AEG ARCTIS 238-1 GS Operating instructions

AEG ARCTIS 238-1 GS Operating instructions
ARCTIS 238 -1 GS
Diepvrieskast
Freezer
Gebruiksaanwijzing
Operating Instruction
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
2222 359-31
09/03
Wijzigingen voorbehouden
Subject to change without notice
Geachte klant,
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat u uw nieuwe
koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over een
veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het apparaat.
De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren om lager nog eens iets na te kunnen
lezen.. Aan eventuele volgende bezitters van het apparaat doorgeven.
Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare modellen
in diverse uitvoeringen bestemd. S.v.p. alleen op de aanwijzingen letten die
op uw apparaat betrekking hebben.
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het juist functioneren
van het apparaat. Hier absoluut op letten.
Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch
gebruik van het apparaat.
Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economischen
milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven.
Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen
om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...". Als deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze service-afdeling u te
allen tijde ter beschikking.
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...
2
Malfunction
Possible Cause
Remedy
Carefully warm the leaking
sections of the door seal with
Door seal is not air tight (pos- a hair dryer (not hotter than
Heavy build up of frost, possisibly after changing over the approx. 50 °C). At the same
bly also on the door seal.
time shape the warmed door
hinges).
seal by hand such that it sits
correctly.
Appliance is not level.
Unusual noises.
The appliance is touching the
wall or other objects.
A component, e.g. a pipe, on
the rear of the appliance is
touching another part of the
appliance or the wall.
The compressor does not start
This is normal, no error has
immediately after changing
occurred.
the temperature setting.
Readjust the feet.
Move the appliance slightly.
If necessary, carefully bend
the component out of the
way.
The compressor starts after a
period of time.
Regulations, Standards, Guidelines
This appliance was designed for household use and was manufactured in
accordance with the appropriate standards. The necessary measures in
accordance with appliance safety legislation regulations (GSG), accident
prevention regulations for refrigeration appliances (VBG 20) and the regulations of the German Society of Electrical Engineers (VDE) were observed in
the manufacture of this appliance.
The refrigerant circuit has been checked for leaks.
This appliance is in accordance with the following EU guidelines:
Inhoud
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatie over de verpakking van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uw apparaat heeft lucht nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muur-afstandshouders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overzettenvan van het deurscharnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voor ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedienings- en kontroleinrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In gebruik nemen en temperatuurregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Invriezen en diepgevroren bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diepvrieskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maken van ijsblokjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooien en reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wat te doen als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doel, normen, richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
6
6
6
7
7
8
8
8
9
10
10
11
12
14
14
14
16
16
17
17
18
– 73/23/EWG dated 19 February 1973 - low voltage guidelines.
– 89/336/EWG dated 3 May 1989
(including guideline change notice 92/31/EWG) - EMV guideline
34
3
Veiligheid
De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de Europese en Nederlandse normen. Desondanks zien wij ons genoodzaakt u met de volgende
veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken:
Reglementaire toepassing
• Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is geschikt
voor het koelen, invriezen en diepgevroren bewaren van levensmiddelen
en voor het maken van ijs. Als het apparaat voor andere doeleinden
gebruikt wordt kan de fabrikant geen verantwoording nemen voor eventuele schaden.
• Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen
is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan voor het
koelen, diepgevroren bewaren en invriezen van levensmiddelen gebruikt
wordt, s.v.p. letten op de hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik
genomen wordt
• Controleer het koelapparaat op transportschaden. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten! Wend u in geval van schade tot de leverancier.
Koelmiddelen
Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan
(R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel brandbaar
is.
• Bij het transport en het opstellen van het apparaat erop letten dat geen
onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.
• Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:
– open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;
– het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsdelen (bijv. folies, piepschuim) kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal van kinderen weghouden!
• Oude apparaten voor het weggooien onbruikbaar maken. Stekker uit het
4
What to do if ...
Correcting Malfunctions
A malfunction may be caused by only a minor fault that you can rectify
yourself using the following instructions. Do not perform any other work on
the appliance if the following information does not provide assistance in
your specific case.
Warning! Repairs to refrigerators/freezers may only be performed by qualified service engineers. Improper repairs can give rise to significant hazards
for the user. If your appliance needs repairing, please contact your specialist dealer or our Customer Service.
Malfunction
Possible Cause
Remedy
Appliance is not switched on Switch on the appliance.
Appliance does not work, no
pilot light is illuminated.
Mains plug is not plugged in
Insert mains plug.
or is loose.
Check fuse, replace if necesFuse has blown or is defective.
sary.
Mains malfunctions are to be
Socket is defective.
corrected by an electrician.
Green light does not light up,
yellow light lights up when
Green light faulty.
fast freeze fuction is activated, appliance is on.
Yellow light does not light up,
when fast freeze fuction is
Yellow light faulty.
activated, appliance is on.
Please inform your customer
service
Please inform your customer
service
Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
Temperature is not properly Please look in the "Initial Start
adjusted.
Up" section.
Open the door only as long as
Door was open for an extennecessary. Press the fast freeded period.
ze switch
The freezer temperature is not A large quantity of warm food
sufficient, red light lights up, was placed in the appliance
Press the fast freeze switch
temperature signal sounds
within the last 24 hours.
The appliance is near a heat Please look in the "Installation
source.
location" section.
Switch on the fast freeze switDisturbance on the appliance ch, keep the freezer closed,
inform your customer service
Appliance cools too much.
Temperature is set too cold.
33
2.
3.
4.
5.
Defrost the freezer compartment prior to cleaning (see "Defrosting" section).
Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off
or turn out the circuit breaker or fuse.
Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm
water. Commercially available dish washing detergents may also be used.
After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
Accumulation of dust at the condenser increases energy consumption. For
this reason carefully clean the condenser at the back of the appliance once
a year with a soft brush or a vacuum cleaner.
Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.
Switching off the appliance
1.
2.
3.
4.
5.
If the appliance is not going to be used for an extended period:
Remove all deep-frozen packages as well as ice trays.
Switch off the appliance by turning the temperature regulator to position "0".
Remove the mains plug or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.
Defrost freezer compartment and clean thoroughly (see section: “Cleaning
and Care”).
Leave the door open to avoid the build up of odours.
Energy Saving Tips
• Do not install the appliance near cookers, radiators or other sources of
warmth. High ambient temperatures cause longer, more frequent operation of the compressor.
• Ensure sufficient air circulation and exhaust at the appliance base and at
the back wall of the appliance. Never cover air vent openings.
• Do not place warm foods into the appliance. Allow warm foods to cool first.
• Only leave door open as long as necessary.
• Do not set temperature any colder than necessary.
• Put frozen food in the fridge to defrost. The cold in the frozen food will
then be used to cool the fridge.
• Keep the heat emitting condenser, the metall grille on the rear wall of
your appliance, always clean.
32
stopcontact trekken, stroomkabel doorknippen, eventueel aanwezige
snap– of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Daardoor wordt
voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten raken (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht komen.
• Kinderen kunnen gevaren die in het omgaan met huishoudelijke apparaten schuilen vaak niet herkennen. Zorg daarom voor de nodige toezicht
en laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Bij dagelijks gebruik
• Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door
de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullingen van aanstekers etc. in het koelapparaat.
• Flessen en blikken mogen niet in het vriesvak. Ze kunnen springen als de
inhoud bevriest – bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen! Leg
nooit limonades, sappen, bier, wijn, champagne etc. in het vriesvak. Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcoholpercentage kan in het
vriesvak gelegd worden.
• Consumptie-ijs en ijsblokjes niet direct vanuit de vriesruimte in de mond
steken. Zeer koud ijs kan aan de lippen of de tong vastvriezen en verwondingen veroorzaken.
• Niet met natte handen aan diepvriesartikelen komen. De handen kunnen
daaraan vastvriezen.
• Geen elektrische apparaten (bijv. elektrische ijsmachines, mixers etc.) in het
koelapparaat gebruiken.
• Voor het schoonmaken het apparaat altijd uitzetten en de stekker uit het
stopcontact trekken of de zekering in de uitschakelen huisinstallatie.
• De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit aan
het snoer.
Bij storing
• Als er een storing aan het apparaat optreedt eerst in de gebruiksaanwijzing kijken onder “Wat te doen als ...”. Als de daar gegeven aanwijzingen
niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat werken.
• Koelapparaten mogen alleen dooor geschoold personeel gerepareerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Wend
u zich bij reparaties tot uw vakhandel of tot onze service-afdeling.
5
Weggooien
4.
Informatie over de verpakking van het apparaat
Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder gevaar
weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!
De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en
worden als volgt gekarakteriseerd:
>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de zakken binnenin.
>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe CFKvrij.
De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer bij
het oud-papier gedaan worden.
5.
6.
Weggooien van oude apparaten
Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld te
worden. Dit geldt voor uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging
toe is - ook voor uw nieuwe apparaat.
Waarschuwing! Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar maken
voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer doorknippen,
eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor
wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terechtkomen.
Cleaning and Care
For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories,
should be cleaned regularly.
Warning!
• The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger
of electrical shock! Before cleaning switch the appliance offand rem ve the
plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse.
• Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapours can
lead to the damage of plastic parts.
• The appliance must be dry before it is placed back into service.
Attention!
Aanwijzingen voor het weggooien:
• Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.
• Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de achterkant, mag niet beschadigd worden.
• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij de
plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.
Transportbescherming verwijderen
Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het transport beschermd.
• Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen.
6
Insert the plastic scraper into the
recess provided under the defrost
water channel and place a collecting
basin under it.
Once defrosting is completed keep
the scraper for future use;
Turn the thermostat knob to the
required setting or replace the plug
in the power socket.
D068
Warning!
Never use metal tools to scrape off
the frost
Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the
thawing process other than those recommended by the manufacturer.
A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting , may shorten their safe storage life.
1.
• Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g.
– lemon juice or the juice from orange peals;
– butyric acid;
– cleansers which contain acetic acid.
Do not allow such substances to come into contact with appliance parts.
• Do not use any abrasive cleansers.
Remove frozen food and the food from the refrigerator. Wrap frozen food
in several layers of newspaper. Store it in a cool place, well covered.
31
2.
3.
Press the fast freeze button 24 hours before introducing fresh food for freezing of fresh food. The yellow light comes on.
Place frozen foods in the drawers sorted by type, as far as possible.
Preparation of Ice Cubes
1.
2.
Fill the ice cube tray 3/4 full with cold water, place it in the freezer compartment and leave to freeze.
To loosen the frozen cubes, either bend the ice cube tray or hold it under
running water for a few seconds.
Important! Never try to free an ice tray that is frozen to the freezer compartment using pointed or sharp edged objects. Use the ice scraper supplied.
Ice pack
There are two ice packs in one drawer of the freezer.
In the event of a power failure or malfunction, the ice packs will lengthen
the amount of time it takes for the frozen food to become too warm by
several hours. The ice packs can only fulfil this task optimally if it is placed
in the uppermost drawer, at the front, above the frozen food. You can use
the ice packs for cooling cold bags.
Defrosting
1.
2.
3.
30
The freezer compartment, however, will become progrssively covered with
frost. This should be removed with the special plastic scraper provided, whenever the tickness of the frost exceeds 4 mm. During this operation it is not
necessary to switch off the power supply or to remove the foodstuffs.
However when the ice becomes very thick on the inner liner, complete
defrosting should be carried out as follows:
Remove the frozen food from the freezer, wrap it in several layers of newspaper and put it in a very cool place.
Switch off the appliance and pull out the plug, or remove or unscrew the
safety fuses.
Leave the freezer compartment door open.
Opstellen
Opstelplaats
Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik.
Het apparaat daarom
– niet aan directe straling van de zon blootstellen;
– niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen;
– alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse waarvoor het apparaat is ontworpen.
De klimaatklassees staan op het typeplaatje dat zich links aan de binnenkant
van het apparaat bevindt.
De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke klimaatklasse behoort:
Klimaatcategorie
voor een omgevingstemperatuur van
SN
+10 tot +32 °C
N
+16 tot +32 °C
ST
+18 tot +38 °C
T
+18 tot +43 °C
Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaat-sen,
aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:
– tot elektrische fornuizen 3 cm;
– tot olie- en kolenfornuizen 30 cm.
Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolerendeplaat tussen fornuis en koelapparaat aan te bevelen.
Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat, is een
afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich geen condens
vormt aan de buitenkant van de apparaten.
7
Freezing and storing frozen food
Uw apparaat heeft lucht nodig
Muur-afstandshouders
A
B
10 mm
100 mm
You can use your freezer for freezing fresh food yourself.
Important!
10 mm
Om veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig zijn als de afbeelding
aangegeven.
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens gebruik niet
worden afgedekt.
NP00
Monteer de twee afstandshouders
die zich in het documentatiezakje
bevinden, aan de achterkant, opdat
de warmte die tijdens het gebruik
ontstaat, zich op de juiste wijze kan
verspreiden. Ga te werk zoals aangegeven in de figuren. Volg daarbij de
nummers..
PR153
Overzetten van het deurscharnier
1.
2.
3.
4.
5.
8
Het deurscharnier kan van rechts (stand waarin het wordt afgeleverd) naar
links gewisseld worden als dat voor de opstelplaats nodig is.
Waarschuwing! Bij het overzetten van de deurscharieren mag het apparaat
niet op het lichtnet aangesloten zijn. Van te voren de stekker uit het stopcontact halen.
Trek het ventilatierooster (D), dat
door palwerk vastgezet is, uit.
F
Verwijder het onderscharnier (E) door
E
de twee schroeven, die het bevestiF
gen; verwijder de deur.
F
Draai de schroeven weer vast.
Verwijder de beschermdopjes van de
schroeven linksonder en plaats ze op
de schroeven rechts.
D
Draai de twee schroeven linksonder
F
PR185
los.
1.
• The temperature in the freezer compartment must be –18 °C or colder
before freezing food.
• Please observe the freezing capacity given on the rating plate. The
freezing capacity is the maximum quantity of fresh food that can be
frozen within a period of 24 hours. If you wish to freeze food several
days in a row, please observe a maximum capacity of only 2/3 to 3/4
of that on the rating plate. The quality of the food is best preserved
when it is frozen right through to the core as quickly as possible.
• Allow warm food to cool down before freezing. The warmth will cause
increased ice formation and increase the power consumption.
• Please note the maximum storage times specified by the manufacturer.
• Thawed foods which have not been processed further (cooked into meals)
may not under any circumstances be frozen a second time.
• Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.
There is a risk of an explosion! Do not store any containers with flammable materials such as, for example, spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc in the refrigerator/freezer.
• Bottles and cans must not be placed in the freezer. They can burst when
the contents freeze, high carbonate content drinks can even explode!
Never store lemonade, juices, beer, wine, sparkling wine etc. in the freezer. Exception: high alcohol content spirits can be stored in the freezer.
• All foods must be packed air tight
prior to freezing, so that they do
10 kg
not dry out or lose their flavour,
and so that no flavour contamina10 kg
tion of other frozen goods occurs.
Caution! Do not touch frozen food
with wet hands. Your hands could
freeze to the food.
Place the packed food in the drawers.
Place food to be frozen As shown in
figure. Unfrozen food must not touch items already frozen, otherwise
the frozen food could begin to
defrost.
29
The red temperature pilot-lamp (A) blinks when:
– the appliance has been started up but the storage temperature has not
yet been attained;
– the minimum storage temperature is no longer being maintained (fault);
– excessive amounts of fresh food are placed inside; or
Important note: if you operate the fast-freeze switch or adjust the temperature regulator, it may happen that your appliance’s refrigeration motor
does not start immediately but only after some time. This does not mean
that your appliance has a fault.
Starting up and temperature regulation
Please clean the appliance interior and all accessories prior to starting the
appliance. Plug in the appliance at the mains supply.
• Turn the ON/OFF knob (E). The green lamp (D) comes on.
• Turn the temperature regulator (E) in the direction of „1“.
• To reset the sound alarm push the botton (C) and the alarm light (A) blinks
until the reaching of the storage temperature .
• Operate the fast-freeze switch (C). The yellow pilot lamp (B) comes on by
pressing the switch (C) again .
• Only when the red lamp (A) has gone out should you reset the fast-freeze switch (C) the yellow light (B) goes out by pressing the switch (C) again.
Setting “0”: Off.
Setting “1”: Hightest temperature, (warmest setting).
Setting “4” (end-stop) : Lowest temperature, (coldest setting).
The exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature
inside the appliance depends on:
- the quantity of food stored
- how often the door is opened
- ambient temperature
Important:
Regularly check on the red temperature pilot lamp (A) that the required storage temperature is being maintained.
28
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Draai de stift van het bovenscharnier
los en monteer haar aan de
linkerkant.
Plaats de deur op de bovenstift.
Hermonteer het onderscharnier
G
(E) aan de andere kant door
middel van de twee schroeven
die u eerder verwijderd hebt.
Verwijder het stopstuk (F) uit het
ventilatierooster (D) door het naar de
pijlrichting te duwen en breng het
aan de andere kant weer aan.
Hermonteer het ventilatierooster (D),
voer het door palwerk in.
De handgreep losschroeven. Aan de
andere kant van de deur bevestigen nadat u de dopjes met een
priem doorgeprikt heeft. De vrijgekomen gaatjes afsluiten met de
bijgeleverde dopjes; deze vindt u in
het zakje van de documentatie.
Belangrijk
Na het omkeren van de deurdraairichting moet u controleren of het deurrubber rondom goed op de sponning sluit. In een koud vertrek (in de winter) kan het gebeuren dat dat niet het geval is. Na enkele dagen zal het rubber zich echter aangepast hebben. Wilt u dat bespoedigen, dan kunt u het
rubber warm maken met een föhn.
Elektrische aansluiting
Voor de elektrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos met randaardevereist.
De contactdoos moet zodanig worden geïnstalleerd, dat de stekker altijd uit
de contactdoos kan worden getrokken.
De elektrische zekering dient minstens 10 Ampère te zijn.
Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk
is, dient een maatregel in de elektrische installatie er voor te zorgen dat het
apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv. zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm).
9
• Voor ingebruikneming op het typeplaatje van het apparaat controleren
of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van
het lichtnet op de plaats waar het apparaat komt te staan.
Bijv.: AC 220 ... 240 V 50 Hz of
220 ... 240 V~ 50 Hz
(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)
Het typeplaatje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.
If the socket is not accessible once the appliance is built in, the electrical
installation must include suitable means of isolating the appliance from the
mains (e.g. fuse, cut-out, current trip or similar with a minimum contact
separation of 3 mm).
Attention: The mains connection cable may only be replaced by a skilled
electrician. Please contact your dealer or our customer service department
for repairs.
Prior to Initial Start–Up
Voor ingebruikname
• Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor het
eerste gebruik (zie Hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”).
• De koude–accu uit het apparaat nemen.
• De koude–accu pas na het bereiken van de optimale opslagtemperatuur
van –18 °C in de bovenste lade leggen en laten bevriezen.
• Ontdooide koude–accu’s op dezelfde wijze weer invriezen, bij v. na het
schoonmaken van het apparaat.
• Please clean the appliance interior and all accessories prior to initial startup (see section: “Cleaning and Care”).
Operating and indicator panel
Bedienings- en kontrol-inrichting
A B
A B
A.
B.
C.
D.
E.
C
D
E
Waarschuwingslampje (rood)
Aanwijzing voor snel invriezen (geel)
Snelinvriesschakelaar en reset geluidsalarm
Lichtnetcontrolelampje (groen)
Temperatuurregelaar en schakelaar ON/OFF
De bedienings- en controle-inrichting omvat:
Temperatuurregelaar (E) die tevens dient om het toestel in- en uit te
schakelen.
Het groene controlelampje (D) brandt als het toestel aan netspanning aangesloten en ingeschakeld is. In deze schakelstand is het koelaggregaat automatisch in bedrijf.
10
A
B
C
D
E
C
D
E
Alarm light (red)
Fast feezing light (yellow)
Fast feezing switch and reset sound signal alarm
Operating light (green)
Temperature regulator - ON/OFF knob
The green pilot lamp (D), which comes on when the mains voltage is available and the ON/OFF knob is pushed. Switch the temperature regulatore to
a number position, the refrigerating unit automatically operates by system
control.
The temperature regulator (E), which can be used for continuously variable
setting of the most energy saving storage temperature for your frozen food.
The optimum storage conditons occur at -18°C. The yellow pilot light (B)
comes on when the switch (C) has been pushed. The refrigerating unit then
operates continuously.
27
5.
6.
7.
8.
9.
and remount them on the other
side.
Refit the door.
Refit bottom hinge (E) on the
opposite side, using the two
screws previously removed.
Remove blanking cover (F) from
ventilation grille (D) by pushing it
in the direction of the arrow and
refit it on the opposite side.
Refit ventilation grille (D), clipping it into place.
Unscrew the handle. Refit it on
opposite side after having pierced
the plugs with a punch. Cover the
holes left open with the plugs
contained in the documentation
pack.
G
Attention:
After having reversed the opening direction of the doors check
that all the screws are
properly tightened and that the magnetic seal adheres to the cabinet. If the
ambient temperature is cold (i.e. in Winter), the gasket may not fit perfectly to the cabinet. in that case, wait for the natural fitting of the gasket or
accelerate this process by heating up the part involved with a normal hairdrier.
Electrical connection
Before initial start-up, refer to the appliance rating plate to ascertain if supply voltage and current values correspond with those of the mains at the
installation location.
e.g.:
AC
220 ... 240 V
50 Hz or
220 ... 240 V~ 50 Hz
(i.e. 220 to 240 volts alternating current, 50 Hertz)
The rating plate is inside the appliance on the left.
A correctly installed, earthed socket is required for the electrical supply. The
supply must have a fuse rating of at least 10 Amps.
26
Met de temperatuurregelaar (E) kan de energiezuinigste bewaartemperatuur traploos worden ingesteld.
De optimale bewaartemperatuur is -18°C. Op de thermometer kunt u de
temperatuur controleren.
Snelvriesschakelaar (C) met geel controlelampje (B).
Het rood controlelampje knippert:
– bij in gebruik nemen van het toestel, als de bewaartemperatuur nog niet
bereikt is
– als de temperatuur niet laag genoeg meer is (storing)
– als grote hoeveelheden nog in te vriezen levensmiddelen in de kast worden gelegd
Attentie: als u de snelvriesschakelaar inschakelt of de temperatuurregelaar
verstelt, kan het voorkomen dat het koelaggregaat van uw diepvrieskast
niet onmiddellijk, maar pas na enige tijd begint te werken. In dit geval is
er geen sprake van een storing.
In gebruik nemen en temperatuurregeling
• Steek de stekker in een stopcontact met aarding. Het groene lampje licht
op.
• Temperatuurregelaar (E) naar stand „1“ draaien, het rode lampje (A) gaan
branden, het koelaggregaat werkt automatisch.
• Om het geluidsalarm te resetten dient men op de knop (C) te drukken. Het
alarmlichtje (A) knippert tot de bewaartemperatur bereikt wordt.
• Bovendien schakelt u de snelvriesschakelaar (C) in, het gele lampje (B) gaat
branden, als weer opschakelaar (C) gedrukt wordt.
• Pas als het rode lampje (A) niet meer brandt, schakelt u de snelvriesschakelaar (C) uit, het gele lampje (B) gaat uit.
Stand „1“ betekent: hoogste, warmste binnentemperatuur.
Stand „4“ betekent: laagste, koudste binnentemperatuur. Bij het instellen
van de juiste stand dient u er rekening mee te houden dat de temperatuur
in het apparaat afhankelijk is van:
- de kamertemperatuur;
- de frequentie waarmee de deuren geopend worden;
- de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
- de plaats van het apparaat.
Attentie: controleer regelmatig aan de hand van het rode temperatuurcontrolelampje (A) en de thermometer of de bewaartemperatuur laag genoeg
is.
11
A
B
10 mm
For safety reasons, minimum ventilationmust be as shown Fig.
Attention: keep ventilation openings clear of obstruction;
In één van de laden van de vriesruimte bevinden zich twee koude-accu’s.
Als de stroom uitvalt of bij een storing aan het apparaat verlengen de koudeaccu’s de tijd tot de diepvriesartikelen te warm worden met meerdere uren.
De koude-accu’s kunen dit echter alleen optimaal doen als ze in de bovenste lade vooraan boven op de diepvriesartikelen gelegd worden. De koudeaccu’s kunnen tijdelijk ook als koelelement voor koeltassen gebruikt worden.
100 mm
Your appliance needs air
10 mm
Koude-accu’s
NP00
Rear spacers
Invriezenen en diepgevroren bewaren
In the bag with the documentation,
there are two spacers which must be
fitted.
Slacken the screws and insert the
spacer under the screw head, then
re-tighten the screws.
In uw diepvrieskast kunt u diepvriesprodukten bewaren en verse levensmiddelen zelf invriezen.
Attentie!
• Voor het invriezen van levensmiddelen dient de temperatuur in de vriesruimte –18 °C of lager te zijn.
• Let op het op het typebordje aangegeven vriesvermogen. Het vriesvermogen is de maximale hoeveelheid verse waren die binnen 24 uur ingevroren kunnen worden. Als er gedurende meerdere dagen achter elkaar ingevroren wordt, neem dan slechts 2/3 tot 3/4 van de hoeveelheid aangegeven op het typebordje. De kwaliteit is beter, als de levensmiddelen snel tot
in de kern bevriezen.
• Warme levensmiddelen voor het invriezen laten afkoelen. De warmte leidt
tot verhoogde ijsvorming en verhoogt het energieverbruik.
• Bij het bewaren van kant en klare diepvriesprodukten dient u zich
beslist aan de door de fabrikant opgegeven bewaartijd te houden. •
Eenmaal ontdooide levensmiddelen zonder verdere verwerking (bereiden tot panklare gerechten) in geen geval een tweede keer invriezen.
• Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken door
de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullin-gen van aanstekers etc. in het vriesapparaat.
• Flessen en blikken mogen niet in de vriesruimte. Ze kunnen springen als
de inhoud bevriest – bij koolzuurhoudende inhoud zelfs exploderen! Leg
noot limonades, sappen, bier, wijn, champagne etc. in de vriesruimte. Uitzondering: sterke drank met een zeer hoog alcohol percentage kan in de
vriesruimte gelegd worden.
12
Rehingeing the door
PR153
The side at which the door opens can be changed from the right side (factory adjustment) to the left side, if the installation site requires.
Warning! When changing the side at which the door opens, the appliance
may not be connected to the mains. Remove plug from the mains beforehand.
Procced as follow:
1.
2.
3.
4.
Remove the clip-in ventilation
grille (D).
Remove the bottom hinge (E) by
unscrewing the two fixing
screws.
Slide the door off pin (G);
unscrew pin (G) and refit it on
the opposite side.
Remove the two plugs, to reveal
the holes for the hinge pivots,
F
E
F
F
D
PR185
F
25
Installation
Installation Location
The appliance should be set up in a well ventilated, dry room.
Energy use is affected by the ambient temperature. The appliance should
therefore
– not be exposed to direct sunlight;
– not be installed next to radiators, cookers or other sources of heat;
– only be installed at a location whose ambient temperature corresponds to
the climate classification, for which the appliance is designed.
The climate classification can be found on the serial plate, which is located
at the left on the inside of the appliance.
The following table shows which ambient temperature is correct for each
climate classification: each climate classification:
1.
2.
Climate classification
for an ambient temperature of
SN
+10 bis +32 °C
N
+16 bis +32 °C
ST
+18 bis +38 °C
T
+18 bis +43 °C
If installation next to a source of heat is unavoidable, the following minimum clearances must be maintained at the sides of the appliance:
– for electric cookers 3 cm;
– for oil and coal fired ranges 30 cm.
If these clearances cannot be maintained a heat insulating pad is required
between the cooker and the refrigeration appliance.
If the refrigeration appliance is installed next to another refrigerator or freezer a clearance of 5 cm at the sides is required, in order to prevent the formation of condensation on the outside of the appliance.
• Voor het invriezen op de snelvriesschakelaar drukken. Het gele lampje voor
snelvriezen gaat branden.
• Als u de maximale invrieskapaciteit wilt benutten, moet u 24 uur van te
voren (bij kleinere hoeveelheden 4 tot 6 uur) de snelinvriesschakelaar
inschakelen.
Voorzichtig! Diepvriesartikelen niet
met natte handen aanraken. De han10 kg
den kunnen daaraan vast vriezen.
De verpakte levensmiddelen in de
10 kg
laden leggen. De in te vriezen levensmiddelen in de twee bovenste korven van het apparaat plaatsen. Niet
bevroren artikelen mogen niet in
aanraking komen met reeds bevroren
waren omdat anders de bevroren
artikelen ontdooien kunnen.
Nadat de vereiste opslagtemperatuur
bereikt is opnieuw op de snel-vriesschakelaar drukken. Het gele lampje
gaat uit.
Tips:
• Geschikt voor het verpakken van diepvriesproducten zijn:
– diepvrieszakken en -folie van polyethyleen;
– speciale diepvriesdozen;
– aluminiumfolie, extra sterk.
• Voor het sluiten van zakken en folies zijn geschikt: plastic klemmen, elastiekjes of plakband.
• Voor het sluiten de lucht uit de zakjes en folies strijken omdat lucht het
uitdrogen van bevroren artikelen bevordert.
• Maak platte pakjes, deze bevriezen sneller.
• Diepvriesdozen niet tot aan de bovenrand vullen met (half)vloeibare diepvriesproducten omdat vloeistof tijdens het invriezen uitzet.
Aanwijzing voor keuringsbureaus:
Stapelschema’s ter vaststelling van de diepvriesprestatie resp. opwarmtijd
kunnen direct bij de fabrikant aangevraagd worden.
24
13
Diepvrieskalender
• De symbolen op de laden geven de
diverse soorten diepvriesproducten
aan.
• De getallen geven voor iedere soort diepvriesproduct de bewaartijd in
maanden aan. Of de hoogste of de laagste waarde van de aangegeven
bewaartijd geldt, hangt af van de kwaliteit van de levensmiddelen en
de behandeling voorafgaand aan het invriezen. Voor levensmiddelen
met een hoog vetgehalte geldt altijd de laagste waarde.
Maken van ijsblokjes
1.
2.
IJsbakje voor 3/4 met koud water vullen, in de vriesruimte plaatsen en laten
bevriezen.
Om de ijsblokjes los te maken het ijsbakje omdraaien of kort onder stromend
water houden.
Attentie! Een eventueel vastgevroren ijsbakje in geen geval met
spitse of scherpe voorwerpen losmaken. Gebruik de bijgevoegde ijsschraper.
Ontdooien en reinigen
Als het apparaat aanstaat en als de deur geopend wordt, slaat vocht in het
interieur, in het bijzonder op de verdamper, als rijp neer. Deze rijp van tijd
tot tijd met de bijgevoegde plastic schraper verwijderen. In geen geval hiervoor harde of spitse voorwerpen gebruiken.
Het apparaat dient in ieder geval ontdooid te worden als de rijplaag ca. 4
mm dik is: echter minimaal eenmaal per jaar. Een geschikt moment voor het
ontdooien is als het apparaat leeg is of als er nog maar weinig artikelen in
liggen.
Elke temperatuurstijging vermindert de houdbaarheid van de diepvriesprodukten. Schakel daarom ca. 12 uur van te voren het toestel op snelfriezen,
om een koudereserve in de diepvriesprodukten te scheppen.
Waarschuwing!
• Geen electrische verwarmingsapparaten en andere mechanische of kunstmatige hulpmiddelen gebruiken om het ontdooien te versnellen.
• Geen ontdooisprays gebruiken, deze kunnen gevaarlijk voor de
gezondheid zijn en/of stoffen bevatten die plastic aantasten.
14
Disposal
Appliance Packaging Information
All materials are environmentally sound! They can be dumped or burned at
an incinerating plant without danger!
About the materials: The plastics can be recycled and are identified as follows:
>PE< for polyethylene, e.g. the outer covering and the bags in the interior.
>PS< for polystyrene foam, e.g. the pads, which are all free of chlorofluorocarbon.
The carton parts are made from recycled paper and should be disposed of
at a waste-paper recycling collection location.
Disposal of old Appliances
For environmental reasons, refrigeration appliances must be disposed of
properly. This applies to your old appliance, and - at the end of its service
life - for your new appliance as well.
Warning! Before disposing of old appliances make them inoperable. Remove plug from mains, sever the power cable, remove or destroy any snap or
latch closures. This eliminates the danger that playing children lock themselves into the appliance (danger of suffocation!) or place themselves into
other life-endangering situations.
Disposal:
• The appliance may not be disposed of with domestic waste or bulky refuse.
• The refrigerant circuit, especially the heat exchanger at the back of the
appliance, may not be damaged.
• Information concerning collection schedules or locations can be obtained
from the local disposal authorities or town hall.
Remove transport safeguard
The appliance and the interior fittings are protected for transport.
• Pull off the adhesive tape on the left and right side of the door.
• Remove all adhesive tape and packing pieces from the interior of the
appliance.
23
fridge when playing (there is risk of suffocation!)or get themselves into
other dangerous situations.
• Often children cannot recognise the hazards present in household
appliances. It is therefore important that you ensure adequate supervision
and never let children play with the appliance!
1.
Daily Operation
2.
• Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.
There is a risk of an explosion! Do not store any containers with flammable materials such as, for example, spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc in the refrigerator/freezer.
• Bottles and cans must not be placed in the freezer compartment. They can
burst when the contents freeze, high carbonate content drinks can even
explode! Never store lemonade, juices, beer, wine, sparkling wine etc. in
the freezer compartment. Exception: high alcohol content spirits can be
stored in the freezer compartment.
• Do not put ice creams or ice cubes in the mouth immediately after removal from the freezer compartment. Very cold ice can freeze to the lips or
tongue and cause injury.
• Do not touch frozen food with wet hands. Your hands could freeze to the
food.
• Do not operate any electrical appliances in the refrigerator/freezer (e.g.
electric ice cream makers, mixers etc.).
• Before cleaning the appliance, always switch off the appliance and unplug
it, or pull the house fuse or switch off the circuit breaker.
• When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull
on the cable.
3.
4.
5.
In case of malfunction
• If the a malfunction occurs on the appliance, please look first in the "What
to do if ..." section of these instructions. If the information given there
does not help, please do not perform any further repairs yourself.
• Refrigerators/freezers may only be repaired by qualified service engineers.
Improper repairs can give rise to significant hazards. If your appliance
needs repairing, please contact your specialist dealer or our Customer Service.
6.
22
Voorzichtig! Niet met natte handen aan bevroren artikelen komen. De handen kunnen daaraan vastvriezen.
Bevroren artikelen er uitnemen, in
meerdere lagen krantenpapier wik
kelen en op een koele plaats leggen.
Apparaat uitzetten en de stekker uit
het stopcontact halen of de zekering uitschakelen c.q. er uitdraaien.
Alle laden, behalve de onderste, er uit
halen.
Steek de kunststofschraper in de
opening onder de vries-ruimte en
D068
plaats daar een schaaltje of teiltje
onder.
Tip: Om het ontdooien te versnellen een pan met heet water in het apparaat zetten en de deur sluiten. Afgevallen stukken ijs voordat ze volledig
ontdooien verwijderen.
Na het ontdooien de vriesruimte plus het interieur grondig schoonmaken.
Waarschuwing!
• Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het electrici-teitsnet
aangesloten zijn. Gevaar voor schokken! Zet voor het schoonmaken het
apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel c.q. draai de
zekering er uit.
• Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken. Er kan
vocht in de electrische onderdelen komen. Gevaar voor schokken! Hete
damp kan kunstoffen onderdelen beschadigen.
• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik geno-men
wordt.
Let op!
• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof onderdelen aantasten, bijv.
– Sap van citroen– of sinaasappelschillen;
–boterzuur;
– Schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten.
Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonder-delen.
• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
Apparaat en interieur met een doek en lauwwarm water schoonmaken.
Eventueel een beetje normaal afwasmiddel gebruiken.
15
7.
8.
Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.
Als alles droog is, schakel op snelvriezen. Laat de vriezer tenminste 2 uur leeg
vriezen. Daarna de levensmiddelen terug in de vriezer plaatsen en het apparaat weer in bedrijf nemen.
Apparaat uitzetten
1.
2.
3.
4.
5.
Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt:
Levensmiddelen uit vriesruimte nemen.
Apparaat uitzetten, daartoe de temperatuurregelaar op stand “0” draaien.
Stekker uit het stopcontact halen of zekering in de huisinstallatie uitschakelen.
Diepvriesruimte ontdooien en grondig reinigen (zie hoofdstuk “Ont-dooien
en reinigen”).
Deuren daarna open laten om geurvorming te voorkomen.Mettre l’appareil
hors service.
Tips om energie te besparen
• Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of
andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstempera-tuur
werkt de compressor vaker en langer.
• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het
apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.
• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten
afkoelen.
• Deur slechts zo lang open laten als nodig is.
• De temperatuur niet lager dan nodig instellen.
• Kontroleer de bewaartemperatuur met behulp van de thermometer.
• Diepvriesartikelen voor het ontdooien in de koelkast leggen. De koude in
de diepvriesartikelen wordt zo voor koeling van de koelkast gebruikt.
• Houd de warmte afgevende verdamper, het metalen rooster aan de achterzijde van het apparaat, schoon.
16
Safety
The safety aspects of our refrigerators/freezers comply with accepted technical standards and the German Appliance Safety Law. Nevertheless, we
consider it our obligation to make you aware of the following safety information:
Intended use
• The refrigerator is intended for use in the home. It is suitable for the freezing and storing of frozen food, as well as for making ice. If the appliance is used for purposes other than those intended or used incorrectly, no
liability can be accepted by the manufacturer for any damage that may
be caused.
• Alterations or changes to the freezer are not permitted for reasons of
safety.
• If you use theappliance in a commercial application or forpurposes other
than the freezing or frozen storage of foods,please observe all valid legal
regulations for your application.
Prior to initial start–up
• Check the appliance for transport damage. Under no circumstance should
a damaged appliance be plugged in! In the event of damage, please contact
the vendor.
Refrigerant
The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit
of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
• During transportation and installation of the appliance, be certain that
none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
• If the refrigerant circuit should become damaged:
– avoid open flames and sources of ignition;
– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
Safety of children
• Packaging (e.g. wraps, polystyrene) can be dangerous for children. There is
a risk of suffocation! Keep packaging material away from children!
• Please make old appliances unusable prior to disposal. Pull out the mains
plug, cut off the mains cable, break or remove spring or boltcatches, if fitted. By doing this you ensure that children cannot lock themselves in the
21
Contents
Wat te doen als ...
Safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Disposal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Appliance Packaging Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Disposal of old Appliances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Remove transport safeguard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Installation Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Your appliance needs air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Rear spacers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Rehingeing the door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Electrical Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Prior to Initial Start–Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Operating and indicator panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Starting up and temperature regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Freezing and storing frozen food . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Preparation of Ice Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Ice Pack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Defrosting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Cleaning and Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Switching off the appliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Energy Saving Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
What to do if . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Correcting Malfunctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Regulation, Standard and Guidesline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Hulp bij storingen
20
Het kan bij een storing om kleine defecten gaan die kunt oplossen zelf aan
de hand van de volgende aanwijzingen. Voer zelf geen verdere werkzaamheden uit als de volgende informatie in concrete gevallen niet verder
helpt.
Waarschuwing! Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door
geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wend u bij reparatie tot onze
service-afdeling.
Storing
Mogelijke oorzaken
Apparaat is niet aangezet.
Oplossing
Apparaat aanzetten.
Stekker zit niet in het stopconStekker in stopcontact steken.
tact of zit los.
Apparaat werkt niet, geen conZekering controleren, eventueel
Zekering is los of kapot.
trolelampje brandt
vernieuwen.
Storingen in het lichtnet door
uw electrovakman laten verhelStopcontact is kapot.
pen.
Groene lampje brandt niet, gele
lampje brandt bij ingeschakelde Groene lampje defect.
Klantendienst informeren.
snelvriesfunctie.
Gele lampje brandt niet bij
ingeschakelde snelvries-functie, Gele lampje defect.
Klantendienst informeren.
apparaat werkt.
Temperatuur is te laag ingeTenmperatuurregelaar tijdelijk
Apparaat koelt te sterk.
steld.
op een hogere stand zetten.
Temperatuur is niet juist ingeZie hoofdstuk “Ingebruikname”.
steld.
Deur slechts zo lang open laten
Deur heeft te lang opengeals nodig is. Snel-vriesschakestaan.
laar gebruiken.
De temperatuur in de vrieIn de laatste 24 uur zijn grotere
sruimte is niet voldoende, rode hoeveelheden warme levensSnelvriesschakelaar gebruiken.
lampje brandt.
middelen opgeslagen.
Het apparaat staat naast een
Zie hoofdstuk “Opstelplaats”.
warmtebron.
Snelvriesschakelaar aanzetten,
vrieskast gesloten houden,
Storing aan het apparaat
klantendienst informeren.
17
Storing
Mogelijke oorzaken
Verhelpen
Op de ondichte plaatsen de
deurafdichting voorzichtig met
Sterke rijpvorming in het appa- Deurafdichting is lek (eventueel een föhn verwarmen (niet heter
dan ca. 50 °C). Tegelijkertijd de
raat, eventueel ook aan de deu- na het overzetten van het
verwarmde deurafdichting met
rafdichting.
deurscharnier.
de hand zo in vorm trekken dat
hij weer helemaal sluit.
Ongewone geluiden.
Na het wijzigen van de temperatuurinstelling start de compressor niet direct.
Apparaat staat niet recht.
Instelvoetjes bijstellen.
Apparaat komt tegen de muur
of tegen andere voorwerpen
aan.
Apparaat iets wegtrekken.
Een onderdeel, bijv. een leiding,
aan de achterkant van het
Dit onderdeel voorzichtig wegapparaat komt tegen een ander
buigen.
onderdeel van het apparaat
aan of tegen de muur.
Dit is normaal, het betreft geen De compressor start na enige
tijd automatisch.
storing.
Dear customer,
Before placing your new refrigerator/freezer into operation please read these operating instructions carefully. They contain important information for
safe use, for installation and for care of the appliance.
Please keep these operating instructions for future reference. Pass them on
to possible new owners of the appliance.
Notes which are important for your safety or for the proper functioning of
the appliance are stressed with a warning triangle and/or with signal words
(Warning!, Caution!, Attention!). Please observe the following carefully.
Supplementary information regarding operation and practical applications
of the appliance appear after this symbol.
Tips and notes concerning economical and environmentally sound use of
the appliance are marked with the cloverleaf.
The operating instructions contain instructions for the correction of possible malfunctions by the user in the section "What to do if ...". If these
instructions should not be sufficient, our customer service department is
always available to you.
Doel, normen, richtlijnen
Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met in-achtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt. Bij de
fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn volgens de Duitse wet op de veiligheid van toestellen (GSG), volgens de
Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen bij koudeinstallaties (VBG 20) en volgens de bepalingen van de ver-eniging
van Duitse elektotechnici (VDE). De koudecirculatie is op dichtheid
getest.
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EWG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn0
– 89/336/EWG van 3.5.1989
(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMC-richtlijn
18
Printed on paper manufactured with environmentally sound processes.
who thinks ecologically acts accordingly ...
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement