VIGOR 2820n

VIGOR 2820n
VIGOR 2820n
ADSL 2+ Security Firewall
Snelstart Handleiding
Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl
e-mail: [email protected]
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ....................................................................................................................1
Verpakkingsinhoud / Voorbereiding .........................................................................................2
LED indicatie / aansluitingen..................................................................................................3
Verbinden van de router en het computersysteem ....................................................................4
Configureer uw Computer in Windows Vista .............................................................................5
Configureer uw Computer in Windows XP ................................................................................6
Configureer uw Computer in Windows 2000 .............................................................................7
Configureer uw Computer in Windows 98 / ME .........................................................................8
Configureer uw Computer in Windows NT ................................................................................9
Configuratie onder MacOS / MacOS X.................................................................................... 10
Benaderen van de Webconfiguratie ....................................................................................... 11
Configuratie WAN1 DSL ...................................................................................................... 12
Instellingen
Instellingen
Instellingen
Instellingen
voor
voor
voor
voor
ADSL
ADSL
ADSL
ADSL
via
via
via
via
KPN Telecom ............................................................................ 12
BBned ..................................................................................... 14
Tiscali / BabyXL ........................................................................ 16
Versatel ................................................................................... 18
Configuratie WAN2 Ethernet ................................................................................................ 20
Instellingen
Instellingen
Instellingen
Instellingen
Instellingen
voor
voor
voor
voor
voor
ADSL via KPN Telecom i.c.m een Speedtouch Home ..................................... 20
ADSL via KPN Telecom i.c.m. Speedtouch 500/700 serie .............................. 22
internet via ZIGGO ................................................................................. 24
internet via Breedband Dynamisch ............................................................ 26
internet via PPPoE .................................................................................. 28
FAQ ................................................................................................................................. 30
De kleine lettertjes............................................................................................................. 31
1
Verpakkingsinhoud / Voorbereiding
Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren van de
Vigor 2820n, kijk op www.draytek.nl
Verpakkingsinhoud







DrayTek Vigor 2820n router
CD-ROM met Engelstalige handleiding, firmware en hulpprogramma’s
Ethernet CAT-5 UTP kabel
Voedingsadapter
Nederlandstalige snelstart
Engelstalige snelstart
Bevestigingsmateriaal voor wandmontage
Voorbereiding







2
Kijk op www.draytek.nl voor de laatste instellingen voor de door u gebruikte Internet Service
Provider en de laatste firmware versies.
Gebruik de Vigor 2820n niet in vochtige ruimtes of bij hoge temperaturen. Stel de Vigor
2820n niet langdurig bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Plaats geen
apparaten op of onder de Vigor 2820n.
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde voedingsadapter voor de Vigor 2820n. Gebruik geen
voedingsadapters van andere apparaten. Gebruik maken van een andere voedingsadapter
kan de Vigor 2820n ernstig beschadigen.
Open of repareer de Vigor 2820n niet zelf. Indien de Vigor 2820n te warm wordt haal dan de
voedingsadapter direct los en biedt de Vigor 2820n via uw wederverkoper ter reparatie aan.
Plaats de Vigor 2820n op een stabiele ondergrond.
Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Houd bij het weggooien van het product
rekening met de lokale regelgeving.
Internet Explorer 6 met Service Pack 1 of hoger beschikt niet over Java ondersteuning welke
voor het gebruik van de Router Web Configurator noodzakelijk is.
LED indicatie / aansluitingen
Led indicatie
LED
Soort
ACT
Activiteit
USB
CSM
WLAN
DSL
Link
Link
Link
Link
WAN2
DoS
VPN
QoS
Link
Aansluitingen
Naam
Wireless LAN
Factory
Reset
1(Giga)
LAN
2…4
DSL
WAN2
USB
Omschrijving
Knippert langzaam wanneer er spanning op de router staat en de router
normaal functioneert. Knippert snel(ler) wanneer de router in firmware mode
staat.
Brand wanneer er een USB 3G modem of een printer is aangesloten.
Brand wanneer IM en P2P filter is ingeschakeld.
Brand wanneer wireless functie van de router is ingeschakeld.
Brand constant wanneer er een correcte ADSL lijn op is aangesloten. De DSL
led knippert als dat niet het geval is.
Indicatie led voor een aangesloten netwerk kabel op de 2e WAN poort.
Brand wanneer er DoS preventie is ingeschakeld.
Brand wanneer er een VPN verbinding actief is.
Brand wanneer er Quality of Service wordt toegepast.
Omschrijving
Knop voor het in en uitschakelen van de wireless functie. Door de knop 3 seconden
in te drukken zal wireless worden in of uitgeschakeld.
Reset knop welke met een pen of paperclip ingedrukt kan worden om de Vigor
2820n terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Indien deze reset knop
gedurende 10 seconden wordt ingedrukt met de netspanning aangesloten, dan
wordt de Vigor 2820n naar de fabrieksinstellingen hersteld.
Aansluitpunt voor een UTP Ethernet kabel (CAT-5 of CAT-5E) voor het verbinden
van een computer/NAS of een uplink naar een switch in het netwerk met een
snelheid van 1 Gigabit.
Aansluitpunt voor een UTP Ethernet kabel (CAT-5 of CAT-5E) voor het verbinden
van computers/switches of andere netwerkapparatuur met een snelheid van
10/100Mbps.
Sluit de ADSL lijn aan op deze poort aan de hand van de bijgeleverde telefoonkabel
(RJ11).
Aansluitpunt voor een 2e internet verbinding middels ethernet.
Aansluitpunt voor een USB 3G modem of een printer.
3
Verbinden van de router en het computersysteem
-
-
Zet uw computersysteem uit.
Sluit uw computersysteem aan op één van de LAN aansluitingen.
Sluit de internet verbinding aan op de DSL poort, of op de WAN2 poort, afhankelijk van het type
internet verbinding,
Sluit de voedingsadapter aan.
Zet de Vigor 2820n router aan.
Zet uw computersysteem aan.
De ACT LED gaat knipperen indien de router correct werkt.
Het indicatielampje op de LAN poort gaat branden indien de netwerkkabel correct is aangesloten
tussen de Vigor 2820n en het computersysteem.
De indicatielampjes DSL of WAN2 gaan banden indien de internet verbinding correct is
aangesloten.
Indien u als besturingssysteem heeft:
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
Windows 98 / ME
Windows NT
MacOS / MacOS X
4
ga
ga
ga
ga
ga
ga
naar
naar
naar
naar
naar
naar
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
pagina
5
6
7
8
9
10
Configureer uw Computer in Windows Vista
1. Ga naar Start / Configuratiescherm (in
klassieke weergave). In het
configuratiescherm, dubbel- klik op
Netwerkcentrum
2. Kies in het menu aan de linkerkant voor
Netwerkverbindingen beheren.
3. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter
met de rechtermuisknop en selecteer
Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol versie 4
(TCP/IPv4) en klik op Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch een IP-adres laten
toewijzen en Automatisch een DNS
serveradres laten toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
5
Configureer uw Computer in Windows XP
8. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm (in klassieke
weergave). In het configuratiescherm, dubbelklik op Netwerk verbindingen.
9. Dubbel-klik op LAN-verbinding.
10.In het Status van LAN verbinding scherm,
klik op Eigenschappen.
11.Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik
op Eigenschappen.
12.Selecteer Automatisch een IP-adres laten
toewijzen en Automatisch een DNS
serveradres laten toewijzen.
13.Klik OK om de configuratie te beëindigen.
14.Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
6
Configureer uw Computer in Windows 2000
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm. In het
configuratiescherm, dubbelklik op Netwerk en
inbelverbindingen.
2. Dubbel klik op LAN verbinding.
3. In het Status van LAN verbinding scherm, klik
op Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol (TCP/IP) en klik
op Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch IP-adres verkrijgen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
7
Configureer uw Computer in Windows 98 / ME
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm. In het
configuratiescherm, dubbelklik op Netwerk en
selecteer het Configuratie tabblad
2. Selecteer TCP/IP ->(van uw netwerk
adapter) klik vervolgens op Eigenschappen.
3. Selecteer Automatisch een IP-adres laten
toewijzen.
4. Ga vervolgens naar het tabblad DNS
Configuratie.
5. Selecteer DNS uitschakelen en klik op OK om
de configuratie te beëindigen.
6. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
8
Configureer uw Computer in Windows NT
1. Ga naar Start / Instellingen /
Configuratiescherm. In het
configuratiescherm, dubbelklik op Netwerk en
selecteer het tabblad Protocol.
2. Selecteer TCP/IP protocol en klik op
Eigenschappen.
3. Selecteer Automatisch IP-adres verkrijgen
van een DHCP server en klik op OK.
4. Sluit nu alle vensters met OK.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
9
Configuratie onder MacOS / MacOS X
Mac OS (8.x / 9.x)

Klik op Apple (icoon) > Regelpanelen >
TCP/IP.

Onder Verbind via selecteert u Ethernet.
Onder Configureer selecteert u Via
DHCP-server. Sluit links bovenin het TCP/IP
scherm. Klik op Bewaren indien daarom
gevraagd wordt. Herstart de Apple Macintosh.
Apple MacOS X

Klik op Apple (icoon) >
Systeemvoorkeuren > Netwerk.

Selecteer bij Toon: de optie Ingebouwd
Ethernet. Selecteer onder de tab TCP/IP de
optie Via DHCP. Klik op Pas nu toe.
Ga nu naar Pagina 11 om verder te gaan met de configuratie.
10
Benaderen van de Webconfiguratie
Om de Vigor 2820n te configureren dient u te beschikken over
Microsoft Internet Explorer 5.0 / Netscape 4.5 of hoger.
1. Open uw internet browser. Typ in de adresbalk
http://192.168.1.1 Dit nummer is het
standaard IP-adres voor deze router. Druk
vervolgens op Enter.
2. Een gebruikersnaam en wachtwoord scherm
zal nu verschijnen. Klik op OK om door te
gaan. Standaard heeft de router geen
gebruikersnaam en wachtwoord.
Wij raden u aan om voor het starten van de
installatie het wachtwoord te wijzigen.
Het wachtwoord kan worden aangepast in het
menu:
System Maintenance >> Administrator
Password
3.
Nu verschijnt er een overzichtspagina. In dit
menu is het mogelijk om de instellingen van
uw router te wijzigen.
DSL poort configuratie
- Voor de configuratie van
- Voor de configuratie van
- Voor de configuratie van
- Voor de configuratie van
ADSL
ADSL
ADSL
ADSL
WAN2 poort configuratie
- Voor de configuratie van uw
- Voor de configuratie van uw
- Voor de configuratie van uw
- Voor de configuratie van uw
- Voor de configuratie van uw
via
via
via
via
KPN Telecom ga naar pagina 12
BBned ga naar pagina 14
Tiscali/BabyXL ga naar pagina 16
Versatel ga naar pagina 18
verbinding
verbinding
verbinding
verbinding
verbinding
via
via
via
via
via
KPN Telecom i.c.m een Speedtouch Home ga naar pagina 20
KPN Telecom i.c.m. Speedtouch 500/700 serie ga naar pagina 22
ZIGGO ga naar pagina 24
Breedband Dynamisch ga naar pagina 26
PPPoE ga naar pagina 28
11
Configuratie WAN1 DSL
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
-
Enable
Yes
-
Display Name
ADSL
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Klik op WAN 1 om de configuratie voor ADSL te
maken.
Selecteer bovenaan de optie PPPoE/PPPoA.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE/PPPoA
Enable
-
Multi-PVC channel
Channel 1
-
VPI
8
-
VCI
48
-
Encapsulation
VCMUX
-
Protocol
PPPoA
-
Modulation
Multimode
-
Username
-
Password
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
12
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN1 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant. De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn
aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2820n zo kort mogelijk in de buurt van de ADSL splitteris
geplaatst.
Sluit de Vigor 2820n direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van
de ADSL splitter.
Controleer of het model Vigor 2820n wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
 Annex-A is voor ADSL over Analoog
 Annex-B is voor ADSL over ISDN
13
Instellingen voor ADSL via BBned
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
-
Enable
Yes
-
Display Name
ADSL
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Klik op WAN 1 om de configuratie voor ADSL te
maken.
Selecteer bovenaan de optie
MPoA (RFC1483/RFC2684)
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE/PPPoA
Enable
-
Multi-PVC channel
Channel 2
-
Encapsulation
1483 Bridged IP LLC
-
VPI
0
-
VCI
35
-
Modulation
Multimode
-
Selecteer de optie
Obtain an IP address automatically
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
14
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN1 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant. De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn
aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2820n zo kort mogelijk in de buurt van de ADSL splitteris
geplaatst.
Sluit de Vigor 2820n direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van
de ADSL splitter.
Controleer of het model Vigor 2820n wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
 Annex-A is voor ADSL over Analoog
 Annex-B is voor ADSL over ISDN
15
Instellingen voor ADSL via Tiscali / BabyXL
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
-
Enable
Yes
-
Display Name
ADSL
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Klik op WAN 1 om de configuratie voor ADSL te
maken.
Selecteer bovenaan de optie
MPoA (RFC1483/RFC2684)
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE/PPPoA
Enable
-
Multi-PVC channel
Channel 2
-
VPI
0
-
VCI
34
-
Encapsulation
1483 Bridged IP LLC
-
Modulation
Multimode
-
Selecteer de optie
Obtain an IP address automatically
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
16
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN1 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant. De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn
aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2820n zo kort mogelijk in de buurt van de ADSL splitteris
geplaatst.
Sluit de Vigor 2820n direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van
de ADSL splitter.
Controleer of het model Vigor 2820n wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
 Annex-A is voor ADSL over Analoog
 Annex-B is voor ADSL over ISDN
17
Instellingen voor ADSL via Versatel
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN1:
-
Enable
Yes
-
Display Name
ADSL
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Klik op WAN 1 om de configuratie voor ADSL te
maken.
Selecteer bovenaan de optie PPPoE/PPPoA.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE/PPPoA
Enable
-
Multi-PVC channel
Channel 1
-
VPI
0
-
VCI
32
-
Encapsulation
VCMUX
-
Protocol
PPPoA
-
Modulation
G.lite
-
Username
-
Password
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
18
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN1 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant. De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn
aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2820n zo kort mogelijk in de buurt van de ADSL splitteris
geplaatst.
Sluit de Vigor 2820n direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van
de ADSL splitter.
Controleer of het model Vigor 2820n wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
 Annex-A is voor ADSL over Analoog
 Annex-B is voor ADSL over ISDN
19
Configuratie WAN2 Ethernet
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom i.c.m een Speedtouch Home
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN2:
-
Enable
Yes
-
Display Name
breedband
-
Physical Type
Auto negotiation
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Klik op WAN 2 om de configuratie voor de
breedband verbinding te maken.
Selecteer bovenaan de optie PPTP.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPTP Client Mode
Enable
-
PPTP Server
10.0.0.138
-
Username
Uw volledige
gebruikersnaam
-
Password
Uw wachtwoord
-
PPP Authentication
PAP or CHAP
-
Fixed IP
NO
IP-address
10.0.0.150
Subnet Mask
255.255.255.0
-
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
20
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN2 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje op de WAN2 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
21
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom i.c.m. Speedtouch 500/700 serie
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN2:
-
Enable
Yes
-
Display Name
breedband
-
Physical Type
Auto negotiation
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Klik op WAN 2 om de configuratie voor de
breedband verbinding te maken.
Selecteer bovenaan de optie Static or Dynamic
IP.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
Static or Dynamic IP
Enable
-
Overige invulvelden aan de linkerkant mogen leeg
blijven.
-
Selecteer onder WAN IP Network settings de optie
Obtain an IP address Automatically
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
22
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN2 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje op de WAN2 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
23
Instellingen voor internet via ZIGGO
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN2:
-
Enable
Yes
-
Display Name
breedband
-
Physical Type
Auto negotiation
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Klik op WAN 2 om de configuratie voor de
breedband verbinding te maken.
Selecteer bovenaan de optie Static or Dynamic
IP.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
Static or Dynamic IP
Enable
-
Overige invulvelden aan de linkerkant mogen leeg
blijven.
-
Selecteer onder WAN IP Network settings de optie
Obtain an IP address Automatically
-
Vul bij Router Name uw CC,CO of CP nummer in.
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
24
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internet verbinding.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN2 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje op de WAN2 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
25
Instellingen voor internet via Breedband Dynamisch
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN2:
-
Enable
Yes
-
Display Name
breedband
-
Physical Type
Auto negotiation
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Klik op WAN 2 om de configuratie voor de
breedband verbinding te maken.
Selecteer bovenaan de optie Static or Dynamic
IP.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
Static or Dynamic IP
Enable
-
Overige invulvelden aan de linkerkant mogen leeg
blijven.
-
Selecteer onder WAN IP Network settings de optie
Obtain an IP address Automatically
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
26
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN2 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje op de WAN2 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
27
Instellingen voor internet via PPPoE
De Internet verbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General Setup.
De algemene instellingen voor de internet
verbinding worden in het scherm aangemaakt.
Vul de volgende gegevens in bij WAN2:
-
Enable
Yes
-
Display Name
breedband
-
Physical Type
Auto negotiation
-
Load Balance Mode
Auto Weight
-
Active mode
Always On
Druk op OK om de instellingen toe te passen.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access
Klik op WAN 2 om de configuratie voor de
breedband verbinding te maken.
Selecteer bovenaan de optie PPPoE.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE Client Mode
Enable
-
Username
Uw volledige
gebruikersnaam
-
Password
Uw wachtwoord
-
PPP Authentication
PAP or CHAP
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
28
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
1st http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer
verschijnen en zal de internetverbinding na
ongeveer 1 minuut actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij
WAN2 geeft dit aan dat de verbinding correct is
ingesteld en actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en
proberen:
-
Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje op de WAN2 poort van de router? De led geeft een correct
aangesloten modem aan.
Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
29
FAQ
1. Wat is de inlog naam en het inlog wachtwoord voor toegang tot de router?
De standaard inlog naam is admin. Standaard is er geen inlog wachtwoord ingesteld. U kunt in
de Router Web Configurator onder System Maintenance > Administrator Password bij
New Password en Retype New Password een wachtwoord invoeren zodat uw Vigor 2820n
beveiligd is.
2. Ik ben het inlog wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?
Helaas is er geen andere mogelijkheid om toegang tot de Vigor 2820n te verkrijgen behalve
door de Vigor 2820n te resetten naar de fabrieksinstellingen. Druk met een pen of paperclip aan
de achterzijde de Factory Reset in en houd deze ingedrukt tot de System / ACT LED sneller
gaat knipperen. Laat de Factory Reset vervolgens weer los. De router dient nu weer opnieuw
te worden geconfigureerd.
3. Wat is het standaard IP-adres van de Vigor 2820n?
Het standaard IP-adres is 192.168.1.1 met subnet masker 255.255.255.0.
4. De Vigor 2820n is onbereikbaar en de ACT LED knippert sneller.
De router staat vast in firmware mode. De enige manier om de router uit firmware mode te
krijgen is door firmware naar de Vigor 2820n te sturen. U vindt de firmware instructies via
www.draytek.nl.
5. Vanaf sommige computersystemen laden de pagina’s heel langzaam of soms
helemaal niet.
In dit geval is dit vrijwel altijd een bekabelingsprobleem. Controleer of andere
computersystemen in uw netwerk wel op de juiste snelheden pagina’s laden.
6. Waarom kan ik niet bij de Router Web Configurator?
U heeft geen of de verkeerde kabel tussen de computer en de router. Controleer of het
LAN-lampje op de router oplicht. Controleer of uw computer een IP-adres in de juiste IP-reeks
heeft. Controleer of u de router kunt pingen. Controleer of de router niet in firmware upload
mode staat. Schakel een eventueel aanwezige firewall toepassing uit.
7. Ik kan niet altijd bij alle websites komen.
Controleer of er correcte DNS gegevens in de computer staan ingesteld. Niet alle Internet
Service Providers staan toe dat anderen dan hun eigen gebruikers gebruik maken van hun
DNS-server. Niet correct ingestelde DNS instellingen zijn de meest voorkomende oorzaak van
dergelijke problemen. U kan dit testen door i.p.v. een naam (b.v. www.draytek.nl) een IP-adres
(b.v. 80.89.228.121) in de adresregel van uw internet browser in te vullen. Als het IP-adres wel
werkt dan weet u zeker dat het een DNS probleem is.
8. Hoe moet ik de tweede en verdere computersystemen configureren?
Hanteer dezelfde instellingen voor het door u gebruikte besturingssysteem. De te hanteren
instellingen voor de diverse besturingssystemen vindt u vanaf pagina 5.
9. Mag ik mijn Vigor 2820n uitzetten als ik deze niet gebruik?
Het is beter voor (de elektronica in) de Vigor 2820n om deze continu aan te laten staan. De
router is ontworpen om ingeschakeld te blijven.
10. Waar vind ik meer informatie over de Vigor 2820n?
Voor een uitgebreide configuratie handleiding kijk op www.draytek.nl
30
De kleine lettertjes

Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om de snelstart en andere documentatie te wijzigen zonder de
verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

Garantie
Wij garanderen dat de DrayTek Vigor routers gedurende de eerste twee jaar na aankoop, vrij zullen
blijven van defecten als het gevolg van fabricagefouten en defecte onderdelen. Bewaar uw
aankoopbon of pakbon op een veilige locatie aangezien dit het bewijs is wanneer het product is
aangekocht.
Gedurende de garantieperiode en bij het overleggen van het bewijs van aankoop zal, indien het
product faalt als gevolg van slechte fabricage of falen van onderdelen, het apparaat naar onze
keuze gerepareerd danwel vervangen worden zonder dat er arbeidsloon of onderdelen in rekening
zullen worden gebracht. Eventuele vervanging zal geschieden door nieuwe of reeds gerepareerde
functioneel gelijkwaardige apparaten. De garantie is niet van toepassing indien het apparaat is
gemodificeerd, misbruikt, bewerkt, beschadigd door natuurgeweld of onder abnormale
omstandigheden heeft moeten functioneren. De garantie strekt zich niet uit tot eventuele
gebundelde of gelicenceerde programmatuur van andere leveranciers. Defecten die het gebruik
van het apparaat niet significant beïnvloeden zijn uitgesloten van garantie. Indien u in aanmerking
denkt te komen voor een garantie afhandeling neem dan contact op met uw leverancier.

EC keuringen
Hierbij verklaart DrayTek Corporation dat de DrayTek Vigor routers in overeenstemming zijn met de
essentiële voorwaarden van directieve 99/5/EC.

Copyright verklaring
© 2014 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier,
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23
augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het opnemen van
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatie- of andere werken
(artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze snelstart bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige
fout uit deze uitgave.

Trademarks
Microsoft is een geregistreerd merk van Microsoft Corporation. Windows 98, Me, 2000 en XP zijn
geregistreerde merken van Microsoft Corporation. Andere merken en geregistreerde merken zijn
eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Registreren
U kunt via www.draytek.nl/registratie uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden
per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen rondom de
Vigor 2820n.
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement