Unit capacity (kW)
Cooling capacity (kW)
Power input (W)
Operating current (A)
SEER
label
11,62
5,81
A+
11,71
5,88
A+
9,94
11,98
5,88
A+
4,49
10,07
12,11
5,89
A+
2760
4,49
10,20
12,24
5,94
A+
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,88
A+
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,86
A+
8,9
900
2171
2700
4,35
9,94
11,98
5,89
A+
7,7
9,0
930
2200
2730
4,49
10,07
12,11
5,90
A+
4,1
7,8
9,1
930
2229
2760
4,49
10,20
12,24
5,90
A+
4,1
7,9
9,2
940
2257
2790
4,54
10,33
12,38
5,95
A+
1,24
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,88
A+
1,14
1,14
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,86
A+
2,56
1,39
1,39
4,1
7,9
9,2
940
2257
2790
4,54
10,33
12,38
5,92
A+
2,91
2,40
1,30
1,30
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,90
A+
07
3,11
2,30
1,24
1,24
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,94
A+
*07
*07
3,46
2,13
1,15
1,15
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,87
A+
*13
*07
*07
3,79
1,98
1,07
1,07
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,86
A+
16
16
07
07
2,73
2,73
1,22
1,22
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,89
A+
18
16
07
07
2,93
2,63
1,17
1,17
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,93
A+
18
18
07
07
2,82
2,82
1,13
1,13
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,96
A+
10
10
10
07
2,03
2,03
2,03
1,50
4,1
7,6
8,9
900
2171
2700
4,35
9,94
11,98
5,89
A+
13
10
10
07
2,60
1,90
1,90
1,41
4,1
7,8
9,1
930
2229
2760
4,49
10,20
12,24
5,91
A+
16
10
10
07
2,99
1,79
1,79
1,33
4,1
7,9
9,2
940
2257
2790
4,54
10,33
12,38
5,92
A+
Unit A
Unit B
Unit C
Unit D
Unit A
Unit B
Unit C
Unit D
Min.
Rated
Max
Min.
Rated
Max
Min.
Rated
Max.
07
07
07
07
1,78
1,78
1,78
1,78
4,0
7,1
8,6
850
10
07
07
07
2,33
1,72
1,72
1,72
4,0
7,5
8,7
890
2029
2620
4,11
9,29
2143
2640
4,30
9,81
13
07
07
07
2,90
1,57
1,57
1,57
4,1
7,6
8,9
900
2171
2700
4,35
16
07
07
07
3,30
1,47
1,47
1,47
4,1
7,7
9,0
930
2200
2730
18
07
07
07
3,55
1,42
1,42
1,42
4,1
7,8
9,1
930
2229
22
*07
*07
*07
3,95
1,32
1,32
1,32
4,2
7,9
9,3
950
24
*07
*07
*07
4,28
1,21
1,21
1,21
4,2
7,9
9,3
10
10
07
07
2,18
2,18
1,62
1,62
4,1
7,6
13
10
07
07
2,74
2,00
1,48
1,48
4,1
16
10
07
07
18
10
07
07
3,13
1,88
1,39
1,39
3,38
1,82
1,35
1,35
22
*10
*07
*07
3,73
1,68
1,24
24
*10
*07
*07
4,06
1,55
13
13
07
07
2,56
16
13
07
07
18
13
07
22
*13
24
18
10
10
07
3,19
1,72
1,72
1,27
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,94
A+
22
*10
*10
*07
3,54
1,59
1,59
1,18
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,88
A+
24
*10
*10
*07
3,87
1,47
1,47
1,09
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,86
A+
13
13
10
07
2,42
2,42
1,76
1,31
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,91
A+
16
13
10
07
2,76
2,27
1,65
1,22
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,90
A+
18
13
10
07
2,95
2,18
1,59
1,18
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,94
A+
22
*13
*10
*07
3,33
2,06
1,50
1,11
4,2
8,0
9,3
950
2286
2820
4,59
10,46
12,51
5,89
A+
24
*13
*10
*07
3,66
1,91
1,39
1,03
4,2
8,0
9,3
950
2286
2820
4,59
10,46
12,51
5,88
A+
16
16
10
07
2,59
2,59
1,56
1,15
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,89
A+
18
16
10
07
2,78
2,50
1,50
1,11
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,93
A+
18
18
10
07
2,72
2,72
1,47
1,09
4,2
8,0
9,3
950
2286
2820
4,59
10,46
12,51
5,97
A+
13
13
13
07
2,23
2,23
2,23
1,21
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,91
A+
16
13
13
07
2,56
2,10
2,10
1,14
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,90
A+
18
13
13
07
2,74
2,03
2,03
1,10
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,93
A+
16
16
13
07
2,45
2,45
2,01
1,09
4,2
8,0
9,3
950
2286
2820
4,59
10,46
12,51
5,90
A+
18
16
13
07
2,63
2,37
1,95
1,05
4,2
8,0
9,3
950
2286
2820
4,59
10,46
12,51
5,94
A+
10
10
10
10
1,98
1,98
1,98
1,98
4,1
7,9
9,2
940
2257
2790
4,54
10,33
12,38
5,94
A+
13
10
10
10
2,48
1,81
1,81
1,81
4,1
7,9
9,2
940
2257
2790
4,54
10,33
12,38
5,93
A+
16
10
10
10
2,82
1,69
1,69
1,69
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,91
A+
18
10
10
10
3,02
1,63
1,63
1,63
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,94
A+
22
*10
*10
*10
3,40
1,53
1,53
1,53
4,2
8,0
9,3
950
2286
2820
4,59
10,46
12,51
5,89
A+
24
*10
*10
*10
3,74
1,42
1,42
1,42
4,2
8,0
9,3
950
2286
2820
4,59
10,46
12,51
5,88
A+
13
13
10
10
2,28
2,28
1,67
1,67
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,91
A+
16
13
10
10
2,61
2,15
1,57
1,57
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,90
A+
16
16
10
10
2,50
2,50
1,50
1,50
4,2
8,0
9,3
950
2286
2820
4,59
10,46
12,51
5,94
A+
18
13
10
10
2,80
2,07
1,51
1,51
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,91
A+
18
16
10
10
2,68
2,42
1,45
1,45
4,2
8,0
9,3
950
2286
2820
4,59
10,46
12,51
5,94
A+
13
13
13
10
2,12
2,12
2,12
1,55
4,2
7,9
9,3
950
2257
2820
4,59
10,33
12,51
5,91
A+
16
13
13
10
2,47
2,03
2,03
1,48
4,2
8,0
9,3
950
2286
2820
4,59
10,46
12,51
5,91
A+
18
13
13
10
2,65
1,96
1,96
1,43
4,2
8,0
9,3
950
2286
2820
4,59
10,46
12,51
5,95
A+
13
13
13
13
2,00
2 ,00
2,00
2,00
4,2
8,0
9,3
950
2286
2820
4,59
10,46
12,51
5,92
A+
* Applicable FCU are only N3KVP-E or N3KV2-E
TOSHIBA | 41
RAS | Residential range
Outdoor unit
Combination ratings (size 27) heat pump
RAS-4M27UAV-E
Performances in Heating mode
Operating status
4 unit operation
* Applicable FCU are only N3KVP-E or N3KV2-E
42 | TOSHIBA
Combination
Unit capacity (kW)
Heating capacity (kW)
Power input (W)
Operating current (A)
SCOP
label
11,36
4,24
A+
11,36
4,24
A+
8,47
11,45
4,24
A+
2,42
8,55
11,45
4,24
A+
2580
2,42
8,65
11,45
4,24
A+
1905
2600
2,32
8,72
11,54
4,10
A+
480
1905
2600
2,32
8,72
11,54
4,10
A+
11,6
501
1850
2580
2,42
8,47
11,45
4,24
A+
8,7
11,6
501
1869
2580
2,42
8,55
11,45
4,24
A+
2,9
8,8
11,6
501
1889
2580
2,42
8,65
11,45
4,24
A+
1,56
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
1,47
1,47
2,6
8,9
11,7
480
1905
2600
2,32
8,72
11,54
4,10
A+
2,03
1,37
1,37
2,6
8,9
11,7
480
1905
2600
2,32
8,72
11,54
4,10
A+
2,89
2,89
1,56
1,56
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,23
A+
07
3,08
2,80
1,51
1,51
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
07
07
3,26
2,71
1,47
1,47
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
*13
*07
*07
3,58
2,56
1,38
1,38
2,6
8,9
11,7
480
1905
2600
2,32
8,72
11,54
4,10
A+
24
*13
*07
*07
3,90
2,41
1,30
1,30
2,6
8,9
11,7
480
1905
2600
2,32
8,72
11,54
4,10
A+
16
16
07
07
2,98
2,98
1,47
1,47
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
18
16
07
07
3,16
2,90
1,42
1,42
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
18
18
07
07
3,07
3,07
1,38
1,38
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
10
10
10
07
2,35
2,35
2,35
1,59
2,9
8,6
11,6
501
1850
2580
2,42
8,47
11,45
4,24
A+
13
10
10
07
2,81
2,25
2,25
1,52
2,9
8,8
11,6
501
1889
2580
2,42
8,65
11,45
4,24
A+
16
10
10
07
3,02
2,20
2,20
1,48
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
18
10
10
07
3,20
2,13
2,13
1,44
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
22
*10
*10
*07
3,52
2,01
2,01
1,36
2,6
8,9
11,7
501
1905
2600
2,32
8,72
11,54
4,10
A+
24
*10
*10
*07
3,83
1,89
1,89
1,28
2,6
8,9
11,7
480
1905
2600
2,32
8,72
11,54
4,10
A+
13
13
10
07
2,66
2,66
2,13
1,44
2,9
8,9
11,7
480
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,23
A+
16
13
10
07
2,85
2,59
2,07
1,40
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
18
13
10
07
3,02
2,51
2,01
1,36
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
22
*13
*10
*07
3,37
2,41
1,93
1,30
2,6
9,0
11,7
480
1927
2600
2,32
8,82
11,54
4,10
A+
24
*13
*10
*07
3,68
2,27
1,82
1,23
2,6
9,0
11,7
480
1927
2600
2,32
8,82
11,54
4,10
A+
16
16
10
07
2,77
2,77
2,01
1,36
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
18
16
10
07
2,93
2,69
1,96
1,32
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
18
18
10
07
2,89
2,89
1,93
1,30
2,9
9,0
11,7
501
1927
2600
2,42
8,82
11,54
4,24
A+
13
13
13
07
2,51
2,51
2,51
1,36
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,23
A+
16
13
13
07
2,69
2,45
2,45
1,32
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
18
13
13
07
2,86
2,38
2,38
1,29
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
16
16
13
07
2,65
2,65
2,41
1,30
2,9
9,0
11,7
501
1927
2600
2,42
8,82
11,54
4,24
A+
18
16
13
07
2,81
2,58
2,34
1,27
2,9
9,0
11,7
501
1927
2600
2,42
8,82
11,54
4,24
A+
10
10
10
10
2,18
2,18
2,18
2,18
2,9
8,7
11,6
501
1869
2580
2,42
8,55
11,45
4,24
A+
13
10
10
10
2,62
2,09
2,09
2,09
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
16
10
10
10
2,80
2,03
2,03
2,03
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
18
10
10
10
2,97
1,98
1,98
1,98
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
22
*10
*10
*10
3,32
1,89
1,89
1,89
2,6
9,0
11,7
480
1927
2600
2,32
8,82
11,54
4,10
A+
24
*10
*10
*10
3,63
1,79
1,79
1,79
2,6
9,0
11,7
480
1927
2600
2,32
8,82
11,54
4,10
A+
13
13
10
10
2,47
2,47
1,98
1,98
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,23
A+
16
13
10
10
2,65
2,41
1,92
1,92
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
16
16
10
10
2,61
2,61
1,89
1,89
2,9
9,0
11,7
501
1927
2600
2,42
8,82
11,54
4,24
A+
18
13
10
10
2,81
2,34
1,87
1,87
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,24
A+
18
16
10
10
2,77
2,54
1,85
1,85
2,9
9,0
11,7
501
1927
2600
2,42
8,82
11,54
4,24
A+
13
13
13
10
2,34
2,34
2,34
1,87
2,9
8,9
11,7
501
1905
2600
2,42
8,72
11,54
4,23
A+
16
13
13
10
2,54
2,31
2,31
1,85
2,9
9,0
11,7
501
1927
2600
2,42
8,82
11,54
4,24
A+
18
13
13
10
2,70
2,25
2,25
1,80
2,9
9,0
11,7
501
1927
2600
2,42
8,82
11,54
4,24
A+
13
13
13
13
2,25
2,25
2,25
2,25
2,9
9,0
11,7
501
1927
2600
2,42
8,82
11,54
4,23
A+
Unit A
Unit B
Unit C
Unit D
Unit A
Unit B
Unit C
Unit D
Min.
Rated
Max.
Min.
Rated
Max.
Min.
Rated
Max.
07
07
07
07
2,09
2,09
2,09
2,09
2,9
8,4
11,5
501
1792
2560
2,42
8,20
10
07
07
07
2,80
1,89
1,89
1,89
2,9
8,5
11,5
501
1812
2560
2,42
8,29
13
07
07
07
3,30
1,78
1,78
1,78
2,9
8,6
11,6
501
1850
2580
2,42
16
07
07
07
3,53
1,73
1,73
1,73
2,9
8,7
11,6
501
1869
2580
18
07
07
07
3,75
1,69
1,69
1,69
2,9
8,8
11,6
501
1889
22
*07
*07
*07
4,13
1,59
1,59
1,59
2,6
8,9
11,7
480
24
*07
*07
*07
4,45
1,48
1,48
1,48
2,6
8,9
11,7
10
10
07
07
2,58
2,58
1,74
1,74
2,9
8,6
13
10
07
07
3,03
2,43
1,64
1,64
2,9
16
10
07
07
3,26
2,37
1,60
1,60
18
10
07
07
3,47
2,31
1,56
22
*10
*07
*07
3,80
2,17
24
*10
*07
*07
4,12
13
13
07
07
16
13
07
18
13
22
Outdoor unit
RAS-5M34UAV-E1
Performances in Cooling mode
Operating status
Combination
Unit A Unit B Unit C Unit D
07
07
07
07
10
07
07
07
13
07
07
07
16
07
07
07
18
07
07
07
10
10
07
07
13
10
07
07
16
10
07
07
18
10
07
07
13
13
07
07
16
13
07
07
18
13
07
07
16
16
07
07
18
16
07
07
10
10
10
07
13
10
10
07
13
13
10
07
16
10
10
07
18
10
10
07
13
13
13
07
16
13
13
07
18
13
13
07
16
16
10
07
18
16
10
07
16
16
13
07
18
16
13
07
10
10
10
10
13
10
10
10
16
10
10
10
18
10
10
10
13
13
10
10
16
13
10
10
18
13
10
10
16
16
10
10
13
13
13
10
16
13
13
10
16
16
13
10
13
13
13
13
16
13
13
13
16
16
13
13
10
10
10
10
5 unit operation
13
10
10
10
16
10
10
10
18
10
10
10
13
13
10
10
16
13
10
10
18
13
10
10
16
16
10
10
13
13
13
10
16
13
13
10
18
13
13
10
16
16
13
10
13
13
13
13
16
13
13
13
18
13
13
13
16
16
13
13
13
13
13
13
16
13
13
13
22
*07
*07
*07
22
*10
*07
*07
22
*10
*10
*07
22
*10
*10
*10
22
*10
*10
*10
22
*13
*07
*07
22
*13
*10
*07
22
*13
*10
*10
22
*13
*10
*10
22
*13
*13
*07
22
*13
*13
*10
22
*13
*13
*10
22
*13
*13
*13
24
*07
*07
*07
24
*10
*07
*07
24
*10
*10
*07
*10
*10
*10
24
24
*10
*10
*10
24
*13
*07
*07
24
*13
*10
*07
24
*13
*10
*10
24
*13
*10
*10
24
*13
*13
*07
24
*13
*13
*10
* Applicable FCU are only N3KVP-E or N3KV2-E
Combination ratings (size 34) heat pump
Unit E
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
*07
*07
*07
*07
*10
*07
*07
*07
*10
*07
*07
*10
*07
*07
*07
*07
*07
*10
*07
*07
*07
*10
*07
*07
Unit A
1,96
2,50
3,13
3,56
3,81
2,34
2,95
3,38
3,61
2,73
3,14
3,37
2,97
3,19
2,21
2,80
2,60
3,21
3,44
2,43
2,80
3,02
2,84
3,06
2,67
2,88
2,09
2,65
3,05
3,28
2,48
2,86
3,07
2,72
2,32
2,68
2,56
2,18
2,53
2,42
1,98
2,53
2,91
3,13
2,36
2,73
2,95
2,61
2,22
2,58
2,78
2,49
2,09
2,46
2,66
2,36
2,00
2,33
4,24
4,04
3,86
3,69
3,54
3,78
3,62
3,47
3,37
3,41
3,31
3,19
3,14
4,65
4,45
4,26
4,09
3,93
4,18
4,02
3,86
3,76
3,80
3,70
Unit capacity (kW)
Unit B Unit C Unit D
1,96
1,96
1,96
1,85
1,85
1,85
1,69
1,69
1,69
1,58
1,58
1,58
1,52
1,52
1,52
2,34
1,74
1,74
2,16
1,60
1,60
2,03
1,50
1,50
1,95
1,45
1,45
2,73
1,48
1,48
2,58
1,39
1,39
2,49
1,35
1,35
2,97
1,32
1,32
2,87
1,28
1,28
2,21
2,21
1,64
2,04
2,04
1,51
2,60
1,90
1,40
1,92
1,92
1,42
1,86
1,86
1,38
2,43
2,43
1,31
2,30
2,30
1,25
2,23
2,23
1,21
2,84
1,70
1,26
2,75
1,65
1,22
2,67
2,19
1,19
2,59
2,13
1,15
2,09
2,09
2,09
1,94
1,94
1,94
1,83
1,83
1,83
1,77
1,77
1,77
2,48
1,81
1,81
2,35
1,71
1,71
2,28
1,66
1,66
2,72
1,63
1,63
2,32
2,32
1,69
2,21
2,21
1,61
2,56
2,11
1,54
2,18
2,18
2,18
2,08
2,08
2,08
2,42
1,99
1,99
1,98
1,98
1,98
1,84
1,84
1,84
1,75
1,75
1,75
1,69
1,69
1,69
2,36
1,72
1,72
2,25
1,64
1,64
2,18
1,59
1,59
2,61
1,56
1,56
2,22
2,22
1,62
2,12
2,12
1,55
2,06
2,06
1,50
2,49
2,04
1,49
2,09
2,09
2,09
2,02
2,02
2,02
1,97
1,97
1,97
2,36
1,94
1,94
2,00
2,00
2,00
1,92
1,92
1,92
1,41
1,41
1,41
1,82
1,35
1,35
1,74
1,74
1,29
1,66
1,66
1,66
1,59
1,59
1,59
2,33
1,26
1,26
2,23
1,63
1,21
2,14
1,56
1,56
2,08
1,52
1,52
2,11
2,11
1,14
2,04
2,04
1,49
1,97
1,97
1,44
1,94
1,94
1,94
1,31
1,31
1,31
1,69
1,25
1,25
1,62
1,62
1,20
1,55
1,55
1,55
1,49
1,49
1,49
2,18
1,18
1,18
2,09
1,53
1,13
2,01
1,47
1,47
1,96
1,43
1,43
1,98
1,98
1,07
1,93
1,93
1,41
Unit E
1,96
1,85
1,69
1,58
1,52
1,74
1,60
1,50
1,45
1,48
1,39
1,35
1,32
1,28
1,64
1,51
1,40
1,42
1,38
1,31
1,25
1,21
1,26
1,22
1,19
1,15
1,55
1,43
1,36
1,31
1,34
1,27
1,23
1,21
1,25
1,19
1,14
1,18
1,13
1,08
1,98
1,84
1,75
1,69
1,72
1,64
1,59
1,56
1,62
1,55
1,50
1,49
1,53
1,48
1,44
1,41
2,00
1,92
1,41
1,35
1,29
1,23
1,59
1,26
1,21
1,16
1,52
1,14
1,10
1,44
1,05
1,31
1,25
1,20
1,15
1,49
1,18
1,13
1,09
1,43
1,07
1,04
Cooling capacity (kW)
Min.
Rated
Max.
3,7
9,8
10,8
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
9,9
10,9
3,7
10,0
11
3,7
9,9
10,9
3,7
10,0
11
3,7
10,0
11
3,7
10,0
11
3,7
10,0
11
3,7
10,0
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
10,0
11
3,7
9,9
11
3,7
10,0
11
3,7
10,0
11
3,7
10,0
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
9,9
11
3,7
10,0
11
3,7
9,9
11
3,7
10,0
11
Min.
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
950
Power input (W)
Rated
Max.
2865
3630
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2894
3670
2923
3700
2894
3670
2923
3700
2923
3700
2923
3700
2923
3700
2923
3700
2894
3700
2894
3700
2894
3700
2894
3700
2894
3700
2894
3700
2894
3700
2894
3700
2923
3700
2894
3700
2923
3700
2923
3700
2923
3700
2894
3700
2894
3700
2894
3700
2894
3700
2894
3700
2894
3700
2894
3700
2894
3700
2923
3700
2894
3700
2923
3700
Operating current (A)
Min.
Rated
Max.
4,59
13,11
16,10
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,24
16,28
4,59
13,38
16,42
4,59
13,24
16,28
4,59
13,38
16,42
4,59
13,38
16,42
4,59
13,38
16,42
4,59
13,38
16,42
4,59
13,38
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,38
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,38
16,42
4,59
13,38
16,42
4,59
13,38
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,38
16,42
4,59
13,24
16,42
4,59
13,38
16,42
SEER
label
6,11
6,12
6,12
6,12
6,11
6,12
6,12
6,14
6,11
6,11
6,12
6,12
6,14
6,10
6,11
6,11
6,12
6,12
6,13
6,14
6,09
6,11
6,11
6,11
6,12
6,12
6,14
6,10
6,09
6,10
6,11
6,11
6,11
6,13
6,12
6,13
6,14
6,09
6,09
6,10
6,10
6,10
6,11
6,12
6,13
6,09
6,09
6,09
6,10
6,10
6,13
6,08
6,10
6,11
6,11
6,14
6,10
6,10
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
6,08
6,07
6,09
6,09
6,09
6,08
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,07
6,06
6,08
6,07
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A+
A+
A++
A++
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
TOSHIBA | 43
RAS | Residential range
Outdoor unit
RAS-5M34UAV-E1
Performances in Heating mode
Operating status
Unit
A
07
10
13
16
18
10
13
16
18
13
16
18
16
18
10
13
13
16
18
13
16
18
16
18
16
18
10
13
16
18
13
16
18
16
13
16
16
13
16
16
10
5 unit operation
13
16
18
13
16
18
16
13
16
18
16
13
16
18
16
13
16
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
* Applicable FCU are only N3KVP-E or N3KV2-E
44 | TOSHIBA
Combination ratings (size 34) heat pump
Combination
Unit Unit Unit
B
C
D
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
10
07
07
10
07
07
10
07
07
10
07
07
13
07
07
13
07
07
13
07
07
16
07
07
16
07
07
10
10
07
10
10
07
13
10
07
10
10
07
10
10
07
13
13
07
13
13
07
13
13
07
16
10
07
16
10
07
16
13
07
16
13
07
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
10
10
13
10
10
13
10
10
16
10
10
13
13
10
13
13
10
16
13
10
13
13
13
13
13
13
16
13
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
10
10
13
10
10
13
10
10
16
10
10
13
13
10
13
13
10
13
13
10
16
13
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
13
13
13
13
13
13
13
13
*07 *07 *07
*10 *07 *07
*10 *10 *07
*10 *10 *10
*10 *10 *10
*13 *07 *07
*13 *10 *07
*13 *10 *10
*13 *10 *10
*13 *13 *07
*13 *13 *10
*13 *13 *10
*13 *13 *13
*07 *07 *07
*10 *07 *07
*10 *10 *07
*10 *10 *10
*10 *10 *10
*13 *07 *07
*13 *10 *07
*13 *10 *10
*13 *10 *10
*13 *13 *07
*13 *13 *10
Unit
E
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
*07
*07
*07
*07
*10
*07
*07
*07
*10
*07
*07
*10
*07
*07
*07
*07
*07
*10
*07
*07
*07
*10
*07
*07
Unit A
2,28
3,16
3,70
3,95
4,18
2,91
3,42
3,66
3,88
3,23
3,46
3,68
3,37
3,58
2,69
3,18
3,02
3,40
3,62
2,87
3,08
3,28
3,15
3,36
3,01
3,21
2,50
2,97
3,19
3,39
2,83
3,04
3,24
2,97
2,70
2,90
2,83
2,58
2,77
2,72
2,34
2,79
2,99
3,19
2,66
2,86
3,05
2,80
2,54
2,74
2,93
2,75
2,44
2,69
2,88
2,64
2,40
2,59
4,60
4,29
4,01
3,77
3,56
4,07
3,83
3,61
3,50
3,66
3,54
3,36
3,40
5,01
4,69
4,41
4,16
3,93
4,47
4,21
3,98
3,87
4,03
3,92
Unit capacity (kW)
Unit B Unit C Unit D
2,28
2,13
2,00
1,94
1,88
2,91
2,74
2,66
2,59
3,23
3,15
3,06
3,37
3,28
2,69
2,54
3,02
2,48
2,41
2,87
2,80
2,73
3,15
3,08
3,01
2,94
2,50
2,38
2,32
2,26
2,83
2,76
2,70
2,97
2,70
2,64
2,83
2,58
2,52
2,72
2,34
2,23
2,18
2,13
2,66
2,60
2,54
2,80
2,54
2,49
2,44
2,75
2,44
2,45
2,40
2,64
2,40
2,35
1,77
2,45
2,29
2,16
2,03
2,91
2,73
2,58
2,50
2,61
2,53
2,40
2,43
1,67
2,32
2,18
2,05
1,94
2,76
2,60
2,46
2,39
2,49
2,42
2,28
2,13
2,00
1,94
1,88
1,96
1,85
1,79
1,75
1,75
1,70
1,65
1,65
1,61
2,69
2,54
2,41
2,48
2,41
2,87
2,80
2,73
2,29
2,24
2,73
2,67
2,50
2,38
2,32
2,26
2,26
2,21
2,16
2,16
2,70
2,64
2,58
2,58
2,52
2,47
2,34
2,23
2,18
2,13
2,13
2,08
2,03
2,03
2,54
2,49
2,44
2,50
2,44
2,45
2,40
2,40
2,40
2,35
1,77
1,65
2,29
2,16
2,03
1,57
2,19
2,06
2,00
2,61
2,53
2,40
2,43
1,67
1,56
2,18
2,05
1,94
1,49
2,08
1,97
1,91
2,49
2,42
2,28
2,13
2,00
1,94
1,88
1,96
1,85
1,79
1,75
1,75
1,70
1,65
1,65
1,61
1,82
1,72
1,63
1,67
1,63
1,55
1,51
1,48
1,55
1,51
1,48
1,44
2,50
2,38
2,32
2,26
2,26
2,21
2,16
2,16
2,16
2,11
2,06
2,58
2,52
2,47
2,34
2,23
2,18
2,13
2,13
2,08
2,03
2,03
2,03
1,99
1,95
2,00
2,44
2,45
2,40
2,40
2,40
2,35
1,77
1,65
1,55
2,16
2,03
1,57
1,48
2,06
2,00
1,41
2,03
1,92
2,43
1,67
1,56
1,47
2,05
1,94
1,49
1,40
1,97
1,91
1,34
1,94
Unit E
Heating capacity (kW)
Min.
Rated
Max.
Min.
2,28
2,13
2,00
1,94
1,88
1,96
1,85
1,79
1,75
1,75
1,70
1,65
1,65
1,61
1,82
1,72
1,63
1,67
1,63
1,55
1,51
1,48
1,55
1,51
1,48
1,44
1,69
1,60
1,56
1,53
1,53
1,49
1,46
1,46
1,46
1,42
1,39
1,39
1,36
1,33
2,34
2,23
2,18
2,13
2,13
2,08
2,03
2,03
2,03
1,99
1,95
2,00
1,95
1,96
1,92
1,92
2,40
2,35
1,77
1,65
1,55
1,46
2,03
1,57
1,48
1,39
2,00
1,41
1,37
1,92
1,31
1,67
1,56
1,47
1,39
1,94
1,49
1,40
1,33
1,91
1,34
1,31
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
11,4
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
12,0
11,7
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
12,0
11,7
12,0
12,0
12,0
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
12,0
11,7
12,0
13,4
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
14
13,7
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Power input (W)
Rated
Max.
2690
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2833
2762
2833
2833
2833
2833
2833
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2833
2762
2833
2833
2833
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2762
2833
2762
2833
4020
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4120
4200
4120
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
Operating current (A)
Min.
Rated
Max.
COP
label
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
4,06
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
12,31
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,97
12,64
12,97
12,97
12,97
12,97
12,97
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,97
12,64
12,97
12,97
12,97
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,64
12,97
12,64
12,97
17,83
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,28
18,63
18,28
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
18,63
Estia
INVERTER SYSTEMS
AIR TO WATER
10
12
7
9
4
3
2
6
11
1
5
8
2
3
bar
ba
4
5
1
0
6
1. Outdoor unit
2. Hydro unit
3. Domestic hot water tank
4. Buffer tank*
5. Mixing valve*
6. Temperature sensor
7. Hot water supply
8. Remote controller with weekly timer
9. Floor heating*
10. Low temperature radiator*
11. Fan coil unit*
12. Room temperature remote controller
*Local supply
World-leading energy efficiency - COP of 4,88*
With its best in class COP performance, Estía air to water heat pump system delivers more heating power with less
energy consumption.
Estía uses high quality components and material which contribute to the overall savings in energy consumption.
With the Toshiba advanced inverter, Estía air to water heat pump system only delivers the heating capacity required; thus
consuming only the necessary electricity.
The hot water temperature is also optimized thanks to Toshiba advanced control depending on the outside air
temperature. The milder outside, the air-to-water systems automatically produces lower water temperature to anticipate
decreased needs of space heating. The same control logic allows to anticipate as well increasing heating needs when
weather conditions become extreme; this overall temperature management gives the best conditions of comfort.
All this saving has a positive impact on the personal electricity bill and the whole community by reducing the CO₂
emissions in the atmosphere.
*HWS-1104H-E model
OUTDOOR UNITS
HYDRO UNITS
HOT WATER TANK
HWS | Residential heating range
Two independent
zones
This is an all in one system designed to deliver the right
temperature for space heating, for domestic sanitary hot water
and with the additional advantage of offering air conditioning
in the warmer seasons.
World leading energy efficiency - COP up to 4,88.
Estía heat pump systems can be used in combination with different types
of emitters: existing heating low temperature radiators, floor heating or fan
coil units.
Toshiba air to water heat pump
systems can manage two
independent zones.
This solution enables the delivery of water to diverse emitters
at different temperature
levels up to 55 °C.
Contribute to reduce the CO₂ emissions in the atmosphere.
The remote controller is designed to be simple, intuitive and easy to use.
Toshiba Inverter uses the new vector controlled Intelligent Power Drive
Unit, which enables a wider range of frequencies and voltages.
Domestic hot water from +40°C to +75°C.
Systems available in single and three phases.
HEAT PUMP SYSTEM
OUTDOOR UNITS
HWS-804H-E
48 | TOSHIBA
HWS-1104H-E
HWS-1104H8(R)-E
HWS-1404H-E
HWS-1404H8(R)-E
HWS-1604H8(R)-E
HYDRO UNITS
HWS-804XWHM3-E
HWS-804XWHT6-E
HWS-804XWHT9-E
HWS-1404XWHM3-E
HWS-1404XWHT6-E
HWS-1404XWHT9-E
HOT WATER TANK
REMOTE CONTROLS
Wired - HWS-AMS11E
Optional additional controller
directly linked to the hydronic
module. It can be placed directly in
the living area for immediate and
easy access.
System capacities
HWS_XWH / HWS_H
Single Phase Units
Outdoor unit
Hydro unit combination
Heating Power * - (Nominal / Maximum)
Power input - (Nominal / Maximum)
COP
Cooling Power * - (Maximum)
Power input - (Maximum)
EER
Heating Power **- (Maximum)
Power input - (Maximum)
COP
Cooling Power **- (Nominal / Maximum)
Power input - (Nominal / Maximum)
EER
HWSHWS-
kW
kW
W/W
kW
kW
W/W
804H-E
804XWH**E
8,00 / 8,52
1,79 / 2,01
4,46 / 4,24
9,19
2,59
3,55
8,13
2,42
3,36
6,00/7,00
1,94/2,42
3,10/2,89
1104H-E
1404XWH**E
11,20 / 14,63
2,30 / 3,24
4,88 / 4,52
13,82
3,49
3,96
13,62
3,76
3,62
10,00/10,24
3,26/3,29
3,07/3,11
Three Phase Units
1404H-E
1404XWH**E
14,00 / 16,74
3,11 / 3,95
4,50 / 4,24
15,00
4,07
3,69
14,26
4,00
3,56
11,00/11,78
3,81/4,07
2,89/2,89
1104H8-E
1404XWH**E
11,20 / 14,73
2,34 / 3,14
4,80 / 4,69
13,15
3,34
3,94
13,93
3,76
3,70
10,00/10,16
3,26/3,17
3,07/3,21
1404H-E
1340x900x320
92
51
1104H8-E
1340x900x320
93
50
1404H8-E
1340x900x320
93
51
380/400-3N-50
1604H8-E
1340x900x320
93
52
1404XWHM3-E
110-140-160
20 ~ 55°C
7 ~ 25°C
925x525x355
54
29
3
220~230-1-50
13
1404XWHT6-E
110-140-160
20 ~ 55°C
7 ~ 25°C
925x525x355
54
29
6
380/400-3N-50
13 x 2
1404XWHT9-E
110-140-160
20 ~ 55°C
7 ~ 25°C
925x525x355
54
29
9
380/400-3N-50
13 x 3
Single Phase Units
HWS-
Outdoor unit
Dimensions (HxWxD)
Weight
Sound pressure level
Power supply
Operating range
Minimum pipe length
Maximum pipe length
Maximum height difference
Chargeless pipe length
Compressor type
Refrigerant
Flare connections (gas-liquid)
mm
Kg
dB(A)
V-ph-Hz
°C
m
m
m
m
HWS°C
°C
mm
Kg
dB(A)
kW
V-ph-Hz
A
H
C
1104H-E
1340x900x320
92
49
220/230-1-50
Three Phase Units
-20 ÷ 43
5
30
± 30
30
DC Twin rotary
R410A
5/8" - 3/8"
804XWHM3-E
80
20 ~ 55°C
7 ~ 25°C
925x525x355
50
27
3
220/230-1-50
13
804XWHT6-E
80
20 ~ 55°C
7 ~ 25°C
925x525x355
50
27
6
380/400-3N-50
13 x 2
804XWHT9-E
80
20 ~ 55°C
7 ~ 25°C
925x525x355
50
27
9
380/400-3N-50
13 x 3
Domestic hot water tanks data
HWS_CSHM
Water volume
Max water temperature
Electric heater
Power supply
Height
Diameter
Weight (empty)
Material
804H-E
890x900x320
63
49
Hydro units data
HWS_XWH
Dimensions (HxWxD)
Weight
Sound pressure level
Electric back up heater capacity
Electric back up heater supply
Maximum current
1604H8-E
1404XWH**E
16,00 / 16,76
3,72 / 3,89
4,30 / 4,30
16,39
4,98
3,29
15,77
4,58
3,44
13,00/12,84
4,80/4,63
2,71/2,78
Outdoor units data
HWS_H
Domestic hot water tank
To be used with size
Leaving water temperature
1404H8-E
1404XWH**E
14,00 / 15,77
3,16 / 3,55
4,44 / 4,44
15,44
4,39
3,52
15,07
4,24
3,56
11,00/12,02
3,81/4,13
2,89/2,91
HWSlitres
°C
kW
V-ph-Hz
mm
mm
Kg
1501CSHM3-E
150
75
2,75
220/230-1-50
1090
550
31
Stainless steel
2101CSHM3-E
210
75
2,75
220/230-1-50
1474
550
41
Stainless steel
3001CSHM3-E
300
75
2,75
220/230-1-50
2040
550
60
Stainless steel
Accessories
Model Name
TCB-PCIN3E
TCB-PCMO3E
HWS-AMS11E
Description
Output signal PCB
Input signal PCB
Wired RC
Functions
Boiler operation output signal, Alarm output signal, Defrost output signal, Compressor operation output signal
Room thermostat input, Emergency stop input
Wired Remote controller for Room air temperature control
The capacities in this catalogue are calculated based on following conditions:
*Heating: Leaving hot water temperature: 35°C (ΔT 5°C). Outdoor air temperature: 7 °C DB / 6 °C WB.
**Heating: Leaving hot water temperature: 45°C (ΔT 5°C). Outdoor air temperature: 7 °C DB / 6 °C WB.
*Cooling: Leaving cold water temperature: 18°C (ΔT 5°C). Outdoor air temperature: 35°C DB.
**Cooling: Leaving cold water temperature: 7°C (ΔT 5°C). Outdoor air temperature: 35°C DB.
The sound pressure level is given at 1 m distance from outdoor units, and 1.5 m distance from hydro units.
C = Cooling mode H = Heating mode
TOSHIBA | 49
The Light Commercial range
Digital and Super Digital Inverter air conditioners perfectly satisfy the requirement of
the commercial sector for the best return on your investment.
Toshiba offers the best options on operating costs, flexibility and maintenance.
Moreover, thanks to its flexibility, Toshiba can always find the ideal product for any
requirement: high performance, technology, compactness, optimum comfort.
Simplicity and beyond
The Digital Inverter range for business applications provides compact, light weight
units with exceptional performance.
Thanks to the TCC-Link communication system, the systems suit any installation with
little business disruption.
In addition, most of the Super Digital Inverter* boasts energy efficiency class A and
enables an even larger range of applications.
The wide range of indoor units is able to satisfy any kind of requirement and the the
enhanced DC twin rotary compressor delivers stable performance with less friction,
making this system really silent.
*except for 3HP high-wall
Light Commercial
THE LIGHT COMMERCIAL RANGE
THE MOST ADVANCED SYSTEMS
FOR THE PROFESSIONALS
Solutions for professionals, from professionals
Toshiba Digital and Super Digital Inverter systems deliver exceptional operating savings in extremely compact units.
With state-of-the-art technologies, flexible controls and improved installation Toshiba brings comfort and convenience
to any business installation.
A complete range of indoor units satisfies all commercial applications: ceiling, cassette, ducted, suspended, high-wall and
flexi units.
The enlargement of the range with maximum cooling capacities up to 27 kW allows to address even more commercial
applications with larger volumes.
INDOOR UNITS
OUTDOOR UNITS
When the inverter becomes digital
The technology of the Digital Inverter control module ensures optimised reproduction of the supply sine wave at the
desired frequency, in order to reduce inefficient harmonics that inverters normally emit.
With this innovative control method, the Toshiba Digital Inverter brings state-of-the-art inverter technology to the commercial sector, offering considerable advantages in terms of capacity, energy savings and optimised comfort.
Who says that you must choose between improved performance and minimised
consumption?
The Toshiba Digital and Super Digital Inverters systems are powerful and extremely efficient. They provide
air conditioning with great energy savings.
The Super Digital Inverter provides the best efficiency part load conditions performance in the industry in cooling and
heating mode. In most applications, these systems can reduce the Seasonal Energy Consumption.
The variable capacity management of the compressor allows the Digital and Super Digital Inverter to maintain room
temperature control and to ensure minimum energy wastage.
Super Digital Inverter series 4 and Digital Inverter series 4 can fit R22 or R407C old pipes in case of replacement of highconsuming fixed speed systems.
All the flexibility you have ever dreamt of
If you want high performance, compact units and optimum comfort, Toshiba has the ideal product for your requirements.
With the continuous improvement of the inverter control system, Toshiba offers vector control for its DC hybrid inverter,
which enhances system efficiency and reduces noise levels.
High-tech elements include improved coils, high precision components and higher refrigerant compression thanks to
redesigned compression channels.
Super Digital and Digital Inverter systems able to satisfy applications that require cooling at low operating conditions
down to -15 °C, while powerful heating capacities are possible at –20 °C outdoor temperature.
The enhanced Eco-driving DC twin-rotary compressor delivers stable performance with extremely low rotor friction,
making it ideal for noise-sensitive applications as well as for efficient operations in partial load conditions.
Light Commercial
INVERTER SYSTEMS
DIGITAL AND SUPER DIGITAL
The condensing coil
The condensing coil of SDI uses two different tubes to obtain the most efficient heat transfer.
The phase changes from gas to liquid and the diameter is adapted according to the refrigerant state.
The new big DI condensing coils goes even further to ensure maximum capacity and efficiency in the smallest footprint
by using 3-rows heat exchanger.
Heat-exchangers are highly efficient
with 3-rows arrangements
Outdoor unit
High heat exchanger efficiency is achieved by using condenser coils with
two different tube diameters.
In the liquid phase a small diameter
allows to achieve increased flow rates.
The inverter boosts
efficiency by
controlling the Toshiba
R410A twin-rotary DC
compresssor
In the gas phase a large diameter is used
to reduce pressure losses.
A powerful breeze
The fan in the outdoor unit has been redesigned to deliver higher static
pressure and a reduction in sound levels to offset a more compact heat
exchanger.
New fan blades have been designed to reduce turbulence with “anti-eddy”
protuberances and a reverse curved profile.
In this way, despite a more compact coil, airflow has been increased and
sound power decreased.
Outdoor unit
Advanced DC motor
and fan Fan
Toshiba DI4 & SDI4: the ideal solution to replace old units,
reusing existing refrigerant lines
Whatever you choice for top energy efficiency (SDI) or for compactness and cost competitiveness (DI), all the Toshiba
LC range meets the increasing market needs, in terms of comfort and ease of installation. Thanks to the filter positioned
in the refrigerant circuit, the SDI & DI systems, equipped with R410A refrigerant, can use piping designed for old R22
or R407C refrigerant. High-mesh filters and stable lubricant oil against chloride compounds, combined with high-tech
Toshiba control, are key to make SDI and DI units suitable for reuse existing piping.
This solution offers significant benefits in terms of performances, acoustic comfort and efficiency.
Products and features
- New infrared remote control kit
- Hi-wall serie SM_KRT (6 series)
- Low height standard ducted SM_BT (6 series)
Super Digital Inverter
Digital Inverter
Big Digital Inverter
RAV-SPxx4ATP - E / series 4
RAV-SMxx4ATP-E / series 4
RAV-SMxx4AT8-E / series 4
Single split
Single split
Twin split
Twin split
Twin split
Triple split
Triple split
Triple split
Double-twin split
Single split
Single split
Outdoor units
Indoor units
Four-way cassette
RAV-SMxxx UTP-E
Twin split
Twin split
Triple split
Triple split
Double-twin split
Single split
Single split
Twin split
Twin split
Twin split
Triple split
Triple split
Triple split
Double-twin split
Single split
Single split
Cassette 600x600 mm
RAV-SMxxxMUT-E
HP inverter
Ducted
RAV-SMxxx BTP-E
Twin split
Twin split
Triple split
Triple split
Double-twin split
-
-
Single split
Single split
Twin split
Twin split
Twin split
Triple split
Triple split
Triple split
Double-twin split
Single split
Single split
Twin split
Twin split
Triple split
Triple split
Slim duct
RAV-SMxxxSDT-E
Single split
High Static pressure duct
RAV-SMxxx 2DT-E
Ceiling
RAV-SMxxx CTP-E
Hi Wall
RAV-SMxxx KRT-E
Triple split
Double-twin split
RAV | Light Commercial
Vector controlled
inverter
The Super Digital Inverter, series 4, sets a new limit for the
industry energy performance.
Advanced air management system: high efficiency fan motors, larger fans
and new fan grille design.
Piping and operating limits improved. The new system can work at
extremely low temperatures, in cooling and heating. Admitted pipe length
is up to 75 m.
Intelligent Power Drive Unit,
which produces a power supply
whose wide range of
frequencies and voltage provide
superb control and energy efficiency.
The structure and magnetic action of the new Eco-driving twin- rotary
compressors provide excellent energy performance at full load as well as in
partial load conditions (operation down to 10 rps).
Long pipe runs, up to 75 m length and 30 m elevation for increased
installation flexibility (4HP ÷ 6HP).
Wide operating range: down to -15 °C in cooling mode and down to -20 °C
in heating mode (2HP ÷ 6HP).
SUPER DIGITAL INVERTER
S P _ A T (P)
OUTDOOR UNITS
RAV-SP404ATP-E
RAV-SP454ATP-E
RAV-SP564ATP-E
56 | TOSHIBA
RAV-SP804ATP-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1104AT8-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1404AT8-E
RAV-SP1604AT8-E
INVERTER OUTDOOR UNIT
CASSETTE
DUCTED
HI-WALL
CEILING
RAV-SM_UTP
RAV-SM_MUT
RAV-SM_BTP
RAV-SM_SDT
RAV-SM_KRT
RAV-SM_CTP
Physical data Outdoor unit / Single phase / Series 4
SP_AT(P)
Outdoor unit
Air Flow (max)
Sound pressure level (h)
Sound power level (h)
Operating range (DB)
Sound pressure level (h)
Sound power level (h)
Operating range (WB)
Dimensions (HxWxD)
Weight
Compressor type
Flare connections
Gas
Liquid
Minimum pipe length
Maximum pipe length
Maximum height difference
Chargeless pipe length
Power supply
m3/h - l/s
dB(A)
dB(A)
°C
dB(A)
dB(A)
°C
mm
kg
C
C
C
H
H
H
in
in
m
m
m
m
V-ph-Hz
RAV-SP454ATP-E
1,7 HP
RAV-SP564ATP-E
2 HP
RAV-SP804ATP-E
3 HP
RAV-SP1104AT-E
4 HP
RAV-SP1404AT-E
5 HP
2400 - 667
45
62
-15 / +43
47
64
-15 / +15
550 x 780 x 290
40
DC Twin Rotary
2400 - 667
45
62
-15 / +43
47
64
-15 / +15
550 x 780 x 290
40
DC Twin Rotary
2400 - 667
47
63
-15 / +43
48
64
-20 / +15
550 x 780 x 290
44
DC Twin Rotary
3000 - 833
48
64
-15 / +43
49
65
-20 / +15
890 x 900 x 320
66
DC Twin Rotary
6060 - 1683
49
66
-15 / +43
50
67
-20 / +15
1340 × 900 × 320
93
DC Twin Rotary
6180 - 1716
51
68
-15 / +43
52
69
-20 / +15
1340x900x320
93
DC Twin Rotary
1/2
1/4
5
30
30
20
220/240-1-50
1/2
1/4
5
30
30
20
220/240-1-50
1/2
1/4
5
50
30
20
220/240-1-50
5/8
3/8
5
50
30
30
220/240-1-50
5/8
3/8
3
75
30
30
220/240-1-50
5/8
3/8
3
75
30
30
220/240-1-50
Physical data Outdoor unit / Three phase / Series 4
SP_AT8
Outdoor unit
Air Flow (max)
Sound pressure level (h)
Sound power level (h)
Operating range (DB)
Sound pressure level (h)
Sound power level (h)
Operating range (WB)
Dimensions (HxWxD)
Weight
Compressor type
Flare connections
Gas
Liquid
Minimum pipe length
Maximum pipe length
Maximum height difference
Chargeless pipe length
Power supply
RAV-SP404ATP-E
1,5 HP
dB(A)
dB(A)
°C
dB(A)
dB(A)
°C
mm
kg
m3/h - l/s
C
C
C
H
H
H
m
m
m
m
V-ph-Hz
RAV-SP1104AT8-E
4 HP
RAV-SP1404AT8-E
5 HP
RAV-SP1604AT8-E
6 HP
6060 - 1683
49
66
-15 / +46
50
67
-20 / +15
1340x900x320
95
DC Twin Rotary
6180 - 1717
51
68
-15 / +46
52
69
-20 / +15
1340x900x320
95
DC Twin Rotary
6180 - 1717
51
68
-15 / +46
53
70
-20 / +15
1340x900x320
95
DC Twin Rotary
5/8
3/8
3
75
30
30
380/415-3N-50
5/8
3/8
3
75
30
30
380/415-3N-50
5/8
3/8
3
75
30
30
380/415-3N-50
C = cooling mode
H = heating mode
h= high speed
TOSHIBA |57
RAV | Light Commercial
Twin rotary
compressor
This Toshiba Digital Inverter enables old high-energy
consumption air conditioning systems to be replaced by the
most advanced inverter units, with significant benefits in
terms of performance, acoustic comfort and energy-efficiency.
Extremely light and compact condensing units: easy to install in small
spaces.
Compatible with a wide choice of indoor units: ceiling, 4-way cassette,
compact 4-way cassette, ducted, high-wall and flexi units.
Toshiba state of the art
compressor features
a powerful new magnetic rotor
with great surface area to
increase efficiency and reduce
the operating noise.
The Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) technology ensures high
performance.
Simplified maintenance using the new TCC-Link wired remote control
panel.
Night operation to minimize the outdoor unit sound.
Energy saving operating mode with 1% step setting between 100% to 50%.
Wide operating range: down to -15 °C in cooling mode and down to -20 °C
in heating mode (2HP ÷ 6HP).
DIGITAL INVERTER
S M _ AT P
OUTDOOR UNITS
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
58 | TOSHIBA
RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1603AT-E
RAV-SM1404ATP-E
INVERTER OUTDOOR UNIT
CASSETTE
DUCTED
HI-WALL
CEILING
RAV-SM_UTP
RAV-SM_MUT
RAV-SM_BTP
RAV-SM_SDT
RAV-SM_KRT
RAV-SM_CTP
Digital Inverter - Series 4 / Physical data Outdoor unit / Single phase
SM_ATP
Outdoor unit
Air Flow (max)
m3/h - l/s
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
RAV-SM1104ATP-E
2 HP
3 HP
4 HP
RAV-SM1404ATP-E
2400 - 667
2700 - 750
4080 - 1133
4200 - 1167
5 HP
RAV-SM1603AT-E
6 HP
6180 - 1717
Sound pressure level (h)
dB(A)
C
46
48
53
54
51
Sound power level (h)
dB(A)
C
63
65
70
70
68
Operating range (DB)
°C
C
-15 / 46
-15 / 46
-15 / 46
-15 / 46
-15 / 43
Sound pressure level (h)
dB(A)
H
48
52
54
55
53
Sound power level (h)
dB(A)
H
65
69
71
71
70
Operating range (WB)
°C
H
Dimensions (HxWxD)
mm
Weight
kg
Compressor type
-15 / 15
-15 / 15
-15 / 15
-15 / 15
-15 / 15
550 x 780 x 290
550 x 780 x 290
890 x 900 x 320
890 x 900 x 320
1340 x 900 x 320
40
44
68
68
99
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
Flare connections
Gas
Liquid
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
Minimum pipe length
m
5
5
5
5
5
Maximum pipe length
m
30
30
50
50
50
Maximum height difference
m
30
30
30
30
30
Chargeless pipe length
m
20
20
30
30
30
V-ph-Hz
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
220/240-1-50
Power supply
C = cooling mode
H = heating mode
h= high speed
TOSHIBA | 59
RAV | Light Commercial
Long pipe run
The Big DI three phases inverter units proposes an alternative
cost competitive solution for medium size applications like
shop and small office buildings.
This system is the ideal solution in case of a large volume with single
temperature control as it allows simultaneous operation of 2, 3 or up to 4
identical indoor units with the branching kit options.
Cost competitive solution for high capacity applications of up to 27 kW*
cooling.
Installtions can reach up to 70m
in total length and 30m in
elevation.
Toshiba top high-tech features: twin rotary DC compressor, DC fan motor,
new propeller fan, vector controlled inverter and a 3-row heat exchanger.
Wide operation range down to -20 °C in heating mode, down to -15 °C and
up to 46 °C in cooling mode: comfortable environment throughout the
whole year.
Small footprint (0,29m2)
Maximum cooling capacity of RAV-SM2804AT8-E
BIG DI
S M _ AT 8
OUTDOOR UNITS
60 | TOSHIBA
INDOOR UNITS
INVERTER OUTDOOR UNIT
Physical data Outdoor unit / Three phase
SM_AT8
Outdoor unit
Air Flow (max)
m3/h - l/s
RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E
8 HP
10 HP
8000 - 2222
9000 - 2500
Sound pressure level (h)
dB(A)
C
56
57
Sound power level (h)
dB(A)
C
72
74
Operating range (DB)
°C
C
-15 / +46
-15 / +46
Sound pressure level (h)
dB(A)
H
57
58
Sound power level (h)
dB(A)
H
74
75
Operating range (WB)
°C
H
Dimensions (HxWxD)
mm
Weight
kg
Compressor type
-20 / +15
-20 / +15
1540 x 900 x 320
1540 x 900 x 320
134
134
DC Twin Rotary
DC Twin Rotary
1 1/8"
1 1/8"
1/2"
1/2"
7,5
7,5
Flare connections
Gas
Liquid
Minimum pipe length
m
Maximum pipe length
m
70
70
Maximum height difference
m
30
30
Chargeless pipe length
m
30
30
V-ph-Hz
380/415-3N-50
380/415-3N-50
Power supply
C = cooling mode
H = heating mode
h= high speed
TOSHIBA | 61
RAV | Light Commercial
Wide air flow in all
directions
4-way cassette is designed to provide uniform air distribution
and total comfort; it is the ideal solution for small commercial
applications.
Two louver shape options: straight flow louver and wide flow louver
optimum air distribution.
Light-weight unit, for easy and quick installation.
Every component for the air
distributuion was designed to
guarantee the users the
maximum flexibility of operation
and the optimum air delivery in
any conditions.
The louver shape ensure uniform
distribution and long air throw
while the louver motors controls
the direction and patterns of air
flow.
Built-in high-lift drain pump.
Self-cleaning function and the Ag-ion tip for anti-mould in drain cap.
Individual setting of louver position: 3 different Swing modes:
standard, diagonally opposite, turn-around.
Wireless remote control and optional wired remote controller and
timer.
Differnet panel option to blend easily in different ceiling design.
4-WAY CASSETTE
SM_UTP
INDOOR UNITS
RAV-SM564UTP-E
RAV-SM804UTP-E
62 | TOSHIBA
DI AND SDI INVERTER
OUTDOOR UNITS
RAV-SM1104UTP-E
RAV-SM1404UTP-E
RAV-SM1604UTP-E
RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1104AT8-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1404AT8-E
RAV-SP1604AT8-E
REMOTE CONTROLS
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
RAV-SM1104ATP-E
RAV-SM1404ATP-E
RAV-SM1603AT-E
RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E
Performance data with Super Digital Inverter / Series 4
SM_UTP + SP_ATP
Outdoor unit
RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1104AT8-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1404AT8-E
RAV-SP1604AT8-E
Indoor unit (Cassette)
RAV-SM564UTP-E
RAV-SM804UTP-E
RAV-SM1104UTP-E
RAV-SM1104UTP-E
RAV-SM1404UTP-E
RAV-SM1404UTP-E
RAV-SM1604UTP-E
5,3
7,1
10,0
10,0
12,5
12,5
14,0
Cooling capacity
kW
Cooling range (min. - max.)
kW
Power input (min. - rated - max.)
kW
EER
1,2 - 5,6
1,9 - 8,0
2,6 - 12,0
2,6 - 12,0
2,6 - 14,0
2,6 - 14,0
2,6 - 16,0
0,20 - 1,47 - 1,95
0,30 - 1,86 - 2,52
0,64 - 2,21 - 3,60
0,66 - 2,37 - 3,60
0,64 - 3,16 - 4,40
0,66 - 3,46 - 4,40
0,66 - 4,49 - 5,70
3,61
3,82
4,52
4,22
3,96
3,61
3,12
6,17
6,39
6,60
6,57
-
-
-
C
A++
A++
A++
A++
-
-
-
C
301
389
530
532
-
-
-
C
W/W
SEER
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
kWh/a
Heating capacity
kW
5,6
8,0
11,2
11,2
14,0
14,0
16,0
Heating range (min. - max.)
kW
0,9 - 8,1
1,3 - 11,3
2,4 - 13,0
2,4 - 15,6
2,4 - 16,5
2,4 - 18,0
2,4 - 19,0
0,15 - 1,21 - 2,40
0,25 - 1,91 - 3,52
0,52 - 2,34- 4,20
0,53 -2,42 - 4,30
0,52 - 3,21 - 4,50
0,53 -3,42 - 5,50
0,53 -4,30 - 6,51
4,63
4,19
4,79
4,63
4,36
4,09
3,72
4,58
4,19
4,28
4,28
-
-
-
Power input (min. - rated - max.)
COP
kW
H
W/W
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
H
A+
A+
A+
A+
-
-
-
H
1649
2542
3795
3795
-
-
-
Performance data with Digital Inverter / Series 4
SM_UTP + SM_ATP
Outdoor unit
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
RAV-SM1104ATP-E1
RAV-SM1404ATP-E
RAV-SM1603AT-E
Indoor unit (4-way Cassette)
RAV-SM564UTP-E
RAV-SM804UTP-E
RAV-SM1104UTP-E
RAV-SM1404UTP-E
RAV-SM1604UTP-E
Cooling capacity
kW
5,0
6,7
10,0
12,0
14,0
Cooling range (min. - max.)
kW
1,5 - 5,6
1,5 - 8,0
3,0 - 11,2
3,0 - 13,2
3,0 - 16,0
Power input (min. - rated - max.)
kW
0,26 -1,56 - 1,86
0,26 - 2,22 - 2,60
0,60 - 3,02- 4,10
0,60 -4,29 - 4,71
0,65 - 4,49 - 5,70
EER
C
W/W
SEER
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
kWh/a
3,21
3,02
3,31
2,80
3,12
6,14
5,81
5,87
5,36
-
C
A++
A+
A+
A
-
C
285
404
597
783
-
Heating capacity
kW
5,3
7,7
11,2
12,8
16,0
Heating range (min. - max.)
kW
1,5 - 6,3
1,5 - 9,0
3,0 - 13,0
3,0 - 16,0
3,0 - 18,0
0,26 -1,36 - 2,08
0,26 -2,13- 3,03
0,60 -2,93 - 4,30
0,60 - 3,40 - 4,50
0,65 - 4,43 - 6,51
3,90
3,62
3,82
3,76
3,61
Power input (min. - rated - max.)
COP
kW
H
W/W
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
4,05
4,28
4,19
-
A+
A+
A+
A+
-
H
1459
2349
2616
2672
-
Physical data Indoor unit
SM_UTP
Indoor unit
Air Flow (h/l)
4,51
H
m3/h - l/s
RAV-SM564UTP-E
RAV-SM804UTP-E
RAV-SM1104UTP-E
RAV-SM1404UTP-E
RAV-SM1604UTP-E
1050/780 - 291/217
1230/810 - 341/225
2010/1170 - 558/325
2100/1230 - 583/341
2130/1260 - 592/350
Sound pressure level (h-m-l)
dB(A)
32-29-28
35-31-28
43-38-33
44-38-34
45-40-36
Sound power level (h-m-l)
dB(A)
47-44-43
50-46-43
58-53-48
59-53-49
60-55-51
Dimensions (HxWxD)
mm
256×840×840
256×840× 840
319×840×840
319×840×840
319×840×840
Weight
kg
20
20
24
24
24
Panel dimensions (HxWxD)
mm
30×950×950
30×950×950
30×950×950
30×950×950
30×950×950
Panel weight
kg
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
C = cooling mode
H = heating mode
h-m-l = high - medium - low speed
TOSHIBA | 63
RAV | Light Commercial
Corner pockets
opening
This 4-way cassette has been especially designed for small
commercial apllications where a compact efficient unit is
needed.
Fit all standard 600x600 mm grid ceilings; one single chassis dimension for all the available capacities.
Draught prevention, slim function and clean ceiling functions make
this unit ideal for a large number of applications.
Built-in water condensate discharge drain pump.
Ease of access to the corner
pockets facilitates installation
and small adjustment of the
panel alignment for perfect
ceiling fitting.
TCC Link control panel makes control of the system flexible and
simplifies maintenance.
COMPACT 4-WAY CASSETTE
SM_MUT
INDOOR UNITS
OUTDOOR UNITS
RAV-SM404MUT-E
RAV-SM454MUT-E
RAV-SM564MUT-E
RAV-SP404ATP-E
RAV-SP454ATP-E
RAV-SP564ATP-E
64 | TOSHIBA
DI AND SDI INVERTER
REMOTE CONTROLS
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E
Performance data with Super Digital Inverter / Series 4
SM_MUT + SP_AT
Outdoor unit
RAV-SP404ATP-E
RAV-SP454ATP-E
RAV-SP564ATP-E
Indoor unit (600x600mm cassette)
RAV-SM404MUT-E
RAV-SM454MUT-E
RAV-SM564MUT-E
Cooling capacity
kW
3,6
4,0
5,0
Cooling range (min. - max.)
kW
1,5 - 4,0
1,5 - 4,5
1,2 - 5,6
0,36 - 1,00 - 1,49
0,36 - 1,19 - 1,49
0,21 - 1,56 - 2.29
3,60
3,36
3,21
Power input (min. - rated - max.)
EER
kW
C
W/W
SEER
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
kWh/a
5,38
5,30
5,61
C
A
A
A+
C
234
264
312
Heating capacity
kW
4,0
4,5
5,6
Heating range (min. - max.)
kW
1,5 - 5,0
1,5 - 5,6
0,9 - 7,4
0,36 - 0,97 - 2,20
0,36 - 1,16 - 2,30
0,17 - 1,54 - 2,37
4,12
3,88
3,64
Power input (min. - rated - max.)
COP
kW
H
W/W
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
4,17
4,17
4,20
H
A+
A+
A+
H
1477
1477
1801
Performance data with Digital Inverter / Series 4
SM_MUT + SM_AT
Outdoor unit
RAV-SM564ATP-E
Indoor unit (600x600mm cassette)
RAV- SM564MUT-E
Cooling capacity
kW
5,0
Cooling range (min. - max.)
kW
1,5 - 5,6
Power input (min. - rated - max.)
EER
kW
C
0,30 - 1,65 - 1,86
W/W
3,03
SEER
5,48
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
kWh/a
C
A
C
319
Heating capacity
kW
5,3
Heating range (min. - max.)
kW
1,5 - 6,3
Power input (min. - rated - max.)
COP
kW
H
0,30 - 1,52 -2,40
W/W
3,49
SCOP (Average)
4,16
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
H
A+
H
1480
Physical data Indoor unit
SM_MUT
Indoor unit
RAV-SM404MUT-E
RAV-SM454MUT-E
RAV- SM564MUT-E
660/468 - 183/130
660/468 - 183/130
798/546 - 222/152
40-36-31
40-36-31
43-39-34
Air Flow (h/l)
m3/h - l/s
Sound pressure level (h-m-l)
dB(A)
Sound power level (h-m-l)
dB(A)
55-51-46
55-51-46
58-54-49
Dimensions (HxWxD)
mm
268x575x575
268x575x575
268x575x575
Weight
kg
16
16
16
Panel dimensions (HxWxD)
mm
27x700x700
27x700x700
27x700x700
Panel weight
kg
3
3
3
C = cooling mode
H = heating mode
h-m-l = high - medium - low speed
TOSHIBA | 65
RAV | Light Commercial
Wide range of
applications
Whatever the shape of the room, ducted units ensure uniform
temperatures in it. It’s ideal for hotels, banks and similar
applications, where hidden units and very low noise levels are
needed.
Compact size. The reduced height of the unit (275mm) extend the number
of possible applications.
New DC fan motor for high external static pressure (max 120 Pa).
The use of ducts ensures flexible installations even in complex
room layouts as polygonal
rooms, narrow rooms or indoor
spaces with fixtures and
obstacles.
PC board panel easily accessible from the side of the unit.
Double option for air intake: rear or bottom, plus a pre-punched knochout
hole for fresh air supply connection.
High lift drain pump reach up to 290mm enabling flexible condensate
removal piping layout design.
DUCTED
SM_BTP
INDOOR UNITS
RAV-SM406BTP-E
RAV-SM456BTP-E
RAV-SM566BTP-E
66 | TOSHIBA
DI AND SDI INVERTER
REMOTE CONTROLS
OUTDOOR UNITS
RAV-SM806BTP-E
RAV-SM1106BTP-E
RAV-SM1406BTP-E
RAV-SM1606BTP-E
RAV-SP404ATP-E
RAV-SP454ATP-E
RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1104AT8-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1404AT8-E
RAV-SP1604AT8-E
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
RAV-SM1104ATP-E
RAV-SM1404ATP-E
RAV-SM1603AT-E
RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E
Performance data with Super Digital Inverter / Series 4
SM_BTP + SP_ATP
Outdoor unit
RAV-SP404ATP-E
Indoor unit (Standard Duct)
RAV-SM406BTP-E RAV-SM456BTP-E RAV-SM566BTP-E RAV-SM806BTP-E RAV-SM1106BTP-E RAV-SM1106BTP-E RAV-SM1406BTP-E RAV-SM1406BTP-E RAV-SM1606BTP-E
Cooling capacity
kW
Cooling range (min. - max.)
kW
Power input (min. - rated - max.)
kW
EER
3,6
C
W/W
SEER
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
kWh/a
RAV-SP454ATP-E
RAV-SP564ATP-E
4,0
RAV-SP804ATP-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1104AT8-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E
5,0
7,1
10,0
10,0
12,5
12,5
14,0
1,2 - 5,6
1,9 - 8,0
2,6 - 12,0
2,6 - 12,0
2,6 - 14,0
2,6 - 14,0
2,6 - 16,0
1,5 - 4,0
1,5 - 5,6
0,36 - 1,06 - 1,49
0,36 - 1,23 - 1,49
3,40
3,25
3,21
3,45
3,79
3,79
3,26
3,24
3,01
5,12
5,00
4,88
5,88
5,65
5,65
-
-
-
0,21 - 1,56 - 2,05 0,30 - 2,06 - 2,88 0,64 - 2,64 - 3,80 0,66 - 2,64 - 4,01 0,64 - 3,83 - 4,47 0,66 - 3,86 - 4,89 0,66 - 4,65 - 6,50
C
A
B
B
A+
A+
A+
-
-
-
C
247
280
359
423
619
619
-
-
-
Heating capacity
kW
4,0
4,5
5,6
8,0
11,2
11,2
14,0
14,0
16,0
Heating range (min. - max.)
kW
1,5-5,0
1,5-4,5
0,9 - 7,4
1,3 - 10,6
2,4 - 13,0
2,4 - 15,6
2,4 - 16,5
2,40 - 18,0
2,4 - 19,0
0,36 - 1,04 - 2,20
0,36 - 1,24 - 2,30
0,17 - 1,55 - 2,51
0,52 - 3,67 - 4,50
0,53 - 3,67 - 5,71
0,53 - 4,60 - 6,96
3,85
3,63
3,61
3,62
4,04
4,04
3,81
3,81
3,48
4,02
3,93
4,01
4,00
3,87
3,87
-
-
-
Power input (min. - rated - max.)
COP
kW
H
W/W
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
0,27 - 2,21 - 3,50 0,52 - 2,77 - 4,00 0,53 - 2,77 - 4,42
H
A+
A
A+
A+
A
A
-
-
-
H
1533
1675
1884
2448
3906
3906
-
-
-
Performance data with Digital Inverter / Series 4
SM_BTP + SP_ATP
Outdoor unit
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
RAV-SM1104ATP-E
RAV-SM1404ATP-E
RAV-SM1603AT-E
Indoor unit (Standard Duct)
RAV-SM566BTP-E
RAV-SM806BTP-E
RAV-SM1106BTP-E
RAV-SM1406BTP-E
RAV-SM1606BTP-E
5,0
6,7
10,0
12,1
14,0
Cooling capacity
kW
Cooling range (min. - max.)
kW
Power input (min. - rated - max.)
kW
1,5 - 5,6
1,5 - 7,4
3,0 - 11,2
3,0 - 13,2
3,0 - 16,0
0,31 - 1,83 - 2,05
0,31 -2,38 - 2,76
0,60 - 3,14 - 4,50
0,60 - 4,42 - 4,71
0,65 - 5,13 - 6,50
EER
2,73
2,82
3,18
2,74
2,73
SEER
4,8
5,04
5,03
-
-
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
kWh/a
C
C
B
B
B
-
-
C
365
466
696
-
-
Heating capacity
kW
5,3
7,7
11,2
12,8
16,0
Heating range (min. - max.)
kW
1,5 - 6,3
1,5 - 9,0
3,0 - 12,5
3,0 - 16,0
3,0 - 18,0
0,31 - 1,62 - 2,47
0,31 -2,32 - 3,18
0,60 - 2,99 - 4,00
0,60 - 3,55 - 4,55
0,65 - 4,69 - 6,89
3,27
3,32
3,75
3,61
3,41
3,98
3,83
4,14
-
-
Power input (min. - rated - max.)
COP
kW
H
W/W
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
H
A
A
A+
-
-
H
1549
2450
2569
-
-
SM_BTP
Physical data Indoor unit
Indoor unit
RAV-SM406BTP-E
RAV-SM456BTP-E
RAV-SM566BTP-E
RAV-SM806BTP-E
RAV-SM1106BTP-E
RAV-SM1406BTP-E
RAV-SM1606BTP-E
Air Flow (h/l)
m3/h - l/s
800/480 - 222/133
800/480 - 222/133
800/480 - 222/133
1200/720 - 333/200
2100/1260 - 583/350
2100/1260 - 583/350
2100/1260 - 583/350
Sound pressure level (h-m-l)
dB(A)
33-29-25
33-29-25
33-29-25
34-30-26
40-36-33
40-36-33
40-36-33
Sound power level (h-m-l)
dB(A)
48-44-40
48-44-40
48-44-40
49-45-41
55-51-48
55-51-48
55-51-48
Dimensions (HxWxD)
mm
275x700 x750
275x700x750
275x700x750
275x1000x750
275x1400x750
275x1400x 50
275x1400x750
Weight
kg
23
23
23
30
40
40
40
External static pressure (stand/upper limit)
Pa
30/120
30/120
30/120
30/120
50/120
50/120
50/120
C = cooling mode
H = heating mode
h-m-l = high - medium -low speed
TOSHIBA | 67
RAV | Light Commercial
Low height profile
Very compact design unit designed to distribute air in multiple
location form a low hidden false ceiling.
Two choice of selection for the air inlet flow: bottom or back side.
Natural drain discharge port and drain pump (up to 850 mm).
Cleanable prefilter included.
Fresh air inlet possibility via a pre-punched knock hole.
Its slim profile of only 210mm
make this product the perfect
solution for concealed
installation in low ceiling voids.
Four steps static pressure set-up.
Easy to combine with different type of air diffusers.
SLIM DUCT
SM_SDT
INDOOR UNITS
RAV-SM404SDT-E
RAV-SM454SDT-E
RAV-SM564SDT-E
68 | TOSHIBA
DI AND SDI INVERTER
OUTDOOR UNITS
RAV-SP404ATP-E
RAV-SP454ATP-E
RAV-SP564ATP-E
REMOTE CONTROLS
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E
Performance data with Super Digital Inverter / Series 4
SM_SDT + SP_ATP
Outdoor unit
RAV-SP404ATP-E
RAV-SP454ATP-E
RAV-SP564ATP-E
Indoor unit (Slim duct)
RAV-SM404SDT-E
RAV-SM454SDT-E
RAV-SM564SDT-E
3,6
4,0
5,0
Cooling capacity
kW
Cooling range (min. - max.)
kW
Power input (min. - rated - max.)
kW
EER
C
W/W
SEER
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
kWh/a
1,5 - 4,0
1,5 - 4,5
1,2 - 5,6
0,37 - 1,03 - 1,25
0,37 - 1,2 - 1,49
0,21 - 1,56 - 2,29
3,50
3,33
3,21
5,11
5,01
5,1
C
A
B
A
C
246
280
343
Heating capacity
kW
4,0
4,5
5,6
Heating range (min. - max.)
kW
1,5 - 5,0
1,5 - 5,6
0,9 - 7,4
0,37 - 1,00 - 2,20
0,37 - 1,15 - 2,30
0,17 - 1,44 - 2,37
4,00
3,91
3,89
3,9
3,9
3,83
Power input (min. - rated - max.)
COP
kW
H
W/W
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
H
A
A
A
H
1364
1364
1975
Performance data with Digital Inverter / Series 4
SM_SDT + SM_ATP
Outdoor unit
RAV-SM564ATP-E
Indoor unit (Slim duct)
RAV-SM564SDT-E
Cooling capacity
kW
Cooling range (min. - max.)
kW
Power input (min. - rated - max.)
kW
EER
5,0
1,5 - 5,6
C
0,32 - 1,91 - 2,75
W/W
2,62
SEER
5,06
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
kWh/a
Heating capacity
kW
Heating range (min. - max.)
kW
Power input (min. - rated - max.)
kW
COP
C
B
C
346
5,3
1,5 - 6,3
H
0,32 - 1,50 - 2,40
W/W
3,53
SCOP (Average)
4,06
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
H
A+
H
1517
Physical data Indoor unit
SM_SDT
Indoor unit
Air Flow (h/l)
m3/h - l/s
Sound pressure level (h-m-l)
dB(A)
Sound power level (h-m-l)
dB(A)
Dimensions (HxWxD)
mm
Weight
kg
External static pressure (stand/upper limit)
Pa
RAV-SM404SDT-E
RAV-SM454SDT-E
RAV-SM564SDT-E
690/522 - 192/145
690/522 - 192/145
780/582 - 217/162
39-36-33
39-36-33
45-40-36
54-51-48
54-51-48
60-55-51
210x845x645
210x845x645
210x845x645
22
22
22
5/24
5/24
4/24
C = cooling mode
H = heating mode
h-m-l = high - medium - low speed
*bottom air inlet
TOSHIBA | 69
RAV | Light Commercial
High efficiency filters
This is Toshiba’s most powerful ducted unit delivering air flows
up to 5040 m3/h.
Unobtrusive unit, it can be installed easily and discretely in any interior. It is
the ideal solution for both new and refurbishing buildings.
Inspection hole enables easy access and maintenance.
Easy to connect optional
filter chamber designed to host
standard long life pre-filters and
high efficiency filters with a dust
collecting effect up to 90%
(NBS colorimetric mode).
Wide range of options available: filter chamber, long-life filter, drain pump
kit.
Static pressure can be set to 3 levels (68, 137 and 196 Pa).
HI - STATIC PRESSURE DUCTED UNIT
SM_DT
INDOOR UNITS
DIGITAL INVERTER
OUTDOOR UNITS
REMOTE CONTROLS
Wireless
70 | TOSHIBA
Wired
Performance data with Digital Inverter Big / Serie 4
SM_DT + SM_AT8
Outdoor unit
RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E
Indoor unit (High Static duct)
RAV-SM2242DT-E
RAV-SM2802DT-E
20,0
23,0
Cooling capacity
kW
Cooling range (min. - max.)
kW
Power input (min. - rated - max.)
kW
C
9,8 - 22,4
9,8 - 27,0
3,26 - 7,20 - 9,09
3,36 - 8,75 - 12,76
EER
W/W
2,78
2,63
Annual energy consumption
kWh
3600
4375
Heating capacity
kW
22,4
27,0
Heating range (min. - max.)
kW
Power input (min. - rated - max.)
kW
COP
W/W
9,8 - 25,0
9,8 - 31,5
2,57 - 6,49 - 7,45
2,57 - 8,15 - 11,01
3,45
3,31
Physical data Indoor unit
SM_DT
Indoor unit
Air Flow (max)
H
m3/h - l/s
RAV-SM2242DT-E
RAV-SM2802DT-E
3600 - 1000
4200 - 1167
Sound pressure level (h)
dB(A)
54
55
Sound power level (h)
dB(A)
74
75
Dimensions (HxWxD)
mm
470x1380x1250
470x1380x1250
Weight
kg
160
160
Upper limit / middle / standard
Pa
196/137/68,6
196/137/68,6
C = cooling mode
H = heating mode
h=high speed
TOSHIBA | 71
RAV | Light Commercial
Automatic louver
control
These ceiling suspended units are the ideal solution for offices,
classrooms and restaurants.
The automatic louvre control and low noise levels are the key
characteristics of this state-of-the-art unit.
Drain pan positioned inside the unit ensures the maximum hygiene and is
easily recyclable thanks to its stain resistant polypropylene resin body.
The air flow angle is automatically set to the most suitable
setting according to the cooling
or heating needs. An automatic
swing mode evenly distribute the
air flow in the indoor ambient.
The infra-red receiver sensor slot is postioned on the unit for an easier and
direct wirelss control.
Installation efficiency: for ceiling mounting, the unit can be suspended
simply by adjusting 2 screws on the intake grille.
Self cleaning to prevent the growth of mold inside the unit.
CEILING
SM_CTP
INDOOR UNITS
RAV-SM567CTP-E
RAV-SM807CTP-E
RAV-SM1107CTP-E
RAV-SM1407CTP-E
RAV-SM1607CTP-E
72 | TOSHIBA
DI AND SDI INVERTER
REMOTE CONTROLS
OUTDOOR UNITS
RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1104AT8-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1404AT8-E
RAV-SP1604AT8-E
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
RAV-SM1104ATP-E
RAV-SM1404ATP-E
RAV-SM1603AT-E
RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E
Wireless
Wired
Performance data with Super Digital Inverter / Series 4
SM_CTP + SP_ATP
Outdoor unit
RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1104AT8-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1404AT8-E
RAV-SP1604AT8-E
Indoor unit (Ceiling)
RAV-SM567CTP-E
RAV-SM807CTP-E
RAV-SM1107CTP-E
RAV-SM1107CTP-E
RAV-SM1407CTP-E
RAV-SM1407CTP-E
RAV-SM1607CTP-E
5,0
7,1
10,0
10,0
12,5
12,5
14,0
Cooling capacity
kW
Cooling range (min. - max.)
kW
Power input (min. - rated - max.)
kW
1,2 - 5,6
1,9 - 8,0
2,6 - 12,0
2,6 -12,0
2,6 - 14,0
2,6 - 14,0
2,6 - 16.0
0,21-1,37-2,26
0,30-1,86-2,88
0,64-2,45-3,70
0,66 - 2,37 - 3,81
0,64-3,90-4,47
0,66 - 3,72 - 4,85
0,66 - 4,50 - 6,33
EER
3,65
3,82
4,08
4,22
3,21
3,36
3,11
SEER
5,45
6,21
6,18
6,35
-
-
-
C
A
A++
A++
A++
-
-
-
C
321
400
567
551
-
-
-
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
kWh/a
C
Heating capacity
kW
5,6
8,0
11,2
11,2
14,0
14,0
16,0
Heating range (min. - max.)
kW
0,9 - 7,4
1,3 - 10,6
2,4 - 13,0
2,4-16,5
2,4 - 16,5
2,4-18,0
2,4-19,0
0,17-1,28-2,34
0,27-1,92-3,50
0,52-2,39-4,00
0,53-2,53-4,26
0,52-3,62-4,60
0,53-3,56-5,95
0,53-4,31-6,96
4,38
4,17
4,69
4,43
3,87
3,93
3,71
4,28
4,10
4,27
4,41
-
-
-
Power input (min. - rated - max.)
COP
kW
H
W/W
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
H
A+
A+
A+
A+
-
-
-
H
1765
2596
3801
3685
-
-
-
Performance data with Digital Inverter / Series 4
SM_CTP + SM_ATP
Outdoor unit
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
RAV-SM1104ATP-E
RAV-SM1404ATP-E
RAV-SP1603AT-E
Indoor unit (Ceiling)
RAV-SM567CTP-E
RAV-SM807CTP-E
RAV-SM1107CTP-E
RAV-SM1407CTP-E
RAV-SM1607CTP-E
Cooling capacity
kW
5,0
6,9
10,0
12,1
14,0
Cooling range (min. - max.)
kW
1,5 - 5,6
1,5 - 7,4
3,0 - 11,2
3,0 - 13,2
3,0 - 16,0
0,29-1,61-1,95
0,29-2,38-2,76
0,60-3,11-4,10
0,60-4,42-4,71
0,65-4,65-6,33
3,11
2,90
3,22
2,74
3,01
Power input (min. - rated - max.)
EER
kW
C
W/W
SEER
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
kWh/a
Heating capacity
kW
Heating range (min. - max.)
kW
Power input (min. - rated - max.)
kW
COP
5,41
5,62
5,79
-
-
C
A
A+
A+
-
-
C
324
429
604
-
-
5,3
7.7
11,2
12,8
16,0
H
W/W
Seasonal electricity consumption
kWh/a
1,5 - 9,0
3,0 - 12,5
3,0 - 16,0
3,0 - 18,0
0,29-2,12-3,20
0,60-2,94-4,10
0,65-3,43-4,60
0,65-4,61-6,89
3,90
3,62
3,81
3,73
3,47
4,21
4,01
4,27
-
-
H
A+
A+
A+
-
-
H
1562
2372
2489
-
-
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
1,5 - 6,3
0,29-1,36-2,40
Physical data Indoor unit
SM_CTP
Indoor unit
Air Flow (h/l)
m3/h - l/s
Sound pressure level (h-m-l)
dB(A)
RAV-SM567CTP-E
RAV-SM807CTP-E
RAV-SM1107CTP-E
RAV-SM1407CTP-E
RAV-SM1607CTP-E
900/540-250/150
1410/750-392/208
1860/1020-517/283
2040/1200-567/333
2040/1200-567/350
37-35-28
41-36-29
44-38-32
46-41-35
46-42-36
Sound power level (h-m-l)
dB(A)
52-50-43
56-51-44
59-53-47
61-56-50
61-57-51
Dimensions (HxWxD)
mm
235x950x690
235x1270x690
235x1586x690
235x1586x690
235x1586x690
Weight
kg
23
29
35
35
35
C = cooling mode
H = heating mode
h-m-l = high - medium - low speed
TOSHIBA | 73
RAV | Light Commercial
Comfort sleep
With its attractive and slim-line design, this high-wall is
suitable for offices, restaurants and other applications where
elegance is required.
Drain hose can be connected to both side of the unit, increasing the
installation flexibility and drain pipe length.
Wireless remote control with pre-set functions accessible with dedicated
buttons: hi-power mode, quiet mode, comfort sleep, eco-mode.
By pressing this button, starts
the OFF timer operation that
automatically adjusts the room
temperature and the fan speed.
Self cleaning feature to prevent mould formation on the heat exchanger
coils.
Auto louvre mode allows optimum and uniform air distribution.
HIGH - WALL
SM_KRT
INDOOR UNITS
RAV-SM566KRT-E
RAV-SM806KRT-E
74 | TOSHIBA
DI AND SDI INVERTER
REMOTE CONTROLS
OUTDOOR UNITS
RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E
Wireless
Wired
Performance data with Super Digital Inverter / Series 4
SM_6KRT + SP_ATP
Outdoor unit
RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E
Indoor unit
RAV-SM566KRT-E
RAV-SM806KRT-E
5,0
7,1
Cooling capacity
kW
Cooling range (min. - max.)
kW
Power input (min. - rated - max.)
kW
EER
C
W/W
SEER
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
kWh/a
1,2 - 5,6
1,9 - 8,0
0,21 - 1,44 -2,05
0,30 - 2,21 - 2,88
3,47
3,21
5,82
5,88
C
A+
A+
C
300
422
Heating capacity
kW
5,6
8,0
Heating range (min. - max.)
kW
0,9 - 7,3
1,3 - 10,6
0,17 - 1,50 - 2,57
0,27 - 2,34 - 3,87
3,73
3,42
4,01
3,87
Power input (min. - rated - max.)
COP
kW
H
W/W
SCOP (Average)
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
H
A+
A
H
2027
2534
Performance data with Digital Inverter / Series 4
SM_6KRT + SM_ATP
Outdoor unit
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
Indoor unit
RAV-SM566KRT-E
RAV-SM806KRT-E
5,0
6,7
Cooling capacity
kW
Cooling range (min. - max.)
kW
Power input
kW
EER
C
W/W
SEER
Energy efficiency class
Seasonal electricity consumption
kWh/a
1,5 - 5,6
1,5 - 7,0
0,30 - 1,66 - 1,86
0,31- 2,44 - 2,85
3,01
3,42
5,77
5,62
C
A+
A+
C
304
417
Heating capacity
kW
5,3
7,7
Heating range (min. - max.)
kW
1,5 - 6,3
1,5 - 9,0
Power input (min. - rated - max.)
kW
0,31 - 2.44 - 2,85
0,31 - 2,61 - 3,30
2,75
2,95
4,00
4,01
COP
H
W/W
SCOP(Average)
Energy efficiency class (Average)
Seasonal electricity consumption
kWh/a
H
A+
A+
H
1539
2198
Physical data Indoor unit
SM_6KRT
Indoor unit
RAV-SM566KRT-E
RAV-SM806KRT-E
840/660 - 233/183
1020/660 - 283/183
42-39-36
47-41-36
Air Flow (h/l)
m3/h - l/s
Sound pressure level (h-m-l)
dB(A)
Sound power level (h-m-l)
dB(A)
57-54-51
62-56-51
Dimensions (HxWxD)
mm
320x1050x228
320x1050x228
Weight
kg
12
12
C = cooling mode
H = heating mode
h-m-l = high - medium - low speed
TOSHIBA | 75
RAV | Light Commercial
Air Temperature
sensor
Enables connection of 3rd Party Air Handling Units (with a DX
Coil) to TOSHIBA LC Outdoor units, (DI, SDI and DI-Big).
Extended 5 meters sensor leads
pre-fitted to improve installation
time and flexibility.
Universal Interface with a wide range of Cooling Capacities (4.6kW to
27.0kW).
Control achieved using a standard Toshiba remote controller, not supplied
with this kit.
Set by DN Code adjustment during installation.
Relay isolated inputs to prevent accidental wiring errors damaging the PCB.
Input/output signal avialable: Operation output, AC Fan Motor output,
alarm output, external ON/OFF input, safety cut out input.
AIR HANDLING UNIT
DX C O I L
INDOOR UNITS
76 | TOSHIBA
OUTDOOR UNITS
CONNECTION KIT
Performance data
DX Controller unit
RAVOutdoor Unit Cooling Capacity
DXC010
DXC010
DXC010
DXC010
DXC010
DXC010
DXC010
2 HP
3 HP
4 HP
5 HP
6 HP
8 HP
10 HP
RAV-SM1104ATP-E
RAV-SM1404ATP-E
RAV-SM1603AT-E
RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2804AT8-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1104AT8-E
RAV-SP1404AT8-E
12,6 - 14,0 - 16,0
14,1 - 20,0 - 22,4
20,1 - 23,0 - 27,0
14,1 - 16,0 - 19,0
16,1 - 22,4 - 25,0
22,5 - 27,0 - 31,5
DI
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
SDI
RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E
Cooling capacity (min-rated*-max) DI
kW
4,1 - 5,3 - 5,6
5,4 - 7,1 - 7,4
7,2 - 10,0 - 11,2
10,1 - 12,5 - 13,2
Cooling capacity (min-rated*-max) SDI
kW
4,1 - 5,3 - 5,6
5,4 - 7,1 - 8,0
7,2 - 10,0 - 12,0
10,1 - 12,5 - 14,0
Heating capacity (min-rated*-max) DI
kW
4,6 - 5,6 - 6,3
7,5 - 8,0 - 9,0
8,1 - 11,2 - 12,5
11,3 - 14,0 - 16,0
Heating capacity (min-rated*-max) SDI
kW
4,6 - 5,6 - 7,4
7,5 - 8,0 - 10,6
8,1 - 11,2 - 13,0
11,3 - 14,0 - 16,5
m3/h - l/s
720 - 900 - 1080
1060 - 1320 - 1580
1280 - 1600 - 1920
1680 - 2100 - 2520
1850 - 2800 - 3740
2880 - 3600 - 4320
3360 - 4200 - 5040
dm3
0,8 - 1,1
1,0 - 1,4
1,5 - 2,1
1,7 - 2,7
1,7 - 3,2
3,0 - 4,2
3,0 - 5,4
RANGE
AHU Air Volume (min-rated*-max)
Coil Internal Volume (min-max)
RAV-SP1604AT8-E
Physical data
DX Controller unit
Dimensions (HxWxD)
RAV-
DXC010
mm
400x300x150
Weight
kg
10
Operating range - Cooling coil "Air on" temp
°C
15°CWB÷24°CWB
°C
15°CDB÷28°CDB
V-ph-Hz
220/240-1-50
Operating range - Heating coil "Air on" temp
Power supply
Cooling and heating output figures are based on calculations and "general" test data. All figures are to taken as approximations. The properties of the third party CX Coll will have an affect on the performance of the outdoor units.
All capacity data shown is based on the following Rated Conditions:• Cooling (Rated): Indoor air temperature 27 °C DB/19°C WB, Outdoor air temperature: 35°C DB
• Heating (Rated): Indoor air temperature 20°C DB, Outdoor air temperature: 7 °C DB/6°C WB.
Cooling Mode Coil “Air On” Temp : Minimum 15°CWB (18°CDB) / Maximum 24°CWB (32°CDB)
Air temperatures flowing across the coil below this level, can in some circumstances, cause icing and freezing issues with the coil and eventually forcing the system to shut down and also be detrimental to the outdoor unit itself.
Heating Mode Coil “Air On” Temp : Minimum 15°CDB / Maximum 28°CDB
In the reverse cycle mode when the outdoor unit is producing hot gas, the coil in the AHU is effectively the condenser. Air temperatures flowing across the coil below this level, can cause over condensing of the refrigerant.
This can result in liquid being returned to the compressor which will cause a mechanical failure of the outdoor unit. Low air temperatures will also cause the unit to use it's defrost mode more often.
Fresh Air Intake
If you wish to use Fresh Air which is outside of these Coil “Air On” limits it has to either be pre-conditioned by other equipment, or mixed with return air (or a combination of both) so that it remains inside these limits, in order to ensure reliable
operation.
Automatic Mode
Please be aware that frequent mode changes could occur when using Automatic mode.
TA sensor
The TA sensor should be positioned in the return air duct. In case, it's not representative enough of the occupants area temperature, remote temperature sensor TCB-TC21LE2 should be used in the room.
AHU DX Controller
Piping
Outdoor Unit
Air Handling Unit (field supplied)
Controller
Controller
Indoor Unit
TOSHIBA | 77
RAV | Light Commercial
The door air curtain is used to separate one environment from
another. It creates a "curtain" of moving air that is blown over
the opening of a doorway. This invisible "wall" barrier will not
allow air to flow through it.
The main advantages of this units are:
Energy savings - stops drafts and reduces infiltration of outdoor air into
heated or air conditioned areas.
Working principle
This air is accelerated and forced
through a narrow discharge along
the length of the air curtain
creating a laminar airflow.
AIR CURTAIN
Comfort - protects people indoor (employee and customers) by preventing
cold or heat to flow indoor at door openings and at the same time keep
the conditioned air inside the building from escaping.
Increase safety - allow easy access to door opening while preventing the
flow of undesired smells and blocking the passage of small insects.
DI AND SDI INVERTER
OUTDOOR UNITS
78 | TOSHIBA
Air Curtain Free-Hanging unit (CH)
Outdoor Sizing hp
Heating Capacity
kW
Air flow rate m3/h
Power Input
Fan only kW
Door Width mm
Max Door Height m
RAV-CT100CH-L
3
8
2100
0,82
1000
3,2
57
55
RAV-CT100CH-M
3
8
1520
0,56
1000
3.0
54
54
56
Model Code
Unit Weight kg
Sound Pressure
dBA
RAV-CT150CH-L
4
11,2
2800
1,11
1500
3,2
87
RAV-CT150CH-M
4
11,2
2280
0,74
1500
3.0
85
55
RAV-CT200CH-L
5
14
4200
1,64
2000
3,2
117
57
RAV-CT200CH-M
5
14
3040
0,93
2000
3.0
115
56
RAV-CT250CH-L
6
16
4900
1,92
2500
3,2
149
58
RAV-CT250CH-M
6
16
3800
1,11
2500
3.0
147
57
Door Width mm
Max Door Height m
Unit Weight kg
Sound Pressure
dBA
Air Curtain Cassette unit (UH)
Outdoor Sizing hp
Heating Capacity
kW
Air flow rate m3/h
Power Input
Fan only kW
RAV-CT100UH-L
3,0
8,0
2100
0,82
1000
3,2
52
55
RAV-CT100UH-M
3,0
8,0
1520
0,56
1000
3,0
49
54
56
Model Code
RAV-CT150UH-L
4,0
11,2
2800
1,11
1500
3,2
107
RAV-CT150UH-M
4,0
11,2
2280
0,74
1500
3,0
105
55
RAV-CT200UH-L
5,0
14,0
4200
1,64
2000
3,2
113
57
RAV-CT200UH-M
5,0
14,0
3040
0,93
2000
3,0
111
56
RAV-CT250UH-L
6,0
16,0
4900
1,92
2500
3,2
137
58
RAV-CT250UH-M
6,0
16,0
3800
1,11
2500
3,0
135
57
Door Width mm
Max Door Height m
Unit Weight kg
Sound Pressure
dBA
Air Curtain Built-in unit (BH)
Outdoor Sizing hp
Heating Capacity
kW
Air flow rate m3/h
Power Input
Fan only kW
RAV-CT100BH-L
3,0
8,0
2100
0,82
1000
3,2
80
55
RAV-CT100BH-M
3,0
8,0
1520
0,56
1000
3,0
77
54
56
Model Code
RAV-CT150BH-L
4,0
11,2
2800
1,11
1500
3,2
115
RAV-CT150BH-M
4,0
11,2
2280
0,74
1500
3,0
113
55
RAV-CT200BH-L
5,0
14,0
4200
1,64
2000
3,2
145
57
RAV-CT200BH-M
5,0
14,0
3040
0,93
2000
3,0
143
56
RAV-CT250BH-L
6,0
16,0
4900
1,92
2500
3,2
187
58
RAV-CT250BH-M
6,0
16,0
3800
1,11
2500
3,0
185
57
Outdoor units combination
Door Width (mm)
Max Door Height (m)
DI - Single phase
SDI- Single phase
SDI - Three phases
RAV-CT100**-L
1000
3,2
RAV-SM804ATP-E
RAV-SP804ATP-E
-
RAV-CT100**-M
1000
3,0
RAV-SM804ATP-E
RAV-SP804ATP-E
-
RAV-CT150**-L
1500
3,2
RAV-SM1104ATP-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1104AT8-E
Model Code (CH / UH / BH)
RAV-CT150**-M
1500
3,0
RAV-SM1104ATP-E
RAV-SP1104AT-E
RAV-SP1104AT8-E
RAV-CT200**-L
2000
3,2
RAV-SM1404ATP-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1404AT8-E
RAV-SP1404AT-E
RAV-SP1404AT8-E
RAV-CT200**-M
2000
3,0
RAV-SM1404ATP-E
RAV-CT250**-L
2500
3,2
RAV-SM1603AT-E
RAV-SP1604AT8-E
RAV-CT250**-M
2500
3,0
RAV-SM1603AT-E
RAV-SP1604AT8-E
TOSHIBA | 79
RAV | Light Commercial
With these kits is possible to connect more than one indoor
unit of the same size and capacity to a single outdoor unit in
order to improve the air distribution in a large zone.
One unit is designated as the master unit which manage the
room temperaturereference for the other indoor units.
The indoor units should be installed in the same room,
operate simultaneously and share a single controller.
Precise capacity control in all conditions.
Ideal for large shops, open-plan offices and other similar application.
User friendly controls.
SDI
DI
BIG DI
TWIN
TRIPLE
DOUBLE TWIN
Twinning requires a connection kit that includes an electromagnetic noise
filter and pipe joint.
Triple combination requires a piping connection kit to optimize refrigerant
flow.
The branching kits operates with all light commercial indoor units.
Check the matching table below for the allowed size/units combinations.
BRANCHING
KITS
Twin split
Double twin split
All branching kits
must be used
with the same type
of indoor unit
80 | TOSHIBA
TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN
Triple split
Cooling
Twin split SDI_P
capacity
Indoor unit model
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSP1104AT-E
Indoor unit
RAVSM564UTP-E
4-way cassette
SP1104AT8-E
4-way cassette
Power
input
kW
EER
SEER
Energy
class
2,21
4,52
6,60
A++
2,37
4,22
6,57
A++
2,6 - 14,0
3,16
3,96
-
-
12,5
2,6 - 14,0
3,46
3,61
-
-
14,0
2,6 - 16,0
4,49
3,12
-
-
1,9 - 8,0
2,21
3,21
5,6
A+
2,6 - 12,0
2,67
3,75
5,67
A+
2,6 - 12,0
2,79
3,58
5,64
A+
1,9 - 8,0
2,06
3,45
5,88
A+
10,0
2,6 - 12,0
2,64
3,79
5,65
A+
A+
HP
4
nominal
kW
10,0
min. - max.
kW
2,6 - 12,0
SM564UTP-E
4
10,0
2,6 - 12,0
SP1404AT-E
SM804UTP-E
5
12,5
4-way cassette
SP1404AT8-E
SM804UTP-E
5
4-way cassette
SP1604AT8-E
SM804UTP-E
6
Compact 4-way cassette
SP804ATP-E
SM404MUT-E
3
7,1
Compact 4-way cassette
SP1104AT-E
SM564MUT-E
4
10,0
Compact 4-way cassette
SP1104AT8-E
SM564MUT-E
4
10,0
Ducted
SP804ATP-E
SM406BTP-E
3
7,1
Ducted
SP1104AT-E
SM566BTP-E
4
Ducted
SP1104AT8-E
SM566BTP-E
4
10,0
2,6 - 12,0
2,64
3,79
5,65
Ducted
SP1404AT-E
SM806BTP-E
5
12,5
2,6 - 14,0
3,83
3,26
-
-
Ducted
SP1404AT8-E
SM806BTP-E
5
12,5
2,6 - 14,0
3,86
3,24
-
-
Ducted
SP1604AT8-E
SM806BTP-E
6
14,0
2,6 - 16,0
4,65
3,01
-
-
Slim duct
SP804ATP-E
SM404SDT-E
3
7,1
1,9 - 8,0
2,21
3,21
5,38
A
Slim duct
SP1104AT-E
SM564SDT-E
4
10,0
2,6 - 12,0
2,77
3,61
5,6
A+
Slim duct
SP1104AT8-E
SM564SDT-E
4
10,0
2,6 - 12,0
2,79
3,58
5,55
A
Ceiling
SP1104AT-E
SM567CTP-E
4
10,0
2,6 - 12,0
2,45
4,08
6,18
A++
Ceiling
SP1104AT8-E
SM567CTP-E
4
10,0
2,6 - 12,0
2,37
4,22
6,35
A++
Ceiling
SP1404AT-E
SM807CTP-E
5
12,5
2,6 - 14,0
3,9
3,21
-
-
Ceiling
SP1404AT8-E
SM807CTP-E
5
12,5
2,6 - 14,0
3,72
3,36
-
-
Ceiling
SP1604AT8-E
SM807CTP-E
6
14,0
2,6 - 16,0
4,5
3,11
-
-
High-wall
SP1104AT-E
SM566KRT-E
4
10,0
2,6 - 12,0
2,77
3,61
5,6
A+
High-wall
SP1104AT8-E
SM566KRT-E
4
10,0
2,6 - 12,0
2,92
3,42
5,51
A
High-wall
SP1404AT-E
SM806KRT-E
5
12,3
2,6 - 13,5
3,88
3,17
-
-
High-wall
SP1404AT8-E
SM806KRT-E
5
12,3
2,6 - 13,5
4,00
3,08
-
-
High-wall
SP1604AT8-E
SM806KRT-E
6
14,0
2,6 - 16,0
5,10
2,75
-
-
Power
input
kW
COP
SCOP
Energy
class
Heating
Twin split SDI_P
capacity
Indoor unit model
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSP1104AT-E
Indoor unit
RAVSM564UTP-E
HP
4
nominal
kW
11,2
min. - max.
kW
2,4 - 13,0
4-way cassette
SP1104AT8-E
2,34
4,79
4,28
A+
SM564UTP-E
4
11,2
2,4 - 15,6
2,42
4,63
4,28
4-way cassette
A+
SP1404AT-E
SM804UTP-E
5
14,0
2,4 - 16,5
3,21
4,36
-
4-way cassette
-
SP1404AT8-E
SM804UTP-E
5
14,0
2,4 - 18,0
3,42
4,09
-
-
4-way cassette
SP1604AT8-E
SM804UTP-E
6
16,0
2,4 - 19,0
4,30
3,72
-
-
Compact 4-way cassette
SP804ATP-E
SM404MUT-E
3
8,0
1,3 - 10,6
2,16
3,70
3,86
A
Compact 4-way cassette
SP1104AT-E
SM564MUT-E
4
11,2
2,4 - 13,0
2,67
4,19
3,9
A
Compact 4-way cassette
SP1104AT8-E
SM564MUT-E
4
11,2
2,4 - 14,0
2,67
4,19
3,9
A
A+
Ducted
SP804ATP-E
SM406BTP-E
3
8,0
1,3 - 10,6
2,21
3,62
4,00
Ducted
SP1104AT-E
SM566BTP-E
4
11,2
2,4 - 13,0
2,77
4,04
3,87
A
Ducted
SP1104AT8-E
SM566BTP-E
4
11,2
2,4 - 15,6
2,77
4,04
3,87
A
Ducted
SP1404AT-E
SM806BTP-E
5
14,0
2,4 - 16,5
3,67
3,81
-
-
Ducted
SP1404AT8-E
SM806BTP-E
5
14,0
2,4 - 18,0
3,67
3,81
-
-
Ducted
SP1604AT8-E
SM806BTP-E
6
16,0
2,4 - 19,0
4,60
3,48
-
-
Slim duct
SP804ATP-E
SM404SDT-E
3
8,0
1,3 - 10,6
2,16
3,70
3,88
A
Slim duct
SP1104AT-E
SM564SDT-E
4
11,2
2,4 - 13,0
2,67
4,19
3,84
A
Slim duct
SP1104AT8-E
SM564SDT-E
4
11,2
2,4 - 14,0
2,67
4,19
3,84
A
Ceiling
SP1104AT-E
SM567CTP-E
4
11,2
2,4 - 13,0
3,7
4,69
4,27
A+
Ceiling
SP1104AT8-E
SM567CTP-E
4
11,2
2,4 - 14,0
3,81
4,43
4,41
A+
Ceiling
SP1404AT-E
SM807CTP-E
5
14,0
2,4 - 16,5
4,47
3,87
-
-
Ceiling
SP1404AT8-E
SM807CTP-E
5
14,0
2,4 - 18,0
4,85
3,93
-
-
Ceiling
SP1604AT8-E
SM807CTP-E
6
16,0
2,4 - 19,0
6,33
3,71
-
-
High-wall
SP1104AT-E
SM566KRT-E
4
11,2
2,4 - 13,0
2,80
4,00
3,87
A
A
High-wall
SP1104AT8-E
SM566KRT-E
4
11,2
2,4 - 14,0
2,85
3,93
3,87
High-wall
SP1404AT-E
SM806KRT-E
5
14,0
2,4 - 16,5
3,83
3,66
-
-
High-wall
SP1404AT8-E
SM806KRT-E
5
14,0
2,4 - 18,0
3,88
3,61
-
-
High-wall
SP1604AT8-E
SM806KRT-E
6
16,0
2,4 - 19,0
4,88
3,28
-
-
TOSHIBA | 81
RAV | Light Commercial
Cooling
Twin split DI_P
capacity
Indoor unit model
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSM1104ATP-E
Indoor unit
RAVSM564UTP-E
4-way cassette
SM1404ATP-E
4-way cassette
Compact 4-way cassette
Power
input
kW
SEER
Energy
class
3.31
5,72
A+
2.80
5,25
A
EER
HP
4
nominal
kW
10,0
min. - max.
kW
3,0 - 11,2
3.02
SM804UTP-E
5
12,0
3,0 - 13,2
4.29
SM1603AT-E
SM804UTP-E
6
14,0
3,0 - 16,0
4,49
3,12
-
-
SM1104ATP-E
SM564MUT-E
4
10,0
3,0 - 11,2
3.16
3.16
5,04
B
B
Ducted
SM1104ATP-E
SM566BTP-E
4
10,0
3,0 - 11,2
3.14
3.18
4,99
Ducted
SM1404ATP-E
SM806BTP-E
5
12.1
3,0 - 13,2
4.42
2.74
-
-
Ducted
SM1603AT-E
SM806BTP-E
6
14,0
3,0 - 16,0
5,13
2,73
-
-
Slim duct
SM1104ATP-E
SM564SDT-E
4
10,0
3,0 - 11,2
3.18
3.14
5,09
B
Ceiling
SM1104ATP-E
SM567CTP-E
4
10,0
3,0 - 11,2
3.11
3.22
5,70
A+
Ceiling
SM1404ATP-E
SM807CTP-E
5
12.1
3,0 - 13,2
4.42
2.74
-
-
Ceiling
SM1603AT-E
SM807CTP-E
6
14,0
3,0 - 16,0
4.65
3.01
-
A
High-wall
SM1104ATP-E
SM566KRT-E
4
10,0
3,0 - 11,2
3.13
3.19
5,13
High-wall
SM1404ATP-E
SM806KRT-E
5
12,1
3,0 - 13,0
4.71
2.57
-
-
High-wall
SM1603AT-E
SM806KRT-E
6
14,0
3,0 - 16,0
5.10
2.75
-
-
Power
input
kW
COP
SCOP
Energy
class
Heating
Twin split DI_P
capacity
Indoor unit model
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSM1104ATP-E
Indoor unit
RAVSM564UTP-E
HP
4
nominal
kW
11,2
min. - max.
kW
3,0 - 13,0
4-way cassette
SM1404ATP-E
2,93
3,82
4,28
A+
SM804UTP-E
5
12.8
3,0 - 16,0
3.40
3.76
4,19
4-way cassette
A+
SM1603AT-E
SM804UTP-E
6
16,0
3,0 - 18,0
4,43
3,61
-
Compact 4-way cassette
-
SM1104ATP-E
SM564MUT-E
4
11,2
3,0 - 13,0
2.99
3.75
4,17
A+
A+
Ducted
SM1104ATP-E
SM566BTP-E
4
11,2
3,0 - 12,5
2.99
3.75
4,14
Ducted
SM1404ATP-E
SM806BTP-E
5
12.8
3,0 - 16,0
3.55
3.61
-
-
Ducted
SM1603AT-E
SM806BTP-E
6
16,0
3,0 - 18,0
4.69
3.41
-
-
Slim duct
SM1104ATP-E
SM564SDT-E
4
11,2
3,0 - 12,5
2.99
3.75
4,16
A+
Ceiling
SM1104ATP-E
SM567CTP-E
4
11,2
3,0 - 12,5
2.94
3.81
4,27
A+
Ceiling
SM1404ATP-E
SM807CTP-E
5
12.8
3,0 - 16,0
3.43
3.73
-
-
Ceiling
SM1603AT-E
SM807CTP-E
6
16,0
3,0 - 18,0
4.61
3.47
-
-
High-wall
SM1104ATP-E
SM566KRT-E
4
11,2
3,0 - 12,5
4.10
3.75
4,18
A+
High-wall
SM1404ATP-E
SM806KRT-E
5
14,0
3,0 - 16,0
4,24
3.37
-
-
High-wall
SM1603AT-E
SM806KRT-E
6
16,0
3,0 - 18,0
4,98
3.21
-
-
Cooling
Twin split Big DI_P
capacity
Indoor unit model
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSM2244AT8-E
Indoor unit
RAVSM1104UTP-E
4-way cassette
SM2804AT8-E
SM1404UTP-E
Ducted
SM2244AT8-E
SM1106BTP-E
Ducted
SM2804AT8-E
SM1406BTP-E
Ceiling
SM2244AT8-E
SM1107CTP-E
Ceiling
SM2804AT8-E
SM1407CTP-E
Heating
HP
8
nominal
kW
20,0
min. - max.
kW
9,8 - 22,4
10
23,0
9,8 - 27,0
8
20,0
10
23,0
8
EER
6,24
3,21
8,19
2,81
9,8 - 22,4
7,12
2,81
9,8 - 27,0
9,55
2,41
20,0
9,8 - 22,4
7,12
2,81
10
23,0
9,8 - 27,0
9,55
2,41
min. - max.
kW
9,8 - 25,0
Power
input
kW
COP
5,82
3,85
Twin split Big DI_P
capacity
Indoor unit model
Power
input
kW
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSM2244AT8-E
Indoor unit
RAVSM1104UTP-E
HP
8
nominal
kW
22,4
4-way cassette
SM2804AT8-E
SM1404UTP-E
10
27,0
9,8 - 31,5
7,48
3,61
Ducted
SM2244AT8-E
SM1106BTP-E
8
22,4
9,8 - 25,0
6,40
3,50
Ducted
SM2804AT8-E
SM1406BTP-E
10
27,0
9,8 - 31,5
7,92
3,41
Ceiling
SM2244AT8-E
SM1107CTP-E
8
22,4
9,8 - 25,0
6,40
3,50
Ceiling
SM2804AT8-E
SM1407CTP-E
10
27,0
9,8 - 31,5
7,92
3,41
82 | TOSHIBA
Cooling
Triple split SDI_P
Indoor unit model
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSP1604AT8-E
Indoor unit
RAVSM564UTP-E
Compact 4-way cassette
SP1604AT8-E
SM564MUT-E
capacity
Power
input
kW
EER
Energy
class
HP
6
nominal
kW
14,0
min. - max.
kW
2,6 - 16,0
4,49
3,12
-
6
14,0
2,6 - 16,0
4,99
2,81
-
Ducted
SP1604AT8-E
SM566BTP-E
6
14,0
2,6 - 16,0
4,65
3,01
-
Slim duct
SP1604AT8-E
SM564SDT-E
6
14,0
2,6 - 16,0
4,99
2,81
-
Ceiling
SP1604AT8-E
SM567CTP-E
6
14,0
2,6 - 16,0
4.50
3.11
-
High-wall
SP1604AT8-E
SM566KRT-E
6
14,0
2,6 - 16,0
5,10
2,75
-
Heating
Triple split SDI_P
Power
input
kW
COP
Energy
class
capacity
Indoor unit model
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSP1604AT8-E
Indoor unit
RAVSM564UTP-E
Compact 4-way cassette
SP1604AT8-E
SM564MUT-E
HP
6
nominal
kW
16,0
min. - max.
kW
2,4 - 19,0
6
16,0
2,4 - 19,0
4,30
3,72
-
4,60
3,48
-
Ducted
SP1604AT8-E
SM566BTP-E
6
16,0
2,4 - 19,0
4,60
3,48
-
Slim duct
SP1604AT8-E
SM564SDT-E
6
16,0
2,4 - 19,0
4,60
3,48
-
Ceiling
SP1604AT8-E
SM567CTP-E
6
16,0
2,4 - 19,0
4.31
3.71
-
High-wall
SP1604AT8-E
SM566KRT-E
6
16,0
2,4 - 19,0
4,88
3,28
-
min. - max.
kW
3,0 - 16,0
Power
input
kW
EER
Energy
class
3,0 - 16,0
Cooling
Triple split DI_P
Indoor unit model
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSM1603AT-E
Indoor unit
RAVSM564UTP-E
HP
6
nominal
kW
14,0
Compact 4-way cassette
SM1603AT-E
SM564MUT-E
6
14,0
capacity
4,49
3,12
-
4,99
2,81
-
Ducted
SM1603AT-E
SM564BTP-E
6
14,0
3,0 - 16,0
5,12
2,73
-
Ducted
SM1603AT-E
SM566BTP-E
6
14,0
3,0 - 16,0
5,13
2,73
-
Slim duct
SM1603AT-E
SM564SDT-E
6
14,0
3,0 - 16,0
4,99
2,81
-
Ceiling
SM1603AT-E
SM567CT-E
6
14,0
3,0 - 16,0
4.65
3.01
-
High-wall
SM1603AT-E
SM566KRT-E
6
14,0
3,0 - 16,0
5,10
2,75
-
Heating
Triple split DI_P
Power
input
kW
COP
Energy
class
4,43
3,61
-
4,69
3,41
-
capacity
Indoor unit model
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSM1603AT-E
Indoor unit
RAVSM564UTP-E
Compact 4-way cassette
SM1603AT-E
SM564MUT-E
HP
6
nominal
kW
16,0
min. - max.
kW
3,0 - 18,0
6
16,0
3,0 - 18,0
Ducted
SM1603AT-E
SM564BTP-E
6
16,0
3,0 - 18,0
4,69
3,41
-
Ducted
SM1603AT-E
SM566BTP-E
6
16,0
3,0 - 18,0
4,69
3,41
-
Slim duct
SM1603AT-E
SM564SDT-E
6
16,0
3,0 - 18,0
4,69
3,41
-
Ceiling
SM1603AT-E
SM567CT-E
6
16,0
3,0 - 18,0
4.61
3.47
-
High-wall
SM1603AT-E
SM566KRT-E
6
16,0
3,0 - 18,0
4,98
3,21
-
TOSHIBA | 83
RAV | Light Commercial
Cooling
Triple split Big-DI_P
Indoor unit model
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSM2244AT8-E
Indoor unit
RAVSM804UTP-E
4-way cassette
SM2804AT8-E
SM804UTP-E
capacity
HP
8
nominal
kW
20,0
min. - max.
kW
9,8 - 22,4
10
23,0
9,8 - 27,0
Power
input
kW
EER
6,24
3,21
8,19
2,81
2,81
Ducted
SM2244AT8-E
SM806BTP-E
8
20,0
9,8 - 22,4
7,12
Ducted
SM2804AT8-E
SM806BTP-E
10
23,0
9,8 - 27,0
9,55
2,41
Ceiling
SM2244AT8-E
SM807CTP-E
8
20,0
9,8 - 22,4
7,12
2,81
Ceiling
SM2804AT8-E
SM807CTP-E
10
23,0
9,8 - 27,0
9,55
2,41
High-wall
SM2244AT8-E
SM806KRT-E
8
20,0
9,8 - 22,4
7,12
2,81
High-wall
SM2804AT8-E
SM806KRT-E
10
23,0
9,8 - 27,0
9,55
2,41
Heating
Triple split Big-DI_P
Power
input
kW
COP
5,82
3,85
capacity
Indoor unit model
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSM2244AT8-E
Indoor unit
RAVSM804UTP-E
HP
8
nominal
kW
22,4
min. - max.
kW
9,8 -25,0
4-way cassette
SM2804AT8-E
SM804UTP-E
10
27,0
9,8 -31,5
7,48
Ducted
SM2244AT8-E
3,61
SM806BTP-E
8
22,4
9,8 -25,0
6,40
3,50
Ducted
SM2804AT8-E
SM806BTP-E
10
27,0
9,8 -31,5
7,92
3,41
Ceiling
SM2244AT8-E
SM807CTP-E
8
22,4
9,8 -25,0
6,40
3,50
Ceiling
SM2804AT8-E
SM807CTP-E
10
27,0
9,8 -31,5
7,92
3,41
High-wall
SM2244AT8-E
SM806KRT-E
8
22,4
9,8 -25,0
6,40
3,50
High-wall
SM2804AT8-E
SM806KRT-E
10
27,0
9,8 -31,5
7,92
3,41
Cooling
Double twin split Big DI
Power
input
kW
EER
capacity
Indoor unit model
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSM2244AT8-E
Indoor unit
RAVSM564UTP-E
4-way cassette
SM2804AT8-E
SM804UTP-E
HP
8
nominal
kW
20,0
min. - max.
kW
9,8 - 22,4
10
23,0
9,8 - 27,0
6,24
3,21
8,19
2,81
Compact 4-way cassette
SM2244AT8-E
SM564MUT-E
8
20,0
9,8 - 22,4
7,12
2,81
Ducted
SM2244AT8-E
SM566BTP-E
8
20,0
9,8 - 22,4
7,12
2,81
Ducted
SM2804AT8-E
SM806BTP-E
10
23,0
9,8 - 27,0
9,55
2,41
Slim duct
SM2244AT8-E
SM564SDT-E
8
20,0
9,8 - 22,4
7,12
2,81
2,81
Ceiling
SM2244AT8-E
SM567CTP-E
8
20,0
9,8 - 22,4
7,12
Ceiling
SM2804AT8-E
SM807CTP-E
10
23,0
9,8 - 27,0
9,55
2,41
High-wall
SM2244AT8-E
SM566KRT-E
8
20,0
9,8 - 22,4
7,12
2,81
High-wall
SM2804AT8-E
SM806KRT-E
10
23,0
9,8 - 27,0
9,55
2,41
Heating
Double twin split Big DI
Indoor unit model
Indoor unit
RAVSM564UTP-E
min. - max.
kW
9,8 - 25,0
COP
HP
8
nominal
kW
22,4
Power
input
kW
4-way cassette
Outdoor unit
RAVSM2244AT8-E
5,82
3,85
4-way cassette
SM2804AT8-E
SM804UTP-E
10
27,0
9,8 - 31,5
7,48
3,61
Compact 4-way cassette
SM2244AT8-E
SM564MUT-E
8
22,4
9,8 - 25,0
6,40
3,50
Ducted
SM2244AT8-E
SM566BTP-E
8
22,4
9,8 - 25,0
6,40
3,50
Ducted
SM2804AT8-E
SM806BTP-E
10
27,0
9,8 - 31,5
7,92
3,41
Slim duct
SM2244AT8-E
SM564SDT-E
8
22,4
9,8 - 25,0
6,40
3,50
Ceiling
SM2244AT8-E
SM567CTP-E
8
22,4
9,8 - 25,0
6,40
3,50
Ceiling
SM2804AT8-E
SM807CTP-E
10
27,0
9,8 - 31,5
7,92
3,41
High-wall
SM2244AT8-E
SM566KRT-E
8
22,4
9,8 - 25,0
6,40
3,50
High-wall
SM2804AT8-E
SM806KRT-E
10
27,0
9,8 - 31,5
7,92
3,41
capacity
84 | TOSHIBA
THE BUSINESS SOLUTIONS
VRF technology offers the best solution for large commercial and industrial buildings, including hotels, hospitals, leisure
and shopping centers.
The dual inverter compressor guarantees high efficiency levels, operating flexibility and reduced maintenance
requirements.
Moreover, the wide range of indoor units makes VRF system the most flexible choice to satisfy any kind of requirement
and to be ideal for many installations.
With the innovative and sophisticated Toshiba technology and the use of 3
compressors and 3 inverter SMMSi systems ensures extraordinary flexibility in any
application.
The SMMSi offers innovations in energy savings with highly efficient DC twin rotary
compressors and advanced vector-controlled inverters boasting higher COP at 50%
partial load.
The Toshiba MiNi-SMMS is a small VRF system suitable for both commercial
applications and more private spaces. Great flexibility and control power are combined
in a VRF system, which is small and compact enough to fit a balcony.
It managed to bridge the gap between the versatile Multi-Split Systems and the larger
capacity of the SMMSi.
New Toshiba three-pipe VRF Super Heat Recovery Multi System (SHRM-i) delivers
simultaneously cooling and heating to different zones or rooms and has exceptional
energy efficiency.
Its compact flow selector enables the system to heat and cool simultaneously and can
be used in restricted spaces.
Four outdoor unit model line-up that can be installed in 18 different combinations up
to a capacity of 42 HP.
Μini SMMS / SMMSi / SHRMi
Inverter Multi Variable Refrigerant Flow Systems
Industry leading energy savings
• Precision is our top priority
• Silence is golden
• Accurate refrigerant flow
For more details please contact at AHI CARRIER S.E.E.
86 | TOSHIBA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages