документацию Instructions EKC 202A, EKC 202B, EKC 202C

документацию Instructions EKC 202A, EKC 202B, EKC 202C
INSTRUCTIONS
084R9967
084R9967
EKC 202A
EKC 202B
EKC 202C
tamb = 0 - +55°C
Type: Pt 1000 (1000 Ω /0°C ) /
Ptc 1000 (1000 Ω /25°C ) /
NTC-M2020 (5000 Ω / 25°C)
230 V a.c.
50/60 Hz
( o06)
2.0 VA
10 V < U < 256 V
CE (250 V a.c.)
UL *** (240 V a.c.)
DO1. Refrigeration *
10 (6) A
10 A Resistive
5FLA, 30LRA
DO2. Defrost *
10 (6) A
10 A Resistive
5FLA, 30LRA
DO3. Fan *
6 (3) A
DO4. Alarm, light or rail
heat *
4 (1) A
Min. 100 mA**
6 A Resistive
3FLA, 18LRA
131 VA Pilot duty
4 A Resistive
131 VA Pilot duty
* DO1 and DO2 are 16 A relays. DO3 and DO4 are 8 A relays. Max. load must be kept.
** Gold plating ensures make function with small contact loads
*** UL-approval based on 30000 couplings
Data communication LON RS 485 / MOD-bus:
LON
MOD-bus
RI8JV753 07-2010
EKC 202A
*) AU:
Guld, Gold or Oro
l = max. 15 m
*)
*)
EKC 202B
*) AU:
Guld, Gold or Oro
l = max. 15 m
*)
EKC 202C
*) AU:
Guld, Gold or Oro
l = max. 15 m
2
*)
Instructions RI8JV753 © Danfoss 07/2010
*)
EKC 202A, B, C
Dansk
Knapperne
Indstille en menu
1. Tryk på den øverste knap til der vises en
parameter
2. Tryk på øverste eller nederste knap og
find hen til den parameter, du vil indstille
3. Tryk på den midterste knap indtil værdien for parameteren vises
4. Tryk på øverste eller nederste knap og
find den nye værdi
5. Tryk igen på den midterste knap for at
fastlåse værdien.
Indstille temperaturen
1. Tryk på den midterste knap til temperaturværdien vises
2. Tryk på øverste eller den nederste knap
og find den nye værdi
3. Tryk på den midterste knap for at afslutte indstillingen.
Aflæse temperaturen ved S5 føleren
• Kort tryk på den nederste knap
Manuel start eller stop af en afrimning
• Tryk på den nederste knap i
4 sekunder.
Lysdioder
= køling
= afrimning
= ventilator i gang
Blinker hurtigt ved alarm
Udkoble alarmrelæ / se alarmkode
• Kort tryk på den øverste knap
Opstart:
Reguleringen starter, når spændingen tilsluttes.
1 Se oversigten over fabriksindstillinger igennem. — Foretag de nødvendige ændringer i de respektive parametre
2 Ved netværk. Indstil adressen i o03 og send derefter adressen til gatewayen/systemenheden med indstillingen o04.
Parametre
Funktion
Normal drift
Temperatur (setpunkt)
Termostat
Differens
Max. begrænsning af setpunktsindstilling
Min. begrænsning af setpunktsindstilling
Justering af temperaturvisning
Temperaturenhed (°C/°F)
Korrektion af signalet fra Sair
Manuel service (-1), Stop regulering(0), Start regulering(1)
Referenceforskydning under natdrift
Aktivering af referenceforskydningen r40
Værdi for referenceforskydning (kan aktiveres af r39 eller DI)
Alarm
Forsinkelse på temperaturalarm
Forsinkelse på døralarm
Forsinkelse på temperaturalarm efter afrimning
Høj alarmgrænse
Lav alarmgrænse
Alarm forsinkelse DI1
Høj alarmgrænse for kondensatortemperatur (o70)
Kompressor
Min. ON-tid
Min. OFF-tid
Kompressorrelæ skal koble modsat (NC-funktion)
Afrimning
Afrimningsmetode (ingen/EL/gas)
Afrimnings-stoptemperatur
Interval mellem afrimningsstarter
Max. afrimningsvarighed
Tidsforskydning på afrimningsindkoblingen ved opstart
Afdrypningstid
Forsinkelse på ventilatorstart efter afrimning
Ventilator-starttemperatur
Ventilator indkoblet under afrimning
SW = 1.3x
Min.værdi
Max.værdi
Fabriksindstilling
---
-50°C
50°C
2°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r12
r13
r39
r40
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
-10 K
OFF
-50 K
20 K
50°C
49°C
20 K
°F
10 K
1
10 K
on
50 K
2K
50°C
-50°C
0.0 K
°C
0K
1
0K
OFF
0K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A37
0 min
0 min
0 min
-50°C
-50°C
0 min
0°C
240 min
240 min
240 min
50°C
50°C
240 min
99°C
30 min
60 min
90 min
8°C
-30°C
30 min
50°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0 / OFF
30 min
30 min
1 / on
0 min
0 min
0 / OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
0°C
0 hours
0 min
0 min
0 min
0 min
-15°C
0
gas
25°C
48 hours
180 min
240 min
60 min
60 min
0°C
2
EL
6°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
0 min
-5°C
1
d10
d18
d19
0
0 hours
0K
2
48 hours
20 K
0
0 hours
20 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50°C
yes
30 min
50°C
no
0 min
50°C
t01-t06
0 timer
23 timer
0 timer
t11-t16
0 min
59 min
0 min
t07
t08
0 timer
0 min
23 timer
59 min
0 timer
0 min
Koder
Regulator
EKC
EKC
EKC
202A
202B
202C
Aktuel
indstilling
0: stoppet
1: Kører
2: Kører under pump down og afrimning
Afrimningsføler (0=tid, 1=S5, 2=Sair)
Max. opsummeret køletid imellem to afrimninger
Behovstyret afrimning - S5 temperaturens tilladte variation ved isopbygning. På centralanlæg vælges 20 K (=off )
Ventilator
Ventilatorstop ved udkoblet kompressor
Forsinkelse af ventilatorstop
Ventilatorstop temperatur (S5)
Realtidsur
Seks starttidspunkter for afrimning.
Indstilling af timer. 0=OFF
Seks starttidspunkter for afrimning.
Indstilling af minutter. 0=OFF
Ur - Timeindstilling
Ur - Minutindstilling
EKC 202A, B, C
Instructions RI8JV753 © Danfoss 07/2010
3
Ur - Indstilling af dato
Ur - Indstilling af måned
Ur - Indstilling af år
Diverse
Forsinkelse af udgangssignaler efter opstart
Indgangssignal på DI1. Funktion:
(0=ikke anvendt, 1=status på DI1. 2=dørfunktion med alarm ved åben. 3=døralarm
ved åben. 4=afrimningsstart (pulstryk). 5=ekstern hovedafbryder. 6=natdrift. 7=skift
reference (r40 aktiveres). 8=alarmfunktion ved sluttet. 9=alarmfunktion ved åben.
10=møbelrengøring (pulstryk). 11=Inject off ved åben)
Netværksadresse
On/Off omskifter (Service Pin meddelelse)
Adgangskode 1 (samtlige indstillinger)
Anvendt følertype (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0.5 (normal 0.1 ved Pt føler)
Max holdetid efter koordineret afrimning
Konfiguration af lysfunktionen (relæ 4)
1=ON under dagtdrift. 2=ON / OFF via datakommunikation.
3=ON følger DI-funktionen, når DI er valgt til dørfunktion eller døralarm
Aktivering af lysrelæ (kun hvis o38=2)
Møbelrengøring. 0= ingen møbelrengørring 1= kun ventilatorer. 2 Alle udgange er OFF
Adgangs kode 2 (delvis adgang)
Gem apparatets nuværende indstillinger på programmeringsnøglen. Vælg selv nummer.
Hent et sæt indstillinger fra programmeringsnøglen (tidligere gemt via o65 funktionen)
Overskriv regulatorens fabriksindstillinger med de nuværende indstillinger
Vælg anvendelsen for S5 føleren (0=afrimningsføler, 1=produktføler, 2=kondensatorføler
med alarm)
Vælg anvendelsen for relæ 4: 1=afrimning / lys, 2= alarm
Service
Temperaturen målt med S5 føleren
Status på DI1 indgangen. on=sluttet
Status på natdrift (on eller off ) on=sluttet
Aflæse den øjeblikkelige reguleringsreference
Status på relæet til køling. (Kan styres manuelt, men kun når r12=-1.)
Status på relæet tll ventilator. (Kan styres manuelt, men kun når r12=-1.)
Status på relæet til afrimning. (Kan styres manuelt, men kun når r12=-1.)
Temperaturen målt med Sair føleren
Status på relæ 4 (alarm, afrimning, lys). (Kan styres manuelt, men kun når r12=-1.)
t45
t46
t47
1
1
0
31
12
99
1
1
0
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o03
o04
o05
o06
o15
o16
o38
0
OFF
0
Pt
no
0 min
1
119
ON
100
ntc
yes
60 min
3
0
OFF
0
Pt
no
20
1
o39
o46
o64
o65
o66
o67
o70
OFF
0
0
0
0
OFF
0
ON
2
100
25
25
On
2
OFF
0
0
0
0
OFF
0
1
2
2
o72
Afr. /
Alarm
Lys /
Alarm
u09
u10
u13
u28
u58
u59
u60
u69
u71
Fabriksindstilling
Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således:
- Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren
- Hold den øverste og nederste knap inde samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen.
Visning af fejlkode
E1
Fejl i regulator
E6
Batteriet skal skiftes + kontroller ur
E 27
E 29
4
S5 føler fejl
Sair føler fejl
Visning af alarmkode
A1
Høj-temperatur alarm
A2
Lav-temperatur alarm
A4
A5
A 15
A 45
A 59
A 61
Dør-alarm
Max. Hold time
DI 1 alarm
Standby mode
Møbelrengøring
Kondensator alarm
Instructions RI8JV753 © Danfoss 07/2010
Visning af statuskode
S0
Der reguleres
S1
Venter på at den koordinerede afrimning
afsluttes
S2
ON-tid Kompressor
S3
OFF-tid kompressor
S4
Afdrypningstid
S10
Køling stoppet af hovedafbryder
S11
Køling stoppet af termostat
S14
Afrimningssekvens. Afrimer
S15
Afrimningssekvens. Ventilatorforsinkelse
S16
Køling stoppet pga. åben DI indgang
S17
Dør åben (åben DI indgang)
S20
Nødkøling
S25
Manuel regulering af udgange
S29
Møbelrengøring
S32
Forsinkelse af udgange ved opstart
non
Temperaturen kan ikke vises. Føleren er ikke
monteret
-dAfrimningen er igang / Første nedkøling
efter afrimning
PS
Password er påkrævet. Indstil password
EKC 202A, B, C
English
The buttons
Set menu
1. Push the upper button until a parameter
is shown
2. Push the upper or the lower button and
find that parameter you want to change
3. Push the middle button until the
parameter value is shown
4. Push the upper or the lower button and
select the new value
5. Push the middle button again to enter
the value.
Set temperature
1. Push the middle button until the
temperature value is shown
2. Push the upper or the lower button and
select the new value
3. Push the middle button to select the
setting.
Reading the temperature at sensor S5
• Push briefly the lower button
Manuel start or stop of a defrost
• Push the lower button for four
seconds.
Light emitting diode
= refrigeration
= defrost
= fan running
Flashes fast at alarm
Cutout alarm relay / see alarm code
• Push briefly the upper button
Start-up:
Regulation starts when the voltage is on.
1 Go through the survey of factory settings. Make any necessary changes in the respective parameters.
2 For network. Set the address in o03 and then transmit it to the gateway/system unit with setting o04.
Parameters
Function
SW = 1.3x
Min.value
Max.value
Factory
setting
---
-50°C
50°C
2°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r12
r13
r39
r40
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
-10 K
OFF
-50 K
20 K
50°C
49°C
20 K
°F
10 K
1
10 K
on
50 K
2K
50°C
-50°C
0.0 K
°C
0K
1
0K
OFF
0K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A37
0 min
0 min
0 min
-50°C
-50°C
0 min
0°C
240 min
240 min
240 min
50°C
50°C
240 min
99°C
30 min
60 min
90 min
8°C
-30°C
30 min
50°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0 / OFF
30 min
30 min
1 / on
0 min
0 min
0 / OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
0°C
0 hours
0 min
0 min
0 min
0 min
-15°C
0
gas
25°C
48 hours
180 min
240 min
60 min
60 min
0°C
2
EL
6°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
0 min
-5°C
1
d10
d18
d19
0
0 hours
0K
2
48 hours
20 K
0
0 hours
20 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50°C
yes
30 min
50°C
no
0 min
50°C
t01-t06
0 hours
23 hours
0 hours
t11-t16
0 min
59 min
0 min
t07
t08
0 hours
0 min
23 hours
59 min
0 hours
0 min
Codes
Normal operation
Temperature (set point)
Thermostat
Differential
Max. limitation of setpoint setting
Min. limitation of setpoint setting
Adjustment of temperature indication
Temperature unit (°C/°F)
Correction of the signal from Sair
Manual service(-1), stop regulation(0), start regulation (1)
Displacement of reference during night operation
Activation of reference displacement r40
Value of reference displacement (can be activated by r39 or DI)
Alarm
Delay for temperature alarm
Delay for door alarm
Delay for temperature alarm after defrost
High alarm limit
Low alarm limit
Alarm delay DI1
High alarm limit for condenser temperature (o70)
Compressor
Min. ON-time
Min. OFF-time
Compressor relay must cutin and out inversely (NC-function)
Defrost
Defrost method (none/EL/gas)
Defrost stop temperature
Interval between defrost starts
Max. defrost duration
Displacement of time on cutin of defrost at start-up
Drip off time
Delay for fan start after defrost
Fan start temperature
Fan cutin during defrost
Controller
EKC
EKC
EKC
202A
202B
202C
Actual
setting
0: Stopped
1: Running
2: Running during pump down and defrost
Defrost sensor (0=time, 1=S5, 2=Sair)
Max. aggregate refrigeration time between two defrosts
Defrost on demand - S5 temperature’s permitted variation during frost build-up. On
central plant choose 20 K (=off )
Fans
Fan stop at cutout compressor
Delay of fan stop
Fan stop temperature (S5)
Real time clock
Six start times for defrost.
Setting of hours.
0=OFF
Six start times for defrost.
Setting of minutes.
0=OFF
Clock - Setting of hours
Clock - Setting of minute
EKC 202A, B, C
Instructions RI8JV753 © Danfoss 07/2010
5
Clock - Setting of date
Clock - Setting of month
Clock - Setting of year
Miscellaneous
Delay of output signals after start-up
Input signal on DI1. Function:
0=not used. 1=status on DI1. 2=door function with alarm when open. 3=door alarm
when open. 4=defrost start (pulse-pressure). 5=ext.main switch. 6=night operation
7=change reference (activate r40). 8=alarm function when closed. 9=alarm function
when open. 10=case cleaning (pulse pressure). 11=Inject off when open.
Network address
On/Off switch (Service Pin message)
Access code 1 (all settings)
Used sensor type (Pt /PTC/NTC)
Display step = 0.5 (normal 0.1 at Pt sensor)
Max hold time after coordinated defrost
Configuration of light function (relay 4)
1=ON during day operation. 2=ON / OFF via data communication. 3=ON follows the DIfunction, when DI is selected to door function or to door alarm
Activation of light relay (only if o38=2)
Case cleaning. 0=no case cleaning. 1=Fans only. 2=All output Off.
Access code 2 (partly access)
Save the controllers present settings to the programming key. Select your own number.
Load a set of settings from the programming key (previously saved via o65 function)
Replace the controllers factory settings with the present settings
Select application for S5 sensor (0=defrost sensor, 1= product sensor, 2=condenser sensor with alarm)
Select application for relay 4: 1=defrost/light, 2= alarm
Service
Temperature measured with S5 sensor
Status on DI1 input. on/1=closed
Status on night operation (on or off ) 1=closed
Read the present regulation reference
Status on relay for cooling (Can be controlled manually, but only when r12=-1)
Status on relay for fans (Can be controlled manually, but only when r12=-1)
Status on relay for defrost. (Can be controlled manually, but only when r12=-1)
Temperature measured with Sair sensor
Status on relay 4 (alarm, defrost, light).(Can be controlled manually, but only when
r12=-1)
t45
t46
t47
1
1
0
31
12
99
1
1
0
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o03
o04
o05
o06
o15
o16
o38
0
OFF
0
Pt
no
0 min
1
119
ON
100
ntc
yes
60 min
3
0
OFF
0
Pt
no
20
1
o39
o46
o64
o65
o66
o67
o70
OFF
0
0
0
0
OFF
0
ON
2
100
25
25
On
2
OFF
0
0
0
0
OFF
0
1
2
2
o72
defrost /
Alarm
Light /
Alarm
u09
u10
u13
u28
u58
u59
u60
u69
u71
Factory setting
If you need to return to the factory-set values, it can be done in this way:
- Cut out the supply voltage to the controller
- Keep upper and lower button depressed at the same time as you recon­nect the supply voltage
Fault code display
E1
Fault in controller
E6
Change battery + check clock
E 27
S5 sensor error
E 29
Sair sensor error
6
Alarm code display
A1
High temperature alarm
A2
Low temperature alarm
A4
Door alarm
A5
Max. Hold time
A 15
DI 1 alarm
A 45
Standby mode
A 59
Case cleaning
A 61
Condenser alarm
Instructions RI8JV753 © Danfoss 07/2010
Status code display
S0
Regulating
S1
Waiting for end of the coordinated defrost
S2
ON-time Compressor
S3
OFF-time Compressor
S4
Drip-off time
S10
Refrigeration stopped by main switch
S11
Refrigeration stopped by thermostat
S14
Defrost sequence. Defrosting
S15
Defrost sequence. Fan delay
S16
Refrigeration stopped because of open DI
input
S17
Door open (open DI input)
S20
Emergency cooling
S25
Manual control of outputs
S29
Case cleaning
S32
Delay of output at start-up
non
The defrost temperature cannot be displayed. There is stop based on time
-dDefrost in progress / First cooling after
defrost
PS
Password required. Set password
EKC 202A, B, C
Deutsch
Tasten
Menü einstellen
1. Die obere Taste betätigen, bis ein Parameter angezeigt wird
2. Die obere oder die untere Taste betätigen
um zum gewünschten Parameter zu
gelangen
3. Die mittlere Taste betätigen , bis der Wert
des Parameters angezeigt wird
4. Die obere oder die untere Taste betätigen
um einen neuen Wert einzustellen
5. Erneut die mittlere Taste betätigen um
den Wert zu speichern.
Temperatur einstellen
1. Die mittlere Taste betätigen, bis der
angezeigt wird
2. Die obere oder die untere Taste betätigen um einen neuen Wert einzustellen
3. Die mittlere Taste betätigen um den
Einstellvorgang abzu-schließen
Ablesen der Temperatur am S5 Fühler
• Die untere Taste kurz betätigen
Manueller Start oder Stopp einer
Abtauung
• Die untere Taste für etwa 4 Sekunden
betätigen.
Leuchtdiode
= Kühlung
= Abtauung
= Lüfter läuft
Blinkt schnell bei Alarm
Alarmrelais ausschalten/ siehe Alarmkode
• Die oberste Taste kurz betätigen
Inbetriebnahme:
Die Regelung startet, sobald die Spannung eingeschaltet ist.
1. Die Übersicht über Werkseinstellungen durchsehen. Die notwendigen Änderungen in den jeweiligen Parametern vornehmen.
2. Bei Netzwerken: Die Adresse in o03 einstellen und anschließend mit der Einstellung o04 an das Gateway/die Systemeinheit senden.
SW = 1.3x
Parameters
Funktion
Code
EKC
202A
Haupteinstellung
Temperatur (Sollwert)
--Thermostat
Differenz
r01
Max. Begrenzung der Sollwerteinstellung
r02
Min. Begrenzung der Sollwerteinstellung
r03
Anpassung der Temperaturanzeige
r04
Temperatureinheit (°C/°F)
r05
Korrektur des Signals vom Sair
r09
Manuell(-1), Regelung stoppen(0), Regelung starten (1)
r12
Sollwertverschiebung während Nachtbetrieb
r13
Aktivierung der Sollwertverschiebung r40
r39
Wert der Sollwertverschiebung (kann durch r39 oder DI aktiviert werden)
r40
Alarm
Verzögerung des Tempperaturalarms
A03
Verzögerung des Türalarms
A04
Verzögerung auf Temperaturalarm nach Abtauung
A12
Alarmgrenze hoch
A13
Alarmgrenze tief
A14
Alarmverzögerung DI1
A27
Alarmgrenze hoch für Verflüssigertemperatur (o70)
A37
Verdichter
Min. ON-Zeit
c01
Min. OFF-Zeit
c02
Verdichterrelais 1 muss entgegengesetzt schalten
c30
(NC-Funktion)
Abtauung
Abtaumethode (keine/EL/Gas)
d01
Abtau-Stoptemperatur
d02
Intervall zwischen Abtaustarten
d03
Max. Abtaudauer
d04
Zeitverzögerung der Abtaueinleitung bei Start
d05
Abtropfzeit
d06
Verzögerung des Lüfterstarts nach der Abtauung
d07
Lüfter-Starttemperatur
d08
Lüfter eingeschaltet während der Abtaung
d09
0: Gestoppt
1: Läuft
2: Läuft während Pump Down und Abtauung
Abtaufühler (0=Zeit, 1=S5, 2=Sair)
d10
Max. Laufzeit der Kühlung zwischen zwei Abtauungen
d18
Bedarfsabtauung - die S5 Temperatur überwacht den Eisansatz. An vernetzten Systemen
d19
mit zentraler Abtausteuerung, wähle 20 K (=off )
Lüfter
Lüfterstop bei abgeschaltetem Verdichter
F01
Verzögerung der Lüfterabschaltung
F02
Lüfterstop Temperatur (S5)
F04
Echtzeituhr
Sechs Startzeitpunkte für Abtauung.
t01-t06
Einstellung in Stunden
0=aus
Sechs Startzeitpunkte für Abtauung.
t11-t16
Einstellung in Minuten
0=aus
Uhr - Einstellung Stunden
t07
EKC 202A, B, C
Instructions RI8JV753 © Danfoss 07/2010
Regler
EKC
202B
EKC
202C
Min.Wert
Max.Wert
Werkseinstellung
-50°C
50°C
2°C
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
-10 K
OFF
-50 K
20 K
50°C
49°C
20 K
°F
10 K
1
10 K
on
50 K
2K
50°C
-50°C
0.0 K
°C
0K
1
0K
OFF
0K
0 min
0 min
0 min
-50°C
-50°C
0 min
0°C
240 min
240 min
240 min
50°C
50°C
240 min
99°C
30 min
60 min
90 min
8°C
-30°C
30 min
50°C
0 min
0 min
0 / OFF
30 min
30 min
1 / on
0 min
0 min
0 / OFF
no
0°C
0 hours
0 min
0 min
0 min
0 min
-15°C
0
Gas
25°C
48 hours
180 min
240 min
60 min
60 min
0°C
2
EL
6°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
0 min
-5°C
1
0
0 hours
0K
2
48 hours
20 K
0
0 hours
20 K
no
0 min
-50°C
yes
30 min
50°C
no
0 min
50°C
0 hours
23 hours
0 hours
0 min
59 min
0 min
0 hours
23 hours
0 hours
Aktuelle
Einstellung
7
Uhr - Einstellung Minuten
Uhr - Einstellung des Datums
Uhr - Einstellung des Monats
Uhr - Einstellung des Jahrs
Diverses
Verzögerung des Ausgangssignales nach dem Anlauf
Eingangssignal am DI1. Funktion:
(0=wird nicht verwendet. 1=Status am DI1. 2=Türfunktion mit Alarm bei offen.
3=Türalarm bei offen. 4=Abtaustart (Puls-Signal). 5=Ext.Hauptschalter. 6=Nachtbetrieb.
7=Sollwert ändern (r40 wird aktiviert. 8=Alarmfunktion bei geschlossen. 9=Alarmfunktion bei offen. 10=Möbelreinigung (Puls-Signal). 11=Einspritzung aus bei offen)
Netzwerkadresse
On/Off Wechselschalter (Service Pin Mitteilung)
Zugangskode 1 (sämtliche Einstellungen)
Angewandter Fühlertyp (Pt /PTC/NTC)
Min. Schritte der Anzeige = 0.5 (normal 0.1 bei Pt Fühler)
Max Hold time nach koordinierte Abtauung
Konfiguration der Lichtfunktion (Relais 4)
1=An während Tagesbetrieb. 2=an / aus via Datenkommunikation. 3=ON folgt die DIFunktion, wenn DI für Türfunktion oder Türalarm gewählt ist
Aktivierung des Lichtrelais (nur wenn o38=2)
Möbelreinigung. 0= Keine Reinigung. 1= Nur Lüfter. 2=Alle Ausgänge aus.
Zugangscode Ebene 2 (teilweiser Zugang)
Gegenwärtige Einstellungen des Reglers auf ein Kopiermodul speichern. Speicherplatznummer auswählen.
Ein Satz von Einstellungen vom "Copykey" (Kopiermodul) laden (vorher mit der Funktion
o65 gespeichert)
Die Werkseinstellungen des Reglers mit den jetzigen Einstellungen überschreiben.
Eventuelle andere Einsatzmöglichkeiten des S5-Fühlers (Einstellung auf 0 beibehalten,
wenn als Abtaufühler eingesetzt, anderenfalls ist 1 = Produktfühler, und 2 = Verflüssigerfühler mit Alarm)
Wähle Anwendung für Relais 4: 1=Abtauung/Licht, 2= Alarmrelais
Service
Temperatur gemessen mit S5 Fühler
Status am DI1 Eingang. 1=geschlossen
Status Nachtbetrieb (on oder off ) 1=geschlossen
Den momentanen Regelsollwert anzeigen
Status am Relais für Kühlung. (Lässt sich manuell steuern, jedoch nur bei r12= -1.)
Status am Relais für Lüfter. (Lässt sich manuell steuern, jedoch nur bei r12= -1.)
Status am Relais für Abtauung. (Lässt sich manuell steuern, jedoch nur bei r12= -1.)
Temperatur gemessen mit Sair Fühler
Status am Relais 4 (Alarm, Abtauung, Licht).(Lässt sich manuell steuern, jedoch nur bei
r12=-1)
t08
t45
t46
t47
0 min
1
1
0
59 min
31
12
99
0 min
1
1
0
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o03
o04
o05
o06
o15
o16
o38
0
OFF
0
Pt
no
0 min
1
240
ON
100
ntc
yes
60 min
3
0
OFF
0
Pt
no
20
1
o39
o46
o64
o65
OFF
0
0
0
ON
2
100
25
OFF
0
0
0
o66
0
25
0
o67
o70
OFF
0
On
2
OFF
0
1
2
2
o72
Abtau. /
Alarm
Licht /
Alarm
u09
u10
u13
u28
u58
u59
u60
u69
u71
Werkseinstellung
Die Rückkehr zur Werkseinstellung lässt sich wie folgt vornehmen:
- Die Spannungszufuhr zum Regler unterbrechen.
- Die obere und die untere Taste gleichzeitig gedrückt halten und gleichzeitig die
Spannungszufuhr wieder herstellen.
Fehlercodeanzeige
E1
Fehler am Regler
E6
Batterie austauschen + Uhr kontrollieren
E 27
E 29
8
S5 Fühler Fehler
Sair Fühler Fehler
Alarm - Fehlercodeanzeige
A1
Hochtemperaturalarm
A2
Tieftemperaturalarm
A4
A5
A 15
A 45
A 59
A 61
Türalarm
Max. Hold time
DI 1 Alarm
Standby mode
Möbelreinigung
Lüfteralarm
Instructions RI8JV753 © Danfoss 07/2010
Anzeige des Statuscodes
S0
Regelung
S1
Wartet auf Ende der koordinierten Abtauung
S2
ON-Zeit Verdichter
S3
OFF-Zeit Verdichter
S4
Abtropfzeit
S10
Kühlung vom Hauptschalter gestoppt
S11
Kühlung vom Thermostat gestoppt
S14
Abtausequenz. Abtauung
S15
Abtausequenz. Lüfter-Verzögerung
S16
Kühlung ist gestoppt. (DI Eingang offen)
S17
Tür offen (DI Eingang offen)
S20
Notkühlung
S25
Manuelle Regelung der Ausgänge
S29
Möbelreinigung
S32
Verzögerung der Ausgänge bei Anlauf
non
Abtautemperatur kann nicht angezeigt
werden. Es wird zeitabhängig gestoppt.
-dAbtauung ist in Gang / Erste Abkühlphase
nach Abtauung
PS
Passwort ist erforderlich. Passwort eingeben.
EKC 202A, B, C
Français
Les Boutons
Réglage d’un menu
1. Appuyez sur le bouton supérieur jusqu’à
apparition d’un paramètre.
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour trouver le paramètre à régler
3. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à
apparition de la valeur du paramètre
4. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
5. Appuyez à nouveau sur le bouton médian pour verrouiller la valeur.
Réglage de la température
1. Appuyez sur le bouton médian jusqu’à
apparition de la valeur de température
2. Appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur pour chercher la nouvelle valeur
3. Appuyez sur le bouton médian pour
terminer le réglage.
Voyez la température de sonde S5
• Appuyez brièvement sur le bouton
inférieur
Marche/arrêt manuel d’un dégivrage
• Appuyez sur le bouton inférieur
pendant 4 secondes.
Diode lumineuse
= refroidissement
= dégivrage
= Ventilateur en marche
Clignotement rapide en cas d’alarme
Visualisation du code d’alarme
• Appuyez brièvement sur le bouton
supérieur
Mise en route :
La régulation démarre au moment de la mise sous tension.
1 Parcourez le sommaire des réglages départ usine. Procédez aux modifications nécessaires, aux paramètres respectifs
2 En cas de réseau : Inscrivez l’adresse en o03 et envoyez-la ensuite à l’unité passerelle/système avec le réglage o04.
Paramètres
Fonction
Codes
Regulateur
EKC
EKC
EKC
202A
202B
202C
Fonctionnement normal
Température (point de consigne)
--Thermostat
Différentiel
r01
Limite max. de température de réglage
r02
Limite min. de température de réglage
r03
Réglage de l’affichage de température
r04
Unités de température (°C/°F)
r05
Correction du signal en provenance de Sair
r09
Service manuel (-1), Arrêt régualtion(0), marche régualtion (1)
r12
Décalage de référence en régime de nuit
r13
Actionnement d’une déviation de référence r40
r39
Valeur de la déviation de référence (activation par r39 ou DI)
r40
Alarm
Temporisation de l’alarme température
A03
Temporisation de l’alarme porte
A04
Temporisation de l’alarme température après le dégivrage
A12
Limites d’alarme haute
A13
Limites d’alarme basse
A14
Temporisation de l’alarme DI1
A27
Limite d’alarme haute de la température du condenseur (o70)
A37
Compresseur
Temps de marche min.
c01
Intervalle entre deux démarrages
c02
Le relais de compresseur doit agir inversement. (fonction NF)
c30
Dégivrage
Méthode (non/EL/gaz)
d01
Température d’arrêt du dégivrage
d02
Intervalle entre d´marrages du dégivrage
d03
Durée max. du dégivrage
d04
Retard du dégivrage à la mise sous-tension
d05
Temps d’égouttement
d06
Temporisation de démarrage du ventilateur après le dégivrage
d07
Température de démarrage du ventilateur
d08
Ventilateur enclenché pendant le dégivrage
d09
0: Arrêté
1: Actif
2: En marche pendant l’évacuation et le dégivrage.
Test de la sonde de dégivrage (0=temps, 1=S5, 2=Sair)
d10
Temps de refroidissement total maxi entre deux dégivrages
d18
Dégivrage sur demande – variation admissible de la température S5 en cas de formation
d19
de givre. Pour les installations centralisées, on choisit 20 K (= OFF)
Ventilateur
Arrêt du ventilateur à compresseur déclenché
F01
Temporisation de l’arrêt du ventilateur
F02
Arrêt de ventilateur température (S5)
F04
Horloge en temps réel
Heures de démarrage des six dégivrages
t01-t06
Réglage heures.
0=OFF
Heures de démarrage des six dégivrages
t11-t16
Réglage heures.
0=OFF
Horloge - Réglage heures
t07
Horloge - Réglage minutes
t08
EKC 202A, B, C
Instructions RI8JV753 © Danfoss 07/2010
SW = 1.3x
Valeur
mini
Valeurmaxi
Réglage
usine
-50°C
50°C
2°C
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
-10 K
OFF
-50 K
20 K
50°C
49°C
20 K
°F
10 K
1
10 K
on
50 K
2K
50°C
-50°C
0.0 K
°C
0K
1
0K
OFF
0K
0 min
0 min
0 min
-50°C
-50°C
0 min
0°C
240 min
240 min
240 min
50°C
50°C
240 min
99°C
30 min
60 min
90 min
8°C
-30°C
30 min
50°C
0 min
0 min
0 / OFF
30 min
30 min
1 / on
0 min
0 min
0 / OFF
no
0°C
0 hours
0 min
0 min
0 min
0 min
-15°C
0
gaz
25°C
48 hours
180 min
240 min
60 min
60 min
0°C
2
EL
6°C
8 hours
45 min
0 min
0 min
0 min
-5°C
1
0
0 hours
0K
2
48 hours
20 K
0
0 hours
20 K
no
0 min
-50°C
yes
30 min
50°C
no
0 min
50°C
0 hours
23 hours
0 hours
0 min
59 min
0 min
0 hours
0 min
23 hours
59 min
0 hours
0 min
Réglage
actuel
9
Horloge - Horloge – Réglage date
Horloge - Horloge – Réglage mois
Horloge - Horloge – Réglage année
Divers
Temporisation des signaux de sortie lors de la mise en route
Signaux d’entrée DI1. Fonction:
(0= non utilisée,1=état de DI1. 2=fonction porte avec alarme d’ouverture 3=alarme porte
ouverte. 4=début de dégivrage (poussoir). 5=interrupteur principal externe. 6=régime
de nuit. 7=changer de référence (activation r40). 8=fonction d’alarme à enclenchement.
9=fonction d’alarme à déclenchement. 10=nettoyage de meuble (poussoir). 11=Inject
off à déclenchement).
Adresse réseau
Commutateur On/Off (message broche service)
Code d’accès 1 (tous les réglages)
Type de sonde utilisé (Pt /PTC/NTC)
Cran d’affichage = 0.5 (norme 0,1/capteur Pt)
Temps d’attente max. après dégivrage coordonné
Configuration de la fonction d’éclairage (relais 4)
1=ON en régime de jour. 2=ON/OFF par la transmission de données. 3=ON suivant la
fonction DI, si DI a été choisie pour la fonction ou l’alarme porte
Actionnement du relais d’éclairage (seulement si o38=2)
Nettoyage de meuble. 0=aucun nettoyage 1=ventilateurs seulement. 2=toutes les
sorties sont OFF
Code d’accès 2 (accès partiel)
Conservez les réglages actuels de l’appareil comme clé de programmation. Choisissez
votre propre numéro.
Appel d’un jeu de réglages de la clé de programmation. (sauvée auparavant via la
fonction o65)
Surchargez les réglages usine avec les réglages actuels du régulateur
Choisissez l’utilisation de la sonde S5 (0=dégivrage, 1=denrées, 2=condenseur avec
alarm)
Choisissez l’utilisation du relais 4 : 1=dégivrage / éclairage, 2=alarme
Entretien
Température relevée par la sonde S5
Etat de l’entrée DI1. 1=enclenchée
Etat du régime de nuit (tout ou rien)
1=enclenché
Affichage de la référence de régulation actuelle
Etat du relais de refroidissement. (La commande manuelle est possible mais à condition
que r12=-1.)
Etat du relais du ventilateur. (La commande manuelle est possible mais à condition que
r12=-1)
Etat du relais de dégivrage. La commande manuelle est possible mais à condition que
r12=-1
Température relevée par la sonde Sair
Etat du relais 4 (alarme, dégivrage, éclairage). (La commande manuelle est possible
mais à condition que r12=-1.)
t45
t46
t47
1
1
0
31
12
99
1
1
0
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o03
o04
o05
o06
o15
o16
o38
0
OFF
0
Pt
no
0 min
1
119
ON
100
ntc
yes
60 min
3
0
OFF
0
Pt
no
20
1
o39
o46
OFF
0
ON
2
OFF
0
o64
o65
0
0
100
25
0
0
o66
0
25
0
o67
o70
OFF
0
On
2
OFF
0
1
2
2
o72
Degiv. /
Alarme
éclairage/
Alarme
u09
u10
u13
u28
u58
u59
u60
u69
u71
Réglage départ usine
Pour retrouver éventuellement les valeurs réglées en usine, procéder ainsi :
- Couper la tension d’alimentation du régulateur.
- Maintenir les boutons supérieur et inférieur enfoncés en remettant le régulateur sous tension.
Affichage de codes de défauts
E1
Défaut de régulateur
E6
Changer la pile + verifér heure
E 27
Erreur de sonde S5
E 29
Erreur de sonde Sair
10
Affichage code alarme
A1
Alarme température haute
A2
Alarme température basse
A4
Alarme porte
A5
Max. Hold time
A 15
DI 1 alarme
A 45
Standby mode
A 59
Nettoyage de meuble
A 61
Alarme de condenseur
Instructions RI8JV753 © Danfoss 07/2010
Affichage des ètats
S0
Régulation en cours
S1
Attend la fin du dégivrage coordonné
S2
Temps ON du compresseur
S3
Temps OFF du compresseur
S4
Egouttage
S10
Le refroidissement a été arrêté au “Main
switch” (interrupteur principal)
S11
Le refroidissement a été arrêté au le
thermostat
S14
Séquende du dégivrage. Dégivrage en
cours
S15
Séquende du dégivrage. Temporisation du
ou des ventilateurs
S16
Le refroidissement a été arrêté (Entrée DI
ouverte)
S17
Porte ouverte (Entrée DI ouverte)
S20
Refroidissement de secours
S25
Régulation manuelle les sorties
S29
Nettoyage de meuble
S32
Temporisation des sorties à la mise en route
non
Température de dégivrage pas accessible
Arrêt sur temps
-dDégivrage en cours / Première réfrigération
après un dégivrage
PS
Mot de passe imposé. Réglage du mot de
passe
EKC 202A, B, C
Español
Los botones
Ajustar parámetros
1. Pulsar el botón superior hasta que
aparece el parámetro r01.
2. Pulsar los botones alto y bajo hasta
encontrar el parámetro desesado.
3. Pulsar el botón central para ver el valor
actual.
4. Pulsar los botones alto y bajo para
modificar el valor.
5. Pulsar el botón central para confirmar el
nuevo valor.
Ajustar la temperatura de corte
1. Pulsar el botón central para ver el valor
actual.
2. Pulsar los botones alto y bajo para
modificar el valor.
3. Pulsar el botón central para confirmar el
nuevo valor.
Leer la temperatura de la sonda S5
• Pulsar y soltar el botón bajo
Iniciar/parar un desescarche
manualmente
• Pulsar y mantener el botón bajo
durante 4s.
LED’s en el display
= refrigeración
= desescarche
= ventiladores
Parpadean cuando hay una alarma
Rearmar el relé de alarma / ver el código
de alarma
• Pulsar y soltar el botón alto
Puesta en marcha:
El equipo comienza a funcionar cuando se aplica alimentación eléctrica.
1 Revisar la programación por defecto (ver Menú de Parámetros) y ajustar los parámetros oportunos.
2 Si el equipo está conectado a un bus de comunicaciones, ajustar la dirección en o03 y enviar la dirección a la Gateway con o04.
Parámetros
Función
EKC 202A, B, C
Valor mín.
Valor máx.
Ajuste
fábrica
---
-50°C
50°C
2°C
r01
r02
r03
r04
r05
r09
r12
r13
r39
r40
0,1 K
-49°C
-50°C
-20 K
°C
-10 K
-1
-10 K
OFF
-50 K
20 K
50°C
49°C
20 K
°F
10 K
1
10 K
on
50 K
2K
50°C
-50°C
0.0 K
°C
0K
1
0K
OFF
0K
A03
A04
A12
A13
A14
A27
A37
0 min
0 min
0 min
-50°C
-50°C
0 min
0°C
240 min
240 min
240 min
50°C
50°C
240 min
99°C
30 min
60 min
90 min
8°C
-30°C
30 min
50°C
c01
c02
c30
0 min
0 min
0 / OFF
30 min
30 min
1 / on
0 min
0 min
0 / OFF
d01
d02
d03
d04
d05
d06
d07
d08
d09
no
0°C
0 horas
0 min
0 min
0 min
0 min
-15°C
0
gas
25°C
48 horas
180 min
240 min
60 min
60 min
0°C
2
EL
6°C
8 horas
45 min
0 min
0 min
0 min
-5°C
1
d10
d18
d19
0
0 horas
0K
2
48 horas
20 K
0
0 horas
20 K
F01
F02
F04
no
0 min
-50°C
yes
30 min
50°C
no
0 min
50°C
t01-t06
0 horas
23 horas
0 horas
t11-t16
0 min
59 min
0 min
t07
t08
0 horas
0 min
23 horas
59 min
0 horas
0 min
Código
Funcionamiento normal
Temperatura de corte (set point)
Termostato
Diferencial del termostato
Límite máximo al ajustar la temperatura de corte
Límite mínimo al ajustar la temperatura de corte
Corrección de la temperatura en el display
Unidades de temperatura (°C/°F)
Calibración de la sonda Saire
Marcha/paro interno: -1: modo manual, 0: EKC parado, 1: en marcha
Desplazamiento de la temp. de corte durante la noche
Activar el incremento de la temperatura de corte
Incremento de la temperatura de corte (grados) (activación por r39 o DI)
Alarma
Retardo de alarma de temperatura (estándar)
Retardo de alarma de puerta
Retardo de alarma de temperatura (después de desescarche)
Límite de alarma por alta temperatura
Límite de alarma por baja temperatura
Retardo de la alarma asociada a DI
Límite de alarma por alta temperatura del condensador (con S5 y o70 = 2)
Compresor
Mínimo tiempo de compresor en marcha (minutos)
Mínimo tiempo de entre dos arranques consecutivos (minutos)
Invertir el funcionamiento de la salida DO1 (compresor)
Desescarche
Tipo de desescarche (OFF/EL/gas)
Temperatura fin de desescarche
Intervalo de tiempo entre desescarches
Duración máxima del desescarche
Desplazamiento del 1er desescarche tras dar tensión al equipo
Tiempo de goteo
Retardo del ventilador tras el desescarche
Temperatura arranque del ventilador
Ventilador en marcha durante desescarche (no/yes)
0: parado
1: en marcha
2: en marcha durante el vaciado y el desescarche
Sonda de fin de desescarche (0=no (tiempo), 1=S5, 2=Saire)
Desescarche bajo demanda: tiempo acumulado refrigerando (0=Función cancelada)
Desescarche bajo demanda: variación permitida a S5 (20 = Función cancelada)
Ventiladores
Parar ventilador al parar compresor (yes/no)
Retardo de parada del ventilador
Temperatura de paro del ventilador (medida con S5)
Reloj de tiempo real
Hasta seis horas (hh) de inicio de desescarche.
0=OFF
Los minutos (mm) de cada una de las 6 horas.
0=OFF
Ajuste del reloj - hora
Ajuste del reloj - minutos
Controlador
EKC
EKC
202B
202C
SW = 1.3x
EKC
202A
Instructions RI8JV753 © Danfoss 07/2010
Ajuste
actual
11
Ajuste del reloj - día
Ajuste del reloj - mes
Ajuste del reloj - año
Varios
Retardo de activación de salidas al dar tensión al equipo
Función de la entrada digital DI1:
0=no utilizada. 1=comunica el estado de DI1. 2=puerta abierta y alarma. 3=sólo la alarma de puerta. 4=pulso para iniciar un desescarche. 5=interruptor principal.
6=operación nocturna 7=desplazamiento temperatura de corte (activación r40).
8=alarma al cerrar el contacto 9=alarma al abrir el contacto. 10=limpieza del mueble
(pulso). 11= Inject off al abrir el contacto.
Dirección del EKC
Enviar la dirección del EKC a la gateway
Código 1 de acceso a todos los parámetros (0= código desactivado)
Tipo de las sondas utilizadas (Pt /PTC/NTC)
Precisión del valor del display: yes = 0.5, no = 0,1
Máximo tiempo de espera tras un desescarche coordinado (sólo vía gateway)
Función de luz (relé 4; ver parámetro o72)
1=ON durante operación jour. 2=ON / OFF vía bus de comunicaciones. 3=ON a la vez
que la DI cuando esa DI es para la función de puerta o alarma de puerta.
Activación del relé de luz vía bus de comunicaciones (sólo si o38=2)
Limpieza del mueble. 0=no activo. 1=Sólo ventilador en ON. 2=Todas las salidas en OFF.
Código 2 de acceso a parte de los parámetros (0=desactivar código)
Guardar la programación de un EKC en una "copy-key".
Volcar la programación desde una "copy-key" a un EKC
Sustituir los "ajustes de fábrica" por la programación actual
Función de la sonda S5: 0 = desescarche, 1 = producto, 2 = alarma temp. condensador
Función del relé 4: 1=desescarche (EKC 202A) o luz (EKC 202C), 2= alarma
Parámetros informativos (servicio).
Temperatura medida con la sonda S5
Estado de la entrada DI. (OFF = contacto abierto / ON = contacto cerrado)
Estado de la operación nocturna (OFF = no activa / ON = activa)
Temperatura de corte (set-point)
Estado del relé de frío (0/off = desactivado, 1/on = activado)*
Estado del relé del ventilador (0/off = desactivado, 1/on = activado)*
Estado del relé de desescarche (0/off = desactivado, 1/on = activado)*
Temperatura medida con la sonda Saire
Estado del relé 4 (0/off = desactivado, 1/on = activado)*
t45
t46
t47
1
1
0
31
12
99
1
1
0
o01
o02
0s
0
600 s
11
5s
0
o03
o04
o05
o06
o15
o16
o38
0
OFF
0
Pt
no
0 min
1
240
ON
100
ntc
yes
60 min
3
0
OFF
0
Pt
no
20
1
o39
o46
o64
o65
o66
o67
o70
o72
OFF
0
0
0
0
OFF
0
1
ON
2
100
25
25
On
2
2
OFF
0
0
0
0
OFF
0
2
Desesc. /
Alarma
Luz /
Alarma
u09
u10
u13
u28
u58
u59
u60
u69
u71
*) Pueden operarse manualmente si r12= -1
Ajustes de fábrica
Si se necesita volver a la programación de fábrica, se procederá así:
- Se corta la alimentación eléctrica al EKC
- Se restablece la alimentación eléctrica mientras se mantienen pulsados los botones
alto y bajo durante unos segundos.
Código de fallos
E1
Fallo del controlador
E6
Fallo reloj (comprobar pila y "resetear" reloj)
E 27
Error en la sonda S5
Error en la sonda Saire
A5
A 15
A 45
A 59
Expirada la espera tras desescarche
coordinado
Alarma asociada a DI
EKC parado (ya sea por r12 ó por la DI)
Limpieza del mueble
A 61
Alarma de temperatura del condensador
Códigos de estado
S0
Enfriando
S1
Esperando final de desescarche coordinado.
S2
Compresor dentro del mín. tiempo en
marcha.
S3
Compresor mín. tiempo entre arranques
consecutivos.
S4
Tiempo de goteo en curso.
S10
Equipo parado (desde r12 ó desde DI)
S11
Refrigeración parada. (Se ha alcanzado la
temperatura de corte).
S14
Desescarchando
S15
Retraso del ventilador tras desescarche.
S16
Refrigeración parada. (entrada DI abierta)
S17
Puerta abierta
S20
Refrigeración en emergencia.
S25
Control manual, forzado, activo.
S29
Limpieza del mueble
S32
Retraso inicial al dar tensión al equipo.
non
No se puede mostrar la temperatura de
desescarche. No hay sonda.
-dSe está realizando un desescarche.
PS
PS: introduzca contraseña (Código de
acceso)
FC-SPMC
E 29
Códigos de alarma
A1
Alarma por alta temperatura de aire
A2
Alarma por baja temperatura de aire
A4
Alarma de puerta
12
Instructions RI8JV753 © Danfoss 07/2010
The Product contains electrical components
And may not be disposed together with domestic waste.
Equipment must be separate collected with Electrical and Electronic waste. According to Local and currently valid legislation.
EKC 202A, B, C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement