Zorlu | VAD 955 TXS | DrayTek Vigor 2760Vn Kullanım Kılavuzu

s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
DRAYTEK
Vigor 2760 Serisi
ADSL/VDSL2 ROUTER
TANITMA VE KULLANMA
KILAVUZU
MODEL
VIGOR 2760
VIGOR 2760n
VIGOR 2760Vn
AÇIKLAMA
DRAYTEK VIGOR 2760 VDSL2 MODEM ROUTER
DRAYTEK VIGOR 2760n VDSL2 Wireless MODEM ROUTER
DRAYTEK VIGOR 2760Vn VDSL2 Wireless VoIP MODEM ROUTER
İMALATÇI FİRMA
İTHALATÇI FİRMA
DRAYTEK CORP.
SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş.
No: 26, Fu shing Rd., HuKOU Country, Hsin-Chu Industrial Park,
Hsin-Chu, TAIWAN 303
Tel: 886 3 5972727 886 3 5972121
1065.Cad 1280.SOK. NO:5/17-18
ÖVEÇLER – ÇANKAYA / ANKARA
TEL : (312) 472 87 87
FAKS : (312) 472 31 31
www.draytek.com info@draytek.com
www.simet.com.tr , info@simet.com.tr
0
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.











BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
! DİKKAT !
CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.
Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan
emin olunuz.
Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen
gösteriniz.
Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
Cihazınızı, iyi havalanan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orginal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması
cihazınızın zarar görmesine sabep olabilir.
Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması)
‘lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna
yerleştirin.
Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamlarının hasar görmeyeceği şekilde
kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında
kalacaktır.
KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)
Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından
bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca
çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.

Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)
Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama
sistemine veya duvardaki data pirizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç oluştuğunda Yetkili Servis İstasyonlarına
başvurunuz.









KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.
Bütün talimatları dikkatle okuyun.
Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner,
gazyağı, v.s.) kullanmayın.
Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer ya da ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir,
ısıdan hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma
kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların
toplam olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
Herhangi bir kablonun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo
üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz
bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
o
Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,
o
Cihaza sıvı döküldüğünde,
1
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
o
o

Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya
performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
o
Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.
TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
CİHAZINIZ HİÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.

Cihazın Temizlenmesi
Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen
temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;
o Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
o Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
o Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

Uyarılar!
o Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
o Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya
hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
o Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su
veya sıvı kullanmayın.
o Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.
PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE
KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
 Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
 Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde
verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

1.
2.
3.
4.
5.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ
Bu ürünün T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5(Beş) yıldır. Bu
ürün için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen Servis Sayısı 1 (bir) adettir. Kılavuzun son
sayfasında Yetkili Servisler bölümünde verilmiştir.
GENEL GARANTİ ŞARTLARI
Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı,
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
1. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
3. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
2
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
6. Malın tamir süresi Yirmi (20) iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili
servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna
teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının on (10) iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici
veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin
kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
Ticari Markalar
 Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer
ve Active Directory Microsoft Corporation’a ait kayıtlı markalardır.
 Netscape, Netscape Communications Corporation’a ait kayıtlı ticari markadır.
 Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation’a aittir.
 Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated ’e ait ticari markadır.
 SİMET, Simet Teknoloji San.Tic.A.Ş..‘nin tescilli ticari markasıdır.
ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
VIGOR 2760 SERİSİ ÖZELLİKLERİ
SOHO (Küçük ofis veya Ev Ofisi) ve Orta Büyüklükteki işyeri kullanıcıları gereksinimlerini hedefleyen Vigor 2760
Serisi, VDSL2 iletişim sistemi uyumlu bütünleşik bir aygıttır. Internet erişimi için VDSL2 teknolojisinin ulaştığı en
son hızlarda band genişliği sağlamaktadır.
Vigor 2760 Serisi, güvenli bir ağ yapılandırması için, gelebilecek kötü niyetli saldırıları veya DoS saldırılarını
yakalayan ve engel olan bir ağ güvenliğine sahiptir. Stateful Packet Inspection (SPI–Durum Paket Yoklaması), ağa
gelebilecek bir saldırı karşısında kullanıcı ayarlı web filtreleme ayarları vs. gibi ileri düzeyde özellikleri olan gelişmiş
güvenlik duvarına sahiptir.
Vigor 2760n/Vn cihazları içinde, 300 Mbps veri hızlı kablosuz LAN erişimi sağlayan 802.11n uyumlu kablosuz
modül gömülüdür. Kablosuz ağda veri güvenliği için, Vigor 2760 Serisi, standart WEP ve endüstri dayanıklılığı olan
WPA2 (IEEE 802.11i) şifreli her türlü iletilmiş veriyi çözebilir. Ekstra olarak, ağınızdaki kullanıcı yetkilendirmedeki
kontrolü etkinleştiren Kablosuz Alıcı Listesi ve MAC Adres Kontrol özelliklerinin yanısıra dış ziyaretçilerin
taramalarında görünmez olmak için Gizli SSID olma özelliklerini içerir.
Vigor 2760
3
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Ögeler
ADSL2/2+ & VDSL2
Internet
VPN
Security
NAT/Routing
Network Feature
Özellikler
ITU-T G.993.2 ve G.997.1 ile uyumlu
Band Plan 998 & 997 Desteği
Annex A / Annex B Desteği
VDSL2 Profile 8a/8b/8c/8d/12a/12b/17a/30a
Capability Fall-back to ADSL2/2+
Multi-VLAN
Multi-PVC
IPv4 & IPv6 Desteği
PPPoE/PPPoA Desteği
DHCP/Static IP Desteği
3G / 4G USB Adaptör üzerinden internet bağlantısı
Multi-VLAN/Multi-PVC for triple play
2 VPN Tünel desteği
Dahili PPTP / L2TP / IPSec VPN sunucusu
VPN Passthough (PPTP/L2TP/IPsec)
IPsec Main/Aggressive Mode
IKE kimlik doğrulama (PSK & X.509)
PPTP MPPE
IPsec üzerinden L2TP
Obje bazlı Firewall
MAC Adresi Filtresi
SPI (Duruma Göre Paket Kontrolü)
DoS / DDoS Önleme
M / P2P Uygulamaları Filtre
URL İçerik Filtresi
Küresel Görünümü Web İçerik Filtreleme
Bind IP to MAC
DMZ Host
Port Yönlendirme & Yeniden Yönlendirme
Rota Politikası
Static Route
RIPv2
İki alt ağ (VLAN)
LAN Port Mirror
Bant genişliği / Oturum Yönetimi
IP, Port, Uygulamalar QoS
Dinamik DNS
LAN DNS
UPnP
IGMP proxy & snooping
Wake on LAN (Uzaktan uyandırma)
Bonjour
Yazıcı Paylaşımı
4
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
FAT32 Format ile USB Memory Stick / USB HDD ile Dosya Paylaşımı FTP Server
Web Loglama
HTTP / HTTPS Kullanıcı Arayüzü
CLI TELENT üzerinde / SSH / Web UI
Yapılandırma Yedekleme / Geri Yükleme
Yönetici Erişim Kontrolü
System Maintenance Kısıtlı Kullanıcı Modu
Akış Monitörü
Dahili Teşhis Fonksiyonu
E-posta / SMS Uyarısı
SNMP v1/v2c
TR-069 (VigorACS SI Uyum)
Destek 2T2R 2.4GHz, Tek Bantlı
IEEE802.11n Uyumlu
64/128-bit WEP, WPA/WPA2
WDS (Kablosuz Dağıtım Sistemi)
MAC Adresi Erişim Kontrolü
Wireless AP (n model) WPS
Kablosuz İstemci Listesi
Erişim Noktası Keşif
Gizli SSID
Çoklu SSID
WMM
Protokol: SIP, RTP/RTCP
6 SIP Registrar
G.168 Line Echo-cancellation
VoIP Durumu
PSTN Loop Through
Codec Özellikleri :
G.711 A/μ law
G.723.1
G.726
G.729 A/B
VAD/CNG
VoIP (V model)
DTMF Relay :
In Band
Out Band (RFC-2833)
SIP Bilgisi
FAX/Modem Desteği :
G.711 Pass-through
T.38 for fax Sending/Receiving
Ek Hizmetler :
Çağrı Bekletme / Al
Çağrı Bekletme
CLIR (Hat Kimlik Kısıtlaması)
5
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Hardware Interface
Call Forwarding (Daima, Meşgul ve Cevap Yok)
Call Barring (Incoming / Outgoing)
Yardım Hattı
DND (Rahatsız Etmeyin)
Çağrı Transferi
MWI (Bekleyen Mesaj Göstergesi) (RFC-3842)
4 x 10/100/1000Base-Tx LAN Switch, RJ-45
1 x ADSL2/2+ / VDSL2 WAN Port RJ-11 for Annex A/RJ-45 for Annex B
2 x FXS + 1 x Life Line Port, RJ-11 (V Model)
2 x Ayrılabilir Antenler (n Modeli)
2 x USB Host 2.0 (Yazıcı, Dosya Sistemi ve 3.5G Yedekleme için)
1 x Fabrika ayarları için Sıfırlama Düğmesi
1 x Kablosuz açık / kapalı / WPS Button (n Modeli)
1 x Açma kapama güç düğmesi
LED Göstergeleri ve Bağlantıları
VIGOR 2760
LED
(ACT)
VDSL (Yeşil)/
ADSL (Turuncu)
~
LAN1/2/3/4
~
Durum
Yanıp-Sönme
Kapalı
Kapalı
Açıklama
Router enerjisi var ve normal çalışıyor
Router kapalı
Donanımsal NAT kapalı
Açık
Yanıp-Sönme
(Yavaş)
Blinking (hızlı)
DSL bağlantı noktası bağlı.
Cihaz Hazır.
Açık (Yeşil)
Yanıp-Sönme
(Yeşil)
Açık (Turuncu)
Port 1000Mbps bağlı.
Veri transferi yapılıyor.
Yanıp-Sönme
(Turuncu)
Açık
Veri transferi yapılıyor.
Bağlantı Kuruluyor.
Port 100Mbps bağlı.
Bir USB aygıtı bağlı ve etkin.
USB1/2
6
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Arayüz
PWR
I/O
Factory Reset
Fabrika
Ayarlarına
Dönüş
VDSL/ADSL
USB (1-2)
LAN (1-4)
Tanım
Cihaz güç kablosu bağlantısı
Güç Anahtarı.
Cihaz açık ve ACT ledi yanıp sönerken 5 saniye kadar basılı
tutulduğunda cihaz üzerinde yapılan tüm ayarlar silinerek orijinal
fabrika ayarlarına döner.
İnternet'e erişim için konnektör.
USB depolama aygıtı (Pen Driver / Mobil HD) veya yazıcı veya 3G
yedekleme için konnektör.
Yerel ağ aygıtları için Konnektörler.
7
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
VIGOR 2760n
LED
(ACT)
VDSL (Yeşil)/ ADSL
(Turuncu)
~
LAN1/2/3/4
~
Durum
Açıklama
Yanıp-Sönme
Router enerjisi var ve normal çalışıyor
Kapalı
Router kapalı
Kapalı
Donanımsal NAT kapalı
Açık
DSL bağlantı noktası bağlı.
Yanıp-Sönme
(Yavaş)
Cihaz Hazır.
Blinking (hızlı)
Bağlantı Kuruluyor.
Açık (Yeşil)
Port 1000Mbps bağlı.
Yanıp-Sönme
(Yeşil)
Veri transferi yapılıyor.
Açık (Turuncu)
Port 100Mbps bağlı.
Yanıp-Sönme
(Turuncu)
Veri transferi yapılıyor.
Açık
Bir USB aygıtı bağlı ve etkin.
Açık (Yeşil)
Yanıp-Sönme
(Yeşil)
Yanıp-Sönme
(Turuncu)
Kapalı
Kablosuz erişim noktası açık
The data is transmitting via wireless connection.
USB1/2
(Wireless LAN
On/Off/WPS)
Veri kablosuz bağlantı aracılığıyla iletiyor ve WPS fonksiyonu
etkin.
Kablosuz erişim noktası kapalı.
8
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Arayüz
Tanım
PWR
Cihaz güç kablosu bağlantısı
I/O
Güç Anahtarı.
Factory Reset
Fabrika Ayarlarına
Dönüş
Cihaz açık ve ACT ledi yanıp sönerken 5 saniye kadar basılı tutulduğunda cihaz üzerinde
yapılan tüm ayarlar silinerek orijinal fabrika ayarlarına döner.
VDSL/ADSL
İnternet'e erişim için konnektör.
USB (1-2)
USB depolama aygıtı (Pen Driver / Mobil HD) veya yazıcı veya 3G yedekleme için
konnektör.
LAN (1-4)
Yerel ağ aygıtları için Konnektörler.
9
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
VIGOR 2760Vn
LED
(ACT)
VDSL (Yeşil)/
ADSL (Turuncu)
~
LAN1/2/3/4
~
Durum
Açıklama
Yanıp-Sönme
Router enerjisi var ve normal çalışıyor
Kapalı
Router kapalı
Kapalı
Donanımsal NAT kapalı
Açık
DSL bağlantı noktası bağlı.
Yanıp-Sönme
(Yavaş)
Cihaz Hazır.
Blinking (hızlı)
Bağlantı Kuruluyor.
Açık (Yeşil)
Port 1000Mbps bağlı.
Yanıp-Sönme
(Yeşil)
Veri transferi yapılıyor.
Açık
(Turuncu)
Port 100Mbps bağlı.
Yanıp-Sönme
(Turuncu)
Veri transferi yapılıyor.
Açık
Bir USB aygıtı bağlı ve etkin.
Açık (Yeşil)
Yanıp-Sönme
(Yeşil)
Yanıp-Sönme
(Turuncu)
Kapalı
Açık
Kablosuz erişim noktası açık
The data is transmitting via wireless connection.
USB1/2
(Wireless LAN
On/Off/WPS)
(LINE)
(Phone1/Phone2)
Kapalı
Açık
Kapalı
Yanıp-Sönme
Veri kablosuz bağlantı aracılığıyla iletiyor ve WPS
fonksiyonu etkin.
Kablosuz erişim noktası kapalı.
PSTN telefon görüşmesi (giriş ve çıkış) kullanılıyor.
Ancak, telefon bağlantısı kesildiğinde, LED yaklaşık altı
saniye sonra kapanacak.
Telefon veya hat kapalı
Telefon veya hat bağlı değil.
Telefon veya hat bağlı ve kullanımda
Telefon çağrısı geliyor
10
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Arayüz
PWR
I/O
Tanım
Cihaz güç kablosu bağlantısı
Güç Anahtarı.
Factory Reset
Fabrika
Ayarlarına
Dönüş
VDSL/ADSL
USB (1-2)
Cihaz açık ve ACT ledi yanıp sönerken 5 saniye kadar basılı
tutulduğunda cihaz üzerinde yapılan tüm ayarlar silinerek orijinal
fabrika ayarlarına döner.
LAN (1-4)
İnternet'e erişim için konnektör.
USB depolama aygıtı (Pen Driver / Mobil HD) veya yazıcı veya 3G
yedekleme için konnektör.
Yerel ağ aygıtları için Konnektörler.
Arayüz
Tanım
LINE
PSTN hat için konektör.
VoIP iletişim için analog telefon bağlayıcı.
Phone1/Phone2
Arayüz
Tanım
Phone2/Phone1
VoIP özellikli FXS konnektörler. İki adet VoIP telefon bağlanabilir.
Cihaz açık ve ACT ledi yanıp sönerken 5 saniye kadar basılı tutulduğunda cihaz
üzerinde yapılan tüm ayarlar silinerek orijinal fabrika ayarlarına döner.
Factory Reset
Fabrika
Ayarlarına
Dönüş
PWR
ON/OFF
Cihaz güç kablosu bağlantısı
Açma Kapama Butonu.
11
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Paket İçeriği
 Kullanım Kılavuzu
 Antenna (n models)
 CD
 RJ-45 Cable (Ethernet)
 Güç adaptörü
Donanım Yüklenmesi
Routerınızı konfigüre etmeye başlamadan önce, cihazınıza doğru şekilde bağlı olmanız gerekir.
1. Bir XDSL hat kablosuyla XDSL arayüzünü telekomdan gelen hatta bağlayınız.
2. 4-port switch’inizin bir portunu RJ-45 ile bilgisayarınıza bağlayın. Bu aygıt 4 ayrı PCye direk bağlanmanızı sağlar.
3. Analog telefonlarınızı (Sadece V modeli için) Telefon portuna bağlayın.
4. Vigor 2760n modeliiçin sökülebilir anteni bağlayın.
5. Güç kablosunun bir ucunu aygıtın güç portuna bağlayın. Diğer ucunu da elektrik prizine takın.
6. Routerı çalıştırın.
7. Cihazınızın doğru yapılandırıldığını kontrol etmek için ACT ve DSL, LAN ışıkları denetleyin.
12
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
TEMEL AYARLARIN YAPILMASI
Routerı düzgün bir şekilde kullabilmeniz için, Web ayarları şifresini, güvenlik ve ilk temel ayarların
düzenlenebilmesi için değiştirmeniz gerekmektedir.
Bu bölüm, bir yöneticinin şifreyi nasıl kuracağını ve Internete başarılı erişim için temel ayarların nasıl yapılacağını
gösterir.
Şifre Değiştirme
Bu aygıtta şifreyi değiştirmek için, ilk önce web arayüzüne varsayılan şifre ile ulaşmanız gerekmektedir.
1. Bilgisayarınızın Router a doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Uyarı: Bilgisayarınızın otomatik IP almasını sağlayabilir veya kendiniz router’ın varsayılan IP’si olan 192.168.1.1 ile
aynı subnette olacak şekilde bir IP verebilirsiniz.
2. Ardından web browser’ı açın ve http://192.168.1.1 yazın. Eğer bağlantınız başarılıysa bir pop-up pencere
açılacak ve sizden kullanıcı adı ve parolası isteyecektir.
3. Admin hesabı ile giriş (Kullanıcı adı admin, şifre admin)
Admin Arayüz
13
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Temel Yapılandırma - Hızlı Başlangıç Sihirbazı
İntrernet erişiminize kolayca ulaşabilmeniz için yönlendiriciyi kurmak amacı ile Hızlı Başlangıç Sihirbazını
kullanınız.
Quick Start Wizard seçeneğine tıklayınız aşağıdaki pencere açılacaktır.
Aşağıda gösterildiği gibi bir sonraki sayfada kullandığınız WAN arayüzünü seçiniz. DSL arayüzü kullanılırsa, WAN1
seçiniz; Ethernet arayüzü kullanılırsa, WAN2 seçiniz; 3G / 4G USB modem kullanılması durumunda, WAN3
seçiniz. Ardından bir sonraki adım için İleri'yi tıklayın.
14
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
WAN1, WAN2 ve WAN3 farklı yapılandırma sayfasını getirecektir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdakilere bakın.
WAN1 (ADSL / VDSL2) için Yapılandırma
WAN1 ADSL veya VDSL2 bağlantısı için belirtilir.
Aşağıdaki sayfaya gitmek için İleri'yi tıklayın. Eğer ISP aldığınız bilgilere göre uygun internet erişim tipini seçmeniz.
ISP size PPPoE arabirimi sağlıyor ise, PPPoE modunu seçmelisiniz. Ardından bir sonraki adım için İleri'yi tıklatın.
15
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
PPPoE/PPPoA Yapılandırma
WAN Arayüz olarak WAN1 seçin ve Next butonuna tıklayın; aşağıdaki sayfa açılacaktır
Yukarıdaki ayarları tamamladıktan sonra, sadece İleri'yi tıklayın.
16
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Elle ISP tarafından sağlanan Kullanıcı Adı / Şifre giriniz. Aşağıdaki gibi bir bağlantı özetini görüntülemek için İleri'yi
tıklayın.
Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız. Internet üzerinde sörf keyfini
çıkarabilirsiniz.
MPoA / Statik veya Dinamik IP Yapılandırma
WAN Arayüz olarak WAN1 seçin ve Next butonuna tıklayın; aşağıdaki sayfayı açılacaktır.
17
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
ISP tarafından sağlanan IP adresi / maske / ağ geçidi bilgilerini giriniz. Bağlantı özetini görüntülemek için İleri'yi
tıklayın.
Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız. Internet üzerinde sörf keyfini
çıkarabilirsiniz.
WAN2 için (Ethernet) Yapılandırma
WAN2 Ethernet fiziksel moda ayrılmıştır. Eğer WAN2 seçerseniz, fiziksel türünü belirtiniz.
Ardından, İleri'yi tıklayın.
Aşağıda gösterildiği gibi bir sonraki sayfada, ISP bilgilerine göre uygun Internet erişimi türünü seçiniz. ISP size
PPPoE arabirimi sağlar ise, PPPoE modunu seçmelisiniz. Sonraki adım için İleri'yi tıklatın.
18
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
PPPoE Yapılandırma
WAN Arayüz olarak WAN2 seçin ve Next butonuna tıklayın. İnternet Bağlantısı Tipi belirtmek için aşağıdaki sayfa
açılacaktır.
İnternet Bağlantısı türü olarak PPPoE tıklayın. Ardından devam etmek için İleri'yi tıklatın.
19
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Elle ISP tarafından sağlanan Kullanıcı Adı / Şifre giriniz. Bağlantı özetini görüntülemek için İleri'yi tıklatın.
Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız. Internet üzerinde sörf keyfini
çıkarabilirsiniz.
PPTP Yapılandırma
WAN Arayüz olarak WAN2 seçin ve Next butonuna tıklayın. İnternet Bağlantısı Tipi belirtmek için aşağıdaki sayfa
açılacaktır.
20
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
İnternet Bağlantısı türü olarak PPTP tıklayın. Ardından devam etmek için İleri'yi tıklayın.
Elle ISP tarafından sağlanan Kullanıcı Adı / Şifre giriniz. Bağlantı özetini görüntülemek için İleri'yi tıklatın
Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız. Internet üzerinde sörf keyfini
çıkarabilirsiniz.
21
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Static IP Yapılandırma
WAN Arayüz olarak WAN2 seçin ve Next butonuna tıklayın. İnternet Bağlantısı Tipi belirtmek için aşağıdaki sayfa
açılacaktır.
İnternet Erişim türü olarak Statik IP tıklayın. Devam etmek için İleri'yi tıklatın.
22
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
ISP tarafından sağlanan IP adres bilgilerini giriniz. Bir sonraki adım için İleri'yi tıklayın.
Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız. Internet üzerinde sörf keyfini
çıkarabilirsiniz.
DHCP Yapılandırma
WAN Arayüz olarak WAN2 seçin ve Next butonuna tıklayın. İnternet Bağlantısı Tipi belirtmek için aşağıdaki sayfa
açılacaktır.
23
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
İnternet Erişim türü olarak DHCP tıklayın. Devam etmek için İleri'yi tıklayın.
Yukarıdaki ayarları tamamladıktan sonra, Bağlantının özetini görüntülemek için İleri'yi tıklatın.
Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız. Internet üzerinde sörf keyfini
çıkarabilirsiniz.
24
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
WAN3 (USB) Yapılandırma
WAN3 Portu Fiziksel olarak USB için ayrılmıştır. WAN3 seçilirse otamatik olarak USB atanacaktır.
Aşağıdaki sayfayı görüntülemek için ileriyi tıklayın, Kullandığınız modeme göre 3G / 4G USB Modem (PPP modu)
veya 4G USB Modem (DHCP modu) seçin.
25
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Bağlantının özetini görüntülemek için İleri'yi tıklatın.
Son'u tıklayın. Hızlı Başlangıç Sihirbazı ile kurulumu tamamlamış olacaksınız. Internet üzerinde sörf keyfini
çıkarabilirsiniz.
Kablosuz Yapılandırma (“n “Modelleri için)
Aşağıda belirtilen ayarlar Vigor 2760n / vgor 2760Vn ürünler için geçerlidir. Lütfen aşağıdaki bölümü okuyunuz.
Temel Kablosuz LAN Kavramı
Network altyapınızı kablosuz olarak kullanmanızı sağlayan, kablosuz istemciler ve İstasyonları kablosuz ağınıza
bağlamak için AP rolü oynar.
26
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Kablosuz Bağlantı Sihirbazı
Menüden Wireless Wizard seçeneğini tıklayınız.
Aşağıdaki gibi kablosuz sihirbaz ekranı açılacaktır. Bu sayfa şirket veya evinizde iç kullanıcıların bağlantı ayarları
için kullanılacaktır.
Gerekli bilgileri yazdıktan sonra, İleri'yi tıklayın. Aşağıda gelen ayarlarda misafir networku ile ilgili şifreleme
işlemleri yapabilirsiniz.
Gerekli bilgileri yazdıktan sonra, İleri'yi tıklatın.
Gelen sayfada kablosuz ayar için yapılandırma özeti görünecektir.
27
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
SORUN GİDERME
İNTERNETE BAĞLANAMIYORSANIZ AŞAĞIDAKİLERİ KONROL EDİNİZ
Donanım Kontrolü!
Cihazın elektrik girişinin takılı olduğundan, elektrik düğmesinin açık olduğundan, network kablosunun takılı
olduğundan ve bunların LED lerinin yandığından emin olunuz.
Bilgisayarınızın network kablosunun takılı olduğundan emin olunuz.
Cihaz ile fiziki bağlantınızın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bilgisayarınızdan cihazı ping ediniz.
Eğer hala bağlanamadıysanız PC nizin IP ayarlarını kontrol etmelisiniz.
28
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Windows kullanıcıları için Kurulum
Örnek olarak Windows XP nin yapılandırma görüntğleri varilmiştir. Diğer sistemler için örnek teşkil edecektir.
Tüm Programlar>> Denetim Masası>>Ağ paylaşım Merkezini tıklayarak açınız.
Aşağıdaki pencerede, Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir seçeneğini tıklayın.
Simgeler içerisinde Yrel Ağ Bağlantı seçeneğinde sağ klik yaparak Özellikleri seçiniz.
29
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Internet Protokolü Sürüm 4 (TCP / IP) seçin ve sonra da Özellikleri'i tıklayın.
Otomatik olarak bir IP adresi al seçeneğini belirleyin ve DNS sunucu adresini otomatik edinin. Son olarak, Tamam
'ı tıklayın.
30
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
MAC OS kullanıcıları için Kurulum
Masaüstünde mevcut kullanılan Mac OS üzerinde çift tıklayın.
Uygulama klasörünü açın ve Ağ içine giriş yapın.
Ağ ekranında, yapılandırma IPv4 karşısında açılan listeden DHCP seçin
Servis Sağlayıcı Ayarları Doğru mu?
OpenWAN >> Internet ve ISP ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
31
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
Fabrika Ayarlarına Geri Dönme
Uyarı: "factory default setting"e tıkladıktan sonr, önceden yapmış olduğunuz tüm ayarları kaybedersiniz. Bunu
yapmadan önce yedek alın. Varsayılan şifre boştur.
Yazılımsal Reset
Fabrika ayarlarına Web konfigüratöründen de dönebilirsiniz.
Donanımsal Reset
Router çalışırken, butona 5-6 saniye basılı tutun. ACT ışığı hızlıca yanıp sönmye başladığında
bırakın. Router fabrika ayarlarıyla yeniden başlayacaktır.
Sorununuz hala düzelmezse servis sağlayıcınız ve ürün dağıtıcınızla görüşünüz.
32
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
PROBLEM GİDERME
PROBLEM : Cihaz PWR ledi yanmıyor!
ÇÖZÜM : Cihazın elektrik kablosunu elektrik prizinize taktığınıza emin olun. Prizde enerji olduğuna emin olun.
Elektrik kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin. Bunların hepsi normal fakat hala PWR ledi yanmıyorsa
cihazınızı prizden çekip servisinize başvurun.
PROBLEM: Cihaz enerjisi var ama servis alamıyorum!
ÇÖZÜM: Cihazınızın kurulumunun tam ve doğru olarak yapıldığından emin olun. Cihazınızın tüm kablo
bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki ACT ledinin yandığından emin olun. Buna rağmen
Internet servisi alamıyorsanız Internet Servis Sağlayıcınızı arayınız.
PROBLEM: LAN Ledi yanmıyor!
ÇÖZÜM : Cihazın LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin. Kablonuzun sağlam olduğunu kontrol edin.
Doğru kablo ile bağlandığınıza emin olun (DÜZ veya CROSS). Tüm kontrollerinize rağmen LAN ledi yanmıyorsa
cihazınızı prizden çekip servisinize başvurun.
Önemli NOT : Kullanmış olduğunuz cihaz teknolojisi gereği, sürekli olarak yazılım güncellemeleri ile
geliştirilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki verilen web siteleri üzerinden cihazınızın son yazılımını
ÜCRETSİZ olarak indirebilir ve yine sitede belirtilen talimatlar ile cihazınıza yükleyebilirsiniz. Ayrıca,
verilen sitelerde cihazınızın yeni yazılımı ve bu kılavuzda bulunmayan ilave özellikleri var ise bunlara
ilişkin “Nasıl Yapılır” dökümanlarınıda inceleyebilirsiniz.
www.simet.com.tr
www.draytektr.com
www.draytek.com
33
s
DRAYTEK Vigor 2760 Serisi VDSL/ADSL MODEM ROUTER
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Teknoloji San. Tic. A.Ş.
YETKİLİ SERVİSLER
NO
UNVAN
HİZMET YERİ ADRESİ
YETKİLİNİN
ADI SOYADI
TEL/FAKS
VERGİ NO
1
SİMET TEKNOLOJİ SAN. TİC. A.Ş
1065.CAD. 1280 SOK. No:5/17-18 ÖVEÇLERÇANKAYA / ANKARA
SİBEL BEDİR
312-472 87 87
312-472 31 31
7700412972
2
ARMİYA BİLGİ TEKNO.GÜV.SİS.ELEK.ELEKT.LTD.ŞTİ.
AKŞEMSETTİN MAH.ÇEVREYOLU
CAD.NO:61/A KONYA
MUSTAFA
TUĞ
332-2472525
332-2473525
0800335054
3
ATLANTİS BİLGİSAYAR VE ELEKT.TİC./FATİH SARIZ
ÜÇLERBEY MAH.GÖKMEDRESE CAD.KOCAGİL
APT.ALTI NO:41 SİVAS
FATİH SARIZ
346-2231429
7510160892
4
BİRCAN BİLGİSAYAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ.
KİRİŞÇİ MAH. ŞEHİT ZAFER AK CAD. KAT:1
KARAMAN
BAYRAM
BİRCAN
338-213222
338-2149382
1770052623
5
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE
YAZILIM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA
EMRE
YILDIRIM
312-4784466
312-4782266
1720116541
6
BİLGİ BİRİKİM SİSTELERİ BİLG.OTO.MÜH.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
KARABAŞ MAH.HAFIZ SELİM EFENDİ
SOK.NO:8 SİMGE APT.K:1 D:2 İZMİT/KOCAELİ
MEHMET
AHLAS
262-3227777
262-3233602
1720041708
7
BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZAR.SAN.VE TİC.A.Ş.
HALK SOK.NO:22/11 KIZILAY/ANKARA
İRFAN
ÇUBEKÇU
312-4336229
312-4318999
1920003238
8
ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT.
ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA
MEHMET ALİ
ALTUN
322-4577507
322-4578948
742032419
9
DOSBİL BİLGİSAYAR KİMYA TEKSTİL DAYANIKLI
TÜKETİM MALLARI TEMİZLİK MALZEMELERİ GIDA
TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.
SARAYLAR MAH. DOKTORLAR CADDESİ
GÜRÇAKHAN NO:40 ZEMİN KAT DENİZLİ
HEDİYE ATEŞ
258-2651353
258-2420120
3100054665
10
EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
ADEM
BEKMEZ
344-2354500
344-2354505
3240382420
11
EFA BİLİŞİM YAZILIM DAN.BİLG.EĞİTİM SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
SÜLEYMAN
ARİF AYDIN
342-2154606
342-2154605
3240382420
12
KARE BİLGİSAYAR SAN.VE TİC.A.Ş.
HASAN
ERSÖZLÜ
352-2317747
5240157649
13
KARTEL BİLGİSAYAR RE.TUR.SAĞ.HİZ.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
BAHÇELİEVLER MAH. İSTİKLAL CAD.ENGİN
APT.NO:182/1 SAMSUN
A.UĞUR EREN
362-2345812
4990052012
14
KTS BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK TUR.SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
ULUS MAH.GAZİ BULV.ZORLU APT.NO:101/2
ANTALYA
KUDBEDDİN
AYDIN
242-3350042
5900487388
15
MSM BİLİŞİM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.
GMK BULVARI NO:90/4 MALTEPE/ANKARA
MEHMET
SOYLU
312-2303695
9250122556
16
NASA TEKNİK SERVİS BİLGİSAYAR
YAZ.DAN.İNŞ.GÜV.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
İSMETİYE MAH.İSMETİYE SOK.AĞBABA
APT.K:1/3 MALATYA
TEKİN
MESUTOĞLU
422-3214498
6290465224
17
ÖZKAN ALTAY BİLGİSAYAR ELEKT.İNŞ.GIDA
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
VATAN MAH.POLAT CAD 74/A
YEŞİLYURT/İZMİR
ÖZKAN ALTAY
232-2452323
7340129856
18
PROBİL BİLGİSAYAR VE PROĞRAMCILIK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ŞARKİYE MAH.KAZIM KARABEKİR CAD.NO:13
ORDU
ERCAN
ÖKTENAY
452-225 19 20
452-225 19 21
7330032316
19
PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
TİC.LTD.ŞTİ.
ÇETİN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3
A.ÖVEÇLER/ANKARA
MUSA ELMALI
312-4733585
312-4733565
8590500880
20
SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
STRAZBURG CAD.NO:40/A SIHHIYE/ANKARA
LEVİN FİGEN
OKUMUŞ
312-229 87 92
312-230 20 13
7690008054
21
ŞAFAK BİLGİSAYAR-MEHMET DOKUYUCU
ŞEHİT PAMİR CAD.DAL İŞ HANI K:1 NO:2
İSKENDERUN/HATAY
MEHMET
DOKUYUCU
326-6133941
326-6138236
49735048482
22
ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ
KIRTASİYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU
TURGAY
ŞAHİNOĞLU
374-212 70 86
374-217 30 49
7980462223
23
URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR
BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTI
NO:27 ŞANLIURFA
MUHAMMET
TAŞÇILAR
414-316 36 69
414-312 17 42
8260112093
ŞAZİBEY MAH.AZERBEYCAN BULVARI
MANOLYA SİT.ALTI B BLOK NO:84/B
KAHRAMANMARAŞ
BUDAK MAH.GAZİMUHTARPAŞA BUL.NO:42
YASEM İŞ MERKEZİ K:8 NO:808-809
ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
GEVHER NESİBE MAH.ATATÜRK BULVARI
HASTANE CAD.NO:50 KAYSERİ
34
Download PDF