MATEBRETT
INSTRUCTIES
Bruksanvisning
food Tray
RUOKASUPPILO
Instructions
KÄYTTOHJEET
PLATEAU POUR ALIMENTS
BAKKE
MODE D’EMPLOI
INSTRUKTIONER
EINFÜLLTABLETT
TABULEIRO DE COMIDA
Bedienungsanleitung
INSTRUÇÕES
VASSOIO PER ALIMENTI
STÆKKUNARBAKKI
ISTRUZIONI PER L’USO
LEIÐBEININGAR
BANDEJA DE ALIMENTOS
ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
INSTRUCCIONES
o∆hΓieΣ
MATARBORD
INSTRUKTIONER
Modell 5FT
Matarbord
Särskilt gjord för användning
med KitchenAid® köksmaskiner.
Fotografiet är endast en illustration.
Livsmedelskvarn 5FGA medföljer inte
modell 5FT.
Svensk
VOEDSELBLAD
Svensk
Innehållsförteckning
Säkerhetsföreskrifter för köksmaskintillbehör....................................................................1
Viktiga säkerhetsanvisningar............................................................................................1
Matarbord.......................................................................................................................2
Montera matarbordet...............................................................................................2
Använda matarbordet..............................................................................................2
Rengöra matarbordet...............................................................................................2
Tillbehörsgaranti för KitchenAid® köksmaskin...................................................................3
Servicecentra....................................................................................................................3
Kundservice.....................................................................................................................3
Din och andras säkerhet är en mycket viktig fråga.
I denna handbok och på maskinen finns det många viktiga säkerhetsmeddelanden. Läs alltid igenom och efterfölj samtliga.
NING
Detta är en varningssymbol för säkerhetsalarm.
Denna symbol uppmärksammar dig på eventuella faror som kan
skada eller t.o.m. döda dig eller andra.
Alla säkerhetsmeddelanden följer efter symbolen för
säkerhetsalarm med antingen ordet "FARA" eller "VARNING".
Dessa ord betyder:
FARA
VARNING
Det kan leda till dödsfall eller
allvarlig skada om du inte
omedelbart följer instruktionerna.
Det kan leda till dödsfall eller
allvarlig skada om du inte följer
instruktionerna.
Alla säkerhetsmeddelanden visar den eventuella faran, hur du minskar risken för
skada och vad som kan hända om instruktionerna inte efterföljs.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetssågärder vidtas,
bland dem följande:
1. Läs igenom alla instruktioner.
2. Placera inte mixern i vatten eller annan vätska så skyddar du dig mot risken för elektrisk stöt.
3. Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller svaga personer som inte har oversikt.
4. Koppla från mixern från vägguttaget när den inte används, innan tillbehören
installeras eller avlägsnas och innan rengöring.
5. Undvik att komma i kontakt med rörliga delar. Håll fingrarna borta från öppningen.
6. Använd inte mixern när sladden eller stickkontakten är skadad, när den inte fungerar
eller när den tappats eller skadats på annat sätt. Returnera mixern till ditt närmaste
auktoriserade KitchenAid-servicecenter för kontroll, reparation eller elektriska/
mekaniska justeringar.
7. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av KitchenAid kan ge
upphov till brand, elektriska stötar eller personskador.
8. Använd inte mixern utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller arbetsbänkar.
10. Mata aldrig in något för hand. Använd alltid mataren/nyckeln.
11. Knivbladen är vassa. Var försiktig.
12. Denna produkten är avsedd endast för hushållsbruk.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Svensk
Säkerhetsföreskrifter för köksmaskintillbehör
Svensk
Matarbord
Använda matarbordet
VARNING
Montera matarbordet
Innan matarbordet monteras:
1. Sätt köksmaskinens hastighetsreglag till
läge “O” (Avstängd).
2. Stäng av köksmaskinen eller dra
ut stickkontakten. Matarbordet är
avsett att användas tillsammans med
tillbehören livsmedelskvarn (modell
5FGA) och passertillsats (modell
5FVSFGA).
3. Montera först livsmedelskvarn eller
passertillsats på köksmaskinen.
4. Skjut matarbordets framsida framåt
över matningsrörets baksida tills det
sitter stadigt.
Se upp för de
roterande knivbladen
Använd alltid inmatningsklossen.
Håll fingrarna borta från alla
öppningar.
Håll barnen borta från apparaten.
Oaktsamhet kan leda till
amputationer eller skärsår.
1. Fyll matarbordet med livsmedlet skuret
i bitar som passer matningsröret.
2. Sätt köksmaskinens hastighet på 4
och mata in ingredienserna genom
matningsröret med kombination av
matstöt och nyckel.
Rengöra matarbordet
Diska i varmt diskvatten. Om så önskas
kan det placeras i diskmaskinens övre
back.
Garantitid:
KitchenAid
betalar för:
KitchenAid betalar
inte för:
Två års fullständig
garanti räknat från
inköpsdatumet.
Utbytesdelar och
arbetskostnad för
reparationer som
korrigerar fel på material
och tillverkningskvalitet.
Servicen måste utföras av
ett auktoriserat KitchenAid
Servicecentra.
A.Reparationer till följd
av att matarbordet för
frukt och grönsaker
använts på annat
sätt än normal
matberedning i
hushållet.
B.Skada som uppstår vid
olycka, förändringar,
felaktig användning,
missbruk eller
installation/drift som
inte överensstämmer
med lokala elektriska
föreskrifter.
KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.
Servicecentra
All service bör skötas lokalt av ett av
KitchenAid auktoriserat Service Center.
Kontakta din återfölsäljare för att få namn
och adress till närmaste av KitchenAid
auktoriserade Service Center.
Relectric Servcice
Kammakargatan 27
111 60 STOCKHOLM
08-23 04 80
Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
031-15 50 60
El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180
Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-12 07 70
Kundservice
SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41
Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00
www.KitchenAid.com
Svensk
Tillbehörsgaranti för KitchenAid® köksmaskin
Svensk
® Registrerat varumärke för KitchenAid, USA.
™ Varumärke för KitchenAid, USA.
Den stående mixern form är ett varumärke KitchenAid, USA.
© 2007. Alla rättigheter förbehållna.
Specifikationer är föremål för ändring utan föregående meddelande.
(6071dZw1007)
Need Part #
Download PDF

advertising