Brother | P-touch PT-9400 | BRUGSANVISNING

BRUGSANVISNING
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden De tager deres P-Touch i brug.
Have denne betjeninsvejledning ved hånden, så De hurtigt kan konsultere den.
FORORD
Tak fordi De har købt denne P-touch!
Med Deres nye P-touch vil De kunne lave labels til ethvert formål. De kan vælge mellem et stort
antal stilarter i rammer, fonte og karakterer og på den måde lave flotte labels. I tilgift hertil gør de
mange disponible, forhånds-formaterede skabeloner det nemt og hurtigt at lave labels og stempler.
Installering af P-touch Editor software på Deres computer vil give Dem mange flere illustrations- og
layot-værktøjer til at lave labels, som kan udskrives på Deres P-touch.
De har mulighed for at udskrive labels af professionelt tilsnit på ingen tid. Denne P-touch maskines
kvalitet og ydelse gør den til en yderst praktisk maskine, som kan lave alle de typer labels, De har
behov for.
Selv om denne P-touch er nem at anvende, foreslår vi, at De læser denne brugsanvisning grundigt
igennem, inden De begynder. Gem brugsanvisningen på et let tilgœngeligt sted, så De kan konsultere den i fremtiden.
Konformitetserklæring
Vi, Brother international Europe Ltd.
Brother House
1 Tame Street
Audenshaw
Manchester M34 5JE
U.K.
erklærer herved, at dette produkt er i overensstemmelse med de følgende normative dokumenter:
Sikkerhed:
EMC:
EN 60950
EN 55022 Class B
EN 50082-1
og overholder betingelserne i direktivet om lavspænding (Low Voltage Directive) 73/23/EEC og direktivet om elektromagnetisk kompabilitet (Electromagnetic Compatibility Directive) 89/336/EEC (med tilføjelse af 91/263/EEC og 92/31/
EEC).
Udstedt af:
Brother International Europe Ltd.
European Technical Services Division
Division
Det medfølgende interfacekabel bør anvendes til at sikre overenstemmelse med
grænserne for EMC.
INDHOLDSFORTEGNELSE
HURTIG GUIDE
Kapitel 1
Før De begynder ...................................................... 1
EKSEMPLER PÅ, HVAD DE KAN LAVE MED DERES P-TOUCH ....2
GENEREL BESKRIVELSE.................................................................4
Egenskaber .......................................................................................................... 4
LCD-display......................................................................................................... 5
Menuer................................................................................................................. 5
Tastatur................................................................................................................ 6
Kapitel 2
Til at begynde med................................................... 7
ALMINDELIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER.....................8
Tilslutning af netledningen .................................................................................. 9
Isætning af en TZ-tapekassette .......................................................................... 10
Tilslutning til en computer................................................................................. 11
Hvordan man tænder og slukker for P-touch .................................................... 11
Installering af P-touch Editor............................................................................ 12
Anvendelse af P-touch Editor ............................................................................ 17
Lœsning af brugsanvisningen ............................................................................ 20
Kapitel 3
Funktioner.............................................................. 21
Grundlæggende anvendelse............................................................................... 22
Indtastning af tekst............................................................................................. 23
Redigering af tekst ............................................................................................. 34
Formatering....................................................................................................... 38
Lagring og fremkaldning af filer ....................................................................... 59
Udskrivning........................................................................................................ 62
Indstilling af display-egenskaber....................................................................... 71
i
Kapitel 4
Anvendelse af labels og stempler ........................... 73
Lamineret tape....................................................................................................74
Ulamineret tape ..................................................................................................74
Instant bogstavoverføringstape (overføringstape der gnides på) ......................74
Overføringstape til stof ......................................................................................75
Stempeltape ........................................................................................................76
FEJLFINDINGSOVERSIGT .......................................................... 79
FEJLFINDING ............................................................................. 86
MASKINENS SPECIFIKATIONER ................................................ 89
Tillæg..................................................................... 91
Symboler .............................................................................................................92
Specielle stregkode-karakterer...........................................................................96
Fonte...................................................................................................................96
Størrelser og bredder .........................................................................................97
Skrifttyper ...........................................................................................................98
Indramnings- og skraveringsmønstre.................................................................99
Baggrundsdesign ..............................................................................................100
Forhåndsindstillede skabeloner .......................................................................101
Skabelon-skrifttyper..........................................................................................105
Tekstoverførings-typer......................................................................................106
STIKORDSREGISTER ................................................................ 107
TILBEHØR ................................................................................ 110
ii
HURTIG GUIDE
Indtastning af tekst
Tilføjelse af et mellemrum
Mellemrumstast
Tilføjelse af et stort bogstav
+ ønsket karakter
Tilføjelse af en række
store bogstaver
Tilføjelse af en karakter
med accent
→ Skriv karakter
Alt
→ Skriv karakter → eller
Tilføjelse af et symbol
Symbol
a)
→
for at vælge
Symbol
→
→
New Block
eller
for
New Block
for at vælge symbolkategori →
eller
for at vælge symbolnummer →
eller
New Block
for at vælge CATALOGUE NO. →
eller
at vælge (eller skrive) symbolnummer →
b)
→
→
New Block
,
,
New Block
Tilføjelse af en ny linie
New Block
Tilføjelse af en ny blok
Tilføjelse af en stregkode
Tilføjelse af en speciel
karakter til stregkoden
Ændring af en stregkodeparameter
+
Barcode
Barcode
Barcode
New Block
→ Skriv stregkodedata →
→
→
Symbol
Format
New Block
→
eller
for at vælge den specielle karakter →
→
eller
for at vælge parameter →
vælge indstilling →
→
New Block
→
New Block
eller
for at
New Block
Redigering af tekst
Ind- og udzoomning
Zoom
Image
Sletning af tekst
Clear
Annullering af al tekst og
alle formater
+
Kun annullering af teksten
+
Valg af et område i teksten
Area
eller
for at vælge TEXT & FORMATS →
Clear
→
eller
for at vælge TEXT ONLY →
→
,
eller
for at vælge tekst
,
,
eller
for at vælge tekst →
Kopier tekst →
,
New Block
New Block
Area
+
Area
All
Indføring af tekst
→
,
All
Valg af hele teksten
Kopiering af tekst
Clear
→
All
for at vælge OK →
,
New Block
eller
Copy
&Paste
for at placere markøren →
Copy
&Paste
→
eller
Formatering af tekst
Ændring af fonten
Ændring af karakterstørrelsen
Ændring af karakterbredden
Ændring af skrifttypen
Ændring af kursiv-indstillingen
Font
Size
Width
Style
Italic
Ændring af linieeffekterne
Ændring af den vertikale udskrivningsindstilling
Ændring af labellœngden
/
Vert
→ eller
Format
LENGTH →
→ eller
for at vælge
MARGIN →
→
for at vælge
H.ALI →
→
eller
for at vælge indstilling
for at vælge
PITCH →
→
eller
for at vælge indstilling
for at vælge
skrive) indstilling →
Ændring af marginerne
→ eller
Format
ling →
Ændring af den horisontale justering
→
Ændring af pitch (tegn
pr. tomme)
Ændring af baggrunden
a)
→ eller
for at vælge indstil-
New Block
Format
→
b)
eller
New Block
Format
→
New Block
New Block
→ eller
Format
for at vælge (eller
→ eller
for at vælge
BACK →
→
eller
for at vælge design
for at vælge
BACK →
→
eller
for at vælge SMALL
New Block
Format
→ eller
eller LARGE →
New Block
→ skriv tekst →
Font
for at vælge font og
→
New Block
New Block
Anvendelse af en skabelon
Hvordan en label eller et
stempel laves fra en skabelon
a)
Templt
→ eller
for at vælge
CATALOGUE NO. →
at vælge (eller skrive) skabelonnummer →
New Block
New Block
→
→ Skriv tekstlinie og
eller
New Block
for
→ Fort-
sæt med 1, 2, 3, 4 eller 5
b)
Templt
→ eller
for at vælge skabelonkategori
vælge skabelonnummer →
3, 4 eller 5
New Block
→
New Block
→ Skriv tekstlinie og
New Block
→ eller
for at
→ Fortsæt med 1, 2,
1 Ændring af skabelonskrifttype
for at vælge CHANGE STYLE →
eller
vælge indstilling →
2 Redigering af skabelontekst
3 Udskrivning af en
anden skabelon end
en fra STAMP-kategorien
Ændring af udskrivningsmulighederne (for en
anden skabelon end en
fra STAMP-kategorien)
4 Udskrivning af en
skabelon fra
STAMP-kategorien
Udskrivning af en IDlabel (for en skabelon fra
STAMP-kategorien)
5 Lagring af skabelonteksten i hukommelsen
New Block
→
→
New Block
→
eller
for at
New Block
eller
for at vælge CONTINUE →
→ Ændr teksten →
eller
for at vælge PRINT →
New Block
→ eller
for at vælge
OK →
for at vælge PRINT →
New Block
→ eller
for at vælge
OPTION →
New Block
New Block
New Block
eller
→ Fortsæt med 6, 7, 8, 9, 0, A eller B
New Block
for at vælge PRINT →
eller
→
New Block
→ eller
for at vælge
→ eller
for at vælge
PRINT STAMP
New Block
for at vælge PRINT →
eller
→
New Block
PRINT LABEL
New Block
for at vælge FILE →
eller
SAVE →
→
New Block
→
New Block
eller
for at vælge SAVE AS eller
for at vælge filnavn → Skriv filnavn →
eller
New Block
Lagring, fremkaldning og sletning af tekstfiler
Lagring af en fil, som
ikke er lagret før
→ eller
File
nummer → Skriv filnavn →
Lagring af en tidligere
lagret fil
Fremkaldning af en tidligere lagret fil
→ eller
File
a)
File
b)
File
a)
File
→ eller
b)
File
for at vælge fil-
→ Rediger filnavn →
New Block
for at vælge
OPEN →
New Block
→ eller
for at vælge
OPEN →
New Block
→ Skriv filnavn →
for at vælge
New Block
→ eller
eller
SAVE →
for at vælge fil →
→ eller
nummer →
eller
New Block
for at vælge fil-
New Block
eller
Sletning af en tidligere
lagret fil
→
New Block
New Block
for at vælge
→ eller
nummer →
SAVE AS →
for at vælge
→
for at vælge fil →
→
New Block
DELETE →
New Block
→
for at vælge OK →
eller
for at vælge
New Block
DELETE →
New Block
New Block
eller
for at vælge fil-
New Block
→ Skriv filnavn →
New Block
→
Udskrivning af tekst
Kontrol af labelens udseende
Fremføring og afskæring
af 25 mm tape
Udskrivning med brug af
de aktuelle udskrivningsmuligheder
Zoom
+
Image
Feed
& Cut
Print → eller
Ændring af udskrivningsmulighederne
Print → eller
for at vælge
OK →
for at vælge
OPTION →
New Block
→ Fortsæt med 6, 7, 8, 9,
New Block
0, A eller B
6 Udskrivning af
mange kopier
eller
for at vælge
antal →
7 Udskrivning af
mange kopier, mens
den valgte tekst øges
COPIES →
→
eller
for at vælge (eller skrive)
New Block
eller
for at vælge NUMBER →
begyndelsen af nummereringsfeltet →
nummereringsfeltet →
New Block
New Block
→
→
,
→
eller
,
eller
for at vælge
for at vælge slutningen af
for at vælge (eller udskrive) nummer →
eller
New Block
8 Udskrivning af et
spejlbillede af teksten
eller
for at vælge MIRROR →
→
9 Omvending af de
udskrevne og ikkeudskrevne områder
eller
for at vælge INVERT →
0 Ændring af tekstens
form
eller
for at vælge TRANSFORM →
→
eller
for at vælge CUT →
eller
eller
for at vælge SPLIT →
for at vælge ON →
eller
New Block
→
→
for at vœlge ON →
eller
eller
New Block
for at vælge indstilling
New Block
A Ændring af hvordan
Deres labels afskæres
→
for at vælge indstilling →
New Block
B Forstørrelse af tekst
og udskrivning af
den på 2, 3 eller 4
labels
New Block
→
eller
for at vælge indstilling →
Kapitel 1 Før De begynder
1
Før De begynder
Kapitel
Før De begynder
1
Kapitel 1 Før De begynder
EKSEMPLER PÅ, HVAD DE KAN
Før De begynder
De kan hurtigt lave en label til en hjemmevideo ved at anvende Template-funktionen (➩
side 55). Om ønsket kan De ændre tekstens generelle stil (➩ side 56).
Hvis De anvender New Block-funktionen (➩ side 25), kan Deres labels forsynes
med afsnit med et forskelligt antal linier. I en sådan label er en del af teksten blevet
formateret med brug af en anden font (➩ side 38) og en anden skrifttype (➩ side
41). I tilgift hertil gør Barcode-funktionen det nemt at lave og udskrive stregkoder.
De kan dekorere deres tekst ved hjælp af mange slags indramninger og skyggelægninger (➩ side 45). Anvend derefter TRANSFORMATION-funktionen
(➩ side 67) umiddelbart inden udskrivningen til at ændre tekstens form.
Anvend NUMBER (nummererings)
funktionen (➩ side 63) til udskrivning af flere nummererede kopier
på en gang, uden at ændre teksten
for hver label. Det er også muligt at
ombytte billedet, så de lyse dele
bliver mørke og de mørke del lyse
(➩ side 66).
2
Kapitel 1 Før De begynder
LAVE MED DERES P-TOUCH
Før De begynder
Hvis De anvender Area-funktionen (➩ side 36),
kan De vælge visse dele af teksten og ændre
disses font, størrelse og skrifttype (➩ side 38–
45). De kan således give Deres label et anderledes udseende ved at tilføje et af de 13 forskellige baggrundsdesign (➩ side 53). [SMALL] - og
[LARGE] baggrundsindstillingerne giver Dem
mulighed for at lave Deres eget baggrundsdesign.
De kan lave større mærkater ved at forstørre teksten og udskrive den på to, tre eller fire
labels, som derefter kan sættes sammen til en (➩ p. 69). Ved hjælp af valutaomregningsfunktionen kan De hurtigt omregne en pris til helt op til tre andre valutaer (➩ p. 29). I tilgift
hertil kan De dekorere Deres label med de 475 symboler og billeder, som Symbol-funktionen (➩ p. 25) råder over.
Hvis De anvender klar tape
MIRROR-funktionen (➩ side
65) til at udskrive spejlvendt,
kan dette skilt læses fra klæbesiden af tapen. I dette
eksempel er der tilføjet et
advarselssymbol
(Symbolfunktion ➩ side 25), og hele
teksten er indrammet ved
hjælp af Frame/Shadingfunktionen (➩ side 45). Desuden er labelen udskrevet
lodret ved hjælp af Verticalfunktionen (➩ side 44).
De har mulighed for at lave et
skema ved hjælp af Frame/Shadingfunktionen (➩ p. 45) og anbringe en
boks omkring hver linie i hver blok i
teksten. Derefter kan Area-funktionen (➩ p. 36) anvendes til at formatere skemaets toptekst.
3
Kapitel 1 Før De begynder
GENEREL BESKRIVELSE
Egenskaber
Før De begynder
Taperumsdæksel
Dækseludløserknap
Tapeudgang
LCD-display
Tastatur
Håndtag
Tapeseparator
Interface-kontakt
4
Strømforsyningskontakt
Kapitel 1 Før De begynder
Før De begynder
LCD-display
1 Indikator for store bogstaver ➩ side 23
9 Indikator for tapelængde ➩ side 50
2 Alt-indikator ➩ side 23
0 Margenindstilling ➩ side 51
3 Skabelon-indikator ➩ side 55
A Markør ➩ side 22
4 Zoom-indikator ➩ side 34
B Indikator for indstilling af skrifttype ➩ side 41
5 Baggrundsindikator ➩ side 53
C Indikator for kursivindstilling ➩ side 42
6 Indikator for halv afskærer ➩ side 68
D Indikator for vertikal udskrivning ➩ side 44
7 Font-indstilling ➩ side 38
E Indstilling af karakterstørrelse ➩ side 39
8 Indikator for tapebredde ➩ side 9
Menuer
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
BACKGROUND
24mm
OFF
18mm
[SMALL]
[LARGE]
PARQUET
METAL
MOSAIC
12mm
9mm
6mm
A
Style
Caps
Italic Vertical
Back
Alt Template Zoom ground
A
ved indtrykning af
eller
flytte 9 eller Î op eller ned.
for at
I menuer, hvor 9 kommer frem ved siden
af en indstilling eller en funktion, vil ind-
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
OPTION
COPIES:1
NUMBER:OFF
MIRROR:OFF
INVERT:OFF
TRANS-:
FORM ABC
Style
Farven på pilene for enderne af bladringsfeltet angiver, om der er flere disponible indstillinger eller ej. Når pilene er
lyse (
og
), er der ikke flere disponible indstillinger. Når pilene er mørke (
og
), kan flere indstillinger fås frem
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
trykning af
New Block
bekræfte valget.
I menuer, hvor Î kommer frem ved
siden af en funktion, vil indtrykning af
få menuen for den valgte funktion
frem. På den anden side vil indtrykning
af
bekræfte alle de i menuen
viste indstillinger.
New Block
Italic Vertical
5
Kapitel 1 Før De begynder
Tastatur
3
7 8 9 0
4 56
AB
C D EF
G
Før De begynder
2
Print
Feed
& Cut
File
Templt
Format
Setup
/
I/F
Font
Conv.
Setup
Size
Width
Style
/
Italic
Clear
U
Alt
T
Copy
&Paste
I
Barcode
J
K
Zoom
New Block
S
R
Vert
Image
Area
All
Cancel
1
H
L
Symbol
M
Q
1
P
(tænd/sluk) tast ➩ side 10
O
S
N
H Tilbagetast ➩ side 35
2 Udskrivningstast ➩ side 62
Slettefunktion ➩ side 35
3 Tast til fremføring og afskæring af tape ➩ side 62 I Tast til kopiering og indføring ➩ side 37
4 Filtast ➩ side 59
J Stregkodetast ➩ side 27
5 Templt (skabelon) tast ➩ side 55
K Zoomtast ➩ side 34
6 Formattast ➩ side 50
7 Slettetast ➩ side 71
8
/
Billedfunktion ➩ side 62
L Områdetast ➩ side 36
Alle funktioner ➩ side 37
(ramme/skyggelægnings) tast ➩ side 45
9 Interfacetast ➩ side 10
0 Valutaomrregningstast ➩ side 29
M
(indtastnings) tast ➩ side 22 & 25
Ny blok-funktion ➩ side 25
A Fonttast ➩ side 38
N Markørtaster ➩ side 22
B Størrelsestast ➩ side 39
O Symboltast ➩ side 25
C Breddetast ➩ side 40
P Mellemrumstast ➩ side 23
D Skrifttypetast ➩ side 41
Q Kodetast ➩ side 22
E Kursivtast ➩ side 42
R Annulleringstast ➩ side 22
F
S Skiftetast ➩ side 23
/
(linieffekt) tast ➩ side 43
G Vert (vertikal) tast ➩ side 44
T Tast til store bogstaver ➩ side 23
U Alt-tast ➩ side 23
6
Kapitel 2 Til at begynde med
Kapitel
2
Til at begynde med
Til at begynde med
7
Kapitel 2 Til at begynde med
ALMINDELIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Til at begynde med
●
Brug kun Brother TZ tape med denne maskine. Brug kun tape, der er forsynet med
ket.
●
Kontroller, at tapen fremføres på korrekt vis under tapestyrene, inden tapekassetten sættes i.
●
Træk aldrig i tapen, som kommer ud af P-touch. Dette kan bevirke, at tapen går i stykker.
●
Brug aldrig maskinen på et sted med meget støv. Udsæt ikke maskinen for direkte sol og regn.
●
Udsæt ikke maskinen for stærk varme og høj luftfugtighed.
●
Lad ikke gummi eller vinyl være i berøring med maskinen i længere tid, da dette kan forårsage
pletter og misfarvning.
●
Rens aldrig maskinen med alkohol eller andre organiske opløsningsmidler. Brug kun en blød,
tør klud.
●
Stik ikke fremmedlegemer ind i maskinen og lad være med at anbringe tunge genstande ovenpå
den.
●
Rør aldrig ved tapeafskærerens æg, da De kan komme til at skære Dem.
●
Anvend kun den netledning, som er beregnet til denne maskine. Anvendelse af andre netledninger vil ugyldiggøre garantien.
●
Tag netledningen ud af forbindelse, hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid.
●
Hvis der kommer en tom vandret linie frem på den udskrevne label, kan det være tegn på, at der
er støv på skrivehovedet. Rens skrivehovedet ved forsigtigt at tørre det af i op-ned retning langs
skrivehovedet med en tør bomuldsvatpind. Vi henviser til side 86 angående yderligere detaljer.
●
Forsøg aldrig at skille P-touch ad.
8
mær-
Kapitel 2 Til at begynde med
Tilslutning af netledningen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Denne P-touch kan anvendes overalt, hvor der er adgang en almindelig stikontakt i væggen.
1 Sæt stikket i enden af netledningen i strømforsyningskontakten på bagsiden af P-touch.
2 Sæt det forgrenede stik i den anden ende af netledningen i en stikkontakt i væggen.
BEMÆRK
Til at begynde med
Anvend udelukkende den type netledning, der er specielt beregnet til brug med denne maskine.
9
Kapitel 2 Til at begynde med
Isætning af en TZ-tapekassette
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Der følger en enkelt TZ-tapekassette med denne
P-touch. TZ-tapekassetter til denne maskine fås i
et stort antal farver og størrelser, hvilket gør det
muligt at lave flotte farvekodede og formgivne
labels. Denne maskine er desuden designet til
nem og hurtig isætning og udtagning af tapekassetterne.
1 Tryk på dækseludløserknappen og åbn derefter taperumsdækslet ved at løfte det op.
4 Sæt tapekassetten godt ind i tapekassetterummet og forvis Dem om, at hele bagsiden
af tapekassetten kontakter bunden af tapekassetterummet.
BEMÆRK
Forvis Dem om, når De sætter tapekassetten i, at
farvebåndet ikke griber fat i hjørnet af metalstyret.
.
Til at begynde med
5 Luk tapekassetterumsdækslet og tryk på
2 Fjern tapekassetten ved at trække den lige
ud, hvis der allerede er sat en tapekassette i,
og De ønsker at skifte den ud med en
anden.
3 Hvis farvebåndet i tapekassetten er løst, kan
det strammes op ved, at De med en finger
drejer tandhjulet i retningen vist med pilen
på tapekassetten, indtil tapen ikke længere
er løs. Forvis Dem desuden om, at enden af
tapen fremføres under tapestyrene.
tænd/sluk-knappen (
) for at tænde for
maskinen, hvis der er slukket for den. Bredden af den anvendte tape angives af tapebreddeindikatoren i højre side af displayet.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
0.0cm
MARGIN:WIDE
Half
Cut
HELSI
AUTO
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
6 Tryk en enkelt gang på
for at eliminere
eventuel slaphed i tapen og afskære overskydende tape.
Feed
& Cut
10
Kapitel 2 Til at begynde med
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Denne maskine er udstyret med en interfacekontakt, hvilket giver Dem mulighed for at
udskrive labels og stempler, som De kan lave
med den i Deres IBM PC-kompatible computer
og Macintosh installerede P-touch Editor software.
BEMÆRK
Kun den amerikansk-engelske versionen af P-touch
Editor softwaren for Macintosh kan anvendes.
1 Sluk for både P-touch maskinen og computeren.
2 Sæt det lille stik på interfacekablet i interfacekontakten på bagsiden af P-touch.
Hvordan man tænder og slukker
for P-touch
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Tænd/sluk-tasten (
) sidder i det øverste,
højre hjørne på maskinens tastatur. Denne Ptouch maskine vil automatisk slukke, hvis der
ikke trykkes på nogen tast eller udføres nogen
betjeninger i et tidsrum på 30 minutter. Hvis
maskinen desuden har været i strømforbindelse,
vil teksten fra den foregående opgave blive vist,
når der igen tændes for maskinen.
●
Tryk på for at tænde eller slukke for Ptouch.
BEMÆRK
Anvend udelukkende det interfacekabel, som er
specielt beregnet til denne maskine.
3 Sæt stikket med de 9 stikben i den serielle
(COM) indgang på Deres computer, og lås
stikket fast ved at stramme skruen.
4 Tænd for P-touch, og start derefter computeren op.
5 Tryk på på P-touch for at indtaste interface-indstilling.
I/F
11
Til at begynde med
Tilslutning til en computer
Kapitel 2 Til at begynde med
Installering af P-touch Editor
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Installeringen af P-touch Editor softwaren og
printerdriveren giver mulighed for anvendelse af
endnu flere illustrations- og layout-faciliteter i
tilgift til de muligheder, som kan anvendes med
de mange funktioner på Deres P-touch.
4 Vælg det sprog fra P-touch Editor softwaren,
som De vil installere, og klik derefter på
OK-knappen. En dialogboks, som giver
Dem mulighed for at vælge, hvad De vil
installere, kommer frem. (Selv om nedenstående skærme kun vises på engelsk, vil de
blive vist på sproget i Deres operativsystem).
BEMÆRK
Til at begynde med
Eftersom Deres P-touch Editor software kan anvendes med både PT-9200PC og PT-9400, er det ikke
sikkert, at illustrationerne på printerskærmen altid
modsvarer Deres model.
På en IBM PC-kompatibel computer:
1 Kontroller, at Deres systemkonfiguration
opfylder nedenstående krav.
Computer: IBM computer eller kompatibel
Operativsystem: Microsoft Windows® 95,
98 eller NT 4.0
Fri plads på harddisk: Mindst 20 MB
BEMÆRK
Det kan være nødvendigt med en ekstra fri plads på
nogle få hundrede megabytes ved udskrivning af
lange labels eller store mængder data.
Monitor: VCA eller højere grafikkort
Seriel port: 9-polet jackstik
5 Klik på den øveste knap for at starte
InstallShield® Wizard op for installering af
P-touch Editor softwaren og PT-9400 printer-driveren.
BEMÆRK
Klik på Printer driver-knappen, hivs De kun vil
installere printer-driveren, og gå derefter direkte til
trin B.
6 Klik på Next-knappen for at vise User Information (brugerinformation) dialogboksen.
CD-ROM drev
2 Forbind PT-9400 til computerens serielle
port og tænd for såvel PT-9400 og computeren.
3 Sæt P-touch Editor CD-ROM’en ind i computerens CD-ROM drev. En dialogboks, der
giver Dem mulighed for at vælge
programmets sprog, kommer frem.
BEMÆRK
Installeringsprogrammerne for P-touch Editor programmmet, printerdriveren og brugsanvisningen kan
også kopieres fra CD-ROM’en til floppydisk, Vi henviser til Readme-filen angående yderligere detaljer.
7 Skriv Deres navn og firmanavn i de rigtige
bokse for at personliggøre Deres P-touch
Editor software.
8 Klika på Next-knappen for at indtaste informationen. En dialogboks, som beder om
bekræftelse på den indtastede information,
kommer frem.
12
Kapitel 2 Til at begynde med
0 Vælg “Typical” (installerer alle de grundlæggende muligheder), “Compact” (installerer
kun de højst nødvendige muligheder), eller
“Custom” (giver Dem mulighed for at vælge,
hvilke muligheder, der skal installeres).
B Klik på Yes-knappen. En dialogboks, der
giver Dem mulighed for at vælge, hvorvidt
applikationen skal installeres eller fravælges, kommer frem.
C Vælg “Install” og klik derefter på Nextknappen.
For Windows ® 95/98:
En dialogboks, som giver Dem mulighed for
at vælge den PTCOM-post, hvortil PT-9400
er tilsluttet, kommer frem.
BEMÆRK
☞ Hvis De vælger “Custom”, skal De klikke på
Next-knappen for at vise Option dialogboksen, som giver Dem mulighed for at vælge,
hvilke muligheder, der skal installeres.
For Windows ® NT 4.0:
En dialogboks, som giver Dem mulighed for
at tilføje en PTCOM-port, kommer frem.
BEMÆRK
☞ Hvis De vælger at installere brugsanvisningen
i Deres computer, vil De hurtigt kunne få den
frem, når De vil konsultere den.
Hvis der ikke er installeret nogen PTCOM-port, kan
der installeres nogen ved at man klikker på Addknappen.
A Klik på Next-knappen for at installere Ptouch Editor softwaren. Nå installeringen er
færdig, vil der fremkomme en dialogboks,
som giver Dem mulighed for at vælte, om
De vil installere printer-driveren eller ej.
Vælg den port, hvortil PT-9400 er tilsluttet, og kilk
derefter på OK-knappen.
13
Til at begynde med
9 Klik på Yes-knappen for at registrere den
indtastede information. Setup Type dialogboksen, som gør det muligt for Dem at
vælge de muligheder, der skal installeres,
kommer frem.
Kapitel 2 Til at begynde med
D For Windows ® NT 4.0:
Klik på Next-knappen. En dialogboks, som
giver Dem mulighed for at vælge den
PTCOM-port, hvortil PT-9400 er tilsluttet,
kommer frem.
H Vælg den serielle port, hvortil PT-9400 er
tilsluttet, og tryk derefter på Next-knappen.
E Vælg den PTCOM-port, hvortil PT-9400 er
tilsluttet, og klik derefter på Next-knappen.
En dialogboks, der bekræfter hvordan
installationen vil blive udført, kommer frem.
Til at begynde med
I Vælg den ønskede transmissionshastighed, og
klik derefter på Next-knappen. En dialogboks,
som bekræfter indstillingerne, kommer frem.
F Klik på Next-knappen. En dialogboks, der
viser at printer-driveren er installeret, kommer frem.
J Klik på Next-knappen for at indtaste indstillingerne. En dialogboks, som viser at transmissionshastigheden er indstillet korrekt,
kommer frem.
K Klik på Finish-knappen. En dialogboks, som
viser at installeringen er fuldført, kommer
frem.
G Klik på Next-knappen. Change Baud Rate
Wizard starter op.
L Klik på Finish-knappen.
BEMÆRK
Hvis De kun har installeret printer-driveren, skal De
huske at vælge “Yes, I want to restart my computer
now”.
14
Kapitel 2 Til at begynde med
På en Macintosh-computer:
Følg nedenstående anvisninger for installering af
P-touch Editor softwaren i Deres Macintosh.
BEMÆRK
Kun den amerikansk-engelske versionen af P-touch
Editor softwaren for Macintosh kan anvendes.
BEMÆRK
Det kan være nødvendigt med ekstra fri plads på
nogle få hundrede megabytes ved udskrivning af
lange labels eller store mængder data.
Operativsystem: System 7.5.3 eller nyere
Printerport: 8-polet jackstik
CD-ROM drev
BEMÆRK
Hvis De har klikket på Custom Install-knappen, vil
den herunder viste dialogboks komme frem, således at De kan vælge, hvilke muligheder der bliver
installerede.
2 Forbind PT-9400 til computerens serielle
port og tænd for såvel PT-9400 og computeren.
3 Sæt P-touch Editor CD-ROM’en ind i computerens CD-ROM drev og dobbeltklik på
CD-ROM ikonet.
BEMÆRK
Installeringsprogrammerne for P-touch Editor programmmet, printerdriveren og brugsanvisningen kan
også kopieres fra CD-ROM’en til floppydisk. Vi henviser til Readme-filen angående yderligere detaljer.
Klik på Install-knappen, når De har valgt de
ønskede muligheder, for at installere de valgte
muligheder.
4 Åbn “PT-9200PC” arkivmappen, og dobbeltklik derefter på “P-touch Editor 3.0
Installer” ikonet.
6 Klik på Quit-knappen i den dialogboks, som
kommer frem, når installeringen er fuldført.
En dialogboks, som giver Dem mulighed for
at starte Deres computer op igen, kommer
frem.
7 Klik på Restart-knappen.
5 Klik på enten Install-knappen (installerer
alle mulighederne) eller på Custom Installknappen (giver Dem mulighed for at vælge,
hvilke muligheder, der skal installeres).
15
Til at begynde med
1 Kontroller, at Deres systemkonfiguration
opfylder følgende betingelser:
Computer: Macintosh eller Power Macintosh
Fri plads på harddisk: Mindst 20 MB
Kapitel 2 Til at begynde med
Gå frem efter nedenstående anvisninger for at
vælge PT-9400 som Deres printer.
1 Træk Apple-menuen ned og vælg
“Chooser” for at få Chooser-vinduet frem.
Anvendelse af P-touch Editor
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
P-touch Editor applikationen gør det nemt for
enhver at lave og udskrive labels til næsten
ethvert optænkeligt formål.
Hvordan P-touch Editor startes op:
På en IBM PC-kompatibel computer:
- Ved at klikke på P-touch Editor ikonet:
Til at begynde med
Dobbeltklik på “P-touch Editor 3” ikonet i
“P-touch Editor 3” gruppevinduet.
2 Klik på PT-9200PC i listen her til venstre.
3 Klik på ikonet for printerporten i listen her
til højre.
4 Vælg Chooser-vinduet for at bekræfte indstillingerne.
- Med Start-knappen:
1 Klik på Start-knappen i joblisten for at få
Start-menuen frem.
2 Vælg “Programs”.
3 Vælg “P-touch Editor 3”.
4 Klik på “P-touch Editor 3”.
- Med Windows Explorer:
1 Start Windows Explorer op.
2 Vælg det drev og det bibliotek, hvor Ptouch Editor er installeret.
3 Dobbeltklik på “Ptedit3.exe”.
Når P-touch Editor er startet op, vil nedenstående vindue komme frem.
Menulinie
Standardværktøjslinie
Egenskabdok
Layoutområde
Titellinie
Linealer
Markør
Tegneværktøjslinie
Objektdok
Statuslinie
Udskrivningsområde
På en Macintosh computer:
- Dobbeltklik på “P-touch Editor Ver3.0” ikonet
i “P-touch Editor Ver.3.0” arkivmappen, som
er installeret i computeren.
Når P-touch Editor er startet op, vil nedenstående vindue komme frem.
16
Kapitel 2 Til at begynde med
Udskrivningsområde
Linealer Layout
Titellinie
3 Klik på Next-knappen.
Menulinie
Tegneværktøjslinie
Udskrivningslinie
Database-værktøjslinie
Objektdok
Egenskabdok
Hvordan man laver en layout fra en
Auto Format skabelon:
Udover at give Dem mulighed for at tegne billeder og arrangere tekst med brug af alle de disponible fonte, størrelser og skrifttyper, er P-touch
desuden udstyret med et stort antal forhåndsformaterede skabeloner, som gør det nemt og hurtigt at lave labels. Lad os nu se, hvor enkelt det
er at lave en layout med [Auto Format] kommandoen.
4 Vælg i “Template:” listen den skabelon, De
ønsker at anvende. Lad os i dette eksempel
vælge den skabelon, der har navnet
“NAMEPLT2.1.BI.”.
5 Klik på Next-knappen.
På en IBM PC-kompatibel computer:
1 Vælg [Auto Format] kommandoen i [File]
menuen for at starte Auto Format Wizard
op.
6 Klik på Next- eller Previous-knappen, indtil
den tekst, De ønsker at ændre, er kommet
frem i “Input:” redigeringsboksen.
7 Ændr teksten, så den ønskede tekst indtastes.
8 Gentag trin 6 og 7, indtil hele teksten er indtastet som ønsket, og klik på derefter på Nextknappen. Lad os i dette eksempel ændre afdelingsnavnet til “IMPORTS, INC.”, titlen til
“Manager” og navnet til “BILL REYNOLDS”.
2 Vælg i “Category:” kassen den kategori,
som indeholder den Auto Format skabelon,
som De vil anvende. Lad os som et eksempel vælge “NAMEPLT”.
17
Til at begynde med
Statuslinie
Kapitel 2 Til at begynde med
9 Kontroller, at layouten indeholder den tekst,
De vil anvende.
Til at begynde med
0 Klik på Finish-knappen. Et nyt layout-dokument, som indeholder den forhåndsformaterede tekst laves.
5 Klik på Next- eller Previous-knappen, indtil
den tekst, De ønsker at ændre, er kommet
frem i “Input:” redigeringsboksen. Her vises
den første linie tekst, De vil ændre,
“CAMERA”.
På en Macintosh computer:
7 Gentag trin 5 og 6, indtil hele teksten er
indtastet som ønsket, og klik derefter på
Next-knappen. Lad os afslutte redigeringen
af teksten med at ændre den oprindelige
pris til “$415” og salgsprisen til “$215”.
6 Ændr teksten, så den ønskede tekst indtastes. Vi kan begynde med at ændre produktnavnet til “VCR”.
1 Vælg [Auto Format] kommandoen i [File]
menuen for at få Auto Format-dialogboksen
frem.
2 Vælg i “Category:” listekassen den kategori,
som indeholder den skabelon, som De vil
anvende. Lad os i dette eksempel vælge
“shop”.
8 Klik på Close-knappen. Teksten i layouten
erstattes af den netop indtastede tekst.
Import af en grafikfil:
3 Vælg i “Template:” boksen den skabelon,
De ønsker at anvende. Lad os vælge den,
der hedder shop3.lbl.
4 Klik på OK-knappen. En ny layout indeholdende den forhåndsformaterede tekst laves,
og Auto Text-dialogboksen kommer frem.
18
Med P-touch Editor applikationen kan De også
importere billedfiler i mange, forskellige formater (.bmp, .dib, .jpg, .gif, .tif, .ico, og .wmf på
PC’eren eller PICT, JPEG, TIFF og BMP på Deres
Mac) til Deres layout.
1 Vælg, mens et layout-dokument vises,
[Image] kommandoen i [Insert] menuen (i PCsoftwaren) eller [Object] (i Mac-softwaren). En
dialogboks, som giver Dem mulighed for at
vælge billedfilen, kommer frem.
Når P-touch Editor anvendes med PC’eren:
Kapitel 2 Til at begynde med
Læsning af brugsanvisningen
●
2 Vælg den grafikfil, som De ønsker at tilføje
til layouten, og dobbeltklik på den. Billedet
kommer frem i layouten.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
P-touch Editor brugsanvisningen kan læses
enten ved at De sætter CD-ROM’en i drevet,
hver gang De vil konsultere den, eller ved at De
installerer den på Deres harddisk, så den til
enhver tid hurtigt kan findes frem. EFtersom
brugsanvisningen er et HTLM-dokument, er det
nødvendigt med en browser for at kunne læse
det. Installeringsprogrammet for Internet Explorer 4.01 browseren (Engelsk version) findes også
på CD-ROM.
BEMÆRK
☞ Vi henviser til brugsanvinsingen på CDROM;en angående detaljer om P-touch Editor
software.
☞ P-touch Editor brugsanvisningen kan læses
ved hjælp af andre browsere, men det kan
ske, at nogle af siderne ikke vises ordentligt.
☞ Internet Explorer 4.01 for andre sprog kan
downloades fra Microsoft web site.
Installering af Internet Explorer 4.01:
På en IBM PC-kompatibel computer:
1 Sæt P-touch Editor CD-ROM’en ind i CDROM drevet. En dialogboks, som giver Dem
mulighed for at vælge sproget for programmet, kommer frem.
2 Vælg det ønskede sprog, og klik derefter på
OK-knappen. En dialogboks, som giver
Dem mulighed for at vælge, hvad der skal
installeres, kommer frem.
3 Klik på den nederste knap for at starte Internet Explorer 4.01 Installer op.
På en Macintosh computer:
1 Sæt P-touch Editor CD-ROM’en ind i CDROM drevet.
2 Dobeltklik på “Installer” ikonet i “CDDistribution - ICP1” arkivmappen i CDROM’ens “P-touch” arkivmappe.
19
Til at begynde med
Når P-touch Editor anvendes med Mac:
Kapitel 2 Til at begynde med
Læsning af P-touch Editor brugsanvisningen:
1 Sæt P-touch Editor CD-ROM’en i CD-ROM
drevet, hvis brugsanvisningen ikke er installeret på computerens harddisk.
2 Start brugsanvisningen op.
På en IBM PC-kompatibel computer:
Til at begynde med
- Ved at klikke på P-touch Editor ikonet:
Dobbeltklik på “The User’s Guide PT9200PC” ikonet i “P-touch Editor 3”
gruppevinduet.
- Med Start-knappen:
(a) Klik på Start-knappen i joblisten for at
få Start-menuen frem.
(b) Vælg “Programs”.
(c) Vælg “P-touch Editor 3”.
(d) Klik på “The User’s Guide PT-9200PC”.
- Med Windows Explorer:
(a) Start Windows Explorer op.
(b) Vælg CD-ROM drevet (hvis brugsanvisningen ikke er installeret på harddisken), eller vælg drevet og biblioteket,
hvor P-touch Editor er installeret (hvis
brugsanvisningen ikke er installeret på
harddisken).
(c) Dobbeltklik på “Main.htm” i “Manual”
arkivmappen.
På en Macintosh computer:
- Dobbeltklik på “Main.htm” i CDROM’ens “P-touch” arkivmappes “User’s
Guide” arkivmappe (hvis brugsanvisningen ikke er installeret på hardddisken),
eller på den installerede “P-touch Editor
Ver3.0” arkivmappe (hvis brugsanvisningen er installeret på harddisken).
BEMÆRK
PT-9200PC hurtig-referencen er installeret sammen P-touch Editor brugerguiden.Hurtig-referencen
bør dog ignoreres, eftersom den angår en anden
model.
20
Kapitel 3 Funktioner
Kapitel
3
Funktioner
Funktioner
21
Kapitel 3 Funktioner
Grundlæggende anvendelse
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
(venstre)
●
●
●
●
Selv om man kun behøver at trykke på de
respektive funktioners taster for at anvende de
fleste funktioner, kan det være nødvendigt at
anvende nedenstående taster til visse funktioner.
Code (
●
Tryk en gang på
, hvis de vil flytte markøren en plads eller karakter til venstre.
Hvis markøren befinder sig ved begyndelsen af en linie, når denne tast trykkes ind,
vil den flytte til slutningen af den foregående linie.
●
Hold
inde og tryk på
, hvis De vil
flytte markøren til begyndelsen af den tekstlinie, De befinder Dem på
●
Hold
inde og tryk på
, hvis De
vil flytte markøren til begyndelsen af den
næste tekstblok. Hvis markøren allerede
befinder sig ved begyndelsen af en tekstblok, når disse taster trykkes ind, vil markøren flytte til begyndelsen af den foregående
blok.
●
Tryk på
, hvis De vil vælge posten i venstre side af en liste.
)
Hold
inde og tryk mens De trykker på
tasten for den funktion, De vil anvende, hvis De
vil bruge en funktion, som er angivet i gult på en
tast.
Indtastning (
New Block
)
Tryk på for at vælge en funktion fra en
menu eller en post fra en liste, eller hvis De
anvende den valgte indstilling.
New Block
Cancel (
Cancel
)
Funktioner
Cancel
Tryk på
, hvis De vil afslutte en funktion
uden at anvende nogen af de ændringer, De kan
have udført.
Markørtaster
De fire markørtaster (,
,
,
og
)
kan anvendes til at udføre to ting, nemlig flytte
markøren, som vises som enten en parentes ([)
eller en understregning (_), eller til at foretage et
valg.
(højre)
●
●
●
●
22
Tryk en gang på
, hvis de vil flytte markøren en plads eller karakter til højre. Hvis
markøren befinder sig ved slutningen af en
linie, når denne tast trykkes ind, vil den
flytte til begyndelsen af den næste linie.
Hold
inde og tryk på
, hvis De vil
flytte markøren til slutningen af den tekstlinie, De befinder Dem på.
Hold
inde og tryk på
, hvis De
vil flytte markøren til begyndelsen af den
næste tekstblok.
Tryk på
, hvis De vil vælge posten i
højre side af en liste.
(op)
●
Tryk en gang på
, hvis De vil flytte markøren til karakteren på linien lige over markørens aktuelle position.
●
Hold
inde og tryk på
, hvis De vil
flytte markøren til begyndelsen af hele teksten.
●
Tryk på
, hvis De vil vælge posten ovenover i en menu eller en liste.
(ned)
●
Tryk en gang på
, hvis De vil flytte markøren til karakteren på linien lige under
markørens aktuelle position.
●
Hold
inde og tryk på
, hvis De vil
flytte markøren til slutningen af hele teksten.
●
Tryk på
, hvis De vil vælge posten
nedenunder i en menu eller en liste.
Kapitel 3 Funktioner
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Alt (
●
●
●
●
●
●
●
●
●
De skriver teksten til Deres labels på samme
måde, som De skriver på en skrivemaskine eller
en computer. Den skrevne tekst vises desuden
normalt i WYSIWYG (hvad-De-ser-er-hvad-Defår) indstilling, som giver Dem mulighed for at
se præcist, hvordan Deres label vil komme til at
se ud, hvis den udskrives.
Mellemrumstast (
ved indtrykning af
Caps
Half
Cut
Style
Karaktertast
Uden at
holdes inde eller
med Caps-funktionen koblet ud
Med
ÄÁÀÂ A
à ŠÆAA
C
ç c´ cc
Ç C´ C
C
D
d dð d
DÐ D
Ë É È Ê EEE
☞ Når en ciffertast trykkes ind, vil cifferet - ikke
ÏÍÌÎI
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
0.0cm
MARGIN:WIDE
L LL L
L
l ll l
N
n´ ñan n
´ Ñ NN
N
O
ö ó ò ô õ o° øo″ œ o
° ″
ÖÓÒÔÕO
OØŒO
P
pp
P P
R
r´ r
R´ RR
S
´s š s
S´ Š S
T
t t
T TT
U
ü ú ù u°û u″
° ″
ÜÚÙU
UÛU
36mm
Y
ÿýy
ÝY
24mm
Z
z´ z° zz
Z´ Z° ZZ
18mm
!
!¡?¿.,:;”’–
!¡?¿.,:;”’–
Half
Cut
HELSI
AUTO
holdt inde
ä á à â aã å æa a
ë é è ê ee e
inde og tryk samtidigt på tasten
6mm
A
ï í ì î ij i
for den ønskede karakter. Hvis De vil skrive
små bogstaver, mens Caps-funktionen er aktiveret:
9mm
eller Caps-funktionen
koblet ind
I
☞ Hold
18mm
12mm
Nedenstående skema viser de disponible karakterer.
E
holdes inde.
24mm
Italic Vertical
BEMÆRK
sybolet over det - blive skrevet, med mindre
36mm
HELSI
AUTO
A
inde. Caps-funktionen kan kobles ind og
ud ved indtrykning af
. Caps-indikatoren
tændes, når Caps-funktionen aktiveres.
Back
Alt Template Zoom ground
ouffl
)
Caps-funktionen skal være aktiveret, hvis De vil
skrive en række store bogstaver uden at holde
. Alt-indikatoren tændes,
11.6cm
MARGIN:WIDE
)
Caps (
Alt
når Alt-funktionen aktiveres.
)
Hold
inde og tryk samtidigt på tasten for
den karakter, De vil skrive, hvis De vil skrive et
stort bogstav eller et af de symboler, som er
angivet øverst på nogle af tasterne som på en
skrivemaskine eller en computer.
)
Karakterer, som står på højre side af tasterne
samt mange andre specielle karakterer og skilletegn, kan føjes til teksten, hvis De anvender Altfunktionen. Alt-funktionen kan kobles ind og ud
Tryk på
(mellemrumstasten), hvis De
vil føje et blankt mellemrum til teksten.
Shift (
Alt
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
23
Funktioner
Indtastning af tekst
Kapitel 3 Funktioner
Tilføjelse af en karakter med accent eller et
specielt skilletegn til teksten:
1 Tryk på
Alt
. Alt-indikatoren tændes.
2 Tryk på tasten for den ønskede karakter.
☞ For at vise store bogstaver, skal De holde
inde (eller trykke på for at koble
Caps-funktionen ind), inden De trykker på en
bogstavstast.
☞ Indtrykning af en tast med en karakter med
accent på højre side af tasten, frembringer den
modsvarende liste med karakterer med accent,
med accenten på tasten valgt.
☞ For at koble Alt-funktionen ud uden at føje en
Cancel
karakter til teksten, skal De trykke på (eller
) på et hvilket som helst tidspunkt.
Funktioner
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
BEMÆRK
For at indtaste en række karakterer i Alt-funktionen,
ëéèêeee
24mm
uffl ë
12mm
Half
Cut
36mm
inde samtidigt med at De trykker på
. Tryk kun på
New Block
New Block
, når De har valgt
den sidste karakter i rækken.
Sammensatte karakterer
I nogle sprog anvendes der ofte sammensatte
karakterer, som består af et bogstav og et diakritisk tegn. Denne P-touch er istand til at angive
og udskrive disse karakterer. De disponible diakritiske karakterer er ´, `, ˆ, og ¨.
Diakritisk
tegn
Bogstaver som kan kombineres
´
aeiouncrsyz
AEIOUNCRSYZ
`
aeiou
AEIOU
ˆ
aeiou
AEIOU
¨
aeiouy
AEIOU
BEMÆRK
Nogle af disse sammensatte karakterer kan også
skrives ind med brug af Alt -funktionen (vi henviser
til side 23).
24mm
uffl é
A
Style
holde
6mm
3 Tryk på eller
, indtil den ønskede
karakter med accent eller det ønskede symbol er blevet fremhævet.
ëéèêeee
ved at vælge dem som forklaret i trin 2 og 3, og
9mm
Italic Vertical
Back
Alt Template Zoom ground
. Fortsæt derefter med at tilføje karakterer
New Block
18mm
A
Style
inde, inden De trykker på
Nedenstående kombinationer af diakritiske tegn
og bogstaver er disponible:
Half
Cut
36mm
Caps
New Block
skal De holde
BEMÆRK
Alt
4 Tryk på
. Den valgte karakter føjes
til teksten, og Alt-funktionen kobles ud.
Italic Vertical
18mm
Hvordan en sammensat karakter skrives ind:
12mm
1 Gælder kun de diakritiske tegne ˆ og ¨: Tryk
9mm
6mm
Alt
på
for at koble Alt-funktionen ind. Altindikatoren tændes.
2 Gælder kun de diakritiske tegn ` og ¨: Hold
inde.
3 Tryk på
teksten.
24
. Det diakritiske tegn føjes til
Kapitel 3 Funktioner
4 Tryk på tasten for det bogstav, De ønsker at
kombinere med det diakritiske tegn. Bogstavet føjes ligeledes til teksten.
BEMÆRK
New Block (
+
New Block
)
Lav en ny blok ved at holde inde og trykke
på
, hvis De vil ændre antallet af linier i
et et afsnit af labelen.
New Block
For at skrive et stort bogstav ind, skal De holde
inde (eller trykke på
for at koble
Caps-funktionen ind), inden De trykker på bogstavstasten.
Indtastning (
New Block
)
BEMÆRK
☞ En enkelt label kan kun indeholde højst fem
blokke. Hvis Deres label allerede har fem
blokke, når
holdes inde og
trykkes ind, vil fejlmeddelelsen “5 BLOCK LIMIT”
komme frem.
New Block
Tryk på
, når De er færdig med at indtaste en tekstlinie, hvis De vil lave en ny linie og
flytte markøren til begyndelsen af den.
New Block
☞ Placer markøren i midten af blokken, hold derefter
inde og tryk på
. Hvis De vil
opdele tekstblokken i to dele, således at karakteren til højre for markøren er ved begyndelsen
af den anden blok.
New Block
En enkelt tekstblok kan kun indeholde det højeste
antal linier som vist i nedenstående skema. Hvis
blokken allerede indeholder det højst mulige antal
linier, når De trykker på
sen “LINE LIMIT” komme frem.
New Block
, vil fejlmeddelel-
Tapebredder
Max. antal linier, der kan
laves
6 mm
2
9 mm
3
12 mm
4
18 mm
6
24 mm
8
36 mm
10
Der kan højest udskrives tre linier, når der anvendes tape til instant bogstavsoverføring eller stryg-på
tape.
Symbol
Symbol (
)
I tilgift til bogstaverne, symbolerne og cifrene på
tasterne, er der 475 yderligere symboler og billeder disponible med Symbol-funktionen. Efter
at disse symboler eller billeder er føjet til teksten, kan de slettes i lighed med en hvilken som
helst anden karakter, og nogle kan formateres
ved hjælp af visse tekstformateringsfunktioner
(vi henviser til side 38 til og med 44).
Et skema med de disponible symboler findes på
side 92 til og med 95.
Hvordan et symbol føjes til teksten:
1 Tryk på
Caps
Symbol
.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:CONFIRM
SYMBOL
CATALOGUE NO.
PUNCTUATION
BRACKET
ARROW
UNIT
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
25
Funktioner
BEMÆRK
Kapitel 3 Funktioner
2 Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved side af enten CATALOGUE NO. eller
det ønskede kategorinavn.
BEMÆRK
☞ For at vælge det første symbol i en anden kategori, skal De holde
BEMÆRK
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
at beholde nogen af ændringerne, skal De
Cancel
trykke på
.
☞ For at gå tilbage til teksten uden at tilføje et
eller
på
(mellemrumstast) (eller holde
inde og trykke på
Symbol
).
☞ For at vælge det sidste symbol, skal De holde
som helst tidspunkt.
New Block
.
☞ For at vælge det første symbol, skal De trykke
symbol, skal De trykke på på et hvilket
3 Tryk på
inde og trykke på
inde og trykke på
.
.
4 Vælg det ønskede symbol.
Hvis De har valgt CATALOGUE NO.:
Skriv et symbol ind (eller tryk på
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
Funktioner
eller
) indtil det ønskede symbol er
kommet frem. Navnet på den kategori,
som indeholder det valgte symbol, angives på den anden linie øverst i displayet.
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
Style
36mm
INPUT NO. 1
PUNCTUATION
24mm
18mm
12mm
5 Tryk på
New Block
. Det valgte symbol føjes til
teksten.
9mm
BEMÆRK
6mm
☞ For at indtaste en række symboler, skal De
A
Style
Italic Vertical
Italic Vertical
Hvis De har valgt en kategori:
Tryk på
eller
, indtil den
ønskede række symboler er valgt, og
tryk derefter på eller
, indtil det
ønskede symbol er fremhævet. En forstørrelse af det valgte symbol vises i den
højre halvdel af displayet. Vi henviser til
listen over symbolerne i “Tillæg” angående symbolernes numre.
holde
inde, inden De trykker på
New Block
Fortsæt derefter med at tilføje karakterer ved at
vælge dem som forklaret i trin 2 til og med 4
og holde
inde, mens De trykker på
. Tryk udelukkende på
efter at
De har valgt det sidste symbol i serien.
New Block
New Block
☞ Nogle symboler, som er skrevet på skabeloner
(Template-funktion) og baggrunde (BACKGROUND-funktion i FORMAT-menuen), kommer frem i displayet som “ × ”. For at få en
forstørrelse af symbolet frem, skal De flytte markøren ned under det, og derefter trykke på
26
.
Zoom
Image
.
Kapitel 3 Funktioner
Barcode
)
Barcode-funktionen giver Dem mulighed for at
føje den ønskede stregkode til Deres label. I tilgift hertil gør de forskellige stregkodeparametre
det muligt for Dem at lave Deres egne stregkoder.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
TYPE :CODE39
**
[FORMAT]:PARAMETER
[SYMBOL]:SPECIAL
CHARACTER
BEMÆRK
18mm
12mm
9mm
☞ I dette afsnit forklares det, hvordan man indfører
en stregkode i teksten. Forklaringen er ikke
ment som en fyldestgørende introduktion til den
grundlæggende tanke med stregkoder. For mere
detaljeret information, bedes De konsultere en
af de mange bøger om emnet, som findes på
markedet.
☞ Eftersom denne maskine ikke er specielt lavet til
speciel fremstilling af stregkoder, er det ikke sikkert, at alle stregkodelæsere kan læse disse
labels.
☞ Stregkoder bør udskrives på hvide labels med
sort blæk.
☞ Det anbefales, at stregkoder udskrives med
MARGIN-funktionen (FORMAT-menu) indstillet til WIDE og stregkodens WIDTH-parameteren indstillet til WIDE, da stregkoderne ellers
kan være svære at læse.
Hvordan en stregkode laves:
1 Tryk på
36mm
24mm
Barcode
.
6mm
A
Style
Italic Vertical
Hvordan stregkodeparametrene ændres:
2 Tryk på
. Alle eller nogle af de følgende
parametre kan indstilles.
Format
Format
TYPE (protokoltype)
WIDTH (stregkodebredde)
UNDER# (tal udskrevet under stregkoden)
CH.DIG. (kontrolciffer)
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Funktioner
Barcode (
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
PARAMETER
TYPE
:CODE39
WIDTH :LARGE
UNDER# :ON
CH.DIG.:OFF
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
BEMÆRK
A
Style
☞ For at ændre data eller parametre for en stregkode, som allerede er føjet til teksten, skal De
placere markøren i midten af stregkodemærket,
inden De trykker på
Barcode
.
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
at beholde nogen af ændringerne, skal De
trykke på
Cancel
.
3 Tryk på eller
, indtil
Î er flyttet
indenfor den parameter, De vil ændre.
4 Tryk på
vises.
☞ For at gå tilbage til teksten uden at tilføje en
Barcode
stregkode, skal De trykke på på et hvilket
som helst tidspunkt.
Italic Vertical
Caps
. De disponible indstillinger
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
TYPE
CODE39
I-2/5
EAN13
EAN8
UPC-A
UPC-E
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
27
Kapitel 3 Funktioner
5 Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling.
Hvordan stregkoden indtastes:
9 Skriv stregkodedataen ind.
BEMÆRK
For at vælge standardindstillingen, skal De trykke
på
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
12mm
6mm
A
18mm
Style
Italic Vertical
9mm
Tilføjelse af specielle karakterer til stregkoder
(kun med protokollerne EAN128, CODE128,
CODE39 og CODABAR):
Italic Vertical
6 Tryk på for at bekræfte indstillingen
og gå tilbage til PARAMETER-menuen.
New Block
Funktioner
7 Gentag trin 3 til og med 6, indtil alle
parametrene er indstillet som ønsket.
0 Tryk på eller
, indtil markøren er
under karakteren til højre for, hvor De
ønsker at tilføje den specielle karakter.
A Tryk på
Symbol
.
for at aktivere indstillin-
New Block
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
TYPE
24mm
18mm
12mm
6mm
Caps
36mm
9mm
24mm
A
8 Tryk på
gerne.
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
TYPE
CODABAR
EAN128
CODE128
ISBN 5
ISBN 2
Style
Back
Alt Template Zoom ground
TYPE :CODABAR
A123456D
[FORMAT]:PARAMETER
[SYMBOL]:SPECIAL
CHARACTER
(mellemrumstasten).
Caps
Caps
Half
Cut
:CODABAR
[FORMAT]:PARAMETER
[SYMBOL]:SPECIAL
CHARACTER
36mm
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:CONFIRM
SPECIAL CHARA.
SYMBOL 1 +
SYMBOL 2 $
36mm
24mm
18mm
24mm
12mm
18mm
9mm
12mm
6mm
A
9mm
Style
Italic Vertical
6mm
A
Style
Italic Vertical
B Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den specielle karakter, De
ønsker at tilføje.
BEMÆRK
Vi henviser til side 96, hvor De finder skemaer med
de specielle karakterer, som er til rådighed.
C Tryk på
. Den valgte, specielle
karakter føjes til stregkodedataen.
New Block
28
Kapitel 3 Funktioner
Hvordan en stregkode føjes til teksten:
Valutaomregning (
D Tryk på
Denne yderst nyttige funktion omregner automatisk en valuta til en anden (1ST CURRENCY
↔ 2ND CURRENCY). De behøver blot at indstille denne funktion en gang for alle med de
ønskede valutakurser, således at næste gang De
ønsker at udskrive prismærker, kan De hurtigt
omregne en valuta til en anden. Efter at prisen
er blevet omregnet og indsat i teksten, kan De
formatere labelen og teksten som vanligt.
New Block
.
BEMÆRK
For at slette en stregkode, skal De flytte markøren til
midten eller til højre for stregkoden og trykke på
. Når meddelelsen “OK TO CLEAR BAR-
CODE?” er kommet frem, skal De holde
eller
inde, indtil 9 er flyttet hen ved siden af OK, og
derefter trykke på
New Block
. For at gå tilbage til tek-
sten uden at slette stregkoden, skal De trykke på
Cancel
(for at flytte 9 hen ved siden af CANCEL, og
derefter trykke på
New Block
)
Den generelle procedure for indstilling af valutaomregningsfunktionen er:
1. Indstil parametrene for 1ST CURRENCY.
2. Indstil parametrene for 2ND CURRENCY.
3. Vælg de valutaer, som skal udskrives og
deres format.
).
4. Afslut valutaomregningsindstillingen.
BEMÆRK
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
9.9cm
MARGIN:WIDE
Half
Cut
HELSI
AUTO
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
Hvis indstillingen ikke afsluttes ved at man vælger
EXIT SETUP, vil indstillingerne ikke blive gemt i
hukommelsen.
Indstilling af parametrene for 1ST CURRENCY:
1 Hold
nede og tryk på
Conv.
Setup
.
6mm
A
Style
Italic Vertical
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:CONFIRM
SETUP
1ST CURRENCY
2ND CURRENCY
PRINT FORMAT
EXIT SETUP
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
2 Da 9 allerede er ved siden af 1ST CURRENCY, tryk på
Caps
New Block
Back
Alt Template Zoom ground
.
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
1ST CURRENCY
CURRENCY:EURO
LAYOUT :1
DIVIDER :,
RATE
: =
1.0EURO
X,XXX.XX
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
29
Funktioner
Clear
Conv.
Setup
Kapitel 3 Funktioner
3 Da Î allerede er ved siden af CURRENCY,
5 Tryk på for at bekræfte indstillingen
New Block
tryk på
.
og gå tilbage til 1ST CURRENCY menuen.
BEMÆRK
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
1ST CURRENCY
EURO
ATS
BEF
DEM
ESP
FIM
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
Når parametrene for den anden valuta indstilles, vil
2ND komme frem istedet for 1ST.
6 Tryk på eller
, indtil
Î er flyttet
hen ved siden af LAYOUT (layoutet for prisen).
7 Tryk på
.
A
Style
Italic Vertical
Caps
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
1ST LAYOUT
1DM XXX.XX___
2___XXX___
3___XXX___XX
4XXX___XX___
BEMÆRK
Når parametrene for den anden valuta indstilles, vil
2ND komme frem istedet for 1ST.
Funktioner
4 Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede valuta. Følgende
valutaindstillinger er disponible:
EURO, ATS (østrigske schilling), BEF (belgiske franc), DEM (tyske mark, ESP (spanske
peseta), FIM (finske mark), FRF (franske
frank), IEP (irske pund, ITL (italienske lire),
LUF (luxembourgske franc), NLG (hollandske guilder), eller PTE (portugisiske escudo).
Back
Alt Template Zoom ground
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
8 Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling.
BEMÆRK
☞ Det først valgte layout er standard-layoutet for
den valgte valuta.
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
1ST CURRENCY
EURO
ATS
BEF
DEM
ESP
FIM
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
af bibeholde nogen af ændringerne: Tryk på
Cancel
.
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm med
Standardlayout
EURO
___XXX.XX _
IEP
IEPXXX.XX___
ATS
öS XXX.XX___
ITL
L. XXX___
BEF
___XXX.XXBEF
LUF
___XXX.XXLUF
DEM
DM XXX.XX___
NLG
fl XXX.XX___
ESP
___XXXpta
PTE
___XXXEsc
FIM
___XXX.XX mk
ANY
___XXX.XX___
FRF
___XXX.XX FF
.
☞ For at skrive karakterer i mellemrummene, skal
man trykke på
eller
for at flytte
markøren til den ønskede position og derefter
skrive de ønskede karakterer ind.
☞ For at vælge standardlayout: Hold
inden De trykker på
stangent).
30
Valuta
Standardlayout
Hvert “X” repræsenterer et ciffer, og decimalpunktummet angiver decimalpositionen.
BEMÆRK
den nye indstilling: Tryk på
Valuta
nede,
(mellemrum-
Kapitel 3 Funktioner
9 Tryk på for at bekræfte indstillingen.
New Block
Hvis en indstilling, som indeholder et decimalpunktum, er valgt:
1ST D.POINT-menuen vises.
B Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling.
BEMÆRK
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
Cancel
af bibeholde nogen ændringer: Tryk på
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm med
36mm
[ ]:CONFIRM
1ST D.POINT
. (PERIOD)
, (COMMA)
$
den nye indstilling: Tryk på
.
24mm
18mm
C Tryk på for at bekræfte indstillingen
og gå tilbage til 1ST CURRENCY-menuen.
New Block
12mm
9mm
6mm
A
Style
.
D Tryk på igen for at aktivere indstillingerne og gå tilbage til SETUP-menuen.
New Block
Italic Vertical
Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede decimaltegnsindstilling, og tryk derefter på for at
bekræfte indstillingerne og gå tilbage til 1ST
CURRENCY-menuen.
For at omregne en valuta automatisk, skal parametrene for en anden valuta være indstillet.
Indstilling af 2ND CURRENCY parametre:
Hvis en indstilling, som ikke indeholder et
decimalpunktum ,er valgt:
1ST CURRENCY-menuen vælges igen.
0 Tryk på eller
, indtil
Î er flyttet
hen ved siden af DIVIDER (symbolet for
adskillelse af trecifres sæt).
A Tryk på
Caps
.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:CONFIRM
1ST DIVIDER
, (COMMA)
. (PERIOD)
. (BULLET)
SPACE
' (APOSTROPHE)
NONE
F Tryk på
Caps
New Block
.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
2ND CURRENCY
CURRENCY:EURO
LAYOUT :1
DIVIDER :,
RATE
: =
1.0EURO
X,XXX.XX
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
36mm
Style
Italic Vertical
24mm
18mm
12mm
9mm
G Gentag trin 3 til og med C, indtil 2ND
CURRENCY,
2ND
LAYOUT,
2ND
D.POINT og 2ND DIVIDER parametrene er
indstillet.
6mm
BEMÆRK
A
Style
E Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af 2ND CURRENCY (den anden
valuta).
Italic Vertical
☞ Udover de valutaindstillinger, som er anført i
trin 4, er ANY disponibel, hvilket muliggør
valutaomregninger fra en anden valuta, efter at
den modsvarende vekselkurs er indtastet.
☞ Hvis et valutasymbol blev skrevet i 2ND LAYOUT-indstillingen i trin 8, vil dette symbol
blive vist istedet for ANY.
31
Funktioner
New Block
Kapitel 3 Funktioner
H Hvis ANY er valgt som den anden valuta,
skal De trykke på eller
, indtil
Î er
flyttet hen ved siden af RATE (vekselkursen).
Gå direkte til trin M, hvis en anden indstilling end ANY er valgt som den anden
valuta.
I Tryk på
.
O Tryk på
Caps
.
New Block
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
PRINT FORMAT
PRINT CURRENCY:
1ST 2ND
ORIENTATION
:
/
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
6mm
Half
Cut
[ ]:CONFIRM
RATE
1
=RATE ANY
1ANY =RATE
RATE=
0.
A
24mm
18mm
Italic Vertical
P Da Î allerede er ved siden af PRINT CURRENCY, tryk på
.
12mm
9mm
6mm
A
Style
Style
36mm
Italic Vertical
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:CONFIRM
PRINT CURRENCY
1ST *YES NO
2ND *YES NO
36mm
24mm
18mm
12mm
Funktioner
J Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede vekselkurs-udregning.
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
BEMÆRK
Indtastning af en vekselkurs, som er baseret på
euroen, muliggør automatisk omregning mellem
den nye valuta (ANY) og enhver af de andre forindstillede valutaer.
K Skriv den aktuelle vekselkurs ind.
BEMÆRK
☞ Der kan indtastes op til 10 cifre og et decimalpunktum for vekselkursen.
☞ Hvis et valutasymbol blev skrevet i 2ND LAYOUT-indstillingen i trin 8, vil dette symbol
blive vist istedet for ANY.
Q Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den indstilling, der skal
ændres.
R Tryk på eller
, indtil de ønskede
indstilling er valgt.
BEMÆRK
☞ For at udskrive valutaen, skal * flyttes hen ved
siden af YES. Valutaer, som er indstillet til NO,
vil ikke blive udskrevet.
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
Cancel
L Tryk en gang på for at bekræfte indstillingen og gå tilbage til 2ND CURRENCYmenuen.
New Block
M Tryk på igen for at aktivere indstillingerne og gå tilbage til SETUP-menuen.
New Block
Valg af hvilke valutaer, der skal udskrives:
N Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af PRINT FORMAT.
32
at bibeholde nogen ændringer: Tryk på
.
S Gentag trin Q og R, indtil de ønskede indstillinger er valgt.
T Tryk på for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til PRINT FORMATmenuen.
New Block
Valg af, hvordan valutaerne udskrives:
U Tryk på eller
, indtil
Î er flyttet
hen ved siden af ORIENTATION.
Kapitel 3 Funktioner
V Tryk på
Caps
Hvis VERTICAL1 eller VERTICAL2 er valgt:
.
PRINT FORMAT-menuen vises igen.
Back
Alt Template Zoom ground
Y Tryk på igen for at aktivere indstillingerne og gå tilbage til SETUP-menuen.
Half
Cut
New Block
36mm
[ ]:CONFIRM
ORIENTATION
/
HORIZONTAL
24mm
ANGÅENDE VALUTAOMREGNING
18mm
På grund af udviklingen i Europa i retning af iværksættelsen af EMU'en, vil det være i brugerens interesse at bekræfte, at denne metode er i
overensstemmelse med (og giver resultater i overensstemmelse med) lovene for omregning af valuta.
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
W Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling.
BEMÆRK
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
Afslutning af indstillingerne for valutaomregning:
Z Tryk på eller
, indtil
ved siden af EXIT SETUP.
[ Tryk på
New Block
9 er flyttet hen
.
Cancel
.
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm med
den nye indstilling: Tryk på
.
X Tryk en gang på for at bekræfte indstillingen.
New Block
Hvis HORIZONTAL er valgt:
SEPARATOR-menuen vises.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Omregning af valuta:
1 Tryk på
Caps
Conv.
Setup
Funktioner
at bibeholde nogen ændringer: Tryk på
.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
CONVERSION
DEM EURO
EURO DEM
24mm
18mm
0.
Half
Cut
9mm
36mm
[ ]:CONFIRM
SEPARATOR
6mm
A
24mm
/
:
;
SPACE
12mm
Style
Italic Vertical
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling, og tryk
derefter på
for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til PRINT FORMATmenuen.
New Block
2 Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede valutaomregningsindstilling.
3 Skriv den valuta, der skal omregnes til en
anden valuta, ind.
BEMÆRK
Værdien kan indeholde helt op til 10 cifre, men er
begrænset til 2 decimalcifre.
33
Kapitel 3 Funktioner
4 Tryk på
New Block
Redigering af tekst
.
●
●
●
●
●
●
●
Zoom
)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
BEMÆRK
De forindstillede valutaer udregnes på basis af følgende vekselkurser:
Zoom (
Image
EURO
1
FRF
6.55957
For at se en tekst, som er for lille til at kunne
læses på displayet, skal De koble Zoom-funktionen ind, hvilket gør det nemmere at redigere
teksten. Zoom-funktionen kan kobles ind og ud
ATS
13.7603
IEP
0.787564
ved at man trykker på
BEF
40.3399
ITL
1936.27
DEM
1.95583
LUF
40.3399
ESP
166.386
NLG
2.20371
FIM
5.94573
PTE
200.482
nen er koblet ind, lyser Zoom-indikatoren. I
Zoom -funktionen vises labelens øverste og
nederste del samt den venstre kant med mørke
linier, og det aktuelle linieantal vises nederst i
displayet.
Vekselkurs
(1
=)
Aktuel
Aktuel
Vekselkurs
(1
=)
Zoom
Image
. Når Zoom-funktio-
BEMÆRK
☞ Anvend markørtasterne til at flytte rundt på teksten.
☞ For at gå tilbage til WYSIWYG-indstilling, skal
De trykke på
Funktioner
Caps
Cancel
(eller
Zoom
Image
Back
Alt Template Zoom ground
11.6cm
MARGIN:WIDE
).
Half
Cut
BRUSS
AUTO
36mm
24mm
18mm
B i l l
R
[LINE: 1/2]
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
Zoom
Derudover vil indtrykning af
, mens De skriver tekst i skabeloner (Template-funktion) og
baggrunde (BACKGROUND-funktion i FORMAT-menuen), vise en forstørrelse af karakteren
over markøren. Dette giver Dem mulighed for at
se symboler, som kommer frem på displayet
som “ × ”.
Image
BEMÆRK
For at gå tilbage til teksten, kan De trykke på en
hvilken som helst tast.
34
Kapitel 3 Funktioner
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
EDIT TEXT
24mm
36mm
TO CLEAR
! OK
TEXT BUFFER?
24mm
18mm
12mm
9mm
18mm
TEXT & FORMATS
TEXT ONLY
CANCEL
12mm
9mm
6mm
6mm
A
Style
A
Italic Vertical
Style
Backspace (
Italic Vertical
)
Clear
For at fjerne den karakter i teksten, som befinder
sig til venstre for markørens aktuelle position,
skal De trykke på
. Ved hver indtrykning
Clear
af
, vil en enkelt karakter blive slettet.
Hvis markøren befinder sig ved begyndelsen af
2 Tryk på
, eftersom 9 allerede er placeret ved siden af TEXT & FORMATS. Hele
teksten slettes, og alle formatfunktionerne
genindstilles til deres standardindstilling.
New Block
Clear
Clear
Clear (
+
Clear
1 Hold
inde og tryk på
Clear
.
BEMÆRK
For at gå tilbage til teksten uden at slette noget, skal
)
Når De har udskrevet teksten, er De nødt til at
slette displayet, således at De kan lave en ny
tekst. Med Clear-funktionen kan De vælge, om
hele teksten og alle formatindstillingerne, eller
kun teksten og dens tekstformatindstillinger, skal
slettes.
BEMÆRK
Markøren kan placeres hvor som helst i teksten.
De trykke på
Cancel
(for at flytte 9 hen ved siden af
CANCEL og trykke på
Caps
New Block
Back
Alt Template Zoom ground
).
Half
Cut
TO CLEAR
! OK
TEXT BUFFER?
TEXT & FORMATS
TEXT ONLY
CANCEL
Hvordan hele teksten og formaterne slettes:
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
1 Hold
inde og tryk på
Clear
.
A
Style
Italic Vertical
BEMÆRK
For at gå tilbage til teksten, uden at slette noget,
skal De trykke på
Cancel
(eller flytte 9 hen ved siden
af CANCEL, og trykke på
New Block
2 Tryk på eller
, indtil
ved siden af TEXT ONLY.
9 er flyttet hen
).
35
Funktioner
en linie eller en blok, når
trykkes ind, vil
den aktuelle linie eller blok blive føjet sammen
med den foregående.
Hvordan kun teksten slettes:
Kapitel 3 Funktioner
.
Hvordan et område i teksten vælges:
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
Half
Cut
TO CLEAR
! OK
TEXT BUFFER?
TEXT & FORMATS
TEXT ONLY
CANCEL
36mm
24mm
18mm
Caps
9mm
13.5cm
MARGIN:WIDE
6mm
Italic Vertical
3 Tryk på
. Teksten slettes, og tekstformatfunktionerne genindstilles til deres standardindstillinger, men labelformatfunktionerne
(FORMAT-menu) forbliver uændrede.
New Block
Area (
Area
All
Back
Alt Template Zoom ground
12mm
A
Style
1 Tryk på
,
,
, eller
indtil markøren er flyttet hen ved siden af den første
karakter, De ønsker at vælge.
)
Funktioner
Tekstformatering med Area-funktionen er ikke
det samme som det at lave en ny blok med brug
af New Block-funktionen. Med Area-funktionen
kan der vælges tekst indenfor en linie eller
gruppe af linier, således at dens tekstformat kan
ændres. Den valgte tekst kan også slettes eller
kopieres og indføres på et andet sted i teksten.
De to følgende mærkater viser, hvordan disse
funktioner kan anvendes.
Half
Cut
HELSI
AUTO
ert Becker
Transport
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
2 Tryk på
ves.
Caps
Area
All
Italic Vertical
. Den første karakter fremhæ-
Back
Alt Template Zoom ground
13.5cm
MARGIN:WIDE
Half
Cut
HELSI
AUTO
ert Becker
Transport
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
De mange blokke i denne label er lavet med
brug af New Block-funktionen. Den første blok i
denne tekst indeholder en enkelt linie, den
anden indeholder fire linier, og den tredie to
linier.
Italic Vertical
3 Tryk på
,
,
, eller
indtil alle
de karakterer, De ønsker at vælge, er fremhævede.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
13.5cm
MARGIN:WIDE
Dette er en label med en enkelt blok og en
enkelt linie med forskellige dele af teksten formateret med brug af Area-funktionen. Efter at
hele teksten er skrevet ind, vælges sektion
“(123) 456-7890” og forsynes med en mindre
karakterstørrelse.
36
Half
Cut
HELSI
AUTO
ert Becker
Transport
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
Kapitel 3 Funktioner
4 Formater teksten ved hjælp af tekstformatfunktionerne (vi henviser til side 38 til og
med 44) eller anvend Copy & Paste kopierings- og indførings-) funktionen til at
kopiere teksten og føre den ind på et andet
sted i teksten (vi henviser til side 37).
BEMÆRK
☞ For at ophæve tekstvalget, skal De trykke på
Area
(eller
All
).
☞ For at slette de valgte karakterer, skal De trykke
på Clear
. Tryk på
eller
, når meddelelsen “OK TO CLEAR AREA?” er kommet frem,
indtil 9 er flyttet hen ved siden af OK, og tryk
derefter på
. For at gå tilbage til teksten
uden at slette de valgte områder, skal De trykke
New Block
på
Cancel
for at flytte 9 hen ved siden af CAN-
CEL, og derefter trykke på
All (
+
Area
All
Copy
&Paste
)
Copy & Paste-funktionen er praktisk til at
kopiere allerede indtastede karakterer og indsætte dem i et andet afsnit af teksten.
Hvordan tekst kopieres og indsættes:
1 Vælg den tekst, De ønsker at kopiere og
indsætte ved hjælp af enten AREA-funktionen (vi henviser til side 36) eller ALL-funktionen (vi henviser til side 37).
Copy
&Paste
2 Tryk på
. De valgte karakterer kopieres,
men fjernes ikke fra teksten.
3 Tryk på
,
,
, eller
indtil markøren er placeret på det sted, hvor De
ønsker at tilføje den kopierede tekst.
4 Tryk på
Copy
&Paste
.
).
New Block
)
Caps
Med All-funktionen kan hele teksten vælges,
således at den kan formateres sammen, slettes
eller kopieres og indsættes på et andet sted i teksten.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
Funktioner
Cancel
Copy & Paste (
36mm
! OK TO PASTE?
24mm
18mm
OK
CANCEL
12mm
9mm
Hvordan hele teksten vælges:
1 Hold
inde og tryk på
fremhæves.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
13.5cm
MARGIN:WIDE
6mm
Area
All
A
. Hele teksten
ert Becker
Transport
Italic Vertical
5 Tryk på eller
, indtil
ved siden af OK.
Half
Cut
36mm
HELSI
AUTO
Style
24mm
9 er flyttet hen
6 Tryk på
. Teksten tilføjes ved markørens position.
New Block
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
2 Formater teksten ved hjælp af tekstformatfunktionerne (vi henviser til side 38 til og
med 44) eller anvend Copy & Paste-funktionen til at kopiere teksten og indsætte den på
et andet sted i teksten (vi henviser til
side 37).
BEMÆRK
For at ophæve tekstvalget, skal De trykke på
Cancel
.
37
Kapitel 3 Funktioner
Formatering
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
P-touch er udstyret med et stort antal formateringsfunktioner, som gør det muligt at lave mere
dekorative labels.
Følgende
tekstformatteringsfunktioner
kan
anvendes til at ændre karakterernes udseende:
Font, Size, Width, Style, Italic,
(linie/
effekter) og Vert (vertikal). Tekstformateringsfunktionerne kan anvendes til dele af teksten
eller hele teksten, enten før eller efter, at De har
indtastet den.
Labelformaterne, som er anført i FORMATmenuen, specificerer labelens almindelige udseende.
Font (
Font
Hvordan man ændrer fonten, inden teksten
indtastes:
1 Tryk på
,
,
, eller
indtil markøren er flyttet til det punkt, hvor De vil
begynde at anvende en anden font.
2 Tryk på
, indtil den ønskede font er
valgt. Den aktuelle indstilling vises under
FONT øverst i displayet, og et eksempel (A)
kan ses til højre for markøren.
Font
Caps
Funktioner
BEMÆRK
Mens en Font-indstilling vælges, kan de følgende
betjeninger anvendes:
☞ For at vise den foregående indstilling, skal De
holde
inde og trykke på
Font
☞ For at vælge standardindstillingen (HELSINKI),
skal De holde
36mm
24mm
18mm
A
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
3 Skriv den nye tekst ind.
Hvordan man ændrer tekstens font i et bestemt
område:
1 Hold
Area
inde og tryk på for at vælge
All
hele teksten, eller tryk på
.
inde og trykke på
Font
.
Half
Cut
FONT
BRUSSELS
)
Med Font-funktionen har De mulighed for at
ændre tekstens font til en af de mange andre disponible fonte. Vi henviser til fonteksemplerne
på side 96. Teksten font ved markørens aktuelle
position vises ved den højre ende af den øverste
linie i den øverste del af displayet.
Back
Alt Template Zoom ground
,
af den.
,
, eller
Area
All
og anvend
for at vælge en del
2 Tryk på
, indtil teksten vises med den
ønskede font. Den aktuelle indstilling vises
under FONT øverst i displayet.
Font
☞ For at returnere alle tekstformateringsfunktionerne til deres standardindstillinger, skal De
holde
inde og trykke på
(mel-
lemrumstasten).
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
ændringer, skal De trykke på
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
0.0cm
MARGIN:WIDE
Cancel
.
Half
Cut
HELSI
AUTO
36mm
24mm
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
FONT
BRUSSELS
24mm
rt Becker
Transport
18mm
12mm
9mm
6mm
18mm
A
Style
Italic Vertical
12mm
9mm
6mm
A
Style
38
Italic Vertical
3 Tryk på
. Den valgte tekst vises med
den ønskede font.
New Block
Kapitel 3 Funktioner
Size (
Size
)
Karakterstørrelsen kan indstilles ved hjælp af
Size-funktionen. Med AUTO-indstillingen sammenligner maskinen Deres tekst med den isatte
tapes bredde og indstiller automatisk karaktererne til den størst mulige størrelse. Vi henviser
til side 97 angående eksempler på indstillinger
af størrelsen (Size). Størrelsen af teksten ved
markørens aktuelle position vises ved den højre
ende af den anden linie øverst i displayet.
BEMÆRK
Mens en Size-indstilling vælges, kan de følgende
betjeninger anvendes:
☞ For at vise den foregående indstilling, skal De
holde
inde og trykke på
Size
.
☞ For at vælge standardindstillingen (AUTO), skal
De holde
inde og trykke på
Size
.
☞ For at returnere alle tekstformateringsfunktioCaps
Back
Alt Template Zoom ground
13.5cm
MARGIN:WIDE
Half
Cut
nerne til deres standardindstillinger, skal De
36mm
HELSI
AUTO
24mm
18mm
ert Becker
Transport
holde
inde og trykke på
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
12mm
9mm
(mel-
lemrumstasten).
ændringer, skal De trykke på
Cancel
.
Style
Hvordan man ændrer tekststørrelsen, inden
teksten indtastes:
Italic Vertical
BEMÆRK
☞ Hvis AUTO-indstillingen er valgt og 12 mm, 18
mm, 24 mm eller 36 mm brede tape anvendes,
vil størrelsen af teksten med kun en linie og
uden små bogstaver eller visse symboler, blive
udskrevet en smule større.
☞ Hvis en meget lille tekststørrelse er valgt, er det
ikke sikkert, at teksten er læselig i WYSIWYGindstillingen. Aktiver Zoom-indstillingen, når
De redigerer en sådan lille tekst. Vi henviser til
side 34 angående flere detaljer.
☞ Eftersom de tekststørrelser, som kan udskrives,
afhænger af tapebredden, viser nedenstående
skema den største tekststørrelse, som kan
anvendes med hver tapebredde.
Tapebredde
Max. tekststørrelse
(i punkter)
6 mm
12
9 mm
18
12 mm
24
18 mm
36
24 mm
60
36 mm
72
1 Tryk på
,
,
, eller
indtil markøren er flyttet til det punkt, hvor De vil
begynde at anvende en anden tekststørrelse.
2 Tryk på
, indtil den ønskede tekststørrelse er valgt. Den aktuelle indstilling vises
under SIZE øverst i displayet, og et eksempel (A) kan ses til højre for markøren.
Size
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
SIZE
48pt
24mm
18mm
A
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
3 Skriv den nye tekst ind.
39
Funktioner
6mm
A
Kapitel 3 Funktioner
Hvordan man ændrer tekststørrelsen i et
bestemt område:
1 Hold
inde og tryk på
Area
All
for at vælge
Area
hele teksten, eller tryk på og anvend
All
,
,
del af den.
, eller
til at vælge kun en
2 Tryk på
, indtil teksten vises med den
ønskede størrelse. Den aktuelle indstilling
vises under SIZE øverst i displayet.
Size
Width (
Width
)
Width-funktionen kan anvendes med en hvilken
som helst af tekststørrelserne for at gøre karaktererne bredere eller smallere. Vi henviser til
side 97 angående eksempler på Width-indstillinger.
BEMÆRK
Mens en Width-indstilling vælges, kan de følgende
betjeninger anvendes:
☞ For at vise den foregående indstilling, skal De
holde
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
Width
.
☞ For at vælge standardindstillingen (MEDIUM),
36mm
SIZE
24pt
inde og trykke på
skal De holde
inde og trykke på
Width
.
24mm
Robert Becker
ABC Transport
18mm
nerne til deres standardindstillinger, skal De
12mm
9mm
6mm
Funktioner
A
Style
☞ For at returnere alle tekstformateringsfunktio-
Italic Vertical
holde
inde og trykke på
(mel-
lemrumstasten).
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
Cancel
ændringer, skal De trykke på
3 Tryk på
. Den valgte tekst vises med
den ønskede størrelse.
New Block
.
Hvordan man ændrer bredden, inden teksten
indtastes:
1 Tryk på
,
,
, eller
indtil markøren er flyttet til det punkt, hvor De vil
begynde at anvende en anden tekstbredde.
2 Tryk på
, indtil den ønskede bredde er
valgt. Den aktuelle indstilling vises under
WIDTH øverst i displayet, og et eksempel
(A) kan ses til højre for markøren.
Width
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
WIDTH
WIDE
24mm
18mm
A
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
3 Skriv den nye tekst ind.
40
Kapitel 3 Funktioner
Area
1 Hold
inde og tryk på for at vælge
All
hele teksten, eller tryk på
,
,
del af den.
, eller
Area
All
og anvend
til at vælge kun en
2 Tryk på
, indtil teksten vises med den
ønskede bredde. Den aktuelle indstilling
vises under WIDTH øverst i displayet.
Width
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
36mm
24mm
e c k e r
s p o r t
)
De kan vælge mellem 7 forskellige skrifttyper,
hvilken giver Dem mulighed for at lave labels af
et mere personligt tilsnit. Vi henviser til eksemplerne på skrifttyper på side 98. Tekstens skrifttype ved markørens aktuelle position vises med
Style-indikatorerne nederst i displayet.
BEMÆRK
Mens en Style-indstilling vælges, kan de følgende
betjeninger anvendes:
☞ For at vise den foregående indstilling, skal De
inde og trykke på
Style
.
☞ For at vælge standardindstillingen (NORMAL),
skal De holde
inde og trykke på
Style
.
18mm
☞ For at returnere alle tekstformateringsfunktio-
12mm
nerne til deres standardindstillinger, skal De
9mm
6mm
A
Style
Style
holde
Half
Cut
WIDTH
WIDE
Style (
Italic Vertical
holde
inde og trykke på
(mel-
lemrumstasten).
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
Cancel
ændringer, skal De trykke på
3 Tryk på
. Den valgte tekst vises med
den ønskede bredde.
.
New Block
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
0.0cm
MARGIN:WIDE
Half
Cut
HELSI
AUTO
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
Hvordan man ændrer skrifttypen, inden teksten
indtastes:
1 Tryk på
,
,
, eller
indtil markøren er flyttet til det punkt, hvor De vil
begynde at anvende en anden skrifttype.
2 Tryk på
, indtil den ønskede skrifttype er
valgt. Den aktuelle indstilling vises under
STYLE øverst i displayet, og et eksempel (A)
kan ses til højre for markøren.
Style
41
Funktioner
Hvordan man ændrer tekstbredden i et bestemt
område:
Kapitel 3 Funktioner
Italic (
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
STYLE
OUTLINE
24mm
18mm
12mm
)
Italic-funktionen kan kombineres med enhver af
de andre tekstformatindstillinger, således at et
endnu større antal variationer af skrifttyper kan
opnås. Når Italic-funktionen aktiveres for teksten ved markørens aktuelle position, vil Italicindikatoren nederst i displayet begynde at lyse.
9mm
BEMÆRK
6mm
Mens en Italic-indstilling vælges, kan de følgende
betjeninger anvendes:
A
Style
Italic
Italic Vertical
☞ For at vælge standardindstillingen (OFF), skal
3 Skriv den nye tekst ind.
De holde
inde og trykke på
Italic
.
☞ For at returnere alle tekstformateringsfunktioHvordan man ændrer skrifttypen for en tekst i
et bestemt område:
Area
1 Hold
inde og tryk på for at vælge
All
Area
hele teksten, eller tryk på og anvend
nerne til deres standardindstillinger, skal De
holde
inde og trykke på
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
All
Funktioner
,
,
del af den.
, eller
Cancel
ændringer, skal De trykke på
.
til at vælge kun en
2 Tryk på
, indtil teksten vises med den
ønskede skrifttype. Den aktuelle indstilling
vises under STYLE øverst i displayet.
Style
Caps
(mel-
lemrumstasten).
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
0.0cm
MARGIN:WIDE
Half
Cut
HELSI
AUTO
36mm
24mm
18mm
12mm
Half
Cut
9mm
36mm
STYLE
OUTLINE
6mm
24mm
18mm
A
Style
Italic Vertical
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
3 Tryk på
. Den valgte tekst vises med
den ønskede skrifttype.
New Block
Hvordan man ændrer Italic-indstilling, inden
teksten indtastes:
1 Tryk på
,
,
, eller
indtil markøren er flyttet til det punkt, hvor De vil
begynde at anvende en anden Italic-indstilling.
2 Tryk på
for at vælge enten ON eller
OFF. Den aktuelle indstilling vises under
ITALIC øverst i displayet, og et eksempel
(A) kan ses til højre for markøren.
Italic
42
Kapitel 3 Funktioner
Line effects (
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
ITALIC
ON
)
Line effects-funktionen sætter Dem istand til at
understrege visse dele af teksten eller strege den
ud.
24mm
18mm
A
12mm
9mm
OFF
UNDERLINE
STRIKE OUT
6mm
BEMÆRK
A
Style
Italic Vertical
Mens en Line effects-indstilling vælges, kan de følgende betjeninger anvendes:
3 Skriv den nye tekst ind.
☞ For at vise den foregående indstilling, skal De
Hvordan man ændrer Italic-indstillingen for en
tekst i et bestemt område:
1 Hold
inde og tryk på
Area
All
for at vælge
Area
holde
inde og trykke på
/
.
☞ For at vælge standardindstillingen (OFF), skal
De holde
inde og trykke på
/
.
☞ For at returnere alle tekstformateringsfunktio-
hele teksten, eller tryk på og anvend
nerne til deres standardindstillinger, skal De
,
,
del af den.
holde
All
, eller
til at vælge kun en
2 Tryk på
, indtil teksten vises med den
ønskede Italic-indstilling. Den aktuelle indstilling vises under ITALIC øverst i displayet.
Italic
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
ITALIC
ON
24mm
ert Becker
Transport
18mm
Cancel
ændringer, skal De trykke på
.
Hvordan man ændrer Line effects-indstillingen,
inden teksten indtastes:
1 Tryk på
,
,
, eller
indtil markøren er flyttet til det punkt, hvor De vil
begynde at anvende en anden Line effectsindstilling.
2 Tryk på
, indtil den ønskede indstilling
er valgt. Den aktuelle indstilling vises under
LINE EFFECTS øverst i displayet, og et
eksempel (A) kan ses til højre for markøren.
/
9mm
6mm
Italic Vertical
3 Tryk på
. Den valgte tekst vises med
den ønskede Italic-indstilling.
New Block
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
12mm
A
Style
inde og trykke på
(mellemrumstasten).
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
LINE EFFECTS
STRIKE OUT
24mm
18mm
A
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
3 Skriv den nye tekst ind.
43
Funktioner
Caps
/
Kapitel 3 Funktioner
Hvordan man ændrer line effects-indstillingen
for en tekst i et bestemt område:
Area
1 Hold
inde og tryk på for at vælge
Vertical (
Vert
)
Med Vertical-funktionen har De mulighed for at
udskrive teksten vertikalt i labelens længde.
All
Area
hele teksten, eller tryk på og anvend
All
,
,
del af den.
, eller
til at vælge kun en
2 Tryk på
, indtil teksten vises med den
ønskede Line effects-indstilling. Den aktuelle indstilling vises under LINE EFFECTS
øverst i displayet.
/
Caps
ON
OFF
Back
Alt Template Zoom ground
36mm
24mm
Funktioner
ert Becker
Transport
☞ For at vælge standardindstillingen (OFF), skal
De holde
inde og trykke på
Vert
.
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
BEMÆRK
Mens en Vertical-indstilling vælges, kan de følgende betjeninger anvendes:
Half
Cut
LINE EFFECTS
UNDERLINE
Når Vertical-funktionen aktiveres for teksten
ved markørens aktuelle position, vil Verticalindikatoren nederst i displayet begynde at lyse.
Italic Vertical
☞ For at returnere alle tekstformateringsfunktionerne til deres standardindstillinger, skal De
holde
inde og trykke på
(mel-
lemrumstasten).
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
Cancel
3 Tryk på
. Den valgte tekst vises med
den ønskede Line effects-indstilling.
ændringer, skal De trykke på
.
New Block
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
0.0cm
MARGIN:WIDE
Half
Cut
HELSI
AUTO
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
Hvordan man ændrer Vertical-indstillingen,
inden teksten indtastes:
1 Tryk på
,
,
, eller
indtil markøren er flyttet til det punkt, hvor De vil
begynde at anvende en anden Vertical-indstilling.
44
Kapitel 3 Funktioner
2 Tryk på for at vælge enten
ON eller
OFF. Den aktuelle indstilling vises under
VERTICAL øverst i displayet, og et eksempel
(A) kan ses til højre for markøren.
Vert
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
VERTICAL
ON
24mm
A
18mm
)
De har mulighed for at vælge mellem mange
forskellige slags indramninger og skraveringer,
således at De kan fremhæve visse dele eller hele
teksten i Deres label. Vi henviser til eksemplerne på indramninger og skraveringer på
side 99.
Hvordan hele teksten forsynes med en indramning eller en skravering:
12mm
9mm
6mm
A
Style
1 Tryk på
/
.
BEMÆRK
For at gå tilbage til teksten uden at tilføje hverken
indramning eller en skravering, kan De trykke på
Italic Vertical
/
3 Skriv den nye tekst ind.
Hvordan man ændrer Vertical-indstillingen for
en tekst i et bestemt område:
1 Hold
/
Area
inde og tryk på for at vælge
på et hvilket som helst tidspunkt.
2 Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling.
BEMÆRK
☞ For at vælge den første indstilling i en menu,
All
skal De trykke på
(mellemrumsta-
Area
hele teksten, eller tryk på og anvend
All
,
,
del af den.
, eller
til at vælge kun en
sten).
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
at beholde nogen ændringer, skal De trykke på
Cancel
2 Tryk på
, indtil teksten vises med den
ønskede Vertical-indstilling. Den aktuelle
indstilling vises under VERTICAL øverst i
displayet.
.
Vert
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
FRAME/SHADING
FRAME
SHADING
24mm
18mm
12mm
36mm
VERTICAL
ON
9mm
24mm
n
s
p
o
r
t
B
e
c
k
e
r
6mm
18mm
A
Style
Italic Vertical
12mm
9mm
6mm
3 Tryk på
Caps
New Block
.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
A
Style
Italic Vertical
3 Tryk på
. Den valgte tekst vises med
den ønskede Vertical-indstilling.
New Block
36mm
[ ]:CONFIRM
SHADING
ALL
BLOCK
LINE
CHARACTER
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
45
Funktioner
Caps
Frame/Shading (
Kapitel 3 Funktioner
4 Eftersom 9 allerede befinder sig ved siden
af ALL, skal De trykke på
New Block
.
Caps
5 Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indramning eller
det ønskede skraveringsmønster.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
FRAME/SHADING
FRAME
SHADING
24mm
18mm
12mm
9mm
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
Half
Cut
6mm
36mm
[ ]:CONFIRM
SHADING
A
Style
OFF
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
3 Tryk på
New Block
Funktioner
Hvordan udvalgte tekstblokke forsynes med en
indramning eller skravering:
.
på et hvilket som helst tidspunkt.
2 Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling.
BEMÆRK
☞ For at vælge den første indstilling i en menu,
skal De trykke på
(mellemrumsta-
sten).
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
at beholde nogen ændringer, skal De trykke på
.
46
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
SHADING
ALL
BLOCK
LINE
CHARACTER
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
Style
For at gå tilbage til teksten uden at tilføje hverken
en indramning eller en skravering, kan De trykke på
Cancel
9 er flyttet hen
A
BEMÆRK
/
.
Italic Vertical
6 Tryk på
. Hele teksten forsynes med
den ønskede indramning eller det ønskede
skraveringsmønster.
1 Tryk på
New Block
4 Tryk på eller
, indtil
ved siden af BLOCK.
Caps
/
Italic Vertical
24mm
Italic Vertical
Kapitel 3 Funktioner
.
New Block
New Block
6 Tryk på eller
, indtil den første
blok, De ønsker at indramme eller skravere,
er valgt.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
36mm
18mm
trykke på Clear
. Når meddelelsen “OK TO
CLEAR FRAME/SHADING?” er kommet frem, skal
12mm
De trykke på
24mm
A B C T r
1 M a i n
L o n d o n
BEMÆRK
For at slette indramningen eller skraveringen, skal
De placere markøren på venstre side af den indramning/skravering, De ønsker at slette, og derefter
Half
Cut
[ ]:SET END POINT
A1
A Tryk på
. De valgte tekstblokke forsynes med den ønskede indramning eller
skravering.
9mm
ved siden af OK og trykke på
. For at
beholde indramningen/skraveringen, skal De trykke
New Block
6mm
A
Style
7 Tryk på
Cancel
Italic Vertical
på
8 Tryk på eller
, indtil alle de blokke,
De ønsker at indramme eller skravere, er
valgt.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:SET END POINT
A1
A B C T r
1 M a i n
L o n d o n
New Block
).
Hvordan udvalgte linier i en tekst forsynes med
en indramning eller en skravering:
1 Tryk på
/
.
BEMÆRK
36mm
For at gå tilbage til teksten uden at tilføje en ind-
24mm
ramning eller en skravering, kan De trykke på
på et hvilket som helst tidspunkt.
18mm
/
12mm
9mm
6mm
A
Style
(eller flytte hen ved siden af CANCEL, og
derefter trykke på
.
New Block
, indtil 9 er flyttet hen
eller
Funktioner
5 Tryk på
2 Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling.
BEMÆRK
Italic Vertical
☞ For at vælge den første indstilling i menuen,
9 Tryk på
New Block
skal De trykke på
.
0 Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden den ønskede indramning eller det
ønskede skraveringsmønster.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
at beholde nogen ændringer, skal De trykke på
Cancel
.
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
SHADING
24mm
OFF
18mm
12mm
(mellemrumsta-
sten).
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:CONFIRM
FRAME/SHADING
FRAME
SHADING
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
9mm
6mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
A
Style
Italic Vertical
47
Kapitel 3 Funktioner
3 Tryk på
New Block
9 Tryk på
.
4 Tryk på
eller
ved siden af LINE.
Caps
, indtil 9 er flyttet hen
Back
Alt Template Zoom ground
New Block
.
0 Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indramning eller
det ønskede skraveringsmønster.
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
SHADING
ALL
BLOCK
LINE
CHARACTER
24mm
18mm
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
SHADING
24mm
OFF
12mm
18mm
9mm
12mm
6mm
9mm
A
Style
6mm
Italic Vertical
A
Style
5 Tryk på
New Block
.
Funktioner
6 Tryk på
eller
, indtil den første linie,
De ønsker at indramme eller skravere, er
valgt.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
36mm
24mm
A1
A B C T r
1 M a i n
L o n d o n
New Block
1 Tryk på
/
.
BERMÆRK
12mm
For at gå tilbage til teksten uden at tilføje en ind-
9mm
A
7 Tryk på
New Block
18mm
6mm
Style
A Tryk på
. De valgte tekstlinier forsynes med den ønskede indramning eller
skravering.
Hvordan udvalgte karakterer i teksten forsynes
med en indramning eller skravering:
Half
Cut
[ ]:SET START POINT
Italic Vertical
ramning eller skravering, kan De trykke på
et hvilket som helst tidspunkt.
/
på
2 Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling.
Italic Vertical
.
BEMÆRK
8 Tryk på
eller
, indtil alle de linier,
De ønsker at indramme eller skravere, er
valgt.
☞ For at vælge den første indstilling i en menu,
skal De trykke på
(mellemrumsta-
sten).
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:SET END POINT
at beholde nogen ændringer, skal De trykke på
36mm
24mm
A1
A B C T r
1 M a i n
L o n d o n
48
12mm
9mm
6mm
A
Style
18mm
Italic Vertical
Cancel
.
Kapitel 3 Funktioner
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
7 Tryk på
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
FRAME/SHADING
FRAME
SHADING
24mm
18mm
.
New Block
8 Tryk på
,
,
, eller
indtil alle
de karakterer, De ønsker at indramme eller
forsyne med skravering, er valgt.
12mm
9mm
6mm
A
3 Tryk på
Half
Cut
36mm
[ ]:SET END POINT
24mm
Italic Vertical
.
New Block
4 Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af CHARACTER.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
Robert Beck
ABC Transp
6mm
Style
New Block
Italic Vertical
.
24mm
18mm
12mm
0 Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indramning eller
det ønskede skraveringsmønster.
9mm
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
A
24mm
OFF
18mm
.
12mm
6 Tryk på
,
,
, eller
indtil den
første karakter, De ønsker at indramme eller
forsyne med skravering, er valgt.
Caps
36mm
[ ]:CONFIRM
SHADING
Italic Vertical
New Block
9mm
A
9 Tryk på
6mm
5 Tryk på
12mm
36mm
[ ]:CONFIRM
SHADING
ALL
BLOCK
LINE
CHARACTER
Style
18mm
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
A Tryk på
. De valgte karakterer forsynes med den ønskede indramning eller det
ønskede skraveringsmønster.
New Block
[ ]:SET START POINT
36mm
24mm
ert Becker
Transport
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
49
Funktioner
Style
Caps
Kapitel 3 Funktioner
Format (
Format
2 Eftersom Î allerede befinder sig ved siden
)
Indtrykning af Format-tasten frembringer en
menu med fem labelformatfunktioner, som kan
anvendes til at ændre labelens generelle udseende.
af LENGTH, skal De trykke på
.
Hvordan LENGTH-indstillingen ændres:
Den indstillede labellœngde vises ved den venstre ende af den øverste linie øverst i displayet.
Når pilesymbolet angives som “
”, indstilles
labellœngden til AUTO. Når pilesymbolet angives som “
”, indstilles labellœngden til en
vis værdi.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
0.0cm
MARGIN:WIDE
3 Tryk på eller
, indtil den ønskede
indstilling vises (eller skriv den ønskede
længde ind).
Half
Cut
HELSI
AUTO
36mm
24mm
18mm
BEMÆRK
12mm
☞ For at indstille standardindstillingen (AUTO),
Funktioner
9mm
skal De trykke på
6mm
A
Style
(mellemrumsta-
sten).
Italic Vertical
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
at beholde nogen ændringer, skal De trykke på
1 Tryk på
Format
Cancel
.
.
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm med
BEMÆRK
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
ændringer, kan De trykke på
som helst tidspunkt.
Format
på et hvilket
☞ For at returnere alle funktionerne i FORMATmenuen til deres standardindstillinger, skal De
holde
inde og trykke på
(mel-
lemrumstasten).
Caps
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
FORMAT
LENGTH:AUTO
MARGIN:WIDE
H.ALI :LEFT
PITCH :PS
BACK :OFF
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
50
(eller
Italic Vertical
New Block
).
4 Tryk en gang på for at bekræfte indstillingen og gå tilbage til FORMATmenuen.
New Block
5 Tryk på
lingen.
Back
Alt Template Zoom ground
Style
den nye indstilling, skal De trykke på
New Block
igen for at aktivere indstil-
Kapitel 3 Funktioner
Hvordan MARGIN-indstillingen ændres:
Denne funktion giver Dem mulighed for at
vælge størrelsen af marginerne i venstre og højre
side af teksten. Når NONE, NARROW eller
MEDIUM vælges, vil lidt ekstra tape komme ud,
således at venstre og højre margin bliver ens.
ABC
[ ]:CHANGE SETTINGS
FORMAT
LENGTH:AUTO
MARGIN:WIDE
H.ALI :LEFT
PITCH :PS
BACK :OFF
[WIDE]
ABC
ABC
9mm
ABC
ABC
2 Tryk på eller
, indtil
hen ved siden af MARGIN.
[NARROW]
3 Tryk på
8 mm
ABC
[MEDIUM]
Den anvendte marginindstilling vises ved den
venstre ende af den anden linie øverst i displayet.
ABC
ABC
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
MARGIN
ABC
12 mm
Î er flyttet
.
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
ABC
Italic Vertical
[NONE]
4 mm
12 mm
18mm
12mm
A
Style
8 mm
36mm
24mm
6mm
25 mm
4 mm
Half
Cut
24mm
[WIDE]
18mm
[NONE]
12mm
[NARROW]
9mm
Funktioner
25 mm
ABC
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
6mm
A
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
0.0cm
MARGIN:WIDE
Half
Cut
Style
HELSI
AUTO
36mm
4 Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling.
24mm
18mm
12mm
BEMÆRK
9mm
☞ For at vælge standardindstillingen
(
6mm
1 Tryk på
Italic Vertical
Format
[WIDE]), skal De trykke på
ABC
A
Style
Italic Vertical
(mellemrumstasten).
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
.
at beholde nogen ændringer, skal De trykke på
Cancel
.
BEMÆRK
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
Format
ændringer, skal De trykke på på et hvilket
som helst tidspunkt.
☞ For at returnere alle funktionerne i FORMATmenuen til deres standardindstillinger, skal De
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm med
den nye indstilling, skal De trykke på
(eller
New Block
).
5 Tryk en gang på
for at bekræfte indstillingen og gå tilbage til FORMATmenuen.
New Block
holde
inde og trykke på
lemrumstasten).
(mel-
6 Tryk på igen for at aktivere indstillingen.
New Block
51
Kapitel 3 Funktioner
Hvordan indstillingen af H.ALI (horisontal
justering) ændres:
3 Tryk på
De kan vælge at justere labelens tekst på en af
de følgende fire måder:
ABC
.
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
Half
Cut
[ ]:CONFIRM
HORIZONTAL ALIGN
ABC [LEFT]
ABC [CENTRE]
ABC [RIGHT]
ABC [JUSTIFY]
[LEFT]
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
ABC
[CENTRE]
ABC
[RIGHT]
A
Style
Italic Vertical
4 Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling.
BEMÆRK
☞ For at vælge standardindstillingen
ABC
[JUSTIFY]
ABC [LEFT]), skal De trykke på
(
Funktioner
(mellemrumstasten).
1 Tryk på
Format
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
.
at beholde nogen ændringer, skal De trykke på
BEMÆRK
Cancel
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
ændringer, kan De trykke på
som helst tidspunkt.
Format
på et hvilket
menuen til deres standardindstillinger, skal De
Caps
6 Tryk på
lingen.
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
2 Tryk på
eller
, indtil Î er flyttet
hen ved siden af H.ALI.
52
).
New Block
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
FORMAT
LENGTH:AUTO
MARGIN:WIDE
H.ALI :LEFT
PITCH :PS
BACK :OFF
(eller
New Block
5 Tryk en gang på for at bekræfte indstillingen og gå tilbage til FORMATmenuen.
inde og trykke på
(mellemrumstasten).
Back
Alt Template Zoom ground
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm med
den nye indstilling, skal De trykke på
☞ For at returnere alle funktionerne i FORMATholde
.
New Block
igen for at aktivere indstil-
Kapitel 3 Funktioner
Hvordan PITCH-indstillingen ændres:
3 Tryk på
Med denne funktion kan De vælge, om hver
karakter skal have den samme bredde eller ej.
.
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
PITCH
24mm
HIHIHI
18mm
[PS]
12mm
HIHIHI
9mm
[FIXED]
6mm
A
HIHIHI
Style
[PS]
Italic Vertical
4 Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling.
BEMÆRK
☞ For at vælge standardindstillingen
(
HIHIHI [PS]), skal De trykke på
(mellemrumstasten).
HIHIHI
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
[FIXED]
Format
at beholde nogen ændringer, skal De trykke på
.
Cancel
.
BEMÆRK
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm med
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
ændringer, skal De trykke på på et hvilket
som helst tidspunkt.
den nye indstilling, skal De trykke på
New Block
Format
☞ For at returnere alle funktionerne i FORMATmenuen til deres standardindstillinger, skal De
holde
inde og trykke på
(mel-
lemrumstasten).
(eller
).
5 Tryk en gang på
for at bekræfte indstillingen og gå tilbage til FORMATmenuen.
New Block
6 Tryk på igen for at aktivere indstillingen.
New Block
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Hvordan BACK (baggrund) indstillingen ændres:
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
FORMAT
LENGTH:AUTO
MARGIN:WIDE
H.ALI :LEFT
PITCH :PS
BACK :OFF
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
Vælg en baggrund til Deres label blandt de
mange forskellige design, De har mulighed for
at anvende. De har endog mulighed for at lave
Deres egne baggrunde med brug af tekst eller
symboler.
1 Tryk på
Format
.
6mm
BEMÆRK
A
Style
Italic Vertical
2 Tryk på eller
, indtil
hen ved siden af PITCH.
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
Î er flyttet
ændringer, skal De trykke på
som helst tidspunkt.
Format
på et hvilket
☞ For at returnere alle funktionerne i FORMATmenuen til deres standardindstillinger, skal De
holde
inde og trykke på
lemrumstasten).
(mel-
53
Funktioner
1 Tryk på
Kapitel 3 Funktioner
5 Tryk en gang på for at bekræfte indstillingen.
New Block
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
Half
Cut
36mm
[ ]:CHANGE SETTINGS
FORMAT
LENGTH:AUTO
MARGIN:WIDE
H.ALI :LEFT
PITCH :PS
BACK :OFF
24mm
18mm
12mm
Skriv den ønskede tekst ind. Hvis SMALL
eller LARGE er valgt, foretages œndring af
fonten ved af trykke på
, indtil den
ønskede fontindstilling angives, og tryk derFont
efter på
mer frem igen.
New Block
9mm
. FORMAT-menuen kom-
6mm
BEMÆRK
A
Style
Italic Vertical
☞ Der kan indtastes op til 20 karakterer. Symboler
2 Tryk på
eller
, indtil Î er flyttet
hen ved siden af BACK.
3 Tryk på
.
symbolet over markøren frem, skal De trykke på
Zoom
. Tryk på en hvilken som helst tast for at
fortsætte med at redigere teksten.
Half
Cut
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
36mm
Funktioner
[ ]:CONFIRM
BACKGROUND
24mm
OFF
at beholde nogen ændringer, skal De trykke på
Cancel
.
18mm
[SMALL]
[LARGE]
PARQUET
METAL
MOSAIC
12mm
Back
Alt Template Zoom ground
9mm
Caps
6mm
[ ]:CONFIRM
BACKGROUND
A
Style
☞ For at få et forstørret billede af karakteren eller
Image
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
(vi henviser til side 25 og 26) og karakterer med
accent (vi henviser til side 23) kan også tilføjes.
Italic Vertical
Half
Cut
36mm
24mm
TEXT INPUT
(FONT:HELSI)
4 Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling.
9mm
6mm
A
Style
BEMÆRK
18mm
12mm
Italic Vertical
☞ For at vælge standardindstillingen (OFF), skal
De trykke på
(mellemrumstasten).
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
at beholde nogen ændringer, skal De trykke på
Cancel
.
den nye indstilling, skal De trykke på
54
6 Tryk på
New Block
igen for at aktivere indstil-
lingen. Background-indikatoren tændes.
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm med
(eller
Hvis et forhåndslavet baggrundsdesign er
valgt, vil FORMAT-menuen komme frem
igen.
).
New Block
Kapitel 3 Funktioner
Templt
2 Vælg den ønskede skabelon.
)
Template-funktionen gør det hurtigt og nemt at
lave en label eller et stempel. De behøver blot at
ændre teksten, når De har valgt en af de forhåndsformaterede skabeloner, hvorefter teksten
er klar til udskrivning. De mange skabeloner,
som er til rådighed, er praktiske til almindelige
behov - fra adressering af konvolutter til identifikation af floppydisks eller lyd- og videokassetter. Tapebredden og -længden af hver label,
som er udskrevet fra en skabelon, er forhåndsindstillet. Vi henviser til eksemplerne på de disponible skabeloner på side 101 til og med 104.
Efter at teksten er indtastet, kan skrifttypen nemt
ændres ved, at man vælger en af de 7 disponible
skrifttypeformater. Vi henviser til side 105 angående eksempler på skrifttypeformaterne.
Hvordan man laver en label eller et stempel fra
en skabelon:
1 Tryk på
. Template-indikatoren begynder at lyse.
Templt
BEMÆRK
☞ For at vælge den første skabelon, skal De trykke
på
(mellemrumstast) (eller holde
inde og trykke på
).
☞ For at vælge den sidste skabelon, skal De holde
inde og trykke på
.
Hvis CATALOGUE NO. er valgt:
Skriv et skabelonnummer ind (eller tryk
på
eller
), indtil den ønskede
skabelon er kommet frem i displayet.
Den valgte skabelons navn vises på den
anden linie øverst på displayet.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
INPUT NO.
ADDRESS 1
Half
Cut
36mm
1
24mm
Funktioner
Template (
18mm
BEMÆRK
12mm
☞ Hvis der var tekst i displayet, da Template-funk-
9mm
tionen startedes op, vil meddelelsen “OK TO
CLEAR TEXT BUFFER?” komme frem.
6mm
A
Style
● For at slette teksten, skal De trykke på
, indtil 9 er flyttet hen ved siden af
eller
OK, og derefter trykke på
New Block
Hvis der er valgt en kategori:
.
Tryk på
eller
, indtil den
ønskede skabelon er kommet frem i displayet. Den aktuelle skabelons nummer
og navn vises øverst i displayet og
målene vises under skabelonen.
● For at gå tilbage til teksten, uden at slette den,
Cancel
skal DE trykke på
(eller flytte 9 hen ved
siden af CANCEL, og derefter trykke på
New Block
Italic Vertical
).
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm, skal
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
Cancel
De trykke på
Caps
.
Back
Alt Template Zoom ground
1:ADDRESS 1
W 24mm×
8.0cm
Half
Cut
[ ]:CONFIRM
TEMPLATE
CATALOGUE NO.
36mm
24mm
18mm
36mm
12mm
24mm
9mm
18mm
6mm
ADDRESS
EQUIPMENT
PLATE
NAMEPLATE
12mm
9mm
A
Style
Italic Vertical
6mm
A
Style
Italic Vertical
55
Kapitel 3 Funktioner
3 Tryk på
. Den første linie i skabelonens tekst vises under EDIT TEXT øverst i displayet. Vi henviser til listen over skabeloner
i kapitlet “Tillæg” angående skabelonnumre
og -eksempler.
New Block
6 Gentag trin 4 og 5, indtil hele den tekst,
De ønsker at anvende, er indtastet. MENU
kommer frem, når den sidste linie i teksten i
skabelonen er redigeret og trykkes
ind.
New Block
BEMÆRK
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
Half
Cut
For at holde op med at anvende Template-indstil36mm
EDIT TEXT
Smith's Rent-A-Bi
lingen, skal De trykke på
24mm
, indtil 9 er
eller
flyttet hen ved siden af FINISH, og derefter trykke
18mm
på
12mm
9mm
. Tryk på eller
tryk derefter på
6mm
A
Style
New Block
, når meddelel-
sen “OK TO FINISH TEMPLATE?” er kommet frem,
, indtil 9 er flyttet
eller
hen ved siden af OK, og tryk derefter på
Italic Vertical
New Block
.
For at gå tilbage til Template-indstilling, skal De
Cancel
4 Skriv den nye tekst ind.
(eller flytte 9 hen ved siden af CAN-
trykke på
BEMÆRK
CEL, og derefter trykke på
New Block
).
☞ Der kan også tilføjes symboler. Vi henviser til
Funktioner
side 26 og 18 angående detaljer.
☞ For at få et forstørret billede af karakteren eller
symbolet over markøren frem, skal De trykke på
Zoom
Image
. Tryk på en hvilken som helst tast for at gå
tilbage til redigering af teksten.
☞ For at flytte markøren gennem en tekstlinie, skal
De trykke på
eller
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
MENU
PRINT
FINISH
CONTINUE
CHANGE STYLE
FILE
24mm
18mm
12mm
9mm
. For at få en anden
6mm
A
tekstlinie frem, skal De trykke på
.
☞ For at holde op med at anvende den aktuelle
skabelon og gå tilbage til trin 2, skal De trykke
Cancel
på
Cancel
. Tryk på
Style
eller
, når meddelelsen “OK
TO CONTINUE TEMPLATE?” er kommet frem,
for at flytte 9 hen ved siden af CANCEL, og tryk
Italic Vertical
Hvordan man ændrer skrifttypen i en label eller
et stempel, som er lavet fra en skabelon:
7 Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af CHANGE STYLE.
8 Tryk på
. Den anvendte skrifttypeindstilling vises i displayet.
New Block
derefter på
New Block
). For at fortsætte med at
anvende den aktuelle skabelon, skal De trykke
på
eller
, indtil 9 er flyttet hen ved
siden af OK, og derefter trykke på
New Block
.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
STYLE
CHAR.:ORIGINAL
5 Tryk på
for at få den næste tekstlinie i skabelonen frem.
New Block
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
56
Italic Vertical
Kapitel 3 Funktioner
9 Tryk på
Caps
Hvordan en label eller et stempel, som er lavet
med brug af en skabelon, udskrives:
.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
CHAR.
ORIGINAL
ITALIC
DYNAMIC
ARTISTIC
FORMAL
ELEGANT
24mm
18mm
F Tryk på
New Block
9 er flyttet hen
.
12mm
BEMÆRK
9mm
Forvis Dem om, at den korrekte tapekassette er sat
i.
6mm
A
Style
E Tryk på eller
, indtil
ved siden af PRINT.
Italic Vertical
● Til udskrivning af et stempel, skal der anven-
des en stempeltapekassette.
● Til udskrivning af en label, skal der anvendes
A Tryk en gang på for at bekræfte indstillingen og gå tilbage til STYLE-menuen.
en labeltapekassette.
Hvis der anvendes en skabelon fra en
anden kategori end STAMP-kategorien, vil
nedenstående display komme frem.
New Block
B Tryk på igen for at aktivere indstillingen.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
! OK TO PRINT?
24mm
New Block
Hvordan man fortsætter med at redigere labelen eller stemplet:
18mm
OK
OPTION
CANCEL
12mm
9mm
6mm
A
C Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af CONTINUE.
D Gentag trin 4 og 5, indtil teksten er redigeret som ønsket. MENU kommer frem
igen, når den sidste linie tekst i skabelonen
Funktioner
0 Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling. Vi
henviser til side 105 angående eksempler
på disse indstillinger.
Style
Italic Vertical
Hvis der anvendes en skabelon fra STAMPkategorien, vil nedenstående display
komme frem.
er redigeret og trykket ind.
New Block
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
! OK TO PRINT?
36mm
24mm
18mm
PRINT STAMP
PRINT LABEL
CANCEL
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
57
Kapitel 3 Funktioner
G Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling.
Hvis labelen er lavet med brug af en anden
skabelon end en fra STAMP-kategorien:
Vælg OK. for at udskrive. Vi henviser til
side 62 angående yderligere detaljer om
udskrivning.
Vælg OPTION. for at ændre udskrivningsmulighederne. Vi henviser til
side 63 til og med 67 angående yderligere detaljer om udskrivningsmulighederne.
K Tryk på eller
, indtil
9 er flyttet hen
ved siden af den ønskede indstilling. Vi
henviser til side 59 og 60 angående yderligere detaljer om, hvordan man lagrer filer.
Vælg SAVE AS, hvis filen ikke tidligere er
lagret.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
FILE DESCRIPTION
0:
24mm
18mm
12mm
Hvis stemplet er lavet med brug af en anden
skabelon end en fra STAMP-kategorien:
9mm
6mm
Vælg PRINT STAMP for at udskrive en
stempelstencil.
Vælg PRINT LABEL for at udskrive en
ID-label.
A
Style
Italic Vertical
Vælg SAVE, hvis filen er lagret tidligere.
BEMÆRK
Funktioner
Anvend tape med en bredde på 12 mm, hvis De vil
lave en ID-label til et stempel af STAMP M-størrelse, og anvend tape med en bredde på 18 mm,
hvis De vil lave en label til et stempel af STAMP Lstørrelse.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
FILE DESCRIPTION
0: Address
24mm
18mm
12mm
H Tryk på
New Block
.
9mm
6mm
Hvordan labelen eller stemplet, som er lavet
med brug af en skabelon, lagres i hukommelsen:
I Tryk på
eller
ved siden af FILE.
J Tryk på
New Block
, indtil 9 er flyttet hen
A
Style
Italic Vertical
L Skriv det ønskede filnavn ind.
BEMÆRK
Et filnavn kan kun indeholde op til 10 karakterer.
.
M Tryk på
. Teksten lagres under det
valgte nummer med det indtastede filnavn.
New Block
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
FILE
NEW
SAVE AS
SAVE
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
58
Hvordan en anden label eller stempel laves
med brug af en anden skabelon:
Italic Vertical
N Tryk på eller
, indtil
ved siden af FILE.
9 er flyttet hen
Kapitel 3 Funktioner
Caps
Lagring og fremkaldning af filer
.
New Block
●
Back
Alt Template Zoom ground
36mm
24mm
18mm
12mm
6mm
A
Italic Vertical
P Tryk på
eller
ved siden af NEW.
Q Tryk på
Caps
, indtil 9 er flyttet hen
.
New Block
Back
Alt Template Zoom ground
●
Half
Cut
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
24mm
Hvordan en ikke tidligere lagret fil lagres:
18mm
1 Tryk på
12mm
Caps
6mm
A
Italic Vertical
, indtil 9 er flyttet hen
File
●
●
.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
FILE
NEW
SAVE AS
SAVE
OPEN
DELETE
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
BEMÆRK
A
Style
For at gå tilbage til FILE-menuen uden at slette den
redigerede skabelon, skal du trykke på
Cancel
(eller
flytte 9 hen ved siden af CANCEL, og derefter
trykke på
●
Eftersom en kopi af den lagrede tekstfil kaldes
frem ved hjælp af OPEN-funktionen, kan teksten
redigeres eller skrives ud uden ændringer af den
oprindeligt lagrede fil. SAVE-funktionen kan
imidlertid anvendes til erstatte den tidligere
lagrede fil med den nye redigerede fil. Når en fil
ikke længere er nødvendig eller mere plads er
påkrævet, kan DELETE-funktionen anvendes til
at slette filen.
9mm
R Tryk på
eller
ved siden af OK.
●
36mm
TO CLEAR
! OK
EDITED
TEMPLATE?
OK
CLEAR
Style
●
Når hver enkelt fil lagres, kan den forsynes med
et filnavn, så man kan søge efter den. Op til 100
filer eller ca. 3000 karakterer kan gemmes i
hukommelsen.
9mm
Style
●
De har mulighed for at lagre hyppigt anvendt
tekst i hukommelsen. Disse tekstfiler bevares i
hukommelsen, selv efter at alle karaktererne er
slettet fra displayet med Clear-funktionen (se
side 35).
Half
Cut
[ ]:CONFIRM
FILE
NEW
SAVE AS
SAVE
●
Funktioner
O Tryk på
New Block
S Tryk på
Italic Vertical
2 Eftersom 9 allerede befinder sig ved siden
af SAVE AS, skal De trykke på
).
New Block
.
BEMÆRK
New Block
.
For at gå tilbage til den tidligere menu uden at
udføre nogen ændringer, skal De trykke på
Cancel
.
59
Kapitel 3 Funktioner
BEMÆRK
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
FILE DESCRIPTION
0:
Robert Beck
ABC Transp
For at gå tilbage til den tidligere skærm uden at
36mm
udføre nogen ændringer, skal De trykke på
.
24mm
18mm
3 Tryk på
.
New Block
12mm
9mm
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
6mm
FILE DESCRIPTION
0: Address
A
Style
Cancel
Italic Vertical
3 Tryk på eller
, indtil det filnummer,
hvorunder De ønsker at lagre teksten, vises.
Robert Beck
ABC Transp
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
BEMÆRK
A
Style
Filnumre, som ikke angives, indeholder allerede en
teksttfil.
Italic Vertical
4 Rediger om ønsket filnavnet.
4 Skriv det ønskede filnavn ind.
Funktioner
BEMÆRK
BEMÆRK
Et filnavn kan kun indeholde op til 10 karakterer.
5 Tryk på
. Teksten gemmes under det
valgte nummer med det indlæste filnavn.
New Block
1 Tryk på
Caps
Caps
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
FILE
NEW
SAVE AS
SAVE
OPEN
DELETE
New Block
1 Tryk på
.
Back
Alt Template Zoom ground
5 Tryk på
. Teksten gemmes under det
valgte nummer med det indlæste filnavn.
Hvordan en tidligere lagret fil kaldes frem:
Hvordan en tidligere lagret fil lagres:
File
Et filnavn kan kun indeholde op til 10 karakterer.
24mm
18mm
12mm
9mm
File
Back
Alt Template Zoom ground
60
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
A
2 Tryk på
eller
ved siden af SAVE.
Half
Cut
[ ]:CONFIRM
FILE
NEW
SAVE AS
SAVE
OPEN
DELETE
6mm
Style
.
Italic Vertical
, indtil 9 er flyttet hen
Italic Vertical
Kapitel 3 Funktioner
2 Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af OPEN.
5 Tryk på
i displayet.
New Block
. Den valgte fil komme frem
BEMÆRK
For at gå tilbage til den tidligere skærm uden at
udføre nogen ændringer, skal De trykke på
.
Når en fil, som er lavet med brug af en skabelon,
åbnes, vil dette ske i Template-indstillingen.
Hvordan en lagret fil slettes:
.
New Block
BEMÆRK
1 Tryk på
BEMÆRK
Hvis der var tekst i displayet, inden File-funktionen
startedes, vil meddelelsen “OK TO CLEAR TEXT
BUFFER?” komme frem.
● For at slette teksten, skal De trykke på
, indtil 9 er flyttet hen ved siden af
eller
OK, og derefter trykke på
New Block
.
Caps
File
.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
FILE
NEW
SAVE AS
SAVE
OPEN
DELETE
24mm
18mm
12mm
9mm
● For at gå tilbage til FILE-menuen uden at
slette teksten, skal De trykke på
Cancel
6mm
A
(eller
Style
Italic Vertical
flytte 9 hen ved siden af CANCEL, og derefter
trykke på
New Block
).
2 Tryk på eller
, indtil
ved siden af DELETE.
9 er flyttet hen
BEMÆRK
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
For at gå tilbage til den tidligere skærm uden at
36mm
SEARCH FOR
0:Address
24mm
Robert Beck
ABC Transp
18mm
9mm
A
New Block
.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
SEARCH FOR
0:Address
Italic Vertical
4 Vælg den fil, De vil åbne.
For at scanne gennem de lagrede filer, skal
De trykke på eller
3 Tryk på
.
12mm
6mm
Style
Cancel
udføre nogen ændringer, skal De trykke på
.
24mm
Robert Beck
ABC Transp
18mm
12mm
9mm
6mm
For at søge efter en bestemt fil, skal De
skrive en del af navnet på den ønskede fil
A
Style
Italic Vertical
ind, og derefter trykke på
. Filerne
med navne, som indeholder den tekst, De
søgte efter, findes frem, og den første fil
vises. Hvis flere end en fil findes, skal De
New Block
trykke på
eller
ønsker at åbne, vises.
, indtil den fil, De
61
Funktioner
3 Tryk på
Cancel
Kapitel 3 Funktioner
4 Vælg den fil, som De vil slette, og tryk derefter på
New Block
Udskrivning
●
.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Zoom
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
For at scanne gennem de lagrede filer, skal
Image (
De trykke på eller
For at se et billede af hele teksten på forhånd,
.
+
Image
)
BEMÆRK
inden den udskrives, skal De holde inde og
For at vælge alle de lagrede filer, skal De holde
trykke på
. Hele teksten vil langsomt rulle
henover displayet mod venstre. Tryk på
inde og trykke på
. Meddelelsen “OK
TO DELETE FILES?” kommer frem.
New Block
For at søge efter en bestemt fil, skal De
skrive en del af navnet på den ønskede fil
ind, og derefter trykke på
. Filerne
med navne, som indeholder den tekst, De
søgte efter, findes frem, og den første fil
vises. Hvis flere end en fil findes, skal De
New Block
trykke på
eller
ønsker at slette, vises.
, indtil den fil, De
retning ved at trykke på
og
Funktioner
inde og trykke på
New Block
. Meddelelsen
“OK TO DELETE ALL SEARCHED FILES” kommer frem.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
TO DELETE
! OK
FILE?
, hvis De vil afslutte Image-funktionen og gå
tilbage til teksten.
Feed & Cut (
Feed
& Cut
)
24mm
Cancel
at De har trykket på
ningen.
Print (
Print
for at afslutte udskriv-
)
Når De har skrevet Deres tekst ind og valgt alle
de tekst- og labelformater, De vil anvende, kan
De nu begynde at udskrive teksten. Det er
muligt at vælge nogle få yderligere indstillinger,
inden De udskriver Deres label.
18mm
OK
CANCEL
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
5 Tryk på
eller
ved siden af OK.
Hvordan en label med udskrives med brug af
de aktuelle udskrivningsindstillinger:
1 Tryk på Print . Meddelelsen “OK TO
PRINT?” kommer frem.
, indtil 9 er flyttet hen
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
! OK TO PRINT?
BEMÆRK
For at gå tilbage til den tidligere skærm uden at
Cancel
slette filen, skal De trykke på (eller flytte
9
hen ved siden af CANCEL, og derefter trykke på
12mm
9mm
6mm
A
Style
62
36mm
24mm
18mm
OK
OPTION
CANCEL
).
6 Tryk på
. Tryk på
Cancel
Feed
& Cut
☞ For at vælge alle de fundne filer, skal De holde
New Block
(mellemrumstasten) for at standse
eller fortsætte teksten. Flyt teksten i den ønskede
Tryk på
, hvis De vil fremføre 1” (25 mm) af
tapen og automatisk skære den af. Tryk på
denne tast for at fremføre overflødig tape, efter
BEMÆRK
Caps
Zoom
Image
New Block
. Den valgte fil slettes.
Italic Vertical
Kapitel 3 Funktioner
2 Eftersom 9 allerede befinder sig ved siden af
OK, skal De trykke på
udskrives.
. Deres label
New Block
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
BEMÆRK
For at afslutte udskrivningen, skal De trykke på
Cancel
Feed
& Cut
. Sørg for at trykke en gang på
begynder at udskrive den næste label.
, inden De
Hvordan flere kopier af en label udskrives:
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
OPTION
COPIES:1
NUMBER:OFF
MIRROR:OFF
INVERT:OFF
TRANS-:
FORM ABC
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
1 Tryk på
Print
Style
.
Italic Vertical
4 Eftersom Î allerede befinder sig ved siden
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
af COPIES, skal De trykke på
! OK TO PRINT?
24mm
OK
OPTION
CANCEL
Back
Alt Template Zoom ground
18mm
Caps
12mm
[ ]:CONFIRM
COPIES
9mm
Half
Cut
36mm
24mm
18mm
6mm
A
Style
.
36mm
12mm
1
Italic Vertical
Funktioner
Caps
9mm
6mm
2 Tryk på
eller
, indtil 9 er flyttet hen
ved siden af OPTION.
BEMÆRK
For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
ændringer, kan De trykke på
på et hvilket
Print
som helst tidspunkt.
3 Tryk på
New Block
A
Style
Italic Vertical
5 Skriv antallet ind (eller tryk på
eller
), indtil det ønskede antal kopier vises.
BEMÆRK
For at vælge standardindstillingen (1), skal De
.
trykke på
BEMÆRK
☞ For hurtigt at få OPTION-menuen frem, skal De
(mellemrumstasten).
6 Tryk på for at bekræfte indstillingen
og gå tilbage til OPTION-menuen.
New Block
holde
inde og trykke på
Print
.
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
Cancel
ændringer, skal De trykke på
.
☞ For at returnere alle funktionerne i OPTIONmenuen til deres standardindstillinger, skal De
holde
inde og trykke på
lemrumstasten).
(mel-
Hvordan NUMBER-indstillingen ændres:
NUMBER (nummererings) funktionen kan
anvendes til at udskrive mange kopier af den
samme tekst, og samtidigt øge antallet af visse
karakterer (bogstaver, tal eller stregkodedata),
efter at hver label er udskrevet. Denne type
automatisk trinvis øgning er meget nyttig, hvis
De udskriver labels med serienumre, labels til
produktionsstyring eller andre typer labels, som
kræver stigende koder.
63
Kapitel 3 Funktioner
Bogstaver og tal øges som vist herunder:
0
Î
1
Î
9
Î
0
Î
A
Î
B
Î
Z
Î
A
Î
a
Î
b
Î
z
Î
a
Î
A9
Î
B0 Î
A0 Î
A1 Î
Mellemrum (vist som understregninger “_” i
eksemplerne herunder) kan anvedes til at justere
mellemrummet mellem karakterer eller til at
kontrollere antallet af cifre, som udskrives:
1_9 Î 2_0 Î
9_9
Î __0 Î
_9 Î
10
Î
99
Î
_0
Î
_Z Î
AA
Î
ZZ
Î
_A
Î
2 Tryk på eller
, indtil
ved siden af OPTION.
9 er flyttet hen
BEMÆRK
For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
Printet hvilket
ændringer, kan De trykke på på
som helst tidspunkt.
3 Tryk på
New Block
.
BEMÆRK
☞ For hurtigt at få OPTION-menuen frem, skal De
holde
inde og trykke på
Print
.
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
Cancel
ændringer, skal De trykke på
.
☞ For at returnere alle funktionerne i OPTION menuen til deres standardindstillinger, skal De
BEMÆRK
☞ Der kan kun vælges et enkelt nummereringsfelt
Funktioner
fra en tekst.
holde
inde og trykke på
lemrumstasten).
(mel-
☞ Hvis De inkluderer en ikke-alfanumerisk karakter, som for eksempel et symbol, i nummereringsfeltet, vil kun bogstaverne og tallene i
nummereringsfeltet blive øget, når Deres labels
udskrives, eller kun en label vil blive udskrevet,
hvis feltet kun indeholder en ikke-alfanumerisk
karakter.
1 Tryk på
Caps
Print
.
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
36mm
Style
Italic Vertical
24mm
18mm
OK
OPTION
CANCEL
36mm
[ ]:CHANGE SETTINGS
OPTION
COPIES:1
NUMBER:OFF
MIRROR:OFF
INVERT:OFF
TRANS-:
FORM ABC
Half
Cut
! OK TO PRINT?
Half
Cut
12mm
9mm
4 Tryk på
eller
, for at flytte Î hen
ved siden af NUMBER.
5 Tryk på
.
6mm
A
Style
Italic Vertical
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:SET START POINT
36mm
24mm
io 1A
A
Style
64
Italic Vertical
18mm
12mm
9mm
6mm
Kapitel 3 Funktioner
6 Tryk på
,
,
, eller
indtil den
første karakter, De ønsker at vælge til nummeringsfeltet, er valgt.
Caps
For at vælge standardindstillingen (OFF), skal De
Back
Alt Template Zoom ground
trykke på
Half
Cut
36mm
[ ]:SET END POINT
(mellemrumstasten).
A Tryk på for at bekræfte indstillingen
og gå tilbage til OPTION-menuen.
New Block
24mm
io 1A
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
), indtil det ønskede antal kopier vises.
BEMÆRK
.
New Block
eller
Italic Vertical
Hvordan et spejlbillede af teksten udskrives:
Ved hjælp af MIRROR-funktionen kan De
udskrive Deres tekst spejlvendt, således at den
kan læses fra tapens klæbende side.
[OFF]
8 Tryk på
eller
, indtil alle de karakterer, De ønsker at vælge til nummeringsfeltet, er valgt.
[ON]
BEMÆRK
☞ Hvis der valgtes en stregkode i trin 6, vil dette
trin blive sprunget over.
☞ Et nummereringsfelt skal befinde sig helt indenfor en linies tekst i en enkelt blok.
☞ Det højeste antal karakterer i et nummereringsfelt er fem.
Hvis disse labels udskrives på klar tape og fastgøres på glas eller et hvilket som helst andet
klart materiale, kan teksten læses korrekt fra den
modsatte side.
1 Tryk på
Print
.
☞ Hvis De forsøger at vælge flere end fem karakterer, vil fejlmeddelelsen “INCORRECT OPERATION FOR NUMBERING FUNCTION” komme
frem.
9 Tryk på
Caps
.
New Block
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
! OK TO PRINT?
24mm
18mm
OK
OPTION
CANCEL
Back
Alt Template Zoom ground
12mm
9mm
Half
Cut
6mm
36mm
[ ]:CONFIRM
NUMBER
A
Style
24mm
Italic Vertical
18mm
12mm
1
9mm
2 Tryk på
eller
, for at flytte 9 hen
ved siden af OPTION.
6mm
BEMÆRK
A
Style
Italic Vertical
For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
ændringer, kan De trykke på
som helst tidspunkt.
Print
på et hvilket
65
Funktioner
7 Tryk på
0 Skriv et antal ind (eller tryk på
Kapitel 3 Funktioner
3 Tryk på
6 Tryk på
eller
for at flytte 9 hen ved
siden af den ønskede indstilling.
.
New Block
BEMÆRK
☞ For hurtigt at få OPTION-menuen frem, skal De
holde
inde og trykke på
Print
BEMÆRK
For at vælge standardindstillingen ( ABC
.
☞ For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
skal De trykke på
[OFF]),
(mellemrumstasten).
Cancel
ændringer, skal De trykke på
.
7 Tryk på for at bekræfte indstillingen
og gå tilbage til OPTION-menuen.
New Block
☞ For at returnere alle funktionerne i OPTIONmenuen til deres standardindstillinger, skal De
Hvordan en omvendt billede af teksten udskrives:
holde
inde og trykke på
(mellemrumstasten).
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Med INVERT-funktionen udskrives alle lyse
områder, så de bliver mørke, og alle mørke
områder, så de bliver lyse.
Half
Cut
Funktioner
[ ]:CHANGE SETTINGS
OPTION
COPIES:1
NUMBER:OFF
MIRROR:OFF
INVERT:OFF
TRANS-:
FORM ABC
36mm
BEMÆRK
24mm
Enkelte fine detaljer i udskrivningen kan gå tabt, når
funktionen anvendes.
18mm
12mm
9mm
ABC
[OFF]
ABC
[ON]
6mm
A
Style
Italic Vertical
4 Tryk på eller
for at flytte
ved siden af MIRROR.
5 Tryk på
Î hen
1 Tryk på
.
Caps
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
CBA [ON]
.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
! OK TO PRINT?
Half
Cut
[ ]:CONFIRM
MIRROR
ABC [OFF]
Print
36mm
24mm
18mm
36mm
24mm
18mm
OK
OPTION
CANCEL
12mm
9mm
12mm
6mm
9mm
A
Style
Italic Vertical
6mm
A
Style
Italic Vertical
2 Tryk på
eller
siden af OPTION.
for at flytte 9 hen ved
BEMÆRK
For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
Printet hvilket
ændringer, kan De trykke på på
som helst tidspunkt.
66
Kapitel 3 Funktioner
3 Tryk på
New Block
7 Tryk på for at bekræfte indstillingen
og gå tilbage til OPTION-menuen.
.
New Block
BEMÆRK
☞ For hurtigt at få OPTION-menuen frem, skal De
holde
inde og trykke på
Print
.
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
at udføre nogen ændringer, skal De trykke på
Cancel
.
☞ For at returnere alle funktionerne i OPTION-
Hvordan tekstens form ændres:
Anvend TRANSFORMATION-funktionen til at
lave interessante teksteffekter ved at give teksten
forskellig form. Vi henviser til side 67 angående
eksempler på hvilke former, der er til rådighed.
1 Tryk på
Print
.
menuen til deres standardindstillinger, skal De
inde og trykke på
(mel-
lemrumstasten).
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
Half
Cut
36mm
! OK TO PRINT?
Back
Alt Template Zoom ground
OK
OPTION
CANCEL
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
OPTION
COPIES:1
NUMBER:OFF
MIRROR:OFF
INVERT:OFF
TRANS-:
FORM ABC
12mm
9mm
36mm
6mm
24mm
A
18mm
Style
Italic Vertical
12mm
9mm
6mm
2 Tryk på eller
9 hen ved
for at flytte
siden af OPTION.
A
Style
24mm
18mm
Italic Vertical
BEMÆRK
4 Tryk på eller
for at flytte
ved siden af INVERT.
5 Tryk på
Î hen
For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
ændringer, kan De trykke på
.
3 Tryk på
Caps
Print
på et hvilket
som helst tidspunkt.
Back
ground
Alt Tempalte Zoom
t
Half
Cut
24mm
18mm
ABC [ON]
.
BEMÆRK
36mm
[ ]:CONFIRM
INVERT
ABC [OFF]
New Block
12mm
9mm
☞ For hurtigt at få OPTION-menuen frem, skal De
holde
Print
.
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
at udføre nogen ændringer, skal De trykke på
Cancel
6mm
inde og trykke på
.
A
Style
☞ For at returnere alle funktionerne i OPTION-
Italic Vertical
menuen til deres standardindstillinger, skal De
6 Tryk på
eller
for at flytte 9 hen ved
siden af den ønskede indstilling.
holde
inde og trykke på
lemrumstasten).
(mel-
BEMÆRK
For at vælge standardindstillingen ( ABC
skal De trykke på
[OFF]),
(mellemrumstasten).
67
Funktioner
holde
Kapitel 3 Funktioner
Hvordan CUT-indstillingen ændres:
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Den måde, hvorpå labels skæres af, efter at de
er udskrevet, kan vælges, hvis man bruger CUTfunktionen. En fuld afskæring skærer en label
helt af. Hvis en halv afskæring vælges, begynder
HALF CUT-indikatoren at lyse, og tapen skæres
af uden at labelens bagside skæres af. Dette gør
det nemmere at fjerne bagsiden fra Deres labels.
Half
Cut
36mm
[ ]:CHANGE SETTINGS
OPTION
COPIES:1
NUMBER:OFF
MIRROR:OFF
INVERT:OFF
TRANS-:
FORM ABC
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
A
Style
Italic Vertical
0.0cm
MARGIN:WIDE
4 Tryk på eller
for at flytte
ved siden af TRANSFORM.
HELSI
AUTO
Î hen
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
5 Tryk på
.
6mm
A
Style
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
36mm
Funktioner
[ ]:CONFIRM
TRANSFORMATION
ABC [OFF]
18mm
1 2mm
ABC
9mm
6mm
A
6 Tryk på eller
Nedenstående CUT-indstillinger er disponible:
24mm
ABC
Style
ABC ABC
[FULL&HALF]
(fuld og halv afskæring)
ABC ABC
[FULL]
(kun fuld afskæring)
ABC ABC
[HALF]
(kun halv afskæring)
ABC ABC
[OFF]
(ingen afskæring)
Italic Vertical
for at flytte
9 hen ved
1 Tryk på
siden af den ønskede indstilling.
Caps
BEMÆRK
For at vælge standardindstillingen ( ABC
skal De trykke på
Italic Vertical
Half
Cut
[OFF]),
(mellemrumstasten).
7 Tryk på for at bekræfte indstillingen
og gå tilbage til OPTION-menuen.
Print
.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
! OK TO PRINT?
24mm
18mm
OK
OPTION
CANCEL
12mm
9mm
New Block
6mm
A
Style
2 Tryk på
Italic Vertical
eller
for at flytte 9 hen ved
siden af OPTION.
BEMÆRK
For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
Printet hvilket
ændringer, kan De trykke på på
som helst tidspunkt.
68
Kapitel 3 Funktioner
New Block
7 Tryk på for at bekræfte indstillingen
og gå tilbage til OPTION-menuen.
.
New Block
BEMÆRK
☞ For hurtigt at få OPTION-menuen frem, skal De
holde
inde og trykke på
Print
.
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
at udføre nogen ændringer, skal De trykke på
Cancel
.
☞ For at returnere alle funktionerne i OPTIONmenuen til deres standardindstillinger, skal De
holde
inde og trykke på
(mel-
lemrumstasten).
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
ABC1 ABC1
36mm
BEMÆRK
24mm
Hvis labels udskrives på klar tape, kan de sættes
sammen uden at de skæres af.
18mm
12mm
9mm
1 Tryk på
6mm
A
Style
Med SPLIT-funktionen kan man forstørre teksten
og udskrive den på 2, 3 eller 4 labels, som så
kan sættes sammen, så de udgør ekstra store
labels.
Skær den blanke, nederste del af den første label af,
og sæt derefter den øverste og nederste del sammen,
således at der ikke er noget afbræk i karaktererne.
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
OPTION
COPIES:1
NUMBER:OFF
MIRROR:OFF
INVERT:OFF
TRANS-:
FORM ABC
Hvordan SPLIT-udskrivning anvendes:
Caps
Print
.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
Italic Vertical
36mm
! OK TO PRINT?
4 Tryk på eller
for at flytte
ved siden af CUT.
5 Tryk på
24mm
Î hen
18mm
OK
OPTION
CANCEL
.
Funktioner
3 Tryk på
12mm
9mm
6mm
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:CONFIRM
CUT
ABC
ABC
[FULL&HALF]
ABC ABC
[FULL]
A
Style
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
36mm
Italic Vertical
2 Tryk på eller
for at flytte
9 hen ved
siden af OPTION.
BEMÆRK
For at gå tilbage til teksten uden at udføre nogen
ændringer, kan De trykke på
Print
på et hvilket
som helst tidspunkt.
6 Tryk på
eller
for at flytte 9 hen ved
siden af den ønskede indstilling.
BEMÆRK
For at vælge standardindstillingen ( ABC
ABC
[FULL&HALF]), skal De trykke på
(mellemrumstasten).
69
Kapitel 3 Funktioner
3 Tryk på
New Block
7 Tryk på for at bekræfte indstillingen
og gå tilbage til OPTION-menuen.
.
New Block
BEMÆRK
☞ For hurtigt at få OPTION-menuen frem, skal De
holde
inde og trykke på
Print
.
☞ For at gå tilbage til den foregående skærm uden
at udføre nogen ændringer, skal De trykke på
Cancel
.
☞ For at returnere alle funktionerne i OPTIONmenuen til deres standardindstillinger, skal De
holde
inde og trykke på
(mel-
lemrumstasten).
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
Funktioner
[ ]:CHANGE SETTINGS
OPTION
COPIES:1
NUMBER:OFF
MIRROR:OFF
INVERT:OFF
TRANS-:
FORM ABC
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
4 Tryk på eller
for at flytte
ved siden af SPLIT.
5 Tryk på
Caps
Î hen
.
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
SPLIT
OFF
DOUBLE
TRIPLE
QUADRUPLE
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
6 Tryk på eller
Italic Vertical
for at flytte
9 hen ved
siden af den ønskede indstilling.
BEMÆRK
For at vælge standardindstillingen (OFF), skal De
trykke på
70
(mellemrumstasten).
Kapitel 3 Funktioner
Indstilling af display-egenskaber
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
3 Tryk på eller
for at flytte
9 hen ved
siden af den indstilling, De ønsker at vælge.
Setup (
)
Setup
BEMÆRK
Hvis
trykkes ind, vises der fire funktioner,
som giver Dem mulighed for at ændre det generelle udseende af den tekst, som vises i displayet.
Setup
For at vælge standardindstillingen, skal De trykke
på
(mellemrumstasten).
4 Tryk en gang på
for at bekræfte indstillingen og gå tilbage til SETUP-menuen.
New Block
Denne funktion giver Dem mulighed for at
vælge, om nummret for den linie, hvorpå markøren i øjeblikket befinder sig, skal vises i
Zoom-indstilling eller ej. (Linienumrene angives
ikke i WYSIWYG-indstilling.)
1 Tryk på
Setup
.
5 Tryk på igen for at aktivere indstillingen.
New Block
Hvordan CONTRAST-indstillingen ændres:
CONTRAST-funktionen giver Dem mulighed for
at gøre LCD-displayet lysere eller mørkere.
1 Tryk på
BEMÆRK
For at returnere alle funktionerne i SETUP-menuen
Setup
.
BEMÆRK
til deres standardindstillinger, skal De holde
For at returnere alle funktionerne i SETUP-menuen
inde og trykke på
til deres standardindstillinger, skal De holde
(mellemrumstasten).
inde og trykke på
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
(mellemrumstasten).
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
SETUP
LINE NO. :ON
CONTRAST : 0
BAUD RATE:
57600 bps
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
SETUP
LINE NO. :
CONTRAST :
BAUD RATE:
57600 bps
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
A
Style
Italic Vertical
6mm
A
2 Eftersom Î allerede befinder sig ved siden
af LINE NO., skal De trykke på
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
.
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
LINE NO.
ON
OFF
Style
Italic Vertical
2 Tryk på
eller
for at flytte Î hen
ved siden af CONTRAST.
3 Tryk på
.
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
Style
Italic Vertical
71
Funktioner
Hvordan LINE NO.-indstillingen ændres:
Kapitel 3 Funktioner
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Caps
Half
Cut
24mm
18mm
12mm
9mm
36mm
24mm
18mm
12mm
9mm
6mm
A
6mm
Style
A
Style
Half
Cut
[ ]:CHANGE SETTINGS
SETUP
LINE NO. :
CONTRAST :
BAUD RATE:
57600 bps
36mm
[ ]:CONFIRM
CONTRAST
+2
+1
0
-1
-2
Back
Alt Template Zoom ground
Italic Vertical
Italic Vertical
4 Tryk på eller
for at flytte
9 hen ved
siden af den indstilling, De ønsker at vælge.
2 Tryk på
eller
for at flytte Î hen
ved siden af BAUD RATE.
3 Tryk på
.
BEMÆRK
For at vælge standardindstillingen, skal De trykke
Caps
på
(mellemrumstasten).
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
36mm
[ ]:CONFIRM
BAUD RATE
Funktioner
5 Tryk en gang på for at bekræfte indstillingen og gå tilbage til SETUP-menuen.
9600
57600
115200
New Block
24mm
bps
bps
bps
6 Tryk på igen for at aktivere indstillingen.
18mm
12mm
9mm
New Block
6mm
A
Style
Italic Vertical
Hvordan BAUD RATE-indstillingen ændres:
Denne funktion giver Dem mulighed for at
vælge transmissionshastighed, når De sender
data, hvis P-touch er tilsluttet en computer.
1 Tryk på
Setup
.
4 Tryk på
for at flytte 9 hen ved
eller
siden af den indstilling, De ønsker at vælge.
BEMÆRK
For at vælge standardindstillingen, skal De trykke
BEMÆRK
For at returnere alle funktionerne i SETUP-menuen
til deres standardindstillinger, skal De holde
på
(mellemrumstasten).
5 Tryk en gang på for at bekræfte indstillingen og gå tilbage til SETUP-menuen.
New Block
inde og trykke på
(mellemrumstasten).
6 Tryk på
lingen.
72
New Block
igen for at aktivere indstil-
Kapitel 4 Anvendelse af labels og stempler
Kapitel
4
Anvendelse af
Anvendelse af labels og
stempler
labels og stempler
73
Kapitel 4 Anvendelse af labels og stempler
Lamineret tape
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ulamineret tape
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Bagsiden af labels, som udskrives på lamineret
tape, kan nemt fjernes, hvis der anvendes en
indstilling for halv afskæring (vi henviser til
side 68). Hvis der imidlertid ikke anvendes en
indstilling for halv afskæring, kan bagsiden fjernes ved at man anvender den medfølgende
tapeseparator.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
5 Labels, som er udskrevet på ulamineret
tape, foldes let på midten, således at de indvendige kanter på de to stykker af bagsiden
løsner sig. De kan herefter nemt fjernes.
1 Hold tapen i venstre hånd med den
udskrevne side opad, og tapeseparatoren i
højre hånd.
2 Stik tapen halvvejs gennem den lange,
smalle sprække i tapeseparatoren.
3 Bøj tapeseparatoren trekvart omgang mod
Dem, og træk den mod højre som vist på
illustrationen herunder.
4 Træk nu labelbagsiden af.
Instant bogstavoverføringstape
(overføringstape der gnides på)
●
F
DE
C
AB
GH
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ved at udskrive Deres tekst på instant overføringstape (overføringstape, der gnides på), kan
De overføre teksten direkte til et ark papir.
1 Anbring labelen med den udskrevne side
nedad på papiret.
Anvendelse af labels og
stempler
2 Gnid labelens bagside med den medfølgende tapeseparator.
BEMÆRK
EF
CD
AB
☞ Hold godt fast i labelen, så den ikke bevæger
sig, mens teksten overføres.
C
B
A
74
Kapitel 4 Anvendelse af labels og stempler
Overføringstape til stof
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Alt det, De udskriver på overføringstape til stof,
kan stryges på stof.
BEMÆRK
☞ Skønt overføringstape til stof er ugiftigt, bør
De alligevel ikke tage det i munden.
☞ Opbevar ikke overføringstapekassetter til
stof på steder, hvor de kan blive udsat for
direkte sol, høj luftfugtighed og støv.
1 Stryg stoffet for at gøre det fladt før teksten
overføres.
2 Placer labelen på stoffet på det sted, hvor
den skal stryges på, med labelens bagside
opad.
3 Indstil strygejernet til bomuld (150 - 180 °C)
og tryk ned på labelen med strygejernet i
ca. 15 sekunder.
4 Giv den påstrøgne tape tid til at køle af (i ca.
60 sekunder), og fjern derefter forsigtigt
bagsiden af tapen.
BEMÆRK
☞ Hvidt stof af 100% bomuld med glat overflade
egner sig bedst til påstrygning af tekst.
☞ De kan også foretage overføring til stof, der er
lavet af 100% linned eller en bomulds/polyester
blanding, når blot det har en glat overflade.
☞ Stof med nubret overflade som for eksempel
denim eller luv, eller vandskyende stof, er ikke
velegnet til overføringsarbejde, eftersom overføringen ikke kommer til at sidde ordentligt fast
på stoffets overflade. Varmefølsomme materialer som for eksempel nylon, acetat-silke eller
andre lignende fibre er uegnede, da de kan
blive ødelagt, når et strygejern presses imod
dem ved høj temperatur.
☞ Tryk strygejernet lodret ned på stoffet. Bevæg
ikke strygejernet under presningen. Labelen kan
derved fjerne sig fra det ønskede sted.
☞ Når bagsiden af tapen er fjernet, kan den overførte tape forekomme blank. Derudover kan der
være fremkommet nogle hvide pletter på labelen, hvis den berørtes, da bagsiden af tapen fjernedes. Disse pletter kan fjernes ved at man
stryger henover overføringen med et stykke stof
lagt mellem overføringen og strygejernet.
☞ Overføringen vil have en hvid baggrund, hvis
stoffet, det overføres til, er farvet.
☞ Udfør alle overføringer forsigtigt, da overføringen ikke kan fjernes, når den en gang er strøget
på.
Vask
Tøj med overføringer kan vaskes over 20 gange,
hvis overføringen er korrekt udført. Både biologisk og ikke-biologisk vaskepulver, som almindeligvis findes i hjemmet, kan anvendes.
Overføringen kan blive misfarvet, hvis stoffet
anbringes i blegemiddel i længere tid.
Pas på, at hårde genstande, som f.eks. spænder
eller knapper, ikke kommer i kontakt med overføringen under vask.
Tøj med overføringer må ikke kemisk renses.
75
Anvendelse af labels og
stempler
●
Kapitel 4 Anvendelse af labels og stempler
Tørring
Stempeltape
Brug ikke tørretumbler. Overføringerne vil gå af
og kan sætte sig fast på andre dele af tøjet.
●
Tøj med overføringer kan enten tørres på almindelig vis eller med vrangen udad.
Strygning
Tøj med overføringer skal stryges med normale
temperatur-indstillinger.
Husk altid at lægge et stykke klæde mellem strygejernet og overføringen, når De stryger den, for
at forhindre den i at klæbe til strygejernet.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Udover at lave labels, kan Deres P-touch anvendes til at lave “skræddersyede”, forhåndsfarvede
stempler til forskellige formål (stempelsæt, som
er ekstraudstyr, er påkrævet). De kan ganske
enkelt lave Deres egne stempler ved at anvende
en af de forhåndsformaterede stempelskabeloner, og derefter fæstne den udskrevne stempelstencil til en selvfarvende stempelholder.
1 Installer en stempeltapekassette og indtast
teksten i en forhåndsformateret stempelskabelon. Vi henviser til side 55 til og med 59
angående flere detaljer om anvendelse af
skabeloner.
2 Udskriv stempelstencilet og fjern dets bagside.
CH
P-TOU
3 Fjern indramningen omkring stempelholderens farvepude, en ende ad gangen, og
fjern derefter den beskyttende film, som
dækker farvepuden.
BEMÆRK
Anvendelse af labels og
stempler
☞ Hold stemplet over et stykke papir, hvis stempelholderen allerede indeholder en stempeltape, og fjern stempelindramningen ved at
trække den af, en ende ad gangen. Fjern derefter langsomt stempeltapen. Vær forsigtig med,
at farven ikke sprøjter.
☞ Hold stempelholderen uden for børns rækkevidde.
☞ Pas på ikke at få farve i øjnene eller munden.
Hvis dette alligevel sker, skal De straks skylle
med vand i adskillige minutter. Søg derefter
lægehjælp.
☞ Lad der ikke komme farve på huden, tøjet og
vigtige papirer. Vask straks huden med sæbe,
hvis De har fået farve på Dem. Det er dog ikke
sikkert, at dette er nok til at fjerne al farve.
76
Kapitel 4 Anvendelse af labels og stempler
4 Sæt den ene ende af stempeltapen på linie
med revnen i stempelholderen med den
blanke side af tapen vendende opad.
7 Anbring indramningen over stempeltapen,
og tryk derefter indramningen på plads.
blanke
side
Glossy
side
Tape-ende
Tape end
Revne
Slit
5 Hold enden af stempeltapen på plads med
tommelfingeren, og før derefter stempeltapen gennem styrene, idet De strammer godt
til.
8 Sæt stempelholderen lige ind i hætten.
BEMÆRK
Bøj
Fold over
☞ Sørg for, at hætten dækker stemplet på korrekt
vis for at forhindre, at der spildes farve.
☞ Opbevar stempelholdere og stempeltape på et
sted, hvor de ikke er udsat for høje temperaturer, høj luftfugtighed og direkte sol.
6 Bøj den anden ende af stempeltapen over
den anden side af stempelholderen og hold
den på plads med fingeren.
Guides
77
Anvendelse af labels og
stempler
☞ Når stemplet ikke anvendes, skal det dækkes
godt med hætten. Opbevar altid stemplet i opret
stilling med stemplet vendende nedad. Lad ikke
stemplet ligge på siden eller på skrå.
Kapitel 4 Anvendelse af labels og stempler
Udskrivning af en ID-label til stemplet
Stempling
1 Sæt en TZ-tapekassette i taperummet.
De bør først øve Dem i at stemple på et stykke
papir, eftersom det tidssrum og det tryk, hvormed stempelholderen skal trykkes ned, afhænger af mængden af farve i holderen.
BEMÆRK
Anvend tape med en bredde på 12 mm til at lave
en ID-label til et stempel af M-størrelse, og anvend
tape med en bredde på 18 mm til at lave en IDlabel til et stempel af L-størrelse.
2 Udskriv ID-labelen. Vi henviser til side 58
angående yderligere detaljer om udskrivning af identifikationskort.
Caps
Back
Alt Template Zoom ground
Half
Cut
! OK TO PRINT?
BEMÆRK
36mm
24mm
18mm
PRINT STAMP
PRINT LABEL
CANCEL
☞ Stemplet kan blive utydeligt, hvis stempelholderen ikke trykkes lige ned.
6mm
☞ Tryk ikke stempelholderen for voldsomt ned.
Italic Vertical
3 Fastgør labelen til enden af holderen, efter
at den er skåret af, således at dens underste
kant er på samme side som det hævede
“brother” logo.
Anvendelse af labels og
stempler
78
☞ Vent, efter stempling, til farven er blevet helt
tør, inden De rører ved den, således at De undgår plamager.
9mm
12mm
A
Style
De kan regne med at anvende en stempelholder
omkring 300 til 500 gange, selv om en del farve
går tabt, når der skiftes stempeltape. Stempeltapens faktiske levetid er afhængig af faktorer som
størrelsen og tykkelsen af karaktererne, om der
anvendes skraveringsmønster osv.
☞ Stempl ikke på våde, nubrede, klæbende eller
ujævne flader. Stempl kun på papir. Farven vil
ikke tørre på transparenter og andre farveskyende genstande.
☞ Skift stempelholderen ud med en ny, hvis et
stempel, som er lavet med en ny stempeltape,
er ufuldstændigt, selv efter at stempelholderen
er trykket hårdt ned i op til 30 sekunder. Forsøg
ikke at fylde stempelholderen op igen.
FEJLFINDINGSOVERSIGT
FEJLFINDINGSOVERSIGT
FEJLMEDDELELSE
4 DIGITS MINIMUM
5 BARCODE LIMIT
ÅRSAG
●
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis færre end mindstekravet på
fire cifre indtastes som stregkodedata.
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der allerede eksisterer fem
stregkoder, når De trykker på
●
Begræns antallet af stregkoder i teksten til fem.
●
Begræns antallet af blokke
i teksten til fem.
●
Begræns antallet af linier i
tekstblokken til ti eller hold
Barcode
5 BLOCK LIMIT
●
AFHJÆLPNING
Indtast mindst fire cifre,
inden De trykker på
New Block
.
.
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der allerede eksisterer fem
blokke, når De holder
inde
og trykker på for at tilføje
New Block
en ny blok eller når De prøver at
tilføje tekst til valutaomregning.
10 LINE LIMIT
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der allerede er indtastet ti
linier i en tekstblok, når De trykker
på
New Block
inde og tryk på
eller prøver at tilføje
valutaomregningstekst.
●
New Block
for at lave en ny
blok.
●
Juster antallet af linier således, at blokken ikke indeholder mere end ti linier.
●
Begræns antallet af karakterer, som vil blive kopieret og indført, til 30.
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis A, B, C eller D ikke er indtastet ved begyndelsen og slutningen
af en stregkode med CODABAR
protokollen.
Indtast A, B, C eller D ved
begyndelsen og slutningen af stregkoden.
Denne meddelelse kommer frem,
hvis De trykker på for at
Clear
slette tekst, hvilket resulterer i, at
antallet af linier i en blok overstiger grænsen på ti.
30 CHARACTER
LIMIT
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der er valgt flere end 30
karakterer, når De trykker på
BARCODE MUST
START & END WITH
A, B, C OR D
●
Copy
&Paste
.
79
FEJLFINDINGSOVERSIGT
FEJLMEDDELELSE
BUFFER EMPTY
ÅRSAG
●
AFHJÆLPNING
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der ikke er skrevet nogen tekst
●
ind, når De trykker på eller
Area
Skriv en tekst ind, inden
De forsøger at udføre
noget af dette.
All
Print
, når De holder
Area
inde og
Zoom
trykker på eller
, eller når
All
Image
De trykker på efter at have
New Block
valgt BLOCK, LINE eller CHARACTER (FRAME- eller SHADING-menuen), eller SAVE ASeller SAVE (FILE-menuen).
BUFFER FULL
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis der allerede er indtastet nok
tekst til at fylde bufferhukommelsen og De forøger at indføre tekst
eller tilføje en karakter, et mellemrum, en ny linie, et symbol, en
karakter med accent, et diakritisk
mærke, en stregkode eller en valutaomregningstekst.
Slet noget af teksten, inden
De forsøger at tilføje mere.
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der allerede er indtastet nok
tekst til at fylde bufferhukommel-
●
Slet noget af teksten, inden
De forsøger at ændre tekstformatet.
sen, og De trykker på
Size
Vert
,
Width
,
Style
,
Italic
,
/
/
,
Font
,
eller
.
CAN’T FIND FILE
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis en fil med det indtastede filnavn ikke kan findes.
●
Søg efter et andet filnavn.
CLOSE CASSETTE
COVER
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis taperumsdækslet er åbent.
●
Luk taperumsdækslet.
CUTTER ERROR
TURN POWER OFF,
THEN ON AGAIN
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis tapeafskæreren ikke virker
som den skal.
●
Sluk for P-touch og tænd
for den igen.
HALF-CUT ERROR
TURN POWER OFF,
THEN ON AGAIN
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis halv-afskæreren ikke virker
som den skal.
●
Sluk for P-touch og tænd
for den igen.
INCORRECT NUMBER ●
OF DIGITS FOR
BARCODE TYPE
Denne meddelelse kommer frem,
hvis den stregkodedata, som er
indtastet, indeholder et forkert
antal cifre for den valgte stregkodeprotokol.
●
Indtast stregkodedata, som
indeholder det korrekte
antal cifre.
80
FEJLFINDINGSOVERSIGT
FEJLMEDDELELSE
INCORRECT
OPERATION FOR
NUMBERING
FUNCTION
ÅRSAG
AFHJÆLPNING
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis der vælges karakterer i forskellige linier eller blokke som et
nummereringsfelt (NUMBER-funktion i OPTION-menuen).
Indstil nummereringsfeltet
således, at det kun indeholder karakterer med en
enkelt linie i en enkelt
blok.
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis en stregkode vælges sammen
med andre karakterer som et nummereringsfelt (NUMBER-funktion i
OPTION-menuen).
Vælg enten stregkoden
eller karaktererne alene
som nummereringsfelt.
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis der vælges mere end fem
karakterer som nummereringsfeltet
(NUMBER-funktion) i OPTIONmenuen).
Begræns nummereringsfeltet til fem karakterer.
INSERT CASSETTE
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis der ikke er sat nogen tapekassette i, når De forsøger at udskrive
tekst.
Sæt en tapekassette i og
prøv igen.
INTERFACE MODE
INTERFACE ERROR
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der er opstået en fejl under
modtagning af data.
●
Annuller udskrivningen, og
forsøg derefter at udskrive
igen.
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis mængden af dataen, der sendes, er større end bredden af den
anvendte tapekassette.
●
Annuller udskrivningen,
sæt den rigtige tapekassette i, og forsøg derefter at
udskrive igen.
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis tapekassetten skiftes ud mellem det øjeblik, hvor modtagningen af dataen begynder og det
øjeblik, hvor udskrivningskommandoen modtages.
●
Annuller udskrivningen,
sæt den rigtige tapekassette i, og forsøg derefter at
udskrive igen.
INTERFACE MODE
TAPE CASSETTE
CHANGED
81
FEJLFINDINGSOVERSIGT
FEJLMEDDELELSE
LENGTH LIMIT
ÅRSAG
AFHJÆLPNING
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis De forsøger at indføre en tekst
eller tilføje en karakter, et mellemrum, en ny blok, et symbol, et diakritisk mærke, en karakter med
accent, en stregkode, valutaomregningstekst eller en indramning/
skravering, hvilket bevirker at teksten overskrider 1,2 meter grænsen.
Slet noget af teksten eller
reducer karaktterstørrelsen, inden De forsøger at
tilføje mere tekst.
●
Denne meddelelse kommer frem,
●
Slet noget af teksten, inden
De forsøger at ændre
label- eller tekstformatet.
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis De forsøger at udskrive ved
hjælp af NUMBER (nummererings)
funktionen, hvilket bevirker at teksten overskrider 1,2 meter grænsen.
Slet noget af teksten eller
reducer karakterstørrelsen.
●
Denne meddelelse kommer frem,
●
Slet noget af teksten eller
reducer karakterstørrelsen.
hvis De trykker på efter at
New Block
De har ændret en labelformatfunktion i FORMAT-menuen, eller
trykker på
Italic
/
Font
,
Size
,
Width
,
Style
,
Vert
,
eller
, med brug af
teksten til at overskride 1,2 meter
grænsen.
hvis De trykker på for at
Clear
slette den tekst, som bevirker at
1,2 meter grænsen overskrides.
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis De forsøger at fremkalde en
tekstfil fra hukommelsen, hvilket
bevirker at teksten overskrider 1,2
meter grænsen.
●
Slet noget af teksten, inden
De kalder den frem.
LIMIT EXCEEDED
SET BETWEEN
4.0-30.0 cm
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis den indstillede labellœngde
(LENGTH-funktion i FORMATmenuen) ikke er indenfor området
4,0 til 30,0 cm.
●
Skriv en labellœngde ind,
som er indenfor det specificerede område.
LIMIT REACHED
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis De forsøger at tilføje flere end
50 understregninger, indramninger
og skraveringer.
Begræns antallet af understregninger, indramninger
og skraveringer.
82
FEJLFINDINGSOVERSIGT
FEJLMEDDELELSE
LINE LIMIT
ÅRSAG
●
AFHJÆLPNING
Denne meddelelse kommer frem,
●
Indstil antallet af linier
således, at blokke ikke
kommer til at indeholde
flere end de højst mulige
linier.
hvis De trykker på for at
Clear
slette tekst, trykker på for
New Block
at tilføje en ny linie eller forsøger
at tilføje valutaomregningstekst,
hvilket bevirker at antallet af linier
i en blok overskrider det højst
mulige for den anvendte tape.
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis De forsøger at fremkalde en fil
eller udskrive tekst, som indeholder flere linier end det højst
mulige for den anvendte tape.
●
Reducer antallet af linier
eller sæt en bredere tape i.
MACHINE ERROR
TURN POWER OFF,
THEN ON AGAIN
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der er opstået et problem med
maskinens hukommelse.
●
Henvend Dem til Deres
servicetekniker.
MEMORY FULL
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis De forsøger at lagre en meddelelse, som er for stor til at passe
ind i den forhåndenværende
hukommelsesplads (max. 3000
karakterer).
●
Slet en uønsket fil for at
gøre plads for den nye fil.
MEMORY FULL.
DELETE SOME
FILES & TRY
AGAIN
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der ikke er nogen tomme filer
til rådighed, når NEW eller SAVE
AS (FILE-menuen) er valgt.
●
Slet en uønsket fil for at
gøre plads for den nye fil.
NO FILES
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der ikke er nogen filer i
hukommelsen, når De forsøger at
fremkalde eller slette en fil.
●
Lagr en tekstfil i hukommelsen, inden De forsøger
at fremkalde eller slette en
tekstfil.
OVERFLOW
●
Denne meddelelse kommer frem,
●
Ændr opsætningen for
valutaomregningen således, at den resulterende
tekst ikke overskrider 12
karakterer.
hvis De trykker på for at
New Block
udregne en valutaomregning, men
den resulterende tekst overskrider
12 karakterer.
RAM PROBLEM
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis der er et problem med maskinens hukommelse.
Henvend Dem til Deres
servicetekniker.
ROM PROBLEM
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis der er et problem med maskinens hukommelse.
Henvend Dem til Deres
servicetekniker.
83
FEJLFINDINGSOVERSIGT
FEJLMEDDELELSE
ÅRSAG
AFHJÆLPNING
SET 9 mm
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis der ikke er sat en 9 mm bredt
tape i, når der udskrives en label,
som er lavet med brug af en skabelon til 9 mm bredt tape.
Sæt en 9 mm bred tapekassette i.
SET 12 mm
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der ikke er sat en 12 mm bred
tapekassette i, når der udskrives en
label, som er lavet med brug af en
skabelon til 12 mm bred tape.
●
Sæt en 12 mm bred tapekassette i.
SET 18 mm
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der ikke er sat en 18 mm bred
tapekassette i, når der udskrives en
label, som er lavet med brug af en
skabelon til 18 mm bred tape.
●
Sæt en 18 mm bred tapekassette i.
SET 24 mm
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der ikke er sat en 24 mm bred
tapekassette i, når der udskrives en
label, som er lavet med brug af en
skabelon til 24 mm bred tape.
●
Sæt en 24 mm bred tapekassette i.
SET 36 mm
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der ikke er sat en 36 mm bred
tapekassette i, når der udskrives en
label, som er lavet med brug af en
skabelon til 36 mm bred tape.
●
Sæt en 36 mm bred tapekassette i.
SET STAMP L
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der ikke er sat en stempeltapekassette af L-størrelse i, når
der udskrives et stempel, som er
lavet med brug af en skabelon til
stempeltape af L-størrelse.
●
Sæt en stempeltapekassette
af L-størrelse i.
SET STAMP M
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis der ikke er sat en stempeltapekassette af M-størrelse i, når
der udskrives et stempel, som er
lavet med brug af en skabelon til
stempeltape af M-størrelse.
●
Sæt en stempeltapekassette
af M-størrelse i.
SYSTEM ERROR
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis der er et problem med maskinens software.
Henvend Dem til Deres
servicetekniker.
TAPE END. PLEASE
CHANGE TAPE
CASSETTE
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis slutningen af tapen i kassetten
er nået.
●
Skift tapekassetten ud med
en ny.
TEMPLATES CANNOT
BE PRINTED ONTO
LETTERING OR
IRON-ON TAPES
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis De forsøger at udskrive en
skabelon på stryg-på- eller bogstaveringstape.
Sæt en tapekassette i, som
ikke indeholder stryg-på
eller bogstaveringstape.
84
FEJLFINDINGSOVERSIGT
FEJLMEDDELELSE
ÅRSAG
AFHJÆLPNING
TEXT TOO HIGH
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis tekstens højde er større end
den anvendte tapes bredde.
●
Reducer antallet af linier i
teksten, reducer størrelsen
af karaktererne, eller sæt
en tape med større brede i.
TEXT TOO LONG
●
Denne meddelelse kommer frem,
hvis tekstens længde er længere
end den indstillede labellœngde.
●
Slet noget af teksten, reducer karakterbredden, eller
øg den indstillede labellœngde.
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis den tekst, som er skrevet ind i
en linie i en skabelon (TEMPLATEfunktion), overstiger den forhåndsindstillede længde.
Indtast færre karakterer.
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis markøren befinder sig i et
stregkodemærke, når De forsøger
at indføre teksten eller tilføje en
karakter, et mellemrum, en ny
linie, en ny blok, et symbol, et diakritisk mærke, en karakter med
accent eller valutaomregningstekst.
Flyt markøren eller slet
stregkoden, inden De forsøger at tilføje mere tekst.
●
Denne meddelelse kommer frem, ●
hvis markøren befinder sig i et
stregkodemærke, når De trykker
Flyt markøren eller slet
stregkoden, inden De forsøger at ændre tekstformatet.
UNABLE TO
PERFORM THIS
OPERATION HERE
på
Font
eller
,
Vert
Size
,
Width
,
Style
,
Italic
,
/
.
85
FEJLFINDING
FEJLFINDING
Problem
Afhjælpning
(1) Displayet forbliver tomt, efter at De har
tændt for maskinen, eller unormale karakterer angives.
●
Kontroller, at netledningen er sat i forbindelse.
●
Nulstil maskinen ved at slukke for den og
tænde for den igen, mens
og
R
,
holdes inde.
☞
Teksten og formaterne i displayet og alle
tekstfilerne i hukommelsen slettes.
(2) Teksten, som vises i displayet, kan ikke
læses.
●
Anvend Zoom-indstillingen til at zoome
ind på teksten. Vi henviser til side 34.
(3) Maskinen udskriver ikke, eller
udskrevne karakterer er utydelige.
●
Kontroller, at tapekassetten er sat rigtigt i.
●
Skift tapekassetten ud med en ny, hvis den
er tom.
●
Kontroller, at taperumsdækslet er lukket.
●
De har nået slutningen af tapen i kassetten. Skift kassetten ud med en ny.
(4) Teksten udskrives på stribet papir.
86
de
FEJLFINDING
Problem
(5) Der kommer en blank, vandret linie frem
gennem teksten i den udskrevne label.
Afhjælpning
1 Sluk for maskinen.
2 Åbn taperumsdœkslet og tag tapekassetten
ud, hvis der er sat en i. Skrivehovedet og
rullerne sidder i taperummet.
3 Skrivehoved: Anvend en tør vatpind til forsigtigt at tørre af i op-ned retning langs skrivehovedet.
Skrivehoved
Ruller: Anvend en tør vatpind til at tørre af i
op-ned retning langs hver rulle, idet De
drejer den med fingeren.
Skrivehoved
Ruller
Vatpind
4 Sæt en tapekassettte i, luk taperumsdækslet,
og forsøg derefter at udskrive igen.
5 Hvis der stadig er blanke streger i den
udskrevne label, skal De gentage trin 2 til
og med 4 og bruge en vatpind, som har
været dyppet i isopropyl (gnidning) alkohol.
Henvend Dem til Deres servicetekniker, hvis
ingen af de ovenstående råd virker.
87
FEJLFINDING
Problem
Afhjælpning
(6) Tapen kommer ikke ud pa korrekt vis,
efter at den er skåret automatisk af.
●
Sluk for maskinen, åbn taperumsdækslet,
og tag tapekassetten ud, hvis der sidder en
i.
Anvend en vatpind, som er dyppet i isopropyl alkohol, til at rengøre udgangsåbningens metalstykke til venstre for afskæreren.
Afskærer
Vatpind
Metaldel
(del, som skal rengøres)
(7) Maskinen er “låst” (dvs. at der ikke sker
noget, når der trykkes på en tast).
●
Nulstil maskinen ved at slukke for den og
tænde for den igen, mens
og
R
,
holdes inde.
☞
(8) Efter at der er tændt for P-touch, vil meddelelsen “BACKUP MEMORY CLEARED”
komme frem, og alle filerne i hukommelsen er gået tabt.
88
●
Hele teksten og alle formaterne i displayet
og i hukommelsen vil blive slettet.
Det interne backup-batteri er ved at være
udtjent. Henvend Dem til Deres servicetekniker.
MASKINENS SPECIFIKATIONER
MASKINENS SPECIFIKATIONER
HARDWARE
Strømforsyning:
Indgang AC 230 V, 50 Hz
(Slukker automatisk, hvis der ikke trykkes på en tast indenfor 30
minutter)
Tastatur:
79 taster
LCD:
118 × 64 punkter
21 indikatorer (med baggrundslys)
Tape:
Fås i 6 bredder:
6 mm
9 mm
12 mm
18 mm
24 mm
36 mm
Skrivehoved:
384 punkter/360 dpi opløsning
Tapeafskærer:
Automatisk fuld afskæring
Automatisk halv afskæring
Mål:
335 × 312 × 101 mm
Vægt:
2,5 kg
SOFTWARE
Karakterfonte:
10 indbyggede fonte (Helsinki, Brussels, Calgary, US, San Diego,
Florida, Brunei Bold, Los Angeles, Bermuda Script og Istanbul)
Karakterstørrelser:
AUTO plus 9 punkt størrelser (6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 60 og 72
punkter)
Karakterskrifttyper:
9 indbyggede typer: (Normal, Fed skrift, Kontur, Kompres, Skyggeskrift og Kontur + Skyggeskrift, Stribet, Kursiv og vertikal)
Bufferstørrelse:
Max. 1,2 meter tekstlinie
Max. 10 linier
Max. 5 blokke
Hukommelsesstørrelse: Ca. 3000 karakterer
89
MASKINENS SPECIFIKATIONER
90
Tillæg
Tillæg
Tillæg
91
Tillæg
Symboler ➩ side 25
Nedenstående symboler er disponible.
Kategori
PUNCTUATION
BRACKET
ARROW
UNIT
Symbol
•
+
×
÷
±
=
\
§
¶



¿
¡
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Symbol
@
#
&
Nummer
15
16
17
[
]
{
}
<
>
«
»
Nummer
18
19
20
21
22
23
24
25
Symbol
→
←
↑
↓
Î
Í
Ï
Ð
↔
Nummer
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
°
$
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Nummer
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Symbol
1/2
1/3
1/4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Nummer
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
-
+
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
±
-
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
+
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
★
O
●
♠
♥
♦
♣
111
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Symbol
Symbol
Nummer
¥
£
Symbol
Nummer
LETTER
NUMBER
Symbol
Symbol
Nummer
Symbol
Tillæg
Nummer
PICTOGRAPH
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
92
115
±
Tillæg
Kategori
WARNING 1
Symbol
Nummer
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
WARNING 2
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
WARNING 3
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
93
Tillæg
INFORMATION
Tillæg
Kategori
TRAFFIC
Symbol
Nummer
OTHER SIGNS
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
401
402
403
404
405
406
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
435
436
Symbol
Nummer
315
316
317
318
339
340
341
342
362
363
364
377
378
379
380
381
382
394
395
396
397
398
399
400
407
408
409
410
411
412
413
414
427
428
429
430
431
432
433
434
Symbol
Nummer
OCCASIONS
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
ANIMALS
Symbol
Nummer
FLORAL
Symbol
Nummer
FOOD/DRINK
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
OFFICE
Symbol
Nummer
Symbol
Tillæg
Nummer
Symbol
Nummer
SPORTS
Symbol
Nummer
Symbol
Nummer
94
Tillæg
Kategori
Symbol
Nummer
TRANSPORT
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
457
458
459
460
471
472
473
474
Symbol
Nummer
VIDEO
442
Symbol
Nummer
INSECTS
441
Symbol
Nummer
FISH
440
Symbol
Nummer
POINTERS
439
Symbol
Nummer
ASTROLOGY
438
Symbol
Nummer
TOOLS
437
Symbol
Nummer
475
Tillæg
FIRST AID
95
Tillæg
Specielle stregkode-karakterer ➩ side 27
De følgende specielle karakterer kan kun tilføjes til de stregkoder, som er lavet med brug af protokollerne EAN128 og CODE128.
Værdi
Karakter
Værdi
Karakter
Værdi
Karakter
3
#
69
ENQ
87
ETB
4
$
70
ACK
88
CAN
11
+
71
BEL
89
EM
28
<
72
BS
90
SUB
29
=
73
HT
91
ESC
30
>
74
LF
91
{
32
@
75
VT
92
FS
59
[
76
FF
92
|
60
\
77
CR
93
GS
61
]
78
SO
93
}
62
^
79
SI
94
RS
63
_
80
DLE
94
~
64
NUL
81
DC1
95
US
82
DC2
95
DEL
83
DC3
96
FNC3
64
65
SOH
66
STX
84
DC4
97
FNC2
67
ETX
85
NAK
100
FNC4
68
EOT
86
SYN
102
FNC1
De følgende specielle karakterer kan kun tilføjes til de stregkoder, som er lavet med brug af protokollerne CODE39 eller CODABAR.
Værdi
Karakter
1
+
2
$
Fonte ➩ side 38
Nedenstående fonte er disponible.
Tillæg
96
Tillæg
Størrelser og bredder ➩ side 39–40
Eksempler på disponible tekststørrelser og -bredder.
Bredde
Størrelse
Wide (Bredde)
Medium
Narrow (Smal)
72
punkter
60
punkter
48
punkter
36
punkter
24
punkter
18
punkter
Tillæg
12
punkter
9
punkter
6
punkter
97
Tillæg
Skrifttyper ➩ side 41
Normal
Helsinki
Brussels
US
San Diego
Florida
Calgary
Brunei Bold
Los
Angeles
Bermuda
Script
Istanbul
Tillæg
98
Bold (Fed)
Outline
(Kontur)
Solid
(Kompres)
Shadow
(Skygge)
Outline+
Shadow
Kontur &
Skygge
(
)
Stripe
(Stribe)
Tillæg
Indramnings- og skraveringsmønstre ➩ side 45
Maskinen er udstyret med de følgende indramnings- og skyggemønstre.
Shading (Skravering)
Tillæg
Frame (Indramning)
99
Tillæg
Baggrundsdesign ➩ side 53
Eksempler på de disponible baggrundsdesign vises herunder.
OFF
TILES
[SMALL]
TARTAN
[LARGE]
TRIANGLE
PARQUET
FLORAL
METAL
GEOMETRY
MOSAIC
GRADUATE 1
MARBLES
GRADUATE 2
Tillæg
100
Tillæg
Forhåndsindstillede skabeloner ➩ side 55
Eksempler på de disponible skabeloner vises herunder.
Nr.
Kategori
ADDRESS
Skabelonnavn
Tapebredde
Labellœngde
Eksempel
ADDRESS 1
1
24 mm
8,0 cm
24 mm
7,8 cm
24 mm
10,4 cm
36 mm
8,6 cm
24 mm
8,4 cm
36 mm
18,6 cm
18 mm
8,6 cm
36 mm
9,8 cm
18 mm
5,2 cm
ADDRESS 2
2
ADDRESS 3
3
ADDRESS 4
4
EQUIPMENT
EQUIPMENT
5
PLATE
PLATE
6
NAMEPLATE
7
NAMEPLATE
1
8
9
NAMEPLATE
3
Tillæg
NAMEPLATE
2
101
Tillæg
Nr.
Kategori
SHOP
Skabelonnavn
Tapebredde
Labellœngde
SALE
10
36 mm
24,6 cm
24 mm
5,7 cm
24 mm
11,0 cm
36 mm
11,4 cm
24 mm
7,0 cm
24 mm
7,0 cm
36 mm
7,0 cm
PRICE 1
11
PRICE 2
12
SIGN
SIGN
13
FLOPPY
FLOPPY 1
14
FLOPPY 2
15
FLOPPY 3
16
Tillæg
102
Eksempel
Tillæg
Nr.
Kategori
VIDEO
Skabelonnavn
Tapebredde
Labellœngde
Eksempel
VHS 1
17
18 mm
14,0 cm
18 mm
14,0 cm
9 mm
7,3 cm
12 mm
9,2 cm
18 mm
8,1 cm
9 mm
8,9 cm
9 mm
8,9 cm
9 mm
8,9 cm
12 mm
4,2 cm
36 mm
20,0 cm
24 mm
19,0 cm
VHS 2
18
8mm 1
19
8mm 2
20
VHSC
21
AUDIO
AUDIO 1
22
AUDIO 2
23
AUDIO 3
24
SLIDE
SLIDE
25
FILE
FILE 1
26
27
Tillæg
FILE 2
103
Tillæg
Nr.
Kategori
STAMP
Skabelonnavn
NORMAL L
Tapebredde
STAMP L
28
11,2 cm
NORMAL M
STAMP M
29
10,2 cm
FRAMED L
STAMP L
30
11,2 cm
FRAMED M
STAMP M
31
10,2 cm
2LINE L
STAMP L
32
33
11,2 cm
2LINE/
FRAME L
STAMP L
VERTICAL L
STAMP L
11,2 cm
34
11,2 cm
VERTICAL M
35
Tillæg
104
Labellœngde
STAMP M
10,2 cm
Eksempel
Tillæg
Skabelon-skrifttyper ➩ side 56
Eksempler på de disponible skabelon-skrifttyper vises herunder.
Skrifttype
Eksempel
Font
Type
Kursiv
ORIGINAL
Skabelon standard
ITALIC
Skabelon standard
ON
DYNAMIC
ISTANBUL
SOLID
OFF
FLORIDA
OUTLINE
OFF
BRUSSELS
NORMAL
ON
US
NORMAL
OFF
BERMUDA
SCRIPT
OUTLINE
+ SHADOW
OFF
SAN DIEGO
NORMAL
OFF
ARTISTIC
FORMAL
ELEGANT
FREE
Tillæg
NATURAL
105
Tillæg
Tekstoverførings-typer ➩ side 67
Eksempler på de disponible tekstoverførings-typer vises herunder.
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
ABC
Tillæg
106
[OFF]
STIKORDSREGISTER
Numerisk
F
1ST CURRENCY menu . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2ND CURRENCY menu . . . . . . . . . . . . . . . 31
Feed & Cut-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Fejlmeddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
FILE-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 59
Flere kopier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Font-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Forhåndskontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Format-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
FORMAT-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Formatering af
Label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRAME/SHADING-menu . . . . . . . . . . . . . . . 45
Fremkaldning af
Skabelontekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
A
Afskæring af tape . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 68
ALL-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Alt-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Area-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
B
BACK (baggrunds) funktion . . . . . . . . . . . . . 53
Backspace-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Barcode-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
BAUD RATE-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Billeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 92
Billedtast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Blokke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
C
Cancel-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caps-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CH.DIG. parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clear-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODABAR specielle karakterer . . . . . . . . . .
Code-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE128 specielle karakterer . . . . . . . . . .
CODE39 specielle karakterer . . . . . . . . . . .
Computertilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTRAST-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COPIES-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copy & Paste-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUT-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H
H.ALI (horisontal justerings) funktion . . . . . . 52
I
22
23
27
35
96
22
96
96
11
71
63
37
68
D
Diakritiske mærker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Displayindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
E
EAN128 specielle karakterer . . . . . . . . . . . . 96
Enter-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 25
Indikatorer
Alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Caps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Half cut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Template . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vertical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indramning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indramnings/skraverings-funktion . . . . . . . .
Installering
P-touch Editor softwaren . . . . . . . . . . . .
TZ-tapekassette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instant overføringstape . . . . . . . . . . . . . . . . .
Interface-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INVERT-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italic-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
54
23
68
42
41
55
44
34
37
45
45
12
10
74
11
66
42
K
Karakterer med accent . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
107
L
New Block-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
NUMBER (nummererings) funktion . . . . . . . 63
Sletning af
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
SPECIAL CHARA.-menu . . . . . . . . . . . . . . . .28
Specielle stegkodekarakterer . . . . . . . . . .28, 96
SPLIT-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Standardindstillinger
BACK (baggrunds) funktion . . . . . . . . . . .53
Font-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
H.ALI (horisontal justerings) funktion . . . .52
Italic-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
LENGTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Line effects-funktion . . . . . . . . . . . . . . . .43
MARGIN-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
PITCH-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Size-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Style-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Vertical-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Width-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Stempeltape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Store bogstaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
SYMBOL-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
O
T
Omvending af
Tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Udskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
OPTION-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Overføringstape til stof . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Tegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25, 92
Template-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
TEMPLATE-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
TRANSFORMATION-funktion . . . . . . . . . . .67
TYPE-parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Tænd/sluk-tasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Labellœngde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lagring af
Skabelontekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Lamineret tape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
LENGTH-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Line effekt-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
LINE NO.-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Linier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
M
MARGIN-funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Markørtaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Mellemrumstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
MENU-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
MIRROR-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
N
P
PARAMETER-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
PITCH-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
PRINT FORMAT-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
PROTOCOL-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
R
Rengøring af
Skrivehoved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ruller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
S
Sammensatte karakterer . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Setup-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
SETUP-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 71
Shift-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Size-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Skilletegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 25, 92
Skygge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
108
U
Udskrivningstast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Udskrivning af
ID-labels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Skabeloner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Stempler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Ulamineret tape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
UNDER#5 parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Understregning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
V
Valg af
Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36, 37
Valutaomregningstast . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Vertical-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Visning af
Forstørrelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tekstområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
W
Width-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
WIDTH-parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
WYSIWYG-indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Z
Zoom-tast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
109
TILBEHØR
Tilbehør
De kan få tapekassetter fra Deres nærmeste autoriserede forhandler. Brother påtager sig intet ansvar
for problemer, der måtte opstå som følge af anvendelse af uautoriseret tilbehør.
●
Brug kun Brother TZ-tape til denne maskine. Brug ikke tape, der ikke har
Lager Nr.
Beskrivelse
36 mm lamineret tape
TZ-161
Sorte karakterer på klar tape
TZ-261
Sorte karakterer på hvid tape
TZ-461
Sorte karakterer på rød tape
TZ-561
Sorte karakterer på blå tape
TZ-661
Sorte karakterer på gul tape
TZ-262
Røde karakterer på hvid tape
TZ-263
Blå karakterer på hvid tape
24 mm lamineret tape
110
TZ-151
Sorte karakterer på klar tape
TZ-M51
Sorte karakterer på klar (mat) tape
TZ-251
Sorte karakterer på hvid tape
TZ-451
Sorte karakterer på rød tape
TZ-551
Sorte karakterer på blå tape
TZ-651
Sorte karakterer på gul tape
TZ-751
Sorte karakterer på grøn tape
TZ-C51
Sorte karakterer på gul, selvlysende tape
TZ-B51
Sorte karakterer på orange, selvlysende tape
TZ-D51
Sorte karakterer på grøn, selvlysende tape
TZ-152
Røde karakterer på klar tape
TZ-252
Røde karakterer på hvid tape
TZ-153
Blå karakterer på klar tape
TZ-253
Blå karakterer på hvid tape
TZ-354
Guld karakterer på sort tape
TZ-355
Hvide karakterer på sort tape
TZ-455
Hvide karakterer på rød tape
TZ-555
Hvide karakterer på blå tape
TZ-655
Hvide karakterer på orange tape
TZ-755
Hvide karakterer på grøn tape
mærket.
Lager Nr.
Beskrivelse
18 mm lamineret tape
TZ-141
Sorte karakterer på klar tape
TZ-241
Sorte karakterer på hvid tape
TZ-242
Røde karakterer på hvid tape
TZ-243
Blå karakterer på hvid tape
TZ-344
Guld karakterer på sort tape
TZ-345
Hvide karakterer på sort tape
TZ-441
Sorte karakterer på rød tape
TZ-541
Sorte karakterer på blå tape
TZ-641
Sorte karakterer på gul tape
TZ-741
Sorte karakterer på grøn tape
12 mm lamineret tape
TZ-131
Sorte karakterer på klar tape
TZ-132
Røde karakterer på klar tape
TZ-133
Blå karakterer på klar tape
TZ-135
Hvide karakterer på klar tape
TZ-231
Sorte karakterer på hvid tape
TZ-232
Røde karakterer på hvid tape
TZ-233
Blå karakterer på hvid tape
TZ-334
Guld karakterer på sort tape
TZ-335
Hvide karakterer på sort tape
TZ-431
Sorte karakterer på rød tape
TZ-435
Hvide karakterer på rød tape
TZ-531
Sorte karakterer på blå tape
TZ-535
Hvide karakterer på blå tape
TZ-631
Sorte karakterer på gul tape
TZ-635
Hvide karakterer på orange tape
TZ-731
Sorte karakterer på grøn tape
TZ-735
Hvide karakterer på grøn tape
TZ-B31
Sorte karakterer på orange, selvlysende tape
TZ-C31
Sorte karakterer på gul, selvlysende tape
TZ-D31
Sorte karakterer på grøn, selvlysende tape
TZ-M31
Sorte karakterer på klar (mat) tape
111
Lager Nr.
Beskrivelse
9 mm lamineret tape
TZ-121
Sorte karakterer på klar tape
TZ-122
Røde karakterer på klar tape
TZ-123
Blå karakterer på klar tape
TZ-221
Sorte karakterer på hvid tape
TZ-222
Røde karakterer på hvid tape
TZ-223
Blå karakterer på hvid tape
TZ-324
Guld karakterer på sort tape
TZ-325
Hvide karakterer på sort tape
TZ-421
Sorte karakterer på rød tape
TZ-521
Sorte karakterer på blå tape
TZ-621
Sorte karakterer på gul tape
TZ-721
Sorte karakterer på grøn tape
6 mm lamineret tape
TZ-111
Sorte karakterer på klar tape
TZ-211
Sorte karakterer på hvid tape
TZ-315
Hvide karakterer på sort tape
TZ-611
Sorte karakterer på gul tape
24 mm Ulamineret tape
TZ-N251
Sorte karakterer på hvid tape
18 mm Ulamineret tape
112
TZ-N241
Sorte karakterer på hvid tape
TZ-N242
Røde karakterer på hvid tape
TZ-N243
Blå karakterer på hvid tape
TZ-N541
Sorte karakterer på blå tape
TZ-N641
Sorte karakterer på gul tape
TZ-N741
Sorte karakterer på grøn tape
TZ-NF41
Sorte karakterer på violet tape
TZ-PC41
Sorte karakterer på tape med julemotiv
TZ-PH41
Sorte karakterer på tape med hjerter
TZ-PF41
Sorte karakterer på tape med frugtmotiv
TZ-PM41
Sorte karakterer på tape med maritimt motiv
TZ-N841
Sorte karakterer på guld tape
Lager Nr.
Beskrivelse
12 mm Ulamineret tape
TZ-N231
Sorte karakterer på hvid tape
TZ-N232
Røde karakterer på hvid tape
TZ-N233
Blå karakterer på hvid tape
TZ-N531
Sorte karakterer på blå tape
TZ-N631
Sorte karakterer på gul tape
TZ-N731
Sorte karakterer på grøn tape
TZ-NF31
Sorte karakterer på violet tape
9 mm Ulamineret tape
TZ-N221
Sorte karakterer på hvid tape
6 mm Ulamineret tape
TZ-N211
Sorte karakterer på hvid tape
Specialtape
Lager Nr.
TZ-L041
Beskrivelse
18 mm bogstavoverføringstape
TZ-IY41
18 mm Overføringstape til stof
TZ-SE4
18 mm sikkerhedstape
TZ-FA3
12 mm stoftape
Flerfarvekassette
Lager Nr.
Beskrivelse
TZ-T240
Hvid tape
TZ-R041
Sort farvebånd
TZ-R042
Rødt farvebånd
TZ-R043
Blåt farvebånd
Stempelsæt
Lager Nr.
Beskrivelse
SH-LB
Stempelholder, Large
SH-MB
Stempelholder, Medium
SK-LB
Stempelsœt, Large
SK-MB
Stempelsœt, Medium
113
Trykt i Japan
UT1538001 A
Download PDF