Black & Decker | ADV1210 | ADV1210 ADV1220

402111-73 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
ADV1210
ADV1220
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
♦
Aspiratorul de mână Black & Decker Dustbuster® a fost
conceput pentru aplicaţii uşoare de aspirare uscată. Acest
aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
♦
Instrucţiuni de siguranţă
♦
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
♦
Avertisment! Atunci când utilizaţi aparate alimentate de baterii, trebuie să respectaţi întotdeauna măsurile de siguranţă de bază, inclusiv
cele din continuare, pentru a reduce riscul de
incendiu, de baterii care prezintă scurgeri de
lichide, de vătămări corporale şi deteriorare
a materialelor.
♦
♦
♦
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă
După utilizare
♦
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de a utiliza
aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea vreunei operaţiuni cu acest aparat
diferite de cele recomandate în prezentul manual
de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
corporală.
Păstraţi acest manual pentru consultare ulterioară.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu: prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF.)
Nu utilizaţi aparatul pentru a aspira lichide sau orice
materiale care se pot aprinde.
Nu utilizaţi aparatul în apropierea vaporilor inflamabili.
Nu utilizaţi aparatul în apropierea surselor de apă.
Nu scufundaţi aparatul în apă.
Nu trageţi niciodată de cablul pentru a deconecta
din priza brichetei. Ţineţi cablul departe de surse
de căldură, ulei şi muchii ascuţite.
Fiţi atenţi să nu prindeţi cablul în uşa, geamurile sau
manetele vehiculului.
Acest produs nu este adecvat pentru aspirarea ţigărilor sau a scrumului de ţigară.
Ţineţi tirajul motorului departe de ochi şi faţă.
Acest aparat poate fi utilizat de copiii peste 8 ani şi
de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe dacă acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului
în condiţii de siguranţă şi înţeleg riscurile pe care
le implică. Nu lăsaţi copiii să se joace cu unealta.
Curăţarea şi operaţiunile de întreţinere ale uneltei
nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
Siguranţa electrică
Aparatul este conceput să funcţioneze de la sistemul
bateriei vehiculului, cu pol negativ la masă de 12 V.
Avertisment! Conectorul prizei de la brichetă este prevăzut cu un fuzibil de siguranţă asupra căruia nu se pot
efectua operaţii de service. Rezistenţa poate funcţiona în
cazul unei defecţiuni. Dacă survine acest lucru,rezistenţa
trebuie să fie înlocuită împreună cu conectorul şi cablul
de către producător sau de către un Centru de Service
Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.
Avertisment! Nu utilizaţi aparatul cu sisteme cu masă
cu pol pozitiv sau cu tensiune diferită.
Inspecţia şi reparaţiile
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de a-l curăţa sau
înainte de a curăţa suportul încărcătorului.
Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să
fie depozitat într-un spaţiu uscat.
Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
Riscuri reziduale.
Utilizarea aparatului dumneavoastră
♦
Nu utilizaţi aparatul în cazul în care există vreo
componentă deteriorată sau defectă.
Prevedeţi repararea sau înlocuirea componentelor
deteriorate sau defecte de către un agent autorizat
de reparaţii.
Verificaţi în mod regulat cablul de alimentare şi conectorul pentru depistarea deteriorărilor. În cazul în
care cablul de alimentare sau conectorul este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător
sau de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Nu încercaţi niciodată să îndepărtaţi sau să înlocuiţi
vreo componentă diferită de cele specificate în acest
manual.
Înainte de utilizare, verificaţi aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte.
Verificaţi dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiţie ce ar putea
afecta utilizarea aparatului.
3
Simbolurile de pe unealtă
Optimizarea forţei de aspiraţie
Pentru a păstra forţa de aspiraţie la un nivel optim, filtrele
trebuie să fie curăţate în mod regulat în timpul utilizării.
Citiţi cu atenţie tot acest manual înainte de
a utiliza aparatul.
Descriere
Golirea şi curăţarea produsului.
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de detaşare a rezervorului
3. Rezervor de praf
4. Cioc (numai ADV1220)
5. Conector de maşină 12V
Golirea rapidă a rezervorului de praf (fig. D)
(numai ADV1220)
♦
♦
♦
Fig. A (numai ADV1210)
6.
7.
Demontarea rezervorului de praf şi
a filtrelor (fig. E)
Cap tip perie
Accesoriu pentru spaţii înguste
Avertisment! Filtrele sunt reutilizabile şi trebuie să fie
curăţate în mod regulat.
♦
Apăsaţi încuietoarea de deschidere (2) şi trageţi
afară rezervorul de praf (3).
♦
În timp ce ţineţi aparatul deasupra unui coş de gunoi,
extrageţi filtrul şi goliţi conţinutul rezervorului.
♦
Pentru a monta rezervorul de praf la loc, introduceţi-l
în mâner până când se fixează bine.
Avertisment! Nu folosiţi niciodată aparatul fără filtre.
Colectarea optimă a prafului se va obţine atunci când
se dispune de filtre curate.
Fig. B (numai ADV1220)
8. Cap tip perie mare
9. Dispozitiv pentru spaţii înguste
10. Furtun flexibil
Asamblare
Accesorii (fig. A şi B)
Aceste modele pot fi prevăzute cu unele dintre accesoriile
următoare:
♦
Cap tip perie (6) (numai ADV1210).
♦
Dispozitiv pentru spaţii înguste (7) (numai ADV1210).
♦
Cap tip perie mare (8) (numai ADV1220).
♦
Dispozitiv mare pentru spaţii înguste (9) (numai
ADV1220).
♦
Furtun flexibil (10) (numai ADV1220).
Pre-filtrul (fig. F) (numai ADV1220)
Filtrul şi prefiltrul pot fi separate pentru a permite o curăţare mai bună.
♦
Rotiţi prefiltrul (12) în sensul acelor de ceasornic şi
scoteţi-l din filtru (13).
Curăţarea rezervoarelor de praf şi a filtrelor
Montarea accesoriilor (fig. A) (numai ADV1210)
♦
Introduceţi accesoriul corespunzător în partea din
faţă a aparatului. Asiguraţi-vă că accesoriul este
bine introdus.
♦
♦
Montarea accesoriilor (fig. B) (numai ADV1220)
♦
Montaţi accesoriul corespunzător în capătul scurt
al furtunului flexibil (10). Asiguraţi-vă că accesoriul
este bine introdus.
♦
Introduceţi capătul lung al furtunului flexibil (10) în
partea frontală a aparatului. Asiguraţi-vă că furtunul
este bine introdus.
Filtrele trebuie să fie înlocuite la interval de 6 până la 9 luni
şi ori de câte ori sunt uzate sau deteriorate.
Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs.
Black & Decker:
Pentru modelele: ADV1210 utilizaţi filtrul cu numărul
VF110-XJ
Pentru modelele: ADV1220 utilizaţi filtrul cu numărul
VF110FC-XJ
Conectarea la alimentarea vehiculului
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
Scoateţi bricheta din priză.
Conectaţi conectorul de maşină de 12 V (5) în priza
brichetei.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black & Decker, cu/fără cablu de
alimentare, a fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
Pornirea şi oprirea (fig. C)
♦
♦
Rezervoarele de praf şi filtrele pot fi spălate cu apă
caldă cu săpun.
Asiguraţi-vă că filtrele şi rezervoarele de praf sunt
uscate înainte de a le monta la loc.
Înlocuirea filtrelor
Utilizare
♦
♦
♦
Apăsaţi încuietoarele de deschidere (11) şi trageţi
în afară ciocul (4).
Goliţi conţinutul rezervorului.
Pentru a monta ciocul la loc, introduceţi-l în mâner
până când se fixează bine.
Pentru a porni aparatul, glisaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1) înainte, în poziţia 1.
Pentru a opri aparatul, glisaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1) înapoi, în poziţia 0.
4
♦
♦
♦
♦
♦
Garanţie
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă dacă
acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale
sau o cârpă uscată.
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker .
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Specificaţii tehnice
ADV1210 ADV1220
Tensiune
Vc.c.
Greutate
kg
(Tip 1)
(Tip 1)
12
12
1,03
1,29
zst00168729 - 14-12-2011
5
IMPORTATOR ŞI DISTRIBUITOR AUTORIZAT
Bucureşti, Sector1, Str. Neagoe Voda 58,
Tel: 021/2323147-2323149; Fax: 021/2323176; www.yalco.ro; www.yalco.ro/blackanddecker
CERTIFICAT DE GARANŢIE
Perioada de garanţie: 24 de luni în cazul achiziţionării de către persoane juridice / persoane fizice
Domeniul de utilizare a produsului: Uz gospodăresc (Bricolaj)
Produsul: ....................................................... Tip:............................................ Seria: ..........................................
Vânzător autorizat (magazin) / adresă, tel., fax: .....................................................................................................
Cumpărător:.................................................... Reprezentat prin: ...........................................................................
