CDA | dk750 | User manual | CDA dk750 User manual

BRUGERMANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL
Q-BE
DanskBRUGERMANUAL.......................................3-29
Deutsch
BEDIENUNGS-/AUFBAUANLEITUNG..........30-57
English
USER MANUAL........................................58-87
DoP (DECLARATION OF PERFORMANCE).....................................88
RAIS/attika Q-BE
Mærkeplade - CE Zeichen - Manufacturer’s plate
Produced at:
RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark
EN 13240:2001+A2:2004
EC.NO: 161
14
Q-BE
AFSTAND TIL BRÆNDBART, BAGVÆG
ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, HINTEN
DISTANCE TO COMBUSTIBLE BACK WALL
DIST. ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, ARRIÈRE
Raumheizer für feste Brennstoffe
Appliance fired by wood
Poêle pour combustibles solides
AFSTAND TIL BRÆNDBART, SIDEVÆG
ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, SEITE
DISTANCE TO COMBUSTIBLE SIDE WALL
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, COTÉ
DK: 200 mm/SE BRUGERVEJLEDNING
DE: 200 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
UK: 200 mm/SEE USER MANUAL
FR: 200 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
DK: 200 mm/SE BRUGERVEJLEDNING
DE: 200 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
UK: 200 mm/SEE USER MANUAL
FR: 200 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
AFSTAND TIL BRÆNDBART, MØBLERING
ABSTAND VORNE ZU BRENNBAREN MÖBELN
DISTANCE TO FURNITURE AT THE FRONT
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, DEVANT
DK: 750 mm/SE BRUGERVEJLEDNING
DE: 750 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
UK: 750 mm/SEE USER MANUAL
FR: 750 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
CO EMISSION (REL. 13% O2)
CO EMISSION IN DEN VERBRENNUNGSPRODUKTEN (BEI 13%O2)
EMISSION OF CO IN COMBUSTION PRODUCTS (AT 13%O2)
EMISSION CO DANS LES PRODUITS COMBUSTIBLES (À 13%O2)
DK: 0,069%
DE: 0,069% / 862 mg/Nm³
UK: 0,069%
FR: 0,069%
STØV / STAUB /
DUST / POUSSIÈRES:
DK: 14 mg/Nm³ / DE: 14 mg/Nm³
UK: 14 mg/Nm³ / FR: 14 mg/Nm³
RØGGASTEMPERATUR / ABGASTEMPERATUR /
FLUE GAS TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DES GAZ DE FUMÉE:
DK: 300°C / DE: 300°C
UK: 300°C / FR: 300°C
NOMINEL EFFEKT / HEIZLEISTUNG /
THERMAL OUTPUT / PUISSANCE CALORIFIQUE:
DK: 5,9 kW / DE: 5,9 kW
UK: 5.9 kW / FR: 5,9 kW
DK: 80% / DE: 80%
UK: 80% / FR: 80%
VIRKNINGSGRAD / ENERGIEEFFIZIENZ /
ENERGY EFFIENCY /EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE:
DK: Brug kun anbefalede brændsler. Følg instrukserne i
brugermanualen. Anordningen er egnet til røggassamleledning og intervalfyring.
DK: BRÆNDE
DE: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung.
Zeitbrandfeuerstätte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen.
DE: HOLZ
UK: Fuel types (only recommended). Follow the installation and
operating instruction manual. Intermittent operation.
UK: WOOD
F: Veuillez lire et observer les instructions du mode d'emploi.
Foyer à durèe de combustion limitèe, homologué pour cheminée à
connexions multiples. Utiliser seulement les combustibles recommandés.
FR: BOIS
Hergestellt für /Produced for:
ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham / RAIS A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn
15a B-VG
VKF-NR:
xxxxx
Typ FCXXxFCXXx
FYR MILJØVENLIGT!
3 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring
- sund fornuft for både miljø og pengepung.
GENBRUG
Ovnen er pakket i emballage som kan genbruges.
Dette skal bortskaffes i henhold til national bestemmelse vedr.
bortskaffelse af affald.
Glasset kan ikke genbruges.
Glasset skal smides væk sammen med restaffald fra keramik
og porcelæn. Ildfast glas har højere smeltetemperatur, og kan
derfor ikke genbruges.
Når du sørger for at ildfast glas ikke havner i returprodukterne,
er det en hjælp som er et vigtigt bidrag for miljøet.
Der tages forbehold for trykfejl.
1. Effektiv optænding. Brug små stykker træ (grantræ) og en egnet
optændingsblok, f.eks. paraffinerede træfiberruller/savsmuld.
2. Fyr kun med lidt brænde ad gangen - det giver den bedste forbrænding.
3. Brug kun tørt træ - det vil sige træ med en fugtighed på 15 - 22
procent.
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
Revision:
Dato :
26. juni 2014
Indledning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Garanti������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6
Specifikationer������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 7
Afstande/mål�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Konvektion����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Skorsten���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Installation�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Installation af ovn med drejefod������������������������������������������������������������������������������������ 11
Opstillingsafstande������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12
Retvinklet opstilling - brændbar væg���������������������������������������������������������������������������� 12
Retvinklet opstilling - ikke brændbar sidevæg med brændbar væg������������������������� 13
Hjørneopstilling 45°- brændbar væg������������������������������������������������������������������������������ 14
Hjørneopstilling 45° - Ikke brændbar sidevæg med brændbar væg������������������������� 15
Opstilling - brændbar loft������������������������������������������������������������������������������������������������ 16
360°- drejesokkel����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Opstillingsafstande ved ikke-brændbar væg���������������������������������������������������������������� 18
Brændsel������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Tørring og lagring������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19
Automatisk regulering af forbrændingsluft (CleverAir)������������������������������������������� 20
Førstegangsoptænding����������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
Optænding og påfyldning������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
Kontrol��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
Rengøring og pleje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Rensning af røgveje������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25
Driftsforstyrrelser������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
Reservedele Q-BE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27
Tilbehør Q-BE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
PRØVNINGSATTEST (DANMARK)����������������������������������������������������������������������������������������������� 29
4
Dansk
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Indledning
Tillykke med Deres nye svanemærkede RAIS/attika brændeovn.
En RAIS/attika brændeovn er mere end blot en varmekilde, den er også udtryk for, at
De lægger vægt på design og høj kvalitet i Deres hjem.
For at få mest mulig fornøjelse og nytte af Deres nye brændeovn er det vigtigt, at de
gennemlæser manualen grundigt, inden brændeovnen stilles op og tages i brug.
Af hensyn til garantien og ved alle henvendelser angående ovnen i øvrigt er det vigtigt, at
De kan oplyse ovnens produktionsnummer. Vi anbefaler derfor, at De skriver nummeret i
skemaet nedenfor.
Produktionsnummeret står nederst på ovnen.
Specielt for Danmark - Nye regler for installation af brændeovne
1. januar 2008 trådte en ny bekendtgørelse for brændeovne i kraft. Hermed er der kommet nye krav til installationer af brændeovne mht. emission og dokumentation. Konsekvensen er, at fra 1. juni 2008 skal alle nyinstallerede brændeovne have en EN godkendelse samt en norsk eller tysk godkendelse.
Samtidig indføres der en prøvningsattest, der skal sikre, at kravet til emission er opfyldt.
Denne attest findes bagest i denne bruger manual, og skal underskrives af skorstensfejeren efter installation. Vær opmærksom på, at attesten skal underskrives før ibrugtagning og følge ovnen i hele dens levetid.
Dato:Forhandler:
5
Dansk
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Garanti
RAIS/attika brændeovne kontrolleres i flere omgange i forhold til sikkerhed, samt
kvaliteten af materialer og forarbejdning. Vi yder garanti på alle modeller, og garantiperioden starter på installationsdatoen.
Garantien dækker:
• dokumenterede funktionsfejl på grund af fejlagtig forarbejdning
• dokumenterede materialefejl
Garantien dækker ikke:
• dør- og glaspakninger
• keramikglas
• fyrrumsbeklædning
• overfladestrukturens udseende el. naturstenenes tekstur
• de rustfrie ståloverfladers udseende og farveforandringer, samt patina
• udvidelseslyde
Garantien bortfalder i tilfælde af:
• skader på grund af overfyring
• skader på grund af ydre påvirkninger og anvendelse af uegnede brændstoffer
• manglende overholdelse af lovmæssige eller anbefalede installationsforskrifter, samt i
tilfælde af egne ændringer af brændeovnen.
• manglende service og pleje
De bedes i skadestilfælde kontakte Deres forhandler. I tilfælde af garantikrav afgør vi
måden hvorpå skaden bliver udbedret. I tilfælde af reparation, sørger vi for professionel
udførelse.
Garantifordringer resulterer ikke i forlænget garantiperiode for hverken efterleverede eller
reparerede dele, og de giver ikke ret til fornyet garantiperiode.
Ved garantifordringer på efterleverede eller reparerede dele henvises til nationale/EUretlige love/bestemmelser i.f.m. fornyede garantiperioder.
De til enhver tid gældende garantibestemmelser kan rekvireres hos RAIS A/S.
6
Dansk
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Specifikationer
Q-BE
Nominel effekt (kW):
5,9
Min./Max. Effekt (kW):
4-8
Opvarmningsareal (m2):
60 - 120
Ovnens bredde/dybde/højde (mm):
373-373-1370
Brændkammer bredde/dybde/højde (mm):
239-239-505
Anbefalet træmængde ved påfyldning (kg):
(Fordelt på 2 stk brænde à ca. 25-30 cm)
1,5
Min. Røgtræk (Pascal):
-12
Vægt (kg):
Virkningsgrad (%):
CO-emission henført til 13% O2 (%)
ca. 122 kg
80
0,069
NOx-emission henført til 13% O2 (mg/Nm³):
53
Partikelemission efter NS3058/3059 (g/kg):
1,4
Støvmåling efter Din+ (mg/Nm³):
14
Røggasmasseflow (g/s):
5,1
Røggastemperatur (°C):
300°
Røggastemperatur (°C) ved røgstuds
360°
Intermitterende drift:
Påfyldning bør ske
indenfor 1½ time.
7
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
Afstande/mål
Alle mål er ovnens mål uden håndtag og stilleskruer. Placeres ovnen på stilleskruer/drejesokkel påvirkes højden.
I: Afstand fra gulv til center røgafgang top
K: Afstand fra bagside til luftindtag i bunden (Air-System)
L: Afstand fra gulv til luftindtag bagside (Air-System)
M: Afstand fra center røgafgang top til toppladens bagkant
N: Afstand fra side til luftindtag i bunden (Air-System)
A-A
(M) 187
B
(L) 120
1370
(I) 1329
A
B
A
185
8
B-B
(N) 185
373
373
(K) 185
Dansk
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Konvektion
RAIS/attika ovne er konvektionsovne. Dette bevirker, at ovnens yderpaneler ikke bliver
overophedede. Konvektion betyder, at der opstår luftcirkulation, således at varmen
fordeles mere jævnt i hele rummet. Den kolde luft trækkes ind ved ovnens fod og op
gennem konvektionskanalen, der løber langs ovnens brændkammer. Den opvarmede luft
strømmer ud ved ovnens top, og sikrer derved cirkulation af varmt luft i rummet.
Skorsten
Røgrøret kan kun tilsluttes i toppen af ovnen. Der er ingen bagafgang til røgrøret på
ovnen.
Skorstenen er drivkraften for at få brændeovnen til at fungere. Husk, at selv den bedste
brændeovn ikke fungerer optimalt, hvis der ikke er det fornødne og korrekte træk i skorstenen.
Skorstenen skal være så høj, at trækforholdene er i orden -14 til -18 pascal. Hvis det
anbefalede skorstenstræk ikke opnås, kan der opstå problemer med røg ud af lågen ved
fyring. RAIS anbefaler at skorstenen tilpasses røgafgangsstudsen. Skorstenens længde,
regnet fra brændeovnens top, bør ikke være kortere end 3 meter og være ført mindst
80 cm over tagrygningen. Placeres skorstenen ved husets sider, bør toppen af skorstenen
aldrig være lavere end tagryg eller tagets højeste punkt.
Bemærk, at der ofte er nationale og lokale bestemmelser ved hus med stråtag.
Vær også opmærksom på trækforholdene ved skorsten med 2 kerner.
Ovnen egner sig til tilslutning med røggassamleledning, men vi anbefaler at indføringerne
placeres således, at der bliver en frihøjdeforskel mellem dem på min. 250 mm.
Røgafgangsstudsen er 150 mm i diameter.
Hvis trækket er for stort, anbefales det at forsyne skorsten eller røgrør med et reguleringsspjæld. Hvis dette monteres skal man sikre et frit gennemstrømningsareal på minimum 20 cm² ved lukket reguleringsspjæld. Det medfører at energien i brændslet ikke
udnyttes optimalt. Hvis De er i tvivl om skorstenens tilstand bør De altid kontakte skorstensfejeren.
Husk, der skal være fri adgang til renselågen.
9
Dansk
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Installation
Ovnen leveres på en sokkel med en indbygget drejesokkel, som fra fabrikken er låst.
Drejesoklen kan ændres til enten 90° eller 360° ved at fjerne dertilhørende låseskruer i
bunden af ovnen. Se særskilt instruktion i næste afsnit.
Ovnen placeres frit på gulv.
Ovnen må kun installeres af en autoriseret/kompetent RAIS forhandler/montør.
Ved installation af ovnen skal alle lokale regler og forordninger, inklusive dem der henviser
til nationale og europæiske standarder, overholdes. Lokale myndigheder samt skorstensfejermester bør kontaktes før opstilling.
Der må ikke foretages uautoriserede ændringer af ovnen.
BEMÆRK: Inden brændeovnen må tages i brug, skal opstillingen anmeldes til den lokale
skorstensfejer.
Der skal være rigelig tilførsel af frisk luft i opstillingsrummet for at sikre en god forbrænding. Bemærk, at eventuel mekanisk udsugning som f.eks. en emhætte kan formindske
lufttilførslen. Eventuelle luftriste skal placeres således, at lufttilførslen ikke blokeres.
Ovnen har et luftforbrug på 10-20m³/t.
Gulvkonstruktionen skal kunne bære vægten af brændeovnen såvel som en eventuel
skorsten.
Ovnen placeres på ubrændbart gulv.
Installeres ovnen på brændbart gulv, skal de nationale og lokale bestemmelser overholdes
med hensyn til størrelsen af det ubrændbare underlag, der skal dække gulvet under
ovnen.
Når De vælger, hvor De vil placere Deres RAIS brændeovn, bør De tænke på varmefordelingen til de andre rum. Så får De mest mulig fornøjelse af Deres ovn. Ovnen skal
placeres i sikker afstand fra brændbart materiale.
Se mærkepladen på brændeovnen.
Ved modtagelse inspiceres ovnen for defekter.
NB!!
Ovnen må kun installeres af en autoriseret/kompetent RAIS forhandler/montør.
Se www.rais.com for forhandleroversigt.
10
Dansk
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Installation af ovn med drejefod
Drejefod til 90° drejning.
Bagpladen til soklen åbnes.
Fjern de 2 vingeskruer (låseskruer).
Kontroller at ovnen kan drejes.
Drejefod til 360° drejning.
Bagpladen til soklen åbnes.
Fjern de 2 vingeskruer, hvis de er monteret.
Fjern airboksen (4 skruer).
Fjern de 2 låsestifter med
en kærvskruetrækker.
Kontroller at ovnen kan drejes.
Monter airboksen (4 skruer) igen.
11
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
Opstillingsafstande
For at få afklaret om den væg brændeovnen skal stå ved er brændbar, kan du kontakte
din bygningsarkitekt eller de lokale bygningsmyndigheder.
Hvis gulvet er brændbart, skal ovnen placeres på ikke-brændbart materiale, såsom stålplade, glasplade, klinker eller kunstskiferplade.
Det skal sikres at der ikke placeres brændbare genstande (f.eks. møbler) tættere på end de
afstande angivet i de efterfølgende tabeller (risiko for brand).
Retvinklet opstilling - brændbar væg
Uisoleret røgrør
A. Møbleringsafstand (min.)
750 mm
Afstand til brændbart materiale (min.)
B. foran (gulv)
hvor mål ikke er angivet, følges de
nationale/lokale bestemmelser
hvor mål ikke er angivet, følges de
nationale/lokale bestemmelser
C. til siden (gulv)
200 mm
E. til side til væg
200 mm
Glas
D
D. bagud (væg)
A
E
Glas
12
A
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
Retvinklet opstilling - ikke brændbar sidevæg med brændbar væg
Uisoleret røgrør
Afstand (min) til
Afstand (min.) til
ikke-brændbar væg (X)
brændbar væg (Y)
50 mm
325 mm
100 mm
250 mm
For eksempel:
Ved en afstand til ikke-brændbar væg på 50mm (X) , skal afstanden til brændbar væg være 325mm (Y).
ikke brændbar væg
X
brændbar væg
Y
Y
X
brændbar væg
13
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
Hjørneopstilling 45°- brændbar væg
Uisoleret røgrør
A. Møbleringsafstand (min.)
750 mm
Afstand til brændbart materiale (min.)
B. foran (gulv)
hvor mål ikke er angivet, følges de
nationale/lokale bestemmelser
hvor mål ikke er angivet, følges de
nationale/lokale bestemmelser
C. til siden (gulv)
60 mm
E. til side til væg
150 mm
E
D. bagud (væg)
A
Gl
as
Gl
as
D
A
14
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
Hjørneopstilling 45° - Ikke brændbar sidevæg med brændbar væg
Uisoleret røgrør
Afstand (min.) til
Afstand (min. )til
ikke-brændbar væg (X)
brændbar væg (Y)
50 mm
650 mm
100 mm
600 mm
150 mm
575 mm
200 mm
530 mm
For eksempel:
Ved en afstand til ikke-brændbar væg på 50mm (X), skal afstanden til brændbar
væg være 650mm (Y).
ikke brændbar væg
brændbar væg
X
Y
50
15
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
Opstilling - brændbar loft
Uisoleret røgrør
Afstand til brændbart materiale (min.)
500 mm
H
H. til loft
16
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
360°- drejesokkel
Uisoleret røgrør
A. Møbleringsafstand (min.)
750 mm
Afstand til brændbart materiale (min.)
C. til siden (gulv)
hvor mål ikke er angivet, følges de
nationale/lokale bestemmelser
hvor mål ikke er angivet, følges de
nationale/lokale bestemmelser
A
A
B. foran (gulv)
17
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
Opstillingsafstande ved ikke-brændbar væg
Vi anbefaler en minimumsafstand til ikke-brændbart materiale på 50mm (F) af hensyn til
rengøring. Der skal altid være mulighed for adgang til renselåge.
F
Retvinklet opstilling
F
F
F
45° opstilling og med drejefod (90°)
F
18
Dansk
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Brændsel
Ovnen er testet iht. EN 13240 og NS 3058/3059 til forbrænding af kløvet, tørt birk, og
godkendt til løvtræ/nåletræ. Brændet skal have et vandindhold på 15-22 % og en max.
længde på brændkammerets bredde minus 50-60 mm.
Det giver både løbesod, miljøgener og en dårlig brændselsøkonomi at fyre med vådt træ.
Nyfældet træ indeholder ca. 60-70 % vand, og er fuldstændig uegnet at fyre med.
De skal regne med, at nyfældet træ skal stå stakket til tørring i 2 år.
Træ med en diameter på mere end 100 mm bør kløves. Uanset størrelse bør træet altid
have mindst èn overflade uden bark.
Det er ikke tilladt at afbrænde lakeret, lamineret, imprægneret træ, træ med kunststofbelægning, malet affaldstræ, spånplade, krydsfiner, husaffald, papirbriketter og stenkul,
da det ved afbrænding udvikler ildelugtende røg, der kan være giftig.
Ved afbrænding af ovenstående og ved større fyringsmængder end anbefalet, belastes
ovnen med en større varmemængde, hvilket medfører en højere skorstenstemperatur og
en lavere virkningsgrad. Derved kan ovn og skorsten beskadiges og garantien bortfalder.
Træets brændværdi hænger meget sammen med træets fugtighed. Fugtigt træ har lav
brændværdi. Jo mere vand træet indeholder - jo mere energi bruges der på at få det til at
fordampe og denne energi går tabt.
BRUG KUN ANBEFALEDE BRÆNDSLER
Den efterfølgende tabel viser brændværdien i forskellige træsorter, der har været lagret i 2
år, og har en restfugtighed på 15-17 %.
Træsort
Kg tørt træ pr. m3
I forhold til bøg/eg
Avnbøg640 110%
Bøg og eg
580
100%
Ask 57098%
Ahorn540 93%
Birk 51088%
Bjergfyr480 83%
Gran390 67%
Poppel380 65%
1 kg træ giver samme varmeenergi uanset træsort.
1 kg bøg fylder blot mindre end 1 kg gran.
Tørring og lagring
Træ kræver tid til at tørre. En korrekt lufttørring varer ca. 2 år.
Her følger nogle tips:
• Opbevar træet savet, kløvet og stablet på et luftigt, solrigt sted beskyttet mod regn
(sydsiden af huset er særdeles velegnet).
• Opbevar brændestablerne med en håndsbredde afstand, det sikrer at den gennemstrømmende luft tager fugtigheden med ud.
• Undgå at dække brændestablerne med plastik, da det hindrer fugtigheden i at komme ud.
• Det er en god idè at tage brænde ind 2-3 dage før det skal bruges.
19
Dansk
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Automatisk regulering af forbrændingsluft (CleverAir)
Denne ovn er forsynet med et selvstændigt og selvregulerende luftspjæld.
Derfor er der ingen spjældhåndtag. Der skal kun placeres tørt træ som antændes. CleverAir teknikken overtager resten.
Ved en kold ovn er spjældet helt åben (fuld primær og fuld sekundær luft). Når ovnen
opvarmes lukker spjældet gradvist for den primære og sekundære luft.
Primærluft er den forbrændingsluft der tilsættes den primære forbrændingszone i bunden af brændkammeret, dvs. brændets glødelag. Denne luft, som er kold, bruges kun i
optændingsfasen.
Sekundærluft er den luft, der tilsættes i gasforbrændingszonen, dvs. luft som medvirker til
forbrænding af pyrolysegasserne (forvarmet luft der bruges til rudeskyl og forbrænding).
Denne luft trækkes ind gennem spjældet og forvarmes via sidekanalen og sendes ud som
varm skylleluft til ruden. Denne varme luft skyller ned langs ruden og holder den fri for
sod.
Tertiærluften bagerst i brændkammeret foroven (2 hulrækker) sikrer en forbrænding af de
sidste gasrester.
Pilotdysene er placeret i bunden af både bagpladen og forrest i brændkammeret. De medvirker til, at der altid er ilt og høj temperatur i glødelaget. Det giver en hurtig opstart ved
påfyldning og reducerer risikoen for at ilden går ud.
CleverAIR sikrer i enhver brændfase for en optimal luftblanding og en ren forbrænding.
Takket være bimetal forbrændingsautomatikken er en forkert betjening udelukket.
Førstegangsoptænding
En forsigtig start betaler sig. Begynd med et lille bål, så brændeovnen kan tilvænnes den
høje temperatur. Dette giver den bedste start og eventuelle skader undgås.
Vær opmærksom på, at der kan fremkomme en ejendommelig, men ufarlig lugt og
røgudvikling fra ovnens overflade under den første optænding. Det er fordi maling og
materiale skal hærde, men lugten forsvinder hurtigt - sørg for kraftig udluftning, gerne
gennemtræk.
Under denne proces skal De være påpasselig med ikke at berøre de malede flader, og det
anbefales at De jævnligt åbner og lukker lågen for at forhindre lågens pakning i at klæbe
fast.
Desuden kan ovnen under opvarmning og nedkøling give såkaldte “kliklyde”, dette skyldes de store temperaturforskelle materialet udsættes for.
Brug aldrig nogen form for flydende brændstof til optænding eller for at holde ilden ved
lige. Man risikerer en eksplosion.
Når ovnen har stået ubrugt i nogen tid, brug da samme fremgangsmåde som ved førstegangsoptænding.
20
Dansk
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Optænding og påfyldning
OBS!!
Hvis airsystem er tilsluttet, skal ventilen være åben.
• Lågen åbnes helt til den er låst i åben stilling.
• Start med at placere ca. 1,1kg træ (4 stk. kløvet
til pindebrænde) oprejst i brændkammeret. Læg
3 optændingsblokke eller lignende i bunden tæt
ved træet.
• Bålet tændes
• Luk lågen og sæt den på klem - træk i lågehåndtaget.
• Når ilden har godt fat i optændingspindene lukkes lågen
helt (efter ca. 5min., afhængig af trækforhold i skorsten).
21
Dansk
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
• Når de sidste flammer er slukket og der er et pænt glødelag, påfyldes 2 stk. træ (ca.
1½ kg) efter ca. 15-20 min.
• Lågen lukkes helt i.
• Hvis det er nødvendigt kan lågen holdes åben få minutter for at få ‘gang’ i ilden.
OBS!!
Hvis bålet er brændt for langt ned (for lille et glødelag), kan der gå længere tid for at få
bålet i gang igen.
Når der fyres bør røgen ud af skorstenen være næsten usynlig, blot ses en ’flimmer’ i
luften.
Når der påfyldes, skal lågen åbnes forsigtigt for at undgå røgudslag. Fyld aldrig træ på,
mens det brænder i ovnen.
RAIS anbefaler, at man påfylder 1-2 stk. træ - ca. 1-1½ kg - indenfor 1½ time (intermitterende drift).
OBS!!
Hold ovnen under skærpet opsyn under optænding.
Under anvendelse skal lågen altid holdes lukket.
Kontrol
Tegn på at brændeovnen fyrer korrekt:
• asken er hvid
• væggene i brændkammeret er fri for sod
• træet er tilstrækkeligt tørt
22
Advarsel
Dansk
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
uforbrændte røggasser.
Hvis
brændet
kun
ulmer ellerog
ryger,
og der tilføres
lidt give
luft, udvikles
Røggas
kan
antændes
eksplodere.
Det
skader
på
materiel
Røggas
kan
antændes
og
eksplodere.
Detforkan
kan
give
skaderder
påuforbrændte
materiel og
og ii
røggasser.
værste
fald
på personer.
personer.
værste
fald
på
Røggas
kan
antændes
og eksplodere. Det kan give skader på materiel og i værste fald
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
Advarsel!!
uforbrændte røggasser.
personer.
Luk
Luk aldrig
aldrig helt
helt for
for lufttilførslen,
lufttilførslen, når
når der
der tændes
tændes op
op ii ovnen.
ovnen.
Hvis der
der kun
kun er
er få
få gløder
gløder tilbage,
tilbage,
Hvis
skal der
der tændes
tændes op
op forfra.
forfra. Hvis
Hvis man
man
skal
bare
lægger
brænde
på
tændes
bålet
bare lægger brænde på tændes bålet
Hvisderimod
der kunudvikles
er få gløder
tilbage,
ikke,
derimod
udvikles
der uforbrændte
uforbrændte
ikke,
der
skal
der
tændes
op
forfra.
røggasser.
røggasser.
