Samsung | GT-E2121 | Manualul utilizatorului

GT-E2121B
Manualul
utilizatorului
Utilizarea acestui
manual
Acest manual al utilizatorului a fost special
conceput pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor
şi caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru
o pornire rapidă, consultaţi „Prezentarea telefonului
mobil”, „Asamblarea şi pregătirea telefonului dvs.
mobil” şi „Utilizarea funcţiilor de bază”.
Pictograme pentru instrucţiuni
Notă: note, sfaturi de utilizare sau informaţii
suplimentare
→
Urmat de: ordinea opţiunilor sau a meniurilor
pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge
un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectaţi
Mesaje → Creare mesaj nou (înseamnă
Mesaje, urmat de Creare mesaj nou)
[
]
Paranteze pătrate: tastele telefonului;
de exemplu: [
] (înseamnă tasta Pornire/
Terminare)
<
>
Paranteze unghiulare: taste funcţionale
care controlează diferite funcţii pentru fiecare
ecran; de exemplu: <OK> (înseamnă tasta
funcţională OK)
►
Consultaţi: paginile cu informaţii similare; de
exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „vezi pagina 12”)
Informaţii privind dreptul de autor
Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor
care includ acest dispozitiv aparţin proprietarilor
lor respectivi:
• Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga
lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
ID Bluetooth QD: B015695.
• Java™ este marcă înregistrată
a Sun Microsystems, Inc.
Cuprins
Utilizarea acestui manual..........................................2
Prezentarea telefonului mobil...................................6
Prezentarea telefonului................................................6
Pictogramele................................................................8
Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil............9
Instalarea cartelei SIM şi a bateriei..............................9
Încărcarea bateriei.....................................................10
Introducerea unei cartele de memorie (opţional).......10
Utilizarea funcţiilor de bază....................................12
Pornirea şi oprirea telefonului....................................12
Accesarea meniurilor.................................................12
Particularizarea telefonului.........................................13
Utilizarea funcţiilor de bază pentru apeluri................14
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor..........................16
Trimiterea unui mesaj de email..................................16
Introducerea textului..................................................17
Adăugarea şi găsirea contactelor..............................19
Utilizarea funcţiilor de bază ale camerei....................20
Ascultarea muzicii......................................................21
Navigarea pe Web.....................................................24
Utilizarea funcţiilor avansate..................................25
Utilizarea funcţiilor avansate pentru apeluri...............25
Utilizarea funcţiilor avansate de agendă....................29
Utilizarea caracteristicilor avansate de mesagerie....30
Utilizarea funcţiilor avansate ale camerei..................30
Utilizarea funcţiilor muzicale avansate......................33
Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor..............36
Utilizarea caracteristicii wireless Bluetooth................36
Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS.....................38
Efectuarea apelurilor false.........................................39
Înregistrarea şi redarea notelor vocale......................39
Utilizarea jocurilor şi aplicaţiilor bazate
pe tehnologia Java.....................................................40
Crearea unei ore de pe glob......................................40
Setarea şi utilizarea alarmei.......................................41
Utilizarea calculatorului..............................................42
Conversia valutelor şi a unităţilor de măsură.............42
Setarea unui temporizator cu numărătoare
inversă........................................................................42
Utilizarea cronometrului.............................................43
Crearea unei note......................................................43
Gestionarea calendarului...........................................44
Activarea funcţiei Lanternă........................................45
Depanare...................................................................46
Informaţii despre siguranţă şi despre utilizare.....52
Prezentarea telefonului
mobil
În această secţiune, aflaţi despre aspectul,
tastele şi pictogramele telefonului dvs.
Prezentarea telefonului
1
5
2
3
4
6
7
8
9
1
Tastă de navigare
în 4 direcţii
În modul Repaus, accesaţi
meniurile definite de utilizator,
activaţi funcţia Lanternă (sus)
sau efectuaţi un apel fals (jos);
în modul Meniu, derulaţi prin
opţiunile de meniu
În funcţie de furnizorul dvs.
de servicii, meniurile predefinite
pot diferi
► „Activarea funcţiei
Lanternă”
► „Efectuarea apelurilor false”
2
Tastă Apelare
Efectuaţi sau răspundeţi la
un apel; în modul Repaus,
preluaţi numerele recent
apelate, pierdute sau primite;
trimiteţi un mesaj SOS
► „Activarea şi trimiterea unui
mesaj SOS”
3
Tastă Serviciu mesagerie
vocală
În modul Repaus, accesaţi
mesageriile vocale (ţineţi
apăsat)
4
Tastă Blocare tastatură
În modul Repaus, blocaţi
sau deblocaţi tastatura
(ţineţi apăsat)
5
Taste funcţionale
Efectuaţi acţiunile indicate în
partea inferioară a ecranului
6
Tastă Confirmare
În modul Repaus, accesaţi
Bibliotecă muzicală; lansaţi
browserul Web (apăsaţi şi
ţineţi apăsat); în modul Meniu,
selectaţi opţiunea de meniu
evidenţiată sau confirmaţi
datele introduse
În funcţie de furnizorul de
servicii sau de regiune, tastele
pot avea alte funcţii
7
Tastă Pornire/Terminare
Porniţi sau opriţi telefonul
(apăsaţi şi ţineţi apăsat);
terminaţi un apel; în modul
Meniu, anulaţi datele introduse
şi reveniţi la modul Repaus
8
Taste alfanumerice
9
Tastă pentru profilul
Silenţios
În modul Repaus, activaţi sau
dezactivaţi profilul Silenţios
(ţineţi apăsat)
Pictogramele
Telefonul afişează următoarele indicatoare
de stare în partea de sus a ecranului:
Pictogramă Definiţie
Putere semnal
Apel în curs
Redirecţionare apel activată
Caracteristică Mesaj SOS activată
Roaming (în afara ariei normale
de acoperire)
Conectare la o pagină Web securizată
Radio FM pornit
Bluetooth activat
Alarmă activată
Cartelă de memorie inserată
Mesaj text nou (SMS)
Mesaj multimedia nou (MMS)
Mesaj email nou
Mesaj vocal nou
Profil Normal activat
Profil Silenţios activat
Nivel de energie a bateriei
Asamblarea
şi pregătirea
telefonului mobil
Începeţi prin a asambla şi configura telefonul mobil
pentru prima utilizare.
Instalarea cartelei SIM şi a bateriei
1.Îndepărtaţi capacul din spate şi introduceţi
cartela SIM.
Capac din
spate
Cartelă
SIM
2.Introduceţi bateria şi aşezaţi la loc capacul
din spate.
Baterie
Încărcarea bateriei
1.Introduceţi capătul mic al adaptorului de voiaj
furnizat în mufa multifuncţională.
2.Conectaţi capătul mare al adaptorului de voiaj
la o priză.
3.Când încărcarea s-a terminat, deconectaţi
adaptorul de voiaj.
Nu scoateţi bateria din telefon fără să deconectaţi
mai întâi adaptorul de voiaj. În caz contrar,
telefonul se poate deteriora.
Introducerea unei cartele
de memorie (opţional)
Telefonul dvs. acceptă cartele de memorie
microSD™ sau microSDHC™ de până la 2 GB
(în funcţie de tipul şi de producătorul cartelei
de memorie).
10
• Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate
cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs. Formataţi
cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.
• Scrierea şi ştergerea frecventă poate scurta
durata de viaţă a cartelelor de memorie.
1.Îndepărtaţi capacul din spate şi bateria.
2.Deblocaţi capacul cartelei de memorie.
3.Ridicaţi capacul pentru cartela de memorie
şi introduceţi o cartelă de memorie cu partea
etichetată în sus.
Cartelă
de memorie
Capac pentru cartela
de memorie
4.Închideţi şi blocaţi capacul pentru cartela
de memorie.
5.Aşezaţi la loc bateria şi capacul din spate.
11
Utilizarea funcţiilor
de bază
Aflaţi cum să efectuaţi operaţii simple şi cum să
utilizaţi caracteristicile principale ale telefonului
dvs. mobil.
Pornirea şi oprirea telefonului
Pentru a porni telefonul:
1.Ţineţi apăsat [
].
2.Introduceţi codul PIN şi apăsaţi pe <OK>
(dacă este necesar).
Pentru a opri telefonul, repetaţi pasul 1 de mai sus.
Accesarea meniurilor
Pentru a accesa meniurile telefonului:
1.În modul Repaus, selectaţi <Meniu> pentru
a accesa modul Meniu.
Este posibil ca, în funcţie de regiunea şi furnizorul
dvs. de servicii, să fie necesar să apăsaţi pe tasta
Confirmare pentru a accesa modul Meniu.
2.Utilizaţi tasta Navigare pentru a derula
la un meniu sau la o opţiune.
3.Apăsaţi pe <Selectare>, pe <OK> sau pe
Confirmare pentru a confirma opţiunea evidenţiată.
12
4.Apăsaţi pe <Înapoi> pentru a accesa nivelul
superior; apăsaţi [
] pentru a reveni la modul
Repaus.
• Când accesaţi un meniu care necesită codul
PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 livrat
împreună cu cartela SIM. Pentru detalii,
contactaţi furnizorul de servicii.
• Compania Samsung nu este responsabilă
pentru nicio pierdere de parole sau de informaţii
personale sau pentru prejudiciile determinate de
software ilegal.
Particularizarea telefonului
Setarea profilului de sunet Pentru a comuta la un alt profil de sunet:
1.În modul Meniu, selectaţi Setări → Profile.
2.Selectaţi un profil pe care îl doriţi.
Pentru a edita un profil de sunet:
1.În modul Meniu, selectaţi Setări → Profile.
2.Derulaţi la un profil utilizator şi apăsaţi pe
<Opţiuni> → Editare.
3.Particularizaţi setările de sunet după cum doriţi.
13
Configurarea comenzilor rapide 1.În modul Meniu, selectaţi Setări → Telefon →
Comenzi rapide.
2.Selectaţi o tastă pentru a o utiliza drept
comandă rapidă.
3.Selectaţi un meniu care să fie asociat tastei
pentru comanda rapidă.
Utilizarea funcţiilor de bază
pentru apeluri
Efectuarea unui apel 1.În modul Repaus, introduceţi un prefix de zonă
şi un număr de telefon.
2.Apăsaţi pe [
] pentru a forma numărul.
3.Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [
].
Răspunsul la un apel 1.Când primiţi un apel, apăsaţi pe [
2.Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [
].
].
Reglarea volumului vocii în timpul unui apel Când un apel este în curs, apăsaţi pe tasta
Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.
14
Utilizarea difuzorului 1.În timpul unui apel, apăsaţi pe tasta Confirmare
pentru a activa difuzorul.
2.Pentru a reveni la ascultarea la cască, apăsaţi
din nou pe tasta Confirmare.
Este posibil ca în medii zgomotoase să auziţi cu
dificultate apelurile în timpul utilizării caracteristicii
Set difuzor-microfon. Pentru a beneficia de o
performanţă audio mai bună, utilizaţi modul
normal al telefonului.
Utilizarea setului de căşti Conectând casca furnizată la mufa multifuncţională,
puteţi efectua şi răspunde la apeluri:
• Pentru a forma din nou ultimul număr apelat,
ţineţi apăsat pe butonul căştii.
• Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi pe butonul
căştii.
• Pentru a termina un apel, ţineţi apăsat butonul
căştii.
15
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor
Trimiterea unui mesaj text sau multimedia 1.În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Creare
mesaj nou → Mesaj.
2.Introduceţi un număr de destinatar şi derulaţi
în jos.
3.Introduceţi textul mesajului. ► pag. 17
Pentru a trimite ca mesaj text, treceţi la pasul 5.
Pentru a ataşa conţinut multimedia, continuaţi
cu pasul 4.
4.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Adăugare
multimedia şi adăugaţi un element.
5.Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a trimite
mesajul.
Trimiterea unui mesaj de email
1.În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Creare
mesaj nou → E-mail.
2.Introduceţi o adresă de email şi derulaţi în jos.
3.Introduceţi un subiect şi derulaţi în jos.
4.Introduceţi textul mesajului.
5.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Ataşare elemente şi
adăugaţi un element (dacă este necesar).
6.Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a trimite
mesajul.
16
Introducerea textului
Schimbarea modului de introducere a textului • Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [ ] pentru a comuta
între modurile T9 şi ABC.
• Apăsaţi pe [ ] pentru a comuta între litere mari
şi mici sau pentru a trece în modul Numeric.
• Apăsaţi pe [ ] pentru a comuta la modul Simbol.
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [ ] pentru a selecta
un mod de introducere sau pentru a schimba
limba de introducere.
Modul T9 1.Apăsaţi pe tastele alfanumerice
corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt
întreg.
2.Când cuvântul se afişează corect, apăsaţi
pe [0] pentru a insera un spaţiu. Dacă nu se
afişează cuvântul corect, apăsaţi pe tasta
Navigare în sus sau în jos pentru a selecta un
alt cuvânt.
Modul ABC Apăsaţi pe o tastă alfanumerică corespunzătoare
până când caracterul dorit apare pe ecran.
17
Modul Numeric Apăsaţi pe o tastă alfanumerică corespunzătoare
pentru a introduce un număr.
Modul Simbol Apăsaţi pe o tastă alfanumerică corespunzătoare
pentru a introduce un simbol.
• Pentru a deplasa cursorul, apăsaţi pe tasta
Navigare.
• Pentru a şterge caractere unul câte unul,
apăsaţi pe <Golire>. Pentru a şterge rapid toate
caracterele, apăsaţi şi ţineţi apăsat pe <Golire>.
• Pentru a insera un spaţiu între caractere, apăsaţi
pe [0].
• Pentru a introduce semne de punctuaţie, apăsaţi
pe [1].
Vizualizarea mesajelor text sau multimedia 1.În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Mesaje
primite.
2.Selectaţi un mesaj text sau un mesaj multimedia.
Vizualizarea unui email 1.În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Căsuţă
email.
2.Selectaţi Verificare emailuri noi.
18
3.Selectaţi un email sau un antet.
4.Dacă aţi selectat un antet, apăsaţi pe
<Opţiuni> → Preluare pentru a vizualiza
conţinutul emailului.
Adăugarea şi găsirea contactelor
În funcţie de furnizorul dvs. de servicii, este posibil
ca locaţia de memorie pentru salvarea noilor
contacte să fie prestabilită. Pentru a schimba
locaţia de memorie, în modul Meniu, selectaţi
Contacte → Gestiune → Salvare contact nou
în → o locaţie de memorie.
Adăugarea unui contact 1.În modul Repaus, introduceţi un număr de
telefon şi apăsaţi pe <Opţiuni>.
2.Selectaţi Creare contact → o locaţie de
memorie (dacă este necesar).
3.Selectaţi un tip de număr (dacă este necesar).
4.Introduceţi informaţiile contactului.
5.Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a adăuga
contactul în memorie.
19
Găsirea unui contact 1.În modul Meniu, selectaţi Contacte → Listă
contacte.
2.Introduceţi primele litere ale numelui pe care
doriţi să îl găsiţi.
3.Selectaţi numele contactului din lista de contacte.
Utilizarea funcţiilor de bază
ale camerei
Realizarea fotografiilor 1.În modul Meniu, selectaţi Cameră foto pentru
a porni camera foto.
2.Îndreptaţi obiectivul aparatului foto spre subiect
şi efectuaţi reglajele dorite.
3.Pentru a realiza o fotografie, apăsaţi pe tasta
Confirmare. Fotografia se salvează automat.
4.Apăsaţi pe <Înapoi> pentru a realiza o altă
fotografie (pasul 2).
După realizarea fotografiilor, selectaţi <Album>
pentru a vizualiza fotografiile.
Vizualizarea fotografiilor În modul Meniu, selectaţi Fişierele mele →
Imagini → o fotografie.
20
Realizarea videoclipurilor 1.În modul Meniu, selectaţi Cameră foto pentru
a porni camera foto.
2.Apăsaţi pe <Opţ.> → Cameră video pentru
a comuta în modul Înregistrare.
3.Îndreptaţi obiectivul aparatului foto spre subiect
şi efectuaţi reglajele dorite.
4.Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a începe
înregistrarea.
5.Apăsaţi pe tasta Confirmare sau pe <Oprire>
pentru a opri înregistrarea. Videoclipul se
salvează automat.
După realizarea videoclipurilor, selectaţi <Album>
pentru a vizualiza videoclipurile.
Vizualizarea videoclipurilor În modul Meniu, selectaţi Fişierele mele →
Videoclipuri → un videoclip.
Ascultarea muzicii
Ascultarea la radioul FM 1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Radio FM.
2.Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni
radioul FM.
21
3.Apăsaţi pe <Da> pentru a începe acordul
automat.
Radioul scanează şi salvează posturile
disponibile în mod automat.
La prima utilizare a radioului FM, vi se va solicita
să activaţi acordul automat.
4.Controlaţi radioul FM utilizând următoarele
taste:
Tastă
Funcţie
Confirmare
Porniţi sau opriţi radioul
Taste de
navigare
• Stânga/Dreapta: căutaţi un post de
radio; selectaţi un post de radio salvat
(apăsaţi şi ţineţi apăsat)
• Sus/Jos: ajustaţi volumul
• Capacul din spate este antena radioului FM.
Manevraţi cu grijă capacul din spate şi menţineţi
punctele de contact curate.
• Ascultarea radioului FM fără căşti poate
descărca mai repede bateria.
• Dacă semnalul radio curent este slab, conectaţi
căştile furnizate.
• Volumul în căştile mono este foarte scăzut sau
practic nu poate fi auzit. Utilizaţi numai seturi
de căşti stereo.
22
Ascultarea fişierelor de muzică Începeţi prin a transfera fişiere pe telefonul
sau pe cartela dvs. de memorie:
• Descărcaţi de pe reţeaua Web fără fir.
► pag. 24
• Descărcaţi de pe un PC cu programul opţional
PC studio Samsung. ► pag. 33
• Primiţi prin Bluetooth. ► pag. 36
• Copiaţi pe cartela dvs. de memorie. ► pag. 33
După transferarea fişierelor muzicale în telefonul
sau pe cartela dvs. de memorie:
1.În modul Meniu, selectaţi Muzică.
2.Selectaţi o categorie de muzică → un fişier
de muzică.
3.Controlaţi redarea utilizând următoarele taste:
Tastă
Funcţie
Confirmare
Întrerupeţi sau reluaţi redarea
Taste de
navigare
• Stânga: salt înapoi (apăsaţi
în 3 secunde); căutaţi înapoi
într-un fişier (ţineţi apăsat)
• Dreapta: salt înainte; căutaţi înainte
într-un fişier (ţineţi apăsat)
• Sus/Jos: ajustaţi volumul
23
Navigarea pe Web
Navigarea prin paginile Web 1.În modul Meniu, selectaţi Internet → Pagină
de start pentru a lansa pagina de start
a furnizorului dvs. de servicii.
2.Navigaţi în pagini Web utilizând următoarele
taste:
Tastă
Funcţie
Taste de
navigare
Derulaţi în sus sau în jos într-o pagină
Web
Confirmare
Selectaţi un element
<Înapoi>
Reveniţi la pagina anterioară
<Opţiuni>
Accesaţi lista de opţiuni pentru navigator
Marcarea paginilor Web favorite 1.În modul Meniu, selectaţi Internet → Marcaje.
2.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Adăugare marcaj.
3.Introduceţi un titlu de pagină şi adresă Web
(URL), apoi apăsaţi tasta Confirmare.
24
Utilizarea funcţiilor
avansate
Aflaţi cum să efectuaţi operaţii avansate şi să utilizaţi
caracteristicile suplimentare ale telefonului dvs.
Utilizarea funcţiilor avansate
pentru apeluri
Vizualizarea apelurilor pierdute şi formarea lor Telefonul dvs. va afişa pe ecran apelurile pe care
le-aţi pierdut. Pentru a forma numărul apelului pierdut:
1.Apăsaţi pe <Vizualiz.>.
2.Derulaţi la apelul pierdut pe care doriţi
să îl formaţi.
3.Apăsaţi pe [
] pentru a apela.
Apelarea unui număr format recent 1.În modul Repaus, apăsaţi pe [
] pentru
a afişa o listă de numere recente.
2.Derulaţi la numărul dorit şi apăsaţi pe [
pentru a apela.
]
25
Reţinerea unui apel sau preluarea unui apel
reţinut Apăsaţi pe <Menţine.> pentru a reţine un apel sau
apăsaţi pe <Preluare> pentru a prelua un apel
reţinut.
Apelarea unui al doilea număr În cazul în care reţeaua dvs. acceptă această
caracteristică, puteţi forma un alt număr în timpul
apelului:
1.Apăsaţi pe <Menţine.> pentru a reţine primul
apel.
2.Introduceţi al doilea număr şi apăsaţi pe [
].
3.Apăsaţi pe <Schimb.> pentru a comuta între
cele 2 apeluri.
Răspunsul la un al doilea apel Dacă reţeaua dvs. acceptă această caracteristică,
puteţi răspunde la un alt apel de intrare:
1.Apăsaţi pe [
] pentru a răspunde la un al
doilea apel.
Primul apel este reţinut în mod automat.
2.Apăsaţi pe <Schimb.> pentru a comuta între
cele 2 apeluri.
26
Realizarea unui apel cu mai mulţi participanţi
(conferinţă) 1.Apelaţi primul participant pe care doriţi să îl
adăugaţi la apelul cu mai mulţi participanţi.
2.În timp ce vă aflaţi în contact cu primul
participant, apelaţi-l pe cel de-al doilea.
Primul participant este reţinut în mod automat.
3.Când sunteţi conectat la al doilea participant,
apăsaţi pe <Opţiuni> → Conferinţă prin
telefon.
Apelarea unui număr internaţional 1.În modul Repaus, apăsaţi şi ţineţi apăsat pe [0]
pentru a introduce caracterul +.
2.Introduceţi numărul complet pe care doriţi
să îl formaţi (codul ţării, prefixul şi numărul de
telefon), apoi apăsaţi pe [
] pentru a forma.
Apelarea unui contact din Agenda telefonică 1.În modul Meniu, selectaţi Contacte → Listă
contacte.
2.Derulaţi la numărul pe care doriţi să îl apelaţi
şi apăsaţi pe [
] pentru a forma.
27
Respingerea unui apel Pentru a respinge un apel primit, apăsaţi pe [
Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.
].
Pentru a respinge automat apeluri provenite de
la anumite numere, utilizaţi respingerea automată.
Pentru a activa respingerea automată şi pentru
a configura lista de respingere:
1.În modul Meniu, selectaţi Setări → Aplicaţie →
Apel → Toate apelurile → Respingere
automată.
2.Derulaţi la stânga sau la dreapta la Pornit
(dacă este necesar).
3.Selectaţi Listă respingere.
4.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Creare.
5.Introduceţi un număr care urmează a fi respins.
6.Selectaţi Criteriu de potrivire → o opţiune
(dacă este necesar).
7.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare.
8.Pentru a adăuga mai multe numere, repetaţi
paşii 4-6 de mai sus.
9.Selectaţi numerele care urmează a fi respinse.
10.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare.
28
Utilizarea funcţiilor avansate
de agendă
Crearea unei cărţi de vizită 1.În modul Meniu, selectaţi Contacte → Cartea
mea de vizită.
2.Introduceţi detaliile personale şi apăsaţi
pe <Opţiuni> → Salvare sau apăsaţi pe tasta
Confirmare.
Crearea unui grup de contacte 1.În modul Meniu, selectaţi Contacte → Grupuri.
2.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Creare grup.
3.Introduceţi un nume pentru grup şi apăsaţi
pe tasta Confirmare.
4.Pentru a configura o sonerie pentru grup,
apăsaţi pe <Opţiuni> → Sonerie grup → tasta
Confirmare.
5.Selectaţi o categorie de sonerii → o sonerie.
6.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare.
29
Utilizarea caracteristicilor
avansate de mesagerie
Crearea unui şablon de text 1.În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Şabloane.
2.Apăsaţi pe <Creare> pentru a deschide o nouă
fereastră de şablon.
3.Introduceţi textul şi apăsaţi pe tasta Confirmare
pentru a salva şablonul.
Inserarea şabloanelor de text în mesaje noi 1.În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Creare
mesaj nou → un tip de mesaj.
2.În câmpul de introducere a textului, apăsaţi
pe <Opţiuni> → Adăugare text → Şablon →
un şablon.
Utilizarea funcţiilor avansate ale
camerei
Realizarea fotografiilor cu cadre decorative 1.În modul Meniu, selectaţi Cameră foto pentru
a porni camera foto.
2.Apăsaţi pe <Opţ.> → Mod fotografiere →
Cadru.
3.Selectaţi un cadru şi apăsaţi pe <Selectare>.
30
4.Efectuaţi reglajele necesare.
5.Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a realiza
o fotografie cu cadrul respectiv.
Utilizarea opţiunilor camerei foto Înainte de realizarea unei fotografii, apăsaţi pe
<Opţ.> pentru a accesa următoarele opţiuni:
Opţiune
Funcţie
Mod
fotografiere
Schimbaţi modul de fotografiere
Mod Nocturn
activat/Mod
Nocturn
dezactivat
Setaţi dacă se utilizează modul
de fotografiere Nocturn
Temporizator
Selectaţi intervalul de timp
Rezoluţie
Schimbaţi opţiunea pentru rezoluţie
Efecte
Aplicaţi un efect special
Înainte de realizarea unui videoclip, apăsaţi pe
<Opţ.> pentru a accesa următoarele opţiuni:
Opţiune
Funcţie
Mod
înregistrare
Schimbaţi modul de înregistrare
Rezoluţie
Schimbaţi opţiunea pentru rezoluţie
Efecte
Aplicaţi un efect special
31
Particularizarea setărilor camerei foto Înainte de realizarea unei fotografii, apăsaţi pe
<Opţ.> → Setări pentru a accesa următoarele
opţiuni:
Opţiune
Funcţie
Calitate
Reglaţi calitatea fotografiilor
Examinare
Setaţi camera foto pentru a afişa
imaginea realizată
Sunet obiectiv
Setaţi obiectivul camerei foto să emită
un sunet la realizarea unei fotografii
Stocare
implicită
Selectaţi o locaţie de memorie pentru
a stoca fotografiile realizate
Nume implicit
Editaţi un nume implicit pentru
fotografiile realizate
Înainte de realizarea unui videoclip, apăsaţi pe
<Opţ.> → Setări pentru a accesa următoarele
opţiuni:
Opţiune
Funcţie
Calitate
Reglaţi calitatea videoclipurilor
Înregistrare
audio
Activaţi sau dezactivaţi sunetul
Sunet
înregistrare
Setaţi obiectivul camerei foto să emită
un sunet la realizarea unui videoclip
Stocare
implicită
Selectaţi o locaţie de memorie pentru
a stoca videoclipurile realizate
Nume implicit
Editaţi un nume implicit pentru
videoclipurile realizate
32
Utilizarea funcţiilor muzicale avansate
Copierea fişierelor de muzică cu Samsung PC
Studio 1.În modul Meniu, selectaţi Setări → Conexiuni
PC → PC studio Samsung sau Stocare în
masă.
2.Cu ajutorul unui cablu de date pentru PC,
conectaţi mufa multifuncţională a telefonului
dvs. la un PC.
3.Executaţi PC studio Samsung şi copiaţi fişierele
din PC pe telefon.
Consultaţi ajutorul PC studio Samsung pentru
mai multe informaţii.
Pentru a transfera date de la un PC la telefonul
dvs., aveţi nevoie de Windows XP Service Pack 2.
Copierea fişierelor de muzică pe o cartelă
de memorie 1.Introduceţi o cartelă de memorie.
2.În modul Meniu, selectaţi Setări →
Conexiuni PC → Stocare în masă.
3.Cu ajutorul unui cablu de date pentru PC,
conectaţi mufa multifuncţională a telefonului
dvs. la un PC.
La conectare, va apărea o fereastră pop-up pe
ecranul PC-ului.
33
4.Deschideţi un folder pentru a vedea fişierele.
5.Copiaţi fişierele de pe PC pe cartela de memorie.
Crearea unei liste de redare 1.În modul Meniu, selectaţi Muzică.
2.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Creare listă de redare.
3.Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare
şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
4.Selectaţi noua listă de redare.
5.Apăsaţi pe <Adăug.> → Piese muzicale.
6.Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi
şi apăsaţi pe <Adăug.>.
Particularizarea setărilor playerului muzical 1.În modul Meniu, selectaţi Muzică.
2.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Setări.
3.Reglaţi setările pentru a vă particulariza
playerul muzical.
4.Apăsaţi pe <Salvare>.
34
Înregistrarea melodiilor de la radioul FM 1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Radio FM.
2.Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni
radioul FM.
3.Selectaţi un post de radio dorit.
4.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Înregistrare pentru
a porni înregistrarea.
5.Când aţi terminat de înregistrat, apăsaţi
pe <Oprire>.
Configurarea listei de posturi favorite 1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Radio FM.
2.Selectaţi un post de radio pentru a-l adăuga la
lista de posturi favorite.
3.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Adăugare la Favorite.
4.Selectaţi o locaţie liberă pe care doriţi să o setaţi.
Puteţi accesa posturile favorite apăsând pe
numărul locaţiei de pe ecranul radioului FM.
35
Utilizarea
instrumentelor
şi a aplicaţiilor
Aflaţi cum să utilizaţi instrumentele şi aplicaţiile
suplimentare ale telefonului dvs. mobil.
Utilizarea caracteristicii wireless
Bluetooth
Pornirea caracteristicii wireless Bluetooth 1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Bluetooth.
2.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Setări.
3.Derulaţi la stânga sau la dreapta la Pornit.
4.Pentru a permite altor dispozitive să vă
găsească telefonul, derulaţi în jos la Vizibilitatea
telefonului meu, apoi derulaţi la stânga sau la
dreapta la Vizibil.
5.Apăsaţi pe <Salvare>.
36
Căutarea şi asocierea cu alte dispozitive cu
caracteristică Bluetooth 1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Bluetooth.
2.Apăsaţi pe tasta Confirmare.
3.Selectaţi un dispozitiv.
4.Introduceţi un cod PIN pentru caracteristica
wireless Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al
celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsaţi
pe <OK>.
Atunci când proprietarul celuilalt dispozitiv
introduce acelaşi cod sau acceptă conexiunea,
asocierea este completă.
În funcţie de dispozitiv, este posibil să nu fie
nevoie să introduceţi un cod PIN.
Trimiterea datelor utilizând caracteristica
wireless Bluetooth 1.Din una dintre aplicaţiile telefonului, selectaţi
fişierul sau elementul pe care doriţi să îl trimiteţi.
2.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Trimitere prin sau
Trimitere carte de vizită prin → Bluetooth
(când trimiteţi date de contact, specificaţi
ce date doriţi să trimiteţi).
37
Primirea datelor utilizând caracteristica
wireless Bluetooth 1.Introduceţi codul PIN pentru caracteristica
wireless Bluetooth şi apăsaţi pe <OK>
(dacă este necesar).
2.Apăsaţi pe <Da> pentru a confirma că sunteţi
de acord să primiţi date de la dispozitivul
respectiv (dacă este necesar).
Activarea şi trimiterea unui
mesaj SOS
Într-o situaţie de urgenţă, puteţi trimite mesaje
SOS către familie sau prieteni pentru ajutor.
Activarea mesajului SOS 1.În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Setări →
Mesaje SOS → Opţiuni trimitere.
2.Derulaţi la stânga sau la dreapta la Pornit.
3.Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare
pentru a deschide lista de destinatari.
4.Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide
lista de contacte.
5.Selectaţi un contact.
6.Selectaţi un număr (dacă este necesar).
7.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare pentru a
salva destinatarii.
38
8.Derulaţi în jos şi setaţi de câte ori va fi repetat
mesajul SOS.
9.Apăsaţi pe <Salvare> → <Da>.
Trimiterea unui mesaj SOS 1.Cu tastele blocate, apăsaţi pe [
] de patru
ori pentru a trimite un mesaj SOS la numerele
prestabilite.
2.Pentru a ieşi din modul SOS, apăsaţi pe [
].
Efectuarea apelurilor false
Puteţi simula primirea unui apel când doriţi
să părăsiţi întâlniri sau conversaţii incomode.
• În modul Repaus, ţineţi apăsată în jos Tasta de
navigare.
• Când tastele sunt blocate, apăsaţi pe Tasta
de navigare de patru ori.
Înregistrarea şi redarea notelor
vocale
Pentru a înregistra o notă vocală 1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Înregistrare voce.
2.Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a începe
înregistrarea.
39
3.Rostiţi nota în microfon.
4.Când aţi terminat de vorbit, apăsaţi pe <Oprire>.
Redarea unei note vocale 1.Din ecranul de înregistrare vocală, apăsaţi pe
<Opţ.> → Salt la Clipurile mele vocale.
2. Selectaţi un fişier.
Utilizarea jocurilor şi aplicaţiilor
bazate pe tehnologia Java
1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Jocuri şi altele.
2.Selectaţi un joc sau o aplicaţie din listă şi urmaţi
instrucţiunile afişate pe ecran.
Jocurile disponibile pot varia în funcţie de
furnizorul dvs. de servicii şi de regiune. Comenzile
jocurilor şi opţiunile pot varia.
Crearea unei ore de pe glob
1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Ora pe glob.
2.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Adăugat.
40
3.Derulaţi la stânga sau la dreapta la un fus orar
şi apăsaţi pe <Adăug.>.
4.Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob,
repetaţi paşii 2-3 de mai sus.
Setarea şi utilizarea alarmei
Aflaţi cum să setaţi şi să controlaţi alarme pentru
evenimente importante.
Setarea unei noi alarme 1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Alarmă.
2.Selectaţi o locaţie de alarmă liberă.
3.Configuraţi detaliile alarmei.
4.Apăsaţi pe <Salvare> sau apăsaţi pe
<Opţiuni> → Salvare.
Oprirea unei alarme Când sună alarma:
• Apăsaţi pe <OK> sau pe tasta Confirmare
pentru a opri alarma.
• Apăsaţi pe <Amânare> pentru a întrerupe
alarma pentru perioada de amânare.
41
Dezactivarea unei alarme 1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Alarmă.
2.Selectaţi alarma pe care doriţi să o dezactivaţi.
3.Derulaţi la stânga sau la dreapta la Oprit şi
apăsaţi pe <Salvare>.
Utilizarea calculatorului
1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Calculator.
2.Utilizaţi tastele care corespund ecranului
calculatorului pentru a efectua operaţii
matematice de bază.
Conversia valutelor şi a unităţilor
de măsură
1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Convertor → un tip de conversie.
2.Introduceţi valuta sau unităţile de măsură
şi unităţile în câmpurile adecvate.
Setarea unui temporizator
cu numărătoare inversă
1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Temporizator.
2.Apăsaţi pe <Afişare>.
42
3.Introduceţi timpul de temporizat, apoi apăsaţi
pe <OK>.
4.Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a începe
numărătoarea inversă.
5.Când temporizatorul expiră, apăsaţi pe <OK>
pentru a opri avertizarea.
Utilizarea cronometrului
1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Cronometru.
2.Apăsaţi pe <Pornire> pentru a porni
cronometrul.
3.Apăsaţi pe <Înreg.> pentru a înregistra timpii.
4.Când aţi terminat, apăsaţi pe <Oprire>.
5.Apăsaţi pe <Reiniţ.> pentru a şterge timpii
înregistraţi.
Crearea unei note
1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Notă.
2.Apăsaţi pe <Creare>.
3.Introduceţi textul notei şi apăsaţi pe tasta
Confirmare.
43
Gestionarea calendarului
Schimbarea modului de vizualizare
a calendarului 1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Calendar.
2.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Vizualizare
săptămânală sau Vizualizare după lună.
Crearea unui eveniment 1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Calendar.
2.Apăsaţi pe <Opţiuni> → Creare → un tip de
eveniment.
3.Introduceţi detaliile evenimentului, conform
solicitării.
4.Apăsaţi pe <Salvare> sau apăsaţi pe tasta
Confirmare.
Vizualizarea evenimentelor 1.În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii →
Calendar.
2.Selectaţi o dată din calendar.
3.Selectaţi un eveniment pentru a-i vizualiza
detaliile.
44
Activarea funcţiei Lanternă
Caracteristica Lanternă vă ajută să vedeţi în locuri
întunecate, ecranul şi lumina de fundal devenind
cât mai luminoase posibil.
Pentru a activa lanterna, ţineţi apăsată Tasta de
navigare în sus în modul Repaus sau cu tastatura
blocată.
Pentru a dezactiva lanterna, apăsaţi pe <Înapoi>
sau pe [
].
45
Depanare
Atunci când porniţi telefonul sau în timp ce îl utilizaţi, vi
se solicită să introduceţi unul dintre următoarele coduri:
Cod
Încercaţi următoarele pentru a rezolva
problema:
Parolă
Când este activată caracteristica de
blocare a telefonului, trebuie să introduceţi
parola pe care aţi setat-o pentru telefon.
PIN
Când utilizaţi telefonul pentru prima
dată sau când este activată solicitarea
codului PIN, trebuie să introduceţi codul
PIN furnizat odată cu cartela SIM. Puteţi
dezactiva această caracteristică utilizând
meniul Blocare cod PIN.
PUK
Cartela SIM este blocată, de obicei ca
urmare a introducerii incorecte repetate
a codului PIN. Trebuie să introduceţi codul
PUK pus la dispoziţie de furnizorul dvs.
de servicii.
PIN2
Când accesaţi un meniu care necesită
codul PIN2, trebuie să introduceţi codul
PIN2 livrat împreună cu cartela SIM. Pentru
detalii, contactaţi furnizorul de servicii.
46
Telefonul afişează „Serviciu indisponibil”
sau „Eroare reţea”
• Atunci când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau
recepţie slabă, poate avea loc întreruperea recepţiei.
Mergeţi în altă zonă şi încercaţi din nou.
• Unele opţiuni nu sunt accesibile fără abonament.
Contactaţi furnizorul de servicii pentru detalii
suplimentare.
Apelurile sunt închise
Atunci când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau
recepţie slabă, puteţi pierde conexiunea la reţea.
Mergeţi în altă zonă şi încercaţi din nou.
Apelurile efectuate nu obţin conectarea
• Asiguraţi-vă că aţi apăsat pe tasta Apelare.
• Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua mobilă corectă.
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor spre
numărul de telefon pe care îl apelaţi.
Apelurile primite nu se pot prelua
• Asiguraţi-vă că telefonul este pornit.
• Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua mobilă corectă.
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor spre
numărul de telefon primit.
47
Ceilalţi nu vă pot auzi când vorbiţi
• Asiguraţi-vă că nu acoperiţi microfonul integrat.
• Asiguraţi-vă că microfonul este aproape de gură.
• Dacă utilizaţi un set cu cască, asiguraţi-vă că este
corect conectat.
Calitatea sunetului este slabă
• Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena încorporată
a telefonului.
• Atunci când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau
recepţie slabă, poate avea loc întreruperea recepţiei.
Mergeţi în altă zonă şi încercaţi din nou.
Când formaţi un număr din memoria
telefonului, apelul nu obţine conectarea
• Asiguraţi-vă că aveţi salvat numărul corect în lista
de contacte.
• Reintroduceţi şi salvaţi numărul, dacă este necesar.
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor spre
numărul de telefon al contactului.
Telefonul emite sunete intermitente şi
pictograma bateriei clipeşte
Bateria este descărcată. Încărcaţi sau înlocuiţi bateria
pentru a putea continua utilizarea telefonului.
48
Bateria nu se încarcă corect sau telefonul
se închide singur
• Este posibil ca terminalele bateriei să fie murdare.
Ştergeţi ambele contacte aurii cu un material curat
şi moale, apoi încercaţi să încărcaţi din nou bateria.
• În cazul în care bateria nu se mai încarcă
complet, aruncaţi vechea baterie la deşeuri în mod
corespunzător şi înlocuiţi-o cu una nouă (consultaţi
reglementările locale privind instrucţiunile de
aruncare corectă a echipamentelor ca deşeuri).
Telefonul este cald la atingere
Dacă utilizaţi aplicaţii care au nevoie de mai multă
putere de procesare sau utilizaţi aplicaţii pentru o
perioadă mai lungă de timp, telefonul se poate încălzi.
Acest lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze
durata de funcţionare a telefonului dvs. sau buna
lui funcţionare.
Când lansaţi camera foto apar mesaje de eroare
Telefonul dvs. Samsung trebuie să aibă suficientă
memorie disponibilă şi energie pentru a putea lansa
aplicaţia camerei foto. Dacă primiţi mesaje de eroare
la lansarea camerei, încercaţi următoarele:
• Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie încărcată
complet.
• Eliberaţi memorie transferând fişiere pe un PC
sau ştergând fişiere de pe telefon.
• Reporniţi telefonul. Dacă încă aveţi probleme cu
utilizarea camerei foto după ce aţi încercat cele de
mai sus, contactaţi un Centru de service Samsung.
49
La deschiderea fişierelor de muzică apar
mesaje de eroare
Este posibil ca anumite fişiere de muzică să nu se
poată reda pe telefonul dvs. mobil Samsung dintr-o
multitudine de motive. Dacă primiţi mesaje de eroare
când deschideţi fişiere de muzică pe telefon, încercaţi
următoarele:
• Eliberaţi memorie transferând fişiere pe un PC sau
ştergând fişiere de pe telefon.
• Asiguraţi-vă că fişierul de muzică nu este protejat
prin drepturi digitale (Digital Rights Management
- DRM). Dacă fişierul este protejat prin DRM,
asiguraţi-vă că aveţi licenţa sau cheia necesară
pentru a reda fişierul.
• Asiguraţi-vă că telefonul acceptă tipul de fişier.
50
Nu se poate localiza un alt dispozitiv Bluetooth
• Asiguraţi-vă că aţi activat caracteristica wireless
Bluetooth a telefonului.
• Asiguraţi-vă că aţi activat caracteristica wireless
Bluetooth pe dispozitivul cu care doriţi să vă conectaţi,
dacă este necesar.
• Asiguraţi-vă că telefonul dvs. şi celălalt dispozitiv
Bluetooth se găsesc în distanţa Bluetooth maximă
admisă (10 metri/30 de picioare).
Dacă sfaturile de mai sus nu remediază problema,
contactaţi un Centru de service Samsung.
La conectarea telefonului la un PC nu se poate
stabili o conexiune
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de date pentru PC
compatibil cu telefonul dvs.
• Asiguraţi-vă că aveţi instalate şi actualizate driverele
corecte pe PC.
51
Informaţii despre
siguranţă şi despre
utilizare
Respectaţi precauţiile următoare pentru a evita
situaţiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura
performanţe de vârf ale telefonului mobil.
Avertismente privind siguranţa
Nu lăsaţi telefonul la îndemâna copiilor mici
sau în apropierea animalelor de casă
Nu lăsaţi telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor
mici sau în apropierea animalelor. Dacă sunt înghiţite,
componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări
grave.
Expunerea excesivă la sunete cu volum
ridicat poate cauza deteriorarea auzului.
Reduceţi întotdeauna volumul înaintea
conectării căştilor la o sursă audio şi
utilizaţi doar valoarea minim necesară
a volumului pentru a asculta conversaţia
sau muzica.
52
Instalaţi cu atenţie telefoanele şi echipamentele
mobile
Asiguraţi-vă că toate telefoanele mobile sau
echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt
montate în siguranţă. Evitaţi să amplasaţi telefonul şi
accesoriile lângă sau în zona de desfăşurare a unui
airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate
cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.
Aveţi grijă la manevrarea şi la aruncarea
bateriilor şi a încărcătoarelor
• Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare aprobate
de Samsung, destinate numai pentru acest telefon.
Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza
vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
• Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc. La eliminarea
bateriilor sau a telefoanelor uzate, respectaţi toate
reglementările locale.
• Nu aşezaţi niciodată bateriile sau telefoanele
pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu
microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire,
bateriile pot exploda.
• Nu zdrobiţi şi nu găuriţi niciodată bateria. Evitaţi
expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată,
care poate să conducă la un scurtcircuit intern
şi la supraîncălzire.
53
Evitaţi interferenţa cu stimulatoare cardiace
Menţineţi o distanţă de cel puţin 15 cm între telefoanele
mobile şi stimulatoarele cardiace pentru a evita
interferenţa posibilă, după cum este recomandat
de fabricanţi şi de grupul independent de cercetare,
Wireless Technology Research. Dacă aveţi vreun motiv
să bănuiţi că telefonul interferează cu un stimulator
cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriţi imediat
telefonul şi, pentru îndrumări, contactaţi fabricantul
stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.
Opriţi telefonul în medii potenţial explozive
Nu utilizaţi telefonul în incinta staţiilor de benzină sau
în apropierea locurilor în care se află combustibili sau
substanţe chimice. Opriţi telefonul când se impune
acest lucru prin semne de avertizare sau instrucţiuni.
Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea
depozitelor de combustibili sau substanţe chimice sau
în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitaţi şi nu
transportaţi materiale inflamabile, gaze sau explozivi în
acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele
sau accesoriile acestuia.
Reduceţi pericolul rănirilor prin mişcări repetate
Când utilizaţi telefonul, ţineţi telefonul cu o strângere
relaxată, apăsaţi pe butoane uşor, utilizaţi funcţii
speciale care reduc numărul de butoane pe care
trebuie să le apăsaţi (precum şabloane şi text predictiv)
şi faceţi pauze dese.
54
Nu utilizaţi telefonul dacă ecranul este crăpat
sau spart
Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza
vătămări ale mâinii şi feţei. Duceţi telefonul la un centru
de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele
cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanţia
producătorului.
Măsuri de siguranţă
Conduceţi atent în orice situaţie
Evitaţi utilizarea telefonului când conduceţi
şi conformaţi-vă tuturor reglementărilor care
restricţionează utilizarea telefoanelor mobile în timpul
conducerii. Când este posibil, utilizaţi accesorii Mâini
libere pentru a vă mări securitatea.
Respectaţi toate avertismentele şi
reglementările de securitate
Respectaţi toate reglementările care restricţionează
utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.
Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung
Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate
deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.
55
Opriţi telefonul în apropierea echipamentelor
medicale
Telefonul poate să interfereze cu echipamentele
medicale din spitale sau alte instituţii de sănătate.
Respectaţi toate reglementările, avertismentele
afişate şi îndrumările personalului medical.
Opriţi telefonul sau dezactivaţi funcţiile fără fir
când sunteţi în avion
Telefonul poate cauza interferenţe cu echipamentul
avionului. Respectaţi toate reglementările liniei
aeriene şi opriţi telefonul sau comutaţi într-un mod
care dezactivează funcţiile fără fir când vi se impune
acest lucru de către personalul liniei aeriene.
Protejaţi telefonul şi bateriile de deteriorări
• Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte
scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau
peste 45 °C/113 °F).
• Temperaturile extreme pot cauza deformarea
telefonului şi pot reduce capacitatea de încărcare şi
viaţa telefonului şi a bateriilor.
• Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice,
deoarece în acest fel se creează o conexiune între
bornele + şi - ale bateriilor care va conduce la
deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
• Nu utilizaţi niciodată un încărcător deteriorat sau o
baterie deteriorată.
56
Manevraţi telefonul cu atenţie şi în mod raţional
• Deoarece există riscul producerii unui şoc electric,
nu dezasamblaţi telefonul.
• Nu permiteţi umezirea telefonului — lichidele pot
•
•
•
•
•
cauza deteriorări grave şi vor schimba culoarea
etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă
în interiorul telefonului. Nu manevraţi telefonul cu
mâinile ude. Deteriorarea telefonului cauzată de
apă poate pot să anuleze garanţia producătorului.
Evitaţi utilizarea sau depozitarea telefonului în zone
cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea
componentelor mobile.
Aparatul este un dispozitiv electronic complex —
pentru a evita deteriorarea severă, protejaţi-l de
impacturi şi de manipularea brutală.
Nu vopsiţi telefonul, deoarece vopseaua poate
să blocheze componentele mobile ale aparatului
şi poate să împiedice funcţionarea corespunzătoare.
Dacă telefonul dvs. este prevăzut cu cameră sau
lanternă, evitaţi să le îndreptaţi către ochii copiilor
sau animalelor.
Telefonul dvs. poate fi deteriorat de expunerea la
câmpuri magnetice. Nu utilizaţi genţi de transport
sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteţi
ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice
pe perioade lungi de timp.
57
Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive
electronice
Telefonul emite semnale de radiofrecvenţă (RF) care
pot interfera cu echipamente electronice neecranate
sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace,
aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive
electronice din case sau vehicule. Consultaţi producătorul
dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor
problemelor de interferenţă pe care le întâmpinaţi.
Informaţii importante despre
utilizare
Utilizaţi telefonul în poziţie normală
Evitaţi contactul cu antena internă a telefonului.
Antenă internă
58
Nu permiteţi decât personalului calificat efectuarea
operaţiunilor de service asupra telefonului
Permiterea efectuării operaţiunilor de service de către
personal necalificat poate conduce la deteriorarea
telefonului şi la anularea garanţiei.
Asiguraţi durata maximă de viaţă pentru baterie
şi încărcător
• Evitaţi încărcarea bateriilor pentru mai mult de
o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate
scurta durata de viaţă a bateriei.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca
şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
• Deconectaţi încărcătoarele de la sursele
de alimentare când nu sunt utilizate.
• Utilizaţi bateriile numai în scopul pentru care au fost
produse.
Manevraţi cu atenţie cartelele SIM şi cartelele
de memorie
• Nu scoateţi cartela în timp ce telefonul transferă sau
accesează informaţii, deoarece aceasta poate duce
la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau
a telefonului.
• Protejaţi cartelele de şocuri puternice, electricitate
statică şi interferenţe electrice de la alte dispozitive.
• Nu atingeţi contactele sau terminalele aurii ale
cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă
este murdară, ştergeţi cartela cu o cârpă moale.
59
Asiguraţi accesul la serviciile de urgenţă
Apelurile de urgenţă de la telefon nu sunt posibile în
unele zone sau condiţii. Înainte de a călători în zone
îndepărtate sau nedezvoltate, planificaţi o metodă
alternativă pentru a lua legătura cu personalul
serviciilor de urgenţă.
Informaţii despre certificarea Ratei specifice
de absorbţie (SAR - Specific Absorption Rate)
Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene
(UE) care limitează expunerea umană la energia de
radiofrecvenţă (RF) emisă de echipamentele radio şi de
telecomunicaţii. Aceste standarde împiedică vânzarea
telefoanelor mobile care depăşesc un nivel maxim de
expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de
absorbţie sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de ţesut organic.
În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată
pentru acest model a fost de 0,556 W pe kilogram. În
cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR
reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost
proiectat să emită numai energia RF necesară pentru
transmiterea unui semnal către cea mai apropiată
staţie de bază. Emiţând niveluri de energie mai mici în
mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce
expunerea dvs. generală la energie RF.
Declaraţia de conformitate aflată la sfârşitul acestui
manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă
directiva pentru Echipamente europene de radio şi
de terminale de telecomunicaţii (R&TTE — European
Radio & Terminal Telecommunications Equipment).
Pentru informaţii suplimentare referitoare la valoarea
SAR şi la standardele UE legate de aceasta, vizitaţi
site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.
60
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în
alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi
documentaţie indică faptul că produsul şi
accesoriile sale electronice (încărcător, căşti,
cablu USB) nu trebuie să fie eliminate împreună cu alte
deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat
fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna
mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să
separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le
reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea
durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe
distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se
intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să
ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod
ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul
şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de
achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice
nu trebuie să fie eliminate împreună cu alte deşeuri
comerciale.
61
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor
acestui produs
(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte
ţări europene cu sisteme separate de
colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul
de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile
acestui produs nu trebuie să fie eliminate împreună cu
alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă.
Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau
Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu
sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în
Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu
sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi
dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării
refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile
de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin
intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor
la nivel local.
Declinarea responsabilităţii
Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii
disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin
unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului
de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale
şi/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest
conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în
62
scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi
dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod
care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau
de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menţionate,
cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod
explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul
serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia,
republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde,
crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun
mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile
afişate prin intermediul acestui dispozitiv.
„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN
TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE CA ATARE.
SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU
IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONŢINUTUL
SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL.
SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE
GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE
LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE
SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG
NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA,
OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU
COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONŢINUT SAU
SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL
ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR,
ÎN NICIO SITUAŢIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ,
PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ,
ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ,
PENTRU ONORARIILE AVOCAŢILOR, PENTRU
63
CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ
REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAŢIILE
CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII
DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE
A CONŢINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR
DACĂ AŢI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA
POSIBILITATEA APARIŢIEI ACESTOR DAUNE.”
Serviciile furnizate de terţe părţi pot fi încheiate sau
întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi
nu garantează că serviciile şi conţinutul vor fi disponibile
pentru o anumită perioadă de timp. Conţinutul şi serviciile
sunt transmise de terţele părţi prin intermediul reţelelor
şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung
nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al
acestei declinări a responsabilităţii, Samsung declină în
mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru
întreruperea sau suspendarea conţinutului sau serviciilor
puse la dispoziţie prin intermediul acestui dispozitiv.
Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător
pentru serviciile pentru clienţi legate de acest conţinut
şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii
legate de conţinut sau de servicii trebuie să fie adresate
direct furnizorilor respectivi de conţinut şi de servicii.
64
Declaraţie de conformitate (R&TTE)
Samsung Electronics
Noi,
Declarăm pe propria răspundere că produsul:
Telefon mobil GSM : GT-E2121B
încărcătorul şi bateria acestuia, la care se referă această declaraţie, sunt în
conformitate cu următoarele standarde şi/sau cu alte documente normative.
SIGURANŢĂ EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Declarăm prin aceasta că toate seturile esenţiale de teste radio au fost
efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerinţele
de bază ale Directivei CE 1999/5.
Procedura de evaluare a conformităţii, la care se face referire în art. 10 şi
care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu
participarea următoarelor organisme:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificare: 0168
Documentaţia tehnică este păstrată la:
Samsung Electronics QA Lab.
şi va fi pusă la dispoziţie la cerere.
(Reprezentant în UE)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.09
(locul şi data emiterii)
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(numele şi semnătura persoanei autorizate)
* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau
numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultaţi certificatul
de garanţie sau contactaţi magazinul de unde aţi cumpărat telefonul.
O parte din conţinutul acestui manual poate fi diferită pentru
telefonul dvs. în funcţie de software-ul acestuia sau de furnizorul
dvs. de servicii.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-28690A
Romanian. 12/2010. Rev. 1.1
Download PDF