Aparatul a fost cumpărat cu factura (nr.):
Data:
Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor tehnice şi a domeniului de utilizare ale aparatului. S-a efectuat proba de funcţionare a aparatului, a fost instruit
utilizatorul cu privire la modul de funcţionare şi la normele de siguranţă a muncii în conformitate cu Manualul Utilizatorului, s-a predat aparatul împreună cu accesoriile
în perfectă stare de funcţionare, s-au predat instrucţiunile, în limba română, privind transportul, depozitarea, utilizarea şi întreţinerea. S-a verificat corectitudinea
datelor înscrise în Certificatul de Garanţie.
Importator şi distribuitor autorizat:
Vânzător autorizat:
Cumpărător:
Am luat la cunoştinţă de conţinutul prezentului certificat.
SC YALCO ROMANIA SRL
Condiţiile de garanţie descrise mai jos fac parte din prezentul certificat, au fost luate la cunoştinţă de către cumpărător şi au fost însuşite de acesta. STIMAŢI CLIENŢI!
Vă rugăm:
să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în acest certificat de garanţie.
să prezentaţi acest certificat însoţit de factură, în cazul solicitarilor de reparaţii în perioada de garanţie.
Drepturile consumatorului sunt prevăzute de O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare şi de L. nr. 449/2003 privind
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, modificată şi completată şi nu sunt afectate prin garanţia oferită.
Persoana care aduce aparatul şi prezintă actele de proprietate (certificat de garanţie în original şi copia facturii sau a bonului fiscal) este considerată împuternicită să
reprezinte proprietarul în relaţia cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.
Produsele care fac obiectul garanţiei sunt conforme cu standardele de calitate în vigoare, au fost testate şi îndeplinesc cerinţele standardelor europene aplicabile.
Perioada de garanţie, acordată de producător, decurge de la data achiziţionării aparatului. Înainte de utilizarea aparatului, recomandăm citirea Manualul Utilizatorului.
ATENŢIE! Piesele de schimb înlocuite beneficiază de garanţie numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreţinere şi reparaţii.
În perioada de garanţie, distribuitorul autorizat suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb defecte. Pentru lucrările de reparaţie executate
se acordă garanţie. Garanţia nu se extinde asupra accesoriilor şi consumabilelor (furtunuri, curele, perii, lanţuri, cuţite, lance, pistol, cap prindere lamă, mandrină, role
ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanţ) care intră în componenţa aparatului, cu excepţia cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.
Defectele acoperite de garanţie vor fi remediate prin reparare gratuită sau prin înlocuire (după caz) conform legislaţiei în vigoare.
În perioada de garanţie, repararea sau înlocuirea produsului se va face într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la data prezentării aparatului la unitatea de
service autorizată.
Durata medie de utilizare a produselor este de 5 (cinci) ani, în condiţiile unei exploatări normale, conform specificaţiilor din manualul de utilizare. După expirarea
perioadei de garanţie, proprietarul beneficiază contra cost de service post-garanţie (cu piese de schimb, accesorii şi consumabile originale).
Pentru intervenţiile în perioada de garanţie, vă rugăm să vă adresaţi celui mai apropiat centru de service autorizat, menţionat în prezentul certificat de garanţie sau
importatorului şi distribuitorului autorizat.
La fiecare intervenţie, unitatea de service este obligată să completeze detaliile reparaţiei efectuate. La solicitarea unei reparaţii în perioada de garanţie, cumpărătorul
are obligaţia de a prezenta aparatul complet (inclusiv accesoriile: discuri, apărători, cuţite).
Uz gospodăresc (Bricolaj) - această categorie nu este destinată uzului profesional, prestărilor de servicii sau lucrărilor către terţi.
PIERDEREA GARANŢIEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Neprezentarea certificatului de garanţie, ştampilat şi cu rubricile completate (tip, serie, factură, dată vânzare, nume client) atunci când se solicită o reparaţie în
garanţie.
Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare
(unde este cazul).
Constatarea, de către specialişti autorizaţi, a faptului că defectul reclamat se datorează utilizatorului. Produsul prezintă defecţiuni cauzate de necunoaştere,
omitere, neglijenţă sau accident.
Încredinţarea produsului spre utilizare persoanelor minore sau persoanelor care nu au fost instruite cu privire la modul de funcţionare, utilizare şi manipulare a
aparatului.
Încredinţarea sau desfacerea aparatului spre a fi reparat sau orice intervenţie pentru aducerea la conformitate, făcută de alte persoane sau de firme neautorizate.
Utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat şi fabricat sau folosirea acestuia în alt domeniu decat cel înscris în prezentul certificat de
garanţie. Deteriorări sau modificări care afectează modul de funcţionare a aparatului, performanţa şi durabilitatea sa.
Utilizarea unor accesorii incompatibile sau necorespunzătoare (ex. disc cu pastilă spartă sau lipsă, perii de sârmă neechilibrate, discuri folosite la alte polizoare) cu
produsul şi care influenţează modul de funcţionare, performanţele şi durabilitatea sa.
Uzura normală, accesoriile şi consumabilele nu fac obiectul garanţiei.
Seria aparatului nu este lizibilă sau nu corespunde cu datele din certificatul de garanţie.
6
REPARAŢII ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
Data intrării:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
Data intrării:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
Data reparaţiei:
Defecţiune: ...................................
Data intrării:
Comandă reparaţie:
Data predării: ...................................................................
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat
Semnatură client:
Semnătură şi ştampilă service:
REŢEAUA AUTORIZATĂ DE SERVICE ŞI PUNCTE DE COLECTARE
SEDIU CENTRAL: YALCO ROMANIA SRL – Bucureşti, Str. Neagoe Voda 58, Sector 1, 021-2323137/47/49
Nr.
Oraş
1
Arad
2
Arad
3
Baia Mare
4
Brăila
5
Denumire
RGC ELECTRONICS
Adresă
Telefon
Detalii
Str. Cuza Vodă 39 AP. 3
0257 214 460
Colectare
TEHNOLOGIC PARK
Str. Andrei Şaguna 146
0257 210 330
Colectare
NORDEX
Str. Cloşca Nr. 16
0262 211 377
Depanare
HIT TRADING
Bd. A.I. Cuza 188
0239 611 633
Colectare
Braşov
BEVE SERVICII
Str. 13 decembrie Nr. 188
0368 445 509
Colectare
6
Braşov
MARSIPO
Str. Augustin Bunea nr. 8
0268 328 679
Depanare
7
Bucureşti
YALCO ROMANIA
Str. Neagoe Vodă 58 Sector 1
021 232 31 47
Depanare
8
Buzău
TEHNO SRL
BD. UNIRII BL. 16A
0238 710 5054
Colectare
9
Călăraşi
STEFAN ALEX SRL
Prelungirea Buc. nr. 17, bl. D26, sc. D, ap. 3
0735 199029
Depanare
10
Cluj Napoca
NOVOTECH
Str. Izei nr. 2
0264 435592
Colectare
11
Constanţa
PROSUD
Bd. Aurel Vlaicu 123 (incinta CET Palas)
0241 586 158
Colectare
Depanare
12
Constanţa
MPM TEHNIC SERV
Bd. I.C. Brătianu nr. 131
0241 235 810; 0728 002 178
13
Craiova
ROPHILL
Str. Ing. E. Marghitu, nr. 6
0351 451864
Depanare
14
Deva
ALPRO
Str. M. Eminescu 48
0254 219 630
Colectare
15
Galaţi
IFTODE UNIVERSAL
Bd. George Coşbuc Nr. 156
0236 310555
Colectare
16
Iaşi
EXPERT MOLDOVA
Str. Bucium 37
0332 405 720
Depanare
17
Oradea
ALCANO
BD. Ştefan cel Mare 70
0259 414 566
Colectare
18
Piatra Neamţ
KIRKOFF TOOLS
Bd. Decebal nr. 71, bl. E2 Parter Cartier Precista
0233 222244
Colectare
19
Piteşti
CIPROM MASTER TOOLS S.R.L. Str. Sf. Vineri nr. 39
0749 100950
Depanare
20
Piteşti
TEHNIK SERVICE Tool
0348 401412
Colectare
21
Ploieşti
EXPOTEHNICA
Sat Blejoi, Tarlaua 16, Parcela 104/24
0244 436617
Colectare
22
Rm. Vâlcea
COMERCIAL GRUP
Calea lui Traian nr. 164 Bl. 27 parter
0350 407740
Depanare
23
Satu-Mare
PROFITOOLS
Bd. Cloşca Nr. 41
0261 706 702
Colectare
24
Suceava
TEHNOACTIV
Str. Cernăuţi 123
0330 401083
Colectare
25
Târgovişte
ROMBAL
N. Radian bl. O1 Parter
0245 213 726
Colectare
26
Tg. Mureş
KIAGOLD
Gh. Doja 32
0265 266613
Colectare
Str. Egalităţii nr. 28 Piteşti
Pentru orice informaţie suplimentară referitoare la service şi la reţeaua de service
(actualizată), contactaţi SC Yalco Romania S.R.L. Bucureşti – tel: 021 232 31 47
Download PDF