Beko | WMB61021S | Manual de instructiuni_WMB61021M

Masina de spalat automata
WMB 61021 M
Citiţi mai întâi acest manual de utilizare!
Stimate client,
Vă dorim să obţineţi cele mai bune rezultate de la acest aparat, care a fost produs în fabrici
ultra moderne şi supus unor controale stricte de calitate.
Vă rugăm aşadar să citiţi cu atenţie întregul manual de utilizare înainte de a folosi produsul şi
să îl păstraţi pentru a-l consulta în viitor. Dacă transferaţi aparatul unei alte persoane, oferiţi-i
şi manualul.
Manualul de utilizare vă va ajuta să folosiţi produsul rapid şi sigur.
• Citiţi manualul de utilizare înainte de a instala şi porni aparatul.
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile privind siguranţa.
• Păstraţi acest manual de utilizare la îndemână, pentru a-l putea consulta ulterior.
• Citiţi toate documentele furnizate împreună cu aparatul.
Reţineţi că acest manual de utilizare este destinat mai multor modele. Diferenţele dintre
modele sunt specificate în manual.
Explicarea simbolurilor
În acest manual sunt folosite următoarele simboluri:
2820522031_RO/040811.1333
CInformaţii importante sau sfaturi utile privind utilizarea.
AAvertisment privind pericolul de vătămare corporală sau pagube materiale.
BAvertisment privind pericolul de şoc electric.
Ambalajul acestui material este reciclabil. Contribuiţi la reciclarea sa şi protejaţi
mediul depozitându-l în recipientele speciale de reciclare. Aparatul conţine de
asemenea multe materiale reciclabile. Această etichetă indică faptul că aparatele
uzate nu trebuie depozitate împreună cu alte tipuri de deşeuri. Astfel, aparatul
va fi reciclat în condiţii optime, conform Directivei Europene 2002/96/EC privind
Deşeurile electrice şi electronice. Contactaţi primăria sau magazinul pentru
detalii despre punctele de colectare a aparaturii uzate. Vă mulţumim pentru
contribuţia dvs. la protecţia mediului.
2
RO
CUPRINS
1 Maşina de spălat
4
Selectarea programului . . . . . . . . . . . . . 18
Prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Programe principale . . . . . . . . . . . . . . . 18
Specificaţii tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Programe suplimentare . . . . . . . . . . . . 18
2 Instrucţiuni importante
referitoare la siguranţă
Programe speciale . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6
Selectarea temperaturii . . . . . . . . . . . . . 19
Siguranţă generală . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Buton viteză centrifugare . . . . . . . . . . . 19
Destinaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tabel de programe şi consumuri . . . . . . 20
Siguranţa copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Selectarea funcţiei auxiliare . . . . . . . . . . 21
3 Instalare
8
Pornirea programului . . . . . . . . . . . . . . 22
Recomandări de amplasare . . . . . . . . . . 8
Blocare pentru copii . . . . . . . . . . . . . . . 22
Îndepărtarea dispozitivului de consolidare a
ambalajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Etapele programului . . . . . . . . . . . . . . . 23
Blocarea uşii de serviciu . . . . . . . . . . . . 23
Demontarea şuruburilor de fixare pentru
transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Modificarea setărilor după începerea
programului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Conectarea la reţeaua de apă . . . . . . . . . 9
Anularea programului . . . . . . . . . . . . . . 23
Conectarea la conducta de evacuare . . . 9
6 Întreţinerea şi curăţarea
Ajustarea picioarelor: . . . . . . . . . . . . . . 10
24
Curăţarea sertarului de detergent . . . . . 24
Conexiuni electrice . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Curăţarea uşii şi tamburului . . . . . . . . . . 24
Punerea în funcţiune . . . . . . . . . . . . . . . 11
Depozitarea la deşeuri a ambalajelor . . . 11
Curăţarea carcasei şi panoului de
comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Transportul produsului . . . . . . . . . . . . . 11
Curăţarea filtrelor de alimentare cu apă . 24
Depozitarea la deşeuri a produsului
vechi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Evacuarea apei rămase şi curăţarea filtrului
de evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4 Pregătire
7 Depanare
12
Modalităţi de economisire a energiei . . . 12
Sortarea hainelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pregătirea rufelor pentru spălare . . . . . . 12
Capacitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Încărcarea rufelor . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Utilizarea detergentului şi balsamului . . . 13
Sfaturi pentru spălarea eficientă . . . . . . 16
5 Utilizarea produsului
17
Panoul de comandă . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pregătirea maşinii . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3
RO
27
1 Maşina de spălat
Prezentare generală
8
1
2
3
7
6
4
5
1- Cablu de alimentare
2- Panou superior
3- Panou de comandă
4- Capac filtru
5- Picioare ajustabile
6- Uşă de serviciu
7- Sertar detergent
8- Furtun evacuare
4
RO
Specificaţii tehnice
Marca
Model
Capacitate(Kg)
Clasa eficienta energetica
Consum energie kWh/ pe an*
Consum de energie 60°C
bumbac incarcare completa si
partial (kWh)
Consum de energie 40°C
bumbac incarcare completa si
partial (kWh)
Consum pondere de putere in
modul oprit si inactiv (W)
Consum mediu anual de apa litri/
pe an**
Clasa de eficienta a stoarcerii ***
Viteza centrifugare maxima rot/
min.
Durata programului60°C bumbac
incarcare completa si partiala /
min.
Durata programului 40°C bumbac
incarcare partiala min.
Durata modului inactiv (T l )
Emisiile de zgomot transmise prin
aer prin aer la spalare / cetrifugare
dB(A) re1 pW
Incastrata
Dimensiunile produsului (IxLxA)
BEKO
WMB 61021 M
6
A+
194
1,014/0,64
0.640
0,25/1,35
8800
C
1000
160/130
130
58/71
84 X 60 X 45
* bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru
rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pe consumul în
modurile cu consum redus de putere. Consumul real de energie depinde de condițiile de
utilizare a aparatului.”;
** bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru
rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială. Consumul real de
apă depinde de condițiile de utilizare a aparatului.”;
*** pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)”;
**** „programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac” și „programul standard la 40
°C pentru rufe din bumbac” sunt programele standard de spălare de care sunt legate
informațiile conținute de etichetă și de fișa produsului; aceste programe sunt adecvate
pentru curățarea rufelor de bumbac cu un grad normal de murdărie și că sunt cele mai
eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și de apă;
5
RO
2 Instrucţiuni importante referitoare la siguranţă
Această secţiune conţine instrucţiuni
referitoare la siguranţă, cu scopul de a
preveni vătămările corporale sau pagubele
materiale. Nerespectarea acestor instrucţiuni
duce la anularea garanţiei.
Siguranţă generală
• Acest produs nu este destinat utilizării
de către persoane cu afecţiuni fizice,
senzoriale sau mentale, de către
persoane fără cunoştinţe în domeniu
sau neexperimentate (inclusiv
copii), cu excepţia cazului în care
sunt supravegheate de o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor sau
de o persoană care să îi instruiască cu
privire la utilizarea produsului.
• Nu amplasaţi produsul pe covor, în
caz contrar componentele electrice
se pot supraîncălzi din cauza ventilării
insuficiente. Acest fenomen poate
provoca defectarea produsului.
• Nu folosiţi produsul dacă ştecherul sau
cablul de alimentare este deteriorat.
Contactaţi un agent de service autorizat.
• Apelaţi la un electrician calificat pentru a
instala o siguranţă de 16 amperi.
• Dacă produsul are o defecţiune nu îl
utilizaţi decât după ce este remediată de
un agent de service autorizat. Pericol de
şoc electric!
• Acest produs îşi va relua funcţionarea la
pornirea după o pană de curent. Dacă
doriţi anularea programului, consultaţi
secţiunea "Anularea programului".
• Conectaţi produsul la o priză
împământată şi protejată de o siguranţă
care respectă datele din tabelul
"Specificaţii tehnice". Instalaţia de
împământare trebuie realizată de un
electrician calificat. Societatea noastră
nu îşi asumă responsabilitatea pentru
daunele cauzate de utilizarea produsului
fără împământare conformă cu
reglementările locale.
• Furtunurile de alimentare cu apă şi de
evacuare trebuie să fie fixate corect şi
să nu prezinte deteriorări. În caz contrar
pot apărea scurgeri de apă.
• Nu deschideţi niciodată uşa de serviciu
sau nu îndepărtaţi filtrul cât timp mai
este apă în cuvă. În caz contrar, există
pericolul de inundare şi arsuri cauzate
6
de apa fierbinte.
• Nu forţaţi deschiderea uşii de serviciu
când aceasta este blocată. Uşa de
serviciu poate fi deschisă la câteva
minute după încheierea ciclului de
spălare. În cazul forţării deschiderii
uşii de serviciu, uşa şi mecanismul de
încuiere al acesteia pot fi deteriorate.
• Scoateţi produsul din priză când nu îl
folosiţi.
• Nu curăţaţi niciodată produsul turnând
sau împrăştiind apă pe acesta! Pericol
de şoc electric!
• Nu atingeţi ştecherul cu mâinile ude! Nu
scoateţi aparatul din priză trăgând de
cablu, trageţi doar de ştecher.
• Folosiţi numai detergenţi, balsam şi
alte produse pentru maşini de spălat
automate.
• Urmaţi instrucţiunile de pe etichetele
produselor textile şi de pe ambalajul
detergenţilor.
• Scoateţi maşina din priză cât timp
efectuaţi proceduri de instalare,
întreţinere, curăţare şi depanare.
• Instalarea şi depanarea produsului se
vor efectua excusiv de către agenţi
de service autorizaţi. Producătorul nu
răspunde de daunele care pot apărea
datorită procedurilor executate de
persoane neautorizate.
Destinaţie
• Acest produs este destinat uzului
casnic. Nu este destinat utilizării
comerciale şi nu trebuie folosit în alte
scopuri.
• Produsul trebuie utilizat doar pentru
spălarea şi clătirea rufelor a căror
etichete permit acest lucru.
• Producătorul îşi declină orice
responsabilitate pentru defecţiuni
survenite datorită nerespectării
recomandărilor legate de utilizarea
incorectă sau transportul incorect.
• Durata de funcţionare a produsului este
de 10 ani. În această perioadă vor fi
disponibile piese de schimb originale
pentru menţinerea aparatului în bună
stare de funcţionare.
Siguranţa copiilor
• Produsele electrice sunt periculoase
pentru copii. Nu permiteţi copiilor să
RO
se apropie de produsulcând acesta
funcţionează. Nu îi lăsaţi să se joace
cu produsul. Folosiţi funcţia de Blocare
pentru copii pentru a evita intervenţia
copiilor în funcţionarea produsului.
• Închideţi uşa de serviciu a maşinii atunci
când părăsiţi încăperea în care se află.
• Păstraţi toţi detergenţii şi produsele
auxiliare într-un loc sigur, la care copiii
nu au acces.
7
RO
3 Instalare
Apelaţi la un agent de service autorizat
pentru instalarea produsului. Pentru a
pregăti produsul pentru utilizare, parcurgeţi
informaţiile din manualul de utilizare şi
asiguraţi-vă că sistemele de electricitate,
apă şi canalizare sunt funcţionale înainte de
a chema agentul de service. Dacă există
probleme, apelaţi la un tehnician şi instalator
calificat pentru a face modificările necesare.
Este responsabilitatea cumpărătorului
să pregătească instalaţiile electrice, de
apă curentă şi de canalizare care vor fi
folosite de maşina de spălat.
Instalarea şi conexiunile electrice ale
produsului trebuie realizate numai de un
agent de service autorizat. Producătorul
nu răspunde de daunele care pot
apărea datorită procedurilor executate
de persoane neautorizate.
Înainte de instalare, verificaţi dacă
produsul are defecţiuni vizibile. Dacă
descoperiţi defecţiuni, nu instalaţi
produsul. Produsele deteriorate vă pun
în pericol siguranţa.
Verificaţi furtunurile pentru alimentare
şi evacuare şi cablurile de alimentare,
asigurându-vă că nu au fost pliate,
strânse sau rupte când maşina a fost
împinsă la locul ei după instalare sau
curăţare.
Îndepărtaţi dispozitivul de consolidare
trăgând de panglică.
C
B
A
Demontarea şuruburilor de
fixare pentru transport
C
şuruburile de fixare pentru
ADemontaţi
transport înainte de a utiliza maşina de
demontaţi şuruburile de fixare pentru
ANu
transport înainte de a scoate dispozitivul
de consolidare.
spălat, în caz contrar aceasta se va
deteriora.
1. Desfaceţi toate şuruburile cu o cheie
până când acestea se rotesc liber (C).
Recomandări de amplasare
• Aşezaţi maşina pe o suprafaţă rigidă.
Nu o amplasaţi pe un covor sau pe
suprafeţe similare.
• Greutatea totală a maşinii şi a
uscătorului - încărcate la capacitate
maximă - aşezate unul peste cealalt,
este de aproximativ 180 de kilograme.
Amplasaţi produsul pe o suprafaţă
rigidă şi plană, care poate să îi susţină
greutatea!
• Nu aşezaţi produsul pe cablul de
alimentare.
• Nu instalaţi produsul în locuri în care
temperatura poate scădea sub 0ºC.
• Amplasaţi produsul la cel puţin 1 cm de
alte corpuri de mobilier.
Îndepărtarea dispozitivului de
consolidare a ambalajului
Înclinaţi maşina în spate pentru a îndepărta
dispozitivul de consolidare a ambalajului.
8
2. Scoateţi şuruburile de fixare pentru
transport răsucindu-le cu atenţie.
3. Montaţi capacele de plastic din punga
cu Manualul de utilizare în orificiile
panoului posterior. (P)
RO
într-un loc sigur şuruburile
CPăstraţi
de siguranţă pentru a le refolosi când
trebuie să mutaţi maşina de spălat.
mutaţi produsul fără a monta
CNu
şuruburile de fixare pentru transport!
Conectarea la reţeaua de apă
că conexiunile la apă rece
AAsiguraţi-vă
sau caldă sunt corect executate când
cuprinsă între 1 şi 10 bari (0,1 – 10
MPa). Pentru ca maşina să funcţioneze
corect, din robinet trebuie să curgă 10 –
80 litri de apă pe minut. Dacă presiunea
apei este mai mare, montaţi un reductor
de presiune.
Dacă doriţi să conectaţi o maşină
cu două racorduri de alimentare la o
singură conductă de alimentare cu apă
(rece), montaţi un opritor pe racordul
de alimentare cu apă caldă înainte de a
pune în funcţiune aparatul. (Instrucţiune
valabilă pentru produsele furnizate cu
opritor.)
Dacă doriţi să folosiţi ambele racorduri
de alimentare cu apă ale maşinii,
demontaţi opritorul cu garnitură de pe
racordul pentru apă caldă. (Instrucţiune
valabilă pentru produsele furnizate cu
opritor.)
Modelele cu un singur furtun de admisie
a apei nu trebuie conectate la robinetul
de apă caldă. În caz contrar, rufele vor fi
deteriorate sau funcţionarea maşinii va fi
întreruptă de sistemul său de protecţie.
Nu cuplaţi la maşina nouă furtunuri vechi
sau folosite. Riscaţi pătarea hainelor.
1. Conectaţi furtunurile speciale furnizate
cu maşina la racordurile de alimentare
cu apă. Furtunul roşu (stânga) (max.
90 ºC) este destinat alimentării cu apă
caldă, iar furtunul albastru (dreapta)
(max.25°C) este destinat alimentării cu
apă rece.
3. După conectarea furtunurilor, deschideţi
complet robinetele şi verificaţi dacă nu
există scurgeri în zonele de conectare.
Dacă detectaţi scurgeri, închideţi
robinetul şi desfaceţi piuliţa. Strângeţi la
loc piuliţa după ce aţi verificat garnitura.
Pentru a preveni scurgerile de apă şi
pagubele aferente, închideţi robinetele
când nu utilizaţi maşina.
ca maşina să funcţioneze,
CPentru
presiunea reţelei de apă trebuie să fie
instalaţi maşina. În caz contrar, hainele
vor fi fierbinţi la terminarea procesului de
spălare şi se pot uza.
2. Strângeţi manual toate piuliţele
furtunurilor. Nu folosiţi o cheie pentru
strângerea piuliţelor.
C
C
A
A
9
Conectarea la conducta
de evacuare
• Capătul furtunului de evacuare trebuie
amplasat în chiuvetă sau conectat direct
la sistemul de canalizare.
Dacă furtunul se desprinde în timpul
evacuării apei, podeaua va fi inundată.
Pericol de opărire datorită temperaturilor
mari de spălare! Pentru a preveni astfel
de situaţii şi a asigura alimentarea şi
evacaurea sigură a apei din maşină,
fixaţi bine capătul furtunului de
evacuare.
• Furtunul trebuie ataşat la o înălţime de
cel puţin 40 cm şi cel mult 100 cm.
• Dacă furtunul este ridicat după ce a fost
aşezat la nivelul podelei sau aproape de
A
RO
pământ (mai puţin de 40 cm deasupra
pământului), evacuarea apei se face mai
greu iar hainele pot ieşi excesiv de ude.
Respectaţi înălţimile descrise în figură.
• Pentru a preveni scurgerea apei
evacuate înapoi în maşină şi pentru
a permite evacuarea rapidă a apei,
capătul furtunului de evacuare nu
trebuie să fie scufundat în apa evacuată
sau introdus în conducta de evacuare
mai mult de 15 cm. Dacă este prea
lung, tăiaţi-l.
• Capătul furtunului nu trebuie îndoit, nu
trebuie călcat şi nu trebuie strivit între
conducta de evacuare şi maşină.
• Dacă furtunul este prea scurt, adăugaţi
un furtun de prelungire original.
Lungimea furtunului nu trebuie să
depăşească 3,2 m. Pentru a evita
pierderile de apă, conexiunea între
furtunul de prelungire şi furtunul
produsului trebuie realizată cu o clemă
adecvată.
Ajustarea picioarelor:
ca produsul să funcţioneze
APentru
silenţios şi fără să vibreze trebuie
1. Desfaceţi manual contrapiuliţele
picioarelor.
2. Reglaţi picioarele până când maşina
este orizontală şi echilibrată.
3. Strângeţi manual toate contrapiuliţele.
folosiţi ustensile pentru a slăbi
ANu
contrapiuliţele. În caz contrar, acestea
se pot deteriora.
poziţionat orizontal şi echilibrat.
Echilibraţi maşina reglând picioarele. În
caz contrar, produsul se poate deplasa
de la locul său, deteriorându-se din
cauza vibraţiilor.
10
Conexiuni electrice
Conectaţi produsul la o priză împământată
şi protejată de o siguranţă care respectă
datele din tabelul "Specificaţii tehnice".
Societatea noastră nu îşi asumă
responsabilitatea pentru daunele cauzate
de utilizarea produsului fără împământare
conformă cu reglementările locale.
• Conexiunea trebuie să respecte
reglementările în vigoare.
• Ştecherul cablului de alimentare trebuie
să fie uşor accesibil după instalare.
• Tensiunea şi capacitatea siguranţei
sau întreruptorului sunt indicate în
secţiunea „Specificaţii tehnice”. Dacă
siguranţa sau întreruptorul existent are
o capacitate mai mică de 16 amperi,
apelaţi la un electrician calificat pentru a
RO
Transportul produsului
instala o siguranţă de 16 amperi.
• Tensiunea prizei trebuie să fie identică
cu tensiunea specificată.
• Nu conectaţi maşina folosind
prelungitoare sau triplu ştechere.
Cablurile de curent deteriorate trebuie
înlocuite de un agent de service
autorizat.
B
Punerea în funcţiune
Înainte de a utiliza produsul, asiguraţi-vă
că aţi făcut toate pregătirile respectând
instrucţiunile din secţiunile "Instrucţiuni
importante referitoare la siguranţă" şi
"Instalare".
Înainte de a spăla rufe, porniţi programul
Curăţare tambur. Dacă maşina nu are
programul Curăţare tambur, folosiţi
programul Bumbac-90 şi selectaţi
funcţiile auxiliare "Apă suplimentară" sau
"Clătire suplimentară". Înainte de pornirea
programului, puneţi maxim 100g de soluţie
anti-calcar în compartimentul principal
pentru detergent (compartimentul nr. II).
Dacă soluţia anti-calcar este sub formă
de tabletă, introduceţi o singură tabletă
în compartimentul nr. II. După finalizarea
programului, ştergeţi interiorul maşinii cu o
cârpă uscată şi curată.
1. Scoateţi produsul din priză înainte de a-l
transporta.
2. Deconectaţi furtunurile de evacuare şi
de alimentare cu apă.
3. Evacuaţi complet apa rămasă în
interior; consultaţi secţiunea "Evacuarea
apei rămase şi curăţarea filtrului de
evacuare".
4. Montaţi şuruburile de fixare pentru
transport, în ordinea inversă demontării;
consultaţi "Demontarea şuruburilor de
fixare pentru transport".
Nu mutaţi produsul fără a monta
şuruburile de fixare pentru transport!
C
Depozitarea la deşeuri
a produsului vechi
Depozitaţi la deşeuri produsul vechi
respectând normele de protecţie a mediul
înconjurător.
Luaţi legătura cu magazinul sau centrul de
colectare a deşeurilor din zona dvs. pentru
detalii despre depozitarea la deşeuri a
produsului.
Pentru siguranţa copiilor, tăiaţi cablul de
alimentare şi distrugeţi mecanismul de
blocare a uşii de serviciu înainte de a
depozita la deşeuri produsul.
o soluţie anticalcar adecvată
CFolosiţi
pentru maşini de spălat.
posibil ca în produs să existe apă
CEste
rămasă din timpul proceselor de control
al calităţii. Aceasta nu deteriorează
produsul.
Depozitarea la deşeuri
a ambalajelor
Ambalajele pot fi periculoase pentru copii.
Păstraţi ambalajele într-un loc sigur, la care
copiii nu au acces.
Ambalajele produsului sunt produse din
materiale reciclabile. Sortaţi-le şi depozitaţile la deşeuri în conformitate cu instrucţiunile
de reciclare. Nu le aruncaţi împreună cu
deşeurile menajere.
11
RO
4 Pregătire
Modalităţi de economisire
a energiei
Informaţiile de mai jos vă vor ajuta să utilizaţi
acest produs într-o manieră ecologică şi
economică.
• Utilizaţi produsul la capacitatea maximă
a programului selectat, însă nu îl
supraîncărcaţi; vezi “Tabel cu programe
şi consumuri”.
• Respectaţi instrucţiunile de pe ambalajul
detergentului.
• Spălaţi la temperaturi joase rufele cu
grad redus de murdărire.
• Folosiţi programe mai scurte pentru
a spăla cantităţi mici de rufe cu grad
redus de murdărire.
• Nu folosiţi ciclu de prespălare şi
temperaturi mari pentru rufele care nu
sunt foarte murdare sau pătate.
• Dacă doriţi să uscaţi rufele în maşina
de uscat rufe, selectaţi viteza de
centrifugare maximă recomandată
pentru programul de spălare.
• Nu depăşiţi cantitatea de detergent
recomandată pe ambalajul acestuia.
Temperatură apă
spălare
A se spăla cu programe
scurte, pentru rufe sensibile.
Se poate folosi
înălbitor
A nu se folosi înălbitor
Se poate usca în
maşina de uscat
A nu se usca în
maşina de uscat
A se atârna la uscat
fără centrifugare
Se poate călca la
temperatură înaltă
A nu se spăla la
maşină
A nu se spăla
Sortarea hainelor
• Sortaţi rufele în funcţie de material,
culoare, grad de murdărire şi
temperatură de spălare.
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de
pe etichetele rufelor.
Curăţare chimică
A nu se curăţa chimic
A se usca pe
orizontală
A se usca pe
umeraş
Se poate călca la
temperatură redusă
A nu se călca
Pregătirea rufelor pentru spălare
• Hainele cu accesorii metalice precum
sutienele cu inserţii metalice, cataramele
şi nasturii de metal pot deteriora
maşina. Îndepărtaţi piesele metalice sau
spălaţi hainele într-un sac pentru rufe
sau o faţă de pernă.
12
RO
spălării va scădea dacă maşina este
supraîncărcată. În plus, pot apărea
probleme legate de vibraţii şi zgomot.
Tipurile de rufe şi greutatea medie a
acestora din tabelul următor sunt oferite ca
exemplu.
• Scoateţi toate obiectele din buzunare
- monede, pixuri şi agrafe de birou;
întoarceţi buzunarele pe dos şi periaţi-le.
Astfel de obiecte pot deteriora produsul
sau pot cauza zgomote.
• Puneţi articolele mici precum şosetele
de copii şi ciorapii de damă într-o pungă
pentru rufe sau o faţă de pernă.
• Introduceţi perdelele fără a le apăsa.
Îndepărtaţi accesoriile perdelelor.
• Închideţi fermoarele, coaseţi nasturii
desfăcuţi, reparaţi rupturile.
• Spălaţi produsele cu etichetele „spălare
în maşină” sau „spălare de mână”
folosind programul potrivit.
• Nu spălaţi rufe colorate împreună cu
rufe albe. Din obiectele noi de bumbac
închise la culoare poate ieşi multă
vopsea. Spălaţi-le separat.
• Petele dificile trebuie tratate adecvat
înainte de spălare. Dacă aveţi dubii,
solicitaţi sfaturi la o spălătorie chimică.
• Folosiţi doar pigmenţi şi substanţe anticalcar adecvate pentru maşini de spălat.
Respectaţi instrucţiunile de pe ambalaj.
• Spălaţi rufele delicate şi pantalonii întorşi
pe dos.
• Păstraţi rufele din lângă de Angora în
congelator câteva ore înainte de spălare.
Astfel se va reduce scămoşarea.
• Rufele pătate cu cantităţi mari de
materiale de gen făină, praf de var,
lapte praf etc. trebuie scuturate bine
înainte de a fi introduse în maşină.
Aceste substanţe se pot depune în timp
pe componentele interne ale maşinii,
deteriorând-o.
Capacitate
Capacitatea maximă depinde de tipul de
rufe, de gradul de murdărire şi de programul
de spălare.
Maşina reglează automat cantitatea de apă
în funcţie de cantitatea de haine.
Respectaţi indicaţiile din „Tabel de
programe şi consumuri”. Eficienţa
Tip rufe
Halat de baie
Şervet
Faţă de pilotă
Cearşaf
Faţă de pernă
Faţă de masă
Prosop
Prosop de mâini
Rochie de seară
Lenjerie
Salopetă bărbaţi
Cămaşă bărbaţi
Pijama bărbaţi
Bluze
Încărcarea rufelor
• Deschideţi uşa de serviciu.
• Introduceţi rufele în maşină fără a le
presa.
• Închideţi uşa împingând-o până când
auziţi un sunet de blocare. Asiguraţi-vă
că nu există rufe prinse la uşă.
Uşa de serviciu este blocată în timpul
programului de spălare. Uşa poate
fi deschisă numai după terminarea
programului.
În cazul amplasării incorecte a rufelor,
pot să apară probleme legate de
zgomot şi vibraţii.
C
A
Utilizarea detergentului
şi balsamului
Sertarul pentru detergent
Sertarul pentru detergent are trei
compartimente:
- (I) pentru prespălare
- (II) pentru spălarea principală
– (III) pentru balsam
– (*) în plus, există un sifon în
compartimentul pentru balsam.
A
13
Greutate (g)
1200
100
700
500
200
250
200
100
200
100
600
200
500
100
RO
3 2
1
3
2 1
de detergent poate fi de
CDistribuitorul
două tipuri, în funcţie de modelul maşinii
prezentat mai sus.
Detergent, balsam şi alte substanţe de
curăţare
• Adăugaţi detergent şi balsam înainte de
începerea programului de spălare.
• Nu deschideţi sertarul de detergent în
timpul programului!
• Dacă folosiţi un program fără
prespălare, nu puneţi detergent în
compartimentul pentru prespălare
(compartimentul nr. I).
• Dacă folosiţi un program cu
prespălare, nu puneţi detergent lichid
în compartimentul pentru prespălare
(compartimentul nr. I).
• Nu selectaţi un program cu prespălare
dacă folosiţi detergent în pungă sau
sub formă de bilă. Amplasaţi punga sau
bila de detergent direct între rufele din
maşină.
• Dacă folosiţi detergent lichid,
introduceţi-l în compartimentul principal
de spălare (compartimentul nr. II).
Alegerea tipului de detergent
Tipul detergentului care trebuie folosit
depinde de tipul şi culoarea ţesăturii.
• Utilizaţi detergenţi diferiţi pentru rufe
colorate şi rufe albe.
• Spălaţi hainele delicate numai cu
detergenţi speciali (detergenţi lichizi,
pentru haine din lână etc.), utilizaţi
exclusiv pentru haine delicate.
• Când spălaţi rufe şi cuverturi în culori
închise se recomandă folosirea unui
detergent lichid.
• Spălaţi rufele din lână folosind un
detergent special pentru lână.
Folosiţi doar detergenţi pentru maşini de
spălat.
Nu folosiţi praf de săpun.
Dozarea detergentului
Cantitatea de detergent care trebuie folosită
depinde de cantitatea de rufe, de gradul
de murdărire şi de duritatea apei. Citiţi
cu atenţie instrucţiunile de pe ambalajul
detergentului şi respectaţi cantităţile
A
A
14
recomandate.
• Nu depăşiţi cantităţile recomandate pe
ambalaj pentru a evita probleme de tipul
acumulării de spumă în exces, clătire
insuficientă, costuri ridicate şi protecţia
mediului.
• Folosiţi mai puţin detergent pentru a
spăla cantităţi mici de rufe sau rufe cu
grad redus de murdărire.
• Folosiţi detergenţii concentraţi în dozele
recomandate de producători.
Utilizarea balsamului
Turnaţi balsamul în compartimentul pentru
balsam al sertarului de detergent.
• Respectaţi proporţiile recomandate pe
ambalaj.
• Nu depăşiţi marcajul (>max<) din
compartimentul pentru balsam.
• Dacă balsamul şi-a pierdut fluiditatea,
diluaţi-l cu apă înainte de a-l pune în
sertarul pentru detergent.
Utilizarea detergenţilor lichizi
Dacă produsul conţine un recipient
pentru detergentul lichid:
• Amplasaţi recipientul în compartimentul
nr. “II”.
• Folosiţi cutia de dozare de la producător
şi respectaţi instrucţiunile de pe ambalaj.
• Respectaţi proporţiile recomandate pe
ambalaj.
• Dacă detergentul lichid şi-a pierdut
fluiditatea, diluaţi-l cu apă înainte de a-l
pune în recipientul pentru detergent.
Dacă produsul nu conţine un recipient
pentru detergentul lichid:
• Nu utilizaţi detergent lichid pentru
prespălare.
• Folosiţi cutia de dozare de la producător
şi respectaţi instrucţiunile de pe ambalaj.
RO
• Detergentul lichid pătează hainele
atunci când este folosită funcţia Pornire
temporizată. Dacă folosiţi funcţia Pornire
temporizată, nu folosiţi detergent lichid.
Utilizarea detergenţilor sub formă de
gel şi tablete.
Câd folosiţi detergenţi sub formă de gel,
tablete etc., citiţi cu atenţie instrucţiunile
de pe ambalajul detergentului şi urmaţi
recomandările legate de cantităţi. Dacă
ambalajul nu conţine instrucţiuni, ţineţi cont
de următoarele:
• Dacă detergentul gel are o consistenţă
lichidă şi maşina nu are un recipient
special pentru detergent lichid, puneţi
detergentul gel în compartimentul
principal pentru detergent în timpul
primei alimentări cu apă. Dacă maşina
este dotată cu un recipient pentru
detergent lichid, turnaţi detergentul în
acesta înainte de a porni programul.
• Dacă detergentul gel nu are o
consistenţă lichidă sau este sub formă
de tablete, puneţi-l direct în tambur
înainte de începerea spălării.
• Introduceţi tabletele de detergent în
compartimentul principal al sertarului
(compartimentul nr. II) sau direct în
tambur înainte de spălare.
Este posibil ca detergenţii sub
formă de tablete să lase reziduuri în
compartimentul pentru detergent. În
acest caz, amplasaţi pe viitor tableta de
detergent între rufe, în partea inferioară
a tamburului.
Nu selectaţi funcţia de prespălare atunci
când folosiţi detergent tabletă sau gel.
Utilizarea apretului
• Adăugaţi apretul lichid, apretul pudră
sau pigmentul în compartimentul pentru
balsam conform instrucţiunilor de pe
pachet.
• Nu folosiţi împreună balsam şi apret în
acelaşi ciclu de spălare.
• Ştergeţi interiorul maşinii cu o cârpă
umedă şi curată după ce folosiţi apret.
Folosirea înălbitorilor
• Selectaţi un program cu prespălare
şi adăugaţi substanţa de înălbire la
începutul ciclului de prespălare. Nu
puneţi detergent în compartimentul
pentru prespălare. Ca alternativă,
selectaţi un program cu clătire
suplimentară şi adăugaţi substanţa
de înălbire în timp ce maşina se
C
alimentează cu apă din compartimentul
pentru detergent în cursul primului ciclu
de clătire.
• Nu amestecaţi substanţa de înnălbire cu
detergentul.
• Folosiţi o cantitate mică (aprox. 50 ml.)
de substanţă de înălbire şi clătiţi bine
hainele, deoarece poate cauza iritarea
pielii. Nu turnaţi substanţa de înălbire
pe haine şi nu o folosiţi pentru hainele
colorate.
• Când utilizaţi înălbitori pe bază de
oxigen, urmaţi instrucţiunile de pe
ambalaj selectând un program care
spală la temperaturi mai scăzute.
• Înălbitorii be bază de oxigen pot fi
utilizaţi împreună cu detergenţii; cu
toate acestea, dacă nu au aceeaşi
consistenţă, puneţi prima dată
detergentul în compartimentul nr. “II”
din sertarul pentru detergent şi aşteptaţi
până când detergentul a fost evacuat
de apa alimentată de maşină. Adăugaţi
înălbitorul în acelaşi compartiment
în timp ce maşina continuă să se
alimenteze cu apă.
Utilizarea produselor anti calcar
• Dacă este cazul, folosiţi substanţe anti
calcar destinate maşinilor de spălat.
• Urmaţi întotdeauna intrucţiunile de pe
ambalaj.
C
15
RO
Sfaturi pentru spălarea eficientă
Nivel de murdărire
Rufe
Culori deschise şi
albe
Colorate
(Interval de
temperaturi
recomandate în
funcţie de nivelul de
murdărire: 40-90C)
(Interval de
temperaturi
recomandate în
funcţie de nivelul de
murdărire: rece-40C)
(Interval de
temperaturi
recomandate în
funcţie de nivelul
de murdărire:
rece-40C)
(Interval de
temperaturi
recomandate în
funcţie de nivelul
de murdărire:
rece-30C)
Poate necesita
tratarea prealabilă
a petelor sau
prespălarea.
Detergenţii praf sau
lichizi recomandaţi
pentru rufe albe pot
Foarte murdare
fi folosiţi în dozele
recomandate
(pete dificile cum
pentru haine
ar fi iarba, cafeaua, foarte murdare. Se
fructele şi sângele.) recomandă folosirea
detergenţilor praf
pentru curăţarea
petelor de argilă şi
pământ, precum şi
a petelor sensibile la
înălbitori.
Detergenţii praf sau
lichizi recomandaţi
pentru rufe colorate
pot fi folosiţi în dozele
recomandate pentru
haine foarte murdare.
Se recomandă
folosirea detergenţilor
praf pentru curăţarea
petelor de argilă şi
pământ, precum şi
a petelor sensibile
la înălbitori. Folosiţi
detergent fără
înălbitori.
Detergenţii lichizi
recomandaţi
pentru rufe
colorate şi
negre pot fi
folosiţi în dozele
recomandate
pentru haine
foarte murdare.
Se recomandă
folosirea
detergenţilor
lichizi pentru
rufe delicate.
Rufele din
lână şi mătase
trebuie spălate
cu detergent
special pentru
lână.
Detergenţii praf sau
Detergenţii praf sau lichizi recomandaţi
lichizi recomandaţi
pentru rufe colorate
pentru rufe albe pot pot fi folosiţi în
fi folosiţi în dozele
dozele recomandate
recomandate pentru pentru haine cu grad
haine cu grad
normal de murdărire.
normal de murdărire. Folosiţi detergent fără
înălbitori.
Detergenţii lichizi
recomandaţi
pentru rufe
colorate şi
negre pot fi
folosiţi în dozele
recomandate
pentru haine cu
grad normal de
murdărire.
Se recomandă
folosirea
detergenţilor
lichizi pentru
rufe delicate.
Rufele din
lână şi mătase
trebuie spălate
cu detergent
special pentru
lână.
Detergenţii praf sau
Detergenţii praf sau lichizi recomandaţi
lichizi recomandaţi
pentru rufe colorate
Grad redus de
pentru rufe albe pot pot fi folosiţi în
murdărire
fi folosiţi în dozele
dozele recomandate
recomandate pentru pentru haine cu grad
(Fără pete vizibile.) haine cu grad redus redus de murdărire.
de murdărire.
Folosiţi detergent fără
înălbitori.
Detergenţii lichizi
recomandaţi
pentru rufe
colorate şi
negre pot fi
folosiţi în dozele
recomandate
pentru haine cu
grad redus de
murdărire.
Se recomandă
folosirea
detergenţilor
lichizi pentru
rufe delicate.
Rufele din
lână şi mătase
trebuie spălate
cu detergent
special pentru
lână.
Grad normal de
murdărire
(De exemplu,
urmele rămase pe
guler şi manşete)
16
RO
Culori închise Delicate/Lână/
Mătase
5 Utilizarea produsului
Panoul de comandă
1
2
3
4
5
6
7
1 - Buton selectare programe (Poziţia Pornit/Oprit)
2 - Indicator de urmărire program
3 - Buton de reglare a temperaturii
4 - Buton de reglare a vitezei de centrifugare
5 - Butoane pentru funcţii auxiliare
6 - Buton de Pornire temporizată (disponibil la unele modele)
7 - Buton Pornire / Pauză
Culori
închise
Culori
închise
Materiale
sintetice
Bumbac Prespălare
(Rufe sintetice)
Evacuare
Anti
șifonare
Cuverturi
matlasate
Blocaj
pentru
copii
Expres
zilnic
Fara clătire
(Reţinere apă
clătire)
(Pilotă) (Haine pat)
Start /
Pauză
Spălare
manuală
Fără
Spălare
stoarcere
rapidă
(Fără
centrifugare)
Combinate Super 40
Clătire Împrospăt
40
suplimentară are
Cămăși
Spălare
principală
Clătire
Spălare Centrifugare
Copii
Bumbac Materiale expres 14
din lână
Expres
eco
super rapid
Final
Rece Temperatură Curăţare
tambur
Jeans
17
RO
Sport
Materiale
delicate
(Rufe delicate)
mini 30
Zilnic
Îndepărtarea
părului de
animale
Lenjerie
intimă
Antialergice
Pornire Intensivă Spălare eco
(Eco Clean)
decalată
Pregătirea maşinii
Asiguraţi-vă că furtunurile sunt bine
conectate. Conectaţi maşina la priză.
Deschideţi complet robinetul. Introduceţi
rufele în maşină. Adăugaţi detergent şi
balsam.
Selectarea programului
1. Selectaţi programul adecvat pentru
tipul, cantitatea şi gradul de murdărire
al rufelor în concordanţă cu datele din
tabelele "Programe şi consumuri" şi
"Temperatură" de mai jos.
Rufe din bumbac alb cu grad
90˚C
înalt de murdărire. (feţe de
măsuţe de cafea, feţe de masă,
prosoape, cearşafuri etc.)
Rufe colorate, din bumbac
cu culori rezistente sau haine
60˚C
sintetice (cămăşi, pijama etc.) cu
un grad normal de murdărire şi
lenjerie albă cu un grad redus de
murdărire (lenjerie intimă etc.)
40˚CRufe amestecate, inclusiv
30˚Cmateriale delicate (draperii etc.),
Rece
sintetice şi din lână.
2. Selectaţi programul dorit cu butonul de
selectare programe.
Viteza maximă de centrifugare este
limitată în funcţie de tipul de ţesătură
corespunzător programului selectat.
Selectaţi programul luând în considerare
tipul materialului, culoarea, gradul de
murdărire şi temperatura permisă a
apei.
Selectaţi întotdeauna cea mai joasă
temperatură cerută. Temperaturile mai
înalte determină un consum sporit de
energie.
Pentru mai multe detalii referitoare la
programe vezi „Tabel cu programe şi
consumuri”.
C
C
C
C
Programe principale
În funcţie de tipul ţesăturii, puteţi alege unul
din următoarele programe principale:
• Bumbac
Folosiţi acest program pentru rufele din
bumbac (cum ar fi cearşafuri, seturi de
pilote şi plapumă, prosoape, halate de baie,
lenjerie, etc.) Hainele vor fi spălate intensiv la
un ciclu de spălare mai lung.
18
• Materiale sintetice
Folosiţi acest program pentru spălarea
materialelor sintetice (cămăşi, bluze, textile
din amestec sintetic şi bumbac etc.). Va fi
utilizat un ciclu de spălare mai delicat şi mai
scurt comparativ cu programul „Bumbac”.
Pentru perdele şi voaluri, se recomandă să
folosiţi programul Sintetice 40˚C selectând
şi funcţiile de prespălare şi anti-şifonare.
Pentru spălarea textilelor din voal sau tul
folosiţi o cantitate redusă de detergent
în compartimentul principal de spălare,
deoarece acest tip de ţesături favorizează
formarea de spumă în exces. Nu puneţi
detergent în compartimentul pentru
prespălare.
• Materiale din lână
Folosiţi acest program pentru spălarea
rufelor din lână. Selectaţi temperatura
indicată pe etichetele hainelor. Folosiţi
detergenţi speciali pentru articole de lână.
Programe suplimentare
Maşina de spălat este dotată cu programe
suplimentare pentru cazuri speciale.
Programele suplimentare pot să difere în
funcţie de modelul maşinii.
• Bumbac eco
Acest program permite spălarea rufelor
rezistente din bumbac şi a lenjeriei de pat
cu cel mai mic consum de energie şi apă
faţă de restul programelor de spălare pentru
bumbac. Temperatura apei poate varia
faţă de temperatura declarată a ciclului de
spălare. Durata programului poate fi scurtată
automat în fazele finale ale programului dacă
spălaţi o cantitate redusă de rufe (de ex. ½
din capacitate sau mai puţin). În acest caz,
consumul de energie şi de apă va fi şi mai
redus, asigurând o spălare mai economică.
Această funcţie este disponibilă la anumite
modele dotate cu afişajul timpului rămas.
• Copii (Babycare)
Folosiţi acest program pentru haine de
bebeluşi şi pentru hainele persoanelor
alergice. Igiena este sporită folosind o
perioadă mai lungă de încălzire şi un ciclu
de clătire suplimentar.
• Spălare manuală
Folosiţi acest program pentru a spăla
hainele de lână/delicate care au etichete cu
"a nu se spăla în maşină", pentru care se
recomandă spălarea manuală. Va fi utilizat
un ciclu de spălare foarte delicat, pentru a
preveni deteriorarea hainelor.
C
RO
• Expres zilnic
Folosiţi acest program pentru a spăla rapid
haine din bumbac cu un grad scăzut de
murdărire.
• Culori închise (Protecţia culorilor
închise)
Folosiţi acest program pentru a spăla
rufele de culoare închisă sau rufele colorate
pe care doriţi să le protejaţi. Spălarea
este efectuată cu mişcări de amplitudine
redusă şi la temperatură mai mică. Este
recomandabil să folosiţi detergent lichid sau
detergent special pentru lână cu rufele în
culori închise.
• Combinate (Mix40)
Folosiţi acest program pentru a spăla
împreună haine sintetice şi din bumbac, fără
a le sorta.
Buton viteză centrifugare
Când selectaţi un program nou, este afişată
viteza de centrifugare recomandată pentru
acesta.
Pentru a scădea viteza de centrifugare,
apăsaţi pe butonul pentru reglarea Vitezei
de centrifugare. Viteza de centrifugare
scade treptat. Apoi, în funcţie de modelul
produsului sunt afişate pe ecran opţiunile
"Clătire prelungită" şi "Fără centrifugare".
Consultaţi secţiunea "Selectarea funcţiilor
auxiliare" pentru explicaţii legate de aceste
opţiuni.
Dacă programul nu a ajuns la etapa de
centrifugare, puteţi modifica viteza fără a
comuta la modul Pauză.
C
Programe speciale
Puteţi selecta unul din următoarele
programe, în funcţie de situaţie:
• Clătire
Folosiţi acest program când doriţi să clătiţi
sau să apretaţi rufe separat.
• Stoarcere + Evacuare
Folosiţi acest proram pentru efectuarea unui
ciclu de centrifugare suplimentar sau pentru
evacuarea apei din maşină.
Înainte de selectarea acestui program,
selectaţi viteza de centrifugare dorită şi
apăsaţi pe butonul Pornire/Pauză. Pentru
început apa din maşină va fi evacuată. Apoi
rufele vor fi stoarse la viteza de centrifugare
setată iar apa scursă din ele va fi evacuată.
Dacă doriţi evacuarea apei fără
centrifugarea rufelor, selectaţi programul
Evacuare+centrifugare apoi selectaţi funcţia
Fără centrifugare cu ajutorul butonului
pentru reglarea vitezei de centrifugare.
Apăsaţi butonul Pornire / Pauză.
Folosiţi o turaţie de centrifugare mai
mică pentru rufe delicate.
C
Selectarea temperaturii
La selectarea unui program nou este afişată
temperatura recomandată pentru programul
selectat.
Pentru a scădea temperatura, apăsaţi din
nou pe butonul pentru reglarea temperaturii.
Temperatura va scădea treptat.
Dacă programul nu a ajuns la etapa de
încălzire puteţi modifica temperatura
fără a comuta la modul Pauză.
C
19
RO
Tabel de programe şi consumuri
Prespălare
Spălare rapidă
Clătire suplimentară
Anti sifonare
Fara clătire
Înmuiere
Îndepărtarea părului de
animale
Interval de
temperaturi
selectabile °C
Bumbac
90
6
150
65
2.00 1600
•
•
•
•
•
•
•
Rece-90
Bumbac
60
6
122
65
1.35 1600
•
•
•
•
•
•
•
Rece-90
Bumbac
40
6
102
65
0.70 1600
•
•
•
•
•
•
•
Rece-90
Bumbac eco
60**
6
160
44
1.01 1600
•
40-60
Bumbac eco
60**
3
130
37
0.82 1600
•
40-60
Bumbac eco
40**
3
130
37
0.64 1600
•
40-60
Expres zilnic
90
6
88
47
1.70 1400
•
•
Rece-90
Expres zilnic
60
6
58
60
1.00 1400
•
•
Rece-90
Expres zilnic
30
6
28
55
0.20 1400
•
•
Rece-90
Culori închise (Protecţia
culorilor închise)
40
2.5
107
58
0.45
800
*
•
Rece-40
Combinate (Mix40)
40
3
115
45
0.50
800
Spălare manuală
30
1
43
30
0.15
600
Materiale din lână
40
1.5
60
40
0.30
600
Copii (Babycare)
90
6
165
82
2.00 1600
•
Materiale sintetice
60
2.5
116
45
0.90
800
•
•
•
•
•
•
•
Rece-60
Materiale sintetice
40
2.5
106
45
0.42
800
•
•
•
•
•
•
•
Rece-60
•
*
**
***
Viteză max.***
Program
Consum energie (kWh)
Consum apă (l)
Funcţiei auxiliare
Durrată program (~min)
25
Greutate max.(kg)
RO
•
•
•
•
•
•
•
Rece-40
Rece-30
•
•
*
•
•
Rece-40
30-90
Selectabil
Selectat automat, nu poate fi anulat.
Program de etichetare energie (EN 60456 Ed.3)
Dacă viteza maximă de centrifugare a maşinii este mai scăzută, puteţi alege doar viteza
maximă de centrifugare a maşinii.
Consumul de apă şi de energie poate varia în funcţie de presiunea, duritatea şi
temperatura apei, temperatura ambientală, tipul şi cantitatea de rufe, funcţiile auxiliare şi
viteza de centrifugare selectate şi modificările tensiunii de alimentare.
Timpul necesar spălării cu programul ales este indicat pe afişajul maşinii. Este normal să
survină mici diferenţe între timpul afişat şi cel real.
Funcţiile auxiliare din tabel pot diferi în funcţie de modelul maşinii.
C
C
C
20
RO
Selectarea funcţiei auxiliare
Utilizaţi următoarele funcţii auxiliare, în
funcţie de necesităţi. Selectaţi funcţiile
auxiliare dorite înainte de începerea
programului. Puteţi selecta sau anula funcţii
auxiliare compatibile cu programul selectat
în timpul funcţionării maşinii, fără apăsarea
butonului Pornire/Pauză. Pentru a face
acest lucru maşina trebuie să se afle cu o
etapă înainte de funcţia auxiliară pe care
doriţi să o selectaţi sau anulaţi.
Dacă funcţia auxiliară nu poate fi
selectată sau anulată indicatorul luminos
corespunzător acesteia va clipi de 3 ori
pentru avertizare.
Unele funcţii nu pot fi selectate simultan.
De exemplu, funcţiile Prespălare şi
Spălare rapidă.
Dacă înainte de pornirea maşinii este
selectată o a doua funcţie auxiliară,
incompatibilă cu cea anterior setată,
aceasta va rămâne activă în timp ce
prima va fi anulată. De exemplu, dacă
se selectează Spălare rapidă după
ce a fost selectat Prespălare, funcţia
Prespălare va fi anulată iar cea de
Spălare rapidă va rămâne activă.
Funcţiile auxiliare incompatibile cu
programul ales nu pot fi selectate. (Vezi
"Tabel de programe şi consumuri")
Butoanele pentru funcţii auxiliare pot
varia în funcţie de modelul maşinii.
• Prespălare
Prespălarea este necesară numai pentru
haine foarte murdare. Renunţând la
prespălare economisiţi energie, apă,
detergent şi timp.
Se recomandă prespălarea fără
detergent pentru voaluri şi perdele.
• Spălare rapidă
Această funcţie poate fi folosită pentru
programele “Bumbac” şi “Sintetice”. Scade
timpul de spălare pentru hainele puţin
murdare şi numărul etapelor de clătire.
Când selectaţi această funcţie,
introduceţi în maşină jumătate
din capacitatea maximă de haine
specificată în tabelul de programe.
• Clătire suplimentară
Prin această funcţie se adaugă un ciclu
de clătire în plus faţă de cel de după
ciclul principal de spălare. Este diminuat
astfel riscul afecţiunilor caracteristice unei
C
C
C
C
C
C
21
piei sesnsibile (în cazul bebeluşilor sau a
alergiilor etc) datorate unor eventuale resturi
de detergent.
• Anti sifonare
Această funcţie permite şifonarea în mai
mică măsură a hainelor spălate. Sunt
diminuate mişcările cuvei şi viteza de
centrifugare pentru a preveni şifonarea
hainelor.‎În plus, spălarea este efectuată
folosind mai multă apă. Utilizaţi această
funcţie pentru rufele delicate care se
şifonează uşor.
• Fara clătire
Dacă scoateţi rufele imediat după
terminarea programului, puteţi folosi funcţia
de clătire prelungită pentru a preveni
şifonarea rufelor. Apăsaţi butonul Pornire/
Pauză după acest proces, în cazul în care
doriţi evacuarea apei fără centrifugarea
rufelor. Programul se va relua şi finaliza după
evacuarea apei.
Pentru centrifugarea hainelor care au fost
ţinute în apă, reglaţi viteza de centrifugare şi
apăsaţi butonul Pornire / Pauză.
Programul continuă. Apa este scursă, rufele
sunt centrifugate şi programul este finalizat.
• Înmuiere
Funcţia auxiliară de înmuiere asigură
îndepărtarea eficientă a petelor ţinându-le
în apă cu detergent înainte de începerea
cicului de spălare.
• Îndepărtarea părului de animale
Această funcţie îndepărtează mai eficient de
pe haine părul animalelor de companie.
Când selectaţi această funcţie, la programul
normal sunt adăugate etapele Prespălare şi
Clătire suplimentară. Astfel, părul de animale
este îndepărtat mai eficient folosind mai
multă apă (30%).
Nu spălaţi animalele de companie în
maşina de spălat.
A
Pornire temporizată (pentru unele modele)
Cu ajutorul funcţiei de Pornire temporizată
pornirea programului poate fi amânată cu 3,
6 şi 9 ore.
Nu folosiţi detergent lichid când folosiţi
funcţia Pornire temporizată! Riscaţi
pătarea hainelor.
Deschideţi uşa, introduceţi rufele, puneţi
detergentul etc. Selectaţi programul de
spălare, temperatura, viteza de centrifugare
şi daca este necesar, funcţiile auxiliare.
Selectaţi intervalul dorit apăsând butonul
Pornire temporizată. Apăsaţi o dată butonul
C
RO
pentru a selecta decalarea pornirii cu 3 ore.
Apăsaţi încă o dată butonul pentru a selecta
un interval de 6 ore şi o a treia oară pentru
a selecta un interval de 9 ore. Dacă apăsaţi
butonul de temporizare a pornirii încă o dată
funcţia va fi anulată. Apăsaţi butonul Pornire
/ Pauză. După fiecare 3 ore, indicatorul
luminos corespunzător intervalului de
pornire temporizată este stins şi următorul
interval de pornire se aprinde. După
scurgerea intervalului, toate indicatoarele
intervalelor de pornire temporizată se sting
şi începe ciclul de spălare.
Puteţi introduce rufe suplimentare în
intervalul de pornire temporizată.
Modificarea peroadei de pornire
temporizată
Apăsaţi butonul de Pornire temporizată. De
fiecare dată când apăsaţi butonul, intervalul
se modifică din 3 în 3 ore, aprinzânduse succesiv indicatoarele luminoase
corespunzătoare intervalelor de timp
selectate.
Anularea funcţiei Pornire temporizată
Dacă doriţi să anulaţi numărătoarea
inversă a pornirii temporizate şi să începeţi
programul imediat:
Reglaţi intervalul de pornire temporizată
la zero (toate indicatoarele luminoase ale
intervalelor de timp se vor stinge) sau
selectaţi un program cu ajutorul butonului
pentru selectarea programului. Funcţia de
Pornire temporizată va fi anulată. Indicatorul
Terminare/Anulare va clipi. Selectaţi apoi
programul pe care doriţi să îl porniţi. Apăsaţi
butonul Pornire / Pauză pentru a începe
programul.
C
Pornirea programului
Apăsaţi butonul Pornire / Pauză pentru a
începe programul. Indicatorul luminos de
urmărire a programului se va aprinde.
Dacă timp de un minut nu este pornit
nici un program sau nu este apăsată
nici o tastă în cursul procesului de
selectare a programului, maşina va intra
în modul Pauză, iar nivelul de iluminare
al indicatoarelor pentru temperatură,
viteză şi grad de încărcare se va reduce.
Restul indiatoarelor luminoase se vor
stinge. Indicatoarele luminoase se vor
reaprinde la rotirea butonului pentru
selectarea programului sau apăsarea
oricărui alt buton.
C
22
Blocare pentru copii
Folosiţi această funcţie pentru a evita
modificarea setărilor de către copii. Evitaţi
astfel modificarea setărilor în cursul ciclului
de spălare.
Dacă butonul pentru selectarea
programului este rotit cât timp
este activă Blocarea pentru copii,
indicatoarele luminoase ale butoanelor
corespunzătoare primei şi celei de-a
2-a funcţii auxiliare vor clipi de 3 ori.
Blocarea pentru copii nu permite
modificarea programului, temperaturii,
vitezei de centrifugare şi a funcţiilor
auxiliare.
În timp ce funcţia de Blocare pentru
copii este selectată, programul selectat
va continua să se desfăşoare, chiar
dacă este rotit butonul pentru selectarea
programului.
În timp ce funcţia de Blocare pentru
copii este activă iar maşina este în
funcţiune, puteţi comuta la modul
Pauză fără a dezactiva Blocarea pentru
copii, rotind butonul pentru selectarea
programului în poziţia Pornit / Oprit.
Programul poate fi repornit prin rotirea
butonului de selectare a programului.
Pentru activarea Blocării pentru copii:
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
funcţiilor auxiliare 1 şi 2 timp de 3 secunde.
Indicatoarele luminoase corespunzătoare
primului şi celui de al doilea buton pentru
funcţii auxiliare vor clipi în timpul celor 3
secunde cât sunt ţinute apăsate.
Pentru dezactivarea Blocării pentru copii:
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul funcţiilor
auxiliare 1 şi 2 timp de 3 secunde în timpul
oricărui program. Indicatoarele luminoase
corespunzătoare primului şi celui de al
doilea buton pentru funcţii auxiliare vor clipi
în timpul celor 3 secunde cât sunt ţinute
apăsate.
De asemenea puteţi dezactiva Blocarea
pentru copii când maşina nu execută
niciun program, rotind butonul pentru
selectarea programului în poziţia Pornit /
Oprit şi apoi selectând un alt program.
Blocarea pentru copii nu este
dezactivată când maşina îşi reia
funcţionarea după o pană de curent
sau după ce a fost deconectată şi
reconectată la priză.
C
C
C
C
C
RO
Etapele programului
Etapele unui program pot fi urmărite
cu ajutorul indicatorului de urmărire a
programului. La începerea fiecărei etape a
programului, indicatorul aferent se aprinde şi
lumina pentru etapa terminată se stinge.
Puteţi modifica funcţiile auxiliare şi
setările legate de viteza de centrifugare
şi temperatură fără a opri derularea
programului. În acest scop, programul
trebuie să se afle într-o etapă dinaintea
funcţiei pe care doriţi să o modificaţi. Dacă
modificarea nu este permisă, indicatoarele
corespunzătoare clipesc de 3 ori.
Maşina nu începe ciclul de centrifugare
a rufelor dacă este activă funcţia Clătire
prelungită sau dacă se detectează
dezechilibrarea maşinii datorită
distribuţiei inegale a rufelor în cuvă.
C
Blocarea uşii de serviciu
Sistemul pentru blocarea uşii de serviciu
împiedică deschiderea uşii în momentele în
care nivelul apei nu permite acest lucru.
Când maşina este în modul Pauză,
indicatorul luminos pentru uşa de serviciu
clipeşte. Maşina verifică nivelul apei din
interior. Dacă nivelul este corespunzător,
indicatorul pentru Uşa de serviciu rămâne
aprins timp de 1-2 minute, după care uşa
poate fi deschisă.
Dacă nivelul apei este prea mare, indicatorul
uşii de serviciu se stinge, iar uşa nu poate fi
deschisă. Dacă este necesar să deschideţi
uşa în timp ce indicatorul uşii de serviciu
este stins, anulaţi programul curent;
consultaţi "Anularea programului".
Modificarea setărilor după
începerea programului
De asemenea, este posibil să modificaţi
viteza de centrifugare şi temperatura;
consultaţi "Selectarea vitezei de
centrifugare" şi "Selecarea temperaturii".
Dacă nu este posibil să faceţi modificări,
indicatorul corespunzător va clipi de 3
ori.
Adăugarea sau scoaterea rufelor
Apăsaţi pe butonul Pornire / Pauză pentru
ca maşina să treacă în modul „Pauză”.
Indicatorul corespunzător etapei în care
a ajuns ciclul de spălare la momentul
întreruperii clipeşte.
Aşteptaţi ca uşa de serviciu să poată fi
deschisă. Deschideţi uşa de serviciu şi
adăugaţi sau scoateţi rufe. Închideţi uşa de
serviciu. Efectuaţi eventualele modificări ale
funcţiilor auxiliare, temperaturii şi vitezei.
Apăsaţi butonul Pornire / Pauză pentru a
porni maşina.
C
Anularea programului
Pentru anularea programului, rotiţi butonul
de selectare a programului la un alt
program. Programul anterior este anulat.
Indicatorul luminos Terminare / Anulare
se va aprinde pentru a indica anularea
programului.
Programul este oprit când rotiţi butonul de
selectare a programului, însă apa din maşină
nu este evacuată. Programul nou selectat va
porni în funcţie de etapa în care a fost anulat
programul anterior. De exemplu, e posibil să
fie adăugată apă sau să continue să spele
cu apa existentă în maşină.
În funcţie de etapa în care aţi anulat
programul anterior, poate fi necesar să
adăugaţi detergent sau balsam de rufe
pentru programul nou selectat.
C
Trecerea maşinii în modul Pauză.
Pentru a trece maşina în modul Pauză în
timpul unui program, apăsaţi butonul Pornire
/ Pauză. Indicatorul luminos corespunzător
etapei în care a ajuns ciclul de spălare
începe să clipească, indicând faptul că
maşina se află în modul Pauză.
De asemenea, când uşa de serviciu este
gata să fie deschisă, indicatorul acesteia va
ilumina continuu.
Modificarea vitezei şi temperaturii
pentru funcţiile auxiliare
În funcţie de etapa în care a ajuns
programul, puteţi anula sau activa funcţiile
auxiliare; consultaţi "Selectarea funcţiilor
auxiliare".
23
RO
6 Întreţinerea şi curăţarea
Prin curăţarea periodică a maşinii de spălat
se măreşte durata de folosinţă a produsului
şi sunt evitate probleme frecvente.
Curăţarea sertarului de detergent
Curăţaţi la intervale regulate sertarul
pentru detergent (la fiecare 4-5 cicluri de
spălare) conform ilustraţiei de mai jos,
pentru a preveni acumularea reziduurilor de
detergent.
1. Apăsaţi pe butonul punctat de pe sifonul
din compartimentul pentru balsam şi
trageţi înspre dumneavoastră pentru a-l
scoate.
Dacă se adună prea mult amestec de
apă şi balsam în compartimentul pentru
balsam, sifonul trebuie curăţat.
2. Spălaţi în chiuvetă sertarul pentru
detergent şi sifonul cu multă apă
călduţă. Purtaţi mănuşi de protecţie sau
folosiţi o perie pentru a evita contactul
pielii cu reziduurile din sertar atunci când
îl curăţaţi.
3. Introduceţi sertarul înapoi după ce
terminaţi curăţarea lui şi asiguraţi-vă că
este bine fixat.
C
Curăţarea uşii şi tamburului
Este posibil ca, în timp, în maşină să
se acumuleze reziduuri de balsam,
detergent şi impurităţi, provocând mirosuri
neplăcute şi afectând rezultatul spălării.
Pentru a evita aceste probleme, folosiţi
programul Curăţare tambur. Dacă maşina
nu are programul Curăţare tambur,
folosiţi programul Bumbac-90 şi selectaţi
funcţiile auxiliare "Apă suplimentară" sau
"Clătire suplimentară". Înainte de pornirea
programului, puneţi maxim 100g de soluţie
anti-calcar în compartimentul principal
pentru detergent (compartimentul nr. II).
Dacă soluţia anti-calcar este sub formă
de tabletă, introduceţi o singură tabletă
în compartimentul nr. II. După finalizarea
programului, ştergeţi interiorul maşinii cu o
24
cârpă uscată şi curată.
Repetaţi procesul Curăţare tambur la
fiecare 2 luni.
Folosiţi o soluţie anticalcar adecvată
pentru maşini de spălat.
După fiecare spălare, verificaţi dacă în
tambur nu au rămas substanţe străine.
C
C
Dacă orificiile din burduf indicate în
figură sunt înfundate, desfundaţi-le cu o
scobitoare.
Obiectele metalice străine din maşină
vor provoca pete de rugină. Curăţaţi
petele de pe suprafaţa tamburului
folosind substanţe de curăţare pentru
oţel inoxidabil. Nu folosiţi bureţi de
sârmă.
C
Curăţarea carcasei şi
panoului de comandă
Spălaţi carcasa maşinii cu apă cu săpun sau
cu detergent gel uşor, după caz; ştergeţi-o
apoi cu o cârpă moale.
Folosiţi numai o cârpă moale şi umedă
pentru curăţarea panoului de comandă.
Nu frecaţi suprafeţele folosind materiale
abrazive. Acestea vor deteriora
suprafeţele vopsite şi din plastic.
A
Curăţarea filtrelor de
alimentare cu apă
Filtrele sunt amplasate la capătul racordurilor
de alimentare cu apă din partea posterioară
a maşinii şi în capătul dinspre robinet al
furtunurilor de alimentare cu apă. Aceste
filtre previn intrarea în maşina de spălat a
substanţelor străine şi impurităţilor din apă.
Filtrele trebuie curăţate când se murdăresc.
RO
trageţi piesa înspre dumneavoastră.
1. Închideţi robinetele.
2. Demontaţi piuliţele furtunurilor de
alimentare cu apă pentru a putea
accesa filtrele racordurilor de alimentare
cu apă. Curăţaţi-le cu o perie adecvată.
Dacă filtrele sunt foarte murdare
scoateţi-le cu ajutorul unui cleşte şi
curăţaţi-le.
3. Scoateţi filtrele şi garniturile din capetele
plate ale furtunurilor de alimentare cu
apă şi curăţaţi-le foarte bine sub jet de
apă.
4. Montaţi la loc cu grijă garniturile şi filtrele
şi strângeţi cu mâna piuliţele furtunului.
Evacuarea apei rămase şi
curăţarea filtrului de evacuare
Sistemul de filtrare al maşinii previne
înfundarea pompei de evacuare a apei cu
obiecte solide cum ar fi nasturii, monedele şi
fibrele de ţesături. Astfel, apa va fi evacuată
fără probleme şi durata de funcţionare a
pompei va creşte.
Dacă maşina nu evacuează apa, filtrul
pompei este înfundat. Filtrul trebuie curăţat
de fiecare dată când se înfundă sau la
fiecare 3 luni. Apa trebuie scursă înainte de
a curăţa filtrul pompei de evacuare.
În plus, înainte de transportarea maşinii (de
ex. la schimbarea domiciliului) la temperaturi
scăzute, pentru a preveni îngheţarea apei,
aceasta trebuie scursă complet.
Impurităţile rămase în filtrul pompei
pot deteriora maşina sau pot cauza
zgomote deranjante.
Pentru a curăţa filtrul murdar şi pentru a
evacua apa:
1. Scoateţi maşina din priză.
Temperatura apei din maşină poate
ajunge la 90 ºC. Pentru a evita riscul de
arsuri, curăţaţi filtrele după ce apa din
maşină s-a răcit.
2. Deschideţi capacul filtrului.
Dacă filtrul este compus din două piese,
apăsaţi lamela de pe capacul filtrului şi
A
A
25
Dacă filtrul are o singură piesă, trageţi
capacul din ambele părţi pentru a-l
deschide.
demonta capacul filtrului
CPuteţi
împingându-l uşor în jos cu un
instrument cu vârf subţire din plastic
prin fanta de deasupra capacului filtrului.
Nu folosiţi instrumente cu vârf metalic
pentru demontarea capacului.
3. Unele prodse sunt prevăzute cu furtun
de evacuare de urgenţă, altele nu.
Urmaţi următorii paşi pentru evacuarea
apei.
Evacuarea apei în cazul produselor dotate
cu furtun de evacuare de urgenţă:
a. Scoateţi furtunul de evacuare de
urgenţă din suportul său.
b. Aşezaţi un recipient mare la capătul
furtunului. Scurgeţi apa în recipient
scoţând dopul de la capătul furtunului.
Dacă recipientul se umple, astupaţi
capătul furtunului. După golirea
recipientului, repetaţi procesul de mai
sus pentru a evacua complet apa din
maşină.
c. După finalizarea evacuării apei fixaţi
furtunul înapoi la locul său.
d. Rotiţi filtrul pompei pentru a-l scoate.
RO
Evacuarea apei în cazul produselor care
nu sunt dotate cu furtun de evacuare de
urgenţă:
a. Amplasaţi un recipient mare în faţa
filtrului pentru a capta apa scursă din
filtru.
b. Desfaceţi filtrul pompei (în sens antiorar)
până când apa începe să curgă.
Direcţionaţi apa în recipientul din faţa
filtrului. Păstraţi la îndemână o cârpă
pentru a şterge apa vărsată.
c. După finalizarea evacuării apei scoateţi
complet filtrul rotindu-l.
4. Curăţaţi reziduurile din filtru precum şi
fibrele din jurul rotorului pompei, dacă
este cazul.
5. Montaţi filtrul.
Dacă maşina este dotată cu funcţia
jeturi de apă, asiguraţi-vă că filtrul este
fixat în carcasa din pompă. Nu forţaţi
filtrul când îl montaţi la loc în carcasă.
Introduceţi filtrul corect la locul său. În
caz contrar, apa poate să se scurgă din
capacul filtrului.
6. Dacă capacul filtrului este compus din
două bucăţi, închideţi-l apăsând lamela.
Dacă este compus dintr-o singură
bucată, poziţionaţi mai întâi lamelele
inferioare la locul lor, apoi apăsaţi partea
superioară pentru a-l închide.
A
26
RO
7 Depanare
Programul nu poate fi pornit sau selectat.
• A fost activat automat modul de protecţie a maşinii de spălat din cauza unei
probleme de alimentare (tensiune, presiunea apei etc.). >>> Apăsaţi timp de 3
secunde butonul Pornire / Pauză / Anulare pentru a reveni la setările din fabrică.
(Vezi "Anularea programului")
Rămâne apă în maşină.
• Este posibil ca în maşină să existe apă rămasă din timpul proceselor de control al
calităţii. >>> Aceasta nu este o defecţiune; apa nu deteriorează maşina.
Curge apă de sub maşina de spălat.
• Posibilă problemă la furtunuri sau la filtrul pompei. >>> Verificaţi dacă garniturile
furtunurilor de alimentare cu apă sunt montate corect. Fixaţi strâns furtunul pe
robinet.
• Filtrul pompei nu este închis complet. >>> Asiguraţi-vă că filtrul pompei este închis
complet.
Maşina nu se alimentează cu apă.
• Robinetul este închis. >>> Deschideţi complet robinetele de apă.
• Furtunul de alimentare cu apă este îndoit. >>> Întindeţi furtunul de alimentare cu
apă.
• Filtrul de alimentare cu apă este înfundat. >>> Curăţaţi filtrul de alimentare cu apă.
• Uşa de serviciu este întredeschisă. >>> Închideţi uşa de serviciu.
Maşina nu evacuează apa.
• Furtunul de evacuare a apei este înfundat sau răsucit. >>> Curăţaţi sau întindeţi
furtunul.
• Filtrul pompei este înfundat. >>> Curăţaţi filtrul pompei.
Maşina vibrează sau face zgomot.
• Maşina nu este echilibrată. >>> Reglaţi picioarele pentru a echilibra maşina.
• Filtrul pompei este obturat. >>> Curăţaţi filtrul pompei.
• Şuruburile de fixare pentru transport nu sunt demontate. >>> Demontaţi şuruburile
de fixare pentru transport.
• Sunt prea puţine rufe în maşină. >>> Adăugaţi mai multe rufe în maşină.
• Maşina este supra-încărcată cu rufe. >>> Scoateţi o parte din rufe din maşină sau
distribuiţi-le manual omogen în maşină pentru a o echilibra.
• Maşina atinge un obiect rigid. >>> Asiguraţi-vă că maşina nu atinge alte obiecte.
Maşina s-a oprit imediat după începerea programului.
• Maşina de spălat se poate opri temporar din cauza tensiunii joase. >>> Îşi va relua
programul când tensiunea va ajunge la un nivel normal.
Maşina evacuează apa imediat după alimentare.
• Furtunul de evacuare este la înălţime incorectă. >>> Conectaţi furtunul de evacuare
conform instrucţiunilor din manualul de utilizare.
În timpul spălării nu se vede apa din maşină.
apei nu este vizibil din exteriorul maşinii de spălat. Aceasta nu reprezintă o
CNivelul
defecţiune.
Uşa de serviciu nu poate fi deschisă.
• Uşa este blocată din cauza nivelului apei din maşină. >>> Evacuaţi apa folosind
programul Evacuare sau Centrifugare.
• Maşina încălzeşte apa sau este la etapa de centrifugare. >>> Aşteptaţi terminarea
programului.
• Este activată blocarea pentru copii. Blocajul uşii va fi dezactivat la câteva minute
după terminarea programului. >>> Aşteptaţi câteva minute ca uşa să fie deblocată.
27
RO
Spălarea durează mai mult decât este specificat în manual.
• Presiune joasă a apei. >>> Maşina aşteaptă până când este alimentată cu o
cantitate suficientă de apă, pentru a preveni reducerea calităţii spălării din cauza
apei insuficiente. Prin urmare, durata programului de spălare creşte.
• Tensiune joasă. >>> Când tensiunea este joasă, durata programului de spălare este
prelungită pentru a evita spălarea necorespunzătoare.
• Temperatură redusă a apei din reţea. >>> Durata de încălzire a apei creşte în
sezonul rece. De asemenea, durata programului de spălare creşte pentru a evita
spălarea necorespunzătoare.
• Numărul de clătiri a sporit şi / sau cantitatea de apă de clătire a sporit. >>> Maşina
creşte cantitatea de apă de clătire dacă este necesară clătirea suplimentară şi
adaugă o etapă de clătire dacă este cazul.
• Este posibil să se fi produs spumă în exces şi să se fi activat sistemul automat de
absorbţie a spumei, datorită folosirii de detergent în exces. >>> Folosiţi cantitatea
recomandată de detergent.
Dacă rufele nu sunt distribuite egal în tambur, maşina nu va stoarce pentru a
preveni deteriorarea maşinii şi a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate şi centrifugate
din nou.
Cronometrul nu face numărătoarea inversă. (la modelele cu afişaj)
• Cronometrul se poate opri în timpul alimentării cu apă. >>> Indicatorul
cronometrului nu indică numărătoarea inversă până când maşina este alimentată cu
o cantitate suficientă de apă. Pentru a asigura spălarea optimă, maşina de spălat
aşteaptă acumularea unei cantităţi suficiente de apă. Numărătoarea inversă este
reluată ulterior.
• Cronometrul se poate opri în timpul încălzirii apei. >>> Cronometrul nu va afişa
numărătoarea inversă decât în momentul în care maşina ajunge la temperatura
selectată.
• Cronometrul se poate opri în timpul etapei de centrifugare. >>> A fost activat
sistemul de detectare automată a dezechilibrării datorită distribuirii inegale a rufelor
în tambur.
Dacă rufele nu sunt distribuite egal în tambur, maşina nu va stoarce pentru a
preveni deteriorarea maşinii şi a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate şi centrifugate
din nou.
Cronometrul nu face numărătoarea inversă.
• Rufele sunt dispuse neuniform în maşină. >>> A fost activat sistemul de detectare
automată a dezechilibrării datorită distribuirii inegale a rufelor în tambur.
Dacă rufele nu sunt distribuite egal în tambur, maşina nu va stoarce pentru a
preveni deteriorarea maşinii şi a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate şi centrifugate
din nou.
Maşina nu trece la etapa de centrifugare.
• Rufele sunt dispuse neuniform în maşină. >>> A fost activat sistemul de detectare
automată a dezechilibrării datorită distribuirii inegale a rufelor în tambur.
Dacă rufele nu sunt distribuite egal în tambur, maşina nu va stoarce pentru a
preveni deteriorarea maşinii şi a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate şi centrifugate
din nou.
• Maşina nu centrifughează dacă apa nu este evacuată complet. >>> Verificaţi filtrul
şi furtunul de evacuare.
• Este posibil să se fi produs spumă în exces şi să se fi activat sistemul automat de
absorbţie a spumei, datorită folosirii de detergent în exces. >>> Folosiţi cantitatea
recomandată de detergent.
C
C
C
C
28
RO
Spălarea este necorespunzătoare: rufele devin gri.
• A fost folosit insuficient detergent o perioadă îndelungată de timp. >>> Folosiţi
cantitatea de detergent recomandată în funcţie de duritatea apei şi cantitatea de
rufe.
• Rufele au fost spălate la temperatură joasă o perioadă lungă de timp. >>> Selectaţi
temperatura adecvată pentru rufele de spălat.
• Detergent insuficient în zone cu apă dură. >>> Utilizarea unei cantităţi insuficiente
de detergent în apa dură provoacă aderarea reziduurilor la rufe, care devin gri
în timp. După apariţia nuanţei de gri, aceasta este dificil de îndepărtat. Folosiţi
cantitatea de detergent recomandată în funcţie de duritatea apei şi cantitatea de
rufe.
• A fost folosit prea mult detergent. >>> Folosiţi cantitatea de detergent
recomandată în funcţie de duritatea apei şi cantitatea de rufe.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Consultaţi
"Curăţarea uşii şi tamburului".
Spălarea este necorespunzătoare: petele persistă sau rufele nu sunt albite.
• A fost folosit insuficient detergent. >>> Folosiţi cantitatea recomandată de
detergent în funcţie de rufe.
• Au fost intruduse prea multe rufe. >>> Nu supraîncărcaţi maşina. Introduceţi
cantităţile recomandate în "Tabel de programe şi consumuri".
• Selectare incorectă a programului şi temperaturii. >>> Selectaţi programul şi
temperatura adecvată pentru rufele de spălat.
• A fost folosit un tip incorect de detergent. >>> Folosiţi detergent corespunzător.
• Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Introduceţi detergentul
în compartimentul corect. Nu amestecaţi înălbitorul cu detergentul.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Consultaţi
"Curăţarea uşii şi tamburului".
Spălarea este necorespunzătoare: pe rufe apar pete uleioase.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Consultaţi
"Curăţarea uşii şi tamburului".
Spălarea este necorespunzătoare: rufele au un miros neplăcut.
• Pe tambur s-au format mirosuri şi straturi de bacterii în urma spălării continue la
temperaturi joase şi/sau cu programe scurte. >>> Lăsaţi sertarul pentru detergent
şi uşa de serviciu întredeschise după fiecare spălare. Astfel, se va evita formarea
unui mediu umed în maşină, favorabil bacteriilor.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Consultaţi
"Curăţarea uşii şi tamburului".
Rufele se decolorează.
• Au fost intruduse prea multe rufe. >>> Nu supraîncărcaţi maşina.
• Detergentul folosit este umed. >>> Păstraţi detergentul într-un recipient închis şi
uscat şi nu îl supuneţi la temperaturi excesive.
• A fost selectată o temperatură prea mare. >>> Selectaţi programul şi temperatura
în funcţie de tipul şi gradul de murdărire al rufelor.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Consultaţi
"Curăţarea uşii şi tamburului".
29
RO
Maşina nu clăteşte bine.
• Cantitatea, marca şi condiţiile de depozitare ale detergentului sunt inadecvate. >>>
Folosiţi detergentul potrivit pentru maşina de spălat şi rufele dvs. Păstraţi detergenţii
închişi în medii uscate şi nu îi supuneţi la temperaturi excesive.
• Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Dacă detergentul este
introdus în compartimentul de prespălare fără a fi selectat ciclul de prespălare,
maşina va introduce în cuvă acest detergent în timpul etapei de clătire sau tratare
cu balsam. Introduceţi detergentul în compartimentul corect.
• Filtrul pompei este înfundat. >>> Verificaţi filtrul.
• Furtunul de evacuare este îndoit. >>> Verificaţi furtunul.
Rufele devin rigide după spălare.
• A fost folosit insuficient detergent. >>> Folosirea unei cantităţi insuficiente de
detergent în apa dură poate duce în timp la rigidizarea rufelor. Folosiţi cantitatea de
detergent recomandată în funcţie de duritatea apei.
• Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Dacă detergentul este
introdus în compartimentul de prespălare fără a fi selectat ciclul de prespălare,
maşina va introduce în cuvă acest detergent în timpul etapei de clătire sau tratare
cu balsam. Introduceţi detergentul în compartimentul corect.
• Detergentul s-a amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecaţi balsamul cu
detergentul. Curăţaţi şi spălaţi dozatorul cu apă fierbinte.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Consultaţi
"Curăţarea uşii şi tamburului".
Rufele nu miros a balsam.
• Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Dacă detergentul este
introdus în compartimentul de prespălare fără a fi selectat ciclul de prespălare,
maşina va introduce în cuvă acest detergent în timpul etapei de clătire sau tratare
cu balsam. Curăţaţi şi spălaţi dozatorul cu apă fierbinte. Introduceţi detergentul în
compartimentul corect.
• Detergentul s-a amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecaţi balsamul cu
detergentul. Curăţaţi şi spălaţi dozatorul cu apă fierbinte.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Consultaţi
"Curăţarea uşii şi tamburului".
Reziduuri de detergent în sertarul pentru detergent.
• Detergentul a fost introdus în sertarul ud. >>> Uscaţi sertarul pentru detergent
înainte de a introduce detergentul.
• Detergentul este umed. >>> Păstraţi detergentul într-un recipient închis şi uscat şi
nu îl supuneţi la temperaturi excesive.
• Presiune joasă a apei. >>> Verificaţi presiunea apei.
• Detergentul din compartimentul pentru spălarea principală s-a udat în timpul
alimentării cu apă pentru prespălare. Orificiile din compartimentul detergentului sunt
blocate. >>> Verificaţi orificiile şi desfundaţi-le dacă este cazul.
• Există o problemă cu valvele sertarului pentru detergent. >>> Contactaţi un agent
de service autorizat.
• Detergentul s-a amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecaţi balsamul cu
detergentul. Curăţaţi şi spălaţi dozatorul cu apă fierbinte.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Consultaţi
"Curăţarea uşii şi tamburului".
30
RO
A rămas detergent pe rufe.
• Au fost intruduse prea multe rufe. >>> Nu supraîncărcaţi maşina.
• Selectare incorectă a programului şi temperaturii. >>> Selectaţi programul şi
temperatura adecvată pentru rufele de spălat.
• A fost folosit un detergent incorect. >>> Selectaţi un detergent adecvat pentru
rufele de spălat.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Consultaţi
"Curăţarea uşii şi tamburului".
Se formează spumă în exces în maşină.
• Se folosesc detergenţi necorespunzători pentru maşina de spălat. >>> Folosiţi
detergent corespunzător pentru maşina de spălat.
• A fost folosit prea mult detergent. >>> Folosiţi cantitatea recomandată de
detergent.
• Detergentul a fost păstrat în condiţii improprii. >>> Păstraţi detergentul într-un
recipient închis şi uscat. Nu păstraţi detergentul în locuri excesiv de călduroase.
• Se generează spumă excesivă din cauza texturii materialelor cum ar fi tulul. >>>
Folosiţi cantităţi reduse de detergent pentru acest tip de materiale.
• Detergentul a fost introdus în compartimentul incorect. >>> Introduceţi detergentul
în compartimentul corect.
• Se alimentează prea rapid cu balsam. >>> Posibilă problemă cu valvele sau
dozatorul de detergent. Contactaţi un agent de service autorizat.
• Tamburul nu a fost curăţat regulat. >>> Curăţaţi regulat tamburul. Consultaţi
"Curăţarea uşii şi tamburului".
Se revarsă spună din sertarul pentru detergent.
• A fost folosit prea mult detergent. >>> Amestecaţi o lingură de balsam cu ½ litru de
apă şi turnaţi-l în compartimentul principal al sertarului pentru detergent.
Folosiţi detergent adecvat pentru programele şi cantităţile maxime indicate în
“Tabelul de programe şi consumuri”. Când folosiţi substanţe chimice suplimentare
(de eliminat pete, clor etc.), reduceţi cantitatea de detergent.
Rufele rămân ude la sfârşitul programului.
• Este posibil să se fi produs spumă în exces şi să se fi activat sistemul automat de
absorbţie a spumei, datorită folosirii de detergent în exces. >>> Folosiţi cantitatea
recomandată de detergent.
Dacă rufele nu sunt distribuite egal în tambur, maşina nu va stoarce pentru a preveni
deteriorarea maşinii şi a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate şi centrifugate din nou.
C
C
nu reuşiţi remedierea problemelor după urmarea instrucţiunilor din această
ADacă
secţiune, consultaţi vânzătorul sau agentul de service autorizat. Nu încercaţi niciodată
să reparaţi produsul pe cont propriu.
31
RO
Download PDF