документацию AK CC 210. Инструкция по монтажу.

документацию AK CC 210. Инструкция по монтажу.

INSTRUCTIONS

AK-CC 210

t amb

= 0 - +55°C

230 V a.c.

2.5 VA

10 V < U < 256 V

Type: Pt 1000 (1000 Ω /0°C ) /

Ptc 1000 (1000 Ω /25°C ) /

NTC-M2020 (5000 Ω / 25°C)

( o06)

CE (250 V a.c.) UL *** (240 V a.c.)

DO1. Refrigeration *

DO2. Defrost *

10 (6) A

10 (6) A

10 A Resistive

5FLA, 30LRA

10 A Resistive

5FLA, 30LRA

DO3. Fan or

refrigeration 2 *

6 (3) A

6 A Resistive

3FLA, 18LRA

131 VA Pilot duty

4 A Resistive DO4. Alarm, light, rail heat 4 (1) A

or hotgas defrost * Min. 100 mA** 131 VA Pilot duty

* DO1 and DO2 are 16 A relays. DO3 and DO4 are 8 A relays. Max. load must be keept.

** Gold plating ensures make function with small contact loads

*** UL-approval based on 30000 couplings

Koordineret afrimning

Coordinated defrost

Data communication LON RS485:

RI8MB253 12-2007

o61 — Elforbindelser - Electrical connections - Elektrische Verbindungen

1

*)

2

*)

3

*)

4

*)

5

*)

6

*)

7

*)

8

*)

9

*)

10

*)

2

! ! !

*) DI1, DI2: AU: Guld, Gold, Or, Oro

Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007

l = max. 15 m

AK-CC 210

Dansk

Indstil:

1 Åbn parameter r12 og stop reguleringen

2 Vælg elforbindelse ud fra tegningerne side 2

3 Åbn parameter o61 og indstil elforbindelsesnummeret heri

4 Vælg derefter et sæt af forudindstillinger fra tabellen til højre

5 Åbn parameter o62 og indstil nummeret for sættet af forudindstillinger

6 Åbn parameter r12 og start reguleringen

7 Se oversigten over fabriksindstillinger igennem. — Foretag de nødvendige ændringer i de respektive parametre

8 Ved netværk. Indstil adressen i o03 og send derefter adressen til gatewayen/systemenheden med indstillingen o04.

Parametre

Funktion

Normal drift

Temperatur (setpunkt)

Termostat

Differens

Max. begrænsning af setpunktsindstilling

Min. begrænsning af setpunktsindstilling

Justering af temperaturvisning

Temperaturenhed (°C/°F)

Korrektion af signalet fra S4

Korrektion af signalet fra S3

Manuel service, Stop regulering, Start regulering

(-1, 0, 1)

Referenceforskydning under natdrift

Definition og evt. vægtning af termostatfølere - S4%

(100%=S4, 0%=S3)

Varmefunktionen påbegyndes antal grader under termostatens udkoblingstemperatur

Aktivering af referenceforskydning r40

Værdi for referenceforskydning (aktiveres via r39 eller DI)

Alarm

Forsinkelse på temperaturalarm

Forsinkelse på døralarm

Forsinkelse på temperaturalarm efter afrimning

Høj alarmgrænse

Lav alarmgrænse

Alarm forsinkelse DI1

Alarm forsinkelse DI2

Signal til alarmtermostaten. (100%=S4, 0%=S3)

Kompressor

Min. ON-tid

Min. OFF-tid

Forsinkelsestid for indkobling af compr. 2

Kompressorrelæ 1 skal koble modsat

(NC-funktion)

Afrimning

Afrimningsmetode (ingen/EL/GAS/BRINE)

Afrimnings-stoptemperatur

Interval mellem afrimningsstarter

Max. afrimningsvarighed

Tidsforskydning på afrimningsindkoblingen ved opstart

Afdrypningstid

Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning

Ventilator-starttemperatur

Ventilator indkoblet under afrimning

Afrimningsføler (0=tid, 1=S5, 2=S4)

Pump down forsinkelse

Drain forsinkelse

Max. opsummeret køletid imellem to afrimninger

Behovstyret afrimning - S5 temperaturens tilladte variation ved isopbygning. På centralanlæg vælges 20 (=off)

Ventilator

Ventilatorstop ved udkoblet kompressor

Forsinkelse af ventilatorstop

Ventilatorstop temperatur (S5)

***

***

***

***

***

***

Koder

--r13 r15 r36 r39 r40 c01 c02 c05 c30

F01

F02

F04 r01 r02 r03 r04 r05 r09 r10 r12

A03

A04

A12

A13

A14

A27

A28

A36 d01 d02 d03 d04 d05 d06 d07 d08 d09 d10 d16 d17 d18 d19

1

Hjælpeskema til indstillinger

(quick-setup)

Sæt af forudindstillinger

(o62)

Temperatur (SP)

Max. temp. indstilling (r02)

Min. temp. indstilling (r03)

Følersignal til termostaten. S4% (r15)

Alarmgrænse høj (A13)

Alarmgrænse lav (A14)

Følersignal til alarmfunk. S4% (A36)

Interval imellem afrimn. (d03)

Afrimningsføler: 0=time,1=S5, 2=S4

(d10)

DI1 config. (o02)

Følersignal til displayvisning. S4% (017)

Afr. stop på tid

1

4°C

6°C

2°C

10°C

-5°C

6 h

0

Møbler

2

2°C

4°C

0°C

100%

8°C

-5°C

100%

6h

1

Afr. stop på S5

3

100%

-24°C

-22°C

-26°C

-15°C

-30°C

12h

Møbelrengøring (=10)

1

Afr. stop på tid

4

6°C

8°C

4°C

10°C

0°C

8h

0

Dørfunktion (=3)

0%

Sæt 1-6: Indstillingerne i de grå felter bliver ændret

Rum

8°C

0°C

0%

8h

1

3°C

5°C

1°C

0%

5

Afr. stop på S5

6

-22°C

-20°C

-24°C

-15°C

-30°C

12h

1

2

EL-diagramnummer (side 2)

3 4 5 6 7 8 9 10

Min.værdi

Max.værdi

30 min

30 min

999 sec

1

ON bri

25.0°C

48 hours

180 min

240 min

60 min

60 min

0.0°C yes

2

60 min

60 min

48 hours

20.0 k

Fabriksindstilling

2.0°C

2.0 K

50.0°C

-50.0°C

0.0 K

°C

0.0 K

0.0 K

0

0.0 K

100%

-15.0 K

OFF

0.0 K

30 min

60 min

90 min

8.0°C

-30.0°C

30 min

30 min

100%

0 min

0 min

0 sec

0

OFF

EL

6.0°C

8 hours

45 min

0 min

0 min

0 min

-5.0°C yes

0

0 min

0 min

0 hours

20.0 K

50.0°C

20.0 K

50.0°C

49.0°C

20.0 K

°F

10.0 K

10.0 K

1

10.0 K

100%

-3.0 K

ON

50.0 K

240 min

240 min

240 min

50.0°C

50.0°C

240 min

240 min

100%

-50.0°C

0.1 K

-49.0°C

-50.0°C

-20.0 K

°C

-10.0 K

-10.0 K

-1

-10.0 K

0%

-15.0 K

OFF

-50.0 K

0 min

0 min

0 min

-50.0°C

-50.0°C

0 min

0 min

0%

0 min

0 min

0 sec

0

OFF no

0.0°C

0 hours

0 min

0 min

0 min

0 min

-15.0°C no

0

0 min

0 min

0 hours

0.0 K no

0 min

-50.0°C yes

30 min

50.0°C no

0 min

50.0°C

Aktuel indstilling

AK-CC 210 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 3

HACCP

Aktuel temperaturmåling til HACCP funktionen

Den sidst registrerede spidstemperatur

Valg af funktion og føler til HACCP funktionen. 0=ingen HAC-

CP funktion. 1= S4 benyttes (evt. også S3). 2=S5 benyttes

Alarmgrænse for HACCP funktionen

Forsinkelsestid for HACCP alarmen

Vælg signal til HACCP funktionen. S4% (100%=S4, 0%=S3)

Realtidsur

Seks starttidspunkter for afrimning.

Indstilling af timer.

0=OFF

Seks starttidspunkter for afrimning.

Indstilling af minutter

0=OFF

Ur - Timeindstilling

Ur - Minutindstilling

Ur - Indstilling af dato

Ur - Indstilling af måned

Ur - Indstilling af år

Diverse

Forsinkelse af udgangssignaler efter opstart

Indgangssignal på DI1. Funktion:

(0=ikke anvendt, 1=status på DI1. 2=dørfunktion med alarm ved åben. 3=døralarm ved åben. 4=afrimningsstart

(pulstryk). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift. 7=skift reference (r40 aktiveres). 8=alarmfunktion ved sluttet.

9=alarmfunktion ved åben. 10=møbelrengøring (pulstryk).

11=Tvangskøling ved varmgasafrimning.)

Netværksadresse

On/Off omskifter (Service Pin meddelelse)

VIGTIGT! o61

skal

indstilles før o04

Adgangskode 1 (samtlige indstillinger)

Anvendt følertype (Pt /PTC/NTC)

Display step = 0.5 (normal 0.1 ved Pt føler)

Max holdetid efter koordineret afrimning

Vælg signal til displayvisningen. S4%

(100%=S4, 0%=S3)

Indgangssignal på DI2. Funktion:

(0=ikke anvendt, 1=status på DI2. 2=dørfunktion med alarm ved åben. 3=døralarm ved åben. 4=afrimningsstart

(pulstryk). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift. 7=skift reference (r40 aktiveres). 8=alarmfunktion ved sluttet.

9=alarmfunktion ved åben. 10=møbelrengøring (pulstryk).

11=Tvangskøling ved varmgasafrimning. 12=koordineret afrimning)

Konfiguration af lysfunktionen (relæ 4)

1=ON under dagdrift. 2=ON / OFF via datakommunikation.

3=ON følger DI-funktionen, når DI er valgt til dørfunktion eller til døralarm

Aktivering af lysrelæ (kun hvis o38=2)

Kantvarme On-tid under dagdrift

Kantvarme On-tid under natdrift

Kantvarme periodetid (On tid + Off tid)

Møbelrengøring. 0= ingen møbelrengørring 1= kun ventilatorer. 2 Alle udgange er OFF

Valg af EL-diagram. Se oversigten side 2.

Overfør et sæt af forudindstillinger. Se oversigten på forrige side

Adgangs kode 2 (delvis adgang)

Gem apparatets nuværende indstillinger på programmeringsnøglen. Vælg selv nummer.

Hent et sæt indstillinger fra programmeringsnøglen

(tidligere gemt via o65 funktionen)

Overskriv regulatorens fabriksindstillinger med de nuværende indstillinger

Service

Statuskoder er vist på side 5

***

*

*

***

Temperaturen målt med S5 føleren

Status på DI1 indgangen. 1=sluttet

Temperaturen målt med S3 føleren

Status på natdrift (on eller off) 1=sluttet

Temperaturen målt med S4 føleren

Termostattemperaturen

***

***

***

***

Aflæse den øjeblikkelige reguleringsreference

Status på DI2 udgangen. 1=sluttet

Temperaturen der udlæses på displayet

Målt temperatur til alarmtermostaten

Status på relæet til køling

Status på relæet tll ventilator

Status på relæet til afrimning

Status på relæet til kantvarme

Status på relæet til alarm

Status på relæet til lys

Status på relæet til ventil i sugeledningen

Status på relæet til kompressor 2

*) Kan kun indstilles, når reguleringen er stoppet (r12=0)

**) Kan styres manuelt, men kun når r12 = -1

***) Med adgangskode 2 begrænses adgangen til disse menuer

**

**

**

**

**

**

**

**

***

***

***

***

*** h01 h10 h11 h12 h13 h14 t01-t06 t11-t16 t07 t08 t45 t46 t47 o01 o02 o03 o04 o05 o06 o15 o16 o17 o37 o38 o39 o41 o42 o43 o46 o61 o62 o64 o65 o66 o67

S0-S33 u28 u37 u56 u57 u58 u59 u60 u61 u62 u09 u10 u12 u13 u16 u17 u63 u64 u67

1

4

2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

-50.0°C

0 min.

0%

0 hours

0 min

0 hours

0 min

1

1

0

0 s

0

0

OFF

0

Pt no

0 min

0%

0

1

1

0

0

0

OFF

0%

0%

6 min

0

0

OFF

2

50.0°C

240 min.

100%

23 hours

59 min

23 hours

59 min

31

12

99

600 s

11

240

ON

100 ntc yes

60 min

100%

12

3

ON

100%

100%

60 min

2

10

6

100

25

25

On

0

8.0°C

30 min.

100%

0 hours

0 min

0 hours

0 min

1

1

0

5 s

0

1

0

0

0

OFF

0

0

10 min

0

0

OFF

0

OFF

0

Pt no

20

100%

0

1

SW = 2.0x

Fabriksindstillingen er angivet for standardapparaterne. Er bestillingsnummeret et andet, er fabriksindstillingen ændret iflg. aftale.

Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 AK-CC 210

Knapperne

Indstille en menu

1. Tryk på den øverste knap til der vises en parameter

2. Tryk på øverste eller nederste knap og find hen til den parameter, du vil indstille

3. Tryk på den midterste knap indtil værdien for parameteren vises

4. Tryk på øverste eller nederste knap og find den nye værdi

5. Tryk igen på den midterste knap for at fastlåse værdien.

Udkoble alarmrelæ / se alarmkode

• Kort tryk på den øverste knap

Indstille temperaturen

1. Tryk på den midterste knap til temperaturværdien vises

2. Tryk på øverste eller den nederste knap og find den nye værdi

3. Tryk på den midterste knap for at afslutte indstillingen.

Aflæse temperaturen ved afrimningsføleren

• Kort tryk på den nederste knap

Manuel start eller stop af en afrimning

• Tryk på den nederste knap i 4 sekunder.

Se HACCP registrering

1. Langt tryk på den midterste knap til h01 vises

2. Vælg ønsket h01 - h10

3. Se værdien ved kort tryk på den midterse knap.

Visning af fejlkode

E 1 Fejl i regulator

E 6 Batteriet skal skiftes + kontroller ur

E 25

E 26

E 27

S3 føler fejl

S4 føler fejl

S5 føler fejl

Visning af alarmkode

A 1 Høj-temperatur alarm

A 2 Lav-temperatur alarm

A 4

A 5

A 15

A 16

A 45

A 59

A 60

Dør-alarm

Max. Hold time

DI 1 alarm

DI 2 alarm

Standby mode

Møbelrengøring

HACCP alarm

LED

Lysdiode

= køling

= afrimning

= ventilator i gang

Blinker hurtigt ved alarm

HACCP

Funktionen er aktiv

Visning af statuskode

S0 Der reguleres

S1

S2

S3

S4

S10

S11

Venter på at den koordinerede afrimning afsluttes

ON-tid Kompressor

OFF-tid kompressor

Afdrypningstid

Køling stoppet af hovedafbryder

Køling stoppet af termostat

S14

S15

S17

S20

Afrimningssekvens. Afrimer

Afrimningssekvens. Ventilatorforsinkelse

Dør åben (åben DI indgang)

Nødkøling

S25

S29

S30

S32

S33 non

-d-

PS

Manuel regulering af udgange

Møbelrengøring

Tvangskøling

Forsinkelse af udgange ved opstart

Varmefunktionen r36 er aktiv

Afrimningstemperaturen kan ikke vises. Der stoppes på tid

Afrimningen er igang

Password er påkrævet

AK-CC 210 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 5

6

English

Setting:

1 Open parameter r12 and stop the regulation

2 Select electric connection based on the drawings on page 2

3 Open parameter o61 and set the electric connection number in it

4 Now select one of the preset settings from the table on the right-hand side

5 Open parameter o62 and set the number for the array of presettings

6 Open parameter r12 and start the regulation

7 Go through the survey of factory settings.

Make any necessary changes in the respective parameters.

8 For network. Set the address in o03 and then transmit it to the gateway/system unit with setting o04.

Auxiliary table for settings

(quick-setup)

Preset settings

(o62)

Temperature (SP)

Max. temp. setting (r02)

Min. temp. setting (r03)

Sensor signal for thermostat. S4% (r15)

Alarm limit high (A13)

Alarm limit low (A14)

Sensor signal for alarm funct.S4% (A36)

Interval between defrost (d03)

Defrost sensor: 0=time, 1=S5, 2=S4 (d10)

DI1 config. (o02)

Sensor signal for display view S4% (017)

Defrost stop on time

1

Case

Defrost stop

2

on S5

3

4°C

6°C

2°C

4°C

2°C 0°C

100%

8°C 10°C

-5°C -5°C

100%

6h 6 h

0 1

Case cleaning =10

-26°C

-15°C

-30°C

12h

1

100%

-24°C

-22°C

Defrost stop on time

4

Room

Defrost stop

5

on S5

6

6°C

8°C

3°C

5°C

4°C

10°C

0°C

8h

0

1°C

0%

8°C

-24°C

0°C

0%

8h

-15°C

-30°C

1

Door function =3

12h

1

0%

-22°C

-20°C

Array 1-6: The settings in the grey fields will be changed

Function

Normal operation

Temperature (set point)

Thermostat

Differential

Max. limitation of setpoint setting

Parameters

Min. limitation of setpoint setting

Adjustment of temperature indication

Temperature unit (°C/°F)

Correction of the signal from S4

Correction of the signal from S3

Manual service, stop regulation, start regulation (-1, 0, 1)

Displacement of reference during night operation

Definition and weighting, if applicable, of thermostat sensors

- S4% (100%=S4, 0%=S3)

The heating function is started a number of degrees below the thermostats cutout temperature

Activation of reference displacement r40

Value of reference displacement (activate via r39 or DI)

Alarm

Delay for temperature alarm

Delay for door alarm

Delay for temperature alarm after defrost

High alarm limit

Low alarm limit

Alarm delay DI1

Alarm delay DI2

Signal for alarm thermostat. S4% (100%=S4, 0%=S3)

Compressor

Min. ON-time

Min. OFF-time

Time delay for cutin of comp.2

Compressor relay 1 must cutin and out inversely

(NC-function)

Defrost

Defrost method (none/EL/GAS/BRINE)

Defrost stop temperature

Interval between defrost starts

Max. defrost duration

Displacement of time on cutin of defrost at start-up

Drip off time

Delay for fan start after defrost

Fan start temperature

Fan cutin during defrost

Defrost sensor (0=time, 1=S5, 2=S4)

Pump down delay

Drain delay

Max. aggregate refrigeration time between two defrosts

Defrost on demand - S5 temperature’s permitted variation during frost build-up. On central plant choose 20 K (=off)

Fan

Fan stop at cutout compressor

Delay of fan stop

Fan stop temperature (S5)

***

***

***

***

***

***

Codes

--r36 r39 r40 c01 c02 c05 c30

F01

F02

F04

A03

A04

A12

A13

A14

A27

A28

A36 r01 r02 r03 r04 r05 r09 r10 r12 r13 r15 d09 d10 d16 d17 d18 d19 d01 d02 d03 d04 d05 d06 d07 d08

1 2

EL-diagram number (page 2)

3 4 5 6 7 8 9 10

Min.value

-50.0°C

Max.value

50.0°C

Factory setting

Actual setting

2.0°C

OFF

-50.0 K

0 min

0 min

0 min

-50.0°C

-50.0°C

0 min

0 min

0%

0 min

0 min

0 sec

0

OFF

0.0 K

-49.0°C

-50.0°C

-20.0 K

°C

-10.0 K

-10.0 K

-1

-10.0 K

0%

-15.0 K

20.0K

50°C

49.0°C

20.0 K

°F

+10.0 K

+10.0 K

1

10.0 K

100%

-3.0 K

ON

50.0 K

240 min

240 min

240 min

50.0°C

50.0°C

240 min

240 min

100%

30 min

30 min

999 sec

1

ON no

0.0°C bri

25.0°C

EL

6.0°C

0 hours 48 hours 8 hours

0 min 180 min 45 min

0 min

0 min

0 min

-15.0°C

240 min

60 min

60 min

0.0°C

0 min

0 min

0 min

-5.0°C no

0

0 min

0 min yes

2

60 min

60 min yes

0

0 min

0 min

0 hours 48 hours 0 hours

0.0 K 20.0 k 20.0 K

2.0 K

50.0°C

-50.0°C

0.0 K

°C

0.0 K

0.0 K

0

0.0 K

100%

-15.0 K

OFF

0.0 K

30 min

60 min

90 min

8.0°C

-30.0°C

30 min

30 min

100%

0 min

0 min

0 sec

0

OFF no

0 min

-50.0°C yes

30 min

50.0°C no

0 min

50.0°C

Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 AK-CC 210

h01 h10 h11 h12 h13 h14 t01-t06 t11-t16 t07 t08 t45 t46 t47 o01 o02 o03 o04 o05 o06 o15 o16 o17 o37 o38 o39 o41 o42 o43 o46 o61* o62* o64 o65 o66* o67

1

HACCP

Actual temperature measurement for the HACCP function

Last registered peak temperature

Selection of function and sensor for the HACCP function. 0 = no

HACCP function. 1 = S4 used (maybe also S3). 2 = S5 used

Alarm limit for the HACCP function

Time delay for the HACCP alarm

Select signal for the HACCP function. S4% (100% = S4, 0% = S3)

Real time clock

Six start times for defrost.

Setting of hours.

0=OFF

Six start times for defrost.

Setting of minutes.

0=OFF

Clock - Setting of hours

Clock - Setting of minute

Clock - Setting of date

Clock - Setting of month

Clock - Setting of year

Miscellaneous

Delay of output signals after start-up

Input signal on DI1. Function:

0=not used. 1=status on DI1. 2=door function with alarm when open. 3=door alarm when open. 4=defrost start (pulse-pressure). 5=ext.main switch. 6=night operation 7=change reference (activate r40). 8=alarm function when closed. 9=alarm function when open. 10=case cleaning (pulse pressure).

11=forced cooling at hot gas defrost.

Network address

On/Off switch (Service Pin message)

IMPORTANT! o61

must

be set prior to o04

Access code 1 (all settings)

Used sensor type (Pt /PTC/NTC)

Display step = 0.5 (normal 0.1 at Pt sensor)

Max hold time after coordinated defrost

Select signal for display view. S4% (100%=S4, 0%=S3)

Input signal on DI2. Function:

(0=not used. 1=status on DI2. 2=door function with alarm when open. 3=door alarm when open. 4=defrost start (pulse-pressure). 5=ext. main switch 6=night operation 7=change reference (activate r40). 8=alarm function when closed. 9=alarm function when open. 10=case cleaning (pulse pressure).

11=forced cooling at hot gas defrost.). 12=coordinaded defrost)

Configuration of light function (relay 4)

1=ON during day operation. 2=ON / OFF via data communication. 3=ON follows the DI-function, when DI is selected to door function or to door alarm

Activation of light relay (only if o38=2)

Rail heat On time during day operations

Rail heat On time during night operations

Rail heat period time (On time + Off time)

Case cleaning. 0=no case cleaning. 1=Fans only. 2=All output

Off.

Selection of EL diagram. See overview page 2

Download a set of predetermined settings. See overview previous page.

Access code 2 (partly access)

Save the controllers present settings to the programming key.

Select your own number.

Load a set of settings from the programming key (previously saved via o65 function)

Replace the controllers factory settings with the present settings

Service

Status codes are shown on page 8

Temperature measured with S5 sensor

Status on DI1 input. on/1=closed

Temperature measured with S3 sensor

Status on night operation (on or off) 1=closed

Temperature measured with S4 sensor

Thermostat temperature

Read the present regulation reference

Status on DI2 output. on/1=closed

Temperature shown on display

Measured temperature for alarm thermostat

Status on relay for cooling

Status on relay for fan

Status on relay for defrost

Status on relay for railheat

Status on relay for alarm

Status on relay for light

Status on relay for valve in suction line

Status on relay for compressor 2

***

***

***

***

***

***

*

*

***

***

***

***

***

**

**

**

**

**

**

**

**

S0-S33 u17 u28 u37 u56 u57 u58 u59 u60 u09 u10 u12 u13 u16 u61 u62 u63 u64 u67

*) Can only be set when regulation is stopped (r12=0)

**) Can be controlled manually, but only when r12=-1

***) With access code 2 the access to these menues will be limited

Factory settings are indicated for standard units. Other code numbers have customized settings.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

-50.0°C

0 min.

0%

2 0

50.0°C 8.0°C

240 min. 30 min.

100% 100%

0 hours 23 hours 0 hours

0 min

0

OFF

0

Pt no

0 min

0%

0

1

OFF

0%

0%

6 min

0

1

0

0

0

0

OFF

59 min 0 min

0 hours 23 hours 0 hours

0 min 59 min 0 min

1

1

0

31

12

99

1

1

0

0 s

1

600 s

11

5 s

0

240

ON

100 ntc yes

60 min

100%

12

3

ON

100%

100%

60 min

2

10

6

100

25

25

On

1

0

0

1

0

OFF

0

0

10 min

0

0

OFF

0

OFF

0

Pt no

20

100%

0

SW = 2.0x

AK-CC 210 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 7

The buttons

Set menu

1. Push the upper button until a parameter r01 is shown

2. Push the upper or the lower button and find that parameter you want to change

3. Push the middle button until the parameter value is shown

4. Push the upper or the lower button and select the new value

5. Push the middle button again to enter the value.

Cutout alarm relay / receipt alarm/see alarm code

• Push short the upper button

Set temperature

1. Push the middle button until the temperature value is shown

2. Push the upper or the lower button and select the new value

3. Push the middle button to select the setting.

Reading the temperature at defrost sensor

• Push briefly the lower button

Manuel start or stop of a defrost

• Push the lower button for four seconds.

See HACCP registration

1. Give the middle button a long push until h01 appears

2. Select required h01-h10

3. See value by giving the middle button a short push

Fault code display

E 1 Fault in controller

E 6

E 25

Change battery + check clock

S3 sensor error

E 26

E 27

S4 sensor error

S5 sensor error

Alarm code display

A 1 High temperature alarm

A 2

A 4

Low temperature alarm

Door alarm

A 5

A 15

A 16

A 45

A 59

A 60

Max. Hold time

DI 1 alarm

DI 2 alarm

Standby mode

Case cleasning

HACCP alarm

LED

Light emmiting diode

= refrigeration

= defrost

= fan running

Flashes fast at alarm

HACCP

HACCP function is activ

S 14

S 15

S 17

S 20

S 25

S 29

S 30

S 32

S33 non

Status code display

S0 Regulating

S 1

S 2

Waiting for end of the coordinated defrost

ON-time Compressor

S 3

S 4

S 10

S 11

OFF-time Compressor

Drip-off time

Refrigeration stopped by main switch

Refrigeration stopped by thermostat

-d-

PS

Defrost sequence. Defrosting

Defrost sequence. Fan delay

Door open (open DI input)

Emergency cooling

Manual control of outputs

Case cleaning

Forced cooling

Delay of output at start-up

Heat function r36 is active

The defrost temperature cannot be displayed. There is stop based on time

Defrost in progress

Password required

8 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 AK-CC 210

Deutsch

Einstellen:

1 Parameter r12 offnen und Regelung stoppen

Hilfstabelle für Einstellungen

(quick-setup)

2 Elektrische Verbinding von den Zeichnungen auf Seite 2 auswählen

3 Parameter o61 öffnen und die Nummer der

Elektrischen Verbindung hier einstellen

4 Nummer der gewünschsten Voreinstellung aus der Tabelle rechts wählen

5 Parameter o62 öffnen und die Nummer für den

Datensatz von voreinstellungen einstellen

6 Parameter r12 öffnen und Regelung starten

7 Die Übersicht über Werkseinstellungen durchsehen. — Die notwendigen Änderungen in den jeweiligen Parametern vornehmen.

8 Bei Netzwerken: Die Adresse in o03 einstellen und anschließend mit der Einstellung o04 an das Gateway/die Systemeinheit senden.

Satz von voreinstellungen

(o62)

Temperatur (SP)

Max. temp. einstellung (r02)

Min. temp. einstellung (r03)

Fühlersignal für den Thermostaten.

S4% (r15)

Alarmgrenze hoch (A13)

Alarmgrenze tief (A14)

Fühlersignal für Alarmfunk. S4% (A36)

Interval zwischen Abtauungen (d03)

Abtaufühler : 0=zeit, 1=S5, 2=S4 (d10)

DI1 config. (o02)

Fühlersignal für Displayanzeige. S4%

(017)

Abtau- stop auf zeit

1

4°C

6°C

2°C

Möbeln

Abtaustop auf S5

2

2°C

4°C

0°C

100%

3

-24°C

-22°C

-26°C

10°C

-5°C

8°C

-5°C

100%

6h

-15°C

-30°C

6 h 12h

0 1

Möbelreinigung (=10)

1

100%

Abtau- stop auf zeit

4

6°C

8°C

4°C

5

3°C

5°C

1°C

0%

Raum

Abtaustop auf S5

6

-22°C

-20°C

-24°C

10°C

0°C

8h

0

8°C

0°C

0%

8h

1

Türfunktion (=3)

0%

-15°C

-30°C

12h

1

Satz 1-6: Einstellungen in den grauen Feldern werden geändert

Parameter

Funktion

Normal Betrieb

Temperatur (Sollwert)

Thermostat

Differenz

Max. Begrenzung des Sollwert-einstellung

Min. Begrenzung des Sollwert-einstellung

Justierung der Temperaturanzeige

Temperaturenheit (°C/°F)

Korrektur des Signals vom S4

Korrektur des Signals vom S3

Manuel Service, Regelung stoppen, Regelung starten (-1, 0, 1)

Sollwertverschiebung während Nachtbetrieb

Definition und evtl. gewichnung der Thermostatfühler - S4%.

(100%=S4, 0%=S3)

Die Wärmefunktion wird eine Anzahl von Grad unter dem ausschaltungstemperatur des Thermostaten angefangen

Aktivierung der Sollwertverschiebung r40

Wert der Sollwertverschiebung (durch r39 oder DI aktivieren)

Alarm

Verzögerung des Temperaturalarms

Verzögerung des Türalarms

Verzögerung auf Temperaturalarm nach Abtauung

Alarmgrenze hoch

Alarmgrenze tief

Alarmverzögerung DI1

Alarmverzögerung DI2

Signal für Alarmthermostat. S4% (100%=S4, 0%=S3)

Verdichter

Min. ON-Zeit

Min. OFF-Zeit

Verzögerungszeit für eingeschaltete Verdichter 2

Verdichterrelais 1 muss entgegengesetz schalten

(NC-Funktion)

Abauung

Abtaumethode (keine/EL/GAS/BRINE)

Abtau-Stoptemperatur

Interval zwischen Abtaustarten

Max. Abtaudauer

Zeitverzögerung an der Abtaueinschaltung bei Aufstart

Abtropfzeit

Verzögerung des Lüfterstarts nach der Abtauung

Lüfter-Starttemperatur

Lüfter eingeschaltet während der Abtaung

Abtaufühler (0=Zeit, 1=S5, 2=S4)

Pump down verzögerung

Ablauf Verzögerung

Max. Laufzeit der Kühlung zwischen zwei Abtauungen

Bedarfsgesteuerte Abtauung - die S5 Temperatur erlaubt variation bei Eis-aufbauung. Centralanlagen, wähle 20 K (=off)

Lüfter

Lüfterstop bei abgeschaltetem Verdichter

Verzögerung der Lüfterabschaltung

Lüfterstop Temperatur (S5)

***

***

***

***

***

***

Code 1

F01

F02

F04 d08 d09 d10 d16 d17 d18 d19 d01 d02 d03 d04 d05 d06 d07

--r01 r02 r03 r04 r05 r09 r10 r12 r13 r15 r36 r39 r40

A03

A04

A12

A13

A14

A27

A28

A36 c01 c02 c05 c30

2

EL-Diagramm-nummer (Seite 2)

3 4 5 6 7 8 9 10

Min.-

Wert

Max.-

Wert

-50.0°C

0.1 K

-49.0°C

-50.0°C

-20.0 K

°C

-10.0 K

-10.0 K

-1

-10.0 K

0%

-15.0 K

50.0°C

20.0 K

50.0°C

49.0°C

20.0 K

°F

10.0 K

10.0 K

1

10.0 K

100%

-3.0 K

OFF

-50.0 K

0 min

0 min

0 min

-50.0°C

-50.0°C

0 min

0 min

0%

0 min

0 min

0 sec

0

OFF

ON

50.0 K

240 min

240 min

240 min

50.0°C

50.0°C

240 min

240 min

100%

30 min

30 min

999 sec

1

ON no bri EL

0.0°C 25.0°C 6.0°C

0 hours 48 hours 8 hours

0 min

0 min

0 min

0 min

180 min

240 min

60 min

60 min

45 min

0 min

0 min

0 min

-15.0°C no

0

0 min

0.0°C yes

2

60 min

-5.0°C yes

0

0 min

0 min 60 min 0 min

0 hours 48 hours 0 hours

0.0 K 20.0 k 20.0 K

OFF

0.0 K

30 min

60 min

90 min

8.0°C

-30.0°C

30 min

30 min

100%

0 min

0 min

0 sec

0

OFF

Werkseinstellung

Aktuelle

Einstellung

2.0°C

2.0 K

50.0°C

-50.0°C

0.0 K

°C

0.0 K

0.0 K

0

0.0 K

100%

-15.0 K no

0 min

-50.0°C yes

30 min

50.0°C no

0 min

50.0°C

AK-CC 210 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 9

HACCP

Aktuelle Temperaturmessung für die HACCP-Funktion

Die letzte registrierte Spitzentemperatur

Wahl der Funktion und Fühler für die HACCP-Funktion. 0=keine

HACCP-Funktion. 1= S4 wird benutzt (eventuell auch S3). 2=S5 wird benutzt

Alarmgrenze für HACCP-Funktion

Zeitverzögerung für HACCP-Alarm

Signal für die HACCP-Funktion wählen. S4% (100%=S4, 0%=S3)

Echtzeituhr

Sechs Startzeitpunkte für Abtauung.

Einstellung in Stunden

0=OFF

Sechs Startzeitpunkte für Abtauung.

Einstellung in Minuten

0=OFF

Uhr - Einstellung Stunden

Uhr - Einstellung Minuten

Uhr - Einstellung des Datums

Uhr - Einstellung des Monats

Uhr - Einstellung des Jahrs

Diverses

Verzögerung des Ausgangssignales nach dem Anlauf

Eingangssignal am DI1. Funktion:

(0=wird nicht verwendet. 1=Status am DI1. 2=Türfunktion mit Alarm bei offen. 3=Türralarm bei offen. 4=Abtaustart (Puls-Signal). 5=Ext.

Hauptschalter. 6=Nachtbetrieb. 7=Sollwert wechseln (r40 wird aktiviert). 8=Alarmfunktion bei geschlossen. 9=Alarmfunktion bei offen. 10=Möbelreinigung (Puls-Signal). 11=Zwangs-kühlung mit

Heissgasabtauung

Netzwerkadresse

On/Off Wechselschalter (Service Pin Mitteilung)

ACHTUNG! o61 muss vor o04 eingestellt werden

Zugangskode 1 (sämtliche Einstellungen)

Angewandter Fühlertyp (Pt /PTC/NTC)

Display step = 0.5 (normal 0.1 bei Pt Fühler)

Max Hold time nach koordinierte Abtauung

Signal für Displayanzeige wählen. S4%

(100%=S4, 0%=S3)

Eingangssignal am DI2. Funktion:

(0=wird nicht verwendet.1=Status am DI2. 2=Türfunktion mit Alarm bei offen. 3=Türralarm bei offen. 4=Abtaustart (Puls-Signal). 5=Externer Hauptschalter. 6=Nachtbetrieb 7=Sollwert wechseln (r40 wird aktiviert). 8=Alarmfunktion bei geschlossen. 9=Alarmfunktion bei offen. 10=Möbelreinigung (Puls-Signal). 11=Zwangskühlung mit

Heissgasabtauung. 12=koordinierte Abtauung)

Konfiguration von Lichtfunktion (Relais 4)

1=ON während Tagesbetrieb. 2=ON / OFF via Datenkommunikation.

3=ON folgt die DI-funktion, wenn DI für Türfunktion oder Türalarm gewählt ist

Aktivierung von Lichtrelais (Nur wenn o38=2)

Rahmenhitzung On-Zeit während Tagesbetrieb

Rahmenhitzung On-Zeit während Nachtbetrieb

Rahmenhitzung Periodenzeit (On Zeit + Off Zeit)

Möbelreinigung.

0= Keine Reinigung. 1= Nur Lüfter. 2=Alle Ausgänge OFF.

Wahl des EL-Diagramms. Siehe Übersicht Seite 2.

Aktivierung der Voreinstellungen. Siehe Tabelle vorrige Seite.

Zugangskode 2 (Teilweiser Zugang)

Gegenwärtige Einstellungen des Reglers zu einen Programmierungs

Key speichern. Wähle selber eine Nummber.

Ein Satz von Einstellungen von den Programmierungs Keys laden

(früher mit der Funktion o65 gespeichert)

Die Werkseinstellungen des Reglers mit den jetzigen Einstellungen

überschreiben.

Service

Statuskodes sind auf Seite 11 gezeigt

Temperatur gemessem mit S5 Fühler

Status am DI1 Eingang. 1=geschlossen

Temperatur gemessem mit S3 Fühler

Status Nachtbetrieb (on oder off) 1=geschlossen

Temperatur gemessen mit S4 Fühler

Thermostattemperatur

Den augenblicklichen Regelsollwert anzeigen

Status am DI2 Ausgang. 1=geschlossen

Temperaturanzeige auf dem Display

Gemessene Temperatur für den Alarmthermostaten

Status am Relais für Kühlung

Status am Relais für Lüfter

Status am Relais für Abtauung

Status am Relais für Rahmenheitzung

Status am Relais für Alarm

Status am Relais für Licht

Status am Relais für Ventil in der Saugleitung

Status am Relais für Verdichter 2

*) Lässt sich nur bei gestoppter Regelung einstellen (r12=0)

**) Lässt sich manuell steuern, jedoch nur bei r12= -1

***) Mit Zugangscode 2 wird der Zugang zu diesen Menüs begrenzt

***

***

***

***

***

***

*

*

***

***

***

***

***

**

**

**

**

**

**

**

** h01 h10 h11 h12 h13 h14 t01-t06 t11-t16 t07 t08 t45 t46 t47 o01 o02 o03 o04 o05 o06 o15 o16 o17 o37 o38 o39 o41 o42 o43 o46 o61 o62 o64 o65 o66 o67

S0-S33 u56 u57 u58 u59 u60 u61 u62 u63 u64 u67 u09 u10 u12 u13 u16 u17 u28 u37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

-50.0°C

0 min.

0%

0 timer

0 min

0 timer

0 min

1

1

0

0 s

0

0

OFF

0

Pt no

0 min

0%

0

1

OFF

0%

0%

6 min

0

1

0

0

0

0

OFF

2

50.0°C 8.0°C

240 min. 30 min.

100% 100%

23 timer

59 min

23 timer

59 min

31

12

99

600 s

11

240

ON

100 ntc yes

60 min

100%

12

3

ON

100%

100%

60 min

2

10

6

100

25

25

On

0

0 timer

0 min

0 timer

0 min

1

1

0

5 s

0

0

OFF

0

Pt no

20

100%

0

1

OFF

0

0

10 min

0

1

0

0

0

0

OFF

SW = 2.0x

Die Werkseinstellung ist für Standardgeräte angegeben. Ist die Bestell.Nr. eine andere, ist die Werkseinstellung gemäß Absprache geändert

10 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 AK-CC 210

Tasten

Menü einstellen

1. Die obere Taste betätigen, bis ein Parameter zur Anzeige gelangt

2. Die obere oder die untere Taste betätigen um zum gewünschten Parameter zu gelangen

3. Die midlere Taste betätigen , bis der Wert des Parameters zur Anzeige kommt

4. Die obere oder die untere Taste betätigen um einen neuen Wert zu finden

5. Erneut die midlere Taste betätigen um den Wert festzuhalten.

Alarmrelais ausschalten/ siehe Alarmkode

• Die oberste Taste kurz betätigen

Temperatur einstellen

1. Die midlere Taste betätigen, bis der Temperaturwert zur Anzeige gelangt

2. Die obere oder die untere Taste betätigen um einen neuen Wert zu finden

3. Die midlere Taste betätigen um den

Einstellvorgang abzuschliessen.

Ablesen der Temperatur am Abtaufühler

• Die untere Taste kurz betätigen

Manueller start oder stop einer Abtauung

• Die untere Taste für etwa 4 Sekunden betätigen.

Siehe HACCP-Erfassung

1. Lange Betätigung der mittleren Taste, bis h01 angezeigt wird

2. Gewünschten Wert für h01-h10 wählen

3. Den Wert durch kurzes Betätigen der mittleren Taste anzeigen.

LED

Leuchtdiode

= Kühlung

= Abtauung

= Lüfter läuft

Blinkt schnell bei Alarm

HACCP

Funktion ist aktiv

Fehlercodeanzeige

E 1 Fehler am Regler

E 6 Batterie austauschen + Uhr kontrollieren

E 25

E 26

E 27

S3 Fühler Fehler

S4 Fühler Fehler

S5 Fühler Fehler

Alarm - Fehlercodeanzeige

A 1 Hoch-temperaturalarm

A 2 Tief-temperaturalarm

A 4

A 5

A 15

A 16

A 45

A 59

A 60

Tür-alarm

Max. Hold time

DI 1 Alarm

DI 2 Alarm

Standby mode

Möbelreinigung

HACCP Alarm

Anzeige des Statuscodes

S0 Es wird geregelt

S 1

S 2

S 3

S 4

S 10

Wartet auf beendigung der koordinierten

Abtauung

ON-Zeit Verdichter

OFF-Zeit Verdichter

Abtropfzeit

Kühlung von dem Hauptschalter gestoppt

S 11

S 14

S 15

S 17

S 20

Kühlung vom Thermstat gestoppt

Abtausequenz. Abtauung

Abtausequenz. Lüfter-Verzögerung

Tür offen (DI Eingang offen)

Notkühlung

S 25

S 29

S 30

S 32

S33 non

-d-

PS

Manuelle Regelung der Ausgänge

Möbelreinigung

Zwangskühlung

Verzögerung der Ausgänge bei Anlauf

Heizfunktion r36 ist aktiv

Abtautemperatur kann nicht angezeigt werden. Es wird zeitabhängig gestoppt.

Abtauung ist in Gang

Passwort ist erforderlich.

AK-CC 210 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 11

Réglages:

1 Allez au paramètre r12 et arrêtez le régulateur

2 Choisissez la connexion électrique selon les plans page 2

3 Allez au paramètre o61 pour y inscrire le numéro de la connexion

4 Choisissez ensuite un jeu de préréglages de la table à droite

5 Allez au paramètre o62 pour y inscrire le numéro du jeu de préréglages

6 Allez au paramètre r12 et mettez la régulation en route

7 Parcourez le sommaire des réglages départ usine. Procédez aux éventuelles modifications nécessaires.

8 En cas de réseau : Inscrivez l’adresse en o03 et envoyez-la ensuite à l’unité passerelle/système avec le réglage o04.

Français

Schéma d’aide pour les réglages

(procédé rapide)

Jeu de préréglages (o62)

Température (SP)

Température maxi (r02)

Température mini (r03)

Signal de capteur vers le thermostat.

S4% (r15)

Limites d’alarme haute (A13)

Limites d’alarme basse (A14)

Signal de capteur vers la fonction d’alarme. S4% (A36)

Intervalle entre démarrages du dégivrage (d03)

Sonde de dégivrage: 0=temps,1=S5,

2=S4 (d10)

DI1 config. (o02)

Signal de capteur vers l’afficheur. S4%

(r17)

Paramètres

Fonction

Fonctionnement normal

Température (point de consigne)

Thermostat

Différentiel

Limite max. de température de réglage

Limite min. de température de réglage

Réglage de l’affichage de température

Unités de température (°C/°F)

Correction du signal en provenance de S4

Correction du signal en provenance de S3

Service manuel, Arrêt régualtion, marche régualtion

(-1, 0, 1)

Décalage de référence en régime de nuit

Définition et pondération éventuelle des sondes thermostatiques.

- S4%

(100%=S4, 0%=S3)

Niveau sous la température enclenchement du thermostat où la fonction chaleur doit s’activer

Actionnement d’une déviation de référence r40

Valeur de la déviation de référence (activation par r39 ou DI)

Alarme

Temporisation de l’alarme température

Temporisation de l’alarme porte

Temporisation de l’alarme température après le dégivrage

Limites d’alarme haute

Limites d’alarme basse

Temporisation de l’alarme DI1

Temporisation de l’alarme DI2

Signal vers le thermostat d’alarme. S4%

(100%=S4, 0%=S3)

Compresseur

Temps de marche min.

Intervalle entre deux démarrages

Temporisation de l’enclenchement du compresseur 2

Le relais de compresseur 1 doit agir inversement.

(fonction NF)

Dégivrage

Méthode (non/EL/GAS/BRINE)

Température d’arrêt du dégivrage

Intervalle entre d´marrages du dégivrage durée max. du dégivrage

Retard du dégivrage à la mise sous-tension

Temps d’égouttement

Temporisation de démarrage du ventilateur après le dégivrage

Température de démarrage du ventilateur

Ventilateur enclenché pendant le dégivrage

Test de la sonde de dégivrage (0=temps, 1=S5, 2=S4)

Temporisation de la mise au vide

Temporisation de drainage

Temps de refroidissement total maxi entre deux dégivrages

Dégivrage sur demande – variation admissible de la température S5 en cas de formation de givre

Pour les installations centralisées, on choisit 20 K (= OFF)

Ventilateur

Arrêt du ventilateur à compresseur déclenché

Temporisation de l’arrêt du ventilateur

Arrêt de ventilateur température (S5)

***

***

***

***

***

***

Codes 1

--r01 r02 r03 r04 r05 r09 r10 r12 r13 r15 r36 r39 r40

A03

A04

A12

A13

A14

A27

A28

A36 c01 c02 c05 c30

F01

F02

F04 d08 d09 d10 d16 d17 d18 d19 d01 d02 d03 d04 d05 d06 d07

Top dégivr. sur temps

1

4°C

6°C

2°C

Meubles

Top dégivr. selon S5

2

2°C

4°C

0°C

100%

3

-24°C

-22°C

-26°C

10°C

-5°C

6 h

0

8°C

-5°C

100%

6h

1

Nettoyage de meuble (=10)

100%

2

Numéro schéma électrique

3 4 5 6 7 8 9

-15°C

-30°C

12h

1

10

Valeur mini

-50.0°C

0.0 K

-49.0°C

-50.0°C

-20.0 K

°C

-10.0 K

-10.0 K

-1

-10.0 K

0%

-15.0 K

OFF

-50.0 K

0 min

0 min

0 min

-50.0°C

-50.0°C

0 min

0 min

0%

8h

1

Fonction porte (=3)

0%

Jeux 1 à 6 : les cases grises changent de réglage

0 min

0 min

0 sec

0

OFF

30 min

30 min

999 sec

1

ON

0 min

0 min

0 sec

0

OFF no

0.0°C bri

25.0°C

EL

6.0°C

0 hours 48 hours 8 hours

0 min

0 min

180 min

240 min

45 min

0 min

0 min

0 min

60 min

60 min

0 min

0 min

-15.0°C no

0

0.0°C yes

2

-5.0°C yes

0

0 min

0 min

60 min

60 min

0 min

0 min

0 hours 48 hours 0 hours

0.0 K 20.0 k 20.0 K no

0 min

-50.0°C

Top dégivr. sur temps

4

Chambre froide

Top dégivr. selon S5

5 6

6°C

8°C

4°C

3°C

5°C

1°C

0%

-22°C

-20°C

-24°C

10°C

0°C

8h

0

Valeurmaxi

Réglage usine

Réglage actuel

50.0°C

20.0 K

50.0°C

49.0°C

20.0 K

°F

10.0 K

10.0 K

1

10.0 K

100%

-3.0 K

ON

50.0 K

240 min

240 min

240 min

50.0°C

50.0°C

240 min

240 min

100% yes

30 min

50.0°C

8°C

0°C

0%

2.0°C

2.0 K

50.0°C

-50.0°C

0.0 K

°C

0.0 K

0.0 K

0

0.0 K

100%

-15.0 K

OFF

0.0 K

30 min

60 min

90 min

8.0°C

-30.0°C

30 min

30 min

100% no

0 min

50.0°C

-15°C

-30°C

12h

1

12 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 AK-CC 210

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HACCP

Mesure de température actuelle pour la fonction HACCP.

La dernière température de pointe enregistrée

Choix de fonction et de sonde pour la fonction HACCP. 0 = sans fonction HACCP. 1 = Sonde S4 (éventuellement S3 aussi) 2 = Sonde S5

Limite d’alarme pour la fonction HACCP

Temporisation de l’alarme HACCP

Choix de signal pour la fonction HACCP. S4% (100%=S4, 0%=S3)

Horloge en temps réel

Heures de démarrage des six dégivrages

Réglage heures.

0=OFF

Heures de démarrage des six dégivrages

Réglage heures.

0=OFF

Horloge - Réglage heures

Horloge - Réglage minutes

Horloge - Horloge – Réglage date

Horloge - Horloge – Réglage mois

Horloge - Horloge – Réglage année

Divers

Temporisation des signaux de sortie lors de la mise en route

Signaux d’entrée DI1. Fonction:

(0= non utilisée,1=état de DI1. 2=fonction porte avec alarme d’ouverture 3=alarme porte ouverte. 4=début de dégivrage (poussoir). 5=interrupteur principal externe. 6=régime de nuit. 7=changer de référence (activation r40). 8=fonction d’alarme à enclenchement.

9=fonction d’alarme à déclenchement. 10=nettoyage de meuble

(poussoir). 11=Refroidissement forcé lors du dégivrage par gaz chaud.)

Adresse réseau

Commutateur On/Off (message broche service)

IMPORTANT ! Il

faut

régler o61

avant

o04

Code d’accès 1 (tous les réglages)

Type de sonde utilisé (Pt /PTC/NTC)

Cran d’affichage = 0.5 (norme 0,1/capteur Pt)

Temps d’attente max. après dégivrage coordonné

Choix de signal pour l’afficheur. S4% (100%=S4, 0%=S3)

Signaux d’entrée DI2. Fonction:

(0= non utilisée, 1=état de DI2. 2=fonction porte avec alarme d’ouverture. 3=alarme porte ouverte. 4=début de dégivrage (poussoir). 5=interrupteur principal externe. 6=régime de nuit. 7=changer de référence (activation r40). 8=fonction d’alarme à enclenchement.

9=fonction d’alarme à déclenchement. 10=nettoyage de meuble

(poussoir). 11=Refroidissement forcé lors du dégivrage par gaz chaud. 12=dégivrage coordonné)

Configuration de la fonction d’éclairage (relais 4)

1=ON en régime de jour. 2=ON/OFF par la transmission de données.

3=ON suivant la fonction DI, si DI a été choisie pour la fonction ou l’alarme porte

Actionnement du relais d’éclairage (seulement si o38=2)

Rails antibuée, temps ON en régime de jour

Rails antibuée, temps ON en régime de nuit

Rails antibuée, période (temps ON + temps OFF)

Nettoyage de meuble. 0=aucun nettoyage 1=ventilateurs seulement.

2=toutes les sorties sont OFF

Choix de schéma électrique. Reportez-vous à la table récapitulative page 2.

Transfert d’un jeu de préréglages. Voir le tableau récapitulatif à la page précédente.

Code d’accès 2 (accès partiel)

Conservez les réglages actuels de l’appareil comme clé de programmation. Choisissez votre propre numéro.

Appel d’un jeu de réglages de la clé de programmation.

(sauvée auparavant via la fonction o65)

Surchargez les réglages usine avec les réglages actuels du régulateur

Entretien

Les codes d’état ressortent page 14

Température relevée par la sonde S5

Etat de l’entrée DI1. On/1=enclenchée

Température relevée par la sonde S3

Etat du régime de nuit (tout ou rien)

1=enclenché

Température relevée par la sonde S4

Température du thermostat

Affichage de la référence de régulation actuelle

Etat de la sortie DI2. On/1=enclenchée

Température visualisée par l’afficheur

Température captée pour le thermostat d’alarme

Etat du relais de refroidissement

Etat du relais du ventilateur

Etat du relais de dégivrage

Etat du relais des rails antibuée

Etat du relais d’alarme

Etat du relais d’éclairage

Etat du relais de la vanne de la conduite d’aspiration

Etat du relais du compresseur 2

*) Ce réglage n’est possible que si la régulation est arrêtée (r12=0)

**) La commande manuelle est possible mais à condition que r12=-1

***) Le code d’accès 2 permet de limiter les accès à ces menus

***

***

***

***

***

***

*

*

***

***

***

***

***

**

**

**

**

**

**

**

** h01 h10 h11 h12 h13 h14 t01t06 t11t16 t07 t08 t45 t46 t47 o01 o02 o03 o04 o05 o06 o15 o16 o17 o37 o38 o39 o41 o42 o43 o46 o61* o62* o64 o65 o66* o67

S0-S33 u09 u10 u12 u13

0

-50.0°C

0 min.

0%

0 heurs

0 min

0 heurs

0 min

1

1

0

0 s

0

0

OFF

0

Pt no

0 min

0%

0

1

OFF

0%

0%

6 min

0

1

0

0

0

0

OFF

2 0

50.0°C 8.0°C

240 min. 30 min.

100% 100%

23 heurs

59 min

23 heurs

59 min

31

12

99

600 s

11

240

ON

100 ntc yes

60 min

100%

12

3

ON

100%

100%

60 min

2

10

6

100

25

25

On

0 heurs

0 min

0 heurs

0 min

1

1

0

5 s

0

0

OFF

0

Pt no

20

100%

0

1

OFF

0

0

10 min

0

1

0

0

0

0

OFF u59 u60 u61 u62 u63 u64 u67 u16 u17 u28 u37 u56 u57 u58

SW = 2.0x

Le réglage départ usine spécifié s’applique aux appareils standards. Un autre numéro de code indique un réglage départ usine modifié en accord avec le client.

AK-CC 210 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 13

Les Boutons

Réglage d’un menu

1. Appuyez sur le bouton supérieur jusqu’à apparition d’un paramètre.

2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour trouver le paramètre à régler

3. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à apparition de la valeur du paramètre

4. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur

5. Appuyez à nouveau sur le bouton médian pour verrouiller la valeur.

Déclenchement du relais d’alarme ou visualisation du code d’alarme

• Appuyez brièvement sur le bouton supérieur

Réglage de la température

1. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à apparition de la valeur de température

2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur

3. Appuyez sur le bouton médian pour terminer le réglage.

Contrôle de la température de sonde du dégivrage

• Appuyez brièvement sur le bouton inférieur

Marche/arrêt manuel d’un dégivrage

• Appuyez sur le bouton inférieur pendant

4 secondes.

Voyez l’enregistrement HACCP

1. Pression prolongée sur le bouton du milieu jusqu’à apparition de h01

2. Choisissez de h01 à h10

3. Pression brève sur le bouton du milieu pour voir la valeur.

Affichage de codes de défauts

E 1 Défaut de régulateur

E 6

E 25

E 26

E 27

Changer la pile + verifér heure

Erreur de sonde S3

Erreur de sonde S4

Erreur de sonde S5

Affichage code alarme

A 1 Alarme température haute

A 2

A 4

Alarme température basse

Alarme porte

A 5

A 15

A 16

Max. Hold time

DI 1 alarme

DI 2 alarme

A 45 Standby mode

A 59

A 60

Nettoyage de meuble

HACCP alarme

Diodes luminescentes en façade

Diode lumineuse

= refroidissement

= dégivrage

= Ventilateur en marche

Clignotement rapide en cas d’alarme

HACCP

La fonction HACCP est active

Affichage des ètats

S0 Régulation en cours

S 1

S 2

Attend la fin du dégivrage coordonné

Temps ON du compresseur

S 3

S 4

S 10

S 11

S 14

S 15

S 17

S 20

S 25

S 29

S 30

S 32

S33 non

-d-

PS

Temps OFF du compresseur

Egouttage

Le refroidissement a été arrêté au “Main switch” (interrupteur principal)

Le refroidissement a été arrêté au le thermostat

Séquende du dégivrage. Dégivrage en cours

Séquende du dégivrage. Temporisation du ou des ventilateurs

Porte ouverte (Entrée DI ouverte)

Refroidissement de secours

Régulation manuelle les sorties

Nettoyage de meuble

Refroidissement forcé

Temporisation des sorties à la mise en route

Fonction chauffe r36 active

Température de dégivrage pas accessible

Arrêt sur temps

Dégivrage en cours

Mot de passe imposé

14 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 AK-CC 210

Español

Puesta en marcha rápida:

1 Entrar en el parámetro r12 para parar el equipo: r12 = 0.

2 Elegir la aplicación deseada a partir de los modelos de la página 2

3 Programar la aplicación elegida en o61.

4 Elegir una de las pre-programaciones básicas a partir de las opciones.

5 Programar la pre-programación deseada en o62.

6 Entrar nuevamente en el parámetro r12 para arrancar el equipo: r12 = 1.

7 Repasar los ajustes de fábica por si hubiese que retocar alguno.

8 Si el equipo está conectado a un bus de comunicaciones, programar la dirección asignada en o03 y transmitirla a la gateway con o04.

Parámetros

Función

Funcionamiento normal

Temperatura de corte (set point)

Termostato

Diferencial del termostato

Límite máximo al ajustar la temperatura de corte

Límite mínimo al ajustar la temperatura de corte

Corrección de la temperatura del display

Unidades de temperatura (°C/°F)

Calibración de la sonda S4

Calibración de la sonda S3

Marcha /paro interno: -1=modo manual, 0=OFF, 1=en marcha

Desplazamiento de la temp. de corte durante la noche

Definición de la sonda del termostato, % de S4

(100%=S4, 0%=S3)

Decremento respecto a Tª de corte para empezar a calentar

Activar el incremento de la temperatura de corte r40

Incremento de la temperatura de corte (grados) (activación por r39 o DI)

Alarma

Retardo de alarma de temperatura (estándar)

Retardo de alarma de puerta

Retardo de alarma de temp. (después del desescarche y al arrancar)

Límite de alarma por alta temperatura

Límite de alarma por baja temperatura

Retardo de alarma asociada a DI1

Retardo de alarma asociada a DI2

Definición sonda de alarma % de S4 (100%=S4, 0%=S3)

Compresor

Mínimo tiempo de compresor en marcha (minutos)

Mínimo tiempo entre dos arranques consecutivos

(minutos)

Retraso en arrancar el 2º compresor

Invertir el funcionamiento de la salida DO1 (compresor)

Código

--r13 r15 r36 r39 r40

A03

A04

A12

A13

A14

A27

A28

A36 c01 c02 c05 c30 r01 r02 r03 r04 r05 r09 r10 r12

Tabla de ajustes preprogramados

(Puesta en marcha rápida)

Preprogramación básica

(o62)

Temperatura (SP)

Lím. máx. al ajustar temp. de corte (r02)

Lím. mín. al ajustar temp. de corte (r03)

Definición de la sonda del termostato % de S4(r15)

Límite de alarma por alta temp. (A13)

Límite de alarma por baja temp. (A14)

Definición de la sonda de alarma % de

S4 (A36)

Intervalo entre desescarches (d03)

Sonda de fin de desescarche

0=no, 1=S5, 2=S4 (d10)

Función entrada digital DI1 (o02)

Definición de la sonda en el display % de S4 (017)

Desescarche por tiempo

1

4°C

6°C

2°C

10°C

-5°C

6 h

0

Mueble

Desescarche por S5

2

2°C

4°C

0°C

100%

8°C

-5°C

100%

6h

1

3

-24°C

-22°C

-26°C

-15°C

-30°C

12h

1

Limpieza del mueble =10

100%

Desescarche por tiempo

4

6°C

8°C

4°C

10°C

0°C

8h

0

Cámara

Desescarche por S5

5

3°C

5°C

1°C

0%

8°C

0°C

0%

8h

1

6

-22°C

-20°C

-24°C

Función de puerta =3

0%

-15°C

-30°C

12h

1

Conjunto 1-6: Los ajustes de las casillas en gris, serán modificados.

1 2

Número de esquema eléctrico

3 4 5 6 7 8 9 10

Valor mínimo

Valor máximo

Ajuste fábrica

Ajuste actual

Desescarche

Tipo de desescarche (none/EL/GAS/BRINE=salmuera)

Temperatura de fin de desescarche

Intervalo de tiempo entre desescarches

Duración máxima del desescarche

Desplaz. del 1º desescarche tras dar tensión al equipo

Tiempo de goteo

Retardo del ventilador tras el desescarche

Temperatura arranque ventilador

Ventilador en marcha durante desescarche (no/yes)

Sonda de fin de desescarche (0=no, 1=S5, 2=S4)

Tiempo de vaciado del evaporador (antes del inicio desescarche)

Tiempo de drenaje con válvula by-pass (sólo gas caliente)

Desescarche bajo demanda: tiempo acumulado refrigerando

Desescarche bajo demanda: variación permitida a S5

Ventiladores

Parar ventilador al parar compresor

Retardo de parada del ventilador

Temperatura de paro del ventilador (medida con S5)

AK-CC 210 d01 d02 d03 d04 d05 d06 d07 d08 d09 d10 d16 d17 d18 d19

F01

F02

F04

Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007

-50.0°C

0.1 K

-49.0°C

-50.0°C

-20.0 K

°C

-10.0 K

-10.0 K

-1

-10.0 K

0%

-15.0 K

OFF

-50.0 K

0 min

0 min

0 min

-50.0°C

-50.0°C

0 min

0 min

0%

0 min

0 min

0 sec

0

OFF no

0.0°C

0 hours

0 min

0 min

0 min

0 min

-15.0°C no

0

0 min

0 min

0 hours

0.0 K no

0 min

-50.0°C

50.0°C

20.0 K

50.0°C

49.0°C

20.0 K

°F

+10.0 K

+10.0 K

1

10.0 K

100%

-3.0 K

ON

50.0 K

240 min

240 min

240 min

50.0°C

50.0°C

240 min

240 min

100%

30 min

30 min

999 sec

1

ON bri

25.0°C

48 hours

180 min

240 min

60 min

60 min

0.0°C yes

2

60 min

60 min

48 hours

20.0 k yes

30 min

50.0°C

2.0°C

2.0 K

50.0°C

-50.0°C

0.0 K

°C

0.0 K

0.0 K

0

0.0 K

100%

-15.0 K

OFF

0.0 K

30 min

60 min

90 min

8.0°C

-30.0°C

30 min

30 min

100%

0 min

0 min

0 sec

0

OFF

EL

6.0°C

8 hours

45 min

0 min

0 min

0 min

-5.0°C yes

0

0 min

0 min

0 hours

20.0 K no

0 min

50.0°C

15

1 2 3 4 5 6

HACCP

Medida de temp. actual para la función HACCP

Última temperatura pico registrada

Selec ción de función y sonda para la función HACCP.

0=sin función HACCP, 1= 4 y/o S3 (ver h14) 2=S5 usado.

Límite de alarma para la función HACCP.

Retraso de tiempo para la alarma HACCP

Seleccionar sonda para la función HACCP.

S4 y/o S3 (100% = S4, 0% = S3)

Reloj de tiempo real

Hasta seis horas (hh) de inicio de desescarche (0=OFF)

Los minutos (mm) de cada una de las 6 horas (0=OFF)

Ajuste de reloj: hora

Ajuste de reloj: minutos

Ajuste de reloj: día

Ajuste de reloj: mes

Ajuste de reloj: año

Varios

Retardo de activación de salidas al dar tensión al equipo

Función de la entrada digital DI1: 0=no utilizada,

1=comunica el estado de la DI, 2=puerta abierta y alarma, 3=sólo la alarma de puerta 4=pulso para iniciar un desescarche 5=interruptor principal 6=operación nocturna 7=desplazamiento temperatura de corte (activación r40). 8=alarma al cerrar el contacto 9=alarma al abrir el contacto 10=limpieza del mueble (pulso)

11=forzar frío (gas caliente)

Dirección del AK

Enviar la dirección del AK a la gateway

IMPORTANTE: se

debe

ajustar o61 antes que o04

Código de acceso nivel 1 (0=código desactivado)

Tipo de sonda utilizada (Pt /PTC/NTC)

Precisión del valor de display: YES=0.5, no =0.1

Máx. tiempo de espera tras un desescarche coordinado

Definición de la sonda en display, %S4 (100%=S4,

0%=S3)

Función de la entrada digital DI2: 0=no utilizada.

1=comunica el estado de la DI. 2=puerta abierta y alarma 3=sólo la alarma de puerta. 4=pulso para iniciar un desescarche. 5=interruptor principal 6=operación nocturna 7=desplazamiento temperatura de corte (activación r40). 8=alarma al cerrar el contacto.

9=alarma al abrir el contacto. 10=limpieza del mueble

(pulso). 11=forzar frío (gas caliente). 12=desescarche coordinado.

Función de luz (relé 4 en aplicaciones 2 y 6)

1=ON durante operación día. 2=ON / OFF vía bus de comunicaciones. 3=ON a la vez que la DI cuando esa DI es para la función de puerta ó alarma de puerta.

Activación del relé de luz vía bus de comunicaciones

(sólo si o38=2)

Funcionamiento de antivaho durante el día (% sobre o43)

Funcionamiento de antivaho durante la noche (% sobre o43)

Periodo total de funcionamiento de antivaho (ciclo)

Limpieza del mueble: 0 = no activo, 1 = sólo el ventilador en ON, 2 = todas las salidas en OFF

Tipo de aplicación (ver opciones en el manual, página 2)

Tipo de pre-programación básica (ver opciones en el manual, página 15)

Código de acceso nivel 2 (0=desactivar código)

Salvar la programación de un AK en una "copy-key"

Volcar la programación desde una "copy-key" a un AK

Sustituir los "ajustes de fábrica" por la programación actual

Parámetros informativos (servicio)

Los códigos de estado se muestran en la página 17

Temperatura medida con la sonda S5

Estado de la entrada DI1 (OFF=contacto abierto/

ON=contacto cerrado)

Temperatura medida con la sonda S3

Operación nocturna (OFF=no activa/ON=activa)

Temperatura medida con la sonda S4

Temperatura medida con la "sonda de corte" (S4%)

Temperatura de corte (set point)

Estado de la entrada DI2 (OFF=contacto abierto/

ON=contacto cerrado)

Temperatura medida con la "sonda de display" (S4%)

Temperatura medida con la "sonda de alarma" (S4%)

** Estado del relé de frío

** Estado del relé de ventilador

** Estado del relé de desescarche

** Estado del relé de antivaho

** Estado del relé de alarma

** Estado del relé de luz

** Estado del relé de válvula de aspiración

** Estado del relé para compresor 2 h01 h10 h11 h12 h13 h14 t01-t06 t11-t16 t07 t08 t45 t46 t47 o01 o02 o03 o04 o05 o06 o15 o16 o17 o37 o38 o39 o41 o42 o43 o46 o61* o62* o64 o65 o66 o67

S0-S33 u09 u10 u12 u13 u16 u17 u28 u37 u56 u57 u58 u59 u60 u61 u62 u63 u64 u67

*) Sólo pueden ajustarse si el AK-CC está parado (r12=0)

**) Pueden operarse manualmente si r12=-1

***) Con código de acceso 2, el acceso a estos menús será limitado.

16 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007

7 8 9 10

0

-50.0ºC

0 min.

0

2

50.0ºC

240 min.

100%

0

8.0ºC

30 min.

100%

1

OFF

0%

0%

6 min

0

1

0

0

0

0

OFF

0

OFF

0

Pt no

0 min

0%

0

0 hours

0 min

0 hours

0 min

1

1

0

0 s

1

23 hours

59 min

23 hours

59 min

31

12

99

600 s

11

0 hours

0 min

0 hours

0 min

1

1

0

5 s

0

200

ON

100 ntc yes

60 min

100%

12

3

ON

100%

100%

60 min

2

10

6

100

25

25

On

OFF

0

0

10 min

0

1

0

0

0

0

OFF

0

OFF

0

Pt no

20

100%

0

1

SW = 2.0x

AK-CC 210

Los botones

Ajustar parámetros

1. Pulsar el botón superior hasta que aparece el parámetro r01.

2. Pulsar los botones alto y bajo hasta encontar el parámetro deseado.

3. Pulsar el botón central para ver el valor actual.

4. Pulsar los botones alto y bajo para modificar el valor.

5. Pulsar el botón central para confirmar el nuevo valor..

Rearmar el relé de alarma/ver el código de alarma

• Pulsar y soltar el botón alto

Si hay varios códigos de alarmas activos, se verán cíclicamente pulsando sucesivamente el botón alto ó bajo.

Ajustar la temperatura de corte

1. Pulsar el botón central para ver el valor actual.

2. Pulsar los botones alto y bajo para modificar el valor.

3. Pulsar el botón central para confirmar el nuevo valor.

Leer la temperatura de la sonda de desescarche

• Pulsar y soltar el botón bajo

Iniciar/para un desescarche manualmente

• Pulsar y mantener el botón bajo 4s.

Ver registro HACCP

1. Pulsar el botón central continuamente hasta que aparezca h01.

2. Pulsar los botones alto y bajo para seleccionar el parámetro deseado h01-h10.

3. Pulsar el botón central para leer el valor del parámetro

LED’s en el Display

LED’s lunimosos

= refrigeración

= desescarche

= ventiladores

Parpadean cuando hay alarma

HACCP

La función HACCP está activada

Códigos para informar de fallos

E 1

E 6

Fallo del controlador

Fallo del reloj (comprobar pila y “resetear” reloj)

E 25 Error sonda S3

E 26

E 27

Error sonda S4

Error sonda S5

Códigos para informar de alarmas

A 1

A 2

A 4

A 5

A 15

A 16

A 45

A 59

A 60

Alarma por alta temperatura

Alarma por baja temperatura

Alarma de puerta

El tiempo de espera tras desescarche coordinado (o16) ha expirado

Alarma asociada a DI 1

Alarma asociada a DI 2

AK parado (ya sea por “r12” ó por una DI)

Limpieza de mueble

Alarma por alta temperatura para la función

HACCP

Códigos de estado

S0

S 1

Enfriando esperando el final del desescarche coor-

S 2

S 3 dinado

Compresor dentro del mín. tiempo en marcha.

Compresor mín. tiempo entre arranques consecutivos.

S 4

S 10

S 11

S 14

S 15

Tiempo de goteo en curso.

Equipo parado (desde r12 ó desde DI)

Refrigeración parada. (Se ha alcanzado la temperatura de corte).

Desescarchando

Retraso del ventilador tras desescarche.

S 17

S 20

S 25

S 29

S 30

S 32

S33 non

-d-

PS

Puerta abierta

Refrigeración en emergencia.

Control manual, forzado, activo.

Limpieza del mueble

Frío forzado

Retraso inicial al dar tensión al equipo

Calentando (r36 activo)

No se puede mostrar la temperatura de desescarche. No hay sonda

Se está realizando un desescarche

PS: introduzca contraseña (Código de acceso)

AK-CC 210 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007

The Product contains electrical components

And may not be disposed together with domestic waste.

Equipment must be separate collected with Electrical and Electronic waste. According to Local and currently valid legislation.

17

18 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 AK-CC 210

AK-CC 210 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 19

20 Instructions RI8MB253 © Danfoss 12/2007 AK-CC 210

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement