C40
C40
OWNER’S MANUAL
2-9
BETRIEBSANLEITUNG
10 - 19
MODE D’EMPLOI
20 - 29
HANDLEIDING
30 - 38
MANUALE D’USO
39 - 47
MANUAL DEL USUARIO
48 - 56
BRUKSANVISNING
57 - 65
KÄYTTÖOHJE
66 - 74
Serial number
Seriennummer
Numero de serie
Serienummer
Numero di serie
Nòmero de serie
Seriennummer
Sarjanumero
www.tunturi.com
O
W
N
E
R ’
S
M
A
N
U
A
L
als ouder of verantwoordelijke rekening houden met
de lichamelijke en psychische ontwikkeling en vooral
de aard van het kind. Vertel kinderen duidelijk hoe de
trainer moet worden gebruikt en houd toezicht. De
trainer is geen geval bedoeld als speelgoed.
•Controleer voor de training of het apparaat goed
functioneert. Train nooit op een defect apparaat.
•De trainer mag uitsluitend door één persoon tegelijk
gebruikt worden.
•Pak bij het op- en afstappen de vaste handsteun vast.
•Draag tijdens de training de juiste kleding en geschikte
schoenen.
•Gebruik de trainer alleen als alle afschermingen en
omkastingen geplaatst zijn.
•Voer alleen die onderhoudsverrichtingen en afstellingen
uit die in deze handleiding beschreven zijn. Volg de
onderhoudsinstructies van de handleiding nauwkeurig
op.
•Gebruik de trainer uitsluitend voor het doel waarvoor
deze is gemaakt en zoals hierna beschreven wordt.
•Zorg ervoor dat de monitor niet met water in aanraking
komt. Veeg de monitor altijd af met een zachte en
absorberende doek als er zweetdruppels op gevallen
zijn. Reinig de monitor niet met oplosmiddelen.
•Druk op de toetsen met uw vingertoppen; nagels
kunnen de toetsmembranen beschadigen.
•Houd de monitor uit de zon; door zonlicht kunnen
kleuren van de monitor verbleken.
•De trainer is geschikt voor personen met een
lichaamsgewicht tot maximaal 135 kg.
•Nadere informatie over de garantie op uw
trainingstoestel vindt u in het bijgesloten garantieboekje.
De garantie vervalt bij schade ontstaan tijdens de
verzending of door het niet volgen van de in deze
handleiding gegeven instructies betreffende het
monteren, afstellen en onderhoud van het apparaat.
nederlands
INHOUD
OPMERKINGEN EN ADVIEZEN
HET MONTEREN
CONDITIETRAINEN
MONITOR
ONDERHOUD
VERPLAATSEN
TECHNISCHE GEGEVENS
30
31
31
32
38
38
38
WELKOM IN DE WERELD VAN TUNTURI TRAINING!
Uw keuze toont aan, dat u echt in uw gezondheid en
conditie wilt investeren. Het bewijst ook, dat u kwaliteit
en stijl belangrijk vindt en waardeert. Met deze Tunturi
crosstrainer heeft u een veilig, motiverend kwaliteitsproduct
als trainingspartner gekozen. Wat uw trainingsdoel ook is,
wij zijn ervan overtuigd dat de keuze van deze trainer de
juiste is om uw doel te bereiken. Meer informatie over het
gebruik van uw trainingsapparatuur en efficiënte training
kunt u vinden op Tunturi’s website WWW.TUNTURI.COM
OPMERKINGEN
EN ADVIEZEN
Deze gids is een essentieel onderdeel van uw crosstrainer.
Lees deze gids zorgvuldig door vóórdat u begint met
monteren, gebruiken of onderhouden van uw crosstrainer.
Bewaar de gids op een handige plaats. U kunt er, nu en in
de toekomst, nuttige informatie uithalen die u nodig heeft
voor het gebruik en het onderhoud van de apparatuur.
Volg de instructies altijd met zorg op.
VEILIGHEID BIJ UNITS MET
ELEKTRISCHE STROOMTOEVOER
Voordat het apparaat wordt aangesloten op het
elektriciteitsnetwerk moet u ervoor zorgen dat het
plaatselijke voltage past bij het voltage dat staat
aangegeven op de typeplaat: het apparaat werkt op
230 Volt of 115 Volt (Noord-Amerikaanse versie).
GEZONDHEID
•Laat uw conditie door uw huisarts controleren voordat u
begint met trainen.
•Bij misselijkheid, duizeligheid of andere abnormale
symptomen moet u direct stoppen met de training en
een arts raadplegen.
•Om spierpijn te voorkomen, begint u de training met
een warming up en sluit u die af met cooling-down
langzaam peddelen met geringe weerstand. U sluit de
training af met stretch oefeningen.
belangrijk! Gebruik geen verlengsnoeren bij het
aansluiten van de apparatuur op het elektriciteitsnetwerk.
Schakel altijd de stroom uit en verwijder de stekker van het
apparaat altijd onmiddellijk na het trainen uit het
stopcontact!
DE TRAININGSRUIMTE
Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schok
of verwondingen bij mensen te beperken:
1.De apparatuur mag nooit onbemand worden
achtergelaten als deze is aangesloten op het
elektriciteitsnetwerk. Verwijder de stekker van het
apparaat altijd uit het stopcontact wanneer het
apparaat niet wordt gebruikt, vóór het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden of reparaties en wanneer
het apparaat wordt verplaatst.
2.Gebruik het apparaat niet als dit is afgedekt onder
een deken of ander brandbaar materiaal. Dit kan
oververhitting en brand, elektrische schokken of
verwondingen veroorzaken.
3.Sluit het apparaat niet aan op een stroombron, of gebruik
het apparaat niet als er enige sprake is van beschadiging
van het elektriciteitssnoer of het apparaat zelf.
4.Sluit het apparaat niet aan op een stroombron of
gebruik het apparaat niet in de buitenlucht of op
vochtige locaties.
•De trainer is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Bij
gebruik buiten vervalt de garantie.
•Plaats de trainer op een vlakke en stevige ondergrond.
Bescherm de vloer onder de trainer tegen beschadiging.
•Zorg voor voldoende ventilatie tijdens de training, maar
zorg dat u niet op de tocht zit.
•Tijdens de training is de toegestane gebruikstemperatuur
tussen +10º en +35°C; voor opslag gelden de
temperaturen tussen -15° en +40°C. De luchtvochtigheid in
de trainings- of opslagruimte mag nooit hoger dan 90% zijn.
HET GEBRUIK VAN DE TRAINER
•Ouders en verzorgers van kinderen moeten er rekening
mee houden dat kinderen speels zijn en graag alles
uitproberen. Dit kan ertoe leiden dat de trainer wordt
gebruikt op een manier waarvoor deze niet bedoeld
is. Als kinderen de trainer mogen gebruiken moet u
30
gezonde voeding. Wie wil afvallen, kan het best beginnen
met een dagelijkse training van ongeveer dertig minuten en
dat geleidelijk opbouwen tot hooguit een uur.
5.Houd het elektriciteitssnoer uit de buurt van hete
voorwerpen.
6.Laat het elektriciteitssnoer niet onder het tapijt doorlopen
en plaats geen voorwerpen op het snoer. Zorg er ook
voor dat het snoer niet onder het apparaat door loopt.
7.Maak geen aanpassingen aan het snoer (bijvoorbeeld
verlengen) tussen de transformator en het apparaat.
Zeker bij overgewicht is het verstandig om altijd in een
rustig tempo en met weinig weerstand te beginnen om
het hart- en vaatsysteem niet te zwaar te belasten. Als de
conditie beter wordt, kunnen trapsnelheid en weerstand
geleidelijk worden verhoogd. De doelmatigheid van een
training is te controleren aan de hand van de hartslag.
Met de hartslagmeter kunt u de hartslag tijdens de
training eenvoudig meten en zo controleren of de training
voldoende effectief is zonder dat het lichaam te zwaar
wordt belast.
OPMERKING OVER
HET MONTEREN VAN
HET APPARAAT
HARTSLAG
Begin met het uitpakken van de apparatuur. De
gedetailleerde montage-instructies vindt u achter in
deze gids. Volg de instructies in de volgorde die wordt
aangegeven.
Hartslag kan telemetrisch worden gemeten. De Tunturi
C40 heeft een ingebouwde hartslagontvanger. De
hartslag borstband is als accessoire verkrijgbaar bij uw
Tunturi dealer. Dit is het meest betrouwbare systeem,
dat werkt met een borstband met meerdere elektrodes
waarvan de gemeten waarden draadloos doorgeseind
worden naar de monitor.
Controleer de inhoud van het pakket voordat u begint
met de montage. Als er een onderdeel ontbreekt, neem
dan contact op met de dealer. Vermeld het model,
het serienummer van het apparaat en het nummer van
het ontbrekende onderdeel. Achter in deze gids vindt u
de onderdelenlijst. De inhoud van het hardwarepakket
is aangegeven met een * in de lijst met onderdelen.
De aanwijzingen ’links’, ’rechts’, ’voor’ en ’achter’ zijn
gegeven vanuit de gebruikspositie van het apparaat.
Bewaar het montagegereedschap; mogelijk heeft u
het later nodig, bijvoorbeeld voor het afstellen van het
apparaat. NB: voor de montage zijn twee mensen nodig.
belangrijk! Als u een pacemaker gebruikt, mag
u de borstband alleen met toestemming van een arts
gebruiken.
Wanneer u uw hartslag tijdens de training op deze manier
wilt controleren, moeten de geribbelde elektroden aan de
binnenzijde van de borstband vochtig gemaakt worden
(water). Plaats de zender juist onder de borst met de
elastische band strak genoeg om tijdens het trainen de
elektroden contact te laten houden met de huid, maar
niet zo strak dat normaal ademen wordt belemmerd.
De zender geeft de hartslag automatisch door aan
de monitor die zich niet verder dan één meter van de
borstband mag bevinden. Wanneer de zender verder van
de monitor verwijderd is, wordt het signaal te zwak om te
ontvangen. Let er ook op dat niet meerdere personen met
een borstband om, binnen een straal van 1,5 meter rond
de monitor staan, want de monitor ontvangt dan van elke
elektrode een signaal en telt deze dan bij elkaar op.
De verpakking bevat een zakje met silicaatkorrels dat de
apparatuur tijdens opslag en transport heeft beschermd
tegen vocht. Dit zakje kan na het uitpakken van het
apparaat worden weggegooid. Houd rondom de
apparatuur ten minste een bewegingsruimte van 100 cm.
Wij raden u ook aan om het pakket uit te pakken en het
product te monteren op een beschermde ondergrond.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING ALS NASLAGWERK
Denkt u eraan wat de trainingskleding betreft, dat bepaalde
in de kleding gebruikte vezels (zoals polyester of polyamide)
statische electriciteit veroorzaken, wat bij de hartslagmeting
problemen veroorzaken kan. Denkt u eraan dat mobiele
telefoons, een TV of andere electronische apparaten een
electromagnetisch veld om zich heen vormen, wat bij de
hartslagmeting problemen veroorzaken kan.
CONDITIETRAINEN
Trainen op een crosstrainer is een uitstekende aérobe
oefening, die in principe licht maar langdurig van aard is.
Aërobe inspanning vergroot het zuurstof opnamevermogen
van het lichaam, waardoor uithoudingsvermogen en de
conditie verbeteren. Door de verbeterde zuurstofopname
neemt ook het vet verbrandings vermogen van het
lichaam toe. Een fit lichaam verbrandt dus ook in rust meer
vet. Aërobe training is bovenal aangenaam. Transpireren
is uitstekend, maar het is niet de bedoeling dat u buiten
adem raakt. Tijdens de training kunt u nog normaal
spreken, u gaat dus niet hijgen.
HARTSLAGMETING MET HANDSENSOREN
De hartslag wordt gemeten door middel van twee
sensoren op de stuurstang. Wanneer beide handen op
de sensoren rusten, toont de display de hartslag van dat
moment. Een te droge of te vochtige huid verzwakken het
functioneren van de polsslagmeting.
TRAININGS NIVEAU
Om een goede basisconditie op te bouwen moet u
minstens drie keer per week dertig minuten trainen. Om
een bepaald conditieniveau te handhaven zijn enkele
trainingen per week voldoende. De conditie kan eenvoudig
verder worden verbeterd door het aantal trainingen per
week te verhogen. Omdat inspanning de enige manier is
om het energieverbruik (vetverbranding) van het lichaam
te verhogen, wordt u voor uw training beloond met
gewichtsverlies. Zeker als u de training combineert met
Het beste resultaat bereikt u om uw algehele fitness
te verbeteren door, efficiënt, niet te zwaar en niet te
licht te trainen. Deze manier van trainen wordt aërobeof uithoudingstraining, genoemd. Tijdens de training
produceert uw lichaam de energie die nodig is om vet met
behulp van zuurstof te verbranden. Hierdoor vermindert de
hoeveelheid vetweefsel in uw lichaam. Wat uw doel, uw
streven ook met het trainen is, u bereikt het beste resultaat
door te trainen op een niveau dat u aankunt. Daarvoor is,
31
C40 - gebruiksaanwijzing nederlands
1. BACK/STOP
Gebruik de knop BACK/STOP om terug te keren in het
hoofdmenu. Tijdens de training kunt u uw trainingssessie
stoppen of onderbreken door op de knop BACK/STOP te
drukken.
zoals gezegd, uw hartslag de beste graadmeter. Om te
beginnen dient u te weten wat uw maximale hartslag is:
dit is de hartslag die bij mèèr inspanning niet meer hoger
wordt. Als u niet weet wat uw maximale hartslag is, kunt u
de volgende formule als leidraad nemen:
2.MP3-MODUS
Gebruik deze knop om de MP3 te gebruiken (de huidige
training gaat verder) of terug naar de training
•De MP3 speler start automatisch met de eerste track.
•Mogelijkheden voor MP3 spelers, A64 en WAV formats.
220 - DE LEEFTIJD
Dit zijn gemiddelde waarden en het maximum varieert
van persoon tot persoon. De maximale hartslag daalt
per jaar met gemiddeld èèn punt. Als u tot de eerder
genoemde risicogroepen behoort, vraag dan een arts om
de juiste hoogte van uw maximale hartslag.
3.HOOFDMENU
Het hoofdmenu (MAIN) bestaat uit de volgende
trainingsprogramma’s: QUICK START, MANUAL, TARGET
HR, WATT CONTROL, PROGRAMMES, T-RIDE™, T-TRAINER™,
OWN TRAINING en FITNESS TEST.
Om u te helpen met uw training, hebben wij drie
verschillende hartslag niveaus geselecteerd.
BEGINNER: 50 tot 60% van de maximale hartslag
Dit niveau is ook geschikt voor mensen die lijnen, mensen
die herstellende zijn van een ziekte en mensen die lang niet
getraind hebben. Drie trainingen van tenminste een halfuur
per week zijn aan te bevelen. Regelmatig trainen stimuleert
bij een beginner de ademhaling en bloedsomloop in sterke
mate en zorgt al snel voor een merkbaar resultaat.
MIDDELMATIG: 60 tot 70% van de maximale hartslag
Een perfect niveau om fitness te verbeteren en op peil te
houden. Zelfs een redelijk normale inspanning -minimaal
3 trainingen van 30 minuten per week - heeft een positief
effect op hart en longen. Om uw conditie verder te
verbeteren kunt u het aantal keren trainen per week
verhogen of de duur van uw training verlengen. Verhoog
echter nooit beide tegelijkertijd!
GEVORDERD: 70 tot 80% van de maximale hartslag
Trainen op dit niveau is alleen weggelegd voor wie ècht
fit is en wie gewend is aan langdurige trainingen. Rust is in
een fitness programma net zo belangrijk als de trainingen
zelf. Traint u bijvoorbeeld drie weken achter elkaar zeer
regelmatig, dan is het goed om het de week daarna wat
rustiger aan te doen.
4.Gebruiker/Instellingen
Druk op de knop USER om het USER-menu te openen. Het
USER-menu omvat de volgende functies: CREATE USER
(gebruiker creëren), SELECT/CHANGE USER (gebruiker
selecteren/wijzigen), EDIT USER (gebruiker bewerken),
DELETE USER (gebruiker verwijderen) en SETTINGS
(instellingen).
5.Selectie draaiknop
U kunt de selectie draaiknop op twee manieren gebruiken:
1.Draaien aan de selectie draaiknop. Door de selectie
draaiknop rechtsom te draaien, kunt u door de menu’s
bladeren of naar rechts schuiven en u kunt de waarden
of de weerstand verhogen. Door de selectie draaiknop
linksom te draaien, kunt u door de menu’s bladeren
of naar links schuiven en u kunt de waarden of de
weerstand verlagen.
2.Drukken op de selectie draaiknop. Door de selectie
draaiknop in te drukken, kunt u de keuze bevestigen die u
eerder hebt gemaakt door aan de selectie draaiknop te
draaien. Tijdens de training kunt u de y-assen verwisselen.
MONITOR
6.Kleine knoppen MP3-speler
Om het volume lager te zetten, gebruikt u de knop -.
Om terug te gaan in de afspeellijst gebruikt u de knop .
Om de muziek af te spelen of te pauzeren, klikt u op de
knopII.
Om vooruit te gaan in de afspeellijst gebruikt u de knop .
Om het volume hoger te zetten, gebruikt u de knop +.
belangrijk! MP3 of BIT RATE moet binnen een
bereik van 32 kbps tot 320 kbps liggen.
1
Schermweergave
Tijdens de training worden de volgende trainingswaarden
op het scherm weergegeven: tijd, afstand,
energieverbruik (calorieën), inspanning (Watt), hartslag of
% van de maximumhartslag en de snelheid of rpm.
3
HET PANEEL BEDIENEN
2
•Om het bedieningspaneel te activeren, sluit u het
apparaat aan op een stroombron. Vervolgens drukt u
op een willekeurige knop of u begint direct met trainen.
Op het paneel wordt nu het hoofdmenu weergegeven.
Als u op geen enkele knop drukt, of gedurende langer
dan 5 minuten niet blijft bewegen, wordt het paneel
automatisch uitgeschakeld.
•De waarden van een onderbroken trainingssessie
worden gedurende 5 minuten opgeslagen in de
interface. Hierna worden ze gewist. U kunt de
onderbroken sessie weer opstarten door binnen 5
minuten weer te gaan bewegen.
4
5
6
TOETSEN
32
8.Stel uw lengte in. Bevestig uw invoer.
9.Stel uw gewicht in. Bevestig uw invoer.
10.Selecteer de RPM of snelheid. Meestal wordt op het
scherm alleen de snelheid in km/h (of ml) getoond. Als
optie kan op de console worden geschakeld tussen de
snelheid en het aantal RPM. Als RPM als getoonde optie
wordt geselecteerd, zal er standaard in beeld worden
gewisseld tussen de snelheid en de RPM (6 sec/6 sec).
11.Selecteer de hartslag of het % van de maximale
hartslag (HR of % of Max HR). Wanneer de direct Heart
Rate in beeld wordt getoond, is het bereik 10-220 bpm
(0 = uit).Wanneer het % of max HR wordt getoond, dan
is het bereik 5-100 (0 = uit).
12.Stel uw maximale hartslag in. De meter berekent
uw geschatte maximale hartslag aan de hand van
de formule: 220 - leeftijd. Als u uw exacte maximale
hartslag kent, kunt u de geschatte maximale hartslag
van de meter wijzigen.
13.Uw anaërobe drempel instellen. Het apparaat gebruikt
uw maximale hartslag om een schatting te maken van
uw drempelhartslag (80% van uw maximale hartslag).
Als u uw exacte anaërobe drempelhartslag kent, kunt
u de geschatte waarde van de meter wijzigen.
14.De aërobe drempel instellen. Het apparaat gebruikt
uw maximale hartslag om een schatting te maken van
uw drempelhartslag (60% van uw maximale hartslag).
Als u uw exacte aërobe drempelhartslag kent, kunt u
de geschatte waarde van de meter wijzigen.
•Onderaan het scherm ziet u adviesberichten. U kunt
deze berichten verwijderen van het scherm door de
selectie draaiknop in te drukken.
MENU USER
U opent het menu USER door op de knop USER te
drukken. Wij adviseren u om een gebruikerscode te
kiezen en uw persoonlijke gegevens op te slaan. Deze
informatie wordt o.a. gebruikt bij het schatten van uw
persoonlijke calorieverbruik. Verder kunt u instellen met
welke meeteenheden het toestel moet werken en
de totaalwaarden van het toestel bekijken. Als u een
gebruikersnaam kiest, kunt u uw trainingssessie opslaan
en uw hartslag in verschillende kleuren laten weergeven
wanneer uw training is afgestemd op uw hartslag. Als u
een gebruikersnaam hebt ingevoerd of een bestaande
gebruikersnaam hebt gekozen, wordt deze in de
rechterbovenhoek van de display weergegeven. U kunt
ook zonder gebruikersnaam trainen. Als u dit doet, wordt
geen gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van het
display weergegeven en worden de standaardinstellingen
(40 jaar, 70 kg, man) gebruikt voor uw trainingssessie.
U kunt gegevens voor maximaal 5 verschillende gebruikers
opslaan.
belangrijk! Als u uw persoonlijke trainingssessies
wilt weergeven die zijn opgeslagen in het gebruikers­
logboek, dient u altijd uw eigen gebruikersnaam te kiezen.
U kunt ook tijdens het trainen beginnen met het gebruiken
van een gebruikersnaam door op de knop USER te
drukken en vervolgens uw eigen gebruikersnaam te
kiezen. Uw trainingssessie wordt dan niet onderbroken.
Nadat u uw gebruikersnaam hebt gekozen, kunt u
opnieuw de informatie over de training weergeven door
op de knop BACK/STOP te drukken.
belangrijk! De meter kan maximaal 5
gebruikersnamen tegelijk opslaan.
SELECT/CHANGE USER
Als u voor uzelf een gebruikersnaam hebt ingevoerd, kiest
u deze aan het begin van uw trainingssessie door SELECT/
CHANGE USER te selecteren en uw keuze bevestigen met
de selectie draaiknop.
belangrijk! Om uw trainingsessie te kunnen
opslaan, dient u een gebruikersnaam te kiezen.
EDIT USER
CREATE USER
Door EDIT USER te kiezen kunt u uw gebruikersgegevens
wijzigen.
U voegt als volgt een gebruiker toe:
1.Druk op de knop USER. Het menu USER wordt
geopend.
2.Kies de optie CREATE USER door het aan de selectie
draaiknop te draaien. Bevestig uw keuze door de
selectie draaiknop in te drukken.
3.Voer uw naam in. Selecteer letters door aan
de selectie draaiknop te draaien. Bevestig de
geselecteerde letter door de selectie draaiknop in te
drukken. Kies OK nadat u uw naam hebt ingevoerd en
druk vervolgens de selectie draaiknop in.
4.Kies de maateenheden die u wilt gebruiken. Metric 1
(kg, km, kcal) of de overeenkomstige Engelse eenheden
Imperial (lbs, miles, kcal). Maak uw keuze door aan de
selectie draaiknop te draaien en bevestig de keuze
door de selectie draaiknop in te drukken. U wordt dan
automatisch naar de volgende instelling geleid.
5.Selecteer de weergave van de streefwaarde voor
de ingestelde waarden. COUNT DOWN - de waarden
aflopend van uw streefwaarde naar nul weergeven.
COUNT UP - de waarden oplopend weergeven in de
richting van uw streefwaarde. Bevestig uw keuze door
de selectie draaiknop in te drukken. U wordt dan naar
de volgende instelling geleid.
6.Stel uw geslacht in door aan de selectie draaiknoptje
te draaien. Bevestig uw invoer.
7.Stel uw leeftijd in. Bevestig uw invoer.
DELETE USER
Door DELETE USER te kiezen kunt u gebruikers verwijderen.
Activeer de gebruikersnaam die u wit verwijderen en
kies vervolgens DELETE USER. Bevestig de keuze door de
selectie draaiknop in te drukken.
SETTINGS
Door SETTINGS te selecteren kunt u de firmware van de
meter updaten, het contrast van het display instellen,
de totale waarden van de cyclus weergeven en de
knoptonen in of uitschakelen.
MAIN MENU
U opent het menu TRAINING door op de knop TRAINING
te drukken. Vanuit het menu TRAINING kunt u een van
de volgende trainingssessies kiezen door de selectie
draaiknop in te drukken:
QUICK START
Met Snelstart begint u gelijk met de MANUAL-training,
zonder gebruikersinstellingen.
1.Kies QUICK START. Bevestig uw keuze door de selectie
draaiknop in te drukken en begin uw trainingssessie.
2.U kunt de weerstand (1-42 Nm) vergroten of verkleinen
met de selectie draaiknop.
3.Om de trainingsessie te beëindigen drukt u op de
knop BACK/STOP. U kunt de sessie vervolgens afsluiten
33
C40 - gebruiksaanwijzing nederlands
inspanningswaarde kan ook tijdens de training worden
gewijzigd.
1.Kies WATT CONTROL.
2.Stel het inspanningsniveau (20-350 Watt) voor de
trainingssessie in met de selectie draaiknop. Bevestig uw
keuze door de selectie draaiknop in te drukken.
3.Kies met de selectie draaiknop de gewenste
zwaarte van de sessie, uitgedrukt in tijd, afstand of
energieverbruik. Bevestig uw keuze door de selectie
draaiknop in te drukken.
4.Stel de streefwaarde voor de sessie in met de selectie
draaiknop: tijd (10-180 minuten), afstand (3-100 km) of
energieverbruik (50-1999 kcal). Bevestig uw keuze door
de selectie draaiknop in te drukken.
5.Begin uw sessie door de pedalen te bewegen. U kunt
de weerstand (20-350 Watt) vergroten of verkleinen
met de selectie draaiknop. Tijdens de training kunt u de
inspanning of hartslag weergeven met behulp van de
selectie draaiknop.
6.Wanneer de streefwaarde van de training gehaald is,
geeft de monitor een geluidssignaal. U kunt dan echter
als u wilt gewoon doorgaan met de training.
7. O
m de trainingsessie te beëindigen drukt u op de
knop BACK/STOP. U kunt de sessie vervolgens afsluiten
door de optie EXIT te kiezen, de sessie opslaan in het
geheugen door SAVE AND EXIT te kiezen of doorgaan
met uw trainingssessie door CONTINUE te kiezen.
door de optie EXIT te kiezen, de sessie opslaan in het
geheugen door SAVE AND EXIT te kiezen of doorgaan
met uw trainingssessie door CONTINUE te kiezen.
MANUAL
Met deze optie kunt u uw inspanningsniveau tijdens de
training instellen met de selectie draaiknop.
1.Kies MANUAL.
2.Kies met de selectie draaiknop uw streefwaarde voor
de sessie: tijd, afstand of energieverbruik. Bevestig uw
keuze door de selectie draaiknop in te drukken.
3.Stel de streefwaarde voor de sessie in met de selectie
draaiknop: tijd (10-180 minuten), afstand (3-100 km) of
energieverbruik (50-1999 kcal). Bevestig uw keuze door
de selectie draaiknop in te drukken.
4.Begin uw sessie door de pedalen te bewegen. U kunt
de weerstand (1-42 Nm) vergroten of verkleinen met
de selectie draaiknop. Tijdens de training kunt u de
weerstand of hartslag weergeven met behulp van de
selectie draaiknop.
5.Wanneer de streefwaarde van de training gehaald is,
geeft de monitor een geluidssignaal. U kunt dan echter
als u wilt gewoon doorgaan met de training.
6.Om de trainingsessie te beëindigen drukt u op de
knop BACK/STOP. U kunt de sessie vervolgens afsluiten
door de optie EXIT te kiezen, de sessie opslaan in het
geheugen door SAVE AND EXIT te kiezen of doorgaan
met uw trainingssessie door CONTINUE te kiezen.
PROGRAMMES
TARGET HR PROGRAMMA VOOR DE
STREEFHARTSLAG
Het soort van trainingen die de Program functie heeft
zijn persoonlijk op zichzelf staande trainingen. Vaste
of zelf samen te stellen trainingsprofielen. Keuzetoets
PROGRAMMES laat u voorgeprogrammeerde
trainingsprofielen gebruiken en wijzigen.
1.Kies PROGRAMMES.
2.Kies een programma met de selectie draaiknop. De
profielen programma’s (vooraf ingesteld profiel P1
tot P10 & gebruikersprofiel P1 tot P10) bij P1 t/m P5
zijn Wattgeregelde programma’s en P6 t/m P10 zijn
hartslagprogramma’s die hartslagmeting vereisen. Bevestig
uw keuze door de selectie draaiknop in te drukken.
3.Kies met de selectie draaiknop de gewenste zwaarte
van de sessie in, uitgedrukt in tijd of afstand. Bevestig uw
keuze door de selectie draaiknop in te drukken.
4.Stel de streefwaarde voor de sessie in met de selectie
draaiknop: tijd (10-180 minuten) of afstand (3-100 km).
Bevestig uw keuze door de selectie draaiknop in te
drukken.
5.Start het programma door de pedalen te bewegen.
U kunt de weerstand vergroten of verkleinen met
de selectie draaiknop. Tijdens de training kunt u de
inspanning of hartslag weergeven met behulp van
de selectie draaiknop. Om de hartslag te kunnen
weergeven, moet deze worden gemeten.
6.Wanneer de streefwaarde van de training gehaald is,
geeft de monitor een geluidssignaal. U kunt dan echter
als u wilt gewoon doorgaan met de training.
7.Om de trainingsessie te beëindigen drukt u op de
knop BACK/STOP. U kunt de sessie vervolgens afsluiten
door de optie EXIT te kiezen, de sessie opslaan in het
geheugen door SAVE AND EXIT te kiezen of doorgaan
met uw trainingssessie door CONTINUE te kiezen.
Zorgt ervoor dat de weerstand steeds zodanig aangepast
wordt dat uw hartslag op de ingestelde waarde blijft.
Als de hartslag te hoog wordt neemt de weerstand
automatisch af, als de hartslag te laag wordt, neemt de
weerstand automatisch toe, waardoor u een grotere
inspanning moet leveren. De ingestelde hartslagwaarde
kan ook tijdens de training worden gewijzigd. Hiervoor
moet uiteraard de hartslag gemeten worden.
1.Kies de streefwaarde voor uw hartslag bij TARGET HR.
2.Stel de hartslag (80-220) voor de trainingssessie in met
de selectie draaiknop. Bevestig uw keuze door de
selectie draaiknop in te drukken.
3.Kies met de selectie draaiknop de gewenste
zwaarte van de sessie in, uitgedrukt in tijd, afstand of
energieverbruik. Bevestig uw keuze door de selectie
draaiknop in te drukken.
4.Stel de streefwaarde voor de sessie in met de selectie
draaiknop: tijd (10-180 minuten), afstand (3-100 km) of
energieverbruik (50-1999 kcal). Bevestig uw keuze door
de selectie draaiknop in te drukken.
5.Begin uw sessie door de pedalen te bewegen. Met de
selectie draaiknop kunt u de hartslag (80-220) wijzigen.
Tijdens de training kunt u de weerstand of hartslag
weergeven met behulp van de selectie draaiknop.
6.Wanneer de streefwaarde van de training gehaald is,
geeft de monitor een geluidssignaal. U kunt dan echter
als u wilt gewoon doorgaan met de training.
7.Om de trainingsessie te beëindigen drukt u op de
knop BACK/STOP. U kunt de sessie vervolgens afsluiten
door de optie EXIT te kiezen, de sessie opslaan in het
geheugen door SAVE AND EXIT te kiezen of doorgaan
met uw trainingssessie door CONTINUE te kiezen.
PROFIEL P1. Intensiviteitsprofiel met drie pieken voor
verbetering van de zuurstofopname. De pieken duren
vrij lang, maar met de instestelde waarden het profiel
is geschikt voor beginners. Met de vooraf ingestelde
waarden, de gemiddelde inspanning is 98 Watt, de piek
inspanning is 125 Watt.
WATT CONTROL
Door het programma WATT CONTROL te kiezen, kunt
u de gewenste inspanningswaarde in watt instellen.
Hierbij wordt de inspanning om de pedalen te bewegen
onafhankelijk van de pedaalslagen. De ingestelde
34
P1 Rolling Hills
P5 Power Interval
225
200
225
175
200
175
125
150
100
Watt
Watt
150
75
50
125
100
75
25
50
0
25
Duration
0
Duration
PROFIEL P2. Intensiviteitsprofiel met drie pieken voor
verbetering van de zuurstofopname. De pieken zijn vrij
kort. Het profiel is geschikt voor beginners. Met de vooraf
ingestelde waarden, de gemiddelde inspanning is 102
Watt, de piek inspanning is 150 Watt.
PROFIEL P6. Hartslagprofiel met drie pieken voor
verbetering van de zuurstofopname. De pieken zijn vrij
lang. Het profiel is ook geschikt voor beginners. Met de
vooraf ingestelde waarden, de gemiddelde hartslagritme
is 112, de piek hartslag is 125.
P2 Hill Climb
P6 Fatburner 1
225
200
180
175
160
140
125
120
100
BPM
Watt
150
75
50
100
80
60
25
40
0
20
Duration
0
Duration
PROFIEL P3. Intensiviteitsprofiel met vele pieken om de
explosieve kracht te verbeteren. De inspanning wordt
onregelmatig gevarieerd en de pieken duren vrij kort. Het
profiel is geschikt voor iedereen. Met de vooraf ingestelde
waarden, de gemiddelde inspanning is 117 Watt, de piek
inspanning is 150 Watt.
PROFIEL P7. Bergop-hartslagprofiel. Tot halverwege neemt
de hartslag gelijkmatig toe en daalt daarna gelijkmatig.
Het profiel is ook geschikt voor beginners. Met de vooraf
ingestelde waarden, de gemiddelde hartslagritme is 121,
de piek hartslag is 150.
P7 Fatburner 2
180
200
160
175
140
150
120
125
100
BPM
Watt
P3 Cross Country
225
100
80
75
60
50
40
25
20
0
0
Duration
Duration
PROFIEL P4. Intensief bergop-profiel voor verbetering van
het uithoudingsvermogen. De vrij lange pieken worden
steeds hoger. Het profiel is vooral geschikt voor personen
met een goede conditie. Met de vooraf ingestelde
waarden, de gemiddelde inspanning is 133 Watt, de piek
inspanning is 210 Watt.
PROFIEL P8. Hartslagprofiel met drie pieken voor
verbetering van het uithoudingsvermogen. De pieken
duren vrij lang, maar de hartslag blijft steeds tamelijk
gelijkmatig. Het profiel is geschikt voor iedereen. Met de
vooraf ingestelde waarden, de gemiddelde hartslagritme
is 120, de piek hartslag is 140.
P8 Cardio Strength
225
180
200
160
175
140
150
120
125
100
BPM
Watt
P4 Stamina
100
80
75
60
50
40
25
20
0
0
Duration
Duration
PROFIEL P5. Regelmatig intensief intervalprofiel, met
duidelijk te onderscheiden piek- en basisvermogen.
De standaardinstelling van het vermogen is 138 Watt,
piekvermogen 200 Watt. Let op, in dit profiel kunt u apart
overschakelen tussen piek- en basisweerstanden.
PROFIEL P9. Bergop-hartslagprofiel voor verbetering van
het uithoudingsvermogen. De vrij lange pieken worden
steeds hoger. Het profiel is vooral geschikt voor personen
met een goede conditie. Met de vooraf ingestelde
waarden, de gemiddelde hartslagritme is 131, de piek
hartslag is 170.
35
C40 - gebruiksaanwijzing nederlands
en wordt de T-Trainer™ grafiek getoond. De instructies
blijven onder in het scherm staan. De T-Trainer™ grafiek
geeft de weerstand aan. Als de gebruiker niet trapt zoals
wordt aangegeven (rpm of de snelheid is buiten de
limieten), dan gaat er een alarm af en verschijnt de tekst
‘Speed Up’ (sneller) of ‘Slow Down’ (langzamer) onder in
het scherm.
P9 Cardio Climb
180
160
140
BPM
120
100
80
60
Naam
Limieten RPM/
beweging snelheidsalarm
0 Free Ride <50 rpm, <7,5
km/u,
40
20
0
Duration
PROFIEL P10. Hartslagprofiel met drie pieken voor
verbetering van de zuurstofopname. Na de vrij lange
pieken begint een gelijkmatige herstelfase. Het profiel is
vooral geschikt voor personen met een goede conditie.
Met de vooraf ingestelde waarden, de gemiddelde
hartslagritme is 133, de piek hartslag is 160.
P10 Cardio Interval
180
Standaard Het gevolg
weerstand
5
Afkoeling
15
Triceps
2 Arm Pull
15
Biceps
10
Dijbenen,
hamstrings,
buikspieren,
rug
10
Dijbenen,
hamstrings,
buikspieren,
rug
8
Hamstrings
8
Dijbenen,
billen
45-55 rpm, 6,7- Pedal Forward
8,3 km/u
50 rpm (7,5
km/h, 4,5
mph) Pull Arms
(doortrappen,
armen trekken)
3 Pedal
55-65 rpm, 8,3- Pedal Forward
Forward 9,8 km/u
60 rpm (9km/h,
5,4 mph) Relax
Upper Body
(doortrappen,
bovenlichaam
ontspannen)
4 Pedal
55-65 rpm, 8,3- Pedal
Backward 9,8 km/u
Backward 60
rpm (9 km/h,
5,4 mph) Relax
Upper Body
(achteruit
trappen,
bovenlichaam
ontspannen)
5 Lean
65-75 rpm, 8,3- Lean Forward
Forward 11,3 km/u
70 rpm (10,5
km/h, 6,3 mph)
Hands Fixed
(voorover
leunen,
handen
vastgezet)
6 Squat, 4 45-55 rpm, 6,7- Pedal Forward
50 rpm (7,5
squats at 8,3 km/u
km/h, 4,5
time (4
mph) Squat
squats per
(doortrappen,
keer)
hurkzit)
160
140
120
BPM
Instructietekst
op het scherm
Free
Movement,
Slow Speed
(vrije
beweging,
langzame
snelheid)
1 Arm Push 45-55 rpm, 6,7- Pedal Forward
8,3 km/u
50 rpm (7,5
km/h, 4,5 mph)
Push Arms
(doortrappen,
armen
drukken)
100
80
60
40
20
0
Duration
T-TRAINER™
T-Trainer™ is een nieuwe trainingsmodus voor elliptische
training. Er zijn 6 verschillende bewegingen, waardoor de
traditionele cardiovasculaire training wordt uitgebreid met
krachttrainingsonderdelen.
T-Trainer™ heeft 6 vooraf ingestelde trainingsmodules.
Elk trainingsprogramma begint met de ‘Arm Push’module. Na elke trainingsprogrammamodule is er een
afkoelingsperiode (Free Ride). In de Free Ride-modus
koelt de gebruiker af na de vorige trainingsmodule
en bereidt hij/zij zich voor op de volgende. Er zijn 6
verschillende T-Trainer™ trainingsmodules. De standaard
weerstandsinstelling voor elke trainingsmodule is vooraf
ingesteld, maar kan worden aangepast op de T-Trainer™
met behulp van het draaiwiel. Door het herschalen wordt
de rest van het trainingsprogramma aangepast.
De bewegingen worden altijd herhaald in dezelfde
volgorde: Arm Push, Arm Pull, Pedal Forward, Pedal
Backward, Lean Forward en Squat. De eerste
trainingsmodule wordt 1/6 genoemd, de tweede
2/6, enzovoorts. Na elke trainingsmodule is er een
afkoelingstraining, Free Ride.
T-RIDE™
T-RIDE™ TRAINING is een simulatie van het fietsen in een
natuurlijke omgeving. Tijdens de training kunt u naar een
andere versnelling schakelen met de selectie draaiknop
en het hoogteprofiel bekijken.
1.Kies T-RIDE™.
2.Kies het terrein en bevestig uw keuze.
3.Stel het beginpunt voor de sessie in met de selectie
draaiknop.
4.Stel het eindpunt voor de sessie in met de selectie
draaiknop.
5.Begin uw sessie door de pedalen te bewegen. U
kunt schakelen (versnelling 1 t/m 6) met de selectie
draaiknop. Tijdens de training kunt u het hoogteprofiel
of de hartslag weergeven met behulp van de selectie
draaiknop. Om de hartslag te kunnen weergeven, moet
Elke trainingsmodule duurt 2 minuten en de Free Ride
duurt 1 minuut. Door op Enter te drukken (draaiwiel) kan
de gebruiker de huidige trainingsmodule overslaan en
doorgaan naar de volgende module of naar de Free
Ride-module. Als de nieuwe trainingsmodule begint, zal
gedurende 10 seconden de nieuwe trainingsinstructie in
beeld verschijnen. Als de gebruiker niet beweegt zoals
wordt aangegeven (rpm of de snelheid is buiten de
limieten), dan gaat er een alarm af en verschijnt de tekst
‘Speed Up’ (sneller) of ‘Slow Down’ (langzamer) in het
scherm, naast het teken met de traprichting.
Na 10 seconden zal de instructie worden uitgeschakeld
36
goede of uitstekende conditie
4.Op het display komt het testmodel dat correspondeert
met de respectieve conditiecategorie.
A) Tijd/Stap = duur van de vermogenstrappen tijdens de
test
B) Stappen = vermogen van de trap (in Watt); de test
bestaat uit meerdere trappen
C) Eerste fase = inspanningstrap waarmee de test
begint
5.Bevestig uw keuze door de selectie draaiknop in te
drukken.
6.Indien nodig kunt u de streefwaarde voor uw hartslag
aanpassen met de selectie draaiknop. Bevestig uw
instellingen met de selectie draaiknop. Als de Target HR
onder de 110 BMP valt, kunnen geen waarden worden
berekend.
7.De display geeft aan dat u kunt stoppen met de test
zodra u de streefwaarde voor uw hartslag hebt bereikt.
Start de test door de selectie draaiknop in te drukken.
deze worden gemeten.
6.Nadat u de route hebt afgelegd, geeft de meter een
pieptoon weer en is de trainingssessie voltooid.
7.Om de trainingsessie te beëindigen drukt u op de
knop BACK/STOP. U kunt de sessie vervolgens afsluiten
door de optie EXIT te kiezen, de sessie opslaan in het
geheugen door SAVE AND EXIT te kiezen of doorgaan
met uw trainingssessie door CONTINUE te kiezen.
EIGEN TRAINING
U kunt in de gebruikersprogramma’s P1 tot P10 maximaal
10 eigen trainingsprogramma’s creëren en opslaan.
EEN PROGRAMMA OPSLAAN
1.Beëindig uw trainingsessie door op BACK/STOP te
drukken.
2.Kies SAVE AND EXIT en bevestig uw keuze.
3.Voer een naam in voor de trainingssessie en bevestig
deze naam met de selectie draaiknop.
belangrijk! U kunt alleen programma’s opslaan
die langer dan tien minuten duren.
UITVOERING VAN DE TEST
1.Op het display komt het gekozen trappenmodel van de
test. Begin de test door te gaan bewegen.
2.Wanneer uw hartslagniveau de streefwaarde bereikt,
geeft de monitor een geluidssignaal en een melding op
het display. Wij bevelen u aan om de test nu te stoppen,
maar als uw conditie voldoende goed is, kunt u ook
doorgaan met de test. Als de streefwaarde voor uw
hartslag correct is ingesteld (d.w.z. dat u precies genoeg
heeft vastgesteld wat uw maximale hartslag is), levert
doorgaans met de test echter geen verbetering in de
testnauwkeurigheid op. Als u uw maximale hartslag te
hoog inschat, wordt ook uw conditie te hoog ingeschat.
Op dezelfde manier wordt uw conditie te laag ingeschat
als u uw maximale hartslag te laag inschat.
3.Om de test te stoppen als u de streefwaarde voor uw
hartslag hebt bereikt, drukt u op de knop BACK/STOP of
stopt u met het bewegen van de pedalen. De monitor
toont vervolgens het testresultaat:
belangrijk! Om een trainsessie op te slaan dient
u een gebruikersnaam te kiezen.
OPGESLAGEN PROGRAMMA’S GEBRUIKEN
1.Selecteer OWN TRAINING (eigen training).
2.Selecteer een trainingssessie uit de lijst.
Edit = selecteer de duur van de training met de selectie
draaiknop (stel de tijd in op 10 -180 minuten of de
afstand 3 -10 km). Begin met trappen om de sessie te
beginnen. U kunt het inspanningsniveau aanpassen met
de selectie draaiknop.
3.Om de trainingssessie te stoppen, drukt u op de knop
BACK/STOP. U kunt vervolgens de sessie stoppen door
EXIT te kiezen, de sessie opslaan in het geheugen
door SAVE AND EXIT te selecteren of uw trainingssessie
voortzetten door CONTINUE te selecteren.
Mannen / Maximale zuurstofopnamevermogen
(VO2MAX)
1 = zeer slecht, 7 = uitstekend
leeft.
1
2
3
4
5
6
7
18-19 <33 33-38 39-44 45-51 52-57 58-63 >63
20-24 <32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 >62
25-29 <31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 >59
30-34 <29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 >56
35-39 <28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 >54
40-44 <26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 >51
45-49 <25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 >48
50-54 <24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 >46
55-59 <22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 >43
60-65 <21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 >40
CONDITIETEST (Fitness test)
De condititetest van de monitor is een meertrapstest. Deze
begint met een lichte inspanning, maar afhankelijk van het
gekozen testmodel neemt de inspanning gelijkmatig toe. De
meertrapstest is een veilige en betrouwbare submaximale
manier om de lichamelijke conditie te testen. De test wordt
voortgezet tot de individuele streefwaarde voor de hartslag
(85 % van uw maximale hartslag) is bereikt. Voor de test is
het gebruik van de hartslagriem vereist: tijdens de test houdt
de monitor de wijzigingen in de hartslag bij en schat aan
de hand daarvan uw maximale zuurstofopnamecapaciteit.
De maximale zuurstofopnamecapaciteit is de beste manier
om de lichamelijke conditie in te schatten. Na de test geeft
de meter uiteenlopende informatie over uw conditie in de
vorm van een beschrijving en een numerieke waarde (ml/
kg/min).
Vrouwen / Maximale zuurstofopnamevermogen
(VO2MAX)
1 = zeer slecht, 7 = uitstekend
leeft.
1
2
3
4
5
6
7
18-19 <28 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 >52
20-24 <27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 >51
25-29 <26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 >49
30-34 <25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 >46
35-39 <24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 >44
40-44 <22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 >41
45-49 <21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 >38
50-54 <19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 >36
55-59 <18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 >33
60-65 <16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 >30
VOORBEREIDING OP DE TEST
1.Controleer of de gegevens voor uw gebruikersnaam zijn
bijgewerkt – de meter gebruikt de gegevens over de
gebruiker als uitgangspunt voor de conditietest.
2.Kies FITNESS TEST.
3.Kies met de selectie draaiknop de conditiecategorie
die het meest op u van toepassing is:
A) inactief = beoefent geen lichaamsbeweging, zwakke
conditie
B) actief = doet aan lichaamsbeweging, gemiddelde of
goede conditie
C) athletisch = doet actief aan lichaamsbeweging,
37
C40 - gebruiksaanwijzing nederlands
ONDERHOUD
belangrijk! Extra voorzichtigheid is geboden bij
het verplaatsen van de trainer over een oneffen vloer of
over een drempel. Ook mag de trainer beslist nooit op de
wielen over een trap gereden worden, in dit geval moet
de trainer worden opgetild. Pas op dat de vloer niet
beschadigt wanneer u het toestel verplaatst. Bescherm
tere vloermaterialen zoals parketvloeren enz.
Plaats de trainer in een droge, stofvrije ruimte met minimale
temperatuurverschillen om storingen te voorkomen.
De Tunturi apparaten hebben weinig onderhoud nodig.
Het is raadzaam om zo nu en dan te controleren of alle
bouten en moeren nog goed vast zitten.
•U kunt het apparaat schoonhouden door het af te
nemen met een vochtige doek. Gebruik echter geen
oplosmiddelen.
•Verwijder de kunststof behuizing van het apparaat nooit!
•Het elektromagnetische weerstand systeem is
gebaseerd op het opwekken van elektromagnetische
kracht. Het weerstand niveau en de veranderingen
daarvan worden elektronisch gemeten en
weergegeven, op het beeldscherm, in Watts.
Hierdoor hoeft uw Tunturi fietscrosstrainer niet opnieuw
gekalibreerd te worden wanneer deze gemonteerd,
onderhouden of gebruikt wordt, geheel volgens de
instructies in deze handleiding.
TECHNISCHE
GEGEVENS
Lengte .........................................163 cm
Breedte.........................................61 cm
Hoogte.........................................163 cm
Gewicht .......................................60 kg
GEBRUIKSSTORINGEN
belangrijk! Ondanks voortdurende
kwaliteitscontroles, kunnen er defecten of storingen
optreden die het gevolg zijn van het niet goed
functioneren van onderdelen die in de looptrainer zijn
gebruikt. In de meeste gevallen is het onnodig om het
gehele apparaat ter reparatie aan te bieden, aangezien
de storing meestal kan worden opgelost door het
vervangen van het defecte onderdeel. Mochten er
storingen optreden bij het gebruik van de trainer, neem
dan onmiddellijk contact op met uw Tunturi dealer.
Vermeldt daarbij altijd het model en het serienummer van
uw Tunturi trainer, de eventuele storingscode en door wie
de trainer is geïnstalleerd.
De C40 voldoet aan de eisen van EUs EMC Directieven
betreffende elektromagnetische compatibiliteit (89/336/
EEC) en elektrische apparatuur ontworpen voor gebruik
binnen bepaalde spanningslimieten (73/23/EEC). Daarom is
dit product met de CE label voorzien.
De C40 voldoet aan de EN-957-normen voor
trainingsapparatuur, precisieklasse A. De nauwkeurigheid
van de meting van het vermogen wordt tijdens het
productieproces gecontroleerd door de rem van het
apparaat af te stellen met een dynamometer. De
berekening van het trainingsvermogen is gebaseerd op
de toersnelheid en het moment.
De C40 voldoet aan EN precisie- en veiligheidsnormen
(Norm HA, EN-957, deel 1 en 9).
Indien u merkt dat er iets niet in orde is met de
crosstrainer, schakelt u direct de crosstrainer uit door de
aan- en uitknop in te drukken. Wacht vervolgens één
minuut en schakel de crosstrainer weer aan. Op deze
manier moeten incidentele fouten hersteld zijn en kan
de looptrainer opnieuw worden gebruikt. Indien de
looptrainer na het aan- en uitschakelen door de aan- en
uitknop nog steeds niet goed functioneert, neem dan
contact op met uw Tunturi dealer voor onderhoud.
Tunturi is gerechtigd om specificaties te veranderen
zonder daarover nader te berichten.
belangrijk! De garantie vervalt bij schade als
gevolg van het niet volgen van de instructies in deze gids
betreffende het monteren, het instellen en het
onderhouden van de apparatuur. De instructies dienen bij
het in elkaar zetten, het onderhoud en het gebruik, zo
zorgvuldig mogelijk te worden gevolgd. Veranderingen of
modificaties, die niet door Tunturi zijn goedgekeurd, laten
de Tunturi product aansprakelijkheid geheel vervallen.
Vermeldt bij het bestellen van onderdelen het model, het
serienummer van het apparaat en het nummer van het
onderdeel. Op de laatste pagina’s van deze gids vindt u
de onderdelenlijst.
WIJ WENSEN U VEEL PLEZIERIGE TRAININGEN MET UW
NIEUWE TUNTURI TRAININGSPARTNER!
VERPLAATSEN
EN OPBERGEN
De C40 is uitgerust met transportwielen. Verplaats de C40
op de hieronder beschreven wijze om gevaarlijke situaties
te vermijden.
•Schakel bij het verplaatsen van het apparaat altijd eerst
de elektriciteit uit en neem de stekker uit het stopcontact!
•Voor het verplaatsen van het apparaat zijn twee
volwassenen nodig, die zich aan beide zijden
aan de voorkant van het apparaat opstellen en
de handgrepen stevig vastpakken. U moet dan
de voorkant van het apparaat zo optillen dat de
achterkant steunt op de transportwielen. Verplaats het
apparaat met behulp van de transportwielen en laat
het daarna voorzichtig zakken.
38
75
A
B
M8*58mm ALLEN
HEADBOLT
*2
M8*58mm SCREW* 2
B*2
G
M8*42mm ALLEN HEAD SCREW
*2
D
M8*2.0mmWASHER* 2
G
E
M8*25mm ALLEN HEAD
BOLT* 2
D*2
M8 WASHER CURVE* 2
F*2
E*2
M8*20mm ALLEN HEAD
BOLT* 4
H
M5*12mm SCREW* 2
C*4
E*2
M8*1.2mm WASHER* 8
B*2
C*4
E*4
G*2
M6 SPRING WASHER*2
D*2
M8 SPRING WASHER
*12
E 15.5*20*3.0T WASHER* 2
F
M5*42mm SCREW*4
F
E M8*22*1.5T WASHER * 2
M5 SPRING WASHER* 6
M5*1.5mm WASHER* 6
TOOL(1)
C M5*10mm SCREW(1)
H
C M8*15mm ALLEN HEADBOLT * 4
F
M6*15mm SCREW(2)
TOOL(1)
TOOL(1)
H M6*10mm SCREW(1)
2X
M8X58
2X
M8X58
2X
M8
2X
M8X16X1.2t
A
B
76
4X
M8X15
2X
M8X20
2X
M8
4X
M8
4X
2X
M8X38X2.0t
M8X16X1.2t
1X
M5X10
C
D
2X
15.5*20*3.0T
2X
M8X25
4X
2X
M8
M5X42
2X
M8X16X1.2
6X
M5X16X1.5
2X
M8X2 0
6X
M5
2X
M8
M5X12
2X
2X
M8X 22 X1. 5
E
F
2X
M8X42
1X
M6X10
2X
M8
2X
M6X1 5
2X
M8X16X1.2
2X
M6
4X
M5X12
G
H
77
78
79
C40 EXPLODED VIEW
22
70
58
66
71
68
32
69
65
56
64
62
10
57
74
39
24
21
59
60
10
63
61
67
72
18
52
33
21
34
21
25
20
17
21
5
26
26
21
27
12
16
37
21
11
55
10
54
36
11
13
11
10
14
49
2
24
39
19
38
39
10
40
41
99
43
11
35
73
29
42
27
53
30
10
100
23
6
8
35
7
1
45
47
46
26
26
31
11
99
28
47
36
73
48
6
4
44
43
3
6
11
10
9
7
8
80
41
42
100
40
10
39
38
10
37
48
79
78
8
80
93
91
90
82
75
86
92
81
98
85
86
53
84
89
97
90
1
88
53
8
76
83
77
96
96
95
94
82
81
15
87
79
80
97
48
10TUC40X50
Parts list
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
-
-
-
-
BASE FRAME
1
FRONT FOOT
1
REAR FOOT
1
REAR FOOT COVER
1
FRONT FOOT COVER
1
HEIGHT ADJUSTMENT SCREW
5
DIN 7985 A
M5*12mm SCREW
2
DIN 7981 C
M5*20mm G SCREW
20
ISO 7380
M8*58mm SCREW (*2 pcs) 2
127 B
M8 SPRING WASHER 14
DIN 125 A
M8 1.2 16mm WASHER (8pcs)12
TRANSPORT WHEEL
2
TRANSPORT WHEEL BUSHING
4
ISO 7380
M8*63mm SCREW
2
PLASTIC SPACER FOR PCB 2
DIN 985
NYLOC NUT M8
2
UPRIGHT TUBE 1
UPPER U.I. CABLE
1
MOVING HANDLE BAR, RH
1
MOVING HANDLE BAR, LH
1
MOVING HANDLE BAR BUSHING
6
USER INTERFACE (U.I.)
1
ISO 7380
M8*15mm SCREW (*4 pcs) 4
M8*2*38mm
WASHER (*2pcs)
2
AXLE FOR MOVING HANDLE BARS
1
6002ZZ BEARING
4
15,5*20*3T
WASHER 2
PEDAL TUBE, RIGHT
1
PEDAL TUBE, LEFT
1
PEDAL, LEFT
1
PEDAL, RIGHT
1
DIN 912
M6*53mm SCREW
1
MOVING HANDLEBAR END CAP
2
MOVING HANDLEBAR FOAM
2
PEDAL SHAFT
2
PEDAL FRONT END CAP
2
ISO 7380
M8*25mm SCREW (*2 pcs) 2
PEDAL REAR END CAP
2
ISO 7380
M8*20mm SCREW (*4 pcs) 4
M8*1,5*22mmWASHER (*2 pcs)
2
DIN 471
RETAINING RING 40*1.75mm 2
PEDAL TUBE BUSHING
2
SELF-ALIGN-BALL-BEARING
2
MAIN COVER (R)
1
MAIN COVER(L)
1
SCREW COVER
2
DIN 7981 C
M4*15mm SCREW
4
TURNING PLATE CAP
2
DIN 7991
M8*58mm SCREW (*2 pcs) 2
DIN 7985 A
M6*15mm SCREW (*2 pcs) 2
LOWER U.I. CABLE
1
DIN 7985 A
M5*10mm SCREW (*1 pc)
1
FRONT SLEEVE
1
HEAD TUBE ADAPTOR
1
BASE FOR USER INTERFACE
1
U.I. MOUNTING CLAMP
1
OVAL END CAP
1
ISO 7380
M8*42mm SCREW (*2 pcs) 2
DIN 137 A
M8 CURVE WASHER (*2 pcs) 2
FIXED HANDLE BAR BRACKET
1
FIX HANDLEBAR
1
FIXED HANDLEBAR FOAM
2
82
DIN 7981 C
M3*15mm SCREW
2
FIX HANDLEBAR END CAP
2
HAND PULSE (H.P.) SENSOR SET
2
HAND PULSE WIRE
2
DIN 7985 A
M5*12mm SCREW
4
DIN 985
NYLOC NUT M6
1
DIN 7985 A
M6*10mm SCREW
1
DIN 127 B
M6*2T SPRING WASHER (2pcs)2
DIN 127 B
M5 SPRING WASHER (*6 pcs) 6
DIN 126
M6*1.2 WASHER
1
SENSOR BRACKET
1
ISO 7380
M6*14MM ALLEN SCREW
4
DIN 126
M6*1.2 WASHER
4
ADAPTOR
1
3/8” TURNING PLATE AXLE NUT
2
TURNING PLATE
2
BELT
1
CROSS FRAME
2
AXLE FOR PULLEY
1
PULLEY
1
MAGNET
9
6203 ZZ BEARING
2
PLASTIC SPACER
2
DIN 933
M6*18MM BOLT
4
DIN 985
NYLOC NUT M6
4
DIN 471
RETAINING RING 17*1mm
2
DC WIRE
1
SENSOR WIRE
1
DIN 7981 C
M6*12 mm SCREW 1
EXTENSION WIRE
1
EMS SYSTEM
1
DIN 127 B
M6 SPRING WASHER 4
CONTROL BOARD
1
SQUARE CAP for 30 x 70mm TUBE
1
DIN 125 A
M5*1.5mm WASHER (*6 pcs) 6
DIN 85 A
M5*42 mm SCREW (*4 pcs) 4
HARDWARE KIT 1
OWNER’S MANUAL
1
Warranty booklet
1
LABEL SET
1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising