The ecodesign requirements of the vacuum cleaner

The ecodesign requirements of the vacuum cleaner
RC2200 (EN).indd 1
The ecodesign requirements of the vacuum cleaner
are tested and checked according to EU 666/2013,
EU 665/2013, and EN 60312-1:2013.
SPECIFICATIONS
Model RC-230R / RC-230L
Rating 230V~50Hz
Watts 800W
Weights(net) 4.1kg
Dimension(L X H X D) 350 X 280 X 210mm
Cord length 5 m
2007.7.12 5:4:46 PM
NAMES OF PARTS AND OPERATION TECHNIQUE
HOSE CONNECTION
SUCTION CONTROL
• Connecting the hose : insert • Disconnecting the hose: press
the hose firmly into the hose the button and pull the hose
inlet. (“Click”)
out of the vacuum cleaner.
• The suction power control at
the hand grib enables you to
control suction power.
EXTENSION PIPE
• Press the button in the
direction shown by the
arrows and pull (or push)
the pipe.
WIDE SUCTION NOZZLE
COMBI CREVICE NOZZLE C
• TUse this nozzle for cleaning both carpeted and
uncarpeted floors.
RC2200 (EN).indd 2
2007.7.12 5:4:55 PM
CORD REWIND BUTTON
• Rewind the power cord by
pressing the cord rewind button.
ON/OFF SWITCH
• Press the on/off switch.
DUST METER
• When the colour of the dust
meter is changed to RED
for long time, change the
dust bag.
PRACTICAL PARKING
brush clip
STORAGE
rest
ZLE COMBI CREVICE NOZZLE
RC2200 (EN).indd 3
• If you want to stop vacuum
cleaning for a while, you
can place the brush clip
into the rest.
• If you want to store the
cleaner, hitch the brush clip
onto the vacuum cleaner.
2007.7.12 5:4:57 PM
NAMES OF PARTS AND OPERATION TECHNIQUE
EXHAUST FILTER
• Switch off.
• Pull the filter case outwards
from the cleaner.
• Separate the filter from the
filter case and shake the
dust out of the filter.
MOTOR PROTECTION
FILTER
• Switch off and open the
cover.
• Hold the cover while taking
the filter out of the cleaner.
• Shake the dust out of the
filter.
CHANGING THE DUSTBAG
• Switch off and open the
cover.
RC2200 (EN).indd 4
• Hold the cover while separating the dustbag from the
dustbag holder.
• Insert the new dust bag into
the dust bag holder properly
as shown in picture.
Note: If no dustbag has been placed
into the dustbag holder, the
cover cannot be closed.
2007.7.12 5:5:21 PM
PRECAUTIONS FOR SAFE USE
This vacuum cleaner should only be used for normal dry household dust and dirt.
The manufacturer cannot be responsible for any damage caused by use or
operation of the cleaner contrary to these instructions.
If the cleaner is wrongly operated for a purpose other than that for which it is
intended, no liability can be accepted for any possible damage.
• Do not vacuum areas which contain
moisture or water and inflammable matter, needles, pins, razor blades, matches,
cigarette-ends, etc., since they may damage the cleaner or dust bag or cause a
fire.
• When rewinding the power cord, hold
the plug body before pressing the cord
rewind button to prevent whipping.
• Do not pull the power cord beyond the
specified length.
• Make sure a dust bag and a motor
protection filter are always inserted.
• This product provided with a cable
which, if damaged, must be replaced by
a repair shop authorized by the manufacturer since special tools are required.
RC2200 (EN).indd 5
2007.7.12 5:5:22 PM
RC2200 (RO).indd 1
The ecodesign requirements of the vacuum cleaner
are tested and checked according to EU 666/2013,
EU 665/2013, and EN 60312-1:2013.
SPECIFICAŢII
Model: RC-230R / RC-230L
Clasificare: 230V~50Hz
Waţi: 800W
Greutate (netă): 4.1kg
Dimensiuni (L X H X A):350 X 280 X 210mm
Lungimea cablului: 5 m
2007.7.12 5:5:39 PM
DESCRIERE ŞI UTILIZARE
CONECTARE FURTUN
CONTROL PUTERE ASPIRARE
• Conectarea furtunului :
introduceţi furtunul în orificiu • Deconectaţi furtunul: apăsaţi
butonul şi trageţi de furtun.
(până se aude un click).
• Acest buton situat pe furtun
permite controlarea puterii de
aspirare.
TUB EXTENSIBIL
· Apasati butonul in directia
indicata de sageti si trageti
(sau impingeti) tubul.
PERIE ASPIRARE
ACCESORIU COMBI
PENTRU SPAŢII ÎNGUSTE P
• Folositi aceasta perie pentru curatarea pardoselelor
sau a suprafetelor cu covor.
RC2200 (RO).indd 2
2007.7.12 5:5:48 PM
STRÂNGERE CABLU
BUTON PORNIT/OPRIT
• Strângeţi cablul de alimentare
prin apăsarea acestui buton.
• Apăsaţi butonul pornit/oprit.
INDICATOR SAC PLIN
• Atunci când culoarea
acestui indicator este roşie
pentru mult timp, trebuie să
schimbaţi sacul pentru praf.
DEPOZITARE PRACTICĂ
Clemă perie
DEPOZITARE
Suport
BI
ACCESORIU COMBI
STE PENTRU SPAŢII ÎNGUSTE
RC2200 (RO).indd 3
• Dacă doriţi să opriţi aspiratorul pentru scurt timp, fixaţi
peria pe clema de prindere
de pe suport.
• Dacă doriţi să depozitaţi
aspiratorul, prindeţi clema
periei de aspirator.
2007.7.12 5:5:49 PM
CURĂŢAREA FILTRULUI
FILTRU EVACUARE
• Opriţi aparatul.
• Trageţi carcasa filtrului spre
exteriorul aspiratorului.
• Detaşaţi filtrul de carcasa
sa şi scuturaţi praful din
filtru.
• Ţineţi capacul, în timp ce
scoateţi filtrul din aspirator.
• Scuturaţi praful din filtru.
FILTRU ADMISIE
• Opriţi aspiratorul şi
deschideţi capacul.
SCHIMBAREA SACULUI PENTRU PRAF
• Opriţi şi ridicaţi capacul.
RC2200 (RO).indd 4
• Ţineţi carcasa în timp ce
scoateţi sacul pentru praf
din suport.
• Introduceţi noul sac în
suport, aşa cum este
indicat în imagine.
Note: Observaţie: Dacă nu este
introdus un sac pentru praf în
suport, capacul nu poate fi închis.
2007.7.12 5:6:14 PM
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Acest aspirator trebuie să fie utilizat doar pentru aspirare uscată a prafului.
Producătorul nu se face responsabil pentru eventualele avarii produse în urma unei
utilizări sau întreţineri necorespunzătoare a acestui aparat.
Dacă aparatul este utilizat necorespunzător într-un alt scop decât cel pentru care a
fost creat, nu ne facem responsabili pentru eventualele avarii.
• Nu aspiraţi suprafeţe umede sau pe care
se află materiale inflamabile, cuie, ace,
lame, chibrituri, mucuri de ţigară, etc.
deoarece acestea pot avaria aspiratorul,
sacul pentru praf sau se poate produce
un incendiu.
• Atunci când strângeţi cablul de alimentare ţineţi ştecherul înainte de a apăsa
butonul pentru strângerea acestuia pentru a nu vă răni.
• Nu scoateţi cablul peste lungimea
specificată.
• Asiguraţi-vă de faptul că aţi introdus
sacul pentru praf şi filtrul pentru
protecţia motorului.
• Acest produs este prevăzut cu un cablu
de alimentare care, dacă este avariat,
trebuie să fie înlocuit de către un centru de service autorizat sau de către
producător deoarece sunt necesare
ustensile speciale.
RC2200 (RO).indd 5
2007.7.12 5:6:16 PM
INAINTE DE A APELA LA UN CENTRU DE SERVICE
Înainte de a apela la un centru de service, verificaţi tabelul de mai jos în cazul în care aveţi probleme cu aspiratorul.
Problemă
Verificare
Măsuri
Puterea de aspirare este slabă.
• Sacul pentru praf. Dacă sacul este plin, înlocuiţi-l.
• Furtunul sau tuburile. Dacă este înfundat sau blocat, îndepărtaţi blocajul.
Aspiratorul nu funcţionează.
• Cablul de alimentare. Verificaţi dacă aţi introdus ştecherul cablului de alimentare în priză.
• Butonul pornit/oprit. Verificaţi dacă aţi apăsat butonul pentru pornire.
Cablul de alimentare nu se
strânge.
• Cablul de
alimentare.
RC2200 (RO).indd 6
Trageţi puţin în afară cablul de alimentare şi
apăsaţi butonul pentru strângerea acestuia.
Reciclarea echipamentelor electrice si electronice uzate
Acest simbol de pe produs sau de pe documentele ce insotesc produsul
indica faptul ca aparatul nu trebuie depozitat cu gunoi menajer. Acesta
trebuie dus la un centru pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice. Reciclarea trebuie sa fie realizata in concordanta cu regulile privind
protectia mediului. Pentru mai multe detalii privind recuperarea sau reciclarea acestui produs, contactati autoritatile locale, un centru de reciclare sau
magazinul de unde ati achizitionat produsul.
2007.7.12 5:6:16 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising