Samsung | CLX-3160 | CLX-3160FN

© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Deze gebruiksaanwijzing dient slechts ter informatie. Alle informatie hierin kan zonder verwittiging vooraf gewijzigd worden. Samsung Electronics kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die eventueel door toepassing van de in deze handleiding omschreven informatie zou
kunnen ontstaan.
• CLX-3160N en CLX-3160FN zijn namen van modellen van Samsung Electronics Co., Ltd.
• Samsung en het Samsung-logo zijn handelsmerken van Samsung Electronics Co., Ltd.
• PCL en PCL 6 zijn handelsmerken van Hewlett-Packard.
• Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 and Windows XP zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
• UFST® en MicroType™ zijn geregistreerde handelsmerken van Monotype Imaging Inc.
• TrueType, LaserWriter en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.
• Alle andere merk- of productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven of organisaties.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any comments or questions regarding Samsung products,
contact the SAMSUNG customer care center.
Country
Customer Care Center
Country
Web Site
Customer Care Center
Web Site
LUXEMBURG
02 261 03 710
www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88
(€ 0,10/min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
www.samsung.com/uk
RUSSIA
8-800-200-0400
www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
010- 6475 1880
www.samsung.com.cn
CANADA
1-800-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
www.samsung.com/latin
HONG KONG
2862 6001
www.samsung.com/hk
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com/latin
INDIA
3030 8282
www.samsung.com/in
REP.
DOMINICA
1-800-751-2676
www.samsung.com/latin
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-7267-864
www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
BELGIUM
1600 1100 11
INDONESIA
0800-112-8888
www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/latin
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
02 201 2418
www.samsung.com/be
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG
(7267864)
www.samsung.com/ph
CZECH
REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/sg
DENMARK
38 322 887
www.samsung.com/dk
THAILAND
1800-29-3232
www.samsung.com/th
FINLAND
09 693 79 554
www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65
(€ 0,15/min)
www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213
(€ 0,12/min)
www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
www.samsung.com/it
02-689-3232
ii
TAIWAN
0800-329-999
www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/
mea
INHOUD
1. Inleiding
Speciale functies .....................................................................................................................................................
Overzicht van de printer ..........................................................................................................................................
Informatie over Status-LED ....................................................................................................................................
Meer weten .............................................................................................................................................................
Een locatie selecteren ............................................................................................................................................
1.1
1.2
1.5
1.5
1.6
2. Systeeminstallatie
Menuoverzicht ........................................................................................................................................................
Taal weergave wijzigen ..........................................................................................................................................
Datum en tijd instellen ............................................................................................................................................
De standaardmodus wijzigen (alleen CLX-3160FN) ..............................................................................................
Geluidsinstellingen (alleen CLX-3160FN) ..............................................................................................................
Tekens via het numerieke klavier invoeren ............................................................................................................
Gebruik van de energiebesparende modi ...............................................................................................................
2.1
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.4
3. Softwareoverzicht
Meegeleverde software .......................................................................................................................................... 3.1
Eigenschappen van het printerstuurprogramma ..................................................................................................... 3.2
Systeemvereisten ................................................................................................................................................... 3.2
4. Netwerkinstallatie
Inleiding ..................................................................................................................................................................
Ondersteunde besturingssystemen ........................................................................................................................
TCP/IP configureren ...............................................................................................................................................
Instellen van Ethernet-snelheid ..............................................................................................................................
De Netwerkconfiguratie herstellen ..........................................................................................................................
Een netwerkconfiguratiepagina afdrukken ..............................................................................................................
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
5. Originelen en afdrukmedia plaatsen
Originelen plaatsen .................................................................................................................................................
Afdrukmedia selecteren ..........................................................................................................................................
Papier plaatsen .......................................................................................................................................................
Papierformaat en -type instellen .............................................................................................................................
5.1
5.2
5.6
5.9
6. Kopiëren
De papierlade selecteren ........................................................................................................................................
Kopiëren .................................................................................................................................................................
De instellingen per kopie wijzigen ...........................................................................................................................
De standaardkopieerinstellingen wijzigen ...............................................................................................................
Speciale kopieerfuncties gebruiken ........................................................................................................................
Time-out voor kopiëren instellen .............................................................................................................................
6.1
6.1
6.1
6.2
6.2
6.5
7. Eenvoudig afdrukken
Een document afdrukken ........................................................................................................................................ 7.1
Een afdruktaak annuleren ....................................................................................................................................... 7.1
iii
8. Scannen
Beginselen van scannen .........................................................................................................................................
Naar een toepassing scannen via een lokale verbinding .......................................................................................
Scannen over het netwerk ......................................................................................................................................
De instellingen voor iedere scanopdracht wijzigen .................................................................................................
De standaardscaninstellingen wijzigen ...................................................................................................................
Een adresboek aanmaken ......................................................................................................................................
8.1
8.1
8.2
8.4
8.4
8.4
9. Faxen (alleen CLX-3160FN)
Een fax verzenden
Faxhoofding instellen ..............................................................................................................................................
De documentinstellingen aanpassen ......................................................................................................................
Een fax automatisch verzenden .............................................................................................................................
Een fax manueel verzenden ...................................................................................................................................
Een verzending bevestigen ....................................................................................................................................
Automatisch opnieuw kiezen ..................................................................................................................................
Het laatste nummer opnieuw kiezen .......................................................................................................................
9.1
9.1
9.2
9.2
9.3
9.3
9.3
Een fax ontvangen
De papierlade selecteren ........................................................................................................................................
Ontvangstmodi wijzigen ..........................................................................................................................................
Automatisch ontvangen in Fax-modus ...................................................................................................................
Handmatig ontvangen in de modus Tel ..................................................................................................................
Handmatig ontvangen via een intern telefoontoestel ..............................................................................................
Automatisch ontvangen in Ant/Fax-modus ............................................................................................................
Faxen ontvangen via DRPD-modus .......................................................................................................................
Ontvangen in veilige ontvangststand ......................................................................................................................
Faxen ontvangen in het geheugen .........................................................................................................................
9.3
9.3
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.5
9.5
Andere manieren om een fax te verzenden
Groepsverzenden (faxen naar meerdere bestemmingen verzenden) ....................................................................
Een uitgestelde fax verzenden ...............................................................................................................................
Een fax verzenden met een hoge prioriteit .............................................................................................................
Faxen doorsturen ....................................................................................................................................................
9.6
9.6
9.7
9.7
10. Fax installeren (alleen CLX-3160FN)
De faxinstellingen wijzigen ....................................................................................................................................
De standaarddocumentinstellingen wijzigen .........................................................................................................
Automatisch een verzendingsrapport afdrukken ..................................................................................................
Het adresboek instellen ........................................................................................................................................
10.1
10.2
10.2
10.3
11. Gebruik van een
USB-flashgeheugen
Over USB-geheugen ............................................................................................................................................
Een USB-geheugenapparaat aansluiten ..............................................................................................................
Scannen naar een USB-geheugenapparaat .........................................................................................................
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat .....................................................................................................
Een back-up maken van uw gegevens .................................................................................................................
USB-geheugen beheren .......................................................................................................................................
Rechtstreeks vanuit een digitale camera afdrukken .............................................................................................
11.1
11.1
11.2
11.2
11.3
11.3
11.4
12. Onderdelen en toebehoren bestellen
Verbruiksartikelen ................................................................................................................................................. 12.1
Toebehoren .......................................................................................................................................................... 12.1
iv
Hoe aankopen ...................................................................................................................................................... 12.1
13. Onderhoud
Rapporten afdrukken ............................................................................................................................................ 13.1
Geheugen wissen ................................................................................................................................................. 13.2
Uw apparaat reinigen ............................................................................................................................................ 13.2
De tonercassette onderhouden ............................................................................................................................ 13.4
De beeldeenheid vervangen ................................................................................................................................. 13.7
De cassette voor gebruikte toner vervangen ........................................................................................................ 13.9
Te onderhouden onderdelen ................................................................................................................................ 13.9
Uw apparaat vanop de website beheren ............................................................................................................ 13.11
Het serienummer van het apparaat controleren ................................................................................................. 13.11
14. Problemen oplossen
Vastgelopen papier verwijderden .........................................................................................................................
Papierstoringen verhelpen ....................................................................................................................................
Informatie over berichten op de display ................................................................................................................
Andere problemen oplossen .................................................................................................................................
14.1
14.2
14.5
14.9
15. Specificaties
Algemene specificaties .........................................................................................................................................
Specificaties van de printer ...................................................................................................................................
Specificaties van de scanner en het kopieerapparaat ..........................................................................................
Specificaties van het faxapparaat
(alleen CLX-3160FN) ...........................................................................................................................................
Index
v
15.1
15.1
15.2
15.2
Belangrijke voorzorgsmaatregelen en
veiligheidsinformatie
• als het apparaat plotseling duidelijk anders functioneert.
15 Verander alleen instellingen die in de handleiding worden behandeld. Wijzigen
van andere instellingen kan schade tot gevolg hebben, en een deskundige
onderhoudsmonteur kan daarna heel wat tijd nodig hebben om het apparaat weer
in orde te maken.
Houd u bij gebruik van dit apparaat altijd aan de onderstaande basisinstructies om de
kans op brand, elektrische schokken en persoonlijke ongelukken zo klein mogelijk te
houden:
1
Zorg dat u alle instructies gelezen en begrepen hebt.
2
Gebruik altijd uw gezonde verstand bij het gebruik van elektrische apparaten.
3
Volg alle aanwijzingen en waarschuwingen op die zich op het product en in de
bijbehorende documentatie bevinden.
4
Als andere gebruiksinstructies deze veiligheidsinstructies lijken tegen te spreken,
moet u zich aan deze veiligheidsinstructies houden. Misschien zijn de andere
gebruiksinstructies u niet helemaal duidelijk. Wanneer u er niet uit komt, moet u
contact opnemen met uw leverancier of service center.
5
16 Gebruik het apparaat niet tijdens onweer. Er bestaat dan enige kans op
elektrische schokken ten gevolge van blikseminslag. Koppel het apparaat zo
mogelijk los van het telefoonstopcontact en het stopcontact, en sluit het pas weer
aan als het onweer voorbij is.
17 Gebruik het netsnoer dat bij het apparaat werd geleverd voor een veilige werking.
Als u een netsnoer met een lengte van meer dan twee meter gebruikt voor een
apparaat dat op 110 V werkt, moet de draaddikte van het netsnoer minstens 16
AWG1 zijn.
18 Gebruik alleen een telefoonsnoer met een doorsnede van 26 AWG* of hoger.
Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact en trek ook de
telefoonstekker uit het telefoonstopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik
geen vloeistoffen of spuitbussen. Gebruik voor het schoonmaken alleen een
vochtige doek.
Milieu- en veiligheidsoverwegingen
6
Zet het apparaat niet op een wankel wagentje, onderstel of tafel. Het apparaat kan
dan vallen, waardoor het ernstig beschadigd kan raken.
Verklaring inzake laserveiligheid
7
Het apparaat mag nooit op of dichtbij een radiator, kachel, airconditioner of
ventilatiekanaal worden geplaatst.
8
Zet of leg geen voorwerpen op het netsnoer of de telefoonkabel. Zet het apparaat
ook niet op een plaats waar de kabels kunnen knikken of problemen kunnen
ontstaan doordat er mensen over de kabels heen lopen.
9
Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact of verlengsnoer aan. Dit kan
de werking verstoren en verhoogt de kans op brand en elektrische schokken.
19 BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.
De printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als zijnde in overeenstemming met
de vereisten van DHHS 21 CFR, hoofdstuk 1, subhoofdstuk J voor laserproducten van
klasse I(1), en is elders gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan
de vereisten van IEC 825.
Laserproducten van klasse I worden niet als gevaarlijk beschouwd. Het lasersysteem
en de printer zijn zo ontworpen dat bij normaal gebruik, onderhoud door de gebruiker of
in de instructies voorgeschreven onderhoudssituaties nooit iemand zal worden
blootgesteld aan laserstraling hoger dan klasse I.
10 Voorkom dat huisdieren op het netsnoer, de telefoonkabel of de kabel naar de
computer bijten.
WAARSCHUWING
Gebruik of onderhoud de printer nooit als de beschermkap van de laser/scanner is
verwijderd. Hoewel de gereflecteerde laserstraal onzichtbaar is, kan ze uw ogen
beschadigen. Als u dit apparaat gebruikt, moeten deze elementaire
11 Steek nooit vreemde voorwerpen door de openingen in de behuizing van het
apparaat. Ze kunnen dan in aanraking komen met een gevaarlijk hoge spanning,
met kans op brand of elektrische schokken. Zorg dat er nooit vloeistoffen op of in
het apparaat worden gemorst.
12 De meeste scanners met een glasplaat beschikken over een zware documentklep
die het document aandrukt voor optimale scan/faxresultaten. Als dit ook voor uw
model geldt, sluit u de de klep nadat u het document op de glasplaat hebt gelegd
door de klep voorzichtig op het document te laten zakken.
13 Om de kans op elektrische schokken zo klein mogelijk te houden, moet u het
apparaat niet uit elkaar halen. Breng het apparaat naar een gekwalificeerde
onderhoudsmonteur wanneer dit gerepareerd moet worden. Als u de behuizing
opent of verwijdert, kunt u worden blootgesteld aan een gevaarlijk hoge spanning
en andere gevaren. Wanneer het apparaat niet op de juiste manier in elkaar wordt
gezet, bestaat ook tijdens gebruik kans op elektrische schokken.
14 In de volgende gevallen koppelt u het apparaat los van het telefoonstopcontact, de
pc en het stopcontact, en laat u controle en reparatie over aan een goed opgeleide
onderhoudsmonteur:
• als een deel van het netsnoer of de stekker of connector is beschadigd of
gerafeld;
• als er vloeistof in het apparaat is gemorst;
• als het apparaat is blootgesteld aan regen of water;
• als het apparaat niet goed werkt hoewel de instructies goed zijn opgevolgd;
• als het apparaat is gevallen of wanneer de behuizing zichtbaar beschadigd is;
1. AWG: American Wire Guage
v
veiligheidsmaatregelen altijd in acht worden genomen om het risico van brand,
elektrische schokken en lichamelijk letsel te beperken:
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal
duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet
worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade
aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere
soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen,
zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product
hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze
dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden
gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Radiofrequentiestraling
FCC-voorschriften
Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de beperkingen voor een digitaal
apparaat van klasse B conform artikel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen
zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie
binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt mogelijk radiofrequentieenergie uit en kan, indien het niet overeenkomstig de aanwijzingen wordt geïnstalleerd
en gebruikt, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan
echter niet worden gegarandeerd dat er bij een specifieke installatie geen interferentie
zal plaatsvinden. Als dit apparaat schadelijke interferentie voor radio- of tv-ontvangst
veroorzaakt, wat u kunt controleren door het apparaat in en uit te schakelen, kunt u de
interferentie trachten te elimineren door een of meer van de volgende stappen te
ondernemen:
• Draai of verplaats de ontvangstantenne.
• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een andere stroomkring dan deze
waarop de ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio-/tv-technicus.
Ozonveiligheid
Tijdens normale werking produceert dit apparaat ozon. De
geproduceerde ozon vormt geen gevaar voor de gebruiker. Wij
raden echter aan het apparaat op te stellen in een goed
geventileerde ruimte.
Voor meer informatie over ozon kunt u contact opnemen met een
Samsung-verkoper in uw buurt.
Energie besparen
OPGELET: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door
de fabrikant die verantwoordelijk is voor de naleving van de toepasselijke
voorschriften, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet langer de toestemming heeft
om het apparaat te gebruiken.
Dit apparaat maakt gebruik van geavanceerde energiebesparende technologie, die het
energiegebruik vermindert wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
Als het apparaat gedurende langere tijd geen gegevens ontvangt, wordt het
energiegebruik automatisch verminderd.
Canadese regelgeving inzake radio-interferentie
Recycling
Dit digitale apparaat overschrijdt niet de beperkingen van Klasse B voor
radioruisemissies van digitale apparaten zoals beschreven in de norm inzake
interferentie veroorzakende apparaten met de titel 'Digital Apparatus', ICES-003 van
Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux
appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:
'Appareils Numériques', ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
Recycle de verpakkingsmaterialen van dit product of voer ze op een
milieuvriendelijke wijze af.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Fax-identificatie
In verschillende landen is het wettelijk verboden om met een computer of ander
elektronisch apparaat faxberichten te verzenden die niet zijn voorzien van een duidelijke
strook met de volgende informatie, aan de onderkant of bovenkant van iedere
verzonden pagina of op de eerste pagina:
(1) verzenddatum en -tijd
vi
(2) naam van de verzender (bedrijf, bedrijfsonderdeel of persoon); en
(3) faxnummer van de verzender (apparaat, bedrijf, bedrijfsonderdeel of persoon).
Uw telefoonbedrijf kan wijzigingen aanbrengen in communicatiefaciliteiten, gebruik van
apparatuur en procedures wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de
bedrijfsvoering, mits dit niet indruist tegen de regels en voorschriften (VS: FCC Deel 68).
Als van zulke wijzigingen redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze tot gevolg zullen
hebben dat bepaalde telefoonrandapparatuur niet meer compatibel is met de
communicatiemiddelen van het telefoonbedrijf, of dat wijzigingen of modificaties van
deze randapparatuur nodig zijn, of op enige andere wijze daadwerkelijke gevolgen
hebben voor het gebruik of de prestaties van de randapparaten, moet de klant hiervan
op adequate wijze schriftelijk op de hoogte worden gesteld, zodat de klant de
gelegenheid heeft om maatregelen te nemen waardoor de telefoonaansluiting in bedrijf
kan blijven.
als de telefoonlijn een piekspanningsbeveiliging te installeren.
Piekspanningsbeveiligingen kunt u aanschaffen bij uw dealer of bij een elektronica
speciaalzaak.
• Wanneer u een alarmnummer in het apparaat programmeert en/of een
alarmnummer draait om te testen of alles goed werkt, bel dan eerst het normale
nummer (dus niet het alarmnummer) van de alarmdienst om de dienst van de test op
de hoogte te stellen. De dienst kan u dan meteen inlichten over de testprocedure die
u kunt volgen.
• Dit apparaat mag niet worden aangesloten op een muntautomaat of een lijn die
wordt gebruikt voor telefonisch vergaderen.
• Dit apparaat heeft een magnetische koppeling voor gehoorapparaten.
• U kunt het apparaat veilig op een telefoonnet aansluiten via een standaard
modulaire connector, USOC RJ-11C.
Aansluitfactor (REN, Ringer Equivalence Number)
Verklaring van overeenstemming (Europese landen)
Afhankelijk van het land van aanschaf kan achter of onder op het apparaat een sticker
zitten met de aansluitfactor (VS: Ringer Equivalence Number) en het toelatingsnummer
of registratienummer (VS: FCC Registration Number) van het apparaat. In sommige
landen (zoals de VS) moet deze informatie aan het telefoonbedrijf worden verstrekt.
De aansluitfactor is een getal dat aangeeft hoe zwaar een apparaat de telefoonlijn
belast. Hiermee kunt u bepalen hoeveel apparaten u op dezelfde lijn kunt aansluiten
voordat deze wordt “overbelast”. Als u te veel apparaten op dezelfde lijn aansluit,
ontstaan er problemen met zelf bellen en beantwoorden van inkomende oproepen. Een
veel voorkomend probleem is dat de apparaten niet meer overgaan. Het totaal van de
aansluitfactoren van alle op dezelfde telefoonlijn aangesloten apparaten mag niet meer
dan 5 bedragen om zeker te zijn dat het telefoonbedrijf in staat is om de diverse diensten
ter beschikking te stellen. In een enkel geval is een totaal van 5 te hoog (afhankelijk van
telefoonbedrijf en/of centrale). Als een aangesloten telefoonapparaaat niet goed werkt,
moet u het onmiddellijk loskoppelen van de telefoonlijn aangezien het schade kan
toebrengen aan het telefoonnet.
Goedkeuringen en certificeringen
De CE-markering op dit product verwijst naar de verklaring van
overeenstemming van Samsung Electronics Co., Ltd. met de
volgende toepasselijke 93/68/EEG-richtlijnen van de Europese Unie
per de aangegeven datums:
1 januari 1995: Richtlijn 73/23/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing
van de wettelijke voorschriften van de lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd
voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (laagspanningsrichtlijn).
1 januari 1996: Richtlijn 89/336/EEG van de Raad (92/31/EEG) betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische
compatibiliteit.
9 maart 1999: Richtlijn 1999/5/EG van de Raad betreffende radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.
U kunt bij uw vertegenwoordiger van Samsung Electronics Co., Ltd. een volledige
verklaring krijgen waarin de relevante richtlijnen en de normen waarnaar wordt
verwezen zijn gedefinieerd.
WAARSCHUWING:
Volgens de voorschriften van de FCC (Federal Communication Commission) kunnen
wijzigingen of modificaties aan dit aparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door
de fabrikant (die er zorg voor dient te dragen dat het apparaat aan de normen voldoet)
ertoe leiden dat het de gebruiker niet langer is toegestaan om het apparaat te gebruiken.
Wanneer randapparatuur schade aan het telefoonnet veroorzaakt, moet het
telefoonbedrijf de klant ervan op de hoogte stellen dat de dienst kan worden
onderbroken. Wanneer het echter in de praktijk niet mogelijk is om de klant vooraf in te
lichten, kan het telefoonbedrijf de dienstverlening eerder onderbreken, onder
voorwaarde dat het:
a) de klant zo snel mogelijk inlicht;
b) de klant de gelegenheid geeft om het probleem met de randapparatuur op te heffen;
c) de klant erop wijst dat deze het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Federal
Communication Commission volgens de procedures uiteengezet in “FCC Rules and
Regulations Subpart E of Part 68”.
EC certificering
Richtlijn 1999/5/EC certificering inzake radioapparatuur en
telecommunicatie randapparatuur (FAX)
Dit Samsung product is door Samsung gecertificeerd voor aansluiting als individueel
randapparaat op analoge openbare netwerken volgens richtlijn 1999/5/EC. Het product
is ontworpen om te werken met de nationale PSTN's en compatibele PBX's van de
Europese landen:
Bij problemen adviseren wij u in eerste instantie contact op te nemen met Euro QA Lab
of Samsung Electronics Co., Ltd.
Het product is getest op basis van TBR21. Als hulp bij het gebruik en de toepassing van
eindapparatuur die in overeenstemming is met deze norm, heeft ETSI, het Europees
instituut voor telecommunicatienormen, een adviesdocument (EG 201 121) uitgegeven
dat opmerkingen en aanvullende vereisten bevat om de netwerkcompatibiliteit van
TBR21-terminals te garanderen. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met de in dit
document genoemde adviezen en het product voldoet daar volledig aan.
Verder moet u het volgende weten:
• Het apparaat is niet ontworpen voor aansluiting op een digitale bedrijfscentrale.
• Als u het apparaat wilt aansluiten op een telefonlijn waarop ook een computerfax/
modem is aangesloten, is het mogelijk dat alle op de lijn aangesloten apparaten
problemen ondervinden met verzenden of ontvangen. We raden u aan, behalve een
normaal telefoontoestel, geen andere apparaten aan te sluiten op de lijn waar het
apparaat op is aangesloten.
Stekker van het netsnoer vervangen (alleen voor UK)
• Als u zich in een gebied bevindt waar veel onweer voorkomt of regelmatig
spanningspieken optreden in het lichtnet, raden we u aan om zowel voor het lichtnet
BELANGRIJK
vii
Het netsnoer van dit apparaat is voorzien van een standaardstekker (BS 1363) van 13
ampère en een zekering van 13 ampère. Wanneer u de zekering vervangt, moet u een
geschikt type van 13 ampère gebruiken. Nadat u de zekering hebt gecontroleerd of
vervangen, moet u de afdekkap van de zekering weer sluiten. Als u de afdekkap van de
zekering kwijt bent, mag u de stekker niet gebruiken totdat u er een nieuwe afdekkap op
hebt gezet.
Neem contact op met de leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht.
De 13 ampère stekker is het meest voorkomende type in de UK en kan in de meeste
gevallen worden gebruikt. Sommige (meest oudere) gebouwen hebben echter geen
normale 13 ampère stopcontacten. Als u het apparaat op een ouder stopcontact wilt
aansluiten, moet u een geschikt verloopstuk (adapter) kopen. Verwijder nooit de
aangegoten stekker van het netsnoer.
WAARSCHUWING
Als u ondanks het bovenstaande toch de aangegoten stekker verwijdert, gooi
deze dan onmiddellijk in de vuilnisbak.
U kunt de stekker niet opnieuw bedraden, en wanneer iemand hem in een
passend stopcontact doet, bestaat er groot gevaar voor elektrische schokken.
BELANGRIJKE WAARSCHUWING: dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
De aders van het netnoer hebben de volgende kleurcodering:
• groen en geel:
aarde
• blauw:
neutraal
• bruin:
fase
Ga als volgt te werk als de kleuren van de aders in het netsnoer niet gelijk zijn aan die
van de stekker.
Sluit de groen/gele aardedraad aan op de pool die is gemarkeerd met de letter “E”, het
aarde-symbool, de kleuren groen/geel of de kleur groen.
Sluit de blauwe draad aan op de pool die is gemarkeerd met de letter “N” of de kleur
zwart.
Sluit de bruine draad aan op de pool die is gemarkeerd met de letter “L” of de kleur rood.
Ergens in de stroomkring moet een zekering van 13 Ampère zijn aangebracht: in de
stekker, in de adapter of in de meterkast.
viii
1 Inleiding
Tijd en geld besparen
• U kunt meerdere pagina’s op één vel afdrukken
om papier te besparen.
Gefeliciteerd met de aankoop van dit multifunctionele apparaat van
Samsung. Uw apparaat kan afdrukken, kopiëren, scannen en faxen
(alleen CLX-3160FN).
• U kunt gebruikmaken van voorbedrukte
formulieren en briefhoofden op gewoon papier.
Raadpleeg de sectie Software.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Speciale functies
•
Overzicht van de printer
•
Informatie over Status-LED
•
Meer weten
•
Een locatie selecteren
• Dit apparaat bespaart automatisch stroom door
het stroomverbruik aanzienlijk te beperken als het
niet wordt gebruikt.
De capaciteit van uw apparaat uitbreiden
• U kunt de optionele lade 2 met een capaciteit van
250 vellen aan uw apparaat toevoegen. Dankzij
deze lade hoeft u het papier niet al te vaak bij te
vullen.
Speciale functies
• U kunt afbeeldingen direct vanuit een PictBridgecompatibel toestel afdrukken.
Uw nieuw apparaat beschikt over speciale functies voor een betere
afdrukkwaliteit. U kunt:
Afdrukken onder verschillende besturingssystemen
• U kunt afdrukken met Windows 98/Me/2000/XP (inclusief 64 bit).
Afdrukken met een hoge snelheid en uitstekende kwaliteit
• Uw apparaat is met een groot aantal Linux-systemen compatibel.
• U kunt alle kleuren afdrukken met de kleuren
cyaan, magenta, geel en zwart.
• Uw apparaat is ook compatibel met verscheidene Macintoshsystemen.
• U kunt afdrukken met een resolutie tot 2.400 dpi
[Best]. Raadpleeg de sectie Software.
• Uw apparaat wordt met een netwerkinterface geleverd.
• In de Zwart-Witmodus drukt uw apparaat papier in
A4-formaat tot 16 ppma en in Letter-formaat tot
17 ppm af. In Kleurenmodus drukt uw apparaat
papier in A4-formaar of Letter-formaat tot 4 ppm af.
U kunt een USB-geheugenapparaat op verschillende manieren met uw
apparaat gebruiken.
Gebruik van een USB-flashgeheugen.
• U kunt bijvoorbeeld documenten scannen en opslaan op het
geheugenapparaat.
Verschillende papiersoorten verwerken
• U kunt rechtstreeks afdrukken vanaf het geheugenapparaat.
• In de lade voor handmatige invoer kunnen de
volgende papiersoorten worden gebruikt:
letterhead, enveloppen, etiketten, transparanten,
op maat gesneden afdrukmedia, briefkaarten en
dikker papier. De lade voor handmatige invoer
biedt plaats voor 1 vel papier.
U kunt een back-up maken van gegevens en de back-upbestanden
terugzetten in het geheugen van dit apparaat.
Functies van het apparaat
De onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de functies die
door uw apparaat worden ondersteund.
(I: Geïnstalleerd, O: Optie, NVT: Niet van toepassing)
• In lade 1 voor 150 vel en in de optionele lade 2
voor 250 vel kan gewoon papier in verschillende
formaten worden gebruikt.
Professionele documenten maken
Functies
CLX-3160N
CLX-3160FN
• Watermerken afdrukken. U kunt uw documenten
voorzien van een watermerk (bijv. “Vertrouwelijk”).
Raadpleeg de sectie Software.
USB 2.0
I
I
USB-geheugen
I
I
• Posters afdrukken. De tekst en afbeeldingen op
iedere pagina van uw document worden
uitvergroot en afgedrukt op afzonderlijke vellen
papier die daarna samengekleefd worden tot een
geheel. Raadpleeg de sectie Software.
Netwerkinterface
(Ethernet 10/100 Base TX)
I
I
Faxfunctie
NVT
I
PictBridge
I
I
a. pagina’s per minuut
1.1
<Inleiding>
Overzicht van de printer
Hieronder ziet u waar de belangrijkste onderdelen van het apparaat zich
bevinden:
Voorkant
Achterkant
* De bovenstaande afbeelding toont een
CLX-3160FN met alle beschikbare.
* De bovenstaande afbeelding toont een
CLX-3160FN met alle beschikbare.
1
ADI (Automatische
DocumentInvoer)a
10
lade 1
2
breedtegeleiders voor
documenten
11
uitvoerondersteuning
3
invoerlade
12
papierbreedtegeleider voor
handmatige invoer
4
uitvoerlade
13
handmatige invoer
5
bedieningspaneel
14
scannerdeksel
6
uitvoerlade
15
glasplaat
7
USB-geheugenpoort
16
cassette voor gebruikte
toner
8
voorklep
17
tonercassette
9
optionele lade 2
18
beeldeenheid
1
uitgang intern
telefoontoestel (EXT)a
5
stroomkabelaansluiting
2
netwerkpoort
6
USB-poort
3
stroomschakelaar
7
uitgang telefoonlijn
(LINE)a
4
achterklep
a. Alleen CLX-3160FN.
a. In deze handleiding wordt voor Automatische Documentinvoer de afkorting
ADI gebruikt.
1.2
<Inleiding>
Overzicht van het bedieningspaneel(CLX-3160FN)
1
Snelknoppen: Hiermee kunt u vaak gekozen faxnummers opslaan
en ze met enkele toetsaanslagen oproepen.
13
Back: Hiermee keert u terug naar het hoogste menuniveau.
2
Shift: Hiermee kunt u de snelknoppen verplaatsen om toegang te
krijgen tot de nummers 16 tot en met 30.
14
Status: Toont de status van uw apparaat. Zie pagina 1.5.
3
Address Book: Hiermee kunt u vaak gebruikte faxnummers en
e-mailadressen in het geheugen opslaan.
15
Darkness: Hiermee kunt u de helderheid van het document voor de
huidige kopieertaak aanpassen.
4
Resolution: Hiermee kunt u de resolutie van het document voor de
huidige faxtaak aanpassen.
16
Original Type: Hiermee kunt u het documenttype selecteren voor
de huidige kopieertaak.
5
Redial/Pause: Hiermee kiest u het laatste nummer opnieuw in
stand-bymodus, of voegt u een pauze in een faxnummer in de
bewerkingsmodus in.
17
Reduce/Enlarge: Hiermee maakt u een kopie kleiner of groter dan
het origineel.
6
Fax: Activeert de modus Faxen.
18
USB Print: Hiermee kunt u rechtstreeks bestanden uit een
USB-geheugenapparaat afdrukken wanneer dat op de
USB-geheugenslot aan de voorkant van uw apparaat is
aangesloten.
7
Copy: Activeert de modus Kopiëren.
19
Numeriek klavier: Hiermee kiest u een nummer of voert u
alfanumerieke tekens in.
8
Scan/Email: Activeert de modus Scannen.
20
On Hook Dial: Hiermee opent u de telefoonlijn.
9
Display: Toont de huidige status en houdt u op de hoogte tijdens
het proces.
21
Stop/Clear: Hiermee onderbreekt u een bewerking. In standbymodus kunt u hiermee de kopieeropties (zoals de helderheid, het
type document, het kopieerformaat en het aantal exemplaren)
wissen/annuleren.
10
Menu: Opent de menumodus en bladert doorheen de beschikbare
menu’s.
22
Color Start: Start een taak in Kleurenmodus.
11
Bladertoetsen: Blader doorheen de beschikbare opties in het
geselecteerde menu en verhoog of verlaag de waarden.
23
Black Start: Start een taak in Zwart-Witmodus.
12
OK: Hiermee bevestigt u de selectie op het scherm.
1.3
<Inleiding>
Overzicht van het bedieningspaneel(CLX-3160N)
CLX-3160N
1
Copy: Activeert de modus Kopiëren.
10
Original Type: Hiermee kunt u het documenttype selecteren voor de
huidige kopieertaak.
2
Scan/Email: Activeert de modus Scannen.
11
Reduce/Enlarge: Hiermee maakt u een kopie kleiner of groter dan
het origineel.
3
Display: Toont de huidige status en houdt u op de hoogte tijdens
het proces.
12
Address Book:Hiermee kunt u opgeslagen e-mailadressen zoeken.
4
Menu: Opent de menumodus en bladert doorheen de beschikbare
menu’s.
13
USB Print: Hiermee kunt u rechtstreeks bestanden uit een
USB-geheugenapparaat afdrukken wanneer dat op de
USB-geheugenslot aan de voorkant van uw apparaat is aangesloten.
5
Bladertoetsen: Blader doorheen de beschikbare opties in het
geselecteerde menu en verhoog of verlaag de waarden.
14
Numeriek klavier: Hiermee kiest u een nummer of voert
u alfanumerieke tekens in.
6
OK: Hiermee bevestigt u de selectie op het scherm.
15
Stop/Clear: Hiermee onderbreekt u een bewerking. In standbymodus kunt u kopieeropties zoals resolutie, het type document,
het kopieerformaat en het aantal exemplaren wissen/annuleren.
7
Back: Hiermee keert u terug naar het hoogste menuniveau.
16
Color Start: Start een taak in Kleurenmodus.
8
Status: Toont de status van uw apparaat. Zie pagina 1.5.
17
Black Start: Start een taak in Zwart-Witmodus.
9
Darkness: Hiermee kunt u de helderheid van het document voor
de huidige kopieertaak aanpassen.
NB
• Gebruik het uitgespaarde gebied rechts van het bedieningspaneel om clips voor print-outs in te leggen.
1.4
<Inleiding>
Informatie over Status-LED
Meer weten
De Status-LED op het bedieningspaneel toont de status van uw
apparaat. Raadpleeg onderstaande tabel voor de status van uw
apparaat.
Status
Beknopte
installatiehandleiding
Beschrijving
• Het apparaat is off line.
• Het apparaat bevindt zich in energiebesparende
modus. Wanneer er gegevens binnenkomen of
een knop wordt ingedrukt, gaat het apparaat
automatisch on line.
Biedt meer informatie over het instellen van
uw apparaat. Volg deze instructies op om het
apparaat gebruiksklaar te maken.
Aan
Het apparaat is on line en klaar voor gebruik.
Knippert
• Wanneer het schermlicht langzaam knippert,
ontvangt het apparaat gegevens van de
computer.
• Wanneer het schermlicht snel knippert, is het
apparaat bezig met afdrukken.
Voorziet stapsgewijze instructies om alle
functies van uw apparaat te benutten en
vertelt u meer over het onderhoud van uw
apparaat, probleemoplossing en het
installeren van toebehoren.
Uit
Groen
Meer informatie over de instelling en het gebruik van uw apparaat vindt
u in de volgende bronnen, op papier of op het scherm.
Aan
Rood
Knippert
On-linegebruikershandleiding
• De tonercassette is volledig leeg. Verwijder de
oude tonercassette en plaats een nieuwe. Zie
pagina 13.5.
• Er is papier vastgelopen. Zie pagina 14.2 voor
een oplossing van het probleem.
• De klep aan de voorzijde staat open. Sluit de
klep aan de voorzijde.
• Er is geen papier in de lade. Plaats papier in
de papierlade.
• Het apparaat is gestopt als gevolg van een
grote fout. Controleer het bericht op de
display. Zie pagina 14.5 voor meer informatie
over de betekenis van de foutboodschap.
Deze handleiding heeft ook een hoofdstuk
Software met informatie over hoe u met uw
apparaat documenten kunt afdrukken op
verschillende besturingssystemen en hoe u de
meegeleverde software-hulpprogramma’s
gebruikt.
NB
• Vanuit de map Handleidingen op de
Printersoftware-cd hebt u toegang tot
de handleidingen in andere talen.
Gebruikershandleiding voor
de netwerkprinter
• Bij de minste fout wacht het apparaat tot de
fout is hersteld. Controleer het bericht op de
display. Als het probleem opgelost is, gaat de
printer door met afdrukken.
• De tonercassette is bijna leeg. Bestel een
nieuwe tonercassette. U kunt de
afdrukkwaliteit tijdelijk verbeteren door de
toner te herverdelen. Zie pagina 13.4.
Help voor
printerstuurprogramma
Website
1.5
<Inleiding>
Op de cd met netwerkhulpprogramma’svindt u
meer informatie over hoe u uw apparaat
aansluit op een netwerk.
Biedt ondersteunende informatie over de
eigenschappen van het printerstuurprogramma en instructies voor de
afdrukinstellingen. Klik op Help in het dialoogvenster printereigenschappen om toegang te
krijgen tot het helpscherm printerdriver.
Als u over een internetverbinding beschikt,
kunt u hulp, ondersteuning, printerstuurprogramma’s, handleidingen en
bestelinformatie vinden op website van
Samsung: www.samsungprinter.com.
Een locatie selecteren
Kies een vlak, stabiel oppervlak met voldoende ruimte voor
luchtcirculatie. Zorg ervoor dat u kleppen en papierladen gemakkelijk
kunt openen.
Plaats de printer niet in direct zonlicht, vlakbij een warmte- of koudebron
of op een vochtige plek. Plaats de printer niet op de rand van een bureau
of tafel!
Benodigde ruimte
• Voorkant: 482,6 mm (voldoende ruimte om de papierlade te kunnen
verwijderen)
• Achterkant: 100 mm (voldoende ventilatieruimte)
• Rechts: 100 mm (voldoende ventilatieruimte)
• Links: 100 mm (voldoende ventilatieruimte)
Opgepast
• Houd de printer niet schuin of ondersteboven wanneer u deze
verplaatst, anders kan toner uit de tonercassette lekken,
waardoor de printer kan worden beschadigd of de
afdrukkwaliteit kan afnemen.
1.6
<Inleiding>
2 Systeeminstallatie
Dit hoofdstuk geeft u een overzicht van de menu’s die beschikbaar zijn
op uw apparaat evenals instructies om stap voor stap de instellingen van
uw apparaat aan te passen.
Menuoverzicht
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Menuoverzicht
•
Taal weergave wijzigen
•
Datum en tijd instellen
•
De standaardmodus wijzigen (alleen CLX-3160FN)
•
Geluidsinstellingen (alleen CLX-3160FN)
NB
•
Tekens via het numerieke klavier invoeren
•
Gebruik van de energiebesparende modi
• Afhankelijk van uw land zullen sommige menu's mogelijk niet
op het weergavescherm verschijnen. Als dit het geval is, zijn
deze opties niet van toepassing op uw toestel.
Het bedieningspaneel biedt toegang tot verschillende menu’s voor het
instellen van het apparaat of het gebruik ervan. Druk op Menu om
toegang te krijgen tot deze menu’s. Raadpleeg onderstaand diagram.
Beschikbare menu’s in fax-, kopieer- en scanmodi variëren..
* Menu’s met karakters in kleur ziijn enkel beschikbaar bij CLX-3160FN.
Faxfunctie
Tonersterkte
Meerdere verz.
Uitgest. verz.
Prior. verz.
Doorsturen
Veilige ontv.
Pag. toevoegen
Taak annuleren
Netwerk
TCP/IP
Ethernet-snel.
Instel. wissen
Netwerkinform.
Fax instellen
Verzenden
Aant. kiespog.
Opn. kiezen na
Kenget. kiezen
ECM-modus
Verzendrapport
TCR voor afb.
Kiesmodus
Ontvangen
Ontvangstmodus
Opn. na bels.
Ontv.g. stemp.
Startc. ontv.
Aut. verklein.
Grootte neger.
Inst. ong. fax
DRPD-modus
St.inst. wijz.
Resolutie
Tonersterkte
Autom. rapport
Systeeminstallatie
(vervolg)
Papierinstel.
Papierformaat
Type papier
Papierinvoer
Geluid/Volume
Toetsgeluid
Waarsch.geluid
Luidspreker
Belsignaal
Rapport
Onderhoud
Ext. service
Gebruiksduur
Kleur
Serienummer
Instel. wissen
Kopieerfunctie
Kopieen sort.
2 pagina's/vel
4 pagina's/vel
ID kopie
Poster kopier.
Meer op 1 vel
Achtergr. wis.
Kopieerinstellingen
St.inst. wijz.
Exemplaren
Verkl./vergr.
Tonersterkte
Origineel soort
Scanfunctie
USB-geheugen
Scanformaat
Oorspr. type
Resolutie
Scankleur
Scanindeling
E-mail
Scanformaat
Oorspr. type
Resolutie
Scankleur
Systeeminstallatie
Apparaatinst.
Apparaat-id
Nr. van faxapp.
Datum en tijd
Klokmodus
Taal
Standaardmodus
Energ.spaarst.
En.sprst. scan
Time-out
NetScanTimeout
Luchtdrukcorr.
Aut. doorgaan
Inst. import.
Inst. export.
2.1
<Systeeminstallatie>
Installatie van
scanner
St.inst. wijz.
USB-geheugen
E-mail
5
Taal weergave wijzigen
Als de cursor niet onder de VM- of NM-indicator staat, kunt u de
cursor onmiddellijk naar de indicator verplaatsen door op
of
te drukken.
Volg onderstaande stappen om de taal op het bedieningspaneel te
wijzigen:
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op OK zodra Apparaatinst. verschijnt.
3
Druk op de bladertoetsen tot Taal verschijnt en druk vervolgens
op OK.
4
Druk op bladertoetsen tot de gewenste taal verschijnt en druk
op OK.
5
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Om “VM” of “NM” te selecteren voor de 12-uursnotatie, drukt u
op
of
of een cijfertoets.
U kunt de klok ook instellen op de 24-uursnotatie. 01:00 NM wordt
dan weergegeven als 13:00. Raadpleeg het volgende deel voor
meer informatie.
6
Druk op OK om de datum en het uur op te slaan.
Als u een verkeerd nummer hebt ingevoerd, verschijnt er Buiten
bereik en gaat het apparaat niet door met de volgende stap. Voer
in dat geval het juiste nummer in.
7
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
De tijdsaanduiding veranderen
Datum en tijd instellen
U kunt uw apparaat zo instellen dat de tijd wordt weergegeven in de
12-uursnotatie of de 24-uursnotatie.
De huidige datum en tijd worden weergegeven op de display wanneer
het apparaat stand-by staat. Bij de CLX-3160FN worden de datum en
tijd afgedrukt op al uw faxberichten.
NB
• Als de stroomtoevoer naar het apparaat wordt onderbroken,
moet u de datum en tijd opnieuw instellen zodra de
stroomtoevoer weer is hersteld.
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op OK zodra Apparaatinst. verschijnt.
3
Druk op de bladertoetsen tot Klokmodus verschijnt en druk
vervolgens op OK.
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen om de andere modus te selecteren en
druk op OK.
2
Druk op OK zodra Apparaatinst. verschijnt.
5
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
3
Druk op de bladertoetsen tot Datum en tijd verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
De standaardmodus wijzigen (alleen CLX-3160FN)
Voer de juiste tijd en datum in met de cijfertoetsen.
Maand
Dag
Jaar
Uur
Uw apparaat werd vooraf ingesteld op faxmodus. U kunt de
standaardmodus afwisselen tussen faxmodus en kopieermodus.
=
=
=
=
01 tot 12
01 tot 31
vier cijfers vereist
01 tot 12 (12-uur-modus)
00 tot 23 (24-uur-modus)
Minuten = 00 tot 59
NB
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op OK zodra Apparaatinst. verschijnt.
3
Druk op de bladertoetsen tot Standaardmodus verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot de standaardmodus verschijnt en
druk vervolgens op OK.
5
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
• De datumnotatie verschilt van land tot land.
U kunt ook de bladertoetsen gebruiken om de aanwijzer onder het
nummer te plaatsen dat u wilt verbeteren, en voer vervolgens een
nieuw nummer in.
2.2
<Systeeminstallatie>
Geluidsinstellingen (alleen CLX-3160FN)
Tekens via het numerieke klavier invoeren
U kunt de volgende geluidsinstellingen aanpassen:
U zult voor verschillende taken namen en nummers moeten invoeren. Bij
de installatie van uw apparaat moet u bijvoorbeeld uw naam of de naam
van uw bedrijf en uw faxnummer invoeren. Wanneer u faxnummers of emailadressen in het geheugen opslaat, kunt u ook de bijbehorende
namen invoeren.
• Toetsgeluid: Schakelt het geluid van de toetsen aan of uit. Wanneer
deze optie op Aan staat, hoort u een geluid wanneer er een toets
wordt ingedrukt.
• Waarsch.geluid: Schakelt het alarmsignaal aan of uit. Wanneer deze
optie op Aan staat, hoort u een alarmsignaal wanneer er een fout
optreedt of na de verzending van een fax.
Alfanumerieke tekens invoeren
• Luidspreker: Schakelt geluiden op de telefoonlijn doorheen de
luidspreker aan of uit, zoals de kiestoon of het faxsignaal. Met deze
optie op Communicatie, wat “Common (normaal)” betekent, staat de
luidspreker aan tot het andere apparaat reageert.
1
Als u gevraagd wordt om een letter in te voeren, zoekt u de toets
met het gewenste teken. Druk een aantal keren op deze toets tot
het gewenste teken in de display verschijnt.
Om bijvoorbeeld de letter O in te voeren, drukt u op 6 waarop MNO
staat afgebeeld.
U kunt het volume regelen met behulp van On Hook Dial.
• Belsignaal: Stelt het volume van het belsignaal in. Het
beltoonvolume kunt u instellen op Uit, Laag, Midden, en Hoog.
Elke keer dat u op 6 drukt, verschijnt op de display een andere
letter: M, N, O, m ,n ,o en tot slot 6.
U kunt ook speciale tekens invoeren (spatie, plusteken, enz.).
Raadpleeg het onderstaande deel voor meer informatie.
Luidspreker, beltoon, toetsgeluid en alarmsignaal
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op de bladertoetsen tot Geluid/Volume verschijnt en druk
vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste geluidsoptie verschijnt
en druk vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste status of het gewenste
volume voor het geselecteerde geluid verschijnt en druk vervolgens
op OK.
5
Herhaal indien nodig stappen 3 tot en met 5 om andere geluiden in
te stellen.
6
2
Als u nog meer letters wilt invoeren, herhaalt u stap 1.
Indien op dezelfde knop de volgende letter staat, moet u de cursor
bewegen door op de rechter bladertoets te drukken en dan op de
knop met de gewenste letter. De cursor gaat naar rechts en het
volgende teken verschijnt in de display.
Als u een spatie wilt invoeren, drukt u tweemaal op 1.
3
Na het invoeren van de letters drukt u op OK.
Letters en cijfers op het klavier
Toets
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Luidsprekervolume
Toegewezen cijfers, letters of tekens
1
1
Spatie
2
A B C a b c 2
3
D E F
d e f 3
1
Druk op On Hook Dial. De luidspreker geeft een kiestoon.
4
G
H I
g h i 4
2
Druk op de bladertoetsen tot u het gewenste volume hebt.
5
J
K L j k l 5
3
Druk op Stop/Clear om de wijziging op te slaan en terug te keren
naar stand-bymodus.
6
M
7
P Q R S p q r s 7
8
T
9
W
0
+
NB
• U kunt het volume van de luidspreker alleen wijzigen als de
telefoonlijn is aangesloten.
2.3
<Systeeminstallatie>
N O m n o 6
U V t u v 8
X Y Z w x y z 9
-
,
. ‘
/ *
# &
@
0
Cijfers of namen verbeteren
Energiebesparende modus voor scannen
Als u een fout maakt tijdens het typen van een cijfer of naam, drukt u op
de linker bladertoets om het laatste cijfer of teken te verwijderen. Voer
vervolgens het juiste cijfer of de juiste letter in.
In energiebesparende modus voor scannen bespaart u energie door de
lamp van de scanner uit te schakelen. De lamp van de scanner onder de
glasplaat gaat automatisch uit wanneer deze niet in gebruik is. Zo
verbruikt u minder stroom en gaat de lamp langer mee. Als u een
scantaak start, gaat de lamp automatisch aan na een korte opwarmtijd.
Een pauze invoegen
U kunt instellen hoe lang het apparaat na afloop van een scantaak moet
wachten voordat de energiebesparende modus wordt geactiveerd.
Bij sommige telefooncentrales moet u eerst een toegangscode
(bijvoorbeeld een 9) intoetsen en vervolgens wachten tot u een tweede
kiestoon hoort. In dergelijke gevallen moet u een pauze invoegen in het
telefoonnummer. U kunt een pauze invoegen bij het instellen van
snelknoppen of snelkiesnummers.
Om een pauze in te voegen, drukt u op Redial/Pause tijdens het
invoeren van het telefoonnummer. A - verschijnt op de display op de
overeenkomstige locatie.
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op OK zodra Apparaatinst. verschijnt.
3
Druk op de bladertoetsen tot En.sprst. scan verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot de standaardmodus verschijnt en
druk vervolgens op OK.
5
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Gebruik van de energiebesparende modi
Energiebesparende modus
Als u de energiebesparende modus inschakelt, gebruikt het apparaat
minder energie zolang er geen gebruik van wordt gemaakt. U kunt deze
stand inschakelen en aangeven hoe lang het apparaat na afloop van een
afdrukopdracht moet wachten voor het zijn energiegebruik verlaagt.
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op OK zodra Apparaatinst. verschijnt.
3
Druk op de bladertoetsen tot Energ.spaarst. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot de standaardmodus verschijnt en
druk vervolgens op OK.
5
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
2.4
<Systeeminstallatie>
3 Softwareoverzicht
Cd-rom
Cd-rom met
printersoftware
In dit hoofdstuk krijgt u een overzicht van de software die meegeleverd
werd met uw apparaat. In de sectie Software vindt u meer informatie
over installatie en gebruik van de software.
Meegeleverde software
•
Eigenschappen van het printerstuurprogramma
•
Systeemvereisten
Linux
• Printerstuurprogramma: Met deze
driver kunt u uw apparaat vanop
een Linuxcomputer bedienen en
documenten afdrukken.
• SANE: Gebruik dit stuurprogramma
om documenten te scannen.
• Smart Panel: Dit programma geeft
de status van uw apparaat weer en
waarschuwt u wanneer er een fout
optreedt tijdens het afdrukken.
Macintosh
• Printerstuurprogramma: Gebruik
dit stuurprogramma om uw
apparaat vanuit een Macintosh aan
te sturen.
• Scannerstuurprogramma: Er is
een TWAIN-stuurprogramma
beschikbaar om documenten op uw
computer te scannen.
• Smart Panel: Dit programma geeft
de status van uw apparaat weer en
waarschuwt u wanneer er een fout
optreedt tijdens het afdrukken.
Windows
• SyncThru™ Web Admin Service:
Gebruik deze webapplicatie om
vanop afstand netwerkprinters te
beheren, controleren en problemen
op te lossen.
• Set IP: Gebruik dit programma om
uw TCP/IP-adressen in te stellen.
• Handleiding Netwerkprinter in
PDF
(vervolg)
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Inhoud
Meegeleverde software
U moet de printer- en scannersoftware installeren vanop de
meegeleverde cd-rom’s nadat u uw apparaat hebt geïnstalleerd en op
uw computer hebt aangesloten.
Iedere cd-rom bevat de volgende software:
Cd-rom
Inhoud
Cd-rom met
printersoftware
Windows
• Printerstuurprogramma: Gebruik
dit stuurprogramma om de functies
van uw printer ten volle te kunnen
benutten.
• Scannerstuurprogramma: Er zijn
TWAIN- en Windows Image
Acquisition (WIA)-stuurprogramma’s
beschikbaar om documenten op uw
computer te scannen.
• Smart Panel: Dit programma geeft
de status van uw apparaat weer en
waarschuwt u wanneer er een fout
optreedt tijdens het afdrukken.
• SmarThrua: Dit is de meegeleverde
Windows-gebaseerde software
voor uw multifunctioneel apparaat.
• Netwerkscannen: Met dit
programma kunt u documenten op
uw computer scannen en opslaan
op een computer die met het
netwerk is verbonden.
• Handleiding in PDF
Cd-rom met
netwerkhulpprogramma’s
a. Laat u toe een gescande afbeelding op verschillende manieren te bewerken
met een krachtige beeldbewerkingstoepassing en ze per e-mail te verzenden.
U kunt ook andere beeldbewerkingsprogramma’s gebruiken vanuit SmarThru,
zoals Adobe Photoshop. Raadpleeg de helpaanwijzingen op het scherm van
het bijgeleverde SmarThru-programma voor meer informatie.
3.1
<Softwareoverzicht>
Eigenschappen van het printerstuurprogramma
Systeemvereisten
De stuurprogramma’s van uw printer ondersteunen de volgende
standaardfuncties:
Zorg voor u begint ervoor dat uw systeem voldoet aan de volgende
vereisten:
• Selectie van papierrichting, formaat, bron en type van afdrukmedia
Windows
• Aantal exemplaren
Onderdeel
U kunt bovendien verschillende speciale afdrukopties gebruiken.
Onderstaande tabel geeft een algemeen overzicht van de functies die
uw printerstuurprogramma’s ondersteunen:
Functie
Besturingssysteem
Printerstuurprogramma
Windows
Macintosh
Linux
Optie afdrukkwaliteit
O
O
O
Meerdere pagina’s per
vel (N-up)
O
O
O (2, 4)
Poster afdrukken
O
X
X
Boekjes afdrukken
O
X
X
Afdruk aanpassen aan
papierformaat
O
O
X
Verkleinen/vergroten
O
O
X
Andere lade voor
eerste pagina
O
O
X
Watermerk
O
X
X
Overlay
O
X
X
Processor
Intern
geheugen
Vrije
schijfruimte
Internet
Explorer
Eisen
Windows 98/ME/2000/XP
Windows 98/Me//
2000
Pentium II
400 MHz of hoger
Pentium III
933 MHz
Windows XP
Pentium III
933 MHz of hoger
Pentium IV
1 GHz
Windows 98/Me/
2000
64 MB of meer
128 MB
Windows XP
128 MB of meer
256 MB
Windows 98/Me/
2000
300 MB of meer
1 GB
Windows XP/
1 GB of meer
5 GB
5.0 of hoger
NB
• Voor Windows 2000/XP kunnen gebruikers met
beheerdersrechten software installeren.
3.2
<Softwareoverzicht>
Aanbevolen
Linux
Onderdeel
Eisen
Besturingssysteem
•
•
•
•
RedHat 8.0 ~ 9.0
Fedora Core 1, 2, 3, 4
Mandrake 9.2 ~ 10.1
SuSE 8.2 ~ 9.2
CPU
Pentium IV 1 GHz of hoger
Intern geheugen
Min. 256 MB
Vrije schijfruimte
Min. 1 GB
Software
•
•
•
•
Linux Kernel 2.4 of hoger
Glibc 2.2 of hoger
CUPS
SANE (enkel voor het MFP-toestellen)
NB
• Er is een wisselgeheugen van 300 MB of meer nodig om
grotere gescande afbeeldingen te bewerken.
• Het Linux-stuurprogramma voor de scanner ondersteunt de
maximale optische resolutie.
Macintosh
Onderdeel
Eisen
Besturingssysteem
Macintosh 10.3 ~ 10.4
Intern geheugen
128 MB
Vrije schijfruimte
200 MB
Aansluiting
USB-interface, netwerkinterface
3.3
<Softwareoverzicht>
4 Netwerkinstallatie
Ondersteunde besturingssystemen
De volgende tabel toont de netwerkomgevingen die het apparaat
ondersteunt:
Dit hoofdstuk vertelt u stap voor stap hoe u uw apparaat in een netwerk
kunt installeren.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Inleiding
•
Ondersteunde besturingssystemen
•
TCP/IP configureren
•
Instellen van Ethernet-snelheid
•
De Netwerkconfiguratie herstellen
•
Een netwerkconfiguratiepagina afdrukken
Onderdeel
Inleiding
•
•
•
•
•
Zodra u uw apparaat hebt aangesloten met een RJ-45 Ethernet-kabel,
kunt u het apparaat delen met andere netwerkgebruikers.
U moet de netwerkprotocollen installeren op het apparaat om het in te
stellen als netwerkprinter. Protocollen kunnen op de volgende twee
manieren worden geïnstalleerd:
Eisen
Netwerkinterface
• Ethernet 10/100 Base-TX
Netwerkbesturingssysteem
• Windows 98/Me/2000/XP
• Verscheidene Linux-besturingssystemen
• Macintosh OS 10.3 ~ 10.4
Netwerkprotocollen
• TCP/IP onder Windows
• IPP, SNMP
Dynamic addressing
server
• DHCP, BOOTP
TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
IPP: Internet Printing Protocol
SNMP: Simple Network Management Protocol
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
BOOTP: Bootstrap Protocol
Via netwerkbeheerprogramma’s
TCP/IP configureren
U kunt de instellingen van uw afdrukserver configureren en het apparaat
beheren met behulp van de programma’s die meegeleverd werden met
uw apparaat:
Uw apparaat kan worden ingesteld met verschillende TCP/IPnetwerkgegevens, zoals een IP-adres, een subnetmasker, een gateway
en DNS-adressen. U kunt op verschillende manieren een TCP/IP-adres
toewijzen aan uw apparaat, afhankelijk van uw netwerk.
• SyncThru™ Web Admin Service: Een webgebaseerde
afdrukbeheersysteem voor netwerkbeheerders. SyncThru™ Web
Admin Service biedt u de mogelijkheid om op efficiënte wijze uw
netwerkapparatuur te beheren en stelt u in staat om van op afstand
netwerkprinters te controleren en fouten op te lossen vanuit eender
welke plaats met een toegang tot het bedrijfsintranet.
• Statische adressering: het TCP/IP-adres wordt handmatig
toegewezen door de systeembeheerder.
• Dynamische adressering via BOOTP/DHCP:
het TCP/IP-adres wordt automatisch toegewezen door de server.
NB
• SyncThru™ Web Service: Een ingesloten webserver om:
- netwerkparameters in te stellen die nodig zijn om het apparaat te
verbinden met verschillende netwerkomgevingen.
- Instellingen voor afdrukken, kopiëren en faxen aanpassen.
• Voor u TCP/IP configureert, moet u het netwerkprotocol
instellen op TCP/IP.
Statische adressering
• IP instellen: Een hulpprogramma waarmee u een netwerkinterface
kunt selecteren en handmatig adressen kunt configureren voor
gebruik met het TCP/IP-protocol.
Volg onderstaande stappen om het TCP/IP-adres in te voeren vanaf het
bedieningspaneel van uw apparaat.
Raadpleeg de gebruikershandleiding op de cd-rom met netwerkhulpprogramma’s die met uw apparaat meegeleverd werd voor meer
informatie.
Via het bedieningspaneel
U kunt de volgende basisnetwerkparameters instellen via het
bedieningspaneel op het apparaat.
• TCP/IP configureren
1
Druk op Menu tot Netwerk op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op OK zodra TCP/IP verschijnt.
3
Druk op de bladertoetsen tot Statisch verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Druk op OK zodra IP-adres verschijnt.
• EtherTalk configureren
4.1
<Netwerkinstallatie>
5
Voer een byte in tussen 0 en 255 met behulp van het numeriek
klavier en druk op de bladertoetsen om te bewegen tussen de
bytes.
De Netwerkconfiguratie herstellen
U kunt de standaardinstellingen van de netwerkconfiguratie opnieuw
instellen.
Herhaal dit om het adres te voltooien vanaf de 1ste tot en met de
4de byte.
1
Druk op Menu tot Netwerk op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
Herhaal stappen 5 en 6 om de andere TCP/IP-parameters te
configureren. subnetmasker en gateway-adres.
2
Druk op de bladertoetsen tot Instel. wissen verschijnt en druk
vervolgens op OK.
8
Druk op de bladertoetsen tot Statisch verschijnt en druk
vervolgens op OK.
3
Druk op OK wanneer Ja verschijnt om de netwerkconfiguratie te
herstellen.
9
Druk op de bladertoetsen tot Primaire DNS verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Schakel het apparaat uit en weer in.
6
Druk na het voltooien op OK.
7
10 Voer iedere byte van het adres in en druk op OK.
Een netwerkconfiguratiepagina afdrukken
11 Druk op de bladertoetsen tot Secundaire DNS verschijnt en druk
vervolgens op OK.
De netwerkconfiguratiepagina geeft weer hoe de netwerkkaart van uw
apparaat is geconfigureerd.
12 Voer iedere byte van het adres in en druk op OK.
1
Druk op Menu tot Netwerk op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
Dynamische adressering (BOOTP/DHCP)
2
Druk op de bladertoetsen tot Netwerkinform. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
Volg de volgende stappen om een TCP/IP-adres automatisch toe te
laten kennen door de server:
3
Druk op OK zodra Ja verschijnt.
13 Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
1
Druk op Menu tot Netwerk op de onderste regel van de display
verschijnt.
2
Druk op OK zodra TCP/IP verschijnt.
3
Druk op de bladertoetsen tot DHCP of BOOTP verschijnt en druk
daarna op OK.
4
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
De netwerkconfiguratiepagina wordt afgedrukt.
Instellen van Ethernet-snelheid
U kunt de communicatiesnelheid voor Ethernet-verbindingen
selecteren.
1
Druk op Menu tot Netwerk op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op de bladertoetsen tot Ethernet-snel. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
3
Druk op bladertoetsen tot het item dat u wilt wissen verschijnt en
druk op OK.
4
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
4.2
<Netwerkinstallatie>
5 Originelen en afdrukmedia
2
Plaats het origineel met de voorzijde naar beneden op de
glasplaat en leg het op één lijn met de centreergeleider in linker
bovenhoek van de plaat.
3
Sluit het scannerdeksel.
plaatsen
In dit hoofdstuk wordt u verteld hoe u originelen en afdrukmedia in uw
apparaat moet plaatsen.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Originelen plaatsen
•
Afdrukmedia selecteren
•
Papier plaatsen
•
Papierformaat en -type instellen
Originelen plaatsen
Als een origineel document wilt kopiëren, scannen of faxen, legt u het op
de glasplaat leggen of in de ADI (Automatische DocumentInvoer).
Op de glasplaat
Zorg ervoor dat er geen originelen in de ADI liggen. Als er een origineel
wordt gedetecteerd in de ADI, zal het voorrang krijgen op het origineel
op de glasplaat. Voor de beste scankwaliteit, vooral voor afbeeldingen in
kleur of grijswaarden, gebruikt u best de glasplaat.
1
NB
• Het openlaten van het deksel van de scanner bij het
kopiëren kan een impact hebben op de kopieerkwaliteit en
het tonerverbruik.
• Stof op de glasplaat kan leiden tot zwarte vlekken op de
afdruk. Houd de glasplaat schoon.
• Om een pagina uit een boek of tijdschrift te kopiëren opent u
het deksel van de scanner tot tegen de aanslag en sluit u het
daarna weer. Als het boek of tijdschrift dikker is dan 30 mm,
kopieert u met het deksel open.
Licht het deksel van de scanner op.
In de ADI
U kunt tot 50 vellen papier (75 g/m2) voor één taak in de ADI plaatsen.
Als u de automatische documentinvoer gebruikt:
• Gebruik geen papier dat kleiner is dan 142 x 148 mm of groter dan
216 x 356 mm.
• Vermijd gebruik van de volgende papiersoorten:
- carbonpapier of doordrukpapier
- gecoat papier
- onion skin of dun papier
- verkreukt of verfrommeld papier
- gekruld of opgerold papier
- gescheurd papier
• Verwijder alle nietjes en paperclips voor u het papier laadt.
• Controleer of de lijm, inkt of correctievloeistof op het papier volledig
droog is voor u het laadt.
• Plaats geen originelen van verschillend formaat of gewicht.
5.1
<Originelen en afdrukmedia plaatsen>
• Plaats geen boekjes, foldertjes, transparanten of documenten met
onbekende eigenschappen.
Afdrukmedia selecteren
Om een origineel document in de ADI te plaatsen:
1
U kunt afdrukken op een breed scala van afdrukmaterialen, waaronder
normaal papier, enveloppen, etiketten en transparanten. Gebruik alleen
afdrukmaterialen die beantwoorden aan de richtlijnen voor uw apparaat.
Gebruik van afdrukmaterialen dat niet aan de specificaties uit deze
gebruiksaanwijzing voldoet, kan tot de volgende problemen leiden:
Plaats het origineel in de ADI met de voorzijde naar boven. Zorg
ervoor dat de onderkant van de stapel originelen overeenkomt met
de markering voor papierformaat op de invoerlade.
• slechte afdrukkwaliteit;
• vastlopen van het papier;
• versnelde slijtage van het apparaat.
Eigenschappen zoals gewicht, samenstelling, korrel en vochtgehalte zijn
belangrijke factoren die de prestaties en uitvoerkwaliteit van het
apparaat mee bepalen. Houd bij de keuze van de afdrukmedia rekening
met het volgende:
• Gewenst resultaat: De afdrukmaterialen die u hebt gekozen moeten
geschikt zijn voor uw project.
• Formaat: U kunt afdrukmaterialen van alle formaten gebruiken die
gemakkelijk in de papierlade passen.
2
• Gewicht: Uw apparaat ondersteunt de volgende gewichten van
afdrukmaterialen:
- 60 tot 163 g/m2 voor lade 1 en voor handmatige invoer
- 60 tot 90 g/m2 voor de optionele lade 2
Stel de breedtegeleiders zodanig in dat ze overeenkomen met het
papierformaat.
• Helderheid: Sommige afdrukmaterialen zijn witter dan andere en
leveren scherpere en levendigere afbeeldingen.
• Gladheid van het oppervlak: De gladheid van de afdrukmaterialen
bepaalt mee de scherpte van de afdruk.
NB
• Het is mogelijk dat bepaalde afdrukmaterialen geen
bevredigend resultaat geven hoewel ze voldoen aan alle
specificaties in deze sectie. Dit kan het gevolg zijn van
onjuiste bediening, een ongeoorloofd temperatuur- en
vochtigheidsniveau, of andere variabele omstandigheden
waarover Samsung geen controle heeft.
• Controleer voor u grote hoeveelheden afdrukmaterialen koopt
of het papier voldoet aan de vereisten in deze handleiding.
Opgepast
• Als u afdrukmaterialen gebruikt die niet aan deze specificaties
voldoet, kan dit problemen veroorzaken en een herstelling
vereisen. Zulke herstellingen vallen niet onder garantie of
serviceovereenkomst van Samsung.
NB
• Als er stof op de glasplaat van de automatische
documentinvoer zit, kunnen er zwarte strepen op de kopie
zwarte strepen verschijnen. Houd de glasplaat schoon.
5.2
<Originelen en afdrukmedia plaatsen>
Ondersteunde types en formatenvan afdrukmaterialen
Type
Formaat
Afmetingen
Gewicht
Capaciteita
• 60 tot 90 g/m2 voor de
optionele lade 2
• 60 tot 105 g/m2 voor
lade 1 en voor handmatige
invoer
• 1 vel voor handmatige
invoer
• 150 vel van papier van
75 g/m2 voor de lade 1
• 250 vel van papier van
75 g/m2 voor de optionele
lade 2
75 tot 90 g/m2
1 vel voor handmatige invoer
of lade 1
Letter
215,9 x 279 mm
Legal
215,9 x 355,6 mm
Folio
215,9 x 330,2 mm
Oficio
215 x 343 mm
A4
210 x 297 mm
JIS B5
182 x 257 mm
Executive
184,2 x 266,7 mm
A5
148,5 x 210 mm
A6
105 x 148,5 mm
ISO/Enveloppe B5
176 x 250 mm
Enveloppe Monarch
98,4 x 190,5 mm
Enveloppe COM-10
105 x 241 mm
Enveloppe Nr. 9
98 x 225 mm
Enveloppe DL
110 x 220 mm
Enveloppe C5
162 x 229 mm
Enveloppe C6
114 x 162 mm
Enveloppe
formaat 6 3/4
92 x 165 mm
Transparantenb
Letter, A4
Raadpleeg de sectie Normaal papier
138 tot 146 g/m2
1 vel voor handmatige invoer
of lade 1
Etiketten
Letter, Legal, Folio,
Oficio, A4, JIS B5,
Executive, A5, A6
Raadpleeg de sectie Normaal papier
120 tot 150 g/m2
1 vel voor handmatige invoer
of lade 1
Karton
Letter, Legal, Folio,
Oficio, A4, JIS B5,
Executive, A5, A6
Raadpleeg de sectie Normaal papier
105 tot 163 g/m2
1 vel voor handmatige invoer
of lade 1
60 tot 163 g/m2
1 vel voor handmatige invoer
of lade 1
Normaal papier
Enveloppe
Minimaal formaat (aangepast)
76 x 127 mm
Maximaal formaat (aangepast)
216 x 356 mm
a. De maximale capaciteit verschilt afhankelijk van het gewicht en de dikte van het afdrukmateriaal en de omgeving.
b. Aanbevolen materiaal: Transparanten voor kleurenlaserprinters van HP, Xerox en 3M.
Het wordt afgeraden om transparanten met een schutvel te gebruiken, bijvoorbeeld Xerox 3R91334, omdat die een storing kunnen veroorzaken en omdat er krassen op
kunnen komen.
5.3
<Originelen en afdrukmedia plaatsen>
Formaten van afdrukmaterialen die in elke modus
ondersteund worden
Modus
Formaat
Kopieermodus
Letter, A4, Legal,
Oficio, Folio, Executive,
JIS B5, A5, A6
• lade 1
• optionele lade 2
• handmatige invoer
Afdrukmodus
Het apparaat
ondersteunt alle
formaten
• lade 1
• optionele lade 2
• handmatige invoer
Faxmodusa
Letter, A4, Legal
• lade 1
• optionele lade 2
Richtlijnen voor speciale afdrukmaterialen
Soort materiaal
Invoer
a. CLX-3160FN alleen.
Richtlijnen voor de keuze en het bewaren van
afdrukmaterialen
Houd de volgende richtlijnen in gedachte wanneer u papier, enveloppen
of andere afdrukmaterialen kiest:
• Gebruik alleen afdrukmaterialen die beantwoorden aan de
specificaties op pagina 5.3.
• Als u probeert af te drukken op vochtig, gekruld, verkreukeld of
gescheurd papier, kan dit papierstoringen en een slechte
afdrukkwaliteit tot gevolg hebben.
• Voor een optimale afdrukkwaliteit, gebruikt u best hoogwaardig
kopieerpapier speciaal voor laserprinters.
• Vermijd de volgende afdrukmaterialen:
- Papier met reliëfopdruk, perforaties of een te gladde of te groffe
textuur
- Wisbaar bankpostpapier
- Kettingpapier
- Synthetisch papier en warmtebestendig papier
- Carbonloos papier en doordrukpapier.
Deze papiersoorten kunnen aanleiding geven tot papierstoringen,
scheikundige dampen en schade aan uw apparaat.
• Laat afdrukmaterialen in hun verpakking tot u ze gebruikt. Plaats de
kartonnen dozen op pallets of in rekken, niet op de grond. Plaats
geen zware voorwerpen bovenop het papier, ongeacht of het verpakt
is of niet. Vermijd vocht of andere omstandigheden waardoor het
papier kan gaan krullen of kreuken.
• Bewaar niet gebruikt afdrukmateriaal bij temperaturen tussen 15 °C
en 30 °C. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen 10% en 70%
liggen.
• Bewaar onbedrukte afdrukmaterialen in een vochtbestendige
verpakking, zoals een plastic doos of zak, om te vermijden dat uw
papier aangetast wordt door vocht en stof.
• Voer speciale afdrukmedia vel voor vel in via handmatige invoer om
te voorkomen dat ze vastlopen.
• Om te vermijden dat afdrukmaterialen, zoals transparanten en
etiketvellen, aan mekaar gaan kleven, verwijdert u ze wanneer ze uit
de printer komen.
Enveloppen
Richtlijnen
• Of enveloppen behoorlijk worden bedrukt, is
afhankelijk van de kwaliteit van de enveloppen.
Bij de keuze van enveloppen, houdt u best
rekening met de volgende factoren:
- Gewicht: Het gewicht van het enveloppepapier mag niet meer dan 90 g/m2 bedragen
of anders kan een papierstoring optreden.
- Ontwerp: Voor het afdrukken mogen
enveloppen geen lucht bevatten en niet
uitsteken boven de 6 mm.
- Toestand: De enveloppen mogen niet
verkreukt, gescheurd of anderzijds
beschadigd zijn.
- Temperatuur: U moet enveloppen gebruiken
die bestand zijn tegen de hitte en druk binnen
in het apparaat tijdens het afdrukken.
• Gebruik alleen goed gevormde enveloppen met
scherpe vouwen.
• Gebruik geen afgestempelde enveloppen.
• Gebruik geen enveloppen met sluithaakjes,
knipsluiting, vensters, gecoate binnenbekleding,
zelfklevende sluiting of andere synthetische
materialen.
• Gebruik geen enveloppen van slechte kwaliteit
of beschadigde exemplaren.
• Controleer of de naad aan beide uiteinden van
de enveloppe helemaal uitloopt tot in de hoek
van de enveloppe.
Aanvaardbaar
Onaanvaardbaar
• Enveloppes met een verwijderbare strip of met
meer dan één zelfklevende vouwbare klep
moeten van een kleefmiddel voorzien zijn dat
met de smelttemperatuur van het apparaat, nl.
180 °C per 0,1 seconde compatibel is. De extra
kleppen kunnen kreuken, scheuren en
papierstoringen veroorzaken en zelfs schade
toebrengen aan de smelteenheid.
• Voor de beste afdrukkwaliteit plaatst u de
marges niet dichter dan 15 mm van de rand van
de enveloppe.
• Druk niet af over de plaats waar de naden van
de enveloppe samenkomen.
5.4
<Originelen en afdrukmedia plaatsen>
Soort materiaal
Transparanten
Richtlijnen
Soort materiaal
• Om beschadigingen aan het apparaat te
vermijden, gebruikt u best alleen transparanten
voor laserprinters.
• Transparanten die u in het apparaat gebruikt
moeten een temperatuur van 180 °C, dat is de
smelttemperatuur van het apparaat, kunnen
weerstaan.
• Plaats transparanten op een horizontaal
oppervlak nadat u ze uit de printer hebt gehaald.
• Laat transparanten niet te lang in de papierlade
liggen. Er kan zich dan stof of vuil ophopen, wat
leidt tot vlekken bij het afdrukken;
• Let op dat u geen vingerafdrukken maakt;
• Bescherm transparanten na het afdrukken
tegen langdurige blootstelling aan zonlicht om
vervagen te voorkomen.
• Zorg dat de transparanten niet kreukelen,
krullen of gescheurde hoeken hebben.
Etiketten
Opgepast
•Aanbevolen materiaal: Transparanten voor
kleurenlaserprinters van HP, Xerox en 3M. Het
wordt afgeraden om transparanten met een
schutvel te gebruiken, bijvoorbeeld Xerox
3R91334, omdat die een storing kunnen
veroorzaken en omdat er krassen op kunnen
komen.
Karton of
aangepaste
materialen.
• Druk niet af op materialen af die minder breed
dan 76 mm of langer dan 127 mm zijn.
• Stel de marges in de softwaretoepassing in op
minstens 6,4 mm van de rand van het materiaal.
Voorbedrukt
papier
• Briefpapier moet met hittebestendige inkt
worden bedrukt die bij de smelttemperatuur van
het apparaat (180 °C per 0,1 seconde) niet
smelt, verdampt en waarbij geen gevaarlijke
emissies vrijkomen.
• De inkt van de briefhoofd mag niet ontvlambaar
zijn en mag de papiertoevoerrollen niet
aantasten.
• Formulieren en papier met briefhoofd moeten
worden bewaard in een vochtbestendige
verpakking om wijzigingen tijdens de
opslagperiode te vermijden.
• Voordat u voorbedrukt papier plaatst, zoals
formulieren of briefpapier, moet u controleren of
de inkt op het papier droog is. Natte inkt zal
tijdens het fixeerproces afgaan en de
afdrukkwaliteit verminderen.
5.5
Richtlijnen
• Om beschadigingen aan het apparaat te
vermijden, gebruikt u best enkel etiketten voor
laserprinters.
• Bij de keuze van etiketten, houdt u best
rekening met de volgende factoren:
- Kleefstoffen: Het kleefmiddel moet tot 180 °C,
dat is de smelttemperatuur van het apparaat,
stabiel zijn.
- Schikking: Gebruik uitsluitend etiketten
zonder ruimte ertussen. Etiketten kunnen
loskomen van de vellen, waarbij de ruimte
tussen de etiketten ernstige papierstoringen
kan veroorzaken.
- Krul: Voor het afdrukken moeten de etiketten
plat liggen en mogen ze niet meer dan 13 mm
naar boven krullen.
- Toestand: Gebruik geen etiketten met
kreuken, blazen of loszittende etiketten.
• Let op dat er geen zelfklevend materiaal bloot
ligt tussen de etiketten. Blootliggende delen
kunnen ertoe leiden dat etiketten tijdens het
afdrukken loskomen, waardoor het papier kan
vastlopen. Ook kunnen hierdoor onderdelen van
het apparaat beschadigd raken.
• Voer geen gebruikte etikettenvellen in het
apparaat. De klevende voering mag slechts een
keer door het apparaat worden gevoerd.
• Gebruik geen etiketten die loskomen van de
achterzijde, blaasjes vertonen of gekreukt of
anderzijds zijn beschadigd.
<Originelen en afdrukmedia plaatsen>
Papier plaatsen
5
Buig de stapel papier naar voren en achteren en waaier hem
vervolgens uit om de vellen van elkaar te scheiden. Schik hem op
een vlak oppervlak om er een rechte stapel te maken.
6
Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven.
In lade 1
Plaats de afdrukmaterialen die u voor de meeste afdruktaken gebruikt in
lade 1. In lade 1 kunnen maximum 150 vel van 75 g/m2 gewoon papier
worden geplaatst.
U kunt een optionele lade 2 kopen en deze onder lade 1 monteren om
250 extra vellen te kunnen plaatsen. Voor de bestelling van een
optionele lade 2, zie pagina 12.1.
Papier in lade 1 plaatsen
1
rek de lade uit de printer.
2
Open de papierklep.
3
Pas de grootte van de lade aan tot hij een klikgeluid maakt.
4
Maak de lade breder door de papierbreedtegeleider te verplaatsen.
Let erop dat u niet te veel papier in de lade plaatst en dat het papier
in alle hoeken onder de haakjes ligt, zoals hieronder is
aangegeven. Als u te veel papier in de lade plaatst, kan het papier
vastlopen.
7
5.6
Houdt de lengtegeleider ingedrukt en schuif hem tegen de stapel
papier aan.
<Originelen en afdrukmedia plaatsen>
8
Het papierformaat in lade 1 veranderen
Sluit de papierklep.
Als u extra lang papier bijvoorbeeld van het formaat Legal in de lade
plaatst, moet u de lengtegeleider aanpassen om de papierlade te
verlengen.
Om het formaat in lade 1 te veranderen, moet u de papierlengtegeleider
juist aanpassen.
9
Schuif de papierlade weer in de printer.
1
Haal lade 1 uit het apparaat. Open het papierdeksel en verwijder
het papier uit lade 1 indien nodig.
2
Maak de vergrendeling bovenaan in de lade los en haal het papier
er handmatig uit.
3
Plaats papier in de lade.
4
Verschuif de lengtegeleider zachtjes tot tegen de stapel papier.
Houd de breedtegeleider ingedrukt en schuif hem tot tegen de
stapel papier zonder deze te buigen.
U kunt briefpapier met de voorgedrukte zijde naar boven plaatseen.
De bovenste rand van het vel met het logo moet eerst in het
apparaat worden gestoken.
Stel na het plaatsen van het papier de papiersoort en het formaat
voor lade 1 in. Zie pagina 5.9 voor het kopiëren en faxen of
raadpleeg het hoofdstuk Software voor het afdrukken via de pc.
NB
• Omdat er te weinig papier in de lade werd geplaatst, kan de
lengtegeleider naar binnen worden geduwd. Plaats
voldoende papier.
• Als u bij de papierinvoer problemen ondervindt, voert u uw
document vel voor vel in via handmatige invoer.
• U kunt ook papier laden waarop al is afgedrukt. De bedrukte
zijde moet met een niet vervormde rand naar onder in het
apparaat liggen. Bij invoerproblemen draait u het papier
180 graden. Merk op dat de afdrukkwaliteit niet gegarandeerd
wordt.
5.7
<Originelen en afdrukmedia plaatsen>
In de handmatige invoer
Voor papierformaten kleiner dan het letter-formaat, plaatst u de
geleiders in hun aanvangspositie en stelt u de lengte- en
breedtegeleiders opnieuw in.
In de lade voor handmatige invoer kunnen speciale formaten en soorten
afdrukmateriaal, zoals transparanten, briefkaarten, notitiekaarten,
etiketten en enveloppen worden geplaatst. Dit is handig als u maar één
pagina wilt afdrukken op voorbedrukt of gekleurd papier.
Papier plaatsen in de lade voor handmatige invoer:
Opgepast
• Als u voor het afdrukken de lade voor handinvoer gebruikt,
neem dan alle papier uit lade 1.
1
NB
Plaats het papier met de te bedrukken zijde naar boven.
• Duw de papierbreedtegeleiders niet zo ver dat het materiaal
doorbuigt.
• Als u de papierbreedtegeleiders niet juist aanpast, kan dit
papierstoringen veroorzaken.
5
Sluit de papierklep.
Houd bij het plaatsen van het papier de volgende richtlijnen in acht
afhankelijk van het type afdrukmateriaal:
• Enveloppen: Zorg ervoor dat de klep naar beneden is geklapt en
de ruimte voor de postzegel zich in de linkerbovenhoek bevindt.
6
• Transparanten: Afdrukken met de afdrukzijde naar boven en de
bovenkant waarbij de kleefstrip het eerst het apparaat ingaat.
Schuif lade 1 terug in het apparaat.
• Etiketten: Afdrukken met de afdrukzijde naar boven waarbij de
bovenste korte zijde het eerst het apparaat ingaat.
• Voorbedrukt papier: Afdrukken met de bedrukte zijde naar boven
en de bovenkant in de richting van het apparaat.
• Karton: Afdrukken met de afdrukzijde naar boven waarbij de korte
zijde het eerst het apparaat ingaat.
• Reeds afgedrukt papier: Reeds afgedrukte zijde naar onder met
de ongekrulde rand in de richting van het apparaat.
5.8
<Originelen en afdrukmedia plaatsen>
2
3
Druk de papierbreedtegeleiders van de lade voor handmatige
invoer naar elkaar toe en pas ze aan de papierbreedte aan. Oefen
niet te veel druk uit waardoor het papier gaat plooien en er
bijgevolg een papierstoring ontstaat of het papier scheeftrekt.
Papierformaat en -type instellen
Nadat u het papier in de lade hebt geplaatst, moet u het papierformaat
en -type instellen met behulp van de knoppen op het bedieningspaneel.
Deze instellingen zijn van toepassing op de kopieer- en faxmodi. Als u
afdrukt vanaf een computer, selecteert u het papierformaat en -type in
het desbetreffende programma.
Stel na het plaatsen van het papier de soort en het formaat van het
papier voor handmatige invoer in. Zie pagina 5.9 voor het kopiëren
en faxen of raadpleeg het hoofdstuk Software voor het afdrukken
via de pc.
NB
• Afdrukinstellingen die via het printerstuurprogramma zijn
ingesteld krijgen voorrang op de instellingen via het
bedieningspaneel.
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op de bladertoetsen tot Papierinstel. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
3
Druk op OK zodra Papierformaat verschijnt.
4
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste papierlade verschijnt en
druk op OK.
5
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste papierlade verschijnt en
druk op OK.
6
Druk op Back om terug te gaan naar een hoger niveau.
7
Druk op de bladertoetsen tot Type papier verschijnt en druk
vervolgens op OK.
8
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste papierlade verschijnt en
druk op OK.
9
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Opgepast
• Als u meerdere pagina's wilt afdrukken met behulp van de
handinvoer, wacht dan tot het afdrukken van een pagina
voltooid is alvorens een nieuw vel papier in de handinvoer
te plaatsen. Anders kan er een papierstoring ontstaan.
Tips voor het gebruik van de lade voor handinvoer.
• Plaats telkens afdrukmedia van een en hetzelfde formaat in de lade
voor handmatige invoer. Als u meerdere vellen tegelijk wilt afdrukken,
maakt u best gebruik van lade 1.
• Voeg geen papier toe als de lade voor handmatige invoer nog papier
bevat om te vermijden dat het papier vastloopt. Dit geldt ook voor
andere afdrukmaterialen.
• Plaats afdrukmaterialen in de handmatige invoer met de te bedrukken
zijde naar boven en met de bovenrand eerst en zorg ervoor dat het
materiaal in het midden van de lade ligt.
• Gebruik alleen afdrukmateriaal dat gespecificeerd werd op pagina 5.2
om papierstoringen en kwaliteitsverlies te vermijden.
• Maak omgekrulde kaarten, enveloppen en etiketten vlak, voor u ze in
de lade voor handmatige invoer plaatst.
5.9
<Originelen en afdrukmedia plaatsen>
6 Kopiëren
5
Of druk op Black Start om met het kopiëren in zwart-wit te
beginnen.
In dit hoofdstuk wordt stap voor stap uitgelegd hoe u documenten kunt
kopiëren.
NB
• U kunt een kopieertaak annuleren terwijl deze wordt
uitgevoerd. Druk op Stop/Clear om het kopiëren te stoppen.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
De papierlade selecteren
•
Kopiëren
•
De instellingen per kopie wijzigen
•
De standaardkopieerinstellingen wijzigen
•
Speciale kopieerfuncties gebruiken
•
Time-out voor kopiëren instellen
Druk op Color Start om met het kopiëren in kleur te beginnen.
De instellingen per kopie wijzigen
Uw apparaat bevat standaardinstellingen voor kopiëren zodat u snel en
gemakkelijk een kopie kunt maken. Met de kopieerfunctieknoppen op
het bedieningspaneel kunt u de opties per kopie wijzigen.
NB
De papierlade selecteren
• Als u tijdens het instellen van de kopieeropties op Stop/Clear
drukt, worden alle opties die u voor de huidige kopieertaak
hebt ingesteld, geannuleerd en worden de
standaardinstellingen hersteld. De standaardinstellingen
zullen automatisch worden hersteld nadat het apparaat het
huidige document heeft gekopieerd.
Nadat u de afdrukmaterialen hebt geladen om te kopiëren, moet u de
papierlade selecteren die u hiervoor wilt gebruiken.
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op de bladertoetsen tot Papierinstel. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
3
Darkness
Als uw origineel onduidelijke tekeningen en donkere afbeeldingen bevat,
kunt u de helderheid aanpassen om de kopie beter leesbaar te maken.
Druk op de bladertoetsen tot Papierinvoer verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Druk op OK zodra Kopieerlade verschijnt.
5
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste papierlade verschijnt en
druk op OK.
6
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Druk op Darkness om de helderheid van de kopie aan te passen.
De volgende modi zijn beschikbaar wanneer u op de knop drukt:
• Normaal: geschikt voor standaard getypte of bedrukte originelen.
• Licht: voor donkere originelen.
• Donker: geschikt voor lichte afdrukken of onduidelijke
potloodtekeningen.
Original Type
Kopiëren
1
De instelling Type origineel laat toe de kopieerkwaliteit te verhogen
doordat het de mogelijkheid biedt het type document voor de huidige
kopieertaak te selecteren.
Druk op Copy.
Klaar om te kop. verschijnt op de bovenste regel van de display.
2
Om het type document te selecteren, drukt u op Original Type.
De volgende modi zijn beschikbaar wanneer u op de knop drukt:
Plaats originelen met de voorzijde naar boven, of plaats een enkel
origineel op de glasplaat met de voorzijde naar onder.
• Tekst: gebruikt voor originelen die hoofdzakelijk tekst bevatten.
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het laden van originelen.
• Tekst/Foto: gebruikt voor originelen die tekst en foto’s bevatten.
3
Voer indien nodig het aantal kopieën in met behulp van het
numeriek klavier.
• Foto: voor foto’s.
4
Om de kopieerinstellingen d.m.v. de knoppen op het
bedieningspaneel aan te passen, inclusief kopieerformaat,
helderheid en origineel type. Zie pagina 6.1.
U kunt indien nodig gebruikmaken van speciale kopieerfuncties
zoals het kopiëren van posters of 2 in 1 en 4 in 1 kopiëren.
Zie pagina 6.2.
6.1
<Kopiëren>
Verkleinde of vergrote kopie
Speciale kopieerfuncties gebruiken
Met de knop Reduce/Enlarge kunt u het formaat van een gekopieerde
afbeelding tot 25% verkleinen en tot 400% vergroten wanneer u
originele documenten vanaf de glasplaat kopieert. Documenten die u
kopieert vanaf de automatische documentinvoer kunt u tot 25%
verkleinen en tot 100% vergoten.
U kunt de volgende kopieerfuncties gebruiken:
Sorteren
U kunt het apparaat zodanig instellen dat het de
kopieën sorteert. Als u bijvoorbeeld 2 kopieën wilt
maken van een document dat 3 bladzijden telt, zal het
drie pagina’s tellende document een eerste keer
volledig afgedrukt worden. Het document zal daarna
nog een tweede keer afgedrukt worden.
Zo kiest u een van de vaste zoominstellingen:
1
Druk op Reduce/Enlarge.
2
Druk op de knop Reduce/Enlarge of blader tot het gewenste
formaat verschijnt en druk op OK.
De grootte van de kopie aanpassen door rechtstreeks de
schaalverhouding in te geven:
1
Druk op Copy.
2
Plaats de originelen in de ADI met de voorzijde
naar boven.
1
Druk op Reduce/Enlarge.
2
Druk op de knop Reduce/Enlarge of blader tot Aangepast
verschijnt en druk daarna op OK.
3
3
Voer de schaalverhouding in en druk op OK om de selectie op te
slaan.
Voer indien nodig het aantal kopieën in met
behulp van het numeriek klavier.
4
Druk op Menu tot Kopieerfunctie op de
onderste regel van de display verschijnt en druk
vervolgens op OK.
5
Druk op OK zodra Kopieen sort. verschijnt.
6
Druk op de Scroll knoppen om de gewenste
kleurmodus te selecteren.
U hebt de keuze tussen de volgende twee modi:
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het
laden van originelen.
NB
• Als u een verkleinde kopie maakt, is het mogelijk dat onderaan
op de kopie zwarte lijnen verschijnen.
De standaardkopieerinstellingen wijzigen
Ja-Kleur: Kleurenkopieën
Ja-Zwart-wit: Zwart-witkopieën
De kopieeropties, waaronder helder, type origineel, kopieerformaat en
aantal kopieën kunnen ingesteld worden volgens de meest gebruikte
instellingen. Wanneer u een document kopieert worden de
standaardinstellingen gebruikt, tenzij ze gewijzigd werden via de
overeenkomstige knoppen op het bedieningspaneel.
1
Druk op Copy.
2
Druk op Menu tot Kopieerinstel. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op OK zodra St.inst. wijz. verschijnt.
4
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste instellingsoptie
verschijnt en druk op OK.
5
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste instelling verschijnt en
druk op OK.
6
Herhaal indien nodig stappen 4 en 5.
7
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
7
Druk op OK.
Eerst wordt het eerste exemplaar volledig
afgedrukt en daarna het tweede.
NB
• Wanneer u tijdens het instellen van de kopieeropties, op Stop/
Clear drukt, worden de wijzigingen in de instellingen
geannuleerd en worden de standaardinstellingen hersteld.
6.2
<Kopiëren>
2 of 4 pagina’s per vel kopiëren
ID-kaart kopiëren
Uw apparaat kan 2 of 4 verkleinde originelen per vel
afdrukken.
1
2
De functie 2 of 4 pagina’s per vel kopiëren is enkel
beschikbaar wanneer u originelen in de ADI plaatst.
1
Druk op Copy.
2 pagina’s
per vel
kopiëren
2
Plaats de originelen in de ADI met de voorzijde
naar boven.
1
3
Uw apparaat kan 2-zijdige originelen op één blad met
de papierformaten A4, Letter, Legal, Folio, Oficio,
Executive, B5, A5 of A6 afdrukken.
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het
laden van originelen.
2
4
4 pagina’s
per vel
kopiëren
Bij deze kopieerfunctie drukt het apparaat één zijde
van het origineel op de bovenste helft van het vel
papier af en de andere zijde op de onderste helft,
zonder het origineel te verkleinen. Deze functie is
handig om kleine documenten af te drukken, zoals
naamkaartjes.
3
Deze kopieerfunctie is alleen beschikbaar wanneer
u de originelen op de glasplaat plaatst.
Druk op Menu tot Kopieerfunctie op de
onderste regel van de display verschijnt en druk
vervolgens op OK.
1
Druk op Copy.
2
Plaats een enkel origineel met de voorzijde naar
onder op de glasplaat.
4
Druk op de bladertoetsen tot 2 pagina's/vel of
4 pagina's/vel verschijnt en druk daarna op OK.
5
Druk op de Scroll knoppen om de gewenste
kleurmodus te selecteren.
U hebt de keuze tussen de volgende twee modi:
3
Ja-Kleur: Kleurenkopieën
Ja-Zwart-wit: Zwart-witkopieën
Druk op OK.
Druk op Menu tot Kopieerfunctie op de
onderste regel van de display verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot ID kopie verschijnt
en druk vervolgens op OK.
6
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het
laden van originelen.
NB
Plaats voorzijde en druk op Start verschijnt op
de display.
• U kunt het kopieerformaat niet aanpassen
met de knop Reduce/Enlarge om 2- of 4-up
te kopiëren.
5
Druk op OK, Color Start of Black Start.
Uw apparaat begint de voorzijde te scannen en
toont Plaats achterz. en druk op Start op de
display.
6
Til het deksel van de scanner op en draai het
origineel om.
NB
• Als u op Stop/Clear drukt of als er
gedurende ongeveer 30 seconden geen
knoppen worden ingedrukt, annuleert het
apparaat de kopieertaak en keert het terug
in stand-bymodus.
7
Druk op Color Start om met het kopiëren in kleur
te beginnen.
Of druk op Black Start om met het kopiëren in
zwart-wit te beginnen.
NB
• Als het originele document groter is dan het
afdrukgebied, worden sommige gedeelten
mogelijk niet afgedrukt.
6.3
<Kopiëren>
Poster kopiëren
Klonen
Uw apparaat kan de afbeelding op het origineel
verschillende keren afdrukken op één enkele pagina.
Het aantal afbeeldingen per vel hangt af van de
grootte van het origineel en het papierformaat.
Uw apparaat kan één afbeelding afdrukken op 9 vellen
papier (3x3). U kunt deze vellen aan mekaar kleven
om er een poster van te maken.
Deze kopieerfunctie is alleen beschikbaar wanneer
u de originelen op de glasplaat plaatst.
1
Druk op Copy.
2
Plaats een enkel origineel met de voorzijde naar
onder op de glasplaat.
Deze kopieerfunctie is alleen beschikbaar wanneer u
de originelen op de glasplaat plaatst.
1
Druk op Copy.
2
Plaats een enkel origineel met de voorzijde naar
onder op de glasplaat.
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het
laden van originelen.
3
4
5
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het
laden van originelen.
Druk op Menu tot Kopieerfunctie op de
onderste regel van de display verschijnt en druk
vervolgens op OK.
Druk op de bladertoetsen tot Poster kopier.
verschijnt en druk vervolgens op OK.
Druk op de Scroll knoppen om de gewenste
kleurmodus te selecteren.
U hebt de keuze tussen de volgende twee modi:
3
Druk op Menu tot Kopieerfunctie op de
onderste regel van de display verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot Meer op 1 vel
verschijnt en druk vervolgens op OK.
5
Druk op de Scroll knoppen om de gewenste
kleurmodus te selecteren.
U hebt de keuze tussen de volgende twee modi:
Ja-Kleur: Kleurenkopieën
Ja-Zwart-wit: Zwart-witkopieën
6
Ja-Kleur: Kleurenkopieën
Ja-Zwart-wit: Zwart-witkopieën
Druk op OK.
6
NB
Druk op OK.
NB
• U kunt het kopieerformaat niet wijzigen met
de toets Reduce/Enlarge als de functie
Poster is ingeschakeld.
• U kunt het kopieerformaat niet wijzigen met
de toets Reduce/Enlarge als de functie
Klonen is ingeschakeld.
Uw origineel is opgedeeld in 9 delen.
De stukken worden een voor een
gescand en afgedrukt, in deze
volgorde:
Achtergrondafbeeldingen wissen
U kunt het apparaat zodanig instellen dat het de afbeelding afdrukt
zonder de achtergrond. Deze kopieerfunctie verwijdert de
achtergrondkleur en is handig voor het kopiëren van een origineel met
een gekleurde achtergrond, zoals een krant of catalogus. Deze
kopieerfunctie is enkel bij enkelvoudig kopiëren beschikbaar.
1
Druk op Copy.
2
Plaats originelen met de voorzijde naar boven, of plaats een enkel
origineel op de glasplaat met de voorzijde naar onder.
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het laden van originelen.
6.4
3
Druk op Menu tot Kopieerfunctie op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot Achtergr. wis. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
5
Druk op de bladertoetsen om Aan te selecteren en druk
vervolgens op OK.
<Kopiëren>
6
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
7
Voer indien nodig het aantal kopieën in met behulp van het
numeriek klavier.
8
Druk op Black Start om met het enkelvoudige kopiëren te
beginnen.
Time-out voor kopiëren instellen
U kunt instellen hoe lang het apparaat moet wachten alvorens de
standaardinstellingen te herstellen, als u niet gaat kopiëren nadat u de
instellingen hebt gewijzigd via het bedieningspaneel.
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op OK zodra Apparaatinst. verschijnt.
3
Druk op de bladertoetsen tot Time-out verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste tijdsinstelling verschijnt.
Bij de selectie Uit zal het apparaat niet naar de standaardinstellingen
terugkeren tot u op Black Start of Color Start drukt om met het
kopiëren te beginnen, of op Stop/Clear om te aannuleren.
5
Druk op OK om uw selectie op te slaan.
6
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
6.5
<Kopiëren>
7 Eenvoudig afdrukken
In dit hoofdstuk worden eenvoudige afdruktaken toegelicht.
Een document afdrukken
Uw apparaat laat toe af te drukken vanuit verschillende toepassingen
onder Windows, Macintosh of Linux. De exacte procedure kan per
toepassing verschillen.
Raadpleeg de sectie Software voor meer informatie.
Een afdruktaak annuleren
Als de afdruktaak zich in een wachtrij of printspooler bevindt, zoals de
printergroep in Windows, verwijdert u ze als volgt:
1
Klik op de knop Start van Windows.
2
In Windows 98/2000/Me selecteert u eerst Instellingen en
vervolgens Printers.
In Windows XP kiest u Printers en faxen.
3
Dubbelklik op het pictogram Samsung CLX-3160 Series.
4
In het menu Document kiest u Afdrukken annuleren
(Windows 98/Me) of Annuleren (Windows 2000/XP).
NB
• U kunt dit venster ook openen door rechtsonder op de
taakbalk van Windows te dubbelklikken op het
printerpictogram.
U kunt de huidige afdruktaak ook annuleren door te drukken op
Stop/Clear op het bedieningspaneel.
7.1
<Eenvoudig afdrukken>
8 Scannen
Naar een toepassing scannen via een lokale
verbinding
Met de scanfunctie van uw apparaat kunt u tekst en afbeeldingen
omzetten in digitale bestanden die u op uw computer kunt opslaan.
U kunt de bestanden vervolgens per fax of e-mail verzenden, naar uw
website opladen of ze gebruiken in een project dat u afdrukt.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Beginselen van scannen
•
Naar een toepassing scannen via een lokale verbinding
•
Scannen over het netwerk
•
De instellingen voor iedere scanopdracht wijzigen
•
De standaardscaninstellingen wijzigen
•
Een adresboek aanmaken
1
Zorg ervoor dat het apparaat en de computer ingeschakeld zijn en
met elkaar zijn verbonden.
2
Plaats originelen met de voorzijde naar boven, of plaats een enkel
origineel op de glasplaat met de voorzijde naar onder.
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het laden van originelen.
3
Druk op Scan/Email.
Klaar om te sc. verschijnt op de bovenste regel van de display.
NB
4
Druk op de bladertoetsen tot Naar toep. sc. op de onderste regel
van de display verschijnt en druk vervolgens op OK.
5
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste toepassing verschijnt
en druk vervolgens op OK.
• De maximale resolutie is afhankelijk van een aantal factoren,
zoals de snelheid van de computer, de beschikbare
schijfruimte, het geheugen, de grootte van het te scannen
bestand en de instellingen van de bitdiepte. U zult daarom
eventueel, afhankelijk van uw systeem en wat u scant, niet
kunnen scannen met bepaalde resoluties, vooral met de
uitgebreide resolutie.
• Microsoft Paint: Verzendt de gescande afbeelding naar Microsoft
Paint.
• E-Mail: Verzendt de gescande afbeelding naar uw standaard
e-mailprogramma op uw computer. Er wordt een nieuw
berichtvenster weergegeven met de afbeelding in bijlage.
• Mijn docum.: Slaat de gescande afbeelding op in de
standaardmap Mijn docum. op uw computer.
• SmarThru: Verzendt de gescande afbeelding naar SmarThru™
dat samen met het printerstuurprogramma werd geïnstalleerd.
Beginselen van scannen
• OCR: Verzendt de gescande afbeelding naar het OCR-programma
voor tekstherkenning.
Met uw apparaat kunt u een afbeelding op de volgende manier
inscannen via een lokale verbinding:
• Via een van de vooraf ingestelde beeldtoepassingen. Om een
afbeelding te scannen wordt de geselecteerde toepassing opgestart
zodat u het scanproces kunt beheren. Raadpleeg de volgende sectie.
NB
• U kunt meer TWAIN-compatibele scansoftware gebruiken
vanuit het hulpprogramma voor printerinstellingen, zoals
Adobe Photoshop Deluxe of Adobe Photoshop. Raadpleeg
de sectie Software.
• Via het programma SmarThru™dat werd meegeleverd met uw
apparaat. Als u een afbeelding scant, wordt SmarThru™ opgestart
waarmee u het scanproces kunt beheren.
6
• Via de het stuurprogramma Windows Images Acquisition (WIA)
Raadpleeg de sectie Software.
Pas de scaninstellingen in de geselecteerde toepassing aan en
begin te scannen.
Details vindt u in de handleiding van de toepassing.
• Naar een draagbaar USB-geheugenapparaat, indien het in de
USB-geheugenpoort van uw apparaat wordt gestoken. Zie
pagina 11.2.
U kunt gescande afbeeldingen naar verschillende bestemmingen sturen
over een netwerk:
• Naar uw aan het netwerk aangesloten computer via het programma
Network Scan. U kunt een afbeelding op het apparaat inscannen en
ze, indien het apparaat is aangesloten op het netwerk, naar de
computer doorsturen waarop het programma Network Scan draait.
8.1
<Scannen>
Gemachtigde gebruikers registreren
Scannen over het netwerk
Om een e-mailbericht te versturen, moet u bevoegde gebruikers
registeren via SyncThru™ Web Service. U kunt maximaal 50 gebruikers
ingeven.
Als uw apparaat aangesloten is op een netwerk en de netwerkparameters
zijn juist ingesteld, kunt u afbeeldingen scannen en over het netwerk
versturen.
Voorbereiden om te scannen over het netwerk
Vooraleer u de netwerkscanfuncties van uw apparaat kunt gebruiken om
naar een netwerkclient te scannen, moet u het apparaat aan het
programma Network Scan toevoegen.
1
Typ het IP-adres van uw apparaat in het webbrowservenster en klik
op Ga naar om de website van uw apparaat te openen.
2
Klik op Machine Settings en User Authentication.
3
Klik op Add.
4
Selecteer het indexnummer waar het overeenkomstige item
opgeslagen zal worden, van 1 tot 50.
5
Voer uw naam, gebruikers-id, wachtwoord en e-mailadres in.
Het apparaat aan het programma Netwerk Scan toevoegen
Installeer eerst het programma Network Scan. Raadpleeg de sectie
Software.
U moet de geregistreerde gebruikers-id en het wachtwoord
invoeren in het toestel als u vanaf het bedieningspaneel naar email begint te scannen.
Om afbeeldingen vanaf het apparaat naar uw computer over het netwerk
te scannen, moet u het apparaat eerst registeren als een toegelaten
netwerkscanner in het programma Network Scan.
1
6
Selecteer in Windows Start
Programma's
Hulpprogramma's voor de netwerkprinter van Samsung
Netwerkscan
Netwerkscan.
Een e-mailaccount maken
Als u een afbeelding wilt scannen en als bijlage per e-mail wilt versturen,
moet u eerst de netwerkparameters instellen met behulp van
SyncThru™ Web Service.
Het venster Samsung Netwerkscanbeheer wordt geopend.
2
Klik op de knop Apparaat toevoegen of dubbelklik op het
pictogram Apparaat toevoegen.
3
Klik op Volgende.
4
Selecteer Blader naar een scanner. (aanbevolen), of Maak een
verbinding met deze scanner. en voer het IP-adres van uw
apparaat in.
5
Klik op Volgende.
Er verschijnt een lijst met de bestaande scanners op het netwerk.
6
NB
• Als naam van de scanner verschijnt automatisch de
benaming van het model, maar dit kan worden gewijzigd.
• U kunt een id invoeren van maximaal 8 tekens. Het
eerste teken moet een letter zijn.
• De PIN moet uit 4 cijfers bestaan.
Klik op Volgende.
8
Klik op Voltooien.
1
Typ het IP-adres van uw apparaat in het webbrowservenster en klik
op Ga naar om de website van uw apparaat te openen.
2
Klik op Machine Settings en E-mail Setup.
3
Selecteer IP Address of Host Name.
4
Voer het IP-adres in decimale notatie of als een hostnaam.
5
Voer het poortnummer van de server in, van 1 tot 65535.
Het standaardpoortnummer is 25.
Selecteer uw apparaat uit de lijst en voer een naam, gebruikers-id
en PIN (Personal Identiciation Number) in voor het apparaat.
7
Klik op Apply.
6
Schakel SMTP Requires Authentication in om dit apparaat te
verifiëren.
7
Voer de aanmeldingsnaam en het wachtwoord van de SMTPserver in.
8
Klik op Apply.
Uw apparaat werd aan het programma Network Scan toegevoegd
en u kunt nu afbeeldingen via het netwerk scannen.
NB
• In het venster Samsung Netwerkscanbeheer kunt u de
scaneigenschappen van uw apparaat en de scaninstellingen
wijzigen. Klik op Eigenschappen en stel de opties in op
ieder tabblad.
8.2
<Scannen>
.Scannen naar een netwerkclient
Time-out instellen voor netwerkscannen
Met Network Scan kunt u van op afstand een origineel in de
bestandsformaten JPEG, TIFF of PDF van het op het netwerk
aangesloten apparaat naar uw computer scannen.
Indien het programma Network Scan op uw computer niet vraagt om
een taak te hervatten en binnen een bepaalde time-outperiode geen
taak meer scant, annuleert uw apparaat de scantaak. U kunt deze timeoutinstelling naar behoefte wijzigen.
Scannen
1
2
Zorg ervoor dat uuw apparaat en de computer op een netwerk zijn
aangesloten en dat Network Scan op de computer draait.
Plaats originelen met de voorzijde naar boven, of plaats een enkel
origineel op de glasplaat met de voorzijde naar onder.
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het laden van originelen.
3
Druk op Scan/Email.
4
Druk op de bladertoetsen tot Netwerkscan op de onderste regel
van de display verschijnt en druk vervolgens op OK.
5
Selecteer de bladertoetsen knoppen tot de ID die u hebt ingesteld
in het venster Samsung Netwerkscanbeheer verschijnt en druk
vervolgens op OK.
6
Voer de PIN in die u hebt ingesteld in het venster Samsung
Netwerkscanbeheer en druk op OK.
7
Als u de gescande bestanden naar een map op uw computer wilt
verzenden, drukt u op de bladertoetsen tot Mijn docum. onderaan
op het scherm verschijnt en drukt u op OK.
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op OK zodra Apparaatinst. verschijnt.
3
Druk op de bladertoetsen tot NetScanTimeout verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Voer de gewenste waarde in voor de time-out en druk op OK.
De wijziging zal over het netwerk gebroadcast worden en voor alle
clients op het netwerk gelden.
5
U kunt een afbeelding scannen en als bijlage bij een e-mailbericht
verzenden. U moet hiervoor eerst een e-mailaccount maken in
SyncThru™ Web Service. Zie pagina 8.2.
Voor het scannen stelt u de scanopties in voor deze scanopdracht. Zie
pagina 8.4.
• Als u de gescande bestanden naar een toepassing op uw
computer wilt verzenden, drukt u op de bladertoetsen tot
de gewenste toepassing verschijnt en drukt u vervolgens op
Color Start of Black Start. Het toestel begint te scannen.
1
Zorg ervoor dat uw apparaat met een netwerk is verbonden.
2
Plaats originelen met de voorzijde naar boven of plaats een enkel
origineel op de glasplaat met de voorzijde naar onder.
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het laden van originelen.
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste scaninstelling verschijnt
en druk vervolgens op OK. U kunt ook op Color Start of Black
Start drukken om onmiddellijk te scannen met de
standaardinstellingen.
3
Druk op Scan/Email.
4
Druk op de bladertoetsen tot Naar email sc. op de onderste regel
van het display verschijnt en druk vervolgens op OK.
5
Voer het e-mailadres van de geadresseerde in en druk op OK.
• Resolutie: Bepaalt de resolutie van de afbeelding.
Als u het adresboek hebt geïnstalleerd, kunt u een snelknop of
snelkiesnummer voor een e-mailadres of groep gebruiken om een
e-mailadres uit het geheugen op te halen. Zie pagina 8.4.
• Scankleur: Bepaalt de kleurmodus.
• Scanindeling: Bepaalt het bestandsformaat waarin de afbeelding
moet worden opgeslagen. Wanneer u TIFF of PDF selecteert,
hebt u de mogelijkheid om meerdere pagina’s te scannen.
9
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Naar e-mail scannen
NB
8
1
6
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste status verschijnt en
druk vervolgens op OK.
Om e-mailadressen toe te voegen, drukt u op OK wanneer Ja
verschijnt en herhaalt u stap 5.
Druk op de bladertoetsen, selecteer Nee en druk dan op OK om
door te gaan naar de volgende stap.
7
10 Klik op Color Start of Black Start om het scannen te starten.
Uw apparaat begint het origineel te scannen naar de computer
waarop het programma actief is.
Als het display vraagt of u de e-mail naar uw account wil sturen,
drukt u op de bladertoetsen om Ja of Nee te selecteren en ten
slotte op OK.
NB
Deze vraag verschijnt niet als u de optie Naar zichzelf
verzenden bij het aanmaken van de e-mailaccount hebt
ingeschakeld.
8.3
<Scannen>
8
Vul het onderwerp van de e-mail in en druk op OK.
9
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste scaninstelling verschijnt
en druk vervolgens op OK of Start.
De standaardscaninstellingen wijzigen
Om te vermijden dat u de scaninstellingen voor iedere taak moet
instellen, kunt u voor elk scantype standaardinstellingen instellen.
Het apparaat begint te scannen en stuurt daarna de e-mail.
1
Druk op Scan/Email.
2
Druk op Menu tot Scaninstel. op de onderste regel van het display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op OK wanneer St.inst. wijz. verschijnt.
4
Druk op de bladertoetsen tot het gewenste bestandstype
verschijnt en druk vervolgens op OK.
5
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste scaninstelling verschijnt
en druk vervolgens op OK.
6
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste status verschijnt en
druk vervolgens op OK.
7
Herhaal stappen 5 en 6 om andere instellingen te wijzigen.
• Scankleur: Bepaalt de kleurmodus.
8
• Scanindeling: Bepaalt het bestandsformaat waarin de afbeelding
moet worden opgeslagen. Als u TIFF of PDF selecteert, hebt u de
mogelijkheid om meerdere pagina’s te scannen. Sommige scantypes
beschikken niet over deze mogelijkheid.
Om de standaardinstellingen voor andere scantypes in te stellen,
drukt u op Back en herhaalt u de procedure vanaf stap 4.
9
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
10 Als het apparaat vraagt of u zich wilt afmelden, drukt u op de
bladertoetsen om Ja of Nee te selecteren en ten slotte op OK.
11 Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
De instellingen voor iedere scanopdracht
wijzigen
Uw apparaat biedt de volgende instellingsopties om uw scanopdrachten
aan te passen.
• Scanformaat: Bepaalt de grootte van de afbeelding.
• Oorspr. type: Bepaalt het documenttype van het origineel.
• Resolutie: Bepaalt de resolutie van de afbeelding.
Een adresboek aanmaken
Om de instellingen aan te passen voor de aanvang van een
scanopdracht:
1
Druk op Scan/Email.
2
Druk op Menu tot Scanfunctie op de onderste regel van het
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot het gewenste bestandstype
verschijnt en druk vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste scaninstelling verschijnt
en druk vervolgens op OK.
5
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste status verschijnt en
druk vervolgens op OK.
6
7
U kunt een adresboek met veelgebruikte e-mailadressen aanmaken via
SyncThru™ Web Service en zo snel en gemakkelijk e-mailadressen
invoeren door de plaatsnummers in te voeren die eraan zijn toegewezen
in het adresboek.
Snelkiesnummers voor e-mail registreren
1
Typ het IP-adres van uw apparaat in het webbrowservenster en klik
op Ga naar om de website van uw apparaat te openen.
2
Klik op Machine Settings en .E-mail Setup
3
Klik op Local Address Book en Add.
Herhaal stappen 4 en 5 om andere opties in te stellen.
4
Na voltooien drukt u op Stop/Clear om terug te keren naar standbymodus.
Kies een plaatsnummer en voer de gewenste gebruikersnaam en
het gewenste e-mailadres in.
5
Klik op Apply.
NB
Of klik op Import en haal het adresboek op uw computer op.
8.4
<Scannen>
Groepskiesnummers voor e-mailgroepen
configureren
Het adresboek doorzoeken naar een item
Er zijn twee manieren om een adres in het geheugen te zoeken. U kunt
alfabetisch zoeken of op de eerste letters van de naam die aan dat emailadres is verbonden.
1
Typ het IP-adres van uw apparaat in het webbrowservenster en klik
op Ga naar om de website van uw apparaat te openen.
2
Klik op Machine Settings en E-mail Setup.
Het geheugen alfabetisch doorzoeken
3
Klik op Group Address Book en Add.
1
Druk indien nodig op Scan/Email.
4
Selecteer een groepsnummer en voer de naam in van de gewenste
groep.
2
Druk op Address Book tot Zoek. en verz. op de onderste regel
van het display verschijnt en druk vervolgens op OK.
5
Selecteer snelkiesnummers voor de e-mailadressen die u in de
groep wilt opnemen.
3
Druk op de bladertoetsen tot het gewenste bestandstype
verschijnt en druk vervolgens op OK.
6
Klik op Apply.
4
Druk op OK wanneer Alle verschijnt.
5
Druk op bladertoetsen tot de gewenste naam en het gewenst
adres verschijnen. U kunt het hele geheugen alfabetisch
doorzoeken van achter naar voor en omgekeerd.
Adresboekitems gebruiken
U kunt een e-mailadres op de volgende manieren ophalen:
Zoeken op een bepaalde eerste letter
Snelkiesnummers voor e-mail
1
Druk indien nodig op Scan/Email.
2
Druk op Address Book tot Zoek. en verz. op de onderste regel
van het display verschijnt en druk vervolgens op OK.
• Voor een snelkiesnummer voor e-mail van 1 cijfer houdt u de
overeenkomstige cijfertoets op het numeriek klavier ingedrukt.
3
Druk op de bladertoetsen tot het gewenste bestandstype
verschijnt en druk vervolgens op OK.
• Voor een e-mailsnelkiesnummer van twee of drie cijfers, houdt u de
eerste cijfertoets(en) ingedrukt en dan de laatste cijfertoets.
4
Druk op de bladertoetsen tot Id verschijnt en druk vervolgens op OK.
5
Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt en druk op OK.
6
Druk op bladertoetsen tot de gezochte naam verschijnt en druk op
OK.
Wanneer u gevraagd wordt een e-mailadres in te voeren bij het
versturen van een e-mail, typt u het snelkiesnummer waaronder u het
bewuste adres hebt opgeslagen.
Als u een SCX-3160FN gebruikt, kunt u ook de snelkiestoetsen
indrukken waaronder het gezochte adres is opgeslagen.
U kunt een item ook in het geheugen zoeken door te drukken op
Address Book. Zie pagina 8.5.
Het adresboek afdrukken
Groepsemailnummers
U kunt de instellingen van uw adresboek controleren door ze in een lijst
af te drukken.
Als u een groepsemailitem wilt gebruiken, moet u het in het geheugen
zoeken en ophalen.
Wanneer u gevraagd wordt om een het adres van een geadresseerde in
te voeren bij het versturen van een e-mail, drukt u op Address Book.
Zie pagina 8.5.
8.5
1
Druk op Address Book tot Afdrukken op de onderste regel van
het display verschijnt.
2
Druk op OK. Er verschijnt een lijst met de ingestelde snelkoppen,
en de snelemail- en groepsemailnummers worden afgedrukt
<Scannen>
9 Faxen
Een fax verzenden
(alleen CLX-3160FN)
Deze faxoptie is alleen beschikbaar voor CLX-3160FN. Dit hoofdstuk
bevat informatie over het gebruik van uw apparaat als fax.
Faxhoofding instellen
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Faxhoofding instellen
In sommige landen bent u wettelijk verplicht om op iedere uitgaande fax
uw faxnummer te vermelden. De apparaat-id, die uw telefoonnummer en
bedrijfsnaam bevat, wordt afgedrukt bovenaan op elke pagina die u faxt.
•
De documentinstellingen aanpassen
1
•
Een fax automatisch verzenden
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
•
Een fax manueel verzenden
2
Druk op OK zodra Apparaatinst. verschijnt.
•
Een verzending bevestigen
3
Druk op OK zodra Apparaat-id verschijnt.
•
Automatisch opnieuw kiezen
•
Het laatste nummer opnieuw kiezen
4
Geef uw bedrijfsnaam in via het numerieke klavier.
Een fax verzenden
U kunt via het numerieke klavier alfanumerieke tekens invoeren;
een aantal speciale tekens is beschikbaar via de toets 0.
Een fax ontvangen
•
De papierlade selecteren
•
Ontvangstmodi wijzigen
•
Automatisch ontvangen in Fax-modus
•
Handmatig ontvangen in de modus Tel
•
Handmatig ontvangen via een intern telefoontoestel
•
Automatisch ontvangen in Ant/Fax-modus
•
Faxen ontvangen via DRPD-modus
•
Ontvangen in veilige ontvangststand
•
Faxen ontvangen in het geheugen
Zie pagina 2.3 voor meer informatie over hoe u alfanumerieke
tekens moet invoeren.
5
Druk op OK om het id op te slaan.
6
Druk op de bladertoetsen tot Nr. van faxapp. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
7
Voer uw faxnummer in met behulp van het numeriek klavier en druk
op OK.
8
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Andere manieren om een fax te verzenden
•
Groepsverzenden (faxen naar meerdere bestemmingen
verzenden)
•
Een uitgestelde fax verzenden
•
Een fax verzenden met een hoge prioriteit
•
Faxen doorsturen
De documentinstellingen aanpassen
Voor een optimaal resultaat wijzigt u de volgende instellingen volgens de
status van uw origineel.
Resolutie
De standaard documentinstellingen leveren goede resultaten voor een
typisch tekstgebaseerd origineel. Wanneer u echter originelen met een
lage kwaliteit of met foto’s verstuurt, kunt u de resolutie aanpassen voor
een optimale kwaliteit van de fax.
9.1
1
Druk op Resolution.
2
Druk op de knop Resolution of de bladertoetsen tot de gewenste
optie verschijnt.
3
Druk op OK om uw selectie op te slaan.
<Faxen (alleen CLX-3160FN)>
In onderstaande tabel worden aanbevolen resoluties beschreven voor
verschillende types van originelen:
Modus
Een fax automatisch verzenden
Aanbevolen voor
Standaard
Originelen met tekens van normale grootte.
Fijn
Originelen met kleine tekens of dunne lijnen of
originelen die met een matrixprinter werden
afgedrukt.
1
Druk op Fax.
2
Plaats originelen met de voorzijde naar boven, of plaats een enkel
origineel op de glasplaat met de voorzijde naar onder.
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het laden van originelen.
Klaar om te fax. verschijnt op de bovenste regel van de display.
Originelen met zeer fijne details. De modus
Superfijn wordt alleen ingeschakeld als het
apparaat waarmee u communiceert de resolutie
Superfijn ook ondersteunt.
3
Pas de resolutie en helderheid aan volgens uw eigen behoeften.
4
Voer het nummer in van het toestel dat de fax ontvangt.
U kunt snelknoppen, snelkiesnummers of groepskiesnummers
gebruiken. Zie pagina 10.3 voor meer informatie over het opslaan
en zoeken van een nummer.
NB
Superfijn
Fotofax
• Als u verzendt vanuit het geheugen is de
modus Superfijn niet beschikbaar. De
resolutie-instelling wordt automatisch
gewijzigd in Fijn.
• Wanneer uw apparaat ingesteld is op
Superfijn-resolutie en het faxapparaat
van de bestemming ondersteunt
Superfijn-resolutie niet, zal het
faxapparaat de fax met de hoogst
mogelijke resolutie verzenden die het
faxapparaat van bestemming ondersteunt.
5
Druk op Color Start of Black Start.
6
Als het origineel op de glasplaat ligt, selecteert u Ja om een andere
pagina toe te voegen. Plaats een ander origineel en druk op OK.
7
Selecteer na voltooien Nee op de vraag Nog een pagina?.
Nadat het nummer is gekozen, begint het apparaat met het
verzenden van de fax zodra het ontvangende faxapparaat
antwoordt.
NB
Originelen met grijstinten of foto’s.
• Als u een faxtaak wilt annuleren, kunt u tijdens het verzenden
van de fax op elk moment op Stop/Clear drukken.
NB
• De ingestelde resolutie geldt voor de huidige faxtaak. Zie
pagina 10.2 om de standaardinstelling te wijzigen.
Een fax manueel verzenden
Helderheid
U kunt de standaard contrastmodus selecteren om de fax van uw
originelen lichter of donkerder te maken.
1
Druk op Fax.
2
Druk op Menu en vervolgens op OK wanneer Faxfunctie op de
onderste regel van de display verschijnt.
3
Druk op OK zodra Tonersterkte verschijnt.
4
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste optie verschijnt en druk
op OK.
5
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
1
Druk op Fax.
2
Plaats originelen met de voorzijde naar boven, of plaats een enkel
origineel op de glasplaat met de voorzijde naar onder.
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het laden van originelen.
3
Pas de resolutie en helderheid aan volgens uw eigen behoeften.
Zie pagina 9.1.
4
Druk op On Hook Dial. U hoort een kiestoon.
5
Voer het nummer in van het toestel dat de fax ontvangt.
U kunt snelknoppen, snelkiesnummers of groepskiesnummers
gebruiken. Zie pagina 10.3 voor meer informatie over het opslaan
en zoeken van een nummer.
NB
• De ingestelde helderheid geldt voor de huidige faxtaak. Zie
pagina 10.2 om de standaardinstelling te wijzigen.
6
Druk op Color Start of Black Start als u een faxtoon van het
ontvangende faxapparaat hoort.
NB
• Als u een faxtaak wilt annuleren, kunt u tijdens het verzenden
van de fax op elk moment op Stop/Clear drukken.
9.2
<Faxen (alleen CLX-3160FN)>
Een fax ontvangen
Een verzending bevestigen
Wanneer de laatste pagina van uw origineel goed is verzonden, maakt
het faxapparaat een pieptoon en keert het terug in stand-bymodus.
De papierlade selecteren
Als er tijdens de verzending van uw fax iets misloopt, verschijnt een
foutbericht in de display. Zie pagina 14.5 voor een lijst met foutberichten
en hun betekenis. Druk op Stop/Clear als u een foutbericht ontvangt om
het te wissen en probeer de fax opnieuw te verzenden.
Nadat u het afdrukmateriaal voor faxen hebt geladen, selecteert u de
papierlade die u gaat gebruiken voor inkomende faxen.
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op de bladertoetsen tot Papierinstel. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
Automatisch opnieuw kiezen
3
Druk op de bladertoetsen tot Papierinvoer verschijnt en druk
vervolgens op OK.
Als de lijn van het gekozen nummer bezet is of als het faxapparaat van
de ontvanger niet antwoordt, wordt het nummer afhankelijk van de
fabrieksinstellingen automatisch maximaal zeven keer opnieuw gekozen
met tussenpozen van drie minuten.
4
Druk op de bladertoetsen tot Faxlade verschijnt en druk
vervolgens op OK.
5
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste papierlade verschijnt en
druk op OK.
6
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
U kunt het apparaat zo instellen dat na elke verzonden fax automatisch
een verzendrapport wordt afgedrukt. Zie pagina 10.1 voor meer informatie.
Wanneer Opnieuw kiezen? op de display verschijnt, drukt u op OK om
het nummer onmiddellijk opnieuw te kiezen. Als u de functie
Automatisch opnieuw kiezen wilt annuleren, drukt u op Stop/Clear.
U kunt de wachttijd tussen twee kiespogingen en het maximum aantal
kiespogingen wijzigen. Zie pagina 10.1.
Ontvangstmodi wijzigen
Het laatste nummer opnieuw kiezen
Om het laatste nummer opnieuw te kiezen:
1
Druk op Redial/Pause.
2
Het apparaat begint automatisch met verzenden als er een
origineel in de ADI is geladen.
Als het origineel op de glasplaat ligt, selecteert u Ja om een andere
pagina toe te voegen. Plaats een ander origineel en druk op OK.
Selecteer na voltooien Nee op de vraag Nog een pagina?.
1
Druk op Fax.
2
Druk op Menu tot Faxinstel. op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot Ontvangen verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Druk op OK zodra Ontvangstmodus verschijnt.
5
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste ontvangstmodus
verschijnt.
• In de Fax-modus beantwoordt het apparaat een inkomende
oproep en schakelt het onmiddellijk over naar de faxontvangstmodus.
• In de modus Tel kunt u een fax ontvangen door op On Hook Dial
en dan Color Start of Black Start te drukken. U kunt eveneens
de hoorn van het telefoontoestel nemen en op de code voor
ontvangst op afstand drukken. Zie pagina 9.4.
• In de modus Ant/Fax beantwoordt een antwoordapparaat dat
aangesloten is op uw faxapparaat een inkomende oproep en kan
de beller een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Als
het faxapparaat een faxtoon op de lijn opvangt, schakelt het
automatisch over naar de Fax-modus om de fax te ontvangen. Zie
pagina 9.4.
• In de DRPD-modus kunt u een oproep ontvangen met de functie
DRPD (detectie van distinctieve belpatronen). De telecomoperator
biedt distinctive ring-services waarmee de gebruiker met een enkele
telefoonlijn verschillende telefoonnummers kan beantwoorden.
Zie pagina 9.4 voor meer informatie.
9.3
<Faxen (alleen CLX-3160FN)>
6
Druk op OK om uw selectie op te slaan.
7
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Automatisch ontvangen in Ant/Fax-modus
Als u deze modus wilt gebruiken, moet u een antwoordapparaat
aansluiten op de EXT-uitgang aan de achterkant van uw apparaat.
NB
• Als het geheugen vol is, kan de printer geen faxberichten
meer ontvangen. Maak daarom geheugen vrij door
opgeslagen gegevens uit het geheugen te verwijderen.
• Sluit een antwoordapparaat aan op de EXT-uitgang aan de
achterkant van uw apparaat om de modus Ant/Fax te
gebruiken.
• Maak gebruik van de veilige ontvangstmodus als u niet wilt
dat andere mensen de door u ontvangen documenten
bekijken. In deze modus worden alle inkomende faxen
opgeslagen in het geheugen. Zie pagina 9.5 voor meer
informatie.
Als de beller een bericht inspreekt, slaat het antwoordapparaat het
bericht op de gebruikelijke wijze op. Als het apparaat een faxtoon op de
lijn detecteert, wordt de fax automatisch ontvangen.
NB
• Indien u uw apparaat in de modus Ant/Fax hebt gezet en uw
antwoordapparaat is uitgeschakeld of er werd geen
antwoordapparaat op de EXT-uitgang aangesloten, dan gaat
uw apparaat automatisch naar de Fax-modus over na een
vooraf bepaald aantal belsignalen.
• Als uw antwoordapparaat een door de gebruiker instelbare
teller voor beltonen heeft, stelt u het apparaat zodanig in dat
het antwoordt nadat het een keer is overgegaan.
• Als de Tel-modus (handmatige ontvangst) is ingeschakeld en
het antwoordapparaat is aangesloten op uw apparaat, moet u
het antwoordapparaat uitschakelen. Zo vermijdt u dat uw
telefoongesprek onderbroken wordt door de uitgaande
boodschap van het antwoordapparaat.
Automatisch ontvangen in Fax-modus
Het apparaat is standaard ingesteld op de Fax-modus. Als u een fax
ontvangt, beantwoordt het apparaat de oproep na een opgegeven aantal
belsignalen en wordt de fax automatisch ontvangen.
Zie pagina 10.1 om het aantal belsignalen te wijzigen.
Faxen ontvangen via DRPD-modus
Handmatig ontvangen in de modus Tel
De telecomoperator biedt distinctive ring-services waarmee de
gebruiker met een enkele telefoonlijn verschillende telefoonnummers
kan beantwoorden. Het nummer dat iemand gebruikt om u te bellen
wordt geïdentificeerd door verschillende belpatronen, die bestaan uit
verschillende combinaties van lange en korte belsignalen. Deze functie
wordt vaak gebruikt door callcenters waar telefonistes die voor
verschillende klanten oproepen beantwoorden, moeten weten welk
nummer iemand gekozen heeft om de oproep juist te kunnen
beantwoorden.
Wanneer u een faxtoon van het verzendende apparaat hoort, kunt u een
fax ontvangen door op On Hook Dial en dan Black Start of Color Start
te drukken.
Het apparaat begint de fax dan te ontvangen en keert terug naar standbymodus zodra de ontvangst is voltooid.
Handmatig ontvangen via een intern
telefoontoestel
Met de functie Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), kan uw
faxapparaat het belpatroon opslaan dat u door uw faxapparaat wilt laten
beantwoorden. Tenzij u het verandert, zal dit belpatroon steeds herkend
en beantwoord worden als een faxoproep, en zullen alle andere
belpatronen doorgezonden worden naar het telefoontoestel of
antwoordapparaat dat aangesloten is op de EXT-uitgang. U kunt DRPD
op ieder moment wijzigen of afbreken.
Deze functie werkt het best wanneer u een intern telefoontoestel
gebruikt dat is aangesloten op de EXT-uitgang aan de achterkant van uw
apparaat. U kunt een fax ontvangen van iemand met wie u op het extra
toestel in gesprek bent zonder dat u naar het faxapparaat hoeft te gaan.
Voor u de optie DRPD kunt gebruiken, moet uw telefoonoperator
Distinctive Ring-services op uw telefoonlijn geïnstalleerd hebben. Om
DRPD te installeren hebt u een tweede telefoonlijn nodig of iemand die
uw faxnummer kan kiezen van buitenaf.
Wanneer u een oproep krijgt op het telefoontoestel en faxtonen hoort,
drukt u op toets 9 op het telefoontoestel. Het apparaat ontvangt de
fax.
Druk de toetsen langzaam na elkaar in. Als u de faxtoon van het andere
faxapparaat nog steeds hoort, drukt u nogmaals op 9 .
Om de DRPD-modus in te stellen:
9 is de code voor ontvangst op afstand zoals deze is
voorgeprogrammeerd in de fabriek. De sterretjes liggen vast, maar u
kunt het cijfer wijzigen. Zie pagina 10.2 voor het wijzigen van de code.
9.4
1
Druk op Fax.
2
Druk op Menu tot Faxinstel. op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot Ontvangen verschijnt en druk
vervolgens op OK.
<Faxen (alleen CLX-3160FN)>
4
Druk op de bladertoetsen tot DRPD-modus verschijnt en druk
vervolgens op OK.
5
NB
Wacht op belsign verschijnt op de display.
5
Bel met een andere telefoon naar uw faxnummer. U hoeft niet te
bellen vanaf een faxapparaat.
6
Als het apparaat begint te rinkelen, beantwoordt u de oproep niet.
Het apparaat heeft enkele belsignalen nodig om het patroon te
leren.
• U kunt de veilige ontvangstmodus activeren zonder een
wachtwoord in te stellen, maar dan zijn uw faxen niet
beveiligd.
Nadat het apparaat het leerproces heeft voltooid, toont de display
DRPD-instelling voltooid
Na de installatie van de DRPD-functie is de optie DRPD beschikbaar
voor de ingestelde ontvangstmodus. Om faxen te ontvangen in
DRPD-modus, moet u het menu instellen op DRPD.
NB
• als u uw faxnummer wijzigt of als u het apparaat aansluit op
een andere telefoonlijn, moet u DRPD opnieuw instellen.
• Nadat u DRPD hebt ingesteld, belt u opnieuw naar uw
faxnummer om te controleren of het apparaat antwoordt met
een faxtoon. Bel vervolgens naar een ander nummer dat aan
dezelfde lijn is toegekend om te controleren of de oproep
wordt doorgeschakeld naar het extra telefoontoestel of het
antwoordapparaat dat is aangesloten op de EXT-aansluiting.
3
Druk op de bladertoetsen tot Veilige ontv. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot Aan verschijnt en druk vervolgens
op OK.
1
Volg stappen 1 tot en met 3 in “Veilige ontv.” om toegang te krijgen
tot het menu Veilige ontvangstmodus activeren.
2
Druk op de bladertoetsen tot Afdrukken verschijnt en druk
vervolgens op OK.
3
Voer het wachtwoord van vier cijfers in en druk op OK.
1
Volg stappen 1 tot en met 3 in “Veilige ontv.” om toegang te krijgen
tot het menu Veilige ontvangstmodus activeren.
2
Druk op de bladertoetsen tot Uit verschijnt en druk vervolgens
op OK.
3
Voer het wachtwoord van vier cijfers in en druk op OK.
De veilige-ontvangstmodus wordt uitgeschakeld en alle in het
geheugen opgeslagen faxberichten worden afgedrukt.
4
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Faxen ontvangen in het geheugen
Veilige ontvangstmodus activeren
Druk op Menu en vervolgens op OK wanneer Faxfunctie op de
onderste regel van de display verschijnt.
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Veilige ontvangstmodus uitschakelen
Stel dat u niet wilt dat faxberichten die tijdens uw afwezigheid
binnenkomen worden bekeken door anderen. U kunt de veilige
ontvangstmodus inschakelen om te vermijden dat de ontvangen faxen
worden afgedrukt tijdens uw afwezigheid. In veilige ontvangstmodus
worden alle inkomende faxen in het geheugen opgeslagen. Zodra u
deze modus uitschakelt, worden de opgeslagen faxberichten afgedrukt.
2
7
Alle in het geheugen opgeslagen faxberichten worden afgedrukt.
Ontvangen in veilige ontvangststand
Druk op Fax.
Voer het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen, en druk
op OK.
Ontvangen faxen afdrukken
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
1
6
Wanneer een fax ontvangen wordt in veilige ontvangstmodus, slaat uw
apparaat de fax op in het geheugen en toont het bericht Veilige ontv. om
u te laten weten dat er een fax is binnengekomen.
Als de installatie van DRPD mislukt, verschijnt Fout DRPDbelsignaal. Druk op OK als DRPD-modus verschijnt en herhaal
de procedure vanaf stap 4.
7
Voer een viercijferig wachtwoord in en druk op OK.
Aangezien het apparaat meerdere taken tegelijk kan uitvoeren, kan het
faxen ontvangen terwijl u kopieert of afdrukt. Wanneer u een fax
ontvangt tijdens het kopiëren of afdrukken, slaat uw apparaat de
inkomende fax op in het geheugen. Zodra u klaar bent met kopiëren of
afdrukken, wordt de fax automatisch afgedrukt.
Bovendien kan uw apparaat een inkomende fax in het geheugen
opslaan als er geen papier in de lade is of als er geen toner in de
tonercassette werd geplaatst.
9.5
<Faxen (alleen CLX-3160FN)>
Andere manieren om een fax te
verzenden
Een uitgestelde fax verzenden
U kunt het apparaat zo instellen dat een fax op een later tijdstip (tijdens
uw afwezigheid) wordt verzonden. U kunt bij gebruik van deze functie
geen kleurenfax verzenden.
Groepsverzenden (faxen naar meerdere
bestemmingen verzenden)
U kunt de functie Groepsverzenden gebruiken waarmee u een fax naar
meerdere bestemmingen kunt verzenden. Originelen worden
automatisch opgeslagen in het geheugen en naar een extern
faxapparaat verzonden. Na de verzending worden de originelen
automatisch uit het geheugen gewist. U kunt bij gebruik van deze functie
geen kleurenfax verzenden.
1
Druk op Fax.
2
Plaats originelen met de voorzijde naar boven, of plaats een enkel
origineel op de glasplaat met de voorzijde naar onder.
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het laden van originelen.
3
Pas de resolutie en helderheid van het document aan volgens uw
eigen behoeften. Zie pagina 9.1.
4
Druk op Menu tot Faxfunctie op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
1
Druk op Fax.
2
Plaats originelen met de voorzijde naar boven, of plaats een enkel
origineel op de glasplaat met de voorzijde naar onder.
5
Druk op de bladertoetsen tot Uitgest. verz. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het laden van originelen.
6
Voer met de cijfertoetsen het gewenste faxnummer in.
3
Pas de resolutie en helderheid van het document aan volgens uw
eigen behoeften. Zie pagina 9.1.
4
Druk op Menu tot Faxfunctie op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
5
Druk op de bladertoetsen tot Meerdere verz. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
6
Voer het nummer in van het eerst ontvangende faxapparaat en
druk op OK.
U kunt snelknoppen en snelkiesnummers gebruiken. U kunt een
groepskiesnummer invoeren met de knop Address Book. Zie
pagina 10.3 voor meer informatie.
7
Druk op OK om het nummer te bevestigen. U wordt gevraagd om
het volgende faxnummer waarnaar u het document wilt verzenden
in te voeren.
8
Druk op OK wanneer Ja verschijnt en herhaal stappen 6 tot en
met 7 om meer faxnummers in te voeren. U kunt maximaal
10 bestemmingen ingeven.
U kunt snelknoppen en snelkiesnummers gebruiken. U kunt een
groepskiesnummer invoeren met de knop Address Book. Zie
pagina 10.3 voor meer informatie.
7
NB
• Zodra u het groepskiesnummer hebt ingevoerd, kunt u
geen andere groepskiesnummers meer invoeren.
Voer het tweede faxnummer in en druk op OK.
9
U wordt gevraagd om het volgende faxnummer waarnaar u het
document wilt verzenden in te voeren.
8
Druk op OK wanneer Ja verschijnt en herhaal stappen 6 tot en
met 7 om meer faxnummers in te voeren. U kunt maximaal
10 bestemmingen ingeven.
10 Voer de gewenste taaknaam in en druk op OK.
Zie pagina 2.3 voor meer informatie over hoe u alfanumerieke
tekens moet invoeren.
NB
Sla deze stap over als u geen naam wilt toewijzen.
• Zodra u het groepskiesnummer hebt ingevoerd, kunt u
geen andere groepskiesnummers meer invoeren.
9
Als u met het invoeren van faxnummers klaar bent, druk dan op de
bladertoetsen om Nee bij de vraag Nog een nummer? te
selecteren en druk op OK.
11 Voer via het numerieke klavier de tijd in en druk op OK of Black
Start.
Als u met het invoeren van faxnummers klaar bent, druk dan op de
bladertoetsen om Nee bij de vraag Nog een nummer? te
selecteren en druk op OK.
NB
• Als u het uur vroeger instelt dan het huidige uur, zal de fax
de volgende dag op dat uur verzonden worden.
Het origineel document wordt in het geheugen opgeslagen voor het
wordt verzonden. In de display verschijnt de geheugencapaciteit en
het aantal pagina’s dat in het geheugen is opgeslagen.
Het origineel document wordt in het geheugen opgeslagen voor het
wordt verzonden. In de display verschijnt de geheugencapaciteit en
het aantal pagina’s dat in het geheugen is opgeslagen.
10 Als er een origineel op de glasplaat ligt, selecteert u Ja om een
andere pagina toe te voegen. Plaats een ander origineel en druk
op OK.
Selecteer na voltooien Nee op de vraag Nog een pagina?.
Het apparaat begint met het verzenden van de fax naar de
verschillende nummers in de volgorde dat ze werden ingevoerd.
9.6
<Faxen (alleen CLX-3160FN)>
3
Pas de resolutie en helderheid van het document aan volgens uw
eigen behoeften. Zie pagina 9.1.
Selecteer na voltooien Nee op de vraag Nog een pagina?.
4
Het apparaat keert terug naar stand-bymodus. De display herinnert
u eraan dat het apparaat in de stand-bymodus staat en dat er een
uitgesteld faxbericht is ingesteld.
Druk op Menu tot Faxfunctie op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
5
Druk op de bladertoetsen tot Prior. verz. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
6
Voer het nummer in van het ontvangende faxapparaat.
12 Als het origineel op de glasplaat ligt, selecteert u Ja om een andere
pagina toe te voegen. Plaats een ander origineel en druk op OK.
Pagina’s toevoegen aan een uitgestelde fax
U kunt snelknoppen, snelkiesnummers of groepskiesnummers
gebruiken. Zie pagina 10.3 voor meer informatie.
U kunt pagina’s toevoegen aan de uitgestelde verzending die in het
geheugen van uw apparaat is opgeslagen.
1
Laad de originelen die u wilt toevoegen en pas de documentinstellingen aan.
2
Druk op Menu tot Faxfunctie op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op OK zodra Pag. toevoegen verschijnt.
4
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste faxtaak verschijnt en
druk vervolgens op OK.
7
Druk op OK om het nummer te bevestigen.
8
Voer de gewenste taaknaam in en druk op OK.
Het origineel document wordt in het geheugen opgeslagen voor het
wordt verzonden. In de display verschijnt de geheugencapaciteit en
het aantal pagina’s dat in het geheugen is opgeslagen.
9
Als het origineel op de glasplaat ligt, selecteert u Ja om een andere
pagina toe te voegen. Plaats een ander origineel en druk op OK.
Selecteer na voltooien Nee op de vraag Nog een pagina?.
Het apparaat slaat het origineel op in het geheugen en toont het
totaal aantal pagina’s evenals het aantal toegevoegde pagina’s.
Het apparaat toont het nummer dat wordt gekozen en begint met
het verzenden van de fax.
Een uitgestelde fax annuleren
Faxen doorsturen
1
Druk op Menu tot Faxfunctie op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op de bladertoetsen tot Taak annuleren verschijnt en druk
vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste faxtaak verschijnt en
druk vervolgens op OK.
Verzonden faxen doorsturen naar een ander
faxapparaat
4
Druk op OK zodra Ja verschijnt.
U kunt het apparaat instellen om kopieën van alle uitgaande faxen naar
een specifieke bestemming te verzenden, bovenop de faxnummers die
u hebt ingevoerd.
U kunt binnenkomende en uitgaande faxen doorsturen naar een ander
faxapparaat of e-mailadres.
De geselecteerde fax wordt uit het geheugen gewist.
Een fax verzenden met een hoge prioriteit
Met de functie “Met prioriteit faxen” kan een fax met een hoge prioriteit
verzonden worden voor de geplande taken. Het origineel wordt in het
geheugen opgeslagen en onmiddellijk verzonden zodra de lopende taak
is voltooid. Een prioritaire verzending onderbreekt daarenboven een
groepsverzending tussen twee ontvangers (dat wil zeggen wanneer de
verzending naar ontvanger A eindigt vóór de verzending naar ontvanger
B begint). Hetzelfde gebeurt tussen kiespogingen.
1
Druk op Fax.
2
Plaats originelen met de voorzijde naar boven, of plaats een enkel
origineel op de glasplaat met de voorzijde naar onder.
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het laden van originelen.
9.7
1
Druk op Fax.
2
Druk op Menu tot Faxfunctie op de onderste regel van het display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot Fax verschijnt en druk vervolgens
OK.
4
Druk op OK zodra Fax verschijnt.
5
Druk op de bladertoetsen tot Naar ander nr. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
6
Druk op de bladertoetsen om Aan te selecteren en druk
vervolgens op OK.
7
Voer het nummer in van het faxapparaat waarnaar de faxen
verzonden moeten worden en druk op OK.
<Faxen (alleen CLX-3160FN)>
8
Selecteer Fax als u wilt dat het apparaat telkens na het doorsturen
een fax afdrukt.
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Na elkaar verzonden faxen zullen doorgestuurd worden naar het
opgegeven faxapparaat.
Verzonden faxen doorsturen naar een e-mailadres
U kunt het apparaat instellen om kopieën van alle uitgaande faxen naar
een specifieke bestemming te verzenden, bovenop de e-mailadressen
die u hebt ingevoerd.
7
Voer het nummer in van het faxapparaat waarnaar de faxen
verzonden moeten worden en druk op OK.
8
Voer de begintijd in en druk op OK.
9
Voer de eindtijd in en druk op OK.
10 Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
1
Druk op Fax.
2
Druk op Menu tot Faxfunctie op de onderste regel van het display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot Fax verschijnt en druk vervolgens
OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot E-mail verschijnt en druk vervolgens
op OK.
5
Druk op de bladertoetsen tot Naar ander nr. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
1
Druk op Fax.
2
Druk op de bladertoetsen om Aan te selecteren en druk
vervolgens op OK.
Druk op Menu tot Faxfunctie op de onderste regel van het display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot Fax verschijnt en druk vervolgens
OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot E-mail verschijnt en druk vervolgens
op OK.
5
Druk op de bladertoetsen tot Ontv. doorst. verschijnt en druk op
OK.
6
Druk op de bladertoetsen tot Fax verschijnt en druk vervolgens op
OK.
6
7
Voer uw e-mailadres in en druk op OK.
8
Voer het e-mailadres in waar de faxen naartoe gestuurd moeten
worden en druk op OK.
9
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Na elkaar ontvangen faxen zullen doorgestuurd worden naar het
opgegeven faxapparaat.
Ontvangen faxen doorsturen naar een emailadres
U kunt uw apparaat zo instellen dat binnenkomende faxen doorgestuurd
worden naar het e-mailadres dat u hebt ingevoerd.
Na elkaar verzonden faxen zullen doorgestuurd worden naar het
opgegeven e-mailadres.
Selecteer Fax als u wilt dat het apparaat telkens na het doorsturen
een fax afdrukt.
Ontvangen faxen doorsturen naar een ander
faxapparaat
U kunt het apparaat zo instellen dat inkomende faxberichten gedurende
een bepaalde periode worden doorgestuurd naar een ander faxnummer.
Als het apparaat een faxbericht ontvangt, wordt dit bericht opgeslagen in
het geheugen. Vervolgens kiest het apparaat het faxnummer dat u hebt
opgegeven en wordt het faxbericht verzonden.
1
Druk op Fax.
2
Druk op Menu tot Faxfunctie op de onderste regel van het display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot Fax verschijnt en druk vervolgens
OK.
4
Druk op OK zodra Fax verschijnt.
5
Druk op de bladertoetsen tot Ontv. doorst. verschijnt en druk op
OK.
6
Druk op de bladertoetsen tot Fax verschijnt en druk vervolgens op
OK.
7
Voer uw e-mailadres in en druk op OK.
8
Voer het e-mailadres in waar de faxen naartoe gestuurd moeten
worden en druk op OK.
9
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Na elkaar verzonden faxen zullen doorgestuurd worden naar het
opgegeven e-mailadres.
9.8
<Faxen (alleen CLX-3160FN)>
10 Fax installeren
Optie
(alleen CLX-3160FN)
In dit hoofdstuk wordt u uitgelegd hoe u uw apparaat moet instellen om
faxen te ontvangen en versturen.
Beschrijving
ECM-modusa
Deze modus compenseert de slechte kwaliteit
van de telefoonlijn en zorgt ervoor dat uw faxen
probleemloos naar om het even welk ander
faxapparaat met ECM-functie worden verstuurd.
Een fax versturen met ECM kan langer duren.
Verzendrapport
U kunt uw apparaat zodanig instellen dat het
een verzendingsrapport afdrukt met onder meer
het aantal verzonden pagina’s. De beschikbare
opties zijn Aan, Uit en Aan-Fout. Als u deze
laatste optie selecteert, wordt er alleen een
rapport afgedrukt als de verzending mislukt is.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
De faxinstellingen wijzigen
•
De standaarddocumentinstellingen wijzigen
•
Automatisch een verzendingsrapport afdrukken
•
Het adresboek instellen
De faxinstellingen wijzigen
TCR voor afb.
Uw apparaat voorziet verschillende gebruikersopties voor faxen. U kunt
de standaardinstellingen aanpassen volgens uw behoeften.
b
De faxinstellingen wijzigen
1
Druk op Fax.
2
Druk op Menu tot Faxinstel. op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen om Verzenden of Ontvangen te
selecteren en druk vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot het gewenste menu-item verschijnt
en druk op OK.
5
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste status verschijnt of voer
de waarde in voor de geselecteerde optie en druk vervolgens
op OK.
6
Herhaal indien nodig stappen 4 en 5.
7
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Kiesmodus
Deze instelling is niet in alle landen
beschikbaar. Als deze optie niet beschikbaar is,
ondersteunt het apparaat deze functie niet.
U kunt de kiesmodus op uw apparaat instellen
voor toon- of pulskiezen. Het kan zijn dat u
Puls moet kiezen als u een openbaar
telefoonsysteem of een
bedrijfscentralesysteem hebt. Neem contact op
met de lokale telefoonmaatschappij als u niet
zeker weet welke kiesmodus moet worden
gebruikt.
NB
Als u Puls selecteert, zijn mogelijk niet
alle functies van het telefoonsysteem
beschikbaar. Het kan ook langer duren
om een fax- of telefoonnummer te
kiezen..
a. Foutcorrectiemodus
b. Transmissiebevestiging
Opties Verzenden
Optie
Uit veiligheids- of privacy-overwegingen kunt
ervoor zorgen dat met de fax verzonden
documenten niet in het verzendingsrapport
worden opgenomen.
Opties Ontvangen
Beschrijving
Aant. kiespog.
U kunt het aantal kiespogingen opgeven. Als u
0 ingeeft, vinden er geen kiespogingen plaats.
Optie
Ontvangstmodus
Opn. kiezen na
Als de lijn van de ontvangende fax bezet is, kan
uw apparaat het faxnummer automatisch
opnieuw kiezen. U kunt de interval tussen de
kiespogingen instellen.
Hier kunt u de standaardmodus voor het
ontvangen van faxen selecteren. Zie
pagina 9.3 voor meer informatie over het
ontvangen van faxen in iedere modus.
Opn. na bels.
U kunt opgeven hoe vaak het apparaat moet
overgaan voor het een inkomende oproep
beantwoordt.
Ontv.g. stemp.
Met deze optie drukt het apparaat automatisch
het paginanummer, de datum en het uur van
ontvangst op iedere pagina van een ontvangen
fax af.
Kenget. kiezen
U kunt een prefix van maximaal vijf cijfers
instellen. Dit nummer wordt dan altijd gekozen
voordat er een automatisch gekozen nummer
wordt gekozen. Dit is nuttig om toegang te
krijgen tot een telefooncentrale.
10.1
Beschrijving
<Fax installeren (alleen CLX-3160FN)>
Optie
Startc. ontv.
Aut. verklein.
Grootte neger.
Beschrijving
De standaarddocumentinstellingen wijzigen
Met deze code kunt u een fax ontvangen vanaf
een intern telefoontoestel dat aangesloten is op
de EXT-uitgang aan de achterkant van het
apparaat. Als u de hoorn van het interne
telefoontoestel afneemt en de faxtonen hoort,
voert u de code in. Deze werd in de fabriek op
9 voorgeprogrammeerd.
De faxopties, met inbegrip van resolutie en helderheid, kunnen ingesteld
worden op de meest gebruikte modi. Als u een fax verstuurt gebeurt dat
volgens de standaardinstellingen, tenzij ze gewijzigd worden via de
desbetreffende knop en menu.
Als u een fax ontvangt die meer pagina’s telt
dan er vellen liggen in de papierlade, kan het
apparaat het formaat van het origineel
aanpassen om alles op de vellen te krijgen.
Schakel deze functie in als u een inkomende
pagina automatisch wilt verkleinen.
Wanneer deze functie ingesteld is op Uit, kan
het apparaat het origineel niet verkleinen om het
op één pagina te krijgen. Het origineel zal
opgedeeld worden en in oorspronkelijk formaat
op twee of meerdere pagina’s worden afgedrukt.
Wanneer u een fax ontvangt die pagina’s telt
die even lang of langer zijn dan het papier in
uw apparaat, kunt u het apparaat zodanig
instellen dat het de opgegeven lengte van het
eind van de ontvangen fax negeert. Het
apparaat drukt de ontvangen fax op één of
meer vellen papier af, min de gegevens die op
het opgegeven genegeerde stuk zouden
hebben gestaan.
Wanneer de ontvangen fax pagina’s bevat die
groter zijn dan het papier in uw apparaat, en
Aut. verklein. is ingeschakeld, zal het
apparaat de fax verkleinen tot de volledige fax
op het papier kan.
Inst. ong. fax
Deze instelling is niet in alle landen
beschikbaar. Deze functie is handig om
ongewenste faxberichten te blokkeren.
Als u deze functie inschakelt krijgt u toegang
tot de volgende opties om de nummers van
junk faxen in te voeren.
• Toevoegen: hiermee kunt u tot
10 faxnummers opslaan.
• Verwijderen: hiermee kunt u het gewenste
junk fax nummer opslaan.
• Alles verw.: hiermee kunt u alle junk
fax-nummers verwijderen.
DRPD-modusa
In deze modus kan de gebruiker een enkele
telefoonlijn gebruiken om oproepen naar
verschillende telefoonnummers te
beantwoorden. In dit menu kunt u het apparaat
zo instellen dat dit herkent welke belpatronen
moeten worden beantwoord. Zie pagina 9.4
voor meer informatie over deze functie.
1
Druk op Fax.
2
Druk op Menu tot Faxinstel. op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot St.inst. wijz. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Druk op OK zodra Resolutie verschijnt.
5
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste resolutie verschijnt en
druk op OK.
6
Druk op de bladertoetsen tot Tonersterkte verschijnt en druk
vervolgens op OK.
7
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste helderheid verschijnt en
druk op OK.
8
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Automatisch een verzendingsrapport afdrukken
U kunt het apparaat zodanig instellen dat het een rapport afdrukt met
gedetailleerde informatie over de laatste 50 communicaties, met uur en
datum.
1
Druk op Fax.
2
Druk op Menu tot Faxinstel. op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot Autom. rapport verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot Aan verschijnt en druk vervolgens
op OK.
5
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
a. Distinctive Ring Pattern Detection (distinctieve belpatroondetectie)
10.2
<Fax installeren (alleen CLX-3160FN)>
• Druk op de desbetreffende snelknop en vervolgens op OK om een
nummer van snelknoppen 1 tot 15 op te halen.
Het adresboek instellen
• Druk op de desbetreffende snelknop en vervolgens op Shift om een
nummer van snelknoppen 16 tot 30 OK op te halen.
U kunt in het Adresboek de meest gebruikte faxnummers opslaan. Uw
apparaat voorziet de volgende functies om het Adresboek:
• Snelknoppen
• Nummers voor snel/Groepsverzenden
Snelkiesnummers
NB
U kunt snelkiesnummers toekennen aan maximaal 240 veelgebruikte
faxnummers.
• Zorg ervoor dat uw apparaat ingesteld is op faxmodus voor u
de faxnummers opslaat.
Een snelkiesnummer registreren
Snelknoppen
Via de 15 snelknoppen op het bedieningspaneel kunt u veelgebruikte
faxnummers opslaan. Zo kunt u met een druk op de knop een
faxnummer invoeren. Via de knop Shift kunt u tot 30 nummers opslaan
op de snelknoppen.
U kunt op twee manieren nummers toekennen aan snelknoppen.
Bestudeer onderstaande procedure en gebruik de methode die u het
beste lijkt:
1
Druk op Fax.
2
Druk op Address Book tot Nieuw en bew. op de onderste regel
van de display verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op OK zodra Snelkiesnummer verschijnt.
4
Voer een snelkiesnummer tussen 0 en 239 in en druk op OK.
Als er reeds iets werd opgeslagen onder een gekozen nummer,
toont de display de naam om te kunnen wijzigen. Druk op Back om
met een ander snelkiesnummer te herbeginnen.
Registratie na indrukken van een snelknop
1
Druk op Fax.
2
Druk op een van de snelknoppen.
3
Druk op OK zodra Ja verschijnt.
4
Voer de gewenste naam in en druk op OK.
5
5
Voer de gewenste naam in en druk op OK.
Zie pagina 2.3 voor meer informatie over hoe u alfanumerieke
tekens moet invoeren.
Zie pagina 2.3 voor meer informatie over hoe u alfanumerieke
tekens moet invoeren.
6
Voer het faxnummer in dat u wilt opslaan en druk op OK.
Voer het faxnummer in dat u wilt opslaan en druk op OK.
7
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Registratie na het invoeren van een nummer
Snelkiesnummers bewerken
1
Druk op Fax.
1
2
Voer het faxnummer in dat u wilt opslaan.
Druk op Address Book tot Nieuw en bew. op de onderste regel
van de display verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op een van de snelknoppen.
2
Druk op OK zodra Snelkiesnummer verschijnt.
4
Druk op OK zodra Ja verschijnt.
3
Voer het snelkiesnummer in dat u wilt bewerken en druk op OK.
4
Wijzig de naam en druk op OK.
5
Wijzig het faxnummer en druk op OK.
6
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
NB
• Als u op een reeds toegekende snelknop drukt, zal de
display u vragen of wilt overschrijven. Druk op OK om te
bevestigen Ja en door te gaan. Selecteer Nee om een
andere snelknop in te stellen.
5
6
Snelkiesnummers gebruiken
Voer de gewenste naam in en druk op OK.
Zie pagina 2.3 voor meer informatie over hoe u alfanumerieke
tekens moet invoeren.
Voer het snelkiesnummer in waaronder u het gewenste faxnummer
heeft opgeslagen wanneer u gevraagd wordt om het te kiezen nummer
te vormen.
Druk op OK om het nummer te bevestigen.
• Als u een snelkiesnummer uit een cijfer (0-9) wilt vormen, houd u de
cijferknop op het numeriek klavier ingedrukt.
• Om een snelkiesnummer uit twee of drie cijfers te vormen, drukt u op
de eerste cijferknop(pen) en houdt u vervolgens de laatste cijferknop
ingedrukt.
Snelknoppen gebruiken
Als u tijdens het versturen van een fax wordt gevraagd om een
faxnummer in te voeren:
10.3
<Fax installeren (alleen CLX-3160FN)>
U kunt een item ook in het geheugen zoeken door te drukken op
Address Book. Zie pagina 10.4.
Groepskiesnummers
7
Druk daarna op de bladertoetsen om Nee te selecteren op de
vraag Nog een nummer? en druk op OK.
8
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Groepskiesnummers gebruiken
Als u vaak eenzelfde document naar verschillende bestemmingen
verstuurt, kunt u die bestemmingen groeperen en er een
groepskiesnummer aan toekennen. Op die manier kunt u een document
versturen naar alle bestemmingen binnen die groep. Met de bestaande
snelkiesnummers van de bestemmingen kunt u tot 200 (0 tot en
met 199) groepskiesnummers instellen.
Druk op: Address Book als u tijdens het versturen van een fax wordt
gevraagd om een faxnummer in te voeren. Zie onder.
Een groepskiesnummer registreren
Het adresboek doorzoeken naar een item
1
Druk op Fax.
2
Druk op Address Book tot Nieuw en bew. op de onderste regel
van de display verschijnt en druk vervolgens op OK.
U kunt op twee manieren een nummer in het geheugen zoeken.
U doorzoekt het telefoonboek alfabetisch of u voert de eerste letters
van een aan dat nummer gekoppelde naam in.
3
Druk op de bladertoetsen tot Groepsnummer verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Voer een groepskiesnummer tussen 0 en 199 in en druk op OK.
5
Voer een snelkiesnummer in en druk op OK.
6
Druk op OK als de inbelinformatie correct wordt weergegeven.
7
Druk op OK zodra Ja verschijnt.
8
Herhaal stappen 5 en 6 om andere snelkiesnummers aan de groep
toe te voegen.
9
Druk daarna op de bladertoetsen om Nee te selecteren op de
vraag Nog een nummer? en druk op OK.
Om een groepskiesnummer te gebruiken, moet u het zoeken in het
geheugen en selecteren.
Het geheugen alfabetisch doorzoeken
Een groepskiesnummer bewerken
U kunt een item uit de groep verwijderen of een nieuw nummer
toevoegen aan de geselecteerde groep.
Druk op Address Book tot Nieuw en bew. op de onderste regel
van de display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op de bladertoetsen tot Groepsnummer verschijnt en druk
vervolgens op OK.
3
Voer het groepskiesnummer in dat u wilt bewerken en druk op OK.
4
Voer het snelkiesnummer in dat u wilt toevoegen of verwijderen en
druk op OK.
Druk indien nodig op Fax.
2
Druk op Address Book tot Zoek. en kiez. op de onderste regel
van de display verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot het gewenste bestandstype
verschijnt en druk vervolgens op OK.
4
Druk op OK zodra Alle verschijnt.
5
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste naam en nummer
verschijnen. U kunt het hele geheugen alfabetisch doorzoeken van
achter naar voor en omgekeerd.
Zoeken op een bepaalde eerste letter
10 Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
1
1
1
Druk indien nodig op Fax.
2
Druk op Address Book tot Zoek. en kiez. op de onderste regel
van de display verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot het gewenste bestandstype
verschijnt en druk vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot Id verschijnt en druk vervolgens
op OK.
5
Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt en druk op OK.
6
Druk op bladertoetsen tot de gezochte naam verschijnt en druk
op OK.
Als u een nieuw snelkiesnummer invoerde, verschijnt Toevoegen?.
Als u een snelkiesnummer dat in de groep is opgeslagen invoert,
verschijnt Verwijderen?.
5
Druk op OK om het nummer toe te voegen of te verwijderen.
6
Druk op OK wanneer Ja verschijnt om meer nummers toe te
voegen of te verwijderen en herhaal stappen 4 en 5.
10.4
<Fax installeren (alleen CLX-3160FN)>
Een vermelding in het adresboek verwijderen
In het Adresboek kunt u items één voor één verwijderen.
1
Druk op Address Book tot Verwijderen op de onderste regel van
de display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op de bladertoetsen tot het gewenste bestandstype
verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste zoekmethode verschijnt
en druk op OK.
Selecteer Alles zoeken om een item te zoeken in het volledige
Addressboek.
Selecteer Id zoeken om een item te zoeken met de eerste letters
van de naam.
4
Druk op bladertoetsen tot de gezochte naam verschijnt en druk
op OK.
U kunt ook de eerste letters invoeren en op OK drukken. Druk op
bladertoetsen tot de gezochte naam verschijnt en druk op OK.
5
Druk op OK.
6
Druk op OK wanneer Ja verschijnt om verwijderen te bevestigen.
7
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Adresboek afdrukken
U kunt de instellingen van uw Adresboek controleren door een lijst af te
drukken.
1
Druk op Address Book tot Afdrukken op de onderste regel van de
display verschijnt.
2
Druk op OK. Het apparaat drukt nu een lijst af met uw persoonlijke
instellingen voor snelkiesnummer en groepskiesnummers.
10.5
<Fax installeren (alleen CLX-3160FN)>
11 Gebruik van een
Een USB-geheugenapparaat aansluiten
USB-flashgeheugen
De USB-geheugenpoort op de voorkant van uw apparaat ondersteunt
USB V1.1- en USB V2.0-geheugenapparaten. Uw toestel ondersteunt
USB-geheugenapparaten met FAT16/FAT32-bestandssysteem en een
sectorgrootte van 512 Bytes. Controleer het bestandssysteem van het
USB-geheugenapparaat van uw verdeler.
In dit hoofdstuk wordt u uitgelegd hoe u een USB-geheugenapparaat
samen met uw toestel kunt gebruiken.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Gebruik alleen USB-geheugenapparaten met een USB-connector van
het type A.
Over USB-geheugen
•
Een USB-geheugenapparaat aansluiten
•
Scannen naar een USB-geheugenapparaat
•
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat
•
Een back-up maken van uw gegevens (alleen CLX-3160FN)
•
USB-geheugen beheren
•
Rechtstreeks vanuit een digitale camera afdrukken
Gebruik alleen een metalen/afgeschermd
USB-geheugenapparaat.
NB
• Er zijn twee types USB-connectoren.
Over USB-geheugen
Er bestaan USB-geheugenapparaten met verschillende
geheugencapaciteiten die meer ruimte bieden voor de opslag van
documenten, presentaties, gedownloade muziek en video’s,
hogeresolutieafbeeldingen en alle andere bestanden die u wilt opslaan
of verplaatsen.
Steek een USB-geheugenapparaat in de USB-geheugenpoort aan de
voorkant van uw apparaat.
U kunt het volgende doen met uw apparaat en een USB-geheugenapparaat:
• Documenten scannen en op een USB-geheugenapparaat opslaan.
• Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat.
• Maak een back-up van uw Adresboek-ingangen en van de
systeeminstellingen van uw apparaat.
• Back-upbestanden terugzetten in het geheugen van het apparaat.
• Het USB-geheugenapparaat formatteren.
• De beschikbare geheugenruimte controleren.
Let op
• Verwijder het USB-geheugenapparaat niet terwijl het
apparaat actief is of bezig is met te lezen van of schrijven
naar het USB-geheugen. Dit kan leiden tot schade aan het
apparaat.
• Als uw USB-geheugenapparaat bepaalde functies heeft,
zoals veiligheidsinstellingen en wachtwoordinstellingen, zal
uw apparaat het mogelijk niet automatisch detecteren.
Raadpleeg de gebruikershandeling van het apparaat voor
meer informatie over deze functies.
11.1
<Gebruik van een USB-flashgeheugen>
• Scanindeling: Bepaalt het bestandsformaat waarin de afbeelding
moet worden opgeslagen. Wanneer u TIFF of PDF selecteert,
hebt u de mogelijkheid om meerdere pagina’s te scannen. Als u
JPEG selecteert in deze optie, kunt u Mono niet selecteren in
Scankleur.
Scannen naar een USB-geheugenapparaat
U kunt een document scannen en de gescande afbeelding op een
USB-geheugenapparaat opslaan. Dit kunt u op twee manieren doen:
u kunt het apparaat scannen met de standaardinstellingen of u kunt uw
eigen scaninstellingen aanpassen.
5
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste status verschijnt en
druk vervolgens op OK.
Scannen
6
Herhaal stappen 4 en 5 om andere opties in te stellen.
1
Steek een USB-geheugenapparaat in de USB-geheugenpoort aan
de voorkant van uw apparaat.
7
Na voltooien drukt u op Stop/Clear om terug te keren naar standbymodus.
2
Plaats originelen met de voorzijde naar boven, of plaats een enkel
origineel op de glasplaat met de voorzijde naar onder.
U kunt de standaardscaninstellingen veranderen. Zie pagina 8.4 voor
meer informatie.
Zie pagina 5.1 voor meer informatie over het laden van originelen.
Afdrukken vanaf een USB-geheugenapparaat
3
Druk op Scan/Email.
4
Druk op OK wanneer Naar USB scan. op de onderste regel van de
display verschijnt.
U kunt bestanden op het USB-geheugenapparaat rechtstreeks
afdrukken. U kunt TIFF-, BMP- en JPEG-bestanden afdrukken.
5
Druk op OK, Color Start of Black Start wanneer USB verschijnt.
De kleurmodus blijft standaard ingesteld, ongeacht welke toets u
indrukt. Raadpleeg “Aangepast scannen naar USB” op pagina 11.2.
Bestandstypen die de optie Rechtstreeks afdrukken ondersteunt:
• BMP: BMP niet-gecomprimeerd
• TIFF: TIFF 6.0 Baseline
Uw apparaat begint het origineel te scannen en vraagt of u een
andere pagina wilt scannen.
6
• JPEG: JPEG Basislijn
Om een document af te drukken vanaf een USB-geheugenapparaat:
Druk op OK wanneer Ja verschijnt om meer pagina’s te scannen.
Plaats een origineel en druk op Color Start of Black Start.
De kleurmodus blijft standaard ingesteld, ongeacht welke toets u
indrukt. Raadpleeg “Aangepast scannen naar USB” op pagina 11.2.
1
Uw apparaat detecteert automatisch het geheugenapparaat op en
leest de gegevens die erop zijn opgeslagen.
U kunt ook op de bladertoetsen drukken om Nee te selecteren en
vervolgens op OK.
Na het scannen, kunt u het USB-geheugenapparaat uit uw toestel
verwijderen.
2
3
U kunt het formaat, de grootte en de kleurmodus van afbeeldingen
instellen telkens u ze naar een USB-geheugenapparaat scant.
Druk op Scan/Email.
2
Druk op Menu tot Scanfunctie op de onderste regel van de display
verschijnt en druk vervolgens op OK.
3
Druk op OK zodra USB-geheugen verschijnt.
4
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste optie verschijnt en druk
vervolgens op OK.
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste map of het gewenste
bestand verschijnt en druk vervolgens op OK.
Indien u D voor een mapnaam ziet, zijn er één of meer bestanden
of mappen in de geselecteerde map.
Aangepast scannen naar USB
1
Steek een USB-geheugenapparaat in de USB-geheugenpoort aan
de voorkant van uw apparaat. Als u er reeds een hebt aangesloten,
drukt u op USB Print.
Als u een bestand hebt geselecteerd, gaat u door met de volgende
stap.
Als u een map hebt geselecteerd, drukt op de bladertoetsen tot
het gewenste bestand verschijnt.
U kunt de volgende opties instellen.
4
Druk op de bladertoetsen om het aantal exemplaren dat u wilt
afdrukken op te geven of voer het aantal in.
5
Druk op OK, Color Startof Black Start om het geselecteerde
bestand af te drukken.
U hebt de keuze tussen de volgende twee modi:
OK of Color Start: Afdrukken in kleur
Black Start: Afdrukken in zwart-wit
• Scanformaat: Bepaalt de grootte van de afbeelding.
• Oorspr. type: Bepaalt het documenttype van het origineel.
Na het afdrukken van het bestand wordt u gevraagd of u nog een
bestand wilt afdrukken.
• Resolutie: Bepaalt de resolutie van de afbeelding.
• Scankleur: Bepaalt de kleurmodus. Als u Mono selecteert in
deze optie, kunt u JPEG niet selecteren in Scanindeling.
11.2
<Gebruik van een USB-flashgeheugen>
6
7
Druk op OK wanneer Ja verschijnt voor een andere afdruktaak, en
herhaal de procedure vanaf stap 2.
7
Druk op OK wanneer Ja verschijnt om het back-upbestand terug te
zetten.
U kunt ook op de bladertoetsen drukken om Nee te selecteren en
vervolgens op OK.
8
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
USB-geheugen beheren
Een back-up maken van uw gegevens
U kunt afbeeldingsbestanden op het USB-geheugenapparaat een voor
een of allemaal tegelijk verwijderen door het apparaat opnieuw te
formatteren.
(alleen CLX-3160FN)
Gegevens in het geheugen van het apparaat kunnen per ongeluk gewist
worden als gevolg van een stroomonderbreking of een fout tijdens het
opslaan. Met een back-up beveiligt u uw Adresboek-ingangen en de
systeeminstellingen door ze als back-upbestanden op een
USB-geheugenapparaat te bewaren.
Opgepast
• Bestanden kunnen niet meer teruggezet worden eens ze
verwijderd werden of het USB-geheugenapparaat opnieuw
geformatteerd werd. Voor ze verwijderd worden, dient u dan
ook te bevestigen dat u de bestanden niet meer gebruikt.
Een back-up maken van uw gegevens
Een afbeeldingsbestand verwijderen
1
Steek het USB-geheugenapparaat in de USB-geheugenpoort aan
de voorkant van uw apparaat.
1
Steek het USB-geheugenapparaat in de USB-geheugenpoort aan
de voorkant van uw apparaat.
2
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op Scan/Email.
3
Druk op OK zodra Apparaatinst. verschijnt.
3
Druk op OK wanneer Naar USB scan. op de onderste regel van de
display verschijnt.
4
Druk op de bladertoetsen tot Inst. export. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Druk op de bladertoetsen tot Bestandsbeheer verschijnt en druk
vervolgens op OK.
5
Druk op bladertoetsen tot de gewenste inbindoptie verschijnt.
5
Druk op OK zodra Verwijderen verschijnt.
6
Druk op de bladertoetsen tot de gewenste map of het gewenste
bestand verschijnt en druk vervolgens op OK.
• Adresboek: Maakt een back-up van alle Adresboek-ingangen.
• Geg. instellen: Maakt een back-up van alle systeeminstellingen.
6
Druk op OK om een back-up van uw gegevens te maken.
NB
De back-up van de gegevens wordt opgeslagen in uw USB-geheugen.
7
• Indien u D voor een mapnaam ziet, zijn er één of meer
bestanden of mappen in de geselecteerde map.
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Als u een bestand hebt geselecteerd, toont de display 2 seconden
lang de bestandsgrootte. Ga door met de volgende stap.
Gegevens terugzetten
1
Steek het USB-geheugenapparaat met de gegevensback-up in de
USB-geheugenpoort.
2
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
Als u een map hebt geselecteerd, drukt u op de bladertoetsen tot
het bestand dat u wilt verwijderen verschijnt en vervolgens op OK.
7
Druk op OK wanneer Ja verschijnt om uw keuze te bevestigen.
8
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
3
Druk op OK zodra Apparaatinst. verschijnt.
4
Druk op de bladertoetsen tot Inst. import. verschijnt en druk
vervolgens op OK.
1
Steek het USB-geheugenapparaat in de USB-geheugenpoort aan
de voorkant van uw apparaat.
Druk op de bladertoetsen tot het gewenste gegevenstype
verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op Scan/Email.
3
Druk op OK wanneer Naar USB scan. op de onderste regel van de
display verschijnt.
5
6
USB-geheugenapparaat formatteren
Druk op de bladertoetsen tot het bestand met de gegevens die u
wilt terugzetten verschijnt en druk vervolgens op OK.
11.3
<Gebruik van een USB-flashgeheugen>
4
Druk op de bladertoetsen tot Bestandsbeheer verschijnt en druk
vervolgens op OK.
5
Druk op de bladertoetsen tot Indeling verschijnt en druk
vervolgens op OK.
6
Druk op OK wanneer Ja verschijnt om uw keuze te bevestigen.
7
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
De USB-geheugenstatus weergeven
U kunt controleren hoeveel geheugenruimte nog beschikbaar is voor het
scannen en opslaan van documenten.
1
Steek het USB-geheugenapparaat in de USB-geheugenpoort aan
de voorkant van uw apparaat.
2
Druk op Scan/Email.
3
Druk op OK wanneer Naar USB scan. op de onderste regel van de
display verschijnt.
4
Druk op de bladertoetsen tot Contr. ruimte verschijnt en druk
vervolgens op OK.
In de display wordt de beschikbare geheugenruimte weergegeven.
5
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Rechtstreeks vanuit een digitale camera
afdrukken
Dit apparaat ondersteunt de functie PictBridge. U kunt afbeeldingen
rechtstreeks van eender welk PictBridge-compatibel toestel, zeals een
digitale camera, cameratelefoon en camcorder afdrukken. U hoeft het
niet aan een computer aan te sluiten.
1
Zet het apparaat aan.
2
Sluit uw PictBridge-compatibel toestel aan de geheugenpoort aan
de voorkant van het apparaat aan door gebruik te maken van de
met het toestel meegeleverde USB-kabel.
3
Stuur een commando om afbeeldingen vanuit het PictBridgecompatibele toestel af te drukken.
11.4
<Gebruik van een USB-flashgeheugen>
12 Onderdelen en toebehoren
Toebehoren
bestellen
U kunt toebehoren aankopen en installeren om de prestaties en
capaciteit van uw apparaat te vergroten.
In dit hoofdstuk wordt beschreven, hoe u verbruiksartikelen en
toebehoren voor uw apparaat kunt aankopen.
•
Verbruiksartikelen
•
Toebehoren
•
Hoe aankopen
De volgende toebehoren zijn beschikbaar voor uw apparaat:
Toebehoren
Optionele lade 2
Verbruiksartikelen
Wanneer de toner opgebruikt is of de levensduur van de
verrbruiksartikelen afgelopen is, kunt u volgende types van
tonercassettes en verbruiksartikelen voor uw apparaat bestellen:
Type
Rendementa
Ongev. 2.000 pagina’s
CLP-K300A
Cassette met
toner cyaan
Ongev. 1.000 pagina’s
CLP-C300A
Cassette met
toner magenta
Ongev. 1.000 pagina’s
CLP-M300A
Cassette met
toner geel
Ongev. 1.000 pagina’s
CLP-Y300A
Beeldeenheid
Circa 20.000
zwartwitpagina's of
50.000 afbeeldingen
CLP-R300A
Cassette voor
gebruikte toner
Ongev. 5.000
afbeeldingenb of 1.250
pagina’s (5%
afbeeldingen in
vierkleurendruk)
CLP-W300A
Indien u regelmatig
papier moet bijvullen,
kunt u een bijkomende
lade voor 250 vel gewoon
papier toevoegen.
Onderdeelnummer
CLX-S3160A
Hoe aankopen
Contacteer voor de bestelling van door Samsung goedgekeurde
verbruiksartikelen en toebehoren uw lokale Samsung-handelaar of
verdeler bij wie u het apparaat hebt aangekocht of bezoek
www.samsungprinter.com en selecteer uw land/regio voor informatie
over de aanvraag van technische ondersteuning.
Onderdeelnummer
Cassette met
toner zwart
Beschrijving
a. Gemiddeld aantal pagina’s van A4-/Letter-formaat op basis van 5% dekking van
afzonderlijke kleuren op elke pagina. Gebruiksomstandigheden en afdrukpatronen
kunnen leiden tot variërende resultaten.
b. Aantal pagina’s met afbeeldingen is gebaseerd op één kleur per pagina. Uw
documenten afdrukken in vierkleurendruk (cyaan, magenta, geel, zwart) verkort de levensduur van het verbruiksartikel met 25%.
12.1
<Onderdelen en toebehoren bestellen>
13 Onderhoud
Rapport/Lijst
In dit hoofdstuk vindt u informatie over hoe uw de tonercassette en uw
apparaat het best onderhoudt.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Rapporten afdrukken
•
Geheugen wissen
•
Uw apparaat reinigen
•
De tonercassette onderhouden
•
De beeldeenheid vervangen
•
De cassette voor gebruikte toner vervangen
•
Te onderhouden onderdelen
•
Uw apparaat vanop de website beheren
•
Het serienummer van het apparaat controleren
Rap. ontv. fax
Dit rapport bevat informatie over de faxberichten
die u recent hebt ontvangen.
Geplande taken
Deze lijst toont de uitgestelde faxen die onlangs
in het geheugen werden opgeslagen samen met
de begintijd en de aard van de operatie.
Rap. ong. fax.
Deze lijst toont de faxnummers die werden
aangemerkt als ongewenste of junk fax-nummers.
Ga naar het menu Inst. ong. fax om nummers
aan de lijst toe te voegen of eruit te verwijderen.
Zie pagina 10.2.
Netwerkinform.
Deze lijst toont informatie over de netwerkverbinding en -configuratie van uw apparaat.
NetScan-rapp.
Dit rapport geeft informatie over de Netwerkscanrecords inclusief IP-adres, tijd en datum, aaantal
gesccande pagina’s en resultaten. Dit rapport
wordt automatisch afgedrukt na iedere 50 scanopdrachten op het netwerk.
Rapporten afdrukken
Gebr.ver.lijst
Uw apparaat kan verschillende rapporten met nuttige informatie
opgeven. De volgende rapporten zijn beschikbaar:
Configuratie
Deze lijst toont de gebruikers die gebruik mogen
maken van de e-mailfunctie.
Een rapport afdrukken
Rapporten in de ingekleurde cellen zijn alleen beschikbaar voor de
CLX-3160FN.
Rapport/Lijst
Beschrijving
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op de bladertoetsen tot Rapport verschijnt en druk
vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot het gewenste rapport of de gewenste
lijst verschijnen en druk vervolgens op OK.
Beschrijving
Deze lijst toont de status van de opties die door
de gebruiker kunnen worden ingesteld. U kunt
deze lijst afdrukken om de in de instellingen
aangebrachte wijzigingen te bevestigen.
Info verb.art.
Deze lijst toont de huidige status van
verbruiksgoederen in uw apparaat.
Deze lijst toont alle faxnummers en emailadressen die in het geheugen van het
apparaat zijn opgeslagen.
4
Adresboek
In dit rapport vindt u het faxnummer, het aantal
pagina’s, de verzendingsduur, de
communicatiemethode en het resultaat van de
verzending voor een specifieke taak.
U kunt uw apparaat zodanig instellen dat het
automatisch een verzendingsrapport afdrukt na
iedere afdruktaak. Zie pagina 10.1.
Andere beschikbare rapporten(alleen CLX-3160FN)
Transm.rapport
Verzendrapport
Selecteer Alle rapporten om alle rapporten af te drukken.
Druk op OK wanneer Ja verschijnt om het afdrukken te bevestigen.
De geselecteerde informatie wordt afgedrukt.
Uw apparaat drukt de volgende rapporten automatisch af al naargelang
uw instellingen.
• Multi-communicatierapport: Drukt automatisch af na het verzenden
van faxberichten vanuit meer dan één locatie.
• Stroomstoringsrapport: Drukt automatisch af nadat de stroomtoevoer
weer aanwezig is na een stroomonderbreking indien gegevensverlies
door de stroomonderbreking is ontstaan.
Dit rapport bevat informatie over de faxberichten
die u recent hebt verzonden.
U kunt het apparaat zodanig instellen dat om de
50 contacten een rapport afdrukt. Zie pagina 10.2.
13.1
<Onderhoud>
Geheugen wissen
Uw apparaat reinigen
U kunt kiezen welk gedeelte van de informatie in het geheugen van het
apparaat u wilt wissen.
Volg de onderstaande reinigingsprocedures telkens er een
tonercassette wordt vervangen of als er problemen ontstaan met de
afdruk- en scankwaliteit.
Opgepast
Opgepast
• Gebruikers van de CLX-3160FN moeten voor ze het
geheugen wissen controleren of alle faxopdrachten voltooid
werden.
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op de bladertoetsen tot Instel. wissen verschijnt en druk
vervolgens op OK.
3
Druk op bladertoetsen tot het item dat u wilt wissen verschijnt.
• Gebruik van schoonmaakproducten met een hoog gehalte
aan alcohol, oplosmiddelen of andere agressieve substanties
voor het schoonmaken van de buitenkant van het apparaat
kan leiden tot verkleuring of vervorming van de buitenkant.
De buitenkant reinigen
U kunt de behuizing van het apparaat het beste schoonmaken met een
zachte, niet-pluizende doek. U kunt de doek enigszins bevochtigen met
water, maar let erop dat er geen water op of in het apparaat druppelt.
De opties in de ingekleurde cellen zijn alleen beschikbaar voor de
CLX-3160FN.
Opties
Binnenkant reinigen
Beschrijving
Alle instel.
Wist alle gegevens uit het geheugen en
herstelt de standaardinstellingen.
Faxinstel.
Herstelt alle standaard faxopties.
Tijdens het afdrukken kunnen zich in het apparaat papierresten, toner en
stof verzamelen. Dit kan op een gegeven moment problemen met de
afdrukkwaliteit gaan veroorzaken, zoals tonervlekken of vegen. Deze
problemen kunnen worden opgelost of tegengegaan door de binnenkant
van het apparaat te reinigen.
Kopieerinstel.
Herstelt alle standaard kopieeropties.
1
Scaninstel.
Herstelt alle standaard scanopties.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Wacht daarna tot het apparaat is afgekoeld.
Systeeminst.
Herstelt alle standaard systeemopties.
2
Netwerk
Herstelt alle standaard netwerkopties.
Open de voorklep en haal de beeldeenheid uit het apparaat d.m.v.
de handgreep onderaan.
Adresboek
Wist alle informatie over verzonden fax- en
e-mailberichten.
Verzendrapport
Wist alle faxnummers en e-mailadressen uit
het geheugen.
Rap. ontv. fax
Wist alle informatie over ontvangen
faxberichten.
NetScan-rapp.
Wist informatie over scansessies op het
netwerk in het geheugen.
4
Druk op OK zodra Ja verschijnt.
5
Druk opnieuw op OK om wissen te bevestigen.
6
Herhaal stappen 3 tot en met 5 om een ander item te wissen.
7
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
13.2
<Onderhoud>
3
Trek de bovenste handgreep op de beeldeenheid omhoog en
gebruik deze om de beeldeenheid volledig uit het apparaat te
trekken.
5
Trek de beeldeenheid tot ongeveer halverwege uit en duw hem er
dan weer in tot hij vast klikt. Herhaal deze handeling twee tot drie
keer.
6
Duw de beeldeenheid in de printer tot hij vast klikt.
7
Sluit de voorklep goed.
Let op
• Stel de beeldeenheid niet langer dan enkele minuten bloot
aan licht om te vermijden dat ze wordt beschadigd. Bedek de
tonercassette zo nodig met een stuk papier.
• Raak het groene oppervlak van de beeldeenheid niet aan met
uw handen of andere materialen. Gebruik de handgreep om
te vermijden dat u dit gebied aanraakt.
• Let erop dat u geen krassen maakt op het oppervlak van de
beeldeenheid.
4
Wrijf met een niet-pluizende doek stof en gemorste toner af.
Opgepast
• Wanneer de voorklep niet volledig gesloten is, werkt het
apparaat niet.
8
Steek de stekker weer in het stopcontact en zet het apparaat aan.
Opgepast
• Als u een krakend geluid hoort, installeer dan de
beeldeenheid opnieuw. De beeldeenheid is niet juist
geïnstalleerd.
NB
• Laat de printer volledig drogen na het schoonmaken.
13.3
<Onderhoud>
Scannereenheid reinigen
Verwachte levensduur van de cassette
U krijgt de beste kopieën als u de scanner schoon houdt. We raden u
aan om de scanner aan het begin van elke dag te reinigen. Herhaal dit
indien nodig in de loop van de dag.
De gebruiksduur van de tonercassette hangt af van de hoeveelheid
toner die tijdens het afdrukken wordt gebruikt. Als u tekst met een
dekking van 5% afdrukt dan bedraagt de levensduur van een nieuwe
tonercassette gemiddeld 2.000 vel voor zwart-witdruk en 1.000 vel voor
kleurendruk. De tonercassette die bij de printer wordt geleverd, drukt
echter 1.500 zwart-witpagina's en 700 kleurenpagina's af.
1
Bevochtig een niet-pluizende, zachte doek of papieren handdoek
met wat water.
2
Licht het deksel van de scanner op.
3
Veeg de glasplaat en het glas van de automatische
documentinvoer schoon en droog ze af.
Het uiteindelijke aantal kan variëren naargelang de afdrukdichtheid van
de afgedrukte pagina’s, de omgevingsvoorwaarden, de interval tussen
afdrukken en het formaat van het afdrukmateriaal. Als u bijvoorbeeld
veel afbeeldingen afdrukt, moet de tonercassette vaker worden
vervangen.
1
Toner herverdelen
3
Wanneer de tonercassette ver leeg is:
• Verschijnen er witte strepen of lichtere vlekken in afdruk.
2
• Toner bijna op verschijnt op de display.
4
• Licht de Status-LED rood op.
In dat geval kunt u de afdrukkwaliteit tijdelijk verbeteren door de
resterende toner te herverdelen in de tonercassette. Soms blijven die
witte strepen of lichtere vlekken voorkomen, zelfs na de herverdeling
van de toner.
1
2
3
4
1
Open de voorklep.
2
Haal de betreffende tonercassette eruit.
3
Houd de tonercassette vast en draai ze 5 of 6 keer om de toner
gelijkmatig in de cassette te verdelen.
blanco vel
glas van de automatische documentinvoer
scannerdeksel
glasplaat
4
Veeg de onderkant van het scannerdeksel af tot het schoon en
droog is.
5
Sluit het scannerdeksel.
De tonercassette onderhouden
Tonercassette bewaren
Houd u voor de beste resultaten aan de volgende richtlijnen:
• Haal de tonercassette pas uit de verpakking op het moment dat u ze
gaat gebruiken.
• Vul de tonercassette niet bij. Schade aan het apparaat die het gevolg
is van een bijgevulde cassette valt niet onder de garantie.
• Bewaar tonercassettes in dezelfde ruimte als het apparaat.
• Om schade aan de tonercassette te voorkomen, moet u ervoor
zorgen dat deze niet langer dan enkele minuten wordt blootgesteld
aan licht.
13.4
<Onderhoud>
NB
3
Haal de betreffende tonercassette eruit.
4
Neem een nieuwe tonercassette uit de verpakking.
5
Houd de tonercassette vast en draai ze 5 of 6 keer om de toner
gelijkmatig in de cassette te verdelen.
6
Verwijder de dopjes van de cassette.
• Krijgt u per ongeluk toner op uw kleding, gebruik dan een
droge doek om het af te vegen en was het in koud water.
De toner zet zich immers vast in de stof als u warm water
gebruikt.
4
5
Neem de tonercassette en zet ze op één lijn met de corresponderende
opening in het apparaat. Steek ze terug tot ze vastklikt.
Sluit de klep aan de voorzijde. Controleer of de klep goed dicht is.
De tonercassette vervangen
Het apparaat gebruikt gebruikt vier kleuren en heeft voor elke kleur een
andere tonercassette: geel (G) magenta (M) cyaan (C) en zwart (Z).
Wanneer de tonercassette volledig leeg is:
• Toner op verschijnt op de display.
• Licht de Status-LED rood op.
• Het apparaat drukt niet meer af. Bij de CLX-3160FN worden
inkomende faxberichten opgeslagen in het geheugen.
Dit betekent dat de tonercassette moet worden vervangen. Zie
pagina 12.1 over het bestellen van tonercassettes.
1
Schakel het apparaat uit en wacht dan enkele minuten tot het
apparaat is afgekoeld.
2
Open de voorklep.
NB
• Krijgt u per ongeluk toner op uw kleding, gebruik dan een
droge doek om het af te vegen en was het in koud water.
De toner zet zich immers vast in de stof als u warm water
gebruikt.
13.5
<Onderhoud>
7
Melding bij nieuwe toner verzenden
Neem de tonercassette en zet ze op één lijn met de
corresponderende opening in het apparaat. tot ze vastklikt.
(alleen CLX-3160FN)
U kunt uw apparaat zodanig instellen dat het automatisch een fax
verzendt naar uw servicebedrijf of dealer om hen te verwittigen dat uw
apparaat een nieuwe tonercassette nodig heeft. Het faxnummer moet
ingesteld worden door uw verdeler voor u deze functie gebruikt, anders
kan uw apparaat geen melding versturen, zelfs niet wanneer u deze
dienst hebt ingeschakeld.
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op de bladertoetsen tot Onderhoud verschijnt en druk
vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot Ext. service verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Voer een wachtwoord in en druk op OK.
5
Voer het wachtwoord opnieuw in en druk op OK.
6
Druk op de bladertoetsen om Aan te selecteren en druk
vervolgens op OK.
• Wanneer de voorklep niet volledig gesloten is, werkt het
apparaat niet.
7
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
NB
Zodra deze functie ingeschakeld is, moet u het wachtwoord invoeren
telkens wanneer u het in- of uitschakelt.
8
Sluit de klep aan de voorzijde. Controleer of de klep goed dicht is.
9
Zet het apparaat aan.
Opgepast
• Als de installatie op de juiste manier werd voltooid, wordt er
automatisch een begeleidend rapport afgedrukt. Wacht
ongeveer anderhalve minuut tot de printer klaar is.
• Bij een dekkingsgraad van 5%, kunt u ongeveer 2.000
pagina’s in zwartwit afdrukken en 1.000 in kleur.
13.6
<Onderhoud>
De beeldeenheid vervangen
5
Trek de bovenste handgreep op de beeldeenheid omhoog en
gebruik deze om de beeldeenheid volledig uit het apparaat te
trekken
6
Verwijder de beschermingselementen aan weerszijden van de
beeldeenheid en verwijder het papier dat het oppervlak van de
beeldeenheid beschermt.
De gebruiksduur van de beeldeenheid bedraagt ca. 20.000
zwartwitpagina's of 50.000 afbeeldingen, afhankelijk van welk aantal als
eerste wordt bereikt. Wanneer de levensduur van de beeldeenheid
afgelopen is, verschijnt Beeldeenheid vervangen op de display van het
bedieningspaneel en wordt zo aangegeven dat de beeldeenheid moet
worden vervangen. Anders stopt de printer met afdrukken.
De beeldeenheid vervangen:
1
Schakel het apparaat uit en wacht dan enkele minuten tot het
apparaat is afgekoeld.
2
Open de voorklep.
3
Verwijder alle tonercassettes en de cassette voor gebruikte toner
uit het apparaat.
4
Let op
Haal de beeldeenheid uit het apparaat d.m.v. de handgreep
onderaan.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen, zoals een mes of schaar,
om de beeldeenheid uit de verpakking te halen. U zou het
oppervlak van de beeldeenheid kunnen beschadigen.
• Let erop dat u geen krassen maakt op het oppervlak van de
beeldeenheid.
• Stel de beeldeenheid niet langer dan enkele minuten bloot
aan licht om te vermijden dat ze wordt beschadigd. Bedek
desnoods de beeldeenheid met een stuk papier om ze te
beschermen.
13.7
<Onderhoud>
7
Houd de handgrepen van de nieuwe beeldeenheid vast en duw de
eenheid in het apparaat.
8
Verwijder de vier kapjes op de openingen voor de tonercassettes in de
beeldeenheid. Om het beschermkapje van de tonercassette te
verwijderen, tilt u de hendel omhoog en trekt u het eruit.
9
Steek de tonercassettes en de cassette voor gebruikte toner in hun
corresponderende openingen tot ze vastklikken.
10 Sluit de voorklep goed.
Opgepast
• Wanneer de voorklep niet volledig gesloten is, werkt het
apparaat niet.
11 Zet het apparaat aan.
NB
• Na het herstarten zet uw apparaat de teller voor de
beeldeenheid automatisch weer terug.
• Als de installatie op de juiste manier werd voltooid, wordt er
automatisch een begeleidend rapport afgedrukt. Wacht
ongeveer anderhalve minuut tot de printer klaar is.
Opgepast
• Als u een krakend geluid hoort, installeer dan de
beeldeenheid opnieuw. De beeldeenheid is niet juist
geïnstalleerd.
Opgepast
• Door te veel druk uit te oefenen op de beschermkapjes
kunnen er problemen ontstaan.
13.8
<Onderhoud>
De cassette voor gebruikte toner vervangen
6
Breng de nieuwe tonercassette op zijn plaats en duw ze er opnieuw
in tot ze goed vastzit.
7
Sluit de voorklep goed.
De levensduur van de cassette voor gebruikte toner bedraagt ongeveer
1.250 vel voor het afdrukken van 5% beelden met alle kleuren of
5.000 vel voor kleurendruk. Wanneer de levensduur van de cassette
voor gebruikte toner afgelopen is, verschijnt Cas. gebr. toner verv./
plaatsen op de display van het bedieningspaneel en wordt zo
aangegeven dat de cassette voor gebruikte toner moet worden
vervangen. Anders stopt de printer met afdrukken.
De cassette voor gebruikte toner vervangen:
1
Schakel het apparaat uit en wacht dan enkele minuten tot het
apparaat is afgekoeld.
2
Open de voorklep.
3
Haal de cassette voor gebruikte toner uit het apparaat d.m.v. de
handgreep.
Opgepast
• Wanneer de voorklep niet volledig gesloten is, werkt het
apparaat niet.
8
Zet het apparaat aan.
NB
• Na het herstarten zet uw apparaat de teller voor de cassette
voor gebruikte toner automatisch weer terug.
Te onderhouden onderdelen
Om kwaliteits- en doorvoerproblemen als gevolg van versleten
onderdelen te vermijden en ervoor te zorgen dat uw printer goed blijft
presteren, moeten de volgende onderdelen vervangen worden om de
zoveel pagina’s of wanneer de levensduur van het onderdeel in kwestie
verstreken is.
NB
• Plaats de cassette voor gebruikte toner op een horizontaal
oppervlak, zodat de toner niet uit de cassette kan lekken.
4
5
Verwijder het dopje van de cassette zoals hieronder afgebeeld en
sluit daarmee de opening in de cassette voor gebruikte toner af.
Onderdeel
Aantal afdrukken (gemiddeld)
Rubber van automatische
documentinvoer
Ong. 20.000 vel
Transportriem
Ong. 60.000 afbeeldingen
T2-roller
Ong. 100.000 vel
Fuser (fixeereenheid)
Ong. 100.000 vel zwart of
50.000 vel kleur
Opgepast
Rubber in lade
Ong. 250.000 vel
• Draai de cassette voor gebruikte toner niet om en houd ze niet
schuin.
Opneemrol
Ong. 50.000 vel
Samsung raadt u aan om het onderhoud te laten uitvoeren door een
erkende hersteldienst, door de dealer of de winkel waar u uw printer hebt
aangekocht.
Neem een nieuwe cassette voor gebruikte toner uit de verpakking.
13.9
<Onderhoud>
Verbuiksartikelen controleren
De rubber van de ADI vervangen
Als u regelmatig geconfronteerd wordt met papierstoringen of
afdrukproblemen, controleert u het aantal pagina’s dat het apparaat
heeft afgedrukt of gescand. Indien nodig vervangt u de desbetreffende
onderdelen.
U zult de rubber van de ADI moeten vervangen wanneer er een
probleem is met het ophalen van het papier of wanneer die niet meer
verder geraakt.
U kunt over de volgende informatie beschikken om de vervangbare
elementen op uw apparaat te controleren:
1
Open de klep van de automatische documentinvoer.
2
Draai de mof aan het rechteruiteinde van de ADI-rol in de richting
van de ADI en verwijder de rol.
• Info verb.art.: drukt een pagina af met informatie voor de leverancier.
• Total: toont het totaal aantal afgedrukte pagina’s.
• ADI-scan: toont het aantal pagina’s dat gescand werd via de ADI.
1
• Scan. via glas: toont het aantal pagina’s dat gescand werd op de
glasplaat.
2
• Beeldeenheid, Transportriem, Fuser, Transportrol, Lade 1-rol,
Lade 2-rol: toont het aantal afgedrukte pagina’s per item.
Om de verbruiksgoederen te controleren:
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op de bladertoetsen tot Onderhoud verschijnt en druk
vervolgens op OK.
1
mof
3
Druk op de bladertoetsen tot Gebruiksduur verschijnt en druk
vervolgens op OK.
2
roller van de
automatische
documentinvoer
4
Druk op bladertoetsen tot het item dat u wilt wissen verschijnt en
druk OK.
5
Druk op OK om te bevestigen dat u een pagina met informatie voor
leveranciers wilt afdrukken.
6
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
3
Verwijder de rubber van de automatische documentinvoer, zoals in
de afbeelding.
1
1
4
13.10
Breng een nieuwe rubber aan.
<Onderhoud>
rubber van
automatische
documentinvoer
5
Houd het linkeruiteinde van de ADI-rol in het verlengde van de
gleuf en druk het rechteruiteinde van de rol in de gleuf aan de
rechterkant. Draai de mof aan het rechteruiteinde in de richting van
de uitvoerlade.
Het serienummer van het apparaat controleren
Wanneer u een dienst vraagt of u zich registreert als gebruiker op de
website van Samsung, vraagt men u mogelijk naar het serienummer.
Volg onderstaande stappen om het serienummer te controleren:
6
1
Druk op Menu tot Systeeminst. op de onderste regel van de
display verschijnt en druk vervolgens op OK.
2
Druk op de bladertoetsen tot Onderhoud verschijnt en druk
vervolgens op OK.
3
Druk op de bladertoetsen tot Serienummer verschijnt en druk
vervolgens op OK.
4
Controleer het serienummer van uw apparaat.
5
Druk op Stop/Clear om terug te keren naar stand-bymodus.
Sluit de klep van de automatische documentinvoer.
Uw apparaat vanop de website beheren
Als u uw apparaat hebt aangesloten op een netwerk en de TCP/IPparameters juist hebt ingesteld, kunt u het apparaat beheren via
Samsung’s SyncThru™ Web Service, een ingesloten webserver.
Gebruik SyncThru™ Web Service om:
• De eigenschappen van het apparaat weer te geven en de huidige
status te controleren.
• De TCP/IP-parameters te wijzigen en andere netwerkparameters in
te stellen.
• De printereigenschappen te wijzigen.
• Het apparaat zodanig in te stellen dat het een e-mailbericht verzendt
met de status van het apparaat.
• Ondersteuning te krijgen bij het gebruik van het apparaat.
Om toegang te krijgen tot SyncThru™ Web Service:
1
Open een webbrowser in Windows, zoals Internet Explorer.
2
Voer het IP-adres van het apparaat (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in het
adresveld in en druk op Enter of klik op Go.
De ingesloten website wordt geopend.
13.11
<Onderhoud>
14 Problemen oplossen
4
Sluit de klep van de automatische documentinvoer. Plaats de
verwijderde pagina’s opnieuw in de ADI.
In dit hoofdstuk vindt u nuttige informatie over wat u moet doen als er
een probleem optreedt.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Vastgelopen papier verwijderden
•
Papierstoringen verhelpen
•
Informatie over berichten op de display
•
Andere problemen oplossen
Vastgelopen papier verwijderden
Wanneer er een origineel vastraakt in de ADI, verschijnt Documentstor.
op de display.
1
Verwijder de overblijvende pagina’s uit de ADI.
2
Open de klep van de automatische documentinvoer.
NB
• Gebruik de glasplaat voor originelen van dik, dun of gemengd
papier om papierstoringen te vermijden.
Papierstoring aan uitgang
1
1
Licht het deksel van de scanner op.
2
Draai de vrijgaveknop in de aangegeven richting om fout ingevoerd
papier uit de documentuitvoerlade te halen.
1
2
1
3
klep van de ADI
Haal het vastgelopen papier voorzichtig uit de ADI.
1
2
3
14.1
vrijgaveknop
scannerdeksel
Sluit het scannerdeksel. Plaats de verwijderde pagina’s opnieuw in
de automatische documentinvoer.
<Problemen oplossen>
Papierstoring bij de roller
In lade 1
1
Licht het deksel van de scanner op.
1
2
Neem het verkeerd ingevoerde papier vast en verwijder het uit de
invoerzone door er voorzichtig aan te trekken met beide handen.
3
Open de klep aan de voorzijde en sluit deze weer. Het vastgelopen
papier wordt automatisch uit de printer geworpen.
Als het papier niet wordt uitgeworpen, gaat u door met de volgende
stap.
Sluit het scannerdeksel. Plaats de verwijderde pagina’s opnieuw in
de automatische documentinvoer.
2
rek de lade uit de printer.
3
Verwijder het vastgelopen papier door het voorzichtig en recht naar
buiten te trekken.
Papierstoringen verhelpen
Als het papier vastloopt, verschijnt de melding Papierstoring in de
display. Kijk in de onderstaande tabel waar het papier is vastgelopen en
verwijder het vastgelopen papier.
Bericht
Plaats van de
papierstoring
Zie
Papierstoring 0
Open/sluit klep
In de buurt van de
papierinvoer (lade 1,
optionele lade 2)
De volgende
kolom, 14.3
Papierstoring 1
Open/sluit klep
Bij de papieruitvoer
14.4
Papierstoring 2
Contr. binnenin
Rond de fixeereenheid
of de tonercassette
14.4
Papierstoring 0
handm. invoer
In het
papierinvoergebied
14.4
Indien het papier niet beweegt wanneer u eraan trekt, of indien u in
dat gebied geen papier ziet, controleer dan de papieruitgang. Zie
pagina 14.4.
4
Opgepast
Steek lade 1 in het apparaat tot ze vastklikt. Het afdrukken wordt
automatisch voortgezet.
• Trek het vastgelopen papier voorzichtig en langzaam naar
buiten om te vermijden dat het scheurt. Volg de aanwijzingen
op de volgende pagina’s om de papierstoring te verhelpen.
14.2
<Problemen oplossen>
In de optionele lade 2
1
2
3
4
Open het papierstoringsdeksel in de optionele lade 2.
5
Trek het vastgelopen papier in de aangegeven richting eruit.
6
Sluit de bovenklep.Het afdrukken wordt automatisch voortgezet.
Trek de optionele lade 2 uit het toestel.
Verwijder het vastgelopen papier.
Steek lade 2 in het apparaat tot ze vastklikt. Het afdrukken wordt
automatisch voortgezet.
Indien het papier niet beweegt wanneer u eraan trekt of indien u
geen papier in dat gebied ziet, ga dan over tot de volgende stap.
14.3
<Problemen oplossen>
In de handmatige invoer
Bij de papieruitvoer
1
Trek lade 1 eruit.
1
2
Duw het klepje van de lade voor handmatige invoer naar beneden.
Open de klep aan de voorzijde en sluit deze weer. Het vastgelopen
papier wordt automatisch uit de printer geworpen.
2
Trek het papier voorzichtig uit de uitvoerlade.
3
4
Stop als u het vastgelopen papier niet kunt zien of als u weerstand
ondervindt wanneer u eraan trekt, en ga door met de volgende stap.
Trek het vastgelopen papier uit de lade voor handmatige invoer.
3
Open de klep aan de achterzijde.
4
Indien u het vastgelopen papier ziet, trek het dan recht naar boven.
Ga door met stap 8.
Steek lade 1 in het apparaat tot ze vastklikt.
Ga door naar de volgende stap als u het papier niet kunt zien.
14.4
<Problemen oplossen>
5
Open klep van de fixeereenheid.
Informatie over berichten op de display
Boodschappen verschijnen op de display van het bedieningspaneel om
de status van het apparaat of fouten te melden. Raadpleeg de
onderstaande tabellen voor de betekenis van de berichten en corrigeer
het probleem indien nodig.
1
NB
• Wanneer u hulp inroept, kunt u de medewerker van het
servicecenter best de inhoud van de foutmelding meedelen.
Berichten in de ingekleurde cellen zijn alleen beschikbaar voor de
CLX-3160FN.
Bericht
1
6
klep van de
fixeereenheid
Betekenis
Doe het volgende
[Kleur] toner leeg
De kleurtonercassette is leeg. Het
apparaat drukt niet
meer af.
Vervang de
kleurtonercassette
door een nieuwe. Zie
pagina 13.5
[Kleur] toner
bijna op
De corresponderende kleurtonercassette is bijna
leeg.
Haal de tonercassette
eruit en schud ze
grondig heen en weer.
Zo kunt u tijdelijk
opnieuw afdrukken.
[Kleur] toner
bijna op
Het toestel heeft
verschillende
pagina's met een
groot aantal afbeeldingen ontvangen
en kan de toner niet
op de juiste manier
aanbrengen.
Trek de stekker uit het
stopcontact en steek
deze er weer in. Neem
contact op met een
onderhoudstechnicus
als het probleem zich
blijft voordoen.
[Comm.-fout]
Het apparaat heeft
een communicatieprobleem.
Vraag de afzender
om het opnieuw te
proberen.
The machine has
received a fax from
which is registered
as a junk fax..
The received fax data
will be deleted.
Zoek het vastgelopen papier en trek het eruit.
7
Sluit de klep van de fixeereenheid.
8
Sluit de achterklep. Het afdrukken wordt automatisch voortgezet.
[Incompatibel]
Tips om papierstoringen te vermijden
De meeste papierstoringen kunnen vermeden worden door het juiste
type van afdrukmateriaal in te stellen. Volg de stappen op pagina 14.2
wanneer er zich een papierstoring voordoet.
[Lijnfout]
Het apparaat kan
geen verbinding
maken met de
ontvangende fax of
de verbinding is
verbroken als gevolg
van een probleem
met de lijn.
Probeer het opnieuw.
Als het probleem zich
blijft voordoen, wacht u
een uurtje en probeert
u het opnieuw.
U kunt ook de
foutcorrectiemodus
inschakelen. Zie
pagina 10.1.
[Geen antwoord]
Het andere faxapparaat neemt zelfs
na verschillende
pogingen niet op.
Probeer het opnieuw.
Ga na of het andere
faxapparaat aanstaat.
• Volg de procedures op pagina 5.6. Zorg ervoor dat de papiergeleiders
juist zijn ingesteld.
• Laad niet teveel papier in de lade. Zorg ervoor dat het papier niet
boven de haakjes van lade 1 komt te liggen.
• Verwijder geen papier uit de papierlade tijdens het afdrukken.
• Buig de stapel papier, waaier hem uit en schik hem voor het plaatsen.
• Gebruik geen gekreukt, vochtig of sterk gekruld papier.
• Plaats geen verschillende soorten papier in een lade.
• Gebruik alleen aanbevolen afdrukmaterialen. Zie pagina 5.2.
• Zorg ervoor dat de aanbevolen afdrukkant van de afdrukmedia naar
boven ligt in de lade voor handinvoer en lade 1.
14.5
Reconfirm junk fax
setup, see page 10.2.
<Problemen oplossen>
Bericht
[Op Stop gedr.]
Betekenis
Stop/Clear werd
gedrukt terwijl het
apparaat in werking
was.
Doe het volgende
Bericht
Probeer het opnieuw.
Als u de faxopdracht
wilt annuleren, drukt u
op knop OK om Ja te
selecteren.
Annuleren?
Ja
Het geheugen van
uw apparaat is
volgeraakt bij het
opslaan van een
origineel.
Als u de pagina’s wilt
verzenden die
succesvol werden
opgeslagen, drukt u op
knop OK om Nee te
selecteren. Verzend
de resterende pagina’s
later als er opnieuw
geheugen vrij is.
Verbindingsfout
De verbinding met
de SMTP-server is
mislukt.
Controleer de
serverinstellingen en
de netwerkkabel.
Kan geg nt lezen
Probeer het opnieuw.
Contr. USB-geh.
Tijd die is verstreken
tijdens het lezen van
de gegevens.
Kan geg nt schr.
Contr. USB-geh.
Opslaan op USBgeheugen is mislukt.
Controleer de
beschikbare ruimte
op het USBgeheugen.
Fout
Deve Homesensor
Er is een probleem
met de fixeereenheid
(fuser).
Trek de stekker uit het
stopcontact en steek
deze er weer in. Neem
contact op met een
onderhoudstechnicus
als het probleem zich
blijft voordoen.
Documentstor.
Het origineel heeft
voor een papierstoring
gezorgd in de ADI.
Verwijder het
vastgelopen papier.
Zie pagina 14.1.
Klep open
De klep vooraan of
achteraan is niet
goed gesloten.
Sluit de klep goed.
Deze moet vastklikken.
Voer nogmaals in
U hebt een optie
gekozen die niet
beschikbaar was.
Kies een andere
optie.
Bestandsindeling
niet ondersteund
Het geselecteerde
bestandsformaat
wordt niet
ondersteund.
Er is een probleem
in de ventilator van
het apparaat.
Open de klep vooraan
en sluit ze weer.
Groep niet
beschikbaar
U hebt geprobeerd
om een groepslocatienummer te
selecteren terwijl u
slechts een enkel
locatienummer kunt
gebruiken, zoals bij
het toevoegen van
locaties voor meervoudig verzenden.
Gebruik een snelkiesnummer of kies
handmatig een faxnummer met de
cijfertoetsen.
[Kleur] toner
plaatsen
De kleurtonercassette is niet
geïnstalleerd.
Installeer de kleurtonercassette.
[Onderdeel]
plaatsen
Het corresponderende onderdeel van
het apparaat is niet
geïnstalleerd.
Installeer het
onderdeel in het
apparaat.
Ongeldige [kleur]
toner
De kleuurtonercassette die u hebt
geïnstalleerd is niet
voor uw apparaat.
Installeer een
originele Samsungkleurtonercassette
die voor uw apparaat
werd ontwikkeld.
Ongeldige
[onderdeel]
Het onderdeel voor
kleur van het
apparaat is niet voor
uw apparaat.
Installeer een
origineel Samsungonderdeel voor kleur
dat voor uw apparaat
werd ontwikkeld.
Lijn bezet
Het ontvangende
faxapparaat
antwoordde niet of
de lijn is reeds in
gebruik.
Wacht enkele
minuten en probeer
het opnieuw.
Er is een probleem
met de fixeereenheid
(fuser).
Trek de stekker uit
het stopcontact en
steek deze er weer in.
Neem contact op met
een onderhoudstechnicus als het
probleem zich blijft
voordoen.
Er is een probleem
met de scanner
(LSU, Laser
Scanning Unit).
Trek de stekker uit
het stopcontact en
steek deze er weer in.
Neem contact op met
een onderhoudstechnicus als het
probleem zich blijft
voordoen.
LSU Hsync-fout
Schak. in en uit
14.6
Doe het volgende
Ventilator van
fuser geblok.
Temp. te laag
Schak. in en uit
Gebruik het juiste
bestandsformaat.
Betekenis
<Problemen oplossen>
Bericht
Betekenis
Doe het volgende
LSU-motorfout
Schak. in en uit
Er is een probleem
met de scanner
(LSU).
Trek de stekker uit
het stopcontact en
steek deze er weer in.
Neem contact op met
een onderhoudstechnicus als het
probleem zich blijft
voordoen.
Hoofdmotor fuser
geblok.
Er is een probleem
met de hoofdmotor.
Open de klep vooraan
en sluit ze weer.
E-mail overschr.
serveronderst.
De verzending is
groter dan het
formaat van de
SMTP-server
toelaat.
Splits uw verzending
op of stel een lagere
resolutie in.
Geheugen vol
Het geheugen is vol.
Verwijder overbodige
faxopdrachten en
verzend ze opnieuw
zodra er meer
geheugen beschikbaar
is. U kunt de
verzending ook in
verschillende delen
opsplitsen.
Lade voor handm.
invoer leeg
Er bevindt zich geen
papier in de lade
voor handmatige
invoer.
Plaats papier in de
lade voor handmatige
invoer.
Papierstoring 0
handm. invoer
Er is papier
vastgelopen in het
invoergedeelte van
de handmatige
invoer.
Verwijder het
vastgelopen papier.
Zie pagina 14.4.
Er is een
netwerkprobleem.
Neem contact op met
de netwerkbeheerder.
Voor de door u
gebruikte snelknop of
het snelkiesnummer
is er geen toegekend
nummer.
Voer het nummer
manueel in door
gebruik van het
numerieke klavier of
sla het nummer of
adres op.
Netwerkfout
Niet toegewezen
Een pagina is
te groot
Er staan meer
gegevens op een
pagina dan het
ingestelde formaat
toelaat.
Bericht
Betekenis
Doe het volgende
Er is een probleem
met de fixeereenheid
(fuser).
Trek de stekker uit
het stopcontact en
steek deze er weer in.
Neem contact op met
een onderhoudstechnicus als het
probleem zich blijft
voordoen.
Bewerking
niet toegewezen
U bent bezig met
Pag. toevoegen/
Taak annuleren,
maar er werden geen
taken opgeslagen.
Controleer in de display
of er uitgestelde taken
zijn.
Uitvoerbak
De uitvoerlade van
het apparaat zit vol
met papier.
Verwijder papier.
Temp.probleem
Schak. in en uit
Stel een lagere
resolutie in en
probeer het opnieuw.
14.7
Oververhitting
Schak. in en uit
Er is een probleem
met de fixeereenheid
(fuser).
Trek de stekker uit
het stopcontact en
steek deze er weer in.
Neem contact op met
een onderhoudstechnicus als het
probleem zich blijft
voordoen.
Papierstoring 0
Open/sluit klep
Er is papier
vastgelopen in het
invoergedeelte bij de
lade.
Verwijder het
vastgelopen papier.
Zie pagina 14.2, 14.3.
Papierstoring 1
Open/sluit klep
Er is papier
vastgelopen bij de
papieruitvoer.
Verwijder het
vastgelopen papier.
Zie pagina 14.4.
Papierstoring 2
Contr. binnenin
Er is papier
vastgelopen in het
fixeergebied of rond
de tonercassette.
Verwijder het
vastgelopen papier.
Zie pagina 14.4.
Lade 1
Verkeerd papier
Het in de
printereigenschappe
n opgegeven
papierformaat stemt
niet overeen met het
door u geplaatste
papier.
Plaats het juiste
papier in de lade.
Lade 2
Verkeerd papier
Het in de
printereigenschappe
n opgegeven
papierformaat stemt
niet overeen met het
door u geplaatste
papier.
Plaats het juiste
papier in de lade.
<Problemen oplossen>
Bericht
Betekenis
Doe het volgende
Papierstoring 0
in lade 2
Het papier is
vastgeraakt in de
papierinvoer.
Verwijder het
vastgelopen papier.
Zie pagina 14.3.
Stroomstoring
De stroom werd
uitgeschakeld en
vervolgens weer
ingeschakeld en er
werd geen back-up
gemaakt van het
geheugen.
Voer de taak die u
probeerde uit te
voeren vóór de
stroomonderbreking
opnieuw uit.
De tonercassette die
u hebt geïnstalleerd
is niet origineel of
werd bijgevuld.
De afdrukkwaliteit kan
erop achteruitgaan
als een bijgevulde
tonercassette is
geplaatst, omdat de
kenmerken van een
dergelijke cassette
aanzienlijk kunnen
verschillen van die
van een originele
cassette. U kunt het
best orginele
kleurtonercassettes
van Samsung
gebruiken.
Bijgevuld
[Kleur] toner
[Kleur] toner
vervangen
Deze boodschap
verschijnt tussen de
status Toner op en
Toner bijna op.
Vervang de
tonercassette door
een nieuwe. Zie
pagina 13.5.
[Onderdeel]
vervangen
De levensduur van
het onderdeel zal
volledig afgelopen
zijn.
Vervang het
onderdeel door een
nieuw. Contacteer
a.u.b. de
reparatiedienst.
[Onderdeel]
weldra vervangen
De levensduur van
het onderdeel zal
binnenkort afgelopen
zijn.
Zie pagina 13.9 en
contacteer een
reparatiedienst.
Cas. gebr. toner
verv./plaatsen
De levensduur van
een cassette voor
gebruikte toner is
verlopen. De printer
zal niet meer
afdrukken tot er een
nieuwe de cassette
voor gebruikte toner
in de printer is
geplaatst.
Bericht
Betekenis
Doe het volgende
Opnieuw kiezen?
Het apparaat wacht
gedurende de
ingestelde wachttijd
voordat het een
nummer dat bezet
was opnieuw kiest.
Druk op OK om het
nummer onmiddellijk
opnieuw te kiezen, of
druk op Stop/Clear om
de nieuwe kiespoging
te annuleren.
Scanner geblok.
De scannermodule
is geblokkeerd.
Deblokkeer de
scanner en druk op
Stop/Clear.
Klep van SCF
is open
Het papierstoringsdeksel in de
optionele lade 2 is
open.
Sluit het papierstoringsdeksel in de
optionele lade 2.
Er is een probleem
met de SMTPverificatie.
Configureer de
verificatieinstellingen.
Er is een probleem
in DNS.
Configureer de DNSinstellingen.
Er is een probleem
met POP3.
Configureer de
POP3-instellingen.
Er is een probleem
met SMTP.
Stel een beschikbare
server in.
Er is een probleem
met de
netwerkinterfacekaart.
Stel uw
netwerkinterfacekaart
juist in.
Fout
transportriem
Er is een probleem
met de transferriem
in het apparaat.
Trek de stekker uit
het stopcontact en
steek deze er weer in.
Neem contact op met
een onderhoudstechnicus als het
probleem zich blijft
voordoen.
Lade 1
Is leeg
Er is geen papier in
de lade 1.
Plaats papier in de
papierlade 1. Zie
pagina 5.6.
Lade 2
Is leeg
Er is geen papier in
optionele lade 2.
Plaats papier in
optionele lade 2.
Verzendfout
(VERIFICATIE)
Verzendfout
(DNS)
Verzendfout
(POP3)
Verzendfout
(SMTP)
Verzendfout
(verk. config.)
Zie pagina 13.9.
14.8
<Problemen oplossen>
Andere problemen oplossen
Toestand
Doe het volgende
Het papier blijft
vastlopen.
• Er ligt te veel papier in de lade. Verwijder het
overschot. Indien u op speciaal materiaal
afdrukt, gebruik dan de lade voor handinvoer.
• U gebruikt een verkeerde papiersoort. Gebruik
alleen papier dat aan de specificaties van het
apparaat voldoet. Zie pagina 5.2.
• Misschien zitten er materiaalresten in het
apparaat. Open de voorklep en verwijder de
resten.
• Als het origineel niet doorheen het apparaat
gaat, is de rubber van de ADI mogelijk aan
vervanging toe. Zie pagina 13.10.
Transparanten
kleven aan
mekaar in de
uitvoer.
Gebruik alleen transparanten die voor
laserprinters bedoeld zijn. Verwijder elk
transparant zodra deze is uitgevoerd.
Enveloppen
trekken scheef
of worden niet
goed ingevoerd.
Zorg dat de papiergeleiders aan beide kanten
van de enveloppe goed zijn ingesteld (ze moeten
de enveloppe net raken).
In het onderstaande overzicht vindt u mogelijke problemen en
oplossingen. Probeer de oplossingen in de aangegeven volgorde tot de
storing is verholpen. Neem als het probleem zich blijft voordoen contact
op met een onderhoudstechnicus.
Papierinvoerproblemen
Toestand
Doe het volgende
Afdrukpapier
loopt vast.
Verwijder het vastgelopen papier. Zie pagina 14.2.
Papier kleeft aan
mekaar.
• Zorg dat er niet te veel papier in de lade ligt.
De lade kan maximaal 150 vellen papier
bevatten, afhankelijk van de papierdikte.
• Zorg dat u een geschikt papiersoort gebruikt.
Zie pagina 5.4.
• Haal het papier uit de lade en buig het of
waaier het uit.
• In vochtige omstandigheden kunnen bepaalde
papiersoorten aan elkaar blijven kleven.
Invoerprobleem
met een aantal
vellen tegelijk.
Afdrukpapier
wordt niet
ingevoerd.
• Er kan niet meer dan één papiersoort tegelijk in
de lade worden geladen. Laad papier van
hetzelfde soort, formaat en gewicht.
• Als het papier is vastgelopen doordat er meer
vellen tegelijk zijn ingevoerd, verwijdert u deze.
Zie pagina 14.2.
Afdrukproblemen
Toestand
• Verwijder eventuele verstoppingen in het
apparaat.
• Het papier is niet goed in de lade gelegd.
Verwijder het papier en plaats het op de juiste
manier in de lade.
• Er ligt te veel papier in de lade. Verwijder het
overschot.
• Het papier is te dik. Gebruik alleen papier dat
aan de specificaties van het apparaat voldoet.
Zie pagina 5.2.
• Als het origineel niet doorheen het apparaat
gaat, is de rubber van de ADI mogelijk aan
vervanging toe. Zie pagina 13.10.
Het
apparaat
drukt niet af.
14.9
Mogelijke oorzaak
Doe het volgende
Het apparaat krijgt
geen stroom.
Controleer of het netsnoer is
aangesloten. Controleer de
aan/uit-schakelaar en het
stopcontact.
Het apparaat is niet
als standaardprinter
geselecteerd.
Selecteer Samsung
CLX-3160 Series als de
standaardprinter in
Windows.
<Problemen oplossen>
Toestand
Mogelijke oorzaak
Doe het volgende
Toestand
Mogelijke oorzaak
Doe het volgende
Mogelijk is in de
printereigenschappen
de verkeerde
invoerlade
geselecteerd.
In veel softwaretoepassingen kunt u de
papierbron instellen in het
tabblad Papier onder printereigenschappen. Selecteer
de juiste lade. Raadpleeg
het helpscherm voor het
printerstuurprogramma.
Mogelijk is de
afdruktaak zeer
complex.
Maak de pagina minder
complex door afbeeldingen
te verwijderen of wijzig de
instellingen van de
afdrukkwaliteit.
In Windows 9x/Me zijn
de spoolinstellingen
mogelijk verkeerd
ingesteld.
Kies in het menu Start
Instellingen en vervolgens
Printers. Rechtsklik op het
pictogram van het apparaat
Samsung CLX-3160 Series,
kies Eigenschappen, klik op
de tab Details en kies dan de
Spoolinstellingen-knop.
Selecteer de gewenste
wachtrij-instelling.
Mogelijk is de
afdrukstand verkeerd
ingesteld.
Wijzig de afdrukstand in uw
programma. Raadpleeg het
helpscherm voor het
printerstuurprogramma.
Het ingestelde
papierformaat stemt
niet overeen met het
formaat van het
papier in de lade.
Zorg ervoor dat het ingestelde
papierformaat en het papier in
de papierlade overeenkomen,
Controleer of het papierformaat dat is ingesteld in het
printerstuurprogramma
overeenstemt met het papier
dat is geselecteerd in het
programma dat u gebruikt.
Controleer het volgende:
Het
apparaat
haalt papier
uit de
verkeerde
invoer.
• De klep aan de voorzijde is niet gesloten. Sluit de
klep.
• Er is een papierstoring opgetreden. Verwijder het
vastgelopen papier. Zie pagina 14.2.
• De papierlade is leeg. Laad het papier.
Zie pagina 5.6.
• Er is geen tonercassette geplaatst. Plaats een
tonercassette.
Neem contact op met een medewerker van het
servicecenter als er een systeemfout optreedt.
Het
apparaat
drukt niet af
(vervolg).
De kabel naar de
computer is niet goed
aangesloten.
Maak de kabel los en sluit
hem opnieuw aan.
De kabel naar de
computer is mogelijk
defect.
Sluit de kabel indien mogelijk
aan op een andere computer
die naar behoren werkt, en
druk een document af.
Probeer een andere kabel.
De poortinstelling is
niet juist.
Controleer de afdrukinstellingen in Windows om u
ervan te vergewissen dat de
afdruktaak naar de juiste poort
werd gestuurd. Als uw
computer meer poorten heeft,
controleert u of het apparaat
op de juiste poort is
aangesloten.
Het apparaat is
mogelijk niet goed
geconfigureerd.
Controleer de printereigenschappen om na te gaan of
alle afdrukinstellingen
correct zijn.
Mogelijk is het
printerstuurprogramma niet goed
geïnstalleerd.
Herstel de printersoftware.
Raadpleeg de sectie
Software.
Het apparaat werkt
niet goed.
Kijk of de display van het
bedieningspaneel een
systeemfout aangeeft.
Het document is zo
groot dat er niet
voldoende ruimte op
de vaste schijf van de
computer is om
toegang te krijgen tot
de afdruktaak.
Maak extra ruimte op de
vaste schijf vrij en druk het
document opnieuw af.
Een
afdruktaak
wordt
uiterst
langzaam
afgedrukt.
De helft van
de pagina is
leeg.
14.10
<Problemen oplossen>
Toestand
Het
apparaat
drukt wel af,
maar de
tekst is
verkeerd,
vervormd of
niet
compleet.
Mogelijke oorzaak
Doe het volgende
De printerkabel zit los
of is defect.
Maak de printerkabel los en
sluit hem opnieuw aan. Druk
een document af dat u al met
succes hebt afgedrukt. Sluit
kabel en apparaat, indien
mogelijk, aan op een andere
computer en druk een
document af dat u al eerder
met succes hebt afgedrukt.
Sluit tot slot een nieuwe
printerkabel aan.
Het verkeerde printerstuurprogramma is
geselecteerd.
Controleer in het afdrukmenu
van de toepassing of u de
juiste printer hebt
geselecteerd.
Het programma
werkt niet naar
behoren.
Probeer een document af te
drukken vanuit een ander
programma.
Het besturingssysteem werkt niet
naar behoren.
Sluit Windows af en start de
computer opnieuw op. Zet
de printer uit en weer aan.
De tonercassette is
leeg of beschadigd.
Er worden
blanco
pagina’s
“afgedrukt”.
Bij Adobe
Illustrator
worden de
afbeeldingen
niet goed
afgedrukt.
Vuil aan de binnenkant van het apparaat of verkeerd geplaatst papier
kan leiden tot een teruglopende afdrukkwaliteit. Raadpleeg de
onderstaande tabel om het probleem te verhelpen.
Toestand
Als u een verticale witte strook of vaag
gedeelte op de afdruk ziet:
Lichte of vage
afdrukken
Herverdeel indien nodig het
tonerpoeder. Zie pagina 13.4.
Vervang indien nodig de
tonercassette.
Mogelijk bevat het
bestand blanco
pagina’s.
Controleer of het bestand
blanco pagina’s bevat.
Mogelijk is een
onderdeel van de
printer (bijv. de
controller of het
moederbord) defect.
Neem contact op met een
medewerker van het
servicecenter.
De instelling in het
programma is niet
juist.
Selecteer Downloaden als
bitmap in het venster met
afbeeldingseigenschappen
TrueType-opties en druk
het document opnieuw af.
Doe het volgende
Tonervlekken
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Problemen met de afdrukkwaliteit
14.11
<Problemen oplossen>
• De tonercassette is bijna leeg. Door de
resterende toner over de cassette te
verdelen, kunt u er waarschijnlijk nog een
aantal afdrukken mee maken. Zie
pagina 13.4. Als dit niet helpt, moet u een
nieuwe tonercassette plaatsen.
• Misschien voldoet het papier niet aan de
specificaties (bijvoorbeeld te vochtig of te
ruw). Zie pagina 5.2.
• Als de hele pagina licht is, is de
afdrukresolutie te laag ingesteld. Selecteer
de afdrukresolutie. Raadpleeg het
helpscherm voor het
printerstuurprogramma.
• Een combinatie van vage plekken en vegen
kan erop duiden dat de tonercassette
gereinigd moet worden.
• Het oppervlak van het LSU-gedeelte in het
toestel kan vuil zijn. Reinig de
laserscannereenheid. Zie pagina 13.2.
• Het papier voldoet niet aan de specificaties
(bijvoorbeeld te vochtig of te ruw). Zie
pagina 5.2.
• Mogelijk is de transportrol vuil. Reinig de
binnenkant van het apparaat. Zie pagina 13.2.
• Het papierpad is mogelijk aan een
reinigingsbeurt toe. Zie pagina 13.2.
Toestand
Doe het volgende
Toestand
Als op willekeurige plaatsen vage, meestal
ronde plekken zitten:
Uitvalverschijnselen
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Verticale strepen
Tonervlekken
• Er zit mogelijk een slecht vel tussen het
papier. Druk het document opnieuw af.
• Het vochtgehalte van het papier is niet op
alle plaatsen gelijk of het papier bevat
vochtplekken. Probeer een ander merk
papier. Zie pagina 5.2.
• Een hele partij papier is niet in orde.
Problemen tijdens de productie kunnen
ertoe leiden dat sommige delen toner
afstoten. Probeer een andere soort papier
of een ander papiermerk.
• Stel de resolutie van de printer anders in en
probeer het opnieuw. Ga naar de
printereigenschappen, klik op het tabblad
Papier en stel het papiertype in op Dik.
Raadpleeg de sectie Software voor meer
informatie.
• Als na deze stappen het probleem niet is
opgelost, neem dan contact op met een
onderhoudstechnicus.
• Reinig de binnenzijde van het apparaat. Zie
pagina 13.2.
• Controleer het type en de kwaliteit van het
papier. Zie pagina 5.2.
• Verwijder de tonercassette en plaats een
nieuwe. Zie pagina 13.5.
Als de bedrukte zijde van de pagina met
gelijke intervallen afwijkingen vertoont:
Verticale
regelmatige
fouten
A aBb C c
A aBb C c
A aBb C c
A aBb C c
A aBb C c
Als de pagina zwarte, verticale strepen
vertoont:
• Er zit waarschijnlijk een kras op de
lichtgevoelige drum in de tonercassette.
Verwijder de tonercassette en plaats een
nieuwe. Zie pagina 13.5.
Als de pagina witte verticale strepen vertoont:
• De tonercassette is mogelijk defect. Druk
verscheidene keren een reinigingspagina af
om de cassette te reinigen als de
onregelmatigheid op de pagina blijft
verschijnen; zie pagina 13.4. Als de
problemen zich hierna blijven voordoen,
plaatst u een nieuwe tonercassette. Zie
pagina 13.5.
• Er zit mogelijk toner op sommige onderdelen
van het apparaat. Als de afwijkingen zich op
de achterkant van de pagina bevinden, zal
het probleem zichzelf waarschijnlijk na
enkele pagina’s oplossen.
• De fixeereenheid kan beschadigd zijn. Neem
contact op met een medewerker van het
servicecenter.
Schaduwvlekken worden veroorzaakt door
kleine hoeveelheden toner die willekeurig over
de afdruk verspreid voorkomen.
• Het oppervlak van het LSU-gedeelte in het
toestel kan vuil zijn. Reinig de
laserscannereenheid. Zie pagina 13.2.
Gekleurde of
Zwarte
achtergrond
Doe het volgende
Schaduwvlekken
Als er in lichte gedeelten te veel toner wordt
gebruikt (grijze achtergrond):
A
• Gebruik papier met een lichter gewicht. Zie
pagina 5.2.
• Controleer de omgeving van het apparaat:
bijzonder droge (lage luchtvochtigheid) of
vochtige omstandigheden (relatieve
luchtvochtigheid van meer dan 80%)
kunnen leiden tot een grijzere achtergrond.
• Verwijder de oude tonercassette en plaats
een nieuwe. Zie pagina 13.5.
14.12
<Problemen oplossen>
• Misschien is het papier te vochtig. Probeer
af te drukken op papier van een andere
partij. Maak een pak papier pas open op het
moment dat u het gaat gebruiken, zodat het
papier niet te veel vocht opneemt.
• Wijzig de afdruklayout als er schaduwvlekken
verschijnen op een enveloppe om te
vermijden dat er wordt afgedrukt op een zone
met overlappende plooien aan de rugzijde.
Afdrukken op naden kan problemen
veroorzaken.
• Als de hele pagina wordt overdekt door
schaduwvlekken, kies dan een andere
afdrukresolutie vanuit uw programma of in
het venster Eigenschappen van de printer.
Toestand
Misvormde tekst
Papier schuin
AaBbC
AaBbCcc
AaBbC
AaBbCcc
AaBbCc
Gekruld of
gegolfd
Vouwen of
kreuken
Vlekken op
achterkant van
papier
Doe het volgende
Toestand
Eén vaste Kleur
of Zwarte
pagina’s
• Als tekst er vervormd uitziet (“uitgehold”
effect), kan het papier te glad zijn. Probeer
een ander soort papier. Zie pagina 5.2.
• Als tekens er misvormd uitzien en een
golvend effect geven, is het mogelijk dat de
scannereenheid onderhoud vergt. Neem
contact op met een medewerker van het
servicecenter.
A
• Plaats het papier op de juiste manier in de
lade.
• Controleer het type en de kwaliteit van het
papier. Zie pagina 5.2.
• Zorg ervoor dat het papier of een ander
afdrukmateriaal juist is geplaatst en dat de
geleiders niet te los of te strak tegen de
stapel papier aan zitten.
Tonerverlies
• Plaats het papier op de juiste manier in de
lade.
• Controleer het type en de kwaliteit van het
papier. Papier kan krullen als de
temperatuur of de vochtigheid te hoog is.
Zie pagina 5.2.
• Draai de papierstapel in de lade om.
Probeer het papier ook eens 180° te
draaien in de papierlade.
Openingen in
tekens
A
• Plaats het papier op de juiste manier in de
lade.
• Controleer het type en de kwaliteit van het
papier. Zie pagina 5.2.
• Draai de papierstapel in de lade om.
Probeer het papier ook eens 180° te
draaien in de papierlade.
Horizontale
strepen
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Mogelijk lekt een tonercassette. Reinig de
binnenzijde van het apparaat. Zie pagina 13.2.
14.13
<Problemen oplossen>
Doe het volgende
• Mogelijk is de tonercassette niet goed
geplaatst. Verwijder de cassette en plaats
deze opnieuw.
• De tonercassette is mogelijk defect en moet
worden vervangen. Verwijder de
tonercassette en plaats een nieuwe. Zie
pagina 13.5.
• Het apparaat moet mogelijk worden
hersteld. Neem contact op met een
medewerker van het servicecenter.
• Reinig de binnenzijde van het apparaat. Zie
pagina 13.2.
• Controleer het type en de kwaliteit van het
papier. Zie pagina 5.2.
• Verwijder de tonercassette en plaats een
nieuwe. Zie pagina 13.5.
• Lost dit het probleem niet op, dan moet het
apparaat mogelijk worden hersteld. Neem
contact op met een medewerker van het
servicecenter.
Onvolledige tekens zijn witte plekken in delen
van tekens die volledig zwart zouden moeten
zijn:
• Als dit probleem optreedt bij transparanten,
probeer dan een ander soort. Wegens de
samenstelling van transparanten zijn enkele
onvolledige tekens normaal.
• Misschien drukt u af op de verkeerde kant
van het materiaal. Haal het materiaal eruit
en draai het om.
• Mogelijk voldoet het papier niet aan de
papierspecificaties. Zie pagina 5.2.
Controleer bij horizontale zwarte strepen of
vegen het volgende:
• Is de tonercassette juist geplaatst?
Verwijder de cassette en plaats deze
opnieuw.
• Misschien is de tonercassette defect.
Verwijder de tonercassette en plaats een
nieuwe. Zie pagina 13.5.
• Lost dit het probleem niet op, dan moet het
apparaat mogelijk worden hersteld. Neem
contact op met een medewerker van het
servicecenter.
Toestand
Krul
Er verschijnt
voortdurend een
onbekende
afbeelding op
enkele vellen, of er
zit losse toner op
de afdruk, of de
afdruk is te licht of
vuil.
Kopieerproblemen
Doe het volgende
Als het afgedrukte papier krult of het papier
niet wordt ingevoerd, doet u het volgende:
Toestand
• Draai de papierstapel in de lade om.
Probeer het papier ook eens 180° te
draaien in de papierlade.
• Stel de resolutie van de printer anders in en
probeer het opnieuw. Ga naar de
printereigenschappen, klik op het tabblad
Papier en stel het papiertype in op Dun.
Raadpleeg de sectie Software voor meer
informatie.
Waarschijnlijk gebruikt u de printer op een
hoogte van 2.500 meter of meer. Dergelijke
hoogten kunnen de afdrukkwaliteit
beïnvloeden (bijv. losse toner of lichte afdruk).
U kunt deze optie instellen via
Hulpprogramma Printerinstellingen of het
tabblad Printer in de eigenschappen van het
printerstuurprogramma. Zie Software voor
meer informatie.
14.14
Doe het volgende
Kopieën zijn te licht
of te donker.
Gebruik Darkness om de achterkant van
kopieën lichter of donkerder te maken.
Vegen, strepen en
vlekken op de
kopieën.
• Druk op Darkness om de achtergrond van
uw kopieën lichter of donkerder te maken,
als de fout zich op het origineel bevindt.
• Als het origineel geen afwijkingen vertoont,
moet u de scannerunit reinigen. Zie
pagina 13.4.
Kopie staat scheef.
• Zorg ervoor dat het origineel met de
voorzijde naar onder op de glasplaat ligt en
met de voorzijde naar boven in de
automatische documentinvoer.
• Plaats het kopieerpapier op de juiste manier
in het apparaat.
Kopieën zijn
blanco.
Zorg ervoor dat het origineel met de voorzijde
naar onder op de glasplaat ligt en met de
voorzijde naar boven in de automatische
documentinvoer.
Afdruk geeft
gemakkelijk af.
• Vervang het papier in de lade door papier
uit een nieuwe verpakking.
• In vochtige omstandigheden moet u papier
niet te lang ongebruikt in het apparaat laten
zitten.
Kopieerpapier loopt
regelmatig vast.
• Waaier de stapel papier uit en leg deze
ondersteboven terug in de lade. Vervang het
papier in de papierlade door papier uit een
nieuwe verpakking. Controleer de
papiergeleiders en stel ze eventueel beter af.
• Gebruik alleen afdrukpapier met het juiste
gewicht. Papier van 75 g/m2 wordt
aanbevolen.
• Nadat u vastgelopen papier hebt verwijderd,
controleert u of er resten kopieerpapier in
het apparaat zijn achtergebleven.
De tonercassette
gaat korter mee
dan verwacht.
• Mogelijk bevatten uw originelen afbeeldingen,
opgevulde vlakken of dikke lijnen. Uw
originelen zijn bijvoorbeeld formulieren,
nieuwsbrieven, boeken of andere documenten
die meer toner gebruiken.
• Mogelijk wordt het apparaat vaak in- en
uitgeschakeld.
• Mogelijk werd het deksel van de scanner
opengelaten tijdens het kopiëren.
<Problemen oplossen>
Problemen met het scannen
Toestand
Toestand
Er verschijnt een
bericht op het
beeldscherm:
Doe het volgende
De scanner doet
het niet.
• Zorg ervoor dat u het te scannen origineel
met de voorzijde naar onder op de glasplaat
plaatst, en met de voorzijde naar boven in
de automatische documentinvoer.
• Misschien is er niet voldoende geheugen
vrij voor het document. Ga na of de
prescanfunctie werkt. Probeer een lagere
scanresolutie.
• Controleer of de USB-kabel goed is
aangesloten.
• Controleer of de USB-kabel beschadigd is.
Verwissel de kabel met een andere kabel
waarvan u zeker weet dat hij werkt.
Vervang de kabel zo nodig definitief.
• Controleer of de scanner correct is
geconfigureerd. Controleer de scaninstelling
in de SmarThru- configuratie of de
toepassing die u wenst te gebruiken om er
zeker van te zijn dat de scantaak naar de
juiste poort wordt verzonden.
Het apparaat doet
erg lang over een
scan.
• Kijk of het apparaat tegelijkertijd gegevens
ontvangt die moeten worden afgedrukt.
Wacht in dat geval met scannen totdat de
afdruktaak is voltooid.
• Het scannen van afbeeldingen kost meer
tijd dan het scannen van tekst.
• De communicatiesnelheid kan laag zijn in
de scanmodus omdat er veel geheugen
nodig is om de gescande afbeelding te
analyseren en reproduceren. Stel de
printerpoort van uw computer in op de
stand ECP (in de BIOS-instellingen van de
computer). De communicatiesnelheid gaat
dan iets omhoog. Zie de gebruiksaanwijzing
van uw computer voor meer informatie over
de BIOS-instellingen.
• “Apparaat kan
niet in de
gewenste
H/W-modus
staan.”
• “Poort wordt
gebruikt door een
ander
programma.”
• “Poort is
uitgeschakeld.”
• “Scanner is bezig
met ontvangen of
afdrukken van
data. Probeer het
opnieuw zodra de
huidige opdracht
is afgerond.”
• “Niet toegestaan.”
• “Scannen is
mislukt.”
14.15
<Problemen oplossen>
Doe het volgende
• Het is mogelijk dat er een kopieer- of
afdruktaak wordt uitgevoerd. Probeer het
opnieuw wanneer de huidige taak is
voltooid.
• De geselecteerde poort is momenteel in
gebruik. Start uw computer opnieuw op en
probeer het nogmaals.
• De printerkabel is niet goed bevestigd of het
apparaat is niet ingeschakeld.
• Het scannerstuurprogramma is niet
geïnstalleerd of de besturingsomgeving is
niet correct ingesteld.
• Controleer of het apparaat correct is
aangesloten en is ingeschakeld. Start de
computer vervolgens opnieuw op.
• De USB-kabel is niet goed bevestigd of het
apparaat is niet ingeschakeld.
Problemen met Network Scan
Toestand
Doe het volgende
Ik kan het gescande
afbeeldingsbestand
niet vinden.
U kunt de bestemming van de gescande
bestanden controleren in de pagina
Geavanceerd van het scherm
Eigenschappen in het programma Network
Scan.
Ik kan het gescande
afbeeldingsbestand
niet vinden na het
scannen.
• Controleer of de applicatie die hoort bij het
gescande bestand, op uw computer is
geïnstalleerd.
• Controleer Afbeelding meteen naar de
opgegeven map verzenden met een
gekoppelde standaardtoepassing in de
pagina Geavanceerd van het scherm
Eigenschappen in het programma
Network Scan om de ingescande
afbeelding direct na het scannen te
openen.
Ik ben mijn id en PIN
vergeten.
Controleer uw ID- en PIN-code in de pagina
Server van het scherm Eigenschappen in
het programma Network Scan.
Ik kan het
helpbestand niet
bekijken.
Voor de weergave van het Helpbestand hebt
u de Internet Explorer 4 servicepack 2 of
hoger nodig.
Ik kan de Samsung
Netwerkscanbeheer
niet gebruiken.
Controleer het besturingssysteem.
Windows 98/Me/2000/XP worden
ondersteund.
Faxproblemen (alleen CLX-3160FN)
Toestand
Het apparaat doet
niets, de display
blijft leeg en de
toetsen reageren
niet.
Geen kiestoon.
De in het geheugen
opgeslagen
nummers worden
verkeerd gekozen.
• Trek de netstekker uit en steek hem
opnieuw in.
• Controleer of het stopcontact stroom geeft.
• Controleer of het telefoonsnoer goed is
aangesloten.
• Controleer of de wandcontactbus in orde is
door er een ander telefoontoestel op aan te
sluiten.
Controleer of de nummers correct in het
geheugen zijn opgeslagen. Druk een
telefoonlijst af (zie pagina 10.5).
Het origineel wordt
niet in het apparaat
gevoerd.
• Zorg ervoor dat het papier niet verkreukt en
dat u het correct plaatst. Ga na of het
origineel de juiste afmetingen heeft, en niet
te dik of te dun is.
• Controleer of de automatische
documentinvoer goed is gesloten.
• Het rubber van de automatische
documentinvoer is mogelijk aan vervanging
toe. Zie pagina 13.10.
Faxberichten
worden niet
automatisch
ontvangen.
• De ontvangstmodus moet ingesteld zijn
op Fax.
• Controleer of de lade papier bevat.
• Klik hier als de display een foutbericht toont.
Los in dat geval het probleem op.
Het apparaat
verzendt geen
faxberichten.
• Zorg ervoor dat het origineel zich in de
automatische docmentinvoer of op de
glasplaat bevindt.
• Verzenden moet op de display verschijnen.
• Controleer of het andere faxapparaat uw
faxbericht kan ontvangen.
Een ontvangen
faxbericht is
gedeeltelijk blanco
of is van slechte
kwaliteit.
• Mogelijk is er een probleem met het
faxapparaat van de verzender.
• Een slechte telefoonlijn kan verbindingsproblemen veroorzaken.
• Controleer uw apparaat door een kopie te
maken.
• Mogelijk is de tonercassette leeg.
Raadpleeg pagina 13.5 om te weten hoe
u een tonercassette vervangt.
Sommige woorden
van een ontvangen
faxbericht zijn
uitgerekt.
14.16
Doe het volgende
<Problemen oplossen>
Het documenttransport van het apparaat dat
het faxbericht verzond, haperde even.
Toestand
Doe het volgende
Er staan strepen
op de originelen
die u stuurde.
Controleer of de scannereenheid vuil is, en
reinig deze indien nodig. Zie pagina 13.4.
Het apparaat kiest
het nummer maar
kan geen verbinding
tot stand brengen
met het andere
faxapparaat.
Misschien is het andere faxapparaat
uitgeschakeld, is het papier op of kunnen er
geen oproepen worden beantwoord. Vraag de
gebruiker van het andere faxapparaat om het
probleem op te lossen.
Faxen worden niet
in het geheugen
opgeslagen.
Er verschijnen
blanco stukken
onder aan elke
pagina, met een
korte strook tekst
bovenaan.
Toestand
Doe het volgende
Het bericht “Kan
niet afdrukken” of
“Er is een timeoutfout in de printer
opgetreden”
verschijnt.
Deze berichten kunnen tijdens het afdrukken
verschijnen. Wacht gewoon even tot het
apparaat gedaan heeft met afdrukken. Als het
bericht verschijnt in de stand-bymodus of
nadat de afdruk is voltooid, controleert u de
aansluiting en/of gaat u na of er een fout is
opgetreden.
De printer drukt het
PDF-bestand niet
goed af. Sommige
delen van
afbeeldingen, tekst
of illustraties
ontbreken.
Er is mogelijk niet voldoende geheugen om de
fax op te slaan. Als de display het bericht
Geheugen vol toont, verwijdert u faxen uit het
geheugen die u niet langer nodig hebt en
probeert u vervolgens de fax opnieuw op te
slaan.
Mogelijk hebt u de papierinstellingen van het
apparaat verkeerd ingesteld. Zie pagina 5.2
voor meer informatie over papierinstellingen
Tijdens de
installatie
verschijnt het
bericht “Bestand in
gebruik”.
Het bericht “Fout
bij het schrijven
naar LPTx”
verschijnt.
Het bericht
“Algemene
beschermingsfout”,
“OE-uitzondering”,
“Spool32” of
“Ongeldige
bewerking”
verschijnt.
Mogelijk kunt u het probleem oplossen door
het PDF-bestand af te drukken als afbeelding.
Schakel de optie Afdrukken als afbeelding in
bij de Acrobat-afdrukopties.
Opmerking: het afdrukken van het PDFbestand als afbeelding neemt meer tijd in
beslag.
NB
• Raadpleeg de handleiding voor Microsoft Windows 98/Me/
2000/XP die met uw pc werd geleverd voor meer informatie
over Windows-foutboodschappen.
Gebruikelijke Windows-problemen
Toestand
Het PDF-bestand en de Acrobat-producten
zijn niet compatibel:
Doe het volgende
Sluit alle softwaretoepassingen af. Verwijder
alle software uit de opstartgroep en start
Windows opnieuw op. Installeer het
printerstuurprogramma opnieuw.
• Zorg ervoor dat de kabels juist zijn
aangesloten en dat het apparaat is
ingeschakeld.
• Dit bericht verschijnt ook als bidirectionele
communicatie niet is ingeschakeld in het
stuurprogramma.
Sluit alle andere toepassingen af, start
Windows opnieuw op en probeer opnieuw af te
drukken.
14.17
<Problemen oplossen>
Veelvoorkomende Linux-problemen
Toestand
Het apparaat drukt
niet af.
Toestand
Doe het volgende
• Controleer of het printerstuurprogramma
is geïnstalleerd op het systeem. Open de
Unified Driver Configurator en ga naar de
tab Printers in het printerconfiguratievenster om een lijst van beschikbare
printers te zien. Kijk of het apparaat in de
lijst staat. Als dit niet zo is, start u de
wizard Add new printer om het apparaat
in te stellen.
• Controleer of de printer is ingeschakeld.
Open het venster Printers Configuration en
selecteer uw apparaat in de lijst met
printers. Bekijk de omschrijving in het
paneel Selected Printer. Druk op de knop
the Start als de status de tekenreeks
“stopped” bevat. Hierna zou de printer
weer normaal moeten werken. De status
“stopped” kan geactiveerd worden als er
problemen optreden tijdens het afdrukken.
U kunt bijvoorbeeld de opdracht geven om
een document af te drukken terwijl de
MFP-poort wordt gebruikt door een
scantoepassing.
• Controleer of de poort niet actief is. Daar
de printer en scanner van de MFP
gebruikmaken van dezelfde I/O-interface
(MFP-poort), kan het voorkomen dat
verschillende toepassingen dezelfde
MFP-poort gelijktijdig benaderen. Om
conflicten te voorkomen, kan slechts één
toepassing een taak uitvoeren op het
apparaat. De andere toepassing
waarmee een gebruiker wil afdrukken of
scannen, krijgt dan de melding dat het
apparaat “bezet” is. U moet de
poortconfiguratie openen en de aan uw
printer toegewezen poort selecteren. In
het paneel Selected Port kunt u bekijken
of de poort is bezet door een andere
toepassing. Als dit het geval is, wacht u
tot de huidige taak is voltooid, of drukt u
op de knop Release Port als u zeker weet
dat er een storing is opgetreden bij
huidige eigenaar.
• Controleer of er een speciale afdrukoptie
is ingesteld voor de toepassing, zoals
“-oraw”. Als de parameter “-oraw” is
opgegeven in de opdrachtregel, verwijdert
u deze om het afdrukprobleem op te
lossen. Voor Gimp front-end kiest u
“print” -> “Setup printer” en bewerkt u de
opdrachtregelparameter in de menuoptie.
Het apparaat drukt
niet af.
Bepaalde
kleurafbeeldingen
worden volledig zwart
afgedrukt.
14.18
Doe het volgende
De CUPS-versie (Common Unix Printing
System) die wordt gedistribueerd met SuSE
Linux 9.2 (CUPS 1.1.21) heeft een probleem
met het afdrukken via het 'Internet Printing
Protocol' (IPP).
Gebruik 'socket printing' in plaats van IPP of
installeer een recentere versie van CUPS
(CUPS 1.1.22 of een hogere versie).
Dit is een bekende bug in Ghostscript (tot
GNU Ghostscript versie 7.05) als de
basiskleurruimte van het document
geïndexeerde kleurruimte is en via CIEkleurruimte wordt geconverteerd. Aangezien
PostScript CIE-kleurruimte gebruikt voor het
kleuraanpassingssysteem, moet u
Ghostscript op uw systeem upgraden naar
GNU Ghostscript versie 7.06 of hoger. U
kunt recente Ghostscript-versies vinden op
www.ghostscript.com.
Sommige
kleurafbeeldingen
worden afgedrukt in
onverwachte kleuren.
• Dit is een bekend probleem in Ghostscript
(tot GNU Ghostscript versie 7.xx) wanneer
de basiskleurruimte van het document
wordt geïndexeerd als RGB-kleurruimte en
wordt geconverteerd via CIE-kleurruimte.
Omdat Postscript CIE-kleurruimte gebruikt
voor het kleurvergelijkingssysteem, dient u
Ghostscript op uw systeem te upgraden
naar GNU Ghostscript versie 8.xx of een
hogere versie. Recente Ghostscript-versies vindt u op www.ghostscript.com.
Het apparaat drukt geen
volledige pagina's af;
slechts de helft van de
pagina wordt afgedrukt.
• Dit is een bekend probleem dat zich voordoet bij gebruik van een kleurenprinter met
versie 8.51 of een oudere versie van
Ghostscript, 64-bits Linux OS. Dit probleem is gemeld aan bugs.ghostscript.com
als Ghostscript Bug 688252. Het probleem
is opgelost in AFPL Ghostscript versie
8.52 of een hogere versie. Download de
recentste versie van AFPL Ghostscript van
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/
en installeer deze om dit probleem op te
lossen.
<Problemen oplossen>
Toestand
Doe het volgende
Het apparaat verschijnt
niet in de scannerlijst.
• Controleer of het apparaat is
aangesloten op de computer.
Controleer of het apparaat correct is
aangesloten via de USB-poort en is
ingeschakeld.
• Controleer of het scannerstuurprogramma
voor uw apparaat op uw computer werd
geïnstalleerd. Open MFP Configurator,
activeer Scanners configuration, en druk
vervolgens op Drivers. Kijk of er een
stuurprogramma in de lijst staat voor uw
apparaat. Controleer of de MFP-poort
bezet is. Aangezien de functionele
onderdelen van MFP (printer en scanner)
dezelfde I/O-interface (MFP-poort) delen,
is het mogelijk dat verschillende
“gebruiker”-toepassingen tot dezelfde
poort toegang proberen te krijgen. Om
conflicten te voorkomen, kan slechts één
toepassing een taak uitvoeren op het
apparaat. De andere toepassing waarmee
een gebruiker wil afdrukken of scannen,
krijgt dan de melding dat het apparaat
“bezet” is. Dit gebeurt gewoonlijk bij het
begin van een scanprocedure. Er wordt
dan een berichtvenster getoond.
• Om de oorsprong van het probleem te
achterhalen, moet u de poortconfiguratie
openen en de aan uw scanner
toegewezen poort selecteren. Het
poortsymbool /dev/mfp0 stemt overeen
met de bestemming LP:0 die wordt
weergegeven in de scanneropties,
/dev/mfp1 heeft betrekking op LP:1 enz.
USB-poorten beginnen bij dev/mfp4, dus
de scanner op USB:0 komt overeen met
dev/mfp4 enzovoort. In het paneel
Selected Port kunt u bekijken of de poort
is bezet door een andere toepassing.
Als dit het geval is, wacht u tot de
huidige taak is voltooid, of drukt u op de
knop Release Port als u zeker weet dat
er een storing is opgetreden bij huidige
eigenaar.
Toestand
Het apparaat scant
niet.
14.19
<Problemen oplossen>
Doe het volgende
• Controleer of er een document is
geladen in het apparaat.
• Controleer of het apparaat is
aangesloten op de computer.
Controleer of het correct is aangesloten
als er een I/O-fout wordt gemeld tijdens
het scannen.
• Controleer of de poort niet actief is. Daar
de printer en scanner van de MFP
gebruikmaken van dezelfde I/O-interface
(MFP-poort), kan het voorkomen dat
verschillende toepassingen dezelfde
MFP-poort gelijktijdig benaderen. Om
conflicten te voorkomen, kan slechts één
toepassing een taak uitvoeren op het
apparaat. De andere toepassing
waarmee een gebruiker wil afdrukken of
scannen, krijgt dan de melding dat het
apparaat “bezet” is. Dit gebeurt in het
algemeen op het moment dat u de
scanprocedure wilt starten. De
desbetreffende melding verschijnt dan.
Om de oorsprong van het probleem te
achterhalen, moet u de portconfiguratie
openen en de aan uw scanner
toegewezen poort selecteren. Het
symbool voor de MFP-poort /dev/mfp0
komt overeen met de aanduiding LP:0
die wordt weergegeven in de
scanneropties, dev/mfp1 verwijst naar
LP:1, enz. USB-poorten beginnen bij
dev/mfp4, dus de scanner op USB:0
komt overeen met dev/mfp4 enzovoort.
In het paneel Selected Port kunt u
bekijken of de poort is bezet door een
andere toepassing. Als dit het geval is,
wacht u tot de huidige taak is voltooid, of
drukt u op de knop Release Port als u
zeker weet dat er een storing is
opgetreden bij huidige eigenaar.
Toestand
Ik kan niet scannen via
de Front-end Gimp.
De foutmelding
“Cannot open MFP
port device file”
verschijnt als ik een
document afdruk.
De printer drukt het
PDF-bestand niet goed
af. Sommige delen van
afbeeldingen, tekst of
illustraties ontbreken.
Gebruikelijke Macintosh-problemen
Doe het volgende
(alleen CLX-3160FN)
• Controleer of er in Front-end van Gimp
“Xsane: Device dialog.” staat in het
menu “Acquire”. Als dit niet zo is, moet u
de Xsane plugin voor Gimp installeren
op de computer. U vindt de Xsane
plugin voor Gimp op de cd van uw
Linux-distributie of de homepage van
Gimp. Zie voor meer informatie de Help
op de cd van uw Linux-distributie of van
de Gimp Front-end toepassing.
Als u een ander soort scantoepassing wilt
gebruiken, raadpleegt u de Help voor
mogelijke toepassingen.
Toestand
De printer drukt het
PDF-bestand niet goed
af. Sommige delen van
afbeeldingen, tekst of
illustraties ontbreken.
Doe het volgende
Het PDF-bestand en de Acrobatproducten zijn niet compatibel:
Mogelijk kunt u het probleem oplossen
door het PDF-bestand af te drukken als
afbeelding. Schakel de optie Afdrukken
als afbeelding in bij de Acrobatafdrukopties.
Opmerking: het afdrukken van het PDFbestand als afbeelding neemt meer tijd in
beslag.
Vermijd het wijzigen van
afdruktaakparameters (bijv. via LPR GUI)
terwijl er nog afgedrukt wordt. Diverse
versies van CUPS server breken de
afdruktaak af als de afdrukopties worden
gewijzigd en proberen vervolgens de taak
vanaf het begin opnieuw uit te voeren.
Aangezien Unified Linux Driver de
MFP-poort tijdens het afdrukken
vergrendelt, blijft bij een abrupte
onderbreking van het stuurprogramma de
poort vergrendeld en is ze dus voor
volgende printtaken niet beschikbaar.
Probeer de MFP-poort vrij te geven als
deze situatie zich voordoet.
Het document is
afgedrukt, maar
de afdruktaak is
niet verdwenen uit
de spooler in
Mac OS 10.3.2.
Werk uw Mac OS-versie bij tot 10.3.3. of
hoger.
Sommige letters
worden niet normaal
weergegeven als het
voorblad wordt
afgedrukt.
Dit probleem wordt veroorzaakt doordat
Mac OS geen lettertype kan maken tijdens
het afdrukken van het voorblad. Het
Engelse alfabet en cijfers worden normaal
weergegeven op het voorblad.
Het PDF-bestand en de Acrobatproducten zijn niet compatibel:
Mogelijk kunt u het probleem oplossen
door het PDF-bestand af te drukken als
afbeelding. Schakel de optie Afdrukken
als afbeelding in bij de Acrobatafdrukopties.
Opmerking: het afdrukken van het PDFbestand als afbeelding neemt meer tijd in
beslag.
14.20
<Problemen oplossen>
15 Specificaties
Onderdeel
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Algemene specificaties
•
Specificaties van de printer
•
Specificaties van de scanner en het kopieerapparaat
•
Specificaties van het faxapparaat (alleen CLX-3160FN)
Beschrijving
ADI
Tot 50 vel (75 g/m2)
Grootte van
documenten in
automatische
documentinvoer
Breedte: 142 tot 216 mm
Lengte: 148 tot 356 mm
Capaciteit
papierinvoer
Lade 1: 150 vellen gewoon papier (75 g/m2),
1 vel voor etiketten, kaartkarton, transparant
en enveloppe (60 tot 163 g/m2)
Handmatige invoer: 1 vel voor gewoon
papier, etiket, kaartkarton, transparant en
enveloppe (60 tot 163 g/m2)
Capaciteit
papieruitvoer
Uitvoerlade 100 vellen
(voorzijde naar beneden)
Maximaal vermogen
110 - 127 VAC / 220 - 240 VAC
Raadpleeg het identificatielabel op het toestel
voor informatie over de frequentie en het
spanningsniveau.
1.000 pagina’s bij 5% dekking
(Wordt geleverd met een
tonercassette voor 700 pagina's.)
Geheugen
128 MB (niet uitbreidbaar)
Buitenafmetingen
(B x D x H)
466 x 429 x 486 mm
Gewicht
20,5 Kg (inclusief verbruiksmateriaal)
Verpakkingsgewicht
Papier: 3,3 Kg, Plastic 0,6 Kg
Rendement
Aantal afdrukken per maand:
tot 24.200 afbeeldingen
Specificaties van de printer
Onderdeel
Afdrukmethode
Afdruksnelheida
Kleur
Afdrukken: minder dan 49 dBA (kleurendruk)
Minder dan 49 dBA (zwart-witdruk)
Kopieermodus: minder dan 52 dBA
Bedrijfsomgeving
Temperatuur: 10 °C tot 32,5 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80%
Display
16 tekens x 2 regels
Zwart
& Wit
Tijd voor eerste
afgedrukte
pagina
Stand-bymodus: minder dan 35 dBA
Minder dan 35 seconden (van slaapstand)
Laserprinter
Zwart
& Wit
Energiebesparende modus: minder dan
30 Watt
Opwarmtijd
Beschrijving
Kleur
Gemiddeld: 350 W
Geluidsniveaua
Kleur
a. Geluidsvermogensniveau, ISO 7779.
b. Het aantal pagina’s kan worden beïnvloed door de omgevingsvoorwaarden,
de tijd tussen de afdruktaken, het type media en het mediaformaat.
Optionele lade 2: 250 vel voor gewoon
papier (60 tot 90 g/m2)
Energiegebruik
Zwart
2.000 pagina’s bij 5% dekking
(Wordt geleverd met een
tonercassette voor 1.500
pagina's.)
Levensduur
tonercassetteb
Algemene specificaties
Onderdeel
Beschrijving
15.1
Tot 16 ppm in A4
17 ppm in Letter
Tot 4 ppm
in A4 of Letter
Vanuit de status Gereed:
minder dan 14 seconden
Vanuit de status Koudstart:
minder dan 45 seconden
Vanuit de status Gereed:
minder dan 26 seconden
Vanuit de status Koudstart:
minder dan 57 seconden
Afdrukresolutie
Tot 2.400 x 600 dpi effectief
Printertaal
SPL-C (Samsung Printer Language Color)
Compatibiliteit
met OSb
Windows 98/ME/2000/XP
Diverse Linux-besturingssystemen
(alleen via USB)
Macintosh 10.3 ~ 10.4
Interface
Hogesnelhids-USB 2.0
Ethernet 10/100 Base TX (Draadloos type)
<Specificaties>
Specificaties van het faxapparaat
a. De afdruksnelheid is afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem, de
snelheid van de computer, de gebruikte toepassing, de aansluitmethode, soort
en formaat van de afdrukmaterialen en de complexiteit van de taak.
b. Surf naar www.samsungprinter.com om de meest recente softwareversie te
downloaden.
(alleen CLX-3160FN)
Onderdeel
Specificaties van de scanner en het
kopieerapparaat
Onderdeel
Beschrijving
Beschrijving
Compatibiliteit
ITU-T groep 3
Telefoonlijn
Openbaar telefoonnet (PSTN) of achter PABX
Gegevenscodering
MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
Modemsnelheid
33,6 kbps
Transmissiesnelheid
Ongev. 3 seconden/paginaa
Maximale
documentlengte
Glasplaat: 297 mm
Compatibiliteit
TWAIN-norm / WIA-norm
Scanmethode
Automatische documentinvoer
en flatbed-CCD (kleur)
Resolutie
Optisch: 600 x 1.200 dpi (mono en kleur)
Verbeterd: 4.800 x 4.800 dpi
Effectieve
scanlengte
Glasplaat: 297 mm
Automatische documentinvoer: 356 mm
Effectieve
scanbreedte
Max 208 mm
Geheugen
4 MB
Kleurdiepte
24 bits
Halftoon
256 niveaus
Grijstinten
1 bit for Lineariteit & Halftoon
8 bits voor grijstinten
Autokiezer
a
Kopieersnelheid
Kopieerresolutie
Vergrotingsfactor
Zwart &
Wit
Tot 16 ppm in A4
(17 ppm in Letter)
Kleur
Tot 4 cpm in A4 of Letter
Norm: 203 x 98 dpi
Resolutie
Automatische documentinvoer: 25 tot 100%
Grijswaarden
256 niveaus
Snelknoppen (tot. 30 nummers)
Snelkiesnummers (max. 240)
a. Transmissietijd geldt voor geheugentransmissie van tekstgegevens met
ECM-compressie met behulp van enkel ITU-T No.1 Chart.
Glasplaat: 25 tot 400%
1 tot 99 pagina’s
Fijn: 203 x 196 dpi
Extra fijn: 300 x 300 dpi
Foto: 203 x 196 dpi
Kleur: 200 x 200 dpi
Scannen: tot 600 x 300 (tekst, tekst/foto)
tot 600 x 600 (foto via glasplaat)
tot 600 x 300 (foto via ADI)
Afdrukken: tot 600 x 600 (tekst, tekst/foto)
tot 1.200 x 1.200 (foto via glasplaat)
tot 600 x 600 (foto via ADI)
Aantal exemplaren
Automatische documentinvoer: 356 mm
a. Kopieersnelheid is gebaseerd op meer exemplaren van één document.
15.2
<Specificaties>
INDEX
Cijfers
2/4 pagina’s per vel, speciaal kopiëren 6.3
A
Achtergrond wissen, speciaal kopiëren 6.4
achtergrondafbeelding, wissen 6.4
ADI 1.2
ADI, plaatsen 5.1
Adresboek, gebruiken 8.4
afdrukken
rapporten 13.1
USB-geheugen 11.2
alarmsignaal 2.3
Ant/faxmodus, ontvangstmodus 9.4
apparaat-id, instellen 9.1
B
bedieningspaneel 1.3
beltoon 2.3
C
cassette voor gebruikte toner
vervangen 13.9
automatisch 9.2
handmatig 9.2
energiebesparende modus 2.4
energiebesparende modus voor
scannen 2.4
F
faxen
fax instellen 10.1
Faxen doorsturen 9.7
faxen met een hoge prioriteit 9.7
faxen ontvangen 9.3
faxen verzenden 9.2
Groepsverzenden 9.6
oorspronkelijke instellingen 9.1
standaardinstellingen, wijzigen 10.2
Uitgestelde faxen 9.6
Faxen doorsturen 9.7
faxhoofding, instellen 9.1
Faxmodus, ontvangstmodus 9.4
faxnummer, instellen 9.1
foutmeldingen 14.5
datum en tijd, instellen 2.2
DRPD (detectie van onderscheidende
belpatronen) 9.4
E
H
een fax ontvangen
in Ant/Faxmodus 9.4
in DRPD-modus 9.4
in Fax-modus 9.4
in Tel-modus 9.4
in veilige-ontvangstmodus 9.5
een fax verzenden
klokmodus 2.2
klonen, speciaal kopiëren 6.4
kopiëren
2/4 pagina’s per vel 6.3
achtergrond wissen 6.4
ID-kaart kopiëren 6.3
poster 6.4
sorteren 6.2
standaardinstelling, wijzigen 6.2
time-out, instellen 6.5
L
Linux-problemen 14.18
luidsprekergeluid 2.3
luidsprekervolume 2.3
M
Macintosh-problemen 14.20
meerdere pagina’s per vel
kopiëren 6.3
melding bij nieuwe toner, verzenden 13.6
G
geheugen, wissen 13.2
geluid, instellen 2.3
glasplaat
documenten laden 5.1
reinigen 13.4
groepskiesnummers, instellen 10.4
Groepsverzenden 9.6
D
K
handmatige invoer 5.8, 14.4
I
ID-kaart, speciaal kopiëren 6.3
1
N
netwerkinstallatie
besturingssystemen 4.1
TCP/IP 4.1
netwerkscannen
scannen 8.3
time-out, instellen 8.3
O
Ontvangstmodi 9.3
opnieuw kiezen
automatisch 9.3
handmatig 9.3
originelen
papierstoring, verhelpen 14.1
plaatsen 5.1
originelen plaatsen
ADI 5.1
glasplaat 5.1
reinigen
binnenkant 13.2
buitenkant 13.2
scanunit 13.4
rubber van automatische documentinvoer,
vervangen 13.10
P
papier plaatsen
handmatige invoer 5.8, 14.4
lade 1 5.6
papierformaat
instellen 5.9
specificaties 5.3
papierlade, instellen
fax 9.3
kopiëren 6.1
papierrichtlijnen 5.4
papiersoort
instellen 5.9
specificaties 5.3
papierstoring, verhelpen
document 14.1
lade 1 14.2
optionele lade 2 14.3
papier 14.2
papieruitvoergebied 14.4
plaatsen papier
lade 1/optionele lade 2 5.6
multifunctionele lade 5.8, 14.4
positie van de onderdelen 1.2
poster, speciaal kopiëren 6.4
prioritaire fax 9.7
probleem, oplossen
afdrukken 14.9
afdrukkwaliteit 14.11
faxen 14.16
foutmeldingen 14.5
kopiëren 14.14
Linux 14.18
Macintosh 14.20
netwerkscannen 14.16
papierinvoer 14.9
scannen 14.15
Windows 14.17
problemen met afdrukkwaliteit,
oplossen 14.11
Problemen onder Windows 14.17
Programma Network Scan
problemen 14.16
scanners toevoegen 8.2
S
scannen
naar een netwerkcomputer 8.3
naar e-mail 8.3
naar toepassing 8.1
scaninstellingen 8.4
standaardinstelling, wijzigen 8.4
USB-flashgeheugen 11.2
snelkiesnummers, instellen 10.3
snelknoppen, instellen 10.3
sorteren, speciaal kopiëren 6.2
speciale afdrukmaterialen, richtlijnen 5.4
speciale kopieerfuncties 6.2
specificaties
algemeen 15.1
faxapparaat 15.2
papier 5.3
printer 15.1
scanner en kopieerapparaat 15.2
standaardmodus, wijzigen 2.2
Status-LED 1.5
systeemvereisten
Macintosh 3.3
T
tekens, invoeren 2.3
Telefoonlijst
groepskiesnummers 10.4
snelkiesnummers 10.3
snelknoppen 10.3
Telefoonmodus, ontvangstmodus 9.4
toebehoren
bestelinformatie 12.1
Toetstoon 2.3
tonercassette
de resterende toner controleren 13.10
onderhoud 13.4
toner opnieuw verdelen 13.4
vervangen 13.5
U
R
rapporten, afdrukken 13.1
uitgestelde fax 9.6
USB-flashgeheugen
afdrukken 11.2
2
beheren 11.3
gegevensback-up 11.3
scannen 11.2
V
veilige ontvangstmodus 9.5
verbruiksartikelen
bestelinformatie 12.1
levensduur controleren 13.10
vervangen
beeldeenheid 13.7
cassette voor gebruikte toner 13.9
rubber van automatische
documentinvoer 13.10
tonercassette 13.5
vervangingsonderdelen 13.9
volume, aanpassen
beltoon 2.3
luidspreker 2.3
W
weergavetaal, wijzigen 2.2
Samsung-printer
Software
SOFTWARE
INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk 1:
PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS
Printersoftware installeren ................................................................................................................................................. 4
Software installeren voor afdrukken via een lokale printer ......................................................................................... 4
Software installeren voor afdrukken via een netwerk ................................................................................................. 7
Printersoftware opnieuw installeren ................................................................................................................................ 10
Printersoftware verwijderen ............................................................................................................................................. 11
Hoofdstuk 2:
STANDAARD AFDRUKINSTELLINGEN
Documenten afdrukken ................................................................................................................................................... 12
Afdrukken naar een bestand (PRN) ................................................................................................................................ 12
Printerinstellingen ............................................................................................................................................................ 13
Tabblad Lay-out ........................................................................................................................................................ 13
Tabblad Papier ......................................................................................................................................................... 14
Tabblad Grafisch ...................................................................................................................................................... 15
Tabblad Extra ........................................................................................................................................................... 16
Tabblad Info .............................................................................................................................................................. 16
Tabblad Printer ......................................................................................................................................................... 16
Favorieten ................................................................................................................................................................. 17
De Help-functie ......................................................................................................................................................... 17
Hoofdstuk 3:
GEAVANCEERDE AFDRUKINSTELLINGEN
Meerdere pagina’s afdrukken op één vel papier (N op een vel) ...................................................................................... 18
Posters afdrukken ........................................................................................................................................................... 19
Boekjes afdrukken .......................................................................................................................................................... 19
Afdrukken op beide zijden van het papier ....................................................................................................................... 20
Documenten vergroot of verkleind afdrukken .................................................................................................................. 20
Document aan een geselecteerd papierformaat aanpassen ........................................................................................... 20
1
Watermerk afdrukken ...................................................................................................................................................... 21
Bestaand watermerk gebruiken ................................................................................................................................ 21
Nieuw watermerk maken .......................................................................................................................................... 21
Watermerk bewerken ................................................................................................................................................ 21
Watermerk verwijderen ............................................................................................................................................. 21
Overlay afdrukken ........................................................................................................................................................... 22
Wat is een overlay? .................................................................................................................................................. 22
Nieuwe overlay maken .............................................................................................................................................. 22
Overlay gebruiken ..................................................................................................................................................... 22
Overlay verwijderen .................................................................................................................................................. 22
Hoofdstuk 4:
EEN LOKALE PRINTER DELEN
Instellen als hostcomputer ............................................................................................................................................... 23
Instellen als clientcomputer ............................................................................................................................................. 23
Hoofdstuk 5:
SMART PANEL GEBRUIKEN
Kennismaken met Smart Panel ....................................................................................................................................... 24
De probleemoplossingsgids openen ............................................................................................................................... 25
Hulpprogramma Printerinstellingen ................................................................................................................................. 25
Help-aanwijzingen op het scherm ............................................................................................................................. 25
De instellingen van Smart Panel wijzigen ........................................................................................................................ 25
Hoofdstuk 6:
SCANNEN
Scannen met Samsung SmarThru .................................................................................................................................. 26
Installatie van Samsung SmarThru ongedaan maken .............................................................................................. 26
Werken met Samsung SmarThru ............................................................................................................................. 27
Helpaanwijzingen op het scherm .............................................................................................................................. 28
Scannen met een TWAIN-compatibel programma .......................................................................................................... 28
Scannen via het WIA-stuurprogramma ........................................................................................................................... 28
Hoofdstuk 7:
UW PRINTER GEBRUIKEN ONDER LINUX
Aan de slag ..................................................................................................................................................................... 29
Unified Linux-stuurprogramma installeren ....................................................................................................................... 29
2
Unified Linux-stuurprogramma installeren ................................................................................................................ 29
Installatie van Unified Linux-stuurprogramma ongedaan maken .............................................................................. 30
Werken met Unified Driver Configurator .......................................................................................................................... 31
Unified Driver Configurator openen .......................................................................................................................... 31
Printers configureren ................................................................................................................................................. 31
Scanners Configuration ............................................................................................................................................ 32
Ports Configuration (Poorten configureren) .............................................................................................................. 32
Printereigenschappen configureren ................................................................................................................................. 33
Een document afdrukken ................................................................................................................................................ 33
Afdrukken vanuit een toepassing .............................................................................................................................. 33
Bestanden afdrukken ................................................................................................................................................ 34
Een document scannen ................................................................................................................................................... 34
Werken met Image Manager .................................................................................................................................... 35
Hoofdstuk 8:
UW PRINTER GEBRUIKEN MET EEN MACINTOSH
Software voor Macintosh installeren ................................................................................................................................ 37
De printer instellen .......................................................................................................................................................... 38
Voor een op een netwerk aangesloten Macintosh .................................................................................................... 38
Voor een via USB aangesloten Macintosh ............................................................................................................... 38
Afdrukken ........................................................................................................................................................................ 39
Document afdrukken ................................................................................................................................................. 39
Afdrukinstellingen wijzigen ........................................................................................................................................ 39
Verschillende pagina's afdrukken op één vel papier ................................................................................................. 40
Scannen .......................................................................................................................................................................... 41
3
1
Standaardinstallatie
Printersoftware installeren
onder Windows
Dit type installatie wordt aanbevolen voor de meeste gebruikers.
Alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor het afdrukken worden
geïnstalleerd.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Printersoftware installeren
•
Printersoftware opnieuw installeren
•
Printersoftware verwijderen
1
Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op uw computer
en aan staat.
2
Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation van uw
computer.
De cd-rom start automatisch en er wordt een installatievenster
getoond.
Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en
vervolgens op Uitvoeren... Typ X:\Setup.exe, waarbij u “X”
vervangt door de letter van het cd-romstation, en klik op OK.
Printersoftware installeren
U kunt de printersoftware installeren voor lokaal afdrukken of afdrukken
via een netwerk. Om de printersoftware op de computer te installeren,
moet u de juiste installatieprocedure uitvoeren voor de printer die wordt
gebruikt.
Een printerstuurprogramma is software waarmee uw computer
met de printer kan communiceren. De installatieprocedure voor
stuurprogramma's verschilt mogelijk per besturingssysteem.
Sluit alle toepassingen op uw computer af voordat u begint
met de installatie.
Software installeren voor afdrukken via een
lokale printer
3
Een lokale printer is een printer die direct op uw computer aangesloten
is met een bij de printer geleverde printerkabel, bijvoorbeeld een USBof parallele kabel. Als uw printer op een netwerk aangesloten is, kunt
u deze stap overslaan en naar “Software installeren voor afdrukken via
een netwerk” op pagina 7 gaan.
Klik op Volgende.
• Selecteer, indien noodzakelijk, een taal in de keuzelijst.
• Gebruikershandleiding weergeven: biedt u de mogelijkheid
om de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat
niet op uw computer geïnstalleerd is, klikt u op deze optie om
Adobe Acrobat Reader automatisch te installeren.
U kunt de printersoftware installeren volgens de standaardmethode
of de aangepaste methode.
4
Selecteer Typische installatie voor een lokale printer. Klik op
Volgende.
OPMERKING: als tijdens de installatie het venster 'Nieuwe hardware
gevonden' verschijnt, klikt u op
in de rechterbovenhoek van het
venster om het venster te sluiten of klikt u op Annuleren.
4
Printersoftware installeren onder Windows
7
OPMERKING: Als uw printer nog niet op de computer aangesloten is,
verschijnt het volgende venster.
Als u zich wilt registreren als gebruiker van een Samsung-printer
zodat Samsung u hierover informatie kan toesturen, schakelt u het
selectievakje in en klikt u op Voltooien. Vervolgens wordt de website
van Samsung geopend.
Anders klikt u gewoon op Voltooien.
• Nadat u de printer hebt aangesloten, klikt u op Volgende.
• Als u de printer op dit moment nog niet wilt aansluiten, klikt u op
Volgende en op Nee in het volgende scherm. Vervolgens wordt
de installatie gestart. Aan het einde van de installatie wordt geen
testpagina afgedrukt.
• Het installatievenster in de gebruikershandleiding verschilt
mogelijk van het venster dat u ziet. Dit is namelijk afhankelijk
van de gebruikte printer en interface.
5
OPMERKING: als uw printerstuurprogramma niet goed werkt nadat
de setup voltooid is, moet u het printerstuurprogramma opnieuw
installeren. Zie de “Printersoftware opnieuw installeren” op pagina 10.
Aangepaste installatie
Nadat de installatie voltooid is, verschijnt er een venster met de
vraag of u een testpagina wilt afdrukken. Als u een testpagina wilt
afdrukken, schakelt u het selectievakje in en klikt u op Volgende.
U kunt zelf onderdelen uitkiezen die geïnstalleerd moeten worden.
1
Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op uw computer
en aan staat.
2
Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation van uw
computer.
Anders klikt u op Volgende en slaat u stap 7 over.
6
Als de testpagina correct wordt afgedrukt, klikt u op Ja.
Zo niet, dan klikt u op Nee om de testpagina opnieuw af te drukken.
De cd-rom start automatisch en er wordt een installatievenster
getoond.
Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en
vervolgens op Uitvoeren... Typ X:\Setup.exe, waarbij u “X”
vervangt door de letter van het cd-romstation, en klik op OK.
5
Printersoftware installeren onder Windows
3
Klik op Volgende.
OPMERKING: als uw printer nog niet op de computer aangesloten is,
• Selecteer, indien noodzakelijk, een taal in de keuzelijst.
verschijnt het volgende venster.
• Gebruikershandleiding weergeven: biedt u de mogelijkheid
om de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat
niet op uw computer geïnstalleerd is, klikt u op deze optie om
Adobe Acrobat Reader automatisch te installeren.
4
5
Selecteer Aangepaste installatie. Klik op Volgende.
• Nadat u de printer hebt aangesloten, klikt u op Volgende.
• Als u de printer op dit moment nog niet wilt aansluiten, klikt u op
Volgende en op Nee in het volgende scherm. Vervolgens wordt
de installatie gestart. Aan het einde van de installatie wordt geen
testpagina afgedrukt.
• Het installatievenster in de gebruikershandleiding verschilt
mogelijk van het venster dat u ziet. Dit is namelijk afhankelijk
van de gebruikte printer en interface.
Selecteer uw printer en klik op Volgende.
6
Selecteer de onderdelen die u wilt installeren en klik op Volgende.
OPMERKING: U kunt de installatiemap wijzigen door op [ Bladeren ] te
klikken.
7
Nadat de installatie voltooid is, verschijnt een venster met de vraag
of u een testpagina wilt afdrukken. Als u een testpagina wilt
afdrukken, schakelt u het selectievakje in en klikt u op Volgende.
Anders klikt u op Volgende en slaat u stap 9 over.
8
Als de testpagina correct wordt afgedrukt, klikt u op Ja.
Zo niet, dan klikt u op Nee om de testpagina opnieuw af te drukken.
6
Printersoftware installeren onder Windows
9
Als u zich wilt registreren als gebruiker van een Samsung-printer
zodat Samsung u hierover informatie kan toesturen, schakelt u het
selectievakje in en klikt u op Voltooien. Vervolgens wordt de website
van Samsung geopend.
Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en
vervolgens op Uitvoeren... Typ X:\Setup.exe, waarbij u “X”
vervangt door de letter van het cd-romstation, en klik op OK.
Anders klikt u gewoon op Voltooien.
3
Klik op Volgende.
• Selecteer, indien noodzakelijk, een taal in de keuzelijst.
• Gebruikershandleiding weergeven: biedt u de mogelijkheid
om de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat
niet op uw computer geinstalleerd is, klikt u op deze optie om
Adobe Acrobat Reader automatisch te installeren.
Software installeren voor afdrukken via een
netwerk
Als u uw printer op een netwerk aansluit, moet u eerst de TCP/IPinstellingen voor de printer configureren. Nadat u de TCP/IP-instellingen
hebt toegewezen en gecontroleerd, kunt u de software op elke computer
in het netwerk installeren.
4
Selecteer Typische installatie voor een netwerkprinter.
Klik op Volgende.
U kunt de printersoftware installeren volgens de standaardmethode of de
aangepaste methode.
Standaardinstallatie
Dit type installatie wordt aanbevolen voor de meeste gebruikers.
Alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor het afdrukken worden
geïnstalleerd.
1
Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op uw netwerk en
aan staat. Zie de bijgeleverde gebruikershandleiding voor meer
informatie over hoe u de printer op een netwerk kunt aansluiten.
2
Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation van uw
computer.
De cd-rom start automatisch en er wordt een installatievenster
getoond.
7
Printersoftware installeren onder Windows
5
De lijst van beschikbare printers in het netwerk verschijnt.
Selecteer de printer die u wilt installeren in de lijst en druk
op Volgende.
OPMERKING: als uw printerstuurprogramma niet goed werkt nadat
de setup voltooid is, moet u het printerstuurprogramma opnieuw
installeren. Zie de “Printersoftware opnieuw installeren” op pagina 10.
Aangepaste installatie
U kunt individuele onderdelen selecteren die moeten worden
geïnstalleerd en een specifiek IP-adres instellen.
1
Zorg ervoor dat de printer aangesloten is op uw netwerk en aan
staat. Zie de bijgeleverde gebruikershandleiding voor meer
informatie over hoe u de printer op een netwerk kunt aansluiten.
2
Plaats de meegeleverde cd-rom in het cd-romstation van uw
computer.
De cd-rom start automatisch en er wordt een installatievenster
getoond.
• Als de printer niet in de lijst voorkomt, klikt u op Bijwerken
om de lijst te vernieuwen of selecteert u TCP/IP-poort
toevoegen om uw printer aan het netwerk toe te voegen.
Als u de printer aan het netwerk wilt toevoegen, moet
u de poortnaam en het IP-adres voor de printer invoeren.
Als het installatievenster niet verschijnt, klikt u op Start en
vervolgens op Uitvoeren... Typ X:\Setup.exe, waarbij u “X”
vervangt door de letter van het cd-romstation, en klik op OK.
Om het IP-adres of het MAC-adres van uw printer te
controleren, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af.
• Selecteer Gedeelde printer (UNC) om een gedeelde
netwerkprinter (UNC-pad) te vinden en voer de gedeelde
naam handmatig in of zoek een gedeelde printer door te
klikken op de knop Bladeren.
OPMERKING: Om de netwerkprinter te zoeken moet de firewall worden
uitgeschakeld.
6
Nadat de installatie voltooid is, verschijnt er een venster met de
vraag of u een testpagina wilt afdrukken en of u zich wilt registreren
als gebruiker van een Samsung-printer zodat Samsung u hierover
informatie kan toesturen. Als u dit wilt, schakelt u het desbetreffende
selectievakje in en klikt u op Voltooien.
3
Klik op Volgende.
• Selecteer, indien noodzakelijk, een taal in de keuzelijst.
• Gebruikershandleiding weergeven: biedt u de mogelijkheid
om de gebruikershandleiding te bekijken. Als Adobe Acrobat
niet op uw computer geinstalleerd is, klikt u op deze optie om
Adobe Acrobat Reader automatisch te installeren.
Anders klikt u gewoon op Voltooien.
8
Printersoftware installeren onder Windows
4
Selecteer Aangepaste installatie. Klik op Volgende.
TIP: klik op de knop IP-adres instellen als u een specifiek IP-adres
op een specifieke netwerkprinter wilt instellen. Het venster IP-adres
instellen verschijnt. Ga als volgt te werk:
5
De lijst van beschikbare printers in het netwerk verschijnt.
Selecteer de printer die u wilt installeren in de lijst en druk
op Volgende.
a. Selecteer een printer waarvoor een specifiek IP-adres moet worden
ingesteld in.
b. Configureer handmatig een IP-adres, subnetmasker en gateway
voor de printer en klik op Configureren om het specifieke IP-adres
voor de netwerkprinter in te stellen.
c. Klik op Volgende.
6
Selecteer de onderdelen die u wilt installeren. Nadat u de
onderdelen hebt geselecteerd, verschijnt het volgende venster.
U kunt ook de printernaam wijzigen, de printer instellen om te worden
gedeeld op het netwerk, de printer instellen als standaardprinter
en de poortnaam van elke printer wijzigen. Klik op Volgende.
• Als de printer niet in de lijst voorkomt, klikt u op Bijwerken
om de lijst te vernieuwen of selecteert u TCP/IP-poort
toevoegen om uw printer aan het netwerk toe te voegen.
Als u de printer aan het netwerk wilt toevoegen, moet
u de poortnaam en het IP-adres voor de printer invoeren.
Om het IP-adres of het MAC-adres van uw printer te
controleren, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af.
• Selecteer Gedeelde printer (UNC) om een gedeelde
netwerkprinter (UNC-pad) te vinden en voer de gedeelde
naam handmatig in of zoek een gedeelde printer door te
klikken op de knop Bladeren.
Selecteer het selectievakje Deze printer instellen op een server
om deze software op een server te installeren.
OPMERKING: Om de netwerkprinter te zoeken moet de firewall worden
uitgeschakeld.
9
Printersoftware installeren onder Windows
7
Nadat de installatie voltooid is, verschijnt er een venster met de
vraag of u een testpagina wilt afdrukken en of u zich wilt registreren
als gebruiker van een Samsung-printer zodat Samsung u hierover
informatie kan toesturen. Als u dit wilt, schakelt u het desbetreffende
selectievakje in en klikt u op Voltooien.
Printersoftware opnieuw installeren
U kunt de software opnieuw installeren als de installatie is mislukt.
1 Zet uw computer aan en wacht tot Windows is opgestart.
Anders klikt u gewoon op Voltooien.
2
In het menu Start selecteert u Programma’s of Alle
programma’s → de naam van het printerstuurprogramma →
Onderhoud.
3
Selecteer Herstellen en klik op Volgende.
4
De lijst van beschikbare printers in het netwerk verschijnt.
Selecteer de printer die u wilt installeren in de lijst en druk
op Volgende.
OPMERKING: als uw printerstuurprogramma niet goed werkt nadat
de setup voltooid is, moet u het printerstuurprogramma opnieuw
installeren. Zie “Printersoftware opnieuw installeren” op pagina 10.
• Als de printer niet in de lijst voorkomt, klikt u op Bijwerken
om de lijst te vernieuwen of selecteert u TCP/IP-poort
toevoegen om uw printer aan het netwerk toe te voegen.
Als u de printer aan het netwerk wilt toevoegen, moet
u de poortnaam en het IP-adres voor de printer invoeren.
• Selecteer Gedeelde printer (UNC) om een gedeelde
netwerkprinter (UNC-pad) te vinden en voer de gedeelde
naam handmatig in of zoek een gedeelde printer door te
klikken op de knop Bladeren.
Er verschijnt een lijst met componenten zodat u elk onderdeel
afzonderlijk opnieuw kunt installeren.
10
Printersoftware installeren onder Windows
Printersoftware verwijderen
OPMERKING: als uw printer nog niet op de computer aangesloten is,
verschijnt het volgende venster.
1
Zet uw computer aan en wacht tot Windows is opgestart.
2
In het menu Start selecteert u Programma’s of Alle
programma’s → de naam van het printerstuurprogramma →
Onderhoud.
3
Selecteer Verwijderen en klik op Volgende.
Er verschijnt een lijst met componenten zodat u elk onderdeel
afzonderlijk kunt verwijderen.
Selecteer de onderdelen die u wilt verwijderen en klik
op Volgende.
5
Als u wordt gevraagd om uw keuze te bevestigen, klikt u op Ja.
Het door u gekozen stuurprogramma wordt van uw computer
verwijderd.
• Nadat u de printer hebt aangesloten, klikt u op Volgende.
• Als u de printer op dit moment nog niet wilt aansluiten, klikt u
op Volgende en Nee in het volgende scherm. Vervolgens wordt
de installatie gestart. Er wordt echter geen testpagina aan het
einde afgedrukt.
• Het herinstallatievenster in de gebruikershandleiding verschilt
mogelijk van het venster dat u ziet. Dit is namelijk afhankelijk
van de gebruikte printer en interface.
5
4
6
Nadat de software verwijderd is, klikt u op Voltooien.
Selecteer de onderdelen die u opnieuw wilt installeren
en klik op Volgende.
Als u de printersoftware hebt geïnstalleerd voor lokaal
afdrukken en u de naam van het printerstuurprogramma
selecteert, verschijnt er een venster met de vraag of u een
testpagina wilt afdrukken. Ga als volgt te werk:
a. Schakel het selectievakje in om een testpagina af te drukken
en klik op Volgende.
b. Als de testpagina correct werd afgedrukt, klikt u op Ja.
Als dat niet het geval is, klikt u op Nee om de pagina opnieuw
af te drukken.
6
Nadat de onderdelen opnieuw zijn geïnstalleerd, klikt u op Voltooien.
11
Printersoftware installeren onder Windows
2
1
2
Standaard afdrukinstellingen
In dit hoofdstuk worden de afdrukopties en algemene afdruktaken
in Windows beschreven.
Documenten afdrukken
•
Afdrukken naar een bestand (PRN)
•
Printerinstellingen
Selecteer Afdrukken in het menu Bestand. Het venster
Afdrukken verschijnt. Dit kan, afhankelijk van het gebruikte
programma, enigszins afwijken van onderstaande illustratie.
U kunt de belangrijkste afdrukinstellingen selecteren in het venster
Afdrukken. Deze instellingen omvatten het aantal exemplaren
en het afdrukbereik.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Open het document dat u wilt afdrukken.
- Tabblad Lay-out
Zorg ervoor dat de printer
is geselecteerd.
- Tabblad Papier
- Tabblad Grafisch
- Tabblad Extra
- Tabblad Info
- Tabblad Printer
- Favorieten
- De Help-functie
3
4
Selecteer de printer in de keuzelijst Naam.
Documenten afdrukken
Om de printerfuncties van uw printerstuurprogramma te gebruiken,
klikt u op Eigenschappen of Voorkeursinstellingen in het
afdrukvenster van de toepassing. Meer informatie vindt u op
“Printerinstellingen” op pagina 13.
NB
Als Instellen, Printer of Opties voorkomen in het afdrukvenster,
klikt u daarop. Klik in het volgende venster op Eigenschappen.
Klik op OK om het venster met printereigenschappen te sluiten.
5
6
• Het venster Eigenschappen van het printerstuurprogramma
in de gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster
dat u ziet, omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer.
Het printereigenschappenvenster bestaat echter uit vrijwel
dezelfde onderdelen.
• Controleer welke besturingssystemen compatibel zijn met
de printer. Zie Printerspecificaties onder Compatibiliteit
met besturingssysteem in de printerhandleiding.
• U kunt de exacte naam van uw printer controleren op de bijgeleverde
cd-rom.
Klik in het venster Afdrukken op OK of Afdrukken om de afdruktaak
te starten.
Afdrukken naar een bestand (PRN)
Het kan soms handig zijn om de af te drukken gegevens op te slaan als
een bestand.
De volgende procedure beschrijft de algemene stappen die u moet
volgen om vanuit een Windows-programma af te drukken. De exacte
procedure kan per programma verschillen. Raadpleeg de handleiding
van uw softwaretoepassing voor de exacte afdrukprocedure.
Ga als volgt te werk om een bestand aan te maken:
1 Schakel het selectievakje Afdrukken naar bestand in het venster
Afdrukken in.
2 Selecteer een map, wijs een naam toe aan het bestand en klik op
OK.
12
Standaard afdrukinstellingen
Tabblad Lay-out
Printerinstellingen
Het tabblad Lay-out bevat opties waarmee u de weergave
van het document op de afgedrukte pagina kunt aanpassen.
Onder Lay-outopties hebt u de keuze uit Meerdere pagina’s per
kant, Poster afdrukken en Boekje afdrukken. Zie “Documenten
afdrukken” op pagina 12 voor meer informatie over de
voorkeursinstellingen voor afdrukken.
Via het venster met printereigenschappen hebt u toegang tot
alle informatie die u nodig hebt als u de printer gebruikt. Als de
printereigenschappen worden weergegeven, kunt u de instellingen
die u voor uw afdruktaak nodig hebt controleren en wijzigen.
Afhankelijk van het besturingssysteem kan het venster Eigenschappen
van de printer er anders uitzien. Deze softwarehandleiding geeft het
venster Eigenschappen van Windows 98 weer.
Het venster Eigenschappen van het printerstuurprogramma in de
gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet,
omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer.
Als u de printereigenschappen opent via de map Printers, kunt u
aanvullende Windows-tabbladen openen (zie de handleiding van
Windows) en het tabblad Printer (zie “Tabblad Printer” op pagina 16).
NB
• De meeste Windows-toepassingen zullen de in het printerstuurprogramma
opgegeven instellingen opheffen. Daarom raden wij u aan eerst de
afdrukinstellingen in uw programma te wijzigen en alleen instellingen
die u daar niet vindt, aan te passen in het printerstuurprogramma.
• Deze instellingen gelden zolang u uw programma niet afsluit.
Als u wilt dat uw wijzigingen permanent behouden blijven,
brengt u ze aan in de map Printers.
• De volgende procedure geldt voor Windows XP. Zie de desbetreffende
Windows-gebruikershandleiding of on line Help voor andere
Windows-besturingssystemen.
1. Klik op de knop Start van Windows.
2. Selecteer Printers en faxapparaten.
3. Selecteer het pictogram van het printerstuurprogramma.
4. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram
van het printerstuurprogramma en selecteer
Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
5. Wijzig de instellingen op elk tabblad en klik op OK.
Afdrukstand
Met behulp van Afdrukstand kunt u de richting selecteren waarin
informatie wordt afgedrukt op een pagina.
• Staand drukt af over de breedte van de pagina, zoals in een brief.
• Liggend drukt af over de lengte van de pagina, zoals bij een
spreadsheet.
• Met behulp van 180 graden draaien biedt u de mogelijkheid om de
pagina 180 graden te draaien.
Staand
Liggend
Lay-outopties
Via Lay-outopties kunt u geavanceerde afdrukopties selecteren.
U hebt de keuze uit Meerdere pagina’s per kant en Poster afdrukken.
• Voor meer informatie, zie “Meerdere pagina’s afdrukken
op één vel papier (N op een vel)” op pagina 18.
• Voor meer informatie, zie “Posters afdrukken” op pagina 19.
• Voor meer informatie, zie “Boekjes afdrukken” op pagina 19.
Dubbelzijdig afdrukken
Dubbelzijdig afdrukken biedt u de mogelijkheid om op beide zijden van
het papier af te drukken.
• Voor meer informatie, zie “Afdrukken op beide zijden van
het papier” op pagina 20.
13
Standaard afdrukinstellingen
Tabblad Papier
Invoer
Controleer of bij Invoer de juiste papierlade is gekozen.
Kies voor Handmatige invoer als u op speciaal materiaal wilt afdrukken,
zoals enveloppen of transparanten. Plaats één vel tegelijk in de handmatige
invoer of de multifunctionele lade.
Als de papierinvoer is ingesteld op Automatisch selecteren, gebruikt
de printer de laden automatisch in deze volgorde: handmatige invoer
of multifunctionele lade, lade 1, optionele lade 2.
De volgende opties voor papierinstellingen zijn beschikbaar in het
eigenschappenvenster van de printer. Zie “Documenten afdrukken”
op pagina 12 voor meer informatie over de voorkeursinstellingen
voor afdrukken.
Klik op het tabblad Papier om toegang te krijgen
tot de printereigenschappen.
Type
Stel Type in volgens het papier in de lade van waaruit u wenst af te
drukken. Zo krijgt u de beste afdruk. Doet u dit niet, zal de afdrukkwaliteit
mogelijk niet aan uw verwachtingen beantwoorden.
Dun: Dun papier met een gewicht van minder dan 70 g/m2.
Dik: Dik papier met een gewicht tussen 90 en 120 g/m2.
Katoen: 75~90 g/m2 katoenpapier zoals Gilbert 25% en Gilbert 100%.
Normaal papier: gewoon papier. Selecteer dit type indien u een
zwartwitprinter heeft en afdrukt op katoenpapier van 60 g/m2.
Gerecycled papier: gerecycleerd papier van 75~90 g/m2.
Gekleurd papier: gekleurd papier van 75~90 g/m2.
Eerste pagina
Via deze vervolgkeuzelijst kunt u de eerste pagina afdrukken op een ander
type papier dan de rest van het document. U kunt de lade voor de eerste
pagina selecteren.
Plaats bijvoorbeeld dik papier voor de eerste pagina in de multifunctionele
lade en normaal papier in lade 1. Selecteer vervolgens Lade 1 voor de
optie Invoer en Multifunctionele lade voor de optie Eerste pagina.
Exemplaren
In het veld Exemplaren kunt u aangeven hoeveel exemplaren
u wilt afdrukken. U kunt een aantal tussen 1 en 999 invullen.
Afdruk aanpassen
Met Afdruk aanpassen kunt u uw afdruktaak automatisch of handmatig
schalen op een pagina. U hebt de keuze uit Geen, Verkleinen/Vergroten
en Aan pagina aanpassen.
• Voor meer informatie, zie “Documenten vergroot of verkleind afdrukken”
op pagina 20.
• Voor meer informatie, zie “Document aan een geselecteerd
papierformaat aanpassen” op pagina 20.
Formaat
In het veld Formaat stelt u in welk formaat papier in de lade ligt.
Als het vereiste formaat niet in het vak Formaat staat, klikt u op Aangepast.
Het venster Instelling aangepast papier verschijnt.
Vul het papierformaat in en klik op OK. De instelling verschijnt
in de lijst zodat u deze kunt selecteren.
14
Standaard afdrukinstellingen
Tabblad Grafisch
Geavanceerde opties
Om de geavanceerde opties in te stellen, klikt u op Geavanceerde
opties.
• TrueType-opties: deze optie bepaalt wat het stuurprogramma de printer
doorgeeft over het afbeelden van de tekst in uw document. Pas deze
opties eventueel aan uw document aan. Deze optie is voor sommige
printermodellen mogelijk alleen beschikbaar in Windows 9x/Me.
- Downloaden als bitmap: als deze optie is geselecteerd, downloadt
het stuurprogramma de lettertypegegevens als bitmapafbeeldingen.
Documenten met complexe lettertypen (bijv. Koreaanse of Chinese
lettertypen) of verschillende soorten lettertypen worden met deze
instelling sneller afgedrukt.
- Grafisch afdrukken: als deze optie is geselecteerd, downloadt
het stuurprogramma alle lettertypen als afbeeldingen. Zo verhoogt
u mogelijk de afdruksnelheid bij documenten met veel afbeeldingen
en betrekkelijk weinig TrueType-lettertypes.
• Alle tekst zwart afdrukken: als Alle tekst zwart afdrukken
is geselecteerd, wordt alle tekst in uw document zwart afgedrukt,
ongeacht de kleur waarin de tekst op het scherm wordt weergegeven.
• Alle tekst donkerder afdrukken: als het selectievakje Alle tekst
donkerder afdrukken ingeschakeld is, wordt alle tekst in uw document
donkerder afgedrukt dan normaal.
Met behulp van de volgende grafische instellingen regelt u de
afdrukkwaliteit. Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12 voor
meer informatie over de voorkeursinstellingen voor afdrukken.
Klik op het tabblad Grafisch om het onderstaande venster te openen.
Kwaliteit
Welke resolutieopties u kunt selecteren, hangt mogelijk
af van het printermodel. hoe scherper tekens en afbeeldingen
worden afgedrukt. Als u een hoge instelling selecteert, kan het bovendien
iets langer duren voordat het document is afgedrukt.
Kleurmodus
U kunt kleuropties kiezen. De instelling Kleur levert gewoonlijk de beste
afdrukkwaliteit op voor documenten in kleur. Als u een kleurendocument in
grijstinten wilt afdrukken, selecteert u Grijstinten. Selecteer Handmatig
en klik op de knop Kleuraanpassing Kleuraanpas. als u de kleuropties
handmatig wilt aanpassen.
• Kleuraanpassing: u kunt aanpassen hoe afbeeldingen worden
weergegeven door de instellingen in de optie Levels te wijzigen.
• Kleuraanpas.: u kunt de afdrukkleuren aanpassen aan de kleuren van
uw scherm met de optie Settings.
15
Standaard afdrukinstellingen
Tabblad Extra
Tabblad Info
Op dit tabblad selecteert u de uitvoeropties voor documenten.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12 voor meer informatie
over de voorkeursinstellingen voor afdrukken.
Op het tabblad Info worden de copyrightinformatie en het versienummer
van het stuurprogramma weergegeven. Als u beschikt over een
internetbrowser, kunt u een verbinding maken met het internet door
op het website-pictogram te klikken. Zie “Documenten afdrukken” op
pagina 12 voor meer informatie over de voorkeursinstellingen voor
afdrukken.
Klik op het tabblad Extra om toegang te krijgen tot de volgende functies:
Tabblad Printer
Als u het venster Printereigenschappen opent via de map Printers,
is het tabblad Printer beschikbaar. Hier stelt u de printerconfiguratie in.
De volgende procedure geldt voor Windows XP. Zie de desbetreffende
Windows-gebruikershandleiding of on line Help voor andere Windowsbesturingssystemen.
1 Klik op de knop Start van Windows.
2
3
4
5
Watermerk
U kunt een afbeelding maken die als achtergrondtekst op elke pagina
in het document wordt afgedrukt. Voor meer informatie, zie “Watermerk
afdrukken” op pagina 21.
Overlay
Overlays worden vaak gebruikt in plaats van voorbedrukt briefpapier
of formulieren. Voor meer informatie, zie “Overlay afdrukken” op pagina 22.
Uitvoeropties
• Afdruksubset: u kunt instellen in welke volgorde de pagina's moeten
worden afgedrukt. Selecteer de afdrukvolgorde in de vervolgkeuzelijst.
- Normaal (1,2,3): de printer drukt alle pagina's af van de eerste tot de
laatste pagina.
- Alle pagina’s omkeren (3,2,1): de printer drukt alle pagina's af van
de laatste tot de eerste pagina.
- Oneven pagina’s afdrukken: de printer drukt alleen de pagina's
van het document met een oneven bladnummer af.
- Even pagina’s afdrukken: de printer drukt alleen de pagina's
van het document met een even bladnummer af.
16
Standaard afdrukinstellingen
Selecteer Printers en faxapparaten.
Selecteer het pictogram van het printerstuurprogramma.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het
printerstuurprogramma en selecteer Eigenschappen.
Klik op het tabblad Printer en stel de gewenste opties in.
Favorieten
Via de optie Favorieten, die u terugvindt op elk tabblad Eigenschappen,
kunt u de huidige instellingen opslaan voor later gebruik.
Zo voegt u een instelling toe aan Favorieten:
1
2
Stel op elk tabblad de gewenste instellingen in.
3
Klik op Opslaan.
Geef in het invoervenster Favorieten een naam aan deze
instellingen.
Wanneer u instellingen opslaat onder Favorieten, worden
alle huidige stuurprogramma-instellingen opgeslagen.
Als u een opgeslagen instelling wilt gebruiken, selecteert u het item in de
vervolgkeuzelijst Favorieten. De printer is nu ingesteld om af te drukken
volgens de instellingen van de geselecteerde favoriet.
Om een favoriet te verwijderen, selecteert u het item in de lijst en klikt
u op Verwijderen.
U kunt ook terugkeren naar de standaardinstellingen van het
stuurprogramma door Printerstandaard te selecteren in de lijst.
De Help-functie
De printer heeft een Help-functie die u kunt openen met de knop Help
in het eigenschappenvenster van de printer. Deze Help-functie geeft
gedetailleerde informatie over de functies die het stuurprogramma
van de printer biedt.
U kunt ook klikken op
in de rechterbovenhoek van het venster
en vervolgens op een instelling.
17
Standaard afdrukinstellingen
3
Geavanceerde
afdrukinstellingen
Meerdere pagina’s afdrukken
op één vel papier (N op een vel)
In dit hoofdstuk worden de afdrukopties en geavanceerde afdruktaken
beschreven.
OPMERKING:
1
2
3
4
U kunt aangeven hoeveel pagina’s u op één vel wilt afdrukken.
Als u meer dan één pagina per vel afdrukt, worden de pagina’s
verkleind en in de aangegeven volgorde gerangschikt. Het maximum
is 16 pagina’s per vel.
1
• Het venster Eigenschappen van het printerstuurprogramma in de
gebruikershandleiding verschilt mogelijk van het venster dat u ziet,
omdat dit afhankelijk is van de gebruikte printer.
Het printereigenschappenvenster bestaat echter uit vrijwel dezelfde
onderdelen.
• U kunt de exacte naam van uw printer controleren op de bijgeleverde
cd-rom.
2
3
4
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Meerdere pagina’s afdrukken op één vel papier (N op een vel)
•
Posters afdrukken
•
Boekjes afdrukken
•
Afdrukken op beide zijden van het papier
•
Documenten vergroot of verkleind afdrukken
•
Document aan een geselecteerd papierformaat aanpassen
•
Watermerk afdrukken
•
Overlay afdrukken
5
6
18
Geavanceerde afdrukinstellingen
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.
Selecteer Pagina’s per vel in de keuzelijst Type lay-out op het
tabblad Lay-out.
Geef in de keuzelijst Pagina’s per vel aan hoeveel pagina's
u per vel wilt afdrukken (1, 2, 4, 6, 9 of 16).
Selecteer, indien nodig, de paginavolgorde in de vervolgkeuzelijst
Afdrukvolgorde.
Markeer het selectievakje Paginakaders afdrukken
als u een rand om elke pagina op het vel wilt afdrukken.
Klik op het tabblad Papier en selecteer de papierlade,
het papierformaat en het type papier.
Klik op OK en druk het document af.
Posters afdrukken
Boekjes afdrukken
Met deze functie kunt u een document van één pagina afdrukken op 4,
9 of 16 vellen papier, waarna u deze vellen aan elkaar kunt plakken
om er zo een poster van te maken.
1
2
3
8
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.
Klik op het tabblad Lay-out en selecteer Poster afdrukken
in de keuzelijst Type lay-out.
Kies de instellingen voor de poster:
9
8
9
Met deze printerfunctie kunt u een document op beide zijden van het
papier afdrukken en worden de pagina's zo gerangschikt dat u het
afgedrukte papier dubbel kunt vouwen om een boekje te maken.
1 Als u de afdrukinstellingen vanuit de softwaretoepassing wilt
wijzigen, opent u het venster met de printereigenschappen.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.
2 Selecteer Boekje afdrukken in de keuzelijst Type lay-out op het
tabblad Lay-out.
Voor de pagina-indeling kunt u kiezen uit Poster<2x2>, Poster<3x3>
of Poster<4x4>. Als u bijvoorbeeld Poster<2x2> selecteert, wordt
de afdruk automatisch over 4 vellen papier verdeeld.
OPMERKING: de optie Boekje afdrukken is alleen beschikbaar als
de optie Formaat op het tabblad Papier is ingesteld op A4, Letter,
Legal of Folio.
3
Geef een overlap in millimeter of inch op zodat de vellen
gemakkelijker aan elkaar kunnen worden geplakt.
4
5
0,15 inch
0,15 inch
4
5
Klik op het tabblad Papier en selecteer de papierlade,
het papierformaat en het type papier.
Klik op OK en druk het document af. U kunt de poster voltooien
door de vellen aan elkaar te plakken.
19
Geavanceerde afdrukinstellingen
Klik op het tabblad Papier en selecteer de papierlade,
het papierformaat en het papiertype.
Klik op OK en druk het document af.
Vervolgens kunt u de pagina's vouwen en nieten.
Afdrukken op beide zijden van het
papier
Documenten vergroot of verkleind
afdrukken
U kunt afdrukken op beide zijden van een vel papier. Voordat u afdrukt,
moet u de gewenste afdrukstand van het document opgeven.
U kunt de inhoud van een pagina groter of kleiner afdrukken.
1
U kunt kiezen uit de volgende opties:
• Geen
• Lange zijde, de klassieke lay-out die wordt gebruikt bij het boekbinden.
• Korte zijde, het type dat vaak wordt gebruikt voor kalenders.
2
3
2
2
4
3
3
2
5
5
5
2
3
5
3
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing wilt
wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.
Selecteer Verkleinen/Vergroten in de keuzelijst Type afdruk
op het tabblad Papier.
Voer in het veld Percentage de gewenste schaalfactor in.
U kunt ook klikken op
of .
Selecteer de papierlade, het papierformaat en het type papier
in Papieropties.
Klik op OK en druk het document af.
5
▲ Lange zijde
▲ Korte zijde
Document aan een geselecteerd
papierformaat aanpassen
OPMERKING:
• Druk niet af op beide zijden van etiketten, transparanten, enveloppen
of dik papier. Dit kan papierstoringen veroorzaken en de printer
beschadigen.
• Voor dubbelzijdige afdrukken kunt u alleen de volgende
papierformaten gebruiken: A4, Letter, Legal en Folio met een
gewicht van 75 tot 90 g/m².
1
2
3
4
5
A
Met deze printerfunctie kunt u uw afdruktaak aanpassen aan elk
gewenst papierformaat, ongeacht de grootte van het digitale document.
Dit kan nuttig zijn als u de details van een klein document wilt bekijken.
1
Als u de afdrukinstellingen vanuit de softwaretoepassing wilt
wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
“Documenten afdrukken” op pagina 12.
Selecteer de afdrukstand op het tabblad Lay-out.
2
3
4
Selecteer in het vak Dubbelzijdig afdrukken de gewenste
dubbelzijdige afdrukoptie.
Klik op het tabblad Papier en selecteer de papierlade,
het papierformaat en het papiertype.
Klik op OK en druk het document af.
5
De printer drukt eerst elke oneven pagina van het document af.
OPMERKING: als uw printer geen unit voor dubbelzijdig afdrukken
heeft, moet u de afdruktaak handmatig uitvoeren. De printer drukt dan
eerst om de andere pagina van het document af. Zodra u de eerste
zijde van de taak hebt afgedrukt, wordt er een venster weergegeven.
Volg de aanwijzingen op het scherm om de afdruktaak te voltooien.
20
Geavanceerde afdrukinstellingen
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.
Selecteer Aan pagina aanpassen in de keuzelijst Type afdruk
op het tabblad Papier.
Selecteer het juiste formaat in de vervolgkeuzelijst Afdrukpapier.
Selecteer de papierlade, het papierformaat en het type papier
in Papieropties.
Klik op OK en druk het document af.
Watermerk bewerken
Watermerk afdrukken
1
Met de optie Watermerk kunt u over een bestaand document heen een
diagonale tekst afdrukken. U kunt bijvoorbeeld diagonaal over de eerste
pagina of op alle pagina’s van een document in grote grijze letters
“CONCEPT” of “VERTROUWELIJK” afdrukken.
2
3
Er worden verschillende vooraf gedefinieerde watermerken bij de printer
geleverd. U kunt deze watermerken wijzigen, of u kunt nieuwe
watermerken toevoegen aan de lijst.
4
5
Bestaand watermerk gebruiken
1
2
3
1
2
3
4
pagina er zal uitzien.
Nieuw watermerk maken
2
3
4
5
6
Klik zo vaak als nodig op OK totdat u het venster Afdrukken
verlaten hebt.
Watermerk verwijderen
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.
Klik op het tabblad Extra en selecteer het gewenste watermerk
in de keuzelijst Watermerk. Het geselecteerde watermerk wordt
weergegeven in het afdrukvoorbeeld.
Klik op OK en druk het document af.
OPMERKING: het afdrukvoorbeeld geeft weer hoe de afgedrukte
1
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.
Klik op het tabblad Extra op Bewerken onder Watermerk.
Het venster Watermerk bewerken wordt geopend.
Selecteer het watermerk dat u wilt bewerken in de lijst Huidige
watermerken en wijzig de tekst van het watermerk en de opties.
Klik op Bijwerken als u de wijzigingen op wilt slaan.
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.
Klik op het tabblad Extra op Bewerken onder Watermerk.
Het venster Watermerk bewerken wordt geopend.
Typ tekst in het vak Tekst in watermerk. De tekst mag maximaal
uit 40 tekens bestaan. De tekst wordt in het voorbeeldvenster
getoond.
Als u Alleen eerste pagina aankruist, wordt het watermerk
alleen op de eerste pagina afgedrukt.
Selecteer de watermerkopties.
U kunt de naam, stijl, grootte en het grijstintenniveau van het
lettertype aangeven onder Lettertypekenmerken en de hoek
van het watermerk instellen onder Hoek tekst.
Klik op Toevoegen om het nieuwe watermerk aan de lijst
toe te voegen.
Nadat u klaar bent met bewerken, klikt u op OK en drukt
u het document af.
Als u geen watermerk meer wilt afdrukken, selecteert u (Geen watermerk)
in de keuzelijst Watermerk.
21
Geavanceerde afdrukinstellingen
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.
Klik op het tabblad Extra op Bewerken onder Watermerk.
Het venster Watermerk bewerken wordt geopend.
Selecteer in de lijst Huidige watermerken het watermerk
dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
Klik zo vaak als nodig op OK totdat u het venster Afdrukken
verlaten hebt.
Overlay gebruiken
Overlay afdrukken
Nadat u een overlay hebt samengesteld, kunt u deze met uw document
afdrukken. Dit doet u als volgt:
1
Wat is een overlay?
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
2
Een overlay is tekst en/of afbeeldingen die op de vaste schijf van
de computer zijn opgeslagen in een speciale bestandsindeling en die
kunnen worden afgedrukt in een willekeurig document. Overlays worden
vaak gebruikt in plaats van voorbedrukt briefpapier of formulieren. In plaats
daarvan kunt u een overlay samenstellen die dezelfde informatie bevat
en geeft u aan de printer door welke overlay voor uw document gebruikt
moet worden. Als u een brief met het briefhoofd van uw bedrijf wilt
afdrukken, hoeft u geen voorbedrukt briefhoofdpapier in de printer
te plaatsen. U hoeft alleen maar aan te geven dat de printer de
briefhoofdoverlay moet afdrukken op uw document.
3
4
5
Voordat u een overlay kunt gebruiken, moet u een nieuwe overlay
samenstellen die bijvoorbeeld het logo en de adresgegevens
van uw bedrijf of een afbeelding bevat.
1
2
3
4
5
6
7
Selecteer de gewenste overlay in de keuzelijst Overlay.
Als het overlaybestand dat u zoekt niet in de lijst Overlay
voorkomt, klikt u op Bewerken en op Overlay laden en selecteert
u het overlaybestand.
Als u het gewenste overlaybestand op een externe bron hebt
opgeslagen, kunt u het bestand ook laden via het venster
Overlay laden.
Nieuwe overlay maken
WORLD BEST
Open een document dat u wilt afdrukken of maak een nieuw
document aan.
Als u de afdrukinstellingen vanuit uw softwaretoepassing
wilt wijzigen, opent u het venster Eigenschappen van de printer.
Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.
Klik op het tabblad Extra.
6
Maak of open een document met de tekst of afbeelding die u voor
de overlay wilt gebruiken. Zorg ervoor dat de tekst of afbeelding
precies op de plaats staat waar deze afgedrukt moet worden.
Ga naar de printereigenschappen als u het document als een
overlay wilt opslaan. Zie “Documenten afdrukken” op pagina 12.
Klik op het tabblad Extra op Bewerken onder Overlay.
7
Klik in het venster Overlay bewerken op Overlay maken.
Klik op Openen als u het bestand hebt geladen. Het bestand
verschijnt in het vak Lijst van overlays en kan worden afgedrukt.
Selecteer de overlay in de keuzelijst Lijst van overlays.
Klik, indien nodig, op Overlay bevestigen voor afdrukken.
Als dit selectievakje is ingeschakeld, verschijnt telkens wanneer
u een document naar de printer verzendt een berichtvenster waarin
u gevraagd wordt te bevestigen of u een overlay op uw document
wilt afdrukken.
Als dit selectievakje niet is ingeschakeld en een overlay werd
geselecteerd, wordt de overlay automatisch afgedrukt op
uw document.
Klik op OK of Ja totdat het afdrukken wordt gestart.
De geselecteerde overlay wordt samen met uw afdruktaak
gedownload en wordt op uw document afgedrukt.
In het venster Overlay maken voert u in het vak Bestandsnaam
een naam van maximaal 8 posities in. Selecteer eventueel het
pad naar de bestemming (standaard is dit C:\Formover).
Klik op Opslaan. De naam verschijnt in het vak Lijst van overlays.
OPMERKING: de resolutie van het overlaydocument moet dezelfde
Klik op OK of Ja als u klaar bent met het maken van de overlay.
zijn als die van het document waarop u de overlay wilt afdrukken.
Het bestand wordt niet afgedrukt. Het wordt opgeslagen
op de vaste schijf van uw computer.
Overlay verwijderen
OPMERKING: het documentformaat van de overlay moet hetzelfde
zijn als de documenten die u met de overlay afdrukt. Stel geen overlays
met watermerken samen.
U kunt paginaoverlays die u niet meer gebruikt verwijderen.
1
2
3
4
5
6
22
Geavanceerde afdrukinstellingen
Klik in het venster met de printereigenschappen op het tabblad Extra.
Klik op Bewerken onder Overlay.
Selecteer in de Lijst van overlays de overlay die u wilt verwijderen.
Klik op Overlay verwijderen.
Wanneer er een venster verschijnt waarin om een bevestiging
wordt gevraagd, klikt u op Ja.
Klik zo vaak als nodig op OK totdat u het venster Afdrukken
verlaten hebt.
4
Een lokale printer delen
Instellen als hostcomputer
1
2
3
4
5
6
U kunt de printer rechtstreeks aansluiten op een geselecteerde
computer, die de hostcomputer op het netwerk wordt genoemd.
De volgende procedure geldt voor Windows XP. Zie de Windowsgebruikershandleiding of on line Help voor andere Windowsbesturingssystemen.
OPMERKINGEN:
• Controleer welke besturingssystemen compatibel zijn met de printer.
Zie Compatibiliteit met besturingssysteem onder Printerspecificaties
in de printerhandleiding.
• U kunt de exacte naam van uw printer controleren op de bijgeleverde
cd-rom.
Zet uw computer aan en wacht tot Windows is opgestart.
Selecteer in het menu Start de optie Printers en faxapparaten.
Dubbelklik op het pictogram van het printerstuurprogramma.
Selecteer Delen in het menu Printer.
Schakel het selectievakje Deze printer delen in.
Typ een naam in het veld Deelnaam en klik vervolgens op OK.
Instellen als clientcomputer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
23
Een lokale printer delen
Klik met de rechtermuisknop op Start en selecteer Verkenner.
Klik in de linkerkolom op de netwerkmap zodat deze wordt geopend.
Klik vervolgens op de deelnaam.
Selecteer in het menu Start de optie Printers en faxapparaten.
Dubbelklik op het pictogram van het printerstuurprogramma.
Selecteer Eigenschappen in het menu Printer.
Klik op Poort toevoegen op het tabblad Poorten.
Selecteer Local Port en klik op Nieuwe poort.
Typ een deelnaam in het veld Geef een poortnaam op.
Klik achtereenvolgens op OK en Close.
Klik achtereenvolgens op Toepassen en OK.
5
Indien u een Windows-gebruiker bent, selecteert u in het menu Start de
optie Programma's of Alle programma's → de naam van
uw printerstuurprogramma → Smart Panel.
Smart Panel gebruiken
Smart Panel is een programma waarmee de status van de printer wordt
bewaakt. U kunt de status bekijken en de printerinstellingen aanpassen.
Smart Panel wordt automatisch geïnstalleerd op het moment dat u de
printersoftware installeert.
OPMERKINGEN:
• Als er al meer dan één printer van Samsung is geïnstalleerd,
selecteert u eerst het gewenste printermodel, zodat u het
bijbehorende Smart Panel kunt gebruiken. Klik met de
rechtermuisknop (in Windows of Linux) of klik (in Mac OS X) op het
pictogram voor Smart Panel en selecteer de naam van uw
printer.
• Het venster Smart Panel en de inhoud die in deze
softwaregebruikershandleiding worden getoond, kunnen verschillen
naargelang de gebruikte printer of het gebruikte besturingssysteem.
OPMERKINGEN:
• Vereisten om dit programma te gebruiken:
- Windows 98 of hoger. Zie "Specificaties van de printer" in de
printerhandleiding als u wilt weten welke besturingssystemen
compatibel zijn met de printer.
- Mac OS X 10.3 of hoger
- Linux. Zie "Specificaties van de printer" in de printerhandleiding als
u wilt weten welke Linux-systemen compatibel zijn met de printer.
- Internet Explorer 5.0 of hoger voor de Flash-animaties in de HTML
Help. (Alleen voor Windows)
• De exacte naam van de printer vindt u op de bijgeleverde cd-rom.
Het programma Smart Panel vermeldt de huidige status van de printer,
het resterende tonerniveau in de tonercassette(s) en een boel andere
informatie. U kunt ook instellingen wijzigen.
2
3
1
Kennismaken met Smart Panel
4
5
Smart Panel verschijnt automatisch als er tijdens het afdrukken een fout
optreedt. Deze fout wordt dan weergegeven.
U kunt Smart Panel ook handmatig opstarten. Dubbelklik op het
pictogram voor Smart Panel in de taakbalk van Windows (in Windows)
of in het systeemvak (in Linux). U kunt het ook aanklikken in de
statusbalk (Mac OS X).
1 Tonerniveau
Hier wordt het resterende tonerniveau in de cassette(s) weergegeven. De
printer en het aantal tonercassette(s) in het bovenstaande venster kunnen
verschillen afhankelijk van de gebruikte printer. Niet alle printers beschikken
over deze functie.
Dubbelklik op dit pictogram in Windows.
2 Nu kopen
U kunt reservetonercassette(s) on line bestellen.
3 Probleemoplossingsgids
Klik op deze knop om de Help te bekijken en problemen op te lossen.
Dubbelklik op dit pictogram in Mac OS X.
4 Instelling printer
In het venster van het hulpprogramma Printerinstellingen kunt u
verschillende printerinstellingen configureren. Niet alle printers beschikken
over deze functie.
OPMERKING: Indien uw printer op een netwerk is aangesloten en u
Dubbelklik op dit pictogram in Linux.
bent een Windows-gebruiker, verschijnt het venster SyncThru Web
Service in de plaats van het venster van het hulpprogramma
Printerinstellingen. Mac OS X en Linux ondersteunen geen
netwerkomgevingen.
24
Smart Panel gebruiken
5 Instelling stuurprogramma (Alleen voor Windows)
Via het venster met printereigenschappen heeft u toegang tot alle
printeropties die u nodig heeft als u de printer gebruikt. Meer informatie
vindt u onder Zie “Printerinstellingen” op pagina 13.
De instellingen van Smart Panel
wijzigen
Klik met de rechtermuisknop (in Windows of Linux) of klik (in Mac OS X)
op het pictogram voor Smart Panel en selecteer Options (Opties).
Het volgende venster verschijnt.
De probleemoplossingsgids openen
In de Probleemoplossingsgids vindt u oplossingen voor problemen die
een foutstatus veroorzaken.
Klik met de rechtermuisknop (in Windows of Linux) of klik (in Mac OS X)
op het pictogram voor Smart Panel en selecteer
Probleemoplossingsgids.
Hulpprogramma Printerinstellingen
Via het hulpprogramma Printerinstellingen configureert en controleert u
de afdrukinstellingen.
1
2
3
Klik met de rechtermuisknop (in Windows of Linux) of klik (in Mac
OS X) op het pictogram voor Smart Panel en selecteer
Instelling printer.
Wijzig de instellingen.
• Weergeven als taak voor netwerkprinter is voltooid:
De computer geeft het pop-upvenster of de pop-upballon Smart
Panel weer, wanneer uw taak is beëindigd in Windows. (Alleen
voor printers die Windows-netwerken ondersteunen).
Klik op Apply (Toepassen) om de wijzigingen naar de printer
te sturen.
• Weergeven bij fout tijdens afdrukken: De computer geeft
het pop-upvenster of de pop-upballon Smart Panel weer, wanneer
er tijdens het afdrukken een fout optreedt.
OPMERKINGEN: Indien uw printer is aangesloten op een netwerk,
• Openen in: U kunt selecteren hoe de computer u een bericht
toont. Indien u Pop-upvenster (Smart Panel) selecteert,
verschijnt het bericht in het pop-upvenster Smart Panel in
Windows en Mac OS X.
verschijnt het venster SyncThru Web Service in plaats van het
venster van het hulpprogramma Printerinstellingen.
• Taakmonitor starten zodra taak in printer is
opgeslagen: Indien u afdruktaken op de harde schijf van de
printer opslaat, opent de computer het venster Job Monitor in
Windows. (Alleen voor printers met ingebouwde vaste schrijven
die Windows-netwerken ondersteunen).
Help-aanwijzingen op het scherm
Klik voor meer informatie over het hulpprogramma voor
de printerinstellingen op
.
• Automatische statuscontrole uitvoeren om de: De
computer werkt de printerstatus regelmatig bij. Als u een waarde
in de buurt van 1 kiest, controleert de computer de printerstatus
vaker, waardoor u sneller een foutmelding krijgt bij een printerfout.
25
Smart Panel gebruiken
6
Scannen
Scannen met Samsung SmarThru
Samsung SmarThru is de software die standaard wordt geleverd bij
uw apparaat. Met SmarThru is scannen een fluitje van een cent.
U kunt het apparaat als scanner gebruiken om uw foto’s en teksten om
te zetten in digitale bestanden die u met uw computer kunt bewerken.
U kunt deze bestanden faxen of e-mailen, op uw website zetten of
opnemen in projecten die u kunt afdrukken met behulp van Samsung
SmarThru-software of het WIA-stuurprogramma.
OPMERKING: U kunt SmarThru4 gebruiken in Windows 98 of hoger.
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Scannen met Samsung SmarThru
•
Scannen met een TWAIN-compatibel programma
•
Scannen via het WIA-stuurprogramma
Installatie van Samsung SmarThru ongedaan
maken
OPMERKING: sluit alle toepassingen op de computer voordat u ermee
NB
begint de installatie ongedaan te maken.
• Controleer welke besturingssystemen compatibel zijn met
de printer. Zie Printerspecificaties onder Compatibiliteit met
besturingssysteem in de printerhandleiding.
• U kunt de naam van de printer controleren op de bijgeleverde
cd-rom.
• De maximale resolutie is afhankelijk van een aantal factoren,
zoals de snelheid van de computer, de beschikbare schijfruimte,
het geheugen, de grootte van het te scannen bestand en de
instellingen van de bitdiepte. Het kan daarom afhankelijk van
uw systeem en het te scannen object onmogelijk blijken met een
specifieke resolutie te scannen, vooral als er met verbeterde dpi
wordt gewerkt.
1
Selecteer in het menu Start de optie Programma’s.
2
Selecteer SmarThru 4 en vervolgens Uninstall SmarThru 4.
3
Beantwoord de vraag of u het programma echt wilt verwijderen
met OK.
4
Klik op Finish.
Mogelijk wordt u gevraagd uw computer opnieuw op te starten.
In dit geval moet u de computer afsluiten en opnieuw opstarten.
De wijzigingen worden pas van kracht nadat de computer opnieuw
is opgestart.
26
Scannen
4
Werken met Samsung SmarThru
Volg de onderstaande stappen om met SmarThru te scannen:
1
Zorg ervoor dat het apparaat en de computer aan staan en goed
met elkaar zijn verbonden.
2
Plaats uw foto of pagina op de glasplaat of in de automatische
documentinvoer.
3
Na de installatie van Samsung SmarThru wordt het pictogram voor
SmarThru 4 weergegeven op het bureaublad. Dubbelklik op het
pictogram SmarThru 4.
Klik op Scan To. Het menu Scan To verschijnt in het venster
SmarThru.
Het menu
Scan To
Pas de
scaninstellingen
aan.
Dubbelklik op dit pictogram.
Klik hierop om
met scannen
te beginnen.
Het venster SmarThru wordt geopend.
Scan To biedt de volgende mogelijkheden:
•Application
Een afbeelding scannen en overnemen in een
beeldbewerkingsprogramma, zoals Paint of Adobe Photoshop.
Zorg ervoor dat de printer
is geselecteerd.
•E-mail
Een afbeelding scannen en per e-mail verzenden. U kunt een
afbeelding scannen, een voorbeeld bekijken en het resultaat
per e-mail verzenden.
• Scan To
Een afbeelding scannen en opslaan in een toepassing of map,
e-mailen of publiceren op een website.
OPMERKING: als u een afbeelding per e-mail wilt verzenden, moet
u een e-mailprogramma hebben zoals Outlook Express en moet
uw e-mailaccount in dit programma zijn ingesteld.
• Image
Een afbeelding die u als grafisch bestand hebt opgeslagen,
bewerken en naar een toepassing of map sturen, e-mailen
of publiceren op een website.
•Folder
• Copy
Een afbeelding scannen en opslaan in een map. U kunt een
afbeelding scannen, een voorbeeld bekijken en het resultaat
opslaan in een map.
Kopieën van professionele kwaliteit maken. U kunt afbeeldingen
kopiëren in zwart-wit of kleur, als uw apparaat dit ondersteunt,
en de kopieerinstellingen wijzigen.
•OCR
• Print
Een document scannen en omzetten in een tekstbestand. U kunt
een document scannen, een voorbeeld bekijken en het resultaat
naar een OCR-toepassing voor tekenherkenning sturen.
Afbeeldingen die u hebt opgeslagen, afdrukken. U kunt afbeeldingen
afdrukken in zwart-wit of kleur als uw apparaat dit ondersteunt.
Aanbevolen scaninstelling voor OCR:
- Resolutie: 200 of 300 dpi
- Beeldtype: grijstinten of zwart-wit
• Fax
Afbeeldingen of bestanden die u hebt opgeslagen, faxen.
Dit is beschikbaar als uw apparaat de faxfunctie ondersteunt.
•Web
Een afbeelding scannen, een voorbeeld bekijken, een
bestandsindeling kiezen en het resultaat publiceren op
een website.
27
Scannen
•Settings
Scannen via het WIA-stuurprogramma
De instellingen van de basisfuncties van Scan To aanpassen.
U kunt de instellingen voor de functies Application, E-mail,
OCR en Web aanpassen.
5
Klik op het pictogram voor de functie.
6
Het SmarThru 4-venster voor de geselecteerde functie wordt
geopend. Pas de scaninstellingen aan.
7
Klik op Scan om met scannen te beginnen.
Het apparaat ondersteunt ook het WIA-stuurprogramma voor het scannen
van afbeeldingen. WIA is een van de standaardonderdelen van Microsoft‚
Windows‚ XP voor de ondersteuning van digitale camera's en scanners.
In tegenstelling tot het TWAIN-stuurprogramma kunt u met het WIAstuurprogramma zonder aanvullende software afbeeldingen gemakkelijk
scannen en bewerken.
OPMERKING: het WIA-stuurprogramma werkt alleen onder Windows
XP als er een USB-poort beschikbaar is.
OPMERKING: als u de scantaak wilt annuleren, klikt u op Cancel.
1
Helpaanwijzingen op het scherm
of
Klik voor meer informatie over SmarThru op
in de rechterbovenhoek
van het venster. Het venster SmarThru Help wordt geopend en u kunt de
helpaanwijzingen van het programma SmarThru op het scherm zien.
2
3
4
Scannen met een TWAIN-compatibel
programma
5
6
Als u documenten met andere programma's wilt scannen, moeten
deze TWAIN-compatibel zijn, zoals Adobe PhotoDeluxe en Adobe
Photoshop. Wanneer u voor het eerst gaat scannen met een ander
programma, moet u het apparaat in dit programma als TWAIN-bron
selecteren.
7
2
Geef een naam op voor de afbeelding en selecteer een
bestandsindeling en een opslaglocatie voor de afbeelding.
Volg de aanwijzingen op het scherm als u de afbeelding wilt
bewerken nadat deze op uw computer is opgeslagen.
in de wizard Scanner en camera.
Zorg ervoor dat het apparaat en de computer aan staan en goed
met elkaar zijn verbonden.
Plaats de documenten met de bedrukte zijde naar boven in
de automatische documentinvoer.
of
3
4
5
Plaats één document met de bedrukte zijde naar onder op
de glasplaat.
Ga vanuit het menu Start op het bureaublad naar Instellingen,
Configuratiescherm en vervolgens Scanners en camera’s.
Dubbelklik op het pictogram van het printerstuurprogramma.
De wizard Scanner en camera verschijnt.
Geef uw scanvoorkeuren op en klik op Voorbeeld om te zien
welke invloed uw voorkeuren op de afbeelding hebben.
Klik op Volgende.
OPMERKING: als u de scantaak wilt annuleren, klikt u op Stop
Als u wilt scannen, voert u de volgende stappen uit:
1
Plaats de documenten met de bedrukte zijde naar boven in
de automatische documentinvoer.
Plaats één document met de bedrukte zijde naar onder op
de glasplaat.
Open uw programma, bijvoorbeeld PhotoDeluxe of Photoshop.
Open het TWAIN-venster en stel de scanopties in.
Scan het origineel en sla de afbeelding op.
OPMERKING: u moet de instructies van het desbetreffende
programma opvolgen om een afbeelding te kunnen produceren.
Zie hiervoor de gebruikershandleiding van de toepassing.
28
Scannen
7
Uw printer gebruiken
onder Linux
Unified Linux-stuurprogramma
installeren
U kunt uw apparaat gebruiken in een Linux-omgeving.
Unified Linux-stuurprogramma
installeren
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
1
• Aan de slag
• Unified Linux-stuurprogramma installeren
2
• Werken met Unified Driver Configurator
Zorg dat de printer is aangesloten op de computer.
Schakel de computer en de printer in.
Als het venster Administrator Login verschijnt, typt u root
in het veld Login en voert u het systeemwachtwoord in.
• Printereigenschappen configureren
OPMERKING: u moet zich aanmelden als superuser (root)
om de printersoftware te kunnen installeren. Als u geen
superuser bent, neemt u contact op met de systeembeheerder.
• Een document afdrukken
• Een document scannen
3
Aan de slag
Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-rom-station
van uw computer. De cd-rom wordt automatisch gestart.
Als de cd-rom niet automatisch wordt gestart,
klikt u onder in het bureaublad op het pictogram
.
Als het venster Terminal verschijnt, typt u de onderstaande
strings.
Op de bijgeleverde cd-rom vindt u een reeks Samsung Unified
Linux-stuurprogramma’s voor het gebruik van uw printer onder
Linux.
(Er wordt van uitgegaan dat het cd-rom-station de secundaire
master is en de te mounten locatie /mnt/cdrom is.)
Samsung’s Unified Linux-pakket bevat stuurprogramma’s voor
het afdrukken van documenten en het scannen van afbeeldingen.
Het pakket biedt ook krachtige toepassingen voor het configureren
van de printer en het bewerken van gescande documenten.
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc
/mnt/cdrom
Na de installatie van het stuurprogramma op uw Linux-systeem
kunt u met dit pakket diverse apparaten via snelle parallelle ECPpoorten en USB tegelijkertijd bewaken.
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
[root@localhost root]#./install.sh
U kunt de verkregen documenten bewerken, op dezelfde lokale
of netwerkprinters afdrukken, verzenden via e-mail, uploaden
naar een FTP-site of exporteren naar een extern OCR-systeem.
OPMERKING: het installatieprogramma wordt automatisch
gestart als AutoRun is geïnstalleerd en geconfigureerd.
Het Unified Linux-stuurprogrammapakket is voorzien
van een intelligent en flexibel installatieprogramma. U hoeft
niet te zoeken naar extra onderdelen voor de Unified Linuxstuurprogramma's: alle vereiste toepassingen worden gekopieerd
naar uw systeem en automatisch geïnstalleerd. Dit is mogelijk
op een groot aantal van de bekendste Linux-distributies.
4
29
Uw printer gebruiken onder Linux
Het beginscherm verschijnt. Klik op Next (Volgende).
5
Installatie van Unified Linuxstuurprogramma ongedaan maken
Na afloop van de installatie klikt u op Finish (Voltooien).
1
Als het venster Administrator Login verschijnt, typt u root
in het veld Login en voert u het systeemwachtwoord in.
OPMERKING: u moet zich aanmelden als superuser
(root) om de printersoftware te kunnen installeren. Als u geen
superuser bent, neemt u contact op met de systeembeheerder.
2
Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-rom-station
van uw computer. De cd-rom wordt automatisch gestart.
Als de cd-rom niet automatisch wordt gestart,
klikt u onder in het bureaublad op het pictogram
.
Als het venster Terminal verschijnt, typt u de onderstaande
strings.
Het installatieprogramma heeft het pictogram Unified Driver
Configurator aan het bureaublad en de groep Samsung
Unified Driver aan het systeemmenu toegevoegd. Zie bij
problemen de helpaanwijzingen op het scherm. U opent
de Help via het systeemmenu of in een van de
stuurprogrammatoepassingen, zoals Unified Driver
Configurator of Image Manager.
(Er wordt van uitgegaan dat het cd-rom-station de secundaire
master is en de te mounten locatie /mnt/cdrom is.)
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc
/mnt/cdrom
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
[root@localhost root]#./uninstall.sh
OPMERKING: het installatieprogramma wordt automatisch
gestart als AutoRun is geïnstalleerd en geconfigureerd.
3
4
Klik op Uninstall (Installatie ongedaan maken).
5
Klik op Finish (Voltooien).
30
Uw printer gebruiken onder Linux
Klik op Next (Volgende).
Printers configureren
Werken met Unified Driver
Configurator
Het configuratiescherm bestaat uit twee tabbladen: Printers
en Classes.
Tabblad Printers
Unified Linux Driver Configurator is een tool dat voornamelijk
is bestemd voor de configuratie van printers of MFP-apparaten.
Aangezien een MFP-apparaat de functies van een printer en
scanner combineert, zijn de opties in Unified Linux Driver
Configurator logisch gegroepeerd in printer- en scannerfuncties.
Het is ook mogelijk een speciale MFP-poort in te stellen om
de toegang tot een MFP-printer en -scanner via één I/Okanaal te regelen.
Klik op het pictogram van de printer links in het venster Unified
Linux Configurator als u de huidige printerconfiguratie van het
systeem wilt bekijken.
Naar Printer
Configuration
Nadat u het Unified Linux-stuurprogramma hebt geïnstalleerd,
wordt het pictogram Unified Linux Driver Configurator
automatisch aan uw bureaublad toegevoegd.
Alle geïnstalleerde
printers
Unified Driver Configurator openen
1
2
Dubbelklik op Unified Driver Configurator
op uw bureaublad.
Status, modelnaam
en URI van de printer
U kunt ook op het pictogram van het startmenu klikken
en achtereenvolgens Samsung Unified Driver en
Unified Driver Configurator selecteren.
Klik in de modulebalk op de knop van
het configuratievenster dat u wilt openen.
In dit scherm vindt u de volgende knoppen:
• Refresh (Vernieuwen): lijst met beschikbare printers
vernieuwen.
Knop Printers Configuration
(Printers configureren)
• Add Printer (Printer toevoegen): nieuwe printer
toevoegen.
Knop Scanners Configuration
• Remove Printer (Printer verwijderen): geselecteerde
printer verwijderen.
• Set as Default (Als standaardwaarde instellen): huidige
printer instellen als standaardprinter.
Knop Ports Configuration
(Poorten configureren)
• Stop/Start (Stoppen/starten): printer stoppen/starten.
• Test: testpagina afdrukken om te controleren
of de printer goed werkt.
• Properties (Eigenschappen): eigenschappen van de printer
weergeven en wijzigen. Zie pagina 33 voor meer informatie.
3
Klik op Help voor helpaanwijzingen op het scherm.
Breng de wijzigingen aan in de configuratie en klik op Exit
(Afsluiten) om Unified Driver Configurator te sluiten.
31
Uw printer gebruiken onder Linux
Ports Configuration
(Poorten configureren)
Tabblad Classes
Op het tabblad Classes wordt een lijst met beschikbare
printerklassen weergegeven.
In dit scherm kunt u de lijst met beschikbare poorten weergeven,
de status van elke poort controleren en een poort vrijgeven
die bezet wordt door een afgebroken taak.
Alle printerklassen
Naar Ports
Configuration
Alle beschikbare
poorten
Status van de klasse
en aantal printers
in de klasse
Poorttype, aangesloten
apparaat en status
• Refresh (Vernieuwen): de lijst met klassen vernieuwen.
• Add Class... (Klas toevoegen): een nieuwe printerklasse
toevoegen.
• Refresh (Vernieuwen): de lijst met beschikbare poorten
vernieuwen.
• Remove Class (Klas verwijderen): de geselecteerde
printerklasse verwijderen.
• Release port (Poort vrijgeven): de geselecteerde poort
vrijgeven.
Scanners Configuration
Printers en scanners poorten laten delen
In dit scherm kunt u de activiteiten van de scanners bewaken,
een lijst met geïnstalleerde Samsung MFP-apparaten opvragen,
eigenschappen van apparaten wijzigen en afbeeldingen scannen.
Naar Scanners
Configuration
De printer kan via een parallelle poort of USB-poort worden
aangesloten op een hostcomputer. Omdat het MFP-apparaat
uit meer dan één apparaat bestaat (printer en scanner), moet
de toegang van "gebruiker"-toepassingen tot deze apparaten
via één I/O-poort goed worden geregeld.
Het Samsung Unified Linux Driver-pakket is voorzien van een
geschikt mechanisme voor het delen van poorten dat wordt
gebruikt door de printer- en scannerstuurprogramma's van
Samsung. De stuurprogramma's benaderen de apparaten via
de zogenaamde MFP-poorten. De huidige status van een MFPpoort kan worden bekeken in het scherm Ports Configuration
(Poorten configureren). Door poorten te delen voorkomt u dat
u een functioneel blok van het MFP-apparaat benadert terwijl
een ander blok in gebruik is.
Alle geïnstalleerde
scanners
Wij raden u aan Unified Driver Configurator te gebruiken
als u een nieuwe MFP-printer configureert op het systeem.
In dit geval wordt u gevraagd een I/O-poort te kiezen voor
het nieuwe apparaat. Met deze keuze stelt u de meest geschikte
configuratie in voor de MFP-functionaliteit. Voor MFP-scanners
worden de I/O-poorten automatisch gekozen door de
stuurprogramma's zodat de juiste instellingen standaard
worden toegepast.
Leverancier, model en
type van de scanner
• Properties... (Eigenschappen): de scaneigenschappen
wijzigen en een document scannen. Zie pagina 34.
• Drivers... (Stuurprogramma's): de activiteiten
van scanstuurprogramma's bewaken.
32
Uw printer gebruiken onder Linux
Printereigenschappen
configureren
Een document afdrukken
Afdrukken vanuit een toepassing
In het eigenschappenvenster dat u kunt openen vanuit
de printerconfiguratie, kunt u verschillende eigenschappen
voor uw apparaat als printer wijzigen.
1 Open Unified Driver Configurator.
2
3
Vanuit een groot aantal Linux-toepassingen kunt u afdrukken
met Common UNIX Printing System (CUPS). Vanuit al deze
toepassingen kunt u op de printer afdrukken.
1 Kies in de toepassing waarmee u werkt de optie Print
(Afdrukken) in het menu File (Bestand).
2 Selecteer Print directly using lpr (Rechtstreeks afdrukken
via lpr).
3 In het venster LPR GUI selecteert u het printermodel in de
lijst met printers en klikt u op Properties (Eigenschappen).
Ga eventueel naar het scherm Printers Configuration.
Selecteer uw apparaat in de lijst met beschikbare printers
en klik op Properties (Eigenschappen).
Het venster Printer Properties (Printereigenschappen)
wordt geopend.
Klik
4
Dit venster bestaat uit de volgende vijf tabbladen:
•General (Algemeen): Hiermee kunt u de naam, locatie
en beschrijving van de printer wijzigen. De naam die u op
dit tabblad invoert, wordt weergegeven in de printerlijst
van het venster Printers Configuration.
•Connection (Verbinding): een andere poort bekijken
of selecteren. Als u de printerpoort wijzigt van USB in
parallel of andersom terwijl de printer in gebruik is, moet
u de printerpoort op dit tabblad opnieuw configureren.
•Driver (Stuurprogramma): een ander
printerstuurprogramma bekijken of selecteren.
Klik op Options (Opties) als u de standaardopties
van het apparaat wilt instellen.
•Jobs (Taken): de lijst met afdruktaken weergeven. Klik
op Cancel job (Taak annuleren) om de geselecteerde
taak te annuleren. Schakel het selectievakje Show
completed jobs (Voltooide taken weergeven) in om
voltooide taken in de lijst op te nemen.
•Classes (Klassen): de klasse waartoe uw printer behoort.
Klik op Add to Class (Toevoegen aan klasse) om uw
printer aan een bepaalde klasse toe te voegen of klik op
Remove from Class (Verwijderen uit klasse) als u de
printer uit een geselecteerde klasse wilt verwijderen.
Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en sluit het
venster Printer Properties.
4
33
Uw printer gebruiken onder Linux
Wijzig de eigenschappen van de printer en de afdruktaken.
5
6
7
Dit venster bestaat uit de volgende vier tabbladen:
•General (algemeen): hier kunt u het papierformaat,
de papiersoort en de afdrukstand van de documenten
wijzigen. U kunt hier ook de dubbelzijdige afdrukfunctie
inschakelen, scheidingspagina's toevoegen aan het begin
en einde, en het aantal pagina's per vel wijzigen.
•Text (Tekst): hier kunt u paginamarges opgeven en
tekstopties instellen, zoals regelafstand en kolommen.
•Graphics (Afbeeldingen): hier kunt u grafische opties
instellen voor het afdrukken van afbeeldingen/bestanden,
bijvoorbeeld kleuropties en grootte of positie van een
afbeelding.
•Device (Apparaat): hier kunt u afdrukresolutie, papierbron
en bestemming instellen.
Klik op Apply om de wijzigingen toe te passen en sluit
het venster Properties.
Klik op OK in het venster LPR GUI om te beginnen
met afdrukken.
Het venster Printing (Bezig met afdrukken) verschijnt.
Hier kunt u de status van de afdruktaak volgen.
Een document scannen
U kunt een document scannen vanuit het venster Unified Driver
Configurator.
1 Dubbelklik op uw bureaublad op Unified Driver Configurator.
2
Klik op de knop
3
Configuration (Scanners configureren) te openen.
Selecteer de scanner in de lijst.
om het venster Scanners
Klik op uw
scanner
Klik op Cancel (Annuleren) als u de huidige afdruktaak
wilt annuleren.
Bestanden afdrukken
U kunt een groot aantal bestandstypen afdrukken op dit
Samsung-apparaat door de standaard-CUPS-methode toe
te passen: direct vanaf de opdrachtregel. U werkt dan met
het CUPS lpr-hulpprogramma. In het pakket stuurprogramma's
beschikt u echter over een veel gebruikersvriendelijker LPR
GUI-programma.
Als u slechts één MFP-apparaat hebt en als dit apparaat
is aangesloten op de computer en aan staat, verschijnt
uw scanner in de lijst en wordt deze automatisch geselecteerd.
Zo drukt u elk bestand af:
1 Typ lpr <bestandsnaam> op de opdrachtregel van de
Linux-shell en druk op Enter. Het venster LPR GUI wordt
weergegeven.
2
3
Als u alleen lpr intikt en op Enter drukt, wordt eerst het
venster Select file(s) to print (Af te drukken bestand(en)
selecteren) geopend. Selecteer de bestanden die u wilt
afdrukken en klik op Open.
In het venster LPR GUI selecteert u de printer in de lijst en
past u de eigenschappen van de printer en de afdruktaken aan.
4
5
6
Zie voor meer informatie over het venster Properties
pagina 33.
Klik op OK om te beginnen met afdrukken.
34
Uw printer gebruiken onder Linux
Als er twee of meer scanners zijn aangesloten op de computer,
kunt u voor elke scantaak een andere scanner kiezen. Als
er bijvoorbeeld een document wordt gescand op de eerste
scanner, kunt u de tweede scanner selecteren, de opties
instellen en de scantaak tegelijkertijd starten.
Klik op Properties (Eigenschappen).
Plaats de te scannen documenten met de bedrukte zijde
naar boven in de automatische documentinvoer of met
de bedrukte zijde naar onder op de glasplaat.
Klik op Preview (Afdrukvoorbeeld) in het venster Scanner
Properties (Eigenschappen scanner).
Het document wordt gescand en er verschijnt een
voorbeeld van de afbeelding in het vak Preview.
Op de werkbalk vindt u diverse functies voor het bewerken
van de gescande afbeelding. Zie voor meer informatie over
het bewerken van een gescande afbeelding pagina 35.
10 Als u klaar bent, klikt u op Save (Opslaan) in de werkbalk.
11 Selecteer de map waarin u de afbeelding wilt opslaan
en voer de bestandsnaam in.
12 Klik op Save.
Instellingen voor taaksoorten toevoegen
U kunt gekozen scanopties opslaan zodat u deze later voor
scantaken kunt gebruiken.
Sleep met de
muisaanwijzer over
het gedeelte dat
u wilt scannen
Zo slaat u een nieuwe taaksoort op:
1 Wijzig de opties in het venster Scanner Properties
(Eigenschappen scanner).
2 Klik op Save As (Opslaan als).
3
4
7
9
Klik op OK.
De instellingen worden toegevoegd aan de keuzelijst
Saved Settings (Opgeslagen instellingen).
U wijzigt de scanopties in de vakken Image Quality en
Scan Area.
•Image Quality (Beeldkwaliteit): kleurcompositie en
scanresolutie selecteren voor de afbeelding.
•Scan Area (Scangebied): paginaformaat selecteren.
Klik op de knop Advanced (Geavanceerd) als u het
paginaformaat handmatig wilt instellen.
Zo slaat u instellingen op voor de volgende scantaak:
1 Selecteer de gewenste instelling in de keuzelijst Job Type
(Taaksoort).
2 Klik op Save (Opslaan).
De volgende keer dat u het venster Scanner Properties
opent, zijn de opgeslagen instellingen automatisch
geselecteerd voor de scantaak.
Als u vooraf ingestelde scanopties wilt gebruiken, klikt
u op Job Type (Taaksoort) en selecteert u een taaksoort
uit de keuzelijst. Zie voor meer informatie over vooraf
ingestelde taaksoorten pagina 35.
8
Voer een naam in voor de gekozen instellingen.
Zo verwijdert u een opgeslagen taaksoort:
Selecteer de instelling die u wilt verwijderen
in de keuzelijst Job Type (Taaksoort).
2 De instelling wordt verwijderd uit de lijst.
1
Klik op Default (Standaard) als u de standaardinstellingen
van de scanopties wilt herstellen.
Klik op Scan (Scannen) nadat u alle opties hebt ingesteld.
Werken met Image Manager
Links onder in het venster verschijnt een statusbalk die de
voortgang van het scanproces aangeeft. Als u het scannen
wilt annuleren, klikt u op Cancel (Annuleren).
De gescande afbeelding verschijnt op het nieuwe tabblad
Image Manager (Afbeeldingen beheren).
In de toepassing Image Manager (Afbeeldingen beheren) vindt
u menuopties en knoppen voor de bewerking van gescande
afbeeldingen.
Met deze knoppen
bewerkt u de
afbeelding.
35
Uw printer gebruiken onder Linux
Met de volgende knoppen kunt u een afbeelding bewerken:
Knop
Functie
Afbeelding opslaan.
Laatste handeling ongedaan maken.
Laatste ongedaan gemaakte handeling
herstellen.
Bladeren door afbeelding.
Geselecteerd deel van afbeelding bijsnijden.
Uitzoomen op afbeelding.
Inzoomen op afbeelding.
Formaat van afbeelding schalen. U kunt het
formaat handmatig invoeren of instellen dat
de verhouding proportioneel, verticaal of
horizontaal wordt geschaald.
Afbeelding roteren; u kunt het aantal graden
selecteren in de keuzelijst.
Afbeelding horizontaal of verticaal spiegelen.
Helderheid of contrast van afbeelding
aanpassen of afbeelding inverteren.
Eigenschappen van afbeelding weergeven.
Zie de helpaanwijzingen op het scherm voor meer informatie
over de toepassing Image Manager.
36
Uw printer gebruiken onder Linux
8
Uw printer gebruiken
met een Macintosh
Software voor Macintosh installeren
De cd-rom die bij uw printer is geleverd, bevat het PPD-bestand
waarmee u het CUPS- of Apple LaserWriter-stuurprogramma kunt
gebruiken (alleen beschikbaar als u een printer gebruikt
die een PostScript-stuurprogramma ondersteunt) om af te
drukken vanaf een Macintosh-computer.
Uw printer ondersteunt Macintosh-systemen met een ingebouwde USBinterface of 10/100 Base-TX-netwerkkaart. Als u een bestand afdrukt vanaf
een Macintosh-computer, kunt u het CUPS-stuurprogramma gebruiken door
het PPD-bestand te installeren.
Het wordt geleverd met de Twain driver waarmee u kunt scannen
op uw Macintoshcomputer.
Opmerking: sommige printers ondersteunen geen
netwerkinterface. Controleer in de gebruikershandleiding
van de printer onder Printerspecificaties of uw printer een
netwerkinterface ondersteunt.
Het printerstuurprogramma installeren
1
2
3
In dit hoofdstuk treft u de volgende onderwerpen aan:
•
Software voor Macintosh installeren
•
De printer instellen
•
Afdrukken
•
Scannen
4
5
6
7
8
Zorg dat de printer is aangesloten op de computer. Zet de computer
en de printer aan.
Plaats de cd-rom die bij de printer is geleverd in het cd-rom-station.
Dubbelklik op de het cd-rompictogram dat op het bureaublad
van uw Macintoshcomputer verschijnt.
Dubbelklik op de map MAC_Installer.
Dubbelklik op de map MAC_Printer.
Dubbelklik op het pictogram Samsung SPLC Installer.
Voer het wachtwoord in en klik op OK.
Het venster van het Samsung SPL-installatieprogramma wordt
geopend. Klik op Continue (Volgende) en klik vervolgens
op Continue (Volgende).
9 Selecteer Easy Install (Eenvoudige installatie) en klik
op Install (Installeer).
10 Nadat de installatie is voltooid, klikt u op Quit (Afsluiten).
De installatie van het printerstuurprogramma
ongedaan maken
U moet de installatie ongedaan maken voordat u een nieuwe versie
installeert of als de installatie niet is gelukt.
1 Plaats de cd-rom die bij de printer is geleverd in het cd-rom-station.
2
3
4
5
6
7
8
9
Dubbelklik op de het cd-rompictogram dat op het bureaublad
van uw Macintoshcomputer verschijnt.
Dubbelklik op de map MAC_Installer.
Dubbelklik op de map MAC_Printer.
Dubbelklik op het pictogram Samsung SPLC Installer.
Voer het wachtwoord in en klik op OK.
Het venster van het Samsung SPL-installatieprogramma wordt
geopend. Klik op Continue (Volgende) en klik vervolgens
op Continue (Volgende).
Selecteer Uninstall (Installatie ongedaan maken) en
klik vervolgens op Uninstall (Installatie ongedaan
maken).
Als de installatie ongedaan is gemaakt, klikt u op Quit
(Afsluiten).
37
Uw printer gebruiken met een Macintosh
onder Printerspecificaties of uw printer een
netwerkinterface ondersteunt.
Het stuurprogramma voor de scanner installeren
1
2
3
4
5
6
Zorg ervoor dat uw printer verbonden is met uw computer.
Zet de computer en de printer aan.
Plaats de meegeleverde cd-rom in de cd-romspeler.
1
Dubbelklik op de het cd-rompictogram dat op het bureaublad
van uw Macintoshcomputer verschijnt.
Dubbelklik op de map MAC_Installer.
2
Dubbelklik op de map MAC_Twain.
Dubbelklik op het pictogram Samsung ScanThru Installer
(Samsung ScanThru Installatieprogramma).
Voer het wachtwoord in en klik op OK.
3
4
5
7
8 Klik op Continue (Volgende).
9 Klik op Install (Installeer).
10 Klik op Continue (Volgende).
11 Nadat de installatie is voltooid, klikt u op Quit (Afsluiten).
6
7
Het stuurprogramma van de scanner verwijderen
1
2
3
4
5
6
7
8
Plaats de meegeleverde cd-rom in de cd-romspeler.
8
Dubbelklik op de het cd-rompictogram dat op het bureaublad
van uw Macintoshcomputer verschijnt.
Dubbelklik op de map MAC_Installer.
Volg de aanwijzingen op "Software voor Macintosh installeren"
op pagina 37 om het PPD-bestand en de filterbestanden op
uw computer te installeren.
Open Print Setup Utility (Hulpprogramma
printerinstellingen) in de map Utilities
(Hulpprogramma’s).
Klik op Add (Toevoegen) bij Printer List (Printerlijst).
Selecteer het tabblad IP Printing (IP Afdrukken).
Selecteer Socket/HP Jet Direct in Printer Type.
WANNEER U EEN DOCUMENT MET VEEL PAGINA'S
AFDRUKT, KUNT U DE AFDRUKPRESTATIES VERBETEREN
DOOR DE OPTIE SOCKET FOR PRINTER TYPE TE KIEZEN.
Typ het IP-adres van uw printer in het veld Printer Address
(Printeradres).
Typ de naam van de afdrukwachtrij in het veld Queue Name
(Wachtrijnaam). Als u de wachtrijnaam voor uw afdrukserver
niet kunt bepalen, probeer dan eerst de standaardwachtrij.
Selecteer Samsung bij Printer Model (Printermodel)
en uw printer bij Model Name (Modelnaam).
Klik op Add (Toevoegen).
9
10 Het IP-adres van uw printer verschijnt in Printer List
Dubbelklik op de map MAC_Twain.
(Printerlijst) en wordt ingesteld als standaardprinter.
Dubbelklik op het pictogram Samsung ScanThru Installer
(Samsung ScanThru Installatieprogramma).
Voer het wachtwoord in en klik op OK.
Voor een via USB aangesloten Macintosh
Klik op Continue (Volgende).
1
Selecteer Uninstall (Installatie ongedaan maken) uit het
installatietype en klik op Uninstall (Installatie ongedaan
maken).
Klik op Continue (Volgende).
2
9
10 Als de installatie ongedaan is gemaakt, klikt u op Quit
(Afsluiten).
3
4
5
De printer instellen
6
Volg de aanwijzingen op "Software voor Macintosh installeren" op
pagina 37 om het PPD-bestand en de filterbestanden op uw
computer te installeren.
Open Print Setup Utility (Hulpprogramma
printerinstellingen) in de map Utilities
(Hulpprogramma’s).
Klik op Add (Toevoegen) bij Printer List (Printerlijst).
Selecteer het tabblad USB.
Selecteer Samsung bij Printer Model (Printermodel)
en uw printer bij Model Name (Modelnaam).
Klik op Add (Toevoegen).
Uw printer verschijnt in Printer List (Printerlijst) en wordt
ingesteld als standaardprinter.
De instelling van de printer verschilt afhankelijk van de kabel die u
gebruikt om de printer aan te sluiten op uw computer: een netwerkkabel
of een USB-kabel.
Voor een op een netwerk aangesloten
Macintosh
OPMERKING: sommige printers ondersteunen geen
netwerkinterface. Controleer voordat u uw printer
aansluit in de gebruikershandleiding van de printer
38
Uw printer gebruiken met een Macintosh
Afdrukinstellingen wijzigen
Afdrukken
U kunt geavanceerde afdrukfuncties gebruiken voor uw printer.
OPMERKING:
Selecteer Print (Druk af) in het menu File (Bestand) van uw Macintoshtoepassing. De printernaam die in het printereigenschappenvenster
verschijnt, is afhankelijk van de gebruikte printer. Behalve de naam,
bestaat het printereigenschappenvenster uit vrijwel dezelfde
onderdelen.
• Het Macintosh-printereigenschappenvenster in de gebruikershandleiding
verschilt mogelijk van het venster dat u ziet, omdat dit afhankelijk is van
de gebruikte printer. Het printereigenschappenvenster bestaat echter uit
vrijwel dezelfde onderdelen.
• U kunt de naam van de printer controleren op de bijgeleverde
cd-rom.
Lay-outinstellingen
Het tabblad Layout (Lay-out) bevat opties waarmee u de weergave van
het document op de afgedrukte pagina kunt aanpassen. U kunt
verschillende pagina's op één vel papier afdrukken.
Selecteer Layout (Lay-out) in de keuzelijst Presets (Voorinstellingen)
om toegang te krijgen tot de volgende functies. Zie “Verschillende
pagina's afdrukken op één vel papier” in de volgende kolom voor
meer informatie.
Document afdrukken
Als u afdrukt met een Macintosh, moet u in elke toepassing die u gebruikt
de printersoftware-instelling controleren. Volg de onderstaande stappen
om af te drukken vanaf een Macintosh.
1
2
3
Open een Macintosh-toepassing en selecteer het bestand dat u wilt
afdrukken.
Open het menu File (Bestand) en klik op Page Setup
(Paginainstellingen) (Document Setup (Documentinstellingen)
in sommige toepassingen).
Kies het papierformaat, de afdrukstand, de schaal en andere
opties, en klik op OK.
Zorg ervoor dat de
printer is geselecteerd.
▲ Mac OS 10.3
▲ Mac OS 10.3
4
5
6
Open het menu File (Bestand) en klik op Print (Druk af).
Kies het gewenste aantal exemplaren en geef aan welke pagina's
u wilt afdrukken.
Klik op Print (Druk af) als u klaar bent met het instellen van
de opties.
39
Uw printer gebruiken met een Macintosh
Verschillende pagina's afdrukken op één
vel papier
Printerfuncties instellen
Het tabblad Printer Features (Printereigenschappen) bevat opties
waarmee u de papiersoort kunt selecteren en de afdrukkwaliteit kunt
instellen.
U kunt meer dan één pagina afdrukken op één vel papier. Dit is een
goedkope manier om conceptpagina's af te drukken.
Selecteer Printer Features (Printereigenschappen) in de keuzelijst
Presets (Voorinstellingen) om toegang te krijgen tot de volgende
functies:
1
2
Selecteer Print (Druk af) in het menu File (Bestand)
van uw Macintosh-toepassing.
Selecteer Layout (Lay-out).
▲ Mac OS 10.3
Paper Type (Papiertype)
Stel Type in op basis van het papier in de lade van waaruit
u wenst af te drukken. Zo krijgt u de beste afdrukkwaliteit.
Als u ander afdrukmateriaal plaatst, selecteert u het bijbehorende
papiertype.
Resolution(Quality) / Resolutie(Kwaliteit)
Welke resolutieopties u kunt selecteren, hangt mogelijk af van
het printermodel. U kunt de afdrukresolutie selecteren. Hoe hoger
de instelling, hoe scherper tekens en afbeeldingen worden afgedrukt.
Als u een hoge instelling selecteert, kan het afdrukken van het document
iets langer duren.
▲ Mac OS 10.3
3
4
Kleurmodus
U kunt de kleuropties instellen. De instelling Kleur levert gewoonlijk
de beste afdrukkwaliteit op voor documenten in kleur. Als u een
kleurendocument in grijstinten wilt afdrukken, selecteert u Grijstinten.
5
40
Uw printer gebruiken met een Macintosh
Selecteer het aantal pagina's dat u op één vel papier wilt afdrukken
via de keuzelijst Pages per Sheet (Pagina’s per vel).
Selecteer de paginavolgorde met de optie
Layout Direction (Lay-outrichting).
Als u rond elke pagina op het vel een rand wilt afdrukken,
selecteert u de gewenste optie in de keuzelijst Border (Rand).
Klik op Print (Druk af). De printer drukt het geselecteerde aantal
pagina's af op één zijde van elke pagina.
Scannen
Als u documenten wilt scannen met andere programma's, moeten
deze TWAIN-compatibel zijn, zoals Adobe PhotoDeluxe en Adobe
Photoshop. Wanneer u voor het eerst gaat scannen met een ander
programma, moet u het apparaat in dit programma als TWAIN-bron
selecteren.
Als u wilt scannen, voert u de volgende stappen uit:
• Plaats uw foto of pagina op de glasplaat of in de automatische
documentinvoer.
• Open uw programma, bijvoorbeeld PhotoDeluxe of Photoshop.
• Open het TWAIN-venster en stel de scanopties in.
• Scan het origineel en sla de afbeelding op.
OPMERKING: U moet de instructies van het desbetreffende
programma opvolgen om een afbeelding te kunnen produceren.
Zie hiervoor de gebruikershandleiding van de toepassing.
41
Uw printer gebruiken met een Macintosh
SOFTWARE
INDEX
A
G
M
afdrukken
aan pagina aanpassen 20
boekjes 19
document 12
dubbelzijdig 20
meer pagina's per vel
Macintosh 40
Windows 18
overlay 22
poster 21
schalen 20
vanuit Linux 33
vanuit Macintosh 39
vanuit Windows 12
watermerk 21
afdrukstand, afdrukken
Windows 13
annuleren
scannen 28
geavanceerd afdrukken, gebruik 18
grafische eigenschappen, instellen 15
Macintosh
afdrukken 39
de printer instellen 38
printer instellen 38
scannen 41
stuurprogramma
installatie ongedaan maken 37
installeren 37
meer pagina's per vel afdrukken
Macintosh 40
Windows 18
MFP-stuurprogramma, installeren
Linux 29
B
boekjes afdrukken 19
D
document, afdrukken
Macintosh 39
Windows 12
dubbelzijdig afdrukken 20
H
help, gebruik 17
I
installatie ongedaan maken
MFP-stuurprogramma
Linux 30
installatie ongedaan maken, software
Macintosh 37
Windows 11
installeren
Linux-software 29
printerstuurprogramma
Macintosh 37
Windows 4
instellen
afbeeldingsmodus 15
contrast 15
favorieten 17
resolutie
Macintosh 40
Windows 15
tonerspaarstand 15
TrueType 15
L
E
Extra, tabblad, eigenschappen, instellen 16
F
favorieten, instellingen, gebruik 17
lay-outeigenschappen, instellen
Macintosh 39
Windows 13
Linux
afdrukken 33
printereigenschappen 33
scannen 34
stuurprogramma, installeren 29
42
O
overlay
afdrukken 22
maken 22
verwijderen 22
P
papierbron, instellen
Windows 14
papiereigenschappen, instellen 14
papierformaat, instellen 14
papiersoort, instellen
Macintosh 40
poster, afdrukken 19
printereigenschappen
Linux 33
printereigenschappen, instellen
Macintosh 39
Windows 13
printerresolutie, instellen
Macintosh 40
Windows 15
printersoftware
installatie ongedaan maken
Macintosh 37
Windows 11
installeren
Macintosh 37
Windows 4
printerstuurprogramma, installeren
Linux 29
S
scannen
Linux 34
SmarThru 26
TWAIN 28
WIA-stuurprogramma 28
scannen vanuit Macintosh 41
software
installatie ongedaan maken
Macintosh 37
Windows 11
installeren
Macintosh 37
Windows 4
opnieuw installeren
Windows 10
systeemeisen
Macintosh 37
statusmonitor, gebruik 24
T
tonerspaarstand, instellen 15
TWAIN, scannen 28
W
watermerk
afdrukken 21
bewerken 21
maken 21
verwijderen 21
WIA, scannen 28
43
Ver. 1.03
Download PDF