Samsung | SyncMaster B1730NW | Kasutusjuhend Samsung 18.5" LCD monitorile B1930N - E-pood

SyncMaster B1630N/B1730NW/B1930N/B1930NW/B2030/B2030N/B2230/B2230N/
B2230W/B2330/B2430L
LCD-monitor
Kasutusjuhend
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti
võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise
eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
Sisukord
TÄHTSAMAD ETTEVAATUSABINÕUD
Enne alustamist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Hoiustamine ja hooldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Ohutusjuhised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
TOOTE PAIGALDAMINE
Pakendi sisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Aluse paigaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Aluse eemaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Jalaga seinakinnituse paigaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Arvutiga ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Kensingtoni lukk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
TOOTE KASUTAMINE
Optimaalse lahutusvõime seadistamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Standardsete signaalirežiimide tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Standardsete signaalirežiimide tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Standardsete signaalirežiimide tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Standardsete signaalirežiimide tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Standardsete signaalirežiimide tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Standardsete signaalirežiimide tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Standardsete signaalirežiimide tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Standardsete signaalirežiimide tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Standardsete signaalirežiimide tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
Standardsete signaalirežiimide tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11
Standardsete signaalirežiimide tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
Seadme draiveri installimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13
Toote juhtnupud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14
Ekraanimenüü kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15
TARKVARA INSTALLIMINE
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
TÕRKEOTSING
Monitori diagnostikafunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Enne garantiiremonti pöördumist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
KKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
LISATEAVE
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Energiasäästufunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Energiasäästufunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Energiasäästufunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Energiasäästufunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Energiasäästufunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11
Energiasäästufunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13
Energiasäästufunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15
Energiasäästufunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-16
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
Energiasäästufunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-19
Energiasäästufunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-20
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-21
Energiasäästufunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-22
Võtke ühendust SAMSUNGIGA KOGU MAAILMAS
(SAMSUNG WORLDWIDE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja
elektrooniliste seadmete jäätmed) – ainult Euroopa . . . . . . . . . . . . . 6-24
1
Tähtsamad ettevaatusabinõud
1-1
Enne alustamist
Selles kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid
IKOON
NIMI
TÄHENDUS
Tähelepanu
Tähistab olukordi, kus funktsioon ei pruugi töötada või seadistus võib olla keelatud.
Märkus
Tähistab funktsiooni kasutamise kohta käivat vihjet või näpunäidet.
Selle juhendi kasutamine
•
Enne selle toote kasutamist viige end täielikult kurssi seonduvate ettevaatusabinõudega.
•
Kui tekib mõni probleem, vaadake osa „Tõrkeotsing”.
Autoriõiguste teave
Selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote jõudluse parandamiseks eelnevalt ette teatamata muuta.
Autoriõigused © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Kõik õigused reserveeritud.
Selle kasutusjuhendi autoriõigused kuuluvad ettevõttele Samsung Electronics, Co., Ltd.
Selle kasutusjuhendi sisu ei ole lubatud ilma ettevõtte Samsung Electronics, Co., Ltd kirjaliku loata osaliselt ega tervenisti
kopeerida, levitada ega mis tahes viisil kasutada.
SAMSUNGi logo ja SyncMaster on ettevõtte Samsung Electronics, Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
Microsoft, Windows ja Windows NT on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on organisatsiooni Video Electronics Standard Association registreeritud kaubamärgid.
Logo ENERGY STAR® on USA keskkonnakaitseagentuuri registreeritud kaubamärk.
Kõik ülejäänud käesolevas juhendis mainitud kaubamärgid kuuluvad vastavatele ettevõtetele.
1-1
Tähtsamad ettevaatusabinõud
1-2
Hoiustamine ja hooldamine
Välispinna ja ekraani hooldamine
Puhastage toodet pehme ja kuiva riidelapiga.
•
Ärge puhastage toodet kergestisüttiva vedeliku, näiteks
benseeni või lahustiga, või märja riidelapiga. See võib tekitada
probleeme toote töös.
•
Ärge kraapige ekraani küünte või teravate esemetega.
See võib toodet kriimustada või selle rikkuda.
•
Ärge pihustage puhastamise käigus vett otse tootele.
Kui vesi tootesse satub, võib tulemuseks olla tulekahju,
elektrilöögi saamine või probleemide ilmnemine toote töös.
•
Materjali omaduste tõttu võib ultraheli-õhuniisuti kasutamisel
kõrgläikega mudeli pinnale koguneda valge kiht.
Toote välimus ja värvus võivad mudelist olenevalt erineda.
Paigalduskoha muutmine turvaliseks
•
Jätke toote ja teiste objektide (nt seinte) vahele nõutud vahemaa, et tagada korrektne ventilatsioon.
Vastasel korral võib puhkeda seesmisest ülekuumenemisest põhjustatud tulekahju.
Paigaldage toode nii, et joonisel olevad nõutud vahemaad oleks täidetud.
Välimus või erineda sõltuvalt tootest.
Kui paigaldate toote alusele
Kui paigaldate toote seinale
Teave järelkujutiste kohta
•
Liikumatute kujutiste pikaajaline kuvamine võib põhjustada järelkujutiste või laikude tekkimist ekraanile. Kui te toodet pikka
aega ei kasuta, kasutage energiasäästurežiimi või ekraanisäästjat.
•
LCD-paneelide tootja tehnoloogiliste võimaluste piirangute tõttu võivad selle toote poolt kuvatavad kujutised näida
normaalsest heledamana või tumedamana umbes 1 ppm (miljondiku) piksli ulatuses.
LCD-paneeli alapikslite arv suurusest sõltuvalt: alapikslite arv = max horisontaalne lahutusvõime x max vertikaalne
lahutusvõime x 3
Näide: kui maksimaalne lahutusvõime on 1600 x 900, on alapikslite arv 1600 x 900 x 3 = 4.320.000.
Tähtsamad ettevaatusabinõud
1-2
1-3
Ohutusjuhised
Ettevaatusabinõude teabeikoonid
IKOON
NIMI
TÄHENDUS
Hoiatus!
Selle märgistusega tähistatud ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või isegi surma.
Tähelepanu
Selle märgistusega tähistatud ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi
või varalist kahju.
Märgistuste tähendused
Keelatud tegevus.
Järgimine kohustuslik.
Lahtivõtmine keelatud.
Toitepistik peab olema pistikupesast lahti
ühendatud.
Puudutamine keelatud.
Peab elektrilöögi saamise vältimiseks olema
maandatud.
Elektritoitega seonduv teave
Pildid on lisatud näitlikustamise eesmärgil ja nendel kujutatu võib mudelitest ning riikidest sõltuvalt varieeruda.
Hoiatus!
Vältige kahjustatud toitejuhtme või pistiku
või katkise pistikupesa kasutamist.
Vältige ühte pistikupessa mitme elektriseadme ühendamist.
•
•
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Vältige elektritoite ühendamist või lahtiühendamist märgade kätega.
•
Sisestage toitepistik korralikult pistikupessa.
•
Vastasel korral võite saada elektrilöögi.
Vastasel korral kujutab see
tulekahjuohtu.
Kindlasti ühendage toitejuhe maandatud
pistikupessa (ainult 1. klassi isolatsiooniga
seadme puhul).
Ärge toitejuhet liiga palju painutage ega
väänake ja ärge asetage sellele raskeid
esemeid.
•
•
Vastasel korral võib esineda elektrilöögi
või kehavigastuste saamise oht.
Vältige toitejuhtme ja toote sattumist küttekehade lähedusse.
•
1-3
Vastasel korral esineb pistikupesa
ülekuumenemisest tingitud tulekahju
puhkemise oht.
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Vastasel korral võib tulemuseks olla
vigastatud toitejuhtmest põhjustatud
elektrilöögi saamine või tulekahju
puhkemine.
Kui toitepistiku või pistikupesa klemmid on
tolmuga kaetud, puhastage need kuiva riidelappi kasutades.
•
Vastasel korral kujutab see
tulekahjuohtu.
Tähtsamad ettevaatusabinõud
Tähelepanu
Vältige toitepistiku lahtiühendamist toote
töötamise ajal.
•
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise ja sel moel toodet kahjustada.
Toitepistiku pistikupesast väljatõmbamisel
hoidke pistikut kindlasti pistikuosast, mitte
juhtmest.
•
Kasutage kindlasti ainult meie ettevõtte
poolt tarnitud toitejuhet. Ärge kasutage muu
elektriseadme toitejuhet.
•
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Ühendage toitepistik kergesti ligipääsetavas
kohas olevasse pistikupesasse.
•
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Kui toote töös esineb probleem, peate
toitepistiku pesast välja tõmbama, et
toide täielikult katkestada. Toidet ei saa
ainult toote toitenuppu kasutades
täielikult välja lülitada.
Paigaldamisega seonduv teave
Hoiatus!
Vältige tootele põlevate küünalde, sääsetõrjevahendite või sigarettide asetamist ning
toote paigaldamist küttekeha lähedusse.
Seinale kinnitamise puhul laske seda teha
paigaldusspetsialistil või vastava valdkonna
ettevõttel.
•
•
Vastasel korral võib esineda
kehavigastuste saamise oht.
•
Kasutage kindlasti ettenähtud
seinakinnitust.
Vastasel korral kujutab see
tulekahjuohtu.
Vältige toote paigutamist halva ventilatsiooniga kohta (raamaturiiulisse või kappi).
•
Vastasel korral võib puhkeda
seesmisest ülekuumenemisest
põhjustatud tulekahju.
Hoidke toote pakendamiseks kasutatavaid
kilekotte lastele kättesaamatus kohas.
•
Kui lapsed tõmbavad kilekoti endale
pähe, võivad nad lämbuda.
Tähtsamad ettevaatusabinõud
Piisava ventilatsiooni tagamiseks paigaldage toode seinast vähemalt 10 cm kaugusele.
•
Vastasel korral võib puhkeda
seesmisest ülekuumenemisest
põhjustatud tulekahju.
Vältige toote paigaldamist ebakindlale alusele või paika, kus sellele rakendub tugev
vibratsioon, näiteks kõikuvale või kaldus
riiulile.
•
Toode võib maha kukkuda ja tekitada
kehavigastusi või puruneda.
•
Seadme kasutamine kohas, kus esineb
tugevat vibratsiooni, võib põhjustada
probleeme seadme töös või tulekahju
puhkemise.
1-3
Vältige toote paigaldamist kohta, kus see
võib kokku puutuda tolmu, niiskuse (saun),
õli, suitsu või veega (vihmapiisad); samuti
vältige selle paigaldamist sõidukisse.
•
Vältige toote paigaldamist otsese päikesevalguse kätte või soojusallikate, näiteks lahtise tule või küttekeha lähedusse.
•
See võib põhjustada elektrilühise
tekkimise või tulekahju puhkemise.
See võib lühendada toote tööiga või
põhjustada tulekahju puhkemise.
Vältige toote paigaldamist madalale kõrgusele, kus see on lastele kergesti ligipääsetav.
•
Kui laps toodet puudutab, võib see alla
kukkuda ja tekitada kehavigastusi.
•
Kuna toote esiosa on raske, paigaldage
toode tasasele ja kindlale alusele.
Tähelepanu
Vältige monitori mahapillamist, kui seda liigutate.
Ärge asetage seadet põrandale, ekraaniga
allapoole.
•
•
See võib tekitada probleeme toote töös
või kehavigastusi.
Toote paigaldamisel konsoolile või riiulile
kindlustage, et toode ei ulatu konsoolilt või
riiuli vahelt välja.
•
Vastasel korral võib toode maha
kukkuda ja puruneda või tekitada
kehavigastusi.
•
Kindlasti kasutage vitriini või riiulit, mis
on toote suuruse jaoks sobiv.
See võib toote paneeli kahjustada.
Seadme paigale asetamisel toimige ettevaatlikult.
•
Vastasel korral võib see tekitada
probleeme toote töös või kehavigastusi.
Kui toode paigaldatakse märkimisväärselt
muutlike tingimustega paika, võib ümbritsev
keskkond põhjustada tõsiseid häireid
seadme töökvaliteedis. Sellisel juhul paigaldage toode alles pärast seda, kui olete
mõne meie teenindusspetsialistiga konsulteerinud.
•
Paigad, kus toode puutub kokku
ülipeene tolmu, kemikaalide, äärmuslike
temperatuuride või kõrge
õhuniiskusega, näiteks lennujaamad või
muud sorti jaamad, kus toodet pidevalt
pikkade ajavahemike jooksul
kasutatakse jne.
Puhastamisega seonduv teave
Kuna suure alkoholisisaldusega pindaktiivsete ainete, lahustite või muude tugevatoimeliste kemikaalide kasutamine võib põhjustada toote värvi tuhmumist ja pinna pragunemist või paneeli pinna mahakoorumist, kasutage
kindlasti ainult soovitatavaid puhastusaineid.
Soovitatava puhastusaine saate soetada teeninduskeskusest.
1-3
Tähtsamad ettevaatusabinõud
Enne toote puhastamist ühendage toitepistik lahti.
Ärge pihustage toote puhastamise käigus
vett otse toote osadele.
•
•
Jälgige hoolikalt, et vesi seadmesse ei
satuks.
•
Vastasel korral võib tulemuseks olla
tulekahju, elektrilöögi saamine või
probleemide ilmnemine toote töös.
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Tähelepanu
Vältige puhastusaine piserdamist otse tootele.
•
See võib põhjustada toote värvi
tuhmumist ja pinna pragunemist või
paneeli pinnakatte mahakoorumist.
Kasutage pehmet ja niisket lappi koos
„monitoridele mõeldud puhastusainega” ja
pühkige toode seda kasutades puhtaks.
•
Kui monitoridele mõeldud puhastusainet
teie käsutuses ei ole, lahjendage enne
toote puhastamist puhastusaine veega
suhtes 1/10.
Toote puhastamisel eemaldage toitejuhe
vooluvõrgust ja puhastage toode pehme
ning kuiva lapiga.
•
Vältige toote puhastamist
kemikaalidega, nagu vaha, benseen,
alkohol, lahusti, putukatõrjevahend,
lõhnaine, määre või puhastuslahus.
See võib põhjustada korpuse rikkumise
või sellel olevate märgistuste kustumise.
Kuna toote korpus on kergesti kriimustatav,
kasutage kindlasti sobivat puhastuslappi.
Kasutage puhastuslappi vähese hulga
veega. Sellegipoolest võivad lapil leiduvad
võõrkehad korpust kriimustada, seega tuleb
lapp enne kasutamist sellistest osakestest
puhtaks raputada.
Kasutamisega seonduv teave
Hoiatus!
Kuna toodet läbib kõrgepinge, ärge seda
mingil juhul iseseisvalt lahti võtke, parandage või modifitseerige.
•
Vastasel korral esineb tulekahju
puhkemise või elektrilöögi saamise oht.
•
Kui toode vajab remonti, võtke ühendust
teeninduskeskusega.
Kui märkate, et seadmest lähtub ebatavalist
heli, kõrbehaisu või suitsu, eemaldage toitejuhe viivitamatult seinakontaktist ja võtke
ühendust teeninduskeskusega.
•
•
Jälgige hoolikalt, et vesi seadmesse ei
satuks.
•
Vastasel korral võib tulemuseks olla
tulekahju, elektrilöögi saamine või
probleemide ilmnemine toote töös.
Vältige laste rippumist või turnimist toote
küljes.
•
Vastasel korral võib toode alla kukkuda
ja põhjustada kehavigastusi või surma.
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Kui seadme maha pillate või kui korpus
saab kahjustada, lülitage toide viivitamatult
välja ja ühendage toitejuhe lahti. Võtke
ühendust teeninduskeskusega.
•
Ärge pihustage toote puhastamise käigus
vett otse toote osadele.
Vastasel korral esineb tulekahju
puhkemise või elektrilöögi saamise oht.
Tähtsamad ettevaatusabinõud
Vältige tootele esemete, näiteks mänguasjade või küpsiste, asetamist.
•
Kui laps küünitab eseme haaramiseks
toote kohale võib ese või toode alla
kukkuda ja põhjustada vigastusi või isegi
surma.
1-3
Äikese ajal ühendage toitejuhe lahti ja ärge
mingil juhul puudutage antennikaablit, see
on ohtlik.
•
Vastasel juhul võib tulemuseks olla
tulekahju, elektrilöögi saamine või kaabli
vigastamisest tingitud probleemide
ilmnemine toote töös.
Vältige toote tõstmist või liigutamist ainult
toitejuhtmest või signaalikaablist hoides.
•
Vastasel juhul võib tulemuseks olla
tulekahju, elektrilöögi saamine või kaabli
vigastamisest tingitud probleemide
ilmnemine toote töös.
Jälgige hoolikalt, et te ei blokeeriks ventilatsiooniava laudlina või kardinaga.
•
•
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Vältige toote liigutamist elektrijuhtmest või
antennikaablist sikutades.
•
Vältige tootele esemete pillamist ja hoidke
seda mis tahes põrutuste eest.
Vastasel korral võib puhkeda
seesmisest ülekuumenemisest
põhjustatud tulekahju.
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Gaasilekke korral ärge puudutage seadet
ega toitepistikut ja õhutage ruum viivitamatult.
•
Säde võib põhjustada plahvatuse või
tulekahju.
•
Äikese ajal ärge puudutage toitejuhet või
antennikaablit.
Vältige toote läheduses kergestisüttivate
aerosoolide või objektide kasutamist või
hoidmist.
•
See võib põhjustada plahvatuse või
tulekahju.
Vältige tootesse (ventilatsiooniavadesse,
pesadesse jms) metallesemete, nagu vardad, mündid või juukseklambrid, sisestamist, samuti kergestisüttivate esemete
sisestamist.
•
Kui tootesse satuvad vesi või
võõrkehad, lülitage toide välja,
ühendage toitejuhe lahti ja võtke
ühendust teeninduskeskusega.
•
Vastasel korral võib tulemuseks olla
probleemide ilmnemine toote töös,
elektrilöögi saamine või tulekahju.
Vältige toote kohale vedelikuanumate asetamist (vaasid, lillepotid, jooginõud, kosmeetikatarbed või ravimid), samuti vältige
toote kohale metallesemete asetamist.
1-3
•
Kui tootesse satuvad vesi või
võõrkehad, lülitage toide välja,
ühendage toitejuhe lahti ja võtke
ühendust teeninduskeskusega.
•
Vastasel korral võib tulemuseks olla
probleemide ilmnemine toote töös,
elektrilöögi saamine või tulekahju.
Tähtsamad ettevaatusabinõud
Tähelepanu
Liikumatute kujutiste pikaajaline kuvamine
võib põhjustada järelkujutiste või laikude
tekkimist ekraanile.
Kui te ei kasuta toodet pikka aega, näiteks
kodust lahkudes, ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.
•
•
Kui te toodet pikka aega ei kasuta,
kasutage energiasäästurežiimi või
liikuva kuvaga ekraanisäästjat.
Vastasel korral võib toimuda tolmu
kogunemine ja puhkeda
ülekuumenemisest või lühisest tingitud
tulekahju või toimuda elektrilöögi
saamine.
Määrake toote jaoks sobiv lahutusvõime ja
sagedus.
Vältige toote tõstmist tagurpidi ning selle
transportimist, hoides kinni üksnes alusest.
•
•
Vastasel korral esineb oht silmade
liigseks kurnamiseks.
Monitori pidev vaatamine liiga lähedalt võib
teie nägemist kahjustada.
Vältige õhuniisuti või pliidi/ahju kasutamist
toote läheduses.
•
Kui vaatate toote ekraani pikka aega järjest
on oluline lasta silmadel vahepeal puhata (5
minutit iga tunni kohta).
•
See võib tuua kaasa toote
mahapillamise ja purunemise või
kehavigastuste tekkimise.
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Kuna ekraanipaneel on pärast pikaajalist
kasutamist kuum, ärge toodet puudutage.
See leevendab silmade kurnatust.
Hoidke väikseid lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
Olge seadme kaldenurga või jala kõrguse
reguleerimise juures ettevaatlik.
•
Kui teie käsi või sõrm vahele jääb, võite
saada vigastusi.
•
Kui toodet liigselt kallutada, võib see alla
kukkuda ja tekitada kehavigastusi.
Vältige tootele raskete esemete asetamist.
•
Vastasel korral võib see tekitada
probleeme toote töös või kehavigastusi.
Õige kehaasend antud toote kasutamisel
Õige kehaasend antud toote kasutamisel
Tähtsamad ettevaatusabinõud
•
Ajage selg sirgu.
•
Hoidke silmade ja ekraani vahel kaugust 45–50 cm. Istuge otse ekraani poole, pilk
allapoole suunatud.
•
Õige kehaasend antud toote kasutamisel
•
Reguleerige toote kaldenurka nii, et ekraanile ei peegelduks valgust.
•
Hoidke küünarnukid õige nurga all ja käelabad käevartega samal kõrgusel.
•
Hoidke küünarnukid õige nurga all.
•
Asetage kannad/jalalabad horisontaalselt maapinnale, samal ajal põlvi 90 kraadise või
suurema nurga all hoides, säilitage oma käsivarre selline asend, et käsivars oleks
südamest pisut madalamal.
1-3
2
Toote paigaldamine
2-1
Pakendi sisu
•
Võtke toode pakendist välja ja kontrollige, et komplektis oleksid järgmised asjad.
•
Hoidke pakenduskarp alles, juhuks kui teil on vaja toodet kunagi hiljem transportida.
Monitor
SISU
Paigaldusjuhend
Tootegarantii
Kasutusjuhend
(Kõigis asukohtades pole
saadaval)
Toitejuhe
Puhastuslapp
D-Sub-kaabel
(Kõigis asukohtades pole
saadaval)
Jalg
Alus
VALIKULISED DETAILID
DVI-kaabel
Puhastuslapp on komplektis ainult kõrgläikega mudeliga.
2-1
Toote paigaldamine
2-2
Aluse paigaldamine
Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
Sisestage jalg joonisel näidatud suunas alusesse.
Kontrollige, kas jalg on kindlalt paigas.
Keerake aluse põhjal olev ühenduskruvi lõpuni, nii et see oleks korralikult kinni.
Katke laua pind toote kaitsmiseks pehme riidega ja asetage toode riidele, ekraan allapoole.
Hoidke toote korpusest joonisel näidatud viisil käega kinni.
Lükake kokkupandud alus joonisel noolega tähistatud suunas korpuse külge.
Toote paigaldamine
2-2
- Tähelepanu
Vältige toote tõstmist, hoides seda ainult toest.
2-2
Toote paigaldamine
2-3
Aluse eemaldamine
Enne aluse eemaldamist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
Katke laua pind toote kaitsmiseks pehme riidega ja asetage toode riidele, ekraan allapoole.
Hoidke toote korpusest joonisel näidatud viisil käega kinni.
Tõmmake mõlemat kätt kasutades alust selle eemaldamiseks joonisel noolega tähistatud
suunas.
Keerake aluse põhjal olevat ühenduskruvi, et alus jala küljest eemaldada.
Võtke jalg alusest välja, tõmmates seda joonisel noolega tähistatud suunas.
Toote paigaldamine
2-3
2-4
Jalaga seinakinnituse paigaldamine
Sellel tootel on 75 mm x 75 mm mõõtmetega kinnituskoht, mis vastab VESA standardile.
Kinnituskoht
Seinakinnitus (valikuline)
1. Lülitage toode välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Katke tasane pind paneeli kaitsmiseks pehme ja paksu riidega ning asetage toode riidele, ekraan allapoole.
3. Eemaldage alus.
4. Asetage seinakinnitusega ühendataval toote osal olevad sooned kinnitusdetaili (lauaalus, seinakinnitus või muu kinnitus)
soontega kohakuti ja kinnitage seinakinnitus kruvide kinni keeramise teel tugevalt paika.
2-4
•
Kui kasutate standardsetest suurema tugevusega kruvisid, võite vigastada toote sisemust.
•
Seinakinnituste puhul, mis ei vasta VESA standarditele, võivad kruvipikkused kinnituse vastavatest omadustest
sõltuvalt erinevad olla.
•
Ärge kasutage kruvisid, mis ei vasta VESA standardi spetsifikatsioonidele ja ärge kasutage nende kinnikeeramisel
liigset jõudu.
See võib põhjustada toote allakukkumisest tingitud toote purunemise või kehavigastuste tekkimise.
Tootjaettevõte ei ole vastutav mis tahes varalise kahju või vigastuste osas.
•
Ettevõte ei ole vastutav mis tahes tootele tekitatud kahju või inimestele tekitatud kehavigastuste osas, mis on
põhjustatud kirjeldatud spetsifikatsioonidele mittevastava kinnituse kasutamisest või sellest, et toote paigaldamine ei ole
läbi viidud volitatud paigaldusspetsialisti poolt.
•
Kui paigaldate toote seinakinnitust kasutades, soetage seinakinnitus, mis võimaldab jätta toote seinast vähemalt 10 cm
kaugusele.
•
Ettevõte ei ole vastutav mis tahes probleemide osas, mis on põhjustatud kirjeldatud spetsifikatsioonidele mittevastava
kinnituse kasutamisest.
•
Kasutage seinakinnitust vastavalt rahvusvahelistele spetsifikatsioonidele.
Toote paigaldamine
2-5
Arvutiga ühendamine
Ühenduskaabel võib toote mudelist sõltuvalt erineda.
1. Ühendage toode arvutiga vastavalt arvuti poolt toetatavale videoväljundile.
•
Kui graafikakaardil on D-Sub väljund (<Analog>)
•
•
Ühendage toote [RGB IN]-pesa arvuti [D-Sub] pesaga, kasutades D-Sub kaablit.
Kui graafikakaardil on DVI väljund (<Digital>)
•
Ühendage toote [DVI IN]-pesa arvuti [DVI] pesaga, kasutades DVI kaablit.
Kasutatav ainult digitaalsete (DVI)-mudelite puhul.
2. Ühendage toitejuhtme üks ots toote toitepessa [POWER] ja teine toitejuhtme ots 220 V või 110 V pistikupessa.
(Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.)
Kui toode on arvutiga ühendatud, saate selle sisse lülitada ja seda kasutada.
Toote paigaldamine
2-5
Kui ühendatud on nii DVI-kaabel (<Digital> – digitaalne) kui ka D-Sub kaabel (<Analog> – analoogne), saate valida
sisendsignaali (<Analog/Digital> – analoogne/digitaalne), vajutades nuppu[
].
2-5
Toote paigaldamine
2-6
Kensingtoni lukk
Kensingtoni lukk
Kensingtoni lukk on vargusvastane seade, mis võimaldab kasutajatel toote lukustada ja avalikus kohas ohutult kasutada. Kuna
lukustusseadme kuju ja kasutusviis võib mudelist ning tootjast sõltuvalt varieeruda, lugege lisateabe saamiseks
lukustusseadmega kaasasolevat kasutusjuhendit. Te peate soetama täiendava lukustusseadme.
Kensingtoni luku asukoht teleril vőib sőltuvalt mudelist olla erinev.
Toote lukustamine
1. Sisestage lukustusseadme lukustusosa toote Kensingtoni luku avasse (
) ja keerake seda lukustamise suunas (
).
2. Ühendage Kensingtoni luku kaabel.
3. Kinnitage Kensingtoni luku kaabel laua või raske eseme külge.
Lukustusseadme saate soetada elektroonikakauplusest, veebikauplusest või meie teeninduskeskusest.
Toote paigaldamine
2-6
3
Toote kasutamine
3-1
Optimaalse lahutusvõime seadistamine
Kui pärast toote soetamist toite sisse lülitate, ilmub ekraanile teade optimaalse lahutusvõime seadistamise kohta.
Valige keel ja optimaalne lahutusvõime.
▲/▼ : keele saate valida neid nuppe kasutades.
MENU : seda nuppu vajutades teade kaob.
3-1
•
See teade kuvatakse kuni 3 korda, kui lahutusvõime ei ole optimaalsele väärtusele seatud.
•
Lahutusvõime optimaalsele väärtusele seadmine.
•
Ühendage toode arvutiga ajal, mil arvuti on välja lülitatud ja lülitage toide sisse.
•
Paremklõpsake töölaual ja valige hüpikmenüüst kirje „Properties” (atribuudid).
•
Vahekaardil „Settings” (sätted) seadke lahutusvõime optimaalsele väärtusele.
Toote kasutamine
3-2
Standardsete signaalirežiimide tabel
Erinevalt kineskoopmonitorist on LCD-monitoril paneeli spetsiifiliste omaduste tõttu ekraani suurusest sõltuv, kindel
optimaalne lahutusvõime parima pildikvaliteedi saavutamiseks.
Seetõttu kannatab pildikvaliteet, kui ei valita paneeli suurusele vastavat optimaalset lahutusvõimet. On soovitatav valida
lahutusvõime vastavalt toote optimaalsele lahutusvõimele.
Kui arvutist lähtuv signaal vastab ühele järgmistest standardsetest signaalirežiimidest, seadistatakse ekraan automaatselt. Kui
aga arvutist lähtuv signaal ei vasta ühelegi järgmistest signaalirežiimidest, võidakse kuvada tühi ekraan või süttib ainult toite LEDtuli. Seetõttu seadistage see järgmiselt, lähtudes graafikakaardi kasutusjuhendis sisalduvast teabest.
B1630N
KUVAREŽIIM
HORISONTAALSAG
EDUS (KHZ)
VERTIKAALSAGED
US (HZ)
PIKSLISAGEDUS
(MHZ)
SÜNKROONITUD
POLAARSUS (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
Horisontaalsagedus
Ekraani ühe pikslirea vasakpoolseimast punktist parempoolseima punktini skannimiseks kuluvat aega nimetatakse
horisontaaltsükliks, horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsageduse ühik on kHz.
Vertikaalsagedus
Paneel peab sama ekraanil olevat kujutist esitama kümneid kordi sekundis, et see inimsilmale nähtav oleks. Seda sagedust
nimetatakse vertikaalsageduseks. Vertikaalsageduse ühik on Hz.
Toote kasutamine
3-2
3-3
Standardsete signaalirežiimide tabel
Erinevalt kineskoopmonitorist on LCD-monitoril paneeli spetsiifiliste omaduste tõttu ekraani suurusest sõltuv, kindel
optimaalne lahutusvõime parima pildikvaliteedi saavutamiseks.
Seetõttu kannatab pildikvaliteet, kui ei valita paneeli suurusele vastavat optimaalset lahutusvõimet. On soovitatav valida
lahutusvõime vastavalt toote optimaalsele lahutusvõimele.
Kui arvutist lähtuv signaal vastab ühele järgmistest standardsetest signaalirežiimidest, seadistatakse ekraan automaatselt. Kui
aga arvutist lähtuv signaal ei vasta ühelegi järgmistest signaalirežiimidest, võidakse kuvada tühi ekraan või süttib ainult toite LEDtuli. Seetõttu seadistage see järgmiselt, lähtudes graafikakaardi kasutusjuhendis sisalduvast teabest.
B1730NW
KUVAREŽIIM
HORISONTAALSAG
EDUS (KHZ)
VERTIKAALSAGED
US (HZ)
PIKSLISAGEDUS
(MHZ)
SÜNKROONITUD
POLAARSUS (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
Horisontaalsagedus
Ekraani ühe pikslirea vasakpoolseimast punktist parempoolseima punktini skannimiseks kuluvat aega nimetatakse
horisontaaltsükliks, horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsageduse ühik on kHz.
Vertikaalsagedus
Paneel peab sama ekraanil olevat kujutist esitama kümneid kordi sekundis, et see inimsilmale nähtav oleks. Seda sagedust
nimetatakse vertikaalsageduseks. Vertikaalsageduse ühik on Hz.
3-3
Toote kasutamine
3-4
Standardsete signaalirežiimide tabel
Erinevalt kineskoopmonitorist on LCD-monitoril paneeli spetsiifiliste omaduste tõttu ekraani suurusest sõltuv, kindel
optimaalne lahutusvõime parima pildikvaliteedi saavutamiseks.
Seetõttu kannatab pildikvaliteet, kui ei valita paneeli suurusele vastavat optimaalset lahutusvõimet. On soovitatav valida
lahutusvõime vastavalt toote optimaalsele lahutusvõimele.
Kui arvutist lähtuv signaal vastab ühele järgmistest standardsetest signaalirežiimidest, seadistatakse ekraan automaatselt. Kui
aga arvutist lähtuv signaal ei vasta ühelegi järgmistest signaalirežiimidest, võidakse kuvada tühi ekraan või süttib ainult toite LEDtuli. Seetõttu seadistage see järgmiselt, lähtudes graafikakaardi kasutusjuhendis sisalduvast teabest.
B1930N
KUVAREŽIIM
HORISONTAALSAG
EDUS (KHZ)
VERTIKAALSAGED
US (HZ)
PIKSLISAGEDUS
(MHZ)
SÜNKROONITUD
POLAARSUS (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
Horisontaalsagedus
Ekraani ühe pikslirea vasakpoolseimast punktist parempoolseima punktini skannimiseks kuluvat aega nimetatakse
horisontaaltsükliks, horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsageduse ühik on kHz.
Vertikaalsagedus
Paneel peab sama ekraanil olevat kujutist esitama kümneid kordi sekundis, et see inimsilmale nähtav oleks. Seda sagedust
nimetatakse vertikaalsageduseks. Vertikaalsageduse ühik on Hz.
Toote kasutamine
3-4
3-5
Standardsete signaalirežiimide tabel
Erinevalt kineskoopmonitorist on LCD-monitoril paneeli spetsiifiliste omaduste tõttu ekraani suurusest sõltuv, kindel
optimaalne lahutusvõime parima pildikvaliteedi saavutamiseks.
Seetõttu kannatab pildikvaliteet, kui ei valita paneeli suurusele vastavat optimaalset lahutusvõimet. On soovitatav valida
lahutusvõime vastavalt toote optimaalsele lahutusvõimele.
Kui arvutist lähtuv signaal vastab ühele järgmistest standardsetest signaalirežiimidest, seadistatakse ekraan automaatselt. Kui
aga arvutist lähtuv signaal ei vasta ühelegi järgmistest signaalirežiimidest, võidakse kuvada tühi ekraan või süttib ainult toite LEDtuli. Seetõttu seadistage see järgmiselt, lähtudes graafikakaardi kasutusjuhendis sisalduvast teabest.
B1930NW
KUVAREŽIIM
HORISONTAALSAG
EDUS (KHZ)
VERTIKAALSAGED
US (HZ)
PIKSLISAGEDUS
(MHZ)
SÜNKROONITUD
POLAARSUS (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
Horisontaalsagedus
Ekraani ühe pikslirea vasakpoolseimast punktist parempoolseima punktini skannimiseks kuluvat aega nimetatakse
horisontaaltsükliks, horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsageduse ühik on kHz.
Vertikaalsagedus
Paneel peab sama ekraanil olevat kujutist esitama kümneid kordi sekundis, et see inimsilmale nähtav oleks. Seda sagedust
nimetatakse vertikaalsageduseks. Vertikaalsageduse ühik on Hz.
3-5
Toote kasutamine
3-6
Standardsete signaalirežiimide tabel
Erinevalt kineskoopmonitorist on LCD-monitoril paneeli spetsiifiliste omaduste tõttu ekraani suurusest sõltuv, kindel
optimaalne lahutusvõime parima pildikvaliteedi saavutamiseks.
Seetõttu kannatab pildikvaliteet, kui ei valita paneeli suurusele vastavat optimaalset lahutusvõimet. On soovitatav valida
lahutusvõime vastavalt toote optimaalsele lahutusvõimele.
Kui arvutist lähtuv signaal vastab ühele järgmistest standardsetest signaalirežiimidest, seadistatakse ekraan automaatselt. Kui
aga arvutist lähtuv signaal ei vasta ühelegi järgmistest signaalirežiimidest, võidakse kuvada tühi ekraan või süttib ainult toite LEDtuli. Seetõttu seadistage see järgmiselt, lähtudes graafikakaardi kasutusjuhendis sisalduvast teabest.
B2030
KUVAREŽIIM
HORISONTAALSAG
EDUS (KHZ)
VERTIKAALSAGED
US (HZ)
PIKSLISAGEDUS
(MHZ)
SÜNKROONITUD
POLAARSUS (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
Horisontaalsagedus
Ekraani ühe pikslirea vasakpoolseimast punktist parempoolseima punktini skannimiseks kuluvat aega nimetatakse
horisontaaltsükliks, horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsageduse ühik on kHz.
Vertikaalsagedus
Paneel peab sama ekraanil olevat kujutist esitama kümneid kordi sekundis, et see inimsilmale nähtav oleks. Seda sagedust
nimetatakse vertikaalsageduseks. Vertikaalsageduse ühik on Hz.
Toote kasutamine
3-6
3-7
Standardsete signaalirežiimide tabel
Erinevalt kineskoopmonitorist on LCD-monitoril paneeli spetsiifiliste omaduste tõttu ekraani suurusest sõltuv, kindel
optimaalne lahutusvõime parima pildikvaliteedi saavutamiseks.
Seetõttu kannatab pildikvaliteet, kui ei valita paneeli suurusele vastavat optimaalset lahutusvõimet. On soovitatav valida
lahutusvõime vastavalt toote optimaalsele lahutusvõimele.
Kui arvutist lähtuv signaal vastab ühele järgmistest standardsetest signaalirežiimidest, seadistatakse ekraan automaatselt. Kui
aga arvutist lähtuv signaal ei vasta ühelegi järgmistest signaalirežiimidest, võidakse kuvada tühi ekraan või süttib ainult toite LEDtuli. Seetõttu seadistage see järgmiselt, lähtudes graafikakaardi kasutusjuhendis sisalduvast teabest.
B2030N
KUVAREŽIIM
HORISONTAALSAG
EDUS (KHZ)
VERTIKAALSAGED
US (HZ)
PIKSLISAGEDUS
(MHZ)
SÜNKROONITUD
POLAARSUS (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
Horisontaalsagedus
Ekraani ühe pikslirea vasakpoolseimast punktist parempoolseima punktini skannimiseks kuluvat aega nimetatakse
horisontaaltsükliks, horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsageduse ühik on kHz.
Vertikaalsagedus
Paneel peab sama ekraanil olevat kujutist esitama kümneid kordi sekundis, et see inimsilmale nähtav oleks. Seda sagedust
nimetatakse vertikaalsageduseks. Vertikaalsageduse ühik on Hz.
3-7
Toote kasutamine
3-8
Standardsete signaalirežiimide tabel
Erinevalt kineskoopmonitorist on LCD-monitoril paneeli spetsiifiliste omaduste tõttu ekraani suurusest sõltuv, kindel
optimaalne lahutusvõime parima pildikvaliteedi saavutamiseks.
Seetõttu kannatab pildikvaliteet, kui ei valita paneeli suurusele vastavat optimaalset lahutusvõimet. On soovitatav valida
lahutusvõime vastavalt toote optimaalsele lahutusvõimele.
Kui arvutist lähtuv signaal vastab ühele järgmistest standardsetest signaalirežiimidest, seadistatakse ekraan automaatselt. Kui
aga arvutist lähtuv signaal ei vasta ühelegi järgmistest signaalirežiimidest, võidakse kuvada tühi ekraan või süttib ainult toite LEDtuli. Seetõttu seadistage see järgmiselt, lähtudes graafikakaardi kasutusjuhendis sisalduvast teabest.
B2230
Toote kasutamine
3-8
KUVAREŽIIM
HORISONTAALSAG
EDUS (KHZ)
VERTIKAALSAGED
US (HZ)
PIKSLISAGEDUS
(MHZ)
SÜNKROONITUD
POLAARSUS (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontaalsagedus
Ekraani ühe pikslirea vasakpoolseimast punktist parempoolseima punktini skannimiseks kuluvat aega nimetatakse
horisontaaltsükliks, horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsageduse ühik on kHz.
Vertikaalsagedus
Paneel peab sama ekraanil olevat kujutist esitama kümneid kordi sekundis, et see inimsilmale nähtav oleks. Seda sagedust
nimetatakse vertikaalsageduseks. Vertikaalsageduse ühik on Hz.
3-8
Toote kasutamine
3-9
Standardsete signaalirežiimide tabel
Erinevalt kineskoopmonitorist on LCD-monitoril paneeli spetsiifiliste omaduste tõttu ekraani suurusest sõltuv, kindel
optimaalne lahutusvõime parima pildikvaliteedi saavutamiseks.
Seetõttu kannatab pildikvaliteet, kui ei valita paneeli suurusele vastavat optimaalset lahutusvõimet. On soovitatav valida
lahutusvõime vastavalt toote optimaalsele lahutusvõimele.
Kui arvutist lähtuv signaal vastab ühele järgmistest standardsetest signaalirežiimidest, seadistatakse ekraan automaatselt. Kui
aga arvutist lähtuv signaal ei vasta ühelegi järgmistest signaalirežiimidest, võidakse kuvada tühi ekraan või süttib ainult toite LEDtuli. Seetõttu seadistage see järgmiselt, lähtudes graafikakaardi kasutusjuhendis sisalduvast teabest.
B2230N
Toote kasutamine
3-9
KUVAREŽIIM
HORISONTAALSAG
EDUS (KHZ)
VERTIKAALSAGED
US (HZ)
PIKSLISAGEDUS
(MHZ)
SÜNKROONITUD
POLAARSUS (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontaalsagedus
Ekraani ühe pikslirea vasakpoolseimast punktist parempoolseima punktini skannimiseks kuluvat aega nimetatakse
horisontaaltsükliks, horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsageduse ühik on kHz.
Vertikaalsagedus
Paneel peab sama ekraanil olevat kujutist esitama kümneid kordi sekundis, et see inimsilmale nähtav oleks. Seda sagedust
nimetatakse vertikaalsageduseks. Vertikaalsageduse ühik on Hz.
3-9
Toote kasutamine
3-10 Standardsete signaalirežiimide tabel
Erinevalt kineskoopmonitorist on LCD-monitoril paneeli spetsiifiliste omaduste tõttu ekraani suurusest sõltuv, kindel
optimaalne lahutusvõime parima pildikvaliteedi saavutamiseks.
Seetõttu kannatab pildikvaliteet, kui ei valita paneeli suurusele vastavat optimaalset lahutusvõimet. On soovitatav valida
lahutusvõime vastavalt toote optimaalsele lahutusvõimele.
Kui arvutist lähtuv signaal vastab ühele järgmistest standardsetest signaalirežiimidest, seadistatakse ekraan automaatselt. Kui
aga arvutist lähtuv signaal ei vasta ühelegi järgmistest signaalirežiimidest, võidakse kuvada tühi ekraan või süttib ainult toite LEDtuli. Seetõttu seadistage see järgmiselt, lähtudes graafikakaardi kasutusjuhendis sisalduvast teabest.
B2230W
Toote kasutamine
3-10
KUVAREŽIIM
HORISONTAALSAG
EDUS (KHZ)
VERTIKAALSAGED
US (HZ)
PIKSLISAGEDUS
(MHZ)
SÜNKROONITUD
POLAARSUS (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1680 x 1050
64,674
59,883
119,000
+/-
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
Horisontaalsagedus
Ekraani ühe pikslirea vasakpoolseimast punktist parempoolseima punktini skannimiseks kuluvat aega nimetatakse
horisontaaltsükliks, horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsageduse ühik on kHz.
Vertikaalsagedus
Paneel peab sama ekraanil olevat kujutist esitama kümneid kordi sekundis, et see inimsilmale nähtav oleks. Seda sagedust
nimetatakse vertikaalsageduseks. Vertikaalsageduse ühik on Hz.
3-10
Toote kasutamine
3-11 Standardsete signaalirežiimide tabel
Erinevalt kineskoopmonitorist on LCD-monitoril paneeli spetsiifiliste omaduste tõttu ekraani suurusest sõltuv, kindel
optimaalne lahutusvõime parima pildikvaliteedi saavutamiseks.
Seetõttu kannatab pildikvaliteet, kui ei valita paneeli suurusele vastavat optimaalset lahutusvõimet. On soovitatav valida
lahutusvõime vastavalt toote optimaalsele lahutusvõimele.
Kui arvutist lähtuv signaal vastab ühele järgmistest standardsetest signaalirežiimidest, seadistatakse ekraan automaatselt. Kui
aga arvutist lähtuv signaal ei vasta ühelegi järgmistest signaalirežiimidest, võidakse kuvada tühi ekraan või süttib ainult toite LEDtuli. Seetõttu seadistage see järgmiselt, lähtudes graafikakaardi kasutusjuhendis sisalduvast teabest.
B2330
Toote kasutamine
3-11
KUVAREŽIIM
HORISONTAALSAG
EDUS (KHZ)
VERTIKAALSAGED
US (HZ)
PIKSLISAGEDUS
(MHZ)
SÜNKROONITUD
POLAARSUS (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontaalsagedus
Ekraani ühe pikslirea vasakpoolseimast punktist parempoolseima punktini skannimiseks kuluvat aega nimetatakse
horisontaaltsükliks, horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsageduse ühik on kHz.
Vertikaalsagedus
Paneel peab sama ekraanil olevat kujutist esitama kümneid kordi sekundis, et see inimsilmale nähtav oleks. Seda sagedust
nimetatakse vertikaalsageduseks. Vertikaalsageduse ühik on Hz.
3-11
Toote kasutamine
3-12 Standardsete signaalirežiimide tabel
Erinevalt kineskoopmonitorist on LCD-monitoril paneeli spetsiifiliste omaduste tõttu ekraani suurusest sõltuv, kindel
optimaalne lahutusvõime parima pildikvaliteedi saavutamiseks.
Seetõttu kannatab pildikvaliteet, kui ei valita paneeli suurusele vastavat optimaalset lahutusvõimet. On soovitatav valida
lahutusvõime vastavalt toote optimaalsele lahutusvõimele.
Kui arvutist lähtuv signaal vastab ühele järgmistest standardsetest signaalirežiimidest, seadistatakse ekraan automaatselt. Kui
aga arvutist lähtuv signaal ei vasta ühelegi järgmistest signaalirežiimidest, võidakse kuvada tühi ekraan või süttib ainult toite LEDtuli. Seetõttu seadistage see järgmiselt, lähtudes graafikakaardi kasutusjuhendis sisalduvast teabest.
B2430L
Toote kasutamine
3-12
KUVAREŽIIM
HORISONTAALSAG
EDUS (KHZ)
VERTIKAALSAGED
US (HZ)
PIKSLISAGEDUS
(MHZ)
SÜNKROONITUD
POLAARSUS (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontaalsagedus
Ekraani ühe pikslirea vasakpoolseimast punktist parempoolseima punktini skannimiseks kuluvat aega nimetatakse
horisontaaltsükliks, horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsageduse ühik on kHz.
Vertikaalsagedus
Paneel peab sama ekraanil olevat kujutist esitama kümneid kordi sekundis, et see inimsilmale nähtav oleks. Seda sagedust
nimetatakse vertikaalsageduseks. Vertikaalsageduse ühik on Hz.
3-12
Toote kasutamine
3-13 Seadme draiveri installimine
Kui installite seadme draiveri, saate tootele sobiva lahutusvõime ja sageduse määrata. Seadme draiver on tootega
komplektis oleval CD-plaadil. Kui seadmega kaasasolev draiverifail on vigane, külastage teeninduskeskust või Samsung
Electronicsi veebisaiti (http://www.samsung.com/) ja laadige draiver alla.
Operatsioonisüsteemi Windows 7 draiveri saate laadida alla Samsung Electronicsi veebisaidilt.
1. Sisestage draiveri installimise CD-plaat CD-seadmesse.
2. Valige „Windows Driver” (Windowsi draiver).
3. Valige mudeliloendist oma toote mudel.
4. Läbige ülejäänud installimise etapid vastavalt ekraanil kuvatavatele juhtnööridele.
5. Kontrollige, kas jaotise Control Panel (juhtpaneel) sätetes kuvatakse õiget lahutusvõimet ja ekraani värskendussagedust.
Lisateabe saamiseks lugege operatsioonisüsteemi Windows dokumentatsiooni.
Toote kasutamine
3-13
3-14 Toote juhtnupud
Toote juhtnupud
Nuppude kasutamiseks vajutage neid õrnalt sõrmeotstega.
IKOON
KIRJELDUS
Vajutage seda nuppu ekraanimenüü (On Screen Display – OSD) kuvamiseks.
Seda nuppu kasutatakse ka ekraanimenüüst väljumiseks või kõrgema taseme menüüsse
naasmiseks.
* Ekraanimenüü reguleerimise lukk
See funktsioon lukustab ekraanimenüü, et olemasolevaid seadeid säilitada või vältida seadete muutmist teise isiku poolt.
Sees: Kui hoiate nuppu MENU (menüü) all 5 sekundi jooksul, lülitatakse ekraanimenüü reguleerimise luku funktsioon sisse.
Väljas: Kui hoiate nuppu MENU (menüü) all 5 sekundi jooksul, lülitatakse ekraanimenüü
reguleerimise luku funktsioon välja.
Isegi kui ekraanimenüü reguleerimise lukustamise funktsioon on sisse lülitatud, saavad
kasutajad reguleerida heledust ja kontrasti ning seadistada jaotise [ ]
reguleerimisfunktsioone.
▲/▼
Kasutage neid nuppe menüüs liikumiseks ja ekraanimenüü väärtuste reguleerimiseks.
Kasutajatel on võimalik ühele järgmistest funktsioonidest määrata kohandatud kirje Customized Key. Kui kasutaja pärast seadistamist kohandatud kirjele Custom Key [ ] vajutab,
rakendatakse määratud funktsioon.
•
<MagicBright> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Image Size>
Te saate kohandatud kirjele Customized Key funktsiooni määrata valides
ekraanimenüüs <SETUP&RESET> -> <Customized Key>.
Kasutage seda nuppu ekraani heleduse muutmiseks.
3-14
Toote kasutamine
IKOON
SOURCE
KIRJELDUS
Kasutage seda nuppu funktsiooni valimiseks.
Kui vajutate nuppu [SOURCE] ajal, mil menüü ei ole ekraanil, vahetatakse sisendsignaali
tüüpi (Analog/Digital). Kui sisendsignaali tüüpi vahetatakse nuppu [SOURCE] kasutades või
toode lülitatakse sisse, kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas teade valitud sisendsignaali
kohta.
•
Režiimi Digital (digitaalsisend) valimiseks peate ühendama toote arvutiga DVIkaablit kasutades.
•
See funktsioon pole saadaval ainult analoogliidesega varustatud toodete korral.
Aktiveerib esiletõstetud menüüvaliku.
AUTO
Vajutage nuppu [AUTO] (automaatne), et ekraaniseadeid automaatselt reguleerida.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis Analog.
Kui lahutusvõime seadeid muudetakse menüüs Display Properties (kuva atribuudid), rakendatakse funktsiooni AUTO adjustment (automaatne reguleerimine).
Selle nupu abil saate toote sisse ja välja lülitada.
Toite LED-tuli
See LED-tuli põleb toote tavapärasel kasutamisel.
Lisateabe saamiseks funktsiooni energiasäästufunktsioon kohta lugege vastavat lõiku
osas „Lisateave”. Kui toodet ei kasutata pika aja vältel, on soovitatav toitejuhe
voolutarbe minimeerimiseks lahti ühendada.
Toote kasutamine
3-14
3-15 Ekraanimenüü kasutamine
Ekraanimenüü struktuur
KÕRGEMA
TASEME
MENÜÜD
PICTURE
COLOR
SIZE & POSITION
SETUP&RESET
ALAMMENÜÜD
Brightness
Contrast
Sharpness
MagicBright
MagicAngle
Coarse
Fine
MagicColor
Red
Green
Blue
Color Tone
Color Effect
Gamma
H-Position
V-Position
Image Size
Menu H-Position
Menu V-Position
Reset
Language
MagicReturn
MagicEco
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
Customized Key
Auto Source
PC/AV Mode
Display Time
Menu Transparency
INFORMATION
PICTURE
MENÜÜ
Brightness
KIRJELDUS
Juhib ekraani heledust.
This menu is unavailable when <MagicBright> is set to <Dynamic Contrast> mode.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicEco> on aktiivne.
Contrast
Reguleerib ekraanil kuvatavate kujutiste kontrastsust.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicBright> on seatud režiimile <Dynamic
Contrast>või režiimile <Cinema>.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicColor> on seatud režiimile <Full> või
režiimile <Intelligent>.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <Color Effect> on aktiivne.
3-15
Toote kasutamine
MENÜÜ
Sharpness
KIRJELDUS
Reguleerib ekraanil kuvatavate kujutiste teravust.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicBright> on seatud režiimile <Dynamic
Contrast>või režiimile <Cinema>.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicColor> on seatud režiimile <Full>või
režiimile <Intelligent>.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <Color Effect> on aktiivne.
MagicBright
Võimaldab kasutada eelseadistatud pildirežiime, mis on sobivaimad erinevatele kasutusviisidele,
nagu dokumentide redigeerimine, veebi sirvimine, mängimine, filmide vaatamine ja palju muud.
•
<Custom>
Kui eelseadistatud pildirežiimid ei anna piisavat efekti, saavad kasutajad elemente <brightness>
ja <Contrast> reguleerida vahetult, seda režiimi kasutades.
•
<Standard>
See režiim rakendab dokumentide redigeerimiseks ja veebi sirvimiseks (tekst + pildid) sobivad
pildiseaded.
•
<Game>
See režiim rakendab rohkelt graafikat sisaldavate ja kiiret värskendussagedust nõudvate
mängude jaoks sobivad pildiseaded.
•
<Cinema>
See režiim rakendab telerile sarnased heleduse ja teravuse seaded, et pakkuda parimat
meelelahutuselamust (filmid, DVD-plaadid jms).
•
<Dynamic Contrast>
Reguleerib pildi kontrastsust automaatselt, saavutades heledate ja tumedate kujutiste üleüldise
tasakaalustamise.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicAngle> või <MagicEco> on aktiivne.
Toote kasutamine
3-15
MENÜÜ
MagicAngle
KIRJELDUS
See funktsioon võimaldab teil sõltuvalt vaateasendist näha optimaalset ekraanikvaliteeti.
Kui teie vaatenurk jääb monitorist allapoole, ülespoole või kõrvale, saate igale positsioonile seadistada sobiva režiimi ning sellega saavutate samasuguse pildikvaliteedi nagu vaadates ekraani otse
eest.
Seadistage olekuks <Off>, kui vaatate ekraani otse eest.
•
<Off>
- Valige, kui vaatate eest.
•
<Lean Back Mode1>
- Valige, kui vaatate pisut madalamal positsioonil.
•
<Lean Back Mode2>
- Valige, kui vaatate kõige madalamal positsioonil.
•
<Standing Mode>
•
<Side Mode>
•
<Custom> -Kui valitud on <Custom>, rakendatakse vaikimisi <Lean Back Mode 1> seaded.
Kasutajad saavad seadistada sobiva pildikvaliteedi vastavalt vajadusele.
- Valige, kui vaatate kõige kõrgemal positsioonil.
- Valige, kui vaatate vasakult või paremalt.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicBright> on seatud režiimile <Dynamic
Contrast>või režiimile <Cinema>.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicColor> või <Color Effect> on aktiivne.
Coarse
Eemaldab ekraanilt vertikaalsed mürajooned (joonmuster).
Pärast reguleerimist võib kuva asukoht muutuda. Sellisel juhul nihutage kuva nii, et see asetseks
ekraanipaneeli keskel, kasutades menüüd <H-Position>.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis Analog.
Fine
Eemaldab ekraanilt horisontaalsed mürajooned (joonmuster).
Kui teil ei õnnestu funktsiooni <Fine> kasutades müra täielikult eemaldada, kasutage funktsiooni
<Coarse> ja seejärel uuesti funktsiooni <Fine>.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis Analog.
3-15
Toote kasutamine
COLOR
Toote kasutamine
3-15
MENÜÜ
MagicColor
KIRJELDUS
Kuvab loomulikke värve selgemalt, pildikvaliteedis järeleandmisi tegemata. See saavutatakse kasutades Samsung Electronicsi poolt välja arendatud patenditud digitaalset pildiparandustehnoloogiat.
•
<Off> - Lülitab funktsiooni <MagicColor> välja.
•
<Demo> - Saate funktsiooniga <MagicColor> töödeldud kuva tavalise kuvaga võrrelda.
•
<Full> - Annab tulemuseks selgema kujutise, sealhulgas nahavärvile sarnase tooniga aladel.
•
<Intelligent> - Parandab kuva värvuse intensiivsust, välja arvatud nahavärvile sarnase tooniga
aladel.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicAngle> on aktiivne.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <Color Effect> on aktiivne.
Red
Saate reguleerida kujutise punaste toonide taseme soovitud väärtusele.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicColor> on seatud režiimile <Full> (täielik)
või režiimile <Intelligent> (nutikas).
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <Color Effect> on aktiivne.
Green
Saate reguleerida kujutise roheliste toonide taseme soovitud väärtusele.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicColor> on seatud režiimile <Full> (täielik)
või režiimile <Intelligent> (nutikas).
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <Color Effect> on aktiivne.
Blue
Saate reguleerida kujutise siniste toonide taseme soovitud väärtusele.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicColor> on seatud režiimile <Full> (täielik)
või režiimile <Intelligent> (nutikas).
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <Color Effect> on aktiivne.
Color Tone
Saate reguleerida värvitemperatuuri vastavalt soovile.
•
<Cool> - Seab ekraani värvitemperatuuri jahedamaks.
•
<Normal> - Seab ekraani värvitemperatuuri standardolekusse.
•
<Warm> - Seab ekraani värvitemperatuuri soojemaks.
•
<Custom> - Valige see menüü, et värvitemperatuuri käsitsi reguleerida.
Kui teile ei meeldi ükski eelseadistatud värvitemperatuuridest, saate käsitsi reguleerida menüü
<Color Effect>värve.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicColor> on seatud režiimile <Full> (täielik)
või režiimile <Intelligent> (nutikas).
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicAngle> on aktiivne.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <Color Effect> on aktiivne.
3-15
Toote kasutamine
MENÜÜ
Color Effect
KIRJELDUS
Saate muuta üldilmet kuvatava kujutise värve muutes.
•
<Off> - Lülitab funktsiooni <color effect> välja.
•
<Grayscale> -Kuvab kujutist mustvalgena.
•
<Green> - Kuvab kujutist ainult rohelist tooni kasutades.
•
<Aqua> - Kuvab kujutist ainult sinakaid toone kasutades.
•
<Sepia> - Kuvab kujutist ainult seepiatooni kasutades.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicAngle> on aktiivne.
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicColor> on aktiivne.
Gamma
Seda menüüd kasutades saate muuta värvide intensiivsust keskmise heleduse juures.
•
<Mode1> - <Mode2> - <Mode3>
Seda menüüd ei saa kasutada, kui funktsioon <MagicAngle> on aktiivne.
(See pole saadaval, kui suvandi <MagicBright> olekuks on seadistatud režiimid <Dynamic Contrast> ja <Cinema>.)
SIZE & POSITION
MENÜÜ
H-Position
KIRJELDUS
Liigutab ekraani kuvamisala horisontaalsuunas.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis Analog.
Kui AV-režiimis on sisendiks signaal 720P, 1080i või 1080P, valige funktsioon <Screen Fit >
horisontaalse paigutuse reguleerimiseks tasemetel 0–6.
V-Position
Liigutab ekraani kuvamisala vertikaalsuunas.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis Analog.
Kui AV-režiimis on sisendiks signaal 720P, 1080i või 1080P, valige funktsioon <Screen Fit >
vertikaalse paigutuse reguleerimiseks tasemetel 0–6.
Toote kasutamine
3-15
MENÜÜ
KIRJELDUS
Image Size
Tarnitakse ainult laiekraaniga mudelite puhul (16:9 või 16:10).
Arvutisignaalid
•
<Auto> - Kujutist kuvatakse sisendsignaali külgsuhtega.
•
<Wide> - Kujutist kuvatakse täisekraanil, sõltumata sisendsignaali külgsuhtest.
•
Standardrežiimi tabelis mitteleiduvaid signaale ei toetata.
•
Kui lahutusvõime on seatud optimaalsele väärtusele, ei muutu külgsuhe sõltumata sellest,
kas funktsioon <Image Size>on seatud olekusse <Auto> või <Wide>.
Audio-videosignaalid
•
<4 : 3> – kujutisi kuvatakse külgsuhtega 4:3.
•
<16 : 9> – kujutisi kuvatakse külgsuhtega 16:9.
•
<Screen Fit> (ekraanile sobitamine) – kui DVI-sisendrežiimis on sisendiks 720P, 1080i või 1080P
signaal, kuvatakse ekraanil kogu kujutis midagi välja jätmata.
Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud DVI-pesa kaudu ja režiim <PC/
AV Mode> on olekus <AV>.
•
<4 : 3> – kujutisi kuvatakse külgsuhtega 4:3.
•
<wide> - kujutisi kuvatakse külgsuhtega 16:10.
•
<<Screen Fit> (ekraanile sobitamine) – kui DVI-sisendrežiimis on sisendiks 720P, 1080i või 1080P
signaal, kuvatakse ekraanil kogu kujutis midagi välja jätmata.
•
Seda saab valida ainult siis, kui välissisend on ühendatud DVI liidesega ja režiimi <PC/AV
Mode> olekuks on <AV>.
•
Kui ekraanipaneeli mõõdud on 16:10, on ekraanisuuruse valikuteks <4:3>, <wide>, <Screen
fit>.
Menu H-Position
Saate ekraanimenüü paiknemist horisontaalselt reguleerida.
Menu V-Position
Saate ekraanimenüü paiknemist vertikaalselt reguleerida.
SETUP&RESET
3-15
Toote kasutamine
MENÜÜ
Reset
KIRJELDUS
Kasutage seda funktsiooni pildi- ja värviseadete vaikimisi tehaseseadetele lähtestamiseks.
•
Language
<No> - <Yes>
Valige ekraanimenüü keel.
Valitud keel rakendub ainult toote ekraanimenüüle. See seadistus ei mõjuta arvuti muid
funktsioone.
MagicReturn
MagicEco
Off Timer On/Off
See funktsioon on saadaval süsteemis Windows7. Monitori ei ole võimalik tuvastada, kui see on välja
lülitatud. Monitori tuvastamiseks peate selle sisse lülitama.
•
<Off>
Kui valitud on <Off>, lülitatakse funktsioon <MagicReturn> välja.
•
<On>
Kui olekuks on valitud <On>, lülitatakse funktsioon <MagicReturn> sisse.
See funktsioon ei toimi analoog režiimis.
•
See funktsioon on saadaval ainult DVI-sisendi arvutirežiimis.
•
See funktsioon pole saadaval Windows2000/XP/Vista süsteemis. Soovitame olekuks valida
<Off>.
•
See funktsioon pole saadaval graafikakaardi ATI X600 puhul. Soovitame olekuks valida
<Off>.
•
Kui kuvatakse ekraanitekst <Check Signal Cable>, võib kasutaja hoida nuppu ▼ 5 sekundi
jooksul all ning seejärel seadistatakse funktsiooni <MagicReturn> olekuks automaatselt
<Off>.
•
Funktsioon <MagicReturn> ei pruugi korralikult töötada graafikakaartidega, mis ei ole
täielikult kooskõlas DVI andmetega.
•
Sellisel juhul võtke ühendust vastava graafikakaardi tootjaga või seadke funktsiooni
<MagicReturn> olekuks <Off>.
See funktsioon pakub kasutajale energiasäästurežiimi, mis realiseeritakse vähendades ekraanikuva
elektritarvet.
•
<100%>
Kui valitud on <100%>, on energiatarbimine 100% vaikeseadistusest.
•
<75%>
Kui valitud on <75%>, on energiatarbimine 75% vaikeseadistusest.
•
<50%>
Kui valitud on <50%>, on energiatarbimine 50% vaikeseadistusest.
•
<Power Saving Off>
Kui valitud on <Power Saving Off>, lülitatakse funktsioon välja.
Te saate funktsiooni Off Timer (väljalülitamise taimer) sisse või välja lülitada.
•
Off Timer Setting
•
<Off> - <On>
Lülitab määratud ajavahemiku täitumisel toite automaatselt välja.
Kui on valitud olek <On> suvandi <Off Timer On/Off> jaoks, on saadaval ainult see funktsioon.
Customized Key
Te saate kirjele Customized Key (kohandatud kirje) määrata ühe järgmistest funktsioonidest.
•
Toote kasutamine
<MagicBright> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Image Size>
3-15
MENÜÜ
Auto Source
KIRJELDUS
•
<Auto> - Kuvar valib sisendsignaali automaatselt.
•
<Manual> - Kasutajal tuleb sisendsignaal käsitsi valida.
Ei ole kasutatav analoogsete (D-SUB) ega digitaalsete (DVI) mudelite puhul.
PC/AV Mode
Valige PC, kui monitor on ühendatud arvutiga.
Valige AV, kui monitor on ühendatud audio-videoseadmega.
Display Time
•
See funktsioon ei toimi analoog režiimis.
•
Tarnitakse ainult laiekraaniga mudelite puhul (16:9 või 16:10).
Ekraanimenüü kaob automaatselt, kui kasutaja seda mõnda aega ei kasuta.
Teil on võimalik määrata ekraanimenüü kuvamise kestus.
•
Menu Transparency
<5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Saate valida ekraanimenüü läbipaistvuse.
•
<Off> - <On>
INFORMATION
MENÜÜ
INFORMATION
KIRJELDUS
Kuvab arvutis seadistatud sageduse ja lahutusvõime.
Ainult analoogliidesega varustatud mudelite korral ei kuvata menüüs <Information> valikut
<Analog/Digital>.
3-15
Toote kasutamine
4
Tarkvara installimine
4-1
Natural Color
Mis on rakendus Natural Color ?
See tarkvara töötab ainult Samsungi toodetega ja võimaldab monitoril kuvatavate värvide reguleerimist, ühtlustades monitori
värvid väljatrükitud kujutise värvidega. Lisateabe saamiseks lugege kõnealuse tarkvara veebispikrit (funktsiooniklahv F1).
Programmi Natural Color on saadaval veebis. Saate selle alla laadida allolevalt veebisaidilt ja installida;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Tarkvara installimine
4-1
4-2
MagicTune
Mis on rakendus MagicTune?
MagicTune on tarkvararakendus, mis hõlbustab monitori reguleerimist, pakkudes kasutajale igakülgseid kirjeldusi monitori
funktsioonide kohta ja lihtsalt mõistetavaid juhtnööre.
Kasutajatel on võimalik toodet reguleerida hiire ja klaviatuuri vahendusel, toote juhtnuppe kasutamata.
Tarkvara installimine
1. Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.
2. Valige rakenduse MagicTune installimisprogramm.
Kui tarkvara installimise hüpikaken peaekraanile ei ilmu, otsige CD-plaadilt üles rakenduse MagicTune installifail ja
topeltklõpsake sellel.
3. Valige installimise keel ja klõpsake nuppu [Next] (edasi).
4. Läbige ülejäänud tarkvara installimise etapid vastavalt ekraanil kuvatavatele juhtnööridele.
•
Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.
•
Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni MagicTune kuvada.
•
Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid (rakendus MagicTune™)
Rakenduse MagicTune™ installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.
Süsteeminõuded
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
Rakendust MagicTune™ soovitatakse kasutada operatsioonisüsteemiga Windows 2000 või sellest uuemaga.
Riistvara
•
Vähemalt 32 MB muutmälu
•
Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi
Lisateavet lugege veebisaidilt.
Tarkvara arvutist eemaldamine
Rakenduse MagicTune™ saate Windowsis eemaldada ainult menüüd [Add or Remove Programs ] (programmide lisamine või
eelmaldamine) kasutades.
Rakenduse MagicTune™ eemaldamiseks läbige järgmised sammud.
1. Klõpsake nuppu [Start] (alusta), valige kirje [Settings] (sätted) ja valige menüüst kirje [Control Panel] (juhtpaneel).
Operatsioonisüsteemi Windows XP puhul klõpsake nuppu [Start] ja valige menüüst kirje [Control Panel] (juhtpaneel).
2. Aknas Control Panel (juhtpaneel) topeltklõpsake ikoonil [Add or Remove Programs] (programmide lisamine või
eemaldamine).
4-2
Tarkvara installimine
3. Aknas [Add/Remove] (lisa/eemalda) otsige üles kirje MagicTune™ ja tõstke see esile.
4. Tarkvara eemaldamiseks vajutage nuppu [Change or Remove Programs] (muuda või eemalda programm).
5. Valige [Yes] (jah), et alustada rakenduse MagicTune™ eemaldamist.
6. Oodake, kuni kuvatakse tarkvara täielikku eemaldamist kinnitav teateboks.
Kui vajate tehnilist tuge, soovite lugeda osa KKK (korduma kippuvad küsimused) või saada teavet rakenduse MagicTune™
tarkvara uuendamise kohta, külastage meie veebisaiti.
Tarkvara installimine
4-2
4-3
MultiScreen
Mis on rakendus MultiScreen?
Rakendus MultiScreen võimaldab kasutajatel jagada monitori ekraani mitmeks osaks.
Tarkvara installimine
1. Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.
2. Valige rakenduse MultiScreen installimisprogramm.
Kui tarkvara installimise hüpikaken peaekraanile ei ilmu, otsige CD-plaadilt üles rakenduse MultiScreen installifail ja
topeltklõpsake sellel.
3. Kui ilmub installiviisard, klõpsake nuppu [Next] (edasi).
4. Läbige ülejäänud tarkvara installimise etapid vastavalt ekraanil kuvatavatele juhtnööridele.
•
Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.
•
Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni MultiScreen kuvada.
•
Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid (rakendus MultiScreen)
Rakenduse MultiScreen installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.
Operatsioonisüsteem
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista
Rakendust MultiScreen on soovitatav kasutada operatsioonisüsteemiga Windows 2000 või sellest uuemaga.
Riistvara
•
Vähemalt 32 MB muutmälu
•
Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi
Tarkvara arvutist eemaldamine
Klõpsake nuppu [Start] (alusta), valige kirje [Settings]/[Control Panel] (sätted/juhtpaneel) ja seejärel topeltkõpsake ikoonil [Add or
Remove Programs] (programmide lisamine või eemaldamine).
rakenduste loendist MultiScreen ja klõpsake nuppu [Add/Delete] (lisa/kustuta).
4-3
Tarkvara installimine
5
Tõrkeotsing
5-1
Monitori diagnostikafunktsioon
•
Diagnostikafunktsiooni kasutades saate kontrollida, kas monitor töötab tõrgeteta.
•
Kui vaatamata toote ja arvuti nõuetekohasele ühendatusele kuvatakse musta ekraani ja toite LED-tuli vilgub, rakendage
alltoodud toiminguid järgides diagnostikafunktsioon.
1. Lülitage toode ja arvuti välja.
2. Ühendage signaalikaabel toote küljest lahti.
3. Lülitage seade sisse.
4. Kui toode töötab tõrgeteta, ilmub ekraanile teade <Check Signal Cable> (kontrollige signaalkaablit).
Kui pärast seda kuvatakse uuesti must ekraan, kontrollige, kas arvuti töös või monitori ühenduses esineb probleeme. Toode
ise töötab probleemideta.
Tõrkeotsing
5-1
5-2
Enne garantiiremonti pöördumist
Enne toote garantiiremonti viimist rakendage järgmised kontrolltoimingud. Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima
Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
KUVATAKSE MUST EKRAAN / TOODET EI ÕNNESTU SISSE LÜLITADA
Kas toitejuhe on korralikult ühendatud?
Kontrollige toitejuhtme ühendust.
Kas ekraanile kuvatakse teade <Check Signal Cable> (kontrollige signaalkaablit)?
(Ühendatud D-sub-kaabli abil)
Kontrollige toodet arvutiga ühendavat kaablit.
(Ühendatud DVI-kaabli abil)
Kui teade kuvatakse ekraanile vaatamata sellele, et kaabel on
korralikult ühendatud, kontrollige sisendsignaali uuesti, vajutades toote nuppu [
Kas ekraanile kuvatakse teade <Not Optimum Mode> ?
].
See teade kuvatakse, kui graafikakaardist lähtuv signaal on
toote jaoks liiga suure lahutusvõime või sagedusega.
Sellisel juhul seadke lahutusvõime ja sagedus toote jaoks
sobivaks.
Kas kuvatakse musta ekraani ja toite LED-tuli vilgub 1-sekundilise intervalliga?
See annab märku energiasäästufunktsiooni aktiivsest olekust.
Kas ühendasite äsja DVI-kaabli?
Kui ühendate DVI-kaabli arvuti töötamise ajal või taasühendate DVI-kaabli pärast selle eelnevat lahtiühendamist, ei pruugita kujutist kuvada, kuna mõned graafikakaardid ei edasta
sellisel juhul videosignaali.
Kui vajutate hiirenuppu või vajutate mis tahes klaviatuuriklahvi, lülitub ekraan sisse.
Sellises olukorras peate arvuti ühendatud DVI-kaabliga taaskäivitama.
REGULEERIMISE EKRAANIMENÜÜD EI KUVATA.
Kas olete ekraani reguleerimise keelanud?
Kontrollige, kas funktsioon <ekraanimenüü reguleerimise
lukk> on välja lülitatud.
VÄRVID ON KUMMALISED / KUJUTIST KUVATAKSE MUSTVALGELT
Kas kogu kuva on ühevärviline, justkui vaataksite ekraani läbi
tsellofaanpaberi?
Kontrollige toodet arvutiga ühendavat kaablit.
Sisestage graafikakaart uuesti ja korralikult arvutisse.
Kontrollige, kas funktsioon <Color Effect> (värviefekt) on seatud olekusse <Off> (väljas).
Kas graafikakaart on nõuetekohaselt seadistatud?
Seadistage graafikakaart vastavat kasutusjuhendit kasutades.
KUVAMISALA LIIGUB JÄRSKU EKRAANI ÄÄRDE VÕI KESKELE.
Kas vahetasite graafikakaarti või draiverit?
Vajutage nuppu [AUTO] (automaatne), et rakendada automaatse reguleerimise funktsioon.
Kas muutsite toote jaoks sobivat lahutusvõimet ja sagedust?
Seadke graafikakaardist lähtuv lahutusvõime ja sagedus sobivatele väärtustele.
(Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit.)
Kas graafikakaart on nõuetekohaselt seadistatud?
5-2
Seadistage graafikakaart vastavat kasutusjuhendit kasutades.
Tõrkeotsing
KUJUTIS ON FOOKUSEST VÄLJAS.
Kas muutsite toote jaoks sobivat lahutusvõimet ja sagedust?
Seadke graafikakaardist lähtuv lahutusvõime ja sagedus sobivatele väärtustele.
(Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit.)
VÄRVE KUVATAKSE 16-BITISES REŽIIMIS (16 VÄRVI). EKRAANIVÄRVID ON PÄRAST VIDEOKAARDI VAHETAMIST
MUUTNUD.
Kas installisite toote seadmedraiveri?
Operatsioonisüsteem Windows ME/XP/2000: seadistage värvid uuesti, valides Control Panel (juhtpaneel) → Display
(kuva) → Settings (sätted).
Windows Vista : seadistage värvid uuesti, valides Control
Panel (juhtpaneel) → Personalization (isikupärastamine) →
Display Settings (kuva sätted).
Windows 7 : seadistage värvid uuesti, valides Control Panel
(juhtpaneel) → Display (kuva) → Change display settings
(muuda kuva sätteid) → Advanced Settings (täpsemad sätted) →Monitor.
Lisateabe saamiseks lugege oma arvuti operatsioonisüsteemi
Windows kasutusjuhendit.
Kas graafikakaart on nõuetekohaselt seadistatud?
Seadistage värvid vastavalt uue graafikakaardi draiverile
uuesti.
KUI MONITORI ARVUTIGA ÜHENDAN, KUVATAKSE TEADE „TUNDMATU MONITOR, LEITUD ISEHÄÄLESTAV (VESA
KUVARIANDMETE KANAL) MONITOR)”.
Kas installisite toote seadmedraiveri?
Installige seadmedraiver, järgides draiveri installimise juhiseid.
Kontrollige graafikakaardi kasutusjuhendist, kas see toetab
kõiki isehäälestamisfunktsioone (VESA kuvariandmete
kanal).
Installige seadmedraiver, järgides draiveri installimise juhiseid.
KUI VAATAN TOOTE KORPUSE ÄÄRI, PAISTAVAD SELLELT VÄIKESED VÕÕRDETAILID.
Kuna toote musta värvi ääred on värvide pehme edastamise võimaldamiseks kaetud läbipaistva materjaliga, võivad sealt sellised asjad paista. Tegu ei ole toote defektiga.
ARVUTI KÄIVITAMISEL KOSTUVAD PIIKSUD.
Kui arvuti käivitamisel kostub piiksuv heli kolm korda või rohkem, tuleb arvuti parandusse viia.
Tõrkeotsing
5-2
5-3
KKK
KKK!
Kuidas ma saan videosignaali sagedust muuta?
PALUN PROOVIGE RAKENDADA JÄRGMISI
TOIMINGUID!
Te peate muutma graafikakaardist lähtuvat sagedust.
(Lisateabe saamiseks lugege arvuti või graafikakaardi kasutusjuhendit.)
Kuidas ma saan muuta eraldusvõimet?
Operatsioonisüsteem Windows XP: lahutusvõime muutmiseks valige Control Panel (juhtpaneel) → Appearance and
Themes (ilme ja kujundused) → Display (kuva) → Settings
(sätted).
Operatsioonisüsteem Windows ME/2000: lahutusvõime muutmiseks valige Control Panel (juhtpaneel) → Display (kuva) →
Settings (sätted).
Windows Vista : eraldusvõime seadistamiseks valige Control
Panel (juhtpaneel) → Personalization (isikupärastamine) →
Display Settings (kuva sätted).
Windows 7 : eraldusvõime seadistamiseks valige Control
Panel (juhtpaneel) →All Control Panel Items (kõik juhtpaneeli
üksused) →Personalization (isikupärastamine) →Display
(kuva) → Screen resolution (ekraani eraldusvõime).
Üksikasjade kohta küsige teavet videokaardi tootjalt.
Kuidas ma saan lülitada sisse energiasäästufunktsiooni?
Operatsioonisüsteem Windows XP: Seadistage see, valides
Control Panel (juhtpaneel) → Appearance and Themes (ilme
ja kujundused) → Display (kuva) → Screen Saver Setting
(ekraanisäästja seadistamine) või seadistage see arvuti
BIOS-i seadistusmenüüs.
Operatsioonisüsteem Windows ME/2000: Seadistage see,
valides Control Panel (juhtpaneel) → Display (kuva) →
Screen Saver Setting (ekraanisäästja seadistamine) või seadistage see arvuti BIOS-i seadistusmenüüs.
Windows Vista / 7 : eraldusvõime seadistamiseks valige Control Panel (juhtpaneel) → Power Options (toitesuvandid) →
Power saver(energiasäästjad) .
Vt sellekohast teavet Windowsi/arvuti kasutusjuhendist.
5-3
Tõrkeotsing
6
Lisateave
6-1
Tehnilised andmed
MUDELI NIMI
LCD-paneel
Sünkroonimine
Suurus
15,6-tolline (39 cm)
Ekraani mõõtmed
344,23 mm (H) x 193,54 mm (V)
Punktisamm
0,252 mm (H) x 0,252 mm (V)
Horisontaalne
30 ~ 61 kHz
Vertikaalne
56 ~ 75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
B1630N
16,7 M
Optimaalne eraldusvõime
1360 x 768 @ 60Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1360 x 768 @ 60Hz
RGB, analoogne
Sisendsignaal, lõpetatud
0,7 Vp-p ± 5%
Eraldi H/V sünkroonimine, liitvideo, SOG
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0V, V madal ≤ 0,8V)
Maksimaalne pikslisagedus
90MHz (Analoog)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge juures. Kuna standardpinge
võib riigiti erineda, kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikaabel
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
Mõõtmed (LxKxS) / Kaal (lihttugi)
388,0 x 271,0 x 67,1 mm (ilma toeta)
388,0 x 338,0 x 178,0 mm / 2,65 kg (alusega)
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C – 40 ˚C (50˚F –104 ˚F)
Õhuniiskus :10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C – 45 ˚C (-4˚F– 113 ˚F)
Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv
Kalle
0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚)
B-klass (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Sel seadmel on elektromagnethäirete (EMI) alane registreering kodukasutuseks (B-klass). Võib kasutada kõikjal. (B-klassi
seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
Lisateave
6-1
6-2
Energiasäästufunktsioon
Sel tootel on energiasäästufunktsioon, mis lülitab ekraani elektritarbimise vähendamiseks automaatselt välja, kui toodet
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Kui toode energiasäästurežiimile lülitub, muudab toite LED-tuli värvi, et
sellest märku anda. Kui toode on energiasäästurežiimil, ei ole toide välja lülitatud ja te saate ekraani uuesti sisse lülitada mis
tahes klaviatuuriklahvi või hiireklahvi vajutades. Energiasäästurežiim toimib siiski ainult juhul, kui toode on ühendatud
energiasäästurežiimi toetava arvutiga.
OLEK
TAVALINE TÖÖREŽIIM
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM
VÄLJALÜLITAMINE
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
20 W
Vähem kui 0,3 vatt
Vähem kui 0,3 vatt
Kui puudub toite katkestamise lüliti, on elektritarve täiesti olematu ainult juhul, kui toite juhe on lahti ühendatud.
6-2
Lisateave
6-3
Tehnilised andmed
MUDELI NIMI
LCD-paneel
Sünkroonimine
Suurus
17-tolline (43 cm)
Ekraani mõõtmed
367,2 mm (H) x 229,5 mm (V)
Punktisamm
0,255 mm (H) x 0,255 mm (V)
Horisontaalne
30 ~ 81 kHz
Vertikaalne
56 ~ 75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
B1730NW
16,2 M
Optimaalne eraldusvõime
1440 x 900 @ 60Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1440 x 900 @ 75Hz
RGB, analoogne
Sisendsignaal, lõpetatud
0,7 Vp-p ± 5%
Eraldi H/V sünkroonimine, liitvideo, SOG
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0V, V madal ≤ 0,8V)
Maksimaalne pikslisagedus
136,75MHz (Analoog)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge juures. Kuna standardpinge
võib riigiti erineda, kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikaabel
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
Mõõtmed (LxKxS) / Kaal (lihttugi)
413,0 x 309,6 x 61,3 mm (ilma toeta)
413,0 x 375,0 x 178,0 mm / 2,9 kg (alusega)
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C – 40 ˚C (50˚F –104 ˚F)
Õhuniiskus :10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C – 45 ˚C (-4˚F–113 ˚F)
Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv
Kalle
0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚)
B-klass (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Sel seadmel on elektromagnethäirete (EMI) alane registreering kodukasutuseks (B-klass). Võib kasutada kõikjal. (B-klassi
seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
Lisateave
6-3
6-4
Energiasäästufunktsioon
Sel tootel on energiasäästufunktsioon, mis lülitab ekraani elektritarbimise vähendamiseks automaatselt välja, kui toodet
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Kui toode energiasäästurežiimile lülitub, muudab toite LED-tuli värvi, et
sellest märku anda. Kui toode on energiasäästurežiimil, ei ole toide välja lülitatud ja te saate ekraani uuesti sisse lülitada mis
tahes klaviatuuriklahvi või hiireklahvi vajutades. Energiasäästurežiim toimib siiski ainult juhul, kui toode on ühendatud
energiasäästurežiimi toetava arvutiga.
OLEK
TAVALINE TÖÖREŽIIM
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM
VÄLJALÜLITAMINE
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
20 W
Vähem kui 0,3 vatt
Vähem kui 0,3 vatt
Kui puudub toite katkestamise lüliti, on elektritarve täiesti olematu ainult juhul, kui toite juhe on lahti ühendatud.
6-4
Lisateave
6-5
Tehnilised andmed
MUDELI NIMI
LCD-paneel
Sünkroonimine
Suurus
18,5-tolline (47 cm)
Ekraani mõõtmed
409,8 mm (H) x 230,4 mm (V)
Punktisamm
0,3 mm (H) x 0,3 mm (V)
Horisontaalne
31 ~ 80 kHz
Vertikaalne
56 ~ 75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
B1930N
16,7 M
Optimaalne eraldusvõime
1360 x 768 @ 60Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1360 x 768 @ 60Hz
RGB, analoogne
Sisendsignaal, lõpetatud
0,7 Vp-p ± 5%
Eraldi H/V sünkroonimine, liitvideo, SOG
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0V, V madal ≤ 0,8V)
Maksimaalne pikslisagedus
89MHz (Analoog)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge juures. Kuna standardpinge
võib riigiti erineda, kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikaabel
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
Mõõtmed (LxKxS) / Kaal (lihttugi)
455,6 x 309,4 x 63,1 mm (ilma toeta)
455,6 x 375,0 x 178,0 mm / 3,55 kg (alusega)
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C – 40 ˚C (50˚F – 104 ˚F)
Õhuniiskus :10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C – 45 ˚C (-4˚F–113 ˚F)
Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv
Kalle
0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚)
B-klass (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Sel seadmel on elektromagnethäirete (EMI) alane registreering kodukasutuseks (B-klass). Võib kasutada kõikjal. (B-klassi
seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
Lisateave
6-5
6-6
Energiasäästufunktsioon
Sel tootel on energiasäästufunktsioon, mis lülitab ekraani elektritarbimise vähendamiseks automaatselt välja, kui toodet
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Kui toode energiasäästurežiimile lülitub, muudab toite LED-tuli värvi, et
sellest märku anda. Kui toode on energiasäästurežiimil, ei ole toide välja lülitatud ja te saate ekraani uuesti sisse lülitada mis
tahes klaviatuuriklahvi või hiireklahvi vajutades. Energiasäästurežiim toimib siiski ainult juhul, kui toode on ühendatud
energiasäästurežiimi toetava arvutiga.
OLEK
TAVALINE TÖÖREŽIIM
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM
VÄLJALÜLITAMINE
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
20 W
Vähem kui 0,3 vatt
Vähem kui 0,3 vatt
Kui puudub toite katkestamise lüliti, on elektritarve täiesti olematu ainult juhul, kui toite juhe on lahti ühendatud.
6-6
Lisateave
6-7
Tehnilised andmed
MUDELI NIMI
LCD-paneel
Sünkroonimine
Suurus
19 tolli (48 cm)
Ekraani mõõtmed
408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)
Punktisamm
0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)
Horisontaalne
30 ~ 81 kHz
Vertikaalne
56 ~ 75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
B1930NW
16,7 M
Optimaalne eraldusvõime
1440 x 900 @ 60Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1440 x 900 @ 75Hz
RGB, analoogne
Sisendsignaal, lõpetatud
0,7 Vp-p ± 5%
Eraldi H/V sünkroonimine, liitvideo, SOG
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0V, V madal ≤ 0,8V)
Maksimaalne pikslisagedus
137MHz (Analoog)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge juures. Kuna standardpinge
võib riigiti erineda, kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikaabel
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
Mõõtmed (LxKxS) / Kaal (lihttugi)
458,0 x 335,6 x 67,5 mm (ilma toeta)
458,0 x 402,0 x 178,0 mm / 3,95 kg (alusega)
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C – 40 ˚C (50˚F– 104 ˚F)
Õhuniiskus :10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C – 45 ˚C (-4˚F – 113 ˚F)
Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv
Kalle
0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚)
B-klass (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Sel seadmel on elektromagnethäirete (EMI) alane registreering kodukasutuseks (B-klass). Võib kasutada kõikjal. (B-klassi
seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
Lisateave
6-7
6-8
Energiasäästufunktsioon
Sel tootel on energiasäästufunktsioon, mis lülitab ekraani elektritarbimise vähendamiseks automaatselt välja, kui toodet
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Kui toode energiasäästurežiimile lülitub, muudab toite LED-tuli värvi, et
sellest märku anda. Kui toode on energiasäästurežiimil, ei ole toide välja lülitatud ja te saate ekraani uuesti sisse lülitada mis
tahes klaviatuuriklahvi või hiireklahvi vajutades. Energiasäästurežiim toimib siiski ainult juhul, kui toode on ühendatud
energiasäästurežiimi toetava arvutiga.
OLEK
TAVALINE TÖÖREŽIIM
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM
VÄLJALÜLITAMINE
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
35 W
Vähem kui 0,3 vatt
Vähem kui 0,3 vatt
Kui puudub toite katkestamise lüliti, on elektritarve täiesti olematu ainult juhul, kui toite juhe on lahti ühendatud.
6-8
Lisateave
6-9
Tehnilised andmed
MUDELI NIMI
LCD-paneel
Sünkroonimine
Suurus
20-tolline (50 cm)
Ekraani mõõtmed
442,8 mm (H) x 249,08 mm (V)
Punktisamm
0,2768 mm (H) x 0,2768 mm (V)
Horisontaalne
30 ~ 81 kHz
Vertikaalne
56 ~ 75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
B2030
16,7 M
Optimaalne eraldusvõime
1600 x 900 @ 60Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1600 x 900 @ 60Hz
RGB analoog, DVI-ga (Digital Visual Interface) ühilduv digitaalne RGB
Sisendsignaal, lõpetatud
0,7 Vp-p ± 5%
Eraldi H/V sünkroonimine, liitvideo, SOG
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0V, V madal ≤ 0,8V)
Maksimaalne pikslisagedus
150MHz (Analoog,Digitaalne)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge juures. Kuna standardpinge
võib riigiti erineda, kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikaabel
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
DVI-D – DVI-D vaheline konnektor, eemaldatav
Mõõtmed (LxKxS) / Kaal (lihttugi)
492,0 x 330,1 x 69,5 mm (ilma toeta)
492,0 x 396,0 x 178,0 mm / 4,1kg (alusega)
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10–40 ˚C (50–104 ˚F)
Õhuniiskus :10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv
Kalle
0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚)
B-klass (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Sel seadmel on elektromagnethäirete (EMI) alane registreering kodukasutuseks (B-klass). Võib kasutada kõikjal. (B-klassi
seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
Lisateave
6-9
6-10 Energiasäästufunktsioon
Sel tootel on energiasäästufunktsioon, mis lülitab ekraani elektritarbimise vähendamiseks automaatselt välja, kui toodet
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Kui toode energiasäästurežiimile lülitub, muudab toite LED-tuli värvi, et
sellest märku anda. Kui toode on energiasäästurežiimil, ei ole toide välja lülitatud ja te saate ekraani uuesti sisse lülitada mis
tahes klaviatuuriklahvi või hiireklahvi vajutades. Energiasäästurežiim toimib siiski ainult juhul, kui toode on ühendatud
energiasäästurežiimi toetava arvutiga.
OLEK
TAVALINE TÖÖREŽIIM
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM
VÄLJALÜLITAMINE
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
25 vatti
Vähem kui 0,3 vatt
Vähem kui 0,3 vatt
Kui puudub toite katkestamise lüliti, on elektritarve täiesti olematu ainult juhul, kui toite juhe on lahti ühendatud.
6-10
Lisateave
6-11 Tehnilised andmed
MUDELI NIMI
LCD-paneel
Sünkroonimine
Suurus
20,0-tolline (50 cm)
Ekraani mõõtmed
442,8 mm (H) x 249,08 mm (V)
Punktisamm
0,2768 mm (H) x 0,2768 mm (V)
Horisontaalne
30 ~ 81 kHz
Vertikaalne
56 ~ 75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
B2030N
16,7 M
Optimaalne eraldusvõime
1600 x 900 @ 60Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1600 x 900 @ 60Hz
RGB, analoogne
Sisendsignaal, lõpetatud
0,7 Vp-p ± 5%
Eraldi H/V sünkroonimine, liitvideo, SOG
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0V, V madal ≤ 0,8V)
Maksimaalne pikslisagedus
150MHz (Analoog)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge juures. Kuna standardpinge
võib riigiti erineda, kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikaabel
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
Mõõtmed (LxKxS) / Kaal (lihttugi)
492,0 x 330,1 x 69,5 mm (ilma toeta)
492,0 x 396,0 x 178,0 mm / 4,1kg (alusega)
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C – 40 ˚C (50˚F – 104 ˚F)
Õhuniiskus :10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C – 45 ˚C (-4˚F–113 ˚F)
Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv
Kalle
0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚)
B-klass (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Sel seadmel on elektromagnethäirete (EMI) alane registreering kodukasutuseks (B-klass). Võib kasutada kõikjal. (B-klassi
seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
Lisateave
6-11
6-12 Energiasäästufunktsioon
Sel tootel on energiasäästufunktsioon, mis lülitab ekraani elektritarbimise vähendamiseks automaatselt välja, kui toodet
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Kui toode energiasäästurežiimile lülitub, muudab toite LED-tuli värvi, et
sellest märku anda. Kui toode on energiasäästurežiimil, ei ole toide välja lülitatud ja te saate ekraani uuesti sisse lülitada mis
tahes klaviatuuriklahvi või hiireklahvi vajutades. Energiasäästurežiim toimib siiski ainult juhul, kui toode on ühendatud
energiasäästurežiimi toetava arvutiga.
OLEK
TAVALINE TÖÖREŽIIM
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM
VÄLJALÜLITAMINE
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
25 W
Vähem kui 0,3 vatt
Vähem kui 0,3 vatt
Kui puudub toite katkestamise lüliti, on elektritarve täiesti olematu ainult juhul, kui toite juhe on lahti ühendatud.
6-12
Lisateave
6-13 Tehnilised andmed
MUDELI NIMI
LCD-paneel
Sünkroonimine
Suurus
21,5-tolline (54 cm)
Ekraani mõõtmed
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
Punktisamm
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
Horisontaalne
30 ~ 81 kHz
Vertikaalne
56 ~ 75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
B2230
16,7 M
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60Hz
RGB analoog, DVI-ga (Digital Visual Interface) ühilduv digitaalne RGB
Sisendsignaal, lõpetatud
0,7 Vp-p ± 5%
Eraldi H/V sünkroonimine, liitvideo, SOG
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0V, V madal ≤ 0,8V)
Maksimaalne pikslisagedus
162MHz (Analoog,Digitaalne)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge juures. Kuna standardpinge
võib riigiti erineda, kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikaabel
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
DVI-D – DVI-D vaheline konnektor, eemaldatav
Mõõtmed (LxKxS) / Kaal (lihttugi)
523,8 x 350,0 x 68,2 mm (ilma toeta)
523,8 x 400,0 x 197,0 mm / 4,35 kg (alusega)
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C–40 ˚C (50˚F–104 ˚F)
Õhuniiskus :10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C–45 ˚C (-4˚F–113 ˚F)
Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv
Kalle
0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚)
B-klass (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Sel seadmel on elektromagnethäirete (EMI) alane registreering kodukasutuseks (B-klass). Võib kasutada kõikjal. (B-klassi
seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
Lisateave
6-13
6-14 Energiasäästufunktsioon
Sel tootel on energiasäästufunktsioon, mis lülitab ekraani elektritarbimise vähendamiseks automaatselt välja, kui toodet
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Kui toode energiasäästurežiimile lülitub, muudab toite LED-tuli värvi, et
sellest märku anda. Kui toode on energiasäästurežiimil, ei ole toide välja lülitatud ja te saate ekraani uuesti sisse lülitada mis
tahes klaviatuuriklahvi või hiireklahvi vajutades. Energiasäästurežiim toimib siiski ainult juhul, kui toode on ühendatud
energiasäästurežiimi toetava arvutiga.
OLEK
TAVALINE TÖÖREŽIIM
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM
VÄLJALÜLITAMINE
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
45 vatti
Vähem kui 0,3 vatt
Vähem kui 0,3 vatt
Kui puudub toite katkestamise lüliti, on elektritarve täiesti olematu ainult juhul, kui toite juhe on lahti ühendatud.
6-14
Lisateave
6-15 Tehnilised andmed
MUDELI NIMI
LCD-paneel
Sünkroonimine
Suurus
21,5-tolline (54 cm)
Ekraani mõõtmed
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
Punktisamm
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
Horisontaalne
31 ~ 80 kHz
Vertikaalne
56 ~ 75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
B2230N
16,7 M
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60Hz
RGB, analoogne
Sisendsignaal, lõpetatud
0,7 Vp-p ± 5%
Eraldi H/V sünkroonimine, liitvideo, SOG
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0V, V madal ≤ 0,8V)
Maksimaalne pikslisagedus
162MHz (Analoog)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge juures. Kuna standardpinge
võib riigiti erineda, kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikaabel
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
Mõõtmed (LxKxS) / Kaal (lihttugi)
523,8 x 350,0 x 68,2 mm (ilma toeta)
523,8 x 400,0 x 197,0 mm / 4,35 kg (alusega)
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C–40 ˚C (50˚F–104 ˚F)
Õhuniiskus :10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C–45 ˚C (-4˚F–113 ˚F)
Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv
Kalle
0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚)
B-klass (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Sel seadmel on elektromagnethäirete (EMI) alane registreering kodukasutuseks (B-klass). Võib kasutada kõikjal. (B-klassi
seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
Lisateave
6-15
6-16 Energiasäästufunktsioon
Sel tootel on energiasäästufunktsioon, mis lülitab ekraani elektritarbimise vähendamiseks automaatselt välja, kui toodet
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Kui toode energiasäästurežiimile lülitub, muudab toite LED-tuli värvi, et
sellest märku anda. Kui toode on energiasäästurežiimil, ei ole toide välja lülitatud ja te saate ekraani uuesti sisse lülitada mis
tahes klaviatuuriklahvi või hiireklahvi vajutades. Energiasäästurežiim toimib siiski ainult juhul, kui toode on ühendatud
energiasäästurežiimi toetava arvutiga.
OLEK
TAVALINE TÖÖREŽIIM
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM
VÄLJALÜLITAMINE
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
45 vatti
Vähem kui 0,3 vatt
Vähem kui 0,3 vatt
Kui puudub toite katkestamise lüliti, on elektritarve täiesti olematu ainult juhul, kui toite juhe on lahti ühendatud.
6-16
Lisateave
6-17 Tehnilised andmed
MUDELI NIMI
LCD-paneel
Sünkroonimine
Suurus
22-tolline (55 cm)
Ekraani mõõtmed
473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)
Punktisamm
0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)
Horisontaalne
30 ~ 81 kHz
Vertikaalne
56 ~ 75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
B2230W
16,7 M
Optimaalne eraldusvõime
1680 x 1050 @ 60Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1680 x 1050 @ 60Hz
RGB analoog, DVI-ga (Digital Visual Interface) ühilduv digitaalne RGB
Sisendsignaal, lõpetatud
0,7 Vp-p ± 5%
Eraldi H/V sünkroonimine, liitvideo, SOG
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0V, V madal ≤ 0,8V)
Maksimaalne pikslisagedus
146MHz (Analoog,Digitaalne)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge juures. Kuna standardpinge
võib riigiti erineda, kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikaabel
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
DVI-D – DVI-D vaheline konnektor, eemaldatav
Mõõtmed (LxKxS) / Kaal (lihttugi)
523,4 x 378,4 x 66,9 mm (ilma toeta)
523,4 x 422,8 x 197,0 mm / 4,65 kg (alusega)
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C–40 ˚C (50˚F–104 ˚F)
Õhuniiskus :10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: 20˚C –45 ˚C (-4˚F–113 ˚F)
Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv
Kalle
0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚)
B-klass (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Sel seadmel on elektromagnethäirete (EMI) alane registreering kodukasutuseks (B-klass). Võib kasutada kõikjal. (B-klassi
seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
Lisateave
6-17
6-18 Energiasäästufunktsioon
Sel tootel on energiasäästufunktsioon, mis lülitab ekraani elektritarbimise vähendamiseks automaatselt välja, kui toodet
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Kui toode energiasäästurežiimile lülitub, muudab toite LED-tuli värvi, et
sellest märku anda. Kui toode on energiasäästurežiimil, ei ole toide välja lülitatud ja te saate ekraani uuesti sisse lülitada mis
tahes klaviatuuriklahvi või hiireklahvi vajutades. Energiasäästurežiim toimib siiski ainult juhul, kui toode on ühendatud
energiasäästurežiimi toetava arvutiga.
OLEK
TAVALINE TÖÖREŽIIM
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM
VÄLJALÜLITAMINE
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
45 vatti
Vähem kui 0,3 vatt
Vähem kui 0,3 vatt
Kui puudub toite katkestamise lüliti, on elektritarve täiesti olematu ainult juhul, kui toite juhe on lahti ühendatud.
6-18
Lisateave
6-19 Tehnilised andmed
MUDELI NIMI
LCD-paneel
Sünkroonimine
Suurus
23-tolline (58 cm)
Ekraani mõõtmed
509,76 mm (H) x 286,74 mm (V)
Punktisamm
0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V)
Horisontaalne
30 ~ 81 kHz
Vertikaalne
56 ~ 75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
B2330
16,7 M
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60Hz
RGB analoog, DVI-ga (Digital Visual Interface) ühilduv digitaalne RGB
Sisendsignaal, lõpetatud
0,7 Vp-p ± 5%
Eraldi H/V sünkroonimine, liitvideo, SOG
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0V, V madal ≤ 0,8V)
Maksimaalne pikslisagedus
164MHz (Analoog,Digitaalne)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge juures. Kuna standardpinge
võib riigiti erineda, kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikaabel
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
DVI-D – DVI-D vaheline konnektor, eemaldatav
Mõõtmed (LxKxS) / Kaal (lihttugi)
560,4 x 370,0 x 66,8 mm (ilma toeta)
560,4 x 436,3 x 197,0 mm / 4,95 kg (alusega)
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Õhuniiskus :10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv
Kalle
0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚)
B-klass (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Sel seadmel on elektromagnethäirete (EMI) alane registreering kodukasutuseks (B-klass). Võib kasutada kõikjal. (B-klassi
seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
Lisateave
6-19
6-20 Energiasäästufunktsioon
Sel tootel on energiasäästufunktsioon, mis lülitab ekraani elektritarbimise vähendamiseks automaatselt välja, kui toodet
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Kui toode energiasäästurežiimile lülitub, muudab toite LED-tuli värvi, et
sellest märku anda. Kui toode on energiasäästurežiimil, ei ole toide välja lülitatud ja te saate ekraani uuesti sisse lülitada mis
tahes klaviatuuriklahvi või hiireklahvi vajutades. Energiasäästurežiim toimib siiski ainult juhul, kui toode on ühendatud
energiasäästurežiimi toetava arvutiga.
OLEK
TAVALINE TÖÖREŽIIM
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM
VÄLJALÜLITAMINE
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
45 vatti
Vähem kui 0,3 vatt
Vähem kui 0,3 vatt
Kui puudub toite katkestamise lüliti, on elektritarve täiesti olematu ainult juhul, kui toite juhe on lahti ühendatud.
6-20
Lisateave
6-21 Tehnilised andmed
MUDELI NIMI
LCD-paneel
Sünkroonimine
Suurus
23,6-tolline (59 cm)
Ekraani mõõtmed
521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
Punktisamm
0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Horisontaalne
30 ~ 81 kHz
Vertikaalne
56 ~ 75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
B2430L
16,7 M
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60Hz
RGB analoog, DVI-ga (Digital Visual Interface) ühilduv digitaalne RGB
Sisendsignaal, lõpetatud
0,7 Vp-p ± 5%
Eraldi H/V sünkroonimine, liitvideo, SOG
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0V, V madal ≤ 0,8V)
Maksimaalne pikslisagedus
164MHz (Analoog,Digitaalne)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge juures. Kuna standardpinge
võib riigiti erineda, kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikaabel
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
DVI-D – DVI-D vaheline konnektor, eemaldatav
Mõõtmed (LxKxS) / Kaal (lihttugi)
582,0 x 381,8 x 66,7 mm (ilma toeta)
582,0 x 448,0 x 197,0 mm / 5,2 kg (alusega)
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Õhuniiskus :10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv
Kalle
0˚ (±1˚)~20˚ (±1˚)
B-klass (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Sel seadmel on elektromagnethäirete (EMI) alane registreering kodukasutuseks (B-klass). Võib kasutada kõikjal. (B-klassi
seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
Lisateave
6-21
6-22 Energiasäästufunktsioon
Sel tootel on energiasäästufunktsioon, mis lülitab ekraani elektritarbimise vähendamiseks automaatselt välja, kui toodet
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Kui toode energiasäästurežiimile lülitub, muudab toite LED-tuli värvi, et
sellest märku anda. Kui toode on energiasäästurežiimil, ei ole toide välja lülitatud ja te saate ekraani uuesti sisse lülitada mis
tahes klaviatuuriklahvi või hiireklahvi vajutades. Energiasäästurežiim toimib siiski ainult juhul, kui toode on ühendatud
energiasäästurežiimi toetava arvutiga.
OLEK
TAVALINE TÖÖREŽIIM
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM
VÄLJALÜLITAMINE
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
45 vatti
Vähem kui 0,3 vatt
Vähem kui 0,3 vatt
Kui puudub toite katkestamise lüliti, on elektritarve täiesti olematu ainult juhul, kui toite juhe on lahti ühendatud.
6-22
Lisateave
6-23 Võtke ühendust SAMSUNGIGA KOGU MAAILMAS (SAMSUNG WORLDWIDE)
•
Kui teil on Samsungi toodete kohta küsimusi või kommentaare, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditeeninduse
poole.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
Lisateave
6-23
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
6-23
Lisateave
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Lisateave
6-23
6-24 Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste
seadmete jäätmed) – ainult Euroopa
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et
vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele
ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
6-24
Lisateave
Download PDF