Hvis man bare lægger brænde på,
tændes bålet ikke, derimod udvikles der
uforbrændte røggasser.
Her er
er der
der lagt
lagt træ
træ på
på et
et for
for lille
lille gløgløHer
delag, og
og der
der tilføres
tilføres for
for lidt
lidt luft
luft -- røgrøgdelag,
udvikling
begynder.
udvikling begynder.
Her er der lagt træ på et for lille
glødelag, og der tilføres for lidt luft røgudvikling begynder.
Undgå meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling
røgudvikling -Undgå
fare for
for røggaseksplosion.
røggaseksplosion.
fare
Undgå meget kraftig røgudvikling
- fare for røggaseksplosion.
Ved meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling,
røgudvikling, åbn
åbn
Ved
Ved
meget
kraftig
røgudvikling,
åbn
låge
luftspjældet helt,
helt, samt
samt eventuel
eventuel låge
låge
luftspjældet
eller tænd op forfra.
på
klem
eller
tænd
op
forfra.
på klem eller tænd op forfra.
23
Dansk
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Rengøring og pleje
Brændeovn og skorsten skal tilses af en skorstensfejer 1 gang om året. Ved rengøring og
pleje skal ovnen være kold.
Er glasset tilsodet: Rengør glasset regelmæssigt og kun når ovnen er kold
• Fugt et stykke papir eller avis, dyp det i asken og gnid på det tilsodede glas.
• Gnid efter med et stykke papir og glasset bliver rent.
• Alternativt bruges glasrens, som købes hos din RAIS forhandler.
Udvendig rengøring foretages med en tør blød klud eller en blød børste.
Rengøring af brændkammer:
Asken skrabes/skovles ud og opbevares i ikke brændbar beholder indtil den er afkølet.
Bortskaffelse af aske sker ved almindelig dagrenovation.
HUSK!!
• tøm aldrig brændkammeret helt for aske
• bålet brænder bedst ved et lille askelag.
Inden en ny fyringssæson skal skorsten og røggasforbindelsesstykket altid kontrolleres for
blokering.
Efterse ovnen udvendigt og indvendigt for skader, specielt pakninger og de varmeisolerende plader (vermiculit).
Vedligeholdelse/reservedele
Særligt bevægelige dele nedslides ved hyppig anvendelse. Dørpakninger er også sliddele.
Der må kun anvendes originale reservedele.
Efter endt varmeperiode anbefaler vi at der foretages service af forhandleren.
Brændkammerforing
Brændkammerforingen beskytter brændeovnens korpus mod varmen fra ilden. De store
temperatursvingninger kan forårsage ridser i foringens plader, der dog ikke påvirker
brændeovnens funktionsdygtighed. De skal først udskiftes, når de efter adskillige års anvendelse begynder at smuldre.
Foringens plader er kun lagt eller stillet ind i brændeovnen, og kan dermed uden problemer udskiftes af dig eller din forhandler.
Bevægelige dele
Dørhængsler og dørlåsen skal smøres en gang om året.
Vi anbefaler, at vores smørespray udelukkende bruges, da anvendelsen af andre produkter
kan føre til dannelse af lugt og restprodukter. Kontakt din forhandler for at få smøremidlet.
24
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
Rensning af røgveje
For at få adgang til røgvejen, fjernes den øverste plade - røgvendeplade fremstillet i vermiculit og røgchikanen (stålplade).
Fjern røgvendepladen forsigtigt ved at
løfte pladen og flytte den fremad.
Derefter sænkes det forreste hjørne
og pladen trækkes forsigtigt ud.
Røgchikanen hviler bagerst på 2 stifter
og forrest med 2 tapper i beslaget.
tapper
stifter
Røgchikanen løftes, flyttes fremad, sænkes og fjernes.
25
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
Fjern skidt og støv, og sæt delene
på plads i omvendt rækkefølge.
OBS!!
Vær forsigtig når du placerer røgvendepladen og røgchikanen tilbage.
Driftsforstyrrelser
Røgudslag fra låge
Kan skyldes for lavt træk i skorstenen <12Pa
• kontroller om røgrøret eller skorstenen er stoppet
• kontroller om emhætten er tændt, i givet fald sluk emhætten og åben et vindue/dør i
nærheden af ovnen i en kort periode.
Sod på glas
Kan skyldes at brændet er for vådt.
• sørg for at ovnen varmes ordentlig op under optænding inden lågen lukkes
Ovn brænder for stærkt
kan skyldes
• utæthed ved lågepakning
• for stort skorstenstræk >22 Pa, reguleringsspjæld bør monteres.
Ovn brænder for svagt
kan skyldes
• for lidt brænde
• for lidt lufttilførsel til rumventilation
• manglende rensning af røgveje
• utæt skorsten
• utæthed mellem skorsten og røgrør
Ved vedvarende driftforstyrrelser anbefales det at kontakte din RAIS forhandler eller skorstensfejer.
26
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
ADVARSEL!!
Anvendes forkert eller for fugtigt brænde, kan det føre til overdreven soddannelse i skorstenen og evt. til skorstensbrand:
• Luk i dette tilfælde for alle lufttilførsler på brændeovnen hvis der er installeret en
ventil ifm. en airtilslutning udefra
• tilkald brændvæsenet
• brug aldrig vand til slukning!
• efterfølgende skal De kontakte skorstensfejeren for kontrol af ovn og skorsten.
VIGTIGT!!
• for at opnå en sikker forbrænding skal der være klare gule flammer eller klare gløder
• træet må ikke ligge og “ulme”.
Reservedele Q-BE
Hvis der anvendes andre reservedele end dem som anbefalet af RAIS, bortfalder garantien
Alle udskiftelige dele kan købes som reservedele hos din RAIS forhandler.
Se reservedelstegning (næste side).
Pos.
Antal
Varenr.
Beskrivelse
1
1
1611090
Glaslåge
2
1
1612090
Stållåge
3
1
1612200
Skamolsæt
4
1
1015500
Pakningssæt til låge
5
1
61-00
Røgafgangsstuds 6”
6
1
1610990
Spjæld
7
1
261060290
Topplade (sort)
8
1
1611890
Lukketøj (øvre)
9
1
1611891
Lukketøj (nedre)
10
1
61-105
Røgafgangsstuds 5”
11
1
1611590
Låsemekanisme til drejesokkel
12
1
1611010MON
Komplet lås til låge
13
1
9501309
BA1 fjeder
27
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
10
5
3
7
8
6
9
12
13
1
2
11
R
4
Tilbehør Q-BE
8142390 - Kuglekobling
1617001 - Akkumuleringssten
PARTS LIST
ITEM QTY
PART NUMBER
1
1 1617001
TITLE
Thk x L x W
Heat storage
711
15
25
60
15
32
D M Y
10-04-2014
25
40
28
227
25x45°
252
Corrections:
Measurement added
Change order
Drawing change:
Designer:
Improvement proposal:
user
Bend Tool:
TILLADTE AFVIGELSER FOR LINIEÆRE MÅL
0.5-3
3-6
6-30
30-120 120-400
400-1000
1000-2000
INDUSTRIVEJ 20, 9900 FREDERIKSHAVN, DENMARK
Phone +45 98 47 90 33 - Fax +45 98 47 92 91
Project manager: Approved:
Established:
29-08-2013
Format:
A3
OV
UV
Remarks:
Soapstone, Speckstein,
RAIS/attika - Brugermanual til Q-BE
Dansk
PRØVNINGSATTEST (DANMARK)
TEST Reg.nr. 300
TEKNOLOGISK INSTITUT
Akkrediteret prøvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300
Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Phone +45 72 20 10 00
Fax +45 72 20 10 19
Info@teknologisk.dk
PRØVNINGSATTEST
Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-2062-EN og 300-ELAB-2062-NS
Emne:
Brændeovn, Rais Q-Be
Rekvirent:
Rais A/S, Industrivej 20, Vangen, 9900 Frederikshavn
Procedure:
X Prøvning efter DS/EN13240/A2:2004 og
DS/EN13229/A2:2004
efter NS3058-1, NS 3058-2 og NS3059
X Prøvning
(partikelmåling)
efter DIN plus Zertifizierungsprogramm
X Støvmåling
PRØVNINGSRESULTATER
Prøvning ved nominel ydelse iht. EN 13240 afsnit A4.7 er foretaget med brænde, og følgende
resultater blev opnået:
Nominel ydelse:
5,1 kW
CO-emission henført til 13% O2:
0,069%
Virkningsgrad:
80 %
Røggastemperatur:
300 °C
Sikkerhedsprøvning er foretaget iht. EN 13240 afsnit A4.9.2.2. Ved følgende afstande til
brændbart materiale er temperaturen mindre end 65°C over rumtemperaturen:
Afstand til sidevæg: Se vejledningen
Afstand til bagvæg: Se vejledningen
Partikelmåling iht. NS 3058 og støvmåling iht. metode DIN plus:
Partikelemission efter NS 3058:
1,64 g/kg (tørstof) middelværdi (maks. 10)
Partikelemission efter NS 3058:
1,66 g/kg (tørstof) maksimalt (maks. 20)
Støvemission efter metode DIN plus:
14 mg/Nm³ ved 13% O2 (maks. 75)
Bemærk venligst, at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten. For yderligere oplysninger henvises til
prøvningsrapporten, se nummer ovenfor. Teknologisk Institut er notificeret prøvningsorgan med ID-nr. 1235.
Århus, den 5. juni 2014
Skorstensfejerpåtegning
Kim Sig Andersen
Konsulent
På baggrund af ovennævnte partikelemission attesteres det hermed, at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 1432 af 11/12/2007 vedr. regulering af
luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til
energiproduktion.
29
HEIZEN SIE UMWELTFREUNDLICH!
3 umweltfreundliche Empfehlungen zum vernünftigen Heizen –
gesunde Vernunft sowohl für die Umwelt
als auch für das Portemonnaie.
1. Effektives Anzünden. Verwenden Sie kleine Holzscheite (ideal:
Tannenholz) und eine geeignete Anzündhilfe, z.B. parafingetränkte Holzfaserröllchen.
2. Heizen Sie nur mit wenig Brennholz auf einmal – das sorgt für
die beste Verbrennung.
RECYCLING:
Der Ofen ist in wiederverwendbarer Verpackung verpackt.
Diese muss den nationalen Bestimmungen bzgl. Abfallentsorgung entsprechend entsorgt werden.
Das Glas kann nicht wiederverwendet werden.
Das Glas ist zusammen mit Restabfällen aus Keramik und
Porzellan wegzuwerfen. Feuerfestes Glas hat eine höhere
Schmelztemperatur und kann daher nicht wiederverwendet werden.
Wenn Sie dafür sorgen, dass feuerfestes Glas nicht in den
Recyclingprodukten landet, ist das eine Hilfe, die einen
wichtigen Beitrag für die Umwelt darstellt.
Keine Haftung bei Druckfehlern. Änderungen bleiben vorbehalten.
3. Verwenden Sie nur trockenes Holz – das heißt Holz mit einer
Feuchtigkeit von 15 - 22 Prozent.
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
Revision:
Datum :
26. Juni 2014
Einleitung............................................................................................................................. 32
GARANTIE .............................................................................................................................. 33
Spezifikationen..................................................................................................................... 34
Abstände.............................................................................................................................. 35
Konvektion.......................................................................................................................... 36
Schornstein......................................................................................................................... 36
Installation......................................................................................................................... 37
Installation des Ofens mit Drehkonsole........................................................................ 38
Aufstellungsabstände...................................................................................................... 39
Rechtwinklige Aufstellung - brennbare Wand............................................................ 39
Rechtwinklige Aufstellung - nicht brennbare Seitenwand/brennbare Wand........ 40
Eckaufstellung 45° - brennbare Wand........................................................................... 41
Eckaufstellung 45° - nicht brennbare Seitenwand/brennbare Wand..................... 42
Aufstellung – brennbare Decke....................................................................................... 43
360°- Drehkonsole.............................................................................................................. 44
Aufstellungsabstand bei nicht brennbaren Wänden.................................................. 45
Feuerholz............................................................................................................................. 46
Trocknung und Lagerung............................................................................................... 47
Automatische Regelung der Verbrennungsluft (CleverAir)...................................... 47
Erstes Anzünden................................................................................................................. 48
Anzünden und Nachlegen................................................................................................ 48
Kontrolle............................................................................................................................. 50
Reinigung und Pflege......................................................................................................... 52
Reinigung der Rauchwege................................................................................................ 53
Betriebsstörungen............................................................................................................. 54
Ersatzteile Q-BE.................................................................................................................... 55
Zubehör Q-BE........................................................................................................................ 56
ZERTIFIKAT.............................................................................................................................. 57
31
Deutsch
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Einleitung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen RAIS/attika - Kaminofen.
Ein RAIS/attika - Kaminofen ist mehr als nur eine Wärmequelle; er ist auch Ausdruck
dafür, dass Sie in Ihrem Heim auf Design und hohe Qualität Wert legen.
Damit Sie das bestmögliche Vergnügen und den besten Nutzen aus Ihrem neuen Kaminofen ziehen können, ist es wichtig, dass Sie die Anleitung sorgfältig durchlesen, bevor
der Kaminofen aufgestellt und in Betrieb genommen wird.
Aus Rücksicht auf die Garantie und alle Anfragen bezüglich des Ofens ist es im Übrigen
wichtig, dass Sie die Produktionsnummer des Ofens angeben können. Wir empfehlen
Ihnen daher, dass Sie die Nummer im folgenden Plan eintragen.
Die Produktionsnummer befindet sich ganz unten am Ofen.
Datum:Händler:
32
Deutsch
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
GARANTIE
RAIS/attika Kaminöfen werden mehrfach auf Sicherheit und Material- bzw. Verarbeitungsqualität geprüft. Auf alle Modelle gewähren wir eine Garantie, die mit dem Installationsdatum beginnt.
Die Garantie bezieht sich auf :
• nachgewiesene Funktionsstörungen durch fehlerhafte Verarbeitung
• nachgewiesene Materialfehler
Die Garantie umfasst nicht:
• Tür- und Glasdichtungen
• Keramikglas
• Feuerraumauskleidung
• Optik der Oberflächenstruktur bzw. die Maserung von Natursteinen
• Optik bzw. Farbveränderungen von Edelstahl- und Edelrostoberflächen
• Ausdehnungsgeräusche
Garantie entfällt bei:
• Schäden durch Überfeuerung
• Schäden durch äussere Einwirkung und Verwendung von ungeeigneten Brennstoffen
• Nichteinhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen oder von uns empfohlenen Installationsvorschriften, sowie bei selbst ausgeführten Änderungen am Kaminofen
• Nichteinhaltung der Service-Pflege
Im Schadenfall wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Im Falle eines Garantieanspruchs
entscheiden wir, auf welche Art der Schaden behoben wird. Im Falle einer Reparatur sorgen wir für eine fachgerechte Ausführung.
Garantie-Ansprüche auf nachgelieferte oder durch uns reparierte Teile werden nach nationalem bzw. nach EU-Recht gehandhabt.
Die jeweils gültigen Garantiebestimmungen können bei der Attika Feuer AG angefordert
werden.
33
Deutsch
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Spezifikationen
Q-BE
Nennleistung (kW):
Mind./Max. Effekt (kW):
Wärmebereich (m²):
5,9
4-8
60 - 120
Breite/Tiefe/Höhe des Ofens (mm):
373-373-1370
Brennkammer Breite/Tiefe/Höhe (mm):
239-239-505
Empfohlene Holzmenge beim Befüllen (kg):
(Verteilt auf 2 Stücke Brennholz à ca. 25-30 cm)
1,5
Mind. Rauchabzug (Pascal):
-12
Gewicht (kg):
Wirkungsgrad (%):
CO-Emission bezieht sich auf 13 % O2 (%)
ca. 122 kg
80
0,069
NOx-Emission bezieht sich auf 13 % O2 (mg/Nm³):
53
Partikelemission nach NS3058/3059 (g/kg):
1,4
Staubmessung nach DIN+ (mg/Nm³):
14
Rauchgasmassenstrom (g/s):
5,1
Rauchgastemperatur (°C):
300°
Rauchgastemperatur (°C) (Rauchausgangsstutzen):
360°
Intermittierender Betrieb:
34
Das Befüllen muss binnen
1½ Stunden erfolgen.
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
Abstände
Alle Ofenmaße sind ohne Griff und Stellschrauben. Die Höhe ändert sich wenn der Ofen
auf Stellschrauben/Drehkonsole gestellt wird.
I: Abstand vom Fußboden zur oberen Montage des Rauchrohres am Ofen.
K: Abstand von der Rückseite zum Frischlufteinlass an der Unterseite (Air-System)
L: Abstand vom Fußboden zum Frischlufteinlass an der Rückseite (Air-System)
M: Abstand von der Mitte der oberen Montage des Rauchrohres am Ofen
zur Hinterkante der Deckelplatte.
N: Abstand von der Ofenseite zum Frischlufteinlass an der Unterseite (Air-System)
A-A
(M) 187
B
(L) 120
1370
(I) 1329
A
B
A
185
B-B
(N) 185
373
373
(K) 185
35
Deutsch
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Konvektion
RAIS/attika - Kaminöfen sind Konvektionsöfen. Das bewirkt, dass die Außenpaneele des
Ofens nicht übermäßig aufgeheizt werden. Konvektion bedeutet, dass eine Luftzirkulation entsteht, so dass die Wärme gleichmäßiger im ganzen Raum verteilt wird. Die kalte
Luft wird am Fuß des Ofens und durch den Konvektionskanal angesogen, der entlang der
Brennkammer des Ofens verläuft. Die erwärmte Luft strömt an der Oberseite des Ofens
aus und sorgt dadurch für die Zirkulation warmer Luft im Raum.
Schornstein
Der Schornstein kann nur oben am Ofen angeschlossen werden. Es gibt am Ofen keinen
rückwärtigen Ausgang für den Schornstein.
Der Schornstein ist die Antriebskraft, um den Ofen in Funktion zu bringen. Bedenken Sie,
dass selbst der beste Kaminofen nicht optimal funktioniert, wenn er nicht über den notwendigen und korrekten Zug im Schornstein verfügt.
Der Schornstein muss so hoch sein, dass die Zugverhältnisse ausreichend sind – zwischen
-14 und -18 Pascal. Wenn der empfohlene Zug im Schornstein nicht erreicht wird, können
beim Heizen Probleme mit austretendem Rauch auftreten. Wir empfehlen, den Schornsteindurchmesser dem Rauchrohrstutzen anzupassen. Die Länge des Schornsteins, von
der Oberkante des Kaminofens gemessen, darf nicht kürzer als 3 Meter sein und muss
mindestens 80 cm über den Dachfirst hinausragen. Platzieren Sie den Schornstein an der
Seite des Hauses, darf die Spitze des Schornsteins niemals niedriger als der Dachfirst oder
der höchste Punkt des Daches sein. Beachten Sie, dass für Häuser mit Strohdach häufig
nationale und örtliche Bestimmungen gelten.
Achten Sie auch auf die Zugverhältnisse bei Schornsteinen mit 2 Kanälen.
Der Ofen eignet sich zum Anschluss an eine Rauchgassammelleitung, aber wir empfehlen,
dass die Einführungen so platziert werden, dass zwischen ihnen ein Höhenunterschied von
mindestens 250 mm eingehalten wird.
Der Rauchgasstutzen hat einen Durchmesser von 150 mm.
Wenn der Zug zu stark ist, empfehlen wir, dass entweder Schornstein oder Rauchrohr
mit einer Regulierungsklappe versehen wird. Wenn diese montiert wird, muss man bei
geschlossener Drosselklappe für einen freien Durchströmungsbereich von mindestens
20 cm² sorgen. Das führt dazu, dass die Energie des Brennholzes nicht optimal genutzt
wird. Wenn Sie Zweifel am Zustand des Schornsteins haben, sollten Sie sich stets an den
Schornsteinfeger wenden.
Denken Sie daran, dass freier Zugang zur Drosselklappe bestehen muss.
36
Deutsch
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Installation
Der Ofen wird auf einem Sockel mit eingebauter Drehkonsole geliefert, die ab Werk verriegelt ist.
Die Drehkonsole kann durch Entfernen der zugehörigen Verriegelungsschrauben am
Boden des Ofens um 90° oder 360° gedreht werden.
Die Anleitung dafür finden Sie im nächsten Abschnitt dieser Anleitung.
Der Ofen wird frei auf dem Fußboden aufgestellt.
Der Kaminofen darf nur von einem qualifizierten RAIS/attika - Fachhändler installiert
werden
Der Ofen muss unter Berücksichtigung aller geltenden lokalen Regeln und Vorschriften,
einschließlich diejenigen, die sich auf nationalen und europäischen Normen beziehen, aufgestellt und installiert werden. Lokale Behörden sowie der Schornsteinfegermeister sind
vor dem Aufstellen zu kontaktieren.
Am Ofen dürfen keine ungenehmigten Änderungen vorgenommen werden.
HINWEIS: Bevor der Kaminofen in Gebrauch genommen werden darf, muss die Aufstellung an den örtlichen Schornsteinfeger gemeldet werden.
Um eine gute Verbrennung zu gewährleisten, muss im Aufstellungsraum für eine reichliche Frischluftzufuhr gesorgt werden. Beachten Sie, dass ein eventuelles mechanisches
Absaugen wie beispielsweise über eine Dunstabzugshaube die Luftzufuhr verringern
kann. Eventuelle Luftgitter sind so anzuordnen, dass die Luftzufuhr nicht blockiert wird.
Der Ofen hat einen Luftverbrauch von 10-20m³/Std.
Die Fußbodenkonstruktion muss das Gewicht des Kaminofens sowie eines eventuellen
Schornsteins tragen können.
Der Ofen ist auf nicht brennbarem Boden aufzustellen.
Wird der Ofen auf einem brennbaren Fußboden installiert, sind die nationalen und lokalen
Bestimmungen in Bezug auf die Größe der nicht brennbaren Unterlage, die den Fußboden
unter dem Ofen abdecken muss, einzuhalten.
Wenn Sie entscheiden, wo Sie Ihren RAIS/attika - Kaminofen aufstellen wollen, sollten
Sie an die Wärmeverteilung in die anderen Räume denken. So haben Sie an Ihrem Ofen
am meisten Freude. Der Ofen muss in sicherem Abstand zu brennbaren Stoffen platziert
werden.
Siehe Typenschild am Kaminofen.
Bei der Annahme muss der Ofen auf Defekte untersucht werden.
BITTE BEACHTEN!!
Der Kaminofen darf nur von einem qualifizierten RAIS/attika - Fachhändler installiert werden.
37
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
Installation des Ofens mit Drehkonsole
Drehkonsole für die 90° Drehung
Öffnen Sie die Rückenplatte des Sockels.
Entfernen Sie die 2 Flügelschrauben
(Verriegelungsschrauben).
Kontrollieren Sie, dass sich der
Ofen drehen lässt.
Drehkonsole für die 360° Drehung
Öffnen Sie die Rückenplatte des Sockels.
Entfernen Sie die 2 Flügelschrauben, falls
sie montiert sind. Entfernen Sie die Airbox
(4 Schrauben).
Entfernen Sie die 2 Verriegelungsstifte
mit einem Schlitzschraubenzieher.
Kontrollieren Sie, dass sich der Ofen drehen lässt.
Montieren Sie die Airbox (4 Schrauben) wieder.
38
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
Aufstellungsabstände
Um abzuklären, ob die Wand, an der der Kaminofen stehen soll, brennbar ist, können Sie
sich an Ihren Architekten oder die örtliche Baubehörde wenden.
Wenn der Fußboden brennbar ist, muss der Ofen auf nicht brennbarem Material platziert
werden, wie Stahlplatte, Glasplatte, Klinker oder Kunstschieferplatte.
Es muss sichergestellt werden, dass keine brennbaren Gegenständen (z.B. Möbel) näher
als die Abstände in den folgenden Tabellen platziert werden (Brandgefahr).
Rechtwinklige Aufstellung - brennbare Wand
Nicht isoliertes Rauchrohr
A. Möbelabstand (mind.)
750 mm
Abstand zu brennbaren Stoffen (mind.)
B. vorn (Fußboden)
wenn keine Maße angegeben sind, sind nationale/örtliche Bestimmungen zu befolgen
wenn keine Maße angegeben sind, sind nationale/örtliche Bestimmungen zu befolgen
C. zur Seite (Fußboden)
200 mm
E. zur Seite zur Wand
200 mm
Glas
D
D. nach hinten (Wand)
Glas
A
E
A
39
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
Rechtwinklige Aufstellung - nicht brennbare Seitenwand/brennbare Wand
Nicht isoliertes Rauchrohr
Abstand (mind.) zu nicht
Abstand (mind.) zu
brennbarer Wand (X)
brennbarer Wand (Y)
50 mm
325 mm
100 mm
250 mm
Zum Beispiel:
Beim Abstand von 50mm (X) zur nicht brenbaren Wand, muss der Abstand zur
brennbaren Wand 325mm (Y) sein.
nicht brennbare Wand
X
brennbare Wand
Y
Y
X
brennbare Wand
40
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
Eckaufstellung 45° - brennbare Wand
Nicht isoliertes Rauchrohr
A. Möbelabstand (mind.)
750 mm
Abstand zu brennbaren Stoffen (mind.)
B. vorn (Fußboden)
C. zur Seite (Fußboden)
wenn keine Maße angegeben sind, sind nationale/örtliche Bestimmungen zu befolgen
wenn keine Maße angegeben sind, sind nationale/örtliche Bestimmungen zu befolgen
60 mm
E. zur Seite zur Wand
150 mm
E
D. nach hinten (Wand)
A
Gl
as
Gl
as
D
A
41
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
Eckaufstellung 45° - nicht brennbare Seitenwand/brennbare Wand
Nicht isoliertes Rauchrohr
Abstand (mind.) zu nicht
Abstand (mind.) zu
brennbarer Wand (X)
brennbarer Wand (Y)
50 mm
650 mm
100 mm
600 mm
150 mm
575 mm
200 mm
530 mm
Zum Beispiel:
Beim Abstand von 50mm (X) zur nicht brenbaren Wand, muss der Abstand zur
brennbaren Wand 650mm (Y) sein.
brennbare Wand
nicht brennbare Wand
X
Y
50
42
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
Aufstellung – brennbare Decke
Nicht isoliertes Rauchrohr
Abstand (mind.) zu brennbarem Material
500 mm
H
H. zur Decke
43
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
360°- Drehkonsole
Nicht isoliertes Rauchrohr
A. Möbelabstand (mind.)
750 mm
Abstand (mind.) zu brennbaren Stoffen
B. vorn (Fußboden)
C. zur Seite (Fußboden)
wenn keine Maße angegeben sind, sind nationale/örtliche Bestimmungen zu befolgen
wenn keine Maße angegeben sind, sind nationale/örtliche Bestimmungen zu befolgen
A
A
44
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
Aufstellungsabstand bei nicht brennbaren Wänden
Wir empfehlen einen Mindestabstand zu nicht brennbaren Stoffen von 50 mm (F) mit
Rücksicht auf die Reinigung. Es muss immer die Möglichkeit des Zugangs zur Reinigungsklappe bestehen.
F
Rechtwinklige Aufstellung
F
F
F
45°- Aufstellung und
mit Drehkonsole (90°)
F
45
Deutsch
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Feuerholz
Der Ofen wurde nach EN13240 und NS 3058/3059 für die Verbrennung von gespaltener,
trockener Birke geprüft, und ist für Laub- und Nadelhölzer zugelassen. Das Brennholz darf
eine maximale Restfeuchtigkeit von 15-22 % und eine maximale Länge entsprechend der
Breite der Brennkammer abzüglich 50-60 mm aufweisen.
Das Heizen mit nassem Holz führt sowohl zu teerigem Kaminruß und Umweltbelastungen
als auch zu einer schlechten Brennholzverwertung. Neu gefälltes Holz enthält ca. 60-70 %
Restfeuchtigkeit und ist zum Heizen vollkommen ungeeignet. Sie müssen damit rechnen,
dass neu gefälltes Holz mindestens zwei Jahre lang zum Trocknen gestapelt werden muss.
Holz mit einem Durchmesser von mehr als 100 mm muss gespalten werden. Unabhängig
von der Größe sollte das Holz stets mindestens eine Oberfläche ohne Rinde haben.
Es ist nicht zulässig, lackiertes, laminiertes, imprägniertes Holz, Holz mit Kunststoffbeschichtung, Abfallholz mit Farbe, Spanplatten, Sperrholz, Hausmüll, Papierbriketts und Steinkohle zu verbrennen, da diese beim Verbrennen übel riechenden Rauch entwickeln, der giftig sein kann.
Beim Verbrennen der oben genannten Stoffe und bei größeren Heizmengen, die die Empfehlung übersteigen, wird der Ofen mit einer größeren Wärmemenge belastet, was zu
einer höheren Schornsteintemperatur und einem geringeren Wirkungsgrad führt. Dadurch
können Ofen und Schornstein beschädigt werden und die Garantie entfällt.
Der Brennwert des Holzes hängt mit der Feuchtigkeit des Holzes zusammen. Feuchtes
Holz hat einen geringen Brennwert. Je mehr Wasser das Holz enthält, desto mehr Energie
wird benötigt, um es verdampfen zu lassen, und diese Energie geht verloren.
VERWENDEN SIE NUR EMPFOHLENES FEUERHOLZ
Die folgende Tabelle zeigt den Brennwert verschiedener Holzsorten, die 2 Jahre gelagert
wurden und eine Restfeuchtigkeit von 15-17 % aufweisen.
Holzsorte kg trockenes Holz pro m³ Im Vergleich zu Buche/Eiche
Hainbuche 640
110%
Buche und Eiche 580
100%
Esche 570
98%
Ahorn540
93%
Birke 510
88%
Bergkiefer 480
83%
Fichte 390
67%
Pappel 380
65%
1 kg Holz ergibt dieselbe Wärmeenergie unabhängig von der Holzsorte.
1 kg Buche nimmt nur weniger Platz als 1 kg Fichte in Anspruch.
46
Deutsch
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Trocknung und Lagerung
Holz benötigt Zeit zum Trocknen. Eine korrekte Lufttrocknung braucht etwa zwei Jahre.
Hier folgen ein paar Tipps:
• Bewahren Sie Holz gesägt, gespalten und gestapelt an einem luftigen, sonnenreichen
und vor Regen geschützten Ort auf (die Südseite des Hauses ist besonders gut geeignet).
• Verwahren Sie die Brennholzstapel mit einer Handbreit Abstand, so dass die durchströmende Luft die Feuchtigkeit mit hinausträgt.
• Vermeiden Sie das Abdecken der Brennholzstapel mit Plastik, da das den Austritt der
Feuchtigkeit verhindert.
• Es ist ratsam, Brennholz 2-3 Tage vor dem Gebrauch ins Haus zu bringen.
Automatische Regelung der Verbrennungsluft (CleverAir)
Dieser Ofen ist mit einer selbsttätigen und selbst regelnden Luftklappe versehen.
Daher gibt es keinen Luftregler. Sie müssen nur trockenes Holz einlegen und anzünden.
Den Rest übernimmt die CleverAIR-Technik.
Bei kaltem Ofen ist die Klappe ganz geöffnet (volle primäre und volle sekundäre Luft).
Wenn sich der Ofen erwärmt, schließt sich die Klappe stufenweise für die primäre und
sekundäre Luft.
Primäre Luft ist die Verbrennungsluft, die der primären Verbrennungszone am Boden der
Brennkammer zugeführt wird, d. h. der Glutschicht des Brennholzes. Diese Luft, die kalt
ist, wird nur in der Anzündungsphase benötigt.
Sekundäre Luft ist die Luft, die der Gasverbrennungszone zugeführt wird, d. h. Luft, die
zur Verbrennung der Pyrolysegase beiträgt (erwärmte Luft, die zur Scheibenspülung und
Verbrennung benötigt wird). Diese Luft wird durch die Klappe angesaugt und über die
Seitenkanäle erwärmt und als warme Spülluft zur Scheibe geschickt. Diese warme Luft
spült entlang der Scheibe und hält diese rußfrei.
Die tertiäre Luft ganz hinten an der Oberseite der Brennkammer (2 Lochreihen) sorgt für
eine Verbrennung der letzten Gasreste.
Die Pilotdüsen befinden sich im Boden sowohl der Rückwand als auch ganz vorn in der
Brennkammer. Sie tragen mit dazu bei, dass sich in der Glutschicht stets Sauerstoff und
eine hohe Temperatur befinden. Das führt zu einem schnellen Start beim Befüllen und
senkt das Risiko, dass das Feuer erlischt.
CleverAIR sorgt in jeder Brennphase für ein optimales Luftgemisch und eine saubere
Verbrennung. Dank der bimetallgesteuerten Abbrandautomatik ist eine Fehlbedienung
ausgeschlossen.
47
Deutsch
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Erstes Anzünden
Ein vorsichtiger Start zahlt sich aus. Beginnen Sie mit einem kleinen Feuer, so dass sich der
Kaminofen an die hohe Temperatur gewöhnen kann. Das sorgt für den besten Start und
eventuelle Schäden werden vermieden.
Achten Sie darauf, dass es zu einem eigentümlichen, aber ungefährlichen Geruch kommen kann und dass beim ersten Anzünden eine Rauchentwicklung von der Oberfläche
des Ofens ausgeht. Das liegt daran, dass Lackierung und Material härten müssen, aber der
Geruch verschwindet schnell – sorgen Sie für eine kräftige Entlüftung oder Durchzug.
Während dieses Vorgangs müssen Sie darauf achten, dass keine lackierten Flächen berührt
werden, und es wird empfohlen, dass Sie regelmäßig die Feuerraumtür öffnen und
schließen, um zu verhindern, dass die Dichtung der Feuerraumtür festklebt.
Außerdem kann der Ofen beim Erwärmen und Abkühlen sogenannte „Klick-Laute“ von
sich geben; das liegt an den großen Temperaturunterschieden, denen das Material ausgesetzt ist.
Verwenden Sie niemals irgendeine Art flüssigen Brennstoffs zum Anzünden oder um das
Feuer am Brennen zu halten. Es besteht Explosionsgefahr.
Wenn der Ofen eine Weile nicht in Gebrauch war, gehen Sie wie beim ersten Anzünden
vor.
Anzünden und Nachlegen
BITTE BEACHTEN!!
Wenn ein AIR-Set für direkte Verbrennungsluftzufuhr angeschlossen ist, muss die Klappe
geöffnet sein.
• Öffnen Sie die Tür ganz, bis sie in offener Stellung einrastet.
• Beginnen Sie, indem Sie ca. 1,1 kg Holz (4 Stück
gespaltenes Brennholz in Stöckchen) senkrecht
auf den Boden der Brennkammer legen. Legen
Sie 3 parafingetränkte Holzfaserröllchen oder
ähnliches zum Holz.
48
Deutsch
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
• Zünden Sie das Feuer an.
• Schließen Sie die Tür und lassen sie einen Spalt offen
stehen – ziehen Sie am Türgriff.
• Wenn sich das Feuer gut in den Zündstöckchen ausgebreitet hat, schließen Sie die Tür ganz (nach ca. 5 Min.,
abhängig vom Zugverhältnis des Schornsteines).
• Wenn die letzten Flammen erloschen sind und eine schöne Glutschicht entstanden
ist, legen Sie nach ca. 15-20 Min. 2 Holzstücke auf (ca. 1½ kg).
• Schließen Sie die Tür ganz.
• Wenn nötig Feuerraumtür offen halten, bis sich das nachgelegte Holz rundum entflammt hat.
49
Deutsch
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
BITTE BEACHTEN!!
Wenn das Feuer zu weit abgebrannt ist (zu geringe Glutschicht), kann es längere Zeit
dauern, das Feuer wieder in Gang zu bekommen. Wir empfehlen für die Wiederaufnahme
des Feuers Anfeuerholz in Form von trockenen Spänen und Kleinholz zu verwenden.
Beim Heizen sollte der Rauch aus dem Schornstein beinahe unsichtbar und nur ein „Flimmern“ in der Luft zu sehen sein. Beim Befüllen muss die Feuerraumtür vorsichtig geöffnet
werden, um ein Ausschlagen des Rauchs zu verhindern. Legen Sie nie Holz nach, während
es im Ofen brennt.
RAIS/attika empfiehlt, dass man alle anderthalb Stunden 2 Holzstücke (ca. 1½ kg)
nachlegt (intermittierender Betrieb).
BITTE BEACHTEN!!!
Behalten Sie den Ofen während des Anzündens im Auge.
Beim Gebrauch muss die Feuerraumtür stets verschlossen gehalten werden.
Kontrolle
Zeichen für korrektes Heizen des Kaminofens:
• die Asche ist weiß
• die Wände der Brennkammer sind rußfrei
• das Holz ist ausreichend trocken
50
Advarsel
Deutsch
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
uforbrændte røggasser.
Wenn
das Brennholz
nur schwelt
oder raucht und
wenig
Luftskader
zugeführt
entwiRøggas
kan
og
Det
give
på
materiel
og
Røggas
kan antændes
antændes
og eksplodere.
eksplodere.
Detzukan
kan
give
skader
på wird,
materiel
og ii
ckeln sich unverbrannte Rauchgase.
værste
faldistpå
påentzündlich
personer.und kann explodieren. Das kann zu Schäden an Material
værste
fald
personer.
Das
Rauchgas
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
Warnung!!
uforbrændte røggasser.
und im schlimmsten Fall an Personen führen.
Luk
Luk aldrig
aldrig helt
helt for
for lufttilførslen,
lufttilførslen, når
når der
der tændes
tændes op
op ii ovnen.
ovnen.
Hvis der
der kun
kun er
er få
få gløder
gløder tilbage,
tilbage,
Hvis
skal der
der tændes
tændes op
op forfra.
forfra. Hvis
Hvis man
man
skal
bare
lægger
brænde
på
tændes
bålet
bare lægger brænde på tændes bålet
Wenn
nur wenig
Glutder
übrig
ist,
ikke,
derimod
udvikles
der
uforbrændte
ikke,
derimod
udvikles
uforbrændte
beginnen
Sie
mit
dem
Anzünden
røggasser.
røggasser.
von vorn.
Wenn man nur Brennholz auflegt, wird
das Feuer nicht entzündet, sondern es
entstehen im Gegenteil unverbrannte
Rauchgase.
Her er
er der
der lagt
lagt træ
træ på
på et
et for
for lille
lille gløgløHer
delag, og
og der
der tilføres
tilføres for
for lidt
lidt luft
luft -- røgrøgdelag,
udvikling
begynder.
udvikling begynder.
Hier ist etwas Holz auf eine zu geringe Glutschicht gelegt worden und
es wird zu wenig Luft zugeführt – die
Rauchentwicklung beginnt.
Undgå meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling
røgudvikling -Undgå
fare for
for røggaseksplosion.
røggaseksplosion.
fare
Vermeiden Sie eine sehr starke
Rauchentwicklung – Gefahr einer
Ved
meget kraftig
kraftig røgudvikling,
røgudvikling, åbn
åbn
Rauchgasexplosion.
Ved
meget
luftspjældet helt,
helt, samt
samt eventuel
eventuel låge
låge
luftspjældet
Bei sehr starker Rauchentwicklung öffnen
på
klem
eller
tænd
op
forfra.
påSieklem
eller tænd op
die Feuerraumtür
oderforfra.
beginnen Sie
mit dem Anzünden von vorn.
51
Deutsch
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Reinigung und Pflege
Kaminofen und Schornstein müssen einmal im Jahr vom Schornsteinfeger geprüft werden.
Bei Reinigung und Pflege muss der Ofen kalt sein.
Wenn das Glas verrußt ist:
• Reinigen Sie das Glas regelmäßig und nur bei kaltem Ofen.
• Befeuchten Sie ein Stück Papier oder Zeitung, tauchen es in die Asche und reiben es
auf dem verrußten Glas.
• Reiben Sie es anschließend mit einem Stück Papier und das Glas wird sauber.
• Alternativ kann Glasreiniger verwendet werden, den Sie bei Ihrem RAIS/attika Händler kaufen können.
Die äußere Reinigung ist mit einem trockenen Lappen oder einer weichen Bürste vorzunehmen.
Reinigung der Brennkammer
Schaben/schaufeln Sie die Asche aus und lagern Sie sie in einem nicht brennbaren Behälter, bis sie abgekühlt ist. Die Entsorgung erfolgt über die normale Müllabfuhr.
NICHT VERGESSEN!!
• Leeren Sie die Asche aus der Brennkammer nie ganz.
• Das Feuer brennt am besten, wenn eine kleine Ascheschicht vorhanden ist.
Vor einer neuen Heizsaison müssen der Schornstein und das Rauchgasverbindungsstück
stets hinsichtlich Verstopfung kontrolliert werden.
Prüfen Sie den Ofen von außen und innen auf Schäden, insbesondere Dichtungen und die
wärmeisolierenden Platten (Vermiculit).
Unterhalt/Ersatzteile
Besonders bewegliche Teile können sich bei häufigem Gebrauch abnutzen. Auch Türdichtungen sind Verschleissteile. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
Nach Abschluss einer Heizperiode empfiehlt sich ein Service durch Ihren Fachhändler.
Feuerraumauskleidung
Die Feuerraumauskleidung schützt den Korpus des Kaminofens vor der Hitze des Feuers.
Durch die grossen Temperaturschwankungen können Risse in den Platten der Feuerraumauskleidung entstehen, die jedoch keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit des
Kaminofens haben. Sie müssen erst ausgewechselt werden, wenn sie nach Jahren herausbröckeln sollten. Die Platten der Feuerraumauskleidung sind nur eingelegt bzw. hineingestellt. Sie können problemlos selber oder durch Ihren Fachhändler ersetzt werden.
Bewegliche Teile
Türscharniere und Türverschluss müssen einmal jährlich geschmiert werden. Wir empfehlen ausschliesslich den von uns angebotenen Schmierspray, da es bei der Verwendung
anderer Produkte zu Geruchsbildung und Rückständen kommen kann. Den Schmierspray
können Sie bei Ihrem attika-/RAIS-Fachhändler beziehen.
52
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
Reinigung der Rauchwege
Um Zugang zum Rauchweg zu erhalten, ist die oberste Platte zu entfernen – aus Vermiculit hergestellte Rauchwendeplatte und Rauchschikane (Stahlplatte).
Entfernen Sie vorsichtig die Rauchwendeplatte, indem Sie die Platte
anheben und sie nach vorn bewegen.
Senken Sie danach die vorderste Ecke
und ziehen die Platte vorsichtig heraus.
Die Rauchschikane ruht hinten auf 2 Stiften
und vorn mit 2 Zapfen im Beschlag.
Beschläge
Stifte
Die Rauchschikane wird angehoben, nach vorn bewegt, gesenkt und entfernt.
53
Deutsch
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Entfernen Sie Schmutz und Staub und setzen Sie
die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
BITTE BEACHTEN!!
Seien Sie beim Wiedereinsetzen der Rauchwendeplatte und der Rauchschikane vorsichtig.
Betriebsstörungen
Rauchausschlag aus der Feuerraumtür
Kann an einem zu geringen Zug im Schornstein (<12 Pa) liegen.
• Kontrollieren Sie, ob Rauchrohr oder Schornstein verstopft sind.
• Kontrollieren Sie, ob die Dunstabzugshaube in Betrieb ist; falls ja, schalten Sie sie aus
und öffnen Sie für kurze Zeit ein Fenster/eine Tür in der Nähe des Ofens.
Ruß auf dem Glas
Kann an zu feuchtem Brennholz liegen.
• Sorgen Sie dafür, dass der Ofen beim Anzünden richtig aufgewärmt wird, bevor die
Feuerraumtür wieder verschlossen wird.
Der Ofen brennt zu kräftig
Kann verursacht werden durch
• Undichtigkeit an der Feuerraumtürdichtung.
• Zu großen Zug im Schornstein (>22 Pa); Drosselklappe sollte montiert werden.
Der Ofen brennt zu schwach
Kann verursacht werden durch
• Zu wenig Brennholz.
• Zu geringe Luftzufuhr zur Feuerraumbelüftung.
• Mangelnde Reinigung der Rauchwege.
• Undichter Schornstein.
• Undichtigkeit zwischen Schornstein und Rauchrohr.
Bei anhaltenden Betriebsstörungen empfehlen wir, dass Sie sich an Ihren RAIS/attika Händler oder Schornsteinfeger wenden.
54
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
WARNUNG!!
Wird ein falscher oder zu feuchter Brennstoff verwendet, kann es zu Ablagerungen in der
Abgasanlage und dadurch zu einem Schornsteinbrand kommen.
• schließen Sie in diesem Fall alle Luftzuführungen zum Kaminofen, wenn aufgrund
eines Luftanschlusses von außen eine Klappe installiert wurde.
• rufen Sie die Feuerwehr.
• verwenden Sie zum Löschen nie Wasser!
• anschließend müssen Sie sich zwecks Kontrolle von Ofen und Schornstein an den
Schornsteinfeger wenden.
WICHTIG!!
• Damit eine sichere Verbrennung erzielt wird, müssen klare gelbe Flammen oder klare
Glut vorhanden sein.
• Das Holz darf nicht liegen und „schwelen“.
Ersatzteile Q-BE
Wenn Ersatzteile verwendet werden, die nicht von RAIS/attika empfohlen werden,
entfällt die Garantie. Alle austauschbaren Teile können Sie als Ersatzteile bei Ihrem RAIS/
attika-Händler kaufen.
Siehe Ersatzteilzeichnung nächste Seite.
Pos.
Anzahl
Artikelnr.
1
1
1611090
Kaminofen-Glastür
2
1
1612090
Kaminofen-Stahltür
3
1
1612200
Skamolsatz
4
1
1015500
Dichtungssatz für Feuerraumtür
5
1
61-00
Rauchausgangsstutzen 6”
6
1
1610990
Luftsteuerungskomponente
7
1
261060290
Deckplatte (schwartz)
8
1
1611890
Schließmechanismus (oben)
9
1
1611891
Schließmechanismus (unten)
10
1
61-105
Rauchausgangsstutzen 5”
11
1
1611590
Verriegelungsmechanismus für Drehkonsole
12
1
1611010MON
Schließmechanismus komplett für Ofentür
13
1
9501309
BA1 Feder
Beschreibung
55
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
10
5
3
7
8
6
9
12
13
1
2
11
Re
4
Zubehör Q-BE
1617001 - Speicherstein
PARTS LIST
8142390 - Drehstutzen
ITEM QTY
PART NUMBER
1
1 1617001
TITLE
Thk x L x W
Heat storage
711
15
25
60
15
32
D M Y
10-04-2014
25
40
Corrections:
Measurement added
Change order
Drawing change:
25x45°
56
252
Designer:
Improvement proposal:
user
Bend Tool:
TILLADTE AFVIGELSER FOR LINIEÆRE MÅL
INDUSTRIVEJ 20, 9900 FREDERIKSHAVN, DENMARK
Project manager: Approved:
Established:
29-08-2013
Remarks:
Format:
A3
OV
UV
RAIS/attika - Anleitung für Q-BE
Deutsch
ZERTIFIKAT
Reg. Nr. 300
Teknologiparken
DÄNISCHES TECHNOLOGISCHES INSTITUT
Anerkannte Prüfstelle, DANAK (Dänische Akkreditierung) Nr. 300
Notifizierte Prüfstelle, ID-Nr. 1235
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Phone +45 72 20 10 00
Fax +45 72 20 10 19
Info@teknologisk.dk
ZERTIFIKAT
www.teknologisk.dk
Auszug aus Bericht Nr. 300-ELAB-2062-EN
Typ – Bezeichnung:
Kaminofen, Typ Q-Be
Norm – Bezeichnung:
Kaminofen nach EN
13240:2001/A2:2004 geprüft
Hersteller:
Auftraggeber:
Rais A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn
Rais A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn
PRÜFERGEBNIS
Prüfung bei Nennwärmeleistung gemäß Abschnitt A4.7 ist mit Birkenholz
ausgeführt. Folgende Ergebnisse wurden erreicht:
Nennwärmeleistung:
5,9 kW
CO-Emission, bezogen auf 13% O2:
0,069%
Wirkungsgrad:
80%
Mittlere Abgastemperatur:
300°C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung 12 Pa (0,12 mbar)
Abgasmassenstrom:
5,1 g/s
Staubemission, bezogen auf 13 % O2:
16 mg/Nm³
NOx Emission, bezogen auf 13% O2:
53 mg/Nm³ (als NO2 berechnet)
Sicherheitsprüfung ist gemäß Abschnitt A4.9.2.2. ausgeführt. Bei folgenden
Abständen zum brennbaren Material ist die Temperatur am höchsten 65 K
über Raumtemperatur:
Q-Be
Abstand zur Rückwand:
Siehe Bericht
Abstand zur Seitenwand:
Siehe Bericht
Aarhus, 31. Märtz 2014
Kim Sig Andersen
Berater
Y:\Organization\C068_Biomasse og Bioraffinering\ELAB\Drift\Brændeovne\Prøvning\Prøvning 2014\300-ELAB-2062-Q-Be EN, NS, AEA,
DIN+, ØS\Korrespondance\Zertifikat-Triplewert 2062.docx
31-03-2014 12:51:57
Dette PDF dokument er kun gyldigt, hvis det er digitalt signeret med OCES digitalsignaturen for Kim Sig Andersen, Teknologisk Institut.
This PDF document is only valid if digitally signed with the OCES digital signature for Kim Sig Andersen, Danish Technological Institute.
57
FIRE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY!
3 Eco-friendly advices for sensible heating
- common sense both environmentally and economically.
RECYCLING:
The oven is wrapped in packaging that is recyclable. This
must be disposed of according to national rules regarding
the disposal of waste.
The glass can not be reused.
The glass should be discarded along with the residual waste
from ceramics and porcelain.
Pyrex glass has a higher melting temperature and therefore
can not be reused.
If discarded you make an important positive contribution to
the environment.
We cannot be held responsible for any misprints.
1. Effective lighting. Use small pieces of wood (fir tree) and
a suitable fire lighter, for example paraffined wood wool/
sawdust.
2. Light the fire with only little wood at a time - this gives the
best combustion.
3. Use only dry wood - ie wood with a humidity of 15 to 22
percent.
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
Revision:
Date :
26th june 2014
Introduction���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60
WARRANTY���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������61
Specifications��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62
DIstances����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63
Installation instructions�����������������������������������������������������������������������������������������������������64
Convection������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65
Chimney������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65
Installation�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66
Installation of stove with swivel base������������������������������������������������������������������������������67
Installation distances�����������������������������������������������������������������������������������������������������������68
Normal set-up (corner setting) - combustible wall��������������������������������������������������������69
Normal set-up (corner setting) - non-combustible and combustible wall����������������70
Corner setting 45°- combustible wall�������������������������������������������������������������������������������71
Corner setting 45°- non-combustible side wall with combustible wall��������������������72
Installation distance - combustible ceiling����������������������������������������������������������������������73
360° swivel base����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
Installation distance in case of non-combustible wall������������������������������������������������75
For the Installer���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76
Fuel��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������76
Drying and storage���������������������������������������������������������������������������������������������������������������77
Room ventilation and stoves����������������������������������������������������������������������������������������������77
Automatic regulation of combustion air (CleverAir)����������������������������������������������������78
First usage�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79
Lighting and fuelling������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
Control������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81
Cleaning and care�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������83
Cleaning the combustion chamber������������������������������������������������������������������������������������84
Cleaning of flue ways�����������������������������������������������������������������������������������������������������������84
Interruption of operation�����������������������������������������������������������������������������������������������������85
Spare parts Q-BE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
Accessories Q-BE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������87
59
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
Introduction
Thank you for purchasing a RAIS/attika wood burning stove.
A RAIS/attika wood burning stove is more than just a heat source. It also shows that
you care about design and quality in your home.
To make the most of your wood burning stove it is important that you read the manual
thoroughly, before installing and using it.
In the case of warranty coverage, and for general queries regarding your wood burning
stove, it is important that you know the stove’s production number. We therefore recommend that you note down the number in the table below.
The production number is located on the back of the stove at the bottom.
Date:Distributor:
60
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
WARRANTY
RAIS/attika – wood-burning stoves are tested repeatedly in terms of safety, as well as
material and manufacturing quality. We grant warranty on all models, starting with the
date of installation.
The warranty refers to:
• documented malfunctions due to faulty manufacture
• documented material defects
The warranty does not cover:
• door and glass seals
• ceramic glass
• chamber lining
• appearance of the surface structure or natural stone texture
• appearance or changes of colour of the stainless steel or patina surfaces
• expansion noise
The warranty is invalidated in case of:
• damages, caused by overfiring
• damages, caused by external influence and the use of unsuitable fuels
• non-observance of statutory or recommended installation guidelines, and modificatons to the wood-burning stove
• non-observance of service and care provisions
Please contact your retailer in the event of damage. We determine the way to repair the
damage, in case of warranty claims. In the event of repair, we ensure proper and professional execution.
Warranty claims submitted for additionally delivered or repaired parts are subject to national/EU laws and regulations in terms of renewed warranty periods.
Please contact RAIS A/S for the applicable warranty provisions.
61
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
Specifications
Q-BE
Nominal output (kW):
Min./Max. output (kW):
Heating area (m ):
5.9
4-8
2
60 - 120
Stove’s width/depth/height (mm):
373-373-1370
Combustion chamber’s width/depth/height (mm):
239-239-505
Recommended amount of wood when fuelling (kg).
Distributed on 2 logs of wood of approx. 25-30 cm
1.5
Min. uptake / Min. draught (Pascal):
-12
Weight (kg):
Efficiency (%):
CO-emission at 13% O2 (%)
ca. 122 kg
80
0.069
NOx-emission at 13% O2 (mg/Nm³):
53
Particles emission acc. to NS3058/3059 (g/kg):
1.4
Dust measured acc. to Din+ (mg/Nm³):
14
Smoke gas mass flow (g/s):
5.1
Smoke gas temperature (°C):
300°
Smoke gas temperature (°C) at flue collar:
360°
Intermittent operation:
62
Refuelling should be undertaken within 1½ hours.
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
DIstances
All dimensions are stove dimensions without handle and set screws. Placing the stove on
set screws/rotary base, will affect the height.
I: Distance from floor to centre smoke outlet top
K: Distance from back side to air intake bottom (air system)
L: Distance from floor to air intake back side (air system)
M: Distance from centre smoke outlet top to rear edge of top plate
N: Distance from side to air intake bottom (air system)
A-A
(M) 187
B
(L) 120
1370
(I) 1329
A
B
A
185
B-B
(N) 185
373
373
(K) 185
63
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
Installation instructions
The following pages give instructions for the safe and proper installation of this heating
appliance in the UK. These instructions cover the basic principles of installation, although
detail may need slight modification to suit particular local site conditions. In all cases the
installation must comply with current UK Building Regulations, Local Authority Byelaws
and other specifications or regulations as they affect the installation of the stove. Please
note that it is a legal requirement under England and Wales Building Regulations that
the installation of the stove is either carried out under Local Authority Building Control
approval or is installed by a Competent Person registered with a Government approved
Competent Persons Scheme. HETAS Ltd operate such a Scheme and a listing of their Registered Competent Persons can be found on their website at www.hetas.co.uk.
It should be noted that the current Building Regulations requirements are given in Approved Document J. These requirements may also be met by adopting the relevant recommendations given in British Standards BS 8303 and BS EN 15287-1.
WARNING: Health and Safety Advice Notice
The installation of this heating appliance is governed by the Health and Safety at Work
Act 1974. It is the responsibility of the installer to ensure that all requirements of this Act
are met during the installation works. Attention is drawn in particular to the following:
Handling
The appliance is a heavy item and adequate facilities must be available for loading, unloading and site handling.
Fire Cement
Some types of fire cement are caustic and should not be allowed to come into contact
with the skin. Protective gloves should be worn when handling fire cement. In case of
contact with the skin wash immediately with plenty of water.
Asbestos
This stove contains no asbestos. If there is a possibility of disturbing any asbestos in the
course of installation then please seek specialist guidance and use appropriate protective
equipment.
Metal Parts
When installing or servicing this stove care should be taken to avoid the possibility of
personal injury.
Important Warning –Preparatory Work and Safety Checks:
• This stove must not be installed into a chimney that serves any other heating appliance.
• It’s recommended not have an extractor fan fitted in the same room as the stove as
this can cause the stove to emit fumes into the room.
• If this appliance is installed into an existing chimney, the chimney must first be swept
and examined for soundness and suitability before the appliance is installed (see also
section headed “Chimney”).
NOTE!!
This appliance may only be installed by a qualified RAIS dealer/installer.
See www.rais.com for dealer list.
64
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
Convection
RAIS/attika stoves are convection stoves. This means that the stove’s back and side
panels are not over-heated. Convection means that there is a circulation of air, which
ensures that the heat is distributed more evenly throughout the entire room. The cold air
is sucked in at the base of the stove up through the convection channel, which runs along
the stove’s combustion chamber. The heated air pours out at the top of the stove, which
ensures a circulation of warm air throughout the room.
Chimney
The smoke flue is only installable on top of the stove. The stove has no rear outlet for the
smoke flue.
The chimney is the driving force which makes the stove function. In order for the stove to
perform satisfactorily the chimney height must be sufficient to ensure the correct draught
of 14 to 18 Pa so as to clear the products of combustion and prevent problems of smoke
emanating into the room when firing.
NOTE: A chimney height of not less than 4.5 metres measured vertically from the outlet
of the stove to the top of the chimney should be satisfactory. Alternatively the calculation procedure given in BS 5854:1980 may be used as the basis for deciding whether a
particular chimney design will provide sufficient draught.
The outlet from the chimney should be above the roof of the building in accordance with
the provisions of Building Regulations Approved Document J.
If installation is into an existing chimney then it must be sound and have no cracks or
other faults which might allow fumes into the house. Older properties, especially, may
have chimney faults or the cross section may be too large i.e. more than 230 mm x 230
mm. Remedial action should be taken, if required, seeking expert advice, if necessary. If it
is found necessary to line the chimney then a flue liner suitable for solid fuel must be used
in accordance with Building Regulations Approved Document J.
Any existing chimney must be clear of obstruction and have been swept clean immediately before installation of the stove. If the stove is fitted in place of an open fire then the
chimney should be swept one month after installation to clear any soot falls which may
have occurred due to the difference in combustion between the stove and the open fire.
If there is no existing chimney then either a prefabricated block chimney in accordance
with Building Regulations Approved Document J or a twin walled insulated stainless steel
flue to BS 1856-1 can be used. These chimneys must be fitted in accordance with the
manufacturer’s instructions and Building Regulations.
A single wall metal fluepipe is suitable for connecting the stove to the chimney but is not
suitable for using for the complete chimney. The chimney and connecting fluepipe must
have a minimum diameter of 125 mm. Any bend in the chimney or connecting fluepipe
should not exceed 45°. 90°bends should not be used.
Combustible material should not be located where the heat dissipating through the walls
of fireplaces or flues could ignite it. Therefore when installing the stove in the presence
of combustible materials due account must be taken of the guidance on the separation
of combustible material given in Building Regulations Approved Document J and also in
these stove instructions.
65
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
If it is found that there is excessive draught in the chimney then either an adjustable flue
damper or alternatively a draught stabiliser should be fitted. The adjustable flue damper
should not close off the flue entirely but should in its closed position leave a minimum
continuous opening free area of at least 20 % of the total cross sectional area of the flue
or fluepipe.
Adequate provision e.g. easily accessible soot door or doors must be provided for sweeping the chimney and connecting fluepipe.
You should also familiarise yourself with the draught conditions for chimneys with 2 flues.
The flue outlet spigot is either 150 mm (6”) in diameter, or 129 mm (5”) in diameter.
For strong draughts, the chimney or flue should be fitted with a draught stabiliser. In
which case, it is important to ensure that there is a free flow-through area of minimum
20 cm² when the regulating gate is shut. Otherwise, the fuel energy may not be used
optimally. If, at any time, you are unsure about the condition of the chimney, you should
contact a chimney sweep.
Remember that access to the access door should be kept clear.
Installation
The stove is delivered on a swivel base, locked ex works. The swivel base can be altered to
either 90° or 360° by removing the lock screws on the bottom of the stove.
See separate instructions in the next section.
The Q-BE is a free standing stove.
This appliance may only be installed by a qualified Rais dealer/installer.
When installing the appliance, all local rules and regulations, including those referring to
national and European standards need to be complied with. Local authorities and a chimney specialist should be contacted prior to set up.
It is prohibited to carry out unauthorised alterations to the stove.
There must be plenty of fresh air in the room where the stove is being installed, in order
to ensure proper combustion. Note that any mechanical exhaust ventilation - e.g. an extraction hood - may reduce the air supply. Any air grates must be placed in such a manner,
that the air supply is not blocked.
The floor structure must be able to carry the weight of the wood burning stove, as well as
the weight of a chimney, if necessary.
The stove is placed on fireproof material.
When you choose where to set up your RAIS/attika wood burning stove, you should consider the heat distribution to the other rooms. This will enable you to get the best use out
of your stove.
The stove should be set up at a safe distance from inflammable materials.
See the manufacturer’s plate on the wood burning stove.
Upon receiving the stove must be inspected for defects.
66
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
Installation of stove with swivel base
Swivel base for 90° turning.
Open the backplate of the base.
Remove the 2 wing screws (lock screws).
Check that the stove can rotate.
Swivel base for 360° turning.
Open the backplate of the base.
Remove the 2 wing screws, if mounted.
Remove the air box (4 screws).
Remove the 2 lock pins
with a flathead screwdriver.
Check that the stove can rotate.
Remount the air box (4 screws).
67
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
Installation distances
To determine whether the wall next to where the stove is going to be installed is flammable, you should contact your building contractor or the local building authorities.
The hearth should be able to accommodate the weight of the stove. The chimney must
be independently supported by wall brackets or a ceiling support plate. The weight of the
stove is indicated in the brochure.
The stove should always be installed on a non-combustible hearth of a size and construction that is in accordance with the provisions of the current UK Building Regulations Approved Document J.
If the stove is to be installed on a wooden floor, it must be covered with a non-combustible material at least 12 mm thick, in accordance with UK Building Regulations Approved
Document J, to at distance of 300 mm in front of the stove and 150 mm to each side
measuring from the door of the combustion chamber.
The clearance distances to combustible material beneath, surrounding or upon the hearth
and walls adjacent to the hearth should comply with the guidance on the separation of
combustible material given in UK Building Regulations Approved Document J and also in
these stove instructions.
It must be ensured that no combustible objects (eg. furniture) are placed closer than the
distances given in the following tables (risk of fire).
68
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
Normal set-up (corner setting) - combustible wall
Uninsulated flue
A. Distance to furniture (min.)
750 mm
Distance to flammable materials (min.)
B. in front (floor)
if distances are not shown, national/local
regulations are followed
if distances are not shown, national/local
regulations are followed
C. to the side (floor)
200 mm
E. to the side of the wall
200 mm
Glas
D
D. to the rear (wall)
Glas
A
E
A
69
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
Normal set-up (corner setting) - non-combustible and combustible wall
Uninsulated flue
Distance (min.) to nonflammable materials (X)
Distance (min.) to flammable materials (Y)
50 mm
325 mm
100 mm
250 mm
For example:
at distance 50mm (X) to the non-combustible wall, the distance infront of the stove to
the combustible wall must be 325 mm (Y).
non-combustible wall
X
combustible wall
Y
Y
X
combustible wall
70
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
Corner setting 45°- combustible wall
Uninsulated flue
A. Distance to furniture (min.)
750 mm
Distance to flammable materials (min.)
B. in front (floor)
if distances are not shown, national/local
regulations are followed
if distances are not shown, national/local
regulations are followed
C. to the side (floor)
60 mm
E. to the side of the wall
150 mm
E
D. to the rear (wall)
A
Gl
as
Gl
as
D
A
71
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
Corner setting 45°- non-combustible side wall with combustible wall
Uninsulated flue
Distance (min.) to nonflammable materials (X)
Distance (min.) to flammable materials (Y)
50 mm
650 mm
100 mm
600 mm
150 mm
575 mm
200 mm
530 mm
For example:
at distance 50mm (X) to the non-combustible wall, the distance infront of the stove to
the combustible wall must be 650 mm (Y).
non-combustible wall
combustible wall
X
Y
50
72
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
Installation distance - combustible ceiling
Uninsulated flue
Distance to flammable materials (min.)
500 mm
H
H. to the ceiling
73
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
360° swivel base
Uninsulated flue
A. Distance to furniture (min.)
750 mm
Distance to flammable materials (min.)
B. in front (floor)
C. to the side (floor)
if distances are not shown, national/local
regulations are followed
if distances are not shown, national/local
regulations are followed
A
A
74
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
Installation distance in case of non-combustible wall
We recommend a minimum distance to non-combustible material of 50 mm (F) for
cleaning considerations.
It should always be possible to access the access door.
F
Normal corner setting
F
F
F
Corner setting 45°
F
75
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
For the Installer
Finally before firing the stove for the first time a check should be made to ensure that the
assembly and stove installation has been satisfactory and that there are no leaks in any
seals in the appliance and appliance connections to the chimney.
Ensure that the appliance and chimney flue are functioning correctly before finally handing over to the user. If necessary read the later parts of this manual for guidance on care
required when first lighting.
Inform the user that the appliance has been commissioned and ready to use and give
instruction on the safe operation of the stove.
These Instructions must be left with the user and the user should be instructed to keep
them in a safe place.
Operating instructions
Please note that HETAS Ltd Appliance Approval only covers the use of dry
seasoned wood logs on this appliance. HETAS Ltd Approval does not cover
the use of other fuels either alone or mixed with the wood logs, nor does it
cover instructions for the use of other fuels.
Fuel
The stove has been tested in accordance with EN 13240 and NS 3058 for stoking split,
dried birchwood, and is approved for broad-leaved/coniferous tree wood. The firewood
must have a water content of 15-22% and its max. length should be the width of the
combustion chamber minus 50-60 mm.
Stoking with wet firewood causes both soot, environmental pollution and bad fuel
economy. Freshly cut wood contains approx. 50-70% water and is thoroughly unsuitable
for stoking. Count min. 1-2 years of storage time for newly cut wood before using.
Wood with a diameter of more than 100 mm should be split. Regardless of wood size, it
should always have at least one surface area free of bark.
We do not recommend stoking with painted, laminated or impregnated wood, wood with
a synthetic surface, painted refuse wood, chipboard, plywood, domestic waste, paper briquettes and pit coal, as this will produce malodorous smoke, which could be poisonous.
When firing with the above-mentioned items and amounts larger than those recommended, the stove is subjected to a larger amount of heat, which results in a higher chimney
temperature and lower efficiency. This can result in the stove and chimney becoming damaged and would void the warranty.
The calorific value of the firewood is closely connected to the moisture level of the firewood. Moist firewood has a low heat value. The more water the wood contains, the more
energy it takes for this water to vaporise, resulting in this energy being lost.
76
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
ONLY USE RECOMMENDED FUELS
The following table shows the calorific value of different types of wood, which have been
stored for 2 years, and which have a residual moisture of 15-17%.
Wood
Kg dry wood pr. m3
compared to beech/oak
Hornbeam640
110%
Beech and oak
580
100%
Ash570 98%
Maple540
93%
Birch510
88%
Mountain pine
480
83%
Fir390 67%
Poplar380
65%
1 kg of wood yields the same heat energy irrespective of wood type.
1 kg beech merely takes up less space than 1 kg of fir.
Drying and storage
Drying wood takes time. Proper air drying takes approx. 2 years.
Here are some tips:
• Store the wood sawn, split and stacked in an airy, sunny place, which is protected
against rain (the south side of the house is particularly suitable).
• Store the firewood stacks at a hand’s breadth apart, as this ensures that the air flowing through takes the moisture with it.
• Avoid covering the firewood stacks with plastic, as this prevents the moisture from
escaping.
• It is a good idea to bring the firewood into the house 2-3 days before you need it.
Room ventilation and stoves
There must not be an extractor fan fitted in the same room as the stove as this can cause
the stove to emit smoke and fumes into the room.
The stove requires a permanent and adequate air supply in order for it to operate safely
and efficiently.
In accordance with current Building Regulations the installer may have fitted a permanent
air supply vent into the room in which the stove is installed to provide combustion air. This
air vent should not under any circumstances be shut off or sealed.
77
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
Automatic regulation of combustion air (CleverAir)
This stove is equipped with an independent and self-regulating air damper.
Hence there is no damper handle. You only need to place dried wood and light it. The rest
is done by the CleverAir technique.
When the stove is cold the damper is fully open (full primary and full secondary air).
Upon heating the damper gradually closes the primary and secondary air.
The primary air is added to the primary combustion zone at the bottom of the burning
chamber, i.e. the bed of glowing embers. This cold air is only used in the lighting stage.
Secondary air is the air, added to the gas combustion zone, meaning air, which contributes to the combustion of the pyrolysis gasses (preheated air, used for cleaning the glass
and combustion). This air is sucked through the damper and is pre-heated through the
side channels and then emitted as hot scavenging air onto the glass. The hot air rinses the
glass and keeps it soot-free.
Tertiary air at the back of the burning chamber at the top (2 rows of holes) ensures the
combustion of the final gas residues.
The pilot nozzles are placed in the back plate and front of the combustion chamber. They
ensure that the bed of glowing embers is fed with air and therefore holds a high temperature. It provides a quick start when refuelling and ,. reduces the risk of fire going out.
CleverAir ensures an optimal air mixture and a clean combustion at any burning phase.
Due to the bi-metal regulated burning automation an incorrect operation is excluded.
78
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
First usage
A careful start pays off. Start with a small fire, so that the wood burning stove can get
accustomed to the high temperature. This gives the best start and any damage is avoided.
Be aware that a strange but harmless odour and smoke concoction may emanate from
the surface of the stove, the first time you fire up. This is because the paint and materials need to harden. The odour disappears quickly, but you should check the ventilation
and draught, if possible. See also, the IMPORTANT warning notice below about persistent
fumes.
During this process you must be careful not to touch the painted surfaces, and it is recommended that you regularly open and close the door to prevent the door seal from sticking.
The stove may also produce “clicking noises” during heating and cooling, caused by the
large temperature differences which the material is subjected to.
Never use any type of liquid fuel for kindling or maintaining the fire. There is a danger of
explosion.
The stove gets very hot when in use always wear protective gloves when tending the
stove.
If the stove has not been used for a while, follow the steps as if you were using it for the
first time.
IMPORTANT - Warning Note!
Properly installed, operated and maintained this appliance will not emit fumes into the
dwelling. Occasional fumes from de-ashing and re-fuelling may occur. However, persistent
fume emission is potentially dangerous and must not be tolerated. If fume emission does
persist, the following immediate actions should be taken:
1.
2.
3.
4.
Open doors and windows to ventilate room.
Let the fire out or eject and safely dispose of fuel from the appliance.
Check for flue or chimney blockage, and clean if required.
Do not attempt to relight the fire until the cause of the fume emission has been
identified and corrected. If necessary seek expert advice.
IMPORTANT - Warning Note!
Do not use an aerosol spray on or near the stove when it is alight.
IMPORTANT - Safety advice!
When using the stove in situations where children, aged and/or infirm persons are present a fireguard must be used to prevent accidental contact with the stove. The fireguard
should be manufactured in accordance with BS 8423:2002 (Replaces BS 6539).
79
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
Lighting and fuelling
NOTE: If airsystem is connected, the valve must be open.
TIPS before firing up:
Open a door or window close to the wood burning. If there is a “storm” in the stove
coming from the chimney, it is advisable to place a screwed-up piece of newspaper between the upper baffle plate and the chimney, set the paper on fire, and wait until you
hear a “rumbling” noise in the chimney. This means that there definitely is a draught in
the chimney and you avoid smoke in the room.
• Open the door fully until it is locked in the open
position.
• Start by placing approx. 1.1 kg of wood (4 pcs.
of split kindling sticks) vertically at the bottom of
the combustion chamber. Place 3 fire lighters or
similar near the wood.
• Light the fire
80
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
• Close the door and leave it ajar by pulling the door handle
• When the fire has caught the kindling wood close the door
completely (after approx. 5 min., depending on the draft
conditions in the chimney)
• When the last flames are extinguished and there is a nice
layer of embers, add 2 pieces wood (about 1 ½ kg) after
approx. 15-20 min.
• Close the door completely.
• If necessary keep the door open for a few minutes to
start the fire.
NOTE!!
If the fire has burned down too low (too small an ember), it may take longer time to get
the fire going again.
When firing the smoke out of the chimney should be almost invisible; just a ’flicker’ in the
air is opserved.
When refueling, open the door carefully to avoid smoke escaping. Never add wood while
it is burning (flames!) in the stove.
RAIS recommends to refuel with 2 pieces wood - approx. 1 ½ kg - within 1½ hours (intermittent operation).
ATTENTION!!
Keep an eye on the stove when lighting.
During operation the door should always remain shut.
Control
Look for signs that indicates a correct firing in the stove:
• ash is white
• the walls of the combustion chamber is free of soot
• the wood is sufficiently dry
81
Advarsel
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
uforbrændte røggasser.
kan
og
eksplodere.
Det
skader
If Røggas
the firewood
only burning
without flames
or isgive
smoking,
and på
toomateriel
little air is og
Røggas
kanisantændes
antændes
ogslowly
eksplodere.
Det kan
kan
give
skader
på
materiel
og ii
added,
unburned
exhaust
gasses
are
developed.
værste fald
fald på
på personer.
personer.
værste
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
Warning!!
uforbrændte røggasser.
Exhaust gasses can be ignited and explode, leading to damage to material and possibly
personal injury.
Luk
Luk aldrig
aldrig helt
helt for
for lufttilførslen,
lufttilførslen, når
når der
der tændes
tændes op
op ii ovnen.
ovnen.
Hvis der
der kun
kun er
er få
få gløder
gløder tilbage,
tilbage,
Hvis
skal der
der tændes
tændes op
op forfra.
forfra. Hvis
Hvis man
man
skal
bare
lægger
brænde
på
tændes
bålet
bare lægger brænde på tændes bålet
If there
are only
a few
embers
ikke,
derimod
udvikles
der
uforbrændte
ikke,
derimod
udvikles
der
uforbrændte
remaining
you
must
light
the fire
røggasser.
røggasser.
again.
If you just add firewood the fire will not
be lit, but unburned exhaust gasses will
develop.
Her er
er der
der lagt
lagt træ
træ på
på et
et for
for lille
lille gløgløHer
delag, og
og der
der tilføres
tilføres for
for lidt
lidt luft
luft -- røgrøgdelag,
udvikling
begynder.
udvikling begynder.
Here firewood has been added to an
ember layer which is too small, and the
air flow is too small - smoke is
developed.
Undgå meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling
røgudvikling -Undgå
fare for
for røggaseksplosion.
røggaseksplosion.
fare
Avoid heavy smoke - danger of
exhaust gas explosion.
Ved meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling,
røgudvikling, åbn
åbn
Ved
In
case
of
very
heavy
smoke,
open
the
luftspjældet helt,
helt, samt
samt eventuel
eventuel låge
låge
luftspjældet
door and light the fire
again.
på
klem
eller
tænd
op
forfra.
på klem eller tænd op forfra.
82
English
RAIS/attika - User manual for Q-BE
Cleaning and care
Glass
Most woodstoves use a ceramic glass product which is resistant to heat but requires cleaning to keep its appearance.
Soot or opaque marks can easily cleaned if the marks are fresh, however If you leave the
glass dirty for any length of time the acid from the wood can etch the surface of the glass
permantley (wet unseasoned wood, soft wood such as used in the building industry, pallet
wood should be avoided).
Only clean when cold.
Use only stove glass cleaners to re-move heavy tar/ soot deposits.
All other marks can normally be removed with a damp cloth, then dry with a clean cloth
or newspaper, do not let the glass dry before applying a dry clean cloth.
With more stubborn marks i.e. opaque areas/frosting, you need put a small amount of
wood ash on a clean damp cloth. If the opaque mark/frosting doesn’t come out, contact
your dealer for a special remover.
Paint finish
The appliance has been coated with a high temperature paint which can last for years.
Do not clean with a damp cloth or any cleaning products as they can cause rust or discolouration. Only clean when cold use a brush with soft bristles or dust with a lint free cloth.
Only re-spray when necessary.
The wood burning stove and the chimney must be serviced by a chimney sweep twice a
year. During cleaning and care, the stove must be cold.
Prolonged period of non-use:
If the stove is to be left unused for a prolonged period of time then it should be given
a thorough clean to remove ash and unburned fuel residues. To enable a good flow of
air through the appliance to reduce condensation and subsequent damage, leave the air
controls fully open.
Prior to a new heating season, it should be checked that the chimney and smoke gas connector are not blocked.
Maintenance/spare parts
Especially movable parts wear down during frequent use. Door seals are also wear parts.
Only use original spare parts. We recommend service performed by your dealer after
completion of a heating period.
Combustion chamber lining
The combustion chamber lining protects the body of the wood-burning stove against the
heat from the fire. The large temperature fluctuations may result in cracks in the plates of
the combustion chamber lining, which however have no effect on the functional capacity
of the wood-burning stove. They do not have to be replaced unless they are crumbling
away due to many years of use. The plates of the combustion chamber lining are only
inserted and are easy to replace by your dealer or yourself.
Movable parts
Door hinges and door locks require lubrication once a year. We recommend that only our
own lubricating spray is used, as the use of other products may lead to the formation of
odours and residues. Contact your dealer to obtain the lubricating spray.
83
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
Cleaning the combustion chamber
Scrape/shovel the ash out and store it in a non-flammable container until it has cooled
down. You can dispose of ash with your normal household waste.
REMEMBER!!
Never remove all the ashes from the combustion chamber - the wood will
burn at its best with a layer of ashes of approx. 20 mm.
Cleaning of flue ways
In order to gain access to the smoke flue, remove the upper plate – baffle plate made of
vermiculite and the smoke barrier (steel plate).
Carefully remove the baffle plate by lifting off the plate and pulling it forward.
Then, lower the front corner and
carefully pull out the plate.
The smoke barrier rests on 2 pins in the back
and 2 spikes in the fitting in the front.
pins
spikes
84
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
Lift off the smoke barrier, pull forward, lower and remove.
Remove dirt and dust, and mount
the parts in reverse order.
NOTE!!
Be careful when replacing the smoke converter plate and smoke chikane
Interruption of operation
Smoke spillage around door
could be due to too low draught in the chimney <12Pa
• check whether the flue or chimney is blocked
• check whether the extraction hood is switched on; if it is, switch it off and open a
window/door in the proximity of the stove for a short while.
Soot on glass
could be caused by the firewood is too wet.
• make sure that the stove is heated properly when firing up, prior to closing the door
Stove is burning too strong
could be caused by:
• leak around the door seal
• chimney draught too large >22 Pa, draught control regulator should be installed.
85
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
Stove is burning too weakly
could be caused by:
• too small amount firewood
• too little air supply for room ventilation
• unclean smoke channels
• leaky chimney
• leakage between chimney and flue
If your stove continues to malfunction, we recommend that you contact your RAIS distributor or chimney sweep.
WARNING!!
If incorrectly or too damp firewood is used, it can lead to excessive formation of soot in
the chimney and possible a chimney fire:
• in this case shut off all air supply from outside (if installed) to the stove
• contact the fire department
• never attempt to put out fire with water!
• afterwards, you should ask your chimney sweeper to check the stove and chimney
IMPORTANT!!
• to ensure safe burning there must be clear yellow flames or clear embers at all times.
• the firewood should not be smouldering.
Spare parts Q-BE
If spare parts other than those recommended by RAIS are used, the warranty is voided.
All replaceable parts can be bought as spare parts from your RAIS distributor.
For reference see spare parts drawing (next page).
86
Pos.
Quantity
Part no.
Description
1
1
1611090
Glass door
2
1
1612090
Steel door
3
1
1612200
Fire brick set
4
1
1015500
Seal set for glass door
5
1
61-00
Flue collar 6”
6
1
1610990
Air damper
7
1
261060290
Top plate (black)
8
1
1611890
Closing mechanism (top)
9
1
1611891
Closing mechanism (bottom)
10
1
61-105
Flue collar 5”
11
1
1611590
Closing mechanism for swivel base
12
1
1611010MON
Door lock complete
13
1
9501309
BA1 spring
RAIS/attika - User manual for Q-BE
English
10
5
3
7
8
6
9
12
13
1
2
11
Res
4
Accessories Q-BE
1617001 - Heat accumulation stone
8142390 - Swivel base connection
PARTS LIST
ITEM QTY
PART NUMBER
1
1 1617001
TITLE
Thk x L x W
Heat storage
711
15
25
60
15
32
5x45°
25
252
D M Y
10-04-2014
Corrections:
Measurement added
Change order
Drawing change:
Designer:
Improvement proposal:
user
Established:
29-08-2013
Project manager: Approved:
Format:
A3
87
88
ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Switzerland
www.attika.ch
RAIS A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Denmark
www.rais.com
Download PDF