Teknisk Årsberetning 2009 (pdf-fil)

Teknisk Årsberetning 2009 (pdf-fil)
Indhold Teknisk Årsberetning 2009
1. Årsberetning
3
2. Gennemførte projekter
17
3. Primære indsatser
36
Arkæologi
Historie
H.C. Andersen & Carl Nielsen
Kunst
Formidling
Administration & personale
Teknik
Bevaring
IT-udvikling
4. Personaleoversigt
52
5. Regnskab
56
6. Nøgletal
60
6.1 Besøgstal
6.2 Undervisning
6.3 Forskning
6.4 Særudstillinger
6.5 Bogudgivelser
6.6 Henvendelser
6.7 Foredrag, omvisninger og ekstern undervisning
6.8 Artikler
6.9 PR og markedsføring
6.10 Erhvervelser
6.11 Uddeponeringer
6.12 Udlån fra egne samlinger
6.13 Konservering
6.14 Samlinger og arkiver
6.15 Deltagelse i seminarer og kongresser
6.16 Repræsentation i eksterne udvalg, internationalt samarbejde
6.17 Interne projektgrupper og koordinationsgrupper
-1-
Årsberetning
-2-
1. Årsberetning
I 2010 kan Odense Bys Museer fejre sit 150-års jubilæum, og vi kan glæde os over, at den kulturhistorie, som Odense og det fynske land er mægtig rig på, i så mange generationer er blevet varetaget
gennem en effektiv, foretagsom og beskyttende institution.
Det fynske land og Odense by indtager en prominent plads i Danmarkshistorien. Fundhistorien er
rig, som mulden er fed. Herfra stammer kulturskatte fra Danmarks oldtid og historisk tid. Store personligheder er født, har levet og virket eller fundet deres død i det fynske. Fred og krig har afløst
hinanden i bølger og aflejret deres kulturhistorie som tang efter storm. Centralt i dette billede står
den over tusind år gamle kongeby Odense, der både med sit navn, sine historiske mindesmærker og
sit nutidige udseende vidner så stærkt om den danske kultur og historie.
Også i den danske litteraturhistorie indtager Odense en betydelig rolle. Det allerførste skrift, som
blev forfattet inden for landets grænser – skriftet om helgenkongen Knud den Hellige – blev skrevet
i Skt. Knuds kloster af Ælnoth, en benediktinermunk fra Canterbury, i begyndelsen af 1100-tallet.
Ligeledes kan Odense bryste sig af, at det var her, den ældst kendte danske bog kom under trykken i
1482 – en krigsberetning, som nu er i svensk eje. Sluttelig kan den gamle stad med stolthed fremhæve sig ved bysbarnet H.C. Andersen, giganten i Danmarks litteraturhistorie. Landets største forfattermuseum, H.C. Andersens Hus, hører således naturligt hjemme i Odense by, der positionerer
sig så markant inden for det litterære gebet.
Da Odense Bys Museer modtog det ærefulde hverv at stå for en udstilling af Dronning Margrethe
II’s decoupager og kostumer udarbejdet til filmatiseringen af H.C. Andersens eventyr ”De vilde
Svaner”, var der derfor ingen tvivl om, at en sådan fremvisning måtte finde sted i H.C. Andersens
Hus. At udstille vor dronnings kunst i det smukke kunstmuseum ville fratage værkerne den inderlighed, den vidner om: Dronningens kunst er resultatet af fem års arbejde dedikeret til studiet af
Andersens eventyr ”De vilde Svaner”, og fascinationskraften, der har drevet kunstneren Dronning
Margrethe, forstår man bedre inden for rammerne af et forfattermuseum end inden for billedgalleriets rammer. Odense Bys Museer betragtede derfor H.C. Andersens Hus som det ideale udstillingssted og besluttede sig for at udstille Dronningens kunstværker i en litterær scenografi med fokus på
eventyret.
Dagen for udstillingens åbning var særdeles festlig. Åbningen fandt sted på Odense bys kulturnat
den 4. september 2009 – i øvrigt samme dag som skomagersønnen 190 år tidligere forlod fødebyen
for at søge Kongens København. Byen stod dengang og nu i svanernes tegn – digternes symbolske
selvportræt. Nu førte trækfuglene Dronningen fra Kongens København til skomagersønnens Odense. Her havde de vilde svaner hjemme. Dronningens besøg kastede stor glans over kulturnatten i
Odense. Ud over at indvie udstillingen i digtermuseet, var hun den selvskrevne hædersgæst ved
verdenspremieren på sin film ”De Vilde Svaner”, som fandt sted i Odense Koncerthus. Majestæten
arbejdede primært som scenograf i filmprojektet, og da scenografien har en absolut fremtrædende
rolle i filmen, var det naturligt, at Dronningen modtog stående ovationer for sit overbevisende
kunstneriske arbejde, da forestillingen var slut. For dem, der var til stede, var dette øjeblik særdeles
bevægende.
Interessen for udstillingen var meget stor. Gæster strømmede til museet for at se den eventyrlige og
ganske atypiske udstilling af Dronningens ”De Vilde Svaner”. Men trækfuglene har fulgt deres natur, og udstillingen er nu i Mexico, hvor den vises i hovedstadens smukke Franz Meyer Museum.
Herfra skal ”De Vilde Svaner” videre til USA, hvor Dronningens kunst bliver fremvist i det interna-3-
tionale Meridian International Center i Washington DC. Og svanerne flyver videre. Kina skal passeres førend flugten går mod Norden.
Fra Odense startede flugten, og det kan vi være særligt stolte over. Et bedre udspring kan man næppe forestille sig. Her var det, at digteren og æresborgeren som barn hørte det over 900 år gamle folkeeventyr, og her var det også at eventyret, der havde vandret fra mund til mund i så mange år, for
første gang i sin mundtlige form blev nedfældet af Mathias Winther og givet på tryk i hans Danske
Folkeeventyr fra 1823. Også her indtager Odense en særlig rolle i dansk litteraturhistorie.
Med ”De Vilde Svaner” sluttede et begivenhedsrigt år for Odense Bys Museer, der nu med stolthed
kan træde ind i år 2010 og fejre sit 150-års lange og mangfoldige virke.
Rejselivet er ikke kun ”De Vilde Svaner” forundt. Rejser på museer går ikke blot tilbage i tiden,
men også fremad og ud i verden. Også på denne måde tilegnes viden og erfaring. Som eksempler på
denne aktivitet følger her to rejsebreve fra museets udenlandske arbejdsmarker.
Musikalsk studietur i Skandinavien
– et rejsebrev fra museumsinspektør Ida-Marie Vorre
I perioden 24. marts til 17. april forlod jeg mine vante rammer ved Carl Nielsen Museet og rejste på
studietur i Skandinavien. Turen var gjort mulig af en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen. Målet var
dels at hente inspiration til at nytænke udstillingerne i Carl Nielsen Museet forud for komponistens
150 år i 2015 og dels at se nærmere på det arbejde, der i vore nordiske nabolande gøres for at formidle museernes virke til børn og unge. Samtidig var turen en kærkommen lejlighed til at udbygge
de netværk, som eksisterer mellem Odense Bys Museer og de øvrige person- og musikmuseer i vore
nordiske nabolande.
Første stop var Finland, hvor jeg bl.a. besøgte to af landets fire museer for komponisten Jean Sibelius (1865-1957). I Finland er Sibelius i et TV-show kåret til den vigtigste figur i landets historie
overhovedet, så man værner stærkt om hans minde. De to museer var meget forskellige: Sibeliusmuseet i Åbo er en del af et musikhistorisk museum. Selve udstillingen om Sibelius var fra 2006
og fyldte kun en lille del af museet. Den var meget informativ, men havde ikke mange originale
genstande at fremvise. Det havde man til gengæld i komponistens hjem gennem 53 år fra 1904, Ainola. Huset, der har fungeret som museum siden 1974, er beliggende i Järvenpää ca. 40 km nord for
Helsingfors. Museet drives af en stiftelse, for hvem det er altafgørende at bevare husets autentiske
præg. Derfor står alt, som det gjorde på ægteparret Sibelius’ tid, hvilket giver en helt hjemlig stemning.
Fra Finland gik turen videre til Stockholm, hvor jeg brugte en del dage på Musikmuseet. Museet har
årligt små 100.000 besøgende, hvoraf ca. 50 % er under 19 år. Udstillingerne er bygget op ud fra
devisen ”se, lyt og oplev”, og på den måde giver de publikum lejlighed til at sanse musikken på
forskellig vis. Ud over at man kan se instrumenter og fordybe sig i viden om forskellige genrer og
stilarter fra barokmusik til ABBA, kan man også få indblik i musik som lydfænomen, kulturarv,
nationalsymbol mm. Resultatet er blevet et særdeles interaktivt museum, der konstant emmer af liv
og lyd – noget, der i høj grad tiltalte museets yngre publikum.
Sidste stop på turen var Bergen, hvor mit hovedærinde var komponisten Edvard Griegs (1843-1907)
hjem fra 1885 og frem til hans død, Troldhaugen. Også denne villa emmer af atmosfære, som den
står med originalt inventar. I tilknytning til Troldhaugen ligger også Edvard Grieg Museet, hvor
man finder en introducerende udstilling fra 2007. På fin vis fremstilledes her komponistens liv og
musikalske virke i en såvel almenhistorisk som kulturhistorisk sammenhæng. Museet har tilknyttet
sin egen koncertsal, Troldsalen, med plads til 200 tilhørere. Her afholdes ca. 300 koncerter i sommersæsonen fra maj til september, hvor museet især er et populært udflugtsmål for krydstogtsturister. I den resterende del af året bruges salen bl.a. til skolekoncerter. Museet har et fast samarbejde
med Rigskoncerterne, svarende til skolekoncerterne i Danmark. Alle elever i Bergen kommune skal
i løbet af 5.-7. klasse på Troldhaugen og opleve Grieg i ord og toner. Museets rolle i den sammen-4-
hæng er at stille lokaler og guider til rådighed. Resten arrangeres af et sekretariat under kommunen.
På denne måde sikrer man, at alle elever i offentlige skoler i Bergen Kommune på et eller andet
tidspunkt stifter bekendtskab med Grieg.
I løbet af turen blev det til besøg på i alt 26 museer, og generelt var standarden høj. Jeg vendte derfor hjem til Odense med masser af inspiration til at forny såvel Carl Nielsen Museet som til at udvikle forskellige tiltag, der kan gøre vore museer interessante for et ungt publikum. Forhåbentlig
kan erfaringerne fra turen i nær fremtid bruges til glæde for museets publikum.
Studietur på den amerikanske østkyst
– et rejsebrev fra museumsinspektør Mads Thernøe
I starten af 2012 åbner Odense Bys Museer en ny, storslået museumsbygning, og selvom at der
selvfølgelig endnu er et stykke tid til 2012, er arbejdet med de nye udstillinger allerede i fuld gang. I
den forbindelse, drog jeg på studietur til den amerikanske østkyst, for at se hvordan amerikanerne
udnytter, udvikler og udfordre udstillingsmediet.
Studieturen varede seks uger, hvoraf jeg brugte de første tre i Washington DC. Jeg var blevet inviteret til at følge arbejdet på The National Museum of American History. Museet er et af de store
Smithsonian museer, og fungerer som det amerikanske National Museum. Her havde jeg lejlighed
til at tale med de mange inspektører og andet museumspersonaler, der står bag de mange flotte udstillinger.
The National Museum of American History har godt 30 større og mindre udstillinger, der i tematik
spænder over en stor del af den nye amerikanske historie. Fra the Star- Spangled Banner til C-3PO
fra Star Wars. Alle udstillingerne er af meget høj kvalitet, både fagligt og formidlingsmæssigt. Det
kræver naturligvis en stor organisation, at holde så mange permanente og midlertidige udstillinger i
gang samtidigt. Der skal konstant udarbejdes nye udstillings- og formidlingsprojekter, og der bliver
således altid arbejdet på adskillige fremtidige udstillinger. Arbejdsgangen i dette udviklingsarbejde,
er sat fuldstændigt i system, hvilket er absolut nødvendigt, for at sikre den høje kvalitet, og for at
organisationen kan håndtere de mange parallelle forløb.
Efter tre uger i DC. rejste jeg opad kysten, og så en lang række af forskellige museer. De var meget
forskellige, hvad angår tematik, virkemidler, størrelse osv. Men der var to generelle fællestræk ved
dem alle. De havde alle et meget højt serviceniveau og en meget klar historie.
Som gæst følte man sig altid meget velkommen, og fik en fin introduktion til den udstilling man
skulle ind og se. Det var meget tydeligt at det var publikum der var i centrum, og at rammerne for
museets formidling blev taget meget alvorligt. Med andre ord, var det lige så vigtigt at toiletforholdene var i orden, som at udstillingen var god.
Langt de fleste af de museer jeg besøgte, var store privatfinansierede institutioner. Dvs. at de udelukkende levede af midler, som de selv kunne skaffe til huse. Et vilkår der ville være umuligt at
drive museum under her hjemme. Men i USA har man en helt anden tradition for private donationer, så mange af disse museer havde kostet et utal af dollars. De flotte udstillinger, fyldt med alverdens teknologi, og de imponerende museumsbygninger tiltrak mange gæster. Besøgstal på den gode
side af en halv mio. var derfor ikke ualmindelige.
Den amerikanske befolkning er et kludetæppe af folk og nationaliteter fra hele verdenen. Derfor er
det vigtigt at skabe en fælles amerikansk identitet. Her spiller de store museer en vigtig rolle. De
fortæller historien om nationens skabelse og om de værdier, som det amerikanske samfund bygger
på. Museerne har derfor en klar historie og mission, hvilket får deres formidlingsprofil til at stå meget skarpt. Det kan godt være at den patriotiske og nationale fortælling engang imellem bliver lige
lovlig skinger i danske ører, men det ændre ikke på at historien er fantastisk godt og effektivt formidlet.
Der er ingen tvivl om, at vi kan lære rigtigt meget af de amerikanske museer. Den professionalisme,
der på alle niveauer gennemstrømmer organisationerne, er forbilledlig. Moderne danske museer
-5-
skal i stigende grad konkurrere med en bred vifte af andre kultur tilbud, så derfor er vi nød til at
være ligeså gode til at komme vores gæster i møde, som de er på den anden side af Atlanterhavet.
Det er vigtigt at orientere sig nationalt og internationalt for stadigt at udfordre tanken om, hvordan
man bedst tjener kulturarvens sag. Uden observation, information og inspiration kan man ikke tage
de afgørende skridt i den videre udvikling af fysiske og psykiske udstillingsrum. Som det lader sig
forstå af de to rejsebreve, arbejder Odense Bys Museer med meget store udstillingsprojekter, som
skal realiseres over de kommende år, og i 2009 indledtes det første kapitel til et af disse med en
byhistorisk udstilling i den gamle renæssancebygning Møntergården.
Byens Liv – ny udstilling om Odense i middelalderen og renæssancen
Vejrguderne sendte med den skinnende sol en hilsen til Møntergården, der den 26. juni 2009 var
klædt på til fest. Det var dagen for åbningen af den nye udstilling i Møntergården. Som det sig hør
og bør blev der holdt veloplagte taler, kun afbrudt af selveste Dronning Christine og Biskop Beldenak – to vigtige personer i fortællingen om Odense i renæssancen, der i dagens anledning var vakt
til live i skikkelse af skuespillere.
Efter daværende rådmand Anker Boyes åbningstale begravede Dronning Christine og Biskop Beldenak for en stund deres strid og låste døren op til den nye udstilling om Odense i Middelalder og
Renæssance. Dronning Christine og Biskop Beldenak var svært tilfredse, for udstillingen om deres
tid og dem som personer blev nu endelig åbnet for publikum.
Inden den festlige åbning var måneder med intenst arbejde og stort tidspres for alle hverdagen.
Håndværkere, teknikere, inspektører, bevaringsfolk og ikke mindst udstillingsarkitektens hold gennemførte en sand tour de force, hvor alle beviste samarbejdets kunst og viljen til at lykkes. Fagligheder kom i spil, når der skulle udtænkes løsninger, både de synlige og usynlige. Her har Odense
Bys Museer en særlig styrke, da museets ansatte rummer mange fagligheder og kompetencer, der
kan tages i anvendelse i udstillingsopbygning. Det gælder for eksempel en smuk kopi af bindingsværkskonstruktionen af Møntergården. Modellen er tilvirket af en af museets egne tømrere, der til
daglig arbejder i Den Fynske Landsby med blandt andet bygningsvedligeholdelse. Det gamle håndværk er bestemt ikke glemt og på en video ved modellen, præsenterer Landsbyens tømrer og snedker tilligemed vejen fra egetræ til bindingsværk.
Udstillingens rammer er den smukke, fredede Falk Gøyes Gård. En herskabelig gård fra 1646, der
er en museumsgenstand i sig selv. Den vigtigste genstand i hele udstillingen. Det forpligtede alle,
fra inspektører, håndværkere og teknikere til udstillingsarkitekt bag udstillingen, Kvorning Design
& Kommunikation. Med stor sikkerhed blev der rejst en ultramoderne udstilling i glas, stål og akryl
i den gamle bygning. Klare gule og røde farver kombineret med støvet glasblå. Farverne var ikke
tilfældige – husets farver i facader og glas, men i en forstærket og moderne tone. Sanserne pirres
med et foranderligt lydbillede, montager af stillbilleder og levende billeder. Genstandenes fortællinger er i centrum og de spiller skiftende roller. Som i en film er sceneskiftene markante. Målet har
været at skabe en udstilling, der får gæsterne til at føle fortidens vingesus. Vi skal le og vi skal græde. Vi skal opdage en fortid, der er baggrunden for vores liv i dag, og hvis spor vi stadig kan finde
rundt omkring i Odense by.
Afsættet var nutiden, det moderne hverdagsliv. Hvad optager det moderne menneske? Her tog vi
fat. Gennem en række meget forskellige rum præsenteres nu menneskene, stederne og deres betydning i fortiden. Et bykort over Odense, skabt af Braunius i 1593, er ledetråden, der guider det moderne menneske gennem det fortidige Odense, samtidig med, at der sendes ledetråde ud i byen – til
de virkelige spor fra fortiden. For det var målet: at lade publikum få øje på fortiden i nutiden, der
hvor de færdes til hverdag.
-6-
Udstillingen Byens Liv i Møntergården er tænkt og designet som et element i et større hele – et helt
kompleks af udstillinger, som skal vinde plads i arealerne omkring den imponerende renæssancebygning.
Og vinderen er …
Med en stor bevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal og en betydelig medfinansiering fra Odense Kommune er arbejdet med at opføre en ny
stor udstillingsbygning som supplement til Møntergårdens eksisterende bygningskompleks påbegyndt.
I april 2009 udskrev By- og Kulturudvalget i Odense en arkitektkonkurrence om dels en overordnet
helhedsplan for Møntergården og mere specifikt om en ny bygning, der skal rumme udstillinger,
multisal, velkomstområde og publikumsfaciliteter. I konkurrenceprogrammet blev der lagt vægt på
opgavens store udfordring i at skabe en bygning, der på den ene side lever op til kravene til moderne museumsformidling og sikkerhed, og på den anden side arkitektonisk og æstetisk føjer sig ind i
forhold til de gamle fredede bindingsværksbygninger.
Arkitektkonkurrencen var en stor, men også utrolig spændende udfordring. Det viste sig heldigvis
også at være en attraktiv opgave. Hele 54 rådgiverhold søgte i den forudgående prækvalifikation om
at deltage i konkurrencen. Heraf udvalgtes ti hold, der deltog i konkurrencens første fase. I anden
fase gik fire hold videre. Ud af disse skulle den endelige vinder findes.
En enig dommerkomite kunne pege på et forslag af arkitekterne Maali & Lalanda. Med deres forslag viser de, at en tidssvarende udstillingsbygning kan styrke museets synlighed og kobling til den
omkringliggende by og på samme tid gennemføres i respektfuld dialog med områdets mange historiske bygninger. Med hovedgrebet, der placerer udstillingsbygningen som en kompakt struktur samlet i to kerner omkring Møntestræde, hvor selve udstillingen danner en rundgang henholdsvis over
og under strædet, er det lykkedes Maali & Lalanda at modsvare samtlige konkurrenceprogrammets
ønsker og krav. Placeringen af ankomst, introduktionsudstilling, multisal og sekundære funktioner
på den ene side af Møntestræde og udstillingsarealerne på den anden side, løser en række funktionelle krav til brugen af huset yderst elegant.
Møntestræde, der føres igennem til Sortebrødre Stræde, bliver museets pulsåre, der på en gang giver
adgang til den nye udstillingsbygning og til Møntergårdens mange fine gårdrum.
Odense Bys Museer kan se frem til en bygning, der vil danne en inspirerende ramme om en ny udstilling om byens og øens historie. Arbejdet med at udvikle den ny udstilling er netop startet op med
deltagelse af mange af museets ansatte.
I jubilæumsåret 2010 bliver det første spadestik til det ny udstillingskompleks taget, men inden
byggeriet igangsættes, skal der foretages en arkæologisk undersøgelse af byggegrunden. Man bygger ikke på ukendt grund, men undersøgelserne bliver naturligvis ikke så omfangsrige som studierne af Ibjergdysserne.
Ibjergdysserne
Som skrevet i Fynske Minder 2008 og 2009 skulle udgravningen af de store langdysser ved Ibjerg
afsluttes i 2009 – som sagt, så gjort. Gennem de foregående to års udgravningskampagner fra 2007
til 2008 var langdysserne blevet frilagt, og de seks gravkamre var totaludgravet. I 2009 var turen
kommet til at se nærmere på højenes konstruktion og randstensområder samt arealerne imellem og
under selve jordanlæggene.
Som det ses af den udarbejdede oversigt fremstod de to langdysser meget forskellige – om end med
nogenlunde ensartet størrelse. Det er tydeligt, hvordan sydhøjens tre gravkamre har indgået i et monumentalt bygningsværk flankeret af tonstunge randsten. Ud fra enkelte bevarede randsten ved vi,
at særligt gavlene var kraftigt markeret. Her har stået sten, der har dannet en ca. én meter høj lodret
-7-
stenvæg, mens partierne på midten af langsiderne næppe har været mere end halvt så høje og stedvist afbrudt af indgangspartier til de enkelte gravkamre.
Jordhøjens randstensområde har aldrig været så markant som sydhøjens. I det hele taget fremstod
nordhøjen mere irregulær; både med hensyn til randstensmarkeringen, men også i relation til de tre
meget forskelligartede gravkamre. På trods heraf har arealet imellem de to anlæg udgjort en fantastisk korridor. Netop denne korridor har i stenalderen været helt central for de ritualer og ofringer,
der er foregået i tilknytning til dysserne. Længst mod øst i korridoren ses stensporene efter en kraftig stenkonstruktion, der bedst kan opfattes som et lille aflukket, rituelt område. I tilknytning til netop dette område fandtes en markant koncentration af oldsager fra mange forskellige dele af yngre
stenalder. Der er ikke alene tale om de på pladsen hyppigt forekommende tyknakkede økser, men
også om en flintdolk samt en svær bjergartsøkse, tyndbladede økser, en skraber osv.
Den afsluttende bortgravning af Ibjergdysserne markerede enden på ca. 5.500 års historie! Det var
en historie, hvor monumenterne havde tjent så forskellige formål som byggeplads, gravanlæg, rituel
plads, ”stenbrud”, græsningsareal, majsmark og til sidst en arkæologisk udgravning. Tilbage er nu
kun de af stenalderens bygmestre og nutidens nedbrydere – stenaldermanden og arkæologen – efterladte oldsager og registreringer. Med det i hånden skulle det gerne være muligt i endnu 5.500 år at
berette den fantastiske historie om et fantastisk monument på Midtfyn ved Ibjerg.1
Resterne af Ibjergdysserne måtte vige for nye tider, og hvor de lå, opstår nu en grusgrav. Skønt den
markante ændring af landskabet er der nok ikke mange, der noterer sig ændringen af kulturlandskabet. Derimod synes ændringer af det kulturhistoriske bylandskab at vise sig tydeligere, især når
gammelt må vige for nyt, eller når gammelt genrejses gennem renovering. Minder må vejes, når
fremskridt skal plejes. I det følgende bringes to beretninger inden for dette tema.
Odense Adelige Jomfrukloster – Jens Andersen Beldenaks bispegård opført 1504
Et af de prægtigste biblioteker, en af Danmarks sande bogskatte – Karen Brahes bogsamling – havde til huse i det undseelige gamle Adelige Jomfrukloster, der læner sig op af Albani Kirke i Odense.
Dette bygningsanlæg, som de fleste, der færdes i Odense, kender så godt, har forunderligt nok i tidernes løb altid formået at holde lav profil mens byudviklingen stod på. Bygningerne på Albani
Torv, som siden klosterets opløsning i 1970 har rummet både museum og eventhouse, er nu overtaget af Realea A/S. De nye ejere gennemfører en meget tiltrængt og omhyggelig restaurering. Det
har i den forbindelse vist sig, at Odense Adelige Jomfrukloster er enestående i europæisk sammenhæng, idet bygningerne praktisk talt har stået uforandret i århundreder: Maling ligger i lag på lag og
tapeter over tapeter. Jomfruklostret er således i sig selv en kulturlagsaflejring, og i forbindelse med
restaureringen har Odense Bys Museer for bygherren undersøgt de rent bygningshistoriske lag. Således den yngre bindingsværkfløj mod øst.
Det har længe været antaget, at fløjen var opført på fundamenterne fra en middelalderlig østfløj,
som har svaret til den tidligere udgravede vestfløj langs Albanigade. Ved undersøgelsen fremkom
murforløb, fundamenter og brolagte gulve. Den middeladerlige østfløj har målt ca. 24 x 9 meter i
udvendige mål, omtrent som den stående bygning. Det svarer til den kendte vestfløj og bekræfter
formodningen om et i store træk regelmæssigt trefløjet anlæg med den stående bygning som hovedfløj. Mere overraskende var et murforløb fra bygningens sydgavl, der åbner mulighed for, at der har
været en ikke tidligere kendt sydfløj langs med åen. En mulighed som de fortsatte undersøgelser
gerne skulle kunne be- eller afkræfte.
I den nordligste del af østfløjen fremkom spor efter hvælv i en høj kælder svarende til kælderen i
den stående bygning. Bemærkelsesværdigt nok lå kældergulvene her omkring 60 cm højere end i
den sydlige del. Det er derfor muligt, at bygningens kælderetage bevidst er lagt i forskellige niveauer på grund af det stærkt skrånende terræn ned mod åen. I sammenbygningen med den stående
nordfløj sås spor af senere indsatte kælderhvælv og andre bygningsændringer. Der mangler endnu
en undersøgelse af, om ændringerne stammer fra Frederik IIs ejerperiode, eller om bispen har ladet
-8-
ældre bygninger indgå i sit nye anlæg. Spor af ældre anlæg, formodentlig forgængeren til Beldenaks
bispegård, fremkom uden for bindingværksbygningen i form af en ældre brolægning. Fund fra de
ældre kulturlag daterer disse til 13-1400-tallet.
Arbejderboliger i Langegade
Et af de første steder i provinsen, hvor industrialiseringen førte til begyndende kvarterdannelse, var
i Odense. Med støtte fra Kulturarvsstyrelsens hastesum har Odense Bys Museer gennemført en undersøgelse og dokumentation af et samlet miljø af syv arbejderboliger med tilhørende side- og baghuse i Langegade, byens første samlede arbejderbebyggelse. Ud over boligerne omfatter bebyggelsen også en tidligere støberivirksomhed og en tidligere skole. Boligerne blev sammen med de to
industrielle virksomheder Albani og Tasso udpeget som nationalt industriminde i 2007. Bebyggelsen i gaden bestod oprindeligt af 22 bebyggede matrikler, hvoraf nogle tidligere er nedrevet og andre er moderniseret. De syv bebyggede matrikler var de sidste, der fremstod i nogenlunde oprindelig stand og opført i årene 1867 til begyndelsen af 1870’erne.
Opgaven var særdeles påtrængende, idet en aktuel ansøgning om byggetilladelse blandt andet indebar nedrivning af et enkelt forhus og en meget stor del af baghusbebyggelsen samt forhøjelse af
gårdfacaderne med en trempeletage og gennemgribende ændringer af husenes indretning m.m..
Undersøgelsen har beskæftiget 1-3 medarbejdere i 4½ måned. Udover at bygningerne er dokumenteret med planer, snit og fotoregistreringer har analysen af de bygningsarkæologiske undersøgelser
sammenholdt med arkivalske undersøgelser også givet ny viden om boligernes oprindelige indretning og brug. Undersøgelserne har omfattet kildestudier af brandtaksationer, folketællinger, vejvisere samt opmåling, registrering og fotooptagelser på stedet. Feltundersøgelsen blev foretaget bogstaveligt med ryggen mod muren, idet nedbrydningsarbejderne var påbegyndt, da undersøgelsen kunne
starte. Det var derfor i sidste øjeblik, at boligernes indretning blev dokumenteret og med god grund!
Af de undersøgte boliger fremstod de fleste i deres indretning stort set som oprindeligt. Flere har
stået ubeboet i adskillige årtier og har derfor ikke været ramt af moderniseringer.
Bygningernes historiske baggrund er, at mange mennesker forlod landdistrikterne og drog til byen i
1860erne og -70erne. Halvdelen af de som byggede ejerboliger i Langegade var født i landdistrikterne. Oftest var de håndværkere. Dele af boligerne blev lejet ud. Boligerne var små efter nutidens
standard. 7,5 m2 pr. person. Men sammenligner man med tilsvarende boliger i København, der blot
tilstod 5 m2 pr. person, boede man altså relativt godt i Langegade.
Det viser sig, at den oprindelige indretning af husene har mange fælles træk, selv om de er af ret
forskellig størrelse. Trods en tilsyneladende mangel på bebyggelsesregulerende bestemmelser og
forskellige grundstørrelser, lader der til at være anvendt fælles rationelle principper for både disponeringen af de enkelte grunde, indretningen af boligerne og bygningernes hovedprofil. Det gælder
placeringen af tværhusene i nogenlunde samme afstand fra forhusene, med taget i samme retning
som forhusets. Kviste på gårdsiden af forhusene og på tværhusene var oprindeligt undladt, hvilket
har medvirket til at optimere lysforholdene i gårdene og i husene og sikret det størst mulige restareal bagerst på parcellen. Stort set alle husene er indrettet efter et fælles princip, hvor gadedøren giver
adgang til et halvoffentligt rum, med gennemgang til gården og trappe til tagetagen. En indretning
som var særdeles fleksibel i forhold til udlejning af tagetagen og i forhold til gårdrummets brug,
hvor der må have været behov for transport af dyr, brænde, affald, renovation m.m. igennem forhuset.
Det er forunderligt at tænke på, at disse arbejderboliger har været beboet frem til i dag, og at natmændene så sent som for 40 år siden kom og tømte latrinerne i baggårdene. Samtidig med at disse
arbejderboliger blev opført og taget i brug, blev museet i Jernbanegade, der nu huser Fyns Kunstmuseum, opført. I 2009 tilstod museet langt mere end 7,5 m2 beboelsesplads til en kunstner, der
tilsmilet af skæbnen ikke kom til at bo i Langegades mindre prangende arbejderboliger.
-9-
Agnes Slott-Møller
Fyns Kunstmuseum viser normalt to større særudstillinger om året, men i 2009 blev det til en enkelt
udstilling, ”Agnes Slott-Møller - Skønhed er til evig glæde”. Udstillingen handlede om en af 1900tallets markante kvindelige kunstnere. Med udstillingen ”Agnes Slott-Møller - Skønhed er til evig
glæde” kunne publikum opleve en maler, der ofte var oppe på barrikaderne i kampen for sin kunst
og for sin karriere som kvindelig kunstner. Udstillingen viste et stort antal historie- og folkevisemalerier – alle gengivet i den symbolistiske stil, som gjorde sig gældende i 1890’ernes kunst. Agnes
Slott-Møller blev først rost og siden meget udskældt for sine historie- og folkevisemalerier. Hun
voksede op i en tid, hvor mange følte, der var fare for, at dansk kultur og sprog kunne forsvinde
efter nederlaget ved Dybbøl Mølle i 1864. Livet igennem stod hun fast i troen på en genrejsning af
en national stolthed ved at male historiske billeder. Det var hendes kunstneriske projekt – projekt,
hun stort set var alene om at dyrke. I sine folkeviseskildringer udtrykte Agnes Slott-Møller sig nuanceret og emotionelt. Her fokuserede hun på den poetiske side af livet med skæbnebestemt kærlighed og uforløste længsler.
Dette billedunivers synes at stå i skærende kontrast til det stridbare liv, hun førte, og kan måske
opfattes som udtryk for hendes drømme og indre sjæleliv. Agnes Slott-Møller fastholdt livet igennem stædigt og konsekvent sin ungdoms symbolistiske stil, hvilket medvirkede til, at hendes tidligere anerkendelse afløstes først af overbærenhed og derefter af en regulær tilsidesættelse i takt med,
at hendes kunstsyn blev forældet.
I dag kan hendes billeder dog stadig give os indblik i livet og kærligheden. Agnes Slot-Møllers
usædvanlige livsprojekt placerer hende i periferien af dansk kunst, hvor hun stort set har befundet
sig siden. Dette har fire kunstmuseer, herunder Fyns Kunstmuseum, valgt at ændre gennem en meget omfattende udstilling – i øvrigt den første separate udstilling med hendes værker – og en tilhørende rigt illustreret bog i antologiform om kunstneren, som er den hidtil mest omfattende behandling af Agnes Slott-Møllers liv og værk.
Udstillingen blev til i samarbejde mellem Fyns Kunstmuseum og Skovgaard Museet, Vejen Kunstmuseum og Øregaard Museum og indgår i rækken af monografiske eller tematiske udstillinger på
Fyns Kunstmuseum, der stiller skarpt på en væsentlig kunsthistorisk periode, nemlig perioden
1880-1910, som er en af de meget velrepræsenterede epoker i Fyns Kunstmuseums samling.
Størsteparten af de knap 100 kostbare værker, som Fyns Kunstmuseum kunne fremvise for museets
gæster, var tilvejebragt gennem et ihærdigt indlånsarbejde. Museets samlinger, som er opbygget
gennem de sidste 150 år, beror på erhvervelser og donationer. Da pengene er små og kulturhistoriske artefakter ganske kostbare, hører det til sjældenhederne uden videre at erhverve og modtage
kulturskatte. I 2009 blev imidlertid et usædvanligt kostbart Danefæ indleveret til Odense Bys Museer.
Guldringen fra skrotkassen
I oktober 2009 fik Odense Bys Museer indleveret en massiv og ikke mindre end 481 gram tung
guldarmring fra yngre bronzealder (ca. 800 f.Kr.). Det er næsten 100 år siden, at en ring af denne
type sidst fremkom på Fyn, så fundet må betegnes som lidt af en sensation. Nok så interessant er
imidlertid den måde, som ringen er fundet på!
Guldarmringen tilhører kategorien af ”skuffefund” – altså glemte, men genfundne genstande. Personen, som har indleveret ringen til museet, købte for ca. 20 år siden nogle kasser med gamle beslag
på et loppemarked på Sydfyn. Kasserne blev sat ud i et værksted uden nærmere granskning, og her
stod de indtil oktober 2009, hvor kassernes indhold blev sorteret. Nederst i en kasse med rustne
jernbeslag lå en mørnet plastpose – og den indeholdt en gammel klud, som viste sig at være viklet
omkring den flot skinnende guldring. ”Finderen” kunne straks se, at der var tale om en oldsag, og at
- 10 -
den var lavet af guld. Han var dermed klar over, at ringen var Danefæ, som man har pligt til at indlevere til et museum. Derfor kontaktede han omgående Odense Bys Museer.
Den nyindkomne guldarmring tilhører en type, der betegnes ”edsring”. Betegnelsen skyldes, at man
i starten af 1800-tallet troede, at disse svære armringe var identiske med de guldarmringe, som vikingerne ifølge sagaerne brugte, når der skulle aflægges løfter og eder. I dag ved vi, at ringene ikke
er fra vikingetiden, men ca. 1500 år ældre og dermed fra yngre bronzealder (ca. 800 f. Kr.).
På grund af fundomstændighederne kender vi desværre ikke ringens oprindelige findested, men
typen er karakteristisk for det danske område. Fra hele landet kendes ca. 60 edsringe, heraf er det
nyfundne stykke nr. 16 fra Fyn – og det er tillige blandt de største. I forhold til øens størrelse er det
påfaldende, at den fynske muld har leveret en fjerdedel af de edsringe, der kendes fra Danmark.
Hovedparten af de fynske ringe – især de største stykker – er fremkommet på øens sydlige og sydvestlige del. Derfor er det ikke utænkeligt, at ringen faktisk stammer fra Sydfyn! Koncentrationen af
edsringe i det sydfynske landskab må indikere, at dette område har haft en særlig betydning. Det
understreges da også af, at der kendes en lang række andre bemærkelsesværdige fund fra yngre
bronzealder fra denne egn. Især må man nævne mange rigt udstyrede gravfund med importerede
bronzekar og guldsmykker, ofringer af våben og importerede bronzekar samt nogle af landets største gravhøje.
Edsringene såvel som de andre højstatusfund viser, at der i tiden omkring 800 f.Kr. eksisterede et
magtcenter på Sydvestfyn med udgangspunkt i det område, hvor landsbyen Voldtofte ligger i dag.
Måske var det en høvding fra dette center, der i sin tid ofrede ringen, som siden blev fundet, gemt,
glemt, solgt på et loppemarked – og endelig genfundet og indleveret til Odense Bys Museer.
Som det fremgår, er det ikke alene den kulturhistoriske genstand som sådan, der for museumsfolk
repræsenterer stor værdi, men også genstandens proveniens og geografiske findested. Sådanne data
er for arkæologen og historikeren aldeles vigtige i arbejdet med at skabe det kulturhistoriske perspektiv. I følgende beretning skal vi høre om relativt værdiløse artefakter, der på grund af proveniens og findested får tilført en kolossal merværdi.
Slagmarksarkæologi. Nye metoder til at komme tæt på Danmarkshistorien
2009 var 350-året for det afgørende slag ved Nyborg, hvor de dansk-allierede styrker under ledelse
af feltmarskallerne Schack og Eberstein slog den svenske kong Carl Gustavs sejrsvante hær. Mindre
end et år tidligere havde Carl Gustav med det berømte togt hen over Storebælts is til Sjælland truet
hele rigets eksistens med belejringen af København. Sejren markerede et vendepunkt i krigen, der
afsluttedes året efter på tålelige vilkår for Danmark. Som en af de største danske landmilitære sejre
blev jubilæet behørigt markeret ved flere lejligheder.
Odense Bys Museers bidrag hertil blev i samarbejde med Østfyns Museer en undersøgelse på slagmarken af spor efter slaget. Sporene er genstande i form af projektiler eller udstyr, som er tabt under
slaget og siden indlejret i pløjelaget over det meste af slagmarken – i realiteten flere kvadratkilometre. Af denne grund er den sædvanlige arkæologiske fremgangmåde med at trække søgegrøfter ikke
brugbar, idet der ikke er anlagt påviselige forsvarsværker i et åbent feltslag, som der er tale om her,
og der er tale om meget store arealer, hvor de spredte og forholdsvis små genstande er vanskelige af
se ved en maskinel afgravning.
Til gengæld lader genstandene sig forholdsvis let påvise med metaldetektor - et værktøj, som er
velegnet til ekstensiv afsøgning af store arealer sammen med amatørarkæologer. Museet har også i
denne forbindelse et godt samarbejde med lokale detektorfolk, der finder genstandene, som museet
efterfølgende indmåler præcist med GPS.
Under slaget afskød danskerne ca. 30.000 musketkugler og langt over halvdelen af de godt 500 fund
udgøres af blykugler. De ligger overalt, hvor der er kæmpet og fortæller utvetydigt, hvor slaget
stod. Afsøgningen af Juelsbergs jorder viser entydigt, at slaget begrænsedes til strækningen mellem
- 11 -
Hjulby Sø og det senere Juelsberg, og ikke, som ofte hævdet, strakte sig helt ud til Storebælt. Dermed har undersøgelsen, endnu inden den er afsluttet, kunnet bidrage afgørende til diskussionen om
slagets historie.
Historiske genstande kan som jordfund være særdeles skrøbelige, og undersøgelsen af skrøbelige
genstande er således en meget delikat affære. Ny teknologi er derfor en gave for museets konservatorer, al den stund den kan forhindre destruktion eller beskadigelse af genstandene under undersøgelsesarbejdet.
Røntgenudstyr
I 2009 kunne Bevaringsfunktionen desuden erhverve sig landets første digitale røntgenudstyr til
museumsbrug. Udstyret er indkøbt på baggrund af en større bevilling fra Kulturavsstyrelsens Rådighedssum i 2008. Det har betydet, at kulturarvens ”hemmeligheder” nu let og effektivt kan afsløres og dokumenteres digitalt, som det for eksempel kendes fra røntgenundersøgelser på hospitaler,
hos tandlæger og i industrien.
Vi har igennem mange år benyttet røntgenfotografering som en non-destruktiv analyse- og dokumentationsmetode af genstandene. Især indenfor det arkæologiske område er metoden meget anvendt. Her benyttes røntgenoptagelserne for eksempel til at få overblik over indholdet i store rustne
jernklumper, urner og præparater. Et røntgenbillede kan nemlig give mange oplysninger om genstandenes form, type, ornamentik, datering og placering inden konserveringsarbejdet påbegyndes.
Ved digital fremkaldelse benyttes en ”engangsrøntgenfilm”, en fosforbelagt billedplade, som kan
bruges igen og igen. Fremkaldelsen sker ved, at billedpladen scannes i en specialiseret røntgenscanner som viser røntgenbilledet på computerskærmen. Det digitale røntgenbillede kan herefter let billedbehandles med hjælp af en specialudviklet software, som har givet mange nye muligheder for at
tydeliggøre røntgenbilledernes informationer og detaljer. Hermed er der dannet grundlag for en bedre og mere præcis tolkning af kulturarven, samtidigt med, at røntgenmetodens kvalitet, effektivitet,
arbejdsmiljø og formidlingspotentiale er forbedret.
Undersøgelserne af de kulturhistoriske genstande og konserveringen af disse muliggør for museerne
at formidle den viden, der så at sige er sedimenteret i disse – og formidlingen antager mange former. Gennem udstillinger kan museumsgæsten komme på klods hold af de kulturhistoriske samlinger, og gennem Odense Bys Museers bogudgivelser kan museumsgæsten indvies i de forskningsresultater, der knytter sig til disse. I de følgende kapitler skal tre markante og aktuelle bogudgivelser
præsenteres.
Stort bogværk om fynske jernaldergrave
2. oktober udgav Forlaget Odense Bys Museer et tobindsværk, der er kulminationen på næsten 3 års
intensiv udforskning af fynske gravfund fra romersk jernalder (ca. 1-400 e.Kr.). Titlen på den bogen, der er trykt som bind 6 i serien Fynske Jernaldergrave, er ”Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn”.
I løbet af årene 1954 til 1973 skrev lederen af Fyns Stiftsmuseum, Erling Albrectsen, fem store katalogværker med titlen ”Fynske Jernaldergrave”. Heri beskrev Albrectsen omkring 3700 fynske
gravfund fra tiden mellem ca. 500 f. og 400 e. Kr. Selv om man således skulle tro, at det ikke var
nødvendigt at forske i – endsige skrive mere om – jernaldergravene fra Fyn og omliggende øer, har
Odense Bys Museer i 2009 udgivet endnu et storværk om emnet. Den 844 sider store bog tager udgangspunkt i en jernaldergravplads, som Odense Bys Museer har undersøgt ved landsbyen Brudager på Sydøstfyn. Dernæst inddrages de mere end 1500 jernaldergrave, der er fremkommet siden
1973, på et overordnet niveau.
Gravene og de tusindvis af oldsager herfra analyseres og sammenholdes med det materiale, som
Albrectsen allerede har tilgængeliggjort, ligesom en lang række fund fra andre fynske gravpladser
- 12 -
inddrages og præsenteres her for første gang. Sammenligningerne strækker sig også til gravfund fra
andre egne af Danmark – såvel som fra fundsteder rundt omkring i Europa. Analyserne omfatter
også bidrag fra specialister med viden om bestemmelse af brændte menneskeknogler, forkullede
plantedele, keramik og bronzelegering. Her dokumenteres det med al tydelighed, at man ved hjælp
af moderne teknologi og analysemetoder i dag er i stand til at få meget mere viden ud af de fynske
jernaldergrave, end man var for bare 15 år siden.
De detaljerede studier af gravene og deres indhold af menneske- og dyreknogler, forkullede plantedele samt gravgods i form af lerkar, våben, smykker, importerede romerske bronze- og glaskar m.v.
har givet et enestående indblik i de forandringer, som begravelsesritualerne gennemgik i løbet af
gravpladsens brugstid. Endvidere er der opnået væsentlig ny viden om jernalderens teknologi samt
om den symbolik og status, der var knyttet til forskellige genstandstyper. Disse oplysninger kan
sammenstykkes til et billede, der beskriver nogle hovedtræk i samfundsudviklingen på Fyn i 2.-5.
årh. e.Kr.
Bogen, der er rigt illustreret med tegninger og farvefotos, er udarbejdet og trykt med støtte fra Kulturarvsstyrelsen og Hielmstierne-Rosencroneske Sitftelse.
Den Fynske Landsby – et billedværk
Historien om tidligere tiders liv behøver ikke at skulle fortælles med talte eller skrevne ord. Faktisk
kan billeder – næsten uden ledsagende tekst – give en helt utrolig oplevelse og indsigt. En sådan
situation kan man naturligvis selv skabe ved at opsøge og se det originale. Men unægtelig kan en
fotograf med særligt blik for helhed og detalje sætte et fokus, som kun de færreste formår af egen
drift. En sådan evne har fotografen Mogens Winther. Gennem flere år har han – uden for åbningstiden – fået mulighed for at besøge Den Fynske Landsby. Det er sket mange gange og på mange tider
af året. Resultatet heraf er en imponerende billedsamling, der på smukkeste og mest fascinerende
måde indfanger den særlige stemning, som Landsbyen byder på. Ud af de tusindvis af fotografier
har Mogens Winther samlet et rigt udpluk og sammen med Odense Bys Museers chef skabt en imponerende bog om Den Fynske Landsby. Årstid følger årstid i bogen, og selv om man ofte har sin
gang i Den Fynske Landsby, opdages i bogen mange vinkler og detaljer, man aldrig tidligere har
set.
Det skrevne ord er dog ikke udelukket helt. I en indledning fortælles om Den Fynske Landsbys tilblivelse og via små billedcitater bringes man rundt i historien om de gamle huse, gårde, redskaber
og det indtagende, romantiske landsbymiljø. En flot bog, som Forlaget Odense Bys Museer er meget stolt af og som viser forlagets store spændvidde.
Skandinaviske efterkommere i USA
Siden midten af 1990’erne har Odense Bys Museer haft et forsknings- og formidlingsmæssigt fokus
på de danske udvandrere i USA. Det indledtes med særudstillingen ’Danskerne på Prærien’, som
vakte stor publikums- og medieinteresse. Ikke mindst blev en genskabt dansk-amerikanske kirke i
fuld størrelse og med originalt inventar lånt fra USA kendt over det ganske land. Planlægningen af
det store udstillingsprojekt førte til, at journalister og fotografer fra TV, radio og den skrevne presse
fulgte museumsmedarbejdernes søgen efter de danske udvandreres historie på de store vidder i
USA.
Den brede interesse for det utroligt fascinerende emne førte til, at der siden udstillingen på en lang
række fronter er arbejdet videre hermed. Resultaterne er omsat i videnskabelige afhandlinger, populærvidenskabelige bøger og skole- og børnebøger. Hertil kommer et utal af foredrag holdt rundt i
det meste af Danmark og i vore nabolande. Mange forelæsninger er det også blevet til ved universiteter og konferencer rundt i USA.
Med en bevilling fra Augustinus Fonden er i 2009 gennemført en række dataindsamlinger og undersøgelser, som skal udmønte sig i et nyt populærvidenskabeligt bogværk. Medens tidligere studier
har handlet om historien om de danske immigranter, er det målet med denne undersøgelse at sætte
- 13 -
fokus på efterkommerne i dagens USA. De centrale spørgsmål er: Hvordan klarer de skandinaviske
efterkommere sig i dag? Kan der stadig spores særlige karakteristiske træk i bosted, levevis, ægteskab, uddannelse, erhverv, religion eller holdning til politik og værdier, som kan føres tilbage til de
etniske rødder? Og vedkender efterkommerne sig deres skandinaviske baggrund?
Undersøgelsen baserer sig på meget store databaser fra amerikanske myndigheder og universiteter
og spænder fra faktuelle oplysninger om uddannelse, bosted, økonomi og ægteskab til politiske,
religiøse og værdimæssige holdninger. Blandt andet undersøges det, hvorledes de danske, norske og
svenske efterkommere – og dem er der over 10 mio. af i USA i dag – stemte til det seneste præsidentvalg. Som supplement til de statistiske data er gennemført interviews med efterkommere og
udarbejdet beskrivelser af de lokalsamfund, efterkommerne lever i. Det forventes at resultaterne af
undersøgelsen udkommer i bogform i midten af 2010, både i en dansk og en amerikansk udgave.
Formidlingen af Odense Bys Museers arbejde har i de sidste ti år også været web-baseret. Den elektroniske formidling har en anderledes karakter end udstillinger og bogudgivelser, idet den elektroniske formidling er i stadig ændring – formidlingen øges og nyudvikles dag for dag. De sidste sider af
årets highlights er viet til denne nye side af Odense Bys Museers arbejdsmark.
Museum.odense.dk
I starten af 2008 nedsattes en webgruppe ved Odense Bys Museer, vis opgave det var at igangsætte
en modernisering af museernes samlede hjemmeside. Man ønskede et website med et mere tidssvarende udseeende, ligesom navigationen og strukturen på sitet af mange ansås for uhensigtsmæssig.
Vores nye hjemmeside, der blev lanceret d. 26. juni sammen med den ny permanente udstilling på
Møntergården Byens Liv, er udviklet af museernes egne webudviklere, mens det grafiske design er
produceret af Serpenta.dk. Sitet er baseret på open source CMS systemet Umbraco og vedligeholdes
indholdsmæssigt af museernes 18 faste webredaktører.
Siden lanceringen og året ud har vi modtaget 129.461 besøg og leveret 1.055.273 sidevisninger på
sitet. Hjemmesiden er under stadig udvikling og vi forventer at åbne en ny webshop inden sommeren 2010.
Historisk Atlas
D. 4. maj 2009 blev Historisk Atlas lanceret i en ny udgave under navnet Historisk Atlas Syddanmark. Lanceringen markerede en milepæl i samarbejdet mellem en lang række kulturinstitutioner i
Region Syddanmark – et samarbejde der fortsætter med forøget styrke i 2010 og formentlig i årene
fremover.
Åbningen blev forestået af Regionrådsformand Carl Holst og foregik på herregården Hindsgavl i
Middelfart. Arrangementet var velbesøgt og Historisk Atlas modtog knap 7000 besøgende på nettet
i den første uge – bl.a. på foranledning af stor interesse fra pressen i regionen.
På HistoriskAtlas.dk kan man gå på opdagelse i ca. 3000 historiske lokaliteter i Region Syddanmark. Navigationen foregår med historisk kort som fundament og Historisk Atlas byder på kort helt
tilbage fra Renæssancen (Branius’ kort over Odense fra 1593). Historierne, fortællingerne og de
mange flotte billeder der hører til de individuelle lokaliteter leveres af arkiver, biblioteker og museer i Region Syddanmark. I skrivende stund tæller samarbejdet 26 institutioner – et tal der forventes
at vokse i 2010 og fremover (se HistoriskAtlas.dk for samlet liste over deltagende institutioner).
I perioden siden åbningen i maj 2009 til årets afslutning har Historisk Atlas modtaget 74.837 besøg,
de mange lokaliteter har været åbnet 427.482 gange og vi har haft gæster fra så fjerne egne som
Togo, Paraguay, Kenya, Pakistan, Oman, Thailand og Quatar. I oktober 2009 viser statistikken for
Historisk Atlas omkring 250 besøg fra noget så prominent som Microsofts hovedkvarter i Bellevue,
Washington. Microsoft står bag Silverlight, som er den tekniske platform hvorpå Historisk Atlas er
baseret og vi mistænker dem for at have skelet en anelse til Historisk Atlas, da de udviklede den nye
beta-udgave af Microsofts kortservice – Bing Maps.
- 14 -
Odense Bys Museer har en central rolle i projektet, idet programmering, teknisk drift, itkoordinering og overordnet projektstyring varetages herfra. Fundamentet for det nuværende Historisk Atlas blev lagt i 2005 og hed dengang Odense Kort Fortalt og den tekniske platform og de
konkrete muligheder for brugerne udvikles fortsat intensivt.
I 2010 arbejdes der videre med Historisk Atlas Syddanmark, idet Region Syddanmark har støttet et
konkret projekt der sigter mod at invitere alle arkiver, biblioteker og museer med på atlasset – flere
lokaliteter, mere lokalhistorier nær dig! Herudover tyder noget på, at der opbakning blandt både
brugere og institutioner til en udvidelse af det geografiske område for Historisk Atlas. Det kommende år vil derfor, udover nye funktionaliteter og værktøjer på sitet, samt bedre brugervenlighed,
blive brugt på forberedende arbejde til en sådan udvidelse. Historisk Atlas for hele landet er det
langsigtede målsætning.
Med denne museumsrapport over nogle af højdepunkterne fra 2009, vil Odense Bys Museer med sit
150-års jubilæum takke for de mange år i tankens og mindets tjeneste. Om ikke som vilde svaner så
som Odins ihærdige ravne.
Noter og referencer:
1
[Ibjergdysserne] Der skal fra museet lyde en stor tak til medlemmerne af den faglige følgegruppe: Niels
H. Andersen (Moesgaard Museum), Palle Eriksen (Ringkøbing-Skjern Museum), Torben Dehn (Kulturarvsstyrelsen) og Dorte Veien Christiansen (Kulturarvsstyrelsen) samt til bygherre, Nymølle Stenindustrier A/S (att: Peter Møller Lund), der igennem hele arbejdet har udvist stor interesse og beredvilligt
afhjulpet pludseligt opståede problemer.
2
[Historisk Atlas] Al statistik på historiskatlas.dk og museum.odense.dk er indsamlet vha. Google Analytics.
Historiskatlas.dk, museum.odense.dk, bing.com/maps/explore
- 15 -
Gennemførte projekter
- og igangværende projekter med fortsættelse i 2010
- 16 -
2.
Gennemførte projekter
- og igangværende projekter med fortsættelse i 2010
Projekttype:
Forskning
Publicering af Brudager-gravpladsen
ProjektID: 2073
Startdato:
01-06-2006
Slutdato:
30-06-2009
Startår: 2006
01-10-2009
Slutdato:
30-12-2009
Startår: 2009
Odense Bys Museer i 150 år
ProjektID: 2157
Startdato:
Landbebyggelsen på Fyn i vikingetid og ældre middelalder
ProjektID: 2597
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2008
Brug af volontører på museer og andre kulturinstitutioner (MASKOT)
ProjektID: 2722
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2008
Deposition of Gold in the Late Roman and Migration Period Landscape. - a case
study from the Island of Funen (Fyn), Denmark
ProjektID: 2845
Projekttype:
Startdato:
01-07-2007
Slutdato:
30-11-2009
Startår: 2007
Startdato:
01-01-2007
Slutdato:
30-09-2009
Startår: 2007
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
01-04-2009
Startår: 2008
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
01-04-2009
Startår: 2009
Startdato:
06-04-2008
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2008
Publikation
Brudager Mark
ProjektID: 2434
Fynske Minder 2009
ProjektID: 2733
Årsplan 2010
ProjektID: 2736
Årsberetning 2008
ProjektID: 2738
Thorvald Aagaard
ProjektID: 2859
Projekttype:
Udstilling
LIVSLYST. Sundhed - Skønhed - Styrke i dansk kunst 1890-1940
ProjektID: 1070
Startdato:
01-01-2007
Slutdato:
- 17 -
31-12-2009
Startår: 2007
Agnes Slott-Møller. Skønhed er til evig glæde
ProjektID: 1326
Startdato:
01-10-2006
Slutdato:
22-05-2009
Startår: 2006
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2007
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
31-12-2009
Startår: 2007
Byens Liv - Odense i middelalder og renæssance
ProjektID: 1501
Startdato:
01-06-2007
Nyophængning på Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 2377
Startdato:
01-01-2009
Nye udstillinger og formidling i Carl Nielsen Museet
ProjektID: 2418
Startdato:
01-01-2007
Slutdato:
Livsstykker - mænd, myter og stærke dyr i Anne Marie Carl-Nielsens kunst 1890ProjektID: 2771
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
11-01-2009
Startår: 2008
01-01-2009
Slutdato:
18-10-2009
Startår: 2009
Hjemmebryg og flaskeøl
ProjektID: 2832
Startdato:
H.C. Andersen i 3-D: Skitser, skulpturer og buster
ProjektID: 2834
Startdato:
21-04-2009
Slutdato:
16-08-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Startdato:
15-12-2008
Slutdato:
13-09-2009
Startår: 2008
De Vilde Svaner
ProjektID: 2911
Børns gækkebreve
ProjektID: 2916
Ung Kunst på. 2.
ProjektID: 3022
kromosom XX
ProjektID: 3042
NUET - Thorbjørn Lausten - installation - skulptur - maleri - tegning
ProjektID: 3083
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
01-10-2009
Startår: 2009
24-06-2009
Slutdato:
13-09-2009
Startår: 2009
Sølvskatten fra Herringe
ProjektID: 3228
Projekttype:
Startdato:
International aktivitet
Nyere tids arkæologi i Norden og Storbritannien, seminar
ProjektID: 2745
Projekttype:
Startdato:
01-08-2007
Slutdato:
Arrangement
- 18 -
27-09-2009
Startår: 2007
Vitale toner - udstillingsfinissage
Koncert med sopran Sine Bundgaard.
ProjektID: 2765
Startdato:
11-01-2009
Slutdato:
11-01-2009
Startår: 2009
Slutdato:
28-10-2009
Startår: 2009
Slutdato:
30-09-2009
Startår: 2009
Temaaften - Carl Nielsen i Odense
ProjektID: 2782
Startdato:
01-08-2009
Kulturnat på Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 2867
Startdato:
01-04-2009
Matinékoncerter ved Odense Symfoniorkester
ProjektID: 2877
Startdato:
14-09-2008
Slutdato:
26-04-2009
Startår: 2008
Startdato:
01-10-2009
Slutdato:
21-11-2009
Startår: 2009
Slutdato:
09-06-2009
Startår: 2009
Julestemning
ProjektID: 2878
Carl Nielsens 144-års fødselsdag
ProjektID: 2879
Startdato:
01-03-2009
Koncerter med Det Fynske SangSelskab
ProjektID: 2881
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Kunstrunden
ProjektID: 2884
Kunstens farver og farverne i kunsten - Workshop for voksne
ProjektID: 2894
Startdato:
24-09-2009
Slutdato:
18-11-2009
Startår: 2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Slutdato:
22-04-2009
Startår: 2009
Slutdato:
29-03-2009
Startår: 2009
22-11-2009
Slutdato:
22-11-2009
Startår: 2009
13-04-2009
Slutdato:
13-04-2009
Startår: 2009
20-09-2009
Slutdato:
20-09-2009
Startår: 2009
Eventyrtimer i H.C. Andersens Hus
ProjektID: 2914
Startdato:
01-01-2009
Rundvisning på Carl Nielsen Museet
ProjektID: 2917
Startdato:
22-04-2009
Kultureftermiddag på Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 2925
Startdato:
29-03-2009
Kultureftermiddag på Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 2926
Startdato:
Forårets markarbejde
ProjektID: 2929
Startdato:
Efterårets markarbejde
ProjektID: 2930
Startdato:
- 19 -
Husflidsdage
ProjektID: 2931
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Startdato:
10-05-2009
Slutdato:
10-05-2009
Startår: 2009
Ride Sommer i By
ProjektID: 2932
Håndværk og restaurering i Den Fynske Landsby
ProjektID: 2933
Startdato:
17-05-2009
Slutdato:
17-05-2009
Startår: 2009
28-06-2009
Slutdato:
16-08-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Levende Historie - Sommer
ProjektID: 2934
Startdato:
Familieteater - Klods Hans
ProjektID: 2935
Hestevognskørsel
ProjektID: 2936
Liv i smedjen
ProjektID: 2937
Kniplepigerne
ProjektID: 2938
Blomsterfestival - Historiske haver
ProjektID: 2940
Startdato:
16-08-2009
Slutdato:
16-08-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Ølbrygning
ProjektID: 2941
Gammeldags Jul i Den Fynske Landsby
ProjektID: 2942
Startdato:
12-12-2009
Slutdato:
13-12-2009
Startår: 2009
Startdato:
09-08-2009
Slutdato:
09-08-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-04-2009
Slutdato:
31-10-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-04-2009
Slutdato:
31-10-2009
Startår: 2009
Startdato:
05-03-2009
Slutdato:
05-03-2009
Startår: 2009
Slutdato:
27-05-2009
Startår: 2009
Høstdag
ProjektID: 2943
Gammelt håndværk
ProjektID: 2949
Bondens husflid og sysler
ProjektID: 2950
Vinterskumringstur
ProjektID: 2951
Skumringstur - 1800-tallets landbosamfund
ProjektID: 2959
Startdato:
27-05-2009
- 20 -
Skumringstur - fynsk landbrug 1800-2000
ProjektID: 2960
Startdato:
12-08-2009
Slutdato:
12-08-2009
Startår: 2009
Skumringstur - Rig og fattig i landbosamfundet
ProjektID: 2961
Startdato:
27-08-2009
Slutdato:
27-08-2009
Startår: 2009
Startdato:
12-02-2009
Slutdato:
12-02-2009
Startår: 2009
Slutdato:
16-06-2009
Startår: 2009
Vinterskumringstur
ProjektID: 2962
Byvandring - Fabriksbyen Dalum
ProjektID: 2963
Startdato:
16-06-2009
Byvandring - Sct. Jørgens Teglværk og moderne byplanlægning
ProjektID: 2964
Startdato:
27-08-2009
Slutdato:
27-08-2009
Startår: 2009
08-09-2009
Startår: 2009
18-06-2009
Startår: 2009
Byvandring - Borgerligt villabyggeri i 1900-tallet
ProjektID: 2965
Startdato:
08-09-2009
Slutdato:
Byvandring - Arkitekturhistoriske spor 1720 - 1900
ProjektID: 2966
Startdato:
03-06-2009
Slutdato:
Byvandring på Arkitekturens Dag - Arkitekturens Sprog
ProjektID: 2967
Startdato:
17-09-2009
Slutdato:
03-10-2009
Startår: 2009
12-05-2009
Slutdato:
12-05-2009
Startår: 2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
01-09-2009
Slutdato:
01-09-2009
Startår: 2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Slutdato:
14-05-2009
Startår: 2009
Slutdato:
15-08-2009
Startår: 2009
Byvandring - Åløkkekvarteret
ProjektID: 2968
Startdato:
Skumringstur - Demokrati på landet i 1800-tallet?
ProjektID: 2976
Startdato:
01-01-2009
Byvandring - Sygdom og sundhed i Odense
ProjektID: 2977
Startdato:
01-01-2009
Byvandring - Odenses skolevæsen
ProjektID: 2979
Startdato:
Vandring i Lumby Torp
ProjektID: 2982
Startdato:
Omvisninger på Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 2985
Startdato:
01-01-2009
Aftenåbent i Carl Nielsens Barndomshjem
ProjektID: 2993
Startdato:
14-05-2009
H.C. Andersen Festspillene - Klods Hans
ProjektID: 2996
Startdato:
22-07-2009
- 21 -
Koncert i Den Fynske Landsby
ProjektID: 2998
Startdato:
01-04-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
29-08-2009
Slutdato:
29-08-2009
Startår: 2009
Lindø smedene i Landsbyen
ProjektID: 2999
Startdato:
Åbningsarrangement, Middelalder og renæssanceudstilling
ProjektID: 3005
Startdato:
26-06-2009
Slutdato:
28-06-2009
Startår: 2009
Startdato:
29-06-2009
Slutdato:
20-06-2009
Startår: 2009
Startdato:
28-11-2009
Slutdato:
06-12-2009
Startår: 2009
Startdato:
04-09-2009
Slutdato:
04-09-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Kulturhistorisk havevandring
ProjektID: 3006
Historisk Julemarked
ProjektID: 3008
Kulturnat - De Vilde Svaner
ProjektID: 3021
Aftenåbent
ProjektID: 3023
Foredragsrække. Monumenter og monumentalbyggeri i Vikingetid og ældre
middelalder
ProjektID: 3025
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Slutdato:
15-06-2009
Startår: 2009
Vandring i herregårdslandskabet Sanderumgård
ProjektID: 3027
Startdato:
15-06-2009
Odense Musical Teater - Midt om natten
ProjektID: 3040
Startdato:
12-06-2009
Slutdato:
22-06-2009
Startår: 2009
Startdato:
07-02-2009
Slutdato:
07-02-2009
Startår: 2009
Koncert
ProjektID: 3041
Thorvald Aagaard - Komponist og musikformidler i den folkelige sangs tjeneste
ProjektID: 3049
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
04-02-2009
Startår: 2009
02-04-2009
Slutdato:
02-04-2009
Startår: 2009
Startdato:
26-04-2009
Slutdato:
26-04-2009
Startår: 2009
Startdato:
28-08-2009
Slutdato:
28-08-2009
Startår: 2009
H.C. Andersens fødselsdag
ProjektID: 3053
Startdato:
Fårene klippes - ulddag
ProjektID: 3055
Albani-dag
ProjektID: 3057
- 22 -
Kunsthåndværkermarked
ProjektID: 3061
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Slutdato:
08-03-2009
Startår: 2009
Slutdato:
01-03-2009
Startår: 2009
Slutdato:
05-02-2009
Startår: 2009
Folkeuniversitetet - Maleren Agnes Slott-Møller
ProjektID: 3062
Startdato:
08-03-2009
Folkeuniversitetet - Bliv klogere på kunst
ProjektID: 3065
Startdato:
28-02-2009
Fri entre på Fyns Kunstmuseum
ProjektID: 3066
Startdato:
13-01-2009
Koncert med Animando og Guitar Ensemble Syd
ProjektID: 3070
Startdato:
23-03-2009
Slutdato:
23-03-2009
Startår: 2009
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Slutdato:
27-05-2009
Startår: 2009
05-02-2009
Slutdato:
27-05-2009
Startår: 2009
05-02-2009
Slutdato:
01-06-2009
Startår: 2009
Koncert i Den Fynske Landsby
ProjektID: 3077
Startdato:
Med kvinderne i byen - på cykel!
ProjektID: 3078
Startdato:
05-02-2009
Med kvinderne i byen - på cykel!
ProjektID: 3079
Startdato:
Fynske kunstdage 2009
ProjektID: 3081
Startdato:
Koncert med Syddansk Universitets Kammerkor og Symfoniorkester
ProjektID: 3084
Startdato:
17-05-2009
Slutdato:
17-05-2009
Startår: 2009
Slutdato:
02-06-2009
Startår: 2009
15-06-2009
Slutdato:
15-06-2009
Startår: 2009
23-04-2009
Slutdato:
23-04-2009
Startår: 2009
04-09-2009
Slutdato:
04-09-2009
Startår: 2009
Ingrid Kristensen Danseteater - 15 års jubilæum
ProjektID: 3085
Startdato:
01-02-2009
Flagfest med Danmarks-Samfundet
ProjektID: 3089
Startdato:
Koncert på Musikkens dag
ProjektID: 3100
Startdato:
Kulturnat - Byens Liv
ProjektID: 3101
Startdato:
- 23 -
Kulturnat - Carl Nielsen Museet
ProjektID: 3102
Startdato:
04-09-2009
Slutdato:
04-09-2009
Startår: 2009
Startdato:
27-06-2009
Slutdato:
28-06-2009
Startår: 2009
Startdato:
28-06-2009
Slutdato:
16-08-2009
Startår: 2009
04-09-2009
Startår: 2009
Historisk Festival
ProjektID: 3220
Biavl
ProjektID: 3234
Kulturnat - Open Air Film - De Vilde Svaner
ProjektID: 3238
Startdato:
04-09-2009
Slutdato:
De Vilde Svaner - Omvisning i udstillingen og se filmen i BioCity
ProjektID: 3259
Startdato:
15-09-2009
Slutdato:
17-09-2009
Startår: 2009
07-11-2009
Startår: 2009
Folkeuniversitetet - Nicolai Abildgaard og hans kunst
ProjektID: 3284
Startdato:
07-11-2009
Slutdato:
Folkeuniversitet - Den grænseløse natur - guldaldermalernes natursyn
ProjektID: 3285
Projekttype:
Startdato:
10-11-2009
Slutdato:
10-11-2009
Startår: 2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2008
Slutdato:
31-03-2009
Startår: 2007
IT
Udvikling af museum.odense.dk 2008
ProjektID: 2860
Projekttype:
Startdato:
01-01-2008
Samlinger og arkiver
Digitalisering af arkæologisk samling
ProjektID: 1941
Startdato:
01-01-2007
Kunstmuset: engelske oversættelser af titler i den permanente samling, 2008-12
ProjektID: 2184
Projekttype:
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
31-01-2012
Startår: 2008
Administration og personale
Opfølgning på Tilfredshedsundersøgelse og Trivselsundersøgelse
ProjektID: 2806
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
- 24 -
31-12-2009
Startår: 2008
Temadag for hele OBM
ProjektID: 2971
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
30-03-2009
Startår: 2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Slutdato:
01-12-2009
Startår: 2006
Nyt kassesystem i H.C. Andersens Hus
ProjektID: 3013
Projekttype:
Startdato:
01-01-2009
Udviklingsarbejde
Den Fynske Landsbys bygningsmiljøer
ProjektID: 2191
Projekttype:
Startdato:
01-10-2006
Undervisning
Kursus i middelalderarkæologi på Åbent Universitet, SDU
ProjektID: 2794
Startdato:
01-09-2007
Slutdato:
30-06-2009
Startår: 2007
Workshops i Den Fynske Landsby - OVERFLYTTES TIL 2010
ProjektID: 2947
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
CVU-Lærerkursus omhandlende Agnes Slott-Møllers historiemalerier og
folkeviseskildringer
ProjektID: 3014
Startdato:
03-03-2009
Slutdato:
03-03-2009
Startår: 2009
Undervisning og aktiviteter i middelalder- renæssanceudstillingen
ProjektID: 3016
Startdato:
01-08-2008
Slutdato:
31-08-2009
Startår: 2008
Stærke kvinder i kunsten. Introduktion for lærere mv.
ProjektID: 3051
Startdato:
01-02-2009
Slutdato:
03-03-2009
Startår: 2009
02-02-2009
Startår: 2008
Introduktion til "skulpturstudier"- site for gymnasier
ProjektID: 3064
Startdato:
10-01-2008
Slutdato:
Introduktion til nyophængning på Fyns Kunstmuseum i samarbejde med CVU
Lillebælt
ProjektID: 3067
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
- 25 -
31-12-2009
Startår: 2009
Projekttype:
Tidsmaskinen
I Carl Nielsens fodspor
ProjektID: 2715
Startdato:
01-08-2008
Slutdato:
06-09-2009
Startår: 2008
12-10-2009
Slutdato:
16-10-2009
Startår: 2009
01-03-2009
Slutdato:
25-04-2009
Startår: 2009
01-06-2009
Slutdato:
01-10-2009
Startår: 2009
Slutdato:
14-02-2009
Startår: 2009
Efterårsferie - Farvernes Paradis
ProjektID: 2889
Startdato:
I Carl Nielsens fodspor
ProjektID: 2890
Startdato:
Maskarade i børnehøjde
ProjektID: 2891
Startdato:
Vinterferie - Blandt konger og flotte heste
ProjektID: 2893
Startdato:
08-01-2009
Vinterferie for børn - Blandt dronninger og helte
ProjektID: 2919
Startdato:
18-02-2009
Slutdato:
18-02-2009
Startår: 2009
Startdato:
09-04-2009
Slutdato:
13-04-2009
Startår: 2009
Påske
ProjektID: 2927
Efterårsferie i Den Fynske Landsby
ProjektID: 2928
Startdato:
11-10-2009
Slutdato:
18-10-2009
Startår: 2009
Startdato:
15-06-2009
Slutdato:
16-08-2009
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
28-06-2009
Slutdato:
16-08-2009
Startår: 2009
08-11-2009
Slutdato:
08-11-2009
Startår: 2009
27-06-2009
Slutdato:
08-08-2009
Startår: 2009
Koen håndmalkes
ProjektID: 2939
Besøg gårdens dyr
ProjektID: 2945
Sommeraktiviteter for børn
ProjektID: 2946
Startdato:
Familieomvisning - Vild med farver
ProjektID: 2987
Startdato:
H.C. Andersen Paraden
ProjektID: 3054
Startdato:
- 26 -
Sommerteater med Klovnen Jody
ProjektID: 3063
Startdato:
30-06-2009
Slutdato:
04-07-2009
Startår: 2009
En eventyrrejse med H.C. Andersen og Fyrtøjets eventyrpiloter
ProjektID: 3076
Startdato:
22-02-2009
Slutdato:
31-12-2009
Startår: 2009
Slutdato:
16-10-2009
Startår: 2009
Slutdato:
18-10-2009
Startår: 2009
Efterårsferie - Decoupageværksted for børn
ProjektID: 3239
Startdato:
12-10-2009
Efterårsferie - Den Forheksede Frier
ProjektID: 3240
Startdato:
11-10-2009
- 27 -
Projekter med fortsættelse i 2010
Projekttype:
Forskning
Gudme/Lundeborg - "The roman connection"
- Jernalderens grave og gravpladser i Gudme/Lundeborg-området
ProjektID: 933
Startdato:
01-01-2007
Slutdato:
01-10-2010
Startår: 2007
01-08-2006
Slutdato:
01-12-2010
Startår: 2006
Lille Pederstrup - undersøgelse
ProjektID: 1597
Startdato:
Demografisk udvikling på Fyn fra 1800-tallet til i dag
ProjektID: 2158
Startdato:
01-01-2006
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2006
01-01-2006
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2006
Danmarks Industrielle Miljøer
ProjektID: 2235
Startdato:
Det danske gartnererhverv - med Fyn som case-område
ProjektID: 2446
Startdato:
01-10-2008
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2008
Gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Tietgenbyen.
ProjektID: 2590
Startdato:
28-03-2007
Slutdato:
01-07-2010
Startår: 2007
Nye træk af bebyggelsen i yngre romersk og germansk jernalder (200-700 e.Kr.) på
Fyn
ProjektID: 2598
Startdato:
01-01-2007
Slutdato:
31-12-2011
Startår: 2007
01-12-2010
Startår: 2009
31-08-2011
Startår: 2008
Forskningsseminar - Dansk og nordisk vitalisme
ProjektID: 2658
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
Ph.d. stipendium: Byens Moderne rum (MASKOT)
ProjektID: 2674
Startdato:
01-09-2008
Slutdato:
Early linen production and the access of power in Northern Europe
ProjektID: 2750
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
31-12-2011
Startår: 2008
Ph.d. stipendium: Industrisamfundets kulturhistorie (MASKOT)
ProjektID: 2756
Startdato:
01-09-2008
Slutdato:
31-08-2011
Startår: 2008
Huset, gården og landsbyen i førromersk og ældre romersk jernalder (500 f.Kr. - 200
e.Kr.) på Fyn
ProjektID: 2778
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2008
Skulder ved skulder i yngre stenalder - to langdysser ved Ibjerg på Fyn
ProjektID: 2828
Startdato:
01-08-2007
Slutdato:
- 28 -
31-12-2011
Startår: 2007
Forskning i Fyns Kunstmuseums historie og samling, 2009-10
ProjektID: 2868
Startdato:
01-04-2009
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2009
Slutdato:
01-06-2010
Startår: 2008
Slutdato:
31-03-2012
Startår: 2009
Skandinaviske efterkommere i USA
ProjektID: 2906
Startdato:
01-10-2008
Ligbrænding i et bioarkæologisk perspektiv
ProjektID: 3072
Startdato:
01-04-2009
Forskningsstrategi og forskningsprogrammer 2010-2016
ProjektID: 3111
Projekttype:
Startdato:
01-10-2009
Slutdato:
30-06-2010
Startår: 2009
Publikation
Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen, en registrant, 2007-10
ProjektID: 2188
Startdato:
01-04-2007
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2007
Våben mellem grave. Fynske våbendeponeringer fra romersk jernalder
ProjektID: 2313
Startdato:
01-01-2006
Slutdato:
01-06-2010
Startår: 2006
01-01-2006
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2006
H.C. Andersens tegningsalbum
ProjektID: 2316
Startdato:
Et kornlager fra jernalderens Hjulby (arbejdstitel), artikel
ProjektID: 2333
Startdato:
01-03-2006
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2006
01-11-2009
Slutdato:
01-04-2010
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-03-2010
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2012
Startår: 2009
Ny guide til Den Fynske Landsby
ProjektID: 2450
Startdato:
Danmarks industrielle miljøer
ProjektID: 2483
Anderseniana
ProjektID: 2506
Danske teknikumingeniørers uddannelse og betydning
ProjektID: 2694
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
30-06-2010
Startår: 2008
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
01-04-2010
Startår: 2009
Fynske Minder 2010
ProjektID: 2734
H.C. Andersens brevveksling med familien Serre (arbejdstitel)
ProjektID: 2862
Startdato:
10-03-2008
Slutdato:
- 29 -
31-08-2010
Startår: 2008
Brochure om Carl Nielsen museerne
ProjektID: 2888
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-05-2011
Startår: 2009
Vikingetidens og middelalderens landbebyggelser på Fyn
ProjektID: 2908
Startdato:
01-07-2009
Slutdato:
31-12-2012
Startår: 2009
Forprojekt vedr. tre bebyggelseshistoriske oversigter for Fyns oldtid (500 f.Kr.1250 e.Kr.)
ProjektID: 3029
Startdato:
01-11-2008
Slutdato:
01-03-2012
Startår: 2008
Slutdato:
31-07-2010
Startår: 2009
01-07-2011
Startår: 2009
Limede lerkar fra ældre jernalder
ProjektID: 3032
Startdato:
01-01-2009
Møllegårdsmarken - udarbejdelse af beretning
ProjektID: 3033
Startdato:
01-07-2009
Slutdato:
Sanderumgaards Romantiske Have - set med Eckersbergs og andre kunstneres øjne
o.1800
ProjektID: 3227
Projekttype:
Startdato:
01-04-2009
Slutdato:
01-05-2010
Startår: 2009
Slutdato:
15-01-2011
Startår: 2008
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2009
Slutdato:
30-03-2012
Startår: 2009
Slutdato:
31-12-2013
Startår: 2009
30-10-2009
Slutdato:
03-05-2010
Startår: 2009
18-01-2009
Slutdato:
31-05-2010
Startår: 2009
Udstilling
Sindet: Nyt udstillingselement i H.C. Andersens Hus
ProjektID: 2759
Startdato:
01-01-2008
Sanderumgaards romantiske have
ProjektID: 3071
Startdato:
01-01-2009
Ny kulturhistorisk udstilling på Møntergården
ProjektID: 3107
Startdato:
01-05-2009
På stregen - grafik fra museets samling
ProjektID: 3196
Startdato:
30-10-2009
Billedhuggeren Svend Wiig Hansen
ProjektID: 3283
Startdato:
Med Saksen som Pensel
ProjektID: 3302
Projekttype:
Startdato:
International aktivitet
Migration og integration
- 30 -
ProjektID: 2718
Projekttype:
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
31-12-2013
Startår: 2008
Arrangement
Ældre jernalders grave - nye fund - og gamle fund i nyt lys.
ProjektID: 2466
Startdato:
01-01-2007
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2007
Jubilæum. Fejring af Odense Bys Museers 150 års jubilæum
ProjektID: 2653
Startdato:
01-10-2008
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2008
Slutdato:
11-04-2010
Startår: 2009
Matinékoncerter ved Odense Symfoniorkester
ProjektID: 3125
Startdato:
13-09-2009
Dukketeater - Lille Claus og Store Claus
ProjektID: 3127
Projekttype:
Startdato:
01-09-2009
Slutdato:
31-07-2010
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2006
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2006
Startdato:
01-01-2006
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2006
01-01-2007
Slutdato:
31-12-2013
Startår: 2007
IT
Illustrationsdatabase
ProjektID: 2091
Mit Livs Eventyr
ProjektID: 2096
Historisk Atlas Syddanmark
ProjektID: 2433
Startdato:
Formidling af fredede og bevaringsværdige bygninger i Odense Kommune
ProjektID: 2731
Startdato:
01-09-2007
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2007
Udlån fra Odense Bys Museer - på hjemmesiden
ProjektID: 2760
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2008
Startdato:
01-09-2009
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2009
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2009
Musuni
ProjektID: 2978
GIS i DFL
ProjektID: 3007
Fyns Kunstmuseums bygning, historie og samling online
ProjektID: 3011
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
30-06-2010
Startår: 2009
01-09-2009
Slutdato:
01-01-2013
Startår: 2009
Byens Liv - viden i tid og rum
ProjektID: 3275
Startdato:
Museernes Samlinger og Europeana (dataeksport)
- 31 -
ProjektID: 3278
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2009
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2009
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2006
Slutdato:
31-12-2012
Startår: 2009
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2009
Historiske Universer - Universer af historier
ProjektID: 3289
Projekttype:
Startdato:
01-10-2009
Bygninger og inventar
Overgade 52, etape 2.
ProjektID: 2162
Startdato:
01-01-2006
Etapevis renovering af Fyns Kunstmuseum, 2008-12
ProjektID: 2412
Startdato:
01-01-2009
Møntergården - fortsat lokaleindretning
ProjektID: 2754
Projekttype:
Startdato:
01-01-2009
Samlinger og arkiver
Registrering af Odense Bys Museers Mønt- og Medaljesamling
ProjektID: 1663
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2009
31-12-2010
Startår: 2006
Revision af Den Fynske Landsbys genstandssamling
ProjektID: 2126
Startdato:
01-01-2006
Slutdato:
Gennemgang af klima og lys i alle udstillinger samt magasiner
ProjektID: 2159
Startdato:
01-01-2006
Slutdato:
31-12-2011
Startår: 2006
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
31-12-2012
Startår: 2008
31-12-2011
Startår: 2008
Historiske Samlinger
ProjektID: 2444
Affotografering af Carl Nielsen Museets samling
ProjektID: 2697
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
Indscanning og tilgængeliggørelse af gamle konserveringsrapporter
ProjektID: 2831
Startdato:
15-12-2007
Slutdato:
31-12-2012
Startår: 2007
Oversigt over ikke EDB-registrerede genstande ved OBM samt udførelse af
opdatering
ProjektID: 2988
Startdato:
01-08-2008
Slutdato:
31-12-2011
Startår: 2008
Fotoregistrering og indtastning af genstande fra Carl-Nielsen Samlingen
ProjektID: 3001
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
- 32 -
31-12-2011
Startår: 2009
Rettelse af ukorrekte museumsnumre på arkæologiske genstande
ProjektID: 3015
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2011
Startår: 2009
Udvikling af database vedr. Dankvart Dreyers værker
ProjektID: 3020
Projekttype:
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2009
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2008
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2008
Slutdato:
31-12-2011
Startår: 2009
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2008
Administration og personale
Ledergruppens uddannelse
ProjektID: 2719
Startdato:
01-01-2008
Oplæring af aktører i Levende Historie
ProjektID: 2807
Startdato:
01-01-2008
Strategisk kompetenceudvikling
ProjektID: 3012
Startdato:
01-01-2009
Frivillige i Den Fynske Landsby
ProjektID: 3058
Projekttype:
Startdato:
01-01-2008
Udviklingsarbejde
Brevbase
ProjektID: 2090
Startdato:
01-01-2006
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2006
Startdato:
01-01-2006
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2006
Startdato:
01-01-2006
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2006
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2007
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2006
Slutdato:
30-04-2011
Startår: 2006
31-12-2011
Startår: 2007
Persondatabase
ProjektID: 2092
Levende Historie
ProjektID: 2127
Samlet udviklingsplan for Møntergården
ProjektID: 2419
Startdato:
01-01-2007
Kulturarvssager - sagsstyring via ESDH og GIS
ProjektID: 2424
Startdato:
15-06-2006
Nyere historie, arkæologi og forvaltning
ProjektID: 2445
Startdato:
01-08-2006
H.C. Andersens 1. udgaver: Skanning og database
ProjektID: 2568
Startdato:
01-02-2007
Slutdato:
- 33 -
Down Town - byudvikling og byliv (MASKOT)
ProjektID: 2680
Startdato:
01-03-2007
Slutdato:
31-12-2012
Startår: 2007
31-12-2012
Startår: 2009
Mulighed for udbygget eller nyt kunstmuseum?
ProjektID: 2901
Startdato:
01-08-2009
Slutdato:
Fortiden set fra himlen. Luftfoto-arkæologi i Danmark.
ProjektID: 2992
Startdato:
01-07-2008
Slutdato:
01-07-2012
Startår: 2008
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2009
Slutdato:
31-05-2012
Startår: 2008
Slutdato:
31-12-2012
Startår: 2009
15-09-2010
Startår: 2009
31-12-2009
Startår: 2008
Udvikling af museumsbutikkerne
ProjektID: 3028
Startdato:
01-01-2009
Kulturarven som værdiskaber – arkæologi som værdi
ProjektID: 3030
Startdato:
01-11-2008
Samarbejde med Statens Museum for Kunst
ProjektID: 3114
Startdato:
01-06-2009
Præsentation af Anne Marie Carl-Nielsen-databasen
ProjektID: 3253
Projekttype:
Startdato:
01-10-2009
Slutdato:
Undervisning
Udvikling af undervisningsforløb: Find din historie
ProjektID: 2721
Startdato:
01-01-2008
Slutdato:
Undervisningsmateriale til H.C. Andersen og Carl Nielsen museerne
ProjektID: 2958
Startdato:
01-01-2009
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2009
Slutdato:
31-12-2010
Startår: 2009
Samarbejde med Carl Nielsen Skolen
ProjektID: 3160
Startdato:
01-08-2009
- 34 -
Primære indsatser
- 35 -
3.
Primære indsatser
Arkæologi
Som omtalt i årsberetningen for 2008 kunne der mod årets afslutning spores et fald i den arkæologiske undersøgelsesaktivitet som følge af samfundets finanskrise og den heraf afledte opbremsning i
bygge- og anlægsbranchen. Denne tendens fortsatte i 2009. Dette til trods gennemført museet også i
2009 en lang række større og mindre undersøgelser med en lang række interessante forskningsmæssige perspektiver. Samtidig markerede 2009 året, hvor Arkæologienheden søsatte et storstilet kommunikationsprojekt og markerede sig med afslutningen og arbejdet med flere større bogudgivelser.
Personale
Omkring 40 personer har været ansat i enheden Arkæologi i løbet af 2009. Tallet dækker over knap
20 fastansatte medarbejdere, bestående af arkæologer og teknisk personale, samt en stribe projektansatte arkæologer og arkæologistuderende. Personalemøder, interne foredrag og løbende dialog har
sikret kommunikationen mellem denne forskelligartede medarbejderskare.
Kommunikation og formidling
Odense Bys Museer har gennem en årrække været et af landets mest aktive museer med et væld af
arkæologiske undersøgelser og mange deraf afledte spændende resultater. Disse forhold har lagt
grunden til udviklingen af et nyt kommunikations- og formidlingsinitiativ – ”Kulturarven som værdi – arkæologi som værdiskaber”. I 2009 gennemførtes et forprojekt, som afsøgte muligheder, strategier og struktur for et egentligt projekt. Under forudsætning af fornøden, ekstern bevilling forventer museet at indlede det egentlige projektarbejde i 2010. Projektets overordnede formål er, at arkæologi, og på sigt kulturarv bredt set, bliver anskuet som en samfundsmæssig ressource til gavn
for bygherrer, kommuner, erhvervsliv, turistorganisationer og den almene borger.
På publikationssiden skal særligt fremhæves udgivelsen af en tobinds-monografi om jernaldergravpladsen Brudager Mark. Manuskriptet til en populærvidenskabelig fremstilling af bebyggelsen på
Fyn i ældre jernalder – ”Fyn i fortiden. Det levede liv. 500 f.Kr.-200 e.Kr.” – er afsluttet og forventes udgivet medio 2010. En af enhedens medarbejdere har, qua sit tidligere arbejde, været hovedforfatter på en større monografi om en meget velbevaret jernalderboplads, Nørre Hedegård, ved Ålborg. En stribe artikler i forskellige tidsskrifter supplerer billedet. En række foredrag er afholdt i
større fagkollegiale sammenhænge såvel som i en række lokalhistoriske og amatørarkæologiske
foreninger.
Endelig har flere medarbejdere fra enheden i 2009 været involveret i det store og mangesidede arbejde med udviklingen af museets kommende, permanente kulturhistoriske udstilling. Arbejdet intensiveres i de kommende år.
Forskning
Arkæologi ved Odense Bys Museer arbejder ud fra forskningsstrategien ”Landskab & samfund fra
1000 f.Kr.-1200 e.Kr. ” og med underpunkterne det produktive - , det sakrale - og det døde landskab. Strategien er flerstrenget og vil bestå af en række monografier, primært for fagfæller, og en
stribe mere populære værker, for såvel fag- som lægmand. Til førstnævnte gruppe henregnes publikationen af jernaldergravpladsen Brudager Mark fra Sydøstfyn, publikationsprojektet ”GudmeLundeborg - The Roman Connection”, hvor de romerske indflydelser i det Sydskandinaviske område behandles, publikationen af gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid ved Kildehuse II i
- 36 -
Odense Sydøst, kommende forskningsarbejder vedr. den store vikingetidsgravplads, Galgedil, ved
Otterup og vedr. optakten til og fastlæggelsen af middelalderlandsbyen Rynkeby. Til den anden
gruppe af forskningsopgaver henregnes et storstilet bebyggelseshistorisk projekt, hvor Fyns bebyggelse fra jernalderens begyndelse til ældre middelalder (ca. 500 f.Kr.-1250 e.Kr.) belyses i et tredelt
publikationsprojekt, ”Fyn i fortiden. Det levede liv”.
Undersøgelser
Museet foretog i 2009 samlet 74 forundersøgelser og undersøgelser mod 110 i 2008. Undersøgelserne har frembragt mange forskelligartede resultater, hvoraf et mindre udvalg skal omtales her: En
meget flot guldring på knap 500 g blev indleveret til museet i efteråret. Ringen var kommet for dagens lys efter i 20 år at have ligget gemt af vejen i den tro, at der var tale om gammelt skrot. Ringen
viste sig at være en såkaldt edsring fra bronzealderen og indbragte ”finderen” en klækkelig danefægodtgørelse. Systematiske detektorundersøgelser ved Hjulby ved Nyborg har frembragt væsentlige
spor, primært i form af blykugler, efter krigen mod svenskerne i 1659. Slagmarksundersøgelserne
vil blive fortsat i 2009 og foretages i samarbejde med Østfyns Museer. Udgravningen af to næsten
100 m lange, paralleltliggende dysser fra bondestenalderen blev opstartet i 2007 og er nu endeligt
afsluttet. I 2009 koncentreredes undersøgelserne om højenes konstruktion, randstensområderne
samt anlæg under og mellem højene. I det store erhvervsområde ved Tietgen Byen i Odense Sydøst
er der i 2009 opstartet en undersøgelse af et i alt ca. 15 ha stort areal – en af museets absolut største
undersøgelser til dato. Allerede nu tegner der sig et billede af nogle meget fine gårdsstrukturer fra
jernalderen, men også flotte bronzealderhuse. Først i 2010 vil undersøgelserne tage rigtig fart. Undersøgelsen slutter sig til de forrige års mange undersøgelser i området og giver samlet et arkæologisk set usædvanligt velbelyst område.
Sagsbehandling
Kommune
Assens
FaaborgMidtfyn
Middelfart
Nordfyn
Nyborg
Odense
I alt
Lokalplaner*
27 (35)
Råstof
1 (1)
Plantning**
1 (3)
Naturgenopretning***
17 (3)
19 (28)
23 (23)
5 (20)
20 (29)
32 (78)
126 (205)
1
4
0
2
1
9
4 (2)
1 (2)
1 (4)
2 (3)
1 (3)
10 (17)
40
8
3
11
5
84
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(10)
(37)
(8)
(1)
(15)
(5)
(69)
Sagsbehandlinger i 2009 (tallene i () dækker 2008): 229 (301)
Hertil kommer den daglige gennemgang af sagslister/byggetilladelser fra seks kommuner.
* Herunder vejanlæg, rør- og ledningstracéer, udstykninger, byggesager/nedrivninger, forespørgsler
mv.
** Skovrejsning, læbælteplantning, lovliggørelse af tilplantninger.
*** Fjernelse af faunapassager, opgravning af vandhuller, hævning af vandstand, oprensning af
olieforurening, sager vedr. fjernelse af diger (dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 4), fredningssager mv.
- 37 -
Historie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Thrige – mennesket og virksomheden: En opdateret bog om Thomas B. Thrige og hans virksomhed. Forfatter René Schrøder Christensen. Trykkes primo 2010
Danmarks Industrielle Miljøer: En omfattende rejse gennem mere end 250 af de væsentligste danske industrier og deres landskaber. Ved Henrik Harnow. Trykkes 2010
Undersøgelse af Langegade karreen. Undersøgelser specielt vedrørende boligerne fra 1860erne og 1870-erne i Langegade-Tassokomplekset, som er upeget som et af de 25 nationale
industriminder. Informationerne sikret i forbindelse med ombygninger. René S. Christensen,
Jan Bo Jensen og Peter Steen Johansen
Indledende undersøgelse af Fynsk og dansk gartnerivirksomhed. Et pilotprojekt vedrørende
det særdeles betydningsfulde gartnererhverv, som er særligt karakteristisk for Odenseområdet. Ved René Schrøder Christensen
Registrering af møntsamlingen. Udvikling af en database og et webinterface for en digitaliseret Mønt- og Medaljesamling. Indtastning af 3500 mønter. Ved Gitte Haastrup, Birgitte
Marcussen og Anders Myrtue i samarbejde med IT-funktionen
Indsamling af cementstøberi fra Bynkel. Et væsentligt supplement til samlingerne ikke
mindst i lyset af Odense Bys Museers rolle som regionalt bygningsmuseum. Blandt genstandene er maskiner til fremstilling af cementtagsten og cementrør. Anders Myrtue og Henrik Harnow.
Bidrag til Historisk Atlas Syddanmark. Videreudvikling af Historisk Atlas Fyn til at omfatte
hele Region Syddanmark
Inddatering af 8.000 billeder i Bymusen. Hadjar Heidari og Ole Lund Jensen tog hånd om
1/3 af de manglende 24.000 genstandsbilleder. Scannede dem og knyttede dem til poster i
genstandsdatabasen Bymusen.
Tilsyn med 200 fortidsminder. Et led i den femårige turnus vedrørende 1000 fynske fortidsminder. Ellen Warring og Karsten Kjer Michaelsen
Behandling af flere tusinde bygningssager fra Odense, Nordfyns Kommune og Den Fynske
Region. Ellen Warring, Jan Bo Jensen og hele enheden
Lokalplaner for Odense – og Nordfyns Kommune. Ellen Warring, Jan Bo Jensen og hele
enheden
Bidrag til kommuneplan 2009 – 13. Ellen Warring, hele enheden
Kulturarvsvaretagelse i Odense Kommune, Nordfyns Kommune og Den Fynske Region. Ellen Warring, Jan Bo Jensen og hele enheden
Bidrag til arkitektkonkurrence om Møntergården. Jan Bo Jensen og Anders Myrtue
Omlægning af websiden. Lise Gerda Knudsen
Scanning af byregistranter og kommuneatlas mhp. webpræsentation. Gitte Haastrup i samarbejde med plankontoret
Scanning af tusinder af billeder for Odense Bys Museer. Ole Lund Jensen
Bidrag til kommunale projekter om Plan09 og Kongens Have. Anders Myrtue
Åbning af udstillingen ’Byens Liv’ i Møntergården. Mads Thernøe og Jacob Tue Christensen.
Udvikling af koncept for ny udstilling i Møntergården. Lise Gerda Knudsen, Jan Bo Jensen,
Mads Thernøe og Anders Myrtue
Talrige arrangementer i Den Fynske Landsby, Thriges Kraftcentral og Møntergården. Særligt Benedikte Jeppesen, men i øvrigt alle medarbejdere.
- 38 -
•
•
•
•
•
•
•
Etablering af flere netværk af frivillige i Den Fynske Landsby. Benedikte Jeppesen og Lise
Gerda Knudsen
Levende Historie i Den Fynske Landsby i højsæson og højtider. Benedikte Jeppesen
Talrige foredrag, vandringer og rundvisninger. Alle akademiske medarbejdere
Afvikling af den internationale konference ’Across the North Sea’ om nyere tids arkæologi i
Danmark og Nordeuropa. Henrik Harnow og Anders Myrtue
Ph.d. projekt om Odense midtby. Jens Toftgaard.
Bog om danske havne. Henrik Harnow, René S. Christensen og Gitte Haastrup.
Opsætning af emaljeskilte i Den Fynske Landsby. Lise Gerda Knudsen, René S. Christensen, Peter Steen Johansen og Anders Myrtue i samarbejde med tekniske kollegaer.
- 39 -
H.C. Andersen & Carl Nielsen
Året 2009 var et spændende og succesrigt år for enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen. Stadigvæk kan vi notere os en afmatning hvad besøgstallet angår set i forhold til årene op til jubilæumsfejringen i 2005 for H.C. Andersen-museerne. Omvendt forholder det sig med Carl Nielsen-museerne,
der viser en markant stigning i besøgstallet. Af arrangementer i museerne for forfatteren og komponisten skal nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
Udstillingen af Dronning Margrethe II decoupager og dragter til filmen ”De Vilde Svaner”
over H.C. Andersens eventyr. Udstillingen blev indviet på festligste vis af Dronningen på
kulturnatten i Odense den 4. september 2009 få timer før filmen fik sin verdenspremiere i
Odense Koncerthus.
H.C. Andersens fødselsdag, hvor det traditionelle lille, men festlige arrangement fejret i
H.C. Andersens Hus, hvor legatet H.C. Andersens Hjælp og H.C. Andersens Fonds Legat
blev overrakt til henholdsvis en flittig skoledreng og en flittig skolepige. Årets legatmodtagere var Jakob Andreas Waade fra Ubberud Skole samt Enas Salim Shahin fra Abildgårdskolen.
Udstillingen ”H.C. Andersen i 3D”. Med udstillingen, der fandt sted i H.C. Andersens Hus,
blev for første gang alle skulpturer og monumentskitser af H.C. Andersen, der befinder sig i
museets eje, fremvist samlet. Ud over museets egne skulpturer blev også Bjørn Nørgaards
skitse til Andersen-monumentet i Odense samt den russiske kunstner Burganovs buste af
H.C. Andersen præsenteret for museets gæster.
Også børnene fik mulighed for at udstille i H.C. Andersens Hus. Under kyndig vejledning af
klippekunstneren Sonia Brandes udstillede 4. klasses elever fra Agedrup Skole, Tarup Skole,
Skt. Hans Skole og Søhusskolen deres gækkebreve. Åbningen var særdeles festlig, da over
200 børn og voksne mødte op for at fejre de dygtige elever.
Enhedens store projekt, brevbasen, der opbygges i samarbejde med H.C. Andersen Centret;
SDU, fortsatte ufortrødent. Projektet går ud på i elektronisk form at udgive digterens samlede korrespondance. Indtil videre er godt 11000 breve til og fra H.C. Andersen lokaliseret, af
disse er omkring 9000 transskriberet og indscannet.
Sideløbende med dette projekt blev der fortsat arbejdet med en persondatabase med navne
på personer i relation til H.C. Andersen. Det er meningen, at denne database skal knyttes til
brevbasen som første skridt i et omfattende åbent arkiv.
Et af Carl Nielsen Museets hovedindsatsområder er at udbrede kendskabet til Carl Nielsen
og Anne Marie Carl-Nielsen blandt børn og unge. Derfor henvendte hele tre af årets arrangementer sig direkte til børnefamilier. I vinterferien hørte børn sammen med deres forældre
og bedsteforældre om billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens utrættelige arbejde med
især Rytterstatuen af Christian IX, hvorefter de omsatte denne viden til deres egne imponerende rytterstatuer og hestefigurer i voks, som senere blev udstillet fysisk på Carl Nielsen
Museet og virtuelt på museets hjemmeside. På en solrig dag i april fandt en Carl Nielseninteresseret flok cyklerne frem og fulgte med på opdagelse i komponistens fodspor i området omkring Nr. Lyndelse. Der blev bl.a. fortalt historier fra komponistens erindringsbog
Min fynske Barndom, spillet på favnebrænde og spist fedtemader. Arrangementet blev til i
tæt samarbejde med Carl Nielsens Vennekreds, og det gjorde stort indtryk på deltagerne. Til
efterårets familiearrangement var der fokus på Maskarade. Børn som voksne hørte om Carl
Nielsen og hans arbejde med operaen, og sangerinde Ingvil Bjaastad gav smagsprøver på
musikken samt kyndig vejledning, da deltagerne selv blev bedt om at sætte gang i stemmebåndene.
Der har dog også været en del at komme efter for det voksne publikum. Dels har der været
- 40 -
•
•
•
•
afviklet en række velbesøgte koncerter i samarbejde med Odense Symfoniorkester, Det Fynske SangSelskab, Odense Musikskole og Syddansk Universitets Kammerkor og Symfoniorkester. Dels har museet været vært ved en række foredrag. Her skal især fremhæves organist
og forfatter Povl Chr. Balslevs besøg i anledning af lanceringen af bogen Thorvald Aagaard
– Komponist og musikformidler i den folkelige sangs tjeneste, som blev udgivet på Forlaget
Odense Bys Museer i februar. Med indlevelse og vid udbredte han sig om Carl Nielsens elev
og ven, Thorvald Aagaard, til stor fornøjelse for et talstærkt publikum.
Med generøs støtte fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat blev det muligt i
årets løb at genoptage arbejdet med registranten af Anne Marie Carl-Nielsens værker, et arbejde, der ellers har ligget stille siden sommeren 2007. Arbejdet forventes færdigt i starten i
2010, således at registranten kan udkomme i slutningen af 2010 såvel i bogform som i en
elektronisk registrant, der vil blive tilgængelig på Odense Bys Museers hjemmeside. På sigt
kommer registranten endvidere til at danne grundlag for både en stor udstilling af Anne Marie Carl-Nielsens værker og en monografi om kunstneren.
I Carl Nielsens Barndomshjem blev årets helt store fest traditionen tro markeringen af Carl
Nielsens fødselsdag. For første gang i mange år var vejrguderne dog ikke med os: regnen silede ned, og vi måtte derfor i sidste øjeblik flytte arrangementet fra haven bag barndomshjemmet til menighedshuset i Nr. Lyndelse. De nye rammer gjorde dog ikke fejringen af dagens fødselar mindre festlig. Et ensemble af sangere og pianist med tilknytning til Den Fynske Opera leverede på overbevisende vis uddrag af 2. akt af Carl Nielsens populære opera
Maskarade til stor glæde for de mange fremmødte gæster.
Carl Nielsen Museets samlinger er i 2009 igen vokset. Således har museet erhvervet Anne
Marie Carl-Nielsens værk Borende tyr i bronze og to voksstatuetter af hhv. en ko og en tyr.
Samlingerne er også blevet forøget med endnu en af Carl Nielsens violiner. Violinen er blevet brugt i Carl Nielsens barndomshjem formentlig både af Carl Nielsen selv, af hans søskende og af hans fars elever. Instrumentet kan nu ses i musikstuen på Carl Nielsen Museet.
I 2009 kunne H.C. Andersens Hus også glæde sig over erhvervelser. Blandt disse må nævnes: Den russiske billedhugger Alexander Nikolaevich Bourganovs bronzebuste af forfatteren, som kunstneren forærede museet i forbindelse med udstillingen ”H.C. Andersen i 3D”.
To tidlige digtmanuskripter af H.C. Andersen blev erhvervet samt et hidtil ukendt stereoskopifotografi.
- 41 -
Kunst
Enheden Kunsthistorie har i 2009 taget vare på følgende opgaver:
Samling og arkiver
• Orden i egen samling, herunder alfabetisk og størrelsesmæssig sortering i det store grafiske
materiale med tilhørende nedpakning i silkepapir og forsyning med relevant print af registreringskort
• Udarbejdelse af en lokal placeringsregistrant vedrørende store grafiske arbejder i skuffesystemet
• Løbende ind- og udtagninger af værker fra magasin til brug for egne særudstillinger og særophængninger samt udlån, herunder påbegyndelse af stregkoderegistrering af værkerne rent
placeringsmæssigt
• Fortsat revision af egen samling
• Fortsat inddatering i registranten over kunstværker i egen samling (dybderegistrering).
• Fortsat inddatering i registranten over kunstværker i donationen fra Fyns Grafiske Værksted.
• Fotooptagelser af egne værker med tilhørende indskanninger til brug for den elektroniske
registrant
• Digitalisering af Fyns Kunstmuseums dias og andre optagelser
• Fotooptagelser af særudstillinger og arrangementer på Fyns Kunstmuseum.
• Udvælgelse af værker til web-site
• Udvælgelse af værker til konservering
• Udvælgelse, tekstning og anden forberedelse af produktion af nye postkort med motiver fra
kunstmuseets samling
• Besvarelse og håndtering af forespørgsler om lån af kunstværker.
• Besvarelse og håndtering af forespørgsler om lån af fotos.
• Udlån af digitaliseret fotomateriale
• Fortsat arkivering af ældre og nye arkivalier
• Klargøring og vedligehold af udstillingsinventar og - materialer
• Oversættelse af titler på kunstværker til engelsk
Forskning
• Forskning i Sanderumgaards Romantiske Have
• Forskning i Fyns Kunstmuseums historie og samling i anledning af Fyns Kunstmuseums
125 års jubilæum i 2010
• Udgivelse af engelsk oversættelse til engelsk af den forskningsbaserede antologi ”Livslyst –
sundhed – skønhed – styrke i dansk kunst 1890-1940”
Udstillinger
• ”Livslyst – sundhed – skønhed – styrke i dansk kunst 1890-1940”
• Forberedelse og gennemførelse af to udstillinger under overskriften ”Ung kunst på 2.”
• Forberedelse og gennemførelse af ophængningerne ar værker fra museets samling, ”kromosom XX” og ”Nuet – Thorbjørn Lausten”
• Forberedelse og gennemførelse af nyophængning af samlingen med titlen ”Dansk kunst i
perspektiv”
• Forberedelse af særudstillingen ”Sanderumgaards Romantiske Have”, 2010
• Forberedelse af udstillingen ”Et håndtryk. Dansk og fransk avantgardekunst 1945-1970” i
samarbejde med Statens Museum for Kunst, København, 2010
- 42 -
•
•
Forberedelse af særudstillingen ”Nocturne” (arb. titel) (2011) i samarbejde med Fuglsang
Kunstmuseum
Forberedelse af særudstillingen ”Aftenlandet” (arb. titel) 2011 i samarbejde med Thorvaldsens Museum, København
Formidling
• Omvisninger i særudstillinger og i egen samling
• Familieomvisninger.
• Forberedelse og gennemførelse af to kultureftermiddage i samarbejde med Det Fynske Musikkonservatorium
• Forberedelse og gennemførelse af workshop for børn i skolernes vinterferie og efterårsferie.
• Forberedelse og gennemførelse af Kulturnatten på Fyns Kunstmuseum i samarbejde med
Gæsteatelier Hollufgård
• Forberedelse og værtskab af koncerter
• Forberedelse af det kommende års arrangementer
• Planlægning af foredragsrækker i samarbejde med Folkeuniversitet i Odense
• Udvikling og gennemførelse af Børnenes Kunstklub i samarbejde med kunstmuseer i Region Syddanmark
• Oversættelse af formidlingstekster til engelsk
Formidling, digital
• Tekstproduktion og redaktion til Fyns Kunstmuseums hjemmeside samt ”Viden om
kunst”(dansk og engelsk)
• Udvikling og produktion af materiale til formidlingssite Krydsfelter.dk
• Udvikling og produktion af materiale til digitalt undervisningsmateriale ”Skulpturstudier”
• Medvirkende i pilotprojektet ”Digital billeddeling” i samarbejde med Statens Museum for
Kunst samt Vejle Kunstmuseum, Kunsten, Aalborg og Den Hirschsprungske Samling
• Administration af Fyns Kunstmuseums facebook-profil
• Forsøg med bluetooth-mobil formidling på Fyns Kunstmuseum
Undervisning
• Tilrettelæggelse og gennemførelse af lærerkurser i samarbejde med University College Lillebælt
• Tilrettelæggelse og gennemførelse af introduktioner for personale i børnehaver
• Udsendelse af nyhedsbreve til skoler på Fyn
• Forberedelse og gennemførelse af tre tegne-, modeller- og akvarelkurser/workshops på Fyns
Kunstmuseum
Henvendelser
• Besvarelse af forespørgsler vedrørende kunst, kunstnere og kunstværker
Samlingschef
• Nyerhvervelser med forudgående undersøgelser
• Fundraising vedrørende konservering af kunstværker, nyerhvervelser, forskning og formidling m.m.
• Behandling af anmodninger om lån af genstande i Odense Bys Museers samlinger.
• Behandling af anmodninger om uddeponeringer fra Odense Bys Museers samlinger.
- 43 -
•
•
•
•
•
Behandling af anmodninger om (fortsat) inddeponeringer fra Odense Bys Museers samlinger
Tilsynsbesøg vedrørende uddeponeringer
Hjemtagelse af uddeponeringer samt varetagelse af nye uddeponeringer
Håndtering af tyveri af kunstværk.
Kontakt til Copydan Billedkunst vedrørende gebyrer i forbindelse med visning af kunstværker på museets hjemmeside
- 44 -
Formidling
Formidling har i 2009 tilrettelagt, udviklet og koordineret en række opgaver og indsatser inden for
områderne; PR og markedsføring, børn og unge, design og grafisk tilrettelæggelse, planarbejde,
forlagsvirksomhed, museumsklubarbejde og projektudvikling. Opgaverne er ofte løst i et tæt tværgående samarbejde med øvrige medarbejdere ved Odense Bys Museer.
Formidlingsenheden er stabsfunktion for formidlingschefen og indgår således i den løbende udvikling af formidlingsstrategier og -sats.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Løbende planarbejde omfattende tilrettelæggelse og udgivelse af Teknisk Årsberetning,
Highlights Årsberetning, årsplan og årshjul
Fortsat udbygning af Historisk Atlas Syddanmark med flere fynske og syddanske samarbejdspartnere i hele Region Syddanmark
Fortsat udvikling af netværkssamarbejdet MASKOT
Etablering af digitalt undervisningsmateriale til Historisk Atlas Fyn
Tilrettelæggelse af markering af kongegravene ved Gråbrødre Plads
Fortsat udvikling af grafisk profil og designprogram (billetter, foldere, brochurer, undervisningsmaterialer, annoncer, programmer, publikationer etc.)
Fortsat udvikling af Forlaget Odense Bys Museer
Fortsat udvikling af Museumsklub Fynske Minder
Udbygning og udvikling af Det Historiske Julemarked på Møntergården
Tilrettelæggelse og produktion af Omvisernes ABC
Lancering af Historisk Atlas Syddanmark
Etablering af et nyt Undervisningscenter Syddanmark. Partner i konsortiet omkring
MUSKO – Center for museumsundervisning Syd
Opbygning og åbning af udstillingen Byens Liv
Iværksættelse af tværmusealt undervisningsprojekt for målgruppen 3 – 6-årige
Udredning af Børn og Unge området med henblik på opgaver og ansvarsområder
Etablering af koordinerende formidlingsgruppe
Udvikling og implementering af platform for ny hjemmeside museum.odense.dk
Gennemførelse af den nationale brugerundersøgelse i samarbejde med KUAS
PR og markedsføring af de permanente udstillinger og arrangementer
Særligt markedsføringsfokus på særudstillingerne De Vilde Svaner, Agnes Slott Møller,
NUET, Kromosom XX
Særligt markedsføringsfokus på nyophængningen på Fyns Kunstmuseum
Særligt markedsføringsfokus ny byhistorisk udstilling Byens Liv på Møntergården
Særlig markedsføring af Den Fynske Landsby gennem mediesponsorat
Tilrettelæggelse og udgivelse af nyt elektronisk nyhedsbrev Nyt fra Odense Bys Museer,
Tidsmaskinen og Fynske Minder.
- 45 -
Administration & personale
Servicesekretariat, museumsværter og butiksområdet
• I 2009 fortsatte idéudvekslingsmøderne (erfaringsudveksling om formidling, arrangementer,
og salgsvaresortiment mellem de faglige inspektører, Formidling og museumsværterne) og
der blev via værtsmøderne fulgt op på sidste års kurser om det gode værtsskab.
• Omlægning af arbejdsopgaver i Servicesekretariatet resulterede i en ekstra fast ansat forvalter/museumsvært. og samtidig blev tidligere forvalterstilling omlagt til koordinator-stilling i
forhold til styring af museumsværtsområdet. En bedre koordinering har bl.a. betydet at vakant stilling på Fyns Kunstmuseum og mange opgaver i forbindelse med årets julemarked
blev dækket indenfor eksisterende bemanding.
• Nyindretning af Servicesekretariatet, herunder butikken, hvor salgsvaresortimentet er omlagt
i forbindelse med den ny permanent udstilling ’Byens Liv’ på Møntergården.
• Planlægning samt ibrugtagning af nye kasseterminaler i Den Fynske Landsby og H.C. Andersens Hus.
• Der er i årets løb arbejdet med udvikling af salgsvareområdet i museumsbutikkerne, herunder en bedre præsentation af varerne. Som ekstra PR for varerne benyttes Overgade 52 til
skiftende ’vindues-udstilling” med salgsvarer fra alle Odense Bys Museer butikker og i
Odense Banegårdcenter har salgsvarer relation til udstillingen i H.C. Andersens Hus – De
Vilde Svaner været udstillet. Trods finanskrisen havde museumsbutikkerne en lille fremgang på 5,2% i omsætning pr. betalende voksen.
• Der blev i 2009 solgt 1732 rustikke madposer i Den Fynske Landsby og der er stor tilfredshed med ordningen blandt museets gæster. Der vil derfor også i 2010 være mulighed for bestilling af madposer.
• Udvikling af netbutikken blev ikke foretaget i 2009 som planlagt. Det besluttedes at lave en
helt ny web-butik. Denne skal ses i sammenhæng med det nye website for Odense Bys Museer som lanceredes i sommeren 2009. For at høste erfaringer fra andre web-butikker, er 2
medarbejdere fra Administration og personale indgået i en erfagruppe under Udviklingsforum Odense.
• Medarbejderne i Administration og personale var alle på kurset: ”Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom”. Et festligt og lærerigt kursus med Freddy Meyer
Administration
• 2009 bød også på en mængde regnskabsaflæggelser i forbindelse med eksternt finansierede
projekter. Administrationen sørgede for at der i 2009 blev aflagt 107 afsluttende udgravningsregnskaber.
• Administrative opgaver i forbindelse med 2 afholdte lønforhandlinger for de forskellige
overenskomstgrupper under Odense Bys Muser. Der var dels tale om lønforhandlinger i forbindelse med udmøntning pr. 1. april 2009 dels udmøntning pr. 1. april 2010, som skulle
færdiggøres inden udgangen af 2009.
• Administrationen deltog i forbindelse med kravspecifikation og implementering af nye kassesystemer i hhv. Den Fynske Landsby og H.C. Andersens Hus. Dette arbejde fortsættes i
2010.
• Administrationen deltog i forskellige relevante mødesammenhænge i forvaltningen. I årets
løb har der bl.a. været deltagelse inden for: Personalenetværket, ESDH-superbrugermøder,
ØS-brugermøder.
- 46 -
Teknik
Større arbejdsopgaver udført inden for områderne: Bygninger, grønne områder, landbrug og sikringsanlæg.
Den Fynske Landsby:
• Afsluttet udskiftning af svampeødelagt trægulv i havehus fra Riisingsminde. Efterfølgende
foretaget en renovering/ konservering af de dekorerede vægflader.
• Afsluttet en omfattende udskiftning af rådangrebet bindingsværk i Rejseladen ved Sorte Bro
kro. Samtidig er ca. 75 % af taget fornyet med nye lægter, og nyt stråtag.
• Udskiftning af stråtaget over køkkenafsnittet på Sortebro Kro.
• Udskiftet en stor del af stråtaget på Bomhuset. Facader mod have kalket.
• Tegltaget på Eskær skole blev gået efter; en del defekte tagsten blev skiftet, og understrygning af hele tagfladen foretaget.
• Flere fag på Davinde vandmølle renoveret; idet råddent bindingsværk blev udskiftet, og tavl
opmuret igen.
• Væbnergården: Indgangsfacade kalket, og bindingsværk afstolpet. Vinduer og døre malet.
• Etablering af produktionsfaciliteter under Fødevarekontrollens Smileyordning til produktion
af ”bondemad” til Landbyens gæster.
H.C. Andersens Barndomshjem:
• Kalkning af facader og skorstene.
H.C. Andersens Hus:
• Vedligeholdelsesarbejder i form af kalkning udvendigt, og bemaling indvendigt.
• Deltagelse i etablering af udstillingen De Vilde Svaner
Møntergården:
• Omfattende facaderenovering af Overgade 48, herunder renovering af gamle vinduer,
bemaling af facaden, udskiftning/ reparation af tagrender, etablering af undertag ved tagfod
mv.
• Deltagelse i etablering af udstillingen Byens Liv.
Carl Nielsens Barndomshjem, Nr. Lyndelse:
• Toilet og køkkenrum renoveret.
Hollufgård:
• Køkken i gæsteatelieret udskiftet og installationer renoveret.
• Hollufgård vandmølle: Kalkearbejder på hovedbygning, samt på værkstedsbygning.
Fyns Kunstmuseum:
• Hovedtrapperum totalrenoveret med bemaling af trappeløbsundersider, bemaling af vægge
mv.
• Personalekøkken totalrenoveret.
• Nye elarmaturer i garderobe og undervisningslokaler i kælder.
• Udvidelse af arkivområdet ved nedlæggelse af kontor.
• Deltaget i arbejderne med etablering af nyophængning i efteråret.
- 47 -
Større opgaver inden for sikringsområdet:
• Afholdelse af brandøvelse i Den Fynske Landsby før sæson samt løbende instruktioner i
brand- og tyverialarmanlæg på de øvrige museer.
• Etablering af videoovervågning på Fyns Kunstmuseum.
• Udarbejdelse af Værdiredningsplan for museumsgenstande.
• Revision og opdatering af sikringshåndbøgerne for alle museer.
Større opgaver i øvrigt:
• Museets bilpark: Løbende servicering og pasning.
• Varetagelse af al rengøring af museets bygningsmasse, herunder nytilkomne arealer.
• Friluftsscenen i Den Fynske Landsby, bistand ved en lang række koncerter, og arrangementer.
- 48 -
Bevaring
Konserveringsopgaver i 2009
• I 2009 er der behandlet i alt 577 genstande fordelt på grafisk, kulturhistorisk og arkæologisk
konservering. 5 genstande fra Carl Nielsen Museet, 102 genstande fra H.C. Andersens Hus,
52 genstande fra Møntergården, 11 genstande fra Fyns Kunstmuseum, 392 genstande fra arkæologiske udgravninger er konserveret. Der henvises til konserveringsdatabasen for nærmere oplysninger om de enkelte opgaver.
• Konservering af genstande for Danmarks Mediemuseum (DMM)og Museet for Fotokunst
(MFF), samt udfærdigelse af tilstandsrapporter for MFF. Der henvises til konserveringsdatabasen for nærmere oplysninger om de enkelte opgaver.
• Eksterne projekter: Konservering af profilvæg på Herreford Beefstouwe og konsulentarbejde for Islands Arkæologiske Institut i Reykjavik.
Bevaringstekniske opgaver i 2009
• Løbende opfølgning på opbevaringsforhold i udstillinger og magasiner, herunder lys- og
klimamålinger.
• Opsætning af elektroniske dataloggere på Fyns Kunstmuseum til dokumentation af klima.
• Deltagelse i opsætning af Byens Liv, Møntergården, De vilde Svaner på H.C.Andersen museet samt flere udstillinger på Kunstmuseet, (projektID 2377, 2911, 3228, 1501, 3083)
• Arbejde i henhold til bevaringsplan for Den Fynske Landsby.
• Varetagelse af en række udlånssager i 2009 inklusiv kurérarbejde (se under nøgletal).
• På fjernmagasinet arbejdet med logistik, opdatering, orden i samlingerne, gennemgang og
revision af kasser med genstande.
• Fremstilling af giner til udstillingen ”De Vilde Svaner”, samt montering af dragter.
• Idégruppe - Odense Bys Museers jubilæum 1860-2010.
Registrering og magasinering i 2009
• I alt 20.185 sager er behandlet i Odense Bys Museers magasindatabase, Genflyt. Her drejer
det sig om nye registreringer, nyplaceringer, omplaceringer og redigeringer.
• Løbende omrokeringer og tilretninger på fællesmagasin, bl.a. med henblik på at udnytte
pladsen bedst muligt.
• Løbende rengøring, registrering, nummerering og magasinering af keramik, sten og knogler
fra arkæologiske udgravninger.
• Fortsættelse og afslutning af fotografering og registrering af arkæologiske genstande fra
Hollufgård.
- 49 -
IT-Udvikling
IT-stategier og planer
• Hovedvægten for Odense Bys Museers vedkommende lægges på IT-understøtning af den
trebenede formidlingsstrategi, hvor der inden for vidensportaler satses på Historisk Atlas,
Historiske Universer og E-museum.
• En tilsvarende stor indsats i forbindelse med den ny udstilling på Møntergården – Byens Liv.
Databaser
• Udvikling af database til registrering og digitalisering af møntsamlingen ved Odense Bys
Museer.
• Udvikling af webservices til overførsel af data fra ArkHolluf til Museernes Samling samt efterfølgende overførsel af data.
• Udvikling af bestillingssystem til madposer i Den Fynske Landsby.
• Løbende vedligehold af databaser, herunder – i mindre omfang - omlægning og udflytning
af OBM-systemer til browserbaseret brugerflade baseret på ASP.Net teknologi.
Websites
• Videreudvikling af Historisk Atlas - lancering af Historisk Atlas Syddanmark (version 3) i
maj 2009. Arbejdet med Historisk Atlas fortsætter i 2010 og formentlig flere år fremover.
Region Syddanmark bevilligede i efteråret 2009 1.2 mio kr. til projekt ”Alle på Historisk Atlas” – et projekt der sigter mod at invitere alle ABM institutioner i Reg Syd med på atlasset i
2010/11.
• Udvikling af Krydsfelter.dk – et specialsite til perspektivering af nyophængningen på Fyns
Kunstmuseum i efteråret 2009. Fremvises på flotte touchskærme i den nyindrettede studiesal
på FKM, samt på www.
• Museum.odense.dk blev lanceret i en ny version i sommeren 2009 – nu baseret på Open
Source CMS systemet Umbraco. Arbejdet med websitet fortsatte året ud og forventes afsluttet i foråret 2010.
Udstillingselementer
• Udsigt over byen – Byens Liv, Møntergården; interaktiv installation med fremvisning af historiske kort og for udstillingen relevante renæssancelokaliteter i Odense. Baseret på Historisk Atlas
• Bartskærespillet – Byens Liv, Møntergården; interaktivt retsagsspil om ret og straf i middelalder og renæssance
Support
• Løbende udskiftning og vedligehold vedr. teknisk udstyr i H.C. Andersens Hus, Den Fynske
Landsby samt Carl Nielsen Museet
• Løbende support på Odense Bys Museers egne systemer
IT-administration
• Fortsat arbejde med implementering af IP telefoni ved Odense Bys Museer
• Indkøb af IT-udstyr
• Brugeroprettelser og –nedlæggelser
• Varetagelse af IT-kontaktpersonopgaver i forhold til Odense Kommune
- 50 -
Personaleoversigt
- 51 -
4.
Personaleoversigt
Museumschef
Driftschef/souschef
Formidlingschef
Samlingschef
Torben Grøngaard Jeppesen
Hanne Plechinger
Asger Halling Lorentzen
Anne Jette Christiansen
IT-udvikling
Funktionsleder
IT-udvikler
IT-udvikler
IT-udvikler
IT-medarbejder
Jacob Riddersholm Wang
Ulrich Wagner Gade
Rasmus Halling Lorentzen
Knud Dupont Hjørlund
Bodil Cronin
Administration & personale
Funktionsleder
Vibeke Sielemann
Overassistent
Susanne Kromann
Assistent
Gordana Rajic
Assistent
Joan M. Mikkelsen
Assistent
Pernille P. Christensen
Assistent
Anne Elisabeth Byrum
Assistent
Birgitte Dyhrberg Rasmussen
Koordinator
Bo Gregersen
Museumsvært/forvalter Karsten Bøg Stenderup
Assistent
Jette Hovgård Johansen
Museumsvært
Linda Holm Nielsen
Museumsvært
Ejnar Gensø
Museumsvært
Susanne Iversen
Museumsvært
Knud-Walter Knudsen
Museumsvært
Hanne Christensen
Museumsvært
Charlotte Nancke Øxenholt
Museumsvært
Ninna Volke
Museumsvært
Nils Keilsgaard Gotfredsen
Museumsvært
Anne-Marie Schmidt
Museumsvært
Afløsere
Bevaring
Funktionsleder
Kons.tekn.
Bac.scient.
Kons.tekn.
Kons.tekn.
Medhjælper
Håndværker
Dorte Gramtorp
Jannie Amsgaard Ebsen
Jens Aagaard Gregers
Pia Irene Hansen
Poul Erling Rasmussen
John Holbæk Jensen
Kasper Jensen
Teknik
Funktionsleder
Tilsynsførende
Tom Mansfeldt
Stig Nørgaard Olsen
- 52 -
Teknisk designer
Forvalter
Snedker
Maskinsnedker
Murer
Maler
Gartner
Teamleder
Gartner
Gartnermedhjælper
Gartnermedhjælper
Rengøringsassistent
Tømrer
Tømrer
Landmand
Landmand
Landmand
Landbrugsmedhjælper
Else Nørlund
Alex E. Hansen
Helge John Jørgensen
Allan Nielsen
Jan Oster
Charlotte Lisa Trebbien
Jens Bjørn Clausen
Jens Ole Storm Pedersen
Villy Skarnvad
Jenny Bager
Selim Cavdar
Birthe Sørensen
Nikolaj Halck Krause
Per Larsen
Morten Birkely Ottendal
Randi Mose Hansen
Henrik Strøger
Natalie Sejer Sørensen
Formidling
Marketingschef
Projektudvikler
Redaktionssekretær
Grafisk designer/AD
Omvisere
Lene Pedersen
Anneken Appel Laursen
Merete Schultz
Rikke Reimann
Arkæologi
Overinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Formidlingsinspektør
Arkæolog
Arkæolog
Arkæolog
Arkæolog
Arkæolog
Arkæolog
Arkæolog
Arkæolog
Arkæolog
Museumsassistent
Museumsassistent
Museumsassistent
Museumsassistent
Mads Thagård Runge
Karsten Kjer Michaelsen
Jørgen A. Jacobsen
Mogens Bo Henriksen
Jacob Tue Christensen
Kirsten Prangsgaard
Jesper Hansen
Lone Bach Nielsen
Mikael Holdgaard Nielsen
Rikke Marie Rau
Michael Lundø Jakobsen
Allan Bjarne Andersen
Bente Bech
Tina Villumsen
Andreas Hårde
Charlotte Kaastrup Kolmos
Anne Katrine Thaastrup-Leth
Karen Green Therkelsen
Jakob Bonde
Jørgen Nielsen
Knud Erik Pedersen
Nermin Hasic
Allan Larsen
- 53 -
Udgravningspersonale
Kunst
Konstitueret
Overinspektør
Gertrud Hvidberg-Hansen
Museumsinspektør
Henriette Nielsen
Museumsassistent
Inge Kildeberg
Museumsassistent
Ole Larsen
Akademisk medarbejder Christian Guldsøe
Historie
Overinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Museumsinspektør
Arkitekt
Videnskabelig assistent
Museumsformidler
Museumsinspektør
Bibliotekar
Fotograf
Arkivmedarbejder
Anders Skriver Myrtue
Henrik Harnow
Lise Gerda Knudsen
Jens Toftgaard Jensen (forskningsorlov)
Mads Thernøe
Ellen Warring
Jan Bo Jensen
René Schrøder Christensen
Benedikte Jeppesen
Peter Steen Johansen
Gitte Andersen
Ole Lund
Inger Busk
H.C. Andersen & Carl Nielsen
Overinspektør
Ejnar Stig Askgaard
Museumsinspektør
Ane Grum-Schwensen
Museumsinspektør
Ida-Marie Vorre
Museumsassistent
Solveig Brunholm
Akademisk medarbejder Esbern Juhl
Formidler
Gitte Gifford
- 54 -
Regnskab
- 55 -
5.
Regnskab
Regnskab 2009
Udgifter
Indtægter
Statsrefusion
Netto
63.308.631
-33.875.598
-4.619.975
24.813.058
REGNSKAB FORDELING:
DRIFT
Fast løn, udg.
Fast løn. Indt.
Løs løn , udg.
Dagpengefondsindtægter
Fleksjob, udg.
Fleksjob, indt.
Museumsværtsområdet, udg.
Museumsværtsområdet, indt.
Kørselsgodtgørelse, udg.
Telefongodtgørelse, udg.
Beklædning, udg.
Personaleaktiviteter/velfærd, udg.
Uddannelse/konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Møder, rejser, repræsentation, indt.
Fast ejendom, udg.
Fast ejendom, indt.
Forsikringer, udg.
Grønne områder, udg.
Biler, udg.
Bevaring, udg.
Bevaring, indt.
Telefonforbindelser, udg.
Kontorhold, udg.
Kontorhold, indt.
Kontormaskiner &-inventar, udg.
IT-drift samt IT og AV i udstillinger, udg.
IT-drift samt IT og AV i udstillinger, indt.
Formidling, udg.
Formidling, indt.
Klubvirksomhed, udg.
Klubvirksomhed, indt.
2009
22.060.704
-28.400
107.339
-312.591
1.227.753
-644.753
4.790.033
-44.400
26.520
5.438
52.326
130.858
51.792
387.571
-164.070
5.101.815
-1.080.457
149.006
77.933
116.987
657.732
-770.207
416.704
365.114
-45.316
218.014
745.974
-500
1.231.022
-392.642
269.328
-454.583
- 56 -
Andre udg.
Andre indt.
Børn og Unge, udg.
Børn og Unge, indt.
Landbrug og dyrehold, udg.
Landbrug og dyrehold, indt.
Erhvervelser, udg.
Erhvervelser, indt.
Salgsvirksomhed, udg.
Salgsvirksomhed, indt.
Rettigheder, udg.
Markedsføring, udg.
Markedsføring, indt.
Entre, udg.
Entre, indt.
Forlagsvirksomhed, udg.
Forlagsvirksomhed, indt.
Kassemellemregning, udg.
I alt udgifter
I alt indtægter
Drift netto
166.204
-27.358
186.255
-160.200
114.501
-16.468
147.036
-95.000
1.526.481
-2.648.418
17.227
493.830
-700
252.665
-5.667.468
955.371
-843.988
5.584
42.055.115
-13.397.519
28.657.596
Projekter
Konserveringsordning, udg.
Lønpulje
Fordelingspulje
Friluftsscenen, udg.
Friluftsscenen, indt.
Momsberigtigelse, udg.
APV, udg.
APV, indt.
WEB-udvikling, udg.
Middelalder/renæssanceudstilling, udg.
Middelalder/renæssanceudstilling, indt.
Udst. Kunsten, Livslyst, udg.
Udst. Kunsten, Livslyst, indt.
Billetsalg, introrum, udg
Udst. Kunsten, Agnes Slott-Møller, udg.
Udst. Kunsten, Agnes Slott-Møller, indt.
Find Din Historie, udg.
Find Din Historie, indt.
Historisk Atlas, Syddanmark, udg.
Historisk Atlas Fyn, udg.
Den Fynske Landsby, skilteprojekt, udg.
Sindet, konceptudvikling, udg.
72.000
-1.504
-3.250
189.189
-539.350
26.470
44.498
-23.200
-45.100
831.194
-520.000
318.560
-290.000
-24.580
95.808
-106.194
191.417
-246.000
-26.888
-47.854
13.803
219.565
- 57 -
Sindet, konceptudvikling, indt.
Frivillige i Den Fynske Landsby, udg.
Frivillige i Den Fynske Landsby, indt.
Skandinaviske efterkommere, udg.
Skandinaviske efterkommere, indt.
Gartnerierhvervet, udg.
Gartnerierhvervet, indt.
De Vilde Svaner, udg.
De Vilde Svaner, indt.
Møntsamlingen, udg.
PH-d stependtiat, udg.
PH-d stependtiat, indt.
Thrigeformidling, udg.
Thrigeformidling, indt.
Anne-Marie Carl Nielsen-registrant, udg.
Anne-Marie Carl Nielsen-registrant, indt.
Danmarks Industrielle Undersøgelser, udg.
Danmarks Industrielle Undersøgelser, indt.
Hovedmuseum, konceptudvikling, udg.
Hovedmuseum, konceptudvikling, indt.
Byens Liv - Viden i tid og rum, udg.
Byens Liv - Viden i tid og rum, indt.
Albani-Tasso-Langgade, udg.
Albani-Tasso-Langgade, indt.
I alt udgifter
I alt indtægter
Projekter netto
-488.177
-49.116
-14.881
111.974
-111.974
106.500
-106.500
504.922
-384.000
36.985
800.000
-800.000
62.658
-82.623
897.540
-897.540
372.591
-243.000
64.531
-67.031
255.000
-255.000
115.000
-134.500
5.131.914
-5.309.970
-178.056
KULTURARVSVARETAGELSE
Arkæologisk udgravningsvirksomhed, udg.
Arkæologisk udgravningsvirksomhed, indt.
Bygningsfredning, udt.
Fredede fortidsminder, indt.
Kulturarvsopgaver for kommuner, indt.
I alt udgifter
I alt indtægter
Kulturarvsvaretagelse netto
16.123.058
-14.893.494
-1.456
-128.100
-146.515
16.121.602
-15.168.109
953.493
- 58 -
Nøgletal
- 59 -
6.
Nøgletal
6.1 Besøgstal
6.2 Undervisning
6.3 Forskning
6.4 Særudstillinger
6.5 Bogudgivelser
6.6 Henvendelser
6.7 Foredrag, omvisninger og ekstern undervisning
6.8 Artikler
6.9 PR og markedsføring
6.10 Erhvervelser
6.11 Uddeponeringer
6.12 Udlån fra egne samlinger
6.13 Konservering
6.14 Samlinger og arkiver
6.15 Deltagelse i seminarer og kongresser
6.16 Repræsentation i eksterne udvalg, internationalt samarbejde
6.17 Interne projektgrupper og koordinationsgrupper
- 60 -
6.1
Museum
2009
H.C. Andersens Hus og Barndomshjem
85.297
Carl Nielsen Museet og Barndomshjem
21.458
Fyns Kunstmuseum
13.201
Den Fynske Landsby
97.299
Møntergården
66.838
Rundvisning udenfor museerne*
3.784
I alt








287.877
Kriterier for opgørelse af besøgstal:
Samtlige voksne og børn - betalende og ikke betalende.
Skolebørn & uddannelsessøgende, hvad enten de modtager undervisning af OBM eller kommer på egen hånd.
Besøgende i grupper, hvad enten de besøger museerne, såvel indenfor som udenfor normal åbningstid.
Gæster der deltager i rundvisninger & foredrag såvel indenfor som udenfor normal åbningstid.
Gæster der besøger museerne med henblik på information og oplysning. Inkl. gæster til medarbejdere med
mindre besøget er af privat karakter.
Gæster til teaterforestillinger, inden- og udendørs arrangementer og koncerter
* Gæster der deltager i programsatte rundvisninger udenfor museerne.
WEB statistik
Besøg på museum.odense.dk
Total pageviews
237.710
2.026.299
6.2 Undervisning
Grundskoler, gymnasier og øvrige ungdomsuddannelser der har fået omvisning hos Odense Bys
Museer i 2009:
Antal elever
H.C. Andersens Hus og Barndomshjem
Den Fynske Landsby
Fyns Kunstmuseum
Møntergården
Carl Nielsen Museet og Barndomshjem
I alt
1.671
1.048
352
300
52
3.463
Grundskoler, gymnasier og øvrige ungdomsuddannelser der har besøgt Odense Bys Museer i undervisningssammenhæng i 2009:
Antal elever
H.C. Andersens Hus og Barndomshjem
Den Fynske Landsby
Fyns Kunstmuseum
Møntergården
Carl Nielsen Museet og Barndomshjem
I alt
8.762
8.398
2.526
1.205
811
21.702
- 61 -
(Jørgen A. Jacobsen)
28.04. Dalum Landbrugsskole: Arkæologiske undersøgelser. Lovgivning og praksis. Ekskursion til
Ibjerg og Hjulby. Jordbrugsteknologer fra Dalum Landbrugsskole.
(Anne Christiansen)
02.03.: Lærerkursus. Introduktion til ”Agnes Slott-Møller - Skønhed er til evig glæde” i samarbejde
med University College Lillebælt. Gennemført trods ganske få tilmeldinger
02.03.: Lærerkursus, ”Agnes Slott-Møller - Skønhed er til evig glæde”
(Gertrud Hvidberg-Hansen)
02.02.: Lærerkursus. Præsentation af ”Skulpturstudier – dansk skulptur 1800-1940” – et nyt, digitalt
undervisningsmateriale for gymnasielærere produceret i samarbejde med Thorvaldsens Museum og
Vejen Kunstmuseum (15 personer)
10.03.: Lærerkursus. Introduktion til ”kromosom XX”. Aflyst pga. for få tilmeldinger
02.11.: Introduktion til Børnenes Kunstklub for personale ved Odense Bys Museer
02.11.: Introduktion til Børnenes Kunstklub for bønehaveledere – og pædagoger i samarbejde med
Trapholt
10.11.:. Lærerkursus. Introduktion til nyophængningen ”Dansk Kunst i perspektiv” i samarbejde
med University College Lillebælt (20 personer)
(Henriette Nielsen)
05. – 06.11: Kunstens farver og farverne i kunsten – Workshop for voksne (15 personer)
17. – 18.11: Kunstens farver og farverne i kunsten – Workshop for voksne (15 personer)
10.11.: Lærerkursus. Introduktion til nyophængning ”Dansk Kunst i perspektiv” i samarbejde med
University College Lillebælt (20 personer)
6.3 Forskning
(Jakob Tue Christensen)
Detektorundersøgelser på slagmarken ved Nyborg 1659
(Mogens Bo Henriksen)
2009 blev året, hvor det flerårige publikationsprojekt med udgangspunkt i den sydøstfynske romertidsgravplads Brudager Mark kunne afsluttes med udgivelsen af en tobinds monografi på i alt 844
sider i serien Fynske Studier (id. 2073 og id. 2434). Hermed er der sat et foreløbigt punktum for en
stor arbejdsindsats, som har involveret flere af Odense Bys Museers faglige enheder. Bogudgivelsen
kan betragtes som et fundament for flere fremtidige forsknings- og publikationsprojekter, således
den planlagte bearbejdning og publikation af gravpladsen Møllegårdsmarken (id. 3033 og 3034).
Parallelt med publikationsarbejdet har Mogens Bo Henriksen været medvejleder på et ph.d.projekt
på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (id. 3072). Emnet for projektet er brændte ben fra bronzealderens og jernalderens brandgrave, og i den forbindelse tages der
bl.a. udgangspunkt i materiale og dokumentation fra Odense Bys Museers samling og arkiv. I sammenhæng med dette projekt er der i et samarbejde mellem Odense Bys Museer, Panum Instituttet i
København og Retsmedicinsk Institut ved Odense Universitetshospital gennemført forsøg med CTscanning af urner før disse udgraves. De meget lovende resultater fra projektet er under publikation
i Journal of Archaeological Science. Under publikation er også det afsluttende manuskript til et
flerårigt projekt, der omhandler fynske guldskatte fra romersk og germansk jernalder (id. 2845).
Projektet behandler guldskattenes sammensætning og placering i kulturlandskabet, og det publiceres primo 2010 i en monografi, der er en foreløbig afslutning på det dansk-polske forskningsnetværk Network Denmark-Poland.
Det i 2008 opstartede projekt ”Fortiden set fra himlen. Luftfoto-arkæologi i Danmark”, som styres
og udøves af Holstebro Museum, men som gennemføres i samarbejde med bl.a. Odense Bys Museer, fortsattes i 2009 med flere rekognosceringstogter på især Nordfyn. Forskningsprojektet har fore- 62 -
løbigt resulteret i påvisningen af flere ikke tidligere registrerede arkæologiske lokaliteter, og det
fortsætter indtil 2011.
(Michael Lundø Jakobsen)
Deltagelse i publikationsprojektet Fyn i fortiden – det levede liv – 500 f. - 150 e.kr.
(Karsten Kjer Michaelsen)
Forskningsprojektet ”Gudme/Lundeborg – The Roman Connection”.
(Mikael Holdgaard Nielsen)
Koordinering og redaktion af publikationsprojektet ”Fyn i fortiden. Det levede liv. 500 f. Kr.-150 e.
Kr. ”
(Mads Runge)
Færdiggørelse af monografien ”Nr. Hedegård – en nordjysk byhøj fra ældre jernalder”. Jysk Arkæologisk Selvskab. (Udkom i 2009).
Udarbejdelse af manuskript på publikationen ”Kildehuse II. Gravpladser fra yngre bronzealder og
vikingetid i Odense Sydøst.” Fynske Studier nr. 23. (Udkommer i 2010).
(Karen Green Therkelsen)
Deltagelse i publikationsprojektet Fyn i fortiden – det levede liv – 500 f. - 150 e.kr.
(Anders Myrtue)
Udarbejdelse af projektoplæg til registrerings- og dokumentationsprojekt for Odense
Staalskibsværft-Lindø (S.m. Henrik Harnow, Østfyns Museer og Handels- og Søfartsmuseet)
(Mads Thernøe)
Studietur til Washington DC. Bl.a. med studie ophold på Smithsonian. 08.09-20.10.
(Henrik Harnow)
Arbejde med manuskript til bogen om danske teknikumingeniørers historie, manuskript afsluttet.
Bogen publiceres i 2010 s.m. Per Boje, Peter Fransen og Johnny Wøllekær
Udarbejdelse af manuskript til bogen Danmarks industrielle miljøer. Udgives ultimo 2010.
Udarbejdelse af foreløbig forskningsstrategi for Odense Bys Museer
Forskningsevaluering af Københavns Bymuseum og Kalundborg Museum
Udarbejdelse af projektoplæg til registrerings- og dokumentationsprojekt for Odense
Staalskibsværft-Lindø
(René S. Christensen)
Historisk og bygningsarkæologisk undersøgelse af Langegade 15-27 (s.m. Jan Bo Jensen og Peter
Steen Johansen)
(Jan Bo Jensen)
Lille Pederstrup, opmåling og registrering
Langegade, opmåling, registrering og bygningsarkæologisk undersøgelse
(Anne Christiansen)
”Sanderumgaards Romantiske Have.” Manuskript til bogen ”Sanderumgaards Romantiske Have–
set med Eckersbergs og andre kunstneres øjne o. 1800”, udgives i serien ”Fynske Fortællinger” af
Forlaget Odense Bys Museer, 2010
27.05. – 31-12.: Forskning i Fyns Kunstmuseums samling, herunder konferering af manuskript med
relevante personer
(Jens Gregers Aagaard)
Termisk behandling af arkæologisk jern (cand. scient. afgang).
(Torben Grøngaard Jeppesen)
Skandinaviske efterkommere i USA
6.4 Særudstillinger
(Jakob Tue Christensen)
Slagmarksarkæologien og Nyborg 1659. Udstilling i Møntergårdens ankomsthal.
- 63 -
(Jesper Hansen)
Sølvskatten fra Herringe - Fra Dirhem til Danefæ. Udstilling i Møntergårdens ankomsthal.
(Mogens Bo Henriksen)
Guldringen fra skrotkassen. Udstilling i Møntergårdens ankomsthal.
(Mads Runge)
Sværdene fra Røjle Klint. Spor efter et stormandssæde fra bronzealderen? Udstilling i Møntergårdens ankomsthal.
(Benedikte Jeppesen)
01.04. – 19.10. ’Hjemmebryg og flaskeøl’. Om ølbrygning i 1800-tallet. Den Fynsk Landsby
(Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen )
01.04 - 03.05.2009
Særudstilling Børn udstiller gækkebreve, fire 4. klasser fra Agedrup Skole, Tarup
Skole, Skt. Hans Skole og Søhusskolen udstiller gækkebreve, fremstillet under vejledning af billedkunstner Sonia Brandes.
21.04.- 31.08.2009:
Særudstilling H.C. Andersen i 3-D: Skitser, skulpturer og buster.
04.09.-30.12.2009:
Særudstilling De vilde Svaner, decoupager og dragter af H.M. Dronningen.
(Fyns Kunstmuseum)
Til 11.1.: ”Livslyst – sundhed – skønhed – styrke i dansk kunst 1890-1940”
22.01. – 15.02.: ”Ung kunst på 2.”: ved Anne Munnecke
06.02. – 17.05.: ”Agnes Slott-Møller. Skønhed er til evig glæde”
28.02. – 13.09.: ”kromosom XX. Danske kvindelige kunstnere fra perioden 1750 frem til i dag.
Værker fra museets samling”
05.03. – 13.04.: ”Ung kunst på 2, ”Objects of desire” ved Mette Eilenberg Søgaard.
29.-31. 05.: Ingrid Kristensen Danseteater – 15 års jubilæum
12.06. – 13.09. ”Nuet - Thorbjørn Lausten”. Værker fra museets egen samling
04. – 09.09.: Billedhuggeren Eiler Madsen. Udstilling i anledning af monografi om kunstneren
04.09.-13.09.: Kulturnatsudstilling, ”Lys” med værker af kunstnere fra Gæsteatelier Hollufgård
13.09- 29.10.: Fyns Kunstmuseum lukket for publikum pga. bygningsrenovering og nyophængning
29.10-31.12.: ”På stregen – grafik fra museets samling - Ib Geertsen – Kolde og varme rum”
6.5 Bogudgivelser
Forlaget Odense Bys Museer
Fynske Minder 2009
Redaktion Asger Halling Lorentzen, Ejnar Stig Askgaard og Merete Schultz
Anderseniana
Redaktion Ejnar Stig Askgaard og Ane Grum-Schwensen
Årsplan 2010
Årsberetning 2008
Brudager Mark – en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn
Mogens Bo Henriksen
- 64 -
Danmarks Havnemiljøer
Henrik Harnow, Gitte H. Haastrup og René S. Christensen
Billedhugger Eiler Madsen
Niels Thommasen og Anne Christiansen
Den Fynske Landsby
Torben Grøngaard Jeppesen og Mogens Winther
Thorvald Aagaard – komponist og musikformidler i den folkelige sangs tjeneste
Povl Chr. Balslev
De Vilde Svaner
Flere forfattere
(Karsten Kjer Michaelsen)
Drømmen om det gode liv – udvandringen til Amerika i 1800-tallet. Kapitel 1 i ”Historie 8”, Forlaget Gyldendal.
”Frugtbrændevin – en aquavitisk historie fra Sydfyn”. Forlaget Winther Grafik.
(Mads Runge)
Nr. Hedegård. En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Nordjyllands Historiske Museum og Jysk Arkæologisk Selskab.
(Enheden kunsthistorie)
Oversættelse og udgivelse af engelsk version af bogen ”Livslyst – sundhed – skønhed – styrke i
dansk kunst 1890-1940” (The Spirit of Vitalism. Health, Beauty and Strength in Danish Art, 1890-1940) i
samarbejde med Museum Tusculanum Press (i tryk primo 2010)
6.6 Henvendelser
(Jakob Tue Christensen)
I forbindelse med varetagelsen af museumsloven inden for museets arkæologiske ansvarsområde er
der gennemgået lokalplaner og byggetilladelser, samt dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven.
Der er afholdt møder med bygherrer og interessenter, udarbejdet notater og budgetter til Kulturarvsstyrelsen for arkæologiske undersøgelser samt forestået undersøgelserne som ansvarlig udgravningsleder
(Jesper Hansen)
Som led i det daglige kulturarvsarbejde er der afholdt en række møder med bygherrer og entreprenører, udarbejdet notater, budgetter mv. Desuden som ansvarlig udgravningsleder forestået en lang
række (ca. 32) (for)undersøgelser. Heraf udgør udgravningen af dysserne fra Ibjerg et betydelig
projekt. Projektet (OBM 2601) er planlagt til at forløbe over 3 år (2007-09) og blev således udgravningsmæssigt afsluttet i 2009. De gentagne udgravninger ved Rynkeby er ligeledes et projekt, der
bør fremhæves i såvel udgravningsmæssig, formidlingsmæssig og forskningsmæssig forstand.
Foruden planlægnings- og sagsbehandlingsmæssige arbejdsopgaver er der i begrænset omfang foretaget beretningsarbejde i tilknytning til diverse mindre forundersøgelser. Der foruden er der planlagt/udarbejdet større publiceringsprojekter til gennemførelse de kommende år.
De daglige arbejdsopgaver omfatter samarbejde med skrevne medier (aviser), hvortil der er udfærdiget et større antal skriftlige forlæg samt interviews og rundvisninger.
- 65 -
Udgravningen og formidlingen af Ibjerg-dysserne skal i den forbindelse særligt fremhæves som et
meget omfattende projekt. Projektet er anlagt som et samarbejde mellem OBM, Kuas og en national
ekspertgruppe udpeget af OBM og Kuas i fællesskab.
Ekstra opgave: Valg som ac-tillidsrepræsentant for OBM i 2008 – valgt til medio 2010. I forbindelse med hvervet som tillidsrepræsentant har jeg i samarbejde med to kollegaer ved
Odense Kommune, udviklet, planlagt og afholdt seminaret ” Byudvikling i Odense Kommune at lege, lære og opleve. En intern konference om by og kultur i By- og Kulturforvaltningen i
Odense Kommune.”
(Mogens Bo Henriksen)
I 2009 er der besvaret et stort antal inden- og udenlandske forespørgsler rettet mod museets samling
og arkiv. Særligt har der som forberedelse til 75-årsjubilæet for Ladby-skibets fremkomst været
mange forespørgsler på arkivalier om finderen Poul Helweg Mikkelsen og dennes optegnelser, korrespondance m.v. I forbindelse med deltagelse i et internationalt samarbejde om anvendelse af metaldetektorer og samarbejde med amatørarkæologer og ”skattejægere” er der besvaret adskillige
forespørgsler fra bl.a. Christopher Garrison, British Museum, om Odense Bys Museers erfaringer
og praksis på dette område (jf. id. 3075). Endelig har der været mange forespørgsler på delresultater
fra Brudager-projektet (id. 2073).
(Jørgen A. Jacobsen)
Henvendelser fra privatpersoner:
09.01. Michael Eg Andersen: Forespørgsel vedr. fund af tøjrpæl
16.01. Detektoramatør Torben Jørgensen: Tilsendelse af billeder af Gudmedetektorfund.
22.02. Thomas Arnoldsen: Bestemmelse af fundet blykugle.
10.02. Forf. Anders W. Berthelsen: Oplysninger om Bolbroskattefund.
03.04. Lisa Duus: Udpegning af genstande til evt. kommende børnetimeprogram, DR1.
27.04. Tim Tage Larsen: Henv.vedr. fund af mulig skålsten, Helnæs.
12.05. B. Longsholm, Havrehedskolen: Oplysningerm om anslået befolkningstal i y. stenalder.
13.06. Broholm Gods: Oplysninger om tidligere undersøgelser på Broholms borgbanke.
30.06. Carl Pedersen, Skeby: Oplysninger om lokaliteten Badstuen, Skeby sogn.
30.07. Leif Poulsen: Oplysninger om flintøkse fundet på Lyø.
Henvendelser fra fagkolleger:
20.01. Niels H. Andersen, Moesgård: Fremfinding af korn fra Saruppladsen
03.02. Christian Fischer, Silkeborg Museum: Henv. vedr. lån af Langåvogn samt Bukkerup præp.
22.01. Peter Tarp, ADBOU, SDU: Fremfinding af egnede gravfund til projekt om blyisotoper.
22.01. og gentagne gange: Henrik Thrane. Diverse forespørgsler vedr. Møllegårdsmarkvejen og
vedr. bronzealdergravfund.
27.01. og gentagne gange: Ingrid Ulbricht, Arch. Landesmuseum, Sloss Gottorf: Brændte knogler
fra fynske bronzealderfund.
09.03. Hanne Jeppesen, Moesgård: Oplysninger om fynsk fund i Moesgårds arkiv.
20.03. Maria Rasmussen, SOM: Ønske om besigtigelse af form. jernudvindingslokalitet.
19.05. Per Ole Schovsbo: Oplysninger om Krogsbøllefundet.
26.05. Eva Koch, Die Funde… Forespørgsel vedrørende bronzecelt.
27.05. Bodil Holm Sørensen, Ladbyskibsmuseet: Foto og opmåling af Rosenlundsværdet.
05.06. Stud. mag. Charlotte Rimstad: Oplysninger om tekstiler fra Køstrup. Besøg 30.06.
12.06. Susanna Harris, Inst. of Arch, British Academy: Oplysninger om bronzealdertekstiler og
kopier. Besøg 23.06.
07.07: Lars Ewald Jensen, KTM: Bestemmelse af myremalm.
(Karsten Kjer Michaelsen)
Sammen med Ellen Warring, Historie varetages på vegne af Kulturarvsstyrelsen tilsynet med de
fredede fortidsminder i de fynske kommuner. Der er i den forbindelse foretaget besigtigelser, ad
hoc-tilsyn og KO-kontrol.
- 66 -
(Mikael Holdgaard Nielsen)
Som led i det administrative kulturarvsarbejde har undertegnede varetaget arkæologien i Odense
Kommune og Assens Kommune frem til marts måned. Der er løbende afholdt møder med bygherrer
og entreprenører, foretaget arkivalsk kontrol, besigtigelser, udarbejdet udtalelser og budgetter m.v.
Blandt større projekter kan nævnes afviklingen af Kanalforbindelsen (OBM4545) i efteråret.
Fra oktober og året ud har undertegnede været udgravningsleder på den 10 hektar store udgravning
ved Tietgenbyen (OBM 8436).
(Kirsten Prangsgaard)
Som led i det daglige kulturarvsarbejde er der afholdt en række møder med bygherrer og entreprenører, udarbejdet notater, budgetter mv. Desuden som ansvarlig udgravningsleder forestået samt
været økonomisk ansvarlig for syv forundersøgelser og fire undersøgelser. I denne forbindelse har
der løbende været kontakt til den skrivende presse.
(Mads Thagård Runge)
Som led i det daglige kulturarvsarbejde er der afholdt en række møder med bygherrer og entreprenører, udarbejdet notater, budgetter mv. Desuden som ansvarlig udgravningsleder forestået samt
været økonomisk ansvarlig for syv forundersøgelser og undersøgelser. I kraft af funktionen som
konstitueret overinspektør er der afholdt en række interne og eksterne koordinerende møder, ligesom der er besvaret en række omfattende forespørgsler til Kulturarvsstyrelsen vedr. den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed.
(Torben Grøngaard Jeppesen)
Stort antal henvendelser fra privatpersoner og medier vedr. danske udvandrede og deres efterkommere i Nordamerika.
(Enheden Historie)
• Bygningssager fra Odense Kommune.
• Bygningssager i øvrigt
• Lokalplaner
• Fredede fortidsminder
• Beskyttede sten- og jorddiger
• Henvendelser i øvrigt
3600
1000
100
200
10
mindst 1000
(Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen)
Med gennemsnitlig 4-5 eksterne henvendelser/dag/medarbejder via e-mail har enhedens fire medarbejdere modtaget ca. 3700 eksterne elektroniske henvendelser i 2009. Herudover kommer telefoniske henvendelser samt henvendelser pr. post. Langt fra alle henvendelser har blivende værdi og skal
arkiveres i ESDH.
(Enheden kunsthistorie)
I 2009 har Enheden noteret 339 skriftlige henvendelser og 142 telefoniske eller personlige henvendelser
(Anne Christiansen)
Assistance til ekstern forskers arbejde med billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsens relation til
græsk-antikke værker
Konsulentarbejde over for Domkirken, Vor Frue Kirke, København med hensyn til den dér stjålne
bronzeskulptur ”David”, skabt af J.A. Jerichau – som museet har originalmodellen til. Herunder
ledsagelse til fjernmagasinet i forbindelse med tre delegationers besigtigelse, nemlig:
19.03.: Bronzestøber Peter Jensen
11.04.: Stenhugger Flemming Brian Nielsen og konservator Lars Henningsen, Ny Carlsberg Glyptotek
22.06.: Billedhuggeren Erik Varming
20.08.: Besøg af kirkeværge Viggo Grunnet, Vor Frue Kirke, København
- 67 -
Dertil kommer formulering af problemkomplekset i forbindelse med skulpturens restaurering og
genskabelse som svar på henvendelse fra stenhuggerens advokat
21.08.: Modtagelse af fire museumsfolk fra Museum of Art, Brigham Young University, Utah,
USA som optakt til deres udstilling i 2011 med værker af Carl Bloch
(Gertrud Hvidberg-Hansen)
Kunstfaglig assistance til prof. David Jackson, London ang. H.A. Brendekilde (i forbindelse med
udstilling på Groningen-museet i Holland 2010), samt ang. Chr. Købke vedr. Købke-udstilling på
National Gallery, London 2010
6.7 Foredrag, omvisninger og ekstern undervisning
(Anneken Appel Laursen)
17. – 19.03. ”Outreach – who dares wins.” Tovholder og facilitator. 220 prs.
25.03 Præsentation af Historisk Atlas på ”6 byer – Kulturmøde” i Kulturregion Storstrøm. 20 prs.
04.05. Lancering af Historisk Atlas Syddanmark. ca. 150 prs.
03.06. Outreach – Musealt Udsyn. Temamøde for chefgruppen i BKF. ca. 25 prs.
22.09. Outreach. Nye veje for museerne. Ved seminar om Kulturarv som værdi. 100 prs.
05.10. Præsentation af Historisk Atlas for arkiver i Kultur Region Storstrøm. 24. prs.
05.11. Præsentation af Historisk Atlas for arkiver, biblioteker og museer i Sønderborg Kommune. 6
prs.
13.11 Foredrag om Historisk Atlas, Praktisk Arkæologi på Københavns Universitet. 10 prs.
(Jakob Bonde)
12.05. Rundvisning af elever fra 4. og 5. klasse fra Middelfart Friskole på udgravning (OBM 5490,
Toftegårdsvej) (ca. 20 tilhørere).
25.05. Rundvisning af elever fra 7. klasse fra Middelfart Friskole på udgravning (OBM 5490, Toftegårdsvej) (ca. 20 tilhørere).
(Jakob Tue Christensen)
07.10. Omvisning i Byens liv. (16 tilhørere)
07.10. Dalum Kirkes inventar. Interview v. Anders W. Bertelsen
08.10. Omvisning i Byens liv. (7 tilhørere)
20.10. Slaget ved Nyborg 1659 og slagmarksarkæologien (Nyborg 42 tilhørere)
22.10. De odenseanske klostre og deres bygningshistorie. Gråbrødre Kirkes personale (9 tilhørere)
28.10. Slaget ved Nyborg 1659 og slagmarksarkæologien (Munkebo 30 tilhørere)
(Jesper Hansen)
5.-6.02. Kultur & Formidling. Fire foredrag af hver 35 min. omhandlende det at være museumsansat akademiker. Foredrag afholdt ved Odense Congress Center i forbindelse med et uddannelsesseminar for de videregående uddannelser på Fyn (80 tilhørere).
10.02. Skulder ved skulder i yngre stenalder. Om en igangværende udgravning at to store langdysser ved Ibjerg på Fyn. Det Kongelige Danske Oldskriftsselskab. Nationalmuseet, København (40
tilhørere).
23.03. AMS-dateringer ved Odense Bys Museer. Strategi, metode og resultater.
c14 arbejdsmøde, Museum Sønderjylland, Haderslev (80 tilhørere).
06.10. Rynkeby - 1500 års bebyggelse på Midtfyn. Folkeuniversitetet, Ringe (12 tilhørere).
21.10. Hvad var der før dit hus, kend din by. Stenalder, bronzealder og jernalder. Folkeuniversitetet
i Årslev/sdr. Nærå (60 tilhørere).
28.10. Dysser og Jættestuer. Bondestenalderens ideologi. Folkeuniversitetet i Ålborg (30 tilhørere).
(Mogens Bo Henriksen)
01.04. 5700 fynske jernaldergrave. Hvad fortæller de om jernalderens mennesker og samfund?
Nordjyllands Historiske Museum, Ålborg/Folkeuniversitetet. (ca. 30 tilhørere)
- 68 -
07.09. Metal Detectors, Amateur Archaeologists and Museums – Examples from Denmark. British
Museum, London. (ca. 125 tilhørere)
02.10. Brudager Mark – en romertidsgravplads på Sydøstfyn. Præsentation af Brudagerpublikationen. Odense Bys Museer. (ca. 40 tilhørere)
12.11. Flere fynske jernaldergrave. Organisationen Danske Museer, årsmøde, Fuglsø. (ca. 250 tilhørere).
25.11. Archaeological evidence of flax production 500 BC - 1000 AD - examples from Fyn (Funen), Denmark. Carlsberg Akademiet, Valby. Interdisciplinary FLAX-network: 2009-2010. Workshop in Copenhagen, DK. (ca. 50 tilhørere)
04.12. Er en brandgrav altid en grav? Odense Bys Museer/Arkæologi. (ca. 30 tilhørere)
(Jørgen A. Jacobsen)
25.02: Tilfældighedernes arkæologi. Jernalderlandsbyen, Næsby. Arr.: Aktiv Historieoplysning (ca.
20 tilhørere).
(Michael Lundø Jakobsen)
14.07: ”Krybilyparken – arkæologisk set”. Rundvisning på en arkæologisk udgravning (130 tilhørere).
(Christian Juel)
07.05. Omvisning på udgravning i Hjulby for studerende fra Dalum Landbrugsskole (fire tilhørere).
30.09. Foredrag i Arkæologisk Forening Harja om udgravninger i Hjulby (19 tilhørere).
(Kirsten Prangsgaard)
13.11. Skrillinge – Landsby og enkeltgårdsbebyggelse i ældre jernalder. Dansk Kulturhistorisk Museums Forenings faglige orienterings- og årsmøde. Fuglsø (ca. 250 tilhørere).
(Rikke Marie Rau)
19.05. Tarup-Davinde-dagen. Info om bondestenalder og Ibjergdysserne i arrangementets infostander (ca 2500 deltagere).
22.09. Oplægsholder ved seminar "Kulturarv som værdi - arkæologi som værdiskaber" (ca. 100
tilhørere)
19.11. Gæsteforelæser ved Saxo Instituttet, Københavns Universitet. "Hvorledes værdisættes kulturarv" (ca. 20 tilhørere).
(Mads Thagård Runge)
23.03. Jesper Hansen & Mads Runge: ”AMS-dateringer ved Odense Bys Museer. Strategi, metode
og resultater”. C14-datering af det treskibede langhus – oprindelse og udvikling. Arbejdsmøde. Museum Søndejylland (ca. 80 tilhørere).
5.11. Nye undersøgelser af vikingetiden på Fyn. Folkeuniversitetet i Kalundborg (ca. 40 tilhørere).
9.12. Årets udgravninger. Harja (ca. 20 tilhørere).
(Anders Myrtue)
05.03. Skumringstur i Den Fynske Landsby. 40 deltagere
16.03. Bygningshåndværkere: Museet og bygningerne. Møntergården.10 deltagere
18.03. Odense Å, Historie og natur. 10 deltagere
21.04. Byvandring. Sundhedsvæsenet i Odense gennem tiden. 30 deltagere
30.04. Borgermøde i Viby, Hindsholm. ’Om en bevarende lokalplan’ 30 deltagere
02.05. Rundvisning i Thriges Kraftcentral. 10 deltagere
03.05. Den Gamle Bys venner. Rundt i Den Fynske Landsby
27.05. Rundvisning i Den Fynske Landsby i anledning af indvielse af skilte
07.06. Føns Vangs historie og natur. 10 deltagere
03.08. Seminarielærere i Den Fynske Landsby. 50 deltagere
04.08. Byvandring. Uddannelsesinstitutioner og skolevæsen gennem tiden. 40 deltagere
19.08. Thrigekarreen. Russisk delegation. 3 deltagere
04.09. Kulturnat. Thriges Kraftcentral. 3 deltagere
- 69 -
16.09. Bygningshåndværkere: Museet og bygningerne. Møntergården.10 deltagere
22.09. Bustur ’Fieldtrip Funen’. 50 deltagere. (Sammen med Henrik Harnow og René S. Christensen)
24.09. The study of material culture in Denmark. ‘Across the North Sea’. 50 deltagere
24.09. Fieldtrip Odense. ’Across the North Sea’. 50 deltagere. (s.m. Henrik Harnow)
02.10. Thriges Kraftcentral. Kvornings Tegnestue. 15 deltagere
03.10. Thriges Kraftcentral. Historisk Samfund for Fyns Stift. 20 deltagere
01.11. Frivillige i Den Fynske Landsby. 40 deltagere
06.11. Fynske Købstæder, Folkeuniversitetet. 30 deltagere
07.11. Thriges Kraftcentral. 15 deltagere
10.11. Thriges Kraftcentral. DONGs ingeniører. 20 deltagere
25.11. Højstrup fredningssag. Fredningsnævnet. 40 deltagere
25.11. Bygningshåndværkere: Museet og bygningerne. Møntergården.10 deltagere
08.12. Thriges Kraftcentral. Den Sociale Højskole. 20 deltagere
(Lise Gerda Knudsen)
23.04 Omvisning i Den Fynske Landsby, COOP (ca. 25 pers)
28.05 Omvisning i Den Fynske Landsby, Ladies Circle, Odense (8 pers.)
08.08 Bestilt omvisning, Den Fynske Landsby (18 personer)
24.08 Omvisning i Den Fynske Landsby, Giveegnens Museer (25 pers.)
22.09 Omvisning i Den Fynske Landsby, kokkeelever, Kold College (14 pers)
30.09 Omvisning i Den Fynske Landsby, Slægtshistorisk Forening, Odense (50 pers.)
30.10 Foredrag på Carl Nielsen Museet om ’Odense på Carl Nielsens tid’ (4 pers.)
12.12 To omvisninger i Den Fynske Landsby (i alt ca. 70)
(Mads Thernøe)
- I forbindelse med Kulturnatten afholdte Madt to rundvisninger i den nye middelalder og renæssance udstilling. Ca. 2x 25 deltagere
- Rundvisning for i udstillingen for kommunens planafdeling. Ca. 15
- Etablering aa historiske formidlingsskilte i byrummet
(Henrik Harnow)
29.01. Arkitektur versus kulturhistorie, foredrag ved Kulturarvsstyrelsen og Arkitektskolens årlige
restaureringsseminar i Århus, 350 deltagere
19.03. Danmarks industrielle miljøer, foredrag v. Folkeuniversitetet i Aalborg, 35 deltagere
23.04. Byvandring Hunderup
05.05. TV-optagelser til DR 2’s program På de syv have (sendt efteråret 2009)
16.06. Byvandring Dalum, 250 deltagere
19.08. Industrisamfundets havne – Aalborg, foredrag for Planforvaltningen i Aalborg Kommune,
Nordkraft, 30 deltagere
27.08. Byvandring Sct. Jørgens teglværk 90 deltagere
08.08. Byvandring Hunderup 75 deltagere
19.09. Triangel & Thrige, arrangement i samarbejde med Danmarks Jernbanemuseum, 60 deltagere
01.10. Åbning af udstillingen Arkitekturperler fra 40-80, Odense Slot, Arkitekturens Dag 2009, 30
deltagere
10.11. Oplæg om og diskussion af Østre Havn, Aalborg, Aalborg Kommune
12.11. Hunderupkvarterets udvikling, Thomas Kingos Kirke, 100 deltagere
(Benedikte Jeppesen)
03.02 Børns vilkår – før og nu. (17 pers)
05.02 Landsbyskolen.
( 18 pers)
23.04 Landsbyskolen.
( 15 pers)
26.05 Landsbyskolen.
( 54 pers)
29.06 Omvisning –Frilandmuseet
- 70 -
24.08 Omvisning for GiveEgnens Museer
(Ellen Warring)
Rundvisninger Odense Slot
08.01. 45 personer
• 27 personer
• 52 personer
10. 06 23 personer
04.09 150 personer
15.06 Rundvisning, Sanderumgaards herregårdslandskab og have, 150 personer,
01.09 Rundvisning Lumby Torp 25 personer
15.04 Forelæsning Folkeuniversitet. De fynske herregårde, privilegier og lovgivning. 24 personer
(René S. Christensen)
12.02. skumringstur i Den Fynske Landsby (15-20)
21.03. Oplæg ” Hvorfor ser havnene ud som de gør?”, på By og Land inspirationsseminar, Fredericia
21.04. Kuas årsmøde, Odense
23.04 april. Rundvisning for COOP i Den Fynske Landsby
03.05. Rundvisning i Den Fynske Landsby for Den Gl. Bys Venner (25)
27.05. Skumringstur i Den Fynske Landsby (15-20)
12.08. Skumringstur i Den Fynske Landsby (15-20)
27.08. Skumringstur i Den Fynske Landsby (15-20)
24.09. Oplæg “Danish ports – a gateway to Britain” på konferencen “Across the North Sea”
(Jan Bo Jensen)
10.02. Møntergårdens bygninger, rundvisning, arkitektstuderende fra AUC (2 personer)
14.04. Møntergårdens bygninger, rundvisning, arkitektkonkurrence (30 personer)
18.06. Arkitekturhistoriske spor, byvandring (50 personer)
19.08. Odense Slot, rundvisning, Guldfeldt (20 personer)
04.09. Kulturnatten, rundvisning på Odense Slot 2 gange (i alt 45 personer)
23.09. Odense Slot, rundvisning, Familie & Samfund (35 personer)
03.10. Arkitekturens Sprog, byvandring ifm. Arkitekturens Dag (15 personer)
(Ejnar Stig Askgaard)
25.01.
Eventyrtime – "Et godt Humeur"
18.02.
Træning af omvisere i H.C. Andersens Hus
22.02.
Eventyrtime – ”Gartneren og Herskabet”
25.02.
Rundvisning, Jordansk ministerdelegation
18.03.
Mus.faglig omvisning for engelske deltagere i formidlings-seminar
29.03.
Eventyrtimer – Den flyvende kuffert
31.03.
Uddeling af KlodsHans innovationspris 2009, LEGO
01.04.
Åbning af gækkebrevsudstilling
02.04.
H.C. Andersens fødselsdag
25.04.
Foredrag, Andersen og Spanien. La Albuera, Spanien
03.05.
Omvisning for Den Gamle Bys Venner
06.05.
Rundvisning expo-delegation fra Kina
12.05.
Omvisning Dansk Mejeriforening
28.05.
Rundvisning for værterne i H.C. Andersens Hus
31.05.
Eventyrtime – "Det er ganske vist"
31.08.
Rundvisning, Fr. Geun-hye Park, parliamentsmedlem, Sydkorea med delegation
15.09.
Rundvisning biografgængere "De vilde Svaner"
15.09.
Rundvisning, Estlands ambassadør
21.09.
Foredrag v. ICLM-konference i Budapest, ”A travelling Poet” m. Ane GrumSchwensen
- 71 -
27.09.
Eventyrtime – ”De vilde Svaner”
29.09.
Omvisning for Fynske Minder-klubben, ”De Vilde Svaner”
05.10.
Omvisning og møde med Jim Gardner, Smithsonian
26.10.
Modtagelse af USA's ambassadør Laurie S. Fulton
04.11.
Omvisning i ”De vilde Svaner” for HCA-Samfundet
23.11.
Omvisning, Birgit Jenvold, De Danske Kongers Kronologiske Samling
29.11.
Eventyrtime – Paradisets Have
30.11.
Modtagelse/omvisning for Meridian, Washington
02.12.
Omvisning i ”De vilde Svaner” for Fynske Minder
09.12.
Omvisning i ”De vilde Svaner” for Fynske Minder
(Ane Grum-Schwensen)
16.03.
Omvisning lærere og studerende fra Grand View College in Des Moines Iowa
16.03.
Omvisning borgmester Jan Boye med gæster fra Pensam
21.04.
Åbningstale udstillingen ”H.C. Andersen i 3-D”
26.04.
Eventyrtime ”Metalsvinet” i H.C. Andersens Hus
31.05.
Eventyrtime ”Det er ganske vist”
30.08.
Eventyrtime ”Dryaden”
30.08.
2 x omvisninger for Folketingets gæster
09.09.
Omvisning i ”De vilde Svaner” for Fyns Guideforening
10.09.
Omvisning, kinesisk stats-TV
17.09.
Omvisning i ”De vilde Svaner”
21.09.
Foredrag v. ICLM-konference i Budapest, ”A travelling Poet” m. Ejnar Stig Askgaard
29.09.
Omvisning i ”De vilde Svaner” for Fynske Minder abonnenter
30.09.
Omvisning i ”De vilde Svaner” udstilling for Carl Nielsens Barndomshjems venne
kreds
07.10.
Omvisning for unge pianister fra Vilnius
25.10.
Eventyrtime ”Sneglen og rosenhækken”
26.10.
Modtagelse af USA's ambassadør Laurie S. Fulton
03.11.
Omvisning for Lølandscenteret, nynorsk center for børnekultur
04.11.
Omvisning i ”De vilde Svaner” for HCA-Samfundet
30.11.
Modtagelse/omvisning for Meridian, Washington
02.12.
Omvisning i ”De vilde Svaner” for Fynske Minder
09.12.
Omvisning i ”De vilde Svaner” for Fynske Minder
(Ida-Marie Vorre)
13.01.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Jordløse Børnecenter
13.01.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Kvindenetværk v. Lisbeth Land
01.02.
Koncert, Carl Nielsen Museet: Det Fynske SangSelskab: Mette Ejsing og Erik Karlberg
04.02.
Boglancering af Thorvald Aagaard – komponist og musikformidler i den folkelige
sangs tjeneste (foredrag + sangaften i samarbejde med Povl Chr. Balslev), Carl Nielsen Museet
14.02.
Tidsmaskinen: Blandt konger og flotte heste – en dag i billedhuggeren Anne Marie
Carl-Nielsens kreative univers, Carl Nielsen Museet
26.02.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: 1.g fra Mulernes Legatskole v. Dorte Lundgren Nielsen
23.03.
Koncert, Carl Nielsen Museet: Guitarensemble Syd og Animando
21.04.
Åbningstale ved udstillingen ”Når bronze får liv”, Filosofgangen – Odense
22.04.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: offentligt arrangement
22.04.
Introduktionsaften for Carl Nielsens Vennekreds
- 72 -
25.04.
Tidsmaskinen: I Carl Nielsens fodspor, cykeltur i Nr. Lyndelse og Nr. Søby, arrangeret i samarbejde med Carl Nielsens Vennekreds
03.05.
Koncert, Carl Nielsen Museet: Det Fynske SangSelskab: Anna-Kajsa Holmberg og
Karolina Bogus
06.05.
Foredrag, Fyns Kunstmuseum: De stærke kvinder – arrangement i samarbejde med
Gertrud Hvidberg-Hansen for medlemmer af Museumsklub Fynske Minder
16.05.
Omvisning, Carl Nielsen Barndomshjem: Gruppe v. Gunnar Hounsgaard
17.05.
Koncert, Carl Nielsen Museet: Syddansk Universitets Kammerkor og medlemmer af
Syddansk Universitets Symfoniorkester ved Saul Zaks
27.05.
Omvisning: Med kvinderne i byen – på cykel! (vedr. offentlige udsmykninger udført
af kvindelige kunstnere) i samarbejde med Gertrud Hvidberg-Hansen
09.06.
Foredrag/arrangement: Carl Nielsens 144 års fødselsdag i Nr. Lyndelse i samarbejde
med Den Fynske Opera
25.08.
Aftenåbning, Carl Nielsens Barndomshjem: miniforedrag om huset og Carl Nielsens
bror, Valdemar Nielsen
04.09.
Kulturnat, H.C. Andersen Hus: praktisk arbejde i forbindelse med åbning af ”De vilde
Svaner”
06.09.
Koncert, Carl Nielsen Museet: Det Fynske SangSelskab: Liv Oddvei Midtmageli og
Ingo Schauser
22.09.
Foredrag, ICLM-konference i Budapest: Destination: Paris
26.09.
Tidsmaskinen: Maskarade i børnehøjde i samarbejde med Ingvil Bjaastad
28.09.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: introduktion til udstilling for nye værter
30.09.
De vilde Svaner, H.C. Andersens Hus: Bonusarrangement for Carl Nielsens vennekreds
06.10.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: klaverelever og -lærere fra Vilnius
21.10.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Y’s Men’s Club Odense v. Poul Ove Juhl
28.10.
Foredrag, Carl Nielsen Museet: om Carl Nielsens tid i Odense – afholdt i samarbejde
med museumsinspektør Lise Gerda Knudsen, Historie
01.11.
Koncert, Carl Nielsen Museet: Det Fynske SangSelskab: Musicke for a King
11.11.
Foredrag, Carl Nielsen Museet: i samarbejde med Folkeuniversitetet: Den hemmelige
Carl-Nielsen
12.11.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: for Fyns Guideforening – med fokus på Anne Marie
Carl-Nielsen
13.11.
Spille til åbning af Børnekunstklubben på Fyns Kunstmuseum
21.11.
Julestemning, Carl Nielsen Barndomshjem
26.11.
Rundvisning, Carl Nielsen Museet: Kursister ved Askov Højskole (kurset: Musik på
Tværs)
29.11.
Koncert, Carl Nielsen Museet: Det Fynske SangSelskab præsenterer sangelever fra
Det Fynske Musikkonservatorium
06.12.
Koncert, Carl Nielsen Museet: Det Fynske SangSelskab præsenterer sangelever fra
Det Fynske Musikkonservatorium
(Anne Christiansen)
11.02.: Introduktion for museumsværter til udstillingen ”Agnes Slott-Møller. Skønhed er til evig
glæde”
05.02.: Fernisering: Introduktion til udstillingen ”Agnes Slott-Møller. Skønhed er til evig glæde”
12.02.: Kunstrunden. Omvisning i udstillingen ”Agnes Slott-Møller. Skønhed er til evig glæde”
05.03. Aftenåbent på Fyns Kunstmuseum. Omvisning i ”Agnes Slott-Møller. Skønhed er til evig
glæde”
08.03.: Foredrag på temadag om maleren Agnes Slott-Møller på Fyns Kunstmuseum, Folkeuniversitetet i Odense (43 personer)
- 73 -
13.03.: Omvisning i udstillingen ”Agnes Slott-Møller. Skønhed er til evig glæde” for Esben Eriksen, tidl. Clausen Offset og fire gæster fra et møbelfirma
29.03.: Kultureftermiddag på Fyns Kunstmuseum. Omvisning i udstillingen ”Agnes Slott-Møller.
Skønhed er til evig glæde”
02.04.: Kunstrunden. Omvisning i udstillingen ”Agnes Slott-Møller. Skønhed er til evig glæde”
04.09.: Tale ved reception i anledning af udgivelsen af monografi om billedhuggeren Eiler Madsen
(Anne Christiansen, ansvarlig/medarrangør)
05.02.: Aftenåbning/Fernisering på udstillingen ”Agnes Slott-Møller. Skønhed er til evig glæde”.
07.02.: Koncert, ” Sport og forlystelser” i samarbejde med komponisten Jan-Inge Wijk, Det Fynske
Musikkonservatorium
08.03.: Tilrettelæggelse af temadag om Agnes Slott-Møller i samarbejde med Folkeuniversitetet i
Odense med foredrag af lektor, lic. theol. Carsten Bach Nielsen, Aarhus Universitet, lektor, ph.d.
Lene Østermark-Johansen, Københavns Universitet og fhv. lektor, dr. phil. Pil Dahlerup
29.03.: Kultureftermiddag på Fyns Kunstmuseum. ”Kunstmusikken og det folkelige” i samarbejde
med Det Fynske Musikkonservatorium
(Gertrud Hvidberg-Hansen)
08.01.: Omvisning for Kultur, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune (8 personer)
11.03.: Intern introduktion for museumsværter og omvisere til udstillingen ”kromosom XX” (12
personer)
12.03.: Kunstrunden. Omvisning i udstillingen ”kromosom XX” (25 personer)
06.05.: Fynske Minder-arrangement. Omvisning i kromosom XX og Agnes Slott-Møller-udstilling
for museumsklubbens medlemmer
18.05.: Tale vedr. uddeling af Bikubenfondens Museumslegat (i samarbejde med museumsinspektør
Gertrud Oelsner, Fuglsang Kunstmuseum)
26.05.: Foredrag ”Når kvinderne indtager kunsten” på Odense Centralbibliotek (30 personer)
27.05.: Cykelomvisning ”Med kvinderne i byen – på cykel!” (22 personer)
16.05.: Omvisning for personale fra Horsens Kunstmuseum (8 personer)
27.08.: Foredrag, ”Vejret i kunsten” på temaaften, Johannes Larsen Museet, Folkeuniversitetet i
Odense (60 personer)
04.09.: Artists´ talk på Kulturnatten 2009 på Fyns Kunstmuseum
27.10.: Introduktion til nyophængning ”Dansk kunst i perspektiv” for museumsværter og omvisere
(12 personer)
29.10.: Fernisering: Introduktion til nyophængningen ”Dansk kunst i perspektiv”
04.11.: Foredrag på Fyns Kunstmuseum ”Bag kunstens kulisser”, Folkeuniversitetet i Odense (25
personer)
05.11.: Kunstrunden. Omvisning i nyophængningen ”Dansk kunst i perspektiv” (30 personer)
10.11.: Foredrag, på Fyns Kunstmuseum, ”Den grænseløse natur - guldaldermalernes natursyn”,
Folkeuniversitetet i Odense (20 personer)
12.11.: Oplæg, Workshop for Region Syddanmarks kunstmuseer vedr. Krydsfelter.dk (10 personer)
22.11.: Kultureftermiddag på Fyns Kunstmuseum. Omvisning i nyophængningen ”Dansk kunst i
perspektiv” (30 personer)
(Gertrud Hvidberg-Hansen, ansvarlig/medarrangør)
11.01.: ”Vitale toner”. Koncert med sopranen Sine Bundgaard og pianisten Søren Rastogi (80 personer)
27.02.: Åbent hus. Åbning af ”kromosom XX” (70 personer)
29.05.: Ingrid Kristensen Danseteater – 15 års jubilæum. Udstilling, forestilling og reception
30.-31.05: ”Fynske Kunstdage” i samarbejde med Odense Centralbibliotek/Kunstportal Fyn
- 74 -
16.05. Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Vurdering af privates kunstværker på Fyns
Kunstmuseum
12.06: Åbent hus. Åbning af ”Nuet - Thorbjørn Lausten ” (25 personer)
26.06.: Reception på Fyns Kunstmuseum i anledning af udgivelsen af bog om Annette Holdensen
(Forlaget Madsen) (25 personer)
04.09.: Kulturnat 2009 på Fyns Kunstmuseum, ”Lys”
04.11.: Foredragsrækken ”Bag kunstens kulisser” i samarbejde Folkeuniversitetet i Odense og
Brandts
07.11.: Tilrettelæggelse af temadag på Fyns Kunstmuseum om maleren Nicolai Abildgaard med
foredrag af overinspektør, Kasper Monrad, Statens Museum for Kunst og Mag.art. Charlotte Christensen i samarbejde med Folkeuniversitet i Odense.
29.10.: Fernisering på nyophængningen ”Dansk kunst i perspektiv”
12.11.: Workshop for Region Syddanmarks kunstmuseer vedr. Krydsfelter.dk
13.11.: Lancering af Børnenes Kunstklub (med deltagelse af rådmand Anker Boye)
22.11.: Kultureftermiddag på Fyns Kunstmuseum i samarbejde med Det Fynske Musikkonservatorium
(Henriette Nielsen)
08.11.: Vild med farver! – Familieomvisning med aktiviteter for børn, forældre og bedsteforældre
(4 personer)
(Christian Guldsø)
04.09.: Artists´ talk på Kulturnatten på Fyns Kunstmuseum
12.11.: Oplæg, Workshop for Region Syddanmarks kunstmuseer vedr. Krydsfelter.dk
(Christian Guldsø, medarrangør)
04.09.: Kulturnat 2009
12.11.: Workshop for Region Syddanmarks kunstmuseer vedr. Krydsfelter.dk
(Inge Kildeberg, medarrangør)
04.09.: Kulturnat 2009, ”Lys” i samarbejde med Gæsteatelier Hollufgård
(Ole Larsen)
03.12.: Præsentation af nyophængningen ”Dansk kunst i perspektiv” for ledelsen ved hhv. Statens
Museum for Kunst og Odense Bys Museer
Ole Larsen (medarrangør)
04.09.: Kulturnat 2009, ”Lys” i samarbejde med Gæsteatelier Hollufgård
29.10.: Nyophængningen ”Dansk Kunst i perspektiv”
(Thomas Tveding)
18.06.: Introduktion til ”Nuet – Thorbjørn Lausten” for museumsværter og omvisere
(Vibeke Sielemann)
Undervisning i MED-systemet:
12.-13.01. MED-undervisning, Odense Kommunes Kursuscenter
13.-14.05. MED-undervisning, Odense Kommunes Kursuscenter
11.-12.11. MED-undervisning, Odense Kommunes Kursuscenter
(Jannie Amsgaard Ebsen)
14.02.2009: ”Blandt konger og flotte heste”. Arrangement for børn på Carl Nielsen Museet om
fremstilling af voksfigurer.
08.07. Publicering af rapporten: Landnamsruinen i Aðalstræti- Konservering 2003-2009.
30.09. Indlæg om ethylsilikater og konservering af en vikingetidsruin i Reykjavik. Tværfagligt seminar, Konservatorskolen.
12.11. Indlæg om digitalt røntgen. Kulturhistorisk orienteringsmøde, Fuglsø.
06.02., 14.05, 15.05 og 30.10. Undervisning i kommunens APB-database
(Jens Gregers Aagaard)
10.11. Omvisning/foredrag på Bevaringen for Steinerskolens 12. klasse
- 75 -
(Torben Grøngaard Jeppesen)
20.01. Oplæg for Nordisk Biblioteksmøde (40 pers.)
10.03. Foredrag om danske udvandrere, DIS Danmark (60 pers.)
02.09 Foredrag om danske immigranter i USA, Ålborg (57 pers.)
06.10 Foredrag om danske udvandrede, Åsum (37 pers.)
24.10 Foredrag om danske i USA, Valby (355 pers.)
26.10. Besøg af den nyudnævnte amerikanske ambassadør i Danmark
27.10 Foredrag om danske i USA, Ålborg (42 pers.)
6.8 Artikler
(Anneken Appel Laursen)
”Historisk Atlas. Når den lokale kulturhistorie fortælles gennem kort.” I Lokalhistorisk
Magasin. Nr. 1, 2009, årg. 20. Medlemsblad for Landslaget for lokalhistorie(LLH) og Norsk lokalhistorisk Institutt. I samarbejde med Jacob Riddersholm Wang.
”I øjenhøjde med brugerne. Kulturhistorie på kort.” I antologien ”Digital museumsformidling i brugerperspektiv”, Kulturarvsstyrelsen, 2009.
(Asger Lorentzen)
”Alle tiders museum”, Fynske Minder 2010.
”Sortebrødre Torv og Kloster”. Fynske Minder 2010.
(Jesper Hansen)
Hansen, Jesper 2009: Til døden os skiller – om udgravningen af en gravplads fra yngre romersk
jernalder ved Lundsgaard. Fynske Minder 2009.
(Mogens Bo Henriksen)
Henriksen, M.B.: Et ”nyt” fynsk krigsbytteofferfund fra jernalderen. Fynboer og Arkæologi nr. 1,
januar 2009, s. 2-6.
Henriksen, M.B.: Brudager Mark -en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn. Bind 1-2. Fynske Jernaldergrave bd. 6, 1-2. Fynske Studier 22. 844 sider. Odense. (jf. http://www.historieonline.dk/nyt/bogfeature/odense_brudagermark.htm).
Henriksen, M.B.: Gravpladsen ved Gudme. Kronik i Fyns Stiftstidende, 6. oktober 2009.
Henriksen, M.B.: Et ”nyt ” fynsk krigsbytteofferfund fra jernalderen? Fynboer og Arkæologi nr. 1,
s. 2-6.
Henriksen, M.B.: Flere fynske jernaldergrave. Fynboer og Arkæologi nr. 2, s. 9-13.
Gotfredsen, A.B., M.B. Henriksen, J. Kveiborg & K.G. Therkelsen: Fjordfiskere, strandjægere,
håndværkere og handelsmænd i jernalderens Seden. Fynske Minder2009, s. 77-112.
Henriksen, M.B. & M. T. Runge: Archaeological evidence of flax production 500 BC-1000 AD –
examples from Funen, Denmark. I: S. Karg (red.): Flax (Linum usitatissimum L.) – a natural resource for food and textiles for 8000 years. Cross-disciplinary investigations on the evolution and
cultural history of flax and linen. Communicating Culture. Workshop Info 1, s. 19-20. København.
Henriksen, M.B. et al. (red.): Fynboer og Arkæologi (nr. 1-2).
Boganmeldelse - Henriksen, M.B.: Christian Adamsen, Ulla Lund Hansen, Finn Ole Nielsen og
Margrethe Watt (red.). Sorte Muld. Udgivet af Bornholms Museum i samarbejde med forlaget
Wormianum og Kulturarvsstyrelsen. 200 s. (http://www.historieonline.dk/nyt/bogfeature/sorte_muld.htm).
Boganmeldelse - Henriksen, M.B.: Karen M. Boe, Torsten Capelle & Christian Fischer (udg.): Tollundmandens verden. Kontinentale kontakter i tidlig jernalder. Udgivet af forlaget Wormianum og
Silkeborg Kulturhistoriske Museum. 192 s. (http://www.historieonline.dk/nyt/bogfeature/worm_tollundmandens.htm).
Boganmeldelse - Henriksen, M.B.: Søren H. Andersen: Ronæs Skov. Marinarkæologiske undersøgelser af kystboplads fra Ertebølletid. Udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab i samarbejde med Mo- 76 -
esgård Museum. (http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/moesmus_ronaes.htm).
(Jørgen A. Jacobsen)
Anmeldelse i Kuml 2009 p. 269 – 273 af:
Henriette Lyngstrøm: Dansk Jern: en kulturhistorisk analyse af fremstilling, fordeling og forbrug.
Nordiske fortidsminder. Serie C. bind 5. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. København
2008. 242 sider. ISBN 978-87-87483-86-6.
(Michael Lundø Jakobsen)
Jakobsen, M.L. 2009: ”Krybilyparken – arkæologisk set”. Bygherrefolder til salgsmateriale af byggegrunde.
(Christian Juel)
Juel, C.: ”Nye udgravninger i Hjulby – Nyborgs forgænger” i Fynboer og Arkæologi nr. 2, 2009, s.
2-8.
Juel, C.: ”Grubehuse i Hjulby”. Artikel på Odense Bys Museers hjemmeside.
Juel, C.: ”Nye udgravninger i Hjulby – Nyborgs forgænger”. Bidrag til Odense Bys Museers Nyhedsbrev, Oktober.
(Charlotte Kaastrup Kolmos)
Præsentation af emnekasser i: Nyhedsbrev nr. 22 - Børne- og ungekultur i Odense (13.12.)
(Rikke Marie Rau)
Rau, R. M. & M. Runge 2009: Arkæologi som værdiskaber. Arkæologisk Forum nr. 21. Særnummer: Arkæologisk politik & politisk arkæologi. Indlæg fra et seminar afholdt 31. oktober 2008 på
Københavns Universitet, s. 37-40.
(Mads Thagård Runge)
Henriksen, M. B. & M. T. Runge: Archaeological evidence of flax production 500 BC-1000 AD –
examples from Funen, Denmark. I: S. Karg (red.): Flax (Linum usitatissimum L.) – a natural resource for food and textiles for 8000 years. Cross- disciplinary investigations on the evolution
and cultural history of flax and linen. Communicating Culture. Workshop Info 1, s. 19-20. København.
Rau, R. M. & M. Runge 2009: Arkæologi som værdiskaber. Arkæologisk Forum nr. 21. Særnummer: Arkæologisk politik & politisk arkæologi. Indlæg fra et seminar afholdt 31. oktober 2008 på
Københavns Universitet, s. 37-40.
Runge, M. & M. H. Andreasen 2009: Jernalderstormanden i Fraugde Kærby. Fynske Minder 2009,
s. 135-147.
Runge, M. 2009: Nr. Hedegård. En nordjysk byhøj fra ældre jernalder. Nordjyllands Historiske
Museum og Jysk Arkæologisk Selskab.
Runge, M. 2009 (in press): Kildehuse II – gravpladser fra yngre bronzealder og vikingetid i Odense
Sydøst. Fynske Studier. Bind 23. (Med bidrag af Niels Lynnerup og Lise Harvig, Panum Instituttet,
Peter Hambro Mikkelsen og Peter Mose Jensen, Konserverings- og Naturvidenskabelig Afdeling
ved Moesgård Museum, Arne Jouttijärvi, Heimdal Archaeometry og Lone Bach Nielsen, Odense
Bys Museer).
(Karen Green Therkelsen)
A. B. Gotfredsen, M. B. Henriksen, J. Kveiborg & K. G. Therkelsen: Fjordfiskere, strandjægere,
håndværkere og handelsmænd i jernalderens Seden. Fynske Minder 2009.
(Anders Myrtue)
Udviklingen i Det Åbne Land, By og Land 85, dec. 2009
Odense Fjord. Fugle i Felten. maj 2009
(Lise Gerda Knudsen)
”Formidling på amerikansk – oplevelser på amerikanske frilandsmuseer” I: Nyhedsbrev for Museumsformidlere i Danmark, marts 2009, s. 21-24.
(Mads Thernøe)
En række blog indlæg i forbindelse med studietur til USA
- 77 -
Artikel til Fynske årbøger. Slaget ved Nyborg, Karl X Gustavs sidste krig på Fyn
Fynske minder. Formidling i byrummet
(Henrik Harnow)
Danmarks havnemiljøer (s.m. Gitte Haastrup og René S. Christensen),
Bidrag til Kulturarvsstyrelsens projekt 1001 historier
Æstetik versus kulturhistorie i Historien fortsætter, april 2009, s. 26-27.
(Rene S. Christensen)
”Thomas B. Thrige og Thrige-Titan A/S. Virksomhedens historie 1894-2002”.
”Danmarks havnemiljøer” (sammen med Henrik Harnow og Gitte Haastrup).
”Gartnerierne i Danmark – en oversigt over erhvervets historie og fysiske struktur”, Fabrik og Bolig, s.18-45.
”Thomas B. Thriges fabrikker og kraftcentralen – et industriminde af national betydning”, i OdL
Magasinet, Juni 2009, s. 28-31, www.odlmagasinet.dk. (sammen med Henrik Harnow)
”Fynsk Gartnerierhverv i dansk (og internationalt) perspektiv”, upubliceret rapport
”Højstrup Øvelsesplads – en kulturhistorisk naturperle, Fynske Minder 2009, s. 151-169.
”Danske erhvervshavne 1840-1970”, Industrimiljøer, Den jyske historiker nr. 121-122, 2009, s. 4362.
Ølbrochure til Den Fynske Landsby
”Registrering og dokumentation af Langegade 15-27” (sammen med Jan Bo Jensen og Peter Steen
Johansen)
(Ellen Warring)
Dansk Møllerforening 125 år
(Ejnar Stig Askgaard)
”På fersk gerning”, in Fynske Minder, Odense Bys Museer 2009
“Om tilblivelsen af H.C. Andersens De vilde Svaner’” in De Vilde Svaner, Forlaget Odense Bys
Museer, 2009
”Digitizing Hans Christian Andersen”, in Literary and Composer Museums and Research, ICOM
2009
”A travelling Poet”, artikel til ICLM 2009-rapport i samarbejde med Ane Grum-Schwensen
”De vilde Svaner”, in Anderseniana 2009 i samarbejde med Ane Grum-Schwensen
”Pigen, som traadte paa Brødet”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”’Alt paa sin rette Plads!’”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”Hvad man kan hitte paa”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”Jødepigen”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”Metalsvinet”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”Portnerens Søn”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”Bedstemoder”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”Ib og lille Christine”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”Krøblingen”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”Stormen flytter Skilt”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”Guldskat”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”Klokkedybet”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”Den gamle Gadeløgte”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”En Historie”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”’Der er Forskjel’”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”Folkesangens Fugl”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
”Taarnvægteren Ole”, baggrundshistorie og tolkning, Mønthuset Danmark
“When the Spaniards were here”, oversættelse til engelsk ved Gitte Gifford, (Web-site artikel)
(Ane Grum-Schwensen)
”H.C. Andersen i 3-D: Buster og monumenter”, Fynske Minder 2009
- 78 -
”Digitizing Hans Christian Andersen”, in Literary and Composer Museums and Research, ICOM
2009
”En tolkning af H.C. Andersens ”De vilde Svaner””, in De Vilde Svaner, Forlaget Odense Bys Museer
”A travelling Poet”, artikel til ICLM 2009-rapport i samarbejde med Ejnar Stig Askgaard
”De vilde Svaner”, in Anderseniana 2009 i samarbejde med Ejnar Stig Askgaard
(Ida-Marie Vorre)
”Carl Nielsen Museet på vej mod 2015”, in Konference for Litteratur- og Komponistmuseer i Norden, cd-rom, Odense Bys Museer.
Web-artikel: http://museum.odense.dk/museer/carl-nielsen-museet/erhvervelser/skipperclement.aspx
(Anne Christiansen)
”Dansk popkunst” i: ”Fynske Minder 2009”, p. 61-73
Skriftligt materiale i forbindelse med bogreception ved udgivelsen af monografi om billedhuggeren
Eiler Madsen (Forlaget Odense Bys Museer)
(Gertrud Hvidberg-Hansen)
Skriftlig formidling til ”kromosom XX”
Skriftlig formidling til nyophængningen ”Dansk kunst i perspektiv”
(Henriette Nielsen)
Udvikling af førskolemateriale ved Odense Bys Museer
(Christian Guldsø)
Skriftlig formidling til nyophængningen ”Dansk kunst i perspektiv”
Engelsk oversættelse af skiltetekster til ”Dansk kunst i perspektiv”
Engelsk oversættelse af tekster til Fyns Kunstmuseums hjemmeside
Artikel til kataloget ”Lys”, udstillingskatalog, Gæsteatelier Hollufgård
Oversættelse/korrektur af engelske tekster vedr. H.C. Andersen
Korrekturassistance (engelsk) til formidlingstekster fra Kommunikation
(Thomas Tveding)
Skriftlig formidling til ”kromosom XX”
Skriftlig formidling til ”Nuet – Thorbjørn Lausten”
(Inge Kildeberg)
Skiltning af særudstillinger og ophængninger af egen samling
Udarbejdelse af værkfortegnelser i forbindelse med ophængninger og udstillinger.
Folder og andet materiale til Kulturnatten 2009 på Fyns Kunstmuseum
Sproglig korrektur af faginspektørers formidlings- og forskningstekster
(Jacob Wang)
”Historisk Atlas. Når den lokale kulturhistorie fortælles gennem kort.” I Lokalhistorisk Magasin nr.
1, 2009, årg. 20. Medlemsblad for Landslaget for lokalhistorie (LLH) og Norsk lokalhistorisk Institutt. I samarbejde med Anneken Appel Laursen.
(Torben Grøngaard Jeppesen)
Møntergården – nyt historisk museum i Odense. Fynske Minder 2009.
6.9 PR og Markedsføring
Udgivelser markedsføring
Odense Bys Museer 2009 – oplag 80.000 stk.
Odense Bys Museer Aktivitetskalender 2009 - oplag 10.000 stk.
Odense Bys Museer Vinterprogram 2009/2010 - oplag 8.000 stk.
De Fynske Attraktioner Attraktionernes fællesfolder – oplag 210.000 stk.
Diverse materialer til særudstillinger og større events.
- 79 -
Presse
Udsendt
2008
2009
H.C. Andersen
Carl Nielsen
Den Fynske Landsby
Fyns Kunstmuseum
Møntergården Arkæologi
Diverse
I alt
8
9
22
20
21
3
83
11
8
17
17
27
80
(Jakob Bonde)
14.05. Pressemeddelelse udsendt angående øksedepot fra yngre stenalder på OBM 5490 Toftegårdsvej den 14. maj 2009. Efterfølgende nyhedsindslag på TV2-Fyn.
(Jesper Hansen)
Januar-december: Fremsendelse og udfærdigelse af materialer til brug for journalisters, kulturarvsstyrelsens m.fl. artikelskrivning; ca. 10.
Sommer 2009: Tv-udsendelse i samarbejde med dk4 vedr. langdysserne ved Ibjerg, Sølvskatten fra
Herringe, bopladsudgravningen ved Tyrsbjergvej, arkæologi som værdiskaber og depotfundet fra
Røjle klint.
(Mogens Bo Henriksen)
I forbindelse med udgivelsen af monografien Brudager Mark har Mogens Bo Henriksen været
ugens gæst i Radio Fyn og her deltaget i en times direkte radioudsendelse. Udgivelsen har også givet anledning til bl.a. en helsidesartikel i Fyns Amts Avis (17.10) og en kronik i Fyns Stiftstidende
(6.10). Fundet af en guldarmring i en bunke skrot gav anledning til et længere indslag i TV2-Fyn
(26.11) og artikler i adskillige dagblade.
(Mikael Holdgaard Nielsen)
05.01. Nordfyns avis- og lokalradio: ”Udgravningerne ved Søndersø”.
05.01. Januar: Fyns Stiftstidende: ”Udgravninger ved Søndersø”.
05.01. Lokal Journalen: ”På jagt efter fortidens Søndersø”.
15.01. Fyns Stiftstidende: ”Dybt nede i Østfyns tidlige historie”.
20.01. Lokal Avisen Nyborg: ”Gravede i historien”.
09.05. Fyns Stiftstidende. ”Forud for de arkæologiske forundersøgelser ved Odense kanalforbindelse”.
01.10. Fyns Stiftstidende: ”Vikinger boede ved kanalen”.
01.10. Fyns Stiftstidende: ”Jernalder-hus med offergaver”.
01.10. TV 2 Fyn: ”Om fundet af 14 miniaturekar fra Brobæklunden”.
01.10. P4 Fyn: ”Om fundet af 14 miniaturekar fra Brobæklunden”.
10.12. Helnæsposten: ”Bronzealderen gravet frem ved Skaghorn”.
21.12. Midtfyns Posten: ”Arkæologisk Fynsrekord – Fund af hele 11 velbevarede offergaver i jernalderbebyggelse”.
(Kirsten Prangsgaard)
28.05 TV2-Fyn: Vikinger i forhaven?
08.10 Opsætning af fem informationsskilte om vikingetidsgravpladsen Galgedil ved Den Grønne
Sti i Otterup.
(Ejnar Stig Askgaard)
16.03.
Interview Dronning Margrethe II
03.06.
Interview Lions ang. Karlo Lindskog
15.06.
Interview med japansk magasin "Fudebako"
29.07.
Interview Television of Bosnia and Herzegovina, BHT1
02.08.
Interview japansk filmhold, Yukiko Tsukii
- 80 -
24.08.
Interview, Fransk TV
31.08.
Interview Fyens Stiftstidende, De vilde Svaner
04.09.
Interview Fyens Stiftstidende samt TV2
02.12.
Interview, japansk avis
(Ane Grum-Schwensen)
10.09.
Interview, kinesisk stats-TV
(Ida-Marie Vorre)
06.01.
Interview, Grethe Kronborg, Fyns Amtsavis
29.01.
Interview, Marianne Koch, Fyens Stiftstidende
16.03.
Interview, Marianne Koch, Fyens Stiftstidende
01.04.
Interview, Per Voigt, P4 Fyn
(Anne Christiansen)
03.02.: Torben Weirup, Berlingske Tidende.
06.02.: TV2-Fyn, TV-avisen. Om Agnes Slott-Møller-udstillingen
(Gertrud Hvidberg-Hansen)
18.05.: TV2 Fyn vedr. tildeling af Bikubens Museumslegat
26.10. Fyens Stiftstidende vedr. nyophængningen ”Dansk kunst i perspektiv”
(Torben Grøngaard Jeppesen)
En række interviews til aviser og andre medier om Møntergården, museumspolitiske emner, udstillingen De Vilde Svaner og forskning i skandinaviske efterkommere i dagens USA.
6.10 Erhvervelser
(Historie)
I 2009 er der indtastet ca. 100 nye numre i genstandsdatabasen. De repræsenterer redskaber/ maskiner fra første halvdel af 1900-tallet fra et cementstøberi i Bynkel, et Odinstårn, en række møbler,
rekvisitter til et dukkehus, genstande med relation til Thomas B. Thrige, to mandsdragter, diverse
spil og fx udskårne træstykker fra husene i Den Fynske Landsby (til årringsdatering).
(Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen )
Af markante erhvervelser skal nævnes:
HCA/2009/103
H.C. Andersen portrætfotografi, 1863
HCA/2009/78
Originalt digtmanuskript, 1830
HCA/2009/79
Originalt digtmanuskript, 1832
HCA/2009/8
Originalt stereoskopi, 1867
HCA/2009/9
Originalt stereoskopi, 1868
HCA/2009/90
Bronzebuste, H.C. Andersen, udført af Alexander Nikolaevich Bourganov
CNM/2009/0072
Anne Marie Carl-Nielsen: Kalv, bronze
CNM/2009/0076:
Anne Marie Carl-Nielsen: Ko, voks; overdraget fra Statens Museum for
Kunst
CNM/2009/0077:
Anne Marie Carl-Nielsen: Tyr, voks: overdraget fra Statens Museum for
Kunst
6.11 Uddeponeringer
(Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen )
Tøjhusmuseet til H.C. Andersens Hus
3 geværer med døllebajonetter samt granater
- 81 -
Nationalmuseet til H.C. Andersens Hus
Kvinde- og herredragt, ca. 1860
Medicinskhistorisk museum til H.C. Andersens Hus
Vaccinationsgrej, tandtænger
Danmarks Tekniske Museum til H.C. Andersens Hus
Telegraf og telegrafnøgle
Post og Tele Museet til H.C. Andersens Hus
Posthorn
Teatermuseet i Hofteatret til H.C. Andersens Hus
Plakat fra Det Kgl. Teater
Uddepponeringer
Nye uddeponeringer
Uge 16: Til museumschef Torben Grøngaard Jeppesens kontor, Overgade 48: Jan Groth: 4 tegninger (inv. 1380-82, 1549); Erik Hagens’ ”Gult maleri”, 1965
Uge 23: Til formidlingschef Asger Lorentzens kontor: 3 collager af P.O.Hansen (inv. nr. 1649-51)
Fornyelse af uddeponeringsaftaler
Sct. Knuds Gymnasium.
Hjemtagelse af uddeponeringer
(Fyns Kunstmuseum)
04.05.: Fra Kongens Have, Odense: Harvey Martins ”Vognen”, 1984
Uge 14: Fra Børn- og Ungeforvaltningen, Slotsgade 5, Odense: Mogens Balles ”Lørdag-søndag”,
u.å.; Albert Bertelsens ”Slottet”, 1972; Albert Elmstedts ”På højen”, 1946; Arne Haugen Sørensens
”Til Grethe. Grethes rum”, u.å.; Arne Haugen Sørensen m.fl.s ”Til Grethe”, u.å.; Sven HavsteenMikkelsens ”Parti af Sindalen, Vågå, Norge, (1958); Bent Kart Jacobsens ”Til Grethe”, u.å.; Alexander Klingspor ”Kvinde ved vindue”, 1946; Karl Åge Rigets ”Til Grethe. Maritza”, u.å.; Erik
Aalykkes ”Skulptur”, 1967.
Uge 16: Hjemtaget fra museumschef Torben Grøngaard Jeppesens kontor, Overgade 48: Richard
Mortensens ”Teatre des ciseaux”, 19x (5 dele).
Uge 23: Hjemtagelse fra formidlingschef Asger Lorentzens kontor: 3 tegninger af Thorbjørn Lausten, ”Matrix/Permutation” (inv. nr. 2039 a, b og d)
(Møntergården)
Uge 10: Fra Odense Domkirke: Zeuthens ”Sct. Knuds Kirkes indre”, 1863 (KMO 1949/281)
Samlingsrevision
07.10.: Koordinering af samlingsrevision i forbindelse med kontakt fra KPMG
11.11.: Samlingsrevision i Enheden kunsthistorie
Tilsynsbesøg
27.02.: I Odense Domkirke for at bese Zeuthens ”Sct. Knuds Kirkes indre”, 1863
06.10.: Tilsynsbesøg på Odense Tekniske Skole, Hunderupvej (Lucca delle Robbias sangertribune).
05.11.: Tilsynsbesøg til alle uddeponerede værker i Odense Bys Museer
6.12 Udlån fra egne samlinger
(Jørgen A. Jacobsen)
Museerne på Vestfyn: Lån af oldsager til særudstilling om Rasmus Nyerup. Hørvævsmuseet.
Krengerup. 02.05 – 25.10.
(Enheden H.C. Andersen & Carl Nielsen)
24.03.08-15.01.09
Livslyst. Sundhed – Skønhed – Styrke i dansk kunst 1890-1940
- 82 -
CNM/1984/1149
CNM/1984/1150
CNM/1984/1151
CNM/1984/1154
CNM/1984/1172
CNM/1984/1179
CNM/1984/1180
CNM/1984/1184
CNM/1984/1186
CNM/1984/1193
CNM/1984/1203
CNM/1984/1212
CNM/1984/1213
CNM/1984/1259
CNM/1984/1273
CNM/1984/2110
18.08.08-15.01.09
CNM/1984/2221
Fuglsang Kunstmuseum og Fyns Kunstmuseum.
Kuglestøder I, bronze
Kuglestøder II, bronze
Kuglestøder III, bronze
Rytmisk dans, bronze
Stående nøgen kvinde, bronze
Bryder/To brydere, bronze
Bryder/To brydere, bronze
300 meters start, bronze
Kapgænger, bronze
Skitse: Moder med barn i sjalet, bronze
Pige parat til udspring, bronze
Diskoskaster, bronze
”Kom an”, bronze
Langdistanceløber, bronze
Bacchantinde, bronze
Musikkens genius, Grønningen-monumentet, bronze
Koldinghus: Ruiner
"Monument over faldne danske Mænd fra Verdenskrigen: Danmark, vor
altid unge Moder med sin døde Søn II" af Anne Marie Carl-Nielsen
”Carl Nielsen – et stridens æble?”
Græssende hest, bronze
Liggende ko, bronze
Kalv, der dier, bronze
Buste Carl Nielsen, marmor
Sigurd Swane: Portræt af komponisten Carl Nielsen, olie på lærred
Kvindemuseet: Kvindelige kunstnere fra perioden 1850-1930
Musikkens Genius, bronze
Lugekone, bronze
01.05.09-30.09.09
CNM/1984/1162
CNM/1984/1204
CNM/1984/1378
FKM/183
FKM/245
26.08.09-10.01.10
CNM/1984/2110
FKM/179
(Fyns Kunstmuseum)
24.01. – 10.05.: Albert Gottschalks ”Nykøbing ved aftenstid”, 1884, ”Ved Damhussøen”, 1887 og
”Indgang til parken ved Nysø ved aften”, u.å. samt Ernst Zeuthens ”Marine”, ca. 1922. Til udstillingen ”Rod i naturen” på Kunstcentret Silkeborg bad.
26.01. – 06.09.: Henry Heerups ”Cirkus uden pisk”, 1932 og ”Cirkus”, 1946. Til udstillingen
”Klovnerier og narrestreger” på Heerup Museum.
28.01. – 01.06.: Wilhelm Freddies ”Mrs. Simpson’s lyserøde sko..”, 1937. Til udstillingen ”Wilhelm Freddie 100 år” på Statens Museum for Kunst.
15.03. – 07.06.: Franciska Clausens ”Maleri”, u.å.. Til udstillingen ”Franciska Clausen” på Halmstadgruppens Museum, Halmstad.
06.04. – 19.07.: Christen Ver Italia y morir” på Fundación Købkes “Forum i Pompeji”, 1840. Til
udstillingen ”Voir l’Italie et mourir på Musee d’Orsay, Paris.
Til udstillingen ”Klovnerier og Narrestreger” på Heerup Museum den 26.01. – 06.09.09: Henry
Heerups ”Cirkus uden pisk”, 1932 og ”Cirkus”, 1946.
Til ”Udstillingen i anledning af færdiggørelse af Carl Nielsen Udgaven” på Det kgl. Bibliotek
01.05. – 30.09.09: Sigurd Swanes ”Portræt af komponisten Carl Nielsen”.
07.05. – 16.08.09: Wilhelm Bendz’ ”Portræt af Hanne Jacobsen, f. Krossing”, u.å.; Dankvart Dreyers ”Drengeportræt”, 1834?, ”Portræt af Marie Sofie Bruun, senere gift Johns, i hvid kjole med flæser”, ca. 1838, ”Selvportræt”, 1838, ”Portræt af Johannes Georg Fog Steenberg”, 1840 og ”Portræt
af ældre mand”, u.å.; C.W. Eckersbergs ”Portræt af Constance Næser”, u.å.; Jens Juels ”Selvportræt”, 1767, ”Portræt af Lensgreve Sigismund Ludwig Schulin som barn”, 1783 og ”Portræt af ung
- 83 -
dame med sort hat, antagelig kunstnerens forlovede Rosine Dörschel”, u.å.; Jørgen Roeds ”Portræt
af Joseph Levin von Halle”, u.å. Til udstillingen ”Det gyldne blik – Dansk guldalderportræt i nyt
lys” på Fuglsang Kunstmuseum.
01.06. – 27.09.: Jens Søndergaards ”Landskab med kirke, Thy”, 1927, ”Marine, Bovbjerg”, 1931,
”Vinterdag. Ørstedsparken”, 1933 og ”Vestjysk smugkro”, 1933. Til udstillingen ”Jens Søndergaard” på Kunstmuseet i Tønder.
06.06. – 13.09.: Harald Giersings ”Selvportræt”, 1920, ”Selvportræt”, 1921, ”Svanninge Kirke”,
1923 og ”Interiør. Bøgeskov”, 1927. Til udstillingen ”Naturen er intet. Billedet af den alt” på Faaborg Museum.
07.06. – 15.09.: Agnes Slott-Møllers ”Dronning Margrete 1 og Erik af Pommern”, 1884 og ”Cum
fratre sororem. Prins Buris og Liden Kirsten”, 1908. Til udstillingen ”Agnes Slott-Møller. Skønhed
er til evig glæde” på Vejen Kunstmuseum.
13.06. – 27.09.: Jens Søndergaards ”Landskab med kirke, Thy”, 1927, ”Marine. Bovbjerg”, 1931,
”Vestjysk smugkro”, 1933 og ”Vinterdag, Ørstedsparken”, 1933. Til udstillingen ”Søndergaard og
den nordiske psyke” på Museum Sønderjylland, Kunstmuseet i Tønder.
19.07. – 30.08.: Wilhelm Freddies ”Mrs. Simpson’s lyserøde sko..”, 1937. Til udstillingen ”Wilhelm Freddie 100 år” på Nordjyllands Kunstmuseum/Kunsten.
26.08.09 – 10.01.10: Anne Marie Carl Nielsens ”Lugekone”, u.å. Til udstillingen ”Kvindelige
kunstnere født mellem 1850-1930” på Kvindemuseet i Danmark.
27.08.09 – januar 2010: Henry Heerups ”Vildsvinehoved. Skraldeskulptur”, 1940 og ”Soldat.
Skraldeskulptur”, o. 1940. ” Til udstillingen ”Alting har en sjæl” på Heerup Museum. – Udlån af tre
andre af Heerups skraldeskulpturer afvist.
19.09. – 22.11.: Elof Riesebys ”Gurre”, (1955). Til udstillingen ”Maleren Elof Rieseby og billedhuggeren Paul Kiærskou” på Vejen Kunstmuseum.
26.09.09 – 10.01.2010: Per Kirkebys ”Damehatte”, (1964). Til udstillingen ”Per Kirkeby. A Retrospective in Cooporation with Tate Modern”. Til Stiftung museum kunst palast, Düsseldorff.
06.10. – 20.12.: Christen Ver Italia y morir” på Fundación Købkes “Forum i Pompeji”, 1840 til udstillingen ”Voir l’Italie et mourir / Mapfre, Madrid.
08.10.09 – 13.01.01: Jens Søndergaards ”Landskab med kirke, Thy”, 1927, ”Marine, Bovbjerg”,
1931, ”Vinterdag. Ørstedsparken”, 1933 og ”Vestjysk smugkro”, 1933. Til udstillingen ”Jens Søndergaard” på Kastrupgårdsamlingen.
09.10.09 – 03.01.10: Axel P. Jensens ”San Gimignano”, 1922 og ”Opstilling”, 1927. Til udstillingen ”Axel P. Jensen. Farveklang og penselkraft” på Vendsyssel Kunstmuseum.
31.10. – 13.12.: Otto Baches ”Tordenskjold i Marstrand”, 1875. Til udstillingen ”Otto Bache” på
Rønnebæksholm.
6.13 Konservering
(Fyns Kunstmuseum)
For museets andel i Fælleskonserveringen:
Henry Heerup: ”Selvportræt”, 1946
Elisabeth Jerichau Baumann: Portræt af en af sønnerne, antagelig Thorald, o.1870.
Johan Hörner: ”Dame i lyseblå kjole”, u.å.
Johan Hörner: ”Mandsportræt. U.å.
Wilhelm Bendz: ”Portræt af Hanne Jacobsen, f. Krossing”, u.å.
Wilhelm Bendz: ”Bjerglandskab fra Wintersee”, u.å.
Dankvart Dreyers ”Drengeportræt”, ca. 1834
C.W. Eckersberg: ”Portræt af Constance Næser”, (1830).
Jørgen Roed: ”Portræt af Joseph Levin von Halle”, (1832)
- 84 -
For låneres omkostninger:
Franciska Clausen: ”Maleri”
Axel P. Jensen: ”Opstilling”, 1927
Axel P. Jensen: ”San Gimignano”, 1922
Christen Købke: ”Forum i Pompeji. Studie” – forsynet med mikroklimakasse
573 genstande fordelt på grafisk, kulturhistorisk og arkæologisk område er konserveret. Det drejer
sig om 5 genstande fra Carl Nielsen Museet, 102 genstande fra H.C. Andersen Museet, 52 genstande fra Bymuseet 11 genstande fra Kunstmuseet, 392 genstande fra arkæologiske udgravninger.
6.14 Samlinger og arkiver
(Mogens Bo Henriksen)
Daglig ansvarlig for museets arkiv. Der er fortsat arbejdet med revision og ordning af museets arkæologiske arkiv (id. 2307); især er der lagt mange ressourcer i registrering og indscanning af den
omfattende billedsamling. Til gengæld har det været nødvendigt at neddrosle arbejdet med indberetning af ældre museumssager, idet Kulturarvsstyrelsens program til denne opgave har været ude af
funktion fra maj 2009 og året ud. Dette har medført ophobning af en ikke ubetydelig mængde af
ikke-indberettede museumssager.
(Jørgen A. Jacobsen)
- 01.03: Deltagelse i projekt Digitalisering af arkæologisk samling (Projekt ID 1941)
(Historie)
I 2009 fik genstandsdatabasen Bymusen et væsentligt løft, idet ca. 8.000 genstandsbilleder blev
knyttet til et tilsvarende antal dataposter. Ca. 16.000 mangler efter denne indsats.
I 2009 gik Historie i gang med en længe ønsket digitalisering af Mønt- og Medaljesamlingen. Ca.
3.500 mønter blev identificeret og fotograferet og lagt i databasen ’Coins’. Det svarer til ca. 1/5 af
samtlige.
(Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen)
I årets løb er der registreret 380 nye genstande til H.C. Andersens Hus, ligesom 683 registraturer er
blevet opdateret. Hertil er registreret, dog ikke som museumsgenstande, 590 bibliografiske poster
(litteratur om H.C. Andersen). Til Carl Nielsen-samlingerne er der registreret 105 genstande og foretaget 812 opdateringer. Til Anne Marie Carl-Nielsen databasen er der registreret 615 genstande.
(Fyns Kunstmuseum)
12.04. blev Anna Anchers ”Julegæssene plukkes. Studie”, 1904 stjålet fra ophængningen , ”kromosom XX”
Medio april kom Henry Heerups ”Selvportræt”, 1948 retur til museet efter at være blevet fundet af
politiet; værket blev stjålet i 2003
(Anne Christiansen og Inge Kildeberg)
15.04.: Afleveringsforretning vedrørende grafikdonationen, VII (sidste del) fra Fyns Grafiske
Værksted
6.15 Deltagelse i seminarer og kongresser
(Anneken Appel Laursen)
22.09. Seminar. Kulturarv som værdiskaber.
24.08. Kulturministerens Danmarks turne. Kulturtilbud til alle.
- 85 -
18.-19.11. Byudvikling i Odense. At lege, lære og opleve. By- og Kulturforvaltningen i Odense
Kommune.
30.11 Kulturarv for alle – samarbejde mellem undervisningsinstitutioner og museer. Arr. Kulturarvsstyrelsen.
26.-31.10. Studietur, Firenze
(Rikke Reiman)
17.03 Formidlingsseminar Nyborg Strand - Outreach (1 dag)
22.09 Kulturarv som værdiskaber
18-19.11 Byudvikling Odense Kommune
23-24.09 Kursus - Avanceret InDesign, Syddansk Erhvervsskole
(Asger Lorentzen)
17.03 Formidlingsseminar Nyborg Strand – Outreach
20.04 Kulturarvsstyrelsens årsmøde / museumsmøde
22.09 Seminar. Kulturarv som værdiskaber
(Lene Pedersen)
30.2. Odense Bys Museer personalemøde-temadag
17.03. Formidlingsseminar Nyborg Strand - Outreach (1 dag)
24.9. ODA Seminar på RUC
(Jakob Bonde)
23.03. 14C-Datering af det treskibede langhus – oprindelse og udvikling.
(Jakob Tue Christensen)
03.04. Middelaldertræf. Moesgård
11.-13.11. Fuglsømøde, ODM
23.11. Seminar om Svendborg franciskanerkloster. SDU
(Jesper Hansen)
23.03. Ams-dateringer af det treskibede langhus. Oprindelse og udvikling, c14 arbejdsmøde, Museum Sønderjylland, Haderslev.
20.-21.04. Kulturarvsstyrelsens og Det arkæologiske Råds årsmøde. Odense
12.-13.05. Norna-symposium. Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Ryslinge
Højskole.
28.-29.09. Non-agrarian settlements and integrated survey and excavation strategy. Randers.
11.-13.11. Årsmøde på Fuglsø.
18.-19.11. Byudvikling i Odense Kommune - at lege, lære og opleve. En intern konference om by
og kultur i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.
(Mogens Bo Henriksen)
07.09. British Museum, London: Recording the Past: How different European countries deal with
portable antiquities.
06.-08.10. Københavns Universitet. Sjællands Jernalder.
22.10. Kolding. Kulturarvsstyrelsens kursus i Fund & Fortidsminder.
11.-13.11. Fuglsø-centret. Organisationen Danske Museer, årsmøde.
25.11. Carlsberg Akademiet, Valby. FLAX – Interdisciplinary research on the evolution and cultural history of the useful plant flax (Linum usitatissimum L.) – a resource for food and textiles
since 8000 years. Interdisciplinary FLAX-network: 2009-2010. Workshop in Copenhagen, DK.
(Michael Lundø Jakobsen)
05.-07.10: ”Sjællands jernalder 2009”.
(Christian Juel)
28.-29.09. Deltagelse i Randers-seminaret “Non-agrarian settlements and integrated survey and
excavation strategy. Eller hvad stiller vi op med de metalrige pladser fra yngre jernalder og vikingetid?”
(Charlotte Kaastrup Kolmos)
- 86 -
22.09. Kulturmaskinen, Odense. Deltagelse i seminar: "Kulturarv som værdi - arkæologi som værdiskaber".
15.12. Horsens Museum. Deltagelse i MUD introduktionskursus.
(Karsten Kjer Michaelsen)
5.-7.10. ”Sjællands jernalder”. Seminar; Saxo Instituittet, Københavns Universitet
(Mikael Holdgaard Nielsen)
23.03. C14-Datering af det treskibede langhus – oprindelse og udvikling.
11.-13.11. Fuglsø-centret. Organisationen Danske Museer, årsmøde.
(Kirsten Prangsgaard)
23.03. 14C-Datering af det treskibede langhus – oprindelse og udvikling. Museum Sønderjylland –
Arkæologi Haderslev.
20-21.03. Museerne en ressource af viden. Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2009.
12-13.05. Norna 38. symposium på Ryslinge Højskole.
22.09. Kulturarv som værdi – arkæologi som værdiskaber. Odense Bys Museer.
28-29.09. Non-agrarian settlements and integrated survey and excavations strategy. Kulturhistorisk
Museum Randers.
11-13.11. Kulturhistorisk orienteringsmøde 2009. Organisationen Danske Museer.
(Rikke Marie Rau)
5.- 6.03. Mød Mennesket. Inspirationsseminar til udstillingsplanlægning. Moesgård
17.-19.03. Outreach – Who dares wins! ODMs internationale formidlingsseminar. Nyborg.
(Mads Thagård Runge)
17.-19.03. Outreach – Who dares wins! ODMs internationale formidlingsseminar. Nyborg.
23.03. C14-datering af det treskibede langhus – oprindelse og udvikling. Arbejdsmøde. Museum
Søndejylland.
20.-21.04. DAR. Museumsmøde. Odense.
22.09. Kulturarv som værdi – arkæologi som værdiskaber. Odense Bys Museer.
27.10. Personaleforhold og samarbejde – Arbejdsmiljø. Odense Kommunes Uddannelsescenter.
11-13.11. Kulturhistorisk orienteringsmøde 2009. Organisationen Danske Museer.
18-19/11. Byudvikling i Odense Kommune - at lege, lære og opleve. En intern konference om by og
kultur i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.
(Anders Myrtue)
20.01. Seminar om planter og fødevares historie. Dansk Landbrugsmuseum
11.05. Landbrugspuljemøde. Dansk Landbrugsmuseum
06.06. Årsmøde i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
25. – 29.08. Konference i Association of European Open Air Museums, Århus
22. – 26.09. Konferencen ’Across the North Sea’. Om nyere tids arkæologi. Odense (værtsskab)
20.10. Landbrugspuljemøde. Odense
(Lise Gerda Knudsen)
09.-12.06 Volunteering for the Future: new approaches and new ideas. Manchester
25.-28.08 24th Conference of the Association of European Open Air Museums 2009. Århus.
25.09 Seminar om Forskning i Formidling. Kulturarvsstyrelsen, København
18.-18.11 Byudvikling i Odense Kommune - at lege, lære og opleve. Odense.
(Mads Thernøe)
17.03-19.03. ODM’s formidlingsseminar i Nyborg
(Henrik Harnow)
25.02. Nyere tids netværk, Odense
29.-30.04 Møde i de danske museers Håndværks- og Industripulje, Herning
22.-27.09. Across the North Sea –later historical archaeology in Britain and Denmark, forberedelse,
organisering og deltagelse i arrangement.
- 87 -
Deltagelse i arrangørgrupper for seminar om velfærdssamfundet og industrien sm. Dansk Komité
for Byhistorie m.fl.
(Inger Busk)
29.04 - 30.04 deltaget i Håndværks- og Industripuljens møde i på Textilforum, Herning.
11.08. Havepuljen. Dansk Landbrugsmuseet.
(Benedikte Jeppesen)
Studietur til London – rollespil. I forbindelse med undervisningsprojekt “Find din Historie” 27.04 –
30.04
Voluntering for the Future: new approaches an new ideas. Manchester 09.06 – 12.06
(Ellen Warring)
Arrangør konference på Odense Slot, Kulturarven under pres 27.01,
Seminar Nyere Tid
Årsmøde Kulturarvsstyrelsen 21.04,
Seminar Kulturarvsstyrelsen, Hindsgavl 16.05.
ODM årsmøde Fuglsø 11-12.11
René S. Christensen
27.01. Konference om Kulturarv Fyn, Odense Slot
29.01. Restaureringsseminar, Arkitektskolen Århus
27-30.04. Inspirationstur til London med projektet ”Find din historie”
22-27.09. Konference ”Across the North Sea, Later Historical Archaeology in Britain and Denmark c.
1500-2000 AD”, Odense
(Jan Bo Jensen)
27.01. Konference om kulturarvsmiljøer
29.01. Restaureringsseminar, Arkitektskolen Aarhus
(Ejnar Stig Askgaard)
20.-24. 09.
ICLM-konference i Budapest, Ungarn
(Ane Grum-Schwensen)
05.09.
Konferencen ”E-museum 2. fase”, KUAS, Nyborg Strand
20.-24. 09.
ICLM-konference i Budapest, Ungarn
18.-19.10.
Konferencen: ”Byudvikling i Odense Kommune – at lege, lære og opleve”
(Ida-Marie Vorre)
17.-19.03.
Seminar: OutReach, Hotel Nyborg Strand
20.-24.09.
ICLM-konference i Budapest, Ungarn
18.-19.10.
Konferencen: ”Byudvikling i Odense Kommune – at lege, lære og opleve”
(Anne Christiansen)
20. – 21.04.: Kulturarvstyrelsens årsmøde, Odense.
26.10.: Konference i Ny Carlsbergfondet ang. fejring af brygger I.C. Jacobsens 200 års fødselsdag i
København
(Gertrud Hvidberg-Hansen)
17. – 19.03.: “Outreach – who dares wins!” Internationalt formidlingsseminar arrangeret af ODM.
18.05: Deltagelse i Bikuben Fondens udeling af museumspriser 2009, Statens Museum for Kunst
19.05.: Deltagelse i ”Tematimer” Kulturarvsstyrelsens temadag vedr. digital formidling, ARoS
22.6.: Deltagelse i seminar vedr. formidling for børn (Børnenes Kunstklub), Trapholt
28.09.: Deltagelse i internt internationalt seminar på Statens Museum for Kunst vedr. ophængning
og formidling af samling
06.-09.- 10.09.: (Gertrud Hvidberg-Hansen): Studietur Venedig
(Christian Guldsø)
- 88 -
22.09.: Deltagelse i dream-konferencen ”Museernes Kommunikation i den digitale kultur”, Roskilde Universitet
(Enheden Kunst)
02.07.: Johannes Larsen Museet ”Dagens vejr – nærværets kunst”).
01.09.: Hamburger Kunsthalle
(Vibeke Sielemann)
27.04.
Budgetmodul, PUF-regi i Vejle
24.05.
Mangfoldighed, Borgmesterforvaltningen
03.11.
Social kapital, Odense Kommunes Kursuscenter
04.11.
Den gode samtale, Odense Kommunes Kursuscenter
19-.20.11. PUF-underviserseminar - Etiske dilemmaer i forhold til
sundhed og trivsel.Innovation med MED, SU og SiO som omdrejningspunkt.
Den Kommunale Højsekole, Grenå
(Administration og personale)
27.05.
Foredrag v/Freddy Meyer: ”Gå gladere hjem fra arbejde
end
da du kom”.
(Benjamin Pedersen)
11.06.
Brand og beredskab, Odense Brandvæsen
(Kirsten Enemark)
11.06.
Brand og beredskab, Odense Brandvæsen Mathias Søgaard
(Thea Traun)
11.06.
Brand og beredskab, Odense Brandvæsen Tina Petersen
(Tine Schlaikjer)
11.06.
Brand og beredskab, Odense Brandvæsen
(Sussi Lund Jensen)
11.06.
Brand og beredskab, Odense Brandvæsen
(Conni Svendsen)
11.06.
Brand og beredskab, Odense Brandvæsen
(Kirsten Allen Jensen)
11.06.
Brand og beredskab, Odense Brandvæsen
(Birgitte Gross)
11.06.
Brand og beredskab, Odense Brandvæsen
(Hanne Osbirk)
11.06.
Brand og beredskab, Odense Brandvæsen
(Søren Ussing)
11.06.
Brand og beredskab, Odense Brandvæsen
(Anne Byrum)
11.06.
Brand og beredskab, Odense Brandvæsen
(Nils V. Jensen)
11.06.
Brand og beredskab, Odense Brandvæsen
(Jette Hovgaard)
Deltagelse i netværksmøder UdviklingsFORUM-Odense vedr. E-handel
(Birgitte Rasmussen)
Deltagelse i netværksmøder UdviklingsFORUM-Odense vedr. E-handel
(Nikolaj Krause)
Restaureringshåndværkeruddannelsen.
(Tom Mansfeldt)
Seminar om fugt og skimmelsvamp.
(Stig Olsen & Tom Mansfeldt)
Organisationen Danske Museers seminar om nybygning/ store ombygninger af museer.
- 89 -
(Stig Olsen, Alex Hansen, Tom Mansfeld
Seminar om nyt kæmpekunstværk på taget af kunstmuseet Aros.
(Jens Clausen)
11.08 Havepuljens møde, Gl. Estrup
(Pia Hansen)
11.12.2009: Termisk behandling af arkæologisk jern. JEAA Kandidatafgang, Konservatorskolen.
(Jannie Amsgaard Ebsen)
12.2.2009: Digitalt røntgen seminar, Force Instituttet.
27.05.2009: NKF-kongres ”Incredible Industri”, Nationalmuseet.
22.9.2009: Arkæologi som værdiskaber. Seminar, Odense.
23.10.2009.: NKF-Emnedag om arkæologiske tekstiler i Vejle.
11.-13.11.2009: Kulturhistorisk orienteringsmøde, Fuglsø
11.12.2009: Termisk behandling af arkæologisk jern. JEAA Kandidatafgang, Konservatorskolen.
(Dorte Gramtorp)
12.2.2009: Digitalt røntgen seminar, Force Instituttet.
23.10.2009.: NKF-Emnedag om arkæologiske tekstiler i Vejle.
11.12.2009: Termisk behandling af arkæologisk jern. JEAA Kandidatafgang, Konservatorskolen.
(Jens Gregers Aagaard)
03-04.03.2009 KEP-Symposium 2009 - ”Konserveringsteori, autenticitet og etik”
26.05.2009 NKF-Kongres, Industri
03-04.11.2009 LED-Konference, DTU
(Torben Grøngaard Jeppesen)
12.03. Konference om Kulturministeriets forskningsstrategi
20.04. Indlæg ved Kulturarvsstyrelsens Årsmøde
22.04. Indlæg ved Karrierevejsseminar på Syddansk Universitet
15.-16.05. Internationalt seminar på Århus Universitet om migration og assimilering
18.05. Den Gamle Bys 100 års jubilæum
25.-26.08 European Open Air Museums Conference
07.09 Kulturministeriets kulturpolitiske seminar
23.-25.09 Studietur til Bergen
01.10. Chicagos IOC-delegation i Skuespilhuset, København
6.16 Repræsentation i eksterne udvalg, internationalt samarbejde
(Anneken Appel Laursen)
Internationalt Formidlerseminar, Organisationen Danske Museer, arbejdsgruppe.
Styregruppe og redaktionsgruppe for Historisk Atlas Syddanmark
Center for Museumsundervisning i Syddanmark. Arbejdsgruppe og Advisory Board.
Odense Kommunes Kulturpolitik, fokusgruppe
(Asger Lorentzen)
Børnekulturelt fagråd
Styregruppe for MASKOT
De Fynske Attraktioner, chefgruppen
Kvarterplan Østerbro
Møntergården, dommerkomité
Møntergården, projekteringsgruppe
Møntergården, projektgruppe /konkurrenceprogram
Kulturhusnetværk i BKF
(Lene Pedersen)
- 90 -
De Fynske Attraktioner, marketinggruppen
Kommunikationsnetværk Odense Kommune
(Jakob Tue Christensen)
Medlem af koordinatorgruppen for Fuglsø
Medlem af bestyrelsen i Center for Middelalderstudier ved Syddansk Universitet, Odense
Medlem af styregruppen for Nyborg Slot
(Mogens Bo Henriksen)
Bestyrelsesesmedlem, Wormianum.
Folkeuniversitetet i Odense, Programudvalget.
Medstifter af tværvidenskabeligt netværk vedr. brændte ben og brandgrave (id. 2824).
Medvejleder ved ph.d.projekt (Lise Harvig, Københavns Universitet) (id. 3072).
Internationalt samarbejde:
Network Denmark-Poland (netværksarbejde mellem universiteterne i København, Warszawa og
Lublin).
Samarbejde med ”Portable Antiquities Scheme”, British Museum, om afvikling af conference vedr.
metaldetektorer, amatørarkæologer og skattefund (id. 3075).
Mitglied des Internationalen Sachsensymposions.
ESF-projekt „Zwischen Thorsberg und Bornstein“
(Mads Thagård Runge)
Bestyrelsesmedlem i den selvejende institution ”Museernes UdgravningsData” (MUD).
(Anders Myrtue)
Odense Kommunes Grønne Råd
Plan09, Udvikling af mellemformsplaner
Projektgruppe Kongens Have
Nyere Tids Netværk, ODM
Interreg. 4A gruppe om ’Living History’ (Reg. Syddanmark og Reg. Kern)
Bestyrelsen for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Landbohistorisk Selskab
Museernes Landbrugspulje
Udvalget for præmiering af bygninger i Odense Kommune
(Lise Gerda Knudsen)
Museernes Landbrugspulje
Nyere Tids Netværk, Organisationen Danske Museer
Samlingsnetværkets Etikgruppe, Organisationen Danske Museer
Bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund for Fyn
Redaktør af Fynske Årbøger
Museernes Havepulje
(Henrik Harnow)
Medlem af bestyrelsen i Selskabet til bevaring af industrimiljøer
Næstformand i Det faglige råd for nyere tid, Kulturarvsstyrelsen
Medlem af Det særlige bygningssyn
Medlem af bestyrelsen for Danmarks Mediemuseum
Medlem af dansk Komité for Byhistorie
Medlem af repræsentantskabet for Dansk Center for Byhistorie
Medlem af Byhistorisk Udvalg
(Inger Busk)
Medlem af museernes havepulje
(Benedikte Jeppesen)
MID – formidlernetværket under ODM
(Ellen Warring)
- 91 -
Formand for Kulturmiljøråd Fyn,
Bestyrelsesmedlem Kulturarvfyn,
Medlem af Landbohistorisk Selskab
Medlem af museernes dragtpulje
Medlem Nordisk Kulturlandskabsforbund
(René S. Christensen)
Museernes håndværks- og industripulje
(Jan Bo Jensen)
Arkitekturens Dag i Odense
(Enheden H.C. Andersen og Carl Nielsen)
H.C. Andersen-Centret, SDU.
Carl Nielsen Selskabet ved Knud Ketting
Det Kgl. Bibliotek
John Fellow, Carl Nielsen Brevudgaven
Odense Symfoniorkester
Det Fynske Musikkonservatorium
(Ejnar Stig Askgaard)
Formand i H.C. Andersen Samfundet – Odense
Sekretær i bestyrelsen for H.C. Andersens Fond
Medlem af MASKOT
Konsulentbistand til:
Bruun Rasmussens Auktioner
Mønthuset Danmark
(Ane Grum-Schwensen)
Medlem af MASKOT
Medlem af H.C. Andersen Samfundet – Odense
(Ida-Marie Vorre)
Carl Nielsen Selskabet/Knud Ketting
Carl Nielsen Brevudgaven/John Fellow
Det Fynske SangSelskab/Yvonne Schouenborg
Den Fynske Opera/Jesper Buhl
Carl Nielsen Selskabet i England/Jack Lawson
(Solveig Brunholm)
Konsulentbistand til:
Sven Hakon Rossel: “Do You Know the Land, Where the Lemon Trees Bloom?” Hans Christian
Andersen and Italy, Edizioni Nuova Cultura, Roma 2009.
Evelyne Polt Heinzl: Nur Durchgereist. Linz 09 Minuten Aufenthalt. Literaturen Stifterhaus, Band 22, Linz
2009.
(Gertrud Hvidberg-Hansen)
Folkeuniversitetet i Odense, programudvalg
Børnenes Kunstklub (styregruppe)
(Vibeke Sielemann)
Fynske Attraktioner – butiksområdet
Fynske Attraktioner – økonomi/personale
MED-underviser – udvikling af nye kurser i relation til Odense kommunes overordnede personaleog arbejdsmiljøindsatsområder i samarbejde med KompetenceCenter HR
Netværkssamarbejde BKF personale
(Bo Gregersen)
Rådgivningsgruppen, daglig sikkerhedsledere samt HR-koordinatorer
Temadage:
- 92 -
Håndtering af sygefravær
Håndtering af ulykker herunder analyser og handleplaner for ulykker
Håndtering af påbud og vidensdeling af henvendelse Arbejdstilsynet
(Susanne Kromann)
Netværkssamarbejde BKF personale
Netværkssamarbejde superbruger ESDH
(Teknik)
Organisationen Danske Museer
Erfa – gruppen for teknisk drift og klimastyring
Organisationen Danske Museer
Forvalternetværket
(Poul Rasmussen)
Kasserer i Konservatorernes Efteruddannelsespulje, KEP.
(Jannie Amsgaard Ebsen)
Koordinator i Arkæologisk Emnegruppe, Nordisk Konservatorforbund.
(Pia Hansen) KEP, bestyrelsesmøde.
Koordinator i papirgruppen, Nordisk Konservatorforbund.
Bestyrelsesmedlem i KEP
(Dorte Gramtorp)
Repræsentation i Bevaringsnetværket under Organisationen danske museer.
(Jens Gregers Aagaard)
Webmaster på Nordisk Konservatorforbunds hjemmeside.
Webmaster på Konservatorernes Efteruddannelsespuljes hjemmeside
31.03-03.04.2009. Musée d'Orsay, Paris. Maleri
22-24.10.2009. FUNDACIÓN MAPFRE, Madrid. Maleri
20-22.12.2009. FUNDACIÓN MAPFRE, Madrid. Maleri
(Torben Grøngaard Jeppesen)
Bestyrelsen for Musikhøst
Bestyrelsen for Museerne.dk
Bestyrelsen for H.C. Andersen Fonden
Det nationale Carl Nielsen Netværk
Social Science History Association
Society for the Advancement of Scandinavian Studies
MASKOT
m.fl.
6.17 Interne projektgrupper og koordinationsgrupper
(Mads Thagård Runge)
Projektansvarlig på forprojektet ”Kulturarven som værdi – Arkæologi som værdiskaber”.
(Ejnar Stig Askgaard)
Redaktør af Anderseniana
Redaktionsmedlem Fynske Minder
Formand for Carl Nielsen-arbejdsgruppen
Medlem af Anne Marie Carl-Nielsen-projektgruppen
Medlem af gruppen for Møntergårdsprojektet
Medlem af MASKOT
Medlem af idéudviklingsgruppen ”De vilde Svaner” og ”Sindet” i H.C. Andersens Hus
Medlem af projektgruppen ”De vilde Svaner” og ”Sindet” i H.C. Andersens Hus, fagligt ansvarlig
- 93 -
(Ane Grum-Schwensen)
Redaktør af Anderseniana
Projektgruppe Webudvikling (indtil april 2009)
Projektgruppe Historisk Atlas Syddanmark
Medlem af idéudviklingsgruppen ”De vilde Svaner” og ”Sindet” i H.C. Andersens Hus
Medlem af projektgruppen ”De vilde Svaner” og ”Sindet” i H.C. Andersens Hus, fagligt ansvarlig
Web-redaktør gruppen
Arbejdsgruppe vedr. udvikling af førskole-materiale
(Ida-Marie Vorre)
Koordinations-gruppe for formidling ved Odense Bys Museer
Carl Nielsen Museet arbejdsgruppe
Bestyrelse, DM-klub (kasserer)
Suppleant for tillidsrepræsentant Jesper Hansen
Redaktør for Anne Marie Carl-Nielsen-projekt
Tovholder for arbejdsgruppe vedr. udvikling af førskole-materiale
(Gertrud Hvidberg-Hansen)
Koordinationsgruppen for formidling
Webredaktørgruppe ved Odense Bys Museer
(Henriette Nielsen)
Koordinationsgruppen for formidling
(Christian Guldsø)
Webredaktørgruppe ved Odense Bys Museer
(Teknik)
Koordinationsgruppen for Den Fynske Landsby.
Byggeri – gruppen for Møntergårdens udbygning
Arbejdsgruppen om etablering af lovpligtige staldfaciliteter i Den Fynske Landsby.
Arbejdsgruppen om Fjeldstedgårdens renovering, og formidling af samme.
Arbejdsgruppe vedr. afholdelse af Julemarked på Møntergården.
Arbejdsgruppe for opnåelse af tilslutning til Fødevarekontrollens Smileyordning, herunder deltagelse i udarbejdelse af egenkontrolprogram.
- 94 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement